Samsung HT-X30 Посібник користувача

Samsung HT-X30 Посібник користувача
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
UKR
ЦИФРОВА СИСТЕМА
ДОМАШНЬОГО КІНОТЕАТРУ
HT-X30
HT-TX35
THIS APPLIANCE IS MANUFACTURED BY:
flÍ˘Ó Û ¬‡Ò ‚ËÌË͇˛Ú¸ Á‡ÔËÚ‡ÌÌˇ ‡·Ó ÍÓÏÂÌÚ‡≥ ˘Ó‰Ó
ÔÓ‰Û͈≥ø Samsung, ·Û‰¸-·Ò͇, Á‚’ˇÊ≥Ú¸Òˇ ≥Á ˆÂÌÚÓÏ
Ô≥‰ÚËÏÍË ÍÎ≥∫ÌÚ≥‚ ÍÓÏÔ‡Ì≥ø Samsung.
30A, Spaska St, Floor 3, Kiev 04070, Ukraine
8-800-502-0000
www.samsung.com/ur
AH68-01937W
COMPACT
AH68-01660E
REV: 01
DIGITAL VIDEO
PREPARATION
Заходи з техніки безпеки
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
НЕ ЗНІМАЙТЕ ЗАДНЮ ПАНЕЛЬ. ЦЕ МОЖЕ
ПРИЗВЕСТИ ДО УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ
СТРУМОМ. ВСЕРЕДИНІ БЛОКУ НЕМАЄ
ДЕТАЛЕЙ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ВТРУЧАННЯ
КОРИСТУВАЧА. З ПИТАНЬ ОБСЛУГОВУВАННЯ
ТА РЕМОНТУ АПАРАТУРИ ЗВЕРТАЙТЕСЬ ДО
СЕРВІСНИХ ЦЕНТРІВ.
ЛАЗЕРНИЙ ВИРІБ КЛАСУ 1
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APP ARA T
PRODUCTO LASER CLASE 1
Цей символ вказує, що усередині цього виробу
є небезпечна напруга, що може призвести до
ураження електричним струмом.
Цей символ вказує, що в документації на
пристрій є важлива інструкція щодо його
використання або обслуговування.
ЛАЗЕРНИЙ ПРИСТРІЙ КЛАСУ 1
Цей програвач компакт-дисків класифікований як
ЛАЗЕРНИЙ ПРИСТРІЙ КЛАСУ 1.
Використання засобів керування, регулювання або
виконання процедур, не описаних у цій інструкції, може
призвести до небезпечного лазерного опромінення
ПОПЕРЕДЖЕННЯ : НЕВИДИМЕ ЛАЗЕРНЕ
ВИПРОМІНЮВАННЯ ПРИ
ЗНЯТТІ КОРПУСУ Й ВИМКНЕННІ
БЛОКУВАЛЬНИХ КОНТАКТІВ
УНИКАЙТЕ ПОТРАПЛЯННЯ ПІД
ПРОМІНЬ ЛАЗЕРА.
Переконайтесь, що джерело живлення у вашому будинку відповідає даним ідентифікаційної етикетки, розміщеної
на зворотному боці вашого програвача. Розташуйте ваш програвач горизонтально, на відповідній опорі (меблі), з
достатньою кількістю простору довкола нього для вентиляції (7,5~10 см). Впевніться, що вентиляційні щілини не
закриті. Не ставте нічого зверху на програвач. Не ставте програвач на підсилювачі або інше обладнання, що може
нагрітися. Перед переміщенням програвача переконайтесь, що дисковий лоток порожній. Цей програвач розроблено
для безперервного використання. переведення DVD в режим очікування не вимикає електричне живлення. повністю
відключити програвач джерела живлення, вийміть основний штекер з настінної розетки, особливо якщо ви не
плануєте використовувати його протягом тривалого часу.
UKR
ПЕРЕД ПІДКЛЮЧЕННЯМ
НЕБЕЗПЕКА УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ
СТРУМОМ. НЕ ВІДКРИВАТИ.
ЗАСТЕРЕЖНІ ЗАХОДИ
УВАГА
Для зменшення ризику пожежі або ураження електричним струмом не піддавайте цей пристрій дії
вологи або дощу.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Прилад не повинен піддаватися дії бризок та крапель. Забороняється ставити зверху на прилад
предмети, наповнені рідиною, наприклад, вази.
Під час грози вийміть штепсельну вилку розетки.
Стрибки напруги, викликані блискавкою, можуть
пошкодити пристрій.
Не залишайте пристрій під прямим
сонячним промінням поруч з
джерелами тепла.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
• Уникайте потрапляння води на апарат, а також не тримайте на ньому предмети з водою, наприклад
вази.
• Штепсель використовується як пристрій роз'єднання та залишається доступним для подальших
операцій.
Phones
Правильна утилізація цього виробу
(відходи електричного та електронного устаткування)
(Застосовується в Європейському Союзі та інших Європейських країнах, де
запроваджен о системі роздільного збору відходів)
Ці позначки на виробі або на супроводжуючих документах вказують на те, що
його забороняється у тилізувати разом з побутовими відходами після завершення
терміну служби. Щоб запобігти можли вій шкоді навколишньому середовищу та
здоров’ю людини від неправильної утилізації відходів, вирі б треба відокремити від
інших видів відходів та належним чином утилізувати у відповідності з принц ипами
багатократного використання матеріальних ресурсів.
Побутовим користувачам слід звернутися до торговельної точки, в якій було
придбано виріб, або мі сцевих органів та з’ясувати порядок екологічно безпечної
утилізації виробу.
Користувачі, які представляють організації, мусять звернутися до своїх
постачальників та перевірит и умови контракту на придбання. Цей виріб не повинен
змішуватися з іншими промисловими відход ами для утилізації.
2
Захищайте програвач від вологи (наприклад:
не ставте близько вази з водою), не ставте
поблизу відкритого вогню (наприклад: каміну)
а також поблизу пристроїв, що є джерелами
сильного магнітного або електричного полів
(наприклад: гучномовці). Від’єднайте силовий
кабель від джерела живлення, якщо програвач
працює зі збоями. Ваш програвач не призначений
для промислового використання. Він призначений
тільки для персонального використання. Може
відбутися конденсація, якщо ваш програвач або
диск зберігалися на холоді (при низьких температурах).
Після транспортування програвача взимку, перед
використанням потрібно почекати приблизно 2 години,
поки пристрій нагріється до кімнатної температури.
Батареї, які використовуються з цим
пристроєм, містять хімічні речовини, які є
шкідливими для навколишнього середовища.
Не викидайте батареї в загальне домашнє
сміття.
3
Особливості
Багатодисковий звуковідтворюючий пристрій та FM Тюнер
Сполучний DVD-Audio
Відчуйте високоякісні звукові характеристики DVD-Audio. Вмонтований цифро-аналоговий
перетворювач 24 біти/192 кГц забезпечує виняткову якість звуку у розрахунку на динамічний
діапазон, рівневі розділення та діапазон високих частот.
Відтворення через USB-порт
Ви можете насолоджуватись такими медіа файлами малюнки, фільми та мелодії, що збережені у
МР3-пристрої, USB пам’яті або у цифровій камері під’єднання запам’ятовуючого пристрою до USB
порту домашнього кінотеатру.
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic II це новий формат багатоканального аудіо сигналу декодерної технології,
що є поліпшеною версією Dolby Pro Logic.
DTS (система цифрового кінотеатру)
DTS – це формат аудіо стиснення, розроблений Dolby Digital System Inc, який відтворює
широкочастотний 5.1-канальний звук.
Функція TV заставки
Якщо головний блок знаходиться в режимі зупинки більше 3 хвилин, на екрані з’являється
логотип Samsung.
HT-X30/HT-TX35 автоматично переходить на економний режим роботи після 20 хвилин
простою.
Функція економії енергії
HT-X30/HT-TX35 автоматично вимикається після 20 хвилин в режимі паузи.
Вибір TV заставки
Система HT-X30/HT-TX35 дозволяє під час відтворення форматів JPEG та DVD обрати зображення,
яке вам подобається, та встановити його в якості фонової картинки.
HDMI (мультимедійний інтерфейс з високою чіткістю)
HDMI передає сигнали DVD-відео та аудіо одночасно і надає більш чітке зображення.
Функція Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ - це функція, завдяки якій ви можете керувати головним блоком за допомогою пульта
дистанційного керування від телевізора Samsung, підключивши домашній кінотеатр до телевізору
SAMSUNG за допомогою кабелю HDMI. (Ця функція працює тільки за умови використання телевізору
SAMSUNG, що підтримує функцію Anynet+.)
4
UKR
ПЕРЕД ПІДКЛЮЧЕННЯМ
ВСТАНОВЛЕННЯ
Заходи з техніки безпеки ..................... 2
ЗАСТЕРЕЖНІ ЗАХОДИ........................... 3
Особливості ........................................ 4
Примітки щодо дисків .......................... 6
Опис .................................................. 8
Встановлення .....................................42
Встановлення мови .........................42
Встановлення типу телевізійного екрану .43
Встановлення батьківського
контролю (рівні доступності) ............44
Встановлення пароля ......................44
Встановлення фону .........................45
Щоб обрати одну із трьох
зроблених Вами настройок фону: .....45
Режим відтворення DVD-диску .........46
Реєстрація DivX(R) ..........................46
Встановлення режиму гучномовця ....46
Встановлення часу затримки ............47
Встановлення тестового сигналу ......48
Настройка звуку .............................49
Встановлення DRC
(СТИСНЕННЯ ЗВУКОВОГО ДІАПАЗОНУ) ....50
AНастройка AV SYNC .......................50
Встановлення HDMI Audio ................51
Звукове поле (DSP- Цифрова обробка
сигналу) та функція еквалайзера (EQ) .......52
Режим Dolby Pro Logic II ......................53
Ефект Dolby Pro Logic II ......................54
ПІДКЛЮЧЕННЯ
Підключення гучномовців....................12
Встановлення гучномовців ..................14
Підключення бездротового підсилювача .....15
Підключення відео-виходу до вашого телевізору ..18
Функція HDMI ....................................19
Підключення інших джерел аудіосигналу ....20
Підключення FM-антени ......................22
Підключення мікрофону ......................22
РОБОТА
Перш ніж розпочати ознайомлення
з керівництвом ...................................23
Перед використанням домашнього
кінотеатру .........................................24
Програвання дисків ............................25
Програвання дисків MP3/WMA-CD ........26
Програвання JPEG-файлів ...................27
Програвання DivX-файлів ....................28
Використання функції відтворення .......30
Відображення інформації про диск ....30
Перевірка часу, що залишився .........31
Швидке програвання .......................31
Повільне програвання .....................31
Пропуск сцен/пісень ........................32
Повтор відтворення .........................33
Щоб обрати режим повторного
відтворення на екрані інформації диску: ..33
Повторне відтворення А–Б ...............34
Функція покадрового перегляду .......34
Функція перегляду кутів зображення ......35
Функція ZOOM (збільшення масштабу) ....35
Додатковий пакет функцій ...............36
Перегортання сторінок.....................36
Функція вибору мови звукової доріжки ....37
Функція вибору мови субтитрів .........37
Перехід до сцени/пісні .....................38
Використання меню диска ................39
Використання меню назв .................39
Відтворення медіа-файлів з
функцією USB-host .............................40
ПЕРЕД ПІДКЛЮЧЕННЯМ
HT-X30/HT-TX35 поєднує в собі здатність відтворювання дисків багатьох форматів, включаючи
DVD-AUDIO, DVD-VIDEO, VCD, CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX, CD-R/-RW, та DVD R/RW,
з удосконаленим AM/FM тюнером, і все це в одному програвачі.
Зміст
ІНШІ ФУНКЦІЇ
Прослуховування радіо .......................55
Про віщання RDS................................57
ЗРУЧНІ ФУНКЦІЇ .................................59
Управління телевізором за допомогою ........60
Усунення несправностей .....................62
Застережні заходи щодо користування .......64
СПИСОК МОВНИХ КОДІВ .....................65
Пристрої, що підтримують
функцію USB-HOST.............................66
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ................67
5
Примітки щодо дисків
UKR
1
~ 6
DVD та дискові програвачі кодуються згідно регіонам. Для можливості
відтворення диска ці регіональні коди повинні збігатися. Якщо коди
не збігаються, диск не буде відтворюватися. Номер Регіону для цього
програвача знаходиться на його задній панелі. (Ваш програвач
буде відтворювати лише DVD-записи, що відповідають такому ж
регіональному коду).
Диски, що програються
Формат запису дисків
Цей продукт не підтримує захищені медіа-файли (DRM).
CD-R диски
• Залежно від пристрою звукозапису (CD-записувач або комп’ютер) та стану диска деякі CD-R диски
можуть не відтворюватися.
• Використовуйте 650MB/74-хвилинний CD-R. Не використовувайте CD-R об’ємом більше 700
МВ/8-хвилин, оскільки вони можуть не відтворюватися.
• Якщо можливо, не використовуйте CD-RW (диски з функцією перезапису), оскільки вони можуть не
відтворюватися.
• Лише диски CD-R, що правильно <закриті> можуть бути повністю відтворені. Якщо сеанс закритий,
але диск залишений відкритим, Ви не зможете повністю відтворити диск.
ПЕРЕД ПІДКЛЮЧЕННЯМ
DVD (Універсальний цифровий диск) пропонує фантастичну
якість аудіо та відео записів, завдяки об’ємному звуку Dolby Digital
Surround Sound та технології стиснення відео MPEG-2.
Відтепер Ви можете насолоджуватися цими реалістичними ефектами
у себе вдома, як у кінотеатрі або концертному залі.
Диски CD-R MP3
Вид диска
Марка (логотип)
Розмір диска
12cm
DVD-AUDIO
DVD-VIDEO
AUDIO-CD
VIDEO-CD
Закодований
сигнал
Аудіо + відео
8cm
COMPACT
DIGITAL VIDEO
Divx
Аудіо
Аудіо + Відео
Аудіо + Відео
Максимальний час
програвання
Прибл. 240 хв. (однобічний)
Прибл. 480 хв. (двобічний)
Прибл. 80 хв. (однобічний)
Прибл. 160 хв. (двобічний)
12cm
74 min.
8cm
20 min.
12cm
74 min.
8cm
20 min.
• Відображуються лише диски CD-R з MP3 файлами в ISO 9660 або формату Joliet.
• Назви MP3 файлів повинні складатися з 8 або менше символів, без пробілів та особливих знаків
(. / = +).
• Використовуйте записані диски зі стиснутою/відновленою швидкістю передачі даних понад 128 Kб/с.
• Ви можете відтворювати тільки файли з розширенням <mp3>.
• Лише безперервно записаний багатосесійний диск може відображатися. Якщо в багатосесійному
диску є порожній сегмент, диск може бути відображений лише до такого порожнього сегменту.
• Якщо диск не закритий, початок відображення потребуватиме більше часу і не всі записані файли
будуть відображені.
• Файли у форматі Змінної Швидкості Передачі (VBR), тобто файли записані з низькою та високою
швидкістю передачі (наприклад, 32 Kб/с ~ 320 Kб/с ), звук може зникати в ході програвання.
• На одному диску можуть бути відтворені максимум 500 доріжок.
• На одному диску можуть бути відтворені максимум 300 папок.
Диски CD-R JPEG
Не використовуйте такі види дисків:
• LD, CD-G, CD-I, CD-ROM та DVD-ROM не відтворюються на цьому програвачі.Якщо Ви
спробуєте переглянути такий диск, на телевізійному екрані з’являється повідомлення
<WRONG REGION CODE> (НЕВІРНИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ КОД).
• DVD-диск, що придбаний за кордоном, може не відтворюватися на цьому програвачі.
Якщо Ви спробуєте переглянути такий диск, на телевізійному екрані з’являється
повідомлення <CAN'T PLAY THIS DISC PLEASE,CHECK REGION CODE>.
Bід копіювання
• Багато DVD дисків мають захист від копіювання. Тому Ви повинні підключити Ваш
DVD до телевізора, а не до відеомагнітофона. Підключення до відеомагнітофона
спричинить спотворене зображення з DVD-диска, захищеного від копіювання.
• Цей пристрій підтримує технологію захисту авторських прав, яка захищена патентною
формулою деяких патентів США та іншими правами інтелектуальної власності, що належать
Корпорації «Macrovision» та іншим власникам. Дозвіл на використання цієї технології
захисту авторських прав має надійти від Корпорації «Macrovision» та призначається для
домашнього й іншого обмеженого перегляду, дозволеного Корпорацією «Macrovision».
Копіювання та демонтаж заборонені.
6
• Ви можете відтворювати тільки файли з розширенням <jpg>.
• Якщо диск не закритий, початок відображення потребуватиме більше часу і не всі записані файли
будуть відображені.
• Лише диски CD-R з JPEG-файлами в ISO 9660 або форматі Joliet можуть бути відображені.
• Назви JPEG-файлів повинні складатися з 8 або менше символів, без пробілів та особливих знаків
(. / = +).
• Лише безперервно записаний багатосесійний диск може відображатися. Якщо в багатосесійному
диску є порожній сегмент, диск може бути відображений лише до такого сегменту.
• На одному диску може бути не більше 9999 зображень.
• При відтворенні CD зображень Kodak/Fuji відображаються лише JPEG-файли в папці зображень.
• Інші диски зображень, які не є CD-зображеннями Kodak/Fuji, можуть потребувати більше часу для
початку відображення або не відобразитися взагалі.
Диски DVD R/RW, CD-R/RW DivX
• Оскільки цей пристрій відображає лише формати кодування, авторизовані DivX Networks, Inc., файл
DivX, створений користувачем, може не відображатися.
• Оновлення програмного забезпечення для форматів, які не підтримуються цим пристроєм, не
надається. (Приклад: QPEL, GMC з роздільною здатністю понад 800х600 пікселів тощо.)
• Розділи з високою швидкістю передачі кадрів можуть не відтворюватися під час програвання файлу DivX.
• Щоб дізнатися більше про формати, авторизовані DivX Networks, Inc., відвідайте сайт
<www.divxnetworks.net>.
7
Опис
UKR
Бокова панель
Передня панель
3
4
6
5
1
7
8
9
10
11
12
6. Регулятор гучності
7. Кнопка Power (Живлення) (
8. Індикатор режиму
очікування
9. Роз’єм AUX IN 1
10.Роз’єм USB
11.Гніздо MIC1
12.Гніздо MIC2
13.Кнопка Tuning Up & Skip
(Налаштування вперед та
пропуск) ( )
Кнопка Tuning Down & Skip
(Налаштування назад та
пропуск) ( )
)
Підключіть вхідне гніздо телевізора
(VIDEO IN) до відео виходу (VIDEO OUT)
2. Вхідне зовнішнє цифрово-оптичне гніздо
Використовуйте цей роз’єм для підключення
зовнішнього обладнання з цифровим виходом.
4. Гніздо FM 75Ω COAXIAL (Коаксіальне)
2
3
4
5
6
3
4
7
8
9
10
11
8
9
10
5. Термінали для підключення гучномовців
каналу 5.1
1. Відео вихід
Підключіть телевізор з компонентним відео
входом до цих роз’ємів.
Екран
7
6
3. Роз’єми компонентного відео виходу
1
21
13
5
1. Дисковий лоток
2. Кнопка Open/Close
(Відкрити/закрити)
3. Кнопка Function (Функція)
4. Кнопка Stop (Стоп) ()
5. Кнопка Play/Pause
(Відтворення/пауза) ( )
ПЕРЕД ПІДКЛЮЧЕННЯМ
2
1
6. Вентилятор
7. Порт для підключення ТХ-картки
(БЕЗДРОТОВИЙ)
8. Роз’єми AUX IN 2
9. Вихідний порт HDMI
10.Гніздо SCART
Підключіть до телевізору за допомогою роз’єму SCART
12 13 14
АКСЕСУАРИ
15
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
8
16
17
18
Індикатор DOLBY DIGITAL
Індикатор диску DTS
Індикатор LINEAR PCM
Індикатор TITLE (Заголовок)
Індикатор GROUP (Група)
Індикатор CHAPTER (Розділ)
Індикатор TRACK (Доріжка)
Індикатор PROGRAM
(Програма)
19
9. Індикатор REPEAT
(Повторення)
10. Індикатор PBC
11. Індикатор TUNER
(Налаштування)
12. Індикатор STEREO (Стерео)
13. Індикатор RTA
14. Індикатор RDS
15. Індикатор PRO LOGIC
20
16.
17.
18.
19.
20.
21
Індикатор DVD AUDIO
Індикатор MPEG
Індикатор DSP
Екран стану системи
Індикатор RADIO
FREQUENCY (Частота радіо)
21. Індикатор SPEAKER
(Динамік)
ПУЛЬТ
ДИСТАНЦІЙНОГО
КЕРУВАННЯ
ВІДЕО КАБЕЛЬ
HDMI КАБЕЛЬ
FM АНТЕНА
ІНСТРУКЦІЯ
КОРИСТУВАЧА
9
Опис
(Продовж.)
UKR
Пульт дистанційного керування
2
19
3
20
4
21
22
5
23
24
6
25
7
26
8
27
9
28
29
10
30
31
32
11
12
13
14
15
33
34
35
36
37
38
16
39
10
17
40
18
41
1. Кнопка DVD-програвача
2. Кнопка TV
3. Кнопка TV/VIDEO
4. Кнопка живлення
5. Цифрові кнопки 0-9
6. Кнопка ЗАЛИШИТИ
7. Кнопка КРОК
8. Кнопка НАСТРОЙКА/ПРОПУСК ДИСКА
9. Кнопка управління гучністю
10. Кнопка МЕНЮ
11. Кнопка AUDIO
Кнопка ЕФЕКТ DD PL II
12.
Кнопка РЕЖИМ DD PL II
13.
14. Кнопка Пам’ять тюнеру, SD
(Стандартна роздільна здатність)/HD
(Висока роздільна здатність)
15. Кнопка ЗБІЛЬШЕННЯ
16. Кнопка ТАЙМЕР
17. Кнопка MO/ ST, ПОВІЛЬНО
18. Кнопка ECHO, NT/PAL
Кнопка DVD
19.
Кнопка НАСТРОЙКА
Кнопка USB, AUX
20. КНОПКА OPEN/CLOSE (ВІДКРИТИ/
ЗАКРИТИ)
21. Кнопка ЗАТЕМНЕННЯ
22. Кнопки вибору RDS
23. Кнопка COMPONENT SEL.
(Вибір компоненту)
24. Кнопка VIDEO SEL. (Вибір відео)
25. Кнопка СКАСУВАТИ
26. Кнопка ПОВТОР
27.
Кнопка Програвання/Пауза
Кнопка СТОП
Кнопки ПОШУК
28. Кнопка НАСТРОЙКА КАНАЛІВ
29. Кнопка БЕЗ ЗВУКУ
30. Кнопка ПОВЕРНЕННЯ
31. Кнопка керування курсором/
Введення
32. Кнопка СУБТИТРИ
33. Кнопка EXIT
34. Кнопка DSP/Еквалайзер
35. Кнопка ДОВІДНИК
36. Кнопка РЕГУЛЮВАННЯ ЗВУКУ
37. Кнопка КАТАЛОГ
38. Кнопка ТЕСТОВИЙ ТОН
39. Кнопка MIC VOL
40. Кнопка ПЕРЕГЛЯД СЛАЙДІВ
41. Кнопка ЛОГОТИП
1
2
Зніміть кришку відсіку для батарей в напрямку стрілки.
3
Закрийте кришку.
Вставте дві батарейки 1.5V AAA, дотримуючись належної
полярності (+ та -).
Дотримуючись наступних інструкцій можна запобігти
протіканню або розтріскуванню батарей:
• Розташуйте батареї в пульті дистанційного керування,
дотримуючись полярності: (+) до (+) та (-) до (-).
• Використовуйте відповідний тип батарей. Батареї, що
мають однаковий вигляд, можуть мати різну електричну
напругу.
• Завжди міняйте обидві батареї одночасно.
• Не нагрівайте батареї та не кидайте у вогонь.
ПЕРЕД ПІДКЛЮЧЕННЯМ
1
Заміна батарейок
Діапазон дії пульту дистанційного керування
Пульт дистанційного керування може використовуватися на відстані до 7 метрів по прямій
лінії, а також під горизонтальним кутом до 30° від датчика пульту дистанційного керування.
11
CONNECTIONS
Підключення гучномовців
UKR
Перед тим, як переміщувати або встановлювати прилад, обов’язково вимикайте живлення та
відключайте кабель живлення.
HT-TX35
HT-X30
Передній правий
гучномовець
Центральний
гучномовець
Центральний
гучномовець
Передній лівий
гучномовець
Задній правий
гучномовець
Задній лівий
гучномовець
Задній правий
гучномовець
Низькочастотний
динамік (сабвуфер)
Розташування DVD-програвача
• Поставте його на підставку, полицю в шафі або
підставку під телевізор.
Передні гучномовці ei
• Розташуйте ці гучномовці напроти місця для
слухачів, спрямувавши їх на себе (під кутом
біля 45°).
• Розташовуйте гучномовці таким чином, щоб їх
високочастотні динаміки знаходились на рівні
ваших вух.
• Вирівняйте лицьову частину передніх
гучномовців і лицьову частину центрального
гучномовця, або розташуйте їх дещо попереду
передніх гучномовців.
Центральний гучномовець f
• Краще за все встановити його на одній висоті із
передніми гучномовцями.
• Ви також можете встановити його просто під
телевізором, або над ним.
Вибір місця для прослуховування
Місце для прослуховування повинно бути
розташоване на відстані, що перевищує
розмір екрану в 2,5 – 3 рази, від телевізору.
Наприклад : Для телевізорів з діагоналлю
32” – 2~2,4 м (6~8 футів)
Для телевізорів з діагоналлю
55” – 3,5~4 м (11~13 футів)
Задні гучномовці hj
• Розташуйте ці гучномовці позаду свого місця
для прослуховування.
• Якщо вам не вистачає місця, спрямуйте ці
гучномовці один до одного.
• Розташуйте їх на відстані від 60 до 90 см
(2 – 3 фути) над рівнем ваших вух,
спрямувавши дещо донизу.
відміну від передніх та центральних
* На
гучномовців, задні гучномовці
використовуються, здебільшого, для
відтворення звукових ефектів. Звук не
буде лунати з них увесь час.
Сабвуфер g
• Положення сабвуферу не є критично-важливим.
Розташуйте його в зручному для вас місці.
12
Передній лівий
гучномовець
ПІДКЛЮЧЕННЯ
Передній правий
гучномовець
Низькочастотний
динамік (сабвуфер)
Задній лівий
гучномовець
Підключення гучномовців
1
2
Чорний
Червоний
1
Натисніть донизу затискач контакту на задній
панелі гучномовця.
2
Вставте чорний (–) дріт до чорного контакту,
а червоний (+) до червоного контакту та
відпустіть затискач.
3
Підключіть з’єднувальні роз’єми до задньої панелі
домашнього кінотеатру.
 Переконайтесь, що кольори контактів гучномовців
відповідають кольорам з’єднувальних роз’ємів.
• Не дозволяйте дітям гратися з гучномовцями або біля них. Вони можуть зазнати тілесних
ушкоджень у разі падіння гучномовця.
• При підключення дротів до гучномовця переконайтеся, що Ви не переплутали полярність (+/-).
• Не дозволяйте дітям гратися із сабвуфером, оскільки вони можуть просунути свої руки та
сторонні предмети в отвір динаміка сабвуферу.
• Не підвішуйте сабвуфер на стіну за отвір динаміку.
• Якщо Ви розташуєте гучномовець біля телевізора, кольори на екрані можуть порушуватись
через магнітне поле, яке створюється гучномовцем. Якщо це станеться, розмістіть
гучномовець на відстані від телевізора.
13
Встановлення гучномовців
Комплект для збирання динаміка (HT-TX35)
Підключення бездротового підсилювача
приймача (опціонально)
UKR
Щоб підключити задні гучномовці без дротів, необхідно придбати бездротовий модуль приймача та
ТХ-картку у Вашого дилера Samsung.
Якщо ви придбали блок бездротового приймача (SWA-3000)
HT-X30
ГУЧНОМОВЕЦЬ
ПІДСТАВКА ОСНОВА ПІДСТАВКИ
Гвинт (A)
Центральний
гучномовець
Гвинт (B)
Передній правий
гучномовець
Задній лівий
гучномовець
ПІДКЛЮЧЕННЯ
Інсталяція динаміка на стояку
1
3
5
2
4
6
1
Встановіть ПІДСТАВКУ (B) догори дном і
з’єднайте її з основою підставки STAND BASE (C).
2
За допомогою викрутки вгвинтіть два гвинти (A)
в отвори, позначені стрілками, як показано на
ілюстрації.
3
Вгвинтіть гвинт (B) в отвір на задньому боці
СТОЯКА динаміка.
4
5
З’єднайте зібрану підставку з ГУЧНОМОВЦЕМ.
6
За допомогою викрутки вгвинтіть інший гвинт
(B) в отвір на задньому боці стояка динаміка, як
показано на ілюстрації.
Так виглядає динамік, правильно змонтований
на стояку.
Низькочастотний
динамік (сабвуфер)
Задній лівий
гучномовець
Передній правий
гучномовець
БЛОК БЕЗДРОТОВОГО ПРИЙМАЧА
HT-TX35
• Переконайтесь, що гучномовець встановлено на рівній
пласкій поверхні. В іншому разі він може легко впасти.
Передній правий гучномовець
Задній лівий гучномовець
Центральний
гучномовець
Інсталяція динаміка на основі стояка
1
3
2
1
З’єднайте ГУЧНОМОВЕЦЬ з ОСНОВОЮ
ПІДСТАВКИ.
2
За допомогою викрутки вгвинтіть гвинт (B)
в отвір на задньому боці стояка динаміка, як
показано на ілюстрації.
3
Так виглядає ДИНАМІК, правильно змонтований
на основі стояка.
Низькочастотний
динамік (сабвуфер)
Задній лівий
гучномовець
14
Передній правий
гучномовець
БЛОК БЕЗДРОТОВОГО ПРИЙМАЧА
15
Підключення бездротового підсилювача
приймача (опціонально) (Продовж.)
UKR
Налаштування бездротового зв’язку
Необхідно повторно налаштувати системи, якщо зв’язок обірветься, або якщо індикатор (З)в’язку
(синього кольору) на бездротовому приймачі не світиться, а на дисплеї головного пристрою
миготить напис <REAR CHECK>. Систему необхідно налаштовувати, коли головний пристрій та
модуль бездротового приймача (SWA-3000) знаходяться в режимі очікування.
1
 Світлодіодний індикатор режиму очікування
STANDBY, розташований на передній панелі
бездротового приймача, починає мигати.
Скошеною стороною донизу
2
1
Підключіть передні та центральний гучномовці, а також
сабвуфер до головного блоку згідно з сторінками
 Світлодіодний індикатор режиму очікування
STANDBY, розташований на передній панелі, мигає
двічі.
12~14.
2
Вимкніть головний блок і вставте TX-картку в порт
підключення ТХ-картки (БЕЗДРОТОВОЇ) на задній панелі
головного блоку.
3
 Якщо режим очікування продовжується, повторіть
вищезазначені кроки 1-3.
• TX-картка дозволяє головному блоку з’єднуватися з
бездротовим приймачем.
Підключіть лівий та правий гучномовці до бездротового
модуля приймача..
4
Увімкніть головний пристрій.
 Індикатор (З)в’язку на бездротовому модулі
приймача світиться, і встановлення вважається
завершеним.
• Тримайте ТХ-карту скошеною стороною вниз і вставте її в
порт.
3
Коли бездротовий модуль приймача увімкнений,
скористайтеся шариковою ручкою або
маленькими щипцями, щоб натиснути кнопку
RESET на задній панелі пристрою.
ПІДКЛЮЧЕННЯ
ТХ-картка
Коли головний пристрій вимкнений, натисніть та
5 секунд утримуйте кнопку REMAIN (ЗАЛИШИТИ)
на пульті дистанційного керування.
Вставте кабель живлення бездротового модуля в
електричну розетку та переведіть перемикач живлення
в положення <ON>.
• Коли настройка блок бездротового закінчена, задні гучномовці, підключені до портів SPEAKER
OUT на задній панелі головного пристрою, не програватимуть звук.
• Бездротова антена приймача вбудована в блок. Тримайте пристрій подалі від води та вологи.
• Для оптимального звуковідтворення необхідно переконатися, що простір навколо місця
розташування бездротового модуля не має жодного джерела перешкод.
• Звук буде чутно з задніх бездротових гучномовців лише в режимі DVD 5.1-Ch або
Dolby Pro Logic II.
• В 2-канальному режимі з задніх бездротових гучномовців звук не відтворюється.
• Не вставляйте картку, яка не э ТХ-карткою, призначеною
для цього пристрою. Пристрій може бути пошкоджений або
картка не вийметься.
• Не вставляйте ТХ-картку догори ногами або у
неправильному положенні.
• Вставте ТХ-картку, коли пристрій вимкнений. Якщо
Ви вставите картку під час роботи пристрою, можуть
виникнути проблеми.
• Якщо вставлена картка TX, звук не виводиться на
термінали Rear Speaker (Задні гучномовці) на головному
блоці.
16
• Розташуйте бездротовий модуль приймача позаду місця прослуховування. Якщо бездротовий
модуль занадто близько до головного пристрою, протягом прослуховування можуть
утворюватись звукові перешкоди.
• Якщо Ви користуєтесь мікрохвильовою піччю, бездротовою LAN-карткою або обладнанням
Bluetooth чи будь-яким іншим обладнанням, яке використовує ту саму частотну хвилю (2,4
мГц) неподалік від системи, можуть виникати звукові перешкоди.
• Відстань передачі радіохвилі – приблизно 10 м, але може змінюватись залежно від Вашого робочого
середовища. Якщо між головним пристроєм та бездротовим модулем є бетонна або металева стіна,
система може взагалі не працювати, оскільки радіохвилі не проходять крізь метал.
17
Підключення відео-виходу до вашого телевізору
Функція HDMI
UKR
Оберіть один з чотирьох методів підключення телевізора.
Вибір роздільної здатності
Ця функція дозволяє користувачу обрати роздільну здатність екрану для вихідного сигналу HDMI.
В режимі СТОП натисніть та утримуйте кнопку SD/HD (Стандартна
чіткість/висока чіткість) на пульті дистанційного керування.
МЕТОД4
(антену)
МЕТОД1
(антену)
МЕТОД3
 Роздільна здатність для вихідного сигналу HDMI: 576p(480p), 720p та 1080i.
МЕТОД2
МЕТОД 2 : роздільний відеосигнал .... (Дуже гарна якість)
Якщо телевізор обладнаний гніздами Component Video, підключіть кабель
роздільного відеосигналу (не входить до комплекту постачання) до гнізд Pr, Pb та
Y на задній панелі головного блоку та до відповідних гнізд вашого телевізора.
Функція COMPONENT SELECT (Вибір компоненту)
1. При відключеному головному блоці натисніть і утримуйте 5 секунд кнопку
COMPONENT SEL. на пульті дистанційного керування.
• На дисплеї з´явиться напис <Y Pb Pr> та <RGB>
2. Щоб обрати <Y Pb Pr> та перевести головний блок у режим COMPONENT, один раз
натисніть кнопку COMPONENT SEL.
МЕТОД 3 : Роз’єм SCART ....... (Дуже гарна якість)
Якщо телевізор обладнаний гніздом SCART, підключіть кабель SCART (не входить
до комплекту постачання) до роз’єму AV OUT (аудіо-відео вихід) на задній панелі
головного блоку та до гнізда входу SCART вашого телевізора.
1. При відключеному головному блоці натисніть і утримуйте 5 секунд кнопку
COMPONENT SEL. на пульті дистанційного керування.
• На дисплеї з´явиться напис <Y Pb Pr> та <RGB>
2. Щоб обрати <RGB> та перевести головний блок у режим SCART один раз натисніть
кнопку COMPONENT SEL.
Функція VIDEO SELECT (Вибір відеосигналу)
Натисніть та утримуйте кнопку VIDEO SEL. на пульті дистанційного керування протягом 5 секунд.
• На екрані з’явиться напис <COMPOSITE> (Компонентний) або <RGB>. Коротким
натисканням кнопки VIDEO SEL. оберіть один з варіантів поміж <COMPOSITE>
(Компонентний) та <RGB>.
• Якщо ваш телевізор обладнаний входом Scart (RGB), оберіть варіант RGB,
за допомогою кнопки VIDEO SEL. Ви можете досягти покращення якості
зображення, користуючись установкою SCART.
• Якщо ваш телевізор не обладнаний входом SCART (RGB), оберіть варіант
COMPOSITE (Компонентний), за допомогою кнопки VIDEO SEL.
Що таке HDMI (Мультимедіаінтерфейс високої чіткості)?
Пристрій передає відеосигнал
з DVD у цифровому вигляді,
не перетворюючи його до
аналогового. При використанні
HDMI-підключення цифрове
зображення є більш чітким.
Використання функції Anynet+(HDMI-CEC)
Anynet+ - це функція, завдяки якій ви можете керувати головним блоком за допомогою пульта дистанційного
керування від телевізора Samsung, підключивши домашній кінотеатр до телевізору SAMSUNG за допомогою кабелю
HDMI. (Ця функція працює тільки за умови використання телевізору SAMSUNG, що підтримує функцію Anynet+.)
З Anynet+
Ви можете працювати з
цим пристроєм, вмикати
телевізор або дивитись
фільм, натиснувши кнопку
«Play» (Відтворення)
на пульті дистанційного
керування від телевізору
Samsung.
18
• Цей виріб працює з роздільним відеосигналом в режимі перехресного сканування (576i, 480i).
• Якщо ви з’єднали головний блок з телевізором Samsung, за допомогою кабелю HDMI , ви
можете керувати системою домашнього кінотеатру, за допомогою пульта дистанційного
керування телевізору. Ця функція працює тільки за умови використання телевізору
SAMSUNG, що підтримує функцію Anynet+(HDMI-CEC).
. Якщо на вашому телевізорі є логотип
це означає, що
• Перевірте наявність логотипа
він підтримує функцію Anynet+.
1
2
З’єднайте головний блок домашнього кінотеатру з телевізором
Samsung за допомогою кабелю HDMI. (Див. сторінку 18)
Активуйте функцію Anynet+ на вашому телевізорі. (Більш детальна
інформація міститься в керівництві з експлуатації телевізора.)
 Ви можете керувати домашнім кінотеатром за допомогою пульта
дистанційного керування телевізору.
(Доступні такі кнопки: кнопки :
, , ,
, ▲, ▼ а також
кнопки ►,◄, ~ )
Якщо ви оберете варіант "TV" (Телевізор)
Встановіть режим функції Anynet+(HDMI-CEC) вашого телевізору на <On> (Увімк.).
 <Receiver : Off> (Приймач вимкнений): ви можете слухати аудіо
через домашній кінотеатр.
 <Receiver : On> (Приймач увімкнено) : ви можете слухати аудіо
через гучномовці телевізору.
Якщо ви оберете варіант "THEATER" (Театр)
MOVE
ENTER
EXIT
МЕТОД 4 : Складений відеосигнал ....... (Гарна якість)
Підключіть гніздо VIDEO IN (Відео вхід) телевізора до гнізда VIDEO OUT (Відео
вихід) на задній панелі головного блоку за допомогою кабелю в комплекті.
• Якщо телевізор не підтримує таку роздільну здатність, Ви
не зможете нормально подивитися зображення.
• Якщо підключений телевізор HDMI, композитний та компонентний
відеосигнали не виводяться.
• Щоб отримати додаткову інформацію про вибір джерела
відеосигналу для телевізора, перегляньте посібник користувача
для вашого телевізору.
ПІДКЛЮЧЕННЯ
МЕТОД 1 : HDMI ....... (Найкраща якість)
Підключіть гніздо HDMI IN телевізора до гнізда HDMI OUT на задній панелі
головного блоку за допомогою кабелю в комплекті.
 Роздільна здатність зі стандартною чіткістю становить 576p(480p)
а з високою чіткістю – 720p/1080i.
MOVE
ENTER
EXIT
Оберіть пункт <THEATER to connector> (Театр до роз’єму) і встановіть
опції, вказані нижче.
 <View TV> : Підключіть кабель HDMI, що постачається, від роз’єму
HDMI OUT на задній частині головного блоку до роз’єму HDMI IN
вашого телевізора.
 <THEATER Menu>(Меню Театр) : ви можете отримати доступ
до меню домашнього кінотеатру.
 <THEATER Operation> (Робота Театру): буде відображено інформацію
про відтворення дисків домашнього кінотеатру.
 <Receiver : On>(Приймач увімкн.) : ви можете слухати аудіо дані
через домашній кінотеатр.
 <Receiver : Off>(Приймач вимкн.) : ви можете слухати аудіо
дані через гучномовці телевізору.
• Якщо під час перегляду телебачення ви хочете прослухати звук з телевізору
через домашній кінотеатр, повинен бути підключений оптичний кабель.
• Якщо при включеній функції Anynet+(HDMI-CEC) вимкнути
головний блок, телевізор також вимкнеться.
• Функція Anynet+(HDMI-CEC) працюватиме лише в режимі DVD.
19
Підключення інших джерел аудіосигналу
AUX1 : Передня панель
OPTICAL (Оптичний): Задня панель
AUX2 : Задня панель
Аудіо кабель
(в комплекті немає)
Якщо зовнішній аналоговий
компонент має лише одне
гніздо Video Out,
підключіть лівий або
правий штекер.
Оптичний кабель
(в комплекті немає)
ПІДКЛЮЧЕННЯ
Аудіо кабель
(в комплекті немає)
UKR
AUX1 : підключення зовнішнього компонента/MP3-плеєра
1
2
Підключіть вхід AUX IN 1 (Аудіо) домашнього театру до аудіовиходу зовнішнього
компонента/MP3-плеєра.
Натисніть кнопку AUX на пульті дистанційного керування, щоб обрати вхід <AUX1>.
• Ви можете також користуватися кнопкою FUNCTION (Функція) на головному блоці.
Режим переключається наступним чином : DVD/CD DIGITAL IN AUX1 AUX2 USB FM
AUX2 : Підключення зовнішньго аналогового компонента
аналоговий сигнал від відеомагнітофону.
1
Підключіть до роз’єму AUX IN 2 (аудіо) домашнього кінотеатру аудіовихід з зовнішнього
джерела аналогового аудіо сигналу.
• Впевніться, що колір штекеру та гнізда співпадають.
2
Натисніть кнопку AUX на пульті дистанційного керування, щоб обрати вхід <AUX2>.
• Ви можете також користуватися кнопкою FUNCTION (Функція) на головному блоці.
Режим переключається наступним чином : DVD/CD DIGITAL IN AUX1 AUX2 USB FM
• Ви можете підключити гніздо відео-виходу вашого відеомагнітофону до телевізору та з’єднати
гнізда аудіо-виходу відеомагнітофону з цим пристроєм.
20
OPTICAL (Оптичний) : Підключення зовнішнього цифрового компонента
Компоненти з цифровим сигналом, такі як декодер цифрового телебачення.
1
Підключіть Цифровий вхід (ОПТИЧНИЙ) до цифрового виходу на зовнішньому цифровому
компоненті.
2
Натисніть кнопку AUX на пульті дистанційного керування, щоб обрати цифровий вхід <DIGITAL IN>.
• Ви можете також користуватися кнопкою FUNCTION (Функція) на головному блоці.
Режим переключається наступним чином: DVD/CD DIGITAL IN AUX 1 AUX 2 USB FM
Вентилятор
Вентилятор постачає холодне повітря до пристрою, щоб попередити перенагрівання.
Прохання уважно прочитати наступні попередження, щоб
уникнути небезпеки.
 Переконайтесь, що пристрій добре вентилюється. Якщо пристрій
погано вентилюється, температура всередині може збільшитись та
пошкодити пристрій.
 Не закривайте вентилятор або вентиляційні отвори. (Якщо вентилятор
або вентиляційні отвори прикриті газетою або тканиною, всередині
пристрою може утворитись надмірне тепло, що призведе до пожежі.)
21
OPERATION
Підключення FM-антени
Перш ніж розпочати ознайомлення з керівництвом
UKR
Перш ніж прочитати це керівництво, ознайомтесь з наступними термінами.
Позначки, що використовуються в цьому керівництві
Значок
DVD
FM-антена (в комплекті)
VCD
CD
MP3
JPEG
DivX
DVD
До цієї групи входять функції, що доступні на DVD або DVD-R/DVD-RW
дисках, які було записано та фіналізовано в режимі відео.
VCD
До цієї групи входять функції, що доступні на відео компакт-дисках.
CD
• Цей пристрій не ловить АМ-хвилі.
Підключення мікрофону
Ви можете насолоджуватись відчуттям караоке-бару, зручно розташувавшись вдома. Дивіться відео
і співайте слова, що зображуються на екрані телевізору під акомпанемент.
1
До цієї групи входять функції, що доступні на компакт-дисках з даними.
MP3
Це стосується функції, наявної на дисках CD-R/-RW.
JPEG
Це стосується функції, наявної на дисках CD-R/-RW.
DivX
Це стосується функції, наявної на дисках MPEG4. (DVD R/RW, CD-R або CD-RW)
ОБЕРЕЖНО
До цієї групи входять випадки, коли функція може не працювати, а
параметр може буди скасовано.
ПРИМІТКА
До цієї групи входять попередження або інструкції на сторінці, що
допомагають використовувати ту або іншу функцію.
Під´єднайте антену FM до гнізда FM 75Ω COAXIAL.
Повільно рухайте дріт антени, поки не знайдете місце хорошого прийому сигналу,
потім прикріпіть її до стіни або іншої твердої поверхні.
Опис
РОБОТА
1
2
Термін
• В цьому керівництві інструкції, помічені як <DVD ( DVD )> відносяться до
дисків DVD-VIDEO, DVD-AUDIO та DVD-R/-RW, які було записано в режимі
відео та фіналізовано.
Для окремих DVD дисків може буди вказано їх тип.
• Якщо диски DVD-R/-RW не було записано належним чином в форматі відео, він не буде
відтворюватись.
Підключіть мікрофон до гнізда MIC на передній панелі.
 Ви можете підключити один або два мікрофони.
2
3
Натисніть кнопку MIC VOL (Гучність мікрофону), щоб відрегулювати
гучність мікрофону.
Натисніть кнопку ECHO (Луна), щоб відрегулювати рівень луни
мікрофону.
• Якщо під час користування функцією караоке, ви почуєте сторонні
шуми, віднесіть мікрофон подалі від гучномовців.
Ви можете також зменшити гучність мікрофону або гучномовців.
• Коли підключено мікрофон, вихід HDMI недоступний.
22
23
Перед використанням домашнього кінотеатру
Для роботи з телевізором Samsung та домашнім кінотеатром з
пультом дистанційного керування HT-X30/HT-TX35
Пульт дистанційного керування від домашніх кінотеатрів може використовуватись для керування телевізорами Samsung.
1
Підключіть кабель живлення головного блоку до розетки
змінного струму.
• Перш ніж підключати систему до розетки живлення, перевірте
встановлені параметри струму (не для всіх моделей). Якщо
параметри живлення не відповідають параметрам, що зазначені
на задній панелі приладу, система може зазнати ушкоджень.
2
3
4
Натисніть кнопку TV, щоб налаштувати пульт на режим
телевізора.
Натисніть кнопку POWER, щоб увімкнути Ваш телевізор
Samsung цим пультом.
Натисніть кнопку TV/VIDEO, щоб обрати режим ВІДЕО у
Вашому телевізорі.
Програвання дисків
1
2
UKR
DVD
VCD
CD
Натисніть кнопку OPEN/CLOSE (Відкрити/закрити), щоб
відкрити лоток для дисків.
Завантажте диск.
 Обережно вставте дик у лоток етикеткою догори.
3
Закрийте лоток, натиснувши кнопку OPEN/CLOSE
(Відкрити/закрити).
 Відтворення починається автоматично.
d Натисніть кнопку SСТОП(), щоб зупинити відтворення.
5
6
Натисніть кнопку DVD RECEIVER (Приймач DVD), щоб
увімкнути домашній кінотеатр з DVD.
Натисніть кнопку FUNCTION на головному пристрої або
кнопку DVD на пульті дистанційного керування, щоб
увімкнути програвання DVD/CD.
Обрання відео-формату
Натисніть та утримуйте кнопку NT/PAL на пульті дистанційного
керування приблизно 5 секунд при вимкненому живленні.
 Заводська настройка відео-формату – PAL.
 При натисканні один раз, відображається повідомлення <PRESS PLAY> (Натисніть
Відтворення). Позицію зупинки буде записано у пам’ять.
При натисканні кнопки PLAY/PAUSE (Відтворення/пауза) (
) або ENTER, відтворення
продовжується з того місця, на якому його було зупинено. (Ця функція працює лише з
дисками DVD)
РОБОТА
VIDEO
 Якщо натиснути двічі, відображається повідомлення <STOP> (Стоп) та при натисканні
кнопки PLAY/PAUSE (Відтворення/пауза) (
) відтворення починається з початку.
d Натисніть кнопку PLAY/PAUSE (Відтворення/пауза) (
відтворення.
) щоб призупинити
 Щоб продовжити відтворення, натисніть кнопку PLAY/PAUSE (Відтворення/пауза) (
знову.
)
• В залежності від змісту диску, початковий екран може відрізнятися.
• Заборонено відтворювати піратські диски на цьому програвачі. В іншому разі ви порушуєте
рекомендації CSS (Система шифрування змісту: захист від копіювання).
 На дисплеї з’явиться напис NTSC або PAL. Одразу коротко натисніть
кнопку NT/PAL, щоб обрати NTSC або PAL.
 Кожна країна має різний стандарт відео-формату.
 Для нормального програвання відеоформат диску повинен бути такий
самий, як відео-формат у Вашому телевізорі.
24
25
Програвання дисків MP3/WMA-CD
Програвання JPEG-файлів
MP3
Ви можете відтворювати диски з даними (CD-R, CD-RW), записані в форматі MP3/WMA.
1
Режим слайд-шоу
Вставте диск MP3/WMA у лоток.
1
 Вигляд меню залежить від диску.
2
 Файли WMA-DRM не програються.
В режимі СТОП скористайтеся кнопками ▲,▼,◄,► щоб обрати
альбом, а потім натисніть кнопку ENTER.
Натисніть кнопку SLIDE MODE.
 Кожного разу, коли ви натискаєте на кнопку, зображення змінюється наступним чином:
d Натисніть кнопки #,$ щоб перейти до наступного
зображення.
Щоб перемкнутися на інший альбом, скористайтеся кнопками
▲,▼,◄,►, і оберіть інший альбом в режимі СТОП, а потім
натисніть кнопку ENTER.
 Коли Ви натискаєте цю кнопку, відображається попереднє або
наступне зображення.
Функція Огляду
 Щоб обрати інший альбом та пісню, повторіть пункти 2 і 3 вище.
4
Вставте диск JPEG у лоток.
 Відтворення починається автоматично. Кожне зображення відображується
протягом 5 секунд, після чого відображується наступне зображення.
SLIDE SHOW MODE : 1~5 SLIDE SHOW MODE : RANDOM SLIDE SHOW MODE : NONE
 Скористайтеся кнопками ▲,▼, щоб обрати пісню.
3
JPEG
Фотографії, зняті цифровою камерою або відеокамерою, або файли формату JPEG з комп’ютера
можна зберігати на диску і переглядати за допомогою системи домашнього кінотеатру.
 На екрані з’явиться меню MP3/WMA, і почнеться програвання.
2
UKR
Ви можете побачити 9 JPEG-зображень на екрані телевізора одночасно.
Натисніть кнопку СТОП(), щоб зупинити програвання.
1
Натисніть кнопку DIGEST під час відтворення.
 JPEG файли будуть зображені у 9 вікнах.
2
Натисніть кнопку курсора ▲,▼,◄,► для вибору бажаного
зображення та натисніть кнопку ENTER.
 Обране зображення залишається на екрані протягом 5 секунд та
змінюється на наступне зображення.
d Щоб відобразити на екрані піктограму файлу,
 Натисніть кнопки ▲,▼,◄,►, коли програвач находиться в режимі СТОП, та оберіть потрібну
піктограму з верхньої частини меню.
Музичний файл : Щоб програти тільки музичні файли, оберіть піктограму
Фото : Щоб програти тільки зображення, оберіть
d Для перегляду попереднього або наступного зображення
з 9 вікон, натисніть #,$.
.
.
Кінофільм : Щоб програти тільки файли з фільмами, оберіть
Всі файли : Щоб програти усі файли, оберіть
РОБОТА
• В залежності від режиму запису деякі диски MP3/WMA можуть не
програватися.
• Зміст диска MP3/WMA змінюється залежно від формату треку
MP3/WMA, записаного на диску.
.
Функція обертання/дзеркального відображення
.
Натисніть кнопку курсора
▲,▼,◄,► під час відтворення.
▲ вертикальне дзеркальне зображення
Original Image
◄ на 90° проти
годинникової
стрілки
► поворот на 90° за
годинниковою стрілкою
▼ горизонтальне дзеркальне зображення
• Максимальна роздільна здатність, яка підтримується цим пристроєм – 5120х3480 (або 19.0 мегапікселів) для
стандартних JPEG-файлів та 2048х1536 (або 3.0 мегапікселі) для прогресивних форматів зображень.
• Якщо ви відтворюєте файл JPEG, коли роздільна здатність виходу HDMI встановлена на 720p/1080i, режим
автоматично змінюється на 480p/576p.
26
27
Програвання DivX-файлів
UKR
DivX
The functions on this page apply to DivX disc playback.
Відображення субтитрів
Перехід вперед/назад
Натисніть кнопку SUBTITLE.
Під час програвання натисніть кнопку #,$.
 Кожного разу, коли Ви натискаєте цю кнопку, Ваш вибір
змінюється між <SUBTITLE> (1/N, 2/N ...) та <SUBTITLE OFF>.
 Якщо диск має один файл із субтитрами, він відтворюється автоматично.
 Див. пункт 2 нижче (функція номінації), щоб дізнатися більше
про використання субтитрів на дисках DIVX.
 Перейдіть до наступного файлa натиснувши кнопку $, якщо на диску
більше двох файлів.
 Перейдіть до попереднього файлу, натиснувши кнопку #, якщо на
диску більше двох файлів.
Швидке програвання
Якщо на диск записано декілька файлів субтитрів
Для програвання диску з більшою швидкістю натисніть та тримайте
кнопку  або .
Якщо на диску записано декілька файлів субтитрів, файл, який
встановлено за замовчуванням, може не відповідати мові фільмa і
ви матимете вибрати мову титрів власноруч:
 Кожного разу при натисненні та утримуванні однієї з цих кнопок
швидкість змінюється таким чином : 2x ➞ 4x ➞ 8x ➞ 32x ➞
звичайний режим.
1 В режимі паузи натисніть кнопку ▲,▼ виберіть бажану мову
субтитрів (
Функція 5 Minute Skip(перехід з інтервалом 5 хвилин)
2
 Перехід до кадру, що буде через 5 хвилин від теперішнього після
натиснення кнопки ►.
 Перехід до кадру, що був за 5 хвилин від теперішнього до
натиснення кнопки ◄.
Функція ZOOM (збільшення масштабу)
1
Натисніть кнопку ZOOM.
 При натисканні кнопки Ви можете обрати між <ZOOM
X2>(збільшення вдвічі) та <ZOOM OFF> (вимкнення функції).
2
Натисніть курсор ▲,▼,◄,►, для того, щоб перейти до області,
яку Ви бажаєте збільшити.
Після того, як бажаний файл DivX буде обрано з меню на
екрані TV, фільм буде відтворюватись в звичайному режимі.
DivX (Digital internet video eXpress – передача цифрового відео через Інтернет)
DivX – це формат відео-файлу, розроблений компанією <Мicrosoft>, в основі якого лежить технологія стиснення
MPEG4 для забезпечення передачі аудіо- та відео-даних через Інтернет в режимі реального часу. MPEG4
використовується для відео-кодування, а МР3 – для аудіо-кодування, і таким чином користувачі можуть дивитись
зображення на близькому до DVD рівні за відео та аудіо якістю.
РОБОТА
Під час програвання натисніть к нопку ◄ ,►.
) на екрані TV та натисніть кнопку ENTER.
1. Формати, що підтримуються:
Цей пристрій підтримує лише нижченаведені медіа-формати. Якщо й відео-, й аудіо-формати не підтримуються,
користувач може зіткнутися з такими проблемами, як зникнення зображення або звуку.
Відео-формати, що підтримуються
Формат
Версія, що підтримується
AVI
WMV
DivX3.11~DivX5.1, XviD
V1/V2/V3/V7
Аудіо формати, що підтримуються
• DivX-файли можуть бути збільшені лише в режимі Zoom X2.
• DivX-файли мають розширення *.avi, однак, не всі файли з таким
розширенням мають формат DivX, а отже, деякі файли можуть не
програватися цим пристроєм.
Відображення аудіо-доріжок
Натисніть кнопку AUDIO.
 Якщо на диску багато аудіо-доріжок, Ви можете перемикати їх.
 Кожного разу, коли Ви натискаєте цю кнопку, Ваш вибір
змінюється між <AUDIO (з АУДІО)(1/N, 2/N ...)> та <
>.
• <
28
> з’являється, коли диск підтримує лише одну мову.
Формат
Бітова швидкість передачі
Частота вибірки
MP3
WMA
80~384kbps 56~128kbps
44.1khz
AC3
DTS
128~384kbps
44.1/48khz
1.5Mbps
44.1kh
• Файли DivX, включаючи файли аудіо та відео, записані в форматі DTS, підтримують швидкість
лише 6 Мбс.
• Форматне співвідношення: Хоча за заводськими настройками DivX має роздільну здатність
640х480 пікселів (4:3), цей виріб підтримує до 800х600 пікселів (16:9). Телевізійні екрани з
роздільною здатністю вище 800 не підтримуються.
• Коли Ви відтворюєте диск, частота вибірки якого понад 48 кГц або 320 кб/с, Ви можете
спостерігати на екрані коливання під час відтворення.
2. Функція номінації
• Ви повинні мати певний досвід виділення та редагування відео для правильного використання цієї функції.
• Щоб скористатися функцією номінації, збережіть файл номінації (*.smi) під тим же ім’ям, що і
DivX медіа-файл (*.avi) в межах однієї папки.
Наприклад. Корінна директорія
Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
• До 60 літер чи чисел або до 30 східно-азіатських символів (2-байтові символи, такі як корейські або
китайські) для назви файлу.
29
UKR
Використання функції відтворення
Відображення інформації про диск
DVD
VCD
CD
MP3
JPEG
DivX
Перевірка часу, що залишився
DVD
VCD
CD
MP3
Ви можете переглянути інформацію про програвання диску на екрані телевізора.
Натисніть кнопку REMAIN.
Натисніть кнопку INFO.
 Для перевірки загального часу абу часу, що залишився для відтворення сегменту.
 Коли Ви натискаєте цю кнопку, дисплей змінюється таким чином:
Кожного разу при натисненні кнопки REMAIN:
DVD
Інформаційний
дисплей
зникає з екрану.
DVD-VIDEO
TITLE ELAPSED ➞ TITLE REMAIN ➞ CHAPTER ELAPSED ➞ CHAPTER REMAIN
DVD-AUDIO
GROUP ELAPSED ➞ GROUP REMAIN ➞ TRACK ELAPSED ➞ TRACK REMAIN
VCD
MP3
VCD
TRACK ELAPSED ➞ TRACK REMAIN ➞ TOTAL ELAPSED ➞ TOTAL REMAIN
TRACK REMAIN ➞ TRACK ELAPSED
CD
Швидке програвання
JPEG
DVD
VCD
CD
MP3
DivX
Натисніть та утримуйте ,.
 З кожним натисканням кнопки та її утриманням під час
відтворення швидкість відтворення змінюється таким чином:
 2X ➞  4X ➞  8X ➞  32X ➞ ► PLAY
DivX
РОБОТА
Інформаційний
дисплей
зникає з екрану.
MP3
CD
 2X ➞  4X ➞  8X ➞  32X ➞ ► PLAY
Інформаційний
дисплей
зникає з екрану.
• Під час швидкого програвання диску або MP3-диску звук буде чутно лише
при двократному збільшенні швидкості. Звук не відтворюватиметься при 4-,
8- та 32-кратному збільшенні швидкості.
• В залежності від диску дисплей з інформацією про диск може виглядати інакше.
• В залежності від диску Ви можете обрати функції DTS, DOLBY DIGITAL або PRO LOGIC.
Повільне програвання
На екрані з’являється позначка.
Якщо цей символ з’являється на екрані телевізору, коли ви натискаєте
кнопку, бажану операцію неможливо виконати з даним диском.
Зображення на екрані
Дисплей
DVD
DVD
AUDIO
30
Дисплей назви
Час від початку
програвання
Зображення STEREO
(L/R) (Стерео (Л/П))
Дисплей
DVD-AUDIO
Дисплей сегмента
Повторити програвання
Зображення DOLBY
DIGITAL
Дисплей
VCD
Дисплей треку
(файлу)
Мова звукової доріжки
Кути зображення
Дисплей
CD
Дисплей групи
Субтитри
DVD
VCD
DivX
Натисніть кнопку SLOW.
 З кожним натисненням кнопки та її утриманням під час відтворення
швидкість відтворення змінюється таким чином:
DVD
VCD
DivX
1/2 ➞ 1/4 ➞ 1/8 ➞ 1/2 ➞ 1/4 ➞ 1/8 ➞ ► PLAY
1/2 ➞ 1/4 ➞ 1/6 ➞ ► PLAY
1/2 ➞ 1/4 ➞ 1/8 ➞ ► PLAY
• При повільному відтворенні звук не відтворюється.
• Повільне програвання в зворотному напрямку неможливе VCD для
DivX.
31
UKR
Використання функції відтворення (продовж.)
Пропуск сцен/пісень
DVD
VCD
Повтор відтворення
MP3
DVD
VCD
CD
MP3
JPEG
DivX
Повтор програвання дозволяє Вам повторно прослухати сегмент, назву, доріжку (пісню), або директорію (MP3 файл).
Натисніть кнопку #,$.
 Кожного разу при одинарному натисненні кнопки під час відтворення будуть
відтворюватися попередній або наступний сегмент, доріжка або директорія (файл).
 Безперервний пропуск сегментів неможливий.
 Кожного разу при натисненні кнопки під час відтворення режим
повторного програвання змінюється таким чином:
REPEAT : CHAPTER ➞ REPEAT : TLTLE ➞ REPEAT : OFF
DVD-VIDEO
DVD
TITLE 01/05 CHAPTER
002/045
Натисніть кнопку REPEAT.
TITLE 01/05 CHAPTER
004/045
REPEAT : TRACK ➞ REPEAT : GROUP ➞ REPEAT : OFF
DVD-AUDIO
VCD
CD
MP3
JPEG
REPEAT : TRACK ➞ REPEAT : DISC ➞ REPEAT : OFF
REPEAT:RANDOM ➞ REPEAT:TRACK ➞ REPEAT:DIR ➞
DivX
REPEAT:DISC ➞ REPEAT:OFF
Параметри повтора відтворення
 При перегляді VCD з доріжками, довшими ніж 15 хвилин, кожного
разу при натисненні # $ відбувається відтворення моменту на 5
хвилин назад або вперед.
MP3
СЕГМЕНТ(CHAPTER) : Повторне програвання
обраного сегменту.
НАЗВА(TITLE) : Повторне програвання обраної
назви.
ГРУПА(GROUP) : Постійно відтворює обрану групу.
ВИПАДКОВЕ ПРОГРАВАННЯ (RANDOM) : Програвання
доріжок в хаотичному порядку. (Доріжки, що вже
відтворювалися, можуть бути відтворені знову).
ДОРІЖКА (TRACK) : Повторне програвання
обраної доріжки.
ДИРЕКТОРІЯ (DIR) : Повторне програвання
всіх доріжок в обраній папці.
ДИСК (DISC) : Повторне програвання всього диска.
ВИМКНЕННЯ (OFF) : Відміна повторного
програвання.
РОБОТА
VCD
• Повторне відтворення неможливе для версій 2.0 VCD, якщо увімкнений PBC (контроль
відтворення). Для того, щоб використати повторне відтворення на VCD з PBC, Ви повинні
вимкнути PBC за допомогою меню диска (див. ст. 39.).
Щоб обрати режим повторного відтворення на екрані інформації диска :
1
2
3
4
DVD
VCD
CD
Двічі натисніть кнопку INFO.
Натисніть кнопку курсора ► щоб перейти до REPEAT PLAYBACK
( ) на екрані.
Натисніть кнопку курсора ▼ щоб обрати бажаний режим
повторного відтворення.
 Щоб вибрати інший альбом або доріжку, повторіть кроки 2 та 3, наведені вищі.
Натисніть кнопку ENTER.
DVD
VCD
CD
• Для дисків DivX, MP3 та JPEG не можна використовувати функцію
повторення.
32
33
UKR
Використання функції відтворення (продовж.)
Повторне відтворення А–Б
DVD
Функція перегляду кутів зображення
VCD
DVD
Ця функція дозволяє спостерігати сцену під різними кутами.
Ви можете повторно програвати визначений сегмент DVD-диска.
Натисніть кнопку INFO.
 Натисніть один раз кнопку INFO для VCD або CD.
1
2
2
Натисніть кнопку курсора ► щоб перейти до дисплею
REPEAT PLAYBACK ( ).
3
3
Натисніть кнопку курсора ▲,▼ щоб обрати <А->, потім
натисніть кнопку ENTER на початку бажаного сегменту.
Натисніть курсор ▲,▼, або пронумеровані кнопки, щоб обрати
бажаний кут.
1
Натисніть двічі кнопку INFO.
Натисніть кнопку курсора ►, щоб перейти до дисплею
ANGLE ( ).
 Кожного разу при натисненні кнопки кут змінюється таким чином:
 Коли кнопка ENTER натиснута, обрані позиції будуть збережені в пам’яті.
4
Натисніть кнопку ENTER в кінці бажаного сегменту.
 Програвання визначеного сегменту буде повторюватися.
A-B
• Функція повторення A-B не працює з дисками DivX, MP3 або JPEG.
Функція ZOOM (збільшення масштабу)
DVD
VCD
РОБОТА
• Функція перегляду кутів зображення можлива лише для тих
дисків, на яких записані різні кути.
d Щоб повернутися до звичайного відтворення, натисніть кнопку
курсора ▲,▼ для обрання
OFF.
DivX
Ця функція дозволяє Вам збільшити окрему частину відображеного зображення.
Функція покадрового перегляду
DVD
VCD
DivX
Натисніть кнопку STEP.
1
2
 Зображення переходить на один кадр вперед при кожному натисненні
кнопки під час відтворення.
3
Натисніть кнопку ZOOM.
За допомогою кнопок ▲,▼,◄,►, перейдіть до області, яку Ви
бажаєте збільшити.
Натисніть кнопку ENTER.
 При натисненні кнопки, рівень збільшення змінюється таким чином:
• Під час повільного відтворення звук не чути.
ZOOM X 1.5 ➞ ZOOM X 2 ➞ ZOOM X 3 ➞ ZOOM OFF
SELECT ZOOM POSITION
• Під час відтворення диску в форматі DivX, екран збільшується до
розміру, що вдвічі перевищує нормальний.
34
35
UKR
Використання функції відтворення (продовж.)
Додатковий пакет функцій
DVD-AUDIO
Деякі DVD-Audio диски мають додатковий пакет функцій, для доступу в яку потрібен 4-значний
код. Див. упаковку диска для отримання більш детальної інформації та коду.
Коли Ви програєте DVD-Audio диск, який має додатковий пакет
Функція вибору мови звукової доріжки
1
2
функцій, екран для введення коду з’являється автоматично.
Двічі натисніть кнопку INFO.
Натисніть кнопки ▲,▼ або пронумеровані кнопки, щоб обрати бажану
мову звукової доріжки.
 Залежно від кількості мов на DVD-диску, різні аудіо мови
(англійська, іспанська, французька тощо) обираються з
кожним натисненням кнопки.
BONUS GROUP
KEY NUMBER :
DVD
• Якщо Ви вийняли диск, вимкнули програвач або живлення, Вам
потрібно вводити код повторно.
SP 2/3
FR 3/3
Перегортання сторінок
DVD-AUDIO
 Ви можете обрати бажане зображення з DVD-Audio диска, що
містить фотографічні зображення.
 На деяких дисках Ви не зможете обрати зображення.
Функція вибору мови субтитрів
1
2
3
РОБОТА
Під час програвання натисніть кнопку ,,. на пульті
дистанційного керування.
DVD
Двічі натисніть кнопку INFO.
За допомогою кнопки ► перейдіть до дисплею SUBTITLE (
).
Натисніть кнопку ◄ або пронумеровані кнопки, щоб обрати
бажаний субтитр.
EN 1/3
EN 01/ 03
OFF
SP 02/ 03
FR 03/ 03
OFF / 03
• Для роботи з цією функцією, ви можете натиснути кнопку AUDIO (Аудіо)
або SUBTITLE (Субтитри).
• В залежності від диска, функція вибору мови субтитрів та звукової доріжки
може не працювати.
36
37
ENG
Використання функції відтворення (продовж.)
Перехід до сцени/пісні
DVD
VCD
CD
MP3
Використання меню диска
JPEG
DVD
VCD
Ви можете використовувати меню для встановлення мови звукової доріжки, субтитрів, профілю тощо.
Зміст меню DVD відрізняється у кожному диску.
DVD
1
2
VCD
CD
Натисніть кнопку INFO.
1
Натисніть кнопку ▲,▼ або пронумеровані кнопки, щоб обрати
бажану назву/доріжку ( ) та натисніть кнопку ENTER.
2
3
4
За допомогою кнопки ◄,► перейдіть в меню Сегменту (
5
6
За допомогою кнопок ◄,► перейдіть в меню таймера (
).
Натисніть кнопку ▲,▼ або пронумеровані кнопки, щоб
обрати бажаний сегмент, та натисніть кнопку ENTER.
3
4
 Коли Ви обираєте меню диска, а воно не підтримується
диском, у Вас на екрані з’явиться повідомлення :
“This menu is not supported (Меню не підтримується)”.
ENTER
EXIT
JPEG
Натисніть пронумеровані кнопки.
• Меню увімкнено : Це VCD версії 2.0. Диск відтворюється згідно меню
сцен. Деякі функції можуть бути вимкнені. Якщо
деякі функції вимкнено, виберіть <MENU OFF>
(Вимкнення меню), щоб їх увімкнути.
• Меню вимкнено: Це VCD версії 1.1. Диск відтворюється як звичайний
компакт-диск.
OPERATION
Функція увімкнення та вимкнення меню (PBC)
При відтворенні VCD 2.0 можна вибирати різноманітні сцени з
екранного меню.
MOVE
 Обраний файл буде відтворюватися.
 При програванні дисків MP3 або JPEG Ви не можете скористатися
кнопками курсора ▲,▼, щоб перейти до іншої директорії. Щоб
перейти до іншої папки, натисніть кнопку СТОП () а потім
кнопки ▲,▼.
За допомогою курсора ▲,▼ перейдіть до <Disc Menu> та
натисніть кнопку ENTER.
За допомогою курсора ▲,▼,◄,► оберіть бажаний пункт.
Натисніть кнопку ENTER.
d Натисніть кнопку EXIT, щоб вийти з меню настройки.
).
Натисніть пронумеровані кнопки, щоб обрати бажаний
час, та натисніть кнопку ENTER.
MP3
В режимі Стоп натисніть кнопку MENU.
 При програванні VCD (версія 2.0), відбувається перемикання
між PBC ON та OFF.
• Зображення меню диска може відрізнятися, в залежності від диску.
Використання меню назв
DVD
Для DVD-дисків, які містять багато назв епізодів, Ви можете проглядати назви кожного запису.
Залежно від диска, наявність функції може змінюватись.
1
2
3
• Ви можете натиснути #,$ на пульті дистанційного керування,
щоб одразу перейти до бажаної назви, сегменту або доріжки.
• Ви не зможете перейти до обраної назви або часу при програванні
певних типів дисків.
За допомогою курсора ▲,▼ перейдіть до <Title Menu>.
Натисніть кнопку ENTER.
 З’явиться меню назв епізодів.
d Натисніть кнопку EXIT, щоб вийти з меню настройки.
• Зображення меню заголовок диску може відрізнятися, в
залежності від диску.
MOVE
38
В режимі Стоп натисніть кнопку MENU.
ENTER
EXIT
39
UKR
Відтворення медіа-файлів з функцією USB-host
Ви можете насолоджуватись такими медіа-файлами, як фото, фільми та музика, збереженими в
МР3-програвачі, USB-пам’яті або цифровій камері на високому візуальному та звуковому рівні
5.1-канального домашнього кінотеатру шляхом підключення запам’ятовуючого пристрою до
USB-порта домашнього кінотеатру.
1
Підключіть пристрій USB до порту USB на передній панелі.
Сумісні пристрої
1. USB-пристрої, що підтримують пам’ять USB великої ємності Версії 1.0.
(USB-пристрої, що працюють як знімні диски y Windows (версія 2000 та пізніші) без
встановлення додаткових драйверів).
2. МР3-програвач: МР3-програвач HDD та флеш-типу.
3. Цифрова камера: камери підтримують накопичувачі USB версії 1.0.
• Камери, що працюють як знімні диски y Windows (версія 2000 та пізніші) без
встановлення додаткових драйверів.
4. USB HDD та USB флеш-диски: Пристрої, що підтримують USB2.0 та USB 1.1.
• Ви можете відчути різницю в якості відтворення, коли під’єднаєте USB1.1-пристрій.
• Перед підключенням USB HHD переконайтесь, що Ви під’єднали додатковий кабель живлення до USB HHD.
2
 На дисплеї з’являється і зникає символ <USB>.
 На екрані телевізора з’являється екран меню USB, і програється
збережений файл.
• В залежності від виробника, прилад для зчитування з USB-карт може не підтримуватись.
• Якщо Ви встановили декілька пристроїв запам’ятовування у прилад для зчитування з кількох
USB-карт, у Вас можуть виникнути проблеми.
Для припинення програвання натисніть кнопку STOP ().
6. Якщо Ви користуєтесь подовжувачем кабелю USB, USB-прилад може не розпізнаватись.
d Безпечне відключення USB-пристрою
Для запобігання втрати інформації, збереженої у
USB-пристрої, вимкніть пристрій або перемкніть його в
інший режим перед тим, як від’єднати USB-кабель.
1) Двічі підряд натисніть кнопку СТОП () На дисплеї.
з’явиться напис : REMOVE USB.
2) Витягніть USB-кабель.
• Щоб прослуховувати музичні файли в системі 5.1-канального
домашнього театру, слід вибрати для режиму Dolby Pro Logic II
значення Matrix (Матриця). (Див. стор. 53)
Перемотування Вперед/назад
Під час програвання натисніть кнопку # $.
 Коли на диску більше одного файлу, натисніть кнопку $, щоб
обрати наступний файл.
 Коли на диску більше одного файлу, натисніть кнопку #, щоб
обрати попередній файл.
Швидке програвання
Щоб програти диск з більшою швидкістю, натисніть під час
програвання кнопки  .
 Коли Ви натискаєте кнопку, швидкість програвання буде
змінюватись таким чином : 2x ➞ 4x ➞ 8x ➞ 32x ➞ звичайна
швидкість.
40
5. Прилад для зчитування з USB-карт: прилад для зчитування USB-карт з одним гніздом та
прилад для зчитування USB-карт з кількома гніздами.
Формати, що підтримуються
Фотографія
Музика
Фільм
Ім’я
файлу
Розширення
файлу
Бітова
швидкість
передачі
Версія
Пікселі
Частота
вибірки
JPG
JPG .JPEG
–
–
640X480
–
MP3
.MP3
80~384kbps
–
–
44.1kHz
WMA
.WMA
56~128kbps
V8
–
44.1kHz
VCD
MPG.MPEG
.DAT
1.5Mbps
VCD1.1,VCD2.0
320X480
44.1kHz
WMV
.WMV
4Mbps
V1,V2,V3,V7
720X480
44.1KHz~48KHz
DivX
.AVI,.ASF
4Mbps
DivX3.11~DivX5.1,XviD
800X600
44.1KHz~48KHz
РОБОТА
3
Натисніть кнопку FUNCTION на головному пристрої або кнопку
USB на пульті дистанційного керування для вибору режиму USB.
• Функція (Control/Bulk/Interrupt) не підтримується.
• Цифрові камери, які використовують РТР-протокол або потребують додаткової інсталяції програм
при підключенні до комп’ютера, не підтримуються.
• Прилад, який застосовує файлову систему NTFS, не підтримується.
(Підтримується тільки файлова система FAT 16/32 (Таблиця розміщення файлів 16/32))
• Деякі МР3-програвачі при підключенні до цього пристрою можуть не працювати в залежності від
розміру секторів їх файлової системи.
• Функція USB-host не підтримується, якщо підключений пристрій, який передає медіа-файли за
допомогою спеціальної програми свого виробника.
• Не працює з пристроями, що підтримують МТР (Протокол передачі інформації) Janus.
• Функція USB-host цього пристрою не підтримує всі USB-пристрої. Щоб довідатись про
пристрої, які підтримуються цим приладом, див. стор. 66.
41
SETUP
Встановлення
Встановлення мови
Мова OSD (відображення на екрані) за заводською установкою – англійська.
1
2
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
3
4
5
UKR
Встановлення типу телевізійного екрану
Залежно від типу Вашого телевізора (широкоформатний або звичайний формат 4:3), Ви можете
встановити пропорції зображення.
1
2
В режимі СТОП натисніть кнопку MENU.
За допомогою курсора ▼ оберіть функцію <SETUP>, потім
натисніть ENTER.
Оберіть пункт <LANGUAGE> (Мова) та натисніть ENTER.
За допомогою ▲,▼ оберіть <OSD LANGUAGE> натисніть ENTER.
3
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
4
Оберіть за допомогою курсора ▲,▼ потрібну мову і натисніть
ENTER.
 Коли встановлення завершено, якщо обрано англійську мову,
меню на екрані буде англійською мовою.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
d Натисніть кнопку RETURN (ПОВЕРНЕННЯ), щоб повернутися
до попереднього рівня меню.
d Натисніть кнопку EXIT для виходу з режиму настройки.
В режимі СТОП натисніть кнопку MENU.
За допомогою курсора ▼ перейдіть до функції <SETUP>, потім
натисніть ENTER.
За допомогою курсора ▼ bперейдіть до функції <TV DISPLAY>
(ТЕЛЕЕКРАН) і натисніть ENTER.
За допомогою курсора ▲,▼ оберіть потрібний пункт і натисніть
ENTER.
 Після завершення установлення відобразиться попередній
екран
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
d Натисніть кнопку RETURN, щоб повернутися до попереднього
рівня меню.
d Натисніть кнопку EXIT, щоб вийти з режиму настройки.
Настройка пропорцій зображення( розмір екрану)
ENTER
RETURN
EXIT
• OTHERS : Для вибору іншої мови виберіть пункт OTHERS та введіть
код мови Вашої країни (див. стор. 65 з кодами мов) Можна
встановити мову звукової доріжки, субтитрів та меню диску.
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Для стандартного телевізора оберіть <4:3PS> або <4:3LB>. Оберіть <WIDE/HDTV> для
широкоформатного екрану.
4:3PS (4:3 Pan&Scan)
Оберіть цю функцію для отримання зображення 16:9 в режимі pan&scan
на звичайному телевізорі.
 Ви побачите зображення лише у центральній частині екрана
(з обрізаним по боках зображенням формату 16:9).
ВСТАНОВЛЕННЯ
MOVE
• OSD LANGUAGE : Вибір OSD- мови.
• AUDIO : Вибір мови звукової доріжки ( записаної на диску)
• SUBTITLE : Вибір мови субтитрів (записаних на диску)
• DISC MENU : Вибір мови для меню диску (записаної на диску)
a Якщо мова, яку Ви обрали, не записана на диску, мова меню не
зміниться, навіть якщо Ви оберете ту мову, яка вам потрібна.
Пропорція горизонтальних та вертикальних розмірів екрану звичайного телевізора – 4:3; тоді
як співвідношення ширини та висоти екрану телевізора зі стандартом високої чіткості – 16:9. Це
співвідношення називається співвідношенням розмірів. Якщо DVD-диск записаний для телевізійного
екрану іншого розміру, Ви маєте налаштувати співвідношення розмірів Вашого телевізора або монітора.
4:3LB (4:3 Letterbox)
Оберіть цю функцію для зображення 16:9 в форматі <конверта на
звичайному> телевізорі.
 Чорні смужки з’являться вгорі та внизу екрану.
WIDE/HDTV
Оберіть цю функцію для отримання повно-екранного зображення в
форматі 16:9 на широкоформатному екрані.
 Ви отримаєте задоволення від повноекранного зображення.
• Якщо DVD-диск записаний у форматі 4:3, Ви не можете подивитися його на широкому екрані.
• Оскільки DVD-можуть бути записані в різних форматах, їх вигляд буде розрізнятися залежно від
програмного забезпечення, типу телевізора та встановлення формату телевізійного зображення.
• Під чаc роботи в режимі HDMI, екран автоматично переводиться в широкоформатний режим.
42
43
Встановлення
(продовж.)
Встановлення батьківського контролю (рівні доступності)
Скористайтеся цією функцією, щоб запобігти перегляд дітьми сцен насильства або фільмів для дорослих.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
SELECT
RETURN
Встановлення фону
1
4
3
EXIT
кнопку ENTER.
За допомогою курсора ▲,▼ оберіть потрібний рівень доступності
і натисніть кнопку ENTER.
 Якщо Ви обрали рівень 6, Ви не можете дивитись диски,
відмічені рівнем 7 та вище.
 Чим вищий рівень, тим більше сцен насильства є на диску,
і тим більше він призначений лише для дорослих.
DVD
VCD
JPEG
Під час перегляду DVD, VCD або JPEG-дисків Ви можете встановити фон зображення за бажанням.
1 В режимі СТОП натисніть кнопку MENU.
2 За допомогою ▼ перейдіть до меню <SETUP> і натисніть
кнопку ENTER.
3 За допомогою ▼ перейдіть до пункту <PARENTAL>, натисніть
5
MOVE
UKR
2
Під час перегляду натисніть кнопку PLAY/PAUSE, коли
побачите потрібне зображення.
Натисніть кнопку LOGO.
 На телеекрані з’явиться надпис <COPY LOGO DATA>.
Живлення вимкнеться, а потім знову ввімкнеться.
 Обраний фон буде відображений на екрані.
COPY LOGO DATA
 Ви можете обрати до трьох фонових зображень
• Ця функція не буде працювати, якщо ви встановили вихід HDMI
720p або 1080i.
Введіть пароль і натисніть кнопку ENTER.
 Заводський пароль – <7890>.
 Коли встановлення буде завершено, Ви повернетесь до
попереднього екрану меню.
d Натисніть кнопку RETURN, щоб повернутись до попереднього
рівня меню.
d Натисніть кнопку EXIT, щоб вийти з екрану настройки.
• Ця функція працює лише в тому разі, якщо DVD-диск містить
інформацію про рівні доступності.
Щоб обрати одну із трьох зроблених Вами настройок фону:
Ви можете ввести пароль для встановлення батьківського контролю (визначення доступності).
1
2
MOVE
ENTER
RETURN
В режимі СТОП натисніть кнопку MENU.
3
За допомогою ▼ перейдіть до меню <SETUP> і натисніть
кнопку ENTER.
Переведіть курсор ▼ на пункт <PASSWORD> (ПАРОЛЬ) і
4
5
натисніть ENTER.
Натисніть кнопку ENTER.
Введіть пароль і натисніть ENTER.
EXIT
 Введіть старий пароль, новий пароль та підтвердьте новий пароль.
 Встановлення завершено.
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
• Заводський пароль – <7890>.
Якщо Ви забули пароль рівня доступності, виконайте такі дії:
MOVE
MOVE
ENTER
SELECT
RETURN
RETURN
1
2
В режимі СТОП натисніть кнопку MENU.
3
4
За допомогою ▼ перейдіть до пункту <LOGO>, потім
натисніть ENTER.
За допомогою ▲,▼ щоб обрати потрібний пункт <USER>, і
натисніть ENTER.
 Так можна обрати один з трьох фонів.
5
Натисніть кнопку EXIT для виходу з режиму настройки.
EXIT
EXIT
За допомогою ▼ перейдіть до меню <SETUP> і натисніть
кнопку ENTER.
ВСТАНОВЛЕННЯ
Встановлення пароля
• ORIGINAL : Оберіть цей пункт для встановлення зображення
Samsung Logo як фону.
• USER : Оберіть цей пункт для встановлення зображення, яке Ви
обрали як фон.
d Натисніть кнопку RETURN для повернення до
попереднього рівня меню.
d Натисніть кнопку EXIT, для виходу з режиму настройки.
• Коли в програвачі немає диска, натисніть і тримайте кнопку СТОП () на пристрої більше 5 секунд.
На екрані з’явиться напис <INITIAL>, а всі установки повернуться на заводські настройки.
• Натисніть кнопку POWER.
Функція RESET скидає всі збережені установки. Не користуйтесь нею без необхідності.
44
45
Встановлення
(продовж.)
Режим відтворення DVD-диску
Деякі DVD-Audio диски містять як DVD-Video, так і DVD-Audio.
Для відтворення інформації DVD-Video з диска DVD-Audio встановіть режим програвання DVD-Video.
1
2
3
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
4
Натисніть кнопку MENU (Меню), коли лоток для дисків відкрито.
Натисніть кнопку ▼ для переходу в меню <Setup> і натисніть
кнопку ENTER.
Натисніть кнопку ▼ для переходу до пункту <DVD TYPE> і
натисніть кнопку ENTER.
Натисніть кнопку ▲,▼ для переходу до пункту <DVD VIDEO> і
натисніть кнопку ENTER.
UKR
Встановлення часу затримки
Якщо гучномовці не можуть бути розташовані на однаковій відстані від слухача, Ви можете налаштувати
час затримки аудіо-сигналів між центральним та заднім гучномовцями.
1
2
3
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
 Повторіть кроки 1-4, якщо хочете перейти до режиму відтворення DVD-AUDIO.
5
• DVD VIDEO : налаштуйте пристрій на програвання інформації
формату DVD-Video, яка міститься на диску DVD-Audio.
• DVD AUDIO : налаштуйте пристрій на заводську настройку
програвання DVD-Audio.
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
• Режим відтворення DVD встановлений на DVD-Audio як заводська настройка.
• Вимкнення живлення головного пристрою автоматично викличе
настройку режиму DVD-Audio.
4
В режимі СТОП натисніть кнопку MENU.
За допомогою ▼ перейдіть до пункту <AUDIO>, потім натисніть
кнопку ENTER.
За допомогою ▼ перейдіть до пункту <DELAY TIME>, потім
натисніть кнопку ENTER.
За допомогою ▲,▼,◄,► перейдіть до бажаного гучномовця,
потім натисніть кнопку ENTER.
За допомогою ◄,► для встановлення часу затримки.
 Ви можете встановити час затримки для центрального гучномовця від 00
до 05 мсек, а для лівого та правого гучномовців – від 00 до 15 мсек.
MOVE
CHANGE
RETURN
EXIT
d Натисніть кнопку RETURN, щоб повернутись до попереднього
рівня меню.
d Натисніть кнопку EXIT, щоб вийти з екрану настройки.
Встановлення часу затримки
Реєстрація DivX(R)
Встановлення режиму гучномовця
Ідеальне місце розташування
центрального гучномовця.
Вихід сигналу і частота звучання динаміку автоматично регулюються залежно від конфігурації
гучномовця та від того, чи використовуються відповідні види гучномовців.
1
2
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
3
4
В режимі СТОП натисніть кнопку MENU.
За допомогою ▼ перейдіть до пункту <AUDIO>, потім
натисніть кнопку ENTER.
Оберіть пункт <SPEAKER SETUP> та натисніть ENTER.
За допомогою ▲,▼,◄,► перейдіть до потрібного гучномовця,
потім натисніть кнопку ENTER.
 Для центрального, лівого та правого гучномовців при кожному
натисканні кнопки режим перемикається таким чином : SMALL NONE
(ТИХО-ВІДСУТНІЙ).
 Для лівого та правого гучномовців режим встановлено на SMALL (ТИХИЙ).
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
• SMALL : Оберіть SMALL при використанні гучномовців.
• NONE : Оберіть NONE, якщо гучномовець не встановлено.
• Залежно від режиму, який використовується (PRO LOGIC чи
STEREO), режим гучномовця може мінятися (див. стор.53).
d Натисніть кнопку RETURN, щоб повернутись до попереднього
рівня меню.
d Натисніть кнопку EXIT, щоб вийти з екрану настройки.
46
Встановлення центрального гучномовця
Якщо відстань Dc дорівнює або довша за відстань
Df, як показано на малюнку, встановіть режим 0 мсек.
В іншому випадку поміняйте настройки згідно з таблицею.
Відстань між Df і Dc
0.00 m
0.34 m
0.68 m
1.02 m
1.36 m
1.70 m
Час затримки
0 ms
1 ms
2 ms
3 ms
4 ms
5 ms
ВСТАНОВЛЕННЯ
Прохання використовувати реєстраційний код для реєстрації цього програвача з DivX(R)-відео
на формат, який вимагається. Для більш детальної інформації відвідайте сайт www.divx.com/vod.
Коли відтворюється об’ємний звук 5.1CН, Ви можете отримати задоволення від найкращої якості
звучання, якщо дистанція між Вами і кожним гучномовцем однакова. Оскільки звук дістається до
слухача в різний час в залежності від місця розташування гучномовця, Ви можете відрегулювати
цю різницю за допомогою функції затримки звуку центрального та оточуючих гучномовців.
Встановлення заднього (оточуючого) гучномовця
Ідеальне місце
розташування
оточуючих
гучномовців.
Бажано розташувати всі гучномовці по колу.
Df : відстань від переднього гучномовця
Dc : відстань від центрального гучномовця
Ds : відстань від оточуючих гучномовців
Якщо відстань Df дорівнює відстані Ds, встановіть
режим 0 мсек. В іншому випадку поміняйте
настройки згідно з таблицею.
Відстань між Df і Dc
0.00 m
1.02 m
2.04 m
3.06 m
4.08 m
5.10 m
Час затримки
0 ms
3 ms
6 ms
9 ms
12 ms
15 ms
• При
(Dolby Pro Logic II), час затримки може бути різним для кожного режиму.
• При AC-3 і DTS час затримки може бути встановлений від 00 до 15 мсек.
• Центральний канал регулюється лише для 5.1-канальних дисків.
47
Встановлення
(продовж.)
Встановлення тестового сигналу
Скористайтеся функцією Test Tone (тестовий сигнал), щоб перевірити підключення гучномовця.
1
2
3
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
UKR
Настройка звуку
Ви можете налаштувати баланс та інтенсивність звучання кожного гучномовця.
1
2
В режимі СТОП натисніть кнопку MENU.
За допомогою ▼ перейдіть до пункту <AUDIO>, потім
натисніть кнопку ENTER.
За допомогою ▼ перейдіть до пункту <TEST TONE> і натисніть
кнопку ENTER.
3
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
 Тестовий сигнал буде відправлений в наступному порядку :
L C R SR SL SW Якщо в цей час натиснути кнопку
ENTER, тестовий сигнал припиниться.
4
d Натисніть RETURN для повернення до попереднього рівня меню.
d Натисніть кнопку EXIT, для виходу з екрану настройки.
STOP
EXIT
MOVE
CHANGE
RETURN
EXIT
В режимі СТОП натисніть кнопку MENU.
За допомогою ▼ перейдіть до пункту <AUDIO> і натисніть
кнопку ENTER.
За допомогою ▼ перейдіть до пункту <SOUND EDIT>’
(НАСТРОЙКА ЗВУКУ) і натисніть кнопку ENTER.
Натисніть кнопки ▲,▼ для вибору і настройки бажаного
параметру.
Натисніть кнопки ◄,► щоб налаштувати обраний параметр.
d Натисніть кнопку RETURN, щоб повернутися на попередній
рівень меню.
d Натисніть кнопку EXIT, для виходу з режиму настройки.
Альтернативний метод: натисніть кнопку TEST TONE на пульті дистанційного керування.
Start
Натисніть кнопку TEST TONE.
 Тестовий сигнал буде відтворюватися таким чином : під
час програвання DVD або CD він буде звучати тільки в
режимі СТОП.
Натисніть кнопку SOUND EDIT (НАСТРОЙКА ЗВУКУ), потім
натисніть курсор ◄,►.
 Використовуйте цю функцію, щоб перевірити
правильність підключення кожного гучномовця.
L: передній гучномовець (L); C: центральний
гучномовець (C); SW: сабвуфер;
R: передній гучномовець (R); LS: задній гучномовець
(L); SR: задній гучномовець (R)
 При включеній функції HDMI AUDIO (звук відтворюється
через гучномовці телевізора) функція TEST TONE
(Тестовий сигнал) недоступна.
ВСТАНОВЛЕННЯ
Багатоканальний режим PRO-LOGIC
Регулювання гучності і балансу гучномовців вручну, за допомогою кнопки SOUND EDIT.
d Для завершення тестового сигналу знову
натисніть кнопку TEST TONE.
Настройка балансу звучання переднього та заднього гучномовців
• Ви можете обирати режим звучання від 00 до – 06 або вимкнути функцію (OFF).
• Звук знижується, коли Ви наближуєтесь до -6.
Настройка звучання центрального/заднього гучномовців та сабвуферу
• Рівень звуку можна налаштувати поступово від + 6 dB до - 6 dB та OFF (вимкнено).
• Звук стає голоснішим при наближенні до + 6 dB та тихішим при
наближенні до - 6 dB.
48
49
Встановлення
(продовж.)
Встановлення DRC (СТИСНЕННЯ ЗВУКОВОГО ДІАПАЗОНУ)
Ви можете використовувати цю функцію для отримання задоволення від цифрового звуку
Долбі під час перегляду фільмів вночі з меншою гучністю.
1
2
3
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
4
UKR
Встановлення HDMI Audio
Аудіо сигнал, переданий по кабелю HDMI, можна увімкнути або вимкнути.
1
2
В режимі СТОП натисніть кнопку MENU.
За допомогою ▼ перейдіть до пункту <AUDIO>, потім
натисніть кнопку ENTER.
За допомогою ▼ перейдіть до пункту <DRC> і натисніть
кнопку ENTER.
За допомогою ▲,▼ для настройки DRC.
MOVE
ENTER
RETURN
CHANGE
RETURN
EXIT
d Натисніть кнопку RETURN, щоб повернутися на попередній
рівень меню.
d Натисніть кнопку EXIT, для виходу з режиму настройки.
AНастройка AV SYNC
1
2
3
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
4
В режимі СТОП натисніть кнопку MENU.
За допомогою ▼ перейдіть до пункту <AUDIO>, потім натисніть
кнопку ENTER.
За допомогою ▼ перейдіть до пункту <AV-SYNC> і натисніть
ENTER.
За допомогою ▲,▼ оберіть час затримки звуку AV-SYNC і
натисніть ENTER.
За допомогою ▼ перейдіть до пункту <HDMI AUDIO> і
натисніть кнопку ENTER.
4
Натисніть кнопку курсору ▲,▼ щоб вибрати <ON> (Увімкн.)
або <OFF> (Вимкн.) та натисніть клавішу ENTER.
• ON : Через кабель HDMI передаватиметься як відео, так і аудіо
сигнал, звук буде чутно тільки з гучномовця телевізора.
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
• OFF : Через кабель HDMI передається тільки відео сигнал, а звук буде
чутно тільки з гучномовців домашнього кінотеатру.
• Заводська настройка цього пристрою – HDMI AUDIO OFF.
• HDMI AUDIO автоматично розводиться для 2 каналів для
гучномовців телевізора.
d Натисніть кнопку RETURN, щоб повернутися до попереднього
рівня меню.
d Натисніть кнопку EXIT, для виходу з екрану настройки.
ВСТАНОВЛЕННЯ
Швидкість відеоряду може бути повільнішою, ніж швидкість відтворення звуку, якщо Ви підключили
пристрій до цифрового телевізора. В цьому випадку налаштуйте час затримки відтворення звуку
відповідно до швидкості відтворення відеоряду.
За допомогою ▼ перейдіть до пункту <AUDIO>, потім
натисніть кнопку ENTER.
3
EXIT
 Кнопка курсору ▲ підсилює ефект, кнопка курсору ▼ зменшує
ефект.
В режимі СТОП натисніть кнопку MENU.
 Ви можете встановити час затримки звуку від 0 до 300 мс.
Налаштуйте його в оптимальний режим.
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
d Натисніть кнопку RETURN, щоб повернутися до попереднього
рівня меню.
d Натисніть кнопку EXIT, для виходу з екрану настройки.
50
51
Встановлення
(продовж.)
Звукове поле (DSP- Цифрова обробка сигналу) та функція еквалайзера (EQ)
DSP(Цифрова обробка сигналу) : Режими DSP були розроблені для симуляції різного акустичного оточення.
EQ (Еквалайзер): Ви можете обрати режим ROCK (Рок), POP (Поп), або CLASSIC (Класика) для оптимізації
звуку під жанр музики, що ви слухаєте.
Натисніть кнопку DSP/EQ.
UKR
Режим Dolby Pro Logic II
Ви можете обрати бажаний аудіо-режим Dolby Pro Logic II.
Натисніть кнопку
PL II MODE.
 Кожного разу при натисканні цієї кнопки режим змінюється .таким чином:
 На дисплеї з’являється напис <DSP>.
 Кожного разу під час натискання кнопки вибір змінюється таким
чином:
PRO LOGIC II
• MUSIC : Коли Ви слухаєте музику, Ви можете насолодитись
звуковими ефектами, ніби Ви слухаєте живе виконання.
• CINEMA : Додайте реалізму музикальній та звуковій доріжці кінофільму.
• MATRIX : Ви почуєте об’ємний 5.1-канальний звук.
STEREO : Оберіть цей параметр для прослуховування звучання лише
через передній лівий та правий гучномовці та сабвуфер.
• POP, JAZZ, ROCK : Залежно від напрямку музики, Ви можете обирати між POP,
JAZZ або ROCK.
• STUDIO : Забезпечує ефект присутності, як у студії.
• CLUB : Імітує клубний звук з пульсуючим ритмом басу.
• HALL : Забезпечує чистий вокал з ефектом присутності на справжньому
концерті.
• MOVIE : Забезпечує ефект кінотеатру.
• CHURCH : Дає відчуття присутності на церковній церемонії.
• PASS : Оберіть цей параметр для нормального прослуховування.
ВСТАНОВЛЕННЯ
• PRO LOGIC : Ви відчуєте реалістичний багатоканальний ефект, ніби
при використанні п’яти гучномовців, хоча насправді
слухаєте лише лівий та правий гучномовці.
• Обираючи режим Pro-Logic II , під’єднайте Ваш зовнішній пристрій
до виходу AUDIO INPUT (L або R) на програвачі. Якщо Ви
під’єднаєте лише один з виходів (L або R), Ви не зможете одержати
об’ємне звучання.
• Функція DSP/EQ працює тільки в режимі STEREO.
• Натисніть кнопку режиму PL II щоб на екрані з’явився напис
STEREO.
• Ця функція працює з компакт-дисками, дисками MP3,
двоканальними дисками DVD-Audio, DivX та Dolby Digital.
• Під час програвання DVD, закодованих на два або більше каналів,
автоматично буде обрано багатоканальний режим і функція DSP/
EQ працювати не буде.
52
53
(продовж.)
MISCELLANEOUS
Встановлення
Прослуховування радіо
UKR
Пульт дистанційного керування
Ефект Dolby Pro Logic II
Ця функція працює тільки в режимі Dolby Pro Logic MUSIC.
1
Натисніть кнопку
2
Натисніть кнопку
PL II EFFECT для вибору пункту
<PANORAMA>, потім натисніть кнопки курсора ◄,► для
вибору необхідного параметру.
 Цей режим поширює переднє стереозображення, щоб
включити оточуючі гучномовці для дивовижного просторового
ефекту.
Натисніть кнопку
PL II EFFECT для вибору <C-WIDTH>,
потім натисніть кнопки ◄,► для вибору бажаних установок.
 Ви можете обрати параметр від 0 до 7.
 Цей параметр встановлює ширину центрального
відображення. Чим вищі установки, тим тихіший звук з
центрального гучномовця.
Натисніть кнопку TUNER та оберіть FM-хвилю.
Налаштуйтеся на бажану станцію.
 Автоматична настройка 1 : Натисніть кнопку #,$ для вибору станції.
 Автоматична настройка 2 : Натисніть та утримуйте кнопку .,,
для автоматичного пошуку діапазону.
 Ручна настройка : Легко натисніть кнопку .,, щоб збільшити або
зменшити частоту на один пункт.
PL II MODE для вибору режиму <MUSIC>.
 Ви можете обрати 0 або 1.
3
1
2
Головний пристрій
1
2
Натисніть кнопку FUNCTION для вибору бажаного
FM-діапазону.
Оберіть радіостанцію.
 Автоматична настройка 1 : Натисніть кнопку STOP () для
вибору режиму <PRESET>, потім натисніть кнопку #,$ для
вибору раніше встановленої станції.
 Автоматична настройка 2 : Натисніть кнопку STOP () для
вибору режиму <MANUAL>, потім натисніть і тримайте кнопку
#,$ для автоматичного пошуку діапазону.
 Ручна настройка : Натисніть кнопку STOP () для вибору
режиму <MANUAL>, потім натисніть кнопки #,$ для настройки
на нижчу або вищу частоту.
d Натисніть кнопку MONO/ST для прослуховування в ре
(Ця функція працює тільки під час прослуховування FM-станції).
4
 Ви можете встановити параметр від 0 до 6.
 Покроково регулює звукове поле (DSP) від передніх до задніх
гучномовців.
 Кожного разу при натисканні кнопки звук перемикається між STEREO та MONO.
 На території з поганим прийомом сигналу обирайте режим MONO
для отримання чіткої передачі.
ІНШІ ФУНКЦІЇ
Натисніть кнопку
PL II EFFECT для вибору <DIMENS> і
кнопки курсора ◄,► для вибору бажаних установок.
• Коли DVD-диск, що програється, закодований на два або більше
каналів, багатоканальний режим обирається автоматично, а
кнопка
(Dolby Pro Logic II) не працює.
54
55
Прослуховування радіо (продовж.)
Попередня настройка радіостанцій
Приклад : Попередня настройка 89.10 з запам’ятовуванням.
1
2
3
4
5
6
Натисніть кнопку TUNER для вибору FM-частоти.
Натисніть кнопку .,, для вибору <89.10>.
Про віщання RDS
UKR
Використання системи RDS (система радіо даних) для
отримання сигналу станцій діапазону FM
RDS дозволяє отримувати додатковий сигнал станцій FM, який надсилається паралельно з сигналом
програми. Наприклад, назву станції, інформацію про поточну програму (спортивну, музичну, тощо).
Коли вмикається станція FM, що підтримує послугу RDS, на
екрані загорається індикатор RDS.
Натисніть кнопку TUNER MEMORY (НАСТРОЙКА ПАМ’ЯТІ).
 На дисплеї відображається <PRGM>.
Натисніть кнопку #,$ для вибору номера.
 Ви можете обирати від 1 до 15.
Натисніть кнопку TUNER MEMORY знову.
 Натисніть кнопку TUNER MEMORY поки на екрані відображається напис <PRGM>.
 <PRGM> зникає, а станція записується у пам’ять.
Для установки іншої станції повторіть кроки з 2 по 5.
d Для настройки на встановлену станцію натисніть #,$ на пульті
керування, щоб обрати канал.
Опис функції RDS
• PTY (тип програми) : Відображує тип поточної програми.
• PS NAME (назва станції) : Вказує назву станції з 8 символів.
• RT (текстові повідомлення радіо) : Розшифровує текст, що
передається станцією (за наявності). Може складатись з 64 символів.
• CT (час) : Відображує час, який передається на частоті FM.
Деякі станції можуть не передавити цю інформацію. В такому
випадку вона не буде відображена на єкрані.
• TA (інформація про стан на дорогах) : Коли блимає цей символ,
передається повідомлення про
стан на дорогах.
• Функція RDS може працювати некоректно, якщо сигнал станції
слабкий, або передається неналежним чином.
Для відображення сигналів RDS
Сигнал RDS радіостанції відображається на екрані.
• Цей пристрій не ловить AM-хвилі.
Натисніть RDS DISPLAY під час відтворення FM станції.
PS NAME RT CT Frequency
• PS (назва станції) : Під час пошуку відображається <PS> та назва станції.
<NO PS> означає, що сигнал не передається.
• RT (текстові повідомлення радіо) : під час пошуку відображається <RT>
та текстові повідомлення станції.
<NO RT> означає, що сигнал не
передається.
• Frequency : частота станції (не є послугою RDS)
ІНШІ ФУНКЦІЇ
 Під час кожного натискання цієї кнопки інформація на екрані
змінюється у наступній послідовності.
Про символи, що з’являються на екрані
Для відображення на дисплеї сигналів PS або RT використовуються такі символи.
• Екран не відрізняє великі та малі букви.
• Екран не може відтворювати букви з діакритичними знаками, наприклад
буква <A> може замінювати <À, Â, Ä, Á, Å та Ã.>
• Якщо пошук раптово зупиняється, <PS> та <RT> не
відображатимуться.
56
57
Про віщання RDS
(продовж.)
PTY (тип програми) вказує на функцію пошуку PTY
Однією з переваг RDS є те, що ви можете знайти програму на бажану тему за кодом PTY.
Щоб відшукати програму за кодом PTY
2
3
Натисніть PTY SEARCH (Пошук типу програми) під час
відтворення FM станції.
Натисніть PTY- або PTY+, щоб вивести на екран бажаний код PTY.
 На екрані відображаються коди PTY, наведені праворуч.
Натисніть PTY SEARCH (Пошук типу програми) ще раз,
коли код PTY, який обрано в попередньому кроці, ще
відображається на екрані.
 Пристрій шукає по 15 запрограмованим станціям FM,
зупиняється, коли знаходить станцію з обраним кодом та
налаштовується на цю станцію.
Екран
Функція таймеру для вимкнення
Ви можете налаштувати час вимкнення домашнього кінотеатру.
Екран
10 20 30 60 90 120 150 OFF.
d Для підтвердження настройки таймеру натисніть кнопку SLEEP.
 Відображено час до автоматичного вимикання домашнього
кінотеатру.
 Ще одне натискання кнопки змінює час до автоматичного
вимикання, що ви встановили раніше.
d Для скасування функції таймеру натискайте кнопку SLEEP,
поки на дисплеї не з’явиться OFF.
Настройка яскравості дисплею
Ви можете налаштувати яскравість дисплею головного пристрою, щоб вона не заважала перегляду
кінофільмів.
AFFAIRS
(Справи)
Основні події, включаючи нещасні випадки,
документальні програми, дискусії та аналітику.
WEATHER
(Погода)
Погода
Натисніть кнопку DIMMER (ЗМЕНШИТИ ЯСКРАВІСТЬ).
Інформація про виміри, прибутковість, прогнози,
інформація для покупців, медична інформація і таке
інше.
FINANCE
(Фінанси)
Фінанси
 Кожного разу, коли ви натискаєте цю кнопку, змінюється яскравість
CHILDREN
(Дитячі)
Дитячі програми
SOCIAL A
(Соціальні)
Соціальні справи
Про спорт
EDUCATE
(Освіта)
Про освіту
DRAMA
(Драма)
Радіовистави і таке інше.
CULTURE
(Культура)
Національні або місцеві культурні події, релігія,
соціальні науки, мова, театр і таке інше.
SCIENCE
(Наука)
Наука і технології.
VARIED
(Різне)
Інше – промови, розважальні програми
(вікторини, ігри), інтерв’ю, комедії, сатиричні
вистави і таке інше.
Інша музика : джаз, R&B, кантрі.
RELIGION
(Релігія)
Релігія
PHONE IN
(Телефон)
Телефонний вхід
TRAVEL
(Подорожі)
Подорожі
LEISURE
(Дозвілля)
Дозвілля
JAZZ (Джаз)
COUNTRY
(Кантрі)
Джазова музика
Музика кантрі
POP M
(Поп-музика)
поп-музика
ROCK M
(Рок-музика)
рок-музика
M.O.R.M
(Легка музика)
Сучасна легка музика
OLDIES
(Ностальгія)
Ностальгія
LIGHT M
(Легка класика)
Легка класична інструментальна та хорова
музика.
FOLK M
(Фольклор)
Фольклорна музика
CLASSICS
(Класика)
Суто класична музика, оркестри, симфонія, камерна
музика та опера.
DOCUMENT
(Документальні)
Документальні програми
NATION M
(Національна
музика)
Національна музика
головного екрану.
Функція відключення звуку
ІНШІ ФУНКЦІЇ
Новини з коментарями та звітами
SPORT
(Спорт)
OTHER M
(Інша музика)
Тип програми
 На екрані з’явиться напис <SLEEP> (Сон). _Кожного разу, що ви
натискаєте цю кнопку, час змінюється наступним чином:
NEWS
(Новини)
INFO (Інфо)
58
Тип програми
UKR
Натисніть кнопку SLEEP.
Перш ніж почати, пам’ятайте...
• Пошук PTY доступний тільки для встановлених станцій.
• Щоб зупинити пошук у будь-яку мить, натисніть кнопку PTY SEARCH (Пошук типу програми).
• Для виконання наступних дій відводиться певний відрізок часу. Якщо налаштування
скасовується до завершення, розпочніть з першого кроку.
• Коли натискаються кнопки на головному пульті дистанційного керування, переконайтесь,
що обрано станцію FM.
1
ЗРУЧНІ ФУНКЦІЇ
Це є корисним, якщо ви відповідаєте на дзвінок в двері або телефонний виклик.
Натисніть кнопку MUTE.
 На дисплеї з’явиться символ <MUTE>.
 Щоб відновити звук, натисніть цю кнопку ще раз.
59
Управління телевізором за допомогою
пульту дистанційного керування
UKR
Список кодів до телевізорів
Під час управління телевізором за допомогою пульту дистанційного керування:
1
2
3
№
Марка
Код
№
Марка
1
Admiral (M.Wards)
56, 57, 58
44
MTC
18
2
A Mark
01, 15
45
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
Натисніть кнопку MODE, щоб на пульті керування засвітився
3
Anam
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11,
46
Nikei
03
13, 14
47
Onking
03
індикатор TV.
4
AOC
01, 18, 40, 48
48
Onwa
03
5
Bell & Howell (M.Wards)
57, 58, 81
49
Panasonic
06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
6
Brocsonic
59, 60
50
Penney
18
7
Candle
18
51
Philco
03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
8
Cetronic
03
52
Philips
15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
9
Citizen
03, 18, 25
53
Pioneer
63, 66, 80, 91
10
Cinema
97
54
Portland
15, 18, 59
11
Classic
03
55
Proton
40
12
Concerto
18
56
Quasar
06, 66, 67
13
Contec
46
57
Radio Shack
17, 48, 56, 60, 61, 75
14
Coronado
15
58
RCA/Proscan
18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
15
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
59
Realistic
03, 19
16
Croslex
62
60
Sampo
17
Crown
03
18
Curtis Mates
59, 61, 63
19
CXC
20
Daewoo
21
Натисніть кнопку POWER, щоб увімкнути телевізор.
Утримуючи кнопку POWER (Живлення), введіть код, що
відповідає виготовлювачу вашого телевізору.
 Якщо в таблиці вказано декілька кодів для вашого телевізора, слід
вводити коди поперемінно, щоб перевірити, який саме код працює.
Приклад : Для телевізора Samsung
Утримуючи кнопку POWER (Живлення), введіть 00, 15, 16, 17
або 40, користуючись кнопками з цифрами.
4
Якщо телевізор вимкнувся, встановлення було завершене.
 Ви можете використовувати кнопки TV POWER, VOLUME,
CHANNEL та пронумеровані кнопки (0~9).
• На деяких марках телевізора пульт керування може не
працювати, а деякі функції можуть бути недоступні (залежно від
марки вашого телевізора).
60
40
00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 59,
61
Samsung
03
62
Sanyo
19, 61, 65
02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
63
Scott
03, 40, 60, 61
25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90
64
Sears
15, 18, 19
Daytron
40
65
Sharp
15, 57, 64
22
Dynasty
03
66
Signature 2000 (M.Wards)
57, 58
23
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85
67
Sony
50, 51, 52, 53, 55
24
Fisher
19, 65
68
Soundesign
03, 40
25
Funai
03
69
Spectricon
01
26
Futuretech
03
70
SSS
18
27
General Electric (GE)
06, 40, 56, 59, 66, 67, 68
71
Sylvania
18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
28
Hall Mark
40
72
Symphonic
61, 95, 96
29
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
73
Tatung
06
30
Inkel
45
74
Techwood
18
31
JC Penny
56, 59, 67, 86
75
Teknika
03, 15, 18, 25
60, 98
32
JVC
70
76
TMK
18, 40
33
KTV
59, 61, 87, 88
77
Toshiba
19, 57, 63, 71
34
KEC
03, 15, 40
78
Vidtech
18
35
KMC
15
79
Videch
59, 60, 69
36
LG (Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
80
Wards
15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
37
Luxman
18
81
Yamaha
18
38
LXI (Sears)
19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71
82
York
40
39
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89
83
Yupiteru
03
40
Marantz
40, 54
84
Zenith
58, 79
41
Matsui
54
85
Zonda
01
42
MGA
18, 40
86
Dongyang
03, 54
43
Mitsubishi/MGA
18, 40, 59, 60, 75
ІНШІ ФУНКЦІЇ
• Якщо Ви не встановлюєте пульт керування для роботи з вашою
маркою телевізора ; робота пульта керування встановлена для
телевізора Samsung за заводською настройкою.
Код
61
Усунення несправностей
UKR
Якщо пристрій не працює, зверніться до цієї таблиці. Якщо у Вас виникла проблема, якої немає у
наведеному нижче списку, або наведена інструкція не допомагає, вимкніть пристрій, вийміть кабель
живлення з розетки та зверніться до найближчого авторизованого дилера чи сервісного центру
Samsung Electronics.
Ознака
Не можу вийняти диск.
Перевірка/усунення
 Перевірте, чи кабель електроживлення включений в
розетку.
 Вимкніть живлення, а потім знов увімкніть.
Програвання не
починається.
 Перевірте регіональний номер DVD. DVD-диски,
придбані за кордоном, можуть не програватися.
 CD-ROM і DVD-ROM не можуть програватися цією
системою домашнього кінотеатру.
Ознака
Перевірка/усунення
 Диск обертається, але
зображення немає.
 Якість зображення
незадовільна, зображення
тремтить.
•
•
•
•
Не працює мовний супровід та
субтитри.
• Мовний супровід та субтитри не працюють для DVDдисків, які їх не мають. Вони можуть працювати порізному в залежності від диску.
Екран меню не з’являється при
виборі функції меню
• Можливо, Ви програєте диск, який не має меню.
Формат екрану не змінюється.
• Ви можете програвати DVD-диски в форматі 16:9 в режимі
16:9 WIDE, 4:3 LETTER BOX(Конверт) або 4:3 PAN SCAN;
але 4:3 DVD можна програвати лише в форматі 4:3.
Зверніться до інформації на коробочці DVD-диска і оберіть
відповідну функцію.
Чи увімкнений телевізор?
Чи правильно під’єднані відеокабелі?
Диск забруднений або ушкоджений?
Погано виготовлений диск може не програватися.
 Перевірте рівень доступу (батьківський контроль).
Програвання не
розпочинається негайно
після натиснення кнопки
Play/Pause.
Немає звуку
Немає об’ємного звуку
Dolby Digital 5.1 CH.
Дистанційне керування не
працює.
62
 Протріть диск.
 Під час швидкого, повільного та покадрового
перемотування звук відсутній.
 Чи правильно під’єднані динаміки? Чи правильно виконана
настройка гучномовця?
 Чи сильно пошкоджений диск?
 Під час прослуховування CD або радіо звук виходить лише
з передніх гучномовців (L/R). Для увімкнення всіх шести
гучномовців натисніть кнопку
PL II (Dolby Pro Logic II)
та оберіть режим PRO LOGIC II.
 Переконайтесь, що DVD-диск сумісний із 5.1-канальною
звуковою системою.
 Якщо Ви вимкнули C, SL або SR в меню настройки звуку
– звук не поступає через центральний, передній лівий
та правий гучномовці. Встановіть C, SL, SR на позначку
SMALL.
 Головний пристрій не
працює. (Приклад: пристрій
вимикається або чутно
сторонні звуки чи шум.)
 Домашній кінотеатр не працює
належним чином.
Забули пароль для рівня доступу
(батьківського контролю).
 Чи є на диску позначка <Dolby Digital 5.1 CH>?
Оточуючий звук Dolby Digital 5.1 CH подається тільки якщо
диск записаний з використанням звукового каналу 5.1.
Використання функції RESET зітре всі збережені
настройки. Без необхідності не використовуйте.
• Коли на екрані з’явиться повідомлення <NO DISC> (Немає
диску), натисніть і утримуйте кнопку STOP (Стоп)()
на пристрої довше 5 секунд. Не екрані з’явиться напис
<INITIAL> (Початков.) і усім параметрам будуть повернені
стандартні значення.
• Натисніть кнопку POWER.
Використання функції RESET зітре всі
збережені настройки. Без необхідності не
використовуйте.
 Чи правильно встановлена аудіо-мова DOLBY DIGITAL 5.1
CH на інформаційному дисплеї?
 Переконайтеся, що дистанційне керування працює в
межах діапазону дії, кута і відстані.
 Чи не сіли батарейки?
 Чи ви обрали функції режиму (TV/DVD) пульту
дистанційного керування (TV або DVD) вірно?
• Вимкніть живлення та натисніть і утримуйте кнопку
STOP (Стоп)() на пристрої довше 5 секунд.
ІНШІ ФУНКЦІЇ
Звук чутно лише з декількох
гучномовців, а не з усіх
шести.
 Переконайтесь, що диск не деформований, і на його
поверхні немає подряпин.
Не приймається радіопередача.
• Чи правильно під’єднана антена?
• Якщо сигнал на вході слабкий, встановіть зовнішню
FM-антену на території з гарним прийомом.
63
Застережні заходи щодо користування
та зберігання компакт-дисків
Маленькі подряпини на диску можуть погіршити якість звуку та зображення або спричинити
перерви в програванні. Будьте особливо обережні, щоб не подряпати диски під час користування.
Користування дисками
Не торкайтеся сторони диска, на якій зроблено
запис. Тримайте диск за краї таким чином, щоб
відбитки пальців не потрапили на поверхню. Не
наклеюйте на диск папір чи плівку.
Зберігання дисків
Не тримайте на
прямому сонячному
світлі.
Зберігайте у
прохолодному
провітрюваному місці.
Зберігайте у чистій
коробці Зберігайте у
вертикальному
положенні.
• Не допускайте забруднення дисків.
• Не програвайте диски з тріщинами та подряпинами.
Якщо на поверхні диска з’явився бруд чи відбитки пальців,
видаліть їх м’яким очисним засобом, розчиненим у воді,
та витріть м'якою ганчіркою.
• Диск слід протирати від внутрішньої до зовнішньої сторони.
• Коли тепле повітря контактує з холодними деталями всередині
програвача, утворюється конденсат. В таких умовах програвач
не може нормально працювати. Якщо це сталося, видаліть диск і
залиште програвач увімкненим протягом 1-2 годин.
64
UKR
Введіть відповідний код для настройки <Звуку диску>, <Субтитрів диску> та/або <Меню диску>
(див. с. 42)
Код
Мова
Код
Мова
Код
Мова
Код
Мова
1027
Afar
1181
Frisian
1334
Latvian, Lettish
1506
Slovenian
1028
Abkhazian
1183
Irish
1345
Malagasy
1507
Samoan
1032
Afrikaans
1186
Scots Gaelic
1347
Maori
1508
Shona
1039
Amharic
1194
Galician
1349
Macedonian
1509
Somali
1044
Arabic
1196
Guarani
1350
Malayalam
1511
Albanian
1045
Assamese
1203
Gujarati
1352
Mongolian
1512
Serbian
1051
Aymara
1209
Hausa
1353
Moldavian
1513
Siswati
1052
Azerbaijani
1217
Hindi
1356
Marathi
1514
Sesotho
1053
Bashkir
1226
Croatian
1357
Malay
1515
Sundanese
1057
Byelorussian
1229
Hungarian
1358
Maltese
1516
Swedish
1059
Bulgarian
1233
Armenian
1363
Burmese
1517
Swahili
1060
Bihari
1235
Interlingua
1365
Nauru
1521
Tamil
1069
Bislama
1239
Interlingue
1369
Nepali
1525
Tegulu
1066
Bengali; Bangla
1245
Inupiak
1376
Dutch
1527
Tajik
1067
Tibetan
1248
Indonesian
1379
Norwegian
1528
Thai
1070
Breton
1253
Icelandic
1393
Occitan
1529
Tigrinya
1079
Catalan
1254
Italian
1403
(Afan) Oromo
1531
Turkmen
1093
Corsican
1257
Hebrew
1408
Oriya
1532
Tagalog
1097
Czech
1261
Japanese
1417
Punjabi
1534
Setswana
1103
Welsh
1269
Yiddish
1428
Polish
1535
Tonga
1105
Danish
1283
Javanese
1435
Pashto,
Pushto
1538
Turkish
1109
German
1287
Georgian
1436
Portuguese
1539
Tsonga
1130
Bhutani
1297
Kazakh
1463
Quechua
1540
Tatar
1142
Greek
1298
Greenlandic
1481
Rhaeto-Romance
1543
Twi
1144
English
1299
Cambodian
1482
Kirundi
1557
Ukrainian
1145
Esperanto
1300
Kannada
1483
Romanian
1564
Urdu
1149
Spanish
1301
Korean
1489
Russian
1572
Uzbek
1150
Estonian
1305
Kashmiri
1491
Kinyarwanda
1581
Vietnamese
1151
Basque
1307
Kurdish
1495
Sanskrit
1587
Volapuk
1157
Persian
1311
Kirghiz
1498
Sindhi
1613
Wolof
1165
Finnish
1313
Latin
1501
Sangro
1632
Xhosa
1665
Yoruba
1166
Fiji
1326
Lingala
1502
Serbo-Croatian
1171
Faeroese
1327
Laothian
1503
Singhalese
1684
Chinese
1174
French
1332
Lithuanian
1505
Slovak
1697
Zulu
ІНШІ ФУНКЦІЇ
Користування дисками та їх зберігання
СПИСОК МОВНИХ КОДІВ
65
Пристрої, що підтримують функцію USB-Host
Цифрові фотокамери
Вид
Вироб
Finepix-A340
Fuji
Цифрова камера
Finepix-F810
Fuji
Цифрова камера
Finepix-F610
Fuji
Компанія
Вид
Cruzer Micro
Sandisk
USB 2.0 USB Flash Drive 128M
Cruzer Mini
Sandisk
USB 2.0 128M
Цифрова камера
Cruzer Mini
Sandisk
USB 2.0 256M
Finepix-f450
Fuji
Цифрова камера
SONY Micro Vault
Sony
USB 2.0 64MB
Finepix S7000
Fuji
Цифрова камера
FLEX DRIVE
Serotech
USB 2.0 32MB
Finepix A310
Fuji
Цифрова камера
AnyDrive
A.L tech
USB 2.0 128MB
KD-310Z
Konica
Цифрова камера
XTICK
LG
USB 2.0 128M
Finecam SL300R
Kyocera
Цифрова камера
Micro Mini
Iomega
USB 2.0 128M
Finecam SL400R
Kyocera
Цифрова камера
iFlash
Imation
USB 2.0 64M
Finecam S5R
Kyocera
Цифрова камера
LG
XTICK(M)
USB 2.0 64M
Finecam Xt
Kyocera
Цифрова камера
RiDATA
EZDrive
USB 2.0 64M
Dimage-Z1
Minolta
Цифрова камера
Dimage Z1
Minolta
Цифрова камера
Dimage X21
Minolta
Цифрова камера
Coolpix4200
Nikon
Цифрова камера
Coolpix4300
Nikon
Цифрова камера
Creative MuVo NX128M
Creative
128 MB MP3-плеєр
Цифрова камера
Iriver H320
Iriver
20G HDD MP3-плеєр
Samsung
20G HDD MP3-плеєр
Nikon
GENERAL
(Загальний)
FM TUNER
(FM радіо)
МР3-плеєри
Вироб
Coolpix 2200
Компанія
Вид
Coolpix 3500
Nikon
Цифрова камера
YH-920
Coolpix 3700
Nikon
Цифрова камера
YP-T7
Samsung
MP3-плеєр
Coolpix 4100
Nikon
Цифрова камера
YP-MT6
Samsung
MP3-плеєр
Coolpix 5200
Nikon
Цифрова камера
YP-T6
Samsung
MP3-плеєр
Stylus 410 digital
Olympus
Цифрова камера
YP-53
Samsung
MP3-плеєр
300-digital
Olympus
Цифрова камера
YP-ST5
Samsung
MP3-плеєр
U300
Olympus
Цифрова камера
YP-T5
Samsung
MP3-плеєр
X-350
Olympus
Цифрова камера
YP-60
Samsung
MP3-плеєр
C-760
Olympus
Цифрова камера
YP-780
Samsung
MP3-плеєр
C-5060
Olympus
Цифрова камера
YP-35
Samsung
MP3-плеєр
X1
Olympus
Цифрова камера
YP-55
Samsung
MP3-плеєр
VIDEO
OUTPUT
(Відео вихід)
Споживання електроенергії
80Вт
Вага
4 кг
Розміри (Ш х В х Г)
430 x 65 x 351.5 mm
Діапазон температур
(при експлуатації)
+5°C~+35°C
Діапазон вологості
(при експлуатації)
10% ~ 75%
Ефективна чутливість
10дБ
Співвідношення: сигнал-шум
60дБ
Перешкоди
0.5%
Складний відеосигнал
1.0Vp-p(навантаження 75Ω)
Гніздо SCART
Компонентне відео : 1.0Vp-p
(навантаження 75Ω)
Сигнал RGB : 0.714Vp-p
(навантаження 75Ω)
Y:1.0Vp-p(навантаження 75Ω)
Компонентний відеосигнал
Pr:0.70Vp-p(навантаження 75Ω)
Pb:0.70Vp-p(навантаження 75Ω)
Підсилювач
HDMI
Повний опір : 85~115Ω
Вихід для переднього
гучномовця
133Вт x 2(3Ω)
Вихід для центрального
гучномовця
133Вт(3Ω)
Вихід для заднього
гучномовця
133Вт x 2(3Ω)
U-mini
Olympus
Цифрова камера
iAUDIO U2
Cowon
MP3-плеєр
Вихід для сабвуфера
135Вт(3Ω)
Lumix-FZ20
Panasonic
Цифрова камера
iAUDIO G3
Cowon
MP3-плеєр
Діапазон частот
20Гц~20кГц
DMC-FX7GD
Panasonic
Цифрова камера
iAudio M3
Cowon
HDD MP3-плеєр
Lumix LC33
Panasonic
Цифрова камера
SI-M500L
Sharp
256MB MP3-плеєр
Відношення: сигнал-шум.
75дБ
LUMIX DMC-F1
Panasonic
Цифрова камера
H10
Iriver
MP3-плеєр
Розділення каналів
60дБ
Optio-S40
Pentax
Цифрова камера
YP-T5 VB
Samsung
MP3-плеєр
Чутливість входу
(AUX) 400мВ
Optio-S50
Pentax
Цифрова камера
YP-53
Samsung
256MB MP3-плеєр
Optio 33LF
Pentax
Цифрова камера
Optio MX
Pentax
Цифрова камера
Digimax-420
Samsung
Цифрова камера
Digimax-400
Samsung
Цифрова камера
Вироб
Компанія
Вид
MOMOBAY UX-2
Dvico
USB 2.0
Sora PDR-T30
Toshiba
Цифрова камера
Coolpix 5900
Nikon
Цифрова камера
Coolpix S1
Nikon
Цифрова камера
Coolpix 7600
Nikon
Цифрова камера
DMC-FX7
Panasonic
Цифрова камера
Dimage Xt
Minolta
Цифрова камера
AZ-1
Olympus
Цифрова камера
UKR
ІНШІ ФУНКЦІЇ
66
Накопичувачі USB на флеш-пам´яті
Компанія
Вироб
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Зовнішні жорсткі диски з інтерфейсом USB HDD
67
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ (продовж.)
Contact SAMSUNG WORLD WIDE (Зв’яжіться із SAMSUNG WORLD WIDE)
If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the
SAMSUNG customer care centre.
Якщо у вас виникнуть питання або коментарі щодо продукції Samsung, зв’яжіться із
центром роботи з клієнтами SAMSUNG.
HT-X30
Регіон
5.1-канальна система гучномовців
гучномовців
Система гучномовців
Передні/центральний/
задні гучномовці
Сабвуфер
Опір
3Ω x 5
3Ω
Діапазон частот
145Гц~20кГц
35Гц~155Гц
Рівень тиску вихідного звуку
86дБ/W/M
86дБ/W/M
Номінальна потужність
споживання
133Вт
135Вт
Максимальний вхідний сигнал
266Вт
270Вт
Розміри (Ш х В х Г)
Передній/
90 x 168x 95 mm
Задній
180 x 320 x 390 mm
Центральний 250 x 90 x 95 mm
Вага
Передній/
0.6 Kg/0.5 Kg
Задній
5.5 kg
Центральний 0.7 Kg
HT-TX35
5.1-канальна система гучномовців
гучномовців
Система гучномовців
Передні/центральний/
задні гучномовці
Сабвуфер
Опір
3Ω x 5
3Ω
Діапазон частот
140Гц~20кГц
35Гц~160Гц
Рівень тиску вихідного звуку
82дБ/W/M
85дБ/W/M
Номінальна потужність
споживання
133Вт
135Вт
Максимальний вхідний сигнал
266Вт
270Вт
Передній 90 x 1045 x 90 mm
Розміри (Ш х В х Г)
Задній
90 x 1045 x 90 mm
180 x 320 x 390 mm
Центральний 250 x 90 x 95 mm
Вага
Передній/
3.5Kg/3.2Kg
Задній
Центральний 0.5Kg
68
5.1Kg
Країна
Центр роботи з клієнтами
Веб-сторінка
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement