Samsung HC6247BX, HC6147BX/AND User's manual

Samsung HC6247BX, HC6147BX/AND User's manual
Model:
HDC6547VG - HC6247TG
HDC9547VG - HC9247TG
HDC6347BG - HC6347BG
HDC6390BG - HC6390BG
HDC9390BG - HC9390BG
HDC6147BX - HC6147BX
HDC6247BX - HC6247BX
HDC9247BX - HC9247BX
DAVLUMBAZ - KullanIm KIlavuzu
A
B
Şekil.1
Şekil.3
Şekil.2
Şekil.4
-3-
Şekil.5
Şekil.6
Şekil.7
Şekil.8
Şekil.9
Şekil.10
-4-
Teknik özellikler
KUZİNE DAVLUMBAZI
HC6247TG - HC9247TG
HDC6547VG - HDC9547VG
TÜRKÇE
BACA
CAM
DAVLUMBAZIN
GÖVDESI
LAMBA
KONTROL
DÜĞMELERİ
HC6247TG - HC9247TG
HDC6547VG - HDC9547VG
Çekiş gücü (m3/saat): 756
Voltaj: 220-240V ~ 50Hz
Motor güç tüketimi: 1x250W
Hava çıkış çapı (mm): 150
Ampüller: 2x20W
-5-
ALÜMİNYUM
PANELLER
Teknik özellikler
KUZİNE DAVLUMBAZI
HDC6390BG - HC6390BG
HDC9390BG - HC9390BG
HDC6347BG - HC6347BG
TÜRKÇE
BACA
CAM
LAMBA
ALÜMİNYUM
PANELLER
KONTROL
DÜĞMELERİ
DAVLUMBAZIN
GÖVDESI
HDC6390BG - HC6390BG
HDC9390BG - HC9390BG
HDC6347BG - HC6347BG
Çekiş gücü (m3/saat): 947
Voltaj: 220-240V ~ 50Hz
Motor güç tüketimi: 1x250W
Hava çıkış çapı (mm): 150
Ampüller: 2x20W
Çekiş gücü (m3/saat): 470
Voltaj: 220-240V ~ 50Hz
Motor güç tüketimi: 1x230W
Hava çıkış çapı (mm): 150
Ampüller: 2x20W
-6-
Teknik özellikler
KUZİNE DAVLUMBAZI
HDC6147BX
TÜRKÇE
BACA
LAMBA
DAVLUMBAZIN
GÖVDESI
ALÜMİNYUM
PANELLER
KONTROL
DÜĞMELERİ
HDC6147BX
Çekiş gücü (m3/saat): 470
Voltaj: 220-240V ~ 50Hz
Motor güç tüketimi: 1x230W
Hava çıkış çapı (mm): 150
Ampüller: 2x20W
-7-
Teknik özellikler
KUZİNE DAVLUMBAZI
HDC6247BX
HDC9247BX
TÜRKÇE
BACA
KONTROL
DÜĞMELERİ
LAMBA
DAVLUMBAZIN
GÖVDESI
ALÜMİNYUM
PANELLER
HDC6247BX - HDC9247BX
Çekiş gücü (m3/saat): 470
Voltaj: 220-240V ~ 50Hz
Motor güç tüketimi: 1x230W
Hava çıkış çapı (mm): 150
Ampüller: 2x20W
-8-
TÜRKÇE
GENEL
Montaj güvenliği ve bakımla ilgili aşağıdaki önemli bilgileri
dikkatle okuyunuz. Bu bilgi kitapçığını, ileride yeniden
başvurabilmeniz için erişilebilir bir yerde saklayınız.Cihaz
emiş versiyonunda (dışarıya hava atımı – Şek. 1B), filtreleme
versiyonunda (içeride hava dolaşımı - Şek. 1A) veya harici bir
motor ile birlikte kullanım için tasarlanmıştır.
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Ocak davlumbazını elektrik enerjisi dışında bir enerjiyle
beslenen, ortamdaki havaya ihtiyaç duyan açık bir şömine
veya ocakla aynı anda kullanırken dikkatli olunuz çünkü ocak
davlumbazı ocak veya şöminenin yanmak için ihtiyaç duyduğu
havayı ortamdan uzaklaştırır. Ortamdaki negatif basınç 4Pa’yı
aşmamalıdır (4x10-5 bar).Ocak davlumbazının güvenle
çalışabilmesi için ortamda yeterli bir havalandırma sağlayınız.
Harici hava tahliyesi için geçerli olan yerel yasalara uyunuz.
Modeli elektrik şebekesine bağlamadan önce:
- voltaj ve gücün şebekeye uyumlu olduğundan ve soketin
uygun olduğundan emin olmak için bilgi levhasını (cihazın
içinde yer almaktadır) kontrol ediniz. Tereddüde düşerseniz
kalifiye bir elektrikçiye danışınız.- Güç besleme kablosu hasar
görmüşse başka bir kablo veya özel bir yapıyla değiştirilmelidir,
bunları doğrudan satıcıdan veya Teknik Yardım Merkezi’nden
edinebilirsiniz.
Uyari!
Bazi durumlarda elektrikli cihazlar risk taşıyabilirler.
A) Ocak davlumbazı çalışıyorken filtrelerin durumunu
kontrol etmeyiniz.
B) Aydınlatma tesisatının uzun süre kullanılması sırasında
veya kullanımın hemen sonrasında ampullere veya
çevresindeki yerlere dokunmayınız.
C ) Oc ak davlumbazının altında alevli pişirme
yapılmamalıdır.
D)Filtrelere zarar verebileceği ve yangına neden olabileceği
içın açık alevden kaçınınız.
E) Kızaran yiyeceği sürekli kontrol ediniz, aşırı ısınan yağ
yangına neden olabilir.
F) Her türlü bakım öncesinde elektrik prizini fişten
çekiniz.
G) Bu cihaz küçük çocukların veya aczi bulunan insanların
gözetimsiz olarak kullanımları için tasarlanmamıştır.
H) Çocukların cihazla oynamaması için cihazı kullanırken
gözetim altında olmaları gereklidir.
I) Kuzine davlumbazı gaz veya başka yakıt yakan cihazlarla
aynı anda kullanılıyorsa odada yeterli havalandırma
olmalıdır.
L) Talimatlara uymayacak şekilde temizlik yapılması
halinde yangın tehlikesi vardır.
M) Elektrik fişi için lütfen özel bir akım prizi kullanınız.
: Yangına neden olabilir.
N) Kızartma tavasını veya tabakları alevlendirirken lütfen
davlumbazı kullanmayınız.
: Yangına neden olabilir.
O) Lütfen ıslak ellerinizle ürüne dokunmayınız veya ıslak
TR
Elle düğmesinden açmayınız.
: Elektrik çarpmasına maruz kalabilirsiniz.
P) Lütfen temizleme sırasında davlumbazı kimyasal maddelerle silmeyiniz.
Q) Eğer davlumbaz taşıma esnasında hasar görmüşse
elektriğe bağlamayın.
R) Bu cihazın elektrik şebekesine yanlızca özel lisanslı bir
elektrik teknisyeni tarafından bağlanmalıdır.
S) Onarımlar yalnızca lisanlı bir teknisyen tarafından
yapılmalıdır. Uygunsuz onarımlar siz ve başkaları için
önemli riskler oluşturabilir. Davlumbazınızın onarılması
gerekirse bir SAMSUNG Servis Merkezi ile veya bayinizle
iletişime geçin. T) Cihaz onarılırken veya temizlenirken elektriği kapatılmalıdır.
U) Güvenliğiniz için, yüksek basınçlı sıvı temizleyiciler
veya buharlı jet temizleyiciler kullanmayın. V) Orjinal ambalajı ile taşıyın, ambalaj üzerindeki taşıma
işaretlerine uyun.
X) Davlumbazın filtrelerinin temizlenmesi ve değiştirilmesine ait kurallara uymadığınız taktirde yangına neden
olabilirsiniz
Y) kullanmak istemiyorsanız, enerji tasarrufu için kapat.
Bu cihaz Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların (AEEE) Kontrolü
Yönetmeliği’ne uyumludur
Ürün üzerindeki veya ilişikteki dokümantasyon üzerindeki
sembolü cihazın evsel atık olarak muamele görmemesi
gerektiğini bilakis uygun bir elektrikli veya elektronik
cihaz geri dönüşüm toplama noktasına gönderilmesi
gerektiğini bildirmektedir. Atıkları bertaraf ederken yerel
düzenlemelere riayet ediniz. Bu ürünün muamelesi, yeniden
kullanımı ve geri dönüşümü hakkında daha fazla bilgi için
yetkili yerel merciinize, yerel atık toplama servisine veya
cihazın alındığı mağazaya başvurunuz.
MONTAJ TALİMATLARI
Yapı ve elektriksel bağlantılar uzman kişi tarafından
yapılmalıdır.
• Elektrik Bağlantısı
Bu cihaz II sınıfı olarak üretilmiştir bu nedenle topraklama
kablosuna ihtiyaç bulunmamaktadır.Şehir şebekesine bağlantı
aşağıdaki gibi gerçekleştiril-mektedir:
KAHVERENGİ = L hat
MAVİ = N nötr
Eğer sağlanmamışsa açıklama etiketinde belirtildiği şekilde
elektrik yükü için bir fiş bağlayınız. Eğer bir fiş sağlamışsa
davlumbazın fişe erişimi zorlaştırmayacak şekilde monte
edilmesi gerekir.Elektrik şebekesine doğrudan bağlantı
yapılacaksa, elektriksel yük ve yerel standartlara uygun
kontaktları arasında en az 3mm açıklık bulunan bir omnipolar
anahtar, şebeke ile cihaz arasına yerleştirilmelidir.
• Ocağın üzerindeki pişirme kaplarının destek yüzeyleri ve
ocak davlumbazının en alçak bölümü arasındaki mesafe en
az 65 cm. olmalıdır. İki parçalı bağlantı tüpü kullanılıyorsa üst
parça alçak bölümün dışına yerleştirilmelidir. Ocak davlumbazı
-9-
bacasını sıcak havayı dolaştıran veya bir elektrik kaynağı
haricindeki kaynaklardan çalışan diğer cihazlarca üretilen
buharı atmak için kullanılan aynı taşıyıcıya bağlamayınız.
Yapısal çalışmalara başlamadan önce ünitenin daha kolay
taşınabilmesi için yağ önleyici filtre(ler)i (Şek.5) çıkartınız.
Emme versiyonunda cihaz yapısının deliği havayı tahliye için
hazırladığında.
• 150 çapında bir hava boşaltım borusu öneririz. Daha küçük
bir çapa sahip boru kullanıldığında ürünün etkinliği azalabilir
ve çalışması daha gürültülü hale gelebilir.
• Duvara sabitleme
Belirtilmiş olan mesafelerde A deliklerini açınız (Şek. 2).Cihazı
duvara sabitleyiniz ve duvar ünitelerine yatay şekilde
hizalayınız. Cihaz ayarlandığında A vidalarını kullanarak
davlumbazı son kez sabitleyiniz (Şek. 4) Çeşitli montajlar için
duvar tipine uygun olan vida ve tespit vidalarını kullanınız
(örn. beton, alçıpan vs.). Eğer vidalar ve tespit vidaları ürünle
birlikte gönderilmişse, davlumbazın sabitlenecek olduğu
duvara uygun olup olmadığını kontrol ediniz.
• Dekoratif teleskopik baca borusunun sabitlenmesi
Bacayı çizmemeye özen gösteriniz; koruyucu filmi kaldırmak
için eldiven kullanınız. (Şek. 7)Elektrik güç beslemesini
dekoratif baca borusunun boyutları içinde hizalayınız. Eğer
cihazınız emiş versiyonunda veya harici motor kullanılan
versiyonda monte edilecekse hava boşaltım açıklığını
hazırlayınız. Üst baca borusu bağlantı ayağı genişliğini
ayarlayınız (Şek. 3). Daha sona bunu tavana A vidalarını (Şek
3) kullanarak davlumbazınızla hizalı olacak şekilde ve Şek. 2’de
belirtilen tavanla aralarındaki mesafeye uygun olacak şekilde
sabitleyiniz. C flanşını hava boşaltım deliğine bir bağlantı
borusu kullanarak bağlayınız (Şek. 4).Üst baca borusunu alt
baca borusuna geçiriniz. Alt baca borusunu verilmiş olan B
vidalarını kullanarak davlumbaza sabitleyiniz (Şek. 4), üst baca
borusunu ayağa kadar çekiniz ve B vidalarıyla sabitleyiniz. (Şek.
3).Davlumbazı emiş versiyonundan filtreleme versiyonuna
dönüştürmek için satıcınızdan karbon filtre isteyiniz ve montaj
talimatlarını takip ediniz.
• Filtreleme versiyonu
Davlumbazı ve iki baca borusunu emiş versiyonu montajı
paragrafında belirtildiği şekilde monte ediniz.Filtreleme
baca borusunu monte etmek için kitle beraber verilen
talimatlara bakınız. Eğer kit verilmemiş-se bunu aksesuar
olarak satıcınızdan sipariş ediniz. Karbon filtreler davlumbaz
içindeki emiş ünitesine sabitlenmelidir (Şek 6).
KULLANIM VE BAKIM
• Cihazın pişirme öncesinde çalıştırılması önerilir. Pişirme
buharını ve kokusunun tamamen bertaraf edilmesi için
pişirme sonrasında cihazın 15 dakika süresince çalışır halde
bırakılması önerilir.Ocak davlumbazının özellikle de karbon
filtrelerin doğru şekilde çalışması bakım işlemlerinin düzenli
şekilde yapılmasıyla sağlanır.
• Yağ önleyici filtreler havaya verilen yağları yakalar, bu
nedenle de cihazın kullanım sıklığına bağlı olarak tıkanabilirler.
Yangın riskini önlemek için aşağıdaki talimatları izleyerek
filtrelerin en fazla 2 haftada bir temizlenmesi önerilir.- Filtreleri
ocak davlumbazından çıkarınız ve su-sıvı deterjan çözeltisinde
yıkayınız, ıslanmaya bırakınız.- Sıcak suyla durulayınız
ve kurumaya bırakınız.- Filtreler bulaşık makinesinde de
yıkanabilir.Alüminyum paneller birkaç yıkama sonrasında renk
değiştirebilirler. Müşterinin şikayet etmesine veya panellerin
değiştirilmesine gerek yoktur.
• Aktif karbon filtreler ortamda değişen havayı arıtırlar.
Filtreler yıkanabilir olmadıkları gibi yeniden kullanılabilir de
değildirler, en fazla her dört ayda bir değiştirilmelidirler. Aktif
karbon filtrelerin doygunluğa ulaşmaları cihazın kullanım
sıklığına, pişirme tipine ve yağ önleyici filtrelerinin temizlenme
sıklığına bağlıdır.
• Ocak davlumbazının fanını ve diğer yüzeylerini denatüre
alkol veya aşındırıcı olmayan sıvı deterjanla nemlendirilmiş
bir bezle düzenli aralıklarla siliniz.
• Aydınlatma sistemi pişirme sırasında kullanım için
tasarlanmıştır, ortamın uzun süre genel aydınlatması için
uygun değildir. Aydınlatma sisteminin uzun süre kullanılması
ampul ömrünü belirgin şekilde azaltır.
• Halojen lamba ampullerinin değiştirilmesi ( Şek. 8)
B halojen lamba ampulünü değiştirmek için C cam levhayı
ilgili oyuklardaki levyeli mekanizmayı kullanarak çıkarınız.
Aynı tipte yeni ampullerle değiştiriniz.
Dikkat: Lamba ampulüne çıplak elle dokunmayınız.
• Komutlar:(Şek.9) Mekanik_ anahtar semboller aşağıda
açıklanmıştır:
A = LIGHT
B = KAPALI
C = HIZ I
D = HIZ II
E = HIZ III
• Komutlar: (Şek.10)
A düğmesine basın = lamba açma/kapama düğmesi
B düğmesine basın = davlumbaz açma/kapama düğmesi.
Cihaz 1. hız seviyesinde açılır, davlumbaz açık olursa,
kapatmak için düğmeyi 2 saniye basılı tutun. Davlumbaz
1. hız seviyesindeyse, davlumbazı kapatmak için düğmeye
basmaya gerek yoktur.
Motor devrini azaltır.
C göstergesi = seçili motor devri seviyesini gösterir ve
zamanlayıcıyı etkin hale getirir.
D düğmesi = davlumbazı açar.
Motor devrini arttırır. Tuşa 3. hızda dokunulursa, yoğun işlev
10’ için çalışır, ardından cihaz asıl hızında çalışmaya devam
eder. Bu işlevde, gösterge yanıp söner.
E tuşu = Zamanlayıcı işlevler kapandıktan sonra 15 dakikada
etkinleştirme için işlevleri sayar. Zamanlayıcı E tuşuna tekrar
basılarak devre dışı bırakılır. Zamanlayıcı etkinleştirildiğinde,
göstergedeki ondalık ayırıcısı yanmalıdır. Yoğun hız çalışıyorsa
zamanlayıcı etkinleştirilemez.
“temiz hava” işlevi cihaz kapalı olduğunda E tuşuna 2 saniye
boyunca basılarak etkinleştirilir. Bu, birinci hızda her bir saatte
10 dakika boyunca motoru açık tutar. Çalıştırma sırasında
çevresel bölümlerin döner hareketi göstergede görülmelidir.
Bu zaman geçtikten sonra, motor kapanır ve motor başka bir
10 dakika için 50 dakika sonra yeniden çalışana kadar ekranda
sabit "C" harfi görülmelidir. Normal çalışmaya dönmek için
lamba tuşları dışındaki herhangi bir tuşa basın. İşlevi devre
dışı bırakmak için E tuşuna basın.
• Etkin karbon/yağ filtresi doygunluğu:
- 10 -
- C göstege öğesi F (örn. 1 ve F) harfiyle değiştiği hızda
yandığında, yağ filtreleri yıkanmalıdır.
- C göstege öğesi A (örn. 1 ve A) harfiyle değiştiği hızda
yandığında, karbon filtreleri değiştirilmelidir.
Temiz filtre doğru şekilde takıldıktan sonra, C ekranında
gösterilen F veya A göstergesi sönene kadar A düğmesine
yaklaşık 5 saniye basılarak elektronik bellek sıfırlanmalıdır.
YUKARIDAKİ UYARILARA UYULMAMASI NEDENİYLE
OLUŞABİLECEK OLASI HASARLAR İÇİN ÜRETİCİNİN
HERHANGİ BİR SORUMLULUĞU BULUNMAMAKTADIR.
- 11 -
Teknik veriler
HC6247TG - HC9247TG
HDC6547VG - HDC9547VG
MODEL
HC6247TG - HC9247TG
HDC6547VG - HDC9547VG
Ebat (cm)
60/90
Bitirme
s/çelik AISI 430
Motor
HC3
Çekiş gücü (m³/saat)
756
Voltaj
220-240V ~ 50Hz
Motor güç tüketimi
1 x 250 W
Ürün belgelendìrmesi
CE - NEMKO
TÜM EBATLAR "mm" birimindedir
Ürün sınıfı II
Model tìpì
TÌP ÜST.... MODEL:1S2HE
Hava çıkış çapı (mm)
150
Kontroller
Dokun
Hızlar
3 + arttırıcı
Versiyon
Kanal
Filtreler
2 Aluminyum panel
Karbon filtre
2 Rectangular
Ampüller
2 x 20 W halojen
Brüt ağırlık
18,7 Kg (60) ; 22,8 Kg (90)
Motor güç tüketimi 250 W
Hız
Emiş gücü
Basınç
Gürültü
Seviyesi
Gürültü
Seviyesi
(m³/h)
(Pa)
(Ses basıncı)
dBA
(Ses gücü)
1
319
221
36
46
2
470
349
45
55
3
648
430
53
63
Arttırıcı
756
436
56
66
- 12 -
dBA
Teknik veriler
MODEL
HC6390BG - HC9390BG
HDC6390BG - HDC9390BG
Ebat (cm)
60/90
Bitirme
s/çelik AISI 430
Motor
HC4
Çekiş gücü (m³/saat)
900
Voltaj
220-240V ~ 50Hz
Motor güç tüketimi
1 x 250 W
Ürün belgelendìrmesi
CE - NEMKO
HC6390BG - HC9390BG
HDC6390BG - HDC9390BG
Ürün sınıfı II
Model tìpì
TÌP ÜST.... MODEL:1S2HP
Hava çıkış çapı (mm)
150
Kontroller
Mekanik
Hızlar
3
Versiyon
Kanal
Filtreler
2 Aluminyum panel
Karbon filtre
2 Rectangular
Ampüller
2 x 20 W halojen
Brüt ağırlık
19 Kg (60) ; 21,3 Kg (90)
TÜM EBATLAR "mm" birimindedir
Motor güç tüketimi 250 W
Hız
Emiş gücü
Basınç
Gürültü
Seviyesi
Gürültü
Seviyesi
(m³/h)
(Pa)
(Ses basıncı)
dBA
(Ses gücü)
1
454
322
44
54
2
703
408
54
64
3
900
453
61
71
- 13 -
dBA
Teknik veriler
HDC6347BG - HC6347BG
MODEL
HC6347BG - HDC6347BG
Ebat (cm)
60
Bitirme
s/çelik AISI 430
Motor
HC2
Çekiş gücü (m³/saat)
470
Voltaj
220-240V ~ 50Hz
Motor güç tüketimi
1 x 230 W
Ürün belgelendìrmesi
CE - NEMKO
Ürün sınıfı II
TÜM EBATLAR "mm" birimindedir
Model tìpì
TÌP ÜST.... MODEL:1K2HP
Hava çıkış çapı (mm)
150
Kontroller
Mekanìk basmalı düğme
Hızlar
3
Versiyon
Kanal
Filtreler
2 Aluminyum panel
Karbon filtre
2 Rectangular
Ampüller
2 x 20 W halojen
Brüt ağırlık
19 Kg
Motor güç tüketimi 230 W
Hız
Emiş gücü
Basınç
Gürültü
Seviyesi
Gürültü
Seviyesi
(m³/h)
(Pa)
(Ses basıncı)
dBA
(Ses gücü)
1
310
222
40
50
2
374
262
42
52
3
470
304
49
59
- 14 -
dBA
Teknik veriler
HDC6147BX - HC6147BX
HDC6147BX - HC6147BX
Ebat (cm)
60
Bitirme
s/çelik AISI 430
Motor
HC2
Çekiş gücü (m³/saat)
470
Voltaj
220-240V ~ 50Hz
Motor güç tüketimi
1 x 230 W
Ürün belgelendìrmesi
CE - NEMKO
MODEL
Ürün sınıfı II
Model tìpì
TÌP ÜST.... MODEL:1K2HP
Hava çıkış çapı (mm)
150
Kontroller
Mekanìk basmalı düğme
Hızlar
3
Versiyon
Kanal
Filtreler
2 Aluminyum panel
Karbon filtre
2 Rectangular
Ampüller
2 x 20 W halojen
Brüt ağırlık
16,5 Kg
TÜM EBATLAR "mm" birimindedir
Motor güç tüketimi 230 W
Hız
Emiş gücü
Basınç
Gürültü
Seviyesi
Gürültü
Seviyesi
(m³/h)
(Pa)
(Ses basıncı)
dBA
(Ses gücü)
1
310
222
40
50
2
374
262
42
52
3
470
304
49
59
- 15 -
dBA
Teknik veriler
HDC6247BX - HC6247BX
HDC9247BX - HC9247BX
HC6247BX - HC9247BX
HDC6247BX - HDC9247BX
MODEL
TÜM EBATLAR "mm" birimindedir
Ebat (cm)
60/90
Bitirme
s/çelik AISI 430
Motor
HC2
Çekiş gücü (m³/saat)
470
Voltaj
220-240V ~ 50Hz
Motor güç tüketimi
1 x 230 W
Ürün belgelendìrmesi
CE - NEMKO
Ürün sınıfı II
Model tìpì
TÌP ÜST.... MODEL:1K2HP
Hava çıkış çapı (mm)
150
Kontroller
Mekanìk basmalı düğme
Hızlar
3
Versiyon
Kanal
Filtreler
2 Aluminyum panel
Karbon filtre
2 Rectangular
Ampüller
2 x 20 W halojen
Brüt ağırlık
11,9 Kg (60) ; 19,4 Kg (90)
Motor güç tüketimi 230 W
Hız
Emiş gücü
Basınç
Gürültü
Seviyesi
Gürültü
Seviyesi
(m³/h)
(Pa)
(Ses basıncı)
dBA
(Ses gücü)
1
310
222
40
50
2
374
262
42
52
3
470
304
49
59
- 16 -
dBA
Ürününüz Tecnowind SpA Via Piani di Marischio
19, 60044 (AN) iTALYA tesislerinde (Tel:+3907326941Fax: +390732250007 E-mail:[email protected])
üretilmiştir.
Ürününüz CE uygunlugu Nemko ASP.O. Box 73, Blindem
N-0314 Oslo, NORVEÇ (Tel:+4722960330- Fax: +47
22960550) tarafından P02101955 nolu ve 01.10.2002
tarihli CCA raporu ile belgelenmiştir.
www.samsung.com.tr
Kullanım ömrü 10 yıldır
AEEE Yönetmeliğine Uygundur
İTHLATÇI FiRMA
SAMSUNG Electronics İstanbul Pazarlama ve Ticaret
LTD.ŞTİ.
Flatofis İstanbul İş Merkezi,Otakçılar Cad. Bina No: 78,
Kat:3, No: B3, 34050, Eyüp, İstanbul /Türkiye
SORULAR VE YORUMLAR
ÜLKE
TELEFON
BİZİ ZİYARET EDİN
BELGIUM
0032 (0)2 201 24 18
www.samsung.com/be
ÇEK CUMHURİYETİ
844 000 844
www.samsung.com/cz
DENİMARKA
70 70 19 70
www.samsung.com/dk
FİLLANDİYA
FRANSA
030 - 6227 515
www.samsung.com/fi
3260 SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/fr
08 25 08 65 65 (euro 0,15/Min)
ALMANYA
01805 - 121213 (0,15 Min)
www.samsung.de
MACARİSTAN
6 - 80 - SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/hu
İTALYA
800 - SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/it
LÜKSEMBURG
0035 (0)2 261 03 710
www.samsung.com/be
HOLLANDA
0900 20 200 88 (0,10/Min)
www.samsung.com/nl
NORVEÇ
815-56 480
www.samsung.com/no
POLONYA
0 801 801 881 / 022-607-93-33
www.samsung.com/pl
PORTEKİZ
80 8 200 128
www.samsung.com/pt
SLOVAKYA
0800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/sk
İSPANYA
902 10 11 30
www.samsung.com/es
İSVEÇ
0771 - 400 200
www.samsung.com/se
İNGİLTERE
0870-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/uk
İRLANDA
0818 717 100
www.samsung.com/ie
AVUSTURYA
0800- SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/at
İSVİÇRE
0800 - SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/ch
TÜRKİYE
4447711
www.samsung.com/tr
Code No.: DE68-
3LIK0884
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement