Samsung CLP-775ND Color Laser (33 / 33 ppm) Kullanıcı Klavuzu

Samsung CLP-775ND  Color Laser  (33 / 33 ppm) Kullanıcı Klavuzu
CLP-775 Series
Renkli Lazer Yazıcı
Kullanıcı Kılavuzu
imagine the possibilities
Samsung ürünü satın aldığınız için teşekkür
ederiz.
Telif Hakkı
© 2011 Samsung Electronics Co., Ltd. Tüm hakları saklıdır.
Bu kullanıcı kılavuzu yalnızca bilgi amaçlıdır. Burada verilen tüm bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
Samsung Electronics, bu kullanıcı kılavuzunun kullanımından doğan veya kılavuzun kullanımıyla ilişkili olan doğrudan veya dolaylı hasarlardan sorumlu değildir.
•
•
•
•
Samsung ve Samsung logosu, Samsung Electronics Co., Ltd. şirketinin ticari markalarıdır.
PCL ve PCL 6, Hewlett-Packard Şirketinin ticari markalarıdır.
Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7 ve Windows 2008 Server R2; Microsoft Corporation’ın tescilli ticari markaları ya da ticari markalarıdır.
PostScript 3, Adobe System, Inc. şirketinin ticari markasıdır.
•
•
•
•
UFST® ve MicroType™, Monotype Imaging Inc. şirketinin tescilli ticari markalarıdır.
TrueType, LaserWriter ve Macintosh, Apple Computer, Inc. şirketinin ticari markalarıdır.
Diğer tüm marka veya ürün adları ilgili şirketlerin ya da kuruluşların ticari markalarıdır.
Açık kaynak lisans bilgileri için, verilen CD-ROM içindeki 'LICENSE.txt' dosyasına bakın.
REV 1.03
Telif Hakkı_ 2
İçindekiler
TELIF HAKKI
2
İÇINDEKILER
3
GIRIŞ
23
BAŞLARKEN
27
AĞ KURULUMU
31
7
12
19
21
Güvenlik bilgileri
Yasal Bilgiler
Bu kullanıcı kılavuzu hakkında
Yeni ürününüzün özellikleri
23
23
24
25
26
26
26
26
Makineye genel bakış
Önden görünüm
Arkadan görünüm
Kontrol paneline genel bakış
Kontrol panelini tanıma
Durum LED ışığı
Düğmeler
Makineyi açma
27
27
28
28
28
28
28
29
29
29
30
Donanımın ayarlanması
Birlikte verilen yazılım
Sistem gereksinimleri
Microsoft® Windows®
Macintosh
Linux
Unix
Sürücüyü yerel olarak yükleme
Windows
Macintosh
Linux
31
31
31
31
31
31
32
32
33
33
33
37
37
37
37
37
40
42
43
43
44
44
44
Ağ ortamı
Kullanışlı ağ programlarının tanıtımı
SyncThru™ Web Service
SyncThru™ Web Admin Service
SetIP
Kablolu ağ kullanılması
Ağ Yapılandırma raporunun yazdırılması
IP adresinin ayarlanması
Ağ parametresi ayarı
Varsayılan fabrika ayarlarının geri yüklenmesi
Kablolu ağa bağlı olan makinenin sürücüsünün yüklenmesi
Kablosuz ağ kurulumu
Başlarken
Yükleme tipini seçme
WLAN kullanımı
Windows kullanarak kurulum
Macintosh kullanarak kurulum
Ağ kablosu kullanımı
Wi-Fi ağını açma/kapatma
Sorun Giderme
IPv6 yapılandırması
IPv6’nın Etkinleştirilmesi
IPv6 Kullanımı
İçindekiler_ 3
İçindekiler
44
45
TEMEL KURULUM
46
ORTAM VE TEPSI
48
YAZDIRMA
54
IPv6 adreslerinin ayarlanması
SyncThru™ Web Service Bağlantısı
46
46
46
46
47
47
47
47
47
47
İrtifa ayarı
Saatin ve tarihin ayarlanması
Saat modunun değiştirilmesi
Ekran dilinin değiştirilmesi
İş zaman aşımının ayarlanması
Enerji tasarrufu özelliğini kullanma
Varsayılan tepsiyi ve kağıdı ayarlama
Kontrol panelinde
Bilgisayarda
Yazı tipi ayarının değiştirilmesi
48
48
48
48
49
49
50
51
51
51
52
52
52
53
53
53
53
53
Yazdırma ortamını seçme
Yazdırma ortamını seçmek için izlenecek kurallar
Her modda desteklenen ortam boyutları
Tepsi boyutunun değiştirilmesi
Tepsiye kağıt yerleştirme
Tepsi 1/ isteğe bağlı tepsiler
Çok amaçlı tepsi
Özel ortam üzerine yazdırma
Zarf
Asetat
Etiketler
Kart stoku/Özel boyutlu kağıt
Antetli /Önbaskılı kağıt
Kullanılış kağıt
Fotograf
Parlak
Kağıt Boyutu ve Türünü Ayarlama
Şunu kullanarak çıkış desteği
54
54
54
54
55
55
55
55
55
56
59
59
59
59
59
59
59
59
59
60
60
60
Temel yazdırma
Yazdırma
Yazdırma işini iptal etme
Yazdırma tercihleri penceresinin açılması
Yardımın kullanılması
Varsayılan yazdırma ayarlarını değiştirme
Makinenizin varsayılan bir makine olarak ayarlanması
Gelişmiş yazdırma özelliklerini kullanma
Dosyaya yazdırma (PRN)
Özel yazıcı özelliklerini anlama
Doğrudan Yazdırma Yardımcı Programı kullanma (sadece Windows)
Doğrudan Yazdırma Yardımcı Programı nedir?
Yazdırma
Sağ tıklatma menüsünü kullanma
Macintosh’ta yazdırma
Belge yazdırma
Yazıcı ayarlarının değiştirilmesi
Yazdırma bir kağıda birden fazla sayfa
Kağıdın her iki yüzüne yazdırma
Yardımın kullanılması
Linux’ta yazdırma
Uygulamalardan yazdırma
İçindekiler_ 4
İçindekiler
MAKINE DURUMU VE GELIŞMIŞ ÖZELLIKLER
62
YÖNETIM ARAÇLARI
66
BAKIM
71
SORUN GIDERME
74
60
60
60
60
61
Dosyaları yazdırma
Yazıcı Özelliklerini Yapılandırma
Unix yazdırma işlemi
Yazdırma işinde ilerleme
Makine ayarlarını değiştirme
62
62
62
63
63
64
64
65
65
65
Menüye erişim
Bilgi
Düzen
Kagit
Grafik
Sistem Kurulumu
Emülasyon
Renkli
Ag
Iş Yönetimi
66
66
66
66
67
67
67
67
68
68
68
68
69
69
69
69
69
70
Samsung AnyWeb Print
SyncThru™ Web Service’ni kullanma
SyncThru™ Web Service Erişimi
SyncThru™Web Service genel bakış
E-posta bildirim ayarları
Sistem yöneticisi bilgilerinin belirlenmesi
Samsung Kolay Yazıcı Yöneticisi (sadece Windows)
Samsung Kolay Yazıcı Yöneticisi'ni anlama
Gelişmiş ayarlar kullanıcı arabirimi
Samsung Yazıcı Durumu öğesinin kullanılması (sadece Windows)
Samsung Yazıcı Durumu genel bakış
Smart Panel Kullanımı (sadece Macintosh ve Linux)
Smart Panel genel bakış
Smart Panel ayarlarının değiştirilmesi
Unified Linux Driver Configurator’ı kullanma
Unified Driver Configurator'ın Açılması
Printers configuration
Ports configuration
71
71
71
71
71
71
72
73
73
73
73
73
Makine raporunun yazdırılması
Sarf malzemelerinin kullanım ömrünün izlenmesi
Bir füzer kayışının temizlenmesi
Toner Az Uyarýsý’nı kullanma
Bir makinenin temizlenmesi
Dış tarafın temizlenmesi
İç kısmın temizlenmesi
Toner kartuşunun saklanması
Kullanım talimatları
Samsuna harici markaların ve yeniden doldurulmuş kartuşların
kullanılması
Tahmini kartuş ömrü
Makinenizi taşıma ve saklama ipuçları
74
75
76
76
Tonerin tekrar dağıtılması
Kağıt sıkışmalarını önleme ipuçları
Kağıt sıkışmalarını giderme
Tepsi 1’de
İçindekiler_ 5
İçindekiler
SARF MALZEMELERI VE AKSESUARLAR
90
76
77
77
78
78
79
79
82
82
83
84
87
88
88
89
İsteğe bağlı tepsilerde
Çok amaçlı tepside
Füzer birimi alanında
Çıkış alanında
Çift taraflı yazdırma alanında
Ekran mesajlarını anlama
Ekran mesajlarını kontrol etme
Diğer sorunları çözme
Kağıt besleme sorunları
Yazdırma sorunları
Yazdırma kalitesi sorunları
Yaygın PostScript sorunları
Yaygın Windows sorunları
Yaygın Linux sorunları
Yaygın Macintosh sorunları
90
90
90
91
91
93
93
94
94
94
94
94
95
95
96
98
Satın alma yöntemleri
Mevcut sarf malzemeleri
Mevcut aksesuarlar
Mevcut bakım parçaları
Toner kartuşunun değiştirilmesi
Kağıt transfer kayışını değiştirme
Aksesuarları takarken alınması gereken zorunlu Tedbirler
Yazıcı özelliklerinde ek aksesuarları etkinleştirme
Bir bellek modülünü yükseltme
Bir bellek modülü takma
Kablosuz ağ arayüzü kartının takılması
Kablosuz ağ arayüzü kartının takılması
Sabit diskin takılması
Sabit diskin takılması
İsteğe bağlı sabit disk ile yazdırma
Teknik özellikler
CONTACT SAMSUNG WORLDWIDE
100
SÖZLÜK
103
DIZIN
109
İçindekiler_ 6
Güvenlik bilgileri
Bu uyarılar ve tedbirler sizin ve başkalarının yaralanmasını önlemek, makinenizde meydana gelebilecek olası hasarlara
neden olmamak amacıyla dahil edilmiştir. Makineyi kullanmadan önce bu talimatların tamamını okuduğunuzdan ve
anladığınızdan emin olun.
Herhangi bir elektrikli cihazı çalıştırırken ve makinenizi her kullandığınızda genel önlemlere dikkat edin. Ayrıca, makinenin
üzerinde bulunan ve makineyle birlikte verilen belgelerde yer alan tüm uyarılara ve yönergelere uyun. Bu bölümü
okuduktan sonra, ileride kullanmak üzere güvenli bir yerde saklayın.
Önemli güvenlik sembolleri
Bu bölüm, kullanıcı kılavuzundaki tüm simgelerin ve işaretlerin anlamını açıklar. Bu güvenlik sembolleri tehlike derecesine göre sıralanmıştır.
Kullanıcı kılavuzunda kullanılan tüm simgelerin ve işaretlerin açıklaması:
Uyarı
Ciddi kişisel yaralanmalara veya ölüme neden olabilecek tehlikeler veya güvenli olmayan kullanım biçimleri.
Dikkat
Ciddi olmayan kişisel yaralanmalara veya maddi hasara neden olabilecek tehlikeler veya güvenli olmayan
kullanım biçimleri.
Denemeyin.
Sökmeyin.
Dokunmayın.
Elektrik kablosunu prizden çıkarın.
Elektrik çarpmasını önlemek için makinenin toprak bağlantısının yapıldığından emin olun.
Yardım için servis merkezini arayın.
Talimatlara kesinlikle uyun.
Güvenlik bilgileri_ 7
Çalışma ortamı
Uyarı
Elektrik kablosu hasar görmüşse veya elektrik prizi
topraklı değilse kullanmayın.
► Bu, elektrik çarpmasına veya yangına neden
olabilir.
Elektrik kablosunu bükmeyin veya üzerine ağır
nesneler koymayın.
► Elektrik kablosuna basmak veya kablonun ağır bir
nesne tarafından ezilmesine izin vermek elektrik
çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Makine üzerine hiçbir şey koymayın (su, küçük metal
veya ağır cisimler, mumlar, yanık sigaralar, vb.).
► Bu, elektrik çarpmasına veya yangına neden
olabilir.
Fişi kablodan çekerek çıkarmayın; fişe ıslak ellerle
dokunmayın.
► Bu, elektrik çarpmasına veya yangına neden
olabilir.
•Makine aşırı ısınıyorsa, makineden duman
çıkıyorsa, tuhaf sesler çıkarıyorsa veya normal
olmayan bir kokuya neden oluyorsa, güç düğmesini
derhal kapatın ve makinenin fişini çekin.
•Kullanıcının fişi çekmesi gereken acil durumlarda,
kullanıcı prize kolayca ulaşabilir olmalıdır.
► Bu, elektrik çarpmasına veya yangına neden
olabilir.
Dikkat
Yıldırımlı havalarda veya makineyi uzun bir süre
kullanmadığınızda elektrik fişini prizden çıkarın.
► Bu, elektrik çarpmasına veya yangına neden
olabilir.
Fiş elektrik prizinin içine kolayca girmiyorsa, içine zorla
sokmaya çalışmayın.
► Elektrik prizini değiştirmesi için bir elektrikçi çağırın, aksi
halde bu bir elektrik çarpmasına neden olabilir.
Dikkatli olun, kağıt çıkış alanı sıcaktır.
► Yanıklar meydana gelebilir.
Ev hayvanlarının elektrik, telefon veya bilgisayar arabirim
kablolarını kemirmesine izin vermeyin.
► Bu, elektrik çarpmasına veya yangına ve/veya ev
hayvanında yaralanmaya neden olabilir.
Makine yere düşürüldüyse veya kabin hasarlı görünüyorsa,
makineyi tüm arabirim bağlantılarından sökün ve yetkili servis
personelinden yardım isteyin.
► Aksi halde elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Bu yönergeler yerine getirildikten sonra makine düzgün biçimde
çalışmıyorsa, makineyi tüm arabirim bağlantılarından sökün ve
yetkili servis personelinden yardım isteyin.
► Aksi halde elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Makinenin performansında ani ve belirgin bir değişikliğin
meydana gelmesi durumunda, makineyi tüm arabirim
bağlantılarından sökün ve yetkili servis personelinden yardım
isteyin.
► Aksi halde elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Güvenlik bilgileri_ 8
Çalıştırma yöntemi
Dikkat
Yazdırma sırasında kağıdı güç uygulayarak
çekmeyin.
► Makineye zarar verebilir.
Yüksek sayıda yazdırırken, kağıt çıkış alanının alt
kısmı ısınabilir. Çocukların dokunmasına izin
vermeyin.
► Yanıklar meydana gelebilir.
Elinizi makine ile kağıt tepsisi arasına koymamaya
dikkat edin.
► Yaralanabilirsiniz.
Sıkışmış kağıdı çıkarırken cımbız veya keskin metal
nesneler kullanmayın.
► Makineye zarar verebilir.
Havalandırma deliğinin içine nesneler sıkıştırmayın ya da
itmeyin.
► Bu, bileşenlerin aşırı ısınmasına neden olabilir, bu da hasar
veya yangına neden olabilir.
Kağıt çıkış tepsisinde fazla sayıda kağıdın birikmesine izin
vermeyin.
► Makineye zarar verebilir.
Kağıt yerleştirirken veya sıkışan kağıdı çıkarırken dikkatli olun.
► Yeni kağıdın kenarlar keskindir ve kesiklere neden olarak
canınızı yakabilir.
Bu makinenin elektrik durdurma aracı elektrik kablosudur.
► Elektrik beslemesini kapatmak için, elektrik kablosunu
elektrik prizinden çıkarın.
Kurulum/Taşıma
Uyarı
Makineyi tozlu, nemli veya su sızıntılarının olduğu bir
bölgeye koymayın.
► Bu, elektrik çarpmasına veya yangına neden
olabilir.
Dikkat
Makineyi taşımadan önce gücünü kapatın ve tüm
kabloların bağlantısını kesin.
Daha sonra makineyi kaldırın:
•Makinenin ağırlığı 20 kg’dan azsa 1 kişi kaldırabilir.
•Makinenin ağırlığı 20 kg ile 40 kg arasındaysa, 2 kişi
kaldırabilir.
•Makinenin ağırlığı 40 kg’dan fazlaysa, 4 veya daha
fazla kişi birlikte kaldırın.
► Makine düşebilir, bu da yaralanmaya veya
makinenin zarar görmesine neden olabilir.
Makinenin üzerini bir örtü ile kapatmayın veya makineyi gömme
dolap gibi hava geçirmeyen bir yere koymayın.
► Makine düzgün şekilde havalandırılmaması yangına neden
olabilir.
Makineyi sabit olmayan bir yüzey üzerine koymayın.
► Makine düşerek yaralanmaya veya makinenin zarar
görmesine neden olabilir.
Elektrik kablosunu topraklı bir elektrik prizine taktığınızdan
emin olun.
► Aksi halde elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Güvenlik bilgileri_ 9
Makinenin etikette belirtilen güç değerine uygun bir prize
bağlanması gerekir.
► Emin değilseniz ve kullandığınız güç değerini kontrol etmek
istiyorsanız, elektrik dağıtım şirketiyle temas kurun.
Elektrik prizlerine ve uzatma kablolarına aşırı yük binmesine
izin vermeyin.
► Bu durum performansı düşürebilir ve elektrik çarpmasına
veya yangına neden olabilir.
Sadece 26 No'lu AWGa veya gerekirse daha geniş, telefon hattı
kablosu kullanın.
► Aksi halde makineye zarar verebilir.
Güvenli işletim için makinenizle birlikte verilen elektrik
kablosunu kullanın. 140V’luk bir makine ile 2 metreden uzun bir
kablo kullanıyorsanız, kalibresinin 16 AWG veya daha kalın
olması gerekir.
► Aksi halde, makineye zarar verebilir ve elektrik çarpmasına
veya yangına neden olabilir.
a. AWG: American Wire Gauge
Bakım/Kontrol
Dikkat
Makinenin içini temizlemeden önce bu ürünün
kablosunu prizden çıkarın. Şunları yapmayın:
Makineyi benzen, boya incelticisi veya alkolle
temizlemeyin; makinenin içine doğrudan su
püskürtmeyin.
► Bu, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Makinenin iç kısmında çalışırken (sarf malzemeleri
değiştirirken veya içini temizlerken), makineyi
çalıştırmayın.
► Yaralanabilirsiniz.
Elektrik kablosunu ve fişin temas eden yüzeyini tozdan ve
sudan arındırılmış şekilde tutun.
► Aksi halde elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Vidalarla sabitlenmiş olan kapak veya koruyucu parçaları
çıkartmayın.
•Vidalarla sabitlenmiş olan kapak veya koruyucu parçaları
çıkartmayın.
•Füzer üniteleri yalnızca bir yetkili servis teknisyeni tarafından
onarılmalıdır. Yetkisiz teknisyenlerce onarım yangına veya
elektrik çarpmasına neden olabilir.
► Makinenin yalnızca bir Samsung servis teknisyeni tarafından
onarılması gerekir.
Güvenlik bilgileri_ 10
Temizlik malzemelerini çocuklardan uzak tutun.
► Çocuklar yaralanabilir.
Makineyi kendi başınıza sökmeyin, onarmayın veya
yeniden birleştirmeyin.
► Makineye zarar verebilir. Makinenin onarılması
gerektiğinde onaylı bir teknisyen çağırın.
Makineyi temizlemek ve çalıştırmak için, makine ile birlikte
verilen kullanıcı kılavuzuna harfiyen uyun.
► Aksi halde, makineye zarar verebilirsiniz.
Sarf malzemesi kullanımı
Dikkat
Toner kartuşunu sökmeyin.
► Toner tozu solunursa veya yutulursa zararlı
olabilir.
Toner kartuşu veya füzer birimi gibi sarf
malzemelerini yakmayın.
► Patlamaya veya kontrol edilemeyen yangına
neden olabilir.
Toner kartuşunu değiştirirken veya sıkışmış kağıdı çıkarırken
toner tozunun vücudunuza veya giysilerinize temas
etmemesine dikkat edin.
► Toner tozu solunursa veya yutulursa zararlı olabilir.
Güvenlik bilgileri_ 11
Toner kartuşları gibi sarf malzemelerini saklarken,
bunları çocuklardan uzak tutun.
► Toner tozu solunursa veya yutulursa zararlı
olabilir.
Toner gibi geri dönüştürülmüş sarf malzemelerinin kullanılması
makineye zarar verebilir.
► Geri dönüştürülmüş sarf malzemelerinin kullanımına bağlı
hasar halinde bir servis ücreti tahakkuk ettirilecektir.
Giysilerinize toner bulaşırsa sıcak suyla yıkamayın.
► Sıcak su, tonerin kumaşa sabitlenmesine neden olur. Soğuk
su kullanın.
Yasal Bilgiler
Bu makine sağlıklı bir ortam için tasarlanmıştır ve birkaç düzenleyici bildirim ile onaylanmıştır.
Lazer güvenliği bildirimi
Bu yazıcının, Sınıf I lazerli ürün olarak ABD’de Sınıf I (1) lazerli ürünlerle ilgili DHHS 21 CFR, 1. bölümünün J kısmında belirtilen şartları yerine
getirerek DHHS 21 CFR uygunluğu, diğer ülkelerde ise IEC 60825-1: 2007 uygunluğu belgelenmiştir.
Sınıf I lazer ürünler tehlikeli olarak kabul edilmemektedir. Lazer sistemi ve yazıcı, normal çalışma, kullanıcı bakımı veya tavsiye edilen çalışma
koşullarında hiç bir insanın Sınıf I seviyesinin üzerinde lazer ışınımına maruz kalmamasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
• Dalga boyu: 800 nm
• Işın demeti sapması
- Paralel: 12 derece
- Dik: 35 derece
• Maksimum güç ya da enerji çıkışı: 15 mW
Uyarı
Lazer/tarayıcı biriminin koruyucu kapağı çıkarılmış durumdayken yazıcıyı kesinlikle çalıştırmayın veya bakım yapmayın. Görünmese de,
yansıyan ışın gözlerinize zarar verebilir.
Ürünü kullanırken, yangın, elektrik çarpması ve yaralanmaları önlemek için bu temel güvenlik tedbirlerine her zaman uyulmalıdır:
Yasal Bilgiler_ 12
Ozon güvenliği
Bu ürünün ozon emisyon oranı 0.1 ppm'nin altındadır. Ozon havadan daha ağır olduğu için, ürünü iyi havalandırılan bir yerde tutunuz.
Güç tasarrufu
Bu yazıcı, etkin olarak kullanılmadığında enerji tüketimini azaltan, gelişmiş enerji tasarrufu teknolojisiyle donatılmıştır.
Yazıcıya uzun bir süre boyunca veri gelmediği takdirde güç tüketimi otomatik olarak azaltılır.
ENERGY STAR ve ENERGY STAR işareti tescilli Amerika Birleşik Devletleri markalarıdır.
ENERGY STAR programı hakkında daha fazla bilgi edinmek için http://www.energystar.gov adresini ziyaret edin
Geri Dönüşüm
Bu ürünün ambalaj malzemesini çevre koruma sorumluluğu bilinciyle geri dönüşüme tabi tutun veya atın.
Yalnızca Çin için
Ürünün Doğru Şekilde Bertarafı (Elektrikli ve Elektronik Cihaz Atıkları)
(Avrupa Birliğinde ve ayrı toplama sistemleri olan diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir)
Üründe, aksesuarlarda ya da ürün belgelerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (şarj aleti, kulaklık, USB kablosu gibi)
kullanım sürelerinin sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Kontrolsüz atıklar yüzünden çevreye veya insan
sağlığına olası bir zararı önlemek için lütfen bu öğeleri diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının yeniden kullanımının
devamlılığını teşvik etmek için sorumluluk bilinciyle geri dönüştürün.
Ev kullanıcıları, bu ürünü aldıkları satıcıya veya yerel yönetim kurumlarına başvurarak bu ürünleri çevreye dost bir şekilde geri dönüştürmek
için nereye ve nasıl götürebileceklerini öğrenebilirler.
Ticari kullanıcılar tedarikçileriyle irtibata geçerek satın alma sözleşmelerinin madde ve koşullarını kontrol edebilirler. Bu ürün ve elektronik
aksesuarları, diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.
Yalnızca Amerika Birleşik Devletleri
Gereksiz elektronik cihazları onaylanmış bir geri dönüşüm kuruluşu yoluyla bertaraf edin. En yakındaki geri dönüşüm tesisini bulmak için, web
sitemize bakın:www.samsung.com/recyclingdirect Ya da (877) 278 - 0799 nolu telefonu arayın.
Yasal Bilgiler_ 13
Bu üründeki pillerin doğru şekilde bertarafı
(Avrupa Birliğinde ve ayrı pil toplama sistemleri olan diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir)
Pil, kılavuz veya ambalajdaki bu işaret, bu üründeki pillerin ömürleri sonunda evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Hg, Cd ya da
Pb kimyasal sembolleri, pilin EC Direktifi 2006/66’daki referans seviyelerin üzerinde cıva, kadmiyum veya kurşun içerdiğini belirtir. Piller doğru
şekilde atılmazsa, bu maddeler insan sağlığına veya çevreye zarar verebilir. Doğal kaynakları korumak ve madde geri dönüşümüne katkıda
bulunmak için, yerel, ücretsiz pil toplama sisteminizin desteğiyle pilleri diğer atık türlerinden ayırınız.
Radyo Frekansı Emisyonları
Kullanıcılar için FCC (ABD Federal İletişim Komisyonu) Hakkında Bilgiler
Bu cihaz, FCC Kurallarının 15. Bölümü ile uyumludur. Kullanımı, aşağıdaki iki koşula bağlıdır:
• Bu cihaz zararlı girişimlere neden olamaz.
• Bu cihaz, istenmeyen işlemlere sebep olsa da, alınan her girişimi kabul etmelidir.
Bu cihaz, FCC Kuralları Bölüm 15’te bulunan A Sınıfı dijital cihazların tabi olduğu sınırlara göre test edilmiş ve bu sınırlara uygun bulunmuştur.
Bu sınırlar, ekipman yerleşim alanlarında kullanıldığında karşılaşılabilecek zararlı girişimlere karşı makul düzeyde koruma sağlayacak şekilde
belirlenmiştir. Bu ekipman, radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir; yönergelere uygun şekilde kurulmaz ve kullanılmazsa, radyo
iletişimine zarar veren girişimlere neden olabilir. Ancak yine de belirli bir kurulumda girişimlere neden olmayacağına karşın herhangi bir garanti
verilemez. Bu ekipmanın radyo ve televizyon yayınları için girişimlere neden olduğunu ekipmanı açıp kapayarak anlayabilirsiniz. Eğer girişime
neden oluyorsa, aşağıdaki önlemlerin birini veya birkaçını uygulayarak girişimi engelleyebilirsiniz:
• Alıcı antenin yönünü veya konumunu değiştirin.
• Donanım ve alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
• Donanımı, alıcının bağlı olduğu elektrik devresinden farklı bir devredeki prize takın.
• Destek için satıcınıza veya deneyimli bir televizyon teknisyenine danışın.
Ürününün uyumluluğundan sorumlu üreticinin açıkça onaylamadığı değişiklikler, kullanıcının bu donanımı kullanma yetkisini geçersiz
kılabilir.
Kanada Radyo Girişimleri Yönetmeliği
Bu dijital aygıt, Kanada Endüstri ve Bilim Dairesi'nin ICES-003 “Dijital Aygıt” başlıklı, enterferansa yol açan donanım standardında belirtildiği
üzere, dijital aygıtlardan radyo paraziti emisyonları bakımından Sınıf A sınırlarını aşmamaktadır.
Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe A prescrites dans la
norme sur le matériel brouilleur: « Appareils Numériques », ICES-003 édictée par l’Industrie et Sciences Canada.
RFID (Radyo Frekansı ile Tanımlama)
RFID işletimi aşağıdaki iki koşula bağlıdır: (1) Bu cihaz, zararlı enterferansa sebep olamaz, ve (2) bu cihaz, cihazın istenmeyen işlemlerine
sebep olabilecekler de dahil olmak üzere, her enterferansı kabul etmek zorundadır (yalnızca A.B.D., Fransa, Tayvan için).
Yasal Bilgiler_ 14
yalnızca Tayvan için
Yalnızca Rusya için
Yalnızca Türkiye için
Takılı Fişin Değiştirilmesi (yalnızca Birleşik Krallık için)
Önemli
Bu makinenin elektrik kablosunda standart (BS 1363) 13 amperlik fiş ve 13 amperlik sigorta bulunmaktadır. Sigortayı kontrol ettiğinizde veya
değiştirdiğinizde, her zaman 13 amperlik sigorta kullanmanız gerekir. Sigortanın kapağının yerine takılması gerekir. Sigorta kapağını
kaybederseniz, yerine yenisini takıncaya dek fişi kullanmayın.
13 amperlik fiş, İngiltere’de en yaygın kullanılan fiş türüdür ve uygun olmalıdır. Bununla birlikte, bazı binalarda (genellikle eski yapılarda)
normal 13 amperlik priz bulunmamaktadır. Uygun bir fiş adaptörü satın almanız gerekir. Kalıplanmış fişi çıkarmayın.
Kalıplanmış fişi keserseniz hemen atın. Bu fişi tekrar bağlayamazsınız; aksi takdirde prize taktığınızda elektriğe kapılabilirsiniz.
Yasal Bilgiler_ 15
Önemli uyarı:
Bu makineyi topraklamanız gerekir.
Elektrik kablosundaki teller aşağıdaki renk kodlarındadır:
• Yeşil ve Sarı: Toprak
• Mavi: Nötr
• Kahverengi: Elektrik yüklü
Elektrik kablosundaki tellerin rengi fişinizdeki renklere uymuyorsa aşağıda belirtilenleri yapın:
Yeşil ve sarı teli, “E” harfli veya güvenlik “Toprak sembollü” veya yeşil ve sarı veya yeşil renkli pime bağlamalısınız.
Mavi teli, “N” harfli veya siyah renkli pime bağlamalısınız.
Kahverengi teli, “L” harfli veya kırmızı renkli pime bağlamalısınız.
Fişte, adaptörde veya dağıtım panosunda 13 amperlik sigorta olması gerekir.
Uygunluk Beyanı (Avrupa Ülkeleri)
Onaylar ve Sertifikalar
Samsung Electronics bu [CLP-775 Series] ürünlerinin R&TTE Direktifi (1999/5/EC) temel gereksinimlerine ve diğer ilgili hükümlerine uygun
olduğunu beyan eder.
Uygunluk bildirimi www.samsung.com/printer web sitesinden incelenebilir. EuDoC’yi gözden geçirmek için, Destek > İndirme Merkezi’ne gidin ve
yazıcınızın (MFP) adını girin.
01.01.1995: Üye devletlerin düşük voltajlı donanımlarla ilgili yasalarının uyumlu hale getirilmesiyle ilgili 2006/95/EC No’lu Konsey Yönergesi.
01.01.1996: Üye Devletlerin elektromanyetik uyumlulukla ilgili yasalarının uyumlu hale getirilmesiyle ilgili 2004/108/EC sayılı Konsey Direktifi.
9 Mart 1999: Radyo donanımı ve telekomünikasyon terminal donanımı ve uyumluluklarının karşılıklı olarak tanınması ile ilgili 1999/5/EC No’lu
Konsey Yönergesi. İlgili Direktifleri ve referans standartlarını tanımlayan tam bir bildirimi Samsung Electronics Co., Ltd. temsilcinizden temin
edebilirsiniz.
Avrupa radyo onay bilgisi (AB onaylı telsiz aygıtlarıyla takılan ürünler için)
2,4 GHz/5 GHz bandında çalışan düşük güçteki Radyo LAN cihazları (radyo frekansı (RF) ile çalışan kablosuz iletişim cihazları), ev veya ofis
kullanımına göre tasarlanmış yazıcı sisteminizde mevcut (gömülü) olabilir. Bu bölüm, yalnızca bu aygıtlar mevcutsa geçerlidir. Kablosuz
aygıtların varlığını doğrulamak için sistem etiketine bakın.
Sisteminizde bulunabilen kablosuz aygıtların Avrupa Birliği veya bağlantılı bölgelerde kullanımına ancak sistem etiketinde bir
Onaylanmış Kuruluş Tescil Numarası ve Uyarı Simgesiyle bir CE işareti bulunuyorsa izin verilir.
Yazıcınıza gömülü olabilecek kablosuz aygıt veya aygıtların güç çıkışı, Avrupa Komisyonu tarafından R&TTE direktifi vasıtasıyla getirilen RF
maruz kalma sınırlarının hayli altındadır.
Kablosuz onaylar kapsamındaki Avrupa devletleri:
AB ülkeleri
Kullanımda sınırlamalar olan Avrupa devletleri:
EU
Fransa’da frekans aralığı, telsiz gibi iletim gücü 10 mW üzerinde olan aygıtlar için 2454-2483.5 MHz ile sınırlıdır
AEA/ASTB ülkeleri
Şu an hiç sınırlama yoktur
Yasal Bilgiler_ 16
Düzenleyici Uyumluluk Bildirimleri
Kablosuz Aygıtlar için Kılavuz
Düşük güçlü, Radyo LAN türü (radyo frekansı (RF) kablosuz iletişim aygıtları), 2,4 GHz Bandında çalışan aygıtlar yazıcı sisteminizde (gömülü
halde) bulunabilir. Aşağıdaki bölüm, kablosuz aygıt çalıştırırken dikkate alınması gereken konulara genel bir bakıştır.
Belli ülkeler ile ilgili ilave kısıtlamalar, uyarılar ve endişeler özel ülke bölümlerinde (veya ülke grubu bölümlerinde) listelenmiştir. Sisteminizdeki
kablosuz aygıtlar yalnızca, sistem dereceleme etiketi üzerindeki Radyo Onay İşaretleriyle tanımlanan ülkelerde kullanılabilirler. Kabloyu
kullanacağınız ülke listede yoksa şartlarla ilgili olarak yerel Telekomünikasyon Kurumu’na danışın. Kablosuz aygıtlar sıkı bir düzenlemeye
tabidir ve kullanımlarına izin verilmeyebilir.
Yazıcınızda gömülü olabilecek kablosuz aygıtın veya aygıtların güç çıkışı, şu anda bilinen RF maruz kalma sınırlarının çok altındadır.
(Yazıcınızda gömülü olabilecek) kablosuz aygıtlar radyo frekans güvenlik standartları ve önerilerinde izin verilenden daha az enerji yaydıkları
için imalatçı, bu aygıtların kullanımının güvenli olduğuna inanmaktadır. Güç seviyelerinden bağımsız olarak, normal çalışma sırasında insan
temasının en aza indirgenmesine dikkat edilmelidir.
Gövdenin yanında kablosuz bir aygıtın kullanılması için, aygıt ile gövde arasında 20 cm (bu mesafe, çıkıntıları kapsamaz) açıklık gerektiren
genel bir kural vardır. Bu aygıt, kablosuz aygıtlar açıkken ve iletim yapıyorken gövdeden 20 cm’den daha fazla mesafede kullanılmalıdır.
Bu verici, herhangi başka bir anten veya vericiyle birlikte kurulmamalı veya çalıştırılmamalıdır.
Bazı durumlar kablosuz aygıtlarda kısıtlama gerektirir. Yaygın kısıtlamalarla ilgili örnekler aşağıda verilmiştir:
Radyo frekans kablosuz iletişim, ticari uçaklardaki ekipmanlara müdahale edebilir. Mevcut havacılık düzenlemeleri, bir uçakta
seyahat ederken kablosuz aygıtların kapatılmasını gerektirir. IEEE 802.11 (kablosuz Ethernet olarak da bilinir) ve Bluetooth
iletişim aygıtları, kablosuz iletişim sağlayan aygıtlara örnektir.
Diğer aygıtlarla veya servislerle parazit riskinin zararlı olduğu ve zararlı görüldüğü ortamlarda, kablosuz aygıt kullanma seçeneği
kısıtlanabilir veya kaldırılabilir. Havaalanları, Hastaneler ve Oksijen veya tutuşabilir gaz içeren atmosferler, kablosuz aygıt
kullanımının kısıtlanabildiği veya kaldırılabildiği sınırlı örneklerdir. Kablosuz aygıt kullanım yaptırımından emin olmadığınız
ortamlarda bulunduğunuzda kablosuz aygıtı kullanmadan veya açmadan önce onay için yetkili kişiye başvurun.
Her ülke kablosuz aygıt kullanımıyla ilgili farklı kısıtlamalara sahiptir. Sisteminizde kablosuz bir aygıt bulunduğu için, sisteminizle
ülkeler arasında seyahat ederken herhangi bir hareket veya yolculuktan önce gideceğiniz ülkede bir kablosuz aygıt kullanımı
hakkındaki herhangi bir kısıtlama olup olmadığını yerel Telekomünikasyon Kurumuna danışın.
Sisteminiz dahili entegre bir kablosuz aygıtla donatılmış olarak teslim edildiyse, bütün kapaklar ve kılıflar yerine takılmadan ve
sistem tamamen monte edilmeden kablosuz aygıtı kullanmayın.
Kablosuz aygıtlar kullanıcılar tarafından tamir edilemez. Herhangi bir biçimde üzerlerinde değişiklik yapmayın. Kablosuz bir
aygıtta yapılacak değişiklik, onu kullanma onayını geçersiz kılacaktır. Tamir için imalatçıya başvurun.
Sadece aygıtın kullanılacağı ülke için onaylanmış sürücüleri kullanın. Üreticinin Sistem Geri Yükleme Kiti’ne bakın veya ek bilgi
için üreticinin Teknik Destek bölümüne başvurun.
Yalnızca İsrail için
Yasal Bilgiler_ 17
Yalnızca Çin için
Yasal Bilgiler_ 18
Bu kullanıcı kılavuzu hakkında
Bu kullanıcı kılavuzu makine hakkında temel kullanım bilgileri ve aynı zamanda kullanıma yönelik adım adım ayrıntılı
açıklamalar sunar. Hem yeni kullanıcılar hem de profesyonel kullanıcılar makinenin kurulması ve kullanılması ile ilgili
olarak bu faydalı kılavuza başvurabilir.
•
•
•
•
•
•
Makineyi kullanmadan önce güvenlik bilgilerini okuyun.
Makineyi kullanırken bir sorunla karşılaşırsanız sorun giderme bölümüne başvurun. (Bkz. "Sorun Giderme", sayfa 74)
Bu kullanıcı kılavuzunda kullanılan terimler sözlük bölümünde açıklanmıştır. (Bkz. "Sözlük", sayfa 103)
Bilgi aramak için Dizin’i kullanın.
Bu kullanım kılavuzundaki tüm resimler, seçeneklerine veya modellerine bağlı olarak makinenizden farklı olabilir.
Bu kullanıcı kılavuzundaki prosedürler esas olarak Windows 7'yi temel alır.
Kullanım Kuralı
Bu kılavuzdaki bazı ifadeler aşağıdaki şekilde dönüşümlü olarak kullanılmıştır:
• Belge ile orijinal eş anlamlıdır.
• Kağıt, ortamla veya baskı ortamıyla aynıdır.
• Makine yazıcıyı veya MFP’yi ifade eder.
Aşağıdaki tabloda bu kılavuzda yer alan kullanım kuralları bulunmaktadır:
Kullanım Kuralı
Açıklama
Örnek
Kalın
Ekrandaki metinler veya makinedeki düğme adları için kullanılır.
Not
Makinenin işlevi ya da özellikleri hakkında ilave bilgi veya ayrıntılı teknik bilgi
verir.
Tarih biçimi ülkelere göre değişiklik
gösterebilir.
Uyarı
Makineyi olası mekanik hasardan veya bozulmadan koruma konusunda
kullanıcılara bilgi verir.
Toner kartuşunun altındaki yeşil kısma
dokunmayın.
Dipnot
Belirli kelimeler veya bir cümle hakkında daha ayrıntılı ek bilgi verir.
a. dakikada sayfa sayısı.
(“Referans bağlantı”)
İlave ayrıntılı bilgiler için kullanıcıları bir referans sayfasına yönlendirir.
(Bkz. "Daha fazla bilgi için", sayfa 20)
Bu kullanıcı kılavuzu hakkında_ 19
Başlat
Daha fazla bilgi için
Makinenizin kurulumu ve kullanımı ile ilgili bilgilere, aşağıdaki kaynaklardan basılı olarak veya ekrandan ulaşabilirsiniz.
Materyal adı
Açıklama
Hızlı Kurulum
Kılavuzu
Bu kılavuz makinenizin kurulumu hakkında bilgi verir, makineyi hazırlamak için bu kılavuzda yer alan talimatlara uymanız
gerekmektedir.
Çevrimiçi Kullanım
Kılavuzu
Bu kılavuz makinenizin tüm özelliklerini kullanabilmeniz için adım adım talimatlar verir ve makinenizin bakımı, sorun giderimi ve
aksesuarlarının takılması hakkında bilgiler içerir.
Ağ Web Sitesi
Ağ ortamını SetIP, SyncThru™ Web Admin Service, Samsung AnyWeb Print vb. gibi ağ yönetim programları yardımıyla
bilgisayarınızdan ayarlayabilirsiniz. SyncThru™ Web Admin Service birçok makineyi aynı anda yönetme ihtiyacı duyan ağ yöneticileri
için yararlı olacaktır. Samsung AnyWeb Print, kişisel kullanıcıların Windows Internet Explorer'daki web sitesi ekranını kolayca
yakalayabilmesine yardımcı olacaktır. SyncThruTM Web Admin Service veya Samsung AnyWeb Print uygulamasını http://
solution.samsungprinter.com adresinden indirebilirsiniz. SetIP programı yazılım CD’sinde sunulmuştur.
Makine Sürücüsü
Yardımı
Bu yardım size yazıcı sürücüsü hakkında yardım bilgileri ve yazdırma seçeneklerini ayarlamak için talimatlar sunar. (Bkz. "Yardımın
kullanılması", sayfa 60)
Samsung web sitesi
İnternet erişiminiz varsa, Samsung’un web sitesi olan, www.samsungprinter.com adresinden yardım ve destek alabilir veya yazıcı
sürücülerini ve kılavuzları indirebilirsiniz.
Bu kullanıcı kılavuzu hakkında_ 20
Yeni ürününüzün özellikleri
Yeni makineniz, yazdırdığınız belgelerin kalitesini artıran bazı özel işlevlerle donatılmıştır.
Özel Özellikler
Mükemmel kalitede ve yüksek hızda baskı
Çeşitli ortamlarda yazdırma
•
•
•
•
9600x600 dpi’a kadar etkin çıktı çözünürlüğünde baskı
yapabilirsiniz.
Makineniz A4 boyutundaki kağıdı 33 sayfa/dak, mektup
boyutundaki kağıdı ise 35 sayfa/dak hızında yazdırır.
Çift taraflı baskıda, makineniz A4 kağıdı 15 gör/dak, mektup
boyutundaki kağıdı ise 16 gör/dak hızında yazdırır.
•
Pek çok farklı türde basılabilir malzeme kullanma
•
•
Çok amaçlı tepsi antetli kağıtları, zarfları, etiketleri, özel
boyutlu kağıtları, kartpostalları ve ağır kağıdı destekler. Çok
amaçlı tepsi 100 adet düz kağıt alır.
500 sayfalık tepsi 1 ve 500 sayfalık isteğe bağlı tepsi farklı
boyutlardaki düz kağıtları destekler. 2 adet ilave tepsi
takabilirsiniz.
Profesyonel belgeler oluşturma (Bkz. "Gelişmiş yazdırma
özelliklerini kullanma", sayfa 55.)
•
•
•
Filigran yazdırın. Belgelerinizi “Gizli” gibi sözcüklerle
özelleştirebilirsiniz.
Poster baskısı yapın. Belgenizin her sayfasının metni ve
resimleri büyütülebilir ve kağıt yaprağı boyunca basılarak
poster oluşturmak üzere bu sayfalar birlikte yapıştırılabilir.
Düz kağıtta önceden basılmış formlar ve antet
kullanabilirsiniz.
Zaman ve paradan tasarruf edin (Bkz. "Gelişmiş yazdırma
özelliklerini kullanma", sayfa 55.)
•
•
•
Kağıttan tasarruf etmek için, tek yaprak kağıda birden çok
sayfa yazdırabilirsiniz.
Bu makine, yazdırma yapmadığında güç tüketimini büyük
ölçüde azaltarak otomatik olarak elektrik tasarrufu yapar.
Kağıt tasarrufu yapmak için tek bir yaprağın iki tarafına
yazdırabilirsiniz (çift-taraflı yazdırma).
Makinenizin kapasitesinin artırılması
•
Bu makinede daha fazla bellek ekleyebilmek amacıyla ek bir
bellek yuvası bulunmaktadır. (Bkz. "Mevcut sarf
malzemeleri", sayfa 90)
Yeni ürününüzün özellikleri_ 21
Windows’un yanı sıra Linux, Macintosh ve UNIX işletim
sistemlerinde de yazdırma işlemi gerçekleştirebilirsiniz.
Makinenizde bir USB arayüzü ve bir ağ arayüzü bulunur.
Modele göre özellikler
Makine, yazdırma işlerinden işyeriniz için daha gelişmiş ağ çözümlerine kadar tüm belge ihtiyaçlarınızı destekleyecek şekilde tasarlanmıştır.
Modele göre özellikler şunlardır:
Özellikler
CLP-775 Series
USB 2.0
●
Sabit Disk
○
Ağ Arabirimi 802.11 b/g/n kablosuz LAN
○
Ağ Arayüzü Ethernet 10/100/1000 Base TX kablolu LAN
●
Çift taraflı (2 yüze) yazdırma
●
IEEE1284 Paralel Konektörüb
○
Bellek modülü
○
a
a. Kablosuz LAN kartları bazı ülkelerde kullanılmayabilir. Yerel Samsung bayiinizle veya yazıcınızı satın aldığınız satıcıyla görüşün.
b. Paralel port kullanıyorsanız, USB kablosunu kullanamazsınız.
( ●: Dahil, ○: İsteğe Bağlı)
Yeni ürününüzün özellikleri_ 22
Giriş
1.
Makinenizin ana bileşenleri şunlardır:
Bu bölümde aşağıdaki konular yer almaktadır:
•
•
Makineye genel bakış
Kontrol paneline genel bakış
•
•
Makineye genel bakış
Önden görünüm
1
Çıkış tepsisi
8
Ön kapak kolu
2
Çıkış desteği
9
Ön Kapak
3
Kağıt seviyesi göstergesi
10
Kontrol paneli
4
İsteğe bağlı tepsia
11
Çok amaçlı tepsi üzerinde
kağıt genişliği kılavuzları
5
Tepsi 1
12
TonerKartuşu Yok
6
Çok amaçlı tepsi
13
Kağıt transfer kayışı
7
Çok amaçlı tepsi kolu
a. Bu isteğe bağlı bir özelliktir.
Giriş_ 23
Kontrol panelini tanıma
Makineyi açma
Arkadan görünüm
1
Kontrol kartı kapağı
6
Ağ bağlantı noktası
2
Elektrik fişi
7
USB bağlantı noktası
3
Güç düğmesi
8
Harici aygıt arayüzü (EDI)a
4
Kol
9
IEEE 802.11 b/g/n Kablosuz
LAN b
5
IEEE1284 Paralel
Konektörüb
a. Samsung için harici aygıt arayüzü ve üçüncü kullanıcı çözümleri.
b. Bu isteğe bağlı bir özelliktir.
Giriş_ 24
Kontrol paneline genel bakış
1
Ekran
Mevcut durumu gösterir ve bir işlem sırasında uyarır.
2
Toner renkleri
Her bir toner kartuşunun durumunu gösterir. (Bkz. "Kontrol panelini tanıma", sayfa 26)
3
(Menü)
Menü moduna girer ve kullanılabilir menüleri gözden geçirmenizi sağlar. (Bkz. "Menüye erişim", sayfa 62)
4
(Geri)
Bir üst menüye dönmenizi sağlar.
5
Ok
Seçilen menüde bulunan seçenekler arasında dolaşın ve değerleri artırın veya azaltın.
6
OK
Ekrandaki seçimi onaylar.
7
(Durdur)
İstendiğinde herhangi bir işlemi durdurur. Ekranda açılır pencere görünür ve kullanıcının durdurabileceği ya da devam
edebileceği geçerli işi gösterir.
8
(Güç)
Bu düğme ile aynı zamanda gücü açabilir ve kapatabilirsiniz. (Bkz. "Düğmeler", sayfa 26)
9
(Durum LED'i)
Makinenizin durumunu gösterir. (Bkz. "Kontrol panelini tanıma", sayfa 26)
Giriş_ 25
Kontrol panelini tanıma
Düğmeler
(Menu düğmesi)
Durum LED ışığı
Makine durumunu öğrenmek ve makinenizi gelişmiş özellik kullanımına
ayarlamak istediğinizde menü düğmesine
basın. (Bkz. "Menüye erişim",
sayfa 62)
Durum LED’inin rengi makinenin mevcut durumunu belirtir.
Durum
Kapalı
Yeşil
Yanıp
Sönüyor
Açıklama
•
•
Makine çevrimdışıdır.
Makine enerji tasarruf modunda. Veri
alındığında veya herhangi bir düğmeye
basıldığında otomatik olarak çevrimiçi olur.
•
LED yavaşça yanıp sönüyorsa, yazıcı
bilgisayardan veri almaktadır.
LED hızlı bir şekilde yanıp sönüyorsa, yazıcı
veri yazdırmaktadır.
•
Kırmızı
Açık
Makine çevrimiçidir ve kullanılabilir.
Yanıp
Sönüyor
•
•
Açık
•
•
•
•
•
(Dur düğmesi)
seçeneğine basarak (durdur düğmesi), şunları yapabilirsiniz:
İşlev
Açıklama
Yazdırma işini iptal etme
Yazdırma işlemi sırasında
düğmesine (durdur tuşu) basın.
(Güç düğmesi)
Küçük bir hata meydana gelmiştir ve makine
hatanın giderilmesini beklemektedir. Ekran
mesajını kontrol edin. Sorun giderildiğinde
makine işleme devam eder.
Kartuşta az miktarda toner kalmış. Tonerin
tahmini kartuş ömrüa sonuna yaklaşmıştır.
Değiştirmek üzere yeni bir kartuş hazırlayın.
Toneri tekrar dağıtarak baskı kalitesini geçici
olarak yükseltebilirsiniz. (Bkz. "Tonerin tekrar
dağıtılması", sayfa 74)
Gücü kapatmak istediğinizde, güç kapanana kadar bu düğmeye basın. Bu
düğme ayrıca makineyi açık konumuna getirmek için de kullanılır.
Bir toner kartuşu neredeyse tahmini kartuş
ömrünün sonuna ulaştıa. Toner kartuşunu
değiştirmeniz önerilir. (Bkz. "Toner
kartuşunun değiştirilmesi", sayfa 91)
Kağıt sıkışması meydana geldi. (Bkz. "Kağıt
sıkışmalarını giderme", sayfa 76)
Kapak açıldı. Kapağı kapatın.
Tepside kağıt kalmamış. Tepsiye kağıt
yerleştirin.
Makine büyük bir hata nedeniyle durdu.
Ekran mesajını kontrol edin. (Bkz. "Ekran
mesajlarını anlama", sayfa 79)
Makineyi açma
Durum
Açıklama
Kapalı
•
•
Makine hazır modunda.
Makine gücü kapatılır.
Açık
Makine enerji tasarruf modunda.
1. Güç kablosunu takın.
2. Güç düğmesini açın.
Gücü kapatmak istiyorsanız, güç kapanana kadar bu düğmeye basın.
a. Tahmini kartuş ömrü, ortalama çıktı kapasitesini ifade eden beklenen
veya tahmin edilen toner ömrü anlamına gelip, ISO/IEC 19798
uyarınca tasarlanmıştır. Sayfa sayısı çalışma ortamına, yazdırma
aralığına, ortam türüne ve ortam boyutuna göre farklı olabilir. Kırmızı
LED ışığın yanmasına ve yazıcının yazdırma işlemini durdurmasına
rağmen, kartuşta bir miktar toner kalmış olabilir.
Ekrandaki mesajı kontrol edin. Mesajda verilen talimatları uygulayın
veya sorun giderme bölümüne bakın. (Bkz. "Ekran mesajlarını
anlama", sayfa 79.). Sorun devam ederse servisi arayın.
Giriş_ 26
Başlarken
2.
Bu bölüm, USB bağlantılı makineyi ve yazılımı kurmanız için adım adım talimatlar sunmaktadır.
Bu bölümde aşağıdaki konular yer almaktadır:
•
•
•
•
Donanımın ayarlanması
Birlikte verilen yazılım
Sistem gereksinimleri
Sürücüyü yerel olarak yükleme
Donanımın ayarlanması
Birlikte verilen yazılım
Bu bölümde, Hızlı Kurulum Kılavuzu’nda açıklanan donanımı ayarlama
adımları gösterilmektedir. Hızlı Kurulum Kılavuzu'nu okuduğunuzdan ve
aşağıdaki adımları izlediğinizden emin olun:
1. Sabit bir yer seçin.
Yeterli hava dolaşımı olan, düz ve dengeli bir yer seçin. Kapakları ve
tepsileri açmak için fazladan yer bırakın.
Alan iyi havalandırılmalı, doğrudan güneş ışığından ya da sıcak, soğuk
ve nemden uzak olmalıdır. Makineyi masanızın kenarına çok yakın
biçimde yerleştirmeyin.
Makinenizi kurup bilgisayarınıza bağladıktan sonra, yazıcı yazılımını
yüklemelisiniz. Bir Windows veya Macintosh OS kullanıcısıysanız, yazılımı
verilen CD'den kurun ve bir Linux OS ya da UNIX OS kullanıcısıysanız,
yazılımı Samsung web sitesinden (www.samsung.com/printer) indirin ve
kurun.
Yeni işletim sistemlerinin çıkması, vs. sebebiyle makine yazılımı sık
sık güncellenir. Gerektiğinde Samsung web sitesinden yazılımın en
yeni sürümünü indirin. (www.samsung.com/printer)
İşletim
Sistemi
Windows
İçindekiler
•
•
•
•
Yazdırma işlemi 1.000 m altındaki irtifalar için uygundur. Yazdırma
işleminizi ideal hale getirmek için irtifa ayarına göz atın. (Bkz. "İrtifa
ayarı", sayfa 46)
Makineyi 2 mm’den çok eğimi olmayan düz ve dengeli bir yüzeye
yerleştirin. Aksi halde, yazdırma kalitesi bundan etkilenebilir.
•
•
Macintosh
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Makineyi ambalajından çıkarın ve birlikte verilen öğeleri kontrol edin.
Makineyi saran bandı çıkarın.
Toner kartuşunu yerleştirin.
Kağıt yerleştirin. (Bkz. "Tepsiye kağıt yerleştirme", sayfa 49)
Tüm kabloların makineye bağlı olduğundan emin olun.
Makineyi açın.
•
•
•
Bu ekipman, ana şebeke gücü kesildiğinde çalışmaz.
Başlarken_ 27
Yazıcı sürücüsü: Makinenizin özelliklerinden tam
olarak yararlanmak için bu sürücüyü kullanabilirsiniz.
PostScript yazdırma sürücüsü: PostScript
sürücüsünü PS dilinde karmaşık yazı karakterler ve
grafiklere sahip belgeleri yazdırmak için kullanın.
(PostScript yazıcı açıklama dosyası dahildir.)
Samsung Easy Printer Manager: Samsung Easy
Printer Manager cihaz ayarları ve yazdırma
ortamları, ayarları/eylemleri ve başlatma gibi
seçenekleri bir araya getirmektedir. Tüm bu
özellikler, Samsung makinenizi uygun biçimde
kullanmanız için kolaylık sağlamaktadır.
Samsung Yazdırma Durumu: Bu program
makinenizin durumunu görüntülemenizi mümkün
kılar ve yazdırma esnasında sorun yaşandığında sizi
uyarır.
Doğrudan Yazdırma Yardımcı Programı: Bu
programla PDF dosyalarını doğrudan
yazdırabilirsiniz.
SetIP: Bu programı makinenizin TCP/IP adreslerini
girmek için kullanın.
PostScript yazdırma sürücüsü: Bu sürücüyü,
makinenizi bir Macintosh bilgisayardan çalıştırmak
ve belge yazdırmak için kullanın. (PostScript yazıcı
açıklama dosyası dahildir.)
Smart Panel: Bu program makinenizin durumunu
görüntülemenizi mümkün kılar ve yazdırma
esnasında sorun yaşandığında sizi uyarır.
SetIP: Bu programı makinenizin TCP/IP adreslerini
girmek için kullanın.
İşletim
Sistemi
Linux
•
•
•
•
UNIX
Macintosh
İçindekiler
•
Unified Linux Driver: Makinenizin özelliklerinden
tam olarak yararlanmak için bu sürücüyü
kullanabilirsiniz.
Printer Description (PPD) (Yazıcı Açıklama)
dosyası: Bu dosyayı makinenizi Linux
bilgisayarında çalıştırmak ve belge yazdırmak için
kullanın.
Smart Panel: Bu program makinenizin durumunu
görüntülemenizi mümkün kılar ve yazdırma
esnasında sorun yaşandığında sizi uyarır.
SetIP: Bu programı makinenizin TCP/IP adreslerini
girmek için kullanın.
Mac OS X
10.3−10.4
•
•
RAM
Intel® işlemcileri •
PowerPC G4/G5
PowerPC
tabanlı Mac
(512 MB) için
128 MB
Intel tabanlı
Mac (1 GB) için
512 MB
İşlemci
•
•
Intel® işlemcileri
867 MHz veya
daha hızlı Power
PC G4/G5
512 MB (1 GB)
1 GB
Mac OS X 10.6
•
Intel® işlemcileri
1 GB (2 GB)
1 GB
Ögeler
RAM
Boş sabit
disk alanı
Gereksinimler
İşletim sistemi
RedHat® Enterprise Linux WS 4, 5 (32/64 bit)
Fedora 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (32/64 bit)
SuSE Linux 10.1 (32 bit)
OpenSuSE® 10.2, 10.3, 11.0, 11.1, 11.2 (32/64 bit)
Mandriva 2007, 2008, 2009, 2009.1, 2010 (32/64 bit)
Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10, 9.04, 9.10,
10.04 (32/64 bit)
SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 (32/64 bit)
Debian 4.0, 5.0 (32/64 bit)
Windows®
2000
Intel® Pentium® II 400
MHz (Pentium III 933
MHz)
64 MB (128
MB)
600 MB
Windows® XP
Intel® Pentium® III 933
MHz (Pentium IV 1 GHz)
128 MB (256
MB)
1.5 GB
Windows
Server® 2003
Intel® Pentium® III 933
MHz (Pentium IV 1 GHz)
128 MB (512
MB)
1,25 GB - 2
GB
İşlemci
Pentium IV 2.4GHz (Intel Core™2)
Windows
Server® 2008
Intel® Pentium® IV 1 GHz
(Pentium IV 2 GHz)
512 MB (2
GB)
10 GB
RAM
512 MB (1 GB)
Boş sabit disk
alanı
1 GB (2 GB)
Windows
Vista®
Intel Pentium IV 3 GHz
512 MB (1
GB)
15 GB
Windows® 7
Intel® Pentium® IV 1 GHz
32-bit veya 64-bit işlemci
ya da üstü
1 GB (2 GB)
16 GB
•
•
Windows
Server® 2008
R2
•
•
•
•
1 GB
Mac OS X 10.5
Gereksinim (önerilen)
®
Boş sabit
disk alanı
Linux
Microsoft® Windows®
İşletim
sistemi
İşlemci
•
UNIX YazıcıSürücüsü: Bu sürücüyü, UNIX
sisteminden doküman yazdırmak için kullanın.
Sistem gereksinimleri
Gereksinimler (Önerilen)
İşletim
sistemi
®
Unix
Ögeler
DirectX® 9 grafikleri 128 MB bellekle destekler (Aero
temasını etkinleştirmek için).
DVD-R/W Sürücü
Intel® Pentium® IV 1 GHz
(x86) veya 1.4 GHz (x64)
işlemciler (2 GHz veya
daha hızlı)
512 MB (2
GB)
10 GB
Gereksinimler
İşletim sistemi
Sun Solaris 9, 10 (x86, SPARC)
HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC,
Itanium)
IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4
Boş sabit disk
alanı
100 MB’a kadar
Internet Explorer 6.0 veya daha yüksek bir sürümü tüm Windows
işletim sistemleri için minimum gerekliliktir.
Yazılımı, yönetici hakları olan kullanıcılar yükleyebilir.
Windows Terminal Services bu makine ile uyumludur.
Windows 2000 için, Service Pack 4 veya daha üzeri gereklidir.
Başlarken_ 28
Sürücüyü yerel olarak yükleme
Yerel olarak bağlı bir makine, kablo ile bilgisayarınıza doğrudan bağlanmış
bir makinedir. Makineniz bir ağa bağlı ise, aşağıdaki adımları atlayın ve ağa
bağlı makinenin sürücüsünü yüklemeye devam edin. (Bkz. "Kablolu ağa
bağlı olan makinenin sürücüsünün yüklenmesi", sayfa 33)
•
•
•
Macintosh, Linux veya Unix OS kullanıcısı iseniz, Gelişmiş
kılavuza bakın.
Gelişmiş Kurulum > Özel Yükleme seçeneğinin seçilmesi, hangi
programların yükleneceğini seçmenize imkan verir.
Yalnızca 3 metreden (118 inç) uzun olmayan bir USB kablosu
kullanın.
8. Lisans sözleşmesini okuyup Continue seçeneğini tıklatın.
9. Lisans sözleşmesini kabul etmek için Agree seçeneğini tıklatın.
10. Easy Install seçimini yapın ve Install öğesine tıklatın. Çoğu kullanıcı
için Easy Install önerilir. Makine işlemleri için gereken bileşenlerin tümü
yüklenir.
Custom Install öğesini seçerseniz yüklenecek bileşenleri teker teker
seçebilirsiniz.
11. Bilgisayarınızdaki tüm uygulamaların kapatılacağını bildiren ileti
göründüğünde, Continue seçeneğini tıklatın.
12. Typical installation for a local printer öğesini seçin ve ardından OK
düğmesini tıklatın.
Makine sürücüsünün kurulumu sırasında Typical installation for
a network printer öğesini seçerseniz, SetIP programı otomatik
olarak çalışır. Makine ağ bilgilerini zaten yapılandırmışsa, Set IP
programını kapatın. Bir sonraki adıma geçin.
Windows
1. Makinenin bilgisayarınıza bağlı ve açık olduğundan emin olun.
Yükleme işlemi sırasında Yeni Donanım Bulundu Sihirbazı
görüntülenirse pencereyi kapatmak için İptal’i tıklatın.
2. Ürünile birlikte verilen yazılım CD’sini CD-ROM sürücünüze yerleştirin.
Yazılım CD’si otomatik olarak çalışır ve bir kurulum penceresi açılır.
3. Hemen Yükle’yi seçin.
4. Lisans Sözleşmesi'ni okuyun veLisans Sözleşmesinin şartlarını
kabul ediyorum seçeneğini seçin. Ardından, İleri'ye tıklayın.
5. Kurulum penceresindeki talimatları izleyin.
Yazıcı sürücüsü düzgün çalışmıyorsa, sürücüyü kaldırmak ve tekrar
yüklemek için aşağıdaki adımları izleyin.
a) Makinenin bilgisayarınıza bağlı ve açık olduğundan emin olun.
b) Başlat menüsünden Programlar veya Tüm Programlar >
Samsung Printers > yazıcı sürücünüzün adı > Kaldır öğesini
seçin.
c) Gerekli seçeneği seçin ve penceredeki talimatları izleyin.
d) Yazıcı sürücüsünü kaldırdıktan sonra, tekrar yükleyin (bkz.
"Sürücüyü yerel olarak yükleme", sayfa 29, "Kablolu ağa bağlı olan
makinenin sürücüsünün yüklenmesi", sayfa 33).
13. Yükleme tamamlandıktan sonra, Quit düğmesini tıklatın.
14. Applications klasörünü > Utilities > Print Setup Utility’yi açın.
• Mac OS X 10.5~10.6 için, Applications klasörü > System
Preferences öğesini açın ve Print & Fax öğesini tıklatın.
15. Printer List’nde Add’yi tıklatın.
• Mac OS X 10.5~10.6 için, “+” simgesini tıklatın; bir ekran penceresi
açılacaktır.
16. Mac OS X 10.3 için, USB sekmesini seçin.
• Mac OS X 10.4 için, Default Browser öğesini tıklatın ve USB
bağlantısını bulun.
• Mac OS X 10.5−10.6 için, Default öğesini tıklatın ve USB
bağlantısını bulun.
17. Mac OS X 10.3 için Otomatik Seçim düzgün çalışmıyorsa Printer Model
içinden Samsung seçeneğini ve Model Name içinden makinenizin adını
seçin.
• Mac OS X 10.4 için Otomatik Seçim düzgün çalışmıyorsa Print
Using içinden Samsung seçeneğini ve Model içinden makinenizin
adını seçin.
• Mac OS X 10.5−10.6 için Otomatik Seçim düzgün çalışmazsa,
Select a driver to use...’u ve Print Using’de makinenizin adını
seçin.
Makineniz Printer List’nde görüntülenir ve varsayılan makine olarak
ayarlanır.
18. Add düğmesini tıklatın.
Macintosh
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Makinenin bilgisayarınıza bağlı ve açık olduğundan emin olun.
Ürünile birlikte verilen yazılım CD’sini CD-ROM sürücünüze yerleştirin.
Macintosh masa üstünüzde görünen CD-ROM simgesini çift tıklatın.
MAC_Installer klasörünü çift tıklatın.
Installer OS X simgesini çift tıklatın.
Parolayı girin ve OK düğmesini tıklatın.
Samsung Installer penceresi açılır. Continue seçeneğine tıklatın.
Başlarken_ 29
Yazıcı sürücüsü düzgün çalışmıyorsa, sürücüyü kaldırın ve yeniden
yükleyin.
Macintosh sürücüsünü kaldırmak için aşağıdaki adımları izleyin.
a) Makinenin bilgisayarınıza bağlı ve açık olduğundan emin olun.
b) Ürünile birlikte verilen yazılım CD’sini CD-ROM sürücünüze
yerleştirin.
c) Macintosh masa üstünüzde görünen CD-ROM simgesini çift
tıklatın.
d) MAC_Installer klasörünü çift tıklatın.
e) Installer OS X simgesini çift tıklatın.
f) Parolayı girin ve OK düğmesini tıklatın.
g) Samsung Installer penceresi açılır. Continue seçeneğine tıklatın.
h) Uninstall seçimini yapın ve Uninstall öğesine tıklatın.
i) Bilgisayarınızdaki tüm uygulamaların kapatılacağını bildiren ileti
görüntülendiğinde, Continue düğesini tıklatın.
j) Kaldırma işlemi tamamlandığında, Quit düğmesini tıklatın.
Linux
Kurulumu Printer Settings Utility
Yazıcı yazılımını yükleyebilmek için Samsung web sitesinden Linux yazılım
paketini indirmeniz gerekir.
Yazılımın yüklemek için aşağıdaki adımları uygulayın.
1. Makinenin bilgisayarınıza bağlı ve açık olduğundan emin olun.
2. Administrator Login penceresi görüntülendiğinde Login alanına
root yazın ve sistem şifresini girin.
Makine yazılımını kurmak için yetkili kullanıcı (root) olarak
bağlanmalısınız. Yetkili kullanıcı değilseniz, sistem yöneticinize
danışın.
Birleşik Linux Sürücüsü Yükleme
1. Makinenin bilgisayarınıza bağlı ve açık olduğundan emin olun.
2. Administrator Login penceresi görüntülendiğinde Login alanına
root yazın ve sistem şifresini girin.
Makine yazılımını kurmak için yetkili kullanıcı (root) olarak
bağlanmalısınız. Yetkili kullanıcı değilseniz, sistem yöneticinize
danışın.
3. Samsung web sitesinden, Yazıcı Ayarları Yardımcı Programını
bilgisayarınıza indirin.
4. Printer Settings Utility paketini sağ tıklatın ve paketi açın.
5. cdroot > Linux > psu > install.sh öğelerini çift tıklatın.
Yazıcı sürücüsü düzgün çalışmazsa sürücüyü kaldırın ve yeniden
yükleyin.
Linux sürücüsünü kaldırmak için aşağıdaki adımları izleyin.
a) Makinenin bilgisayarınıza bağlı ve açık olduğundan emin olun.
b) Administrator Login penceresi açıldığında, Login alanına
“root” yazın ve sistem parolasını girin.
Yazıcı sürücüsünü kaldırmak için yetkili kullanıcı (root) olarak
oturum açmanız gerekir. Yetkili kullanıcı değilseniz, sistem
yöneticinize danışın.
c) Masa üstünde alt tarafta bulunan simgeye tıklatın. Terminal
ekranı göründüğünde şunları yazın:
[root@localhost root]#cd /opt/Samsung/mfp/uninstall/
[root@localhost uninstall]#./uninstall.sh
d) Uninstall düğmesini tıklatın.
e) İleri’yi tıklatın.
f) Son düğmesini tıklatın.
3. Samsung web sitesinden, Unified Linux Driver paketini
bilgisayarınıza indirin.
4. Unified Linux Driver paketini sağ tıklatın ve paketi açın.
5. cdroot > autorun öğesini çift tıklatın.
6. Karşılama ekranı göründüğünde, Next öğesini tıklatın.
7. Yükleme tamamlandığında, Finish öğesini tıklatın.
Yükleme programı, size kolaylık sağlaması için sistem menüsüne
Unified Driver Configurator masaüstü simgesini ve Unified Driver
grubunu eklemiştir. Bir zorlukla karşılaşırsanız, sistem menüsünde
bulunan ya da Unified Driver Configurator veya Image Manager gibi
Windows sürücü paketi uygulamalarından çağrılabilen ekran
yardımından yararlanın.
SmartPanel Programının Yüklenmesi
1. Makinenin bilgisayarınıza bağlı ve açık olduğundan emin olun.
2. Administrator Login penceresi görüntülendiğinde Login alanına
root yazın ve sistem şifresini girin.
Makine yazılımını kurmak için yetkili kullanıcı (root) olarak
bağlanmalısınız. Yetkili kullanıcı değilseniz, sistem yöneticinize
danışın.
3. Bilgisayarınıza Samsung web sitesinden Smart Panel paketini
indirin.
4. Smart Panel paketini sağ tıklatın ve paketi açın.
5. cdroot > Linux > smartpanel > install.sh seçeneğine çift tıklayın.
Başlarken_ 30
Ağ kurulumu
3.
Bu bölümde makineye ve yazılıma bağlı ağı kurmanız için adım adım talimatlar sunulmaktadır.
Bu bölümde aşağıdaki konular yer almaktadır:
•
•
•
•
•
Ağ ortamı
Kullanışlı ağ programlarının tanıtımı
Kablolu ağ kullanılması
•
•
Kablolu ağ ortamı kullanıyorsanız, bkz. "Kablolu ağ kullanılması",
sayfa 31.
Kablosuz ağ ortamı kullanıyorsanız, bkz. "Kablosuz ağ kurulumu",
sayfa 37.
Kablosuz ağ kurulumu
IPv6 yapılandırması
Kullanışlı ağ programlarının tanıtımı
Ağ ortamında ağ ayarlarını kolayca ayarlamak için birkaç program
kullanılabilir. Özellikle ağ yöneticisine yönelik olarak, ağ üzerindeki birkaç
makineyi yönetmek mümkündür.
Aşağıdaki programları kullanmadan önce önce IP adresini ayarlayın.
Ağ ortamı
Makineyi ağ makineniz olarak kullanmak için, makinede ağ protokollerini
kurmanız gerekir. Temel ağ ayarlarını, makinenin kontrol panelinden
yapılandırabilirsiniz.
Aşağıdaki tabloda, makinenin desteklediği ağ ortamları gösterilmektedir:
Öğe
Ağ arabirimi
Ağ işletim sistemi
Gereksinimler
•
•
Ethernet 10/100/1000 Base-TX
802.11 b/g/n Kablosuz LAN (İsteğe
bağlı)
•
Windows 2000/XP/2003/2008/Vista/7/
2008 Server R2
Çeşitli Linux işletim sistemleri
Mac OS X 10.3 ~ 10.6
UNIX
•
•
•
Ağ protokolleri
•
•
•
•
•
•
Kablosuz Güvenliği
•
•
Ağ makinenizde yerleşik olarak bulunan bir web sunucusudur ve şu işe
yarar:
• Makinenin farklı ağ ortamlarına bağlanması için gerekli olan ağ
parametrelerini yapılandırmanızı sağlar.
• Makine ayarlarını özelleştirme.
(Bkz. "SyncThru™ Web Service’ni kullanma", sayfa 66)
SyncThru™ Web Admin Service
TCP/IPv4
DHCP, BOOTP
DNS, WINS, Bonjour, SLP, UPnP
Standart TCP/IP Yazdırma (RAW),
LPR, IPP
SNMPv 1/2/3, HTTP(S), Telnet, SMTP,
IPSec
TCP/IPv6 (DHCP, DNS, RAW, LPR,
SNMPv 1/2/3, HTTP (S), IPSec)
(Bkz. "IPv6 yapılandırması", sayfa 44)
Kimlik Doğrulama: Open System,
Shared Key, WPA Personal, WPA2
Personal (PSK), WPA Enterprise,
WPA2 Enterprise
Şifreleme: WEP64, WEP128, TKIP,
AES
SyncThru™ Web Service
Ağ yöneticileri için web tabanlı makine yönetimi çözümü. SyncThru™ Web
Admin Service ağ araçlarını yönetmek için etkili bir yol sağlar ve kurumsal
Internet erişiminizin olduğu her yerden ağ makinesini uzaktan izleme ve
sorunlarını giderme olanağı tanır. Bu programı http://
solution.samsungprinter.com adresinden indirin.
SetIP
Bu yardımcı program bir ağ arabirimi seçmenizi ve TCP/IP protokolü ile
kullanılacak IP adreslerini manüel olarak yapılandırmanızı sağlar. (Bkz. "IP
adresinin ayarlanması", sayfa 32.)
TCP/IPv6 bu program tarafından desteklenmemektedir.
Kablolu ağ kullanılması
Makinenizi ağınız üzerinde kullanabilmeniz için makinenizdeki ağ
protokollerini ayarlamanız gerekir. Bu bölümde bunun ne kadar kolay
gerçekleştirileceği gösterilmektedir.
Ağ kablosunu makinenizdeki ilgili bir bağlantı noktasına taktıktan sonra ağı
kullanabilirsiniz.
Ağ kurulumu_ 31
Ağ Yapılandırma raporunun yazdırılması
6. TCP/IP yapılandırması penceresini açmak için,
simgesine
(soldan üçüncü) tıklamak üzere SetIP penceresini açın.
7. Yapılandırma penceresinde aşağıda gösterildiği gibi makinenin yeni
bilgilerini girin. Bir şirket intranetindeyseniz, devam etmeden önce ağ
yöneticisi tarafından atanan bu bilgileri edinmeniz gerekebilir.
Makinenin mevcut ağ ayarlarını gösteren Ağ Yapılandırma Raporunu
makinenin kontrol panelinden yazdırabilirsiniz. Bu işlem ağ ayarlarını
yapmanıza ve sorunları gidermenize yardımcı olur.
1. Kontrol panelinde
öğesine basın.
2. Yukarı/aşağı oklarına basarak Ag seçeneğini vurgulayın ve Tamam
düğmesine basın.
3. Yukarı/aşağı oklarına basarak Ag Yapilandirmasi seçeneğini
vurgulayın ve Tamam düğmesine basın.
Bu Ağ Yapılandırma Raporu ile makinenizin MAC adresini ve IP adresini
bulabilirsiniz.
Örneğin:
• MAC Adresi: 00:15:99:41:A2:78
• IP Adresi: 192.0.0.192
IP adresinin ayarlanması
Öncelikle ağdan yazdırma ve yönetimler için bir IP adresi ayarlamanız
gereklidir. Genel olarak yeni IP adresi, ağdaki DHCP (Dinamik Ana
Bilgisayar Yapılandırma Protokolü) sunucusu tarafından otomatik olarak
atanır.
Kontrol paneli kullanılarak IP ayarı
Ağ Yapılandırma Raporu'ndan (bkz. "Ağ Yapılandırma
raporunun yazdırılması", sayfa 32) makinenin MAC adresini
bulun ve iki nokta üst üste koymadan girin. Örneğin,
00:15:99:29:51:A8 ise 0015992951A8 olur.
1. Makinenizi bir ağ kablosuyla ağa bağlayın.
2. Makineyi açın.
3. Kontrol panelinde
öğesine basın.
4. Yukarı/aşağı oklarına basarak Ag seçeneğini vurgulayın ve Tamam
düğmesine basın.
5. Yukarı/aşağı oklarına basarak TCP/IP (IPv4) seçeneğini vurgulayın
ve Tamam düğmesine basın.
6. Yukarı/aşağı oklarına basarak IP Adresini Ayarla seçeneğini
vurgulayın ve Tamam düğmesine basın.
7. Yukarı/aşağı oklarına basarak Elle seçeneğini vurgulayın ve Tamam
düğmesine basın.
8. Kullanılabilir ilk menü öğesi olan IP Adresi görüntülenir.
• 0 ile 255 arasında bir sayı girin.
9. Haneleri girmek için yukarı/aşağı, haneler arasında hareket etmek
için sa/sol oklarını kullanın. IP adresini girdikten sonra, Tamam
tuşuna basın.
10. Alt Ag Maskesi veya Ag Geçidi gibi diğer parametreleri de girin ve
Tamam düğmesine basın.
11. Tüm parametreleri girdikten sonra hazır moduna dönmek için
düğmesine basın.
Şimdi "Kablolu ağa bağlı olan makinenin sürücüsünün yüklenmesi",
sayfa 33’e geçin.
SetIP (Windows) kullanarak IPv4 yapılandırması
SetIP programını kullanmadan önce, Denetim Masası > Güvenlik
Merkezi > Windows Güvenlik Duvarı öğesini seçerek bilgisayarın
güvenlik duvarını devre dışı bırakın.
1. Bu programı verilen CD-ROM'dan yüklemek için, Application >
SetIP > Setup.exe öğesine çift tıklayın.
2. Kurulum penceresindeki talimatları izleyin.
3. Makinenizi bir ağ kablosuyla ağa bağlayın.
4. Makineyi açın.
5. Windows Başlat menüsünden, Tüm Programlar > Samsung
Printers > SetIP > SetIP öğesini seçin.
8. Apply seçeneğini ve ardından OK düğmesini tıklatın. Makine
otomatik olarak Ağ Yapılandırma Raporu yazdırır. Tüm ayarların
doğru olduğunu onaylayın.
SetIP kullanarak IPv4 yapılandırması (Macintosh)
SetIP programını kullanmadan önce, System Preferences > Security >
Firewall öğesini seçerek bilgisayarın güvenlik duvarını devre dışı
bırakın.
Aşağıdaki talimatlar modelinize göre değişiklik gösterebilir.
1. Makinenizi bir ağ kablosuyla ağa bağlayın.
2. Yükleme CD-ROM’unu takın ve disk penceresini açın,
MAC_Installer > MAC_Printer > SetIP > SetIPapplet.html öğesini
seçin.
3. Dosyayı çift tıklatın ve Safari otomatik olarak açıldıktan sonra Trust
öğesini seçin. Tarayıcı, yazıcı adı ve IP adresi bilgilerini gösteren
SetIPapplet.html sayfasını açar.
4. TCP/IP yapılandırması penceresini açmak için,
simgesine
(soldan üçüncü) tıklamak üzere SetIP penceresini açın.
5. Yapılandırma penceresinde makinenin yeni bilgilerini girin. Bir şirket
intranetindeyseniz, devam etmeden önce ağ yöneticisi tarafından
atanan bu bilgileri edinmeniz gerekebilir.
Ağ Yapılandırma Raporu'ndan (bkz. "Ağ Yapılandırma
raporunun yazdırılması", sayfa 32) makinenin MAC adresini
bulun ve iki nokta üst üste koymadan girin. Örneğin,
00:15:99:29:51:A8 ise 0015992951A8 olur.
6. Apply öğesini seçin, ardından OK ve tekrar OK öğesini seçin.
7. Safari’den çıkın.
Ağ kurulumu_ 32
SetIP (Linux) kullanarak IPv4 yapılandırması
SetIP programını kullanmadan önce System Preferences veya
Administrator öğesini seçerek bilgisayarın güvenlik duvarını devre dışı
bırakın.
Aşağıdaki talimatlar modelinize veya işletim sistemlerine göre
değişiklik gösterebilir.
1.
2.
3.
4.
/opt/Samsung/mfp/share/utils/’i açın.
SetIPApplet.html dosyasını çift tıklatın.
TCP/IP yapılandırma penceresini açmak için tıklatın.
Yapılandırma penceresinde makinenin yeni bilgilerini girin. Bir şirket
intranetindeyseniz, devam etmeden önce ağ yöneticisi tarafından
atanan bu bilgileri edinmeniz gerekebilir.
Ağ Yapılandırma Raporu'ndan (bkz. "Ağ Yapılandırma
raporunun yazdırılması", sayfa 32) makinenin MAC adresini
bulun ve iki nokta üst üste koymadan girin. Örneğin,
00:15:99:29:51:A8 ise 0015992951A8 olur.
5. Makine otomatik olarak Ağ Yapılandırma Raporu yazdırır.
Ağ parametresi ayarı
6. Ağ için Temizle seçeneğini tıklatın.
7. Ayarların uygulanması için makineyi kapatıp tekrar çalıştırın.
Kablolu ağa bağlı olan makinenin sürücüsünün
yüklenmesi
Yazdırma işleri için yazıcı sürücüsü yazılımını kurmalısınız. Yazılım
sürücüleri, uygulamaları ve diğer kullanıcı dostu programları içerir.
Makinenizin ağ kurulumunun tamamlandığından emin olun. Kuruluma
başlamadan önce, bilgisayarınızdaki tüm uygulamalar kapatılmış olmalıdır.
Windows
1. Makinenin ağa bağlı ve açık olduğundan emin olun. Ayrıca,
makinenizin IP adresi ayarlanmalıdır.
Yükleme işlemi sırasında Yeni Donanım Bulundu Sihirbazı
görüntülenirse pencereyi kapatmak için İptal’i tıklatın.
2. Ürünile birlikte verilen yazılım CD’sini CD-ROM sürücünüze
yerleştirin.
Yazılım CD’si otomatik olarak çalışır ve bir kurulum penceresi açılır.
3. Hemen Yükle’yi seçin.
Gelişmiş Kurulum öğesini seçtiğinizde, Özel Yükleme
seçeneğini kullanabilirsiniz. Özel Yükleme makinenin
bağlantısını ve yüklenecek olan bileşenleri seçmenize olanak
tanır. Penceredeki talimatları takip edin.
Ağ ayarlarını, SyncThru™ Web Admin Service ve SyncThru™ Web
Service gibi, çeşitli ağ yönetici programları üzerinden de
gerçekleştirebilirsiniz.
Varsayılan fabrika ayarlarının geri yüklenmesi
4. Lisans Sözleşmesi’ni okuyun ve I accept the terms of the License
Agreement seçeneğini seçin. Ardından İleri seçeneğini tıklatın.
Program makinede arama yapar.
Kullandığınız makineyi yeni ağ ortamına bağladığınızda makineye
varsayılan fabrika ayarlarını yeniden yüklemeniz gerekebilir.
Kontrol paneli kullanılarak varsayılan fabrika
ayarlarının geri yüklenmesi
1. Kontrol panelinde
öğesine basın.
2. Yukarı/aşağı oklarına basarak Ag seçeneğini vurgulayın ve Tamam
düğmesine basın.
3. Yukarı/aşağı oklarına basarak Ayarlari Temizle seçeneğini
vurgulayın ve Tamam düğmesine basın.
4. Ayarların uygulanması için makineyi kapatıp tekrar çalıştırın.
Varsayılan fabrika ayarlarının SyncThru™ Web Service
uygulaması kullanılarak geri yüklenmesi
1. İnternet Gezgini, Safari veya Firefox benzeri bir web tarayıcıyı
başlatın ve tarayıcı penceresinde makinenizin yeni IP adresini girin.
Örneğin
2. SyncThru™ Web Service hizmetine erişmek için Git düğmesini
tıklatın.
3. SyncThru™ Web Service internet sitesinin sağ üst köşesinde
Oturum Aç öğesine tıklatın.
Bir oturum açma sayfası görüntülenir.
4. Kimlik No ve Parola metin kutularına gerekli bilgileri girin ve
Oturum Aç’ı tıklatın.
İlk kez SyncThru™ Web Service, oturumu açıyorsanız, aşağıya
varsayılan kimlik ve parola bilgilerini girin.
• Kimlik No: admin
• Parola: sec00000
5. SyncThru™ Web Service penceresi açıldığında, Ayarlar > Ağ
Ayarları > Varsayılanı Geri Yükle seçeneğini tıklatın.
Ağ kurulumu_ 33
Makineniz ağ üzerinde veya yerel olarak bulunamazsa hata
mesajı görünür.
• Yazılımı yazıcı bağlı olmadan yüklemek istiyorsanız
işaretleyin.
- Bu programı makineyi bağlamadan yüklemek
istiyorsanız, bu seçeneği işaretleyin. Bu durumda, test
sayfası yazdırma penceresi atlanır ve yükleme
tamamlanır.
• Yeniden ara
Bu düğmeye basarsanız güvenlik duvarı uyarı penceresi
görünür.
- Güvenlik duvarını kaldırın ve Yeniden ara öğesini
seçin. Windows işletim sistemi için Başlat > Denetim
Masası > Windows Güvenlik Duvarı’nı tıklatın ve bu
seçeneği devre dışı bırakın.
- Güvenlik duvarını, işletim sisteminin yanı sıra üçüncü
taraf programından da kapatın. Diğer programların
kullanım kılavuzuna bakın.
• Doğrudan Giriş
Doğrudan Giriş ağ üzerindeki belirli bir makineyi
aramanıza izin verir.
- IP adresine göre ara: IP adresini veya ana bilgisayar
adını girin. Ardından İleri düğmesini tıklatın.
Makinenizin IP adresini doğrulamak için bir ağ
yapılandırması sayfası yazdırın (bkz. "Ağ Yapılandırma
raporunun yazdırılması", sayfa 32).
- Ağ yoluna göre ara: Paylaşılmış bir makine (UNC
Yolu) bulmak için paylaşım adını elle girin veya Gözat
düğmesini tıklatarak paylaşılmış yazıcıyı bulun.
Ardından İleri düğmesini tıklatın.
•
Yardım
Makineniz bilgisayara veya ağa bağlı değilse, bu yardım
düğmesi makinenizi nasıl bağlayabileceğiniz hakkında
ayrıntılı bilgi verir.
• SNMP Topluluk Adı
Sistem yöneticiniz makine üzerinde yeni SNMP Topluluk
Adı belirlediyse, makineyi ağda bulabilirsiniz. Yeni SNMP
Topluluk Adı için sistem yöneticiniz ile iletişime geçin.
5. Aranan makineler ekranda gösterilir. Kullanmak istediğinizi seçin ve
Tamam düğmesini tıklatın.
Komut satırı
/i“<komut dizisi
dosya adı>”
veya/I“<komut
dizisi dosya
adı>”
Tanım
Özel işletim için
özelleştirilmiş kurulum
komut dizisi dosyasını
belirler.
Komut dizisi dosya
adı tüm koşulları
sağlayan bir dosya
adı olmalıdır.
Sürücü yalnızca bir makine aramışsa, onay penceresi
görüntülenir.
Kolay Kurulum Modu
Kolay kurulum modu herhangi bir kullanıcı müdahalesi gerektirmeyen bir
kurulum yöntemidir. Bir defa kuruluma başladığınızda, makine sürücüsü
ve yazılım otomatik olarak bilgisayarınıza yüklenir. Komut
penceresindeki /s veya /S yazarak kolay kuruluma başlayabilirsiniz.
Aşağıdaki tablo komut penceresinde kullanılabilecek komutları
göstermektedir.
Aşağıdaki komut satırı, komut /s veya /S ile kullanıldığında etkindir
ve çalıştırılabilir. /h, /H veya /? salt olarak çalıştırılabilen özel
komutlardır.
Komut satırı
Tanım
Kolay kurulumu başlatır.
Herhangi bir Uls bilgi
istemi veya kullanıcı
müdahalesi olmadan
makine sürücüsünü yükler.
/p“<port adı>”
veya/P“<port
adı>”
Yazıcı bağlantı noktasını
belirler.
Yazıcı bağlantı noktasının
adı IP adresi, ana
bilgisayar adı, USB yerel
bağlantı noktası adı veya
IEEE1284 bağlantı noktası
adı olarak belirlenebilir.
Örneğin:
• /p“xxx.xxx.xxx.xxx”
olduğu yerde,
“xxx.xxx.xxx.xxx” ağ
yazıcısı için IP adresi
anlamına gelir. /
p“USB001”, /P“LPT1:”,
/p“hostname”
• Sürücüyü kolay bir
şekilde Korece
yüklerken, Setup.exe /
s /L"0x0012” or
Setup.exe /s /L"18” .'i
girin
/
a“<hedef_yol>
” veya/
A“<hedef_yol>
”
Standard TCP/IP
Port ekranının
kullanımyla Ağ
Bağlantı Noktası
oluşturulur. Yerel
bağlantı noktası için,
komut tarafından
belirlenmeden önce
bu bağlantı noktası
sistemde olmalıdır.
Kurulum için hedef yolu
belirler.
Hedef yol tüm
koşulları sağlayan
bir yol olmalıdır.
/n“<Yazıcı
adı>” veya/
N“<Yazıcı
adı>”
Yazıcı adını belirler.
Yazıcı örneği belirli yazıcı
adında oluşturulabilir.
Bu parametre ile,
isteklerinize göre yazıcı
örnekleri ekleyebilirsiniz.
/nd veya/ND
Komutlar, yüklenen bir
sürücüyü varsayılan bir
makine sürücüsü olarak
ayarlamak için değildir.
Bu, kurulu bir ya da birkaç
yazıcı sürücüsü varsa,
kurulu makine
sürücüsünün
sisteminizdeki varsayılan
makine sürücüsü
olmayacağını belirtir.
Sisteminizde yüklenmiş
makine yoksa, bu seçenek
uygulanmayacaktır çünkü
Windows OS yüklenmiş
yazıcı sürücüsünü
varsayılan bir makine
sürücüsü olarak
ayarlayacaktır.
/x veya/X
Daha önceden
yüklenmişse yazıcı örneği
oluşturmak için var olan
makine sürücüsü
dosyalarını kullanır.
Bu komut, yardımcı sürücü
yüklemeden yüklenmiş
yazıcı sürücüsü
dosyalarını kullanan bir
yazıcı örneği yüklemek için
bir yol sağlar.
/up“<yazıcı
adı>” veya/
UP“<yazıcı
adı>”
Yazıcı örneğini değil,
sadece belirlenmiş sürücü
dosyalarını çıkartır.
Bu komut, sisteminizden
diğer yazıcı sürücülerini
etkilemeden sadece
belirlenmiş yazıcı örneğini
çıkartmak için bir yol
sağlar. Yazıcı sürücü
dosyalarını sisteminizden
çıkartmayacaktır.
/d veya/D
Sisteminizden tüm aygıt
sürücülerini ve
uygulamaları kaldırır.
Bu komut sisteminizden,
yüklenmiş tüm aygıt
sürücülerini ve uygulama
yazılımını kaldıracaktır.
Açıklama
/s veya/S
Makine sürücüsü belirli OS
bölgesinde yüklenmelidir,
bu komut sadece
uygulama yazılımına
uygulanır.
Özelleştirilmiş komut dizisi
dosyası özelleştirilmiş
kolay kurulum için
atanabilir. Verilen kurucu
program kişiselleştirme
uygulaması ya da metin
editörü yoluyla bu komut
dosyası oluşturulabilir ya
da değiştirilebilir.
Özelleştirilen bu
komut dizisi dosyası
kurulum paket
programındaki
varsayılan yükleyici
ayarlarından öncedir
ancak komut satırı
parametrelerinden
önce değildir.
6. Kurulum penceresindeki talimatları izleyin.
Komut Satırı Parametreleri
Açıklama
Ağ kurulumu_ 34
Komut satırı
Tanım
Açıklama
Yüklenmiş makineleri
paylaşır ve Yazı tipi &
Baskı için elde edilebilir
diğer platform sürücülerini
ekler.
Bu, desteklene tüm
Windows OS platform
makine sürücülerini
sisteme yükler ve baskı ve
yazı tipi için belirlenmiş
<paylaşım adı> ile
paylaşır.
0x0424
Slovence
0X0418
Romence
0X0402
Bulgarca
0X041A
Hırvatça
0X081A
Sırpça
Kurulumun ardından
Yazıcılar ve Fakslar
klasörünü açar.
Bu komut, sessiz
kurulumun ardından
Yazıcılar ve Fakslar
klasörünü açacaktır.
0X0422
Ukrayna
0X041B
Slovakça
/f“<log dosya
adı>” veya/
F“<log dosya
adı>”
Günlük dosyası adını
belirler. Belirlenmezse,
varsayılan günlük dosyası
sistem geçici klasöründe
oluşturulur.
Belirlenen klasöre bir
günlük dosyası oluşturur.
0X0421
Endonezce
0x041E
Taylandca
0X0429
Farsça
/h, /H veya /?
Komut satırı Kullanımını
gösterir.
/v“<paylaşım
adı>” veya/
V“<paylaşım
adı>”
/o veya /O
Dil
0X0009
İngilizce
0X0012
Korece
0X0804
Sadeleştirilmiş Çince
0X0404
Geleneksel Çince
0x040c
Fransızca
0X0007
Almanca
0X0010
İtalyanca
0X000a
İspanyolca
0X0013
Flemenkçe
0X001D
İsveççe
0X0006
Danimarkaca
0X000b
Fince
0X0014
Norveççe
0X0019
Rusça
0X0005
Çekçe
0X000e
Macarca
0X0008
Yunanca
0X0816
Standart Portekizce
0X0416
Brezilya Portekizcesi
0X0015
Lehçe
0X001F
Türkçe
0X0001
Arapça
0X000D
İbranice
Dil
Macintosh
Dil kodu
Kod
Kod
1. Makinenin ağınıza bağlı ve açık olduğundan emin olun. Ayrıca,
makinenizin IP adresi ayarlanmalıdır.
2. Ürünile birlikte verilen yazılım CD’sini CD-ROM sürücünüze
yerleştirin.
3. Macintosh masa üstünüzde görünen CD-ROM simgesini çift tıklatın.
4. MAC_Installer klasörünü çift tıklatın.
5. Installer simgesini çift tıklatın.
6. Ağ anahtarını girin ve OK seçeneğine tıklatın.
7. Samsung Installer penceresi açılır. Continue seçeneğine tıklatın.
8. Easy Install seçimini yapın ve Install öğesine tıklatın. Çoğu kullanıcı
için Easy Install önerilir. Makine işlemleri için gereken bileşenlerin
tümü yüklenir.
Custom Install öğesini seçerseniz yüklenecek bileşenleri teker teker
seçebilirsiniz.
9. Bilgisayarınızdaki tüm uygulamaların kapatılacağını bildiren ileti
göründüğünde, Continue seçeneğini tıklatın.
10. Typical installation for a network print seçeneğini tercih edin ve
OK seçeneğini tıklatın.
Sertifika penceresi görünür, Trust’ı tıklatın. SetIP programının
kullanımı için, bkz. "IP adresinin ayarlanması", sayfa 32.
11. Yükleme tamamlandıktan sonra, Quit düğmesini tıklatın.
12. Applications klasörünü > Utilities > Print Setup Utility’yi açın.
• Mac OS X 10.5~ 10.6 için, Applications klasörünü > System
Preferences açın ve Print & Fax öğesini tıklatın.
13. Printer List’nde Add’yi tıklatın.
• Mac OS X 10.5~ 10.6 için, “+” simgesini tıklatın; bir ekran
penceresi açılacaktır.
14. Mac OS X 10.3 için, IP Printing sekmesini seçin.
• Mac OS X 10.4 için IP Printer öğesini tıklatın.
• Mac OS X 10.5~ 10.6 için IP öğesini tıklatın.
15. Printer Type içinden Socket/HP Jet Direct öğesini seçin.
Birçok sayfa içeren bir belgeyi yazdırırken, Printer Type
seçeneğinde Socket'i seçerek yazdırma performansı artırılabilir.
16. Printer Address alanına makinenin IP adresini girin.
17. Queue Name alanına sıra adını girin. Makine sunucunuzun sıra
adını belirleyemiyorsanız, önce varsayılan sırayı kullanmayı
deneyin.
Ağ kurulumu_ 35
18. Mac OS X 10.3 için Otomatik Seçim düzgün çalışmıyorsa Printer
Model içinden Samsung seçeneğini ve Model Name içinden
makinenizin adını seçin.
• Mac OS X 10.4 için Otomatik Seçim düzgün çalışmıyorsa Print
Using içinden Samsung seçeneğini ve Model içinden
makinenizin adını seçin.
• Mac OS X 10.5~ 10.6 için Otomatik Seçim düzgün çalışmazsa
Select a driver to use...’u ve Print Using’de makinenizin adını
seçin.
Makinenizin IP adresi Printer List içinde görünür ve makineniz
varsayılan makine olarak belirlenir.
19. Add düğmesini tıklatın.
Yazıcı sürücüsü düzgün çalışmıyorsa, sürücüyü kaldırın ve
yeniden yükleyin.
Macintosh sürücüsünü kaldırmak için aşağıdaki adımları izleyin.
a) Makinenin bilgisayarınıza bağlı ve açık olduğundan emin olun.
b) Ürünile birlikte verilen yazılım CD’sini CD-ROM sürücünüze
yerleştirin.
c) Macintosh masa üstünüzde görünen CD-ROM simgesini çift
tıklatın.
d) MAC_Installer klasörünü çift tıklatın.
e) Installer simgesini çift tıklatın.
f) Ağ anahtarını girin ve OK seçeneğine tıklatın.
g) Samsung Installer penceresi açılır. Continue seçeneğine
tıklatın.
h) Uninstall seçimini yapın ve Uninstall öğesine tıklatın.
i) Bilgisayarınızdaki tüm uygulamaların kapatılacağını bildiren
ileti göründüğünde, Continue seçeneğini tıklatın.
j) Kaldırma işlemi tamamlandığında, Quit düğmesini tıklatın.
Linux
Linux Sürücüsü Yükleme
1. Makinenin ağınıza bağlı ve açık olduğundan emin olun. Ayrıca,
makinenizin IP adresi ayarlanmalıdır.
2. Samsung web sitesinden, Unified Linux Driver paketini
bilgisayarınıza indirin.
3. Unified Linux Driver paketini sağ tıklatın ve paketi açın.
4. cdroot > autorun öğesini çift tıklatın.
5. Samsung Installer penceresi açılır. Continue seçeneğine tıklatın.
6. Yazıcı ekleme sihirbazı penceresi açılır. Next’yi tıklatın.
7. Network printer seçeneğini seçin ve Search düğmesini tıklatın.
8. Liste alanında yazıcının IP adresi ve model adı görüntülenir.
9. Makinenizi seçin ve Next seçeneğini tıklatın.
10. Yazıcı açıklamasını girin ve Next düğmesini tıklatın
11. Yazıcı ekleme işlemi tamamlandığında, Finish düğmesini tıklatın.
12. Yükleme işlemi tamamlandığında Finish düğmesini tıklatın.
Ağ Yazıcısı Ekleme
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Unified Driver Configurator simgesini çift tıklatın.
Add Printer… seçeneğini tıklatın.
Add printer wizard penceresi açılır. Next’yi tıklatın.
Network printer öğesini seçin ve Search düğmesini tıklatın.
Yazıcının IP adresi ve model adı liste alanında görüntülenir.
Makinenizi seçin ve Next seçeneğini tıklatın.
Yazıcı açıklamasını girin ve Next’i tıklatın.
Yazıcı ekleme tamamlandığında, Finish’i tıklatın.
UNIX
UNIX Yazıcı Sürücüsünü kullanmak için, öncelikle UNIX yazıcı sürücüsü
paketini ve ardından yazıcıyı kurmalısınız. Unified Linux Driver (Birleşik
Linux Sürücüsü) paketini Samsung web sitesinden indirebilirsiniz.
UNIX yazıcı sürücüsü paketinin kurulumu
Yükleme işlemi bahsi geçen tüm UNIX OS modelleri için aynıdır.
1. Samsung web sitesinden, UNIX Yazıcı Sürücüsü Paketini
bilgisayarınıza indirin ve açın.
2. Dizin kökü öncelikleri alın.
su 3. UNIX hedef bilgisayara uygun sürücü arşivini kopyalayın.
UNIX OS programınızın detayları için yönetici kılavuzuna
bakın.
4. UNIX yazıcı sürücüsü paketinin çıkarılması.
Örneğin, IBM AIX üzerinde aşağıdaki komutu kullanın ("
kullanmayın).
cd /tmp
gzip -d < "package name" | tar xf “binaries” klasörü binz, install, share dosya ve klasörlerinden
oluşur.
5. “binaries” klasörünü, herhangi bir yerel klasöre kopyalayın.
6. Sürücünün “binaries” dizinine geçin.
cd aix_power/binaries
7. Yükleme komut dizisini çalıştırın.
./install
install, UNIX Yazıcı Sürücüsünü paketini yüklemek veya kaldırmak
için kullanılan yükleyici komut dizisi dosyasıdır.
Yükleyici komut dizisine izin vermek için, “chmod 755 install”
komutunu kullanın.
8. Execute the “. /install –c” command to verify install results.
9. Komut satırından “installprinter” ı çalıştırınız. Add Printer Wizard
penceresi açılacaktır. Aşağıdaki prosedüre göre, yazıcıyı bu
pencerede yükleyiniz.
Bazı UNIX OS üzerinde, örneğin yazcı eklenmiş Solaris 10
üzerinde, işlemler etkinleştirilemeyebilir ve/veya kabul
edilemeyebilir. Bu durumda, dizin kökü terminali üzerindeki
aşağıdaki iki komutu çalıştırın:
accept <printer_name>
enable <printer_name>
Yazıcı sürücü paketinin kaldırılması
Sistemde kurulu yazıcıyı silmek için, yazıcı kaldırma yardımıcı
programı kullanılmalıdır.
a) Terminalden “uninstallprinter” komutunu çalıştırın.
Uninstall Printer Wizard açılacaktır.
Açılır listede kurulu yazıcılar listelenecektir.
b) Silinecek yazıcıyı seçin.
c) Yazıcıyı sistemden silmek için Delete düğmesini tıklatın.
d) Execute the “. /install –d” command to uninstall the whole
package.
e) To verify uninstall results, execute the “. /install –c” command.
To reinstall it again, use the command “. /install” to reinstall the binaries.
Ağ kurulumu_ 36
Yazıcıyı ayarlama
Yükleme tipini seçme
UNIX sisteminize yazıcıyı eklemek için, Komut satırından “installprinter”ı
çalıştırın. Bu komut, Add Printer Wizard penceresini açacaktır.
Aşağıdaki basamaklara göre yazıcıyı bu pencerede yükleyiniz:
1. Yazıcının adını yazınız.
2. Model listesinden uygun yazıcı modelini seçin.
3. Type alanı içine yazıcının türüne ilişkin herhangi bir açıklama giriniz.
Bu, isteğe bağlıdır.
4. Description alanı içinde herhangi bir yazıcı açıklaması belirleyin.
Bu, isteğe bağlıdır.
5. Location alanı içinde herhangi bir yazıcı yeri belirleyin.
6. Ağ bağlantılı yazıcılar için, Device metin kutusu içerisine yazıcının IP
adresi veya DNS adını yazın. IBM AIX üzerinde jetdirect Queue
type ile yalnıca DNS adı olabilir, sayısal IP adresine izin verilmez.
7. Queue type, liste kutusunun karşılığındaki lpd veya jetdirect gibi
bağlantıları gösterir. Ek olarak, Sun Solaris OS üzerinde usb
kullanılabilir.
8. Kopya sayısını ayarlamak için Copies’i seçin.
9. Kopyaları önceden sıralanmış olarak almak için Collate seçeneğini
işaretleyin.
10. Kopyaları ters sırada almak için Reverse Order seçeneğini
işaretleyin.
11. Bu yazıcıyı varsayılan ayarlarına döndürmek için Make Default
seçeneğini işaretleyin.
12. Yazıcıyı eklemek için OK düğmesine basın.
Kablosuz ağı makinenin kontrol panelinden veya bilgisayardan kurabilirsiniz.
Kablosuz ağ kurulumu
Makinenizin kablosuz ağı desteklediğinden emin olun. Modele bağlı
olarak kablosuz ağ mevcut olmayabilir.
Kontrol panelinden
Kablosuz parametrelerini kontrol panelini kullanarak yapılandırabilirsiniz.
• Bkz. "WLAN kullanımı", sayfa 37.
Bilgisayardan
Bilgisayardan, yazılım CD’sinde verilen programla birlikte USB
kablosunu kullanmalarını öneriyoruz.
Bkz. "Windows kullanarak kurulum", sayfa 37.
• USB kablosu kullanarak: Kablosuz ağı basitçe yazılım CD’sinde
verilen programı kullanarak kurabilirsiniz. Yalnızca Windows ve
Macintosh işletim sistemleri desteklenir (bkz. "Windows kullanarak
kurulum", sayfa 37 veya "Macintosh kullanarak kurulum", sayfa 40).
Kablosuz ağı ayrıca, sürücüyü yükledikten sonra bir USB
kablosuyla bağlanıp Samsung Easy Printer Manager (Aygıt
Ayarları) veya Printer Settings Utility ile kurabilirsiniz
(Windows ve Macintosh işletim sistemleri desteklenir).
•
WLAN kullanımı
Bazı modeller bu özelliği desteklemeyebilir.
Başlamadan önce kablosuz ağınızın ağ adını (SSID) ve şifreli ise ağ
anahtarını bilmeniz gerekmektedir. Bu bilgiler, kablosuz yönlendirici (erişim
noktası) kurulduğunda ayarlanmıştır. Kablosuz ortamınız hakkında bilgiye
sahip değilseniz lütfen ağınızı kuran kişiye danışın.
Kablosuz ağ bağlantısını tamamladıktan sonra, uygulamadan
yazdırmak için bir makine sürücüsü yüklemeniz gerekir (bkz. "Kablolu
ağa bağlı olan makinenin sürücüsünün yüklenmesi", sayfa 33).
Başlarken
Ağ türünüzü anlama
Ağ kablosu kullanarak: Bir kablosuz ağı SyncThru™ Web Service
programını kullanarak kurabilirsiniz (bkz. "Ağ kablosu kullanımı",
sayfa 42).
1. Kontrol panelinden
Normalde bilgisayarınızla makine arasında bir kerede yalnızca bir
bağlantınız olabilir.
Altyapı modu
Bu genellikle evlerde ve küçük ofislerde veya ev
ofislerde (SOHO) kullanılan ortamdır. Bu modda
kablosuz makineyle iletişim kurmak için bir erişim
noktası kullanılır.
düğmesine basın.
2. Ag > Kablosuz > WLAN Ayarları öğesine basın.
3. İstediğiniz kurulum yöntemini seçmek için, OK düğmesine basın.
• Sihirbz (önerilir): Bu modda kurulum işlemi otomatik olarak yapılır.
Makine arasından seçim yapmanız için mevcut ağ listesini
görüntüler. Bir ağ seçildikten sonra, yazıcı ilgili Güvenlik Anahtarını
soracaktır.
• Özel: Bu modda, kullanıcılar SSID'i kendileri belirleyebilir veya SSID'i
düzenleyebilir, güvenliği elle seçebilir veya ayarları uygulayabilirler.
Windows kullanarak kurulum
Geçici (Ad-hoc) modu
Bu modda bir erişim noktası kullanılmaz.
Kablosuz bilgisayar ve kablosuz makine
doğrudan iletişim kurar.
CD olmadan Kablosuz Ayarı programına kısayol: Yazıcı sürücüsünü
bir kez yükledikten sonra, CD olmadan Kablosuz Ayarı programına
ulaşabilirsiniz. Başlat menüsünden, Programlar veya Tüm
Programlar > Samsung Printers > yazıcı sürücüsü adı > Kablosuz
Ayar Programı öğesini seçin.
USB kablosu yoluyla erişim noktası
Kablosuz ağ adı ve ağ anahtarı
Kablosuz ağlar yüksek güvenlik gerektirdiğinden, bir erişim noktası ilk
kurulduğunda ağ için bir ağ adı (SSID), kullanılan güvenlik türü ve bir Ağ
Anahtarı belirlenir. Makinenin kurulumuna geçmeden önce bu bilgileri
edinin.
Gerekli hazırlık
•
•
•
•
•
Ağ kurulumu_ 37
Erişim noktası
Ağa bağlı bilgisayar
Makinenizle birlikte verilmiş olan yazılım CD’si
Kablosuz ağ arabirimi yüklü makine
USB kablosu
Altyapı ağı oluşturma
•
1. USB kablosunun makineye bağlı olup olmadığını kontrol edin.
2. Bilgisayarınızı, erişim noktasını ve makineyi açın.
3. Ürünile birlikte verilen yazılım CD’sini CD-ROM sürücünüze
yerleştirin.
4. Kablosuz Ayarı ve Kurulumu seçeneğini seçin.
•
•
•
•
Hemen Yükle: Kablosuz ağı ayarladıysanız, kablosuz ağ
makinesini kullanmak üzere makinenin sürücüsünü yüklemek için
bu düğmeyi tıklatın. Kablosuz ağı ayarlamadıysanız, bu düğmeyi
tıklatmadan önce Kablosuz Ayarı ve Kurulumu düğmesini
tıklatarak kablosuz ağı yapılandırın.
• Kablosuz Ayarı ve Kurulumu: Makinenizin kablosuz ağ
ayarlarını bir USB kablosuyla yapılandırın ve ardından makinenin
sürücüsünü yükleyin. Bu, yalnızca daha önce kablosuz bağlantı
kurulumu yapmamış kullanıcılar içindir.
5. Lisans Sözleşmesi’ni okuyun ve Lisans Sözleşmesinin şartlarını
kabul ediyorum seçeneğini belirtin. Ardından İleri seçeneğini
tıklatın.
6. Yazılım kablosuz ağı arar.
Arama başarısız olursa USB kablosunun bilgisayar ve makine
arasında düzgün bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin ve
penceredeki talimatları izleyin.
7. Arama işleminden sonra pencerede kablosuz ağ aygıtları
görüntülenir. Kullandığınız erişim noktasının adını (SSID) seçin ve
İleri düğmesini tıklatın.
Seçmek istediğiniz ağ adını bulamıyorsanız veya kablosuz
yapılandırmayı manüel olarak ayarlamak istiyorsanız,
Gelişmiş Ayar’ı tıklatın.
• Kablosuz Ağ Adını girin: İstediğiniz erişim noktasının
SSID adını girin (SSID küçük büyük harf duyarlıdır).
• Çalışma Modu: Altyapı öğesini seçin.
• Kimlik Doğrulaması: Bir kimlik doğrulama türü seçin.
Açık Sistem: Kimlik Doğrulama kullanılmamaktadır ve
şifreleme, veri güvenliği ihtiyacına bağlı olarak kullanılabilir
veya kullanılmayabilir.
Ortak Anahtar: Kimlik doğrulama kullanılmaktadır. Doğru
WEP anahtarına sahip bir aygıt ağa erişebilir.
WPA Kişisel veya WPA2 Kişisel: WPA Ön Paylaşımlı
Anahtara dayanarak yazdırma sunucusunun kimliğini
doğrulamak için bu seçeneği belirtebilirsiniz. Bu kimlik
doğrulamasında, erişim noktası ile erişim noktasına
bağlanan her istemci üzerinde elle yapılandırılan ortak bir
gizli anahtar (genel olarak Ön Paylaşımlı Anahtar şifre
sözcüğü olarak adlandırılır) kullanılır.
Şifreleme: Şifrelemeyi seçin (Yok, WEP64, WEP128,
TKIP, AES, TKIP AES).
Ağ Anahtarı: Şifreleme ağ anahtarı değerini girin.
Ağ Anahtarını Onayla: Şifreleme ağ anahtarı değerini
onaylayın.
WEP Anahtar Dizini: Web Şifrelemeyi kullanıyorsanız,
uygun WEP Anahtar Dizini seçeneğini belirleyin.
Erişim noktasında güvenlik ayarları varsa kablosuz ağ
güvenliği penceresi görüntülenir.
Kablosuz ağ güvenlik penceresi görüntülenir. Görüntülenen
pencere, güvenlik moduna bağlı olarak değişebilir: WEP veya
WPA.
• WEP
Kimlik doğrulama için Açık Sistem veya Ortak Anahtar
seçeneğini belirtin ve WEP güvenlik anahtarını girin. İleri’yi
tıklatın.
WEP (Kabloya Eş Güvenlik), kablosuz ağınıza yetkisiz
erişimi önleyen bir güvenlik protokolüdür. WEP, 64 bit veya
128 bit WEP şifreleme anahtarı kullanarak bir kablosuz ağ
üzerinde alınıp verilen her paketin veri bölümünü şifreler.
• WPA
WPA ortak anahtarını girin ve İleri düğmesini tıklatın.
WPA, düzenli aralıklarla otomatik olarak değişen güvenlik
anahtarına bağlı olarak kullanıcıları yetkilendirir ve
tanımlar. WPA ayrıca veri şifrelemesi için TKIP (Geçici
Anahtar Bütünlüğü Protokolü) ve AES (Gelişmiş Şifreleme
Standardı) kullanır.
8. Pencerede kablosuz ağ ayarı görüntülenir; ayarların doğru olup
olmadığını kontrol edin. İleri’yi tıklatın.
• DHCP yöntemi için
IP adresi atama yöntemi DHCP’yse pencerede DHCP’nin
görüntülenip görüntülenmediğini kontrol edin. Statik
görüntüleniyorsa atama yöntemini DHCP olarak değiştirmek için
TCP/IP Değiştir seçeneğini tıklatın.
• Statik yöntem için
IP adresi atama yöntemi Statik’se pencerede Statik görüntülenip
görüntülenmediğini kontrol edin. DHCP görünüyorsa, makinenin
IP adresini ve diğer ağ yapılandırma değerlerini girmek TCP/IP
Değiştir seçeneğini tıklatın. Makinenin IP adresini girmeden
önce bilgisayarın ağ yapılandırma bilgilerini biliyor olmanız
gerekir. Bilgisayar DHCP olarak ayarlanmışsa statik IP adresi
almak için ağ yöneticisine başvurmanız gerekir.
Örneğin:
Bilgisayarın ağ bilgileri aşağıda gösterildiği gibiyse:
- IP adresi: 169.254.133.42
- Alt Ağ Maskesi: 255.255.0.0
Bu durumda makinenin ağ bilgileri şöyle olmalıdır:
- IP adresi: 169.254.133.43
- Alt Ağ Maskesi: 255.255.0.0 (Bilgisayarın alt ağ maskesini
kullanın)
- Ağ Geçidi: 169.254.133.1
9. Kablosuz ağ ayarı tamamlandığında bilgisayar ve makine arasındaki
USB kablosunu çıkarın. İleri’yi tıklatın.
10. Kablosuz Ağ Ayarı Tamamlandı penceresi görüntülenir.
Geçerli ayarları kabul ediyorsanız Evet seçeneğini belirtin ve
kurulum yordamına devam edin.
Başlangıç ekranına dönmek istiyorsanız Hayır seçeneğini belirtin.
Ardından İleri seçeneğini tıklatın.
Ağ kurulumu_ 38
11. Confirm Printer Connection penceresi görüntülendiğinde Next’i
tıklatın.
12. Yüklenecek bileşenleri seçin. İleri’yi tıklatın.
13. Bileşenleri seçtikten sonra ayrıca makinenin adını değiştirebilir,
makineyi ağda paylaşılacak şekilde ayarlayabilir, varsayılan makine
olarak belirleyebilir ve her makinenin bağlantı noktasını adını
değiştirebilirsiniz. İleri’yi tıklatın.
14. Yükleme tamamlandıktan sonra test sayfası yazdırmanızı isteyen bir
pencere açılır. Test sayfası yazdırmak isterseniz Bir test sayfası
yazdırın seçeneğini tıklatın.
Aksi takdirde, sadece İleri öğesine tıklayın ve 16. adıma gidin.
15. Test sayfası düzgün yazdırılırsa Evet seçeneğini tıklatın.
Düzgün yazdırılmazsa sayfayı yeniden yazdırmak için Hayır
seçeneğini tıklatın.
16. Samsung’dan bilgi almak üzere kendinizi makinenin bir kullanıcısı
olarak kaydettirmek için, Çevrimiçi Kayıt seçeneğini tıklatın.
17. Son düğmesini tıklatın.
5. Lisans Sözleşmesi’ni okuyun ve Lisans Sözleşmesinin şartlarını
kabul ediyorum seçeneğini belirtin. Ardından İleri seçeneğini
tıklatın.
6. Yazılım kablosuz ağı arar.
Yazılım ağı bulamazsa USB kablosunun bilgisayar ve makine
arasında düzgün bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin ve
sonra penceredeki talimatları izleyin.
7. Kablosuz ağ arama işlemi tamamlandığında, makinenizin bulduğu
kablosuz ağların listesi görüntülenir.
Samsung varsayılan geçici ağ ayarını kullanmak isterseniz, Ağ Adı
(SSID) için portthru ve Sinyal için Yazıcı Kendi Ağı yazan, listedeki
son kablosuz ağı seçin.
Ardından İleri seçeneğini tıklatın.
Başka bir geçici ağ ayarlarını kullanmak isterseniz, listeden farklı bir
kablosuz ağı seçin.
Geçici ağ ayarlarını değiştirmek isterseniz Gelişmiş Ayar
düğmesini kullanın.
• Kablosuz Ağ Adını girin: İstediğiniz SSID adını yazın
(SSID küçük büyük harf duyarlıdır).
• Çalışma Modu: Ad-Hoc seçeneğini belirtin.
• Kanal: Kanalı seçin. (Otomatik Ayar veya 2412 MHz –
2467 MHz arasında değer).
• Kimlik Doğrulaması: Bir kimlik doğrulama türü seçin.
Açık Sistem: Kimlik Doğrulama kullanılmamaktadır ve
şifreleme, veri güvenliği ihtiyacına bağlı olarak kullanılabilir
veya kullanılmayabilir.
Ortak Anahtar: Kimlik doğrulama kullanılmaktadır. Doğru
WEP anahtarına sahip bir aygıt ağa erişebilir.
• Şifreleme: Şifrelemeyi seçin (Yok, WEP64, WEP128).
• Ağ Anahtarı: Şifreleme ağ anahtarı değerini girin.
• Ağ Anahtarını Onayla: Şifreleme ağ anahtarı değerini
onaylayın.
• WEP Anahtar Dizini: Web Şifrelemeyi kullanıyorsanız,
uygun WEP Anahtar Dizini seçeneğini belirleyin.
Geçici ağda güvenlik ayarı varsa kablosuz ağ güvenlik
penceresi görüntülenir.
Kablosuz ağ güvenlik penceresi görüntülenir. Kimlik doğrulama
için Açık Sistem veya Ortak Anahtar seçeneğini belirtin ve
İleri’i tıklatın.
• WEP (Kabloya Eş Güvenlik), kablosuz ağınıza yetkisiz
erişimi önleyen bir güvenlik protokolüdür. WEP, 64 bit veya
128 bit WEP şifreleme anahtarı kullanarak bir kablosuz ağ
üzerinde alınıp verilen her paketin veri bölümünü şifreler.
USB kablosu yoluyla Ad-hoc
Erişim noktanız (AP) yoksa aşağıdaki basit adımları izleyerek Ad-hoc
(geçici) bir kablosuz ağ ayarlayabilir ve bu şekilde bilgisayarınızla
kablosuz bağlantı kurabilirsiniz.
Gerekli hazırlık
•
•
•
•
Ağa bağlı bilgisayar
Makinenizle birlikte verilmiş olan yazılım CD’si
Kablosuz ağ arabirimi yüklü makine
USB kablosu
Windows’ta ad-hoc ağ oluşturma
1. USB kablosunun makineye bağlı olup olmadığını kontrol edin.
2. Bilgisayarınızı ve kablosuz ağ makinenizi açın.
3. Ürünile birlikte verilen yazılım CD’sini CD-ROM sürücünüze
yerleştirin.
4. Kablosuz Ayarı ve Kurulumu seçeneğini seçin.
8. Kablosuz ağ ayarını gösteren pencere görüntülenir. Bu ayarları
kontrol edin ve İleri’i tıklatın.
•
•
Hemen Yükle: Kablosuz ağı ayarladıysanız, kablosuz ağ
makinesini kullanmak üzere makinenin sürücüsünü yüklemek için
bu düğmeyi tıklatın. Kablosuz ağı ayarlamadıysanız, bu düğmeyi
tıklatmadan önce Kablosuz Ayarı ve Kurulumu düğmesini
tıklatarak kablosuz ağı yapılandırın.
Kablosuz Ayarı ve Kurulumu: Makinenizin kablosuz ağ
ayarlarını bir USB kablosuyla yapılandırın ve ardından makinenin
sürücüsünü yükleyin. Bu, yalnızca daha önce kablosuz bağlantı
kurulumu yapmamış kullanıcılar içindir.
Ağ kurulumu_ 39
Makinenin IP adresini girmeden önce bilgisayarın ağ
yapılandırma bilgilerini biliyor olmanız gerekir. Bilgisayarın ağ
yapılandırması DHCP olarak ayarlandıysa, kablosuz ağ
ayarının da DHCP olması gerekir. Bilgisayarın ağ
yapılandırması Statik olarak ayarlandıysa, kablosuz ağ
ayarının da Statik olması gerekir.
Bilgisayarınız DHCP olarak ayarlandıysa ve siz Statik kablosuz
ağ ayarı kullanmak isterseniz, statik IP adresi almak için ağ
yöneticinize başvurmalısınız.
•
DHCP yöntemi için
IP adresi atama yöntemi DHCP ise Kablosuz Ağ Ayarını
Onayla penceresinde DHCP’nin görüntülenip
görüntülenmediğini kontrol edin. Statik görüntüleniyorsa
atama yöntemini IP adresini otomatik olarak al (DHCP)
olarak değiştirmek için TCP/IP Değiştir seçeneğini tıklatın.
• Statik yöntem için
IP adresi atama yöntemi Statik ise Kablosuz Ağ Ayarını
Onayla penceresinde Statik’in görüntülenip
görüntülenmediğini kontrol edin. DHCP görünüyorsa,
makinenin IP adresini ve diğer ağ yapılandırma değerlerini
girmek TCP/IP Değiştir seçeneğini tıklatın.
Örneğin:
Bilgisayarın ağ bilgileri aşağıda gösterildiği gibiyse:
- IP adresi: 169.254.133.42
- Alt Ağ Maskesi: 255.255.0.0
Bu durumda makinenin ağ bilgileri şöyle olmalıdır:
- IP adresi: 169.254.133.43
- Alt Ağ Maskesi: 255.255.0.0 (Bilgisayarın alt ağ
maskesini kullanın)
- Ağ Geçidi: 169.254.133.1
9. Kablosuz ağ ayarları tamamlandığında bilgisayar ve makine
arasındaki USB kablosunu çıkarın. İleri’yi tıklatın.
Bilgisayar Ağ Ayarını Değiştir penceresi görünürse
penceredeki adımları uygulayın.
Bilgisayarın kablosuz ağ ayarlarını yapılandırmayı
tamamladığınızda İleri düğmesini tıklatın.
Bilgisayarın kablosuz ağını DHCP olarak ayarladıysanız, IP
adresini alması birkaç dakika sürer.
10. Kablosuz Ağ Ayarı Tamamlandı penceresi görüntülenir.
Geçerli ayarları kabul ediyorsanız Evet seçeneğini belirtin ve
kurulum yordamına devam edin.
Başlangıç ekranına dönmek istiyorsanız Hayır seçeneğini belirtin.
Ardından İleri seçeneğini tıklatın.
11. Yazıcı Bağlantısını Onayla penceresi görüntülendiğinde İleri’i
tıklatın.
12. Yüklenecek bileşenleri seçin. İleri’yi tıklatın.
13. Bileşenleri seçtikten sonra ayrıca makinenin adını değiştirebilir,
makineyi ağda paylaşılacak şekilde ayarlayabilir, varsayılan makine
olarak belirleyebilir ve her makinenin bağlantı noktasını adını
değiştirebilirsiniz. İleri’yi tıklatın.
14. Yükleme tamamlandıktan sonra test sayfası yazdırmanızı isteyen bir
pencere açılır. Test sayfası yazdırmak isterseniz Bir test sayfası
yazdırın seçeneğini tıklatın.
Aksi takdirde, sadece İleri öğesine tıklayın ve 16. adıma gidin.
15. Test sayfası düzgün yazdırılırsa Evet seçeneğini tıklatın.
Düzgün yazdırılmazsa sayfayı yeniden yazdırmak için Hayır
seçeneğini tıklatın.
16. Samsung’dan bilgi almak üzere kendinizi makinenin bir kullanıcısı
olarak kaydettirmek için, Çevrimiçi Kayıt seçeneğini tıklatın.
17. Son düğmesini tıklatın.
Macintosh kullanarak kurulum
Gerekli hazırlık
•
•
•
•
•
Erişim noktası
Ağa bağlı bilgisayar
Makinenizle birlikte verilmiş olan yazılım CD’si
Kablosuz ağ arabirimi yüklü makine
USB kablosu
USB kablosu yoluyla erişim noktası
1. USB kablosunun makineye bağlı olup olmadığını kontrol edin.
2. Bilgisayarınızı, erişim noktasını ve makineyi açın.
3. Ürünile birlikte verilen yazılım CD’sini CD-ROM sürücünüze
yerleştirin.
4. Macintosh masa üstünüzde görünen CD-ROM simgesini çift tıklatın.
5. MAC_Installer klasörünü çift tıklatın.
6. Installer OS X simgesini çift tıklatın.
7. Parolayı girin ve OK düğmesini tıklatın.
8. Continue seçeneğine tıklatın.
9. Lisans sözleşmesini okuyup Continue seçeneğini tıklatın.
10. Lisans sözleşmesini kabul etmek için Agree seçeneğini tıklatın.
11. Continue seçeneğine tıklatın.
12. Easy Install seçimini yapın ve Install öğesine tıklatın. Çoğu kullanıcı
için Easy Install önerilir. Makine işlemleri için gereken bileşenlerin
tümü yüklenir.
Custom Install’u seçerseniz yüklenecek işlevleri teker teker
seçebilirsiniz.
13. Wireless Setting and Installation seçeneğini seçin.
14. Yazılım kablosuz ağı arar.
Arama başarısız olursa USB kablosunun bilgisayar ve makine
arasında düzgün bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin ve
penceredeki talimatları izleyin.
15. Arama işleminden sonra pencerede kablosuz ağ aygıtları
görüntülenir. Kullandığınız erişim noktasının adını (SSID) seçin ve
Next düğmesini tıklatın.
Ağ kurulumu_ 40
Kablosuz yapılandırmayı kendiniz ayarladığınızda Advanced
Setting düğmesini tıklatın.
• Enter the wireless Network Name: İstediğiniz erişim
noktasının SSID adını girin (SSID küçük büyük harf
duyarlıdır).
• Operation Mode: Infrastructure öğesini seçin.
• Authentication: Bir kimlik doğrulama türü seçin.
Open System: Kimlik Doğrulama kullanılmamaktadır ve
şifreleme, veri güvenliği ihtiyacına bağlı olarak kullanılabilir
veya kullanılmayabilir.
Shared Key: Kimlik doğrulama kullanılmaktadır. Doğru
WEP anahtarına sahip bir aygıt ağa erişebilir.
WPA Personal veya WPA2 Personal: WPA Ön
Paylaşımlı Anahtara dayanarak yazdırma sunucusunun
kimliğini doğrulamak için bu seçeneği belirtebilirsiniz. Bu
kimlik doğrulamasında, erişim noktası ile erişim noktasına
bağlanan her istemci üzerinde elle yapılandırılan ortak bir
gizli anahtar (genel olarak Ön Paylaşımlı Anahtar şifre
sözcüğü olarak adlandırılır) kullanılır.
• Encryption: Şifrelemeyi seçin (Yok, WEP64, WEP128,
TKIP, AES, TKIP, AES).
• Network Key: Şifreleme ağ anahtarı değerini girin.
•
Confirm Network Key: Şifreleme ağ anahtarı değerini
onaylayın.
• WEP Key Index: Web Şifrelemeyi kullanıyorsanız, uygun
WEP Key Index seçeneğini belirleyin.
Erişim noktasında güvenlik ayarı varsa kablosuz ağ güvenlik
penceresi görüntülenir.
Kablosuz ağ güvenlik penceresi görüntülenir. Görüntülenen
pencere, güvenlik moduna bağlı olarak değişebilir: WEP veya
WPA.
• WEP
Kimlik doğrulama için Open System veya Shared Key
seçeneğini belirtin ve WEP güvenlik anahtarını girin.
Next’yi tıklatın.
WEP (Kabloya Eş Güvenlik), kablosuz ağınıza yetkisiz
erişimi önleyen bir güvenlik protokolüdür. WEP, 64 bit veya
128 bit WEP şifreleme anahtarı kullanarak bir kablosuz ağ
üzerinde alınıp verilen her paketin veri bölümünü şifreler.
• WPA
WPA ortak anahtarını girin ve Next düğmesini tıklatın.
WPA, düzenli aralıklarla otomatik olarak değişen güvenlik
anahtarına bağlı olarak kullanıcıları yetkilendirir ve
tanımlar. WPA ayrıca veri şifrelemesi için TKIP (Geçici
Anahtar Bütünlüğü Protokolü) ve AES (Gelişmiş Şifreleme
Standardı) kullanır.
16. Pencerede kablosuz ağ ayarı görüntülenir; ayarların doğru olup
olmadığını kontrol edin. Next’yi tıklatın.
• DHCP yöntemi için
IP adresi atama yöntemi DHCP’yse pencerede DHCP’nin
görüntülenip görüntülenmediğini kontrol edin. Statik
görüntüleniyorsa atama yöntemini DHCP olarak değiştirmek için
Change TCP/IP seçeneğini tıklatın.
• Statik yöntem için
IP adresi atama yöntemi Statik’se pencerede Statik görüntülenip
görüntülenmediğini kontrol edin. DHCP görünüyorsa, makinenin
IP adresini ve diğer ağ yapılandırma değerlerini girmek Change
TCP/IP seçeneğini tıklatın. Makinenin IP adresini girmeden önce
bilgisayarın ağ yapılandırma bilgilerini biliyor olmanız gerekir.
Bilgisayar DHCP olarak ayarlanmışsa statik IP adresi almak için
ağ yöneticisine başvurmanız gerekir.
Örneğin:
Bilgisayarın ağ bilgileri aşağıda gösterildiği gibiyse:
- IP adresi: 169.254.133.42
- Alt Ağ Maskesi: 255.255.0.0
Bu durumda makinenin ağ bilgileri şöyle olmalıdır:
- IP adresi: 169.254.133.43
- Alt Ağ Maskesi: 255.255.0.0 (Bilgisayarın alt ağ maskesini
kullanın)
- Ağ Geçidi: 169.254.133.1
17. Kablosuz ağ, ağ yapılandırmasına göre bağlanır.
18. Kablosuz ağ ayarları tamamlandığında bilgisayar ve makine
arasındaki USB kablosunu çıkarın.
19. Ekranda verilen talimatları izleyerek yüklemeyi tamamlayın. Yükleme
tamamlandıktan sonra, Quit veya Restart düğmesini tıklatın.
USB kablosu yoluyla Ad-hoc
Erişim noktanız (AP) yoksa aşağıdaki basit talimatları izleyerek ad-hoc
(geçici) bir kablosuz ağ ayarlayabilir ve bu şekilde bilgisayarınızla
kablosuz bağlantı kurabilirsiniz.
Gerekli hazırlık
•
•
•
•
Ağa bağlı bilgisayar
Makinenizle birlikte verilen Yazılım CD’si
Kablosuz ağ arabirimi yüklü makine
USB kablosu
Macintosh’ta ad-hoc ağ oluşturma
1. USB kablosunun makineye bağlı olup olmadığını kontrol edin.
2. Bilgisayarınızı ve makineyi açın.
3. Ürünile birlikte verilen yazılım CD’sini CD-ROM sürücünüze
yerleştirin.
4. Macintosh masa üstünüzde görünen CD-ROM simgesini çift tıklatın.
5. MAC_Installer klasörünü çift tıklatın.
6. Installer OS X simgesini çift tıklatın.
7. Parolayı girin ve OK düğmesini tıklatın.
8. Continue seçeneğine tıklatın.
9. Lisans sözleşmesini okuyup Continue seçeneğini tıklatın.
10. Lisans sözleşmesini kabul etmek için Agree seçeneğini tıklatın.
11. Easy Install seçimini yapın ve Install öğesine tıklatın. Çoğu kullanıcı
için Easy Install önerilir. Makine işlemleri için gereken bileşenlerin
tümü yüklenir.
Custom Install’u seçerseniz yüklenecek işlevleri teker teker
seçebilirsiniz.
12. Wireless Setting and Installation seçeneğini tıklatın.
13. Yazılım kablosuz ağ aygıtlarını arar.
Arama başarısız olursa USB kablosunun bilgisayar ve makine
arasında düzgün bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin ve
penceredeki talimatları izleyin.
14. Kablosuz ağ arama işlemi tamamlandığında, makinenizin bulduğu
kablosuz ağların listesi görüntülenir.
Samsung varsayılan geçici ağ ayarını kullanmak isterseniz, Network
Name(SSID) için portthru ve Signal için Printer Self Network
yazan, listedeki son kablosuz ağı seçin.
Ardından Next seçeneğini tıklatın.
Başka bir geçici ağ ayarlarını kullanmak isterseniz, listeden farklı bir
kablosuz ağı seçin.
Ağ kurulumu_ 41
Geçici ağ ayarlarını değiştirmek isterseniz Advanced Setting
düğmesini kullanın.
• Enter the wireless Network Name: İstediğiniz SSID adını
yazın (SSID küçük büyük harf duyarlıdır).
• Operation Mode: Ad-Hoc seçeneğini belirtin.
• Channel: Kanalı seçin (Auto Setting veya 2412 MHz 2467 MHz).
• Authentication: Bir kimlik doğrulama türü seçin.
Open System: Kimlik Doğrulama kullanılmamaktadır ve
şifreleme, veri güvenliği ihtiyacına bağlı olarak kullanılabilir
veya kullanılmayabilir.
Shared Key: Kimlik doğrulama kullanılmaktadır. Doğru
WEP anahtarına sahip bir aygıt ağa erişebilir.
• Encryption: Şifrelemeyi seçin (Yok, WEP64, WEP128).
• Network Key: Şifreleme ağ anahtarı değerini girin.
•
•
Confirm Network Key: Şifreleme ağ anahtarı değerini
onaylayın.
WEP Key Index: Web Şifrelemeyi kullanıyorsanız, uygun
WEP Key Index seçeneğini belirleyin.
Geçici ağda güvenlik ayarı varsa kablosuz ağ güvenlik
penceresi görüntülenir.
Kablosuz ağ güvenlik penceresi görüntülenir. Kimlik doğrulama
için Open System veya Shared Key seçeneğini belirtin ve
Next’i tıklatın.
• WEP (Kabloya Eş Güvenlik), kablosuz ağınıza yetkisiz
erişimi önleyen bir güvenlik protokolüdür. WEP, 64 bit veya
128 bit WEP şifreleme anahtarı kullanarak bir kablosuz ağ
üzerinde alınıp verilen her paketin veri bölümünü şifreler.
15. Kablosuz ağ ayarlarını gösteren pencere görüntülenir. Bu ayarları
kontrol edin ve Next’i tıklatın.
Makinenin IP adresini girmeden önce bilgisayarın ağ
yapılandırma bilgilerini biliyor olmanız gerekir. Bilgisayarın ağ
yapılandırması DHCP olarak ayarlandıysa, kablosuz ağ
ayarının da DHCP olması gerekir. Bilgisayarın ağ
yapılandırması Statik olarak ayarlandıysa, kablosuz ağ
ayarının da Statik olması gerekir.
Bilgisayarınız DHCP olarak ayarlandıysa ve siz Statik kablosuz
ağ ayarı kullanmak isterseniz, statik IP adresi almak için ağ
yöneticinize başvurmalısınız.
• DHCP yöntemi için
IP adresi atama yöntemi DHCP ise Wireless Network
Setting Confirm penceresinde DHCP’nin görüntülenip
görüntülenmediğini kontrol edin. Statik görüntüleniyorsa
atama yöntemini Receive IP address automatically
(DHCP) olarak değiştirmek için Change TCP/IP seçeneğini
tıklatın.
• Statik yöntem için
IP adresi atama yöntemi Statik ise Kablosuz Ağ Ayarını
Onayla penceresinde Statik’in görüntülenip
görüntülenmediğini kontrol edin. DHCP görünüyorsa,
makinenin IP adresini ve diğer ağ yapılandırma değerlerini
girmek TCP/IP Değiştir seçeneğini tıklatın.
Örneğin:
Bilgisayarın ağ bilgileri aşağıda gösterildiği gibiyse:
- IP adresi: 169.254.133.42
- Alt Ağ Maskesi: 255.255.0.0
Bu durumda makinenin ağ bilgileri şöyle olmalıdır:
- IP adresi: 169.254.133.43
- Alt Ağ Maskesi: 255.255.0.0 (Bilgisayarın alt ağ
maskesini kullanın)
- Ağ Geçidi: 169.254.133.1
16. Kablosuz ağ, ağ yapılandırmasına göre bağlanır.
17. Kablosuz ağ ayarı tamamlandığında bilgisayar ve makine arasındaki
USB kablosunu çıkarın.
18. Ekranda verilen talimatları izleyerek yüklemeyi tamamlayın. Yükleme
tamamlandıktan sonra, Quit veya Restart düğmesini tıklatın.
Ağ kablosu kullanımı
Makineniz ağ uyumlu bir makinedir. Makinenizi ağınızda kullanabilmek için
bazı yapılandırma yordamları gerçekleştirmeniz gerekir.
•
•
Kablosuz ağ bağlantısını tamamladıktan sonra, uygulamadan
yazdırmak için bir makine sürücüsü yüklemeniz gerekir (bkz. "Kablolu
ağa bağlı olan makinenin sürücüsünün yüklenmesi", sayfa 33).
Ağ yapılandırmanız hakkında daha fazla bilgi için ağ yöneticinize
veya kablosuz ağınızı kuran kişiye başvurun.
Gerekli hazırlık
•
•
•
•
•
Erişim noktası
Ağa bağlı bilgisayar
Makinenizle birlikte verilmiş olan yazılım CD’si
Kablosuz ağ arabirimi yüklü makine
Ağ kablosu
Bir ağ yapılandırma raporunun yazdırılması
Bir ağ yapılandırma raporu yazdırarak makinenizin ağ ayarlarını
görebilirsiniz.
Bkz. "Ağ Yapılandırma raporunun yazdırılması", sayfa 32.
SetIP Programı (Windows) kullanarak IP ayarı
Bu program, makinenizin ağ IP adresinin elle ayarlanmasını sağlar ve
makineyle iletişim kurmak için MAC adresini kullanır. MAC adresi ağ
arabiriminin donanım seri numarasıdır ve Ağ Yapılandırma Raporu’nda
bulunabilir.
Bkz. "IP adresinin ayarlanması", sayfa 32.
Makinenin kablosuz ağını yapılandırılması
Başlamadan önce kablosuz ağınızın ağ adını (SSID) ve şifreliyse ağ
anahtarını bilmeniz gerekir. Bu bilgiler, kablosuz yönlendirici (erişim
noktası) kurulduğunda ayarlanmıştır. Kablosuz ortamınız hakkında
bilgiye sahip değilseniz lütfen ağınızı kuran kişiye danışın.
Kablosuz bağlantı parametrelerini yapılandırmak için SyncThru™ Web
Service uygulamasını kullanabilirsiniz.
SyncThru™ Web Service uygulamasını kullanma
Kablosuz parametre yapılandırmasına başlamadan önce kablo bağlantı
durumunu kontrol edin.
1. Ağ kablosunun makineye bağlı olup olmadığını denetleyin. Bağlı
değilse, makineyi standart bir ağ kablosuyla bağlayın.
2. İnternet Gezgini, Safari veya Firefox benzeri bir web tarayıcıyı
başlatın ve tarayıcı penceresinde makinenizin yeni IP adresini girin.
Örneğin
3. SyncThru™ Web Service internet sitesinin sağ üst köşesinde
Oturum Aç öğesine tıklatın.
4. Kimlik No ve Parola metin kutularına gerekli bilgileri girin ve
Oturum Aç’ı tıklatın.
• Kimlik No: admin
• Parola: sec00000
5. SyncThru™ Web Service penceresi açıldığında, Ağ Ayarları
öğesini tıklatın.
6. Kablosuz > Sihirbaz seçeneklerine tıklatın.
Sihirbaz kablosuz ağ yapılandırmasını kurmanıza yardımcı
olacaktır. Ancak kablosuz ağı doğrudan ayarlamak istiyorsanız
Özel öğesini seçin.
Ağ kurulumu_ 42
7. Listeden bir Ağ Adı (SSID) seçin.
• SSID: SSID (Hizmet Kümesi Tanımlayıcısı) kablosuz ağı
tanımlayan bir addır. Belirli bir kablosuz ağa bağlanmaya çalışan
erişim noktaları ve kablosuz aygıtlar aynı SSID adını
kullanmalıdır. SSID büyük-küçük harf duyarlıdır.
• İşlem Modu: İşlem Modu kablosuz bağlantı türlerini ifade eder.
(Bkz. "Kablosuz ağ adı ve ağ anahtarı", sayfa 37.)
- Ad-hoc: Kablosuz aygıtların eşler arası ortamda birbirleriyle
doğrudan iletişim kurmalarına izin verir.
- Altyapı: Kablosuz aygıtların birbirleriyle bir erişim noktası
aracılığıyla iletişim kurmalarına izin verir.
Ağınıza ait İşlem Modu ayarı Altyapı ise erişim noktasının
SSID adını seçin. İşlem Modu değeri Ad-hoc ise makinenin
SSID adını seçin. Makinenizin varsayılan SSID değerinin
“portthru” olduğunu unutmayın.
8. İleri’yi tıklatın.
Kablosuz güvenlik ayarları penceresi belirirse kayıtlı parolayı (ağ
anahtarı) girin ve İleri düğmesini tıklatın.
9. Onay penceresi görüntülenir; kablosuz ağ kurulumunuzu kontrol
edin. Kurulum doğru ise Uygula düğmesini tıklatın.
Bağlantı Hatası - SSID Bulunamadı
•
•
Bağlantı Hatası - Geçersiz Güvenlik
•
•
•
•
Makinenizi ağda kullanırken sorunla karşılaşırsanız aşağıdakileri kontrol
edin.
Erişim noktası (kablosuz yönlendirici) ile ilgili bilgi için bu aygıtların
kendi kullanım kılavuzlarına bakın.
•
•
•
•
•
Makineniz açılmamış olabilir. Bilgisayarınızı ve makineyi açın.
Bilgisayarınız ve makine arasında USB kablosu bağlı olmayabilir.
USB kablosunu kullanarak makineyi bilgisayarınıza takın.
Makine kablosuz ağı desteklemiyor. Makinenizle birlikte verilen
yazılım CD’sindeki kullanım kılavuzuna bakın ve kablosuz ağ
makinesi hazırlayın.
Yapılandırılan ağ adresi bilgisayarınız ve makine arasında bağlantı
sağlayamıyor.
- DHCP ağ ortamı için
Bilgisayar DHCP olarak yapılandırılmışsa makine IP adresini
otomatik (DHCP) olarak alır.
- Statik ağ ortamı için
Bilgisayar statik adresle yapılandırılmışsa makine statik adres
kullanır.
Örneğin:
Bilgisayarın ağ bilgileri aşağıda gösterildiği gibiyse:
- IP adresi: 169.254.133.42
- Alt Ağ Maskesi: 255.255.0.0
Bu durumda makinenin ağ bilgileri şöyle olmalıdır:
- IP adresi: 169.254.133.43
- Alt Ağ Maskesi: 255.255.0.0 (Bilgisayarın alt ağ maskesini
kullanın)
- Ağ Geçidi: 169.254.133.1
Diğer sorunlar
Sorun Giderme
•
•
Makineniz kablolu ağ kablosu ile bağlıdır. Kablolu ağ kablosunu
makinenizden çıkarın.
PC Bağlantı Hatası
1. Ağ kablosunun makineye bağlı olup olmadığını denetleyin. Bağlı
değilse, makineyi standart bir ağ kablosuyla bağlayın.
2. İnternet Gezgini, Safari veya Firefox benzeri bir web tarayıcıyı başlatın
ve tarayıcı penceresinde makinenizin yeni IP adresini girin.
Örneğin
Yazıcı Bulunamadı
Bilgisayarınız makinenizden sinyal almıyor. USB kablosunu ve
makinenin elektrik bağlantısını kontrol edin.
Bağlantı Hatası - Bağlı Bulunan Kablolu Ağ
Wi-Fi ağını açma/kapatma
Kurulum veya sürücünün yüklenmesi aşamasındaki
sorunlar
Güvenliği yanlış yapılandırdınız. Erişim noktanızda ve makinenizde
yapılandırılmış güvenliği kontrol edin.
Bağlantı Hatası - Genel Bağlantı Hatası
Ağ kablosunu çıkartın (standart veya ağ). Makineniz artık ağ ile
kablosuz olarak iletişim kurmaya başlamalıdır. Geçici mod
durumunda hem kablosuz LAN hem de kablolu LAN ortamını
aynı anda kullanabilirsiniz.
3. SyncThru™ Web Service internet sitesinin sağ üst köşesinde Oturum
Aç öğesine tıklatın.
4. Kimlik No ve Parola metin kutularına gerekli bilgileri girin ve Oturum
Aç’ı tıklatın.
• Kimlik No: admin
• Parola: sec00000
5. SyncThru™ Web Service penceresi açıldığında, Ağ Ayarları öğesini
tıklatın.
6. Kablosuz > Özel seçeneğini tıklatın.
Wi-Fi ağını da açıp kapatabilirsiniz.
Makine, seçtiğiniz veya girdiğini ağ adını (SSID) arayamıyor. Erişim
noktanızdaki ağ adını (SSID) kontrol edin ve yeniden bağlanmayı
deneyin.
Erişim noktanız açık değil. Erişim noktanızı açın.
•
Ağ kurulumu_ 43
Bilgisayarınız, erişim noktası (veya kablosuz yönlendirici) ya da
makine açık olmayabilir.
Makinenin yakınındaki alıcıyı kontrol edin. Yönlendirici makineden
uzaktaysa veya aralarında engel varsa sinyal almada sorun
yaşayabilirsiniz.
Erişim noktasını (veya kablosuz yönlendiriciyi), makineyi ve
bilgisayarı açıp kapatın. Bazen aygıtları açıp kapatmak ağ iletişimini
düzeltebilir.
Güvenlik duvarı yazılımının (V3 veya Norton) iletişimi engelleyip
engellemediğini kontrol edin.
Bilgisayar ve makine aynı ağa bağlıysa ve aramada birbirlerini
bulamıyorlarsa, güvenlik duvarı yazılımı iletişimi engelliyor olabilir.
Bu özelliği kapatmak için yazılımın kullanım kılavuzuna bakın ve
makineyi aramayı tekrar deneyin.
Makinenin IP adresinin doğru bir şekilde ayrılıp ayrılmadığını kontrol
edin. IP adresini, ağ yapılandırma raporu yazdırarak kontrol
edebilirsiniz.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Erişim noktasında (veya kablosuz yönlendiricide) yapılandırılmış bir
güvenlik (parola) olup olmadığını kontrol edin. Parola varsa erişim
noktası (veya kablosuz yönlendirici) yöneticisine başvurun.
Makinenin IP adresini kontrol edin. Makinenin sürücüsünü tekrar
yükleyin ve makineye ağ üzerinde bağlanma ayarlarını değiştirin.
DHCP’nin özellikleri nedeniyle, makine uzun süre kullanılmazsa
veya erişim noktası sıfırlanırsa ayrılmış IP adresi değişebilir.
Kablosuz ortamı kontrol edin. Erişim noktasına (veya kablosuz
yönlendiriciye) bağlanmadan önce kullanıcı bilgileri yazmanızı
gerektiren altyapı ortamındaki ağa bağlanamayabilirsiniz.
Bu makine yalnızca IEEE 802.11 b/g/n ve Wi-Fi standartlarını
destekler. Diğer kablosuz bağlantı türleri (örn. Bluetooth)
desteklenmez.
Ad-hoc (geçici) modu kullanırken Windows Vista gibi işletim
sistemlerinde, kablosuz makineyi her kullandığınızda kablosuz
bağlantı ayarını ayarlamanız gerekebilir.
Samsung kablosuz ağ makineleri için aynı anda hem altyapı modunu
hem de Ad-hoc modu kullanamazsınız.
Makine kablosuz ağ kapsamındadır.
Makine kablosuz sinyalleri etkileyebilecek engellerden uzak bir
şekilde yerleştirilmiştir.
Erişim noktası (veya kablosuz yönlendirici) ile makine arasındaki
büyük metal nesneleri kaldırın.
Makine ve kablosuz erişim noktası (veya kablosuz yönlendirici)
arasında metal ya da beton malzeme içeren duvar, sütun veya kolon
bulunmadığından emin olun.
Makine kablosuz sinyalleri bozabilecek diğer elektronik aygıtlardan
uzak bir şekilde yerleştirilmiştir.
Mikrodalga fırın ve bazı Bluetooth cihazlar gibi pek çok cihaz
kablosuz sinyali etkileyebilir.
IPv6 yalnızca Windows Vista ve daha yüksek sürümlerde uygun
şekilde desteklenir.
IPv6’nın Etkinleştirilmesi
1. Makinenizi bir ağ kablosuyla ağa bağlayın.
2. Makineyi açın.
öğesine basın.
4. Yukarı/aşağı oklarına basarak Ag seçeneğini vurgulayın ve Tamam
düğmesine basın.
5. Yukarı/aşağı oklarına basarak TCP/IP (IPv6) seçeneğini vurgulayın ve
Tamam düğmesine basın.
6. Yukarı/aşağı oklarına basarak IPv6 Etkinleştir seçeneğini vurgulayın ve
Tamam düğmesine basın.
7. Yukarı/aşağı oklarına basarak Açik seçeneğini vurgulayın ve Tamam
düğmesine basın.
8. Makineyi kapatın ve yeniden açın.
9. Makinenin kontrol panelinden bir Ağ Yapılandırma Raporu’nu
yazdırarak IPv6 adreslerini kontrol edin.
1. Kontrol panelinde
IPv6 ağ ortamında, IPv6 adresini kullanmak üzere sonraki adımı izleyin.
1. Makinenizi bir ağ kablosuyla ağa bağlayın.
2. Makineyi açın.
3. Bir Network Configuration Report yazdırarak IPv6 adreslerini kontrol
edin.
4. Başlat > Denetim Masası > Yazıcılar ve Fakslar öğesini seçin.
5. Yazıcılar ve Fakslar pencerelerinin sol bölmesinde yer alan Yazıcı ekle
öğesine tıklatın.
6. Yazıcı Ekle penceresinde Ağ, kablosuz veya Bluetooth yazıcı ekle
düğmesine tıklayın.
7. Yazıcı Ekle Sihirbazı penceresi görüntülenir. Penceredeki talimatları
takip edin.
Makine ağ ortamında çalışmıyorsa, IPv6’yı etkinleştirin.
IPv6 adreslerinin ayarlanması
Makine, ağ üzerinden yazdırma ve ağ yönetimi için aşağıdaki IPv6
adreslerini destekler.
• Link-local Address: Kendinden yapılandırmalı yerel IPv6 adresi (Adres
FE80 ile başlar).
• Stateless Address: Bir ağ yönlendiricisi tarafından otomatik olarak
yapılandırılan IPv6 adresi.
• Stateful Address: Bir DHCPv6 sunucusu tarafından yapılandırılan IPv6
adresi.
• Manual Address: Bir kullanıcı tarafından elle yapılandırılan IPv6 adresi.
DHCPv6 adres yapılandırması (Denetimli)
Ağınızda bir DHCPv6 sunucusu varsa, varsayılan dinamik ana bilgisayar
yapılandırması için aşağıdaki seçeneklerden birini ayarlayabilirsiniz.
1. Kontrol panelinde
IPv6 yapılandırması
3. Kontrol panelinde
IPv6 Kullanımı
Manüel adres yapılandırması
1. URL olarak IPv6 adreslerini destekleyen Internet Explorer gibi bir
web tarayıcısı başlatın (Bkz. "SyncThru™ Web Service Bağlantısı",
sayfa 45).
IPv4 için, adres bölümüne IPv4 adresini (http://xxx.xxx.xxx.xxx)
girin ve Enter tuşuna basın veya Git seçeneğini tıklatın.
öğesine basın.
2. Yukarı/aşağı oklarına basarak Ag seçeneğini vurgulayın ve
Tamam düğmesine basın.
3. Yukarı/aşağı oklarına basarak Ag Yapilandirmasi seçeneğini
vurgulayın ve Tamam düğmesine basın.
öğesine basın.
2. Yukarı/aşağı oklarına basarak Ag seçeneğini vurgulayın ve Tamam
düğmesine basın.
3. Yukarı/aşağı oklarına basarak TCP/IP (IPv6) seçeneğini vurgulayın
ve Tamam düğmesine basın.
4. Yukarı/aşağı oklarına basarak DHCPv6 Yapiland. seçeneğini
vurgulayın ve Tamam düğmesine basın.
5. Gerekli değere erişmek için yukarı/aşağı okuna basın.
• Yönlendiriciler: DHCPv6’yi yalnızca bir yönlendirici tarafından
talep edildiğinde kullanır.
• DHCPv6 Adresleri: Yönlendirici talebi ne olursa olsun daima
DHCPv6’yı kullanır.
• DHCPv6 Kapali: Yönlendirici talebi ne olursa olsun DHCPv6’yı
asla kullanmaz.
6. Tamam düğmesine basın.
2. SyncThru™ Web Service internet sitesinin sağ üst köşesinde
Oturum Aç öğesine tıklatın.
Bir oturum açma sayfası görüntülenir.
Ağ kurulumu_ 44
3. Kimlik No ve Parola metin kutularına gerekli bilgileri girin ve
Oturum Aç’ı tıklatın.
İlk kez SyncThru™ Web Service, oturumu açıyorsanız, aşağıya
varsayılan kimlik ve parola bilgilerini girin.
• Kimlik No: admin
• Parola: sec00000
4. SyncThru™ Web Service penceresi açıldığında, Ayarlar > Ağ
Ayarları öğesini tıklatın.
5. TCP/IPv6 seçeneğini tıklatın.
6. TCP/IPv6 bölümünde Manuel Adres öğesini etkinleştirin.
IPv6 Protokolü etkinleşmelidir.
7. Adres / Önek seçerek Ekle düğmesini tıklatın, yönlendirici öneki
adres alanına otomatik olarak girilecektir.
Adresin geri kalanını girin. (örn: 3FFE:10:88:194::AAAA. Burada “A”
0 ila 9, A ila F arası onaltılık değerdir.)
8. Uygula düğmesini tıklatın.
SyncThru™ Web Service Bağlantısı
1. URL olarak IPv6 adreslerini destekleyen Internet Explorer gibi bir web
tarayıcısı başlatın.
2. SyncThru™ Web Service hizmetine erişmek için Git düğmesini tıklatın.
3. SyncThru™ Web Service internet sitesinin sağ üst köşesinde Oturum
Aç öğesine tıklatın.
Bir oturum açma sayfası görüntülenir.
4. Kimlik No ve Parola metin kutularına gerekli bilgileri girin ve Oturum
Aç’ı tıklatın.
İlk kez SyncThru™ Web Service, oturumu açıyorsanız, aşağıya
varsayılan kimlik ve parola bilgilerini girin.
• Kimlik No: admin
• Parola: sec00000
5. Ağ Yapılandırma Raporu’ndaki IPv6 adreslerinden birini seçin
(Link-local Address, Stateless Address, Stateful Address, Manual
Address).
6. IPv6 adreslerini girin. (örn: http://[FE80::215:99FF:FE66:7701])
Adres “[ ]” köşeli parantezler içine alınmalıdır.
Ağ kurulumu_ 45
Temel kurulum
4.
Kurulum tamamlandıktan sonra, makinenin varsayılan ayarlarını yapmak isteyebilirsiniz. Değerleri ayarlamak veya
değiştirmek isterseniz sonraki bölüme bakın. Bu bölüm yazıcınızı kurmanız için adım adım talimatlar sunmaktadır.
Bu bölümde aşağıdaki konular yer almaktadır:
•
•
•
•
•
•
•
•
İrtifa ayarı
Saatin ve tarihin ayarlanması
Saat modunun değiştirilmesi
Ekran dilinin değiştirilmesi
İrtifa ayarı
İş zaman aşımının ayarlanması
Enerji tasarrufu özelliğini kullanma
Varsayılan tepsiyi ve kağıdı ayarlama
Yazı tipi ayarının değiştirilmesi
5. Seçimi kaydetmek için Tamam tuşuna basın.
Yazdırma kalitesi, makinenin deniz seviyesinden yüksekliğiyle belirlenen
atmosfer basıncından etkilenir. Aşağıdaki bilgiler makinenizi en iyi yazdırma
kalitesine veya en iyi baskı kalitesine nasıl ayarlayacağınız konusunda size
rehberlik edecektir. İrtifa değerini ayarlamadan önce, makineyi kullanmakta
olduğunuz irtifayı saptayın.
6. Hazır moduna dönmek için
’ye basın.
Bu menü öğesi, isteğe bağlı sabit disk takılıyken kullanılabilir.
Saat modunun değiştirilmesi
Makinenizi, geçerli saati 12 veya 24 saat formatını kullanarak gösterecek
şekilde ayarlayabilirsiniz.
1. Kontrol panelinde
1
2
3
4
0
•
•
Yüksek 3
Yüksek 2
Yüksek 1
Normal
5. Hazır moduna dönmek için
•
Ekran dilinin değiştirilmesi
Makineniz ağa bağlandığı takdirde, rakımı SyncThru™ Web
Service aracılığıyla ayarlayabilirsiniz.
İrtifayı ayrıca makine ekranındaki Sistem Kurulumu
seçeneğinden ayarlayabilirsiniz.
Ekranda görünen dili değiştirmek için, aşağıdaki adımları izleyin:
1. Kontrol panelinde
Saatin ve tarihin ayarlanması
Saat ve tarih ayarlandığında, bu değerler gecikmeli yazdırma için kullanılır.
Bu değerler, raporlar üzerine yazdırılırlar. Ancak doğru değillerse, o anki
doğru saat ile değiştirmeniz gerekir.
Makinenin elektriği kesilirse, elektrik geri geldiğinde saati ve tarihi
doğru değerlerine tekrar ayarlamanız gerekir.
1. Kontrol panelinde
’ye basın.
Bu menü öğesi, isteğe bağlı sabit disk takılıyken kullanılabilir.
Windows kullanıcısı için, bkz. "Aygıt Ayarları", sayfa 68.
Macintosh, Linux veya Unix OS kullanıcısı için, bkz. "Smart Panel
Kullanımı (sadece Macintosh ve Linux)", sayfa 68.
•
öğesine basın.
2. Yukarı/aşağı oklarına basarak Sistem Kurulumu seçeneğini vurgulayın
ve Tamam düğmesine basın.
3. Yukarı/aşağı oklarına basarak Saat Modu seçeneğini vurgulayın ve
Tamam düğmesine basın.
4. Diğer modu seçmek için yukarı/aşağı oklarına basın ve Tamam
düğmesine basın.
öğesine basın.
2. Yukarı/aşağı oklarına basarak Sistem Kurulumu seçeneğini vurgulayın
ve Tamam düğmesine basın.
3. Yukarı/aşağı oklarına basarak Dil seçeneğini vurgulayın ve Tamam
düğmesine basın.
4. İstediğiniz dili görüntülemek için yukarı/aşağı oklara basın.
5. Seçimi kaydetmek için Tamam tuşuna basın.
6. Hazır moduna dönmek için
öğesine basın.
2. Yukarı/aşağı oklarına basarak Sistem Kurulumu seçeneğini vurgulayın
ve Tamam düğmesine basın.
3. Yukarı/aşağı oklarına basarak Tarih ve Saat seçeneğini vurgulayın ve
Tamam düğmesine basın.
4. İstediğiniz tarih ve saati seçmek için yukarı/aşağı oklarına basın.
Temel kurulum_ 46
’ye basın.
İş zaman aşımının ayarlanması
Bilgisayarda
Belli bir süre giriş yapılmadığında, makine geçerli menüden çıkar ve
varsayılan ayarlara gider. Makinenin bekleyeceği süreyi belirleyebilirsiniz.
1. Kontrol panelinde
öğesine basın.
2. Yukarı/aşağı oklarına basarak Sistem Kurulumu seçeneğini vurgulayın
ve Tamam düğmesine basın.
3. Yukarı/aşağı oklarına basarak Iş Zaman Aşimi seçeneğini vurgulayın
ve Tamam düğmesine basın.
4. İstediğiniz süreyi seçmek için yukarı/aşağı oklarına basın.
5. Seçimi kaydetmek için Tamam tuşuna basın.
6. Hazır moduna dönmek için
’ye basın.
Enerji tasarrufu özelliğini kullanma
Windows
1. Windows Başlat menüsüne tıklayın.
2. Windows 2000 için, Ayarlar > Yazıcılar'ı seçin.
• Windows XP/2003’te, Yazıcılar ve Fakslar’ı seçin.
• Windows 2008/Vista için, Denetim Masası > Donanım ve Ses >
Yazıcılar’ı seçin.
• Windows 7 için, Denetim Masası > Donanım ve Ses > Aygıtlar
ve Yazıcılar’ı seçin.
• Windows 2008 R2 için, Denetim Masası > Donanım > Aygıtlar
ve Yazıcılar’ı seçin.
3. Makinenize sağ tıklayın.
4. Windows XP/2003/2008/Vista için, Yazdırma Tercihleri’ne basın.
Windows 7 ve Windows Server 2008 R2 için, içerik menülerinden
Yazdırma Tercihleri’ni seçin.
Yazdırma Tercihleri öğesinde ► işareti varsa, seçilen
yazıcıya bağlı diğer yazıcı sürücülerini seçebilirsiniz.
Makineyi belli bir süre kullanmadığınızda, enerjiden tasarruf etmek için bu
özelliği kullanın.
1. Kontrol panelinde
öğesine basın.
2. Yukarı/aşağı oklarına basarak Sistem Kurulumu seçeneğini vurgulayın
ve Tamam düğmesine basın.
3. Yukarı/aşağı oklarına basarak Güç Tasarruf seçeneğini vurgulayın ve
Tamam düğmesine basın.
4. İstediğiniz süreyi seçmek için yukarı/aşağı oklarına basın.
5. Seçimi kaydetmek için Tamam tuşuna basın.
6. Hazır moduna dönmek için
’ye basın.
Sürekli yazdırma işlemi yaparken (200 sayfanın üzerinde), güç
tasarrufu modu görüntüyü ayarlamak için yaklaşık 30 dakika uzatılır.
Varsayılan tepsiyi ve kağıdı ayarlama
Yazdırma işi için kullanmaya devam etmek istediğiniz tepsiyi ve kağıdı
seçebilirsiniz. (Bkz. "Kagit", sayfa 63)
Kontrol panelinde
1. Kontrol panelinde
öğesine basın.
2. Yukarı/aşağı oklarına basarak Kagit seçeneğini vurgulayın ve Tamam
düğmesine basın.
3. İstediğiniz kağıt tepsisini seçmek için yukarı/aşağı oklara ve Tamam
düğmesine basın.
4. Yukarı/aşağı oklarına basarak Kagit Boyutu seçeneğini vurgulayın ve
Tamam düğmesine basın.
5. İstediğiniz kağıt boyutunu seçmek için yukarı/aşağı oklara basın.
6. Seçimi kaydetmek için Tamam düğmesine basın.
7. Yukarı/aşağı oklarına basarak Kagit Tipi seçeneğini vurgulayın ve
Tamam düğmesine basın.
8. İstediğiniz kağıt tipini seçmek için yukarı/aşağı oklara basın.
9. Seçimi kaydetmek için Tamam düğmesine basın.
5. Kağıt sekmesine tıklayın.
6. Tepsiyi seçin ve kağıt boyutu ve tipi gibi tepsi seçeneklerini
belirleyin.
7. Tamam düğmesine basın.
Macintosh
Macintosh bu işlevi desteklemez. Macintosh kullanıcıları başka ayarları
kullanarak yazdırmak istediklerinde varsayılan ayarı manuel olarak
değiştirmeleri gerekir.
1. Bir Macintosh uygulaması açın ve yazdırmak istediğiniz dosyayı
seçin.
2. File menüsünü açın ve Print öğesine tıklayın.
3. Paper Feed bölmesine gidin.
4. Yazdırmayı gerçekleştirmek istediğiniz uygun tepsiyi seçin.
5. Paper bölmesine gidin.
6. Kağıt türünü yazdırmak istediğiniz, tepside yüklü olan kağıda uygun
şekilde ayarlayın.
7. Yazdırmak için Print’e tıklayın.
Yazı tipi ayarının değiştirilmesi
Makinenizde, bölgeniz veya ülkenize göre yazı tipi önceden ayarlanmıştır.
Yazı tipini değiştirmek veya yazı tipini DOS ortamı gibi özel bir koşul için
ayarlamak istiyorsanız, yazı tipi ayarını Aygıt Ayarları veya Emulation
bölümünden değiştirebilirsiniz.
• Windows kullanıcısı için, bkz. "Aygıt Ayarları", sayfa 68.
• Macintosh, Linux veya Unix OS kullanıcısı için, bkz. "Smart Panel
Kullanımı (sadece Macintosh ve Linux)", sayfa 68.
10.
öğesine basın.
11. Yukarı/aşağı oklarına basarak Kagit Kaynagi seçeneğini vurgulayın ve
Tamam düğmesine basın.
12. İstediğiniz kağıt tepsisini seçmek için yukarı/aşağı oklara basın.
13. Seçimi kaydetmek için Tamam tuşuna basın.
14. Hazır moduna dönmek için
’ye basın.
Temel kurulum_ 47
Aşağıdaki bilgiler, karşılık gelen diller için uygun yazı tipi listesini
gösterir.
• Rusça: CP866, ISO 8859/5 Latin Cyrillic.
• İbranice: Hebrew 15Q, Hebrew-8, Hebrew-7 (Israel only).
• Yunanca: ISO 8859/7 Latin Greek, PC-8 Latin/Greek.
• Arapça ve Farsça: HP Arabic-8, Windows Arabic, Code Page
864, Farsi, ISO 8859/6 Latin Arabic.
• OCR: OCR-A, OCR-B.
Ortam ve tepsi
5.
Bu bölümde makinenize yazdırma ortamının nasıl yükleneceği hakkında bilgi verilmektedir.
Bu bölümde aşağıdaki konular yer almaktadır:
•
•
•
•
•
•
Yazdırma ortamını seçme
Tepsi boyutunun değiştirilmesi
Tepsiye kağıt yerleştirme
Yazdırma ortamını seçme
Özel ortam üzerine yazdırma
Kağıt Boyutu ve Türünü Ayarlama
Şunu kullanarak çıkış desteği
Her modda desteklenen ortam boyutları
Düz kağıt, zarf, etiket ve asetat gibi çeşitli baskı malzemelerinin üzerine
yazdırabilirsiniz. Her zaman makinenizin kullanım talimatlarına uygun
yazdırma ortamı kullanın.
Mod
Çift taraflı
yazdırmaa
Yazdırma ortamını seçmek için izlenecek kurallar
Bu kullanıcı kılavuzunda belirtilen kurallara uymayan yazdırma ortamı
aşağıdaki sorunlara neden olabilir:
• Düşük yazdırma kalitesi
• Daha fazla kağıt sıkışması
• Makinenin erken yıpranması
Ağırlık, bileşim, tanecik ve nem içeriği gibi özellikler makinenin
performansını ve çıktı kalitesini etkileyen önemli faktörlerdir. Yazdırma
malzemelerini seçerken aşağıdaki noktaları göz önünde bulundurun:
• Makinenize uygun yazdırma ortamının tipi, boyutu ve ağırlığı yazdırma
ortamı özelliklerinde açıklanacaktır. (Bkz. "Yazdırma ortamı özellikleri",
sayfa 99)
• Arzu edilen sonuç: Seçtiğiniz yazdırma ortamı projeniz için uygun
olmalıdır.
• Parlaklık: Bazı yazdırma ortamları diğerlerinden daha beyazdır ve daha
keskin, daha canlı görüntüler oluştururlar.
• Yüzey pürüzsüzlüğü: Yazdırma ortamının düzgünlüğü, baskının kağıt
üzerindeki görünümünün netliğini etkiler.
•
•
•
•
•
Bazı yazdırma ortamları, bu bölümde belirtilen tüm kurallara
uyuyor olmasına karşın yine de tatmin edici sonuçlar ortaya
çıkarmayabilir. Bunun nedeni yanlış kullanım, uygun olmayan
sıcaklık ve nem seviyeleri ya da kontrol edilemeyen diğer
değişkenler olabilir.
Çok miktarda yazdırma ortamı satın almadan önce, aldığınız
ürünün bu kullanıcı kılavuzunda belirtilen özellikleri ve çıktı
gereksinimlerinizi karşıladığından emin olun.
Bu özellikleri karşılamayan yazdırma ortamının kullanımı, onarım
gerektirecek sorunlara neden olabilir. Bu gibi onarımlar garanti
veya servis sözleşmeleri kapsamına girmez.
Yanıcı özelliğe sahip yazdırma ortamının kullanılması yangına
neden olabilir.
Belirtilen yazdırma ortamını kullanın (Bkz. "Yazdırma ortamı
özellikleri", sayfa 99).
Boyut
Tip
Mektup, A4,
Legal, US Folio,
Oficio.
Düz, Renkli,
Baskılı, Geri
dönüştürülmüş,
Kalınb, İncec
Kaynak
•
•
•
tepsi 1
isteğe bağlı
tepsiler
Çok amaçlı tepsi
a. Yalnızca 60 ila 120 g/m2.
b. Ortam ağırlığı 120 g/m2’nin üzerindeyse, kağıdı çok amaçlı tepsiye tek
tek yerleştirin.
c. Kağıt ağırlığı 60 g/m2 ise, İnce tür seçin.
Tepsi boyutunun değiştirilmesi
Tepsi, ülkenize bağlı olarak, önceden Mektup veya A4 boyutuna ayarlıdır.
Boyutu değiştirmek için kağıt kılavuzlarını ayarlamanız gerekir.
1. Tepsinin uzunluğu kadar uzayacak şekilde tepsinin arka plakasını tam
olarak dışarı doğru itin.
2. Kağıt uzunluk kılavuzunu sıkın ve tepsinin altında işaretlenmiş olan
yüklemekte olduğunuz kağıt boyutu için doğru konuma kaydırın.
Yanıcı özelliğe sahip ortamların kullanımı veya yabancı malzemelerin
yazıcı içerisinde bırakılması, cihazın aşırı ısınmasına neden olarak
nadir durumlarda yangına sebebiyet verebilir.
Tepsiye koyulan kağıt miktarı kullanılan ortam türüne göre değişiklik
gösterebilir. (Bkz. "Yazdırma ortamı özellikleri", sayfa 99)
Ortam ve tepsi_ 48
1 Kağıt uzunluğu
kılavuzu
3. Kağıtları yerleştirmeden önce sayfaların ayrılması için kağıt destesinin
kenarını bükün veya havalandırın.
Delikli çizgileri olan kağıdın yazdırma sırasında birbirine
yapışmaması için, sayfaları makineye koymadan önce
havalandırın.
3. Kağıdı, yazdırmak istediğiniz yüzü aşağıya gelecek şekilde yerleştirin.
Delikli çizgileri olan kağıdın yazdırma sırasında birbirine
yapışmaması için, sayfaları makineye koymadan önce
havalandırın.
4. Kağıdı tepsiye yerleştirdikten sonra, kağıt genişlik kılavuzlarını sıkın ve
bunları tepsinin altında işaretli olan istenilen kağıt boyutuna kaydırın.
1 Kağıt sınırı işareti
2 Kağıt seviyesi
göstergesi
1 Kağıt genişliği
kılavuzu
•
•
Kağıt miktarı göstergesi tepsideki kağıt miktarını gösterir.
Kağıt genişliği kılavuzunu, malzemenin bükülmesine neden
olacak biçimde fazla ileri itmeyin.
Kağıt genişliği kılavuzunu ayarlamazsanız, kağıt sıkışmaları
meydana gelebilir.
Tepsiye kağıt yerleştirme
Tepsi 1/ isteğe bağlı tepsiler
Yazdırma işinizin çoğu için baskı ortamını tepsi 1’e yerleştirin. Tepsi 1 düz
kağıttan en çok 500 sayfa alabilir.
Ek 500 yaprak kağıt yerleştirmek için, isteğe bağlı bir kağıt tepsisi satın
alabilir ve standart tepsinin altına takabilirsiniz. (Bkz. "Mevcut sarf
malzemeleri", sayfa 90)
Fotoğrafik kağıt ya da kaplanmış kağıt kullanımı, onarım gerektirecek
sorunlara neden olabilir. Bu gibi onarımlar garanti veya servis
sözleşmeleri kapsamına girmez.
1 Tam
2 Boş
4. Bir belgeyi yazdırırken, tepsi için kağıt tipi ve boyutunu belirleyin.
Kağıt tipini ve boyutunu kontrol panelinde ayarlama hakkında bilgi için.
(Bkz. "Kağıt Boyutu ve Türünü Ayarlama", sayfa 53)
1. Tepsiyi dışarı çekin. Ardından, tepsi boyutunu yerleştirmekte olduğunuz
ortamın boyutuna ayarlayın. (Bkz. "Tepsi boyutunun değiştirilmesi",
sayfa 48)
2. Kağıtları yerleştirmeden önce sayfaların ayrılması için kağıt destesinin
kenarını bükün veya havalandırın.
Ortam ve tepsi_ 49
•
Kağıt besleme sorunları yaşıyorsanız, kağıdın ortam
özelliklerine uyumunu kontrol edin. Ardından, çok amaçlı
tepsiye sayfayı teker teker vermeyi deneyin. (Bkz. "Yazdırma
ortamı özellikleri", sayfa 99.)
• Makine sürücüsünden yapılan ayarlar, kontrol panelindeki
ayarları geçersiz kılar.
a) Uygulama içerisinden yazdırmak için, bir uygulamayı açın ve
print menüsünü başlatın.
b) Yazdırma Tercihleri’ni açın. (Bkz. "Yazdırma tercihleri
penceresinin açılması", sayfa 54)
c) Yazdırma Tercihleri içindeki Kağıt sekmesine basın ve uygun
bir kağıt türü seçin.
Örneğin, etiket kullanmak istiyorsanız kağıt türünü Etiketler
olarak ayarlayın.
3. Kağıdı yerleştirin.
d) Kağıt kaynağında tepsiyi seçin ve ardından Tamam
düğmesine basın.
e) Uygulama sırasında yazdırmaya başlayın.
Çok amaçlı tepsi
Çok amaçlı tepsiye kartpostal, not kartı ve zarf gibi özel boyut ve türde
yazdırma malzemesi yerleştirilebilir. Antetli veya renkli kağıda tek sayfalık
yazdırma işlemi için kullanışlıdır.
Yazdırma ortamı üst kenarı çok amaçlı tepsiye önce girecek ve yüzü
aşağıda olacak şekilde tepsinin ortasına yerleştirilmelidir.
Çok amaçlı tepsinin kullanımı hakkında ipuçları
•
Çok amaçlı tepsiye bir seferde yalnızca tek tür, boyut ve ağırlık
özelliğine sahip yazdırma ortamı yerleştirin.
• Kağıt sıkışmalarını önlemek için, çok amaçlı tepside kağıt varken
baskı yaparken kağıt eklemeyin. Bu durum diğer yazdırma ortamı
türleri için de geçerlidir.
• Kağıt sıkışmalarını ve baskı kalitesi sorunlarını önlemek için, daima
yalnızca belirtilen yazdırma ortamını kullanın. (Bkz. "Yazdırma
ortamı özellikleri", sayfa 99)
• Kartpostal, zarf ve etiketleri çok amaçlı tepsiye yerleştirmeden önce
kıvrılmış kısımlarını düzeltin.
1. Çok amaçlı tepsinin kolunu tutun ve açmak için aşağı bastırın.
2. Kağıtları yerleştirmeden önce sayfaların ayrılması için kağıt
destesinin kenarını bükün veya havalandırın.
Delikli çizgileri olan kağıdın yazdırma sırasında birbirine
yapışmaması için, sayfaları makineye koymadan önce
havalandırın.
4. Çok amaçlı tepsinin kağıt genişliği kılavuzlarını sıkın ve bunları
kağıdın genişliğine göre ayarlayın. Üzerlerinde çok fazla kuvvet
uygulamayın; aksi takdirde kağıt kıvrılarak sıkışma veya kaymalara
neden olabilir.
•
Özel ortama yazdırırken, yerleştirme kuralına uymanız
gerekir. (Bkz. "Özel ortam üzerine yazdırma", sayfa 51)
• Çok amaçlı tepsiyi kullanarak yazdırırken kağıtlar üst üste
geldiğinde, tepsi 1’i açın ve üst üste gelen kağıtları çıkarıp
yeniden yazdırmayı deneyin.
• Yazdırma sırasında kağıt beslenmezse, kağıdı otomatik
olarak beslenmeye başlayana kadar manuel olarak içeri
doğru itin.
5. Bir belgeyi yazdırırken, çok amaçlı tepsi için kağıt türü ve boyutunu
belirleyin.
Kağıt tipini ve boyutunu kontrol panelinde ayarlama hakkında bilgi
için. (Bkz. "Kağıt Boyutu ve Türünü Ayarlama", sayfa 53)
Makine sürücüsünden yapılan ayarlar, kontrol panelindeki
ayarları geçersiz kılar.
a) Uygulama içerisinden yazdırmak için, bir uygulamayı açın
ve print menüsünü başlatın.
b) Yazdırma Tercihleri’ni açın. (Bkz. "Yazdırma tercihleri
penceresinin açılması", sayfa 54)
Ortam ve tepsi_ 50
c) Yazdırma Tercihleri içindeki Kağıt sekmesine basın ve
uygun bir kağıt türü seçin.
Örneğin, etiket kullanmak istiyorsanız kağıt türünü Etiketler
olarak ayarlayın.
d) Kağıt kaynağında MP Tepsisi seçeneğini belirleyin ve
ardından Tamam düğmesine basın.
e) Uygulama sırasında yazdırmaya başlayın.
f) Yazdırmanın ardından, çok amaçlı tepsiyi kapatın.
•
•
Özel ortam üzerine yazdırma
Aşağıdaki tablo her bir tepsi için kullanılabilir özel ortamları göstermektedir.
•
•
Özel ortamlar kullanırken, kağıdı tek tek beslemenizi öneririz. Her
tepsi için maksimum ortam giriş sayısını kontrol edin. (Bkz. "Yazdırma
ortamı özellikleri", sayfa 99)
•
•
Tepsi 1
İsteğe bağlı
tepsiler
Çok amaçlı
tepsi
Düz
●
●
●
Kalın Kağıt
●
●
●
Daha kalın
●
●
●
Ekstra Kalın
●
●
●
İnce Kağıt
●
●
●
Pamuklu
●
●
●
Renkli
●
●
●
Baskılı
●
●
●
Geri
dönüştürülmüş
●
●
●
Tipler
Zarf
●
Asetat
●
Etiketler
●
Kartvizitlik Kağıt
●
Bond Kağıt
●
Arşiv Kağıt
●
•
•
•
Zarf seçerken aşağıdaki faktörleri göz önünde bulundurun:
- Ağırlık: Zarf kağıdının ağırlığı en fazla 90 g/m2 olmalıdır, aksi halde
sıkışma olabilir.
- Yapı: Yazdırmadan önce zarfların 6 mm’den daha az kıvrımla düz
bir biçimde konulması ve içinde hava bulundurmaması gerekir.
- Durum: Zarflar kırışık, çentikli veya zarar görmüş olmamalıdır.
- Sıcaklık: Çalışma sırasında makinenin ısı ve basıncıyla uyumlu
olan zarflar kullanın.
Yalnızca, keskin, iyi bükülmüş kat yerlerine sahip iyi yapılmış zarflar
kullanın.
Damgalanmış zarfları kullanmayın.
Kopçalı, çıt çıtlı, pencereli, kaplamalı, kendinden yapışkanlı veya diğer
sentetik malzemeler bulunan zarflar kullanmayın.
Hasarlı veya zayıf yapılı zarfları kullanmayın.
Zarf kenarlarının uçtan uca birleşmiş olduğundan emin olun.
1 Kabul edilebilir
2 Kabul edilemez
Ayrılabilen yapışkan şeride veya katlanan birden fazla kapağa sahip
zarfların makinenin 0,1 saniye süreyle uyguladığı fırınlama sıcaklığı ile
uyumlu olması gerekir. Fırınlama sıcaklığına bakmak için makinenizin
teknik özelliklerine bakın. (Bkz. "Genel teknik özellikler", sayfa 98) Ek
kapak ve şeritler kırışmaya, buruşmaya, sıkışmalara neden olabilir ve
hatta füzer ünitesine zarar verebilir.
En iyi yazdırma kalitesi için kenar boşlukları zarfın kenarlarına
15 mm’den daha yakın olmamalıdır.
Zarfın katlarının birleştiği alana yazdırmaktan kaçının.
Asetat
Makinenin hasar görmesini önlemek için, yalnızca lazer yazıcılarda
kullanılmak üzere tasarlanmış asetatları kullanın.
Asetat kullanarak renkli yazdırma durumunda, resim kalitesi çıktılar
tepegözde kullanılırken mono yazdırmadan daha düşük gözükebilir.
( ●: var, boş: mevcut değil)
Zarf
Zarflara başarılı şekilde yazdırma, zarfların kalitesine bağlıdır.
Bir zarfı yazdırmak için kapaklı tarafı yukarıya bakacak ve damga bölümü
sağ üst tarafa gelecek şekilde yerleştirin.
•
•
•
•
•
Makinede kullanılan asetatların, makinenin fırınlama sıcaklığına
dayanabilmesi gerekir.
Bunları makineden aldıktan sonra düz bir yüzeye yerleştirin.
Kullanılmayan asetatları kağıt tepsisinde uzun süre bırakmayın.
Üzerlerinde toz ve kir birikerek, yazdırma sırasında beneklere neden
olabilir.
Parmak izinden kaynaklanan lekeleri önlemek için, bunları dikkatli bir
şekilde tutun.
Solmayı önlemek için, üzerine yazdırdığınız asetatları uzun süre güneş
ışığına maruz bırakmayın.
Ortam ve tepsi_ 51
•
•
•
•
Asetatların kırışmamış, kıvrılmamış veya kenarları yırtılmamış
olmalarına dikkat edin.
Arka sayfalarından ayrılan asetatları kullanmayın.
Asetatların birbirine yapışmasını önlemek için, yazdırılmaya
başlandığında yazdırılan sayfaların birikmesine izin vermeyin.
Önerilen ortam: 3R 91331 (A4) ve 3R 2780 (Letter) gibi Xerox üretimi
renkli lazer yazıcı için asetat tavsiye edilir.
Baz tip asetat (örn. Xerox 3R3117) daha iyi resim ve kağıt kullanım
kalitesi sağlar (örn. Xerox 3R3028) veya sökülebilir şeritlilere (3R3108)
göre daha iyi resim kalitesi ve daha iyi kağıt kullanım olanağı sağlar.
•
•
Üzerinde statik elektrik birikmiş asetatlar resim kalitesi
sorunlarına neden olabilir.
Asetat seçimi ve saklama koşullarına bağlı olarak sıkışma veya
resimde çizikler oluşabilir.
Kart stoku/Özel boyutlu kağıt
•
•
Etiketler
Makinenin hasar görmesini önlemek için, yalnızca lazer yazıcılarda
kullanılmak üzere tasarlanmış etiketleri kullanın.
Genişliği 76 mm’den, uzunluğu ise 12.70 cm’den az olan ortamlara
yazdırmayın.
Yazılım uygulamasında, malzeme kenarından en az 6,4 mm kenar
boşluğu bırakın.
Antetli /Önbaskılı kağıt
Tek taraflı
•
•
•
•
Etiketleri seçerken aşağıdaki faktörleri göz önünde bulundurun:
- Yapışkanlar: Yapışkan malzeme, makinenizin fırınlama
sıcaklığında bozulmamalıdır. Fuser sıcaklığını görmek için
makinenizin özelliklerine bakın. (Bkz. "Genel teknik özellikler",
sayfa 98)
- Düzenleme: Aralarından etiketlerin yapıştırıldığı yüzey görünen
tabakaları kullanmayın. Etiketler, aralarında boşluklar olan
tabakalardan ayrılarak ciddi sıkışmalara yol açabilir.
- Kıvrılma.: Yazdırmadan önce etiketlerin hiçbir yönde 13 mm’den
daha fazla bir kıvrım oluşturmayacak şekilde, düz bir biçimde
konulması gerekir.
- Durum: Kırışıklık, hava kabarcığı içeren veya başka bir şekilde
ayrılma belirtileri gösteren etiketleri kullanmayın.
Etiketler arasında açıkta kalmış yapışkan madde olmadığından emin
olun. Açıkta kalmış alanlar, etiketlerin yazdırma sırasında yerinden
çıkmasına yol açarak kağıt sıkışmalarına neden olabilir. Ayrıca açıkta
kalmış yapışkan, makinenin parçalarına da hasar verebilir.
Bir etiket tabakasını makineden bir defadan fazla geçirmeyin. Yapışkan
sırt, makineden yalnızca bir defa geçirilecek şekilde tasarlanmıştır.
Sırttan ayrılan, kırışmış, kabarmış veya başka bir şekilde hasar görmüş
etiketleri kullanmayın.
•
•
•
•
Çift taraflı
Tepsi 1/
İsteğe bağlı
tepsiler
Yüzü üstte
Yüzü altta
Çok amaçlı
tepsi
Yüzü altta
Yüzü üstte
Antetli/Baskılı kağıtlar, makinenin füzer birimindeki sıcaklığa 0,1 saniye
boyunca maruz kaldığında erimeyecek, buharlaşmayacak veya tehlikeli
emisyonlara neden olmayacak, ısıya dayanıklı mürekkeple basılmış
olmalıdır. Fuser sıcaklığını görmek için makinenizin özelliklerine bakın.
(Bkz. "Genel teknik özellikler", sayfa 98)
Antetli/Önbaskılı kağıtlarda bulunan mürekkep yanıcı olmamalı ve
makine merdanelerini kötü şekilde etkilememelidir.
Saklama esnasında oluşabilecek değişimleri önlemek için formlar ve
antetli kağıtlar nemden koruyucu bir ambalaja konularak sıkıca
kapatılmalıdır.
Antetli/Ön baskılı kağıt yüklemeden önce, kağıdın üzerindeki
mürekkebin kuru olduğunu kontrol edin. Fırınlama işlemi esnasında,
ıslak mürekkep basılı kağıttan taşarak baskı kalitesini düşürebilir.
Ortam ve tepsi_ 52
Kullanılış kağıt
Kullanılmış kağıt yerleştirirken, kıvrılmamış kenarı önde olacak şekilde
yazdırılacak tarafı yukarı bakıyor olmalıdır. Kağıt beslemeyle ilgili sorunlar
yaşıyorsanız kağıdı ters çevirin. Baskı kalitesinin garanti edilmediğini göz
önünde bulundurun.
7. Yukarı/aşağı oklarına basarak Kagit Tipi seçeneğini vurgulayın ve
Tamam düğmesine basın.
8. İstediğiniz kağıt tipini seçmek için yukarı/aşağı oklara basın.
9. Seçimi kaydetmek için Tamam düğmesine basın.
10.
öğesine basın.
11. Yukarı/aşağı oklarına basarak Kagit Kaynagi seçeneğini vurgulayın ve
Tamam düğmesine basın.
12. İstediğiniz kağıt tepsisini seçmek için yukarı/aşağı oklara basın.
13. Seçimi kaydetmek için Tamam tuşuna basın.
14. Hazır moduna dönmek için
’ye basın.
Fatura kağıdı gibi özel boyutlu kağıt kullanmak istiyorsanız, Yazdırma
Tercihleri altında yer alan Kağıt sekmesinden Özel öğesini seçin.
(Bkz. "Yazdırma tercihleri penceresinin açılması", sayfa 54)
•
•
•
Kullanılış kağıtlar, makinenin füzer birimindeki sıcaklığa 0,1 saniye
boyunca maruz kaldığında erimeyecek, buharlaşmayacak veya tehlikeli
emisyonlara neden olmayacak, ısıya dayanıklı mürekkeple basılmalıdır.
Fuser sıcaklığını görmek için makinenizin özelliklerine bakın. (Bkz.
"Genel teknik özellikler", sayfa 98)
Kullanılmış kağıtlarda bulunan mürekkep yanıcı olmamalı ve makine
merdanelerini kötü şekilde etkilememelidir.
Kullanılmış kağıt yüklemeden önce kağıdın üzerindeki mürekkebin kuru
olduğunu kontrol edin. Fırınlama işlemi esnasında, ıslak mürekkep
kullanılmış kağıttan taşarak baskı kalitesini düşürebilir.
Şunu kullanarak çıkış desteği
Bir defada çok sayıda sayfa yazdırırsanız çıkış tepsisinin yüzeyi
ısınabilir. Yüzeye dokunmayın ve çocukların yaklaşmasına izin
vermeyin.
Yazdırılan sayfalar çıkış desteğinde biriktirilir ve çıkış desteği yazdırılan
sayfaların hizalanmasına yardımcı olur. Çıkış desteğinin kullanılması.
Fotograf
•
Bu makine ile birlikte mürekkep püskürtmeli fotoğraf kağıdı
kullanmadığınızdan emin olun. Makineye zarar verebilir.
Parlak
Kağıdı parlak yüzü aşağıya bakacak şekilde tek tek çok amaçlı tepsiye
yerleştirin.
•
•
Önerilen ortam: Bu makine için sadece HP Brochure Paper sınıfındaki
parlak kağıt (Mektup) (ürün: Q6611A) yalnızca.
Önerilen ortam: Bu makine için HP Superior Paper 160 glossy
sınıfındaki parlak kağıt (A4) (ürün: Q6616A).
Kağıt Boyutu ve Türünü Ayarlama
Kağıt tepsisine kağıt yerleştirdikten sonra kontrol panelini kullanarak kağıt
boyutunu ve türünü ayarlayın. Bilgisayardan yazdırma için, kağıt boyutunu
ve türünü uygulama programında seçin ve Yazdırma Tercihleri’de bulunan
Kağıt sekmesini seçin. (Bkz. "Yazdırma tercihleri penceresinin açılması",
sayfa 54)
Makine sürücüsünden yapılan ayarlar, kontrol panelindeki ayarları
geçersiz kılar.
1. Kontrol panelinde
öğesine basın.
2. Yukarı/aşağı oklarına basarak Kagit seçeneğini vurgulayın ve Tamam
düğmesine basın.
3. İstediğiniz kağıt tepsisini seçmek için yukarı/aşağı oklara ve Tamam
düğmesine basın.
4. Yukarı/aşağı oklarına basarak Kagit Boyutu seçeneğini vurgulayın ve
Tamam düğmesine basın.
5. İstediğiniz kağıt boyutunu seçmek için yukarı/aşağı oklara basın.
6. Seçimi kaydetmek için Tamam düğmesine basın.
Ortam ve tepsi_ 53
Yazdırma
6.
Bu bölümde genel yazdırma işlemleri anlatılmaktadır.
Bu bölümde aşağıdaki konular yer almaktadır:
•
•
•
•
•
•
•
•
Temel yazdırma
Varsayılan yazdırma ayarlarını değiştirme
Makinenizin varsayılan bir makine olarak ayarlanması
Gelişmiş yazdırma özelliklerini kullanma
Doğrudan Yazdırma Yardımcı Programı kullanma (sadece Windows)
Macintosh’ta yazdırma
Linux’ta yazdırma
Unix yazdırma işlemi
Yazdırma tercihleri penceresinin açılması
Bu bölümdeki prosedürler esas olarak Windows 7'yi temel alır.
•
Temel yazdırma
Yazdırma
Bu kullanıcı kılavuzunda görünen Yazdırma Tercihleri penceresi,
kullanılan makineye bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ancak,
Yazdırma Tercihleri penceresinin yapısı benzerdir.
•
Aşağıdaki Yazdırma Tercihleri penceresi Windows 7'deki Not Defteri
içindir.
1. Yazdırmak istediğiniz belgeyi açın.
2. Yazdır seçeneğini Dosya menüsünden seçin.
3. Yazıcı Seç listesinden makinenizi seçin.
1.
2.
3.
4.
Yazdırma Tercihleri öğesinde bir seçenek seçtiğinizde,
veya
şeklinde bir uyarı işareti görebilirsiniz. Ünlem işareti ( ), söz
konusu seçeneği belirleyebileceğiniz, ancak bu durumun
önerilmediği, ( ) işareti ise makinenin ayarı veya bulunduğu
ortam nedeniyle söz konusu seçeneği seçemeyeceğiniz anlamına
gelir.
Yazdırmak istediğiniz belgeyi açın.
Dosya menüsünden Yazdır’ı seçin.
Yazıcı Seç’dan makinenizi seçin.
Özellikler veya Tercihler öğesini tıklatın.
4. Kopya sayısı ve yazdırılacak sayfa aralığı gibi temel yazdırma ayarları
Yazdır penceresinden seçilir.
Gelişmiş yazdırma özelliklerinden yararlanmak için, Yazdır
penceresinden Özellikler veya Tercihler'i seçebilirsiniz(bkz.
"Yazdırma tercihleri penceresinin açılması", sayfa 54).
5. Yazdırma işini başlatmak için, Tamam penceresinde Yazdır veya
Yazdır’ı tıklatın.
Yazdırma işini iptal etme
Yazdırma işi baskı sırası ya da kuyruğunda bekletiliyorsa, işi aşağıdaki
şekilde iptal edin:
•
Windows görev çubuğundaki makine simgesine (
Yazıcı Durumu düğmesine tıklayarak makinenin mevcut
durumunu kontrol edebilirsiniz.
) çift tıklayarak
da bu pencereye erişebilirsiniz.
•
Geçerli işi kontrol panelindeki
edebilirsiniz.
düğmesine basarak da iptal
Yazdırma_ 54
Tercihli bir ayarın kullanılması
Samsung sekmesi dışında her tercihler sekmesinde görebileceğiniz Ön
Ayarlar seçeneği daha sonra kullanmak üzere geçerli tercihleri
kaydetmenize olanak sağlar.
Ön Ayarlar öğesini kaydetmek için, şu adımları uygulayın:
1. Her sekmede ayarları gerektiği şekilde değiştirin.
2. Ön Ayarlar girdi kutusuna öğenin adını yazın.
4. Ayarları tüm sekmelerde değiştirin.
5. Tamam düğmesini tıklatın.
Her yazdırma işi için ayarları değiştirmek istiyorsanız, bunu Yazdırma
Tercihleri seçeneğinde değiştirin.
Makinenizin varsayılan bir makine olarak
ayarlanması
1. Windows Başlat menüsünü tıklatın.
• Windows Server 2000 için, sırasıyla Ayarlar > Yazıcılar öğelerini
seçin.
• Windows XP/Server 2003 için, Yazıcı ve Fakslar öğesini seçin.
• Windows Server 2008/Vista için sırasıyla Denetim Masası >
Donanım ve Ses > Yazıcılar öğelerini seçin.
• Windows 7 için Denetim Masası > Aygıtlar ve Yazıcılar öğelerini
seçin.
• Windows 2008 R2 için, Denetim Masası > Donanım> Aygıtlar ve
Yazıcılar’ı seçin.
2. Makinenizi seçin.
3. Makinenizi sağ tıklatın ve Varsayılan Yazıcı olarak Ayarla’yı seçin.
3.
(Ekle) düğmesine tıklayın. Ön Ayarlar seçeneğini
kaydettiğinizde, tüm geçerli sürücü ayarları kaydedilir.
Daha fazla seçenek seçerek
(Güncelle), düğmesine
bastığınızda ayarlar daha önce yaptığınız Ön Ayarlara
eklenecektir. Kaydedilmiş bir ayarı kullanmak için, kullanmak
istediğiniz ayarı Ön Ayarlar açılır listesinden seçin. Makine artık,
seçtiğiniz ayarlara göre yazdırmak üzere ayarlanmıştır.
Kaydedilmiş ayarı silmek için, silmek istediğiniz ayarı Ön Ayarlar
aşağı açılır listesinden seçin ve
Sil’i tıklatın.
Yazıcı sürücüsünün varsayılan değerlerini aynı zamanda Ön
Ayarlar açılan listesinden Varsayılan Ön Ayar’ı seçerek de geri
yükleyebilirsiniz.
Windows 7 veya Windows Server 2008 R2 için Varsayılan Yazıcı
Olarak Ayarla öğesinde ► işareti varsa, seçili yazıcıyla bağlantılı
diğer yazıcı sürücülerini seçebilirsiniz.
Gelişmiş yazdırma özelliklerini kullanma
XPS yazıcı sürücüsü: XPS dosya biçimini yazdırmak için kullanılır.
• XPS yazıcı sürücüsü, sadece Windows Vista veya daha yüksek
işletim sistemlerine yüklenebilir.
• XPS yazıcı sürücüsünü yüklemek için, yazılım CD'sini CD-ROM
sürücüsüne takın. Yükleme penceresi açıldığında, Gelişmiş
Kurulum > Özel Kurulum öğesini seçin. XPS yazıcı sürücüsünü
Kurulacak Yazılımı ve Yardımcı Programları Seç
penceresinden seçin.
• Yazıcı belleği dolu olduğu için XPS işinin yazdırılamadığı
durumlarda isteğe bağlı belleği yükleyin.
Yardımın kullanılması
Yazdırma Tercihleri penceresinden öğrenmek istediğiniz seçeneğe tıklayın
ve klavyenizden F1 tuşuna basın.
Dosyaya yazdırma (PRN)
Varsayılan yazdırma ayarlarını değiştirme
1. Windows Başlat menüsünü tıklatın.
• Windows Server 2000 için, sırasıyla Ayarlar > Yazıcılar öğelerini
seçin.
• Windows XP/Server 2003 için, Yazıcı ve Fakslar öğesini seçin.
• Windows Server 2008/Vista için sırasıyla Denetim Masası >
Donanım ve Ses > Yazıcılar öğelerini seçin.
• Windows 7 için Denetim Masası > Aygıtlar ve Yazıcılar öğelerini
seçin.
• Windows 2008 R2 için, Denetim Masası > Donanım > Aygıtlar ve
Yazıcılar’ı seçin.
2. Makinenizi sağ tıklatın.
3. Windows XP/Server 2003/Server 2008/Vista için Yazdırma Tercihleri
öğesini seçin.
Windows 7 veya Windows Server 2008 R2 için, içerik menülerinden
Yazdırma Tercihleri’ni seçin.
Bazen, bir dosya olarak yazdırma verilerini kaydetmeniz gerekebilir.
1. Yazdır penceresindeki Dosyaya yazdır kutusunu işaretleyin.
Yazdırma tercihleri öğesinde ► işareti bulunuyorsa, seçili
yazıcıya bağlı diğer yazıcı sürücülerini seçebilirsiniz.
2. Yazdır düğmesini tıklatın.
Yazdırma_ 55
3. Bir hedef yol ve dosya adı girin, ardından Tamam’ı tıklatın.
Örneğin, c:\Temp\dosya adı.
Öğe
Sadece dosya adını girmeniz durumunda, dosya otomatik olarak
Belgelerim, Belgeler ve Ayarlar veya Kullanıcılar'a kaydedilir.
İşletim sisteminize veya kullanmakta olduğunuz uygulamaya göre
kaydedilen klasör farklılık gösterebilir.
Kitapçık Baskısı
8
9
Özel yazıcı özelliklerini anlama
Açıklama
Belgenizi, kağıdın her iki yüzü kullanılarak ve
kağıt ikiye katlandığında bir kitapçık
oluşturacak şekilde yazdırır.
Kitapçık oluşturmak isterseniz Mektup,
Legal, A4, US Folio veya Oficio boyutunda
ortama yazdırmanız gerekir.
Kitapçık Baskısı seçeneği tüm kağıt
ebatlarında kullanılamaz. Mevcut kağıt
boyutlarını görmek için, Kağıt sekmesi
altından mevcut kağıt Boyut
seçeneğini seçin.
Kullanılamayan bir kağıt boyutunu
seçmeniz halinde, bu seçenek
otomatik olarak iptal edilebilir. Yalnızca
kullanılabilir bir kağıt seçin (
veya
Makinenizi kullanırken gelişmiş yazdırma özelliklerini kullanabilirsiniz.
Yazıcı sürücünüz tarafından sağlanan yazıcı özelliklerinden yararlanmak
için, yazdırma ayarını değiştirmek üzere uygulamanın Yazdır
penceresindeki Özellikler veya Tercihler seçeneğini tıklatın. Yazıcı
özellikleri penceresinde görünen makine adı, kullanılmakta olan makineye
göre değişiklik gösterebilir.
Seçeneklere veya modellere bağlı olarak bazı menüler ekranda
görünmeyebilir. Bu durumda, makinenize uygulanamaz.
Öğe
Her Yüze Birden Fazla
Sayfa
Poster Baskısı
işareti olmayan kağıt).
Açıklama
Tek bir kağıt yaprağına yazdırılacak sayfa
sayısını seçer. Her kağıt yaprağına birden
çok sayfa yazdırmak için, sayfaların boyutları
küçültülür ve belirlediğiniz sırada düzenlenir.
Bir sayfaya en fazla 16 sayfa
yazdırabilirsiniz.
Bir sayfalık bir belgeyi, poster boyutunda
belge oluşturmak için daha sonra bir araya
getirebileceğiniz şekilde 4 (Poster 2x2), 9
(Poster 3x3) veya 16 (Poster 4x4) sayfa
kağıda yazdırır.
Poster Üst Üste Binmesi değerini seçin.
Yaprakları bir araya yapıştırma işlemini daha
kolay hale getirmek için Temel sekmesinin
sağ üst kısmında bulunan radyo düğmesini
seçerek Poster Üst Üste Binmesi değerini
milimetre veya inç olarak belirtin.
Çift Taraflı Yazdırma
Bir kağıdın her iki tarafına da yazdırır (çift
yönlü). Yazdırmadan önce, belgenizin
yönünü belirleyin.
•
•
•
Çift Taraflı Yazdırma
(İsteğe bağlı)
Yazdırma_ 56
•
•
•
Bir özelliği Mektup, Legal, A4, US
Folio veya Oficio boyutlu kağıtlar ile
kullanabilirsiniz.
Makinenizde çift taraflı yazdırma
birimi yoksa, yazdırma işini el ile
tamamlamanız gerekir. Makine,
belgenin önce her iki sayfasından
birini yazdırır. Bunun ardından,
bilgisayarınızda bir mesaj görünür.
Boş Sayfaları Atla özelliği, çift
taraflı seçeneğini seçtiğinizde
çalışmaz.
Yazıcı Varsayılan Değeri: Bu seçimi
yaptığınızda bu özellik, makinenin kontrol
panelinde yapmış olduğunuz seçimle
belirlenir. Bu seçenek sadece PCL/XPS
yazıcı sürücüsü kullanılırken mevcuttur.
Yok: Bu özelliği devre dışı bırakır.
Uzun Kenar: Bu seçenek kitap
ciltlemede kullanılan geleneksel düzendir.
•
Kısa Kenar: Bu seçenek takvimlerde
kullanılan geleneksel düzendir.
•
Ters Çift Taraflı Yazdırma: Çift taraflı
baskı yaparken baskı sırasını ters
çevirmek için bu seçeneği işaretleyin.
Öğe
Açıklama
Öğe
Kağıt Seçenekleri
Belgeyi büyütmek veya küçültmek için bir
yüzde girerek, belgenin boyutunu, yazdırılan
sayfada daha büyük ya da daha küçük
görünecek şekilde değiştirir.
Filigran
Filigran seçeneği mevcut bir belge üzerine
metin yazdırmanıza olanak tanır. Örneğin,
bunu belgenin ilk sayfasına veya tüm
sayfalarına büyük gri harflerle, çaprazlama
DRAFT veya CONFIDENTIAL yazmak
istediğinizde kullanırsınız.
Filigran
(Bir filigran oluşturma)
1 Yazıcı ayarlarını yazılım
uygulamanızdan değiştirmek için
Yazdırma Tercihleri’ne erişin.
2 Gelişmiş sekmesini tıklatın, Filigran açılır
listesinde Düzenle öğesini seçin.
Filigranları Düzenle penceresi
görüntülenir.
3 Filigran Mesajı kutusuna bir metin
mesajı girin. 256 karaktere kadar giriş
yapabilirsiniz. Bu mesaj önizleme
penceresinde görüntülenir.
Filigran
(Bir filigranı
düzenleme)
1 Yazıcı ayarlarını yazılım
uygulamanızdan değiştirmek için
Yazdırma Tercihleri’ne erişin.
2 Gelişmiş sekmesini tıklatın, Filigran açılır
listesinde Düzenle öğesini seçin.
Filigranları Düzenle penceresi
görüntülenir.
3 Geçerli Filigranlar listesinden
düzenlemek istediğiniz filigranı seçin
ve filigran mesajını ve seçeneklerini
değiştirin.
4 Değişiklikleri kaydetmek için Güncelle
öğesini tıklatın.
5 Yazdır penceresinden çıkana kadar
Tamam veya Yazdır öğesini tıklatın.
Filigran
(Bir filigranı silme)
1 Yazıcı ayarlarını yazılım
uygulamanızdan değiştirmek için
Yazdırma Tercihleri’ne erişin.
2 Gelişmiş sekmesini tıklatın, Filigran açılır
listesinde Düzenle öğesini seçin.
Filigranları Düzenle penceresi
görüntülenir.
3 Geçerli Filigranlar listesinden silmek
istediğiniz filigranı seçin ve Sil seçeneğini
tıklatın.
4 Yazdır penceresinden çıkana kadar
Tamam veya Yazdır öğesini tıklatın.
Yerleşim
Açıklama
Bu seçenek sadece PCL yazıcı sürücüsü
kullanılırken mevcuttur.
Yerleşim, bilgisayarın sabit disk
sürücüsünde (HDD) herhangi bir belgeye
yazdırılabilen özel bir dosya biçiminde
saklanan metin ve/veya resimlerdir.
Yerleşimler genellikle antetli kağıtların yerine
kullanılır. Önbaskılı antetli kağıt kullanmak
yerine, şu an antetinizde bulunan bilgilerin
tamamen aynısını içeren bir yerleşim
oluşturabilirsiniz. Firmanızın antetini içeren
bir mektup yazdırmak için makineye antetli
kağıt yerleştirmeniz gerekmez: antet
yerleşimini belgenize yazdırabilirsiniz.
Sayfa yerleşimi kullanabilmek için, logonuzu
veya resminizi içeren yeni bir sayfa yerleşimi
oluşturmalısınız.
•
•
Yerleşim
(Yeni bir sayfa
yerleşimi oluşturma)
Yazdırma_ 57
Yerleşim belgesi boyutu, yerleşim
ile yazdıracağınız belgenin boyutu
ile aynı olmalıdır. Filigranla bir
yerleşim oluşturmayın.
Yerleşim belgesinin çözünürlüğü,
birlikte yazdırılacağı belgenin
çözünürlüğü ile aynı olmalıdır.
1 Belgeyi bir yerleşim olarak kaydetmek
için, Yazdırma Tercihleri bölümüne
erişin.
2 Gelişmiş sekmesini tıklatın, açılan
Düzenle listesinden Metin seçeneğini
belirleyin. Yerleşimi Düzenle penceresi
görünür.
3 Yerleşimi Düzenle penceresinde Oluştur
seçeneğini tıklatın.
4 Farklı Kaydet penceresinde Dosya adı
kutusuna en çok sekiz karakterli bir ad
yazın. Gerekiyorsa hedef yolunu seçin
(C:\Formover varsayılan yoldur).
5 Kaydet’i tıklatın. Ad Yerleşim Listesi’nde
görünür.
6 Yazdır penceresinden çıkana kadar
Tamam veya Yazdır öğesini tıklatın.
Dosya yazdırılmaz. Bunun yerine
bilgisayarınızın sabit disk sürücüsünde
saklanır.
Öğe
Yerleşim
(Sayfa yerleşimi
kullanma)
Yerleşim
(Bir sayfa yerleşimini
silme)
Açıklama
Öğe
1 Gelişmiş sekmesini tıklatın.
2 Metin açılan listesinden istediğiniz
yerleşimi seçin.
3 İstediğiniz şablon dosyası Metin
listesinde görünmüyorsa, listeden
Düzenle... öğesini seçin ve Yükle
seçeneğini tıklatın. Kullanmak
istediğiniz yerleşim dosyasını seçin.
Kullanmak istediğiniz yerleşim dosyasını
harici bir kaynağa kaydettiyseniz, dosyayı
Aç penceresine girdiğinizde de
yükleyebilirsiniz.
Dosyayı seçtikten sonra Aç öğesini
tıklatın. Dosya Yerleşim Listesi
kutusunda görünür ve yazdırılmaya
hazırdır. Yerleşim Listesi kutusundan
yerleşimi seçin.
4 Gerekirse, Yazdırırken Sayfa
Yerleşimini Doğrula kutusunu kontrol
edin. Bu kutu işaretlenmişse,
yazdırmak üzere her belge
gönderişinizde, belgenize yerleşim
yazdırmak isteyip istemediğinizi soran
bir mesaj penceresi görünür.
Bu kutu işaretli değilse ve bir yerleşim
seçilmişse, yerleşim belgenizde otomatik
olarak yazdırılır.
5 Yazdır penceresinden çıkana kadar
Tamam veya Yazdır öğesini tıklatın.
Açıklama
Yazdırma Modu
1 Printing Preferences penceresinde,
Gelişmiş sekmesini tıklatın.
2 Açılan Metin listesinden Düzenle’yi
seçin.
3 Yerleşim Listesi kutusundan silmek
istediğiniz yerleşimi seçin.
4 Sil seçeneğine tıklatın.
5 Onay mesajı penceresi açıldığında,
Evet öğesini tıklatın.
6 Yazdır penceresinden çıkana kadar
Tamam veya Yazdır öğesini tıklatın.
Kullanmadığınız sayfa yerleşimlerini
silebilirsiniz.
•
•
•
•
Yazdırma_ 58
Bu özellik sadece isteğe bağlı sabit
diski yüklediğinizde.
• Seçeneklere veya modellere bağlı
olarak bazı menüler ekranda
görünmeyebilir. Bu durumda,
makinenize uygulanamaz.
• Belirlediğiniz yazdırma işi listesini,
yazıcı sürücüsünün Iş Yönetimi
menüsündeki Yazdırma Modu
bölümünde görebilirsiniz.
Yazdırma Modu: Varsayılan Yazdırma
Modu, yazdırma dosyasını belleğe
kaydetmeden yazdıran Normal’dir.
- Normal: Bu mod belgenizi isteğe
bağlı belleğe kaydetmeden yazdırır.
- Prova: Bu mod, birden fazla kopyayı
yazdırırken kullanışlıdır. Önce kontrol
için bir kopyayı, ardından kopyaların
geri kalan kısmını yazdırabilirsiniz.
- Gizli: Bu mod, gizli belgeleri
yazdırmak için kullanılır. Yazdırmak
için bir parola girmeniz gerekir.
- Kaydet: Bu ayarı bir belgeyi
yazdırmadan sabit diske kaydetmek
için seçin.
- Kaydet ve Yazdır: Bu mod, belgeyi
aynı anda yazdırmak ve kaydetmek
için kullanılır.
- Biriktir: Bu seçenek büyük
miktarlarda verinin kullanılmasında
faydalı olabilir. Bu ayarı seçtiyseniz,
yazıcı belgeyi sabit diskte kuyruğa
sokar ve ardından sabit disk
sırasından yazdırır, böylelikle
bilgisayarın iş yükünü azaltır.
- Yazdırma çizelgesi: Belgeyi
belirlenen bir sürede yazdırmak için
bu ayarı seçin.
Kullanıcı Kimliği: Bu seçenek,
kaydedilmiş bir dosyayı kontrol panelini
kullanarak bulmanız gerektiğinde
kullanılır.
İş Adı: Bu seçenek, kaydedilmiş bir
dosyayı kontrol panelini kullanarak
bulmanız gerektiğinde kullanılır.
Doğrudan Yazdırma Yardımcı Programı kullanma
(sadece Windows)
Macintosh’ta yazdırma
Doğrudan Yazdırma Yardımcı Programı nedir?
Macintosh ile yazdırırken, kullandığınız her uygulamada yazıcı sürücüsü
ayarlarını kontrol etmeniz gerekir. Macintosh’tan yazdırmak için şu adımları
izleyin:
1. Yazdırmak istediğiniz belgeyi açın.
2. File menüsünü açın ve Page Setup’ı tıklatın (bazı uygulamalarda
Document Setup).
3. Kağıt boyutunuzu, yönünü, ölçeklendirmeyi ve diğer seçenekleri seçin
ve makinenizin seçili olduğundan emin olun. OK düğmesini tıklatın.
4. File menüsünü açın ve Print öğesini tıklatın.
5. İstediğiniz kopya sayısını seçin ve hangi sayfaları yazdırmak istediğinizi
belirtin.
6. Print düğmesini tıklatın.
Doğrudan Yazdırma Yardımcı Programı, dosyayı açmak zorunda kalmadan
yazdırmak için PDF dosyalarını doğrudan makinenize gönderen bir
programdır.
Bu programı yüklemek için, yazıcı sürücüsünü yüklerken Gelişmiş
Kurulum > Özel Yükleme seçeneğini tercih edin ve bu programa bir onay
işareti koyun.
•
•
•
•
•
Bazı modellerde, yardımcı programların düzgün çalışabilmesi için
sabit disk sürücüsü (HDD) yüklenmeli veya bellek takılmalıdır. Aksi
halde, bunlar yüklenmelidir.
Yazdırılması kısıtlı olan PDF dosyalarını yazdıramazsınız.
Yazdırma kısıtlama özelliğini devre dışı bırakın ve yeniden
yazdırmayı deneyin.
Bir şifreyle kısıtlanmış olan PDF dosyalarını yazdıramazsınız.
Parola özelliğini devre dışı bırakın ve yeniden yazdırmayı deneyin.
Bir PDF dosyasının Doğrudan Yazdırma Yardımcı Programı
programı kullanılarak yazdırılabilmesi veya yazdırılamaması PDF
dosyasının nasıl oluşturulmuş olduğuna bağlıdır.
Doğrudan Yazdırma Yardımcı Programı PDF sürüm 1.7 ve daha
düşüğünü destekler. Daha yüksek sürümlerde, yazdırmak için
dosyayı açmanız gerekir.
Yazdırma
Doğrudan Yazdırma Yardımcı Programı programını kullanarak çok çeşitli
şekillerde yazdırabilirsiniz.
1. Başlat menüsünden Programlar veya Tüm Programlar > Samsung
Printers > Doğrudan Yazdırma Yardımcı Programı > Doğrudan
Yazdırma Yardımcı Programı öğesini seçin.
Doğrudan Yazdırma Yardımcı Programı penceresi açılır.
2. Yazıcı Seç açılır listesinden makinenizi seçin ve Gözat öğesini tıklatın.
3. Yazdırmak istediğiniz dosyayı seçin ve Aç'a tıklayın.
Dosya, Dosyaları Seç bölümüne eklenir.
4. Makine ayarlarını gereksinimlerinize göre özelleştirin.
5. Yazdır düğmesini tıklatın. Seçili PDF dosyası makineye gönderilir.
Sağ tıklatma menüsünü kullanma
1. Yazdırmak istediğiniz PDF dosyasını sağ tıklatın ve Doğrudan
Yazdırma Yardımcı Programı öğesini seçin.
PDF dosyası eklenmiş olarak Doğrudan Yazdırma Yardımcı Programı
penceresi açılır.
2. Kullanmak istediğiniz makineyi seçin.
3. Makine ayarlarını özelleştirin.
4. Yazdır düğmesini tıklatın. Seçili PDF dosyası makineye gönderilir.
Belge yazdırma
Yazıcı ayarlarının değiştirilmesi
Makinenizi kullanırken gelişmiş yazdırma özelliklerini kullanabilirsiniz.
Bir uygulama açın ve Print menüsünden File’i seçin. Yazıcı özellikleri
penceresinde görünen makine adı, kullanılmakta olan makineye göre
değişiklik gösterebilir. Adı haricinde, yazıcı özellikleri penceresinin yapısı
aşağıdakine benzemektedir.
Yazdırma bir kağıda birden fazla sayfa
Tek sayfa kağıda birden fazla sayfa yazdırabilirsiniz. Bu özellik, taslak
kopyaları yazdırmak için ekonomik bir yol sağlar.
1. Bir uygulama açın ve Print menüsünden File öğesini seçin.
2. Açılan Orientation listesinden Layout öğesini seçin. Pages per Sheet
açılır listesinde, bir sayfa kağıda yazdırmak istediğiniz sayfa sayısını
seçin.
3. Kullanmak istediğiniz diğer seçenekleri seçin.
4. Print düğmesini tıklatın.
Makine, her sayfanın bir yüzüne, seçilmiş sayıda sayfa yazdırır.
Kağıdın her iki yüzüne yazdırma
Çift taraflı yazdırma modunda yazdırmadan önce, tamamlanan belgenizi
hangi kenardan ciltleyeceğinize karar verin. Ciltleme seçenekleri aşağıda
verilmiştir:
• Long-Edge Binding: Bu seçenek kitap ciltlemede kullanılan
geleneksel düzendir.
• Short-Edge Binding: Bu seçenek genellikle takvimlerde kullanılan
türdür.
1. Macintosh uygulamanızdan, File menüsünden Print öğesini seçin.
2. Açılan Orientation listesinden Layout öğesini seçin.
3. Two-Sided seçeneğinden bir ciltleme yönü seçin.
4. Kullanmak istediğiniz diğer seçenekleri seçin.
5. Print seçeneğini tıklattığınızda makine kağıdın her iki yüzüne yazdırır.
2’den fazla kopya yazdırırsanız ilk ve ikinci kopya aynı kağıda
yazdırılabilir. 1'den fazla kopya yazdırırken kağıdın her iki yüzüne de
baskı yapmaktan kaçının.
Yazdırma_ 59
Yardımın kullanılması
Dosyaları yazdırma
Pencerenin sol alt köşesindeki soru işaretini tıklatın ve ardından bilgi almak
istediğiniz konuyu tıklatın. Sürücüde sunulan bu seçeneğin özelliği
hakkındaki bilgileri içeren bir açılır pencere belirir.
Standart CUPS yöntemini kullanarak (doğrudan komut satırı arayüzünden)
makinenizde birçok farklı tipte dosya yazdırabilirsiniz. CUPS lpr yardımcı
programı bunu yapmanıza imkan verir, ancak, sürücü paketi, standart lpr
aracı yerine, çok daha kullanıcı dostu olan LPR GUI programını
getirmektedir.
Bir belge dosyasını yazdırmak için:
1. Linux kabuk komut satırından lpr <file_name> yazın ve Enter düğmesine
basın. LPR GUI penceresi görüntülenir.
Yalnızca lpr yazıp Enter’a bastığınızda, önce Select file(s) to print
penceresi görüntülenir. Yalnızca yazdırmak istediğiniz dosyaları seçin
ve Open öğesini tıklatın.
2. LPR GUI penceresinde, listeden makinenizi seçin ve yazdırma işi
özelliklerini değiştirin.
3. Yazdırmayı başlatmak için OK’i tıklatın.
Yazıcı Özelliklerini Yapılandırma
Linux’ta yazdırma
Uygulamalardan yazdırma
Common UNIX Printing System (CUPS) kullanarak yazdırmanıza izin
verilen birçok Linux uygulaması vardır. Bu tür uygulamalardan herhangi
birinden makinenizi kullanarak yazdırabilirsiniz.
1. Bir uygulama açın ve Print menüsünden File öğesini seçin
2. lpr’yi kullanarak doğrudan Print öğesini seçin.
3. LPR GUI penceresinde, yazıcı listesinden makinenizin model adını
seçin ve Properties’i tıklatın.
4. Pencerenin üstünde gösterilen dört sekmeyi kullanarak yazdırma işi
özelliklerini değiştirin.
• General: Kağıt boyutunu, kağıt türünü ve belgelerin yönünü
değiştirir. Çift taraflı yazdırma (dupleks) özelliğini etkinleştirir,
başlangıç ve bitiş kapak sayfaları ekler, ve yaprak başına sayfa
sayısını değiştirir.
• Text: Sayfa kenar boşluklarını belirtir ve boşluk ya da sütunlar gibi
metin seçeneklerini ayarlar.
• Graphics: Görüntüleri yazdırırken kullanılan renk seçenekleri,
görüntü boyutu ya da görüntü konumu gibi görüntü seçeneklerini
ayarlar.
• Advanced: Yazdırma çözünürlüğü, kağıt kaynağı ve hedefi ayarlar.
5. Değişiklikleri uygulamak ve Properties penceresini kapatmak için
Apply düğmesini tıklatın.
6. Yazdırmayı başlatmak için LPR GUI penceresinde OK seçeneğini
tıklatın.
7. Yazdırma işinizin durumunu izlemenize olanak veren Printing penceresi
görünür.
Geçerli işi iptal etmek için Cancel öğesini tıklatın.
Printer Properties tarafından sağlanan Printers configuration
penceresini kullanarak, makinenizin bir yazıcı olarak çeşitli özelliklerini
değiştirebilirsiniz.
1. Unified Driver Configurator uygulamasını açın.
Gerekiyorsa, Printers configuration’a geçiş yapın.
2. Kullanılabilen yazıcılar listesinde makinenizi seçin ve Properties’i
tıklatın.
3. Printer Properties penceresi açılır.
Pencerenin üst kısmında aşağıdaki beş sekme görüntülenir:
• General: Yazıcı konumunu ve adını değiştirmenize olanak verir. Bu
sekmeye girilen ad, Printers configuration’daki yazıcı listesinde
görüntülenir.
• Connection: Başka bir bağlantı noktasını görüntülemenizi ya da
seçmenizi sağlar. Kullanım sırasında makine bağlantı noktasını
USB’den paralele ya da aksi şekilde değiştirirseniz, bu sekmede
makine bağlantı noktasını tekrar yapılandırmanız gerekir.
• Driver: Başka bir makine sürücüsünü görüntülemenizi ya da
seçmenizi sağlar. Options’ı tıklatarak varsayılan aygıt seçeneklerini
ayarlayabilirsiniz.
• Jobs: Yazdırma işlerinin listesini gösterir. Seçili işi iptal etmek için
Cancel job öğesini tıklatın ve iş listesinde daha önceki işleri görmek
için Show completed jobs onay kutusunu seçin.
• Classes: Makinenizin bulunduğu sınıfı gösterir. Makinenizi belirli bir
sınıfa eklemek için Add to Class seçeneğini veya makineyi seçili
sınıftan çıkarmak için Remove from Class seçeneğini tıklatın.
4. Değişiklikleri uygulamak ve OK penceresini kapatmak için Printer
Properties’i tıklatın.
Unix yazdırma işlemi
Yazdırma işinde ilerleme
Yazıcıyı yükledikten sonra, yazdırmak herhangi bir resim, metin, PS veya
HPGL dosyasını seçin.
1. “printui <file_name_to_print>” komutunu çalıştırın.
Örneğin, şunu yazdırıyorsanız “document1”
printui document1
Kullanıcıların çeşitli yazdırma seçeneklerini belirleyebileceği UNIX yazıcı
sürücüsü Print Job Manager açılır.
2. Daha önce eklenmiş olan bir yazıcı seçin.
3. Pencereden Page Selection gibi yazdırma seçenekleri seçin.
Yazdırma_ 60
4. Number of Copies’de kaç adet kopyalamak istediğinizi seçin.
Yazıcı sürücünüz tarafından sunulan gelişmiş yazıcı özelliklerinizi
elde etmek için, Properties öğesine basın (bkz. "Yazıcı ayarlarının
değiştirilmesi", sayfa 59).
5. Yazdırma işini başlatmak için OK düğmesine basın.
Makine ayarlarını değiştirme
Kullanıcının yazıcı Properties menüsünden seçebileceği çeşitli yazdırma
seçeneklerinin bulunduğu UNIX yazıcı sürücüsü Print Job Manager
menüsü.
Aşağıdaki kısayol tuşları kullanılabilir: Helpiçin "H",OK için "O", Applyiçin
"A" ve Cancel için "C".
General sekmesi
•
•
•
•
•
•
•
Paper Size: Kendi isteğinize göre kağıt boyutunu, A4, Letter ya da
diğer kağıt boyutu olacak şekilde ayarlayın.
Paper Type: Kağıt türünü seçin. Liste kutusundaki kullanılabilir
seçenekler Printer Default, Plain ve Thick’dir.
Paper Source: Kağıdın hangi tepsiden kullanılacağını seçin.
Varsayılan için bu Auto Selection’dır.
Orientation: Bilgilerin sayfaya yazdırma yönünü seçin.
Duplex: Kağıt tasarrufu için kağıdın her iki tarafına da yazdırın.
Multiple pages: Kağıdın tek bir yönüne birden fazla sayfa yazdırır.
Page Border: Kenarlık türlerinden birini seçin (örn, Single-line
hairline, Double-line hairline).
Image sekmesi
Bu sekmede, belgenizin parlaklığını, çözünürlüğünü ya da bir resmin
konumunu değiştirebilirsiniz.
Text sekmesi
Gerçek çıktının karakter boşluğunu, satır aralığını ya da sütunlatını
ayarlayın.
HPGL/2 sekmesi
•
•
•
Use only black pen: Tüm grafikleri siyah yazdırmak için.
Fit plot to page: Tüm grafikleri tek bir sayfaya sığdırın.
Pen Width: Çizgi kalınlığını artırmak için değeri değiştirin.
Varsayılan için bu 1000’dir.
Margins sekmesi
•
•
Use Margins: Belgenin kenar boşluklarını ayarlayın. Varsayılan
için, kenar boşlukları etkin değildir. Kullanıcı, ilgili alanlardaki
değerleri değiştirerek kenar boşluk ayarlarını değiştirebilir.
Varsayılan ayarlarına göre, bu değerler seçilen sayfa boyutuna göre
değişir.
Unit: Birimleri punto, inç veya santimetreye çevirir.
Printer-Specific Settings sekmesi
Çeşitli ayarları yapılandırmak için JCL ve General çerçevelerindeki
farklı seçenekleri belirleyin. Bu seçenekler yazıcıya özeldir ve PPD
dosyasına göre değişir.
Yazdırma_ 61
Makine durumu ve gelişmiş özellikler
7.
Bu bölümde makinenizin mevcut durumunu nasıl gözden geçireceğiniz ve gelişmiş makine ayarını nasıl yapacağınız
açıklanmaktadır. Makinenizin farklı özelliklerini kullanabilmek için bu bölümü dikkatle okuyun.
Bu bölümde aşağıdaki konular yer almaktadır:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Menüye erişim
Bilgi
Düzen
Kagit
Grafik
Menüye erişim
1. Kontrol panelinde
Sistem Kurulumu
Emülasyon
Renkli
Ag
Iş Yönetimi
Düzen
öğesine basın.
2. Vurgulamak istediğiniz ayar görüntülemek için yukarı/aşağı oklarına,
ardından Tamam düğmesine basın.
3. Ayar öğesinin alt menüleri varsa, 2. adımı tekrarlayın.
4. Gerekli değere erişmek için yukarı/aşağı okuna basın.
5. Seçimi kaydetmek için Tamam düğmesine basın.
6. Üst seviye menülere taşımak istiyorsanız
7. Hazır moduna dönmek için
Öğe
Yönlendirme
Bu menü, bilgilerin sayfa üzerinde yazdırılacağı
yönü seçmenizi sağlar.
Ortak Kenar Boşlugu
Baskı malzemeleri için kenar boşluklarını
ayarlayın. Burada belirlediğiniz kenar boşlukları
tüm tepsilerden yazdırılırken uygulanır.
• Tek Tarafli: Tek taraflı yazdırma için
yazdırma malzemelerinin kenar boşluklarını
ayarlayın.
• Çift Tarafli: Çift taraflı yazdırma için kenar
boşluklarını ayarlayın.
• Ciltleme: Kağıdın her iki tarafına yazarken,
A yüzünün ciltlemeye en yakın kenar
boşluğu ile B yüzünün ciltlemeye en yakın
kenar boşluğu aynı olacaktır. Benzer şekilde,
her iki yüzün ciltlemeden en uzak kenar
boşlukları aynı olacaktır.
<Tepsi X>
Baskı malzemeleri için kenar boşluklarını
ayarlayın. Burada belirlediğiniz kenar boşlukları
tepsi1 ve isteğe bağlı tepsilerden yazdırılırken
uygulanır.
• Tek Tarafli: Tek taraflı yazdırma için
yazdırma malzemelerinin kenar boşluklarını
ayarlayın.
• Çift Tarafli: Çift taraflı yazdırma için kenar
boşluklarını ayarlayın.
MP Tepsisi
Baskı malzemeleri için kenar boşluklarını
ayarlayın. Burada belirlediğiniz kenar boşlukları,
çok amaçlı tepsiden yazdırılırken uygulanır.
• Tek Tarafli: Tek taraflı yazdırma için
yazdırma malzemelerinin kenar boşluklarını
ayarlayın.
• Çift Tarafli: Çift taraflı yazdırma için kenar
boşluklarını ayarlayın.
öğesine basın.
’ye basın.
Bilgi
Seçenek
Açıklama
Menü Haritasi
Bu makinenin düzenini ve geçerli ayarlarını
gösteren menü haritasını yazdırabilirsiniz.
Yapilandirma
Makinenin genel yapılandırması hakkında bir
rapor yazdırabilirsiniz.
Sarf Malzemeleri
Bilgi
Sarf malzemeleri bilgi sayfasını yazdırabilirsiniz.
Tanitim Sayfasi
Makineniz uygun şekilde yazdırıyor veya
yazdırmıyor olsun tanıtım sayfasını
yazdırabilirsiniz.
PCL Yazi Tipi
PCL yazı tipi listesini yazdırabilirsiniz.
PS Yazi Tipi
PS yazı tipi listesini yazdırabilirsiniz.
Kayitli Işler
Sabit diskte saklı olan işleri yazdırabilirsiniz.
Tamamlanan Işlera
Tamamlanan yazdırma işlerinin listesini
yazdırabilirsiniz.
Kullanim Sayacia
Kullanım sayfası, kişi veya grup tarafından
yazdırılan toplam sayfa sayısını içerir.
Hesap
Çıktı sayısı hakkında bir rapor yazdırır.
a
Açıklama
a. Bu menü öğesi, isteğe bağlı sabit disk takılıyken kullanılabilir.
Makine durumu ve gelişmiş özellikler_ 62
Öğe
Emülasyon Ken.
Boşl.
Çift Tarafli
Grafik
Açıklama
Kenar boşluğu bilgilerini içermeyen bir
emülasyon baskı sayfası oluştururken, makine
burada ayarlanan kenar boşluğu değerini
kullanır.
• Üst Kenar Boşlugu: Üst kenar boşluğunu
0,0 - 250 mm arasında ayarlayın.
• Sol Kenar Boşlugu: Sol kenar boşluğunu
0,0 - 164mm arasında ayarlayın.
Kağıdın her iki tarafına da yazdırmak için,
ciltleme kenarını seçin.
• Kapali: Bu seçeneği kapalı olarak ayarlayın.
• Uzun Kenar: Bu öğe kitap ciltlerinde
kullanılan geleneksel düzendir.
• Kisa Kenar: Bu öğe takvimlerde kullanılan
geleneksel düzendir.
Kagit
Seçenek
Açıklama
Kopya Sayisi
Maksimum kopya sayısını seçebilirsiniz.
MP Tepsisi
[Tepsi<x>]
•
•
Kagit Boyutu: Varsayılan kağıt boyutunu
seçebilirsiniz.
Kagit Tipi: Yazdırma ortamı için varsayılan
kağıt türünü seçebilirsiniz.
Kagit Kaynagi
Yazdırma işini yapabilmek için tepsiyi
seçebilirsiniz. Otomatik öğesini seçerseniz,
makineniz önce çok amaçlı tepsiden, daha
sonra tepsi 1’den ve en son tepsi 2’den kağıt
tedarik eder. Bu durumda tepsilerden biri boşsa,
makine bir sonraki uygun tepside kağıt arar.
Otomtk Tepsi
Degiştir
Herhangi bir tepsi boş kaldığında makinenin
yazdırmaya devam edip etmeyeceğini
belirlediğiniz seçenektir. Örneğin, tepsi 1 ve
tepsi 2'de aynı boyutlarda kağıt varsa, tepsi
1'deki kağıt bittikten sonra makine otomatik
olarak tepsi 2'den yazdırmaya devam eder.
Seçenek
Çözünürlük
Varsayılan çözünürlüğü seçebilirsiniz.
Çözünürlük yüksekse, çıktıların netliği daha
keskin olur fakat yazdırma süresi uzayabilir.
• 600dpi-Normal: Yazdırma işleriniz
çoğunlukla metinse, en yüksek kalitede çıkış
için bu seçeneği belirleyin.
• 1200dpi En Iyi: İşinizde taranmış fotoğraflar
veya bazı iş grafikleri gibi, gelişmiş satır
maskelemeden yararlanacak bit eşlemli
görüntüler olduğunda bu seçeneği belirleyin.
Kenar Geliştirme
Kullanıcının okunaklılığı iyileştirmek için metin
ve grafiklerin keskinliğini geliştirmesine olanak
sağlar.
Yakalama
Renkli yazdırma modunda renk kanallarının
yanlış hizalanmasından kaynaklanan beyaz
boşlukları azaltır. Ayrıca diğer renklerde siyah
metnin üzerine yazdırılacaktır.
Metin Netligi
Normal bir belgeden daha koyu metinler
yazdırmak için bu seçeneği belirleyin.
Ekran
Bu seçenek, renkli çıktınızın netliğini ve
çözünürlüğünü etkiler.
• Normal: Bu mod, sayfanın tümünde
yumuşak tonda çıktılar oluşturur.
• Gelişmiş: Bu mod, sayfa üzerinde net
metinli ve yumuşak grafik/resim objeli çıktılar
oluşturur.
• Ayrintili: Bu mod, sayfanın tümünde net
ayrıntılı çıktılar oluşturur.
Kagit Kaynagi için Otomatik seçerseniz,
bu mesaj görüntülenmez.
Tepsi Dogrulama
Açıklama
Bir yazdırma işinde kullanılacak tepsiyi ve kağıdı
seçmenize olanak tanır. Tepsi Dogrulama kağıt
boyutunu ve açılan tepsiye ait kağıt tipini
belirleyip belirlemeyeceğinizi soran bir pencereyi
etkinleştirir.
• Bu seçenek Açık iken ve hem tepsi1 hem
tepsi2 letter (mektup) boyutunda kağıtla
doluyken, tepsi1 boşaldıktan sonra makine
otomatik olarak tepsi2'den yazdırır.
Makine durumu ve gelişmiş özellikler_ 63
Sistem Kurulumu
Seçenek
Seçenek
Açıklama
Tarih ve Saata
Tarih ve saati ayarlayabilirsiniz. (Bkz. "Saatin ve
tarihin ayarlanması", sayfa 46)
Saat Modua
Makinenizi, geçerli saati 12 veya 24 saat
formatını kullanarak gösterecek şekilde
ayarlayabilirsiniz. (Bkz. "Saat modunun
değiştirilmesi", sayfa 46)
Form Menüsü
a
•
•
•
Form Seça
Kapali: Normal modda yazdırır.
Tek Form: İlk formu kullanarak tüm sayfayı
yazdırır.
Çifte Form: İlk formu kullanarak ön sayfayı,
ikinci formu kullanarak arka sayfayı yazdırır.
•
Form Menüsü Kapali olarak
ayarlandığında, Form Seç
görüntülenmez.
Form Menüsü Çifte Form olarak
ayarlandığında, 2. Form görüntülenir.
Dil
Ekranda görülen dili değiştirmenizi sağlar. (Bkz.
"Ekran dilinin değiştirilmesi", sayfa 46)
Güç Tasarruf
Güç tasarrufu özelliklerini ayarlayarak enerji
tüketimini azaltın. (Bkz. "Enerji tasarrufu
özelliğini kullanma", sayfa 47)
Uyanma Olayi
Otomatik Devam
Yukseklik Ayari
Baskı kalitesi atmosfer basıncı tarafından
etkilenir. Atmosfer basıncı, makinenin deniz
seviyesi üzerindeki yüksekliği tarafından
belirlenir. Bu özellik yüksek bir bölgedeki
rakımın ayarlanmasını sağlar. Rakım ne kadar
yüksek olursa, ayar o kadar yüksek olur, en
yükseği Yüksek 3’dür. (Bkz. "İrtifa ayarı",
sayfa 46)
Otomatik CR
Bu seçenek Unix kullanıcısı veya DOS
kullanıcısı için yararlı olan, her satır beslemeye
gerekli satır başını eklemenizi sağlar.
Iş Zaman Aşimi
Tek bir baskı işinin etkin olacağı zaman
miktarını yazdırmadan önce ayarlayabilirsiniz.
Makine, belirtilen zaman içerisinde gelen veriyi
tek bir iş olarak değerlendirir. Bilgisayardaki veri
işlendiğinde bir hata oluşursa ve veri akışı
durursa makine belirtilen süre boyunca bekler
ve veri akışı yanıt vermediğinde yazdırma işini
iptal eder.
Bakim
Bu menü makinedeki sarf malzemelerini
korumanızı ve malzemelerin ömrünü kontrol
etmenizi sağlar. Fuser parçalarını
temizleyebilirsiniz.
Ayarlari Temizle
Bu menü öğesi, yazıcının fabrika çıkış ayarlarını
geri yüklemenizi sağlar.
Bekletmea
Ağ yazdırması için belgeleri sabit diske kuyruğa
atmak için Açik seçin.
Form yerleşimi, yazıcının sabit diskinde (HDD)
herhangi bir belge üzerinde kat kat
yazdırılabilen özel bir dosya biçiminde saklanan
görüntülerdir. (Bkz. "Form dosyası", sayfa 96)
•
Durumu güç tasarrufu modundan uyanacak
şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu öğeyi açık konuma
getirin.
• Düğmeye Basma: Güç düğmesine
bastığınızda, makine güç tasarrufu
modundan uyanır.
• Yazici: Kağıt tepsisini açtığınızda veya
kapattığınızda, makine güç tasarrufu
modundan uyanır.
Bu öğe, kağıt ayarınıza uymayan kağıt
saptadığında makinenin yazdırma işlemine
devam edip etmeyeceğini belirler.
• Kapali: Kağıt uyumsuzluğu oluşursa, mesaj
doğru kağıdı takıncaya kadar ekranda kalır
ve makine çevrimdışı olarak kalır.
• Açik: Kağıt uyumlu değilse bir hata mesajı
görüntülenir. Makine 30 saniye süreyle
çevrimdışı olur, sonra otomatik olarak
mesajı temizler ve yazdırma işlemine devam
eder.
Açıklama
a. Bu menü öğesi, isteğe bağlı sabit disk takılıyken kullanılabilir.
Emülasyon
Seçenek
Açıklama
Emülasyon Tipi
Makine dili bilgisayarın makineyle nasıl iletişim
kurduğunu tanımlar.
Otomatik öğesini seçerseniz, makineniz makine
dilini otomatik olarak değiştirebilir.
Kurulum
Seçtiğiniz emülasyon türü için ayrıntılı ayarları
belirleyebilirsiniz.
Makine durumu ve gelişmiş özellikler_ 64
Renkli
Seçenek
Iş Yönetimi
Bu menü öğesi, isteğe bağlı sabit disk takılıysa kullanılabilir.
(Bkz. "İsteğe bağlı sabit disk ile yazdırma", sayfa 96)
Açıklama
Özel Renk
Bu menü kontrastı renk renk ayarlamanızı
sağlar.
• Varsayilan: Renkleri otomatik olarak
optimize eder.
• Elle Ayarlama: Her kartuş için renk
kontrastını elle ayarlamanızı sağlar.
En iyi renk kalitesi için Varsayilan ayarını
kullanmanız önerilir.
Otomatik Renk
Düzelt
Basılı renklerin ekranınızdaki renklerle
uyuşmasını sağlayacak şekilde renkli metin
veya grafiklerin konumunu ayarlayabilirsiniz.
Makineyi taşıdıysanız, bu menüyü mutlaka
elle kullanmanız önerilir.
Yogunluk
Kalibrasyonu
Mümkün olan en iyi renkli baskı kalitesi için
makinenin toner yoğunluğunu manuel kalibre
edebilirsiniz.
Yogunluk Kontrolü
Mümkün olan en iyi renkli baskı kalitesi için
makine toner yoğunluğunu otomatik olarak
kalibre eder.
Kapali öğesini seçerseniz, makine fabrika
varsayılan toner yoğunluğu ile kalibre edilir.
Ag
Seçenek
Açıklama
Ethernet Hizi
Ağ iletim hızını yapılandırın.
TCP/IP (IPv4)
Uygun protokolü seçin ve ağ ortamını kullanmak
için gereken parametreleri yapılandırın.
Ayarlanması gereken birçok parametre
bulunmaktadır; bu sebeple, emin değilseniz,
olduğu gibi bırakın veya ağ yöneticisine
danışın.
TCP/IP (IPv6)
Ağ ortamını IPv6 aracılığıyla kullanmak için bu
seçeneği seçer. (Bkz. "IPv6 yapılandırması",
sayfa 44)
Kablosuza
Kablosuz ağ ortamlarını yapılandırın. (Bkz.
"Kablosuz ağ kurulumu", sayfa 37)
Ayarlari Temizle
Ağ ayarlarını varsayılan değerlere geri döndürür.
Ag Yapilandirmasi
Ağ konfigürasyonu raporunu yazdırabilirsiniz.
Net. Activate
Ethernet kullanmayı veya kullanmamayı
seçebilirsiniz.
Http Etkinleştirme
SyncThru™ Web Service kullanıp kullanmamayı
tercih edebilirsiniz. Bu seçeneği “kapalı” olarak
ayarlarsanız, kullanıcılarSyncThru™ Web Service
hizmetine erişemez.
a. Bu menü, yalnızca, isteğe bağlı kablosuz ağ arabirimi takılıysa
görünür.
Makine durumu ve gelişmiş özellikler_ 65
Yönetim araçları
8.
Bu bölümde makinenizi kullanırken kapasitesinden tam anlamıyla faydalanabilmeniz için sağlanan yönetim araçları
sunulmaktadır.
Bu bölümde aşağıdaki konular yer almaktadır:
•
•
•
•
•
•
Samsung AnyWeb Print
SyncThru™ Web Service’ni kullanma
Samsung Kolay Yazıcı Yöneticisi (sadece Windows)
Samsung AnyWeb Print
SyncThru™Web Service genel bakış
Bu araç size, normal programı kullanmanıza kıyasla Windows Internet
Explorer sayfalarını daha kolay ekran yakalama, önizleme, düzenleme ve
yazdırma olanağı sağlar. Aracın indirilebileceği web sitesine bağlanmak
için, Başlat > Tüm programlar > Samsung Printers > Samsung AnyWeb
Print > Download the latest version öğesini tıklatın.
SyncThru™ Web Service’ni kullanma
•
•
•
Samsung Yazıcı Durumu öğesinin kullanılması (sadece Windows)
Smart Panel Kullanımı (sadece Macintosh ve Linux)
Unified Linux Driver Configurator’ı kullanma
SyncThru™ Web Service için minimum gereksinim Internet
Explorer 6.0 ya da daha yükseğidir.
Bu kullanım kılavuzundaki SyncThru™ Web Service açıklaması,
seçeneklerine veya modellerine bağlı olarak makinenizden farklı
olabilir.
Sadece ağ modeli.
SyncThru™ Web Service Erişimi
1. Windows’tan Internet Explorer gibi bir web tarayıcısını başlatın.
Adres alanına yazıcınızın makine IP adresini (http://xxx.xxx.xxx.xxx)
girin ve Enter tuşuna basın veya Git seçeneğini tıklatın.
2. Makinenizin yerleşik web sitesi açılacaktır.
SyncThru™ Web Service’de Oturum Açma.
SyncThru™ Web Service içinde seçenekleri yapılandırmadan önce
yönetici olarak oturum açmanız gerekir. Oturum açmadan da
SyncThru™ Web Service uygulamasını kullanabilirsiniz ancak bu
durumda Ayarlar ve Güvenlik sekmelerine erişiminiz olmaz.
1. SyncThru™ Web Service internet sitesinin sağ üst köşesinde
Oturum Aç öğesine tıklatın.
2. Kimlik No ve Parola metin kutularına gerekli bilgileri girin ve
Oturum Aç’ı tıklatın.
• Kimlik No: admin
• Parola: sec00000
Kullandığınız modele bağlı olarak bazı sekmeler görüntülenmeyebilir.
Bilgi sekmesi
Bu sekme size makineniz hakkında genel bilgiler verir. Kalan toner
miktarı gibi belirli durumları denetleyebilirsiniz. Ayrıca hata raporu gibi
raporlar da yazdırabilirsiniz.
• Etkin Uyarılar: Makinede ortaya çıkan uyarıları ve bunların şiddetini
gösterir.
• Sarf Malzemeleri: Kaç sayfa yazdırıldığını ve kartuşta kalan toner
miktarını gösterir.
• Kullanim Sayaçlari: Baskı türüne göre kullanım sayısını gösterir:
tek taraflı ve çift taraflı.
• Geçerli Ayarlar: Makine ve ağ bilgilerini gösterir.
• Yazdırma bilgisi: Sistemle ilgili raporlar ve yazı tipi raporları gibi
raporlar yazdırır.
Ayarlar sekmesi
Bu sekme makineniz ve ağınız tarafından sağlanan yapılandırmaları
belirleyebilmenizi sağlar. Bu sekmeyi görüntülemek için yönetici olarak
oturum açmanız gerekir.
• Makine Ayarları sekmesi: Makinenizde verilen seçenekleri ayarlar.
• Ağ Ayarları sekmesi: Ağ ortamı için seçenekleri gösterir. TCP/IP
ve ağ protokolleri gibi seçenekleri belirler.
Güvenlik sekmesi
Bu sekme, sistem ve ağ güvenlik bilgilerini ayarlamanıza olanak tanır.
Bu sekmeyi görüntülemek için yönetici olarak oturum açmanız gerekir.
• Sistem Güvenliği: Sistem yöneticisi bilgilerini ayarlar ve ayrıca
makine özeliklerini etkinleştirir ya da devre dışı bırakır.
• Að Güvenliği: HTTPs, IPSec, IPv4/IPv6 filtreleme ve 802.1x için
ayarları belirler.
Bakım sekmesi
Bu sekme, ürün yazılımını yükselterek ve e-posta gönderimi için iletişim
bilgilerini ayarlayarak makinenizin bakımına olanak tanır. Ayrıca
Samsung web sitesine bağlanabilir ya da Bağlantı menüsünü seçerek
sürücüleri indirebilirsiniz.
• Ürün Bilgisini Yükseltme: Makinenizin ürün bilgisini yükseltir.
• İrtibat Bilgisi: İletişim bilgilerini gösterir.
• Bağlantı: İndirme yapabileceğiniz ya da bilgi kontrol edebileceğiniz
faydalı siteleri gösterir.
Yönetim araçları_ 66
E-posta bildirim ayarları
Samsung Kolay Yazıcı Yöneticisi'ni anlama
Bu seçeneği ayarlayarak makinenizin durumu hakkında e-posta alabilirsiniz.
IP adresi, ana bilgisayar adı, e-posta adresi ve SMTP sunucu bilgileri gibi
bilgileri ayarlanarak, makine durumu (toner kartuşunun kalan ömrü veya
makine hatası) otomatik olarak belirli kişilerin e-postasına gönderilir. Bu
seçenek makine yöneticisi tarafından daha sık kullanılır.
1. Windows üzerinde bir web tarayıcısını, örneğin Internet Explorer,
çalıştırın.
Adres bölümüne makinenin IP adresini (http://xxx.xxx.xxx.xxx) girin ve
Enter tuşuna basın veya Git seçeneğini tıklatın.
2. Makinenizin yerleşik web sitesi açılacaktır.
3. Ayarlar sekmesinden, Makine Ayarları > E-posta Bildirimi öğelerini
seçin.
Programı açmak için:
Başlat > Programlar veya Tüm Programlar > Samsung Printers >
Samsung Easy Printer Manager > Samsung Easy Printer Manager
öğesini seçin.
Samsung Easy Printer Manager arabirimi, aşağıdaki tabloda açıklandığı
şekilde çeşitli temel bölümlerden oluşur:
Giden sunucu ortamını yapılandırmadıysanız, e-posta bildirimini
ayarlamadan önce ağ ortamını yapılandırmak için Ayarlar > Ağ
Ayarları > Giden Posta Sunucusu(SMTP) seçeneğine gidin.
4. E-posta Bildirimi kullanmak için Etkinleştir onay kutusunu seçin.
5. E-posta bildirim kullanıcısı eklemek için Ekle düğmesini tıklatın.
Uyarılarını almak istediğiniz bildirim öğeleri ile birlikte alıcının adını ve
e-posta adreslerini belirleyin.
6. Uygula öğesini tıklatın.
Güvenli duvarı etkinse e-posta başarılı bir şekilde gönderilmeyebilir.
Bu durumda, ağ yöneticisiyle temasa geçin.
Sistem yöneticisi bilgilerinin belirlenmesi
E-posta bildirim seçeneğinin kullanımı için bu ayar gereklidir.
1. Windows üzerinde bir web tarayıcısını, örneğin Internet Explorer,
çalıştırın.
Adres bölümüne makinenin IP adresini (http://xxx.xxx.xxx.xxx) girin ve
Enter tuşuna basın veya Git seçeneğini tıklatın.
2. Makinenizin yerleşik web sitesi açılacaktır.
3. Güvenlik sekmesinden, Sistem Güvenliği > Sistem Yöneticisi öğesini
seçin
4. Yöneticinin adını, telefon numarasını, yerini ve e-posta adresini girin.
5. Uygula öğesini tıklatın.
1
Yazıcı Listesi
Yazıcı listesi, bilgisayarınızdaki yüklü yazıcı
simgelerini gösterir.
Yazıcı Bilgisi
Bu alanda makinenizle ilgili genel bilgiler
sunulmaktadır. Makinenin model ado, IP adresi
(veya Port adı) ve makine durumu gibi bilgileri
kontrol edebilirsiniz.
2
Kullanıcı Kılavuzu düğmesi: Bu düğme,
hata oluştuğunda Sorun Giderme
Kılavuzu’nu açar. Kullanıcı kılavuzunda
doğrudan gerekli bölümü açabilirsiniz.
Samsung Kolay Yazıcı Yöneticisi (sadece
Windows)
Samsung Easy Printer Manager Samsung makine ayarlarını tek bir yerde
toplayan bir Windows-tabanlı uygulamadır. Samsung Easy Printer Manager
cihaz ayarları ve yazdırma ortamları, ayarları/eylemleri ve başlatma gibi
seçenekleri bir araya getirmektedir. Tüm bu özellikler, Samsung makinenizi
uygun biçimde kullanmanız için kolaylık sağlamaktadır. Samsung Easy
Printer Manager kullanıcının seçim yapabileceği iki farklı kullanıcı arabirimi
sunmaktadır: temel kullanıcı arabirimi ve gelişmiş kullanıcı arabirimi. İki
arabirim arasında geçiş yapmak kolaydır: sadece bir düğmeye basmanız
yeterlidir.
Uygulama
bilgisi
3
4
Internet Explorer 6.0 ya da daha üst sürümü Samsung Easy Printer
Manager için minimum gereksinimdir.
5
6
Yönetim araçları_ 67
Gelişmiş ayarlar, tercih, yardım ve hakkında gibi
yerlere bağlantılar içerir.
düğmesi, kullanıcı arabirimini gelişmiş
ayarlar kullanıcı arabirimine çevirmek için
kullanılır.
Hızlı
Bağlantılar
Makinenin özel işlevleri için Hızlı Bağlantılar
görüntülenir. Bu bölüm ayrıca gelişmiş ayarlardaki
uygulamalara bağlantılar içerir.
İçindekiler
Alanı
Seçilen makine, kalan toner seviyesi ve kağıt ile
ilgili bilgileri görüntüler. Bilgiler seçilen makineye
göre farklılık gösterir. Bazı makineler bu özelliğe
sahip değildir.
Malzeme
sipariş et
Sarf malzemeleri sipariş penceresinden Sipariş
düğmesine tıklayın. Yedek toner kartuşlarını
çevrimiçi olarak sipariş edebilirsiniz.
Pencerenin sağ üst köşesinde bulunan Yardım ( ) düğmesine ve
ardından hakkında bilgi almak istediğiniz seçenekler üzerine tıklayın.
Simge
Gelişmiş ayarlar kullanıcı arabirimi
Gelişmiş kullanıcı arabirimi, ağı ve makineleri yönetmekten sorumlu kişi
tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Anlamı
Normal
Makine hazır modunda ve herhangi bir hata
veya uyarı vermiyor.
Uyarı
Makine, gelecekte bir hatanın meydana
gelebileceği bir durumdadır. Örneğin, toner az
durumu toner boş durumuna yol açabilir.
Hata
Makinede en az bir hata vardır.
Aygıt Ayarları
Makine kurulumu, kağıt, düzen, emülasyon, ağ ve yazdırma bilgileri gibi
çeşitli makine ayarlarını yapılandırabilirsiniz.
Açıklama
Uyarı Ayarları
Bu menü hata uyarıları ile ilgili ayarları içerir.
• Yazıcı Uyarısı: Uyarıların ne zaman alınacağı ile ilgili ayarları içerir.
• E-posta Uyarısı: Uyarıların e-posta yoluyla alınması ile ilgili
seçenekler içerir.
• Uyarı Geçmişi: Cihaz ve tonerle ilgili uyarıların geçmiş kaydını
içerir.
İş Hesaplama
Belirtilen iş hesap yönetimi kullanıcısının kota bilgilerinin sorgulanmasını
içerir. Bu kota bilgileri, SyncThru™ veya CounThru™ yönetici yazılımı
gibi iş hesap yönetimi yazılımları ile oluşturulabilir ve cihazlara
uygulanabilir.
Samsung Yazıcı Durumu öğesinin kullanılması
(sadece Windows)
Samsung Yazıcı Durumu makine durumunu izleyen ve size bilgi veren bir
programdır.
•
•
Samsung Yazıcı Durumu penceresi ve bu Kullanım Kılavuzu'nda
gösterilen içerikleri, kullanılan makineye veya İşletim Sistemine
bağlı olarak farklılık gösterebilir.
Makinenizle uyumlu olan işletim sistemlerini kontrol edin.
Çalıştırma sırasında bir hata oluşursa, hatayı Samsung Yazıcı Durumu
yoluyla denetleyebilirsiniz. Samsung Yazıcı Durumu makine yazılımını
yüklediğinizde otomatik olarak yüklenir.
Ayrıca Samsung Yazıcı Durumu programını manuel olarak başlatabilirsiniz.
Yazdırma Tercihleri bölümünden Temel sekmesi > Yazıcı Durumu
düğmesine tıklayın.
Bu simgeler Windows görev çubuğunda görünür:
Her bir toner kartuşunda kalan toner düzeyini
görüntüleyebilirsiniz. Yukarıdaki pencerede
gösterilen makine ve toner kartuşu sayısı,
kullanımdaki makineye göre değişebilir. Bazı
makineler bu özelliğe sahip değildir.
Uyary Ayary
İstediğiniz ayarları seçenekler
penceresinden seçin.
Malzeme Sipariþ
Et
Yedek toner kartuşlarını çevrimiçi olarak
sipariş edebilirsiniz.
Sorun Giderme
Kullanıcı kılavuzunda doğrudan sorun
giderme bölümünü açabilirsiniz.
Kapat
Pencereyi kapatın.
1
2
3
Samsung Yazıcı Durumu genel bakış
Toner Düzeyi
4
5
Smart Panel Kullanımı (sadece Macintosh ve
Linux)
Smart Panel, makinenin durumunu izleyen ve size makinenin durumu
hakkında bilgi veren ve yazıcının ayarlarını özelleştirmenize olanak tanıyan
bir programdır. Macintosh için, Smart Panel makine yazılımını
yüklediğinizde otomatik olarak yüklenir. Linux için, Smart Panel programını
Samsung web sitesinden indirebilirsiniz.
•
•
Yönetim araçları_ 68
Smart Panel penceresi ve bu kullanıcı kılavuzunda gösterilen
içindekiler makineye veya kullanılan işletim sistemine bağlı olarak
farklılık gösterebilir.
Makinenizle uyumlu olan işletim sistemlerini kontrol edin.
Smart Panel genel bakış
Unified Driver Configurator'ın Açılması
Çalıştırma sırasında bir hata oluşursa, hatayı Smart Panel’den
denetleyebilirsiniz. Ayrıca Smart Panel’i manüel olarak da çalıştırabilirsiniz.
1. Masaüstünde Unified Driver Configurator öğesini çift tıklatın.
Başlangıç Menüsü simgesini de tıklatabilir ve Samsung Unified Driver
> Unified Driver Configurator seçimini yapabilirsiniz.
2. İlgili yapılandırma penceresine geçmek için soldaki her düğmeyi tıklatın.
Macintosh
Menü çubuğundaki Smart Panel simgesine
tıklayın.
Linux
Notification Area'daki Smart Panel
simgesine çift tıklayın.
Toner Düzeyi
1
2
Her bir toner kartuşunda kalan toner düzeyini
görüntüleyebilirsiniz. Yukarıdaki pencerede
gösterilen makine ve toner kartuşu sayısı,
kullanımdaki makineye göre değişebilir. Bazı
makineler bu özelliğe sahip değildir.
Ekran yardımını kullanmak için Help’i tıklatın.
Buy Now
Yedek toner kartuşlarını çevrimiçi olarak sipariş
edebilirsiniz.
3. Yapılandırmaları değiştirdikten sonra, Unified Driver Configurator’ı
kapatmak için Exit seçeneğini tıklatın.
User’s Guide
Çevrimiçi Kullanıcı Kılavuzu’nu inceleyebilirsiniz.
Printers configuration
Bu düğme, hata oluştuğunda
Troubleshooting Guide’ı açar. Kullanıcı
kılavuzunda doğrudan sorun giderme
bölümünü açabilirsiniz.
3
Printer Setting
4
1 Printers
configuration
2 Ports
configuration
Printer Settings Utility penceresinde çeşitli
makine ayarlarını yapılandırabilirsiniz. Bazı
makineler bu özelliğe sahip değildir.
Printers configuration’da iki sekme vardır: Printers ve Classes.
Printers Sekmesi
Unified Driver Configurator penceresinin sol tarafındaki makine simgesi
düğmesini tıklatarak, geçerli sistemin yazıcı yapılandırmasını
görebilirsiniz.
Makinenizi bir ağa bağlarsanız, Printer
Settings Utility penceresi yerine
SyncThru™ Web Service penceresi
görünür.
Smart Panel ayarlarının değiştirilmesi
Smart Panel simgesini sağ tıklayın (Linux’ta) veya tıklayın (Mac OS X’te) ve
Options öğesini seçin. İstediğiniz ayarları Options penceresinden seçin.
Unified Linux Driver Configurator’ı kullanma
Unified Driver Configurator, öncelikli olarak makine aygıtlarının
yapılandırılması için kullanılan bir araçtır. Unified Driver Configurator’ı
kullanmak için Unified Linux Driver’ı yüklemeniz gerekir. (Bkz. "Linux",
sayfa 28.)
Sürücü Linux sisteminize yüklendikten sonra, Unified Driver Configurator
simgesi masaüstünüzde otomatik olarak oluşturulacaktır.
Yönetim araçları_ 69
1
Printers configuration’a geçiş yapmanızı sağlar.
2
Tüm kurulu makineleri gösterir.
3
Makinenizin durumunu, model adını ve URI’sini gösterir.
Ports configuration
Bu pencerede, kullanılabilir bağlantı noktalarının listesini görüntüleyebilir,
her bağlantı noktasının durumunu kontrol edebilir ve sahibi herhangi bir
nedenle işi sonlandırdığında meşgul durumda takılan bir bağlantı noktasını
serbest bırakabilirsiniz.
Yazıcı kontrol düğmeleri aşağıdaki gibidir:
• Refresh: Kullanılabilen makinelerin listesini yeniler.
• Add Printer: Yeni bir makine eklemenizi sağlar.
• Remove Printer: Seçili makineyi kaldırır.
• Set as Default: Mevcut seçili makineyi varsayılan makine olarak
ayarlar.
• Stop/Start: Makineyi durdurur/çalıştırır.
• Test: Makinenin düzgün çalıştığından emin olmak için bir test
sayfası yazdırmanızı sağlar.
• Properties: Yazıcı özelliklerini görüntülemenizi ve değiştirmenizi
sağlar.
Classes Sekmesi
Classes sekmesi, kullanılabilen makine sınıflarının bir listesini gösterir.
•
•
1
Tüm makine sınıflarını gösterir.
2
Sınıfın durumunu ve sınıftaki makine sayısını gösterir.
•
•
•
1
Ports configuration’a geçiş yapmanızı sağlar.
2
Tüm kullanılabilen bağlantı noktalarıni gösterir.
3
Bağlantı noktası türünü, bağlantı noktasına bağlı aygıtı ve durumu
gösterir.
Refresh: Kullanılabilir bağlantı noktalarının listesini yeniler.
Release port: Seçili bağlantı noktasını serbest bırakır.
Refresh: Sınıf listesini yeniler.
Add Class: Yeni bir makine sınıfı eklemenizi sağlar.
Remove Class: Seçili makine sınıfını kaldırır.
Yönetim araçları_ 70
Bakım
9.
Bu bölümde, makinenizin ve toner kartuşunun bakımı hakkında bilgi verilmektedir.
Bu bölümde aşağıdaki konular yer almaktadır:
•
•
•
•
•
•
•
Makine raporunun yazdırılması
Sarf malzemelerinin kullanım ömrünün izlenmesi
Bir füzer kayışının temizlenmesi
Toner Az Uyarýsý’nı kullanma
Bir makinenin temizlenmesi
Toner kartuşunun saklanması
Makinenizi taşıma ve saklama ipuçları
Makine raporunun yazdırılması
Toner Az Uyarýsý’nı kullanma
Makine bilgilerini yazdırabilirsiniz.
Kartuştaki toner bittiğinde, kullanıcının toner kartuşunu değiştirmesini
isteyen bir mesaj görüntülenir. Bu mesajın görüntülenmesi veya
görüntülenmemesi seçeneğini ayarlayabilirsiniz.
1. Kontrol panelinde
öğesine basın.
2. Yukarı/aşağı oklarına basarak Bilgi seçeneğini vurgulayın ve Tamam
düğmesine basın.
3. Yukarı/aşağı oklarına basarak Yapilandirma seçeneğini vurgulayın ve
Tamam düğmesine basın.
4. Ekranda Yazdir? görüntülenir, yapılandırma raporunu yazdırmak için
Tamam düğmesine basın.
1. Kontrol panelinde
Sarf malzemelerinin kullanım ömrünün izlenmesi
öğesine basın.
2. Yukarı/aşağı oklarına basarak Sistem Kurulumu seçeneğini vurgulayın
ve Tamam düğmesine basın.
3. Yukarı/aşağı oklarına basarak Bakim seçeneğini vurgulayın ve Tamam
düğmesine basın.
4. Yukarı/aşağı oklarına basarak Sarf Malzemeleri Bilgi seçeneğini
vurgulayın ve Tamam düğmesine basın.
5. Ekran, yukarı/aşağı oklarına bastığınızda seçenekleri gösterir.
Bir füzer kayışının temizlenmesi
Baskı kalitesi sorunları yaşanırsa veya makinenizi tozlu bir ortamda
kullanırsanız makinenizi en iyi yazdırma kalitesinde tutmak ve daha uzun
süre kullanabilmek için düzenli olarak temizlemeniz gerekir.
•
•
Makine kabininin yüksek oranlarda alkol, çözücü veya diğer güçlü
maddeler içeren temizlik malzemeleriyle temizlenmesi, kabinin
rengini bozabilir veya kabinde çatlaklara yol açabilir.
Makineniz veya çevresindeki bölge tonerle kirlenmişse,
temizlemek için suyla nemlendirilmiş bez veya kumaş kullanmanızı
öneririz. Elektrikli süpürge kullanırsanız, toner uçuşabilir ve sizin
için zararlı olabilir.
Dış tarafın temizlenmesi
Makine kabinini yumuşak, tiftiksiz bir bezle temizleyin. Kullandığınız bezi
suyla hafifçe nemlendirin, ancak makinenin üzerine veya içine su
damlamamasına dikkat edin.
Bulanık, soluk veya lekeli çıktılarla karşılaşırsanız, yazıcınız tarafından
sağlanan temizlik sayfasını yazdırarak sorunu giderebilirsiniz.
Şunları yazdırabilirsiniz:
1. Kontrol panelinde
2. Yukarı/aşağı oklarına basarak Sistem Kurulumu seçeneğini vurgulayın
ve Tamam düğmesine basın.
3. Yukarı/aşağı oklarına basarak Bakim seçeneğini vurgulayın ve Tamam
düğmesine basın.
4. Yukarı/aşağı oklarına basarak Toner Az Alarmi seçeneğini vurgulayın
ve Tamam düğmesine basın.
Bir makinenin temizlenmesi
Sarf malzemelerinin kullanım ömrü göstergelerine bakmak için, aşağıdaki
adımları izleyin:
1. Kontrol panelinde
öğesine basın.
öğesine basın.
2. Yukarı/aşağı oklarına basarak Sistem Kurulumu seçeneğini vurgulayın
ve Tamam düğmesine basın.
3. Yukarı/aşağı oklarına basarak Bakim seçeneğini vurgulayın ve Tamam
düğmesine basın.
4. Yukarı/aşağı oklarına basarak Füzeri Temizle seçeneğini vurgulayın ve
Tamam düğmesine basın.
Makineniz otomatik olarak tepsiden bir sayfa kağıt alıp, üzerinde toz
veya toner parçacıkları bulunan temizlik sayfasını yazdıracaktır.
Bakım_ 71
İç kısmın temizlenmesi
Yazdırma işlemi sırasında, makinenin içinde kağıt, toner ve toz parçacıkları
birikebilir. Bu birikim, toner lekeleri veya bulaşması gibi baskı kalitesinde
sorunlara neden olabilir. Makinenin iç kısmının temizlenmesi bu sorunları
giderebilir veya azaltabilir.
1. Makineyi kapatın ve elektrik kablosunu çıkartın. Makinenin soğumasını
bekleyin.
2. Tutamacı kullanarak ön kapağı tamamen açın.
4. Yazdırma kartuşunun kollarından tutun ve makineden tüm kartuşu
çıkarmak için kolları çekin.
Ön kapağı açarsanız, kontrol panelinin altına dokunmamaya dikkat
edin (füzer biriminin alt kısmı). Füzer biriminin sıcaklığı yüksek
olabilir ve cildinize zarar verebilir.
•
Yeşil yüzeye, OPC drama veya yazdırma kartuşunun ön
kısmına ellerinizle veya başka bir materyalle dokunmayın. Bu
alana dokunmamak için kartuşların üzerindeki kolu kullanın.
• Kağıt transfer kayışının yüzeyini çizmemeye dikkat edin.
• Ön kapağı bir iki dakikadan fazla açık bırakırsanız, OPC dram
ışığa maruz kalabilir. Bu, OPC drama zarar verecektir. İç
bölümü temizlerken, ışıktan zarar görmemesi için yazdırma
kartuşunun OPC dramını temiz bir kağıtla kaplayın.
3. Kağıt transfer kayışını ayırmak için yeşil ayırma koluna basın. Kağıt
transfer kayışı üzerindeki kolu tutarak, yazıcıdan çıkarın.
Ön kapağı açtığınızda ve makinenin içinde çalıştığınızda, ilk olarak
kağıt transfer kayışını çıkartmanız önemle önerilir. Yaptığınız iş
kağıt transfer kayışını kirletebilir.
5. Toner kartuşlarının bulunduğu bölgeden her türlü tozu ve dökülmüş
toneri tüy bırakmayan kuru bir bezle silerek temizleyin.
Toner giysinize bulaşırsa, kuru bir bezle silin ve giysinizi soğuk suyla
yıkayın. Sıcak su, tonerin kumaşa sabitlenmesine neden olur.
Bakım_ 72
6. Kartuş bölmesinin üst kısmının içindeki uzun cam şeridi (LSU) bulun;
yavaşça silerek beyaz pamuğu siyah renkte kirletip kirletmediğine bakın.
7. Toner kartuşunu makineye geri takın.
8. Kağıt transfer kayışı üzerindeki kolu tutarak, kayışı ön kapağın içindeki
yuvalarla hizalayın.
Toner kartuşunun saklanması
Toner kartuşlarında ışığa, ısıya ve neme duyarlı bileşenler bulunur.
Samsung, yeni Samsung toner kartuşundan en iyi performans, en yüksek
kalite ve en uzun ömür özelliklerinin elde edilebilmesi için kullanıcıların bu
önerilere uymasını tavsiye etmektedir.
Bu kartuşu kullanılacağı yazıcı ile aynı ortamda saklayın; saklama ortamı
kontrollü oda sıcaklığı ve nem koşullarına sahip olmalıdır. Toner kartuşu
takılana kadar açılmamış orijinal ambalajında saklanmalıdır; orijinal ambalaj
yoksa, kartuşun üst açıklığını kağıtla kapatın ve karanlık bir dolapta
saklayın.
Kartuş ambalajının kullanımdan önce açılması, raf ve kullanım ömrünü
önemli ölçüde kısaltır. Yere koymayın. Toner kartuşu yazıcıdan çıkarılırsa,
kartuşu mutlaka aşağıdaki koşullarda saklayın:
• Orijinal ambalajdaki koruyucu torba içinde.
• Makineye takıldığı gibi, aynı yüz üstte olacak şekilde, düz yatırarak
saklayın (uç kısmı üzerinde dikerek saklamayın).
• Aşağıdaki koşullarda saklamayın;
- 40 °C’den yüksek sıcaklıklar.
- %20’nin altında ve %80’in üzerinde olmayan nem aralığı.
- Nem ve sıcaklık açısından aşırı değişiklik gösteren ortamlar.
- Doğrudan güneş ışığı veya aydınlatma.
- Tozlu yerler.
- Uzunca bir süre araba içinde.
- Aşındırıcı gazların bulunduğu ortamlar.
- Tuzlu havanın bulunduğu ortamlar.
Kullanım talimatları
•
•
•
Kartuşta bulunan ışığa duyarlı dramın yüzeyine dokunmayın.
Kartuşu gereksiz sarsıntılara veya çarpmalara maruz bırakmayın.
Dramı asla manuel olarak (özellikle de ters yöne) döndürmeyin; bu
durum iç bileşenlerde hasara ve tonerin dökülmesine yol açabilir.
Samsuna harici markaların ve yeniden doldurulmuş
kartuşların kullanılması
9. Ön kapakla paralel oluncaya ve sıkıca yerine oturuncaya kadar transfer
kayışını indirin.
Samsung Electronics, yazıcınızda Samsung haricindeki markaların toner
kartuşlarının (genel, mağaza markalı, yeniden doldurulmuş veya yeniden
işlenmiş toner kartuşları da dahil) kullanılmasını önermez veya onaylamaz.
Samsung yazıcı garantisi yeniden doldurulmuş, yeniden işlenmiş veya
Samsung haricindeki markaların toner kartuşlarının kullanımından
doğan makine hasarlarını kapsamaz.
Tahmini kartuş ömrü
Tahmini kartuş ömrü (toner kartuşunun ömrü) yazdırma işleri için gereken
toner miktarına bağlıdır. Gerçek çıktı sayısı, yazdırdığınız sayfaların baskı
yoğunluğu, çalışma ortamı, baskı aralığı, ortam türü ve/veya ortam boyutu
özelliklerine göre değişebilir. Örneğin, çok sayıda grafik yazdırıyorsanız,
toner tüketimi yüksek olur ve kartuşu daha sık değiştirmeniz gerekebilir.
Makinenizi taşıma ve saklama ipuçları
•
10. Ön kapağı kapatın. Kapağın sıkı bir şekilde kapatıldığından emin olun.
Ön kapağın tam olarak kapanmaması durumunda makine
çalışmayacaktır.
•
11. Elektrik kablosunu prize takın ve makineyi açın.
Bakım_ 73
Makineyi taşırken yatırmayın veya ters çevirmeyin. Aksi takdirde,
makinenin iç kısmı tonerle kirlenebilir ve bu durum makinede hasara
veya yazdırma kalitesinin bozulmasına neden olabilir.
Makineyi taşırken, makineyi en az iki kişinin sağlamca tuttuğundan emin
olun.
Sorun Giderme
10.
Bu bölümde, bir sorunla karşılaştığınızda başvurabileceğiniz yararlı bilgiler verilmektedir. Makinenizde görüntü ekranı
varsa, sorunu çözmek için ilk olarak ekrandaki mesajı kontrol edin. Bu Kullanım Kılavuzu'nda çözüm bulamazsanız veya
sorun devam ederse, servisi arayın.
Bu bölümde aşağıdaki konular yer almaktadır:
•
•
•
•
•
Tonerin tekrar dağıtılması
Kağıt sıkışmalarını önleme ipuçları
Kağıt sıkışmalarını giderme
Tonerin tekrar dağıtılması
Ekran mesajlarını anlama
Diğer sorunları çözme
2. Kağıt transfer kayışını ayırmak için yeşil ayırma koluna basın. Kağıt
transfer kayışı üzerindeki kolu tutarak, yazıcıdan çıkarın.
Toner miktarı düşük olduğunda, solgun veya açık alanlar görünebilir. Renkli
toner kartuşlarından birindeki toner miktarı azaldığında renkli görüntülerin
toner renklerinin hatalı karışması nedeniyle yanlış renklerle yazdırılması
mümkündür. Toneri dağıtarak yazdırma kalitesini geçici olarak
artırabilirsiniz.
• Toner seviyesinin düşük olduğunu belirten tonere-ilişkin mesaj ekranda
görünebilir.
1. Tutamacı kullanarak ön kapağı tamamen açın.
3. Toner kartuşu üzerindeki kolu tutun ve çekerek kartuşu çıkartın.
•
•
•
Yeşil yüzeye, OPC drama veya toner kartuşunun on kısmına
ellerinizle veya başka bir materyalle dokunmayın. Bu alana
dokunmamak için kartuşların üzerindeki kolu kullanın.
Kağıt transfer kayışının yüzeyini çizmemeye dikkat edin.
Ön kapağı bir iki dakikadan fazla açık bırakırsanız, OPC dram
ışığa maruz kalabilir. Bu, OPC drama zarar verecektir. Takma
işleminin herhangi bir nedenle durdurulması gerektiğinde ön
kapağı kapatın.
Sorun Giderme_ 74
Ön kapağı açarsanız, kontrol panelinin altına dokunmamaya dikkat
edin (füzer biriminin alt kısmı). Füzer biriminin sıcaklığı yüksek
olabilir ve cildinize zarar verebilir.
7. Ön kapakla paralel oluncaya ve sıkıca yerine oturuncaya kadar transfer
kayışını indirin.
8. Ön kapağı kapatın. Kapağın sıkı bir şekilde kapatıldığından emin olun.
Ön kapağı açtığınızda ve makinenin içinde çalıştığınızda, ilk olarak
kağıt transfer kayışını çıkartmanız önemle önerilir. Yaptığınız iş
kağıt transfer kayışını kirletebilir.
4. Tonerin tekrar dağılmasını sağlamak için toner kartuşu üzerindeki iki
kolu tutarak iyice yanlara doğru sallayın.
Toner giysinize bulaşırsa, kuru bir bezle silin ve giysinizi soğuk
suyla yıkayın. Sıcak su, tonerin kumaşa sabitlenmesine neden
olur.
5. Toner kartuşunu makineye geri takın.
6. Kağıt transfer kayışı üzerindeki kolu tutarak, kayışı ön kapağın içindeki
yuvalarla hizalayın.
Ön kapağın tam olarak kapanmaması durumunda makine
çalışmayacaktır.
Kağıt sıkışmalarını önleme ipuçları
Doğru ortam türlerini seçerek birçok kağıt sıkışmasını önleyebilirsiniz. Bir
kağıt sıkışması olduğunda, sonraki talimatlara bakın.
• Ayarlanabilen kılavuzların doğru şekilde konumlandırıldığından emin
olun. (Bkz. "Tepsiye kağıt yerleştirme", sayfa 49)
Tepsiye fazla kağıt yerleştirmeyin. Kağıt seviyesinin, tepsi iç yüzeyindeki
kağıt kapasitesi işaretinin altında olduğundan emin olun.
• Makineniz yazdırdığı sırada tepsiden kağıt çıkarmayın.
• Yerleştirmeden önce esnetin, havalandırın ve düzeltin.
• Kırışık, nemli veya fazla bükülmüş kağıtları kullanmayın.
• Tepside farklı kağıt türlerini karıştırmayın.
• Sadece tavsiye edilen yazdırma ortamını kullanın. (Bkz. "Kağıt Boyutu
ve Türünü Ayarlama", sayfa 53)
• Yazdırma ortamının önerilen baskı yüzünün, kağıt tepsisinde veya çok
amaçlı tepside yukarı dönük olduğundan emin olun.
• A5/B5 boyutlu kağıda yazdırırken sık sık kağıt sıkışması oluyorsa:
Kağıdı uzun ucu tepsiye bakacak şekilde yerleştirin.
Kağıdı bu şekilde yüklerseniz, kağıdın iki tarafına da yazdırma özelliği
(çift taraflı yazdırma) desteklenmez.
Yazdırma Tercihleri penceresinde, sayfa yönünü 180 derece
döndürülmüş olarak ayarlayın. (Bkz. "Yazdırma tercihleri penceresinin
açılması", sayfa 54)
Sorun Giderme_ 75
Kağıt sıkışmalarını giderme
4. Tepsi 1’i çekerek çıkarın.
Bir kağıt sıkışması ortaya çıktığında ekranda uyarı mesajı görünür.
Kağıdın yırtılmasını önlemek için sıkışan kağıdı yavaşça ve hafifçe
çekin. Sıkışmayı gidermek için aşağıdaki bölümlerde verilen talimatları
uygulayın.
Tepsi 1’de
Kağıt, kağıt besleme alanında sıkışmışsa, sıkışan kağıdı çıkarmak için
sonraki adımları takip edin.
1. Tutamacı kullanarak ön kapağı tamamen açın.
5. Sıkışan kağıdı aşağıda gösterildiği gibi yavaşça düz bir şekilde çekerek
çıkarın.
2. Kağıdı aşağıda gösterildiği yönde çekerek dikkatle çıkarın.
6. Tepsi’yi, tam yerine oturana kadar makineye tekrar yerleştirin. Yazdırma
işlemi otomatik olarak devam eder.
İsteğe bağlı tepsilerde
Bu kısım, isteğe bağlı tepsi 2'de sıkışan kağıdın çıkarılmasını
açıklamaktadır. Metot isteğe bağlı tepsi 3 ile benzer olduğundan diğer
isteğe bağlı tepsiler için sonraki metoda bakınız.
3. Ön kapağı kapatın.
1. İsteğe bağlı tepsi 2’yi dışarı çekerek açın.
2. Sıkışan kağıdı makineden çıkarın.
Ön kapağın tam olarak kapanmaması durumunda makine
çalışmayacaktır.
Kağıt çektiğinizde hareket etmiyorsa veya kağıdı bu bölgede
görmüyorsanız, durun sonraki adıma geçin.
Sorun Giderme_ 76
3. Ön kapağı açın.
4. Sıkışmış kağıdı aşağıda gösterilen yönde dışarı doğru çekin. Kağıdın
yırtılmasını önlemek için hafifçe ve yavaşça çekin.
4. Sıkışmış kağıdı gösterilen yönde çekerek çıkarın. Kağıdın yırtılmasını
önlemek için hafifçe ve yavaşça çekin.
•
5. Ön kapağı kapatın ve tepsileri yeniden makineye yerleştirin. Yazdırma
işlemi otomatik olarak devam eder.
Ön kapağın tam olarak kapanmaması durumunda makine
çalışmayacaktır.
Çok amaçlı tepside
Çok Amaçlı Tepsiyi kullanarak yazdırma yaparken ve makine
herhangi bir kağıt olmadığını veya kağıdın düzgün şekilde
yerleştirilmediğini algıladığında, sıkışmış kağıdı çıkarmak için sonraki
adımları izleyin.
Yeşil yüzeye, OPC drama veya toner kartuşunun on kısmına
ellerinizle veya başka bir materyalle dokunmayın. Bu alana
dokunmamak için kartuşların üzerindeki kolu kullanın.
• Kağıt transfer kayışının yüzeyini çizmemeye dikkat edin.
• Ön kapağı bir iki dakikadan fazla açık bırakırsanız, OPC dram
ışığa maruz kalabilir. Bu, OPC drama zarar verecektir. Takma
işleminin herhangi bir nedenle durdurulması gerektiğinde ön
kapağı kapatın.
5. Yazdırma işlemine devam etmek için ön kapağı kapatın.
Ön kapağın tam olarak kapanmaması durumunda makine
çalışmayacaktır.
Füzer birimi alanında
1. Kağıt düzgün beslenmiyorsa, kağıdı makineden dışarı çekin.
Fuser alanı sıcaktır. Makineden kağıt çıkarırken dikkatli olun.
1. Üst kapağı açın.
Sıkışmış kağıdı bulamıyorsanız ya da kağıdı çektiğinizde bir direnç
varsa, çekmeyi bırakın ve 3. adıma geçin.
2. Yazdırma işlemine devam etmek için ön kapağı açın ve kapatın.
Ön kapağın tam olarak kapanmaması durumunda makine
çalışmayacaktır.
3. Tutamacı kullanarak ön kapağı tamamen açın.
Sorun Giderme_ 77
Çıkış alanında
2. Üzerindeki tutacağı kullanarak iç kapağı açın.
1. Ön kapağı açın ve kapatın. Sıkışan kağıt otomatik olarak makineden
çıkarılır.
2. Kağıdı çıkış tepsisinden dışarıya doğru yavaşça çekin.
İç kapağın içindeki füzer ünitesine dokunmayın. Bu parça sıcaktır
ve yanıklara yol açabilir! Füzerin çalışma sıcaklığı 180 °C’dir.
Makineden kağıt çıkarırken dikkatli olun.
3. Füzer biriminin sigorta alanını gevşetmek için kağıt sıkışma kolunu
yukarı itin ve sıkışmış kağıdı dikkatlice çıkarın.
Sıkışmış kağıdı bulamıyorsanız ya da kağıdı çektiğinizde bir direnç
varsa, çekmeyi bırakın ve "Füzer birimi alanında", sayfa 77 başlığına
bakın.
3. Yazdırma işlemine devam etmek için ön kapağı açın ve kapatın.
Ön kapağın tam olarak kapanmaması durumunda makine
çalışmayacaktır.
Çift taraflı yazdırma alanında
1. Tutamacı kullanarak ön kapağı tamamen açın.
4. Sigorta alanını sıkmak için kağıt sıkışma kolunu aşağı itin.
5. İç kapağı kapatın.
6. Sıkışmış kağıdı çıkardıktan sonra, makinenin başka bölümlerinde
sıkışmış kağıt olup olmadığını kontrol edin.
7. Üst kapağı kapatın. Kapağın sıkı bir şekilde kapatıldığından emin olun.
Kağıt transfer kayışının yüzeyini çizmemeye dikkat edin.
2. Kağıt transfer kayışını ayırmak için yeşil ayırma koluna basın. Kağıt
transfer kayışı üzerindeki kolu tutarak, yazıcıdan çıkarın.
Üst kapağın tam olarak kapanmaması durumunda makine
çalışmayacaktır.
Sorun Giderme_ 78
3. Sıkışmış kağıdı gösterilen yönde çekerek çıkarın. Kağıdın yırtılmasını
önlemek için hafifçe ve yavaşça çekin.
Ekran mesajlarını anlama
Kontrol panelinin ekranında, makinenin durumunu veya hataları belirten
mesajlar görünür. Bazı hata mesajları sorunu gidermenize yardımcı olmak
amacıyla grafikler eşliğinde görüntülenir.
Ekran mesajlarını kontrol etme
1. Arıza oluştuğunda, ekranda Durum KntrlEt öğesi görüntülenir, bunun
ardından Tamam düğmesine basın.
2. Ne çeşit bir arıza oluştuğunu anlamak üzere ekran mesajını kontrol edin.
Pek çok mesajın görüntülenmesi durumunda, çözmek istediğiniz mesajı
işaretlemek üzere yukarı/aşağı oklarına basın.
3. Kontrol panelindeki Tamam düğmesine basın.
Mesajları ve anlamını öğrenmek ve gerekirse sorunu çözmek için
aşağıdaki tablolara bakın.
•
4. Kağıt transfer kayışı üzerindeki kolu tutarak, kayışı ön kapağın içindeki
yuvalarla hizalayın.
•
•
•
•
•
•
•
•
5. Ön kapakla paralel oluncaya ve sıkıca yerine oturuncaya kadar transfer
kayışını indirin.
6. Yazdırma işlemine devam etmek için ön kapağı kapatın.
Ön kapağın tam olarak kapanmaması durumunda makine
çalışmayacaktır.
Sorun Giderme_ 79
Durum KntrlEt öğesinin halen görüntülenmesi durumunda
yukarıdaki adımları tekrarlayın.
Bir mesaj tabloda bulunmuyorsa, elektriği kapatıp açın ve işi
yeniden yazdırmayı deneyin. Sorun devam ederse servisi arayın.
Servisi aradığınızda, servis temsilcisine ekrandaki mesajın
içeriğini bildirin.
Seçeneklere ve modellere bağlı olarak bazı mesajlar ekranda
görünmeyebilir.
[aaa] hata kodunu belirtir. Servis merkezi ile temas kurduğunuzda,
bu hata kodu sorunu çözmeye yardımcı olur.
[ccc] her toner kartuşunun parçasını gösterir.
[xxx] ortam türünü belirtir.
[yyy] tepsiyi ifade eder.
[zzz] sayfa boyutunu belirtir.
Mesaj
Anlamı
Mesaj
Önerilen çözümler
[ccc] Toner
kartuşu hata
Hata: [aaa]
Kapagi Aç/Kapat
Toner kartuşu
yanlış takılmıştır.
Ön kapağı açın ve kapatın.
Sorun devam ederse servisi
arayın.
[ccc] toner
hazirlayin
Yeni [ccc] toner
kartusu hazirlayin
Kartuşta az
miktarda toner
kalmış. Toner
tahmini kullanım
ömrünün sonuna
yaklaşmıştır.
Değiştirmek üzere yeni bir
kartuş hazırlayın. Toneri
tekrar dağıtarak baskı
kalitesini geçici olarak
yükseltebilirsiniz. (Bkz.
"Tonerin tekrar dağıtılması",
sayfa 74)
Yni [ccc] tonr dgştr
Yeni [ccc] toner
kartusuyla
degistirin
Toner kartuşu,
tahmini kartuş
ömrünün sonuna
yaklaşıyor.
Kontrol panelinde
gösterildiği şekilde Durdur
veya Devam Et arasından
seçim yapabilirsiniz.
Durdur öğesini seçerseniz,
yazıcı yazdırma işlemini
durdurur ve kartuşu
değiştirmeden yazdırma
işlemi yapamazsınız.
Devam Et öğesini
seçerseniz, yazıcı yazdırma
işlemine devam eder ancak
baskı kalitesi garanti
edilemez.
Bu mesaj
görüntülendiğinde, en iyi
baskı kalitesi için toner
kartuşunu değiştirin.
Kartuşun bu aşamadan
sonra kullanılması baskı
kalitesi sorunlarına yol
açabilir. (Bkz. "Toner
kartuşunun değiştirilmesi",
sayfa 91)
Samsung tekrar
doldurulan veya tekrar
üretilen orijinal
Samsung markası
haricindeki toner
kartuşlarını
kullanmanızı tavsiye
etmez. Samsung
orijinal olmayan,
Samsung marka
haricindeki toner
kartuşlarının baskı
kalitesini garanti
edemez. Orijinal
olmayan Samsung
toner kartuşlarının
kullanımından
kaynaklanan servis
veya onarım işlemleri
makine garantisi
kapsamına alınmaz.
Yni [ccc] tonr dgştr
Kullanım sonu.
Yeni [ccc] toner
kartuşuyla
değiştirin
Anlamı
Toner kartuşu,
tahmini kartuş
ömrünün sonuna
ulaştı. Yazıcı
yazdırma işlemini
durdurur.
Önerilen çözümler
Toner kartuşunu değiştirin.
(Bkz. "Toner kartuşunun
değiştirilmesi", sayfa 91)
Tahmini
kartuş ömrü,
ortalama
çıktı
kapasitesini
ifade eden
beklenen
veya tahmin
edilen toner
ömrü
anlamına
gelip, ISO/
IEC 19798
uyarınca
tasarlanmıştı
r. Sayfa
sayısı
çalışma
ortamına,
yazdırma
aralığına,
ortam türüne
ve ortam
boyutuna
göre farklı
olabilir. Yeni
[ccc]
tonerle
dgştr mesajı
görüntülendi
ğinde ve
yazıcı
yazdırmayı
bıraktığında
bile kartuş
içerisinde bir
miktar toner
kalmış
olabilir.
[ccc] Toner uyumlu
degil
[ccc] toner kartuşu
uyumlu degil.
Kilavuza bakin.
Yüklediğiniz toner
kartuşu
makinenize
uyumlu değil.
Makineniz için tasarlanmış
orijinal bir Samsung toner
kartuşu takın.
[ccc] Toner Takili
Degil
[ccc] toner kartuşu
takılı değil.
Toneri Takin
Toner kartuşu
takılmadı veya
kartuştaki CRUM
(Consumer
Replaceable Unit
Monitor) uygun
şekilde bağlı değil.
Toner kartuşunu iki veya üç
kez yeniden yükleyin. Sorun
devam ediyorsa, toner
kartuşu algılanmıyordur.
Servisi arayın.
Sorun Giderme_ 80
Mesaj
Anlamı
Önerilen çözümler
Mesaj
Kapak açık veya
Transfer kayışını
kontrol edin
Ön kapak veya üst
kapak sıkıca
kapatılmamış.
Kapağın yerine oturarak
kapanmasını sağlayın.
Fan hata
Hata: [aaa]
Kapat aç
Makinede bir
sorun var.
Makineyi kapatın ve
yeniden açın. Sorun devam
ederse servisi arayın.
Füzer Hatasi
Hata: [aaa]
Kapat aç
Makinede bir
sorun var.
Füzer ünitesini
hazirla
Yeni füzer ünitesini
hazirla
Füzer ünitesinin
ömrü yakında
sona erecektir.
Füzer birimini
degiştrn
Yeni füzer birimiyle
degiştirin
Fuser ünitesinin
ömrü dolmuş.
Fuser brm tkl Dgl
Füzer birimi
takilmamiş.
Takin.
Fuser birimi takılı
değil.
Ç.trf alt. skşma
Kağıt dupleks
yazdırma
esnasında sıkıştı.
Sıkışmayı giderin. (Bkz.
"Çift taraflı yazdırma
alanında", sayfa 78)
Makine içi skşma
Kartuş alanında
kağıt sıkışmış.
Sıkışmayı giderin. (Bkz.
"Füzer birimi alanında",
sayfa 77)
Çikiş aln skşm
Çıkış alanında
kağıt sıkışmış.
Sıkışmayı giderin. (Bkz.
"Çıkış alanında", sayfa 78)
Hata: [aaa]
LSU Ünitesi
Arızası: [aaa]
Kapat aç
Makinede bir
sorun var.
Makineyi kapatın ve
yeniden açın. Sorun devam
ederse servisi arayın.
Oda sicakligi uygn
dgl
Ocak sıcaklığı
uygun değil.
Oda sıcaklığını
değiştirin
Makine, uygun
sıcaklığa sahip bir
oda içinde değil.
Makineyi uygun sıcaklığa
sahip bir odaya taşıyın.
(Bkz. "Genel teknik
özellikler", sayfa 98)
Hata: [aaa]
Aktüatör Motoru
Arızası: [aaa]
Servisi arayın
Makinede bir
sorun var.
Makineyi kapatın ve
yeniden açın. Sorun devam
ederse servisi arayın.
Cikis kutusuDolu
Çikş sept Dolu
Yazd kagit çikar
Belge çıkış tepsisi
dolu.
Kağıt, belge çıkış
tepsisinden çıkarıldığında
yazıcı işleme kaldığı yerden
devam eder.
MP Kagit Boş
MP Tepsi kagit yok.
Kgt yükle
Çok amaçlı
tepside kağıt
kalmamış.
Çok amaçlı tepsi'ye kağıt
yükleyin. (Bkz. "Çok amaçlı
tepsi", sayfa 50)
Ç.trf üst. skşma
Anlamı
Önerilen çözümler
Tepsi[yyy] Kagit
Boş
Tps[yyy] kagit boş.
Kgt yükle
Tepside kağıt
kalmamış.
Tepsiye kağıt yerleştirin.
(Bkz. "Tepsi 1/ isteğe bağlı
tepsiler", sayfa 49)
MP Tepsi Kgt
Skşma
Makineyi kapatın ve
yeniden açın. Sorun devam
ederse servisi arayın.
Kağıt çok amaçlı
tepsi alanında
sıkışmış.
Sıkışmayı giderin. (Bkz.
"Çok amaçlı tepside",
sayfa 77)
Tepsi1 Kgt Skşma
Tepsi 1 alanında
kağıt sıkışmış.
Sıkışmayı giderin. (Bkz.
"Tepsi 1’de", sayfa 76)
Servisi arayın.
Tepsi2 Kgt Skşma
Tepsi2 alanında
kağıt sıkışmış.
Sıkışmayı giderin. (Bkz.
"İsteğe bağlı tepsilerde",
sayfa 76)
Tepsi3 Kgt Skşma
Tepsi3 alanında
kağıt sıkışmış.
Sıkışmayı giderin. (Bkz.
"İsteğe bağlı tepsilerde",
sayfa 76)
Kagit Uyuşmaz
MPT
Yükle [zzz][xxx]
Devam Et Iptal
İlgili çok amaçlı
tepside kağıt yok.
İlgili çok amaçlı tepsiye
uygun kağıt yükleyin. (Bkz.
"Çok amaçlı tepsi",
sayfa 50)
Kagit Uyuşmaz
Tepsi [yyy]
Yükle [zzz][xxx]
Devam Et Iptal
İlgili tepside kağıt
bulunmamakta.
Kağıdı ilgili tepsiye
yerleştirin (Bkz. "Tepsi 1/
isteğe bağlı tepsiler",
sayfa 49)
Yavaş. sil. degiş.
Yeni Tepsi[yyy]
yavaşlatma
silindiriyle
degiştirin
Tepsi Gecikme
silindirinin ömrü
sona erdi.
Servisi arayın.
Toz temiz. degiş.
Yeni toz temizleme
kitiyle degiştirin
Toz Temizleme
Kitinin ömrü
dolmuş.
Servisi arayın.
[ccc] Toneri Dgş
Yeni [ccc] Tonerle
değiştir
Toner kartuşu
hizmet süresinin
sonuna gelmiş.
Toner kartuşunu orijinal
Samsung kartuşuyla
değiştirin. (Bkz. "Toner
kartuşunun değiştirilmesi",
sayfa 91)
Oto Sorun Ara
modu...
Yazıcınızdaki
motor bazı
algılanan sorunları
denetliyor.
Birkaç dakika bekleyin.
Sensör Hatasi
[aaa]
Kapat aç
Sensör sinyalinde
bir sorun var.
Makineyi kapatın ve
yeniden açın. Sorun devam
ederse servisi arayın.
Sistem hata
Hata: [aaa]
Kapat aç
Makinede bir
sorun var.
Makineyi kapatın ve
yeniden açın. Sorun devam
ederse servisi arayın.
Transfer kayişi
hazrl
Yeni Kagit transfer
kayişi birimini
hazirlayin
Transfer kayışının
ömrü yakında
sona erecektir.
Transfer kayışını yenisiyle
değiştirin.
Servisi arayın.
Servisi arayın.
Sorun Giderme_ 81
Diğer sorunları çözme
Mesaj
Anlamı
Önerilen çözümler
Tr.kayişini degiştr
Ömür tükendi, Yeni
Kagit transf. kayişi
birimiyle degiştirin
Transfer kayışının
ömrü dolmuştur.
Tepsi[yyy] kaset
Dşrd
Tps[yyy] kaset
çikarilmiş.
Dogru yerleştir
Tepsi düzgün
şekilde
kapatılmamış.
Tepsiyi kapatmak için, arka
kenarı alçaltın, yuvayla
hizalayın ve yazıcının içine
kaydırın.
Tepsi[yyy]'de
sorun
Tepsi[yyy] ile
iletişim sorunu
Makine isteğe
bağlı tepsilerle
iletişim kuramıyor.
İsteğe bağlı tepsileri tekrar
takın. Sorun devam ederse
servisi arayın.
Tepsi[yyy] takili
dgl
Tps[yyy] takili
degil
İsteğe bağlı
tepsiler takılı değil.
İsteğe bağlı tepsileri tekrar
takın. Sorun devam ederse
servisi arayın.
Trns kayişi uyum
Dgl
Kağıt transfer
kayışı ünitesi
uyumlu değil.
Kilavuza bakin.
Makinenin transfer
kayışı makinenize
uygun değil.
Hata: [aaa]
PTB Ünitesi
Arızası: [aaa]
Kağıt transfer
kayışı ünitesini
takın.
Transfer kayışı
takılı değil.
Kağıt transfer kayışını
yenisiyle değiştirin.
Orijinal bir Samsung
transfer kayışı takın. (Bkz.
"Kağıt transfer kayışını
değiştirme", sayfa 93)
Makineniz için tasarlanmış
orijinal bir Samsung parçası
takın. (Bkz. "Kağıt transfer
kayışını değiştirme",
sayfa 93)
Aşağıdaki tabloda, ortaya çıkabilecek bazı durumlar ve önerilen çözümleri
verilmektedir. Sorun giderilene kadar önerilen çözümü uygulayın. Sorun
devam ederse servisi arayın.
Kağıt besleme sorunları
Durum
Önerilen çözümler
Yazdırma sırasında
kağıt sıkışması
oluyor.
Kağıt sıkışmasını giderin. (Bkz. "Kağıt
sıkışmalarını giderme", sayfa 76)
Kağıtlar birbirine
yapışıyor.
•
•
•
•
Tepsinin maksimum kağıt kapasitesini kontrol
edin. (Bkz. "Yazdırma ortamı özellikleri",
sayfa 99)
Doğru kağıt türünü kullandığınızdan emin
olun. (Bkz. "Yazdırma ortamı özellikleri",
sayfa 99)
Kağıtları tepsiden çıkarın ve kağıdı esnetin ya
da havalandırın.
Nemli koşullar, bazı kağıtların birbirine
yapışmasına neden olabilir.
Birden fazla sayıda
kağıt yazıcıya
giremiyor.
Tepside birden fazla türde kağıt bulunuyor
olabilir. Yalnızca tek tür, boyut ve ağırlıkta kağıt
yerleştirin.
Makine kağıdı
almıyor.
•
•
Orijinal bir Samsung
transfer kayışı takın. (Bkz.
"Kağıt transfer kayışını
değiştirme", sayfa 93)
•
•
Kağıt sıkışmaya
devam ediyor.
•
•
•
Makine içindeki olası engelleri kaldırın.
Kağıt düzgün yüklenmemiş olabilir. Kağıdı
tepsiden çıkarın ve doğru şekilde tekrar
yerleştirin.
Tepside çok fazla kağıt var. Tepsideki fazla
kağıtları çıkartın.
Kağıt çok kalın. Yalnızca makinenin
gerektirdiği özellikleri karşılayan kağıtları
kullanın. (Bkz. "Yazdırma ortamı özellikleri",
sayfa 99)
Tepside çok fazla kağıt var. Tepsideki fazla
kağıtları çıkartın. Özel malzemelere
yazdırıyorsanız çok amaçlı tepsiyi kullanın.
Yanlış türde bir kağıt kullanılmaktadır.
Yalnızca makinenin gerektirdiği özellikleri
karşılayan kağıtları kullanın. (Bkz. "Yazdırma
ortamı özellikleri", sayfa 99)
Makine içinde pislik olabilir. Ön kapağı açın ve
pislikleri temizleyin.
Kağıt çıkışında
asetatlar birbirine
yapışıyor.
Yalnızca lazer yazıcılarda kullanım için özel
olarak tasarlanmış asetatlar kullanın. Her asetatı
makineden çıktığı anda alın.
Zarflar eğriliyor veya
yazıcıya düzgün
girmiyor.
Kağıt kılavuzlarının, zarfların her iki kenarına
yaslandığından emin olun.
Sorun Giderme_ 82
Yazdırma sorunları
Durum
Makine
yazdırmıyor.
Olası neden
Durum
Önerilen çözümler
Makineye elektrik
gelmiyordur.
Elektrik kablosu
bağlantılarını kontrol edin.
Güç düğmesini ve elektrik
kaynağını kontrol edin.
Makine varsayılan
makine olarak
seçilmemiştir.
Windows’ta makinenizi
varsayılan makine olarak
belirleyin.
Makinede aşağıdaki durumları kontrol edin:
• Ön kapak kapatılmamış. Ön kapağı kapatın.
• Kağıt sıkışmıştır. Kağıt sıkışmasını giderin.
(Bkz. "Kağıt sıkışmalarını giderme", sayfa 76)
• Kağıt yerleştirilmemiştir. Kağıt yerleştirin. (Bkz.
"Tepsiye kağıt yerleştirme", sayfa 49)
• Toner kartuşu takılı değildir. Toner kartuşunu
yerleştirin.
• Kağıt transfer kayışındaki muhafaza sayfasını
çıkartın. Hızlı Kurulum Kılavuzu’na başvurun.
• Toner kartuşu üzerindeki bandı çıkarın. Hızlı
Kurulum Kılavuzu’na başvurun.
Eğer bir sistem hatası meydana gelirse, servis
temsilcinize başvurun.
Bilgisayar ve
makine arasındaki
bağlantı kablosu
düzgün
takılmamıştır.
Makine kablosunu çıkarın ve
tekrar bağlayın.
Bilgisayar ve
makine arasındaki
bağlantı kablosu
arızalıdır.
Mümkünse, kabloyu düzgün
çalışan başka bir bilgisayara
takın ve işi yazdırın. Ayrıca
farklı bir makine kablosu
kullanmayı deneyebilirsiniz.
Bağlantı noktasının
ayarı yanlıştır.
Yazdırma işinin doğru
bağlantı noktasına
gönderildiğinden emin olmak
için Windows yazıcı ayarını
kontrol edin. Bilgisayarda
birden fazla bağlantı noktası
varsa, makinenin doğru
bağlantı noktasına
bağlandığından emin olun.
Makine yanlış
yapılandırılmış
olabilir.
Tüm yazdırma ayarlarının
doğru olduğundan emin
olmak için Yazdırma
Tercihleri’ni kontrol edin.
(Bkz. "Yazdırma tercihleri
penceresinin açılması",
sayfa 54)
Yazıcı sürücüsü
yanlış yüklenmiş
olabilir.
Makine yazılımını onarın.
(Bkz. "Sürücüyü yerel olarak
yükleme", sayfa 29)
Olası neden
Önerilen çözümler
Makine yanlış
çalışıyor.
Makinede herhangi bir
sistem hatası belirtilip
belirtilmediğini görmek için
kontrol panelindeki ekran
mesajına bakın. Servis
temsilcisiyle görüşün.
(Devam) Makine
yazdırmıyor.
Belge boyutu çok
büyük olduğundan
bilgisayarın boş
disk alanı yazdırma
işine erişim için
yetersiz.
Daha fazla boş disk alanı
edinin ve belgeyi tekrar
yazdırın.
Makine baskı
malzemesini
yanlış kağıt
kaynağından
alıyor.
Yazdırma
Tercihleri’nde
seçilen kağıt
seçeneği yanlış
olabilir.
Birçok cihaz yazılımında
kağıt kaynağının seçimi
Yazdırma Tercihleri
bölümü içerisindeki Kağıt
sekmesinde bulunur. Doğru
kağıt kaynağını seçin. Yazıcı
sürücüsü yardım ekranına
bakın. (Bkz. "Yazdırma
tercihleri penceresinin
açılması", sayfa 54)
Yazdırma işi çok
yavaş.
İş çok karmaşık
olabilir.
Sayfanın karmaşıklığını
azaltın veya yazdırma
kalitesi ayarlarını
değiştirmeyi deneyin.
Sayfanın yarısı
boş.
Sayfa yönelimi
ayarı yanlış olabilir.
Uygulamanızda sayfa
yönelim ayarını değiştirin.
Yazıcı sürücüsü yardım
ekranına bakın.
Kağıt boyutu ve
kağıt boyutu
ayarları uyuşmuyor.
Yazıcı sürücüsü
ayarlarındaki kağıt
boyutunun tepsideki kağıt ile
eşleştiğinden emin
olun.Veya, yazıcı sürücüsü
ayarlarındaki kağıt
boyutunun, kullandığınız
yazılım uygulamasının
ayarlarındaki kağıt seçimi ile
eşleştiğinden emin olun.
Sorun Giderme_ 83
Durum
Olası neden
Önerilen çözümler
Durum
Makine yazdırıyor
ancak metin
yanlış, bozuk ya
da eksik oluyor.
Makinenin kablosu
gevşek veya
arızalıdır.
Makinenin kablosunu
çıkartın ve yeniden takın.
Daha önce başarıyla
yazdırdığınız bir yazdırma işi
deneyin. Mümkünse,
kabloyu ve makineyi
çalıştığını bildiğiniz başka bir
bilgisayara bağlayın ve bir
yazdırma işini deneyin. Son
olarak, yeni bir makine
kablosunu deneyin.
Fotoğrafların
baskı kalitesi iyi
değil. Görüntüler
net değil.
Fotoğrafın
çözünürlüğü çok
düşük.
Fotoğraf ebadını küçültün.
Yazılım uygulamasından
fotoğraf ebadını
büyütürseniz çözünürlük
düşecektir.
Yazdırmadan
önce, makine
çıkış tepsisinin
yanından buhar
veriyor.
Nemli kağıt
kullanılması
yazdırma sırasında
buhar oluşmasına
neden olabilir.
Bu bir sorun değildir.
Yazdırmaya devam edin.
Yanlış yazıcı
sürücüsü
seçilmiştir.
Makinenizin seçildiğinden
emin olmak için
uygulamanın yazıcı seçimi
menüsünü kontrol edin.
Makine fatura
kağıdı gibi özel
boyutlu kağıtlara
yazdıramıyor.
Kağıt boyutu ve
kağıt boyutu ayarı
uyuşmuyor.
Yazılımda sorun
var.
Başka bir uygulamadan bir
yazdırma işi deneyin.
Yazıcı özelliklerine gidin ve
uygun sekmeye tıklayın.
Özel seçeneği ile kağıt
boyutunu düzeltin. (Bkz.
"Yazdırma tercihleri
penceresinin açılması",
sayfa 54)
İşletim sistemi
doğru çalışmıyor.
Windows’tan çıkın ve
bilgisayarı yeniden başlatın.
Makineyi kapatıp tekrar
açın.
Bir DOS
ortamındaysanız,
makinenizin yazı
tipi ayarı yanlış
yapılmış olabilir.
Dil ayarını değiştirin. (Bkz.
"Yazı tipi ayarının
değiştirilmesi", sayfa 47)
Toner kartuşu
arızalıdır veya toner
tükenmiştir.
Gerekirse toneri tekrar
dağıtın. Gerekiyorsa, toner
kartuşunu değiştirin.
Dosyanın boş
sayfaları olabilir.
Boş sayfa içermediğinden
emin olmak için dosyayı
kontrol edin.
Kontrolör veya kart
gibi bazı parçalar
arızalı olabilir.
Servis temsilcisiyle görüşün.
•
PDF dosyası ile
Acrobat ürünleri
arasında
uyumsuzluk.
PDF dosyasının bir görüntü
olarak yazdırılması dosyanın
yazdırılmasını sağlayabilir.
Acrobat yazdırma
seçeneklerinden Resim
olarak Yazdır’ı açın.
•
Sayfalar
yazdırılıyor,
ancak boş
çıkıyor.
Makine PDF
dosyasını düzgün
biçimde
yazdıramıyor.
Grafiklerin,
metnin veya
resimlerin bazı
bölümleri eksik.
Olası neden
Önerilen çözümler
Yazdırma kalitesi sorunları
Makinenin içinde kir varsa ya da kağıt hatalı yüklenmişse, baskı kalitesinde
düşüş olabilir. Sorunu gidermek için aşağıdaki tabloya bakın.
Durum
Açık veya soluk
baskı.
Bir PDF dosyasını
görüntü olarak
yazdırmak daha uzun
sürecektir.
Sorun Giderme_ 84
Önerilen Çözümler
•
•
•
Sayfada dikey beyaz bir çizgi veya soluk bir
alan varsa, toner beslemesi düşüktür. Toner
kartuşunun ömrünü bir süre daha
uzatabilirsiniz. (Bkz. "Tonerin tekrar
dağıtılması", sayfa 74) Eğer bu durum baskı
kalitesini geliştirmezse, yeni bir toner kartuşu
takın.
Kağıt, istenen özellikleri karşılamıyor olabilir;
örneğin kağıt çok nemli ya da pürüzlü olabilir.
(Bkz. "Yazdırma ortamı özellikleri", sayfa 99)
Sayfanın tümü açık yazdırılmışsa, yazdırma
çözünürlüğü ayarı çok düşük veya toner
tasarruf modu açık olabilir. Yazdırma
çözünürlüğünü ayarlayın ve toner tasarrufu
modunu kapatın. Yazıcı sürücüsünün yardım
ekranına bakın.
Çıktıda hem soluk bölgeler hem de lekeler
varsa, toner kartuşunun temizlenmesi gerekiyor
olabilir. (Bkz. "İç kısmın temizlenmesi",
sayfa 72)
Makinenin içindeki LSU parçasının yüzeyi pis
olabilir. (Bkz. "İç kısmın temizlenmesi",
sayfa 72)
Durum
Kağıdın üst kısmı
alt kısmından daha
açık yazıldı
Toner lekeleri.
A aB bC c
A aB bC c
A aB bC c
A aB bC c
A aB bC c
Atlamalar.
A aBb C
A aBb C
A aBb C
A aBb C
A aBb C
Beyaz Noktalar.
Önerilen Çözümler
Durum
Toner bu kağıt türüne uygun şekilde
tutunmayabilir.
• Yazıcı seçeneğini değiştirin ve yeniden
deneyin.
Yazdırma Tercihleri’ne gidin, Kağıt
sekmesini tıklatın ve Geri dönüştürülmüş
kağıt türü olarak ayarlayın.
•
•
•
Kağıt, istenen özellikleri karşılamıyor olabilir,
örneğin kağıt çok nemli ya da pürüzlü olabilir.
(Bkz. "Yazdırma ortamı özellikleri", sayfa 99)
Transfer silindiri kirli olabilir. Makinenizin içini
temizleyin. Servis temsilcisiyle görüşün.
Kağıt yolunun temizlenmesi gerekebilir. Servis
temsilcisiyle görüşün.
Sayfada rastgele yerlerde genellikle yuvarlak
şekilli soluk alanlar varsa:
• O sırada kullandığınız kağıt hatalı olabilir. İşi
tekrar yazdırmayı deneyin.
• Kağıdın nem içeriği aynı olmayabilir ya da
kağıdın üzerinde nemli noktalar bulunuyor
olabilir. Farklı bir marka kağıt deneyin. (Bkz.
"Yazdırma ortamı özellikleri", sayfa 99)
• Kağıt destesinin tümü bozuk. Üretim işlemleri,
kağıdın belirli alanlarının toneri reddetmesine
neden olabilir. Farklı bir tür veya marka kağıt
deneyin.
• Yazıcı seçeneğini değiştirin ve yeniden
deneyin. Yazdırma Tercihleri bölümüne gidin,
Kağıt sekmesine tıklayın ve kağıt türünü Kalın
Kağıt olarak ayarlayın. (Bkz. "Yazdırma
tercihleri penceresinin açılması", sayfa 54)
• Bu işlemler sorunu düzeltmiyorsa, bir servis
temsilcisiyle görüşün.
Önerilen Çözümler
Dikey çizgiler.
Sayfada siyah dikey izler mevcutsa:
• Makine içindeki toner kartuşunun yüzeyi (dram
bölümü) muhtemelen çizilmiştir. Toner
kartuşunu çıkartın ve yenisini takın. (Bkz.
"Toner kartuşunun değiştirilmesi", sayfa 91)
Sayfada beyaz dikey çizgiler görünüyorsa:
• Makinenin içindeki LSU parçasının yüzeyi pis
olabilir. (Bkz. "İç kısmın temizlenmesi",
sayfa 72)
Renkli veya Siyah
arka plan
Artalan gölgelemesi miktarı kabul edilemez
duruma geldiğinde:
• Daha hafif ağırlıkta sayfa kullanın. (Bkz.
"Yazdırma ortamı özellikleri", sayfa 99)
• Ortam koşullarını kontrol edin: ortamın çok
kuru olması (düşük nem) veya nem
seviyesinin yüksek olması (%80 Bağıl
Nemden fazla) artalan gölgelemesi miktarını
artırabilir.
• Eski toner kartuşunu çıkartın ve yenisini takın.
(Bkz. "Toner kartuşunun değiştirilmesi",
sayfa 91)
Toner bulaşması.
Toner sayfaya bulaşıyorsa:
• Makinenin içini temizleyin. (Bkz. "İç kısmın
temizlenmesi", sayfa 72)
• Kağıt türünü ve kalitesini kontrol edin. (Bkz.
"Yazdırma ortamı özellikleri", sayfa 99)
• Toner kartuşunu çıkarın ve ardından yenisini
takın. (Bkz. "Toner kartuşunun değiştirilmesi",
sayfa 91)
Dikey tekrar eden
hatalar.
İşaretler, sayfanın basılı tarafında eşit aralıklarla
tekrar eder durumdaysa:
• Toner kartuşu hasarlı olabilir. Aynı sorunlar
devam ediyorsa, toner kartuşunu çıkarın ve
yenisini takın. (Bkz. "Toner kartuşunun
değiştirilmesi", sayfa 91)
• Makine parçalarının üzerinde toner olabilir.
Sorun sayfanın arka yüzündeyse, birkaç sayfa
sonra sorun kendiliğinden ortadan kalkacaktır.
• Fuser grubunda arıza olabilir. Servis
temsilcisiyle görüşün.
Sayfada beyaz noktalar görünüyor ise:
• Kağıt çok pürüzlüdür ve makine içindeki
aygıtlara çok fazla kir bulaşmaktadır; transfer
silindiri kirlenmiş olabilir. Makinenizin içini
temizleyin. (Bkz. "İç kısmın temizlenmesi",
sayfa 72.).
• Kağıt yolunun temizlenmesi gerekebilir. (Bkz.
"İç kısmın temizlenmesi", sayfa 72)
Sorun Giderme_ 85
Durum
Önerilen Çözümler
Artalanda dağılma.
Artalanda bozulma, basılan sayfa üzerinde
rastgele dağılan toner parçaları nedeniyle
meydana gelir.
• Kağıt çok nemli olabilir. Farklı bir kağıt
destesine yazdırmayı deneyin. Kağıdın çok
fazla nem emmemesi için kağıt paketlerini
gerekmedikçe açmayın.
• Zarf üzerinde artalan bozulması yaşıyorsanız,
yazdırma düzenini, yazdırılan alanların zarfın
arka tarafındaki kat yerlerine denk gelmeyecek
şekilde değiştirin. Kat yerlerine denk gelen
alanlarda yazdırmada sorunlar olabilir.
• Eğer artalan bozulması yazdırılan bir sayfanın
tümünü kapsıyorsa, yazdırma çözünürlüğünü
yazılım uygulamanızdan ya da Yazdırma
Tercihleri bölümünden ayarlayın. (Bkz.
"Yazdırma tercihleri penceresinin açılması",
sayfa 54)
A
Toner partikülleri
kalın karakterler
veya resimlerin
çevresindedir
Durum
Toner bu kağıt türüne uygun şekilde
tutunmayabilir.
• Yazıcı seçeneğini değiştirin ve yeniden
deneyin.
Yazdırma Tercihleri’ne gidin, Kağıt
sekmesini tıklatın ve Geri dönüştürülmüş
kağıt türü olarak ayarlayın.
Kıvrılma ya da
dalgalanma.
Önerilen Çözümler
•
•
•
Buruşma ve
kırışma.
•
•
•
Yazdırılan
sayfaların arkası
kirli.
•
•
•
Bozuk şekilli
karakterler.
•
•
Sayfa çarpık
yazdırılıyor.
A aBb
A aBb C
A aBb C
A aBb C
A aBb C c
Cc
•
•
•
Karakterlerin şekilleri bozuksa ve içi boş
görüntüler oluşuyorsa kullanılan kağıt çok
pürüzsüz olabilir. Farklı bir kağıt deneyin. (Bkz.
"Yazdırma ortamı özellikleri", sayfa 99)
Karakterlerin şekli düzgün değilse ve dalgalı bir
efekt oluşturuyorsa, tarayıcı biriminin servise
gereksinimi olabilir. Servis temsilcisiyle
görüşün.
Kağıdın düzgün yerleştirildiğinden emin olun.
Kağıt türünü ve kalitesini kontrol edin. (Bkz.
"Yazdırma ortamı özellikleri", sayfa 99)
Kılavuzların kağıt destesine çok sıkı veya
gevşek bastırmadığından emin olun.
Koyu Renkli veya
Siyah sayfalar.
•
•
A
Gevşek toner.
•
•
•
•
•
Sorun Giderme_ 86
Kağıdın düzgün yerleştirildiğinden emin olun.
Kağıt türünü ve kalitesini kontrol edin. Yüksek
sıcaklık ve nem, kağıdın kıvrılmasına neden
olabilir. (Bkz. "Yazdırma ortamı özellikleri",
sayfa 99)
Kağıt destesini tepsi üzerinde döndürün.
Ayrıca, kağıtları kağıt tepsisi içinde 180°
döndürmeyi deneyin.
Kağıdın düzgün yerleştirildiğinden emin olun.
Kağıt türünü ve kalitesini kontrol edin. (Bkz.
"Yazdırma ortamı özellikleri", sayfa 99)
Kağıt destesini tepsi üzerinde döndürün.
Ayrıca, kağıtları kağıt tepsisi içinde 180°
döndürmeyi deneyin.
Toner sızıntısı olup olmadığını kontrol edin.
Makinenin içini temizleyin. (Bkz. "İç kısmın
temizlenmesi", sayfa 72)
Füzer kayışını temizleyin. (Bkz. "Bir füzer
kayışının temizlenmesi", sayfa 71)
Toner kartuşu bitmek üzeredir.
Toner kartuşu düzgün takılmamış olabilir.
Kartuşu çıkartın ve tekrar takın.
Toner kartuşu arızalı olabilir. Toner kartuşunu
çıkartın ve yenisini takın. (Bkz. "Toner
kartuşunun değiştirilmesi", sayfa 91)
Makinenin bakıma gereksinimi olabilir. Servis
temsilcisiyle görüşün.
Makinenin içini temizleyin. (Bkz. "İç kısmın
temizlenmesi", sayfa 72)
Kağıt türünü ve kalitesini kontrol edin. (Bkz.
"Yazdırma ortamı özellikleri", sayfa 99)
Toner kartuşunu çıkarın ve ardından yenisini
takın. (Bkz. "Toner kartuşunun değiştirilmesi",
sayfa 91)
Sorun devam ederse, makinenin onarılması
gerekiyor olabilir. Servis temsilcisiyle görüşün.
Durum
Karakterlerde
boşluklar var.
A
Yatay şeritler.
A aBb C
A aBb C
A aBb C
A aBb C
A aBb C
Yaygın PostScript sorunları
Önerilen Çözümler
Karakter boşlukları, karakter parçalarının içinde
tam siyah olması gereken yerlerde beyaz alanlar
kalmasıdır:
• Asetat kullanıyorsanız, başka bir asetat türü
deneyin. Asetatların yapısından dolayı bazı
karakterlerde boşluk olması normaldir.
• Kağıdın yanlış yüzüne yazdırıyor olabilirsiniz.
Kağıdı çıkartın ve ters çevirin.
• Kağıt, gerekli kağıt özelliklerini karşılamıyor
olabilir. (Bkz. "Yazdırma ortamı özellikleri",
sayfa 99)
Yatay siyah çizgiler veya lekeler varsa:
• Toner kartuşu yanlış takılmış olabilir. Kartuşu
çıkartın ve tekrar takın.
• Toner kartuşu arızalı olabilir. Toner kartuşunu
çıkartın ve yenisini takın. (Bkz. "Toner
kartuşunun değiştirilmesi", sayfa 91)
• Sorun devam ederse, makinenin onarılması
gerekiyor olabilir. Servis temsilcisiyle görüşün.
Kıvrılma.
Yazdırılan kağıt kıvrılmışsa ya da makine kağıdı
almıyorsa:
• Kağıt destesini tepsi üzerinde döndürün.
Ayrıca, kağıtları kağıt tepsisi içinde 180°
döndürmeyi deneyin.
• Yazıcı seçeneğini değiştirin ve yeniden
deneyin. Yazdırma Tercihleri’ne gidin, Kağıt
sekmesini tıklatın ve türü İnce Kağıt olarak
ayarlayın. (Bkz. "Yazdırma tercihleri
penceresinin açılması", sayfa 54)
Birkaç sayfada
bilinmeyen bir
görüntü sürekli
olarak görünüyor
veya tonerde
gevşeklik var,
baskılar açık
renkte ya da
kirlenme var.
Makineniz muhtemelen 1,000 m veya daha
yüksek rakımda kullanılıyor. Yüksek rakım, açık
görüntü ve toner gevşekliği gibi yazdırma
kalitesine etki yapabilir. Makinenizde rakım
ayarını uygun şekilde değiştirin. (Bkz. "İrtifa ayarı",
sayfa 46)
Aşağıdaki durumlar yalnızca PS dilinde ortaya çıkabilir ve birçok yazıcı dili
kullanıldığında meydana gelebilir.
Sorun
PostScript dosyası
yazdırılamıyor.
Olası neden
PostScript
sürücüsü doğru
yüklenmemiş
olabilir.
Çözüm
•
•
•
PostScript sürücüsünü
yükleyin. (Bkz.
"Sürücüyü yerel olarak
yükleme", sayfa 29)
Bir yapılandırma
sayfası yazdırın ve
yazdırma için PS
sürümünün var
olduğundan emin olun.
Sorun devam ederse,
bir servis temsilcisine
başvurun.
“Limit Check Error”
(Limit Sınama
Hatası) raporu
yazdırılıyor.
Baskı işi çok
karmaşık.
Sayfanın karmaşıklığını
azaltmanız veya daha
yüksek bellek
yüklemeniz gerekebilir.
(Bkz. "Bir bellek modülü
takma", sayfa 94)
Bir PostScript hata
sayfası yazdırılıyor.
Yazdırma işi
PostScript
olmayabilir.
Yazdırma işinin
PostScript işi
olduğundan emin olun.
Yazılım uygulamasının
ayarlanmasının ya da
PostScript başlık
dosyasının makineye
gönderilmesinin gerekip
gerekmediğini kontrol
edin.
Sürücüde isteğe
bağlı tepsi
seçilemiyor.
Yazıcı sürücüsü,
isteğe bağlı tepsiyi
tanıyacak şekilde
yapılandırılmamıştır
.
PostScript sürücü
özelliklerini açın, Aygıt
Ayarları sekmesini seçin
ve Yüklenebilir
Seçenekler bölümünün
tepsi seçeneğini Yüklü
olarak ayarlayın.
Acrobat Reader 6.0
veya daha yenisiyle
Macintosh’ta belge
yazdırırken renkler
yanlış yazdırılıyor.
Yazıcı
sürücüsündeki
çözünürlük ayarı,
Acrobat
Reader’daki ile
eşleşmiyor olabilir.
Yazıcı sürücünüzdeki
çözünürlük ayarının,
Acrobat Reader’dakiyle
eşleşmesine dikkat edin.
Sorun Giderme_ 87
Yaygın Windows sorunları
Durum
Yaygın Linux sorunları
Önerilen çözümler
Durum
Kurulum sırasında
“Dosya Kullanımda”
mesajı görünüyor.
Tüm yazılım uygulamalarından çıkın. Tüm
yazılımları yazıcının başlangıç grubundan
kaldırın ve ardından Windows’u yeniden
başlatın. Yazıcı sürücüsünü yeniden yükleyin.
“Genel Koruma
Hatası”, “OE
İstisnası”, “Spool
32” veya “Yasal
Olmayan İşlem”
mesajları
görüntülenir.
Diğer tüm uygulamaları kapatın, Windows’u
yeniden başlatın ve yazdırmayı tekrar deneyin.
“Yazdırma
Başarısız”, “Bir
yazıcı zaman aşımı
hatası oluştu”
mesajları
görüntülenir.
Bu mesajlar yazdırma esnasında
görüntülenebilir. Yazdırma işlemi sonlanana dek
bekleyin. Mesaj bekleme modunda veya
yazdırma işlemi tamamlandıktan sonra
görüntülenirse, bağlantıyı ve/veya bir hata
oluşup oluşmadığını kontrol edin.
Makine yazdırmıyor.
Önerilen çözümler
•
•
•
Windows hata mesajlarıyla ilgili ayrıntılı bilgi için, bilgisayarınızla
birlikte verilen Microsoft Windows Kullanıcı Kılavuzu’na bakın.
Sisteminize yazıcı sürücüsü yüklenip
yüklenmediğini kontrol edin. Kullanılabilir
makinelerin listesine bakmak için, Unified
Driver Configurator öğesini açın ve Printers
configuration penceresindeki Printers
sekmesine geçin. Makinenizin listede
göründüğünden emin olun. Görünmüyorsa,
makinenizi kurmak için Add new printer
wizard sihirbazını açın.
Makinenin başlatılıp başlatılmadığını kontrol
edin. Printers configuration açın ve
yazıcılar listesinde makinenizi seçin.
Selected printer bölmesindeki açıklamaya
bakın. Durum Stopped dizesini içeriyorsa,
lütfen Start düğmesine basın. Bundan sonra
makinenin normal çalışması sağlanmalıdır.
“Durduruldu” durumu, yazdırmada bazı
sorunlar ortaya çıktığında etkinleşebilir.
Uygulamanızda “-oraw” gibi özel yazdırma
seçeneği olup olmadığına bakın. Komut satırı
parametresinde “-oraw” belirtilmişse, düzgün
yazdırmak için onu kaldırın. Gimp front-end
giriş programında “print” -> “Setup printer”
öğesini seçin ve komut öğesinde komut satırı
parametresini düzenleyin.
Bazı renkli
görüntüler siyah
olarak yazdırılıyor.
Bu, belgenin temel renk alanı, renk alanı olarak
indekslendiğinde ve CIE renk alanıyla
dönüştürüldüğünde Ghostscript’te bilinen bir
hatadır (GNU Ghostscript 7.05 sürümüne
kadar). Postscript CIE Renk Eşleştirme Sistemi
için CIE renk alanını kullandığından
sisteminizdeki Ghostscript’i en azından GNU
Ghostscript 7.06 veya daha ileri bir sürüme
güncellemelisiniz. En yeni Ghostscript
sürümlerini www.ghostscript.com adresinde
bulabilirsiniz.
Bazı renkli
görüntüler
beklenmedik
renklerde
yazdırılıyor.
Bu, belgenin temel renk alanı, RGB renk alanı
olarak indekslendiğinde ve CIE renk alanıyla
dönüştürüldüğünde Ghostscript’te bilinen bir
hatadır (GNU Ghostscript 7.xx sürümüne
kadar). Postscript CIE Renk Eşleştirme Sistemi
için CIE renk alanını kullandığından
sisteminizdeki Ghostscript’i en azından GNU
Ghostscript 8.xx veya daha ileri bir sürüme
güncellemelisiniz. En yeni Ghostscript
sürümlerini www.ghostscript.com adresinde
bulabilirsiniz.
Sorun Giderme_ 88
Yaygın Macintosh sorunları
Durum
Önerilen çözümler
Makine tam sayfalar
yazdırmıyor ve çıktı
yarım sayfa şeklinde
yazdırılıyor.
Bu, Ghostscript 8.51 veya önceki sürümünde ve
64-bit Linux OS’ta renkli makine kullanıldığında
oluşan bilinen bir sorundur ve
bugs.ghostscript.com adresine Ghostscript Bug
688252 olarak rapor edilmiştir. Bu sorun AFPL
Ghostscript v. 8.52 veya üzerinde çözülmüştür.
AFPL Ghostscript’in en son sürümünü http://
sourceforge.net/projects/ghostscript/ adresinden
indirin ve bu sorunu çözmek için makinenize
yükleyin.
Belge yazdırırken
“Cannot open port
device file” hatasıyla
karşılaşıyorum.
Ağ üzerinde SuSE
9.2 içerisinde bir
belge yazdırırken,
yazıcı yazdırmıyor.
Bir yazdırma işi devam ederken, iş
parametrelerini değiştirmekten kaçının (örneğin,
LPR GUI aracılığıyla). Yazdırma seçenekleri
değiştirildiğinde, CUPS (Common Unix Printing
System) sunucusunun bilinen sürümleri
yazdırma işini keser ve daha sonra işi baştan
itibaren tekrar başlatmaya çalışır. Unified Linux
Driver, yazdırma sırasında bağlantı noktasını
kilitlediğinden, sürücünün aniden
sonlandırılması, bağlantı noktasını kilitli ve
sonraki yazdırma işleri için kullanılamaz halde
tutar. Bu durum oluşursa Release port
penceresinde Port configuration’u seçerek
bağlantı noktasını serbest bırakmayı deneyin.
Durum
Önerilen çözümler
Makine PDF
dosyalarını düzgün
biçimde yazdırmıyor.
Grafiklerin, metnin
veya resimlerin bazı
bölümleri eksik.
PDF dosyasının bir görüntü olarak yazdırılması
dosyanın yazdırılmasını sağlayabilir. Acrobat
yazdırma seçeneklerinden Resim olarak
Yazdır’ı açın.
Belge yazdırıldı,
ancak yazdırma işi
Mac OS X 10.3.2’de
kuyruktan silinmedi.
Mac OS işletim sisteminizi Mac OS X 10.3.3
veya daha yüksek bir sürüme güncelleyin.
Kapak sayfası
yazdırma sırasında,
bazı harfler normal
görüntülenmeyebilir.
Kapak sayfası yazdırılırken Mac OS yazı tipini
oluşturamıyor. Kapak sayfasında İngilizce alfabe
ve numaralar normal görüntülenir.
Acrobat Reader 6.0
veya daha yenisiyle
Macintosh’ta belge
yazdırırken renkler
yanlış yazdırılıyor.
Makine sürücünüzdeki çözünürlük ayarının,
Acrobat Reader’dakiyle eşleşmesine dikkat edin.
CUPS (Genel UNIX Yazdırma Sistemi) sürümü,
IPP (İnternet Yazdırma Protokolü) ile sorunu
olan SuSE Linux 9.2 (cups-1.1.21) ile birlikte
dağıtılmıştır. IPP yerine soketli yazdırmayı
kullanın veya CUPS’un (Common Unix Printing
System) daha ileri sürümünü (cups-1.1.22 veya
üzeri) yükleyin.
Linux hata mesajlarıyla ilgili ayrıntılı bilgi için bilgisayarınızla birlikte
verilen Linux Kullanıcı Kılavuzu’na bakın.
Sorun Giderme_ 89
Bir PDF dosyasını görüntü olarak
yazdırmak daha uzun sürecektir.
Macintosh hata mesajlarıyla ilgili ayrıntılı bilgi için bilgisayarınızla
birlikte verilen Macintosh Kullanıcı Kılavuzu’na bakın.
Sarf malzemeleri ve aksesuarlar
11.
Bu bölümde makinenize uygun toner kartuşlarını ve aksesuarları satın alma hakkında bilgi verilmektedir.
Bu bölümde aşağıdaki konular yer almaktadır:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Satın alma yöntemleri
Mevcut sarf malzemeleri
Mevcut aksesuarlar
Mevcut bakım parçaları
Toner kartuşunun değiştirilmesi
Kağıt transfer kayışını değiştirme
Kullanılabilir aksesuarlar ülkelere göre farklılık gösterebilir. Mevcut
aksesuar listesini elde etmek için, satış temsilcileriniz ile temas kurun.
Satın alma yöntemleri
Samsung-onaylı sarf malzemeleri, aksesuarlar ve bakım parçalarını sipariş
etmek için yerel Samsung bayisiyle ya da satıcısıyla veya makinenizi satın
aldığınız mağaza ile irtibat kurun. Ayrıca www.samsung.com/supplies
sitesine girip, ülke/bölgenizi seçerek servisi arama hakkında bilgi
alabilirsiniz.
Aksesuarları takarken alınması gereken zorunlu Tedbirler
Yazıcı özelliklerinde ek aksesuarları etkinleştirme
Bir bellek modülünü yükseltme
Kablosuz ağ arayüzü kartının takılması
Sabit diskin takılması
Toner kartuşlarını ve diğer sarf malzemelerini makineyi satın aldığınız
ülkede satın almanız gerekir. Aksi halde, sistem yapılandırması
ülkeden ülkeye değişiklik gösterdiği için sarf malzemeleri makinenizle
uyumlu olmayabilir.
Mevcut aksesuarlar
Makinenizin performansını ve kapasitesini artırmak için aksesuarlar satın
alabilir ve monte edebilirsiniz.
Aksesuar
Işlev
Parça adı
Mevcut sarf malzemeleri
Bellek modülü
Sarf malzemeleri, ömürlerini tamamladığında, makineniz için aşağıdaki tipte
sarf malzemelerini sipariş edebilirsiniz:
Makinenizin bellek
kapasitesini genişletir.
ML-MEM170:
512 MB
İsteğe bağlı tepsi 2/3
Sık sık kağıt besleme sorunu
yaşıyorsanız, iki adet 500
sayfalık tepsi ekleyebilirsiniz.
Her bir tepside belgeleri farklı
boyut ve türlerdeki baskı
malzemelerine
yazdırabilirsiniz.
CLP-S775A
Sabit disk
Yazıcının yeteneğini
arttırmanızı ve değişik yollarla
baskı yapmanızı sağlar.
ML-HDK425
IEEE 802.11b/g/n
Kablosuz LAN a
Yazıcınızı bir kablosuz ağa
bağlamanızı sağlar.
ML-NWA65L
Tip
Standart
verimatoner
kartuşu
Ortalama verim
Ortalama sürekli kartuş
verimi: 7.000 standart
sayfa.
Parça adı
CLT-C609S (Camgöbeği)
CLT-M609S (Macenta)
CLT-Y609S (Sarı)
CLT-K609S (Siyah)
Bölge Ab:
CLT-C6092S (Camgöbeği)
CLT-M6092S (Macenta)
CLT-Y6092S (Sarı)
CLT-K6092S (Siyah)
Kağıt transfer
kayışı
Yaklaşık 50.000 sayfa
CLT-T508
a. ISO/IEC 19798’ye göre beyan edilen kartuş ömrü.
b. Bölge A: Almanya, Arnavutluk, Avusturya, Belçika, Bosna, Bulgaristan,
Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan,
Hollanda, İngiltere, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Kıbrıs, Macaristan,
Makedonya, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Sırbistan,
Slovakya, Slovenya, Yunanistan.
Bir toner kartuşunu değiştirmek için. (Bkz. "Toner kartuşunun değiştirilmesi",
sayfa 91)
Seçeneklere ve kullanılan iş moduna bağlı olarak toner kartuşunun
ömrü farklılık gösterebilir.
Sarf malzemeleri ve aksesuarlar_ 90
Aksesuar
IEEE1284 Paralel
Konektörü
Işlev
Çeşitli arayüzleri kullanmanıza
imkan verir.
•
•
•
Parça adı
ML-PAR100
Yazıcı sürücüsünü
bir IEEE1284 paralel
konektör ile
yüklerken, makine
bulunamayabilir ve
yazıcı sürücüsünün
yüklenmesinden
sonra sadece temel
yazdırma özellikleri
kullanılabilir.
Makinenin durumunu
kontrol etmek veya
ayarlarını yapmak
isterseniz, makineyi
USB kablosu veya
ağ kullanarak bir
bilgisayara bağlayın.
IEEE 1284 paralel
konektör
kullanıyorsanız, USB
kablosunu
kullanamazsınız.
Bakım parçaları satın almak için makineyi satın aldığınız kaynak ile temas
kurun.
Bakım parçalarının değişimi sadece yetkili bir servis sağlayıcı, bayi veya
makineyi satın aldığınız satıcı tarafından gerçekleştirilebilir. Garanti,
kullanım ömrü dolmuş bakım parçalarının hiçbirinin değiştirilmesini
kapsamaz.
Toner kartuşunun değiştirilmesi
Makine dört renk kullanır ve her renk için farklı bir yazdırma kartuşu vardır:
sarı (Y), macenta (M), camgöbeği (C) ve siyah (K).
• Yazdırma kartuşunun değiştirilmesi gerektiğinde durum LED’i yanar ve
ekrandaki tonere-ilişkin mesaj belirir.
Bu aşamada, toner kartuşunun değiştirilmesi gerekir. Makinenize ait toner
kartuşu tipini kontrol edin. (Bkz. "Mevcut sarf malzemeleri", sayfa 90)
1. Tutamacı kullanarak ön kapağı tamamen açın.
a. Kablosuz LAN kartları bazı ülkelerde kullanılmayabilir. Yerel Samsung
bayiinizle veya yazıcınızı satın aldığınız satıcıyla görüşün.
•
Mevcut bakım parçaları
Eskiyen parçalardan kaynaklanan baskı kalitesi ve kağıt besleme
sorunlarını önlemek ve makinenizi en iyi şekilde çalıştırmak için aşağıdaki
parçaların belirli sayfa sayısına ulaşıldığında veya her bir parçanın ömrü
sona erdiğinde değiştirilmesi gerekmektedir.
Parçalar
ORTALAMA VERİMa
Birmyle dgştrn
Yaklaşık 100.000 sayfa
Alma silindiri (FCF)
B4 Yaklaşık 100.000 sayfa
Alma silindiri (MP)
Yaklaşık 100.000 sayfa
Alma silindiri (SCF)
Yaklaşık 200.000 sayfa
İlet (SCF)
Yaklaşık 200.000 sayfa
Geciktirme (FCF)
B4 Yaklaşık 100.000 sayfa
Sürtünme (MP)
Yaklaşık 100.000 sayfa
Geciktirme (SCF)
Yaklaşık 100.000 sayfa
Toz temizleme kiti
Yaklaşık 100.000 sayfa
Yeşil yüzeye, OPC drama veya yazdırma kartuşunun ön
kısmına ellerinizle veya başka bir materyalle dokunmayın. Bu
alana dokunmamak için kartuşların üzerindeki kolu kullanın.
• Kağıt transfer kayışının yüzeyini çizmemeye dikkat edin.
• Ön kapağı bir iki dakikadan fazla açık bırakırsanız, OPC dram
ışığa maruz kalabilir. Bu, OPC drama zarar verecektir. Takma
işleminin herhangi bir nedenle durdurulması gerektiğinde ön
kapağı kapatın.
2. Kağıt transfer kayışını ayırmak için yeşil ayırma koluna basın. Kağıt
transfer kayışı üzerindeki kolu tutarak, yazıcıdan çıkarın.
a. Kullanılan işletim sistemi, hesaplama performansı, uygulama yazılımı,
bağlantı metodu, ortam türü, ortam boyutu ve işin karmaşıklığı
tarafından etkilenecektir.
Sarf malzemeleri ve aksesuarlar_ 91
3. Boş yazdırma kartuşunu makineden çıkarmak için kartuşun üzerindeki
kolları tutup çekin.
6. Yazdırma kartuşunu gösterildiği şekilde düz bir yüzeye yerleştirin ve
yazdırma kartuşunu kaplayan kağıdı sökerek çıkarın.
Toner giysinize bulaşırsa, kuru bir bezle silin ve giysinizi soğuk
suyla yıkayın. Sıcak su, tonerin kumaşa sabitlenmesine neden
olur.
Yeşil yüzeye ve kartuşun OPC dramı üzerine dokunmayın. Bu
alana dokunmamak için kartuş üzerindeki kolu kullanın.
Ön kapağı açarsanız, kontrol panelinin altına dokunmamaya dikkat
edin (füzer biriminin alt kısmı). Füzer biriminin sıcaklığı yüksek
olabilir ve cildinize zarar verebilir.
Ön kapağı açtığınızda ve makinenin içinde çalıştığınızda, ilk olarak
kağıt transfer kayışını çıkartmanız önemle önerilir. Yaptığınız iş
kağıt transfer kayışını kirletebilir.
7. Yazdırma kartuşunun rengiyle renk yuvasının eşleştiğinden emin olun,
ardından yazdırma kartuşundaki kolları kavrayın. Tık sesiyle yerine
oturuncaya kadar kartuşu iterek takın.
8. Kağıt transfer kayışı üzerindeki kolu tutarak, kayışı ön kapağın içindeki
yuvalarla hizalayın.
9. Ön kapakla paralel oluncaya ve sıkıca yerine oturuncaya kadar transfer
kayışını indirin.
4. Yeni toner kartuşunu ambalajından çıkarın.
•
Yazdırma kartuşu ambalajını açmak için bıçak veya makas gibi
keskin nesneler kullanmayın. Yazdırma kartuşunun yüzeyine
zarar verebilirsiniz.
• Zarar vermemek için yazdırma kartuşunu birkaç dakikadan
daha uzun süre ışığa maruz bırakmayın. Gerekirse korumak
amacıyla bir parça kağıtla kaplayın.
5. Toneri kartuşun içerisine tamamen dağıtmak için kartuşu beş veya altı
kez hafifçe sallayın. Bu işlem kartuş başına maksimum kopya
sağlayacaktır.
10. Ön kapağı kapatın. Kapağın sıkıca kapandığından emin olun.
Ön kapağın tam olarak kapanmaması durumunda makine
çalışmayacaktır.
Sarf malzemeleri ve aksesuarlar_ 92
Kağıt transfer kayışını değiştirme
5. Yeni kağıt transfer kayışı üzerindeki kolu tutarak, kayışı ön kapağın
içindeki yuvalarla hizalayın.
Kağıt transfer kayışının ömrü dolduğunda, bunu değiştirmeniz gerekir.
• Değişim zamanının geldiğini belirten transfer kayışı ile ilgili bir mesaj
ekranda görünür.
Kağıt transfer kayışının ömrü işletim koşullarına, yazdırma aralığına,
ortam türüne ve ortam boyutuna bağlı olarak değişebilir.
1. Tutamacı kullanarak ön kapağı tamamen açın.
6. Ön kapakla paralel oluncaya ve sıkıca yerine oturuncaya kadar transfer
kayışını indirin.
•
Yeşil yüzeye, OPC drama veya yazdırma kartuşunun ön
kısmına ellerinizle veya başka bir materyalle dokunmayın. Bu
alana dokunmamak için kartuşların üzerindeki kolu kullanın.
• Kağıt transfer kayışının yüzeyini çizmemeye dikkat edin.
• Ön kapağı bir iki dakikadan fazla açık bırakırsanız, OPC dram
ışığa maruz kalabilir. Bu, OPC drama zarar verecektir. Takma
işleminin herhangi bir nedenle durdurulması gerektiğinde ön
kapağı kapatın.
2. Kağıt transfer kayışını ayırmak için yeşil ayırma koluna basın. Kağıt
transfer kayışı üzerindeki kolu tutarak, yazıcıdan çıkarın.
7. Yazdırma işlemine devam etmek için ön kapağı kapatın.
Ön kapağın tam olarak kapanmaması durumunda makine
çalışmayacaktır.
Aksesuarları takarken alınması gereken zorunlu
Tedbirler
•
3. Yeni bir kağıt transfer kayışını ambalajından çıkarın.
4. Kağıt transfer kayışını örten kağıdı çıkarın.
•
•
•
Kağıt transfer kayışı paketini açmak için bıçak veya makas gibi
keskin nesneler kullanmayın. Kağıt transfer kayışının yüzeyine
zarar verebilirsiniz.
Kağıt transfer kayışının yüzeyini çizmemeye dikkat edin.
Elektrik kablosunun prizden çekin.
Güç açıkken kontrol kartı kapağını asla çıkarmayın.
Elektrik çarpması olasılığını ortadan kaldırmak için HERHANGİ bir dahili
ya da harici aksesuarı takarken ya da çıkarırken her zaman için güç
kablosunu prizden çıkarın.
Statik elektriği boşaltın.
Kontrol kartı ve dahili aksesuarlar (ağ arayüz kartı veya bellek modülü)
statik elektriğe duyarlıdır. Dahili bir aksesuarı takmadan veya
çıkarmadan önce, topraklı güç kaynağına bağlı herhangi bir cihazın
arkasındaki metal plaka gibi bir metale dokunarak üzerinizdeki statik
elektriği boşaltın. Kurulumu tamamlamadan önce işe ara verirseniz,
statik elektriği boşaltmak için bu işlemi tekrarlayın.
Sarf malzemeleri ve aksesuarlar_ 93
•
PS yazıcı özelliklerinde ilave aksesuarların etkinleştirilmesi.
İsteğe bağlı tepsi gibi bir aksesuar takıldıktan sonra, PS sürücüsü
kullanıcıları ilave ayar yapmalıdır. PS yazıcı özelliklerine gidin ve ilave
aksesuarı etkinleştirin.
4. Bellek modülünü kenarlarından tutun ve modülü yaklaşık 30 derece
eğerek yuvaya hizalayın. Modülün girintileriyle yuvanın oluklarını
birbirine uyduğundan emin olun.
Aksesuarlar takılırken, makine içinde bulunan pilin bir servis bileşeni
olduğuna dikkat edin. Kendi kendinize değiştirmeyin.
Pil yanlış bir türle değiştirilirse patlama riski vardır. Kullanılmış pilleri
talimatlara göre bertaraf edin.
Yazıcı özelliklerinde ek aksesuarları
etkinleştirme
İlave aksesuar taktıktan sonra kullanabilmek için yazıcı sürücüsünün yazıcı
özelliklerinde seçmeniz gerekir.
1. Sürücüyü yükleyin. (Bkz. "Sürücüyü yerel olarak yükleme", sayfa 29
veya "Kablolu ağa bağlı olan makinenin sürücüsünün yüklenmesi",
sayfa 33)
2. Windows 2000 için, Ayarlar > Yazıcılar'ı seçin.
• Windows XP/2003’te, Yazıcılar ve Fakslar’ı seçin.
• Windows 2008/Vista için, Denetim Masası > Donanım ve Ses >
Yazıcılar’ı seçin.
• Windows 7 için, Denetim Masası > Donanım ve Ses > Aygıtlar ve
Yazıcılar’ı seçin.
• Windows 2008 R2 için, Denetim Masası > Donanım > Aygıtlar ve
Yazıcılar’ı seçin.
3. Windows 2000, XP, 2003, 2008 ve Vista için makinenizi çift tıklatın.
Windows 7 ve Windows Server 2008 R2 için, yazıcı simgenize sağ
tıklatın > içerik menüleri > Yazdırılana bak öğesini seçin.
4. Makinenizin sürücüsünü seçin ve Özellikler’i açmak için sağ tıklatın.
5. Yazıcı sürücüsü özelliklerinde Aygıt Seçenekleri’ni seçin.
6. Yazıcı sürücüsü özelliklerinde gerekli seçenekleri ayarlayın.
7. Tamam düğmesini tıklatın.
Bir bellek modülünü yükseltme
Makinenizde çift sıralı bellek modülü (DIMM) yuvası vardır. Ek bellek
takmak için bu bellek modülünü kullanın. (Bkz. "Mevcut aksesuarlar",
sayfa 90)
Bir bellek modülü takma
1. Makineyi kapatın ve tüm kabloları makineden çıkarın.
2. Kontrol kartı kapağını açın. Vidayı çıkarın ve ardından kapağı hafifçe
kaldırın ve kapağı sağa doğru çekin.
Yukarıda gösterilen girintiler ve oluklar gerçek bir bellek
modülündekilere ve yuvadakilerle benzemeyebilir.
5. Bellek modülünü fazla zorlamadan, bir “tık” sesi duyuncaya kadar
yuvaya sokun.
Bellek kartını sert bir şekilde bastırmayın; modül zarar görebilir.
Modül yuvaya tam olarak oturmamış gibiyse, önceki işlemi dikkatle
tekrarlayın.
6. Kontrol kartı kapağını yerine takın ve vidayla yerine oturtun.
7. Elektrik kablosunu ve makinenin kablosunu tekrar bağlayın. Makineyi
açın.
Kablosuz ağ arayüzü kartının takılması
Makine, yazıcınızın ağda kullanılmasını sağlayan bir ağ arabirimiyle
donatılmıştır. Yazıcının kablosuz ağ ortamlarında kullanılmasını sağlamak
için ayrıca kablosuz ağ arabirim kartı satın alabilirsiniz.
Sipariş bilgileri isteğe bağlı kablosuz ağ arabirim kartı için sağlanmıştır.
(Bkz. "Mevcut aksesuarlar", sayfa 90)
Kablosuz ağ arayüzü kartının takılması
1. Makineyi kapatın ve tüm kabloları makineden çıkarın.
2. Kontrol kartı kapağını açın. Vidayı çıkarın ve ardından kapağı hafifçe
kaldırın ve kapağı sağa doğru çekin.
3. Yeni bellek modülünü plastik torbasından çıkarın.
Sarf malzemeleri ve aksesuarlar_ 94
3. Tornavida gibi çubuğa benzer sağlam bir alet kullanarak yardımcı paneli
ayırın.
Sabit diskin takılması
Sabit diskin takılması bilgisayarınızdaki bilgilerin yazıcı sabit diskinin
yazdırma kuyruğuna gönderilmesini sağlar. Bu durum bilgisayarın iş yükünü
azaltır. Ayrıca, sabit diske bir işi saklama, bir işi kontrol etme ve özel
belgeler yazdırma gibi değişik yazdırma özellikleri de kullanabilirsiniz.
İsteğe bağlı sabit disk için sipariş bilgileri sunulmuştur. (Bkz. "Mevcut
aksesuarlar", sayfa 90)
Sabit diskin takılması
4. Plastik çantasından yeni bir kablosuz arabirim kartını çıkarın.
5. Kablosuz ağa arabirim kartını kılavuza yanaştırın ve karttaki konnektörü
kontrol kartındaki konnektör ile hizalayın. İyice yerine oturana dek kartı
sıkıca konnektöre doğru itin.
1 Kablosuz ağ arabirim
kartı konnektörü
2 Kablosuz ağ arabirim
kartı
3 Kablosuz ağ arabirim
kartı kılavuzu
1. Makineyi kapatın ve tüm kabloları makineden çıkarın.
2. Kontrol kartı kapağını açın. Vidayı çıkarın ve ardından kapağı hafifçe
kaldırın ve kapağı sağa doğru çekin.
3. Yeni bir sabit diski plastik torbasından çıkarın.
4. Sabit diskteki konektörü kontrol kartındaki konektörle hizalayın. Sabit
diski yerine oturana dek itin.
6. Kontrol kartı kapağını yerine takın ve vidayla yerine oturtun.
5. Yeni sabit diskinizle birlikte verilen vidaları takın.
7. Elektrik kablosunu ve makinenin kablosunu tekrar bağlayın. Makineyi
açın.
8. Kablosuz ağ ortamını ayarlayın. (Bkz. "Kablosuz ağ kurulumu",
sayfa 37)
6. Elektrik kablosunu ve makinenin kablosunu tekrar bağlayın. Makineyi
açın.
7. Sürücü özelliklerinde eklenen sabit diski etkinleştirmeniz gerekir.
(Bkz. "Yazıcı özelliklerinde ek aksesuarları etkinleştirme", sayfa 94)
Sarf malzemeleri ve aksesuarlar_ 95
İsteğe bağlı sabit disk ile yazdırma
İsteğe bağlı sabit diski taktıktan sonra, bir yazdırma işini sabit diskte
saklama veya kuyrukta bekletme, bir işi kontrol etme ve özel bir işin
yazdırılmasının yazıcı özellikleri penceresinde belirtilmesi gibi gelişmiş
özellikleri kullanabilirsiniz.
Dosyaları sabit diskte sakladıktan sonra, yazıcınızın kontrol panelini
kullanarak saklanan dosyaları kolayca yazdırabilir veya silebilirsiniz.
Bir işi saklama
Takılan sabit diskte işleri saklayabilirsiniz.
1. Yazdırmak istediğiniz belgeyi açın.
2. Dosya menüsünden Yazdır’ı seçin. Yazdır penceresi görüntülenir.
3. Yazıcı Seç öğesinden makinenizi seçin.
4. Özellikler veya Tercihler öğesini tıklatın.
5. Gelişmiş sekmesini ve İş Ayarları seçeneğini tıklatın.
6. Açılır listeden istediğiniz yazdırma modunu seçin.
(Bkz. "Yardımın kullanılması", sayfa 60)
7. Kullanıcının adını ve dosyanın adını girin.
8. Yazdır penceresi görünene dek Tamam seçeneğini tıklatın.
9. Yazdırmayı başlatmak için Tamam veya Yazdır seçeneğini tıklatın.
Saklanan bir işi yazdırma veya silme
Sabit diskte o anda saklı olan işleri yazdırabilir veya silebilirsiniz.
1. Kontrol panelinde
öğesine basın.
2. Yukarı/aşağı oklarına basarak Iş Yönetimi seçeneğini vurgulayın ve
Tamam düğmesine basın.
3. Yukarı/aşağı oklarına basarak Kayitli Iş seçeneğini vurgulayın ve
Tamam düğmesine basın.
4. Kullanmak istediğiniz kullanıcı adı ve dosya adını vurgulamak için
yukarı/aşağı oklarına ve ardından Tamam düğmesine basın.
Seçili dosya gizli bir yazdırma işi ise, belirtilen 4 haneli şifreyi
girin.
Haneleri girmek için yukarı/aşağı, haneler arasında hareket
etmek için sa/sol oklarını kullanın. Şifreyi girmeyi
tamamladığınızda Tamam düğmesine basın.
Yanlış şifre girerseniz, Geçersiz Şifre öğesi görünür. Doğru
şifreyi tekrar girin.
5. Vurgulamak istediğiniz ayar görüntülemek için yukarı/aşağı oklarına,
ardından Tamam düğmesine basın.
• Yazdir: Saklanan bir işi yazdırabilirsiniz.
• Sil: Saklanan bir işi silebilirsiniz.
6. Evet görüntülendiğinde, Tamam düğmesine basın.
Etkin iş kuyruğunun kontrolü
Seçili dosya gizli bir yazdırma işi ise, belirtilen 4 haneli şifreyi
girin.
Haneleri girmek için yukarı/aşağı, haneler arasında hareket
etmek için sa/sol oklarını kullanın. Şifreyi girmeyi
tamamladığınızda Tamam düğmesine basın.
Yanlış şifre girerseniz, Geçersiz Şifre öğesi görünür. Doğru
şifreyi tekrar girin.
5. Vurgulamak istediğiniz ayar görüntülemek için yukarı/aşağı oklarına,
ardından Tamam düğmesine basın.
• Iptal: Kuyruktan bir dosya silebilirsiniz.
• Ilerlet: Etkin iş kuyruğu içinde bekleyen bir işi seçebilir ve daha
önce yazdırılabilmesi için yazdırma sırasını değiştirebilirsiniz.
• Birak: Bir işi belirtilen bir zamanda hemen yazdırılacak şekilde
planlayabilirsiniz. Bu durumda, yazdırılmakta olan iş durdurularak
seçilen iş yazdırılacaktır. İş daha sonra yazdırılacak şekilde
planlandığında bu işlev kullanılabilir.
Birak seçeneği yalnızca bir Yazdırma çizelgesi yazdırma
işi seçtiğinizde görünür.
6. Evet görüntülendiğinde, Tamam düğmesine basın.
Form dosyası
Form yerleşimi, yazıcının sabit diskinde (HDD) herhangi bir belge
üzerinde kat kat yazdırılabilen özel bir dosya biçiminde saklanan
görüntülerdir.
Yeni form dosyaları oluşturma
1. Yeni form dosyasında kullanılacak metni veya resmi içeren bir belge
oluşturun veya açın.
2. Belgeyi bir form dosyası olarak kaydetmek için, Yazdırma Tercihleri
bölümüne erişin. (Bkz. "Yazdırma tercihleri penceresinin açılması",
sayfa 54)
3. Gelişmiş sekmesini tıklatın ve ardından Gelişmiş öğesini seçin.
4. Gelişmiş Çıktı Seçenekleri penceresinde, Yerleşim için Form
Olarak Kaydet seçeneğini kontrol edin.
5. Ara düğmesini tıklatın.
6. Dosya adı kutusuna en çok sekiz karakterli bir dosya adı yazın.
Hedef yol seçin ve Kaydet öğesini tıklatın.
7. Yazdır penceresinden çıkana kadar Tamam veya Yazdır öğesini
tıklatın.
8. Bir onay mesajı görünecektir, kaydetmek için Evet öğesini tıklatın.
Dosya yazdırılmaz. Bunun yerine bilgisayarınızın sabit disk
sürücüsünde saklanır.
Hayır’yu seçerseniz makine formunuzu kaydetmeden yazdırır.
Yazdırılmayı bekleyen tüm yazdırma işleri yazıcıya gönderdiğiniz sırayla
etkin iş kuyruğu seçeneğinde listelenir. Yazdırmadan önce bir işi
kuyruktan silebilir veya daha sonra yazdırılacak şekilde bir işi
ayarlayabilirsiniz.
1. Kontrol panelinde
4. Kullanmak istediğiniz kullanıcı adı ve dosya adını vurgulamak için
yukarı/aşağı oklarına ve ardından Tamam düğmesine basın.
9. Bir onay mesajı görünecektir, kaydetmek için Evet öğesini tıklatın.
Form dosyasının boyutları form dosyasıyla birlikte yazdırdığınız
belgeninkiyle aynı olmalıdır.
öğesine basın.
2. Yukarı/aşağı oklarına basarak Iş Yönetimi seçeneğini vurgulayın ve
Tamam düğmesine basın.
3. Yukarı/aşağı oklarına basarak Aktif Iş seçeneğini vurgulayın ve
Tamam düğmesine basın.
Sarf malzemeleri ve aksesuarlar_ 96
Dosya Ilkesi
Sabit disk vasıtasıyla işe devam etmeden önce dosya adı oluşturma
ilkesini seçebilirsiniz. Yeni bir dosya adı girdiğinizde sabit diskte zaten
aynı ad mevcutsa, bu adı değiştirebilir veya üzerine yazabilirsiniz.
1. Kontrol panelinde
öğesine basın.
2. Yukarı/aşağı oklarına basarak Iş Yönetimi seçeneğini vurgulayın ve
Tamam düğmesine basın.
3. Yukarı/aşağı oklarına basarak Dosya Ilkesi seçeneğini vurgulayın
ve Tamam düğmesine basın.
4. Vurgulamak istediğiniz ayar görüntülemek için yukarı/aşağı oklarına,
ardından Tamam düğmesine basın.
• Yeniden Adlandir: Yeni bir dosya adı girdiğinizde sabit disk
belleğinde zaten aynı ad mevcutsa, dosya otomatik olarak
programlanmış farklı bir ad altında kaydedilir.
• Üzerine Yaz: Makineyi yeni iş bilgilerini kaydettikçe önceki iş
bilgilerini silmek için ayarlayabilirsiniz.
5. Tamam düğmesine basın.
Geriye kalan görüntü verilerinin silinmesi
ImageOverwrite, izinsiz erişim ve gizli ya da özel belgelerin
kopyalanması gibi sorunlardan endişelenen müşterileri için geliştirilmiş
bir güvenlik önlemidir.
1. Kontrol panelinde
öğesine basın.
2. Yukarı/aşağı oklarına basarak Iş Yönetimi seçeneğini vurgulayın ve
Tamam düğmesine basın.
3. Yukarı/aşağı oklarına basarak GörntüÜzr.Yazma seçeneğini
vurgulayın ve Tamam düğmesine basın.
4. Vurgulamak istediğiniz ayar görüntülemek için yukarı/aşağı oklarına,
ardından Tamam düğmesine basın.
• Otomatik: Makinenizde kalan tüm görüntü verileri her iş
bitiminde hemen silinecektir.
• Elle: Bu seçenek, sistem yöneticisinin seçeneği etkinleştirdikten
sonra HDD'de kalan tüm gerçek görüntü verilerini silmesi
amacıyla istek üzerine uygulanan bir hizmet sağlar. Tüm mevcut
işler durumlarına bakılmaksızın silinir ve üzerine yazma
süresince hiçbir iş için komut verilemez.
5. Yukarı/aşağı oklarına basarakOtomatik için Açık veya Kapalı
seçeneğine geçin.
Yukarı/aşağı oklarına basarak Elle için Etkinleştir veya Devre Dışı
Bırak seçeneğine geçin.
Elle için etkin modunu seçtiyseniz, makine üzerine yazma
özelliğinin şimdi başlatılıp başlatılmadığını onaylar. Evet veya
Yok öğesini seçmek için yukarı/aşağı oklarına basın. Evet’i
seçerseniz, Elle üzerine yazma işlemi Evet’i seçer seçmez
başlatılır. Yok’yu seçerseniz bu özellik devre dışı kalır.
6. Tamam düğmesine basın.
Sarf malzemeleri ve aksesuarlar_ 97
Teknik özellikler
Bu bölümde makinenin çeşitli özellikleri hakkında bilgi verilmektedir.
Bu bölümün içeriği:
•
•
Genel teknik özellikler
Yazdırma ortamı özellikleri
Genel teknik özellikler
Aşağıda belirtilen özellik değerleri, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Olası bilgi değişiklikleri için www.samsung.com/printer adresine bakın.
Ögeler
Boyut
Ağırlık
Gürültü Düzeyi
a
Sıcaklık
Nem
Şebeke gerilimi
b
Güç tüketimi
Kablosuz
c
Açıklama
Genişlik x Uzunluk x Yükseklik
446 x 481 x 464 mm
(17,6 x 18,9 x 18,3 inç) isteğe bağlı tepsi hariç
Sarf malzemeli makine
30,4 Kg (67,02 lbs)
Hazır modu
35 dB (A)
Yazdırma modu
54 dB (A)
İşlem
10 – 32,5 °C
Depolama (ambalajlı)
-20 - 40 °C
İşlem
%20 – 80 Bağıl Nem
Depolama (ambalajlı)
%0 – 95 Bağıl Nem
110 volt’luk modeller
AC 110 - 127 V
220 volt’luk modeller
AC 220 - 240 V
Ortalama çalışma modu
750 W-saatten az
Hazır modu
60 W-saatten az
Güç tasarrufu modu
8 W-saatten az
Kapanma modu
1 W-saatten az
Modül
ML-NWA65L
a. Ses Basıncı Seviyesi, ISO 7779. Test edilen konfigürasyon: temel makine kurulumu, A4 kağıt, tek yönlü yazdırma.
b. Makinenizin doğru voltaj (V), frekans (hertz) ve akım (A) bilgisi için makinedeki güç derecesi etiketine bakın.
c. İsteğe bağlı aygıt
Teknik özellikler_ 98
Yazdırma ortamı özellikleri
Tip
Boyut
yazdırma ortamı ağırlığıa/Kapasiteb
Ölçüler
tepsi1/ isteğe bağlı tepsiler
Düz kağıt
Mektup
216 x 279 mm
Legal
216 x 356 mm
US Folio
216 x 330 mm
A4
210 x 297 mm
Oficio
216 x 343 mm
JIS B5
182 x 257 mm
ISO B5
176 x 250 mm
Executive
184 x 267 mm
A5
148 x 210 mm
Statement
140 x 216 mm
A6
105 x 148 mm
Monarch Zarf
98 x 191 mm
No.10 Zarf
105 x 241 mm
DL Zarf
110 x 220 mm
Zarf C5
162 x 229 mm
Zarf C6
114 x 162 mm
Zarf No. 9
98 x 225 mm
Zarf boyutu 6 3/4
92 x 165 mm
İnce kağıt
Düz kağıt bölümüne
bakın
Kalın kağıt
Zarf
66 - 90 g/m2
•
500 sayfa 80 g/m
66 - 90 g/m2
2
66 - 90 g/m2
•
250 sayfa 80 g/m
Çok amaçlı tepsi
•
100 sayfa 80 g/m2
66 - 90 g/m2
2
•
50 sayfa 80 g/m2
Tepsi1 / isteğe bağlı tepsilerde
bulunmaz.
Tepsi1 / isteğe bağlı tepsilerde
bulunmaz.
75 - 90 g/m2
• 10 sayfa
Düz kağıt bölümüne bakın
60 – 65 g/m2
• 500 sayfa
60 – 65 g/m2
• 100 sayfa
Düz kağıt bölümüne
bakın
Düz kağıt bölümüne bakın
91 – 105 g/m2
• 350 sayfa
91 – 105 g/m2
• 40 sayfa
Daha kalın kağıt
Düz kağıt bölümüne
bakın
Düz kağıt bölümüne bakın
106 – 120 g/m2
• 350 sayfa
106 – 120 g/m2
• 40 sayfa
Ekstra Kalın
Düz kağıt bölümüne
bakın
Düz kağıt bölümüne bakın
121 – 163 g/m2
• 100 sayfa
121 – 163 g/m2
• 10 sayfa
Asetat
Düz kağıt bölümüne
bakın
Düz kağıt bölümüne bakın
Tepsi1 / isteğe bağlı tepsilerde
bulunmaz.
138 – 146 g/m2
• 10 sayfa
Etiketlerc
Düz kağıt bölümüne
bakın
Düz kağıt bölümüne bakın
120 - 150 g/m2
• 10 sayfa
Kart stoğu
A6
105 x 148 mm (3 x 5 inç)
171 – 220 g/m2
• 1 sayfa
Minimum boyut (özel)
76 x 127 mm
Maksimum boyut (özel)
216 x 356 mm
60 – 163 g/m2
a. Ortam ağırlığı 163 g/m2’nin üzerindeyse, kağıdı çok amaçlı tepsiye tek tek yerleştirin.
b. Maksimum kapasite, ortam ağırlığına, kalınlığına ve çevresel koşullara bağlı olarak değişebilir.
c. Yumuşaklık: 100−250 (sheffield).
Teknik özellikler_ 99
Contact SAMSUNG worldwide
If you have any comments or questions regarding Samsung products, contact the Samsung customer care center.
Country/Region
Customer Care Center
Web Site
ALBANIA
42 27 5755
ARGENTINE
0800-333-3733
ARMENIA
0-800-05-555
AUSTRALIA
1300 362 603
www.samsung.com
AUSTRIA
0810-SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)
www.samsung.com
AZERBAIJAN
088-55-55-555
BAHRAIN
8000-4726
BELARUS
810-800-500-55-500
BELGIUM
02-201-24-18
BOSNIA
05 133 1999
BRAZIL
0800-124-421
4004-0000
www.samsung.com
BULGARIA
07001 33 11
www.samsung.com
CANADA
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
CHILE
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
CHINA
400-810-5858
www.samsung.com
COLOMBIA
01-8000112112
www.samsung.com
COSTA RICA
0-800-507-7267
www.samsung.com
CROATIA
062 SAMSUNG (062 726 7864)
www.samsung.com
CZECH REPUBLIC
800-SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
DENMARK
70 70 19 70
www.samsung.com
DOMINICA
1-800-751-2676
www.samsung.com
ECUADOR
1-800-10-7267
www.samsung.com
EGYPT
0800-726786
www.samsung.com
EIRE
0818 717100
www.samsung.com
EL SALVADOR
800-6225
www.samsung.com
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com
GERMANY
01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/min)
www.samsung.com
GEORGIA
8-800-555-555
Contact SAMSUNG worldwide_ 100
Country/Region
Customer Care Center
Web Site
GREECE
IT and Mobile : 80111-SAMSUNG (80111 7267864) from land line, local
charge/ from mobile, 210 6897691 Cameras, Camcorders, Televisions
and Household AppliancesFrom mobile and fixed 2106293100
www.samsung.com
GUATEMALA
1-800-299-0013
www.samsung.com
HONDURAS
800-27919267
www.samsung.com
HONG KONG
(852) 3698-4698
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/hk_en/
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
INDIA
3030 8282
1800 3000 8282
www.samsung.com
INDONESIA
0800-112-8888
021-5699-7777
www.samsung.com
IRAN
021-8255
www.samsung.com
ITALY
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
JAMAICA
1-800-234-7267
www.samsung.com
JAPAN
0120-327-527
www.samsung.com
JORDAN
800-22273
www.samsung.com
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500 (GSM:7799)
www.samsung.com
KOSOVO
+381 0113216899
KUWAIT
183-2255
www.samsung.com
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
www.samsung.com
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com
MALAYSIA
1800-88-9999
www.samsung.com
MACEDONIA
023 207 777
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864)
MOLDOVA
00-800-500-55-500
MONTENEGRO
020 405 888
MOROCCO
080 100 2255
www.samsung.com
NIGERIA
080-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/min)
www.samsung.com
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
www.samsung.com
NICARAGUA
00-1800-5077267
www.samsung.com
NORWAY
815-56 480
www.samsung.com
OMAN
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
PANAMA
800-7267
www.samsung.com
PERU
0-800-777-08
www.samsung.com
Contact SAMSUNG worldwide_ 101
www.samsung.com
Country/Region
Customer Care Center
Web Site
PHILIPPINES
1800-10-SAMSUNG (726-7864)
1-800-3-SAMSUNG (726-7864)
1-800-8-SAMSUNG (726-7864)
02-5805777
www.samsung.com
POLAND
0 801 1SAMSUNG (172678)
022-607-93-33
www.samsung.com
PORTUGAL
80820-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
PUERTO RICO
1-800-682-3180
www.samsung.com
RUMANIA
08010 SAMSUNG (08010 726 7864) only from landline, local network
Romtelecom - local tariff /021 206 01 10 for landline and mobile, normal
tariff.
www.samsung.com
RUSSIA
8-800-555-55-55
www.samsung.com
SAUDI ARABIA
9200-21230
www.samsung.com
SERBIA
0700 SAMSUNG (0700 726 7864)
www.samsung.com
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
SOUTH AFRICA
0860 SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
SPAIN
902-1-SAMSUNG(902 172 678)
www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
www.samsung.com
SWITZERLAND
0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/ch_fr/
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com
TAIWAN
0800-329-999
www.samsung.com
THAILAND
1800-29-3232
02-689-3232
www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
TURKEY
444 77 11
www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
U.K
0330 SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
UKRAINE
0-800-502-000
www.samsung.ua
www.samsung.com/ua_ru
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com
VENEZUELA
0-800-100-5303
www.samsung.com
VIETNAM
1 800 588 889
www.samsung.com
Contact SAMSUNG worldwide_ 102
Sözlük
bilgisayarlarının herhangi gelişmiş bir işletim sistemini yüklemeden önce
bir IP adresini elde etmelerini olanaklı kılar.
Aşağıdaki sözlük, yazdırmayla ilgili yaygın olarak kullanılan ve bu
Kullanıcı Kılavuzunda söz edilen terminolojileri anlayarak ürünü
tanımanıza yardımcı olur.
CCD
802.11
802.11, IEEE LAN/MAN Standartlar Komitesi (IEEE 802) tarafından
geliştirilen ve kablosuz yerel alan ağı (WLAN) iletişimine yönelik bir dizi
standarttır.
Yükten Bağlaşık Aygıt (CCD), tarama işlemini gerçekleştiren bir
donanımdır. CCD Kilitleme mekanizması ayrıca makineyi hareket
ettirdiğinde herhangi bir hasarı önlemek için CCD modülünü tutmak için
kullanılır.
802.11b/g/n
Harmanlama
802.11b/g/n aynı donanımı paylaşabilir ve 2,4 GHz bandını kullanır.
802.11b 11 Mbps’ye kadar bant genişliğini, 801.11n ise 150 Mbps’ye
kadar bant genişliğini destekler. 802.11b/g aygıtları zaman zaman
mikrodalga fırınlarından, kablosuz telefonlardan ve Bluetooth
cihazlarından kaynaklanan parazitlerden olumsuz etkilenebilir.
Harmanlama, çoklu bir kopyalama işini setler halinde yazdırma işlemidir.
Harmanlama seçildiğinde, cihaz ilave kopyalar yazdırmadan önce tam
bir seti yazdırır.
Denetim Masası
Erişim noktası
Kontrol paneli, kontrol ve izleme öğelerinin görüntülendiği düz, tipik
olarak dikey bir alandır. Genellikle makinenin ön bölümünde bulunur.
Bir Erişim Noktası veya Kablosuz Erişim noktası (AP veya WAP),
kablosuz iletişim aygıtlarını kablosuz yerel alan ağlar (WLAN) üzerinde
birbirine bağlayan bir aygıttır ve WLAN radyo sinyalleri bakımından
merkezi verici ve alıcı görevini görür.
Kaplama
OBB
Otomatik Belge Besleyici (ADF) makinenin birkaç kağıdı bir kerede
tarayabilmesi için orijinal sayfaları otomatik olarak besleyen bir tarama
ünitesidir.
Bu, yazdırmadaki toner kullanımı ölçüsü için kullanılan bir terimdir.
Örneğin, %5 kaplama oranı, A4 boyutunda bir kağıdın üzerinde yaklaşık
%5 oranında görüntü veya metin olduğu anlamına gelir. Kağıdın veya
orijinal belgenin üzerinde karmaşık görüntüler veya çok sayıda metin
varsa, kaplama oranı daha yüksek, toner kullanımı da kaplama oranı
kadar olur.
CSV
AppleTalk
AppleTalk Apple, Inc tarafından bilgisayar ağları için geliştirilen Apple’a
ait bir protokoldür grubudur. Orijinal Macintosh’a (1984) dahil edilmişti ve
şimdi Apple bu protokolü bırakarak TCP/IP’ye geçmektedir.
Virgülle Ayrılmış Değerler (CSV). Bir dosya biçimi olan CSV, ayrı
uygulamalar arasında veri alışverişi için kullanılır. Microsoft Excel’de
kullanıldığı haliyle bu dosya biçimi, Microsoft olmayan platformlarda bile
sektörde kabul edilen bir standart haline gelmiştir.
BIT Derinliği
DADF
Bit eşlemli görüntüde tek bir pikselin rengini temsil etmek için kullanılan
bit sayısını tanımlayan bir bilgisayar grafiği terimi. Daha yüksek renk
derinlikleri daha fazla belirgin renk sunar. Bit sayısı arttıkça olası renk
sayısı bir renk haritası için mümkün olamayacak kadar büyük olur. 1-bit
rengine, genellikle tek renk veya siyah beyaz denir.
Çift Taraflı Otomatik Belge Besleyici (DADF), makinenin kağıdın iki
tarafını tarayabilmesi için orijinal bir sayfayı otomatik olarak besleyip
tersini çeviren bir tarama ünitesidir.
Varsayılan
BMP
Yazıcı kutusundan çıkarıldığında geçerli olan sıfırlanmış veya
başlatılmış değer veya ayar.
Microsoft Windows grafik alt sistemi (GDI) tarafından kullanılan ve bu
platformda yaygın olarak basit bir dosya formatı olarak kullanılan bit
eşlemli bir grafik biçimi.
DHCP
BOOTP
Önyükleme Protokolü. IP adresini otomatik olarak elde etmek için ağ
istemcisi tarafından kullanılan bir ağ protokolü. Bu işlem genellikle,
bunların üzerinde çalışan bilgisayarlar veya işletim sistemlerinin
bootstrap prosesinde yapılır. BOOTP sunucuları adres havuzundan her
istemciye IP adresini atarlar. BOOTP, “disksiz iş istasyonu”
Sözlük_ 103
Dinamik bir Ana Bilgisayar Konfigürasyon Protokolü (DHCP),
istemci-sunucu ağ protokolüdür. Bir DHCP sunucusu, DHCP istemci ana
bilgisayar talebine özel yapılandırma parametrelerini sağlar ve bunlar
genel olarak bir IP ağına katılmak için istemci ana bilgisayar tarafından
istenen bilgilerdir. DHCP ayrıca istemci ana bilgisayara IP ?adresleri
atamak için de bir mekanizma sağlar.
DIMM
Emülasyon
Çift Sıralı Bellek Modülü (DIMM), belleği tutan küçük bir devre kartı.
DIMM, yazdırma verileri, alınan faks verileri gibi tüm verileri makine
içinde saklar.
Emülasyon, bir makinenin başka bir makineyle aynı sonuçları elde
etmesi tekniğidir.
Bir emülatör, bir sistemin işlevlerini bir başka sistemle çoğaltır ve
böylece ikinci sistem birinci sistem gibi davranır. Emülasyon, harici
davranışın tam olarak çoğaltılmasına odaklanır ve bu nedenle çoğu kez
dahili durumu dikkate alınarak bir sistemin soyut modelinin simüle
edilmesiyle ilgilenen simülasyondan farklıdır.
DLNA
Dijital Yaşayan Ağ Birliği (DLNA) ev ağındaki aygıtların ağ üzerinden
birbirleriyle bilgi paylaşabilmelerini sağlayan bir standarttır.
Ethernet
DMPr
DNS
Ethernet, yerel alan ağları (LAN) için çerçeve tabanlı bir bilgisayar ağ
teknolojisidir. Fiziksel katman için kablo ve sinyal bağlantısı sağlar ve
OSI modelin ortam erişim kontrolü (MAC)/veri bağlantı katmanı için de
çerçeve formatlarını ve protokollerini sağlar. Ethernet çoğunlukla IEEE
802.3 standardına uymaktadır. 1990’lı yıllardan bugüne en yaygın
şekilde kullanılan LAN teknolojisi haline gelmiştir.
Alan Adı Sunucusu (DNS), İnternet gibi ağlara dağıtılan veritabanındaki
alan adları ile ilişkilendirilmiş bilgileri saklayan bir sistemdir.
EtherTalk
Dijital Medya Yazıcı (DMPr) DLNA ev ağında yazdırmaya olanak
sağlayan bir cihazdır. DMPr bir sayfa yazdırırken Genişletilebilir Köprü
Metin İşaretleme Dili (XHTML) şablonu ile görüntüleri birleştirir.
Nokta Vuruşlu Yazıcı
Nokta vuruşlu bir yazıcı, sayfa üzerinde ileri geri çalışan bir baskı kafalı
bilgisayar yazıcısı türüdür ve bir daktiloya benzer biçimde mürekkepli bir
bez şeride vurarak darbeyle yazar.
DPI
İnç Başına Nokta (DPI) tarama ve yazdırma için kullanılan bir çözünürlük
ölçümüdür. Genelde daha yüksek DPI, daha yüksek çözünürlük,
görüntüde daha fazla görünür ayrıntı ve daha büyük dosya boyutu ile
sonuçlanır.
DRPD
Ayırt Edici Zil Düzeni Algılama. Ayırt Edici Zil, kullanıcının birden fazla
telefon numarasını tek bir telefon hattından yanıtlamasını sağlayan bir
telefon firması servisidir.
Apple Computer tarafından bilgisayar ağları için geliştirilen protokoldür
grubudur. Orijinal Macintosh’a (1984) dahil edilmişti ve şimdi Apple bu
protokolü bırakarak TCP/IP’ye geçmektedir.
FDI
Yazıcının içine takılmış Yabancı Arabirim Cihazı (FDI), jetonlu bir cihaz
veya kart okuyucu gibi harici diğer cihazlara izin verir. Bu cihazlar
yazıcınızın ödemeli yazdırma için kullanılmasını sağlar.
FTP
Dosya Aktarma Protokolü (FTP), TCP/IP protokolünü destekleyen
herhangi bir ağ üzerinde dosya alışverişi için yaygın olarak kullanılan bir
protokoldür (örneğin İnternet veya bir intranet).
Füzer Ünitesi
Çift taraflı
Makinenin kağıdın her iki tarafında baskı (veya tarama) yapabilmesi için
kağıdı otomatik olarak çevirecek bir mekanizma. Dupleks Ünitesine
sahip bir yazıcı tek bir yazdırma hareketinde kağıdın her iki tarafında
yazdırabilir.
Görev Döngüsü
Görev döngüsü, yazıcı performansını etkilemeyen bir aylık sayfa
sayısıdır. Yazıcıların genellikle yıllık sayfa sayısı gibi kullanım ömrü
sınırlaması vardır. Kullanım ömrü, genellikle garanti süresi içinde olan
ortalama çıktı kapasitesi anlamına gelir. Örneğin, 20 çalışma günü
düşünülerek görev döngüsü ayda 48.000 sayfa ise, yazıcı günde 2.400
sayfa ile sınırlıdır.
Toneri yazdırma ortamına kaynaştıran lazer yazıcı parçası. Bir ısı
silindiri ve bir de basınç silindirinden oluşur. Toner kağıda aktarıldıktan
sonra, tonerin kağıtta kalıcı olmasını sağlamak için füzer ünitesi ısı ve
basınç uygular; kağıt lazer yazıcıdan çıktığında bu nedenle sıcaktır.
Ağ Geçidi
Bilgisayarlar arasındaki veya bir bilgisayar ağı ile bir telefon hattı
arasındaki bağlantı. Başka bir bilgisayara veya ağa erişimi sağlayan
yine bir bilgisayar veya ağ olduğundan, bu sistem çok popülerdir.
Gri tonlama
Renkli görüntüler gri tonlamaya dönüştürüldüğünde görüntünün açık ve
koyu bölümlerini gösteren gri gölgelerdir; renkler çeşitli gri gölgelerle
gösterilir.
Yarı tonlama
ECM
Hata Düzeltme Modu (ECM) Sınıf 1 faks makinelerine veya faks
modemlerine entegre edilmiş isteğe bağlı bir iletim modudur. Faks iletimi
sürecinde bazen telefon hattı gürültüsünün neden olduğu hataları
otomatik olarak saptayıp düzeltir.
Sözlük_ 104
Nokta sayısını değiştirerek gri tonlamayı taklit eden bir görüntü türü.
Koyu renkli alanlar çok sayıda noktadan, açık renkli alanlar ise az sayıda
noktadan oluşur.
HDD
ITU-T
Genellikle sabit sürücü veya sabit disk olarak da adlandırılan Sabit Disk
Sürücüsü (HDD), manyetik yüzeylere sahip hızla dönen plaklar üzerinde
dijital olarak şifrelenmiş veriler saklayan sabit bir saklama cihazıdır.
Uluslararası Telekomünikasyon Birliği, uluslararası radyo ve
telekomünikasyonu standartlaştırıp düzenlemek için kurulmuş
uluslararası bir organizasyondur. Ana görevleri arasında
standardizasyon, radyo spektrumunun tahsis edilmesi ve uluslararası
telefon görüşmelerine izin vermek üzere farklı ülkeler arasında karşılıklı
bağlantı anlaşmaları düzenlemek bulunur. ITU-T’den A-T
telekomünikasyona işaret eder.
IEEE
Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (IEEE), elektrikle ilişkili
teknoloji gelişimi için uluslararası, kâr amacı gütmeyen, profesyonel bir
organizasyondur.
IEEE 1284
1284 paralel bağlantı noktası standardı Elektrik ve Elektronik
Mühendisleri Enstitüsü (IEEE) tarafından geliştirilmiştir. “1284-B” terimi,
çevre aygıtına (örneğin bir yazıcı) bağlanan bir paralel kablonun
ucundaki özel bir konektör tipi için kullanılır.
İntranet
Bir organizasyonun bilgilerinin bir kısmını ve çalışanları ile yaptığı
işlemleri güvenli şekilde paylaşmak için İnternet Protokollerini, ağa
bağlanabilirliği ve varsa ortak iletişim sistemini kullanan özel bir ağ.
Bazen bu ifade en görünür servis olan dahili web sitesi için de kullanılır.
IP adresi
İnternet Protokolü Adresi (IP), çok sayıda aygıtın İnternet Protokolü
standardını kullanarak bir ağ üzerinden birbirlerini tanımak ve iletişim
kurmak için kullandıkları bir rakamdır.
ITU-T tablo No 1
ITU-T tarafından belge faks iletimleri için oluşturulan standart test
tablosu.
JBIG
Birleşik İki Düzeyli Görüntü Uzmanları Grubu (JBIG), ikili görüntülerin,
özellikle faksların (ama aynı zamanda diğer görüntülerde de
kullanılabilir) sıkıştırılması için tasarlanan, doğruluk veya kalite kaybı
olmayan bir görüntü sıkıştırma standardıdır.
JPEG
Birleşik Fotoğraf Uzmanları Grubu (JPEG), fotoğraf görüntülerinin
kayıplı sıkıştırması için en yaygın kullanılan standart yöntemdir. İnternet
üzerinde fotoğraf saklama ve iletmek için kullanılan biçimdir.
LDAP
Hafif Dizin Erişim Protokolü (LDAP), TCP/IP üzerinde çalışan dizin
hizmetlerinin sorgulanması ve değiştirilmesi için bir ağ protokolüdür.
IPM
Dakikadaki resim sayısı (IPM) bir yazıcının hızını ölçmenin bir yoludur.
IPM sayısı, bir yazıcının bir dakika içinde tamamlayabileceği tek taraflı
sayfaların sayısına işaret eder.
LED
IPP
MAC adresi
İnternet Yazdırma Protokolü (IPP) yazdırma işlerini, ortam boyutunu,
çözünürlüğü ve diğer özellikleri yazdırmak ve yönetmek için bir standart
protokolü tanımlar. IPP, yerel olarak veya İnternet üzerinden yüzlerce
bilgisayar kullanılabilir ve ayrıca erişim kontrolü, kimlik doğrulama ve
şifrelemeyi destekleyerek bunları eskilere göre daha yetenekli ve güvenli
bir yazdırma çözümü kılar.
Ortam Erişim Kontrolü (MAC) adresi, bir ağ adaptörüyle ilişkilendirilmiş
eşsiz bir tanımlayıcıdır. MAC adresi, genellikle çiftler halinde gruplanan
12 heksadesimal karakter olarak yazılan eşsiz bir 48-bit tanımlayıcıdır
(örn., 00-00-0c-34-11-4e). Bu adres, genellikle üreticisi tarafından bir Ağ
Arabirim Kartına (NIC) şifrelenir ve büyük ağlarda makinelerin
konumunu belirlemeye çalışan yönlendiriciler için yardım olarak
kullanılır.
Işık Yayma Diyotu (LED), makinenin durumunu gösteren yarı iletken bir
aygıttır.
IPX/SPX
IPX/SPX, Internet Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange
anlamına gelmektedir. Novell NetWare işletim sistemleri tarafından
kullanılan bir ağ protokolüdür. IPX ve SPX, TCP/IP’ye benzeyen
bağlantı hizmetleri verir ve IPX protokolünün IP’ye benzer özellikleri ve
SPX’in de TCP’ye benzer özellikleri vardır. IPX/SPX, esas olarak yerel
alan ağları (LAN) için tasarlanmıştır ve bu amaca yönelik çok etkin bir
protokoldür (genellikle performansı bir LAN üzerindeki TCP/IP’yi aşar).
ISO
Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO), uluslararası standartlar
topluluklarından katılan temsilcilerden oluşan uluslararası bir standart
getirme teşkilatıdır. Dünya çapında endüstriyel ve ticari standartlar
üretir.
Sözlük_ 105
MFP
Çok İşlevli Çevre Birimi (MFP), tek bir gövde içinde aşağıdaki işlevleri
içeren bir ofis makinesidir ve böylece bir yazıcı, fotokopi makinesi, faks
makinesi, tarayıcı vs. içerir.
MH
Değiştirilmiş Huffman (MH) görüntüyü aktarmak için faks makineleri
arasında iletilmesi gereken veri miktarını azaltmaya yarayan ve ITU-T
T.4 tarafından önerilen bir sıkıştırma yöntemidir. MH, beyaz alanları
etkin biçimde sıkıştırmak için optimize edilmiş, kod çizelgesine dayalı bir
çalışma uzunluğu kodlama (RTE) düzenidir. Çoğu fakslar çoğunlukla
beyaz alandan oluştuğundan böylece çoğu faksın iletim süresini en aza
indirir.
MMR
PDF
Değiştirilmiş Değiştirilmiş READ (MMR) ITU-T T.6 tarafından önerilen bir
sıkıştırma yöntemidir.
Taşınabilir Doküman Biçimi (PDF), iki boyutlu belgeleri aygıttan ve
çözünürlükten bağımsız bir biçimde göstermek üzere Adobe Systems
tarafından geliştirilmiş tescilli bir dosya biçimidir.
Modem
PostScript
Dijital bilgiyi şifrelemek için taşıyıcı sinyalini modüle eden ve iletilen
bilginin şifresini açmak için bu tür taşıyıcı sinyali demodüle eden bir
cihaz.
PostScript (PS), öncelikle elektronik ve masaüstü yayıncılık alanlarında
kullanılan bir sayfa tanımlama ve programlama dilidir - bir görüntü
üretmek için bir yorumlayıcıda çalıştırılır.
MR
Yazıcı sürücüsü
Değiştirilmiş Okuma (MR) ITU-T T.4 tarafından önerilen bir sıkıştırma
yöntemidir. MR taranan ilk satırı MH yöntemini kullanarak şifreler.
Sonraki satır birinciyle karşılaştırılır, aradaki farklar belirlenir ve sonra
farklar şifrelenip iletilir.
Bilgisayardan yazıcıya komut göndermek ve veri aktarmak için
kullanılan bir program.
Yazdırma Ortamı
NetWare
Novell, Inc tarafından geliştirilen bir ağ işletim sistemi. Başlangıçta bir
bilgisayarda çeşitli hizmetleri çalıştırmak için birlikte çalışan çoklu görev
kullanırdı ve ağ protokolleri arketip Xerox XNS yığınına dayandırılmıştı.
Bugün NetWare, hem TCP/IP hem de IPX/SPX destekler.
OPC
Organik Fotoğraf İletkeni (OPC) lazer yazıcının yaydığı lazer ışınını
kullanarak yazdırma için sanal bir görüntü oluşturan, genellikle yeşil
veya kızıl renkte ve silindir biçiminde olan bir mekanizmadır.
Silindir içeren görüntüleme ünitesinin silindir yüzeyi yazıcının
kullanımıyla birlikte zamanla aşınır. Kartuş geliştirme fırçası, temizleme
mekanizması ve kağıtla temastan dolayı aşınan bu ünitenin uygun
şekilde değiştirilmesi gerekir.
Yazıcıda, tarayıcıda, faks aygıtında veya fotokopi makinesinde
kullanılabilen kağıt, zarf, etiket ve asetat gibi ortamlardır.
PPM
Dakikada Sayfa Sayısı (PPM), bir yazıcının ne kadar hızlı çalıştığını,
yani bir yazıcının bir dakikada üretebileceği sayfa sayısını belirlemek
için kullanılan bir ölçüm yöntemidir.
PRN dosyası
Yazılımın, standart giriş/çıkış sistem aramalarını kullanarak aygıt
sürücüsüyle etkileşime girmesine olanak tanıyan, ve bu şekilde birçok
görevi basitleştiren bir aygıt sürücüsü arabirimidir.
Protokol
Orijinal belgeler
Başkalarını üretmek için kopyalanan, çoğaltılan veya tercüme edilen,
ancak kendisinin başka bir şeyden kopyalanmadığı veya türetilmediği bir
şeyin ilk örneği, örneğin bir belge, fotoğraf veya metin.
İki bilgi işlem uç noktası arasında bağlantıyı, iletişimi ve veri transferini
kontrol eden veya sağlayan bir kural veya standart.
PS
PostScript kısmına bakın.
OSI
Açık Sistem Ara Bağlantısı (OSI), Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO)
tarafından iletişim için geliştirilen bir modeldir. OSI, gerekli karmaşık
işlev grubunu yönetilebilir, kendi kendine yeterli, işlevsel katmanlara
bölen ağ tasarımına standart, modüler bir yaklaşım sunar. Katmanlar
yukarıdan aşağıya doğru şunlardır:? Uygulama, Sunum, Oturum,
Taşıma, Ağ, Veri Bağlantısı ve Fiziksel.
PSTN
Genel Anahtarlı Telefon Şebekesi (PSTN), sanayi tesislerinde genellikle
santral üzerinden yönlendirilen dünyanın genel anahtarlı telefon
şebekesi ağıdır.
RADIUS
PABX
Özel otomatik hat santrali (PABX), özel bir kurum içinde otomatik telefon
santrali sistemidir.
PCL
Yazıcı Kumanda Dili (PCL), HP tarafından bir yazıcı protokolü olarak
geliştirilen ve bir endüstri standardı haline gelen bir Sayfa Açıklama
Dilidir (PDL). Başlangıçta ilk mürekkep püskürtmeli yazıcılar için
geliştirilen PCL, termal, nokta vuruşlu ve lazer yazıcıları için çeşitli
seviyelerde piyasaya sunulmuştur.
İçeri Arayan Kullanıcının Kimliğini Doğrulama Hizmeti (RADIUS) uzak
kullanıcı kimlik doğrulaması ve hesap yönetimi için kullanılan bir
protokoldür. RADIUS, ağ erişimini yönetmek için bir AAA
(authentication, authorization, accounting - doğrulama, yetkilendirme ve
hesap tutma) kavramı kullanarak kullanıcı adları ve şifreler gibi
doğrulama verilerinin merkezi olarak yönetilmesini sağlar.
Çözünürlük
Bir görüntünün, İnç Başına Nokta Sayısıyla ölçülen (dpi) netliği. Dpi ne
kadar yüksek olursa, çözünürlük o kadar iyi olur.
Sözlük_ 106
SMB
UNC Yolu
Sunucu Mesajı Bloğu (SMB), bir ağ üzerindeki nodlar arasında dosyalar,
yazıcılar, seri bağlantı noktaları ve çeşitli iletişimleri paylaşmak için
uygulanan bir ağ protokolüdür. Ayrıca kimlik doğrulaması yapılan bir
süreçler arası iletişim mekanizması da sağlar.
Tekdüzen Adlandırma Kuralı (UNC), Windows NT ve diğer Microsoft
ürünlerinde ağ paylaşımlarına erişmenin standart bir yöntemidir. UNC
yolunun biçimi şudur: \\<sunucuadı>\<paylaşımadı>\<İlave dizin>
URL
SMTP
Tekdüzen Kaynak Konum Belirleyicisi (URL) İnternet’teki belge ve
kaynakların global adresidir. Adresin ilk bölümü kullanılacak protokolü,
ikinci bölümüyse kaynağın bulunduğu IP adresini veya etki alanı adını
belirtir.
Basit Posta Aktarma Protokolü (SMTP), İnternet üzerinde e-posta
iletimleri standardıdır. SMTP, bir mesajın bir veya daha fazla alıcısının
belirlendiği ve sonra da mesaj metninin aktarıldığı oldukça basit, metin
bazlı bir protokoldür. İstemcinin sunucuya bir eposta mesajı ilettiği bir
istemci-sunucu protokolüdür.
USB
SSID
Hizmet Kümesi Tanımlayıcısı (SSID) bir kablosuz yerel alan ağının
(WLAN) adıdır. Bir WLAN’daki tüm kablosuz aygıtlar birbirleriyle iletişim
kurmak için aynı SSID’yi kullanırlar. SSID’ler büyük-küçük harf duyarlıdır
ve maksimum uzunlukları 32 karakterdir.
Evrensel Seri Yol (USB), USB Implementers Forum, Inc. tarafından,
bilgisayarlarla çevre birimleri arasında bağlantı kurmak üzere geliştirilen
bir standarttır. Paralel bağlantı noktasının tersine USB, tek bir bilgisayar
USB bağlantı noktasıyla birden çok çevre birimi arasında eşzamanlı
olarak bağlantı kurmak üzere tasarlanmıştır.
Filigran
Alt Ağ Maskesi
Bir filigran, ışığa tutulduğunda daha açık görünen, kağıtta görünebilir bir
görüntü veya şablondur. Filigranlar ilk kez Bologna, İtalya’da 1282
yılında üretilmiştir; kağıt yapımcıları tarafından ürünlerini tanımlamak
için ve ayrıca posta pulları, döviz ve diğer hükümet belgelerinde
sahtekarlığı önlemek için kullanılmıştır.
Alt ağ maskesi, adresin hangi bölümünün ağ adresi ve adresin hangi
bölümünün ana bilgisayar adresi olduğunu belirlemek için ağ adresiyle
birlikte kullanılır.
TCP/IP
WEP
Aktarım Kontrol Protokolü (TCP) ve İnternet Protokolü (IP); İnternet ve
çoğu ticari ağın çalıştığı protokol demetini uygulayan iletişim protokolü
kümesi.
TCR
İletim Onay Raporu (TCR) her iletimin iş durumu, iletim sonucu ve
gönderilen sayfa sayısı gibi her iletimin ayrıntılarını sağlar. Bu rapor, her
işten sonra ya da yalnızca başarısız iletimlerde yazdırılmak üzere
ayarlanabilir.
TIFF
Etiketlenmiş Görüntü Dosya Biçimi (TIFF), çeşitli çözünürlüklü bit eşlemli
bir görüntü biçimidir. TIFF, genellikle tarayıcılardan gelen görüntü
verilerini açıklar. TIFF görüntüleri, dosyada bulunan görüntünün
özelliklerini taşıyan etiketler, anahtar kelimeler kullanır. Bu esnek ve
platformdan bağımsız biçim, çeşitli görüntü işleme uygulamaları
tarafından yapılan resimler için kullanılabilir.
Kabloluya Eşdeğer Gizlilik (WEP), kablolu bir LAN’a eşdeğer bir
güvenlik düzeyi sağlamak üzere IEEE 802.11 standartlar dizisinde
ayrıntıları belirtilen bir güvenlik protokolüdür. WEP, verileri bir bitiş
noktasından diğerine iletilirken radyo frekans üzerinden şifreleyerek
korur ve güvenliklerini sağlar.
WIA
Windows Görüntüleme Mimarisi (WIA), başlangıçta Windows Me ve
Windows XP’de tanıtılan bir görüntüleme mimarisidir. Bir tarama WIA’ya
uyumlu bir tarayıcı kullanarak bu işletim sistemleri içinden başlatılabilir.
WPA
Wi-Fi Korumalı Erişim (WPA) kablosuz (Wi-Fi) bilgisayar ağlarını güvenli
kılmaya yarayan ve WEP protokolünün güvenlik özelliklerini artırmak
üzere geliştirilen bir sistemler sınıfıdır.
WPA-PSK
Toner Kartuşu
Toner kullanan yazıcı benzeri makinelerin içindeki, toner içeren bir tür
şişe. Toner, lazer yazıcılarda ve fotokopi makinelerinde kullanılan,
yazılan kağıtta metin ve görüntüleri biçimlendiren bir tozdur. Toner, füzer
tarafından uygulanan ısı/basınç birleşimiyle eriyerek kağıdın liflerine
yapışır.
WPA-PSK (Ön paylaşımlı Anahtar), küçük işletmelere ve ev
kullanıcılarına yönelik özel bir WPA modudur. Paylaştırılmış bir anahtar
veya şifre, kablosuz erişim noktasında (WAP) ve tüm kablosuz dizüstü
veya masaüstü aygıtlarında yapılandırılır. WPA-PSK, daha gelişmiş
güvenlik sağlamak için, bir kablosuz istemci ve ilgili WAP arasındaki her
oturum için benzersiz bir anahtar oluşturur.
TWAIN
WPS
Tarayıcılar ve yazılım için bir endüstri standardı. TWAIN uyumlu
tarayıcıyı TWAIN uyumlu bir programla birlikte kullanarak, tarama işlemi
doğrudan programdan başlatılabilir. Microsoft Windows ve Apple
Macintosh işletim sistemlerinde görüntü yakalama API’sidir.
Wi-Fi Korumalı Kurulum (WPS) kablosuz ev ağı kurmak için kullanılan
bir standarttır. Kablosuz erişim noktanız WPS özelliğini destekliyorsa, bir
bilgisayar kullanmadan kablosuz ağ bağlantısını kolayca
yapılandırabilirsiniz.
Sözlük_ 107
XPS
XML Kağıt Özelliği (XPS), Microsoft tarafından geliştirilen, taşınabilir ve
elektronik belgeler için avantajları olan, Sayfa Açıklama Dili (PDL) için
bir özelliktir ve yeni bir belge biçimidir. Yeni bir yazdırma tekniği ve
vektör tabanlı bağımsız bir aygıt belge biçimine dayalı XML tabanlı bir
özelliktir.
Sözlük_ 108
Dizin
A
Ç
Akıllı Panel
Çok amaçlı tepsi
yazı tipi ayarı 47
ağ
ağ programlarının tanıtımı 31
IPv6 yapılandırması 44
kablolu ağ kullanılması 31
kurulum ortamı 31
SetIP programı 32, 33, 42
sürücü kurma
Linux 36
Macintosh 35
UNIX 36
Windows 33
aksesuarlar
bellek modülü 90
IEEE 80211 bg kablosuz LAN 90
isteğe bağlı tepsi 90
mevcut aksesuarlar 90
sabit disk 90
sipariş verme 90
aksesuarların takılması
belleği yükseltme 94
kablosuz ağ 94
sabit disk 95
yazıcı özelliklerinde ek aksesuarları
etkinleştirme 94
zorunlu tedbirler 93
kullanım hakkında ipuçları 50
yerleştirme 50
Çoklu yazdırma
Macintosh 59
kablosuz ağ
ağ kablosu 42
kablosuz ağ arayüzü kartının takılması 94
kağıt ayarı 47, 53
kağıt özel ortamı 51
çıkış desteği 53
kağıt özellikleri 99
D
kontrol paneli menüsü
ağ 65
bilgileri 62
emülasyon 64
grafik 63
iş yönetimi 65
kağıt 63
renk 65
sistem ayarı 64
doğrudan yazdırma yardımcı programı 59
F
filigran
düzenleme 57
oluştur 57
silme 57
kontrol panelini tanıma
Dur Temizle düğmesi 26
durum LED ışığı 26
menü düğmesi 26
G
genel ayarlar 62
güç tasarrufu
enerji tasarrufu modunu kullanma 47
güvenlik
kullanım kuralı 19
L
LCD ekranı
bilgileri 7
sembolleri 7
ayarlama
ekran dilinin değiştirilmesi 46
tepsi boyutu 47
Linux
H
B
USB kablosu 37
yükleme 37
ağa bağlı makinenin sürücüsünün
kurulması 36
birlikte verilen yazılımlar 28
SetIPyi kullanma 33
sistem gereksinimleri 28
USB kablosu ile bağlı makinenin
sürücüsünün yüklenmesi 30
unified driver configurator 69
yaygın Linux sorunları 88
yazdırma işlemi 60
yazıcı özellikleri 60
hata mesajı 79
bakım parçaları 91
belge yazdırma
Linux 60
Macintosh 59
UNIX 60
bellek
bellek modülü takma 94
bilgileri
makine 62
yazılım 27
bir füzer kayışının temizlenmesi 71
bir makinenin yerleştirilmesi
boşluk bırakma 27
İ
installing accessories
activating the added accessories in printer
properties 94
irtifa ayarı 46
iş zaman aşımı ayarı 47
K
M
Macintosh
kablosuz
Altyapı modu 37
bilgisayar 37
geçici Adhoc modu 37
kontrol paneli 37
Dizin_ 109
ağa bağlı makinenin sürücüsünün
kurulması 35
birlikte verilen yazılımlar 27
SetIPyi kullanma 32
sistem gereksinimleri 28
USB kablosu ile bağlı makinenin
sürücüsünün yüklenmesi 29
yaygın Macintosh sorunları 89
yazdırma işlemi 59
makine ayarı
makine durumu 62
sıkışma
sorun giderme 74
sorunlar
kağıt besleme sorunları 82
sorun giderme 74
yazdırma kalitesi sorunları 84
makine bilgileri 62
makinenin taşınması 73
makinenin temizlenmesi 71
makineye genel bakış
arkadan görünüm 24
kontrol paneligenel bakış 25
önden görünüm 23
makineyi açma 26
sözlük 103
birlikte verilen yazılım 27
enerji tasarrufu özelliği 47
makine özellikleri 62
postscript
yaygın postscript sorunları 87
print resolution set
Linux 60
R
Tepsi
çok amaçlı tepsiye kağıt yerleştirme 50
genişlik ve uzunluğun ayarlanması 48
kağıt boyutu ve türünü ayarlama 53
tepsi boyutunu değiştirme 48
tarih ve saat ayarlama 46
temizleme
dış 71
iç kısım 72
kağıt boyutu ve türünü ayarlama 47
tercihli ayarlar yazdırma için 55
toner kartuşunu değiştirme 91
U
UNIX
ağa bağlı makinenin sürücüsünün
kurulması 36
birlikte verilen yazılımlar 28
yazdırma işlemi 60
raporlar
makine bilgileri 62, 64
S
Unix
sistem gereksinimleri 28
SetIP programı 32, 42
SyncThru Web Service
Uyumlu Degil
kullanım talimatları 73
Samsuna olmayan ve yeniden
doldurulmuş 73
saklama 73
tahmini ömür 73
tonerin tekrar dağıtılması 74
genel bilgiler 66
saat modunun değiştirilmesi 46
sabit disk
sabit diskin takılması 95
sarf malzemeleri
kağıt transfer kayışını değiştirme 93
mevcut sarf malzemeleri 90
sarf malzemelerinin kullanım ömrünün
izlenmesi 71
sipariş verme 90
tahmini toner kartuşu ömrü 73
toner kartuşunu değiştirme 91
service contact numbers 100
Yazıcı Durumu
yasal bilgiler 12
yazdırma işlemi
T
tepsi
P
Yazd 54
yardımın kullanılması 55, 60
USB kablosu 29
Ö
Y
genel bilgiler 68
sürücü kurma
menüye erişim 62
özellikler 21
SetIPyi kullanma 32, 42
sistem gereksinimleri 28
yaygın Windows sorunları 88
yazdırma işlemi 54
kağıt giderme 76
kağıt sıkışmalarını önleme ipuçları 75
unified driver configurator birleşik sürücü
yapılandırıcısı 69
W
Windows
ağa bağlı makinenin sürücüsünün
kurulması 33
birlikte verilen yazılım 27
Dizin_ 110
belge yazdırma
Windows 54
doğrudan yazdırma yardımcı programını
kullanma 59
dosyaya yazdırma 55
kağıdın her iki yüzüne yazdırma
Macintosh 59
Linux 60
Macintosh 59
tek sayfa kağıda birden fazla sayfa
Macintosh 59
UNIX 60
varsayılan yazdırma ayarlarını değiştirme
55
yazdırma ortamı
antetli kağıt 52
asetat 51
etiketler 52
fotoğraf kağıdı 53
kart stoğuözel boyutlu kağıt 52
kurallar 48
özel ortamlar 51
parlak kağıt 53
varsayılan tepsinin ve kağıdın
ayarlanması
bilgisayarda 47
kontrol panelinde 47
zarf 51
yazı tipi ayarı 47
yazıcı tercihleri
Linux 60
yerleşim yazdırma
oluştur 57
silme 58
yazdır 58
yerleştirme
çok amaçlı tepsiye kağıt 50
kağıt tepsi1de opsiyonel tepsiler 49
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement