Samsung | HMX-F90WP | Kullanıcı Klavuzu | Samsung HMX-F90WP Kullanım kılavuzu

Samsung HMX-F90WP Kullanım kılavuzu
Kullanıcı Kılavuzu
HMX-F90/HMX-F91
HMX-F900/HMX-F910
HMX-F920
Dijital Video Kamera
www.samsung.com/register
Video kaydı için daha yüksek yazma hızını destekleyen bir bellek kartı kullanın.
- Önerilen Bellek Kartı: 6MB/sn (Sınıf 6) veya üzeri.
Bu kullanıcı kılavuzunu okumadan önce
GÜVENLIK UYARILARI
KULLANIMLA ILGILI ÖNEMLI BILGI
Bu kullanıcı kılavuzundaki simge ve işaretlerin anlamı;
Güvenlik
Simgesi
UYARI
DIKKAT
Anlamı
Ciddi yaralanma veya ölüm riskinin olduğu anlamına gelir.
Yaralanma veya maddi zarar riski olduğunu gösterir.
Video kameranızı kullanırken yangın, patlama, elektrik
çarpması veya yaralanma riskini azaltmak için şu temel
güvenlik önlemlerini uygulayın.
Video kamerayı çalıştırmaya yardımcı olabilecek ipuçları ve
göz atılacak sayfalar anlamına gelir.
Bir işlevi kullanmadan önce yapılması gereken ayarlar.
Bu uyarı işaretleri sizin ve başkalarının zarar görmesini önlemek
için konulmuştur. Lütfen tam olarak uygulayın. Bu bölümü
okuduktan sonra, ileride bakmak üzere güvenli biryerde saklayın.
ÖNLEMLER
Uyarı!
• B
u video kamera her zaman koruyucu topraklama bağlantısı olan AC
elektrik prizine bağlanmalıdır.
• Piller, güneş ışığı veya ateş gibi aşırı ısı veren kaynaklara maruz
bırakılmamalıdır.
Dikkat
Pilin yanlış takılması durumunda patlama tehlikesi vardır.
Yalnızca aynı ya da eşdeğer türde pille değiştirin.
2
Cihazı elektrik prizinden çıkarmak için, fiş elektrik prizi yuvasından
çekilmelidir;bu yüzden elektrik prizi yuvasının çalışır durumda olması
gerekir.
Bu kullanici kilavuzu hakkinda
Samsung Video Kamera’yı aldığınız içinteşekkür ederiz. Lütfen video
kamerayıkullanmadan önce Kullanım Kılavuzu’nudikkatli bir şekilde
okuyun ve daha sonra dakullanmak için güvenli bir yerde saklayın.
Video kameranız düzgün bir şekildeçalışmazsa Sorun Giderme
konusuna bakın. sayfa 93~102
Bu Kullanıcı Kılavuzu, HMX-F90, HMX-F91, HMX-F900,
HMX-F910 ve HMX-F920 modellerini kapsar.
• Bu kullanıcı kılavuzunda HMX-F90 modelinin çizimleri
kullanılmaktadır.
• Bu kullanıcı kılavuzunda kullanılangörüntüler, LCD ekranında
gördüklerinizletam olarak aynı olmayabilir.
• Kameranın ve diğer aksesuarların tasarımlarıve özellikleri haber
verilmeksizin değiştirilebilir.
• Kullanmadan önce “Güvenlik Bilgisi” kısmını dikkatle okuyun ve
ürünü buna göre kullanın.
• Samsung, kullanıcı kılavuzuna uyulmamasından kaynaklanan
yaralanma veya hasarlardan sorumlu değildir.
• Bu kılavuzda, “hafıza kartı (kart)” SD, SDHC veya SDXC anlamına
gelir.
• Kullanıcı kılavuzunun işlev açıklamalarında,Ekran gösterim
simgesi ya da paranteziçine alınmış simge, karşılık gelen
işleviayarladığınızda ekranda görüneceğianlamına gelir.
Örn) 720X576/50p (16:9) - Video Resolution (Video Çözünürlüğü)
Altmenü öğesi. sayfa 53
Öğe
720X576/50p
(16:9)
Içindekiler
Ekranda
görüntüleme
720x576 (50p) çözünürlükte 16:9 en-boy
oranıyla kaydeder.
720X576/50p (16:9) ayarını yaptığınızda, ekranda ilgili simge ( belirir.
)
Bu kullanıcı kılavuzunu okumadan önce
Bu kılavuzda aşağıdaki terimlerkullanılmıştır:
• ‘Sahne’, kaydı başlatmak için [Kaydı Başlat/Durdur] düğmesine
bastığınıznoktadan kaydı durdurmak için tekrarbasana kadar bir video
birimine yollar.
• ‘Fotoğraf’ ve ‘sabit görüntü’ koşullarıaynı şekilde birbiriyle
değiştirilerekkullanılmıştır.
Bu video kamerayı kullanmadan önce
• Bu ürün, H.264 (MPEG4/AVC) formatında video kaydı yapar.
• Video kamera tarafından kaydedilen videoyu bu video kameradaki
dahili yazılımı kullanarak kişisel bilgisayarınızda oynatabilir ve
düzenleyebilirsiniz.
• Bu video kameranın diğer dijital video formatlarıyla uyumlu
olmadığını unutmayın.
• Önemli bir video kaydetmeden önce bir deneme kaydı yapın.
Görüntü ve sesin düzgün olarak kaydedildiğinden emin olmak için deneme
kaydınızı oynatın.
• Kayıtlı içerikler bu video kamerayı veya bellek kartını vb. kullanırken
yapılan bir hata nedeniyle kaybolabilir.
Samsung kayıtlı içeriklerin kaybına bağlı zararların tazmin edilmesinden
sorumlu değildir.
• Önemli veri kayıtlarını mutlaka yedekleyin.
Dosyaları bir bilgisayara kaydederek kayıtlı önemli verilerinizi koruyun.
Verilerinizi bilgisayarınızdan depolama için kullanılan başka bir kayıt
ortamına kopyalamanızı da öneririz. Yazılım yükleme ve USB bağlantısı
kılavuzuna bakın.
• Telif hakları: Bu video kamera yalnızca bireysel kullanım için
tasarlanmıştır.
Diğer dijital/analog ortam veya cihazlar kullanılarak bu video kameradaki
depolama ortamına kaydedilen veriler, telif hakkı kanununca korunur ve
kişisel kullanım haricinde telif hakkı sahibinin izni olmadan kullanılamaz
Gösteri, performans veya sergi gibi etkinlikleri kişisel amaçlarla
kaydetseniz dahi önceden izin almanız önemle tavsiye edilir.
Ticari markalarla ilgili notlar
• Bu kılavuzda veya Samsung ürününüzle birlikte verilen diğer belgelerde
sözü geçen tüm ticari adlar ve tescilli ticari markalar ilgili sahiplerinin ticari
markaları ya da tescilli ticari markalarıdır.
Ayrıca “™” ve “®” işaretleri bu kılavuzda her durumda kullanılmamıştır.
• SD, SDHC ve SDXC logoları SD-3C, LLC. firmasının ticari markalarıdır.
• Microsoft®, Windows®, Windows Vista® Windows® 7 ve DirectX®
Microsoft Corporation'ın ABD ve/veya diğer ülkelerdeki tescilli ticari ya da
ticari markalarıdır.
• Intel®, Core™, Core 2 Duo® ve Pentium® Intel Corporation'ın ABD ve diğer
ülkelerdeki tescilli ticari veya ticari markalarıdır.
• AMD ve Athlon™ AMD’nin ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markaları
veya ticari markalarıdır.
• Macintosh, Mac OS Apple Inc.'in ABD ve/veya diğer ülkelerdeki tescilli
ticari veya ticari markalarıdır.
• YouTube, Google Inc.’in ticari markasıdır.
• Flickr, Yahoo’nun ticari markasıdır.
• Facebook, Facebook Inc.’in ticari markasıdır.
• Twitter, Twitter Inc.’in ticari markasıdır.
• Picasa, Google Inc.’in ticari markasıdır.
• Adobe, Adobe logosu ve Adobe Acrobat, Adobe Systems Incorporated’ın
ABD’de ve/veya diğer ülkelerdeki tescilli ticari markaları veya ticari
markalarıdır.
• HDMI, HDMI logosu ve “High – Definition
Multimedia Interface” terimi HDMI Licencing
LLC’nin ticari markaları veya tescilli ticari
markalarıdır.
Uygun kayıt için etik kurallar
• Kişilerin kendi izin veya onayları olmadan video ve fotoğraflarını
çekmeyin.
• Çekimin yasak olduğu yerlerde video veya fotoğraf çekmeyin.
• Özel yerlerde video veya fotoğraf çekmeyin.
3
Kullanırken alınacak önlemler
Aşağıda belirtilen güvenlik önlemleri kişisel yaralanmaları ve malzeme hasarlarını önlemekiçindir. Bütün talimatlara dikkat edin.
UYARI
Ciddi yaralanma veya ölüm
riskinin olduğu anlamına gelir.
Yasak eylemler.
Ürüne dokunmayın.
DİKKAT
Olası yaralanma veya maddi
zarar riski olduğunu gösterir.
Ürünün parçalarını
sökmeyin.
Fişi güç kaynağından çıkartın.
Bu önlemin uygulanması gerekir.
UYARI
Video kamerayı 60ºC sıcaklıkta
kullanmak yangına neden olabilir.
Aküyü yüksek sıcaklıkta tutmak
patlamaya neden olabilir.
Video kameraya veya güç
adaptörüne, su ya da metal ve yanıcı
maddelerin girmesine müsaade
etmeyin. Bunların girmesine müsaade
etmek yangına neden olabilir.
Kum ve tozdan uzak tutun! Video
kameraya veya güç adaptörüne giren
ince kum veya toz arızalara veya
hasarlara neden olabilir.
LCD ekranı, doğrudan güneşe
yöneltmeyin. LCD ekranın güneşe
doğrudan yöneltilmesi, ürünün iç
parçalarının yanı sıra gözlerinizin
bozulmasına da yol açabilir.
AC adaptörünün bağlantısını güç
kablosundan çekerek kesmeyin,
bağlantının bu şekilde kesilmesi
kabloya zarar verebilir.
Adaptörün bağlantısını USB
kablosundan çekerek kesmeyin,
bağlantının bu şekilde kesilmesi
kabloya zarar verebilir.
OI
L
Aşırı ısıya veya yangına neden
olabileceğinden prizleri ya da uzatma
kablolarını aşırı yüklemeyin.
Yağdan uzak tutun! Video kameraya
veya güç adaptörüne giren yağ,
elektrik çarpmasına, arızalara veya
hasarlara neden olabilir.
4
Kullanırken alınacak önlemler
ng
ani
cle
d
flui
Güç adaptörünü; kablosu veya telleri
zarar görmüş, ayrılmış veya kırılmışsa
kullanmayın. Bu, yangına veya
elektrik çarpmasına neden olabilir.
Güç adaptörünü, fişi prize uçları
görülmeyecek şekilde tamamen
takılmadıkça kullanmayın.
Pil takımını, patlama riskinden ötürü
ateşe atmayın.
Temizlik sıvılarını veya benzeri
kimyasalları asla kullanmayın.
Temizlik maddelerini video kameraya
doğrudan sıkmayın.
Video kamerayı plaja veya havuza
yakın yerlerde kullanırken ya da
yağmur yağdığında sudan uzak tutun.
Bozulma veya elektrik çarpma riski
vardır.
Kullanılmış lityum pillerini ve bellek
kartını çocukların ulaşamayacağı
yerlerde saklayın. Lityum pillerinin
veya bellek kartının çocuklar
tarafından yutulması halinde hemen
bir doktora başvurun.
Güç adaptörünü ıslak ellerle prize
takmayın veya prizden çıkarmayın.
Elektrik çarpması riski vardır.
Güç adaptörünü kullanılmadığında
veya fırtına sırasında prizden çıkartın.
Yangın riski vardır.
Güç adaptörünü temizlerken, güç
adaptörünü prizden çekin. Bozulma
veya elektrik çarpma riski vardır.
Video kamera anormal sesler veya
duman çıkarırsa ya da kokarsa
hemen güç adaptörünü çıkartıp
Samsung servis merkezine başvurun.
Yangın veya yaralanma riski vardır.
Video kamera çalışmazsa, güç
adaptörünü ya da pili video
kameradan hemen çıkarın.
Yangın veya yaralanma riski vardır.
Yangın veya elektrik çarpması riskini
önlemek için video kamera ya da güç
adaptörünü sökmeye, onarmaya,
yeniden kurmaya çalışmayın.
5
Kullanırken alınacak önlemler
DİKKAT
Video kamerayı, pili, güç adaptörünü
veya diğer aksesuarları düşürmeyin veya
şiddetli titreşimlere veya darbeye maruz
bırakmayın. Bu durum, bozulmaya veya
yaralanmaya neden olabilir.
Video kamerayı; şiddetli titreşimlere
veya darbelere maruz kalan bir
yerde, üçayaklı sehpa (cihazla birlikte
verilmemektedir) üzerinde kullanmayın.
Video kamerayı doğrudan güneş ışığı
alan yerlerde veya ısıtma donanımının
yakınlarında kullanmayın. Bu durum,
bozulmaya veya yaralanmaya neden
olabilir.
Video kamerayı, sıcaklığın uzun süre
çok yüksek olduğu kapalı bir araçta
bırakmayın.
Video kamerayı kurum veya buhara
maruz bırakmayın. Koyu kurum veya
buhar, video kameranın gövdesine
zarar verebilir ya da arızalanmasına
neden olabilir.
Video kamerayı, dizel motorlar
tarafından üretilen yoğun egzoz
gazının ya da benzinli motorların, ya da
hidrojen sülfi t gibi aşındırıcı gazların
yakınlarında kullanmayın. Bu, normal
çalışmayı etkisiz hale getirerek harici
ya da dahili kutupları aşındırır.
Video kamerayı böcek ilaçlarına maruz
bırakmayın. Böcek ilacının video
kameraya girmesi ürünün normal bir
şekilde çalışmasını engelleyebilir.
Böcek ilacı kullanılmasından önce
video kamerayı kapatın ve vinil örtü vs.
ile üzerini örtün.
Video kamerayı ani sıcaklık
değişikliklerinin olduğu veya nemli
yerlerde bırakmayın. Cihazın fırtına
sırasında dışarıda kullanılması, her
zaman arıza veya elektrik çarpma riski
oluşturur.kullanılması, her zaman arıza
veya elektrik çarpma riski oluşturur.
Video kamerayı LCD ekranı açıkken
herhangi bir yere bırakmayın.
Video kameranın gövdesini benzen
veya tinerle silmeyin. Dış kaplama
sıyrılabilir veya gövde yüzeyi
bozulabilir.
Video kamerayı kullanmadığınız
zamanlarda LCD ekranı açık
bırakmayın.
ICIDE
INSECT
LCD yüzeyine aşırı kuvvet
uygulamayın, vurmayın veya keskin bir
nesne batırmayın.
LCD yüzeyini iterseniz ekranda
bozulmalar oluşabilir.
6
Kullanırken alınacak önlemler
Video kamerayı LCD ekrandan
tutarak kaldırmayın. LCD ekran
çıkabilir ve video kamera düşebilir.
Video kamerayı televizyon veya radyo
yakınlarında kullanmayın. Bu durum
televizyon ekranında veya radyo
yayınlarında parazitler oluşmasına
neden olabilir.
Video kamerayı hoparlör ve büyük
motor gibi güçlü radyo dalgaları
yayan cihazların veya manyetik
alanların yakınlarında kullanmayın.
Kayıt yapıldığı sırada videoya ya da
sese gürültü karışabilir.
Sadece Samsung tarafından
onaylanmış aksesuarlar kullanın.
Diğer üreticilerden alınan ürünlerin
kullanılması, cihazın anormal
çalışmasına yol açarak aşırı ısınma,
yangın, patlama, elektrik çarpması
veya yaralanmaya neden olabilir.
Video kamerayı sabit bir yüzeye ve
havalandırma deliklerinin olduğu bir
yere koyun.
Önemli verileri ayrı bir yerde tutun.
Veri kaybından Samsung sorumlu
tutulamaz.
Güç adaptörünün fişini sadece kolay
erişilebilir bir prize takın. Ürünle
ilgili herhangi bir problem oluşursa,
gücü tamamen kesmek için elektrik
fişi çıkarılmalıdır. Üründeki güç
düğmesini kapatmak gücü tamamen
kesmez.
Bu video kamerayla uyumlu isteğe
bağlı aksesuarların diğer üreticileri
kendi ürünlerinden sorumludur.
İsteğe bağlı aksesuarları güvenlik
talimatlarına uygun şekilde kullanın.
İzin verilmeyen aksesuarların
kullanılmasından dolayı meydana
gelen herhangi bir arıza ve yangın,
elektrik çarpması ve hasar riskinden
Samsung sorumlu olmayacaktır.
7
İçindekiler
Bu kullanıcı kılavuzunu okumadan önce.........2
GÜVENLIK UYARILARI................................................................. 2
ÖNLEMLER................................................................................... 2
KULLANIMLA ILGILI ÖNEMLI BILGI............................................ 2
Temel kayıt....................................................35
PAKETI AÇMA............................................................................. 13
PARÇA TANIMLARI..................................................................... 14
EKRAN GÖSTERIMLERINI TANIMLAMAK................................ 16
VİDEO KAYDI.............................................................................. 35
KAYIT DURAKLAT/SÜRDÜR...................................................... 36
KAYIT YAPARKEN MUHTEŞEM ANLARI ÇEKME VE
ETİKETLEME (MY CLIP İŞLEVİ)................................................ 37
FOTOĞRAF ÇEKME................................................................... 38
YENI BAŞLAYANLAR İÇIN KOLAY KAYIT
(SMART AUTO MODU)............................................................... 39
YAKINLAŞTIRMA / UZAKLAŞTIRMA.......................................... 40
ARKA IŞIK DOKUNMATİK DÜĞMESİNİN KULLANILMASI........ 41
Başlarken......................................................19
Temel oynatma..............................................42
Kullanırken alınacak önlemler.........................4
Hızlı başlama kılavuzu..................................10
Memory video kameranızı tanıyın.................13
PİLİN TAKILMASI/ÇIKARILMASI................................................ 19
PIL TAKIMININ ŞARJ EDILMESI................................................ 20
PIL DURUMUNUN KONTROL EDILMESI.................................. 21
Video kameranın temel kullanımı..................24
VIDEO KAMERANIZIN AÇILMASI/KAPATILMASI...................... 24
GÜÇ TASARRUFU MODUNA GEÇILMESI................................ 24
SAAT DİLİMİ VE TARİH/SAATİN İLK KEZ AYARLANMASI......... 25
ÇALIŞTIRMA MODLARININ AYARLANMASI.............................. 26
BILGI GÖRÜNTÜLEME MODUNUN DEĞIŞTIRILMESI............. 26
KISAYOL MENÜSÜNÜN (OK KILAVUZU) KULLANIMI ............. 27
DİLLERİN SEÇİMİ....................................................................... 29
Kayda başlamaya hazırlanırken....................30
8
TUTMA KAYIŞININ TAKILMASI.................................................. 34
LCD EKRANININ AYARLANMASI............................................... 34
BELLEK KARTININ TAKILMASI/ÇIKARILMASI
(DAHIL DEĞILDIR)...................................................................... 30
UYGUN BELLEK KARTININ SEÇİLMESİ (DAHIL DEĞILDIR)... 31
KAYIT SÜRESİ VE KAPASİTESİ................................................ 33
OYNATMA MODUNUN DEĞİŞTİRİLMESİ.................................. 42
VIDEO OYNATIMI....................................................................... 43
MY CLIP OYNATIMI.................................................................... 45
SMART BGM (AKILLI APM) IŞLEVININ KULLANILMASI........... 45
VİDEO OYNATIRKEN MUHTEŞEM ANLARI ÇEKME VE
ETİKETLEME.............................................................................. 46
FOTOĞRAFLARIN GÖRÜNTÜLENMESI................................... 47
FOTOĞRAF OYNATMA SIRASINDA ZOOM YAPMA................. 48
Menü öğelerinin kullanılması.........................49
MENÜLERİN KULLANIMI........................................................... 49
MENÜ ÖĞELERI......................................................................... 50
Gelişmiş kayıt................................................52
iSCENE....................................................................................... 52
Video Resolution (Video Çözünürlüğü)....................................... 53
Photo Resolution (Foto. Çözünürlüğü)........................................ 54
White Balance (Beyaz Dengesi).................................................. 54
İçindekiler
Format......................................................................................... 80
Default Set (Varsayılan Ayar)...................................................... 80
Language.................................................................................... 80
Open source licences (Açık kaynak lisansları)............................ 80
Face Detection (Yüz Algılama).................................................... 56
EV (Exposure Value) (Pozlama değeri)....................................... 57
C.Nite.......................................................................................... 58
Focus (Odak)............................................................................... 58
Anti-Shake(HDIS) (Titr. Önl.(HDIS))............................................ 60
Digital Special Effect (Dijital Özel Efekt)...................................... 61
Zoom Type (Zoom Tipi)............................................................... 62
Cont. Shot (Sürekli Çekim).......................................................... 63
Time Lapse REC (Aralıklı REC).................................................. 64
Guideline (Rehber)...................................................................... 66
Televizyona bağlama.....................................81
Gelişmiş oynatma..........................................67
VCR YA DA DVD/HDD KAYDEDİCİLERDE DUBLAJ YAPMAK... 84
Thumbnail View Option (Küçük Resim Görüntü)......................... 67
PlayOption (Oynatma Seçeneği)................................................. 68
Smart BGM Option (Akıllı BGM Seçeneği).................................. 68
Delete (Sil)................................................................................... 70
Delete My Clip (My Clip Öğesini Sil)........................................... 71
Protect (Koru).............................................................................. 72
Share Mark (Pylş İşrti)................................................................. 73
Slide Show (Slayt Gösterisi)........................................................ 74
File Info (Dosya Bilgisi)................................................................ 74
Diğer ayarlar..................................................75
Storage Info (Depolama Bilgisi)................................................... 75
File No. (Dosya No.).................................................................... 75
Date/Time Set (Tarih/Saat Ayarı)................................................. 76
Date/Time Display (Tarih/Saat Görünt.)....................................... 76
LCD Brightness (LCD Parlaklık).................................................. 77
Auto LCD Off (Oto. LCD Kapalı).................................................. 77
Beep Sound (Bip Sesi)................................................................ 78
Shutter Sound (Obtüratör Sesi)................................................... 78
Auto Power Off (Otomatik Kapanma).......................................... 79
PC Software (PC Yazılımı).......................................................... 79
YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ TV’YE BAĞLAMA.......................... 81
NORMAL BİR TELEVİZYONA BAĞLAMA.................................. 82
TELEVİZYON EKRANINDA İZLEME.......................................... 83
Dublaj videoları..............................................84
Bir Windows işletim sistemli bilgisayarla
kullanmak..................................................... 85
WINDOWS IŞLETIM SISTEMLI BIR BILGISAYARDA
YAPABILECEKLERINIZ.............................................................. 85
Intelli-studio PROGRAMININ KULLANIMI.................................. 86
VIDEOLARINIZI YouTube’A DOĞRUDAN YÜKLEME................ 90
KALDIRILABILIR DEPOLAMA AYGITI OLARAK KULLANMAK... 91
Sorun giderme...............................................93
UYARI GÖSTERGELERI VE MESAJLARI.................................. 93
BELIRTILER VE ÇÖZÜMLER..................................................... 96
Diğer bilgiler................................................103
BAKIM....................................................................................... 103
VİDEO KAMERANIZI YURTDIŞINDA KULLANMAK................ 104
SÖZLÜK.................................................................................... 105
Teknik özellikler...........................................106
9
Hızlı başlama kılavuzu
Bu hızlı başlama kılavuzu video kameranızın temel kullanımı ve özelliklerini tanıtır. Daha fazla bilgi için referans sayfalarına bakın.
1. ADIM: Hazırlanın
2. ADIM: Video kameranızla kayıt yapın
1
Pil takımını, pil takımı yuvasına takın. sayfa 19
1
LCD ekranı açın ve video kamerayı açmak için [Güç ( )]
düğmesine basın.
• [Mercek kapağı açma/kapama] düğmesini açın ( ).
sayfa 15
2
Pili tamamen şarj edin. sayfa 20
3
Bellek kartını takın. sayfa 30
2
Video kaydı için [Kayıt başlatma/durdurma] düğmesine
veya fotoğraf kaydı için [PHOTO] düğmesine basın.
sayfalar 35, 38
CAR
D
CAR
D
10
[Kayıt başlatma/
durdurma]
düğmesine
[Kayıt başlatma/
durdurma]
düğmesine
Hızlı başlama kılavuzu
3. ADIM: Video ya da fotoğrafl arı oynatın
Televizyonda izleme
Video kameranızın LCD ekranını izlemek
Bağlanan televizyonda ayrıntılı, göz alıcı kalitedeki videoların
keyfi ni çıkarabilirsiniz. sayfalar 81~83
Küçük resim dizini görüntülerini kullanarak istediğiniz kayıtları
hızlı bir şekilde bulabilirsiniz.
CARD
CARD
1
Oynatma ( basın.
2
[Zoom] kolunu kullanarak video veya küçük resim dizini
görüntüsünü seçin.
3
İstenilen videoları seçmek için [Kumanda (Yukarı/Aşağı/
Sol/Sağ)] düğmesini jkullanın ve ardından [Kumanda (OK)]
düğmesine basın.
) modunu seçmek için [MODE] düğmesine
4. ADIM: Kaydedilen videoları ya da fotoğrafl /
saklayın
Video kameranızdaki dahili Intelli-studio programını kullanarak,
bilgisayarınıza videoları/fotoğrafl arı aktarabilir, bunları
düzenleyebilir ya da arkadaşlarınız ve ailenizle paylaşabilirsiniz.
Ayrıntılı bilgi için, bkz. sayfalar 86~89.
Normal
0:00:55
Photo
1/10
Move
Play
CARD
11
Hızlı başlama kılavuzu
PC’den video/fotoğraf almak ve görüntülemek
1
Video kameranızı USB kablosu aracılığıyla bilgisayara
bağlayarak Intelli-studio programını çalıştırın.
• Intelli-studio ana penceresiyle yeni bir dosya kaydetme
ekranı belirir. Yes (Evet), öğesini tıklatın; yükleme işlemi
tamamlanır ve aşağıdaki açılır pencere belirir.
2
Yeni dosyalar bilgisayarınıza kaydedilir ve Intelli-studio
programındaki Contents Manager e kaydı yapılır.
• Dosyaları Yüz, Tarih, Konum vb. gibi farklı seçeneklere
göre düzenleyebilirsiniz.
Contents Manager
Bilgisayarınıza kaydedilen dosyalar
Videoları/fotoğrafları YouTube/Flickr/Facebook
sitelerinde paylaşmak
Bir tıkla bir web sitesine fotoğrafları ve videoları doğrudan
yükleyerek içeriğinizi dünyayla paylaşın.
Tarayıcıdaki Share ( )  Upload (Karşıya Yükle) sekmesine
tıklayın. sayfa 89
Video kamera Windows işletim sistemli bilgisayara bir kez
bağlandığında Intelli-studio programı bilgisayarda otomatik
olarak çalışır (PC Software: On (PC Yazılımı: Açık)
belirlenirse). sayfa 79
5. ADIM: Videoları ya da fotoğrafları silin
Depolama ortamı doluysa, yeni video ya da fotoğraf
kaydedemezsiniz. Depolama ortamından bilgisayara
kaydedilmiş olan video ya da fotoğraf verilerini silin. Böylece
depolama ortamının boşaltılan alanına yeni video ya da fotoğraf
kaydedebilirsiniz.
[MODE] düğmesine  Oynatma ( ) modu 
[MENU] düğmesi  Delete (Sil) sayfa 70
Bilgisayarınızdaki klasör dizini
12
3
İstediğiniz dosyanın üzerine çift tıklayarak oynatımı
başlatabilirsiniz.
Memory video kameranızı tanıyın
PAKETI AÇMA
Aksesuarların kontrolü
Yeni video kameranız aşağıdaki aksesuarlarla birlikte verilir.
Bunlardan herhangi biri kutuda değilse, Samsung Müşteri
Hizmetleri Merkezi’ni arayın.
Model Adı
Dahili bellek
Mercek
HMX-F90
HMX-F91
HMX-F900
HMX-F910
HMX-F920
-
52x (Optik),
70x (Akıllı),
130x (Dijital)
Tüm modeller için şekil aynıdır. Yalnızca renk farklıdır.
Her öğenin şekli modele göre değişebilir.
İçerik, satış bölgesine bağlı olarak farklılık gösterebilir.
Parçalar ve aksesuarlar yerel Samsung satıcısına danışıldıktan
sonra satın alınabilir. SAMSUNG, güç adaptörü veya pil gibi
aksesuarların izin verilmeyen her türlü kullanımından kaynaklanan
pil ömrü azalması veya arıza durumlarından sorumlu değildir.
• Bellek kartı dahil değildir. Memory video kameranızla uyumlu bellek
kartları için bkz. sayfa 31.
Pil takımı
Güç adaptörü
USB Kablosu
Ses/Video Kablosu
Kullanım Kılavuzu
Temel İşlemler
İsteğe bağlı aksesuarlar
Mikro HDMI kablosu
Taşıma çantası
Pil şarj cihazı
Hafıza kartı/
Bellek kartı adaptörü
•
•
•
•
13
Memory video kameranızı tanıyın
PARÇA TANIMLARI
Önden Ve Soldan Görünüm
1
8
9
10 11
12
1
Mercek
2
MENU düğmesi
3
Kumanda (Yukarı/Aşağı/Sol/Sağ/OK) düğmesi /
Zoom (T/W) düğmesi
4
Kayıt başlatma/durdurma düğmesi
5
LCD ekran
6
Bellek kartı/Jak kapağı
ⓐ USB jakı ( )
ⓑ Bellek kartı yuvası ( )
ⓒ AV jakı ( )
ⓓ CHG (şarj) göstergesi
)
ⓔ HDMI jakı (
7
Dahili hoparlör
8
Ekran (
9
Kayıt duraklatma/devam etme (
10
Arka Işık (
11
SMART AUTO ( 12
Güç ( ) düğmesi
2
3
4
5
6
CA
RD
ⓐⓑⓒⓓ ⓔ
14
7
) düğmesi
) düğmesi
) düğmesi / SMART BGM düğmesi
) düğmesi / Paylaş ( ) düğmesi
Memory video kameranızı tanıyın
Sağdan Ve Üstten Görünüm / Alttan Görünüm
Arkadan Görünüm
1
2
9
3
1
7
2
6
3
4
5
8
1
Mod göstergesi
: Kayıt modu (Video/Fotoğraf)
: Oynatma modu
PHOTO düğmesi / My Clip düğmesi
2
Kayıt başlatma/durdurma düğmesi
4
Tutma kayışı
3
Pil takımı yuvası
5
Tutma kayışı kancası
6
Tutma kayışı kancası (
7
Dahili mikrofon
8
Pil takımı çıkarma düğmesi (BATT.)
9
Üç ayaklı sehpa girişi
1
MODE düğmesi
2
Yakınlaştırma (T/W) kolu
3
Kayıt sırasında dahili mikrofonu veya lensi kapatmamaya özen
gösterin.
) /kapma (
) düğmesi
15
Memory video kameranızı tanıyın
EKRAN GÖSTERIMLERINI TANIMLAMAK
Kullanılabilir işlevler, seçilen çalışma moduna bağlı olarak değişir ve ayar değerlerine göre farklı göstergeler belirir. Aşağıdaki göstergeler,
yalnızca video kayıt modunda görünür.
• Bu Ekran Üstü Menü (OSD) yalnızca Kayıt (
) modunda görüntülenir.
• Kayıt (
) modunu seçmek için [MODE] düğmesine basın. sayfa 26
Video ve Fotoğraf kayıt modu
STBY
0:00:00
1 Sec/ 24 Hr
[220Min]
9999
LCD ekranın solu
Göstergesi
+0.3
01/JAN/2013 00:00
Çalışma durumu (bekleme/kayıt/
duraklatma/fotoğraf çekme)
Zaman sayacı (video kayıt
0:00:00 [220Min]
süresi, kalan kaydedilebilir süre)
STBY /  / iSCENE / Smart Auto
/
16
My Clip
9999
Fotoğraf görüntüsü sayacı
(kaydedilen toplam görüntü sayısı)
White Balance (Beyaz Dengesi)
Manual focus (Manuel Odak)
1/50
C.Nite
+0.3
EV (Pozlama değeri)
Zoom (Optik Zoom / AkıllıZoom / Dijital Zoom)
Digital Special Effect
(Dijital Özel Efekt)
Date/Time Display
01/JAN/2013 00:00
(Tarih/Saat Görünt.)
Anlamı
Depolama ortamı (bellek kartı)
/ Time Lapse REC (Aralıklı REC)
• Bu video kamera, video ve fotoğraf
kayıt modlarını birleştiren tek bir kayıt
modu sunmaktadır. Bu sayede videoları
veya fotoğrafl arı ilgili kayıt modunu
değiştirmeden, aynı modda kolayca
kaydedebilirsiniz.
• OSD göstergeleri 16GB (SDHC bellek kartı)
kapasitesine göre ayarlanmıştır.
• Memory video kamera yeniden başlatıldığında
ile işaretli işlevler saklanmayacaktır.
• Daha fazla performans elde etmek için ekran
göstergeleri ve sırası, önceden yazılı bir
bildirimde bulunmaksızın değiştirilebilir.
• Toplam kaydedilebilir fotoğraf sayısı, depolama
ortamındaki boş alana bağlı olarak sayılır.
• OSD’deki kaydedilebilir fotoğraf görüntülerinin
sayısı maksimum 9,999’dur.
Göstergesi
Kayıt modu (Video/Fotoğraf)
/
1/50
LCD ekranın sağı
Anlamı
Pil bilgisi (Kalan pil düzeyi)
,
Fotoğraf çözünürlüğü, Video
çözünürlüğü
Anti-Shake(HDIS)
(Titr. Önl.(HDIS))
Back light (Arka Işık)
Cont. Shot (Sürekli Çekim)
Face Detection (Yüz Algılama)
Memory video kameranızı tanıyın
• Bu Ekran Üstü Menü (OSD) yalnızca Video Oynatımı (
) modunda görüntülenir.
• Kayıt (
) modunu seçmek için [MODE] düğmesine basın. sayfa 26
Video Oynatma Modu: Küçük Resim Görüntüsü
LCD ekranın üstü
Normal
0:00:55
Göstergesi
1/10
LCD ekranın ortası
Anlamı
Göstergesi
Anlamı
Video Oynatma Modu
0:00:55
Kayıt Süresi
Depolama ortamı (bellek kartı)
1/10
Geçerli görüntü / Kaydedilen
toplam görüntü sayısı
Protection (Koru)
Pil bilgisi (Kalan pil düzeyi)
Share Mark (Pylş İşrti)
Photo
Move
Play
My Clip
LCD ekranın altı
Göstergesi
Hata Dosyası
Anlamı
Kaydırma çubuğu
Düğme Kılavuzu
Video Oynatma Modu: Tekli Görünüm
LCD ekranın üstü
0:00:00/0:00:55
Göstergesi
Göstergesi
Anlamı
Share Mark (Pylş İşrti)
Video Oynatma Modu
Protection (Koru)
Oynatma Durumu (Oynatma/
/ / / Duraklatma/Oynatma arama)
Zaman kodu
0:00:00/0:00:55
(Geçen Süre/Kayıt Süresi)
Thumbnail View
100-0001
Anlamı
My Clip
Kısayol Menüsü
Depolama ortamı (bellek kartı)
Pil bilgisi (Kalan pil düzeyi)
PlayOption (Oynatma Seçeneği)
Video çözünürlüğü
LCD ekranın altı
Göstergesi
Anlamı
Düğme Kılavuzu
100-0001
Dosya adı (dosya numarası)
17
Memory video kameranızı tanıyın
• Bu Ekran Üstü Menü (OSD) yalnızca Fotoğraf Oynatımı (
) modunda görüntülenir.
• Kayıt (
) modunu seçmek için [MODE] düğmesine basın. sayfa 26
Fotoğraf Oynatma Modu: Küçük Resim Görüntüsü
LCD ekranın üstü
Normal
1/10
Göstergesi
LCD ekranın ortası
Anlamı
Fotoğraf Oynatma Modu
Göstergesi
1/10
Depolama ortamı (bellek kartı)
Protection (Koru)
Pil bilgisi (Kalan pil düzeyi)
Movie
Move
Play
Hata Dosyası
LCD ekranın altı
Göstergesi
Anlamı
Geçerli görüntü/kaydedilen
toplam görüntü sayısı
Anlamı
Kaydırma çubuğu
Düğme Kılavuzu
Fotoğraf Oynatma Modu: Tekli Görünüm
LCD ekranın üstü
1/10
Göstergesi
1/10
Thumbnail View
100-0001
Anlamı
Anlamı
Protection (Koru)
Slayt gösterisi
Kısayol Menüsü
Geçerli görüntü/kaydedilen
toplam görüntü sayısı
Depolama ortamı (bellek kartı)
Pil bilgisi (Kalan pil düzeyi)
18
Göstergesi
Fotoğraf Oynatma Modu
Fotoğraf çözünürlüğü
LCD ekranın altı
Göstergesi
Anlamı
Düğme Kılavuzu
100-0001
Dosya adı (dosya numarası)
Başlarken
PİLİN TAKILMASI/ÇIKARILMASI
Pili takmak için
Pil takımını, hafi f bir tık sesi duyuncaya kadar pil takımı yuvasına
itin.
• Video kamera şekildeki pozisyondayken SAMSUNG logosunun
ön tarafa baktığından emin olun.
Pili çıkarmak için
1
Pili çıkarmak için [Pil takımı çıkarma (BATT.)] düğmesini
şekilde gösterilen yönde hafifçe itin.
2
Pil takımını çıkarmak için şekilde gösterilen yönde aşağıya
bastırıp kaldırın.
[Pil takımı çıkarma (BATT.)]
düğmesini
• Yalnızca Samsung tarafından onaylanmış pil takımlarını kullanın. Diğer üreticilerin pillerini kullanmayın. Aksi takdirde aşırı ısınma, yangın veya patlama
tehlikesi vardır.
• Samsung onaylanmamış pillerin kullanımından kaynaklanan problemlerden sorumlu değildir.
• Pil takımını kullanılmadığında memory video kameradan ayrı bir yerde muhafaza edin.
• Memory video kameranızın sürekli kullanımını mümkün kılmak için bir veya daha fazla yedek pil takımı almanız tavsiye edilir.
19
Başlarken
PIL TAKIMININ ŞARJ EDILMESI
1
Video kameraya pil takımını takın. sayfa 19
Pili USB kablosu ve güç adaptörüyle şarj edebilirsiniz.
2
Cihazın konektör kapağını açın.
3
Pili USB kablosu ve güç adaptörüyle şarj edin.
• CHG (şarj) lambası yanar ve şarj işlemi başlar. Pil tamamen
şarj olduğunda, şarj (CHG) lambası yeşile döner. sayfa 21
Ürünle birlikte verilen USB kablosunu veya güç adaptörünü
kullanarak pili şarj ettiğinizden emin olun. Eğer video kameranız
için başka bir güç adaptörü kullanırsanız, video kamera düzgün
çalışmayabilir veya pil şarj olmayabilir. Ayrıca, farklı adaptör
kullanmak elektrik çarpmasına ve yangına da sebep olabilir.
Pilin güç adaptörüyle şarj edilmesi için
CARD
PC’ye bağlayarak şarj etmek için
CARD
20
• Pil takımının düşük sıcaklıklı bir ortamda şarj edilmesi daha uzun
sürebilir veya piller tamamen şarj edilemeyebilir (yeşil gösterge
açılmaz).
• Güç adaptörünü video kameraya bağlarken fiş ve prizin üzerinde
yabancı madde olmadığından emin olun.
• Güç adaptörünü kullanırken, elektrik prizine yakın bir yere
yerleştirin. Video kamerayı kullanırken bir arıza meydana gelirse,
güç adaptörünü prizden derhal çıkarın.
• Güç adaptörünü mobilyaların arası gibi sıkışık bir yerde
kullanmayın.
• Güç adaptörünün bağlantısını kesmeden önce video kamerayı
kapattığınızdan emin olun. Aksi takdirde depolama ortamı veya
veriler zarar görebilir.
• Mevcut bir elektrik prizi ile iç mekânlarda kayıt yaparken, pil yerine güç
adaptörünün kullanılması daha uygundur.
• Pil takımının 10°C ~ 30°C arasında bir ortam sıcaklığına sahip bir yerde
şarj edilmesi önerilir.
• Güç açılsa bile pil takımı AC güç adaptörü ya da USB kablosuyla şarj
edilmeye devam eder. Fakat güç açıkken şarj etme süresi uzar. Şarj
sırasında video kamerayı kapalı tutmanız önerilir.
• Video kamera yalnızca USB gücüyle çalışmaz. Video kameraya güç
vermek için güç adaptörünü veya pili kullanın.
• Pil şarj edilirken video kamerayı kullanırsanız şarj işlemi daha uzun
sürebilir.
• Bazı yabancı ülkelerde AC fiş adaptörügereklidir. Buna ihtiyacınız varsa
dağıtıcınızdan satın alın.
Başlarken
PIL DURUMUNUN KONTROL EDILMESI
Video kameranızı kesintisiz bir şekilde kullanabilmek için yedek bir
pil takımı satın alın.
Pil Seviyesi Göstergesi
Pil Seviyesi Göstergesi pil takımında ne kadar güç kaldığını
gösterir.
Şarj durumunun kontrol edilmesi
STBY
9999
CHG lambasının rengi, güç veya şarj durumunu gösterir.
Pil Seviyesi
Göstergesi
CAR
D
Şarj (CHG) lambası
Şarj
durumu
LED rengi
Şarj oluyor
(Turuncu)
Tam Dolu
(Yeşil)
Hata
(Turunc Yanıp Söner)
[220Min]
-
Durum
Mesaj
Tam dolu
-
75%~50%
-
50%~25%
-
25%~5%
-
%5’ten az
-
Bitmiş (yanıp söner) Cihaz yakında
kapanacaktır. Pil Takımını en kısa sürede
değiştirin.
-
Cihaz 3 saniye sonra kapatılacak
Low battery
(Düşük Pil)
Yukarıdaki değerler normal sıcaklıktaki tam olarak şarj edilmiş bir pil
paketini temel almaktadır.
Ortam sıcaklığının düşük olması kullanım süresini etkileyebilir.
21
Başlarken
Pilin kullanılabilir çalışma süresi
Pil tipi
Şarj süresi
IA-BP105R
IA-BP210R
Pilin güç adaptörüyle şarj edilmesi için
Yaklaşık. 160 dak.
Yaklaşık. 300 dak.
PC’ye bağlayarak şarj etmek için
Yaklaşık. 160 dak.
Yaklaşık. 300 dak.
Kalitesi
HD
Kesintisiz kayıt süresi
Yaklaşık. 100 dak.
Oynatma süresi
•
•
•
•
•
HD
Yaklaşık. 80 dak.
Yaklaşık. 200 dak.
Yaklaşık. 200 dak.
SD
Yaklaşık. 160 dak.
Yaklaşık. 400 dak.
Şarj süresi: Tamamen bitmiş bir pili tam olarak şarj etmek için gerekli olan, dakika cinsinden yaklaşık süre.
Kayıt/Oynatma süresi: Pil takımını tam olarak şarj ettiğinizde kullanılabilir yaklaşık süre (dak.).
Yukarıda belirtilen değerler, Samsung’un test ortamında ölçülür; kullanıcıya ve koşullara göre değişebilir.
Kayıt ve oynatma süresi, video kameranızı düşük sıcaklıklarda kullandığınızda kısalacaktır.
Aralıklı Kayıt işlevini kullanırken güç adaptörünü kullanmanızı öneririz.
Kesintisiz kayıt (zoom kullanmadan)
Video kameranın tabloda gösterilen kesintisiz kayıt süresi, video
kamera kayıt modunda olduğunda ve kayıt başladıktan sonra
başka hiçbir işlev kullanılmadığında geçerli olan kayıt süresidir.
Pilin şarjı, kayıt başlatma/durdurma, zoom ve oynatma işlevlerini
kullanırsanız buradaki bilgiye oranla 1,5 kat daha hızlı boşalabilir.
Gerçek kayıt süresinin yukarıda belirtilen sürelerin yaklaşık
%60’ına eşit olduğunu hesaba katarak yedek pil hazırlayın.
22
SD
AC güç kaynağının kullanılması
Video kamerayla iç mekanda kayıt ve oynatım işlemleri sırasında,
güç adaptörünü kullanarak video kameraya evdeki AC prizinden
güç vermeniz öneririz. Pili şarj ederken yaptığınız bağlantıların
aynısını yapın. sayfa 20
• Şarj etme süresi, pilin kalan şarj düzeyine göre değişir.
• Bilgisayarınızın özelliklerine bağlı olarak şarj etme süresi
uzayabilir.
Başlarken
Pil hakkında
• Pil Özellikleri
Lityum-iyon pilin boyutu küçüktür ve yüksek bir kapasiteye
sahiptir. Düşük ortam sıcaklığı (10ºC 'nin altında) pil ömrünü
kısaltıp doğru çalışmasını etkileyebilir. Bu durumda cebinize
koyarak pili ısıtın ve daha sonra video kameraya takın.
• Kullandıktan sonra pili mutlaka ayrı bir yerde saklayın.
- Video kameranın gücü kapalı olsa bile, pil video kameranın
içinde saklanırsa düşük miktarda pil gücü tüketilir.
- Pil takılır ve uzun süre video kamerada bırakılırsa boşalır.
Şarj edilse bile kullanılamaz.
- Pil uzun bir süre kullanılmayacaksa, işlevselliğini
koruyabilmek için 3 ayda bir pili tam olarak şarj edin ve video
kameranızda kullanarak tamamen boşalmasını sağlayın.
• Video kamerayı dışarıda kullanırken ilave pil hazırlayın.
- Düşük sıcaklık, kaydedilebilir süreyi kısaltabilir.
- Seyahat ederken pili şarj etmek için cihazla birlikte verilen
USB kablosunu ve güç adaptörünü yanınızda taşıyın.
• Pil yere düştüğünde pil terminalinin zarar görüp
görmediğini kontrol edin.
- Terminali hasarlı bir pil video kameraya takılırsa, video
kamera zarar görebilir.
• Kullanımdan sonra pili ve bellek kartını video kameradan
çıkarın ve güç adaptörünü ayırın.
- Pili sabit, serin ve kuru bir yerde saklayın.
(Önerilen sıcaklık: 15ºC~ 25ºC, Önerilen nem: %40~ %60)
- Fazla yüksek veya düşük sıcaklıklar pilin ömrünü kısaltır.
- Pil, dumanlı veya tozlu bir yerde saklanırsa pil terminalleri
paslanabilir veya arızalanabilir.
• Ölü pili bir geri dönüşüm kutusuna atın.
• Pil ömrü sınırlıdır.
- Tamamen şarj edildikten sonra çalışma süresi kısalmışsa
pil, kullanım ömrünün sonuna ulaşıyor demektir. Yenisiyle
değiştirin.
- Pil ömrü saklama, çalıştırma ve kullanma koşullarına bağlı
olabilir.
23
Video kameranın temel kullanımı
VIDEO KAMERANIZIN AÇILMASI/
KAPATILMASI
1
LCD ekranı açın ve video kamerayı açmak için [Güç ( )]
düğmesine basın.
• [Mercek kapağı açma/kapama] düğmesini açın ( ).
2
Video kameranızı kapatmak için [Güç ( )] düğmesine.
GÜÇ TASARRUFU MODUNA GEÇILMESI
Uzun süre için video kameraya gereksiniminiz olması durumunda,
aşağıdaki işlevler, gereksiz enerji tüketimini önlemenizi ve video
kameranın, güç tasarrufu modlarından daha hızlı tepki vermesini
sağlar.
Uyku modu
LCD ekran kapalıyken video kamera uyku moduna geçer ve 20
dakikadan fazla boşta kalırsa video kamera kapanır. Ancak Auto
Power Off: 5 Min (Otomatik Kapanma: 5 Dak.) ayarı seçilirse,
video kamera 5 dakika içinde kapanır.
Uyku modu sırasında LCD ekranı açarsanız uyku modu sonlanır
ve video kamera en son kullanılan çalışma moduna döner.
LCD ekran kapalı
<Uyku modu>
LCD ekran
<Gücün Kapatılması>
Güç( ) düğmesi
Video kamera açıldığında, kendi kendine teşhis işlevini gerçekleştirir.
Bir uyarı mesajı alınırsa, “Uyarı göstergeleri ve mesajları” (sayfalar
93~95) kısmına başvurup düzeltici işlemi yapın.
Bu video kamerayı ilk kez kullanırken
24
20 dakika sonra
Ürününüzü ilk kez kullandığınızda veya sıfırladığınızda, başlangıç
ekranı olarak saat ve tarih ayarlama ekranı görünür.
Tarih ve saati ayarlayın. sayfa 25
• Güç tasarrufu modu, aşağıdaki durumlarda çalışmaz:
- Kayıt, oynatma veya slayt gösterisi sunumu sırasında.
- LCD ekran açıkken.
• Video kamera güç tasarrufu modunda daha az pil gücü tüketir.
Ancak, uzun bir süre kullanmayı planlıyorsanız, kullanmadığınızda
[Güç ( )] düğmesine basarak video kamerayı kapatmanızı tavsiye
ediyoruz.
Video kameranın temel kullanımı
SAAT DİLİMİ VE TARİH/SAATİN İLK KEZ
AYARLANMASI
Dahili şarj edilebilir pil
Bu ürünü ilk kez açtığınızda bölgenizin saat ve tarihini ayarlayın.
• Video kameranız, gücü kapattığınızda bile tarih ve saat ayarlarının
korunmasını sağlayan dahili bir şarj edilebilir pil içerir.
• Pil bir kez boşaldığında, önceki tarih/saat değerlerinin tümü
varsayılan ayarlara döner; bu durumda dahili şarj edilebilir pili tekrar
şarj edin. Ardından tarih/saat bilgisini tekrar ayarlayın.
Dahili şarj edilebilir pilin şarj edilmesi
• Dahili pil, video kameranız güç adaptörüne bağlıyken ya da pil
takılıyken sürekli şarj olur.
• 48 saat kadar süreyle video kamerayı güç adaptörüne bağlamaz
veya pil takmazsanız, dahili pil tamamen boşalır. Bu durumda, cihazla
beraber verilen USB kablosuyla güç adaptörüne 12 saat süreyle
bağlayarak dahili pili şarj edin.
1
LCD ekranı açın ve video
kamerayı açmak için [Güç ( )]
düğmesine basın.
• Tarih/Saat Ayarı ekranı
görüntülenir.
Date/Time Set
Day
Month
Year
Hr
Min
01
JAN
2013
00
00
Move
OK
2
Tarih ve saat bilgilerini seçip,
[Kumanda (Yukarı/Aşağı/Sol/Sağ)] düğmesini kullanarak
ayar değerlerini değiştirin.
3
Saatin doğru ayarlandığından emin olun ve [Kumanda (OK)]
düğmesine basın.
• Yıl 2037’ye kadar ayarlanabilir.
• Date/Time Display (Tarih/Saat Görünt.) göstergesini Açık olarak
ayarlayın. sayfa 76
• Ayarlamadan sonra, tarih ve zaman otomatik olarak depolama
ortamının özel bir veri alanında kaydedilir.
25
Video kameranın temel kullanımı
ÇALIŞTIRMA MODLARININ AYARLANMASI
[MODE] düğmesine her bastığınızda, çalışma modunu
aşağıdaki sırayla ayarlayabilirsiniz.
)  Oynatma modu ( )
Kayıt modu (
• Çalışma modu her değiştiğinde ilgili mod göstergesinin ışığı
yanar.
Mod
Göstergesi
İşlevler
Kayıt modu
Video ya da fotoğraf kaydetmek için.
Oynatma
modu
Video veya fotoğrafları oynatmak için.
Bu video kamera, video ve fotoğraf kayıt modlarını birleştiren tek bir
kayıt modu sunmaktadır. Bu sayede videoları veya fotoğrafları ilgili
kayıt modunu değiştirmeden, aynı modda kolayca kaydedebilirsiniz.
26
BILGI GÖRÜNTÜLEME MODUNUN
DEĞIŞTIRILMESI
Ekrandaki bilgileri görüntüleyebilir veya gizleyebilirsiniz.
[Görüntüleme (
)] dokunmatik düğmesine dokunun.
• Tam ve minimum görüntüleme modları sırayla değişecektir.
STBY
[220Min]
STBY
9999
<Tam görüntü modu>
<Minimum görüntü modu>
• Kayıt koşullarına bağlı olarak, uyarı göstergeleri ve mesajları
görülebilir.
• Menü ekranında [Görüntüleme (
)] dokunmatik düğmesi devre
dışı bırakılır.
Video kameranın temel kullanımı
KISAYOL MENÜSÜNÜN (OK KILAVUZU)
KULLANIMI
2
Kısayol menüsü (OK kılavuzu) seçilen modun en sık erişilen
işlevlerini temsil eder. [Kumanda (OK)] düğmesine basıldığında
LCD ekranda sık kullanılan işlevleri içeren bir kısayol menüsü
görüntülenir.
Örneğin: Kısayol menüsü (OK kılavuzu) kullanılarak Video Kayıt
modunda EV (Pozlama değeri) ayarının yapılması.
3
EV modunu seçmek için
[Kumanda (Sol)] düğmesini
hareket ettirin.
• Görüntüyü LCD ekranda
görüntülerken pozlamayı
ayarlamak için [Kumanda (Sol/
Sağ)] düğmesini hareket ettirin.
STBY
[220Min]
9999
EV
0.0
Seçiminizi onaylamak için
STBY
[Kumanda (OK)] düğmesine
basın.
• Kısayol menüsünden
+1.0
çıkmak için [Kumanda (OK)]
düğmesine basın.
• Pozlama değeri ayarı uygulanır
ve ( ) göstergesi ile ayar değeri görüntülenir.
[220Min]
9999
• Kısayol menüsü (OK kılavuzu) SMART AUTO modunda
kullanılamaz.
• Yukarıdaki talimat, Kayıt modunda EV modunun ayarlanmasının bir
örneğini gösterir. Ayar prosedürü menü öğesine göre farklı olabilir.
• Kısayol menüsü kısa bir süre için görünür. Kısayol menüsü,
[Kumanda (OK)] düğmesine bastığınızda yeniden görünür.
1
STBY modunda [Kumanda (OK)]
düğmesine basın.
• Kısayol menüsü (OK Kılavuzu)
görüntülenir.
STBY
[220Min]
9999
27
Video kameranın temel kullanımı
Kumanda düğmesi̇ ni̇ n kullaniminda kisayol i̇ şlevi̇
Düğme
Kayıt modu (
)
Oynatma modu (
Video Oynatma modu (
)
)
Fotoğraf Oynatma modu ( )
Menü seçimi
Seçimi onaylar
OK
- Kısayol menüsüne erişim
- Seçimi onaylama
- Kısayol menüsünden çıkış
- Kısayol menüsüne erişim
- Oynatma / Duraklatma
- Kısayol menüsüne erişim
- Oynatma yakınlaştırma
- iSCENE
- Zoom (tele)
Sesi artırır
-
İmleci yukarı hareket
ettirir
- Focus
- Zoom (geniş)
Sesi azaltır
-
İmleci aşağı hareket
ettirir
EV
- Gösterim arama RPS (Geri
Gösterim Arama) hızı:
x2→x4→x8→x16
- Önceki Oynatmayı Geç
Önceki görüntü
Önceki menüye
götürür
Face Detection (Yüz Algılama)
- Gösterim arama FPS (İleriye
Gösterim Arama) hızı:
x2→x4→x8→x16
- Sonraki Oynatmayı Geç
Sonraki görüntü
Bir sonraki menüye
götürür
YUKARI
AŞAĞI
SOL
SAĞ
28
Video kameranın temel kullanımı
DİLLERİN SEÇİMİ
Menü ekranında görünen dili seçebilirsiniz.
1
2
3
4
[MENU] düğmesine basın 
[Kumanda (Sol/Sağ)] düğmesini
 Settings (Ayarlar).
Language öğesini seçmek için
[Kumanda (Yukarı/Aşağı)]
düğmesini thareket ettirin ve
ardından [Kumanda (OK)]
düğmesine basın.
STBY
Format
Default Set
Language
Exit
STBY
Settings
Format
İstenilen OSD dilini seçmek
için [Kumanda (Yukarı/Aşağı)]
düğmesini hareket ettirin ve
ardından [Kumanda (OK)]
düğmesine basın.
[220Min]
Settings
Default Set
Language
[220Min]
English
한국어
Français
Exit
Menüden çıkmak için [MENU] düğmesine basın.
• OSD dili seçilen dilde yenilenir.
• Language seçenekleri haber verilmeksizin değiştirilebilir.
• Seçili olan dil, pil takılı değilken de korunur.
• Tarih ve saat biçimi, seçilen dile bağlı olarak değişebilir.
29
Kayda başlamaya hazırlanırken
BELLEK KARTININ TAKILMASI/ÇIKARILMASI (DAHIL DEĞILDIR)
CAR
D
CAR
D
Bellek kartının takılması
Bellek kartının çıkarılması
1
Memory video kamerayı kapatın.
1
Memory video kamerayı kapatın.
2
Bellek kartı kapağını şekilde gösterildiği gibi açın.
2
Bellek kartı kapağını şekilde gösterildiği gibi açın.
3
Hafif bir tık sesi gelene kadar bellek kartını kart yuvasına itin.
• Terminal kısmının yukarı baktığından ve video kameranın
şekildeki gibi yerleştirildiğinden emin olun.
3
Çıkarmak için, bellek kartını hafifçe itin.
4
Bellek kartını, bellek kartı yuvasından çıkartın ve kapağını
kapatın.
4
Kapağı kapatın.
• Veri kaybını önlemek için, bellek kartını takmadan ya da çıkarmadan önce [Güç ( )] düğmesine basarak video kamerayı kapatın.
• Bellek kartını çok sert itmemeye dikkat edin. Bellek kartı birden çıkabilir.
• Video kamera çalışırken bellek kartını çıkarırsanız, video kamera kapanır.
Video kameranız yalnızca SD, SDHC ve SDXC kartlarını destekler.
Video kamerayla uyumluluk, üreticilere ve bellek kartlarının tiplerine bağlı olarak değişebilir.
30
Kayda başlamaya hazırlanırken
UYGUN BELLEK KARTININ SEÇİLMESİ
(DAHIL DEĞILDIR)
Uyumlu bellek kartları
• SD, SDHC ve SDXC kartlarını video kameranızda
kullanabilirsiniz. SDHC kart kullanılması önerilir. SD kart 2GB
kapasiteye kadarını destekler. 2GB kapasiteden yüksek SD
kartların bu video kamerada normal çalışacağı garanti edilmez.
• MMC (Çoklu Ortam Kartı) ve MMC Plus desteklenmez.
• Uyumlu bellek kartı kapasitesi:
- SD: 1GB ~ 2GB
- SDHC: 4GB ~ 32GB
- SDXC: ~ 64GB’ye kadar
• Onaylanmamış bellek kartları kullandığınızda ürün videoları
doğru biçimde kaydedemez ve kayıtlarınız kaybolabilir.
• Bu üründen sonra piyasaya çıkan bellek kartları ürünle uyumlu
olmayabilir.
• Video Kamera 6MB/sn (Sınıf 6) veya üzeri bellek kartlarıyla
çalıştığında istikrarlı bir performans gösterebilir.
• SD/SDHC/SDXC bellek kartları, mekanik yazı koruma
düğmesini destekler. Düğme ayarlandığında karta kayıtlı
dosyaların yanlışlıkla silinmesi engellenir. Yazmayı
etkinleştirmek için düğmeyi terminaller yönünde yukarı kaldırın.
Yazma korumasını ayarlamak için düğmeyi aşağı indirin.
Kullanılabilir bellek kartları
Terminaller
Koruma
düğmesi
SD
(1GB ~ 2GB)
SDHC
SDXC
(4GB ~ 32GB) (64GB’ye kadar)
Bellek kartı adaptörünün kullanılması
Mikro bellek kartını bir bilgisayar veya kart okuyucu
ile kullanmak için bir adaptöre takmanız veya
yerleştirmeniz gerekir.
• SDHC/SDXC kartları, SD bellek kartlarının bir üst versiyonudur
ve SD bellek kartlarından daha yüksek kapasiteyi destekler.
• SD kartlar, SD destekli mevcut ana cihazlarla kullanılamaz.
31
Kayda başlamaya hazırlanırken
Bellek kartı için genel uyarılar
32
• Hasar gören veriler kurtarılamayabilir. Önemli verilerinizi ayrı
olarak bilgisayarınızın sabit diskinde yedeklemeniz önerilir.
• Biçimlendirme, silme, kaydetme ve oynatma gibi işlemler
sırasında bellek kartının çıkarılması ya da gücün kapatılması
veri kaybına neden olabilir.
• Bilgisayarınızda bellek kartında saklanan bir dosya ya da
klasörün adını değiştirdikten sonra video kameranız değiştirilmiş
dosyayı tanımayabilir.
• Bellek kartı, herhangi bir veri kurtarma modunu desteklemez.
Bu nedenle kayıt sırasında bellek kartının hasar görmesine
karşı dikkatli olunmalıdır.
• Bellek kartının biçimlendirmesini bu ürün üzerinde
yaptığınızdan emin olun. Bellek kartı bir bilgisayar veya başka
cihaz tarafından biçimlendirilmişse, kartı biçimlendirmeden
bu üründe kullanmak kayıt ve/veya oynatma sorunlarına yol
açabilir. Samsung, kaydedilen içeriğin bu gibi nedenlerle zarar
görmesinden sorumlu değildir.
• Yeni satın alınan bellek kartlarını, ürününüzün tanıyamadığı
veriler veya başka cihazlar tarafından kaydedilen veriler içeren
bellek kartlarını biçimlendirmeniz gerekir. Biçimlendirmenin
bellek kartındaki bütün verileri sildiğini ve silinen verilerin
kurtarılamayacağını unutmayın.
• Bellek kartlarının belirli bir ömrü vardır. Yeni veri
kaydedemiyorsanız, yeni bir bellek kartı satın almalısınız.
• Kartları eğmeyin, düşürmeyin ya da güçlü bir darbeye maruz
bırakmayın.
• Bellek kartı terminallerine yabancı madde koymayın.
Gerektiğinde terminalleri temizlemek için yumuşak kuru bir bez
kullanın.
• Etiket yapıştırma kısmına özel etiket dışında başka bir şey
yapıştırmayın.
• Hasarlı bellek kartını kullanmayın.
• Bellek kartlarını, bunları yutabilecek olan çocukların
ulaşamayacağı yerlerde saklamaya dikkat edin.
Video kamera SD, SDHC ve SDXC bellek kartlarını
destekleyerek size daha fazla kart seçeneği sunar!
Veri depolama hızı, üretici ve üretim sistemine bağlı olarak
değişebilir.
• SLC (tek katmanlı hücre) sistemi: daha hızlı yazma etkindir.
• MLC (çok katmanlı hücre) sistemi: sadece düşük yazma hızı
desteklenir.
En iyi sonucu elde etmek için daha çabuk yazma hızına sahip
bir bellek kartı kullanmanızı öneririz.
Video kaydetmek için düşük hızlı bir bellek kartının kullanılması
videonun bellek kartına kaydedilmesinde sorunlara neden
olabilir.
Hatta kayıt sırasında video verilerinizi de kaybedebilirsiniz.
Video kamera, kaydedilen videonun bir miktarını korumak için
videoyu zorunlu olarak bellek kartına kaydedip bir uyarı mesajı
görüntüler:
Low speed card. Please record at a lower resolution.
(Düşük hızlı kart. Lütfen düşük çözünürlükte kaydedin.)
Düşük hıza sahip bir kart kullanmaktan başka çareniz yoksa,
kaydın çözünürlüğü ve kalitesi ayarlanan değerden daha düşük
olabilir. sayfa 53
Ancak çözünürlük ve kalite ne kadar yüksek olursa, o kadar çok
bellek kullanılır.
• Yanlış kullanımdan kaynaklanan veri kaybından Samsung sorumlu
değildir. (herhangi bir bilgisayar virüsü dahil)
• Hareketli ve statik elektrik nedeniyle veri kaybını önlemek için bir
bellek kartı muhafazası kullanmanız önerilir.
• Bir süre kullandıktan sonra bellek kartı ısınabilir. Bu normal bir
durumdur, bir arıza değildir.
Kayda başlamaya hazırlanırken
KAYIT SÜRESİ VE KAPASİTESİ
1GB ≒ 1,000,000,000 bytes : Dahili içerik bilgisi de belleğin bir
kısmını kullandığı için, asıl biçimlendirilmiş kapasite, daha az
olabilir.
Video için kullanılabilir kayıt süresi
Kalitesi
Kapasite
1GB
2GB
4GB
8GB
16GB 32GB 64GB
1280X720/25p
13
27
55
110
220
440
890
720X576/50p (16:9)
13
27
55
110
220
440
890
720X576/50p (4:3)
13
27
55
110
220
440
890
(Birim: Dakika cinsinden yaklaşık kayıt süresi)
Kaydedilebilir fotoğraf sayısı
Kalitesi
Kapasite
1GB
2GB
4GB
8GB
16GB 32GB 64GB
1696x954 (16:9)
1,650 3,290 6,630 9,999 9,999 9,999 9,999
1280x720 (16:9)
2,270 4,550 9,160 9,999 9,999 9,999 9,999
1600x1200 (4:3)
1,520 3,030 6,110 9,999 9,999 9,999 9,999
800x600 (4:3)
2,990 5,970 9,999 9,999 9,999 9,999 9,999
• Tablodaki sayılar, fiili kayıt koşullarına ve kayıt konusuna bağlı
olarak değişebilir.
• Çözünürlük ve kalite ayarları ne kadar yüksekse o kadar fazla bellek
kullanılır.
• Daha düşük çözünürlük ve kalite, sıkıştırma oranını ve kayıt süresini
artırır, ama görüntü kalitesi düşebilir.
• Bit hızı, kayıt görüntüsüne göre otomatik olarak ayarlanır. Bundan
dolayı kayıt süresi değişebilir.
• 64GB kapasitenin üstündeki bellek kartları normal biçimde
çalışmayabilir.
• Bir Hızlandırılmış REC’in kayıt uzunluğu ayarlara bağlı olarak
değişebilir.
• Bir videoyu depolamak için kullanılan bellek kartı yazılamayan
bir alana yol açabilir, bu da azalan kayıt süresi ve boş bellekle
sonuçlanabilir.
• Maksimum aralıksız kayıt süresi 20 dakikanın altındadır. Maksimum
video dosyası boyutu 1.8GB’dir. Bir video kayıt süresi 20 dakikadan
fazla ise veya bir video dosyası 1.8GB’nin üzerinde ise, otomatik
olarak yeni bir video dosyası oluşturulur.
• Kaydedilebilecek maksimum fotoğraf ve video sayısı 9,999'dur.
ile işaretlenmiş çözünürlükler, video çözünürlüğünü
•
720X576/50p (4:3) olarak ayarladığınızda kaydedilecek fotoğrafların
çözünürlüğüdür.
(Birim: Yaklaşık görüntü sayısı)
33
Kayda başlamaya hazırlanırken
TUTMA KAYIŞININ TAKILMASI
LCD EKRANININ AYARLANMASI
Tutma kayışının uzunluğunu, başparmağınızla [Kayıt başlatma/
durdurma] düğmesine bastığınızda video kameranın sabit
kalacağı şekilde ayarlayın.
Video kameranızdaki geniş LCD ekran, yüksek kalitede görüntü
izleme olanağı sunar.
Kayışı çok fazla sıkıştırır ve elinizi sokmak için aşırı güç harcarsanız,
video kameranın kayış kancası zarar görebilir.
1
2
1
LCD ekranı parmağınızla açın.
• Ekran 90°'ye kadar açılır.
2
LCD ekranı merceğe doğru döndürün.
• Merceğe doğru 180°'ye kadar, geriye doğru da 90°'ye
kadar döndürebilirsiniz. Kayıtları daha rahat izlemek için,
ekranı merceğe doğru 180° döndürüp, gövdeye doğru geri
katlayın.
Aşırı döndürme, ekranla video kamera arasındaki bağlayıcı menteşeye
zarar verebilir.
34
• LCD ekran 150°~180° döndürüldüğünde, nesnenin sol ve sağ
tarafl arı tersten gösterilerek, yatay olarak ters çevrilmiş bir görüntü
oluşturulur.
• Ekrandaki parmak izlerini ya da tozu yumuşak bir bezle temizleyin.
• LCD parlaklığını ayarlamak için bkz. sayfa 77.
Temel kayıt
VİDEO KAYDI
1
Kaydetmek için bir kişi veya nesne
seçin.
• LCD ekranı kullanın.
• Kişi veya nesnenin boyutunu
ayarlamak için [Zoom] kolunu
veya [Zoom] düğmesini
kullanın. sayfa 40
2
[Kayıt başlatma/durdurma] düğmesine basın.
• Kayıt () göstergesi belirir ve kayıt başlar.
3
Kaydı durdurmak için, [Kayıt başlatma/durdurma] düğmesine
tekrar basın.
Kayıt yapmadan önce, istediğiniz kaliteyi ayarlayın. sayfa 53
• Bir bellek kartı takın. sayfa 30
• [Mercek açma/kapama] düğmesini kullanarak Mercek kapağını
açın. sayfa 15
• Video kamerayı açmak için [Güç ( )] düğmesine basın.
• [MODE] düğmesine basarak Kayıt modunu (
) seçin.
sayfa 26
Memory video kamerasında iki [Kayıt başlatma/durdurma]
düğmesi vardır. Bir tanesi video kameranın arkasında, diğeri ise
LCD panelindedir. Kaydı başlat/durdur düğmesini kullanıma göre
seçin.
0:00:00
[220Min]
0005
• Kayıt sırasında güç beslemesi kesilirse veya hata meydana gelirse,
video kaydedilemeyebilir/düzenlenemeyebilir.
• Samsung, bellek kartı hatasından dolayı, normal kaydetme ya da
oynatma işleminin aksamasından dolayı meydana gelen hiçbir
hasardan sorumlu değildir.
• Hasarlı verilerin kurtarılamayacağını unutmayın.
• Depolama ortamına erişirken video kamerayı kapatmayın ya da
bellek kartını çıkarmayın. Bu, depolama ortamına ya da depolama
ortamındaki verilere zarar verebilir.
35
Temel kayıt
• Ekran bilgilerini görüntülemek için. sayfalar 16~18
• Yaklaşık kayıt süresi için, bkz. sayfa 33.
• Gereksiz pil tüketimini önlemek için kaydı bitirdiğinizde pil takımını
çıkartın.
• Video görüntüleri kaydederken kullanılabilecek çeşitli işlevler için.
sayfalar 52~66
• Kayıt sırasında bazı düğmeler çalışmaz. ([MODE] düğmesi, [MENU]
düğmesi, vs.)
• Ses, video kameranın üst ön tarafında bulunan dahili stereo
mikrofondan kaydedilir. Mikrofonun önünün kapanmadığına emin
olun.
• Önemli bir fi lm kaydetmeden önce ses ve fi lm kaydıyla ilgili
herhangi bir sorun olup olmadığını kontrol etmek için kayıt işlevini
kontrol ettiğinizden emin olun.
• LCD ekranın parlaklığı menü seçeneklerinden ayarlanabilir.
LCD ekranın ayarlanması, kaydedilmekte olan görüntüyü etkilemez.
sayfa 77
• Kilitli bir bellek kartını kayıt için kullanamazsınız. Kilit nedeniyle
kayıt işleminin devre dışı olduğunu söyleyen bir mesaj görürsünüz.
• Videoların sessiz bir ortamda kaydedilmesi, mikrofon hassasiyetini
artırarak ortamdaki arka plan seslerinin kaydedilmesine neden
olabilir. Artan mikrofon hassasiyeti, ürünün zoom sırasında zoom
seslerini (zoom mekanizmasının ses, vb.) kaydetmesine neden
olabilir.
• Kapalı mekanlarda veya karanlık yerlerde kayıt yaptığınızda, ISO
hassasiyeti otomatik olarak ayarlanır. Bu, görüntüler üzerinde
girişim etkilerine ve böylece karanlık yerlerde kaydedilen görüntüleri
doğru şekilde görememenize neden olabilir. Gece kayıt yaparken
bir kızılötesi ürünü gibi profesyonel ürünler kullanmanızı öneririz.
• Video kamera bir üç ayaklı sehpaya takılıysa veya bir konuma
sabitlenmişse, Titr. Önl.(HDIS) işlevi etkinken görüntü titreyebilir.
Video kamera üç ayaklı sehpaya takıldığında Titr. Önl.(HDIS)
işlevini kapatın.
36
KAYIT DURAKLAT/SÜRDÜR
Kesintisiz Kayıt işlevini kullanarak video kaydederken istenmeyen
sahnelerin kaydedilmesini önleyebilirsiniz. Bu işlevi kullanarak
yalnızca istediğiniz sahneleri kaydederken bir video dosyası
oluşturabilirsiniz.
1
[Kayıt başlatma/durdurma]
düğmesine basın.
• Kayıt () göstergesi belirir ve
kayıt başlar.
2
Stop
Resume
[Kayıt duraklatma/devam etme
( )] düğmesine basın.
• Kayıt duraklar ve ( ) göstergesi belirir.
• Kayda devam etmek için [Kayıt duraklatma/devam etme
( )] düğmesine basın.
0:01:24
[220Min]
0005
• Duraklatma modunda video kameranızı USB ile bilgisayara
bağlarsanız, video kamera Duraklatma işlemine kadar kaydı
yapılmakta olan dosya kaydedildikten sonra bilgisayara bağlanır.
• Video kamera Duraklat modundayken bellek kartını çıkarırsanız,
video kamera kapanır ve kaydettiği videoları saklamaz.
Temel kayıt
KAYIT YAPARKEN MUHTEŞEM ANLARI
ÇEKME VE ETİKETLEME (MY CLIP İŞLEVİ)
My Clip işlevini anlamak
Çekilen fotoğraflar, fotoğraf küçük resim görüntüsüne kaydedilir.
My Clip işlevi nedir? Kayıt sırasında güzel sahneleri etiketleyebilir
ve uzun bir videoda ‘My Clip’ ( ) ile etiketlenen sahnelerin keyfini
çıkarabilirsiniz.
Video kamera, sahneleri etiketlerken fotoğraf da çekebilir.
My Clip işlevini çalıştırmak için [PHOTO] düğmesine basın.
Video kaydı
sırasında
‘My Clip’ ( ) ile etiketlenen sahneleri videodan çıkarıp
oynatabilirsiniz. sayfa 45
1
[Kayıt başlatma/durdurma] düğmesine basın.
• Kayıt () göstergesi belirir ve kayıt başlar.
2
Kayıt yaparken her harika an için
[PHOTO] düğmesine basın.
• Video kamera, sahneleri My
Clip ( ) ile etiketler ve aynı
zamanda fotoğraf çeker.
3
[220Min]
0005
Kaydı durdurmak için,
[Kayıt başlatma/durdurma] düğmesine tekrar basın.
• Video kamera, bir video kaydederken en fazla 5 ‘My Clip’
etiketlemesi yapabilir ve en fazla 5 fotoğraf çekebilir.
• Kayıt sırasında [PHOTO] düğmesine basıldığında, video kamera
kaydedilen sahnenin 3 saniye öncesi ile 5 saniye sonrası arasında
kalan bölümünü etiketler.
• Fotoğraflar, video kaydı çözünürlüğünde çekilir.
• Hızlandırılmış kayıt yapılırken, My Clip işlevi çalışmaz.
• Ayrıca, video oynatma sırasında [PHOTO] düğmesine basarak
videonun herhangi bir sahnesini etiketleyebilirsiniz. sayfa 46
• Video kaydı sırasında bir hata meydana gelir veya video kamera
kaydı başarıyla tamamlamazsa, çekilen fotoğraflar kaydedilmez.
37
Temel kayıt
FOTOĞRAF ÇEKME
2
Kayıt yapmadan önce, istediğiniz çözünürlüğü ve kaliteyi
ayarlayın. sayfa 54
Çekim yapılacak kişi veya
nesnenin LCD ekranın.
3
[PHOTO] düğmesine tam olarak
basın.
• Obtüratör sesi duyulur. (Shutter
Sound: On (Obtüratör Sesi: Açık) değerine ayarlıysa).
• Kayda devam etmek için, geçerli fotoğrafın depolama
ortamına tamamen kaydedilmesini bekleyin.
• Bir bellek kartı takın. sayfa 30
• [Mercek açma/kapama] düğmesini kullanarak Mercek kapağını
açın. sayfa 15
• Video kamerayı açmak için [Güç ( )] düğmesine basın.
• [MODE] düğmesine basarak Kayıt modunu (
) seçin.
sayfa 26
Depolama ortamına ya da verilere zarar verebileceğinden, fotoğraf
çekerken GÜÇ düğmesine basmayın veya bellek kartını çıkarmayın.
1
38
Kaydetmek için bir kişi veya nesne seçin.
• LCD ekranı kullanın.
• Kişi veya nesnenin boyutunu ayarlamak için [Zoom] kolunu
veya [Zoom] düğmesini kullanın. sayfa 40
• Bu video kamera, video ve fotoğraf kayıt modlarını birleştiren
tek bir kayıt modu sunmaktadır. Bu sayede videoları veya
fotoğrafl arı ilgili kayıt modunu değiştirmeden, aynı modda
kolayca kaydedebilirsiniz.
• Kaydedilebilir fotoğraf sayısı, kayıt koşullarına ve fotoğraf
çözünürlüğüne göre değişir. sayfa 33
• Fotoğraf çekilirken ses kaydedilmez.
• Ekran gösterim bilgileri için, bkz. sayfa 16~18.
• LCD ekranın parlaklığı menü seçeneklerinden ayarlanabilir.
LCD ekranın ayarlanması, kaydedilmekte olan görüntüyü etkilemez.
sayfa 77
• Kayıt sırasında kullanılabilen çeşitli işlevler için bkz. sayfa 52~66.
• Fotoğraf dosyaları, JEITA (Japonya Elektronik ve Bilişim Teknolojisi
Kuruluşları Birliği) tarafından belirlenmiş DCF (Kamera Dosya
sistemi için Tasarım kuralı) standardına uygundur.
Temel kayıt
YENI BAŞLAYANLAR İÇIN KOLAY KAYIT
(SMART AUTO MODU)
Sahne ikonları
Anlamı
Gece çekimi kaydı yapılırken görünür.
Kullanıcı dostu SMART AUTO, video kameranızı otomatik olarak
kayıt koşullarına en uygun hale getirir; bu da yeni başlayanların en
iyi performansı elde etmesini sağlar.
Çok parlak bir arka planla kayıt yapılırken görünür.
İç mekanda kayıt yapılırken görünür.
Yakın çekim kayıt yapılırken görünür.
Manzara kaydederken görünür.
Portre kaydederken görünür.
Dış mekanda gece portre kaydederken görünür.
1
2
[SMART AUTO] dokunmatik
düğmesine dokunun.
• SMART AUTO ( ) ve
Anti-Shake(HDIS) (Titr. Önl.
(HDIS)) (
) göstergeleri
ekranda aynı anda görünür.
STBY
[220Min]
9999
Nesneyi LCD ekranında ayarlayın.
• Odak ile video kamera hizalanırken video kamera, sahneyi
otomatik olarak algılar.
• LCD ekranda uygun sahne simgesi görüntülenir.
3
[Kayıt başlatma/durdurma] ya da [PHOTO] düğmesine basın.
sayfalar 35, 38
4
SMART AUTO modunu iptal etmek için [SMART AUTO]
dokunmatik düğmesine tekrar dokunun.
• SMART AUTO ( ) ve Titr. Önl.(HDIS) (
) ikonları
ekrandan kaybolur.
• Algılanan çekim yoksa ( ) simgesi belirir.
• Video kamera, bir yüzü kaydederken yüzün konumuna veya
parlaklığa bağlı olarak Portre modunu algılamayabilir.
• Işıklandırma, kameranın titremesi veya hedef ile aradaki mesafe
gibi koşullara bağlı olarak aynı çekim modu farklı olarak algılanabilir.
• Portre ve Gece portresi modları sadece Face Detection (Yüz
Algılama) On (Açık) olarak ayarlanmışsa çalışabilir. sayfa 56
• SMART AUTO işlemi sırasında kullanılamayan düğmeler:
[MENU] düğmesi, [Kumanda (OK)] düğmesi, vb. Çoğu ayar
SMART AUTO modunda otomatik olarak ayarlanır. İşlevleri kendiniz
ayarlamak için, önce SMART AUTO modundan çıkın.
• Kayıttan önce SMART AUTO ayarlanmalıdır.
39
Temel kayıt
YAKINLAŞTIRMA / UZAKLAŞTIRMA
W: Geniş açı
T: Telefoto
Büyütme veya geniş açılı kayıt için zoom işlevini kullanın. Bu video
kamera ile 52x optik güçlü zoom, 70x Akıllı zoom ve 130x dijital
zoom kullanarak kayıt yapabilirsiniz.
Yakınlaştırmak için (T)
[Zoom] kolunu [T] (telefoto) yönünde kaydırın.
(Veya LCD panelindeki [Kumanda (Yukarı)] düğmesini basın.)
• Uzaktaki kişi veya nesne yavaş yavaş büyütülür ve
kaydedilebilir.
Uzaklaştırmak için (W)
[Zoom] kolunu [W] (geniş açı) yönünde kaydırın.
(Veya LCD panelindeki [Kumanda (Aşağı)] düğmesini basın.)
• Nesne veya kişi uzaklaşır.
• En küçük zoom oranı, nesnenin veya kişinin uzaklaştırmadaki
orijinal boyutudur.
40
• 70x'in üzerindeki yakınlaştırma, dijital görüntü işleme yoluyla yapılır
ve bu nedenle dijital zoom olarak adlandırılır. Dijital zoom işlemi
130x'e kadar mümkündür. sayfa 62
• Video kamera ve nesne arasındaki keskin odak sürdürülürken
minimum muhtemel mesafe, geniş açı için yaklaşık 1cm ve telefoto
için 1m'dir.
• Optik zoom görüntü kalitesini korur, ancak dijital zoom sırasında
görüntü kalitesi düşebilir.
• Bu durumda Focus: Manual (Odak: Manuel) özelliğini kullanın.
sayfa 58
• Elde kayıt yaparken, nesne yakınlaştırılmış ve büyütülmüşse
Anti-Shake(HDIS) (Titr. Önl.(HDIS)) kullanılması önerilir.
• Yakınlaştırma/uzaklaştırmanın sık kullanılması daha fazla pil sarfi
yatına neden olur.
• Kayıt sırasında zoom yapıldığında, [Zoom] kolu veya [Zoom]
düğmesinin çalışma sesi kaydedilebilir.
• Zoom işlevini kullanırken, [Zoom (T/W)] kolunu yavaşça hareket
ettirerek zoom hızını düşürebilirsiniz. Hızlı hareket ettirirseniz zoom
hızı artar. Ancak, ekrandaki [Zoom (T/W)] düğmesi zoom hızını
ayarlayamaz.
• Video Çözünürlüğü, 1280x720/25p olarak ayarlandığında, Intelli
Zoom işlevi çalışmaz.
Temel kayıt
ARKA IŞIK DOKUNMATİK DÜĞMESİNİN
KULLANILMASI
Nesne arkadan ışıklandırıldığı zaman bu işlev, nesne çok karanlık
görünmeyecek şekilde ışıklandırmayı telafi eder.
[Arka ışık (
)] düğmesine basarak arka ışık modunu Açık ve
Kapalı seçenekleri arasında değiştirin.
Arka plan ışıklandırma, nesne arka plandan daha koyu
olduğunda kaydı etkiler:
Cisim bir pencerenin önündedir.
Cisim karlı bir arka planın önündedir.
Cisim açık havadadır ve arka alan bulutludur.
Işık kaynakları çok parlaktır.
Kayıt edilecek kişi beyaz ya da parlak kıyafetlergiymekte ve
parlak bir zeminin önünde durmaktadır.
• Kişinin yüzü, yüz hatları ayırt edilemeyecek kadar karanlıktır.
•
•
•
•
•
<BLC kapalı>
<BLC açık>
41
Temel oynatma
OYNATMA MODUNUN DEĞİŞTİRİLMESİ
• [MODE] düğmesini kullanarak oynatma moduna geçebilirsiniz.
• Kaydedilen video veya fotoğraflar küçük resim dizini görüntüsünde görüntülenir ve en son oluşturulan dosya, küçük resim dizini
görüntüsünde vurgulanır.
• Video kamera küçük resim görüntüleme tercihlerini en son kullandığınız bekleme moduna göre seçer. Buna karşın, [Zoom] kolunu
kullanarak video veya fotoğrafların küçük resim görüntüleme seçeneklerini seçebilirsiniz.
Çalıştırma modlarının nasıl değiştirildiğini anlamak
Aşağıdaki şekillerde gösterildiği gibi, düğmeleri kullanarak oynatım modunu kolayca değiştirebilirsiniz:
<Video kaydının ardından
bekleme moduna geçilmesi>
STBY
[220Min]
9999
<Video Oynatma Modu>
Normal
0:00:55
Photo
<Fotoğraf çektikten sonra
bekleme moduna geçilmesi>
STBY
[220Min]
1/10
Move
Play
<Fotoğraf Oynatma Modu>
Normal
9999
1/10
Movie
42
Move
Play
Temel oynatma
VIDEO OYNATIMI
2
İstenilen videoları seçmek için
0:00:00/0:00:55
[Kumanda (Yukarı/Aşağı/
Sol/Sağ)] düğmesini kullanın
ve ardından [Kumanda (OK)]
düğmesine basın.
Thumbnail View
100-0001
• Video kamera sizin seçtiğiniz
videoyu oynatır ve oynatım
kısayol menüsü kısa süreyle görüntülenir.
• Seçilen video görüntüleri, PlayOption (Oynatma Seçeneği)
ayarına göre oynatılır. sayfa 68
• My Clip ile etiketlenen bir video oynatılırken LCD ekranda
My Clip ( ) simgesi görünür. My Clip ile etiketlenen
sahnelerde My Clip simgesinin rengi sarıya dönüşür (8
saniye boyunca).
3
Oynatmayı durdurup küçük resim dizini görüntüsüne dönmek
için, [Zoom] düğmesini hareket ettirin.
Küçük resim dizini görünümünde, kaydedilen videoların ön
izlemesini yapabilirsiniz. İstediğiniz videoyu hızla bulun ve
doğrudan oynatın.
• Bir bellek kartı takın. sayfa 30
• LCD ekranı açın ve video kamerayı açmak için [Güç ( )]
düğmesine basın.
• Bu işlev sadece video oynatım (
) modunda çalışır.
sayfa 26
Fotoğraf oynatma sırasında gücü kapatmayın ya da bellek kartını
çıkarmayın. Aksi takdirde kaydedilen veriler zarar görebilir.
1
Video küçük resim dizini
görüntüsü ekranını seçin.
• [Zoom] kolunu kullanarak
video ve fotoğraf küçük resim
görüntüsü arasında kolayca
geçiş yapabilirsiniz.
Normal
0:00:55
Photo
1/10
Move
My Clip Play
• Oynatılacak olan bir videonun yükleme süresi video çözünürlüğüne
bağlı olarak yavaşlayabilir.
• Video dosyaları aşağıdaki durumlarda memory video kamerada
oynatılamayabilir:
- Diğer cihazlarda kaydedilmiş video.
- Video kameranın desteklemediği dosya biçimine sahip video.
• Ses/Video kablosu memory video kameraya bağlandığında dahili
hoparlör otomatik olarak kapanır. (Harici cihazlara bağlandığında, ses
ayarı bağlı harici cihazda yapılmalıdır.)
• Video görüntülerini, memory video kamerayı bir TV'ye bağlayarak bir
televizyon ekranında da oynatabilirsiniz. sayfalar 81, 86
• Oynatma sırasında kullanılabilen çeşitli işlevler için bkz. sayfa 44.
43
Temel oynatma
Oynatımı geç
Çeşitli oynatma işlemleri
• Oynatma sırasında, sonraki dosyanın başlangıç noktasının
yerini belirlemek için [Kumanda (Sağ)] düğmesini hareket
ettirin. [Kumanda (Sağ)] düğmesini art arda hareket ettirmek
dosyaları ileriye doğru atlatır.
• Oynatma sırasında, mevcut dosyanın başlangıç noktasının
yerini belirlemek için [Kumanda (Sol)] düğmesini hareket
ettirin. [Kumanda (Sol)] düğmesini art arda hareket ettirmek
dosyaları geriye doğru atlatır.
• Önceki dosyaya geri atlamak için mevcut dosyanın başlangıç
noktasından sonraki 3 saniye içinde [Kumanda (Sol)]
düğmesini hareket ettirin.
[Kumanda (Yukarı/Aşağı/
Sol/Sağ/OK)] düğmesi
Oynat/Duraklat/Durdur
1
2
Oynatma sırasında [Kumanda
(OK)] düğmesine bastığınızda,
oynatma ve duraklatma arasında
geçiş yapılır.
Oynatmayı durdurmak ve küçük
resme dönmek için [Zoom] kolunu
kullanın.
Video oynatımı sırasında sesi ayarlamak için
0:00:00/0:00:55
Thumbnail View
100-0001
Oynatma arama
1
2
44
3
Oynatma sırasında geriye arama/
0:00:00/0:00:55
ileriye arama için [Kumanda
(Sol/Sağ)] düğmesini basılı tutun.
[Kumanda (Sol/Sağ)] düğmesini
konumlarına art arda hareket
ettirmek her iki yön için de arama
100-0001
hızını arttırır.
• RPS (Geri Gösterim Arama) hızı: x2  x4  x8  x16
• FPS (İleriye Gösterim Arama) hızı: x2  x4  x8  x16
Normal oynatmaya dönmek için [Kumanda (OK)] düğmesine
basın.
Ses seviyesini arttırmak veya
düşürmek için [Kumanda (Yukarı/
Aşağı)] düğmesini hareket ettirin.
• Kaydedilen sesi dahili hoparlörden
duyabilirsiniz.
• Kolu 0 ve 10 arasında herhangi bir
konuma ayarlayabilirsiniz.
0:00:00/0:00:55
Thumbnail View
100-0001
0:00:00/0:00:55
100-0001
• Oynatma sırasında LCD ekranını kapatırsanız, hoparlörden sesi
duymazsınız.
• Sesi ancak oynatma normal hızdaysa duyabilirsiniz.
• My Clip etiketleri oynatılırken arama işlevi çalışmaz.
Temel oynatma
MY CLIP OYNATIMI
‘My Clip’ ile etiketlenen sahneleri videodan çıkarıp oynatabilirsiniz.
SMART BGM (AKILLI APM) IŞLEVININ
KULLANILMASI
Video oynatırken müzik dinleyebilirsiniz. Videodaki orijinal ses
yüksekse BGM otomatik olarak kısılır. Buna karşın videodaki
orijinal ses alçaksa BGM otomatik olarak artırılır.
Bu işlev, yalnızca Video Oynatma (
sayfa 26
1
2
3
Video küçük resim dizini
görüntüsü ekranını seçin.
My Clip ( ) ile etiketlenen videoyu
seçmek için [Kontrol (Yukarı/
Aşağı/Sol/Sağ)] düğmesini
kullanın ve ardından [PHOTO]
düğmesine basın.
• Video kamera, etiketlenen
sahneleri sıralı olarak oynatır.
Oynatmayı durdurup küçük resim
dizini görüntüsüne dönmek için,
[Zoom] düğmesini hareket ettirin.
) modunda çalışır.
Normal
0:00:55
Photo
5/10
Move
My Clip Play
Oynatmak için istediğiniz videoyu seçin ve ardından APM’yi
çalmak için [SMART BGM] düğmesine basın.
• İptal etmek için [SMART BGM] düğmesine tekrar basın.
0:00:00/0:00:55
Thumbnail View
100-0005
Smart BGM option (Akıllı BGM Seçeneği) öğesinden BGM (APM)
seçeneğini değiştirebilirsiniz. sayfa 68
45
Temel oynatma
VİDEO OYNATIRKEN MUHTEŞEM ANLARI
ÇEKME VE ETİKETLEME
3
Video kamerayı istediğiniz
sahneye yöneltin ve ardından
[PHOTO] düğmesine basın.
• Video kamera, sahneleri My
Clip ( ) ile etiketler ve aynı
zamanda fotoğraf çeker.
4
Oynatmayı durdurup küçük resim
dizini görüntüsüne dönmek için, [Zoom] düğmesini hareket
ettirin.
Yalnızca ‘My Clip’ ( ) ile etiketlenen sahnelerin keyfini çıkarmak
için oynatma sırasında güzel sahneleri etiketleyebilir ve fotoğraf
çekebilirsiniz.
• Video oynatımı sırasında, video kamera, bir videodan en fazla
20 ‘My Clip’ etiketlemesi yapabilir ve depolama ortamında kalan
mevcut kapasite dolana kadar fotoğraf çekebilir.
• Fotoğraflar, video kaydı çözünürlüğünde çekilir.
• My Clip ile etiketlenen sahneleri çıkarırken veya oynatırken
[PHOTO] düğmesine basarsanız, video kamera STBY (Bekleme)
moduna geçer.
46
1
Video küçük resim dizini görüntüsü ekranını seçin.
2
İstenilen videoları seçmek için
0:00:00/0:00:55
[Kumanda (Yukarı/Aşağı/
Sol/Sağ)] düğmesini kullanın
ve ardından [Kumanda (OK)]
düğmesine basın.
• Video kamera sizin seçtiğiniz
Thumbnail View
videoyu oynatır ve oynatım
kısayol menüsü kısa süreyle görüntülenir.
100-0001
Temel oynatma
FOTOĞRAFLARIN GÖRÜNTÜLENMESI
2
İstediğiniz fotoğraf görüntülerini
1/10
seçmek için [Kumanda (Yukarı/
Aşağı/Sol/Sağ)] düğmesini
ve ardından [Kumanda (OK)]
düğmesine basın.
Thumbnail View
100-0001
• Video kamera, seçtiğiniz
fotoğrafı tam ekranda görüntüler ve oynatım kısayol menüsü
kısa süreyle görüntülenir.
• Önceki/sonraki fotoğrafı görüntülemek için, [Kumanda
(Sol/Sağ)] düğmesini hareket ettirin.
3
Küçük resim dizini görüntüsüne dönmek için, [Zoom] kolunu
hareket ettirin.
Kaydedilen fotoğrafl arı, çeşitli oynatma işlemlerini kullanarak
görüntüleyebilirsiniz.
• Bir bellek kartı takın. sayfa 30
• LCD ekranı açın ve video kamerayı açmak için [Güç ( )]
düğmesine basın.
• Bu işlev sadece fotoğraf oynatım ( ) modunda çalışır.
sayfa 26
Fotoğraf oynatma sırasında gücü kapatmayın ya da bellek kartını
çıkarmayın. Aksi takdirde kaydedilen veriler zarar görebilir.
• Yükleme süresi, seçilen fotoğrafın boyutu ve kalitesine bağlı olarak
değişebilir.
• Video kameranız, şu fotoğraf dosyalarını normal biçimde
oynatamayabilir;
- Diğer cihazlarda kaydedilmiş fotoğraf.
- Bu video kamerada desteklenmeyen (DCF standardına
uymayan) dosya biçimine sahip fotoğraf.
1
Fotoğraf küçük resim dizini
görüntüsü ekranını seçin.
• [Zoom] kolunu kullanarak
video ve fotoğraf küçük resim
görüntüsü arasında kolayca
geçiş yapabilirsiniz.
Normal
1/10
Movie
Move
Play
47
Temel oynatma
FOTOĞRAF OYNATMA SIRASINDA ZOOM
YAPMA
3
Ekranın ortasında olmasını
istediğiniz kısmı almak için
[Kumanda (Yukarı/Aşağı/Sol/
Sağ)] düğmesine basın.
4
İptal etmek için [Zoom] kolunu
kullanın.
Oynatılan görüntüyü büyütebilirsiniz.
x1.5
Exit
1/10
100-0001
• Başka cihazlarda kaydedilen ya da bilgisayarda düzenlenen
fotoğraflar büyütülemez.
• Oynatma yakınlaştırma kullanımdayken, önceki/sonraki görüntü
seçilemez.
48
1
Büyütmek istediğiniz fotoğrafı
seçin. sayfa 47
2
Büyütmeyi [Kumanda (OK)]
düğmesiyle ayarlayın.
Thumbnail View
• Ekran karelere bölünür ve
görüntü merkezinden başlayarak büyütülür.
• x1.3 - x2.0 oranları arasında zoom yapabilirsiniz.
1/10
100-0001
Menü öğelerinin kullanılması
MENÜLERİN KULLANIMI
Aşağıdaki talimatlar, [MENU] düğmesi kullanılarak menü öğelerine
nasıl erişileceğinin ve bunların nasıl kullanılacağının örnekleridir.
Diğer menü öğelerine erişip onları kullanırken bu örneklerden
kılavuz olarak yararlanın.
Video kayıt modunu ayarlamak için [MODE] (
basın. sayfa 26
1
2
[MENU] düğmesine basın.
• Menü ekranı gözükür.
STBY
) düğmesine
3
İstediğiniz altmenü maddesini seçmek için [Kumanda (Yukarı/
Aşağı)] düğmesine, ardından [Kumanda (OK)] düğmesine
basın.
4
Ayarlama işlemini bitirdiğinizde, işlemden çıkmak için [MENU]
düğmesine basın.
• Menü öğeleri kullanılırken, bazı menü öğeleri aynı anda
kullanılamaz veya gri renkte gösterilebilir. Gri renkli öğeler
hakkında daha fazla bilgi için, Sorun giderme sayfasına (102)
bakın.
• Kolay anlaşılması için yukarıdaki örnekteki menü ayarlama
prosedürleri en basit yöntemler kullanılarak açıklanır. Menü
ayarlama yöntemleri seçtiğiniz menü seçeneklerine bağlı olarak
farklı olabilir.
• Kısayol menüsüne [Kumanda (OK)] düğmesini kullanarak da
ulaşabilirsiniz. sayfa 27
[220Min]
Video Resolution
1280X720/25p
Video Resolution (Video
720X576/50p(16:9)
720X576/50p(4:3)
Çözünürlüğü) seçeneğini
Exit
seçmek için [Kumanda (Sol/Sağ)]
düğmesine basın.
• Video Çözünürlüğü burada bir örnek olarak kullanılmaktadır.
49
Menü öğelerinin kullanılması
MENÜ ÖĞELERI
• Menüdeki erişilebilir öğeler çalışma moduna göre değişir.
• Çalışma ayrıntıları için ilgili sayfaya bakın.
Kayıt menüsü öğeleri
Oynatma menüsü öğeleri
● : Olası
✕ : Olası değil
50
Öğeleri
Varsayılan değer
Sayfa
iSCENE
Auto (Otomatik)
52
Video Resolution
(Video Çözünürlüğü)
1280X720/25p
53
Photo Resolution
(Foto. Çözünürlüğü)
1696x954 (16:9)
54
White Balance (Beyaz Dengesi)
Auto (Otomatik)
54
Face Detection (Yüz Algılama)
Off (Kapalı)
56
EV
-
57
C.Nite
-
58
Focus (Odak)
Auto (Otomatik)
58
Anti-Shake(HDIS)
(Titr. Önl.(HDIS))
Off (Kapalı)
60
Digital Special Effect
(Dijital Özel Efekt)
Off (Kapalı)
61
Zoom Type (Zoom Tipi)
Optical Zoom (Optik Zoom)
62
Cont. Shot (Sürekli Çekim)
Off (Kapalı)
63
Time Lapse REC (Aralıklı REC)
Off (Kapalı)
64
Slide Show
(Slayt Gösterisi)
Guideline (Rehber)
Off (Kapalı)
66
Settings (Ayarlar)
-
75
Öğeleri
Video
Oynatma
Modu
)
(
Oynatma
modu
)
(
Varsayılan
değer
Sayfa
Thumbnail View Option
(Küçük Resim Görüntü)
(Yalnızca küçük resim dizini
görünümü)
●
●
Normal
67
PlayOption
(Oynatma Seçeneği)
●
✕
Play All
(Tümünü Oynat)
68
Smart BGM Option
(Akıllı BGM Seçeneği)
(sadece tekli görünüm)
●
✕
The Flea Waltz
(Pirenin Valsi)
68
Delete (Sil)
●
●
-
70
Delete My Clip
(My Clip Öğesini Sil)
●
✕
-
71
Protect (Koru)
●
●
-
72
Share Mark (Pylş İşrti)
●
✕
-
73
✕
●
-
74
File Info (Dosya Bilgisi)
●
●
-
74
Settings (Ayarlar)
●
●
-
75
Menü öğelerinin kullanılması
● : Olası
✕ : Olası değil
Kayıt menüsü öğeleri
Öğeleri
Kayıt modu
(
)
Oynatma Modu
(Küçük Resim Görüntüsü)
Video
Fotoğraf
Oynatma Modu
(Tekli Görünüm)
Video
Varsayılan değer
Sayfa
75
Fotoğraf
Storage Info (Depolama Bilgisi)
●
●
●
●
●
-
File No. (Dosya No.)
●
●
●
●
●
Series (Seri)
75
Date/Time Set (Tarih/Saat Ayarı)
●
●
●
●
●
-
76
Date/Time Display
(Tarih/Saat Görünt.)
●
●
●
●
●
Off (Kapalı)
76
LCD Brightness (LCD Parlaklık)
●
●
●
●
●
Normal
77
Auto LCD Off (Oto. LCD Kapalı)
●
●
●
●
●
On (Açık)
77
Beep Sound (Bip Sesi)
●
●
●
●
●
On (Açık)
78
Shutter Sound (Obtüratör Sesi)
●
●
●
●
●
On (Açık)
78
Auto Power Off
(Otomatik Kapanma)
●
●
●
●
●
5 Min (5 Dak.)
79
PC Software (PC Yazılımı)
●
●
●
●
●
On (Açık)
79
Format
●
●
●
●
●
-
80
Default Set (Varsayılan Ayar)
●
●
●
✕
✕
-
80
Language
●
●
●
●
●
English
80
Open source licences
(Açık kaynak lisansları)
●
●
●
●
●
-
80
• Menü seçenekleri ve varsayılan değerler önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.
• Menüde aynı anda etkinleştiremeyeceğiniz bazı işlevler bulunmaktadır. Gri menü öğelerini seçemezsiniz.
• Genel olarak, küçük resim görüntüsü ile tekli görünüm aynı işlev ayarları yöntemini kullanır, fakat ayrıntılı seçenekler farklı olabilir.
•
simgesiyle işaretlenen öğeler yalnızca video kamera pil takımından güç aldığında kullanılabilir.
51
Gelişmiş kayıt
iSCENE
Bu video kamera, en iyi kayıt için obtüratör hızını ve açıklığı nesne
ve parlaklığa göre otomatik olarak ayarlar.
[MODE] düğmesine basarak Kayıt modunu (
sayfa 26
1
2
3
[MENU] düğmesine basın 
[Kumanda (Sol/Sağ)] düğmesini
 iSCENE.
[Kumanda (Yukarı/Aşağı)]
düğmesini, istediğiniz alt menüyü
seçin ve [Kumanda (OK)]
düğmesine basın.
STBY
iSCENE
Alt menü öğeleri
Öğe
Içindekiler
Ekranda
görüntüleme
Auto (Otomatik)
Bu ayarı düzenli kayıt koşullarında
kullanın. Video kamera en iyi kayıt
için açıklık değerini ve obtüratör
hızını otomatik olarak ayarlar.
-
Sports (Spor)
Golf veya tenisteki gibi hızlı
hareket eden kişileri veya nesneleri
kaydederken.
) seçin.
[220Min]
Auto
Sports
Portrait
Exit
Menüden çıkmak için [MENU] düğmesine basın.
Portrait (Portre)
Spotlight
(Spot ışığı)
İnsan ya da manzara gibi sabit ya
da çok az hareket eden kişi veya
nesneleri kaydederken.
Güçlü ışık altındaki kişi veya
nesneleri kaydederken. Örneğin
tiyatrolardaki sahne ışıkları.
Beach & Snow
(Sahil ve kar)
Yoğun güneş ışığı veya ışık
yansımasında kullanın.
Örnek: sahil veya karlı alan.
Food (Yemek)
Yüksek renk doygunluğu olan
nesnelerin yakın çekiminde.
Waterfall (Şelale) Şelale veya çeşmeyi kaydederken.
Ayrıca kısayol menüsüyle iSCENE ayarı yapabilirsiniz. sayfa 27
52
Gelişmiş kayıt
Video Resolution (Video Çözünürlüğü)
Kaydedilecek bir videonun çözünürlüğünü seçebilirsiniz.
[MODE] düğmesine basarak Kayıt modunu (
sayfa 26
1
[MENU] düğmesine basın 
[Kumanda (Sol/Sağ)] düğmesini
 Video Resolution (Video
Çözünürlüğü).
STBY
) seçin.
[220Min]
Video Resolution
1280X720/25p
720X576/50p(16:9)
• 50p, ürünün saniyede 50 karede aşamalı tarama modunda kayıt
yapacağını belirtir.
• 25p, ürünün saniyede 25 karede aşamalı tarama modunda kayıt
yapacağını belirtir.
• Kaydedilen dosyalar Değişken Bit Oranı (VBR) ile kodlanır. VBR,
bit oranını kayıt görüntüsüne göre otomatik olarak ayarlayan bir
kodlama sistemidir.
• Yüksek çözünürlükteki görüntüler, düşük çözünürlükteki
görüntülere göre bellekte daha fazla yer kaplar. Yüksek çözünürlük
seçili ise, video görüntüsü kaydetmek için bellekte daha az yer
kalır.
• Kayıt süresi kaydedilecek videonun çözünürlüğüne bağlıdır.
sayfa 33
720X576/50p(4:3)
2
[Kumanda (Yukarı/Aşağı)]
Exit
düğmesini, istediğiniz alt menüyü
seçin ve [Kumanda (OK)] düğmesine basın.
3
Menüden çıkmak için [MENU] düğmesine basın.
Alt menü öğeleri
Öğe
1280x720/25p
Içindekiler
Ekranda
görüntüleme
1280x720 (25p) çözünürlükte
kaydeder.
720x576/50p(16:9)
720x576 (50p) çözünürlükte 16:9
en-boy oranıyla kaydeder.
720x576/50p(4:3)
720x576 (50p) çözünürlükte 4:3
en-boy oranıyla kaydeder.
53
Gelişmiş kayıt
Photo Resolution (Foto. Çözünürlüğü)
White Balance (Beyaz Dengesi)
Kaydedilecek fotoğraf görüntülerinin kalitesini seçebilirsiniz.
White Balance (Beyaz Dengesi) işlevini kullanarak çektiğiniz
nesneyi aydınlatan ışığa uygun bir ayar (Gün Işığı, Floresan,
vs) seçebilir veya video kameranın tüm ayarları otomatik olarak
yapmasını sağlayabilirsiniz. Seçiminize bağlı olarak, kaydınızdaki
renklerin doğal görünmesi için video kamera objenin rengini
otomatik olarak ayarlar.
[MODE] düğmesine basarak Kayıt modunu (
sayfa 26
1
2
3
[MENU] düğmesine basın 
STBY
[Kumanda (Sol/Sağ)] düğmesini
Photo Resolution
 Photo Resolution (Foto.
1696X954(16:9)
Çözünürlüğü).
1280X720(16:9)
[Kumanda (Yukarı/Aşağı)]
Exit
düğmesini, istediğiniz alt menüyü
seçin ve [Kumanda (OK)]
düğmesine basın.
Menüden çıkmak için [MENU] düğmesine basın.
) seçin.
[220Min]
[MODE] düğmesine basarak Kayıt modunu (
sayfa 26
1
Alt menü öğeleri
Öğe
Içindekiler
1696x954(16:9)
1696x954 çözünürlükte kaydeder.
1280x720(16:9)
1280x720 çözünürlükte kaydeder.
1600x1200(4:3)
1600x1200 çözünürlükte kaydeder.
800x600(4:3)
54
Ekranda
görüntüleme
800x600 çözünürlükte kaydeder.
• Video kameranızla çekilen fotoğraflar, yüksek çözünürlüğü
desteklemeyen cihazlarda gösterilemeyebilir.
• Daha yüksek çözünürlük, fotoğrafın görüntü kalitesinin daha iyi olmasını
sağlar.
• Kaydedilebilecek görüntü sayısı kayıt yapılan ortama göre değişkenlik
gösterir. sayfa 33
• Yüksek çözünürlükteki görüntüler, düşük çözünürlükteki görüntülere
göre bellekte daha fazla yer kaplar. Yüksek çözünürlük seçili ise, fotoğraf
çekmek için bellekte daha az yer kalır.
•
ile işaretlenmiş çözünürlükler, video çözünürlüğünü 720X576/50p (4:3)
olarak ayarladığınızda kaydedilecek fotoğrafların çözünürlüğüdür.
[MENU] düğmesine basın 
[Kumanda (Sol/Sağ)] düğmesini
 White Balance (Beyaz
Dengesi).
STBY
) seçin.
[220Min]
White Balance
Auto
Daylight
Cloudy
2
Exit
[Kumanda (Yukarı/Aşağı)]
düğmesini, istediğiniz alt menüyü
seçin ve [Kumanda (OK)] düğmesine basın.
3
Menüden çıkmak için [MENU] düğmesine basın.
Beyaz Ayarını Anlamak
Beyaz ayarı (BA), gerçekçi olmayan renklerin giderilmesi işlemi
olduğundan, kişide beyaz görünen nesneler fotoğrafınızda da
beyaza çevrilir. Düzgün beyaz ayarı, bir ışık kaynağının, beyaz
ışığın göreli sıcaklık ya da soğukluğuna karşılık gelen “renk
sıcaklığını” dikkate almalıdır.
Gelişmiş kayıt
Beyaz ayarını manuel olarak yapmak için
Alt menü öğeleri
1
Öğe
Içindekiler
Ekranda
görüntüleme
Auto
(Otomatik)
Kaydetme koşullarına göre beyaz
ayarını otomatik olarak kontrol
eder.
-
Daylight
(Gün ışığı)
Beyaz ayarını, dış mekân ışığına
göre kontrol eder.
Cloudy
(Bulutlu)
Gölgede ya da bulutlu havada
kayıt yaparken.
Fluorescent
(Floresan)
Beyaz fl oresan ışıkları altında
kayıt yaparken.
Tungsten
Custom WB
(Kişisel BD)
2
Custom WB (Kişisel BD)
özelliğini seçin.
• Gösterge (
) ve Set White
Balance (Beyaz Dengesi)
mesajı görüntülenir.
Kağıt parçası gibi beyaz bir
nesneyi ekranı dolduracak
şekilde kare içine alın. Saydam
olmayan bir nesne kullanın.
• Ekranı dolduran nesneye
odaklanılmadıysa,
odaklanmayı Focus: Manual
(Odak: Manuel) olarak
ayarlayın. sayfa 58
[220Min]
STBY
9999
Set White Balance
Exit
OK
Beyaz kalın kağıt
Halojen lambalar ve ampul ışıkları
altında kayıt yaparken.
3
Beyaz dengesini, ışık
kaynağı veya ışık durumuna
uydurmak için, manuel olarak
ayarlayabilirsiniz.
[Kumanda (OK)] düğmesine
basın.
• Video kamera, sakladığınız beyaz dengesi ayarını bir
sonraki kayıt sırasında uygular.
4
Menüden çıkmak için [MENU] düğmesine basın.
• Bir nesne iç mekanda çeşitli ışık koşulları altında (doğal, floresan,
mum ışığı vs.) çekilebilir.Işık kaynağına bağlı olarak renk sıcaklığı
farklı olduğu için nesnenin renk tonu beyaz denge ayarlarına bağlı
olarak değişir. Daha doğal bir sonuç için bu işlevi kullanın.
• Beyaz ayarını manuel olarak yaparken, ekranı dolduracak nesne
beyaz olmalıdır, aksi halde video kameranız, uygun bir ayar değeri
tespit edemeyebilir.
• Yapılan ayar, beyaz ayarını tekrar yapana kadar saklı kalır.
• Normal dış mekân kaydı sırasında, Auto (Otomatik) olarak
ayarlamak daha iyi sonuçlar verebilir.
• Net ve hassas ayar için dijital zoom işlevini iptal edin.
• Işık koşulları değişirse beyaz ayarını sıfırlayın.
55
Gelişmiş kayıt
Face Detection (Yüz Algılama)
Yüz algılama işlevi örneği
Yüz benzeri şekilleri algılayıp tanıyarak, odaklama, renk ve
pozlamayı otomatik olarak ayarlar. Ayrıca algılanan yüz için en
uygun olan kayıt koşullarını da ayarlar.
Ürün Face detection (Yüz Algılama) modunu On (Açık)
konuma ayarladığında, aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi yüzler
kaydedilirken yüz algılama çerçevesi görüntülenir. Ürün en fazla üç
adet yüz algılayabilir.
STBY
[MODE] düğmesine basarak Kayıt modunu (
sayfa 26
1
[MENU] düğmesine basın 
[Kumanda (Sol/Sağ)] düğmesini
 Face Detection (Yüz
Algılama).
STBY
) seçin.
[220Min]
Off
On
[Kumanda (Yukarı/Aşağı)]
Exit
düğmesini, istediğiniz alt menüyü
seçin ve [Kumanda (OK)] düğmesine basın.
3
Menüden çıkmak için [MENU] düğmesine basın.
• Yüz Algılama Göstergeleri ( ) ve Yüz Algılama Çerçevesi (
)
kaydedilmez.
• Kayıt koşullarına bağlı olarak, Yüz Algılama çalışmayabilir.
Örneğin, “yüze benzeyen” bir şekil kadraj içine alınırken, nesne bir
insan yüzü olmadığında bile Yüz Algılama Çerçevesi görünebilir.
Bu durum meydana gelirse, Yüz Algılama özelliğini kapatın.
• Yüz Algılama özelliği, insan yüzü yandan kadraja alınırken veya
aydınlatma olmayan ortamlarda çalışmaz. Kişiye “cepheden”
bakmanız veya yeterli ışıklandırma kullanmanız gerekir.
• Ayrıca kısayol menüsüyle yüz algılama ayarı yapabilirsiniz.
sayfa 27
Alt menü öğeleri
Off
(Kapalı)
On (Açık)
56
9999
Face Detection
2
Öğe
[220Min]
Içindekiler
İşlevi devre dışı bırakır.
En iyi kayıt koşulları için yüzleri otomatik
olarak algılar.
Ekranda
görüntüleme
-
Gelişmiş kayıt
EV (Exposure Value) (Pozlama değeri)
EV'i (Pozlama Değeri) Anlamak
Bu video kamera genellikle pozlamayı otomatik olarak ayarlar.
Ayrıca, kayıt koşullarına göre pozlanmayı manuel olarak da
ayarlayabilirsiniz.
Pozlama değeri, fotoğraf ya da video çekimi sırasında fotografik
ortam (Görüntü sensörü) üzerine düşmesine izin verilen toplam
ışık miktarıdır. Sayı yükseldikçe pozlama artar. Örneğin, +0.3
değeri -0.3 değerinden daha fazla ışığın girmesine izin verir.
[MODE] düğmesine basarak Kayıt modunu (
sayfa 26
1
2
3
4
[MENU] düğmesine basın 
[Kumanda (Sol/Sağ)] düğmesini
 EV.
[Kumanda (OK)] düğmesine
basın.
Görüntüyü LCD ekranda
görüntülerken pozlamayı
ayarlamak için [Kumanda (Sol/
Sağ)] düğmesini hareket ettirin.
• EV değerleri ( ): -2.0, -1.6,
-1.3, -1.0, -0.6, -0.3, 0, +0.3,
+0.6, +1.0, +1.3, +1.6, +2.0
STBY
) seçin.
[220Min]
EV
Daha Koyu (-)
Adjust
Daha Parlak (+)
0.0
Exit
STBY
[220Min]
9999
Ayrıca kısayol menüsüyle poz değeri ayarı yapabilirsiniz. sayfa 27
EV
0.0
[Kumanda (OK)] düğmesine basarak seçiminizi onaylayın.
• Pozlama değeri ayarı uygulanır ve ( ) igöstergesi ile ayar
değeri görüntülenir.
• Manuel olarak ayarlanan pozlama değerini iptal etmek için
adım 3’teki 0 öğesini seçin.
57
Gelişmiş kayıt
C.Nite
Focus (Odak)
Obtüratör hızını kontrol ederek bir nesneyi ağır çekimde
kaydedebilirsiniz veya renklerden ödün vermeden karanlık
ortamlarda parlak görüntü çekebilirsiniz.
Video kamera açıldığında otomatik odaklama her zaman ayarlanır.
Ayrıca kayıt koşullarına bağlı olarak bir nesneye manuel olarak da
odaklanabilirsiniz.
[MODE] düğmesine basarak Kayıt modunu (
sayfa 26
1
2
3
[MENU] düğmesine basın 
[Kumanda (Sol/Sağ)] düğmesini
 C.Nite.
[Kumanda (Yukarı/Aşağı)]
düğmesini, istediğiniz alt menüyü
seçin ve [Kumanda (OK)]
düğmesine basın.
STBY
) seçin.
[220Min]
Off
On
2
Exit
3
Alt menü öğeleri
Off (Kapalı)
On (Açık)
58
1
C.Nite
Menüden çıkmak için [MENU] düğmesine basın.
Öğe
[MODE] düğmesine basarak Kayıt modunu (
sayfa 26
[MENU] düğmesine basın 
[Kumanda (Sol/Sağ)] düğmesini
 Focus (Odak).
[Kumanda (Yukarı/Aşağı)]
düğmesini, istediğiniz alt menüyü
seçin ve [Kumanda (OK)]
düğmesine basın.
STBY
) seçin.
[220Min]
Focus
Auto
Manual
Exit
Menüden çıkmak için [MENU] düğmesine basın.
Alt menü öğeleri
Içindekiler
İşlevi devre dışı bırakır.
Ekranda
görüntüleme
Öğe
Içindekiler
Ekranda
görüntüleme
Auto
(Otomatik)
Yaptığınız kaydın yaratıcılığı üzerinde
yoğunlaşmanıza olanak sağlayacağı için,
birçok durumda otomatik odak özelliğini
kullanmak daha iyidir.
-
-
Düşük obtüratör hızı aralığını 1/50 veya
1/25’e uzatarak daha parlak bir görüntü
kaydetmek için.
• C.Nite işlevini kullanırken görüntü ağır çekime benzer bir durum
alır. Ayrıca, odak yavaşça ayarlanır ve ekranda beyaz noktalar
görünebilir. Bu bir hata değildir.
• Video Çözünürlüðü, 1280x720/25p olarak ayarlandığında, R.Gece
işlevi çalışmaz.
Manual
(Manuel)
Belirli koşullar altında otomatik
odaklamanın zor olduğu veya güvenilir
olmadığı durumlarda, elle odaklama
yapmak gerekebilir.
Gelişmiş kayıt
Odağın elle ayarlanması
Bu memory video kamera, bir nesneyi yakın çekimden sonsuza
otomatik olarak odaklar. Ancak kayıt koşuluna bağlı olarak doğru
odaklanma elde edilemeyebilir. Bu durumda manuel odaklanma
modunu kullanın.
1
2
Manual (Manuel) öğesini seçmek
için [Kumanda (Yukarı/Aşağı)]
düğmesini hareket ettirin.
• Manuel odaklama ayarı
göstergesi belirir.
STBY
[220Min]
9999
Manual
Odağı ayarlamak amacıyla
istediğiniz göstergeyi seçmek için [Kumanda (Sol/Sağ)]
düğmesini ardından [Kumanda (OK)] düğmesine basın.
• Manuel odak uygulanacak ve gösterge ( )
görüntülenecektir.
Daha yakın veya uzak bir nesneye odaklanmak
Daha yakındaki bir nesneye odaklanmak için [Kumanda (Sol)]
düğmesini hareket ettirin.
Daha uzak bir nesneye odaklanmak amacıyla, için [Kumanda
(Sağ)] düğmesini hareket ettirin.
• Odak ayarı son noktaya geldiğinde göstergeler arasında
) yakın ya da uzak simge görünür.
( / • Odak ayarı yapmak için [Kumanda (Sol/Sağ)] düğmesini
hareket ettirdikten hemen sona ayarlanan değer uygulanır.
<Yakındaki nesne>
Manuel odak modu örnekleri
•
•
•
•
•
•
•
•
Nesne karanlıktır.
Arka plan aşırı parlak olduğunda.
Lekeli veya ıslak bir pencerenin ardında bulunan bir nesne.
Yoğun yatay veya eğimli çizgileri olan bir nesne.
Yakındaki bir tel örgünün ardında kalan uzak bir nesne.
Duvarlar, atmosfer ve diğer düşük kontrastlı nesneler.
Güçlü bir ışık yayan veya yansıtan nesneler.
Çerçevenin kenarına yakın olan bir nesneye odaklanmak.
• Ayrıca kısayol menüsüyle odak ayarı yapabilirsiniz. sayfa 27
• Manuel odaklama kadraja alınan sahnedeki bir noktaya
odaklanırken, otomatik odaklama otomatik olarak merkezdeki
alana odaklanır.
• Fungsi AF berguna bila Anda mengoperasikan fungsi zoom karena
Anda mungkin tidak dapat menentukan titik fokus secara akurat
setelah rasio zoom berubah.
• Zoom Type (Zoom Tipi), Digital Zoom (Dijital Zoom) olarak
ayarlandığında, manuel odaklama doğru biçimde odaklama
yapmayacaktır. Manuel odaklama yapmadan önce, Digital Zoom
(Dijital Zoom)’un kapalı olduğundan emin olun. sayfa 62
<Uzaktaki nesne>
59
Gelişmiş kayıt
Anti-Shake(HDIS) (Titr. Önl.(HDIS))
Titr. Önl. (HDIS: Elektronik Görüntü Sabitleyici) işlevini, video
kameranın titremesinden kaynaklanan sabit olmayan görüntüleri
gidermek için kullanın.
[MODE] düğmesine basarak Kayıt modunu (
sayfa 26
1
[MENU] düğmesine basın 
[Kumanda (Sol/Sağ)] düğmesini
 Anti-Shake(HDIS) (Titr.
Önl.(HDIS)).
[220Min]
STBY
Anti-Shake(HDIS)
Off
On
[Kumanda (Yukarı/Aşağı)]
Exit
düğmesini, istediğiniz alt menüyü
seçin ve [Kumanda (OK)] düğmesine basın.
3
Menüden çıkmak için [MENU] düğmesine basın.
Alt menü öğeleri
Off
(Kapalı)
On (Açık)
60
• Zoom işlevini geniş ölçüde kullanırken kaydetme.
• Küçük nesnelere yakın çekim yaparken.
• Yürürken ya da hareket halinde kayıt yaparken.
) seçin.
2
Öğe
Anti-Shake (Titr. Önl.(HDIS)) işlevini aşağıdaki
durumlarda kullanın
Içindekiler
İşlevi devre dışı bırakır.
Anti-Shake(HDIS) (Titr. Önl.(HDIS)) işlevi,
video kameranın titremesini önlemek için
etkinleştirilir.
Ekranda
görüntüleme
-
• SMART AUTO modu Anti-Shake(HDIS) (Titr. Önl.(HDIS)) işlevini
otomatik olarak “Açık” şeklinde ayarlar.
• Aşırı derecedeki bir video kamera titremesi, Anti-Shake(HDIS):
On (Titr. Önl.(HDIS): Açık) olarak ayarlı olsa bile tamamen
düzeltilemeyebilir. Video kamerayı iki elinizle sıkıca tutun.
• Bu işlev On (Açık) değerine ayarlandığında, nesnenin asıl
hareketiyle ekranda gösterilen hareket biraz farklı olabilir.
• Bu işlev On (Açık) değerine ayarlı olduğu sırada, yetersiz ışıkta
yüksek büyütmeyle kayıt yaparken, geri dönüşler göze çarpar.
Bu durumda, üç ayaklı bir sehpa (birlikte verilmez) kullanmanız ve
Anti-Shake(HDIS) (Titr. Önl.(HDIS)) işlevini Off (Kapalı) ayarına
getirmeniz önerilir.
Gelişmiş kayıt
Digital Special Effect (Dijital Özel Efekt)
Dijital efekt işlevini kullanmak, kayıtlarınıza yaratıcı bir görünüm
kazandırır.
[MODE] düğmesine basarak Kayıt modunu (
sayfa 26
1
[MENU] düğmesine basın 
[Kumanda (Sol/Sağ)] düğmesini
 Digital Special Effect (Dijital
Özel Efekt).
) seçin.
STBY
Digital Special Effect
Off
Blk&Wht
Sepia
2
[Kumanda (Yukarı/Aşağı)]
Exit
düğmesini, istediğiniz alt menüyü
seçin ve [Kumanda (OK)] düğmesine basın.
3
Menüden çıkmak için [MENU] düğmesine basın.
[220Min]
7 dijital efekt seçeneğine örnekler
Off (Kapalı)
İşlevi devre dışı bırakır.
Blk&Wht (S&B) ( )
Görüntüleri Siyah-Beyaz olacak şekilde
değiştirir.
Sepia (Sepya) ( )
Bu mod görüntülere kırmızımsı kahverengi bir
renk katar.
Negative (Negatif) ( )
Bu mod renklerin yerini değiştirerek negatif
görüntü yaratır.
Dazzle (Parlak) ( )
Bu mod, renk doygunluğunu artırarak daha
parlak bir görüntü oluşturur.
Noir (Koyu) ( )
Bu mod, kontrastı artırarak daha güçlü bir
görüntü oluşturur.
Western (Batı) ( )
Bu mod, soluk ve eski bir film görüntüsü
oluşturur.
61
Gelişmiş kayıt
Zoom Type (Zoom Tipi)
Video kamerada üç zoom tipi mevcuttur: optik, akıllı ve dijital
zoom.
[MODE] düğmesine basarak Kayıt modunu (
sayfa 26
1
2
3
[MENU] düğmesine basın 
[Kumanda (Sol/Sağ)] düğmesini
 Zoom Type (Zoom Tipi).
[Kumanda (Yukarı/Aşağı)]
düğmesini, istediğiniz alt menüyü
seçin ve [Kumanda (OK)]
düğmesine basın.
STBY
[220Min]
Zoom Type
Intelli Zoom
(Akıllı-Zoom)
62
Digital Zoom
(Dijital Zoom)
[220Min]
9999
Çubuğun sağ tarafı dijital zoom bölgesini gösterir. [Zoom] kolunu veya
[Zoom] düğmesini hareket ettirdiğinizde zoom bölgesi görünür.
Optical Zoom
Intelli Zoom
Digital Zoom
Exit
Alt menü öğeleri
Öğe
STBY
) seçin.
Menüden çıkmak için [MENU] düğmesine basın.
Optical Zoom
(Optik Zoom)
Dijital zoom aralığı
Içindekiler
Optik Zoom 52x'e kadar kullanılabilir.
• Video kamera, görüntü sensörünün genişliği
kadar yakınlaştırma yaparak görüntü
kalitesinde bir düşüş olmadan daha geniş bir
zoom elde eder.
• Akıllı zoom 70x'e kadar kullanılabilir.
• Bu seçenek seçilirse, optik veya akıllı zoom
aralığının dışında bir yakınlaştırma işlemi
yaptığınızda video kamera otomatik olarak
dijital zoom'a geçer.
• Dijital zoom 130x'e kadar kullanılabilir.
• Dijital zoom ile görüntü dijital olarak, akıllı ya da optik zoom
oranından daha fazla büyütüldüğünden, görüntü çözünürlüğü
bozulabilir. Nesneyi ne kadar yakınlaştırdığınıza bağlı olarak
görüntü kalitesi bozulabilir.
• Zoom aralığı, videonun en-boy oranına bağlı olarak değişir.
Gelişmiş kayıt
Cont. Shot (Sürekli Çekim)
Alt menü öğeleri
Kesintisiz Çekim fonksiyonu, hareketli nesneleri kaydederken
daha fazla fotoğraf çekme fırsatı sağlamak için ardı ardına hızla
fotoğraf yakalamanıza olanak tanır.
[MODE] düğmesine basarak Kayıt modunu (
sayfa 26
) seçin.
Öğe
Off
(Kapalı)
On (Açık)
1
2
3
[MENU] düğmesine basın 
[Kumanda (Sol/Sağ)] düğmesini
 Cont. Shot (Sürekli Çekim).
[Kumanda (Yukarı/Aşağı)]
düğmesini, istediğiniz alt menüyü
seçin ve [Kumanda (OK)]
düğmesine basın.
STBY
Cont. Shot
Off
On
Exit
[220Min]
Içindekiler
Yalnızca tek bir fotoğraf çekmek için
Ekranda
görüntüleme
-
[PHOTO] düğmesine basarken, video
kamera kesintisiz olarak 30’ye kadar
fotoğraf çekebilir.
• Kaydedilebilir fotoğraf sayısı fotoğrafın çözünürlüğüne ve bellek
alanına bağlıdır.
• Kesintisiz çekim sırasında bir hata meydana gelmesi durumunda
(Kart dolu, vb.) kayıt sonlandırılır ve bir hata mesajı çıkar.
Menüden çıkmak için [MENU] düğmesine basın.
63
Gelişmiş kayıt
Time Lapse REC (Aralıklı REC)
4
Hızlandırılmış kayıt özelliği kullanılarak, video kameranızı, her
kare arasında belirli bir zaman aralığı bırakılarak bir dizi kare
kaydederek bir hızlandırılmış kayıtlı video kaydetmek üzere
programlayabilirsiniz. Hızlandırılmış kayıt özelliği açan çiçekler
ve benzeri nesnelerin hızlandırılmış kayıtlı videolarını üretmenizi
sağlar.
[Kumanda (Sol/Sağ)] düğmesini hareket ettirerek bir sonraki
ayar olan Hr (Sa) öğesine geçin ve istediğiniz toplam kayıt
süresini aynı şekilde ayarlayın.
5
Ayarı sonlandırmak için [Kumanda (OK)] düğmesine ve
menüden çıkmak için [MENU] düğmesine basın.
6
Hızlandırılmış REC modunu ayarladıktan sonra [Kayıt
başlatma/durdurma] düğmesine basın.
• Hızlandırılmış Kaydı başlatır.
• [MODE] düğmesine basarak Kayıt modunu (
) seçin.
sayfa 26
• Hızlandırılmış REC modunda kayıt yapmak için, menüyü
kullanarak kareler arasındaki kayıt aralığını (Aralık) ayarlamanız
gerekir.
1
2
3
64
[MENU] düğmesine basın 
[Kumanda (Sol/Sağ)] düğmesini
 Time Lapse REC (Aralıklı
REC).
On (Açık) öğesini seçmek için
[Kumanda (Yukarı/Aşağı)]
düğmesini hareket ettirin ve
ardından [Kumanda (OK)]
düğmesine basın.
• Kayıt aralığı ve toplam kayıt
süresi öğeleri görüntülenir.
Öğe
[220Min]
STBY
Alt menü öğeleri
Off
(Kapalı)
Time Lapse REC
Off
On
: 1 Sec
24 Hr
Exit
On
(Açık)
[220Min]
STBY
Time Lapse REC
Off
1
On
Sec /
24 Hr
1 Sec
= 57 Min 36 Sec
24 Hr
Exit
Move
OK
[Kumanda (Yukarı/Aşağı)]
düğmesini kullanarak istediğiniz kayıt aralığını (Sec (Sn.))
ayarlayın.
Içindekiler
İşlevi devre dışı bırakır.
• Kayıt Aralığı (Sec (Sn)):
Nesnenin fotoğrafı ayarlanan aralıkta
çekilir.
1  3  5  10  15  30 (saniye)
• Toplam Kayıt Süresi (Hr (Sa)):
Kaydın başlangıcından bitişine kadarki
toplam süre.
24  48  72  ∞ (saat)
Hızlandırılmış kayıt sırasında, C.Nite işlevi çalışmaz.
Ekranda
görüntüleme
-
Gelişmiş kayıt
Hızlandırılmış Kayıt Örneği
Kayıt için toplam süre
Kayıt aralığı
Zaman Çizelgesi
Hızlandırılmış REC işlevi, hızlandırılmış bir video oluşturmak
için toplam kayıt süresi boyunca önceden tanımlanmış olan
aralıklarla görüntü kareleri kaydeder.
Örneğin, aşağıdaki durumlarda çekim yaparken Hızlandırılmış
Kayıt kullanılması yararlı olur:
- Açan çiçekler
- yuvasını yapan kuş
- Gökyüzünde ilerleyen bulutlar
Saklama ortamında kayıt
süresi (Hızlandırılmış
Kaydın videosu)
0:00:00/0:00:55
0:00:10/0:00:55
100-0001
0:00:20/0:00:55
100-0001
0:00:30/0:00:55
100-0001
100-0001
• Hızlandırılmış Kayıt modu, kayıt bittiğinde devre dışı kalır. Başka bir Hızlandırılmış Kayıt başlatmak için 1~6. adımları tekrarlayın.
• Video çözünürlüğüne göre, yakalanan 50 veya 25 görüntü 1 saniyelik bir video oluşturur. Video kameranızla kaydedilecek olan bir videonun minimum uzunluğu bir
saniye olduğundan, Aralık, Hızlandırılmış Kayıt'ın ne uzunlukta yapılması gerektiğini belirler. Örneğin, aralığı 30 Sec (30Sn.) olarak ayarlarsanız, asgari 1 saniye (50
veya 25 görüntü) uzunluğunda bir video kaydetmek için Aralıklı Kayıt özelliğinin kayıt süresini en az 25 ila 13 dakikaya ayarlamanız gerekir.
• Hızlandırılmış Kaydı sonlandırmak istiyorsanız [Kayıt başlatma/durdurma] düğmesine basın.
• Hızlandırılmış Kayıt, ses girişini desteklemez. (sessiz kayıt)
• Maksimum aralıksız kayıt süresi 20 dakikanın altındadır. Maksimum video dosyası boyutu 1.8GB’dir. Bir video kayıt süresi 20 dakikadan fazla ise veya bir video
dosyası 1.8GB’nin üzerinde ise, otomatik olarak yeni bir video dosyası oluşturulur.
• Hızlandırılmış Kayıt sırasında pilin şarjı bittiğinde, o ana kadar yapılan kayıt kaydedilir ve bekleme moduna geçilir. Bir süre sonra biten pil mesajı görünür ve
otomatik olarak kapanır.
• Hızlandırılmış Kayıt sırasında saklama ortamının bellek alanı kaydedilen aralıklı kayıt için yetersiz olduğunda, kaydın kapasitesini maksimum oranda kaydettikten
sonra bekleme moduna geçer.
• Aralıklı Kayıt için pil yerine güç adaptörünü kullanmanızı öneririz.
• Aralıklı kayıt başladığında, bilgi görüntüleme modunu asgari görüntüleme moduna çevirseniz bile Aralıklı Kayıt mesajı yanıp sönecektir.
Bu normal bir işlemdir; güç kaynağını ya da bellek kartını video kameradan çıkarmayın.
65
Gelişmiş kayıt
Guideline (Rehber)
Alt menü öğeleri
Bu video kamera, ekranda dengeli görüntü kompozisyonunu
ayarlamanıza yardımcı olacak 3 tür kılavuz sağlar.
[MODE] düğmesine basarak Kayıt modunu (
sayfa 26
1
2
3
66
[MENU] düğmesine basın 
[Kumanda (Sol/Sağ)] düğmesini
 Guideline (Rehber).
[Kumanda (Yukarı/Aşağı)]
düğmesini, istediğiniz alt menüyü
seçin ve [Kumanda (OK)]
düğmesine basın.
STBY
Guideline
Off
Cross
Grid
Exit
Menüden çıkmak için [MENU] düğmesine basın.
) seçin.
[220Min]
Öğe
Içindekiler
Off (Kapalı)
Kılavuz işlevini iptal eder.
Cross
Bir nesneye merkezden odaklanırken
(Artı Gösterge) bunu kullanın.
Bu özelliği, bir nesneyi yatay ya da
dikey kompozisyonda kaydederken
Grid (Izgara)
veya tele makro işleviyle çekim
yaparken kullanın.
Nesneleri Güvenlik Bölgesi
Safety Zone
dikdörtgeni içinde konumlandırarak
(Güvenlik
kaydedileceklerinden emin
Bölgesi)
olabilirsiniz.
Ekranda
görüntüleme
-
• Görüntü kompozisyonunu dengelemek için, nesneyi, kılavuzun
kesişme noktasında konumlandırın.
• Ekrandaki kılavuzlar, kaydedilen asıl görüntülerin üzerinde
görünmez.
Gelişmiş oynatma
Thumbnail View Option
(Küçük Resim Görüntü)
Normal
Çoklu Görünüm Seçeneği, kayıtlı video ve fotoğrafların küçük
resimlerini farklı görüntüleme seçeneklerine göre dizebilmenizi
sağlar.
• Oynatma (
) modunu seçmek için [MODE] düğmesine basın.
sayfa 26
• Video veya Fotoğraf küçük resim dizini görüntüsü ekranını
seçin. sayfa 42
1
2
Date (Tarih)
Normal
[MENU] düğmesine basın 
[Kumanda (Sol/Sağ)] düğmesini
 Thumbnail View Option
(Küçük Resim Görüntü).
Date
0:00:55
1/10
01/JAN/2013
1/10
0:10:31
Photo
Move
Play
Photo
Date
Play
Bu işlev yalnızca, küçük resim dizini görünümü ekranında mevcuttur.
Normal
Thumbnail View Option
Normal
Date
[Kumanda (Yukarı/Aşağı)]
Exit
düğmesini, istediğiniz alt menüyü
seçin ve [Kumanda (OK)] düğmesine basın.
Alt menü öğeleri
Öğe
Normal
Date (Tarih)
Içindekiler
Dosyaların kaydedildiği sırayla küçük dosya
görüntülerini izlemek için.
Kaydedilen dosyalar, küçük resimlerdeki kayıtlı tarihe
göre sıralanacaktır.
67
Gelişmiş oynatma
PlayOption (Oynatma Seçeneği)
Smart BGM Option (Akıllı BGM Seçeneği)
Tercihinize göre özel bir oynatma biçimi ayarlayabilirsiniz.
Videoyu arka plan müziğiyle izleyebilirsiniz. İstediğiniz BGM çalma
seçeneğini belirleyin.
• Oynatma (
) modunu seçmek için [MODE] düğmesine basın.
sayfa 26
• Video küçük resim dizini görüntüsü ekranını seçin. sayfa 42
1
[MENU] düğmesine basın 
[Kumanda (Sol/Sağ)] düğmesini
 PlayOption (Oynatma
Seçeneği).
Normal
1
PlayOption
Play All
Play One
Repeat All
A
2
[Kumanda (Yukarı/Aşağı)]
Exit
düğmesini, istediğiniz alt menüyü
seçin ve [Kumanda (OK)] düğmesine basın.
3
Menüden çıkmak için [MENU] düğmesine basın.
2
3
Alt menü öğeleri
Öğe
Içindekiler
Play All
(Tümünü Oynat)
Seçilen videodan son videoya kadar
oynatır.
Play One
(Birini Oynat)
68
Repeat One
(Birini Tekrarla)
Ekranda
görüntüleme
Seçilen video oynatılacaktır.
Repeat All
Tüm videolar tekrar tekrar
(Tümünü Tekrarla) oynatılacaktır.
Seçilen video tekrar tekrar
oynatılacaktır.
• Oynatma (
) modunu seçmek için [MODE] düğmesine basın.
sayfa 26
• Bu işlev yalnızca tekli video görünümünde kullanılabilir.
A
[MENU] düğmesine basın 
0:00:01/ 0:00:06
[Kumanda (Sol/Sağ)] düğmesini
Smart BGM Option
 Smart BGM Option (Akıllı
The Flea Waltz
BGM Seçeneği).
Canon in D
Cello Suite No.1
[Kumanda (Yukarı/Aşağı)]
Exit
düğmesini, istediğiniz alt menüyü
seçin ve [Kumanda (OK)] düğmesine basın.
Menüden çıkmak için [MENU] düğmesine basın.
• Video ile beraber seçtiğiniz bir fon müziği çalmak için, video
oynatırken [SMART BGM] düğmesine basın. Fon müziğini
durdurmak için, [SMART BGM] düğmesine tekrar basın.
Alt menü öğeleri
Öğe
The Flea Waltz
(Pirenin Valsi)
Canon in D
(Re Majör Kanon)
Cello Suite No.1
(Çello Süiti No.1)
Nocturne (Noktürn)
Random (Rasgele)
Içindekiler
Pirenin Valsi çalmak için.
Re Majör Kanon çalmak için.
Çello Süiti No.1 çalmak için.
Noktürn çalmak için.
Pirenin Valsi ila Noktürn arasında rasgele parça
çalmak için.
Video oynatılırken [MENU] düğmesine basarak fon müziğini
değiştirdiğinizde, video duraklatılır. Duraklattığınız videoyu değiştirilen
fon müziği ile tekrar oynatmak için [Kumanda (OK)] düğmesine basın.
Gelişmiş oynatma
Arka plan müziği olarak harici şarkılar kullanın (Smart BGM II)
Bellek kartına kaydettiğiniz harici şarkıların ve video kameranın Smart BGM
Option (Akıllı APM Seçeneği) menüsündeki seslerin keyfini çıkarabilirsiniz.
• Bir bellek kartı takın.
• Arka plan müziği için harici şarkılar hazırlayın.
Bellek kartındaki harici şarkıları silmek için
Harici şarkıları Smart BGM (Akıllı APM)
ekranındaki Manage BGM öğesinden
veya bellek kartındaki APM klasöründen
silebilirsiniz.
Harici şarkıları arka plan müziği olarak ayarlamak için
Şarkıların video kamera tarafından tanınmasını sağlamak için,
video kameranızdaki dahili Intelli-studio programını kullanarak
şarkıları uyumlu bir formata dönüştürmelisiniz.
1
Intelli-studio programını başlatmak için video kamerayı bir USB
kablosuyla bilgisayara bağlayın. sayfa 85
2
Intelli-studio ekranındaki Tool 
Sending song for Smart BGM
öğesine tıklayın.
3
Istediğiniz şarkıyı seçmek için Smart
BGM (Akıllı APM) ekranındaki
Browse öğesine tıklayın.
4
Video kamera tarafından
tanınması için şarkının adını
değiştirin ve ardından Send 
Yes (Evet) öğesine tıklayın.
Şarkıyı kaydetmek için bir konum
seçin  Convert  Yes (Evet)
öğesine tıklayın.
3 Bilgisayarınıza bir bellek kartı
• Şarkı m4a dosyasına dönüştürülür ve
takın  APM klasörünü (dönüştürülen harici şarkılarla
birlikte) bilgisayardan bellek kartına kopyalayın  Bellek
kartını bilgisayardan çıkarıp video kameraya takın.
4 Video oynatma modundayken, Smart BGM Option
(Akıllı APM Seçeneği) menüsünden bir harici şarkıyı
arka plan müziği olarak seçin.
Aktarım tamamlandıktan sonra
OK öğesine tıklayın.
1 Bellek kartını video kameradan çıkarın ve bilgisayarınıza takın.
2 İstediğiniz harici şarkıları APM klasöründen silin.
Bellek kartındaki harici şarkıları silmek için
• Video kameranın bellek kartına
en fazla 5 dönüştürülmüş şarkı
kaydedebilirsiniz.
6
1 Sol taraftaki şekilde gösterilen adım 1~3’ü izleyin.
2 Harici şarkının adını değiştirin 
• Seçilen konumda APM klasörü
otomatik olarak oluşturulur ve
ardından harici şarkı m4a
dosyasına dönüştürülür ve APM
klasörüne kaydedilir.
video kameranın bellek kartına aktarılır.
5
Avrupa’da satılan video kameralarda harici şarkıları aşağıda
belirtildiği şekilde kaydetmelisiniz.
Bellek kartına kaydedilen şarkı, video
oynatma modunda Smart BGM Option
(Akıllı APM Seçeneği) menüsünde
görüntülenebilir. sayfa 68
0:00:01/ 0:00:06
Smart BGM Option
Nocturne
NewBGM1
Random
Exit
• Video kamera yalnızca Intelli-studio programı tarafından
dönüştürülen harici şarkıları tanıyabilir.
• Intelli-studio programı tarafından dönüştürülecek harici şarkıların
dosya formatları mp3 ve m4a formatlarıdır.
• Harici şarkılar bellek kartındaki APM klasörüne kaydedilir.
• Dönüştürülen m4a dosyalarını bellek kartındaki APM klasörüne
aktarırsanız, bunları Smart BGM (Akıllı APM) olarak kullanabilirsiniz.
69
Gelişmiş oynatma
Delete (Sil)
4
Kayıtlarınızı tek tek ya da tümünü bir kerede silebilirsiniz.
• Oynatma (
) modunu seçmek için [MODE] düğmesine basın.
sayfa 26
• Video veya Fotoğraf küçük resim dizini görüntüsü ekranını
seçin. sayfa 42
1
2
3
[MENU] düğmesine basın 
[Kumanda (Sol/Sağ)] düğmesini
 Delete (Sil).
[Kumanda (Yukarı/Aşağı)]
düğmesini hareket ettirerek bir
seçenek belirleyin ve [Kumanda
(OK)] düğmesine basın.
Select Files
All Files
Exit
Select Files (Dosya Seç)
Delete
0:00:55
1/10
ayarını seçtiyseniz, küçük resim
görüntüleri görünür.
ⓐ Silmek istediğiniz fotoğraf
veya videoya geçmek için
Delete
Move
Cancel
[Kumanda (Yukarı/Aşağı/Sol/
Sağ)] düğmesini kullanın.
ⓑ Sileceğiniz görüntüleri işaretlemek için [Kumanda (OK)]
düğmesine basın. Fotoğraf veya videoda çöp tenekesi ( )
simgesi görünür.
70
Normal
Delete
ⓒ Silmek istediğiniz her fotoğraf veya video için ⓐ ve ⓑ
adımlarını tekrarlayın.
ⓓ Seçtiğiniz fotoğraf ve videoları silmek için [MENU]
düğmesine basın.
ⓔ Seçilen seçeneğe göre ilgili mesaj belirir. Yes (Evet) öğesini
seçmek için [Kumanda (Sol/Sağ)] düğmesini kullanın,
ardından [Kumanda (OK)] düğmesine basın.
All Files (Tüm Dosyalar) ayarını seçtiyseniz, seçilen tercihe
uygun mesaj görüntülenir. Yes (Evet) öğesini seçmek için
[Kumanda (Sol/Sağ)] düğmesini kullanın, ardından [Kumanda
(OK)] düğmesine basın.
Alt menü öğeleri
Öğe
Select Files
(Dosya Seç)
All Files
(Tüm Dosyalar)
Içindekiler
Tek tek seçilen video veya fotoğraf görüntülerini
siler.
Korunan dosyalar haricinde tüm video veya
fotoğrafları silmek için
• Silinen görüntüler kurtarılamaz.
• Dosyaları silerken güç adaptörünü veya bellek kartını çıkarmayın,
aksi takdirde depolama ortamı zarar görebilir.
• Tekli görünümde aynı zamanda kaydettiklerinizi de silebilirsiniz.
• Önemli görüntülerin yanlışlıkla silinmesini önlemek için görüntü
korumayı etkinleştirin. sayfa 72
• Korunan görüntüler silinemez. Korunan bir görüntüyü silmek için
öncelikle koruma işlevini iptal edin. sayfa 72
• Bellek kartı üzerindeki yazmaya karşı koruma tırnağı kilitli ise,
görüntüyü silemezsiniz.
• Tüm görüntüleri tek seferde silmek için depolama ortamını
biçimlendirmeyi de seçebilirsiniz. Korunan dosyalar da dahil tüm
dosyaların ve verilerin silineceğini unutmayın. sayfa 80
• Pilin şarjı yeterli değilse Silme işlevi çalışmaz. Silme işlemi
sırasında güç kaybını önlemek için güç adaptörünü kullanmanızı
öneririz.
Gelişmiş oynatma
Delete My Clip (My Clip Öğesini Sil)
‘My Clip’ ile etiketlenen videodan etiketi silebilirsiniz.
• Oynatma (
) modunu seçmek için [MODE] düğmesine basın.
sayfa 26
• Video küçük resim dizini görüntüsü ekranını seçin. sayfa 42
1
2
3
[MENU] düğmesine basın 
[Kumanda (Sol/Sağ)] düğmesini
 Delete My Clip (My Clip
Öğesini Sil).
4
All Files (Tüm Dosyalar) ayarını seçtiyseniz, seçilen tercihe
uygun mesaj görüntülenir. Yes (Evet) öğesini seçmek
için [Kumanda (Sol/Sağ)] düğmesini kullanın, ardından
[Kumanda (OK)] düğmesine basın.
Alt menü öğeleri
Öğe
Normal
Delete My Clip
Select Files
All Files
[Kumanda (Yukarı/Aşağı)]
düğmesini hareket ettirerek bir
seçenek belirleyin ve [Kumanda (OK)] düğmesine basın.
Select Files
(Dosya Seç)
All Files
(Tüm Dosyalar)
Içindekiler
Seçilen videolardan My Clip etiketlerini silmek
için.
Bütün videolardan My Clip etiketlerini silmek için.
Exit
Select Files (Dosya Seç)
Delete My Clip
0:00:55
1/10
ayarını seçtiyseniz, küçük resim
görüntüleri görünür.
ⓐMy Clip ( ) ile etiketlenen
videoya gitmek için [Kumanda
(Yukarı/Aşağı/Sol/Sağ)]
Delete
Move
Cancel
düğmesini kullanın.
ⓑ [Kumanda (OK)] düğmesine basın. Videoda çöp tenekesi
simgesi ( ) görünür.
ⓒ My Clip ( ) ile etiketlenen her video için ⓐ ve ⓑ Adımlarını
tekrarlayın.
ⓓ Seçtiğiniz videolardan bütün etiketleri silmek için [MENU]
düğmesine basın.
ⓔ Seçilen seçeneğe göre ilgili mesaj belirir. Yes (Evet) öğesini
seçmek için [Kumanda (Sol/Sağ)] düğmesini kullanın,
ardından [Kumanda (OK)] düğmesine basın.
Silinen My Clip etiketleri kurtarılamaz.
My Clip etiketlerini ayrıca tekli görünümdeki videolardan da
silebilirsiniz.
71
Gelişmiş oynatma
Protect (Koru)
Kaydedilmiş olan önemli video veya fotoğraf görüntülerini
yanlışlıkla silinmekten koruyabilirsiniz. Korumayı kaldırmadığınız
veya belleği biçimlendirmediğiniz sürece korunan görüntüler
silinmez.
4
• Oynatma (
) modunu seçmek için [MODE] düğmesine basın.
sayfa 26
• Video veya Fotoğraf küçük resim dizini görüntüsü ekranını
seçin. sayfa 42
All On (Tümü Açk) ayarını seçtiyseniz, seçilen tercihe uygun
mesaj görüntülenir. Yes (Evet) öğesini seçmek için [Kumanda
(Sol/Sağ)] düğmesini kullanın, ardından [Kumanda (OK)]
düğmesine basın.
5
All Off (Tümü Kpl) ayarını seçtiyseniz, seçilen tercihe uygun
mesaj görüntülenir. Yes (Evet) öğesini seçmek için [Kumanda
(Sol/Sağ)] düğmesini kullanın, ardından [Kumanda (OK)]
düğmesine basın.
1
2
3
72
ⓔ Seçilen seçeneğe göre ilgili mesaj belirir. Yes (Evet) öğesini
seçmek için [Kumanda (Sol/Sağ)] düğmesini kullanın,
ardından [Kumanda (OK)] düğmesine basın.
[MENU] düğmesine basın 
[Kumanda (Sol/Sağ)] düğmesini
 Protect (Koru).
[Kumanda (Yukarı/Aşağı)]
düğmesini hareket ettirerek bir
seçenek belirleyin ve [Kumanda
(OK)] düğmesine basın.
Normal
Protect
Select Files
Alt menü öğeleri
All On
All Off
Exit
Select Files (Dosya Seç)
Protect
0:00:55
1/10
ayarını seçtiyseniz, küçük resim
görüntüleri görünür.
ⓐ Korumak istediğiniz fotoğraf
veya videoya geçmek için
Protect
Move
Cancel
[Kumanda (Yukarı/Aşağı/Sol/
Sağ)] düğmesini kullanın.
ⓑ Korunacak görüntüleri işaretlemek için [Kumanda (OK)]
)
düğmesine basın. Fotoğraf veya videoda anahtar ( simgesi görünür.
ⓒ Korumak istediğiniz her fotoğraf veya video için ⓐ ve ⓑ
adımlarını tekrarlayın.
ⓓ Seçtiğiniz fotoğraf ve videoları korumak için [MENU]
düğmesine basın.
Öğe
Içindekiler
Select Files
(Dosya Seç)
Seçilen video veya fotoğraf görüntülerini
silinmekten korur.
All On
(Tümü Açk)
Tüm video veya fotoğraf görüntülerini korur.
All Off
(Tümü Kpl)
Tüm video veya fotoğraf görüntüleri için korumayı
iptal eder.
• Tekli görünümde aynı zamanda kaydettiklerinizi de koruyabilirsiniz.
• Eğer bellek kartı üzerindeki yazı koruma etiketi kilitli olarak
ayarlandıysa, görüntü korumayı ayarlayamazsınız. sayfa 31
Gelişmiş oynatma
Share Mark (Pylş İşrti)
4
Video görüntüsü üzerinde Share işaretini ayarlayabilirsiniz.
Ardından, işaretlenen dosyayı doğrudan YouTube sitesine
yükleyebilirsiniz.
• Oynatma (
) modunu seçmek için [MODE] düğmesine basın.
sayfa 26
• Video küçük resim dizini görüntüsü ekranını seçin. sayfa 42
1
2
3
[MENU] düğmesine basın 
[Kumanda (Sol/Sağ)] düğmesini
 Share Mark (Pylş İşrti).
[Kumanda (Yukarı/Aşağı)]
düğmesini hareket ettirerek bir
seçenek belirleyin ve [Kumanda
(OK)] düğmesine basın.
Normal
Share Mark
Select Files
All On
All Off
Exit
Select Files (Dosya Seç)
Share Mark
0:00:55
1/10
ayarını seçtiyseniz, küçük resim
görüntüleri görünür.
ⓐ Paylaşım işareti eklemek
istediğiniz videoya gitmek için
Mark
Move
Cancel
[Kumanda (Yukarı/Aşağı/Sol/
Sağ)] düğmesini kullanın.
ⓑ Paylaşım işareti eklemek istediğiniz her videoyu seçmek
için [Kumanda (OK)] düğmesine basın. Videoda paylaşım
işareti simgesi ( ) görüntülenir.
ⓒ Paylaşım işareti eklemek istediğiniz her video için ⓐ ve ⓑ
adımlarını tekrarlayın.
ⓓ Paylaşmak istediğiniz videoları işaretlemek için [MENU]
düğmesine basın.
ⓔ Seçilen seçeneğe göre ilgili mesaj belirir. Yes (Evet) öğesini
seçmek için [Kumanda (Sol/Sağ)] düğmesini kullanın,
ardından [Kumanda (OK)] düğmesine basın.
5
All On (Tümü Açk) ayarını seçtiyseniz, seçilen tercihe uygun
mesaj görüntülenir. Yes (Evet) öğesini seçmek için [Kumanda
(Sol/Sağ)] düğmesini kullanın, ardından [Kumanda (OK)]
düğmesine basın.
All Off (Tümü Kpl) ayarını seçtiyseniz, seçilen tercihe uygun
mesaj görüntülenir. Yes (Evet) öğesini seçmek için [Kumanda
(Sol/Sağ)] düğmesini kullanın, ardından [Kumanda (OK)]
düğmesine basın.
Alt menü öğeleri
Öğe
Select Files
(Dosya Seç)
All On
(Tümü Açk)
All Off
(Tümü Kpl)
Içindekiler
Paylaşım işaretiyle seçilmiş videoları ayarlamak
için.
Paylaşım işaretli tüm videoları ayarlamak için.
İşaretli tüm videolardan paylaşım işaretini topluca
kaldırmak için.
• Bu işlevi tekli görüntüleme modunda da kullanabilirsiniz.
• Üründe bulunan Intelli-studio yazılımını kullanarak Paylaş işaretli
videoları kolaylıkla yükleyebilirsiniz. sayfa 90
• YouTube gibi bir web sitesine video yüklenirken tek seferlik
yükleme kapasitesi maksimum15 (14 dakika 59 saniye) dakikanın
altındadır.
Paylaş (   ) düğmesinin kullanilmasi
[Paylaş (   )] düğmesine basarak videonun paylaşım
işaretini ayarlayabilirsiniz.
73
Gelişmiş oynatma
Slide Show (Slayt Gösterisi)
File Info (Dosya Bilgisi)
Çeşitli efektlerle bir slayt gösterisinin keyfi ni çıkarabilirsiniz.
Tüm görüntüler için görüntü bilgilerini görebilirsiniz.
• Oynatma (
) modunu seçmek için [MODE] düğmesine basın.
sayfa 26
• Fotoğraf küçük resim dizini görüntüsü ekranını seçin.
sayfa 42
1
2
3
[MENU] düğmesine basın 
[Kumanda (Sol/Sağ)] düğmesini
 Slide Show (Slayt Gösterisi).
[Kumanda (Yukarı/Aşağı)]
düğmesini hareket ettirerek bir
seçenek belirleyin ve [Kumanda
(OK)] düğmesine basın.
1
Normal
Slide Show
Start
Interval
: 1Sec
Music
: On
Exit
1/10
Öğe
Start
(Başlat)
Interval
(Aralık)
Music
(Müzik)
[MENU] düğmesine basın 
[Kumanda (Sol/Sağ)] düğmesini
 File Info (Dosya Bilgisi) 
[Kumanda (OK)] düğmesine
basın.
• Seçilen dosyanın bilgileri
görüntülenir.
Normal
File Info
Select Files
Exit
File Info
[Kumanda (Yukarı/Aşağı/
100VIDEO HDV_0001.MP4
Date
:01/JAN/2013
Sol/Sağ)] düğmesine basarak
Duration
:0:00:20
Size
:22.6 MB
istediğiniz video veya fotoğrafı
Resolution
:1280X720/25p
seçin, ardından [Kumanda (OK)]
Exit
OK
düğmesine basın.
• Seçilen dosyanın bilgisi aşağıdaki gibi görüntülenir.
- Date (Tarih)
- Duration (Çalışma Süresi) (Yalnızca video)
- Size (Boyut)
- Resolution (Çözünürlük)
3
Menüden çıkmak için [MENU] düğmesine basın.
100-0001
Içindekiler
Geçerli görüntüyle slayt gösterisini başlatmak için
- ( ) göstergesi belirir.
- Slayt gösterisini durdurmak için [Kumanda (OK)]
düğmesine tekrar basın.
- Küçük resim görüntüsüne dönmek için, [Zoom] kolunu
hareket ettirin.
Fotoğraf görüntüleri, ayarlanan slayt gösterisi aralığında
(1sec (1Sn.) veya 3sec (3Sn.)) sürekli olarak gösterilir.
Arka plan müziğini açabilir veya kapatabilirsiniz. Bu video
kamerada varsayılan olarak, boot özellikli flash bellekte
kayıtlı 4 farklı arka plan müziği bulunmaktadır. Bir slayt
gösterisi başlattığınızda 4 farklı arka plan müziği karışık
modda çalmaya başlar.
) modunu seçmek için [MODE] düğmesine basın.
2
Menüden çıkmak için [MENU]
düğmesine basın.
Alt menü öğeleri
74
Oynatma (
sayfa 26
Diğer ayarlar
Storage Info (Depolama Bilgisi)
File No. (Dosya No.)
Depolama bilgilerini gösterir.
Dosya numaraları, kaydedilen dosyalara kayıt sıralarına göre
atanır.
1
2
[MENU] düğmesine basın
Storage Info
 [Kumanda (Sol/Sağ)]
Storage
:Card
düğmesini  Settings (Ayarlar)
Used
:190MB
 [Kumanda (Yukarı/Aşağı)]
Free
:14.6GB
düğmesini  Storage Info
(Depolama Bilgisi)  [Kumanda
Exit
Move
Back
(OK)] düğmesine basın.
• İstediğiniz bilgiyi görmek için
[Kumanda (Yukarı/Aşağı)]
düğmesini hareket ettirin.
• Her kayıt çözünürlüğü için
kullanılan belleği, mevcut
belleği ve mevcut kaydedilebilir süreyi kontrol edebilirsiniz.
Menüden çıkmak için [MENU] düğmesine basın.
• Depolama ortamı takılı değilse, seçilemez. Bu durumda menüde
soluk biçimde görünür.
• Video kameranın sistem dosyaları kapasitenin bir kısmını kapladığı
için, gerçek kapasite LCD ekranda görülen kapasiteden daha az
olabilir.
1
[MENU] düğmesine basın
 [Kumanda (Sol/Sağ)]
düğmesini  Settings (Ayarlar)
 [Kumanda (Yukarı/Aşağı)]
düğmesini  File No. (Dosya
No.)  [Kumanda (OK)]
düğmesine basın.
STBY
Storage Info
File No.
[Kumanda (Yukarı/Aşağı)]
düğmesini, istediğiniz alt menüyü
seçin ve [Kumanda (OK)]
düğmesine basın.
:
Date/Time Set
Exit
STBY
2
[220Min]
Settings
[220Min]
Settings
Storage Info
Series
File No.
Reset
Date/Time Set
Exit
3
Menüden çıkmak için [MENU]
düğmesine basın.
Alt menü öğeleri
Öğe
Içindekiler
Series
(Seri)
Bellek kartı başka bir kartla değiştirilse veya
biçimlendirmeden ya da tüm dosyaları sildikten sonra bile
sırayla dosya numaraları atayın. Dosya numarası, yeni bir
klasör oluşturulduğunda sıfırlanır.
Reset
(Sıfırlama)
Dosya numarası 0001 olarak sıfırlanır.
File No. (Dosya No.) seçeneğini Series (Seri) olarak ayarladığınızda,
dosyalara iki isim verilmesini önlemek için her dosyaya ayrı bir numara
verilir. Dosyalarınızı bir PC üzerinde yönetmek istediğinizde yararlı bir
işlemdir.
75
Diğer ayarlar
Date/Time Set (Tarih/Saat Ayarı)
Date/Time Display (Tarih/Saat Görünt.)
Tarih ve saati ayarlayarak, oynatma sırasında kaydın tarih ve
saatini görüntüleyebilirsiniz.
Belirlenen seçeneğe göre LCD ekranda görüntülenecek tarih ve
saati ayarlayabilirsiniz.
1
1
2
3
[MENU] düğmesine basın
 [Kumanda (Sol/Sağ)]
düğmesini  Settings (Ayarlar)
 [Kumanda (Yukarı/Aşağı)]
düğmesini  Date/Time Set
(Tarih/Saat Ayarı)  [Kumanda
(OK)] düğmesine basın.
Tarih ve saat bilgilerini seçip,
[Kumanda (Yukarı/Aşağı/Sol/
Sağ)] düğmesini kullanarak ayar
değerlerini değiştirin.
[220Min]
STBY
Settings
Date/Time Set
Date/Time Display
:
LCD Brightness
:
OFF
Exit
Date/Time Set
Day
Month
Year
Hr
Min
01
JAN
2013
00
00
Cancel
Move
Saatin doğru ayarlandığından
emin olun ve [Kumanda (OK)] düğmesine basın.
Yıl 2037’ye kadar ayarlanabilir.
12
2
OK
3
[MENU] düğmesine basın
 [Kumanda (Sol/Sağ)]
düğmesini  Settings (Ayarlar)
 [Kumanda (Yukarı/Aşağı)]
düğmesini  Date/Time
Display (Tarih/Saat Görünt.)
 [Kumanda (OK)] düğmesine
basın.
[Kumanda (Yukarı/Aşağı)]
düğmesini, istediğiniz alt menüyü
seçin ve [Kumanda (OK)]
düğmesine basın.
Date/Time Set
Date/Time Display
:
LCD Brightness
:
12
OFF
Exit
[220Min]
STBY
Settings
Off
Date/Time Set
Date/Time Display
LCD Brightness
12
OFF
Date :
Time
12
OFF
Exit
Menüden çıkmak için [MENU]
düğmesine basın.
• Tarih/saat, belirlenen seçeneğe göre LCD ekranda
görüntülenir.
Alt menü öğeleri
Öğe
Off (Kapalı)
Date (Tarih)
Time (Saat)
Date & Time
(Tarih/Saat)
76
[220Min]
STBY
Settings
Içindekiler
Geçerli tarih/saat bilgileri
görüntülenmez.
Geçerli tarih görüntülenir.
Geçerli saat görüntülenir.
Geçerli tarih ve saat görüntülenir.
Ekranda
görüntüleme
01/JAN/2013
00:00
01/JAN/2013
00:00
Dahili pilin şarjı bittiğinde, tarih/saat 01/JAN/2013 00:00 olarak
görünür.
Diğer ayarlar
LCD Brightness (LCD Parlaklık)
Auto LCD Off (Oto. LCD Kapalı)
Ortamdaki ışıklandırma koşullarını telafi etmek için LCD ekranının
parlaklığını ayarlayabilirsiniz.
Güç tüketiminin azaltılması için, video kamera 2 dakikadan fazla
boşta kalırsa LCD ekranın parlaklığı otomatik olarak azaltılır.
1
1
2
3
[MENU] düğmesine basın
 [Kumanda (Sol/Sağ)]
düğmesini  Settings (Ayarlar)
 [Kumanda (Yukarı/Aşağı)]
düğmesini  LCD Brightness
(LCD Parlaklık)  [Kumanda
(OK)] düğmesine basın.
STBY
Date/Time Set
Date/Time Display
:
LCD Brightness
:
Settings
Date/Time Set
Normal
Date/Time Display
Bright
2
LCD Brightness
Menüden çıkmak için [MENU]
düğmesine basın.
3
[MENU] düğmesine basın
 [Kumanda (Sol/Sağ)]
düğmesini  Settings (Ayarlar)
 [Kumanda (Yukarı/Aşağı)]
düğmesini  Auto LCD Off (Oto.
LCD Kapalı)  [Kumanda (OK)]
düğmesine basın.
[Kumanda (Yukarı/Aşağı)]
düğmesini, istediğiniz alt menüyü
seçin ve [Kumanda (OK)]
düğmesine basın.
STBY
[220Min]
Settings
Auto LCD Off
:
Beep Sound
:
Shutter Sound
:
LCD
Exit
STBY
[220Min]
Settings
Auto LCD Off
Off
LCD
Beep Sound
On
LCD
Shutter Sound
Menüden çıkmak için [MENU]
düğmesine basın.
Exit
Alt menü öğeleri
Alt menü öğeleri
Öğe
OFF
[220Min]
Exit
Normal
Bright
(parlak)
12
Exit
STBY
[Kumanda (Yukarı/Aşağı)]
düğmesini, istediğiniz alt menüyü
seçin ve [Kumanda (OK)]
düğmesine basın.
[220Min]
Settings
Içindekiler
Standart parlaklık.
LCD ekranı parlaklaştırır.
• Ortam çok parlaksa, LCD ekranın parlaklığını ayarlayın.
• LCD ekranın ayarlanması, kaydedilmekte olan görüntüyü
etkilemez.
• Daha parlak LCD ekran daha fazla güç tüketir.
Öğe
Off
(Kapalı)
On
(Açık)
Içindekiler
İşlevi devre dışı bırakır.
Video kamera, Video ya da Fotoğraf STBY modunda 2
dakikadan veya video kaydında 5 dakikadan uzun süredir
boştaysa, güç tasarrufu modu devreye girer ve LCD ekranın
ışığı kısılır.
• Bu Auto LCD Off (Oto. LCD Kapalı) işlevi etkinse, LCD
parlaklığını normale döndürmek için video kameradaki herhangi bir
düğmeye basabilirsiniz.
• Auto LCD OFF, aşağıdaki durumlarda devre dışı bırakılacaktır:
- Güç kablosu (Güç adaptörü, USB kablosu) bağlı ise.
77
Diğer ayarlar
Beep Sound (Bip Sesi)
Shutter Sound (Obtüratör Sesi)
Bu ayar, düğmelere basma gibi işlemlere bir bip sesinin eşlik
etmesini sağlar.
[PHOTO] düğmesine basıldığında duyulan obtüratör sesini açıp
kapatabilirsiniz.
1
1
2
3
[MENU] düğmesine basın
 [Kumanda (Sol/Sağ)]
düğmesini  Settings (Ayarlar)
 [Kumanda (Yukarı/Aşağı)]
düğmesini  Beep Sound
(Bip Sesi)  [Kumanda (OK)]
düğmesine basın.
[Kumanda (Yukarı/Aşağı)]
düğmesini, istediğiniz alt menüyü
seçin ve [Kumanda (OK)]
düğmesine basın.
STBY
[220Min]
Settings
Auto LCD Off
:
Beep Sound
:
Shutter Sound
:
LCD
Exit
STBY
[220Min]
Settings
Auto LCD Off
Off
Beep Sound
On
2
Shutter Sound
Menüden çıkmak için [MENU]
düğmesine basın.
Exit
3
[MENU] düğmesine basın
 [Kumanda (Sol/Sağ)]
düğmesini  Settings (Ayarlar)
 [Kumanda (Yukarı/Aşağı)]
düğmesini  Shutter Sound
(Obtüratör Sesi)  [Kumanda
(OK)] düğmesine basın.
[Kumanda (Yukarı/Aşağı)]
düğmesini, istediğiniz alt menüyü
seçin ve [Kumanda (OK)]
düğmesine basın.
STBY
[220Min]
Settings
Auto LCD Off
:
Beep Sound
:
Shutter Sound
:
LCD
Exit
STBY
[220Min]
Settings
Auto LCD Off
Off
Beep Sound
On
Shutter Sound
Menüden çıkmak için [MENU]
düğmesine basın.
Exit
Alt menü öğeleri
Öğe
Off
(Kapalı)
On
(Açık)
78
Içindekiler
İşlevi devreden çıkarır.
Açık durumdayken, her düğmeye basıldığında bir bip sesi
duyulacaktır.
Aşağıdaki durumlarda Tuş Sesi modu iptal edilir;
- Kayıt, oynatma sırasında
- Kayıt duraklatıldığında
- Video kamera kablo bağlantısına sahipken. (AV kablosu, Mikro
HDMI kablosu, vs.)
Alt menü öğeleri
Öğe
Off
(Kapalı)
On
(Açık)
Içindekiler
İşlevi devre dışı bırakır.
[PHOTO] düğmesini kullanırken obtüratör sesi duyarsınız.
Diğer ayarlar
Auto Power Off (Otomatik Kapanma)
PC Software (PC Yazılımı)
Video kameranızı, 5 dakika boyunca işlevsiz kaldığında otomatik
olarak kapanmaya ayarlayabilirsiniz. Bu işlev, gereksiz güç
tüketimini önleyecektir.
PC Yazılımı özelliğini Açık değerine ayarlarsanız, video kamerayla
bilgisayar arasında USB kablosuyla bağlantı kurarak PC yazılımını
kullanabilirsiniz. Video kamerada kayıtlı video ve fotoğraf
görüntülerini bilgisayarınızın sabit diskine indirebilirsiniz. Video/
Fotoğraf dosyaları, PC Software (PC Yazılımı) kullanılarak da
düzenlenebilir.
1
2
3
[MENU] düğmesine basın
 [Kumanda (Sol/Sağ)]
düğmesini  Settings (Ayarlar)
 [Kumanda (Yukarı/Aşağı)]
düğmesini  Auto Power
Off (Otomatik Kapanma) 
[Kumanda (OK)] düğmesine
basın.
[Kumanda (Yukarı/Aşağı)]
düğmesini, istediğiniz alt menüyü
seçin ve [Kumanda (OK)]
düğmesine basın.
STBY
[220Min]
Settings
Auto Power Off
:
PC Software
:
1
Format
Exit
STBY
[220Min]
Settings
Auto Power Off
Off
PC Software
5 Min
Format
Menüden çıkmak için [MENU] düğmesine basın.
Öğe
Off (Kapalı)
3
5 Min (5 Dak.)
Içindekiler
İşlevi devre dışı bırakır.
Video kamera, hiçbir işlem yapılmadan 5 dakika
boyunca işlevsiz kalırsa kapanır.
• O
tomatik Kapanma aşağıdaki durumlarda çalışmaz:
- Güç kablosu (Güç adaptörü, USB kablosu) bağlı ise.
- Aşağıdaki işlevler çalışırken; Delete: All Files (Sil: Tüm
Dosyalar), Protect: All On (Koru: Tümü Açk).
- Kayıt, oynatma (duraklatma hariç) veya fotoğraf slayt gösterisi
oynatımı sırasında.
• Video kamerayı tekrar çalıştırmak için, [Güç ( )] düğmesine
basın.
STBY
[Kumanda (Yukarı/Aşağı)]
düğmesini, istediğiniz alt menüyü
seçin ve [Kumanda (OK)]
düğmesine basın.
[220Min]
Settings
Auto Power Off
:
PC Software
:
Format
Exit
STBY
2
Exit
Alt menü öğeleri
[MENU] düğmesine basın
 [Kumanda (Sol/Sağ)]
düğmesini  Settings (Ayarlar)
 [Kumanda (Yukarı/Aşağı)]
düğmesini  PC Software (PC
Yazılımı)  [Kumanda (OK)]
düğmesine basın.
[220Min]
Settings
Auto Power Off
Off
PC Software
On
Format
Exit
Menüden çıkmak için [MENU]
düğmesine basın.
Alt menü öğeleri
Öğe
Off
(Kapalı)
On
(Açık)
Içindekiler
İşlevi devre dışı bırakır.
Yerleşik düzenleme yazılımı, video kamera bilgisayara
bağlandığında başlatılır.
PC Yazılımı yalnızca Windows işletim sistemiyle uyumludur.
79
Diğer ayarlar
Format
Default Set (Varsayılan Ayar)
Tüm dosyaları tamamen silmek ya da depolama ortamındaki
sorunları gidermek isterseniz, bu işlevi kullanın.
Tüm menü ayarlarını, varsayılan değerlerine geri yükleyebilirsiniz.
1
Bir bellek kartı takın. sayfa 30
1
2
[MENU] düğmesine basın
 [Kumanda (Sol/Sağ)]
düğmesini  Settings (Ayarlar)
 [Kumanda (Yukarı/Aşağı)]
düğmesini  Format 
[Kumanda (OK)] düğmesine
basın.
STBY
[220Min]
Settings
Auto Power Off
:
PC Software
:
Format
Exit
[Kumanda (Sol/Sağ)] düğmesine
basarak Yes (Evet) ayarını seçin, ardından [Kumanda (OK)]
düğmesine basın.
• Biçimlendirme sırasında kayıt ortamını çıkarmayın veya başka
bir işlem yapmayın (gücü kapatmak gibi). Ayrıca, biçimlendirme
sırasında pil biterse kayıt ortamı zarar görebileceği için, cihazla
beraber verilen güç adaptörünü kullandığınızdan emin olun.
• Kayıt ortamı zarar görürse tekrar biçimlendirin.
80
• Depolama ortamını bilgisayarda ya da başka bir cihazda
biçimlendirmeyin. Depolama ortamını video kamerada
biçimlendirdiğinizden emin olun.
• Bellek kartını aşağıdaki durumlarda biçimlendirin;
- yeni bir bellek kartını kullanmadan önce
- başka cihazlarda biçimlendirilmiş bellek kartı olduğunda
- başka cihazlarda kaydedilmiş bellek kartı olduğunda
- bu video kamera, bellek kartını okuyamadığında
• Koruma tırnağı kilitli olan bellek kartı biçimlendirilemez.
• Depolama ortamı takılı değilse, seçilemez. Bu durumda menüde
soluk biçimde görünür.
• Pil gücü yetersiz olduğunda biçimlendiremezsiniz. Biçimlendirme
işlemi sırasında güç kaybını önlemek için güç adaptörünü
kullanmanızı öneririz.
2
[MENU] düğmesine basın
 [Kumanda (Sol/Sağ)]
düğmesini  Settings (Ayarlar)
 [Kumanda (Yukarı/Aşağı)]
düğmesini  Default Set
(Varsayılan Ayar)  [Kumanda
(OK)] düğmesine basın.
STBY
[220Min]
Settings
Format
Default Set
Language
Exit
Tüm ayarların varsayılanlara döndürülmesini isterseniz Yes
(Evet) i seçin.
• Bu işlevi kullanırken gücü kesmeyin.
• Video kamerayı sıfırladıktan sonra, Date/Time Set (Tarih/Saat
Ayarı) seçeneğini sıfırlayın. sayfa 25
• Default Set (Varsayılan Ayar) işlevi depolama ortamında kayıtlı
dosyaları etkilemez.
Language
Menüyü ve mesajları görüntülemek için istediğiniz dili
seçebilirsiniz. sayfa 29
Open source licences (Açık kaynak lisansları)
Açık kaynak lisans bilgilerini gösterin.
Televizyona bağlama
YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ TV’YE BAĞLAMA
Bir HDTV kullanarak HD çözünürlüğünde kaydedilen Yüksek
Çözünürlüklü (HD) kaliteli videoların keyfine varabilirsiniz.
Bu video kamera yüksek çözünürlüklü video aktarımı sağlamak
için HDMI çıkışı destekler.
HDTV
Mikro HDMI kablosu kullanırken
1
Video kamerayı açın.
• Önce video kamerayı açmazsanız video kamera bağlı
televizyonu tanımayabilir.
2
Mikro HDMI kablosunu kullanarak video kamerayı televizyona
bağlayın.
3
Televizyonun, bağlı video kamerasını tanımasını sağlamak için
televizyonun giriş seçicisini ayarlayın.
• Televizyon girişini nasıl seçeceğiniz konusunda televizyonun
talimat kılavuzuna bakın.
4
Görüntü oynatmak için başlatın. sayfa 42
HDMI’ı Anlama
HDMI (High Definition Multimedia Interface),
sıkıştırılmamış dijital verileri aktarmak için kompakt bir
ses/video ara yüzüdür.
Video Kamera
CARD
Sinyal akışı
Mikro HDMI kablosu
• Bu video kamera ile yalnızca Tip D’den Tip A’ya mikro HDMI
kablosu kullanabilirsiniz.
• Video kameradaki HDMI jakı, yalnızca çıkış kullanımı için sağlanır.
• Bu video kameranın HDMI jakına bağlantı yaparken yalnızca HDMI
1.3 kablosunu kullanın. Video kamera diğer HDMI kablolarıyla
bağlanırsa, ekranda görüntüleme çalışmayabilir.
81
Televizyona bağlama
NORMAL BİR TELEVİZYONA BAĞLAMA
Standart çözünürlüğü destekleyen normal bir televizyonda, video
kameranızla kaydedilen görüntülerin keyfini çıkarabilirsiniz. Bu
video kamera standart çözünürlüklü video aktarımı için kompozit
çıkışı destekler.
Normal TV
Mono Türü
Sarı
Sarı
Beyaz
Kırmızı
Beyaz
Video kamera
CARD
Sinyal akışı
Ses/Video kablosunu
Kompozit çıkışı için bir Ses/Video kablosunun
bağlanması
82
Stereo Türü
1
Video kamerayı bir Ses/Video kablosuyla bir televizyona
bağlayın.
• Video kamerayı açın. Önce video kamerayı açmazsanız
video kamera bağlı televizyonu tanımayabilir.
2
Televizyonun, bağlı video kamerasını tanımasını sağlamak için
televizyonun giriş seçicisini ayarlayın.
• Televizyon girişini nasıl seçeceğiniz konusunda televizyonun
talimat kılavuzuna bakın.
3
Görüntü oynatmak için başlatın. sayfa 42
• Video kamerayı TV’ye bağlarken video kameranın LCD ekranı
otomatik olarak kapanır.
• HD video kamerayla televizyon arasındaki bağlantı durumunu
kontrol edin, yanlış bağlanırsa televizyon ekranı doğru video
bilgilerini sağlayamayabilir.
• Bağlantı kabloları takılırken/çıkarılırken aşırı güç uygulamayın.
• Güç kaynağı olarak güç adaptörünü kullanmanızı öneririz.
• Ses/Video kablosunu kullanarak televizyona bağlarken, kablolar ve
karşılık gelen jakların renklerini eşleştirin.
• Televizyona bağlı olarak video girişi yeşil olabilir. Bu durumda Ses/
Video kablosunun yeşil fişini televizyonun yeşil jakına bağlayın.
• Televizyonda bir audio jakı (mono giriş) varsa Audio/Vido
kablosunun sarı fişini video jakına, beyaz fişini ses jakına takıp
kırmızı fişi boş bırakın.
• Yüksek çözünürlüklü görüntü kalitesinde (1280x720/25p)
kaydedilen görüntüler standart çözünürlüklü görüntü kalitesinde
oynatılır.
• Video kamera bir televizyona birden fazla kabloyla bağlıysa çıkış
sinyali öncelik sırasını izler: HDMI  Ses/Video (kompozit) çıkışı
Televizyona bağlama
TELEVİZYON EKRANINDA İZLEME
Görüntü LCD ve TV ekran oranına bağlı olarak
gösterilir
Kayıt oranı
Geniş (16:9) TV’de
Görünüm
4:3 TV’de Görünüm
16:9 oranında
kaydedilen
görüntüler
CARD
4:3 oranında
kaydedilen
görüntüler
Ses seviyesini orta düzeye ayarlayın. Ses seviyesi çok yüksekse,
video bilgisinde parazit olabilir.
83
Dublaj videoları
VCR YA DA DVD/HDD KAYDEDİCİLERDE
DUBLAJ YAPMAK
Video kameranızda oynatılan görüntüleri, VCR’lar veya DVD/HDD
kaydediciler gibi diğer kayıt aygıtları üzerine dublaj yapabilirsiniz.
• Videolara diğer kayıt cihazına bir analog veri transferiyle dublaj
yapılır. (kompozit bağlantı) Cihazla birlikte verilen Ses/Video
kablosunu kullanın.
• VCR veya DVD/HDD kayıt cihazında dublaj yaparken video
kameraya güç vermek için güç adaptörünü kullanın.
1
Kayıt ortamını kayır cihazına takın.
2
Video kameranızı, birlikte verilen AV kablosuyla kayıt cihazına
(VCR’lar ya da DVD/HDD kaydediciler) bağlayın.
3
Video kameranızda oynatmayı başlatın ve kayıt cihazında
bunu kaydedin.
• Ayrıntılar için, kayıt aygıtınızla sağlanan yönerge
kılavuzlarına başvurun.
4
Dublaj bittiğinde, kayıt aygıtını, ardından da video kameranızı
durdurun.
VCR veya DVD/HDD kaydediciler
Video kamera
CARD
Sinyal akışı
Ses/Video kablosunu
84
• Bu video kameraya kaydedilmiş videolara, Ses/Video kablosu
ile bağlanarak dublaj yapılabilir. Kaydedilen tüm videolara, kayıt
çözünürlüğüne (HD/SD) bakılmaksızın, SD (standart çözünürlük)
görüntü kalitesiyle dublaj yapılacaktır.
• HD (yüksek çözünürlük) görüntü kalitesiyle kaydedilen bir videoyu
kopyalamak için, video kameranızın dahili yazılımını kullanın ve
görüntüleri bilgisayarınıza kopyalayın. sayfa 86
• Dublaj analog veri aktarımı aracılığıyla yapıldığı için, görüntü
kalitesi bozulabilir.
• Tarih/Saat kaydetmek için, bu bilgiyi ekranda görüntüleyin.
sayfa 76
Bir Windows işletim sistemli bilgisayarla kullanmak
WINDOWS IŞLETIM SISTEMLI BIR
BILGISAYARDA YAPABILECEKLERINIZ
Video kameranızı bir USB kablosuyla Windows işletim sistemli
bilgisayarınıza bağlayarak aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz.
Ana İşlevler
• Video kameranızdaki dahili düzenleme yazılımı ‘Intelli-studio’yu
kullanarak aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz.
- Kayıtlı videoları veya fotoğrafları oynatmak.
- Kayıtlı videoları veya fotoğrafları düzenlemek.
- Kayıtlı videoları veya fotoğrafları YouTube /Flickr’a yüklemek.
• Depolama ortamında kayıtlı dosyaları (videoları ve fotoğrafları)
bilgisayara aktarabilir veya kopyalayabilirsiniz.
Sistem Gereklilikleri
Dahili düzenleme yazılımını (Intelli-studio) kullanabilmek için
aşağıdaki gereklilikler karşılanmalıdır:
Parçalar
Gereklilik
OS
Microsoft Windows XP SP2, Windows Vista, Windows 7 veya
üzeri
CPU
Intel® Core 2 Duo® 1.66 GHz veya üzeri önerilir
AMD Athlon™ X2 Dual-Core 2.2 GHz veya üzeri önerilir
(Dizüstü Bilgisayar: Intel Core2 Duo 2.2GHz veya AMD
Athlon X2 Dual-Core 2.6GHz veya üzeri
önerilmektedir)
RAM
1 GB ve üzeri önerilir
Ekran Kartı
NVIDIA GeForce 8500 GT veya üzeri ATI Radeon HD 2600
serisi veya üzeri
Ekran
1024 x 768, 16-bit renk veya daha yüksek (1280 x 1024, 32-bit
renk önerilir)
USB
USB 2.0
Direct X
DirectX 9.0c veya üzeri
Önerilen
Bellek Kartı
6MB/sn (Sınıf 6) veya üzeri
• Yukarıda belirtilen sistem gereksinimleri önerilen özelliklerdir.
Gereksinimleri karşılayan bir sistemde bile, sisteme bağlı olarak
işlemler gerçekleşmeyebilir.
• Önerilenden daha yavaş bir bilgisayarda, video oynatımı kareleri
atlayabilir ya da beklenmedik şekilde çalışabilir.
• Bilgisayarınızdaki DirectX sürümü 9.0c’den düşükse, programın
9.0c veya daha yüksek bir sürümünü yükleyin.
• Video verilerini oynatmadan veya düzenlemeden önce, kaydedilen
video verilerinin bir bilgisayara aktarılması önerilir.
• Bir dizüstü bilgisayarın bu işlemi gerçekleştirebilmesi için, bir
masaüstü bilgisayara kıyasla daha yüksek sistem gereksinimlerini
karşılaması gerekir.
• Intelli-studio, Mac OS ile uyumlu değildir.
• 64-bit Windows XP, Windows Vista, ve Windows 7 ortamında,
Intelli-studio kurulabilir ve 32-bit program olarak çalışabilir.
85
Bir Windows işletim sistemli bilgisayarla kullanmak
Intelli-studio PROGRAMININ KULLANIMI
Intelli-studio, dosyaları oynatmanızı ve düzenlemenizi sağlayan
dahili bir programdır. YouTube veya Flickr gibi web sitelerine
dosya yükleyebilirsiniz.
3
Yes (Evet), öğesini tıklatın; yükleme işlemi tamamlanır ve
aşağıdaki açılır pencere belirir. Onaylamak için Yes (Evet),
öğesini tıklatın.
• Yeni bir dosya kaydetmek istemiyorsanız, No (Hayır)
seçeneğini seçin.
Adım 1. USB kablosunun bağlanması
1
Menu ayarlarını PC Software: On (PC Yazılımı: Açık) olarak
ayarlayın.
• Varsayılan menü ayarlarının yukarıdaki gibi ayarlandığını
göreceksiniz.
2
USB kablosunu kullanarak HD video kamerayı bilgisayara
bağlayın.
• Intelli-studio ana penceresiyle yeni bir dosya kaydetme
ekranı belirir. Video kameranızda yeni dosya yoksa yeni
dosya kaydetmek için açılır pencere görünmez.
• Bilgisayarınızın türüne göre, karşılık gelen kaldırılabilir disk
penceresi belirir.
CARD
86
USB kablosunu çıkarmak için
Veri aktarımını tamamladıktan sonra, kabloyu mutlaka aşağıda
açıklanan şekilde çıkarın:
1. Görev çubuğunun üzerindeki Donanımı Güvenle Kaldır
simgesini tıklatın.
2. USB Yığın Depolama Cihazı seçeneğini seçin ve Durdur
öğesini tıklatın.
3. Bir Donanım cihazını durdur penceresi belirirse, Tamam
öğesini tıklatın.
4. USB kablosunu video kameradan ve bilgisayardan çıkarın.
• Birlikte verilen USB kablosunu kullanın. (Samsung tarafından sağlanır)
• USB’yi, takma yönünün doğru olduğunu kontrol ettikten sonra takın.
• USB kablosu bağlıyken video kameranın açılması veya kapatılması,
bilgisayarın hatalı işlev göstermesine neden olabilir.
• Aktarma sırasında USB kablosunu bilgisayardan veya video kameradan
çıkarırsanız veri iletimi durur ve veriler zarar görebilir.
• USB kablosunu bilgisayara USB HUB aracılığıyla bağlarsanız veya diğer
USB cihazlarıyla eşzamanlı olarak bağlarsanız, video kamera düzgün
çalışmayabilir. Bu durumda bütün USB cihazlarını bilgisayardan kaldırın
ve video kamerayı yeniden bağlayın.
• Bilgisayarınızın türüne bağlı olarak, Intelli-studio programı otomatik
olarak çalışmayabilir. Bu durumda, Bilgisayarım’da Intelli-studio
programının bulunduğu, istenen CD-Rom sürücüsünü açın ve iStudio.
exe dosyasını çalıştırın.
Bir Windows işletim sistemli bilgisayarla kullanmak
Adım 2. Intelli-studio ana penceresi hakkında
Ayrıntılı bilgi için, Intelli-studio ekranı
üzerindeki Help (Yardım)  Help (Yardım)
öğesini seçin.
Intelli-studio başlarken, video ve fotoğraf küçük resimleri ana
pencerede görüntülenir.
1
2 3
4
5 6
7
%
$
#
8
9
@
0
!
• Intelli-studio’yu bilgisayarınıza kurarsanız program daha hızlı
başlar. Programı kurmak için Tool (Araçlar)  Install Intellistudio on PC (Intelli-studio’yu PC’ye Kur) öğesini seçin.
• Web Support (Web Desteği)  Update Intelli-studio (Intellistudio’yu Güncelle)  Start Update (Güncellemeyi Başlat)
öğelerini tıklatarak Intelli-studio yazılımının son sürümünü
güncelleyebilirsiniz.
• Ürünün dahili Intelli-studio yazılımı evde kullanım içindir. Kesin
doğruluk gerektiren veya endüstriyel ürünler için değildir. Bu
uygulamalar için, profesyonel kullanıma yönelik olarak tasarlanmış
bir düzenleme yazılımı kullanılmasını öneririz.
No.
Açıklama
1
Menü öğeleri
2
Seçilen klasörde dosyaları görüntüleyin.
3
Fotoğraf düzenleme moduna geçin.
4
Video düzenleme moduna geçin.
5
Paylaş moduna geçin.
6
Listedeki küçük resimleri büyütün veya küçültün.
7
Bir dosya türü seçin.
8
Bilgisayarınızda seçili klasördeki videoları ve fotoğrafları
görüntüleyin.
9
Bağlı cihazdaki videoları ve fotoğrafları gösterin veya gizleyin.
0
Cihazda seçili klasördeki videoları ve fotoğrafları görüntüleyin.
!
Dosyaları küçük resim olarak veya bir harita üzerinde
görüntüleyin
@
Bağlı cihazdaki klasörlere göz atın.
#
Bilgisayarınızda saklı klasörlere göz atın.
$
Önceki veya sonraki klasöre geçin.
%
Dosyaları yazdırın, dosyaları bir harita üzerinde görüntüleyin,
İçerik Yöneticisinde dosya saklayın veya yüzleri kaydedin.
87
Bir Windows işletim sistemli bilgisayarla kullanmak
Adım 3. Video ya da fotoğraf oynatma
Intelli-studio uygulamasını kullanarak kayıtlarınızı kolayca
oynatabilirsiniz.
1
Intelli-studio ile kayıtlarınızı görüntülemek için istediğiniz bir
klasöre tıklayın.
• Ekranda, seçilen kaynağa göre video ya da fotoğraf küçük
resim dizini görünür.
2
Oynatmak istediğiniz videoyu veya fotoğrafı seçin.
• Dosya bilgilerini, fareyi dosyanın üzerine getirerek kontrol
edebilirsiniz.
• Bir video küçük resmine bir defa tıklandığında küçük
resim çerçevesinin içinde video oynatımının gösterilmesi
sayesinde, istediğiniz videoyu kolayca arayabilirsiniz.
3
Oynatmak istediğiniz videoyu ya da fotoğrafı seçin ve
oynatmak için çift tıklatın.
• Oynatma başlar ve oynatma kontrolleri görünür.
Aşağıdaki dosya formatları Intelli-studio tarafından desteklenir:
-Video formatları: MP4 (Video: H.264, Audio: AAC), WMV (WMV
7/8/9)
-Fotoğraf formatları: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF
88
Adım 4. Video (ya da fotoğraf) düzenleme
Intelli-studio ile videoları veya fotoğrafları çeşitli şekillerde
düzenleyebilirsiniz. (Boyut Değiştirme, İnce Ayar, Görüntü
Efekti, Kare Ekleme vb.) Bir fotoğrafı veya videoyu Intelli-studio
’da düzenlemeden önce, Bilgisayarım ya da Windows Explorer
’ı kullanarak güvenli şekilde saklamak için video veya fotoğraf
dosyasının bir kopyasını oluşturun ve bilgisayarınıza kaydedin.
1
Düzenlemek istediğiniz videoları veya fotoğrafları seçin.
2
Intelli-studio tarayıcısı üzerinde seçilen dosyalara göre Movie
Edit (Video Düzenleme) ( ) veya Photo Edit (Fotoğraf
Düzenleme) ( ) öğesine tıklayın.
• Seçilen dosya düzenleme penceresinde görünür.
3
Çeşitli düzenleme işlevleriyle bir video veya fotoğraf
düzenleyin.
Bir Windows işletim sistemli bilgisayarla kullanmak
Adım 5. Video/fotoğraf görüntülerinin çevrimiçi
paylaşımı
4
Yüklemeyi başlatmak için Upload seçeneğini tıklatın.
• Seçilen sitenin web tarayıcısını açmak üzere açılır bir
pencere belirir veya kullanıcı adınızla şifrenizi soran açılır
bir pencere belirir.
5
Erişim için kimliğinizle şifrenizi girin.
Bir tıkla bir web sitesine fotoğrafları ve videoları doğrudan
yükleyerek içeriğinizi dünyayla paylaşın.
1
Paylaşmak istediğiniz video veya fotoğrafları seçin.
2
Tarayıcıdaki Share ( ) öğesine tıklayın.
• Seçili dosya paylaşım penceresinde belirir.
• Web sitesinin içeriklerine erişim, web erişim ortamınıza
bağlı olarak sınırlandırılabilir.
Video yüklemek için kullanılabilen kayıt süresi ve kapasite her web
sitesinin politikasına bağlı olarak değişebilir.
3
Dosyaları yüklemek istediğiniz web sitesini tıklatın.
• Site yönetiminiz için YouTube, twitter, Flickr, Facebook,
Picasa, E-posta veya kullanmak istediğiniz başka bir web
sitesini seçebilirsiniz.
89
Bir Windows işletim sistemli bilgisayarla kullanmak
VIDEOLARINIZI YouTube’A DOĞRUDAN YÜKLEME
Tek Tuşla [Paylaş ( )] düğmesi, videolarınızı YouTube’a doğrudan yüklemenizi ve paylaşmanızı sağlar. Ürününüz USB kablosuyla
Windows işletim sistemli bir bilgisayara bağlıyken [Paylaş ( )] düğmesine basmanız yeterlidir
ADIM 1
ADIM 3
Üründe, video küçük resim dizini görüntüsünde yüklemek
istediğiniz videoyu seçin ve ardından [Paylaş ( )] düğmesine
basın. Yüklemek istediğiniz her video için bu işlemi tekrarlayın.
sayfa 73
Ürününüz bir bilgisayara bağlıyken [Paylaş ( • Share mark ( ) seçilen videolarda gösterilir.
Normal
0:00:55
Photo
1/10
Move
)] düğmesine basın.
• Seçilen Paylaş işaretli videolar
Paylaşım ekranında görüntülenir.
• Yüklemeyi başlatmak için Yes (Evet)
seçeneğini tıklatın. YouTube’a doğrudan
yüklemenizi ve paylaşmanızı sağlar.
• Açılır paylaşım penceresi görünmeden
doğrudan yükleme yapmak istiyorsanız,
“Intelli-studio bağlı cihazdaki paylaşım
işaretli dosyaların listesini göstermez”
seçeneğini işaretleyin.
• [Paylaş ( )] düğmesini yalnızca Intelli-studio çalışırken kullanabilirsiniz.
Play
ADIM 2
USB kablosunu kullanarak HD video kamerayı bilgisayara
bağlayın.
• Ürün Windows işletim sistemli bilgisayara bağlandığında Intelli-studio
otomatik olarak çalışır (PC Software: On (PC Yazılımı: Açık) seçilirse).
CARD
90
• YouTube’a yüklenirken, seçilen video görüntüsü yüklenmeden önce YouTube
tarafından oynatılabilir formata dönüştürülecektir. Yükleme için harcanan zaman
bilgisayar ve ağ performansını kapsayan kullanıcı koşullarına bağlı olarak değişebilir.
• Yükleme işlemi tüm ortamlarda garantili değildir ve YouTube’un sunucu-yanlı
değişiklikleri gelecekte bu işlevi devre dışı bırakabilir.
• YouTube hakkında daha fazla bilgi için YouTube web sitesini ziyaret edin:
http://www.youtube.com/
• Bu ürünün YouTube’a yükleme işlevselliği YouTube LLC lisansı altında
sunulmaktadır. Bu ürünün YouTube’a yükleme işlevselliği, YouTube LLC tarafından
bir onayı veya ürün tavsiyesini ifade etmez.
• Belirtilen web sitesinde hesabınız yoksa, yetkilendirmeye devam etmeden önce kayıt
yaptırabilirsiniz.
• YouTube’un politikasına bağlı olarak, bulunduğunuz ülkede/bölgede doğrudan video
yükleme işlemi yapılamayabilir
Bir Windows işletim sistemli bilgisayarla kullanmak
KALDIRILABILIR DEPOLAMA AYGITI
OLARAK KULLANMAK
4
Depolama ortamındaki klasörler görünür.
• Farklı dosya türleri farklı klasörlerde depolanır.
Video Kameraya USB kablosu bağlayarak Windows işletim
sistemli bir bilgisayara kayıtlı veri aktarabilirsiniz.
5
Dosyaları depolama ortamından PC’nize kopyalayıp yapıştırın
veya sürükleyip bırakın.
Depolama ortamı içeriğinin görüntülenmesi
1
PC Software: Off (PC
Yazılımı: Açık) ayarını kontrol
edin. sayfa 79
2
Bellek kartını takın.
sayfa 30
3
USB kablosunu kullanarak
video kamerayı bilgisayara
bağlayın. sayfa 86
• Bir süre sonra bilgisayarın
ekranında Çıkarılabilir
Disk ya da Samsung
penceresi belirir.
• Dosyaları görüntülemek
için Windows Explorer
kullanarak klasörleri aç
öğesini seçin ve Tamam
seçeneğini tıklatın.
Fotoğraflari
• Çıkarılabilir Disk penceresi görünmezse bağlantıyı kontrol edin
(sayfa 86) ya da 1 ve 3 adımlarını tekrar uygulayın. Kaldırılabilir
disk otomatik olarak görünmezse, Bilgisayarım’daki kaldırılabilir
disk klasörünü açın.
• Bağlanan video kameranın disk sürücüsü açılmazsa veya
farenin sağ tıklatılmasıyla açılan ortam menüsü (aç veya gözat)
çalışmıyorsa, bilgisayarınızda Autorun virüsü olabilir. Virüs koruma
yazılımını en son sürümüne yükseltmeniz önerilir.
Videos
Sistem klasörü
Ayar klasörü
91
Bir Windows işletim sistemli bilgisayarla kullanmak
Depolama ortamındaki klasör ve dosyaların yapısı
• Depolama ortamındaki klasör ve dosya yapısı aşağıdaki gibidir.
• Klasör veya dosya adını keyfi olarak değiştirmeyin. Aksi
takdirde oynatılamayabilir.
Video görüntüsü dosyası (H.264) ①
• HD kalitesindeki videolar, HDV_####.MP4 biçimine sahiptir.
• SD kalitesindeki videolar, SDV_####.MP4 biçimine sahiptir.
• Yeni bir video görüntüsü dosyası oluşturulduğunda dosya
numarası otomatik olarak artar. • Bir klasörde en fazla 9,999 dosya oluşturulabilir. 9,999'dan
daha fazla dosya oluşturulduğunda yeni bir klasör oluşturulur.
• Klasör isimleri 100VIDEO, 101VIDEO sırasıyla verilir.
Maksimum klasör sayısı 999’dur.
• Bir depolama ortamında ürün kullanılarak en fazla 9,999 dosya
oluşturulabilir.
Fotoğraf görüntüsü dosyası ②
• Video görüntüsü dosyalarında olduğu gibi, yeni bir görüntü
dosyası oluşturulduğunda dosya numarası otomatik olarak
artar.
• Fotoğraf dosyaları SAM_####.JPG formatındadır. Yeni bir
klasör, SAM_0001.JPG ile başlayan dosyaları depolar.
• Klasör adı 100PHOTO101PHOTO vb. sırasıyla artar.
Dosya biçimi
Video görüntüsü
• Video dosyaları H.264 formatında sıkıştırılır.
Dosya uzantısı “.MP4” şeklindedir.
• Video çözünürlüğü için 53. sayfaya başvurun.
Fotoğraf Görüntüleri
• Fotoğrafl ar JPEG (Birleşik Fotoğraf Uzmanları Grubu)
formatında sıkıştırılmıştır. Dosya uzantısı “.JPG” şeklindedir.
• Fotoğraf çözünürlüğü için 54. sayfaya başvurun.
Video kameranın doğru şekilde oynatabilmesi için orijinal klasör ve
dosya adlandırma kuralına gereksinim duyulması nedeniyle, video
kamera tarafından kaydedilen video dosyasının adı değiştirilmemelidir.
92
Sorun giderme
UYARI GÖSTERGELERI VE MESAJLARI
Bir Samsung yetkili servis merkezi ile temasa geçmeden önce aşağıda belirtilen basit kontrolleri yapın. Bunlar size zaman ve gereksiz bir
telefon görüşmesinin ücretini kazandırabilir.
Güç kaynağı
Mesaj
Simge
Bildirdiği durum
Yapılması gereken
Low Battery
(Düşük Pil)
-
Pil takımı neredeyse boşalmış.
• Şarj edilmiş bir pil ile değiştirin ya da güç adaptörünü kullanın.
• Pil takımını şarj edin.
Check authenticity
of the battery. (Pilin
orijinalliğini kontrol et.)
-
Pil takýmýnýn orijinalliði
doðrulanmadý.
• Pilin orijinal olup olmadýðýný kontrol edin ve yenisiyle deðiþtirin. Orijinal ve
şarjlı bir Samsung piliyle değiştirin.
• Bu video kamerada sadece orijinal Samsung pillerinin kullanýlmasý önerilir.
This is not a rated
adaptor. Use only the
rated adaptor that we
provided. (Bu, özgün bir
adaptör değil. Sadece
bizim verdiğimiz özgün
adaptörü kullanın.)
-
Güç adaptörünün orijinalliği
doğrulanmadı.
• Güç adaptörünün orijinalliğini kontrol edin.
• Bu video kamerada sadece orijinal Samsung güç adaptörlerini kullanmanızı
öneririz.
Depolama ortamı
Mesaj
Simge
Bildirdiği durum
Yapılması gereken
Insert Card
(Kartı Takın)
Kart yuvasına bellek kartı takılmamış. • Bir bellek kartı takın.
Card Full
(Kart Dolu)
Bellek kartında kayıt yapmak için
yeterli alan yok.
Card Error
(Kart Hatası)
Card Locked
(Kart Kilitli)
• Önemli dosyaları PC’nize veya diğer bir depolama ortamına yedekleyin ve
hafıza kartındaki gereksiz dosyaları silin.
Bir bellek kartı üzerindeki yazma
• Bellek kartını biçimlendirin veya yeni bir kart ile değiştirin.
koruma tırnağı kilitli olarak
ayarlanmış.
Bir bellek kartındaki yazma koruması,
• Yazma korumasını kaldırın.
kilitli olarak ayarlanmış.
93
Sorun giderme
Depolama ortamı
Mesaj
Simge
Bildirdiği durum
Yapılması gereken
Not Supported Card
(Desteklenmeyen Kart)
Bellek kartı bu video kamerada
desteklenmiyor.
• Tavsiye edilen bellek kartını değiştirin.
Please format
(Lütfen biçimlendirin.)
Hafıza kartı biçimlendirilmemiş.
• Menü maddesini kullanarak bellek kartını biçimlendirin.
Bellek kartının kayıt performansı
yetersiz.
• Görüntüyü düşük çözünürlükte kaydedin.
• Bellek kartını daha hızlısıyla değiştirin. sayfa 32
Low speed card.
Please record a lower
resolution. (Düşük hızlı kart.
Lütfen düşük çözünürlükte
kaydedin.)
-
Kayıt
Mesaj
Write Error
(Yazma Hatası)
Release the Smart Auto
(SMART AUTO/’dan çık)
The number of video files
is full. Cannot record video.
(Video dosyası sayısı doldu.
Video kaydedilemiyor.)
The number of photo files is
full. Cannot take a photo.
(Fotoğraf dosyası
sayısı doldu. Fotoğraf
çekilemiyor.)
94
Simge
Bildirdiği durum
Yapılması gereken
-
Depolama ortamına veri yazılırken
sorun oluştu.
• Önemli dosyaları bilgisayara veya bir başka yedekleme ortamına
yedekledikten sonra depolama ortamını biçimlendirin.
-
SMART AUTO etkinleştirilmiş iken
bazı işlevleri kullanamazsınız.
• SMART AUTO işlevini kapatın.
-
Kaydedilebilecek video dosyası
sayısı 9,999'dur.
• Depolama ortamındaki gereksiz dosyaları silin.
• Dosyaları bilgisayarınıza ya da bir başka depolama ortamına yedekleyin
ve dosyaları silin.
• Yeterli boş alana sahip başka bir kart takın.
• File No. (Dosya No.) seçeneğini Reset (Sıfırlama) olarak ayarlayın.
• Depolama ortamını biçimlendirin.
Kaydedilebilecek fotoğraf dosyası
sayısı 9,999'dur.
• Depolama ortamındaki gereksiz dosyaları silin.
• Dosyaları bilgisayarınıza ya da bir başka depolama ortamına yedekleyin
ve dosyaları silin.
• Yeterli boş alana sahip başka bir kart takın.
• File No. (Dosya No.) seçeneğini Reset (Sıfırlama) olarak ayarlayın.
• Depolama ortamını biçimlendirin.
-
Sorun giderme
Kayıt
Mesaj
Simge
File number is full.
Cannot record video.
(Dosya sayısı maksimumda.
Fotoğraf çekilemiyor.)
-
Klasör ve dosya sayısı maksimuma
ulaştığından, kayıt yapamazsınız.
• File No. (Dosya No.) öğesini Reset (Sıfırlama) ayarına getirin ve
depolama ortamını biçimlendirin. Biçimlendirmeye başlamadan önce
önemli dosyalarınızı yedeklemeyi unutmayın.
File number is full.
Cannot take a photo.
(Dosya sayısı maksimumda.
Video kaydedilemiyor.)
-
Klasör ve dosya sayısı maksimuma
ulaştığından, kayıt yapamazsınız.
• File No. (Dosya No.) öğesini Reset (Sıfırlama) ayarına getirin ve
depolama ortamını biçimlendirin. Biçimlendirmeye başlamadan önce
önemli dosyalarınızı yedeklemeyi unutmayın.
Mercek kapağı kapalıdır.
• Mercek kapağını açın.
Check the lens cover.
(Mercek kapağını kontrol et)
Bildirdiği durum
Yapılması gereken
Oynatma
Mesaj
Simge
Bildirdiği durum
Yapılması gereken
Read Error
(Okuma Hatası)
-
Depolama ortamından veri okunurken • Önemli dosyaları bilgisayarınıza veya bir başka yedekleme ortamına
sorun oluşur.
yedekledikten sonra depolama ortamını biçimlendirin.
Corrupted file
(Bozuk dosya.)
-
Bu dosya okunamıyor.
• Önemli dosyaları bilgisayarınıza veya bir başka depolama cihazına
yedekledikten sonra menüleri kullanarak depolama ortamını
biçimlendirin.
95
Sorun giderme
BELIRTILER VE ÇÖZÜMLER
Bu talimatlar sorununuzu çözmediyse en yakın Samsung yetkili servis merkezinize başvurun.
Güç
Belirti
Açıklama/Çözüm
Memory video kameranızın pil takımı takılmamış olabilir. Memory video kameraya pil takımını takın.
Takılan pil takımının şarjı bitmiş olabilir. Pil takımını şarj edin veya şarj edilmiş bir takımla değiştirin.
Bir güç adaptörü kullanıyorsanız, elektrik prizine düzgün takıldığından emin olun.
Pili veya güç adaptörünü çıkarın ve açmadan önce güç kaynağını video kameraya tekrar bağlayın.
Video kamera açılmıyor.
•
•
•
•
Cihaz otomatik olarak kapanıyor.
• 5 dakika süreyle hiçbir düğmeye basılmazsa memory video kamera otomatik olarak kapatılır (Auto
Power Off (Otomatik Kapanma)). Bu seçeneği devre dışı bırakmak için Auto Power Off (Otomatik
Kapanma) ayarını Off (Kapalı) olarak ayarlayın.
• Güç adaptörünü bağlayın.
Güç kapatılamıyor.
• Pili veya güç adaptörünü çıkarın ve açmadan önce güç kaynağını video kameraya tekrar bağlayın.
Pil takımı çabuk boşalıyor.
• Kullanım koşullarında sıcaklık çok düşük.
• Pil takımı tamamen şarj edilmiş değildir. Pil takımını yeniden şarj edin.
• Pil takımı ömrünün sonuna ulaştı ve yeniden şarj edilemez. Başka bir pil takımı kullanın.
Görüntü
Belirti
Televizyon ekranındaki veya LCD'deki görüntü
bozuk veya en üstte/altta veya solda/sağda çizgiler
var.
96
Açıklama/Çözüm
• 16:9 oranındaki görüntüyü 4:3 oranlı bir televizyonda görüntülerken (veya tam tersi) bu durum
meydana gelebilir. Ayrıntılı bilgi için ekran özelliklerine bakın. sayfa 83
Sorun giderme
Görüntü
Belirti
Açıklama/Çözüm
Ekranda bilinmeyen bir gösterge beliriyor.
• Ekranda bir uyarı göstergesi veya mesaj çıkmıştır. sayfalar 93~95
LCD ekranda görüntü kalıyor.
• Bu durum, gücü kapatmadan güç adaptörünü veya pili çıkartırsanız meydana gelir.
LCD ekrandaki görüntü karanlık görünüyor.
• Ortam çok parlak. LCD’nin parlaklığını ve açısını ayarlayın.
Depolama Ortamı
Belirti
Açıklama/Çözüm
Bellek kartı işlevleri çalışmıyor.
• Video kameranıza bir bellek kartını doğru olarak takın. sayfa 30
• Bilgisayarda biçimlendirilmiş bir bellek kartı kullanacaksanız, kartı doğrudan video kameranızda yeniden
biçimlendirin. sayfa 80
Görüntü silinemiyor.
• Başka bir cihazda koruma konmuş görüntüleri silemezsiniz. Cihaz üzerindeki görüntünün korumasını
bırakın. sayfa 72
• Varsa, bellek kartındaki yazma koruması kilidini açın (SDHC bellek kartı vb.). sayfa 31
Bellek kartını biçimlendiremiyorsunuz.
• Varsa, bellek kartındaki yazma koruması kilidini açın (SDHC bellek kartı vb.). sayfa 31
• Bellek kartı ürününüz tarafından desteklenmiyor. Ya da kartta bazı sorunlar var.
Veri dosyası adı doğru belirtilmiyor.
• Dosya bozuk olabilir.
• Dosya biçimi video kameranız tarafından desteklenmiyor.
• Dizin yapısı, uluslararası standarda uymuyorsa sadece dosya adı görüntülenir.
Bilgisayarınız bir SDXC hafıza kartını algılamıyor.
• SDXC hafıza kartları exFAT dosya sistemini kullanır. Bir Widows XP bilgisayarınızda SDXC hafıza
kartlarını kullanmak için, Microsoft web sitesinden exFAT dosya sistemi sürücüsünü indirin ve
güncelleyin.
Televizyonunuz veya bilgisayarınız SDXC
hafıza kartına yüklenen fotoları ve videoları
görüntüleyemiyor.
• SDXC hafıza kartları exFAT dosya sistemini kullanır. Ürünü başka bir cihaza bağlamadan önce,
cihazın exFAT dosya sistemiyle uyumlu olduğundan emin olun.
97
Sorun giderme
Kayıt
Belirti
98
Açıklama/Çözüm
[Kayıt başlatma/durdurma] düğmesine basmak
kaydı başlatmaz.
• Dahili bellekte veya bellek kartında kayıt için yeterli boş alan yok.
• Bellek kartının takılıp takılmadığına ya da yazma koruması kilidinin kilitli olarak ayarlanıp
ayarlanmadığını kontrol edin.
• Video kameranızın iç sıcaklığı aşırı yüksek.
Video kamerayı kapatın ve bir süre serin bir yerde tutun.
• Video kameranız nemli ve içi nemli (buğulanma). Video kamerayı kapatın ve yaklaşık 1 saat serin bir
yerde tutun.
Gerçek kayıt süresi tahmini süresinden daha az.
• Tahmin edilen kayıt süresi içerik ve kullanılan özelliklere bağlı olarak değişir.
• Hızlı hareket eden nesnelerin kaydı bit oranını ve netice olarak kayıt için gerekli depolama boşluğunu
arttırır, böylece mevcut kayıt süresini azalır.
Kayıt otomatik olarak duruyor.
• Depolama ortamında daha fazla kayıt için boş alan yok. Önemli dosyaları bilgisayara yedekleyin ve
depolama ortamını biçimlendirin ya da gereksiz dosyaları silin.
• Sık kayıt yapar ya da dosyaları silerseniz, depolama ortamının performansı düşecektir.
Bu durumda, depolama ortamınızı yeniden biçimlendirin.
• Düşük yazma hızlı bir bellek kartı kullanıyorsanız memory video kamera video görüntüsü kaydını
otomatik olarak durdurur. Sonrasında, LCD ekranda ilgili mesaj görünür.
Parlak ışıkla aydınlatılmış bir nesneyi çekerken,
dikey çizgiler görünür.
• Memory video kamera bu parlaklık düzeylerini kaydedemiyor.
Sorun giderme
Kayıt
Belirti
Açıklama/Çözüm
Kayıt sırasında ekran doğrudan güneş ışığına
maruz kalırsa, ekran bir an için kırmızıya veya
siyaha dönüyor.
• Memory video kamerayı, LCD ekranı doğrudan güneş ışığına maruz kalacak şekilde bırakmayın.
Kayıt sırasında tarih/saat görüntülenmiyor.
• Date/Time Display (Tarih/Saat Görünt.) seçeneğini Açık olarak ayarlayın. sayfa 76
Bip sesi duyulmuyor.
• Beep Sound (Bip Sesi) seçeneğini On (Açık) olarak ayarlayın.
• Video kayıtları sırasında bip sesi geçici olarak kapalı.
• Ses/Video kablo jakı veya mikro HDMI kablo jakı, video kameraya bağlı olduğunda, bip sesi otomatik
olarak kapanır.
[Kayıt başlatma/durdurma] düğmesine bastığınız
yerde ve video kaydının başlaması/durması
arasında bir zaman farkı var.
• Video kameranızda [Kayıt başlatma/durdurma] düğmesine bastığınız nokta ve kaydedilen videonun
başladığı/durduğu asıl nokta arasında hafif bir zaman gecikmesi olabilir. Bu bir hata değildir.
Fotoğraf kaydedemiyorsunuz.
• Video kameranızı Kayıt moduna ayarlayın. sayfa 26
• Varsa bellek kartının yazmaya karşı koruma anahtarının kilidini kaldırın. sayfa 31
• Depolama ortamı dolu.
Yeni bir bellek kartı kullanın veya depolama ortamını biçimlendirin. sayfa 80
Ya da gerekli olmayan görüntüleri silin. sayfa 70
99
Sorun giderme
Kayıt sırasında görüntünün ayarlanması
Belirti
Açıklama/Çözüm
Odak otomatik olarak ayarlanmıyor.
• Focus (Odak) ayarını Auto (Otomatik) olarak ayarlayın. sayfa 58
• Kayıt koşulları otomatik odaklama için uygun değil.
Odaklamayı manüel olarak yapın. sayfa 58
• Merceğin yüzeyi tozlu. Merceği temizleyin ve odağı kontrol edin.
• Kayıt karanlık bir yerde yapılıyor. Bu yeri aydınlatmak için ışığı açın.
Görüntü çok parlak, titriyor veya renk değiştiriyor.
• Bu durum, flüoresan lamba, sodyum lamba veya cıvalı lamba altında kayıt yaparken meydana gelir.
Bu durumu en aza indirgemek için iSCENE öğesini iptal edin. sayfa 52
Memory video kameranızda oynatma
Belirti
Açıklama/Çözüm
Video oynatılmıyor.
• [MODE] düğmesine basarak Video Oynat moduna ayarlayın.
• Başka bir cihaz kullanılarak kaydedilen görüntü dosyaları memory video kameranızla oynatılamaz.
• Bellek kartının uyumlu olup olmadığını kontrol edin. sayfa 31
Atla veya Arama işlevi doğru çalışmıyor.
• Video kameranın sıcaklığı çok yüksekse doğru çalışamaz. Video kamerayı kapatın, biraz bekleyin ve
tekrar açın.
Oynatma beklenmedik bir biçimde bozuldu.
• Güç adaptörünün veya pilin düzgün bağlandığından ve sabit olduğundan emin olun.
Hızlandırılmış kayıtla kaydedilen görüntüyü
oynattığınızda sesi duyamazsınız.
• Hızlandırılmış kayıt, ses girişini desteklemez. (sessiz kayıt)
Bir depolama ortamında saklanan fotoğraflar
gerçek boyutlarında görüntülenmez.
• Başka bir cihazda kaydedilmiş olan fotoğraflar gerçek boyutlarında görüntülenmeyebilir. Bu bir hata
değildir.
Başka cihazlarda oynatma (TV, vs.)
Belirti
100
Açıklama/Çözüm
Bağlı cihazdan görüntü veya ses gelmiyor.
• Bağladığınız AV kablosunun ses hattını video kameranıza veya bağlantı cihazına
(TV, DVD kaydedici vs.) takın. (Kırmızı renk- sağ, Beyaz renk- sol)
• Ses/Video kablo jakı veya mikro HDMI kablo jakı düzgün bağlanmamış. Ses/Video kablo jakı veya
mikro HDMI kablo jakının doğru jaka takıldığından emin olun. sayfa 82
HDMI kablosunu kullanarak düzgün dublaj
yapamıyorsunuz.
• HDMI kablosunu kullanarak düzgün dublaj yapamazsınız.
Sorun giderme
Bilgisayara bağlama
Belirti
Videoları kullanırken, bilgisayar video kameranızı
tanımıyor.
Açıklama/Çözüm
• USB kablosunu bilgisayar ve video kameradan çıkarıp, bilgisayarı yeniden başlatın. Tekrar düzgün bir
biçimde bağlayın.
• Video kameranızla kaydettiğiniz dosyaları oynatmak için PC’ye video codec yüklemeniz gerekebilir.
Dahili düzenleme yazılımını (Intelli-studio) kurun veya çalıştırın.
• Konektörü doğru yönde taktığınızdan emin olun ve USB kablosunu video kameranızdaki USB jakına
Bir video dosyası bilgisayarda düzgün oynatılmıyor.
sıkıca takın. USB kablosunu bilgisayar ve video kameradan çıkarıp, bilgisayarı yeniden başlatın.
Tekrar düzgün bir biçimde bağlayın.
• Bilgisayarınız, bir video dosyasını oynatmak için gereken performansı karşılayamayabilir. Önerilen
özelliklere sahip bir bilgisayarda kontrol ediniz.
Intelli-studio düzgün çalışmıyor.
• Intelli-studio uygulamasından çıkın ve Windows işletim sistemli bilgisayarı yeniden başlatın.
• Video kameranızda bulunan “Intelli-studio” yazılımı, Macintosh uyumlu değildir.
• Ayarlar menüsünde PC Software (PC Yazılımı) seçeneğini On (Açık) olarak ayarlayın.
Video kameranızla kaydettiğiniz video dosyasının
görüntü veya sesi, PC’nizde düzgün oynatılmaz.
• Video dosyasının görüntü veya sesinin oynatımı, PC’nin veri aktarım hızına bağlı olarak geçici
biçimde durabilir. Video dosyasını PC’nize kopyaladıktan sonra PC’de oynatın.
• Video kamera, yüksek hızlı USB (USB2.0) bağlantısını desteklemeyen bir bilgisayara bağlanmışsa,
ses veya görüntüler düzgün oynatılamayabilir. Bilgisayarınıza kopyalanmış görüntüler ve sesler
bundan etkilenmez.
Oynatma ekranı dondu veya bozuldu.
• Bir videoyu oynatmak için sistem gereksinimlerini kontrol et. sayfa 85
• Geçerli bilgisayarda çalışan bütün diğer uygulamalardan çıkın.
• Kaydedilmiş bir video bilgisayara bağlanmış olan video kameranızda oynatılıyorsa video, aktarma
hızına bağlı olarak düzgün oynatılamayabilir. Lütfen videoyu bilgisayara kopyalandıktan sonra
oynatın.
101
Sorun giderme
Başka cihazlarla dublaj
Belirti
AV kablosunu kullanarak düzgün dublaj
yapamıyorsunuz.
Açıklama/Çözüm
• AV kablosu düzgün bağlanmamış. AV kablosunun doğru jaka bağlandığından emin olun
(video kameranızdan bir görüntüye dublaj yapmak için kullanılan cihazın giriş jakına). sayfa 84
Genel işlemler
Belirti
Açıklama/Çözüm
Tarih ve zaman yanlış.
• Video kamera uzun bir süre kullanılmadı mı?
Yedek dahili şarj edilebilir pil boşalabilir. sayfa 25
Video kamera açılmıyor ya da düğmelerine
basıldığında çalışmıyor.
• Pili veya güç adaptörünü çıkarın ve açmadan önce güç kaynağını video kameraya tekrar bağlayın.
Aynı anda kullanılamayan menü öğeleri
Belirti
Açıklama/Çözüm
• Gri renkli öğeleri geçerli kayıt/oynatma modunda seçemezsiniz. Ürüne bir bellek kartı takmadıysanız,
bellek kartı gerektiren tüm fonksiyonlar (Storage Info (Depolama Bilgisi), Format vb.) menüde soluk
biçimde görünür ve seçilemez. İşlevleri ayarlamak üzere bir bellek takın.
Menü öğeleri gri görünüyor.
102
Kullanılamaz
Aşağıdaki ayarlar nedeniyle
Anti-Shake(HDIS) (Titr. Önl.(HDIS))
Face Detection (Yüz Algılama)
Back light (Arka Işık)
Digital Special Effect (Dijital Özel Efekt)
C.Nite, Intelli Zoom (Akıllı-Zoom)
Video Resolution Video (Çözünürlüğü) : 1280x720/25p
Diğer bilgiler
BAKIM
Saklamada dikkat edilecekler
• Video kamerayı korumak için video kamerayı kapatın.
- Pili ve güç adaptörünü çıkarın.
- Bellek kartını çıkartın.
• Merceği temizlemek için
Tozu temizlemek için körüklü fırça kullanın ve merceği yumuşak
bir bezle hafifçe silin.
Gerekirse, mercek temizleme kağıdıyla hafifçe silin.
- Mercek kirli bırakılırsa küf oluşabilir.
- Mercek daha koyu görünüyorsa video kamerayı kapatın ve
yaklaşık 1 saat bekleyin.
Video kamerayı temizlemek
Temizlemeden önce video kamerayı kapatıp pili ve güç
adaptörünü çıkarın.
• Dışını temizlemek için
- Yumuşak kuru bir bezle hafifçe silin. Temizleme sırasında
aşırı güç uygulamayın, yüzeyi hafifçe silin.
- Video kamerasını temizlemek için benzen veya tiner
kullanmayın. Dış kaplama sıyrılabilir veya gövde bozulabilir.
• LCD ekranı temizlemek için
Yumuşak kuru bir bezle hafifçe silin. Ekrana zarar vermemeye
özen gösterin.
LCD ekran
• Kullanım ömrünü uzatmak için sert bir bezle silmeyin.
• LCD ekran kullanımı ile ilgili olarak aşağıdaki hususlarda
bilgi sahibi olun. Bu durumlar arıza değildir.
- Video kamerayı kullanırken LCD ekranın etrafındaki yüzey
ısınabilir.
- Gücü uzun bir süre boyunca açık bırakırsanız LCD ekranın
etrafındaki yüzey ısınır.
- Video kamera soğuk hava koşullarında kullanılırken LCD
ekranda görüntü izi görünebilir.
• Bir LCD ekranı gelişmiş hassas bir teknolojiyle üretilir ve
%99,99'dan fazla geçerli piksele sahiptir. Buna rağmen nadiren
bir nokta için ortasında ve iki nokta için çevresinde siyah veya
parlak renk (kırmızı, mavi, beyaz) noktalar ve meydana gelebilir.
Bu noktalar normalde üretim süreci sırasında meydana gelebilir
ve kaydedilen görüntüleri etkilemez.
103
Diğer bilgiler
Buğulanma olduğunda, kullanmadan önce video kamerayı
bir süre bekletin
• Buğulanma nedir?
Buğulanma, video kameranın bulunduğu yerden,
belirgin bir sıcaklık farkının olduğu başka bir yere
taşınması sonucu oluşur. Video kameranın harici ya
da dahili parçalarında ve yansıma merceklerinde buğu
oluşur. Bu durumda, buğulanma sürerken güç açık
durumda cihaz kullanılırsa, arıza meydana gelebilir
veya video kamera hasar görebilir.
• Buğulanma ne zaman oluşur?
Cihaz bir önceki konumundan daha yüksek bir ısıda
olan bir yere taşınırsa ya da sıcak bir ortamda aniden
çalıştırılırsa, buğulanma oluşur.
- Kış aylarında dışarıda soğuk havada kayıt yaptıktan
sonra tekrar kapalı alanda kayıt yaparken.
- Klimaların çalıştığı kapalı mekanda ya da bir
arabanın içinde kullandıktan sonra sıcak havada
dış mekanda kayıt yaparken.
• Ne yapabilirim?
- Gücü kapalı konuma getirin; pili çıkarın ve
kullanmadan önce 1-2 saat süreyle kuru bir yerde
bekletin.
• Video kamerayı buğulanma tamamen kaybolduktan sonra kullanın.
• Video kamerayla birlikte verilen tavsiye edilen aksesuarları
kullandığınızdan emin olun. Servis için size en yakın Samsung
yetkili servis merkezine başvurun.
VİDEO KAMERANIZI YURTDIŞINDA KULLANMAK
• Her ülke veya bölgenin kendi elektrik ve renk sistemi vardır.
• Video Kameranızı yurtdışında kullanmadan önce aşağıdaki parçaları
kontrol edin.
Güç kaynakları
Cihazla beraber verilen güç adaptörü 100 V ila 240 V, 50/60 Hz
aralığında güç sağlayan tüm ülke/bölgelerde video kameranızı
çalıştırmanızı, şarj etmenizi ve kullanmanızı sağlar. Duvar çıkışınızın
tasarımına bağlı olarak gerekirse ticari olarak satılan bir AC fiş adaptörü
kullanın.
TV renk sistemlerinde
Video kameranız PAL sistemi temelli bir video kameradır. Kayıtlarınızı
bir televizyonda görüntülemek veya harici bir cihaza kopyalamak
istiyorsanız, bu cihaz PAL sistemi temelli televizyon veya uygun
Ses/Video jaklarına sahip harici bir cihaz olmalıdır. Yoksa ayrı bir video
biçimi dönüştürücü (PAL-NTSC biçim dönüştürücüsü) kullanmanız
gerekebilir.
Biçim dönüştürücüsü Samsung tarafından sağlanmaz.
PAL uyumlu ülkeler/bölgeler
Avustralya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çin, BDT,
Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Mısır, Finlandiya, Fransa,
Almanya, Yunanistan, Büyük Britanya, Hollanda, Hong Kong,
Macaristan, Hindistan, İran, Irak, Kuveyt, Libya, Malezya,
Mauritius, Norveç, Romanya, Suudi Arabistan, Singapur,
Slovakya, İspanya, İsveç, İsviçre, Suriye, Tayland, Tunus, vb.
NTSC uyumlu ülkeler/bölgeler
Bahamalar, Kanada, Orta Amerika, Japonya, Kore, Meksika,
Filipinler, Tayvan, Amerika Birleşik Devletleri, vb.
104
Dünyanın her yerinde video kameranızla kayıt yapabilir ve LCD
ekranda fotoğraf görüntüleyebilirsiniz.
Diğer bilgiler
SÖZLÜK
AF (Otomatik Odaklama)
Ürün merceğini otomatik olarak nesneye odaklayan sistem. Ürününüz
otomatik olarak odaklanmak için kontrastı kullanır.
Açıklık
Açıklık, ürünün sensörüne ulaşan ışık miktarını kontrol eder.
Video kameranın titremesi (Bulanıklık)
Obtüratör açıkken ürün hareket ettirilirse, tüm görüntü bulanık görünebilir. Bu,
obtüratör hızı yavaş olduğunda daha sık meydana gelir. Hassasiyeti artırarak
ve daha hızlı bir obtüratör kullanarak ürünün titremesini önleyin. Alternatif
olarak ürünü sabitlemek için üç ayaklı sehpa, DIS veya OIS işlevlerini
kullanabilirsiniz.
Kompozisyon
Fotoğraftaki kompozisyon, fotoğraftaki nesnelerin düzenlenmesi anlamına
gelir. Genellikle üçler kuralına uyulması güzel bir kompozisyon sağlar.
Tamamlayıcı Metal Oksit Yarı İletken (CMOS)
CMOS, CCD (charge coupled device (yükten bağlaşımlı aygıt)) sensörlerin
kalitesine yakın görüntüler üreten bir görüntü sensörüdür. Daha az güç harcar
ve böylece ürününüzün pil ömrünü uzatır.
Dijital zoom
Zoom merceğiyle (Optik zoom) kullanılabilen zoom miktarını yapay olarak
artıran bir özelliktir. Dijital zoom kullanılırken büyütme arttıkça görüntü kalitesi
düşer.
Etkin Piksel Sayısı
Toplam piksel sayısından farklı olarak bu, görüntü çekmek için kullanılan
gerçek piksel sayısıdır.
Odak uzunluğu (f)
Merceğin ortasından odak noktasına kadar olan mesafedir (milimetre). Odak
uzunluğunun daha uzun olması daha dar görüş açılarına neden olur ve nesne
büyütülür. Odak uzunluğunun daha kısa olması daha geniş görüş açılarına neden olur.
F. No (F- Sayısı)
F-sayısı merceğin parlaklığını tanımlar. Daha sayılı mercek genellikle daha
parlak görüntüye sahip olur. F-sayısı odak uzunluğuyla doğru orantılı ve
mercek çapıyla ters orantılıdır.
*F.No=odak uzunluğu/mercek açıklığının çapı
MPEG-4 AVC/H.264
MPEG-4 AVC/H.264, 2003 yılında ISOIEC ve ITU-T tarafından
standartlaştırılan en son video kodlama formatını tanımlar. Geleneksel
MPEG-2 formatıyla karşılaştırıldığında, MPEG-4 AVC/H.264 iki katın üzerinde
verimlilik sergiler. Ürününüzde yüksek çözünürlüklü videoları kodlamak için
MPEG-4 AVC/H.264 kullanılmaktadır.
Optik zoom
Bu, görüntüleri mercekle büyüten ve görüntü kalitesini düşürmeyen genel bir
zoom'dur.
Kalite
Dijital görüntüde kullanılan sıkıştırma oranının bir ifadesidir. Daha yüksek
kaliteli görüntüler daha düşük sıkıştırma oranına sahiptir ve bu genellikle
daha büyük dosya boyutuna neden olur.
Çözünürlük
Dijital görüntüdeki mevcut piksel sayısıdır. Yüksek çözünürlüklü görüntüler
daha fazla piksel içerir ve genellikle düşük çözünürlüklü görüntülere kıyasla
daha fazla ayrıntı gösterir.
Obtüratör hızı
Ürünün aynı pozlamaya neden olan obtüratör hızı ve mercek açıklığının tüm
kombinasyonları.
Obtüratör hızı, obtüratörün açılma ve kapanma hızını belirtir ve görüntü
sensörüne ulaşmadan önce açıklıktan geçen ışık miktarını kontrol ettiği için
fotoğrafın parlaklığında önemli bir faktördür. Yüksek bir obtüratör hızı, ışık
alınması için daha az zaman tanır; böylece fotoğraf daha karanlık olur ve
hareketli nesneleri daha kolay dondurur.
Pozlama
Beyaz ayarı (renk dengesi)
EV (Pozlama Değeri)
Ürünün sensörüne ulaşmasına izin verilen ışık miktarı. Pozlama; obtüratör
hızı, açıklık değeri ve ISO hassasiyetinin kombinasyonuyla kontrol edilir.
Bir görüntüdeki renklerin (genellikle ana renkler olan kırmızı, yeşil ve
mavinin) yoğunluğunun ayarlanmasıdır. Beyaz ayarı veya renk dengesinin
ayarlanmasının amacı bir görüntüdeki renkleri doğru biçimde işlemektir.
105
Teknik özellikler
Model adı
Sistem
LCD ekran
Bağlantılar
Genel
106
HMX-F90/HMX-F91/HMX-F900/HMX-F910/HMX-F920
Video sinyali
PAL
Resim sıkıştırma biçimi
H.264/AVC
Ses sıkıştırma biçimi
AAC (Gelişmiş Ses Kodlama)
Görüntü cihazı
1/3.2” CMOS
Geçerli piksel
Yaklaşık 920.000 piksel
Toplam piksel
Yaklaşık 5 Megapiksel
Mercek
1.8 ila 4.9, 52x (Optik), 70x (Akıllı), 130x (Dijital) Elektronik zoom lensi
Odak Uzunluğu
2.1mm ~ 109.2mm
Boyut/nokta sayısı
2,7 inç genişliğinde, 230k
LCD ekran yöntemi
TFT aktif matris sistemi
Kompazit video çıkış
1.0V (p_p), 75Ω, analogue
Ses çıkışı
-7.5dBm 47KΩ, analogue, stereo
HDMI çıkışı
D tipi bağlantı (Mikro HDMI)
USB çıkışı
mini USB-B tipi (USB2.0 Yüksek Hız)
Güç kaynağı
5.0V (Güç adaptörünün kullanımı), 3.7V (Lityum İyon pil takımı kullanıldığında)
Güç kaynağının tipi
Güç kaynağı (100V~240V) 50/60Hz, Lityum İyon pil takımı
Güç sarfiyatı
2,4W (LCD açık)
Çalışma sıcaklığı
0˚C ~ 40˚C
Çalışma Nem Oranı
10% ~ 80%
Saklama sıcaklığı
-20˚C ~ 60˚C
Boyutlar (G x Y x D)
Yaklaşık 53.9mm×56.4mm×119.0mm
Ağırlık
Yaklaşık 222g (Pil takımı ve bellek kartı olmadan)
Dahili MIC
Tümyönlü stereo mikrofon
※Bu teknik özellikler ve tasarım bildirilmeksizin değiştirilebilir.
SAMSUNG WORLD WIDE ile iletişim
Samsung ürünleri ile ilgili soru ve taleplerinizde lütfen Samsung Çağrı Merkezi ile iletişime geçiniz.
Region
North
America
Latin
America
Country
Web Site
Region
Country
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/ca (English)
www.samsung.com/ca_fr (French)
BOSNIA
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
U.S.A
- Consumer
Electronics
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
ARGENTINE
0800-333-3733
www.samsung.com
Contact Centre 
Web Site
051 133 1999
www.samsung.com
BULGARIA
07001 33 11, normal tariff
www.samsung.com
CROATIA
062 SAMSUNG (062 726 786)
www.samsung.com
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com
DENMARK
70 70 19 70
www.samsung.com
Uruguay
40543733
www.samsung.com
Paraguay
98005420001
www.samsung.com
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com
BRAZIL
0800-124-421, 4004-0000
www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr
CHILE
800-SAMSUNG (726-7864)
From mobile 02-24 82 82 00
www.samsung.com/cl
800-10-7260
www.samsung.com
GERMANY
www.samsung.com
Bolivia
0180 5 SAMSUNG bzw.
0180 5 7267864*
(*0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz,
aus dem Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)
COLOMBIA
01-8000112112
Bogotá: 6001272
www.samsung.com/co
CYPRUS
0-800-507-7267
8009 4000 only from landline
(+30) 210 6897691 from mobile and
land line
www.samsung.com
COSTA RICA
DOMINICA
1-800-751-2676
GREECE
www.samsung.com
ECUADOR
1-800-10-7267
80111-SAMSUNG (80111 726 7864)
only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and
land line
EL SALVADOR
800-6225
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
KOSOVO
+381 0113216899
www.samsung.com
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com
GUATEMALA
1-800-299-0013
HONDURAS
800-27919267
JAMAICA
1-800-234-7267
NICARAGUA
Europe
Contact Centre 
CANADA
00-1800-5077267
www.samsung.com/latin (Spanish)
www.samsung.com/latin_en (English)
www.samsung.com/latin (Spanish)
www.samsung.com/latin_en (English)
www.samsung.com/latin (Spanish)
www.samsung.com/latin_en (English)
www.samsung.com/latin (Spanish)
www.samsung.com/latin_en (English)
www.samsung.com/latin (Spanish)
www.samsung.com/latin_en (English)
www.samsung.com/latin (Spanish)
www.samsung.com/latin_en (English)
www.samsung.com
www.samsung.com/latin (Spanish)
www.samsung.com/latin_en (English)
www.samsung.com/latin (Spanish)
www.samsung.com/latin_en (English)
PANAMA
800-7267
PERU
0-800-777-08 (Only from landline)
336-8686 (From HHP & landline)
www.samsung.com
PUERTO RICO
1-800-682-3180
www.samsung.com
TRINIDAD &
TOBAGO
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
VENEZUELA
0-800-100-5303
www.samsung.com
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG
(7267864, € 0.07/min)
BELGIUM
02-201-24-18
Europe
MONTENEGRO 020 405 888
www.samsung.com
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864)
(€ 0,10/Min)
www.samsung.com
NORWAY
815 56480
www.samsung.com
POLAND
0 801-1SAMSUNG (172-678) *
lub +48 22 607-93-33 **
* (całkowity koszt połączenia jak za 1
impuls według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według taryfy
operatora)
www.samsung.com/pl
www.samsung.com
PORTUGAL
808 20-SAMSUNG (808 20 7267)
www.samsung.com
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
ROMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
www.samsung.com
SAMSUNG WORLD WIDE ile iletişim
Region
Europe
CIS
Country
Web Site
+381 11 321 6899
(old number still active 0700 7267864)
www.samsung.com
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com/sk
Region
Country
PHILIPPINES
Asia
Pacific
SINGAPORE
Contact Centre 
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
www.samsung.com
Switzerland
0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
www.samsung.com/ch (German)
www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com
EIRE
0818 717100
www.samsung.com
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee
BAHRAIN
8000-4726
RUSSIA
8-800-555-55-55
www.samsung.com
GEORGIA
0-800-555-555
www.samsung.com
Qatar
800-2255 (800-CALL)
ARMENIA
0-800-05-555
www.samsung.com
Egypt
AZERBAIJAN
088-55-55-555
www.samsung.com
08000-726786
800-22273
065777444
18252273
KAZAKHSTAN 8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)
www.samsung.com
UZBEKISTAN
www.samsung.com
8-10-800-500-55-500
THAILAND
www.samsung.com/th
VIETNAM
1800-29-3232, 02-689-3232
0800-329-999
0266-026-066
1 800 588 889
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
OMAN
800-SAMSUNG(726-7864)
KUWAIT
183-2255 (183-CALL)
TAIWAN
Middle
East
Web Site
1-800-10-SAMSUNG(726-7864) for PLDT
1-800-3-SAMSUNG(726-7864) for Digitel
www.samsung.com/ph
1-800-8-SAMSUNG(726-7864) for Globe
02-5805777
1800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com
SPAIN
JORDAN
Syria
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ae (English)
www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
www.samsung.com/ae (English)
www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
www.samsung.com/ae (English)
www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
www.samsung.com/ae (English)
www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/Levant (English)
IRAN
021-8255
www.samsung.com
Morocco
080 100 2255
Saudi Arabia
9200-21230
www.samsung.com
www.samsung.com/ae (English)
www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
Turkey
444 77 11
www.samsung.com
NIGERIA
www.samsung.com
Cote D’ Ivoire
0800-726-7864
0800-10077
0302-200077
8000 0077
Senegal
800-00-0077
www.samsung.com
www.samsung.com
Cameroon
7095- 0077
www.samsung.com
www.samsung.com
KENYA
0800 545 545
www.samsung.com
UGANDA
0800 300 300
www.samsung.com
TANZANIA
SOUTH
AFRICA
Botswana
0685 88 99 00
www.samsung.com
0860-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com
0800-726-000
www.samsung.com
www.samsung.com/id
Namibia
8197267864
www.samsung.com
0120-327-527
www.samsung.com
Angola
91-726-7864
www.samsung.com
1800-88-9999
www.samsung.com/my
Zambia
211350370
www.samsung.com
KYRGYZSTAN 00-800-500-55-500
www.samsung.com
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com
Mongolia
+7-800-555-55-55
www.samsung.com
0-800-502-000
www.samsung.com/ua (Ukrainian)
www.samsung.com/ua_ru (Russian)
BELARUS
810-800-500-55-500
www.samsung.com
MOLDOVA
0-800-614-40
www.samsung.com
AUSTRALIA
1300 362 603
NEW
ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
CHINA
400-810-5858
www.samsung.com
HONG KONG
(852) 3698 4698
www.samsung.com/hk (Chinese)
www.samsung.com/hk_en (English)
INDIA
1800 3000 8282
1800 266 8282
www.samsung.com/in
INDONESIA
0800-112-8888, 021-5699-7777
JAPAN
MALAYSIA
UKRAINE
Asia
Pacific
Contact Centre 
SERBIA
Ghana
Africa
www.samsung.com
www.samsung.com
Bu üründeki pillerin doğru atılması
(Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler
içindir)
Pildeki, kılavuzdaki veya ambalajdaki bu işaret bu
üründeki pillerin kullanım ömürlerinin sonunda diğer
ev atıkları ile birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Hg,
Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin EC Yönetmeliği
2006/66'da belirtilen referans değerlerin üstünde
cıva, kadmiyum veya kurşun içerdiğini gösterir. Piller
düzgün atılmazsa, bu maddeler insan sağlığına veya
ortama zarar verebilir.
Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden
kullanılmasını özendirmek için pilleri diğer atık
türlerinden ayırıp bölgenizdeki ücretsiz pil iade
sistemiyle geri dönüştürülmesini sağlayın.
Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması
(Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)
(Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler
içindir)
Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin
üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik
aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo)
kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte
atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz
olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı
üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu
diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının
sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri
dönüştürülmesini sağlayın.
Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli
bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl
ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın
aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat
kurmalıdır.
İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma
sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu
ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer
ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.
Samsung Electronics Co., Ltd.
129, Samsung-Ro, Yeongtong-Gu,
Suwon-Si, Gyeonggi-Do 443-742 Korea
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park
Saxony Way, Yateley, Hampshire
GU46 6GG, UK
RoHS uyumlu
Ürünümüz, “Elektrikli ve elektronik ekipmanlarda belirli Tehlikeli Maddelerin Kullanım Kısıtlaması” yla uyumludur ve ürünlerimizde şu 6 tehlikeli
maddeyi kullanmamaktayız: Kadmiyum (Cd), Kurşun (Pb), Civa (Hg), Heksavalen Krom (Cr+6), Poli Bromine Bifeniller (PBB’ler), Poli Bromine
Difenil Eterler (PBDE’ler).
“EEE Yönetmeliğine Uygundur”
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising