Samsung HT-TZ225 Kullanım kılavuzu

Samsung HT-TZ225 Kullanım kılavuzu
HT-Z220/ADL
HT-TZ222/ADL
HT-TZ225/ADL
Dijital Ev Sineması
Sistemi
kullanıcı kılavuzu
olanakları hayal edin
Bir Samsung ürünü aldığınız için teşekkür
ederiz. Daha eksiksiz bir hizmet alabilmek için
lütfen ürününüzü www.samsung.com/global/
register adresinden kaydettirin.
www.samsung.com/global/register
güvenlik bilgileri
Birçok disk tipini oynatma
Bu Ev Sineması Sistemi, DVD-VIDEO, CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX, CD-R/RW ve DVD±R/RW gibi çeşitli diskleri
oynatabilmenizi sağlar.
GÜVENLİK UYARILARI
USB Host (Ana Makine) desteği
Depolama aygıtını Ev Sinemasının USB portuna bağlayarak bir MP3 çalar, dijital fotoğraf makinesi veya USB
bellek kartı üzerine kaydedilen resim, video veya müzik gibi medya dosyalarının keyfini çıkarabilirsiniz.
ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN KAPAĞI (VEYA ARKASINI) ÇIKARMAYIN.
İÇİNDE BAKIM YAPILACAK HİÇBİR PARÇA YOKTUR. YETKİLİ SERVİS PERSONELİNDEN SERVİS İSTEYİN.
ELEKTRİK ÇARPMA RİSKİ
AÇMAYIN
DTS (Dijital Sinema Sistemleri)
DTS, Digital Theater Systems Inc. tarafından geliştirilen bir ses sıkıştırma biçimidir. Tam frekanslı 5.1 kanallı ses
sağlar.
Güç Tasarrufu İşlevi
HT-Z220/TZ222/TZ225 bu ürün, Stop (Durdur) modunda 20 dakika kaldıktan sonra otomatik olarak kapanır.
AV SYNC İşlevi
Ünite bir dijital TV’ye bağlıysa, görüntü sesin arkasından gelebilir.
Bunu dengelemek için, ses gecikme süresini görüntü ile senkronize edecek şekilde ayarlayabilirsiniz.
PAKETTE NELER VAR
Tedarik edilen aşağıdaki aksesuarları kontrol edin.
Bu sembol, ürünle ilgili olan önemli
talimatları göstermektedir.
SINIF 1 LAZER ÜRÜNÜ
Bu Kompakt Disk çalar, SINIF 1 LAZER ürünü olarak
sınıflandırılır.
CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1
Özelleştirilmiş TV Ekranı Görüntüsü
HT-Z220/TZ222/TZ225 bu ürün, JPEG veya DVD oynatma sırasında favori görüntüsünü seçmenize ve bunu
arkaplan duvar kağıdı olarak ayarlamanıza imkan verir.
Anynet+ (HDMI-CEC) İşlevi
Anynet+, bir HDMI Kablo kullanarak Ev Sinemasını SAMSUNG TV’ye bağlayarak, bir Samsung TV uzaktan
kumandası kullanarak ana üniteyi çalıştırmak için kullanılabilecek bir işlevdir. (Bu, yalnızca Anynet+’I destekleyen
SAMSUNG TV ile kullanılabilir.)
Bu sembol, ürünün içinde, elektrik
çarpması veya kişisel yaralanma riski
oluşturan “tehlikeli gerilim”i belirtmektedir.
DİKKAT
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic II, mevcut Dolby Pro Logic üzerinde geliştirilen çok kanallı ses sinyali şifre çözme teknolojisinin bir
şeklidir.
TV Ekran Koruyucusu İşlevi
Ana ünite 3 dakika boyunca Stop (Durdur) modunda kalırsa, TV ekranında Samsung logosu görünür.
HT-Z220/TZ222/TZ225 bu ürün, 20 dakika boyunca Ekran Koruyucusu modunda kaldıktan sonra otomatik olarak
Güç Tasarrufu moduna geçer.
TUR
Özellikleri
Burada belirtilenler dışında kontrol ayarlarının kullanımı
veya prosedürlerin performansı, tehlikeli biçimde radyasyona
maruz kalma ile sonuçlanabilir.
DİKKAT: AÇIK OLDUĞUNDA VE İÇ KİLİTLER
BOZULDUĞUNDA GÖRÜNMEYEN LAZER
RADYASYONU, IŞINA MARUZ KALMAKTAN
KAÇININ.
UYARI: Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için, bu cihazı yağmur veya neme maruz bırakmayın.
DİKKAT: E
LEKTRİK ÇARPMASINI ÖNLEMEK İÇİN, FİŞİN GENİŞ UCUNU GENİŞ YUVAYA TAKIN, TAM OLARAK
YERLEŞTİRİN.
• Bu cihaz, daima koruyucu bir topraklama bağlantısı olan bir AC çıkışına bağlanacaktır.
• Cihazı ana şebekeden sökmek için, fiş ana şebeke prizinden çekilmelidir, bu nedenle, ana şebeke fişleri hazır olarak kullanılabilir olacaktır..
DİKKAT
• Cihazlar damlama veya sıçramaya maruz kalmayacaktır ve vazolar gibi, sıvılarla dolu nesneler, cihaz üzerine yerleştirilmeyecektir.
• Ana şebeke fişi bir bağlantı kesme aygıtı olarak kullanılır ve herhangi bir zamanda çalıştırılabilir olacaktır.
Bu üründe bulunan pillerin doğru şekilde atılması
(Avrupa Birliği’nde ve ayrı pil dönüşüm sistemlerine sahip diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir.)
Pil, kullanma kılavuzu veya ambalajın üzerinde yer alan bu işaret, bu üründe bulunan pillerin çalışma
ömürlerini doldurduklarında diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini belirtmektedir. İşaretlenmiş
olduklarında, Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin 2006/66 EC Direktifinde belirtilen referans
seviyelerinin üzerinde cıva, kadmiyum veya kurşun içerdiğini belirtir. Pillerin uygun şekilde atılmaması
halinde, bu maddeler insan sağlığına veya çevreye zarar verebilir.
Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını desteklemek için, lütfen pilleri diğer atık
türlerinden ayırın ve yerel, ücretsiz pil dönüşüm sisteminiz aracılığıyla geri dönüştürün.
Video Kablosu
FM Anteni
HDMI Kablosu
Kullanım Kılavuzu
Uzaktan Kumanda/
Piller (AAA
boyutunda)
Bu Ьrьnьn Uygun Şekilde Atılması
(Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman)
(Ayrı toplama sistemlerine sahip Avrupa Birliği ьlkeleri ve diğer Avrupa ьlkelerinde geзerlidir)
Ьrьn, aksesuarlar veya literatьrde yer alan bu işaret, ьrьnьn ve elektronik aksesuarlarının (цrn. şarj cihazı,
kulaklık, USB kablosu), kullanım цmьrlerinin sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılması gerektiğini belirtir.
Kontrolsьz atık atılması nedeniyle зevrenin veya insan sağlığının zarar gцrmesini цnlemek iзin lьtfen bu ц
ğeleri diğer atık tьrlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sьrdьrьlebilir bir şekilde yeniden kullanılmasını
sağlamak iзin uygun bir şekilde geri dцnьşьmьnь sağlayın.
Ev kullanıcıları, зevreye zarar vermeden bu цğelerin nasıl ve nerede geri dцnьşьmьnь sağlayabileceklerini
цğrenmek iзin ьrьnь aldıkları perakendecilere veya yerel devlet dairesine başvurmalıdır.
Ticari kullanıcılar tedarikзileriyle temas kurup satın alma sцzleşmesinin koşullarını ve şartlarını kontrol
etmelidir. Bu ьrьn ve elektronik aksesuarları atma işlemi iзin diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.
EEE Yönetmeliğine Uygundur
This EEE is compliant with RoHS
ÖNLEMLER
Evinizdeki AC güç beslemesinin, oynatıcınızın arkasında bulunan tanımlama çıkartması ile uyumlu
olduğundan emin olun. Oynatıcınızı yatay olarak, uygun bir taban (mobilya) üzerine,havalandırma için
yeterli alan bırakarak (7,5~10 cm) monte edin. Havalandırma deliklerinin örtülü olmadığından emin olun.
Oynatıcının üzerine herhangi birşey istiflemeyin. Oynatıcıyı, sıcak hale gelebilecek hoparlör veya diğer
cihazların üzerine koymayın. Oynatıcıyı taşımadan önce, disk tepsisinin boş olduğundan emin olun. Bu
oynatıcı, sürekli kullanım için tasarlanmıştır. DVD oynatıcısının beklemede moduna geçirilmesi, elektrik
beslemesini kesmeyecektir. Oynatıcının, güç beslemesi ile bağlantısını tamamen kesmek için, özellikle
uzun süre kullanılmadan bırakıldığında, ana şebeke fişini duvardaki prizden çıkarın.
Şimşekli yıldırımlı fırtına durumlarında, AC ana şebeke
fişini, duvardaki prizden çekin. Yıldırım nedeniyle oluşan
gerilim pikleri üniteye hasar verebilir.
Üniteyi doğrudan güneş ışığı veya diğer ısı kaynaklarına
maruz bırakmayın. Bu, ünitenin aşırı ısınmasına ve
arızasına yol açabilir.
Phones
Oynatıcıyı, nemden (yani, vazolardan) ve aşırı ısıdan
(örneğin: şömine) veya güçlü manyetik veya elektrik
alanı üreten cihazlardan (yani, hoparlörler…) koruyun.
Oynatıcı bozulursa, güç kablosunu AC beslemesinden
çıkarın. Oynatıcının, endüstriyel kullanım için
tasarlanmamıştır. Bu ürünün kullanımı, yalnızca kişisel
kullanım içindir.
Oynatıcınız veya disk düşük sıcaklıklarda saklanmışsa,
yoğuşma oluşabilir. Oynatıcı kış mevsiminde taşınırsa,
kullanmadan önce ünite oda sıcaklığına erişene kadar
yaklaşık 2 saat bekleyin.
4
Bu ürünle birlikte kullanılan piller, çevreye zararlı
kimyasallar içermektedir.
Pilleri, genel ev çöpüne atmayın.
içindekiler
TUR
güvenlik bilgileri
ÖZELLİKLERİ
2
Pakette neler var
GÜVENLİK BİLGİLERİ
3
4
Güvenlik uyarilari
Önlemler
BAşLANGIÇ
7
8
8
8
9
Kullanici kilavuzunu okumadan önce
Oynatilabilir diskler
Aşağidaki tipteki diskleri kullanmayin!
Kopyalama korumasi
Disk tipi ve özellikleri
AÇIKLAMA
10
10
11
Ön panel
Ekran
Arka panel
UZAKTAN KUMANDA
12
14
Uzaktan kumanda turu
Uzaktan kumandanin ayarlanmasi
BAĞLANTILAR
16
20
22
23
23
24
25
26
Hoparlörlerin bağlanmasi
Kablosuz alim hoparlörünün bağlanmasi
Video çikişinin tv’nize bağlanmasi
HDMI Otomatik Algılama İşlevi
HDMI işlevi
BD Wise
Harici bileşenlerden ses bağlanmasi
FM anteninin bağlanmasi
EV SINEMASI SISTEMINIZI
KULLANMADAN ÖNCE
27
Ev sineması sisteminizi kullanmadan önce
OYNATMA
28
29
30
31
33
41
DISC PLAYBACK (DİSK OYNATMA)
MP3/WMA-CD oynatma
JPEG DOSYASI oynatma
DIVX oynatma
Oynatma işlevinin kullanilmasi
USB HOST özelliği kullanilarak medya
dosyalarinin oynatilmasi
2
3
7
10
12
16
27
28
5
TUR
içindekiler
SİSTEM KURULUMU
43
54
CONVENIENT (RAHAT) İŞLEVİ
55
57
SORUN GİDERME
Dil Kodu Listesi
59
EK
60
54 Radyo dinlemek
54 İstasyonlarin önceden ayarlanmasi
55
55
55
56
Sleep timer (uyku zamanlayicisi) işlevi
Ekran parlakliğinin ayarlanmasi
Mute (sessiz) işlevi
CD dönüştürme
KULLANICI KILAVUZUNU OKUMADAN ÖNCE
Kullanıcı kılavuzunu okumadan önce aşağıdaki terimleri kontrol ettiğinizden emin olun.
Kılavuzda kullanılacak simgeler
Simge
B
A
G
D
Terim
Bu, Video Modunda kaydedilmiş ve sonlandırılmış DVD veya DVD-R/
DVD-RW diskleri ile kullanılabilen bir işlevi içermektedir.
CD
Bu, bir veri CD’si CD (CD-R veya CD-RW) ile kullanılabilen bir işlevi
içermektedir.
MP3
Bu, CD-R/-RW diskler ile kullanılabilen bir işlevi içermektedir.
JPEG
Bu, CD-R/-RW diskler ile kullanılabilen bir işlevi içermektedir.
Caution
M
M`
Tanımı
DVD
DivX
Note
● başlarken
RADYO
43 DİLİN AYARLANMASI
43 Hdmi video out (hdmi video çikiş) modunu
ayarlama
44 TV ekran tipinin ayarlanmasi
45 Ebeveyn kontrollerinin (değerleme seviyesi)
ayarlanmasi
45 Parolanin ayarlanmasi
46 Duvar kağidinin ayarlanmasi
46 Yapmiş olduğunuz 3 duvar kağidi ayarindan
birini seçmek için
47 Hoparlör modunun ayarlanmasi
47 Gecikme süresinin ayarlanmasi
48 Hoparlör Gecikme Süresinin Ayarlanması
49 Test tonunun ayarlanmasi
49 Sesin ayarlanmasi
50 DRC’nin (dinamik aralik sikiştirma)
ayarlanmasi
51 AV SYNC’in ayarlanmasi
51 HDMI ses öğesinin ayarlanmasi
52 ses alani (DSP)/EQ işlevi
52 Dolby pro logic ii modu
53 Dolby pro logic ii efekti
53 P.BASS
53 Mikrofonu bağlama
Bu, MPEG4 diskler ile kullanılabilen bir işlevi içermektedir.
(DVD±R/RW, CD-R veya CD-RW)
Bu, bir işlevin çalışmadığı veya ayarların iptal edilebildiği bir durumu
içermektedir.
Bu, sayfada her bir işlevin çalışmasına yardımcı olan tavsiyeler ve
talimatları içermektedir.
Bu kılavuzda, "DVD ( DVD )" işaretli talimatlar, Video Modunda kaydedilmiş ve
daha sonra sonlandırılmış olan DVD-VIDEO, DVD-AUDIO ve DVD-R/-RW disklerine
uygulanabilir. Belirli bir DVD tipinden bahsedildiğinde, bu ayrı biçimde belirtilir.
` Bir DVD-R/-RW diski, uygun biçimde DVD Video biçiminde kaydedilmemişse,
oynatılabilir olmayacaktır.
Kullanıcı kılavuzunun kullanımı hakkında
1. Bu ürünü kullanmadan önce Güvenlik Talimatlarına aşina olduğunuzdan emin olun.
(Bkz. sayfa 3~4)
2. Bir sorun oluşursa, Sorun Giderme bölümünü kontrol edin. (Bkz. sayfa 57~58)
57 Sorun Giderme
Telif Hakkı
©2008 Samsung Electronics Co.,Ltd.
59 dil kodu listesi
Tüm hakları saklıdır; Samsung Electronics Co.,Ltd.’nin önceden yazılı izni olmaksızın bu kullanıcı
kılavuzunun hiçbir parçası veya tamamı çoğaltılamaz veya kopyalanamaz.
60 Ek
61 Teknik özellikler
başlarken
Bu ürün, Güvenli (DRM) Medya dosyalarını desteklemez.
DVD (Dijital Çok Yönlü Disk), Dolby Digital sarma ses ve MPEG-2 video sıkıştırma teknolojisi
sayesinde, fantastik ses ve video sunmaktadır. Artık, evinizdeyken, sinema salonu veya konser
salonundaymışçasına gerçekçi efektlerin keyfini çıkarabilirsiniz.
~ 6
DVD oynatıcılar ve diskler bölgelere göre kodlanır. Bu bölgesel kodların, diskin oynatılabilmesi için
uyuşması gerekmektedir. Kod uymazsa, disk oynatılmayacaktır.
Bu oynatıcı için Bölge Numarası, oynatıcının arka panelinde verilmiştir.
(DVD oynatıcınız, yalnızca aynı ülke kodu ile etiketlendirilmiş DVD’leri oynatacaktır.)
OYNATILABİLİR DİSKLER
Disk Tipi
Mark (Logo)
Kaydedilmiş
Sinyaller
Disk Boyutu
12 cm
DVD-VIDEO
VIDEO
8 cm
SES-CD
DivX
COMPACT
SES
DIGITAL AUDIO
SES + VIDEO
Azami Oynatma Süresi
Yaklaşık 240 dak. (tek-taraflı)
Yaklaşık 480 dak. (çift-taraflı)
Yaklaşık 80 dak. (tek-taraflı)
Yaklaşık 160 dak. (çift-taraflı)
12 cm
74 dak.
8 cm
20 dak.
12 cm
—
8 cm
—
AŞAĞIDAKİ TİPTEKİ DİSKLERİ KULLANMAYIN!
• CD-G, CD-I, CD-ROM, DVD-ROM ve DVD-RAM diskleri bu oynatıcıda oynatılamaz.
Bu tür diskler oynatılırsa, TV ekranında bir <WRONG DISC FORMAT> (YANLIŞ DİSK BİÇİMİ) mesajı
görünecektir.
• Yurtdışından alınan DVD diskler bu oynatıcıda oynatılamayabilir.
Bu tür diskler oynatılırsa, TV ekranında bir <CAN'T PLAY THIS DISC PLEASE, CHECK REGION CODE>
(BU DİSKİ OYNATAMIYOR, LÜTFEN BÖLGE KODUNU KONTROL EDİN) mesajı görünür.
KOPYALAMA KORUMASI
❖ CD-R Diskleri
• Bazı CD-R diskler, disk kaydetme aygıtına (CD-Kaydedici veya PC) veya diskin durumuna bağlı olarak
oynatılamayabilir.
• 650MB/74 dakikalık CD-R diski kullanın.
Oynatılamayabilecekleri için 700MB/80 dakika üzerindeki CD-R diskleri kullanmayın.
• Bazı CD-RW (Yeniden yazdırılabilri) medya oynatılamayabilir.
• Yalnızca, uygun biçimde “kapatılmış” CD-R’ler tamamen oynatılabilir. Bu oturum kapatılır, ancak disk açık
bırakılırsa, diski tamamen oynatamayabilirsiniz.
● başlarken
1
TUR
DİSK TİPİ VE ÖZELLİKLERİ
❖ CD-R MP3 Diskleri
• Yalnızca, ISO 9660 veya Joliet biçimindeki MP3 dosyalarının bulunduğu CD-R diskleri oynatılabilir.
• MP3 dosya adları, uzunluk olarak en fazla 8 karakter olmalıdır ve boşluk veya özel karakterler (. / = +)
içermemelidir.
• 128Kbps’den daha yüksek bir sıkıştırma/genişletme veri hızı ile kaydedilmiş diskler kullanın.
• Yalnızca "mp3" ve "MP3" ile sonlanan dosyalar oynatılabilir.
• Yalnızca, ard arda yazılan çok oturumlu disk oynatılabilir. Çok Oturumlu diskte boş bir segment varsa, dis
boş segmente kadar oynatılabilir.
• Disk kapatılmamışsa, oynatmanın başlatılması daha uzun sürecektir ve kaydedilen dosyaların tümü
oynatılamayabilir.
• Değişken Bit Hızı (VBR) biçimi ile şifrelenmiş dosyalar için, yani hem düşük bit hızı hem de yüksek bit
hızında şifrelenmiş dosyalar (örneğin: 32Kbps ~ 320Kbps) için, oynatma sırasında ses atlayabilir.
• CD başına azami 500 parça oynatılabilir.
• CD başına azami 300 klasör oynatılabilir.
❖ CD-R JPEG Diskleri
• Yalnızca "jpg" ile sonlanan dosyalar oynatılabilir.
• Disk kapatılmamışsa, oynatmanın başlatılması daha uzun sürecektir ve kaydedilen dosyaların tümü
oynatılamayabilir.
• Yalnızca, ISO 9660 veya Joliet biçimindeki JPEG dosyalarının bulunduğu CD-R diskleri oynatılabilir.
• JPEG dosya adları, uzunluk olarak en fazla 8 karakter olmalıdır ve boşluk veya özel karakterler (. / = +)
içermemelidir.
• Yalnızca, ard arda yazılan çok oturumlu disk oynatılabilir. Çok Oturumlu diskte boş bir segment varsa, dis
boş segmente kadar oynatılabilir.
• Tek bir CD’de azami 9.999 görüntü saklanabilir.
• Bir Kodak/Fuji Resim CD’si oynatırken, yalnızca resim klasöründeki JPEG dosyaları oynatılabilir.
• Kodak/Fuji Resim CD'leri dışındaki resim disklerinin oynatılması daha uzun sürebilir veya bunlar hiç
oynatılamayamabilir.
❖ DVD±R/RW, CD-R/RW DivX Diskleri
• Uyumsuz biçimlerin yazılım güncelleştirmeleri desteklenmez.
(Örneğin: QPEL, GMC, 800 x 600 pikselin üzeeindeki çözünürlük, vb.)
• Yüksek bir çerçeve oranına sahip kesimler, DivX dosyası oynatılırken oynatılamayabilir.
• DivX®, DivX, Inc. tarafından yaratılmış bir dijital video formatıdır. Bu cihazı, DivX video oynatan resmi bir
DivX Onaylı ve DivX Ultra Onaylı cihazdır.
• B
irçok DVD disk, kopyalama koruması ile şifrelenmiştir. Bu nedenle, DVD oynatıcınızı bir VCR’ye değil, doğrudan
TV’nize yalnızca bağlamanız gerekir. Bir VCR’ye bağlama, kopyalamaa karşı korumalı DVD disklerinden gelen
bozulmuş resim ile sonuçlanabilir.
• Bu ürün, Macrovision Corporation ve diğer hak sahiplerinin mülkiyetinde olan belirli A.B.D. patentli yöntemler
ve diğer fikri mülkiyet hakları tarafından korunan bir telif hakkı koruması teknolojisi içermektedir.
Bu telif hakkı koruması teknolojisinin kullanımına Macrovision Corporation tarafından izin verilmelidir ve
Macrovision Corporation tarafından aksine izin verilmediği sürece yalnızca ev ya da diğer sınırlı gösterim
kullanımı için tasarlanmıştır.
Tersine mühendislik veya montajın sökülmesi yasaklanmıştır.
tanım
TUR
ARKA PANEL
ÖN PANEL
1
3 4
5
6
11
7
● tanım
10
2
FM ANT
FM ANT
MIC 1
MIC 2
FUNC.
POWER( ) (GÜÇ)
DÜĞMESİ
OPEN/CLOSE (AÇMA/
KAPAMA) DÜĞMESİ
DİSK TEPSİSİ
İŞLEV DÜĞMESİ
10
MIC 1, MIC 2
AŞAĞI DOĞRU KANAL
SEÇME VE SKIP ( )
(ATLAMA) DÜĞMESİ
11
USB KONNEKTÖRÜ
STOP ( ) (DURDUR)
DÜĞMESİ
PLAY/PAUSE ( ) (OYNAT/
DURAKLAT) DÜĞMESİ
YUKARI DOĞRU KANAL
SEÇME VE SKIP ( )
(ATLAMA) DÜĞMESİ
8
SES DÜZEYİ KONTROLÜ
EKRAN
KANAL HAFIZA GÖSTERGESİ
SİSTEM DURUMU GÖSTERGESİ
RADYO FREKANSI GÖSTERGESİ
10
9
10
9
10
TX KARTI BAĞLANTISI (KABLOSUZ)
TX kartı, ana ünite ile İsteğe bağlı kablosuz alıcı hoparlör
arasında iletişimi sağlar.
HDMI OUT JACK (İsteğe bağlı)
HDMI kablosunu kullanın, bu HDMI çıkış terminalini, en iyi
kalitede resim için TV’nizin HDMI giriş terminaline bağlayın.
Harici Dijital Optik Giriş Jakı
Bunu, dijital çıktı kabiliyeti olan harici cihazları bağlamak
için kullanın.
VIDEO OUTPUT (ÇIKIŞ) JAKI
TV’nin Video Giriş jakını (VIDEO IN) VIDEO OUT (VİDEO
ÇIKIŞ) jakına takın.
AUX IN JAKLARI
Bir harici aygıtın 2CH analog çıkışını (bir VCR gibi)
bağlayın
COMPONENT VIDEO OUTPUT
(BİLEŞEN VİDEO ÇIKIŞ) JAKLARI
Componeent video (bileşen video) girişleri olan bir TV'yi
bu jaklara takın.
FM 75Ω KOAKSİYEL JAK
FM Antenine bağlayın.
SOĞUTMA FANI
Güç açık olduğunda, fan daime döner. Ürünü monte
ederken fanın tüm yanlarında en az 4 inç (10 cm) açıklık
bırakın.
HOPARLÖR ÇIKIŞ KONNEKTÖRLERİ
Ön, orta, arka, derin bas hoparlörleri bağlayın.
KABLO KELEPÇESİ
Hoparlör kablolarını tutturun.
11
POWER (GÜÇ) düğmesi
2
DVD RECEIVER (DVD ALICI) düğmesi
UZAKTAN KUMANDA TURU
3
TV düğmesi
4
Sayı (0~9) düğmeleri
5
AUDIO (SES) düğmesi
6
STEP (ADIM) düğmesi
7
Kanal Seçme Önayar/CD
Atlamadüğmeleri
8
VOLUME (SES DÜZEYİ) düğmesi
9
MENU (MENÜ) düğmesi
10
Cursor/ENTER (İmleç/ENTER) düğmesi
11
INFO (BİLGİ) düğmesi
1
20
21
2
22
3
23
4
5
6
7
24
25
STEP
26
27
8
28
9
29
30
11
31
12
13
32
33
REPEAT
26
O
PEN/CLOSE (AÇMA/KAPAMA)
düğmesi
DVD
DVD düğmesi
DVD
TUNER düğmesi
AUX düğmesi
PORT düğmesi
SUBTITLE (ALTYAZI) düğmesi
PAUSE (DURAKLAT) düğmesi
PLAY (OYNAT) düğmesi
STOP (DURDUR) düğmesi
SEARCH (ARAMA) düğmeleri
27
MUTE (SESSİZ) düğmesi
28
TUNING/CH (KANAL SEÇME/KANAL)
düğmesi
29
REMAIN (KALAN) düğmesi
30
RETURN (GERİ DÖN) düğmesi
TUNER MEMORY (KANAL SEÇİCİ
BELLEĞİ), SD(Standart Tanım)/
HD(Yüksek Tanım) düğmesi
31
EXIT (ÇIKIŞ) düğmesi
13
32
CANCEL (İPTAL) düğmesi
14
ZOOM (ZUM) düğmesi
33
SOUND EDIT (SES DÜZENLE) düğmesi
15
ECHO,SLEEP (UYKU) düğmesi
34
REPEAT (TEKRARLA) düğmesi
16
LOGO düğmesi
35
düğmesi CD RIPPING
17
MIC SES DÜZEYİNİ AZALTMA düğmesi
DSP/EQ düğmesi
18
SLOW (YAVAŞ), MO/ST düğmesi
36
37
38
39
MIC VOLUME INCREASE düğmesi
(PL II EFEKTİ) düğmesi
20
düğmesi SOURCE
P.BASS (P.BAS) düğmesi
DIMMER (IŞIK AZALTICI) düğmesi
Uzaktan Kumanda Pillerini takın
34
35
36
37
38
39
1. Pil kapağını ok
yönünde çıkarın.
M
2. K
utup başlarına (+ ve -) dikkat
ederek, 1.5V AAA iki pil takın.
3. Pil kapağını tekrar
yerine takınız.
Sızıntı veya pillerin çatlamasından kaçınmak için bu önlemlere uyun:
`
`
`
`
12
DVD
22
23
24
25
(PL II MODU) düğmesi
19
10
14
15
16
17
18
19
12
21
● uzaktan kumanda
1
TUR
uzaktan kumanda
Kutup başları uyacak şekilde uzakta kumandanın pillerini yerleştirin: (+), (+)’ya ve (–), (–)’ye.
Doğru pil tipi seçin. Benzer görünen pillerin voltajı farklı olabilir.
Pilleri daima aynı anda değiştirin.
Pilleri ısı veya aleve maruz bırakmayın.
13
No.
No.
Marka
UZAKTAN KUMANDANIN AYARLANMASI
1
Admiral (M.Wards)
56, 57, 58
44
MTC
18
2
A Mark
01, 15
45
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
TV’nizin belirli işlevlerini bu uzaktan kumanda ile kontrol edebilirsiniz.
3
Anam
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11,
46
Nikei
03
12, 13, 14
47
Onking
03
Marka
Kod
AOC
01, 18, 40, 48
48
Onwa
03
5
Bell & Howell (M.Wards)
57, 58, 81
49
Panasonic
06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
6
Brocsonic
59, 60
50
Penney
18
7
Candle
18
51
Philco
03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
8
Cetronic
03
52
Philips
15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
9
Citizen
03, 18, 25
53
Pioneer
63, 66, 80, 91
10
Cinema
97
54
Portland
15, 18, 59
11
Classic
03
55
Proton
40
12
Concerto
18
56
Quasar
06, 66, 67
13
Contec
46
57
Radio Shack
17, 48, 56, 60, 61, 75
14
Coronado
15
58
RCA/Proscan
18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
15
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
59
Realistic
03, 19
16
Croslex
62
60
Sampo
40
17
Crown
03
61
Samsung
00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49,
18
Curtis Mates
59, 61, 63
19
CXC
03
62
Sanyo
19, 61, 65
20
Daewoo
02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
63
Scott
03, 40, 60, 61
25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90
64
Sears
15, 18, 19
21
Daytron
40
65
Sharp
15, 57, 64
22
Dynasty
03
66
Signature 2000 (M.Wards)
57, 58
23
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85
67
Sony
50, 51, 52, 53, 55
24
Fisher
19, 65
68
Soundesign
03, 40
25
Funai
03
69
Spectricon
01
26
Futuretech
03
70
SSS
18
27
General Electric (GE)
06, 40, 56, 59, 66, 67, 68
71
Sylvania
18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
28
Hall Mark
40
72
Symphonic
61, 95, 96
29
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
73
Tatung
06
Uzaktan Kumandanın Çalışma Aralığı
30
Inkel
45
74
Techwood
18
Uzaktan kumanda, düz bir çizgide olmak üzere yakla�ık 7 metre kadar uzaklıktan kullanılabilir.
Aynı zamanda, uzaktan kumanda sensöründen 30°’ye kadar yatay açıda çalıştırılabilir.
31
JC Penny
56, 59, 67, 86
75
Teknika
03, 15, 18, 25
32
JVC
70
76
TMK
18, 40
33
KTV
59, 61, 87, 88
77
Toshiba
19, 57, 63, 71
1. Uzaktan kumandayı TV moduna ayarlamak için TV
düğmesine basın.
2. TV’yi açmak için POWER (GÜÇ) düğmesine basın.
3. POWER (GÜÇ) düğmesine basılı tutarken, TV
markanızla ilişkili kodu girin.
• Tabloda TV’niz için birden fazla kod varsa, hangi
kodun çalıştığını belirlemek için bir anda birini girin.
Örnek: Bir Samsung TV için
POWER (GÜÇ) düğmesine basılı tutarken, 00, 15, 16,
17 veya 40 girmek için sayı düğmelerini kullanın.
STEP
STEP
4. TV kapanırsa, ayar tamamdır.
• TV POWER (TV GÜCÜ), VOLUME (SES DÜZEYİ), CHANNEL (KANAL) ve Sayı düğmelerini
(0~9) kullanın.
M
` Uzaktan kumanda, aynı TV markalarında çalışmayabilir. Aynı zamanda, TV’nizin
markasına bağlı olarak bazı işlemler mümkün olmayabilir.
` Uzaktan kumandayı TV’nizin markasının kodu ile ayarlamazsanız, uzaktan kumanda
varsayılan olarak bir Samsung TV üzerinde çalışacaktır.
MIC 1
MIC 2
FUNC.
●UZAKTAN KUMANDA
4
Bir TV’yi uzaktan kumanda ile çalıştırırken
14
Kod
TUR
TV Markası Kodu Listesi
59, 60, 98
34
KEC
03, 15, 40
78
Vidtech
18
35
KMC
15
79
Videch
59, 60, 69
36
LG (Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
80
Wards
15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
37
38
Luxman
18
81
Yamaha
18
LXI (Sears)
19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71
82
York
40
39
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89
83
Yupiteru
03
40
Marantz
40, 54
84
Zenith
58, 79
41
Matsui
54
85
Zonda
01
42
MGA
18, 40
86
Dongyang
03, 54
43
Mitsubishi/MGA
18, 40, 59, 60, 75
15
Bu bölüm, Dijital Ev Sinemasını diğer harici bileşenlere bağlamanın çeşitli yöntemlerini içerir.
Ürünü taşımadan veya monte etmeden önce, gücü kapattığınızdan ve güç kablosunu söktüğünüzden
emin olun.
Hoparlör Bileşenleri
TUR
Bağlantılar
HT-Z220
(L)
(R)
(L)
(R)
HOPARLÖRLERİN BAĞLANMASI
ÖN
DERIN BAS HOPARLÖR
ORTA
ARKA
●BAĞLANTILAR
HT-TZ222
VİDA (Küçük): 10 Adet
(L) (R)
ORTA
(L)
ÖN
VİDA (Büyük): 2 Adet
(R)
ARKA
ALTLIK
HOPARLÖR
KABLOSU
DERIN BAS
HOPARLÖR
ALTLIK TABANI
HT-TZ225
Bunu, bir altlık veya oda rafı üzerine veya bir TV altlığı altına koyun.
Dinleme Konumunun Seçilmesi
VİDA (Küçük): 20 Adet VİDA (Büyük): 4 Adet
ORTA
DVD Oynatıcının konumu
(L) (R)
(L) (R)
ÖN
ARKA
Dinleme konumu, TV’den TV ekran boyutunun 2,5 ila 3 katı mesafede konumlandırılmalıdır.
Örnek: 32" TV’ler 2~2,4m (6~8fit) için
55" TV’ler 3,5~4m (11~13fit) için
Ön Hoparlörler ei
Bu hoparlörleri, iç kısmı size bakacak şekilde (yaklaşık 45°) dinleme konumunun önüne yerleştirin.
Hoparlörleri, küçük hoparlörler kulağınızla aynı yükseklikte olacak şekilde yerleştirin.
Ön hoparlörlerin ön yüzünü, orta hoparlörün ön yüzü ile hizalayın ve bunları hafifçe orta hoparlörün hafifçe
önüne yerleştirin.
Orta Hoparlör
hj
Bu hoparlörleri, dinleme konumunuzun arkasına yerleştirin. Yeterince yer yoksa, bunlar birbirlerine
bakacak şekilde yerleştirin. Bunları, hafifçe aşağıya bakacak şekilde kulaklarınızın yaklaşık 60 ila 90cm
(2 ila 3 fit) yukarısına yerleştirin.
DERIN BAS
HOPARLÖR
ALTLIK TABANI
Hoparlörü Altlık Üzerine Nasıl Monte Edilir
HT-TZ222 - Ön Hoparlörler
HT-TZ225 - Ön/Arka Hoparlörler
Ön ve orta hoparlörlerden farklı olarak, arka hoparlörler ana ses efektlerini ele almak için kullanılır ve
* ses
bunlardan aynı anda gelmeyecektir.
1. ALTLIĞI baş aşağı çevirin ve bunu
ALTLIK TABANINA takın.
Derin bas hoparlör
2. Bir tornavida kullanarak beş küçük VİDAYI
oklarla işaretlenmiş beş deliğe şekilde
gösterildiği gibi takın.
Derin bas hoparlörün konumu o kadar önemli değildir. Bunu istediğiniz yere yerleştirin.
3. Üst HOPARLÖRÜ monte edilen STANDA takın.
4. Bir tornavida kullanarak hoparlörün arka
kısmındaki ok işaretli deliğe bir başka
büyük VİDA takın.
1
HOPARLÖR
KABLOSU
Ön/Arka Konsol Altlığı
f
Orta hoparlörü, ön hoparlörler ile aynı yüksekliğe monte etmek en iyisidir. Aynı zamanda, bunu doğrudan TV üzerine
veya altına monte edebilirsiniz.
Arka Hoparlörler
ALTLIK
1
altlik tabani
altlik
4
Hoparlör
altlik
1
TUR
Bağlantılar
Ön, Merkez, Arka ve Subwoofer Hoparlörlerini Bağlama
Ön, Arka, Orta ve Derin Bas hoparlörleri bağlayın.
1. Hoparlörün arkasındaki terminal sekmesine basın.
HT-TZ225
2. Siyah teli, siyah terminale (–) ve kırmızı teli kırmızı (+)
terminaletakın ve daha sonra sekmeyi serbest bırakın.
HT-Z220
Siyah Kırmızı
Ön Hoparlör (R) (sağ)
Orta Hoparlör
●BAĞLANTILAR
3. Hoparlör kablosunun diğer ucunu Ev Sineması sisteminin
ve Kablosuz Alıcı Modülünün arkasındaki bağlantı
jaklarına takın.
• Bağlantı fişlerinin renklerinin bağlantı jaklarıyla eşleştiğinden emin olun.
Ön Hoparlör (L) (sol)
Orta Hoparlör
Ön Hoparlör (R) (sağ)
ipod
AUX IN 2
Ön Hoparlör (L) (sol)
ipod
Arka Hoparlör (R) (sağ)
Arka Hoparlör (L) (sol)
Arka Hoparlör (R) (sağ)
AUX IN 2
Arka Hoparlör (L) (sol)
Derin bas hoparlör
Derin bas hoparlör
HT-TZ222
` Çocukların hoparlörlerle veya hoparlörlerin yanında oynamalarına izin vermeyin.
Hoparlör düşerse, canları yanabilir.
Ön Hoparlör (R) (sağ)
Orta Hoparlör
Ön Hoparlör (L) (sol)
` Hoparlör kablolarını hoparlörlere bağlarken, kutup başlarının (+/ –) doğru olduğundan
emin olun.
` Çocukların ellerini veya farklı maddeleri derin bas hoparlörün deliğine sokmalarını
önlemek için, derin bas hoparlörünü çocukların erişemeyeceği yerlerde tutun.
` Derin bas hoparlörü, delik üzerinden duvara asmayın.
M`
ipod
Arka Hoparlör (R) (sağ)
Hoparlörü TV setinizin yanına yerleştirirseniz, ekran rengi, hoparlör tarafından üretilen
manyetik alandan dolayı bozulabilir. Bu oluşursa, hoparlörü TV setinizden uzağa
yerleştirin.
Arka Hoparlör (L) (sol)
Derin bas hoparlör
1
1
Bağlantılar
2. DVD Oynatıcı kapalı iken, TX kartını, ana ünitenin arkasındaki
TX Kartı Bağlantısına (KABLOSUZ) takın.
• TX kartını, yan yatmış yan sola bakacak şekilde tutun ve
kartı porta takın.
• TX kartı, ana ünite ile kablosuz alıcı arasında iletişimi sağlar.
KABLOSUZ ALIM HOPARLÖRÜNÜN BAĞLANMASI
TUR
n, orta ve Derin bas hoparlörleri, sayfa 18~19’ye bakarak
1. Ö
DVD Oynatıcısına takın.
Kablosuz Alıcı Modülü (SWA-4000/4100)
3. Sol ve sağ hoparlörleri, kablosuz alım modülüne takın.
Orta Hoparlör
Yan yatmış yan yüz
sola doğru
TX kartı
● Bağlantılar
4. Kablosuz alım modülünün güç kablosunu duvardaki prize
takın ve güç düğmesini AÇIN.
Ön Hoparlör (L) (sol)
Ön Hoparlör (R) (sağ)
M`
ipod
Kablosuz alıcı modülünü, dinleme konumunun arkasına yerleştirin. Kablosuz alım
modülü ana üniteye çok yakınsa, parazit nedeniyle bazı ses kesintileri duyulabilir.
` Sistemin yanında, aynı frekansı (5,8GHz) kullanan bir mikrodalga fırın, kablosuz LAN
Kartı, Bluetooth cihazı veya başka bir aygıt kullanırsanız, parazit nedeniyle bazı ses
kesintileri duyulabilir.
` Ana üniteden kablosuz alım modülüne kadar olan iletim mesafesi yaklaşık 33 fit
(10m)’dir, fakat çalıştırma ortamınıza bağlı olarak değişebilir. Ana ünite ile kablosuz alım
modülü arasında bir çelik-beton duvar veya metalik duvar varsa, sistem tam anlamıyla
çalışmayabilir, çünkü radyo dalgaları metalin içinden geçemez.
Derin bas hoparlör
HT-Z220/TZ222
` Ana ünite kablosuz bağlantı kurmuyorsa, sistem ana ünite ile kablosuz alıcı modülü
arasında ID Ayarı yapılmasını gerektirir. Ana ünite kapalıyken uzaktan kumandanın
"0""1""3""5" sayı düğmelerine basın, böylece ana ünite açılır. Kablosuz alıcı
modülü açıkken, kablosuz alıcı modülünün arka kısmındaki "ID SET" düğmesini 5
saniye basılı tutun.
HT-TZ225
Arka Hoparlör (L) (sol)
Arka Hoparlör (R) (sağ)
` Birlikte verilen TX kartının dışında başka bir kart takmayın.
Farklı bir TX kartı kullanılırsa, ürün hasar görebilir veya kart kolaylıkla çıkarılamayabilir.
` TX kartını baş aşağı veya tersi yönde takmayın.
kartını, DVD Oynatıcı kapatıldığında takın Oynatıcı açıkken kart takmak bir soruna
` TX
yol açabilir.
Arka Hoparlör (L) (sol)
KABLOSUZ ALIM MODÜLÜ
M`
20
` TX Kartı takılırsa ve kablosuz alım modülü ayarı tamamlandığında, ana ünitedeki Arka
Hoparlör konnektörlerinden ses çıkışı olmaz.
Arka Hoparlör (R) (sağ)
KABLOSUZ ALIM MODÜLÜ
HT-Z220/TZ222/TZ225 modellerinin arka hoparlörleri, ürünü ayrı olarak satın aldıysanız Kablosuz
alıcı modülüne de (SWA-4000/4100) bağlanabilir.
` Kablosuz alım anteni, kablosuz alıcı modülüne takılır. Üniteyi, su ve nemden uzak tutun.
` En iyi dinleme performansı için, kablosuz alım modülü yerinin etrafındaki alanda
herhangi bir engel olmadığından emin olun.
` Kablosuz arka hoparlörlerden hiç ses gelmezse, modu DVD 5.1 kanalı veya Dolby
ProLogic II’ye geçirin.
` 2-CH modunda, kablosuz arka hoparlörlerden hiç ses duyulmayacaktır.
21
Bağlantılar
Oynatıcının video çıkışı, güç açık olduğunda bir HDMI kablosunu bağlarken otomatik olarak HDMI
moduna geçecektir.
VİDEO ÇIKIŞININ TV’NİZE BAĞLANMASI
Bir TV’ye takmanın dört yönteminden birini seçin.
YÖNTEM3
(tedarik edilen)
YÖNTEM2
(İsteğe bağlı)
YÖNTEM 1: HDMI (En İyi)
HMDI kablosunu, DVD Oynatıcının arkasındaki HDMI OUT jakından TV’nizdeki HDMI IN jakına
takın. HDMI, filmleri HDTV'nizde High Definition kalitesinde izlemenizi sağlar.
YÖNTEM 2: Component Video (Daha İyi)
Televizyonunuzda Ek Cihaz Video girişleri varsa, ana ünitenin arka panelindeki Ek Cihaz Video Çıkış
(Pr, Pb ve Y) Konektörlerine takılı bir Ek Cihaz Video kablosunu (ürünle birlikte verilmez) TV'nizin Ek
Cihaz Video Giriş Konektörlerine bağlayın.
• HDMI (Yüksek Tanım Multimedya Arabirimi)
HDMI, video ve ses verilerinin yalnızca bir konnektör ile dijital iletimini sağlayan bir arabirimdir.
HDMI’yi kullanırken, DVD Ev Sineması dijital video ve ses sinyali iletir ve bir HDMI giriş jakına sahip olan
TV üzerinde canlı bir resim görüntüler.
• HDMI bağlantısının tanımı
HDMI konnektör – Video ve dijital ses verilerini destekler.
- HDMI, TV’ye yalnızca saf bir dijital sinyal gönderir.
- TV’niz HDCP (Yüksek bant genişliği Dijital İçerik Koruması)’nı desteklemezse, ekranda rasgele
gürültü görünür.
• Samsung neden HDMI kullanır?
Analog TV’ler, analog bir video/ses sinyali gerektirir. Buna rağmen, bir DVD oynatırken, bir TV’ye
iletilen veriler dijitaldir. Bu nedenle, ya dijitalden analoga dönüştürücü (DVD Ev Sinemasında) ya da
analogdan dijitale dönüştürücü (TV'de) gereklidir. Bu dönüştürme sırasında, gürültü ve sinyal kaybı
nedeniyle resim kalitesi bozulur. HDMI teknolojisi üstündür, çünkü bu D/A dönüştürmesi
gerektirmez ve oynatıcıdan TV’nize saf bir dijital sinyaldir.
• HDCP nedir?
HDCP (Yüksek bant genişliğinde Dijital İçerik Koruması), kopyalanmakta olan HDMI aracılığıyla
çıkışa verilen DVD içeriğini korumak için bir sistemdir. Bir video kaynağı (PC, DVD, vb.) ve ekran
aygıtı (TV, projektör, vb.) aradınfa güvenli bir dijital link sağlar. Yetkilendirilmemiş kopyaların
yapılmasını önlemek için içerik kaynak aygıtında şifrelenir.
• Anynet+ nedir?
Anynet+, Anynet+ özelliğine sahip olan Samsung TV yoluyla, bu ünitenin ilişkilendirilmiş işlemini
sunan bir rahatlık işlevidir.
- Samsung TV’niz bir
logosuna sahipse, bu durumda Anynet+ işlevini destekler.
- Oynatıcıyı açar ve bir disk takarsanız, oynatıcı diski oynatmaya başlayacaktır ve TV otomatik
olarak açacaktır ve HDMI moduna geçecektir.
- Oynatıcıyı açarsanız ve disk daha önceden takılmışken Play (Oynat) düğmesine basarsanız, TV
derhal açılacak ve HDMI moduna geçecektir.
HDMI İŞLEVİ
Çözünürlük Seçimi
STEP
YÖNTEM 3: Composite Video (İyi)
Tedarik edilen Video kablosunu, DVD Oynatıcının arkasındaki VIDEO OUT jakından TV’nizdeki
VIDEO IN jakına takın.
 Bu ürün, component (bileşen) çıkışı için Interlace tarama modunda (576i, 480i) çalışır.
Stop (Durdur) modunda, uzaktan kumanda üzerindeki SD/HD
(Standart Tanım/Yüksek Tanım) düğmesine basın ve basılı
tutun.
• HDMI çıkışı için mevcut çözünürlükler 576p(480p),
720p,1080i/1080p’dir.
• SD(Standart Tanım) çözünürlüğü 576p(480p) ve HD
(Yüksek Tanım) çözünürlüğü 720p, 1080i/1080p’dir.
 Bir Samsung TV ürününü DVD Oynatıcıya bağlamak için HDMI kablosu kullanırsanız, Ev
Sinemasını TV’nin uzaktan kumandasından çalıştırabilirsiniz. Bu özellik yalnızca Anynet+(HDMICEC) desteğine sahip SAMSUNG TV’ler ile kullanılabilir.
M
M
HDMI çıkışı için mevcut çözünürlükler 480p, 576p, 720p,1080i/1080p’dir.
 Televizyonunuzda
desteklemektedir.
22
Bu işlev, kullanıcının, HDMI çıkışı için ekran çözünürlüğünü
seçmenize imkan verir.
logosu varsa, televizyonunuz Anynet+ işlevini
TV yapılandırılan çözünürlüğü desteklemezse,
resmi doğru biçimde göremeyecek olabilirsiniz.
 Bir HDMI kablosu takıldığında, composite (kompozit)
ve component (bileşen) video sinyalleri çıkış değildir.
 TV’nin Video Giriş kaynağının nasıl seçileceği
hakkında daha fazla bilgi için TV'nizin kullanıcı
kılavuzuna bakın.
HDMI (Yüksek Tanım Multimedya
Arabirimi) neden kullanılır?
Bu aygıt, analoga dönüştürme
işlemi olmaksızın, bir DVD video
sinyalini dijital olarak iletir. Bir HDMI
bağlantısı kullanırken daha net
dijital resimler alacaksınız.
23
● BAĞLANTILAR
FM ANT
YÖNTEM1
(tedarik edilen)
TUR
HDMI Otomatik Algılama İşlevi
Bağlantılar
HDMI İŞLEVİ
AUX : Arka Panel
Anynet+ (HDMI-CEC)’nin Kullanılması
TUR
HARİCİ BİLEŞENLERDEN SES BAĞLANMASI
OPTİK: Arka Panel
THEATER
View TV
Anynet+ ile
Samsung TV’nizin uzaktan kumandası
üzerindeki Play (Oynat) düğmesine
basarak bu üniteyi çalıştırabilir, TV’nizi
açabilir veya bir film izleyebilirsiniz.
THEATER Menu
● Bağlantılar
Anynet+, Samsung TV’nizin uzaktan kumandası ile diğer
Samsung Aygıtlarını kontrol etmenize imkan veren bir işlevdir.
Anynet +, bu Ev Sineması bir HDMI Kablosu kullanarak bir
SAMSUNG TV’ye bağlayarak kullanılabilir. Bu, yalnızca
Anynet+’i destekleyen SAMSUNG TV’ler ile kullanılabilir.
FM ANT
1. Ev Sinemasının ana ünitesini bir HDMI kablosu ile bir
Samsung TV’ye bağlayın. (Bkz. sayfa 22)
2. TV'nizde Anynet+ işlevini ayarlayın.
(Daha fazla bilgi için TV talimat kılavuzuna bakın.)
• TV uzaktan kumandası kullanarak Ev Sinemasını
çalıştırabilirsiniz. (Kullanılabilir TV düğmeleri: ,
, ve , üğmeleri, ~
düğmesi)
İsteğe Bağlı
Kablo (tedarik
edilmemiştir)
Off
On
Connected to Player
Setup
,
,
,
MOVE
MOVE
ENTER
ENTER
EXIT
EXIT
Move
Enter
Ses Kablosu (tedarik edilmemiştir)
Harici analog bileşeni, yalnızca bir
Audio Out (Ses Çıkışı) öğesine
sahipse, ya sol ya da sağı takın.
Exit
TV’yi seçerseniz
TV’nizin uzaktan kumandası üzerindeki Anynet+ düğmesine basarak
Anynet+(HDMI-CEC)’yi On (Açık) olarak ayarlayın.
• Alıcı : Açık (On): Ev Sineması sisteminden ses dinleyebilirsiniz.
• Alıcı : Off (Kapalı) : Sesi TV’den dinleyebilirsiniz.
THEATER
View TV
THEATER (SİNEMA) öğesini seçerseniz
MOVE
ENTER
EXIT
Aşağıdaki her bir öğe seçeneğini bağlamak ve ayarlamak için THEATER
(SİNEMA) öğesini seçin.
• View TV (TV Görüntüle): Anynet+(HDMI CEC), açık olarak
ayarlanmışsa ve View TV (TV’yi Görüntüle) öğesini seçerseniz, ev sineması otomatik
olarak dijital moda geçecektir.
• Theater (Sinema) Menüsü: Ev sineması menüsüne erişebilir ve bunu kontrol edebilirsiniz.
• Theater (Sinema) İşlemi: Ev Sineması disk oynatma bilgileri görüntülenecektir.
Başlık, konu ve altyazı değişikliği gibi Ev Sinemasının Disk işlemini kontrol edebilirsiniz.
• Alıcı : Açık (On): Ev Sineması sisteminden ses dinleyebilirsiniz.
• Alıcı : Off (Kapalı) : Sesi TV’den dinleyebilirsiniz.
M`
Harici Dijital Bileşen
Harici
Analog Bileşen
THEATER Menu
AUX : Bir Harici Analog Bileşenin Bağlanması
Bir VCR gibi analog sinyal bileşenleri.
Off
1.
Setup
Move
Enter
Exit
2.
'View TV' (TV'yi Görüntüle) öğesini seçmeniz durumunda, Digital In yoluyla TV sesini
dinlemek isterseniz, TV ve Ev Sineması arasına optik kablo bağlamanız gerekir.
BD Wise (Yalnızca Samsung ürünlerinde)
Samsung ev sineması sistemi BD Wise özelliğini destekleyen bir Samsung TV'ye bağlıysa, bir
HDMI kablosuyla BD Wise menüsünü kullanabilirsiniz.
• BD Wise nedir?
BD Wise, BD Wise uyumlu birbirine bağlı Samsung ürünlerini otomatik
olarak en iyi ayarlara getirir. Bu özellik, yalnızca BD Wise uyumlu Samsung
ürünleri birbirine HDMI kablosu kullanılarak bağlandığında etkinleşir.
• BD Wise özelliğini kullanmak için
1. Bir HDMI kablosu kullanarak Samsung ev sineması sistemini BD
RETURN
EXIT
MOVE
ENTER
Wise uyumlu bir Samsung TV'ye bağlayın.
2. Sırasıyla Samsung ev sineması sisteminin ve Samsung TV'nin
BD Wise menüsünü On (Açık) olarak ayarlayın.
- Bu işlemle, görüntü kalitesi oynatmak istediğiniz içeriğe göre (diskteki, DVD'deki, vb.) en iyi hale getirilir.
- Ayrıca, ev sineması sistemi ve BD Wise uyumlu Samsung TV'niz arasındaki görüntü kalitesi
en iyi hale getirilir.
LANGUAGE
BD WISE
: ON
HDMI VIDEO OUT:
RGB
TV DISPLAY
:
WIDE/HDTV
PARENTAL
:
OFF
PASSWORD
:
CHANGE
v Sineması üzerindeki AUX IN (Ses)’i harici analog bileşenin Audio Out (Ses Çıkışı)
E
öğesine takın.
•Konnektör renklerini eşlediğinizden emin olun.
On
Connected to Player
AUX girişini seçmek için uzaktan kumanda üzerindeki AUX düğmesine basın.
ynı zamanda, ana ünite üzerindeki FUNCTION (İŞLEV) düğmesini de kullanabilirsiniz.
• A
Mod aşağıdaki şekilde değişir:
DVD/CD ➞ D.IN ➞ AUX ➞ USB ➞ FM.
M`
VCR’nizin
Video Çıkış jakını TV’ye takabilir ve VCR’nin Audio Output (Ses Çıkışı)
jaklarını bu ürüne takabilirsiniz.
OPTİK: Bir Harici Dijital Bileşenin Bağlanması
Bir Kablo Kutusu/Uydu alıcı (Kurulu– Konsol) gibi dijital sinyal bileşenleri).
1.
2.
v Sineması üzerindeki Digital Input (Dijital Giriş) 2 (OPTİK)’i harici dijital bileşenin Digital
E
Output (Dijital Çıkış) öğesine takın.
DIGITAL IN girişini seçmek için uzaktan kumanda üzerindeki AUX düğmesine basın.
ynı zamanda, ana ünite üzerindeki FUNCTION (İŞLEV) düğmesini de kullanabilirsiniz.
• A
Mod aşağıdaki şekilde değişir:
DVD/CD ➞ D.IN ➞ AUX ➞ USB ➞ FM.
M`
24
BD Wise modunda çözünürlüğü değiştirmek isterseniz, önce BD modunu Off (Kapalı) olarak
ayarlamanız gerekir.
` BD Wise modunu Off (Kapalı) olarak ayarlarsanız, bağlı olan TV’nin çözünürlüğü otomatik
olarak maksimum çözünürlüğüne ayarlanır.
` Oynatıcı, BD Wise özelliğini desteklemeyen bir cihaza bağlanırsa BD Wise özelliği devre dışı
bırakılır.
25
FM ANT
Ev sineması sisteminizi kullanmadan önce
FM ANTENİNİN BAĞLANMASI
TUR
Bağlantılar
DVD Ev Sinemasının uzaktan kumandası, Samsung TV’leri kontrole etmek için kullanılabilir.
1. Ana ünitenin güç kablosunu AC güç kaynağına takın.
1. Tedarik edilen FM antenini FM 75Ω KOAKSİYEL Jakına takın.
MIC 1
MIC 2
●EV SINEMASI SISTEMINIZI KULLANMADAN ÖNCE
2. Alımın iyi olduğu bir yer bulana kadar anteni yavaşça etrafta hareket ettirin, daha sonra bunu
duvara veya sağlam bir yüzeye sabitleyin.
FUNC.
FM ANT
2. DVD Ev Sinemasını çalıştırmak için DVD RECEIVER (DVD
ALICI) düğmesine basın.
FM ANT
FM Anteni
(tedarik edilmiştir)
3. DVD/CD oynatmayı etkinleştirmek için ana ünite üzerindeki
FUNCTION (İşLEV) düğmesine veya uzaktan kumanda
üzerindeki DVD düğmesine basın.
4. Uzaktan kumandayı TV moduna ayarlamak için TV düğmesine basın.
M`
5. Bu uzaktan kumanda ile Samsung TV’nizi açmak için POWER
(GÜÇ) düğmesine basın.
Bu, AM yayınlarını almaz.
VIDEO
6. TV’nizde VIDEO modunu seçmek için SOURCE düğmesine
basın.
Soğutma Fanı
Soğutma fanı, aşırı ısınmayı önlemek için üniteye soğuk hava sağlar.
Lütfen, güvenliğiniz için aşağıdaki ikazlara uyun.
• Ünitenin iyi biçimde havalandırıldığından emin olun. Ünitenin havalandırması kötüyse, ünite içindeki sıcaklık
artabilir ve ona hasar verebilir.
• Soğutma fanı veya havalandırma deliklerini engellemeyin. (Soğutma fanı veya havalandırma delikleri bir
gazette veya bez ile örtülmüşse, ünitenin içindeki ısı artabilir ve yangınla sonuçlanabilir.)
FM ANT
Biçiminin Seçilmesi
Ünite kapalıyken, uzaktan kumandanın 7 numaralı tuşunu 5 saniyeden daha uzun süre basılı
tutun.
• Varsayılan olarak video biçimi "PAL" değerine ayarlanmıştır.
• "NTSC" ya da "PAL" ekranda görüntülenir. Bu sırada, "NTSC" ve
"PAL" arasından bir seçim yapmak için 7 numaralı tuşa kısa bir
süreliğine basın.
• Her ülkenin video biçimi standardı farklıdır.
• Normal kayıttan oynatma için diskin video biçimi, TV’nizin video
biçimiyle aynı olmalıdır.
TUR
oynatma
DISC PLAYBACK (DİSK OYNATMA)
MP3/WMA-CD OYNATMA
B
MP3/WMA biçiminde şifrelenen veri CD’leri (CD-R, CD-RW) oynatılabilir.
düğmesine(
)basın.
FUNC.
STANDBY
2. Bir disk yerleştirin.
• Disk etiketi yukarı bakacak şekilde diski nazikçe tepsiye
yerleştirin.
3. OPEN/CLOSE (AÇ/KAPAT) ( ) düğmesine tekrar
basarak bölmeyi kapatın.
• Oynatma otomatik olarak başlar.
1. MP3/WMA diskini, disk tepsisine yerleştirin.
• MP3/WMA menü ekranı görünecektir ve
oynatma başlatılacaktır.
• Menünün görünümü, MP3/WMA diske
bağlıdır.
• WMA-DRM dosyaları oynatılamaz.
STEP
2. Stop (Durdur) modunda, albümü seçmek için
İmleç ,,, düğmelerini kullanın ve daha
sonra ENTER düğmesine basın.
• Parçayı seçmek için İmleç , düğmesini
kullanın.
3. Stop (Durdur) modunda bir başka albüm seçmek için, İmleç
,,,
düğmelerini kullanın ve daha sonra ENTER düğmesine
basın.
4. Oynatmayı durdurmak için STOP (
) (Durdur) düğmesine
Oynatmayı durdurmak için, oynatma sırasında STOP (DURDUR) ( )düğmesine
basın.
• Bir kez basıldığında, PRESS PLAY (OYNAT'A BAS) görüntülenir ve durdurma konumu bellekte
saklanır. PLAY (OYNAT) ( ) düğmesi veya ENTER düğmesine basılırsa, oynatma durdurma
konumundan yeniden başlatılır. (Bu işlev yalnızca DVD'ler ile çalışır.)
• İkiz kez basılırsa, STOP (DURDUR) öğesi görüntülenir ve PLAY (OYNAT) ( ) düğmesine
basılırsa, oynatma başlangıçtan başlatılır.
Oynatmayı geçici olarak duraklatmak için, oynatma sırasında PAUSE (DURAKLAT) ( )düğmesine basın.
• Oynatmayı yeniden başlatmak için, PLAY (OYNAT) ( ) düğmesine basın.
M`
Diskin içeriğine bağlı olarak ilk ekran farklı görünebilir.
` Korsan diskler bu oynatıcıda çalışmayacaktır, çünkü bu CSS (İçerik Karıştırma Sistemi: bir kopyalama
koruma sistemi) tavsiyelerini ihlal eder.
basın.
M`
Kayıt moduna bağlı olarak, bazı MP3/WMA-CD’leri oynatılamayabilir.
` Bir MP3-CD’sinin içindekiler, disk kaydedilen MP3/WMA parça biçimine bağlı olarak
değişir.
Ekranda bir dosya simgesini oynatmak için,
• Stop (Durdur) modunda iken İmleç,,, düğmesine basın ve menünün üst kısmından
istediğiniz bir simgeyi seçin.
Müzik Dosyası Simgesi : Yalnızca müzik dosyalarını oynatmak
için
Simgesini seçin.
Görüntü Dosyası Simgesi : Yalnızca görüntü dosyalarını
oynatmak için,
Simgesini seçin.
Video Dosyası Simgesi : Yalnızca video dosyalarını oynatmak
için,
Simgesini seçin.
Tümü Dosya Simgesi : Tüm dosyaları oynatmak için
Simgesini seçin.
●OYNATMA
A
1. Disk tepsisini açmak için OPEN/CLOSE (AÇ/KAPAT)
TUR
oynatma
JPEG DOSYASI OYNATMA
DIVX OYNATMA
Bir dijital fotoğraf makinesi veya kamera ile yakalanan görüntüler veya bir PC üzerindeki JPEG dosyalar bir CD’de
saklanabilir ve daha sonradan bu Ev Sineması sistemi ile oynatılabilir.
Bu sayfadaki işlevler, DivX disk oynatmaya uygulanır.
JPED diskini, disk tepsisine yerleştirin.
• Oynatma otomatik olarak başlar.
Her görüntü 5 saniye için görüntülenir ve ardından sonraki görüntü gösterilir.
Oynatma sırasında, [,] düğmesine basın.
• Diskte 2’den fazla dosya varsa, ] düğmesine
bastığınızda sonraki dosyaya gider.
• Diskte 2’den fazla dosya varsa, [ düğmesine
bastığınızda önceki dosyaya gider.
STEP
●OYNATMA
G
Slide (Slayt) Modu
D
Skip Forward/Back (İleri/Geri Atla)
STEP
Sonraki slayta atlamak için [,] düğmesine basın.
D
İleri/Geri Arama
• Düğmeye her basıldığında, slayt geri veya ileri hareket eder.
G
Rotate/Flip (Döndür/Tersyüz Et) İşlevi
Oynatma sırasında İmleç ,,, düğmesine basın.
Oynatma sırasında (,) düğmesine basın.
Diski daha yüksek bir hızda oynatmak için, oynatma sırasında ( veya ) düğmesine basın.
• Düğmelere her bastığınızda, oynatma hızı aşağıdaki şekilde artacaktır:
2x ➞ 4x ➞ 8x ➞ 32x ➞ Normal.
5 Minute Skip (5 Dakika Atla) işlevi
D
STEP
Oynatma sırasında, İmleç , düğmesine basın.
• İmleç  düğmesine her bastığınızda oynatma 5 dakika
ileri atlar.
• İmleç  düğmesine her bastığınızda oynatma 5 dakika
geri atlar.
STEP
düğmesi: Dikey olarak Tersyüz Et
D
Audio Display (Ses Ekranı)
AUDIO (SES) düğmesine basın.
düğmesi: 90° Saatin
tersi yönünde döndür
düğmesi: 90° Saat yönünde döndür
Orijinal Görüntü
• Diskte birden fazla sesli diller varsa, bunlar arasında
geçiş yapabilirsiniz.
• Düğmeye her bastığınızda, seçiminiz AUDIO (1/N, 2/N
...) ve arasında geçiş yapacaktır.
STEP
STEP
düğmesi: Yatay olarak Tersyüz Et
ENTER SELECT
M`
Bu ürünün desteklediği azami çözünürlükler, standart JPEG dosyaları için 5120 x 3480
(veya 19.0 MPiksel) ve ilerlemeli görüntü dosyaları için 2048 x 1536 (veya 3.0
MPiksel)’dir.
M`
Diskte desteklenen bir dil varsa
görüntülenir.
D
Altyazı Ekranı
SUBTITLE (ALTYAZI) düğmesine basın.
• Düğmeye her bastığınızda, seçiminiz SUBTITLE
(ALTYAZI) (1/N, 2/N ...) ve SUBTITLE OFF (ALTYAZI
KAPALI) arasında geçiş yapacaktır.
• Diskte yalnızca bir altyazı dosyası varsa, bu otomatik
olarak oynatılacaktır.
• DivX diskleri ile Altyazı kullanımına ilişkin daha fazla
ayrıntılar için sonraki sayfadaki Sayı 2 (Caption (Başlık) İşlevi) bölümüne bakın.
STEP
0
STEP
1
D
Diskte Birden Fazla Altyazı Dosyası Varsa
Birden fazla altyazı dosyası varsa, varsayılan altyazı
video ile uyumlu olmayabilir ve altyazı dilinizi
aşağıdaki şekilde seçmeniz gerekecektir:
TUR
oynatma
OYNATMA İşLEVİNİN KULLANILMASI
STEP
Disk Bilgilerinin Görüntülenmesi
STEP
BAGD
●OYNATMA
Disk oynatma bilgilerini TV ekranında görüntüleyebilirsiniz.
1. Stop (Durdur) modunda, İmleç , düğmesine basın,
TV ekranından istediğiniz altyazıyı ( ) seçin ve daha
sonra ENTER düğmesine basın.
INFO (BİLGİ) düğmesine basın.
2. TV ekranından istediğiniz DivX dosyasını seçtiğinizde,
video normal olarak oynatılacaktır.
M`
Diske bağlı olarak, disk bilgileri ekranı farklı görünebilir.
` Diske bağlı olarak, aynı zamanda DTS, DOLBY DIGITAL veya PRO LOGIC öğesini
seçebilirsiniz.
DivX(Digital internet video eXpress)
DivX, Microsoft tarafından geliştirilmiş bir video dosya biçimidir ve gerçek zamanlı olarak İnternet
üzerinden ses ve video verileri sağlamak için MPEG4 sıkıştırma teknolojisine dayanır.
MPEG4, video şifreleme için ve MP3 ses şifreleme için kullanılır, böylece kullanıcılar DVD-kalitesine
yakın video ve sese yakın kalitede bir video izleyebilir.
TV ekranında
görünür!
Bir düğmeye basarken TV ekranında bu sembol görünürse,
bu işlev o anda oynatılmakta olan disk ile mümkün değildir.
1. Desteklenen Biçimler
Bu ürün, yalnızca aşağıdaki medya biçimlerini destekler. Hem video hem de ses biçimleri
desteklenmezse, bozuk görüntüler ve ses eksikliği gibi sorunlar yaşayabilirsiniz.
Desteklenen Video Biçimleri
BA
Kalan Sürenin Kontrol Edilmesi
Biçim
AVI
WMV
Desteklenen Sürümler
DivX3.11~DivX5.1, XviD
V1/V2/V3/V7
REMAIN (KALAN) düğmesine basın.
• Oynatılmakta olan bir başlık veya konunun toplam ve
kalan süresini kontrol etmek için.
STEP
Desteklenen Ses Biçimleri
Biçim
MP3
WMA
AC3
DTS
Bit Hızı
80~384kbps
56~128kbps
128~384kbps
1.5Mbps
44.1/48khz
44.1khz
Örnekleme Frekansı
44.1khz
• DTS biçiminde oluşturulan, ses ve video dosyaları dahil olmak üzere, DivX dosyaları yalnızca
6Mbps’ye kadar destekleyebilir.
• En/boy oranı: Varsayılan DivX çözünürlüğünün 640x480 piksel (4:3) olmasına rağmen, bu ürün
800x600 piksele (16:9) kadar destekler. 800’ün üzerindeki TV ekranı çözünürlükler
desteklenmeyecektir.
• Örnekleme frekansı 48khz veya 320kbps’den daha yüksek olduğu bir diski oynatırken, oynatma
sırasında ekranda titreme tecrübe edebilirsiniz.
Remain (Kalan) düğmesine her bastığınızda
DVD-VIDEO
TITLEELAPSED➞TITLEREMAIN➞CHAPTERELAPSED➞CHAPTERREMAIN
B TRACKELAPSED➞TRACKREMAIN➞TOTALELAPSED➞TOTALREMAIN
A TRACKREMAIN➞TRACKELAPSED
2. Caption (Başlık) İşlevi
• Bu özelliği düzgün biçimde kullanmak amacıyla video çıkartma ve düzenleme ile ilgili bazı
sorunlar yaşayabilirsiniz.
• Caption (başlık) işlevini kullanmak için, başlık dosyasını (*.smi), aynı klasör içerisindeki DivX
medya dosyasınınki (*.avi) ile aynı dosyaya kaydedebilirsiniz.
Örnek: Root Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
• Dosya adı için 60’a kadar alfasayısal karakter ve 30’a kadar Doğu Asya karakteri (Korece ve
Çince gibi 2 bit karakterler).
TUR
oynatma
BAD
İleri/Geri Arama
(,) düğmesine basın.
• Oynatma sırasında düğmeye her basıldığında, oynatma hızı aşağıdaki şekilde değişir:
Oynatmayı tekrar etme, bir konu, başlık, parça (şarkı) veya
dizin (MP3 dosyası)nı tekrar oynatmanıza imkan verir.
STEP
REPEAT:CHAPTER➞REPEAT:TITLE➞REPEAT:OFF
DVD-VIDEO
Bir CD veya MP3-CD’nin hızlı oynatılması sırasında, ses 4x, 8x ve 32x hızlarında değil,
yalnızca 2x hızında duyulur.
D
Slow Playback (Yavaş Oynatma)
SLOW (YAVAş) düğmesine basın.
• Oynatma sırasında düğmeye her basıldığında, oynatma hızı aşağıdaki şekilde değişir:
*1/2➞*1/4➞*1/8➞&1/2➞&1/4➞&1/8➞
REPEAT
REPEAT
Yavaş oynatma sırasında hiç ses duyulmaz.
REPEAT:RANDOM➞REPEAT:TRACK➞REPEAT:DIR➞REPEAT:DISC
➞REPEAT:OFF
Disk Bilgi Ekranında bir Repeat Playback Modu seçmek için
` Ters oynatma, CD ile çalışmaz.
A
Sahnelerin/şarkıların Atlanması
[,] düğmesine basın.
• Oynatma sırasında düğmeye her basıldığında, önceki
veya sonraki konu, parça veya dizin (dosya)
oynatılacaktır.
• Konuları, ardarda atlayamazsınız.
REPEAT:TRACK➞REPEAT:DISC➞REPEAT:OFF
CHAPTER (KONU): Seçilen konuyu tekrar tekrar oynatır.
TITLE (BAşLIK): Seçilen başlığı tekrar tekrar oynatır.
GROUP (GRUP): Seçilen grubu tekrar tekrar oynatır.
RANDOM (RASGELE): Parçaları rasgele düzende oynatır. (Daha önceden çalınmış olan bir parça
yeniden çalınabilir.)
TRACK (PARÇA): Seçilen parçayı tekrar tekrar oynatır.
DIR (DİZİN): Seçilen klasördeki tüm parçaları rastgele oynatır.
DISC (DİSK) : Tüm diski tekrar tekrar oynatır.
OFF (KAPALI): Repeat Playback (Oynatmayı Tekrar Et) işlemini iptal eder.
STEP
D *1/2➞*1/4➞*1/8➞ PLAY
B
AGD
Oynatmayı Tekrar Et Seçenekleri
PLAY
M`
STEP
REPEAT (TEKRAR ET) düğmesine basın.
• Oynatma sırasında düğmeye her basıldığında, repeat
playback (oynatmayı tekrar et) modu aşağıdaki şekilde değişir:
) 2X ➞ ) 4X ➞ ) 8X ➞ ) 32X➞  PLAY
M`
BAGD
Repeat Playback (Oynatmayı Tekrar Et)
●OYNATMA
( 2X ➞ ( 4X ➞ ( 8X ➞ ( 32X➞  PLAY
OYNATMA İşLEVİNİN KULLANILMASI (DEVAMI)
STEP
STEP
B
1. INFO (BİLGİ) düğmesine iki kez basın.
2. REPEAT PLAYBACK (OYNATMAYI TEKRAR ET) (
gösterimine geçmek için İmleç  düğmesine basın.
)
STEP
3. İstediğiniz Repeat Playback (Oynatmayı Tekrar Et)
modunu seçmek için İmleç  düğmesine basın.
• Bir başka albüm veya parça seçmek için, yukarıdaki
Adım 2 ve 3’ü tekrar edin.
4. ENTER düğmesine basın.
OFF➞ A-➞ CHAP➞ TITLE➞ OFF
B OFF➞ A-➞ TRACK➞ DISC➞ OFF
M`
4
DivX, MP3 ve JPEG diskleri için, bilgi gösterimi ekranından Repeat Play (Oynatmayı
Tekrar Et) öğesini seçin.
5
TUR
oynatma
OYNATMA İşLEVİNİN KULLANILMASI (DEVAMI)
A-B Repeat Playback (Oynatmayı Tekrar Et)
B
●OYNATMA
BU işlev, aynı sahneyi farklı açılarda görüntülemenize imkan verir.
Bir DVD’nin belirlenmiş bir kesitini tekrar tekrar oynatabilirsiniz.
1. INFO (BİLGİ) düğmesine basın.
1. INFO (BİLGİ) düğmesine iki kez basın.
2. REPEAT PLAYBACK (OYNATMAYI TEKRAR ET) ( )
Agösterimine geçmek için İmleç in İmleç
 düğmesine
basın.
Angle (Açı) İşlevi
2. ANGLE (AÇI) (
) gösterimine geçmek için İmleç
 düğmesine basın.
STEP
STEP
3. İstediğiniz açıyı seçmek için İmleç , düğmesi
veya sayısal düğmelere basın.
• Bu düğmeye her bastığınızda, açı aşağıdaki gibi
değişir:
3. A-’yı seçmek için İmleç , düğmesine basın ve daha
sonra ENTER düğmesine basın.
-?
• ENTER düğmesine basıldığında, Aseçilen
konum
REPEAT : saklanacaktır.
AÐ
bellekte
1/3➞
4. İstediğiniz bölümün sonunda ENTER düğmesine basın.
• Belirtilen bölüm, tekrar tekrar oynatılacaktır.
M`
2/3➞
3/3➞
1/3
Angle (Açı) işlevi, yalnızca, üzerine çoklu açıların kaydedilmiş olduğu diskler ile çalışır.
A-B
d Normal oynatmaya geri dönmek için, OFF (KAPALI)
düğmesine basın.
M`
öğesini seçmek üzere İmleç ,
Zoom (Screen Enlarge) (Zumla (Ekran Büyütme)) İşlevi
Bu işlev, gösterilen görüntünün belirli bir alanını büyütmenize imkan verir.
A TO B REPEAT ON
A-B Repeat (A-B Tekrar Et) işlevi, DivX, MP3 veya JPEG diskleri ile çalışmaz.
Step (Adımla) İşlevi
STEP (ADIMLA) düğmesine basın.
• Oynatma sırasında düğmeye her basıldığında, resim bir
çerçeve ileri gider.
1. ZOOM (ZUM) düğmesine basın.
D
2. Büyütmek istediğiniz alana gitmek için İmleç ,,,
düğmesine basın.
STEP
3. ENTER düğmesine basın.
• Düğmeye her bastığınızda, zum seviyesi aşağıdaki gibi
değişir:
ZOOMX1.5➞ZOOMX2➞ZOOMX3
➞ZOOMOFF
SELECT ZOOM POSITION
ENTER SELECT
M`
Adım adım oynatma sırasında hiç ses duyulmaz.
TUR
oynatma
Audio Language Selection (Ses Dili Seçimi) İşlevi
OYNATMA İşLEVİNİN KULLANILMASI (DEVAMI)
1. INFO (BİLGİ) düğmesine iki kez basın.
STEP
AG
Sayısal düğmelere basın.
• Seçilen dosya oynatılacaktır.
• Bir MP3 veya JPEG diski oynatılırken, bir klasöre gitmek için
İmleç , düğmesini kullanamazsınız.
Bir klasöre gitmek için, STOP (DURDUR) (
) düğmesine
basın ve daha sonra İmleç , düğmesine basın.
EN1/3➞ SP2/3➞ FR3/3➞ EN1/3
Subtitle Language Selection (Altyazı Dili Seçimi) İşlevi
1. INFO (BİLGİ) düğmesine iki kez basın.
2. SUBTITLE (ALTYAZI) ( ) gösterimine geçmek için
İmleç  düğmesine basın.
3. İstediğiniz altyazıyı seçmek için İmleç  düğmesi veya
sayısal düğmelere basın.
BAG
Doğrudan bir Sahne/şarkıya Gitmek
STEP
●OYNATMA
2. İstediğiniz ses dilini seçmek için İmleç, düğmesi veya
sayısal düğmelere basın.
• Bir DVD diski üzerindeki dil sayısına bağlı olarak,
düğmeye her basıldığında farklı bir ses dili (İNGİLİZCE,
İSPANYOLCA, FRANSIZCA, vb.) seçilir
M`
STEP
Doğrudan istediğiniz başlık, konu veya parçaya gitmek için uzaktan kumanda üzerindeki
[,] düğmesine basabilirsiniz.
` Diske bağlı olarak, seçilen başlık veya zamana gidemeyebilirsiniz.
STEP
EN01/03➞ SP02/03➞ FR03/03➞ OFF/03➞
EN01/03
Disk Menüsünün Kullanılması
M`
Bu işlevi çalıştırmak için, aynı zamanda uzaktan kumanda üzerindeki AUDIO (SES)
veya SUBTITLE (ALTYAZI) düğmelerine de basabilirsiniz.
` Diske bağlı olarak, Subtitle and Audio Language (Altyazı ve Ses Dili) işlevleri mevcut
olmayabilir.
BAG
Doğrudan bir Sahne/şarkıya Gitmek
B
1. INFO (BİLGİ) düğmesine basın.
2. İstediğiniz başlığı/parçayı ( ) seçmek için İmleç ,
düğmesine veya sayısal düğmelere basın ve daha sonra
ENTER düğmesine basın.
Ses dili, altyazı dili, profil, vb. için menüleri kullanabilirsiniz.
DVD menu içerikleri, diskten diske değişir.
STEP
1. Stop (Durdur) modunda, MENU düğmesine basın.
2. Disc Menu (Disk Menüsüne) gitmek için İmleç ,
düğmesine veya sayısal düğmelere basın ve daha sonra
ENTER düğmesine basın.
• Disc Menu (Disk Menüsü) öğesini seçtiğinizde ve bu disk
tarafından desteklenmiyorsa, ekranda "This menu is not
supported" (Bu menu desteklenmemektedir) mesajı
görünür.
3. İstediğiniz öğeyi seçmek için İmleç ,,, düğmesini
seçin.
STEP
3. Chapter (Konu) ( )gösterimine geçmek için İmleç ,
düğmesine basın.
4. ENTER düğmesine basın.
d Ayar ekranından çıkmak için EXIT (ÇIKIş) düğmesine basın.
MOVE
ENTER
EXIT
4. İstediğiniz konuyu seçmek için İmleç , düğmesine
veya sayısal düğmelere basın ve daha sonra ENTER
düğmesine basın.
5. Zaman( ) gösterimine geçmek için İmleç ,
düğmesine basın.
6. İstediğiniz zamanı seçmek için sayısal düğmelere basın ve daha sonra ENTER düğmesine basın.
M`
Disk menüsü, diske bağlı olarak farklı olabilir.
TUR
oynatma
USB HOST ÖZELLİĞİ KULLANILARAK MEDYA DOSYALARININ OYNATILMASI
Başlık Menüsünün Kullanılması
Birden çok başlık içeren DVD’ler için, her bir filmin başlığını görüntüleyebilirsiniz. Diske bağlı olarak, bu
özelliğin kullanılabilirliği değişebilir.
2. Title Menu (Başlık Menüsü) öğesine gitmek için İmleç
, düğmesine basın.
1. USB aygıtını, ünitenin önündeki USB portuna takın.
2. USB modunu seçmek için DVD Oynatıcı üzerindeki
FUNCTION (İşLEV) düğmesine veya uzaktan
kumanda üzerindeki PORT düğmesine basın.
• USB, gösterim ekranında belirir ve daha sonra
görüntüden kaybolur.
• TV ekranında USB MENU (USB MENÜSÜ) ekranı
görünür ve kaydedilen dosya oynatılır.
STEP
3. ENTER düğmesine basın.
• Başlık menüsü görünür.
d Ayar ekranından çıkmak için EXIT (ÇIKIş)
3. Oynatmayı durdurmak için, STOP (DURDUR) (
düğmesine basın.
düğmesine basın.
MIC 1
MIC 2
●OYNATMA
1. Stop (Durdur) modunda, MENU düğmesine basın.
Depolama aygıtını Ev Sinemasının USB portuna bağlayarak, 5.1 kanallı Ev Sineması sesi, USB bellek çubuğu, MP3
çalar (iPod dışında) üzerine kaydedilen resimler, filmler ve müzik gibi medya dosyalarının keyfini çıkarabilirsiniz.
FUNC.
)
STEP
Güvenli PORT Kaldırma
MOVE
M`
Başlık menüsü, diske bağlı olarak farklı olabilir.
ENTER
EXIT
USB aygıtında saklanan belleğe hasar gelmesini önlemek için,
USB kablosunu sökmeden önce güvenli kaldırmayı gerçekleştirin.
• Bir satırda iki kez STOP (DURDUR) ( ) düğmesine basın.
Ekranda, REMOVE USB (USB’Yİ KALDIR) öğesi görünecektir.
• USB kablosunu çıkarın.
M`
5.1 ev sineması sistemi sesi ile müzik dosyalarınızı dinlemek için, Dolby Pro Logic II
modunu Matrix (Matris) olarak ayarlamalısınız. (Bkz. sayfa 52)
` USB modunda, çözünürlüğü değiştirmenize veya USB portuna herhangi bir USB aygıtı takılı
değilse, SETUP (AYAR) menüsünü kullanmanıza imkan verilmez.
Skip Forward/Back (İleri/Geri Atla)
Oynatma sırasında, [,] düğmesine basın.
• Birden fazla dosya olduğunda ve ] düğmesine bastığınızda,
sonraki dosya seçilir.
• Birden fazla dosya olduğunda ve [ düğmesine
bastığınızda, önceki dosya seçilir.
STEP
Fast Playback (Hızlı Oynatma)
Oynatma sırasında, (,) düğmesine basın.
• Bu düğmelerden birine her bastığınızda, oynatma hızı
aşağıdaki şekilde değişecektir:
STEP
2x➞ 4x➞ 8x➞ 32x➞ Normal.
40
41
Rahatlığınız için, DVD Ev Sinemasının özelliklerini, ev ortamınızda en iyi şekilde kullanım için
ayarlayabilirsiniz.
USB Sunucusu Teknik Özellikleri
Uyumsuzluklar
Çalışma
Sınırlamaları
• USB 1.1 veya USB 2.0 uyumlu aygıtları destekler.
• USB A tipi kablo kullanılarak bağlanan aygıtları destekler.
• UMS (USB Yığın Depolama Aygıtı) V1.0 uyumlu aygıtları destekler.
• Bağlı sürücüsü FAT (FAT, FAT16, FAT32) dosya sisteminde
biçimlendirilmiş aygıtları destekler.
• Bilgisayara (Windows) ayrı bir sürücü yüklenmesini gerektiren aygıtları
desteklemez.
• USB hub bağlantısını desteklemez.
• USB uzatma kablosu kullanılarak bağlanan USB aygıtları
algılanmayabilir.
• Ayrı bir güç kaynağı gerektiren USB aygıtları, oynatıcıya ayrı bir
güç bağlantısıyla bağlanmalıdır.
• Bağlı aygıtın yüklü birden çok sürücüsü (veya bölümü) varsa,
yalnızca bir sürücü (veya bölüm) bağlanabilir.
• Sadece USB 1.1'i destekleyen aygıtlar, aygıta bağlı olarak görüntü
kalitesinde farklılığa neden olabilir.
Ev Sineması sistemiyle birlikte kullanılabilen USB Aygıtları
1.
2.
3.
4.
USB Depolama Aygıtı
MP3 Çalar
Dijital Fotoğraf Makinesi
Taşınabilir Sabit Disk Sürücüsü (HDD)
• 160 Gigabayt'ın altındaki Taşınabilir Sabit Disk Sürücüleri desteklenmektedir. 160 Gigabayt
veya daha yüksek kapasiteli Taşınabilir Sabit Disk Sürücüleri, aygıta bağlı olarak
algılanmayabilir.
• Bağlı aygıt yetersiz güç beslemesi nedeniyle çalışmıyorsa, aygıtın düzgün çalışabilmesi için
ayrı bir güç kablosuyla güç sağlayabilirsiniz. USB kablosunun konektörü, USB aygıtın
üreticisine bağlı olarak farklılık gösterebilir.
5. USB Kartı Okuyucu: Tek yuvalı USB kartı okuyucu ve Çok yuvalı USB kartı okuyucu.
• Üreticiye bağlı olarak, USB kartı okuyucu desteklenmeyebilir.
• Çoklu kart okuyucuya birden çok bellek cihazı yüklerseniz sorunlarla karşılaşabilirsiniz.
Uyumlu Dosya Biçimleri
Bit hızı
Sürüm
Piksel
Örnekleme
Frekansı
JPG .JPEG
–
–
640x480
–
MP3
.MP3
80~384kbps
–
–
44.1kHz
WMA
.WMA
56~128kbps
V8
–
44.1kHz
Dosya
adı
uzantısı
Durağan
Resim
JPG
Müzik
Movie
42
Dosya
Biçim
WMV
.WMV
4Mbps
V1,V2,V3,V7
720x480
44.1KHz~48KHz
DivX
.AVI,.ASF
4Mbps
DivX3.11~
DivX5.1, XviD
720x480
44.1KHz~48KHz
• CBI (Kontrol/Yığın/Kesme) desteklenmez.
• PTP protokolü kullanan ve bir PC’ye bağlandığında ilave program kurulumu gerektiren Dijital Fotoğraf
Makineleri desteklenmez.
• NTFS dosya sistemi kullanan bir aygıt desteklenmez. (Sistem, yalnızca FAT dosya sistemini
destekler ve USB m odunda 1 GB’den daha büyük bir videoyu oynatmayacaktır.)
• Janus’un etkinleştirilmiş olduğu MTP (Medya Aktarma Protokolü) aygıtları ile çalışmaz.
DİLİN AYARLANMASI
OSD (Ekran üzeri Gösterim) dili, varsayılan olarak İngilizce ayarlanmıştır.
● Sistem ayarı
USB Sunucusu
Teknik Özellikleri
TUR
Sistem ayarı
oynatma
LANGUAGE
1. Stop (Durdur) modunda, MENU düğmesine basın.
2. Setup (Ayar)’a geçmek için İmleç % düğmesine basın ve daha
sonra ENTER düğmesine basın.
3. Language (Dil) öğesini seçin ve daha sonra ENTER
düğmesine basın.
4. OSD Language (OSD Dili) öğesini seçmek için İmleç $,%
düğmesine basın ve daha sonra ENTER düğmesine basın.
5. İstediğiniz dili seçmek için İmleç $,% düğmesine basın ve daha
sonra ENTER düğmesine basın.
• Ayar tamamlandığında, dil olarak İngilizce seçilmişse OSD
İngilizce olacaktır.
BD WISE
: ON
HDMI VIDEO OUT:
RGB
TV DISPLAY
:
WIDE/HDTV
PARENTAL
:
OFF
PASSWORD
:
CHANGE
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
RETURN
EXIT
RETURN
EXIT
d Önceki seviyeye geri dönmek için RETURN (GERİ DÖN)
düğmesine basın.
d Ayar ekranından çıkmak için EXIT (ÇIKIŞ) düğmesine basın.
• OSD LANGUAGE (OSD DİLİ): OSD Dilinin seçilmesi
• AUDIO (SES): Ses Dilinin (diske kaydedilmiş olan) seçilmesi
• SUBTITLE (ALTYAZI): Altyazı Dilinin (diske kaydedilmiş olan)
MOVE
ENTER
seçilmesi
• DISC MENU (DİSK MENÜSÜ): Disk Menü Dilinin (diske kaydedilmiş olan) seçilmesi
a D
iske kaydedilmemiş olan bir dil seçerseniz, istediğiniz ayarlamış
olsanız dahil menü dili değişmeyecektir.
• OTHERS (DİĞERLERİ): Bir başka dil seçmek için, OTHERS
(DİĞERLERİ) öğesini seçin ve ülkenizin dil kodunu seçin.
(Bakınız Sayfa 59).
AUDIO (SES), SUBTITLE (ALTYAZI) ve DISC MENU (DİSK
MENÜSÜ) dilleri seçilebilir.
MOVE
SELECT
Uyumlu Dosya Biçimleri
HDMI/OUT jakından çıkış türünü seçer.
• YCbCr: Normalde, bir HDMI aygıtı bağlarken bu seçeneği seçin.
• RGB: Daha parlak renkler ve daha derin siyah tonları verir. Renkler zayıfsa bu seçeneği belirleyin.
1. Stop (Durdur) modunda, MENU düğmesine basın.
2. Setup (Ayar)’a geçmek için İmleç % düğmesine basın ve daha
sonra ENTER düğmesine basın.
3. % İmleç düğmesine basarak HDMI VIDEO OUT
(HDMI VİDEO ÇIKIŞI) öğesinin üzerine gidin ve ENTER düğmesine
basın.
LANGUAGE
BD WISE
: ON
HDMI VIDEO OUT:
:
WIDE/HDTV
PARENTAL
:
OFF
:
CHANGE
PASSWORD
MOVE
RGB
TV DISPLAY
ENTER
RETURN
EXIT
4. $,% İmleç düğmelerine basarak istediğiniz öğeyi seçin ve ENTER
düğmesine basın.
• Ayarları tamamladıktan sonra, önceki ekrana yönlendirileceksiniz.
d Önceki seviyeye geri dönmek için RETURN (GERİ DÖN) düğmesine basın.
d Ayar ekranından çıkmak için EXIT (ÇIKIŞ) düğmesine basın.
43
Çocukların görüntülemesini istemediğiniz cinsellik ve vahşet içerikli DVD’lerin oynatılmasını
kısıtlamak için bunu kullanın.
TV EKRAN TİPİNİN AYARLANMASI
1. Stop (Durdur) modunda, MENU düğmesine basın.
TV’nizin tipine (Geniş ekran veya geleneksel 4:3) bağlı olarak, TV’nin en/boy oranını seçebilirsiniz.
2. Setup (Ayar)’a geçmek için İmleç % düğmesine basın ve
daha sonra ENTER düğmesine basın.
1. Stop (Durdur) modunda, MENU düğmesine basın.
BD WISE
3. TV DISPLAY (TV EKRANI)’na geçmek için İmleç %
düğmesine basın ve daha sonra ENTER düğmesine basın.
: ON
RGB
TV DISPLAY
:
WIDE/HDTV
PARENTAL
:
OFF
PASSWORD
:
CHANGE
4. İstediğiniz öğeyi seçmek için İmleç $,% düğmesine basın ve
daha sonra ENTER düğmesine basın.
• Ayar tamamlandığnda, önceki ekrana götürüleceksiniz.
4. Değerleme seviyesini seçmek için İmleç $,% düğmesine
basın ve daha sonra ENTER düğmesine basın.
• Seviye 6’yı seçmişseniz, Seviye 7 veya üzerindeki DVD’leri
görüntüleyemezsiniz.
• Seviye ne kadar yüksek olursa, içerik vahşet ve cinsellik
malzemesine o kadar yakın olur.
5. P
arolayı girin ve daha sonra ENTER düğmesine basın.
• Parola, varsayılan olarak "7890" olarak ayarlanmıştır.
• Ayar tamamlandığnda, önceki ekrana götürüleceksiniz.
d Önceki seviyeye geri dönmek için RETURN (GERİ DÖN)
düğmesine basın.
d Ayar ekranından çıkmak için EXIT (ÇIKIŞ) düğmesine basın.
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
TV En/Boy Oranının Ayarlanması (Ekran Boyutu)
Geleneksel TV’lerin yatay düşey ekran boyutu oranı 4:3’tür, diğer yandan geniş ekranlı ve yüksek
tanımlı TV’lerde bu oran16:9’dur. Bu orana, en/boy oranı denir. Kaydedilmiş DVD’lerin farklı ekran
boyutlarında oynatırken, TV’niz veya ekranınız ile uyması için en/boy oranını ayarlamalısınız.
Standart bir TV için, kişisel tercihinize göre ya 4:3PS ya da 4:3LB seçeneğini seçin.
Bir geniş ekran TV’niz varsa WIDE/HDTV (GENİŞ/HDTV) seçin
4:3PS (4:3 Pan&Scan (Kaydır ve Tara))
Geleneksel bir TV’de pan & scan (kaydır ve tara) modunda bir 16:9
resim oynatmak için bunu seçin.
• Ekranın yalnızca orta kısmını görebilirsiniz (16:9 resmin yanları
kesilmiş olarak).
4:3LB (4:3 Sinemaskop)
Geleneksel bir TV’de letter box (sinemaskop) modunda bir 16:9 resim
oynatmak için bunu seçin.
• Ekranın üst ve alt kısmında siyah çubuklar görünecektir.
WIDE/HDTV (GENİŞ/HDTV)
Geniş ekran bir TV’de full-screen (tam ekran) modunda bir 16:9 resim
görüntülemek için bunu seçin.
• Geniş ekran en/boy oranının keyfini çıkarabilirsiniz.
44
Bir DVD 4:3 oranındaysa, bunu geniş ekranda görüntüleyemezsiniz.
` DVD diskleri, çeşitli görüntü biçimlerinde kaydedildiğinden, yazılım, TV tipi ve TV en/boy
oranı ayarına bağlı olarak bunlar farklı görünecektir.
` HDMI’yi kullanırken, ekran otomatik olarak Wide (Geniş) moda dönüştürülür.
: ON
RGB
TV DISPLAY
:
WIDE/HDTV
PARENTAL
:
OFF
:
CHANGE
PASSWORD
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
d Önceki seviyeye geri dönmek için RETURN (GERİ DÖN) düğmesine basın.
d Ayar ekranından çıkmak için EXIT (ÇIKIŞ) düğmesine basın.
M`
Bu işlev, yalnızca DVD diskleri değerleme seviyesi bilgisi içerirse çalışır.
PAROLANIN AYARLANMASI
Ebeveyn (değerleme seviyesi) ayarı için parolayı
ayarlayabilirsiniz.
LANGUAGE
BD WISE
1. Stop (Durdur) modunda, MENU düğmesine basın.
2. Setup (Ayar)’a geçmek için İmleç % düğmesine basın ve
daha sonra ENTER düğmesine basın.
3. PASSWORD (PAROLA) öğesine geçmek için İmleç %
düğmesine basın ve daha sonra ENTER düğmesine basın.
: ON
HDMI VIDEO OUT:
:
WIDE/HDTV
PARENTAL
:
OFF
:
CHANGE
PASSWORD
MOVE
RGB
TV DISPLAY
ENTER
RETURN
EXIT
4. ENTER düğmesine basın.
5. Parolayı girin ve daha sonra ENTER düğmesine basın.
• Eski parolayı, yeni bir parola girin ve yeni parolayı onaylayın.
• Ayar tamamlanmıştır.
MOVE
M`
M`
BD WISE
HDMI VIDEO OUT:
3. PARENTAL (EBEVEYN)’a geçmek için İmleç % düğmesine
basın ve daha sonra ENTER düğmesine basın.
LANGUAGE
HDMI VIDEO OUT:
LANGUAGE
● Sistem ayarı
2. Setup (Ayar)’a geçmek için İmleç % düğmesine basın ve daha
sonra ENTER düğmesine basın.
TUR
Sistem ayarı
EBEVEYN KONTROLLERİNİN (DEĞERLEME SEVİYESİ) AYARLANMASI
SELECT
RETURN
EXIT
Parola, varsayılan olarak "7890" olarak ayarlanmıştır.
Değerleme seviyesi parolasını unuttuysanız, aşağıdakileri yapın
• Oynatıcı, No Disc (Disk Yok) modundayken, DVD Oynatıcısının STOP (DURDUR) (@) düğmesine
5 saniyeden uzun bir süre basılı tutun. Ekranda, INITIAL (BAŞLANGIÇ) görünecek ve tüm ayarlar
varsayılan değerlere geri dönecektir.
• POWER (GÜÇ) düğmesine basın.
RESET (SIFIRLAMA) işlevinin kullanılması, kayıtlı tüm ayarları silecektir.
Gerekli olmadığı sürece kullanmayın.
45
DviX (R) Kaydı
DUVAR KAĞIDININ AYARLANMASI
Daha fazlasını öğrenmek için, www.divx.com/vod adresine gidin.
Lütfen, talep biçimindeki DivX (R) videosu ile bu oynatıcıyı kaydetmek için Kayıt kodunu kullanın.
G
STEP
HOPARLÖR MODUNUN AYARLANMASI
Hoparlörlerden gelen sinyal çıkışları ve frekans yanıtları,
hoparlörünüzün yapılandırması ve belirli hoparlörlerin kullanılıp
kullanılmadığına bağlı olarak otomatik olarak ayarlanacaktır.
●SISTEM AYARI
Bir DVD veya JPEG CD’yi izlerken, beğendiğiniz bir görüntüyü, arkaplan duvar kağıdı olarak
ayarlayabilirsiniz.
1. Oynatma sırasında, beğendiğiniz bir görüntü belirirse,
PAUSE (DURAKLAT) düğmesine basın.
TUR
Sistem ayarı
1. Stop (Durdur) modunda, MENU düğmesine basın.
2. Audio (Ses) öğesine geçmek için İmleç % düğmesine basın ve
daha sonra ENTER düğmesine basın.
2. LOGO düğmesine basın.
• TV ekranında, COPY LOGO DATA
(LOGO VERİLERİNİ KOPYALA) görünecektir.
MOVE
ENTER
MOVE
CHANGE
RETURN
EXIT
3. SPEAKER SETUP (HOPARLÖR AYARI) bölümünde, ENTER
düğmesine tekrar basın.
3. Güç kapatılacak ve daha sonra yeniden açılacaktır.
• Seçilen duvar kağıdı görüntülenecektir.
• 3’e kadar duvar kağıdı ayarı seçebilirsiniz.
4. İstediğiniz hoparlöre geçmek için İmleç ,,, düğmesine
basın ve daha sonra ENTER düğmesine basın.
COPYLOGODATA
• C, SL ve SR için, bu düğmeye her bastığınızda, mod dönüşümlü olarak
aşağıdaki gibi değişecektir: SMALL ➞ NONE.
• L ve R için, mod SMALL (KÜÇÜK) olarak ayarlanır.
RETURN
EXIT
• SMALL (KÜÇÜK): Hoparlörleri kullanırken bunu seçin.
• NONE (HİÇBİRİ): Hiçbir hoparlör takılı değilken bunu seçin.
d Önceki seviyeye geri dönmek için RETURN (GERİ DÖN) düğmesine basın.
d Ayar ekranından çıkmak için EXIT (ÇIKIş) düğmesine basın.
YAPMIş OLDUĞUNUZ 3 DUVAR KAĞIDI AYARINDAN BİRİNİ SEÇMEK İÇİN
M`
PRO LOGIC ve STEREO ayarlarına bağlı olarak, hoparlör modu değişebilir (bkz. sayfa 52).
1. Stop (Durdur) modunda, MENU düğmesine basın.
2. Setup (Ayar)’a geçmek için İmleç % düğmesine basın ve
daha sonra ENTER düğmesine basın.
BD WISE
3. LOGO öğesine geçmek için İmleç % düğmesine basın ve
daha sonra ENTER düğmesine basın.
4. İstediğiniz USER (KULLANICI)’YIseçmek için İmleç $,%
düğmesine basın ve daha sonra ENTER düğmesine basın.
MOVE
: ON
HDMI VIDEO OUT:
RGB
TV DISPLAY
:
WIDE/HDTV
PARENTAL
:
OFF
PASSWORD
:
CHANGE
LOGO
:
ORIGINAL
ENTER
RETURN
EXIT
2. Audio (Ses) öğesine geçmek için İmleç % düğmesine basın ve daha sonra ENTER düğmesine basın.
5. Ayar ekranından çıkmak için EXIT (ÇIKIş) düğmesine basın.
MOVE
SELECT
d Önceki seviyeye geri dönmek için RETURN (GERİ DÖN) düğmesine basın.
d Ayar ekranından çıkmak için EXIT (ÇIKIş) düğmesine basın.
4
Hoparlörler, dinleme konumundan eşit mesafede yerleştirilemezse, orta ve arka hoparlörlerden gelen
ses sinyallerinin gecikme süresini ayarlayabilirsiniz.
1. Stop (Durdur) modunda, MENU düğmesine basın.
• Bu, 3 duvar kağıdı ekranından birini seçer.
• ORIGINAL (ORİJİNAL): Samsung Logo görüntüsünü, duvar
kağıdınız olarak ayarlamak için bunu seçin.
• USER (KULLANICI): İstediğiniz görüntüyü, duvar kağıdınız
olarak ayarlamak için bunu seçin.
GECİKME SÜRESİNİN AYARLANMASI
RETURN
EXIT
3. DELAY TIME (GECİKME SÜRESİ) öğesine geçmek için İmleç % düğmesine basın ve daha
sonra ENTER düğmesine basın.
4. İstediğiniz hoparlöre geçmek için İmleç ,,, düğmesine basın ve daha sonra ENTER
düğmesine basın.
5. Delay time (Gecikme süresi)’ni ayarlamak için , öğesine basın.
• Gecikme süresini, C için 00 ve 05mSAN, ve SL ile SR için 00 ve 15mSAN arasında ayarlayabilirsiniz.
d Önceki seviyeye geri dönmek için RETURN (GERİ DÖN) düğmesine basın.
d Ayar ekranından çıkmak için EXIT (ÇIKIş) düğmesine basın.
4
TUR
Sistem ayarı
TEST TONUNUN AYARLANMASI
Hoparlör bağlantılarını kontrol etmek için Test Tone (Test Tonu) özelliğini kullanın.
Hoparlör Gecikme Süresinin Ayarlanması
1. Stop (Durdur) modunda, MENU düğmesine basın.
ORTA HOPARLÖRÜN Ayarlanması
İdeal ORTA HOPARLÖR
yerleşimi
Dc mesafesi, şekildeki Df mesafesine eşit veya ondan daha
büyükse, modu 0ms olarak ayarlayın.
Aksi halde, ayarı tabloya göre değiştirin.
Df ve Dc
arasındaki
Mesafe
0.00 m
0.34 m
0.68 m
1.06 m
1.40 m
1.76 m
Gecikme
Süresi
0 ms
1 ms
2 ms
3 ms
4 ms
5 ms
MOVE
ENTER
RETURN
STOP
EXIT
EXIT
İdeal ARKA
HOPARLÖR
yerleşimi
Dc mesafesi, şekildeki Df mesafesine eşit veya ondan daha
büyükse, modu 0ms olarak ayarlayın.
Aksi halde, ayarı tabloya göre değiştirin.
Df ve Dc
arasındaki
Mesafe
0.00 m
1.06 m
2.11 m
3.16 m
3.62 m
5.29 m
Gecikme
Süresi
0 ms
3 ms
6 ms
9 ms
12 ms
15 ms
48
3. TEST TONE (TEST TONU) öğesine geçmek için İmleç %
düğmesine basın ve daha sonra ENTER düğmesine basın.
• Test tonu, sırasıyla L ➞ C ➞ R ➞ SR ➞ SL ➞ SW’ye
gönderilecektir.
O anda tekrar ENTER düğmesine basılırsa, test tonu
durdurulacaktır.
d Önceki seviyeye geri dönmek için RETURN (GERİ DÖN)
düğmesine basın.
d Ayar ekranından çıkmak için EXIT (ÇIKIŞ) düğmesine basın.
ARKA HOPARLÖRÜN Ayarlanması
M
2. Audio (Ses) öğesine geçmek için İmleç % düğmesine basın ve
daha sonra ENTER düğmesine basın.
● Sistem ayarı
5.1CH Sarma Ses oynatıldığında, sizing ile her bir hoparlör arasındaki mesafe aynı olduğunda en iyi sesin
keyfini çıkarabilirsiniz.
Ses, hoparlörlerin yerleşimine bağlı olarak dinleme konumuna farklı zamanlarda ulaştığı için, Orta ve Arka
Hoparlörlerin sesine gecikme efekti ekleyerek bu farkı ayarlayabilirsiniz
Tüm hoparlörlerin bu çember içinde yerleştirilmesi arzu edilir.
Df: ÖN HOPARLÖRDEN olan mesafe
Dc: ORTA HOPARLÖRDEN olan mesafe
Dr: ARKA HOPARLÖRDEN olan mesafe
`
PL II (Dolby Pro Logic II) ile, gecikme süresi her bir mod için farklı olabilir.
` AC-3 ve DTS ile, gecikme süresi 00 ve 15mSAN arasında ayarlanabilir.
` Orta kanal, yalnızca 5.1 kanallı diskleri üzerinde ayarlanabilir.
SESİN AYARLANMASI
Her bir hoparlör için denge ve seviyeyi ayarlayabilirsiniz.
1. Stop (Durdur) modunda, MENU düğmesine basın.
2. Audio (Ses) öğesine geçmek için İmleç % düğmesine basın ve
daha sonra ENTER düğmesine basın.
3. SOUND EDIT (SES DÜZENLE) öğesine geçmek için İmleç %
düğmesine basın ve daha sonra ENTER düğmesine basın.
4. İstediğiniz öğeyi seçmek ve ayarlamak için İmleç , düğmesine
basın. Ayarları düzenlemek için İmleç , düğmesine basın.
d Önceki seviyeye geri dönmek için RETURN (GERİ DÖN)
düğmesine basın.
d Ayar ekranından çıkmak için EXIT (ÇIKIŞ) düğmesine basın.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
CHANGE
RETURN
EXIT
49
TUR
Sistem ayarı
SESİN AYARLANMASI
AV SYNC’İN AYARLANMASI
SOUND EDIT (SES DÜZENLE) Düğmesiyle Hoparlör Ses Düzeyi ve Dengesinin Manuel olarak Ayarlanması.
SOUND EDIT (SES DÜZENLE) düğmesine basın ve daha sonra İmleç , düğmesine basın.
Bir dijital TV’ye takılırsa, video daha yavaş görünebilir. Bu meydana gelirse, videoyla uyması için ses gecikme
süresini ayarlayın.
● Sistem ayarı
1. Stop (Durdur) modunda, MENU düğmesine basın.
2. Audio (Ses) öğesine geçmek için İmleç % düğmesine basın ve
daha sonra ENTER düğmesine basın.
STEP
3. AV-SYNC’e geçmek için İmleç % düğmesine basın ve daha
sonra ENTER düğmesine basın.
4. AV-SYNC Delay Time (Gecikme Süresi)’ne geçmek için İmleç
, düğmesine basın ve daha sonra ENTER düğmesine basın.
• Ses gecikme süresini 0 ms ve 300 ms arasında
ayarlayabilirsiniz. Bunu, optimal duruma ayarlayın.
d Ayar ekranından çıkmak için EXIT (ÇIKIŞ) düğmesine basın.
Orta/Arka/Derin Bas Hoparlör Seviyesinin Ayarlanması
` Ses düzeyi, +6dB’den –6dB’ye adımlar halinde ayarlanabilir.
` +6dB’ye yaklaştıkça ses daha şiddetli hale ve -6dB’ye yaklaştıkça daha düşük hale gelir.
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
RETURN
EXIT
HDMI SES ÖĞESİNİN AYARLANMASI
HDMI Kablosu üzerinden iletilen ses sinyalleri, AÇILABİLİR/KAPATILABİLİR.
DRC’NİN (DİNAMİK ARALIK SIKIŞTIRMA) AYARLANMASI
Bu özellik, en şiddetli ile en sakin ses düzeyleri arasındaki aralığı dengeler. Geceleyin düşük ses düzeyine filmler
izlerken Dolby Digital sesin keyfini çıkarmak için bu işlevi kullanabilirsiniz.
1. Stop (Durdur) modunda, MENU düğmesine basın.
2. Audio (Ses) öğesine geçmek için İmleç % düğmesine basın ve
daha sonra ENTER düğmesine basın.
3. HDMI AUDIO (HDMI SES) öğesine geçmek için İmleç 
düğmesine basın ve daha sonra ENTER düğmesine basın.
1. Stop (Durdur) modunda, MENU düğmesine basın.
2. Audio (Ses) öğesine geçmek için İmleç % düğmesine basın
ve daha sonra ENTER düğmesine basın.
MOVE
ENTER
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
4. ON (AÇIK) veya OFF (KAPALI) öğesini seçmek için İmleç ,
düğmesine basın ve daha sonra ENTER düğmesine basın.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
4. DRC’yi ayarlamak için İmleç , düğmesine basın.
• İmleç  düğmesine basıldığında, efekt daha büyüktür ve
İmleç  düğmesine basıldığında, efekt daha küçüktür.
d Ö
nceki seviyeye geri dönmek için RETURN (GERİ DÖN)
düğmesine basın.
d Ayar ekranından çıkmak için EXIT (ÇIKIŞ) düğmesine basın.
ENTER
d Önceki seviyeye geri dönmek için RETURN (GERİ DÖN)
düğmesine basın.
Ön/Arka Hoparlör Dengesinin Ayarlanması
` 0, -6 ve OFF (KAPALI) arasında seçebilirsiniz.
` Ses düzeyi, –6’ya yaklaştığınızda azalır.
3. DRC öğesine geçmek için İmleç % düğmesine basın ve daha
sonra ENTER düğmesine basın.
MOVE
• ON (AÇIK): Hem video hem de ses sinyalleri HDMI bağlantı
kablosu üzerinde iletilir ve ses, yalnızca TV
hoparlörünüz yoluyla dışarı verilir.
• OFF (KAPALI): Video, yalnızca HDMI bağlantı kablosu üzerinden
iletilir ve ses yalnızca ev sineması hoparlörü yoluyla
dışarı verilir.
CHANGE
RETURN
EXIT
RETURN
EXIT
d Önceki seviyeye geri dönmek için RETURN (GERİ DÖN) düğmesine basın.
d Ayar ekranından çıkmak için EXIT (ÇIKIŞ) düğmesine basın.
M`
Bu işlevin varsayılan ayarı, HDMI AUDIO OFF (HDMI SES KAPALI)’dır.
` HDMI AUDIO (HDMI SES), TV hoparlörleri için otomatik olarak 2 kanallı olarak
karıştırılır.
` HDMI AUDIO seçeneği açık olarak ayarlandığında, PRO LOGIC II /DSP EQ/P.BASS
çalışmaz.
50
51
TUR
Sistem ayarı
SES ALANI (DSP)/EQ İşLEVİ
DOLBY PRO LOGIC II EFEKTİ
DSP (Dijital Sinyal İşlemcisi) : DSP modları, farklı akustik ortamları canlandırmak üzere tasarlanmıştır.
EQ: Çalmakta olduğunuz müziğin tarzı için sesi optimize etmek üzere ROCK, POP veya CLASSIC
(KLASİK) seçebilirsiniz
STEP
PL II MODE
1. MUSIC (MÜZİK) modunu seçmek için
(PL II MODU)’na basın.
2.
PL II EFFECT (PL II EFEKTİ) düğmesine basın.
●SISTEM AYARI
DSP/EQ düğmesine basın.
• DSP, ekran panelinde görünür.
Bu işlev, yalnızca Dolby Pro Logic MUSIC (MÜZİK) modunda çalışır.
STEP
3. İstediğiniz efekt ayarını seçmek için , düğmelerine basın.
• PANORAMA: 0 veya 1 seçebilirsiniz.
• C- WIDTH (C-GENİŞLİĞİ): 0 veya 7 arasında seçebilirsiniz
• DIMENS: 0 veya 6 arasında seçebilirsiniz.
Bu düğmeye her bastığınızda, seçim aşağıdaki gibi değişir:
POPS➞JAZZ➞ROCK➞STUDIO➞CLUB➞HALL➞
MOVIE➞CHURCH➞PASS
•
•
•
•
•
•
•
POPS, JAZZ, ROCK: Müziğin tarzına bağlı olarak, POP, JAZZ ve ROCK seçebilirsiniz.
STUDIO (STÜDYO): Bir stüdyoda var olma hissi sağlar.
CLUB (KULÜP): Çarpıntılı bas sesi ile bir dans kulübü sesi canlandırır.
HALL (SALON): Bir konser salonunda dinlermişçesine net bir ses sağlar.
MOVIE (SİNEMA): Bir sinema salonu hissi sağlar.
CHURCH (KİLİSE): Bir büyük kilisede olduğunuz hissi verir.
PASS: Normal dinleme için bunu seçin.
P.BASS
P.BASS işlevi, düşük frekansları güçlendiren bir bas artışı sağlar.
1. P.BASS modunu seçmek için P.BASS
düğmesine basın.
STEP
2. P.BASS modunu kapatmak için P.BASS
düğmesine tekrar basın.
M`
DSP/EQ işlevi, yalnızca STEREO modda kullanılabilir.
Ekranda STEREO göstermek için PL II modu düğmesine basın.
` Bu özellik CD, MP3-CD'leri, DivX, radyo ve Dolby Digital diskleri ile çalışır.
` İki veya daha fazla kanal ile şifrelenmiş bir DVD diskini oynatırken, otomatik olarak
multi-channel (çok kanallı) mod seçilecektir ve DSP/EQ işlevi çalışmaz.
DOLBY PRO LOGIC II MODU
İstediğiniz Dolby Pro Logic II ses modunu seçebilirsiniz.
STEP
(PL II MODU) düğmesi.
• Bu düğmeye her bastığınızda, mod aşağıdaki gibi değişir:
P.BASS işlevi, yalnızca mp3,Divx,cd ve wma gibi 2 kanallı LPCM kaynakları ile
kullanılabilir. P.BASS düğmesine basın, ekranda "POWER BASS ON" (BASI AÇIN)
mesajı görünecektir.
` P.bass, DSP/EQ veya DOLBY PRO LOGIC ll modları ile çalışmaz.
DSP/EQ modunda P.BASS düğmesine basarsanız, DSP/EQ modu otomatik olarak
kapatılır ve P. BASS işlevi açılır.
MUSIC➞CINEMA➞PROLOGIC➞MATRIX➞
MİKROFONU BAĞLAMA
STEREO➞MUSIC
Evinizin konforunda karaoke bar eğlencesinin keyfine varabilirsiniz.
PRO LOGIC II
5
M`
Videoyu izleyin ve TV ekranında görüntülenen şarkı sözlerini söyleyerek
eşlik edin.
• MUSIC (MÜZİK): Müzik dinlerken, deneyebilirsiniz
Gerçek performans dinlerken olduğu gibi ses efektleri.
• CINEMA (SİNEMA): Film müziğine gerçeklik katar.
• PRO LOGIC: Yalnızca ön sol ve sağ hoparlörleri kullanırken, beş hoparlör kullanırmışçasına,
gerçekçi bir çok kanallı efekt yaşayabilirsiniz.
• MATRIX (MATRİS): 5.1 kanallı sarma ses duyacaksınız.
• STEREO: Sesi, yalnızca ön sol ve sağ hoparlörler ile derin bas hoparlörlerinden dinlemek için bunu seçin.
1. Mikrofonu ön paneldeki MIC jakına bağlayın.
M`
2. Mikrofonun ses seviyesini ayarlamak için MIC VOL düğmesine basın.
Pro Logic II modunu seçerken, harici aygıtınızı oynatıcı üzerindeki AUDIO INPUT (SES
GİRİŞ) jaklarına (L (sol) ve R (sağ)) takın. Yalnızca girişlerden (L (sol) veya R (sağ))
birine takarsanız, sarma sesi dinleyemezsiniz.
` PRO LOGIC II işlevi yalnızca STEREO modunda kullanılabilir.
• En fazla iki mikrofon bağlayabilirsiniz.
MIC 1
MIC 2
FUNC.
3. Mikrofonun yankı seviyesini ayarlamak için ECHO düğmesine basın.
5
Convenient (Rahatlık) işlevi
RADYO DİNLEMEK
SLEEP TIMER (UYKU ZAMANLAYICISI) İşLEVİ
TUR
Radyo
Ev Sinemasını, kendi kendine kapanacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
Uzaktan Kumanda
SLEEP (UYKU) düğmesine basın.
STEP
●CONVENIENT (RAHATLIK) IşLEVI
1. FM bandını seçmek için TUNER (KANAL SEÇİCİ)
düğmesine basın.
• SLEEP (UYKU) görüntülenecektir. Bu düğmeye her
bastığınızda, önayar süresi aşağıdaki gibi değişir:
10 ➞ 20 ➞ 30 ➞ 60 ➞ 90 ➞ 120 ➞ 150 ➞ OFF.
2. İstediğiniz istasyonu bulun.
• Otomatik İstasyon Arama 1: [,] düğmesine
basıldığında, bir önayarlı yayın istasyonu seçilir.
• Otomatik İstasyon Arama 2: Aktif yayın
istasyonlarını otomatik olarak aramak için ,,.
düğmesine basın ve basılı tutun.
• Manuel İstasyon Arama: Frekansı adım adım
arttırmak veya azaltmak için ,,. düğmesine
kısaca basın.
STEP
Uyku zamanlayıcısı ayarını onaylamak için, SLEEP
(UYKU) düğmesine basın.
• Ev Sineması kendi kendine kapanmadan önce kalan süre
gösterilir.
• Düğmeye yeniden basmak, uyku süresini, daha önce ayarladığınızdan farklı bir değere geçirir.
Uyku zamanlayıcısını iptal etmek için, ekranda OFF (KAPALI) görünene kadar SLEEP (UYKU)
Ana Ünite
düğmesine basın.
1. FM bandını seçmek için FUNCTION (İşLEV) düğmesine basın.
2. Bir yayın istasyonu seçin.
• Otomatik İstasyon Arama 1 : PRESET (ÖNAYAR) öğesini seçmek için STOP (DURDUR)
(@) düğmesine basın ve daha sonra önayarlı istasyonu seçmek için [,] düğmesine basın.
• Otomatik İstasyon Arama 2: MANUAL (MANUEL) öğesini seçmek için STOP (DURDUR)
(@) düğmesine basın ve daha sonra bandı otomatik olarak aramak için [,] düğmesine
basın ve basılı tutun.
• Manual Tuning : MANUAL (MANUEL) öğesini seçmek için STOP (DURDUR) (@) düğmesine
basın ve daha sonra daha düşük ve daha yüksek frekansta istasyon aramak için [,]
düğmeye kısaca basın.
Mono/Stereo dinlemek için MO/ST düğmesine basın.
• Düğmeye her bastığınızda, ses STEREO ve MONO arasında değişir.
• Kötü bir alım alanında, daha net, parazitsiz bir yayın için MONO’yu seçin.
İSTASYONLARIN ÖNCEDEN AYARLANMASI
Örnek: FM 89.10’un bellekte önceden ayarlanması
1. FM bandını seçmek için TUNER (KANAL SEÇİCİ)
düğmesine basın.
2. 89.10’u seçmek için ,,. düğmesine basın.
EKRAN PARLAKLIĞININ AYARLANMASI
Ana ünitedeki ekranın parlaklığını, film görüntülerken rahatsızlık
yaratmayacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
STEP
DIMMER düğmesine basın.
• Düğmeye her bastığınızda, ön ekranın parlaklığı ayarlanacaktır.
MUTE (SESSİZ) İşLEVİ
Bu, bir kapı zili veya telefon çağrısını cevaplarken kullanışlıdır.
MUTE (SESSİZ) düğmesine basın.
• Ekranda MUTE (SESSİZ) görünür.
• Sesi geri yüklemek için, tekrar MUTE (SESSİZ) düğmesine
basın.
STEP
3. TUNER MEMORY (KANAL SEÇİCİ BELLEĞİ)
düğmesine basın.
4. Önayar numarasını seçmek için [,] düğmesine
basın.
• 1 veya 15 önayar arasında seçebilirsiniz.
54
5. TUNER MEMORY (KANAL SEÇİCİ BELLEĞİ)
düğmesine tekrar basın.
6. Bir başka istasyonu önceden ayarlamak için, 2 ile 5
arasındaki adımları tekrar edin.
• Önayarlı bir istasyonu aramak için, bir kanal
seçmek üzere uzaktan kumanda üzerindeki [,] düğmesine basın.
55
Sorun Giderme
CD'lerdeki ses parçalarını, USB depolama aygıtına göndermeden önce MP3 dosya biçimine dönüştürür.
Bu ünite düzgün biçimde çalışmadığında aşağıdaki tabloya bakın. Yaşadığınız sorun aşağıda listelenmemişse
veya aşağıdaki talimat size yardımcı olmuyorsa, üniteyi kapatın, güç kablosunu sökün ve size en yakın yetkili
satıcı eya Samsung Elektronik Servis Merkezi ile irtibat kurun.
CD DÖNÜşTÜRME
B
MIC 1
MIC 2
FUNC.
2. Ses CD'sini CD tepsisine takın.
3. CD RIPPING düğmesine basın.
• Geçerli parçayı dönüştürmeye başlamak için,
sistem bir parçayı çalarken veya geçici olarak
durdurulduğunda uzaktan kumanda üzerindeki
CD RIPPING düğmesine basın.
• CD'nin tamamını dönüştürmek için, uzaktan
kumanda üzerindeki CD RIPPING düğmesini basılı
tutun.
- Ekranda "FULL CD RIPPING" yazısı görünür
ve dönüştürme işlemi başlatılır.
`
`
`
`
`
`
`
`
5
CD dönüştürme işlemi sırasında USB veya güç kablosu bağlantısını kesmeyin.
Aksi takdirde, veriler zarar görebilir. CD dönüştürme işlemini durdurmak için, STOP
düğmesine basın ve sistem CD'yi çalmayı tamamen durdurduktan sonra USB aygıtının
bağlantısını kesin.
USB bağlantısını CD dönüştürme işlemi sırasında keserseniz, sistem kapanır ve dönüştürülen
dosyayı silemezsiniz.
USB aygıtını sisteme bir CD çalınırken bağlarsanız sistem çalma işlemini durdurur ve USB
bağlantısının başlatılması tamamlandığında çalma işlemine devam eder.
(Başlatma süresi, USB aygıtının türüne bağlı olarak farklılık gösterebilir.)
DTS-CD'ler dönüştürülemez.
Dönüştürme süresi 5 saniyeden kısaysa, dönüştürme dosyası oluşturulmayabilir.
CD dönüştürme işlevi yalnızca USB aygıtı veya Sabit Disk Sürücüsü FAT dosya
sisteminde biçimlendirilmişse çalışır.
(NTFS dosya sistemi desteklenmez.) Uyumlu aygıtların listesi için, USB sunucusu
teknik özelliklerine bakın.
Dönüştürme işlemi x1 normal hızda gerçekleştirilir. Dönüştürme süresi bazı USB
aygıtlarında daha uzun olabilir.
Sistem bir CD'yi dönüştürürken, ses çıkışı verilmez.
CD dönüştürme işlemi sırasında sisteme dokunmayın veya sistemi hareket ettirmeyin.
Kontrol/Çare
Disk tepsisi açılmıyor.
• Güç kablosu prize iyice takılı mı?
• Gücü kapatın ve tekrar açın.
Play/Pause (Pynat/Duraklat)
düğmesine basıldığında derhal
Oynatma başlamıyor.
• Deforme olmuş bir disk veya yüzeyinde çizikler olan bir disk
mi kullanıyorsunuz?
• Diski silin.
Ses üretilmiyor.
• Hızlı oynatma, yavaş oynatma veya adım hareketli oynatma
sırasında hiç ses duyulmaz.
• Hoparlörler düzgün biçimde takılmış mı? Hoparlör ayarı
doğru biçimde özelleştirilmiş mi?
• Disk ciddi biçimde hasar görmüş mü?
Ses, altısından değil yalnızca
birkaç hoparlörden
duyulmaktadır.
• Bir CD veya radyo dinlerken, ses yalnızca ön hoparlörlere
(L(sol)/R(sağ)) verilir. Altı hoparlörü kullanmak için uzaktan
kumanda üzerindeki PL II (Dolby Pro Logic II)’ye
basarak "PRO LOGIC II" öğesini seçin.
• DVD diskinin, 5.1-CH uyumlu olduğundan emin olun.
• Ayar ekranının ses ayarında hoparlör modunda C, SL ve
SR’yi NONE (HİÇBİRİ) olarak ayarlarsanız, orta hoparlör ile
ön sol ve sağ hoparlörlerden hiç ses duyulmaz. C, SL ve
SR’yi SMALL (KÜÇÜK) olarak ayarlayın.
Dolby Digital 5.1 CH Sarma Ses
üretilmiyor.
• Disk üzerinde "Dolby Digital 5.1 CH" işareti var mıdır?
Dolby Digital 5.1 CH Sarma Ses, yalnızca eğer disk 5.1
kanallı ses ile kaydedilmişse üretilir.
• Ses dili, bilgi ekranında DOLBY DIGITAL 5.1-CH olarak
doğru biçimde ayarlanmış mı?
Uzaktan kumanda çalışmıyor.
• Uzaktan kumanda, açı ve mesafe çalışma menzili içerisinde
mi çalıştırılmaktadır?
• Piller bitmiş midir?
• Uzaktan kumandanın (TV veya DVD) modunu (TV/DVD)
doğru biçimde seçtiniz mi?
• Disk dönüyor, fakat hiç resim
üretilmiyor.
• Resim kalitesi düşüktür ve
resim titrememektedir.
• TV gücü açık mıdır?
• Video kabloları düzgün biçimde takılmış mı?
• Disk kirli mi veya hasar görmüş mü?
• Kötü üretilmiş bir disk çalınabilir olmayabilir.
STEP
4. Dönüştürme işlemini durdurmak için STOP (@)
düğmesine basın.
• CD dönüştürme işlemi tamamlandığında, USB
aygıtında "RIPPING" adlı bir dizin oluşturulur ve
dönüştürülen dosya "SAMXXXX.mp3" biçiminde
kaydedilir.
M`
BELİRTİ
5
●SORUN GIDERME
1. USB aygıtını bağlayın.
TUR
Convenient (Rahatlık) işlevi
Sorun Giderme
Kontrol/Çare
• Disk bunları içermezse, ses dili ve altyazıları
çalışmayacaktır.
Menü işlevi seçilmiş olsa dahi,
menu ekranı görünmez.
• Menüler içermeyen bir disk mi kullanıyorsunuz?
En/boy oranı değiştirilemiyor.
• 16:9 DVD’leri 16:9 WIDE (GENİŞ) modunda, 4:3 LETTER
BOX (SİNEMASKOP) modunda veya 4:3 PAN SCAN
(KAYDIR TARA) modunda oynatabilirsiniz, fakat 4:3
DVD’ler yalnızca 4:3 oranında görülebilir.
DVD disk kabına bakın ve daha sonra uygun işlevi seçin.
• Ana ünite çalışmıyor.
(Örnek: Güç kesiliyor veya ön
panel tuşu çalışmıyor ya da
tuhaf bir gürültü duyuluyor.)
• DVD oynatıcı normal olarak
çalışmıyor.
Değerleme seviyesi parolası
unutuldu.
Radyo yayınını alamıyor.
58
•G
ücü kapatın ve ana ünite üzerindeki STOP (DURDUR)
( ) düğmesine 5 saniyeden uzun br süre basılı tutun (reset
işlevi).
“Disc Audio” (Disk Sesi), “Disc Subtitle” (Disk Altyazısı) ve/veya “Disc Menu” (Disk Menüsü) ilk ayarlarına ilişkin
uygun kod numarasını girin (bkz. sayfa 43).
Kod
Dil
Kod
1027
Afar
1181
1028
Abkhazian
1032
Afrikaans
1039
Dil
Kod
Dil
Kod
Dil
Frisian
1334
Latvian, Lettish
1506
Slovenian
1183
Irish
1345
Malagasy
1507
Samoan
1186
Scots Gaelic
1347
Maori
1508
Shona
Amharic
1194
Galician
1349
Macedonian
1509
Somali
1044
Arabic
1196
Guarani
1350
Malayalam
1511
Albanian
1045
Assamese
1203
Gujarati
1352
Mongolian
1512
Serbian
1051
Aymara
1209
Hausa
1353
Moldavian
1513
Siswati
1052
Azerbaijani
1217
Hindi
1356
Marathi
1514
Sesotho
1053
Bashkir
1226
Croatian
1357
Malay
1515
Sundanese
1057
Byelorussian
1229
Hungarian
1358
Maltese
1516
Swedish
1059
Bulgarian
1233
Armenian
1363
Burmese
1517
Swahili
RESET (SIFIRLAMA) işlevinin kullanılması, kayıtlı tüm
ayarları silecektir. Gerekli olmadığı sürece kullanmayın.
1060
Bihari
1235
Interlingua
1365
Nauru
1521
Tamil
1069
Bislama
1239
Interlingue
1369
Nepali
1525
Tegulu
• Ana ünitenin ekranında “NO DISC” (DİSK YOK) mesajı
göründüğünde, 5 saniyeden uzun bir süre için ana ünitenin
STOP (DURDUR) ( ) düğmesine basılı tutun. Ekranda,
“INITIAL” (BAŞLANGIÇ) görünecek ve tüm ayarlar
varsayılan değerlere geri dönecektir.
• POWER (GÜÇ) düğmesine basın.
1066
Bengali; Bangla
1245
Inupiak
1376
Dutch
1527
Tajik
1067
Tibetan
1248
Indonesian
1379
Norwegian
1528
Thai
1070
Breton
1253
Icelandic
1393
Occitan
1529
Tigrinya
1079
Catalan
1254
Italian
1403
(Afan) Oromo
1531
Turkmen
1093
Corsican
1257
Hebrew
1408
Oriya
1532
Tagalog
1097
Czech
1261
Japanese
1417
Punjabi
1534
Setswana
RESET (SIFIRLAMA) işlevinin kullanılması, kayıtlı tüm
ayarları silecektir. Gerekli olmadığı sürece kullanmayın.
1103
Welsh
1269
Yiddish
1428
Polish
1535
Tonga
1105
Danish
1283
Javanese
1435
Pashto, Pushto
1538
Turkish
• Anten düzgün biçimde takılmış mı?
• Antenin giriş sinyali zayıfsa, iyi alım alanında bir harici FM
anteni kurun.
1109
German
1287
Georgian
1436
Portuguese
1539
Tsonga
1130
Bhutani
1297
Kazakh
1463
Quechua
1540
Tatar
1142
Greek
1298
Greenlandic
1481
Rhaeto-Romance
1543
Twi
1144
English
1299
Cambodian
1482
Kirundi
1557
Ukrainian
1145
Esperanto
1300
Kannada
1483
Romanian
1564
Urdu
1149
Spanish
1301
Korean
1489
Russian
1572
Uzbek
1150
Estonian
1305
Kashmiri
1491
Kinyarwanda
1581
Vietnamese
1151
Basque
1307
Kurdish
1495
Sanskrit
1587
Volapuk
1157
Persian
1311
Kirghiz
1498
Sindhi
1613
Wolof
1165
Finnish
1313
Latin
1501
Sangro
1632
Xhosa
1166
Fiji
1326
Lingala
1502
Serbo-Croatian
1665
Yoruba
1171
Faeroese
1327
Laothian
1503
Singhalese
1684
Chinese
1174
French
1332
Lithuanian
1505
Slovak
1697
Zulu
● DIL KODU LISTESI
Ses dili ve altyazılar çalışmıyor.
TUR
BELİRTİ
dil kodu listesi
59
Ek
DİSKLERİN ELE ALINMASI VE SAKLANMASINA İLİŞKİN UYARILAR
Disk üzerindeki küçük çizikler, ses ve resim kalitesini düşürebilir ve atlamaya yol açabilir.
Genel
Bunları ele alırken, özellikle diskleri çizmemeye özen gösterin.
70 W
Ağırlık
3.0 kg
Boyutlar
430 (W) x 70 (H) x 260 (D) mm
Kullanım Sıcaklığı Aralığı
+5°C~+35°C
Kullanım Nemi Aralığı
%10 ila %75
Okuma Hızı: 3,49 ~ 4,06 m/san.
Diskin oynatma tarafına dokunmayın.
Diski, parmaklarınız yüzeyle temas etmeyecek şekilde, kenarlardan tutun.
Disk üzerine kağıt veya bant yapıştırmayın.
DVD (Dijital Çok Yönlü Disk)
Disk
Disk Saklama
Doğrudan güneş ışığında
tutmayın
Güç Tüketimi
CD : 12 cm (KOMPAKT DİSK)
CD : 8cm (KOMPAKT DİSK)
Serin havalandırılmış bir
alanda tutun
Temiz bir Koruma kılıfında
tutun. Dikey olarak
saklayın.
Composite Video
(Kompozit Video)
Video Çıkışı
Yaklaşık Oynatma Süresi (Tek Taraflı, Tek Katmanlı Disk)
: 135 dak.
Okuma Hızı: 4,8 ~ 5,6 m/san.
Azami Oynatma Süresi : 74 dak.
Okuma Hızı: 4,8 ~ 5,6 m/san.
Azami Oynatma Süresi : 20 dak.
576i/480i
1 channel : 1.0 Vp-p (75 Ω yük)
576i/480i
Component Video
(Bileşen Video)
Y : 1.0 Vp-p (75 Ω yük)
Pr : 0.70 Vp-p (75 Ω yük)
Pb : 0.70 Vp-p (75 Ω yük)
Video/Ses
HDMI(İsteğe bağlı)
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
Disklerin, kirlenmesine izin vermeyin.
Ön hoparlör çıkışı
141W x 2(3Ω)
` Çatlak veya çizilmiş diskleri koymayın.
Orta hoparlör çıkış
141W(3Ω)
Arka hoparlör çıkışı
141W x 2(3Ω)
Derin bas hoparlör çıkışı
145W(3Ω)
Frekans aralığı
20Hz~20KHz
S/N Oranı
70dB
Kanal ayrımı
60dB
Giriş duyarlılığı
(AUX)400mV
M`
Disklerin Ele Alınması ve Saklanması
Disk üzerinde parmak izi veya kir varsa, bunu sulandırılmış hafif bir deterjan ile temizleyin ve yumuşak
bir bez ile silin.
• Temizlerken, diski içeriden dışarı doğru nazikçe silin
M`
60
Oynatıcının içindeki soğuk parçalar ile sıcak hava temas ederse yoğuşma oluşabilir.
Oynatıcının içinde yoğuşma oluştuğunda, oynatıcı doğru biçimde çalışmayabilir. Bu
oluşursa, diski çıkarın ve oynatıcının gücü açık biçimde 1 veya 2 saat kalmasına izin
verin.
Hoparlör
61
● EK
Disklerin ele alınması
TUR
TEKNİK ÖZELLİKLER
Hoparlör sistemi
Hoparlör
Empedans
Frekans aralığı
Çıkış sesi basınç seviyesi
Anma girişi
Azami giriş
5.1kanallı hoparlör sistemi
Ön/Arka
3Ω
Orta
3Ω
Derin bas hoparlör
3Ω
140Hz~20KHz
140Hz~20KHz
45Hz~160Hz
86dB/W/M
86dB/W/M
86dB/W/M
141W
141W
145W
282W
282W
290W
Boyutlar (G x Y x D)
Ön : 100 x 150 x 89 mm
Arka : 100 x 100 x 93 mm
Orta : 300 x 58 x 50 mm
Derin bas hoparlör : 180 x 320 x 380 mm
Ağırlıklar
Ön : 1.0 kg, Orta : 0.3 kg Arka : 0.6 kg, Derin bas hoparlör : 4.5 kg
SAMSUNG ile DÜNYANIN HER YERİNDE irtibat kurun
Samsung ürünlerine ilişkin herhangi bir soru veya yorumunuz varsa, lütfen SAMSUNG müşteri
bakım merkezi ile irtibat kurun.
Region
North America
Latin America
HT-TZ222
Hoparlör sistemi
Hoparlör
Empedans
Frekans aralığı
Çıkış sesi basınç seviyesi
Anma girişi
Azami giriş
Boyutlar (G x Y x D)
Ağırlıklar
5.1kanallı hoparlör sistemi
Ön/Arka
3Ω
Orta
3Ω
Derin bas hoparlör
3Ω
140Hz~20KHz
140Hz~20KHz
45Hz~160Hz
86dB/W/M
86dB/W/M
86dB/W/M
141W
141W
145W
282W
282W
290W
Ön : 240 x 1020 x 240 mm (altlık tabanı: 240 x 240)
Arka : 100 x 100 x 93 mm
Orta : 300 x 59 x 50 mm
Derin bas hoparlör : 180 x 320 x 380 mm
Ön : 3.6 kg, Orta : 0.3 kg Arka : 0.6 kg, Derin bas hoparlör : 4.5 kg
Europe
HT-TZ225
Hoparlör sistemi
Hoparlör
Empedans
Frekans aralığı
Çıkış sesi basınç seviyesi
Anma girişi
Azami giriş
Boyutlar (G x Y x D)
Ağırlıklar
5.1kanallı hoparlör sistemi
Ön/Arka
3Ω
Orta
3Ω
Derin bas hoparlör
3Ω
140Hz~20KHz
140Hz~20KHz
45Hz~160Hz
86dB/W/M
86dB/W/M
86dB/W/M
141W
141W
145W
282W
282W
290W
Ön/Arka: 240 x 1020 x 240 mm (altlık tabanı: 240 x 240)
Orta : 300 x 59 x 50 mm
Derin bas hoparlör : 180 x 320 x 380 mm
Ön : 3.6 kg, Orta : 0.3 kg Arka : 3.6 kg, Derin bas hoparlör : 4.5 kg
*: Nominal teknik özellik
- Samsung Electronics Co., Ltd, bildiri olmaksızın teknik özellikleri değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.
- Ağırlık ve boyutlar yaklaşıktır.
"Kullanım Ömrü : 10 Yıldır"
62
CIS
Asia Pacific
Middle East &
Africa
Country
Customer Care Centre 
TUR
HT-Z220
Web Site
CANADA
MEXICO
U.S.A
ARGENTINE
BRAZIL
CHILE
NICARAGUA
HONDURAS
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
JAMAICA
PANAMA
PUERTO RICO
REP. DOMINICA
TRINIDAD & TOBAGO
VENEZUELA
COLOMBIA
BELGIUM
CZECH REPUBLIC
DENMARK
1-800-SAMSUNG(726-7864)
01-800-SAMSUNG(726-7864)
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0800-333-3733
0800-124-421 , 4004-0000
800-SAMSUNG(726-7864)
00-1800-5077267
800-7919267
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0-800-100-5303
01-8000112112
02 201 2418
800-726-786 (800 - SAMSUNG)
70 70 19 70
www.samsung.com/ca
www.samsung.com/mx
www.samsung.com/us
www.samsung.com/ar
www.samsung.com/br
www.samsung.com/cl
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com.co
www.samsung.com/be
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi
FRANCE
3260 SAMSUNG ( 0,15/Min),
08 25 08 65 65 ( 0,15/Min)
www.samsung.com/fr
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
U.K
EIRE
AUSTRIA
SWITZERLAND
01805 - SAMSUNG(726-7864) (
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
02 261 03 710
0900-SAMSUNG(726-7864) ( 0,10/Min)
815-56 480
0 801 1SAMSUNG(0-801172 678)
80820-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
902-1-SAMSU(72678)
0771-400 200
0845 SAMSUNG (7267864)
0818 717 100
0800-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.de
www.samsung.com/hu
www.samsung.com/it
www.samsung.com/lu
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/sk
www.samsung.com/es
www.samsung.com/se
www.samsung.com/uk
www.samsung.com/ie
www.samsung.com/at
www.samsung.com/ch
RUSSIA
8-800-555-55-55
www.samsung.ru
KAZAHSTAN
UZBEKISTAN
KYRGYZSTAN
TADJIKISTAN
UKRAINE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
CHINA
HONG KONG
INDIA
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
PHILIPPINES
SINGAPORE
THAILAND
TAIWAN
VIETNAM
TURKEY
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
8-800-502-0000
8-800-77777
8000-7267
800-7267
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
800-810-5858, 400-810-5858, 010-6475 1880
3698-4698
3030 8282, 1800 110011, 1-800-3000-8282
0800-112-8888
0120-327-527
1800-88-9999
1800-10-SAMSUNG(726-7864)
1800-SAMSUNG(726-7864)
1800-29-3232, 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
444 77 11
www.samsung.com/kz_ru
www.samsung.com/kz_ru
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864 )
www.samsung.com/za
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726
www.samsung.com/ae
0,14/Min)
www.samsung.ua
www.samsung.lt
www.samsung.com/lv
www.samsung.ee
www.samsung.com/au
www.samsung.com/nz
www.samsung.com/cn
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/in
www.samsung.com/id
www.samsung.com/jp
www.samsung.com/my
www.samsung.com/ph
www.samsung.com/sg
www.samsung.com/th
www.samsung.com/tw
www.samsung.com/vn
www.samsung.com/tr
63
Bu ürünün ortalama yaşam süresi 10 yıldır
İ m a l a t ç ı : SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
416 Maetan-3 Dong, Yeongtong-Gu,Suwon City Gyeonggi-Do,
Korea, 442-742
Tel: +82 2 2255 0114 / Fax: +82 2 2255 0117
L V D : China CEPREI Laboratory
No.110, Dongguanzhuang Road, Tianhe District, Guangzhou
City,Guangdong Province, P.R. China
Tel: 0086-20-87237150, 87237006, 87237178,87237552
Fax:0086-20-87236171, 87237609
E M C : Korea Testing Laboratory
222-13 Guro3-dong,Guro-gu Seoul, Korea 152-718
Tel: +82 2 860 1309 / Fax: +82 2 838 2675
Bu üründe bulunan pillerin doğru şekilde atılması
(Avrupa Birliği’nde ve ayrı pil dönüşüm sistemlerine sahip diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir.)
Pil, kullanma kılavuzu veya ambalajın üzerinde yer alan bu işaret, bu üründe bulunan pillerin çalışma
ömürlerini doldurduklarında diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini belirtmektedir. İşaretlenmiş
olduklarında, Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin 2006/66 EC Direktifinde belirtilen referans
seviyelerinin üzerinde cıva, kadmiyum veya kurşun içerdiğini belirtir. Pillerin uygun şekilde atılmaması
halinde, bu maddeler insan sağlığına veya çevreye zarar verebilir.
Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını desteklemek için, lütfen pilleri diğer atık
türlerinden ayırın ve yerel, ücretsiz pil dönüşüm sisteminiz aracılığıyla geri dönüştürün.
Bu Ьrьnьn Uygun Şekilde Atılması
(Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman)
(Ayrı toplama sistemlerine sahip Avrupa Birliği ьlkeleri ve diğer Avrupa ьlkelerinde geзerlidir)
Ьrьn, aksesuarlar veya literatьrde yer alan bu işaret, ьrьnьn ve elektronik aksesuarlarının (цrn. şarj cihazı,
kulaklık, USB kablosu), kullanım цmьrlerinin sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılması gerektiğini belirtir.
Kontrolsьz atık atılması nedeniyle зevrenin veya insan sağlığının zarar gцrmesini цnlemek iзin lьtfen bu ц
ğeleri diğer atık tьrlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sьrdьrьlebilir bir şekilde yeniden kullanılmasını
sağlamak iзin uygun bir şekilde geri dцnьşьmьnь sağlayın.
Ev kullanıcıları, зevreye zarar vermeden bu цğelerin nasıl ve nerede geri dцnьşьmьnь sağlayabileceklerini
цğrenmek iзin ьrьnь aldıkları perakendecilere veya yerel devlet dairesine başvurmalıdır.
Ticari kullanıcılar tedarikзileriyle temas kurup satın alma sцzleşmesinin koşullarını ve şartlarını kontrol
etmelidir. Bu ьrьn ve elektronik aksesuarları atma işlemi iзin diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.
AH68-02161V
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement