Samsung Digital Component J630 Керівництво користувача

Samsung Digital Component J630 Керівництво користувача
MX-J630
MX-J730
Міні-компонентна аудіосистема
Hi-Fi
Відтворення дисків MP3-CD/WMA-CD/
CD-R/RW
(Музичний центр)
Посібник користувача
відкрийте нові можливості
Дякуємо, що придбали цей продукт компанії Samsung.
Щоб отримати повний комплекс послуг з обслуговування,
зареєструйте продукт за адресою www.samsung.com/
register
Попередження про небезпеку
ЩОБ ЗМЕНШИТИ РИЗИК УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, НЕ ЗНІМАЙТЕ КРИШКУ (АБО ЗАДНЮ
ПАНЕЛЬ). ПРОДУКТ НЕ МІСТИТЬ ДЕТАЛЕЙ, ОБСЛУГОВУВАННЯ ЯКИХ МОЖЕ ВИКОНУВАТИ КОРИСТУВАЧ.
ЯКЩО ПОТРІБНО ПРОВЕСТИ ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ, ЗВЕРНІТЬСЯ ДО КВАЛІФІКОВАНОГО
ПЕРСОНАЛУ.
Цей символ указує на те, що внутрішні
деталі пристрою перебувають під
високою напругою. Це може стати
причиною ураження електричним
струмом або отримання травм.
УВАГА!
РИЗИК УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ НЕ
ВІДКРИВАТИ
УВАГА! ЩОБ ЗАПОБІГТИ УРАЖЕННЮ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ,
ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ, ЩО ШИРОКИЙ КОНТАКТ ШТЕПСЕЛЯ ПОВНІСТЮ
ВСТАВЛЕНО У ВІДПОВІДНИЙ ОТВІР РОЗЕТКИ.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
• Щоб зменшити ризик займання чи ураження
електричним струмом, уникайте потрапляння
продукту під дощ і не
використовуйте його в
середовищі з високим рівнем
вологості.
• Цей продукт містить хімічні
речовини, які в штаті Каліфорнія визнані
такими, що викликають захворювання на рак
і мають токсичний вплив на репродуктивну
функцію.
• ЩОБ УНИКНУТИ ЗАЙМАННЯ, НІКОЛИ НЕ
РОЗМІЩУЙТЕ ПОРУЧ ІЗ ПРОДУКТОМ СВІЧКИ Й
ІНШІ ДЖЕРЕЛА ВІДКРИТОГО ВОГНЮ.
ЛАЗЕРНИЙ ПРОДУКТ КЛАСУ 1
Цей програвач компакт-дисків належить до
ЛАЗЕРНИХ продуктів КЛАСУ 1. Використання
пультів керування, виконання налаштування
або інших процедур, окрім тих, які зазначено в
цьому посібнику, може спричинити небезпечне
радіаційне випромінювання.
Відповідає умовам стандарту 21CFR 1040.10,
за винятком відхилень, передбачених
повідомленням щодо використання лазера
Laser Notice № 50 від 24 червня 2007 р.
2
Українська
Цей символ указує на те, що інструкція
з експлуатації містить важливі вказівки
стосовно роботи продукту.
ОБЕРЕЖНО!
• КОЛИ ПРОДУКТ ВІДКРИТО, ВІН Є ДЖЕРЕЛОМ
ВИДИМОГО Й НЕВИДИМОГО ЛАЗЕРНОГО
ВИПРОМІНЮВАННЯ. УНИКАЙТЕ ПРЯМОГО
ВПЛИВУ ВИПРОМІНЮВАННЯ (FDA 21 CFR).
УВАГА!
• КОЛИ ПРОДУКТ ВІДКРИТО, ВІН Є ДЖЕРЕЛОМ
ВИДИМОГО Й НЕВИДИМОГО ЛАЗЕРНОГО
ВИПРОМІНЮВАННЯ (КЛАС 3B). УНИКАЙТЕ
ВПЛИВУ ВИПРОМІНЮВАННЯ (IEC 60825-1).
• ЦЕЙ ПРОДУКТ Є ДЖЕРЕЛОМ ЛАЗЕРНОГО
ВИПРОМІНЮВАННЯ. ВИКОРИСТАННЯ ПУЛЬТІВ
КЕРУВАННЯ, ВИКОНАННЯ НАЛАШТУВАННЯ
АБО ІНШИХ ПРОЦЕДУР, ОКРІМ ЗАЗНАЧЕНИХ
У ЦЬОМУ ПОСІБНИКУ, МОЖЕ СПРИЧИНИТИ
НЕБЕЗПЕЧНЕ РАДІАЦІЙНЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ.
НЕ ВІДКРИВАЙТЕ КРИШКУ ПРОДУКТУ ТА НЕ
РЕМОНТУЙТЕ ЙОГО САМОСТІЙНО. БУДЬ-ЯКІ
ЗАХОДИ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
МАЮТЬ ВИКОНУВАТИ КВАЛІФІКОВАНІ
СПЕЦІАЛІСТИ.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
Застереження
• Переконайтеся, що доступне джерело живлення
змінного струму відповідає вимогам, указаним
на ідентифікаційній наклейці на задній панелі
пристрою.
• Установлюйте пристрій горизонтально на стійкій
поверхні (наприклад, на меблях) і забезпечте
достатньо простору для належної вентиляції (3–4
дюйми/7,5–10 см).
• Не розміщуйте пристрій на підсилювачі чи
іншому обладнанні, що може нагріватися.
Переконайтеся, що вентиляційні отвори не
заблоковано.
• Не встановлюйте на верхню панель пристрою
жодні предмети.
• Перш ніж переміщувати пристрій, перевірте, чи
пустий лоток для дисків.
• Щоб повністю вимкнути пристрій, від’єднайте
штепсель від настінної розетки. Робіть це
щоразу, коли не плануєте використовувати
пристрій протягом тривалого часу.
• Від’єднуйте штепсель від електричної розетки під
час грози. Під час блискавки перепади напруги
можуть пошкодити пристрій.
• Уникайте потрапляння на пристрій прямого
сонячного світла, утримуйте його на відстані
від інших джерел тепла. В іншому разі можливе
перегрівання або неправильна робота пристрою.
• Уникайте потрапляння на пристрій вологи,
впливу джерела надмірного тепла та пристроїв,
які створюють потужні магнітні чи електричні
поля (наприклад, динаміків).
• У разі виникнення неполадок у роботі пристрою
від’єднайте шнур електроживлення від настінної
розетки.
• Цей пристрій призначено виключно
для особистого використання, а не для
промислового.
• Якщо пристрій або диск зберігаються при низькій
температурі, може виникнути конденсат. У разі
транспортування пристрою в зимовий період
перед його використанням зачекайте приблизно
2 години, щоб температура пристрою зрівнялася
з кімнатною.
• У цьому пристрої використовуються батареї,
які містять хімічні речовини, що можуть
завдати шкоди навколишньому середовищу.
Не утилізуйте їх разом зі звичайним побутовим
сміттям.
• Щоб забезпечити належну якість стереозвуку,
установіть динаміки на значній відстані від
системи, по обидва боки від неї.
• Фронтальну частину динаміків має бути
спрямовано в зону прослуховування.
• Уникайте потрапляння на пристрій крапель або
бризок. Не розміщуйте на пристрої предмети з
водою, зокрема вази.
• Щоб повністю вимкнути цей продукт, від’єднайте
його від електричної розетки. Розетка та
штепсель мають бути легкодоступними за будьяких умов.
• Використовуйте лише належним чином заземлені
штепсель і розетку.
-- Неналежне заземлення може призвести
до ураження електричним струмом або
пошкодження обладнання (тільки обладнання
класу l).
Використання та зберігання дисків
• Тримання дисків
-- Відбитки пальців або подряпини на дисках
можуть знизити якість звуку та зображення
або спричинити появу
пропусків під час відтворення.
-- Не торкайтеся поверхні диска,
на якій записано дані.
-- Тримайте диск за краї, щоб не забруднити
його поверхню та не залишити відбитки
пальців.
-- Не прикріплюйте папір або клейкі стрічки на
диск.
• Очищення дисків
-- Щоб усунути відбитки пальців
або бруд із диска, очистьте його
слабким розчином миючого
засобу з водою та протріть
м’якою тканиною.
-- Обережно протирайте диск у напрямку від
внутрішньої частини до зовнішньої.
• Зберігання дисків
-- Уникайте впливу на диск прямих сонячних
променів.
-- Зберігайте його в прохолодному місці, що
провітрюється.
-- Тримайте диск у чистому захисному чохлі у
вертикальному положенні.
• Під дією теплого повітря на холодних деталях
усередині пристрою може утворитися
конденсат. У такому випадку пристрій може
працювати неналежним чином. Якщо це
сталося, вийміть диск і залиште пристрій на 1–2
години з увімкненим живленням.
Українська
2
3
Сумісність дисків і форматів
Цей пристрій не підтримує медіафайли, захищені
технологією DRM (Digital Right Management –
керування цифровими правами).
Диски CD-R
• Деякі диски CD-R можуть не відтворюватися
залежно від пристрою, що використовувався
для запису музики на них (записувач CD-дисків
або ПК), і стану самих дисків.
• Використовуйте диск CD-R на 650 Мбайт/74
хв. Не використовуйте диски CD-R більше ніж
на 700 Mбайт/80 хв., оскільки вони можуть не
відтворюватися.
• Деякі носії CD-RW (з можливістю повторного
запису) можуть не відтворюватися.
• Повне відтворення гарантується лише для
дисків CD-R, які фіналізовано належним
чином. Якщо сеанс було закрито без
фіналізування диска, повне відтворення може
бути недоступне.
відтворення може знадобитися більше часу;
окрім того, можуть відтворюватися не всі
записані файли.
• Під час відтворення файлів зі змінною
швидкістю передачі даних (VBR), тобто файлів,
закодованих із низькою та високою швидкістю
(наприклад, 32–320 Кбіт/с), час від часу може
зникати звук.
• Максимальна кількість відтворюваних файлів на
одному компакт-диску: 999.
Підтримувані аудіоформати
Розширення
файлу
*.mp3
Диски MP3-CD
• Можна відтворювати лише диски CD-R із
файлами у форматі MP3, що відповідають
стандарту ISO 9660 або Joliet.
• Назви файлів MP3 не повинні містити пробілів
і спеціальних символів (як-от /, =, +).
• Використовуйте диски з даними, для запису
яких використовувалася швидкість компресії/
декомпресії більше ніж 128 Кбіт/с.
• Можна відтворювати лише диски з послідовно
записаною мультисесією. Якщо мультисесійний
диск містить пустий сегмент, диск
відтворюватиметься лише до цього сегмента.
• Якщо диск не фіналізовано, для запуску
*.wma
Аудіокодек
Частота
дискретизації
Швидкість
передачі
MPEG 1 Layer3
16KHz ~
48KHz
80Kbps ~
320Kbps
MPEG 2 Layer3
16KHz ~
48KHz
80Kbps ~
320Kbps
MPEG 2.5
Layer3
16KHz ~
48KHz
80Kbps ~
320Kbps
Wave_Format_
MSAudio1
16KHz ~
48KHz
56Kbps ~
128Kbps
Wave_Format_
MSAudio2
16KHz ~
48KHz
56Kbps ~
128Kbps
➣➣Кодек WMA Professional не підтримується.
➣➣У наведеній вище таблиці подано підтримувані
формати, показники частоти дискретизації та
бітової швидкості. Файли непідтримуваного
формату можуть не відтворюватися належним
чином.
Аксесуари
Перевірте наявність у комплекті зображених нижче аксесуарів.
FM/AM-антена
Посібник користувача
Символи
4
Українська
Важлива інформація
Пульт ДК/батареї
Примітка
Зміст
Дякуємо, що придбали міні-компонентну аудіосистему Hi-Fi від компанії SAMSUNG.
Обов’язково ознайомтеся з наведеними нижче вказівками.
Надані тут вказівки містять відомості, що дозволяють керувати системою та використовувати її
функціональні переваги.
Попередження про небезпеку.............. 2
Застереження........................................... 3
Використання та зберігання дисків..... 3
Сумісність дисків і форматів.................. 4
Підтримувані аудіоформати.................. 4
Аксесуари................................................. 4
Зміст.......................................................... 5
Опис........................................................... 6
Передня панель................................. 6
Задня панель...................................... 7
Пульт дистанційного керування..... 8
Функція відображення........................... 8
Відтворення компакт-дисків із
файлами формату
CD/MP3/WMA-CD.................................... 9
Вибір звукової доріжки.......................... 9
Пошук потрібного фрагмента
звукової доріжки на компакт-диску.... 9
Повторне відтворення однієї або всіх
звукових доріжок на компактдиску......................................................... 9
Відтворення файлів, збережених
на пристрої USB.................................... 10
Вибір звукової доріжки на
пристрої USB.................................... 10
Швидкий пошук папки.................... 10
Використання функції швидкого
пошуку............................................... 10
Повторення однієї або всіх
звукових доріжок............................ 10
Видалення файлу............................. 10
Швидкий пошук звукової
доріжки............................................. 11
Функція My List (Мій список)............... 11
Перегляд або змінення звукової
доріжки у списку My List...................... 11
Використання функції Bluetooth......... 12
Використання додатку Samsung
Audio Remote......................................... 13
Функція TV SoundConnect................... 14
Налаштування годинника.................... 15
Функція таймера................................... 15
Вимкнення таймера.............................. 16
Прослуховування радіо........................ 16
Функція записування............................ 17
Швидкість записування........................ 18
Вибір режиму PRESET EQ
(Попередньо налаштований
еквалайзер)............................................ 18
Вибір режиму USER EQ
(Користувацький еквалайзер)............. 18
Вибір режиму MY KARAOKE
(Моє караоке)......................................... 18
Використання функції FOOTBALL
MODE (Режим футболу)........................ 18
Використання функції GIGA
SOUND.................................................... 18
Використання функції NON-STOP
RELAY...................................................... 19
Функція автоматичної заміни............. 19
Оновлення програмного
забезпечення......................................... 19
Усунення несправностей...................... 20
Технічні характеристики...................... 21
• Малюнки й ілюстрації в посібнику користувача виконують функцію довідкового матеріалу. Фактичний вигляд
продукту може відрізнятися від зображеного тут.
• З вас може бути стягнуто комісійний збір, якщо:
a. a) Спеціаліст із технічної підтримки приймає виклик і виявляє, що в роботі продукту немає несправностей
(наприклад, якщо ви не ознайомилися з цим посібником користувача й не знали, як використовувати ту чи
іншу функцію).
b. б) Ви приносите продукт до сервісного центру, і виявляється, що в роботі продукту немає несправностей
(наприклад, якщо ви не ознайомилися з цим посібником користувача й не знали, як використовувати ту чи
іншу функцію).
• Про суму оплати за таке обслуговування вам буде повідомлено перед виконанням будь-яких ремонтних робіт або
здійсненням візиту за викликом.
Українська
4
5
Опис
Передня панель
1
2
21
3
4
20
5
19
18
6
17
7
16
8
15
9
10
11
14
13
12
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Дисплей
Кнопка FOOTBALL MODE (Режим футболу)
Кнопка GIGA SOUND BLAST
Кнопка CD/
Bluetooth
Кнопка ЗУПИНЕННЯ/режим налаштування
Кнопка пошуку/пропуску
Кнопка TV SOUND CONNECT
Кнопка USB 1, 2
Кнопка PRESET EQ (Попередньо налаштований еквалайзер)
10. Кнопка USB REC (Записування на USB)
11. Рознім USB 1 лише для відтворення
12. Лоток для дисків
13. Рознім USB 2 REC для відтворення й запису
на пристрій USB
6
Українська
14. Кнопка USER EQ (Користувацький еквалайзер)
15. Кнопка ВІДКРИВАННЯ/ЗАКРИВАННЯ
16. Кнопка AUTO CHANGE (Автоматична зміна)
17. Кнопка пошуку/пропуску
18. Засіб керування ГУЧНІСТЮ/ПЕРЕМІЩЕННЯМ
19. Кнопка ВІДТВОРЕННЯ/ПАУЗИ
20. Кнопка TUNER/AUX (Радіо/Aux)
21. Кнопка ЖИВЛЕННЯ
• Натисніть цю кнопку, щоб увімкнути або
вимкнути міні-компонентну аудіосистему HiFi.
Задня панель
1
2
3
4
1. Розніми для підключення динаміків (2
канали)
Розніми для підключення динаміків розташовано
на задній панелі системи.
1. Щоб забезпечити належну якість звучання,
під’єднуйте описані нижче кабелі динаміків
до відповідних рознімів на задній панелі
системи.
• Лівий динамік (позначений літерою L).
• Правий динамік (позначений літерою R).
2. ONLY FOR SERVICE (Лише для
обслуговування)
• Призначене лише для обслуговування. Не
використовувати.
3. Розніми для підключення зовнішніх пристроїв
AUX IN
1. Під’єднайте один кінець аудіокабелю (не
входить до комплекту поставки) до гнізда
AUX IN на продукті, а інший – до гнізда Audio
Out (Аудіовихід) зовнішнього аналогового
пристрою.
• Переконайтеся, що кольори рознімів
збігаються.
• Якщо зовнішній аналоговий пристрій має
лише один аудіовихід, підключіть до нього
тільки лівий або правий канал.
• Натисніть кнопку TUNER/AUX (Радіо/Aux)
на головному пристрої або кнопку AUX на
пульті ДК, щоб вибрати вхід AUX.
• Живлення пристрою автоматично
вимикається, якщо встановлено режим AUX і
протягом 8 годин не було натиснуто жодної
кнопки.
4. Рознім для підключення FM-антени
1. Підключіть FM-антену з комплекту
постачання до відповідного гнізда.
2. Повільно переміщуйте її, доки не знайдете
місце з найкращою якістю прийому сигналу.
Потім зафіксуйте антену на стіні чи іншій
твердій поверхні.
3. Якщо сигнал слабкий, можливо, слід
установити зовнішню антену. Для цього
під’єднайте зовнішню FM-антену до
відповідного гнізда на задній панелі системи
за допомогою коаксіального кабелю з
хвильовим опором 75 Ом (не входить у
комплект постачання).
Українська
6
7
Пульт дистанційного керування
42
1
2
3
4
5
6
7
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
8
9
10
11
12
30
29
28
27
26
13
14
15
16
17
18
19
20
21
25
24
23
22
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
POWER
Bluetooth
CD
USB
TUNER
TUNING MODE
AUX
PRESET EQ
TUNING/SKIP
STOP
PLAY/PAUSE
FOOTBALL
VOLUME ENTER
FOLDER -/EFFECT DOWN .
MY LIST
TIMER ON/OFF
TIMER SET
20. BEAT WAVING
• Така функція
недоступна на
цьому продукті.
21. MY KARAOKE
22. MIC VOLUME -, +
• Така функція
недоступна на
цьому продукті.
23. DELETE
24. SLEEP
• Використовується
для налаштування
часу переходу
продукту в режим
сну.
25. SEARCH
26. FOLDER +/EFFECT +
27. UP ,
28. VOLUME +
29. GIGA
30. AUTO CHANGE
31. REPEAT
32. Кнопка швидкого
переходу вперед/назад
33. USER EQ
34. MEMORY
35. DISPLAY
36. NON-STOP RELAY
37. MO/ST
38. REC SPEED
39. USB REC
40. TV SoundConnect
41. CD OPEN/CLOSE
42. MUTE
• Тимчасове
вимкнення звуку.
Установлення батарей у пульт ДК
• Установіть батареї в пульті ДК відповідно
до їх полярності (+,- ), для цього див. схему
всередині відділення для батарей.
• Не кидайте батареї у вогонь.
• Не можна замикати, розбирати й перегрівати
батареї.
• У разі використання в пульті ДК
невідповідних батарей виникає небезпека
вибуху. Замінюйте батареї лише такими
* Розмір батареї: AAA
самими чи аналогічними.
• Пульт ДК можна використовувати на відстані
приблизно до 23 футів (7 метрів) у межах
прямої видимості пристрою.
Функція відображення
На дисплеї відображаються всі доступні функції.
Ви можете налаштовувати рівень його
яскравості.
За допомогою кнопки DISPLAY (Дисплей) на пульті
ДК можна вибирати наведені нижче режими
відображення.
●●
●●
●●
●●
Функція демонстрації
На дисплеї відображається повідомлення "xxxW
MINI COMPONENT AUDIO". Значення xxx
відрізнятиметься залежно від моделі.
Функція затемнення
Якщо активовано функцію затемнення, рівень
яскравості дисплея зменшується.
Дисплей УВІМК.
Дисплей увімкнено.
Відображення годинника
На дисплеї відображається повідомлення CLOCK
(ГОДИННИК).
8
Українська
Функція DEMO (Демонстрація) під час
відтворення музики
Натисніть кнопку DISPLAY (Дисплей) і утримуйте протягом
10 секунд, щоб активувати режим демонстрації.
У разі натискання кнопки DISPLAY (Дисплей) під час
відтворення демонстрації функція працює таким чином:
DIMMER ON ; DIMMER OFF ; --:-- [відображення
часу] ;звичайне відображення
Скасування демонстрації під час відтворення музики
• Знову натисніть кнопку DISPLAY (Дисплей) і утримуйте
її протягом 10 секунд. Режим DEMO (Демонстрація)
скасовується, і продукт вимикається.
• Натисніть кнопку TUNER/AUX (Радіо/Aux), CD/Bluetooth
або USB. Режим DEMO (Демонстрація) скасовується,
після чого активується вибраний режим.
• У режимі демонстрації діють лише кнопки POWER (
), MUTE (Вимкнення звуку) й VOLUME (Гучність), а
також згадані вище кнопки.
• Функція відтворення демонстрації працює близько
3 хвилин. Після завершення відтворення в режимі
DEMO (Демонстрація) відповідне повідомлення
залишатиметься на дисплеї передньої панелі, доки
цей режим не буде скасовано.
Відтворення компакт-дисків із
айлами формату CD/MP3/WMA-CD
Дає змогу відтворювати компакт-диски діаметром 12
cм. Використовувати адаптер непотрібно.
Цей продукт призначено для відтворення таких типів
дисків: аудіокомпакт-диски, CD, CD-R, CD-RW, MP3/
WMA-CD.
• Відкривати або закривати лоток для компакт-дисків потрібно
обережно. Не застосовуйте надмірну силу.
• Обходьтеся з пристроєм обережно, не застосовуючи надмірну
силу; не розміщуйте на ньому важкі предмети.
• Не вставляйте в лоток диски нестандартної форми, зокрема у
вигляді серця або восьмикутника. Так можна пошкодити продукт.
• Щоб забезпечити найкращу якість звуку, належним чином
зберігайте компакт-диски.
1. Натисніть
кнопку OPEN/CLOSE, щоб відкрити лоток
для компакт-дисків.
2. Обережно вставте диск у лоток етикеткою догори.
3. Натисніть кнопку OPEN/CLOSE, щоб закрити лоток
для компакт-дисків. Відтворення диска розпочнеться
автоматично.
• Для завершення сканування вмісту компакт-дисків MP3/WMACD може знадобитися кілька хвилин.
• На дисплеї відображатиметься назва пісні, якщо ім’я файлу або
назву носія MP3/WMA-CD вказано англійською мовою (інші
мови, окрім англійської, можуть не підтримуватися).
• Назва запису, введена англійською мовою, але з
використанням спеціальних символів, не відображатиметься
<Відтворення дисків CD/MP3/WMA-CD>
Індикатор часу
відтворення
Індикатор звукової
доріжки
1 0:19
4. Щоб відрегулювати гучність, виконайте наведені
нижче дії.
• Поверніть ручку регулювання ГУЧНОСТІ на пристрої
або натисніть кнопку збільшення або зменшення
гучності на пульті ДК.
• Рівень гучності передбачає вибір однієї з 31 позиції
(МІН. РІВЕНЬ ГУЧНОСТІ, ГУЧНІСТЬ 01–29 та МАКС.
РІВЕНЬ ГУЧНОСТІ).
5. Щоб призупинити відтворення, натисніть кнопку
PLAY/PAUSE (p). Щоб продовжити відтворення,
натисніть кнопку PLAY/PAUSE (p).
6. Щоб завершити відтворення, натисніть кнопку
ЗУПИНЕННЯ (STOP ) (@).
• Якщо в лотку немає компакт-диска, на дисплеї пристрою
відображається повідомлення "NO DISC" (Немає диска).
• Відтворення музичних файлів у форматі MP3/WMA-CD залежить
від якості диска, на якому їх збережено, а також від роботи
пристрою, що використовувався для створення диска.
• Якщо диск містить різні типи файлів або зайві папки, можуть
виникати проблеми з відтворенням.
• Щоб запобігти потраплянню пилу в лоток, закривайте його, якщо
він не використовується.
• Якщо ввімкнено радіо, під’єднано пристрій USB або активовано
функцію відтворення даних із допоміжного джерела, вставляти
й виймати диски можна. Якщо натиснути кнопку ВІДКРИВАННЯ/
ЗАКРИВАННЯ, усі функції вимикаються й активується режим
відтворення файлів у форматі MP3/CD.
• Якщо продукт перебуває в режимі паузи, а на ньому чи на пульті
дистанційного керування протягом 3 хвилин не було натиснено
жодної кнопки, буде активовано режим зупинки.
• Якщо продукт знаходиться в режимі зупинки або не містить диска,
а на ньому чи на пульті ДК протягом 25 хвилин не було натиснено
жодної кнопки, продукт автоматично вимикається.
Вибір звукової доріжки
Під час відтворення диска можна вибрати
потрібну звукову доріжку.
Відтворення попередньої звукової доріжки
Натисніть кнопку [ протягом 3 секунд після початку
відтворення поточної звукової доріжки.
Двічі натисніть кнопку [ через 3 секунди (або
пізніше) після початку відтворення поточної звукової
доріжки.
Відтворення наступної звукової доріжки
Натисніть кнопку ].
Відтворення поточної звукової доріжки з початку
Натисніть кнопку [ один раз протягом 3 секунд
після початку відтворення поточної звукової доріжки.
Відтворення звукової доріжки на вибір
Натисніть кнопку [ або ], щоб перейти до
потрібної звукової доріжки.
Звукову доріжку можна вибрати безпосередньо, без
використання кнопки [ або ] (див. стор. 11).
Пошук потрібного фрагмента
звукової доріжки на компакт-диску
Відтворюючи компакт-диск, можна швидко
знайти певний фрагмент музичної доріжки.
1. Натискайте кнопки (, ), щоб скористатися
функцією пошуку.
Натисніть
CDDA
MP3/WMA
(1➞(2➞(3➞(4
)1➞)2➞)3➞)4
(4
)4
• Для виконання автоматичного пошуку у звукових
доріжках натисніть і утримуйте кнопку [ або ] на
головному пристрої.
• У режимі прискореного пошуку ( ,) 3 або ( ,)
4 звук не відтворюється.
Повторне відтворення однієї або
всіх звукових доріжок на компактдиску
Можна налаштувати повторюване відтворення
компакт-диска, групи звукових доріжок у папці
або окремого запису. Для цього виконайте
наведені нижче дії.
1. Н
атисніть кнопку REPEAT.
Натискаючи її, можна змінювати режим повторного
відтворення.
MP3/WMA: OFF➝ TRACK ➝ DIR ➝ ALL ➝ RANDOM
CD: OFF➝ TRACK ➝ ALL ➝ RANDOM
2. Щоб вимкнути функцію повтору, натискайте кнопку
REPEAT (Повтор), доки не відобразиться
повідомлення OFF (Вимк.).
• OFF: скасування повторного відтворення.
• TRACK: повторне відтворення вибраної звукової
доріжки.
• DIR: повторне відтворення всіх звукових доріжок у
вибраній папці.
• ALL: повторне відтворення всього диска.
• RANDOM: відтворення звукових доріжок у
довільному порядку.
Українська
8
9
Відтворення файлів, збережених
на пристрої USB
Слугує для підключення до продукту
зовнішнього запам’ятовуючого пристрою,
зокрема флеш-пам’яті USB або жорсткого
диска. Можна відтворювати файли у форматі
MP3/WMA.
Перш ніж розпочати, виконайте наведені нижче дії. • Під’єднайте зовнішній пристрій USB до продукту.
• Активуйте режим USB, натиснувши кнопку
на
головному пристрої, або виберіть USB, натиснувши кнопку
USB на пульті ДК.
• Відтворення першої звукової доріжки в першій папці
розпочинається автоматично.
Припинення відтворення
Натисніть кнопку ЗУПИНЕННЯ ( @ ), щоб припинити
відтворення.
Виймання пристрою USB
Щоб безпечно вийняти пристрій USB, ще раз натисніть
кнопку ЗУПИНЕННЯ ( @ ).
Не підключайте зарядний пристрій USB до
однойменного порту цього продукту. Так можна
пошкодити продукт.
Вибір звукової доріжки на пристрої USB
Під час відтворення можна вибрати потрібний MP3файл.
1. Щоб перейти до попередньої/наступної звукової
доріжки, натисніть кнопки [,].
• Ви перейдете до попередньої/наступної звукової
доріжки в каталозі.
• Якщо кількість натискань кнопок [,] перевищує
кількість файлів у поточному каталозі, виконується
перехід до наступного.
Швидкий пошук папки
1. Для переходу до попередньої/наступної папки
натисніть кнопку
або
на пульті ДК.
2. Після завершення пошуку відображається назва
попередньої/наступної папки. Почнеться
відтворення першої звукової доріжки в папці.
Використання функції швидкого пошуку
Під час відтворення можна здійснювати швидкий пошук у
розділі.
1. Натисніть кнопку (,).
• З кожним натисканням кнопки здійснюватиметься
швидкий перехід назад/уперед.
Прискорене відтворення здійснюється без звуку.
Повторення однієї або всіх звукових доріжок
1. Натисніть кнопку REPEAT (Повтор).
Натискаючи її, можна змінювати режим повторного
відтворення.
OFF ➝ TRACK ➝ DIR ➝ ALL ➝ RANDOM
2. Щоб вимкнути функцію повтору, натискайте кнопку
REPEAT (Повтор), доки не відобразиться
повідомлення OFF (Вимк.).
• OFF: скасування повторного відтворення.
• TRACK: повторне відтворення вибраної звукової
доріжки.
• DIR: повторне відтворення всіх звукових доріжок у
вибраній папці.
• ALL: повторне відтворення всього диска.
• RANDOM: відтворення звукових доріжок у
довільному порядку.
➣➣
➣➣
☛☛
☛☛
10
Українська
Видалення файлу
Можна видалити файл, збережений на пристрої USB.
1. Розпочніть відтворення файлу, який потрібно
видалити.
2. Натисніть кнопку DELETE (Видалити) на пульті ДК.
Відобразиться повідомлення DEL N (Скасувати
видалення).
3. Натисніть кнопку DELETE (Видалити) на пульті ДК
або натискайте кнопку [ чи ], доки на дисплеї
не відобразиться повідомлення DEL Y (Підтвердити
видалення).
4. Після відображення повідомлення DEL Y натисніть
кнопку ENTER на пульті ДК. На дисплеї з’явиться
повідомлення DELETE END.
☛☛Файлова система NTFS не підтримується.
Перш ніж використовувати пристрій USB із цим
продуктом, перегляньте наведені нижче інструкції.
• Деякі пристрої USB можуть бути несумісні з цим продуктом.
• Порт USB сумісний із зовнішнім пристроєм, максимальна
напруга якого не перевищує 500 мА (постійний струм 5 В).
• Цей продукт підтримує лише пристрої USB з файловими
системами FAT16 і FAT32.
• Жорсткі диски USB слід підключати до окремого джерела
живлення. Інакше вони не працюватимуть.
• Якщо одночасно підключено кілька зовнішніх запам’ятовуючих
пристроїв USB, відтворюватимуться лише файли з першого
жорсткого диска.
• Якщо зовнішній пристрій USB має кілька розділів,
розпізнається лише перший розділ із підтримуваною файловою
системою.
• Файли, захищені технологією DRM, не підтримуються. Ця
технологія захищає файли від порушення авторського права,
забороняючи несанкціонований доступ до них.
• Навіть якщо файл має розширення .mp3, він не
відтворюватиметься, якщо його фактичний формат – MPEG
layer 1 або 2.
• Не використовуйте USB-концентратор. Він не підтримується.
• На дисплеї пристрою відображаються лише перші 15 символів
імені файлу MP3/WMA.
• Пристрій підтримує знімні жорсткі диски обсягом до 160 Гбайт.
Залежно від пристрою знімні жорсткі диски з обсягом пам’яті
160 Гбайт або більше можуть не підтримуватися.
• На розпізнавання файлів на деяких пристроях USB може
знадобитися кілька хвилин.
• Перехід на наступну звукову доріжку, відтворювану з пристрою
USB (особливо жорсткого диска USB), може здійснюватися із
затримкою.
• Певні пристрої USB, цифрові камери, пристрої USB для
читання карток, iPod, iPhone або смартфони можуть не
підтримуватися.
• У разі використання пристроїв USB 1.1 продукт може повільно
відкривати файли або не розпізнавати їх властивості.
• Якщо продукт перебуває в режимі паузи, а на ньому чи на
пульті ДК протягом 3 хвилин не було натиснено жодної
кнопки, буде активовано режим зупинки.
• Якщо продукт перебуває в режимі зупинки або не знаходить
пристрій USB, а на ньому чи на пульті ДК протягом 25 хвилин
не було натиснено жодної кнопки, продукт автоматично
вимикається.
• Максимальна кількість відтворюваних файлів на одному
пристрої USB – 999.
Швидкий пошук звукової доріжки
На носіях CDDA/MP3-CD/USB звукову доріжку
можна вибрати безпосередньо, не
застосовуючи кнопку [ або ].
1. Натисніть кнопку SEARCH (Пошук).
Викликавши функцію SEARCH (Пошук),
натисніть кнопку , чи . на пульті ДК
або поверніть засіб керування ГУЧНІСТЮ/
ПЕРЕМІЩЕННЯМ на продукті вправо чи вліво,
щоб вибрати потрібну звукову доріжку.
• Ви можете перейти безпосередньо до
вибраної звукової доріжки.
<Індикатор пошуку>
Індикатор
вибраної
доріжки
0 12 0 25
Індикатор
загальної
кількості
доріжок
2. Після завершення пошуку відтворення
доріжки розпочнеться автоматично.
Функція My List (Мій список)
• Функцію My List (Мій список) можна
використовувати для налаштування відтворення
вибраних 99 звукових доріжок.
• Ця функція доступна під час відтворення файлів
CDDA або MP3/WMA з пристрою CD-ROM/USB.
1. Н
атисніть кнопку MY LIST (Мій список), щоб
відобразилося таке повідомлення:
L0 1 --
(01 = номер у списку, -- = номер доріжки)
2. Щоб перейти до потрібної доріжки,
скористайтеся засобом керування ГУЧНІСТЮ/
ПЕРЕМІЩЕННЯМ на головному пристрої або
кнопками [, ] чи , , ..
• Поверніть засіб керування ГУЧНІСТЮ/
ПЕРЕМІЩЕННЯМ на головному пристрої вліво
або вправо, щоб перейти до попередньої/
наступної доріжки.
• Натисніть [ або ., щоб перейти до
попередньої доріжки.
• Натисніть ] або ,, щоб перейти до наступної
доріжки.
3. Щоб підтвердити вибір, натисніть кнопку
ВВЕДЕННЯ ( ). Вибрана позиція зберігається, а
на дисплеї відображається таке повідомлення:
L0 2 -4. Щоб вибрати інші звукові доріжки, виконайте
вказані вище кроки 2 та 3.
5. Натисніть кнопку PLAY/PAUSE (p) або MY LIST
на пульті ДК, щоб відтворити записи з
відповідного списку.
• У режимі зупинки, коли налаштування списку My
List буде завершено, натисніть кнопку PLAY/PAUSE
(p), щоб відтворити відповідні звукові доріжки.
6. Натисніть і утримуйте кнопку MY LIST на
пульті ДК, щоб вибрати "OFF-MY LIST" і
вийти з відповідного режиму.
• За кожного натискання й утримання кнопки MY
LIST (Мій список) на пульті ДК режим
перемикатиметься таким чином: ON-MY LIST ;
OFF-MY LIST.
ON-MY LIST: увімкнути режим My List (Мій
список)
OFF-MY LIST: вимкнути режим My List (Мій
список).
• Якщо відкрити лоток для дисків або вимкнути продукт,
список My List буде скасовано.
• Якщо від’єднати пристрій USB, режим My List (Мій
список) для нього буде скасовано.
• Якщо під час відтворення записів із компакт-диска/пристрою
USB натиснути кнопки USB REC (Записування на USB),
SEARCH (Пошук), DELETE (Видалити),
чи
у
режимі ON-MY LIST (Увімкнути мій список), відповідні
функції не працюватимуть, а на дисплеї відобразиться
повідомлення MY LIST PLAY (Відтворюється мій список).
• Якщо перейти в інший режим, список My List для записів на
компакт-диску/пристрої USB зберігається.
• Після завершення запису або копіювання список My List для
записів на пристрої USB 2 скасовується.
Перегляд або змінення звукової
доріжки у списку My List
Ви можете переглядати й потрібним чином
змінювати звукові доріжки в списку My List.
1. Під час відтворення доріжки зі списку My List
натисніть кнопку MY LIST (Мій список).
2. Натисніть кнопку ВВЕДЕННЯ (
), щоб
відобразилося таке повідомлення:
C0 1 02 або 0 1 002
(01= номер у списку, 02 або 002= номер доріжки)
3. Натисніть кнопку ВВЕДЕННЯ (
) або повторно
натискайте кнопки Effect- або Effect+ (Збільшення/
зменшення ефекту), доки не відобразиться потрібна
звукова доріжка.
4. Щоб вибрати іншу доріжку, скористайтеся засобом
керування ГУЧНІСТЮ/ПЕРЕМІЩЕННЯМ на головному
пристрої або кнопкою [ чи ].
5. Щоб підтвердити вибір, натисніть кнопку ВВЕДЕННЯ (
).
6. Щоб відтворити доріжки зі списку My List, натисніть
MY LIST (Мій список) на пульті ДК або кнопку
ВІДТВОРЕННЯ/ПАУЗИ (p).
• Під час перегляду або змінення доріжок у списку My
List за допомогою кнопки DELETE (Видалити) можна
видалити доріжку зі списку.
1. Натисніть кнопку DELETE (Видалити) на пульті ДК.
Відобразиться повідомлення "DEL N" (Скасувати
видалення).
2. Натисніть кнопку DELETE (Видалити) на пульті ДК або
натискайте кнопку [ чи ], доки на дисплеї не
відобразиться повідомлення "DEL Y" (Підтвердити
видалення).
3. Після відображення повідомлення "DEL Y"
(Підтвердити видалення) натисніть кнопку ENTER на
пульті ДК. На дисплей з’явиться повідомлення
"REMOVE" (Видалення). Видалення завершено.
Українська
10
11
Використання функції Bluetooth
Використовуйте пристрій Bluetooth, щоб слухати
музику та насолоджуватися високоякісним
стереозвучанням без жодних дротів.
Що таке Bluetooth?
Технологія Bluetooth дає змогу пристроям, що
підтримують її, легко взаємодіяти між собою на
невеликій відстані за допомогою бездротового
зв’язку.
• Залежно від наведених нижче умов використання
під час роботи пристрою Bluetooth можуть виникати
шуми та несправності.
–– Частина тіла торкається системи прийому/
передачі даних пристрою Bluetooth або продукту.
–– У випадку коливання електричного сигналу через
вплив перешкод (стін, кутів або кабінок офісу).
–– За наявності електричних перешкод, спричинених
пристроями з такою самою частотою (медичним
обладнанням, мікрохвильовими печами та
бездротовими локальними мережами).
• Під час з’єднання між міні-компонентною
аудіосистемою Hi-Fi та пристроєм Bluetooth має бути
невелика відстань. Що більша відстань між системою
та пристроєм Bluetooth, то гірша якість звучання.
• Якщо відстань перевищує робочий діапазон
пристрою Bluetooth, з’єднання буде втрачено.
• У зонах із низьким рівнем прийому сигналу з’єднання
Bluetooth може не працювати належним чином.
• Міні-компонентна аудіосистема Hi-Fi забезпечує
стабільний прийом на відстані до 16,25 фута (5 м) у
всіх напрямках за відсутності перешкод. Підключення
буде автоматично перервано, якщо відстань до
пристрою Bluetooth перевищуватиме цей діапазон.
Навіть у межах цієї відстані якість звучання може
погіршуватися через такі перешкоди, як стіни чи
двері.
• Цей бездротовий пристрій може створювати
електромагнітні перешкоди під час роботи.
Підключення пристрою Bluetooth до
міні-компонентної аудіосистеми Hi-Fi
Перш ніж розпочати, переконайтеся, що пристрій
Bluetooth підтримує функцію стереогарнітури
Bluetooth.
1. Натисніть кнопку CD/Bluetooth на головному
пристрої або Bluetooth на пульті ДК, щоб
відобразити повідомлення BT.
• На передньому дисплеї аудіосистеми
протягом короткого часу
відображатиметься повідомлення "WAIT"
(Очікування), а потім – "BT READY" (BT
готовий).
2. Виберіть меню Bluetooth на пристрої
12
Українська
Bluetooth, який потрібно підключити (див.
посібник користувача пристрою Bluetooth).
3. Виберіть меню стереогарнітури на пристрої
Bluetooth.
• З’явиться перелік знайдених пристроїв.
4. У списку пристроїв виберіть [Samsung] MINI
xxxxxx J-Series.
• Якщо продукт підключено до пристрою
Bluetooth, на передньому дисплеї
відобразиться ім’я підключеного пристрою,
а після цього ; BT.
• Якщо пристрій Bluetooth не вдалося
підключити до продукту або на дисплеї
відображається повідомлення UNPAIRED
(Не з’єднано), видаліть пристрій [Samsung]
MINI XXXXXX J-Series, знайдений раніше,
і повторно виконайте пошук на пристрої
Bluetooth.
5. Можна слухати музику, яка відтворюється за
допомогою пристрою Bluetooth,
безпосередньо на міні-компонентній системі
Hi-Fi.
• У режимі Bluetooth функції відтворення/
зупинення/переходу вперед/назад
недоступні.
• Продукт підтримує лише дані середньої якості SBC
(до 237 Кбіт/с при 48 кГц) і не підтримує дані високої
якості SBC (328 Кбіт/с при 44,1 кГц).
• Функція AVRCP не підтримується.
• Підключення до пристрою Bluetooth лише з
підтримкою профілю A2DP (AV).
• Не можна підключити пристрій Bluetooth, який
підтримує лише функцію HF (гарнітура).
• Одночасно можна підключити лише один пристрій
Bluetooth.
• Можливо, під час підключення пристрою Bluetooth до
міні-компонентної системи Hi-Fi потрібно буде ввести
PIN-код (пароль). Якщо з’являється вікно для PINкоду, введіть <0000>.
• Після вимкнення міні-компонентної системи Hi-Fi
перерване з’єднання автоматично не відновлюється.
Необхідно буде встановити підключення знову.
• Міні-компонентна аудіосистема Hi-Fi може не
виконувати пошук або не підключатися належним
чином за наведених нижче умов.
-- Навколо системи наявне сильне електричне поле.
-- Пристрій Bluetooth вимкнено, знаходиться поза
межами дії або функціонує неналежним чином.
• Зауважте, що такі пристрої, як мікрохвильові печі,
адаптери бездротової мережі, лампи денного
світла й газові плити, використовують той самий
частотний діапазон, що й пристрій Bluetooth. Тому
це може призвести до виникнення електромагнітних
перешкод.
Відключення пристрою Bluetooth від
міні-компонентної системи Hi-Fi
Пристрій Bluetooth можна відключити від мінікомпонентної системи Hi-Fi. Відповідні інструкції
див. у посібнику користувача пристрою Bluetooth.
• Міні-компонентну систему Hi-Fi буде
від’єднано.
• Після відключення пристрою Bluetooth
на дисплеї міні-компонентної системи
Hi-Fi відобразиться повідомлення BT
DISCONNECTED ; BT READY (Пристрій
Bluetooth відключено, BT готовий).
Щоб відключити пристрій Bluetooth
від міні-компонентної системи Hi-Fi,
виконайте наведені нижче дії.
Натисніть кнопку іншого режиму на передній
панелі міні-компонентної системи Hi-Fi або
вимкніть саму систему. Підключений у цей
момент пристрій буде відключено.
• Перш ніж розірвати зв’язок, підключений пристрій
Bluetooth певний час зачекає на відповідь продукту.
(Залежно від пристрою Bluetooth час для відключення
може різнитися.)
• У режимі зв’язку Bluetooth підключення може
зникнути, якщо відстань між міні-компонентною
системою Hi-Fi і пристроєм Bluetooth перевищить
діапазон стабільного прийому.
• Якщо після відключення відстань між пристроєм
Bluetooth і міні-компонентною системою Hi-Fi
зменшиться до прийнятної, можна перезапустити
систему й відновити з’єднання.
• Міні-компонентна система Hi-Fi автоматично
вимикається через 25 хвилин перебування в режимі
BT Ready (BT готовий).
• У разі підключення пристрою Bluetooth до мінікомпонентної аудіосистеми Hi-Fi система автоматично
вмикає режим Bluetooth (окрім випадку, коли на
дисплеї відображається повідомлення "REQUEST"
(Запит) у режимі TV SoundConnect).
Використання функції ввімкнення
живлення в разі підключення через
Bluetooth
Щоб увімкнути продукт, підключіть до нього
свій інтелектуальний пристрій за допомогою
технології Bluetooth.
1. Натисніть і утримуйте кнопку Bluetooth на
пульті ДК або CD/Bluetooth на продукті, щоб
активувати функцію ввімкнення живлення в
разі підключення через Bluetooth. На дисплеї
відобразиться повідомлення ON-BLUETOOTH
POWER (Вмикати живлення в разі
підключення Bluetooth).
2. Коли продукт увімкнено, підключіть
інтелектуальний пристрій через Bluetooth.
(Докладнішу інформацію про підключення
через Bluetooth див. у посібнику користувача
інтелектуального пристрою.)
• Підключення пристрою Bluetooth до мінікомпонентної системи Hi-Fi уже має бути
налаштовано раніше.
3. Після завершення підключення продукт
автоматично ввімкнеться в режимі Bluetooth.
• На інтелектуальному пристрої виберіть
музику, яку потрібно відтворити.
• Натисніть і утримуйте кнопку Bluetooth на
пульті ДК або CD/Bluetooth на головному
пристрої, щоб активувати чи деактивувати
функцію ввімкнення живлення в разі
підключення через Bluetooth. За кожного
натискання й утримання названих кнопок
на дисплеї міні-компонентної системи HiFi відображатиметься повідомлення ONBLUETOOTH POWER (Вмикати живлення
в разі підключення Bluetooth) ; OFFBLUETOOTH POWER (Не вмикати живлення в
разі підключення Bluetooth).
Використання додатку Samsung
Audio Remote
Установлення додатка Samsung Audio
Remote
Щоб керувати цим продуктом за допомогою свого
інтелектуального пристрою через додаток Samsung
Audio Remote, завантажте відповідний додаток із
магазину Google Play.
Перехід до додатка Samsung Audio
Remote
Після встановлення додатка Samsung Audio Remote
дотримуйтесь інструкцій у ньому.
• Функція підтримується лише на мобільних
телефонах з ОС Android (версії 3.0 або новішої).
Українська
12
13
Функція TV SoundConnect
За допомогою функції TV SoundConnect
можна відтворювати звук із сумісного
телевізора Samsung на міні-компонентній
системі Hi-Fi.
• Щоб підключитися до іншого телевізора
в режимі Soundconnect, натисніть і
утримуйте кнопку p більше 5 секунд,
після чого дотримуйтеся наведених вище
інструкцій.
Підключення міні-компонентної
системи Hi-Fi до телевізора Samsung
із підтримкою функції SoundConnect
Відключення міні-компонентної системи Hi-Fi
від телевізора
Перед увімкненням цієї функції активуйте режим
SoundConnect або SoundShare на телевізорі
Samsung.
Міні-компонентну систему Hi-Fi можна
відключити від телевізора. Відповідні
інструкції див.
у посібнику користувача телевізора.
1. Натисніть кнопку TV SOUND CONNECT на
головному пристрої або TV SoundConnect
на пульті ДК, щоб відобразити повідомлення
TV SOUNDCONNECT.
• Після відключення міні-компонентної системи
Hi-Fi на її дисплеї відобразиться повідомлення
TV DISCONNECTED (Телевізор відключено) ;
REQUEST (Запит).
WAIT ; SEARCH ; REQUEST
2. Установіть для параметра "Add New Device"
(Додати новий пристрій) у меню телевізора
"SoundConnect Settings" (Налаштування
SoundConnect) значення "On" (Увімк.).
(Докладнішу інформацію див. у посібнику
користувача телевізора.)
3. Під час підключення міні-компонентної
системи Hi-Fi до телевізора на її передній
панелі відобразиться повідомлення "[TV]
Name" (Ім’я телевізора) ;"TV" (Телевізор).
4. Звук підключеного телевізора
відтворюватиметься міні-компонентною
аудіосистемою Hi-Fi.
• У режимі TV SoundConnect функції
відтворення/повторення/зупинення/
переходу вперед/назад недоступні.
• Функція TV SoundConnect підтримується
для деяких моделей телевізорів Samsung,
випущених не раніше 2012 року.
Перевірте, чи підтримує ваш телевізор
функцію SoundShare або SoundConnect.
(Докладнішу інформацію див. у посібнику
користувача телевізора.)
• Якщо від’єднати міні-компонентну
систему Hi-Fi, підключення TV
SoundConnect переривається. Щоб
відновити підключення, під’єднайте мінікомпонентну систему Hi-Fi до аудіовиходу
й виконайте відповідні налаштування.
• За допомогою функції TV SoundConnect до
телевізора одночасно можна підключити
лише одну міні-компонентну систему Hi-Fi.
14
Українська
Щоб відключити міні-компонентну систему
Hi-Fi від телевізора, виконайте наведені
нижче дії.
Натисніть кнопку іншого режиму на передній
панелі міні-компонентної системи Hi-Fi або
вимкніть саму систему. Підключений у цей
момент пристрій буде відключено.
• Перш ніж розірвати з’єднання, підключений
телевізор певний час зачекає на відповідь
продукту. (Залежно від телевізора час для
відключення може різнитися.)
• Підключення може бути втрачено або звук
може перериватися, якщо відстань між
телевізором і міні-компонентною системою HiFi перевищуватиме 6,5 фута (2 м).
• Нестабільна робота мережевого середовища
може призвести до втрати підключення або
погіршення якості звуку.
• У режимі TV SoundConnect міні-компонентна
система Hi-Fi автоматично вимикається
через 25 хвилин відсутності підключення до
телевізора.
Налаштування годинника
На кожному етапі для встановлення необхідних
параметрів відводиться кілька секунд. Якщо ви
не встигли виконати налаштування, процедуру
потрібно повторити спочатку.
1. Увімкніть систему, натиснувши кнопку ЖИВЛЕННЯ (
).
2. Натисніть кнопку TIMER SET (Налаштувати таймер),
а потім – ВВЕДЕННЯ (
). На дисплеї відобразиться
повідомлення "CLOCK" (Годинник).
3. Натисніть кнопку ВВЕДЕННЯ (
). Значення для
годин почне блимати.
• Щоб збільшити значення для годин, натисніть ,.
• Щоб зменшити значення для годин, натисніть ..
4. Коли відобразиться необхідне значення для годин,
натисніть кнопку ВВЕДЕННЯ (
). Значення для
хвилин почне блимати.
• Щоб збільшити значення для хвилин, натисніть ,.
• Щоб зменшити значення для хвилин, натисніть ..
5. Коли відобразиться необхідне значення для хвилин,
натисніть кнопку ВВЕДЕННЯ (
). На дисплеї
відобразиться повідомлення
TIME (Час).
• Поточний час установлено.
• Навіть під час використання іншої функції на
дисплеї можна відобразити поточний час,
натиснувши й утримавши кнопку TIMER SET
(Налаштувати таймер).
• Під час виконання кроків 3 і 4 замість кнопки ,
або . також можна скористатися кнопками ],
[ чи засобом керування ГУЧНІСТЮ/
ПЕРЕМІЩЕННЯМ.
Функція таймера
Таймер дає змогу будь-коли автоматично
вмикати й вимикати систему.
• Перш ніж налаштовувати таймер, перевірте, чи
правильно встановлено поточний час.
• На кожному етапі для встановлення необхідних
параметрів відводиться кілька секунд. Якщо ви не
встигли виконати налаштування, процедуру потрібно
повторити спочатку.
• Щоб скасувати автоматичне ввімкнення чи
вимкнення системи, вимкніть таймер, натиснувши
кнопку TIMER ON/OFF (Таймер увімк./вимк.).
Приклад. Ви щоранку прокидаєтеся під музику.
1. Увімкніть систему, натиснувши кнопку ЖИВЛЕННЯ ( ).
2. Натискайте кнопку TIMER SET (Налаштувати таймер),
доки не відобразиться TIME (Час).
3. Натисніть кнопку ВВЕДЕННЯ (
).
Результат. На дисплеї протягом кількох секунд
відображається повідомлення ON (Увімк.). Можна
налаштувати час увімкнення таймера.
4. Установіть час увімкнення.
a. Натисніть кнопку , або ., щоб налаштувати
години.
).
b. Натисніть кнопку ВВЕДЕННЯ (
Результат. Значення для хвилин почне блимати.
c. Натисніть кнопку , або ., щоб налаштувати
хвилини.
).
d. Натисніть кнопку ВВЕДЕННЯ (
Результат. На дисплеї протягом кількох секунд
відображається повідомлення OFF (Вимк.).
Можна налаштувати час вимкнення таймера.
5.
Установіть час вимкнення.
a. Натисніть кнопку , або ., щоб налаштувати
години.
кнопку ВВЕДЕННЯ (
).
b. Натисніть
Результат. Значення для хвилин почне блимати.
c. Натисніть кнопку , або ., щоб налаштувати хвилини.
).
d. Натисніть кнопку ВВЕДЕННЯ (
Результат. З’явиться повідомлення VOL XX (Гучність
XX), де XX – це рівень установленої
гучності.
6. Натисніть кнопку , або ., щоб налаштувати рівень
гучності, після чого виберіть ВВЕДЕННЯ (
).
Результат. На екрані відобразиться джерело
сигналу.
7. Натисніть кнопку , або ., щоб вибрати потрібне
джерело, відтворення якого розпочнеться після
ввімкнення системи.
Якщо
вибрано...
FM (радіо)
Слід також...
a Натисніть кнопку ВВЕДЕННЯ (
).
b Вибрати збережену станцію,
натиснувши кнопку , або ..
CD/MP3 (компакт-диск) Вставити один компакт-диск.
USB
Під’єднати пристрій USB.
8. Натисніть кнопку ВВЕДЕННЯ (
).
Результат. Відобразиться повідомлення CHKREC
(Розпочати записування?).
9. Натисніть кнопку ВВЕДЕННЯ (
).
Результат. Відобразиться повідомлення REC N (Не
виконувати записування). За допомогою кнопки ,
або . виберіть REC Y (Виконати записування) або
REC N (Не виконувати записування), після чого
натисніть кнопку ВВЕДЕННЯ ( ).
1). Якщо вибрати "REC N" (Не виконувати
записування), міні-компонентна система
Hi-Fi не виконуватиме записування після
ввімкнення. Якщо ви вже налаштували
записування радіостанції за таймером, вибір
параметра "REC N" (Не виконувати записування)
скасовує це налаштування. Зверніть увагу,
що міні-компонентна система Hi-Fi усе одно
вмикатиметься й вимикатиметься відповідно
до налаштувань часу, установлених під час
виконання зазначених вище інструкцій.
2). Якщо вибрати параметр "REC Y" (Виконати
записування), міні-компонентна система Hi-Fi
виконуватиме запис після ввімкнення. Час початку
й завершення записування може відрізнятися
від часу ввімкнення й увімкнення за таймером,
налаштованого раніше під час виконання цих
інструкцій.
a. Натисніть кнопку ВВЕДЕННЯ (
).
Результат. На дисплеї протягом кількох
секунд відображається повідомлення "ON"
(Увімк.). Можна налаштувати час увімкнення
записування радіостанції за таймером.
b. Натисніть кнопку ВВЕДЕННЯ (
).
Результат.На дисплеї протягом кількох секунд
відображається повідомлення OFF (Вимк.).
Можна налаштувати час вимкнення
записування радіостанції за таймером.
Українська
14
15
• Максимальний час записування радіостанції
за таймером становить 5 годин.
• Якщо час увімкнення та час вимкнення
таймера збігаються, з’явиться повідомлення
"ERROR" (Помилка).
• Якщо в лотку немає диска або до мінікомпонентної системи Hi-Fi не підключено
пристрій USB, у разі вибору параметра MP3/
CD або USB 1 чи USB 2 система автоматично
вибирає режим TUNER (Радіо).
• Під час виконання кроків 4–9 замість
кнопки , або . також можна скористатися
кнопками ], [ чи засобом керування
ГУЧНІСТЮ/ПЕРЕМІЩЕННЯМ.
• Якщо час вимкнення чи ввімкнення таймера
відповідає часу записування за таймером,
то доступна лише функція ввімкнення/
вимкнення таймера. При цьому функція
встановлення часу записування за таймером
не застосовується.
• Якщо автоматичний таймер активовано,
залежно від диска (або пристрою) функцію
MP3/CD або USB, можливо, потрібно
буде ввімкнути окремо. Замість цього
рекомендується вибрати функцію радіо.
Вимкнення таймера
Після налаштування таймера пристрій
запускається автоматично відповідно до
налаштувань часу, установлених для
індикатора TIMER (Таймер). Якщо таймер
більше не потрібно використовувати,
вимкніть його.
1. Натисніть кнопку TIMER ON/OFF (Таймер
увімк./вимк.), щоб вимкнути таймер.
2. Знову натисніть кнопку TIMER ON/OFF
(Таймер увімк./вимк.), щоб повторно запустити
таймер.
• Якщо вибрано режим OFF-TIMER (Таймер
вимкнено), функції TIMER RECORDING (Запис із
таймером) і TIMER (Таймер) недоступні.
Прослуховування радіо
Можна зберегти до 15 станцій у кожному
діапазоні FM.
Використання кнопок на пульті ДК
1. Натисніть кнопку TUNER (Радіо), щоб перейти до
режиму FM.
2. Налаштуйте потрібну радіостанцію.
• Попереднє налаштування радіостанцій
: натисніть кнопку TUNING MODE (Режим
налаштування), щоб вибрати PRESET (Попередні
налаштування), після чого натисніть TUNING [ або
], щоб вибрати збережену радіостанцію.
• Автоматичне налаштування : натисніть кнопку
TUNING MODE (Режим налаштування), щоб вибрати
MANUAL (Вручну), після чого натисніть і утримуйте
TUNING [ або ], щоб виконати автоматичний
пошук активних радіостанцій.
• Налаштування вручну : натисніть кнопку
16
Українська
TUNING MODE (Режим налаштування), щоб
вибрати MANUAL (Вручну), після чого натисніть
і відпустіть TUNING [ або ], щоб змінити
частоту з відповідним інтервалом.
Використання кнопок на головному
пристрої
1. Натисніть кнопку TUNER/AUX (Радіо/Aux), щоб
перейти до режиму FM.
2. Налаштуйте потрібну радіостанцію.
• Попереднє налаштування радіостанцій :
натисніть кнопку ЗУПИНЕННЯ ( @ ) , щоб вибрати
PRESET (Попередні налаштування), після чого
натисніть [ або ], щоб вибрати збережену
радіостанцію.
• Автоматичне налаштування : натисніть кнопку
ЗУПИНЕННЯ ( @ ) , щоб вибрати MANUAL
(Вручну), після чого натисніть і утримуйте [ або
], щоб виконати автоматичний пошук активних
радіостанцій.
• Налаштування вручну : натисніть кнопку
ЗУПИНЕННЯ ( @ ) , щоб вибрати MANUAL (Вручну),
після чого натисніть і відпустіть [ або ], щоб
змінити частоту з відповідним інтервалом.
Вибір режиму моно або стерео
1. Натисніть кнопку MO/ST (Моно/Стерео).
• За кожного натискання цієї кнопки режим
відтворення звуку переключається між STEREO
(Стерео) і MONO (Моно).
• У зонах слабкого прийому радіосигналу вибирайте
режим MONO (Моно) для точної трансляції без
перешкод.
• Ця функція доступна лише під час прослуховування
FM-радіостанцій.
Попереднє налаштування радіостанцій
Приклад. Налаштування та збереження
FM-станції на частоті 89,10.
1. Натисніть кнопку TUNER (Радіо), щоб перейти до
режиму FM.
2. Натисніть кнопку TUNING MODE (Режим
налаштування), щоб вибрати режим <MANUAL>
(Вручну).
3. Натисніть кнопку TUNING [ або ], щоб вибрати
діапазон <89.10>.
4. Натисніть кнопку MEMORY (Пам’ять).
• На дисплеї відобразиться повідомлення FM
із номером, що блимає. Це поточний номер
налаштування.
5. Натисніть кнопку TUNING [, ] чи кнопки ,, . для
переходу й вибору номера налаштування.Press the
TUNING [, ] or the ,, . buttons to scroll through
and select a preset number.
• Можна вибрати номер від 1 до 15.
6. Натисніть кнопку ВВЕДЕННЯ (
).
• Кнопку ВВЕДЕННЯ ( ) потрібно натиснути, перш
ніж номер зникне з дисплея.
• Радіостанцію буде збережено в пам’яті, коли номер
зникне з дисплея.
7. Щоб зберегти іншу радіостанцію, повторно виконайте
кроки 2–6.
• Щоб налаштувати збережену станцію, натискаючи кнопку
TUNING [ або ], виберіть канал.
• Під час виконання кроків 3, 5 і 7 можна також
скористатися кнопкою [ або ] на передній панелі
замість кнопки TUNING [ або ].
Функція записування
На запам’ятовуючий пристрій USB можна
записувати звук із компакт-диска, радіо або
зовнішнього джерела.
1. П
ід’єднайте зовнішній пристрій USB до розніму USB
2(
) на продукті.
2. Почніть відтворення компакт-диска, виберіть
радіостанцію або підключіть до продукту зовнішнє
джерело.
Компакт-диск
• Натисніть кнопку CD/Bluetooth на головному
пристрої або CD (Компакт-диск) на пульті ДК, щоб
вибрати функцію MP3/CD.
• Натисніть кнопку ВІДКРИВАННЯ/ЗАКРИВАННЯ, щоб
відкрити лоток для компакт-дисків.
• Вставте компакт-диск і натисніть кнопку OPEN/
CLOSE, щоб закрити лоток для компакт-дисків.
• За допомогою кнопок вибору компакт-диска ( [
або ] ) виберіть потрібну пісню.
Радіо
• Натисніть кнопку TUNER/AUX (Радіо/Aux) на
головному пристрої або TUNER на пульті ДК, щоб
вибрати функцію TUNER (Радіо).
• Налаштуйте станцію, трансляцію якої потрібно
записати.
Зовнішнє джерело
• Під’єднайте зовнішній пристрій/MP3-плеєр до
продукту.
• Натисніть кнопку TUNER/AUX (Радіо/Aux) на
головному пристрої або AUX на пульті ДК, щоб
вибрати вхід <AUX>.
• Розпочніть відтворення із зовнішнього пристрою.
USB 1
• Під’єднайте пристрій USB до розніму USB 1
продукту.
• Натисніть кнопку
на головному пристрої
або USB на пульті ДК, щоб вибрати рознім USB 1.
• Розпочніть відтворення пісні, використовуючи
підключення до розніму USB 1.
3. Щоб розпочати записування, натисніть кнопку USB
REC (Записування на USB).
Компакт-дис
• Відобразиться повідомлення "TRACK RECORDING"
(Запис звукової доріжки) і розпочнеться запис із
компакт-диска.
• Натисніть і утримуйте кнопку USB REC (Записування
на USB), щоб розпочати запис усіх звукових доріжок
на диску. На дисплеї відобразиться повідомлення
"FULL CD RECORDING" (Повне записування
компакт-диска).
MP3-CD, USB 1
• Натисніть кнопку USB REC (Записування на USB).
Файл, що наразі відтворюється, буде скопійовано
на пристрій USB 2.
• Натисніть і утримуйте кнопку USB REC
(Записування на USB). Усі файли, які знаходяться в
поточній папці, буде скопійовано на пристрій USB
2.
КОПІЮВАННЯ: відображаються повідомлення“CHECK”“
START”“COPY XX”“COPY END” Після завершення
записування відобразиться повідомлення "STOP" (Стоп).
• Якщо імена файлів однакові, відобразиться
повідомлення "FILE EXIST" (Файл уже існує), а
дію буде скасовано.
Радіо/зовнішнє джерело
• Радіо: "TUNER RECORDING""RECORD"
• Зовнішнє джерело : "AUX RECORDING""RECORD"
4. Щоб зупинити запис, натисніть кнопку ЗУПИНЕННЯ
(@). Продукт автоматично створює та зберігає файл у
форматі .MP3 (SAM-XXXX.MP3).
5. Щоб безпечно вийняти пристрій USB, ще раз
натисніть кнопку ЗУПИНЕННЯ (@). Після завершення
записування на пристрої USB створюється каталог
“RECORDING(DISCxxxx)” (FULL CD RECORDING),
“RECORDING”(TRACK RECORDING), “CD
COPY”(MP3 CD/USB), “TUNER RECORDING” або
“AUX RECORDING”.
• Не від’єднуйте пристрій USB або кабель джерела
живлення постійного струму під час запису, оскільки це
може призвести до пошкодження файлу.
• Якщо відключити пристрій USB під час записування,
незаписаний до кінця файл може бути пошкоджено,
і видалити копію файлу буде неможливо. У цьому
випадку потрібно підключити пристрій USB до ПК та
створити резервну копію даних, збережених на ньому,
а потім відформатувати пристрій.
• Якщо обсягу пам’яті пристрою USB замало,
відобразиться повідомлення "NOT ENOUGH MEMORY"
(Недостатньо пам’яті).
• Записування можливе лише за умови, що пристрій
USB або жорсткий диск мають файлову систему FAT.
Файлова система NTFS не підтримується.
• Під час використання функції швидкого пошуку на
компакт-диску запис із нього не може бути здійснено.
• Інколи час запису може різнитися залежно від пристрою
USB.
• У режимі My List (Мій список) або Auto Change
(Автоматична зміна) функцію записування
використовувати не можна.
• Функції попередньо налаштованого й користувацького
еквалайзера недоступні під час записування.
• Під час записування з компакт-диска функції GIGA
SOUND і FOOTBALL (Футбол) автоматично вимикаються.
• Під час записування з компакт-диска функція REPEAT
(Повтор) автоматично вимикається.
• Неможливо здійснювати запис радіостанції під час
пошуку необхідної частоти або її відсутності.
• Зауважте, що встановлення зависокого рівня гучності
вхідного сигналу під час записування музики із
зовнішнього пристрою через канали AUX і USB може
спричинити появу шуму. У такому разі зменште рівень
гучності зовнішнього пристрою.
• Максимальний час записування TUNER/AUX (Радіо/Aux)
становить 5 годин.
• Якщо до розніму USB2 не підключено пристрій USB, у
разі натискання кнопки USB REC (Записування на USB)
на дисплеї відображається повідомлення "USB2 NOT
READY" (Рознім USB2 не готовий).
• Якщо міні-компонентна система Hi-Fi не підтримує
пристрій USB, підключений до розніму USB2, у
разі натискання кнопки USB REC (Записування на
USB) на дисплеї відображається повідомлення "NOT
SUPPORTED USB DEVICE" (Непідтримуваний пристрій
USB).
Українська
16
17
Швидкість записування
Вибрати швидкість записування можна перед
запуском процесу.
У режимі відтворення диска CDDA, натискаючи кнопку
REC SPEED (Швидкість записування) на пульті ДК,
можна змінити швидкість записування наведеним
нижче чином.
NORMAL SPEED RECORD ; HIGH SPEED RECORD
• Якщо записування виконується з радіо чи зовнішнього
джерела, його швидкість не можна змінювати.
• Якщо вибрати параметр HIGH SPEED RECORD (Висока
швидкість записування), під час записування звук не
відтворюється.
Вибір режиму PRESET EQ
(Попередньо налаштований
еквалайзер)
На міні-компонентній аудіосистемі Hi-Fi
еквалайзер попередньо налаштовано для
кожного окремого музичного жанру.
1. Натисніть кнопку PRESET EQ (Попередньо
налаштований еквалайзер).
За кожного повторного натискання кнопки PRESET EQ (Попередньо налаштований еквалайзер)
або PRESET EQ (Попередньо налаштований
еквалайзер) із наступним повертанням засобу
керування ГУЧНІСТЮ/ПЕРЕМІЩЕННЯМ на продукті
режим змінюється наведеним нижче чином.
FLAT;RANCHERA;CUMBIA;REGGAE
;MERENGUE;SALSA;REGGATON
;FOLKLORE;PARTY;POP;HIP HOP
;ROCK;JAZZ;CLASSIC;ELECTRONIC
• Щоб змінити режим PRESET EQ (Попередньо
налаштований еквалайзер), скористайтеся засобом
керування ГУЧНІСТЮ/ПЕРЕМІЩЕННЯМ. Вибраний режим
буде застосовано приблизно через 2 секунди.
Вибір режиму USER EQ
(Користувацький еквалайзер)
За допомогою режиму USER EQ
(Користувацький еквалайзер) можна змінювати
гучність смуги частот еквалайзера.
1. Н
атисніть кнопку USER EQ (Користувацький
еквалайзер).
2. Натисніть кнопку ВВЕДЕННЯ, щоб відобразити
смугу еквалайзера.
3. Натисніть кнопку
або
, щоб перейти до
потрібної смуги.
Після кожного натискання кнопки
або
на пульті ДК смуга змінюватиметься наведеним
нижче чином.
80H 0 ; 200H 0 ; 800H 0 ; 2KH 0 ; 8KH 0
4. Натисніть кнопку , або ., щоб вибрати рівень
від -6 до +6.
5. Натисніть кнопку ВВЕДЕННЯ.
• Еквалайзер також можна попередньо налаштувати:
18
Українська
повторіть кроки 2–4, а потім натисніть кнопку
MEMORY (Пам’ять) на пульті ДК, щоб зберегти
вибрані параметри в меню функції USER EQ
(Користувацький еквалайзер).
• Замість кнопки [ чи ] можна використовувати
кнопку , або . чи засіб керування ГУЧНІСТЮ/
ПЕРЕМІЩЕННЯМ на передній панелі.
• Ефект GIGA SOUND можна застосувати до функцій
FOOTBALL (Футбол), EQ (Еквалайзер).
Вибір режиму MY KARAOKE (Моє
караоке)
Налаштування гучності вокальної частини під
час використання функції караоке.
За кожного натискання кнопки MY KARAOKE (Моє
караоке) на пульті ДК звуковий режим змінюватиметься
наведеним нижче чином: ON ; OFF
• OFF: оригінальний рівень гучності.
• ON: рівень гучності, нижчий від оригінального.
• Для функції "Моє караоке" цей режим працює, лише
якщо вміст відтворюється з носіїв USB, CD чи MP3.
Однак якщо активовано режими Tuner, Bluetooth, AUX
або TV Sound Connect, увімкнути цей режим ви не
зможете.
Використання функції FOOTBALL
MODE (Режим футболу)
У режимі Football (Футбол) покращується звук,
додаючи реальності спортивним трансляціям.
1. Натисніть кнопку FOOTBALL MODE.
За кожного натискання цієї кнопки звуковий
режим змінюватиметься наведеним нижче чином:
ANNOUNCER ; STADIUM ; OFF
2. Щоб вимкнути цю функцію, натискайте кнопку
FOOTBALL MODE (Режим футболу), доки не
відобразиться повідомлення OFF(Вимк.).
Використання функції GIGA
SOUND
Функція GIGA SOUND підсилює баси та
підвищує якість їх відтворення вдвічі, завдяки
чому ви можете насолоджуватися потужним і
реалістичним звуком.
1. Н
атисніть кнопку GIGA SOUND BLAST на
пристрої або GIGA на пульті ДК. За кожного
натискання названих кнопок параметри звуку
змінюються наведеним нижче чином:
OFF-GIGA SOUND ; GIGA SOUND BLAST
2. Щоб вимкнути цю функцію, натискайте кнопку
GIGA SOUND BLAST, доки не відобразиться
повідомлення OFF-GIGA SOUND (GIGA
Sound вимкнено).
Використання функції NON-STOP
RELAY
У разі використання функції NON-STOP RELAY
музика відтворюється безперервно (без
інтервалів між звуковими доріжками/файлами).
Наприклад, функція пропускає 10 секунд у кінці
першого файлу і на початку наступного.
1. Натисніть кнопку NON-STOP RELAY на
пульті ДК.
За кожного натискання цієї кнопки режим
змінюється наведеним нижче чином.
ON-NON-STOP MUSIC RELAY ; OFF-NONSTOP MUSIC RELAY
2. Щоб вимкнути цю функцію, натискайте кнопку
NON-STOP RELAY, доки на дисплеї не
відобразиться повідомлення OFF-NON-STOP
MUSIC RELAY.
• Ця функція доступна лише під час відтворення
записів із компакт-диска/пристрою USB.
Функція автоматичної заміни
Можна без зупинки відтворювати записи з диска,
а потім – із пристрою USB.
1. Натисніть кнопку AUTO CHANGE, а потім за
допомогою кнопок , і . або [ і ]
виберіть потрібний параметр. Щоб
застосувати його, натисніть
.
• Якщо в режимі відтворення компакт-диска/
пристрою USB не ввімкнено функцію My List,
параметри змінюються таким чином:
AUTO CHANGE OFF ; ALL
• Якщо в режимі відтворення компакт-диска/
пристрою USB ввімкнено функцію My List,
параметри змінюються інакше. AUTO CHANGE OFF ; ALL ; MYLIST
• У режимі ALL AUTO CHANGE (Автоматична зміна всіх
компонентів) міні-компонентна система Hi-Fi безперервно
відтворюватиме музику з компакт-диска та пристроїв
USB1 і USB2.
• У режимі MYLIST AUTO CHANGE (Автоматична зміна
елементів мого списку) міні-компонентна система Hi-Fi
безперервно відтворюватиме звукові доріжки зі списку My
List для компакт-диска та пристроїв USB1 і USB2.
• Якщо для режиму автоматичної зміни вибрати значення
ALL/MYLIST (Усі компоненти/елементи мого списку) і
натиснути кнопку ЖИВЛЕННЯ, FUNCTION (Функція) або
ВІДКРИТТЯ/ЗАКРИТТЯ, цей режим буде автоматично
вимкнено.
• Якщо під час відтворення з пристрою USB відключити цей
пристрій, функція автоматичної зміни перейде в режим
OFF (Вимк.).
• Якщо для режиму автоматичної зміни вибрати значення
ALL/MYLIST (Усі компоненти/елементи мого списку),
пристрій не здійснюватиме запис.
• Якщо для режиму автоматичної зміни вибрати значення
ALL/MYLIST (Усі компоненти/елементи мого списку),
функцію REPEAT (Повтор) буде автоматично вимкнено.
• Якщо для режиму автоматичної зміни вибрати значення
ALL/MYLIST (Усі компоненти/елементи мого списку),
функції DELETE (Видалити), USB REC, MY LIST і REPEAT
(Повтор) не працюватимуть, а на дисплеї пристрою
відображатиметься повідомлення ALL/MYLIST-AUTO
CHANGE (Автоматична зміна всіх компонентів/елементів
мого списку).
• Після завершення відтворення компакт-диска за
відсутності пристрою USB 1 почнеться відтворення
музики з пристрою USB 2.
• Після завершення відтворення компакт-диска за
відсутності пристроїв USB 1 і USB 2 система продовжить
відтворення диска.
• Після завершення відтворення музики з пристрою USB
2 за відсутності компакт-диска почнеться відтворення з
пристрою USB 1.
Оновлення програмного
забезпечення
Надалі компанія Samsung може пропонувати оновлення
для вбудованого програмного забезпечення продукту.
Щоб оновити вбудоване програмне забезпечення,
потрібно підключити пристрій USB з останньою версією
ПЗ до USB-порту на панелі продукту.
Якщо оновлення міститься в кількох файлах, необхідно
завантажити їх на пристрій USB і використовувати по
одному файлу за раз.
Щоб отримати докладнішу інформацію про завантаження
файлів для оновлення, завітайте на веб-сайт samsung.com
або зверніться до сервісного центру компанії Samsung.
• Вставте пристрій USB з оновленням для вбудованого
програмного забезпечення в USB-порт на головному
пристрої.
• Проблеми з оновленням вбудованого програмного
забезпечення можуть виникнути, якщо на пристрої USB
зберігаються аудіофайли, які підтримуються продуктом.
• Не відключайте кабель живлення та не виймайте
пристрій USB, доки оновлення не буде завершено. Коли
оновлення вбудованого програмного забезпечення
завершиться, головний пристрій вимкнеться
автоматично.
• Після оновлення буде відновлено заводські
налаштування. Рекомендується записати всі встановлені
налаштування, щоб потім швидко відновити їх після
оновлення. Якщо програмне забезпечення не вдалось
оновити, відформатуйте пристрій USB у FAT16/FAT32 і
повторіть спробу.
• Коли оновлення програмного забезпечення
завершиться, увімкніть пристрій без компакт-диска.
На дисплеї відобразиться повідомлення "NO DISC"
(НЕМАЄ ДИСКА). Натисніть і утримуйте більше 5 секунд
кнопку ЗУПИНЕННЯ на головному пристрої. На дисплеї
відобразиться повідомлення "INIT" (Ініціалізація).
Оновлення завершено.
• Не форматуйте пристрій USB у файлову систему NTFS,
оскільки продукт її не підтримує.
• Залежно від виробника деякі пристрої USB можуть не
підтримуватися.
• Продукт оснащено функцією альтернативного
завантаження. Якщо оновити програмне забезпечення
не вдалося, більшість функцій стануть недоступними,
а на дисплеї відобразиться повідомлення "UPGRADE
FIRMWARE" (Оновіть вбудоване ПЗ). У такому разі
повторно оновіть вбудоване ПЗ.
Українська
18
19
Усунення несправностей
У разі неправильної роботи пристрою див. наведену нижче таблицю. Якщо ваша
проблема не описана нижче або надані інструкції її не вирішують, вимкніть пристрій,
від’єднайте кабель живлення та зверніться до найближчого авторизованого дилера
чи центру обслуговування користувачів Samsung Electronics.
Проблема
Не вдається вийняти диск.
Перевірка/спосіб усунення
• Чи надійно підключено кабель живлення до електричної розетки?
• Вимкніть живлення та ввімкніть його знову.
Відтворення розпочинається не • Чи не використовується деформований диск або диск із
відразу після натискання
подряпинами на поверхні?
кнопки відтворення/паузи.
• Протріть поверхню диска.
Звук не відтворюється.
Пульт ДК не працює.
• Продукт не працює.
(Наприклад, вимикається
живлення, не працює клавіша
передньої панелі або чутно
дивний шум.)
• Продукт не працює належним
чином.
Не вдається прийняти
радіосигнал.
20
Українська
• Пристрій не відтворює звук у прискореному й сповільненому режимах.
• Чи правильно під’єднано динаміки?
• Чи не пошкоджено диск?
• Чи використовується пульт ДК під належним кутом та на належній
відстані?
• Чи не розряджені батареї?
• Перезавантажте пристрій. Коли в пристрої відсутній компакт-диск,
а на дисплеї відображається повідомлення "NO DISC" (Немає диска),
натисніть і утримуйте кнопку ЗУПИНЕННЯ (@) на головному пристрої
більше 5 секунд. Використання функції RESET (Скинути) призведе до стирання усіх
збережених параметрів. Використовуйте цю функцію лише в разі
необхідності.
• Чи правильно підключено антену?
• Якщо вхідний сигнал антени слабкий, установіть зовнішню FM-антену
в зоні з хорошим прийомом сигналу.
Технічні характеристики
Джерела Живлення
Енергоспоживання (MX-J630)
Енергоспоживання (MX-J730)
Вага (MX-J630)
Загальні
Вага (MX-J730)
Розміри
Діапазон робочих температур
Допустимий рівень вологи
Співвідношення сигнал/шум
Радіоприймач
Чутливість
FM
Загальний коефіцієнт гармонік
Диск CD
CD: 12 cм (КОМПАКТ-ДИСК)
AC110-240 В ~ 50/60 Гц
50 Вт
85 Вт
2,15 кг
2,45 кг
200 (Ш) x 308,5 (В) x 230 (Г) мм
Від +5 до +35° C
Від 10% до 75%
55 дБ
12 дБ
0,6 %
Швидкість зчитування: 4,8–5,6 м/с.
Максимальний час відтворення: 74 хв.
MX-J630: 230 Вт (МАКС.)
Вихідна потужність переднього динаміка
115 Вт/канал (4 Ом/100 Гц)
MX-J730: 600 Вт (МАКС.)
Підсилювач
Вихідна потужність переднього динаміка
300 Вт/канал (4 Ом/100 Гц)
Частотний діапазон
20 Гц – 20 КГц
Співвідношення сигналу/шуму
80 дБ
Розділення каналів
55 дБ
Вхідна чутливість
(AUX) 2,0 В
*: Номінальні технічні характеристики
- Компанія Samsung Electronics Co., Ltd зберігає за собою право змінювати технічні характеристики без
попередження.
- Значення ваги та розмірів приблизні.
- Дизайн і технічні характеристики може бути змінено без попередження.
- Інформацію щодо джерела живлення й енергоспоживання можна знайти на наклейці, розміщеній на продукті.
- Зверніться до етикетки щоб визначити країну виробництва.
Примітка щодо програмного забезпечення з відкритим вихідним кодом
Із запитаннями щодо відкритих вихідних кодів звертайтеся до компанії Samsung електронною поштою.
Надсилайте листи на адресу oss.request@samsung.com.
Українська
20
21
Зв'язуйтесь з SAMSUNG по всьому світу
Якщо у вас є пропозиції або питання по продуктах Samsung, зв'яжіться с інформаційним
центром Samsung.
Регіон
Центр взаємодії з клієнтами 
RUSSIA
GEORGIA
ARMENIA
AZERBAIJAN
KAZAKHSTAN
UZBEKISTAN
KYRGYZSTAN
TADJIKISTAN
Mongolia
8-800-555-55-55
0-800-555-555
0-800-05-555
088-55-55-555
8-10-800-500-55-500(GSM: 7799, VIP care 7700)
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
'7-800-555-55-55
UKRAINE
0-800-502-000
BELARUS
MOLDOVA
810-800-500-55-500
0-800-614-40
[Правила утилізації акумуляторів виробу]
Веб-сайт
www.samsung.com/ru/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/kz_ru/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/ua/support (Ukrainian)
www.samsung.com/ua_ru/support (Russian)
www.samsung.com/support
www.samsung.com/support
Правильна утилізація виробу
(Відходи електричного та електронного
обладнання)
(Стосується країн, в яких запроваджено системи розподіленої
утилізації)
(Стосується країн, в яких запроваджено системи розподіленої
утилізації)
Позначка на акумуляторі, посібнику користувача або упаковці
означає, що акумулятор цього виробу не можна викидати разом з
іншим побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації.
Хімічні символи Hg, Cd або Pb означають, що кількість наявної в
акумуляторі ртуті, кадмію або свинця перевищує контрольний
рівень, зазначений у Директиві ЄС 2006/66.
За неправильної утилізації акумуляторів ці речовини можуть
завдати шкоди здоров’ю людей або довкіллю.
Ця позначка на виробі, аксесуарах або в документації до них
вказує, що виріб, а також відповідні електронні аксесуари
(наприклад, зарядний пристрій, гарнітура, USB-кабель) не можна
викидати разом із побутовим сміттям після завершення терміну
експлуатації. Щоб запобігти можливій шкоді довкіллю або здоров›ю
людини через неконтрольовану утилізацію, утилізуйте це
обладнання окремо від інших видів відходів, віддаючи його на
переробку та уможливлюючи таким чином повторне використання
матеріальних ресурсів.
Для захисту природних ресурсів і повторного використання
матеріалів утилізуйте акумулятори окремо від інших типів відходів і
віддавайте їх на переробку представникам місцевої системи
повернення акумуляторів.
Фізичні особи можуть звернутися до продавця, у якого було
придбано виріб, або до місцевого урядового закладу, щоб
отримати відомості про місця та способи нешкідливої для довкілля
вторинної переробки виробу.
Корпоративним користувачам слід звернутися до свого
постачальника та перевірити правила й умови договору про
придбання. Цей виріб потрібно утилізувати окремо від інших
промислових відходів.
AH68-02791F-00
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement