Samsung HT-TX35 Kullanım kılavuzu

Samsung HT-TX35 Kullanım kılavuzu
Servis Gerektiginde,
Kullanım Kılavuzu
TR
Urununuzle ilgili herhangi bir sorun yasad g n zda adiniz, adresiniz,
DIKKAT
telefon numaranlz, makinenizin modeli ve seri numaraslyla birlikte
en yakin SERVIS MERKEZINI aramaktan cekinmeyin.
CIHAZINIZIN KU L L A N I N O M R U N U N 1 0 ( o o ) Y I L OLDUGUNU L U T F E N U N U T M AY I N I Z .
DİJİTAL EV
SİNEMA SİSTEMİ
HT-X30
HT-TX35
URETICI:
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
12th FL, Samsung Main Bldg., 250, 2-Ka,
Taepyung-Ro, Seoul Korea
TEL:+82 31 200 6772
FAX:+82 31 200 6988i
LVD:
VDE Testing and Certification lnstitude
Merianstrasse 28, D-63069 Offenbach,
Germany
TEL:+49 69 83 06 425
FAX:+49 69 83 06 320
EMC:
NEMKO
300-2, OSAN-RI, Mohyun-Myun, Yongin-City
Kyungki-Do, Korea
TEL: +82 31 322 2333
FAX: +82 31 322 2332
Ithalatc l Firma
ANADOLU
ELEKTRONiK
ANADOLU ELEKTRONIK ALETLER PAZARLAMA VE TICARET A.S.
Esentepe Mah. Anadolu Cad. No:5 PK38 34870 Kartal-lstanbul TURKIYE
Tel: +90 (216) 586 78 00 Fax: +90 (2160 473 60 32
bilgi@anadoluelektronik.com.tr
COMPACT
DIGITAL VIDEO
AH68-01937V
HAZIRLIK
Önlemler
Güvenlik Uyarıları
Bu simge, cihazın içinde bulunan elektrik çarpmasına
neden olabilecek tehlikeli voltajı göstermektedir.
DİKKAT
ELEKTRİK ÇARPMASI
RİSKİ. AÇMAYIN
Bu simge, cihazla birlikte gelen önemli çalışma ve
bakım talimatları olduğunu belirtmektedir.
HAZIRLIK
DİKKAT:
ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN,
ARKA KAPAĞI AÇMAYIN. CİHAZIN İÇİNDE
KULLANICININ TAMİR/BAKIMINI YAPABİLECEĞİ
PARÇALAR BULUNMAZ.
SERVİS İÇİN YETKİLİ PERSONELE BAŞVURUN.
SINIF 1 LAZER ÜRÜNÜ
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1
TR
SINIF 1 LAZER ÜRÜNÜ
Bu Kompakt Disk oynatıcı, SINIF 1 LAZER ürünü sınıfına
girmektedir.
Burada belirtilenden farklı olan işlemlerin kontrolleri, ayarlamaları ya da
uygulamaları tehlikeli radyasyona maruz kalmayla sonuçlanabilir.
DİKKAT-AÇIK VE İÇ KİLİTLER SERBEST KALMIŞ
OLDUĞUNDA GÖRÜNEMEYEN LAZER
RADYASYONU, MARUZ KALMAKTAN KAÇININ.
TO BEAM.
Evinizdeki AC güç kaynağının oynatıcınızın arkasına yerleştirilen künye etiketindekine uygun olup olmadığını kontrol
edin. Oynatıcınızı uygun bir taban (mobilya) üzerine havalandırma için yeterli boşluk bırakarak yatay bir şekilde
yerleştirin. (7.5~10cm). Havalandırma aralıklarının kapanmamasına dikkat edin. Oynatıcının üstüne hiçbir şey
yerleştirmeyin.
Oynatıcıyı ısınabilecek hoparlörlerin ya da diğer cihazların üzerine yerleştirmeyin. Çalıcınızı taşımadan önce, disk
tepsisinin boş olmasını sağlayın. Bu oynatıcı sürekli kullanım için tasarlanmıştır. DVD oynatıcının stand-by modunda
kapatılması elektrik bağlantısını kesmez. Özellikle uzun süre kullanılmadan bırakıldığı zaman oynatıcının elektrik
bağlantısını kesmek için ana fişi duvar prizinden çıkarın.
UYARI : Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için, bu cihazı yağmur veya neme maruz bırakmayın.
DİKKAT : ELEKTRİK ÇARPMASINI ÖNLEMEK İÇİN FİŞN GENİŞ UCUNU GENİŞ DELİĞE AYARLAYARAK İYİCE
YERLEŞTİRİN.
• Bu cihaz daima korumalı toprak bağlantısı olan bir prize takılmalıdır.
• Cihazın elektrikle bağlantısını kesmek için, fiş prizden çekilmelidir. Bu yüzden elektrik fişi kolayca erişilebilir olmalıdır.
Yağmurlu havalarda elektrik jakını prizden çekin.
Yıldırım nedeniyle oluşan voltaj artışları cihaza
zarar verebilir.
DİKKAT
Cihazı doğrudan güneş ışığına veya diğer ısı
kaynaklarına maruz bırakmayın.
Aksi halde cihaz aşırı ısınır veya arıza yapar.
• Cihaz sıvı damlamaları veya sıçramalarına maruz bırakılmamalıdır; cihazın üstüne vazo gibi içi sıvı dolu nesneler
konmamalıdır.
• Şebeke fişi elektriği kesme donanımı olarak kullanılır ve her zaman kolaylıkla çıkarılabilir olmalıdır.
SADECE AVRUPA ‹Ç‹N
Üründe veya belgelerinde gösterilen bu iflaret ürünün kullan›m
ömrü sona erdi¤inde di¤er ev at›klar› ile birlikte imha edilmemesi
gerekti¤ini göstermektedir.
Kontrolsüz at›k imhas›n›n çevre veya insan sa¤l›¤› üzerindeki
olumsuz zararlar›n› önlemek için, lütfen bunu di¤er at›k türlerinden ay›r›n ve malzeme kaynaklar›n›n sürdürülebilir bir
yolla yeniden kullan›labilmesi için sorumlu bir flekilde yeniden
iflleyin.
Ev kullan›c›lar›, ürünü sat›n ald›klar› bayii ya da bölgesel idari
merciler ile temasa geçerek bu ürününün çevre ile dost bir
flekilde yeniden ifllenmesi için ürünü nereye ve nas›l atabilecekleri hakk›nda bilgi sahibi olabilir.
Ticari kullan›c›lar tedarikçileri ile temasa geçmeli ve sat›n
alma sözleflmesinin flartlar›n› ve koflullar›n› kontrol etmelidir.
Bu ürün imha edilecek olan di¤er ticari at›klar ile kar›flt›r›lmamal›d›r.
2
Phones
Bu oynatıcıyı nemden (örn; vazo) ve aşırı ısıdan
(örn; şömine) veya güçlü manyetik ya da elektrik
alanı yaratan (örn; hoparlörler...) cihazlardan koruyun.
Cihazda arıza meydana geldiğinde jakı prizden çekin.
Bu cihaz endüstriyel kullanım için amaçlanmamıştır.
Bu ürünü sadece kişisel amaçlar için kullanın.
Oynatıcı veya disk soğuk ortamlarda muhafaza edilirse,
üzerilerinde buğulanma meydana gelebilir.
Cihazı kışın naklettiğinizde, kullanmadan önce cihaz
oda sıcaklığına ulaşıncaya kadar yaklaşık 2 saat
bekleyin.
Bu cihazda kullanılan pil, çevreye zararlı kimyasal
madde içerir.
Pilleri evdeki çöplüğe atmayın.
3
Özellikler
Çoklu Disk Oynatma ve FM Radyo
HT-X30/HT-TX35, DVD-AUDIO, DVD-VIDEO, VCD, CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX, CD-R/RW ve DVD R/RW'i içine
alan çoklu disk çalma özelliğinin verdiği avantajı ileri teknoloji ürünü bir FM alıcısı ile birleştirmektedir,
hepsi bir oynatıcıda.
DVD-Audio'nun süper yüksek kalitedeki ses performansını yaşayın.
Dâhili 24 bit/192KHz DAC (Dijital-Analog Dönüştürücü), bu cihazın dinamik kademe, düşük seviyede çözünülürlük ve
yüksek frekanslı ayrıntılarda istisnai bir ses kalitesine sahip olmasına olanak tanır.
USB HOST (USB SUNUCU) Fonksiyonu desteği
Ev Sinemasının USB HOST (USB SUNUCU) fonksiyonunu kullanan MP3 player, USB Flash bellek gibi harici USB
depolama cihazlarını bağlayabilir ve dosyaları çalıştırabilirsiniz.
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic II, çoklu kanal ses sinyali çözme teknolojisinin yeni bir formudur. Var olan Dolby Pro Logic
üzerine geliştirilmiştir.
DTS (Digital Theater Systems)
DTS, Digital Theater Systems Inc. tarafından sunulan bir ses sıkıştırma formatıdır. Tam kapsamlı frekansta 5.1
kanal ses dağıtır.
TV Ekran Koruyucu Fonksiyonu
Ana ünite 3 dakika kadar stop modunda kalırsa, TV ekranında Samsung logosu görünür.
HT-X30/HT-TX35 ekran koruyucu modunda 20 dakika geçtikten sonra otomatik olarak güç tasarruf moduna
geçer.
Güç Tasarruf Fonksiyonu
HT-X30/HT-TX35 durma modunda 20 dakika geçtikten sonra otomatik olarak kapanır.
Kişiselleştirilebilen TV Ekran Görüntüsü
HT-X30/HT-TX35, JPEG, DVD ve VCD yeniden oynatır ve ayarlarken favori resminizi arkaplan duvar kağıdı olarak
seçmenize izin verir.
HDMI
HDMI, DVD görüntü ve ses sinyallerini eş zamanlı olarak göndererek net bir görüntü sağlar.
Anynet+ (HDMI-CEC) Özelliği
Anynet+, ana üniteyi Samsung TV uzaktan kumandasını kullanarak Ev Sinemasını SAMSUNG TV’ye HDMI kablosu ile
bağlayarak çalıştırabileceğiniz bir özelliktir. (Bu sadece Anynet+’ı destekleyen SAMSUNG TV’lerde kullanılabilmektedir.)
4
TR
HAZIRLIK
AYAR
Güvenlik Uyarıları ................................................2
Önlemler ..............................................................3
Özellikler ..............................................................4
Diskler Hakkında Notlar .......................................6
Açıklama ..............................................................8
Ayarlar ...............................................................42
Dil Ayarı ........................................................42
TV Ekran Tipi Ayarı ......................................43
Ebeveyn Kontrolü Ayarlaması
(Sınıflandırma Seviyesi) ...............................44
Parola Ayarı ..................................................44
Arka Zemin Ayarı ..........................................45
Duvar kâğıdı olarak hazırladığınız 3 arka
zemin ayarından birini seçmek için...............45
DVD Audio Diski Oynatma Modu .................46
DivX (R) Kaydı ..............................................46
Hoparlör Modu Ayarı ....................................46
Gecikme Süresi Ayarı ...................................47
Test Tonu Ayarı ............................................48
Ses Ayarı ......................................................49
DRC (Dinamik Alan Sıkıştırması) Ayarı ........50
AV SENKRONIZE Ayarı ...............................50
HDMI Audio’nun Ayarlanması .....................51
Ses Alanı (DSP)/EQ Fonksiyonu .......................52
Dolby Pro Logic II Modu ....................................53
Dolby Pro Logic II Efekti ....................................54
BAĞLANTILAR
Hoparlörlerin Bağlanması ..................................12
Hoparlör Kurulumu ............................................14
Opsiyonel Kablosuz Alıcı Amplifikatörün Bağlanması .....15
Video Çıkışının TV'ye Bağlanması ....................18
HDMI Fonksiyonu ..............................................19
Harici Komponentlerden Ses Bağlantısı ............20
FM Anteninin Bağlanması .................................22
KULLANIM
Kullanıcı Elkitabını Okumadan Önce .................23
Ev Sinemanızı Kullanmadan Önce ....................24
Disk Oynatma ....................................................25
MP3/WMA-CD Çalma........................................26
JPEG Dosya Oynatma ......................................27
DivX Oynatma ...................................................28
Çal Özelliğinin Kullanılması ...............................30
Disk Bilgisini Görüntüleme ...........................30
Kalan Süre Kontrolü .....................................31
Hızlı Oynatım ...............................................31
Yavaş (Ağır Çekimde) Oynatım ...................31
Sahne/Şarkıların Atlanması .........................32
Oynatımı Tekrarlama ...................................33
Disk Bilgi Ekranında Oynatım Tekrarı
Modunu Seçmek İçin.................................... 33
A-B Tekrar Oynatımı ....................................34
Kademe Fonksiyonu ....................................34
Açı Fonksiyonu.............................................35
Zoom (Ekran Büyütme) Fonksiyonu.............35
Bonus Grubu ................................................36
Sayfalarda Dolaşma .....................................36
Konuşma Dilini Seçme Fonksiyonu..............37
Altyazı Dilini Seçme Fonksiyonu ..................37
Doğrudan Sahneye / Şarkıya Gitme ............38
Disk Menüsünün Kullanımı ..........................39
Başlık Menüsünün Kullanımı........................39
USB Host Özelliği ile Medya Dosyalarını
Oynatma ............................................................40
HAZIRLIK
DVD-Audio Uyumlu
Içindekiler
ÇEŞİTLİ BİLGİLER
Radyo Dinleme ..................................................55
Yaygın Fonksiyonlar ..........................................57
OTV'nin Uzaktan Kumanda ile Çalıştırılması ....58
Sorun giderme ...................................................60
Disklerin Kullanımı ve Muhafazası ile
İlgili Uyarılar....................................................... 62
Dil Kodu Listesi ..................................................63
USB Sunucu Özelliği Desteklenen Ürünler .......64
Teknik Özellikler ................................................65
5
Diskler Hakkında Notlar
TR
1
~ 6
DVD oynatıcıları ve diskler, bölgeye göre kodlanmıştır. Diskin çalınması için bu
bölgesel kodların birbirine uyması gerekir. Kodlar birbirine uymadığı zaman disk
çalışmayacaktır. Bu cihazın Bölge Numarası, arka paneli üzerinde yazılıdır.
(DVD oynatıcınız, sadece aynı bölge kodlu DVD'leri oynatacaktır.)
İşareti (Logo)
AUDIO-CD
VIDEO-CD
Kaydedilen Sinyaller
Disk Ebadı
12cm
DVD-AUDIO
DVD-VIDEO
Ses + Görüntü
8cm
COMPACT
DIGITAL VIDEO
Divx
Ses
Ses + Görüntü
Ses + Görüntü
Maks. Oynatma süresi
Yaklaşık 240 dk. (tek-yüzlü)
Yaklaşık. 480 dk. (çift-yüzlü)
Yaklaşık. 80 dk. (tek-yüzlü)
Yaklaşık. 160 dk. (çift-yüzlü)
12cm
74 dk.
8cm
20 dk.
12cm
74 dk.
8cm
20 dk.
Aşağıdaki türdeki diskleri kullanmayın!
• LD, CD-G, CD-I, CD-ROM ve DVD-ROM diskler bu oynatıcıda oynatılamazlar.
Bu tip disk oynatıldığında, TV ekranında <WRONG DISC FORMAT> (YANLIŞ DISK FORMATI) mesajı
görünecektir.
• Yurtdışından satın alınan DVD diskler bu oynatıcıda oynatılamayabilir.
Bu tip disk oynatıldığında TV ekranında <CAN'T PLAY THIS DISC PLEASE,CHECK REGION CODE>
mesajı görünecektir.
Kopyalama Koruması
• Çoğu DVD diskleri kopyalama korumalıdır. Bu nedenle, DVD oynatıcıyı video cihazı yerine sadece
TV'ye doğrudan bağlamalısınız. Video cihazına bağlanması, kopyalama korumalı disklerden bozuk
görüntü elde edilmesine sebep olur.
• Bu ürün, Macrovision Corporation ve diğer hak sahiplerine ait olan bir takım U.S patentleri ve diğer
mülkiyet hakları kanunları tarafından korunan telif hakları koruma teknolojisi içermektedir. Bu telif hakkı
koruma teknolojisinin Macrovision Corporation tarafından yetki verildiği takdirde kullanılması
gerekmektedir ve Macrovision Corporation tarafından yetki verilmediği sürece, sadece ev diğer kısıtlı
izlemeler için tasarlanmıştır. Aksi tasarım işlemleri ve parçalara ayırma yasaklanmıştır.
6
Bu cihaz Secure (DRM) Ortam dosyalarını desteklememektedir.
CD-R Diskleri
•
•
•
•
Disk kayıt cihazına (CD kayıt cihazı veya PC) ve diskin durumuna göre bazı CD-R diskleri oynatılmayabilir.
Bir 650MB/74 dakikalık CD-R kullanın. Oynatılmayacağından 700MB/80 dakika üzerindeki CD-R diskinden kaçının.
Bazı CD-RW (Tekrar yazılabilir) diskler çalışmayabilir.
Sadece düzgün bir şekilde <kapatılmış> CD-R diskleri tamamen oynatılabilir. Eğer oturum kapatılmış fakat disk açık
bırakılmışsa disk tamamen oynatılmayabilir.
CD-R MP3 Diskleri
Oynatılabilir Diskler
Disk Tipi
Disk Kayıt Formatı
HAZIRLIK
Dolby Digital surround sesi ve MPEG-2 görüntü
sıkıştırma teknolojisi sayesinde mükemmel ses ve görüntü sunar.
Evinizde, sinema salonunda veya konser salonundaki gibi bu gerçekçi efekti elde
edebilirsiniz.
DVD (Digital Versatile Disc)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sadece ISO 9660 veya Joliet formatlı MP3 dosyaları içeren CD-R diskleri çalınabilir.
MP3 dosyasının adı 8 karakterden uzun olmamalıdır ve boşluk ya da özel karakter (. / = +) içermemelidir.
128Kbps'den büyük sıkıştırma veri oranıyla kaydedilmiş diskleri kullanın.
Yalnızca <mp3> uzantılı dosyalar çalınabilir.
Sadece art arda yazılan çok oturumlu bir disk çalınabilir. Çok oturumlu diskte boşluk varsa disk sadece boş alana kadar
çalınabilir.
Eğer disk kapatılmazsa, çalma işleminin başlaması zaman alabilir ve bütün kayıtlı dosyalar çalınmayabilir.
Değişken Bit Oran (VBR) formatında kaydedilen dosyalar (örn; hem düşük hem de yüksek bit oranında (örn; 32Kbps ~
320Kbps) kaydedilen dosyalar) çalınırken seste atlamalar meydana gelebilir.
Tek bir diskte 500'den fazla parça kayıtlı ise, maksimum 500 parça çalınabilir.
Tek bir diskte 300'den fazla klasör kayıtlı ise, maksimum 300 klasör çalınabilir.
CD-R JPEG Diskleri
•
•
•
•
•
Yalnızca <jpg> uzantılı dosyalar oynatılabilir.
Eğer disk kapatılmazsa, çalma işleminin başlaması zaman alabilir ve bütün kayıtlı dosyalar oynatılmayabilir.
Sadece ISO 9660 veya Joliet formatlı JPEG dosyaları içeren CD-R diskleri çalınabilir.
JPEG dosyasının adı 8 karakterden uzun olmamalıdır ve boşluk ya da özel karakter (. / = +) içermemelidir.
Sadece art arda yazılan çok oturumlu bir disk çalınabilir. Çok oturumlu diskte boşluk varsa disk sadece boş alana kadar
çalınabilir.
• Tek bir CD üzerine maksimum 9.999 görüntü kaydedilebilir.
• Kodak/Fuji Görüntü CD'sini oynatırken, sadece görüntü klasöründeki JPEG dosyaları oynatılacaktır.
• Kodak/Fuji Görüntü CD'lerinin dışındaki oynatılmaya başlaması biraz zaman alabilir veya hiç oynatılmayabilir.
DVD R/RW, CD-R/RW DivX Diskler
• Bu cihaz sadece DivX Networks, Inc. tarafından izin verilen kodlama formatlarını sağladığından, kullanıcı tarafından
oluşturulmuş bir DivX dosyası oynatılamayabilir.
• Desteklenmeyen formatlar için yazılım yükseltme işlemi desteklenmemektedir. (Örnek: QPEL, GMC, 800 x 600 pikselin
üstünde çözünürlük gibi.)
• Bir DivX dosyası oynatılırken yüksek kare hızına sahip bölümler oynatılamayabilir.
• DivX Networks, Inc. tarafından izin verilen formatlar hakkında daha fazla bilgi için <www.divxnetworks.net> adresini ziyaret
edin.
7
Açıklama
TR
Ön Panel
Yan Panel
7
8
9
10
11
3
4
12
1. Disk Tepsisi
2. Open/Close (Açma/Kapama)
düğmesi
3. Function (İşlev) düğmesi
4. Stop (Durdurma) () düğmesi
5. Play/Pause (Çalma/Duraklatma)
( ) düğmesi
6
5
1
13
5
13. Tuning Up & Skip (Yukarı Ayar ve
Atlama) ( ) düğmesi
Tuning Down & Skip (Aşağı Ayar ve
Atlama) ( ) düğmesi
6. Ses Kontrolü
) düğmesi
7. Power (Güç) (
8. Bekleme göstergesi
9. AUX IN 1 Konektörü
10. USB Konektörü
11. MIC1 Jakı
12. MIC2 Jakı
6
7
1. Video Çıkış Bağlantısı
TV'nin video giriş jaklarını (VIDEO IN) VIDEO
OUT bağlantısına takın.
2. Harici Dijital Optik Giriş Bağlantısı
Dijital çıkışa sahip harici bir cihazı bağlamak için
bunu kullanın.
3. Komponent Video Çıkışı Konektörleri
Bu jaklara komponent video girişleri ile
birlikte bir TV bağlayın.
8
21
3
4
HAZIRLIK
2
1
9
4. FM 75Ω COAXIAL (KOAKSİYAL) Jakı
5. 5.1 kanal Hoparlör Çıkış Terminali
6. Soğutma Fanı
7. TX Kartı Bağlantısı (KABLOSUZ)
8. AUX IN 2 Konektör
9. HDMI Çıkış Portu
Görüntü
1
13
14
2
3
15
16
4
5
1. DOLBY DIGITAL göstergesi
2. DTS Disk (DTS Diski) göstergesi
3. LINEAR PCM (LINEER PCM)
göstergesi
4. TITLE (BAŞLIK) göstergesi
5. GROUP (GRUP) göstergesi
6. CHAPTER (BÖLÜM) göstergesi
7. TRACK (PARÇA) göstergesi
8
6
7
8
9
17
8. PROGRAM göstergesi
9. REPEAT (YİNELEME)
göstergesi
10. PBC göstergesi
11. TUNER göstergesi
12. STEREO göstergesi
13. PRO LOGIC göstergesi
14. DVD AUDIO göstergesi
10
11
12
Aksesuarlar
18
19
15. MPEG göstergesi
16. DSP göstergesi
17. Sistem Durum Ekranı
18. RADIO FREQUENCY (RADYO
FREKANSI) göstergesi
19. SPEAKER (HOPARLÖR)
göstergesi
Uzaktan Kumanda
Video Kablosu
FM Anten
HDMI Kablosu
Anten Kullanım Kılavuzu
9
Açıklama (Devamı)
TR
Uzaktan Kumanda
2
19
3
20
4
21
5
6
22
7
23
8
24
9
25
26
10
27
28
29
11
12
13
30
14
33
34
15
10
31
32
16
35
36
17
37
18
38
1. DVD Alıcı tuşu
2. TV tuşu
3. TV/VIDEO tuşu
4. GÜÇ tuşu
5. Numara (0~9) tuşları
6. KALAN tuşu
7. KADEME tuşu
8. Kanal Ayarlama/CD Atlama tuşu
9. SES SEVİYESI tuşu
10. MENÜ tuşu
11. SES tuşu
12. PL II EFEKT tuşu
13. PL II MOD tuşu
14. TUNER MEMORY (TUNER BELLEĞİ),
SD(Standart Tanımlı)/ HD(Yüksek Tanımlı) tuşu
15. ZOOM tuşu
16. UYKU tuşu
17. YAVAŞ, MO/ST tuşu
18. ECHO, NT/PAL tuşu
19.
DVD tuşu
RADYO tuşu
USB, AUX tuşu
20. OPEN/CLOSE tuşu
21. DIMMER tuşu
22. İPTAL tuşu
23. TEKRAR tuşu
Oynatma/Duraklatma tuşu
24.
Durdurma tuşu
ARAMA tuşları
25. AYARLAMA/KANAL tuşu
26. SES KESME tuşu
27. GERİ DÖNME tuşu
28. İmleç/Giriş tuşu
29. ALTYAZI tuşu
30. ÇIKIŞ tuşu
31. DSP/EQ tuşu
32. BİLGİ tuşu
33. SES KURGU tuşu
34. DIGEST tuşu
35. TEST TON tuşu
36. MIC VOL tuşu
37. SLIDE MODE tuşu
38. LOGO tuşu
1
2
3
Pil kapağını ok yönünde çıkarın.
İki adet 1,5V AAA pili kutuplarına (+ ve -) dikkat ederek yerleştirin.
Kapağı kapatın.
HAZIRLIK
1
Kumanda Pillerinin Yerleştirilmesi
Pillerin çatlamasını veya sızıntı yapmasını önlemek için aşağıdaki
önlemleri alın:
• Pilleri kutuplarına dikkat ederek uzaktan kumandaya yerleştirin ((+ ) ile (+),
(-) ile (-) eşlenecek şekilde).
• Doğru tipte piller kullanın. Aynı görülen pillerin voltajı farklı olabilir.
• Her iki pili her zaman aynı anda değiştirin.
• Pilleri ısıya veya ateşe maruz bırakmayın.
Uzaktan Kumandanın Çalışma Kapsamı
Uzaktan kumandayı, dik açı ile yaklaşık 7 metre mesafede kullanabilirsiniz. Aynı zamanda uzaktan kumanda
sensörüne yaklaşık 30º'lik yatay açı yapacak şekilde de kullanılabilir.
11
BAĞLANTILAR
Hoparlörlerin Bağlanması
TR
Ürünü çıkarmadan veya takmadan önce, gücü kapatmayı ve güç kablosunu çekmeyi unutmayın.
HT-TX35
HT-X30
Merkez Hoparlör
Ön Hoparlör (Sağ)
Merkez Hoparlör
Ön Hoparlör (Sol)
Arka Hoparlör (Sağ)
BAĞLANTILAR
Ön Hoparlör (Sol)
Ön Hoparlör (Sağ)
Arka Hoparlör (Sol)
Subwoofer
Arka Hoparlör (Sağ)
Arka Hoparlör (Sol)
Subwoofer
DVD Çaların Yeri
Dinleme Pozisyonunun Seçilmesi
• Bir sehpanın veya kabinin üstüne ya da TV
sehpasının altına yerleştirin.
Dinleme pozisyonu televizyondan itibaren TV ekranı
boyutunun yaklaşık 2.5 – 3 katı uzaklıkta olmalıdır.
Örnek : 32" TVs 2~2.4m için (6~8 ft)
55" TVs 3.5~4m için (11~13 ft)
Ön Hoparlörler ei
Arka Hoparlörler hj
• Bu hoparlörleri dinleme pozisyonunuzun önüne, içeriye
ve size bakacak (yaklaşık 45°) şekilde yerleştirin.
• Hoparlörleri tivitir hoparlörleri kulağınız ile aynı
yükseklikte olacak şekilde yerleştirin.
• Ön hoparlörlerin ön yüzünü orta hoparlörün ön yüzü
ile hizalayın veya bunları orta hoparlörlerin hafif önüne
yerleştirin.
• Bu hoparlörleri dinleme pozisyonunuzun arkasına
yerleştirin.
• Yeterli alan yoksa, bu hoparlörleri birbirine bakacak
şekilde yerleştirin.
• Kulağınızdan yaklaşık 60 - 90cm (2 – 3 ft) yukarı
yerleştirin, hafif aşağı bakmalıdır.
Hoparlörlerin Bağlanması
1
1
2
Siyah
Kırmızı
2
3
Hoparlörlerin arkasındaki terminal tırnağını aşağıya doğru
bastırın.
Siyah teli siyah terminale (-) ve kırmızı teli kırmızı terminale
(+) bağlayın ve tırnağı serbest bırakarak tellerin
sabitlenmesini sağlayın.
Bağlantı fişlerini Ev Sineması'nın arkasına bağlayın.
 Hoparlör terminallerinin renklerinin bağlantı fişlerinin
renklerine uyduğundan emin olun.
Ön ve orta hoparlörlerin aksine arka hoparlörler asıl
* olarak
ses efektlerini işlemek için kullanılmaktadır ve
ses her zaman bunlardan gelmeyecektir.
Merkezi Hoparlör f
• Ön hoparlörler ile aynı yüksekliğe kurmanız en iyisidir.
• Ayrıca TV’nin altına veya üstüne de kurabilirsiniz.
hoparlörlerden ses sadece DVD 5.1 kanal veya
* Arka
Dolby Pro Logic II modunda duyulacaktır.
Subwoofer g
• Subwoofer’ın pozisyonu çok önemli değildir.
İstediğiniz bir yere yerleştirin.
12
• Çocukların hoparlörlerin yakınında oynamasına izin vermeyin. Hoparlör düşerse yaralanabilirler.
• Hoparlör tellerini hoparlörlere bağlarken, kutupsallığın (+/-) doğru olduğundan emin olun.
• Subwoofer hoparlörünü çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun, böylece çocukların ellerini veya yabancı
maddeleri subwoofer hoparlörünün kanalına (deliğine) sokmasına izin vermeyin.
• Kanaldan (delikten) duvara asmayın.
• Televizyon setinizin yakınına bir hoparlör yerleştirirseniz, hoparlörün yarattığı manyetik alan yüzünden ekran
rengi bozulabilir. Bu meydana gelirse, hoparlörü televizyon setinizden uzak bir yere yerleştirin.
13
Hoparlör Kurulumu
Opsiyonel Kablosuz Alıcı Amplifikatörün Bağlanması
TR
Kablosuz arka hoparlörleri bağlayabilmek için ayrıca satılan Kablosuz alıcı modülü ve TX kartı Samsung bayinizden
satın almanız gerekmektedir.
Hoparlör Montesinde Kullanılan Bileşenler (HT-TX35)
Kablosuz Alıcı Modülünü (SWA-3000) sipariş ettiğiniz zaman
HT-X30
Merkez Hoparlör
HOPARLÖR
SEHPA
SEHPA TABANI
Vida (A)
Ön Hoparlör (Sol)
Ön Hoparlör (Sağ)
Vida (B)
BAĞLANTILAR
Hoparlörün Sehpaya Monte Edilmesi
1
3
5
2
4
1
SEHPA’nın üstünü altına getirin ve SEHPA TABANINA
bağlayın.
2
İki adet vidayı (A) tornavida kullanarak okla gösterilen iki
deliğe resimde gösterildiği gibi takın.
3
Bir adet vidayı (B) Hoparlör SEHPASININ arkasındaki
deliğe takın.
4
5
Monte edilen sehpayı HOPARLÖR’e bağlayın.
6
HOPARLÖRÜN başarılı bir şekilde Sehpaya monte
edilmiş hali görülmektedir.
Subwoofer
Arka Hoparlör (Sağ)
Arka Hoparlör (Sol)
Başka bir vidayı (B) tornavida kullanarak hoparlörün
arkasındaki deliğe resimde gösterildiği gibi takın.
KABLOSUZ ALICI MODÜLÜ
HT-TX35
Ön Hoparlör (Sol)
Ön Hoparlör (Sağ)
6
• Hoparlörün düz ve sabit bir alana yerleştirildiğinden emin
olun. Aksi takdirde kolayca devrilebilir.
Merkez Hoparlör
Hoparlörün Sehpa Tabanına Monte Edilmesi
1
2
1
2
3
HOPARLÖR’ü SEHPA TABANI’NA bağlayın.
Vidayı (B) tornavida kullanarak hoparlörün arkasındaki
deliğe resimde gösterildiği gibi takın.
HOPARLÖRÜN başarılı bir şekilde Sehpa Tabanına monte
edilmiş hali görülmektedir.
Subwoofer
3
Arka Hoparlör (Sağ)
Arka Hoparlör (Sol)
KABLOSUZ ALICI MODÜLÜ
14
15
Opsiyonel Kablosuz Alıcı Amplifikatörün Bağlanması (Devamı)
TR
Kablosuz İletişimin Sıfırlanması
Eğer iletişimde bir hata meydana geliyorsa veya kablosuz alıcının üstündeki Bağlantı göstergesi (mavi LED ışığı)
yanmıyorsa ve ana ünitenin ekranında <REAR CHECK> mesajı yanıp sönüyorsa, sistemi sıfırlayın.
Ana ünite ve kablosuz alıcı modülü (SWA-3000) Güç Bekleme (Power Standby) modunda iken sistemi sıfırlayın.
1
TX KART
Eğik taraf aşağıya bakar.
12.~14. sayfalara bakarak, ön ve orta hoparlörleri Subwoofer'a
 Kablosuz alıcı modülünün ön panelindeki BEKLEME LED’i 2
kez yanıp söner.
bağlayın.
2
Ana ünite kapalı iken, TX kartını ana ünitenin arkasındaki TX Kartı
Bağlantısına (KABLOSUZ) takın.
• TX kartını tutun, böylece eğimli yüzü aşağı baksın ve kartı porta takın.
• TX kartı ana ünite ile kablosuz alıcı arasındaki iletişimi etkinleştirir.
3
4
Sol ve sağ arka hoparlörleri kablosuz alıcı modülüne bağlayın.
Kablosuz Alıcı Modülünün açılmasıyla birlikte yuvarlak,
ince uçlu bir kalem veya bir cımbız kullanarak ünitenin
arkasındaki RESET (SIFIRLAMA) tuşuna basın.
3
BAĞLANTILAR
 Kablosuz alıcı modülünün ön panelindeki BEKLEME LED’i yanıp
söner.
2
1
Ana ünitenin kapatılmasıyla birlikte, uzaktan kumanda
üzerindeki REMAIN (KALAN) tuşuna 5 sn. kadar basın ve
basılı tutun
Ana üniteyi açın.
 Kablosuz Alıcı Modülünün Bağlantı LED'i (gösterge ışığı)
yanar ve kurulum tamamlanır.
 Eğer Güç Bekleme modu hala devam ediyorsa 1'den 3'e
kadar olan adımları tekrarlayın.
Kablosuz alıcı modülünün güç kablosunu duvardaki prize takın ve
cihaz üzerindeki güç anahtarını <ON> (AÇIK) konumuna getirin.
• Bu cihaz için tasarlanmış TX kart haricinde bir kartı yuvaya
yerleştirmeyin. Aksi takdirde cihaz zarar görebilir veya kart kolayca
yerinden çıkmayabilir.
• TX kartı baş aşağı gelecek şekilde veya ters istikamette
yerleştirmeyin.
• TX kartı ana ünite kapalı iken yerleştirin. Cihaz açıkken kartı
yerleştirmek probleme yol açabilir.
• TX Kartı takılıysa, ana ünitedeki Ana Hoparlör konektörlerinden ses
çıkmaz.
• Kablosuz alıcı modülü tamamlandığı zaman ana ünitenin arka tarafındaki Arka Hoparlör ÇIKIŞ portlarından ses
sinyali çıkışı alınmaz.
• Kablosuz alıcı anteni kablosuz alıcı modülünde kurulu durumdadır. Üniteyi su ve nemden uzak tutun.
• En iyi dinleme performansı için, kablosuz alıcı modülünün bulunduğu alanda herhangi bir engelleyici nesne
olmamasına dikkat edin.
• Kablosuz arka hoparlörlerin sesi sadece DVD 5.1-KANAL veya Dolby Pro Logic II modunda
duyulacaktır.
• 2-KANAL modunda kablosuz arka hoparlörlerden ses duyulmaz.
• Kablosuz alıcı modülünü dinleme alanının arkasına yerleştirin. Kablosuz alıcı modülü ana üniteye çok yakın
olursa, parazite bağlı olarak seste yer yer kesilmeler duyulabilir.
• Sistemin yakınlarında mikrodalga fırın, kablosuz LAN kartı, Bluetooth cihazı veya aynı frekansı (2.4GHz)
kullanan herhangi bir cihaz kullandığınızda, parazite bağlı olarak seste yer yer kesilmeler duyulabilir.
• Radyo dalgalarının iletim mesafesi 10m'dir, ancak kullandığınız ortama göre değişebilir. Ana ünite ve kablosuz
alıcı modülü arasında ise bir çelik-beton ya da metal duvar varsa, sistem hiçbir şekilde çalışmayabilir, çünkü
radyo dalgaları metalin içinden geçemez.
16
17
Video Çıkışının TV'ye Bağlanması
HDMI Fonksiyonu
TR
Bir TV’ye bağlamak için dört yöntemden birini seçin.
Çözünürlük Seçimi
Bu fonksiyon sayesinde kullanıcı HDMI çıkış için ekran çözünürlüğünü seçebilir.
Stop modunda iken, uzaktan kumandadaki SD/HD (Standart Tanımlamalı/
Yüksek Tanımlamalı) tuşuna basın, basılı tutun.
 HDMI çıkışı için geçerli çözünürlük değerleri : 480p, 720p ve 1080i'dir.
YÖNTEM3
(birlikte verilir)
YÖNTEM1
(birlikte verilir)
 SD (Standart Tanımlamalı) çözünürlüğü 480p ve HD (Yüksek Tanımlamalı)
YÖNTEM2
YÖNTEM 1 : HDMI ....... (En Iyi Kalite)
HDMI (Yüksek Tanımlamalı
Multimedya Arayüzü) nedir?
Bu cihaz DVD görüntü sinyalini
analoga dönüştürmek için her
hangi bir işlem yapmadan
dijital olarak gönderir. Bir HDMI
bağlantı kablosu aracılığıyla
oynatıcıyı televizyona bağlayarak
çok daha net bir dijital görüntü
elde edebilirsiniz.
Verilen HDMI kablosunu ana ünitenin arkasındaki HDMI ÇIKIŞ jakından TV’nizdeki HDMI GİRİŞ
jakına bağlayın.
Anynet+(HDMI-CEC) Kullanımı
YÖNTEM 2 : Komponent Görüntü .... (Daha Iyi Kalite)
Televizyonunuzda Komponent Video girişleri varsa, ana ünitenin arka panelindeki Pr, Pb ve Y jaklarından bir
komponent video kablosunu (dahil değil) TV’nizdeki ilgili jaklara bağlayın.
YÖNTEM 3 : Kompozit Görüntü ....... (İyi Kalite)
Verilen video kablosunu ana ünitenin arkasındaki VİDEO ÇIKIŞ jakından TV’nizin VİDEO GİRİŞ
jakına bağlayın.
• Eğer TV ayarlanan çözünürlüğü desteklemiyorsa tam bir görüntü elde
edilemeyecektir.
• Hem HDMI hem de KOMPONENT jakları bağlı olduğunda, KOMPONENT video görüntülenemez.
• TV'nin Video giriş kaynağının nasıl seçileceğine dair detaylı bilgi için TV'nizin
Kullanım Kılavuzuna başvurunuz.
BAĞLANTILAR
çözünürlüğü 720p/1080i'dir.
Anynet+, ana üniteyi Samsung TV uzaktan kumandasını kullanarak Ev Sinemasını SAMSUNG TV’ye HDMI kablosu ile
bağlayarak çalıştırabileceğiniz bir özelliktir. (Bu sadece Anynet+’ı destekleyen SAMSUNG TV’lerde kullanılabilmektedir.)
1
Anynet+ ile
Bu üniteyi çalıştırabilir,
TV’yi açabilir veya
Samsung TV’nizin uzaktan
kumandasından Play (Çal)
düğmesine basarak film
izleyebilirsiniz.
2
Ev Sinemasının ana ünitesini HDMI kablosuyla Samsung TV’ye bağlayın.
(18. sayfaya bakın)
TV’nizdeki Anynet+ özelliğini ayarlayın.
(Daha fazla bilgi için TV talimat elkitabına bakınız.)
 TV uzaktan kumandasını kullanarak Ev Sinemasını çalıştırabilirsiniz.
(Kullanılabilen TV düğmeleri :
, , ,
, ▲, ▼ ve ►,◄ düğmeleri, ~ düğmesi)
TV'yi seçerseniz
Anynet+(HDMI-CEC)’i TV’nizde <On> (Açık)’a ayarlayın.
• Bu ürün komponent çıkışı için Interlace tarama modunda (576i, 480i) çalışır.
• Samsung TV’yi ana üniteye bağlamak için HDMI kablosu kullanıyorsanız, TV’nin uzaktan kumandasını kullanarak Ev
Sineması çalıştırabilirsiniz. Bu sadece Anynet++(HDMI-CEC)’ı destekleyen SAMSUNG TV’lerde kullanılabilmektedir.
• Lütfen
logosunu kontrol edin. TV’nizde bir
logosu varsa, bu durumda Anynet+ özelliğini destekler.
 <Receiver : On> (Alıcı Açık) : Ev Sinemasından ses dinleyebilirsiniz.
 <Receiver : Off> (Alıcı Kapalı) : TV’den ses dinleyebilirsiniz.
THEATER (SİNEMA)'yı seçerseniz
MOVE
MOVE
ENTER
ENTER
EXIT
EXIT
<THEATER to connector> (SİNEMA’dan konektöre)’yi seçin ve aşağıdaki her
öğenin seçeneğini ayarlayın.
 <View TV> : Ürünle birlikte verilen HDMI kablosunu Ana Ünitenin arkasındaki HDMI
OUT jakından TV’nizin üzerindeki HDMI IN jakına bağlayın.
 <THEATER Menu> : (SİNEMA Menüsü) Ev Sineması menüsüne ulaşabilirsiniz.
 <THEATER Operation> : (SİNEMA Çalışması) Ev Sineması diski çalma bilgisi gösterilecektir.
 <Receiver : On> (Alıcı Açık) : Ev Sinemasından ses dinleyebilirsiniz.
 <Receiver : Off> (Alıcı Kapalı) : TV’den ses dinleyebilirsiniz.
• TV seyrederken TV sesini ev sineması aracılığıyla dinlemek isterseniz optik
kablo bağlanmalıdır.
• Anynet+ (HDMI-CEC) işleminden sonra TV’yi kapatırsanız, ana ünite otomatik olarak kapanır.
• Anynet+ (HDMI-CEC), AUX1/AUX2/FM’de çalışmaz; sadece DVD modunda çalışır.
18
19
Harici Komponentlerden Ses Bağlantısı
AUX1 : Ön Panel
TR
OPTİK : Arka Panel
AUX2 : Arka Panel
Ses Kablosu
(dahil değil)
Eğer, harici analog cihaz
sadece bir Audio (Ses)
çıkışına sahipse, sola
veya sağa bağlayın.
Optik Kablo
(dahil değil)
BAĞLANTILAR
Ses Kablosu
(dahil değil)
AUX1 : Harici Komponent/MP3 çalar bağlama
OPTİK : Bir Harici Dijital Komponentin bağlanması
MP3 çalar gibi komponentler
1
Ev Sinemasının AUX GİRİŞİ 1’i (Ses) harici komponent/MP3 çaların Ses Çıkışına bağlayın.
Bir Set-Top Box gibi dijital sinyal komponentleri
2
<AUX1> girişini seçmek için uzaktan kumandadaki AUX düğmesine basın.
1
Dijital Girişi (OPTİK) harici dijital komponent üzerindeki Dijital Çıkışa bağlayın.
2
<DIGITAL IN>’i seçmek için uzaktan kumandadaki AUX düğmesine basın.
• Ana ünitedeki FUNCTION düğmesini de kullanabilirsiniz.
Mod düğmeleri aşağıdaki gibidir : DVD/CD DIGITAL IN AUX1 AUX2 USB FM
• Ana ünitedeki FUNCTION düğmesini de kullanabilirsiniz.
Mod düğmeleri aşağıdaki gibidir : DVD/CD DIGITAL IN AUX 1 AUX 2 USB FM
AUX2 : Harici Analog Komponente Bağlanma
VCR gibi analog sinyal komponentleri
1
Ev Sinemasındaki AUX GİRİŞİ 2’i (Ses) harici analog komponentinin Ses Çıkışına bağlayın.
Soğutma Fan
Soğutma fanı aşırı ısınmayı önlemek için cihazın içine soğuk hava sağlar
• Konektör renklerini eşleştirdiğinizden emin olun.
2
<AUX2> girişini seçmek için uzaktan kumandadaki AUX düğmesine basın.
• Ana ünitedeki FUNCTION düğmesini de kullanabilirsiniz.
Mod düğmeleri aşağıdaki gibidir : DVD/CD DIGITAL IN AUX1 AUX2 USB FM
• VCR’ınızdaki Video Çıkış jakını TV’ye ve VCR’deki Ses Çıkış jaklarını bu ürüne bağlayabilirsiniz.
20
Güvenliğiniz için lütfen aşağıdaki noktalara dikkat edin.
 Cihazın havalandırmasının iyi olduğundan emin olun. Aksi takdirde, cihazın
içindeki sıcaklık yükselir ve zarar görmesine sebep olabilir.
 Soğutma fanını ve havalandırma deliklerini kapatmayın.
(Fan veya havalandırma delikleri, bir gazete veya bez gibi benzeri cisimlerle
kapatılırsa cihazın içinde ısı artarak yangına sebep olabilir.)
21
FM Anteninin Bağlanması
Kullanıcı Elkitabını Okumadan Önce
TR
Kullanıcı elkitabını okumadan önce aşağıdaki öğeleri kontrol ettiğinizden emin olun.
Elkitabında kullanılacak olan simgeler
Simge
DVD
Terim
Açıklama
DVD
Bu, Görüntü Modunda kaydedilen ve sona erdirilen DVD veya DVD-R/DVD-RW
disklerinde mevcut olan özelliği içerir.
VCD
Bu, Video CD’sinde mevcut olan özelliği içerir (CD-R veya CD-RW).
FM Anten (pakete dahil)
VCD
CD
MP3
JPEG
DivX
Bu, veri CD’sinde mevcut olan özelliği içerir (CD-R veya CD-RW).
MP3
Bu, CD-R/-RW disklerde mevcut olan özelliği içerir.
JPEG
Bu, CD-R/-RW disklerde mevcut olan özelliği içerir.
DivX
Bu, MPEG4 disklerde mevcut olan özelliği içerir. (DVD R/RW, CD-R ya da CD-RW)
DİKKAT
Bu, bir özelliğin çalışmadığı veya ayarların iptal edildiği bir durumu içerir.
NOT
Bu, her özellik çalışmasına yardımcı olan ipuçlarını veya talimatları içerir.
FM 75 Ω KOAKSİYEL Jak'a bağlı FM antenini bağlayın.
Yayının iyi olduğu bir konum buluncaya kadar anten kablosunu yavaşça hareket ettirin ve ardından
duvara veya diğer bir sert yüzeye bağlayın.
• Bu cihaz AM Radyo yayınlarını almaz.
Mikrofonun Bağlanması
•
•
•
•
KULLANIM
1
2
CD
Bu elkitabında, <DVD ( DVD )> ile işaretlenen talimatlar Görüntü Modunda kaydedilen ve ardından
sonlandırılan DVD-VIDEO, DVD-AUDIO ve DVD-R/-RW diskleri için geçerlidir.
Özel bir DVD türü belirtildiğinde, bu ayrıca belirtilir.
DVD-R/-RW diskleri DVD Görüntü formatında düzgün kaydedilmemişse, çalınamaz.
Evinizin rahat ortamında karaoke bar hissini tadabilirsiniz. Videoyu izlerken TV ekranında görüntülenen müziğe eşlik
eden sözleri takip ederek şarkı söyleyin.
1
Mikrofonu ön paneldeki MIC jakına bağlayın.
 İki mikrofon bağlayabilirsiniz.
2
3
Mikrofonun ses seviyesini ayarlamak için MIC VOL tuşuna basın.
Mikrofonun eko seviyesini ayarlamak için ECHO tuşuna basın.
• Karaoke özelliğini kullanırken garip sesler (gıcırdama ya da uğultu)
duyarsanız mikrofonu hoparlörlerden uzaklaştırın. Mikrofonun ya da hoparlörün ses seviyesini azaltmak da etkilidir.
• HDMI AUDIO ON (Açık) konumundayken MIC çıkışı yoktur.
22
23
KULLANIM
Ev Sinemanızı Kullanmadan Önce
Disk Oynatma
TR
DVD
VCD
CD
Samsung TV’nizi ve Ev Sinemanızı HT-X30/HT-TX35'in Uzaktan Kumandası ile çalıştırmak için
DVD Ev Sinemasının uzaktan kumandası Samsung TV’leri kumanda etmede kullanılabilir.
1
Ana ünitenin güç kablosunu AC güç kaynağına takın.
• Sisteminizi ana sokete takmadan önce voltaj ayarını kontrol etmeniz gereklidir
(İSTEĞE BAĞLI). Soketin voltajı ünitenin arkasındaki ayar ile eşleşmezse,
sisteminize ciddi zarar verebilirsiniz.
2
3
4
Kumandayı TV moduna ayarlamak için TV tuşuna basın.
1
2
Disk tepsisini açmak için OPEN/CLOSE (AÇ/KAPAT) düğmesine basın.
Diski yerleştirin.
 Diskin etiketi yukarı doğru bakarken diski hafifçe tepsiye yerleştirin.
3
OPEN/CLOSE (AÇ/KAPAT) düğmesine tekrar basarak yuvayı kapatın.
 Çalma işlemi kendiliğinden başlar.
Samsung TV'nizi bu kumanda ile açmak için POWER tuşuna basın.
TV'nizde VIDEO modunu seçmek için TV/VIDEO tuşuna basın.
VIDEO
6
DVD Ev Sinemasını çalıştıran DVD RECEIVER modunu seçmek için
DVDRECEIVER tuşuna basın.
DVD/CD modunu seçmek için ana ünitedeki FUNCTION tuşuna veya
kumandadaki DVD tuşuna basın.
Video Formatının seçilmesi
Açılırken uzaktan kumandadaki NT/PAL tuşunu 5 saniyeden fazla basılı
tutun.
 Varsayılan video formatı <PAL>’a ayarlıdır.
 <NTSC> veya <PAL> ekrana gelecektir. Bu kez, <NTSC> ve <PAL> arasında seçim
yapmak için NT/PAL tuşuna kısa bir süre basın.
d Çalmayı durdurmak için çalma sırasında STOP (DURDUR) () düğmesine basın.
 Bir kez basılırsa, <PRESS PLAY> (ÇAL’A BAS) görünür ve durdurma pozisyonu belleğe kaydedilir.
PLAY/PAUSE (
) (ÇAL/DURAKLAT) düğmesine veya ENTER düğmesine basılırsa, çalma işlemi kaldığı
yerden devam eder. (Bu işlev sadece DVD’ler ile çalışır.)
 İki kez basılırsa, <STOP> (DURDUR) görünür ve PLAY/PAUSE (
basılırsa çalma işlemi başından başlar.
) (ÇAL/DURAKLAT) düğmesine
d Çalmayı geçici olarak duraklatmak için çalma sırasında PLAY/PAUSE (
düğmesine basın.
 Çalmayı duraklatmak için, PLAY/PAUSE (
KULLANIM
5
) (ÇAL/DURAKLAT)
) (ÇAL/DURAKLAT) düğmesine tekrar basın.
• Diskin içeriğine bağlı olarak, ilk görüntüsü farklı görünebilir.
• Oynatıcıda korsan kayıt çalıştırılmamalıdır. Tersinin yapılması CSS (İçerik Karıştırma Sistemi : bir tür kopya
koruma sistemi) tavsiye kararlarına aykırı harekettir.
 Her ülke farklı bir video formatı standardına sahiptir.
 Normal oynatma için, diskin video formatının TV’nizin video formatı ile aynı olması
gerekir.
24
25
MP3/WMA-CD Çalma
JPEG Dosya Oynatma
MP3
MP3/WMA formatında şifrelemiş Data CD’ler (CD-R, CD-RW)oynatılabilir.
1
Slayt Modu
MP3/WMA diskini disk tepsisine yerleştirin.
1
 Menünün görünümü MP3/WMA diskine bağlıdır.
 WMA-DRM dosyaları çalınamaz.
3
Stop modunda iken ▲,▼,◄,► tuşlarını kullanarak albüm seçin, ardından
ENTER tuşuna basın.
2
JPEG diskini disk tepsisine yerleştirin.
 Çalma işlemi kendiliğinden başlar. Her görüntü 5 saniye gösterilir ve
ardından sonraki görüntü gösterilir.
SLIDE MODE tuşuna basın.
 Tuşa her basılışında, görüntü aşağıdaki gibi geçiş yapar :
 ▲,▼ tuşları ile parça seçebilirsiniz.
SLIDE SHOW MODE : 1~5 SLIDE SHOW MODE : RANDOM Albüm değiştirmek için ▲,▼,◄,► tuşlarını kullanarak diğer albümü
seçin ve ardından ENTER tuşuna basın.
SLIDE SHOW MODE : NONE
d Bir sonraki slayta atlamak için #,$ tuşlarına basın.
 Tuşa her basıldığında, slayt ileri ya da geri yönde hareket edecektir.
 Başka bir albüm ve parça seçmek için yukarıdaki 2 ve 3. adımları tekrarlayın.
4
JPEG
Dijital kamera veya video kayıt cihazı ile kaydedilen görüntüler veya bilgisayardaki JPEG dosyaları.
CD üzerine kaydedilebilir ve bu Ev Sinema Sistemi ile oynatılabilir.
 MP3/WMA menü ekranı görünür ve çalma işlemi başlar.
2
TR
STOP () tuşuna basarak çalma işlemini durdurun.
Çoklu Gösterim Fonksiyonu
TV ekranında 9 JPEG görüntüsünü izleyebilirsiniz.
1
Oynatım esnasında DIGEST tuşuna basın.
 JPEG dosyaları 9 pencere içinde görünecektir.
2
 Seçilen resim, bir sonraki resme geçiş yapılmadan önce, 5 saniye kadar
ekranda kalacaktır.
d Ekrandaki Bir Dosya Sembolünü Çalmak
 Stop konumunda ▲,▼,◄,► tuşlarına basın ve üst kısımdaki menü üzerinden istediğiniz sembolü seçin.
Müzik Dosyası Sembolü : Sadece Müzik dosyalarını çalmak için
Resim Dosyası Sembolü : Sadece Resim dosyalarını izlemek için
Film Dosyası Sembolü : Sadece film dosyalarını izlemek için
Tüm Dosyalar Sembolü : Tüm dosyaları seçmek için
İmleç tuşlarına ▲,▼,◄,► basarak istediğiniz resmi seçin ve ardından
ENTER tuşuna basın.
KULLANIM
• Kayıt moduna bağlı olarak, bazı MP3/WMA-CD'ler çalışmayabilir.
• MP3-CD'sinin içeriği, diskte kayıtlı MP3/WMA parça formatına bağlı olarak
farklılık gösterebilir.
d 9 pencerelik düzende, önceki veya sonraki resim için #,$ tuşlarına
basın.
sembolünü seçin.
sembolünü seçin.
sembolünü seçin.
sembolünü seçin.
Döndürme/Çevirme Fonksiyonu
Oynatım sırasında imleç ▲,▼,◄,►
tuşlarına basın.
▲ tuşu: Dikey yönde çevirir
◄ tuşu: Saat yönünün
Orijinal resim
tersine 90° döndürür
► tuşu: Saat yönünde
90° döndürür
▼ tuşu: Yatay yönde çevirir
26
• Standart JPEG resimler için maksimum çözünürlük 5120 x 340 (veya 19.0 MPiksel), gelişmiş resimler içinse maksimum
çözünürlük 2048 x 1536 (3.0 MPiksel) bu cihaz tarafından desteklenir.
• HDMI çıkış çözünürlüğü 720p/1080i iken bir JPEG dosyası oynatılırsa, mod otomatik olarak 480p moduna dönüştürülür.
27
DivX Oynatma
TR
DivX
Bu sayfadaki fonksiyonlar bir DivX diski oynatılırken uygulanabilir.
Altyazı Ekranı
İleri/Geri Atlama
Oynatım sırasında #,$ tuşuna basın.
SUBTITLE tuşuna basın.
 Diskte 2 dosyadan fazla varsa, $ tuşuna her bastığınızda bir sonraki dosyaya gider.
 Tuşa her bastığınızda seçiminiz <SUBTITLE (1/N, 2/N ...)> ve
<SUBTITLE OFF> (ALTYAZI KAPALI) arasında değişir.
 Diskte 2 dosyadan fazla varsa, # tuşuna her bastığınızda bir önceki dosyaya gider.
 Diskin sadece bir altyazı dosyası varsa, otomatik olarak oynatılacaktır.
 DivX disklerde altyazı kullanımı detayları için sayfa sonu bölüm 2'ye (Manşet
Başlık Fonksiyonu) bakiniz.
Hızlı Oynatım
Diski daha yüksek bir hızda oynatmak için oynatım sırasında  ya da 
tuşlarına basılı tutun.
Eğer diskte birden fazla altyazı dosyası varsa
 Oynatma sırasında bu tuş her basili tutulduğunda, oynatma hızı aşağıdaki gibi
değişecektir : 2x ➞ 4x ➞ 8x ➞ 32x ➞ Normal.
Eğer diskte birden fazla altyazı dosyası varsa, varsayılan altyazı film ile
eşleşmeyebilir ve altyazı dilinizi aşağıdaki gibi seçmek durumunda kalabilirsiniz:
1
5 Dakika Atlama Fonksiyonu
(
2
 ◄ tuşuna bastığınızda oynatım 5 dakika geriye atlar.
Zoom Fonksiyonu
1
İmleç tuşlarına ▲,▼,◄,► basarak büyütmek istediğiniz alana gidin.
• DiVX dosyaları sadece ZOOM X2 modunda büyütülebilir.
• DivX dosyaları .avi uzantısı kullanırlar. Buna rağmen her .avi uzantısına sahip
dosya DivX değildir ve bu cihazda oynatılmayabilir.
Audio Ekranı
AUDIO tuşuna basın.
 Eğer diskin üzerinde çoklu ses parçaları varsa onların arasında geçiş yapabilirsiniz.
 Tuşa her bastığınızda seçiminiz <AUDIO (1/N, 2/N ...)> ve < > arasında değişir.
•
28
TV ekranından istediğiniz DivX’i seçerseniz, film normal çalacaktır.
DivX(Digital internet video eXpress)
DivX, Microsoft tarafından geliştirilmiş, MPEG4 sıkıştırma teknolojisine dayalı bir video dosya formatıdır. Internet
üzerinden gerçek zamanlı olarak ses (audio) ve görüntü (video) verisi sağlar. MPEG4 görüntü şifrelemek, MP3 ise
ses şifrelemek için kullanılır. Böylece kullanıcılar bir filmi DVD'ye yakın kalitede ses ve görüntü eşliğinde izleyebilirler.
1. Desteklenen Formatlar
ZOOM tuşuna basın.
 Tuşa her bastığınızda seçiminiz <ZOOM X2> (2 KAT ZOOM) ve
<ZOOM OFF> (ZOOM KAPALI) arasında değişir.
2
) seçin ve ardından ENTER düğmesine basın.
KULLANIM
Oynatım sırasında ◄ ,► tuşuna basın.
 ► tuşuna bastığınızda oynatım 5 dakika ileriye atlar.
Durdur modunda, ▲,▼ düğmesine basın, TV ekranından istediğiniz altyazıyı
simgesi, diskte sadece tek bir dil destekleniyorsa görüntülenir.
Bu cihaz sadece aşağıdaki medya formatlarını desteklemektedir. Eğer hem görüntü hem de ses formatları
desteklenmiyorsa, kullanıcı bozuk görüntü ya da hiç ses olmaması gibi sorunlar yaşayabilir.
Desteklenen Görüntü (Video) Formatları
Format
AVI
WMV
Desteklenen Versiyonlar
DivX3.11~DivX5.1, XviD
V1/V2/V3/V7
Desteklenen Ses (Audio) Formatları
Format
Veri Yolu Hızı
Örnekleme Frekansı
MP3
WMA
80~384kbps
56~128kbps
44.1khz
AC3
DTS
128~384kbps
44.1/48khz
1.5Mbps
44.1khz
• Ses ve görüntü dosyaları da dahil olmak üzere DTS formatında oluşturulan DivX dosyaları sadece 6Mbps’ye kadar destekleyebilir.
• Görüntü Oranı: Varsayılan DivX çözünürlüğü 640 x 480 piksel (4:3) olmasına rağmen, bu cihaz 800 x 600 piksel
(16:9). TV ekran çözünürlüğünü destekler. 800'ün üstü desteklenmemektedir.
• 48khz ya da 320kbps üstünde örnekleme frekansına sahip bir disk oynatıldığı zaman, oynatım sırasında ekranda
titreme olabilir.
2. Manşet Başlık Fonksiyonu
• Bu fonksiyonu doğru kullanabilmek için video genişletme ve kurgulama üzerine deneyimli olmanız gerekir.
• Manşet başlık fonksiyonunu kullanmak için, manşet başlık dosyasını (*.smi) ayni isimli dosyaya kaydedin DivX
medya dosyası da (*.avi) ayni klasör içinde olacaktır.
Örnek: Kök
Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
• 60 alfanumerik karakter ya da 30 Doğu Asya karakterine kadar (Kore ve Çin gibi alfabelerdeki karakterler 2 bayttır)
dosya ismi verebilirsiniz.
29
TR
Çal Özelliğinin Kullanılması
Disk Bilgisini Görüntüleme
DVD
VCD
CD
MP3
JPEG
Kalan Süre Kontrolü
DivX
DVD
VCD
CD
MP3
Diskin oynatım bilgisini TV ekranı üzerinden takip edebilirsiniz
REMAIN (KALAN SÜRE) tuşuna basın.
INFO tuşuna basın.
 Oynatılan bir başlık veya bölümün toplam veya kalan süresini kontrol etmek için.
 Tuşa her bastığınızda ekran aşağıdaki gibi değişecektir.
REMAIN (KALAN SÜRE) tuşuna her basışınızda
DVD
Bilgi ekranı kaybolur
DVD-VIDEO
TITLE ELAPSED ➞ TITLE REMAIN ➞ CHAPTER ELAPSED ➞ CHAPTER REMAIN
DVD-AUDIO
GROUP ELAPSED ➞ GROUP REMAIN ➞ TRACK ELAPSED ➞ TRACK REMAIN
VCD
TRACK ELAPSED ➞ TRACK REMAIN ➞ TOTAL ELAPSED ➞ TOTAL REMAIN
CD
TRACK REMAIN ➞ TRACK ELAPSED
MP3
VCD
CD
Hızlı Oynatım
DVD
VCD
CD
MP3
DivX
, tuşuna basın.
 Oynatım sırasında bu tuşa her basıldığında, oynatım hızı aşağıdaki gibi
değişir:
MP3
JPEG
DivX
KULLANIM
Bilgi ekranı kaybolur
 2X ➞  4X ➞  8X ➞  32X ➞ ► PLAY
 2X ➞  4X ➞  8X ➞  32X ➞ ► PLAY
Bilgi ekranı kaybolur
• Bir CD veya MP3-CD'si oynatılırken, ses sadece 2x hızında duyulur. 4x, 8x,
ve 32x hızlarında duyulmaz.
• Diske bağlı olarak, disk bilgi ekranı farklı görünebilir.
• Diske bağlı olarak, DTS, DOLBY DIGITAL veya PRO LOGIC modunu da seçebilirsiniz.
Yavaş (Ağır Çekimde) Oynatım
simgesi TV ekranında görüntülenir!
Tuşlara basıldığında TV ekranında bu sembol görünürse, kullanılmakta olan diskte istenen
işlem gerçekleştirilemez.
Gösterge Ekranı
30
DVD
VCD
DivX
SLOW tuşuna basın.
 Oynatım sırasında bu tuşa her basıldığında, oynatım hızı aşağıdaki gibi değişir:
DVD
göstergesi
BAŞLIK göstergesi
GEÇEN SÜRE
göstergesi
STEREO (Sol/Sağ)
göstergesi
VCD
VCD
göstergesi
BÖLÜM göstergesi
OYNATIM TEKRARI
göstergesi
DOLBY DIGITAL
göstergesi
DVD
AUDIO
DVD-AUDIO
göstergesi
PARÇA (DOSYA)
göstergesi
KONUŞMA DİLİ
göstergesi
AÇI göstergesi
CD
göstergesi
GRUP göstergesi
ALTYAZI göstergesi
DVD
VCD
DivX
1/2 ➞ 1/4 ➞ 1/8 ➞ 1/2 ➞ 1/4 ➞ 1/8 ➞ ► PLAY
1/2 ➞ 1/4 ➞ 1/6 ➞ ► PLAY
1/2 ➞ 1/4 ➞ 1/8 ➞ ► PLAY
• Ağır çekim ve kademeli oynatım sırasında ses duyulmaz.
• Geriye yavaş oynatım özelliği VCD, DivX'te çalışmaz.
31
TR
Çal Özelliğinin Kullanılması (Devamı)
Sahne/Şarkıların Atlanması
DVD
VCD
Oynatımı Tekrarlama
MP3
DVD
VCD
CD
MP3
JPEG
DivX
Oynatımı tekrarlama sayesinde, bir bölümü, başlığı, parçayı (şarkıyı) veya dizini (MP3 dosyası) tekrar oynatabilir/çalabilirsiniz.
#,$ tuşuna basın.
 Oynatım sırasında bu tuşa her basıldığında, önceki veya sonraki bölüm, parça
ya da dizin (dosya) oynatılacak/çalınacaktır.
 Bölümleri ardışık şekilde atlayamazsınız.
REPEAT : CHAPTER ➞ REPEAT : TLTLE ➞ REPEAT : OFF
DVD-VIDEO
DVD
TITLE 01/05 CHAPTER 002/045
REPEAT tuşuna basın.
 Oynatım sırasında bu tuşa her basıldığında, oynatım tekrarlama modu
aşağıdaki gibi değişir:
TITLE 01/05 CHAPTER 004/045
REPEAT : TRACK ➞ REPEAT : GROUP ➞ REPEAT : OFF
DVD-AUDIO
VCD
CD
MP3
JPEG
REPEAT : TRACK ➞ REPEAT : DISC ➞ REPEAT : OFF
REPEAT:RANDOM ➞ REPEAT:TRACK ➞ REPEAT:DIR ➞
DivX
REPEAT:DISC ➞ REPEAT:OFF
Oynatım Tekrarı Seçenekleri
 15 dk.'dan daha uzun bir parçanın yer aldığı bir VCD diski izlerken, #,$
tuşuna basıldığında oynatım 5 dk. geri/ileri atlayacaktır.
MP3
BÖLÜM : Seçilen bölümü tekrar tekrar oynatır/çalar.
BAŞLIK : Seçilen başlığı tekrar tekrar oynatır/çalar.
GRUP : Seçilen grubu sürekli olarak çalar.
RASTGELE : Parçaları rastgele bir sırada oynatır/
çalar. (Henüz oynatılmış/çalınmış bir parça yeniden
oynatılabilir/çalınabilir.)
PARÇA : Seçilen parçayı tekrar tekrar oynatır/çalar.
DIZIN (DIR) : Seçilen klasördeki tüm parçaları tekrar tekrar
oynatır/çalar.
DISK : Girilen diski tekrar tekrar oynatır/çalar.
KAPALI (OFF) : Oynatım Tekrarını iptal eder.
KULLANIM
VCD
• Oynatım Tekrarı işlevi, MENU açık olarak (ON) ayarlandığında versiyon 2.0 VCD disklerde mümkün olmaz.
Oynatım Tekrarı işlevini MENU özellikli bir VCD'de kullanmak için disk MENU'yi kapalı (OFF) olarak ayarlayın.
(bakınız sayfa 39.)
Disk Bilgi Ekranında Oynatım Tekrarı Modunu Seçmek İçin
1
2
3
4
DVD
VCD
CD
INFO tuşuna iki kes basın.
İmleç tuşuna ► basarak REPEAT PLAYBACK ( ) göstergesine gidin.
İmleç tuşuna ▼ basarak istediğiniz Oynatım Tekrarı modunu seçin.
 Diğer bir albümü ve parçayı seçmek için yukarıdaki Adım 2 ve 3’ü tekrarlayın.
ENTER tuşuna basın.
DVD
VCD
CD
• DivX, MP3 ve JPEG diskleri için bilgi görüntü ekranından Çalmayı Yinele’yi seçemezsiniz.
32
33
TR
Çal Özelliğinin Kullanılması (Devamı)
A-B Tekrar Oynatımı
DVD
Açı Fonksiyonu
VCD
Bu fonksiyon aynı sahneyi farklı kamera açılarıyla izleyebilmenizi sağlayacaktır.
Bir DVD'nin işaretlenmiş bölümünü tekrar tekrar oynatabilirsiniz.
1
1
2
3
INFO tuşuna iki defa basın.
 VCD için, INFO tuşuna bir defa basın.
2
3
REPEAT PLAYBACK (
DVD
) ekranına gitmek için imleç tuşuna ► basın.
İmleç tuşlarını ▲,▼ kullanarak <A-> opsiyonunu seçin ve bölümün
başlangıcında ENTER tuşuna basın.
INFO tuşuna basın.
İmleç tuşuna ► basarak ANGLE (
) göstergesine gidin.
İmleç tuşuna ▲,▼ ya da numara tuşlarına basarak istediğiniz açıyı seçin.
 Düğmeye her basıldığında, açı aşağıdaki gibi değişir:
 ENTER tuşuna basıldığında, seçilen konum hafızaya alınacaktır.
4
Bölümün sonunda ENTER tuşuna basın.
 Seçilen bölüm sürekli tekrarlanacaktır.
A-B
• Açı fonksiyonu, yalnızca çoklu açıyla kaydedilmiş disklerde kullanılabilir.
• A-B Yineleme özelliği DivX, MP3 veya JPEG disklerinde çalışmaz.
Zoom (Ekran Büyütme) Fonksiyonu
DVD
VCD
DivX
KULLANIM
d Normal işleme geri dönmek için İmleç tuşlarına ▲,▼ basarak Kapalı
( OFF) konumunu seçin.
Bu fonksiyon, ekrandaki görüntünün belli bir bölümünü büyütmenizi sağlar.
Kademe Fonksiyonu
DVD
VCD
1
2
3
DivX
STEP tuşuna basın.
ZOOM tuşuna basın.
Büyütmek istediğiniz alana gitmek için İmleç ▲,▼,◄,► tuşlarına basın.
ENTER tuşuna basın.
 Tuşa her basıldığında zoom seviyesi, aşağıdaki sırayla değişecektir:
 Oynatım sırasında tuşa her basıldığında görüntü bir kare ileri gidecektir.
ZOOM X 1.5 ➞ ZOOM X 2 ➞ ZOOM X 3 ➞ ZOOM OFF
• Adim hareket çalması sırasında ses duyulmaz.
SELECT ZOOM POSITION
• Bir DivX disk oynatıyorken, ekran normal boyutun iki katına kadar büyütülür.
34
35
TR
Çal Özelliğinin Kullanılması (Devamı)
Bonus Grubu
Konuşma Dilini Seçme Fonksiyonu
DVD-AUDIO
Bazı DVD-Audio disklerinin erişmek için 4 rakamlı bir anahtar numarası gerektiren ekstra <bonus> grubu vardır.
Ayrıntılar ve anahtar numarası için disk ambalajına bakınız.
1
2
DVD
INFO tuşuna iki defa basın.
İstediğiniz konuşma dilini seçmek için imleç ▲,▼ tuşlarına veya numaralı tuşlara basın.
 DVD diskinde bulunan dil sayısına göre, tuşa her basıldığında farklı bir
konuşma dili seçilir (İNGİLİZCE, İSPANYOLCA, FRANSIZCA vs).
Bonus grubu olan bir DVD-AUDIO diski çalarken anahtar numarası giriş
ekranı otomatik olarak görünür.
BONUS GROUP
KEY NUMBER :
• Diski çıkartırsanız, gücü kapatırsanız veya cihazı fişten çekerseniz, anahtar
numarasını tekrar girmeniz gerekir.
SP 2/3
FR 3/3
Sayfalarda Dolaşma
DVD-AUDIO
 Sabit görüntüler içeren bir DVD-Audio diskinden istenen görüntüyü
seçebilirsiniz.
 Bazı disklerde diskin nasıl üretildiğine bağlı olarak görüntüleri
seçemeyebilirsiniz.
Altyazı Dilini Seçme Fonksiyonu
1
2
3
DVD
INFO tuşuna iki defa basın.
SUBTITLE (
) ekranına gitmek için İmleç ► tuşuna basın.
İstediğiniz altyazı dilini seçmek için İmleç ◄ tuşuna veya numaralı tuşlara basın.
EN 1/3
EN 01/ 03
KULLANIM
d Oynatma esnasında uzaktan kumandadaki ,,. tuşuna basın.
OFF
SP 02/ 03
FR 03/ 03
OFF / 03
• Bu fonksiyonu kullanmak için, uzaktan kumandadaki AUDIO (SES) veya
SUBTITLE (ALTYAZI) tuşlarına da basabilirsiniz.
• Diske bağlı olarak Altyazı ve Konuşma Dili fonksiyonları çalışmayabilir.
36
37
TR
Çal Özelliğinin Kullanılması (Devamı)
Doğrudan Sahneye / Şarkıya Gitme
DVD
VCD
CD
MP3
Disk Menüsünün Kullanımı
JPEG
DVD
VCD
Konuşma dili, altyazı dili ve profil gibi ayarlar için menüler kullanabilirsiniz.
DVD menü içerikleri diskten diske farklılık gösterebilir.
DVD
1
2
VCD
1
CD
INFO tuşuna basın.
„
İstediğiniz başlığı/parçayı ( ) seçmek için İmleç ▲,▼ tuşlarını veya
numaralı tuşları kullanın ve ENTER tuşuna basın.
3
4
Bölüm (
5
6
Zaman ekranına gitmek için İmleç ◄,► tuşlarına basın (
2
) ekranına gitmek için İmleç ◄,► tuşlarına basın.
İstediğiniz bölümü seçmek için imleç ▲,▼ tuşlarını veya numaralı
tuşları kullanın ve ENTER tuşuna basın.
3
4
).
Bir VCD'yi (versiyon 2.) oynatırken bu, MENU AÇIK (ON) ile KAPALI
(OFF) arasında değişir.
İmleç tuşlarına ▲,▼ basarak <Disc Menu> bölümüne gidin ve ENTER
tuşuna basın.
 Disk tarafından desteklenmeyen disk menüsünü seçtiğinizde, ekranda
<This menu is not supported> mesajı görüntülenecektir.
İmleç tuşlarına ▲,▼,◄,► basarak istediğiniz öğeyi seçin.
ENTER tuşuna basın.
MOVE
ENTER
EXIT
JPEG
• MENU ON: Bu VCD diski 2.0 versiyondur. Disk, menü ekranına bağlı olarak
oynatılır. Bazı fonksiyonlar iptal edilebilir. Bazı fonksiyonlar iptal edilmişse, bunları
aktif hale getirmek için "MENU OFF" konumunu seçin.
• MENU OFF: Bu VCD diski 1.1 versiyondur. Bu disk, bir Müzik CD'si ile aynı
biçimde oynatılır.
KULLANIM
d Ayar Ekranından çıkmak için EXIT tuşuna basın.
MENU (Oynatma Kontrolü) Fonksiyonu
VCD 2.0 versiyon disk oynatılırken MENU düğmesine basın.
Düğmeye her bastığınızda televizyon ekranında "ON" ve "OFF" ardı ardına
seçilecektir.
Numaralı tuşları kullanarak istediğiniz zamanı seçin ve ENTER
tuşuna basın.
MP3
Stop modunda iken MENU tuşuna basın.
Numaralı tuşlara basın.
 Seçilen dosya çalmaya başlayacaktır.
• Disk menü ekranı diske bağlı olarak farklı olabilir.
 Bir MP3 veya JPEG diskini çalarken, bir klasörü taşımak için ▲,▼ tuşlarını
kullanamazsınız. Klasörü taşımak için önce STOP () ve ardından da
ardından da ▲,▼ tuşuna basın.
Başlık Menüsünün Kullanımı
DVD
Birden çok başlık içeren DVD'lerde, her filmin başlığını izleyebilirsiniz. Diske bağlı olarak bu fonksiyon değişkenlik
gösterebilir.
1
2
3
• İstediğiniz başlığa, bölüme veya parçaya doğrudan gitmek için uzaktan
kumandadaki #,$ tuşunu kullanabilirsiniz.
• Diske bağlı olarak, istediğiniz başlığa veya zamana geçemeyebilirsiniz.
Stop modunda MENU tuşuna basın.
<Başlık Menüsüne> gitmek için İmleç ▲,▼ tuşuna basın.
ENTER tuşuna basın.
 Başlık menüsü görünecektir.
d Ayar Ekranından çıkmak için EXIT tuşuna basın.
• Başlık menü ekranı diske bağlı olarak farklı olabilir.
MOVE
38
ENTER
EXIT
39
TR
USB Host Özelliği Ile Medya Dosyalarını Oynatma
Resimler, filmler, bir MP3 çalarda yüklü şarkılar, USB bellek veya dijital kamera gibi medya dosyaları 5.1 kanal ev
sinemanın yüksek görüntü ve ses kalitesi içinde çok daha hoşunuza gidecek. Bu depolama aygıtlarını ev sinema
sisteminizin USB portuna bağlayabilirsiniz.
1
USB aygıtını ünitenin önündeki USB portuna bağlayın.
Uyumlu Aygıtlar
1. USB Yığın Depolama v1.0 desteğine sahip USB aygıtlar. (Windows 2000 ve üstü sistemlerde çıkartılabilir
disk olarak çalışan, İlave bir sürücü kurulumuna gerek duymayan USB aygıtlar.)
2. MP3 Çalar: HDD (sabit disk) ve flaş tipi MP3 çalar.
3. Dijital kamera : USB Mass Storage v1.0’ı destekleyen kameralar.
• Windows 2000 ve üstü sistemlerde çıkartılabilir disk olarak çalışan, sürücü kurulumu gerektirmeyen
kameralar.
4. USB HDD ve USB Flaş Sürücü: USB2.0 veya USB1.1 desteğine sahip aygıtlar.
• Bir USB 1.1 aygıtı bağladığınızda oynatım kalitesinde bir farklılık olduğunu görebilirsiniz.
2
• USB HDD (sabit disk) için, doğru çalışmasını sağlamak üzere yardımcı bir güç kablosunun USB HDD'ye bağlı
olduğundan emin olun.
 Ekranda önce <USB> görüntülenecek ardından kaybolacaktır.
 TV ekranında USB MENU ekranı görünecek ve kaydedilen dosya
oynatılacak/çalınacaktır.
5. USB Kart Okuyucu: Tek yuva USB kart okuyucu ve Çoklu yuva USB kart okuyucu.
Oynatımı durdurmak için STOP () tuşuna basın.
6. Eğer USB uzatma kablosu kullanıyorsanız, USB aygıtı tanınmayabilir.
d Güvenli USB Çıkartma.
USB aygıtındaki yüklü belleğe zarar vermemek için, USB kablosunu
çıkartmadan önce güvenli çıkış ortamını sağlayın.
1) Sıradaki STOP () tuşuna iki kez basın.
Ekranda görünecek ibare : REMOVE USB.
2) USB kablosunu çıkartın.
• Müzik dosyalarınızı 5.1 kanal ev sineması hoparlörleri üzerinden dinlemek için
Dolby Pro Logic II modunu Matrix’e ayarlamalısınız. (53. sayfaya bakın)
Ileri/Geri Atlama
Oynatım sırasında #,$ tuşuna basın.
 Diskte birden fazla dosya varsa, $ tuşuna bastığınızda bir sonraki dosya
seçilir.
 Diskte birden fazla dosya varsa, # tuşuna bastığınızda bir önceki dosya
seçilir.
Hızlı Oynatım
• Üreticiye bağlı olarak. USB kart okuyucu desteklenmeyebilir.
• Çoklu bir kart okuyucuya birkaç bellek aygıtını kurduysanız problem yaşayabilirsiniz.
Desteklenen Formatlar
Sabit Resim
Müzik
Film
Dosya Adı
Dosya Uzantısı
Veri Yolu Hızı
Versiyon
Piksel
Örnekleme Frekansı
JPG
JPG .JPEG
–
–
640X480
–
MP3
.MP3
80~384kbps
–
–
44.1kHz
WMA
.WMA
56~128kbps
V8
–
44.1kHz
VCD
MPG.MPEG .DAT
1.5Mbps
VCD1.1,VCD2.0
320*480
44.1kHz
WMV
.WMV
4Mbps
V1,V2,V3,V7
720X480
44.1KHz~48KHz
DivX
.AVI,.ASF
4Mbps
DivX3.11~DivX5.1,XviD
800X600
44.1KHz~48KHz
KULLANIM
3
USB modunu seçmek için ana ünite üzerindeki FUNCTION tuşuna veya
uzaktan kumanda üzerindeki USB tuşuna basın.
• CBI (Control/Bulk/Interrupt) desteklenmemektedir.
• FTP protokolü kullanan veya bir bilgisayara bağlandığında ilave bir program kurulumu gerektiren dijital kameralar
desteklenmez.
• NTFS dosya sistemini kullanan bir aygıt desteklenmemektedir. Sadece FAT (File Allocation Table) 16/32 dosya sistemi
desteklenmektedir.
• Bazı MP3 çalarlar dosya sistemlerindeki farklılıklar nedeniyle bu cihaza bağlandıklarında çalışmayabilirler.
• USB SUNUCU (HOST) Fonksiyonu, Medya dosyalarını üreticisine özel bir program aracılığıyla transfer eden bir cihaz
bağlandığında desteklenmez.
• Janus özellikli MTP (Medya Transfer Protokol) cihazları çalıştırılmaz.
• Bu cihazda mevcut olan USB sunucu özelliği tüm USB aygıtlarını desteklemez.
Desteklenen cihazlar hakkında detaylı bilgi için sayfa 64'e bakınız.
Diski daha yüksek bir hızda oynatmak için oynatım sırasında ,
tuşlarına basın.
 Oynatma sırasında bu tuşlara her basıldığında, oynatma hızı aşağıdaki gibi değişecektir:
2x ➞ 4x ➞ 8x ➞ 32x ➞ Normal.
40
41
AYAR
Ayarlar
TR
TV Ekran Tipi Ayari
Dil Ayarı
Fabrika ayarlarına göre varsayılan Ekran Üstü Menü (OSD) Dili İngilizce olarak ayarlanmıştır.
1
2
3
4
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
5
Televizyonunuzun türüne bağlı olarak (Geniş ekran veya klasik 4:3 televizyon), televizyonun ekran boyutunu seçebilirsiniz.
1
2
Stop modunda, MENU tuşuna basın.
İmleç tuşuna ▼ basarak <Setup> bölümüne gidin ve ENTER tuşuna basın.
<LANGUAGE>i seçin ve ardından ENTER tuşuna basın.
İmleç tuşlarına ▲,▼ basarak <OSD LANGUAGE> seçeneğini seçin ve
ENTER tuşuna basın.
3
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
4
İmleç tuşlarına ▲,▼ basarak istediğiniz dili seçin ve ardından ENTER tuşuna
basın.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
İmleç tuşuna ▼ basarak <Setup> bölümüne gidin ve ENTER tuþuna
basýn.
İmleç tuşuna ▼ basarak <TV DISPLAY> bölümüne gidin ve ENTER tuþuna
basýn.
İmleç tuşlarına ▲,▼ basarak istediğiniz öğeyi seçin ve ardından ENTER
tuþuna basýn.
 Ayarlama işlemi tamamlandığında bir önceki ekrana dönülecektir.
 Ayarlama işlemi bittikten sonra, İngilizce seçildiyse, Ekran Üstü Menüleri
(OSD) Ingilizce görünecektir.
d Önceki seviyeye dönmek için RETURN tuşuna basın.
d Ayar ekranından çıkmak için EXIT tuşuna basın.
<Stop> modunda iken MENU tuþuna basýn.
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
d Önceki seviyeye dönmek için RETURN tuþuna basýn.
d Ayar ekranından çıkmak için EXIT tuþuna basýn.
Ekran Oranının Ayarlanması (Ekran Boyutu)
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
OSD LANGUAGE : Ekran Üstü Menü (OSD) Dilinin Seçilmesi.
AUDIO : Seslendirme Dilinin Seçilmesi (diskte kayıtlı olan).
SUBTITLE : Altyazı Dilinin Seçilmesi (diskte kayıtlı olan).
DISC MENU : Disk Menü Dilinin Seçilmesi (diskte kayıtlı olan)
a Eğer seçmiş olduğunuz dil diskte kayıtlı değilse istediğiniz dile ayarladığınız
haldemenü dili değişmeyecektir
Geleneksel bir TV'nin yatay-dikey ekran boyutu 4:3 iken, geniş ekranlı ve yüksek tanımlı bir TV'nin ekran oranı
16:9'dur. Bu orana, ekran boyutu denir. Farklı ekran boyutlarında kaydedilmiş DVD'leri oynatırken, ekran oranını
TV'nize veya Monitörünüze uyacak şekilde ayarlamalısınız.
Standart bir TV için, tercihinize göre <4:3PS> veya <4:3LB> opsiyonunu seçin Geniş ekranli bir TV
kullanıyorsanız <WIDE/HDTV> opsiyonunu seçin.
4:3PS (4:3 Pan&Scan)
AYAR
•
•
•
•
Geleneksel bir TV'de 16:9 formatındaki bir görüntüyü pan&scan modunda izlemek için
bunu seçin.
 Sadece ekranın orta kısmını izleyebilirsiniz. (16:9 formatlı görüntünün yanları
kesilmiş olarak)
• OTHERS : Başka bir dil seçmek için, OTHERS seçeneğinin seçiniz ve ülkenize ait dil
kodunu giriniz. (Ülkelerin dil kodları için sayfa 63'e bakınız) AUDIO
(SESLENDİRME), SUBTITLE (ALTYAZI) ve DISC MENU (DİSK MENÜSÜ)
dili seçilebilir.
MOVE
SELECT
RETURN
4:3LB (4:3 Letterbox)
Geleneksel bir TV'de 16:9 formatındaki bir görüntüyü letter box modunda izlemek
için bunu seçin.
 Ekranın alt ve üst kısımlarında siyah bantlar görünecektir.
EXIT
WIDE/HDTV
Geniş ekranlı televizyonda 16:9 formatındaki bir görüntüyü tam ekranda izlemek için
bunu seçin.
 Geniş ekran oranından keyif alacaksınız.
• Eğer DVD 4:3 oranlı ise, geniş ekran formunda izleyemezsiniz.
• DVD diskleri çeşitli görüntü formatlarında kaydedildiklerinden, yazılımına, TV'nin tipine ve TV ekran oranı
ayarlamasına göre farklı görün.
• HDMI çalışması sırasında ekran otomatik olarak Wide (Geniş) moduna döndürülür.
42
43
Ayarlar (Devamı)
Ebeveyn Kontrolü Ayarlamasi (Sınıflandırma Seviyesi)
Yetişkinlere yönelik veya şiddet olayları içeren DVD'lerin çocuklar tarafından izlenmesini engelleyebilirsiniz.
1
2
3
4
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
Arka Zemin Ayarı
DVD
1
İmleç tuşuna ▼ basarak <Setup> bölümüne gidin ve ENTER tuşuna basın.
İmleç tuşuna ▼ basarak <PARENTAL> bölümüne gidin ve ENTER tuşuna basın.
İmleç tuşlarına ▲,▼ basarak istediğiniz sınıflandırma seviyesini seçin ve
Ardından ENTER tuşuna basın.
SELECT
RETURN
EXIT
2
3
Cihaz önce kapanacak sonra tekrar açılacaktır.
 <COPY LOGO DATA> ibaresi TV ekranında görüntülenecek.
 Arka zemin için seçilen duvar kâğıdı görüntülenecektir.
COPY LOGO DATA
 Duvar kâğıdı için toplam 3 arka zemin ayarı yapabilirsiniz.
Parolayı girin ve ardından ENTER tuşuna basın.
• Bu fonksiyon HDMI çikişi 720p veya1080i. iken çalışmaz.
d Önceki seviyeye dönmek için RETURN tuşuna basın.
d Ayar ekranından çıkmak için EXIT tuşuna basın.
• Bu fonksiyon, sadece DVD diski, sınıflandırma seviyesi bilgilerini içeriyorsa çalışır.
Duvar kâğıdı olarak hazırladığınız 3 arka zemin ayarından birini seçmek için
Parola Ayarı
1
2
ENTER
RETURN
EXIT
3
4
5
<Stop> modunda iken MENU tuşuna basın.
İmleç tuşuna ▼ basarak <Setup> bölümüne gidin ve ENTER tuşuna
basın.
İmleç tuşuna ▼ basarak <PASSWORD> bölümüne gidin ve ENTER tuşuna basın.
ENTER tuşuna basın.
Parolayı girin ve ardından ENTER tuşuna basın.
3
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
4
İmleç tuşuna ▼ basarak <Setup> bölümüne gidin ve ENTER tuşuna
basın.
İmleç tuşuna ▼ basarak <LOGO> bölümüne gidin ve ENTER tuşuna
basın.
İmleç tuşuna ▲,▼ basın ve istediğiniz <USER>i seçin. Ardından
ENTER tuşuna basın.
 Bu 3 duvar kâğıdı ekranından birini seçer.
5
 Eski parolayı girin, yeni bir parola belirleyin ve yeni parolayı onaylayın.
 Ayarlama tamamlanmıştır.
<Stop> modunda iken MENU tuşuna basın.
AYAR
1
2
Ebeveyn (sınıflandırma seviyesi) kontrollü için parola ayarlayabilirsiniz.
MOVE
JPEG
Oynatım sırasında, beğendiğiniz görüntü çıkarsa <PLAYIPAUSE> tuşuna
basın.
LOGO tuşuna basın.
 Varsayılan parola <7890> olarak ayarlanmıştır.
 Ayarlama işlemi tamamlandığında, bir önceki ekrana geri dönülür.
MOVE
VCD
DVD, VCD veya JPEG CD'sini izlerken, istediğiniz bir görüntüyü arka zemin görüntüsü olarak ayarlayabilirsiniz.
<Stop> modunda iken MENU tuşuna basın.
 Seviye 6'yi seçtiğinizde, 7 veya daha yüksek seviye sınıfına sahip DVD'leri izleyemezsiniz.
 Seviye ne kadar yüksek olursa, sakıncalı içerik o kadar sınırlanacaktır.
5
TR
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Ayar ekranından çıkmak için EXIT tuşuna basın.
• ORIGINAL : Samsung Logosunu duvar kağıdı olarak ayarlamak için bunu seçin.
• USER : İstediğiniz bir görüntüyü duvar kağıdı olarak ayarlamak için bunu seçin.
• Varsayılan parola <7890> olarak ayarlanmıştır.
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
d Önceki seviyeye dönmek için RETURN tuşuna basın.
d Ayar ekranından çıkmak için EXIT tuşuna basın.
Eğer sınıflandırma seviyesi parolasını unutursanız, aşağıdakileri uygulayın:
• Oynatıcı <NO DISC> (DİSK YOK) modunda iken ana ünitenin STOP () tuşunu 5 saniyeden daha uzun süre basılı
tutun. Ekranda <INITIAL> mesajı görünecek ve bütün ayarlamalar fabrika değerine dönecektir.
• POWER (GÜÇ) tuşuna basın.
RESET fonksiyonunun kullanılması, bütün kayıtlı ayarları silecektir. Gerekmedikçe, bu fonksiyonu kullanmayın.
44
45
Ayarlar (Devamı)
DVD Audio Diski Oynatma Modu
Bazı DVD-Audio diskleri, DVD-Sesin yanı sıra DVD-Video da içerebilir.
DVD-Audio diskinin DVD-Video kısmını oynatmak için üniteyi DVD-Video moduna ayarlayın.
1
2
3
4
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
TR
Gecikme Süresi Ayarı
Hoparlörler dinleme pozisyonundan eşit uzaklıklara yerleştirilemediğinde, Merkez ve Arka Hoparlörlerin sesine bir gecikme
zamanı ilave ederek bu farkı ayarlayabilirsiniz.
Disk tepsisi açıkken MENU (MENÜ) düğmesine basın.
1
2
İmleç tuşuna ▼ basarak <Setup> bölümüne gidin ve ENTER tuşuna basın.
İmleç tuşuna ▼ basarak <DVD TYPE> bölümüne gidin ve ENTER tuşuna basın.
3
İmleç tuşlarına ▲,▼ basarak <DVD VIDEO> bölümüne gidin ve ENTER tuşuna basın.
 DVD AUDIO Oynatım moduna geçmek için 1 ~ 4'ü tekrar ayarlayın.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
4
• DVD VIDEO : DVD-Audio diskindeki DVD video içeriğinin oynatılması için ayarlama.
• DVD AUDIO : Varsayılan DVD-Audio'nun çalınması için ayarlama.
MOVE
SELECT
RETURN
• DVD oynatma modu fabrika varsayılan ayarı olarak DVD Audio ayarlıdır.
• Ana ünitenin kapatılması otomatik olarak DVD Audio (DVD Ses) moduna çevirecektir.
EXIT
5
<Stop> modunda iken MENU tuşuna basın.
İmleç tuşuna ▼ basarak <Audio> bölümüne gidin ve ENTER tuşuna
basın.
İmleç tuşuna ▼ basarak <DELAY TIME> bölümüne gidin ve ardından
ENTER tuşuna basın.
İmleç tuşlarına ▲,▼,◄,► basarak istediğiniz hoparlöre gidin ve ardından
ENTER tuşuna basın.
Gecikme süresini ayarlamak için ◄,► imleç tuşuna basın.
 Gecikme süresini Merkez Hoparlör (C) için 00 ve 05 salise arasında ve Sol (LS)
ve Sağ (RS) Arka Hoparlör için 00 ile 15 salise arası ayarlayabilirsiniz.
MOVE
CHANGE
RETURN
EXIT
d Önceki seviyeye dönmek için RETURN tuşuna basın.
d Ayar ekranından çıkmak için EXIT tuşuna basın.
DivX (R) Kaydı
Bu oynatıcıyı DivX (R) formatında kaydetmek için lütfen Kayıt Kodunu kullanın. Detaylı bilgi için;
www.divx.com/vod adresine başvurun.
Hoparlörlerden gelen sinyal çıkışları ve frekans cevapları, hoparlör konfigürasyonunuza ve belirli hoparlörlerin kullanılıp
kullanılmadığına bağlı olarak otomatik olarak ayarlanacaktır.
1
2
3
4
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
Sizinle her bir hoparlör arasındaki mesafe ayni olduğu takdirde, 5.1 Kanal Surround çalma işlemi sırasında en iyi sesi
elde edebilirsiniz. Hoparlörlerin pozisyonuna bağlı olarak, sesler dinleme konumuna farklı zamanlarda ulaştığından,
Merkez ve Surround Hoparlörlerin sesine bir gecikme efekti ilave ederek bu farkı ayarlayabilirsiniz.
İdeal MERKEZ
HOPARLÖR yeri
<Stop> modunda iken MENU tuşuna basın.
İmleç tuşuna ▼ basarak <Audio> bölümüne gidin ve ENTER tuşuna basın.
Hoparlör Ayarı'nda iken, tekrar ENTER tuşuna basın.
İmleç tuşuna ▲,▼,◄,► basarak istediğiniz hoparlöre gidin ve ardından
ENTER tuşuna basın.
İdeal ARKA
(SURROUN
D)HOPARLÖR
yeri
 Merkez (C), Sol Arka (LS) ve Sağ Arka (RS) hoparlörler için, tuşa her basıldığında
mod belirtildiği gibi değişecektir: SMALL NONE.
 Sol ve Sağ için, mod SMALL konumuna ayarlanır.
Tüm hoparlörler bu daire içinde tutulur.
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
• SMALL : Hoparlörleri kullanırken bu opsiyonu seçin.
• NONE : Herhangi bir hoparlör kullanılmadığında bu opsiyonu seçin.
• PRO LOGIC ve STEREO ayarlarına bağlı olarak, hoparlör modu değişiklik
gösterebilir (bakınız sayfa 53).
d Önceki seviyeye dönmek için RETURN tuşuna basın.
d Ayar ekranından çıkmak için EXIT tuşuna basın.
46
Df:ÖN HOPARLÖR’den uzaklık
Dc: MERKEZ HOPARLÖR’den uzaklık
Ds: ARKA (SURROUND) HOPARLÖR’den uzaklık
MERKEZ HOPARLÖR Ayarı
AYAR
Hoparlör Modu Ayarı
Hoparlör Gecikme Süresinin Ayarlanması
Şekildeki Dc mesafesi Df mesafesine eşit veya daha uzun ise, gecikme
süresini 0 saliseye ayarlayın. Aksi takdirde, tabloya göre ayarlamayı
değiştirin.
Df ve Dc Arasındaki
Mesafe
0.00 m
0.34 m
0.68 m
1.02 m
1.36 m
1.70 m
Gecikme Süresi
0 ms
1 ms
2 ms
3 ms
4 ms
5 ms
ARKA (SURROUND) HOPARLÖRLERIN Ayarı
Şekildeki Df mesafesi Ds mesafesine eşit ise, gecikme süresini
0 saliseye ayarlayın. Aksi takdirde, tabloya göre ayarlamayı
değiştirin.
Df ve Ds Arasındaki
Mesafe
0.00 m
1.02 m
2.04 m
3.06 m
4.08 m
5.10 m
Gecikme Süresi
0 ms
3 ms
6 ms
9 ms
12 ms
15 ms
• 2PL II(Dolby Pro Logic II), gecikme süresi her mod için farklı olabilir.
• AC-3 ve DTS: gecikme süresi 00 ile 15 salise arasına ayarlanabilir.
• Merkez kanalını sadece 5.1 kanal disklerde ayarlayabilirsiniz.
47
Ayarlar (Devamı)
TR
Ses Ayarı
Test Tonu Ayarı
Hoparlör bağlantılarını kontrol etmek için Test Tonu özelliğini kullanın.
1
2
3
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
Her hoparlör için balansı ve seviyeyi ayarlayabilirsiniz.
<Stop> modunda iken MENU tuşuna basın.
İmleç tuşuna ▼ basarak <Audio> bölümüne gidin ve ENTER tuşuna
basın.
İmleç tuşuna ▼ basarak <TEST TONE> bölümüne gidin ve ENTER tuşuna
basın.
1
2
3
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
 Test tonu belirtilen sırada L C R SR SL SW hoparlörlere
gönderilecektir. Bu esnada ENTER tuşuna basılırsa test tonu duracaktır.
4
d Önceki seviyeye dönmek için RETURN tuşuna basın.
d Ayar ekranından çıkmak için EXIT tuşuna basın.
<Stop> modunda, iken MENU tuşuna basın.
İmleç tuşuna ▼ basarak <Audio> bölümüne gidin ve ENTER tuşuna
basın.
İmleç tuşuna ▼ basarak <SOUND EDIT> bölümüne gidin ve ardından
ENTER tuşuna basın.
İmleç tuşuna ▲,▼ basarak seçmek ve ayarlamak istediğiniz öğeyi seçin.
İmleç tuşuna ◄, ► basarak ayarları yapın.
d Önceki seviyeye dönmek için RETURN tuşuna basın.
d Ayar ekranından çıkmak için EXIT tuşuna basın.
STOP
EXIT
MOVE
Alternatif yöntem : Kumandadaki TEST TONE (TEST SESİ) tuşuna basın.
Çok-Kanallı Pro Logic Modu
TEST TONE tuşuna basın.
CHANGE
RETURN
EXIT
SOUND EDIT tuşu ile Hoparlör Ses ve Balansının Elle Ayarlanması.
SOUND EDIT tuşuna basın ve ardından imleç ◄,► tuşlarına basın.
Start
AYAR
 Test tonu aşağıdaki gibi üretilecektir :
DVD veya CD oynatırken bu, sadece Stop modunda çalışacaktır.
 Her bir hoparlörün doğru bağlandığından ve bir sorun
olmadığından emin olmak için bu fonksiyonu kullanın.
 HDMI AUDIO açık olduğunda (TV hoparlörlerinden ses
çıkmadığında), TEST TONE fonksiyonu mevcut değildir.
L: Ön Hoparlör-Sol (L) C: Merkez Hoparlör SW: Subwoofer
R: Ön Hoparlör-Sağ (R) SL: Arka Hoparlör-Sol (L) SR: Arka Hoparlör-Sağ(R)
d Test tonunu sonlandırmak için, TEST TONE tuşuna tekrar basın.
ÖnIArka Hoparlör Balansını Ayarlama
• 00 ile -06 ve OFF (KAPALI) arasından seçim yapabilirsiniz.
• -6'ya doğru yaklaştıkça ses seviyesi azalır.
Merkez/Arka/Subwoofer Hoparlör Seviyesini Ayarlama
• Ses seviyesini -6dB ila +6dB arası ayarlayabilirsiniz.
• +6dB'ye yaklaştıkça ses seviyesi artar ve -6dB'ye yaklaştıkça ses seviyesi azalır.
48
49
Ayarlar (Devamı)
DRC (Dinamik Alan Sıkıştırması) Ayarı
Bu özellik en yüksek ve an alçak sesler arasındaki dengeyi sağlar. Gece, filmleri düşük sesle izlerken Dolby Digital ses
keyfi için bu fonksiyonu kullanabilirsiniz.
1
2
3
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
4
TR
HDMI Audio’nun Ayarlanması
HDMI Kablosu üzerinden aktarılan ses sinyalleri için AÇMA/KAPAMA işlemi gerçekleştirerek bunlar arasında geçiş
yapabilirsiniz.
1
2
<Stop> modunda iken MENU tuşuna basın.
İmleç tuşuna ▼ basarak <Audio> bölümüne gidin ve ardından ENTER
tuşuna basın.
İmleç tuşuna ▼ basarak <DRC> ‘bölümüne gidin ve ardından ENTER
tuşuna basın.
MOVE
ENTER
RETURN
İmleç tuşuna ▲,▼ DRC'yi ayarlayın.
RETURN
EXIT
d Ayar ekranından çıkmak için EXIT tuşuna basın.
İmleç tuşuna ▼ basarak <HDMI AUDIO> bölümüne gidin ve ENTER
tuşuna basın.
4
İmleç düğmelerine ▲,▼ basarak <ON> (AÇIK) veya <OFF> (KAPALI)’yı
seçin ve ardından ENTER düğmesine basın.
• ON : HDMI bağlantı kablosu üzerinden hem görüntü hem de ses sinyalleri aktarılır
ve ses çıkışı sadece TV hoparlörleri üzerinden yapılır.
d Önceki seviyeye dönmek için RETURN tuşuna basın.
CHANGE
İmleç tuşuna ▼ basarak <Audio> bölümüne gidin ve ardından ENTER
tuşuna basın.
3
EXIT
 ▲ imleç tuşuna basıldığında, etki artar. ▼ imleç tuşuna basıldığında, etki
azalır.
<Stop> modunda iken MENU tuşuna basın.
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
• OFF : HDMI bağlantı kablosu üzerinden sadece görüntü aktarılır ve ses çıkışı
sadece ev sinema hoparlörleri üzerinden yapılır.
AV SENKRONIZE Ayarı
• Bu cihaz için varsayılan ayar değeri HDMI AUDIO OFF'tur.
• HDMI AUDIO, TV hoparlörleri için otomatik 2 kanala aşağı karışım yapar.
d Önceki seviyeye dönmek için RETURN tuşuna basın.
1
2
3
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
4
<Stop> modunda iken MENU tuşuna basın.
d Ayar ekranından çıkmak için EXIT tuşuna basın.
AYAR
Ünite, dijital bir televizyona bağlanırsa video gecikip sesin arkasında kalabilir. Bu meydana gelirse ses gecikme
süresini, videoyla eşzamanlı olacak şekilde ayarlayın.
İmleç tuşuna ▲,▼ basarak <Audio> bölümüne gidin ve ENTER tuşuna
basın.
İmleç tuşuna ▲,▼ basarak <AV-SYNC> bölümüne gidin ve ENTER
tuşuna basın.
İmleç tuşlarına ▲,▼ basarak AV-SYNC DelayTime'ı seçin ve ardından
ENTER tuşuna basın.
 Ses gecikme süresini 0 salise ve 300 salise arasında ayarlayabilirsiniz.
Sesle en iyi senkronizasyon için ayarlayın.
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
d Önceki seviyeye dönmek için RETURN tuşuna basın.
d Ayar ekranından çıkmak için EXIT tuşuna basın.
50
51
Ayarlar (Devamı)
Ses Alanı (DSP)/EQ Fonksiyonu
DSP(Dijital Sinyal İşlemci) : DSP modları farklı akustik ortamlar oluşturmak için tasarlanmıştır.
EQ (Ekolayzır) : Çalınan müziğin yapısına uygun sesi optimize etmek için ROCK, POP veya CLASSIC olarak seçim
yapabilirsiniz.
DSP/EQ tuşuna basın.
TR
Dolby Pro Logic II Modu
İstediğiniz Dolby Pro Logic II ses modunu seçebilirsiniz.
2 PL II MODE tuşuna basın.
 Tuşa her basıldığında mod aşağıdaki sırayla değişecektir:
 Gösterge ekranında <DSP> görüntülenir.
 Tuşa her basıldığında seçim aşağıdaki gibi değişir :
PRO LOGIC II
• MUSIC : Müzik dinlerken, gerçek performansı dinliyormuş gibi ses efektlerini
alabilirsiniz.
• CINEMA : Film müziğine gerçekçilik katar.
• PRO LOGIC : Sadece ön sağ ve sol hoparlörleri kullanarak beş hoparlör
kullanıyormuş gibi gerçekçi bir çok kanallı efekt elde edebilirsiniz.
STEREO : Sesi sadece ön sol ve sağ hoparlörlerden ve subwoofer'den dinlemek için bu
konumu seçin.
• POP, JAZZ, ROCK : Müziğin yapısına bağlı olarak, POP, JAZZ ve ROCK olarak
seçim yapabilirsiniz.
• STUDIO : Bir stüdyoda bulunuyormuşsunuz hissi yaratır.
• CLUB : Bas vuruş etkisiyle bir dans kulübü atmosferi oluşturur.
• HALL : Bir konser salonunda dinliyormuşçasına net ve temiz vokal sağlar.
• MOVIE : Bir sinema salonu etkisi yaratır.
• CHURCH : Büyük bir kilisenin akustik etkisini yaratır.
• PASS : Normal dinleme konumu için bunu seçin.
AYAR
• MATRIX : 5.1 kanallı surround sesini duyacaksınız.
• Pro Logic II modu seçildiğinde, harici cihazı oynatıcının üzerindeki AUDIO INPUT
jaklarına (Sol ve Sağ) bağlayın. Girişlerden sadece birine bağlarsanız (Sol veya
Sağ), surround sesini dinleyemezsiniz.
• DSP/EQ fonksiyonu sadece STEREO modunda kullanılabilir.
STEREO konumunu ekranda göstermek için 2PL II mod tuşuna basın.
• Bu özellik CDler, MP3-CDler, 2 kanallı DVD-Audio, DivX ve Dolby Digital
diskleri ile birlikte çalışır.
• İki ya da daha fazla kanalla kodlanmış bir DVD disk oynatırken, çoklu kanal
modu otomatik olarak seçilir ve DSP/EQ fonksiyonu çalışmaz.
52
53
ÇEŞITLI BILGILER
Ayarlar (Devamı)
Radyo Dinleme
TR
Uzaktan Kumanda Ünitesi
Dolby Pro Logic II Efekti
Bu fonksiyon sadece Dolby Pro Logic MUSIC modunda çalışır.
1
1
2
FM bandını seçmek için TUNER tuşuna basın.
Yayın istasyonu seçin.
 Otomatik Arama 1 : #,$ Tuşlarına basıldığında, hafızadaki bir yayın istasyonu seçilir.
 Otomatik Arama 2 : Aktif bir istasyonu otomatik olarak aramak için .,,
tuşunu basılı tutun.
2PL II MODE tuşuna basarak <MUSIC> modunu seçin.
 Manuel Arama : Frekansı artırmak veya azaltmak için .,, tuşuna basın.
2
2PL II EFFECT tuşuna basarak <PANORAMA>yı seçin, ardından imleç
◄,► tuşlarına basarak istediğiniz efekt ayarını seçin.
 0 ya da 1'i seçebilirsiniz.
 Bu mod, yan duvar görüntülü eğlenceli bir <ortam> efekti yaratmak
amacıyla surround hoparlörleri katmak için ön stereo görüntüsünü büyütür.
3
2PL II EFFECT tuşuna basarak <C-WIDTH>i seçin, ardından
imleç ◄,► tuşlarına basarak istediğiniz efekt ayarını seçin.
 0 ila 7 arasından seçebilirsiniz.
 Bu, merkez görüntünün genişliğini ayarlar. Ayar arttırıldıkça, merkez
hoparlörden daha az ses gelir.
Ana Cihaz
1
2
FM bandını seçmek için FUNCTION tuşuna basın.
Yayın istasyonu seçin.
 Otomatik Arama 1 : <PRESET> opsiyonunu seçmek için STOP () tuşuna,
ardından da #,$ tuşuna basarak kayıtlı istasyonu seçin.
 Otomatik Arama 2 : <MANUAL> opsiyonunu seçmek için STOP ()
tuşuna, ardından da #,$ tuşuna basıp, basılı tutarak bandı otomatik
olarak arayın.
 Manuel Arama : <MANUAL> opsiyonunu seçmek için STOP () tuşuna,
ardından da #,$ tuşuna basıp, daha alçak ya da yüksek bir frekansı
ayarlayın.
d Mono/Stereo konumunda dinlemek için MO/ST tuşuna basın.
(Bu, sadece bir FM istasyonunu dinlerken çalışır.)
4
2PL II EFFECT tuşuna basarak <DIMENS>ı seçin, ardından imleç ◄,►
tuşlarına basarak istediğiniz ayarı seçin.
 0 ila 6 arasýndan seçebilirsiniz.
• İki ya da daha fazla kanal ile şifrelenmiş bir DVD diski çalıştırırken çok
kanallı mod otomatik olarak seçilecektir ve 2 (Dolby Pro Logic II) tuşu
çalışmayacaktır.
54
ÇEŞİTLİ BİLGİLER
 Ses alanını (DSP) önden veya arkadan arttırarak ayarlar.
 Tuşa her basıldığında ses <STEREO> ve <MONO> arasında değişir.
 Yayın koşulları kötü olan bir alanda, net ve parazitsiz bir yayın için <MONO> opsiyonunu
seçin.
55
Radyo Dinleme (Devamı)
Istasyonların Ayarlanması
Örnek : FM 89.10 kanalının hafızaya alınması
1
2
3
4
5
6
Yaygın Fonksiyonlar
TR
Uyku Zamanlayıcı Fonksiyonu
Ev Sinemanın belirli zamanda otomatik olarak kapanması için zaman ayarlayabilirsiniz.
FM bandını seçmek için TUNER tuşuna basın.
SLEEP tuşuna basın.
<89.10>u seçmek için .,, tuşuna basın.
 <SLEEP> (UYKU) gösterilir. Düğmeye her bastığınızda, önceden ayarlanan
saat aşağıdaki gibi değişir.
10 20 30 60 90 120 150 OFF(KAPALI).
TUNER MEMORY tuşuna basın.
 Göstergede <PRGM> yanıp sönmeye başlar.
Hafıza numarası seçmek için #,$ tuşuna basın.
 1 ila 15 arasından seçebilirsiniz.
d Uyku zamanlayıcı ayarını onaylamak için SLEEP tuşuna basın.
 Ev Sinema Sisteminin otomatik kapanmaya işlevi için kalan zaman görüntülenir.
 Düğmeye tekrar basmak, uyku zamanını daha önce ayarladığınız zamandan
değiştirir.
d Zamanlayıcıyı iptal etmek için, ekranda <OFF> yazısı belirinceye kadar
SLEEP tuşuna basın.
TUNER MEMORY (TUNER BELLEĞİ) düğmesine tekrar basın.
 Ekranda <PRGM> kaybolmadan önce TUNER MEMORY (TUNER BELLEĞİ)
düğmesine basın.
 <PRGM> ekrandan kaybolur ve istasyon belleğe yüklenir.
Başka bir kanalı hafızaya almak için 2-5 arasındaki adımları tekrarlayın.
d Hafızadaki bir istasyonu ayarlamak için, uzaktan kumandadaki #,$ tuşuna
basarak bir kanal seçin.
Ekran Parlaklığının Ayarlanması
Ana ünitenin üzerindeki ekranın parlaklığını ayarlayabilirsiniz. Böylece film seyrederken rahatsız edici bir durumla karşılaşmazsınız.
DIMMER tuşuna basın.
 Tuşa her basılışında, ön ekranın parlaklığı ayarlanır.
• Bu cihaz AM yayınlarını almaz.
Bu özellik, telefon gelmesi, kapının çalınması gibi durumlar için uygundur.
MUTE tuşuna basın.
ÇEŞİTLİ BİLGİLER
Ses Kesme Fonksiyonu
 Ekranda <MUTE> ibaresi görünür.
 Sesi eski konumuna getirmek için tuşa tekrar basın.
56
57
OTV'nin Uzaktan Kumanda ile Çalıştırılması
TV'yi uzaktan kumanda ile çalıştırırken
1
2
3
TV tuşuna basarak TV modunu seçin.
TV'yi açmak için POWER tuşuna basın.
POWER tuşunu basılı tutarken, TV'nizin marka kodunu girin.
 Eğer TV'nizin tablosunda birden fazla kod varsa, her seferinde birisini
girerek doğru olanını bulun.
Örnek : Bir Samsung TV için
POWER tuşunu basılı tutarken, 000, 015, 016, 017, 040 kodunu
girmek için numara tuşlarını kullanın.
4
TV kapanırsa, ayar tamamlanır.
 TV POWER, VOLUME, CHANNEL tuşunu ve numara tuşlarını (0~9)
kullanabilirsiniz.
• Uzaktan kumanda, bazı TV markalarını çalıştırmayabilir. Aynı zamanda TV'nin
markasına bağlı olarak bazı işlemler yapılmayabilir.
• Eğer uzaktan kumandayı, TV'nizin kodu ile ayarlayamazsanız, uzaktan
kumanda varsayılan olarak Samsung TV'yi çalıştıracaktır.
TV Marka Kodu Listesi
No.
Marka
Kod
No.
Marka
1
Admiral (M.Wards)
56, 57, 58
44
MTC
18
2
A Mark
01, 15
45
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
3
Anam
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11,
46
Nikei
03
13, 14
47
Onking
03
4
AOC
01, 18, 40, 48
48
Onwa
03
5
Bell & Howell (M.Wards)
57, 58, 81
49
Panasonic
06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
6
Brocsonic
59, 60
50
Penney
18
7
Candle
18
51
Philco
03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
8
Cetronic
03
52
Philips
15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
9
Citizen
03, 18, 25
53
Pioneer
63, 66, 80, 91
10
Cinema
97
54
Portland
15, 18, 59
11
Classic
03
55
Proton
40
12
Concerto
18
56
Quasar
06, 66, 67
13
Contec
46
57
Radio Shack
17, 48, 56, 60, 61, 75
14
Coronado
15
58
RCA/Proscan
18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
15
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
59
Realistic
03, 19
16
Croslex
62
60
Sampo
17
Crown
03
18
Curtis Mates
59, 61, 63
19
CXC
20
Daewoo
Kod
40
00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 59,
61
Samsung
03
62
Sanyo
19, 61, 65
02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
63
Scott
03, 40, 60, 61
25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90
64
Sears
15, 18, 19
15, 57, 64
60, 98
21
Daytron
40
65
Sharp
22
Dynasty
03
66
Signature 2000 (M.Wards)
57, 58
23
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85
67
Sony
50, 51, 52, 53, 55
24
Fisher
19, 65
68
Soundesign
03, 40
25
Funai
03
69
Spectricon
01
26
Futuretech
03
70
SSS
18
27
General Electric (GE)
06, 40, 56, 59, 66, 67, 68
71
Sylvania
18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
28
Hall Mark
40
72
Symphonic
61, 95, 96
29
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
73
Tatung
06
30
Inkel
45
74
Techwood
18
31
JC Penny
56, 59, 67, 86
75
Teknika
03, 15, 18, 25
32
JVC
70
76
TMK
18, 40
33
KTV
59, 61, 87, 88
77
Toshiba
19, 57, 63, 71
34
KEC
03, 15, 40
78
Vidtech
18
35
KMC
15
79
Videch
59, 60, 69
36
LG (Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
80
Wards
15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
37
Luxman
18
81
Yamaha
18
38
LXI (Sears)
19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71
82
York
40
39
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89
83
Yupiteru
03
40
Marantz
40, 54
84
Zenith
58, 79
41
Matsui
54
85
Zonda
01
42
MGA
18, 40
86
Dongyang
03, 54
43
Mitsubishi/MGA
18, 40, 59, 60, 75
ÇEŞİTLİ BİLGİLER
58
TR
59
Sorun giderme
TR
Cihaz düzgün çalışmadığında aşağıdaki tabloya bakın. Eğer karşılaştığınız sorun aşağıda listelenmemişse veya aşağıdaki
talimatlar sonucu gidermenizde yardımcı olmuyorsa, cihazı kapatın, jakı prizden çekin ve en yakın yetkili bayiye ya da
Samsung Electronics Servis Merkezine danışın.
Semptom
Disk tepsisi açılmaz.
Kontrol/Çözüm
 Elektrik jakı prize iyice takılmış mı?
 Cihazı kapatıp yeniden açın.
 DVD'nin bölge numarasını kontrol edin. Yurt dışından alınan DVD
diskler bu cihazda çalışmayabilir.
Oynatma/Çalma başlamıyor.
 Diskin formatını kontrol edin: CD-ROM ve DVD-ROM'lar bu Ev
Sinema Sisteminde kullanılamaz.
 Oran seviyesinin doğru olduğundan emin olun.
Play/Pause düğmesine basıldığında
oynatma hemen başlamıyor.
Ses üretilmiyor.
 Deforme olmuş veya çizilmiş bir disk mi kullanılmak isteniyor?
 Diski temizleyin.
 Hızlı, Yavaş ve Kademeli Oynatım konumunda ses duyulmaz.
 Hoparlörlerin bağlantı ve ayarlarının tam olduğunu kontrol edin.
 Diskin hasarlı olup olmadığını kontrol edin.
 Bir CD veya Radyo dinlerken ses sadece ön hoparlörlerden çıkar.
Altı hoparlör kullanmak için uzaktan kumandadaki Dolby ProLogic II,
2PL II tuşuna basarak <PRO LOGIC II> opsiyonunu seçin.
Ses, altı hoparlörün hepsinden değil
sadece birkaçından duyuluyor.
Uzaktan kumanda çalışmıyor.
60
 DVD diskinin 5.1-CH uyumlu olduğundan emin olun.
 Disk dönüyor ancak görüntü yok.
 Görüntü kalitesi kötü veya görüntü
titreşimli.
•
•
•
•
Konuşma dili ve altyazı fonksiyonu
çalışmıyor.
• Üzerinde bulunmayan DVD'lerde konuşma dili ve altyazı fonksiyonları
çalışmayacaktır. Diske bağlı olarak, disklerin çalışması farklı olabilir.
Menü fonksiyonu seçildiği halde Menü
ekranı görünmüyor.
• Kullanılan disk menü fonksiyonu içermiyor olabilir.
Ekran oranı değiştirilemiyor.
• 16:9 formatlı DVD'leri 16:9 WIDE modunda, 4:3 LETTER BOX
modunda veya 4:3 PAN SCAN modunda oynatabilirsiniz ancak 4:3
formatlı DVD'leri sadece 4:3 modunda oynatabilirsiniz. DVD diskinin
kutusuna bakin ve ardından uygun fonksiyonu seçin.
 Ana cihaz çalışmıyor.
(Örn.: Cihaz kapanıyor veya garip bir
ses duyuluyor.)
 Ev Sinema Sistemi normal
çalışmıyor.
 Ayarlama ekranında ses ayar menüsünün hoparlör modunda C, SL
ve SR opsiyonlarını NONE konumuna ayarlarsanız, ön ve ön sol ve
sağ hoparlörlerden ses gelmez. C, SL ve SR opsiyonunu SMALL
konumuna ayarlayın.ake sure that the DVD disc is 5.1-CH compatible.
 Disk üzerindeki <Dolby Digital 5.1 CH> işaretini kontrol edin. Sadece
disk 5.1 kanal sesi ile kaydedilmişse, Dolby Digital 5.1 CH Surround
sesi üretilir.
Ebeveyn Seviyesi parolası
unutulduğunda.
TV açık olduğunu kontrol edin.
Video kablolarının doğru şekilde bağlandığını kontrol edin.
Diskin hasarlı veya kirli olup olmadığını kontrol edin.
Kötü üretilmiş bir disk oynatılamaz.
• Gücü kapatın ve ana ünitedeki STOP() (DURDUR) düğmesine 5
saniyeden uzun süre basılı tutun.
RESET fonksiyonunun kullanılması, bütün kayıtlı ayarları
silecektir. Gerekmedikçe, bu fonksiyonu kullanmayın.
• Ana ünitenin ekranında <NO DISC> (DİASK YOK) iletisi belirdiğinde
ana ünitenin STOP() düğmesine 5 saniyeden uzun süre basılı tutun.
Ekranda <INITIAL> (İLK) belirir ve tüm ayarlar varsayılan değerlere
döner.
• POWER tuşuna basın.
RESET fonksiyonunun kullanılması, bütün kayıtlı ayarları silecektir.
Gerekmedikçe, bu fonksiyonu kullanmayın.
 Bilgi ekranında konuşma dili doğru bir şekilde DOLBY DIGITAL 5.1CH konumuna ayarlanmış mi?
• Uzaktan kumandanın belirtilen açı ve mesafe kapsamında
kullanıldığını kontrol edin.
• Pilleri değiştirin.
• Uzaktan kumanda (TV veya DVD) mod (TV/DVD) fonksiyonlarını
doğru seçtiniz mi?
Kontrol/Çözüm
Radyo yayını alınmıyor.
ÇEŞİTLİ BİLGİLER
Dolby Digital 5.1 Surround Sesi
üretilmiyor.
Semptom
• Anten bağlantılarını kontrol edin
• Anten giriş sinyali zayıfsa, bir dış FM antenini yayının iyi alındığı bir
yere yerleştirin.
61
Disklerin Kullanımı ve Muhafazası ile İlgili Uyarılar
CD üzerindeki ufak çizikler ses ve görüntü kalitesini düşürürler veya atlamalara sebep olabilir.
Kullanım sırasında diskleri çizmemeye dikkat edin.
Disklerin kullanımı
Diskin parlak yüzeyine dokunmayın.
Yüzeyinde parmak izi oluşmasını önlemek için diskin kenarlarından
tutun.
Diske kağıt veya bant yapıştırmayın.
Disk Muhafazası
Doğrudan güneş ışığı
altında tutmayın
Serin ve hava alan
bir yerde saklayın
Temiz bir koruma
kılıfında saklayın.
Dikey olarak saklayın.
• Diskin kirlenmesine veya çizilmesine izin vermeyin.
• Çatlamış veya çizilmiş diskler kullanmayın.
Yüzeyinde parmak izi oluştuğunda veya disk kirlendiğinde, suda
inceltilmiş normal bir deterjanla temizleyin ve yumuşak bir bezle silin.
• Temizleme sırasında diski içten dışa doğru yavaşça silin.
• Sıcak hava cihazın içindeki soğuk parçalara temas ettiğinde buğulanma
meydana gelebilir. İçinde buğulanma meydana geldiğinde, oynatıcı düzgün
çalışmayabilir. Bu durumda, diski çıkartın ve cihazı, açık bir şekilde 1-2 saat
bekletin.
62
TR
<Disk Audio> <Disc Subtitle> ve/veya <Disc Menu> başlangıç ayarları için uygun kod numarasını giriniz. (Bakınız Sayfa 42).
Kod
Dil
Kod
Dil
Kod
Dil
Kod
Dil
1027
Afar
1181
Frisian
1334
Latvian, Lettish
1506
Slovenian
1028
Abkhazian
1183
Irish
1345
Malagasy
1507
Samoan
1032
Afrikaans
1186
Scots Gaelic
1347
Maori
1508
Shona
1039
Amharic
1194
Galician
1349
Macedonian
1509
Somali
1044
Arabic
1196
Guarani
1350
Malayalam
1511
Albanian
1045
Assamese
1203
Gujarati
1352
Mongolian
1512
Serbian
1051
Aymara
1209
Hausa
1353
Moldavian
1513
Siswati
1052
Azerbaijani
1217
Hindi
1356
Marathi
1514
Sesotho
1053
Bashkir
1226
Croatian
1357
Malay
1515
Sundanese
1057
Byelorussian
1229
Hungarian
1358
Maltese
1516
Swedish
1059
Bulgarian
1233
Armenian
1363
Burmese
1517
Swahili
1060
Bihari
1235
Interlingua
1365
Nauru
1521
Tamil
1069
Bislama
1239
Interlingue
1369
Nepali
1525
Tegulu
1066
Bengali; Bangla
1245
Inupiak
1376
Dutch
1527
Tajik
1067
Tibetan
1248
Indonesian
1379
Norwegian
1528
Thai
1070
Breton
1253
Icelandic
1393
Occitan
1529
Tigrinya
1079
Catalan
1254
Italian
1403
(Afan) Oromo
1531
Turkmen
1093
Corsican
1257
Hebrew
1408
Oriya
1532
Tagalog
1097
Czech
1261
Japanese
1417
Punjabi
1534
Setswana
1103
Welsh
1269
Yiddish
1428
Polish
1535
Tonga
1105
Danish
1283
Javanese
1435
Pashto, Pushto
1538
Turkish
1109
German
1287
Georgian
1436
Portuguese
1539
Tsonga
1130
Bhutani
1297
Kazakh
1463
Quechua
1540
Tatar
1142
Greek
1298
Greenlandic
1481
Rhaeto-Romance
1543
Twi
1144
English
1299
Cambodian
1482
Kirundi
1557
Ukrainian
1145
Esperanto
1300
Kannada
1483
Romanian
1564
Urdu
1149
Spanish
1301
Korean
1489
Russian
1572
Uzbek
1150
Estonian
1305
Kashmiri
1491
Kinyarwanda
1581
Vietnamese
1151
Basque
1307
Kurdish
1495
Sanskrit
1587
Volapuk
1157
Persian
1311
Kirghiz
1498
Sindhi
1613
Wolof
1165
Finnish
1313
Latin
1501
Sangro
1632
Xhosa
1166
Fiji
1326
Lingala
1502
Serbo-Croatian
1665
Yoruba
1171
Faeroese
1327
Laothian
1503
Singhalese
1684
Chinese
1174
French
1332
Lithuanian
1505
Slovak
1697
Zulu
ÇEŞİTLİ BİLGİLER
Disklerin Kullanımı ve Muhafazası
Dil Kodu Listesi
63
USB Sunucu Özelliği Desteklenen Ürünler
Dijital Kamera
USB Flash Disk
TR
Güç Tüketimi
80W
Ağırlık
4 kg
Boyutlar (G x Y x D)
430 x 65 x 351,5 mm
Ürün
Firma
Tip
Ürün
Firma
Tip
Finepix-A340
Fuji
Digital Camera
Cruzer Micro
Sandisk
USB 2.0 USB Flash Drive 128M
Finepix-F810
Fuji
Digital Camera
Cruzer Mini
Sandisk
USB 2.0 128M
Çalışma Sıcaklığı Aralığı
+5°C~+35°C
Finepix-F610
Fuji
Digital Camera
Cruzer Mini
Sandisk
USB 2.0 256M
Çalışma Nem Aralığı
10% ~ 75%
Finepix-f450
Fuji
Digital Camera
SONY Micro Vault
Sony
USB 2.0 64MB
Finepix S7000
Fuji
Digital Camera
FLEX DRIVE
Serotech
USB 2.0 32MB
Kullanılabilir Hassasiyet
10dB
S/N Oran
60dB
Finepix A310
Fuji
Digital Camera
AnyDrive
A.L tech
USB 2.0 128MB
GENEL
FM ALICI
KD-310Z
Konica
Digital Camera
XTICK
LG
USB 2.0 128M
Sapma
0,5%
Finecam SL300R
Kyocera
Digital Camera
Micro Mini
Iomega
USB 2.0 128M
Finecam SL400R
Kyocera
Digital Camera
iFlash
Imation
USB 2.0 64M
Bileşik Resim
1.0Vp-p(75Ω yük)
Finecam S5R
Kyocera
Digital Camera
LG
XTICK(M)
USB 2.0 64M
Finecam Xt
Kyocera
Digital Camera
RiDATA
EZDrive
USB 2.0 64M
Dimage-Z1
Minolta
Digital Camera
Y : 1,0Vp-p(75Ω yük)
VİDEO ÇIKIŞI
Komponent Video
Pr : 0,70Vp-p(75Ω yük)
Pb : 0,70Vp-p(75Ω yük)
MP3 Çalar
Dimage Z1
Minolta
Digital Camera
Dimage X21
Minolta
Digital Camera
Coolpix4200
Nikon
Digital Camera
Ürün
Firma
Tip
Coolpix4300
Nikon
Digital Camera
Creative MuVo NX128M
Creative
128 MB MP3 Player
Coolpix 2200
Nikon
Digital Camera
Iriver H320
Iriver
20G HDD MP3 Player
Coolpix 3500
Nikon
Digital Camera
YH-920
Samsung
20G HDD MP3 Player
Samsung
MP3 Player
HDMI
Empedans : 85~115Ω
Ön hoparlör çıkışı
133W x 2(3Ω)
Orta hoparlör çıkışı
133W(3Ω)
Arka hoparlör çıkışı
133W x 2(3Ω)
Subwoofer hoparlör çıkışı
135W(3Ω)
Frekans aralığı
20Hz~20KHz
S/N Oranı
75dB
Coolpix 3700
Nikon
Digital Camera
YP-T7
Coolpix 4100
Nikon
Digital Camera
YP-MT6
Samsung
MP3 Player
Coolpix 5200
Nikon
Digital Camera
YP-T6
Samsung
MP3 Player
Stylus 410 digital
Olympus
Digital Camera
YP-53
Samsung
MP3 Player
300-digital
Olympus
Digital Camera
YP-ST5
Samsung
MP3 Player
Kanal Ayrımı
60dB
U300
Olympus
Digital Camera
YP-T5
Samsung
MP3 Player
Giriş hassasiyeti
(AUX) 400mV
X-350
Olympus
Digital Camera
YP-60
Samsung
MP3 Player
C-760
Olympus
Digital Camera
YP-780
Samsung
MP3 Player
C-5060
Olympus
Digital Camera
YP-35
Samsung
MP3 Player
X1
Olympus
Digital Camera
YP-55
Samsung
MP3 Player
U-mini
Olympus
Digital Camera
iAUDIO U2
Cowon
MP3 Player
Lumix-FZ20
Panasonic
Digital Camera
iAUDIO G3
Cowon
MP3 Player
DMC-FX7GD
Panasonic
Digital Camera
iAudio M3
Cowon
HDD MP3 Player
Lumix LC33
Panasonic
Digital Camera
SI-M500L
Sharp
256MB MP3 Player
LUMIX DMC-F1
Panasonic
Digital Camera
H10
Iriver
MP3 Player
Optio-S40
Pentax
Digital Camera
YP-T5 VB
Samsung
MP3 Player
Optio-S50
Pentax
Digital Camera
YP-53
Samsung
256MB MP3 Player
Optio 33LF
Pentax
Digital Camera
Optio MX
Pentax
Digital Camera
Digimax-420
Samsung
Digital Camera
Digital Camera
Digimax-400
Samsung
Sora PDR-T30
Toshiba
Digital Camera
Coolpix 5900
Nikon
Digital Camera
Coolpix S1
Nikon
Digital Camera
Coolpix 7600
Nikon
Digital Camera
DMC-FX7
Panasonic
Digital Camera
Dimage Xt
Minolta
Digital Camera
AZ-1
Olympus
Digital Camera
HOPARLÖR
"Kullanım Ömrü : 10 Yıldır"
ÇEŞİTLİ BİLGİLER
64
Teknik Özellikler
65
Contact SAMSUNG WORLD WIDE (SAMSUNG WORLD WIDE ile temasa geçin)
Teknik Özellikler (Devamı)
If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG
customer care centre.
Samsung ürünleri ile ilgili herhangi bir sorunuz ya da eleştiriniz varsa, lütfen SAMSUNG müşteri ilişkileri
merkezi ile temasa geçin.
HT-X30
Bölge
Hoparlör sistemi
HOPARLÖR
5,1ch hoparlör sistemi
Ön/Orta/Arka hoparlör
Subwoofer hoparlör
Empedans
3Ωx5
Frekans aralığı
145Hz ~ 20kHz
Çıkış ses basınç seviyesi
86dB/W/M
86dB/W/M
Anma girişi
133W
135W
Maksimum giriş
266W
270W
Boyutlar (G x Y x D)
Ağırlıklar
3Ω
35Hz ~ 155Hz
Ön/Arka
90 x 168 x 95 mm
Orta
250 x 90 x 95 mm
Ön/Arka
0,6 Kg/0,5 Kg
Orta
0,7 Kg
180 x 320 x 390 mm
5,5 kg
HT-TX35
Hoparlör sistemi
HOPARLÖR
5,1ch hoparlör sistemi
Ön/Orta/Arka hoparlör
Empedans
3Ωx5
Frekans aralığı
140Hz~20KHz
35Hz~160Hz
Çıkış ses basınç seviyesi
86dB/W/M
86dB/W/M
Anma girişi
133W
135W
Maksimum giriş
266W
270W
Ön
Boyutlar (G x Y x D)
Ağırlıklar
66
Subwoofer hoparlör
Arka
3Ω
90 x 1045 x 95 mm
(Sehpa tabani :
270)
90 x 1045 x 95 mm
(Sehpa tabani :
180 x 320 x 390 mm
270)
Orta
250 x 90 x 95 mm
Ön/Arka
3,5Kg/3,2Kg
Orta
0,5Kg
5,1Kg
Ülke
Müşteri İlişkileri Merkezi
Websitesi
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement