Samsung HT-TX22 Посібник користувача

Samsung HT-TX22 Посібник користувача
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
UKR
ЦИФРОВА СИСТЕМА
ДОМАШНЬОГО КІНОТЕАТРУ
HT-X20
HT-TX22
HT-TX25
THIS APPLIANCE IS MANUFACTURED BY:
flÍ˘Ó Û ¬‡Ò ‚ËÌË͇˛Ú¸ Á‡ÔËÚ‡ÌÌˇ ‡·Ó ÍÓÏÂÌÚ‡≥ ˘Ó‰Ó
ÔÓ‰Û͈≥ø Samsung, ·Û‰¸-·Ò͇, Á‚’ˇÊ≥Ú¸Òˇ ≥Á ˆÂÌÚÓÏ
Ô≥‰ÚËÏÍË ÍÎ≥∫ÌÚ≥‚ ÍÓÏÔ‡Ì≥ø Samsung.
30A, Spaska St, Floor 3, Kiev 04070, Ukraine
8-800-502-0000
www.samsung.com/ur
AH68-01964W
COMPACT
DIGITAL VIDEO
AH68-01660E
REV: 01
PREPARATION
Заходи з техніки безпеки
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
НЕ ЗНІМАЙТЕ ЗАДНЮ ПАНЕЛЬ. ЦЕ МОЖЕ
ПРИЗВЕСТИ ДО УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ
СТРУМОМ. ВСЕРЕДИНІ БЛОКУ НЕМАЄ
ДЕТАЛЕЙ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ВТРУЧАННЯ
КОРИСТУВАЧА. З ПИТАНЬ ОБСЛУГОВУВАННЯ
ТА РЕМОНТУ АПАРАТУРИ ЗВЕРТАЙТЕСЬ ДО
СЕРВІСНИХ ЦЕНТРІВ.
ЛАЗЕРНИЙ ВИРІБ КЛАСУ 1
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APP ARA T
PRODUCTO LASER CLASE 1
Цей символ вказує, що усередині цього виробу
є небезпечна напруга, що може призвести до
ураження електричним струмом.
Цей символ вказує, що в документації на
пристрій є важлива інструкція щодо його
використання або обслуговування.
ЛАЗЕРНИЙ ПРИСТРІЙ КЛАСУ 1
Цей програвач компакт-дисків класифікований як
ЛАЗЕРНИЙ ПРИСТРІЙ КЛАСУ 1.
Використання засобів керування, регулювання або
виконання процедур, не описаних у цій інструкції, може
призвести до небезпечного лазерного опромінення
ПОПЕРЕДЖЕННЯ : НЕВИДИМЕ ЛАЗЕРНЕ
ВИПРОМІНЮВАННЯ ПРИ
ЗНЯТТІ КОРПУСУ Й ВИМКНЕННІ
БЛОКУВАЛЬНИХ КОНТАКТІВ
УНИКАЙТЕ ПОТРАПЛЯННЯ ПІД
ПРОМІНЬ ЛАЗЕРА.
Переконайтесь, що джерело живлення у вашому будинку відповідає даним ідентифікаційної етикетки, розміщеної
на зворотному боці вашого програвача. Розташуйте ваш програвач горизонтально, на відповідній опорі (меблі), з
достатньою кількістю простору довкола нього для вентиляції (7,5~10 см). Впевніться, що вентиляційні щілини не
закриті. Не ставте нічого зверху на програвач. Не ставте програвач на підсилювачі або інше обладнання, що може
нагрітися. Перед переміщенням програвача переконайтесь, що дисковий лоток порожній. Цей програвач розроблено
для безперервного використання. переведення DVD в режим очікування не вимикає електричне живлення. повністю
відключити програвач джерела живлення, вийміть основний штекер з настінної розетки, особливо якщо ви не
плануєте використовувати його протягом тривалого часу.
UKR
ПЕРЕД ПІДКЛЮЧЕННЯМ
НЕБЕЗПЕКА УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ
СТРУМОМ. НЕ ВІДКРИВАТИ.
ЗАСТЕРЕЖНІ ЗАХОДИ
УВАГА
Для зменшення ризику пожежі або ураження електричним струмом не піддавайте цей пристрій дії
вологи або дощу.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Прилад не повинен піддаватися дії бризок та крапель. Забороняється ставити зверху на прилад
предмети, наповнені рідиною, наприклад, вази.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
• Уникайте потрапляння води на апарат, а також не тримайте на ньому предмети з водою, наприклад вази.
Під час грози вийміть штепсельну вилку розетки.
Стрибки напруги, викликані блискавкою, можуть
пошкодити пристрій.
Не залишайте пристрій під прямим
сонячним промінням поруч з
джерелами тепла.
• Штепсель використовується як пристрій роз'єднання та залишається доступним для подальших операцій.
Правильна утилізація цього виробу
(відходи електричного та електронного устаткування)
Phones
(Застосовується в Європейському Союзі та інших Європейських країнах, де
запроваджен о системі роздільного збору відходів)
Ці позначки на виробі або на супроводжуючих документах вказують на те, що
його забороняється у тилізувати разом з побутовими відходами після завершення
терміну служби. Щоб запобігти можли вій шкоді навколишньому середовищу та
здоров’ю людини від неправильної утилізації відходів, вирі б треба відокремити від
інших видів відходів та належним чином утилізувати у відповідності з принц ипами
багатократного використання матеріальних ресурсів.
Побутовим користувачам слід звернутися до торговельної точки, в якій було
придбано виріб, або мі сцевих органів та з’ясувати порядок екологічно безпечної
утилізації виробу.
Користувачі, які представляють організації, мусять звернутися до своїх
постачальників та перевірит и умови контракту на придбання. Цей виріб не повинен
змішуватися з іншими промисловими відход ами для утилізації.
2
Захищайте програвач від вологи (наприклад:
не ставте близько вази з водою), не ставте
поблизу відкритого вогню (наприклад: каміну)
а також поблизу пристроїв, що є джерелами
сильного магнітного або електричного полів
(наприклад: гучномовці). Від’єднайте силовий
кабель від джерела живлення, якщо програвач
працює зі збоями. Ваш програвач не призначений
для промислового використання. Він призначений
тільки для персонального використання. Може
відбутися конденсація, якщо ваш програвач або
диск зберігалися на холоді (при низьких температурах).
Після транспортування програвача взимку, перед
використанням потрібно почекати приблизно 2 години,
поки пристрій нагріється до кімнатної температури.
Батареї, які використовуються з цим
пристроєм, містять хімічні речовини, які є
шкідливими для навколишнього середовища.
Не викидайте батареї в загальне домашнє
сміття.
3
Особливості
UKR
ПЕРЕД ПІДКЛЮЧЕННЯМ
ВСТАНОВЛЕННЯ
HT-X20/HT-TX22/HT-TX25 поєднує в собі здатність відтворювання дисків багатьох форматів,
включаючи DVD-VIDEO, VCD, CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX, CD-R/-RW, та DVD R/RW,
з удосконаленим AM/FM тюнером, і все це в одному програвачі.
Заходи з техніки безпеки ..................... 2
ЗАСТЕРЕЖНІ ЗАХОДИ........................... 3
Особливості ........................................ 4
Примітки щодо дисків .......................... 6
Опис .................................................. 8
Встановлення .....................................42
Встановлення мови .........................42
Встановлення типу телевізійного екрану .43
Встановлення батьківського контролю
(рівні доступності) .............................44
Встановлення пароля ......................44
Встановлення фону .........................45
Щоб обрати одну із трьох зроблених
Вами настройок фону: ........................45
Реєстрація DivX(R) ..........................46
Встановлення режиму гучномовця ....46
Встановлення часу затримки ............47
Встановлення тестового сигналу ......48
Настройка звуку .............................49
Встановлення DRC (СТИСНЕННЯ
ЗВУКОВОГО ДІАПАЗОНУ) .....................50
AНастройка AV SYNC .......................50
Звукове поле (DSP- Цифрова обробка
сигналу) та функція еквалайзера (EQ) .......51
Режим Dolby Pro Logic II ......................52
Ефект Dolby Pro Logic II ......................53
Ви можете насолоджуватись такими медіа файлами малюнки, фільми та мелодії, що збережені у
МР3-пристрої, USB пам’яті або у цифровій камері під’єднання запам’ятовуючого пристрою до USB
порту домашнього кінотеатру.
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic II це новий формат багатоканального аудіо сигналу декодерної технології,
що є поліпшеною версією Dolby Pro Logic.
DTS (система цифрового кінотеатру)
DTS – це формат аудіо стиснення, розроблений Dolby Digital System Inc, який відтворює
широкочастотний 5.1-канальний звук.
Функція TV заставки
TV екран в HT-X20/HT-TX22/HT-TX25 автоматично висвітлюється та гасне після 3 хвилин режиму
паузи.
HT-X20/HT-TX22/HT-TX25 автоматично переходить на економний режим роботи після 20 хвилин
простою.
Функція економії енергії
HT-X20/HT-TX22/HT-TX25 автоматично вимикається після 20 хвилин в режимі паузи.
Вибір TV заставки
Система HT-X20/HT-TX22/HT-TX25 дозволяє під час відтворення форматів JPEG та DVD,VCD обрати
зображення, яке вам подобається, та встановити його в якості фонової картинки.
ПІДКЛЮЧЕННЯ
Підключення гучномовців....................12
Встановлення гучномовців ..................15
Підключення бездротового підсилювача .....16
Підключення відео-виходу до
вашого телевізору ..............................19
Функція P.SCAN
(прогресивне розгортання) .................20
Підключення інших джерел аудіосигналу ....21
Підключення FM-антени ......................22
Підключення мікрофону ......................22
РОБОТА
Перш ніж розпочати ознайомлення
з керівництвом ...................................23
Перед використанням домашнього
кінотеатру .........................................24
Програвання дисків ............................25
Програвання дисків MP3/WMA-CD ........26
Програвання JPEG-файлів ...................27
Програвання DivX-файлів ....................28
Використання функції відтворення .......30
Відображення інформації про диск ....30
Перевірка часу, що залишився .........31
Швидке програвання .......................31
Повільне програвання .....................31
Пропуск сцен/пісень ........................32
Повтор відтворення .........................33
Щоб обрати режим повторного
відтворення на екрані інформації диска: ..34
Повторне відтворення А–Б ...............35
Функція покадрового перегляду .......35
Функція перегляду кутів зображення ......36
Функція ZOOM (збільшення масштабу) ....36
Функція вибору мови звукової доріжки ....37
Функція вибору мови субтитрів .........37
Перехід до сцени/пісні .....................38
Використання меню диска ................39
Використання меню назв .................39
Відтворення медіа-файлів з
функцією USB-host .............................40
ПЕРЕД ПІДКЛЮЧЕННЯМ
Багатодисковий звуковідтворюючий пристрій та FM Тюнер
Відтворення через USB-порт
4
Зміст
MISCELLANEOUS
Прослуховування радіо .......................54
Про віщання RDS................................56
ЗРУЧНІ ФУНКЦІЇ .................................58
Управління телевізором за допомогою ........59
Усунення несправностей .....................61
Застережні заходи щодо користування .......63
СПИСОК МОВНИХ КОДІВ .....................64
Пристрої, що підтримують функцію
USB-Host ...........................................65
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ................66
5
Примітки щодо дисків
UKR
1
~ 6
DVD та дискові програвачі кодуються згідно регіонам. Для можливості
відтворення диска ці регіональні коди повинні збігатися. Якщо коди
не збігаються, диск не буде відтворюватися. Номер Регіону для цього
програвача знаходиться на його задній панелі. (Ваш програвач
буде відтворювати лише DVD-записи, що відповідають такому ж
регіональному коду).
Диски, що програються
Формат запису дисків
Цей продукт не підтримує захищені медіа-файли (DRM).
CD-R диски
• Залежно від пристрою звукозапису (CD-записувач або комп’ютер) та стану диска деякі CD-R диски
можуть не відтворюватися.
• Використовуйте 650MB/74-хвилинний CD-R. Не використовувайте CD-R об’ємом більше 700
МВ/8-хвилин, оскільки вони можуть не відтворюватися.
• Якщо можливо, не використовуйте CD-RW (диски з функцією перезапису), оскільки вони можуть не
відтворюватися.
• Лише диски CD-R, що правильно <закриті> можуть бути повністю відтворені. Якщо сеанс закритий,
але диск залишений відкритим, Ви не зможете повністю відтворити диск.
ПЕРЕД ПІДКЛЮЧЕННЯМ
DVD (Універсальний цифровий диск) пропонує фантастичну
якість аудіо та відео записів, завдяки об’ємному звуку Dolby Digital
Surround Sound та технології стиснення відео MPEG-2.
Відтепер Ви можете насолоджуватися цими реалістичними ефектами
у себе вдома, як у кінотеатрі або концертному залі.
Диски CD-R MP3
Вид диска
Марка (логотип)
Закодований
сигнал
Розмір диска
12cm
DVD-VIDEO
Аудіо + відео
8cm
AUDIO-CD
VIDEO-CD
COMPACT
DIGITAL VIDEO
Divx
Аудіо
Аудіо + Відео
Аудіо + Відео
Максимальний час
програвання
Прибл. 240 хв. (однобічний)
Прибл. 480 хв. (двобічний)
Прибл. 80 хв. (однобічний)
Прибл. 160 хв. (двобічний)
12cm
74 min.
8cm
20 min.
12cm
74 min.
8cm
20 min.
• Відображуються лише диски CD-R з MP3 файлами в ISO 9660 або формату Joliet.
• Назви MP3 файлів повинні складатися з 8 або менше символів, без пробілів та особливих знаків
(. / = +).
• Використовуйте записані диски зі стиснутою/відновленою швидкістю передачі даних понад 128 Kб/с.
• Ви можете відтворювати тільки файли з розширенням <mp3>.
• Лише безперервно записаний багатосесійний диск може відображатися. Якщо в багатосесійному
диску є порожній сегмент, диск може бути відображений лише до такого порожнього сегменту.
• Якщо диск не закритий, початок відображення потребуватиме більше часу і не всі записані файли
будуть відображені.
• Файли у форматі Змінної Швидкості Передачі (VBR), тобто файли записані з низькою та високою
швидкістю передачі (наприклад, 32 Kб/с ~ 320 Kб/с ), звук може зникати в ході програвання.
• На одному диску можуть бути відтворені максимум 500 доріжок.
• На одному диску можуть бути відтворені максимум 300 папок.
Диски CD-R JPEG
Не використовуйте такі види дисків:
• LD, CD-G, CD-I, CD-ROM та DVD-ROM не відтворюються на цьому програвачі.Якщо Ви
спробуєте переглянути такий диск, на телевізійному екрані з’являється повідомлення
<WRONG REGION CODE> (НЕВІРНИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ КОД).
• DVD-диск, що придбаний за кордоном, може не відтворюватися на цьому програвачі.
Якщо Ви спробуєте переглянути такий диск, на телевізійному екрані з’являється
повідомлення <CAN'T PLAY THIS DISC PLEASE,CHECK REGION CODE>.
Bід копіювання
• Багато DVD дисків мають захист від копіювання. Тому Ви повинні підключити Ваш
DVD до телевізора, а не до відеомагнітофона. Підключення до відеомагнітофона
спричинить спотворене зображення з DVD-диска, захищеного від копіювання.
• Цей пристрій підтримує технологію захисту авторських прав, яка захищена патентною
формулою деяких патентів США та іншими правами інтелектуальної власності, що належать
Корпорації «Macrovision» та іншим власникам. Дозвіл на використання цієї технології
захисту авторських прав має надійти від Корпорації «Macrovision» та призначається для
домашнього й іншого обмеженого перегляду, дозволеного Корпорацією «Macrovision».
Копіювання та демонтаж заборонені.
6
• Ви можете відтворювати тільки файли з розширенням <jpg>.
• Якщо диск не закритий, початок відображення потребуватиме більше часу і не всі записані файли
будуть відображені.
• Лише диски CD-R з JPEG-файлами в ISO 9660 або форматі Joliet можуть бути відображені.
• Назви JPEG-файлів повинні складатися з 8 або менше символів, без пробілів та особливих знаків
(. / = +).
• Лише безперервно записаний багатосесійний диск може відображатися. Якщо в багатосесійному
диску є порожній сегмент, диск може бути відображений лише до такого сегменту.
• На одному диску може бути не більше 9999 зображень.
• При відтворенні CD зображень Kodak/Fuji відображаються лише JPEG-файли в папці зображень.
• Інші диски зображень, які не є CD-зображеннями Kodak/Fuji, можуть потребувати більше часу для
початку відображення або не відобразитися взагалі.
Диски DVD R/RW, CD-R/RW DivX
• Оскільки цей пристрій відображає лише формати кодування, авторизовані DivX Networks, Inc., файл
DivX, створений користувачем, може не відображатися.
• Оновлення програмного забезпечення для форматів, які не підтримуються цим пристроєм, не
надається. (Приклад: QPEL, GMC з роздільною здатністю понад 720x480 пікселів тощо.)
• Розділи з високою швидкістю передачі кадрів можуть не відтворюватися під час програвання файлу DivX.
• Щоб дізнатися більше про формати, авторизовані DivX Networks, Inc., відвідайте сайт
<www.divxnetworks.net>.
7
Опис
UKR
Бокова панель
Передня панель
8
2
10
9
3
11
4 5
6
7
12
4
1. Дисковий лоток
6. Регулятор гучності
11. Кнопка Function (Функція)
2. Кнопка Stop (Стоп) ()
7. Роз’єм USB
3. MIC 1, MIC 2
8. Кнопка Power (Живлення) (
4. Кнопка Play/Pause
(Відтворення/пауза) (
9. Індикатор режиму
очікування
12. Кнопка Tuning Up & Skip
(Налаштування вперед та
пропуск) ( )
Кнопка Tuning Down & Skip
(Налаштування назад та
пропуск) ( )
)
5. MIC VOLUME гучності
)
10. Кнопка Open/Close
(Відкрити/закрити)
1
5
1. Відео вихід
Підключіть вхідне гніздо телевізора
(VIDEO IN) до відео виходу (VIDEO OUT).
2. Роз’єми компонентного відео виходу
Підключіть телевізор з компонентним відео
входом до цих роз’ємів.
3. Гніздо FM 75Ω COAXIAL (Коаксіальне)
6
7
2
3
ПЕРЕД ПІДКЛЮЧЕННЯМ
1
8
5. Вентилятор
6. Порт для підключення ТХ-картки
(БЕЗДРОТОВИЙ)
7. Роз’єми AUX IN
8. Гніздо SCART
Підключіть до телевізору за допомогою роз’єму
SCART.
4. Термінали для підключення гучномовців
каналу 5.1
Екран
АКСЕСУАРИ
1
2
15
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
8
3
16
4
5
17
Індикатор DOLBY DIGITAL
Індикатор P.SCAN
Індикатор диску DTS
Індикатор LINEAR PCM
Індикатор TITLE (Заголовок)
Індикатор CHAPTER (Розділ)
Індикатор TRACK (Доріжка)
Індикатор PROGRAM
(Програма)
6
7
8
9
10
11
18
9. Індикатор REPEAT
(Повторення)
10. Індикатор PBC
11. Індикатор TUNER
(Налаштування)
12. Індикатор STEREO (Стерео)
13. Індикатор RTA
14. Індикатор RDS
15. Індикатор PRO LOGIC
12 13 14
19
16.
17.
18.
19.
20
Індикатор MPEG
Індикатор DSP
Екран стану системи
Індикатор RADIO
FREQUENCY (Частота радіо)
20. Індикатор SPEAKER
(Динамік)
ПУЛЬТ
ДИСТАНЦІЙНОГО
КЕРУВАННЯ
Диск DVD З
КАРАОКЕ
ВІДЕО КАБЕЛЬ
FM АНТЕНА
ІНСТРУКЦІЯ
КОРИСТУВАЧА
MIКРОФОН
9
Опис
(Продовж.)
UKR
Пульт дистанційного керування
2
3
18
19
20
21
4
22
5
6
23
24
7
25
8
26
27
9
28
29
10
11
12
30
31
32
33
13
34
14
35
15
10
36
16
37
17
38
1. Кнопка DVD-програвача
2. Кнопка TV
3. Кнопка живлення
4. Цифрові кнопки 0-9
5. Кнопка ЗАЛИШИТИ
6. Кнопка КРОК
7. Кнопка НАСТРОЙКА/ПРОПУСК ДИСКА
8. Кнопка управління гучністю
9. Кнопка МЕНЮ
10. Кнопка ДОВІДНИК
11.
Кнопка ЕФЕКТ DD PL II
12.
Кнопка РЕЖИМ DD PL II
13. Кнопка Пам’ять тюнеру, P.SCAN
14. Кнопка ЗБІЛЬШЕННЯ
15. Кнопка ТАЙМЕР
16. Кнопка MO/ ST, ПОВІЛЬНО
17. Кнопка ЗАТЕМНЕННЯ
18.
Кнопка DVD
Кнопка НАСТРОЙКА
Кнопка AUX
Кнопка USB
19. КНОПКА OPEN/CLOSE (ВІДКРИТИ/
ЗАКРИТИ)
20. Кнопка TV/VIDEO
21. Кнопки вибору RDS
22. Кнопка VIDEO SEL. (Вибір відео)
23. Кнопка СКАСУВАТИ
24. Кнопка ПОВТОР
25.
Кнопка Програвання/Пауза
Кнопка СТОП
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
Кнопки ПОШУК
Кнопка НАСТРОЙКА КАНАЛІВ
Кнопка БЕЗ ЗВУКУ
Кнопка ПОВЕРНЕННЯ
Кнопка керування курсором/
Введення
Кнопка AUDIO
Кнопка СУБТИТРИ
Кнопка DSP/Еквалайзер
Кнопка ТЕСТОВИЙ ТОН
Кнопка РЕГУЛЮВАННЯ ЗВУКУ
Кнопка КАТАЛОГ
Кнопка ЛОГОТИП
Кнопка ПЕРЕГЛЯД СЛАЙДІВ
Кнопка ECHO, NT/PAL
1
2
Зніміть кришку відсіку для батарей в напрямку стрілки.
3
Закрийте кришку.
Вставте дві батарейки 1.5V AAA, дотримуючись належної
полярності (+ та -).
Дотримуючись наступних інструкцій можна запобігти
протіканню або розтріскуванню батарей:
• Розташуйте батареї в пульті дистанційного керування,
дотримуючись полярності: (+) до (+) та (-) до (-).
• Використовуйте відповідний тип батарей. Батареї, що
мають однаковий вигляд, можуть мати різну електричну
напругу.
• Завжди міняйте обидві батареї одночасно.
• Не нагрівайте батареї та не кидайте у вогонь.
ПЕРЕД ПІДКЛЮЧЕННЯМ
1
Заміна батарейок
Діапазон дії пульту дистанційного керування
Пульт дистанційного керування може використовуватися на відстані до 7 метрів по прямій
лінії, а також під горизонтальним кутом до 30° від датчика пульту дистанційного керування.
11
CONNECTIONS
Підключення гучномовців
UKR
Перед тим, як переміщувати або встановлювати прилад, обов’язково вимикайте живлення та
відключайте кабель живлення.
HT-X20
Центральний
гучномовець
Передній правий
гучномовець
Передній лівий
гучномовець
C
L
SW
R
ПІДКЛЮЧЕННЯ
SL
Задній правий
гучномовець
SR
Задній лівий
гучномовець
Низькочастотний
динамік (сабвуфер)
Розташування DVD-програвача
• Поставте його на підставку, полицю в шафі або
підставку під телевізор.
Передні гучномовці ei
• Розташуйте ці гучномовці напроти місця для
слухачів, спрямувавши їх на себе (під кутом
біля 45°).
• Розташовуйте гучномовці таким чином, щоб їх
високочастотні динаміки знаходились на рівні
ваших вух.
• Вирівняйте лицьову частину передніх
гучномовців і лицьову частину центрального
гучномовця, або розташуйте їх дещо попереду
передніх гучномовців.
Центральний гучномовець f
• Краще за все встановити його на одній висоті із
передніми гучномовцями.
• Ви також можете встановити його просто під
телевізором, або над ним.
Вибір місця для прослуховування
Місце для прослуховування повинно бути
розташоване на відстані, що перевищує
розмір екрану в 2,5 – 3 рази, від телевізору.
Наприклад : Для телевізорів з діагоналлю
32” – 2~2,4 м (6~8 футів)
Для телевізорів з діагоналлю
55” – 3,5~4 м (11~13 футів)
Задні гучномовці hj
• Розташуйте ці гучномовці позаду свого місця
для прослуховування.
• Якщо вам не вистачає місця, спрямуйте ці
гучномовці один до одного.
• Розташуйте їх на відстані від 60 до 90 см
(2 – 3 фути) над рівнем ваших вух,
спрямувавши дещо донизу.
відміну від передніх та центральних
* На
гучномовців, задні гучномовці
використовуються, здебільшого, для
відтворення звукових ефектів. Звук не
буде лунати з них увесь час.
Сабвуфер g
• Положення сабвуферу не є критично-важливим.
Розташуйте його в зручному для вас місці.
12
Підключення гучномовців
1
2
Чорний
Червоний
1
Натисніть донизу затискач контакту на задній
панелі гучномовця.
2
Вставте чорний (–) дріт до чорного контакту,
а червоний (+) до червоного контакту та
відпустіть затискач.
3
Підключіть з’єднувальні роз’єми до задньої панелі
домашнього кінотеатру.
 Переконайтесь, що кольори контактів гучномовців
відповідають кольорам з’єднувальних роз’ємів.
• Не дозволяйте дітям гратися з гучномовцями або біля них. Вони можуть зазнати тілесних
ушкоджень у разі падіння гучномовця.
• При підключення дротів до гучномовця переконайтеся, що Ви не переплутали полярність (+/-).
• Не дозволяйте дітям гратися із сабвуфером, оскільки вони можуть просунути свої руки та
сторонні предмети в отвір динаміка сабвуферу.
• Не підвішуйте сабвуфер на стіну за отвір динаміку.
• Якщо Ви розташуєте гучномовець біля телевізора, кольори на екрані можуть порушуватись
через магнітне поле, яке створюється гучномовцем. Якщо це станеться, розмістіть
гучномовець на відстані від телевізора.
13
Підключення гучномовців
(Продовж.)
Встановлення гучномовців
UKR
Для передніх динаміків HT-TX22 і передніх/задніх динаміків HT-TX25 є можливість інсталяції на
стояку або безпосередньо на основі стояка.
HT-TX22
Комплект для збирання динаміка (HT-TX22/HT-TX25)
Центральний
гучномовець
Передній лівий
гучномовець
ГУЧНОМОВЕЦЬ
ПІДСТАВКА
ОСНОВА ПІДСТАВКИ
Гвинт (A)
Гвинт (B)
Інсталяція динаміка на стояку
1
2
Задній лівий
гучномовець
Задній правий
гучномовець
Низькочастотний
динамік (сабвуфер)
3
4
HT-TX25
5
6
Центральний
гучномовець
Передній правий
гучномовець
1
Встановіть ПІДСТАВКУ догори дном і з’єднайте її
з основою підставки STAND BASE.
2
За допомогою викрутки вгвинтіть два гвинти (A)
в отвори, позначені стрілками, як показано на
ілюстрації.
3
Вгвинтіть гвинт (B) в отвір на задньому боці
СТОЯКА динаміка.
4
5
З’єднайте зібрану підставку з ГУЧНОМОВЦЕМ.
6
Так виглядає динамік, правильно змонтований
на стояку.
ПІДКЛЮЧЕННЯ
Передній правий
гучномовець
За допомогою викрутки вгвинтіть інший гвинт
(B) в отвір на задньому боці стояка динаміка, як
показано на ілюстрації.
• Переконайтесь, що гучномовець встановлено на
рівній пласкій поверхні. В іншому разі він може
легко впасти.
Передній лівий
гучномовець
Інсталяція динаміка на основі стояка
1
Задній правий
гучномовець
Задній лівий
гучномовець
3
2
1
З’єднайте ГУЧНОМОВЕЦЬ з ОСНОВОЮ
ПІДСТАВКИ.
2
За допомогою викрутки вгвинтіть гвинт (B)
в отвір на задньому боці стояка динаміка, як
показано на ілюстрації.
3
Так виглядає ДИНАМІК, правильно змонтований
на основі стояка.
Низькочастотний
динамік (сабвуфер)
14
15
Підключення бездротового підсилювача
приймача (опціонально)
Щоб підключити задні гучномовці без дротів, необхідно придбати бездротовий модуль приймача та
ТХ-картку у Вашого дилера Samsung.
UKR
HT-TX25
Передній лівий
гучномовець
Передній правий
гучномовець
Якщо ви придбали блок бездротового приймача (SWA-3000)
Центральний
гучномовець
HT-X20
Передній правий
гучномовець
Центральний
гучномовець
Передній лівий
гучномовець
ПІДКЛЮЧЕННЯ
Низькочастотний
динамік (сабвуфер)
Низькочастотний
динамік (сабвуфер)
Задній правий
гучномовець
Задній лівий
гучномовець
Задній лівий
гучномовець
Задній правий
гучномовець
БЛОК БЕЗДРОТОВОГО ПРИЙМАЧА
БЛОК БЕЗДРОТОВОГО ПРИЙМАЧА
HT-TX22
Передній правий
гучномовець
1
Підключіть передні та центральний гучномовці, а також
сабвуфер до головного блоку згідно з сторінками 13~15.
2
Вимкніть головний блок і вставте TX-картку в порт
підключення ТХ-картки (БЕЗДРОТОВОЇ) на задній панелі
головного блоку.
Передній лівий
гучномовець
Центральний
гучномовець
Тримайте ТХ-карту скошеною стороною вниз і вставте її в
порт.
TX-картка дозволяє головному блоку з’єднуватися з
бездротовим приймачем.
ТХ-картка
3
Підключіть лівий та правий гучномовці до бездротового
модуля приймача.
4
Вставте кабель живлення бездротового модуля в
електричну розетку та переведіть перемикач живлення в
положення <ON>.
Скошеною стороною донизу
Низькочастотний
динамік (сабвуфер)
Задній лівий
гучномовець
Задній правий
гучномовець
• Не вставляйте картку, яка не э ТХ-карткою, призначеною
для цього пристрою. Пристрій може бути пошкоджений або
картка не вийметься.
• Не вставляйте ТХ-картку догори ногами або у
неправильному положенні.
• Вставте ТХ-картку, коли пристрій вимкнений. Якщо
Ви вставите картку під час роботи пристрою, можуть
виникнути проблеми.
• Якщо вставлена картка TX, звук не виводиться на термінали
Rear Speaker (Задні гучномовці) на головному блоці.
БЛОК БЕЗДРОТОВОГО ПРИЙМАЧА
16
17
Підключення бездротового підсилювача
приймача (опціонально)
Підключення відео-виходу до вашого телевізору
UKR
Оберіть один з трьох методів підключення телевізора
Налаштування бездротового зв’язку
Необхідно повторно налаштувати системи, якщо зв’язок обірветься, або якщо індикатор (З)в’язку
(синього кольору) на бездротовому приймачі не світиться, а на дисплеї головного пристрою
миготить напис <REAR CHECK>. Систему необхідно налаштовувати, коли головний пристрій та
модуль бездротового приймача (SWA-3000) знаходяться в режимі очікування.
МЕТОД 2
МЕТОД 1
Коли головний пристрій вимкнений, натисніть та
5 секунд утримуйте кнопку REMAIN (ЗАЛИШИТИ)
на пульті дистанційного керування.
ПІДКЛЮЧЕННЯ
1
МЕТОД3
(антену)
 Світлодіодний індикатор режиму очікування
STANDBY, розташований на передній панелі
бездротового приймача, починає мигати.
2
Коли бездротовий модуль приймача увімкнений,
скористайтеся шариковою ручкою або
маленькими щипцями, щоб натиснути кнопку
RESET на задній панелі пристрою.
 Світлодіодний індикатор режиму очікування
STANDBY, розташований на передній панелі, мигає
двічі.
3
Увімкніть головний пристрій.
 Індикатор (З)в’язку на бездротовому модулі
приймача світиться, і встановлення вважається
завершеним.
 Якщо режим очікування продовжується, повторіть
вищезазначені кроки 1-3.
• Коли настройка блок бездротового закінчена, задні гучномовці, підключені до портів SPEAKER
OUT на задній панелі головного пристрою, не програватимуть звук.
• Бездротова антена приймача вбудована в блок. Тримайте пристрій подалі від води та вологи.
• Для оптимального звуковідтворення необхідно переконатися, що простір навколо місця
розташування бездротового модуля не має жодного джерела перешкод.
• Звук буде чутно з задніх бездротових гучномовців лише в режимі DVD 5.1-Ch або
Dolby Pro Logic II.
• В 2-канальному режимі з задніх бездротових гучномовців звук не відтворюється.
• Розташуйте бездротовий модуль приймача позаду місця прослуховування. Якщо бездротовий
модуль занадто близько до головного пристрою, протягом прослуховування можуть
утворюватись звукові перешкоди.
• Якщо Ви користуєтесь мікрохвильовою піччю, бездротовою LAN-карткою або обладнанням
Bluetooth чи будь-яким іншим обладнанням, яке використовує ту саму частотну хвилю (2,4
мГц) неподалік від системи, можуть виникати звукові перешкоди.
• Відстань передачі радіохвилі – приблизно 10 м, але може змінюватись залежно від Вашого робочого
середовища. Якщо між головним пристроєм та бездротовим модулем є бетонна або металева стіна,
система може взагалі не працювати, оскільки радіохвилі не проходять крізь метал.
18
МЕТОД 1 : Компонентне відео з прогресивним розгортанням .... (краща якість)
Якщо телевізор обладнаний гніздами Component Video, підключіть кабель
роздільного відеосигналу (не входить до комплекту постачання) до гнізд Pr, Pb та
Y на задній панелі головного блоку та до відповідних гнізд вашого телевізора.
МЕТОД 2 : Роз’єм SCART ....... (Дуже гарна якість)
Якщо телевізор обладнаний гніздом SCART, підключіть кабель SCART (не входить
до комплекту постачання) до роз’єму AV OUT (аудіо-відео вихід) на задній панелі
головного блоку та до гнізда входу SCART вашого телевізора.
Функція VIDEO SELECT (Вибір відеосигналу)
Натисніть та утримуйте кнопку VIDEO SEL. на пульті дистанційного керування протягом 5 секунд.
• На екрані з’явиться напис <COMPOSITE> (Компонентний) або <RGB>. Коротким
натисканням кнопки VIDEO SEL. оберіть один з варіантів поміж <COMPOSITE>
(Компонентний) та <RGB>.
• Якщо ваш телевізор обладнаний входом Scart (RGB), оберіть варіант RGB,
за допомогою кнопки VIDEO SEL. Ви можете досягти покращення якості
зображення, користуючись установкою SCART.
• Якщо ваш телевізор не обладнаний входом SCART (RGB), оберіть варіант
COMPOSITE (Компонентний), за допомогою кнопки VIDEO SEL.
МЕТОД 3 : Складений відеосигнал ....... (Гарна якість)
Підключіть гніздо VIDEO IN (Відео вхід) телевізора до гнізда VIDEO OUT (Відео
вихід) на задній панелі головного блоку за допомогою кабелю в комплекті.
• Коли вибрано режим прогресивного розгортання, сигнал через виходи VIDEO (жовтий) і
SCART не виводиться.
19
Функція P.SCAN
Підключення інших джерел аудіосигналу
(прогресивне розгортання)
На відміну від звичайного черезрядкового розгортання, за якого два поля інформації про
зображення чергуються, утворюючи ціле зображення (непарні рядки розгортання, потім парні
рядки), у прогресивному розгортанні задіяно одне поле інформації (всі рядки відображаються за
один крок), завдяки чому створюється ясне та чітке зображення без видимих ліній розгортання.
1
Натисніть кнопку STOP().
UKR
Підключення зовнішньго аналогового компонента
Aналоговий сигнал від відеомагнітофону.
 Якщо відтворюється диск, натисніть кнопку STOP ()
двічі, щоб на екрані з'явився напис <STOP>.
2
Натисніть кнопку P.SCAN на пульті дистанційного
керування та утримуйте її не менше 5 секунд.
 Якщо натиснути P.SCAN, на екрані відобразиться
напис <P.SCAN>.
Аудіо кабель
(в комплекті немає)
Якщо зовнішній аналоговий
компонент має лише одне
гніздо Video Out,
підключіть лівий або
правий штекер.
 Щоб установити режим P.SCAN для дисків DivX, натисніть і
утримуйте кнопку P.SCAN на пульті дистанційного керування
більше 5 секунд, коли в пристрої немає диска (на екрані
відображено напис "NO DISC"), потім завантажте диск DivX і
відтворіть його.
ПІДКЛЮЧЕННЯ
 Повторне натиснення та утримування кнопки протягом
5 секунд чергуватиме режими <Progressive Scan>
(Прогресивне розгортання) та <Interlace Scan>
(Черезрядкове розгортання).
Що таке прогресивне сканування (на відміну від черезрядкового)?
Черезрядкове сканування (1 КАДР = 2 ПОЛЯ) Прогресивне сканування (ПОВНИЙ КАДР)
1
Підключіть до роз’єму AUX IN (аудіо) домашнього кінотеатру аудіовихід з зовнішнього
джерела аналогового аудіо сигналу.
• Впевніться, що колір штекеру та гнізда співпадають.
2
Натисніть кнопку AUX на пульті дистанційного керування, щоб обрати вхід <AUX>.
• Ви можете також користуватися кнопкою FUNCTION (Функція) на головному блоці.
Режим переключається наступним чином : DVD/CD AUX USB FM
У відео з черезрядковим розгортанням кадр складається
з двох полів, які чергуються (парного та непарного),
причому поле містить кожен другий горизонтальний
рядок кадру. Спочатку відображається поле з
непарними рядками, а потім поле з парними рядками,
які заповнюють проміжки між ними, утворюючи цілісний
кадр. Один кадр, який відображається кожну 1/30 частку
секунди, містить два черезрядкові поля, тобто за одну
секунду відображається 60 полів, кожне з яких займає
1/60 частку секунди. Метод черезрядкового сканування
призначено для відображення нерухомих об'єктів.
Згідно зі способом прогресивного сканування
весь кадр відео послідовно сканується рядок за
рядком.
Усе зображення цілком відтворюється за один
раз, на відміну від черезрядкового сканування,
де для цього потрібно два етапи.
Прогресивне сканування краще пристосовано
для відображення рухомих об'єктів.
• Ця функція діє лише в телевізорах, обладнаних входами компонентного відео (Y, Pr,
Pb) з підтримкою прогресивного відео. (Вона не працює в телевізорах зі звичайними
компонентними входами, тобто з черезрядковим розгортанням.)
• Залежно від можливостей вашого телевізора ця функція може бути недоступна.
20
• Ви можете підключити гніздо відео-виходу вашого відеомагнітофону до телевізору та з’єднати
гнізда аудіо-виходу відеомагнітофону з цим пристроєм.
Вентилятор
Вентилятор постачає холодне повітря до пристрою, щоб попередити перенагрівання.
Прохання уважно прочитати наступні попередження, щоб
уникнути небезпеки.
 Переконайтесь, що пристрій добре вентилюється. Якщо пристрій
погано вентилюється, температура всередині може збільшитись та
пошкодити пристрій.
 Не закривайте вентилятор або вентиляційні отвори. (Якщо вентилятор
або вентиляційні отвори прикриті газетою або тканиною, всередині
пристрою може утворитись надмірне тепло, що призведе до пожежі.)
21
OPERATION
Підключення FM-антени
Перш ніж розпочати ознайомлення з керівництвом
UKR
Перш ніж прочитати це керівництво, ознайомтесь з наступними термінами.
Позначки, що використовуються в цьому керівництві
Значок
FM-антена (в комплекті)
DVD
VCD
CD
MP3
JPEG
DVD
До цієї групи входять функції, що доступні на DVD або DVD-R/DVD-RW
дисках, які було записано та фіналізовано в режимі відео.
VCD
До цієї групи входять функції, що доступні на відео компакт-дисках.
CD
До цієї групи входять функції, що доступні на компакт-дисках з даними.
MP3
Це стосується функції, наявної на дисках CD-R/-RW.
JPEG
Це стосується функції, наявної на дисках CD-R/-RW.
DivX
Це стосується функції, наявної на дисках MPEG4. (DVD R/RW, CD-R або CD-RW)
Під´єднайте антену FM до гнізда FM 75Ω COAXIAL.
Повільно рухайте дріт антени, поки не знайдете місце хорошого прийому сигналу,
потім прикріпіть її до стіни або іншої твердої поверхні.
Опис
ОБЕРЕЖНО
До цієї групи входять випадки, коли функція може не працювати, а
параметр може буди скасовано.
ПРИМІТКА
До цієї групи входять попередження або інструкції на сторінці, що
допомагають використовувати ту або іншу функцію.
РОБОТА
1
2
DivX
Термін
• Цей пристрій не ловить АМ-хвилі.
Підключення мікрофону
Ви можете насолоджуватись відчуттям караоке-бару, зручно розташувавшись вдома. Дивіться відео
і співайте слова, що зображуються на екрані телевізору під акомпанемент.
1
Підключіть мікрофон до гнізда MIC на передній панелі.
• В цьому керівництві інструкції, помічені як <DVD ( DVD )> відносяться
до дисків DVD-VIDEO, DVD-R/-RW, які було записано в режимі відео та
фіналізовано.
Для окремих DVD дисків може буди вказано їх тип.
• Якщо диски DVD-R/-RW не було записано належним чином в форматі відео, він не буде
відтворюватись.
 Ви можете підключити один або два мікрофони.
2
3
Повертайте MIC VOL щоб налаштувати гучнiсть мiкрофону.
Натисніть кнопку ECHO (Луна), щоб відрегулювати рівень луни
мікрофону.
• Якщо під час користування функцією караоке, ви почуєте сторонні
шуми, віднесіть мікрофон подалі від гучномовців.
Ви можете також зменшити гучність мікрофону або гучномовців.
22
23
Перед використанням домашнього кінотеатру
Для роботи з телевізором Samsung та домашнім кінотеатром з
пультом дистанційного керування HT-X20/HT-TX22/HT-TX25
Пульт дистанційного керування від домашніх кінотеатрів може використовуватись для керування телевізорами Samsung.
1
Підключіть кабель живлення головного блоку до розетки
змінного струму.
• Перш ніж підключати систему до розетки живлення, перевірте
встановлені параметри струму (не для всіх моделей). Якщо
параметри живлення не відповідають параметрам, що зазначені
на задній панелі приладу, система може зазнати ушкоджень.
2
3
4
Натисніть кнопку TV, щоб налаштувати пульт на режим
телевізора.
Натисніть кнопку POWER, щоб увімкнути Ваш телевізор
Samsung цим пультом.
Натисніть кнопку TV/VIDEO, щоб обрати режим ВІДЕО у
Вашому телевізорі.
Програвання дисків
1
2
UKR
DVD
VCD
CD
Натисніть кнопку OPEN/CLOSE (Відкрити/закрити), щоб
відкрити лоток для дисків.
Завантажте диск.
 Обережно вставте дик у лоток етикеткою догори.
3
Закрийте лоток, натиснувши кнопку OPEN/CLOSE
(Відкрити/закрити).
 Відтворення починається автоматично.
d Натисніть кнопку SСТОП(), щоб зупинити відтворення.
5
6
Натисніть кнопку DVD RECEIVER (Приймач DVD), щоб
увімкнути домашній кінотеатр з DVD.
Натисніть кнопку FUNCTION на головному пристрої або
кнопку DVD на пульті дистанційного керування, щоб
увімкнути програвання DVD/CD.
Обрання відео-формату
Натисніть та утримуйте кнопку NT/PAL на пульті дистанційного
керування приблизно 5 секунд при вимкненому живленні.
 Заводська настройка відео-формату – PAL.
 При натисканні один раз, відображається повідомлення <PRESS PLAY> (Натисніть
Відтворення). Позицію зупинки буде записано у пам’ять.
При натисканні кнопки PLAY/PAUSE (Відтворення/пауза) (
) або ENTER, відтворення
продовжується з того місця, на якому його було зупинено. (Ця функція працює лише з
дисками DVD)
РОБОТА
VIDEO
 Якщо натиснути двічі, відображається повідомлення <STOP> (Стоп) та при натисканні
кнопки PLAY/PAUSE (Відтворення/пауза) (
) відтворення починається з початку.
d Натисніть кнопку PLAY/PAUSE (Відтворення/пауза) (
відтворення.
) щоб призупинити
 Щоб продовжити відтворення, натисніть кнопку PLAY/PAUSE (Відтворення/пауза) (
знову.
)
• В залежності від змісту диску, початковий екран може відрізнятися.
• Заборонено відтворювати піратські диски на цьому програвачі. В іншому разі ви порушуєте
рекомендації CSS (Система шифрування змісту: захист від копіювання).
 На дисплеї з’явиться напис NTSC або PAL. Одразу коротко натисніть
кнопку NT/PAL, щоб обрати NTSC або PAL.
 Кожна країна має різний стандарт відео-формату.
 Для нормального програвання відеоформат диску повинен бути такий
самий, як відео-формат у Вашому телевізорі.
24
25
Програвання дисків MP3/WMA-CD
Програвання JPEG-файлів
MP3
Режим слайд-шоу
Вставте диск MP3/WMA у лоток.
1
 На екрані з’явиться меню MP3/WMA, і почнеться програвання.
 Вигляд меню залежить від диску.
2
 Файли WMA-DRM не програються.
2
В режимі СТОП скористайтеся кнопками ▲,▼,◄,► щоб обрати
альбом, а потім натисніть кнопку ENTER.
Натисніть кнопку SLIDE MODE.
 Кожного разу, коли ви натискаєте на кнопку, зображення змінюється наступним чином:
d Натисніть кнопки #,$ щоб перейти до наступного
зображення.
Щоб перемкнутися на інший альбом, скористайтеся кнопками
▲,▼,◄,►, і оберіть інший альбом в режимі СТОП, а потім
натисніть кнопку ENTER.
 Коли Ви натискаєте цю кнопку, відображається попереднє або
наступне зображення.
Функція Огляду
 Щоб обрати інший альбом та пісню, повторіть пункти 2 і 3 вище.
4
Вставте диск JPEG у лоток.
 Відтворення починається автоматично. Кожне зображення відображується
протягом 5 секунд, після чого відображується наступне зображення.
SLIDE SHOW MODE : 1~11 SLIDE SHOW MODE : RANDOM SLIDE SHOW MODE : NONE
 Скористайтеся кнопками ▲,▼, щоб обрати пісню.
3
JPEG
Фотографії, зняті цифровою камерою або відеокамерою, або файли формату JPEG з комп’ютера
можна зберігати на диску і переглядати за допомогою системи домашнього кінотеатру.
Ви можете відтворювати диски з даними (CD-R, CD-RW), записані в форматі MP3/WMA.
1
UKR
Натисніть кнопку СТОП(), щоб зупинити програвання.
Ви можете побачити 9 JPEG-зображень на екрані телевізора одночасно.
1
Натисніть кнопку DIGEST під час відтворення.
 JPEG файли будуть зображені у 9 вікнах.
2
Натисніть кнопку курсора ▲,▼,◄,► для вибору бажаного
зображення та натисніть кнопку ENTER.
 Обране зображення залишається на екрані протягом 5 секунд та
змінюється на наступне зображення.
d Щоб відобразити на екрані піктограму файлу,
 Натисніть кнопки ▲,▼,◄,►, коли програвач находиться в режимі СТОП, та оберіть потрібну
піктограму з верхньої частини меню.
Музичний файл : Щоб програти тільки музичні файли, оберіть піктограму
Фото : Щоб програти тільки зображення, оберіть
.
Кінофільм : Щоб програти тільки файли з фільмами, оберіть
Всі файли : Щоб програти усі файли, оберіть
.
.
РОБОТА
• В залежності від режиму запису деякі диски MP3/WMA можуть не
програватися.
• Зміст диска MP3/WMA змінюється залежно від формату треку
MP3/WMA, записаного на диску.
d Для перегляду попереднього або наступного зображення
з 9 вікон, натисніть #,$.
.
Функція обертання/дзеркального відображення
Натисніть кнопку курсора
▲,▼,◄,► під час відтворення.
▲ вертикальне дзеркальне зображення
Original Image
◄ на 90° проти
годинникової
стрілки
► поворот на 90° за
годинниковою стрілкою
▼ горизонтальне дзеркальне зображення
• Максимальна роздільна здатність, яка підтримується цим пристроєм – 5120х3480 (або 19.0 мегапікселів) для
стандартних JPEG-файлів та 2048х1536 (або 3.0 мегапікселі) для прогресивних форматів зображень.
26
27
Програвання DivX-файлів
UKR
DivX
The functions on this page apply to DivX disc playback.
Відображення субтитрів
Перехід вперед/назад
Натисніть кнопку SUBTITLE.
Під час програвання натисніть кнопку #,$.
 Кожного разу, коли Ви натискаєте цю кнопку, Ваш вибір
змінюється між <SUBTITLE> (1/N, 2/N ...) та <SUBTITLE OFF>.
 Якщо диск має один файл із субтитрами, він відтворюється автоматично.
 Див. пункт 2 нижче (функція номінації), щоб дізнатися більше
про використання субтитрів на дисках DIVX.
 Перейдіть до наступного файлa натиснувши кнопку $, якщо на диску
більше двох файлів.
 Перейдіть до попереднього файлу, натиснувши кнопку #, якщо на
диску більше двох файлів.
Швидке програвання
Якщо на диск записано декілька файлів субтитрів
Для програвання диску з більшою швидкістю натисніть та тримайте
кнопку  або .
Якщо на диску записано декілька файлів субтитрів, файл, який
встановлено за замовчуванням, може не відповідати мові фільмa і
ви матимете вибрати мову титрів власноруч:
 Кожного разу при натисненні та утримуванні однієї з цих кнопок
швидкість змінюється таким чином : 2x ➞ 4x ➞ 8x ➞ 32x ➞
звичайний режим.
1 В режимі паузи натисніть кнопку ▲,▼ виберіть бажану мову
субтитрів (
Функція 5 Minute Skip(перехід з інтервалом 5 хвилин)
2
 Перехід до кадру, що буде через 5 хвилин від теперішнього після
натиснення кнопки ►.
 Перехід до кадру, що був за 5 хвилин від теперішнього до
натиснення кнопки ◄.
Функція ZOOM (збільшення масштабу)
1
Натисніть кнопку ZOOM.
 При натисканні кнопки Ви можете обрати між <ZOOM
X2>(збільшення вдвічі) та <ZOOM OFF> (вимкнення функції).
2
Натисніть курсор ▲,▼,◄,►, для того, щоб перейти до області,
яку Ви бажаєте збільшити.
Після того, як бажаний файл DivX буде обрано з меню на
екрані TV, фільм буде відтворюватись в звичайному режимі.
DivX (Digital internet video eXpress – передача цифрового відео через Інтернет)
DivX – це формат відео-файлу, розроблений компанією <Мicrosoft>, в основі якого лежить технологія стиснення
MPEG4 для забезпечення передачі аудіо- та відео-даних через Інтернет в режимі реального часу. MPEG4
використовується для відео-кодування, а МР3 – для аудіо-кодування, і таким чином користувачі можуть дивитись
зображення на близькому до DVD рівні за відео та аудіо якістю.
РОБОТА
Під час програвання натисніть к нопку ◄ ,►.
) на екрані TV та натисніть кнопку ENTER.
1. Формати, що підтримуються:
Цей пристрій підтримує лише нижченаведені медіа-формати. Якщо й відео-, й аудіо-формати не підтримуються,
користувач може зіткнутися з такими проблемами, як зникнення зображення або звуку.
Відео-формати, що підтримуються
Формат
Версія, що підтримується
AVI
WMV
DivX3.11~DivX5.1, XviD
V1/V2/V3/V7
Аудіо формати, що підтримуються
• DivX-файли можуть бути збільшені лише в режимі Zoom X2.
• DivX-файли мають розширення *.avi, однак, не всі файли з таким
розширенням мають формат DivX, а отже, деякі файли можуть не
програватися цим пристроєм.
Відображення аудіо-доріжок
Натисніть кнопку AUDIO.
 Якщо на диску багато аудіо-доріжок, Ви можете перемикати їх.
 Кожного разу, коли Ви натискаєте цю кнопку, Ваш вибір
змінюється між <AUDIO (з АУДІО)(1/N, 2/N ...)> та <
>.
• <
28
> з’являється, коли диск підтримує лише одну мову.
Формат
Бітова швидкість передачі
Частота вибірки
MP3
WMA
80~384kbps 56~128kbps
44.1khz
AC3
DTS
128~384kbps
44.1/48khz
1.5Mbps
44.1kh
• Файли DivX, включаючи файли аудіо та відео, записані в форматі DTS, підтримують швидкість
лише 6 Мбс.
• Форматне співвідношення: Хоча за заводськими настройками DivX має роздільну здатність
640х480 пікселів (4:3), цей виріб підтримує до 720x480 пікселів (16:9). Телевізійні екрани з
роздільною здатністю вище 800 не підтримуються.
• Коли Ви відтворюєте диск, частота вибірки якого понад 48 кГц або 320 кб/с, Ви можете
спостерігати на екрані коливання під час відтворення.
2. Функція номінації
• Ви повинні мати певний досвід виділення та редагування відео для правильного використання цієї функції.
• Щоб скористатися функцією номінації, збережіть файл номінації (*.smi) під тим же ім’ям, що і
DivX медіа-файл (*.avi) в межах однієї папки.
Наприклад. Корінна директорія
Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
• До 60 літер чи чисел або до 30 східно-азіатських символів (2-байтові символи, такі як корейські або
китайські) для назви файлу.
29
UKR
Використання функції відтворення
Відображення інформації про диск
DVD
VCD
CD
MP3
JPEG
DivX
Перевірка часу, що залишився
DVD
VCD
CD
MP3
Ви можете переглянути інформацію про програвання диску на екрані телевізора.
Натисніть кнопку REMAIN.
Натисніть кнопку INFO.
 Для перевірки загального часу абу часу, що залишився для відтворення сегменту.
 Коли Ви натискаєте цю кнопку, дисплей змінюється таким чином:
Кожного разу при натисненні кнопки REMAIN:
DVD
Інформаційний
дисплей
зникає з екрану.
VCD
TITLE ELAPSED ➞ TITLE REMAIN ➞ CHAPTER ELAPSED ➞ CHAPTER REMAIN
DVD
CD
VCD
MP3
CD
TRACK ELAPSED ➞ TRACK REMAIN ➞ TOTAL ELAPSED ➞ TOTAL REMAIN
TRACK REMAIN ➞ TRACK ELAPSED
Швидке програвання
VCD
CD
MP3
DivX
Натисніть та утримуйте ,.
 З кожним натисканням кнопки та її утриманням під час
відтворення швидкість відтворення змінюється таким чином:
 2X ➞  4X ➞  8X ➞  32X ➞ ► PLAY
MP3
JPEG
DivX
РОБОТА
Інформаційний
дисплей
зникає з екрану.
DVD
 2X ➞  4X ➞  8X ➞  32X ➞ ► PLAY
Інформаційний
дисплей
зникає з екрану.
• Під час швидкого програвання диску або MP3-диску звук буде чутно лише
при двократному збільшенні швидкості. Звук не відтворюватиметься при 4-,
8- та 32-кратному збільшенні швидкості.
• В залежності від диску дисплей з інформацією про диск може виглядати інакше.
• В залежності від диску Ви можете обрати функції DTS, DOLBY DIGITAL або PRO LOGIC.
Повільне програвання
DVD
VCD
DivX
На екрані з’являється позначка.
Якщо цей символ з’являється на екрані телевізору, коли ви натискаєте
кнопку, бажану операцію неможливо виконати з даним диском.
Зображення на екрані
Дисплей
DVD
Дисплей назви
Дисплей
VCD
Дисплей сегмента
Дисплей
CD
Дисплей треку
(файлу)
Субтитри
30
Час від початку
програвання
Зображення STEREO
(L/R) (Стерео (Л/П))
Повторити програвання
Зображення DOLBY
DIGITAL
Мова звукової доріжки
Кути зображення
Натисніть кнопку SLOW.
 З кожним натисненням кнопки та її утриманням під час відтворення
швидкість відтворення змінюється таким чином:
DVD
VCD
DivX
1/2 ➞ 1/4 ➞ 1/8 ➞ 1/2 ➞ 1/4 ➞ 1/8 ➞ ► PLAY
1/2 ➞ 1/4 ➞ 1/6 ➞ ► PLAY
1/2 ➞ 1/4 ➞ 1/8 ➞ ► PLAY
• При повільному відтворенні звук не відтворюється.
• Повільне програвання в зворотному напрямку неможливе VCD для
DivX.
31
UKR
Використання функції відтворення (продовж.)
Пропуск сцен/пісень
DVD
VCD
Повтор відтворення
MP3
DVD
VCD
CD
MP3
JPEG
DivX
Повтор програвання дозволяє Вам повторно прослухати сегмент, назву, доріжку (пісню), або директорію
(MP3 файл).
Натисніть кнопку #,$.
 Кожного разу при одинарному натисненні кнопки під час відтворення будуть
відтворюватися попередній або наступний сегмент, доріжка або директорія (файл).
Натисніть кнопку REPEAT.
 Безперервний пропуск сегментів неможливий.
 Кожного разу при натисненні кнопки під час відтворення режим
повторного програвання змінюється таким чином:
DVD
TITLE 01/05 CHAPTER
002/045
TITLE 01/05 CHAPTER
004/045
REPEAT : CHAPTER ➞ REPEAT : TLTLE ➞ REPEAT : OFF
DVD
VCD
CD
MP3
JPEG
REPEAT : TRACK ➞ REPEAT : DISC ➞ REPEAT : OFF
REPEAT:RANDOM ➞ REPEAT:TRACK ➞ REPEAT:DIR ➞
REPEAT:DISC ➞ REPEAT:OFF
Параметри повтора відтворення
СЕГМЕНТ(CHAPTER) : Повторне програвання
обраного сегменту.
 При перегляді VCD з доріжками, довшими ніж 15 хвилин, кожного
разу при натисненні # $ відбувається відтворення моменту на 5
хвилин назад або вперед.
НАЗВА(TITLE) : Повторне програвання обраної
назви.
ВИПАДКОВЕ ПРОГРАВАННЯ (RANDOM) :
Програвання доріжок в хаотичному порядку.
(Доріжки, що вже відтворювалися, можуть бути
відтворені знову).
ДОРІЖКА (TRACK) : Повторне програвання
обраної доріжки.
ДИРЕКТОРІЯ (DIR) : Повторне програвання
всіх доріжок в обраній папці.
ДИСК (DISC) : Повторне програвання всього
диска.
ВИМКНЕННЯ (OFF) : Відміна повторного
програвання.
РОБОТА
VCD
DivX
MP3
• Повторне відтворення неможливе для версій 2.0 VCD, якщо увімкнений PBC (контроль
відтворення). Для того, щоб використати повторне відтворення на VCD з PBC, Ви повинні
вимкнути PBC за допомогою меню диска (див. ст. 39.).
32
33
UKR
Використання функції відтворення (продовж.)
Щоб обрати режим повторного відтворення на екрані інформації диска :
1
2
DVD
VCD
CD
Двічі натисніть кнопку INFO.
Натисніть кнопку курсора ► щоб перейти до REPEAT PLAYBACK
(
3
) на екрані.
Натисніть кнопку курсора ▼ щоб обрати бажаний режим
повторного відтворення.
 Щоб вибрати інший альбом або доріжку, повторіть кроки 2 та 3,
наведені вищі.
4
Повторне відтворення А–Б
DVD
VCD
Ви можете повторно програвати визначений сегмент DVD-диска.
1
Натисніть двічі кнопку INFO.
 Натисніть один раз кнопку INFO для VCD або CD.
2
Натисніть кнопку курсора ► щоб перейти до дисплею
REPEAT PLAYBACK ( ).
3
Натисніть кнопку курсора ▲,▼ щоб обрати <А->, потім
натисніть кнопку ENTER на початку бажаного сегменту.
 Коли кнопка ENTER натиснута, обрані позиції будуть збережені в пам’яті.
Натисніть кнопку ENTER.
4
Натисніть кнопку ENTER в кінці бажаного сегменту.
 Програвання визначеного сегменту буде повторюватися.
DVD
A-B
• Функція повторення A-B не працює з дисками DivX, MP3 або JPEG.
VCD
РОБОТА
d Щоб повернутися до звичайного відтворення, натисніть кнопку
курсора ▲,▼ для обрання
OFF.
CD
Функція покадрового перегляду
DVD
VCD
DivX
Натисніть кнопку STEP.
• Для дисків DivX, MP3 та JPEG не можна використовувати функцію
повторення.
 Зображення переходить на один кадр вперед при кожному натисненні
кнопки під час відтворення.
• Під час повільного відтворення звук не чути.
34
35
UKR
Використання функції відтворення (продовж.)
Функція перегляду кутів зображення
Функція вибору мови звукової доріжки
DVD
DVD
Ця функція дозволяє спостерігати сцену під різними кутами.
1
2
3
1
2
Натисніть кнопку INFO.
Натисніть кнопку курсора ►, щоб перейти до дисплею
ANGLE ( ).
Двічі натисніть кнопку INFO.
Натисніть кнопки ▲,▼ або пронумеровані кнопки, щоб обрати бажану
мову звукової доріжки.
 Залежно від кількості мов на DVD-диску, різні аудіо мови
(англійська, іспанська, французька тощо) обираються з
кожним натисненням кнопки.
Натисніть курсор ▲,▼, або пронумеровані кнопки, щоб обрати
бажаний кут.
 Кожного разу при натисненні кнопки кут змінюється таким чином:
SP 2/3
FR 3/3
Функція ZOOM (збільшення масштабу)
DVD
VCD
DivX
Ця функція дозволяє Вам збільшити окрему частину відображеного зображення.
1
2
3
Функція вибору мови субтитрів
1
2
3
РОБОТА
• Функція перегляду кутів зображення можлива лише для тих
дисків, на яких записані різні кути.
DVD
Двічі натисніть кнопку INFO.
За допомогою кнопки ► перейдіть до дисплею SUBTITLE (
).
Натисніть кнопку ◄ або пронумеровані кнопки, щоб обрати
бажаний субтитр.
EN 1/3
EN 01/ 03
OFF
SP 02/ 03
Натисніть кнопку ZOOM.
За допомогою кнопок ▲,▼,◄,►, перейдіть до області, яку Ви
бажаєте збільшити.
FR 03/ 03
OFF / 03
Натисніть кнопку ENTER.
 При натисненні кнопки, рівень збільшення змінюється таким чином:
ZOOM X 1.5 ➞ ZOOM X 2 ➞ ZOOM X 3 ➞ ZOOM OFF
• Для роботи з цією функцією, ви можете натиснути кнопку AUDIO (Аудіо)
або SUBTITLE (Субтитри).
• В залежності від диска, функція вибору мови субтитрів та звукової доріжки
може не працювати.
SELECT ZOOM POSITION
• Під час відтворення диску в форматі DivX, екран збільшується до
розміру, що вдвічі перевищує нормальний.
36
37
ENG
Використання функції відтворення (продовж.)
Перехід до сцени/пісні
DVD
VCD
CD
MP3
Використання меню диска
JPEG
DVD
VCD
Ви можете використовувати меню для встановлення мови звукової доріжки, субтитрів, профілю тощо.
Зміст меню DVD відрізняється у кожному диску.
DVD
1
2
VCD
CD
Натисніть кнопку INFO.
1
Натисніть кнопку ▲,▼ або пронумеровані кнопки, щоб обрати
бажану назву/доріжку ( ) та натисніть кнопку ENTER.
2
3
4
За допомогою кнопки ◄,► перейдіть в меню Сегменту (
5
6
За допомогою кнопок ◄,► перейдіть в меню таймера (
).
Натисніть кнопку ▲,▼ або пронумеровані кнопки, щоб
обрати бажаний сегмент, та натисніть кнопку ENTER.
).
Натисніть пронумеровані кнопки, щоб обрати бажаний
час, та натисніть кнопку ENTER.
JPEG
Натисніть пронумеровані кнопки.
 Обраний файл буде відтворюватися.
 При програванні дисків MP3 або JPEG Ви не можете скористатися
кнопками курсора ▲,▼, щоб перейти до іншої директорії. Щоб
перейти до іншої папки, натисніть кнопку СТОП () а потім
кнопки ▲,▼.
За допомогою курсора ▲,▼ перейдіть до <Disc Menu> та
натисніть кнопку ENTER.
 Коли Ви обираєте меню диска, а воно не підтримується
диском, у Вас на екрані з’явиться повідомлення :
“This menu is not supported (Меню не підтримується)”.
За допомогою курсора ▲,▼,◄,► оберіть бажаний пункт.
Натисніть кнопку ENTER.
d Натисніть кнопку MENU, щоб вийти з меню настройки.
Функція увімкнення та вимкнення меню (PBC)
При відтворенні VCD 2.0 можна вибирати різноманітні сцени з
екранного меню.
• Меню увімкнено : Це VCD версії 2.0. Диск відтворюється згідно меню
сцен. Деякі функції можуть бути вимкнені. Якщо
деякі функції вимкнено, виберіть <MENU OFF>
(Вимкнення меню), щоб їх увімкнути.
• Меню вимкнено: Це VCD версії 1.1. Диск відтворюється як звичайний
компакт-диск.
OPERATION
MP3
3
4
В режимі Стоп натисніть кнопку MENU.
 При програванні VCD (версія 2.0), відбувається перемикання
між PBC ON та OFF.
• Зображення меню диска може відрізнятися, в залежності від диску.
Використання меню назв
DVD
Для DVD-дисків, які містять багато назв епізодів, Ви можете проглядати назви кожного запису.
Залежно від диска, наявність функції може змінюватись.
1
2
3
• Ви можете натиснути #,$ на пульті дистанційного керування,
щоб одразу перейти до бажаної назви, сегменту або доріжки.
• Ви не зможете перейти до обраної назви або часу при програванні
певних типів дисків.
38
В режимі Стоп натисніть кнопку MENU.
За допомогою курсора ▲,▼ перейдіть до <Title Menu>.
Натисніть кнопку ENTER.
 З’явиться меню назв епізодів.
d Натисніть кнопку MENU, щоб вийти з меню настройки.
• Зображення меню заголовок диску може відрізнятися, в
залежності від диску.
39
UKR
Відтворення медіа-файлів з функцією USB-host
Ви можете насолоджуватись такими медіа-файлами, як фото, фільми та музика, збереженими в
МР3-програвачі, USB-пам’яті або цифровій камері на високому візуальному та звуковому рівні
5.1-канального домашнього кінотеатру шляхом підключення запам’ятовуючого пристрою до
USB-порта домашнього кінотеатру.
1
Підключіть пристрій USB до порту USB на передній панелі.
Сумісні пристрої
1. USB-пристрої, що підтримують пам’ять USB великої ємності Версії 1.0.
(USB-пристрої, що працюють як знімні диски y Windows (версія 2000 та пізніші) без
встановлення додаткових драйверів).
2. МР3-програвач: МР3-програвач HDD та флеш-типу.
3. Цифрова камера: камери підтримують накопичувачі USB версії 1.0.
• Камери, що працюють як знімні диски y Windows (версія 2000 та пізніші) без
встановлення додаткових драйверів.
4. USB HDD та USB флеш-диски: Пристрої, що підтримують USB2.0 та USB 1.1.
• Ви можете відчути різницю в якості відтворення, коли під’єднаєте USB1.1-пристрій.
• Перед підключенням USB HHD переконайтесь, що Ви під’єднали додатковий кабель живлення до USB HHD.
2
Натисніть кнопку FUNCTION на головному пристрої або кнопку
USB на пульті дистанційного керування для вибору режиму USB.
 На дисплеї з’являється і зникає символ <USB>.
3
Для припинення програвання натисніть кнопку STOP ().
d Безпечне відключення USB-пристрою
Для запобігання втрати інформації, збереженої у
USB-пристрої, вимкніть пристрій або перемкніть його в
інший режим перед тим, як від’єднати USB-кабель.
1) Двічі підряд натисніть кнопку СТОП () На дисплеї.
з’явиться напис : REMOVE USB.
2) Витягніть USB-кабель.
• В залежності від виробника, прилад для зчитування з USB-карт може не підтримуватись.
• Якщо Ви встановили декілька пристроїв запам’ятовування у прилад для зчитування з кількох
USB-карт, у Вас можуть виникнути проблеми.
6. Якщо Ви користуєтесь подовжувачем кабелю USB, USB-прилад може не розпізнаватись.
Формати, що підтримуються
Фотографія
Музика
Перемотування Вперед/назад
Під час програвання натисніть кнопку # $.
 Коли на диску більше одного файлу, натисніть кнопку $, щоб
обрати наступний файл.
 Коли на диску більше одного файлу, натисніть кнопку #, щоб
обрати попередній файл.
Швидке програвання
Щоб програти диск з більшою швидкістю, натисніть під час
програвання кнопки  .
 Коли Ви натискаєте кнопку, швидкість програвання буде
змінюватись таким чином : 2x ➞ 4x ➞ 8x ➞ 32x ➞ звичайна
швидкість.
40
Фільм
Ім’я
файлу
Розширення
файлу
Бітова
швидкість
передачі
Версія
Пікселі
Частота
вибірки
JPG
JPG .JPEG
–
–
640X480
–
MP3
.MP3
80~384kbps
–
–
44.1kHz
WMA
.WMA
56~128kbps
V8
–
44.1kHz
VCD
MPG.MPEG
.DAT
1.5Mbps
VCD1.1,VCD2.0
320X480
44.1kHz
WMV
.WMV
4Mbps
V1,V2,V3,V7
720X480
44.1KHz~48KHz
DivX
.AVI,.ASF
4Mbps
DivX3.11~DivX5.1,XviD
720x480
44.1KHz~48KHz
РОБОТА
 На екрані телевізора з’являється екран меню USB, і програється
збережений файл.
5. Прилад для зчитування з USB-карт: прилад для зчитування USB-карт з одним гніздом та
прилад для зчитування USB-карт з кількома гніздами.
• Функція (Control/Bulk/Interrupt) не підтримується.
• Цифрові камери, які використовують РТР-протокол або потребують додаткової інсталяції програм
при підключенні до комп’ютера, не підтримуються.
• Прилад, який застосовує файлову систему NTFS, не підтримується.
(Підтримується тільки файлова система FAT 16/32 (Таблиця розміщення файлів 16/32))
• Деякі МР3-програвачі при підключенні до цього пристрою можуть не працювати в залежності від
розміру секторів їх файлової системи.
• Функція USB-host не підтримується, якщо підключений пристрій, який передає медіа-файли за
допомогою спеціальної програми свого виробника.
• Не працює з пристроями, що підтримують МТР (Протокол передачі інформації) Janus.
• Функція USB-host цього пристрою не підтримує всі USB-пристрої. Щоб довідатись про
пристрої, які підтримуються цим приладом, див. стор. 65.
41
SETUP
Встановлення
Встановлення мови
Мова OSD (відображення на екрані) за заводською установкою – англійська.
1
2
3
4
5
В режимі СТОП натисніть кнопку MENU.
За допомогою курсора ▼ оберіть функцію <SETUP>, потім
натисніть ENTER.
Оберіть пункт <LANGUAGE> (Мова) та натисніть ENTER.
За допомогою ▲,▼ оберіть <OSD LANGUAGE> натисніть ENTER.
Оберіть за допомогою курсора ▲,▼ потрібну мову і натисніть
ENTER.
 Коли встановлення завершено, якщо обрано англійську мову,
меню на екрані буде англійською мовою.
d Натисніть кнопку RETURN (ПОВЕРНЕННЯ), щоб повернутися
до попереднього рівня меню.
d Натисніть кнопку MENU для виходу з режиму настройки.
UKR
Встановлення типу телевізійного екрану
Залежно від типу Вашого телевізора (широкоформатний або звичайний формат 4:3), Ви можете
встановити пропорції зображення.
1
2
3
4
В режимі СТОП натисніть кнопку MENU.
За допомогою курсора ▼ перейдіть до функції <SETUP>, потім
натисніть ENTER.
За допомогою курсора ▼ bперейдіть до функції <TV DISPLAY>
(ТЕЛЕЕКРАН) і натисніть ENTER.
За допомогою курсора ▲,▼ оберіть потрібний пункт і натисніть
ENTER.
 Після завершення установлення відобразиться попередній
екран
d Натисніть кнопку RETURN, щоб повернутися до попереднього
рівня меню.
d Натисніть кнопку MENU, щоб вийти з режиму настройки.
Настройка пропорцій зображення( розмір екрану)
• OTHERS : Для вибору іншої мови виберіть пункт OTHERS та введіть
код мови Вашої країни (див. стор. 64 з кодами мов) Можна
встановити мову звукової доріжки, субтитрів та меню
диску.
Для стандартного телевізора оберіть <4:3PS> або <4:3LB>. Оберіть <WIDE/HDTV> для
широкоформатного екрану.
4:3PS (4:3 Pan&Scan)
Оберіть цю функцію для отримання зображення 16:9 в режимі pan&scan
на звичайному телевізорі.
 Ви побачите зображення лише у центральній частині екрана
(з обрізаним по боках зображенням формату 16:9).
ВСТАНОВЛЕННЯ
• OSD LANGUAGE : Вибір OSD- мови.
• AUDIO : Вибір мови звукової доріжки ( записаної на диску)
• SUBTITLE : Вибір мови субтитрів (записаних на диску)
• DISC MENU : Вибір мови для меню диску (записаної на диску)
a Якщо мова, яку Ви обрали, не записана на диску, мова меню не
зміниться, навіть якщо Ви оберете ту мову, яка вам потрібна.
Пропорція горизонтальних та вертикальних розмірів екрану звичайного телевізора – 4:3; тоді
як співвідношення ширини та висоти екрану телевізора зі стандартом високої чіткості – 16:9. Це
співвідношення називається співвідношенням розмірів. Якщо DVD-диск записаний для телевізійного
екрану іншого розміру, Ви маєте налаштувати співвідношення розмірів Вашого телевізора або монітора.
4:3LB (4:3 Letterbox)
Оберіть цю функцію для зображення 16:9 в форматі <конверта на
звичайному> телевізорі.
 Чорні смужки з’являться вгорі та внизу екрану.
WIDE/HDTV
Оберіть цю функцію для отримання повно-екранного зображення в
форматі 16:9 на широкоформатному екрані.
 Ви отримаєте задоволення від повноекранного зображення.
• Якщо DVD-диск записаний у форматі 4:3, Ви не можете подивитися його на широкому екрані.
• Оскільки DVD-можуть бути записані в різних форматах, їх вигляд буде розрізнятися залежно від
програмного забезпечення, типу телевізора та встановлення формату телевізійного зображення.
42
43
Встановлення
(продовж.)
Встановлення батьківського контролю (рівні доступності)
Скористайтеся цією функцією, щоб запобігти перегляд дітьми сцен насильства або фільмів для дорослих.
UKR
Встановлення фону
5
3
 На телеекрані з’явиться надпис <COPY LOGO DATA>.
Живлення вимкнеться, а потім знову ввімкнеться.
 Обраний фон буде відображений на екрані.
COPY LOGO DATA
 Ви можете обрати до трьох фонових зображень
Ви можете ввести пароль для встановлення батьківського контролю (визначення доступності).
В режимі СТОП натисніть кнопку MENU.
За допомогою ▼ перейдіть до меню <SETUP> і натисніть
кнопку ENTER.
Переведіть курсор ▼ на пункт <PASSWORD> (ПАРОЛЬ) і
натисніть ENTER.
Натисніть кнопку ENTER.
Введіть пароль і натисніть ENTER.
 Введіть старий пароль, новий пароль та підтвердьте новий пароль.
 Встановлення завершено.
• Заводський пароль – <7890>.
Якщо Ви забули пароль рівня доступності, виконайте такі дії:
Щоб обрати одну із трьох зроблених Вами настройок фону:
1
2
3
4
5
В режимі СТОП натисніть кнопку MENU.
За допомогою ▼ перейдіть до меню <SETUP> і натисніть
кнопку ENTER.
За допомогою ▼ перейдіть до пункту <LOGO>, потім
натисніть ENTER.
За допомогою ▲,▼ щоб обрати потрібний пункт <USER>, і
натисніть ENTER.
 Так можна обрати один з трьох фонів.
ВСТАНОВЛЕННЯ
Встановлення пароля
4
5
2
Під час перегляду натисніть кнопку PLAY/PAUSE, коли
побачите потрібне зображення.
Натисніть кнопку LOGO.
Введіть пароль і натисніть кнопку ENTER.
• Ця функція працює лише в тому разі, якщо DVD-диск містить
інформацію про рівні доступності.
3
JPEG
 Заводський пароль – <7890>.
 Коли встановлення буде завершено, Ви повернетесь до
попереднього екрану меню.
d Натисніть кнопку RETURN, щоб повернутись до попереднього
рівня меню.
d Натисніть кнопку MENU, щоб вийти з екрану настройки.
1
2
1
кнопку ENTER.
За допомогою курсора ▲,▼ оберіть потрібний рівень доступності
і натисніть кнопку ENTER.
 Якщо Ви обрали рівень 6, Ви не можете дивитись диски,
відмічені рівнем 7 та вище.
 Чим вищий рівень, тим більше сцен насильства є на диску,
і тим більше він призначений лише для дорослих.
VCD
Під час перегляду DVD, VCD або JPEG-дисків Ви можете встановити фон зображення за бажанням.
1 В режимі СТОП натисніть кнопку MENU.
2 За допомогою ▼ перейдіть до меню <SETUP> і натисніть
кнопку ENTER.
3 За допомогою ▼ перейдіть до пункту <PARENTAL>, натисніть
4
DVD
Натисніть кнопку MENU для виходу з режиму настройки.
• ORIGINAL : Оберіть цей пункт для встановлення зображення
Samsung Logo як фону.
• USER : Оберіть цей пункт для встановлення зображення, яке Ви
обрали як фон.
d Натисніть кнопку RETURN для повернення до
попереднього рівня меню.
d Натисніть кнопку MENU, для виходу з режиму
настройки.
• Коли в програвачі немає диска, натисніть і тримайте кнопку СТОП () на пристрої більше 5 секунд.
На екрані з’явиться напис <INITIAL>, а всі установки повернуться на заводські настройки.
• Натисніть кнопку POWER.
Функція RESET скидає всі збережені установки. Не користуйтесь нею без необхідності.
44
45
Встановлення
(продовж.)
Встановлення часу затримки
Реєстрація DivX(R)
Прохання використовувати реєстраційний код для реєстрації цього програвача з DivX(R)-відео
на формат, який вимагається. Для більш детальної інформації відвідайте сайт www.divx.com/vod.
Встановлення режиму гучномовця
Вихід сигналу і частота звучання динаміку автоматично регулюються залежно від конфігурації
гучномовця та від того, чи використовуються відповідні види гучномовців.
1
2
3
4
UKR
В режимі СТОП натисніть кнопку MENU.
За допомогою ▼ перейдіть до пункту <AUDIO>, потім
натисніть кнопку ENTER.
Оберіть пункт <SPEAKER SETUP> та натисніть ENTER.
За допомогою ▲,▼,◄,► перейдіть до потрібного гучномовця,
потім натисніть кнопку ENTER.
 Для центрального, лівого та правого гучномовців при кожному
натисканні кнопки режим перемикається таким чином : SMALL NONE
(ТИХО-ВІДСУТНІЙ).
Якщо гучномовці не можуть бути розташовані на однаковій відстані від слухача, Ви можете налаштувати
час затримки аудіо-сигналів між центральним та заднім гучномовцями.
1
2
3
4
5
В режимі СТОП натисніть кнопку MENU.
За допомогою ▼ перейдіть до пункту <AUDIO>, потім натисніть
кнопку ENTER.
За допомогою ▼ перейдіть до пункту <DELAY TIME>, потім
натисніть кнопку ENTER.
За допомогою ▲,▼,◄,► перейдіть до бажаного гучномовця,
потім натисніть кнопку ENTER.
За допомогою ◄,► для встановлення часу затримки.
 Ви можете встановити час затримки для центрального гучномовця від 00
до 05 мсек, а для лівого та правого гучномовців – від 00 до 15 мсек.
d Натисніть кнопку RETURN, щоб повернутись до попереднього
рівня меню.
d Натисніть кнопку MENU, щоб вийти з екрану настройки.
 Для лівого та правого гучномовців режим встановлено на SMALL (ТИХИЙ).
• Залежно від режиму, який використовується (PRO LOGIC чи
STEREO), режим гучномовця може мінятися (див. стор.52).
d Натисніть кнопку RETURN, щоб повернутись до попереднього
рівня меню.
d Натисніть кнопку MENU, щоб вийти з екрану настройки.
Встановлення часу затримки
Коли відтворюється об’ємний звук 5.1CН, Ви можете отримати задоволення від найкращої якості
звучання, якщо дистанція між Вами і кожним гучномовцем однакова. Оскільки звук дістається до
слухача в різний час в залежності від місця розташування гучномовця, Ви можете відрегулювати
цю різницю за допомогою функції затримки звуку центрального та оточуючих гучномовців.
Ідеальне місце розташування
центрального гучномовця.
Встановлення центрального гучномовця
Якщо відстань Dc дорівнює або довша за відстань
Df, як показано на малюнку, встановіть режим 0 мсек.
В іншому випадку поміняйте настройки згідно з таблицею.
Відстань між Df і Dc
0.00 m
0.34 m
0.68 m
1.02 m
1.36 m
1.70 m
Час затримки
0 ms
1 ms
2 ms
3 ms
4 ms
5 ms
ВСТАНОВЛЕННЯ
• SMALL : Оберіть SMALL при використанні гучномовців.
• NONE : Оберіть NONE, якщо гучномовець не встановлено.
Встановлення заднього (оточуючого) гучномовця
Ідеальне місце
розташування
оточуючих
гучномовців.
Бажано розташувати всі гучномовці по колу.
Df : відстань від переднього гучномовця
Dc : відстань від центрального гучномовця
Ds : відстань від оточуючих гучномовців
Якщо відстань Df дорівнює відстані Ds, встановіть
режим 0 мсек. В іншому випадку поміняйте
настройки згідно з таблицею.
Відстань між Df і Dc
0.00 m
1.02 m
2.04 m
3.06 m
4.08 m
5.10 m
Час затримки
0 ms
3 ms
6 ms
9 ms
12 ms
15 ms
• При
(Dolby Pro Logic II), час затримки може бути різним для кожного режиму.
• При AC-3 і DTS час затримки може бути встановлений від 00 до 15 мсек.
• Центральний канал регулюється лише для 5.1-канальних дисків.
46
47
Встановлення
(продовж.)
Встановлення тестового сигналу
Скористайтеся функцією Test Tone (тестовий сигнал), щоб перевірити підключення гучномовця.
1
2
3
В режимі СТОП натисніть кнопку MENU.
За допомогою ▼ перейдіть до пункту <AUDIO>, потім
натисніть кнопку ENTER.
За допомогою ▼ перейдіть до пункту <TEST TONE> і натисніть
кнопку ENTER.
 Тестовий сигнал буде відправлений в наступному порядку :
L C R SR SL SW Якщо в цей час натиснути кнопку
ENTER, тестовий сигнал припиниться.
d Натисніть RETURN для повернення до попереднього рівня меню.
d Натисніть кнопку MENU, для виходу з екрану настройки.
UKR
Настройка звуку
Ви можете налаштувати баланс та інтенсивність звучання кожного гучномовця.
1
2
3
4
В режимі СТОП натисніть кнопку MENU.
За допомогою ▼ перейдіть до пункту <AUDIO> і натисніть
кнопку ENTER.
За допомогою ▼ перейдіть до пункту <SOUND EDIT>’
(НАСТРОЙКА ЗВУКУ) і натисніть кнопку ENTER.
Натисніть кнопки ▲,▼ для вибору і настройки бажаного
параметру.
Натисніть кнопки ◄,► щоб налаштувати обраний параметр.
d Натисніть кнопку RETURN, щоб повернутися на попередній
рівень меню.
d Натисніть кнопку MENU, для виходу з режиму настройки.
Альтернативний метод: натисніть кнопку TEST TONE на пульті дистанційного керування.
Start
Натисніть кнопку TEST TONE.
 Тестовий сигнал буде відтворюватися таким чином : під
час програвання DVD або CD він буде звучати тільки в
режимі СТОП.
Натисніть кнопку SOUND EDIT (НАСТРОЙКА ЗВУКУ), потім
натисніть курсор ◄,►.
 Використовуйте цю функцію, щоб перевірити
правильність підключення кожного гучномовця.
L: передній гучномовець (L); C: центральний
гучномовець (C); SW: сабвуфер;
R: передній гучномовець (R); LS: задній гучномовець
(L); SR: задній гучномовець (R)
ВСТАНОВЛЕННЯ
Багатоканальний режим PRO-LOGIC
Регулювання гучності і балансу гучномовців вручну, за допомогою кнопки SOUND EDIT.
d Для завершення тестового сигналу знову
натисніть кнопку TEST TONE.
Настройка балансу звучання переднього та заднього гучномовців
• Ви можете обирати режим звучання від 00 до – 06 або вимкнути функцію (OFF).
• Звук знижується, коли Ви наближуєтесь до -6.
Настройка звучання центрального/заднього гучномовців та сабвуферу
• Рівень звуку можна налаштувати поступово від + 6 dB до - 6 dB та OFF (вимкнено).
• Звук стає голоснішим при наближенні до + 6 dB та тихішим при
наближенні до - 6 dB.
48
49
Встановлення
(продовж.)
Встановлення DRC (СТИСНЕННЯ ЗВУКОВОГО ДІАПАЗОНУ)
Ви можете використовувати цю функцію для отримання задоволення від цифрового звуку
Долбі під час перегляду фільмів вночі з меншою гучністю.
1
2
3
4
В режимі СТОП натисніть кнопку MENU.
За допомогою ▼ перейдіть до пункту <AUDIO>, потім
натисніть кнопку ENTER.
За допомогою ▼ перейдіть до пункту <DRC> і натисніть
кнопку ENTER.
За допомогою ▲,▼ для настройки DRC.
UKR
Звукове поле (DSP- Цифрова обробка сигналу) та функція еквалайзера (EQ)
DSP(Цифрова обробка сигналу) : Режими DSP були розроблені для симуляції різного акустичного оточення.
EQ (Еквалайзер): Ви можете обрати режим ROCK (Рок), POP (Поп), або CLASSIC (Класика) для оптимізації
звуку під жанр музики, що ви слухаєте.
Натисніть кнопку DSP/EQ.
 На дисплеї з’являється напис <DSP>.
 Кожного разу під час натискання кнопки вибір змінюється таким
чином:
 Кнопка курсору ▲ підсилює ефект, кнопка курсору ▼ зменшує
ефект.
d Натисніть кнопку RETURN, щоб повернутися на попередній
рівень меню.
d Натисніть кнопку MENU, для виходу з режиму настройки.
ВСТАНОВЛЕННЯ
AНастройка AV SYNC
Швидкість відеоряду може бути повільнішою, ніж швидкість відтворення звуку, якщо Ви підключили
пристрій до цифрового телевізора. В цьому випадку налаштуйте час затримки відтворення звуку
відповідно до швидкості відтворення відеоряду.
1
2
3
4
В режимі СТОП натисніть кнопку MENU.
За допомогою ▼ перейдіть до пункту <AUDIO>, потім натисніть
кнопку ENTER.
За допомогою ▼ перейдіть до пункту <AV-SYNC> і натисніть
ENTER.
За допомогою ▲,▼ оберіть час затримки звуку AV-SYNC і
натисніть ENTER.
 Ви можете встановити час затримки звуку від 0 до 300 мс.
Налаштуйте його в оптимальний режим.
d Натисніть кнопку RETURN, щоб повернутися до попереднього
рівня меню.
d Натисніть кнопку MENU, для виходу з екрану настройки.
50
• POP, JAZZ, ROCK : Залежно від напрямку музики, Ви можете обирати між POP,
JAZZ або ROCK.
• STUDIO : Забезпечує ефект присутності, як у студії.
• CLUB : Імітує клубний звук з пульсуючим ритмом басу.
• HALL : Забезпечує чистий вокал з ефектом присутності на справжньому
концерті.
• MOVIE : Забезпечує ефект кінотеатру.
• CHURCH : Дає відчуття присутності на церковній церемонії.
• PASS : Оберіть цей параметр для нормального прослуховування.
• Функція DSP/EQ працює тільки в режимі STEREO.
• Натисніть кнопку режиму PL II щоб на екрані з’явився напис
STEREO.
• Ця функція працює з компакт-дисками, дисками MP3, DivX та Dolby
Digital.
• Під час програвання DVD, закодованих на два або більше каналів,
автоматично буде обрано багатоканальний режим і функція DSP/
EQ працювати не буде.
51
Встановлення
(продовж.)
Режим Dolby Pro Logic II
Ефект Dolby Pro Logic II
Ви можете обрати бажаний аудіо-режим Dolby Pro Logic II.
Натисніть кнопку
UKR
PL II MODE.
Ця функція працює тільки в режимі Dolby Pro Logic MUSIC.
1
Натисніть кнопку
2
Натисніть кнопку
PL II EFFECT для вибору пункту
<PANORAMA>, потім натисніть кнопки курсора ◄,► для
вибору необхідного параметру.
PL II MODE для вибору режиму <MUSIC>.
 Кожного разу при натисканні цієї кнопки режим змінюється .таким чином:
 Ви можете обрати 0 або 1.
 Цей режим поширює переднє стереозображення, щоб
включити оточуючі гучномовці для дивовижного просторового
ефекту.
PRO LOGIC II
• MUSIC : Коли Ви слухаєте музику, Ви можете насолодитись
звуковими ефектами, ніби Ви слухаєте живе виконання.
3
• CINEMA : Додайте реалізму музикальній та звуковій доріжці кінофільму.
Натисніть кнопку
PL II EFFECT для вибору <C-WIDTH>,
потім натисніть кнопки ◄,► для вибору бажаних установок.
 Ви можете обрати параметр від 0 до 7.
 Цей параметр встановлює ширину центрального
відображення. Чим вищі установки, тим тихіший звук з
центрального гучномовця.
• MATRIX : Ви почуєте об’ємний 5.1-канальний звук.
STEREO : Оберіть цей параметр для прослуховування звучання лише
через передній лівий та правий гучномовці та сабвуфер.
• Обираючи режим Pro-Logic II , під’єднайте Ваш зовнішній пристрій
до виходу AUDIO INPUT (L або R) на програвачі. Якщо Ви
під’єднаєте лише один з виходів (L або R), Ви не зможете одержати
об’ємне звучання.
4
Натисніть кнопку
PL II EFFECT для вибору <DIMENS> і
кнопки курсора ◄,► для вибору бажаних установок.
ВСТАНОВЛЕННЯ
• PRO LOGIC : Ви відчуєте реалістичний багатоканальний ефект, ніби
при використанні п’яти гучномовців, хоча насправді
слухаєте лише лівий та правий гучномовці.
 Ви можете встановити параметр від 0 до 6.
 Покроково регулює звукове поле (DSP) від передніх до задніх
гучномовців.
• Коли DVD-диск, що програється, закодований на два або більше
каналів, багатоканальний режим обирається автоматично, а
кнопка
(Dolby Pro Logic II) не працює.
52
53
MISCELLANEOUS
Прослуховування радіо
Пульт дистанційного керування
1
2
Натисніть кнопку TUNER та оберіть FM-хвилю.
Налаштуйтеся на бажану станцію.
 Автоматична настройка 1 : Натисніть кнопку #,$ для вибору станції.
 Автоматична настройка 2 : Натисніть та утримуйте кнопку .,,
для автоматичного пошуку діапазону.
 Ручна настройка : Легко натисніть кнопку .,, щоб збільшити або
зменшити частоту на один пункт.
UKR
Попередня настройка радіостанцій
Приклад : Попередня настройка 89.10 з запам’ятовуванням.
1
2
3
Натисніть кнопку TUNER для вибору FM-частоти.
Натисніть кнопку .,, для вибору <89.10>.
Натисніть кнопку TUNER MEMORY (НАСТРОЙКА ПАМ’ЯТІ).
 На дисплеї відображається <PRGM>.
Головний пристрій
1
2
Натисніть кнопку FUNCTION для вибору бажаного
FM-діапазону.
4
Натисніть кнопку #,$ для вибору номера.
 Ви можете обирати від 1 до 15.
Оберіть радіостанцію.
 Автоматична настройка 1 : Натисніть кнопку STOP () для
вибору режиму <PRESET>, потім натисніть кнопку #,$ для
вибору раніше встановленої станції.
 Автоматична настройка 2 : Натисніть кнопку STOP () для
вибору режиму <MANUAL>, потім натисніть і тримайте кнопку
#,$ для автоматичного пошуку діапазону.
 Ручна настройка : Натисніть кнопку STOP () для вибору
режиму <MANUAL>, потім натисніть кнопки #,$ для настройки
на нижчу або вищу частоту.
5
6
Натисніть кнопку TUNER MEMORY знову.
 Натисніть кнопку TUNER MEMORY поки на екрані відображається напис <PRGM>.
 <PRGM> зникає, а станція записується у пам’ять.
Для установки іншої станції повторіть кроки з 2 по 5.
d Для настройки на встановлену станцію натисніть #,$ на пульті
керування, щоб обрати канал.
d Натисніть кнопку MONO/ST для прослуховування в ре
(Ця функція працює тільки під час прослуховування FM-станції).
54
• Цей пристрій не ловить AM-хвилі.
ІНШІ ФУНКЦІЇ
 Кожного разу при натисканні кнопки звук перемикається між STEREO та MONO.
 На території з поганим прийомом сигналу обирайте режим MONO
для отримання чіткої передачі.
55
Про віщання RDS
Використання системи RDS (система радіо даних) для
отримання сигналу станцій діапазону FM
RDS дозволяє отримувати додатковий сигнал станцій FM, який надсилається паралельно з сигналом
програми. Наприклад, назву станції, інформацію про поточну програму (спортивну, музичну, тощо).
Коли вмикається станція FM, що підтримує послугу RDS, на
екрані загорається індикатор RDS.
Опис функції RDS
• PTY (тип програми) : Відображує тип поточної програми.
• PS NAME (назва станції) : Вказує назву станції з 8 символів.
• RT (текстові повідомлення радіо) : Розшифровує текст, що
передається станцією (за наявності). Може складатись з 64 символів.
• CT (час) : Відображує час, який передається на частоті FM.
Деякі станції можуть не передавити цю інформацію. В такому
випадку вона не буде відображена на єкрані.
• TA (інформація про стан на дорогах) : Коли блимає цей символ,
передається повідомлення про
стан на дорогах.
Про віщання RDS
Сигнал RDS радіостанції відображається на екрані.
Натисніть RDS DISPLAY під час відтворення FM станції.
Однією з переваг RDS є те, що ви можете знайти програму на бажану тему за кодом PTY.
Щоб відшукати програму за кодом PTY
Перш ніж почати, пам’ятайте...
• Пошук PTY доступний тільки для встановлених станцій.
• Щоб зупинити пошук у будь-яку мить, натисніть кнопку PTY SEARCH (Пошук типу програми).
• Для виконання наступних дій відводиться певний відрізок часу. Якщо налаштування
скасовується до завершення, розпочніть з першого кроку.
• Коли натискаються кнопки на головному пульті дистанційного керування, переконайтесь,
що обрано станцію FM.
1
2
3
PS NAME RT CT Frequency
• PS (назва станції) : Під час пошуку відображається <PS> та назва станції.
<NO PS> означає, що сигнал не передається.
• RT (текстові повідомлення радіо) : під час пошуку відображається <RT>
та текстові повідомлення станції.
<NO RT> означає, що сигнал не
передається.
• Frequency : частота станції (не є послугою RDS)
Про символи, що з’являються на екрані
Для відображення на дисплеї сигналів PS або RT використовуються такі символи.
• Екран не відрізняє великі та малі букви.
• Екран не може відтворювати букви з діакритичними знаками, наприклад
буква <A> може замінювати <À, Â, Ä, Á, Å та Ã.>
• Якщо пошук раптово зупиняється, <PS> та <RT> не
відображатимуться.
56
Натисніть PTY SEARCH (Пошук типу програми) під час
відтворення FM станції.
Натисніть PTY- або PTY+, щоб вивести на екран бажаний код PTY.
 На екрані відображаються коди PTY, наведені праворуч.
Натисніть PTY SEARCH (Пошук типу програми) ще раз,
коли код PTY, який обрано в попередньому кроці, ще
відображається на екрані.
 Пристрій шукає по 15 запрограмованим станціям FM,
зупиняється, коли знаходить станцію з обраним кодом та
налаштовується на цю станцію.
Екран
Тип програми
Екран
Новини з коментарями та звітами
AFFAIRS
(Справи)
Основні події, включаючи нещасні випадки,
документальні програми, дискусії та аналітику.
WEATHER
(Погода)
Погода
Інформація про виміри, прибутковість, прогнози,
інформація для покупців, медична інформація і таке
інше.
FINANCE
(Фінанси)
Фінанси
CHILDREN
(Дитячі)
Дитячі програми
SOCIAL A
(Соціальні)
Соціальні справи
INFO (Інфо)
SPORT
(Спорт)
Про спорт
EDUCATE
(Освіта)
Про освіту
DRAMA
(Драма)
Радіовистави і таке інше.
CULTURE
(Культура)
Національні або місцеві культурні події, релігія,
соціальні науки, мова, театр і таке інше.
SCIENCE
(Наука)
Наука і технології.
VARIED
(Різне)
Інше – промови, розважальні програми
(вікторини, ігри), інтерв’ю, комедії, сатиричні
вистави і таке інше.
OTHER M
(Інша музика)
Тип програми
NEWS
(Новини)
Інша музика : джаз, R&B, кантрі.
RELIGION
(Релігія)
Релігія
PHONE IN
(Телефон)
Телефонний вхід
TRAVEL
(Подорожі)
Подорожі
LEISURE
(Дозвілля)
Дозвілля
JAZZ (Джаз)
COUNTRY
(Кантрі)
Джазова музика
Музика кантрі
POP M
(Поп-музика)
поп-музика
ROCK M
(Рок-музика)
рок-музика
M.O.R.M
(Легка музика)
Сучасна легка музика
OLDIES
(Ностальгія)
Ностальгія
LIGHT M
(Легка класика)
Легка класична інструментальна та хорова
музика.
FOLK M
(Фольклор)
Фольклорна музика
CLASSICS
(Класика)
Суто класична музика, оркестри, симфонія, камерна
музика та опера.
DOCUMENT
(Документальні)
Документальні програми
NATION M
(Національна
музика)
ІНШІ ФУНКЦІЇ
 Під час кожного натискання цієї кнопки інформація на екрані
змінюється у наступній послідовності.
UKR
PTY (тип програми) вказує на функцію пошуку PTY
• Функція RDS може працювати некоректно, якщо сигнал станції
слабкий, або передається неналежним чином.
Для відображення сигналів RDS
(продовж.)
Національна музика
57
ЗРУЧНІ ФУНКЦІЇ
Управління телевізором за допомогою
пульту дистанційного керування
UKR
Функція таймеру для вимкнення
Ви можете налаштувати час вимкнення домашнього кінотеатру.
Під час управління телевізором за допомогою пульту дистанційного керування:
Натисніть кнопку SLEEP.
 На екрані з’явиться напис <SLEEP> (Сон). _Кожного разу, що ви
натискаєте цю кнопку, час змінюється наступним чином:
10 20 30 60 90 120 150 OFF.
d Для підтвердження настройки таймеру натисніть кнопку SLEEP.
 Відображено час до автоматичного вимикання домашнього
1
індикатор TV.
2
3
кінотеатру.
 Ще одне натискання кнопки змінює час до автоматичного
вимикання, що ви встановили раніше.
Ви можете налаштувати яскравість дисплею головного пристрою, щоб вона не заважала перегляду
кінофільмів.
Натисніть кнопку DIMMER (ЗМЕНШИТИ ЯСКРАВІСТЬ).
 Кожного разу, коли ви натискаєте цю кнопку, змінюється яскравість
головного екрану.
Утримуючи кнопку POWER (Живлення), введіть код, що
відповідає виготовлювачу вашого телевізору.
Приклад : Для телевізора Samsung
Утримуючи кнопку POWER (Живлення), введіть 00, 15, 16, 17
або 40, користуючись кнопками з цифрами.
4
Якщо телевізор вимкнувся, встановлення було завершене.
 Ви можете використовувати кнопки TV POWER, VOLUME,
CHANNEL та пронумеровані кнопки (0~9).
• На деяких марках телевізора пульт керування може не
працювати, а деякі функції можуть бути недоступні (залежно від
марки вашого телевізора).
• Якщо Ви не встановлюєте пульт керування для роботи з вашою
маркою телевізора ; робота пульта керування встановлена для
телевізора Samsung за заводською настройкою.
ІНШІ ФУНКЦІЇ
Функція відключення звуку
Натисніть кнопку POWER, щоб увімкнути телевізор.
 Якщо в таблиці вказано декілька кодів для вашого телевізора, слід
вводити коди поперемінно, щоб перевірити, який саме код працює.
d Для скасування функції таймеру натискайте кнопку SLEEP,
поки на дисплеї не з’явиться OFF.
Настройка яскравості дисплею
Натисніть кнопку MODE, щоб на пульті керування засвітився
Це є корисним, якщо ви відповідаєте на дзвінок в двері або телефонний виклик.
Натисніть кнопку MUTE.
 На дисплеї з’явиться символ <MUTE>.
 Щоб відновити звук, натисніть цю кнопку ще раз.
58
59
Управління телевізором за допомогою
пульту дистанційного керування (продовж.)
Список кодів до телевізорів
№
Марка
Код
№
Марка
Код
1
Admiral (M.Wards)
56, 57, 58
44
MTC
18
2
A Mark
3
45
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
46
Nikei
03
13, 14
47
Onking
03
4
AOC
01, 18, 40, 48
48
Onwa
03
5
Bell & Howell (M.Wards)
57, 58, 81
49
Panasonic
06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
6
Brocsonic
59, 60
50
Penney
18
7
Candle
18
51
Philco
03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
8
Cetronic
03
52
Philips
15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
9
Citizen
03, 18, 25
53
Pioneer
63, 66, 80, 91
10
Cinema
97
54
Portland
15, 18, 59
11
Classic
03
55
Proton
40
12
Concerto
18
56
Quasar
06, 66, 67
13
Contec
46
57
Radio Shack
17, 48, 56, 60, 61, 75
14
Coronado
15
58
RCA/Proscan
18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
15
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
59
Realistic
03, 19
16
Croslex
62
60
Sampo
40
61
Samsung
17
Crown
03
18
Curtis Mates
59, 61, 63
19
CXC
20
Daewoo
21
Daytron
00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 59,
60, 98
03
62
Sanyo
19, 61, 65
02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
63
Scott
03, 40, 60, 61
25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90
64
Sears
15, 18, 19
40
65
Sharp
15, 57, 64
22
Dynasty
03
66
Signature 2000 (M.Wards)
57, 58
23
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85
67
Sony
50, 51, 52, 53, 55
24
Fisher
19, 65
68
Soundesign
03, 40
25
Funai
03
69
Spectricon
01
26
Futuretech
03
70
SSS
18
27
General Electric (GE)
06, 40, 56, 59, 66, 67, 68
71
Sylvania
18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
28
Hall Mark
40
72
Symphonic
61, 95, 96
29
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
73
Tatung
06
30
Inkel
45
74
Techwood
18
31
JC Penny
56, 59, 67, 86
75
Teknika
03, 15, 18, 25
32
JVC
70
76
TMK
18, 40
33
KTV
59, 61, 87, 88
77
Toshiba
19, 57, 63, 71
34
KEC
03, 15, 40
78
Vidtech
18
35
KMC
15
79
Videch
59, 60, 69
36
LG (Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
80
Wards
15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
37
Luxman
18
81
Yamaha
18
38
LXI (Sears)
19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71
82
York
40
39
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89
83
Yupiteru
03
40
Marantz
40, 54
84
Zenith
58, 79
41
Matsui
54
85
Zonda
01
42
MGA
18, 40
86
Dongyang
03, 54
43
Mitsubishi/MGA
18, 40, 59, 60, 75
UKR
Якщо пристрій не працює, зверніться до цієї таблиці. Якщо у Вас виникла проблема, якої немає у
наведеному нижче списку, або наведена інструкція не допомагає, вимкніть пристрій, вийміть кабель
живлення з розетки та зверніться до найближчого авторизованого дилера чи сервісного центру
Samsung Electronics.
Ознака
Не можу вийняти диск.
Перевірка/усунення
 Перевірте, чи кабель електроживлення включений в
розетку.
 Вимкніть живлення, а потім знов увімкніть.
Програвання не
починається.
 Перевірте регіональний номер DVD. DVD-диски,
придбані за кордоном, можуть не програватися.
 CD-ROM і DVD-ROM не можуть програватися цією
системою домашнього кінотеатру.
 Перевірте рівень доступу (батьківський контроль).
Програвання не
розпочинається негайно
після натиснення кнопки
Play/Pause.
Немає звуку
Звук чутно лише з декількох
гучномовців, а не з усіх
шести.
Немає об’ємного звуку
Dolby Digital 5.1 CH.
Дистанційне керування не
працює.
 Переконайтесь, що диск не деформований, і на його
поверхні немає подряпин.
 Протріть диск.
 Під час швидкого, повільного та покадрового
перемотування звук відсутній.
 Чи правильно під’єднані динаміки? Чи правильно виконана
настройка гучномовця?
 Чи сильно пошкоджений диск?
 Під час прослуховування CD або радіо звук виходить лише
з передніх гучномовців (L/R). Для увімкнення всіх шести
гучномовців натисніть кнопку
PL II (Dolby Pro Logic II)
та оберіть режим PRO LOGIC II.
 Переконайтесь, що DVD-диск сумісний із 5.1-канальною
звуковою системою.
 Якщо Ви вимкнули C, SL або SR в меню настройки звуку
– звук не поступає через центральний, передній лівий
та правий гучномовці. Встановіть C, SL, SR на позначку
SMALL.
 Чи є на диску позначка <Dolby Digital 5.1 CH>?
Оточуючий звук Dolby Digital 5.1 CH подається тільки якщо
диск записаний з використанням звукового каналу 5.1.
ІНШІ ФУНКЦІЇ
60
Anam
01, 15
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11,
Усунення несправностей
 Чи правильно встановлена аудіо-мова DOLBY DIGITAL 5.1
CH на інформаційному дисплеї?
 Переконайтеся, що дистанційне керування працює в
межах діапазону дії, кута і відстані.
 Чи не сіли батарейки?
 Чи ви обрали функції режиму (TV/DVD) пульту
дистанційного керування (TV або DVD) вірно?
61
Усунення несправностей
Ознака
(продовж.)
Перевірка/усунення
 Диск обертається, але
зображення немає.
 Якість зображення
незадовільна, зображення
тремтить.
•
•
•
•
Не працює мовний супровід та
субтитри.
• Мовний супровід та субтитри не працюють для DVDдисків, які їх не мають. Вони можуть працювати порізному в залежності від диску.
Екран меню не з’являється при
виборі функції меню
• Можливо, Ви програєте диск, який не має меню.
Формат екрану не змінюється.
• Ви можете програвати DVD-диски в форматі 16:9 в режимі
16:9 WIDE, 4:3 LETTER BOX(Конверт) або 4:3 PAN SCAN;
але 4:3 DVD можна програвати лише в форматі 4:3.
Зверніться до інформації на коробочці DVD-диска і оберіть
відповідну функцію.
 Головний пристрій не
працює. (Приклад: пристрій
вимикається або чутно
сторонні звуки чи шум.)
 Домашній кінотеатр не працює
належним чином.
Маленькі подряпини на диску можуть погіршити якість звуку та зображення або спричинити
перерви в програванні. Будьте особливо обережні, щоб не подряпати диски під час користування.
Користування дисками
Не торкайтеся сторони диска, на якій зроблено
запис. Тримайте диск за краї таким чином, щоб
відбитки пальців не потрапили на поверхню. Не
наклеюйте на диск папір чи плівку.
Зберігання дисків
Не тримайте на
прямому сонячному
світлі.
Зберігайте у
прохолодному
провітрюваному місці.
Зберігайте у чистій
коробці Зберігайте у
вертикальному
положенні.
• Вимкніть живлення та натисніть і утримуйте кнопку
STOP (Стоп)() на пристрої довше 5 секунд.
Використання функції RESET зітре всі збережені
настройки. Без необхідності не використовуйте.
• Коли на екрані з’явиться повідомлення <NO DISC> (Немає
диску), натисніть і утримуйте кнопку STOP (Стоп)()
на пристрої довше 5 секунд. Не екрані з’явиться напис
<INITIAL> (Початков.) і усім параметрам будуть повернені
стандартні значення.
• Натисніть кнопку POWER.
Використання функції RESET зітре всі
збережені настройки. Без необхідності не
використовуйте.
Не приймається радіопередача.
UKR
• Не допускайте забруднення дисків.
• Не програвайте диски з тріщинами та подряпинами.
Користування дисками та їх зберігання
Якщо на поверхні диска з’явився бруд чи відбитки пальців,
видаліть їх м’яким очисним засобом, розчиненим у воді,
та витріть м'якою ганчіркою.
ІНШІ ФУНКЦІЇ
Забули пароль для рівня доступу
(батьківського контролю).
Чи увімкнений телевізор?
Чи правильно під’єднані відеокабелі?
Диск забруднений або ушкоджений?
Погано виготовлений диск може не програватися.
Застережні заходи щодо користування
та зберігання компакт-дисків
• Диск слід протирати від внутрішньої до зовнішньої сторони.
• Чи правильно під’єднана антена?
• Якщо сигнал на вході слабкий, встановіть зовнішню
FM-антену на території з гарним прийомом.
• Коли тепле повітря контактує з холодними деталями всередині
програвача, утворюється конденсат. В таких умовах програвач
не може нормально працювати. Якщо це сталося, видаліть диск і
залиште програвач увімкненим протягом 1-2 годин.
62
63
СПИСОК МОВНИХ КОДІВ
Пристрої, що підтримують функцію USB-Host
UKR
Введіть відповідний код для настройки <Звуку диску>, <Субтитрів диску> та/або <Меню диску>
(див. с. 42)
Цифрові фотокамери
Код
Код
Мова
Код
Мова
1506
1507
1027
Afar
1181
Frisian
1334
Latvian, Lettish
1028
Abkhazian
1183
Irish
1345
Malagasy
Код
Мова
Вироб
Компанія
Вид
Вироб
Компанія
Вид
Slovenian
Finepix-A340
Fuji
Цифрова камера
Cruzer Micro
Sandisk
USB 2.0 USB Flash Drive 128M
Finepix-F810
Fuji
Цифрова камера
Cruzer Mini
Sandisk
USB 2.0 128M
Samoan
Finepix-F610
Fuji
Цифрова камера
Cruzer Mini
Sandisk
USB 2.0 256M
Finepix-f450
Fuji
Цифрова камера
SONY Micro Vault
Sony
USB 2.0 64MB
Finepix S7000
Fuji
Цифрова камера
FLEX DRIVE
Serotech
USB 2.0 32MB
Finepix A310
Fuji
Цифрова камера
AnyDrive
A.L tech
USB 2.0 128MB
1032
Afrikaans
1186
Scots Gaelic
1347
Maori
1508
Shona
1039
Amharic
1194
Galician
1349
Macedonian
1509
Somali
1044
Arabic
1196
Guarani
1350
Malayalam
1511
Albanian
KD-310Z
Konica
Цифрова камера
XTICK
LG
USB 2.0 128M
1045
Assamese
1203
Gujarati
1352
Mongolian
1512
Serbian
Finecam SL300R
Kyocera
Цифрова камера
Micro Mini
Iomega
USB 2.0 128M
Finecam SL400R
Kyocera
Цифрова камера
iFlash
Imation
USB 2.0 64M
Finecam S5R
Kyocera
Цифрова камера
LG
XTICK(M)
USB 2.0 64M
Finecam Xt
Kyocera
Цифрова камера
RiDATA
EZDrive
USB 2.0 64M
Dimage-Z1
Minolta
Цифрова камера
1051
Aymara
1209
Hausa
1353
Moldavian
1513
Siswati
1052
Azerbaijani
1217
Hindi
1356
Marathi
1514
Sesotho
1053
Bashkir
1226
Croatian
1357
Malay
1515
Sundanese
1057
Byelorussian
1229
Hungarian
1358
Maltese
1516
Swedish
Dimage Z1
Minolta
Цифрова камера
Dimage X21
Minolta
Цифрова камера
Coolpix4200
Nikon
Цифрова камера
Вироб
Компанія
Вид
Creative
128 MB MP3-плеєр
1059
Bulgarian
1233
Armenian
1363
Burmese
1517
Swahili
1060
Bihari
1235
Interlingua
1365
Nauru
1521
Tamil
1069
Bislama
1239
Interlingue
1369
Nepali
1525
Tegulu
1066
Bengali; Bangla
1245
Inupiak
1376
Dutch
1527
Tajik
МР3-плеєри
Coolpix4300
Nikon
Цифрова камера
Creative MuVo NX128M
Coolpix 2200
Nikon
Цифрова камера
Iriver H320
Iriver
20G HDD MP3-плеєр
YH-920
Samsung
20G HDD MP3-плеєр
MP3-плеєр
Coolpix 3500
Nikon
Цифрова камера
Coolpix 3700
Nikon
Цифрова камера
YP-T7
Samsung
Coolpix 4100
Nikon
Цифрова камера
YP-MT6
Samsung
MP3-плеєр
Coolpix 5200
Nikon
Цифрова камера
YP-T6
Samsung
MP3-плеєр
Stylus 410 digital
Olympus
Цифрова камера
YP-53
Samsung
MP3-плеєр
300-digital
Olympus
Цифрова камера
YP-ST5
Samsung
MP3-плеєр
1067
Tibetan
1248
Indonesian
1379
Norwegian
1528
Thai
1070
Breton
1253
Icelandic
1393
Occitan
1529
Tigrinya
1079
Catalan
1254
Italian
1403
(Afan) Oromo
1531
Turkmen
1093
Corsican
1257
Hebrew
1408
Oriya
1532
Tagalog
U300
Olympus
Цифрова камера
YP-T5
Samsung
MP3-плеєр
X-350
Olympus
Цифрова камера
YP-60
Samsung
MP3-плеєр
C-760
Olympus
Цифрова камера
YP-780
Samsung
MP3-плеєр
C-5060
Olympus
Цифрова камера
YP-35
Samsung
MP3-плеєр
MP3-плеєр
Czech
1261
Japanese
1417
Punjabi
1534
Setswana
1103
Welsh
1269
Yiddish
1428
Polish
1535
Tonga
1105
Danish
1283
Javanese
1435
Pashto,
Pushto
1538
Turkish
X1
Olympus
Цифрова камера
YP-55
Samsung
U-mini
Olympus
Цифрова камера
iAUDIO U2
Cowon
MP3-плеєр
Panasonic
Цифрова камера
iAUDIO G3
Cowon
MP3-плеєр
1109
German
1287
Georgian
1436
Portuguese
1539
Tsonga
Lumix-FZ20
1130
Bhutani
1297
Kazakh
1463
Quechua
1540
Tatar
DMC-FX7GD
Panasonic
Цифрова камера
iAudio M3
Cowon
HDD MP3-плеєр
Lumix LC33
Panasonic
Цифрова камера
SI-M500L
Sharp
256MB MP3-плеєр
LUMIX DMC-F1
Panasonic
Цифрова камера
H10
Iriver
MP3-плеєр
Optio-S40
Pentax
Цифрова камера
YP-T5 VB
Samsung
MP3-плеєр
Optio-S50
Pentax
Цифрова камера
YP-53
Samsung
256MB MP3-плеєр
Greek
1298
Greenlandic
1481
Rhaeto-Romance
1543
Twi
1144
English
1299
Cambodian
1482
Kirundi
1557
Ukrainian
1145
Esperanto
1300
Kannada
1483
Romanian
1564
Urdu
Optio 33LF
Pentax
Цифрова камера
1149
Spanish
1301
Korean
1489
Russian
1572
Uzbek
Optio MX
Pentax
Цифрова камера
Digimax-420
Samsung
Цифрова камера
Digimax-400
Samsung
Цифрова камера
1150
Estonian
1305
Kashmiri
1491
Kinyarwanda
1581
Vietnamese
1151
Basque
1307
Kurdish
1495
Sanskrit
1587
Volapuk
Sora PDR-T30
Toshiba
Цифрова камера
1157
Persian
1311
Kirghiz
1498
Sindhi
1613
Wolof
Coolpix 5900
Nikon
Цифрова камера
1165
Finnish
1313
Latin
1501
Sangro
1632
Xhosa
Coolpix S1
Nikon
Цифрова камера
Coolpix 7600
Nikon
Цифрова камера
1166
Fiji
1326
Lingala
1502
Serbo-Croatian
1665
Yoruba
1171
Faeroese
1327
Laothian
1503
Singhalese
1684
Chinese
1174
French
1332
Lithuanian
1505
Slovak
1697
Zulu
DMC-FX7
Panasonic
Цифрова камера
Dimage Xt
Minolta
Цифрова камера
AZ-1
Olympus
Цифрова камера
ІНШІ ФУНКЦІЇ
1097
1142
64
Мова
Накопичувачі USB на флеш-пам´яті
65
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
UKR
HT-X20
Споживання електроенергії
GENERAL
(Загальний)
FM TUNER
(FM радіо)
VIDEO
OUTPUT
(Відео вихід)
80Вт
Вага
3,3 кг
Розміри (Ш х В х Г)
430 x 65 x 351,5 mm
Діапазон температур
(при експлуатації)
+5°C~+35°C
Діапазон вологості
(при експлуатації)
10% ~ 75%
Ефективна чутливість
10дБ
Співвідношення: сигнал-шум
60дБ
Перешкоди
0,5%
Складний відеосигнал
1,0Vp-p(навантаження 75Ω)
Гніздо SCART
Компонентне відео : 1,0Vp-p
(навантаження 75Ω)
Сигнал RGB : 0,714Vp-p
(навантаження 75Ω)
Система гучномовців
гучномовців
Підсилювач
100Вт(3Ω)
Вихід для заднього
гучномовця
100Вт x 2(3Ω)
Вихід для сабвуфера
100Вт(3Ω)
Діапазон частот
20Гц~20кГц
Відношення: сигнал-шум.
75дБ
Розділення каналів
60дБ
Чутливість входу
(AUX) 400мВ
3Ω
Діапазон частот
140Гц~20кГц
35Гц~155Гц
Рівень тиску вихідного звуку
86дБ/W/M
86дБ/W/M
Номінальна потужність споживання
100Вт
100Вт
Максимальний вхідний сигнал
200Вт
200Вт
Система гучномовців
Центральний
250 x 90 x 95 mm
Передній/Задній 0,6 кг/0,5 кг
Центральний
0,7 кг
80 x 320 x 390 mm
4,6 кг
гучномовців
5,1-канальна система гучномовців
Передні/центральний/задні гучномовці
Сабвуфер
Опір
3Ω x 5
3Ω
Діапазон частот
140Гц~20кГц
35Гц~155Гц
Рівень тиску вихідного звуку
86дБ/W/M
86дБ/W/M
Номінальна потужність споживання
100Вт
100Вт
Максимальний вхідний сигнал
Розміри (Ш х В х Г)
Вага
200Вт
200Вт
Передній
90 x 1045 x 95 mm
Задній
90 x 168 x 95 mm
Центральний
250 x 90 x 95 mm
Передній/Задній 3,25 кг/0,5 кг
Центральний
0,7 кг
180 x 320 x 390 mm
4,6 кг
HT-TX25
Система гучномовців
гучномовців
5,1-канальна система гучномовців
Передні/центральний/задні гучномовці
Сабвуфер
Опір
3Ω x 5
3Ω
Діапазон частот
140Гц~20кГц
35Гц~155Гц
Рівень тиску вихідного звуку
86дБ/W/M
86дБ/W/M
Номінальна потужність споживання
100Вт
100Вт
Максимальний вхідний сигнал
Розміри (Ш х В х Г)
Вага
66
Передній/Задній 90 x 168x 95 mm
200Вт
200Вт
Передній
90 x 1045 x 95 mm
Задній
90 x 1045 x 95 mm
Центральний
250 x 90 x 95 mm
Передній/Задній 3,25 кг/3,0 кг
Центральний
ІНШІ ФУНКЦІЇ
Вихід для центрального
гучномовця
3Ω x 5
HT-TX22
Pb : 0,70Vp-p(навантаження 75Ω)
100Вт x 2(3Ω)
Опір
Вага
Pr : 0,70Vp-p(навантаження 75Ω)
Вихід для переднього
гучномовця
Сабвуфер
Розміри (Ш х В х Г)
Y : 1,0Vp-p(навантаження 75Ω)
Компонентний відеосигнал
5,1-канальна система гучномовців
Передні/центральний/задні гучномовці
0,7 кг
180 x 320 x 390 mm
4,6 кг
67
Contact SAMSUNG WORLD WIDE (Зв’яжіться із SAMSUNG WORLD WIDE)
If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the
SAMSUNG customer care centre.
Якщо у вас виникнуть питання або коментарі щодо продукції Samsung, зв’яжіться із
центром роботи з клієнтами SAMSUNG.
Регіон
Країна
Центр роботи з клієнтами
Веб-сторінка
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement