Samsung HT-H4550R Посібник користувача

Samsung HT-H4550R Посібник користувача
HT-H4500R
HT-H4530R
HT-H4550R
Домашня цифрова
розважальна система
5.1CH Blu-ray™
(Домашній кінотеатр)
посібник користувача
відкрийте нові можливості
Дякуємо за покупку цього продукту Samsung.
Щоб отримати повне обслуговування, зареєструйте
продукт за адресою:
www.samsung.com/register
02678N-HT-H4500R-RU-UKR-20131225.indd 1
2014-2-14 12:01:52
Інформація з Техніки Безпеки
Попередження
ЩОБ ЗМЕНШИТИ РИЗИК УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, НЕ ЗНІМАЙТЕ КРИШКУ (АБО ЗАДНЮ ПАНЕЛЬ).
ПРОДУКТ НЕ МІСТИТЬ ДЕТАЛЕЙ, ЩО ОБСЛУГОВУЮТЬСЯ КОРИСТУВАЧЕМ. ЗА ПОТРЕБИ ТЕХНІЧНОГО
ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО КВАЛІФІКОВАНИХ ФАХІВЦІВ.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
НЕБЕЗПЕКА УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ
НЕ ВІДКРИВАТИ
Цей знак указує на те, що
внутрішні деталі пристрою
перебувають під високою
напругою. Це може стати
причиною ураження
електричним струмом або
травмування.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: ЩОБ ЗАПОБІГТИ
УРАЖЕННЮ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ,
ПОВНІСТЮ ВСТАВЛЯЙТЕ ШИРОКИЙ КОНТАКТ
ШТЕКЕРА В РОЗЕТКУ.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
• Щоб зменшити ризик виникнення пожежі чи
ураження електричним струмом, уникайте
потрапляння пристрою під дощ чи у вологе
середовище.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
• Пильнуйте, щоб на пристрій не потрапили краплі
чи бризки, не ставте на нього предмети з водою
(наприклад, вазу).
• Штекер живлення використовується як пристрій
для відключення й завжди має бути придатним для
використання.
• Пристрій необхідно вмикати в електричну розетку з
належним захисним заземленням.
• Щоб відключити пристрій від джерела живлення,
слід витягти штекер живлення з розетки. Штекер
завжди має бути придатним для використання.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1
PRODUCTO
Цей знак указує на важливі
інструкції, які супроводжують
продукт.
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
ЛАЗЕРНИЙ ПРОДУКТ КЛАСУ 1
Цей програвач компакт-дисків є ЛАЗЕРНИМ
ПРОДУКТОМ КЛАСУ 1.
Використання елементів керування, налаштування чи
виконання дій, які не зазначено в цьому документі,
може призвести до шкідливого радіаційного
випромінювання.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
ЯКЩО ВІДКРИТИ КРИШКУ ЧИ ЗНЯТИ БЛОКУВАННЯ,
ВИНИКНЕ ЗАГРОЗА НЕВИДИМОГО ЛАЗЕРНОГО
ВИПРОМІНЮВАННЯ. УНИКАЙТЕ ВПЛИВУ
ВИПРОМІНЮВАННЯ.
| 2 Українська
02678N-HT-H4500R-RU-UKR-20131225.indd 2
2014-2-14 12:02:21
Використання та зберігання
дисків
• Уникайте потрапляння на пристрій крапель або
бризок. Не розміщуйте на пристрої предмети з
водою, наприклад вази.
• Щоб повністю вимкнути цей продукт, витягніть
штепсель із настінної розетки. Штепсель має бути
легкодоступним за будь-яких умов.
• Не торкайтеся штепселя мокрими руками. Це може
призвести до ураження електричним струмом.
• Не підключайте кілька електричних пристроїв в
одну настінну розетку. Надмірне навантаження на
розетку може спричинити перегрівання пристроїв і,
як результат, займання вогню.
• Перш ніж підключати інші компоненти до цього
продукту, вимкніть їх.
• Якщо ви переміщуєте продукт із прохолодного
місця в тепле, на його робочих частинах і лінзі може
утворюватися конденсат. Це може стати причиною
неналежного відтворення дисків. Якщо це трапиться,
від’єднайте продукт від розетки та зачекайте дві
години, перш ніж під’єднати штепсель до розетки
знову. Потім вставте диск і спробуйте відтворити
його ще раз.
Вироблено за ліцензією Dolby
Laboratories.
Dolby, Pro Logic і символ двох
літер D є торговими марками
компанії Dolby Laboratories.
Вироблено за
ліцензією США.
Номери патентів:
5,956,674; 5,974,380;
6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567;
7,333,929; 7,212,872, а також інші американські
та всесвітні патенти, які було видано або які
очікують на видачу. DTS-HD та відповідний символ,
а також DTSHD разом із відповідним символом
є зареєстрованими торговими марками; DTSHD Master Audio | Essential є торговою маркою
компанії DTS, Inc. Продукт включає програмне
забезпечення. © DTS, Inc. Усі права захищено.
ПРО ВІДЕО У ФОРМАТІ
DIVX. DivX® – це цифровий
відеоформат, створений
компанією DivX, LLC,
дочірньою компанією корпорації Rovi Corporation.
Це офіційний сертифікований пристрій DivX®,
який відтворює відео DivX. Докладну інформацію та
програмне забезпечення для перетворення файлів у
формат DivX див. на веб-сайті www.divx.com.
ПРО ВІДЕО ЗА ВИМОГОЮ DIVX. Цей сертифікований
пристрій DivX® має бути зареєстровано для відтворення
фільмів у форматі відео за вимогою DivX (VOD). Щоб
отримати реєстраційний код, знайдіть розділ DivX
VOD у меню налаштування пристрою. Відомості про
реєстрацію див. на веб-сайті vod.divx.com.
Пристрій DivX® сертифіковано для відтворення відео у
форматі DivX® із роздільною здатністю високої чіткості
(1080p), включаючи преміум-вміст.
DivX®, DivX Certified® і пов’язані логотипи є торговими
марками корпорації Rovi Corporation або її дочірніх
компаній і використовуються згідно з ліцензією.
Продукт захищено одним або кількома з таких патентів
США: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
Українська
02678N-HT-H4500R-RU-UKR-20131225.indd 3
Інформація з Техніки Безпеки
Застереження щодо
використання
Ліцензія
01
• Тримання дисків
- Відбитки пальців або подряпини на
дисках можуть знизити якість звуку
та зображення або спричинити
появу пропусків під час відтворення.
- Не торкайтеся поверхні диска, на якій записано
дані.
- Тримайте диск за краї, щоб не забруднити його
поверхню й не залишити відбитки пальців.
- Не прикріплюйте папір або клейкі стрічки на диск.
• Очищення дисків
- Щоб усунути відбитки пальців або
бруд із диска, очистьте його слабким
миючим засобом, розведеним у воді,
і протріть м’якою тканиною.
- Під час очищення обережно
протирайте диск у напрямку від внутрішньої
частини до зовнішньої.
- Зберігання дисків
 Уникайте потрапляння на диск прямих
сонячних променів.
 Зберігайте диск у прохолодному
провітрюваному приміщенні.
 Зберігайте диск у чистому захисному чохлі у
вертикальному положенні.
• Якщо продукт генерує нехарактерні шуми чи наявний
запах горіння або дим, слід негайно вимкнути
живлення та від’єднати штепсель від настінної розетки.
Після цього зверніться до найближчого центру
обслуговування користувачів для отримання технічної
підтримки. Не користуйтеся продуктом. Використання
продукту в такому стані може спричинити займання
чи ураження електричним струмом.
• Щоб повністю вимкнути цей продукт, витягніть
штепсель із настінної розетки. Штепсель має бути
легкодоступним за будь-яких умов.
3|
2014-2-14 12:02:24
Інформація з Техніки Безпеки
HDMI, High-Definition
Multimedia Interface
(інтерфейс мультимедіа
високої чіткості) і логотип HDMI є торговими
марками або зареєстрованими торговими марками
HDMI Licensing LLC в США й інших країнах.
DLNA®, логотип DLNA
і DLNA CERTIFIED® є
торговими марками, знаками
обслуговування чи сертифікації альянсу Digital
Living Network Alliance.
Oracle і Java є зареєстрованими
торговими марками компанії Oracle і/
або її партнерів. Інші назви можуть
бути торговими марками відповідних
власників.
У продукті використовується технологія захисту
від несанкціонованого копіювання, що відповідає
американським патентам та іншим правам
інтелектуальної власності корпорації Rovi Corporation.
Забороняється вносити зміни до конструкції продукту
й розбирати його.
Blu-ray Discўв, Blu-rayўв і відповідні логотипи є торговими
марками групи компаній Blu-ray Disc Association.
У цьому продукті використовується технологія Cinavia,
що обмежує використання несанкціонованих копій
деяких комерційних кінофільмів і відеозаписів, а також
використаних у них звукових доріжок. У разі виявлення
забороненого використання несанкціонованої копії
відобразиться відповідне повідомлення, а відтворення
або копіювання буде зупинено.
Додаткові відомості про технологію Cinavia можна
знайти в інформаційному онлайн-центрі Cinavia за
адресою http://www.cinavia.com. Щоб подати запит на
отримання додаткової інформації про Cinavia поштою,
надішліть поштову листівку зі своєю поштовою
адресою на таку адресу: Cinavia Consumer Information
Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
У цьому продукті використано запатентовану
технологію, ліцензовану компанією Verance
Corporation і захищену патентом США 7 369 677 та
іншими всесвітніми патентами, виданими й такими, що
очікують затвердження, а також авторським правом і
принципами охорони таємниць виробництва певних
аспектів цієї технології. Cinavia є торговельною
маркою корпорації Verance. Авторське право
належить корпорації Verance, 2004-2010 рр. Усі права
належать корпорації Verance. Забороняється вносити
зміни до конструкції продукту або розбирати його.
- Примітка щодо ліцензій для ПЗ із відкритим
вихідним кодом
У разі використання програмного забезпечення з
відкритим вихідним кодом відповідні ліцензії для
нього доступні в меню продукту.
Використання функції 3D
ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО БЕЗПЕЧНИЙ ПЕРЕГЛЯД
3D-ЗОБРАЖЕНЬ І ЙОГО ВПЛИВ НА ЗДОРОВ’Я.
Перш ніж використовувати функцію 3D, уважно
прочитайте наведену нижче інформацію з техніки безпеки.
• У деяких людей під час перегляду телевізійних
програм та іншого відеовмісту з використанням
функції 3D можуть виникати запаморочення, нудота
й головний біль. Якщо у вас з’явилися будь-які з цих
симптомів, припиніть перегляд 3D-телебачення,
зніміть активні 3D-окуляри й відпочиньте.
• Тривалий перегляд 3D-зображень спричиняє
значне напруження для очей. Якщо очі втомилися,
припиніть переглядати 3D-телебачення, зніміть
активні 3D-окуляри й відпочиньте.
• Дорослі повинні постійно стежити за станом дітей,
які використовують функцію 3D.
Якщо дитина скаржиться на втому очей, головний
біль, запаморочення або нудоту, необхідно, щоб вона
припинила перегляд 3D-телебачення й відпочила.
• Не використовуйте активні 3D-окуляри не за
призначенням (наприклад, як звичайні, сонцезахисні,
захисні окуляри тощо).
• Використовуйте функцію 3D й активні 3D-окуляри,
лише коли сидите на місці. Використовуючи активні
3D-окуляри або цю функцію під час руху, ви можете
наштовхнутися на різні предмети, спіткнутися та/або
впасти й отримати серйозні ушкодження.
• Щоб насолоджуватися 3D-вмістом, необхідно
підключити 3D-пристрій (аудіо-/відеоприймач або
телевізор із підтримкою 3D) до розніму HDMI OUT на
продукті за допомогою високошвидкісного кабелю
HDMI. Перед відтворенням 3D-вмісту необхідно
надіти 3D-окуляри.
• Продукт виводить 3D-сигнали лише через кабель
HDMI, підключений до розніму HDMI OUT.
• Оскільки роздільну здатність відео в режимі
відтворення 3D налаштовано відповідно до значення
роздільної здатності вихідного 3D-відео, змінити цей
параметр відповідно до своїх уподобань неможливо.
• Під час відтворення вмісту в режимі 3D деякі функції,
наприклад BD Wise, налаштування розміру екрана
й налаштування роздільної здатності, можуть не
працювати належним чином.
• Для якісного відтворення сигналу 3D необхідно
використовувати високошвидкісний HDMI-кабель.
• Під час перегляду 3D-зображень відстань до екрана
має бути принаймні втричі більшою за ширину
екрана телевізора. Наприклад, якщо ширина екрана
становить 46 дюймів (117 см), відстань до екрана
має становити приблизно 138 дюймів (3,5 м).
- Для найкращої якості відтворення 3D-зображення
розмістіть екран із 3D-відео на рівні очей.
• Якщо продукт підключено до кількох 3D-пристроїв,
можна не досягти 3D-ефекту.
• Цей продукт не перетворює 2D-вміст на 3D-зображення.
• "Blu-ray 3D" та логотип Blu-ray 3D є торговими
марками компанії Blu-ray Disc Association.
| 4 Українська
02678N-HT-H4500R-RU-UKR-20131225.indd 4
2014-2-14 12:02:30
Авторські права
ПОСЛУГИ МЕРЕЖІ
ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
2
3
3
3
4
5
Попередження
Використання та зберігання дисків
Застереження щодо використання
Ліцензія
Використання функції 3D
Авторські права
ПОЧАТОК РОБОТИ
6
7
Сумісність дисків і форматів
Логотипи дисків, відтворення яких підтримується
на продукті
9 Аксесуари
10 Передня панель
10 Задня панель
11 Пульт дистанційного керування
ПІДКЛЮЧЕННЯ
12 Підключення динаміків
14 Підключення до мережного маршрутизатора
15 Підключення до телевізора/зовнішніх пристроїв
ПАРАМЕТРИ
16
17
17
18
20
21
22
Інформація з Техніки Безпеки
Зміст
23 Відтворення файлів із пристрою USB
23 Відтворення диска, вміст якого записано
користувачем
24 Відтворення комерційних відеодисків
24 Керування відтворенням відео
25 Відтворення попередньо записаних комерційних
аудіодисків
26 Керування відтворенням музики
26 Керування переглядом фото
27 Прослуховування радіо
27 Використання кнопки TV SOUND на пульті
дистанційного керування
01
© Samsung Electronics Co.,Ltd., 2014 р.
Усі права захищено. Забороняється повністю або
частково відтворювати чи копіювати вміст цього
посібника користувача без попередньої письмової
згоди компанії Samsung Electronics Co.,Ltd.
ВІДТВОРЕННЯ МЕДІАФАЙЛІВ
Процедура налаштування початкових параметрів
Головний екран
Перехід до екрана параметрів
Функції меню Параметри
Мережі й Інтернет
Оновлення програмного забезпечення
Налаштування функції DLNA
28 Використання диска BD-LIVE™
28 Використання функції DLNA
ДОДАТОК
29 Додаткові відомості
32 Усунення несправностей
35 Технічні характеристики
 Малюнки й ілюстрації в посібнику
користувача виконують функцію довідкового
матеріалу. Фактичний вигляд продукту може
відрізнятися від зображеного тут.
 З вас може бути стягнуто комісійний збір,
якщо:
а). Спеціаліст із технічної підтримки приймає
виклик і виявляє, що в роботі продукту
немає несправностей (наприклад,
якщо ви не ознайомилися з цим
посібником користувача й не знали, як
використовувати ту чи іншу функцію).
б). Ви приносите продукт до сервісного
центру, і виявляється, що в роботі
продукту немає несправностей
(наприклад, якщо ви не ознайомилися з
цим посібником користувача й не знали,
як використовувати ту чи іншу функцію).
 Вам буде повідомлено про суму оплати за
таке обслуговування перед виконанням
будь-яких ремонтних робіт або здійсненням
візиту за викликом.
Українська
02678N-HT-H4500R-RU-UKR-20131225.indd 5
5|
2014-2-14 12:02:32
Початок Роботи
Сумісність дисків і форматів
Типи дисків і вмісту, які може відтворювати продукт
Медіавміст
Тип диска
Диск Blu-ray
Диск 3D Blu-ray
ВІДЕО
DVD-VIDEO, DVD-RW,
DVD-R, DVD+RW,
DVD+R
Деталі
Диск BD-ROM або BD-RE/-R, записаний у форматі BD-RE.
DVD-VIDEO, записані та фіналізовані диски DVD+RW/DVD-RW(V)/DVDR/+R або USB-накопичувачі з вмістом у форматі DivX, MKV, MP4.
МУЗИКА
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Музичні файли, записані на диски CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R
або USB-накопичувач із вмістом у форматі MP3 чи WMA.
ФОТО
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Фотозображення, записані на диски CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BDRE/-R або USB-накопичувач із вмістом у форматі JPEG.
| ПРИМІТКА |
На цьому продукті можуть не відтворюватися певні диски CD-RW/-R і DVD-R через тип диска або умови запису.
Якщо диск DVD-RW/-R неправильно записано у форматі DVD Video, він не відтворюватиметься.
На продукті не відтворюватиметься вміст, записаний на диск DVD-R із бітовою частотою вище 10 Мбіт/с.
На продукті не відтворюватиметься вміст, записаний на диск BD-R або USB-пристрій із бітовою частотою вище
30 Мбіт/с.
Функція відтворення може не працювати на дисках певних типів, а також у випадку використання спеціальних
операцій (наприклад, зміна кута зору чи співвідношення розмірів зображення). Детальну інформацію про диск
указано на його упаковці. За потреби ознайомтеся з нею.
Коли відтворюється заголовок BD-J, завантаження може тривати довше, ніж у випадку відтворення звичайного
заголовка, а певні функції можуть виконуватися повільніше.
Типи дисків, які не відтворюються на продукті
• HD DVD
• DVD-RAM
• Диски DVD-ROM/PD/MV • Super Audio CD
тощо
(окрім шару CD)
• DVD-RW(режим VR)
• Диски DVD-R ємністю
3,9 Гб для запису
• CVD/CD-ROM/CDV/
CD-G/CD-I/LD (на дисках
CD-G не відтворюється
графіка, лише звук)
| ПРИМІТКА |
Цей продукт може виконувати не всі команди, оскільки на деяких Blu-ray-, DVD- та компакт-дисках під час
відтворення доступні лише окремі спеціальні функції.
Зауважте, що це не є дефектом у роботі продукту.
Компанія Samsung не може гарантувати, що цей продукт відтворюватиме всі диски з логотипами Blu-ray Disc,
DVD або CD, оскільки формати дисків постійно змінюються. Унаслідок цього можуть виникати проблеми й
помилки під час розробки програмного забезпечення для відтворення дисків Blu-ray, DVD та компакт-дисків і/
або їх виробництва.
Якщо у вас виникнуть запитання чи труднощі під час відтворення Blu-ray-, DVD- або компакт-дисків на цьому
продукті, зв’яжіться зі співробітниками центру SAMSUNG із питань підтримки споживачів. Також перегляньте
цей посібник користувача, щоб отримати додаткові відомості про обмеження на відтворення.
Деякі комерційні та DVD-диски, придбані за кордоном, можуть не відтворюватися на цьому продукті.
| 6 Українська
02678N-HT-H4500R-RU-UKR-20131225.indd 6
2014-2-14 12:02:33
Регіональний код
Регіональний
код
A
Диск Blu-ray
B
C
Регіон
Північна Америка,
Центральна Америка,
Південна Америка,
Корея, Японія, Тайвань,
Гонконг і ПівденноСхідна Азія.
Європа, Гренландія,
Французькі території,
Середній Схід, Африка,
Австралія та Нова
Зеландія.
Індія, Китай, Росія,
Центральна та Південна
Азія
1
США, території США та
Канада
2
Європа, Японія,
Середній Схід, Єгипет,
Африка, Гренландія
3
Тайвань, Корея,
Філіппіни, Індонезія,
Гонконг
4
Мексика, Південна
Америка, Центральна
Америка, Австралія,
Нова Зеландія, Океанія,
Карибські острови
5
Росія, Східна Європа,
Індія, Північна Корея,
Монголія
6
Китай
DVD-VIDEO
Початок Роботи
Тип диска
Логотипи дисків, відтворення
яких підтримується на продукті
02
Продукт і диски кодуються за регіоном. Для
відтворення дисків ці регіональні коди мають збігатися.
Якщо коди не збігаються, диск не буде відтворюватися.
Регіональний номер цього продукту вказано на його
задній панелі.
Диск Blu-ray
BD-LIVE
Dolby
DTS
Диск 3D Blu-ray
DivX
PAL – система
телевізійного мовлення у
Великобританії, Франції,
Німеччині тощо.
Java
Підтримувані формати
Підтримка музичних файлів
Розширення
Контейнер Аудіокодек
файлу
*.mp3
MP3
MP3
-
WMA
* Частота
дискретизації (у
кГц) – 8, 11, 16,
22, 32, 44,1, 48
* Бітова швидкість
передачі даних
– усі значення
швидкості в
діапазоні 5–384
Кбіт/с
| ПРИМІТКА |
Якщо регіональний номер цього продукту не
збігається з відповідним номером Blu-ray- або DVDдисків, відтворення диска на продукті неможливе.
*.wma
WMA
Діапазон
підтримки
Українська
02678N-HT-H4500R-RU-UKR-20131225.indd 7
7|
2014-2-14 12:02:34
Початок Роботи
Підтримка файлів зображення
Розширення файлу
Тип
*.jpg
*.jpeg
*.jpe
JPEG
*.png
PNG
Роздільна здатність
15360x8640
Підтримка відеофайлів
Розширення
файлу
Контейнер
Відеокодек
Аудіокодек
*.avi
AVI
DivX 3.11/4/5/6
MP4v3
H.264 BP/MP/HP
MP3, Dolby Digital, DTS,
WMA, PCM
*.mkv
MKV
VC-1 AP
DivX 5/6
H.264 BP/MP/HP
MP3, Dolby Digital, DTS
*.wmv
WMV (wmv9)
VC-1 AP
VC-1 SM
WMA
*.mp4
MP4
MP4 (mp4v)
H.264 BP/MP/HP
AAC
*.mpg
*.mpeg
PS
MPEG1
MPEG2
H.264 BP/MP/HP
MP1, 2
Dolby Digital, DTS
Роздільна
здатність
1920x1080
 Обмеження
- Навіть якщо файл закодовано за допомогою вказаного вище підтримуваного кодека, він може не відтворюватися,
якщо наявна проблема із вмістом.
- Нормальне відтворення також не гарантується, якщо відомості контейнера файлу недійсні або файл
пошкоджено.
- Звук/відео у файлах із вищою за стандартну швидкістю передачі даних/частотою кадрів може відтворюватись
уривчасто.
- Функція пошуку (пропускання) не доступна, якщо пошкоджено таблицю індексу файлу.
 Відеодекодер
- Підтримує до H.264, рівень 4.1, а також формат AVCHD
- Не підтримує H.264 FMO/ASO/RS і VC1 SP/MP/AP L4
- MPEG4 SP, ASP :
до 1280 x 720: макс. 60 кадрів.
понад 1280 x 720: макс. 30 кадрів.
- Не підтримує GMC 2 або вище
 Аудіодекодер
- Підтримує WMA 7, 8, 9 і STD
- Не підтримує частоту дискретизації WMA 22050 Гц (моно)
- макс. частота дискретизації – 96 кГц (8, 11, 12, 16, 22,24, 32,44.1, 48, 64, 88,2, 96) макс. бітова частота – 320 Кбіт/с
Підтримувані формати файлів субтитрів DivX
*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt
| 8 Українська
02678N-HT-H4500R-RU-UKR-20131225.indd 8
2014-2-14 12:02:37
AVCHD (Новий формат представлення відео й звуку високої чіткості)
02
Початок Роботи
• Цей продукт може відтворювати диски у форматі AVCHD. Ці диски зазвичай записуються й використовуються у
відеокамерах.
• AVCHD – це формат цифрового відео високої чіткості, що використовується у відеокамерах.
• Формат стискання зображень MPEG-4 AVC/H.264 значно ефективніший за звичайний формат стискання зображень.
• Деякі диски AVCHD використовують формат x.v.Colour. Цей продукт відтворює диски AVCHD, що
використовують формат x.v.Colour.
• x.v.Colour – це торгова марка корпорації Sony.
• AVCHD та логотип AVCHD є торговими марками компанії Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. та корпорації
Sony.
| ПРИМІТКА |
Деякі диски формату AVCHD можуть не відтворюватися. Це залежить від умов записування.
Диски формату AVCHD мають бути фіналізовані.
Формат x.v.Colour забезпечує ширший діапазон кольорів, ніж звичайні DVD-диски для відеокамер.
Залежно від роздільної здатності відеофайлу та частоти кадрів деякі диски форматів DivX, MKV та MP4 можуть
не відтворюватися.
Примітки щодо USB-підключення
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Продукт підтримує USB-накопичувачі, MP3-плеєри, цифрові камери та USB-пристрої для читання карток пам’яті.
Не підтримуються імена файлів і папок, довжина назви яких перевищує 128 символів.
Деякі USB-пристрої/зовнішні жорсткі диски/цифрові камери можуть бути несумісні з цим продуктом.
Продукт підтримує файлові системи FAT 16, FAT 32 та NTFS.
Під’єднуйте пристрій безпосередньо до USB-порту на продукті. Під’єднання з використанням USB-кабелю може
спричинити проблеми сумісності.
Не вставляйте одночасно кілька запам’ятовуючих пристроїв у пристрій для читання карток пам’яті різних типів,
оскільки це може призвести до неполадок у його роботі.
Продукт не підтримує протокол PTP.
Не від’єднуйте USB-пристрій під час завантаження даних.
Що вища роздільна здатність зображення, то довша затримка перед його відтворенням.
Продукт не відтворює завантажені з комерційних сайтів MP3-файли, які захищено технологією керування
цифровими правами (DRM).
Продукт підтримує лише відео з частотою кадрів менше 30 кадрів/с.
Щоб запобігти пошкодженню запам’ятовуючого пристрою USB, від’єднуйте його за допомогою функції “Safely
Remove USB” (Безпечне від’єднання USB).
Натисніть кнопку HOME, щоб перейти до головного меню, потім – ЖОВТУ (C) кнопку та кнопку E.
Компанія SAMSUNG не несе відповідальності за втрату чи пошкодження файлів даних.
Аксесуари
Перевірте наявність у комплекті поставки аксесуарів, зображених нижче.
FUNCTION
VOLUME
MUTE
-
+
1
2
4
5
3
6
8
7
9
DISC MENU
TITLE MENU
0
SUBTITLE
POPUP
HOME
REPEAT
TOOLS
INFO
EXIT
RETURN
TUNER
MEMORY MO/ST
A
B
TV SOUND DSP/EQ
C
Кабель живлення
Посібник користувача
FM-антена
D
TUNING
DOWN
UP
Пульт дистанційного керування/
батареї (розмір AAA)
Українська
02678N-HT-H4500R-RU-UKR-20131225.indd 9
9|
2014-2-14 12:02:38
Початок Роботи
Передня панель
ВІДТВОРЕННЯ/ПРИЗУПИНЕННЯ
ВВЕДЕННЯ
ЗУПИНЕННЯ
ФУНКЦІЇ
ВІДКРИВАННЯ/ЗАКРИВАННЯ
РЕГУЛЮВАННЯ ГУЧНОСТІ
5V 500mA
ЛОТОК ДЛЯ ДИСКІВ
СЛОТ ДЛЯ ДИСКА
USB-ХОСТ
ЖИВЛЕННЯ
ДАТЧИК ПУЛЬТА ДК
| ПРИМІТКА |
Щоб оновити програмне забезпечення продукту через рознім USB-хосту, використовуйте флеш-пам’ять USB.
Коли на дисплеї продукту відображається меню диска Blu-ray, не можна запускати фільм, натиснувши кнопку 6
на продукті чи пульті дистанційного керування. Щоб відтворити фільм, необхідно вибрати в меню диска варіант
Відтворити фільм або Пуск, а потім натиснути кнопку E.
Якщо на телевізорі запущено інтернет-службу чи здійснюється відтворення вмісту на пристрої USB, режим BD/
DVD не можна ввімкнути за допомогою кнопки FUNCTION. Щоб вибрати режим BD/DVD, необхідно спочатку
зупинити відтворення вмісту за допомогою телевізора.
Задня панель
POWER
SURROUND
FRONT
R
SURROUND
R
SUBWOOFER
FRONT
L
L
SPEAKER IMPEDANCE : 3Ÿ
Вхід AUX *FM-АНТЕНА
ВЕНТИЛЯТОР ДЛЯ ОХОЛОДЖЕННЯ
AUX
IN
R
КАБЕЛЬ
ЖИВЛЕННЯ
ВИХІДНІ РОЗНІМИ
ДИНАМІКІВ
FM ANT
L
CENTER
SPEAKERS OUT
Вихід HDMI
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI OUT
LAN
ЗОВНІШНІЙ ЦИФРОВИЙ ЛОКАЛЬНА МЕРЕЖА
АУДІОВХІД (ОПТИЧНИЙ)
* Підключення FM-антени
1. Підключіть FM-антену, яка входить до комплекту поставки, до розніму FM ANTENNA.
2. Повільно переміщуйте антену, доки не знайдете місце з найкращою якістю прийому сигналу. Потім зафіксуйте
її на стіні чи іншій твердій поверхні.
| ПРИМІТКА |
Для нормальної вентиляції необхідно забезпечити вільний простір навколо домашнього кінотеатру щонайменше
10 см із кожного боку. Не затуляйте вентилятор і вентиляційні отвори.
Цей продукт не приймає радіопередачі AM-діапазону.
| 10 Українська
02678N-HT-H4500R-RU-UKR-20131225.indd 10
2014-2-14 12:02:49
Пульт дистанційного керування
02
Огляд пульта дистанційного керування
FUNCTION
VOLUME
Використовується для відкривання
та закривання лотка для дисків.
MUTE
Налаштування гучності.
-
+
Використовуйте кнопки з цифрами
для вибору параметрів.
1
2
3
4
5
6
7
8
Початок Роботи
Натисніть, щоб вибрати джерело
відтворення для Blu-ray.
(BD/DVD, D. IN, AUX тощо)
Увімкнення та вимкнення
продукту.
Тимчасове вимкнення звуку.
Натисніть, щоб переглянути меню
диска.
Натисніть для переходу вперед або
назад.
Натисніть для відтворення диска.
9
DISC MENU
Натисніть, щоб відкрити спливаюче
меню/меню заголовка.
Натисніть для пошуку в напрямку
вперед або назад.
TITLE MENU
0
POPUP
Натисніть, щоб призупинити
відтворення диска.
Натисніть для зупинки диска.
Використовується для вибору мови
субтитрів.
натисніть для переходу на
головний екран.
Натисніть, щоб відкрити меню
Сервіс.
Вибір елементів екранного меню
та змінення його параметрів.
використовується для переходу
до попереднього меню.
Ці кнопки використовуються для
роботи з меню продукту та для
керування певними функціями
дисків Blu-ray.
Аудіосигнал може відтворюватися
через динаміки домашнього кінотеатру
чи телевізора. (див. стор. 27).
SUBTITLE
HOME
REPEAT
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
Дозволяє повторювати заголовок,
розділ, звукову доріжку чи диск.
Використовується для відображення
інформації про Blu-ray-/DVD-диск
під час його відтворення.
Натисніть, щоб вийти з меню.
Використовується для
попереднього налаштування
радіочастоти.
TUNER
MEMORY MO/ST
A
B
TV SOUND DSP/EQ
C
D
TUNING
DOWN
Вибір режиму МОНО або
СТЕРЕО для радіотрансляції.
UP
Пошук активних FM-станцій і
змінення каналів.
Виберіть необхідний аудіорежим
DSP/EQ.
Установлення батарей у пульт дистанційного керування
Переконайтеся, що полюси батареї "+" і "–" збігаються з
малюнком усередині відділення для батарей.
Розмір батареї: AAA
За звичайних умов використання телевізора батареї
працюватимуть приблизно один рік.
Пульт дистанційного керування можна використовувати на
відстані приблизно 7 м від продукту.
Не кидайте батареї у вогонь.
Не замикайте полюси батарей, не розбирайте і не перегрівайте
батареї.
У разі неналежного встановлення батарей може статися вибух.
Заміняйте батареї лише на батареї такого самого чи еквівалентного типу.
Українська
02678N-HT-H4500R-RU-UKR-20131225.indd 11
11 |
2014-2-14 12:02:51
Підключення
У цьому розділі описуються різні методи підключення продукту до інших зовнішніх пристроїв.
Перед переміщенням або встановленням продукту переконайтеся в тому, що живлення вимкнено та кабель
живлення відключено.
Підключення динаміків
Розміщення продукту
Розмістіть продукт на стійці, поличці
шафи чи під стійкою телевізора.
Сабвуфер
Центральний
Передній (правий)
Боковий (правий)
Продукт
Передній (лівий)
Вибір місця прослуховування
Відстань від місця прослуховування
до телевізора має бути в 2,5–3 рази
більшою розміру екрана телевізора.
Наприклад, якщо у вас телевізор
із 46-дюймовим екраном (117 см),
відстань від місця прослуховування до
екрана має становити від 2,92 до 3,5 м.
Боковий (лівий)
Передні динаміки
Розмістіть динаміки напроти місця, де планується прослуховування, направивши їх
лицьовою стороною всередину (під кутом 45°) у напрямку слухача. Установіть передні
динаміки так, щоб репродуктори були на рівні вух слухача. Вирівняйте фронтальну
панель передніх динаміків із фронтальною панеллю центрального або розмістіть
передні динаміки трохи попереду центрального.
Центральний
динамік
Центральний динамік краще розміщувати на тій самій висоті, що й передні. Проте його
можна розмістити також над або під телевізором.
Бокові динаміки
Розмістіть ці динаміки зліва та справа відносно положення слухача. Якщо вільного місця
не достатньо, розмістіть ці динаміки один навпроти одного. Установіть їх на висоті
60–90 см над рівнем вух слухача, направивши трохи вниз.
* На відміну від переднього й центрального динаміків, бокові використовуються
переважно для створення звукових ефектів. Вони не відтворюють звук постійно.
Сабвуфер
Положення сабвуфера не дуже важливе. Його можна розмістити будь-де.
Складові частини динаміків
HT-H4500R
(Л)
(П)
ПЕРЕДНІ ДИНАМІКИ
(Л)
(П)
БОКОВІ ДИНАМІКИ
ЦЕНТРАЛЬНІ ДИНАМІКИ
КАБЕЛЬ ДИНАМІКА
| 12 Українська
02678N-HT-H4500R-RU-UKR-20131225.indd 12
2014-2-14 12:02:56
HT-H4530R
H
(Л)
(П)
(П)
03
(Л)
Підключення
ГВИНТ (5x15): 8 шт. ОПОРА ПІДСТАВКИ
БОКОВІ ДИНАМІКИ
ПЕРЕДНІ ДИНАМІКИ ПІДСТАВКА
КАБЕЛЬ ДИНАМІКА
САБВУФЕР
ЦЕНТРАЛЬНІ ДИНАМІКИ
HT-H4550R
(Л)
(П)
(Л)
(П)
ГВИНТ (5x15): 16 шт.
КАБЕЛЬ ДИНАМІКА
У
*
ПЕРЕДНІ ДИНАМІКИ / БОКОВІ
ДИНАМІКИ
1
2
ПІДСТАВКА
ОПОРА ПІДСТАВКИ ЦЕНТРАЛЬНІ ДИНАМІКИ САБВУФЕР
Установлення динаміків на високій підставці
* Лише для моделі HT-H4530R/H4550R - передні/бокові
динаміки
1. Переверніть опору та під’єднайте її до підставки.
2. За допомогою викрутки закріпіть гвинти у 3 позначених отворах.
3. Розпряміть дріт динаміка та протягніть його через центр опори
підставки.
1
Опора
підставки
2
3
4
Підставка
3
4
Динамік
4. Підключіть верхній динамік до зібраної підставки.
5
Підставка
5. За допомогою викрутки вкрутіть гвинт в отвір на задній панелі динаміка
за годинниковою стрілкою. Потім під’єднайте кабель динаміка.
6. Так має виглядати встановлений динамік.
6
5
6
Повторіть указану вище послідовність дій, щоб установити інший
динамік.
П
Підключення динаміків
1
1. Кожен пучок кабелів слід підключити до потрібного динаміка; колір окремого
2.
3.
штекера в кожному пучку має відповідати кольору наклейки на нижній панелі
динаміка.
Щоб під’єднати до динаміка відповідний дріт, виконайте наведені нижче дії.
а). Натисніть червоний фіксатор на задній панелі динаміка, вставте червоний дріт,
а потім відпустіть фіксатор.
б). Натисніть чорний фіксатор на задній панелі динаміка, вставте чорний дріт, а
потім відпустіть фіксатор.
Підключіть дроти кожного динаміка до задньої панелі пристрою таким чином, щоб
кольори штекерів динаміка й рознімів збігалися.
2
Чорний
Червоний
3
Українська
02678N-HT-H4500R-RU-UKR-20131225.indd 13
13 |
2014-2-14 12:03:00
Підключення
Модель HT-H4500R
Боковий динамік (Л)
SURROUND
Передній динамік (П)
FRONT
SURROUND
R
FRONT
R
SUBWOOFER
L
L
SPEAKER IMPEDANCE : 3Ÿ
Боковий динамік (П)
Передній динамік (Л)
CENTER
Центральний динамік
SURROUND
Сабвуфер
FRONT
R
R
SUBWOOFER
SURROUND
FRONT
L
L
SPEAKER IMPEDANCE : 3Ÿ
SPEAKERS OUT
AUX
IN
SPEAKERS OUT
FM ANT
L
CENTER
R
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
На стор. 13 див. інформацію про динаміки пристроїв HT-H4550R.
| ЗАСТЕРЕЖЕННЯ |
Якщо потрібно встановити продукт на стіні, надійно закріпіть на ній гвинти чи цвяхи та за допомогою отворів на
задній панелі динаміка встановіть його. Однак, якщо ви вирішите встановити продукт таким чином, аксесуари
(цвяхи та гвинти) для цього слід придбати окремо, і компанія не проводить такого монтування.
Не дозволяйте дітям гратися з динаміками чи біля них. У разі падіння динаміка діти можуть отримати травми.
Під час підключення дротів до динаміків переконайтеся, що їх полярність (+/–) правильна.
Установіть сабвуфер у недоступному для дітей місці, щоб вони не мали змоги вставити руку або будь-який
сторонній предмет у прохід (отвір) сабвуфера.
Не підвішуйте сабвуфер на стіну, використовуючи прохід (отвір) як засіб для кріплення.
| ПРИМІТКА |
Розміщення динаміка біля телевізора може призвести до викривлення кольору зображення на екрані внаслідок
впливу магнітного поля динаміка.
POWER
SURROUND
FRONT
R
R
SUBWOOFER
SURROUND
FRONT
L
L
SPEAKER IMPEDANCE : 3Ÿ
Підключення до мережного маршрутизатора
AUX
IN
FM ANT
L
CENTER
SPEAKERS OUT
R
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI OUT
LAN
або
Послуга
широкосмугового
доступу до мережі
Широкосмуговий модем
(із вбудованим маршрутизатором)
Широкосмуговий
модем
Послуга
широкосмугового
доступу до мережі
Маршрутизатор
| ПРИМІТКА |
Маршрутизатор або політика постачальника послуг Інтернету можуть перешкоджати доступу до сервера
оновлень програмного забезпечення Samsung. У такому випадку зверніться до постачальника послуг Інтернету
для отримання додаткової інформації.
Користувачам цифрової абонентської лінії (DSL) для підключення до мережі слід використовувати
маршрутизатор.
Щоб мати змогу використовувати функцію DLNA, потрібно підключити комп’ютер до мережі, як показано на
рисунку. Підключення може бути як дротовим, так і бездротовим.
| 14 Українська
02678N-HT-H4500R-RU-UKR-20131225.indd 14
2014-2-14 12:03:16
Підключення до телевізора/зовнішніх пристроїв
03
Підключення
AUX
IN
FM ANT
SURROUND
FRONT
R
R
SUBWOOFER
SURROUND
FRONT
L
L
SPEAKER IMPEDANCE : 3Ÿ
L
POWER
AUX
IN
FM ANT
L
CENTER
SPEAKERS OUT
R
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI OUT
LAN
R
Метод 1
R
Червоний
W
Білий
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI OUT
LAN
Метод 2
Зовнішні пристрої
OPTICAL OUT
HDMI IN
Підключення до телевізора
Під’єднайте один кінець кабелю HDMI (не входить до комплекту поставки) до розніму HDMI OUT (Вихід HDMI)
на задній панелі продукту, а інший – до розніму HDMI IN (Вхід HDMI) на телевізорі. Якщо телевізор підтримує
функцію ARC, підключивши цей кабель, ви зможете насолоджуватися звуком із динаміків домашнього кінотеатру,
дивлячись телевізор. Щоб отримати додаткові відомості, див. сторінку 19 у цьому посібнику та розділ щодо функції
ARC в посібнику користувача телевізора.
Підключення до зовнішніх пристроїв
Щоб вибрати потрібний режим для зовнішнього пристрою після підключення, натисніть кнопку FUNCTION. Після
кожного натискання цієї кнопки режими змінюються в такій послідовності : BD/DVD D. IN AUX FM
Нижче наведено два способи підключення зовнішніх пристроїв до домашнього кінотеатру.
Метод 1 Вхід AUX: підключення зовнішнього аналогового пристрою
Підключіть один кінець аудіокабелю RCA (не входить до комплекту поставки) до розніму AUDIO In (Аудіовхід) на
продукті, а інший –до розніму AUDIO Out (Аудіовихід) зовнішнього аналогового пристрою.  Виберіть режим AUX.
• Кольори штекерів кабелів мають збігатися з кольорами гнізд входу та виходу.
Метод 2 ОПТИЧНИЙ: підключення зовнішнього цифрового аудіопристрою
Під’єднання цифрового аудіовиходу цифрового пристрою, такого як приймач кабельного/супутникового
телебачення (приставки)
Підключіть один кінець цифрового оптичного кабелю (не входить до комплекту поставки) до розніму Optical Digital
Audio Out (Цифровий оптичний аудіовхід) на продукті, а інший – до розніму Digital Optical Out (Цифровий оптичний
вихід) на зовнішньому цифровому пристрої.
 Виберіть режим D. IN.
| ПРИМІТКА |
Щоб переглянути відео із приймача кабельного/супутникового телебачення, необхідно підключити відеовихід
цього приймача безпосередньо до телевізора.
Система підтримує зовнішні цифрові пристрої з частотами дискретизації 32 кГц та вище.
Система підтримує лише цифровий звук DTS і Dolby Digital. Звук MPEG із бітовим потоком не підтримується.
Українська
02678N-HT-H4500R-RU-UKR-20131225.indd 15
15 |
2014-2-14 12:03:19
Параметри
Процедура налаштування
початкових параметрів
• Якщо початкові параметри не буде встановлено,
головне меню не відображатиметься.
• Екранне меню цього продукту може змінитися після
оновлення програмного забезпечення.
• Дії, які необхідно виконати для переходу до екрана
налаштування початкових параметрів, можуть
відрізнятися залежно від вибраного меню.
1. Після підключення продукту ввімкніть телевізор,
2.
3.
а потім – сам продукт. Коли ви вперше вмикаєте
продукт, на екрані автоматично відображається
екран із початковими налаштуваннями мови.
Натискайте кнопки ▲▼, щоб вибрати потрібну
мову, а потім натисніть кнопку E.
Щоб почати налаштування функції, натисніть
кнопку E.
5 . З’явиться екран Network - Wired.
- Якщо у вашій мережі використовуються
динамічні IP-адреси (більшість людей має
саме такий тип), виберіть Auto (Автоматично),
натисніть кнопку E, а потім перейдіть до
кроку 6.
- статичні IP-адреси, рекомендується вибрати
варіант Skip (Пропустити), натиснувши
СИНЮ кнопку (D), а після закінчення
початкового налаштування перейти до розділу
"Налаштування підключення до мережі" на
стор. 20. У розділі "Налаштування підключення
до мережі" наведено докладні відомості про
те, як налаштувати підключення до мережі
вручну.
- Якщо доступної мережі немає, виберіть
варіант Skip (Пропустити), натиснувши СИНЮ
кнопку (D). Спочатку відобразиться екран
завершення початкових налаштувань, а потім
– головний екран.
| ПРИМІТКА |
Initial Settings
Якщо на цьому етапі ви пропускаєте налаштування
мережі чи цей процес здійснюється неналежним
чином, можна перейти до розділу "Налаштування
підключення до мережі" на стор. 20, щоб установити
підключення продукту до мережі пізніше.
TV Aspect and Network will be set.
Each setting may be changed later under "Settings".
Start
Initial Settings I Network - Wired
Choose the method to configure Internet Protocol (IP).
Please make sure that the Ethernet cable is connected.
a Previous
" Select
Auto : Configure IP automatically.
4. З’явиться екран вибору формату екрана
телевізора. За допомогою кнопок ▲▼ виберіть
потрібний формат екрана телевізора, після чого
натисніть кнопку E.
Вам доступні 4 варіанти:
16:9 Original - для телевізорів із широким
екраном. Відображення широкоекранних
зображень в оригінальному форматі 16:9 і
зображень 4:3 (застарілий стандартний формат) у
форматі 4:3 з чорними смугами ліворуч і праворуч.
16:9 Full - для телевізорів із широким екраном.
Відображення широкоекранних зображень в
оригінальному форматі 16:9 і розширення зображень
4:3 для заповнення екрана зі співвідношенням 16:9.
4:3 Letter Box - для старих аналогових телевізорів
зі стандартним екраном. Відображення зображень
4:3 у повноекранному режимі, а зображень
формату 16:9 у режимі 4:3 (тобто зберігається
співвідношення 16:9, але з’являються чорні смуги
вгорі та внизу).
4:3 Pan-Scan - для старих аналогових телевізорів
зі стандартним екраном. Відображення зображень
4:3 на весь екран, а зображень 16:9 у форматі
панорамування-масштабування, який передбачає
заповнення екрана, обтинання лівої та правої
сторін зображення та збільшення середньої
частини у вертикальному напрямку.
Manual
Auto
a Previous d Skip
< Move " Select
6. Продукт перевіряє можливість підключення до
мережі, після чого підключається до неї. Коли
процес буде завершено, натисніть кнопку E.
Спочатку відобразиться екран завершення
початкових налаштувань, а потім – головний
р
екран.
Initial Settings I Network - Wired
 MAC Address (d0:66:7b:dc:28:fc)
 IP Address, Subnet Mask, Gateway, DNS Server
 Gateway Ping
 Internet Service Test
Your network is operating properly.
If you still have a network problem, contact your network service provider.
OK
" Select
| 16 Українська
02678N-HT-H4500R-RU-UKR-20131225.indd 16
2014-2-14 12:03:21
| ПРИМІТКА |
Якщо потрібно знову відобразити екран початкових
1. На головному екрані виберіть Settings, а потім
р параметрів.
р
р
натисніть E.
E З’явиться екран
Головний екран
1
3
Videos
Photos
Music
Settings
3D Settings
Audio
TV Aspect Ratio
: 16:9 Original
Network
BD Wise
: Off
System
Resolution
: Auto
Language
Movie Frame (24 Fs)
: Off
Security
HDMI Color Format
: Auto
General
HDMI Deep Color
: Off
Support
Progressive Mode
: Auto
►
2. Щоб дізнатися, як перейти до меню, підменю та
параметрів на екрані Параметри, див. наведене
нижче зображення пульта дистанційного ке
4
2
Параметри
Settings
Display
04
параметрів, щоб внести зміни до налаштувань,
виберіть варіант Скинути (див. стор. 20).
Якщо для підключення продукту до телевізора
Samsung із підтримкою функції Anynet+ (HDMI-CEC)
використовується кабель HDMI і (1) на телевізорі
та продукті для параметра функції Anynet+ (HDMICEC) установлено значення ON (УВІМК.) і (2) для
телевізора встановлено мову, яка підтримується
продуктом, і її буде автоматично встановлено для
цього продукту.
Перехід до екрана параметрів
| ПРИМІТКА |
Якщо продукт перебуває в режимі зупиненого
5
App 1
No Disc
App 2
App 3
a Change Device
1
Вибір фотографій.
2
Вибір відеофайлів.
3
Вибір музичних файлів.
4
Вибір параметрів.
5
Вибір програм.
d View Devices
App 4
" Enter
6
відтворення більше 5 хвилин, на телевізорі
вмикається режим збереження екрана. Якщо
продукт перебуває в режимі збереження екрана
більше 20 хвилин, він автоматично вимикається.
Кнопки на пульті дистанційного
керування, що використовуються в
меню Параметри
SUBTITLE
6
Відображення кнопок пульта дистанційного
керування, які використовуються для
доступу до функцій.
1. Щоб вибрати параметр на головному екрані, за
допомогою кнопок ▲▼◄► переміщуйте курсор,
доки не буде виділено потрібний параметр, після
чого натисніть кнопку E.
1
REPEAT
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
3
2
4
1
Кнопка HOME : натисніть для переходу на
головний екран.
2
Кнопка RETURN (') : використовується для
переходу до попереднього меню.
3
E (введення) / ЗІ СТРІЛКАМИ :
• натискайте ▲▼◄► для переміщення
курсору або вибору потрібного пункту.
• натисніть кнопку E, щоб активувати
вибраний пункт меню або підтвердити вибір
параметра.
| ПРИМІТКА |
Щоб здійснити відтворення відео- та музичних
файлів або перегляд фотографій, збережених на ПК,
необхідно, підключити домашній кінотеатр і ПК до
однієї мережі, а також завантажити, установити та
налаштувати програмне забезпечення для мережі
DLNA на ПК. (Див. стор. 23.)
HOME
Українська
02678N-HT-H4500R-RU-UKR-20131225.indd 17
17 |
2014-2-14 12:03:28
Параметри
4
Resolution
Дозволяє налаштувати роздільну
здатність відеосигналу HDMI
вихідного зображення на значення
BD Wise, Auto, 1080p, 1080i, 720p,
576p/480p. Число в позначенні
формату роздільної здатності вказує
на кількість ліній у відеокадрі. Літери
"і" та "p" позначають черезрядкову
або прогресивну розгортку
відповідно. Що більша кількість
ліній, то якісніший відеосигнал.
Movie Frame
(24 Fs)
Установлення для функції Відеокадр
(24Fs) значення Авто дає змогу
продукту автоматично регулювати
вихідний сигнал HDMI до 24
кадрів на секунду для підвищення
якості зображення, якщо продукт
підключено до телевізора, що
підтримує технологію 24Fs.
• Функція Movie Frame (24Fs)
(Відеокадр (24Fs)) доступна лише
на телевізорах, що підтримують цю
частоту кадрів.
• Вона доступна для вибору, лише
якщо продукт працює в режимі
роздільної здатності вихідного
сигналу HDMI 1080i або 1080p.
HDMI Color
Format
Дає змогу встановити формат
кольорового простору для
виходу сигналу HDMI відповідно
до характеристик підключеного
пристрою (телевізор, монітор тощо).
HDMI Deep
Color
Дає змогу встановити у продукті
вихідний сигнал з увімкненою
функцією насиченого кольору
HDMI. Ця функція забезпечує
точнішу передачу насичених
кольорів, посилюючи їх глибину.
Progressive
Mode
Дає змогу покращити якість
зображення під час перегляду
дисків DVD.
Кнопка EXIT : натисніть для виходу з меню.
| ПРИМІТКА |
Кнопка E на передній панелі продукту
використовується для тих самих цілей, що й кнопка
E на пульті ДК.
Детальна інформація про функцію
На екрані відображається детальне пояснення кожної
функції меню Параметри, кожного пункту меню, а
також кожного окремого параметра.
Щоб переглянути пояснення, за допомогою кнопок
▲▼◄► виберіть функцію, пункт меню або параметр.
Зазвичай пояснення відображається в нижній частині
екрана. Короткий опис кожної функції меню параметрів
наведено з наступної сторінки. Також можна знайти
докладнішу інформацію стосовно деяких функцій у
додатку цього посібника.
Функції меню Параметри
Display
3D Settings
TV Aspect
Ratio
BD Wise
Налаштування 3D-функцій.
 3D Blu-ray Playback Mode:
вибір відтворення дисків Bluray
із 3D-вмістом у режимі 3D.
У разі переходу на головний
екран або екран Smart
Hub у режимі 3D пристрій
автоматично активує режим 2D.
 Screen Size: введіть
розмір екрана телевізора,
підключеного до продукту.
Продукт автоматично налаштує
відтворення 3D-вмісту
відповідно до розміру екрана
телевізора.
Дає змогу налаштувати вихідний
сигнал продукту відповідно до
розміру екрана телевізора. Див.
стор. 16.
BD Wise – це найновіша функція
взаємодії пристроїв Samsung у
мережі. Під час підключення продукту
Samsung і телевізора Samsung за
допомогою HDMI (за умови, що обидва
пристрої підтримують технологію BD
Wise) продукт виводить відеосигнал
із роздільною здатністю й частотою
кадрів дисків Blu-ray/DVD.
Audio
Speaker
Settings
Дає змогу перевірити динаміки,
установивши наведені нижче
параметри, а потім ввімкнувши та
вимкнувши відтворення тестового
звукового сигналу.
| 18 Українська
02678N-HT-H4500R-RU-UKR-20131225.indd 18
2014-2-14 12:03:35
Audio Return
Channel
Digital Output
Dynamic
Range Control
Дозволяє направити звук із
динаміків телевізора до динаміків
домашнього кінотеатру. Для
цього потрібні підключення HDMI
і телевізор із підтримкою функції
зворотного аудіоканалу.
• Якщо для функції зворотного
аудіоканалу встановлено значення
Auto (Автоматично), домашній
кінотеатр автоматично вибирає
джерело звуку (ARC чи оптичний
вхід), залежно від типу підключення.
Якщо активний зворотний аудіоканал,
оптичний вхід не працюватиме.
Дозволяє встановити параметри
цифрового виходу відповідно до
типу аудіо-/відеоприймача, який
підключено до продукту. Додаткові
відомості див. у таблиці про вибір
цифрового виходу (див. стор. 31).
Дає змогу застосувати керування
динамічним діапазоном до
аудіосигналу Dolby Digital, Dolby
Digital Plus і Dolby TrueHD.
 Auto: автоматично керує
динамічним діапазоном аудіосигналу
Dolby TrueHD на основі даних, що
містяться у звуковій доріжці Dolby
TrueHD. Також деактивує керування
динамічним діапазоном для Dolby
Digital і Dolby Digital Plus.
 Off: залишає динамічний діапазон
без стискання, що дає змогу
прослухати оригінальний звук.
 On: вмикає керування динамічним
діапазоном для всіх трьох форматів
Dolby. Тихіші звуки відтворюються
гучніше, а гучність голосних звуків
зменшується.
Downmixing
Mode
Дає змогу вибрати метод
перетворення багатоканального
аудіосигналу для відповідності
стереосистемі. Ваш пристрій
може перетворити аудіосигнал
на звичайний або об’ємний
стереосигнал.
Network
Wired
Network
Settings
Щоб отримати додаткові відомості
про параметри й функції мережі,
див. розділ "Мережі й Інтернет" на
стор. 20.
Network Test
Дає змогу протестувати
налаштування протоколу Інтернету,
щоб переконатися в правильності
його роботи.
Network
Status
Дозволяє перевірити, чи вдалося
підключитися до мережі й Інтернету.
BD-Live
Internet
Connection
Дає змогу дозволити чи
заборонити підключення до
Інтернету послуги BD-Live.
System
Initial Settings
Дає змогу повторно запустити
процедуру налаштування
початкових параметрів. Додаткові
відомості див. на стор. 16.
Anynet+
(HDMI-CEC)
Anynet+ це зручна функція, що
забезпечує керування іншими
продуктами Samsung, які
підтримують Anynet+, і дає змогу
керувати цими продуктами одним
пультом ДК для телевізора Samsung.
Щоб скористатися цією функцією,
потрібно підключити цей продукт до
телевізора Samsung із підтримкою
Anynet+ за допомогою кабелю HDMI.
BD Data
Management
Дає змогу керувати завантаженим
вмістом диска Blu-ray, який
підтримує службу BD-Live. Можна
ознайомитися з інформацією
про пристрій USB, який
використовується для збереження
даних BD Live, зокрема визначити
обсяг пам’яті. Можна також видалити
дані BD Live і змінити пристрій.
Українська
02678N-HT-H4500R-RU-UKR-20131225.indd 19
Параметри
Speaker
Selection
Дозволяє вибрати між активацією
динаміків телевізора та
домашнього кінотеатру.
Audio Sync
Коли продукт підключено до
цифрового телевізора, можна
налаштувати час затримки аудіо для
виконання синхронізації з відео. Для
встановлення часу затримки можна
вибрати значення від 0 мс до 300 мс.
04
 Level: Дає змогу налаштувати
потрібний рівень гучності для кожного
динаміка в діапазоні від 6 до -6 дБ.
Наприклад, якщо вам подобаються
глибокі баси, можна збільшити гучність
сабвуфера до 6 дБ.
 Distance: Дає змогу встановити
динаміки на відповідній відстані від
місця прослуховування (до 9 м). Що
більшою буде відстань, то гучнішим
буде звук динаміка.
 Test Tone: Дає змогу відтворити
тестовий звуковий сигнал для
перевірки налаштувань. Щоб
відтворити тестовий звуковий сигнал,
необхідно для параметра Test Tone
установити значення On. Щоб
вимкнути відтворення, для параметра
потрібно встановити значення Off.
19 |
2014-2-14 12:03:36
Параметри
DivX® Video
On Demand
Перегляньте коди реєстрації
відео за вимогою DivX®,
щоб мати змогу купувати й
відтворювати вміст DivX® VOD.
Language
Можна вибрати мову головного меню, меню диска,
субтитрів тощо.
• Мова, вибрана для меню диска, аудіосупроводу
диска або субтитрів, відображатиметься, лише
якщо вона підтримується диском.
Security
PIN-код за умовчанням – 0000. Введіть PIN-код, щоб
отримати доступ до функції безпеки (якщо не було
призначено власний PIN-код).
BD Parental
Rating
Запобігає відтворенню дисків Bluray, для яких установлено такий
же або вищий показник вікового
обмеження (відтворення можливе
лише в разі введення PIN-коду).
DVD Parental
Rating
Запобігає відтворенню дисків
DVD, для яких установлено вікове
обмеження вище заданого вами
цифрового значення (відтворення
можливе лише в разі введення
PIN-коду).
Change PIN
Змінення чотиризначного PIN-коду
для доступу до функцій безпеки.
General
Time Zone
Мережі й Інтернет
Підключивши цей продукт до мережі, можна
використовувати програми та функції, які працюють за
умови підключення до Інтернету (наприклад, BD-LIVE),
а також оновлювати програмне забезпечення продукту
(також через з’єднання з мережею).
Налаштування підключення до
мережі
Спочатку потрібно звернутися до постачальника
послуг Інтернету, щоб визначити тип своєї ІР-адреси
(статична чи динамічна). Якщо адреса динамічна,
рекомендується використати функцію автоматичного
налаштування. Якщо вона статична, потрібно виконати
налаштування вручну.
• Перш ніж почати переконайтеся, що продукт
підключено до маршрутизатора за допомогою
мережного кабелю.
Автоматично
Щоб розпочати процес налаштування, виконайте
наведені нижче дії.
1. На головному екрані виберіть Settings, а потім
натисніть кнопку E.
2. Виберіть Network, а потім натисніть кнопку E.
3. Виберіть Wired Network Settings, а потім
натисніть кнопку E. Відобразиться екран
Параметри дротової мережі.
4. Натисніть кнопку ► у меню Налаштування
протоколу Інтернету.
Натисніть ▲▼ для вибору параметра Auto
(Автоматично), після чого натисніть кнопку E.
Settings
Можна вказати часовий пояс для
свого місцеположення.
Audio
Support
Software
Upgrade
Contact
Samsung
Щоб отримати додаткові відомості
про функцію "Оновлення ПЗ", див.
відповідний розділ на стор. 21.
Надання контактної інформації для
отримання допомоги стосовно
продукту.
Terms of
Service
Agreement
Перегляньте положення відмови
від відповідальності стосовно
вмісту й послуг третіх сторін.
Reset
Відновлення значень за
умовчанням для всіх параметрів,
окрім параметрів мережі. Пароль
безпеки за промовчанням – 0000.
| 20 Українська
02678N-HT-H4500R-RU-UKR-20131225.indd 20
Wired Network Settings
Display
Internet Protocol Setup : Auto
Network
IP Address
System
Subnet Mask
: 0
0
0
0
: 0
0
0
0
Language Gateway
: 0
0
0
0
Security DNS
: Auto
0
0
0
General
: 0
DNS Server
Support
> Move
" Select
' Return
5. Функція налаштування мережі автоматично
6.
7.
отримує та заповнює значення для полів IPадреси, маски підмережі тощо.
Після того як функція налаштування отримає
відомості про мережу, натисніть кнопку
RETURN (').
Виберіть пункт Network Test (Перевірка мережі),
після чого натисніть кнопку E. Домашній
кінотеатр перевіряє підключення до мережі.
Коли процес буде завершено, натисніть кнопку
RETURN (').
2014-2-14 12:03:37
1. У головному меню виберіть Settings, а потім
Вручну
натисніть кнопку E.
2. Виберіть Support, а потім натисніть кнопку E.
3. Виберіть Software Upgrade, а потім натисніть
Wired Network Settings
Display
Audio
Internet Protocol Setup : Manual
Network
IP Address
: 0
System
Subnet Mask
: 255 255 255
0
Language Gateway
: 0
Security DNS
: Manual
General
: 0
DNS Server
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Support
> Move
" Select
' Return
1. Виконайте перші чотири кроки під час
використання функції автоматичного
налаштування, але на кроці 4 виберіть параметр
Manual (Уручну) замість Auto (Автоматично).
2. За допомогою кнопки ▼ перейдіть до першого
поля (IP Address (IP-адреса)).
3. Натискаючи кнопки з цифрами на пульті
дистанційного керування, введіть відповідні цифри.
4. Після введення значення в потрібному полі
натисніть кнопку ►, щоб перейти до наступного.
Можна також скористатися іншими кнопками зі
стрілками для переміщення вгору, вниз і назад.
5. Введіть значення для параметрів IP Address,
Subnet Mask і Gateway.
6. Натиснувши кнопку ▼, перейдіть до поля DNS.
7. За допомогою кнопки ▼ перейдіть до першого
поля режиму DNS, щоб ввести потрібне значення.
Введіть цифри, як указано вище.
8. Натисніть кнопку RETURN (') на пульті
дистанційного керування.
9. Виберіть пункт Network Test (Перевірка мережі),
після чого натисніть кнопку E. Після перевірки
натисніть кнопку RETURN ('), щоб повернутися
до попереднього екрана.
10. Виберіть пункт Network Status (Стан мережі),
після чого натисніть кнопку E.
11. З’явиться екран Стан мережі. Продукт перевіряє
з’єднання з мережею, після чого підключається
до неї. Завершивши, виділіть пункт OK і натисніть
кнопку E.
Оновлення програмного
забезпечення
Меню оновлення ПЗ дає змогу оновлювати програмне
забезпечення продукту для покращення ефективності
його роботи й отримання додаткових послуг.
• Під час виконання оновлення забороняється
вручну вмикати чи вимикати продукт.
4.
кнопку E. Виберіть один з указаних нижче
методів.
• By Online
• By USB
• Auto Upgrade Notification
Натисніть кнопку E.
Нижче подано інструкції щодо кожного методу.
| ПРИМІТКА |
Оновлення буде завершено, щойно продукт автоматично
вимкнеться після перезавантаження. Натисніть кнопку
ЖИВЛЕННЯ, щоб увімкнути продукт з оновленим
програмним забезпеченням. Під час оновлення
забороняється вручну вимикати чи вмикати продукт.
Компанія Samsung Electronics не несе юридичної
відповідальності за несправності в роботі продукті,
спричинені нестійким підключенням до Інтернету чи
недбалістю користувача під час оновлення програмного
забезпечення.
Якщо потрібно скасувати процес оновлення під час
завантаження останньої версії програмного забезпечення,
натисніть кнопку E.
By Online
Щоб скористатися функцією оновлення ПЗ в режимі
онлайн, продукт має бути підключено до Інтернету.
Перш ніж почати необхідно вийняти всі диски.
1. Виберіть By Online (З мережі), а потім натисніть
кнопку E. З’явиться повідомлення про
підключення до сервера.
2. Якщо оновлення доступне, відобразиться спливаюче
повідомлення із запитом про оновлення. Якщо вибрати
"Yes" (Так), продукт буде автоматично вимкнено і
ввімкнено, після чого почнеться оновлення.
| ВАЖЛИВО! |
Під час оновлення програмного забезпечення забороняється
вручну вмикати чи вимикати домашній кінотеатр.
3. З’явиться спливаюче повідомлення про процес
4.
оновлення. Після виконання оновлення продукт
автоматично вимкнеться знову.
Натисніть кнопку ЖИВЛЕННЯ, щоб увімкнути його.
| ПРИМІТКА |
Оновлення буде завершено, щойно продукт
автоматично вимкнеться після перезавантаження.
Натисніть кнопку ЖИВЛЕННЯ, щоб увімкнути
продукт з оновленим програмним забезпеченням.
Під час оновлення забороняється вручну вимикати
чи вмикати продукт.
Компанія Samsung Electronics не несе юридичної
відповідальності за несправності в роботі продукту,
спричинені нестійким підключенням до Інтернету
чи недбалістю користувача під час оновлення
програмного забезпечення.
Українська
02678N-HT-H4500R-RU-UKR-20131225.indd 21
Параметри
Settings
04
Якщо ІР-адреса статична або функція автоматичного
налаштування мережі не працює, потрібно вручну
р настройок
р
р
встановити значення на екрані
мережі.
21 |
2014-2-14 12:03:39
Параметри
By USB
1. Перейдіть на веб-сайт www.samsung.com.
2. Натисніть SUPPORT праворуч угорі сторінки.
3. Введіть номер моделі продукту в поле пошуку.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Після введення номера моделі в спадному списку
відобразяться відповідні пристрої.
У спадному списку натисніть лівою кнопкою
номер моделі пристрою.
На сторінці, що відобразиться, прокрутіть до
пункту Firmware Manuals & Downloads і
виберіть його.
Натисніть Firmware в центральній частині сторінки.
Натисніть піктограму ZIP в стовпці Файл праворуч
на сторінці.
Натисніть Send у першому спливному вікні.
Натисніть OK у другому спливному вікні, щоб
завантажити та зберегти програмне забезпечення
на ПК.
Розпакуйте архів на комп’ютері. Для цього
створіть папку з назвою архіву.
Скопіюйте папку на флеш-пам’ять USB.
Переконайтеся, що в продукті немає диска, а потім
вставте флеш-пам’ять USB в USB-порт продукту.
У меню продукту виберіть Settings > Support >
Software Upgrade.
Виберіть пункт By USB.
| ПРИМІТКА |
Під час оновлення програмного забезпечення через
рознім USB-хосту не вставляйте в продукт диски.
Під час оновлення забороняється вручну вимикати
чи вмикати продукт.
Після завершення оновлення ПЗ перевірте
інформацію про програми в меню Software Upgrade.
Auto Upgrade Notification
Якщо продукт підключено до мережі, а також
ввімкнено автоматичне відображення сповіщень
про оновлення, він автоматично сповіщатиме про
доступність нової версії програмного забезпечення за
допомогою спливаючого повідомлення.
1. Увімкніть продукт.
2. У меню оновлення програмного забезпечення
встановіть для параметра Auto Upgrade
Notification значення On.
Якщо доступна нова версія програмного
забезпечення, з’явиться відповідне спливаюче
повідомлення.
3. Щоб оновити програмне забезпечення, виберіть
"Yes". Продукт буде автоматично вимкнено і
ввімкнено, після чого почнеться оновлення.
4. З’явиться спливаюче повідомлення стосовно
процесу оновлення. Після оновлення пристрій
автоматично вимкнеться знову.
5. Натисніть кнопку ЖИВЛЕННЯ, щоб увімкнути
продукт.
| 22 Українська
02678N-HT-H4500R-RU-UKR-20131225.indd 22
| ПРИМІТКА |
Оновлення буде завершено, щойно продукт
автоматично вимкнеться після перезавантаження.
Натисніть кнопку ЖИВЛЕННЯ, щоб увімкнути
продукт з оновленим ПЗ. Під час оновлення
забороняється вручну вмикати чи вимикати продукт.
Компанія Samsung Electronics не несе юридичної
відповідальності за несправності в роботі продукту,
спричинені нестійким підключенням до Інтернету
чи недбалістю користувача під час оновлення
програмного забезпечення.
Налаштування функції DLNA
Функція DLNA дає змогу відтворювати музичні, відео- та
фотофайли з вашого ПК, використовуючи продукт. Щоб
використовувати функцію DLNA, необхідно підключити
продукт до ПК через мережу (див. стор. 14) і встановити
на ПК програму SAMSUNG PC Share Manager.
Завантаження програмного
забезпечення DLNA
Щоб скористатися функцією DLNA на ПК, потрібно
встановити на ньому програмне забезпечення DLNA.
Перейшовши на сайт Samsung.com, можна завантажити
програмне забезпечення для свого ПК й отримати
детальні інструкції з використання функції DLNA.
1. Перейдіть на веб-сайт www.samsung.com.
2. Натисніть SUPPORT праворуч угорі сторінки.
3. Введіть номер моделі продукту в поле пошуку.
Після введення номера моделі в спадному списку
відобразяться відповідні пристрої.
4. У спадному списку натисніть лівою кнопкою
номер моделі пристрою.
5. На сторінці, що відобразиться, прокрутіть до пункту
Firmware Manuals & Downloads і виберіть його.
6. Перейдіть на вкладку Software.
7. На вкладці з програмним забезпеченням натисніть
піктограму EXE справа в рядку DLNA.
8. Натисніть Send у першому спливному вікні. У
другому спливному вікні натисніть Save File.
9. Знайдіть інсталяційний файл DLNA на диску, після
чого двічі натисніть його.
10. У відображеному спливаючому вікні натисніть
"Run" та дотримуйтеся вказівок, що
відображаються на екрані.
Завантажте посібник щодо встановлення/посібник
користувача DLNA на вкладці "Програми", натиснувши
відповідний символ файлу PDF у стовпці "Файл"
праворуч. На комп’ютер буде завантажено файл у
форматі PDF, який відкриється, щойно завантаження буде
завершено. Дотримуйтеся вказівок щодо встановлення
та налаштування програмного забезпечення DLNA. Файл
можна переглянути та/чи зберегти.
| ПРИМІТКА |
Щоб використовувати функцію DLNA на смартфоні,
необхідно під’єднати комплект і смартфон до одного
маршрутизатора.
2014-2-14 12:03:41
Відтворення Медіафайлів
Відтворення файлів із пристрою
USB
Photos
Music
Settings
Відтворення Медіафайлів
Videos
| ПРИМІТКА |
Відтворення файлів 3D не підтримується.
Щоб запобігти пошкодженню запам’ятовуючого
пристрою USB, від’єднуйте його за допомогою функції
"Safely Remove USB" (Безпечне від’єднання USB).
Натисніть кнопку HOME, щоб перейти до головного
меню, потім – ЖОВТУ (C) кнопку та кнопку E.
05
Можна здійснювати відтворення мультимедійних
файлів, збережених на підключеному пристрої USB.
1. Перейдіть до головного меню.
2. У режимі зупиненого відтворення під’єднайте
USB-пристрій до порту USB на передній панелі
продукту. Відобразиться повідомлення “Do you
want to access the device?” ("Отримати доступ
до цього пристрою?").
3. Натискайте кнопки ◄►, щоб вибрати Yes (Так),
після чого натисніть кнопку E.
( )
4.. Натисніть ЧЕРВОНУ кнопкуу (А).
6-1. За допомогою кнопок ▲▼ виберіть Videos (Відео),
Photos (Фото) або Music (Музика), після чого
натисніть кнопку E.
-1
7 . Якщо файли відображаються на екрані, перейдіть
до кроку 8-1. Якщо на екрані відображаються
папки, за допомогою кнопок ▲▼◄► виберіть
потрібну папку, натисніть кнопку E, а потім
перейдіть до кроку 8-1.
8-1. За допомогою кнопок ▲▼◄► виберіть файл для
відтворення чи перегляду, після чого натисніть
кнопку E.
Відтворення диска, вміст якого
записано користувачем
CD
USB Flash Disk
App 2
App 3
a Change Device
CD
App 4
d View Devices
" Enter
5. За допомогою кнопок ▲▼ виберіть флеш-пам’ять
або диск USB, а потім натисніть кнопку E.
6. За допомогою кнопок ▲▼◄► виберіть Videos
7.
8.
(Відео), Photos (Фото) або Music (Музика), після
чого натисніть кнопку E.
Якщо файли відображаються на екрані, перейдіть
до кроку 8. Якщо на екрані відображаються
папки, за допомогою кнопок ▲▼◄► виберіть
потрібну папку, натисніть кнопку E, а потім
перейдіть до кроку 8.
За допомогою кнопок ▲▼◄► виберіть файл для
відтворення чи перегляду, після чого натисніть
кнопку E.
АБО
)
4-1. Натисніть СИНЮ кнопкуу ((D).
CD
App 1
USB Flash Disk
App 2
АБО
Settings
App 3
USB Flash Disk
Можна відтворити мультимедійні файли, записані на
компакт- або DVD-диски.
1. Увімкніть домашній кінотеатр.
2. Відкрийте лоток для дисків, вставте записаний
користувачем диск ярликом догори, а потім
закрийте лоток.
3. Після завантаження диска натисніть ЧЕРВОНУ
кнопку (A).
4. За допомогою кнопок ▲▼◄► виберіть компактабо DVD-диск, після чого натисніть кнопку E.
5. За допомогою кнопок ▲▼ виберіть Videos (Відео),
Photos (Фото) або Music (Музика), після чого
натисніть кнопку E.
6. Якщо файли відображаються на екрані, перейдіть до
кроку 7. Якщо на екрані відображаються папки, за
допомогою кнопок ▲▼◄► виберіть потрібну папку,
натисніть кнопку E, а потім перейдіть до кроку 7.
7. За допомогою кнопок ▲▼◄► виберіть файл для
відтворення чи перегляду, після чого натисніть
кнопку E.
App 4
d Home
" Enter
5-1. За допомогою кнопок ◄► виберіть флеш-пам’ять
або диск USB, а потім натисніть кнопку E.
3-1. Після завантаження диска натисніть СИНЮ кнопку
(D).
4-1. За допомогою кнопок ◄► виберіть компакт- або
DVD-диск, після чого натисніть кнопку E.
5-1. За допомогою кнопок ◄► виберіть Videos (Відео),
Photos (Фото) або Music (Музика), після чого
натисніть кнопку E.
6-1. Якщо файли відображаються на екрані, перейдіть до
кроку 7-1. Якщо на екрані відображаються папки, за
допомогою кнопок ▲▼◄► виберіть потрібну папку,
натисніть кнопку E, а потім перейдіть до кроку 7-1.
-1
7 . За допомогою кнопок ▲▼◄► виберіть файл для
відтворення чи перегляду, після чого натисніть
кнопку E.
Українська
02678N-HT-H4500R-RU-UKR-20131225.indd 23
23 |
2014-2-14 12:03:42
Відтворення Медіафайлів
Відтворення комерційних
відеодисків
Вставте диск у відповідний лоток, узявши його
ярликом догори, а потім закрийте лоток. Відтворення
розпочнеться автоматично. Якщо файл не
відтворюється автоматично, перейдіть до папки Videos
в головному меню, а потім натисніть кнопку E.
Зазвичай комерційні відеодиски мають меню. Щоб
відтворити фільм на диску, виберіть пункт Play в меню
диска, а потім натисніть кнопку E.
2
| ПРИМІТКА |
Щоб отримати додаткові відомості про відтворення
відео, перейдіть до розділу "Керування
відтворенням відео" на цій сторінці.
Використання Меню диска, Меню заголовків,
Спливного меню і списку заголовків
• DISC MENU : Під час відтворення натисніть
кнопку для відображення меню диска.
• TITLE MENU : Під час відтворення натисніть
цю кнопку для відображення меню заголовків.
- Якщо диск містить список відтворення,
натисніть ЗЕЛЕНУ (B) кнопку, щоб
перейти до нього.
• POPUP MENU : Під час відтворення
натисніть цю кнопку для відображення
спливного меню.
• DISC MENU чи TITLE MENU : Під час
відтворення натисніть цю кнопку для
відображення меню заголовків.
Повторне відтворення
Керування відтворенням відео
1. Під час відтворення натисніть кнопку
REPEAT на пульті дистанційного
керування.
За допомогою кнопок ▲▼ виберіть пункт
Off, Title, Chapter, All або Repeat A-B,
після чого натисніть кнопку E.
Можна контролювати відтворення відеофайлів,
збережених на дисках Blu-ray, DVD-, компакт-дисках
або запам’ятовуючих пристроях USB. Залежно від типу
носія деякі функції, наведені в цьому посібнику, можуть
бути не доступні.
2.
Кнопки на пульті дистанційного
керування, які використовуються для
відтворення відео
1. Натисніть кнопку E на тому фрагменті,
Repeat A-B
2.
TITLE MENU
DISC MENU
0
POPUP
2
3.
1
SUBTITLE
HOME
REPEAT
3
1
Кнопки керування відтворенням
У режимі пошуку, уповільненого та покрокового
відтворення звук не відтворюється.
• 6 : Початок відтворення
• 5 : Зупинення відтворення.
• 7 : Призупинення відтворення.
• Прискорене відтворення : Під час
відтворення натисніть кнопку 3 або .
З кожним натисканням кнопки 3 або швидкість відтворення змінюватиметься
відповідним чином.
• Сповільнене відтворення : У режимі паузи
натисніть кнопку . З кожним натисканням
кнопки швидкість відтворення
змінюватиметься відповідним чином.
• Покрокове відтворення : У режимі паузи
натисніть кнопку 7. З кожним натисканням
кнопки 7 відображатиметься новий кадр.
• Відтворення із пропусками : Під час
відтворення натисніть кнопку 1 або 2.
Щоразу, коли ви натискатимете кнопку 1
або 2, диск переходитиме до попереднього
або наступного розділу чи файлу.
4.
3
з якого потрібно розпочати повторне
відтворення (A).
Натисніть кнопку E на тому фрагменті,
на якому потрібно зупинити повторне
відтворення (A).
Щоб повернутися до звичайного режиму
відтворення, натисніть кнопку REPEAT
іще раз.
Натисніть кнопку E.
| ПРИМІТКА |
Залежно від диску, на екрані можуть не
відображатися параметри повторного
відтворення всіх файлів.
Розділ або заголовок може не відразу
з’явитися на екрані. Натискайте кнопки
▲▼, доки потрібний елемент не буде
знаходитися в потрібному полі.
Щоб повернутися до звичайного
відтворення, натисніть кнопку REPEAT
ще раз, потім натискайте кнопки ▲▼, щоб
вибрати Вимк., після чого натисніть кнопку
E.
Пункт Повтор А–Б може не відразу з’явитися
на екрані. Натискайте кнопки ▲▼, доки
пункт Повтор А–Б не буде розташований у
потрібному полі.
Точка (B) має бути встановлена
щонайменше через 5 секунд відтворення
після точки (A).
| 24 Українська
02678N-HT-H4500R-RU-UKR-20131225.indd 24
2014-2-14 12:03:51
Використання меню TOOLS
Меню, яке відображається лише під час
Під час відтворення натисніть кнопку TOOLS.
відтворення файлу
Playing
Time
Виберіть цей параметр, щоб перейти
до певного моменту відтворення.
Скористайтеся кнопками з цифрами, щоб
ввести час моменту відтворення.
Repeat
Mode
Виберіть цей параметр, щоб повторити
заголовок, розділ (лише диски BD/DVD)
або певний фрагмент.
Picture
Settings
Виберіть цей параметр, щоб
налаштувати режим зображення.
- Mode
 User : Дає змогу налаштувати
Brightness, Contrast, Color і
Sharpness.
 Dynamic : виберіть цей параметр,
щоб збільшити чіткість.
 Normal : цей параметр підходить
для більшості програм.
 Movie : виберіть цей параметр для
перегляду фільмів.
Дає змогу налаштувати затримку
звуку для синхронізації з відео. Для
Audio Sync
встановлення часу затримки можна
вибрати значення від 0 мс до 300 мс.
Меню, яке відображається лише під час
відтворення дисків BD/DVD
Chapter
Audio
Subtitle
Angle
Виберіть цей параметр, щоб перейти
до потрібного повноекранного режиму
Full Screen перегляду. Можна вибрати параметри
Original, Mode1 (збільшений розмір) і
Mode2 (найбільший розмір).
Виберіть цей параметр, щоб
Information
переглянути відомості про файл.
| ПРИМІТКА |
Меню Сервіс може різнитися залежно від типу
диска або запам’ятовуючого пристрою. На екрані
можуть відображатися не всі параметри.
Створення списку відтворення відеофайлів
Подібно до створення списку відтворення музичних
файлів, можна створити список відтворення
відеофайлів. Щоб отримати відповідні інструкції, див.
розділ "Керування відтворенням музики" на стор. 26.
Відтворення попередньо записаних
комерційних аудіодисків
1. Вставте аудіокомпакт-диск (CD-DA) або диск MP3
в лоток для дисків.
• Під час відтворення аудіокомпакт-дисків (CDDA) перша звукова доріжка відтворюватиметься
автоматично. Звукові доріжки відтворюються в тій
послідовності, у якій вони записані на диску.
• Під час відтворення диска у форматі MP3
натискайте кнопки ▲▼, щоб вибрати пункт Music
((Музика),
у
), після чого натисніть кнопкуу E
E.
Виберіть цей параметр, щоб перейти до
розділу, який потрібно переглянути.
Playlist
BONUSVIEW
Виберіть цей параметр для
Video /
встановлення потрібної опції
BONUSVIEW
Bonusview.
Audio
1/12
Tools
TRACK 001
Виберіть цей параметр для
встановлення потрібної мови
аудіосупроводу.
Виберіть цей параметр для встановлення
потрібної мови відображення субтитрів.
Виберіть цей параметр, щоб переглянути
сцену з іншого ракурсу. Параметр Angle
(Кут) відображає кількість варіантів кутів, з
яких можна здійснювати перегляд (1/1, 1/2,
1/3 тощо).
Відтворення Медіафайлів
Якщо фільм або відео має кілька
розділів, перейдіть до потрібного чи
виберіть його.
05
Title
TRACK
CKMode
001
Repeat
_
Track
+
05:57
< Adjust " Select ' Return
TRACK 002
04:27
TRACK 003
04:07
TRACK 004
+
00:08 / 05:57
03:41
TRACK 005
03:17
TRACK 006
CD
" Pause
03:35
Tools
' Return
2. Щоб відтворити певну звукову доріжку, за
допомогою кнопок ▲▼ на пульті дистанційного
керування виберіть її, після чого натисніть кнопку
E.
| ПРИМІТКА |
Щоб отримати додаткові відомості про відтворення
музики, перейдіть до розділу "Керування
відтворенням музики" на стор. 26.
Українська
02678N-HT-H4500R-RU-UKR-20131225.indd 25
25 |
2014-2-14 12:03:53
Відтворення Медіафайлів
Керування відтворенням музики
2. Натисніть кнопки ▲▼◄►, щоб перейти до
потрібних звукових доріжок, а потім натисніть
ЖОВТУ кнопку (C), щоб вибрати ці доріжки.
Повторіть
р ц
ці ддії,, щ
щоб ддодати
д
інші звукові
у
ддоріжки.
р
Можна керувати відтворенням музичного
вмісту, збереженого на DVD-, компакт-диску або
запам’ятовуючому пристрої USB.
Кнопки на пульті дистанційного
керування, які використовуються для
відтворення музики
1
1
4
7
2
5
8
DISC MENU
Music
TRACK 002
2 files selected 1/2 Page
TRACK 001
TTRACK 002
05:57
004:27
TRACK 003
TTRACK 004
04:07
03:41
3
TRACK 005
TRACK 006
03:17
03:35
6
TRACK 007
TRACK 008
03:47
03:49
TRACK 009
TRACK 010
9
03:53
03:45
TITLE MENU
0
POPUP
CD
Select  Jump page
' Return
4
3. Щоб видалити файл зі списку відтворення,
2
5
6
3
1
Кнопки з ЦИФРАМИ : під час відтворення
відповідного списку натисніть потрібний
номер звукової доріжки. Відтворюватиметься
вибрана звукова доріжка.
2
Перехід : під час відтворення натисніть
кнопку 1 або 2, щоб перейти до
попередньої чи наступної звукової доріжки в
списку відтворення.
3
Кнопка 5 : зупинення відтворення звукової
доріжки.
4
Прискорене відтворення (лише
аудіокомпакт-диски (CD-DA))
Під час відтворення натисніть кнопку 3 або
. З кожним натисканням кнопки 3 або
швидкість відтворення змінюватиметься
відповідним чином.
5
Кнопка 7 : призупинення відтворення
звукової доріжки.
6
Кнопка 6 : відтворення вибраної звукової доріжки.
4.
5.
6.
перейдіть до нього, а потім натисніть ЖОВТУ
кнопку (C).
Натисніть кнопку E, щоб відтворити вибрані
файли. На екрані з’явиться список відтворення.
Щоб перейти до списку музичних файлів,
натисніть кнопку 5 або RETURN (').
Щоб перейти до списку відтворення, натисніть
кнопку E.
| ПРИМІТКА |
Можна створювати списки відтворення, що містять
щонайбільше 99 звукових доріжок, збережених на
аудіокомпакт-диску (CD-DA).
Якщо перейти до списку музики зі списку
відтворення, а потім знову повернутися назад,
відтворення розпочнеться з початку списку.
Керування переглядом фото
Можна керувати переглядом фотографій, збережених на
DVD-, компакт-диску або запам’ятовуючому пристрої USB.
Повторюване відтворення звукових доріжок
Використання меню Сервіс
Продукт можна налаштувати на повторюване
відтворення звукових доріжок.
1. Під час відтворення натисніть кнопку TOOLS.
2. Скористуйтеся кнопками ◄►, щоб вибрати Off,
Track чи One, All чи Shuffle у режимі Repeat
Mode, а потім натисніть кнопку E.
Під час відтворення натисніть кнопку TOOLS.
Створення списку відтворення музичних файлів
1. Якщо необхідно здійснити відтворення музичних
файлів із комерційного компакт- або DVD-диска,
натисніть кнопку 5 або RETURN (') . На екрані
з’являється список музичних файлів. Якщо список
відтворення музичних файлів збережено на
диску чи пристрої USB, доступ до нього можна
отримати, виконавши дії наведені в розділі
"Відтворення файлів із пристрою USB" на стор.
23 або "Відтворення диска, вміст якого записано
користувачем" на стор. 23.
Start / Stop
Slide Show
Виберіть цей параметр, щоб розпочати/
призупинити показ слайдів.
Slide Show
Speed
Виберіть цей пункт, якщо потрібно
налаштувати швидкість показу слайдів.
Background
Music
Виберіть цей параметр, щоб
активувати функцію відтворення
музики під час показу слайдів.
Zoom
Виберіть цей пункт, щоб збільшити
розмір поточного зображення.
(Можна збільшити в 4 рази.)
Rotate
Виберіть цей пункт, щоб обернути
зображення. (Зображення можна
обернути за годинниковою стрілкою
чи проти неї.)
| 26 Українська
02678N-HT-H4500R-RU-UKR-20131225.indd 26
2014-2-14 12:03:57
Information
3. Натисніть кнопку TUNER MEMORY.
• НОМЕР на екрані блиматиме.
4. Знову натисніть кнопку TUNER MEMORY.
Меню Сервіс може різнитися залежно від типу
диска або запам’ятовуючого пристрою. На екрані
можуть відображатися не всі параметри.
Щоб увімкнути функцію відтворення фонової музики,
музичні файли та фотографії має бути розміщено в одній
папці. На якість звуку можуть впливати бітова частота
MP3-файлу, розмір фотографії та спосіб кодування.
5.
Використання кнопки TV SOUND
на пульті дистанційного керування
Створення списку перегляду фото
Подібно до створення списку відтворення музичних
файлів, можна створити список перегляду фото. Щоб
отримати відповідні інструкції, див. розділ "Створення
списку відтворення музичних файлів" на стор. 26.
Прослуховування радіо
Використання кнопок на пульті
дистанційного керування
1. Натисніть кнопку FUNCTION, щоб перейти до
режиму FM.
2. Налаштуйте потрібну радіостанцію.
• Попереднє налаштування радіостанцій 1.
Натисніть кнопку 5, виберіть режим PRESET
і натисніть TUNING UP, DOWN, щоб вибрати
попередньо налаштовану радіостанцію.
- Перш ніж вибирати попередньо налаштовані
радіостанції, їх необхідно додати до пам’яті
продукту. Див. розділ стосовно попереднього
налаштування радіостанцій нижче.
• Налаштування вручну. Натисніть кнопку 5 для
вибору режиму MANUAL, а потім TUNING UP, DOWN
для налаштування відповідної частоти діапазону.
• Автоматичне налаштування. Натисніть кнопку
5, щоб вибрати режим MANUAL, після чого
натисніть і утримуйте кнопку TUNING UP, DOWN
для виконання автоматичного пошуку в діапазоні.
Налаштування моно/стерео
Натисніть кнопку MO/ST.
• Після кожного натискання кнопки режим STEREO
змінюється на MONO і навпаки.
• У зонах слабкого прийому радіосигналу вибирайте
режим MONO для точної трансляції без перешкод.
Попереднє налаштування радіостанцій
Приклад. Попереднє налаштування станції FM 89,10 і
збереження її у пам’яті.
1. Натисніть кнопку FUNCTION, щоб перейти до
режиму FM.
2. Натисніть кнопку TUNING UP, DOWN, щоб
вибрати діапазон <89.10>.
• Кнопку TUNER MEMORY потрібно натиснути,
доки НОМЕР відображається на екрані.
• Після натискання кнопки TUNER MEMORY
НОМЕР зникне з екрана, а станцію буде
збережено в пам’яті.
Щоб налаштувати іншу радіостанцію, повторіть
кроки 2–4.
• Щоб вибрати попередньо налаштовану
станцію, натисніть кнопку TUNING UP, DOWN.
Якщо ваш телевізор підтримує функцію Anynet+ (HDMICEC), кнопка TV SOUND дає змогу перемикати
відтворення звуку телевізора між динаміками домашнього
кінотеатру та динаміками телевізора. Щоб скористатися
цією функцією, виконайте наведені нижче дії.
1. З’єднайте телевізор і домашній кінотеатр за
допомогою кабелю HDMI (див. стор. 15).
2. On функцію Anynet+ (HDMI-CEC) на домашньому
кінотеатрі та телевізорі.
3. Натисніть кнопку TV SOUND на пульті
дистанційного керування. На дисплеї передньої
панелі на деякий час з’явиться напис TV SOUND
ON, потім він зміниться на D. IN.
• Якщо функцію TV SOUND (Звук
телевізора) активовано, звук телевізора
відтворюватиметься через динаміки
домашнього кінотеатру.
4. Натисніть кнопку TV SOUND знову, щоб вимкнути
відповідну функцію.
• Якщо функцію TV SOUND (Звук телевізора)
вимкнено, звук відтворюватиметься через
динаміки телевізора з підтримкою Anynet+.
Використання функції TV SOUND
1) Для відтворення звуку телевізора через динаміки
домашнього кінотеатру.
2) Для відтворення аудіофайлів на пристрої USB,
який підключено до телевізора, через динаміки
домашнього кінотеатру.
Технічні характеристики для ввімкнення/
вимкнення функції TV SOUND (Звук телевізора)
Підключений
телевізор
Телевізор із
підтримкою
Anynet+
(HDMI-CEC)
Телевізор без
підтримки
Anynet+ (HDMICEC)
Параметри
Звук
Звук
Anynet+
телевізора телевізора
(HDMI-CEC) ввімкнено вимкнено
УВІМК.
O
O
ВИМК.
O
X
Функція не
доступна
O
X
Українська
02678N-HT-H4500R-RU-UKR-20131225.indd 27
Відтворення Медіафайлів
| ПРИМІТКА |
05
Відображається інформація про
зображення, наприклад назва, розмір
тощо.
27 |
2014-2-14 12:04:03
Послуги мережі
DSP/EQ
DSP/EQ
Насолоджуйтеся різними режимами звучання.
 DSPOFF(DSP ВИМКНЕНО): прослуховування у
звичайному режимі.
 CINEMA(КІНО): відтворення реалістичного й
потужного звуку під час перегляду фільмів.
 MUSIC(МУЗИКА): ідеальний варіант для
прослуховування музики.
 GAME(ІГРИ): оптимальне рішення для відеоігор із
потужним звучанням.
 M-STEREO(Multi Stereo)(М-СТЕРЕО): відтворення
звуку для двоканальних джерел.
 POWER BASS(ПОТУЖНІ БАСИ): посилення звукових
ефектів басів.
 LOUD(ГУЧНО): покращення характеристик басів
відповідно до рівня вихідного сигналу.
 NIGHT(НІЧ): завдяки стисненню динамічного
діапазону (стишеному звуку) цей параметр – просто
ідеальне рішення для прослуховування вночі.
Використання диска BD-LIVE™
1. Підключіть продукт до мережі (див. стор. 14.)
2. Налаштуйте параметри мережі (див. стор.
20–21.)
Щойно продукт буде підключено до мережі, можна
переглядати різноманітний відеовміст, збережений на
дисках із підтримкою функції BD-LIVE.
1. Подключите запоминающее устройство USB к
разъему USB на передней панели устройства,
а затем проверьте объем свободной памяти.
Обсяг вільної пам’яті запам’ятовуючого пристрою
має становити принаймні 1 ГБ (це дасть змогу
користуватися послугою BD-LIVE).
2. На головному екрані виберіть Settings, а потім
натисніть кнопку E.
3. Виберіть System, а потім натисніть кнопку E.
4. Виберіть пункт BD Data management, після чого
Використання функції DLNA
Функція DLNA дає змогу отримувати доступ і
здійснювати відтворення файлів, збережених на ПК, за
допомогою домашнього кінотеатру.
Дотримуйтеся вказівок у посібнику користувача DLNA,
щоб налаштувати функцію DLNA на ПК і позначити
папки та файли, до яких потрібно надати доступ за
допомогою домашнього кінотеатру.
Щоб отримати доступ до файлів на ПК і здійснювати
їх відтворення після налаштування функції DLNA,
виконайте наведені нижче дії.
1. Увімкніть ПК, телевізор і домашній кінотеатр.
2. Переконайтеся, що на ПК запущено сервер DLNA
для спільного доступу.
3. На пульті дистанційного керування домашнього
кінотеатру натисніть СИНЮ кнопку (D) (перегляд
пристроїв).
4. За допомогою кнопок ◄► виберіть свій ПК у
списку пристроїв.
5. Виберіть тип файлу, який потрібно переглянути
чи відтворити (Videos (Відео), Photos (Фото) або
Music (Музика)), а потім натисніть кнопку E.
6. За допомогою кнопок ▲▼◄► виберіть папку з
указаним типом файлів, а потім натисніть кнопку
E. Відображається список файлів.
7. Виберіть файл, який потрібно переглянути чи
відтворити, після чого натисніть кнопку E.
| ПРИМІТКА |
Списки відтворення файлів на ПК можна створювати
так само, як списки відтворення файлів, збережених
на пристроях USB та дисках.
Керувати відтворенням файлів на ПК можна майже
так само, як і файлів, збережених на пристроях USB
і дисках.
Доступ до відповідних файлів на ПК також можна
отримати, якщо спочатку вибрати пункт Відео,
Фото або Музика, а потім ПК зі списку на головному
екрані пристрою.
натисніть кнопку E.
5. Виберіть пункт Change Device, після чого
натисніть кнопку E.
6. Виберіть пункт Флеш-пам’ять USB, після чого
натисніть кнопку E.
7. Вставте диск Blu-ray із підтримкою BD-LIVE.
8. Виберіть будь-який елемент зі списку матеріалів
служби BD-LIVE, наданих виробником диска.
| ПРИМІТКА |
Спосіб використання служби BD-LIVE і доступний
вміст можуть відрізнятися залежно від виробника
диска.
| 28 Українська
02678N-HT-H4500R-RU-UKR-20131225.indd 28
2014-2-14 12:04:04
Додаток
Додаткові відомості
• Залежно від типу телевізора деякі режими роздільної
здатності виходу HDMI можуть не підтримуватися.
• Щоб відтворювати відео з технологією 3D, потрібно
встановити підключення HDMI.
• Використання довгого кабелю HDMI може
призвести до появи шумів на екрані. У цьому
випадку слід Off в меню функцію HDMI Deep Color.
Settings
3D Settings
BD-Live Internet Connection
• Для призупинення відтворення 3D-вмісту з деяких
3D-дисків потрібно натиснути кнопку 5 один
раз. Відтворення фільму припиниться, а режим 3D
буде вимкнено. Щоб змінити вибір тривимірного
режиму під час відтворення фільму в режимі 3D,
натисніть кнопку 5 один раз. З’явиться меню
диска Blu-ray. Натисніть кнопку 5 іще раз, після
чого виберіть параметри 3D в меню диска Blu-ray.
• Залежно від вмісту диска та розташування
зображення на екрані телевізора, на ньому можуть
бути наявні вертикальні чорні смуги ліворуч,
праворуч або по обидва боки зображення.
• Під час використання даних BD-LIVE підключення
до Інтернету може бути обмежене.
TV Aspect Ratio
• Залежно від типу диска деякі форматні
співвідношення можуть бути недоступні.
• Якщо вибрано форматне співвідношення та параметр,
які відрізняються від форматного співвідношення
телевізора, зображення може бути викривленим.
• Якщо вибрано режим 16:9 Original, деякі файли
відображатимуться з 4:3 Pillarbox (чорними смугами
по обидва боки зображення).
BD Wise (Samsung Products only)
• Якщо функцію BD Wise увімкнено, налаштування
роздільної здатності буде автоматично встановлено
на стандартне значення функції BD Wise, яка
з’явиться в цьому меню.
• Якщо продукт підключено до пристрою, який не
підтримує функцію BD Wise, її неможливо буде
використовувати.
• Щоб забезпечити належну роботу функції BD Wise,
увімкніть її у відповідному меню для продукту й
телевізора.
Додаток
Підключення
Вихід HDMI
07
Примітка.
• Звичайні DVD-диски не містять аудіопотоку
BONUSVIEW та навігаційних звукових ефектів.
• Деякі диски Blu-ray не містять аудіопотоку
BONUSVIEW та навігаційних звукових ефектів.
• Налаштування цього цифрового виходу не впливає
на аналоговий аудіовихід (L/R) або вихід HDMI
телевізора, на відміну від оптичного або HDMIаудіовиходу, коли до програвача підключено
аудіо-/відеоприймач.
• Якщо відтворюються звукові доріжки у форматі
MPEG, вихідні аудіосигнали передаються як PCMсигнали, незалежно від типу цифрового виходу
(PCM чи цифрового потоку).
• Цифровий вихід може бути активовано, якщо
для параметра Speaker Selection установлено
значення TV Speaker.
Anynet+ (HDMI-CEC)
• Залежно від моделі телевізора певні значення
роздільної здатності вихідного сигналу HDMI
можуть не підтримуватися. Див. посібник
користувача телевізора.
• Ця функція не доступна, якщо кабель HDMI не
підтримує CEC.
• Якщо на телевізорі Samsung є відповідний логотип
Anynet+, це означає, що він підтримує функцію
Anynet+.
BD Data Management
• У режимі використання зовнішньої пам’яті
відтворення диска може бути зупинено, якщо
відключити пристрій USB під час відтворення.
• Ці пристрої USB працюють лише за умови, що
вони мають файлову систему FAT (мітка тому DOS
8.3). Рекомендується використовувати пристрої
USB з підтримкою протоколу USB 2.0 зі швидкістю
зчитування/записування даних 4 МБ/с і більше.
• Функція відновлення відтворення може не
працювати після форматування пристрою
збереження даних.
• Ємність доступної пам’яті для функції керування
BD-даними може залежати від окремих умов.
DivX® Video On Demand
• Детальну інформацію про DivX(R) VOD можна
отримати на веб-сайті http://vod.divx.com.
Digital Output
• Переконайтеся, що вибрано правильний цифровий
вихід. В іншому випадку звук не відтворюватиметься
або лунатиме лише гучний шум.
• Якщо пристрій HDMI (аудіо-/відеоприймач, телевізор)
не підтримує формати стиснення (Dolby digital, DTS),
вихідний аудіосигнал перетворюється на PCM-сигнал.
Speaker Settings
• Коли для параметра Speaker Selection
установлено значення TV Speaker, звук
відтворюється через динаміки телевізора.
Українська
02678N-HT-H4500R-RU-UKR-20131225.indd 29
29 |
2014-2-14 12:04:06
Додаток
Звук HDMI
Відтворення медіафайлів
• Під час відтворення через динаміки телевізора
звук HDMI автоматично перетворюється на
2-канальний.
Audio Return Channel
• Якщо функцію Anynet+ (HDMI-CEC) вимкнено,
функція зворотного аудіоканалу буде недоступна.
• Використання кабелю HDMI, який не
сертифіковано для використання з функцією
ARC (зворотний аудіоканал), може спричинити
проблеми сумісності.
• Функція ARC доступна лише в тому випадку, якщо
пристрій підключено до сумісного телевізора.
Відтворення
Відтворення відеофайлів
• Відеофайли з високою швидкістю передачі (20 Мбіт/
с і більше) спричиняють навантаження на продукт,
тому їх відтворення може бути припинено.
Використання кнопки TOOLS під час перегляду
зображень
• Якщо систему підключено до телевізора, на якому
ввімкнено функцію BD Wise, меню Параметри
зображення не відображатиметься.
• Функція відтворення фонової музики не
працюватиме, якщо музичний файл і фотографії не
буде збережено на одному носії. Також на якість
звуку може впливати бітова частота MP3-файлу,
розмір фотографій і спосіб кодування.
Відтворення вмісту із запам’ятовуючого
пристрою USB
• Щоб запобігти пошкодженню запам’ятовуючого
пристрою USB, від’єднуйте його за допомогою
функції Safely Remove USB (Безпечне від’єднання
USB). Натисніть кнопку HOME, щоб перейти до
головного меню, потім – ЖОВТУ (C) кнопку та
кнопку E.
Вибір мови звукової доріжки
• Індикатор ◄► не відображатиметься на екрані,
якщо розділ BONUSVIEW не містить жодного
аудіопараметра BONUSVIEW.
• Перелік мов, доступних у функції мови звукової
доріжки, залежить від того, які з них закодовано
на диску. Ця функція або деякі з мов можуть бути
недоступні.
• На деяких дисках Blu-ray можна вибирати звукову
доріжку PCM або Dolby digital англійською мовою.
Вибір мови субтитрів
• Залежно від диска Blu-ray/DVD, можна змінити
мову субтитрів у меню диска. Натисніть кнопку
DISC MENU.
• Використання цієї функції залежить від того, які
субтитри закодовано на диску. Вона доступна не
для всіх дисків Blu-ray/DVD.
• Інформація про основний режим BONUSVIEW
також відображається, якщо диск Blu-ray має
розділ BONUSVIEW.
• За допомогою цієї функції можна змінити первинні
та вторинні субтитри одночасно.
• На екрані відображається загальна кількість
первинних і вторинних субтитрів.
Відтворення файлів у форматі JPEG
• У повноекранному режимі перегляду не можна
збільшити субтитри та PG-графіку.
| 30 Українська
02678N-HT-H4500R-RU-UKR-20131225.indd 30
2014-2-14 12:04:06
Вибір цифрового виходу
PCM
Аудіопотік
на диску
Blu-ray
Аудіопотік
на диску
Blu-ray
Роздільна
здатність
для диска
Blu-ray
Потік бітів
(перекодовано в
Dolby D)
Аудіо-/відеоприймач із підтримкою HDMI
PCM
До 7,1-канального
сигналу PCM
PCM
Dolby Digital
До 5,1-канального
сигналу PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
Plus
До 5,1-канального
сигналу PCM
Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD
До 5,1-канального
сигналу PCM
Dolby TrueHD
DTS
До 5,1-канального
сигналу PCM
DTS
Аудіо високої
чіткості DTSHD
До 7,1-канального
сигналу PCM
Аудіо високої
чіткості DTS-HD
DTS-HD
Master Audio
До 7,1-канального
сигналу PCM
DTS-HD Master
Audio
PCM
Потік бітів
(перекодовано в
DTS)
Перекодовано в
DTS
Перекодовано в
Dolby Digital *
2-канальний сигнал 2-канальний сигнал 2-канальний сигнал 2-канальний сигнал
PCM
PCM
PCM
PCM
Dolby Digital
До 5,1-канального
сигналу PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS
До 5,1-канального
сигналу PCM
DTS
DTS
DTS
Будь-яка
Додаток
Підключення
Потік бітів
(без обробки)
07
Налаштування
Декодує головний
аудіосигнал
і аудіопотік
BONUSVIEW у
звук PCM і додає
навігаційні звукові
ефекти.
Виводить лише
Декодує головний
головний аудіопотік,
аудіосигнал
тому аудіо-/
і аудіопотік
відеоприймач
BONUSVIEW у
може декодувати
звук PCM і додає
аудіосигнал із
навігаційні звукові
бітовим потоком.
ефекти, після
чого перекодовує
Аудіо BONUSVIEW
аудіосигнал PCM у
та навігаційні
звукові ефекти не звук DTS із бітовим
потоком.
відтворюватимуться.
Декодує головний
аудіосигнал
і аудіопотік
BONUSVIEW у
звук PCM і додає
навігаційні звукові
ефекти, після
чого перекодовує
аудіосигнал PCM
у звук Dolby digital
із бітовим потоком
або звук PCM.
 Якщо вихідний потік 2-канальний або монофонічний, параметр Re-encoded Dolby D (Перекодовано в Dolby D)
не застосовується. Форматом виходу буде 2-канальний PCM.
Диски Blu-ray можуть включати три аудіопотоки.
- Основна звукова доріжка : головна звукова доріжка.
- Аудіосигнал BONUSVIEW : додаткова звукова доріжка, наприклад коментар режисера чи актора.
- Навігаційні звукові ефекти: Звукові ефекти, що супроводжують переміщення в меню диска чи фільмів. Усі диски
Blu-ray мають різні навігаційні звукові ефекти.
Українська
02678N-HT-H4500R-RU-UKR-20131225.indd 31
31 |
2014-2-14 12:04:07
Додаток
Роздільна здатність вихідного сигналу
Відтворення диска Blu-ray/електронного вмісту/цифрового
вмісту
Режим HDMI
Вихід
Електронний вміст/
цифровий вміст
Режим HDMI
Диск Blu-ray
Роздільна здатність
диска Blu-ray
1080p@60F
480i
Налаштування
BD Wise
Відтворення DVD-диска
Авто
Макс. роздільна здатність для вхідного сигналу
телевізора
Макс. роздільна здатність для
вхідного сигналу телевізора
1080p@60F
1080p@60F
-
1080p
-
1080p
Відеокадр: Авто
(24 кадр/с)
1080p@24F
-
1080i
1080i
1080i
720p
720p
720p
576p/480p
576p/480p
576p/480p
Усунення несправностей
У разі неправильної роботи продукту див. наведену нижче таблицю. Якщо ваша проблема не описана нижче або
надані інструкції її не вирішують, вимкніть продукт, від’єднайте кабель живлення та зверніться до найближчого
авторизованого дилера чи центру обслуговування користувачів Samsung Electronics.
Проблема
Перевірка/спосіб усунення
Не вдається вийняти диск.
• Чи надійно підключено кабель живлення до електричної розетки?
• Вимкніть живлення та ввімкніть його знову.
Відтворення не
розпочинається.
• Перевірте відповідність регіонального номера Blu-ray/DVD-диска. Придбані
за кордоном Blu-ray/DVD-диски можуть не відтворюватися.
• Цей продукт не підтримує диски CD-ROM і DVD-ROM.
• Переконайтеся, що рівень рейтингу є правильним.
Відтворення
розпочинається не відразу
після натискання кнопки
відтворення/паузи.
• Чи не використовується деформований диск або диск із подряпинами на
поверхні?
• Протріть поверхню диска.
Звук не відтворюється.
• Домашній кінотеатр не відтворює звук під час прискореного, сповільненого
та покадрового відтворення.
• Чи правильно під’єднано динаміки? Чи правильно налаштовано параметри
динаміків?
• Чи не пошкоджено диск?
Звук відтворюється лише
з кількох динаміків, а не з
усіх 6.
• Під час прослуховування деяких дисків Blu-ray/DVD звук відтворюється лише
з передніх динаміків.
• Переконайтеся, що динаміки під’єднано правильно.
• Відрегулюйте гучність.
• Під час відтворення компакт-диска, прослуховування радіо чи перегляду
телевізора функціонують лише передні динаміки пристрою.
| 32 Українська
02678N-HT-H4500R-RU-UKR-20131225.indd 32
2014-2-14 12:04:07
Проблема
Перевірка/спосіб усунення
Пульт дистанційного
керування не працює.
• Чи в межах робочого діапазону й під належним кутом до відповідного
датчика використовується пульт дистанційного керування?
• Чи не розряджені батареї?
• Диск обертається, але
зображення відсутнє.
• Якість зображення низька,
і зображення тремтить.
•
•
•
•
Вибрана мова звукової
доріжки та субтитрів не
працює.
• Якщо на диску не записано мову звуку та субтитри, вони не відтворюються.
Екран меню не
відображається, навіть якщо
вибрано функцію меню.
• Чи не використовується диск, який не містить меню?
Не вдається змінити
формат зображення на
екрані.
• Blu-ray/DVD-диски, що підтримують формат 16:9, можна відтворювати в
повноекранному режимі 16:9, режимі "Широкоекранний 4:3" або "4:3,
пан. й масшт.". Blu-ray/DVD-диски, що підтримують формат 4:3, можна
відтворювати лише у форматному співвідношенні 4:3. Ознайомтеся з
інформацією на диску Blu-ray, а потім виберіть відповідну функцію.
Продукт не працює.
• У режимі NO DISC натисніть і утримуйте кнопку 5 на пульті дистанційного
керування протягом 5 секунд. Це призведе до перезавантаження пристрою.
- Використання функції RESET (СКИДАННЯ) призведе до видалення всіх
збережених параметрів. Використовуйте цю функцію лише в разі необхідності.
Ви забули пароль для
рівня рейтингу.
• Переконайтеся, що в продукті немає диска. Після цього на продукті
натисніть і утримуйте кнопку 5 більше 5 секунд. На дисплеї з’являється
повідомлення INIT, і всі параметри повертаються до стандартних значень.
- Використання функції RESET (СКИДАННЯ) призведе до видалення всіх
збережених параметрів. Використовуйте цю функцію лише в разі необхідності.
Не вдається прийняти
радіосигнал.
• Чи правильно підключено антену?
• Якщо вхідний сигнал антени слабкий, установіть зовнішню FM-антену в зоні
з хорошим прийомом сигналу.
Під час прослуховування
звуку з телевізора за
допомогою продукту звук
не відтворюється.
• Якщо під час відтворення звуку з телевізора через входи D. IN або AUX
натиснути кнопку ВІДКРИВАННЯ/ЗАКРИВАННЯ ^, вмикаються функції Bluray/DVD-диска й вимикається звук телевізора.
На екрані відображається
повідомлення "Not
Available" (Недоступно).
• Неможливо виконати функцію чи дію з таких причин:
1. Програмне забезпечення для дисків Blu-ray/DVD обмежує виконання таких дій.
2. Програмне забезпечення для дисків Blu-ray/DVD не підтримує відповідну
функцію (наприклад, ракурс).
3. Функція наразі не доступна.
4. Ви ввели запит про заголовок, кількість символів або час пошуку, проте ці дані
не доступні.
Якщо встановлено
роздільну здатність
вихідного сигналу HDMI,
яка не підтримується
телевізором (наприклад,
1080p), зображення може
не відтворюватися.
• Переконайтеся, що в продукті немає диска. Після цього на передній панелі
натисніть і утримуйте кнопку 5 більше 5 секунд. Усі налаштування буде
скинуто до заводських.
Чи ввімкнено живлення телевізора?
Чи правильно підключено відеокабелі?
Чи не пошкоджено/забруднено диск?
Неякісні диски можуть не відтворюватися.
Українська
02678N-HT-H4500R-RU-UKR-20131225.indd 33
Додаток
• Чи є на диску позначка "Dolby Digital 5.1 CH"? 5,1-канальне об’ємне звучання
Dolby Digital створюється лише тоді, коли на диску записано 5,1-канальний звук.
• Чи правильно на екрані з інформацією налаштовано мову для 5,1-канального
звучання Dolby Digital?
07
5,1-канальне об’ємне
звучання Dolby Digital не
створюється.
33 |
2014-2-14 12:04:08
Додаток
Проблема
Перевірка/спосіб усунення
Вихідний сигнал HDMI
відсутній.
• Перевірте, чи правильно підключено телевізор до розніму HDMI на продукті.
• Перевірте, чи підтримує телевізор роздільну здатність входу HDMI
576p/480p/720p/1080i/1080p.
Неналежне відображення
вихідного сигналу HDMI на
екрані.
• Якщо телевізор не підтримує функцію HDCP (захист широкосмугового
цифрового вмісту), зображення на екрані може спотворюватися.
Функція DLNA
Відображаються лише
папки, що спільно
використовуються за
допомогою функції
DLNA, а файли не
відображаються.
• За використання функції DLNA відображаються лише файли, що відповідають
категоріям Photo (Фотографії), Music (Музика) і Movie (Фільми). Файли, які не
відповідають цим категоріям, можуть не відображатися.
Відео відтворюється із
затримками.
• Перевірте, чи стабільне підключення до мережі.
• Перевірте правильність підключення мережного кабелю, а також
переконайтеся, що мережу не перевантажено.
Установлене за допомогою
функції DLNA підключення
між телевізором і ПК
нестабільне.
• IP-адреса в межах однієї під мережі має бути унікальною, інакше може
виникнути конфлікт IP-адрес.
• Перевірте, чи ввімкнено брандмауер.
Якщо так, вимкніть його.
BD-LIVE
Не вдається встановити
підключення до сервера
BD-LIVE.
• Перевірте успішність підключення до мережі, використовуючи функцію
Network Status (Стан мережі).
• Перевірте, чи підключено до продукту запам’ятовуючий пристрій USB.
• Обсяг вільної пам’яті запам’ятовуючого пристрою має становити
щонайменше 1 ГБ (це дасть змогу користуватися послугою BD-LIVE).
Вільний обсяг пам’яті можна перевірити в меню Керування даними BD. (Див.
стор. 29.)
• Перевірте, чи встановлено параметр Дозволити (усі) у меню Підключення до
Інтернету BD-Live.
• Якщо проблему все ще не вдається вирішити, зверніться до постачальника
вмісту чи оновіть версію вбудованого програмного забезпечення продукту.
Під час використання
послуги BD-LIVE
виникають проблеми.
• Обсяг вільної пам’яті запам’ятовуючого пристрою USB має складати
щонайменше 1 ГБ (це дасть змогу користуватися послугою BD-LIVE).
Вільний обсяг пам’яті можна перевірити в меню Керування даними BD. (Див.
стор. 29.)
| ПРИМІТКА |
Після відновлення параметрів за умовчанням усі дані користувача, які зберігалися на диску BD, буде видалено.
| 34 Українська
02678N-HT-H4500R-RU-UKR-20131225.indd 34
2014-2-14 12:04:10
Технічні характеристики
Споживання енергії
59 Вт
Вага
2,3 кг
Додаток
Змінний струм 220-240 В ~ 50/60 Гц
07
Джерело живлення
Загальні
Розміри
430 (Ш) x 55 (В) x 250 (Г) mm
Діапазон робочих температур
від +5 °C до +35 °C
Допустимий рівень вологи
від 10% до 75%
Співвідношення сигнал/шум
55 дБ
Радіоприймач
Чутливість
FM
12 дБ
Загальний коефіцієнт гармонік
0,5 %
Відео
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
Аудіо
Многоканальный звук PCM, двійковий аудіосигнал,
аудіосигнал PCM
Вихідна потужність переднього динаміка
80 Вт x 2(3 ›)
Вихідна потужність центрального динаміка
80 Вт (3 ›)
Вихідна потужність бокового динаміка
80 Вт x 2(3 ›)
Вихідна потужність сабвуфера
100 Вт (3 ›)
HDMI
Підсилювач
Аналоговий вхід : 20 Гц–20 кГц (±3 дБ)
Частотна характеристика
Цифровий вхід : 20 Гц–40 кГц (±4 дБ)
Співвідношення сигналу/шуму
70 дБ
Розділення каналів
60 дБ
Вхідна чутливість
(AUX)500 мВ
5,1-канальна система динаміків
Акустична система
Передній
Боковий
Центральний
Сабвуфер
3›
3›
3›
3›
Частотний діапазон 140 Гц–20 кГц
140 Гц–20 кГц
140 Гц–20 кГц
40 Гц–160 кГц
Рівень тиску
вихідного звуку
87dB/W/M
87dB/W/M
87dB/W/M
88dB/W/M
Номінальна вхідна
потужність
80 Вт
80 Вт
80 Вт
100 Вт
Максимальна
вхідна потужність
160 Вт
160 Вт
160 Вт
200 Вт
Опір
Динамік
Українська
02678N-HT-H4500R-RU-UKR-20131225.indd 35
35 |
2014-2-14 12:04:10
Додаток
HT-H4500R
77 x 108 x 70
77 x 108 x 70
228 x 77 x 70
155 x 300 x 285
HT-H4530R
Розміри
(Ш х В х Д)
(Одиниця
вимірювання: мм)
95,0 x 1112,0
x 74,5 (Опора
підставки:
276,0 x 189,0)
77 x 108 x 70
228 x 77 x 70
155 x 300 x 285
HT-H4550R
95,0 x 1112,0
x 74,5 (Опора
підставки:
276,0 x 189,0)
95,0 x 1112,0
x 74,5 (Опора
підставки:
276,0 x 189,0)
228 x 77 x 70
155 x 300 x 285
HT-H4500R
Вага
(Одиниця
вимірювання: кг)
0,35
0,35
2,70
0,35
0,49
2,88
HT-H4530R
0,49
2,88
HT-H4550R
2,70
•
•
•
•
•
2,70
0,49
2,88
Швидкість мережі менше 10 Мбіт/с не підтримується.
Компанія Samsung Electronics Co., Ltd зберігає право змінювати специфікації без попередження.
Дані про вагу й розміри наведено приблизно.
Зовнішній вигляд і технічні характеристики можуть змінюватися без попереднього повідомлення.
Інформацію щодо джерела живлення й енергоспоживання можна знайти на наклейці, розміщеній на продукті.
| 36 Українська
02678N-HT-H4500R-RU-UKR-20131225.indd 36
2014-2-14 12:04:11
Зв'язуйтесь з SAMSUNG по всьому світу
Якщо у вас є пропозиції або питання по продуктах Samsung, зв'яжіться с інформаційним центром
Samsung.
Area
` CIS
RUSSIA
GEORGIA
ARMENIA
AZERBAIJAN
KAZAKHSTAN
UZBEKISTAN
KYRGYZSTAN
Contact Centre 
8-800-555-55-55
0-800-555-555
0-800-05-555
088-55-55-555
8-10-800-500-55-500
(GSM: 7799)
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Contact Centre 
Area
TADJIKISTAN
MONGOLIA
8-10-800-500-55-500
'+7-800-555-55-55
UKRAINE
0-800-502-000
BELARUS
MOLDOVA
810-800-500-55-500
0-800-614-40
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ua
(Ukrainian)
www.samsung.com/ua_
ru (Russian)
www.samsung.com
www.samsung.com
Належна утилізація батарей цього продукту
(Стосується країн із роздільними системами збирання відходів)
Ця позначка на батареї, посібнику користувача чи на пакуванні вказує на неможливість утилізації
батарей продукту разом з іншими побутовими відходами після завершення строку експлуатації. Якщо
на батареї є хімічні символи Hg, Cd або Pb, це свідчить про те, що вміст ртуті, кадмію або свинцю
в ній перевищує контрольний рівень, який зазначено в Директиві ЄС 2006/66. Якщо такі батареї
не утилізувати належним чином, це може негативно вплинути на здоров’я людини або навколишнє
середовище.
Щоб захистити природні ресурси й забезпечити можливість обробки та повторного використання
сировини, утилізуйте батареї окремо від інших побутових відходів через місцеву систему
безкоштовного повернення батарей.
Належна утилізація цього продукту (відходи електричного й
електронного устаткування)
(Стосується країн із роздільними системами збирання відходів)
Ця позначка на продукті, аксесуарах чи в документації вказує на неможливість утилізації продукту й
електронних аксесуарів (наприклад, зарядного пристрою, навушників, USB-кабелю) з іншими побутовими
відходами після завершення строку експлуатації. Щоб не завдати шкоди навколишньому середовищу чи
здоров’ю людей унаслідок неправильної утилізації відходів, ці елементи потрібно утилізувати окремо від
інших побутових відходів для забезпечення можливості їх обробки та повторного використання матеріальних
ресурсів.
Щоб отримати інформацію про місце та спосіб обробки цих елементів, безпечний для навколишнього
середовища, звичайним користувачам слід звернутися до агентів, у яких було придбано продукт, або до
місцевої муніципальної установи.
Користувачі, які представляють організації, мають звернутися до своїх постачальників і перевірити умови
контракту на придбання. Під час утилізації цей продукт і його електронні аксесуари не слід змішувати з іншими
побутовими відходами.
AH68-02678N-00
02678N-HT-H4500R-RU-UKR-20131225.indd 37
2014-2-14 12:04:12
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement