Samsung Багатофункціональний пристрій SCX-5835FN Керівництво користувача

Samsung Багатофункціональний пристрій SCX-5835FN Керівництво користувача
SCX-5835_5935 Series
Багатофункційний принтер
Посібник користувача
уявіть можливості
Дякуємо за придбання виробу компанії
Samsung.
Авторські права
© 2008 Samsung Electronics Co., Ltd. Усі права захищено.
Цей посібник користувача призначено виключно для інформаційних цілей. Відомості, що в ньому містяться, можуть бути змінені без попередження.
Компанія Samsung Electronics не відповідає за збитки, як прямі, так і опосередковані, які виникли внаслідок використання цього посібника або пов’язані з
таким використанням.
•
•
•
•
Samsung та емблема Samsung є товарними знаками компанії Samsung Electronics Co., Ltd.
PCL та PCL 6 — товарні знаки компанії Hewlett-Packard.
Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7 та Windows 2008 Server R2 — це торговельні знаки або зареєстровані торговельні знаки Microsoft
Corporation.
PostScript 3 є товарний знак компанії Adobe System, Inc.
•
•
•
•
UFST® та MicroType™ є зареєстровані товарні знаки компанії Monotype Imaging Inc.
TrueType, LaserWriter та Macintosh є товарні знаки компанії Apple Computer, Inc.
Інші назви торгових марок чи виробів є товарні знаки відповідних компаній та організацій.
Інформацію про ліцензію для відкритого програмного забезпечення шукайте у файлі «LICENSE.txt» на компакт-диску, що йде у комплекті.
REV.4.00
Авторські права_ 2
Bміст
АВТОРСЬКІ ПРАВА
2
BМІСТ
3
ВСТУП
27
ПОЧАТОК РОБОТИ
32
НАСТРОЮВАННЯ МЕРЕЖІ
39
БАЗОВЕ НАСТРОЮВАННЯ
43
11
15
23
25
Інформація про безпеку
Нормативна інформація
Про цей посібник користувача
Характеристики вашого нового виробу
27
27
28
29
30
30
30
31
31
31
31
Огляд апарата
Вигляд спереду
Вигляд ззаду
Огляд панелі керування
Значення світлодіодів Status
Знайомство з сенсорним екраном та корисними кнопками
Сенсорний екран
Кнопка Machine Setup
Кнопка Job Status
Кнопка Power Saver
Кнопка Interrupt
32
33
34
34
34
34
35
35
36
37
38
38
38
Налагодження обладнання
Комплектне програмне забезпечення
Вимоги до системи
Windows
Macintosh
Linux
Інсталяція драйвера для апарата, під’єднаного через USB
Windows
Macintosh
Linux
Спільне користування вашим пристроєм у локальній мережі
Windows
Macintosh
39
39
39
39
39
39
39
40
40
41
42
Мережеве середовище
Знайомство з корисними мережевими програмами
SyncThru™ Web Service
SyncThru™ Web Admin Service
SetIP
Настроювання TCP/IP
Настроювання мережевої адреси
Інсталяція мережевого драйвера апарата
Windows
Macintosh
Linux
43
43
43
44
44
Регулювання висоти розміщення над рівнем моря
Встановлення пароля автентифікації
Задавання дати та часу
Зміна мови дисплея
Зміна країни
Bміст_ 3
Bміст
НОСІЙ І ЛОТОК
46
ДРУКУВАННЯ
54
44
44
44
44
44
45
45
45
Встановлення часу очікування завдання
Використання функції енергозаощадження
Задавання стандартного лотка та паперу
У панелі керування
У комп’ютері
Зміна стандартних настройок
Зміна параметрів шрифта
Інформація про клавіатуру
46
46
46
47
47
47
48
48
48
48
49
50
51
51
52
52
52
52
52
52
53
Приготування оригіналів
Закладання оригіналів
На склі сканера
У подавачі оригіналів
Вибір матеріалів для друкування
Настанови щодо вибору спеціальних матеріалів ля друку
Допустимі формати матеріалу в різних режимах
Зміна розміру лотка
Закладання паперу в лоток
Лоток 1/можливий додатковий лоток 2
Універсальний лоток
Друкування на спеціальних носіях для друку
Конверт
Прозора плівка
Етикетковий папір
Стіс карток або папір довільного формату
Препринтний папір
Фото
Глянсовий папір
Вибір формату та типу паперу
Використання утримувача паперу
54
54
54
55
55
55
55
56
56
56
57
57
57
58
58
58
59
59
60
61
61
62
62
62
62
Характеристики принтерного драйвера
Драйвер принтера PCL
Драйвер принтера PostScript
Основні режими друку
Скасування завдання з друку
Використання особливих функцій та характеристик друкування
Друкування кількох сторінок на одній стороні аркуша
Друк плакатів
Друк буклетів
Друк з обох сторін аркуша
Зміна масштабу документа
Масштабування документа до обраного формату паперу
Використання водяних знаків
Використання накладень
Пояснення Настройка друку
Відкривання Настройка друку
Вкладка Basic
Вкладка Paper
Вкладка Graphics
Вкладка Advanced
Вкладка Samsung
Використання улюблених настройок
Користування довідкою
Використання Direct Printing Utility
Що таке Direct Printing Utility?
Bміст_ 4
Bміст
КОПІЮВАННЯ
68
СКАНУВАННЯ
75
62
62
63
63
63
63
63
63
64
64
65
65
65
66
66
66
67
Друкування
Використання ярлика
Використання контекстного меню (клацання правою кнопкою)
Зміна стандартних настройок друку
Установлення апарата як стандартного
Друкування у файл (PRN)
Друк з Macintosh
Друкування документа
Зміна настройок принтера
Друкування кількох сторінок на одній стороні аркуша
Друк з обох сторін аркуша
Друк у Linux
Друк із програм
Друкування з файлів
Настройка параметрів принтера
Друкування з драйвером PostScript
Робота з Настройка друку PS-драйвера
68
68
68
69
69
69
69
69
70
70
71
71
71
71
71
72
72
72
73
73
73
73
74
74
74
74
Робота з екраном Copy
Вкладка Basic
Вкладка Advanced
Вкладка Image
Основні режими копіювання
Зміна параметрів окремих відбитків
Вибір формату оригіналів
Зменшення або збільшення копій
Копіювання з обох боків оригіналів
Вибір форми вихідних копій
Вибір типу оригіналів
Зміна яскравості
Використання спеціальних функцій копіювання
Поєднання кількох завдань в одній копії
Копіювання посвідчень
Монтаж 2-х чи 4-х сторінок на аркуш (N-up)
Копіювання на плакат
Клонування
Копіювання книжок
Копіювання буклетів
Копіювання титульної сторінки
Копіювання прозорих плівок
Видалення крайок
Стирання фонових зображень
Зміщення полів
Зміна стандартних параметрів копіювання
75
75
76
77
77
77
78
Основний метод сканування
Робота з екраном Scan
Вкладка Basic
Вкладка Advanced
Вкладка Image
Вкладка Output
Сканування оригіналів та посилання їх електронною поштою
(Scan to Email)
Настроювання облікового запису електронної пошти
Сканування та надсилання кількох документів на одну електронну
адресу
78
78
Bміст_ 5
Bміст
78
85
85
85
85
85
85
86
86
86
87
87
Надсилання відсканованого зображення на декілька адрес як
вкладення електронного листа
Збереження адрес електронної пошти
Сканування оригіналу та посилання його на свій комп’ютер (Scan
to PC)
Для апарату, під’єднаного з допомогою USB
Для пристрою, під’єднаного до мережі
Сканування оригіналів та надсилання через SMB/FTP (Scan to
Server)
Приготування для сканування до SMB/FTP
Сканування та надсилання на сервер SMB/FTP
Сканування та негайне надсилання кількох документів до сервера
SMB/FTP
Використання Samsung Scan Manager
Вкладка Set Scan Button
Вкладка Change Port
Зміна параметрів сканування
Duplex
Resolution
Original Size
Original Type
Color Mode
Erase Background
Darkness
Erase Background
Scan to Edge
Quality
File Format
PDF Encryption
Scan Preset
Сканування з застосуванням програмного забезпечення, що
підтримує TWAIN
Сканування із застосуванням драйвера WIA
Windows XP
Windows Vista
Windows 7
Сканування в Macintosh
Сканування через USB
Сканування через мережу
Linux-сканування
Сканування
Додавання параметрів «Тип завдання»
Використання Image Manager
89
89
89
90
90
90
90
91
91
91
91
92
92
Приготування до користування факсовим зв’язком
Робота з меню «Факс»
Вкладка Basic
Вкладка Advanced
Вкладка Image
Надсилання факсу
Встановлення верхнього колонтитула
Надсилання факсу
Надсилання факсу вручну
Автоматичне повторне надсилання
Перенабір останнього набраного номера
Відкладене пересилання факсу
Надсилання термінового факсу
79
80
80
80
80
80
81
81
81
82
82
82
82
83
83
83
83
83
83
83
83
84
84
84
84
85
ФАКСОВИЙ ЗВ’ЯЗОК
89
Bміст_ 6
Bміст
92
93
93
93
93
93
93
93
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
95
95
95
95
95
95
95
96
96
96
96
96
96
97
97
97
97
97
97
ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ ПАМ'ЯТІ З ІНТЕРФЕЙСОМ
USB
98
98
99
99
99
99
99
99
99
100
100
100
100
100
100
Bміст_ 7
Надсилання кількох факсів одному адресату
Приймання факсу
Зміна режиму приймання
Приймання вручну в режимі телефону
Автоматичне приймання в режимі автовідповідача/факсу
Приймання факсів вручну з паралельного телефонного апарата
Приймання в захищеному режимі
Друкування прийнятих факсів з обох сторін паперу
Приймання документів у пам’ять
Настроювання параметрів документа
Duplex
Resolution
Original Type
Darkness
Erase Background
Color Mode
Настройка книги номерів факсів
Збереження окремих номерів факсів (Speed Dial No.)
Збереження групових факсових номерів (Group No.)
Настроювання використання книжки факсових номерів SyncThru™
Web Service
Використання функції опитування
Збереження оригіналів для опитування
Друк (видалення) документа, збереженого для опитування
Опитування віддаленого факсу
Опитування з віддаленої поштової скриньки
Використання поштової скриньки
Створення поштової скриньки
Збереження оригіналів у поштовій скриньці
Надсилання факсу на віддалену поштову скриньку
Друк звіту після надсилання факсу
Надсилання факсу під час дії економних тарифів
Переадресація факсу іншому одержувачеві
Переадресування надісланого факсу на факсовий апарат іншого
абонента
Переадресування прийнятого факсу на факсовий апарат іншого
абонента
Переадресація надісланого факсу іншим абонентам за допомогою
електронної пошти
Переадресація отриманого факсу іншим абонентам за допомогою
електронної пошти
Настройка кінцевого факсового тонового сигналу
Про пристрій пам'яті з інтерфейсом USB
Робота з екраном USB
Сканування до пристрою пам’яті USB
Зміна параметрів сканування
Duplex
Resolution
Original Size
Original Type
Color Mode
Darkness
Erase Background
Scan to Edge
Quality
Scan Preset
Bміст
100
File Format
100
File Policy
101 Друкування з пристрою пам’яті з інтерфейсом USB
ВИКОРИСТАННЯ DOCUMENT BOX 102 Про document box
102
102 Пояснення екрана документової скриньки
102
Екран документової скриньки
103
Екран додавання скриньки
103
Редагування екрана скриньки
103
Екран списку документів
103 Збереження документів до документової скриньки
103
Збереження документів з документової скриньки
104
Збереження документів під час функції копіювання, сканування,
факсування
ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧОГО ПОТОКУ 105 Про стандартний робочий потік
105
105 Робота з екраном standard workflow
105
Екран робочого потоку
106
Екран створення робочої форми
107 Різноманітні дії з робочою формою
107
Сканування до багатьох адресатів
107
Пересилання факсів
107
Автоматичне переспрямування
107
Функція відкладеного запуску
107
Функція сповіщення
107
Функція схвалення
СТАН АПАРАТА ТА ДОДАТКОВІ НАСТРОЙКИ 108 Machine Setup
108
108
108
108
109
111
111
113
113
113
116
117
117
117
118
118
118
119
119
120
120
Меню Machine Status
Меню Admin Setting
Перегляд стану апарата
Загальні настройки
Настроювання копіювання
Fax Setup
Network Setup
Security
Access Control
Журнал
Change Admin. Password
Затінювання інформації
Optional Service
Адміністрування документової скриньки
Адміністрування стандартним робочим потоком
Друкування звіту
Огляд меню
Головне меню
Кнопка Machine Setup
Кнопка Job Status.
ІНСТРУМЕНТИ КЕРУВАННЯ 121 Знайомство з корисними інструментами керування
121
121 Використання SyncThru™ Web Service
121
Щоб отримати доступ до SyncThru™Web Service:
121
Огляд SyncThru™Web Service
122
E-mail Notification Setup
Bміст_ 8
Bміст
122
122
123
123
123
123
123
124
124
124
124
124
124
125
125
126
Використання програми Smart Panel
Пояснення Smart Panel
Зміна настройок програми Smart Panel
Smarthru Office
Запуск SmarThru Office
Quick Start Guide
Використання SmarThru Office
Використання програми SetIP
Встановлення програми
Видрук MAC-адреси апарата
Задавання мережевих значень
Використання Linux Unified Driver Configurator
Відкривання Unified Driver Configurator
Printers configuration
Scanners configuration
Ports configuration
ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 127 Друкування звіту апарата
127
127
127
127
127
127
127
127
128
128
128
129
129
129
129
Моніторинг ресурсу витратних матеріалів
Знаходження серійного номера
Очищення пам'яті факсів
Очищення факсової пам'яті шляхом друкування факсового завдання
Очищення факсової пам'яті без друкування факсового завдання
Надсилання сповіщення про потребу замовити тонер
Перевірка збережених документів
Чищення апарата
Чищення ззовні
Чищення всередині
Чищення блоку сканування
Зберігання картриджа з тонером
Плановий ресурс картриджа
Поради щодо переміщення та зберігання апарата
УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ 130 Перерозподіл тонера
130
131
132
132
132
133
133
133
134
135
136
138
138
138
139
141
144
145
145
146
147
147
149
Bміст_ 9
Ліквідація защемлення оригіналу
Поради для уникнення защемлення паперу
Усунення зминання паперу
У лотку 1
У додатковому лотку 2
В універсальному лотку
Всередині апарата
В ділянці виведення
У ділянці блока двостороннього друку
Інтерпретація повідомлень на дисплеї
Інші порушення роботи та їх усунення
Порушення роботи сенсорного екрана
Ускладнення з подаванням паперу
Ускладнення під час друку
Погіршення якості друку
Ускладнення під час копіювання
Ускладнення під час сканування
Порушення роботи факсу
Поширені порушення роботи PostScript
Поширені порушення роботи Windows
Поширені порушення роботи Linux
Поширені неполадки Macintosh
Bміст
ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ ТА КОМПЛЕКТУВАЛЬНІ ДЕТАЛІ 150 Порядок придбання
150
150
150
151
151
152
152
152
153
153
153
Доступні витратні матеріали
Наявні компоненти
Деталі та вузли, доступні до обслуговування
Заміна картриджа з тонером
Обов’язкові заходи безпеки під час установлення компонентів
Оновлення модуля пам’яті
Установлення модуля пам’яті
Активація доданих аксесуарів у параметрах PS-принтера
Перевірка ресурсу замінних частин
Заміна гумової прокладки подавача оригіналів
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 154 Загальні технічні характеристики
154
155
156
156
157
158
Технічні характеристики принтера
Технічні характеристики сканування
Технічні характеристики копіювача
Технічні характеристики факсового зв’язку
Характеристики матеріалу для друку
CONTACT SAMSUNG WORLDWIDE
159
ГЛОСАРІЙ
161
ПОКАЖЧИК
167
Bміст_ 10
Інформація про безпеку
Ці перестороги та попередження додано для того, щоб запобігти пораненню себе та інших, а також запобігти
будь-якому можливому пошкодженню вашого пристрою. Перед тим, як експлуатувати апарат прочитайте та
засвойте ці інструкції.
Коли маєте справу з електроприладом та щоразу, як експлуатуєте свій апарат, тримайтеся здорового глузду.
Також додержуйтесь усіх попереджень та інструкцій, що містяться на пристрої та в супровідній документації. Після
ознайомлення з цим розділом збережіть його в надійному місці для подальшого звернення.
Важливі символи безпеки
У цьому розділі пояснюються значення усіх значків та знаків у посібнику користувача. Ці символи безпеки упорядковані відповідно до
рівня небезпеки.
Пояснення всіх значків та знаків у посібнику користувача:
Попередження
Увага
Недотримання правил безпеки може призвести до серйозного травмування чи смерті.
Недотримання правил безпеки може призвести до невеликого травмування чи пошкодження
власності.
Не робіть спроби.
Не розбирайте.
Не торкайтесь.
Витягніть вилку шнура живлення з настінної розетки.
Переконайтеся, що пристрій заземлено, щоб запобігти ураженню електричним струмом.
Зверніться по допомогу до центру обслуговування.
Чітко дотримуйтесь інструкцій.
Інформація про безпеку_ 11
Умови експлуатації
Попередження
Не використовуйте, якщо шнур живлення
пошкоджений або електророзетка не заземлена.
Це може призвести до ураження електричним
струмом чи займання.
Не перегинайте шнур живлення і не кладіть на
нього важкі предмети.
Ходіння по шнуру живлення чи здавлювання його
важким предметом може призвести до ураження
електричним струмом чи займання.
На апарат нічого не кладіть і не ставте (воду,
невеликі металеві чи важкі предмети, свічки,
запалені сигарети тощо).
Це може призвести до ураження електричним
струмом чи займання.
Не виймайте шнур живлення зі штепсельної
розетки, смикаючи за нього; не беріться за вилку
шнура живлення вологими руками.
Це може призвести до ураження електричним
струмом чи займання.
Якщо апарат перегрівається, виділяє дим, видає
сторонні звуки чи запахи, його слід негайно
вимкнути перемикачем живлення та витягнути
шнур живлення з розетки.
Це може призвести до ураження електричним
струмом чи займання.
Застереження
Під час грози чи в період простою витягуйте шнур
живлення з електричної розетки.
Це може призвести до ураження електричним
струмом чи займання.
Будьте обережні, зона виходу паперу гаряча.
Ви можете опектися.
Якщо апарат впав чи його корпус пошкоджено, від'єднайте
апарат від усіх інтерфейсних сполучень та зверніться по
допомогу до кваліфікованого ремонтного персоналу.
Інакше це може призвести до ураження електричним струмом чи
займання.
Якщо вилка важко входить в розетку, не намагайтесь силою
вштовхнути її туди.
Викличте електрика для заміни розетки, інакше це може
призвести до ураження електричним струмом чи займання.
Не дозволяйте домашнім тваринам жувати шнури
мережевого живлення чи з'єднання з комп'ютером та
телефонні шнури.
Це може призвести до ураження електричним струмом чи
займання.
Якщо з дотриманням цих інструкцій апарат не працює
належним чином, від'єднайте від нього всі з'єднання і
запросіть допомоги у кваліфікованого ремонтного
персоналу.
Інакше це може призвести до ураження електричним струмом чи
займання.
Якщо апарат демонструє несподівану і помітну зміну в
роботі, від'єднайте його від усіх зовнішніх сполучень та
зверніться по допомогу до кваліфікованого ремонтного
персоналу.
Інакше це може призвести до ураження електричним струмом чи
займання.
Інформація про безпеку_ 12
Спосіб друкування
Застереження
Не тягніть папір, що виходить з друку.
Це може пошкодити апарат.
Під час друку великої кількості аркушів нижня
частина зони виходу паперу може розжаритися.
Не дозволяйте дітям торкатися.
Діти можуть опектись.
Не всовуйте пальці між апаратом та лотком на
папір.
Ви можете дістати травму.
Видаляючи защемлений папір, не застосовуйте
пінцет чи гострі металеві предмети.
Це може пошкодити апарат.
Не затуляйте вентиляційний отвір та не заштовхуйте туди
предмети.
Це може підвищити температуру складових частин пристрою,
що може призвести до пошкодження чи пожежі.
Не давайте паперу занадто нагромаджуватися у вихідному
лотку.
Це може пошкодити апарат.
Замінюючи чи видаляючи защемлений папір, намагайтесь
уникати його розривання.
Це може призвести до травмування.
Живлення на пристрій подається через шнур живлення.
Щоб вимкнути подавання живлення, витягніть вилку шнура
живлення із розетки.
Встановлення та переміщення
Попередження
Не ставте апарат у запилених та вологих місцях
та місцях, де підтікає вода.
Це може призвести до ураження електричним
струмом чи займання.
Застереження
Перед тим, як переставити апарат, вимкніть
живлення та від'єднайте всі шнури; потім
піднімайте апарат принаймні вдвох.
Апарат може впасти, що призведе до його
пошкодження чи травми людей.
Не накривайте апарат і не ставте його в непровітрювані
місця, як-от настінна шафа.
Якщо пристрій погано провітрюється, це може спричинити
загоряння.
Не ставте апарат на нестійку поверхню.
Апарат може впасти, що призведе до його пошкодження чи
травми людей.
Переконайтеся, що вставляєте вилку шнура живлення у
заземлену електричну розетку.
Інакше це може призвести до ураження електричним струмом чи
займання.
Апарат має бути під'єднаний до живлення з напругою,
позначеною на наклейці.
Якщо ви не певні і хочете перевірити використовувану напругу,
зв'яжіться з енергопостачальною компанією.
Не перевантажуйте розетки та подовжувачі.
Це може погіршити робочі характеристики та призвести до
ураження електричним струмом чи займання.
Інформація про безпеку_ 13
Використовуйте тільки AWG №26a або при потребі більший,
"телефонний" провід.
Інакше, це може пошкодити апарат.
Для безпечної роботи користуйтесь шнуром живлення, який
постачається разом з апаратом. Якщо з апаратом на 140 В
використовуєте шнур, довший за два метри, тоді AWG має
бути №16 чи більший.
Інакше це може призвести до пошкодження чи загоряння
машини та ураження людей електричним струмом.
a. AWG: американський сортамент проводів (скорочення від American Wire Gauge)
Технічне обслуговування та перевірка
Застереження
Перед чищенням внутрішньої частини апарата
від'єднайте цей виріб від електропостачання. Не
чистіть апарат бензином, розчинником для фарби
та спиртом; не бризкайте водою прямо в апарат.
Це може призвести до ураження електричним
струмом чи займання.
Зберігайте засоби чищення подалі від дітей.
Діти можуть травмуватися.
Не вмикайте апарат, коли міняєте витратні
матеріали або чистите його всередині.
Ви можете дістати травму.
Шнур живлення і контактну поверхню його вилки слід
оберігати від вологи та пилу.
Це може призвести до ураження електричним струмом чи
займання.
Не розбирайте, не ремонтуйте і не переробляйте
пристрій самостійно.
Це може пошкодити апарат. При потребі ремонту
викличте уповноваженого техніка.
Під час чищення та роботи неухильно дотримуйтесь
указівок цього посібника користувача, що постачається
разом з апаратом.
Інакше, це може пошкодити апарат.
Не знімайте приґвинчених кришок та захисних покриттів.
Апарат повинен ремонтувати тільки технік від служби
технічної підтримки Samsung.
Використання витратних матеріалів
Застереження
Не розбирайте картридж з тонером.
Тонерний порошок небезпечний для людей.
Не спалюйте витратні матеріали, такі як картридж
з тонером чи блок термофіксації.
Це може спричинити вибух чи пожежу.
Зберігаючи витратні матеріали, як-от картриджі з
тонером, тримайте їх подалі від дітей.
Тонерний порошок небезпечний для людей.
Застосування повторно використовуваних витратних матеріалів,
як-от тонера, може призвести до пошкодження пристрою.
В разі пошкодження внаслідок застосування повторно
використовуваних витратних матеріалів братиметься плата за
обслуговування.
Замінюючи картридж з тонером чи видаляючи защемлений
папір, будьте обережні, щоб тонер не потрапив на тіло чи
одяг.
Тонерний порошок небезпечний для людей.
Інформація про безпеку_ 14
Нормативна інформація
Цей апарат розроблено для здорового оточуючого середовища та сертифіковано згідно з кількома регуляторними
документами.
Заява про лазерну безпеку
Цей принтер сертифіковано в США на відповідність вимогам DHHS 21 CFR, розділ 1, підрозділ J для лазерних виробів класу I (1) та в
інших місцях сертифіковано як лазерний виріб класу I, сумісний із вимогами IEC 825.
Лазерні продукти класу I не вважаються небезпечними. Лазерна система та принтер розроблені таким чином, що людина ніколи не
зазнає впливу лазерного випромінювання вище класу 1 під час нормально роботи, обслуговування або рекомендованих умов
використання.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Не використовуйте та не обслуговуйте принтер, якщо захисна кришка знята з блоку лазер/сканер. Відбитий промінь, хоч і невидимий,
може пошкодити очі.
Для уникнення ризику виникнення пожежі, ураження електричним струмом та завдання шкоди здоров’ю інших людей дотримуйтесь
простих правил безпеки під час експлуатації пристрою.
Тільки Тайвань
Нормативна інформація_ 15
Озонова безпека
Під час нормальної роботи апарат виробляє озон. Утворюваний озон не являє собою небезпеки для оператора. Однак бажано, щоб
пристрій працював у добре провітрюваному місці.
Якщо потребуєте додаткової інформації про озон, запитайте про це у найближчого до вас дилера компанії Samsung.
Техніка безпеки стосовно ртуті
Містить ртуть, утилізуйте згідно з місцевими чи федеральними законами (тільки США).
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ПЕРХЛОРАТ
Це попередження про перхлорат стосується тільки початкових CR (двооксид марганцю) літієвих плоских круглих акумуляторів у
продукті, що продається чи розподіляється ТІЛЬКИ в штаті Каліфорнія, США.
Матеріал з перхлоратом — може застосовуватись спеціальна обробка.
Див. www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate (тільки США).
Переробка
Переробляйте чи утилізуйте пакувальний матеріал до цього продукту у відповідальний щодо довкілля спосіб.
Тільки Китай
Нормативна інформація_ 16
Правильна утилізація цього продукту (Відпрацьоване електричне та електронне обладнання)
(Застосовне в Європейському Союзі та інших європейських країнах з окремими системами утилізації)
Маркування, показане на продукті чи в літературі про нього, свідчить, що по закінченню ресурсу використання його не можна
утилізувати разом з іншими побутовими відходами. Для запобігання можливій шкоді довкіллю чи людському здоров’ю від
неконтрольованої утилізації відходів, відокремлюйте його від інших типів відходів та віддавайте на переробку для сприяння
стабільному повторному використанню матеріальних ресурсів.
Домашні користувачі повинні зв’язатися з продавцем, де вони купили цей продукт, чи місцевою урядовою установою, щодо
подробиць, де і як вони можуть безпечно для навколишнього середовища здати свій виріб на переробку.
Промисловим споживачам слід звернутись до своїх постачальників і перевірити умови свого контракту на купівлю обладнання.
Продукт не слід змішувати з іншими комерційними відходами для утилізації.
Правильна утилізація батарей цього продукту
(Застосовне в Європейському Союзі та інших європейських країнах з окремими системами утилізації
батарей.)
Маркування на батареї, посібнику чи упакуванні означає, що батареї цього виробу по закінченню ресурсу використання не можна
утилізовувати разом з іншими побутовими відходами. Там, де позначені, хімічні символи Hg, Cd чи Pb показують, що батареї містять
ртуть, кадмій чи свинець понад номінальні рівні, визначені в Директиві ЄС 2006/66. При неналежній утилізації ці речовини можуть
зашкодити здоров’ю людей та довкіллю.
Для захисту природних ресурсів та задля сприяння повторному використанню матеріалів, відокремте батареї від відходів іншого типу
та віддайте їх на переробку до місцевої організації з утилізації батарей.
Радіочастотні випромінювання
Інформація FCC для користувача
Цей пристрій відповідає частині 15 Правил Федеральної комісії зв’язку США. Робота підлягає двом таким умовам:
• цей прилад не повинен шкідливо впливати (спричиняти інтерференцію), і
• він повинен бути стійким до прийнятої інтерференції, в тому числі інтерференції, що може викликати небажану роботу.
Це обладнання випробувано і знайдено відповідним з обмеженнями для цифрового приладу класу А, згідно з частиною 15 Правил
FCC. Ці обмеження призначено забезпечити прийнятний захист проти шкідливої інтерференції в житловій зоні. Це обладнання
генерує, використовує та може випромінювати радіочастотну енергію і, якщо не встановлено і не використовується відповідно до цієї
інструкції, може спричиняти шкідливий вплив на радіозв’язок. Однак нема гарантії, що інтерференція не станеться в конкретній
інсталяції. Якщо це обладнання викликає шкидливі радіоперешкоди для радіопристроїв або телевізорів, що можна виявити
вимкнувши та ввімкнувши обладнання, користувачеві слід видалити ці перешкоди одним або кількома способами, які наведені нижче.
• Переорієнтувати чи перерозмістити приймальну антену.
• Збільшити відстань між обладнанням і приймачем.
• Під’єднати обладнання в розетку в іншу мережу, ніж та, до якої під’єднано приймач.
• Проконсультуйтесь з дилером або досвідченим радіотелетехніком для допомоги.
Зміни чи модифікації, ясно не схвалені виробником, відповідальним за сумісність, можуть зробити недійсними повноваження
користувача працювати з обладнанням.
Канадські нормативні правила щодо радіоперешкод
Цей цифровий апарат не перевищує обмежень класу А для радіошумових випромінювань з цифрових апаратів, запроваджених
стандартом для обладнання, що викликає перешкоди, під заголовком «Цифровий апарат», ICES-003 промисловості та науки Канади.
Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe A prescrites dans la
norme sur le matériel brouilleur: “Appareils Numériques”, ICES-003 édictée par l’Industrie et Sciences Canada.
Нормативна інформація_ 17
RFID (ПРИЛАД З РАДІОЧАСТОТНИМ ІНТЕРФЕЙСОМ)
Експлуатація приладу можлива при дотриманні таких двох умов: (1) цей прилад не є джерелом шкідливих радіоперешкод та (2) цей
пристрій повинен приймати всі види радіоперешкод, в тому числі ті, які можуть призвести до неправильної експлуатації приладу.
(тільки США, Франція, Тайвань)
Тільки Тайвань
Тільки Росія
AE95
Нормативна інформація_ 18
Брендинг факсів
Акт захисту прав користувачів телефонів від 1991 року робить незаконним для будь-якої людини використання комп’ютера чи іншого
електронного приладу для надсилання повідомлення через телефонний факс, якщо таке повідомлення не містить ясно виділених
полів зверху чи знизу кожної передаваної сторінки або першої сторінки передаваних сторінок з такою інформацією:
1. Дата та час пересилання;
2. Ідентифікація фірми, організації чи особи, що посилає це повідомлення;
3. Телефонний номер апарата, з якого надсилають повідомлення, фірми, організації чи особи.
Телефонна компанія може вносити зміни у свої засоби зв’язку, роботу устаткування чи процедури, де така дія прийнятна та потрібна
для них і не суперечить правилам та нормативам FCC, частина 68. Якщо такі зміни можуть передбачливо очікуватись, то для
приведення в належний стан кінцевого обладнання споживача, несумісного з засобами зв’язку телефонної компанії, або яке потребує
модифікації чи заміни, або інакше матеріально впливає на його використання чи роботу, споживач має отримати належне
повідомлення в письмовій формі, що дасть йому змогу утримати безперервність обслуговування.
Коефіцієнт еквівалентності дзвінка
Коефіцієнт еквівалентності дзвінка та реєстраційний номер FCC для цього апарату можна знайти на наклейці, розміщеній в нижній або
задній частині апарату. В деяких випадках може знадобитись надати ці номери телефонній компанії.
Коефіцієнт еквівалентності дзвінка (REN) — це міра електричного навантаження на телефонну лінію і застосовується для визначення,
чи не «переобтяжено» лінію. Монтаж деяких видів обладнання на ту саму телефонну лінію може призвести до проблем у прийманні та
надсиланні дзвінків, особливо під час виклику. Щоб телефонна компанія могла надати належний сервіс, сума всіх коефіцієнтів
еквівалентності дзвінка обладнання на вашій телефонній лінії має бути менша від п’яти. В деяких випадках сума в п’ять може не
використовуватись на вашій лінії. Коли якесь із вашого телефонного устаткування не працює нормально, слід негайно видалити його з
телефонної лінії, бо воно може спричинити пошкодження телефонної мережі.
В нормативних актах FCC мовиться, що зміни чи модифікації, ясно не схвалені виробником, відповідальним за сумісність,
можуть зробити недійсним повноваження користувача працювати з обладнанням. В разі, коли кінцеве обладнання спричиняє
пошкодження телефонної лінії, телефонна компанія повинна повідомити користувача, що його можуть перестати обслуговувати.
Однак там, де попереднє повідомлення не має значення, компанія може тимчасово зупинити обслуговування, за таких умов:
a) швидко сповістити користувача.
b) дати користувачеві можливість виправити проблему устаткування.
c) інформувати його про право поскаржитися до Федеральної комісії зв’язку згідно з процедурами, встановленими в
нормативних актах FCC, підчастина E частини 68.
Також маєте знати, що:
•
•
Ваш апарат не призначений для під’єднання до цифрової телефонної системи.
Якщо маєте намір користуватись комп’ютерним модемом на тій же лінії, що й апарат, у вас можуть виникнути проблеми щодо
передачі та прийому з усім обладнанням. Рекомендується, щоб ніякого іншого обладнання, за винятком звичайного телефону, не
було на одній лінії з апаратом.
• Якщо ваша зона часто зазнає перешкод від грозових розрядів чи пульсацій живлення, рекомендуємо встановити пристрої захисту
від імпульсних перешкод і для телефонної лінії, і для мережі живлення. Пристрої захисту від імпульсних перешкод можна купити у
свого дилера або у спеціалізованих крамницях з продажу електроніки.
• Програмуючи номери аварійного виклику та роблячи тестові дзвінки на аварійні телефони, користуйтесь неаварійним номером для
повідомлення диспетчеру про свій намір. Диспетчер дасть вам інструкції, як протестувати аварійний номер.
• Апарат може не використовувати обслуговування за плату або колективну лінію зв’язку.
• Апарат надає індуктивний зв’язок для прослуховування допомоги.
Використовуючи стандартне модульне гніздо USOC RJ-11C можна безпечно під’єднати це обладнання до телефонної лінії.
Нормативна інформація_ 19
Заміна оснащеної вилки (тільки для Великобританії)
Важлива інформація
Силовий провід для цього апарата обладнано стандартною 13-амперною штепсельною вилкою (BS 1363), він також має 13-амперний
запобіжник. Перевіряючи чи заміняючи запобіжник, слід ставити назад правильний 13-амперний. Якщо треба замінити кришку
запобіжника: Якщо кришку запобіжника загублено, не використовуйте вилку, доки знайдете іншу кришку запобіжника.
Зв’яжіться з продавцем, у якого купили свій апарат.
13-амперна вилка являє собою найпоширеніший тип в Великобританії і підійде там. Однак деякі будівлі (здебільшого старі) не мають
нормальних розеток для 13-амперної вилки. Тоді треба купити відповідний перехідник. Не знімайте литу вилку.
Якщо відрізати литу вилку, позбавитеся її негайно. Як не зможете переробити вилку, можете бути вражені струмом, коли
вставите її в розетку.
Важливе попередження!
Апарат має бути заземлено.
Силові проводи мають такий кольоровий код:
• Зелений та жовтий: "Земля"
• Синій: нейтральний
• Коричневий: під напругою
Якщо силові проводи за кодами кольорів не відповідають кольорам на вашій вилці, зробіть таке:
зелений та жовтий проводи з’єднайте з контактом із літерою «Е» або з символом заземлення, чи з контактами зеленого та жовтого
кольорів або зеленого.
Синій провід слід з’єднати з контактом із літерою «N» або чорного кольору.
Ви повинні під’єднати коричневий провід до виводу, який помічено літерою «L» або червоного кольору.
У вилці, пере хіднику чи розподільчому щитку слід мати запобіжник на 13 А.
Декларація сумісності (європейські країни)
Схвалення та сертифікації
Маркування СЕ на цьому продукті означає декларацію відповідності компанії Samsung Electronics Co., Ltd. наведеним нижче
Директивам 93/68/EEC Європейського Союзу станом на вказані дати:
Декларацію сумісності можна знайти за адресою: www.samsung.com/printer, виберіть Support > Download center і введіть назву
принтера (MFP), щоб переглянути EuDoC.
1 січня 1995 року: Директива Ради 2006/95/ЄC про зближення законів держав-членів щодо низьковольтного обладнання.
1 січня 1996 року: Директива Ради 2004/108/ЄC (92/31/ЄEC) про зближення законів держав-членів щодо електромагнітної сумісності.
9 березня 1999 року: Директива Ради 1999/5/EC про радіоустаткування та кінцеве телекомунікаційне обладнання і взаємовизнання
їхньої сумісності. Повну декларацію, що визначає відповідні Директиви та довідкові стандарти, користувач може отримати у свого
представника Samsung Electronics Co., Ltd.
Сертифікація ЄС
Сертифікація від 1999/5/EC Директива щодо радіоустаткування та кінцевого телекомунікаційного обладнання (ФАКС)
Цей продукт Samsung було самосертифіковано Samsung для всеєвропейського під’єднання як самостійного кінцевого пристрою до
аналогових комутовних телефонних мереж загального користування (PSTN) згідно з Директивою 1999/5/EC. Виріб розроблено для
роботи з національними телефонними мережами загального користування і сумісними АТС європейських країн.
У разі проблем насамперед слід звернутися до Euro QA Lab (Лабораторії з євроякості) Samsung Electronics Co., Ltd.
Продукт протестовано згідно з TBR21. Для допомоги у використанні та застосуванні кінцевого обладнання, яке сумісне з цим
стандартом, Європейський інститут телекомунікаційних стандартів опублікував консультативний документ (EG 201 121), котрий
містить зауваження та додаткові вимоги для забезпечення мережевої сумісності терміналів TBR21. Цей продукт було розроблено,
спираючись на зауваження, висловлені в тому документі, і продукт є цілком сумісний з ними.
Нормативна інформація_ 20
Ліцензія OpenSSL
Copyright (c) 1998-2001 The OpenSSL Project. Всі права захищено.
Перерозподіл та використання джерельних та двійкових форм з модифікацією чи без такої, дозволяється при відповідності таким
умовам:
1. Перерозподіли джерельного коду повинні залишати згадане вище сповіщення про авторське право, цей список умов та подальшу
відмову від прав.
2. Перерозподіли в двійковій формі повинні відтворювати згадане вище повідомлення про авторські права, цей список умов і
подальшу відмову від прав в документації чи/та інших матеріалах, що надаються з тим розподілом.
3. Всі рекламні матеріали, де згадуються технічні характеристики або використання цього програмного забезпечення, повинні
відображати таке підтвердження: "Цей продукт містить у собі програмне забезпечення, розроблене OpenSSL Project для
використання в комплекті інструментальних засобів OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
4. Назви "OpenSSL Toolkit" та "OpenSSL Project" не повинні використовуватися для схвалення чи просування продуктів, що походять
від цього програмного забезпечення, без попереднього письмового дозволу. Щодо письмового дозволу, будь ласка, звертайтесь
на openssl-core@openssl.org.
5. Продукти, що походять від цього програмного забезпечення не можуть називатися «OpenSSL» і не може «OpenSSL» з’являтися в
їхніх назвах без попереднього письмового дозволу OpenSSL Project.
6. Перерозподіли в будь-якій формі скрізь повинні містити таке твердження: "Цей продукт містить у собі програмне забезпечення,
розроблене OpenSSL Project, для використання в комплекті інструментальних засобів OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"
ЦЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДАЄТЬСЯ OpenSSL PROJECT, «ЯК Є», І БУДЬ-ЯКІ ЯСНО ВИСЛОВЛЕНІ ЧИ ДОМИСЛЮВАНІ
ГАРАНТІЇ, В ТОМУ ЧИСЛІ, АЛЕ БЕЗ ОБМЕЖЕННЯ ТІЛЬКИ ДО ЦЬОГО, ГАДАНІ ГАРАНТІЇ ТОВАРНОСТІ ТА ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ
КОНКРЕТНОЇ МЕТИ, ЗАПЕРЕЧУЮТЬСЯ. В ЖОДНОМУ РАЗІ OpenSSL PROJECT ЧИ ЇЇ ПРАЦІВНИКИ НЕ ВІДПОВІДАЛЬНІ ЗА
БУДЬ-ЯКУ ПРЯМУ, НЕПРЯМУ, ВИПАДКОВУ, НАВМИСНУ, ПООДИНОКУ ЧИ ПОБІЧНУ ШКОДУ (ВКЛЮЧАЮЧИ В СЕБЕ, АЛЕ НЕ
ОБМЕЖУЮЧИСЬ ТІЛЬКИ ДО ЦЬОГО, ПРИДБАННЯ ЗАМІННИХ ТОВАРІВ ЧИ СЛУЖБ; ВТРАТУ КОРИСНОСТІ, ДАНИХ ЧИ ПРИБУТКІВ;
АБО ПЕРЕРИВАННЯ БІЗНЕСУ), ХАЙ ЦЕ І СПИРАЄТЬСЯ НА ЯКУСЬ ТЕОРІЮ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, ЧИ В КОНТРАКТІ, СУВОРОМУ
ЗОБОВ’ЯЗАННІ ЧИ ТО ГРОМАДСЬКОМУ ПРАВОПОРУШЕННІ (В ТОМУ ЧИСЛІ НЕДБАЛІСТЬ ЧИ ІНШЕ), ЯКА ПОСТАЄ БУДЬ-ЯКИМ
СПОСОБОМ ВІД ВИКОРИСТАННЯ ЦЬОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, НАВІТЬ ЯКЩО ІНФОРМУВАЛОСЬ ПРО МОЖЛИВІСТЬ
ТАКОЇ ШКОДИ.
Цей виріб містить криптографічне програмне забезпечення, що його написав Ерік Янґ (Eric Young) (eay@cryptsoft.com). Цей продукт
містить програмне забезпечення, що його написав Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
Оригінальна ліцензія SSLeay
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) Усі права захищені.
Цей пакет є реалізацією SSL, яку написав Eric Young (eay@cryptsoft.com). Ця реалізацію написано так, щоб вона відповідала
сумісності з Netscapes SSL.
Ця бібліотека вільна для комерційного і некомерційного використання, доки такі умови не будуть виставлені. Подані далі умови
торкаються всього коду, що міститься у цьому розподілі, хай то RC4, RSA, lhash, DES тощо, код; не тільки код SSL. Документація SSL,
що йде з цим розподілом, охоплюється тими самими умовами авторського права, за винятком тих, утримувачем яких є Tim Hudson
(tjh@cryptsoft.com). Copyright залишається у Eric Young, і як такі будь-які згадки про авторські права в цьому коді не повинні
видалятися. Якщо пакет використовується в продукті, Eric Young повинен отримати атрибуцію як автор частин використаної
бібліотеки. Це може бути в формі текстового повідомлення під час старту програми чи в документації (онлайновій чи текстовій),
постачаній з пакетом.
Перерозподіл та використання джерельних та двійкових форм з модифікацією чи без такої, дозволяється при відповідності таким
умовам:
1. Перерозподіли джерельного коду повинні залишати сповіщення про авторське право, цей список умов та подальшу відмову від
прав.
2. Перерозподіли в двійковій формі повинні відтворювати згадане вище повідомлення про авторські права, цей список умов і
подальшу відмову від прав в документації чи/та інших матеріалах, що надаються з тим розподілом.
3. Всі рекламні матеріали, де згадуються характеристики використання цього програмного забезпечення повинні показувати таке
твердження: "Цей продукт містить криптографічне програмне забезпечення, що його написав Eric Young (eay@cryptsoft.com).
Слово "криптографічне" може опускатись, якщо використовуване з бібліотеки не стосується криптографії:-).
4. При включенні будь-якого специфічного Windows-коду (або похідного від нього) з програмної директорії (програмного коду), ви
повинні помістити твердження: "Цей продукт містить у собі програмне забезпечення, що його написав Tim Hudson
(tjh@cryptsoft.com)"
Нормативна інформація_ 21
ЦЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ERIC YOUNG (Ерік Янґ) надає, «ЯК Є», І БУДЬ-ЯКІ ЯСНО ВИСЛОВЛЕНІ ЧИ ДОМИСЛЮВАНІ
ГАРАНТІЇ, В ТОМУ ЧИСЛІ, АЛЕ БЕЗ ОБМЕЖЕННЯ ТІЛЬКИ ДО ЦЬОГО, ГАДАНІ ГАРАНТІЇ ТОВАРНОСТІ ТА ПРИДАТНОСТІ ДО
КОНКРЕТНОЇ МЕТИ, ЗАПЕРЕЧУЮТЬСЯ. В ЖОДНОМУ РАЗІ АВТОР ЧИ СПІВПРАЦІВНИКИ НЕ ВІДПОВІДАЛЬНІ ЗА БУДЬ-ЯКУ
ПРЯМУ, НЕПРЯМУ, ВИПАДКОВУ, НАВМИСНУ, ПООДИНОКУ ЧИ ПОБІЧНУ ШКОДУ (ВКЛЮЧАЮЧИ В СЕБЕ, АЛЕ НЕ
ОБМЕЖУЮЧИСЬ ТІЛЬКИ ДО ЦЬОГО, ПРИДБАННЯ ЗАМІННИХ ТОВАРІВ ЧИ СЛУЖБ; ВТРАТУ КОРИСНОСТІ, ДАНИХ ЧИ ПРИБУТКІВ;
АБО ПЕРЕРИВАННЯ БІЗНЕСУ), ХАЙ ЦЕ І СПИРАЄТЬСЯ НА ЯКУСЬ ТЕОРІЮ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, ЧИ В КОНТРАКТІ, СУВОРОМУ
ЗОБОВ’ЯЗАННІ ЧИ ТО ГРОМАДСЬКОМУ ПРАВОПОРУШЕННІ (В ТОМУ ЧИСЛІ НЕДБАЛІСТЬ ЧИ ІНШЕ), ЯКА ПОСТАЄ БУДЬ-ЯКИМ
СПОСОБОМ ВІД ВИКОРИСТАННЯ ЦЬОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, НАВІТЬ ЯКЩО ІНФОРМУВАЛОСЬ ПРО МОЖЛИВІСТЬ
ТАКОЇ ШКОДИ.
Ліцензія та умови розповсюдження для будь-яких публічно доступних версій або похідних цього коду не можуть змінюватися. Тобто,
цей код не можна просто скопіювати та використати з умовами іншої ліцензії на розповсюдження, включаючи публічну ліцензію GNU.
Тільки Китай
Нормативна інформація_ 22
Про цей посібник користувача
У цьому посібнику користувача надається основна інформація з використання апарата, а також докладні
пояснення кожної дії для практичного застосування. Посібником можуть користуватися як недосвідчені
користувачі, так і професіонали, щоб правильно встановити та використовувати апарат.
•
•
•
•
•
•
Перед користуванням пристроєм прочитайте інформацію щодо безпеки.
Якщо під час використання пристрою маєте якусь проблему, зверніться до розділу про усунення неполадок. (Див. «Усунення несправностей» на
стор. 130.)
Терміни, використані у цьому посібнику користувача, пояснюються в розділі глосарію. (Див. «Глосарій» на стор. 161.)
Для знаходження відомостей користуйтесь покажчиком.
Усі ілюстрації в цьому посібнику можуть відрізнятися від вашого апарата, залежно від його опцій чи моделі.
Процедури в цьому посібнику користувача головним чином наведено для Windows XP.
Позначення
Деякі використані терміни є взаємозамінними, наприклад такі:
• Документ — це синонім до терміну оригінал.
• Папір – синонім до носія або матеріалу для друку.
• Апарат — синонім до принтера чи багатофункційного пристрою.
У таблиці наведено пояснення позначень, використаних у цьому посібнику:
Позначення
Опис
Приклад
Виділення жирним
Для написів на дисплеї або назв кнопок на апараті.
Примітка
Надає додаткову інформацію або докладніші відомості про функції та
характеристики апарата.
Формат дати в різних країнах може
бути різним.
Увага
Інформує користувачів, як захистити апарат від можливих механічних
пошкоджень та несправностей.
Не торкайтеся зеленої ділянки в
нижній частині картриджа з тонером.
Виноска
Надає докладнішу інформацію щодо певних слів, термінів та фраз.
a. сторінок за хвилину
("Перехресні
посилання")
Відсилає користувача до відповідної сторінки з докладнішою інформацією.
(Див. «Додаткові відомості» на стор. 24.)
Про цей посібник користувача_ 23
Start
Додаткові відомості
Додаткові відомості щодо налагодження та експлуатації апарата можна знайти в поданих далі друкованих та екранних матеріалах.
Назва матеріалу
Опис
Короткий посібник
із інсталяції
Інформація щодо встановлення апарата. Вимагає чіткого виконання інструкцій посібника для приготування пристрою до
використання.
Інтерактивний
посібник
користувача
Докладні інструкції з використання всіх функцій апарата, його технічного обслуговування, пошуку та усунення несправностей і
встановлення аксесуарів.
Веб-сайт мережі
Можна настроїти мережеве середовище зі свого комп’ютера, використовуючи програми для керування мережею, такі як SetIP,
SyncThru™ Web Admin Service тощо. Цей веб-сайт корисний для адміністраторів мереж, яким треба керувати кількома
апаратами водночас. Можна завантажити SyncThru™ Web Admin Service на http://solution.samsungprinter.com. Програма SetIP
надається на диску з програмним забезпеченням.
Довідка драйвера
Довідка містить інформацію про принтерний драйвер та інструкції щодо встановлення опцій для друку. (Див. «Вкладка
Samsung» на стор. 61.)
Веб-сайт Samsung
За наявності доступу до Інтернету можна звернутися по довідку, технічний супровід, апаратні драйвери, посібники та відомості
про порядок замовлення до веб-сайта компанії Samsung: www.samsungprinter.com.
Про цей посібник користувача_ 24
Характеристики вашого нового виробу
Апарат має низку особливих функцій та характеристик, що поліпшують якість друкованих документів.
Особливі функції та характеристики
Відмінні якість та швидкість друку
•
•
•
Можна друкувати з фактичною роздільною здатністю до
1200 крапок/дюйм.
Апарат друкує на папері формату A4 зі швидкістю до
33 стор./хв., формату Letter – до 35 стор./хв.
При двосторонньому друкуванні апарат друкує сторінки
формату A4 зі швидкістю до 17 сторінок за хвилину, а
формату листа Letter -- до 18 сторінок за хвилину.
Працює з багатьма різними типами матеріалів для друку
•
•
У багатоцільовий лоток можна закладати конверти,
етикетки, матеріали довільного формату, поштові
листівки та папір підвищеної щільності. Універсальний
лоток вміщує до 100 аркушів звичайного паперу.
Перший лоток на 500 аркушів та додатковий лоток на 500
аркушів підтримують звичайний папір різних форматів.
Створення професійних документів
•
•
•
Друк водяних знаків. Документ можна надрукувати з
довільним надписом, наприклад «Конфіденційно». (Див.
«Використання водяних знаків» на стор. 57.)
Друк плакатів. Для створення плакату текст та ілюстрації
на сторінках документа слід збільшити та надрукувати на
кількох аркушах, які потім склеїти. (Див. «Друк плакатів»
на стор. 56.)
Бланки та формуляри можна друкувати на звичайному
папері. (Див. «Використання накладень» на стор. 58.)
* Емулятор Zoran IPS сумісний з PostScript 3: ©
Zoran Corporation, 1995-2005. Всі права захищено. Назва
Zoran, графічне зображення товарного знаку Zoran, IPS/PS3
та OneImage — товарні знаки компанії Zoran Corporation.
136 шрифти PS3: в апараті використовуються UFST та
MicroType корпорації Monotype Imaging Inc.
Підтримка друку в різних операційних середовищах
•
•
Копіювання оригіналів у різних форматах
•
•
•
•
•
З метою заощадження паперу можна надрукувати кілька
сторінок на одному аркуші. (Див. «Друкування кількох
сторінок на одній стороні аркуша» на стор. 55.)
Апарат автоматично забезпечує заощадження
електроенергії, переходячи в режим зменшеного
споживання електроенергії, коли ним певний час не
користуються.
З метою заощадження паперу можна друкувати на обох
сторонах паперу (двосторонній друк). (Див. «Друк з обох
сторін аркуша» на стор. 56.)
•
•
•
Кольорове сканування та збереження файлів у
форматах JPEG, TIFF та PDF.
Швидке сканування та надсилання файлів кільком
адресатам за допомогою мережевого сканування. (Див.
«Надсилання відсканованого зображення на декілька
адрес як вкладення електронного листа» на стор. 78.)
Встановлення певного часу для відкладеного
надсилання факсу
•
•
Можна задати певний час надсилання факсу, а також
надіслати факс кільком збереженим адресатам.
Залежно від заданих настройок апарат може
надрукувати звіт про надсилання факсу після виконання
завдання.
Можливість користуватися пристроями флеш-пам’яті з
інтерфейсом USB
Чудові технічні можливості
•
Апарат може копіювати багато копій зображення з
оригіналу на одній сторінці. (Див. «Монтаж 2-х чи 4-х
сторінок на аркуш (N-up)» на стор. 72.)
Існують спеціальні функції, які дають змогу стерти
фонове зображення каталогів та газет. (Див. «Стирання
фонових зображень» на стор. 74.)
Водночас можна відрегулювати та збільшити якість друку
та розмір зображення.
Сканування оригіналів та їхнє пересилання
Заощадження часу та коштів
•
Друкувати можна у різних операційних системах, таких як
Windows, Linux та Macintosh.
Апарат обладнано інтерфейсом USB та мережевим
інтерфейсом.
Апарат має додатковий слот для розширення пам’яті.
(Див. «Наявні компоненти» на стор. 150.)
Zoran IPS Emulation*, сумісний з PostScript 3 (PS),
дозволяє друк PS.
Пристрої пам'яті з інтерфейсом USB можна
використовувати в апараті в різні способи.
• У них можна зберігати відскановані документи.
• Можна безпосередньо друкувати записані в пристрій
пам'яті дані.
Характеристики вашого нового виробу_ 25
Характеристики за моделями
Апарат розроблено так, щоб задовольнити усі потреби, пов’язані із документами, — від друку та копіювання до передових мережевих рішень для вашого
бізнесу.
Характеристики за моделями охоплюють:
ФУНКЦІЇ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ
SCX-5835FN
SCX-5935FN
USB 2.0
●
●
Інтерфейс пам’яті USB
●
●
Подавач оригіналів
●
●
Твердий диск
●
●
Мережевий протокол Ethernet 10/100 Base TX wired LAN
●
●
Дуплексний (2-сторонній) друк
●
●
ФАКСОВИЙ ЗВ’ЯЗОК
●
●
(●: Наявний, пусто: Не наявний)
Характеристики вашого нового виробу_ 26
Вступ
1.
Далі показано основні частини та деталі апарата:
Цей розділ містить:
•
•
Огляд апарата
Огляд панелі керування
Значення світлодіодів Status
Знайомство з сенсорним екраном та корисними кнопками
•
•
Огляд апарата
Вигляд спереду
1
Кришка подавача оригіналів
11
Універсальний лоток
8
Індикатор висоти стосу
паперу
18
Кришка сканера
2
Напрямні ширини подавача
оригіналів
12
Передня кришка
9
Додатковий лоток 2a
19
Вимикач блокування
сканера
3
Вхідний лоток подавача
оригіналів
13
Вихідний лоток для
оригіналів
10
Лоток 1
20
Скло сканера
4
Вихідний лоток подавача
оригіналів
14
Порт пам'яті USB
5
Ручка передньої кришки
15
Панель керування
6
Рукоятка універсального
лотка
16
Картридж із тонером
7
Ручка
17
Універсальний лоток:
напрямні ширини паперу
a. Опційний пристрій.
Вступ_ 27
Вигляд ззаду
1
Порт USB для головного
комп'ютера
6
Блок двостороннього друку
2
Порт USB
7
Задня кришка
3
Мережевий порт
8
Гніздо для шнура живлення
4
Гніздо для телефонного
шнура
9
Вимикач живлення
5
Гніздо для телефонного
апарата (EXT)
10
Кришка пульта керування
Вступ_ 28
Огляд панелі керування
1
Machine Setup
Доступ до налагодження апарата та глибших настройок. (Див. «Machine Setup» на стор. 108.)
2
Job Status
Відображення завдань, які виконуються, перебувають у черзі або вже виконано.
3
Status
Відображення стану апарата. (Див. «Значення світлодіодів Status» на стор. 30.)
4
Екран дисплея
Відображення наявного стану апарату та підказок під час роботи. Легке настроювання меню за допомогою
сенсорного екрана.
5
Цифрова клавіатура
Набір факсових номерів та введення числових значень для кількості копій та інших функцій.
6
Clear
Видалення символів в зоні редагування.
7
Redial/Pause
В режимі очікування повторне набирання останнього набраного номера. В режимі редагування вставляння паузи у
факсовий номер.
8
On Hook Dial
Виконується те ж саме, коли утримуєте телефонну трубку тоді, як телефонна лінія зайнята.
9
Interrupt
Призупинення поточного завдання для виконання невідкладного копіювання.
10
Clear All
Повернення наявних установок до стандартних значень.
11
Power Saver
Переведення апарата в режим енергозаощадження. Цією кнопкою легко вмикати та вимикати живлення. (Див.
«Кнопка Power Saver» на стор. 31.)
12
Stop
Переривання або призупинення роботи в будь-який час. На екрані відображається випливне вікно, показуючи
поточне завдання, яке користувач може призупинити чи поновити.
13
Start
Запуск завдання.
До сенсорного екрана торкайтесь лише пальцем. Екран можна
пошкодити гострими предметами.
Вступ_ 29
Значення світлодіодів Status
Колір світлодіодних індикаторів Status інформує про поточний стан
апарата.
Стан
Не світиться
Зелений
Блимає
Опис
•
•
Апарат вимкнено.
Апарат в режимі енергозаощадження.
При надходженні даних або
натисненні будь-якої кнопки апарат
вмикається автоматично.
•
Якщо підсвічування повільно блимає,
апарат приймає дані з комп’ютера.
Якщо підсвічування блимає швидко,
апарат друкує дані.
•
Червоний
Світиться
Апарат увімкнено і ним можна
користуватися.
Блимає
•
•
Світиться
•
•
•
•
•
Має місце незначний збій у роботі,
апарат чекає на його усунення.
Прочитайте повідомлення на дисплеї.
Апарат відновлює роботу відразу
після усунення збою в роботі.
Наближається кінець терміну
експлуатації відповідного картриджа з
тонером. Замовте новий картридж із
тонером. Для тимчасового
поліпшення якості друку можна
перерозподілити тонер. (Див. «Заміна
картриджа з тонером» на стор. 151,
«Перерозподіл тонера» на стор. 130.)
Картридж з тонером порожній.
Вийміть старий картридж із тонером і
вставте новий. (Див. «Заміна
картриджа з тонером» на стор. 151.)
Трапилося зминання паперу. (Див.
«Усунення зминання паперу» на
стор. 132.)
Відкрито кришку. Закрийте кришку.
У лотку немає паперу. Покладіть папір
до лотка.
Апарат зупинився через серйозну
помилку. Прочитайте повідомлення на
дисплеї. (Див. «Інтерпретація
повідомлень на дисплеї» на
стор. 136.)
Знайомство з сенсорним екраном та
корисними кнопками
Сенсорний екран
Сенсорний екран на панелі керування дає користувачеві змогу легко
керувати роботою апарата. Коли натиснете початковий значок (
на екрані відобразиться головне меню.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
: Довідка. За допомогою переліку функцій та характеристик
можна знайти потрібні пояснення.
Copy: вхід до меню Copy.
Fax: вхід до меню Fax.
Scan: вхід до меню Scan to Email, Scan to PC та Scan to Server.
Stored Documents: вхід до меню Stored Documents. (Див.
«Перевірка збережених документів» на стор. 127.)
USB: коли пристрій пам’яті USB вставлено в порт пам'яті USB на
вашому пристрої, на екрані дисплея відображається значок USB.
SmarThru Workflow: вхід до меню SmarThru Workflow. (Опція)
Toner Info: відображення кількості витраченого тонера.
LCD Brightness: регулювання яскравості сенсорного екрана.
: зміна мови дисплея на сенсорному екрані.
: цей значок з'являється, тільки коли під'єднуєте модуль пам'яті
USB.
Logout: вихід з поточного сеансу.
•
•
Перевірте повідомлення на екрані дисплею. Дотримуйтесь
інструкцій у повідомленні або зверніться до розділу про усунення
несправностей. (Див. «Інтерпретація повідомлень на дисплеї» на
стор. 136.) Якщо це не дає бажаного результату, зверніться до
місцевого представництва з технічного обслуговування.
Вступ_ 30
),
Залежно від набору функцій або програми, встановлених в
апараті, значки на екрані дисплея, такі як SmarThru Workflow,
можуть відображатися сірим кольором.
Щоб змінити зображення на екрані дисплея і продивитися інші
значки, натисніть на екрані дисплея праву чи ліву стрілочку.
Кнопка Machine Setup
Кнопка Power Saver
Якщо натиснути цю кнопку Machine Setup, можна переглянути поточні
настройки апарата або змінити їхнє значення. (Див. «Machine Setup» на
стор. 108.)
Якщо апарат не використовується, заощаджуйте електроенергію за
допомогою режиму енергозаощадження. Натиснення цієї кнопки на
протязі однієї хвилини переводить апарат в режим енергозбереження.
(Див. «Використання функції енергозаощадження» на стор. 44.)
Якщо тримаєте цю кнопку натиснутою більш ніж три секунди, з’явиться
вікно із запитом про вимкнення живлення. При виборі Yes живлення
буде вимкнено. Цією кнопкою можна також вмикати апарат.
Стан
•
•
•
•
: Ця кнопка дозволяє перейти прямо до меню Copy, Fax, Scan,
Stored Documents.
Machine Status: показує поточний стан апарата.
Admin Setting: дає змогу адміністратору налагоджувати апарат.
Usage Page Report: можна надрукувати звіт про обсяг
надрукованого залежно від формату та типу паперу.
Кнопка Job Status
Опис
Не світиться
Апарат не в режимі енергозаощадження.
Синій
Апарат перебуває у режимі
енергозаощадження.
Світиться
Кнопка Interrupt
Якщо натиснути Interrupt, апарат перейде в режим переривання, що
означає призупинення виконання завдань з друку для термінового
копіювання. По завершенні невідкладного копіювання продовжить
виконуватись попереднє завдання з друку.
Коли натискуєте кнопку Job Status, на екрані відобразиться перелік
завдань, які виконуються, стоять у черзі або вже виконані.
Стан
Опис
Не світиться
Апарат не в режимі переривання друку.
Синій
Апарат в режимі переривання друку.
Світиться
Режим переривання повертається до стандартного значення
(Вимкнено) після вимикання та перезапуску апарата.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Вкладка Current Job: відображення переліку завдань, які
виконуються та чекають на виконання.
Вкладка Completed Job: перелік виконаних завдань.
Вкладка Active Notice: відображення інформації про будь-які
помилки.
No.: послідовність виконання завдань.
Job Name: відображення інформації про завдання, наприклад,
назву та тип.
Status: наявний стан кожного завдання.
User: відображення імені користувача, головним чином імені
комп’ютера.
Job Type: відображення додаткової інформації про активне
завдання, наприклад, тип завдання, номер телефону одержувача
тощо.
Detail: відображення докладної інформації про параметр, обраний
з переліку Current Job, Completed Job та перелік Active Notice.
Delete: видалення вибраного завдання з переліку.
Delete All: видалення всіх завдань з переліку.
Close: закриття вікна стану завдання та повернення до
попереднього меню.
Вступ_ 31
Початок роботи
2.
У цьому розділі докладно описано порядок налагодження апарата, під’єднаного до USB, та програмного
забезпечення.
Цей розділ містить:
•
•
•
•
•
Налагодження обладнання
Комплектне програмне забезпечення
Вимоги до системи
Налагодження обладнання
Інсталяція драйвера для апарата, під’єднаного через USB
Спільне користування вашим пристроєм у локальній мережі
2 мм. В іншому випадку може погіршати якість друку.
У цьому розділі показано, як встановити обладнання, що описано в
Короткому посібнику iз інсталяції. Обов’язково спершу ознайомтеся з
Коротким посібником iз інсталяції та виконайте такі дії:
1. Виберіть для апарата стійке місце.
Виберіть стійку рівну поверхню, забезпечте простір для циркуляції
повітря. Подбайте також про місце для відкривання кришок та
лотків.
Місце, де ставиться пристрій, повинно мати добру вентиляцію та
бути захищеним від прямого сонячного проміння, впливу джерел
тепла, холоду чи вологи. Не ставте апарат надто близько до країв
столу.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Розпакуйте апарат та перевірте наявність усіх елементів комплекту.
Зніміть стрічку, якою обгорнуті деталі апарата.
Установіть картридж із тонером.
Закладіть папір. (Див. «Закладання паперу в лоток» на стор. 48.)
Переконайтеся, що під’єднано всі потрібні кабелі.
Увімкніть принтер.
Пристрій не призначено для друку на висоті понад 1 500 м над
рівнем моря. Для кращої якості друку настройте апарат для друку
на відповідній висоті розміщення пристрою над рівнем моря. (Див.
«Регулювання висоти розміщення над рівнем моря» на стор. 43.)
Поставте апарат на рівну стійку поверхню, нахил якої не перевищує
Початок роботи_ 32
Комплектне програмне забезпечення
ОС
Після встановлення пристрою та під’єднання його до комп’ютера слід
інсталювати програмне забезпечення принтера. При використанні
операційних систем Windows або Macintosh інсталюйте програмне
забезпечення з компакт-диска, що йде у комплекті; якщо
використовується операційна система Linux — вивантажте та
інсталюйте програмне забезпечення з веб-сайта Samsung
(www.samsung.com/printer).
Windows
Зміст
•
•
Програмне забезпечення для апарата може зазнавати
нерегулярних оновлень у зв’язку з виходом нової версії
операційної системи або з інших причин. У разі потреби
найновіше програмне забезпечення можна завантажити з
веб-сайта компанії Samsung. (www.samsung.com/printer)
•
•
•
•
•
•
Macintosh
•
•
•
•
Linux
•
•
•
•
Принтерний драйвер: цей драйвер дає змогу
повною мірою використовувати функційні
можливості принтера.
Драйвер принтера PostScript: використовуйте
драйвер PostScript для друкування мовою PS
документів зі складною структурою тексту та
графіки.
Драйвер сканера: для сканування документів
апарат комплектується драйвером TWAIN (типовим
програмним інтерфейсом сканера) та драйвером
захоплення зображень Windows (WIA).
Smart Panel: програма дає змогу здійснювати
поточний контроль стану апарата та повідомляє
оператора у разі збою під час друкування.
SmarThru Officea: ця програма є в комплекті
програм для ОС Windows, що використовуються в
роботі з цим багатофункційним пристроєм.
Direct Printing Utility: програма дає змогу
безпосередньо друкувати файли PDF.
Samsung Scan Manager: можна дізнатися про цю
програму керування скануванням та про стан
установленого драйвера сканування.
SetIP: використовуйте цю програму для
встановлення адрес TCP/IP свого апарата.
Файл опису принтера PostScript (PPD):
скористайтеся цим файлом для керування
апаратом та друкування документів з комп’ютера
Macintosh.
Драйвер сканера: для сканування документів за
допомогою апарата надається драйвер TWAIN.
Smart Panel: програма дає змогу здійснювати
поточний контроль стану апарата та повідомляє
оператора у разі збою під час друкування.
Scan Manager: можна дізнатися про цю програму
керування скануванням та про стан установленого
драйвера сканування.
Уніфікований драйвер для Linux: цей драйвер
дає змогу повною мірою використовувати функційні
можливості принтера.
Файл опису принтера (PPD): скористайтеся цим
файлом для керування апаратом та друкування
документів з комп’ютера, на якому встановлено ОС
Linux.
SANE: скористайтеся цим драйвером для
сканування документів.
Smart Panel: програма дає змогу здійснювати
поточний контроль стану апарата та повідомляє
оператора у разі збою під час друкування.
a. Дає змогу редагувати відскановане зображення в різні способи за
допомогою потужного графічного редактора та пересилати це
зображення електронною поштою. Також можна скористатися
іншими графічними редакторами, наприклад Adobe Photoshop, з
SmarThru Office. Докладніше див. у екранній довідці до програми
SmarThru Office. (Див. «Smarthru Office» на стор. 123.)
Початок роботи_ 33
Вимоги до системи
Macintosh
Перш ніж розпочати роботу, переконайтеся, що система відповідає
таким вимогам:
Windows
Ваш апарат може працювати з такими версіями операційної системи
Windows:
Вимоги (рекомендовані)
ОПЕРАЦІЙНА
СИСТЕМА
Процесор
Оперативна
пам’ять
Pentium II
400 МГц (Pentium
III 933 МГц)
64 MБ (128
MБ)
600 MБ
Windows XP
Pentium III
933 МГц (Pentium
IV 1 ГГц)
128 MБ (256
MБ)
1,5 ГБ
Windows
Server 2003
Pentium III
933 МГц (Pentium
IV 1 ГГц)
128 MБ (512
MБ)
від 1,25 ГБ до
2 ГБ
Windows Vista
Pentium IV 3 ГГц
512 MБ (1024
MБ)
15 ГБ
Windows
Server 2008
Pentium IV 1 ГГц
(Pentium IV 2
ГГц)
512 MБ (2048
MБ)
10 ГБ
Windows 7
Pentium IV 1 ГГц,
32-розрядний чи
64-розрядний
процесор і вище
1 ГБ (2 ГБ)
16 ГБ
•
Windows
Server 2008 R2
•
•
•
ОПЕРАЦІЙНА
СИСТЕМА
Mac OS X 10.4
або нижчої
версії
512 MБ (2048
MБ)
•
•
Процесори •
Intel
PowerPC
G4/G5
•
Mac OS X 10.5
•
•
Mac OS X 10.6
•
128 Мбайтів
для Mac з
елементною
базою Power
PC (512
Мбайтів)
512 MБ для Mac
з елементною
базою Intel (1
ГБ)
Вільне місце
на твердому
диску
1 ГБ
Процесори 512 MБ (1 ГБ)
Intel
867 МГц
або
більше
Power PC
G4 /G5
1 ГБ
Процесори 1 ГБ (2 ГБ)
Intel
1 ГБ
Linux
Елемент
RedHat 8.0, 9.0 (32-розрядна)
RedHat Enterprise Linux WS 4, 5 (32/64-розрядна)
Fedora Core 1~7 (32/64-розрядна)
Mandrake 9,2 (32-розрядна), 10.0, 10.1 (32/
64-розрядна)
Mandriva 2005, 2006, 2007 (32/64-розрядна)
SuSE Linux 8.2, 9.0, 9.1 (32-розрядна)
SuSE Linux 9.2, 9.3, 10.0, 10.1, 10.2 (32/
64-розрядна)
SuSE Linux Enterprise Desktop 9, 10 (32/
64-розрядна)
Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04 (32/64-розрядна)
Debian 3.1, 4.0 (32/64-розрядна)
Процесор
Pentium IV 2,4 ГГц (IntelCore2)
Оперативна
пам’ять
512 MБ (1024 MБ)
Вільне місце на
твердому диску
1 ГБ (2 ГБ)
10 ГБ
Мінімальною вимогою для всіх ОС Windows є Internet Explorer
версії 5.0 або вище.
Тільки користувачі з правами адміністратора можуть
встановлювати програмне забезпечення.
Цей апарат сумісний з Windows Terminal Service.
Вимоги
Операційна
система
Підтримка графіки DirectX 9, об’єм пам’яті 128
МБ (щоб увімкнути тему Aero)
Пристрій для зчитування/запису DVD-дисків
Процесори
Pentium IV 1 ГГц
(x86) або 1,4 ГГц
(x64) (2 ГГц або
більше)
Оперативна
пам’ять
Процесор
Вільне місце
на твердому
диску
Windows 2000
•
Вимоги (рекомендовані)
•
•
Початок роботи_ 34
Також слід виділити розділ диска 300 Мбайтів чи більше для
роботи з великими відсканованими зображеннями.
Драйвер сканера Linux підтримує максимальну оптичну
роздільну здатність.
Інсталяція драйвера для апарата,
під’єднаного через USB
3. Клацніть Next.
Локально під’єднаний апарат являє собою апарат, безпосередньо
з’єднаний з вашим комп’ютером за допомогою кабеля USB. Якщо ваш
пристрій сполучений з мережею, пропустіть подані нижче кроки та
перейдіть до інсталяції мережевого драйвера пристрою. (Див.
«Інсталяція мережевого драйвера апарата» на стор. 40.)
Вибір Custom installation дає змогу обрати, які програми
інсталювати.
Користуйтесь тільки кабелем USB, який не довший за 3 метри.
Дані можуть не пересилатися на ваш пристрій.
Windows
Ви можете встановлювати програмне забезпечення принтера у
типовий або вибірковий спосіб.
Подані нижче дії рекомендуються для більшості користувачів, які
використовують пряме під’єднання пристрою до свого комп’ютера.
Будуть встановлені всі компоненти, потрібні для роботи пристрою.
1. Перевірте, чи під’єднано пристрій до вашого комп’ютера та чи його
увімкнуто.
За потреби оберіть мову зі списку опцій.
4. Оберіть Typical installation for a local printer. і потім клацніть Next.
Якщо під час інсталяції побачите вікно «Майстер нового
у верхньому правому куті вікна,
устаткування», клацніть
щоб його закрити, або клацніть Скасувати.
2. Вставте компакт-диск, що постачається разом з принтером, до
приводу CD-ROM.
• Компакт-диск повинен запуститися автоматично, після чого на
екрані з’явиться вікно інсталяції.
• Якщо вікно інсталяції не з’являється, клацніть кнопку Пуск і тоді
виберіть Виконати. Наберіть X:\Setup.exe, замість «X»
вказавши літеру, яка відповідає вашому приводу. Клацніть OK.
• Якщо використовуєте Windows Vista, Windows 7 чи Windows
2008 Server R2, клацніть Пуск > Усі програми > Стандартні >
Виконати.
Введіть X:\Setup.exe, замість «X» указавши літеру, що
відповідає пристрою читання компакт-дисків, та клацніть OK.
• Якщо в операційній системі Windows Vista, Windows 7 або
Windows Server 2008 R2 з’явиться вікно Автозапуск, клацніть
Виконати Setup.exe у полі Установить или запустить
программу і клацніть Далее або Так у вікні Контроль учетных
записей пользователей.
Початок роботи_ 35
Якщо ваш пристрій досі не під’єднано до комп’ютера, на екрані
з’явиться таке діалогове вікно:
•
•
Після під’єднання апарата клацніть кнопку Next.
Якщо не хочете під’єднувати апарат саме у цей час,
клацніть Next та виберіть No у екрані слідом за цим.
Процес встановлення буде розпочато, але після його
закінчення тестова сторінка не друкуватиметься.
• Вікно встановлення, наведене в цьому посібнику
користувача, може відрізнятися, залежно від апарата та
поточного інтерфейсу.
5. Після завершення інсталяції на екрані з’явиться вікно з запитом про
друк тестової сторінки. Якщо обираєте друк тестової сторінки,
виберіть цю опцію та клацніть Next. В іншому випадку натисніть
Next та пропустіть.
6. Якщо тестову сторінку надруковано правильно, натисніть Yes.
Якщо ні, натисніть No, щоб виконати повторне друкування.
7. Щоб стати зареєстрованим користувачем пристрою Samsung та
діставати інформацію від компанії Samsung, поставте галочку та
клацніть Finish. Вас тепер зареєстровано на веб-сайті Samsung. В
іншому разі натисніть кнопку Finish.
Якщо принтерний драйвер не працює належним чином,
деінсталюйте драйвер і поновно інсталюйте його.
Нижче описується, що треба зробити для деінсталяції драйвера.
a) Перевірте, чи під’єднано пристрій до вашого комп’ютера та чи
його увімкнуто.
b) У меню Пуск виберіть Програми чи Усі програми > назва
вашого принтерного драйвера > Maintenance.
c) Виберіть Remove та натисніть Next.
Ви побачите список компонентів, кожен з яких ви можете
видалити окремо.
d) Оберіть компоненти, які хочете видалити та клацніть Next.
e) Коли на екрані з’явиться запит на підтвердження вашого
вибору, клацніть Yes.
Вибрані драйвер та всі його компоненти будуть видалені з
комп’ютера.
f) Після видалення програмного забезпечення клацніть Finish.
Macintosh
Компакт-диск, що постачається з апаратом, містить файл PPD, завдяки
якому можна використовувати драйвер CUPS або Apple LaserWriter
(доступно тільки за умови використання апарата, що підтримує
драйвер PostScript) для друку з комп’ютера Macintosh.
Також він дозволяє використовувати драйвер Twain для сканування на
комп’ютері Macintosh.
1. Перевірте, чи під’єднано пристрій до вашого комп’ютера та чи його
увімкнуто.
2. Вставте компакт-диск, що постачається разом з принтером, до
приводу CD-ROM.
3. Двічі клацніть значок компакт-диска, що з’явиться на робочому столі
Macintosh.
4. Двічі клацніть каталог MAC_Installer.
5. Двічі клацніть значок Installer.
6. Введіть пароль та клацніть OK.
7. Відкриється вікно інсталятора Samsung. Клацніть Continue.
8. Оберіть Easy Install та клацніть Install. Для більшості користувачів
рекомендується використовувати Easy Install. Будуть встановлені
всі компоненти, потрібні для роботи пристрою.
При виборі Custom Install можна поодинці обирати компоненти для
установки.
9. Коли на комп’ютері відобразиться повідомлення, яке попереджає
про закриття всіх програм, клацніть Continue.
10. Після закінчення інсталяції клацніть Quit.
Як проінсталюєте драйвер сканування, клацніть Restart.
11. Відкрийте каталог Applications > Utilities > Print Setup Utility.
• У Mac OS X 10.5-10.6 відкрийте каталог Applications > System
Preferences та клацніть Print & Fax.
12. Клацніть Add у списку Printer List.
• У Mac OS Х 10.5-10.6 клацніть значок «+». З’явиться екранне
вікно.
13. У Mac OС X 10.3 оберіть вкладку USB.
• У Mac OС X10.4 клацніть Default Browser та знайдіть з’єднання
USB.
• У Mac OS Х 10.5-10.6 клацніть Default й оберіть
USB-під’єднання.
14. Якщо у Mac OС X 10.3 автовибір не працює правильно, виберіть
Samsung в Printer Model та назву свого апарата в Model Name.
• Якщо у Mac OС X 10.4 автовибір не працює правильно, виберіть
Samsung в Print Using та назву свого апарата в Model.
• У MAC OS X 10.5~10.6, якщо функція «Автовибір» не працює
належним чином, оберіть Select a driver to use... і в полі Print
Using оберіть ім’я апарата.
Ваш апарат з’явиться у списку Printer List; він
використовуватиметься як стандартний пристрій.
15. Клацніть Add.
Якщо принтерний драйвер не працює належним чином,
деінсталюйте драйвер і поновно інсталюйте його.
Виконайте подані нижче дії для деінсталяції драйвера на
Macintosh.
a) Перевірте, чи під’єднано пристрій до вашого комп’ютера та чи
його увімкнуто.
b) Вставте компакт-диск, що постачається разом з принтером, до
приводу CD-ROM.
c) Двічі клацніть значок компакт-диска, що з’явиться на робочому
столі Macintosh.
d) Двічі клацніть каталог MAC_Installer.
e) Двічі клацніть значок Installer.
f) Введіть пароль та клацніть OK.
g) Відкриється вікно інсталятора Samsung. Клацніть Continue.
h) Оберіть Uninstall та клацніть Uninstall.
i) Коли на комп’ютері відобразиться повідомлення, яке
попереджає про закриття всіх програм, клацніть Continue.
j) Після закінчення видалення натисніть клацніть Quit.
Початок роботи_ 36
Linux
Інсталяція SmartPanel
Для інсталяції програмного забезпечення принтера слід з веб-сайта
Samsung вивантажити пакети програмного забезпечення Linux та
інсталювати його.
Щоб інсталювати програмне забезпечення, виконайте подані нижче дії.
1. Перевірте, чи під’єднано пристрій до вашого комп’ютера та чи
його увімкнуто.
2. Коли на екрані відобразиться вікно Administrator Login, введіть
«root» у полі Login та вкажіть системний пароль.
Для інсталяції програмного забезпечення принтера треба
ввійти до системи як super user — привілейований
користувач (root). Якщо у вас немає відповідних прав,
зверніться до системного адміністратора.
Інсталяція пакета драйверів для Linux
1. Перевірте, чи під’єднано пристрій до вашого комп’ютера та чи
його увімкнуто.
2. Коли на екрані відобразиться вікно Administrator Login, введіть
«root» у полі Login та вкажіть системний пароль.
Для інсталяції програмного забезпечення принтера треба
ввійти до системи як super user — привілейований
користувач (root). Якщо у вас немає відповідних прав,
зверніться до системного адміністратора.
3. З веб-сайта Samsung вивантажте на свій комп’ютер пакет
Unified Linux Driver.
4. Клацніть правою кнопкою мишки на пакеті Unified Linux Driver і
видобудьте його.
5. Двічі клацніть cdroot > autorun.
6. Коли відкриється вікно привітання, клацніть Next.
3. З веб-сайта Samsung вивантажте на свій комп’ютер пакет Smart
Panel.
4. Клацніть правою кнопкою мишки на пакеті Smart Panel і
видобудьте його.
5. Двічі клацніть cdroot > Linux > smartpanel > install.sh.
Інсталяція Printer Setting Utility
1. Перевірте, чи під’єднано пристрій до вашого комп’ютера та чи
його увімкнуто.
2. Коли на екрані відобразиться вікно Administrator Login, введіть
«root» у полі Login та вкажіть системний пароль.
Для інсталяції програмного забезпечення принтера треба
ввійти до системи як super user — привілейований
користувач (root). Якщо у вас немає відповідних прав,
зверніться до системного адміністратора.
3. З веб-сайта Samsung вивантажте на свій комп’ютер пакет
Printer Setting Utility.
4. Клацніть правою кнопкою мишки на пакеті Printer Setting Utility і
видобудьте його.
5. Двічі клацніть cdroot > Linux > psu > install.sh.
7. По закінченні інсталяції клацніть кнопку Finish.
Програма інсталяції додасть значок Unified Driver Configurator на
робочий стіл і для вашої зручності створить групу «Unified Driver» у
меню системи. Якщо виникнуть будь-які складнощі, зверніться до
екранної довідки, яка доступна через меню системи або може бути
викликана з програмних додатків пакета драйвера, таких як Unified
Driver Configurator чи Image Manager.
Початок роботи_ 37
Якщо принтерний драйвер не працює належним чином,
деінсталюйте драйвер і поновно інсталюйте його.
Виконайте подані нижче дії, щоб деінсталювати драйвер для
Linux.
a) Перевірте, чи під’єднано пристрій до вашого комп’ютера та
чи його увімкнуто.
b) Коли з’явиться діалогове вікно Administrator Login,
наберіть «root» у полі Login та введіть системний пароль.
Щоб видалити принтерний драйвер, треба увійти до
системи як привілейований користувач (root). Якщо у вас
немає відповідних прав, зверніться до системного
адміністратора.
c) Клацніть значок унизу робочого стола. Коли з’явиться вікно
терміналу, введіть:
[root@localhost root]#cd /opt/Samsung/mfp/uninstall/
[root@localhost uninstall]#./uninstall.sh
d) Клацніть Uninstall.
e) Клацніть Next.
f) Клацніть Finish.
Спільне користування вашим пристроєм у
локальній мережі
Щоб настроїти спільне користування вашим пристроєм у локальній
мережі, виконайте наведені нижче кроки.
Якщо головний комп’ютер безпосередньо під’єднано до апарата за
допомогою USB-кабеля і також під’єднано до середовища локальної
мережі, клієнтський комп’ютер, під’єднаний до локальної мережі, може
використовувати цей спільний апарат через головний комп’ютер для
друку.
Настроювання клієнтського комп’ютера
1. Інсталюйте свій принтерний драйвер. (Див. «Інсталяція
драйвера для апарата, під’єднаного через USB» на стор. 35,
«Інсталяція мережевого драйвера апарата» на стор. 40.)
2. Відкрийте меню Windows Пуск.
3. Оберіть Усі програми > Стандартні > Провідник.
4. Введіть IP-адресу головного комп’ютера та натисніть «Enter» на
своїй клавіатурі.
У разі, якщо головний комп’ютер потребує Ім’я
користувача та Пароль, введіть ідентифікатор
користувача та пароль облікового запису головного
комп’ютера.
1
2
Головний
комп’ютер
Комп’ютер, який безпосередньо
під’єднано до пристрою з допомогою
USB-кабеля.
Клієнтські
комп’ютери
Комп’ютери, які використовують
спільний апарат через хост-комп’ютер.
5. Клацніть правою кнопкою мишки значок принтера, для якого слід
відкрити спільний доступ, і оберіть Підключити.
6. Коли відкриється вікно завершення налагодження, натисніть OK.
7. Відкрийте файл, що його хочете надрукувати, та почніть друк.
Macintosh
Наведені нижче дії стосуються Mac OS X 10.5~10.6. Щодо інших
версій операційної системи зверніться до Mac ОС.
Настройка головного комп’ютера (сервера)
Windows
Настройка головного комп’ютера (сервера)
1. Інсталюйте свій принтерний драйвер. (Див. «Інсталяція
драйвера для апарата, під’єднаного через USB» на стор. 35,
«Інсталяція мережевого драйвера апарата» на стор. 40.)
2. Відкрийте меню Windows Пуск.
3. У Windows 2000 виберіть Параметри > Принтери.
• У Windows XP/2003 виберіть Принтери й факси.
• У Windows 2008/Vista виберіть Панель керування >
Устаткування та звук > Принтери.
• У Windows 7 виберіть Панель керування > Устаткування та
звук > Пристрої та принтери.
• У Windows Server 2008 R2 виберіть Панель керування >
Устаткування > Пристрої та принтери.
4. Правою кнопкою мишки клацніть на значку свого принтера.
5. У Windows XP/2003/2008/Vista натисніть Властивості .
У Windows 7 та Windows Server 2008 R2 у контекстному меню
оберіть Властивості принтера.
1. Інсталюйте свій принтерний драйвер. (Див. «Інсталяція
драйвера для апарата, під’єднаного через USB» на стор. 35,
«Інсталяція мережевого драйвера апарата» на стор. 40.)
2. Відкрийте каталог Applications > System Preferences та
клацніть Print & Fax.
3. Оберіть принтер для спільного користування в Printers list.
4. Оберіть «Share this printer».
Настроювання клієнтського комп’ютера
1. Інсталюйте свій принтерний драйвер. (Див. «Інсталяція
драйвера для апарата, під’єднаного через USB» на стор. 35,
«Інсталяція мережевого драйвера апарата» на стор. 40.)
2. Відкрийте каталог Applications > System Preferences та
клацніть Print & Fax.
3. Натисніть значок +.
З’являється вікно, яке показує назву вашого спільного принтера.
4. Оберіть свій апарат та клацніть Add.
Якщо елемент Властивості принтера має значок ►,
можете обрати інші принтерні драйвери, пов’язані з
обраним принтером.
6. Оберіть вкладку Доступ….
7. Поставте галочку навпроти Змінити параметри спільного
доступу.
8. Поставте галочку навпроти Спільний доступ до цього
принтера.
9. Заповніть поле Ім’я спільного ресурсу. Клацніть OK.
Початок роботи_ 38
Настроювання мережі
3.
У цьому розділі дано докладні інструкції про настроювання під’єднаного до мережі апарата та його програмного
забезпечення.
Цей розділ містить:
•
•
Мережеве середовище
Знайомство з корисними мережевими програмами
•
•
Мережеве середовище
Після приєднання кабеля локальної мережі до відповідного порта на
апараті можна користуватись мережею.
Настроювання TCP/IP
Інсталяція мережевого драйвера апарата
Знайомство з корисними мережевими
програмами
Є кілька доступних програм, що дають вам змогу легко настроїти
мережу у своєму мережевому середовищі. Адміністратор же мережі з їх
допомогою може керувати кількома апаратами в мережі.
SyncThru™ Web Service
Щоб використовувати свій апарат у мережі, на ньому слід установити
мережеві протоколи. Панель керування апарата дозволяє задавати
основні мережеві настройки.
У таблиці наведено мережеві операційні системи та пристрої, що їх
підтримує апарат:
Елемент
Вимоги
Мережевий інтерфейс
Ethernet 10/100 Base-TX
Мережева операційна
система
•
Мережеві протоколи
•
•
Windows 2000/XP/2003/2008/Vista/7/
2008 Server R2
Різні версії ОС Linux
Mac OS X 10.3-10.6
•
•
•
•
•
TCP/IP для Windows
IPP
DHCP
SNMP
BOOTP
Веб-сервер вбудовано у ваш мережевий сервер і він дає змогу:
• Настроювати мережеві параметри, потрібні для під’єднання
апарата до мереж різної структури.
• Задавати користувацькі параметри.
(Див. «Використання SyncThru™ Web Service» на стор. 121.)
SyncThru™ Web Admin Service
Програма адміністрування апаратом через мережу Інтернет.
SyncThru™ Web Admin Service — це дієвий засіб керування
мережевими пристроями, який дає змогу дистанційно керувати
мережевими пристроями та усувати порушення їхньої роботи з
будь-якого вузла, звідки є доступ до корпоративної мережі. Цю
програму можна завантажити з веб-сайта http://
solution.samsungprinter.com.
SetIP
Службова програма, що дозволяє обирати мережевий інтерфейс та
вручну настроювати IP-адреси для користування під протоколом TCP/
IP. (Див. «Використання програми SetIP» на стор. 124.)
Настроювання TCP/IP
Щоб настроїти мережевий протокол DHCP, перейдіть на адресу
http://developer.apple.com/networking/bonjour/download/, оберіть
програму Bonjour for Windows відповідно до операційної системи
комп’ютера та інсталюйте цю програму. Ця програма дозволить
Вам автоматично настроїти параметри мережі. Дотримуйтесь
настанов, наведених у вікні інсталяції. Ця програма не підтримує
ОС Linux.
Після під’єднання апарата до локальної мережі ви повинні
сконфігурувати для нього параметри TCP/IP. Після призначення та
перевірки параметрів TCP/IP ви можете встановлювати програмне
забезпечення на всіх комп’ютерах мережі.
Настроювання мережевої адреси
Якщо не впевнені щодо настройок, зверніться до системного
адміністратора мережі.
Щоб настроїти параметри мережі TCP/IP, виконайте наведені
нижче кроки.
1. Переконайтеся, що апарат під’єднано до мережі за допомогою
кабеля Ethernet з роз’ємом RJ-45.
2. Увімкніть апарат.
3. Натисніть на панелі керування Machine Setup.
Настроювання мережі_ 39
4. Натисніть Admin Setting.
5. Після відображення повідомлення щодо входу в систему введіть
пароль.
Доторкніться до зони введення пароля, після цього має з’явитися
знак питання. Введіть пароль за допомогою цифрової клавіатури на
панелі керування. Після введення пароля натисніть OK. (Заводська
настройка: 1111.)
6. Натисніть вкладку Setup > Network Setup.
7. Оберіть TCP/IP Protocol.
8. Натисніть IP Setting.
9. Виберіть Static і заповніть поля адрес IP Address, Subnet Mask та
Gateway. Торкніться зони введення, потім уведіть адреси за
допомогою цифрової клавіатури на панелі керування.
10. Натисніть OK.
3. Клацніть Next.
Інсталяція мережевого драйвера апарата
Вибір Custom installation дає змогу обрати, які програми
інсталювати.
Windows
Щоб установити драйвер апарата, робіть, як сказано нижче:
Ця рекомендація буде оптимальною для більшості користувачів.
Будуть встановлені всі компоненти, потрібні для роботи пристрою.
1. Перевірте, чи під’єднано пристрій до вашої мережі та чи його
увімкнуто. Також має бути вказано ІР-адресу апарата. Для
отримання докладних відомостей щодо підєднання до мережі див.
Короткий посібник з інсталяції, що постачається разом з апаратом.
2. Вставте компакт-диск, що постачається разом з принтером, до
приводу CD-ROM.
• Компакт-диск повинен запуститися автоматично, після чого на
екрані з’явиться вікно інсталяції.
• Якщо вікно інсталяції не з’являється, клацніть кнопку Пуск і тоді
виберіть Виконати. Введіть X:\Setup.exe, замість «X» указавши
літеру, яка відповідає пристрою читання компакт-дисків.
Клацніть OK.
• Якщо використовуєте Windows Vista, Windows 7 чи Windows
2008 Server R2, клацнітm Пуск > Усі програми > Стандартні >
Виконати.
Введіть X:\Setup.exe, замість «X» указавши літеру, що
відповідає пристрою читання компакт-дисків, та клацніть OK.
• Якщо в операційній системі Windows Vista, Windows 7 або
Windows Server 2008 R2 з’явиться вікно Автозапуск, клацніть
Виконати Setup.exe у полі Установить или запустить
программу і клацніть Далее або Так у вікні Контроль учетных
записей пользователей.
За потреби оберіть мову зі списку опцій.
4. Виберіть Typical installation for a network printer і клацніть Next.
5. На екрані з’явиться перелік доступних принтерів у мережі. Оберіть зі
списку потрібний вам принтер, після чого клацніть Next.
Настроювання мережі_ 40
•
Якщо вашого апарату нема у списку, клацніть Update для
оновлення списку або виберіть Add TCP/IP Port, щоб
додати свій принтер до мережі. Щоб додати апарат до
мережі, введіть ім’я порта та IP-адресу апарата. Для
перевірки IP-адреси або MAC-адреси апарата видрукуйте
сторінку конфігурації мережі.
• Щоб знайти спільний мережевий принтер (UNC Path),
виберіть Shared Printer [UNC] та вручну введіть спільне
ім’я або знайдіть спільний принтер, клацнувши кнопку
Browse.
• Якщо не можете знайти свій апарат, вимкніть систему
мережевої безпеки (брандмауер) та клацніть Update. В
операційній системі Windows клацніть Пуск > Панель
керування > Брандмауер Windows та вимкніть цей
параметр. Щодо інших операційних систем зверніться до
відповідного посібника.
6. Після завершення інсталяції на екрані з’явиться вікно з запитом про
друк тестової сторінки. Якщо обираєте друк тестової сторінки,
виберіть цю опцію та клацніть Next. В іншому випадку натисніть
Next та пропустіть.
7. Якщо тестову сторінку надруковано правильно, натисніть Yes.
Якщо ні, натисніть No, щоб виконати повторне друкування.
8. Щоб стати зареєстрованим користувачем пристрою Samsung та
діставати інформацію від компанії Samsung, поставте галочку та
клацніть Finish. Ви зараз будете зареєстровані на веб-сайті
компанії Samsung. Якщо не хочете, клацніть Finish.
Якщо принтерний драйвер не працює належним чином,
деінсталюйте драйвер і поновно інсталюйте його.
Нижче описується, що треба зробити для деінсталяції драйвера.
a) Перевірте, чи під’єднано пристрій до вашого комп’ютера та чи
його увімкнуто.
b) У меню Пуск виберіть Програми чи Усі програми > назва
вашого принтерного драйвера > Maintenance.
c) Оберіть Remove та клацніть Next.
Ви побачите список компонентів, кожен з яких ви можете
видалити окремо.
d) Оберіть компоненти, які хочете видалити та клацніть Next.
e) Коли на екрані з’явиться запит на підтвердження вашого
вибору, клацніть Yes.
Вибрані драйвер та всі його компоненти будуть видалені з
комп’ютера.
f) Після видалення програмного забезпечення клацніть Finish.
Macintosh
1. Перевірте, чи під’єднано пристрій до вашої мережі та чи його
увімкнуто. Також має бути вказано ІР-адресу апарата.
2. Вставте компакт-диск, що постачається разом з принтером, до
приводу CD-ROM.
3. Двічі клацніть значок компакт-диска, що з’явиться на робочому столі
Macintosh.
4. Двічі клацніть каталог MAC_Installer.
5. Двічі клацніть значок Installer.
6. Введіть пароль та клацніть OK.
7. Відкриється вікно інсталятора Samsung. Клацніть Continue.
8. Оберіть Easy Install та клацніть Install. Для більшості користувачів
рекомендується використовувати Easy Install. Будуть встановлені
всі компоненти, потрібні для роботи пристрою.
При виборі Custom Install можна поодинці обирати компоненти для
установки.
9. Коли на комп’ютері відобразиться повідомлення, яке попереджає
про закриття всіх програм, клацніть Continue.
10. Після закінчення інсталяції клацніть Quit.
Як проінсталюєте драйвер сканування, клацніть Restart.
11. Відкрийте каталог Applications > Utilities > Print Setup Utility.
• У Mac OS X 10.5-10.6 відкрийте каталог Applications > System
Preferences та клацніть Print & Fax.
12. Клацніть Add у списку Printer List.
• У Mac OS Х 10.5-10.6 клацніть значок «+». З’явиться екранне
вікно.
13. У Mac OS X 10.3 оберіть вкладку IP Printing.
• У MAC OS 10.4 клацніть IP Printer.
• У Mac OS X 10.5-10.6 клацніть IP.
14. Оберіть Socket/HP Jet Direct у Printer Type.
Щоб підвищити продуктивність друку документа, що складається з
багатьох сторінок, можна вибрати Socket для параметра Printer
Type.
15. Укажіть IP-адресу апарата в полі Printer Address.
16. Укажіть ім’я черги у полі Queue Name. Якщо не можете визначити
ім’я черги сервера свого апарата, спочатку спробуйте використати
стандартну чергу.
17. Якщо у Mac OС X 10.3 автовибір не працює правильно, виберіть
Samsung в Printer Model та назву свого апарата в Model Name.
• Якщо у Mac OС X 10.4 автовибір не працює правильно, виберіть
Samsung в Print Using та назву свого апарата в Model.
• Якщо у Mac OS X 10.5-10.6 автовибір не працює правильно,
виберіть Select a driver to use... та ім’я свого апарата в Print
Using.
IP-адреса пристрою з’явиться у Printer List; він
використовуватиметься як стандартний пристрій.
18. Клацніть Add.
Якщо принтерний драйвер не працює належним чином,
деінсталюйте драйвер і поновно інсталюйте його.
Виконайте подані нижче дії для деінсталяції драйвера на
Macintosh.
a) Перевірте, чи під’єднано пристрій до вашого комп’ютера та чи
його увімкнуто.
b) Вставте компакт-диск, що постачається разом з принтером, до
приводу CD-ROM.
c) Двічі клацніть значок компакт-диска, що з’явиться на робочому
столі Macintosh.
d) Двічі клацніть каталог MAC_Installer.
e) Двічі клацніть значок Installer.
f) Введіть пароль та клацніть OK.
g) Відкриється вікно інсталятора Samsung. Клацніть Continue.
h) Оберіть Uninstall та клацніть Uninstall.
i) Коли на комп’ютері відобразиться повідомлення, яке
попереджає про закриття всіх програм, клацніть Continue.
j) Після закінчення видалення натисніть клацніть Quit.
Настроювання мережі_ 41
Linux
Інсталяція драйвера для Linux
1. Перевірте, чи під’єднано пристрій до вашої мережі та чи його
увімкнуто. Також має бути вказано ІР-адресу апарата.
2. З веб-сайта Samsung вивантажте на свій комп’ютер пакет
Unified Linux Driver.
3. Клацніть правою кнопкою мишки на пакеті Unified Linux Driver і
видобудьте його.
4. Двічі клацніть cdroot > autorun.
5. Відкриється вікно Samsung Installer. Клацніть Continue.
6. Відкриється вікно Add printer wizard. Клацніть Next.
7. Виберіть Network printer та клацніть кнопку Search.
8. IP-адреса принтера та назва моделі з’являться у полі списку.
9. Оберіть свій апарат та клацніть Next.
10. Введіть опис принтера та Next.
11. Після додавання принтера клацніть Finish.
12. Після завершення інсталяції клацніть Finish.
Додавання мережевого принтера
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Двічі клацніть Unified Driver Configurator.
Клацніть Add Printer....
Відкриється вікно Add printer wizard. Клацніть Next.
Виберіть Network printer та клацніть кнопку Search.
IP-адреса принтера та назва моделі з’являться у полі списку.
Оберіть свій апарат та клацніть Next.
Введіть опис принтера та Next.
Після додавання принтера клацніть Finish.
Настроювання мережі_ 42
Базове настроювання
4.
Коли інсталяцію завершено, можна задати стандартні настройки апарата. Ознайомтесь з наступним розділом,
якщо хочете задати або змінити ці значення. У цьому розділі докладно описано порядок настроювання апарата.
Цей розділ містить:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Регулювання висоти розміщення над рівнем моря
Встановлення пароля автентифікації
Задавання дати та часу
Зміна мови дисплея
Зміна країни
Встановлення часу очікування завдання
Регулювання висоти розміщення над рівнем
моря
Якість друку залежить від атмосферного тиску, який у свою чергу
визначається висотою розміщення апарата над рівнем моря. Подана
інформація допоможе настроїти апарат на найкращу якість друку.
Перед тим, як встановлювати значення висоти, дізнайтеся, на якій
висоті використовується апарат.
Використання функції енергозаощадження
Задавання стандартного лотка та паперу
Зміна стандартних настройок
Зміна параметрів шрифта
Інформація про клавіатуру
Встановлення пароля автентифікації
Щоб настроїти апарат або змінити настройки, треба увійти до системи.
Для зміни пароля виконайте таке:
1. Натисніть на панелі керування Machine Setup.
2. Натисніть Admin Setting.
3. Після появи повідомлення про вхід до системи введіть пароль за
допомогою цифрової клавіатури. Потім натисніть OK. (Заводська
настройка: 1111.)
4. Натисніть вкладку Setup > Authentication.
5. Натисніть Change Admin. Password.
6. Введіть старий та новий паролі, після чого підтвердіть новий
пароль.
7. Натисніть OK.
Задавання дати та часу
0
1 Normal
2 High 1
1. Увімкніть свій комп’ютер, що має під’єднання до мережі, та
відкрийте веб-оглядач.
2. Введіть у веб-оглядачі IP-адресу свого пристрою як URL.
3. Клацніть Перехід для доступу до SyncThru™ Web Service.
4. Увійдіть до SyncThru™ Web Service як адміністратор. (Див.
«Використання SyncThru™ Web Service» на стор. 121.)
5. Клацніть Settings > Machine Settings > System > Setup > Altitude
Adj.
6. Виберіть відповідне значення висоти.
7. Клацніть Apply.
Якщо ваш апарат під'єднується через USB-кабель, укажіть висоту
в опції Altitude Adjustment на екрані дисплея. (Див. «Загальні
настройки» на стор. 109.)
Задавання дати та часу потрібне для використання функцій
відкладеного пересилання факсу та відкладеного друку. Дата та час
друкуються і на звітах. Якщо вони неправильні, змініть їхні значення на
правильні.
Якщо подавання живлення до апарата припинялося, після його
відновлення треба переустановити дату та час.
1. Натисніть на панелі керування Machine Setup.
2. Натисніть Admin Setting.
3. Після відображення повідомлення про вхід до системи введіть
пароль за допомогою цифрової клавіатури та натисніть OK. (Див.
«Встановлення пароля автентифікації» на стор. 43.)
4. Натисніть вкладку General > Date & Time > Date & Time.
5. Виберіть дату та час за допомогою лівої та правої стрілочок. Або
торкніться зони вставки та скористайтеся цифровою клавіатурою на
панелі керування.
6. Натисніть OK.
Щоб змінити формат дати та часу, натисніть Date Format та Time
Format.
Базове настроювання_ 43
Зміна мови дисплея
Використання функції енергозаощадження
Для зміни мови, якою інформація з'являється на екрані, виконайте таке:
1. Натисніть на панелі керування Machine Setup.
2. Натисніть Admin Setting.
3. Після відображення повідомлення про вхід до системи введіть
пароль за допомогою цифрової клавіатури та натисніть OK. (Див.
«Встановлення пароля автентифікації» на стор. 43.)
4. Натисніть вкладку General.
5. Натисніть стрілочку вниз для переходу по екрану і натисніть
Language.
6. Виберіть відповідну мову.
7. Натисніть OK.
Коли якийсь час не користуєтесь пристроєм, увімкніть функцію
енергозаощадження.
1. Натисніть на панелі керування Machine Setup.
2. Натисніть Admin Setting.
3. Після відображення повідомлення про вхід до системи введіть
пароль за допомогою цифрової клавіатури та натисніть OK. (Див.
«Встановлення пароля автентифікації» на стор. 43.)
4. Натисніть вкладку General.
5. Натисніть стрілочку вниз для переходу по екрану. Натисніть Power
Saver.
6. Натисніть Power Save.
7. Виберіть відповідний час.
8. Натисніть OK.
Зміна країни
Можна змінити країну, і тоді значення розмірів паперу та факсу для
вашої країни зміняться автоматично.
1. Натисніть на панелі керування Machine Setup.
2. Натисніть Admin Setting.
3. Після відображення повідомлення про вхід до системи введіть
пароль за допомогою цифрової клавіатури та натисніть OK. (Див.
«Встановлення пароля автентифікації» на стор. 43.)
4. Натисніть вкладку General.
5. Натисніть стрілочку вниз для переходу по екрану і натисніть
Country.
6. Виберіть бажану країну.
7. Натисніть OK.
Встановлення часу очікування завдання
Коли період часу не вводиться, апарат виходить з поточного меню і
переходить до стандартних настройок. Інтервал часу очікування
апарата можна задати.
1. Натисніть на панелі керування Machine Setup.
2. Натисніть Admin Setting.
3. Після відображення повідомлення про вхід до системи введіть
пароль за допомогою цифрової клавіатури та натисніть OK. (Див.
«Встановлення пароля автентифікації» на стор. 43.)
4. Натисніть вкладку General.
5. Натисніть Timers.
6. Виберіть відповідний параметр.
• System Timeout: по завершенні певного часу очікування апарат
повертається до стандартного значення. Можна задати
проміжок часу до 10 хвилин.
• Held Job Timeout: при помилці під час друку та коли нема
сигналу від комп'ютера, апарат затримує виконання завдання на
заданий період часу. Можна задати проміжок часу до 1 години.
7. Виберіть On.
8. За допомогою лівої та правої стрілочок оберіть тривалість.
9. Натисніть OK.
Задавання стандартного лотка та паперу
Для виконання завдань з друкування можна вибрати лоток та папір, що
використовуватимуться. (Див. «Загальні настройки» на стор. 109.)
У панелі керування
1. Натисніть на панелі керування Machine Setup.
2. Натисніть Admin Setting.
3. Після відображення повідомлення про вхід до системи введіть
пароль за допомогою цифрової клавіатури та натисніть OK. (Див.
«Встановлення пароля автентифікації» на стор. 43.)
4. Натисніть вкладку General.
5. Натисніть стрілочку вниз для переходу по екрану і натисніть Tray
Management.
6. Виберіть лоток та його параметри, такі як формат та тип паперу.
7. Натисніть OK.
Якщо додатковий лоток не встановлено, параметри цього лотка
на екрані відображатимуться сірим кольором.
У комп’ютері
Windows
1. Відкрийте меню Windows Пуск.
2. У Windows 2000 виберіть Параметри > Принтери.
• У Windows XP/2003 виберіть Принтери й факси.
• У Windows 2008/Vista виберіть Панель керування >
Устаткування та звук > Принтери.
• У Windows 7 виберіть Панель керування > Устаткування та
звук > Пристрої та принтери.
• У Windows Server 2008 R2 виберіть Панель керування >
Устаткування > Пристрої та принтери.
3. Правою кнопкою мишки клацніть на своєму апараті.
4. У Windows XP/2003/2008/Vista натисніть Настройка друку.
У Windows 7 та Windows Server 2008 R2 у контекстному меню
оберіть Настройка друку.
Якщо елемент Настройка друку має значок ►, можете обрати
інші принтерні драйвери, пов’язані з обраним принтером.
5. Клацніть вкладку Paper.
6. Виберіть лоток та його параметри, такі як формат та тип паперу.
7. Натисніть OK.
Базове настроювання_ 44
Інформація про клавіатуру
Macintosh
Macintosh не підтримує цієї функції. Користувачам Macintosh слід
змінювати стандартне настроювання вручну щоразу, коли вони
хочуть друкувати з використанням інших настройок.
1. Відкрийте прикладну програму Macintosh та виберіть файл, який
бажаєте надрукувати.
2. Відкрийте меню File та клацніть Print.
3. Перейдіть до панелі Paper Feed.
4. Задайте лоток, з якого хочете друкувати.
5. Перейдіть до панелі Paper.
6. Задайти тип паперу, відповідний до паперу, закладеного в лоток,
з якого хочете друкувати.
7. Для друкування клацніть Print.
За допомогою клавіатури на сенсорному екрані можна вводити літери,
цифри та спеціальні символи. Ця клавіатура така ж, що й звичайна
клавіатура для легкого використання.
Доторкніться зони введення, де треба ввести символи, і тоді на екрані
з'явиться клавіатура. Нижче наведено клавіатуру зі стандартними
малими літерами.
Зміна стандартних настройок
Одночасно можна задати стандартні значення настройок для
копіювання, факсу, електронної пошти, сканування та паперу.
1. Натисніть на панелі керування Machine Setup.
2. Натисніть Admin Setting.
3. Після відображення повідомлення про вхід до системи введіть
пароль за допомогою цифрової клавіатури та натисніть OK. (Див.
«Встановлення пароля автентифікації» на стор. 43.)
4. Натисніть вкладку General > Default Settings > Default Option.
5. Виберіть функцію, яку треба змінити, та змініть її настройки.
Наприклад, якщо хочете змінити стандартну настройку світлості та
темності для копіювальної роботи, натисніть Copy > Darkness та
відрегулюйте світлість та темність.
6. Натисніть OK.
Зміна параметрів шрифта
Шрифт пристрою попередньо встановлено відповідно до вашої країни
чи регіону.
Якщо треба змінити шрифт або встановити шрифт для особливої
умови (наприклад, для середовища DOS), виконайте описані нижче дії:
1. Увімкніть свій комп’ютер, що має під’єднання до мережі, та
відкрийте веб-оглядач.
2. Введіть у веб-оглядачі IP-адресу свого пристрою як URL.
3. Клацніть Перехід для доступу до SyncThru™ Web Service.
4. Увійдіть до SyncThru™ Web Service як адміністратор. (Див.
«Використання SyncThru™ Web Service» на стор. 121)
5. Клацніть Settings > Machine Settings > Printer.
6. Клацніть PCL.
7. Виберіть потрібний шрифт у списку Symbol Set.
8. Клацніть Apply.
1
Ліворуч/
Праворуч
Пересування курсору між символами в зоні
введення.
Backspace
(Символ
назад)
Видалення символу ліворуч від курсору.
2
3
Видалити
Видалення символу праворуч від курсору.
4
Очистити
Видалення всіх символів в зоні введення.
5
Зона введення
В цьому рядку вводяться літери.
6
Shift
Вибір між великими та малими літерами.
7
Symbols
Вибір між алфавітно-цифровою клавіатурою і
символьною клавіатурою.
8
Space
Введення пробілу між символами.
9
OK
Збереження та закриття результату введення.
10
Cancel
Скасування та закриття результату введення.
При введенні адреси електронної пошти з'являється клавіатура
електронної пошти. Ввівши адресу, натисніть OK, щоб активувати
введену адресу. Натискуйте кнопку зі стрілочкою збоку для
прокручування між From, To, Cc, Bcc, Subject, Message.
Нижче подано список шрифтів, які відповідають різним мовам.
• Російська: CP866, ISO 8859/5 Latin Cyrillic
• Іврит: Hebrew 15Q, Hebrew-8, Hebrew-7 (лише для Ізраїлю)
• Грецька: ISO 8859/7 Latin Greek, PC-8 Latin/Greek
• Арабська та фарсі: HP Arabic-8, Windows Arabic, Code Page
864, Farsi, ISO 8859/6 Latin Arabic
• OCR (оптичне розпізнавання символів): OCR-A, OCR-B
Базове настроювання_ 45
Носій і лоток
5.
Цей розділ присвячено закладанню в апарат оригіналів та матеріалів для друку.
Цей розділ містить:
•
•
•
•
•
•
•
•
Приготування оригіналів
Закладання оригіналів
Вибір матеріалів для друкування
Зміна розміру лотка
Приготування оригіналів
•
•
•
•
•
•
Закладання паперу в лоток
Друкування на спеціальних носіях для друку
Вибір формату та типу паперу
Використання утримувача паперу
1. Підніміть догори кришку сканера.
Не закладайте папір, розміри якого менші за 142 x 148 мм або
більші 216 x 356 мм.
Не закладайте вказані нижче типи паперу, аби запобігти
защемленню паперу, низькій якості друку, ушкодженню апарату.
- копіювальний папір або папір із сажовим покриттям
- папір із покриттям
- лощений або тонкий папір
- Папір зі зморшками або зім’ятий
- скручений або згорнутий папір
- подертий папір
Перед закладанням приберіть скріпки та скоби.
Перед закладанням переконайтеся, що клей, чорнило або
коригувальна рідина на папері повністю висохли.
Не закладайте оригінали різних форматів чи різної щільності.
Не закладайте буклети, рекламні листівки, прозорі плівки або інші
документи з нетиповими характеристиками.
Закладання оригіналів
2. Покладіть оригінал на скло сканера передньою стороною донизу. І
вирівняйте його відповідно до привідної напрямної, розміщеної в
верхньому лівому куті скла.
Для закладання оригіналів з метою подальшого копіювання,
сканування чи пересилання факсом використовуються скло сканера
або автоподавач аркушів.
На склі сканера
Переконайтеся, що в автоподавачі немає оригіналів. Якщо в в
автоподавачі є оригінал, апарат обробляє його раніше, ніж той, що
перебуває на склі сканера. Щоб забезпечити найкращу якість
сканування, особливо кольорових або півтонових однобарвних
оригіналів, використовуйте скло сканера.
3. Закрийте кришку сканера.
•
•
Носій і лоток_ 46
Якщо не зачинити кришку блоку сканування під час
копіювання, це призведе до погіршення якості копії та
перевитрати барвника.
Пил на склі сканера може призвести до появи чорних плям
на відбитку. Утримуйте скло в чистоті. (Див. «Чищення
блоку сканування» на стор. 129.)
•
•
•
•
Для копіювання сторінок із книжки чи журналу підніміть
кришку сканера до фіксації заскочок, потім закрийте її.
Якщо книжка чи журнал завтовшки понад 30 мм, копіюйте,
не закриваючи кришку.
Обережно поводьтеся зі склом сканера, щоб його не
розбити. Це може призвести до травмування.
Не кладіть руки, коли опускаєте кришку сканера. Кришка
сканера може впасти на ваші руки і завдати травми.
Під час копіювання чи сканування не дивіться на світло
всередині сканера. Це шкодить очам.
У подавачі оригіналів
У подавачі оригіналів можна розмістити до 50 аркушів паперу (80 г/м2,
високого сорту) для одного завдання.
1. Перед закладанням оригіналів розгорніть їх «віялом» або зігніть та
відпустіть крайку, щоб розділити аркуші.
2. Закладіть оригінал до подавача оригіналів передньою стороною
вгору. Переконайтеся, що нижня крайка стосу оригіналів міститься
навпроти позначки відповідного формату на вхідному лотку для
оригіналів.
Вибір матеріалів для друкування
Для друку можна використовувати різноманітні матеріали: звичайний
папір, конверти, етикетковий папір та прозорі плівки. Дозволяється
використовувати виключно матеріали, рекомендовані до застосування
у відповідному апараті.
Настанови щодо вибору спеціальних матеріалів
ля друку
Використання матеріалів, відмінних від рекомендованих у посібнику
користувача, може призвести до таких порушень нормальної роботи:
• погіршення якості друку
• часті защемлення паперу
• передчасне зношення апарата.
На робочі характеристики апарата та якість друку впливають такі
властивості матеріалу, як щільність, склад, зернистість та вміст вологи.
Під час вибору матеріалів для друку зважайте на такі чинники:
• Тип, формат та щільність матеріалів для друку (носіїв) на цей
пристрій описано в специфікації на матеріали для друку. (Див.
«Характеристики матеріалу для друку» на стор. 158.)
• бажаний результат: вибраний матеріал для друку має відповідати
характеру роботи;
• білість: певні матеріали біліші за інші; відбитки на таких матеріалах
здаються чіткішими та яскравішими;
• Гладкість поверхні: від гладкості поверхні матеріалу залежить,
наскільки чітким видається надрукований відбиток.
•
•
Деякі матеріали для друку можуть відповідати всім вимогам,
наведеним у цьому розділі, однак надруковані на них відбитки
не мають задовільного вигляду. Можливо, це відбувається
через порушення правил поводження або неприйнятні
значення температури та відносної вологості чи інші чинники,
які не дають себе проконтролювати.
Перш ніж купувати велику кількість матеріалів для друку,
переконайтеся, що вони відповідають вимогам, наведеним у
цьому посібнику користувача.
Використання матеріалів, які не відповідають зазначеним
вимогам, може призвести до порушень нормальної роботи та
необхідності ремонту. На такі випадки гарантія та умови угоди про
технічне обслуговування не поширюються.
3. Встановіть напрямні ширини оригіналу відповідно до формату паперу.
Кількість аркушів, що закладаються в лоток, може відрізнятися залежно
від типу використовуваного носія. (Див. «Характеристики матеріалу для
друку» на стор. 158.)
Пил на склі подавача оригіналів може призвести до появи
чорних ліній на відбитку. Завжди утримуйте скло в чистоті.
(Див. «Чищення блоку сканування» на стор. 129.)
Носій і лоток_ 47
Допустимі формати матеріалу в різних режимах
Режим
Режим копіювання
Режим друкування
Формат
Всі допустимі для
апарата формати
Режим факсу
Джерело
•
•
•
Двосторонній
друкa
Letter, A4, Legal, US
Folio, Oficio
4. Після закладання паперу до лотка посуньте поперечні напрямні на
потрібну відстань для відповідного формату (за позначками на дні лотка).
•
•
•
1 лоток (Legal, US
Folio, Letter, A4,
Oficio, JIS B5, ISO
B5, Executive, A5)
додатковий 2 лоток
(Legal, US Folio,
Letter, A4, Oficio,
JIS B5, ISO B5,
Executive, A5)
універсальний
лоток
1 Поперечна
напрямна паперу
(напрямна
ширини)
•
лоток 1
додатковий лоток 2
універсальний
лоток
•
Не надавлюйте поперечними напрямними на папір до його
згинання.
Неправильне розміщення поперечних напрямників може
призвести до защемлення паперу.
a. Тільки 75 – 90 г/м2
Зміна розміру лотка
Стандартно лоток встановлено на формат Letter або A4 (залежно від
країни). Для зміни формату слід відповідним чином настроїти напрямні
обмежувачі формату паперу.
1. Відкрийте задній борт лотка назовні повністю для збільшення
довжини лотка.
Закладання паперу в лоток
Лоток 1/можливий додатковий лоток 2
Матеріал для друку, який використовуєте найчастіше, закладайте до
лотка 1. Лоток 1 може вмістити до 500 аркушів звичайного паперу.
Можна придбати додатковий лоток на 500 аркушів та встановити його
під стандартним лотком. (Див. «Доступні витратні матеріали» на
стор. 150.)
Використання фотографічного паперу або паперу з покриттям
може призвести до порушень нормальної роботи та потреби
ремонту. На такі випадки гарантія та умови угоди про технічне
обслуговування не поширюються.
2. Стисніть і посуньте обмежувач довжини паперу на потрібну відстань
для відповідного формату (за позначками на дні лотка).
1. Витягніть лоток 1. Та відрегулюйте розмір лотка відповідно до
формату закладеного носія. (Див. «Зміна розміру лотка» на
стор. 48.)
2. Перед закладанням оригіналів розгорніть їх «віялом» або зігніть та
відпустіть крайку, щоб розділити аркуші.
1 Повздовжня
напрямна паперу
(напрямна
довжини)
3. Перед закладанням оригіналів розгорніть їх «віялом» або зігніть та
відпустіть крайку, щоб розділити аркуші.
Носій і лоток_ 48
Універсальний лоток
3. Розташуйте аркуш паперу стороною, призначеною для друку,
донизу.
Універсальний лоток дозволяє закладати матеріали для друку
нестандартних типів та форматів, наприклад поштові листівки, картки
для нотаток та конверти. Він також використовується для друку на
окремих аркушах кольорового паперу.
Поради щодо користування універсальним лотком
•
1 Мітка обмеження
паперу
2 Індикатор висоти
стосу паперу
Індикатор кількості паперу показує, скільки паперу в лотку.
1 Повний
2 Порожній
4. Коли друкуєте документ, встановіть тип та формат паперу для
лотка.
Для інформації про встановлення типу та формату паперу на панелі
керуванні. (Див. «Вибір формату та типу паперу» на стор. 52.)
•
•
a)
b)
c)
d)
e)
У разі порушення нормального подавання паперу
перевірте, чи відповідає папір технічним умовам на носій.
Далі пробуйте класти в універсальний лоток по одному
аркушу. (Див. «Характеристики матеріалу для друку» на
стор. 158.)
Параметри, задані з принтерного драйвера, мають
пріоритет над тими, що задані через панель керування.
Для друку у прикладній програмі, відкрийте ту програму і
запустіть меню друкування.
Відкрийте Настройка друку. (Див. «Відкривання
Настройка друку» на стор. 58.)
Натисніть вкладку Paper у Настройка друку та виберіть
відповідний тип паперу.
Наприклад, якщо хочете використати наклейку (етикетку),
встановіть тип паперу на Labels.
Виберіть лоток в джерелі паперу, тоді натисніть OK.
Розпочніть друк у прикладній програмі.
Не закладайте воднораз в універсальний лоток матеріали різних
форматів, типів та щільності.
• Щоб запобігти зминанню паперу, під час друкування не
додавайте папір до універсального лотка, доки папір там ще є.
Це стосується й інших матеріалів для друку.
• Вкладайте матеріали для друку лицевою поверхнею догори
посередині багатоцільового лотка верхнім краєм вперед.
• Щоб запобігти зминанню та незадовільній якості друку,
закладайте лише зазначені матеріали. (Див. «Характеристики
матеріалу для друку» на стор. 158.)
• Перш ніж закладати в універсальний лоток листівки, конверти чи
етикетковий папір, ретельно вирівняйте скручені ділянки.
1. Візьміться за ручку універсального лотка і потягніть її вниз, щоб
відкрити.
2. Перед закладанням оригіналів розгорніть їх «віялом» або зігніть
та відпустіть крайку, щоб розділити аркуші.
3. Закладіть папір.
Носій і лоток_ 49
4. Стисніть напрямні ширини універсального лотка та зсуньте їх
відповідно до ширини паперу. Не докладайте надмірних зусиль,
інакше папір зігнеться, що призведе до його зминання або
перекошування.
Друкування на спеціальних носіях для друку
Таблиця нижче показує доступні спеціальні носії друку для кожного
лотка.
Під час використання спеціальних носіїв для друку рекомендуємо
подавати по одному аркушу. Перевірте максимальну вхідну
місткість носіїв друку для кожного лотка. (Див. «Характеристики
матеріалу для друку» на стор. 158.)
Лоток 1
Додатковий
лоток
Універсальний
лоток
Plain a
O
O
O
Thicka
O
O
O
Thina
O
O
O
Cotton
X
X
O
Color
X
X
O
Preprinteda
O
O
O
Recycleda
O
O
O
Envelope
X
X
O
Transparency
X
X
O
Labels
X
X
O
CardStock
X
X
O
Bond
X
X
O
Archivea
O
O
O
Типи
•
Під час друку спеціальних носіїв слід додержуватися
вказівок щодо закладання матеріалу для друку. (Див.
«Друкування на спеціальних носіях для друку» на
стор. 50.)
• При перекритті паперу під час друку з використанням
універсального лотка відкрийте лоток 1, видаліть
аркуші, що перекриваються, і пробуйте друкувати далі.
• Коли під час друку погано подається папір, посуньте
папір вручну, доки розпочнеться автоматична подача.
5. Коли друкуєте документ, встановіть тип та формат паперу для
універсального лотка.
Для інформації про встановлення типу та формату паперу на
панелі керуванні. (Див. «Вибір формату та типу паперу» на
стор. 52.)
Параметри, задані з принтерного драйвера, мають
пріоритет над тими, що задані через панель керування.
a) Для друку у прикладній програмі, відкрийте ту програму
і запустіть меню друкування.
b) Відкрийте Настройка друку. (Див. «Відкривання
Настройка друку» на стор. 58.)
c) Натисніть вкладку Paper у Настройка друку та
виберіть відповідний тип паперу.
Наприклад, якщо хочете використати наклейку
(етикетку), встановіть тип паперу на Labels.
d) Виберіть джерело паперу Manual Feeder (Ручне
подавання) і натисніть кнопку OK.
e) Розпочніть друк у прикладній програмі.
f) Після друку закрийте універсальний лоток.
a. A6, Statement підтримується тільки для універсального лотка.
Носій і лоток_ 50
Конверт
•
Можливість друку на конвертах залежить від їхньої якості.
Для друку на конверті розмістіть його клапаном донизу, а місцем для
марки вгорі зліва.
•
•
Конверти, що мають липку стрічку з відривною смужкою або клапан
з більш ніж одним фальцом, дозволяється використовувати, лише
якщо клей витримує температуру блока фіксації апарата впродовж
0,1 секунди. Щоб дізнатися температуру термофіксації, дивіться
специфікацію на свій апарат. (Див. «Загальні технічні
характеристики» на стор. 154.) Додаткові фальці та стрічки можуть
призвести не лише до зморщування або зминання конверта, але й
до зминання та навіть пошкодження блоку термофіксації принтера.
Щоб забезпечити найліпшу якість друкування, робіть поля не менше
15 мм (від крайок конверта).
Уникайте друку в зоні стикання швів конверта.
Прозора плівка
Щоб запобігти пошкодженню апарата, використовуйте виключно
прозорі плівки, призначені для лазерних принтерів.
Якщо треба виконати друк на зім’ятих конвертах, відкрийте задню
кришку. Та пересуньте натискний важіль на кожній стороні вниз.
•
1 Натискний важіль
•
•
•
•
•
•
Під час вибору конвертів враховуйте такі вимоги:
- Щільність: щільність паперу, з якого зроблено конверти, не має
перевищувати 90 г/м2, інакше можливе защемлення.
- Вигляд: перед друкуванням конверти мають лежати рівно із
прогином не більше 6 мм та не містити повітря всередині.
-Стан: конверти мають бути без зморшок, згинів та інших
пошкоджень.
- Температура: використовуйте конверти, стійкі до температури
та тиску під час роботи апарата.
Використовуйте лише конверти з якісним фальцом.
Не використовуйте конверти з марками.
Не використовуйте конверти із застібками, кнопками, віконцями,
основою з покриттям, клейкими клапанами та синтетичними
матеріалами.
Не використовуйте пошкоджені конверти та конверти низької якості.
Переконайтеся, що шви з обох боків конверта сягають його ріжків.
•
•
•
•
•
•
•
•
Прозорі плівки, які використовуються в апараті, мають витримувати
температуру блока термофіксації.
Після виведення з апарата покладіть плівки на рівну поверхню.
Не залишайте їх надовго в лотку. На плівці можуть накопичуватися
пил та бруд, які спричинятимуть плями під час друку.
Тримайте плівку обережно, щоб запобігти розмазуванню
зображення пальцями.
Щоб запобігти знебарвленню, не виставляйте надовго надруковані
плівки на сонце.
Переконайтеся, що прозорі плівки не зморшкуваті, не скручені та не
мають надірваних країв.
Не використовуйте прозорі плівки, відокремлені від основи.
Щоб запобігти злипанню прозорих плівок одна з одною, не
залишайте надруковані аркуші лежати вкупі після видруку.
Рекомендовані матеріали: прозора плівка для кольорового
лазерного принтера Xerox, як-от 3R 91331 (A4), 3R 2780 (Letter).
1 Можна
2 Не можна
Носій і лоток_ 51
Етикетковий папір
Препринтний папір
Щоб запобігти пошкодженню апарата, використовуйте виключно
етикетковий папір, призначений для лазерних принтерів.
При закладанні препринтного паперу (паперу з наддруком)
задрукована сторона має бути звернена донизу, нескручена крайка має
бути спереду. У разі ускладнень із подаванням паперу розверніть
аркуш іншою крайкою вперед. У цьому разі якість друку не
гарантується.
•
•
•
•
Під час вибору етикеткового паперу враховуйте такі вимоги:
- Клеї: клей має витримувати температуру блоку термофіксації
апарата. Щоб дізнатися температуру блока термофіксації,
читайте специфікацію на свій апарат. (Див. «Загальні технічні
характеристики» на стор. 154.)
- Розміщення: використовуйте виключно такий етикетковий
папір, де немає просвітів між етикетками. За наявності просвітів
етикетки можуть відклеїтися, що спричинить серйозне зминання.
- Скручування: перед друкуванням етикетковий папір (наклейки)
має лежати рівно з прогином у будь-якому напрямку не більше
13 мм.
- Стан: не використовуйте етикетковий папір зі зморшками,
бульбашками або іншими ознаками відокремлення етикеток від
основи.
Переконайтеся, що між етикетками не проступає клей. За наявності
проміжків етикетки можуть відклеїтися, що спричинить серйозне
заминання. Крім того, клей може пошкодити компоненти апарата.
Забороняється повторно пропускати аркуш етикеткового паперу
через апарат. Основа із клеєм розрахована лише на одне
проходження через апарат.
Забороняється використовувати етикетковий папір зі зморшками,
бульбашками або іншими ознаками відокремлення етикеток від
основи.
•
•
•
На препринтному папері треба друкувати термостійкою фарбою,
яка не розтане, не випаровується та не виділяє шкідливих речовин
під дією температури блока термофіксації апарата впродовж 0,1
секунди. Щоб дізнатися температуру блока термофіксації, читайте
специфікацію на свій апарат. (Див. «Загальні технічні
характеристики» на стор. 154.)
Друкарська фарба, якою друкують препринтний папір, має бути
незаймистою та не впливати негативно на валики принтера.
Перш ніж закладати препринтний папір, переконайтеся, що фарба
на ньому суха. Волога фарба може відстати від паперу у процесі
фіксації, внаслідок чого погіршиться якість друку.
Фото
•
Переконайтеся, що на цьому апараті не використовуєте чорнильний
фотопапір. Це може пошкодити апарат.
Глянсовий папір
Закладайте в універсальний лоток воднораз по одному аркушу,
глянсовою стороною вгору.
•
Стіс карток або папір довільного формату
•
Рекомендовані матеріали: глянсовий папір (Letter) для цього
апарата, винятково HP Brochure Paper (продукт: Q6611A). тільки
Q6611A).
Рекомендовані матеріали: глянсовий папір (A4) для цього апарата,
винятково HP Superior Paper 160 glossy (продукт: Q6616A).
Вибір формату та типу паперу
Коли папір закладено в лоток, встановіть його формат та тип кнопками
на панелі керування. Відповідні параметри застосовуватимуться в
режимах копіювання та факсування. Для друку з комп’ютера треба
вибрати формат та тип паперу в прикладній програмі, яку
використовуєте на комп'ютері. (Див. «Вкладка Paper» на стор. 59.)
•
•
Не використовуйте менші аркуші, ніж 76,2 мм завширшки та 127 мм
завдовжки.
У прикладній програмі установіть розмір полів не менше 6,4 мм від
країв матеріалу.
Параметри, задані з принтерного драйвера, мають пріоритет над
тими, що задані через панель керування.
1. Натисніть на панелі керування Machine Setup.
2. Натисніть Admin Setting.
3. Після відображення повідомлення про вхід до системи введіть
пароль за допомогою цифрової клавіатури та натисніть OK. (Див.
«Встановлення пароля автентифікації» на стор. 43.)
4. Натисніть вкладку General.
Носій і лоток_ 52
5. Натисніть стрілочку вниз, щоб увійти в меню, потім натисніть Tray
Management.
6. Виберіть лоток та його параметри, такі як формат та тип паперу.
7. Натисніть OK.
Якщо Ви бажаєте використовувати папір особливого розміру, як
наприклад, папір для розрахункових документів, виберіть
Customу вкладці Paper в Настройка друку. (Див. «Вкладка
Paper» на стор. 59.)
Використання утримувача паперу
Якщо друкувати значну кількість сторінок за один раз, поверхня
вихідного лотка може нагрітися. Не торкайтеся його поверхні та
не дозволяйте дітям перебувати поруч з апаратом.
Надруковані аркуші збираються на утримувачі паперу на вихідний
лоток, і утримувач паперу допомагає рівно їх розмістити. Витягування
утримувача паперу та розсування його.
Якщо з подачею аркушів на лоток виходу виникають проблеми
(наприклад, надмірне скручування), спробуйте друкувати готові
аркуші на задню кришку. Задня кришка тримає тільки невеликий
шматок паперу водночас, не дозволяйте паперам накопичуватись
на задній кришці.
Носій і лоток_ 53
Друкування
6.
У цьому розділі пояснюється, як друкувати.
Цей розділ містить:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Характеристики принтерного драйвера
Основні режими друку
Використання особливих функцій та характеристик друкування
Пояснення Настройка друку
Використання Direct Printing Utility
Зміна стандартних настройок друку
Процедури, наведені в цьому посібнику користувача, головним
чином стосуються Windows XP.
Установлення апарата як стандартного
Друкування у файл (PRN)
Друк з Macintosh
Друк у Linux
Друкування з драйвером PostScript
Драйвер принтера PostScript
Характеристика
Характеристики принтерного драйвера
Принтерні драйвери підтримують такі типові функції:
• Вибір орієнтації паперу, вибір формату, джерела та типу матеріалу
(носія) для друку.
• Кількість копій
Крім цього, можна скористатися ще кількома особливими функціями
друку. Перелік функцій, підтримуваних принтерними драйверами,
наведено в цій таблиці:
Деякі моделі або операційні системи не підтримують певні функції
та характеристики в поданій нижче таблиці.
Драйвер принтера PCL
Характеристика
Windows
Регулювання якості
O
Друк плакатів
O
Кілька сторінок на аркуші
O
Друк за розміром сторінки
O
Зменшений та збільшений
друк
O
Інше джерело паперу для
друку першої сторінки
O
Водяні знаки
O
Накладання
O
Друк з двох сторін (дуплекс)
O
Windows
Linux
Macintosh
Регулювання якості
O
O
O
Друк плакатів
X
X
X
Кілька сторінок на
аркуші
O
O
(2, 4)
O
Друк за розміром
сторінки
O
X
O
Зменшений та
збільшений друк
O
X
O
Інше джерело паперу
для друку першої
сторінки
X
X
O
Водяні знаки
X
X
X
Накладання
X
X
X
Друк з двох сторін
(дуплекс)a
O
O
O
a. Апарат з функцією двостороннього друку друкує з обох сторін аркушу.
Друкування_ 54
Основні режими друку
Скасування завдання з друку
Апарат дозволяє друкувати з різних прикладних програм в ОС
Windows, Macintosh або Linux. Точний порядок дій, потрібних для друку
документа, залежить від використовуваної програми.
•
Вікно Настройка друку, показане в цьому посібнику
користувача, може різнитися залежно від використовуваного
апарату. Однак структура вікна Настройка друку схожа.
Перевірте операційні системи на сумісність із вашим
апаратом. Зверніться до розділу про сумісність з ОС
специфікації принтера. (Див. «Технічні характеристики
принтера» на стор. 155.)
• Коли обираєте параметр в Настройка друку, можете бачити
знак попередження,
, або
. Знак оклику (
) означає,
що певний параметр можна вибрати, але це не
рекомендовано, а знак ( ) означає, що цей параметр не
можна вибрати через настройки апарата або системне
середовище.
Дальша процедура описує загальні дії, які необхідно виконати для
здійснення друку з різних прикладних програм Windows.
Основні режими друку з Macintosh. (Див. «Друк з Macintosh» на
стор. 63.)
Основні режими друку Linux. (Див. «Друк у Linux» на стор. 65.)
Дальше вікно Настройка друку для Notepad (Блокнот) у Windows XP.
Ваше вікно Настройка друку може відрізнятися, залежно від
використовуваних операційної системи чи програми.
1. Відкрийте документ, який хочете надрукувати.
2. Виберіть Друк у меню Файл. З’явиться діалогове вікно Друк.
3. Виберіть свій пристрій у списку Виберіть принтер.
Якщо завдання друку очікує в черзі або буферній пам’яті, його можна
скасувати у такий спосіб:
1. У Windows 2000 оберіть Параметри > Принтери.
• У Windows XP/2003 виберіть Принтери й факси.
• У Windows 2008/Vista виберіть Панель керування >
Устаткування та звук > Принтери.
• У Windows 7 виберіть Панель керування > Устаткування та
звук > Пристрої та принтери.
• У Windows Server 2008 R2 виберіть Панель керування >
Устаткування > Пристрої та принтери.
2. У Windows 2000, XP, 2003, Vista та 2008 двічі клацніть на значку
свого апарата.
У Windows 7 та Windows Server 2008 R2 правою кнопкою мишки
клацніть значок принтера і в контекстних меню виберіть Перегляд
черги друку.
Якщо елемент Перегляд черги друку має значок ►, можете
обрати інші принтерні драйвери, пов’язані з обраним
принтером.
3. У меню Документ виберіть пункт Скасувати.
Це вікно також можна відкрити, двічі клацнувши значок апарата
(
) на панелі завдань Windows.
Поточне завдання з копіювання можна скасувати, для цього
натисніть Stop на панелі керування.
Використання особливих функцій та
характеристик друкування
Спеціальні функції друку охоплюють:
• «Друкування кількох сторінок на одній стороні аркуша» на стор. 55
• «Друк плакатів» на стор. 56
• «Друк буклетів» на стор. 56
• «Друк з обох сторін аркуша» на стор. 56
• «Зміна масштабу документа» на стор. 57
• «Масштабування документа до обраного формату паперу» на
стор. 57
• «Використання водяних знаків» на стор. 57
• «Використання накладень» на стор. 58
Друкування кількох сторінок на одній стороні
аркуша
Основні параметри друку, включно з кількістю копій та діапазоном
друку, можна обрати у вікні Друк.
Щоб якнайповніше скористатися з можливостей принтерного
драйвера для зміни настройок друку клацніть Властивості чи
Настройки у вікні Друк програми. (Див. «Пояснення
Настройка друку» на стор. 58. )
4. Щоб розпочати друк, клацніть OK або Друк у вікні Друк.
Ви можете обрати кількість сторінок, які будуть надруковані на одному
аркуші паперу. При друкуванні кількох сторінок документа на одному
аркуші паперу вони будуть зменшені у розмірі та розміщені на сторінці
вказаним вами чином. На одному аркуші паперу можна надрукувати до
16 сторінок.
1. Для зміни настройок друку зі своєї прикладної програми перейдіть
до Настройка друку. (Див. «Відкривання Настройка друку» на
стор. 58.)
2. Клацніть вкладку Basic, оберіть Multiple Pages per Side з
випадного списку Type.
3. У списку Pages per Side вкажіть кількість сторінок, яку ви бажаєте
розмістити на одному аркуші (2, 4, 6, 9 або 16).
Друкування_ 55
4. Якщо необхідно, вкажіть послідовність друку сторінок за допомогою
списку Page Order.
5. Установіть прапорець Print Page Border, щоб апарат залишав на
кожній сторінці поля.
6. Клацніть вкладку Paper, виберіть Size, Source та Type.
7. Клацайте OK або Друк, доки вийдете з вікна Друк.
Друк плакатів
Ця функція дозволяє вам надрукувати документ, що містить одну
сторінку, на 4, 9 чи 16 аркушах паперу, які, якщо з’єднати їх після друку,
утворять єдиний документ-плакат.
3. Клацніть вкладку Paper, виберіть Size, Source та Type.
Опція Booklet Printing доступна не для всіх форматів паперу.
Щоб знайти доступний формат паперу для цієї функції,
виберіть доступний формат паперу в опції Size на вкладці
Paper.
Якщо вибрати недоступний розмір паперу, цей параметр буде
автоматично скасовано. Обирайте тільки доступний папір
або
).
(папір без позначки
4. Клацайте OK або Друк, доки вийдете з вікна Друк.
5. Після закінчення друку складіть навпіл аркуші паперу та скріпіть їх.
Друк з обох сторін аркуша
Друк можна виконувати на обох сторонах аркуша паперу; дуплекс.
Перед початком друку вирішить, яким чином ви бажаєте орієнтувати
документ. Цією функцією можна скористатись з папером формату
Letter, Legal, A4, US Folio чи Oficio.
1. Для зміни настройок друку зі своєї прикладної програми перейдіть
до Настройка друку. (Див. «Відкривання Настройка друку» на
стор. 58.)
2. Клацніть вкладку Basic, оберіть Poster Printing з випадного списку
Type.
3. Виберіть бажане компонування сторінки.
Специфікація компонування сторінки:
• Poster 2x2: документ буде збільшено і розділено на 4 сторінок.
• Poster 3x3: документ буде збільшено і розділено на 9 сторінок.
• Poster 4x4: документ буде збільшено і розділено на 16 сторінок.
4. Виберіть Poster Overlap. Щоб легше вставляти аркуші разом,
задайте Poster Overlap в міліметрах чи дюймах, вибравши кнопку
вгорі праворуч вкладки Basic.
5. Клацніть вкладку Paper, виберіть Size, Source та Type.
6. Клацайте OK або Друк, доки вийдете з вікна Друк.
7. З’єднавши надруковані аркуші, дістанете плакат.
Не виконуйте двосторонній друк на особливих носіях, як-от
наклейках, прозорих плівках, конвертах або цупкому папері. Це
може викликати защемлення паперу чи пошкодити апарат.
1. Для зміни настройок друку зі своєї прикладної програми перейдіть
до Настройка друку. (Див. «Відкривання Настройка друку» на
стор. 58.)
2. Клацніть на вкладці Basic.
3. У секції Double-sided Printing оберіть бажані параметри
переплетення.
• Printer Default: якщо вибрати цю опцію, значення функції
визначатиметься настройками принтера, які було зроблено з
панелі керування.
• None
• Long Edge: ця опція дає компонування, яке зазвичай
використовується для переплітання книг.
•
Short Edge: ця опція дає компонування, яке зазвичай
використовується для календарів.
Друк буклетів
З допомогою цієї функції друкування документа відбувається на обох
сторонах аркуша паперу, а сторінки упорядковуються так, що друковані
аркуші можна скласти навпіл для створення буклету.
Як хочете зробити буклет, треба друкувати на носіях друку
формату Letter, Legal, A4, Us Folio чи Oficio.
8
•
Reverse Double-Sided Printing: виберіть цю опцію для
реверсування порядку друкування під час двостороннього друку.
4. Клацніть вкладку Paper, виберіть Size, Source та Type.
5. Клацайте OK або Друк, доки вийдете з вікна Друк.
9
1. Для зміни настройок друку зі своєї прикладної програми перейдіть
до Настройка друку. (Див. «Відкривання Настройка друку» на
стор. 58.)
2. Клацніть вкладку Basic, оберіть Booklet Printing з випадного списку
Type.
Друкування_ 56
Якщо ваш апарат не обладнано модулем двостороннього друку,
вам буде треба закінчити процедуру друку вручну. Пристрій
надрукує всі непарні сторінки документа, починаючи з першої.
Після цього у комп’ютері відобразиться повідомлення. Для
закінчення друку дотримуйтесь інструкцій, що з’являтимуться на
екрані.
Зміна масштабу документа
Використання наявних водяних знаків
Розмір документа можна змінити, щоб він здавався більшим або
меншим на сторінці, указавши потрібне відсоткове значення.
1. Для зміни настройок друку зі своєї прикладної програми
перейдіть до Настройка друку. (Див. «Відкривання Настройка
друку» на стор. 58.)
2. Клацніть вкладку Advanced й оберіть бажаний водяний знак з
випадного списку Watermark. Ви побачите обраний водяний
знак в режимі попереднього перегляду.
3. Клацайте OK або Друк, доки вийдете з вікна Друк.
1. Для зміни настройок друку зі своєї прикладної програми перейдіть
до Настройка друку. (Див. «Відкривання Настройка друку» на
стор. 58.)
2. Клацніть на вкладці Paper.
3. Вкажіть коефіцієнт масштабування у полі Percentage.
Також можна вибрати потрібний коефіцієнт масштабування за
допомогою стрілочок вгору/вниз.
4. Оберіть Size, Source та Type у Paper Options.
5. Клацайте OK або Друк, доки вийдете з вікна Друк.
Масштабування документа до обраного формату
паперу
Ця функція принтера дає змогу масштабувати документ до будь-якого
вказаного формату паперу без огляду на формат документа. Воно
може знадобитись у випадках, коли потрібно передивитися дрібні
деталі невеликого документа.
A
Створення водяного знаку
1. Для зміни настройок друку зі своєї прикладної програми
перейдіть до Настройка друку. (Див. «Відкривання Настройка
друку» на стор. 58.)
2. На вкладці Advanced виберіть Edit з випадного списку
Watermark. З’явиться діалогове вікно Edit Watermarks.
3. Введіть текст повідомлення у полі Watermark Message. Ви
можете ввести до 256 символів. Це повідомлення буде
відображатися у вікні попереднього перегляду.
Якщо встановлено галочку First Page Only, водяні знаки будуть
надруковані лише на першій сторінці.
4. Оберіть опції водяних знаків.
У розділі Font Attributes можна вибрати ім’я шрифта, стиль,
розмір і наявність тіні, а також установити кут водяного знаку в
розділі Message Angle.
5. Клацніть Add, щоб додати новий водяний знак до списку Current
Watermarks.
6. Коли закінчите редагування, клацайте OK або Друк, доки
вийдете з діалогового вікна Друк.
Щоб припинити друк водяних знаків, оберіть опцію None зі списку
Watermark.
Редагування водяного знаку
1. Для зміни настройок друку зі своєї прикладної програми перейдіть
до Настройка друку. (Див. «Відкривання Настройка друку» на
стор. 58.)
2. Клацніть на вкладці Paper.
3. У пункті Fit to page оберіть бажаний формат паперу.
4. Оберіть Size, Source та Type у Paper Options.
5. Клацайте OK або Друк, доки вийдете з вікна Друк.
Використання водяних знаків
Функція друку водяних знаків дозволяє вам друкувати текст на
існуючому документі. Наприклад, можна скористатись нею, коли вам
знадобиться надрукувати «ПРОЕКТ» або «КОНФІДЕНЦІЙНО»
великими сірими буквами по діагоналі вздовж першої сторінки або усіх
сторінок документа.
1. Для зміни настройок друку зі своєї прикладної програми
перейдіть до Настройка друку. (Див. «Відкривання Настройка
друку» на стор. 58.)
2. Клацніть вкладку Advanced, оберіть Edit з випадного списку
Watermark. З’явиться діалогове вікно Edit Watermarks.
3. Оберіть зі списку Current Watermarks водяний знак, який ви
бажаєте змінити, та внесіть потрібні зміни.
4. Клацніть кнопку Update, щоб зберегти зміни.
5. Клацайте OK або Друк, доки вийдете з вікна Друк.
Видалення водяних знаків
1. Для зміни настройок друку зі своєї прикладної програми
перейдіть до Настройка друку. (Див. «Відкривання Настройка
друку» на стор. 58.)
2. Клацніть вкладку Advanced, оберіть Edit з випадного списку
Watermark. З’явиться діалогове вікно Edit Watermarks.
3. Оберіть водяний знак, який ви бажаєте видалити, зі списку
Current Watermarks та клацніть кнопку Delete.
4. Клацайте OK або Друк, доки вийдете з вікна Друк.
Існує декілька наперед визначених водяних знаків, які надходять з
апаратом. Їх можна змінити або додати нові.
Друкування_ 57
Використання накладень
5. Якщо потрібний файл накладання відсутній у розкривному
списку Text, оберіть Edit зі списку та клацніть Load. Оберіть
файл накладення, що його хочете використати.
Якщо файл-накладення, яке ви бажаєте використати,
зберігається у зовнішньому джерелі, ви також можете
завантажити потрібний файл при зверненні до діалогового вікна
Load Overlay.
Вибравши файл, клацніть Відкрити. Файл з’явиться у списку
Overlay List та буде доступним для друку. Оберіть потрібне
накладення зі списку Overlay List.
6. Якщо треба, встановіть галочку Confirm Page Overlay When
Printing. Якщо цю опцію обрано, кожного разу, коли ви
надсилатимете документ на друк, на екрані буде з’являтися
діалогове вікно, що міститиме запит на підтвердження вашого
бажання друкувати накладення.
Якщо накладання було обрано, а цю опцію — ні, воно
автоматично друкуватиметься разом із документом.
7. Клацайте OK або Друк, доки вийдете з вікна Друк.
Обране накладення буде надруковано на вашому документі.
Що таке накладення?
Накладання — це текст чи зображення, що зберігаються на
твердому диску комп’ютера у файлі спеціального формату і які
можна друкувати на будь-якому документі. Накладення часто
використовуються для друкування фірмових бланків та шапок
документів. Замість використання заготовлених шапок документів
можна створити накладення, що буде містити ту саму інформацію,
що і поточний заготовлений бланк. Для друку офіційних листів із
заготовленою формою (шапкою), що містить інформацію про вашу
компанію, вам не треба закладати папір з попередньо
надрукованими шапками до апарата, а просто друкувати
накладення із заготовленої форми на свій документ.
Роздільність документа з накладенням повинна бути така ж,
що і роздільність документа, на якому накладення буде
надруковано.
Створення накладення для нової сторінки
Для використання накладення на сторінці слід створити нове
накладення, яке буде містити необхідне зображення або логотип.
1. Створіть або відкрийте документ, який містить текст або
зображення, що буде використовуватись у накладенні.
Розташуйте усі елементи накладення відповідно до того, який
вони мусять мати надрукований вигляд.
2. Щоб зберегти документ як накладення, перейдіть до Настройка
друку. (Див. «Відкривання Настройка друку» на стор. 58.)
3. Клацніть вкладку Advanced та оберіть Edit зі списку Text.
З’явиться діалогове вікно Edit Overlay.
4. у вікні Edit Overlay клацніть Create.
5. У вікні Зберегти як уведіть з клавіатури назву не більше восьми
символів завдовжки у полі Ім’я файлу. Як треба, укажіть
розміщення файлу (стандартно це C:\Formover).
6. Клацніть Зберегти. Ім’я з’явиться у Overlay List.
7. Клацайте OK або Друк, доки вийдете з вікна Друк.
8. Файл надруковано не буде. Замість цього його буде збережено
на твердому диску вашого комп’ютера.
Розмір документа-накладення має бути аналогічним розміру
документа, який ви бажаєте надрукувати з накладенням. Не
створюйте накладення, що містять водяні знаки.
Видалення накладення сторінки
Сторінки-накладення, які більше не використовуються, можна
видалити.
1. У вікні Настройка друку клацніть вкладку Advanced.
2. Оберіть Edit у випадному списку Overlay.
3. Оберіть у списку Overlay List накладення, яке слід видалити.
4. Клацніть Delete.
5. Коли відкриється вікно запиту на підтвердження, клацніть Yes.
6. Клацайте OK або Друк, доки вийдете з вікна Друк.
Пояснення Настройка друку
Можна проглянути обрані настройки вгорі праворуч Настройка друку.
Відкривання Настройка друку
1.
2.
3.
4.
Відкрийте документ, який хочете надрукувати.
Оберіть Друк у меню Файл. З’явиться діалогове вікно Друк.
Виберіть свій пристрій у Виберіть принтер.
Клацніть Властивості чи Настройки.
Використання накладення сторінки
Після створення накладення його можна використовувати під час
друкування документів. Порядок друкування накладення з
документом:
1. Створіть або відкрийте документ, який бажаєте надрукувати.
2. Для зміни настройок друку зі своєї прикладної програми
перейдіть до Настройка друку. (Див. «Відкривання Настройка
друку» на стор. 58.)
3. Клацніть на вкладці Advanced.
4. Оберіть бажане накладення зі списку Text.
Друкування_ 58
Вкладка Basic
Double-Sided Printing
Скористайтесь вкладкою Basic для зміни вигляду документа на
надрукованій сторінці.
Клацніть вкладку Basic для відображення опцій, показаних нижче.
Ця опція дозволяє друкувати аркуш з обох боків. (Див. «Друк з обох
сторін аркуша» на стор. 56.)
Вкладка Paper
Скористайтесь опціями вкладки Paper, щоб задати основні
характеристики паперу.
Клацніть вкладку Paper для відображення опцій, показаних нижче.
Orientation
За допомогою параметра можна задати напрямок друкування на
сторінці.
• Portrait: опція дає змогу друкувати по довжині сторінки у стилі
листа.
• Landscape: опція дає змогу друкувати по ширині сторінки у
стилі таблиці.
• Rotate 180 Degrees: опція дозволяє повертати сторінку на 180
градусів.
Quality
Доступні опції Quality можуть мати варіації з огляду на ваш апарат.
Чим вищим буде значення цього параметра, тим чіткішими будуть
символи та графічні зображення. Високий показник роздільної
здатності (роздільності) може збільшити тривалість друку
документа.
Copies
Ця опція дозволяє вказати бажану кількість копій. Можна обрати від
1 до 999 копій.
Paper Options
Ця опція дозволяє вказати, який лоток для паперу використовувати.
Для друкування на конверті оберіть вкладку Envelope, щоб
установити параметри.
•
•
Layout Options
Опція дає змогу обирати різноманітні способи компонування
документа.
• Single Page Per Side: це опція основного компонування. дає
змогу друкувати сторінку на одній стороні паперу.
• Multiple Pages Per Side: дає змогу друкувати кілька сторінок на
одній стороні паперу. (Див. «Друкування кількох сторінок на
одній стороні аркуша» на стор. 55.)
• Poster Printing: дозволяє вам друкувати ваш документ в
документі плакатного розміру. Ця опція друкує документ на
кількох сторінках. Надруковані аркуші можна склеїти й отримати
в такий спосіб копію в розмірі плаката. (Див. «Друк плакатів» на
стор. 56.)
• Booklet Printing: ця опція дає змогу надрукувати свій документ
на обох сторонах паперу, щоб зробити буклет. (Див. «Друк
буклетів» на стор. 56.)
•
Друкування_ 59
Size: Ця опція дозволяє вказати формат паперу для закладання
до лотка. У списку з’явиться нова опція, яку можна обрати.
Source: Переконайтесь, що у списку Source правильно вказано
лоток для паперу. Під час друку на спеціальних матеріалах,
таких як конверт або прозора плівка, оберіть опцію MP Tray.
Type: Ця опція дозволяє вказати тип паперу для закладання до
лотка. У списку з’явиться нова опція, яку можна обрати. Це дасть
змогу дістати найвищу якість друку. Якщо ні, то бажаної якості
друку може бути не досягнуто.
- Plain: звичайний папір для друку. Оберіть цю опцію, якщо
ваш апарат монохромний і друкуєте на папері із бавовняної
сировини щільністю 60 г/м2.
- Thick: 90-105 г/м2 цупкого паперу.
- Thin: 60-70 г/м2 тонкого паперу.
- Cotton: бавовняний папір з 75 – 90 г/м2, такий як Gilbert 25 %
і Gilbert 100 %.
- Color: 75-90 г/м2 кольорового паперу.
- Preprinted: 75-90 г/м2 препринтного паперу.
- Recycled: 75-90 г/м2 вторинного паперу.
Envelope: 75-90 г/м2 конверту.
Transparency: 138-146 г/м2 прозорої плівки.
Labels: 120-150 г/м2 наклейок.
CardStock: 90-163 г/м2 картону.
Bond: 105-120 г/м2 високосортного паперу.
Archive: 70-90 г/м2. Оберіть цей параметр, якщо треба буде
зберігати друковані матеріали протягом тривалого часу,
наприклад в архіві.
Advanced: ця опція дозволяє друкувати першу сторінку на
іншому типі паперу, ніж решта документа, обравши лоток, щоб
використовувати для друку першої сторінки. Приміром, якщо
хочете друкувати першу сторінку на кольоровому папері,
закладіть кольоровий папір в MP Tray, а звичайний папір в Tray
1. Потім оберіть Tray 1. в опції Source та MP Tray в опції
Advanced.
-
•
Якщо клацнете Reset, настройки в опції Advanced
повернуться до стандартних значень.
Scaling Options
Ця опція дозволяє вам автоматично або вручну масштабувати
документ на сторінці. Ця опція може бути показана в сірому кольорі,
відповідно до настройки Layout Options у вкладці Basic.
• Fit to Page: ця опція дозволяє масштабувати друковане
завдання до будь-якого вказаного розміру паперу без огляду на
розмір документа. (Див. «Масштабування документа до
обраного формату паперу» на стор. 57.)
• Percentage: ця опція дозволяє змінювати розмір вмісту сторінки
під час друку, щоб та виходила більшою чи меншою, за
допомогою введення бажаного процентажу. (Див. «Зміна
масштабу документа» на стор. 57.)
Вкладка Graphics
Скористайтесь опціями вкладки Graphics, щоб налагодити якість друку
для своїх конкретних потреб.
Клацніть вкладку Graphics для відображення опцій, показаних нижче.
Font/Text
Вибір All Text Black дає змогу друкувати увесь текст у документі
суцільним чорним кольором, без огляду на його колір, що на екрані.
Advanced
•
Download as Outline: якщо ця опція обрана, принтерний
драйвер завантажуватиме всі шрифти TrueType, які
використовуються у вашому документі, але досі не зберігаються
у вашому принтері (тобто не є резидентними). Якщо після друку
документа ви побачите, що шрифти відображаються
неправильно, оберіть опцію Download as Bit image і виконайте
друк повторно. Ця функція діятиме лише за умови використання
PCL-драйвера принтера.
• Download as Bit Image: опція дозволяє драйверу
завантажувати шрифти як растрові образи. Документи зі
складними шрифтами, наприклад, корейським або японським,
будуть надруковані швидше при встановленні цієї опції.
Download as bit image корисна при друкуванні з програм Adobe.
• Print as Graphics: опція дозволяє драйверу завантажувати
шрифти як графіку. Під час друкування документів, що містять
багато графічних елементів та порівняно мало шрифтів
TrueType швидкість друкування може бути збільшена, якщо
вибрати це значення параметра.
Use Printer Fonts: якщо обрано опцію Use Printer Fonts, принтер
буде використовувати для друку документа шрифти, які
зберігаються у його пам’яті (резидентні шрифти), а не
завантажувати шрифти, що використовуються у документі. З тих
міркувань, що завантаження шрифтів потребує певного часу,
обрання цієї опції може зменшити час, необхідний для друку
документа. При використанні шрифтів принтера, він спробує
встановити відповідність між шрифтами, що зберігаються у його
пам’яті, та шрифтами, які були використані у документі. Однак, якщо
у вашому документі використовуються шрифти, які значно
відрізняються від резидентних шрифтів принтера, надрукований
документ може мати зовсім інший вигляд, ніж на екрані.
Якщо клацнете Reset, настройки в опції Advanced
повернуться до стандартних значень.
Toner Save
Ця опція дозволяє подовжити ресурс картриджу з тонером та
зменшити собівартість друку сторінки без значного зменшення
якості друку.
• Printer Setting: якщо ви оберете цю опцію, значення функції
буде визначатися настройками принтера, які ви зробили на
панелі керування.
• On: ця опція дасть змогу принтеру витрачати менше тонера на
друку кожної сторінки.
• Off: якщо під час друку документа у вас немає потреби
заощаджувати тонер, оберіть цю опцію.
Друкування_ 60
Вкладка Advanced
Job Settings
Скористайтесь вкладкою Advanced, щоб задати різноманітні
характеристики друку.
Клацніть вкладку Advanced для відображення опцій, показаних нижче.
Ця опція дає змогу вказати, як слід друкувати або зберігати файл
друку на опційному (можливому) твердому диску.
• Print Mode: стандартний Print Mode — Normal, при якому друк
відбувається без збереження друкованого файлу на опційному
твердому диску.
• User ID: ця опція використовується, коли треба знайти
збережений файл з допомогою панелі керування.
• Job Name: ця опція використовується, коли треба знайти
збережений файл з допомогою панелі керування.
Вкладка Samsung
Вкладка Samsung використовується для відображення інформації про
авторські права та номер версії драйвера. Якщо ваш комп’ютер має
вихід в Інтернет, маєте доступ до таких служб:
Клацніть вкладку Samsung для відображення цих опцій.
Help
Опція дозволяє відкрити файл Help за допомогою пошуку
клавіатурою.
Service
•
•
•
Watermark
Ця опція дає змогу друкувати текст на існуючому документі. (Див.
«Використання водяних знаків» на стор. 57.)
•
Overlay
Накладення часто використовуються для друкування фірмових
бланків та шапок документів. (Див. «Використання накладень» на
стор. 58.)
Output options
Ця опція дає змогу задати послідовність друкування сторінок. За
допомогою списку оберіть послідовність друку сторінок.
• Normal: опція дозволяє друкувати всі сторінки, з першої до
останньої.
• Reverse All Pages: опція дозволяє друкувати всі сторінки, з
останньої до першої.
• Print Odd Pages: ця опція дозволяє друкувати тільки непарні
сторінки документа.
• Print Even Pages: ця опція дозволяє друкувати тільки парні
сторінки документа.
• Advanced: опція дозволяє задати розширені вихідні опції для
друку, як-от видрук інформаційної сторінки та збереження
форми для пізнішого використання як накладення.
Якщо клацнете Reset, настройки в опції Advanced
повернуться до стандартних значень.
Захист
Якщо вибрати Job Encryption, всі дані PDL — мови опису сторінок
— для безпеки буде зашифровано.
Друкування_ 61
Buy Supplies: ця опція дозволяє замовити витратні матеріали
через Інтернет.
Samsung Website: ця опція безпосередньо з’єднує вас з
веб-сайтом компанії Samsung.
Registration: ця опція дозволяє зареєструвати свій
багатофункційний пристрій.
Check for updates: опція дозволяє вивантажувати оновлення
для свого принтерного драйвера.
Використання Direct Printing Utility
Використання улюблених настройок
Опція Presets, наявна на кожній вкладці пріоритетів, за винятком
вкладки Samsung, дозволяє зберегти поточний набір параметрів для
подальшого використання.
Для збереження запису попередніх настройок (Presets):
1. Зробіть бажані настройки на всіх закладках.
2. Введіть назву запису в полі Presets.
У цьому розділі розглянуто використання Direct Printing Utility для
друкування файлів PDF без їх відкриття.
•
•
•
•
•
Для друку файлів PDF з допомогою цієї програми на апарат
має бути встановлено твердий диск.
Неможливо друкувати файли PDF, на друк яких накладено
обмеження. Вимкніть функцію обмеження друку та повторіть
спробу.
Неможливо друкувати файли PDF, на друк яких накладено
обмеження із застосуванням пароля. Вимкніть функцію
захисту паролем та повторіть спробу.
Друкуватиметься файл PDF чи ні з допомогою Direct Printing
Utility залежить від того, як файл PDF було створено.
Програма Direct Printing Utility підтримує версію PDF 1.4 та
нижчу. Для того, щоб видрукувати файл новішої версії, його
треба відкрити.
Що таке Direct Printing Utility?
Direct Printing Utility — це програма, яка надсилає файл PDF
безпосередньо для друку на принтер. Відкривати перед цим файл не
потрібно. Дані надсилаються через диспетчер друку Windows із
використанням порту драйвера принтера. Підтримується лише формат
PDF.
Щоб інсталювати цю програму під час інсталяції драйвера принтера
виберіть опцію Custom installation та поставте галочку біля назви цієї
програми.
Друкування
Є декілька способів, як друкувати з допомогою Direct Printing Utility.
3. Клацніть Save. Після збереження попередніх настройок будуть
збережені усі поточні настройки драйвера.
Щоб використовувати раніше збережений набір параметрів, виберіть
його назву зі спадного списку Presets. Відтепер апарат друкуватиме
згідно з обраними настройками.
Для видалення збережених настойок виберіть їх з випадного списку
Presets і клацніть Delete.
Можна повернути параметрам драйвера принтера стандартні
значення, обравши Default Printer з випадного списку Presets.
Користування довідкою
Клацніть
, що у правому верхньому куті діалогового вікна, а потім
оберіть будь-яку опцію. На екран довідки виводиться детальна
інформація про можливості принтера, що визначаються його
драйвером.
У вікні Direct Printing Utility
1. У меню Пуск оберіть Програми або Усі програми > Direct
Printing Utility > Direct Printing Utility.
Або двічі клацніть на значку програми Direct Printing Utility на
робочому столі.
Відкриється вікно Direct Printing Utility.
2. Виберіть свій пристрій у списку Select Printer та клацніть
Browse.
3. Виберіть PDF-файл, який слід надрукувати, та клацніть
Відкрити.
Файл PDF буде додано до секції Select Files.
4. Встановіть бажані настройки пристрою.
5. Клацніть Print. Вибраний файл PDF пересилається на апарат.
Використання ярлика
1. Оберіть PDF-файл, який хочете надрукувати, та перетягніть його за
допомогою мишки на значок ярличка Direct Printing Utility на своєму
робочому столі. Обраний PDF-файл пересилається на стандартний
заданий апарат.
Якщо стандартно апарат не підтримує Direct Printing Utility,
вікно з повідомленням попередить про потребу вибрати
відповідний пристрій. Виберіть відповідний пристрій у секції
Select Printer.
2. Встановіть бажані настройки пристрою.
3. Клацніть Print. Вибраний файл PDF пересилається на апарат.
Друкування_ 62
Друкування у файл (PRN)
Використання контекстного меню (клацання
правою кнопкою)
Інколи треба зберегти дані друку як файл.
Для створення файлу:
1. Поставте галочку Друк до файлу у вікні Друк.
1. Клацніть правою кнопкою мишки файл PDF, який хочете
надрукувати, та виберіть Direct Printing.
З’явиться вікно Direct Printing Utility з доданим PDF-файлом.
2. Оберіть бажаний пристрій.
3. Встановіть бажані настройки пристрою.
4. Клацніть Print. Вибраний файл PDF пересилається на апарат.
Зміна стандартних настройок друку
1. Відкрийте меню Windows Пуск.
2. У Windows 2000 оберіть Параметри > Принтери.
• У Windows XP/2003 виберіть Принтери й факси.
• У Windows 2008/Vista виберіть Панель керування >
Устаткування та звук > Принтери.
• У Windows 7 виберіть Панель керування > Устаткування та
звук > Пристрої та принтери.
• У Windows Server 2008 R2 виберіть Панель керування >
Устаткування > Пристрої та принтери.
3. Правою кнопкою мишки клацніть на своєму апараті.
4. У Windows XP/2003/2008/Vista натисніть Настройка друку.
У Windows 7 та Windows Server 2008 R2 у контекстному меню
оберіть Настройка друку.
Якщо елемент Настройка друку має значок ►, можете
обрати інші принтерні драйвери, пов’язані з обраним
принтером.
Друк з Macintosh
У цьому розділі описано, як друкувати, використовуючи Macintosh.
Перед друком слід задати середовище друку.
• USB під’єднано. (Див. «Macintosh» на стор. 36.)
• Мережу під’єднано (Див. «Macintosh» на стор. 41.)
Друкування документа
5. Змініть параметри на кожній вкладці.
6. Клацніть OK.
Якщо потрібно змінити налаштування для кожного завдання
друку, їх можна змінити у Настройка друку.
Установлення апарата як стандартного
1. Відкрийте меню Windows Пуск.
2. У Windows 2000 оберіть Параметри > Принтери.
• У Windows XP/2003 виберіть Принтери й факси.
• У Windows 2008/Vista виберіть Панель керування >
Устаткування та звук > Принтери.
• У Windows 7 виберіть Панель керування > Устаткування та
звук > Пристрої та принтери.
• У Windows Server 2008 R2 виберіть Панель керування >
Устаткування > Пристрої та принтери.
3. Виберіть свій апарат.
4. За допомогою правої кнопки мишки оберіть свій апарат та натисніть
За замовчуванням.
У Windows 7 та Windows Server 2008 R2
Якщо елемент За замовчуванням має значок ►, можете
обрати інші принтерні драйвери, пов’язані з обраним
принтером.
2. Оберіть каталог, назвіть файл, після чого клацніть Друк.
Для друку на Macintosh необхідно настроїти опції друку в кожному
додатку, який буде для цього використовуватись. Виконайте такі дії для
здійснення друку на Macintosh:
1. Відкрийте документ, який хочете надрукувати.
2. Відкрийте меню File та клацніть Page Setup (у деяких прикладних
програмах — Document Setup).
3. Виберіть орієнтацію паперу, його формат, масштабування, інші
опції та переконайтесь, що обрано ваш апарат. Клацніть OK.
4. Відкрийте меню File та клацніть Print.
5. Вкажіть бажану кількість копій, а також сторінки, які слід
надрукувати.
6. Клацніть Print.
Друкування_ 63
Зміна настройок принтера
Paper
Під час друку можете використовувати розширені можливості друку.
Відкрийте свою програму та оберіть Print у меню File. Ім’я апарата, що
з’явиться в діалоговому вікні властивостей, може відрізнятися залежно
від апарата, який використовується. За винятком імені, зміст
діалогового вікна властивостей принтера схожий на такий.
Виберіть значення Paper Type відповідно до типу закладеного у
лоток паперу, який використовуватиметься для друку. Це дасть
змогу дістати найвищу якість друку. Якщо закладено інший тип
матеріалу для друкування, вкажіть відповідний тип паперу.
Значення параметрів можуть відрізнятися залежно від моделі
принтера та версії Macintosh OS.
Layout
Вкладка Layout містить параметри, які дозволяють настроїти
зовнішній вигляд документа на друкованій сторінці. На одному
аркуші паперу можна надрукувати кілька сторінок документа.
Оберіть Layout з випадного списку під Orientation, щоб дістати
доступ до цих функцій.
Printer Features
Вкладка Printer Features надає доступ до опцій Reverse Duplex
Printing та Fit to Page. Оберіть Printer Features з випадного списку
під Orientation, щоб дістати доступ до цих функцій.
•
•
•
•
•
Pages per Sheet: цей параметр визначає кількість
надрукованих сторінок на одному аркуші. (Див. «Друкування
кількох сторінок на одній стороні аркуша» на стор. 64.)
Layout Direction: ця функція дозволяє обирати напрямок друку
на сторінці, подібно до прикладів у інтерфейсі користувача.
Border: ця функція дозволяє залишати поля на кожній сторінці
на аркуші.
Two-Sided: цей параметр дає змогу друкувати аркуш з обох
боків. (Дивіться «Друк з обох сторін аркуша» на стор. 65.)
Reverse Page Orientation: опція дозволяє повертати сторінку
на 180 градусів.
•
Reverse Duplex Printing: дозволяє вказати загальний порядок
друку щодо двостороннього порядку друку. Якщо цей пункт
відсутній, апарат не підтримує цієї функції.
Fit to Page: ця опція дозволяє масштабувати друковане
завдання до будь-якого вказаного розміру паперу без огляду на
розмір документа. Воно може знадобитись у випадках, коли
потрібно передивитися дрібні деталі невеликого документа.
Друкування кількох сторінок на одній стороні аркуша
Graphics
Вкладка Graphics містить параметри для вибору Resolution.
Оберіть Graphics з випадного списку під Orientation, щоб дістати
доступ до графічних функцій.
•
•
Ви можете друкувати кілька сторінок документа на одному аркуші
паперу. Ця функція дозволяє заощаджувати ресурси під час виконання
чорнового друку.
1. Відкрийте програму та оберіть Print у меню File.
2. Оберіть Layout у випадному списку під Orientation. Вкажіть
кількість сторінок, які необхідно надрукувати на одному аркуші
паперу, за допомогою списку Pages per Sheet.
Resolution: опція дозволяє вибрати роздільність друку. Чим
вищим буде значення цього параметра, тим чіткішими будуть
символи та графічні зображення. Високий показник розподільчої
здатності може збільшити загальний час друку документа.
Друкування_ 64
3. У вікні LPR GUI оберіть назву моделі апарата у списку принтерів та
клацніть Properties.
3. Оберіть інші бажані опції.
4. Клацніть Print, тоді апарат друкує вибране число сторінок, які
бажаєте надрукувати на одному аркуші паперу.
Друк з обох сторін аркуша
Ви можете здійснювати друк на обох сторонах паперу. Перед початком
друку в двосторонньому режимі необхідно вирішити, по якому краю
буде здійснюватися вирівнювання готового документа. Доступні такі
параметри переплетення:
• Long-Edge Binding: ця опція є звичним компонуванням,
використовуваним у переплітанні книг.
• Short-Edge Binding: ця опція найчастіше використовується у
календарях.
1. У програмі Macintosh виберіть меню Print та команду File.
2. Оберіть Layout у випадному списку під Orientation.
3. Виберіть орієнтацію за допомогою параметра Two Sided Printing.
4. Оберіть інші бажані опції.
5. Клацніть Print, і апарат друкуватиме документ на обох сторонах
аркуша паперу.
4. Змініть властивості завдання на друк, використовуючи чотири
вкладки, які відображаються вище вікна.
Якщо друкуєте більш ніж 2 копії перша та друга копії можуть
друкуватись на тому самому аркуші паперу. Уникайте друку з обох
сторін аркуша, коли друкуєте більш ніж одну копію.
Друк у Linux
Друк із програм
Існує багато програм під ОС Linux, із яких можна друкувати за
допомогою спільної системи друкування UNIX (CUPS). Друкувати
можна з будь-якої такої програми.
1. Відкрийте програму та оберіть Print у меню File.
2. Виберіть Print напряму за допомогою lpr.
•
General: ця опція дозволяє змінити розмір паперу, тип паперу
та орієнтацію документів. При двосторонньому друку додайте
стартові та кінцеві заголовки та змініть число сторінок на аркуш.
• Text: ця функція дозволяє задавати поля та параметри тексту,
наприклад, інтервали або колонки.
• Graphics: опція дає змогу задавати параметри графіки, що
використовуватимуться під час друкування зображень,
наприклад, параметри кольоропередавання, розмір та
розміщення зображення.
• Advanced: дозволяє вказати роздільність друку, джерело
паперу та його розміщення.
5. Клацніть Apply, щоб застосувати зміни та закрити діалогове вікно
Properties.
6. Щоб розпочати друкування, клацніть кнопку OK у вікні LPR GUI.
7. З’явиться вікно Printing, за допомогою якого можна відстежувати
стан завдання друку.
Щоб скасувати поточне завдання друку, клацніть Cancel.
Друкування_ 65
Друкування з драйвером PostScript
Друкування з файлів
Файли різних типів можна друкувати на вашому апараті за допомогою
інтерфейсу CUPS безпосередньо з командного рядка. Для цього
використовується службова програма CUPS lpr. Однак у пакеті
драйверів стандартний інструмент lpr заміщено більш дружньою до
користувача програмою LPR GUI.
Порядок друкування будь-якого файлу документа:
1. Введіть lpr <ім’я_файлу> у командному рядку Linux і натисніть
клавішу «Enter». З’явиться діалогове вікно LPR GUI.
Якщо ввести лише lpr та натиснути Enter, спершу відкриється вікно
Select file(s) to print. Просто вкажіть файли, які хочете надрукувати,
та клацніть Open.
2. У вікні LPR GUI виберіть апарат зі списку та змініть властивості
завдання друку.
3. Щоб апарат розпочав друкування, клацніть кнопку OK.
Настройка параметрів принтера
За допомогою діалогового вікна Printer Properties, яке відкривається
через Printers configuration можна змінювати різноманітні параметри
апарата в режимі принтера.
1. Відкрийте Unified Driver Configurator.
Якщо треба, перейдіть на Printers configuration.
2. Виберіть апарат із переліку наявних принтерів і клацніть Properties.
3. Відкриється вікно Printer Properties.
На CD, що йде в комплекті з апаратом, є файл драйвера PS-принтера.
При виборі Typical installation for a local printer чи Typical installation
for a network printer під час інсталяції драйвера пристрою PS-драйвер
буде інстальовано автоматично. (Див. «Інсталяція драйвера для
апарата, під’єднаного через USB» на стор. 35 чи «Інсталяція
мережевого драйвера апарата» на стор. 40.)
Коли модуль пам’яті інстальовано, для його використання треба
вибрати цей модуль у вікні властивостей драйвера принтера
PostScript. (Див. «Активація доданих аксесуарів у параметрах
PS-принтера» на стор. 153.)
1. Відкрийте документ, який хочете надрукувати.
2. Оберіть Друк у меню Файл. З’явиться діалогове вікно Друк. Його
зовнішній вигляд, залежно від використовуваної програми, може
трохи відрізнятися.
Основні параметри друку можна обрати у діалоговому вікні Друк.
До таких опцій належать кількість копій та діапазон друку.
3. Виберіть PS-драйвер свого апарата зі списку Виберіть принтер.
Щоб якнайповніше скористатися з можливостей принтерного
драйвера, для зміни настройок друку клацніть Властивості
чи Настройки у вікні Друк програми. (Див. «Робота з
Настройка друку PS-драйвера» на стор. 67.)
Це вікно містить п’ять вкладок:
• General: ця опція дозволяє змінювати ім’я принтера та його
розташування. Ім’я, вказане на цій вкладці, буде відображатись
у списку принтерів у діалоговому вікні Printers configuration.
• Connection: ця опція дозволяє переглянути або вибрати інший
порт. Якщо ви зміните порт апарата з USB на паралельний (або
навпаки) під час користування пристроєм, вам доведеться ще
раз налаштувати порт на цій вкладці.
• Driver: опція дозволяє переглянути чи вибрати інший драйвер
пристрою. Клацнувши Options, можна задати для пристрою
стандартні параметри.
• Jobs: ця опція відображає список завдань друкування. Клацніть
кнопку Cancel job, щоб скасувати вибране завдання, і установіть
галочку в полі Show completed jobs, щоб у списку завдань
відображалися також попередні завдання.
• Classes: відображає клас, якому належить апарат. Клацніть
Add to Class, щоб додати апарат до вказаного класу, або
Remove from Class для видалення апарата з обраного класу.
4. Клацніть OK, щоб застосувати зміни та закрити діалогове вікно
Printer Properties.
4. Щоб розпочати друк, клацніть OK або Друк у вікні Друк.
Друкування_ 66
Робота з Настройка друку PS-драйвера
Не здійснюйте двосторонній друк на наклейках, прозорих
плівках, конвертах або щільному папері. Це може викликати
защемлення паперу чи пошкодити апарат.
Відкривання Настройка друку
1.
2.
3.
4.
Відкрийте документ, який хочете надрукувати.
Оберіть Друк у меню Файл. З’явиться діалогове вікно Друк.
Виберіть PS-драйвер свого апарата з Виберіть принтер.
Клацніть Властивості чи Настройки.
Pages Per Sheet
ви можете обрати кількість сторінок, які будуть надруковані на
одному аркуші паперу. При друкуванні кількох сторінок документа
на одному аркуші паперу вони будуть зменшені у розмірі та
розміщені на сторінці вказаним вами чином. На одному аркуші
паперу можна надрукувати до 16 сторінок.
Вкладка Layout
Вкладка Layout містить параметри, які дозволяють настроїти
зовнішній вигляд документа на друкованій сторінці.
Advanced
Можна вибрати Paper Size, Graphic та Document Options.
Orientation
За допомогою цієї опції можна задати напрямок друкування на
сторінці.
• Portrait: опція дає змогу друкувати по довжині сторінки у стилі
листа.
• Landscape: опція дає змогу друкувати по ширині сторінки у
стилі таблиці.
• Rotate Landscape: опція дозволяє повертати сторінку на 180
градусів.
•
•
•
Paper/Output: ця опція дає змогу вибрати, який формат паперу
використовувати.
Graphic: ця опція дозволяє вибрати параметри якості друку.
Document Options: ця опція дає змогу обрати такі параметри,
як PostScript Options та Printer Features.
Вкладка Paper/Quality
Можна обрати лоток з папером та тип носія (матеріалу).
Print on Both Sides
Ви можете виконувати друк документа на обох сторонах аркуша
паперу. Перед початком друку вирішить, яким чином ви бажаєте
орієнтувати документ.
• None
• Flip on Long Edge: ця опція дає компонування, яке зазвичай
використовується для переплітання книг.
•
Flip on Short Edge: ця опція найчастіше використовується у
календарях.
•
•
Друкування_ 67
Paper Source: ця опція дозволяє вибрати лоток, який слід
використовувати.
Media: опція дає змогу обрати, який носій використовувати.
Копіювання
7.
У цьому розділі наведено настанови з копіювання документів.
Цей розділ містить:
•
•
•
•
•
Робота з екраном Copy
Основні режими копіювання
Зміна параметрів окремих відбитків
Робота з екраном Copy
Використання спеціальних функцій копіювання
Зміна стандартних параметрів копіювання
Вкладка Advanced
Після натискання команди Copy в головному меню з’являється меню
Copy, яке містить декілька вкладок та параметрів копіювання. Всі опції
згруповані за функціями та характеристиками, тож можна легко
сконфігурувати вибране. Якщо екран показує інше меню, для переходу
до головного екрана натисніть (
).
Вкладка Basic
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Original Size: вибір формату оригіналів. (Див. «Вибір формату
оригіналів» на стор. 69.)
Reduce/Enlarge: зменшення або збільшення розміру скопійованого
зображення. (Див. «Зменшення або збільшення копій» на стор. 69.)
Duplex: встановлення друку копій з обох боків паперу. (Див.
«Копіювання з обох боків оригіналів» на стор. 70.)
Output: вибір параметрів копіювання Collated чи Uncollated.
Original Type: поліпшення якості копіювання шляхом вибору типу
документа для поточного копіювального завдання. (Див. «Вибір
типу оригіналів» на стор. 71.)
Light, Dark: регулювання рівня яскравості копій для полегшення
читання, якщо оригінал має невиразне забарвлення або надто
темний. (Див. «Зміна яскравості» на стор. 71.)
Paper Supply: вибір лотка подавання паперу.
Saving to box: задає машині зберігати оригінали в документовій
скриньці для пізнішого використання.
•
•
•
•
•
•
Job Build: дає змогу копіювати кілька сторінок чи різних типів
оригіналів в одну копію. (Див. «Поєднання кількох завдань в одній
копії» на стор. 71.)
ID Copy: друк двосторонніх оригіналів на одному аркуші паперу. Ця
функція використовується для копіювання оригіналів малого
розміру, наприклад візиток. (Див. «Копіювання посвідчень» на
стор. 71.)
N-Up: друк 2 або 4 зображень оригіналу, зменшених для вмісту на
одному аркуші паперу. (Див. «Монтаж 2-х чи 4-х сторінок на аркуш
(N-up)» на стор. 72.)
Poster Copy: друк великого зображення на 9 окремих сторінках.
(Див. «Копіювання на плакат» на стор. 72.)
Clone Copy: друк кількох копій зображення оригіналу на одній
сторінці. (Див. «Клонування» на стор. 72.)
Book Copy: дає змогу надрукувати повну книгу. (Див. «Копіювання
книжок» на стор. 73.)
Booklet: створення буклетів з послідовного набору односторонніх
чи двосторонніх оригіналів. (Див. «Копіювання буклетів» на
стор. 73.)
Covers: автоматичне додавання до набору копій титульної сторінки
з використанням матеріалу іншого лотка. (Див. «Копіювання
титульної сторінки» на стор. 73.)
Transparencies: додавання чистого або друкованого розділювача
між прозорими плівками всередині набору. (Див. «Копіювання
прозорих плівок» на стор. 73.)
Докладніше про те, як використовувати Document Box, див. у
розділі про Document Box. (Див. «Використання document box»
на стор. 102.)
Копіювання_ 68
Вкладка Image
Якщо хочете копіювати оригінали на склі сканера і робити
понад дві копії, після першої скопійованої сторінки з’являється
повідомлення Another Page?. В цей час, якщо виберете No,
апарат розпочне копіювання решти ваших оригіналів і
відсортує копії по порядку. Це тому, що стандартне значення
параметра Output is Collated.
6. Щоб розпочати копіювання, натисніть Start на панелі керування.
Щоб скасувати поточне завдання з копіювання, натисніть Stop на
панелі керування. Також можна видалити поточне та призупинене
завдання за допомогою Job Status на панелі керування. Виберіть
завдання, яке треба скасувати, та натисніть Delete.
Зміна параметрів окремих відбитків
•
•
•
Erase Edge: дає змогу стерти перфораційні дірки, сліди скріплення,
складки паперу вздовж усіх чотирьох крайок документа. (Див.
«Видалення крайок» на стор. 74.)
Erase Background: друк зображення без тла. (Див. «Стирання
фонових зображень» на стор. 74.)
Margin Shift: створення краю для переплетення документа. (Див.
«Зміщення полів» на стор. 74.)
Основні режими копіювання
На вкладці Basic в меню Copy можна вибрати параметри копіювання,
перш ніж його розпочинати.
Настройки вкладки Basic дійсні лише для кожного окремого
завдання. Це означає, що ці настройки не вплинуть на наступні
завдання з копіювання. По завершенні поточного завдання з
копіювання апарат автоматично поновлює стандартні настройки
через певний період часу. Або апарат повернеться до стандартних
настройок, коли натиснете кнопку Clear All на панелі керування.
Стандартні настройки копіювання можна змінити в Admin Setting.
(Див. «Настроювання копіювання» на стор. 111)
Вибір формату оригіналів
Натисніть вкладку Basic > Original Size, потім за допомогою лівої та
правої стрілочок встановіть формат оригіналу.
Натисніть more, щоб переглянути значення докладніше.
• Custom: вибір зони сканування оригіналу. Натискайте стрілочки
для задавання розміру.
• Auto: автоматичне визначення розміру оригіналів. Але ця функція
підтримується лише в разі використання форматів Legal, Letter, A4
або A5. Якщо оригінали мають різні формати, апарат визначає
найбільший формат оригіналу та обирає найбільший формат
паперу у лотку.
• Mixed Size (Letter & Legal): дає змогу використовувати разом папір
форматів Letter і Legal, таким чином апарат використовуватиме
відповідний розмір паперу з різних лотків. Наприклад, якщо є три
сторінки оригіналу, з яких перша сторінка має формат Letter, друга
— Legal, а третя — Letter, апарат надрукує їх у відповідній
послідовності, тобто Letter, Legal та Letter, використовуючи папір з
кількох лотків.
• Інші наперед встановлені значення: дає змогу користувачеві
легко обирати часто використовувані значення.
Нижче описано звичайну та традиційну процедуру копіювання
оригіналів.
1. Натисніть Copy у головному екрані.
2. Покладіть оригінали в подавач оригіналів передньою стороною
вгору. Або можете покласти один документ оригіналу на скло
сканера передньою стороною донизу и накрити його кришкою
сканера.
Зменшення або збільшення копій
3. За потреби задайте настройки для кожної копії, наприклад Original
Size, Reduce/Enlarge, Duplex тощо. (Див. «Зміна стандартних
параметрів копіювання» на стор. 74.)
4. Виберіть лоток, натиснувши відповідний лоток на екрані.
5. За потреби введіть кількість примірників з цифрової клавіатури.
Натисніть вкладку Basic > Reduce/Enlarge, далі за допомогою лівої чи
правої стрілочок зменшіть або збільшіть зображення на папері.
Натисніть more, щоб переглянути значення докладніше.
• Original (100%): друк тексту або зображень такого ж розміру, що й
оригінали.
• Auto Fit: зменшення або збільшення оригіналу відповідно до
формату вихідного паперу.
• Інші наперед встановлені значення: дає змогу легко вибирати
часто використовувані значення.
Значення параметра Custom різне залежно від місця, де лежать
оригінали. У подавачі оригіналів можливе регулювання
25 ~ 200 %. А для скла сканера можливе регулювання 25-400 %.
Копіювання_ 69
Копіювання з обох боків оригіналів
•
Reverse 1 -> 2 Sided: оригінали скануються та друкуються на обох
сторонах паперу. Але порядок видруків протилежний порядку
оригіналів. Апарат друкує другий оригінал першим, що означає, що
перший вхідний оригінал друкується на тильному боці аркуша.
Приміром, якщо друкуєте 6 аркушів оригіналу, парні сторінки
оригіналів друкуватимуться на передній стороні паперу, а непарні —
на задній стороні.
•
Reverse 1 -> 2 Sided, Rotate Sided 2: оригінали скануються та
друкуються на обох сторонах паперу. Але порядок видруків
протилежний порядку оригіналів. Апарат друкує другий оригінал
першим, що означає, що перший вхідний оригінал друкується на
тильному боці аркуша. Приміром, якщо друкуєте 6 аркушів
оригіналу, парні сторінки оригіналів друкуватимуться на передній
стороні паперу, а непарні — на задній стороні. Інформація на
тильній стороні видруку обернена на 180 градусів.
•
Reverse 2 -> 2 Sided: скануються обидві сторони оригіналів та
друкуються з обох сторін паперу. Але порядок видруків
протилежний порядку оригіналів. Апарат друкує тильні сторони
оригіналів першими, що означає, що передні сторони оригіналів
друкуються на тильному боці аркуша.
Натисніть вкладку Basic > Duplex, далі за допомогою лівої та правої
стрілочок виберіть значення Duplex.
Якщо хочете копіювати оригінали на склі сканера і скопіювати
обидві сторони оригіналу, після першої скопійованої сторінки
з’являється повідомлення Another Page?. В цей час закладіть
інший бік оригінала передньою стороною вниз та натисніть Yes,
потім апарат розпочне сканування другої сторінки оригіналу.
Натисніть more, щоб переглянути значення докладніше.
• 1 -> 1 Sided: сканування однієї сторони оригіналу і друк її з одного
боку паперу. Ця функція точно відтворює під час друку параметри
оригіналів.
•
1 -> 2 Sided: сканування однієї сторони оригіналів і друк їх на обох
сторонах паперу.
•
1 -> 2 Sided, Rotate Side 2: сканування однієї сторони оригіналу та
друк з обох сторін паперу. Обернення інформації на зворотній
стороні паперу на 180°.
•
2 -> 1 Sided: сканування обох сторін оригіналів і друк кожної на
окремому аркуші.
Вибір форми вихідних копій
Натисніть вкладку Basic > Output, далі за допомогою лівої та правої
стрілочок виберіть Collated або Uncollated.
•
Якщо хочете копіювати оригінали на склі сканера і скопіювати
обидві сторони оригіналу, після першої скопійованої сторінки
з’являється повідомлення Another Page?. В цей час закладіть
інший бік оригінала передньою стороною вниз та натисніть Yes,
потім апарат розпочне сканування другої сторінки оригіналу.
2 -> 2 Sided: сканування обох сторін оригіналу та друк з обох сторін
паперу. Ця функція точно відтворює під час друку параметри
оригіналів.
Натисніть more, щоб переглянути значення.
• Collated: друк у вигляді наборів відповідно до послідовності
оригіналів.
•
2 -> 1 Sided, Rotate Side 2: сканування обох сторін оригіналу і друк
кожної на окремому аркуші. Обернення інформації на зворотній
стороні видруку на 180°.
•
Uncollated: друк у вигляді відсортованих стосів окремих сторінок.
Копіювання_ 70
Вибір типу оригіналів
4. Щоб задіяти функцію компонування завдань, натисніть On.
Натисніть вкладку Basic та виберіть відповідний тип оригіналу.
• Text: використовуйте для оригіналів, що містять переважно текст.
• Text/Photo: використовуйте для оригіналів, що містять текст і
фотографії.
• Photo: використовуйте, якщо оригіналами є фотографії.
Зміна яскравості
Натисніть вкладку Basic і це визначає рівень яскравості. Змініть рівень
яскравості (світлий/темний) друку за допомогою лівої та правої
стрілочок.
Використання спеціальних функцій
копіювання
На вкладці Advanced або Image в меню Copy можна вибрати
спеціальні функції копіювання.
•
•
•
Поєднання кількох завдань в одній копії
Ця функція дає змогу поєднати кілька копіювальних завдань в одну
копію. Наприклад, до цієї функції можна вдатись, якщо для
копіювального завдання є потреба скористатись дуплексним
автоподавачем оригіналів та сканерним склом. На поданому нижче
зображенні кожне число означає порядок сегментів.
䓅
䓄
䓇
䓆
5.
6.
䓈
7.
Off: вимкнення функції Job Build.
On: увімкнення функції Job Build.
Display Between Segments: після виконання сегмента
завдання призупиняється з таким екраном. Тоді користувач
може обрати продовження копіювання чи його припинення.
• Print: друк пробної сторінки(ок) сегмента для підтвердження
вмісту.
• Delete: видалення сегмента.
• Delete All: видалення всіх сегментів.
• Print All: друк всіх сегментів.
• Add Segment: додавання нового сегмента.
• Cancel: видалення всіх сегментів у списку і скасування
завдання.
Натисніть Add Segment.
Покладіть оригінали лицьовою стороною догори в дуплексному
автоподавачі аркушів або скористайтеся склом сканера, кладучи
один документ оригіналу лицьовою стороною донизу.
Натисніть на панелі керування Start. Тоді апарат розпочне
сканування.
Повторіть дії 5-7.
1
Сегмент 1 з дуплексного автоподавача
оригіналів.
2
Сегмент 2 зі скла сканера.
3
Сегмент 3 з дуплексного автоподавача
оригіналів.
9. Після додавання сегментів натисніть Print All.
4
Сегмент 4 зі скла сканера.
Копіювання посвідчень
5
Сегмент 5 з дуплексного автоподавача
оригіналів.
Пристрій друкує зображення однієї сторони оригіналу на верхній
половині аркуша, іншої — на нижній, не зменшуючи розмір оригіналу.
Ця функція використовується для копіювання оригіналів малого
розміру, наприклад візиток.
8.
Допоки дозволяє ємність вашого твердого диска, можете
додавати сегменти без жодних обмежень.
Аби запобігти доступу непередбачених користувачів, завдання у
списку сегментів, коли апарат входить в режим
енергозаощадження, будуть видалені.
1. Натисніть Copy у головному екрані.
2. Оберіть лоток у Paper Supply.
3. Натисніть вкладку Advanced > Job Build.
•
•
Копіювання_ 71
Цей режим доступний лише при розміщенні оригіналів на склі
сканера.
Формат двосторонніх оригіналів має бути меншим за A5, а
якщо ні, деякі з них не скопіюються.
1. Покладіть оригінал на скло сканера передньою стороною донизу, як
показують стрілочки, та закрийте кришку сканера.
2.
3.
4.
5.
Натисніть Copy у головному екрані.
Оберіть лоток у Paper Supply.
Натисніть вкладку Advanced > ID Copy.
Натисніть на панелі керування Start.
Апарат розпочне сканування передньої сторони.
6. Переверніть оригінал, покладіть його на скло сканера, як вказують
стрілочки, показані там, та накрийте кришкою сканера.
7. Щоб розпочати копіювання, натисніть Start на панелі керування.
•
•
Якщо оригінал більший, ніж місце, доступне для друку, він
може бути надрукований лише частково.
Якщо цей параметр недоступний для вибору, для Duplex
оберіть значення 1 -> 1 Sided, а для Output значення Collated.
Копіювання на плакат
Оригінал буде розділено на 9 частин. Надруковані аркуші можна
склеїти й отримати в такий спосіб копію в розмірі плаката.
Цей режим доступний лише при розміщенні оригіналів на склі сканера.
1. Покладіть одну сторінку оригіналу на скло сканера передньою
стороною донизу та накрийте кришкою сканера. (Див. «Закладання
оригіналів» на стор. 46.)
2. Натисніть Copy у головному екрані.
3. Оберіть лоток у Paper Supply.
4. Натисніть вкладку Advanced > Poster Copy.
Ця функція доступна, лише якщо на вкладці Basic задано такі
параметри:
• Duplex по 1 -> 1 Sided
• Reduce/Enlarge по Original (100%)
• Paper Supply по Tray
5. Щоб активувати цю функцію, натисніть On.
6. Натисніть OK.
7. Щоб розпочати копіювання, натисніть Start на панелі керування.
Монтаж 2-х чи 4-х сторінок на аркуш (N-up)
Апарат розподіляє оригінал на 9 частин. Він сканує кожну
частину окремо й друкує в такому порядку:
Апарат зменшує розмір оригінальних зображень і друкує по 2 або 4
сторінки на одному аркуші паперу.
Монтаж 2 або 4 сторінок діє тільки при закладці оригіналів до подавача
документів.
2
3
4
2
1
1
Клонування
1. Покладіть оригінали в подавач оригіналів передньою стороною
вгору. (Див. «Закладання оригіналів» на стор. 46.)
2. Натисніть Copy у головному екрані.
3. Оберіть лоток у Paper Supply.
4. Натисніть вкладку Advanced > N-Up.
5. Оберіть Off, 2Up або 4Up.
• Off: копіювання оригіналу на один аркуш паперу.
• 2Up: копіювання двох окремих оригіналів на одну сторінку.
• 4Up: копіювання чотирьох окремих оригіналів на одну сторінку.
6. Натисніть на панелі керування Start.
За допомогою команди Reduce/Enlarge не можна регулювати
розмір копій для функції N-Up.
Апарат друкує кілька оригінальних зображень на одній сторінці. Їхня
кількість визначається автоматично форматом паперу для копій та
розміром оригінального зображення.
Цей режим доступний лише при розміщенні оригіналів на склі сканера.
1. Покладіть одну сторінку оригіналу на скло сканера передньою
стороною донизу та накрийте кришкою сканера. (Див. «Закладання
оригіналів» на стор. 46.)
2. Натисніть Copy у головному екрані.
3. Оберіть лоток у Paper Supply.
4. Натисніть вкладку Advanced > Clone Copy.
Ця функція доступна, лише якщо на вкладці Basic задано такі
параметри:
• Duplex по 1 -> 1 Sided
• Reduce/Enlarge по Original (100%)
• Paper Supply до Tray.
Копіювання_ 72
5. Щоб активувати цю функцію, натисніть On.
6. Натисніть OK.
7. Щоб розпочати копіювання, натисніть Start на панелі керування.
Ця функція доступна для використання з форматами паперу A4,
Letter, Legal, Folio, Oficio, JIS B5, ISO B5, Executive, A5 та
Statement.
Копіювання титульної сторінки
Копіювання книжок
Скористайтеся цією функцією для копіювання книжок. Для копіювання
дуже товстих книжок підніміть кришку сканера до спрацювання
заскочок завіс, потім закрийте її. Якщо книжка або журнал товщі за 30
мм, розпочніть копіювання з відкритою кришкою сканера.
Цей режим доступний лише при розміщенні оригіналів на склі сканера.
1. Покладіть оригінали на скло сканера передньою стороною донизу
та накрийте кришкою сканера. (Див. «Закладання оригіналів» на
стор. 46.)
2. Натисніть Copy у головному екрані.
Щоб усунути тіні книжних крайок, натисніть вкладку Image >
Edge Erase > Book Center and Edges Erase.
3. Натисніть вкладку Advanced > Book Copy.
4. Виберіть відповідний параметр.
• Off: вимкнення цієї функції.
• Left Page: друк лівої сторінки книжки.
• Right Page: друк правої сторінки книжки.
• Both Page: друк обох передніх сторінок книжки.
5. Натисніть OK.
6. Щоб розпочати копіювання, натисніть Start на панелі керування.
Апарат автоматично додає до набору копій титульні сторінки,
використовуючи матеріал з іншого лотка. Титульні сторінки мають бути
того ж розміру та мати таку ж орієнтацію паперу, що й основне
завдання.
1. Покладіть оригінали в подавач оригіналів передньою стороною
вгору. Або покладіть одну сторінку оригіналу на скло сканера
передньою стороною донизу та накрийте кришкою сканера. (Див.
«Закладання оригіналів» на стор. 46.)
2. Натисніть Copy у головному екрані.
3. Оберіть лоток у Paper Supply.
4. Натисніть вкладку Advanced > Covers.
Після встановлення опції Paper Supply в режим Auto, ця
функція стає недоступною.
5. Щоб використовувати цю функцію, натисніть On та виберіть
докладні установки для кожного параметра.
• Position: вибір розміщення титульної сторінки: попереду,
позаду або з обох боків.
• Cover Sheet: вибір між одностороннім, двостороннім та чистим
аркушем для титульної сторінки.
• Paper Source: вибір лотка паперу, до якого закладатиметься
титульний аркуш.
6. Натисніть OK.
7. Щоб розпочати копіювання, натисніть Start на панелі керування.
Копіювання прозорих плівок
Скористайтеся цією функцією, щоб скопіювати інформацію, в разі
використання прозорих плівок для приготування презентацій.
Копіювання буклетів
Апарат автоматично друкує на одній стороні паперу або з обох сторін,
які потім складуються, що дозволяє зробити буклет, в якому всі
сторінки мають правильну послідовність.
Також апарат зменшує та регулює положення кожного зображення для
розміщення на обраному папері.
1. Покладіть оригінали в подавач оригіналів передньою стороною
вгору. Або покладіть одну сторінку оригіналу на скло сканера
передньою стороною донизу та накрийте кришкою сканера. (Див.
«Закладання оригіналів» на стор. 46.)
2. Натисніть Copy у головному екрані.
3. Оберіть лоток у Paper Supply.
4. Натисніть вкладку Advanced > Booklet.
5. Щоб використовувати цю функцію, натисніть On та виберіть
докладні установки для кожного параметра.
• 1 Sided Original: копіювання однієї сторони оригіналів.
• 2 Sided Original: копіювання обох боків оригіналів.
6. Натисніть OK.
7. Щоб розпочати копіювання, натисніть Start на панелі керування.
Перед початком спеціального копіювального завдання поставте
значення Paper Types лотка та Paper Size на Transparency.
(Див. «Вибір формату та типу паперу» на стор. 52.)
1. Покладіть оригінали в подавач оригіналів передньою стороною
вгору. Або покладіть одну сторінку оригіналу на скло сканера
передньою стороною донизу. (Див. «Закладання оригіналів» на
стор. 46.)
2. Закладіть до встановленого лотка прозорі плівки правильного
розміру.
3. Задайте значення типу паперу Transparency.
4. Натисніть Copy у головному екрані.
5. Натисніть вкладку Advanced > Transparencies.
6. Виберіть параметр Transparencies.
• No Separator: не додає аркуші-розділювачі між прозорими
плівками.
• Blank Sheet: додає порожній аркуш між прозорими плівками.
• Printed Sheet: друкує таке саме зображення на
аркушах-розділювачах, що й на прозорій плівці.
7. Виберіть джерело носія, якщо раніше було вибрано Blank Sheet
або Printed Sheet.
8. Натисніть OK.
9. Щоб розпочати копіювання, натисніть Start на панелі керування.
Копіювання_ 73
Видалення крайок
Зміщення полів
Оригінал можна скопіювати без крайок чи полів.
Можна збільшити простір для переплетення завдяки зміщенню поля
сторінки.
1. Покладіть одну сторінку оригіналу на скло сканера передньою
стороною донизу та накрийте кришкою сканера. Або покладіть
оригінали в подавач оригіналів передньою стороною вгору. (Див.
«Закладання оригіналів» на стор. 46.)
2. Натисніть Copy у головному екрані.
3. Натисніть вкладку Image > Edge Erase.
4. Виберіть відповідний параметр.
• Off: вимкнення цієї функції.
• Border Erase: очищає у копіях рівні значення всіх крайок.
• Small Original Erase: очищає на копіях краї по 6 мм. Для
використання цієї функції оригінал потрібно розмістити на склі
сканера.
• Hole Punch Erase: видалення слідів перфораційних дірок з
лівих крайок копій.
• Book Center and Edges Erase: видалення слідів тіней від
переплетення або від завороту книжки посередині та вздовж
бічних крайок копій. Ця функція використовується лише для
копіювання книжок. (Див. «Копіювання книжок» на стор. 73.)
Встановивши опцію Book Copy на Off, не можна скористатись
Book Center and Edge Erase.
1. Покладіть оригінали в подавач оригіналів передньою стороною
вгору. Або покладіть одну сторінку оригіналу на скло сканера
передньою стороною донизу та накрийте кришкою сканера. (Див.
«Закладання оригіналів» на стор. 46.)
2. Натисніть Copy у головному екрані.
3. Натисніть вкладку Image > Margin Shift.
4. Виберіть параметр Margin Shift.
• Off: вимкнення цієї функції.
• Auto Center: автоматичне розміщення по центру копії. Для
використання цієї функції оригінал треба класти на скло сканера.
• Custom Margin: регулювання лівого, правого, верхнього та
нижнього полів за допомогою стрілочок. Цей параметр
підтримується для оригіналів як на склі сканера, так і в подавачі
оригіналів.
5. Натисніть OK.
6. Щоб розпочати копіювання, натисніть Start на панелі керування.
Зміна стандартних параметрів копіювання
Якщо бажаєте завжди копіювати з тією ж самою настройкою, треба
спершу відрегулювати настройки стандартного копіювання. Див. «Зміна
стандартних настройок» на стор. 45.
5. Натисніть OK.
6. Щоб розпочати копіювання, натисніть Start на панелі керування.
Стирання фонових зображень
Ця функція стане в нагоді для копіювання оригіналів, що мають колір на
своєму тлі, наприклад, газети або каталоги.
1. Покладіть оригінали в подавач оригіналів передньою стороною
догори. Або покладіть одну сторінку оригіналу на скло сканера
передньою стороною донизу та накрийте кришкою сканера. (Див.
«Закладання оригіналів» на стор. 46.)
2. Натисніть Copy у головному екрані.
3. Натисніть вкладку Image > Erase Background.
4. Виберіть відповідний параметр.
• Off: вимкнення цієї функції.
• Auto: оптимізує фонові зображення.
• Enhance: чим більше число, тим яскравіше фонове
зображення.
• Erase: чим більше число, тим світліше фонове зображення.
5. Натисніть OK.
6. Щоб розпочати копіювання, натисніть Start на панелі керування.
Копіювання_ 74
Сканування
8.
Сканування за допомогою апарата дозволяє перетворювати графіку та текст у цифрову форму та зберігати на
комп’ютері у вигляді файлів.
Цей розділ містить:
•
•
•
•
•
Основний метод сканування
Робота з екраном Scan
Сканування оригіналів та посилання їх електронною поштою (Scan
to Email)
Сканування оригіналу та посилання його на свій комп’ютер (Scan to
PC)
Сканування оригіналів та надсилання через SMB/FTP (Scan to
Server)
Максимальна роздільність залежить від різноманітних чинників,
зокрема від швидкості комп’ютера, наявності місця на твердому
диску, обсягу пам’яті, розміру сканованого зображення та
значення глибини кодування кольору. Відповідно, деякі великі
значення роздільності можуть виявитися недоступними для
вашого комп’ютера та конкретного об’єкту сканування.
Основний метод сканування
•
•
•
•
•
•
•
Використання Samsung Scan Manager
Зміна параметрів сканування
Сканування з застосуванням програмного забезпечення, що
підтримує TWAIN
Сканування із застосуванням драйвера WIA
Сканування в Macintosh
Linux-сканування
SMB: можна відсканувати зображення й переслати його до
каталога колективного користування або на SMB-сервер. (Див.
«Сканування оригіналів та надсилання через SMB/FTP (Scan to
Server)» на стор. 80.)
Робота з екраном Scan
Щоб скористатися функцією сканування, натисніть Scan у головному
меню. Якщо цей екран показує інше меню, для переходу до головного
За допомогою цього пристрою можна сканувати оригінали через
USB-кабель або через мережу.
• Samsung Scan Manager: ви підходите до апарату з оригіналами і
скануєте їх з панелі керування. Потім відскановані дані зберігаються
в каталозі Мої документи під’єднаних комп’ютерів. Під час
інсталяції програмного забезпечення з компакт-диска, що
постачається в комплекті, Samsung Scan Manager також
автоматично інсталюється на ваш комп’ютер. Цю функцію можна
використовувати через локальне або мережеве з’єднання. (Див.
«Використання Samsung Scan Manager» на стор. 81.)
• TWAIN: TWAIN — одна з прикладних програм для зображень, що
встановлена виробником. Відповідна програма запускається в разі
сканування зображення та дає змогу керувати процесом
сканування. Цю функцію можна використовувати через локальне
або мережеве з’єднання. (Див. «Сканування з застосуванням
програмного забезпечення, що підтримує TWAIN» на стор. 85.)
• SmarThru Office: ця програма входить до програмного
забезпечення для вашого апарату. За допомогою цієї програми
можна сканувати зображення та документи. Цю функцію можна
використовувати через локальне або мережеве з’єднання. (Див.
«Smarthru Office» на стор. 123.)
• WIA: WIA означає «Захоплення зображень Windows». Для
застосування цієї функції комп’ютер має бути під’єднано
безпосередньо до пристрою за допомогою USB-кабеля. (Див.
«Сканування із застосуванням драйвера WIA» на стор. 85.)
• Електронний лист: Можна зісканувати та відіслати зображення як
долучення електронною поштою. (Див. «Сканування оригіналів та
посилання їх електронною поштою (Scan to Email)» на стор. 78.)
• FTP: можна відсканувати зображення та переслати його на
FTP-сервер. (Див. «Сканування оригіналів та надсилання через
SMB/FTP (Scan to Server)» на стор. 80.)
екрана натисніть (
).
Якщо система запитає ввести Auth.ID, Password та Realm Name,
це означає, що адміністратор мережі установив автентифікацію в
SyncThru™ Web Service. (Див. «Використання SyncThru™ Web
Service» на стор. 121.)
Натисніть Scan to Email, Scan to PC чи Scan to Server.
•
Scan to Email: сканування та надсилання відсканованого
зображення на задану адресу електронною поштою. (Див.
«Сканування оригіналів та посилання їх електронною поштою (Scan
to Email)» на стор. 78.)
Сканування_ 75
•
•
Scan to PC: сканування та надсилання відсканованого зображення
на ваш комп’ютер. (Див. «Сканування оригіналу та посилання його
на свій комп’ютер (Scan to PC)» на стор. 80.)
Scan to Server: сканування та надсилання відсканованого
зображення на задану адресу через SMB та FTP. (Див. «Сканування
оригіналів та надсилання через SMB/FTP (Scan to Server)» на
стор. 80.)
Scan to PC
Вкладка Basic
В цьому розділі пояснюється вкладка Basic Scan to Email, Scan to PC
та основний екран Scan to Server.
Scan to Email
Як з’являється автентифікація для мережі маєте вибрати ID та
набрати Password для входу в меню Scan to PC.
• No.: відображення порядкових номерів прикладних програм.
• Application: відображення доступних прикладних програм для
вашого комп’ютера.
• Select: перехід до вибраної прикладної програми.
• Logout: вихід з меню Scan to PC.
•
•
•
•
•
•
•
•
From: адреса електронної пошти відправника.
To/Cc/Bcc: адреси одержувачів. Cc – (тверда копія) для
надсилання копії ще одному одержувачеві, а Bcc – (сліпа копія)
для того ж самого, що й Cc, але в цьому випадку його ім’я не
буде показуватись на дисплеї.
Subject/Message: тема та текст повідомлення електронної
пошти.
Remove All: стирання всього у зоні введення.
Address: введення адрес одержувачів натисканням збережених
адрес. Найуживаніші адреси електронної пошти у комп’ютері
можна зберегти за допомогою SyncThru™ Web Service. (Див.
«Збереження адрес електронної пошти» на стор. 79.)
Duplex: вибір способу сканування: апарат сканує одну сторону
паперу (1 Sided), обидві сторони паперу (2 Sided) або обидві
сторони паперу, але з оберненням зворотної сторони на
180 градусів (2 Sided, Rotate Side 2).
Resolution: вибір значення роздільності сканування.
Saving to box: завдання машині зберігати оригінали в
документовій скриньці для пізнішого використання.
•
•
Докладніше про те, як використовувати Document Box,
див. у розділі про Document Box. (Див. «Використання
document box» на стор. 102.)
•
Докладніше про те, як використовувати Document Box,
див. у розділі про Document Box. (Див. «Використання
document box» на стор. 102.)
•
Duplex: вибір способу сканування: апарат сканує одну сторону
паперу (1-Sided), обидві сторони паперу (2-Sided) чи обидві
сторони паперу, але з оберненням зворотної сторони на
180 градусів (2-Sided, Rotate Side 2).
Resolution: вибір значення роздільності сканування.
Back: повернення до попереднього екрана. Якщо увімкнено
автентифікацію мережі, відобразиться повідомлення про
підтвердження та закриється Scan to Email.
Сканування_ 76
Back: повернення до попереднього екрана. Якщо увімкнено
автентифікацію мережі, відобразиться повідомлення про
підтвердження та закриється Scan to PC.
Scan to Server
Вкладка Image
•
•
•
•
•
•
•
•
SMB: надсилання відсканованого файлу до SMB.
FTP: надсилання відсканованого файлу до FTP.
No.: номер покажчика, який було введено в SyncThru™ Web
Service. (Див. «Сканування оригіналів та надсилання через SMB/
FTP (Scan to Server)» на стор. 80.)
Server: псевдонім, введений в «Сканування оригіналів та
надсилання через SMB/FTP (Scan to Server)» на стор. 80).
SyncThru™ Web Service.
Duplex: вибір способу сканування: апарат сканує з однієї
сторони паперу (1 Sided), з обох сторін паперу (2 Sided) або з
обох сторін паперу та з оберненням зворотної сторони на
180 градусів (2 Sided, Rotate Side 2).
Resolution: вибір значення роздільності сканування.
Saving to box: завдання машині зберігати оригінали в
документовій скриньці для пізнішого використання.
Докладніше про те, як використовувати Document Box,
див. у розділі про Document Box. (Див. «Використання
document box» на стор. 102.)
•
•
•
•
•
•
Original Type: вибір типу оригіналу: текст/фотографія. (Див.
«Original Type» на стор. 83.)
Color Mode: регулювання параметрів кольору відсканованого
зображення. Якщо оригінал є кольоровим і сканування потрібно
зробити кольоровим, натисніть Color Mode. (Див. «Color Mode» на
стор. 83.)
Darkness: регулювання рівня яскравості відсканованого
зображення. Значення можна відрегулювати за допомогою лівої та
правої стрілочок. (Див. «Darkness» на стор. 83.)
Erase Background: видалення зображення на тлі. (Див. «Erase
Background» на стор. 83.)
Scan to Edge: сканування оригіналів від краю до краю. (Див. «Scan
to Edge» на стор. 83.)
Back: повернення до попереднього екрана.
Вкладка Output
Back: повернення до попереднього екрана.
Вкладка Advanced
•
•
•
•
•
Job Build: дозволяє сканувати кілька оригіналів і тоді зразу ж
надсилає їх на одну адресу електронної пошти чи на один
сервер(и). (див. «Сканування та надсилання кількох документів на
одну електронну адресу» на стор. 78 чи див. «Сканування та
надсилання на сервер SMB/FTP» на стор. 81.)
Original Size: вибір формату оригіналів.
Back: повернення до попереднього екрана.
•
•
Quality: регулювання якості відсканованого зображення. (Див.
«Quality» на стор. 84.)
Scan Preset: автоматична зміна деяких параметрів сканування,
наприклад, формату файлу, роздільної здатності тощо. Для кожного
окремого завдання параметри можна регулювати. (Див. «Scan
Preset» на стор. 84.)
File Format: вибір формату файлу відсканованого зображення.
(Див. «File Format» на стор. 84.)
Back: повернення до попереднього екрана.
Сканування_ 77
Сканування оригіналів та посилання їх
електронною поштою (Scan to Email)
5. Щоб задіяти функцію компонування завдань, натисніть On.
Можна відсканувати оригінали та надіслати їх з апарата на декілька
адрес за допомогою електронної пошти.
Настроювання облікового запису електронної
пошти
Щоб відсканувати зображення та переслати його як додаток до
електронного листа, потрібно настроїти мережеві параметри за
допомогою SyncThru™ Web Service.
1. Увімкніть свій комп’ютер, що має під’єднання до мережі, та
відкрийте веб-оглядач.
2. Введіть у веб-оглядачі IP-адресу свого пристрою як URL.
3. Клацніть Перехід для доступу до SyncThru™ Web Service.
4. Увійдіть до SyncThru™ Web Service як адміністратор. (Див.
«Використання SyncThru™ Web Service» на стор. 121)
5. Клацніть Settings > Network Settings > Outgoing Mail
Server(SMTP).
6. Введіть адресу сервера як число, розділене крапками, або ім’я
головного комп’ютера (гоуста).
7. Введіть номер порта сервера, від 1 до 65535.
Стандартний номер порта — 25.
8. Встановіть галочки поруч з SMTP Requires Authentication для
запиту автентифікації.
9. Уведіть реєстраційне ім’я та пароль для SMTP-сервера.
10. Клацніть Apply.
•
•
•
Якщо методом автентифікації сервера SMTP є POP3 перед
SMTP, поставте галочку навпроти SMTP Requires POP3 Before
SMTP Authentication.
a) Уведіть IP-адресу як число, розділене крапками, або як ім’я
центрального комп’ютера (гоуста).
b) Введіть номер порта сервера, від 1 до 65535. Стандартний
номер порта — 25.
Якщо SMTP-сервер потребує з’єднання SSL/TLS, увімкніть
безпечне з’єднання з електронною поштою з використанням SSL/
TLS.
Сканування та надсилання кількох документів на
одну електронну адресу
Можете виконати кілька завдань сканування в один файл. А відтак
можете послати документ на одну електронну адресу.
Аби запобігти доступу непередбачених користувачів, завдання у
списку сегментів, коли апарат входить в режим
енергозаощадження, будуть видалені.
6.
7.
8.
9.
Off: вимкнення функції Job Build.
On: увімкнення функції Job Build.
Display Between Segments: після виконання сегмента
завдання призупиняється з таким екраном. Тоді користувач
може обрати продовження надсилання файлу чи його
припинення.
• Delete: видалення сегмента.
• Delete All: видалення всіх сегментів.
• Send All: надсилання всіх сегментів для сканування.
• Add Segment: додавання нового сегмента.
• Cancel: видалення всіх сегментів у списку і скасування
завдання.
Натисніть Add Segment.
Покладіть оригінали лицьовою стороною догори в дуплексному
автоподавачі аркушів чи для одного документа оригіналу
скористайтеся склом сканера.
Натисніть Start, щоб почати виконувати завдання із сканування.
Повторіть дії 6-8.
Допоки дозволяє ємність вашого твердого диска, можете
додавати сегменти без жодних обмежень.
10. Після додавання сегментів натисніть Send All.
Надсилання відсканованого зображення на
декілька адрес як вкладення електронного листа
1. Закладіть оригінали передньою поверхнею догори в подавач
оригіналів або один аркуш оригіналу передньою поверхнею донизу
на сканерне скло-утримувач оригіналу.
(Див. «Закладання оригіналів» на стор. 46.)
1. Натисніть Scan на головному екрані.
2. Натисніть Scan to Email.
3. Задайте функції сканування у вкладках Advanced, Image чи Output.
(Див. «Вкладка Advanced» на стор. 77.)
4. Натисніть вкладку Advanced > Job Build.
Сканування_ 78
2. Натисніть Scan на головному екрані.
Якщо відобразиться повідомлення про автентифікацію,
введіть Auth. ID, Password та Realm Name. Це повідомлення
відобразиться, лише якщо адміністратор мережі задав
автентифікацію в SyncThru™ Web Service.
3. Натисніть Scan to Email.
4. Задайте характеристики сканування у вкладках Advanced, Image
або Output. (Див. «Зміна параметрів сканування» на стор. 82.)
5. Натисніть вкладку Basic для введення адреси електронної пошти.
• From: Сенсорний екран From. На екрані відобразиться
клавіатура. За допомогою цієї клавіатури введіть свої адреси
електронної пошти. Для полегшення введення адрес також
можна скористатися Local або Global. (Див. «Global» на
стор. 79.)
• To/Cc/Bcc: введення адреси електронної пошти одержувача
вручну за допомогою клавіатури, що відобразиться, або
натисненням Local або Global. Local або Global містять
попередньо завантажений список адрес з вашого комп’ютера
або сервера LDAP, який настроюється за допомогою Web UI.
(Див. «Global» на стор. 79.)
• Subject: тема електронного повідомлення.
• Message: вміст електронної пошти. Максимальний розмір –
1 кілобайт.
Щоб видалити введені дані, натисніть Remove All.
6. Виставте якість сканування за допомогою Duplex та Resolution.
• Duplex: задавання цього параметра для оригіналів, що
надруковані лише з однієї сторони паперу, або з обох сторін.
• Resolution: задавання роздільності сканування за допомогою
лівої та правої стрілочок.
7. Натисніть кнопку Start, щоб відсканувати та надіслати файл.
Під час надсилання апаратом електронної пошти не можна
здійснити копіювання або надіслати факс.
8. Щоб перевірити, чи електронні листи збережено та занесено до
списку у комп’ютері належним чином, натисніть Local > вкладка
Individual.
Group
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Доступ до SyncThru™ Web Service з комп’ютера.
Переконайтеся, що ви налагодили Individual Address Book.
Клацніть Address Book > E-mail Groups.
Клацніть Add Group.
Введіть Group Name та Speed No..
Додайте до групи електронної пошти окремі адреси.
Клацніть Apply.
Перевірте, чи правильно збережені та розміщені електронні
адреси у списку в апараті, натиснувши Group.
Global
Адреси електронної пошти, які збережено у вашому апараті в
Global, обробляються сервером LDAP.
1. Увімкніть свій комп’ютер, що має під’єднання до мережі, та
відкрийте веб-оглядач.
2. Введіть у веб-оглядачі IP-адресу свого пристрою як URL.
3. Клацніть Перехід для доступу до SyncThru™ Web Service.
4. Увійдіть на веб-сайт як адміністратор. (Див. «Використання
SyncThru™ Web Service» на стор. 121.)
5. Клацніть Security > Network Security > External Authentication
Server > LDAP Server.
6. Введіть LDAP Server та Port.
7. Введіть додаткові дані.
8. Клацніть Apply.
Адміністратор сервера LDAP повинен зберегти дані адреси
електронної пошти. Спосіб збереження може відрізнятися
залежно від сервера та операційної системи.
Введення адрес електронної пошти за допомогою
адресної книги
Збереження адрес електронної пошти
Існує 2 типи адрес електронної пошти: локальна – в пам’яті вашого
апарата, глобальна – на сервері LDAP, які між собою відрізняються
місцем збереження. Local означає, що адреси збережені в пам’яті
апарата, а Global — адреси збережені на певному сервері (LDAP).
За допомогою SyncThru™ Web Service можна легко вводити та
зберігати адреси електронної пошти на своєму комп’ютері.
Збереження на своєму локальному апараті
Цей метод означає, що електронні адреси зберігаються в пам’яті
вашого апарата. Можна додавати адреси та групувати їх у певні
категорії.
Individual
1. Увімкніть свій комп’ютер, що має під’єднання до мережі, та
відкрийте веб-оглядач.
2. Введіть у веб-оглядачі IP-адресу свого пристрою як URL.
3. Клацніть Перехід для доступу до SyncThru™ Web Service.
4. Клацніть Address Book.
5. Клацніть Add.
6. Коли на екрані відобразиться Add E-Mail, оберіть Speed No. від
1 до 500 і введіть User Name та E-mail Address.
7. Клацніть Apply.
Досить раз зберегти найуживаніші адреси електронної пошти до
адресної книги, щоб надалі легко їх поодинці вводити, як показано
нижче:
1. Натисніть Local або Global на вкладці Basic функції Scan to
Email.
2. Введіть початкову літеру потрібної адреси відповідною
алфавітною клавішею.
Або натисніть Search, щоб набрати всю електронну адресу та
натисніть кнопку OK.
По завершенні пошуку на екрані відобразяться результати
пошуку.
3. Натисніть From, введіть зі списку електронної пошти бажану
електронну адресу та натисніть Apply.
Зробіть те саме, щоб ввести To, Cc або Bcc.
4. Натисніть OK.
Сканування_ 79
Введення адрес електронної пошти за допомогою
клавіатури
Якщо вибрати поле введення для From, To, Cc або Message, на
екрані відобразиться клавіатура.
Далі на прикладі пояснюється, як це робити. Ось хай ви вводите
«abcdefg@abc.com».
1. Натисніть поле From на вкладці Basic функції Scan to Email.
2. Натисніть літери a, b, c, d, e, f, g.
3. Натисніть знак @.
4. Натисніть літери a, b, c.
5. Натисніть . і потім — c, o, m.
Щоб ввести дані в інші поля, натисніть праву чи ліву
стрілочку вгорі ліворуч клавіатури.
4. Натисніть Scan to PC.
5. Переконайтесь, що Network PC відображається.
За потреби натисніть праву стрілочку для переходу з Local PC до
Network PC.
6. Виберіть ID та введіть Password, який ви задали в Samsung Scan
Manager.
7. Натисніть Login.
8. Оберіть програму зі списку програм та натисніть Select.
9. Виберіть настройку сканування, як-от роздільність чи формат
оригіналу.
10. Натисніть Start на панелі керування, щоб розпочати сканування.
11. Оригінал буде відскановано та надіслано на ваш комп’ютер.
Можна змінити сканерні властивості апарата та параметри
сканування у вікні Samsung Scan Manager. Виберіть Properties та
встановіть потрібні значення параметрів на кожній вкладці. (Див.
«Використання SyncThru™ Web Service» на стор. 121.)
6. Ввівши всі дані, натисніть OK.
Сканування оригіналу та посилання його на
свій комп’ютер (Scan to PC)
Сканування оригіналів та надсилання через
SMB/FTP (Scan to Server)
Можна просканувати зображення на апараті за допомогою програми
Samsung Scan Manager, яка інсталюється на комп’ютер, під’єднаний до
мережі.
Можна відсканувати зображення та надіслати його на сервер через
SMB чи FTP.
Для апарату, під’єднаного з допомогою USB
Приготування для сканування до SMB/FTP
Це основний метод сканування для апарату, під’єднаного через USB.
1. Перевірте, чи під’єднано пристрій до вашого комп’ютера та чи його
увімкнуто.
2. Закладіть оригінали передньою поверхнею догори в подавач
оригіналів або один аркуш оригіналу передньою поверхнею донизу
на сканерне скло-утримувач оригіналу.
(Див. «Закладання оригіналів» на стор. 46.)
3. Натисніть Scan на головному екрані.
4. Натисніть Scan to PC.
5. Переконайтесь, що Local PC відображається.
При потребі натисніть праву стрілочку для переходу від Network PC
до Local PC.
6. Натисніть Login.
7. Оберіть програму з цього списку та натисніть Select.
8. Натисніть Start на панелі керування, щоб розпочати сканування.
9. Оригінал буде відскановано та надіслано на ваш комп’ютер.
Виберіть папку та відкрийте до неї доступ для апарата, щоб отримати
відсканований файл.
Для пристрою, під’єднаного до мережі
Упевніться, що на комп’ютері інстальовано драйвер принтера з
компакт-диска, який постачається з принтером. До цього драйвера
принтера входить і програма сканування. (Див. «Інсталяція мережевого
драйвера апарата» на стор. 40.)
1. Переконайтеся, що ваш апарат та комп’ютер з’єднані з мережею і
на комп’ютері інстальовано програму Samsung Scan Manager.
2. Закладіть оригінали передньою поверхнею догори в подавач
оригіналів або один аркуш оригіналу передньою поверхнею донизу
на сканерне скло-утримувач оригіналу.
3. Натисніть Scan на головному екрані.
Дальші дії стосуються налагодження сервера SMB за допомогою
SyncThru™ Web Service, а настройки для сервера FTP такі ж, як і
SMB. Для настройки сервера FTP виконайте такі ж кроки.
1. Увімкніть свій комп’ютер, що має під’єднання до мережі, та
відкрийте веб-оглядач.
2. Введіть у веб-оглядачі IP-адресу свого пристрою як URL.
3. Клацніть Перехід для доступу до SyncThru™ Web Service.
4. Клацніть Address Book.
5. Клацніть Add.
6. Введіть ім’я та номер швидкого набору.
7. Клацніть Add SMB.
8. Введіть адресу сервера як число, розділене крапками, або ім’я
головного комп’ютера (гоуста).
9. Введіть номер серверного порта, від 1 до 65535. Стандартний
номер порта — 139.
10. Встановіть галочку поруч з Anonymous, якщо бажаєте, щоб
SMB-сервер надавав доступ неавторизованим особам. У
стандартних настройках цей прапорець не встановлено.
11. Введіть реєстраційне ім’я та пароль.
12. Введіть доменне ім’я сервера SMB.
13. Для збереження просканованого зображення введіть шлях доступу
каталога колективного користування.
14. Сконфігуруйте Scan folder creating policy, Filing Policy та File
Name.
15. Клацніть Apply.
Якщо відобразиться повідомлення про автентифікацію,
введіть Auth. ID, Password та Realm Name. Це повідомлення
відобразиться, лише якщо адміністратор мережі задав
автентифікацію в SyncThru™ Web Service.
Сканування_ 80
Сканування та надсилання на сервер SMB/FTP
5. Щоб задіяти функцію компонування завдань, натисніть On.
1. Натисніть Scan на головному екрані.
Якщо відобразиться повідомлення про автентифікацію,
введіть ім’я користувача та пароль. Це повідомлення
відобразиться, лише якщо адміністратор мережі задав
автентифікацію в SyncThru™ Web Service. (Див. «Керування
апаратом через веб-сайт» на стор. 99)
2. Натисніть Scan to Server.
3. Покладіть оригінали в дуплексному автоподавачі оригіналів
лицьовою стороною догори. Або можете покласти один документ
оригіналу на скло сканера лицьовою стороною донизу.
4. Настройте параметри документа на вкладці Image.
5. Виберіть Duplex та Resolution на вкладці Basic.
6. Натисніть Scan to Server для відображення списку серверів SMB,
який було створено в SyncThru™ Web Service.
•
•
•
7. Виберіть SMB-сервер призначення.
Загалом можна вибрати до 5 серверів призначення, як SMP,
так і FTP. Натисніть на панелі керування Start.
8. Апарат сканує зображення й пересилає файл на заданий сервер.
Сканування та негайне надсилання кількох
документів до сервера SMB/FTP
6.
7.
8.
9.
Off: вимкнення функції Job Build.
On: увімкнення функції Job Build.
Display Between Segments: після виконання сегмента завдання
призупиняється з таким екраном. Тоді користувач може обрати
продовження надсилання файлу чи його припинення.
• Delete: видалення сегмента.
• Delete All: видалення всіх сегментів.
• Send All: надсилання всіх сегментів для сканування.
• Add Segment: додавання нового сегмента.
• Cancel: видалення всіх сегментів у списку і скасування
завдання.
Натисніть Add Segment.
Покладіть оригінали лицьовою стороною догори в дуплексному
автоподавачі аркушів чи для одного документа оригіналу
скористайтеся склом сканера.
Натисніть Start, щоб почати виконувати завдання із сканування.
Повторіть дії 6-8.
Допоки дозволяє ємність вашого твердого диска, можете
додавати сегменти без жодних обмежень.
Можете виконати кілька завдань сканування в один файл. А відтак
можете послати документ за одне звернення до сервера.
10. Після додавання сегментів натисніть Send All.
Аби запобігти доступу непередбачених користувачів, завдання у
списку сегментів, коли апарат входить в режим
енергозаощадження, будуть видалені.
1. Натисніть Scan на головному екрані.
2. Натисніть Scan to Server.
3. Задайте характеристики сканування у вкладках Advanced, Image
або Output. (Див. «Вкладка Advanced» на стор. 77.)
4. Натисніть вкладку Advanced > Job Build.
Використання Samsung Scan Manager
Якщо принтерний драйвер інстальовано, програму Samsung Scan
Manager інстальовано також. Запустіть програму Samsung Scan
Manager, щоб дістати інформацію про цю програму та стан
інстальованого драйвера сканування. З допомогою цієї програми також
можна змінити настройки сканування та додати або видалити каталоги,
в яких зберігаються відскановані документи під час сканування до
комп’ютера.
Програма Samsung Scan Manager може використовуватися лише
в операційних системах Windows та Macintosh. Якщо
використовується ОС Macintosh, див. «Настроювання параметрів
сканування у Scan Manager» на стор. 86.
Проскановані дані можуть шифруватися для захисту змісту від
недозволеного доступу. Функцію безпечного сканування можна
увімкнути в SyncThru™ Web Service. Увійдіть до SyncThru™ Web
Service як адміністратор. (Див. «Використання SyncThru™ Web
Service» на стор. 121.) І клацніть Settings > Machine Settings >
Scan > Scan Security > PC Scan Security.
Сканування_ 81
1. У меню Пуск клацніть Панель керування > Samsung Scan Manager.
Вкладка Change Port
Можете відкрити Samsung Scan Manager, клацнувши правою
кнопкою мишки на значку Smart Panel на панелі завдань
Windows і вибравши Scan Manager.
2. Виберіть відповідний пристрій у вікні Samsung Scan Manager.
3. Натисніть Properties.
4. Вкладка Set Scan Button дає змогу змінювати місце збереження та
параметри сканування, додавати або видаляти прикладну програму
та змінювати формати файлів.
Змінити пристрій сканування можна за допомогою вкладки Change
Port. (Локальний або мережевий).
5. Коли настройку виконано, натисніть OK.
Вкладка Set Scan Button
Local Scanner
Перевірте, чи апарат під’єднано через USB чи LPT порт.
Network Scanner
Перевірте, чи апарат під’єднано через мережевий порт.
• Auto detection on the network: автоматично визначає ваш
апарат.
• IP address: укажіть IP-адресу свого апарата для його
визначення.
Зміна параметрів сканування
Scan Destination
•
•
•
•
•
Available Destination List: показує список програм, пов’язаних
зі сканованими зображеннями у реєстрі комп’ютера. Оберіть
програму, яку хочете додати, клацніть правою стрілочкою та
додайте до Front Panel Destination List.
Front Panel Destination List: відображається список програм
для відкриття сканованого зображення.
Add Application: дозволяє додати потрібну програму до списку
Available Destination List.
Remove Application: дозволяє видалити додану користувачем
програму зі списку Available Destination List.
File Format: дає змогу вибрати форму відсканованих даних для
збереження. Можна обрати серед BMP, JPEG, PDF та TIFF.
Scan Property
•
•
•
•
•
•
•
•
Computer ID: показує ідентифікатор вашого комп’ютера.
Save Location: дозволяє вибрати місце каталога для
стандартного збереження.
Resolution: дозволяє вибрати роздільність сканування.
Scan Color: дозволяє вибрати колір сканування.
Scan Size: дозволяє вибрати розмір сканування.
ADF Duplex: автоматично сканує обидві сторінки. Якщо ваша
модель не підтримує цієї опції, вона показана в сірому кольорі.
Show Preview: вибір цієї опції дає змогу попередньо проглянути
застосовані опції сканування. Перед скануванням можна
модифікувати ці опції.
Default: дозволяє повернутись назад до стандартних опцій.
У цьому розділі описано порядок настроювання параметрів документа
для кожного завдання зі сканування, таких як роздільність,
двосторонній друк, розмір і тип оригіналу, режим обробки кольорів,
яскравість тощо. Змінені настройки будуть дійсними протягом певного
проміжку часу, але по його завершенні буде поновлено стандартні
значення.
Duplex
Ця функція знадобиться, коли скановані оригінали є двосторонніми.
Можна настроїти апарат на сканування тільки однієї сторони паперу
або обох сторін.
Натисніть Scan > Scan to Email (або Scan to PC, Scan to Server)
вкладку Basic > Duplex. Для переходу між значеннями скористайтеся
лівою та правою стрілочками.
• 1 Sided: для оригіналів, що надруковані лише з одного боку
сторінки.
• 2 Sided: для оригіналів, що надруковані з обох боків.
• 2 Sided, Rotate Side 2: для оригіналів, що надруковані з обох
сторін, але задня сторона повернута на 180 градусів.
Сканування_ 82
Для використання 2 Sided та 2 Sided, Rotate Side 2 закладіть
оригінали до подавача оригіналів. Якщо апарат не виявляє
оригіналу на подавачі оригіналів, ця опція автоматично
змінюється на 1 Sided.
Resolution
•
Можна також змінити роздільність документа.
Натисніть Scan > Scan to Email (або Scan to PC, Scan to Server)
вкладку Basic > Resolution. Для переходу між значеннями
скористайтеся лівою та правою стрілочками. Що вище вибране
значення, то чіткіший результат. Але процес сканування триватиме
довше.
Як правило, значення роздільності 100 крапок/дюйм, 200 крапок/дюйм
та 300 крапок/дюйм доступні, лише коли Color Mode встановлено на
Color або Gray.
Характеристик
а
Роздільність
(крапок/кв. дюйм)
Формат файлу
Scan to Email
100, 200, 300, 400, 600
PDF, односторінковий
TIFF, багатосторінковий
TIFF, JPEG
Scan to PC
100, 200, 300, 400, 600
PDF, TIFF, JPEG
Scan to Server
100, 200, 300, 400, 600
PDF, односторінковий
TIFF, багатосторінковий
TIFF, JPEG
Mono: показує зображення за допомогою чорного та білого
кольорів. 1 біт на піксель.
Формат файлу JPEG не можна обирати в опції File Format, якщо
Mono вибрано для Color Mode.
Erase Background
Можна зробити світлішим, зменшити або видалити фонове зображення
оригіналу, якщо воно міститься на кольоровому папері або газеті.
Натисніть Scan > Scan to Email (або Scan to PC, Scan to Server)
вкладку Image > Erase Background. Виберіть On та натисніть OK.
• Off: вимикання цієї опції.
• Auto: автоматично регулюється яскравість фону.
• Enhance: затемнення фону. Для переходу між значеннями
скористайтеся лівою та правою стрілочками.
• Erase: освітлення фону. Для переходу між значеннями
скористайтеся лівою та правою стрілочками.
Darkness
Original Size
Можна задати площу сканування оригіналів, вибравши попередньо
визначений розмір, ввівши розмір полів або встановивши Auto. Якщо
для цього параметра задати значення Auto, апарат розпізнає та
визначить формат оригіналу.
З головного екрана натисніть Scan > Scan to Email (або Scan to PC
або Scan to Server) > вкладка Advanced > Original Size. За допомогою
стрілочок вгору/вниз перейдіть до наступного екрана. Виберіть
потрібний параметр та натисніть OK.
Original Type
Також можна задати тип оригіналу, щоб поліпшити якість сканування
документа.
Натисніть Scan > Scan to Email (або Scan to PC, Scan to Server)
вкладку Image > Original Type. Виберіть потрібний параметр та
натисніть OK.
• Text: для оригіналів, що містять текст чи контурні зображення.
• Text/Photo: для оригіналів, що містять водночас текст та
фотографії.
• Photo: для оригіналів, що є півтоновими фотографіями.
Color Mode
Скористайтесь цією опцією для сканування оригіналу в Mono, Gray чи
Color Mode.
Натисніть Scan > Scan to Email (або Scan to PC, Scan to Server)
вкладку Image > Color. Виберіть потрібний параметр та натисніть OK.
• Color: показує зображення в кольорі. 24 біти на піксель.
• Gray: показує зображення в сірому. 8 бітів на піксель.
Можна вибрати рівень яскравості відсканованого зображення. Якщо
зображення оригіналу є занадто яскравим або блідим, за допомогою
правої стрілочки змініть яскравість копій.
Натисніть Scan > Scan to Email (або Scan to PC, Scan to Server)
вкладку Image > Darkness. За допомогою правої стрілочки зменшіть
яскравість, потім натисніть OK.
Erase Background
Можна зробити світлішим, зменшити або видалити темне фонове
зображення з відсканованих кольорових газет та оригіналів.
Натисніть Scan > Scan to Email (або Scan to PC, Scan to Server)
вкладку Image > Erase Background. Виберіть потрібний параметр та
натисніть OK.
• Off: вимикання цієї опції.
• Auto: автоматично регулюється яскравість фону.
• Enhance: затемнення фону. Для переходу між значеннями
скористайтеся лівою та правою стрілочками. Чим більше число, тим
яскравіше фонове зображення.
• Erase: освітлення фону. Для переходу між значеннями
скористайтеся лівою та правою стрілочками. Чим більше число, тим
світліше фонове зображення.
Scan to Edge
Апарат також може відсканувати повну сторінку, не змінюючи її розмір.
Зазвичай апарат сканує сторінку без крайок, тобто залишає поля,
особливо якщо виконується копіювання із закладанням до лотка паперу
певного формату. Але якщо зображення сканується та надсилається
безпосередньо через мережу як файл, апарат не вилучає крайки з
оригіналів.
Натисніть Scan > Scan to Email (або Scan to PC, Scan to Server)
вкладку Image > Scan to Edge. Виберіть On та натисніть OK.
Сканування_ 83
Quality
3. Натисніть On.
За допомогою цього параметра можна отримати документ високої
якості. Чим вища якість обирається, тим більший розмір файлу.
Натисніть Scan > Scan to Email (або Scan to PC, Scan to Server)
вкладку Output > Quality.
Якщо для Color Mode задати значення Mono, параметр Quality
буде відображено сірим кольором.
File Format
Перш ніж розпочати сканування, можна вибрати формат файлу.
Натисніть Scan > Scan to Email (або Scan to PC, Scan to Server)
вкладку Output > File Format.
• PDF: сканування оригіналів у форматі PDF.
Можна додати цифровий підпис до PDF з сертифікацією. Для
додавання цифрового підпису слід створити сертифікацію у
SyncThru™ Web Service. Увійдіть до SyncThru™ Web Service як
адміністратор. (Див. «Використання SyncThru™ Web Service» на
стор. 121.) І клацніть Settings > Machine Settings > Scan > Scan
Security > Digital Signature in PDF. Цифровий підпис можна
використовувати у функції Scan to Server.
Також можете створити PDF Encryption, який шифрується для
захисту змісту від недозволеного доступу. Можете задати рівень
шифрування, пароль та дозвіл доступу для читання, друкування,
редагування тощо. PDF Encryption можна використовувати у
функції Scan to Server. (Див. «PDF Encryption» на стор. 84.)
• Single-Page TIFF: сканування оригіналів у форматі TIFF (Tagged
Image File Format), де декілька оригіналів скануються як один файл.
• Multi-Page TIFF: сканування оригіналів у форматі TIFF (Tagged
Image File Format), де декілька оригіналів скануються як декілька
файлів.
• JPEG: сканування оригіналів у форматі JPEG.
• BMP: сканування оригіналів у форматі BMP.
Формат файлу JPEG не можна обирати в опції File Format, якщо
Mono вибрано для Color Mode.
PDF Encryption
Щоб зашифрувати PDF-файли, треба задати параметри рівня
шифрування, пароль, права доступу тощо.
PDF Encryption можна використовувати у функції Scan to Server.
1. Натисніть Scan > Scan to Server > вкладку Output > File Format >
PDF.
2. Натисніть PDF Encryption.
4. Оберіть рівень шифрування.
• Low (RC4, 40 bits): рекомендовано для Acrobat 3.0 і пізніших
версій.
• High (RC4, 128 bits): рекомендовано для Acrobat 5.0 і пізніших
версій.
• High (AES, 128 bits): рекомендовано для Acrobat 7.0 і пізніших
версій.
5. Для повноправного доступу до PDF введіть Owner Password.
6. Введіть User Password для доступу до Access Permission,
заданого в меню Access Permission нижче.
7. Задайте Access Permission для друкування чи редагування. Ця
конфігурація впливатиме на користувачів, що дістають доступ з
допомогою User Password.
8. Поставте галочку Extract text and graphics для дозволу
користувачам виймати текст чи графіку.
9. Натисніть OK.
Scan Preset
Ця характеристика дає змогу використовувати оптимізовані настройки
для виконання нестандартного сканування.
Натисніть Scan > Scan to Email (або Scan to PC, Scan to Server)
вкладку Output > Scan Preset.
• Sharing and Printing: створення файлу невеликого розміру для
документів середньої якості.
• High Quality Printing: створення файлу великого розміру для
документів найвищої якості.
• Archival Record: для електронного файлу, який має найменший
розмір.
• OCR: створення відсканованого зображення для програмного
забезпечення оптичного розпізнавання. Це забезпечує найвищу
якість зображень.
• Simple Scan: використовується для простих документів, які містять
лише текст. Розмір створюваного файлу невеликий.
• Custom: застосування вибраних поточних настройок сканування.
Сканування_ 84
Сканування з застосуванням програмного
забезпечення, що підтримує TWAIN
Windows Vista
Щоб сканувати документи за допомогою іншого програмного
забезпечення, слід скористатися програмою, сумісною зі стандартом
TWAIN, наприклад Adobe Photoshop.
Виконайте такі дії для сканування з TWAIN-сумісним програмним
забезпеченням:
1. Перевірте, чи під’єднано пристрій до вашого комп’ютера та чи його
увімкнуто.
2. Закладіть оригінали передньою поверхнею догори в подавач
оригіналів або один аркуш оригіналу передньою поверхнею донизу
на сканерне скло-утримувач оригіналу.
(Див. «Закладання оригіналів» на стор. 46.)
3. Відкрийте програму, таку як Photoshop.
4. Відкрийте вікно TWAIN та задайте параметри сканування.
5. Проскануйте та збережіть відскановане зображення.
Сканування із застосуванням драйвера WIA
Ваш принтер також підтримує для сканування зображень драйвер
Windows Image Acquisition (WIA). WIA — це один зі стандартних
компонентів, що постачається разом з Microsoft Windows XP та працює
з цифровими камерами та сканерами. На відміну від драйвера TWAIN,
драйвер WIA дозволяє вам сканувати та легко маніпулювати
зображеннями без використання додаткового програмного
забезпечення.
Драйвер WIA працюватиме тільки у Windows XP з портом USB.
Windows XP
1. Перевірте, чи під’єднано пристрій до вашого комп’ютера та чи його
увімкнуто.
2. Закладіть оригінали передньою поверхнею догори в подавач
оригіналів або один аркуш оригіналу передньою поверхнею донизу
на сканерне скло-утримувач оригіналу.
(Див. «Закладання оригіналів» на стор. 46.)
3. У меню Пуск оберіть Панель керування > Сканери та камери.
4. Двічі клацніть на значку драйвера вашого принтера. Відкриється
Майстер роботи зі сканером або цифровою камерою.
5. Клацніть Далее.
6. Встановіть опцію у вікні Вкажіть параметри сканування та
клацніть Перегляд, щоб побачити, як ваші параметри впливають на
зображення.
7. Клацніть Далее.
8. Введіть ім’я зображення та оберіть формат файлу та його
розміщення для збереження зображення.
9. Ваше зображення успішно скопійоване на комп’ютер. Оберіть одну
з опцій на екрані.
10. Клацніть Далее.
11. Клацніть Готово.
1. Перевірте, чи під’єднано пристрій до вашого комп’ютера та чи його
увімкнуто.
2. Закладіть оригінали передньою поверхнею догори в подавач
оригіналів або один аркуш оригіналу передньою поверхнею донизу
на сканерне скло-утримувач оригіналу.
(Див. «Закладання оригіналів» на стор. 46.)
3. У меню Пуск виберіть Панель керування > Устаткування та звук
> Сканери та камери.
4. Двічі клацніть Сканувати документ або зображення. З’явиться
програма Факси й сканування у Windows.
•
Можете клацнути Перегляд сканерів і камер для огляду
сканерів.
• Якщо вікно Сканувати документ або зображення не
відкривається, відкрийте програму MS paint та у Файл
клацніть З камери або сканера....
5. Клацніть Нове сканування. З’являється драйвер сканування.
6. Оберіть потрібні опції сканування та натисніть кнопку Перегляд,
щоб побачити, як зроблені вами настройки впливатимуть на
зображення.
7. Клацніть Сканувати.
Щоб скасувати поточне завдання сканування, натисніть кнопку
Скасувати у вікні Майстер роботи зі сканером або цифровою
камерою.
Windows 7
1. Перевірте, чи під’єднано пристрій до вашого комп’ютера та чи його
увімкнуто.
2. Закладайте оригінали лицьовою стороною догори у подавач
документів або покладіть один аркуш оригіналу лицьовою стороною
донизу на скло сканера.
(Див. розділ «Закладання оригіналів» на стор. 46).
3. У меню Пуск виберіть Панель керування > Устаткування та звук
> Пристрої та принтери.
4. Клацніть правою кнопкою миші на значок драйвера пристрою у вікні
Принтери й факси > Почати сканування. З’явиться програма
Нове сканування.
5. Оберіть потрібні опції сканування та натисніть кнопку Перегляд,
щоб побачити, як зроблені вами настройки впливатимуть на
зображення.
6. Клацніть Сканувати.
Сканування в Macintosh
Можна сканувати документи, використовуючи програму Image Capture.
Macintosh OS пропонує програму Image Capture.
Сканування через USB
1. Перевірте, чи під’єднано пристрій до вашого комп’ютера та чи його
увімкнуто.
2. Закладіть оригінали передньою поверхнею догори в подавач
оригіналів або один аркуш оригіналу передньою поверхнею донизу
на сканерне скло-утримувач оригіналу.
(Див. «Закладання оригіналів» на стор. 46.)
Сканування_ 85
3. Запустіть Applications та клацніть Image Capture.
Якщо з’являється повідомлення No Image Capture device
connected, від’єднайте кабель USB і з’єднайте поновно. Якщо
проблема залишилась, зверніться до довідки Image Capture.
4. Визначте параметри сканування у цій програмі.
5. Проскануйте та збережіть відскановане зображення.
•
•
•
•
Докладніше про користування Image Capture, зверніться до
довідки Image Capture.
Використовуйте TWAIN-сумісне програмне забезпечення для
застосування більшого числа параметрів сканування.
Ви також можете сканувати з допомогою TWAIN-сумісного
програмного забезпечення, приміром, Adobe Photoshop.
Якщо сканування не функціонує в Image Capture, оновіть ОС
Mac до останньої версії. Image Capture працює належним
чином в ОС Mac 10.3.9 або вище та ОС Mac 10.4.7 або вище.
Сканування через мережу
1. Перевірте, чи під’єднано пристрій до вашого комп’ютера та чи його
увімкнуто.
2. Закладіть оригінали передньою поверхнею догори в подавач
оригіналів або один аркуш оригіналу передньою поверхнею донизу
на сканерне скло-утримувач оригіналу.
(Див. «Закладання оригіналів» на стор. 46.)
3. Запустіть Applications та клацніть Image Capture.
4. У Mac OС X 10.4-10.5
Клацніть кнопку Devices, потім кнопку Browse Devices.
У MAC OС X 10.6
Виберіть пристрій у списку SHARED. Перейдіть до дії 7.
5. У MAC OС X 10,4:
Оберіть свій апарат в опції Twain devices. Упевніться, що вибрано
Use TWAIN software і клацніть Connect.
• Якщо з’явиться попереджувальне повідомлення, клацніть
Change Port... для вибору порта.
• Якщо з’явиться TWAIN UI, у вкладці Preference клацніть Change
Port... для вибору порта.
Настроювання параметрів сканування у Scan
Manager
Щоб дістати інформацію про Scan Manager, перевірити стан
інстальованого драйвера сканування, змінити настройки сканування
та додати чи видалити каталоги, де документи, скановані до
комп’ютера, зберігаються у програмі Scan Manager, дотримуйтеся
таких інструкцій:
1. У меню Smart Panel на Status bar (Панель стану) клацніть Scan
Manager.
2. Оберіть відповідний апарат у Scan Manager.
3. Натисніть Properties.
4. Скористайтесь розділом Set Scan Button для зміни розміщення
файлу та настройок сканування, додавання чи видалення
програм і форматування файлів. Змінити пристрій сканування
можна за допомогою функції Change port. (Локальний або
мережевий).
5. Завершивши, натисніть кнопку OK.
Linux-сканування
Можна сканувати документи з вікна програми Unified Driver
Configurator.
Сканування
1. Двічі клацніть значок програми Unified Driver Configurator на
робочому столі.
2. Клацніть кнопку
, щоб відкрити вікно Scanners Configuration.
3. Виберіть сканер зі списку.
Зверніться до Scan Manager щодо використання Change
port.... (Див. «Настроювання параметрів сканування у Scan
Manager» на стор. 86.)
У MAC OС X 10.5:
Упевніться, що встановлено галочку Connected навпроти вашого
пристрою у Bonjour Devices.
Якщо хочете сканувати за допомогою TWAIN, зверніться до дій з
Mac OS X 10.4, наведених вище.
6. Визначте параметри сканування у цій програмі.
7. Проскануйте та збережіть відскановане зображення.
•
•
•
•
Докладніше про користування Image Capture зверніться до
довідки Image Capture.
Використовуйте TWAIN-сумісне програмне забезпечення для
застосування більшого числа параметрів сканування.
Ви також можете сканувати з допомогою TWAIN-сумісного
програмного забезпечення, приміром, Adobe Photoshop.
Якщо сканування не функціонує в Image Capture, оновіть ОС
Mac до останньої версії. Image Capture працює належним
чином в ОС Mac 10.3.9 або вище та ОС Mac 10.4.7 або вище.
Якщо використовуєте тільки один багатофункційний пристрій,
під’єднаний до комп’ютера та увімкнутий, його буде відображено в
списку сканерів та автоматично вибрано.
Якщо до комп’ютера приєднано два або більше сканерів, потрібний
сканер можна вибрати в будь-який час. Наприклад, поки триває
сканування на одному з пристроїв, можна вибрати другий сканер,
задати його параметри та паралельно почати сканування іншого
зображення.
4. Клацніть Properties.
5. Закладіть оригінали передньою поверхнею догори в подавач
оригіналів або один аркуш оригіналу передньою поверхнею донизу
на сканерне скло-утримувач оригіналу.
(Див. «Закладання оригіналів» на стор. 46.)
Сканування_ 86
6. у вікні Scanner Properties клацніть Preview.
Документ буде відскановано та відображено в зоні попереднього
перегляду на вікнi Preview Pane.
Додавання параметрів «Тип завдання»
Також можна задати власні параметри сканування для пізнішого
використання.
Щоб зберегти новий набір настройок типу
завдання:
1.
2.
3.
4.
У вікні Scanner Properties внесіть зміни в параметри.
Клацніть Save As.
Введіть назву для своїх настройок.
Клацніть OK.
Щойно створений набір параметрів далі відображатиметься в
спадному списку Saved Settings.
Щоб зберегти настройки типу завдання для
подальших завдань зі сканування:
1. Виберіть потрібний набір параметрів зі спадного списку Job
Type.
2. При наступному відкриванні вікна Scanner Properties
збережений набір параметрів буде автоматично вибрано для
чергового завдання на сканування.
7. Пересуваючи курсор, задайте ділянку зображення, яку слід
відсканувати, у вікнi Preview Pane.
8. Щоб змінювати параметри сканування, використовуйте ділянки
вікна Image Quality та Scan Area.
• Image Quality: ця опція дає змогу задати параметри складання
кольорів та роздільність зображення.
• Scan Area: цей параметр дозволяє задати розмір сторінки.
Кнопка Advanced дозволяє задати розмір сторінки вручну.
При бажанні використовувати один із наперед встановлених
наборів параметрів сканування виберіть опцію зі спадного списку
Job Type. (Див. «Додавання параметрів «Тип завдання»» на
стор. 87.)
Клацніть Default для відновлення стандартних настройок для
параметрів сканування.
9. По закінченні, щоб розпочати сканування, клацніть кнопку Scan.
Панель стану з’явиться у нижньому лівому куті вікна та буде
показувати перебіг сканування. Щоб скасувати сканування,
натисніть Cancel.
10. З’являється скановане зображення.
Якщо знадобиться відредагувати відскановане зображення,
скористайтесь панеллю інструментів. (Див. «Використання Image
Manager» на стор. 87.)
11. Закінчивши редагування, клацніть кнопку Save на панелі
інструментів.
12. Виберіть каталог, у якому хочете зберегти зображення, та введіть
ім’я файлу.
13. Клацніть Save.
Щоб видалити набір параметрів типу завдання:
1. Виберіть набір параметрів, який хочете видалити, зі спадного
списку Job Type.
2. Клацніть Delete.
Обраний набір настройок буде видалено зі списку.
Використання Image Manager
Програма Image Manager надає команди меню та інструменти до
редагування просканованих зображень.
Використовуйте ці інструменти для редагування зображення:
Сканування_ 87
Інструменти
Назва
Функція
Save
Зберігає зображення.
Undo
Скасовує останню дію.
Redo
Відновлює скасовану дію.
Scroll
Дозволяє пересуватися по
зображенню.
Crop
Обрізає зображення до вибраної
ділянки зображення.
Zoom Out
Зменшує масштаб зображення.
Zoom In
Збільшує масштаб зображення.
Scale
Дозволяє масштабувати розмір
зображення; можна вказати
необхідний розмір вручну або задати
пропорційний коефіцієнт
масштабування, вертикально або
горизонтально.
Rotate
Дозволяє повертати зображення; у
списку можна вказати кут повороту.
Flip
Дозволяє вертикально або
горизонтально перевертати
зображення.
Effect
Дозволяє змінювати яскравість та
контраст зображення, або інвертувати
його кольори.
Properties
Відображає властивості зображення.
Докладніше про прикладну програму Image Manager див. в екранній
довідці до цієї програми.
Сканування_ 88
Факсовий зв’язок
9.
У цьому розділі описано порядок користування апаратом як факсовим.
Цей розділ містить:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Приготування до користування факсовим зв’язком
Робота з меню «Факс»
Надсилання факсу
Приймання факсу
Настроювання параметрів документа
Настройка книги номерів факсів
•
•
Радимо використовувати стандартні аналогові телефонні
служби (PSTN: public switched telephone network — комутовна
телефонна мережа загального користування), коли телефонні
лінії використовуються для факсового зв’язку. Якщо
використовуються інші Інтернет-служби (DSL, ISDN, VolP), то
якість зв’язку поліпшується, коли скористатись Micro-filter.
Micro-filter усуває зайві шумові сигнали і поліпшує якість
зв’язку та якість Інтернету. Оскільки DSL Micro-filter не входить
до комплекту апарата, то з питань використання Micro-filter
зверніться до свого постачальника інтернет-послуг.
Використання функції опитування
Використання поштової скриньки
Друк звіту після надсилання факсу
Надсилання факсу під час дії економних тарифів
Переадресація факсу іншому одержувачеві
Настройка кінцевого факсового тонового сигналу
Робота з меню «Факс»
Для використання функції факсу натисніть Fax на головному екрані.
Якщо екран показує інше меню, натисніть
головного екрана.
1 Лінійний порт
2 Фільтр Micro-filter
3 DSL-модем / Телефонна лінія
Щоб скористатися функціями факсу, натисніть Machine Setup
на панелі керування, а також Admin Setting > Setup > Fax
Setup. (Див. «Fax Setup» на стор. 111.)
для переходу до
Вкладка Basic
Приготування до користування факсовим
зв’язком
Перш ніж надсилати чи приймати факси, треба сполучити
з’єднувальний шнур, що входить до комплекту, з настінним гніздом
факсової лінії. Щодо процедури під’єднання див. Короткий посібник із
інсталяції. Спосіб телефонного під’єднання відрізняється залежно від
країни.
•
•
Зона введення факсового номера: Відображення номера факсу
одержувача, який можна ввести за допомогою цифрової клавіатури
на панелі керування. Якщо ви настроїли телефонну книгу, натисніть
Individual або Group. (Див. «Настройка книги номерів факсів» на
стор. 94.)
Add No: введення додаткових адресатів.
Факсовий зв’язок_ 89
•
•
•
•
•
•
•
•
Вкладка Image
: видалення останньої введеної цифри.
: видалення всіх цифр вибраного запису.
Remove: видалення вибраного запису номера факсу.
Remove All: видалення всіх номерів факсів в полі введення.
Address: вибір найуживаніших факсових номерів безпосередньо в
апараті чи в SyncThru™ Web Service. (Див. «Настроювання
використання книжки факсових номерів SyncThru™ Web Service» на
стор. 95.)
Duplex: вибір способу надсилання факсів апаратом: надсилання
однієї сторони оригіналу або обох сторін.
Resolution: регулювання параметрів роздільності.
Saving to box: задає машині зберігати оригінали в документовій
скриньці для пізнішого використання.
Докладніше про те, як використовувати Document Box, див. у
розділі про Document Box. (Див. «Використання document box»
на стор. 102.)
Вкладка Advanced
•
•
•
•
•
Original Type: підвищення якості факсу, виходячи з типу
використовуваного документа оригіналу. (Див. «Original Type» на
стор. 94.)
Darkness: регулювання рівня яскравості факсу. (Див. «Darkness»
на стор. 94.)
Erase Background: усунення темного зображення на тлі оригіналу
або фону паперу, як наприклад, у випадку газетних оригіналів. (Див.
«Erase Background» на стор. 94.)
Color Mode: вибір режиму надсилання факсу: чорно-білий або
кольоровий. (Див. «Color Mode» на стор. 94.)
Back: повернення до вкладки Basic.
Надсилання факсу
У цій частині наведено пояснення щодо відправлення факсу та
особливих способів пересилання.
•
•
•
•
•
•
•
Job Build: дає змогу пересилати кілька факсових завдань за один
сеанс передавання. (Див. «Надсилання кількох факсів одному
адресату» на стор. 92.)
Original Size: вибір розміру документа оригіналу. Натисніть OK,
щоб оновити поточні установки.
Delay Send: настройка надсилання факсу апаратом через заданий
проміжок часу без вашої участі. (Див. «Відкладене пересилання
факсу» на стор. 92.)
Priority Send: надсилання термінового факсу до виконання інших
збережених завдань. (Див. «Надсилання термінового факсу» на
стор. 92.)
Polling: використовується в разі запиту одержувачем
дистанційного надсилання факсу за відсутності відправника або
навпаки. Для використання функції опитування оригінали мають
бути попередньо збереженими в апараті. (Див. «Збереження
оригіналів для опитування» на стор. 95.)
Mailbox: використовується для збереження в пам’яті апарата
одержаних факсів або оригіналів, готових до опитування. Можна
скористатися поштовою скринькою на тому ж самому апараті, який
використовуєте, або на віддаленому апараті. Кожна поштова
скринька має відповідний номер, ім’я та пароль. (Див.
«Використання поштової скриньки» на стор. 96.)
Back: повернення до вкладки Basic.
Коли розміщуєте оригінали, можете використовувати або подавач
оригіналів, або скло сканера. (Див. «Закладання оригіналів» на
стор. 46.) Якщо оригінали розміщено одночасно в подавачі
аркушів та на склі сканера, апарат спочатку використовуватиме
оригінали з автоподавача, оскільки вони мають вищий пріоритет
для сканування.
Встановлення верхнього колонтитула
У деяких країнах законодавство вимагає зазначати у верхньому
колонтитулі факсового повідомлення номер відправника.
1. Натисніть на панелі керування Machine Setup.
2. Натисніть Admin Setting. Після відображення повідомлення про
вхід до системи введіть пароль та натисніть OK. (Див.
«Встановлення пароля автентифікації» на стор. 43.)
3. Натисніть вкладку Setup > Fax Setup > Machine ID & Fax.
4. Виберіть поле введення, щоб задати ім’я апарата, та свій номер
факсу.
5. Натисніть OK.
Факсовий зв’язок_ 90
Надсилання факсу
Надсилання факсу вручну
1. Натисніть Fax у головному екрані.
2. Покладіть оригінали в подавач оригіналів передньою стороною
вгору.
Це метод надсилання факсу за допомогою кнопки On Hook Dial на
панелі керування.
1. Натисніть Fax у головному екрані.
2. Покладіть оригінали в подавач оригіналів передньою стороною
вгору.
3. Настройте параметри документа на вкладці Image.
4. Виберіть Duplex та Resolution опції на вкладці Basic.
Якщо оригінали надруковані з обох сторін паперу, виберіть 2
Sided за допомогою лівої та правої стрілочок у параметрі
Duplex.
5. Коли курсор перебуває у рядку введення, введіть номер факсу за
допомогою цифрової клавіатури на панелі керування. Або виберіть
Address у правому боці екрана, якщо ви зберігали найуживаніші
номери факсів.
Щоб додати номер, натисніть Add No.
6. Натисніть на панелі керування Start. Апарат розпочне сканування
та надсилання факсу адресатам.
•
•
•
•
Щоб надіслати факсовий документ просто зі свого комп’ютера,
скористайтесь програмою SmarThru Office. (Див.
«Використання SmarThru Office» на стор. 123.)
Якщо хочете скасувати факсове завдання, натисніть Stop,
перш ніж апарат розпочне пересилання. Або натисніть кнопку
Job Status та оберіть завдання, яке потрібно видалити, потім
натисніть Delete.
Якщо використовується скло сканера, апарат відобразить
повідомлення із запитом вставити наступну сторінку.
Під час надсилання факсу апарат не має можливості
надсилати повідомлення електронної пошти. (Див.
«Сканування оригіналів та посилання їх електронною поштою
(Scan to Email)» на стор. 78.)
3. Настройте параметри документа на вкладці Image.
4. Виберіть Duplex та Resolution опції на вкладці Basic.
Якщо оригінали надруковані з обох сторін паперу, виберіть 2
Sided за допомогою лівої та правої стрілочок у параметрі
Duplex.
5. Натисніть на панелі керування On Hook Dial.
6. Введіть номер факсу за допомогою цифрової клавіатури на панелі
керування.
Якщо цей номер нещодавно набирався, натисніть кнопку Redial/
Pause на панелі керування, щоб відобразити останні набрані
номери факсів, та оберіть номер факсу.
7. Почувши від факсового апарата адресата сигнал готовості до
приймання, натисніть кнопку Start.
Кольорові факси підтримуються лише при надсиланні вручну.
(Див. «Color Mode» на стор. 94.)
Автоматичне повторне надсилання
Якщо набраний номер не відповідає або зайнятий, апарат автоматично
набирає повторно той саме номер.
Щоб змінити інтервал між повторними набираннями або змінити
кількість таких спроб, виконайте таке:
1. Натисніть на панелі керування Machine Setup.
2. Оберіть Admin Setting. Після відображення повідомлення про вхід
до системи введіть пароль та натисніть OK. (Див. «Встановлення
пароля автентифікації» на стор. 43.)
3. Натисніть вкладку Setup > Fax Setup.
4. Натисніть Redial.
Виберіть Redaial Term та Redial Times.
5. Натисніть OK.
Перенабір останнього набраного номера
1.
2.
3.
4.
Натисніть Fax у головному екрані.
Настройте параметри документа на вкладці Image.
Покладіть оригінали в подавач оригіналів передньою стороною вгору.
Натисніть кнопку Redial/Pause на панелі керування, щоб
відобразити останні 10 набраних номерів факсів.
5. Виберіть номер факсу зі списку та натисніть OK.
Апарат автоматично розпочне надсилання.
Факсовий зв’язок_ 91
Відкладене пересилання факсу
Надсилання кількох факсів одному адресату
Можна настроїти апарат на пересилання факсу через певний час без
подальшого втручання оператора.
1. Натисніть Fax у головному екрані.
2. Покладіть оригінали в подавач оригіналів передньою стороною
вгору.
3. Настройте параметри документа на вкладках Image та Basic.
4. Натисніть вкладку Advanced > Delay Send.
Натисніть On.
5. Введіть Job Name за допомогою клавіатури на дисплеї, виберіть
Start Time, використовуючи ліву/праву стрілочки.
Якщо не вводити Job Name, апарат визначить ім’я завдання як
«Fax Send Job xxx». «xxx» — порядковий номер.
Можете надіслати кілька факсів за один сеанс передавання.
Аби запобігти доступу непередбачених користувачів, завдання у
списку сегментів, коли апарат входить в режим
енергозаощадження, будуть видалені.
1.
2.
3.
4.
Натисніть Fax у головному екрані.
Настройте параметри документа на вкладках Image та Basic.
Натисніть вкладку Advanced > Job Build.
Щоб задіяти функцію компонування завдань, натисніть On.
Start Time — це конкретний час, у який треба надіслати факс.
Значення Start Time має бути у 24-годинному форматі та не
раніше ніж за 15 хвилин від поточного часу. Наприклад, якщо
зараз 1:00, можна задати час, починаючи від 1:15. Якщо час
задано неправильно, відобразиться попереджувальне
повідомлення та апарат поверне установки поточного часу.
6. Натисніть OK, щоб зберегти відскановані дані в пам’яті.
Щоб скасувати відкладене пересилання факсу, натисніть Off до
того, як надсилання буде активовано.
Додавання документів до завдання з відкладеного
пересилання факсу
Можна додати додаткові документи до завдання з відкладеного
пересилання факсу, збереженого в пам’яті.
1. Натисніть на панелі керування Machine Setup.
2. Натисніть Admin Setting. Після відображення повідомлення про
вхід до системи введіть пароль та натисніть OK. (Див.
«Встановлення пароля автентифікації» на стор. 43.)
3. Натисніть вкладку Setup > Fax Setup.
4. Для переміщення вниз натисніть стрілочку з правого боку.
5. Натисніть Send Batch.
6. Натисніть On.
7. Натисніть OK.
Під час надсилання факсу, якщо номер абонента збігається з
номером у відкладеному факсі, апарат запропонує додати
документи до збереженого відкладеного факсу.
•
•
•
5.
6.
7.
Надсилання термінового факсу
Ця функція використовується в разі потреби надіслати терміновий
факс до виконання інших завдань. Апарат сканує оригінал, заносить до
пам’яті дані й негайно їх передає по завершенні поточної операції. Крім
того, на час пересилання термінового факсу призупиняється
циркулярне пересилання (тобто терміновий факс надсилається
негайно по завершенні пересилання циркулярного факсу до
одержувача А, перш ніж почнеться пересилання такого ж факсу до
одержувача Б), а також призупиняється повторне набирання номера.
1. Натисніть Fax у головному екрані.
2. Покладіть оригінали в подавач оригіналів передньою стороною
вгору.
3. Настройте параметри документа на вкладках Image та Basic.
4. Натисніть вкладку Advanced > Priority Send.
5. Натисніть On.
6. Натисніть OK.
7. Натисніть Start для виконання негайного факсового завдання.
8.
Off: вимкнення функції Job Build.
On: увімкнення функції Job Build.
Display Between Segments: після виконання сегмента
завдання призупиняється з таким екраном. Тоді користувач
може обрати продовження надіслання факсу чи його
припинення.
• Delete: видалення сегмента.
• Delete All: видалення всіх сегментів.
• Send All: надсилання всіх сегментів.
• Add Segment: додавання нового сегмента.
• Cancel: видалення всіх сегментів у списку і скасування
завдання.
Натисніть Add Segment.
Покладіть оригінали в дуплексному автоподавачі оригіналів
лицьовою стороною догори.
Щоб розпочати сканування сегмента для факсового завдання,
натисніть Start.
Повторіть дії 5-7.
Допоки лишається місце на вашому твердому диску, можете
додавати сегменти без жодних обмежень.
9. Після додавання сегментів натисніть Send All.
Факсовий зв’язок_ 92
Приймання факсу
У цій частині описано порядок приймання факсу та особливі способи
приймання.
Зміна режиму приймання
Стандартним заводським параметром для апарата є режим факсу. Під
час надходження факсового повідомлення апарат відповідає після
певної кількості дзвінків і автоматично приймає факс. Але якщо треба
змінити режим факсу на інший, виконайте таке:
1. Натисніть на панелі керування Machine Setup.
2. Оберіть Admin Setting. Після відображення повідомлення про вхід
до системи введіть пароль та натисніть OK. (Див. «Встановлення
пароля автентифікації» на стор. 43.)
3. Натисніть вкладку Setup > Fax Setup > Fax Initial Setup > Receive
Mode.
4. Виберіть параметр.
• Telephone: приймання факсу натисненням On Hook Dial та
потім Start.
• Fax: відповідь на вхідний факсовий виклик та негайний перехід
у режим приймання факсу.
• Answering Machine/Fax: використовується в разі під’єднання
до апарата автовідповідача. Апарат відповідає на вхідний
виклик і абонент може залишити повідомлення на
автовідповідачі. Якщо в лінії прослуховується факсовий тоновий
сигнал, апарат автоматично переходить у режим факсу, щоб
прийняти факс.
5. Натисніть OK.
Коли пам’ять заповнено, апарат більше не може приймати
вхідні факси. Щоб відновити роботу, видаліть з пам’яті
апарата зайві дані.
Приймання вручну в режимі телефону
Щоб прийняти факс, почувши факсовий тоновий сигнал від абонента,
натисніть кнопку On Hook Dial, потім кнопку Start. Апарат розпочне
приймання факсу.
Автоматичне приймання в режимі
автовідповідача/факсу
•
•
Ця функція працює найкраще, якщо до гнізда EXT на тильній панелі
апарата під’єднано паралельний телефонний апарат. Можна прийняти
факс від співрозмовника, подавши сигнал безпосередньо з
паралельного телефону, без потреби підходити до апарата.
Якщо ви приймаєте дзвінок по паралельному телефону і почули
факсові тональні сигнали, натисніть кнопки *9* на паралельному
телефоні. Апарат автоматично прийме факс.
Натискайте кнопки послідовно, не поспішаючи. Якщо й далі чується
факсовий тональний сигнал апарата абонента, наберіть *9* ще раз.
Щоб змінити комбінацію *9* на, скажімо, *3*, виконайте таке:
1. Натисніть на панелі керування Machine Setup.
2. Оберіть Admin Setting. Після відображення повідомлення про вхід
до системи введіть пароль та натисніть OK. (Див. «Встановлення
пароля автентифікації» на стор. 43.)
3. Натисніть вкладку Setup > Fax Setup > Receive Start Code.
4. Оберіть On.
5. За допомогою лівої та правої стрілочок виберіть номер 3.
6. Натисніть OK.
Приймання в захищеному режимі
Може виникнути потреба захистити вхідні факсові повідомлення від
несанкціонованого перегляду. Щоб заборонити друкування факсових
надходжень за відсутності оператора біля апарата, можна задати
захищений режим приймання. У захищеному режимі приймання всі
вхідні факси записуються до пам’яті. Для друкування прийнятих
факсових даних введіть пароль, що його встановили для цієї функції.
1. Натисніть на панелі керування Machine Setup.
2. Оберіть Admin Setting. Після відображення повідомлення про вхід
до системи введіть пароль та натисніть OK. (Див. «Встановлення
пароля автентифікації» на стор. 43.)
3. Натисніть вкладку Setup > Fax Setup > Secure Receive.
4. Оберіть On.
5. Введіть пароль з 4 цифр за допомогою цифрової клавіатури на
панелі керування.
Щоб вимкнути функцію Secure Receive, натисніть Off. У цьому
випадку одержаний факс буде надруковано.
Щоб скористатися цим режимом, під’єднайте автовідповідач до гнізда
EXT на тильній панелі апарата. (Див. «Вигляд ззаду» на стор. 28.)
Якщо абонент залишає голосове повідомлення, автовідповідач його
записує у звичайний спосіб. Якщо апарат виявляє факсовий тональний
сигнал, він автоматично переходить у режим приймання й починає
приймати факс.
•
Приймання факсів вручну з паралельного
телефонного апарата
Якщо на апараті встановлено цей режим, а автовідповідач
вимкнуто або його не під’єднано до гнізда EXT, апарат
автоматично переходить у режим факсового зв’язку після
заданого числа дзвінків.
Якщо автовідповідач має настроюваний користувачем
підрахунок дзвінків, настройте апарат на відповідь на виклик із
першого ж сигналу.
При режимі «Tel» («Телефон»), коли автовідповідач
під’єднано до вашого апарата, слід вимкнути автовідповідач.
Інакше вихідне голосове повідомлення автовідповідача
перериватиме вашу телефонну розмову.
Друкування прийнятих факсів з обох сторін
паперу
Встановіть функцію двостороннього друку для заощадження паперу.
Апарат друкуватиме прийняті факсові дані на обох сторонах паперу.
1. Натисніть на панелі керування Machine Setup.
2. Оберіть Admin Setting. Після відображення повідомлення про вхід
до системи введіть пароль та натисніть OK. (Див. «Встановлення
пароля автентифікації» на стор. 43.)
3. Натисніть вкладку Setup > Fax Setup > Received Fax Printing >
Duplex.
Виберіть відповідний параметр.
• Off: друк лише з однієї сторони паперу.
• Long Edge: друк з обох сторін паперу, поле для переплетення
залишається вздовж довгої крайки.
• Short Edge: друк з обох сторін паперу, поле для переплетення
залишається вздовж короткої крайки.
4. Натисніть OK.
Факсовий зв’язок_ 93
Приймання документів у пам’ять
Erase Background
Апарат є багатофункційним, тобто може приймати факсові
повідомлення під час виконання копіювання або друку. Якщо в момент
надходження факсу виконується копіювання або друк, документ буде
збережено апаратом у пам’яті. Апарат автоматично надрукує
прийнятий факс одразу після закінчення копіювання або друкування.
Можна зробити світлішим, зменшити або видалити темне фонове
зображення оригіналу, якщо воно на кольоровому папері або газеті.
Натисніть Fax > вкладка Image > Erase Background. Щоб активувати
цю функцію, натисніть Erase. Виберіть Level та натисніть OK.
Настроювання параметрів документа
Перш ніж надсилати факс, можна задати параметри документа, такі як
роздільність, яскравість, колір, двосторонній друк тощо. Ознайомтесь з
поясненнями, наведеними в цій частині.
Ця настройка документа стосується лише поточного завдання.
Якщо потрібно змінити стандартні установки документа,
зверніться до Admin Setting > вкладка General > Default
Settings. (Див. «Загальні настройки» на стор. 109.)
Duplex
Ця функція застосовується для оригіналів з двостороннім друком.
Можна вибрати, чи надсилатиме апарат факс з однієї сторони паперу,
чи з обох сторін.
Для використання цієї функції закладайте оригінали до подавача
оригіналів.
Натисніть Fax > вкладка Basic > Duplex. Для переходу між значеннями
скористайтеся лівою та правою стрілочками.
• 1 Sided: для оригіналів, що надруковані лише з однієї сторони.
• 2 Sided: для оригіналів, що надруковані з обох боків.
Resolution
Зміна роздільної здатності впливає на зовнішній вигляд прийнятих
документів.
Натисніть Fax > вкладка Basic > Resolution. Для переходу між
значеннями скористайтеся лівою та правою стрілочками.
• Standard: рекомендовано для оригіналів, що містять текст. Цей
параметр дозволяє скоротити час пересилання.
• Fine: рекомендовано для оригіналів зі шрифтом малого розміру,
тонкими лініями або надрукованих на матричному принтері.
• Super Fine: рекомендовано для оригіналів з винятково дрібними
деталями, використовується, лише якщо апарат одержувача також
підтримує роздільність Super Fine.
У разі пересилання з пам’яті режим Super Fine не діє. Значення
роздільності автоматично змінюється на Fine.
Original Type
Також можна задати тип оригіналу, щоб поліпшити якість сканування
документа.
Натисніть Fax > вкладка Image > Original Type. Виберіть відповідний
параметр на екрані та натисніть OK.
• Text: для оригіналів, що містять текст та контурні зображення.
• Text/Photo: для оригіналів, що містять водночас текст та
фотографії.
• Photo: для оригіналів, що є півтоновими фотографіями.
Darkness
Можна вибрати рівень яскравості оригіналу.
Натисніть Fax > вкладка Image > Darkness. За допомогою правої
стрілочки зменшіть яскравість, потім натисніть OK.
Erase Background вимкнено, якщо для Original Type задано
значення Photo.
Color Mode
За допомогою цієї функції можна надіслати кольоровий факс. Але ця
функція діє лише в разі надсилання факсу за допомогою кнопки On
Hook Dial на панелі керування.
Натисніть Fax > вкладка Image > Color Mode. Виберіть параметр і
натисніть OK.
• Mono: надсилання факсу в чорно-білому режимі.
• Color: надсилання факсу в кольоровому режимі.
Color Mode підтримується лише в разі надсилання факсів вручну.
(Див. «Надсилання факсу вручну» на стор. 91.)
Настройка книги номерів факсів
Скористайтеся цією функцією для збереження імен адресатів, номерів
факсів та настройок пересилання свого апарата. Є два параметри:
Individual та Group.
• Individual: збереження до 500 факсових номерів. Факсові номери,
збережені тут, використовуються як Speed Dial No..
• Group: створення груп, якщо один документ часто надсилається
кільком адресатам. Можна зберегти до 100 номерів групового
набору. Збережені тут записи будуть доступними для вибору у
списку адресатів на вкладці Basic у Fax. Створити групу
номеронабору також можна за допомогою окремих записів.
Збереження окремих номерів факсів (Speed Dial No.)
1. Натисніть Fax > вкладка Basic > Individual.
• Edit: зміна ID, Speed Dial No. та Fax No..
• New: створення нового Speed Dial No..
• Delete: видалення обраного Speed Dial No..
• Search: пошук номера факсу, котрий збережено як окремий запис
телефонної книги. Після відображення клавіатури введіть ID.
• Detail: показує ID, Fax No. та іншу інформацію про групу, коли
дані збережені як група. (Див. «Збереження окремих номерів
факсів (Speed Dial No.)» на стор. 94.)
• Apply: введення вибраного номера факсу до списку адресатів
на вкладці Basic.
• Cancel: скасування поточного завдання та повернення до
попереднього меню.
2. Натисніть New.
3. Введіть ім’я власника номера факсу в полі ID за допомогою
випливної цифрової клавіатури та номер факсу в полі Fax No. за
допомогою цифрової клавіатури на панелі керування.
• ID: введення імені.
• Speed Dial No.: автоматично заповнюється першим вільним
номером. Якщо потрібно призначити інший номер,
скористайтеся лівою та правою стрілочками.
• Fax No.: введення номерів факсів (лише цифр), з кодом
місцевості, якщо потрібно.
4. Натисніть OK.
Факсовий зв’язок_ 94
Збереження групових факсових номерів (Group
No.)
1. Натисніть Fax > вкладка Basic > Group.
2. Натисніть New.
3. Натисніть поле введення в Group Dial ID та після відображення
клавіатури введіть ім’я.
Оберіть Group Dial No. за допомогою лівої та правої стрілочок.
• Group Dial ID: введення імені групи.
• Group Dial No.: автоматично заповнюється першим вільним
номером. Якщо потрібно призначити інший номер,
скористайтеся лівою та правою стрілочками.
4. Натисніть OK.
5. Виберіть запис зі списку Speed Dial List та натисніть Add.
Повторюйте цей крок, доки не буде додано всі потрібні записи.
Переконайтеся, що вибраний Speed Dial List перенесено в ліву
панель, до списку групи.
6. Щоб зберегти номери, натисніть кнопку OK.
Настроювання використання книжки факсових
номерів SyncThru™ Web Service
Можна зручно зберігати факсові номери у комп’ютері, під’єднаному до
мережі, за допомогою SyncThru™ Web Service.
Окремі
1. Відкрийте веб-оглядач на своєму комп’ютері.
2. Введіть IP-адресу апарата, після чого відобразиться SyncThru™
Web Service.
(Приклад: http://123.123.123.123)
3. Натисніть Address Book > Individual.
4. Натисніть Add.
5. Введіть Name, Speed No. та Fax Number.
6. Натисніть Apply.
Група
1. Відкрийте веб-оглядач на своєму комп’ютері.
2. Введіть IP-адресу апарата, після чого відобразиться SyncThru™
Web Service.
(Приклад: http://123.123.123.123)
3. Натисніть Address Book > Group.
4. Натисніть Add Group.
5. Введіть Group Name та Speed No..
6. Додайте до факсової групи окремі адреси.
7. Натисніть Apply.
Використання функції опитування
Опитування означає, що один факсовий апарат надсилає іншому
запит, а той надсилає першому документ. Це доцільно, якщо треба
надіслати документ за відсутності оператора. Одержувач документа
телефонує на апарат, у пам’яті якого збережено цей документ, та
робить запит на пересилання документа. Це і є «опитування» апарата,
в пам’яті якого перебуває оригінал.
Для використання цієї послуги обидва апарати мають
підтримувати функцію опитування.
Процес опитування відбувається в такій послідовності:
1. Відправник зберігає оригінали в пам’яті апарата. (Див. «Збереження
оригіналів для опитування» на стор. 95.)
2. Відправник надає пароль одержувачеві.
3. Одержувач телефонує на номер факсу та вводить пароль після
запиту. (Див. «Опитування віддаленого факсу» на стор. 95.)
Одержувач натискає Start, щоб прийняти збережений факс.
Збереження оригіналів для опитування
1. Натисніть Fax у головному екрані.
2. Покладіть оригінали в подавач оригіналів передньою стороною
вгору. Або скористайтеся склом сканера, кладучи один документ
оригіналу передньою стороною донизу.
3. Настройте параметри документа на вкладках Image та Basic.
4. Натисніть вкладку Advanced > Polling > Store.
5. Натисніть зону введення та за допомогою випливної клавіатури,
введіть пароль (чотиризначний номер, який треба повідомити
одержувачеві). Якщо не бажаєте задавати пароль, введіть тут 0000.
Тоді ви зможете зберігати, видаляти, друкувати та приймати факси
з використанням функції опитування без пароля.
Якщо ви бажаєте використовувати Mailbox, див. "Збереження
оригіналів" у Mailbox. (Див. «Збереження оригіналів для
опитування» на стор. 95.)
6. Виберіть параметр Delete On Poll. Якщо вибрати Off, надісланий
факс зберігатиметься в пам’яті апарата навіть після його
надсилання. Якщо вибрати On, факсові дані буде стерто після
надсилання факсу.
7. Натисніть OK, щоб розпочати збереження оригіналів у пам’яті для
опитування.
8. Повідомте пароль одержувачу.
Друк (видалення) документа, збереженого для
опитування
1.
2.
3.
4.
Натисніть Fax у головному екрані.
Натисніть вкладку Advanced > Polling > Print (або Delete).
Введіть Passcode.
Натисніть OK.
Опитування віддаленого факсу
Ця функція дає змогу прийняти (опитати) факс, який збережено на
віддаленому апараті.
1. Натисніть Fax у головному екрані.
2. Натисніть вкладку Advanced > Polling > Poll from Remote.
Можна скористатися функцією Delay Poll From Remote для
опитування факсу в заданий час протягом 24 годин.
3. Введіть Passcode та Destination Fax No за допомогою цифрової
клавіатури на панелі керування. Відправник повинен повідомити
вам пароль, введений на віддаленому факсовому апараті.
4. Натисніть OK.
Опитування з віддаленої поштової скриньки
Ця функція дає змогу прийняти (опитати) факс, який збережено в
поштовій скринці на віддаленому апараті. Перш ніж розпочати
опитування, вам треба дізнатися Mailbox No. та Passcode у
відправника. (Див. «Використання поштової скриньки» на стор. 96.)
1. Натисніть Fax у головному екрані.
2. Натисніть вкладку Advanced > Mailbox > Poll from Remote.
Факсовий зв’язок_ 95
3. Введіть Remote Fax No, Mailbox No. та Passcode. Всі ці поля
заповнюються даними, які надає відправник.
Можна скористатися функцією Delay Poll From Remote для
опитування факсу з поштової скриньки віддаленого апарата у
заданий час протягом 24 годин.
4. Натисніть OK.
Використання поштової скриньки
Дані оригінала можна зберегти в поштовій скринці, якщо ви відсутні, а
одержувачеві треба отримати факс від вас. Ця функція дозволяє
запрограмувати до 15 окремих поштових скриньок. Поштову скриньку
треба створити, перш ніж зберігати оригінали.
Створення поштової скриньки
1. Натисніть на панелі керування Machine Setup.
2. Оберіть Admin Setting. Після відображення повідомлення про вхід
до системи введіть пароль та натисніть OK. (Див. «Встановлення
пароля автентифікації» на стор. 43.)
3. Натисніть вкладку Setup > Fax Setup.
4. Натисніть стрілочку вниз та продивіться список в разі потреби.
5. Натисніть Mailbox Setup.
6. Натисніть Mailbox Configuration. Потім на екрані відобразиться
Mailbox List.
7. Виберіть поштову скриньку зі списку Mailbox List.
8. Натисніть Edit Mailbox.
9. Натисніть Mailbox ID та введіть ідентифікатор за допомогою
цифрової клавіатури на панелі керування. Можна ввести до 20
цифр.
10. Введіть Mailbox Name за допомогою клавіатури, що відобразиться.
Це можуть бути літери або цифри (до 20 символів).
11. Введіть Mailbox Passcode за допомогою цифрової клавіатури на
панелі керування.
Якщо для Mailbox Passcode задати значення 0000, апарат не
запитуватиме пароль для використання поштової скриньки,
наприклад збереження, видалення, друку чи отримання
листів.
12. Для параметра Notification задайте значення On, якщо бажаєте
одержувати сповіщення про надходження факсу до поштової
скриньки.
13. Натисніть OK.
Збереження оригіналів у поштовій скриньці
Після створення поштової скриньки в ній можна зберігати оригінали.
1. Натисніть Fax у головному екрані.
2. Покладіть оригінали в подавач оригіналів передньою стороною
вгору. Або можете покласти один документ оригіналу на скло
сканера передньою стороною донизу.
3. Настройте параметри документа на вкладках Image та Basic.
4. Натисніть вкладку Advanced > Mailbox > Store.
5. Введіть Mailbox No. та Passcode. (Див «Створення поштової
скриньки» на сторінці 7.)
6. Натисніть OK.
Видалення даних з певної поштової скриньки
a) Натисніть Fax > вкладка Advanced > Mailbox > Delete.
b) Введіть Mailbox No. та Passcode і потім натисніть OK. Після
відображення вікна підтвердження натисніть Yes, щоб
завершити завдання.
Друк поштової скриньки
a) Натисніть Fax > вкладка Advanced > Mailbox > Print.
b) Введіть Mailbox No. та Passcode і натисніть OK.
Надсилання факсу на віддалену поштову
скриньку
Щоб надіслати факс та зберегти оригінали у поштовій скринці апарата
одержувача, можна скористатися функцією Send to Remote.
1. Натисніть Fax у головному екрані.
2. Покладіть оригінали в подавач оригіналів передньою стороною
вгору. Або можете покласти один документ оригіналу на скло
сканера передньою стороною донизу.
3. Настройте параметри документа на вкладках Image та Basic.
4. Натисніть вкладку Advanced > Mailbox > Send to Remote.
5. Введіть Remote Fax No, Mailbox No. та Passcode. Всі ці поля
заповняються даними, які надає одержувач.
6. Натисніть OK.
Друк звіту після надсилання факсу
Можна настроїти апарат друкувати звіт, який повідомлятиме, чи було
надсилання факсу вдало завершено.
Докладнішу інформацію наведено в розділі про додаткові
настройки. (Див. «Друкування звіту» на стор. 118.)
1. Натисніть на панелі керування Machine Setup.
2. Натисніть Admin Setting. Після відображення повідомлення про
вхід до системи введіть пароль та натисніть OK. (Див.
«Встановлення пароля автентифікації» на стор. 43.)
3. Натисніть вкладку Print/Report > Report > Fax Report > Fax Send
Report.
4. Натисніть On.
5. Натисніть OK.
Надсилання факсу під час дії економних
тарифів
Можна настроїти апарат на пересилання факсу через певний час для
заощадження на тарифах телефонного зв’язку. Якщо надсилати факс
після налаштування цієї функції, дані факсу буде збережено в пам’яті
апарата, факсове надсилання розпочнеться під час дії економних
тарифів.
1. Натисніть на панелі керування Machine Setup.
2. Натисніть Admin Setting. Після відображення повідомлення про
вхід до системи введіть пароль та натисніть OK. (Див.
«Встановлення пароля автентифікації» на стор. 43.)
3. Натисніть вкладку Setup > Fax Setup.
4. Натисніть стрілочку з правого боку.
5. Натисніть Toll Save.
6. Натисніть On.
7. Натисніть Start Time та встановіть дату й час початку за допомогою
лівої та правої стрілочок.
Факсовий зв’язок_ 96
8. Натисніть OK.
9. Натисніть End Time та встановіть кінцеві дату та час початку за
допомогою лівої та правої стрілочок.
10. Натисніть OK.
11. Натисніть OK.
Переадресація факсу іншому одержувачеві
Можна задати, щоб вхідні або надіслані факсові повідомлення
переадресовувалися на інший номер факсу або на адресу електронної
пошти. Ця функція стане в нагоді, якщо вас немає в офісі, але потрібно
прийняти факс.
•
•
У разі переадресації факсу на адресу електронної пошти
треба спершу настроїти поштовий сервер та IP-адресу в
SyncThru™ Web Service. (Див. «Використання SyncThru™ Web
Service» на стор. 121.)
Якщо ця функція Fax Forward Settings на On, ви не можете
використовувати факс з On Hook Dial на панелі керування.
Переадресування надісланого факсу на
факсовий апарат іншого абонента
Можна настроїти апарат на переадресацію всіх надісланих факсів на
інший номер факсу.
1. Натисніть на панелі керування Machine Setup.
2. Натисніть Admin Setting. Після відображення повідомлення про
вхід до системи введіть пароль та натисніть OK. (Див.
«Встановлення пароля автентифікації» на стор. 43.)
3. Натисніть вкладку Setup > Fax Setup.
4. Натисніть стрілочку з правого боку.
5. Натисніть Fax Forward Settings > Forward to Fax Setting > Send
Forward.
6. Натисніть On та введіть номер факсу за допомогою цифрової
клавіатури на панелі керування.
7. Натисніть OK.
Переадресування прийнятого факсу на факсовий
апарат іншого абонента
За допомогою цієї функції можна переадресувати всі отримані факси
іншим абонентам. Коли апарат отримує факс, він зберігає його в
пам’яті, а потім надсилає на задані номери.
1. Натисніть на панелі керування Machine Setup.
2. Натисніть Admin Setting. Після відображення повідомлення про
вхід до системи введіть пароль та натисніть OK. (Див.
«Встановлення пароля автентифікації» на стор. 43.)
3. Натисніть вкладку Setup > Fax Setup.
4. Натисніть стрілочку з правого боку.
5. Натисніть Fax Forward Settings > Forward to Fax Setting > Receive
Forward.
6. Натисніть Forward та введіть номер факсу за допомогою цифрової
клавіатури на панелі керування.
• Якщо Ви бажаєте задати початковий час та кінцевий час,
виберіть Start Time та End Time.
• Коли хочете, щоб машина надрукувала звіт після надсилання
факсу, задайте Forward & Print.
7. Натисніть OK.
Переадресація надісланого факсу іншим
абонентам за допомогою електронної пошти
1. Натисніть на панелі керування Machine Setup.
2. Натисніть Admin Setting. Після відображення повідомлення про
вхід до системи введіть пароль та натисніть OK. (Див.
«Встановлення пароля автентифікації» на стор. 43.)
3. Натисніть вкладку Setup > Fax Setup.
4. Натисніть стрілочку з правого боку.
5. Натисніть Fax Forward Settings > Forward to Email Setting > Send
Forward.
6. Натисніть On.
7. Введіть параметри From та Destination Email за допомогою
клавіатури на дисплеї.
8. Натисніть OK.
Переадресація отриманого факсу іншим
абонентам за допомогою електронної пошти
1. Натисніть на панелі керування Machine Setup.
2. Натисніть Admin Setting. Після відображення повідомлення про
вхід до системи введіть пароль та натисніть OK. (Див.
«Встановлення пароля автентифікації» на стор. 43.)
3. Натисніть вкладку Setup > Fax Setup.
4. Натисніть стрілочку з правого боку.
5. Натисніть Fax Forward Settings > Forward to Email Setting >
Receive Forward.
6. Натисніть Forward та введіть параметри From та Destination Email
за допомогою клавіатури на дисплеї.
Коли хочете, щоб машина надрукувала звіт після надсилання
факсу, задайте Forward & Print.
7. Натисніть OK.
Настройка кінцевого факсового тонового
сигналу
Кінцевий факсовий тоновий сигнал, що вказує на отримання факсу,
можна вимкнути.
1. Натисніть на панелі керування Machine Setup.
2. Натисніть Admin Setting. Після відображення повідомлення про
вхід до системи введіть пароль та натисніть OK. (Див.
«Встановлення пароля автентифікації» на стор. 43.)
3. Натисніть вкладку Setup > Fax Setup.
4. Натисніть стрілочку з правого боку.
5. Натисніть Fax Ending Sound.
6. Натисніть On.
7. Натисніть OK.
Факсовий зв’язок_ 97
Використання пристрою пам'яті з
інтерфейсом USB
10.
У цьому розділі описано порядок використання пристрою пам'яті з інтерфейсом USB на вашому апараті.
Цей розділ містить:
•
•
•
•
•
Про пристрій пам'яті з інтерфейсом USB
Робота з екраном USB
Сканування до пристрою пам’яті USB
Про пристрій пам'яті з інтерфейсом USB
Зміна параметрів сканування
Друкування з пристрою пам’яті з інтерфейсом USB
Уставте пристрій пам'яті з інтерфейсом USB у порт для цього пристрою
на своєму апараті.
Пристрої пам'яті різного обсягу з інтерфейсом USB дають змогу
зберігати та переміщувати більші обсяги документів, презентацій,
звукових та відеоматеріалів, високоякісних фотографій та інших
файлів.
Апарат передбачає такі можливості використання пристрою пам'яті з
інтерфейсом USB:
• Запис до пристрою пам'яті з USB відсканованих документів.
• Друкування даних, записаних на пристрій пам'яті з USB.
• форматування пристрою пам'яті з інтерфейсом USB.
Апарат підтримує пристрої пам'яті з інтерфейсом USB із файловою
системою FAT16/FAT32 та розміром сектору 512 байтів.
Перевірте файлову систему пристрою пам'яті з інтерфейсом USB у
свого дилера.
Дозволяється використовувати лише рекомендовані пристрої пам'яті з
інтерфейсом USB з роз’ємом типу A.
Використовуйте тільки ті пристрої пам'яті з USB, що мають з'єднувач з
металевим екрануванням.
•
•
Не виймайте пристрій пам'яті з інтерфейсом USB під час його
використання. Гарантія не поширюються на ушкодження
апарата внаслідок неправильного використання.
Якщо пристрій пам'яті з інтерфейсом USB має такі
характеристики, як параметри захисту чи пароля, апарат може
не визначити їх автоматично. Докладніше про ці функції
дивіться у посібнику користувача пристрою пам’яті з
інтерфейсом USB.
Використання пристрою пам'яті з інтерфейсом USB_ 98
Робота з екраном USB
Зміна параметрів сканування
Для використання функції USB натисніть USB на головному екрані.
Якщо цей екран показує інше меню, для переходу до головного екрана
У цій частині описано порядок настроювання параметрів документа для
кожного завдання зі сканування, таких як роздільність, двосторонній
друк, формат та тип оригіналу, режим обробки кольорів, яскравість
тощо. Змінені параметри дійсні протягом певного проміжку часу, але
після його завершення поновлюються стандартні значення.
натисніть (
).
Duplex
Коли пристрій пам’яті USB вставлено в порт пристрою пам'яті
USB, на екрані відображається значок USB.
В екрані USB натисніть USB Format або USB Print або Scan to USB.
• USB Format: можна видаляти файли, збережені в пристрої пам'яті
з інтерфейсом USB, по одному або всі разом, переформатовуючи
пристрій.
• USB Print: можна друкувати файли, збережені безпосередньо у
пристрої пам’яті USB. До друкування надаються файли форматів
TIFF, BMP, JPEG, PDF та PRN. (Див. «Друкування з пристрою
пам’яті з інтерфейсом USB» на стор. 101.)
• Scan to USB: можна сканувати дані й посилати безпосередньо до
пристрою пам'яті з інтерфейсом USB. Можна задати розмір
зображення, формат файлу та режим обробки кольорів для кожного
завдання сканування до пристрою пам'яті USB. (Див. «Сканування
до пристрою пам’яті USB» на стор. 99.)
Сканування до пристрою пам’яті USB
Можна сканувати документ та записувати відскановане зображення до
пристрою пам'яті з інтерфейсом USB. Під час сканування документа
апарат використовує стандартні настройки, такі як роздільність. Також
можна задати власні настройки сканування. (Див. «Зміна параметрів
сканування» на стор. 99.)
1. Уставте пристрій пам'яті з інтерфейсом USB у порт для цього
пристрою на своєму апараті.
2. Покладіть оригінали в подавач оригіналів передньою стороною
вгору. Або покладіть одну сторінку оригіналу на скло сканера
передньою стороною донизу.
3. Натисніть USB у головному екрані.
4. Натисніть Scan to USB.
5. Задайте характеристики сканування у вкладках Advanced, Image
або Output. (Див. «Зміна параметрів сканування» на стор. 99.)
6. Натисніть Start на панелі керування, щоб розпочати сканування.
7. По закінченні сканування можна вийняти пристрій пам'яті USB з
апарата.
Ця функція особливо корисна, коли скануються двосторонні оригінали.
Можна настроїти апарат на сканування тільки однієї сторони паперу
або обох сторін.
Натисніть USB > Scan to USB > вкладку Basic > Duplex. Для переходу
між значеннями скористайтеся лівою та правою стрілочками.
• 1 Sided: для оригіналів, що надруковані лише з одного боку
сторінки.
• 2 Sided: для оригіналів, що надруковані з обох боків.
• 2 Sided, Rotate Side 2: для оригіналів, що надруковані з обох боків.
Але зворотна сторона обернена на 180 градусів.
Для використання 2 Sided та 2 Sided, Rotate Side 2 можна
закласти оригінали до подавача оригіналів. Тому якщо апарат не
виявляє оригіналу на подавачі оригіналів, ця опція автоматично
змінюється на 1 Sided.
Resolution
Можна також змінити роздільність документа.
Натисніть USB > Scan to USB > вкладку Basic > Resolution. Для
переходу між значеннями скористайтеся лівою та правою стрілочками.
Що вище вибране значення, то чіткіший результат. Але процес
сканування триватиме довше.
Original Size
Можна відрегулювати формат документа.
Натисніть USB > Scan to USB > вкладку Advanced > Original Size.
Виберіть потрібний параметр та натисніть OK.
Original Type
Також можна задати тип оригіналу, щоб поліпшити якість сканування
документа.
Натисніть USB > Scan to USB > вкладку Image > Original Type.
Виберіть потрібний параметр та натисніть OK.
• Text: використовуйте для оригіналів, що містять переважно текст.
• Text/Photo: використовуйте для оригіналів, що містять текст і
фотографії.
• Photo: використовуйте, якщо оригіналами є фотографії.
Використання пристрою пам'яті з інтерфейсом USB_ 99
Color Mode
Quality
Скористайтесь цією опцією для сканування оригіналу в режимі Mono,
Gray чи Color.
Натисніть USB > Scan to USB > вкладку Image > Color Mode. Виберіть
потрібний параметр та натисніть OK.
• Color: показує зображення в кольорі. 24 біти на піксель.
• Gray: показує зображення в сірому. 8 бітів на піксель.
За допомогою цього параметра можна отримати документ високої
якості. Що вищу якість вибрано, то більший розмір файлу.
Натисніть USB > Scan to USB > вкладку Output > Quality. Виберіть
потрібний параметр та натисніть OK.
Якщо для Color Mode задати значення Mono, параметр Quality
буде відображено сірим кольором.
Scan Preset
•
Mono: показує зображення за допомогою чорного та білого
кольорів. 1 біт на піксель.
Формат файлу JPEG не можна обирати в опції File Format, якщо
Mono вибрано для Color Mode.
Darkness
Можна вибрати рівень яскравості відсканованого зображення. Якщо
зображення оригіналу є занадто яскравим або блідим, за допомогою
правої стрілочки змініть яскравість копій.
Натисніть USB > Scan to USB > вкладку Image > Darkness. За
допомогою правої стрілочки можна зменшити яскравість, після чого
треба натиснути OK.
Erase Background
Можна зробити світлішим, зменшити або видалити темне фонове
зображення з відсканованих кольорових газет та оригіналів.
Натисніть USB > Scan to USB > вкладку Image > Erase Background.
Виберіть потрібний параметр та натисніть OK.
• Off: вимикання цієї опції.
• Auto: автоматично регулюється яскравість фону.
• Enhance: затемнення фону. Для переходу між значеннями
скористайтеся лівою та правою стрілочками. Чим більше число, тим
яскравіше фонове зображення.
• Erase: Освітлення фону. Для переходу між значеннями
скористайтеся лівою та правою стрілочками. Чим більше число, тим
світліше фонове зображення.
Ця характеристика дає змогу використовувати оптимізовані настройки
для виконання нестандартного сканування.
Натисніть USB > Scan to USB > вкладку Output > Scan Preset.
Виберіть потрібний параметр та натисніть OK.
• Sharing and Printing: створення файлу невеликого розміру для
документів середньої якості.
• High Quality Printing: створення файлу великого розміру для
документів найвищої якості.
• Archival Record: для електронного файлу, який має найменший
розмір.
• OCR: створення відсканованого зображення для програмного
забезпечення оптичного розпізнавання. Це забезпечує найвищу
якість зображень.
• Simple Scan: використовується для простих документів, які містять
лише текст. Розмір створюваного файлу невеликий.
• Custom: застосування вибраних поточних настройок сканування.
File Format
Перш ніж розпочати сканування, можна вибрати формат файлу.
Натисніть USB > Scan to USB > вкладку Output > File Format. Виберіть
потрібний параметр та натисніть OK.
• PDF: сканування оригіналів у форматі PDF.
• Single-Page TIFF: сканування оригіналів у форматі TIFF (Tagged
Image File Format), де декілька оригіналів скануються як один файл.
• Multi-Page TIFF: сканування оригіналів у форматі TIFF (Tagged
Image File Format), де декілька оригіналів скануються як декілька
файлів.
• JPEG: Сканування оригіналів у форматі JPEG.
• BMP: Сканування оригіналів у форматі BMP.
Формат файлу JPEG не можна обирати в опції File Format, якщо
Mono вибрано для Color Mode.
File Policy
Scan to Edge
Апарат також може відсканувати повну сторінку, не змінюючи її розмір.
Зазвичай апарат сканує сторінку без крайок, тобто залишає поля,
особливо якщо виконується копіювання із закладанням до лотка паперу
певного формату. Але якщо зображення сканується та надсилається
безпосередньо через мережу як файл, апарат не вилучає крайки з
оригіналів.
Натисніть USB > Scan to USB > вкладку Image > Scan to Edge.
Виберіть On та натисніть OK.
Перш ніж розпочати сканування через USB, можна вибрати політику
створення імені файлу. Якщо у пристрої пам’яті USB вже
використовується певне ім’я, можна перейменувати файл або
переписати його.
Натисніть USB > Scan to USB > вкладку Output > File Policy. Виберіть
потрібний параметр та натисніть OK.
• Rename: якщо у пристрої пам’яті USB вже є ім’я, що збігається з
іменем, яке вводиться, файл збережеться під іншим іменем, яке
буде надано автоматично.
• Overwrite: можна задати видалення апаратом даних про
попереднє завдання з пристрою пам’яті USB під час збереження
нового завдання.
Використання пристрою пам'яті з інтерфейсом USB_ 100
Друкування з пристрою пам’яті з інтерфейсом
USB
Можна друкувати файли безпосередньо з пристрою пам'яті з
інтерфейсом USB. Можна друкувати файли форматів TIFF, BMP, JPEG,
PDF та PRN.
При виборі параметра «Direct Print» (Безпосередній друк)
підтримуються такі типи файлів:
• PRN: сумісними є лише файли, створені драйвером, який
постачається разом із цим апаратом. Файли PRN створюються,
коли під час друкування документа встановлено галочку Друк до
файлу. В цьому разі документ не друкується на папері, а
виводиться до файлу PRN. Тільки файли PRN, створені таким
способом, можна друкувати безпосередньо з пристрою пам'яті USB.
(Див. «Друкування у файл (PRN)» на стор. 63.)
• BMP: BMP без стиснення
• TIFF: TIFF 6.0 Baseline (Основний TIFF 6.0)
• JPEG: JPEG Baseline (Основний JPEG)
• PDF: PDF 1.4 та нижчі
Порядок друкування з пристрою пам'яті з інтерфейсом USB:
1. Уставте пристрій пам'яті з інтерфейсом USB у порт для цього
пристрою на своєму апараті.
Апарат автоматично виявляє пристрій та зчитує записані на ньому
дані. (Див. «Про пристрій пам'яті з інтерфейсом USB» на стор. 98.)
2. Натисніть USB у головному екрані.
3. За допомогою стрілочок вгору/вниз знайдіть потрібний файл.
Виберіть ім’я файлу.
Якщо файл є в каталозі, виберіть ім’я каталога.
Натисніть Select.
4. Натисніть USB Print.
5. Натисніть кнопку Start на панелі керування.
Використання пристрою пам'яті з інтерфейсом USB_ 101
Використання document box
11.
У цьому розділі описано, як користуватись Document Box на своєму апарату.
Цей розділ містить:
•
•
Про document box
Пояснення екрана документової скриньки
•
Про document box
Збереження документів до документової скриньки
Екран документової скриньки
Функція Document Box уможливлює збереження просканованих даних
на твердому диску. Користувачі можуть посилати збережені дані до
багатьох адресатів, таких як друк, факс, електронна пошта чи сервер
FTP/SMB. Document Box надає три типи скриньок: публічна ( ),
безпечна (
) і загальна (
). Публічну скриньку можуть створювати
усі користувачі і всі користувачі можуть зберігати дані у публічних
скриньках. Безпечну скриньку можуть створити з використанням
пароля всі користувачі. Це означає, що тільки користувачі, які знають
пароль, можуть дістати доступ до цієї скриньки і зберігати там свої дані.
Загальна скринька надається стандартно. Користувачі не можуть
створювати, редагувати чи видаляти загальну скриньку. Коли
користувач має потребу у збереженні завдання, яке не призначене до
скриньки (тобто приймання факсів чи друк на ПК у режимі збереження),
ці дані стандартно будуть зберігатись у загальній скриньці. Ви можете
також бачити вкладку System Box на екрані Document Box. System
Box використовується для тимчасового резервування даних,
наприклад, під час друку у відкладеному режимі, друку пробного
відбитка.
Пояснення екрана документової скриньки
Для використання функції Document Box натисніть Document Box на
головному екрані. Якщо цей екран показує інше меню, для переходу до
головного екрана натисніть (
).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Вкладка User Box: Створіть скриньку, де можете зберігати
документи, такі як файл, який видруковано, надіслано електронною
поштою чи проскановано. Коли створюєте скриньку, можете задати
пароль для її захисту. Скринька з паролем називається Secured
Box, а без нього називається публічною скринькою.
Вкладка System Box: апарат надає стандартні скриньки, які не
можна змінювати.
Type: показує, скринька є захищеною чи ні.
Box Name: показує назву скриньки.
Owner: показує ім’я користувача скриньки.
Date: показує дату створення скриньки.
File: показує число всіх файлів у скриньці.
Add: дозволяє вам додавати більше скриньок.
Delete: видаляє обрану скриньку.
Edit: дозволяє змінювати назву скриньки та ім’я власника.
Detail: показує інформацію про скриньку.
Report: друкує інформацію про документи в обраній скриньці.
Search: шукає скриньку за назвою скриньки чи іменем власника.
Enter: друкує чи надсилає збережений файл до скриньки.
Використання document box_ 102
Екран додавання скриньки
Ви можете створити нову скриньку для збереження своїх
просканованих даних. Для додавання нової документової скриньки
натисніть Add на екрані Document Box.
Нижче наведено деякі обмеження щодо документової скриньки.
• Ви можете створити максимум 100 документових скриньок.
• Документова скринька може містити до 200 збережених
документів.
• Довжина назви скриньки обмежується 20-ма символами.
• Загальну (
) скриньку вже стандартно створено.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Date: показує дату збереження документа.
Page: показує число всіх сторінок у документі.
Add From Scan: дозволяє додати новий документ зі сканування.
Detail: показує інформацію про документ.
Search: шукає файл за назвою документа чи іменем власника.
Edit: дозволяє змінювати назву документа та ім’я власника.
Delete: видаляє обраний документ.
Copy: копіює обраний документ до іншої документової скриньки.
Move: пересуває обраний документ до іншої документової
скриньки.
Combine: об’єднує документи, розміщені у двох і більше скриньках.
Send To: надсилає обрані документи до адресатів, таких як
електронна пошта, факс, сервер чи USB.
Print: видруковує обрані документи.
Back: повернення до попереднього екрана.
Збереження документів до документової
скриньки
•
•
•
•
•
Box Name: введіть назву скриньки.
Owner: введіть ім’я користувача-власника скриньки.
Secured Box: позначте, щоб зробити скриньку захищеною.
New Password: введіть новий пароль для доступу до скриньки.
Confirm Password: введіть пароль знову.
Редагування екрана скриньки
Ви можете змінити назву скриньки чи ім’я власника. Для зміни
документової скриньки оберіть скриньку у списку Document Box та
натисніть Edit.
•
•
Апарат уможливлює збереження просканованих даних на твердому
диску.
Збереження документів з документової скриньки
Можете сканувати оригінали безпосередньо з меню Document Box.
1. Покладіть оригінали в дуплексному автоподавачі оригіналів
лицьовою стороною догори. Або скористайтеся склом сканера,
кладучи один документ оригіналу передньою стороною донизу.
2. Натисніть Document Box у головному екрані.
3. Натисніть документову скриньку, де хочете зберігати документ.
4. Натисніть Enter.
Box Name: введіть назву нової скриньки.
Owner: введіть ім’я користувача скриньки.
Екран списку документів
Ви можете ввійти у документову скриньку, клацнувши Enter в екрані
Document Box, можете скористатись збереженими документами
знову.
•
•
Document Name: показує назву документа.
Owner: показує ім’я користувача документа.
5. Натисніть Add From Scan.
6. Задайте настройки сканування.
7. Щоб розпочати сканування, натисніть Start.
Використання document box_ 103
Збереження документів під час функції
копіювання, сканування, факсування
Під час копіювання, сканування чи факсування можете зберігати
проскановані оригінали до Document Box у своєму апараті.
1. Покладіть оригінали в дуплексному автоподавачі оригіналів
лицьовою стороною догори. Або скористайтеся склом сканера,
кладучи один документ оригіналу передньою стороною донизу.
2. Натисніть Copy > вкладка Basic > Saving to box. Або натисніть
Scan > Scan to Email (Scan to Server або Scan to PC) > вкладка
Basic > Saving to box. Або натисніть Fax > вкладка Basic > Saving
to box.
3. З допомогою спливної клавіатури введіть назву файлу у поле File
Name. Потім натисніть OK.
4. Оберіть скриньку-адресат і натисніть OK.
5. Для початку роботи натисніть Start у панелі керування.
Використання document box_ 104
використання робочого потоку
12.
У цьому розділі описано, як користуватись стандартним робочим потоком на своєму апараті.
Цей розділ містить:
•
•
Про стандартний робочий потік
Робота з екраном standard workflow
•
Про стандартний робочий потік
Екран робочого потоку
Standard Workflow — це функція для користувачів, що дає змогу
зручно оперувати завданнями з допомогою заздалегідь упорядкованих
комплектів робіт, званих робочими формами. Standard Workflow
уможливлює виконання кількох завдань за один сеанс з допомогою
визначення робочої форми для завдань. Як тільки створите робочу
форму, можете поновно використовувати ту ж саму робочу форму з
допомогою дії в один дотик.
ВХІД
ПЕРЕДАВАННЯ
Сканування
Документова
скринька
Факс
Електронний лист
Сервер FTP/SMB
Документова
скринька
Друк
Факс
Різноманітні дії з робочою формою
Вкладка Favorite
Пріоритетна робоча форма — це скорочення публічної чи приватної
робочої форми. Ви можете обрати часто використовувану публічну
чи приватну робочу форму і тоді робоча форма з’явиться на вкладці
пріоритетної робочої форми.
Вхідна робоча форма факсів автоматично виконується під час
приймання факсу. Тому вхідні робочі форми факсів не можуть
реєструватись як пріоритетна робоча форма.
Робота з екраном standard workflow
Для використання функції Standard Workflow натисніть Standard
Workflow на головному екрані.
Щоб змінити зображення на екрані дисплея, натисніть на екрані
дисплея праву чи ліву стрілочку.
•
Execute: запуск завдання, визначеного в робочій формі.
Вкладка My Workform та Public Workform
використання робочого потоку_ 105
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Type: показує, замкнуто робочу форму автором чи ні.
Name: показує назву робочої форми.
Input: показує назву вхідного модуля робочої форми.
Transmit: показує назву передавального модуля робочої
форми. Якщо два чи більше модулів додається до
передавальної робочої форми, ця колонка показує "Multi" без
будь-якого значка.
Properties: показує властивості робочої форми.
Create: показує нову приватну робочу форму.
Delete: видаляє обрану робочу форму.
Edit: дозволяє змінювати робочу форму.
Detail: показує докладну інформацію про робочу форму.
Search: шукає робочу форму за назвою робочої форми.
Task: імпортує робочу форму з USB, експортує робочу форму в
USB, копіює чи пересуває робочу форму до публічної робочої
форми. Також виконує скорочення пріоритетної робочої форми
клацанням Set to Favorite WF або видаляє скорочення
клацанням Set to Normal WF.
Execute: запуск завдання, визначеного в робочій формі.
Екран створення робочої форми
Вкладка Transmit
•
•
Transmit: показує назву передавального модуля робочої
форми.
Status: показує стан настройок. Для створення робочої форми
маєте задати обов’язкові пункти кожного призначеного
передавального модуля.
Після заповнення всіх обов’язкових пунктів задіюються
Save & Execute та кнопка Save.
•
Add Module: додавання передавального модуля(ів).
•
•
•
•
Перед додаванням модуля переконайтесь, що параметри
правильно сконфігуровані для кожного модуля.
• Факс: див. «Приготування до користування факсовим
зв’язком» на стор. 89
• Електронний лист: див. «Сканування оригіналів та
посилання їх електронною поштою (Scan to Email)» на
стор. 78
• Сервер: див. «Сканування оригіналів та надсилання
через SMB/FTP (Scan to Server)» на стор. 80
Delete: видаляє обраний модуль.
Settings: конфігурує значення настройок для модуля.
Previous: відбувається перехід до попередньої вкладки.
Next: відбувається перехід до наступної вкладки
Ви можете створити нову робочу форму. Для додавання робочої
форми натисніть Create на вкладці My Workform чи Public Workform.
Максимальне число можливих робочих форм — 100.
Вкладка Input
Вкладка Properties
•
•
Input: показує назву вхідного модуля робочої форми.
Status: показує стан настройок. Для створення робочої форми
маєте заповнити кілька обов’язкових пунктів призначеного
вхідного модуля.
Після заповнення всіх обов’язкових пунктів задіюються
Save & Execute та кнопка Save.
•
•
Settings: конфігурує значення настройок для модуля.
Next: відбувається перехід до наступної вкладки.
•
•
•
•
•
Workform Name: задає назву робочої форми.
Delay Start: указує дату та час запуску.
Expired: задає строк дії.
Secured: замикає робочу форму захистом з використанням
пароля.
Previous: відбувається перехід до попередньої вкладки.
використання робочого потоку_ 106
Різноманітні дії з робочою формою
Користувач може виконувати різноманітні завдання з використанням
робочих форм. Нижче наведено деякі приклади.
Сканування до багатьох адресатів
Ви можете сканувати документ й одразу ж надсилати його багатьом
адресатам, таким як електронна пошта, сервер SMB/FTP, документова
скринька та друк.
Перед додаванням модуля переконайтесь, що параметри
правильно сконфігуровані для кожного модуля.
• Факс: див. «Приготування до користування факсовим
зв’язком» на стор. 89
• Електронна пошта, сервер: див. «Сканування оригіналів та
надсилання через SMB/FTP (Scan to Server)» на стор. 80
Пересилання факсів
Ви можете пересилати прийнятий факс іншим адресатам. Для
переадресації факсу ваш апарат перевіряє ідентифікатор абонента,
який підтримує службу факсів. Коли в абонента також Samsung-івський
факсовий апарат, ваш пристрій перевіряє факсовий номер, що його
користувач визначив для інформації про апарат.
Переконайтесь, що задіяли Default Fax у Machine Setup > Admin
Setting > вкладка Setup > Standard Workflow Management. (Див.
«Адміністрування стандартним робочим потоком» на стор. 118.)
Коли треба виконати кілька пересилань для кожного абонента, можете
створити кілька робочих форм для ідентифікатора кожного абонента.
Автоматичне переспрямування
У разі невдачі факсового передавання апарат знову надсилає факсове
зображення на електронну адресу користувача.
Переконайтесь, що задіяли Default Fax у Machine Setup > Admin
Setting > вкладка Setup > Standard Workflow Management. (Див.
«Адміністрування стандартним робочим потоком» на стор. 118.)
Функція відкладеного запуску
Ви можете запланувати час виконання завдання, встановивши Delay
Start у вкладці Properties, коли створюєте робочу форму.
Функція сповіщення
Ви можете сповістити про результат обробки завдання на електронну
пошту.
Переконайтесь, що задіяли Complete Notification у Machine
Setup > Admin Setting > вкладка Setup > Standard Workflow
Management. (Див. «Адміністрування стандартним робочим
потоком» на стор. 118.)
Функція схвалення
Перед виконанням передавального модуля можете дістати дозвіл від
адміністратора.
Переконайтесь, що задіяли Approve у Machine Setup > Admin
Setting > вкладка Setup > Standard Workflow Management. (Див.
«Адміністрування стандартним робочим потоком» на стор. 118.)
використання робочого потоку_ 107
Стан апарата та додаткові настройки
13.
У цьому розділі описано порядок перегляду поточного стану апарата та спосіб настройки додаткових параметрів.
Прочитайте цей розділ уважно, щоб дізнатися про порядок користування різноманітними додатковими функціями
апарата.
Цей розділ містить:
•
•
•
•
•
Network Setup
Security
Optional Service
Друкування звіту
Огляд меню
Machine Setup
•
1. Натисніть на панелі керування Machine Setup.
2. Оберіть бажаний пункт.
•
Вкладка General: встановлює основні параметри апарата, такі як
місце перебування, дата, час тощо. (Див. «Загальні настройки» на
стор. 109.)
Вкладка Setup: встановлює значення для факсу, мережі та входу
до системи. Також можна увімкнути функції, наведені у списку на
екрані.
Вкладка Print/Report: друкує конфігурацію чи список шрифтів та
показує звіт про функції апарата. (Див. «Друкування звіту» на
стор. 118.)
Back: повернення до попереднього екрана.
•
•
•
•
•
Machine Setup
Перегляд стану апарата
Загальні настройки
Настроювання копіювання
Fax Setup
•
•
Перегляд стану апарата
•
•
•
Machine Status: показує поточний стан апарата.
Admin Setting: дозволяє адміністратору робити настройки
апарата.
Після натиснення Admin Setting з’являється повідомлення про
вхід до системи. Введіть пароль та натисніть кнопку OK.
(Заводська настройка: 1111.)
Usage Page Report: можна надрукувати звіт про обсяг
надрукованого залежно від формату та типу паперу.
Можна переглянути інформацію про апарат та активувати деякі з його
функцій.
1. Натисніть на панелі керування Machine Setup.
2. Натисніть Machine Status > вкладка Machine Info.
Параметр
Machine Details
Цей параметр відображає інформацію про
підтримку користувача, а саме адресу
електронної пошти та номер телефону,
збережені в Admin Setting. Також можна
перевірити серійний номер апарата або
специфікацію обладнання та програмного
забезпечення.
Print/Report
Можна роздрукувати різноманітні довідкові
та інформативні звіти, наприклад, System
Report, Fax Report чи Scan Report. (Див.
«Друкування звіту апарата» на стор. 127.)
Tray Status
Це меню відображає встановлені на апараті
лотки та їхні поточні конфігурації.
Usage Counters
Можна переглянути обсяг надрукованого
апаратом по кожній категорії. Друкування
звіту. (Див. «Друкування звіту» на стор. 118.)
Меню Machine Status
Натисніть Machine Setup на панелі керування, потім натисніть Machine
Status.
• Вкладка Supplies Life: показує кількість відпрацьованих витратних
матеріалів апарата та їхній залишок. Переходьте від одного меню
до іншого за допомогою стрілочок вгору/вниз.
• Вкладка Machine Info: показує докладну інформацію про апарат, а
також деякі додаткові функції реєстрації апарата.
• Back: повернення до попереднього екрана.
Меню Admin Setting
дає доступ до докладних настройок апарата.
Опис
Після натиснення Admin Setting з’являється повідомлення про
вхід до системи. Якщо адміністратор установив пароль, його
треба буде вводити кожного разу під час користування Admin
Setting. (Див. «Встановлення пароля автентифікації» на стор. 43.)
Стан апарата та додаткові настройки_ 108
Загальні настройки
Параметр
Перш ніж розпочати користування апаратом, рекомендується настроїти
його параметри, як показано нижче:
1. Натисніть на панелі керування Machine Setup.
2. Натисніть Admin Setting. Після відображення повідомлення про
вхід до системи введіть пароль та натисніть OK. (Заводська
настройка: 1111.)
3. Натисніть вкладку General.
Параметр
Tray Management
Дає змогу вибрати лоток та папір для
виконання друку. Tray Confirmation Message
– активація вікна, що запитуватиме про
задавання розміру та типу паперу для щойно
відкритого лотка.
• Auto Tray Switch: якщо цей параметр On
(увімкнено), а лоток 1 та лоток 2 заповнені
папером формату Letter, апарат
автоматично продовжуватиме друк на
папері з лотка 2 після спорожнення лотка
1.
• Auto Continue: у разі невідповідності
паперу, тобто якщо лоток 1 заповнено
папером формату Letter, а завдання з
друку вимагає папір формату A4, апарат
чекатиме протягом 30 секунд на
закладання в лоток 1 паперу правильного
формату. По завершенні 30 секунд апарат
автоматично розпочне друк на папері
формату Letter.
Altitude Adjustment
Якість друку залежить від атмосферного
тиску. Атмосферний тиск визначається
висотою перебування апарата над рівнем
моря. Ця функція дає змогу виставити висоту
над рівнем моря в разі перебування апарату
у висотній місцевості. Чим більша висота, тим
вища ця настройка, а найвища буде High 1.
(Див. «Регулювання висоти розміщення над
рівнем моря» на стор. 43.)
Contention
Management
Ця функція дає змогу обрати пріоритет між
завданнями з копіювання і завданнями з
друку.
• Priority: задавання першочерговості за
допомогою нумерації завдань. Апарат
виконує завдання від меншого
порядкового номера до більшого.
• First In, First Out: апарат виконує
завдання послідовно.
Sound
Можна регулювати рівень шуму апарата.
Натисніть Fault для регулювання звуку
повідомлень про помилки апарата. Виберіть
Conflict, якщо було обрано хибний параметр.
Натисніть Selection для подання машиною
звуку щоразу під час вибору на сенсорному
екрані.
Supplies
Management
Апарат сповіщає про потребу замовлення
нового картриджа з тонером та скидає
значення лічильника блоку термофіксації,
валика перенесення зображення, валика
подавання паперу та фрикційного лічильника
подавача оригіналів.
Machine Test
Протестувати апарат можна за допомогою
Image Quality Test Patterns та Loopback
Test.
Опис
Device Info
Доступні такі підпараметри: Service Center
Registration та Contact Info. Можна ввести
дані сервісного центру та пункту продажу.
Date & Time
Можна задати дату та час. (Див. «Задавання
дати та часу» на стор. 43.)
Default Settings
•
•
•
Default Window: встановлення
початкового вікна, яке відображатиметься
після увімкнення апарата або його виходу з
режиму Power Save. Наприклад, якщо
вибрати Fax як стандартне вікно,
початковим вікном буде вкладка Basic
функції Fax. Якщо бажаєте задати ID Copy
як стандартне вікно, треба спочатку
ввімкнути цю функцію в меню Default
Option.
Default Option: змінює в один захід
стандартні значення для настройок
копіювання, факсового зв’язку, електронної
пошти, сканування та паперу. (Див. «Зміна
стандартних настройок» на стор. 45.)
Home: дає змогу користувачеві
упорядкувати кожну функцію на
відображуваному екрані.
Залежно від встановленого набору
параметрів або вибраної категорії
доступні параметри на екрані можуть
відрізнятися.
Measurements
Цей параметр дає змогу змінити одиницю
виміру (мм або дюйм) та задати знак
розділення чисел (кома або крапка).
Timers
Апарат скасовує завдання з друку, якщо дані
не можуть бути прийняті протягом заданого
часу.
• System Timeout: по завершенні певного
часу очікування апарат повертається до
стандартного значення. Можна задати
проміжок часу до 10 хвилин.
• Held Job Timeout: апарат утримує
завдання протягом заданого періоду часу.
Language
Дозволяє змінити мову відображення
інформації на сенсорному екрані.
Power Saver
Завдяки функціям енергозаощадження
можна заощадити електроенергію. (Див.
«Використання функції енергозаощадження»
на стор. 44.)
Опис
Стан апарата та додаткові настройки_ 109
Параметр
Опис
Параметр
Manual Image
Overwrite
Можна задати видалення апаратом
інформації про попереднє завдання з
твердого диску (HDD) під час збереження
нового завдання. Для активації цієї функції
перейдіть до Admin Setting > вкладка Setup
> Optional Service.
Установіть параметр Manual Image Overwrite
на Enable. Після активації цієї функції можна
перезаписати твердий диск (HDD),
натиснувши на дисплеї Start.
HDD Spooling
Для тимчасового фонового збереження
документів на твердому диску перед
друкуванням їх на мережевому принтері
виберіть On.
Stored Job File
Policy
Перед обробкою завдання з допомогою
твердого диску можна вибрати стратегію
створення імені файлу. Якщо у пам’яті
твердого диску вже використовується певне
ім’я, можна перейменувати файл або
перезаписати його.
• Rename: якщо у пам’яті твердого диску
вже є ім’я, що збігається з іменем, яке
вводиться, файл збережеться під іншим
іменем, яке буде надано автоматично.
• Overwrite: можна задати видалення
апаратом інформації про попереднє
завдання з твердого диску (HDD) під час
збереження інформації про нове
завдання.
Country
Можна змінити країну, і тоді значення
розмірів паперу та факсу для вашої країни
зміняться автоматично.
Опис
Home Window
Background
Для бажаної зміни фонового зображення на
LCD UI апарата натисніть Custom, оберіть
файл настроєного фонового зображення у
списку і тоді натисніть Load.
Користувачі можуть записати своє власне
фонове зображення у SyncThru™ Web
Service. Клацніть Settings > Machine Settings
> System > Home Window Customization і
додайте свої зображення у список.
Multi-Bin
Ви можете задавати стандартний режим для
багатовихідного накопичувача з таких
параметрів:
• Mailbox: нагромаджує видруки у
накопичувач, що його користувач обирає у
параметрах виходу у принтерному
драйвері. Ви можете змінити назву
кожного накопичувача у Rename. Ви
також можете поєднати два і більше
накопичувачів у Link Setup.
Використовуючи Default Setup, можете
призначити для кожного завдання свій
стандартний накопичувач, наприклад,
накопичувач 2 для завдань з копіювання,
накопичувач 4 для факсових завдань
тощо.
• Job Seperator: нагромаджує видруки у
кожному окремому накопичувачі
послідовно за завданнями.
• Collator: складає видруки у тому ж
порядку, що й оригінали.
• Stacker: укладає видруки у
нагромаджувачі один за одним. Коли
наповниться 1 накопичувач, видруки
будуть укладатися у накопичувач 2.
Цією функцією можете
користуватись, тільки коли
інсталювали опційний
2-накопичувальний фінішер або
4-накопичувальну «поштову
скриньку».
Stamp
Стан апарата та додаткові настройки_ 110
Для відстежування можете на вихідному
папері друкувати додаткову інформацію,
приміром, ID, Machine Information, Date &
Time, Comment та Page Number.
• Items: оберіть пункти для друку на
кожному папері.
• Position: вирішіть про положення для
позначення: Top чи Bottom паперу.
• Appearance: визначіть, який буде текст:
Opaque чи Transparent. Коли оберете
Opaque, колір текстового фону
заповнюється матовою білістю.
Настроювання копіювання
Fax Setup
Для функції копіювання можна заздалегідь настроїти деякі параметри.
1. Натисніть на панелі керування Machine Setup.
2. Натисніть Admin Setting. Після відображення повідомлення про
вхід до системи введіть пароль та натисніть OK.
3. Натисніть вкладку Setup > Copy Setup.
Апарат пропонує різні параметри для настроювання системи
факсового зв’язку. Залежно від потреб, можна змінити стандартні
значення параметрів, як показано нижче:
1. Натисніть на панелі керування Machine Setup.
2. Натисніть Admin Setting. Після відображення повідомлення про
вхід до системи введіть пароль та натисніть OK.
3. Натисніть вкладку Setup > Fax Setup.
Параметри факсового зв’язку у різних країнах відрізняються,
залежно від міжнародних законодавчих актів у галузі зв’язку.
Якщо на екрані певні параметри факсу, описані у цьому
довіднику, показані сірим кольором, це означає, що дані функції
не підтримуються у вашому комунікаційному середовищі.
Параметр
Параметр
Manual ID
CopySetup
Опис
Machine ID & Fax
No.
Введення ідентифікатора пристрою та номера
факсу, які друкуватимуться вгорі кожної
сторінки. Зазвичай цей параметр вже
встановлено для користувача.
Receive Start
Code
Ця функція працює найкраще, якщо до гнізда
EXT на тильній панелі апарата під’єднано
паралельний телефонний апарат. Можна
прийняти факс від співрозмовника, подавши
сигнал безпосередньо з паралельного
телефону, без потреби підходити до апарата.
(Див. «Приймання факсів вручну з
паралельного телефонного апарата» на
стор. 93.)
Error Correction
Mode
Цей режим доцільно використовувати на лініях
з низькою якістю зв’язку. За його допомогою
забезпечується безперебійне пересилання
факсів, якщо апарат одержувача також
підтримує режим виправлення помилок (ЕСМ
— error correction mode). Пересилання в режимі
ECM, як правило, триває довше.
Fax Initial Setup
Ви можете задати Receive Mode для
Telephone, Fax чи Answering Machine/Fax, і
Dial Mode на Tone або Pulse. Якщо обираєте
Answering Machine/Fax, факс можна прийняти
навіть у разі використання лінії
автовідповідачем. (Див. «Зміна режиму
приймання» на стор. 93.)
Щодо настройок Dial Mode зверніться до
місцевого оператора телефонного зв’язку.
Ring to Answer
Можна задати кількість дзвінків, після яких
апарат відповість на вхідний виклик.
Receive Header
Виберіть цей параметр, щоб автоматично
надрукувати номер сторінки, дату та час
приймання факсу внизу на кожній сторінці.
Опис
За допомогою цього параметра можна вручну
визначити параметри копіювання посвідчення,
зокрема кількість зображень або розміщення
копіювання. (Див. «Копіювання посвідчень» на
стор. 71.)
Стан апарата та додаткові настройки_ 111
Параметр
Secure Receive
Received Fax
Printing
Redial
Опис
Параметр
Опис
Може виникнути потреба захистити вхідні
факсові повідомлення від несанкціонованого
перегляду. Ця функція дає змогу заборонити
друкування факсових надходжень за
відсутності оператора біля апарату. Якщо
задати значення On, всі факсові надходження
записуватимуться до пам’яті. Чотиризначний
Passcode використовуватиметься під час
спроби роздрукувати прийняті факси з пам’яті.
(Див. «Приймання в захищеному режимі» на
стор. 93.)
Junk Fax Setup
Апарат не прийматиме факси, які надіслали
абоненти, номери котрих занесено до пам’яті
як небажані номери факсів. Максимум можна
ввести 10 небажаних номерів факсів. Натисніть
Junk Fax Setup, оберіть номер та Edit, потім
введіть останні цифри (1~7 цифр) номера
факсу.
Ring Volume
За допомогою цієї функції регулюється гучність
дзвінка. Якщо обрати Off, апарат не
дзвонитиме.
Встановлення способу друку для прийнятого
факсу.
• Auto Reduction: у разі приймання факсу зі
сторінками, довжина яких перевищує
довжину закладеного в лоток паперу,
апарат може зменшити зображення
оригіналу так, щоб умістити його на папері.
Якщо цей параметр має значення Off,
апарат не зможе зменшити зображення
оригіналу так, щоб умістити його на один
аркуш. Зображення оригіналу буде
розділено та надруковано в натуральну
величину на кількох аркушах. Приміром,
якщо цей параметр встановлено на Off та
Discard Size — на 10 мм, а отримані дані
довші за папір, закладений до лотка, то
апарат пропустить друкування даних, що
будуть на вказаному сегменті, який не для
друку.
• Duplex: друкування прийнятих факсів з
обох сторін паперу.
• Stapled: якщо апарат оснащено функцією
степлера, можна використати цю опцію,
щоб задати зшивання прийнятого факсу.
Dial Tone Volume
Коли ви натискаєте On Hook Dial для
надсилання факсу, лунає характерний сигнал.
Для регулювання гучності цього сигналу можна
скористатися даною функцією. Значення
гучності 1 — найнижче. За допомогою лівої та
правої стрілочок відрегулюйте це значення.
Mailbox Setup
•
Якщо номер одержувача факсу зайнятий або
не відповідає, апарат може автоматично
набирати номер повторно. Можна задати
кількість спроб повторного набирання та
тривалість паузи між ними. Якщо для Redial
Times вибрати значення 0, апарат не
використовуватиме цієї функції.
Speaker Volume
Контроль звуку під час передавання даних
факсом. Якщо для цього параметра задано
значення On, лунатиме сигнал апарата від
початку до завершення надсилання факсу.
Якщо задано Comm,, сигнал апарата лунатиме
лише до завершення зв’язку. Сигнал не
лунатиме, якщо задати значення Off.
Prefix Dial
За допомогою цієї функції можна задати
код-префікс до п’яти знаків. Можна задати його
для входу до комутатора (наприклад, 9) або
задати як номер коду місцевості (наприклад
02).
•
Document Policy: можна задати для
документів, збережених у Mailbox, щоб
видаляти чи зберігати документи після
завершення. Виберіть значення On для
кожного параметра, щоб видаляти, або Off,
щоб зберігати дані.
Mail Configuration: можна створювати,
редагувати або видаляти Mailbox. Введіть
Mailbox ID, Mailbox Name, Mailbox
Passcode, натискую опції. (Див.
«Використання поштової скриньки» на
стор. 96.)
Якщо для параметра Notification задати
значення On, вас сповіщатимуть про
надходження факсу до Mailbox. (Див.
«Створення поштової скриньки» на
стор. 96.)
Output Tray
За допомогою цієї функції можна вибрати лоток
для паперу, що використовуватиметься для
отримання факсів.
Toll Save
Настройте апарат на надсилання факсу під чаc
дії економних тарифів на телефонний зв’язок.
(Див. «Надсилання факсу під час дії економних
тарифів» на стор. 96.)
Send Batch
Якщо набраний номер абонента збігається з
номером у відкладеному факсі, апарат
запропонує додати документи до збереженого
відкладеного факсу. (Див. «Додавання
документів до завдання з відкладеного
пересилання факсу» на стор. 92.)
Fax Forward
Settings
Можна переадресувати надісланий або
отриманий факс іншим абонентам за
допомогою факсового зв’язку або електронною
поштою. (Див. «Переадресація факсу іншому
одержувачеві» на стор. 97.)
Fax Ending Sound
За допомогою цієї функції вмикається або
вимикається факсовий тоновий сигнал. Коли
приймання факсу завершиться, апарат подасть
звуковий сигнал. (Див. «Настройка кінцевого
факсового тонового сигналу» на стор. 97.)
Стан апарата та додаткові настройки_ 112
Network Setup
Access Control
Ввести настройки мережі можна за допомогою сенсорного екрана
апарата. Перш ніж зробити це, треба підготувати дані щодо типу
мережевих протоколів та комп’ютерної системи, яку використовуєте.
Якщо ви не впевнені в тому, які саме настройки використовувати,
зверніться до системного адміністратора мережі, щоб настроїти
параметри мережі для цього апарата.
1. Натисніть на панелі керування Machine Setup.
2. Натисніть Admin Setting. Після відображення повідомлення про
вхід до системи введіть пароль та натисніть OK.
3. Натисніть вкладку Setup > Network Setup.
Параметр
TCP/IP Protocol
Опис
Вибір відповідного протоколу та настройка
параметрів використання мережевого
середовища.
Існує два типи встановлюваних
параметрів. Якщо ви не впевнені щодо
настройок, не чіпайте їх або зверніться до
системного адміністратора мережі.
Apple Talk
Protocol
Виберіть цей параметр, якщо використовується
мережеве середовище Macintosh. Цей
параметр забезпечує пакетну передачу даних
та маршрутизаційну функційність у локальній
мережі.
Ethernet Speed
Сконфігуруйте мережеву швидкість передачі.
Clear Setting
повертає параметри мережі до стандартних
значень.
•
•
Використовуючи SyncThru™ Web Service, адміністратори
можуть розподілити користувачів на кілька груп, згідно з
їхньою роллю як користувачів. Авторизація, автентифікація та
обліковий запис кожного користувача обумовлюються
визначенням ролі групи. Наприклад, якщо група A має
авторизацію для користування тільки функцією копіювання,
користувачі в групі A можуть на апараті тільки копіювати: вони
не можуть надсилати факси чи сканувати. Ви можете задати
цю функцію у SyncThru™ Web Service. Клацніть Security >
User Access Control > Authority.
Коли задіяно функцію єдиної реєстрації (SSO), користувачам
досить виконати вхід у сервіс тільки один раз. Надалі система
автоматично перевірятиме повноваження користувача,
спираючись на ідентифікатор користувача та пароль. Функція
SSO пов’язана з усіма безпековими функціями, такими як
автентифікація, авторизація та обліковий запис. Функцію SSO
можна сконфігурувати у SyncThru™ Web Service. Увійдіть до
SyncThru™ Web Service як адміністратор. (Див. «Використання
SyncThru™ Web Service» на стор. 121.) І клацніть Security >
User Access Control > Authentication > Options.
Параметр
параметр
Опис
Authentication
Method
No
Authentication
Вимикає Authentication Method.
Local
Authentication
Задіює місцевий режим
автентифікації. Ідентифікатор
користувача та пароль
зберігаються у внутрішній пам’яті
пристрою. Адміністратор може
бачити інформацію про
користувача у меню SyncThru™
Web Service, Security > User
Access Control > User Profile.
Network
Authentication
Задіює мережевий режим
автентифікації. коли користувачі
вже належать до реалізованих
на сервері мереж, система
Network Authentication може
просто конфігуруватися з
допомогою наявного сервера.
Тоді користувач може дістати
доступ з допомогою
ідентифікатора та пароля, що
зберігаються у віддаленому
автентифікаційному сервері. Для
користування функціями у
режимі Network Authentication,
користувачі мають отримати
сертифікат у сервера SMB, FTP,
LDAP чи Keberos, визначеного у
SyncThru™ Web Service.
Security
За допомогою цієї функції можна контролювати та блокувати всі вихідні
дані, а також змінювати пароль.
1. Натисніть на панелі керування Machine Setup.
2. Натисніть Admin Setting. Після відображення повідомлення про
вхід до системи введіть пароль та натисніть OK.
3. Натисніть вкладку Setup > Security.
Стан апарата та додаткові настройки_ 113
Параметр
параметр
Опис
Foreign Device
Interface
У разі встановлення додаткового
набору програм FDI оберіть
Foreign Device Interface
Configuration Setup, щоб
активувати його.
• Job Timer: якщо
недостатньо коштів (кредиту),
можна настроїти апарат
миттєво скасовувати
завдання або зачекати
певний проміжок часу на
надходження коштів.
• Print Job Control: якщо цю
функцію увімкнуто, друк з
комп’ютера та копіювання
стануть можливими з
моменту поповнення кредиту.
Якщо задати Disable, тільки
завдання з друку копій
потребуватиме кредиту. (це
означає, що комп’ютер, який
друкує звіт або факс, не
потребує кредитів)
• Inhibit Services: якщо кредит
вичерпано, апарат
унеможливлює виконання
завдань з копіювання за
допомогою команди Copy
Only. Функція All Services
унеможливлює виконання
завдань зі сканування та
копіювання.
• Internal Credits:
використовується, якщо ви
скасовуєте завдання,
завдання скасовується
пристроєм через недостатній
кредит (монети) або
скасовується за запитом
користувача. Якщо обрати
Enable, апарат додаватиме
кредит, що дорівнює кількості
сторінок, які було
надруковано неправильно, і,
таким чином, наступне
завдання буде надруковано
безкоштовно (відповідно до
забракованої кількості). Якщо
задати Disable, навіть при
скасуванні завдання з друку,
апарат рахуватиме зім’ятий
папір та включатиме його до
витрат на друкування.
• Image Counter: залежить від
того, чи враховує апарат
порожні білі сторінки.
Параметр
Accounting
Method
Стан апарата та додаткові настройки_ 114
параметр
Опис
No Accounting
Вимкнення функцій
обліковування.
Network
Accounting
Ви можете задати мережевий
облік для користувачів з
допомогою плагіна обліку
завдань у SyncThru™ Web Admin
Service. Коли користувачі
копіюють, друкують чи сканують,
модуль обліку веде облік їхніх
робіт. Звіт можна побачити у
SyncThru™ Web Admin Service.
Standard
Accounting
Ви можете задати локальний
облік для максимум 500
користувачів. Коли користувачі
копіюють, передають чи
приймають факси, друкують або
сканують на апараті, модуль
обліку веде облік їхніх робіт. Звіт
можна побачити у Standard
Acct. Usage Report в Machine
Setup > Admin Setting > вкладка
Print/Report > Accounting
Reports.
Оскільки пристрій сам, без
віддаленого сервера, може
справлятися з користувацьким
ідентифікатором та
використанням апарата, ця
функція дуже придатна для
малого та середнього бізнесу.
Облікова система
стосується зберігання
файлу на одному сервері як
одного обліку.
•
•
•
•
Accounting ID List:
відображення списку
облікових ідентифікаторів. Ви
можете додавати, редагувати
чи видаляти ідентифікатор.
Login Setting: ви можете
конфігурувати для
користувача, входити йому з
ідентифікатором та паролем
(ID & password Login) чи
тільки з ідентифікатором (ID
only Login).
Accounting ID List:
відображення списку
облікових ідентифікаторів. Ви
можете додавати, редагувати
чи видаляти ідентифікатор.
Login Setting: ви можете
конфігурувати для
користувача, входити йому з
ідентифікатором та паролем
(ID & password Login) чи
тільки з ідентифікатором (ID
only Login).
Метод автентифікації користувача
4. Оберіть Kerberos, SMB або LDAP.
Якщо ви — адміністратор, можете задіяти службу автентифікації
перед використанням апарата, що поліпшить безпеку пристрою.
Якщо службу автентифікації користувача активовано, тільки
уповноважені користувачі можуть користуватись пристроєм. Зі
службою автентифікації можна також давати дозвіл кожному
користувачеві і задавати максимальне число виконань завдань для
користувача.
Служба автентифікації та служба обліку можуть бути задіяні
незалежно одна від одної. Служби по-різному ставляться до
інформації про користувача в кожному конкретному випадку.
• Використання тільки Local Authentication,
Використання Local Authentication та Standard Accounting,
Використання Local Authentication та Network Accounting,
Стосується User Profile у Security > меню User Access Control.
• Використання тільки Network Authentication,
Використання Network Authentication та Standard Accounting,
Використання Network Authentication та Network Accounting,
посилається на інформацію про користувача в мережевому
ідентифікаційному сервері. Робить для користувача недійсним
User Profile.
• Тільки Standard Accounting: посилається на Standard Account
List у SyncThru™ Web Service > Security > User Access Control
> Accounting. (Див. «Використання SyncThru™ Web Service» на
стор. 121.)
• Тільки Network Accounting: посилається на інформацію про
користувача в мережевому ідентифікаційному сервері.
Реєстрація локальних авторизованих користувачів
1. Введіть у веб-оглядачі IP-адресу апарата як URL і клацніть
Перехід для доступу до SyncThru™ Web Service свого апарата.
2. Увійдіть до SyncThru™ Web Service як адміністратор. (Див.
«Використання SyncThru™ Web Service» на стор. 121.)
3. Оберіть Security > User Access Control > Authentication >
Authentication Method.
4. Оберіть Local Authentication.
5. Клацніть на кнопці Apply.
6. Клацніть на Authority і позначте Role Name згідно з поточною
роллю користувача.
• Можете створити нову рольову групу, клацнувши на кнопці
Add.
7. Клацніть на User Profile і позначте користувачів.
• Можете додати користувачів, клацнувши кнопку Add.
• Якщо хочете додати інформацію до Address Book, відмітьте
Automatically add your information to Address Book.
• Якщо активовано службу обліку, оберіть реєстраційне ім’я
користувача (ідентифікатор).
• Оберіть роль користувача у пункті Role.
8. Клацніть на Apply.
Реєстрація авторизованих користувачів мережі
1. Введіть у веб-оглядачі IP-адресу апарата як URL і клацніть
Перехід для доступу до SyncThru™ Web Service свого апарата.
2. Увійдіть до SyncThru™ Web Service як адміністратор. (Див.
«Використання SyncThru™ Web Service» на стор. 121.)
3. Оберіть Security > User Access Control > Authentication >
Authentication Method.
Перед конфігуруванням мережевої автентифікації слід
сконфігурувати External Authentication Server у Security >
Network Security
5. Клацніть на кнопці Apply.
6. Клацніть на Authority і позначте Role Name згідно з поточною
роллю користувача.
• Можете створити нову рольову групу, клацнувши на кнопці
Add.
7. Клацніть на User Profile і позначте користувачів.
• Можете створити нову рольову групу, клацнувши на кнопці
Add.
• Якщо хочете додати інформацію до Address Book, відмітьте
Automatically add your information to Address Book.
• Якщо активовано службу обліку, оберіть реєстраційне ім’я
користувача (ідентифікатор).
• Оберіть роль користувача у Role.
8. Клацніть Apply.
Задіяння мережевої автентифікації з допомогою
Kerberos
1. Увійдіть до SyncThru™ Web Service як адміністратор. (Див.
«Використання SyncThru™ Web Service» на стор. 121.)
2. Оберіть Security > Network Security > External Authentication
Server > Kerberos Server.
• Клацніть на кнопці Add, якщо хочете додати кілька серверів.
3. Введіть зону, яка використовується для входу до системи
Kerberos.
4. Оберіть IP Address чи Host Name.
5. Уведіть IP-адресу як число, розділене крапками, або як ім’я
центрального комп’ютера (гоуста).
6. Введіть номер порта сервера, від 1 до 65535.
Стандартний номер порта – 88.
7. Можете додати резервний домен як попередній крок.
8. Клацніть на Apply.
Задіяння мережевої автентифікації з допомогою SMB
1. Увійдіть до SyncThru™ Web Service як адміністратор. (Див.
«Використання SyncThru™ Web Service» на стор. 121.)
2. Оберіть Security > External Authentication Server > SMB
Server.
• Клацніть на кнопці Add, якщо хочете додати кілька серверів.
3. Введіть домен, який використовується для входу у SMB.
4. Оберіть IP Address чи Host Name.
5. Уведіть IP-адресу як число, розділене крапками, або як ім’я
центрального комп’ютера (гоуста).
6. Введіть номер порта сервера, від 1 до 65535.
Стандартний номер порта – 139.
7. Користувачі можуть додати резервний домен як попередній крок.
8. Клацніть на Apply.
Користувачі можуть додати до 6 різних доменів.
Стан апарата та додаткові настройки_ 115
Задіяння мережевої автентифікації з допомогою LDAP
Метод обліку користувача
1. Увійдіть до SyncThru™ Web Service як адміністратор. (Див.
«Використання SyncThru™ Web Service» на стор. 121.)
2. Оберіть Security > Network Security > External Authentication
Server > LDAP Server.
• Клацніть на кнопці Add, якщо хочете додати кілька серверів.
3. Введіть у веб-оглядачі IP-адресу апарата як URL і клацніть
Перехід для доступу до SyncThru™ Web Service свого апарата.
4. Увійдіть до SyncThru™ Web Service як адміністратор. (Див.
«Використання SyncThru™ Web Service» на стор. 121.)
5. Клацніть Security > Network Security > External Authentication
Server > LDAP Server.
6. Оберіть IP Address чи Host Name.
7. Уведіть IP-адресу як число, розділене крапками, або як ім’я
центрального комп’ютера (гоуста).
8. Введіть номер порта сервера, від 1 до 65535.
Стандартний номер порта – 389.
9. Введіть Search Root Directory, найвищий рівень пошуку дерева
директорії LDAP.
10. Оберіть Authentication Method. Дві опції для входу до
LDAP-сервера.
Anonymous: використовується для зв’язування з нуль-паролем
та ідентифікатором входу в систему (пароль та ідентифікатор
входу у систему відображені сірим кольором у SWS).
Simple: використовується для зв’язування з ідентифікатором
входу в систему та паролем у SWS.
11. Поставте галочку поруч з Append Root to Base DN.
12. Оберіть Match User’s Login ID to the following LDAP attribute
(опції: загальне ім’я, унікальний ідентифікатор або основне ім’я
користувача).
13. Введіть ім’я для входу у систему, пароль, максимальну кількість
пошукових результатів та час очікування для пошуку.
Задіяння методу обліку
LDAP Referral: клієнт LDAP шукатиме сервер для
передачі, якщо сервер LDAP не має даних, щоб відповісти
на запит, та якщо сервер LDAP має сервер для передачі.
1. Введіть у веб-оглядачі IP-адресу апарата як URL і клацніть
Перехід для доступу до SyncThru™ Web Service свого апарата.
2. Увійдіть до SyncThru™ Web Service як адміністратор. (Див.
«Використання SyncThru™ Web Service» на стор. 121.)
3. Оберіть Security > User Access Control > Accounting >
Accounting Method.
4. Оберіть Standard Accounting.
Якщо потрібно дозволити користувачам ввійти тільки з
ідентифікатором, тоді позначте Authenticate with Login ID
only.
5. Клацніть на кнопці Apply.
Стандартний список обліку
1. Введіть у веб-оглядачі IP-адресу апарата як URL і клацніть
Перехід для доступу до SyncThru™ Web Service свого апарата.
2. Увійдіть до SyncThru™ Web Service як адміністратор. (Див.
«Використання SyncThru™ Web Service» на стор. 121.)
3. Оберіть Security > User Access Control > Accounting >
Standard Accounting List.
4. Оберіть Standard Accounting.
Можете додати користувачів до облікового списку,
клацнувши на кнопці Add. Введіть ідентифікатор
користувача, пароль та призначте обмеження завдань для
користувача.
5. Клацніть на кнопці Apply.
Журнал
Параметр
Job Log
Можете увімкнути (чи вимкнути) журнал
завдань для запису результатів виконання
завдань. Можна надрукувати ці записи в
Machine Setup > Admin Setting > вкладка
Print/Report > Job Log Report.
Operation Log
Можете увімкнути (чи вимкнути) журнал робіт
для запису різноманітних робіт, таких як
форматування системи, створення
документової скриньки, видалення файлу
тощо. Також можете надрукувати ці записи у
Machine Setup > Admin Setting > вкладка
Print/Report > Operation Log Report.
Security Event
Log
Можете увімкнути (чи вимкнути) журнал подій
для запису історії, наприклад, автентифікації
користувачів, оновлення програмного
забезпечення, журналу доступу, експортування
чи імпортування даних тощо. Можете
надрукувати записи у Machine Setup > Admin
Setting > вкладка Print/Report > Security Event
Log Report.
14. Оберіть Search Name Order.
15. Поставте галочку поруч з «From:» Field Security Options.
Ця опція доступна тільки, якщо вибрано опцію
автентифікації мережі у настройках автентифікації
користувача. Можна обрати цю опцію, якщо хочете знайти
інформацію у стандартній групі адрес електронної пошти.
Опис
16. Клацніть на Apply.
Стан апарата та додаткові настройки_ 116
Optional Service
Change Admin. Password
Можна змінити пароль для автентифікації Admin Setting.
Затінювання інформації
Параметр
Hiding Level
Setting
Hiding Method
Setting
параметр
Опис
Show All
Information
Вся інформація у Job Status
відображається для всіх
користувачів.
Show
Non-Secure
Information
Only
Незахищена інформація у Job
Status відображається для всіх
користувачів. Захищена
інформація, така як список
захищених прийнятих факсів чи
список захищеного друку,
відображатиметься тільки для
власника.
Show Own
Information
Only
Вся інформація Job Status
відображається для власника.
Char Counts Of
Information
Замість назви завдання та ім’я
власника у Job Status можна
побачити послідовність
символів зірочок (*).
Fixed Counts
Except First
Char
Назва завдання та ім’я власника
у Job Status відображаються
стількома ж символами зірочок
(*), за винятком першого
символу.
Fixed Counts
Назва завдання та ім’я власника
у Job Status відображаються
стількома ж символами зірочок
(*).
У разі потреби встановити на апарат додаткові функції треба
інсталювати відповідний набір додаткових програм, а потім в
настройках апарата увімкнути та активувати ці функції. Щоб задіяти ці
функції, робіть, як сказано нижче:
1. Натисніть на панелі керування Machine Setup.
2. Натисніть Admin Setting. Після відображення повідомлення про
вхід до системи введіть пароль та натисніть OK.
3. Натисніть вкладку Setup > Optional Service.
Параметр
Опис
N/W Scan
Якщо ви не використовуєте функцію
мережевого сканування, виберіть Disable, на
дисплеї значок Scan змінить свій колір на
сірий.
Analog Fax
Якщо ви не використовуєте функцію факсу,
виберіть Disable, на дисплеї значок fax змінить
свій колір на сірий.
Manual Image
Overwrite
Ця функція з причин безпеки видаляє всю
інформацію на твердому диску. Як тільки цю
інформацію видалено, її неможливо відновити.
Системний адміністратор видаляє всю
інформацію на твердому диску. На вкладці
General оберіть Manual Image Overwrite >
Enable.
Automatic Image
Overwrite
Ця функція з причин безпеки видаляє з
твердого диску всю інформацію про завдання.
Після того, як завдання, збережене на
твердому диску, завершено, інформація про
нього автоматично стирається. Як тільки цю
інформацію видалено, її неможливо відновити.
У вкладці General оберіть Automatic Image
Overwrite > Enable.
Стан апарата та додаткові настройки_ 117
Адміністрування документової скриньки
Друкування звіту
Ви можете задати особу, яка виконує видалення з публічних скриньок у
скриньці користувачів.
1. Натисніть на панелі керування Machine Setup.
2. Натисніть Admin Setting. Після відображення повідомлення про
вхід до системи введіть пароль та натисніть OK.
3. Натисніть вкладку Setup > Document Box Management.
Можна надрукувати звіт, що міститиме конфігурацію апарата, список
шрифтів тощо.
1. Натисніть на панелі керування Machine Setup.
2. Натисніть Admin Setting. Після відображення повідомлення про
вхід до системи введіть пароль та натисніть OK.
3. Натисніть вкладку Print/Report.
Параметр
Public Box
Deletion
Опис
Параметр
Можете задати цю опцію на Administrators
only, тільки адміністратор може видалити
відкрито зберігані скриньки у User Box, бо
апарат питатиме пароль адміністратора.
Адміністрування стандартним робочим
потоком
Ви можете задати, використовувати чи ні кожну функцію, яку надає
стандартний робочий потік.
1. Натисніть на панелі керування Machine Setup.
2. Натисніть Admin Setting. Після відображення повідомлення про
вхід до системи введіть пароль та натисніть OK.
3. Натисніть вкладку Setup > Standard Workflow Management.
Параметр
Підпараметр
Print
Accounting
Reports
Можна надрукувати Network
Configuration, PS3 Font List, PCL
Font List і Schedule Jobs Report.
Schedule Jobs Report відображає
список призупинених завдань,
відкладених факсів, а також завдань
зі списку поштових скриньок.
Supplies
Information
Можна надрукувати звіт про обсяг
надрукованого апаратом по кожній
категорії.
Network Auth.
Log Report
Відображення реєстраційних імен
користувача та електронних адрес.
Usage Page
Report
Можна надрукувати звіт про обсяг
надрукованого залежно від формату
та типу паперу.
Accounting
Report
Можна надрукувати звіт про обсяг
надрукованого для кожного
зареєстрованого користувача.
Standard
Acct. Usage
Report
Друк використаної кількості Standard
Accounting.
Standard
Acct. Remain
Report
Друк решти Standard Accounting.
Опис
Auto Redirection
Для створення та виконання робочої форми,
включно з функцією автоматичного
переспрямування, задійте цю опцію.
Approve
Для створення та виконання робочої форми,
включно з функцією схвалення, задійте цю
опцію.
Complete Report
Для додавання звіту про виконання до своєї
робочої форми задійте цю опцію.
Complete
Notification
Для додавання сповіщення про завершення до
своєї робочої форми задійте цю опцію.
Default Fax
Для створення та виконання робочої форми,
включно з функцією факсу, задійте цю опцію.
Опис
Стан апарата та додаткові настройки_ 118
Параметр
Report
Підпараметр
Опис
Configuration
Report
Можна надрукувати звіт про всю
конфігурацію апарата.
Fax Report
Можна задати друк звітів факсу.
• Multi Send Report: Якщо факс
надсилається на декілька
номерів, встановіть цей параметр
для друку звітів про пересилання.
Виберіть On – для видруку
підтверджувального звіту щоразу
після надсилання факсу. Оберіть
On-Error для видруку звіту, тільки
коли сталася помилка
передавання.
• Fax Send Report Appearance:
можна вибрати, показувати чи ні
зображення у звіті-підтвердженні.
• Fax Sent/Received Report:
виберіть On для того, щоб апарат
зберігав інформацію про всі
пересилання та видруковував
кожні 50 записів про
пересилання. Якщо вибрати Off,
апарат зберігатиме інформацію
про пересилання, але не
друкуватиме її.
• Fax Send Report: апарат
друкуватиме звіт підтвердження
після виконання кожного
завдання з факсового зв’язку
лише в разі надсилання факсу на
один номер.
E-mail
Confirmation
Report
Scan to
Server
Confirmation
Звіт відображає виконання завдання
зі сканування та надсилання через
Scan to Email.
• On: цей звіт друкується
незалежно від того, вдало
виконано завдання чи стався збій.
• Off: звіт не друкується.
• On-Error: звіт друкується, тільки
коли сталася помилка
пересилання.
Огляд меню
Панель керування надає доступ до різних меню, за допомогою яких
здійснюється настройка апарата та керування його функціями та
характеристиками. Дістатися цих меню можна натисненням кнопок
Machine Setup, Job Status або вибором відповідних меню на екрані
дисплея. Зверніться до поданої нижче таблиці.
Деякі меню можуть не відображатися на дисплеї, залежно від
параметрів або моделі. У такому разі вони не стосуються цього
пристрою.
Головне меню
Головне меню відображається на екрані дисплея на панелі керування.
Залежно від моделі деякі меню можуть бути відображені сірим
кольором.
Пункти
Параметр
Copy
Basic
Original Size
Reduce/Enlarge
Duplex
Output
Original Type
Darkness
Paper Supply
Advanced
ID Copy
N-Up
Poster Copy
Clone Copy
Book Copy
Booklet
Covers
Transparencies
Image
Erase Edge
Erase Background
Margin Shift
Fax
Basic
Address
Duplex
Resolution
Advanced
Original Size
Delay Send
Priority Send
Polling
Mailbox
Image
Original Type
Darkness
Erase Background
Color Mode
Звіт показує завдання зі сканування
та надсилання його через SMB та
FTP.
• On: цей звіт друкується
незалежно від того, вдало
виконано завдання чи стався
збій.
• Off: звіт не друкується.
• On-Error: звіт друкується, тільки
коли сталася помилка
пересилання.
Можна надрукувати відомості про стан апарата та переглянути
стан за допомогою SyncThru™ Web Service. Відкрийте
веб-оглядач на комп’ютері, під’єднаному до мережі, та введіть
IP-адресу свого апарата. Коли відкриється SyncThru™ Web
Service, клацніть Information > Print information.
Стан апарата та додаткові настройки_ 119
Пункти
Admin Setting
Параметр
Scan
Scan to Email
Basic
Advanced
Image
Output
Scan to PC
Basic
Advanced
Image
Output
Scan to Server
Basic
Advanced
Image
Output
Пункти
Document Box
User Box
System Box
Standard Workflow
Favorite
My Workform
Public Workform
USB
USB Format
USB Print
Scan to USB
Basic
Advanced
Image
Output
Кнопка Machine Setup
При натисканні кнопки Machine Setup на панелі керування, на екрані
відображається три меню. Machine Status відображає інформацію
щодо залишку витратних матеріалів, даних лічильників та звіти. Admin
Setting дає змогу налагоджувати додаткові параметри апарата і тим
самим розширити набір використовуваних функцій та організувати їх
зручніше. Usage Page Report друкує звіт про обсяг надрукованого
залежно від формату та типу паперу.
Machine Status
Пункти
Параметр
General
Device Info
Date&Time
Default Settings
Measurements
Timers
Language
Power Saver
Tray Management
Altitude Adjustment
Contention Management
Sound
Supplies Management
Machine Test
Manual Image Overwrite
HDD Spooling
Stored Job File Policy
Country
Home Window Background
Multi-Bin
Stamp
Setup
Copy Setup
Fax Setup
Network Setup
Security
Optional Service
Document Box Management
Standard Workflow Management
Print/Report
Print
Accounting Reports
Report
Usage Page Report
При появі «Are you sure you want to print it» натисніть Yes.
Кнопка Job Status.
Це меню відображає стан завдання: виконується, чекає на виконання,
виконано або сталася помилка. (Див. «Кнопка Job Status» на стор. 31.)
Параметр
Supplies Life
Toner Cartridge
Fuser Kit
Feed Roller Kit-Tray 1
Feed Roller Kit-Tray 2
Feed Roller Kit-Bypass Tray
BTR Kit
Machine Info
Machine Details
Tray Status
Print/Report
Usage Counters
Пункти
Параметр
Current Job
Detail
Delete
Delete All
Close
Completed Job
Detail
Close
Active Notice
Detail
Close
Стан апарата та додаткові настройки_ 120
Інструменти керування
14.
Цей розділ присвячено інструментам керування, потрібним для допомоги у якнайповнішому використанні
можливостей цього апарата.
Цей розділ містить:
•
•
•
•
•
•
Знайомство з корисними інструментами керування
Використання SyncThru™ Web Service
Використання програми Smart Panel
Знайомство з корисними інструментами
керування
Smarthru Office
Використання програми SetIP
Використання Linux Unified Driver Configurator
Огляд SyncThru™Web Service
Нижче подані програми допоможуть зручно використовувати апарат.
• «Використання SyncThru™ Web Service» на стор. 121
• «Використання програми Smart Panel» на стор. 122
• «Smarthru Office» на стор. 123
• «Використання програми SetIP» на стор. 124
• «Використання Linux Unified Driver Configurator» на стор. 124
Використання SyncThru™ Web Service
Якщо апарат під’єднано до мережі й параметри протоколу TCP/IP
настроєні належним чином, можна керувати апаратом через
SyncThru™Web Service, вбудований веб-сервер. За допомогою
SyncThru™Web Service можна:
• Переглядати відомості про апарат та контролювати його поточний
стан.
• Змінювати параметри TCP/IP та настроювати інші мережеві
параметри.
• Змінювати властивості принтера.
• Настроювати пересилання електронною поштою повідомлень про
стан апарата.
• Отримувати консультації з користування апаратом.
Щоб отримати доступ до SyncThru™Web Service:
1. Запустіть веб-оглядач, наприклад, Internet Explorer, у ОС Windows.
У полі адреси введіть IP-адресу апарата (http://xxx.xxx.xxx.xxx) та
натисніть кнопку «Enter» чи клацніть Перехід.
2. Відкривається вбудований веб-сайт апарата.
SyncThru™ Web Service дає адміністраторові змогу
настроювати апарат. Якщо хочете дістати доступ до меню
Settings чи Security, спершу виконайте вхід. Натисніть кнопку
Login і у спливному вікні введіть ідентифікатор користувача та
пароль. Далі натисніть кнопку Login.
Початкова настройка адміністратора така:
• Стандартний ідентифікатор: admin
• Стандартний пароль: sec00000
•
•
•
•
•
Вкладка Information: У цій вкладці дається загальна інформація
про ваш апарат. Можна перевірити IP-адресу апарата, залишок
тонера, інформацію про Ethernet, версію мікропрограмного
забезпечення тощо. Можна видруковувати різноманітні звіти,
наприклад, звіт про помилки тощо.
Вкладка Machine Settings: у цій вкладці можна задати опції, якими
оснащено апарат.
Вкладка Network Settings: ця вкладка дозволяє оглядати та
змінювати мережеве середовище. Тут можна задати TCP/IP,
задіяти Ether Talk і т.д.
Вкладка Maintenance: ця вкладка дає змогу утримувати апарат
оновленням мікропрограмного забезпечення та настроюванням
інформації щодо безпеки.
Вкладка Support: у цій вкладці можна задати контактну
інформацію для відсилання електронної пошти. Також можна
під’єднатися до веб-сайта SEC чи вивантажити драйвери,
вибравши Link.
Інструменти керування_ 121
E-mail Notification Setup
Можна прийняти електронну пошту з інформацією про стан вашого
апарату, задавши таку опцію.
1. Запустіть веб-оглядач, наприклад Internet Explorer, з ОС Windows.
У полі адреси введіть IP-адресу апарата (http://xxx.xxx.xxx.xxx) та
натисніть кнопку «Enter» чи клацніть Перехід.
2. Відкривається вбудований веб-сайт апарата.
3. У меню Machine Settings виберіть E-mail Notification Setup.
4. Установіть потрібні настройки.
Windows
Двічі клацніть на цьому значку в ОС Windows.
Macintosh
Клацніть на цьому значку в ОС Mac OS X.
Linux
Клацніть на цьому значку в ОС Linux.
Або, якщо користуєтеся Windows, можна запустити її в меню Пуск,
вибрати Програми чи Усі програми > назва вашого принтерного
драйвера > Smart Panel.
•
Якщо встановлено більше одного апарата Samsung, спочатку
виберіть бажану модель апарата для використання
відповідної Smart Panel.
Клацніть правою кнопкою мишки (в ОС Windows або Linux) або
клацніть (в ОС Mac OS X) значок Smart Panel та оберіть свій
апарат.
• Вікно Smart Panel та його зміст, показані в цьому посібнику
користувача, можуть різнитися залежно від моделі апарата та
вашої операційної системи.
Програма Smart Panel показує поточний стан апарата, рівень
заповнення тонером, що залишився у картриджі(ах), та іншу
інформацію. Ви також можете змінювати різні налаштування.
5. Клацніть Apply.
Використання програми Smart Panel
Smart Panel — це програма, яка стежить за пристроєм та інформує про
його стан, а також дає змогу змінювати його настройки. У Windows та
Macintosh Smart Panel інсталюється автоматично під час інсталяції
програмного забезпечення апарата. У Linux Smart Panel можна
вивантажити з веб-сайта Samsung та інсталювати (див. «Інсталяція
SmartPanel» на стор. 37).
Для використання цієї програми вам треба:
• Windows. Перевірте операційні системи Windows на сумісність
із вашим апаратом. (Див. «Вимоги до системи» на стор. 34.)
• Mac OS X 10.3 або вищої версії
• Linux Перевірте операційні системи Linux на сумісність із
вашим апаратом. (Див. «Вимоги до системи» на стор. 34.)
• Internet Explorer версії 5.0 або вище для відтворення
флеш-анімації на сторінках довідки у форматі HTML.
Якщо вам потрібно знати точну модель вашого апарата, можете
звернутися до компакт-диска з програмним забезпеченням, який
входить до комплекту апарата.
Рівень
тонера
Огляньте рівень тонера, що залишився у
картриджі. Апарат та кількість картриджів з
тонером, відображені над вікном, можуть
різнитися залежно від вашого апарата. Таку
функцію мають не всі апарати.
Buy Now
Замовляйте новий картридж(і) з тонером через
Інтернет.
User’s Guide
Огляд посібник користувача.
1
2
При помилці ця кнопка змінюється на
Troubleshooting Guide. Можна
безпосередньо відкрити розділ про
усунення неполадок в посібнику
користувача.
3
Printer
Setting
Пояснення Smart Panel
Якщо під час друку сталася помилка, можна перевірити помилку у
Smart Panel.
Також можна запустити Smart Panel уручну. Двічі клацніть значок Smart
Panel на панелі завдань Windows (у Windows) чи ділянці сповіщень (у
Linux). Ви також можете клацнути на ньому в рядку стану (в ОС Mac OS
X).
4
Сконфігуруйте різні настройки апарата у вікні
Printer Settings Utility (сервісна програма
настроювання принтера). Таку функцію мають
не всі апарати.
Під час під’єднання апарата до мережі
з’явиться діалогове вікно SyncThru™
Web Service замість вікна Printer
Settings Utility.
Driver Setting
5
Інструменти керування_ 122
Установіть всі опції апарата, які потрібні у вікні
Настройка друку. Ця функція доступна тільки
для Windows. (Див. «Пояснення Настройка
друку» на стор. 58.)
Відкривання посібника з усунення несправностей
2. Відкриється вікно Scan Setting.
Знайдіть розв’язання проблеми, скориставшись Troubleshooting Guide.
Клацніть правою кнопкою мишки (в ОС Windows або Linux) чи
клацніть (в ОС Mac OS X) значок Smart Panel та оберіть
Troubleshooting Guide.
Зміна настройок програми Smart Panel
Клацніть правою кнопкою мишки (в ОС Windows або Linux) чи клацніть
(в ОС Mac OS X) значок Smart Panel та оберіть Options. У вікні Options
виберіть бажані настройки.
Smarthru Office
Компакт-диск, що йде у комплекті, містить програму SmarThru Office.
SmarThru Office надає зручні функції для роботи з апаратом.
Запуск SmarThru Office
Дотримуйтесь поданих нижче вказівок для запуску SmarThru Office:
1. Перевірте, чи пристрій та комп’ютер увімкнені та під’єднані
належним чином.
2. Відразу після інсталяції SmarThru Office на робочому столі побачите
значок SmarThru Office.
3. Двічі клацніть значок SmarThru Office.
1
2
3
Select
Scanner
Дає змогу вибирати між локальним і мережевим
сканером.
Select
Profile
Дає змогу зберігати найуживаніші настройки
для майбутнього використання. Натисніть New
Profile, щоб підтвердити встановлені
параметри.
Scan
Settings
Дозволяє підстроювати під себе параметри для
функцій Scan Size та Paper Source.
Scan To
Дозволяє підстроювати під себе настройки для
File Name та місцезнаходження для
надсилання відсканованих даних.
4
4. З’явиться SmarThru Office.
Якщо докладніше, клацніть Help > SmarThru Office help.
Для настроювання більшого числа опцій натисніть кнопку
Advanced.
Quick Start Guide
Це меню показує «швидкі» кнопки для деяких функцій. Ці «швидкі»
кнопки охоплюють: Categories, Binder, Life Cycle, Scan and OCR, Fix
and Enhance та Samsung Website. Ви можете деактивувати це меню,
вибравши «Do not show this diaglog again».
3. Установіть настройки сканування і клацніть Scan.
Якщо докладніше, клацніть Help > SmarThru Office help.
Send to
FTP
Під час роботи з SmarThru Office можете завантажити файли на
FTP-сервер.
1. Оберіть File > Send to > Send By FTP.
2. Відкриється вікно Send By FTP.
3. Додайте свій файл та клацніть Upload.
Використання SmarThru Office
Сканування
1. Клацніть значок сканування.
•
•
В ОС Windows XP можна використовувати модуль
запуску SmarThru Office, який міститься у правому краю
панелі завдань, що дозволяє легко відкрити вікно Scan
Setting.
В інших операційних системах, окрім Windows XP,
на панелі завдань для
клацніть значок SmarThru
активації модуля запуску SmarThru Office.
Електронний лист
Під час роботи зі SmarThru Office можна посилати листи
електронною поштою.
Вам слід мати програму поштового клієнта, наприклад Outlook
Express, щоб посилати електронні листи з SmarThru Office.
Процедура надсилання електронної пошти може різнитись
залежно від клієнтської програми, яку використовуєте.
1. Оберіть File > Send to > Send By E-mail.
2. Відкривається поштовий клієнт.
3. Наберіть потрібну інформацію та надішліть свій електронний
лист.
Інструменти керування_ 123
Факс
Задавання мережевих значень
Під час роботи зі SmarThru Office можна посилати листи
електронною поштою.
1. Оберіть File > Send to > Send By Fax.
2. Відкриється вікно Send Fax.
3. Наберіть потрібну інформацію та клацніть Send Fax.
1. Видрукуйте Network Configuration Report апарата для
знаходження MAC-адреси свого апарата.
2. У меню Windows Пуск оберіть Програми or Усі програми >
Samsung Network Printer Utilities > SetIP > SetIP.
3. Клацніть, щоб відкрити конфігураційне вікно TCP/IP.
4. Введіть MAC-адресу мережевої картки, IP-адресу, маску підмережі,
адресу основного шлюзу, після чого натисніть Apply.
Для докладнішої інформації про SmarThru Office клацніть Help
> SmarThru Office help. З’являється вікно SmarThru Office
Help; можете оглянути екранну довідку до програми SmarThru.
Щоб деінсталювати SmarThru Office, виконайте таке. Перш ніж
почати видалення, перевірте, чи усі програми на комп’ютері
закриті.
a) У меню Пуск виберіть Програми або Усі програми.
b) Оберіть SmarThru Office, після чого оберіть Uninstall
SmarThru Office.
c) Коли ваш комп’ютер запитає про підтвердження вибору,
прочитайте запит і клацніть OK.
d) Натисніть Finish.
Використання програми SetIP
Macintosh та Linux не підтримують цієї програми.
Цю програму призначено для настройки мережевої IP-адреси за
допомогою MAC-адреси, яка є серійним номером мережевої карти
принтера або інтерфейсу.
Особливо вона корисна для мережевого адміністратора і дозволяє
задати кілька мережевих IP-адрес водночас.
Вводячи MAC-адресу, вводьте її без двокрапки (:).
5. Клацніть OK. Буде надруковано відомості про під’єднання пристрою
до мережі. Підтвердіть, що ці настройки правильні.
6. Клацніть Exit.
Використання Linux Unified Driver Configurator
Unified Driver Configurator — це інструмент, початково призначений для
конфігурування багатофункційних пристроїв. Вам слід інсталювати
Unified Linux Driver для використання Unified Driver Configurator (див.
«Інсталяція пакета драйверів для Linux» на стор. 37).
Піcля інсталяції цього драйвера на вашій Linux-системі на робочому
столі буде автоматично створено значок Unified Driver Configurator.
Відкривання Unified Driver Configurator
1. Двічі клацніть значок Unified Driver Configurator на робочому столі.
Також можна клацнути значок Startup та вибрати Samsung Unified
Driver > Unified Driver Configurator.
2. Щоб переходити з одного вікна настроювання до іншого, натискайте
відповідні кнопки зліва.
Ви можете використовувати програму SetIP тільки, коли апарат
під’єднано до мережі.
Встановлення програми
1. Вставте компакт-диск, що постачається в комплекті, у пристрій
читання компакт-дисків. Коли компакт-диск запуститься
автоматично, закрийте вікно.
2. З меню Пуск виберіть Мій комп’ютер і відкрийте дисковод X. (X
являє собою ваш пристрій читання компакт-дисків).
3. Двічі клацніть Application > SetIP.
4. Для інсталяції цієї програми двічі клацніть Setup.exe.
5. Клацніть OK.
6. За потреби оберіть мову зі списку.
7. Дотримуйтеся інструкцій у вікні та завершіть інсталяцію.
1 Printers
Configuration
2 Scanners
Configuration
3 Ports
Configuration
Видрук MAC-адреси апарата
1.
2.
3.
4.
Натисніть на панелі керування Machine Setup.
Натисніть Machine Status > вкладка Machine Info > Print/Report.
Натисніть System Report.
Пройдіться по списку вправо і оберіть Network Configuration
Report.
5. Натисніть Print
Щоб скористатись екранною допомогою, клацніть Help.
3. Після зміни настройок клацніть Exit для закриття Unified Driver
Configurator.
Інструменти керування_ 124
Printers configuration
Вкладка Classes
Printers configuration має дві вкладки: Printers та Classes.
Вкладка Classes відображає список доступних класів апаратів.
Вкладка Printers
Щоб переглянути поточну конфігурацію принтера системи, клацніть
на значку-кнопці із зображенням принтера лівіше вікна Unified Driver
Configurator.
1
Перехід до Printers configuration.
2
Відображаються всі інстальовані апарати.
3
Відображення стану, моделі та URL-адреси апарата.
1
Показує всі класи апаратів.
2
Показує стан класу та кількість апаратів у класі.
•
•
•
Refresh: поновлює список класів.
Add Class: дозволяє додати новий клас апаратів.
Remove Class: видаляє обраний клас апаратів.
Scanners configuration
Кнопками керування принтера є:
• Refresh: оновити список доступних апаратів.
• Add Printer: дозволяє додати нові апарати.
• Remove Printer: видаляє обраний апарат.
• Set as Default: слугує для призначення поточного апарату
стандартним.
• Stop/Start: слугує для запуску або зупинки принтера.
• Test: дозволяє надрукувати пробну сторінку для перевірки
роботи принтера.
• Properties: дозволяє переглядати та змінювати властивості
принтера.
У цьому діалоговому вікні можна відстежувати роботу сканерів,
переглядати список установлених багатофункційних пристроїв
Samsung, змінювати настройки пристрою та сканувати зображення.
1
Перехід до Scanners configuration.
2
Відображаються всі встановлені сканери.
3
Відображаються виробник, назва моделі та тип сканера.
Інструменти керування_ 125
•
Properties: дозволяє змінити параметри сканування та здійснити
сканування документа.
Ports configuration
У цьому діалоговому вікні можна переглядати список доступних портів,
перевіряти стан кожного порту та звільняти порт, який завис у стані
«зайнято», коли його власник з якоїсь причини перервав роботу.
•
•
1
Перехід до Ports configuration.
2
Відображає всі доступні порти.
3
Показує тип порта, під’єднаний до нього пристрій та його стан.
Refresh: оновлює список доступних портів.
Release port: звільнює обраний порт.
Спільне використання портів для завдань
друкування та сканування
Багатофункційний пристрій може бути з’єднаний з головним
комп’ютером (хостом) через паралельний порт або порт USB.
Оскільки багатофункційний пристрій містить більш ніж один
пристрій (поєднує принтер та сканер), треба організувати
правильний доступ програм-«споживачів» до цих пристроїв через
один порт введення/виведення інформації.
Пакет драйверів багатофункційного пристрою Unified Linux Driver
забезпечує належний механізм спільного користування портами, що
його використовують драйвери принтера та сканера Samsung.
Драйвери звертаються до своїх пристроїв через так звані «порти
багатофункційного пристрою». Оглядати поточний стан будь-якого з
портів можна з допомогою Ports configuration. Спільний доступ до
портів не дозволяє одночасне використання різних функцій
багатофункційного пристрою.
Інсталяцію нового багатофункційного пристрою дуже радимо
виконувати за допомогою Unified Driver Configurator. У цьому разі
треба буде вказати порт введення/виведення для нового пристрою.
Це дасть змогу підібрати найкращу конфігурацію багатофункційного
пристрою. Для сканера багатофункційного пристрою порти
введення/виведення вибираються драйвером сканера
автоматично, тому належні параметри призначаються стандартно.
Інструменти керування_ 126
Технічне обслуговування
15.
У цьому розділі подано інформацію про технічне обслуговування апарата та картриджа з тонером.
Цей розділ містить:
•
•
•
•
•
Друкування звіту апарата
Моніторинг ресурсу витратних матеріалів
Знаходження серійного номера
Очищення пам'яті факсів
Надсилання сповіщення про потребу замовити тонер
•
•
•
•
Друкування звіту апарата
Перевірка збережених документів
Чищення апарата
Зберігання картриджа з тонером
Поради щодо переміщення та зберігання апарата
Надсилання сповіщення про потребу
замовити тонер
Див. «Друкування звіту» на стор. 118.
Моніторинг ресурсу витратних матеріалів
Щоб оглянути індикатори ресурсу витратних матеріалів, робіть, як
сказано нижче:
1. Натисніть на панелі керування Machine Setup.
2. Натисніть Machine Status.
3. Перевіряє кількість сторінок, надрукованих з використанням
відповідного елементу.
Знаходження серійного номера
Для того, щоб настроїти апарат на попередження про малу кількість
тонера та потребу замовлення, зробіть таке:
1. Натисніть на панелі керування Machine Setup.
2. Натисніть Admin Setting. Після відображення повідомлення про
вхід до системи введіть пароль та натисніть OK.
3. Натисніть вкладку General > Supplies Management > Toner
Cartridge Reorder Notification.
4. Натисніть Toner Reorder at Life Remaining та виберіть кількість у
процентах.
5. Натисніть OK.
Перевірка збережених документів
Щоб перевірити серійний номер апарата за допомогою меню,
виконайте такі кроки:
1. Натисніть на панелі керування Machine Setup.
2. Натисніть Machine Status > вкладка Machine Info > Machine Details.
Очищення пам'яті факсів
Можна стерти факсову пам'ять. Є два способи стерти факсову пам'ять,
виконайте таке:
Якщо очищаєте факсову пам'ять без друкування факсового
завдання, то стираєте її без перевірки змісту. Будьте уважні, щоб
не стерти важливий документ.
Очищення факсової пам'яті шляхом друкування
факсового завдання
Видрукуйте прийняте факсове завдання. Факсову пам'ять буде
автоматично стерто.
Очищення факсової пам'яті без друкування
факсового завдання
Із вкладки Job Status > Current Job в головному факсовому екрані.
• Для видалення всіх завдань зі списку натисніть Delete All.
Ця опція стирає всі завдання в пам'яті, тож будьте уважні, щоб не
стерти завдання інші, ніж факсові.
• Для стирання тільки факсових завдань виберіть факсові завдання в
списку Job Type та натисніть Delete.
Апарат відображає список документів для завдань з друку чи
факсового зв’язку.
Натисніть Stored Documents у головному меню. Якщо цей екран
).
показує інше меню, для переходу до головного екрана натисніть (
• Вкладка Public: Відображає список відкладених та збережених
завдань друку.
• Вкладка Secured: Відображає список завдань друку, завдань
отримання та збережених завдань друку в захищеному режимі.
• User Name: відображає ім’я користувача, який зареєстрував
завдання.
• File Name: відображає ім’я зареєстрованого завдання та відомості
про завдання. Під час друку з комп’ютера відображається ім’я
файлу.
• Date: відображає дату реєстрації завдання.
• Page: відображає загальну кількість сторінок завдання.
• Detail: відображає окреме випливне повідомлення, яке відображає
основні відомості про завдання, наприклад, розмір файлу, формат
та тип паперу.
• Edit: дає змогу змінювати ім’я файлу.
• Delete: видаляє вибраний список.
• Delete All: видаляє цілий список.
• Print: друкує вибраний список.
Технічне обслуговування_ 127
Чищення апарата
3. Зітріть пил та розсипаний тонер з ділянки картриджу з тонером
сухою тканиною без ворсу.
Якщо виникають проблеми з якістю друку або використовуєте апарат в
запиленому середовищі, треба регулярно чистити апарат для
забезпечення якнайкращих умов друкування та довшого користування
апаратом.
•
•
Використання для чищення корпусу апарата рідин, що містять
сильні розчинники або спирт, може призвести до
знебарвлення або навіть деформації корпусу.
Якщо принтер або місце коло нього забруднені тонером,
рекомендуємо протерти його тканиною або ганчіркою,
зволоженою водою. У разі використання пилососа тонер може
потрапити в повітря, що шкідливо для вас.
Чищення ззовні
Ззовні корпус апарата слід чистити м’якою сухою тканиною без ворсу.
Можна злегка змочити тканину водою, але при цьому слідкуйте, щоб
жодна краплина не потрапила всередину апарата.
Чищення всередині
Під час друкування папір, тонер та пил накопичуються всередині
апарата. Це може спричинити погіршення якості друкування
(наприклад, плями тонера або розпливання зображення). Щоб усунути
або зменшити такі проблеми, слід почистити пристрій усередині.
1. Вимкніть живлення вимикачем та витягніть вилку шнура живлення з
розетки мережі. Зачекайте, поки апарат охолоне.
2. Відкрийте передню кришку та вийміть картридж із тонером.
Покладіть його на плоску чисту поверхню.
Під час чищення апарата всередині будьте обережні, щоб не
пошкодити валик для перенесення зображення та інші
внутрішні частини. Для чищення не використовуйте
легкозаймисті розчинники, приміром, бензин. Можуть
виникнути проблеми з якістю друку і викликати пошкодження
апарата.
4. Покладіть скляну стрічку всередині на відсік картриджа і обережно
прочистіть її щіточкою.
5. Вставте на місце картридж із тонером та закрийте передню кришку.
6. Приєднайте шнур живлення та ввімкніть апарат.
•
•
Щоб запобігти ушкодженню картриджа з тонером, не
виставляйте його на світло більш, ніж на кілька хвилин. У
разі необхідності прикрийте її аркушем паперу.
Не торкайтеся зеленої поверхні в нижній частині картриджа
з тонером. Щоб уникнути цього, тримайте картридж за
рукоятку.
Технічне обслуговування_ 128
Чищення блоку сканування
Підтримання блока сканування в чистоті забезпечує високу якість
копіювання. Рекомендуємо чистити блок сканування на початку
кожного робочого дня, а протягом дня — за потребою.
1. Злегка змочіть водою м’яку тканину без ворсу або паперовий
рушник.
2. Відкрийте кришку сканера.
3. Протирайте скло-утримувач оригіналу та скло подавача оригіналів
до повного очищення, потім повністю видаліть рештки вологи.
1 Кришка сканера
2 Скло сканера
3 Скло подавача
оригіналів
4 Біла пластина
4. Протирайте кришку сканера зсередини та білу пластину до повного
очищення, потім повністю видаліть рештки вологи.
5. Закрийте кришку сканера.
Зберігання картриджа з тонером
Щоб картридж з тонером давав найкращу якість друку, не забувайте
про таке:
• Виймайте картридж з тонером із упакування безпосередньо перед
використанням.
• Не досипайте тонер у картридж. Гарантії не поширюються на
ушкодження апарата внаслідок використання картриджу з доданим
тонером.
• Зберігайте картриджі з тонером за тих самих умов, що й апарат.
Плановий ресурс картриджа
Ресурс картриджа з тонером залежить від витрат тонера на окремі
завдання з друкування. Строк використання залежить також від
щільності друку сторінок, на кількість сторінок впливають умови
середовища, проміжок часу між сеансами друку, тип матеріалів для
друку та їхній формат. Якщо друкувати графічні зображення,
замінювати картридж доведеться частіше.
Поради щодо переміщення та зберігання
апарата
•
•
•
Під час переміщення апарат не можна нахиляти та перевертати.
Інакше тонер може розсипатись та забруднити апарат усередині,
що спричинить його пошкодження або погіршення якості друку.
Під час переміщення апарата переконайтесь, що принаймні двоє
людей надійно його тримають.
Переміщуючи апарат чи коли він тривалий час не використовується,
замикайте замок сканера. (Див. «Вигляд спереду» на стор. 27.)
Технічне обслуговування_ 129
16.
Усунення несправностей
У цьому розділі наведено відомості про порядок дій при порушенні нормальної роботи.
Цей розділ містить:
•
•
•
•
•
•
Перерозподіл тонера
Ліквідація защемлення оригіналу
Поради для уникнення защемлення паперу
Перерозподіл тонера
Коли ресурс картриджа майже вичерпано:
• З’являються білі смуги або друкований матеріал стає блідим.
• На дисплей виводиться: Toner is low. Order new toner cartridge.
• Блимає червоний світлодіод Status.
У такому разі можна тимчасово відновити якість друку за допомогою
перерозподілу тонера в картриджі. Проте інколи навіть після
перерозподілу тонера білі смуги не зникають і колір не стає
насиченішим.
1. Відкрийте передню кришку.
2. Вийміть картридж із тонером.
Усунення зминання паперу
Інтерпретація повідомлень на дисплеї
Інші порушення роботи та їх усунення
4. Утримуючи картридж із тонером за рукоятку, обережно вставте його
до картриджоприймача апарата.
Виступи на обох боках картриджа та пази всередині апарата
спрямовують картридж у правильне положення для фіксації в
апараті.
5. Закрийте передню кришку. Переконайтеся, що кришку щільно
закрито.
3. Добре прокрутіть картридж 5-6 разів, щоб рівномірно розподілити
тонер усередині нього.
Якщо тонер потрапив на одяг, зітріть його сухою ганчіркою та
виперіть одяг у холодній воді. Під дією гарячої води тонер
міцно пристає до тканини.
Не торкайтеся зеленої ділянки в нижній частині картриджа з
тонером. Щоб уникнути цього, тримайте картридж за рукоятку.
Усунення несправностей_ 130
Ліквідація защемлення оригіналу
4. Обережно видаліть защемлений папір з подавача оригіналів.
Якщо під час проходження оригіналу через подавач аркушів сталося
защемлення, на екрані відображається відповідне попереджувальне
повідомлення.
Щоб не пошкодити документ, видаляйте зім’ятий папір обережно
та повільно.
Щоб запобігти защемленню оригіналу, використовуйте скло
сканера, особливо якщо той оригінал надруковано на грубому чи
тонкому папері, а також на папері різних типів.
1. Видаліть із автоподавача усі оригінали, що там залишилися.
2. Видаліть папір із вихідного лотка для оригіналів, для чого повільно
потягніть його обома руками вправо.
Якщо паперу в цій зоні не видно, перейдіть до наступного кроку.
5. Відкрийте внутрішню кришку подавача оригіналів. Обережно
видаліть защемлений папір.
Якщо паперу в цій зоні не видно, перейдіть до наступного кроку.
3. Відкрийте кришку подавача оригіналів.
Якщо паперу в цій зоні не видно, перейдіть до кроку 7.
6. Закрийте обидві кришки подавача оригіналів. Знов закладіть
сторінки до подавача, якщо їх було видалено.
7. Відкрийте кришку сканера.
8. Видаліть недоподаний папір із зони подавання, для чого повільно
потягніть його обома руками вправо.
1 кришка сканера
9. Закрийте кришку сканера. Якщо раніше з подавача оригіналів були
видалені сторінки, знову закладіть їх.
Усунення несправностей_ 131
Поради для уникнення защемлення паперу
Усунення зминання паперу
У більшості випадків зминання паперу можна уникнути, якщо
правильно обрати матеріал для друку. Якщо сталося защемлення
паперу, зверніться до дальших настанов.
• Переконайтеся, що напрямні розміщено правильно. (Див.
«Закладання паперу в лоток» на стор. 48.)
Не перевантажуйте лоток. Переконайтеся, що стос паперу за
висотою не перевищує позначку найвищого рівня паперу на
внутрішній стінці лотка.
• Не виймайте папір із лотка під час друку.
• Перед закладанням стосу паперу в лоток зігніть його, розгорніть
«віялом» і збийте.
• Не використовуйте вологий, скручений або зморшкуватий папір.
• Не закладайте в лоток папір різних типів.
• Використовуйте лише рекомендовані матеріали для друку. (Див.
«Вибір формату та типу паперу» на стор. 52.)
• Переконайтеся, що носій друку в лотку розміщено стороною для
друку донизу, а якщо це універсальний лоток, то — догори.
• У разі частого зминання паперу під час друкування на папері
формату A5/B5: Закладіть папір у лоток довгою стороною вздовж
переднього краю лотка.
Якщо станеться зминання паперу, на екрані відобразиться відповідне
попереджувальне повідомлення.
За такого закладання паперу двосторонній друк не
підтримуватиметься.
У вікні Настройка друку укажіть орієнтацію з поворотом на 90
градусів. (Див. «Вкладка Paper» на стор. 59.)
Щоб не розірвати папір, не докладайте надмірних зусиль і
обережно та повільно видаляйте защемлений папір. Під час
видалення защемленого паперу дотримуйтесь наведених далі
інструкцій.
У лотку 1
Мишкою виберіть це посилання для відкриття анімації про
усунення защемлення паперу.
1. Відкрийте та закрийте передню кришку. Защемлений папір
автоматично виводиться з апарата.
Якщо папір не виводиться, перейдіть до наступної операції.
2. Витягніть лоток 1.
3. Видаліть защемлений папір, обережно і прямо витягуючи його з
апарата.
Якщо папір не піддається або якщо в цій зоні паперу не видно,
перевірте зону навколо картриджа у блоку термофіксації. (Див.
«Всередині апарата» на стор. 133.)
4. Уставте лоток 1 назад в апарат, доки «стане» на своє місце. Друк
відновиться автоматично.
Усунення несправностей_ 132
У додатковому лотку 2
В універсальному лотку
Мишкою виберіть це посилання для відкриття анімації про
усунення защемлення паперу.
1. Потягніть додатковий лоток 2.
2. Видаліть защемлений папір з апарата.
Мишкою виберіть це посилання для відкриття анімації про
усунення защемлення паперу.
1. Якщо папір не подається належним чином, витягніть його з апарата.
2. Відкрийте та знову закрийте передню кришку, щоб відновити процес
друкування.
Всередині апарата
Якщо папір не піддається або якщо в цій зоні защемленого паперу
не видно, перейдіть до наступної дії.
3. Наполовину витягніть лоток 1.
4. Потягніть папір вгору, як зображено нижче.
Мишкою виберіть це посилання для відкриття анімації про
усунення защемлення паперу.
Зона термофіксації під час роботи розжарюється. Будьте
обережні, видаляючи папір з апарата.
1. Відчиніть передню кришку та витягніть картридж з тонером, злегка
натискаючи на неї донизу.
5. Уставте лотки в апарат. Друк відновиться автоматично.
Усунення несправностей_ 133
2. Видаліть защемлений папір, обережно і прямо витягуючи його з
апарата.
4. Якщо в цій ділянці видно защемлений папір, натисніть угору важелі
з обох боків і видаліть папір. Перейдіть до операції 9.
3. Установіть на місце картридж з тонером і закрийте передню кришку.
Друк відновиться автоматично.
В ділянці виведення
Мишкою виберіть це посилання для відкриття анімації про
усунення защемлення паперу.
Якщо паперу не видно, перейдіть до наступного кроку.
5. Вивільніть стрічку – обмежувач задніх дверцят і навстіж відчиніть їх,
як показано на малюнку.
1. Відкрийте та закрийте передню кришку. Защемлений папір
автоматично виводиться з апарата.
Якщо защемленого паперу не видно, перейдіть до наступного кроку.
2. Обережно витягніть папір із вихідного лотка.
6. Повністю розкладіть напрямну блока двостороннього друкування.
Якщо ви не бачите защемленого паперу або під час витягування
папір не піддається, перейдіть до наступного кроку.
3. Відкрийте задню кришку.
Усунення несправностей_ 134
7. Натиснувши на важіль термофіксатора вправо, відкрийте дверцята
термофіксатора.
У ділянці блока двостороннього друку
Мишкою виберіть це посилання для відкриття анімації про
усунення защемлення паперу.
Якщо блок двостороннього друку не встановлено належним чином,
може виникнути зминання паперу. Переконайтеся, що блок
двостороннього друку встановлено правильно.
1. Витягніть з апарата блок двостороннього друкування.
8. Витягніть защемлений папір.
Якщо защемлений папір не піддається, натисніть угору натискні
важелі з обох боків, щоб його вивільнити, i видаліть з апарата.
2. Видаліть защемлений папір із блока двостороннього друку.
9. Поверніть у вихідне положення важелі, дверцята, обмежувач та
напрямну.
10. Закрийте задню кришку. Друк відновиться автоматично.
Якщо папір не виходить разом із блоком двостороннього
друкування, видаліть його знизу.
Вставте блок двостороннього друку в апарат.
Якщо паперу не видно, перейдіть до наступного кроку.
3. Відкрийте задню кришку.
Усунення несправностей_ 135
4. Повністю розкладіть напрямну блока двостороннього друкування.
Інтерпретація повідомлень на дисплеї
Повідомлення на дисплеї панелі керування свідчать про стан апарата
або порушення в його роботі. Щоб інтерпретувати повідомлення й за
необхідності усунути неполадку, див. наведені нижче таблиці.
•
•
•
•
5. Витягніть защемлений папір.
•
Якщо повідомлення нема в таблиці, перезапустіть апарат та
знову спробуйте надрукувати. Якщо це не дає бажаного
результату, зверніться до місцевого представництва з
технічного обслуговування.
У разі телефонного звернення до служби технічної підтримки
перекажіть її представникові зміст повідомлення на дисплеї.
Деякі повідомлення можуть не відображатися на дисплеї,
залежно від параметрів або моделі.
[zzz] показує код помилки. При зверненні до центру технічної
підтримки код помилки допоможе вирішити проблему.
Ви можете бачити знак оклику ( ) чи знак перетину ( ) вгорі
у лівому кутку дисплея, і, в такому разі, натисніть знак питання,
щоб оглянути детальну інформацію про постачання.
Повідомлення
Значення
Рекомендовані дії
Fax memory is
almost full. Print or
remove received
fax Job
Недостатньо
факсової пам’яті.
Більше не можна
отримати дані через
факс.
Видрукуйте прийнятий
факс або видаліть його
з факсової пам’яті. Щоб
видалити факси з
пам’яті, зверніться до
місцевого
представництва з
технічного
обслуговування.
Fax memory is full.
Print or remove
received fax Job
Доступний обсяг
пам’яті факсів — 1
Мбайт.
Видаліть прийняті
факси з пам’яті для
захисту пам’яті.
Зверніться до місцевого
представництва з
технічного
обслуговування.
Fuser error: [zzz].
Please turn off
then on
Блок термофіксації
не працює належним
чином.
Вимкніть і знову
ввімкніть живлення
апарата. Якщо це не
дає бажаного
результату, зверніться
до місцевого
представництва з
технічного
обслуговування.
LSU error: [zzz].
Please turn off
then on
Є проблема з
керуванням блоком
лазерного
сканування.
Вимкніть і знову
ввімкніть живлення
апарата. Якщо це не
дає бажаного
результату, зверніться
до місцевого
представництва з
технічного
обслуговування.
6. Складіть напрямну блоку двостороннього друкування та зачиніть
тильну кришку.
Усунення несправностей_ 136
Повідомлення
Значення
Рекомендовані дії
Повідомлення
Original paper jam
in front of scanner
Сталося зминання
оригіналу в подавачі
аркушів.
Відкрийте кришку
автоподавача та
видаліть защемлений
оригінал.
Original paper jam
in front of scanner
duplex path
Оригінали
защемлюються в
подавачі аркушів під
час двостороннього
друку.
Приберіть застряглий
папір.
Original paper jam
inside of scanner
Відмова задіяти
вихідний датчик у
відповідний час після
приведення в дію
датчика сканера.
Після увімкнення
апарата виявлено
защемлений папір у
автоподавачі
аркушів.
Відкрийте кришку
автоподавача та
видаліть защемлений
оригінал.
Документ не зміг
задіяти датчик
двостороннього
друку у відповідний
час під час
реверсування
документа.
Підніміть вхідний лоток
для оригіналів та
видаліть защемлений
папір. (Див. «Ліквідація
защемлення оригіналу»
на стор. 131.)
Paper Jam at the
bottom of duplex
path
Защемлення паперу
під час
двостороннього
друку.
Приберіть застряглий
папір. (Див. «У ділянці
блока двостороннього
друку» на стор. 135.)
Paper Jam at the
top of duplex path
Защемлення паперу
під час
двостороннього
друку.
Приберіть застряглий
папір. (Див. «У ділянці
блока двостороннього
друку» на стор. 135.)
Paper Jam in exit
area
Защемлення паперу
в зоні термофіксації.
Приберіть застряглий
папір. (Див. «В ділянці
виведення» на
стор. 134.)
Paper Jam in MP
tray
Сталася помилка
подавання паперу з
універсального
лотка.
Приберіть застряглий
папір. (Див. «В
універсальному лотку»
на стор. 133.)
Paper Jam in tray 1
Защемлення паперу
в зоні подавання
лотка.
Приберіть застряглий
папір. (Див. «У лотку 1»
на стор. 132.)
Paper Jam in tray 2
Защемлення паперу
в зоні подавання
лотка.
Приберіть застряглий
папір. (Див. «У
додатковому лотку 2»
на стор. 133.)
Paper Jam inside
of duplex path
Защемлення паперу
під час
двостороннього
друку.
Приберіть застряглий
папір. (Див. «У ділянці
блока двостороннього
друку» на стор. 135.)
Original paper jam
while reversing
paper in scanner
Значення
Рекомендовані дії
Paper Jam inside
of machine
Защемлення паперу
в зоні реєстрації.
Приберіть застряглий
папір. (Див. «Всередині
апарата» на стор. 133.)
Scanner locking
switch is locked or
another problem
occurred
Блоковано фіксатор
пристрою із
зарядовим зв’язком.
Розблокуйте фіксатор
пристрою із зарядовим
зв’язком (ПЗЗ). (Див.
«Вигляд спереду» на
стор. 27.) Або вимкніть
та знову ввімкніть
живлення апарата.
Якщо це не дає
бажаного результату,
зверніться до місцевого
представництва з
технічного
обслуговування.
Sensor failure:
[zzz]. Call for
service
Порушення сигнала
датчика.
Вимкніть і знову
ввімкніть живлення
апарата. Якщо це не
дає бажаного
результату, зверніться
до місцевого
представництва з
технічного
обслуговування.
Shake toner
cartridge
Картриджа з
тонером мало.
Добре пообертайте
новий картридж 5-6
разів, щоб рівномірно
розподілити тонер
усередині нього. (Див.
«Перерозподіл тонера»
на стор. 130.)
System error: [zzz].
Please turn off
then on
Порушення роботи
системи.
Вимкніть і знову
ввімкніть живлення
апарата. Якщо це не
дає бажаного
результату, зверніться
до місцевого
представництва з
технічного
обслуговування.
This IP address
conflicts with an IP
address already in
use. Check it
Ця IP-адреса вже
використовується.
Перевірте IP-адресу
або отримайте нову
IP-адресу.
Toner cartridge is
not compatible.
Check user’s guide
Встановлений
картридж з тонером
не підходить до цієї
моделі апарата.
Встановіть картридж з
тонером компанії
Samsung, призначений
для даної моделі
апарата. (Див.
«Доступні витратні
матеріали» на
стор. 150.)
Усунення несправностей_ 137
Повідомлення
Toner cartridge is
not installed.
Install it
Toner cartridge is
worn. Replace with
new one
Toner is empty.
Replace toner
cartridge
Toner is low. Order
new toner
cartridge
Значення
Рекомендовані дії
Не встановлено
картридж з тонером
або пристрій CRUM
(Consumer
Replaceable Unit
Monitor) не
під’єднано як слід у
картриджі.
Спробуйте встановити
чи перевстановити
картридж з тонером.
У касеті закінчився
барвник. Апарат
припиняє
друкування.
Ви можете вибрати цю
опцію серед Stop,
Continue. Якщо
обираєте Stop, машина
зупиняє друкування.
Якщо виберете
Continue, апарат
продовжить
друкування, але якість
друку не гарантується.
(Див. «Заміна
картриджа з тонером»
на стор. 151.)
Добіг кінця термін
експлуатації
відповідного
картриджа з
тонером.
Картридж з тонером
майже порожній.
Інші порушення роботи та їх усунення
Далі наведено перелік деяких можливих порушень роботи та
рекомендовані способи їх усунення. Для усунення зазначених
порушень дотримуйтесь наведених порад. Якщо це не дає бажаного
результату, зверніться до місцевого представництва з технічного
обслуговування.
Порушення роботи сенсорного екрана
Таке повідомлення
з’являється, якщо
вичерпано весь тонер і
апарат припиняє друк.
Замініть картридж із
тонером на
оригінальний картридж
із тонером компанії
Samsung. (Див. «Заміна
картриджа з тонером»
на стор. 151.)
Упевніться, що є
картридж для заміни.
(Див. «Перерозподіл
тонера» на стор. 130.)
Стан
Сенсорний екран
не відображає
жодних даних.
Рекомендовані дії
Вимкніть і знову ввімкніть живлення апарата.
Якщо це не дає бажаного результату,
зверніться до місцевого представництва з
технічного обслуговування.
Ускладнення з подаванням паперу
Стан
Рекомендовані дії
Защемлення
паперу під час
друку.
Приберіть защемлений папір. (Див.
«Усунення зминання паперу» на стор. 132.)
Аркуші паперу
злипаються.
•
•
•
•
Перевірте максимальну місткість паперу у
лотку. (Див. «Характеристики матеріалу
для друку» на стор. 158.)
Перевірте, чи використовується
правильний тип паперу. (Див.
«Характеристики матеріалу для друку» на
стор. 158.)
Видаліть папір з лотка, зігніть та вирівняйте
стос, розгорніть «віялом».
Деякі сорти паперу злипаються через
підвищену вологість повітря.
Подається кілька
аркушів водночас.
У лоток може бути закладено різні типи
паперу. Закладайте за один раз папір лише
одного типу, формату та щільності.
Папір не подається
в апарат.
•
•
•
•
•
Усунення несправностей_ 138
Видаліть всередині апарата всі завади.
Папір закладено неправильно. Вийміть
папір із лотка й закладіть його знову як
слід.
У лотку забагато паперу. Вийміть зайвий
папір із лотка.
Щільність паперу завелика.
Використовуйте лише папір,
характеристики якого відповідають
вимогам, наведеним у документації
апарата. (Див. «Характеристики матеріалу
для друку» на стор. 158.)
Якщо оригінал не подається в апарат,
можливо, слід замінити гумову підкладку
подавача аркушів. Зверніться до
представництва з технічного
обслуговування.
Стан
Повторення
защемлення
паперу.
Ускладнення під час друку
Рекомендовані дії
•
•
•
•
У лотку забагато паперу. Вийміть зайвий
папір із лотка. При друку на спеціальних
матеріалах використовуйте універсальний
лоток.
Використовується неправильний тип
паперу. Використовуйте лише папір,
характеристики якого відповідають
вимогам, наведеним у документації
апарата. (Див. «Характеристики матеріалу
для друку» на стор. 158.)
Можливо, всередині апарата накопичився
паперовий пил. Відкрийте передню кришку
та видаліть паперовий пил.
Якщо оригінал не подається в апарат,
можливо, слід замінити гумову підкладку
подавача аркушів. Зверніться до
представництва з технічного
обслуговування.
Прозорі плівки
злипаються під час
виведення.
Використовуйте лише прозорі плівки,
призначені для лазерних принтерів.
Прибирайте з вихідного лотка кожен аркуш
прозорої плівки після виведення.
Конверти
перекошуються
або не подаються
належним чином.
Перевірте, чи щільно прилягають напрямні до
конвертів з обох боків.
Стан
Апарат не
друкує.
Усунення несправностей_ 139
Можлива
причина
Рекомендовані дії
Немає живлення.
Перевірте, чи під’єднано
шнур живлення до розетки та
апарата. Перевірте, чи
увімкнено вимикач живлення
та чи не перервалося
енергопостачання.
Апарат не вибрано
як апарат без
обумовлення.
У настройках Windows
виберіть апарат як
стандартний.
Перевірте апарат, як подано нижче:
• Не закрито передню кришку. Закрийте передню
кришку.
• Папір защемлюється. Приберіть защемлений
папір. (Див. «Усунення зминання паперу» на
стор. 132.)
• Папір не закладено. Закладіть папір. (Див.
«Закладання паперу в лоток» на стор. 48.)
• Картридж із тонером не встановлено.
Установіть картридж із тонером.
Якщо має місце системна помилка, зверніться до
місцевого представництва з технічного
обслуговування.
Кабель апарата не
під’єднано до
комп’ютера як
належить.
Від’єднайте кабель, що йде
до апарату, після чого
під’єднайте його знову.
Кабель, яким
під’єднано апарат
до комп’ютера,
несправний.
Якщо це можливо, під’єднайте
кабель до комп’ютера, який
працює належним чином, і
виконайте пробне друкування.
Можна також спробувати
скористатись іншим кабелем.
Порт вибрано
неправильно.
Перевірте настройку принтера у
Windows, щоб переконатися,
що завдання друку передається
на належний порт. Якщо
комп’ютер має кілька портів,
перевірте, чи апарат під’єднано
до відповідного порту.
Можливо,
настройка апарата
неправильна.
Перевірте Настройка друку,
щоб переконатися, що всі
його параметри настроєні
правильно. (Див.
«Відкривання Настройка
друку» на стор. 58.)
Можливо,
принтерний
драйвер
встановлено
неправильно.
Усуньте помилки в роботі
програмного забезпечення
пристрою. (Див. «Інсталяція
драйвера для апарата,
під’єднаного через USB» на
стор. 35, «Інсталяція
мережевого драйвера
апарата» на стор. 40.)
Апарат
несправний.
Перевірте повідомлення на
дисплеї панелі керування,
щоб дізнатися, чи апарат не
повідомляє про системну
помилку. Зверніться до
представництва з технічного
обслуговування.
Стан
Можлива
причина
Рекомендовані дії
(Продовження
) Апарат не
друкує.
Оскільки документ
надто великий,
через брак місця
на твердому диску
неможливо
виконати друк.
Звільніть місце на твердому
диску і ще раз друкуйте
документ.
Апарат подає
матеріал для
друкування не
з того
джерела.
Можливо, у
Настройка друку
вибрано
неправильні
параметри паперу.
У багатьох програмах
вибрати джерело паперу
можна на вкладці у вікні
Настройка друку. Виберіть
належне джерело паперу.
Див. меню довідки
принтерного драйвера. (Див.
«Відкривання Настройка
друку» на стор. 58.)
Стан
Апарат
друкує, але
текст
неправильний
, спотворений
або неповний.
Можлива
причина
Рекомендовані дії
Кабель апарата
приєднано
неправильно або
він несправний.
Від’єднайте та повторно
під’єднайте кабель апарата.
Спробуйте надрукувати
документ, який раніше
друкувався без помилок.
Якщо це вдалося зробити,
під’єднайте кабель до
комп’ютера, який працює
належним чином, і виконайте
пробне друкування. Нарешті,
спробуйте приєднати новий
кабель.
Вибрано
неправильний
принтерний
драйвер.
Перевірте меню вибору
принтера прикладної
програми й переконайтеся,
що вибрано цей апарат.
Помилка
прикладної
програми.
Спробуйте надрукувати
завдання за допомогою іншої
програми.
Друк
виконується
надзвичайно
повільно.
Можливо,
завдання надто
складне.
Зробіть сторінку простішою
або відрегулюйте якість
друку.
Половина
сторінки
порожня.
Можливо, вибрано
неправильну
орієнтацію
сторінки.
Змініть орієнтацію сторінки у
програмі. Див. меню довідки
принтерного драйвера.
Помилка
операційної
системи.
Вийдіть із Windows та
перезапустіть комп’ютер.
Вимкніть і знову ввімкніть
живлення апарата.
Фактичний розмір
паперу не
збігається з
обраним
параметром
формату паперу.
Переконайтеся, що
встановлений формат
паперу в параметрах
принтерного драйвера
збігається з форматом
паперу в лотку.
Переконайтеся, що значення
формату паперу в
параметрах принтерного
драйвера відповідає
формату, обраному у
прикладній програмі.
Якщо ви друкуєте
в середовищі
DOS, мабуть,
параметри
шрифта для
принтера
встановлені
неправильно.
Змініть настройку мови. (Див.
«Зміна параметрів шрифта»
на стор. 45.)
Картридж з
тонером
бракований або
тонер скінчився.
Якщо треба, виконайте
перерозподіл тонера. Якщо
треба, замініть картридж з
тонером.
Деякі сторінки
документа і були
порожні.
Перевірте файл і
переконайтеся, що в ньому
немає порожніх сторінок.
Може, деякі
компоненти
принтера
(наприклад,
контролер або
плата) несправні.
Зверніться до
представництва з технічного
обслуговування.
Несумісність
PDF-файлу та
продуктів Acrobat.
Друк PDF-файлу як
зображення може допомогти
надрукувати цей файл. У
діалоговому вікні параметрів
друку програми Acrobat
виберіть пункт Print As
Image.
Сторінки
нібито
друкуються,
але
зображення на
них відсутнє.
PDF-файли
друкуються
неправильно.
Частина
графіки,
тексту або
зображень
відсутня.
Усунення несправностей_ 140
Друк файлу формату
PDF як зображення
триватиме довше.
Стан
Можлива
причина
Рекомендовані дії
Якість друку
фотографій
незадовільна.
Зображення
нечіткі.
Роздільна
здатність
фотографії дуже
низька.
Зменшіть розмір фотографії.
При збільшенні розміру
фотографії у прикладній
програмі роздільна здатність
зменшиться.
Перед друком
апарат
випускає пару
біля вихідного
лотка.
Використовування
вологого паперу
може спричинити
парування під час
друкування.
Це не є несправністю.
Продовжуйте друкувати.
Цей апарат не
друкує папір
особливого
розміру, як-от
папір для
розрахункови
х документів.
Фактичний розмір
паперу не
збігається з
обраним у
програмі
форматом паперу.
Встановіть правильний
розмір паперу в Custom на
вкладці Paper в Настройка
друку. (Див. «Вкладка
Paper» на стор. 59.)
Погіршення якості друку
Якщо апарат забруднено всередині або папір закладено неправильно,
може виникнути помітне погіршення якості друку. Порядок усунення
цього порушення наведено нижче в таблиці.
Стан
Занадто світлий
або блідий друк
Рекомендовані дії
•
•
•
•
•
Плями тонера
A aB bC c
A aB bC c
A aB bC c
A aB bC c
A aB bC c
Усунення несправностей_ 141
•
•
•
Якщо на сторінці з’являються вертикальні
білі смуги або бліді області, картридж з
тонером майже порожній. Строк служби
картриджа з тонером можна тимчасово
подовжити. (Див. «Перерозподіл тонера»
на стор. 130.) Якщо це не поліпшує якості
друкування, встановіть новий картридж з
тонером.
Може, папір не відповідає вимогам;
наприклад, він занадто вогкий або
шорсткий. (Див. «Характеристики
матеріалу для друку» на стор. 158.)
Якщо вся сторінка бліда, можливо, задано
занизьку роздільну здатність або ввімкнено
режим заощадження тонера. Установіть
належне значення роздільної здатності та
вимкніть режим заощадження тонера. Див.
екранну довідку принтерного драйвера.
Якщо є як бліді, так і розмазані ділянки,
можливо, картридж з тонером потребує
чищення. (Див. «Чищення всередині» на
стор. 128.)
Можливо, забруднено поверхню блока
лазерного сканування всередині апарата.
(Див. «Чищення всередині» на стор. 128.)
Може, папір не відповідає вимогам;
наприклад, він занадто вогкий або
шорсткий. (Див. «Характеристики
матеріалу для друку» на стор. 158.)
Забруднено ролик перенесення
зображення. Почистіть апарат усередині.
Зверніться до представництва з технічного
обслуговування.
Можливо, слід почистити тракт подавання
паперу. Зверніться до представництва з
технічного обслуговування.
Стан
Ненадруковані
ділянки
Рекомендовані дії
Стан
Якщо на сторінці наявні бліді ділянки,
здебільшого круглясті:
• Можливо, трапився бракований аркуш
паперу. Спробуйте повторити друк
сторінки.
• Папір нерівномірно вологий або на
поверхні паперу є вологі плями.
Використайте інший папір. (Див.
«Характеристики матеріалу для друку» на
стор. 158.)
• Бракований папір. Порушення
технологічного процесу виробництва
паперу може призвести до того, що тонер
не триматиметься на деяких його
ділянках. Використайте інший папір або
папір іншого виробника.
• Змініть параметри принтера та повторіть
спробу. Перейдіть до Настройка друку,
клацніть вкладку Paper і задайте тип як
Thick. (Див. «Відкривання Настройка
друку» на стор. 58.)
• Якщо зазначені заходи не ведуть до
усунення проблем, зверніться до
представництва з технічного
обслуговування.
Білі плями
Якщо на сторінці з’являються білі плями:
• Папір занадто шорсткий або забагато
бруду з паперу потрапляє всередину
апарата, тож можливо, забруднився валик
перенесення зображення. Почистіть
апарат усередині. (Див. «Чищення
всередині» на стор. 128.)
• Можливо, слід почистити тракт подавання
паперу. (Див. «Чищення всередині» на
стор. 128.)
Вертикальні лінії
Якщо на сторінці з’являються чорні
вертикальні смуги:
• Можливо, було подряпано поверхню
(частину барабана) картриджа з тонером
усередині апарата. Зніміть старий
картридж з тонером та вставте новий.
(Див. «Заміна картриджа з тонером» на
стор. 151.)
Якщо на сторінці з’являються білі вертикальні
смуги:
• Можливо, забруднено поверхню блока
лазерного сканування всередині апарата.
(Див. «Чищення всередині» на стор. 128.)
Рекомендовані дії
Кольорове або
чорне тло
Якщо сірий фон стає занадто помітним:
• Виберіть папір меншої щільності. (Див.
«Характеристики матеріалу для друку» на
стор. 158.)
• Перевірте атмосферні умови: дуже сухі
умови або високий рівень вологості
(понад 80 % відносної вологості) можуть
посилити сірість фону.
• Зніміть старий картридж з тонером та
вставте новий. (Див. «Заміна картриджа з
тонером» на стор. 151.)
Мазки тонера
Якщо тонер розмазується по сторінці:
• Почистіть апарат усередині. (Див.
«Чищення всередині» на стор. 128.)
• Перевірте тип та якість паперу. (Див.
«Характеристики матеріалу для друку» на
стор. 158.)
• Вийміть картридж з тонером та встановіть
новий. (Див. «Заміна картриджа з
тонером» на стор. 151.)
Дефекти,
повторювані по
вертикалі
На сторінці з’являються плями через однакові
інтервали:
• Можливо, картридж із тонером
пошкоджено. Якщо та ж проблема
залишається, зніміть старий картридж з
тонером та вставте новий. (Див. «Заміна
картриджа з тонером» на стор. 151.)
• Можливо, тонер потрапив на певні деталі
апарата. Якщо такі дефекти з’являються
на зворотному боці сторінки, скоріш за
все, вони зникнуть після друкування
кількох сторінок.
• Можливо, ушкоджено блок термофіксації.
Зверніться до представництва з
технічного обслуговування.
Дифузний фон
Дифузний фон виникає через частки тонера,
безладно розкидані по друкованій сторінці.
• Може, папір занадто вологий.
Використайте інший стос паперу. Не
відкривайте упакування паперу без зайвої
потреби, аби запобігти його зволоженню.
• Якщо запорошені ділянки виникають на
конверті, змініть розміщення друкованих
фрагментів, щоб уникнути друку на
ділянках, де зі зворотного боку є шви.
Друк на швах може призвести до
порушення нормальної роботи.
• Якщо дифузний фон має місце по всій
поверхні друкованої сторінки, змініть
роздільність друку у Настройка друку
або у своїй прикладній програмі. (Див.
«Відкривання Настройка друку» на
стор. 58.)
A
Усунення несправностей_ 142
Стан
Деформовані
символи
Рекомендовані дії
•
•
Сторінку
перекошено
•
•
•
Скручування або
згинання
•
•
•
Стан
Якщо друковані символи деформовані або
друковані зображення мають вигляд
незаповнених контурів, можливо, папір
занадто слизький. Спробуйте інший тип
паперу. (Див. «Характеристики матеріалу
для друку» на стор. 158.)
Якщо друковані символи деформовані та
мають хвилястий вигляд, можливо,
несправний сканер. (Див. «Чищення блоку
сканування» на стор. 129.)
Переконайтеся, що папір закладено
правильно.
Перевірте тип та якість паперу. (Див.
«Характеристики матеріалу для друку» на
стор. 158.)
Переконайтесь, що напрямні щільно
прилягають до стосу паперу і не занадто
сильно на нього натискають.
Переконайтеся, що папір закладено
правильно.
Перевірте тип та якість паперу.
Скручування паперу може спричинити
зависока температура та відносна
вологість. (Див. «Характеристики
матеріалу для друку» на стор. 158.)
Переверніть стос паперу у лотку. Також
спробуйте повернути стос паперу в лотку
на 180°.
Рекомендовані дії
Забруднення
тильного боку
друкованого
матеріалу
Перевірте, чи не висипається тонер.
Почистіть апарат усередині. (Див. «Чищення
всередині» на стор. 128.)
Сторінки
повністю залиті
чорним або іншим
кольором
•
A
Розсипання
тонера
•
•
•
•
•
Зморшки або
згини
•
•
•
Переконайтеся, що папір закладено
правильно.
Перевірте тип та якість паперу. (Див.
«Характеристики матеріалу для друку» на
стор. 158.)
Переверніть стос паперу у лотку. Також
спробуйте повернути стос паперу в лотку
на 180°.
•
Прогалини
A
Усунення несправностей_ 143
Може, картридж з тонером установлено
неправильно. Вийміть картридж та знову
вставте його.
Можливо, картридж з тонером бракований.
Зніміть старий картридж з тонером та
вставте новий. (Див. «Заміна картриджа з
тонером» на стор. 151.)
Можливо, апарат потребує ремонту.
Зверніться до представництва з технічного
обслуговування.
Почистіть апарат усередині. (Див.
«Чищення всередині» на стор. 128.)
Перевірте тип та якість паперу. (Див.
«Характеристики матеріалу для друку» на
стор. 158.)
Вийміть картридж з тонером та встановіть
новий. (Див. «Заміна картриджа з
тонером» на стор. 151.)
Якщо це не дає бажаного результату,
можливо, апарат потребує ремонту.
Зверніться до представництва з технічного
обслуговування.
Прогалини — це ненадруковані ділянки
знаків, які мають бути повністю чорними:
• Якщо використовуються прозорі плівки,
спробуйте використати плівки іншого типу.
Через структуру прозорих плівок
прогалини на них не завжди свідчать про
порушення роботи.
• Можливо, друк здійснюється на зворотній
поверхні паперу. Витягніть папір та
переверніть його.
• Можливо, папір не відповідає вимогам.
(Див. «Характеристики матеріалу для
друку» на стор. 158.)
Стан
Горизонтальні
смуги
Скручування
Періодично на
кількох сторінках
документа
поспіль
з’являється
невідоме
зображення,
розсипається
тонер, відбитки
виходять блідими
або
забруднюється
папір.
Ускладнення під час копіювання
Рекомендовані дії
Якщо з’являються горизонтальні темні смуги
або плями:
• Можливо, картридж з тонером
встановлено неправильно. Вийміть
картридж та знову вставте його.
• Можливо, картридж з тонером
бракований. Зніміть старий картридж з
тонером та вставте новий. (Див. «Заміна
картриджа з тонером» на стор. 151.)
• Якщо це не дає бажаного результату,
можливо, апарат потребує ремонту.
Зверніться до представництва з
технічного обслуговування.
Якщо папір після друку скручений або не
подається в апарат:
• Переверніть стос паперу у лотку. Також
спробуйте повернути стос паперу в лотку
на 180°.
• Змініть параметри принтера та повторіть
спробу. Перейдіть до Настройка друку,
клацніть вкладку Paper і задайте тип як
Thin. (Див. «Відкривання Настройка
друку» на стор. 58.)
Ваш апарат, мабуть, використовується на
висоті в 1 500 м або більше. Велика висота
над рівнем моря може впливати на якість
друку (спричиняти розсипання тонера або
блідий друк). Для кращої якості друку
правильно настройте висоту розміщення
пристрою над рівнем моря. (Див.
«Регулювання висоти розміщення над рівнем
моря» на стор. 43.)
Стан
Рекомендовані дії
Копії занадто темні
або занадто світлі.
За допомогою стрілочок Light та Dark зробіть
фонове зображення копій темнішим або
світлішим у вкладці Basic меню Copy.
На копіях
з’являються
розмазані ділянки,
плями, смуги.
•
•
Зображення на
копіях перекошене.
•
•
Якщо такі самі дефекти є на оригіналі,
натисніть стрілочки Light та Dark, щоб
зробити фонове зображення копій
світлішим у вкладці Basic меню Copy.
Якщо на оригіналі дефектів немає,
почистіть блок сканування. (Див. «Чищення
блоку сканування» на стор. 129.)
Перевірте, чи вкладені оригінали
передньою поверхнею догори в подавачі
оригіналів або передньою поверхнею
донизу на скло сканера.
Переконайтеся, що папір для копіювання
закладено правильно.
На копіях немає
зображення.
Перевірте, чи вкладені оригінали передньою
поверхнею догори в подавачі оригіналів або
передньою поверхнею донизу на скло
сканера.
Зображення на
копіях легко
розмазується.
•
Часті зминання
паперу.
•
•
•
•
Ресурс картриджа з
тонером виявився
меншим, ніж
очікувалось.
•
•
•
Усунення несправностей_ 144
Вийміть папір із лотка та закладіть папір із
нового пакунка.
Якщо відносна вологість повітря висока, не
залишайте надовго папір в апараті.
Розгорніть стос паперу віялом, переверніть
його та вкладіть у лоток. Замініть папір у
лотку для паперу на новий, зі щойно
відкритої пачки. Перевірте положення
напрямних, у разі потреби відрегулюйте їх.
Перевірте, чи щільність паперу належна.
Після ліквідації защемлення паперу
перевірте, чи не залишилося всередині
апарата цілого аркуша або залишків
паперу.
Можливо, копіювалися оригінали з
малюнками, темними ділянками або
товстими лініями. Наприклад, до таких
оригіналів належать бланки, газети, книжки
та інші документи, на копіювання яких
витрачається більше тонера.
Можливо, під час копіювання не закривали
кришку сканера.
Вимкніть і знову ввімкніть живлення
апарата.
Ускладнення під час сканування
Стан
Блок сканування не
працює.
Рекомендовані дії
•
•
•
•
•
•
Блок сканування
працює дуже
повільно.
Стан
•
•
•
Перевірте, чи оригінали розміщено
передньою поверхнею донизу на склі
сканера або передньою поверхнею
догори в подавачі оригіналів.
Можливо, не вистачає пам’яті для
збереження у пам’яті відсканованого
документа. Щоб це перевірити,
скористайтеся функцією Prescan.
Спробуйте зменшити роздільну здатність
сканування.
Переконайтеся у тому, що кабель
апарата приєднано правильно.
Переконайтеся, що кабель апарата
справний. Спробуйте взяти інший кабель,
запевне справний. У разі потреби замініть
кабель.
Переконайтеся, що сканер настроєний
правильно. Перевірте настройки
сканування у програмі SmarThru Office
або у прикладній програмі, яку
використовуєте, та упевніться, що
завдання зі сканування послане на
правильний порт (наприклад, USB001).
В разі використання функції підрахування
переконайтесь, що лічильник сканування
дозволяє не менше число сканувань, ніж
потрібно для даного документа.
Наприклад, якщо намагаєтесь
просканувати 10-сторінковий документ,
тоді як на лічильнику залишилось лише 5
сканувань, завдання зі сканування буде
скасоване.
Перевірте, чи не зайнятий апарат
друкуванням отриманих даних. Якщо так,
дочекайтеся завершення друку цих
даних, після чого розпочніть сканування.
Графічні зображення скануються
повільніше, ніж текст.
У режимі сканування знижується
швидкість обміну даними, оскільки для
аналізу та відтворення відсканованого
зображення потрібен великий обсяг
пам’яті. Настройте комп’ютер на режим
принтера ECP через параметри BIOS. Це
допоможе підвищити швидкість.
Докладніше про настроювання
параметрів BIOS див. Посібник
користувача комп’ютера.
Рекомендовані дії
На екрані
комп’ютера
з’являється
повідомлення:
• Для пристрою не
можна обрати
даний режим H/
W.
• Порт
використовуєтьс
я іншою
програмою.
• Порт вимкнено.
• Сканер приймає
або друкує дані.
Після закінчення
цього завдання
спробуйте ще
раз.
• Неправильний
дескриптор.
• Помилка
сканування.
•
•
•
•
•
•
Можливо, апарат виконує завдання з
копіювання або друкування. По
завершенні поточного завдання
спробуйте ще раз.
Вибраний порт зайнятий. Перезапустіть
комп’ютер та спробуйте ще раз.
Може, неправильно під’єднано кабель
або немає живлення.
Не інстальовано драйвер сканера або
система програмного забезпечення
настроєна неправильно.
Упевніться, що апарат правильно
під’єднано, є живлення, потім
перезапустіть комп’ютер.
Можливо, неправильно під’єднано кабель
USB або немає живлення.
Порушення роботи факсу
стан
Апарат не працює,
на дисплей нічого
не виводиться,
кнопки не діють.
Немає сигналу
телефонної станції.
Рекомендовані дії
•
•
•
•
Витягніть шнур живлення з розетки і знову
вставте його назад.
Переконайтеся, що в розетці є напруга.
Переконайтеся у тому, що телефонну лінію
правильно під’єднано.
Переконайтеся в тому, що розетка
телефонної мережі діє, для чого
під’єднайте до неї інший телефонний
апарат.
Номери, збережені
в пам’яті, не
набираються.
Переконайтеся, що номери збережено в
пам’яті правильно. Друкує список Fax Phone
Book. (Див. «Настройка книги номерів
факсів» на стор. 94.)
Оригінал не
подається в
апарат.
•
•
•
Усунення несправностей_ 145
Переконайтеся, що папір оригіналу не
защемлено та закладено правильно.
Переконайтеся в тому, що оригінал має
належний формат, папір не занадто
товстий або тонкий.
Переконайтеся, що кришку подавача
оригіналів щільно закрито.
Можливо, потрібно замінити гумову
підкладку подавача документів. Зверніться
до представництва з технічного
обслуговування.
стан
Поширені порушення роботи PostScript
Рекомендовані дії
Факсові
повідомлення
автоматично не
приймаються.
•
•
•
Треба задати режим приймання факсу.
Перевірте, чи є в лотку папір.
Перевірте, чи немає на дисплеї
повідомлення про помилку. Якщо є,
усуньте несправність.
Апарат не
пересилає факсові
повідомлення.
•
Перевірте, чи вкладені оригінали в подавач
оригіналів чи на скло сканера.
Перевірте, чи здатен факсовий апарат
адресата прийняти ваш факс.
Прийнятий факс
має низьку якість
або порожні
ділянки.
•
•
•
•
•
Описані далі ситуації є характерними для мови PS та можуть виникати,
коли використовується декілька принтерних мов.
Порушення
Файл PostScript не
друкується.
Можлива
причина
Можливо,
драйвер
PostScript
інстальовано
неправильно.
Можливо, апарат відправника несправний.
Можливо, наявні завади в телефонній лінії.
Перевірте апарат шляхом виготовлення
копії.
Може, картридж з тонером порожній.
Заміна картриджа з тонером. (Див. «Заміна
картриджа з тонером» на стор. 151.)
Деякі фрагменти
факсу розтягнуті.
У факсовому апараті відправника сталося
короткочасне зминання оригіналу.
Під час
пересилання на
зображенні
утворюються лінії.
Перевірте, чи не забруднено блок
сканування, та, якщо треба, почистіть його.
(Див. «Чищення блоку сканування» на
стор. 129.)
Апарат набирає
номер, але зв’язок
з апаратом
адресата не
встановлюється.
Може, факсовий апарат адресата вимкнено,
в ньому закінчився папір або він не може
приймати вхідні виклики. Зв’яжіться з
оператором факсового апарата адресата для
розв’язання проблеми.
Факси не
зберігаються в
пам’яті.
Можливо, для збереження факсів бракує
пам’яті. Якщо на дисплеї з’являється
повідомлення про недостатні ресурси пам’яті,
видаліть із пам’яті непотрібні факси та
спробуйте зберегти факс знову. Зверніться
до місцевого представництва з технічного
обслуговування.
На кожній або на
деяких сторінках
унизу виявляються
порожні ділянки, а
вгорі лише
невелика смуга
тексту.
Можливо, користувацькі параметри паперу
встановлені неправильно. Докладніше про
параметри паперу див. (Див. «Вибір формату
та типу паперу» на стор. 52.)
Усунення
•
•
•
Інсталюйте драйвер
PostScript. (Див.
«Інсталяція драйвера
для апарата,
під’єднаного через
USB» на стор. 35,
«Інсталяція мережевого
драйвера апарата» на
стор. 40.)
Надрукуйте сторінку
конфігурації та
переконайтеся, що
версія PS для друку
наявна.
Якщо помилка
залишається,
зверніться до місцевого
представництва з
технічного
обслуговування.
Друкується звіт
«Помилка
перевірки ліміту».
Завдання друку
надто складне.
Може, треба зробити
сторінку простішою або
інсталювати більше
пам’яті. (Див.
«Установлення модуля
пам’яті» на стор. 152.)
Сторінка PostScript
друкується з
помилкою.
Можливо,
завдання з
друку не на
мові PostScript.
Переконайтеся, що
поточне завдання друку
підтримується мовою
PostScript. Перевірте, чи
передбачає прикладна
програма пересилку на
апарат файлу з
параметрами або файла
заголовка PostScript.
У драйвері не
вибрано
додатковий лоток.
Принтерний
драйвер не
настроєно на
розпізнавання
додаткового
лотка.
Відкрийте вікно
властивостей драйвера
PostScript, перейдіть на
вкладку Параметри
пристрою і встановіть
опцію лотка у розділі
Доступні для інсталяції
параметри на
Установлено.
У разі друкування
документа з
комп’ютера
Macintosh за
допомогою
програми Acrobat
Reader 6.0 або
новішої версії
спотворюються
кольори.
Можливо, у
драйвері
принтера та
програмі
Acrobat Reader
задані різні
значення
роздільної
здатності.
Встановіть у драйвері
принтера та програмі
Acrobat Reader однакові
значення роздільної
здатності.
Усунення несправностей_ 146
Поширені порушення роботи Windows
Поширені порушення роботи Linux
Стан
Рекомендовані дії
стан
Під час інсталяції
з’являється
повідомлення
«Файл уже
використовується»
.
Закрийте всі програми. Видаліть усі програми
із групи автозавантаження принтера та
перезапустіть Windows. Переінсталюйте
драйвер принтера.
З’являються
повідомлення
«Загальна помилка
захисту»,
«Виняткова
ситуація OE»,
«Spool 32» або
«Неприпустима
операція».
Закрийте всі інші прикладні програми,
перезапустіть Windows та спробуйте
повторити друк.
З’являються
повідомлення «Не
вдалося
надрукувати»,
«Сталася помилка
очікування
принтера».
Ці повідомлення можуть з’являтися під час
друку. Почекайте, поки апарат завершить
друк. Якщо таке повідомлення з’являється в
режимі очікування або після завершення
друку, перевірте з’єднання та наявність
помилок.
Апарат не друкує.
Рекомендовані дії
•
•
•
Докладніше щодо повідомлень про помилки Windows дивіться
посібник користувача Microsoft Windows, яким укомплектовано
комп’ютер.
•
•
Усунення несправностей_ 147
Перевірте, чи встановлено драйвер
принтера у системі. Відкрийте Unified Driver
Configurator і перейдіть на вкладку Printers
у вікні Printers configuration, щоб
переглянути список доступних апаратів.
Переконайтеся, що апарат відображається
у цьому переліку. Якщо його немає,
запустіть Add new printer wizard і
настройте пристрій.
Перевірте, чи апарат запустився.
Відкрийте Printers configuration і виберіть
принтер зі списку. Перегляньте опис у вікні
Selected printer. Якщо в полі стану
міститься рядок Stopped, натисніть кнопку
Start. Після цього нормальне
функціонування апарата має відновитися.
Позначка стану «stopped» означає, що в
процесі друкування мали місце порушення
роботи, але робочий стан може бути
відновлено. Наприклад, могла бути спроба
надрукувати документ у той час, як порт
був зайнятий програмою сканування.
Перевірте, чи порт не зайнятий. Оскільки
функційні компоненти багатофункційного
пристрою (принтер та сканер) працюють
через той самий інтерфейс
введення-виведення (порт), можливий й
одночасний доступ до порта двох різних
програм («споживачів»). Щоб уникнути
конфлікту, система дозволяє керувати
апаратом лише одній програмі. Інший
«споживач» отримує відповідь «device
busy». Відкрийте вікно настроювання
портів і виберіть порт, призначений для
вашого апарата. У вікні Selected port
можна побачити, чи не зайнятий порт
іншою програмою. Якщо це так,
дочекайтеся завершення поточного
завдання або натисніть кнопку Release
port, якщо впевнені, що поточне завдання
не виконується в належний спосіб.
Перевірте, чи не встановлено в прикладній
програмі особливий режим друку,
наприклад, «-oraw». Якщо в параметрах
командного рядка є «-oraw», видаліть його,
щоб виконати друк належним чином. У
фронтальному процесорі «Gimp Front-end»
виберіть «print» -> «Setup printer» та
відредагуйте параметр командного рядка у
відповідній команді.
У версії CUPS (Common Unix Printing
System), що постачається разом із SuSE
Linux 9.2 (cups-1.1.21), відома проблема
друку з використанням протоколу IPP
(Internet Printing Protocol). Натомість
використовуйте функцію друку через сокет
або інсталюйте новішу версію CUPS
(cups-1.1.22 або вищу).
стан
Рекомендовані дії
стан
Рекомендовані дії
Деякі кольорові
зображення
виходять повністю
чорними.
Це загальновідома помилка Ghostscript (до
GNU Ghostscript версії 7.05), коли основна
палітра кольорів документа збережена в
режимі палітри індексованих кольорів, а
перетворення здійснюється за допомогою
палітри кольорів CIE. Оскільки Postscript
використовує палітру кольорів CIE для
системи відповідності кольору (Color Matching
System), необхідно оновити Ghostscript
принаймні до GNU Ghostscript 7.06.xx або
пізнішої версії. Найновіші версії Ghostscript
можна знайти за адресою
www.ghostscript.com.
При спробі
надрукувати
документ виведено
повідомлення про
помилку «Cannot
open port device
file».
Деякі кольорові
зображення мають
дивні кольори.
Це загальновідома помилка Ghostscript (до
GNU Ghostscript версії 7.xx) — коли основну
палітру кольорів документа збережено в
режимі RGB, а перетворення здійснюється за
допомогою палітри кольорів CIE. Оскільки
Postscript використовує палітру кольорів CIE
для системи відповідності кольору (Color
Matching System), необхідно оновити
Ghostscript принаймні до GNU Ghostscript 8.xx
або пізнішої версії. Найновіші версії
Ghostscript можна знайти за адресою
www.ghostscript.com.
У процесі друку не слід змінювати параметри
завдання (наприклад, за допомогою
графічного інтерфейсу користувача LPR). Усі
відомі версії CUPS-сервера друку щоразу під
час зміни параметрів друку зупиняють
виконання завдання та починають його
спочатку. Оскільки Unified Linux Driver під час
друкування блокує порт, у разі раптового
переривання роботи драйвера порт
залишається заблокованим, а, отже,
недоступним для подальших завдань із
друку. У такому випадку спробуйте
вивільнити порт, вибравши Release port у
вікні Port configuration.
Апарата немає в
переліку сканерів.
•
Пристрій друкує не
всю сторінку —
сторінки на виході
надруковані лише
наполовину.
Це відома проблема, яка виникає, коли
кольоровий принтер використовується із
програмою Ghostscript 8.51 або ранішої версії
та 64-бітовою ОС Linux; помилка
зареєстрована на bugs.ghostscript.com під
кодом Ghostscript Bug 688252. Цю проблему
вирішено в AFPL Ghostscript v. 8.52 та
пізніших версіях. Щоб вирішити цю проблему,
встановіть найновішу версію AFPL
Ghostscript, яку можна завантажити з сайта
http://sourceforge.net/projects/ghostscript/.
Не вдається
сканувати через
фронтальний
процесор Gimp.
Перевірте, чи встановлена в програмі Gimp
Front-end додаткова програма Xsane:Device
dialog у меню Acquire. Якщо ні, встановіть
додаткову програму Xsane в програму Gimp.
Додаткова програма Xsane до програми Gimp
є на компакт-диску, що йде з ОС Linux, або на
сторінці програми Gimp в Інтернеті.
Докладніше див. екранну довідку на
компакт-диску з дистрибутивом ОС Linux або
довідку до програми Gimp Front-end.
Якщо хочете користуватися іншими
програмами для сканування, перегляньте
довідку до відповідних програм.
•
•
Апарат не сканує.
•
•
Переконайтеся, що апарат належним
чином приєднаний до порту USB, а його
живлення ввімкнено.
Перевірте, чи інстальовано драйвер сканера.
Відкрийте конфігуратор Unified Linux Driver,
перейдіть на Scanners configuration та
натисніть Drivers. Переконайтеся, що у вікні з
переліком є драйвер з іменем, яке відповідає
імені апарата.
Перевірте, чи порт не зайнятий. Оскільки
функційні компоненти багатофункційного
пристрою (принтер та сканер) працюють
через той самий інтерфейс
введення-виведення (порт), можливий й
одночасний доступ до порта двох різних
програм («споживачів»). Щоб уникнути
конфлікту, система дозволяє керувати
апаратом лише одній програмі. Інший
«споживач» отримує відповідь «device
busy». Таке трапляється, як правило, при
старті процедури сканування. З’являється
вікно з відповідним повідомленням.
Щоб з’ясувати причину порушення роботи,
відкрийте вікно Ports configuration і
виберіть порт, призначений для сканера.
Символ порту /dev/mfp0 відповідає
призначенню LP:0 в параметрах сканера,
символ /dev/mfp1 - LP:1, тощо. Позначення
портів USB починаються зі значення /dev/
mfp4, тобто сканер, приєднаний до USB:0,
позначається /dev/mfp4, і так далі
послідовно. На панелі Selected port можна
побачити, чи не зайнятий порт іншою
програмою. Якщо це так, дочекайтеся
завершення поточного завдання або
натисніть кнопку Release port, якщо
впевнені, що поточна програма порта не
виконується в належний спосіб.
Переконайтесь, що документ закладено в
апарат, а сам апарат під’єднано до
комп’ютера.
Перевірте, чи під час сканування не
сталася помилка введення або виведення
інформації.
Докладніше щодо повідомлень про помилки Linux див. Посібник
користувача Linux, яким укомплектовано комп’ютер.
Усунення несправностей_ 148
Поширені неполадки Macintosh
стан
Рекомендовані дії
PDF-файли
друкуються
неправильно.
Частина графіки,
тексту або
зображень
відсутня.
Друк PDF-файлу як зображення може
допомогти надрукувати цей файл. У
діалоговому вікні параметрів друку програми
Acrobat виберіть пункт Print As Image.
У ОС Mac 10.3.2
після завершення
друку документа
завдання не зникає
із програми
підкачування.
Оновіть систему Mac OS до версії Mac OS X
10.3.3 або новішої.
На титульній
сторінці деякі
літери не
друкуються
належним чином.
ОС Mac не може створити відповідний шрифт
під час друкування титульної сторінки. Літери
англійського алфавіту та цифри
відображаються на титульній сторінці цілком
нормально.
У разі друкування
документа з
комп’ютера
Macintosh за
допомогою
програми Acrobat
Reader 6.0 або
новішої версії
спотворюються
кольори.
Встановіть у драйвері апарата та програмі
Acrobat Reader однакові значення
роздільності.
Друк файлу формату PDF як
зображення триватиме довше.
Докладніше щодо повідомлень про помилки Macintosh див.
Посібник користувача Macintosh, яким укомплектовано комп’ютер.
Усунення несправностей_ 149
Витратні матеріали та комплектувальні
деталі
17.
У цьому розділі подано інформацію про порядок замовлення витратних, комплектувальних та допоміжних
матеріалів до апарата.
Цей розділ містить:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Порядок придбання
Доступні витратні матеріали
Наявні компоненти
Деталі та вузли, доступні до обслуговування
Заміна картриджа з тонером
Доступні аксесуари в різних країнах можуть бути різними.
Зв’яжіться зі своїм торговельним представником для одержання
списку наявних комплектувальних деталей.
Порядок придбання
Щоб замовити витратні матеріали та запчастини, що підлягають
технічному обслуговуванню, від Samsung, зверніться до місцевого
дилера фірми Samsung або до фірми, де було придбано апарат.
Можете також відвідати www.samsung.com/supplies, вибрати свій регіон
та країну і отримати інформацію про те, куди телефонувати з питань
обслуговування.
Коли витратні матеріали закінчуються, можна замовити такі їх типи для
вашого апарата.
Типовий
ресурс
Збільшений
ресурс
Усереднений
ресурсa
Приблизно
4 000 сторінок
Приблизно
10 000 сторінок
Для заміни картриджа з тонером: (Див. «Заміна картриджа з тонером»
на стор. 151.)
Термін експлуатації картриджа з тонером залежить від
параметрів та режиму виконання завдань.
Картриджі з тонером та інші витратні матеріали слід купувати в тій
же країні, де куплено апарат. В іншому випадку витратні
матеріали можуть виявитися несумісними з вашим апаратом,
оскільки їхня конфігурація залежить від країни.
Наявні компоненти
Щоб розширити можливості та поліпшити продуктивність апарата,
можна придбати та встановити додаткові компоненти.
Доступні витратні матеріали
Тип
Обов’язкові заходи безпеки під час установлення компонентів
Оновлення модуля пам’яті
Перевірка ресурсу замінних частин
Заміна гумової прокладки подавача оригіналів
Назва деталі
•
MLT-D208S
•
Регіон Ab: MLT-D2082S
•
Регіон Bc: MLT-D206S
•
MLT-D208L
•
Регіон Ab: MLT-D2082L
•
Регіон Bc: MLT-D206L
Приладдя
Функція
Назва деталі
Модуль пам’яті
Додаткова пам’ять
апарата.
CLP-MEM202: 256 Mб
Додатковий лоток 2
Якщо в апараті
часто закінчується
папір, можна
встановити
додатковий лоток
на 500 аркушів. Ви
можете друкувати
документи різних
форматів та типів.
SCX-S5835A
SmarThru WorkFlow
Windows 2000/XP/
2003. Ця функція
дає змогу
надсилати до
заданого
місцезнаходження
в мережі додаткову
інформацію разом з
відсканованим
документом.
SOL-STWFV2
a. Заявлений ресурс відповідає стандарту ISO/IEC 19752.
b. Регіон A: Австрія, Албанія, Бельгія, Болгарія, Боснія, Греція, Данія,
Іспанія, Італія, Кіпр, Македонія, Нідерланди, Німеччина, Норвегія,
Польща, Португалія, Румунія, Сербія, Словаччина, Словенія,
Сполучене Королівство, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія,
Чехія, Швейцарія, Швеція.
c. Регіон B (тільки SCX-5935FN): США, Канада
Витратні матеріали та комплектувальні деталі_ 150
Деталі та вузли, доступні до обслуговування
1. Відкрийте передню кришку.
2. Вийміть картридж із тонером.
Щоб зношення деталей не призводило до погіршення якості
друкування та подавання паперу, а також щоб підтримувати апарат у
належному робочому стані, слід замінювати наведені далі деталі через
певну кількість надрукованих сторінок або після вичерпання їхнього
ресурсу.
деталі
Усереднений ресурсa
Назва деталі
Гумова прокладка
подавача
оригіналів
Приблизно 50 000
сторінок
RMO ADF
RUBBER
Валик
перенесення
зображення
Приблизно 100 000
сторінок
ВАЛИК
ПЕРЕНЕСЕННЯ
Блок
термофіксації
Приблизно 100 000
сторінок
ELA UNIT-FUSER
Гумова підкладка
лотка
Приблизно 100 000
сторінок
RPR-PAD
CASSETTE
Подавальний
валик
Приблизно
150 000 сторінок
ROLLER-PICK UP
3. Дістаньте новий картридж із тонером з упаковки.
4. Повільно потрусіть картридж 5-6 разів, щоб рівномірно розподілити
тонер усередині нього. Такі дії дозволять отримати найбільшу
можливу кількість відбитків з одного картриджа.
a. На це впливають такі чинники, як операційна система,
продуктивність комп'ютера, прикладна програма, спосіб
з'єднання, тип та формат матеріалів і складність завдання.
Для купівлі деталей та вузлів, що підлягають обслуговуванню,
зверніться туди, де купили апарат.
Заміну деталей та вузлів, що підлягають обслуговуванню, треба
доручити виконувати тільки офіційному сервісному центру, дилеру чи
крамниці, де було придбано цей апарат. Гарантія не поширюється на
заміну деталей, які підлягають обслуговуванню, після закінчення
їхнього строку служби.
Заміна картриджа з тонером
Мишкою виберіть це посилання для відкриття відображення про
заміну картриджа з тонером.
Коли картридж цілком порожній:
• На дисплей виводиться: Toner cartridge is worn. Replace with new
one.
• Апарат припиняє друкування. Вхідні факсові повідомлення
записуються до пам’яті.
На цій стадії картридж із тонером треба замінити. З’ясуйте, який саме
тип тонерів підходить для вашого апарата. (Див. «Доступні витратні
матеріали» на стор. 150.)
Якщо тонер потрапив на одяг, зітріть його сухою ганчіркою та
виперіть одяг у холодній воді. Під дією гарячої води тонер
міцно пристає до тканини.
Не торкайтеся зеленої ділянки в нижній частині картриджа з
тонером. Щоб уникнути цього, тримайте картридж за рукоятку.
5. Утримуючи картридж із тонером за рукоятку, обережно вставте його
до картриджоприймача апарата.
Виступи на обох боках картриджа та пази всередині апарата
спрямовують картридж у правильне положення для фіксації в
апараті.
6. Закрийте передню кришку. Переконайтеся, що кришку щільно
закрито.
Витратні матеріали та комплектувальні деталі_ 151
Обов’язкові заходи безпеки під час
установлення компонентів
•
•
•
Від'єднайте шнур живлення.
Заборонено знімати кришку плати керування, якщо апарат під
напругою.
Щоб уникнути ураження електричним струмом, обов'язково
від'єднуйте шнур живлення перед монтажем або демонтажем
БУДЬ-ЯКИХ внутрішніх чи зовнішніх аксесуарів.
Зніміть статичний заряд.
Статичний заряд може пошкодити плату керування та внутрішні
компоненти (плату мережевого інтерфейсу чи модуль пам’яті).
Перш ніж установлювати чи виймати внутрішні комплектувальні
деталі, зніміть із себе статичний заряд — торкніться металевого
предмету, наприклад задньої панелі будь-якого пристрою,
під’єднаного до заземленого джерела живлення. Як залишиться
кілька кроків до завершення монтажу, для зняття статичного заряду
повторіть цю процедуру ще раз.
Активація додаткових аксесуарів у параметрах PS-драйвера.
Після встановлення аксесуарів, приміром опційного лотка,
користувачі PS-драйвера повинні зробити додаткову настройку.
Перейдіть до властивостей PS-принтера та задайте активацію
доданого аксесуару.
Установлення модуля пам’яті
1. Вимкніть апарат та від’єднайте від нього всі кабелі.
2. Зніміть кришку плати керування.
3. Дістаньте новий модуль пам'яті з його упакування.
4. Утримуючи модуль пам’яті за краї, розмістіть його навпроти слота
під кутом приблизно 30 градусів. Переконайтеся, що фіксатори
модуля та пази слота збігаються.
Установлюючи компоненти, пам'ятайте, що батарея всередині
апарата є сервісним компонентом. Не замінюйте її самостійно.
Є ризик вибуху, якщо замінити батареєю неправильного типу.
Утилізуйте відпрацьовані батареї згідно з інструкціями.
Оновлення модуля пам’яті
Апарат має модуль оперативної пам'яті з двосторонніми виводами
(DIMM). Скористайтеся слотом цього модуля для встановлення
додаткової пам’яті.
Апарат має два слоти для встановлення модулів пам’яті, в одному
встановлено заводський модуль. Для збільшення обсягу пам’яті можна
за наявності вільного слота додати модуль пам’яті. Настійно
рекомендується додати ще один модуль пам’яті у вільний слот і не
видаляти заводський модуль пам’яті. Якщо ваш апарат має 256
Мбайтів обсягу оперативної пам'яті і ви додасте ще 256 Мбайтів,
загальний обсяг пам'яті становитиме 512 MБ. Щодо замовлення
додаткового модуля пам’яті дивіться наведену інформацію про
замовлення. (Див. «Наявні компоненти» на стор. 150.)
Зовнішній вигляд фіксаторів модуля пам’яті та пазів слота
може відрізнятися від показаного на малюнку.
5. Обережно вставте модуль у гніздо до повної фіксації (почується
характерний звук).
Не натискайте на модуль пам’яті занадто сильно, оскільки
його можна пошкодити. Якщо вам здається, що модуль не
вставляється у слот правильно, обережно повторіть
попередню процедуру.
6. Закрийте кришку плати керування, припасувавши її до пазів
апарата і поставивши на місце.
7. Під’єднайте шнур живлення та кабель апарата. Увімкніть апарат.
Якщо використовується PS-драйвер, необхідно активувати
додану пам’ять у властивостях PS-драйвера.
Витратні матеріали та комплектувальні деталі_ 152
Активація доданих аксесуарів у параметрах
PS-принтера
Коли модуль пам’яті інстальовано, для його використання треба
вибрати цей модуль у вікні властивостей драйвера принтера PostScript.
1. Інсталюйте драйвер PostScript. (Див. «Інсталяція драйвера для
апарата, під’єднаного через USB» на стор. 35, «Інсталяція
мережевого драйвера апарата» на стор. 40.)
2. Відкрийте меню Windows Пуск.
• У Windows 2000 оберіть Параметри > Принтери.
• У Windows XP/2003 виберіть Принтери й факси.
• У Windows Vista виберіть Панель керування > Устаткування та
звук > Принтери.
3. Виберіть PS-драйвер свого апарата та правою кнопкою мишки
відкрийте Властивості .
4. Оберіть Параметри пристрою.
5. Виберіть поле Доступні для інсталяції параметри та встановіть
потрібні параметри.
6. Клацніть OK.
Перевірка ресурсу замінних частин
Якщо защемлення паперу або порушення роботи під час друкування
частішають, перевірте, скільки сторінок апарат надрукував. У разі
потреби замініть відповідні деталі.
1. Натисніть на панелі керування Machine Setup.
2. Натисніть Machine Status > вкладка Supplies Life.
Заміна гумової прокладки подавача
оригіналів
Гумова прокладка подавача оригіналів підлягає заміні після друкування
апаратом певної кількості сторінок або в разі систематичних порушень
подавання паперу.
1. Відкрийте кришку подавача оригіналів.
2. Зніміть гумову прокладку подавача оригіналів, як показано нижче.
1 Гумова
прокладка
подавача
оригіналів
3. Установіть на її місце нову гумову прокладку.
4. Закрийте кришку подавача оригіналів.
Витратні матеріали та комплектувальні деталі_ 153
Технічні характеристики
18.
У цьому розділі йде мова про характеристики апарата, такі як різноманітні функції.
Цей розділ містить:
•
•
•
•
•
•
Загальні технічні характеристики
Технічні характеристики принтера
Технічні характеристики сканування
Технічні характеристики копіювача
Технічні характеристики факсового зв’язку
Характеристики матеріалу для друку
Загальні технічні характеристики
Символ * означає, що функція є опцією залежно від апарата.
Елемент
Опис
Подавач оригіналівa Місткість
До 50 аркушів 80 г/м2
Формат документа у подавачі
оригіналів
Ширина: від 142 до 216 мм/ Довжина: від 148 до 356 мм
Місткість пристроїв подавання
паперу
• Лоток: 500 аркушів звичайного паперу, 80 г/м2
• Універсальний лоток: 50 аркушів звичайного паперу, 80 г/м2
• Додатковий лоток: 500 аркушів звичайного паперу, 80 г/м2
(Див. «Характеристики матеріалу для друку» на стор. 158.)
Місткість пристроїв виведення
Чільною стороною донизу: 250 аркушів 80 г/м2
Номінальні параметри живлення
Змінний струм 110–127 В або змінний струм 220–240 В
Див. наклейку на апараті, що вказує правильну напругу, частоту (Гц) та тип електромережі для вашого
апарата.
Споживання електроенергії
•
•
•
•
Усереднений робочий режим: менше 750 Вт
Режим готовості: менше 100 Вт
Режим енергозаощадження: менше 25 Вт
Режим вимкнення живлення: 0 Вт
Рівень шумуb
•
•
•
Режим готовості: 39 дБ (A)
Режим друкування: 52 дБ (A)
Режим копіювання: 54 дБ (A)
Стандартний проміжок часу,
потрібний для переходу з режиму
готовості в режим
енергозаощадження
30 хвилин
Час розігріванняc
Менше 50 секунд
Час розігрівання буде довшим, якщо на твердому диску великий обсяг даних
Умови експлуатації
Температура: від 10 до 32 °C
Відносна вологість: від 20 до 80 %
Дисплей
Колір WVGA (800 x 480 x RGB)
Технічні характеристики_ 154
Елемент
Опис
Ресурс картриджа із тонеромd
Типовий ресурс
Усереднений ресурс картриджа — 4 000 стандартних сторінок.
Паспортний ресурс визначено відповідно до стандарту ISO/IEC
(Доставляється зі стартовим картриджем із тонером на 4 000 сторінок.)e
Збільшений ресурс
Усереднений ресурс картриджа — 10 000 стандартних сторінок.
Паспортний ресурс визначено відповідно до стандарту ISO/IEC
Пам’ять (має можливість
розширення)*
256 МБ (макс. 512 МБ)
Габаритні розміри (Ш x Д x В)
500 x 465 x 547 мм
без додаткового лотка
Вага (разом із витратними
матеріалами)
23,1 кг
Вага упакування
Папір: 2,9 кг
Пластик: 1,9 кг
Норма видруку
До 80 000 сторінок щомісяця
Температура блоку термофіксації
180 °C
a. Подавач оригіналів — синонім до подавача (автоподавача) аркушів та документів.
b. Рівень звукового тиску, ISO 7779. Конфігурацію протестовано: базова інсталяція апарату, папір A4, односторонній друк.
c. Час закладання — це час від вмикання живлення до режиму готовості.
d. Середній ресурс картриджа заявлено згідно зі стандартами ISO/IEC 19752. Кількість сторінок залежить від робочих умов, проміжків часу між
сеансами друку, типу та формату матеріалів.
e. Відрізняється залежно від конфігурації виробу.
Технічні характеристики принтера
Елемент
Спосіб друкування
Опис
Друк з допомогою лазерного променя
a
Швидкість друку
до 33 стор./хв. формату A4 (35 стор./хв. формату Letter)
Швидкість двостороннього друку
до 17 зобр./хв. формату A4 (18 зобр./хв. формату Letter)
Час виходу першої надрукованої
сторінки
8,5 секунди (від сигналу готовості)
Роздільність друку
До 1 200 x 1 200 крапок/дюйм
Мова принтера
PCL5e, PCL6, PostScript 3, PDF1.4, TIFF, Epson/ IBM Pro (тільки Ізраїль)
Сумісність з операційними
системамиb
•
•
•
Windows: 2000/XP/2003/Vista/2008
Різні версії ОС Linux (Див. «Linux» на стор. 34.)
Macintosh: Mac OS X 10.3 ~ 10.5
Інтерфейс
•
•
Швидкісний USB 2.0
Мережевий протокол Ethernet 10/100 Base TX (вбудований тип)
a. На це впливають такі чинники, як операційна система, продуктивність комп'ютера, прикладна програма, спосіб з'єднання, тип та формат матеріалів
і складність завдання.
b. Щоб завантажити останню версію програмного забезпечення, відвідайте веб-сайт www.samsungprinter.com.
Технічні характеристики_ 155
Технічні характеристики сканування
Елемент
Сумісність
Стандарт TWAIN/стандарт WIA
Спосіб сканування
Роздільність
Опис
a
Кольоровий CCD
Стандарт TWAIN
До 600 x 600 крапок/дюйм (до 4 800 x 4 800 крапок/дюйм завдяки програмному
підсиленню)
Стандарт WIA
До 600 x 600 крапок/дюйм
Сканування до USB
100, 200, 300 крапок/дюйм
Сканування до
електронної пошти
Сканування на сервер
100, 200, 300, 400, 600 крапок/дюйм
Мережевий формат відсканованого
файлу
PDF, TIFF, JPEGb
Ефективна довжина сканування
Скло сканера: 289 мм
Подавач оригіналів: 348 мм
Ефективна ширина сканування
Макс. 208 мм
Глибина кодування кольору
Внутрішня: 36 бітів
Зовнішня: 24 біти
Глибина кодування в монохромному
режимі
1 біт для штрихових та напівтонових зображень
8 біт для відтінків сірого
a. Залежно від програм сканування максимальна роздільна здатність може відрізнятись.
b. При виборі монорежиму в кольорах сканування JPEG не доступний.
Технічні характеристики копіювача
Елемент
Опис
Швидкість копіюванняa
До 33 стор./хв. формату A4 (35 стор./хв. формату Letter)
Швидкість двостороннього
копіювання
Односторонній на двосторонній (1-2): До 17 відб./хв формату A4 (18 відб./хв формату Letter)
Двосторонній на двосторонній (2–2): До 13 відб./хв формату A4 (14 відб./хв формату Letter)
Час виходу першої копії
Скло сканера: 9,5 секунди (від сигналу готовості)
Подавач оригіналів: 11,5 секунди (від сигналу готовості)
Роздільність копіювання
Текст
Скло сканера: До 600 x 600 крапок/дюйм
Подавач оригіналів: До 300 x 300 крапок/дюйм
Текст/фото
Скло сканера: До 600 x 600 крапок/дюйм
Подавач оригіналів: До 300 x 300 крапок/дюйм
Фото
Скло сканера: До 600 x 600 крапок/дюйм
Подавач оригіналів: До 300 x 300 крапок/дюйм
Діапазон масштабування
Скло сканера: від 25 % до 400 %
Подавач оригіналів: від 25 % до 200 %
a. Швидкість копіювання подано для режиму «один оригінал — кілька копій».
Технічні характеристики_ 156
Технічні характеристики факсового зв’язку
Функція факсу може не підтримуватися залежно від апарата.
Елемент
Опис
Сумісність
ITU-T G3
Придатна лінія зв’язку
Телефонні мережі загального користування (PSTN) або через комутатор
Кодування даних
MH/MR/MMR/JBIG/JPEG (лише Tx)
Швидкість модему
33,6 кбітів/сек.
Швидкість пересилання
До 3 сек./стор.a
Максимальна довжина документа
356 мм
Роздільність
•
•
•
Пам’ять
Твердий диск (Приймання: 2 000 сторінок), Надсилання: 500 сторінок)
Півтони
256 рівнів
Автоматичний номеронабирач
до 200 номерів
Стандарт: 203 x 98 крапок/дюйм
Висока: 203 x 196 крапок/дюйм
Найкраща: 300 x 300 крапок/дюймb тільки)
a. Стандартна роздільність, MMR(JBIG), максимальна швидкість модему, фаза «C» таблиці №1 ITU-T, пам’ять Tx, ECM.
b. Rx — отримання факсу.
Технічні характеристики_ 157
Характеристики матеріалу для друку
Тип
Формат
Вага носія друкуaМісткістьb
Розміри
Лоток 1 / можливий лоток
Звичайний
папір
Letter
216 x 279 мм
Від 75 до 90 г/м2
•
500 аркушів 80 г/м
216 x 356 мм
US Folio
216 x 330 мм
A4
210 x 297 мм
Oficio
216 x 343 мм
JIS B5
182 x 257 мм
Від 75 до 90 г/м2
ISO B5
176 x 250 мм
•
Executive
184 x 267 мм
A5
148 x 210 мм
Statement
140 x 216 мм
A6
105 x 148 мм
Конверт Monarch
98 x 191 мм
Конверт No. 10
105 x 241 мм
Конверт «DL»
110 x 220 мм
Конверт C5
162 x 229 мм
Конверт C6
114 x 162 мм
Цупкий папір
Див. розділ
«Звичайний папір»
Тонкий папір
Конверт
Від 60 до 163 г/м2
2
Legal
Універсальний лоток
•
50 аркушів 80 г/м2
250 аркушів 80 г/м2
Неможливо для лотка 1/
додаткових лотків
Неможливо для лотка 1/
додаткових лотків
Від 75 до 90 г/м2
• 5 аркушів стосу
Див. розділ «Звичайний папір»
Від 90 до 105 г/м2
• 350 аркушів стосу
Від 90 до 105 г/м2
• 20 аркушів стосу
Див. розділ
«Звичайний папір»
Див. розділ «Звичайний папір»
Від 60 до 70 г/м2
• 500 аркушів стосу
Від 60 до 70 г/м2
• 50 аркушів стосу
Прозора
плівка
Див. розділ
«Звичайний папір»
Див. розділ «Звичайний папір»
Неможливо для лотка 1/
додаткових лотків
Від 138 до 146 г/м2
• 5 аркушів стосу
Етикетковий
папірc
Letter, Legal, US
Folio, A4, JIS B5,
ISO B5, Executive,
A5, Statement
Див. розділ «Звичайний папір»
Неможливо для лотка 1/
додаткових лотків
Від 120 до 150 г/м2
• 5 аркушів стосу
Стіс карток
Letter, Legal, US
Folio, A4, JIS B5, ISO
B5, Executive, A5,
Statement, PostCard
4x6
Див. розділ «Звичайний папір»
Неможливо для лотка 1/
додаткових лотків
Від 105 до 163 г/м2
• 5 аркушів стосу
Найменший формат (нестандартний)
76,2 x 127 мм
Від 60 до 163 г/м2
Найбільший формат (довільний)
216 x 356 мм
a. Якщо щільність матеріалу перевищує 105 г/м2, закладайте папір у лоток по одному аркушу.
b. Максимальне значення місткості може коливатися залежно від щільності та товщини матеріалу, а також від атмосферних умов.
c. Гладкість: від 100 до 250 одиниць згідно з шеффілд-тестом — вимірюванням рівня потоку повітря над поверхнею паперу. Чим менше число, тим
гладший аркуш.
Технічні характеристики_ 158
Contact SAMSUNG worldwide
If you have any comments or questions regarding Samsung products, contact the Samsung customer care center.
Country/
Region
Customer Care Center
Web Site
Country/
Region
Customer Care Center
Web Site
HONG KONG
3698-4698
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/
hk_en/
www.samsung.com/at
HUNGARY
06-80-SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com/hu
810-800-500-55-500
www.samsung/ua
www.samsung.com/
ua_ru
INDIA
3030 8282
1800 110011
1800 3000 8282
www.samsung.com/in
02 201 2418
www.samsung.com/be
(Dutch)
www.samsung.com/be_fr
(French)
INDONESIA
0800-112-8888
www.samsung.com/id
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/it
JAMAICA
1-800-234-7267
www.samsung.com/latin
JAPAN
0120-327-527
www.samsung.com/jp
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt
ARGENTINE
0800-333-3733
www.samsung.com/ar
AUSTRALIA
1300 362 603
www.samsung.com/au
AUSTRIA
0810-SAMSUNG (7267864,
€ 0.07/min)
BELARUS
BELGIUM
BRAZIL
0800-124-421
4004-0000
www.samsung.com/br
CANADA
1-800-SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com/ca
CHILE
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/cl
LUXEMBURG
02 261 03 710
www.samsung.com/lu
CHINA
400-810-5858
010-6475 1880
www.samsung.com/cn
MALAYSIA
1800-88-9999
www.samsung.com/my
MEXICO
www.samsung.com/mx
COLOMBIA
01-8000112112
www.samsung.com.co
01-800-SAMSUNG
(726-7864)
COSTA RICA
0-800-507-7267
www.samsung.com/latin
MOLDOVA
00-800-500-55-500
CZECH
REPUBLIC
800-SAMSUNG
(800-726786)
www.samsung.com/cz
www.samsung/ua
www.samsung.com/
ua_ru
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/
min)
www.samsung.com/nl
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726
786)
www.samsung.com/nz
NICARAGUA
00-1800-5077267
www.samsung.com/latin
NORWAY
3-SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/no
PANAMA
800-7267
www.samsung.com/latin
PHILIPPINES
1800-10-SAMSUNG
(726-7864)
1-800-3-SAMSUNG
(726-7864)
1-800-8-SAMSUNG
(726-7864)
02-5805777
www.samsung.com/ph
POLAND
0 801 1SAMSUNG
(172678)
022-607-93-33
www.samsung.com/pl
Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc,
Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
DENMARK
8-SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/dk
ECUADOR
1-800-10-7267
www.samsung.com/latin
EL SALVADOR
800-6225
www.samsung.com/latin
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com/kz_ru
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
FINLAND
30-6227 515
www.samsung.com/fi
FRANCE
01 4863 0000
www.samsung.com/fr
GERMANY
01805 - SAMSUNG
(726-7864 € 0,14/min)
www.samsung.de
GUATEMALA
1-800-299-0013
www.samsung.com/latin
HONDURAS
800-7919267
www.samsung.com/latin
Contact SAMSUNG worldwide_ 159
Country/
Region
Customer Care Center
Web Site
PORTUGAL
80820-SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com/pt
PUERTO RICO
1-800-682-3180
www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA
1-800-751-2676
www.samsung.com/latin
EIRE
0818 717 100
www.samsung.com/ie
RUSSIA
8-800-555-55-55
www.samsung.ru
SINGAPORE
1800-SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com/sg
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com/sk
SOUTH AFRICA
0860 SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com/za
SPAIN
902-1-SAMSUNG(902 172
678)
www.samsung.com/es
SWEDEN
0771 726 7864
(SAMSUNG)
www.samsung.com/se
SWITZERLAND
0848-SAMSUNG (7267864,
CHF 0.08/min)
www.samsung.com/ch
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
TAIWAN
0800-329-999
www.samsung.com/tw
THAILAND
1800-29-3232
02-689-3232
www.samsung.com/th
TRINIDAD &
TOBAGO
1-800-SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com/latin
TURKEY
444 77 11
www.samsung.com/tr
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
8000-4726
www.samsung.com/ae
U.K
0845 SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com/uk
U.S.A
1-800-SAMSUNG
(7267864)
www.samsung.com/us
UKRAINE
8-800-502-0000
www.samsung/ua
www.samsung.com/
ua_ru
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com/kz_ru
VENEZUELA
0-800-100-5303
www.samsung.com/latin
VIETNAM
1 800 588 889
www.samsung.com/vn
Contact SAMSUNG worldwide_ 160
Глосарій
Цей словничок допоможе вам ознайомитися з виробом, адже він
містить роз'яснення до термінів, які широко використовуються у
сфері друку, а також тих, що вживаються у цьому посібнику для
користувача.
802.11
802.11 — це серія стандартів для зв'язку через безпроводові
локальні мережі (WLAN), що її розробив комітет зі стандартів
зональних та обчислювальних мереж Інституту інженерів з
електротехніки та електроніки (IEEE 802).
BOOTP
Протокол початкового завантаження. Мережевий протокол, що
використовується мережевим клієнтом для автоматичного
отримання ІР-адреси. Зазвичай застосовується у процесах
початкового завантаження комп'ютерів або операційних систем, що
на них виконуються. Сервери BOOTP призначають для кожного
клієнта IP-адресу з динамічно розподілюваного ресурсу адрес.
BOOTP дає можливість комп'ютерам без локальної дискової пам'яті
отримати ІР-адресу ще до завантаження операційної системи з
повним набором функцій.
ПЗЗ
802.11b/g
802.11b/g може спільно використовувати те саме обладнання та
частоту 2,4 ГГц. 802.11b підтримує смугу частот до 11 мегабітів за
секунду; 802.11g — до 54 мегабітів за секунду. Пристрої 802.11b/g
можуть інколи зазнавати інтерференцій від мікрохвильових печей,
радіотелефонів та пристроїв Bluetooth.
Точка доступу
Точка доступу або точка безпроводового доступу (AP чи WAP) — це
пристрій, що сполучає пристрої безпроводового зв'язку на мережах
безпроводового зв'язку (WLAN) і діє як головний передавач і
приймач радіосигналів мережі.
Пристрій із зарядовим зв'язком (ПЗЗ) – це обладнання, яке дає
можливість виконувати операції сканування. Механізм фіксування
ПЗЗ також використовується для закріплення конструкції ПЗЗ, щоб
запобігти її ушкодженню під час переміщення апарата.
Упорядкування за копіями
Упорядкування за копіями — це процес друку багатьох копій у
вигляді наборів. Якщо вибрано упорядкування за копіями, апарат
перед друком додаткових копій спочатку друкує повний набір.
Панель керування
Панель керування – це плоска, зазвичай вертикальна панель, на
якій відображаються інструменти керування чи контролю.
Здебільшого вони містяться на передній стороні апарата.
Автоподавач оригіналів
Автоподавач оригіналів або Пристрій автоматичного подавання
оригіналу (ПАПО) – це механізм, що автоматично подає
оригінальний аркуш паперу, щоб апарат міг сканувати певну
кількість паперу одночасно.
Покриття
AppleTalk
AppleTalk – це набір протоколів, розроблених корпорацією Apple
для створення комп'ютерних мереж. Він використовувався в
оригінальній моделі Macintosh (1984), однак нині корпорація Apple
надає перевагу створенню мереж за допомогою протоколів TCP/IP.
Глибина кольору
Термін застосовується у комп'ютерній графіці для позначення
кількості бітів, які використовуються для відображення кольору
одного піксела у растровому зображенні. Більша глибина кольору
забезпечує ширший діапазон окремих кольорів. Зі збільшенням
кількості бітів кількість можливих кольорів стає надзвичайно
великою для мапи кольорів. 1-бітовий колір зазвичай називається
монохроматичним або чорно-білим.
BMP
Формат растрової графіки, що використовується у графічній
підсистемі платформи Microsoft Windows (GDI) як формат простих
графічних файлів.
Глосарій_ 161
Друкарський термін, який застосовується для вимірювання
використання тонера під час друку. Наприклад, покриття 5 %
означає, що зображення чи текст займають на аркуші формату A4
приблизно 5 %. Отже, якщо аркуш чи оригінальний документ містить
складні зображення або багато тексту, покриття буде більшим, і
водночас відповідним буде використання тонера.
CSV
Значення, розділені комами (Comma Separated Values, CSV). CSV –
це тип формату файлів, що використовується для обміну даними
між несумісними програмами. Цей формат файлів, що
використовується у Microsoft Excel, став псевдостандартом у
комп'ютерній галузі, навіть на не-Майкрософтівських платформах.
Дуплексний автоподавач оригіналів
Дуплексний автоподавач оригіналів — це механізм, який
автоматично подає і обертає аркуш оригіналу, щоб апарат міг
виконати сканування з обох сторін аркушу.
Стандартний
Значення чи параметр, що активується із першим використанням
принтера, перезапуском чи ініціалізацією.
DHCP
ECM
Протокол динамічного налагодження конфігурації головного
комп'ютера (DHCP) — це мережевий протокол "клієнт-сервер".
Сервер DHCP надає параметри конфігурації відповідно до запиту
клієнтського хосту DHCP, в основному — дані, потрібні для участі
клієнтського хоста в ІР-мережі. DHCP також забезпечує механізм
для виділення ІР-адрес для клієнтських хостів.
Режим виправлення помилок (ECM) — це додатковий режим
пересилання, вбудований у факсові апарати та модеми класу 1. Він
автоматично виявляє і виправляє помилки у процесі пересилання
факсів, що іноді спричиняються перешкодами на телефонній лінії.
Емуляція
Емуляція — це техніка отримання одним апаратом тих самих
результатів, що й у іншого.
Емулятор повторює функції однієї системи на іншій системі, а отже
обидві системи починають працювати однаково. Процес емуляції
зосереджений на точному відтворенні зовнішньої поведінки, на
відміну від процесу імітації, який передбачає моделювання певної
абстрактної системи, зазвичай беручи до уваги її внутрішній стан.
DIMM
Модуль пам'яті з дворядним розміщенням виводів (DIMM) — це
плата з мікросхемами пам'яті. Модуль DIMM зберігає усі дані
апарата: дані друку, дані отриманих факсів.
DNS
Сервер доменних імен (DNS) — це система, що зберігає
інформацію, пов'язану з доменними іменами у розподіленій базі
даних у мережах, такій як Інтернет.
Ethernet
Матричний принтер
Термін "матричний принтер" стосується певного типу комп'ютерних
принтерів із друкувальною голівкою, яка рухається сюди-туди по
сторінці і друкує, вдаряючи по просякнутій друкарською фарбою
стрічці із тканини, яка розміщена навпроти аркушу (загалом за тим
самим принципом, що й друкарська машинка).
Ethernet — це фреймова комп'ютерна технологія побудови мережі
для локальних мереж. Вона визначає з'єднання та передачу
сигналів на фізичному рівні, а також формати кадру та протоколи
для регулювання доступу до середовища передавання даних (MAC)
та рівня лінії передачі даних у моделі OSI. Ethernet (Етернет) в
основному стандартизований як IEEE 802.3. Він став
найпоширенішою використовуваною технологією локальних мереж
у 90-х роках і досьогодні.
EtherTalk
DPI
Точки на дюйм (DPI) — це одиниця вимірювання роздільної
здатності, що використовується для сканування та друку. В
основному, чим більше значення DPI, тим вища роздільна
здатність, очевидніші деталі зображення та більший розмір файлу.
Набір протоколів, розроблений Apple Computer для побудови
комп'ютерних мереж. Він використовувався в оригінальній моделі
Macintosh (1984), однак нині корпорація Apple надає перевагу
створенню мереж за допомогою протоколів TCP/IP.
FDI
DRPD
Розпізнавання характерних дзвінків. Послуга розділення дзвінків
надається оператором телефонного зв’язку і дозволяє
використовувати одну телефонну лінію для відповіді на кілька
різних телефонних номерів.
Інтерфейс стороннього пристрою (FDI) — це плата, встановлена в
апараті для забезпечення функціонування пристроїв інших
виробників, наприклад тих, що використовують монети, або
пристроїв зчитування смарт-карток. Такі пристрої дають змогу
використовувати на апараті послугу платного друку.
Дуплекс
FTP
Механізм, який автоматично обертає аркуш паперу, щоб апарат мав
можливість виконати друк (або сканування) з обох сторін аркуша.
Принтер, оснащений функцією дуплексного (двостороннього) друку,
може виконувати друк з обох сторін аркуша.
Протокол передачі файлів (FTP) — це поширений протокол для
обміну файлами в мережі, яка підтримує протокол TCP/IP
(наприклад, Інтернет чи Інтранет).
Блок термофіксації
Норма видруку
Деталь лазерного принтера, яка плавить тонер на носії друку. Вона
складається з нагрівного та притискного валиків. Після перенесення
тонера на папір блок термофіксації застосовує нагрівання і тиск для
фіксації тонера на папері, внаслідок чого папір виходить з
лазерного принтера дещо теплим.
Норма видруку — це кількість сторінок, які можна видрукувати за
місяць без шкоди для подальшої продуктивної роботи принтера.
Загалом принтери мають певне обмеження ресурсу, як-от друк
певної кількості сторінок на рік. Ресурс означає середній обсяг
видруків, як правило, в межах гарантійного періоду. Наприклад,
якщо місячна норма видруку становить 48 000 сторінок (з
розрахунку 20 робочих днів), за день принтер повинен
видруковувати не більше 2 400 сторінок.
Шлюз
Зв'язок між комп'ютерними мережами або між комп'ютерною
мережею та телефонною лінією. Шлюз широко застосовується, бо
дає змогу діставати доступ до іншого комп'ютера чи мережі.
Глосарій_ 162
Сіра шкала
IPX/SPX
Відтінки сірого кольору, що відтворюють світлі і темні частини
зображення після перетворення зображення із кольорового у
монохроматичне; кольори передаються різними відтінками сірого.
Тип зображення, що імітує градацію сірого, змінюючи кількість
крапок. Інтенсивно забарвлені частини зображення складаються із
великої кількості крапок, а світліші частини — із меншої.
Абревіатура IPX/SPX означає міжмережевий обмін пакетами/
послідовний обмін пакетами. Це мережевий протокол, який
використовується в операційних системах Novell NetWare.
Протоколи IPX та SPX забезпечують послуги підключення до
мережі подібно до протоколів TCP/IP, при цьому протокол IPX має
спільні риси із IP, а SPX — із TCP. Протокол IPX/SPX головним
чином був розроблено для локальних мереж і у цьому застосуванні
він дуже ефективний (зазвичай у локальних мережах його
продуктивність вища, аніж у TCP/IP).
Твердий диск (HDD)
ISO
HDD, який зазвичай називають твердим диском, — це
енергозалежний пристрій для збереження даних, що зберігає дані із
цифровим кодуванням на дисках із магнітною поверхнею, які
швидко обертаються.
Міжнародна організація зі стандартизації (ISO) — це міжнародний
комітет, що встановлює стандарти і складається з представників
національних комітетів зі стандартизації. Він розробляє світові
промислові та торговельні стандарти.
IEEE
ITU-T (Міжнародна спілка електрозв'язку — сектор
телекомунікацій)
Півтони
Інститут інженерів з електротехніки та електроніки (IEEE) — це
міжнародна некомерційна професійна організація, яка займається
вдосконаленням технологій, пов'язаних з електрикою.
IEEE 1284
Стандарт паралельного порту 1284 було розроблено в Інституті
інженерів з електротехніки та електроніки (IEEE). Термін "1284-B"
стосується певного типу роз'ємів на кінці паралельного кабелю,
який під'єднується до периферійного пристрою (наприклад,
принтера).
Міжнародна спілка електрозв'язку — це міжнародна організація,
створена з метою стандартизації та регулювання міжнародних
радіо- та телекомунікацій. Її головними завданнями є
стандартизація, розподіл спектру радіочастот та упорядкування
взаємодії між різними країнами для здійснення міжнародних
телефонних дзвінків. Літера T в скороченні ITU-T означає
телекомунікації.
Таблиця ITU-T №1
Стандартизована випробувальна таблиця, опублікована ITU-T для
факсимільного пересилання документів.
Інтранет
Приватна мережа, яка використовує протоколи Інтернет,
можливість мережевого підключення та іноді систему
телекомунікацій загального користування для безпечного обміну
корпоративною інформацією в організації чи операціями між її
службовцями. Іноді термін стосується лише суто візуальної служби
— внутрішнього веб-сайту.
JBIG (Об'єднана група експертів з обробки бінарних зображень) —
це стандарт стиснення зображень без втрати чіткості та якості, який
розроблено для стиснення двійкових зображень (зокрема факсів),
однак може використовуватись і для інших зображень.
IP-адреса
JPEG
Адреса Інтернет-протоколу (IP) — це унікальний номер, який
використовується пристроями для ідентифікації та зв'язку між
собою у мережі, яка підтримує стандарт Інтернет-протоколу.
JPEG (Об'єднана група експертів з машинної обробки
фотозображень) — це найпоширеніший метод стиснення із втратою
даних для фотографічних зображень. Це формат, який
використовується для зберігання та пересилання фотографій в
Інтернеті.
IPM (число зображень за хвилину)
Число зображень за хвилину (IPM) — це спосіб вимірювання
швидкості принтера. Значення IPM вказує на кількість
односторонніх аркушів паперу, які принтер може видрукувати за
хвилину.
JBIG
LDAP
Спрощений протокол доступу до каталогів (LDAP) — це мережевий
протокол для запитів та модифікації служб керування каталогами,
що працюють через TCP/IP.
IPP
Протокол друку через Інтернет (IPP) визначає стандарт протоколу
для друку, а також керування завданнями друку, розміром носія,
роздільною здатністю тощо. IPP може використовуватись локально
або через Інтернет для сотень принтерів; крім цього, він підтримує
керування доступом, автентифікацію та шифрування, пропонуючи
значно потужніші та безпечніші рішення для друку, аніж попередні
версії протоколів.
Глосарій_ 163
Світлодіод
Світлодіод — це напівпровідниковий пристрій, який вказує на стан
апарата.
MAC-адреса
Оригінал
Адреса регулювання доступу до середовища даних (MAC) — це
унікальний ідентифікатор, пов'язаний із мережевим адаптером.
MAC -адреса — це унікальний 48-бітний ідентифікатор, що зазвичай
складається із 12 шістнадцяткових символів, згрупованих попарно
(напр., 00-00-0c-34-11-4e). Ця адреса зазвичай жорстко закодована
у плату мережевого інтерфейсу (NIC) виробником і
використовується як допомога для маршрутизаторів під час спроби
виявлення місця перебування машин у великих мережах.
Перший зразок будь-чого, наприклад, документу, фотографії чи
тексту тощо, який копіюється, відтворюється або передається для
створення інших примірників, але сам по собі не є скопійованим або
похідним.
OSI
Багатофункційний периферійний пристрій (MFP) — це офісний
апарат, що в одній фізичній одиниці об'єднує функції принтера,
копіювального пристрою, факсу, сканера тощо.
OSI (Відкрита взаємодія систем) — це модель, розроблена
Міжнародною організацією зі стандартизації (ISO) для засобів
зв'язку. OSI пропонує стандартний модульний принцип створення
мережі, що розподіляє потрібний набір комплексних функцій на
керовані, автономні та функційні рівні. Рівні з верху до низу:
прикладний, представницький, сеансовий, транспортний,
мережевий, канальний та фізичний.
MH
PABX
Moдифікований Гаффмен (Modified Huffman – MH) — це метод
стиснення, щоб зменшити кількість даних, які треба передавати між
факсовими машинами, для пересилання зображення,
рекомендований ITU-T T.4. MH — це схема нерівномірного
кодування, яка спирається на таблицю кодування і оптимізована
для ефективного стиснення пустих місць. Оскільки більшість факсів
в основному складаються з незаповненого простору, це мінімізує
час передачі факсових повідомлень.
Відомча АТС (PABX) — це автоматична телефонна система
комутації в межах певного підприємства.
Багатофункційний пристрій
MMR
Модифікований модифікований код Ріда (Modified Modified READ,
MMR) — це метод стиснення, рекомендований ITU-T T.6.
Модем
Пристрій, що модулює несучий сигнал для кодування цифрової
інформації, а також демодулює цей сигнал для розкодування
переданих даних.
PCL
Мова програмування принтера (PCL) — це мова опису сторінок
(PDL), розроблена компанією HP як протокол для друку, що стала
галузевим стандартом. Спочатку мову PCL було розроблено для
перших струменевих принтерів, а потім випущено у змінних рівнях
для термографічних, матричних та лазерних принтерів.
PDF
Переносний формат документів (PDF) — це фірмовий формат
файлів, розроблений корпорацією Adobe Systems для відображення
двовимірних документів у форматі, який не залежить від пристрою
та роздільної здатності.
PostScript
MR
Модифікований код Ріда (MR) — це метод стиснення,
рекомендований ITU-T T.4. MR кодує перший просканований рядок,
використовуючи MH. Наступний рядок порівнюється з першим,
визначається різниця між ними, і тоді ця різниця кодується і
передається.
NetWare
Мережева операційна система, розроблена корпорацією Novell, Inc.
На початку вона використовувала схему кооперативної організації
багатьох завдань для виконання різних служб на ПК, а мережеві
протоколи спирались на первинний набір Xerox XNS. Нині система
NetWare підтримує протоколи TCP/IP та IPX/SPX.
PostScript (PS) — це мова опису сторінок та мова програмування,
яка застосовується в основному у сферах електронної та настільної
публікації і запускається в інтерпретаторі для генерації зображення.
Принтерний драйвер
Програма, яка використовується для посилання команд та передачі
даних з комп'ютера на принтер.
Носій друку
Матеріал, такий як папір, конверти, етикетки та прозорі плівки, які
можна використовувати для принтера, сканера, факсу або
копіювального пристрою.
PPM (сторінок за хвилину)
OPC
Органічний фотопровідник (OPC) — це механізм, що створює
віртуальне зображення для друку, використовуючи лазерний
промінь із лазерного принтера; є зазвичай зеленого або сірого
кольору і має циліндричну форму.
Від використання принтера зовнішня частина барабана потроху
зношується, і її слід з часом замінити, оскільки на ній утворюються
подряпини від абразивності паперу.
Глосарій_ 164
Сторінки за хвилину (PPM) — це метод вимірювання для
визначення швидкості роботи принтера, а саме кількості сторінок,
які він може видрукувати за хвилину.
Файл PRN
Маска підмережі
Інтерфейс для драйвера пристрою, що дає змогу програмному
забезпеченню взаємодіяти із драйвером пристрою, використовуючи
стандартні вхідні/вихідні системні виклики, що спрощують
виконання багатьох завдань.
Маска підмережі використовується разом із мережевою адресою
для визначення того, яка її частина є мережевою адресою, а яка —
адресою хоста.
TCP/IP
Протокол
Домовленість чи стандарт, що активує та контролює підключення,
зв'язок та процес передачі даних між двома кінцевими точками
обробки даних.
Протокол керування передачею даних (TCP) та протокол Інтернету
(IP); набір протоколів зв'язку, що забезпечують пакет протоколів, на
базі якого працює Інтернет та більшість комерційних мереж.
TCR
PS
Див. PostScript.
PSTN
Телефонна мережа загального користування (PSTN) — це
всесвітня громадська телефонна мережа із комутацією ліній, що
базується у виробничих приміщеннях і спрямовується по конкретній
лінії через комутатор.
RADIUS
Служба віддаленої автентифікації користувачів телефонних ліній
(RADIUS) — це протокол для віддаленої автентифікації та
реєстрації користувачів. RADIUS активує централізоване керування
даними автентифікації, як-от імена користувачів та паролі,
використовуючи концепцію AAA (автентифікація, авторизація та
реєстрація) для керування доступом до мережі.
Роздільна здатність
Чіткість зображення, що вимірюється кількістю крапок на дюйм
(DPI). Чим вище значення крапок/дюйм, тим вища роздільна
здатність.
Звіт про пересилання (TCR) надає детальні відомості щодо кожного
пересилання, такі як стан завдання, результат передачі та кількість
пересланих сторінок. Можна настроїти друк цього звіту після
виконання кожного завдання або тільки у випадку невдалої
передачі.
TIFF
Формат файлів зображень із мітками (TIFF) — це формат растрових
зображень зі змінною роздільною здатністю. В TIFF-і описуються
дані, що зазвичай надходять зі сканера. Зображення у форматі TIFF
використовують теги, ключові слова, які визначають характеристики
зображення, що міститься у файлі. Цей гнучкий та сумісний із
різними платформами формат може використовуватись для
файлів, створених різними програмами обробки зображень.
Картридж із тонером
Ємність у принтері, у якій міститься тонер. Тонер — це порошок,
який використовується у лазерних принтерах та фотокопіювальних
апаратах і формує текст чи зображення на папері для друку. Тонер
розплавляється завдяки нагріванню блока термофіксації, і це
спричиняє його висихання у волокнах паперу.
TWAIN
SMB
Блок повідомлень сервера (SMB) — це мережевий протокол, що
зазвичай застосовується до файлів загального доступу, принтерів,
послідовних портів та різноманітних засобів зв'язку між вузлами
мережі. Крім цього, він забезпечує автентифікаційний механізм
зв'язку у процесі обробки даних.
Галузевий стандарт для сканерів та програмного забезпечення.
Використовуючи сканер та програмне забезпечення, що
підтримують стандарт TWAIN, сканування можна започатковувати з
програми; інтерфейс програм захоплення зображення для
операційних систем Microsoft Windows та Apple Macintosh.
Маршрут UNC
SMTP
Простий протокол пересилання пошти (SMTP) — це стандарт для
пересилання електронних листів в Інтернеті. SMTP являє собою
відносно простий протокол, що базується на тексті, у якому
зазначається один або більше одержувачів повідомлення, і після
цього передається текст повідомлення. Це протокол
"клієнт-сервер", у якому клієнт передає електронне повідомлення
на сервер.
SSID
Ідентифікатор набору служб (SSID) являє собою назву
безпроводової локальної мережі (WLAN). Всі безпроводові пристрої
в WLAN використовують той самий SSID для зв'язку один з одним.
Ідентифікатори набору служб чутливі до регістру і мають
максимальну довжину у 32 символи.
Глосарій_ 165
Домовленість про універсальні імена (UNC) — це стандартний
метод отримання доступу до ресурсів спільного користування в
мережі у системі Windows NT та інших продуктах Microsoft. Формат
маршруту UNC такий: \\<ім'я сервера>\<ім'я ресурсу спільного
користування>\<додатковий каталог>
URL
Уніфікований вказівник інформаційних ресурсів (URL) — це
глобальна адреса документів та ресурсів в Інтернеті. Перша
частина адреси вказує, який протокол використовувати, друга
зазначає ІР-адресу або доменне ім'я, у якому розміщено ресурс.
USB
Універсальна послідовна шина (USB) — це стандарт, розроблений
організацією USB Implementers Forum, Inc. для сполучення
комп'ютерів та периферійних пристроїв. На відміну від
паралельного порту, USB розроблено для одночасного підключення
багатьох периферійних пристроїв до одного порту USB на
комп'ютері.
Водяні знаки
Водяний знак — це зображення, яке можна розпізнати, направивши
аркуш на світло: таким чином воно виглядатиме на папері
світлішим. Водяні знаки вперше запроваджено у Болонії (Італія) у
1282 році; вони використовувались виробниками паперу для
позначення їх продукту, а також — на поштових марках, грошових
знаках та інших урядових документах для запобігання
виготовленню підробок.
WEP
Приватність, рівнозначна проводовій, – (WEP) – являє собою
протокол безпеки, деталізований в стандарті IEEE 802.11 для
запевнення такого ж рівня безпеки, що і в проводовій локальній
мережі. WEP забезпечує захист кодуванням даних, що передаються
по радіоканалу так, що вони захищені настільки, як коли
передаються від одного пункту до іншого.
WIA
Архітектура побудови зображень Windows (WIA), яку початково
запроваджено у системах Windows Me та Windows XP. При
використанні сканера із підтримкою стандарту WIA сканування
можна запустити із цих операційних систем.
WPA
Захищений доступ Wi-Fi (WPA) являє собою клас систем для
забезпечення захисту безпроводових (Вай-Фай) комп'ютерних
мереж, який створено для поліпшення безпекових функцій та
характеристик WEP.
WPA-PSK
WPA-PSK (Спільний ключ WPA) — це особливий режим WPA для
домашніх користувачів та малого бізнесу. Спільний ключ, тобто
пароль, конфігурується в точці безпроводового доступу (WAP) і
будь-яких безпроводових настільних чи переносних пристроїв. Для
забезпечення більшого захисту WPA-PSK генерує унікальний ключ
для кожного сеансу між безпроводовим клієнтом та пов'язаним
WAP-ом.
Глосарій_ 166
Покажчик
C
mailbox
copying
collation 70
copying on both sides of originals 70
O
OCR оптичне розпізнавання символів
F
поширені порушення роботи Windows
147
сканування 75
спільне користування пристроєм у
локальній мережі 38
deleting the data of the mailbox 96
Windows 7
84, 100
FTP сканування 80
fax sending
delay sending 91
resending automatically 91
sending a fax 92
J
JPEG
USB scanning memory device 84
Сканування до пристрою пам'яті з
інтерфейсом USB 100
L
сканування 85
optional tray 150
P
А
автентифікація
placing a machine
spacing 32
друкування звіту 118
автовідповідачфакс 93
адреса електронної пошти
S
введення адрес електронної пошти до
поля введення 79
введення адрес електронної пошти за
допомогою адресної книги 79
глобальна 79
групові 79
збереження 79
SMB 77
Smart Panel
font setting 45
загальна інформація 122
SyncThru Web Service
загальна інформація 121
настройки SMBFTP 80
LCD display
changing the display language 44
Linux
вимоги до системи 34
властивості принтера 66
друк 65
інсталяція драйвера для мережі 42
інсталяція драйвера для підєднаного
кабеля USB 37
комплектне програмне забезпечення 33
конфігуратор уніфікованого драйвера
124
поширені порушення роботи Linux 147
сканування 86
service contact numbers 159
безпека
T
буклети 56
В
toner unit
sending the toner reorder notification 127
U
USB cable
M
вимоги до системи 34
друк 63
інсталяція драйвера для мережі 41
інсталяція драйвера для підєднаного
кабеля USB 36
комплектне програмне забезпечення 33
поширені неполадки Macintosh 149
сканування 85
спільне користування пристроєм у
локальній мережі 38
інформація 11
символи 11
TWAIN сканування 85
how to scan 99
Macintosh
Б
Відображення на рідиннокристалічному
екрані
зміна мови екрана 44
перегляд стану апарата 108
яскравість 30
вигляд ззаду 28
вигляд спереду 27
W
витратні матеріали
WIA
сканування 85
Windows
використання SetIP 124
вимоги до системи 34
друк 54
інсталяція драйвера для мережі 40
інсталяція драйвера для підєднаного
кабеля USB 35
комплектне програмне забезпечення 33
Покажчик_ 167
доступні витратні матеріали 150
заміна картриджа з тонером 151
замовлення 150
моніторинг ресурсу витратних
матеріалів 127
плановий ресурс картриджа з тонером
129
властивості принтера
відкриття пріоритетів принтера 58, 67
водяний знак
видалити 57
друкування 57
редагувати 57
створити 57
друкування 58
створити 58
друкування Nup
К
Кабель USB
зміна характеристики сканування 99
інсталяція драйвера 35
порт 28
порядок сканування 99
Macintosh 64
Windows 55
друкування документа
Г
Linux 65
Macintosh 63
глосарій 161
групові
сканування 82
факсовий звязок 94
Е
Драйвер PostScript
усунення несправностей 146
функції та характеристики 54
клавіатура
енергозаощадження
кнопка 31
режим енергозаощадження 44
загальні настройки 109
задавання дати 43
до пристрою пам'яті з інтерфейсом USB
задавання роздільності друку
Macintosh 64
Windows 59
довідка користування 62
додаткова послуга 117
задавання часу 43
додатковий лоток
закладання
друк
Енергозаощадження 31
Настройка пристрою 31
перервати 31
Стан завдання 31
кольоровий режим
сканування 83, 100
факсовий звязок 94
компоненти
замовлення 150
установлення 152
копіювання
вибір типу оригіналів 71
вибір формату оригіналів 69
загальні настройки 111
зменшення або збільшення копій 69
зсув для підшивання 74
клонування 72
копіювання буклетів 73
копіювання з обох боків оригіналів 70
копіювання на плакат 72
копіювання посвідчень 71
копіювання прозорих плівок 73
копіювання титульної сторінки 73
монтаж сторінок Nup 72
основні режими копіювання 69
очищення крайок 74
регулювання яскравості 71
робота з меню Копіювання 68
стирання фонових зображень 74
упорядкування за копіями 70
заміна
гумова прокладка подавача оригіналів
153
збережені документи 127
збереження адрес електронної пошти
глобальна 79
групові 79
звіти
звіт факсу 96
інформація про апарат 108
мережева MACадреса 124
зминання
очищення паперу 132
як уникнути зминання паперу 132
копіювання посвідчень 71
Л
лоток
друк буклетів 56
І
друк накладення
інформація 11
видалити 58
кнопки
закладання в лоток1 48
оригінали на склі сканера 46
паперу в універсальний лоток 49
спеціальні носії для друку 50
у подавачі оригіналів 47
закладання паперу 48
замовлення 150
Linux 65
Macintosh 63
використання водяних знаків 57
використання накладень 58
використання утиліти прямого друку 62
друк з обох сторін аркуша
Macintosh 65
Windows 56, 67
друкування документа
Windows 55
друкування у файл 63
зміна процентажу документа 57
зміна стандартних настройок друку 63
кількох сторінок на одній стороні
аркуша
Macintosh 64
Windows 55
масштабування документа до обраного
формату паперу 57
плакат 56
кнопка переривання 31
З
деталі для обслуговування 151
99
інформація про клавіатуру 45
екран дисплея 29
двосторонній друк
друкування 56, 67
копіювання 70
сканування 82
заміна картриджа 151
зберігання 129
надсилання сповіщення про потребу
замовити тонер 127
перерозподіл тонера 130
плановий ресурс 129, 155
дуплексне надсилання
адреса електронної пошти для
сканування 78
групові номери факсів 95
Д
картридж із тонером
інформація про апарат 108
Покажчик_ 168
вибір формату та типу паперу 52
закладання паперу в універсальний
лоток 49
замовлення додаткового лотка 150
зміна розміру лотка 48
регулювання ширини та довжини 48
О
надсилання до віддаленої поштової
скриньки 96
опитування 95
список поштових скриньок 96
створення поштової скриньки 96
огляд меню 119
окрема
М
адреси електронної пошти для
сканування 79
окремі номери факсів 94
мережа
автентифікація 113
загальні настройки 113
знайомство з мережевими програмами
39
інсталяція драйвера
Linux 42
Macintosh 41
Windows 40
інсталяція середовища 39
настройка 39
настроювання TCPIP 39
Програма SetIP 124
Н
в режимі автовідповідачафаксу 93, 94
зміна режиму приймання 93
паралельний телефонний апарат 93
приймання в дуплексному режимі 93
приймання в захищеному режимі 93
опитування
видалення документа збереженого для
опитування 95
збереження оригіналів для опитування
95
опитування віддаленого факсу 95
оригінальний документ
закладання
на склі сканера 46
у подавачі оригіналів 47
ліквідація защемлення 131
мова 44
монтаж сторінок Nup 72
приймання факсу
принтерний драйвер
функції та характеристики 54
пріоритети принтера 58
Linux 66
використання допомоги 61
пріоритетні настройки для друку 62
протокол TCPIP 39
П
пускова кнопка 29
Пристрій пам'яті з інтерфейсом USB
набір без зняття трубки
обладнання 29
надсилання факсу
відкладене надсилання 92
надсилання факсу 90
повторне набирання останнього
набраного номеру 91
настройка пристрою 108
стан пристрою 108
настройки адміністратора 108
настроювання копіювання 111
номер прискореного набирання 94
нормативна інформація 15
носій друку
вкладка Paper у пріоритетах принтера
59
глянсовий папір 52
етикетковий папір 52
задавання стандартного лотка та
паперу
у комп'ютері 44
у панелі керування 44
задавання типу паперу 52
задавання формату паперу 52
конверт 51
настанови 47
препринтний папір 52
прозора плівка 51
спеціальні носії для друку 50
стіс карток 52
утримувач паперу 158
фотопапір 52
друк 101
порт 27, 28
пояснення екрана USB 99
сканування до пристрою пам'яті з
інтерфейсом USB
зміна характеристики сканування
99
файлова політика 100
формат файлу 100
Програма SetIP 124
Протокол AppleTalk 113
память
оновлення памяті 152
очищення памяті 127
установлення модуля памяті 152
Р
регулювання
розмір лотка 44
реєстрація в сервісному центрі
пристрій підєднано з допомогою кабеля
USB 36, 41
режим виправлення помилок 111
режим економії тонера настроювання 60
робота з екраном сканування 75
робота з факсовим меню 89
роздільність
друк 59
сканування 83
факсовий звязок 94
панель керування 29
паралельний телефонний апарат 93
перевірка збереженого документа 127
плакат друкування 56
роздільність друку настроювання
Linux 65
розміщення апарата 32
настроювання за висотою над рівнем
моря 43
розміщення 32
повідомлення про помилку 136
подавач оригіналів 47
позначення 23
попередні настройки сканування 84
порушення роботи
погіршення якості друку 141
сенсорний екран 138
ускладнення з подаванням паперу 138
ускладнення під час копіювання 144
поштова скринька
Покажчик_ 169
С
Світлодіод
енергозаощадження 31
інтерпретація світлодіодів стану 30
кнопка переривання 31
стан пристрою 30
сенсорний екран
усунення несправності 138
серійний номер 127
сканування 83
факсовий звязок 94
сканер
вимикач блокування 27
закладання документів 46
кришка 27
скло 46
У
універсальний лоток
сканування до електронної пошти 78
сканування на сервер 80
скло сканера
закладання документів 46
сповіщення
приймання факсу в поштову скриньку
96
стандартні настройки 109
встановлення верхнього колонтитула
90
закладання паперу 45
зміна стандартних настройок 45
настройка лотка 52
стирання фонових зображень
копіювання 74
сканування 83
факсовий звязок 94
стопова кнопка 29
Т
твердий диск 26
технічні характеристики
загальне 154
копіювач 156
носій друку 158
принтер 155
сканер 156
факс 157
тип оригіналу
копіювання 69
Пристрій пам'яті з інтерфейсом USB
100
сканування 84
функції та характеристики 25
Драйвер PostScript 54
комплектне програмне забезпечення 33
принтерний драйвер 54
функції та характеристики апарата 108,
154
функція енергозаощадження 44
характеристика носія друку 158
використання спеціальних носіїв для
друку 50
закладання 49
поради щодо використання 49
сканування
2сторонніх оригіналів 82
Linux 86
Macintosh 85
TWAIN 85
WIA 85
для мережевого зєднання 80
до FTP SMB 80
до електронної пошти 78
зміна настройок 82
зміна стандартних настройок 45
основна інформація 75
попередні настройки сканування 84
роздільність 83
стирання фону 83
формат оригіналу 83
формат файлу 84
якість cканування 84
формат файлу
установлення факсу 111
установлення шрифта 45
утиліта прямого друку 62
Ч
утримувач паперу 53
час очікування завдання 44
чищення
Ф
блок сканування 129
всередині 128
ззовні 128
факсовий звязок
вибір режиму обробки кольорів
оригіналу 94
вибір типу документа оригіналу 94
відкладене пересилання факсу 92
встановлення верхнього колонтитула
90
друкування звіту про надсилання факсу
96
збереження номерів факсів 94
зміна режиму приймання 93
надсилання 90
надсилання для обох сторін оригіналів
93
надсилання термінового факсу 92
надсилання факсу під час дії економних
тарифів 96
настройка книги номерів факсів
з компютера 95
на панелі керування 94
настроювання роздільності 94
опитування 95
переадресація факсових повідомлень
97
перевірка збережених документів 127
повторне набирання останнього
набраного номеру 91
поштова скринька 96
приготування до користування
факсовим звязком 89
приймання 93
приймання з паралельного
телефонного апарата 93
приймання у режимі AnsFax 93
приймання у режимі телефону 93
приймання факсу у память 94
регулювання яскравості 94
робота з факсовим меню 89
стирання фонових зображень 94
факсовий тон 97
формат оригіналу
сканування 83
Покажчик_ 170
чищення апарата 128
Я
якість
сканування 84
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement