Samsung HT-TX725 Kullanım kılavuzu

Samsung HT-TX725 Kullanım kılavuzu
HT-X725/ADL
HT-X725G/ADL
HT-TX725/ADL
HT-TX725G/ADL
Dijital Ev Sineması
Sistemi
kullanıcı kılavuzu
olanakları hayal edin
Bir Samsung ürünü aldığınız için teşekkür
ederiz. Daha eksiksiz bir hizmet alabilmek için
lütfen ürününüzü www.samsung.com/register
adresinden kaydettirin.
www.samsung.com/register
Birçok disk tipini oynatma
Bu Ev Sineması Sistemi, DVD-VIDEO, CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX, CD-R/RW ve DVD±R/RW gibi
çeşitli diskleri oynatabilmenizi sağlar.
USB Host (Ana Makine) desteği
MP3 çalarlar, USB flaş bellekler gibi harici USB depolama aygıtlarını bağlayabilir ve bu aygıtlardan
dosyaları oynatabilirsiniz.
Güvenlik bilgileri
GÜVENLİK UYARILARI
ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN KAPAĞI (VEYA ARKASINI) ÇIKARMAYIN.
İÇİNDE BAKIM YAPILACAK HİÇBİR PARÇA YOKTUR. YETKİLİ SERVİS PERSONELİNDEN SERVİS İSTEYİN.
Dolby Pro Logic II:
Dolby Pro Logic II, mevcut Dolby Pro Logic işlevini geliştiren, çok kanallı ses sinyali kodunu çözme
teknolojisinin bir biçimidir.
ELEKTRİK ÇARPMA RİSKİ
AÇMAYIN
Güç Tasarrufu İşlevi
HT-X725/HT-X725G/HT-TX725/HT-TX725G, Stop (Durdur) modundan 20 dakika bekledikten sonra
otomatik olarak kapanır.
Özelleştirilmiş TV Ekranı Görüntüsü
HT-X725/HT-X725G/HT-TX725/HT-TX725G, JPEG, DVD oynatma işlemi sırasında en sevdiğiniz
görüntüyü seçmenize ve arka plan duvar kağıdı olarak ayarlamanıza olanak tanır.
HDMI
HDMI, DVD video ve ses sinyallerini eşzamanlı olarak iletir ve daha net bir görüntü sağlar.
AV SYNC İşlevi
Ünite bir dijital TV’ye bağlıysa, görüntü sesin arkasından gelebilir.
Bunu dengelemek için, ses gecikme süresini görüntü ile senkronize edecek şekilde ayarlayabilirsiniz.
Anynet+ (HDMI-CEC) İşlevi
Anynet+, bir HDMI Kablo kullanarak Ev Sinemasını SAMSUNG TV’ye bağlayarak, bir Samsung TV
uzaktan kumandası kullanarak ana üniteyi çalıştırmak için kullanılabilecek bir işlevdir. (Bu, yalnızca
Anynet+’I destekleyen SAMSUNG TV ile kullanılabilir.)
Bluetooth İşlevi
Yüksek kaliteli stereo sese sahip müzik parçalarının keyfini, kablolar olmadan Bluetooth aygıtı ile çıkarın!
BD Wise
BD Wise, BD Wise uyumlu Samsung ürünlerini otomatik olarak aralarındaki optimum ayarlara getirir. Bu
özellik yalnızca, BD Wise uyumlu Samsung TV’leri bir HDMI kablosu ile birbirine bağlandığında etkindir.
PAKETTE NELER VAR
Tedarik edilen aşağıdaki aksesuarları kontrol edin.
Bu sembol, ürünün içinde, elektrik
çarpması veya kişisel yaralanma riski
oluşturan “tehlikeli gerilim”i belirtmektedir.
DİKKAT
DTS (Dijital Tiyatro Sistemleri)
DTS, Digital Cinema Systems Inc. tarafından geliştirilen bir ses sıkıştırma biçimidir. T am frekansında 5.1
kanallı ses sunar.
TV Ekran Koruyucusu İşlevi
Ana ünite 3 dakika boyunca Stop (Durdur) modunda kalırsa, TV ekranında Samsung logosu görünür.
HT-X725/HT-X725G/HT-TX725/HT-TX725G ürünü, Ekran Koruması modunda 20 dakika bekledikten
sonra otomatik olarak güç tasarrufu moduna geçer.
TUR
Özellikleri
CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1
Bu sembol, ürünle ilgili olan önemli
talimatları göstermektedir.
SINIF 1 LAZER ÜRÜNÜ
Bu Kompakt Disk çalar, SINIF 1 LAZER ürünü olarak
sınıflandırılır.
Burada belirtilenler dışında kontrol ayarlarının kullanımı veya
prosedürlerin performansı, tehlikeli biçimde radyasyona
maruz kalma ile sonuçlanabilir.
DİKKAT: AÇIK OLDUĞUNDA VE İÇ KİLİTLER
BOZULDUĞUNDA GÖRÜNMEYEN LAZER
RADYASYONU, IŞINA MARUZ KALMAKTAN
KAÇININ..
UYARI: Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için, bu cihazı yağmur veya neme maruz bırakmayın.
DİKKAT: E
LEKTRİK ÇARPMASINI ÖNLEMEK İÇİN, FİŞİN GENİŞ UCUNU GENİŞ YUVAYA TAKIN, TAM OLARAK
YERLEŞTİRİN.
•B
u cihaz, daima koruyucu bir topraklama bağlantısı olan bir AC çıkışına bağlanacaktır.
•C
ihazı ana şebekeden sökmek için, fiş ana şebeke prizinden çekilmelidir, bu nedenle, ana şebeke fişleri hazır olarak kullanılabilir olacaktır..
DİKKAT
• Cihazlar damlama veya sıçramaya maruz kalmayacaktır ve vazolar gibi, sıvılarla dolu nesneler, cihaz üzerine yerleştirilmeyecektir.
• Ana şebeke fişi bir bağlantı kesme aygıtı olarak kullanılır ve herhangi bir zamanda çalıştırılabilir olacaktır.
Bu üründe bulunan pillerin doğru şekilde atılması
(Avrupa Birliği’nde ve ayrı pil dönüşüm sistemlerine sahip diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir.)
Pil, kullanma kılavuzu veya ambalajın üzerinde yer alan bu işaret, bu üründe bulunan pillerin çalışma
ömürlerini doldurduklarında diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini belirtmektedir. İşaretlenmiş
olduklarında, Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin 2006/66 EC Direktifinde belirtilen referans
seviyelerinin üzerinde cıva, kadmiyum veya kurşun içerdiğini belirtir. Pillerin uygun şekilde atılmaması
halinde, bu maddeler insan sağlığına veya çevreye zarar verebilir.
Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını desteklemek için, lütfen pilleri diğer atık
türlerinden ayırın ve yerel, ücretsiz pil dönüşüm sisteminiz aracılığıyla geri dönüştürün.
Bu Ьrьnьn Uygun Şekilde Atılması
(Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman)
(Ayrı toplama sistemlerine sahip Avrupa Birliği ьlkeleri ve diğer Avrupa ьlkelerinde geзerlidir)
Video Kablosu
FM Anteni
Kullanım Kılavuzu
Uzaktan Kumanda/
Piller (AAA
boyutunda)
ASC mikrofonu
Ьrьn, aksesuarlar veya literatьrde yer alan bu işaret, ьrьnьn ve elektronik aksesuarlarının (цrn. şarj cihazı,
kulaklık, USB kablosu), kullanım цmьrlerinin sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılması gerektiğini belirtir.
Kontrolsьz atık atılması nedeniyle зevrenin veya insan sağlığının zarar gцrmesini цnlemek iзin lьtfen bu ц
ğeleri diğer atık tьrlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sьrdьrьlebilir bir şekilde yeniden kullanılmasını
sağlamak iзin uygun bir şekilde geri dцnьşьmьnь sağlayın.
Ev kullanıcıları, зevreye zarar vermeden bu цğelerin nasıl ve nerede geri dцnьşьmьnь sağlayabileceklerini
цğrenmek iзin ьrьnь aldıkları perakendecilere veya yerel devlet dairesine başvurmalıdır.
Ticari kullanıcılar tedarikзileriyle temas kurup satın alma sцzleşmesinin koşullarını ve şartlarını kontrol
etmelidir. Bu ьrьn ve elektronik aksesuarları atma işlemi iзin diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.
EEE Yönetmeliğine Uygundur
This EEE is compliant with RoHS
ÖNLEMLER
Içindekiler
TUR
Güvenlik bilgileri
ÖZELLIKLERI
2
Pakette neler var
gÜVENLIK BILgILERI
3
4
Güvenlik uyarilari
Önlemler
BAşLARKEN
7
8
8
8
9
Kullanici kilavuzunu okumadan önce
Oynatilabilir diskler
Aşağidaki tipteki diskleri kullanmayin!
Kopyalama korumasi
Disk tipi ve özellikleri
TANIM
10
11
Ön panel
Arka panel
UZAKTAN KUMANDA
12
14
Uzaktan kumanda turu
Uzaktan kumandanin ayarlanmasi
BAĞLANTILAR
16
19
21
22
23
24
26
Hoparlörleri bağlama
İsteğe bağlı kablosuz alıcı amfiyi bağlama
Video çikişinin tv’nize bağlanmasi
BD WISE (yalnızca Samsung ürünleri)
HDMI işlevi (isteğe bağlı)
Harici bileşenlerden ses bağlanmasi
FM anteninin bağlanmasi
EV SINEMANIZI KULLANMADAN ÖNCE
27
Ev sinemanızı kullanmadan önce
oYNATMA
28
29
30
31
33
40
42
Disc playback (disk oynatma)
MP3/WMA-CD oynatma
JPEG dosyasi oynatma
Divx oynatma
Oynatma işlevinin kullanilmasi
Bluetooth’un kullanilmasi
USB host özelliği kullanilarak medya
dosyalarinin oynatilmasi
2
3
Evinizdeki AC güç beslemesinin, oynatıcınızın arkasında bulunan tanımlama çıkartması ile uyumlu olduğundan emin olun. Oynatıcınızı yatay olarak,
uygun bir taban (mobilya) üzerine,havalandırma için yeterli alan bırakarak (7,5~10 cm) monte edin. Havalandırma deliklerinin örtülü olmadığından
emin olun. Oynatıcının üzerine herhangi birşey istiflemeyin. Oynatıcıyı, sıcak hale gelebilecek hoparlör veya diğer cihazların üzerine koymayın.
Oynatıcıyı taşımadan önce, disk tepsisinin boş olduğundan emin olun. Bu oynatıcı, sürekli kullanım için tasarlanmıştır. Ev Sinema Sistemi bekleme
moduna geçirildiğinde elektrik kaynağının bağlantısı kesilmez. Oynatıcının, güç beslemesi ile bağlantısını tamamen kesmek için, özellikle uzun süre
kullanılmadan bırakıldığında, ana şebeke fişini duvardaki prizden çıkarın.
7
10
Şimşekli yıldırımlı fırtına durumlarında, AC ana şebeke fişini, duvardaki
prizden çekin. Yıldırım nedeniyle oluşan gerilim pikleri üniteye hasar
verebilir.
Üniteyi doğrudan güneş ışığı veya diğer ısı kaynaklarına maruz
bırakmayın. Bu, ünitenin aşırı ısınmasına ve arızasına yol açabilir.
12
16
Oynatıcıyı, nemden (yani, vazolardan) ve aşırı ısıdan (örneğin: şömine)
veya güçlü manyetik veya elektrik alanı üreten cihazlardan
(yani, hoparlörler…) koruyun. Oynatıcı bozulursa, güç kablosunu
AC beslemesinden çıkarın. Oynatıcının, endüstriyel kullanım için
tasarlanmamıştır. Bu ürünün kullanımı, yalnızca kişisel kullanım içindir.
Oynatıcınız veya disk düşük sıcaklıklarda saklanmışsa, yoğuşma
oluşabilir. Oynatıcı kış mevsiminde taşınırsa, kullanmadan önce ünite
oda sıcaklığına erişene kadar yaklaşık 2 saat bekleyin.
4
Bu ürünle birlikte kullanılan piller, çevreye zararlı kimyasallar
içermektedir.
Pilleri, genel ev çöpüne atmayın.
27
28
5
Içindekiler
Sistem ayarı
44
44
44
45
46
48
48
50
50
51
52
52
53
54
54
55
Radyo
57
Convenient (rahatlık) işlevi
58
Sorun giderme
61
Dil kodu listesi
63
Ek
64
57 Radyo dinlemek
57 İstasyonlarin önceden ayarlanmasi
58
58
58
59
59
59
60
Sleep timer (uyku zamanlayicisi) işlevi
Ekran parlakliğinin ayarlanmasi
Sessiz İşlevi
S.VOL (akilli ses düzeyi)
P.BASS
Audio upscaling (ses kalitesini yükseltme)
Temel kullanim CD dönüştürme
61 Sorun giderme
KULLANICI KILAVUZUNU OKUMADAN ÖNCE
Kullanıcı kılavuzunu okumadan önce aşağıdaki terimleri kontrol ettiğinizden emin olun.
Kılavuzda kullanılacak simgeler
Simge
B
A
G
D
M
M
Terim
Tanımı
DVD
Bu, Video Modunda kaydedilmiş ve sonlandırılmış DVD veya DVD-R/
DVD-RW diskleri ile kullanılabilen bir işlevi içermektedir.
CD
Bu, bir veri CD’si CD (CD-R veya CD-RW) ile kullanılabilen bir işlevi
içermektedir.
MP3
Bu, USB’yi de kapsayan CD-R/-RW diskler ile kullanılabilen bir işlevi
içermektedir.
JPEG
Bu, USB’yi de kapsayan CD-R/-RW diskler ile kullanılabilen bir işlevi
içermektedir.
DivX
● başlarken
46
47
47
Dilin ayarlanmasi
HDMI video çikiş modunu ayarlama
TV ekran tipinin ayarlanmasi
Ebeveyn kontrollerinin (değerleme seviyesi)
ayarlanmasi
Parolanin ayarlanmasi
Duvar kağidinin ayarlanmasi
Yapmiş olduğunuz 3 duvar kağidi ayarindan
birini seçmek için
Hoparlör modunu ayarlama
Gecikme Süresini Ayarlama
Test Tonunu Ayarlama
Sesin ayarlanmasi
DRC’nin (dinamik aralik sikiştirma) ayarlanmasi
AV sync’in ayarlanmasi
HDMI ses (isteğe bağli) öğesinin ayarlanmasi
Ses Alanı (DSP)/EQ İşlevi
Dolby Pro Logic II Modu
Dolby Pro Logic II Efekti
ASC (Otomatik Ses Kalibrasyonu) ayarlari
TUR
Başlarken
Bu, MPEG4 diskler ile kullanılabilen bir işlevi içermektedir.
(DVD±R/RW, CD-R veya CD-RW)
Caution
Bu, bir işlevin çalışmadığı veya ayarların iptal edilebildiği bir durumu
içermektedir.
Note
Bu, sayfada her bir işlevin çalışmasına yardımcı olan tavsiyeler ve
talimatları içermektedir.
` Bu kılavuzda, "DVD (
)" işaretli talimatlar, Video Modunda kaydedilmiş ve daha
sonra sonlandırılmış olan DVD-VIDEO, DVD-AUDIO ve DVD-R/-RW disklerine
uygulanabilir. Belirli bir DVD tipinden bahsedildiğinde, bu ayrı biçimde belirtilir.
` Bir DVD-R/-RW diski, uygun biçimde DVD Video biçiminde kaydedilmemişse,
oynatılabilir olmayacaktır.
Kullanıcı kılavuzunun kullanımı hakkında
1) Bu ürünü kullanmadan önce Güvenlik Talimatlarına aşina olduğunuzdan emin olun.
(Bkz. sayfa 3~4)
2) Bir sorun oluşursa, Sorun Giderme bölümünü kontrol edin. (Bkz. sayfa 61~62)
Telif Hakkı
© 2009 Samsung Electronics Co.,Ltd.
63 Dil kodu listesi
Tüm hakları saklıdır; Samsung Electronics Co.,Ltd.’nin önceden yazılı izni olmaksızın bu kullanıcı
kılavuzunun hiçbir parçası veya tamamı çoğaltılamaz veya kopyalanamaz.
64 Disklerin ele alinmasi ve saklanmasina ilişkin
uyarilar
65 Teknik özellikler
Başlarken
Bu ürün, Güvenli (DRM) Medya dosyalarını desteklemez.
DVD (Dijital Çok Yönlü Disk), Dolby Digital sarma ses ve MPEG-2 video sıkıştırma teknolojisi
sayesinde, fantastik ses ve video sunmaktadır. Artık, evinizdeyken, sinema salonu veya konser
salonundaymışçasına gerçekçi efektlerin keyfini çıkarabilirsiniz.
~ Ev Sinema Sistemleri ve diskler bölgelere göre kodlanmıştır. Bu bölgesel kodların, diskin
oynatılabilmesi için uyuşması gerekmektedir. Kod uymazsa, disk oynatılmayacaktır.
Bu oynatıcı için Bölge Numarası, oynatıcının arka panelinde verilmiştir.
(Ev Sinema Sisteminiz, yalnızca aynı bölge koduna sahip DVD’leri çalıştıracaktır.)
OYNATILABİLİR DİSKLER
Disk Tipi
Mark (Logo)
Kaydedilmiş
Sinyaller
Disk Boyutu
12 cm
DVD-VIDEO
VIDEO
8 cm
AUDIO-CD
DivX
COMPACT
AUDIO
DIGITAL AUDIO
AUDIO + VIDEO
Azami Oynatma Süresi
Yaklaşık 240 dak. (tek-taraflı)
Yaklaşık 480 dak. (çift-taraflı)
Yaklaşık 80 dak. (tek-taraflı)
Yaklaşık 160 dak. (çift-taraflı)
12 cm
74 min.
8 cm
20 min.
12 cm
—
8 cm
—
AŞAĞIDAKİ TİPTEKİ DİSKLERİ KULLANMAYIN!
~ CD-G, CD-I, CD-ROM, DVD-ROM ve DVD-RAM diskleri bu oynatıcıda oynatılamaz.
Bu tür diskler oynatılırsa, TV ekranında bir <WRONG DISC FORMAT> (YANLIŞ DİSK BİÇİMİ) mesajı
görünecektir.
~ Yurtdışından alınan DVD diskler bu oynatıcıda oynatılamayabilir.
Bu tür diskler oynatılırsa, TV ekranında bir <CAN'T PLAY THIS DISC PLEASE, CHECK REGION CODE> (BU
DİSKİ OYNATAMIYOR, LÜTFEN BÖLGE KODUNU KONTROL EDİN) mesajı görünür.
KOPYALAMA KORUMASI
~ Birçok DVD diskte kopyalama koruması bulunur. Bu nedenle Ev Sinema Sistemi, VCR’ye değil doğrudan
TV’ye bağlanmalıdır. Bir VCR’ye bağlama, kopyalamaa karşı korumalı DVD disklerinden gelen bozulmuş
resim ile sonuçlanabilir.
~ Bu ürün, Macrovision Corporation ve diğer hak sahiplerinin mülkiyetinde olan belirli A.B.D. patentli yöntemler
ve diğer fikri mülkiyet hakları tarafından korunan bir telif hakkı koruması teknolojisi içermektedir.
Bu telif hakkı koruması teknolojisinin kullanımına Macrovision Corporation tarafından izin verilmelidir ve
Macrovision Corporation tarafından aksine izin verilmediği sürece yalnızca ev ya da diğer sınırlı gösterim
kullanımı için tasarlanmıştır. Tersine mühendislik veya montajın sökülmesi yasaklanmıştır.
❖ CD-R Diskleri
~ Bazı CD-R diskler, disk kaydetme aygıtına (CD-Kaydedici veya PC) veya diskin durumuna bağlı olarak
oynatılamayabilir.
~ 650MB/74 dakikalık CD-R diski kullanın.
Oynatılamayabilecekleri için 700MB/80 dakika üzerindeki CD-R diskleri kullanmayın.
~ Bazı CD-RW (Yeniden yazdırılabilri) medya oynatılamayabilir.
~ Yalnızca, uygun biçimde “kapatılmış” CD-R’ler tamamen oynatılabilir. Bu oturum kapatılır, ancak disk açık
bırakılırsa, diski tamamen oynatamayabilirsiniz.
● başlarken
1
TUR
DİSK TİPİ VE ÖZELLİKLERİ
❖ CD-R MP3 Diskleri
~ Yalnızca, ISO 9660 veya Joliet biçimindeki MP3 dosyalarının bulunduğu CD-R diskleri oynatılabilir.
~ MP3 dosya adları, uzunluk olarak en fazla 8 karakter olmalıdır ve boşluk veya özel karakterler (. / = +)
içermemelidir.
~ 128Kbps’den daha yüksek bir sıkıştırma/genişletme veri hızı ile kaydedilmiş diskler kullanın.
~ Yalnızca ".mp3" ve ".MP3" uzantılı dosyalar oynatılabilir.
~ Yalnızca, ard arda yazılan çok oturumlu disk oynatılabilir. Çok Oturumlu diskte boş bir segment varsa, dis
boş segmente kadar oynatılabilir.
~ Disk kapatılmamışsa, oynatmanın başlatılması daha uzun sürecektir ve kaydedilen dosyaların tümü
oynatılamayabilir.
~ Değişken Bit Hızı (VBR) biçimi ile şifrelenmiş dosyalar için, yani hem düşük bit hızı hem de yüksek bit
hızında şifrelenmiş dosyalar (örneğin: 32Kbps ~ 320Kbps) için, oynatma sırasında ses atlayabilir.
~ CD başına azami 500 parça oynatılabilir.
~ CD başına azami 300 klasör oynatılabilir.
❖ CD-R JPEG Diskleri
~ Yalnızca "jpg" ile sonlanan dosyalar oynatılabilir.
~ Disk kapatılmamışsa, oynatmanın başlatılması daha uzun sürecektir ve kaydedilen dosyaların tümü
oynatılamayabilir.
~ Yalnızca, ISO 9660 veya Joliet biçimindeki JPEG dosyalarının bulunduğu CD-R diskleri oynatılabilir.
~ JPEG dosya adları, uzunluk olarak en fazla 8 karakter olmalıdır ve boşluk veya özel karakterler (. / = +)
içermemelidir.
~ Yalnızca, ard arda yazılan çok oturumlu disk oynatılabilir. Çok Oturumlu diskte boş bir segment varsa, dis
boş segmente kadar oynatılabilir.
~ Tek bir CD’de azami 9.999 görüntü saklanabilir.
~ Bir Kodak/Fuji Resim CD’si oynatırken, yalnızca resim klasöründeki JPEG dosyaları oynatılabilir.
~ Kodak/Fuji Resim CD'leri dışındaki resim disklerinin oynatılması daha uzun sürebilir veya bunlar hiç
oynatılamayamabilir.
❖ DVD±R/RW, CD-R/RW DivX Diskleri
~ Uyumsuz biçimlerin yazılım güncelleştirmeleri desteklenmez.
(Örneğin: QPEL, GMC, 800 x 600 pikselin üzeeindeki çözünürlük, vb.)
~ Yüksek bir çerçeve oranına sahip kesimler, DivX dosyası oynatılırken oynatılamayabilir.
DivX®, DivX, Inc. tarafından yaratılmış bir dijital video formatıdır. Bu cihazı, DivX video
oynatan resmi bir DivX Onaylı ve DivX Ultra Onaylı cihazdır.
Tanım
1
4 5
TUR
ARKA PANEL
ÖN PANEL
● TANIM
10
11
1
PoWER (GÜÇ) DÜĞMESİ
ÇIKARMA DÜĞMESİ
İşLEV DÜĞMESİ
AşAĞI DoĞRU KANAL
SEÇME VE SKIP ( )
(ATLAMA) DÜĞMESİ
10
SToP ( ) (DURDUR)
DÜĞMESİ
PLAY/PAUSE ( )
(oYNAT/DURAKLAT)
DÜĞMESİ
YUKARI DoĞRU KANAL
SEÇME VE SKIP ( )
(ATLAMA) DÜĞMESİ
SES DÜZEYİ KoNTRoLÜ
DİSK TEPSİSİ
10
KULAKLIK JAKI
11
AUX IN 1/ASC IN JAKI
1
USB PoRTU
5.1 KANALLI HoPARLÖR ÇIKIşI
KoNEKTÖRLERİ
Ön, orta, arka, derin bas hoparlörleri bağlayın.
CoMPoNENT VIDEo oUTPUT
(BİLEşEN VİDEo ÇIKIş) JAKLARI
Componeent video (bileşen video) girişleri olan bir TV'yi
bu jaklara takın.
VIDEo oUTPUT (ÇIKIş) JAKI
TV’nin Video Giriş jakını (VIDEO IN) VIDEO OUT (VİDEO
ÇIKIŞ) jakına takın.
AUX IN 2 JAKLARI
Bir harici aygıtın 2CH analog çıkışını (bir VCR gibi)
bağlayın.
TX KARTI BAĞLANTISI (KABLoSUZ)
TX kartı, ana ünite ile isteğe bağlı kablosuz alıcı amfi
arasında iletişimi sağlar.
HARICI DIJITAL oPTIK GIRIş JAKI
Bunu, dijital çıktı kabiliyeti olan harici cihazları bağlamak
için kullanın.
FM 75Ω KoAKSİYEL JAK
FM antenini bağlayın.
SoĞUTMA FANI
Güç açıldığında fan her zaman döner. Ürünü monte
ederken fanın her yanında en az 10 cm boş alan
bırakıldığından emin olun.
HDMI oUT JACK (İSTEĞE BAĞLI)
En iyi kalitede görüntü elde etmek için bir HDMI
kablosuyla, bu HDMI çıkış terminalini TV’nizdeki HDMI
giriş terminaline bağlayın.
11
POWER (GÜÇ) düğmesi
21
2
DVD RECEIVER (DVD ALICI)
düğmesi
SLOW (YAVAŞ), MO/ST
düğmesi
22
EJECT (ÇIKAR) düğmesi
UZAKTAN KUMANDA TURU
3
TV düğmesi
23
KAYNAK düğmesi
4
Sayı (0~9) düğmeleri
22
5
AUDIO (SES) düğmesi
23
6
STEP (ADIM) düğmesi
7
KANAL SEÇME ÖNAYAR/CD
TLAMA düğmeleri
2
3
24
4
5
6
7
8
9
10
11
25
26
27
28
29
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
30
31
32
33
34
35
36
37
38
PLAY (OYNAT) düğmesi
STOP (DURDUR) düğmesi
SEARCH (ARAMA) düğmeleri
8
9
VOLUME (SES DÜZEYİ) düğmesi
10
REMAIN (KALAN) düğmesi
11
MENU (MENÜ) düğmesi
12
CURSOR/ENTER (İMLEÇ/
ENTER) düğmesi
13
INFO (BİLGİ) düğmesi
14
15
16
PL II EFFECT düğmesi
PL II MODE düğmesi
TUNER MEMORY (KANAL SEÇİCİ
BELLEĞİ), SD(Standart Tanım)/
HD (Yüksek Tanım) düğmesi
25
SUBTITLE (ALTYAZI) düğmesi
26
PAUSE (DURAKLAT) düğmesi
27
MUTE (SESSİZ) düğmesi
28
TUNING/CH (KANAL SEÇME/
KANAL) düğmesi
29
RETURN (GERİ DÖN) düğmesi
30
EXIT (ÇIKIŞ) düğmesi
31
DSP/EQ düğmesi
32
CANCEL (İPTAL) düğmesi
33
34
SOUND EDIT (SES DÜZENLE)
düğmesi
SES YUKARI ÖLÇ. /P.BAS
düğmesi
35
S.VOL (Akıllı Ses Düzeyi) düğmesi
36
SLEEP (UYKU) düğmesi
17
ZOOM (ZUM) düğmesi
37
ASC düğmesi
18
REPEAT (TEKRARLA) düğmesi
38
DIMMER button
19
CD DÖNÜŞTÜRME düğmesi
20
LOGO düğmesi
Pillerin Uzaktan Kumandaya takılması
1. Uzaktan kumandanın
arkasındaki kapağı
gösterildiği gibi kaldırın.
M
2. İki AAA pil takın.
Pillerin “+” ve “–” uçlarını, bölme içindeki şekle
uygun yerleştirdiğinizden emin olun.
3. Kapağı geri takın.
Normal TV kullanımı göz önüne
alındığında, piller yaklaşık bir yıl
dayanır.
Sızıntı veya pillerin çatlamasından kaçınmak için bu önlemlere uyun:
`
`
`
`
12
DVD düğmesi
TUNER düğmesi
PORT düğmesi
AUX düğmesi
● uzaktan kumanda
1
24
TUR
Uzaktan kumanda
1
Kutup başları uyacak şekilde uzakta kumandanın pillerini yerleştirin: (+), (+)’ya ve (–), (–)’ye.
Doğru pil tipi seçin. Benzer görünen pillerin voltajı farklı olabilir.
Pilleri daima aynı anda değiştirin.
Pilleri ısı veya aleve maruz bırakmayın.
13
No.
No.
Marka
UZAKTAN KUMANDANIN AYARLANMASI
1
Admiral (M.Wards)
56, 57, 58
44
MTC
18
2
A Mark
01, 15
45
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
TV’nizin belirli işlevlerini bu uzaktan kumanda ile kontrol edebilirsiniz.
3
Anam
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11,
46
Nikei
03
12, 13, 14
47
Onking
03
Bir TV’yi uzaktan kumanda ile çalıştırırken
Marka
Kod
AOC
01, 18, 40, 48
48
Onwa
03
5
Bell & Howell (M.Wards)
57, 58, 81
49
Panasonic
06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
6
Brocsonic
59, 60
50
Penney
18
7
Candle
18
51
Philco
03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
8
Cetronic
03
52
Philips
15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
9
Citizen
03, 18, 25
53
Pioneer
63, 66, 80, 91
10
Cinema
97
54
Portland
15, 18, 59
11
Classic
03
55
Proton
40
12
Concerto
18
56
Quasar
06, 66, 67
13
Contec
46
57
Radio Shack
17, 48, 56, 60, 61, 75
14
Coronado
15
58
RCA/Proscan
18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
15
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
59
Realistic
03, 19
16
Croslex
62
60
Sampo
40
17
Crown
03
61
Samsung
00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49,
18
Curtis Mates
59, 61, 63
19
CXC
03
62
Sanyo
19, 61, 65
20
Daewoo
02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
63
Scott
03, 40, 60, 61
25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90
64
Sears
15, 18, 19
21
Daytron
40
65
Sharp
15, 57, 64
22
Dynasty
03
66
Signature 2000
57, 58
23
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85
67
(M.Wards)
50, 51, 52, 53, 55
24
Fisher
19, 65
68
Sony
03, 40
25
Funai
03
69
Soundesign
01
26
Futuretech
03
70
Spectricon
18
27
General Electric (GE)
06, 40, 56, 59, 66, 67, 68
71
SSS
18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
Uzaktan Kumandanın Çalışma Aralığı
28
Hall Mark
40
72
Sylvania
61, 95, 96
29
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
73
Symphonic
06
Uzaktan kumanda, doğru bir hatta yaklaşık olarak 23 fit
(7 metre)’ye kadar kullanılabilir. Aynı zamanda, uzaktan kumanda
sensöründen 30°’ye kadar yatay açıda çalıştırılabilir.
30
Inkel
45
74
Tatung
18
31
JC Penny
56, 59, 67, 86
75
Techwood
03, 15, 18, 25
M
` Uzaktan kumanda, aynı TV markalarında çalışmayabilir. Aynı zamanda, TV’nizin
markasına bağlı olarak bazı işlemler mümkün olmayabilir.
` Uzaktan kumandayı TV’nizin markasının kodu ile ayarlamazsanız, uzaktan kumanda
varsayılan olarak bir Samsung TV üzerinde çalışacaktır.
● UZAKTAN KUMANDA
4
1. Uzaktan kumandayı TV moduna ayarlamak için TV
düğmesine basın.
2. TV’yi açmak için PoWER (GÜÇ) düğmesine basın.
3. PoWER (GÜÇ) düğmesine basılı tutarken, TV markanızla
ilişkili kodu girin.
~ Tabloda TV’niz için birden fazla kod varsa, hangi kodun
çalıştığını belirlemek için bir anda birini girin.
Örnek: Bir Samsung TV için
PoWER (GÜÇ) düğmesine basılı tutarken, 00, 15, 16, 17
veya 40 girmek için sayı düğmelerini kullanın.
4. TV kapanırsa, ayar tamamdır.
~ TV POWER (TV GÜCÜ), VOLUME (SES DÜZEYİ),
CHANNEL (KANAL) ve Sayı düğmelerini (0~9) kullanın.
14
Kod
TUR
Uzaktan kumanda
TV Markası Kodu Listesi
59, 60, 98
32
JVC
70
76
Teknika
18, 40
33
KTV
59, 61, 87, 88
77
TMK
19, 57, 63, 71
34
KEC
03, 15, 40
78
Toshiba
18
35
KMC
15
79
Vidtech
59, 60, 69
36
LG (Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
80
Videch
15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
37
38
Luxman
18
81
Wards
18
LXI (Sears)
19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71
82
Yamaha
40
39
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89
83
York
03
40
Marantz
40, 54
84
Yupiteru
58, 79
41
Matsui
54
85
Zenith
01
42
MGA
18, 40
86
Zonda
03, 54
43
Mitsubishi/MGA
18, 40, 59, 60, 75
Dongyang
15
Bu bölüm, Dijital Ev Sinemasını diğer harici bileşenlere bağlamanın çeşitli yöntemlerini içerir.
Ürünü taşımadan veya monte etmeden önce, gücü kapattığınızdan ve güç kablosunu söktüğünüzden
emin olun.
HoPARLÖRLERI BAĞLAMA
TUR
Bağlantılar
Hoparlörleri Bağlama
1. Hoparlörün arkasındaki terminal tırnağını bastırın.
2. Siyah kabloyu siyah (–) terminale ve kırmızı kabloyu kırmızı (+)
terminale yerleştirin ve daha sonra, tırnağı serbest bırakın.
3. Bağlantı fişlerini, Ev Sineması’nın arkasına bağlayın.
~ Hoparlör terminallerinin renklerinin, bağlantı fişlerinin renkleriyle
eşleştiğinden emin olun.
Siyah
Kırmızı
● BAĞLANTILAR
HT-X725/HT-X725G
Ön Hoparlör (Sağ)
Ön Hoparlör (Sol)
Derin bas hoparlör
Orta Hoparlör
Dijital Ev Sinemasının Konumu
Bir standın veya kabin rafının üzerine veya TV standının altına yerleştirin.
Dinleme Konumunu Seçme
Dinleme konumunun TV’den uzaklığı, TV ekran boyutunun yaklaşık 2,5 ~ 3 katı olmalıdır.
Örnek: 32" TV’ler için 2~2,4m
55" TV’ler için 3,5~4m
Ön Hoparlörler
Arka Hoparlör (sağ)
Arka Hoparlör (sol)
ei
Bu hoparlörleri dinleme konumunuzun önüne, iç tarafı size bakacak şekilde (yaklaşık 45°) yerleştirin.
Hoparlörleri, tweeter’ların hizası kulağınızla aynı yükseklikte olacak şekilde yerleştirin.
Ön hoparlörlerin ön yüzünü, orta hoparlörün ön yüzüyle hizalayın veya ön hoparlörleri, orta hoparlörlerin
biraz önüne koyun.
Subwoofer
g
Subwoofer’ın konumu çok önemli değildir. Subwoofer’ı istediğiniz yere yerleştirebilirsiniz.
orta Hoparlör f
Ön hoparlörlerle aynı yüksekliğe kurulması önerilir. Doğrudan TV’nin üzerine veya altına da kurulabilir.
Arka Hoparlörler hj
Bu hoparlörleri dinleme konumunuzun arkasına yerleştirin. Yeterli yer yoksa, bu hoparlörleri yüzleri birbirine
bakacak şekilde koyun. Kulağınızdan yaklaşık 60~90cm uzağa, hafifçe aşağıya bakacak şekilde yerleştirin.
* Ön ve orta hoparlörlerden farklı olarak, arka hoparlörler ana ses efektlerini işlemek için kullanılır ve
bunlardan, her zaman ses gelmez.
1
1
Arka hoparlörleri kablosuz bağlantıyla bağlamak için, Samsung yetkili satıcınızdan kablosuz alıcı modülünü ve
TX kartını satın almanız gerekir.
HoPARLÖRLERI BAĞLAMA (Devam)
Kablosuz Alıcı Modülünü (SWA-4000) Satın Aldığınızda
Bu ürün (HT-X725/HT-X725G/HT-TX725/HT-TX725G) yalnızca SWA-4000 ile bağlanmalıdır.
HT-TX725/HT-TX725G
Ön Hoparlör (Sağ)
Ön Hoparlör (Sol)
Derin bas hoparlör
Ön Hoparlör (Sol)
Derin bas hoparlör
Arka Hoparlör (sol)
Arka Hoparlör (sağ)
Orta Hoparlör
Orta Hoparlör
KABLOSUZ ALIM MODÜLÜ
HT-TX725/HT-TX725G
Arka Hoparlör (sağ)
Arka Hoparlör (sol)
Ön Hoparlör (Sağ)
Arka Hoparlör (sol)
Ön Hoparlör (Sol)
Arka Hoparlör (sağ)
Derin bas hoparlör
J
Orta Hoparlör
` Çocukların hoparlörlerle veya hoparlörlerin yakınında oynamasına izin vermeyin.
Hoparlör düşerse, yaralanabilirler.
` Hoparlör kablolarını hoparlörlere bağlarken, kutupların (+/-) doğru olduğundan emin olun.
KABLOSUZ ALIM MODÜLÜ
` Çocukların ellerini veya başka nesneleri subwoofer hoparlörünün kanalından (yuva)
içeriye sokmalarını önlemek için subwoofer hoparlörünü çocukların erişemeyeceği bir
yere yerleştirin.
` Subwoofer’ı üzerindeki kanaldan (yuva) duvara asmayın.
M
` Hoparlörü TV setinizin yakınına koyarsanız, hoparlörün oluşturacağı manyetik alan
nedeniyle ekran rengi bozulabilir. Böyle bir durumda, hoparlörü TV setinizin uzağına
yerleştirin.
1. Ön, orta ve Subwoofer hoparlçrleri Ev Sinema Sistemine
bağlayın. Bkz. Sayfa 17~18.
2. Ev Sinema Sistemi kapalı konumdayken, TX kartını ana
cihazın arka tarafındaki TX Kart Bağlantısına (KABLOSUZ)
takın.
~ TX kartını eğimli taraf yukarı bakacak şekilde tutun ve
kartı bağlantı noktasına takın.
~ TX kartı, ana ünite ve kablosuz alıcı arasındaki iletişimi
sağlar.
3. Sol arka ve sağ arka hoparlörleri kablosuz alıcı modülüne
bağlayın.
Yan yatmış yan yüz
sola doğru
TX kartı
4. Kablosuz alıcı modülünün güç kablosunu prize takın.
1
1
● BAĞLANTILAR
HT-X725/HT-X725G
Ön Hoparlör (Sağ)
TUR
Bağlantılar
İSTEĞE BAĞLI KABLoSUZ ALICI AMFIYI BAĞLAMA
TUR
Bağlantılar
VİDEo ÇIKIşININ TV’NİZE BAĞLANMASI
TV bağlantısı için üç yöntemden birini seçin.
İSTEĞE BAĞLI KABLoSUZ ALICI AMFIYI BAĞLAMA (Devam)
M
` Kablosuz alıcı modülünü, dinleme konumunun arkasına yerleştirin. Kablosuz alıcı
modülü ana üniteye çok yakınsa, etkileşim nedeniyle seste bazı parazitler duyabilirsiniz.
● BAĞLANTILAR
` Sistemin yakınlarında mikrodalga fırın, kablosuz LAN Kartı, Bluetooth donatısı ya da
aynı frekansta çalışan (5.8 GHz) başka bir cihaz kullanırsanız, etkileşim nedeniyle seste
bazı parazitler duyabilirsiniz.
` Radyo dalgasının iletim mesafesi yaklaşık 10m’dir, ancak çalıştırma ortamınıza bağlı
olarak değişebilir. Ana ünite ile kablosuz alıcı modülü arasına çelik-beton karışımı veya
metal bir duvar girerse, radyo dalgası metali geçemeyeceği için sistem hiç
çalışmayabilir.
` Ana ünite kablosuz bağlantı kuramıyorsa sistem, ana üniteyle kablosuz alıcı modülü
arasında ID Ayarı gerektirmektedir. Ana ünite kapalıyken, uzaktan kumandanın
"0""1""3""5" sayı düğmelerine basın; ana ünite açılır. Kablosuz alıcı modülü
açıkken, ünitenin arkasındaki "ID SET" düğmesine 5 saniye süreyle basın.
J
YÖNTEM2
` Ürüne özel TX kartı dışında başka bir kart takmayın. Ürün zarar görebilir veya kart,
YÖNTEM3
YÖNTEM1
(tedarik edilen)
kolayca çıkarılamayabilir.
` TX kartını ters çevirmeyin veya ters yönde yerleştirmeyin.
` TX kartını Ev Sinema Sistemi kapalı iken takın. Kartın, DVD Oynatıcı açıkken takılması,
soruna neden olabilir.
` TX Kartı takılırsa, ana ünitedeki Arka Hoparlör konektörlerinden ses çıkışı olmaz.
` Kablosuz alım anteni, kablosuz alıcı modülünün içine yerleştirilmiştir. Üniteyi, su ve
nemden uzak tutun.
` En iyi dinleme performansı için, kablosuz alıcı modülü yerinin etrafındaki alanda
herhangi bir engel olmadığından emin olun.
` Kablosuz arka hoparlörlerden hiç ses duyamazsanız, modu DVD 5.1 kanal veya Dolby
ProLogic II seçeneğine ayarlayın.
` 2-CH modunda, kablosuz arka hoparlörlerden hiç ses duyulmaz.
YÖNTEM 1 : HDMI
Ev Sinema Sisteminin arka kısmındaki HDMI OUT çıkışından gelen HDMI kablosunu (ürünle
birlikte verilmemektedir) televizyonunuzdaki HDMI IN jakına bağlayın.
YÖNTEM 2: Component Video (Bileşen Video)
Televizyonunuzda Komponent Video girişleri varsa Komponent video kablosunu (ürünle birlikte
verilmemektedir) Ev Sinema Sisteminin arka kısmında yer alan Komponent Video Çıkışı
jaklarından (PR, PB and Y) TV’nizin Komponent Video Giriş jaklarına bağlayın.
YÖNTEM : Composite Video (Kompozit Video)
ürünler birlikte verilen ve Ev Sinema Sisteminin arka kısmındaki VIDEO OUT jakından gelen
Video kablosunu TV’nizin VIDEO IN jakına bağlayın.
M
` Komponent Çıkışından alınan çözünürlük 576i(480i)’dir.
` Eğer Samsung TV’yi Ev Sinema Sistemine bağlamak için HDMI kablosu
kullanıyorsanız, Ev Sinema Sistemini TV’nin uzaktan kumandasını kullanarak
çalıştırabilirsiniz. Bu özellik yalnızca Anynet+(HDMI-CEC) desteğine sahip SAMSUNG
TV’ler ile kullanılabilir.
` Lütfen ' logoyu (TV’nizde ' logosu varsa, bu durumda Anynet+ işlevini
desteklemektedir.) kontrol edin.
0
1
VİDEo ÇIKIşININ TV’NİZE BAĞLANMASI (Devam)
HDMI otomatik Algılama İşlevi (İsteğe bağlı)
~ HDMI bağlantısının tanımı
HDMI konnektör – Video ve dijital ses verilerini destekler.
- HDMI, TV’ye yalnızca saf bir dijital sinyal gönderir.
- TV’niz HDCP (Yüksek bant genişliği Dijital İçerik Koruması)’nı desteklemezse, ekranda rasgele
gürültü görünür.
~ Samsung neden HDMI kullanır?
Analog TV’ler, analog bir video/ses sinyali gerektirir. Buna rağmen, bir DVD oynatırken, bir TV’ye
iletilen veriler dijitaldir. Bu nedenle, ya dijitalden analoga dönüştürücü (DVD Ev Sinemasında) ya da
analogdan dijitale dönüştürücü (TV'de) gereklidir. Bu dönüştürme sırasında, gürültü ve sinyal kaybı
nedeniyle resim kalitesi bozulur. HDMI teknolojisi üstündür, çünkü bu D/A dönüştürmesi
gerektirmez ve oynatıcıdan TV’nize saf bir dijital sinyaldir.
~ HDCP nedir?
HDCP (Yüksek bant genişliğinde Dijital İçerik Koruması), kopyalanmakta olan HDMI aracılığıyla
çıkışa verilen DVD içeriğini korumak için bir sistemdir. Bir video kaynağı (PC, DVD, vb.) ve ekran
aygıtı (TV, projektör, vb.) aradınfa güvenli bir dijital link sağlar. Yetkilendirilmemiş kopyaların
yapılmasını önlemek için içerik kaynak aygıtında şifrelenir.
~ Anynet+ nedir?
Anynet+, Anynet+ özelliğine sahip olan Samsung TV yoluyla, bu ünitenin ilişkilendirilmiş işlemini
sunan bir rahatlık işlevidir.
- Samsung TV’niz bir ' logosuna sahipse, bu durumda Anynet+ işlevini destekler.
- Oynatıcıyı açar ve bir disk takarsanız, oynatıcı diski oynatmaya başlayacaktır ve TV otomatik
olarak açacaktır ve HDMI moduna geçecektir.
- Oynatıcıyı açarsanız ve disk daha önceden takılmışken Play (Oynat) düğmesine basarsanız, TV
derhal açılacak ve HDMI moduna geçecektir.
BD WISE (YALNIZCA SAMSUNg ÜRÜNLERI)
BD Wise menüsünü kullanmayı sadece, Samsung ev sinemasının BD Wise destekleyen bir Samsung TV’ye
HDMI kablosu ile bağlanmış olması durumunda seçebilirsiniz.
~ BD Wise Nedir?
BD Wise, BD Wise uyumlu Samsung ürünlerini otomatik olarak aralarındaki
optimum ayarlara getirir.
Bu özellik yalnızca, BD Wise uyumlu Samsung ürünleri bir HDMI kablosu ile
birbirine bağlandığında etkindir.
~ BD Wise kullanmak için
MoVE
ENTER
RETURN
EXIT
1. Samsung ev sinemasını BD Wise uyumlu Samsung TV'ye bağlamak için bir
HDMI kablosu kullanın.
2. Samsung ev sineması ve Samsung TV’nin BD Wise menülerini Açık olarak ayarlayın.
- Böylece görüntü kalitesi, oynatmak istediğiniz içeriğe göre (diskteki, DVD’deki, vb.) optimize edilir.
- Ayrıca, ev sineması ve BD Wise uyumlu Samsung TV’niz arasındaki görüntü kalitesi de optimize edilir.
M
` BD Wise modunda çözünürlüğü değiştirmek istiyorsanız, öncelikle BD modunu Kapalı olarak
ayarlamanız gerekir.
` BD Wise modunu kapalı olarak ayarlarsanız, bağlı TV’nin çözünürlüğü otomatik olarak maksimum
çözünürlüğe ayarlanır.
` Oynatıcının BD Wise’ı desteklemeyen bir cihaza bağlanması durumunda, BD Wise devre dışı bırakılır.
Çözünürlük Seçimi
Bu işlev, kullanıcının, HDMI çıkışı için ekran çözünürlüğünü seçmenize imkan verir.
Durma modunda, uzaktan kumandanın SD/HD (Standart
Tanımlama/Yüksek Tanımlama) düğmesini en az 5 saniye
basılı tutun.
~ HDMI çıkışı için mevcut çözünürlükler 576p(480p),
720p,1080i/1080p’dir.
~ SD(Standart Tanım) çözünürlüğü 576p(480p) ve HD
(Yüksek Tanım) çözünürlüğü 720p, 1080i/1080p’dir.
Varsayılan HDMI çıkışı değeri 576p(480p)’dir.
M
` TV’niz yapılandırılan çözünürlüğü desteklemiyorsa,
resmi görüntüleyemezsiniz.
` Bir HDMI kablosu takıldığında, composite (kompozit)
● BAĞLANTILAR
Oynatıcının video çıkışı, güç açık olduğunda bir HDMI kablosunu bağlarken otomatik olarak HDMI
moduna geçecektir.
~ HDMI (Yüksek Tanım Multimedya Arabirimi)
HDMI, video ve ses verilerinin yalnızca bir konnektör ile dijital iletimini sağlayan bir arabirimdir.
HDMI kullanıldığında, DVD Ev Sineması dijital video ve ses sinyalleri iletir ve canlı bir görüntü sunar.
TUR
Bağlantılar
HDMI İşLEVİ (İSTEĞE BAĞLI)
HDMI (Yüksek Tanım Multimedya
Arabirimi) neden kullanılır?
Bu aygıt, analoga dönüştürme
işlemi olmaksızın, bir DVD video
sinyalini dijital olarak iletir. Bir HDMI
bağlantısı kullanırken daha net
dijital resimler alacaksınız.
ve component (bileşen) video sinyalleri çıkış değildir.
` TV’nin Video Giriş kaynağının nasıl seçileceği hakkında daha fazla bilgi için TV'nizin
kullanıcı kılavuzuna bakın.
Anynet+ (HDMI-CEC)’nin Kullanılması
Anynet+, Samsung TV’nizin uzaktan kumandası ile diğer
Samsung Aygıtlarını kontrol etmenize imkan veren bir
işlevdir. Anynet +, bu Ev Sineması bir HDMI Kablosu
kullanarak bir SAMSUNG TV’ye bağlayarak kullanılabilir.
Bu, yalnızca Anynet+’i destekleyen SAMSUNG TV’ler ile
kullanılabilir.
THEA
Anynet+ ile
Samsung TV’nizin uzaktan kumandası
üzerindeki Play (Oynat) düğmesine
basarak bu üniteyi çalıştırabilir, TV’nizi
açabilir veya bir film izleyebilirsiniz.
1. Ev Sinemasının ana ünitesini bir HDMI kablosu ile bir
Samsung TV’ye bağlayın. (Bkz. sayfa 21)
2. TV'nizde Anynet+ işlevini ayarlayın.
(Daha fazla bilgi için TV talimat kılavuzuna bakın.)
~ TV uzaktan kumandası kullanarak Ev Sinemasını
çalıştırabilirsiniz. (Kullanılabilir TV düğmeleri:
,
,
, $, % ve _, + üğmeleri, ~ düğmesi)
,
MoVE
MoVE
ENTER
ENTER
EXIT
EXIT
Move
Enter
Exit
TV’yi seçerseniz
TV’nizdeki Anynet+ düğmesine basarak Anynet+(HDMI-CEC)
işlevini On (Açık) değerine ayarlayın.
• Alıcı : on (Açık): Ev Sinemasından müzik dinleyebilirsiniz.
• Alıcı : off (Kapalı) : Sesi TV’den dinleyebilirsiniz.
THEA
Theater (Sinema) öğesini seçerseniz
MoVE
ENTER
EXIT
Aşağıdaki her bir öğe seçeneğini bağlamak ve ayarlamak için
Theater (Sinema) öğesini seçin.
• View TV (TV Görüntüle): Anynet+(HDMI-CEC) açık olarakayarlanmışsa ve View TV (TV’yi
Görüntüle) öğesini seçerseniz, ev sineması otomatik olarak dijital moda geçer.
• Theater (Sinema) Menüsü: Ev sineması menüsüne erişebilir ve bunu kontrol edebilirsiniz.
• Theater (Sinema) İşlemi: Ev Sineması disk oynatma bilgileri görüntülenir. Başlık, bölüm ve
altyazı değişikliği gibi Ev Sineması Disk işlemlerini kontrol edebilirsiniz.
• Alıcı : on (Açık): Ev Sinemasından müzik dinleyebilirsiniz.
• Alıcı : off (Kapalı) : Sesi TV’den dinleyebilirsiniz.
M
Move
Enter
` Sinema işlevi yalnızca, sesi, dijital optik kablonun bağlı olduğu Ev Sineması’ndan
dinlediğinizde kullanılabilir.
Exit
AUX2 : Arka Panel
oPTİK: Arka Panel
TUR
Bağlantılar
HARİCİ BİLEşENLERDEN SES BAĞLANMASI
AUX1 : Bir Harici Bileşen/MP3 çaların bağlanması
Bir MP3 Çalar gibi bileşenler.
● BAĞLANTILAR
Ses Kablosu (tedarik edilmemiştir)
Harici analog bileşeni, yalnızca bir
Audio Out (Ses Çıkışı) öğesine
sahipse, ya sol ya da sağı takın.
İsteğe Bağlı
Kablo (tedarik
edilmemiştir)
Harici Analog Bileşen
Harici Dijital Bileşen
AUX2 : Bir Harici Analog Bileşenin Bağlanması
Bir VCR gibi analog sinyal bileşenleri.
Ses Kablosu
(tedarik edilmemiştir)
Audio OUT
1. Ev Sineması üzerindeki AUX IN 2 (Ses)’i harici analog bileşenin Audio Out (Ses Çıkışı) öğesine
takın.
~ Konnektör renklerini eşlediğinizden emin olun.
2. AUX2 girişini seçmek için uzaktan kumanda üzerindeki AUX düğmesine basın.
~ Aynı zamanda, ana ünite üzerindeki FUNCTIoN (İşLEV) düğmesini de kullanabilirsiniz.
Mod aşağıdaki şekilde değişir:
DVD/CD  DIgITAL  AUX1  AUX2  USB  BT AUDIo  TUNER.
M
` VCR’nizin Video Çıkış jakını TV’ye takabilir ve VCR’nin Audio Output (Ses Çıkışı)
jaklarını bu ürüne takabilirsiniz.
1. Ev Sineması üzerindeki AUX IN 1 (Ses)’i harici bileşen/MP3 çaların Audio Out (Ses Çıkışı)
öğesine takın.
2. AUX1 girişini seçmek için uzaktan kumanda üzerindeki AUX düğmesine basın.
~ Aynı zamanda, ana ünite üzerindeki FUNCTIoN (İşLEV) düğmesini de kullanabilirsiniz.
Mod aşağıdaki şekilde değişir:
DVD/CD  DIgITAL  AUX1  AUX2  USB  BT AUDIo  TUNER.
oPTİK: Bir Harici Dijital Bileşenin Bağlanması
Bir Kablo Kutusu/Uydu alıcı (Kurulu– Konsol) gibi dijital sinyal bileşenleri).
1. Ev Sineması üzerindeki Digital Input (Dijital Giriş) 2 (OPTİK)’i harici dijital bileşenin Digital Output
(Dijital Çıkış) öğesine takın.
2. DIgITAL girişini seçmek için uzaktan kumanda üzerindeki AUX düğmesine basın.
~ Aynı zamanda, ana ünite üzerindeki FUNCTIoN (İşLEV) düğmesini de kullanabilirsiniz.
Mod aşağıdaki şekilde değişir:
DVD/CD  DIgITAL  AUX1  AUX2  USB  BT AUDIo  TUNER.
4
5
Ev sinemanızı kullanmadan önce
FM ANTENİNİN BAĞLANMASI
DVD Ev Sinemasının uzaktan kumandası, Samsung TV’leri kontrole etmek için
kullanılabilir.
TUR
Bağlantılar
1. Tedarik edilen FM antenini FM 75Ω KOAKSİYEL Jakına takın.
● EV SINEMANIZI KULLANMADAN ÖNCE
2. Alımın iyi olduğu bir yer bulana kadar anteni yavaşça etrafta hareket ettirin, daha sonra bunu
duvara veya sağlam bir yüzeye sabitleyin.
FM Anteni
(tedarik edilmiştir)
1. Ana ünitenin güç kablosunu AC güç kaynağına takın.
2. DVD Ev Sinemasını çalıştırmak üzere DVD RECEIVER
(DVD ALICI) moduna geçmek için DVD RECEIVER (DVD
ALICI) düğmesine basın.
M
3. DVD/CD oynatmayı etkinleştirmek için ana ünite
üzerindeki FUNCTIoN (İşLEV) düğmesine veya uzaktan
kumanda üzerindeki DVD düğmesine basın.
` Bu, AM yayınlarını almaz.
Soğutma Fanı
Soğutma fanı, ünitenin aşırı ısınmasını önlemek için soğuk hava sağlar.
Güvenliğiniz için lütfen aşağıdaki uyarılara dikkat edin.
~ Ünitenin iyi bir şekilde havalandırıldığından emin olun. Ünitenin havalandırması kötüyse, ünitenin
içindeki sıcaklık yükselebilir ve üniteye zarar verebilir.
~ Soğutma fanı veya havalandırma deliklerini kapatmayın. (Soğutma fanı veya havalandırma
delikleri bir veya gazette veya bez ile örtülmüşse, ünitenin içindeki ısı artabilir ve yangınla
sonuçlanabilir.)
4. Uzaktan kumandayı TV moduna ayarlamak için TV
düğmesine basın.
5. Bu uzaktan kumanda ile Samsung TV’nizi açmak için
PoWER (GÜÇ) düğmesine basın.
VIDEO
6. TV’nizde VIDEO modunu seçmek için SoURCE düğmesine
basın.
Biçiminin Seçilmesi
Ünite kapalıyken, uzaktan kumandanın 7 numaralı tuşunu 5 saniyeden daha uzun
süre basılı tutun.
~ Varsayılan olarak video biçimi "PAL" değerine ayarlanmıştır.
~ "NTSC" ya da "PAL" ekranda görüntülenir. Bu sırada, "NTSC"
ve "PAL" arasından bir seçim yapmak için 7 numaralı tuşa
kısa bir süreliğine basın.
~ Her ülkenin video biçimi standardı farklıdır.
~ Normal kayıttan oynatma için diskin video biçimi, TV’nizin
video biçimiyle aynı olmalıdır.
Oynatma
TUR
MP/WMA-CD oYNATMA
MP3/WMA biçiminde şifrelenen veri CD’leri (CD-R, CD-RW) oynatılabilir.
A
DISC PLAYBACK (DİSK oYNATMA)
B
● oYNATMA
1. Bir diski dikey olarak Disk Yerleştirme Deliğine takın.
~ Disk etiketi yukarı bakacak şekilde diski nazikçe tepsiye
yerleştirin.
1. Bir MP3/WMA diski takın.
~ MP3/WMA menü ekranı görünecektir ve oynatma
başlatılacaktır.
~ Menünün görünümü, MP3/WMA diske bağlıdır.
~ WMA-DRM dosyaları oynatılamaz.
2. Stop (Durdur) modunda, albümü seçmek için İmleç
,,, düğmelerini kullanın ve daha sonra ENTER
düğmesine basın.
~ Parçayı seçmek için İmleç , düğmesini kullanın.
2. PLAY (oYNAT) (
) düğmesine basarak bölmeyi kapatın.
~ Oynatma otomatik olarak başlar.
3. Stop (Durdur) modunda bir başka albüm seçmek için,
İmleç ,,, düğmelerini kullanın ve daha sonra
ENTER düğmesine basın.
4. Oynatmayı durdurmak için SToP (@) (Durdur) düğmesine basın.
M
` Kayıt moduna bağlı olarak bazı MP3/WMA-CD’leri çalmayabilir.
` Bir MP3-CD’sinin içindekiler, disk kaydedilen MP3/WMA parça biçimine bağlı olarak
oynatmayı durdurmak için, oynatma sırasında SToP (DURDUR) (@) düğmesine
basın.
~ Bir kez basıldığında, PRESS PLAY (oYNAT'A BAS) görüntülenir ve durdurma konumu bellekte
saklanır. PLAY (oYNAT) (
) düğmesi veya ENTER düğmesine basılırsa, oynatma durdurma
konumundan yeniden başlatılır. (Bu işlev yalnızca DVD'ler ile çalışır.)
~ İkiz kez basılırsa, SToP (DURDUR) öğesi görüntülenir ve PLAY (oYNAT) (
) düğmesine
basılırsa, oynatma başlangıçtan başlatılır.
oynatmayı geçici olarak duraklatmak için, oynatma sırasında PAUSE (DURAKLAT)
(
) düğmesine basın.
~ Kayıttan oynatmayı devam ettirmek için, PLAY (oYNAT) (
M
) düğmesine tekrar basın.
` Ürünü dikey veya yatay konumda kullanabilirsiniz. Ürünü dikey veya yatay kullanmayı
seçtiğinizde, [ veya ] düğmesinin işlemi (Önceki / Sonraki) otomatik olarak geçerli
konuma ayarlanır.
` Disk içeriğine bağlı olarak ilk ekran farklı görülebilir.
` Korsan diskler bu oynatıcıda çalışmayacaktır, çünkü bu CSS (İçerik Karıştırma Sistemi: bir
değişir.
Ekranda bir dosya simgesini oynatmak için,
~ Stop (Durdur) modunda iken İmleç ,,, düğmesine basın ve menünün üst
kısmından istediğiniz bir simgeyi seçin.
Müzik Dosyası Simgesi : Yalnızca müzik dosyalarını
oynatmak için
Simgesini seçin.
Görüntü Dosyası Simgesi : Yalnızca görüntü dosyalarını
oynatmak için,
Simgesini seçin.
Video Dosyası Simgesi : Yalnızca video dosyalarını
oynatmak için,
Simgesini seçin.
Tümü Dosya Simgesi : Tüm dosyaları oynatmak için
Simgesini seçin.
kopyalama koruma sistemi) tavsiyelerini ihlal eder.
Oynatma
TUR
DIVX oYNATMA
Bu sayfada açıklanan işlevler yalnızca DivX diskleri oynatılırken geçerlidir.
JPEg DoSYASI oYNATMA
D
Skip Forward/Back (İleri/Geri Atla)
Bir dijital fotoğraf makinesi veya kamera ile yakalanan görüntüler veya bir PC üzerindeki JPEG dosyalar bir
CD’de saklanabilir ve daha sonradan bu Ev Sineması sistemi ile oynatılabilir.
Oynatma sırasında İmleç ,,,  düğmesine basın.
Fast Playback (Hızlı oynatma)
● oYNATMA
G
Rotate/Flip (Döndür/Tersyüz Et) İşlevi
Oynatma sırasında, [,] düğmesine basın.
~ Diskte 2’den fazla dosya varsa, ] düğmesine
bastığınızda bir sonraki dosyaya geçer.
~ Diskte 2’den fazla dosya varsa, [ düğmesine
bastığınızda bir önceki dosyaya geçer.
D
Oynatma sırasında, (,) düğmesine basın.
Diski daha yüksek bir hızda oynatmak isterseniz,
oynatma sırasında ( veya ) düğmesine basın.
Bu düğmelerden birine her bastığınızda, oynatma
hızı aşağıdaki şekilde değişecektir:
x  4x  x  x  Play.
5 Minutes Skip (5 Dakika Atla) işlevi
D
Oynatma sırasında, İmleç , düğmesine basın.
düğmesi: Dikey olarak Tersyüz Et
düğmesi: 90° Saatin
tersi yönünde döndür
düğmesi: 90° Saat
yönünde döndür
orijinal Görüntü
düğmesi: Yatay olarak Tersyüz Et
M
~ İmleç  düğmesine her bastığınızda oynatma 5 dakika ileri atlar.
~ İmleç  düğmesine her bastığınızda oynatma 5 dakika geri atlar.
AUDIo (SES) düğmesine basın.
~ Diskte birden fazla ses parçası varsa, bunlar
arasında geçiş yapabilirsiniz.
` Bu ürünün desteklediği azami çözünürlükler, standart JPEG dosyaları için 5120 x 3480
~ Düğmeye her basışınızda, seçim AUDIo (SES)
(1/N, 2/N ...) seçenekleri arasında geçiş yapar.
` HDMI çıkışı çözünürlüğü 720p/1080i/1080p değerine ayarlıyken bir JPEG dosyası
M
(veya 19.0 MPiksel) ve ilerlemeli görüntü dosyaları için 2048 x 1536 (veya 3.0
MPiksel)’dir.
oynatılırsa, mod otomatik olarak 576p(480p) değerine geçer.
D
Audio Display (Ses Ekranı)
` Diskte yalnızca bir dil destekleniyorsa,
görüntülenir.
is
Altyazı Ekranı
D
SUBTITLE (ALTYAZI) düğmesine basın.
~ Düğmeye her bastığınızda, seçiminiz SUBTITLE
(ALTYAZI) (1/N, 2/N ...) ve SUBTITLE oFF
(ALTYAZI KAPALI) arasında geçiş yapacaktır.
~ Diskte yalnızca bir altyazı dosyası varsa, bu otomatik
olarak oynatılacaktır.
~ DivX diskleriyle Altyazı kullanımına ilişkin ayrıntılı bilgi
için aşağıda bölüm 2 (Başlık İşlevi) konusuna bakın.
0
1
Disk Bilgilerinin Görüntülenmesi
DIVX oYNATMA (Devam)
D
Diskte Birden Fazla Altyazı Dosyası Varsa
BAGD
Disk oynatma bilgilerini TV ekranında görüntüleyebilirsiniz.
INFo (BİLGİ) düğmesine basın.
M
1. Stop (Durdur) modunda, İmleç , düğmesine
basın, TV ekranından istediğiniz altyazıyı ( ) seçin
ve daha sonra ENTER düğmesine basın.
2. TV ekranından istediğiniz DivX dosyasını seçtiğinizde,
video normal olarak oynatılacaktır.
● oYNATMA
Birden fazla altyazı dosyası varsa, varsayılan
altyazı video ile uyumlu olmayabilir ve altyazı dilinizi
aşağıdaki şekilde seçmeniz gerekecektir:
` Disk bilgileri ekranı, diske bağlı olarak farklı
görüntülenebilir.
` Diske bağlı olarak DTS, DOLBY DIGITAL veya
PRO LOGIC seçeneklerini seçebilirsiniz.
DivX(Digital internet video eXpress)
TV ekranında
DivX, Microsoft tarafından geliştirilen ve MPEG4 sıkıştırma teknolojisine dayalı bir video dosyası
biçimidir. Internet üzerinden gerçek zamanlı ses ve video verileri sağlar.
MPEG4, video şifreleme için ve MP3 ses şifreleme için kullanılır, böylece kullanıcılar DVD-kalitesine
yakın video ve sese yakın kalitede bir video izleyebilir.
1. Desteklenen Biçimler
Bu ürün yalnızca aşağıdaki medya biçimlerini destekler. Hem video hem de ses biçimleri
desteklenmezse, kullanıcı bozuk görüntüler veya ses eksikliği gibi sorunlar yaşayabilir.
Desteklenen Video Biçimleri
Kalan Sürenin Kontrol Edilmesi
Biçim
AVI
WMV
Desteklenen Sürümler
DivX3.11~DivX5.1, XviD
V1/V2/V3/V7
görünür!
Bir düğmeye basarken TV ekranında bu sembol görünürse,
bu işlev o anda oynatılmakta olan disk ile mümkün değildir.
BA
REMAIN (KALAN) düğmesine basın.
~ Oynatılmakta olan bir başlık veya konunun toplam ve
kalan süresini kontrol etmek için.
Supported Audio Formats
Biçim
MP
WMA
AC
DTS
Bit Hızı
80~384kbps
56~128kbps
128~384kbps
1.5Mbps
44.1/48khz
44.1khz
Örnekleme Frekansı
44.1khz
TUR
Oynatma
oYNATMA İşLEVİNİN KULLANILMASI
~ Ses ve video dosyaları dahil DTS formatında oluşturulan DivX dosyaları yalnızca 6 Mbps’ye kadar
destekleyebilir.
~ En/boy oranı: Varsayılan DivX çözünürlüğünün 640x480 piksel (4:3) olmasına rağmen, bu ürün
800x600 piksele (16:9) kadar destekler. 800’ün üzerindeki TV ekranı çözünürlükler
desteklenmeyecektir.
~ Örnekleme frekansı 48khz veya 320kbps’den daha yüksek olduğu bir diski oynatırken, oynatma
sırasında ekranda titreme tecrübe edebilirsiniz.
2. Caption (Başlık) İşlevi
~ Bu özelliği düzgün biçimde kullanmak amacıyla video çıkartma ve düzenleme ile ilgili bazı
sorunlar yaşayabilirsiniz.
~ Caption (başlık) işlevini kullanmak için, başlık dosyasını (*.smi), aynı klasör içerisindeki DivX
medya dosyasınınki (*.avi) ile aynı dosyaya kaydedebilirsiniz.
Örnek: Root
Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
~ Dosya adı için 60’a kadar alfasayısal karakter ve 30’a kadar Doğu Asya karakteri (Korece ve
Çince gibi 2 bit karakterler).
~ DIVX VİDEO HAKKINDA: DivX®, DivX, Inc. tarafından oluşturulmuş bir dijital video
formatıdır. Bu cihazı, DivX video oynatan resmi bir DivX Onaylı ve DivX Ultra Onaylı
cihazdır. DIVX İSTEK ÜZERİNE VİDEO HAKKINDA: bU DivX® Onaylı cihaz, DivX İstek Üzerine
Video (VOD) içeriği oynatabilmek için kayıtlı olmalıdır. Öncelikle cihazınız için DivX VOD kayıt
kodunu oluşturun ve kayıt işlemi sırasında girin. [Önemli: DivX VOD içeriği, oynatmayı kayıtlı
DivX Onaylı cihazlarla sınırlayan DivX DRM (Dijital Haklar Yönetimi) sistemi ile korunur.
Cihazınızda uygun olmayan DivX VOD içeriğini oynatmaya çalışmanız durumunda “Yetkilendirme
Hatası” mesajı görüntülenecek ve içerik oynatılmayacaktır.] Daha fazla bilgi almak için bkz. www.
divx.com/vod DivX®, DivX, Inc., şirketine ait tescilli markadır ve lisanslı olarak kullanılmaktadır
Remain (Kalan) düğmesine her bastığınızda
DVD-VIDEo
TITLE ELAPSED ➞ TITLE REMAIN ➞ CHAPTER ELAPSED ➞ CHAPTER REMAIN
B TRACK ELAPSED ➞ TRACK REMAIN ➞ ToTAL ELAPSED ➞ ToTAL REMAIN
A TRACK REMAIN ➞ TRACK ELAPSED
Repeat Playback (oynatmayı Tekrar Et)
Oynatmayı tekrar etme, bir konu, başlık, parça (şarkı) veya
dizin (MP3 dosyası)nı tekrar oynatmanıza imkan verir.
oYNATMA İşLEVİNİN KULLANILMASI (Devam)
Fast Playback (Hızlı oynatma)
BAD
DVD-VIDEo
) 2X ➞ ) 4X ➞ ) 8X ➞ ) 32X ➞  PLAY
➞ REPEAT : DISC ➞ REPEAT : oFF
` Bir CD veya MP3-CD’nin hızlı oynatılması sırasında, ses 4x, 8x ve 32x hızlarında değil,
yalnızca 2x hızında duyulur.
D
SLoW (YAVAş) düğmesine basın.
~ Oynatma sırasında düğmeye her basıldığında,
oynatma hızı aşağıdaki şekilde değişir:
*1/ ➞ *1/4 ➞ *1/ ➞ &1/ ➞ &1/4 ➞
CHAPTER (KoNU): Seçilen konuyu tekrar tekrar oynatır.
TITLE (BAşLIK): Seçilen başlığı tekrar tekrar oynatır.
gRoUP (gRUP): Seçilen grubu tekrar tekrar oynatır.
RANDoM (RASgELE): Parçaları rasgele düzende oynatır. (Daha önceden çalınmış olan bir parça
yeniden çalınabilir.)
TRACK (PARÇA): Seçilen parçayı tekrar tekrar oynatır.
DIR (DİZİN): Seçilen klasördeki tüm parçaları rastgele oynatır.
DISC (DİSK) : Tüm diski tekrar tekrar oynatır.
oFF (KAPALI): Repeat Playback (Oynatmayı Tekrar Et) işlemini iptal eder.
Disk Bilgi Ekranında bir Repeat Playback Modu seçmek için
&1/ ➞  PLAY
2. REPEAT PLAYBACK (OYNATMAYI TEKRAR ET) (
gösterimine geçmek için İmleç  düğmesine basın..
)
2. İstediğiniz Repeat Playback (Oynatmayı Tekrar Et)
modunu seçmek için İmleç  düğmesine basın.
~ Bir başka albüm veya parça seçmek için, yukarıdaki
Adım 2 ve 3’ü tekrar edin.
` Yavaş oynatma sırasında hiç ses duyulmaz.
4. ENTER düğmesine basın.
` Ters yavaş oynatma DivX'lerde çalışmaz.
Sahnelerin/şarkıların Atlanması
[,] düğmesine basın.
~ Oynatma sırasında düğmeye her basıldığında, önceki veya
sonraki konu, parça veya dizin (dosya) oynatılacaktır.
4
B
1. INFo (BİLGİ) düğmesine iki kez basın.
D *1/ ➞ *1/4 ➞ *1/ ➞  PLAY
M
REPEAT : CHAPTER ➞ REPEAT : TITLE ➞ REPEAT : oFF
B REPEAT : TRACK ➞ REPEAT : DISC ➞ REPEAT : oFF
BGD REPEAT : RANDoM ➞ REPEAT : TRACK ➞ REPEAT : DIR
( 2X ➞ ( 4X ➞ ( 8X ➞ ( 32X ➞  PLAY
Slow Playback (Yavaş oynatma)
REPEAT (TEKRAR ET) düğmesine basın.
~ Oynatma sırasında düğmeye her basıldığında, repeat
playback (oynatmayı tekrar et) modu aşağıdaki şekilde
değişir:
● oYNATMA
(,) düğmesine basın.
~ Oynatma sırasında düğmeye her basıldığında, oynatma
hızı aşağıdaki şekilde değişir:
M
BAGD
oFF ➞ A- ➞ CHAP ➞ TITLE ➞ oFF
A
TUR
Oynatma
B oFF ➞ A- ➞ TRACK ➞ DISC ➞ oFF
M
` DivX, MP3 ve JPEG diskleri için, bilgi gösterimi ekranından Repeat Play (Oynatmayı
Tekrar Et) öğesini seçin.
5
Oynatma
TUR
Angle (Açı) İşlevi
BU işlev, aynı sahneyi farklı açılarda görüntülemenize
imkan verir.
oYNATMA İşLEVİNİN KULLANILMASI (Devam)
1. INFo (BİLGİ) düğmesine basın.
2. ANGLE (AÇI) (
) gösterimine geçmek için İmleç 
düğmesine basın.
Bir DVD’nin belirlenmiş bir kesitini tekrar tekrar
3. İstediğiniz açıyı seçmek için İmleç , düğmesi veya
sayısal düğmelere basın.
~ Bu düğmeye her bastığınızda, açı aşağıdaki gibi
değişir:
oynatabilirsiniz.
1. INFo (BİLGİ) düğmesine iki kez basın.
A2. REPEAT PLAYBACK (OYNATMAYI
TEKRAR ET)
( ) gösterimine geçmek için İmleç  düğmesine basın.
1/ 
/ 
/ 
● oYNATMA
A-B Repeat Playback (oynatmayı Tekrar Et)
1/
2. A-’yı seçmek için İmleç , düğmesine basın ve daha
sonra ENTER düğmesine basın.
A -?seçilen konum
~ ENTER düğmesine basıldığında,
REPEAT : AÐ
bellekte
saklanacaktır.
M
4. İstediğiniz bölümün sonunda ENTER düğmesine basın.
~ Belirtilen bölüm, tekrar tekrar oynatılacaktır.
Zoom (Screen Enlarge) (Zumla (Ekran Büyütme)) İşlevi
Bu işlev, gösterilen görüntünün belirli bir alanını
büyütmenize imkan verir.
A-B
d Normal oynatmaya geri dönmek için, oFF (KAPALI)
düğmesine basın.
öğesini seçmek üzere İmleç ,
A TO B REPEAT ON
M
` Angle (Açı) işlevi, yalnızca, üzerine çoklu açıların kaydedilmiş olduğu diskler ile çalışır.
2. Büyütmek istediğiniz alana gitmek için İmleç $, %, _,
+ düğmesine basın.
3. ENTER düğmesine basın.
~ Düğmeye her bastığınızda, zum seviyesi aşağıdaki
gibi değişir:
` A-B Repeat (A-B Tekrar Et) işlevi, DivX, MP3 veya JPEG diskleri ile çalışmaz.
Step (Adımla) İşlevi
1. ZooM (ZUM) düğmesine basın.
D
ZooM X 1.5  ZooM X 2  ZooM X 3  ZooM oFF
SELECT ZooM PoSITIoN
STEP (ADIMLA) düğmesine basın.
~ Oynatma sırasında düğmeye her basıldığında, resim bir
çerçeve ileri gider.
Audio Language Selection (Ses Dili Seçimi) İşlevi
1. INFo (BİLGİ) düğmesine iki kez basın.
2. İstediğiniz ses dilini seçmek için İmleç ,düğmesi
veya sayısal düğmelere basın.
Düğmeye her basıldığında DVD diskte bulunan dil
sayısına bağlı olarak farklı bir ses dili (İNGİLİZCE,
İSPANYOLCA, FRANSIZCA, vs.) seçilir.
M
EN 1/  SP /  FR /  EN 1/
` Adım adım oynatma sırasında hiç ses duyulmaz.
M
` Bu işlevi çalıştırmak için uzaktan kumandanın AUDIo (SES) düğmelerine de
basabilirsiniz.
` Diske bağlı olarak Ses Dili fonksiyonları kullanılamayabilir.
Oynatma
Ses dili, altyazı dili, profil, vb. için menüleri kullanabilirsiniz.
DVD menu içerikleri, diskten diske değişir.
oYNATMA İşLEVİNİN KULLANILMASI (Devam)
1. Stop (Durdur) modunda, MENU düğmesine basın.
1. INFo (BİLGİ) düğmesine iki kez basın.
) gösterimine geçmek için İmleç
2. İstediğiniz altyazıyı seçmek için İmleç  düğmesi veya
sayısal düğmelere basın.
● oYNATMA
2. Disc Menu (Disk Menüsüne) gitmek için İmleç ,
düğmesine veya sayısal düğmelere basın ve daha
sonra ENTER düğmesine basın.
~ Disc Menu (Disk Menüsü) öğesini seçtiğinizde ve bu
disk tarafından desteklenmiyorsa, ekranda "This
menu is not supported" (Bu menu
desteklenmemektedir) mesajı görünür.
Subtitle Language Selection (Altyazı Dili Seçimi) İşlevi
2. SUBTITLE (ALTYAZI) (
 düğmesine basın.
TUR
Disk Menüsünün Kullanılması
3. İstediğiniz öğeyi seçmek için İmleç ,,, düğmesini seçin.
EN 01/0  SP 0/0  FR 0/0  oFF/0  EN 01/0
4. ENTER düğmesine basın.
d Ayar ekranından çıkmak için EXIT (ÇIKIş) düğmesine basın.
M
` Bu işlevi çalıştırmak için uzaktan kumandanın SUBTITLE (ALTYAZI) düğmelerine de
basabilirsiniz.
` Diske bağlı olarak Altyazı Dili fonksiyonları kullanılamayabilir.
Doğrudan bir Sahne/şarkıya Gitmek
BAG
B
M
Başlık Menüsünün Kullanılması
2. İstediğiniz başlığı/parçayı ( ) seçmek için İmleç ,
düğmesine veya sayısal düğmelere basın ve daha sonra
ENTER düğmesine basın.
Birden çok başlık içeren DVD’ler için, her bir filmin
başlığını görüntüleyebilirsiniz. Diske bağlı olarak bu özellik
bulunmayabilir.
3. Chapter (Konu) ( ) gösterimine geçmek için İmleç ,
düğmesine basın.
1. Stop (Durdur) modunda, MENU düğmesine basın.
5. Zaman ( ) gösterimine geçmek için İmleç ,
düğmesine basın.
6. İstediğiniz zamanı seçmek için sayısal düğmelere basın
ve daha sonra ENTER düğmesine basın.
ENTER
EXIT
MoVE
ENTER
EXIT
` Disk menüsü, diske bağlı olarak farklı olabilir.
1. INFo (BİLGİ) düğmesine basın.
4. İstediğiniz konuyu seçmek için İmleç , düğmesine
veya sayısal düğmelere basın ve daha sonra ENTER
düğmesine basın.
MoVE
2. Title Menu (Başlık Menüsü) öğesine gitmek için İmleç
, düğmesine basın.
3. ENTER düğmesine basın.
~ Başlık menüsü görünür.
d Ayar ekranından çıkmak için EXIT (ÇIKIş) düğmesine basın.
AG
Sayısal düğmelere basın.
~ Seçilen dosya oynatılacaktır.
~ Bir MP3 veya JPEG diski oynatılırken, bir klasöre gitmek
için İmleç , düğmesini kullanamazsınız.Bir klasöre
gitmek için, SToP (DURDUR) (@) düğmesine basın ve
daha sonra İmleç , düğmesine basın.
M
` Doğrudan istediğiniz başlık, konu veya parçaya gitmek için uzaktan kumanda üzerindeki
M
` Başlık menüsü, diske bağlı olarak farklı olabilir.
[,] düğmesine basabilirsiniz.
` Diske bağlı olarak seçilen başlık ya da süreye gidemeyebilirsiniz.
BLUETOOTH’UN KULLANILMASI
Tamamen kablosuz olarak, yüksek kalitede stereo ses ile müziğin keyfini çıkarmanıza imkan vermek için bir
Bluetooth aygıtı kullanabilirsiniz!
Bluetooth Nedir?
Ev Sineması Sistemini bir bluetooth aygıtına bağlamak için
Bluetooth aygıtının, Bluetooth uyumlu stereo kulaklığı
destekleyip desteklemediğini kontrol edin.
1. "BT AUDIO" görünene kadar ev sinema sisteminin ön
panelindeki FUNCTION (İŞLEV) düğmesine tekrar
tekrar basın.
~ Mod aşağıdaki şekilde değişir:
DVD/CD ➞ DIGITAL ➞ AUX 1 ➞ AUX 2 ➞ USB ➞
BT AUDIO ➞ TUNER.
~ saniye için “WAIT” (BEKLE) mesajını göreceksiniz
ve daha sonra Ev Sineması Sisteminin ön ekranı
üzerinde “READY” (HAZIR) mesajını göreceksiniz.
Bağlan
2. Bağlanmak istediğiniz Bluetooth aygıtı üzerindeki
Bluetooth menüsünü seçin. (Bluetooth aygıtının kullanıcı
kılavuzuna bakın)
3. Bir Bluetooth aygıtındaki Stereo kulaklık aygıtı
Bluetooth Aygıtı
menüsünü seçin.
~ Taranmış aygıtların bir listesini göreceksiniz.
4. Aranan listeden "Samsung Home Theater" (Samsung Ev Sineması) öğesini seçin.
~ Ev Sineması Sistemi, Bluetooth aygıtına bağlandığında, Ev Sineması Sistemi, ön ekran
üzerinde “Connect” (Bağlan) mesajı görünecektir, sonrasında bağlanılan Bluetooth aygıtının
aygıt adı gelecektir.
~ Ev Sineması Sistemi bağlantısı tamamlanmıştır.
5. Bağlanılan aygıtta müzik çalın.
~ Bağlantılan Bluetooth aygıtında çalan müziği, ev sineması sistemi üzerinden dinleyebilirsiniz.
M
Ev Sinema Sisteminin Bluetooth aygıtı ile olan bağlantısını
kesebilirsiniz (Bluetooth aygıtlarının kullanıcı kılavuzuna
bakın).
~ Ev Sinema Sisteminin bağlantısı kesilecektir.
~ Ev Sinema Sisteminin Bluetooth aygıtından bağlantısı
kesildiğinde, Ev Sinema Sistemi, ön ekran üzerinde
"DISCONNECT" (BAĞLANTIYI KES) mesajını
görüntüleyecektir.
● oynatma
Bluetooth, Bluetooth uyumlu aygıtların kısa bir kablosuz bağlantıyla birbirine kolayca
bağlanabilmesini sağlayan yeni bir teknolojidir.
~ Bluetooth aygıtı, kullanım şartlarına bağlı olarak gürültü veya bozulmaya neden olabilir.
~ Gövdenin bir parçası, Bluetooth aygıtı veya Ev Sineması Sisteminin alma/iletme sistemi ile
irtibat halinde olduğunda.
~ Duvar, köşe veya ofis bölmesinin neden olduğu elektriksel karıştırma nedeniyle elektriksel değişim.
~ Medikal cihazlar, mikrodalga fırın ve kablosuz LAN dahil olmak üzere aynı frekanslı bandı
aygıtlarından gelen elektriksel parazit.
~ Ev Sineması Sistemini Bluetooth aygıtı ile eşleştirirken, bunu mümkün olduğunca kısa mesafede yapın.
~ Ev Sineması Sistemi ile Bluetooth aygıtı arasındaki mesafe arttıkça, kalite bozulur. Mesafe
Bluetooth çalışma sınırını aşarsa, bağlantı kesilir.
~ Ev Sineması Sistemi, yalnızca Orta Kalitede SBC verilerini (237kbps@48kHz’ye kadar) destekler;
Yüksek Kalitede SBC verilerini (328kbps@44.1kHz) desteklemez.
~ Kötü alım-duyarlılık alanlarında, Bluetooth bağlantısı düzgün biçimde çalışmayabilir.
~ Herhangi bir engel yoksa, Ev Sineması Sistemi, tüm yönlerde 10 m’ye kadar etkili alım menziline
sahiptir. Mesafe bu menzilin dışına çıkarsa, bağlantı otomatik olarak kesilir. Bu menzil içerisinde
dahi, ses kalitesi, duvarlar veya kapılar gibi engeller tarafından bozulabilir.
Bluetooth aygıtının Ev Sinema Sistemi bağlantısını kesmek için
TUR
Oynatma
Ev Sinema Sisteminin Bluetooth aygıtı bağlantısını kesmek için
"BT AUDIO"’dan diğer moda geçmek için ev sinema sisteminin ön panelindeki FUNCTION (İŞLEV)
düğmesine basın.
~ Bağlı Bluetooth cihazı, bağlantıyı sonlandırmadan önce ev sineması sisteminden bir yanıt gelmesi
için belirli bir süre bekler. (Bağlantı kesme süresi Bluetooth cihazına bağlı olarak değişebilir)
~ O anda bağlı olan aygıtın bağlantısı kesilecektir.
M
` Bluetooth connection (Bluetooth bağlantısı) modunda, Ev Sineması Sistemi ile Bluetooth
aygıtı arasındaki aralık 10 m’nin üzerine çıkarsa Bluetooth bağlantısı kesilir. Mesafe etkili
menzile geri getilirse veya Bluetooth aygıtını yeniden başlatırsanız, Bluetooth bağlantısı
geri yüklenebilir.
` Bazı Bluetooth aygıtları ile, bazı işlevler düzgün biçimde çalışmayabilir.
` Bluetooth aygıtını ev sineması sistemine bağlarken bir PIN kodu (parola) girmeniz
gerekebilir. PIN kodu giriş penceresi görüntülenirse, <0000> değerini girin.
` En Sinema Sistemi, yalnızca bağlanılan aygıt işlevi desteklediğinde, oynatmayla ilgili işlevi
kontrol edebilir.
` Ev Sineması Sistemi, yalnızca Orta Kalitede SBC verilerini (237kbps@48kHz’ye kadar)
40
destekler; Yüksek Kalitede SBC verilerini (328kbps@44.1kHz) desteklemez.
41
USB HoST ÖZELLİĞİ KULLANILARAK MEDYA DoSYALARININ oYNATILMASI
USB Sunucusu
Özellikleri
Depolama aygıtını Ev Sinemasının USB portuna bağlayarak MP3 çalar, USB bellek çubuğu veya yüksek kaliteli
video modundaki dijital kamera üzerine kaydedilen resimler, filmler ve müzik gibi medya dosyalarının keyfini
çıkarabilirsiniz.
1. aygıtını, ünitenin yanındaki USB portuna bağlayın.
2. USB modunu seçmek için Ev Sinema Sistemindeki
FUNCTIoN (FoNKSIYoN) düğmesine veya uzaktan
kumandadaki PoRT düğmesine basın.
~ USB, gösterim ekranında belirir ve daha sonra
görüntüden kaybolur.
~ TV ekranında USB MENU (USB MENÜSÜ) ekranı
görünür ve kaydedilen dosya oynatılır.
3. Oynatmayı durdurmak için, SToP (DURDUR) (@)
düğmesine basın.
Uyumsuzluk
operasyonel
Sınırlamalar
Uyumlu Cihazlar
1. USB Depolama Aygıtı
Güvenli USB Kaldırma
2. MP3 Çalar
USB aygıtında saklanan belleğe hasar gelmesini önlemek için,
USB kablosunu sökmeden önce güvenli kaldırmayı gerçekleştirin.
~ Bir satırda iki kez SToP (DURDUR) (@) düğmesine basın.
Ekranda, REMoVE USB (USB’Yİ KALDIR) öğesi görünecektir.
~ USB kablosunu çıkarın.
4. Çıkarılabilir HDD
~ 160 Gbyte’ın altındaki çıkarılabilir HDD’ler desteklenir. 160 Gbyte veya üzerindeki HDD’ler
cihaza bağlı olarak tanınmayabilir.
~ Eğer bağlı cihaz yetersiz güç kaynağı nedeniyle çalışmıyorsa, çalışabilmesi için güç sağlamak
amacıyla ayrı bir güç kablosu kullanabilirsiniz. USB kablosu konektörü USB cihazının
üreticisine göre değişebilir.
M
` Müzik dosyalarınızı 5.1 kanallı ev sineması sesinden dinlemek için, Dolby Pro Logic II
modunu Matris seçeneğine ayarlayın. (Bkz. Sayfa 54)
Skip Forward/Back (İleri/Geri Atla)
Oynatma sırasında, [,] düğmesine basın.
~ Birden fazla dosya olduğunda ve ] düğmesine
bastığınızda, sonraki dosya seçilir.
~ Birden fazla dosya olduğunda ve [ düğmesine
bastığınızda, önceki dosya seçilir.
3. Dijital Kamera
5. USB kart okuyucu: Tek yuvalı USB kart okuyucu ve çok yuvalı USB kart okuyucu.
~ USB kart okuyucu üreticiye bağlı olarak desteklenmeyebilir.
~ Tek bir kart okuyucuya birden fazla bellek cihazı takmanız durumunda sorun yaşayabilirsiniz.
Uyumlu Dosya Biçimleri
Dosya
adı
uzantısı
Durağan Resim
JPG
Müzik
Movie
Fast Playback (Hızlı oynatma)
Oynatma sırasında, (,) düğmesine basın.
Bu düğmelerden birine her bastığınızda, oynatma hızı
aşağıdaki şekilde değişecektir:
x  4x  x  x  Normal.
4
Dosya
Biçim
Bit hızı
Sürüm
Piksel
Örnekleme
Frekansı
JPG .JPEG
–
–
640x480
–
MP3
.MP3
80~384kbps
–
–
44.1kHz
WMA
.WMA
56~128kbps
V8
–
44.1kHz
WMV
.WMV
4Mbps
V1,V2,V3,V7
4Mbps
DivX3.11~
720x480 44.1KHz~48KHz
DivX5.1, XviD
DivX
.AVI,.ASF
720x480 44.1KHz~48KHz
~ CBI (Kontrol/Yığın/Kesme) desteklenmez.
~ PTP protokolü kullanan ve bir PC’ye bağlandığında ilave program kurulumu gerektiren Dijital
Fotoğraf Makineleri desteklenmez.
~ NTFS dosya sisteminin kullanıldığı aygıtlar desteklenmez. (Yalnızca FAT 16/32 (Dosya Ayırma
Tablosu 16/32) dosya sistemi desteklenir.)
~ Janus’un etkinleştirilmiş olduğu MTP (Medya Aktarma Protokolü) aygıtları ile çalışmaz.
4
● oYNATMA
• USB 1.1 veya USB 2.0 uyumlu cihazları destekler.
• USB A tipi kablo kullanılarak bağlanan cihazları destekler.
• UMS (USB Yığın Depolama Aygıtı) V1.0 uyumlu cihazları destekler.
• Bağlı sürücüsünün FAT (FAT, FAT16, FAT32) dosya sisteminde
biçimlendirildiği cihaları destekler.
• Bilgisayarda (Windows) ayrı bir sürücü kurulmasını gerektiren cihazları
desteklemez.
• USB hub bağlantısını desteklemez.
• USB uzatma kablosu kullanılarak bağlanmış USB cihazı
tanınmayabilir.
• Ayrı güç kaynağı gerektiren USB cihazının oynatıcıya ayrı bir güç
bağlantısı ile bağlanması gereklidir.
• Eğer bağlı cihazın kurulu birden fazla sürücüsü (veya bölümü)
varsa yalnızca bir sürücü (veya bölüm) bağlanabilir.
• Yalnızca USB 1.1’i destekleyen cihaz, cihaza bağlı olarak resim
kalitesinde farklılığa neden olabilir.
TUR
Oynatma
USB Sunucusu Özellikleri
Sistem ayarı
TV türüne bağlı olarak TV’nin en-boy oranını seçebilirsiniz (Geniş Ekran veya klasik 4:3).
Rahatlığınız için, DVD Ev Sinemasının özelliklerini, ev ortamınızda en iyi şekilde kullanım için
ayarlayabilirsiniz.
1. Stop (Durdur) modunda, MENU düğmesine basın.
2. Setup (Ayar) menüsüne gitmek için Cursor (İmleç) % düğmesine
ve daha sonra, ENTER veya + düğmesine basın.
DİLİN AYARLANMASI
3. TV DISPLAY (TV EKRANI)’ menüsüne gitmek için Cursor (İmleç)
% düğmesine ve daha sonra, ENTER veya + düğmesine basın.
OSD (Ekran üzeri Gösterim) dili, varsayılan olarak İngilizce ayarlanmıştır.
2. Setup (Ayar) menüsüne gitmek için Cursor (İmleç) %
düğmesine ve daha sonra, ENTER veya + düğmesine basın.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
5. İstediğiniz dili seçmek için İmleç $,% düğmesine basın ve daha
sonra ENTER düğmesine basın.
~ Ayar tamamlandığında, dil olarak İngilizce seçilmişse OSD
İngilizce olacaktır.
d Ayar ekranından çıkmak için EXIT (ÇIKIŞ) düğmesine basın.
~ OSD LANGUAGE (OSD DİLİ): OSD Dilinin seçilmesi
~ AUDIO (SES): Ses Dilinin (diske kaydedilmiş olan) seçilmesi
~ SUBTITLE (ALTYAZI): Altyazı Dilinin (diske kaydedilmiş olan)
seçilmesi
~ DISC MENU (DİSK MENÜSÜ): Disk Menü Dilinin (diske kaydedilmiş
olan) seçilmesi
a Diske kaydedilmemiş olan bir dil seçerseniz, istediğiniz ayarlamış
olsanız dahil menü dili değişmeyecektir.
~ OTHERS (DİĞERLERİ): Bir başka dil seçmek için, OTHERS
(DİĞERLERİ) öğesini seçin ve ülkenizin
dil kodunu seçin. (Bakınız Sayfa 63).
AUDIO (SES), SUBTITLE (ALTYAZI)
ve DISC MENU (DİSK MENÜSÜ) dilleri
seçilebilir.
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
d Önceki seviyeye geri dönmek için RETURN (GERİ DÖN)
düğmesine basın.
3. Language (Dil) öğesini seçin ve ENTER veya + düğmesine basın.
d Önceki seviyeye geri dönmek için RETURN (GERİ DÖN)
düğmesine basın.
MOVE
● Sistem ayarı
4. İstediğiniz öğeyi seçmek için İmleç $,% düğmesine basın ve
daha sonra ENTER düğmesine basın.
~ Ayar tamamlandığnda, önceki ekrana götürüleceksiniz.
1. Stop (Durdur) modunda, MENU düğmesine basın.
4. OSD Language (OSD Dili) öğesini seçmek için Cursor (İmleç)
$,% düğmesine ve daha sonra, ENTER veya + düğmesine basın.
TUR
TV EKRAN TİPİNİN AYARLANMASI
d Ayar ekranından çıkmak için EXIT (ÇIKIŞ) düğmesine basın.
TV En/Boy Oranının Ayarlanması (Ekran Boyutu)
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
Geleneksel TV’lerin yatay düşey ekran boyutu oranı 4:3’tür, diğer yandan geniş ekranlı ve yüksek
tanımlı TV’lerde bu oran16:9’dur. Bu orana, en/boy oranı denir. Kaydedilmiş DVD’lerin farklı ekran
boyutlarında oynatırken, TV’niz veya ekranınız ile uyması için en/boy oranını ayarlamalısınız.
Standart bir TV için, kişisel tercihinize göre ya 4:3PS ya da 4:3LB seçeneğini seçin.
Bir geniş ekran TV’niz varsa WIDE/HDTV (GENİŞ/HDTV) seçin
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
4:3PS (4:3 Pan&Scan (Kaydır ve Tara))
Geleneksel bir TV’de pan & scan (kaydır ve tara) modunda bir 16:9 resim
oynatmak için bunu seçin.
~ Ekranın yalnızca orta kısmını görebilirsiniz (16:9 resmin yanları
kesilmiş olarak).
ENGLISH
KOREAN
ARABIC
BULGARIAN
CHINESE
CROATIAN
CZECH
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
4:3LB (4:3 Letterbox (Sinemaskop)
Geleneksel bir TV’de letter box (sinemaskop) modunda bir 16:9 resim
oynatmak için bunu seçin.
~ Ekranın üst ve alt kısmında siyah çubuklar görünecektir.
WIDE/HDTV (GENİŞ/HDTV)
Geniş ekran bir TV’de full-screen (tam ekran) modunda bir 16:9 resim
görüntülemek için bunu seçin.
~ Geniş ekran en/boy oranının keyfini çıkarabilirsiniz.
HDMI VİDEO ÇIKIŞ MODUNU AYARLAMA
HDMI/OUT jakı çıkışının türünü seçer.
~ YCbCr : Bir HDMI cihazına bağlarken çoğunlukla bu seçeneği seçin.
~ RGB : Daha parlak renkler ve daha koyu siyahlar sağlar. Renkler
cansızsa bu seçeneği seçin.
1. Stop (Durdur) modunda, MENU düğmesine basın.
2. Setup (Ayar) seçeneğine gitmek için İmleç % düğmesine ve
ENTER düğmesine basın.
MOVE
ENTER
3. HDMI VIDEO OUT (HDMI VIDEO ÇIKIŞ) seçeneğine gitmek için
İmleç % düğmesine ve ENTER düğmesine basın.
44
4. İstediğiniz öğeyi seçmek için İmleç $,% düğmelerine ve ENTER düğmesine basın.
~ Ayarlar tamamlandığında, önceki ekrana geri dönersiniz.
d Önceki seviyeye geri dönmek için RETURN (GERİ DÖN) düğmesine basın.
d Ayar ekranından çıkmak için EXIT (ÇIKIŞ) düğmesine basın.
RETURN
EXIT
M
` Bir DVD 4:3 oranındaysa, bunu geniş ekranda görüntüleyemezsiniz.
` DVD diskleri, çeşitli görüntü biçimlerinde kaydedildiğinden, yazılım, TV tipi ve TV en/boy
oranı ayarına bağlı olarak bunlar farklı görünecektir.
` HDMI’yi kullanırken, ekran otomatik olarak Wide (Geniş) moda dönüştürülür.
45
EBEVEYN KoNTRoLLERİNİN (DEĞERLEME SEVİYESİ) AYARLANMASI
Çocukların görüntülemesini istemediğiniz cinsellik ve vahşet içerikli
DVD’lerin oynatılmasını kısıtlamak için bunu kullanın.
MoVE
ENTER
RETURN
EXIT
4. Değerleme seviyesini seçmek için İmleç $,% düğmesine basın ve
daha sonra ENTER düğmesine basın.
~ Seviye 6’yı seçmişseniz, Seviye 7 veya üzerindeki DVD’leri
görüntüleyemezsiniz.
~ Seviye ne kadar yüksek olursa, içerik vahşet ve cinsellik
malzemesine o kadar yakın olur.
3. Güç kapatılacak ve daha sonra yeniden açılacaktır.
~ Seçilen duvar kağıdı görüntülenecektir.
~ 3’e kadar duvar kağıdı ayarı
CoPY Logo DATA
seçebilirsiniz.
# PAUSE
MoVE
SELECT
RETURN
● SISTEM AYARI
2. Setup (Ayar) menüsüne gitmek için Cursor (İmleç) % düğmesine
ve daha sonra, ENTER veya + düğmesine basın.
5. Parolayı girin ve daha sonra ENTER düğmesine basın.
~ Parola, varsayılan olarak "7890" olarak ayarlanmıştır.
~ Ayar tamamlandığnda, önceki ekrana götürüleceksiniz.
Bir DVD veya JPEG CD’yi izlerken, beğendiğiniz bir görüntüyü, arkaplan duvar kağıdı olarak
ayarlayabilirsiniz.
1. Oynatma sırasında, beğendiğiniz bir görüntü belirirse,
PAUSE (DURAKLAT) (
) düğmesine basın.
2. Logo düğmesine basın.
~ TV ekranında, CoPY Logo DATA
(LoGo VERİLERİNİ KoPYALA) görünecektir.
1. Stop (Durdur) modunda, MENU düğmesine basın.
3. PARENTAL (EBEVEYN)’ menüsüne gitmek için Cursor (İmleç) %
düğmesine ve daha sonra, ENTER veya + düğmesine basın.
G
Logo IS CoPIED
# PAUSE
EXIT
M
d Önceki seviyeye geri dönmek için RETURN (GERİ DÖN) düğmesine basın.
` Bu işlev, HDMI çıkışı 720p, 1080i or 1080p olduğunda çalışmayacaktır.
d Ayar ekranından çıkmak için EXIT (ÇIKIş) düğmesine basın.
M
YAPMIş oLDUĞUNUZ 3 DUVAR KAĞIDI AYARINDAN BİRİNİ SEÇMEK İÇİN
` Bu işlev, yalnızca DVD diskleri değerleme seviyesi bilgisi içerirse çalışır.
PARoLANIN AYARLANMASI
1. Stop (Durdur) modunda, MENU düğmesine basın.
2. Setup (Ayar) menüsüne gitmek için Cursor (İmleç) % düğmesine
ve daha sonra, ENTER veya + düğmesine basın.
Ebeveyn (değerleme seviyesi) ayarı için parolayı ayarlayabilirsiniz.
1. Stop (Durdur) modunda, MENU düğmesine basın.
3. Logo menüsüne gitmek için Cursor (İmleç) % düğmesine ve
daha sonra, ENTER veya + düğmesine basın.
2. Setup (Ayar) menüsüne gitmek için Cursor (İmleç) % düğmesine
ve daha sonra, ENTER veya + düğmesine basın.
3. PASSWoRD (PARoLA) menüsüne gitmek için Cursor (İmleç) %
düğmesine ve daha sonra, ENTER veya + düğmesine basın.
4. İstediğiniz USER (KULLANICI)’YIseçmek için İmleç $,%
düğmesine basın ve daha sonra ENTER düğmesine basın.
MoVE
ENTER
RETURN
EXIT
4. ENTER düğmesine basın.
4
ENTER
RETURN
EXIT
MoVE
SELECT
RETURN
EXIT
~ Bu, 3 duvar kağıdı ekranından birini seçer.
~ oRIGINAL (oRİJİNAL): Samsung Logo görüntüsünü, duvar
kağıdınız olarak ayarlamak için bunu seçin.
~ USER (KULLANICI): İstediğiniz görüntüyü, duvar kağıdınız olarak
ayarlamak için bunu seçin.
MoVE
M
MoVE
5. Ayar ekranından çıkmak için EXIT (ÇIKIş) düğmesine basın.
5. Parolayı girin ve daha sonra ENTER düğmesine basın.
~ Eski parolayı, yeni bir parola girin ve yeni parolayı onaylayın.
~ Ayar tamamlanmıştır.
SELECT
RETURN
EXIT
` Parola, varsayılan olarak "7890" olarak ayarlanmıştır.
d Önceki seviyeye geri dönmek için RETURN (GERİ DÖN) düğmesine basın.
d Ayar ekranından çıkmak için EXIT (ÇIKIş) düğmesine basın.
Değerleme seviyesi parolasını unuttuysanız,aşağıdakileri yapın
DviX (R) Kaydı
~ Oynatıcı Disk Yok modundayken Ev Sinema Sistemi SToP (@) düğmesine 5 saniyeden daha uzun
sure için basın. Ekranda, INITIAL (BAşLANGIÇ) görünecek ve tüm ayarlar varsayılan değerlere
geri dönecektir.
~ PoWER (GÜÇ) düğmesine basın.
Lütfen DivX(R) İsteğe Bağlı Video Formatlı (VOD) Ev Sinema Sistemini kaydettirmek için Kayıt
kodunu kullanın Daha fazla bilgi almak için www.divx.com/vod adresini ziyaret edin.
RESET (SIFIRLAMA) işlevinin kullanılması, kayıtlı tüm ayarları silecektir.
Gerekli olmadığı sürece kullanmayın.
TUR
Sistem ayarı
DUVAR KAĞIDININ AYARLANMASI
4
Sistem ayarı
5.1CH Surround Ses görüntülendiğinde, her bir hoparlöre olan
mesafeniz aynıysa, en iyi sesin keyfini çıkarabilirsiniz.
HOPARLÖR MODUNU AYARLAMA
Dc’nin mesafesi, şekildeki Df’nin mesafesine eşit veya bu
mesafeden uzaksa, modu 0ms değerine ayarlayın. Aksi halde,
ayarı aşağıdaki tabloya göre değiştirin.
MOVE
ENTER
RETURN
4. İstediğiniz hoparlöre gitmek için $, %, _, + Yön düğmesine ve
daha sonra, ENTER düğmesine basın.
~ C, SL ve SR için düğmeye her basıldığında, mod aşağıdaki
sırada değişir: SMALL  NONE.
~ L ve R için, mod SMALL değerine ayarlanır.
~ SMALL (AZ): Hoparlörleri kullanırken bu seçeneği belirleyin.
~ NONE (YOK): Hoparlör bağlı olmadığında bu seçeneği belirleyin.
Gecikme Süresi
0.00 m
0 ms
0.34 m
1 ms
0.68 m
2 ms
1.06 m
3 ms
1.40 m
4 ms
1.76 m
5 ms
Tüm hoparlörlerin bu daire içine yerleştirilmesi istenir.
Df: Ön hoparlörle olan mesafe
Dc: Orta hoparlörle olan mesafe
Ds: Surround hoparlörle olan mesafe
ARKA HOPARLÖRLERİ Ayarlama
MOVE
CHANGE
RETURN
EXIT
d Önceki seviyeye geri dönmek için RETURN (GERİ DÖN) düğmesine basın.
d Ayar ekranından çıkmak için EXIT (ÇIKIŞ) düğmesine basın.
M
İdeal
surround
hoparlör
yerleşimi
EXIT
Df ile Dc
arasındaki
mesafe
● Sistem ayarı
ORTA HOPARLÖRÜ Ayarlama
1. Stop (Durdur) modunda, MENU düğmesine basın.
3. SPEAKER SETUP (HOPARLÖR KURULUMU) menüsünde,
yeniden ENTER veya + düğmesine basın.
İdeal orta hoparlör yerleşimi
Seslerin dinleme konumuna ulaşması, hoparlörlerin
yerleşimine bağlı olarak farklı sürelerde gerçekleştiğinden, bu
farkı Orta ve Surround Hoparlörlerin sesine bir gecikme efekti
ekleyerek ayarlayabilirsiniz.
Sinyal çıkışları ve hoparlörlerden frekans yanıtları, otomatik olarak
hoparlör yapılandırmanıza ve belirli hoparlörlerin kullanılıp
kullanılmamasına göre ayarlanır.
2. Audio (Ses) menüsüne gitmek için Cursor (İmleç) % düğmesine
ve daha sonra, ENTER veya + düğmesine basın.
TUR
Hoparlör Gecikme Süresini Ayarlama
Dc’nin mesafesi, şekildeki Dr’nin mesafesine eşit veya bu
mesafeden uzaksa, modu 0ms değerine ayarlayın.
Aksi halde, ayarı aşağıdaki tabloya göre değiştirin.
Df ile Dc
arasındaki
mesafe
0.00 m
1.06 m
2.11 m
3.16 m
3.62 m
5.29 m
Gecikme Süresi
0 ms
3 ms
6 ms
9 ms
12 ms
15 ms
` Hoparlör modu PRO LOGIC ve STEREO ayarlarına bağlı olarak değişebilir. (bkz. Sayfa 54).
M
Gecikme Süresini Ayarlama
`
PL II (Dolby Pro Logic II) ile gecikme süresi, her mod için farklı olabilir.
` AC-3 ve DTS ile gecikme süresi, 00 ile 15 milisaniye arasında bir değere ayarlanabilir.
` Orta kanal yalnızca 5.1 kanallı disklerde ayarlanabilir.
Hoparlörler, dinleme konumundan eşit mesafeye
yerleştirilemiyorsa, orta ve arka hoparlörlerin ses sinyallerinin
gecikme süresini ayarlayabilirsiniz.
1. Stop (Durdur) modunda, MENU düğmesine basın.
2. Audio (Ses) menüsüne gitmek için Cursor (İmleç) % düğmesine
ve daha sonra, ENTER veya + düğmesine basın.
3. DELAY TIME (GECİKME SÜRESİ) menüsüne gitmek için
Cursor (İmleç) % düğmesine ve daha sonra, ENTER veya +
düğmesine basın.
4. ENTER düğmesine basın.
5. Gecikme süresini ayarlamak için _, + Yön düğmesine basın.
~ C için 00 ile 05milisaniye ve SL ile SR için 00 ile 15milisaniye
arasında bir gecikme süresi belirleyebilirsiniz.
d Önceki seviyeye geri dönmek için RETURN (GERİ DÖN) düğmesine basın.
d Ayar ekranından çıkmak için EXIT (ÇIKIŞ) düğmesine basın.
48
49
SoUND EDIT (SES DÜZENLE) Düğmesiyle Hoparlör Ses Düzeyi ve Dengesinin Manuel olarak Ayarlanması.Button.
SoUND EDIT (SES DÜZENLE) düğmesine basın ve
daha sonra İmleç , düğmesine basın.
TEST ToNUNU AYARLAMA
~ SOUND EDIT (SES DÜZENLE) düğmesine her
basışınızda, her bir hoparlörün dengesini ve düzeyini
görebilirsiniz.
Hoparlör bağlantılarını denetlemek için Test Tonu özelliğini kullanın.
1. Stop (Durdur) modunda, MENU düğmesine basın.
● SISTEM AYARI
2. Audio (Ses) menüsüne gitmek için Cursor (İmleç) %
düğmesine ve daha sonra, ENTER veya + düğmesine basın.
3. TEST ToNE (TEST ToNU) menüsüne gitmek için % Yön
düğmesine ve daha sonra, ENTER veya + düğmesine basın.
~ Test tonu, sırasıyla L  C  R  SR  SL  SW
hoparlörlerine gönderilir.
~ Bu sırada yeniden ENTER düğmesine basılırsa, test tonu
durur.
MoVE
d Önceki seviyeye geri dönmek için RETURN (GERİ DÖN)
düğmesine basın.
ENTER
RETURN
SToP
EXIT
EXIT
d Ayar ekranından çıkmak için EXIT (ÇIKIş) düğmesine basın.
Hoparlör Dengesinin Ayarlanması
` 0, -6 ve OFF (KAPALI) arasında seçebilirsiniz.
` Ses düzeyi, –6’ya yaklaştığınızda azalır.
Subwoofer Hoparlör Seviyesinin Ayarlanması
` Ses düzeyi, +6dB’den –6dB’ye adımlar halinde ayarlanabilir.
` +6dB’ye yaklaştıkça ses daha şiddetli hale ve -6dB’ye yaklaştıkça daha düşük hale gelir.
SESİN AYARLANMASI
DRC’NİN (DİNAMİK ARALIK SIKIşTIRMA) AYARLANMASI
Her bir hoparlör için denge ve seviyeyi ayarlayabilirsiniz.
Bu özellik, en şiddetli ile en sakin ses düzeyleri arasındaki aralığı dengeler. Geceleyin düşük ses düzeyine
filmler izlerken Dolby Digital sesin keyfini çıkarmak için bu işlevi kullanabilirsiniz.
1. Stop (Durdur) modunda, MENU düğmesine basın.
1. Stop (Durdur) modunda, MENU düğmesine basın.
2. Audio (Ses) menüsüne gitmek için Cursor (İmleç) %
düğmesine ve daha sonra, ENTER veya + düğmesine basın.
2. Audio (Ses) menüsüne gitmek için Cursor (İmleç) %
düğmesine ve daha sonra, ENTER veya + düğmesine basın.
3. SoUND EDIT (SES DÜZENLEME) menüsüne gitmek için %
Yön düğmesine ve daha sonra, ENTER veya + düğmesine
basın.
4. İstediğiniz öğeyi seçmek ve ayarlamak için $, % Yön
düğmesine basın.
Ayarları düzenlemek için _, + Yön düğmesine basın.
3. DRC menüsüne gitmek için Cursor (İmleç) % düğmesine
ve daha sonra, ENTER veya + düğmesine basın.
MoVE
ENTER
RETURN
EXIT
4. DRC’yi ayarlamak için İmleç , düğmesine basın.
~ İmleç  düğmesine basıldığında, efekt daha büyüktür ve
İmleç  düğmesine basıldığında, efekt daha küçüktür.
MoVE
ENTER
RETURN
EXIT
RETURN
EXIT
d Önceki seviyeye geri dönmek için RETURN (GERİ DÖN)
düğmesine basın.
d Önceki seviyeye geri dönmek için RETURN (GERİ DÖN)
düğmesine basın.
d Ayar ekranından çıkmak için EXIT (ÇIKIş) düğmesine basın.
d Ayar ekranından çıkmak için EXIT (ÇIKIş) düğmesine basın.
MoVE
CHANgE
RETURN
EXIT
CHANgE
50
TUR
Sistem ayarı
51
Sistem ayarı
DSP (Dijital Sinyal İşlemcisi): DSP modları farklı akustik ortamlarını canlandırmak üzere
tasarlanmıştır.
AV SYNC’İN AYARLANMASI
EQ: Çalmakta olduğunuz müziğin tarzına göre sesi optimize etmek için ROCK, POP veya
CLASSIC (KLASİK) seçeneklerinden birini belirleyebilirsiniz.
Bir dijital TV’ye takılırsa, video daha yavaş görünebilir. Bu meydana gelirse, videoyla uyması için ses
gecikme süresini ayarlayın.
2. Audio (Ses) menüsüne gitmek için Cursor (İmleç) %
düğmesine ve daha sonra, ENTER veya + düğmesine basın.
Düğmeye her basılışında, seçim aşağıdaki sırayla değişir:
3. AV-SYNC menüsüne gitmek için Cursor (İmleç) % düğmesine
ve daha sonra, ENTER veya + düğmesine basın.
d Önceki seviyeye geri dönmek için RETURN (GERİ DÖN)
düğmesine basın.
d Ayar ekranından çıkmak için EXIT (ÇIKIş) düğmesine basın.
PoPS ➞ JAZZ ➞ RoCK ➞ STUDIo ➞ CLUB ➞ HALL ➞ MoVIE ➞ CHURCH ➞ PASS
MoVE
ENTER
RETURN
EXIT
MoVE
SELECT
RETURN
EXIT
HDMI SES (İSTEĞE BAĞLI) ÖĞESİNİN AYARLANMASI
~ PoPS (PoP), JAZZ (CAZ), RoCK : Müzik türüne bağlı
olarak POPS, JAZZ ve ROCK seçeneğini seçebilirsiniz.
~ STUDIo (STÜDYo) : Bir stüdyodaymışsınız hissi verir.
~ CLUB (KULÜP) : Darbeli bas vuruşunun olduğu bir
dans kulübünün sesini canlandırır.
~ HALL (SALoN) : Bir konser salonunda
dinliyormuşsunuz gibi net bir ses sağlar.
~ MoVIE (FİLM) : Bir sinema salonu hissi sağlar.
~ CHURCH (KİLİSE) : Büyük bir kilisedeymişsiniz hissi verir.
~ PASS (GEÇİş) : Normal dinleme için bu seçeneği belirleyin.
M
HDMI Kablosu üzerinden iletilen ses sinyalleri, AÇILABİLİR/KAPATILABİLİR.
1. Stop (Durdur) modunda, MENU düğmesine basın.
` DSP/EQ işlevi yalnızca STEREO modunda kullanılabilir.
Ekranda STEREO yazısının görünmesi için
PL II mod düğmesine basın.
` Bu özellik CD’ler, MP3 CD’leri, DivX, radyo ve Dolby Digital diskleriyle çalışır.
2. Audio (Ses) menüsüne gitmek için Cursor (İmleç) 
düğmesine ve daha sonra, ENTER veya + düğmesine basın.
` İki veya daha fazla kanalla kodlanmış bir DVD diskini çalarken, çok kanallı mod otomatik
olarak seçilir ve DSP/EQ işlevi çalışmaz.
3. HDMI AUDIo (HDMI SES) menüsüne gitmek için Cursor
(İmleç)  düğmesine ve daha sonra, ENTER veya +
düğmesine basın.
4. oN (AÇIK) veya oFF (KAPALI) öğesini seçmek için İmleç
, düğmesine basın ve daha sonra ENTER düğmesine
basın.
● SISTEM AYARI
DSP/EQ düğmesine basın.
~ Ekran panelinde DSP yazısı görünür.
1. Stop (Durdur) modunda, MENU düğmesine basın.
4. AV-SYNC Delay Time (Gecikme Süresi)’ne geçmek için İmleç
, düğmesine basın ve daha sonra ENTER düğmesine
basın.
~ Ses gecikme süresini 0 ms ve 300 ms arasında
ayarlayabilirsiniz.
Bunu, optimal duruma ayarlayın.
TUR
SES ALANI (DSP)/EQ İşLEVI
MoVE
ENTER
RETURN
EXIT
MoVE
SELECT
RETURN
EXIT
• oN (AÇIK): Hem video hem de ses sinyalleri HDMI bağlantı
kablosu üzerinde iletilir ve ses, yalnızca TV hoparlörünüz yoluyla
dışarı verilir.
• oFF (KAPALI): Video, yalnızca HDMI bağlantı kablosu üzerinden
iletilir ve ses yalnızca ev sineması hoparlörü yoluyla dışarı verilir.
d Önceki seviyeye geri dönmek için RETURN (GERİ DÖN)
düğmesine basın.
d Ayar ekranından çıkmak için EXIT (ÇIKIş) düğmesine basın.
M
` Bu işlevin varsayılan ayarı, HDMI AUDIO OFF (HDMI SES KAPALI)’dır.
` HDMI AUDIO (HDMI SES), TV hoparlörleri için otomatik olarak 2 kanallı olarak
karıştırılır.
5
5
Ünitenin yerini değiştirdiğinizde veya üniteyi kurduğunuzda ASC işlevini bir kez ayarlayarak ünitenin,
ortamınız için optimize edilmiş bir 5.1 kanallı ses alanı oluşturmak üzere hoparlörler arasındaki mesafeyi,
kanallar arasındaki düzeyleri ve frekans özelliklerini otomatik olarak tanımasını sağlayabilirsiniz.
DoLBY PRo LogIC II MoDU
TUR
Sistem ayarı
ASC (otomatik Ses Kalibrasyonu) AYARLARI
İstediğiniz Dolby Pro Logic II AUDIO (SES) modunu
seçebilirsiniz.
● SISTEM AYARI
PL II MoDE (MoD) düğmesine basın.
~ Bu düğmeye her bastığınızda, seçim aşağıdaki gibi
değişir:
MUSIC ➞ CINEMA ➞ PRo LogI ➞ MATRIX ➞
STEREo ➞ MUSIC
PRo LogIC II
~ MUSIC (MÜZİK): Müzik dinlerken, ses efektlerini gerçek
performansı dinliyormuş gibi yaşayabilirsiniz.
~ CINEMA (SİNEMA): Film müziklerine gerçeklik ekler.
~ PRo LogIC: Yalnızca sol ön ve sağ ön hoparlörlerini kullanarak, beş hoparlör
kullanıyormuşsunuz gibi gerçekçi bir çok kanallı etki deneyimi yaşarsınız.
~ MATRIX (MATRİS): 5.1 kanallı surround ses duyarsınız.
~ STEREo: Sesi, yalnızca sağ ön ve sol ön hoparlörlerden ve subwoofer’dan dinlemek için bu
seçeneği belirleyin.
M
ASC
Microphone
L: Ön Hoparlör (Sol)
R: Ön Hoparlör (Sağ)
C: Orta Hoparlör
SW: Derin bas hoparlör
SL: Arka Hoparlör (sol)
SR: Arka Hoparlör (sağ)
` Pro Logic II modunu seçtiğinizde, harici cihazınızı, oynatıcının AUDIO INPUT (SES
GİRİŞ) jaklarına (L ve R) bağlayın.
Girişlerden yalnızca birine (L veya R) bağlarsanız, surround sesi dinleyemezsiniz.
M
` ASC AYARLARI, ünitede disk yokken veya DVD/CD takılıyken Stop (Durma) modunda
yapılabilir.
` ASC ayarı sırasında tonun ses düzeyi sabit olduğundan, ses denetimi düğmelerini
kullanarak ses düzeyini ayarlayamazsınız.
` ASC ayarları sırasında otomatik ses mikrofonunun bağlantısı kesilirse, ayarlar iptal
DoLBY PRo LogIC II EFEKTI
edilir.
` ASC işlevi etkinleştirildiğinde, DSP/EQ, DOLBY PRO LOGIC ll ve P. BASS ses efektleri
Bu işlev yalnızca Dolby Pro Logic II MUSIC (MÜZİK)
modunda çalışır.
1. MUSIC (MÜZİK) modunu seçmek için
(MoD) düğmesine basın.
2.
PL II MoDE
PL II EFFECT (EFEKT) düğmesine basın.
çalışmaz.
ASC’yi Doğrulamak İçin
Kısa süreli olarak ASC düğmesine basın.
~ Her bir kanal için belirlenen mesafe ve düzey değerleri ekranda görünür.
3. İstediğiniz efekt ayarını seçmek için _, + düğmelerine
basın.
~ PANoRAMA: Bu mod, ön stereo görüntüsünü, yan
duvar görüntüsüyle birlikte heyecan verici bir “saran”
efekt için surround hoparlörleri içerecek şekilde
genişletir.
0 veya 1 değerini seçebilirsiniz.
~ C- WIDTH (C- GENİşLİK): Ses, yalnızca orta hoparlörden verilir. Sol ön ve sağ ön
hoparlör, hayalet ses üretir.
0 ve 7 arasında bir değer seçebilirsiniz.
~ DIMENS (BoYUTLAR): Ses alanını (DSP) önden veya arkadan kademeli olarak ayarlar.
0 ile 6 arasında bir değer seçebilirsiniz.
54
55
ASC (otomatik Ses Kalibrasyonu) AYARLARI (Devam)
1. ASC mikrofonunu ASC giriş jakına takın.
2. ASC mikrofonunu dinleme konumuna yerleştirin.
L ➞ C ➞ R ➞ SR ➞ SL ➞ SW
4. Ekranda "REMOVE MIC" (MİKROFONU ÇIKARIN)
yazısı göründüğünde, ASC mikrofonunu çıkarın.
RADYo DİNLEMEK
Uzaktan Kumanda
1. FM bandını seçmek için TUNER (KANAL SEÇİCİ)
düğmesine basın.
2. İstediğiniz istasyonu bulun.
~ otomatik İstasyon Arama 1: [,] düğmesine
basıldığında, bir önayarlı yayın istasyonu seçilir.
~ otomatik İstasyon Arama 2: Aktif yayın
istasyonlarını otomatik olarak aramak için ,,.
düğmesine basın ve basılı tutun.
~ Manuel İstasyon Arama: Frekansı adım adım
arttırmak veya azaltmak için ,,. düğmesine kısaca
basın.
● RADYo
3. ASC düğmesine basın.
~ En iyi 5.1 kanallı ses alanını oluşturmak için seçimler
aşağıdaki sırayla yapılır:
Radyo
TUR
Sistem ayarı
Ana Ünite
1. FM bandını seçmek için FUNCTIoN (İşLEV) düğmesine basın.
M
` ASC işlevinin ayarlanması yaklaşık 3 dakika sürer.
ASC (otomatik Ses Kalibrasyonu) ayarlarını iptal etmek için ASC
düğmesine basın.
Ton çıkışı durur, ekranda "CANCEL ASC" (ASC İPTAL) yazısı görüntülenir ve ayarlar iptal edilir.
ASC (otomatik Ses Kalibrasyonu) modunda dinlemek için ASC
düğmesine kısa bir süre basın.
Seçim, ekranda ASC ON (ASC AÇIK) ve ASC OFF (ASC KAPALI) değerleri arasında değişir.
"ASC ON" (ASC AÇIK) seçeneğini belirlerseniz, sesi ASC modunda dinlersiniz.
"ASC OFF" (ASC KAPALI) seçeneğini belirlerseniz, sesi, ayarlar ekranının ses ayarında
belirlenen modda duyarsınız.
2. Bir yayın istasyonu seçin.
~ otomatik İstasyon Arama 1 : PRESET (ÖNAYAR)
öğesini seçmek için SToP (DURDUR) (@) düğmesine
basın ve daha sonra önayarlı istasyonu seçmek için
[,] düğmesine basın.
~ otomatik İstasyon Arama 2: MANUAL (MANUEL)
öğesini seçmek için SToP (DURDUR) (@) düğmesine
basın ve daha sonra bandı otomatik olarak aramak için
[,] düğmesine basın ve basılı tutun.
~ Manual Tuning : MANUAL (MANUEL) öğesini seçmek için
SToP (DURDUR) (@) düğmesine basın ve daha sonra daha düşük ve daha yüksek frekansta istasyon
aramak için [,] düğmeye kısaca basın.
Mono/Stereo dinlemek için Mo/ST düğmesine basın.
• Düğmeye her bastığınızda, ses STEREo ve MoNo arasında değişir.
• Kötü bir alım alanında, daha net, parazitsiz bir yayın için MONO’yu seçin.
İSTASYoNLARIN ÖNCEDEN AYARLANMASI
Örnek: FM 89.10’un bellekte önceden ayarlanması
1. FM bandını seçmek için TUNER (KANAL SEÇİCİ)
düğmesine basın.
2. 89.10’u seçmek için ,,. düğmesine basın.
3. TUNER MEMoRY (KANAL SEÇİCİ BELLEĞİ) düğmesine
basın.
~ Ekranda 01 mesajı yanıp söner.
4. Önayar numarasını seçmek için [,] düğmesine basın.
~ You can select between 1 and 15 presets.
5. TUNER MEMoRY (KANAL SEÇİCİ BELLEĞİ)
düğmesine tekrar basın.
~ Ekrandaki Number (Numara) mesajı kaybolmadan önce
TUNER MEMoRY (KANAL SEÇİCİ BELLEĞİ) düğmesine
basın.
~ Ekrandaki Number (Numara) mesajı kaybolur ve istasyon, belleğe kaydedilir.
6. Bir başka istasyonu önceden ayarlamak için, 2 ile 5 arasındaki adımları tekrar edin.
~ Önayarlı bir istasyonu aramak için, bir kanal seçmek üzere uzaktan kumanda üzerindeki
[,] düğmesine basın.
5
M
` Bu ünite AM yayınlarını almaz.
5
SLEEP TIMER (UYKU ZAMANLAYICISI) İşLEVİ
Ev Sinemasını, kendi kendine kapanacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
TUR
Convenient (rahatlık) işlevi
S.VoL (AKILLI SES DÜZEYI)
Bu, kanal değişikliği veya bir sahne geçişi sırasında ses düzeyindeki
büyük değişmelere karşı kontrol sağlar ve ses düzeyini dengeler.
S.VoL (AKILLI SES DÜZEYİ) düğmesine basın.
~ Düğmeye her basılışında, seçim aşağıdaki sırayla değişir:
S.VoL oN  S.VoL oFF
SLEEP (UYKU) görüntülenecektir. Bu düğmeye her
bastığınızda, önayar süresi aşağıdaki gibi değişir:
➞ 10 ➞ 20 ➞ 30 ➞ 60 ➞ 90 ➞ 120 ➞ 150 ➞ OFF
Uyku zamanlayıcısı ayarını onaylamak için, SLEEP
(UYKU) düğmesine basın.
~ Ev Sineması kendi kendine kapanmadan önce kalan
süre gösterilir.
~ Düğmeye yeniden basmak, uyku süresini, daha önce ayarladığınızdan farklı bir değere geçirir.
● CoNVENIENT (RAHATLIK) IşLEVI
SLEEP (UYKU) düğmesine basın.
P.BASS
P.BASS işlevi, düşük tonları vurgulayarak güçlü ses
efektleri sağlar.
P.BASS modunu seçmek için P.BASS düğmesine
basın.
P BAS oN  P BAS oFF
Uyku zamanlayıcısını iptal etmek için, ekranda oFF (KAPALI) görünene kadar SLEEP (UYKU)
düğmesine basın.
EKRAN PARLAKLIĞININ AYARLANMASI
Ana ünitedeki ekranın parlaklığını, film görüntülerken rahatsızlık
yaratmayacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
DIMMER düğmesine basın.
~ Düğmeye her basılışında, ön ekran parlaklığı ayarlanır.
M
` P.BASS işlevi yalnızca mp3, Divx, cd ve wma gibi 2 kanallı LPCM kaynaklarıyla
kullanılabilir. P.BASS düğmesine bastığınızda ekranda "POWER BASS ON" (BASI
AÇIN) mesajı görüntülenir.
` P.BASS, DSP/EQ veya DOLBY PRO LOGIC ll modlarıyla çalışmaz. DSP/EQ
modundayken P.BASS düğmesine basarsanız, DSP/EQ modu otomatik olarak kapanır
ve P. BASS işlevi açılır.
AUDIo UPSCALING (SES KALİTESİNİ YÜKSELTME)
SESSIZ İşLEVI
Bu işlev, çalan kapıya bakarken veya telefona yanıt verirken yararlıdır.
MUTE (SESSİZ) düğmesine basın.
~ Ekranda MUTE (SESSİZ) yazısı görünür.
~ Sesi eski haline döndürmek için MUTE (SESSİZ)
düğmesine yeniden basın.
5
Bu da ses deneyiminizi (mp3 müziği gibi) geliştirmenize yardımcı olur.
Düşük kaliteli bir mp3 kaynağından daha iyi bir ses duymak istiyorsanız bu işlevi kullanın.
AUDIo UPSCALING (SES KALİTESİNİ
YÜKSELTME) düğmesine basın.
~ Düğmeye her basılışında, seçim aşağıdaki sırayla değişir:
UPSC oN  UPSC oFF
5
Sorun giderme
TEMEL KULLANIM CD DÖNÜşTÜRME
Bu ünite düzgün biçimde çalışmadığında aşağıdaki tabloya bakın. Yaşadığınız
sorun aşağıda listelenmemişse veya aşağıdaki talimat size yardımcı
olmuyorsa, üniteyi kapatın, güç kablosunu sökün ve size en yakın yetkili satıcı
eya Samsung Elektronik Servis Merkezi ile irtibat kurun.
CD’deki sesi USB depolama aygıtına göndermeden once MP3 dosya biçimine dönüştürür.
B
2. Ses CD’sini CD tepsisine yerleştirin.
3. CD RIPPING (CD DÖNÜşTÜRME) düğmesine basın.
~ Geçerli parçayı dönüştürmeye başlamadan önce
parka çalınırken ya da geçici olarak durdurulmuşken
uzaktan kumandadaki CD RIPPINg (CD
DÖNÜşTÜRME) düğmesine basın.
~ CD’deki parçaların tamamını dönüştürmek için
uzaktan kumandadaki CD RIPPINg (CD
DÖNÜşTÜRME) düğmesini basılı tutun.
~ Sistem ekranda "CD DÖNÜŞTÜRME" mesajı
görüntüler ve dönüştürme işlemine başlar.
4. Dönüştürme işlemini durdurmak için SToP (@)
düğmesine basın.
~ CD dönüştürme işlemi tamamlandığında USB
aygıtında "RIPPING" adlı bir klasör oluşturulacak ve
dönüştürülen dosya "SAM_XXXX”.mp3" biçiminde
kaydedilecektir.
BELİRTİ
● SoRUN gIDERME
1. USB aygıtını bağlayın.
TUR
Convenient (rahatlık) işlevi
Kontrol/Çare
Diski çıkaramıyorum.
• Güç kablosu prize iyice takılı mı?
• Gücü kapatın ve tekrar açın.
oynatma başlamıyor.
• DVD’nin bölge numarasını kontrol edin.
Yurt dışından alınan DVD diskleri oynatılamayabilir.
• CD-ROM ve DVD-ROM'lar bu Ev Sinema Sisteminde
oynatılamaz.
• Değerleme seviyesinin doğru olduğundan emin olun.
Play/Pause (Pynat/Duraklat)
düğmesine basıldığında derhal
oynatma başlamıyor.
• Deforme olmuş bir disk veya yüzeyinde çizikler olan bir disk mi
Ses üretilmiyor.
• Hızlı oynatma, yavaş oynatma veya adım hareketli oynatma
kullanıyorsunuz?
• Diski silin.
sırasında hiç ses duyulmaz.
• Hoparlörler düzgün biçimde takılmış mı? Hoparlör ayarı doğru
biçimde özelleştirilmiş mi?
• Disk ciddi biçimde hasar görmüş mü?
M
` CD dönüştürme sırasında USB bağlantısını veya güç kablosunu kesmeyin. Aksi takdirde
`
`
`
`
`
`
`
`
0
veriler zarar görebilir. CD dönüştürme işlemini durdurmak için STOP düğmesine basın
ve sistemin CD çalmaya son vermesinin ardından USB aygıtını çıkarın.
USB bağlantısını CD dönüştürme sırasında kesmeniz durumunda sistem kapanacak
ve dönüştürülen dosya silinemeyecektir. Bu durumda USB kablosu kullanarak
bilgisayara bağlanın, verileri yedekleyin ve USB aygıtını biçimlendirin.
USB aygıtını CD çalarken sisteme bağlamanız durumunda sistem çalmayı durdurur ve
USB bağlantısı tamamlandığında çalmaya devam eder. (Başlatma süresi USB aygıtına
gore değişebilir.)
CD DÖNÜŞTÜRME özelliği DTS-CD için geçerli değildir.
Dönüştürme süresinin 5 saniyeden az olması durumunda dönüştürme dosyası
oluşturulmayabilir.
CD dönüştürme yalnızca USB aygıtı veya HDD’nin FAT dosya sisteminde
biçimlendirilmiş olması halinde kullanılabilir. (NTFS dosya sistemi desteklenmez.)
Uyumlu cihazların bir listesi için USB sunucusu spesifikasyonlarına bakın.
Dönüştürme işlemi x1 normal hızda gerçekleştirilir ve dönüştürme süresi bazı USB
aygıtları için uzayabilir.
Sistem bir CD’yi dönüştürürken ses çıkışı alınamayacaktır.
CD dönüştürürken sistemi zorlamayın.
Ses, yalnızca birkaç hoparlörden
duyulabilir, altı hoparlörün
tamamından duyulmaz.
• Bir CD veya radyo dinlerken, ses yalnızca ön hoparlörlerden (L/
R) çıkar. Altı hoparlörü de kullanmak için uzaktan kumandanın
PL II (Dolby Pro Logic II) düğmesine basarak "PRO LOGIC
II" modunu seçin.
• DVD diskinin 5.1-CH uyumlu olduğundan emin olun.
• Ayarlar ekranının ses ayarlarında C, SL ve SR hoparlör
modunu NONE (YOK) değerine ayarlarsanız, orta, sol ön ve
sağ ön hoparlörlerinden ses duyulmaz. C, SL ve SR’yi SMALL
(AZ) değerine ayarlayın.
Dolby Digital 5.1 CH Surround
Ses oluşturulmaz.
• Diskin üzerinde "Dolby Digital 5.1 CH" işareti var mı? Dolby
Digital 5.1 CH Surround Ses, yalnızca disk 5.1 kanallı ses ile
kaydedildiğinde üretilebilir.
• Ses dili, bilgi ekranında doğru bir şekilde DOLBY DIGITAL 5.1CH değerine ayarlandı mı?
Uzaktan kumanda çalışmıyor.
• Uzaktan kumanda, açı ve mesafe çalışma menzili içerisinde
mi çalıştırılmaktadır?
• Piller bitmiş midir?
• Uzaktan kumandanın (TV veya DVD) modunu (TV/DVD)
doğru biçimde seçtiniz mi?
1
BELİRTİ
• Disk dönüyor, fakat hiç resim
üretilmiyor.
resim titrememektedir.
Kontrol/Çare
• TV gücü açık mıdır?
• Video kabloları düzgün biçimde takılmış mı?
• Disk kirli mi veya hasar görmüş mü?
• Kötü üretilmiş bir disk çalınabilir olmayabilir.
“Disc Audio” (Disk Sesi), “Disc Subtitle” (Disk Altyazısı) ve/veya “Disc Menu” (Disk Menüsü) ilk ayarlarına ilişkin
uygun kod numarasını girin (bkz. sayfa 44).
Kod
Dil
Kod
Dil
Kod
Dil
Kod
Dil
1027
Afar
1181
Frisian
1334
Latvian, Lettish
1506
Slovenian
1028
Abkhazian
1183
Irish
1345
Malagasy
1507
Samoan
1032
Afrikaans
1186
Scots Gaelic
1347
Maori
1508
Shona
Amharic
1194
Galician
1349
Macedonian
1509
Somali
Ses dili ve altyazılar çalışmıyor.
•D
isk bunları içermezse, ses dili ve altyazıları çalışmayacaktır.
1039
Menü işlevi seçilmiş olsa dahi,
menu ekranı görünmez.
• Menüler içermeyen bir disk mi kullanıyorsunuz?
1044
Arabic
1196
Guarani
1350
Malayalam
1511
Albanian
1045
Assamese
1203
Gujarati
1352
Mongolian
1512
Serbian
En/boy oranı değiştirilemiyor.
•1
6:9 DVD’leri 16:9 WIDE (GENİŞ) modunda, 4:3 LETTER
1051
Aymara
1209
Hausa
1353
Moldavian
1513
Siswati
1052
Azerbaijani
1217
Hindi
1356
Marathi
1514
Sesotho
1053
Bashkir
1226
Croatian
1357
Malay
1515
Sundanese
1057
Byelorussian
1229
Hungarian
1358
Maltese
1516
Swedish
1059
Bulgarian
1233
Armenian
1363
Burmese
1517
Swahili
1060
Bihari
1235
Interlingua
1365
Nauru
1521
Tamil
BOX (SİNEMASKOP) modunda veya 4:3 PAN SCAN
(KAYDIR TARA) modunda oynatabilirsiniz, fakat 4:3 DVD’ler
yalnızca 4:3 oranında görülebilir.
DVD disk kabına bakın ve daha sonra uygun işlevi seçin.
• Ana ünite çalışmıyor.
• Gücü kapatın ve uzaktan kumandanın STOP (DURDUR) (@)
1069
Bislama
1239
Interlingue
1369
Nepali
1525
Tegulu
• Ev Sinema Sistemi normal
çalışmıyor.
RESET (SIFIRLAMA) işlevinin kullanılması, kayıtlı tüm
ayarları silecektir. Bunu, gerekli olmadıkça kullanmayın.
1066
Bengali; Bangla
1245
Inupiak
1376
Dutch
1527
Tajik
1067
Tibetan
1248
Indonesian
1379
Norwegian
1528
Thai
Derecelendirme düzeyi parolasını
unuttum.
•A
na ünitenin ekranında “NO DISC” (DİSK YOK) mesajı
1070
Breton
1253
Icelandic
1393
Occitan
1529
Tigrinya
1079
Catalan
1254
Italian
1403
(Afan) Oromo
1531
Turkmen
1093
Corsican
1257
Hebrew
1408
Oriya
1532
Tagalog
1097
Czech
1261
Japanese
1417
Punjabi
1534
Setswana
1103
Welsh
1269
Yiddish
1428
Polish
1535
Tonga
1105
Danish
1283
Javanese
1435
Pashto, Pushto
1538
Turkish
1109
German
1287
Georgian
1436
Portuguese
1539
Tsonga
1130
Bhutani
1297
Kazakh
1463
Quechua
1540
Tatar
1142
Greek
1298
Greenlandic
1481
Rhaeto-Romance
1543
Twi
1144
English
1299
Cambodian
1482
Kirundi
1557
Ukrainian
1145
Esperanto
1300
Canada
1483
Romanian
1564
Urdu
1149
Spanish
1301
Korean
1489
Russian
1572
Uzbek
1150
Estonian
1305
Kashmiri
1491
Kinyarwanda
1581
Vietnamese
1151
Basque
1307
Kurdish
1495
Sanskrit
1587
Volapuk
1157
Persian
1311
Kirghiz
1498
Sindhi
1613
Wolof
1165
Finnish
1313
Latin
1501
Sangro
1632
Xhosa
1166
Fiji
1326
Lingala
1502
Serbo-Croatian
1665
Yoruba
1171
Faeroese
1327
Laothian
1503
Singhalese
1684
Chinese
1174
French
1332
Lithuanian
1505
Slovak
1697
Zulu
(Örneğin: Güç kesiliyor veya
garip bir gürültü duyuluyor.)
düğmesini en az 5 saniye basılı tutun.
göründüğünde, 5 saniyeden uzun bir süre için ana ünitenin
STOP (DURDUR) (@) düğmesine basılı tutun. Ekranda,
“INITIAL” (BAŞLANGIÇ) görünecek ve tüm ayarlar varsayılan
değerlere geri dönecektir.
• POWER (GÜÇ) düğmesine basın.
RESET (SIFIRLAMA) işlevinin kullanılması, kayıtlı tüm
ayarları silecektir. Bunu, gerekli olmadıkça kullanmayın.
Radyo yayınını alamıyor.
• Anten düzgün biçimde takılmış mı?
• Antenin giriş sinyali zayıfsa, iyi alım alanında bir harici FM
anteni kurun.
62
● Dil kodu listesi
• Resim kalitesi düşüktür ve
Dil kodu listesi
TUR
Sorun giderme
63
Ek
DİSKLERİN ELE ALINMASI VE SAKLANMASINA İLİŞKİN UYARILAR
Disk üzerindeki küçük çizikler, ses ve resim kalitesini düşürebilir ve atlamaya yol açabilir.
Genel
Bunları ele alırken, özellikle diskleri çizmemeye özen gösterin.
95 W
Ağırlık
3.7 kg
Boyutlar
449.6 (W) x 251.5 (H) x 99.1 (D) mm
Kullanım Sıcaklığı Aralığı
+5°C~+35°C
Kullanım Nemi Aralığı
10 % ila 75 %
Okuma Hızı: 3.49 ~ 4.06 m/san..
Diskin oynatma tarafına dokunmayın.
Diski, parmaklarınız yüzeyle temas etmeyecek şekilde, kenarlardan tutun.
Disk üzerine kağıt veya bant yapıştırmayın.
Güç Tüketimi
DVD (Dijital Çok Yönlü Disk)
Disk
CD : 12 cm (KOMPAKT DİSK)
Disk Saklama
Doğrudan güneş ışığında
tutmayın
Serin havalandırılmış bir
alanda tutun
● Ek
Disklerin ele alınması
TUR
TEKNİK ÖZELLİKLER
CD : 8cm (KOMPAKT DİSK)
Temiz bir Koruma kılıfında
tutun. Dikey olarak
saklayın.
Composite Video
(Kompozit Video)
Yaklaşık Oynatma Süresi (Tek Taraflı, Tek Katmanlı Disk)
: 135 dak.
Okuma Hızı: 4.8 ~ 5.6 m/sec.
Azami Oynatma Süresi : 74 dak.
Okuma Hızı: 4.8 ~ 5.6 m/sec.
Azami Oynatma Süresi : 20 dak.
1.0 Vp-p (75 Ω yük)
Y : 1.0 Vp-p (75 Ω yük)
Video Çıkışı
Composite Video
(Kompozit Video)
Pr : 0.70 Vp-p (75 Ω yük)
Pb : 0.70 Vp-p (75 Ω yük)
M
` Disklerin, kirlenmesine izin vermeyin.
` Çatlak veya çizilmiş diskleri koymayın.
Disklerin Ele Alınması ve Saklanması
Disk üzerinde parmak izi veya kir varsa, bunu sulandırılmış hafif bir deterjan ile temizleyin ve yumuşak
bir bez ile silin.
~ Temizlerken, diski içeriden dışarı doğru nazikçe silin
M
64
Hoparlör
HDMI(İsteğe bağlı)
Direnç: 85~115 Ω
Ön hoparlör çıkışı
133W X 2(3Ω)
Orta hoparlör çıkışı
133W(3Ω)
Arka hoparlör çıkışı
133W X 2(3Ω)
Derin bas hoparlör çıkışı
135W(3Ω)
Frekans aralığı
20Hz~20KHz
S/N Oranı
70dB
Kanal ayrımı
60dB
Giriş duyarlılığı
(AUX)400mV
` Oynatıcının içindeki soğuk parçalar ile sıcak hava temas ederse yoğuşma oluşabilir.
Oynatıcının içinde yoğuşma oluştuğunda, oynatıcı doğru biçimde çalışmayabilir. Bu
oluşursa, diski çıkarın ve oynatıcının gücü açık biçimde 1 veya 2 saat kalmasına izin
verin.
65
Ek
SAMSUNG ile DÜNYANIN HER YERİNDE irtibat kurun
Samsung ürünlerine ilişkin herhangi bir soru veya yorumunuz varsa, lütfen SAMSUNG müşteri
bakım merkezi ile irtibat kurun.
TEKNİK ÖZELLİKLER (Devam)
Region
North America
HT-X725/HT-X725G
Hoparlör sistemi
Hoparlör
Empedans
Frekans aralığı
Çıkış sesi basınç seviyesi
Anma girişi
Azami giriş
Boyutlar (G x Y x D)
Ağırlıklar
5.1ch speaker system
Ön/Orta/Arka
Derin bas hoparlör
3Ω
3Ω
140Hz~20KHz
35Hz~160Hz
86dB
86dB
133W
135W
266W
270W
Ön : 185 x 605 x 185 mm
Arka : 93 x 271 x 77 mm
Orta : 358 x 44 x 68 mm
Derin bas hoparlör : 256 x 256 x 298 mm
Ön: 1.6 kg, Arka : 0.9 kg
Orta : 0.3 kg, Derin bas hoparlör : 4.2 kg
Latin America
HT-TX725/HT-TX725G
Hoparlör sistemi
Hoparlör
Empedans
Frekans aralığı
Çıkış sesi basınç seviyesi
Anma girişi
Azami giriş
Boyutlar (G x Y x D)
Ağırlıklar
5.1ch speaker system
Ön/Orta/Arka
Derin bas hoparlör
3Ω
3Ω
140Hz~20KHz
35Hz~160Hz
86dB
86dB
133W
135W
266W
270W
Ön/Arka : 270 x 1115 x 270 mm
Orta : 358 x 44 x 68 mm
Derin bas hoparlör : 256 x 256 x 298 mm
Ön/Arka : 2.93 kg
Europe
CIS
Orta : 0.3 kg, Derin bas hoparlör : 4.2 kg
*: Nominal teknik özellik
- Samsung Electronics Co., Ltd, bildiri olmaksızın teknik özellikleri değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.
- Ağırlık ve boyutlar yaklaşıktır.
Asia Pacific
"Kullanım Ömrü : 10 Yıldır"
Country
Web Site
1-800-SAMSUNG(726-7864)
01-800-SAMSUNG(726-7864)
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0800-333-3733
0800-124-421, 4004-0000
800-SAMSUNG(726-7864)
00-1800-5077267
800-7919267
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0-800-100-5303
01-8000112112
BELGIUM
02 201 2418
CZECH REPUBLIC
DENMARK
800-SAMSUNG(800-726786)
8-SAMSUNG(7267864)
www.samsung.com/ca
www.samsung.com/mx
www.samsung.com/us
www.samsung.com/ar
www.samsung.com/br
www.samsung.com/cl
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com.co
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
FINLAND
30-6227 515
www.samsung.com/fi
FRANCE
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
U.K
EIRE
AUSTRIA
SWITZERLAND
RUSSIA
KAZAKHSTAN
UZBEKISTAN
KYRGYZSTAN
TADJIKISTAN
UKRAINE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
CHINA
HONG KONG
INDIA
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
www.samsung.com/fr
www.samsung.de
www.samsung.com/hu
www.samsung.com/it
www.samsung.com/lu
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/sk
www.samsung.com/es
www.samsung.com/se
www.samsung.com/uk
www.samsung.com/ie
www.samsung.com/at
www.samsung.com/ch
www.samsung.ru
www.samsung.com/kz_ru
www.samsung.com/kz_ru
SINGAPORE
THAILAND
TAIWAN
VIETNAM
TURKEY
01 4863 0000
01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
02 261 03 710
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
3-SAMSUNG(7267864)
0 801 1SAMSUNG(172678), 022-607-93-33
80820-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
075-SAMSUNG(726 78 64)
0845 SAMSUNG (7267864)
0818 717 100
0810-SAMSUNG(7267864, € 0.07/min)
0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
8-800-555-55-55
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
8-800-502-0000
8-800-77777
8000-7267
800-7267
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
800-810-5858, 400-810-5858, 010-6475 1880
3698-4698
3030 8282, 1800 110011, 1-800-3000-8282
0800-112-8888
0120-327-527
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG(726-7864)
1-800-3-SAMSUNG(726-7864), 02-5805777
1800-SAMSUNG(726-7864)
1800-29-3232, 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
444 77 11
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864 )
www.samsung.com/za
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726
www.samsung.com/ae
PHILIPPINES
Middle East &
Africa
Customer Care Center 
CANADA
MEXICO
U.S.A
ARGENTINE
BRAZIL
CHILE
NICARAGUA
HONDURAS
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
JAMAICA
PANAMA
PUERTO RICO
REP. DOMINICA
TRINIDAD & TOBAGO
VENEZUELA
COLOMBIA
www.samsung.ua
www.samsung.com/lt
www.samsung.com/lv
www.samsung.com/ee
www.samsung.com/au
www.samsung.com/nz
www.samsung.com/cn
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/in
www.samsung.com/id
www.samsung.com/jp
www.samsung.com/my
www.samsung.com/ph
www.samsung.com/sg
www.samsung.com/th
www.samsung.com/tw
www.samsung.com/vn
www.samsung.com/tr
66
2008-03-04 오후 6:33:20
2
Bu ürünün ortalama yaşam süresi 10 yıldır
İ m a l a t ç ı : SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
416 Maetan-3 Dong, Yeongtong-Gu,Suwon City Gyeonggi-Do,
Korea, 442-742
Tel: +82 2 2255 0114 / Fax: +82 2 2255 0117
L V D : - SEC EMC Laboratory
416 Maetan 3-Dong, Yeongtong-Gu, Suwon-Si,
Gyeonggi-Do, 443-742 Korea
Tel: +82 31 277 7752 / Fax: +82 31 277 7753
- LTA Co.,Ltd.
243,Jubug-ri,Yangji-Myeon,Yangji-Si,
Kyumggi- Do,Korea.449-822
Tel: +82 31 323 6008 / Fax: +82 31 323 6010
- ONETECH Corp.
307-51 Daessangnyeong-ri,Chowol-eup,
Gwangju-si,Gyeonggi-do 464-862 Korea.
Tel: +82 31 765 8289 / Fax: +82 31 746 8700
E
M
C
: Korea Testing Laboratory
222-13 Guro3-dong,Guro-gu Seoul, Korea 152-718
Tel: +82 2 860 1309 / Fax: +82 2 838 2675
Bu üründe bulunan pillerin doğru şekilde atılması
(Avrupa Birliği’nde ve ayrı pil dönüşüm sistemlerine sahip diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir.)
Pil, kullanma kılavuzu veya ambalajın üzerinde yer alan bu işaret, bu üründe bulunan pillerin çalışma
ömürlerini doldurduklarında diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini belirtmektedir. İşaretlenmiş
olduklarında, Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin 2006/66 EC Direktifinde belirtilen referans
seviyelerinin üzerinde cıva, kadmiyum veya kurşun içerdiğini belirtir. Pillerin uygun şekilde atılmaması
halinde, bu maddeler insan sağlığına veya çevreye zarar verebilir.
Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını desteklemek için, lütfen pilleri diğer atık
türlerinden ayırın ve yerel, ücretsiz pil dönüşüm sisteminiz aracılığıyla geri dönüştürün.
Bu Ьrьnьn Uygun Şekilde Atılması
(Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman)
(Ayrı toplama sistemlerine sahip Avrupa Birliği ьlkeleri ve diğer Avrupa ьlkelerinde geзerlidir)
Ьrьn, aksesuarlar veya literatьrde yer alan bu işaret, ьrьnьn ve elektronik aksesuarlarının (цrn. şarj cihazı,
kulaklık, USB kablosu), kullanım цmьrlerinin sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılması gerektiğini belirtir.
Kontrolsьz atık atılması nedeniyle зevrenin veya insan sağlığının zarar gцrmesini цnlemek iзin lьtfen bu ц
ğeleri diğer atık tьrlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sьrdьrьlebilir bir şekilde yeniden kullanılmasını
sağlamak iзin uygun bir şekilde geri dцnьşьmьnь sağlayın.
Ev kullanıcıları, зevreye zarar vermeden bu цğelerin nasıl ve nerede geri dцnьşьmьnь sağlayabileceklerini
цğrenmek iзin ьrьnь aldıkları perakendecilere veya yerel devlet dairesine başvurmalıdır.
Ticari kullanıcılar tedarikзileriyle temas kurup satın alma sцzleşmesinin koşullarını ve şartlarını kontrol
etmelidir. Bu ьrьn ve elektronik aksesuarları atma işlemi iзin diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.
AH68-02180V
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement