Samsung HT-TZ222 Посібник користувача

Samsung HT-TZ222 Посібник користувача
HT-Z220
HT-TZ222
HT-TZ225
ЦИФРОВА СИСТЕМА
ДОМАШНЬОГО КІНОТЕАТРУ
Посібник користувача
уявіть можливості
Дякуємо за придбання продукту Samsung.
Щоб отримати більш повне обслуговування,
зареєструйте свій продукт за адресою
www.samsung.com/global/register
Особливості
Відтворення багатьох типів дисків
Система домашнього кінотеатру дає змогу відтворювати диски різних типів, включаючи DVD-VIDEO, CD, MP3-CD,
WMA-CD, DivX, CD-R/RW, а також DVD±R/RW.
Підтримка функції USB Host
Можна насолоджуватися медіафайлами, такими як малюнки, відеозаписи та музичні файли, що збережено на MP3плеєрі, цифровій камері або картці пам’яті для USB, підключивши ці пристрої до USB-порту домашнього кінотеатру.
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic II це новий формат багатоканального аудіо сигналу декодерної технології,
що є поліпшеною версією Dolby Pro Logic.
DTS (Система Цифрового Кінотеатру)
DTS – це формат аудіо стиснення, розроблений Dolby Digital System Inc, який відтворює
широкочастотний 5.1-канальний звук.
Функція TV заставки
Якщо головний блок знаходиться в режимі зупинки більше 5 хвилин, на екрані з’являється логотип Samsung.
Цей виріб автоматично перейде до режиму збереження електроенергії через 20 хвилин перебування в режимі
збереження екрана.
Функція економії енергії
Цей виріб автоматично вимкнеться через 20 хвилин перебування в режимі зупинки.
Вибір TV заставки
Цей виріб дає змогу вибрати фонове зображення, яке відображатиметься на екрані під час відтворення у форматі JPEG чи DVD.
Функція Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ - це функція, завдяки якій ви можете керувати головним блоком за допомогою пульта дистанційного
керування від телевізора Samsung, підключивши домашній кінотеатр до телевізору SAMSUNG за допомогою кабелю
HDMI. (Ця функція працює тільки за умови використання телевізору SAMSUNG, що підтримує функцію Anynet+.)
Функція AV SYNC
Зображення може відставати від звуку, якщо пристрій підключено до цифрового телевізора.
Щоб усунути цей негативний ефект, синхронізуйте звук із відеосигналом, налаштувавши затримку звуку.
КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ
Перевірте, чи наявні нижченаведені аксесуари.
ВІДЕО КАБЕЛЬ
2
FM АНТЕНА
ІНСТРУКЦІЯ
КОРИСТУВАЧА
ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО
КЕРУВАННЯ
/ Батареї (розмір AAA)
UKR
інформація з питань безпеки
Заходи з техніки безпеки
НЕ ЗНІМАЙТЕ ЗАДНЮ ПАНЕЛЬ. ЦЕ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ. ВСЕРЕДИНІ БЛОКУ НЕМАЄ
ДЕТАЛЕЙ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ВТРУЧАННЯ КОРИСТУВАЧА. З ПИТАНЬ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ АПАРАТУРИ ЗВЕРТАЙТЕСЬ
ДО СЕРВІСНИХ ЦЕНТРІВ.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
НЕБЕЗПЕКА УРАЖЕННЯ
ЕЛЕКТРИЧНИМ
СТРУМОМ. НЕ ВІДКРИВАТИ.
CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1
УВАГА
Цей символ вказує, що усередині цього виробу є
небезпечна напруга, що може призвести до
ураження електричним струмом.
Цей символ вказує, що в документації на
пристрій є важлива інструкція щодо його
використання або обслуговування.
ЛАЗЕРНИЙ ПРИСТРІЙ КЛАСУ 1
Цей програвач компакт-дисків класифікований як ЛАЗЕРНИЙ ПРИСТРІЙ КЛАСУ 1.
Використання засобів керування, регулювання або
виконання процедур, не описаних у цій інструкції, може
призвести до небезпечного лазерного опромінення.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ : НЕВИДИМЕ ЛАЗЕРНЕ
ВИПРОМІНЮВАННЯ ПРИ
ЗНЯТТІ КОРПУСУ Й ВИМКНЕННІ
БЛОКУВАЛЬНИХ КОНТАКТІВ УНИКАЙТЕ
ПОТРАПЛЯННЯ ПІД ПРОМІНЬ ЛАЗЕРА.
Для зменшення ризику пожежі або ураження електричним струмом не піддавайте цей пристрій дії вологи або дощу.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
•П
рилад не повинен піддаватися дії бризок та крапель.
• З абороняється ставити зверху на прилад предмети, наповнені рідиною, наприклад, вази.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
• У никайте потрапляння води на апарат, а також не тримайте на ньому предмети з водою, наприклад вази.
•Ш
тепсель використовується як пристрій роз'єднання та залишається доступним для подальших операцій.
Правильна утилізація цього виробу
(відходи електричного та електронного устаткування)
Правильна утилізація цього виробу
(відходи електричного та електронного устаткування)
(Застосовується в Європейському Союзі та інших Європейських країнах, де
запроваджен о системі роздільного збору відходів)
Ці позначки на виробі або на супроводжуючих документах вказують на те, що його
забороняється утилізувати разом з побутовими відходами після завершення терміну
служби. Щоб запобігти можливій шкоді навколишньому середовищу та здоров’ю людини
від неправильної утилізації відходів, вирі б треба відокремити від інших видів відходів та
належним чином утилізувати у відповідності з принц ипами багатократного використання
матеріальних ресурсів.
Побутовим користувачам слід звернутися до торговельної точки, в якій було придбано
виріб, або мі сцевих органів та з’ясувати порядок екологічно безпечної утилізації виробу.
Користувачі, які представляють організації, мусять звернутися до своїх постачальників та
перевірит и умови контракту на придбання. Цей виріб не повинен змішуватися з іншими
промисловими відходами для утилізації.
3
інформація з питань безпеки
ЗАСТЕРЕЖНІ ЗАХОДИ
Переконайтеся, що джерело живлення постійного струму у вашій оселі відповідає ідентифікаційній
наклейці на зворотному боці плеєра. Розмістіть плеєр горизонтально на придатній поверхні (меблях)
з достатньою відстанню навколо нього, щоб забезпечити вентиляцію (7,5~10 см). Переконайтеся,
що вентиляційні отвори нічим не закрито. Не кладіть будь-які предмети на плеєр. Не розміщуйте
плеєр на підсилювачі або іншому устаткуванні, яке може нагріватися. Перед тим, як переносити
плеєр, перевірте, чи отвір для дисків пустий. Плеєр розроблено для безперервної експлуатації. Якщо
домашній кінотеатр Blu-ray переключено в режим очікування, він не від’єднується від електромережі.
Щоб повністю від’єднати плеєр від джерела електроенергії, витягніть з розетки штепсельну вилку,
особливо якщо його планується надовго залишити без роботи.
Під час грози вийміть штепсельну вилку розетки.
Стрибки напруги, викликані блискавкою, можуть
пошкодити пристрій.
Не залишайте пристрій під прямим сонячним промінням
поруч з джерелами тепла.
Phones
Захищайте програвач від вологи (наприклад:
не ставте близько вази з водою), не ставте
поблизу відкритого вогню (наприклад: каміну)
а також поблизу пристроїв, що є джерелами
сильного магнітного або електричного полів
(наприклад: гучномовці). Від’єднайте силовий
кабель від джерела живлення, якщо програвач
працює зі збоями. Ваш програвач не призначений
для промислового використання. Він призначений тільки для
персонального використання. Може
відбутися конденсація, якщо ваш програвач або
диск зберігалися на холоді (при низьких температурах).
Після транспортування програвача взимку, перед
використанням потрібно почекати приблизно 2 години,
поки пристрій нагріється до кімнатної температури
4
Батареї, які використовуються з цим пристроєм, містять
хімічні речовини, які є шкідливими для навколишнього
середовища.
Не викидайте батареї в загальне домашнє сміття.
UKR
зміст
Особливості
2
Комплект Постачання
інформація з питань безпеки
3
4
Заходи з техніки безпеки
Застережні Заходи
починаючи роботу
7
Перед Ознайомленням Із Посібником
Користувача
Диски, що програються
Не використовуйте такі види дисків:
Bід копіювання
Тип І Характеристики Дисків
2
3
7
опис
10
пульт дистанційного
керування
12
16
під’єднання
Перед використанням
домашнього кінотеатру
27
28
відтворення
8
8
8
9
10 Передня панель
10 Екран
11 Бокова панель
12 Огляд Пульта Дистанційного Керування
14 Налаштування Пульта Дистанційного
Керування
16 Підключення гучномовців
20 Підключення Підсилювача Бездротового
Зв’язку
22 Під’єднання Відеовиходу До Телевізора
23 Функція автоматичного визначення HDMI
23 Функція HDMI
24 BD Wise (лише продукти Samsung)
25 Підключення інших джерел аудіосигналу
26 Підключення FM-антени
27 Перед використанням домашнього
кінотеатру
28
29
30
31
33
41
Програвання дисків
Програвання дисків MP3/WMA-CD
Програвання JPEG-файлів
Програвання DivX-файлів
Використання функції відтворення
Відтворення медіа-файлів з функцією
USB-host
5
зміст
налаштування системи
43
радіо
54
ЗРУЧНІ ФУНКЦІЇ
57
Усунення несправностей
59
перелік кодів мов
61
62
додаток
6
43 Встановлення мови
43 Налаштування РЕЖИМУ ВІДЕОВИХОДУ
HDMI
44 Встановлення типу телевізійного екрану
45 Встановлення батьківського контролю
(рівні доступності)
45 Встановлення пароля
46 Встановлення фону
46 Щоб обрати одну із трьох зроблених Вами настройок фону
47 Встановлення режиму гучномовця
47 Встановлення часу затримки
49 Встановлення тестового сигналу
49 Настройка звуку
50 Встановлення DRC (СТИСНЕННЯ
ЗВУКОВОГО ДІАПАЗОНУ)
51 Настройка AV SYNC
51 Встановлення HDMI Audio
52 Звукове поле (DSP- Цифрова обробка
сигналу) та функція еквалайзера (EQ)
52 Режим Dolby Pro Logic II
53 Ефект Dolby Pro Logic II
53 P.BASS
53 Підключення мікрофону
54 Прослуховування радіо
54 Попередня настройка радіостанцій
55 Про віщання RDS
57
57
57
58
Функція таймеру для вимкнення
Настройка яскравості дисплею
Функція відключення звуку
КОПІЮВАННЯ КОМПАКТ-ДИСКА
59 Усунення несправностей
61 Перелік кодів мов
62 Застережні заходи щодо користування та
зберігання компакт-дисків
63 Технічні Характеристики
UKR
ПЕРЕД ОЗНАЙОМЛЕННЯМ ІЗ ПОСІБНИКОМ КОРИСТУВАЧА
Перед ознайомленням із посібником користувача перегляньте такі терміни.
Піктограми, які використовуються в посібнику
Піктограма
B
A
G
D
M
Визначення
DVD
До цієї групи входять функції, що доступні на DVD або DVD-R/
DVD-RW дисках, які було записано та фіналізовано в режимі відео.
CD
До цієї групи входять функції, що доступні на компакт-дисках з
даними.
MP3
Це стосується функції, наявної на дисках CD-R/-RW.
JPEG
Це стосується функції, наявної на дисках CD-R/-RW.
DivX
Це стосується функції, наявної на дисках MPEG4.
(DVD±R/RW, CD-R або CD-RW)
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
До цієї групи входять випадки, коли функція може не працювати, а
параметр може буди скасовано.
Примітка
Стосується підказок або інструкцій на сторінці, які допомагають
використовувати функції.
● починаючи роботу
d
Термін
MM `` В цьому керівництві інструкції, помічені як "DVD (
)" відносяться до дисків
DVD
DVD-VIDEO, DVD-R/-RW, які було записано в режимі відео та фіналізовано. Для
окремих DVD дисків може буди вказано їх тип.
`` Якщо диски DVD-R/-RW не було записано належним чином в форматі відео, він не
буде відтворюватись.
Використання цього посібника користувача
1) Перед початком використання виробу ознайомтеся з інструкціями з питань безпеки.
(Див. стор. 3~4)
2) У разі виникнення проблем див. розділ “Усунення несправностей”. (Див. стор. 59~60)
Авторське право
©2008 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Усі права захищено. Повне або часткове відтворення чи копіювання цього посібника користувача
дозволяється лише за попередньої письмової згоди компанії Samsung Electronics Co.,Ltd.
7
починаючи роботу
DVD (Універсальний цифровий диск) пропонує фантастичні аудіо та відео записи, завдяки
об’ємному звуку Dolby Digital Surround Sound та технології стиснення відео MPEG-2. Зараз Ви можете
насолоджуватися цими реалістичними ефектами у себе вдома, як у кінотеатрі або концертному залі.
1
~ 6
DVD та дискові програвачі кодуються згідно регіонам. Ці регіональні коди повинні збігатися для
відтворювання диска. Якщо коди не збігаються, диск не буде відтворюватися. Номер Регіону для
цього програвача знаходиться на його задній панелі. (Ваш програвач буде відтворювати лише DVDзаписи, що відповідають такому ж регіональному коду).
Диски, що програються
Вид диска
Марка (логотип) Закодований сигнал
Розмір диска
12 cm
DVD-VIDEO
VIDEO
8 cm
AUDIO-CD
COMPACT
AUDIO
DIGITAL AUDIO
DivX
AUDIO + VIDEO
Максимальний час програвання
Прибл. 240 хв. (односторонній)
Прибл. 480 хв. (двосторонній)
Прибл. 80 хв. (односторонній)
Прибл. 160 хв. (двосторонній)
12 cm
74 min.
8 cm
20 min.
12 cm
—
8 cm
—
Не використовуйте такі види дисків:
• CD-G, CD-I, CD-ROM, DVD-ROM та DVD-RAM не можуть відтворюватися на цьому програвачі.Якщо Ви
спробуєте переглянути такий диск, на телевізійному екрані з’являється повідомлення <WRONG DISC
FORMAT> (НЕВІРНИЙ ФОРМА КОД).
• DVD-диск, що придбаний за кордоном, може не відтворюватися на цьому програвачі.Якщо Ви спробуєте
переглянути такий диск, на телевізійному екрані з’являється повідомлення <CAN'T PLAY THIS DISC
PLEASE,CHECK REGION CODE>.
Bід копіювання
• Багато DVD дисків мають захист від копіювання. Тому Ви повинні підключити Ваш DVD до телевізора, а не
до відеомагнітофона. Підключення до відеомагнітофона спричинить спотворене зображення з DVD-диска,
захищеного від копіювання.
• Цей пристрій підтримує технологію захисту авторських прав, яка захищена патентною формулою деяких
патентів США та іншими правами інтелектуальної власності, що належать Корпорації «Macrovision» та іншим
власникам. Дозвіл на використання цієї технології захисту авторських прав має надійти від Корпорації
«Macrovision» та призначається для домашнього й іншого обмеженого перегляду, дозволеного Корпорацією
«Macrovision». Копіювання та демонтаж заборонені.
8
UKR
ТИП І ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСКІВ
Цей продукт не підтримує захищені медіа-файли (DRM).
❖❖ CD-R диски
❖❖ Диски CD-R MP3
• Відображуються лише диски CD-R з MP3 файлами в ISO 9660 або формату Joliet.
•Назви MP3 файлів повинні складатися з 8 або менше символів, без пробілів та особливих знаків
(. / = +).
• Використовуйте записані диски зі стиснутою/відновленою швидкістю передачі даних понад 128 Kб/с.
• Відтворюватися можуть лише файли, що мають розширення ".mp3" та ".MP3".
• Лише безперервно записаний багатосесійний диск може відображатися. Якщо в багатосесійному диску є
порожній сегмент, диск може бути відображений лише до такого порожнього сегменту.
• Якщо диск не закритий, початок відображення охопить більше часу і не всі записані файли будуть
відображені.
• Файли у форматі Змінної Швидкості Передачі (VBR), тобто файли записані з низькою та високою швидкістю
передачі (наприклад, 32 Kб/с ~ 320 Kб/с ), звук може зникати в ході програвання.
• На одному диску можуть бути відтворені максимум 500 доріжок.
• На одному диску можуть бути відтворені максимум 300 папок.
❖❖ Диски CD-R JPEG
• Ви можете відтворювати тільки файли з розширенням <jpg>.
• Якщо диск не закритий, початок відображення охопить більше часу і не всі записані файли будуть
відображені.
•Лише диски CD-R з JPEG-файлами в ISO 9660 або форматі Joliet можуть бути відображені.
• Назви JPEG-файлів повинні складатися з 8 або менше символів, без пробілів та особливих знаків
(. / = +).
• Лише безперервно записаний багатосесійний диск може відображатися. Якщо в багатосесійному диску є
порожній сегмент, диск може бути відображений лише до такого сегменту.
• На одному диску може бути не більше 9999 зображень.
• При відтворенні CD зображень Kodak/Fuji відображаються лише JPEG-файли в папці зображень.
• Інші диски зображень, які не є CD-зображеннями Kodak/Fuji, можуть потребувати більше часу для початку
відображення або не відобразитися взагалі.
❖❖ Диски DVD±R/RW, CD-R/RW DivX
• Оновлення програмного забезпечення для форматів, які не підтримуються цим пристроєм, не надається.
(Приклад: QPEL, GMC з роздільною здатністю понад 800х600 пікселів тощо.)
•Розділи з високою швидкістю передачі кадрів можуть не відтворюватися під час програвання файлу DivX.
• DivX® – цифровий відеоформат, створений компанією DivX, Inc. Це офіційно сертифікований пристрій
DivX або DivX Ultra, що відтворює відео формату DivX.
9
● починаючи роботу
• Залежно від пристрою звукозапису (CD-записувач або комп’ютер) та стану диска деякі CD-R диски можуть
не відтворюватися.
• Використовуйте 650MB/74-хвилинний CD-R.
Не використовуйте диски CD-R ємністю, що перевищує 700 Мб/80 хвилин, оскільки їх відтворення може
не вдатися.
• Якщо можливо, не використовуйте CD-RW (диски з функцією перезапису), оскільки вони можуть не
відтворюватися.
•Лише диски CD-R, що правильно <закриті> можуть бути повністю відтворені. Якщо сеанс закритий, але
диск залишений відкритим, Ви не зможете повністю відтворити диск.
опис
Передня панель
10
MIC 1
FUNC.
ДИСКОВИЙ ЛОТОК
КНОПКА FUNCTION (ФУНКЦІЯ)
10
КНОПКА PLAY/PAUSE (ВІДТВОРЕННЯ/ПАУЗА)
( )
КНОПКА TUNING UP & SKIP (НАЛАШТУВАННЯ ВПЕРЕД ТА
ПРОПУСК) ( )
ГНІЗДО MIC 1, MIC 2
КНОПКА TUNING DOWN & SKIP (НАЛАШТУВАННЯ НАЗАД
ТА ПРОПУСК) ( )
11
РЕГУЛЯТОР ГУЧНОСТІ
РОЗ’ЄМ USB
КНОПКА STOP (
КНОПКА POWER (ЖИВЛЕННЯ) (
)
Екран
ІНДИКАТОР НАЛАШТУВАННЯ ПРИЙМАЧА
ЕКРАН СТАНУ СИСТЕМИ
ІНДИКАТОР RADIO FREQUENCY (ЧАСТОТА РАДІО)
10
MIC 2
11
КНОПКА OPEN/CLOSE (ВІДКРИТИ/ЗАКРИТИ)
)
UKR
Бокова панель
1
2
3
4
5
6
7
● опис
FM ANT
FM ANT
8
9
10
ПОРТ ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ ТХ-КАРТКИ (БЕЗДРОТОВИЙ) Картка TX забезпечує зв’язок між головним модулем пристрою та приймачем
9
10
ГНІЗДО HDMI OUTPUT
Д о цього гнізда під’єднується кабель HDMI для виводу на телевізор
відеосигналу найвищої чіткості.
ВХІДНЕ ЗОВНІШНЄ ЦИФРОВО-ОПТИЧНЕ ГНІЗДО
Використовуйте цей роз’єм для підключення зовнішнього обладнання з
цифровим виходом.
ВІДЕО ВИХІД
Підключіть вхідне гніздо телевізора (VIDEO IN) до відео виходу (VIDEO OUT)
РОЗ’ЄМИ AUX IN
До цих гнізд під’єднується кабель для вводу 2-канального аналогового
аудіосигналу із зовнішнього пристрою (наприклад, відеомагнітофона)
ГНІЗДО SCART
Підключіть до телевізору за допомогою роз’єму SCART
Гніздо для антени FM 75Ω
До цього гнізда під'єднується FM-антена.
ВЕНТИЛЯТОР ОХОЛОДЖЕННЯ
Вентилятор завжди працює після ввімкнення живлення. Під час розміщення
плеєра забезпечте з усіх боків вентилятора щонайменше 10 см вільного
простору.
ВИХІДНІ РОЗНІМИ ДИНАМІКІВ
До цих рознімів під’єднуються фронтальні, задні динаміки, центральний
динамік і сабвуфер
ФІКСУЮЧИЙ ДРІТ
Фіксує дроти динаміків.
11
пульт дистанційного керування
ОГЛЯД ПУЛЬТА ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ
1
2
3
20
21
22
23
4
24
5
6
7
25
26
27
28
8
9
29
30
31
10
11
32
12
13
33
14
15
16
17
18
19
12
34
35
36
37
38
39
40
Кнопка POWER
Кнопка DVD RECEIVER
3
Кнопка TV
4
Кнопка Кнопки 0-9
5
Кнопка AUDIO
6
Кнопка STEP
7
Кнопка НАСТРОЙКА/ПРОПУСК ДИСКА
8
Кнопка VOLUME
9
Кнопка MENU
10
Кнопка керування курсором/
Введення
11
Кнопка INFO
12
Кнопка
13
Кнопка TUNER MEMORY, SD (звичайної
чіткості)/HD (високої чіткості)
14
Кнопка
22
Кнопка
DVD
Кнопка
Кнопка
23
24
25
26
OPEN/CLOSE
DVD
DVD
DVD
TUNER
AUX
Кнопка PORT
Кнопки вибору RDS
Кнопки SUBTITLE
Кнопка PAUSE
PLAY
STOP
SEARCH
27
Кнопка
Кнопка
Кнопка
28
Кнопка MUTE
29
Кнопка TUNING/CH
30
Кнопка REMAIN
31
Кнопка RETURN
32
Кнопка EXIT
Кнопка ZOOM
33
Кнопка CANCEL
15
Кнопка ECHO/SLEEP
34
Кнопка SOUND EDIT
16
Кнопка LOGO
35
Кнопка REPEAT
17
Кнопка MIC
Кнопка CD RIPPING
18
Кнопка SLOW, MO/ST
36
37
19
Кнопка
Кнопка P.BASS
20
Кнопка SOURCE
38
39
40
Кнопка DIMMER
PL II MODE
PL II EFFECT
● пульт дистанційного керування
2
21
UKR
1
Кнопка DSP/EQ
Кнопка MIC +
Заміна батарейок
1.Зніміть кришку
відсіку для батарей
в напрямку стрілки.
2.Вставте дві батарейки 1.5V AAA,
3.Закрийте кришку.
дотримуючись належної полярності
(+ та -).
MM Дотримуючись наступних інструкцій можна запобігти протіканню або розтріскуванню
батарей:
`` Розташуйте батареї в пульті дистанційного керування, дотримуючись полярності: (+) до (+) та (-) до (-).
`` Використовуйте відповідний тип батарей. Батареї, що мають однаковий вигляд, можуть мати різну
електричну напругу.
`` Завжди міняйте обидві батареї одночасно.
`` Не нагрівайте батареї та не кидайте у вогонь.
13
пульт дистанційного керування
НАЛАШТУВАННЯ ПУЛЬТА ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ
За допомогою цього пульта дистанційного керування можна керувати окремими функціями телевізора.
Під час управління телевізором за допомогою пульту
дистанційного керування:
1. Натисніть кнопку MODE, щоб на пульті керування
засвітився індикатор TV.
2. Н
атисніть кнопку POWER, щоб увімкнути телевізор.
3. Утримуючи кнопку POWER (Живлення), введіть код, що відповідає виготовлювачу вашого телевізору.
• Якщо в таблиці вказано декілька кодів для вашого
телевізора, слід вводити коди поперемінно, щоб
перевірити, який саме код працює.
Приклад : Для телевізора Samsung
Утримуючи натиснутою кнопку POWER, за
допомогою цифрових кнопок уведіть 00, 15, 16, 17
або 40.
4. Якщо телевізор вимкнувся, встановлення було завершене.
•Ви можете використовувати кнопки TV POWER, VOLUME, CHANNEL та пронумеровані
кнопки (0~9).
MM `` На деяких марках телевізора пульт керування може не працювати, а деякі функції
можуть бути недоступні (залежно від марки вашого телевізора).
`` Якщо Ви не встановлюєте пульт керування для роботи з вашою маркою телевізора ; робота пульта керування встановлена для телевізора Samsung за заводською настройкою.
Діапазон дії пульту дистанційного керування
Пульт дистанційного керування можна використовувати на відстані
приблизно до 23 футів (7 метрів) у межах прямої видимості. Його можна також використовувати під
кутом до 30° відносно чутливого елемента плеєра.
MIC 1
14
MIC 2
FUNC.
UKR
Список кодів до телевізорів
№
Марка
Код
№
Марка
1
Admiral (M.Wards)
56, 57, 58
44
MTC
18
2
A Mark
01, 15
45
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
3
Anam
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11,
46
Nikei
03
13, 14
47
Onking
03
4
AOC
01, 18, 40, 48
48
Onwa
03
5
Bell & Howell (M.Wards)
57, 58, 81
49
Panasonic
06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
6
Brocsonic
59, 60
50
Penney
18
7
Candle
18
51
Philco
03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
8
Cetronic
03
52
Philips
15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
9
Citizen
03, 18, 25
53
Pioneer
63, 66, 80, 91
10
Cinema
97
54
Portland
15, 18, 59
11
Classic
03
55
Proton
40
12
Concerto
18
56
Quasar
06, 66, 67
13
Contec
46
57
Radio Shack
17, 48, 56, 60, 61, 75
14
Coronado
15
58
RCA/Proscan
18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
15
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
59
Realistic
03, 19
16
Croslex
62
60
Sampo
17
Crown
03
18
Curtis Mates
59, 61, 63
19
CXC
Samsung
● пульт дистанційного керування
61
Код
40
00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 59,
60, 98
03
62
Sanyo
19, 61, 65
02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
63
Scott
03, 40, 60, 61
20
Daewoo
25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90
64
Sears
15, 18, 19
21
Daytron
40
65
Sharp
15, 57, 64
22
Dynasty
03
66
Signature 2000 (M.Wards)
57, 58
23
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85
67
Sony
50, 51, 52, 53, 55
24
Fisher
19, 65
68
Soundesign
03, 40
25
Funai
03
69
Spectricon
01
26
Futuretech
03
70
SSS
18
27
General Electric (GE)
06, 40, 56, 59, 66, 67, 68
71
Sylvania
18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
28
Hall Mark
40
72
Symphonic
61, 95, 96
29
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
73
Tatung
06
30
Inkel
45
74
Techwood
18
31
JC Penny
56, 59, 67, 86
75
Teknika
03, 15, 18, 25
32
JVC
70
76
TMK
18, 40
33
KTV
59, 61, 87, 88
77
Toshiba
19, 57, 63, 71
34
KEC
03, 15, 40
78
Vidtech
18
35
KMC
15
79
Videch
59, 60, 69
36
LG (Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
80
Wards
15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
37
Luxman
18
81
Yamaha
18
38
LXI (Sears)
19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71
82
York
40
39
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89
83
Yupiteru
03
40
Marantz
40, 54
84
Zenith
58, 79
41
Matsui
54
85
Zonda
01
42
MGA
18, 40
86
Dongyang
03, 54
43
Mitsubishi/MGA
18, 40, 59, 60, 75
15
під’єднання
У цьому розділі описуються різні методи підключення цифрового домашнього кінотеатру до інших
зовнішніх компонентів.
Перед тим, як переміщувати або встановлювати прилад, обов’язково вимикайте живлення та
відключайте кабель живлення.
Підключення гучномовців
2,5–3 розміри екрана телевізора
Розташування DVD-програвача
Розмістіть домашній кінотеатр на підставці чи поличці шафи.
Вибір місця для прослуховування
Місце для прослуховування повинно знаходитися від телевізору на відстані 2,5-3 розмірів екрана телевізора.
Приклад : Для телевізора з діагоналлю 32 дюйми – 2~2,4 м (6~8 футів)
Для телевізора з діагоналлю 55 дюйми – 3,5~4 м (11~13 футів)
Фронтальні динамікиei
Розташуйте ці динаміки перед своїм місцем прослуховування та спрямуйте їх (під кутом 45°) до себе.
Розташовувати гучномовці потрібно так, щоб їхні високочастотні динаміки були на одному рівні з вашими вухами.
Передня частина фронтальних динаміків повинна буди на одному рівні центральним динаміком або трохи ближче до
слухача.
Центральний динамік
f
Цей динамік краще розміщувати на тій самій висоті що й фронтальні динаміки. Проте його можна розмістити й над чи
під телевізором.
hj
Розташуйте ці гучномовці позаду свого місця
Задні гучномовці
Якщо є достатньо вільного місця, розмістить ці динаміки друг
навпроти друга. Найкраще встановити їх на висоті 60–90 см (2–3 фути) над рівнем вух, та направивши їх трохи
вниз.
а відміну від фронтальних і центрального динаміків бокові динаміки використовуються в основному для
* Нобробки
звукових ефектів, тому звук із них не буде лунати весь час.
Низькочастотний гучномовець
Розміщення цього динаміка не є дуже важливим. Встановіть його де завгодно.
16
UKR
Складові частини динаміка
HT-Z220
(L)
(R)
(L)
Передній
(R)
задній
● під’єднання
Низькочастотний
динамік (сабвуфер)
Центральний
HT-TZ222
ГВИНТ (маленький) : 10EA
Центральний
(L) (R)
(L)
Передній
ГВИНТ (великий): 2EA
(R)
задній
Кабель динаміка Низькочастотний ОСНОВА ПІДСТАВКИ
динамік (сабвуфер)
ПІДСТАВКА
HT-TZ225
ГВИНТ (маленький): 20EA ГВИНТ (великий): 4EA
Центральний
(L) (R)
(L) (R)
Передній
задній
Кабель динаміка Низькочастотний ОСНОВА ПІДСТАВКИ
динамік (сабвуфер)
ПІДСТАВКА
Фронтальний/задній високий стояк
Як установити динамік на стояку
HT-TZ222 – Передні динаміки
HT-TZ225 – Передні/задні динаміки
1. П
ереверніть СТОЯК і під’єднайте
його до ПІДОШВИ СТОЯКА.
1
2. За допомогою викрутки вкрутіть
п’ять невеликих ШУРУПІВ у п’ять
отворів, позначених стрілками (див.
ілюстрацію).
3. Під’єднайте зібраний стояк до
ДИНАМІКА.
4. За допомогою викрутки вкрутіть
інший великий ШУРУП в отвір у
задній частині динаміка (див.
ілюстрацію).
2
STAND BASE
ОСНОВА ПІДСТАВКИ
STAND
ПІДСТАВКА
3
4
ГУЧНОМОВЕЦЬ
ПІДСТАВКА
17
під’єднання
Під’єднання фронтальних, задніх динаміків, центрального динаміка та сабвуфера
1. Натисніть донизу затискач контакту на задній панелі
гучномовця.
2. Вставте чорний (–) дріт до чорного контакту, а червоний (+) до червоного контакту та відпустіть затискач.
Чорний Червоний
3. Під’єднайте кінець кабелю динаміка до з’єднувальних гнізд, розташованих на задній панелі домашнього кінотеатру та бездротового модуля прийому.
• Упевніться, що кольори з’єднувальних дротів відповідають
кольорам з’єднувальних гнізд.
HT-Z220
Центральний
гучномовець
Передній правий
гучномовець
Передній лівий
гучномовець
ipod
AUX IN 2
Задній правий
гучномовець
Задній лівий
гучномовець
Низькочастотний
динамік (сабвуфер)
HT-TZ222
Центральний
гучномовець
Передній правий
гучномовець
Передній лівий
гучномовець
ipod
Задній правий
гучномовець
Задній лівий
гучномовець
Низькочастотний
динамік (сабвуфер)
18
UKR
Під’єднання фронтальних, задніх динаміків, центрального динаміка та сабвуфера
HT-TZ225
Центральний
гучномовець
● під’єднання
Передній правий
гучномовець
Передній лівий
гучномовець
ipod
AUX IN 2
Задній правий
гучномовець
Задній лівий
гучномовець
Низькочастотний
динамік (сабвуфер)
`` Не дозволяйте дітям гратися з гучномовцями або біля них. Вони можуть зазнати
тілесних ушкоджень у разі падіння гучномовця.
`` При підключення дротів до гучномовця переконайтеся, що Ви не переплутали
полярність (+/-).
`` Не дозволяйте дітям гратися із сабвуфером, оскільки вони можуть просунути свої руки
та сторонні предмети в отвір динаміка сабвуферу.
`` Не підвішуйте сабвуфер на стіну за отвір динаміку.
MM `` Якщо Ви розташуєте гучномовець біля телевізора, кольори на екрані можуть
порушуватись через магнітне поле, яке створюється гучномовцем. Якщо це станеться,
розмістіть гучномовець на відстані від телевізора.
19
під’єднання
ПІДКЛЮЧЕННЯ ПІДСИЛЮВАЧА БЕЗДРОТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ
Модуль приймача (SWA-4000/4100)
Центральний
гучномовець
Передній правий
гучномовець
Передній лівий
гучномовець
ipod
Низькочастотний
динамік (сабвуфер)
HT-Z220/TZ222
HT-TZ225
Задній лівий
гучномовець
Задній лівий
гучномовець
Задній правий
гучномовець
Задній правий
гучномовець
БЛОК БЕЗДРОТОВОГО ПРИЙМАЧА
БЛОК БЕЗДРОТОВОГО ПРИЙМАЧА
MM `` Задні динаміки для моделей HT-Z220/TZ222/TZ225 можна підключити до бездротового модуля
(SWA-4000/4100) (можна придбати окремо).
20
UKR
1. Під’єднайте фронтальні динаміки, центральний динамік і
сабвуфер до DVD-плеєра відповідно до вказівок на стор. 18–19.
AUX IN 2
2. Вимкніть DVD-плеєр і вставте картку TX у відповідний
роз’єм (БЕЗДРОТОВИЙ) на задній панелі плеєра.
• Вставте картку TX до порту, тримаючи її зрізаною стороною уліво.
• TX-картка дозволяє головному блоку з’єднуватися з бездротовим
приймачем.
4. Під’єднайте кабель живлення бездротового модуля прийому до
електричної розетки.
Зрізана сторона
зліва
ТХ-картки
MM `` Розташуйте бездротовий модуль приймача позаду місця прослуховування. Якщо
бездротовий модуль занадто близько до головного пристрою, протягом прослуховування
можуть утворюватись звукові перешкоди.
`` Якщо Ви користуєтесь мікрохвильовою піччю, бездротовою LAN-карткою або обладнанням
Bluetooth чи будь-яким іншим обладнанням, яке використовує ту саму частотну хвилю
(5,8/2,4 мГц) неподалік від системи, можуть виникати звукові перешкоди.
`` Максимальна відстань передачі сигналу від плеєра до приймача складає приблизно
10 м, але може варіюватися залежно від умов експлуатації. Якщо між головним пристроєм
та бездротовим модулем є бетонна або металева стіна, система може взагалі не працювати,
оскільки радіохвилі не проходять крізь метал.
`` Якщо головний пристрій не можна підключити за допомогою бездротового зв’язку, у
системі потрібно встановити параметр ідентифікації між головним пристроєм і бездротовим
модулем прийому. Якщо головний пристрій вимкнено, натисніть кнопки "0" ➞ "1" ➞ "3" ➞
"5" на пульті ДК для його ввімкнення. Якщо бездротовий модуль прийому ввімкнено,
натисніть та утримуйте протягом 5 секунд кнопку ID SET (УСТАНОВИТИ ІДЕНТИФІКАТОР) на
задній панелі бездротового модуля.
`` Вставляйте в продукт лише картки TX.
За використання іншої картки TX виріб може бути пошкоджено чи можуть виникнути
труднощі під час її виймання.
`` Не вставляйте ТХ-картку догори ногами або у неправильному положенні.
`` Вставляйте картку TX лише тоді, коли DVD-плеєр вимкнено. Якщо Ви вставите картку під
час роботи пристрою, можуть виникнути проблеми.
`` Після встановлення картки TX і налагодження приймача на виходи плеєра, призначені для
задніх динаміків, перестане надходити сигнал.
`` Бездротова антена приймача вбудована в бездротовий модуль. Тримайте пристрій подалі
від води та вологи.
`` Для оптимального звуковідтворення необхідно переконатися, що простір навколо місця
розташування бездротового модуля не має жодного джерела перешкод.
`` Якщо із задніх бездротових динаміків не надходить звук, увімкніть режим
DVD 5.1 або Dolby ProLogic II.
`` В 2-канальному режимі з задніх бездротових гучномовців звук не відтворюється.
21
● під’єднання
3. Підключіть лівий та правий гучномовці до бездротового модуля приймача.
під’єднання
ПІД’ЄДНАННЯ ВІДЕОВИХОДУ ДО ТЕЛЕВІЗОРА
Виберіть один із трьох методів підключення до телевізора.
FM ANT
AUX IN
МЕТОД 2
(в комплекті)
МЕТОД 1
МЕТОД 3
МЕТОД 1 : HDMI
Під’єднайте HDMI-кабель (не входить до комплекту поставки) до гнізда HDMI OUT на задній панелі
DVD-плеєра і до гнізда HDMI IN на телевізорі.HDMI дозволяє переглядати фільми з розподільчою
здатністю високої чіткості на телевізорі стандарту HDTV.
МЕТОД 2 : Компонентне відео
Під’єднайте відеокабель, що входить до комплекту, до гнізда VIDEO OUT на задній панелі DVDплеєра і до гнізда VIDEO IN на телевізорі.
МЕТОД 3 : Роз’єм SCART
Якщо телевізор обладнаний гніздом SCART, підключіть кабель SCART (не входить до комплекту
постачання) до роз’єму AV OUT (аудіо-відео вихід) на задній панелі головного блоку та до гнізда
входу SCART вашого телевізора.
Функція VIDEO SELECT (Вибір відеосигналу)
Натисніть та більше 5 секунд утримуйте кнопку з цифрою 0 ((VIDEO SEL.) на пульті дистанційного
керування.
• На дисплеї відобразиться <COMPOSITE> або <RGB>. Тоді коротко натисніть кнопку з цифрою
0 (VIDEO SEL.), щоб вибрати один із цих варіантів.
• Якщо скарт (вхід RGB) оснащено для вашого телевізора, натисніть кнопку з цифрою 0 (VIDEO
SEL.), щоб вибрати режим RGB.
Ви можете досягти покращення якості зображення, користуючись установкою SCART.
• Якщо скарт (вхід RGB) не оснащено для вашого телевізора, натисніть кнопку з цифрою 0 (VIDEO
SEL.), щоб вибрати режим COMPOSITE.
виходу HDMI доступні такі роздільні здатності: 480p (576p), 720p,1080i/1080p.Для
MM `` Для
налаштування розподільчої здатності див. стор. 23
`` Цей виріб працює з компонентним виходом в режимі перехресного сканування 576i/480i.
`` Якщо телевізор Samsung під’єднано до DVD-плеєра за допомогою HDMI-кабелю, функціями
домашнього кінотеатру можна буде керувати через пульт дистанційного керування
телевізором. Ця функція працює тільки за умови використання телевізору SAMSUNG, що
підтримує функцію Anynet+(HDMI-CEC).
`` Якщо на вашому телевізорі є логотип
22
це означає, що він підтримує функцію Anynet+.
Якщо до ввімкненого плеєра вставити кабель HDMI, вихідний відеосигнал плеєра буде автоматично
встановлено в режим HDMI.
Функція HDMI
Вибір роздільної здатності
Ця функція дозволяє користувачу обрати роздільну здатність
екрану для вихідного сигналу HDMI.
В режимі СТОП натисніть та утримуйте кнопку SD/HD
(Стандартна чіткість/висока чіткість) на пульті
дистанційного керування.
• Роздільна здатність для вихідного сигналу HDMI :
576p(480p), 720p, 1080i/1080p.
• Роздільна здатність зі стандартною чіткістю становить
576p(480p) а з високою чіткістю – 720p, 1080i/1080p.
MM `` Якщо телевізор не підтримує таку роздільну
здатність, Ви не зможете нормально подивитися
зображення.
`` Якщо кабель HDMI підключено, композитні та
компонентні відеосигнали не виводяться.
`` Щоб отримати додаткову інформацію про вибір
джерела відеосигналу для телевізора, перегляньте
посібник користувача для вашого телевізору.
Що таке HDMI (Мультимедіаінтерфейс високої чіткості)?
Пристрій передає відеосигнал
з DVD у цифровому вигляді,
не перетворюючи його до
аналогового. При використанні
HDMI-підключення цифрове
зображення є більш чітким.
23
● під’єднання
• HDMI (High Definition Multimedia Interface, інтерфейс мультимедіа високої чіткості)
HDMI – це інтерфейс який дозволяє передавати цифровий відео- й аудіосигнал через єдине з'єднання.
За допомогою HDMI домашній кінотеатр DVD передає на телевізор, оснащений вхідним гніздом HDMI,
цифровий відео- й аудіосигнал, а також показує яскраве зображення.
• Опис під’єднання HDMI
Роз’єм HDMI – підтримує передачу цифрових відео- та звукових даних.
- HDMI виводить на телевізор лише цифровий сигнал.
- Якщо в телевізорі не підтримується функція HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection,
захистширокосмуговогоцифровоговмісту),наекранібудепоказанолишевипадковийшум.
• Чому в Samsung використовується HDMI?
Для аналогового телебачення потрібен аналоговий відео-/аудіосигнал. Проте, коли
відтворюється диск DVD, до телевізора передаються цифрові дані. Для цього потрібен цифроаналоговий перетворювач (у домашньому кінотеатрі DVD) або аналого-цифровий перетворювач
(у телевізорі). Технологія HDMI є більш удосконаленою, тому що для неї не потрібно
перетворення між цифровим та аналоговим сигналом, а із плеєра на телевізор передається лише
цифровий сигнал.
• Що таке HDCP?
HDCP (захист широкосмугового цифрового вмісту) – це система захисту від копіювання вмісту
диска DVD, який виводиться через HDMI. Ця система забезпечує захищений зв’язок між
джерелом відеосигналу (ПК, DVD тощо) і пристроєм відображення (телевізор, проектор тощо).
Вміст шифрується на джерельному пристрої, щоб запобігти несанкціонованому копіюванню.
• Що таке Anynet+?
Anynet+ – це зручна функція, яка забезпечує керування плеєром через телевізор Samsung,
оснащений функцією Anynet+.
- Якщо ваш телевізор Samsung має логотип
то він підтримує функцію Anynet+.
-Якщо ввімкнути плеєр і вставити в нього диск, плеєр почне відтворювати цей диск, а телевізор автоматично увімкнеться та встановить режим HDMI.
- Якщо ввімкнути плеєр з уже вставленим у нього диском і натиснути кнопку Відтворення, телевізор негайно ввімкнеться та встановить режим HDMI.
UKR
Функція автоматичного визначення HDMI
під’єднання
Функція HDMI
Використання функції Anynet+(HDMI-CEC)
Anynet+ - це функція, завдяки якій ви можете керувати
головним блоком за допомогою пульта дистанційного
керування від телевізора Samsung. Підключивши домашній
кінотеатр до телевізору SAMSUNG за допомогою кабелю
HDMI. (Ця функція працює тільки за умови використання
телевізору SAMSUNG, що підтримує функцію Anynet+.)
1. З’єднайте головний блок домашнього кінотеатру з
телевізором Samsung за допомогою кабелю HDMI.
(Див. стор 22)
2. Активуйте функцію Anynet+ на вашому телевізорі.
(Більш детальна інформація міститься в керівництві з
експлуатації телевізора.)
• Ви можете керувати домашнім кінотеатром за
допомогою пульта дистанційного керування
телевізору. (Доступні такі кнопки: ,
,
,
,
, а також кнопки ,, ~
)
Якщо ви оберете варіант "TV" (Телевізор)
З Anynet+
Ви можете працювати з цим пристроєм,
вмикати телевізор або дивитись фільм,
натиснувши кнопку «Play» (Відтворення)
на пульті дистанційного керування від
телевізору Samsung.
THEATER
View TV
THEATER M
Con
Setu
MOVE
MOVE
ENTER
ENTER
Move
EXIT
EXIT
Enter
Exit
Увімкніть на своєму телевізорі Anynet+ (HDMI-CEC)
натисканням відповідної кнопки на пульті дистанційного
керування.
• Receiver : On : ви можете слухати аудіо через домашній кінотеатр.
• Receiver : Off : ви можете слухати аудіо через гучномовці телевізору.
THEATER
View TV
THEATER M
Якщо ви оберете варіант "THEATER" (Театр)
MOVE ENTER
EXIT
Виберіть THEATER to connect і встановіть опцію кожного з
елементів, що знаходяться нижче.
• View TV : Якщо ввімкнено функцію Anynet+ (HDMI-CEC) і вибрано режим View TV, домашній
кінотеатр автоматично перейде в режим цифрового вхідного сигналу.
• Theater Menu : ви можете використовувати меню домашнього кінотеатру.
• Theater Operation : буде відображено інформацію про відтворення дисків домашнього кінотеатру.
На домашньому кінотеатрі ви можете виконувати такі операції на диску, як зміна назви,
розділу чи підрозділу.
• Receiver : On : ви можете слухати аудіо через домашній кінотеатр.
• Receiver : Off : ви можете слухати аудіо через гучномовці телевізору.
Move
Enter
вибору View TV, якщо ви бажаєте слухати звук через цифровий вхід, потрібно з’єднати
MM `` За
домашній кінотеатр та телевізор за допомогою оптичного кабелю.
BD Wise (лише продукти Samsung)
Можна використовувати меню BD Wise, якщо домашній кінотеатр Samsung під’єднано за
допомогою кабелю HDMI до телевізора Samsung, який підтримує BD Wise.
• Що таке BD Wise?
BD Wise автоматично налаштовує сумісні з BD Wise продукти Samsung на оптимальні параметри.
Ця функція вмикається лише в тому разі, якщо продукти Samsung, сумісні з BD Wise, з’єднані між собою
за допомогою кабелю HDMI.
• Щоб використовувати BD Wise, необхідно:
1.Використовувати кабель HDMI для під’єднання домашнього
кінотеатру Samsung до телевізора Samsung, сумісного з BD Wise.
2.Увімкнути відповідне меню BD Wise у домашньому кінотеатрі та
телевізорі Samsung.
- Це покращить якість зображення відповідно до вмісту (на диску, DVD тощо), який потрібно відтворити.
RETURN
EXIT
MOVE
ENTER
- Це також покращить якість зображення, відображуваного в домашньому кінотеатрі та на телевізорі Samsung, сумісному з
BD Wise.
LANGUAGE
BD WISE
: ON
HDMI VIDEO OUT:
RGB
TV DISPLAY
:
WIDE/HDTV
PARENTAL
:
OFF
PASSWORD
:
CHANGE
потрібно змінити розподільчу здатність у режимі BD Wise, необхідно заздалегідь
MM `` Якщо
вимкнути режим BD.
`` Якщо вимкнути режим BD Wise, розподільчу здатність під’єднаного телевізора буде
автоматично налаштовано на максимальний рівень.
24
`` BD Wise буде вимкнено, якщо плеєр під’єднано до пристрою, який не підтримує BD Wise.
Con
Setu
Exit
AUX : Задня панель
UKR
Підключення інших джерел аудіосигналу
OPTICAL : Задня панель
● під’єднання
FM ANT
Аудіо кабель (в комплекті немає)
Якщо зовнішній аналоговий
компонент має лише одне гніздо
Video Out, підключіть лівий або
правий штекер.
Зовнішній аналоговий пристрій
Оптичний кабель
(в комплекті
немає)
Зовнішній цифровий пристрій
AUX : підключення зовнішнього аналогового джерела
аналоговий сигнал від відеомагнітофону.
1. Підключіть до роз’єму AUX IN (аудіо) домашнього кінотеатру аудіовихід з зовнішнього джерела
аналогового аудіо сигналу.
• Впевніться, що колір штекеру та гнізда співпадають.
2. Натисніть кнопку AUX на пульті дистанційного керування, щоб обрати вхід AUX.
• Ви можете також користуватися кнопкою FUNCTION (Функція) на головному блоці.
Режим переключається наступним чином :
DVD/CD ➞ D.IN ➞ AUX ➞ USB ➞ FM.
відеомагнітофоні роз’єм Video Output можна під’єднати до телевізора, а Audio
MM `` На
Output – до цього плеєра.
OPTICAL : Підключення зовнішнього цифрового компонента
Зразком цифрового пристрою є приймач кабельного/супутникового телебачення.
1. З’єднайте кабелем гніздо Digital Input (OPTICAL) на домашньому кінотеатрі з гніздом Digital
Output зовнішнього цифрового пристрою.
2. Натисніть кнопку AUX на пульті дистанційного керування, щоб обрати цифровий вхід DIGITAL IN.
• Щоб вибрати D-IN, можна скористатися кнопкою FUNCTION (ФУНКЦІЯ) на головному
пристрої.
Режим переключається наступним чином:
DVD/CD ➞ D.IN ➞ AUX ➞ USB ➞ FM.
25
FM ANT
під’єднання
Підключення FM-антени
1. Під´єднайте антену FM до гнізда FM 75Ω COAXIAL.
2. Повільно рухайте дріт антени, поки не знайдете місце хорошого прийому сигналу, потім
прикріпіть її до стіни або іншої твердої поверхні.
FM ANT
FM ANT
FM-антена
(в комплекті)
MM ``
Цей пристрій не ловить АМ-хвилі.
Вентилятор
Вентилятор постачає холодне повітря до пристрою, щоб попередити перенагрівання.
Прохання уважно прочитати наступні попередження, щоб уникнути небезпеки.
• Переконайтесь, що пристрій добре вентилюється. Якщо пристрій погано вентилюється, температура
всередині може збільшитись та пошкодити пристрій.
• Не закривайте вентилятор або вентиляційні отвори. (Якщо вентилятор або вентиляційні отвори прикриті
газетою або тканиною, всередині пристрою може утворитись надмірне тепло, що призведе до пожежі.)
FM ANT
26
Пульт дистанційного керування від домашніх кінотеатрів може використовуватись для керування
телевізорами Samsung.
1. Підключіть кабель живлення головного блоку до розетки змінного струму.
MIC 1
MIC 2
FUNC.
2. Натисніть кнопку DVD RECEIVER, щоб керувати
DVD-системою домашнього кінотеатру.
3. Натисніть кнопку FUNCTION на головному пристрої або
кнопку DVD на пульті дистанційного керування, щоб
увімкнути програвання DVD/CD.
4. Натисніть кнопку TV, щоб налаштувати пульт на режим
телевізора.
5. Натисніть кнопку POWER, щоб увімкнути Ваш телевізор
Samsung цим пультом.
VIDEO
6. Натисніть кнопку SOURCE, щоб обрати режим ВІДЕО у
Вашому телевізорі.
Вибір відеоформату
Натисніть та утримуйте кнопку з цифрою 7 на пульті дистанційного керування протягом 5
секунд, коли живлення вимкнено.
• Відео формат установлюється в "PAL" за промовчанням.
• На дисплеї відобразиться "NTSC" або "PAL".
У цей час коротко натисніть кнопку з цифрою 7, щоб вибрати
"NTSC" або "PAL".
• Стандарт формату відрізняється в залежності від країни.
• Для звичайного режиму відтворення відеоформат диска має бути
таким самим, як відеоформат телевізора.
27
UKR
Перед використанням домашнього кінотеатру
відтворення
Програвання дисків
dB
1. Натисніть кнопку OPEN/CLOSE (
щоб відкрити лоток для дисків.
) (Відкрити/закрити),
FUNC.
STANDBY
2. Завантажте диск.
• Обережно вставте дик у лоток етикеткою догори.
3. Закрийте лоток, натиснувши кнопку OPEN/CLOSE (
(Відкрити/закрити).
• Відтворення починається автоматично.
)
Натисніть кнопку STOP ( ) (Стоп), щоб зупинити відтворення.
• При натисканні один раз, відображається повідомлення, PRESS PLAY. Позиція зупинки буде
записано у пам’ять.
При натисканні кнопки PLAY ( ) або ENTER, відтворення продовжується з того місця, на якому
його було зупинено. (Ця функція працює лише з дисками DVD)
• Якщо натиснути двічі, відображається повідомлення STOP та при натисканні кнопки PLAY ( )
відтворення починається з початку.
Натисніть кнопку PAUSE ( ) щоб призупинити відтворення.
• Щоб продовжити відтворення, натисніть кнопку PLAY ( ) знову.
MM `` В залежності від змісту диску, початковий екран може відрізнятися.
`` Піратські диски не можна відтворювати за допомогою цього плеєра, оскільки це порушує
рекомендації CSS (Система шифрування даних – система захисту від копіювання).
28
UKR
Програвання дисків MP3/WMA-CD
Ви можете відтворювати диски з даними (CD-R, CD-RW), записані в форматі MP3/WMA.
A
1. Вставте диск MP3/WMA у лоток.
● відтворення
•На екрані з’явиться меню MP3/WMA, і
почнеться програвання.
•Вигляд меню залежить від диску.
•Файли WMA-DRM не програються.
2. В режимі СТОП скористайтеся кнопками ,,,
щоб обрати альбом, а потім натисніть кнопку ENTER.
• Скористайтеся кнопками , щоб обрати пісню.
3. Щоб перемкнутися на інший альбом, скористайтеся
кнопками ,,, і оберіть інший альбом в
режимі СТОП, а потім натисніть кнопку ENTER.
4. Натисніть кнопку STOP (@) щоб зупинити програвання.
MM `` В залежності від режиму запису деякі диски MP3/WMA можуть не програватися.
`` Зміст диску MP3 змінюється залежно від формату треку MP3/WMA,
записаного на диску.
Щоб відобразити на екрані піктограму файлу,
• Натисніть кнопки ,,, коли програвач находиться в режимі STOP, та оберіть
потрібну піктограму з верхньої частини меню.
Музичний файл : Щоб програти тільки музичні файли, оберіть піктограму
Фото : Щоб програти тільки зображення, оберіть
.
.
Кінофільм : Щоб програти тільки файли з фільмами, оберіть
.
Піктограма перегляду всіх файлів : Щоб переглянути всі
файли, натисніть піктограму
.
29
відтворення
Програвання JPEG-файлів
Фотографії, зняті цифровою камерою або відеокамерою, або файли формату JPEG з комп’ютера можна зберігати на
диску і переглядати за допомогою системи домашнього кінотеатру.
G
Slide Mode (Режим ковзання) Встановіть диск JPEG у лоток для дисків.
• Відтворення починається автоматично. Кожне зображення відображується протягом 5 секунд,
після чого відображується наступне зображення.
Натисніть кнопки [,] щоб перейти до наступного зображення.
• Коли Ви натискаєте цю кнопку, відображається попереднє або наступне зображення.
G
Функція обертання/дзеркального відображення
Натисніть кнопку курсора ,,, під час відтворення.
вертикальне дзеркальне
зображення
Original Image
на 90° проти
годинникової
стрілки
поворот на 90° за
годинниковою стрілкою
горизонтальне дзеркальне зображення
ENTER SELECT
MM `` Максимальна роздільна здатність, яка підтримується цим пристроєм – 5120х3480 (або
19.0 мегапікселів) для стандартних JPEG-файлів та 2048х1536 (або 3.0 мегапікселі) для
прогресивних форматів зображень.
30
UKR
Програвання DivX-файлів
Функції на цій сторінці застосовуються до відтворення дисків DivX
D
Перехід вперед/назад
Пошук назад/уперед
D
Для програвання диску з більшою швидкістю натисніть та тримайте кнопку ( або ).
• Кожного разу при натисненні та триманні однієї з цих кнопок швидкість змінюється таким чином :
2x ➞ 4x ➞ 8x ➞ 32x ➞ Normal.
Функція 5 Minute Skip (перехід з інтервалом 5 хвилин)
D
Під час програвання натисніть к нопку ,.
• Перехід до кадру, що буде через 5 хвилин від
теперішнього після натиснення кнопки .
• Перехід до кадру, що був за 5 хвилин від
теперішнього до натиснення кнопки .
Аудіо дисплей
D
Натисніть кнопку AUDIO.
• Якщо на диску записано звук для кількох мов, ви
можете переключатися між ними.
• Кожного разу, коли Ви натискаєте цю кнопку, Ваш
вибір змінюється між <AUDIO> (з АУДІО) (1/N, 2/N ...)
та .
MM ``
з’являється, коли диск підтримує лише одну мову.
Дисплей субтитрів
D
Натисніть кнопку SUBTITLE.
• Кожного разу, коли Ви натискаєте цю кнопку, Ваш
вибір змінюється між SUBTITLE (1/N, 2/N ...) та
SUBTITLE OFF.
• Якщо диск має один файл із субтитрами, він
відтворюється автоматично.
• Для отримання додаткової інформації про
використання підзаголовків на дисках DivX див.
цифру 2 (Функція заголовків).
31
● відтворення
Під час програвання натисніть кнопку [,].
• Перейдіть до наступного файлу натиснувши кнопку
], якщо на диску більше двох файлів.
• Перейдіть до попереднього файлу, натиснувши
кнопку [, якщо на диску більше двох файлів.
відтворення
D
Якщо на диск записано декілька файлів субтитрів
Якщо на диску записано декілька файлів субтитрів,
файл, який встановлено за замовчуванням, може
не відповідати мові фільму і ви матимете вибрати
мову титрів власноруч:
1. В режимі паузи натисніть кнопку , виберіть
бажану мову субтитрів ( ) на екрані TV та натисніть
кнопку ENTER.
2. Після того, як бажаний файл DivX буде обрано з
меню на екрані TV, фільм буде відтворюватись в
звичайному режимі.
DivX (Digital internet video eXpress – передача цифрового відео
через Інтернет)
DivX – це формат відео-файлу, розробленого компанією <Мicrosoft>, в основі якого лежить
технологія стиснення MPEG4 для забезпечення передачі аудіо- та відео-даних через Інтернет в
режимі реального часу. MPEG4 використовується для відео-кодування, а МР3 – для аудіокодування, і таким чином користувачі можуть дивитись зображення на близькому до DVD рівні за
відео та аудіо якістю.
1. Формати, що підтримуються:
пристрій підтримує лише нижченаведені медіа-формати. Якщо й відео-, й аудіо-формати не
Цей
підтримуються, користувач може зіткнутися з такими проблемами, як зникнення зображення або звуку.
Відео-формати, що підтримуються
Формат
AVI
WMV
Версія, що підтримується
DivX3.11~DivX5.1, XviD
V1/V2/V3/V7
Аудіо формати, що підтримуються
Формат
MP3
WMA
AC3
DTS
Бітова швидкість
передачі
80~384kbps
56~128kbps
128~384kbps
1.5Mbps
44.1/48khz
44.1khz
Частота вибірки
44.1khz
• Файли DivX, включаючи файли аудіо та відео, записані в форматі DTS, підтримують швидкість лише
6 Мбс.
• Форматне співвідношення: Хоча за заводськими настройками DivX має роздільну здатність
640х480 пікселів , цей виріб підтримує до 800х600 пікселів . Телевізійні екрани з роздільною
здатністю вище 800 не підтримуються.
• Коли Ви відтворюєте диск, частота вибірки якого понад 48 кГц або 320 кб/с, Ви можете
спостерігати на екрані коливання під час відтворення.
2. Функція номінації
• Ви повинні мати певний досвід виділення та редагування відео для правильного
використання цієї функції.
• Щоб скористатися функцією номінації, збережіть файл номінації (*.smi) під тим же ім’ям, що і
DivX медіа-файл (*.avi) в межах однієї папки.
Наприклад. Корінна директоріяSamsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
• До 60 літер чи чисел або до 30 східно-азіатських символів (2-байтові символи, такі як
корейські або китайські) для назви файлу.
32
UKR
Використання функції відтворення
Відображення інформації про диск
dBAGD
● відтворення
Ви можете переглянути інформацію про програвання диску
на екрані телевізора.
Натисніть кнопку INFO.
MM `` В залежності від диску дисплей з інформацією про диск може виглядати інакше.
`` В залежності від диску Ви можете обрати функції DTS, DOLBY DIGITAL або PRO
LOGIC.
На екрані з’являється позначка.
Якщо цей символ з’являється на екрані телевізору, коли ви
натискаєте кнопку, бажану операцію неможливо виконати з даним
диском.
Перевірка часу, що залишився dBA
Натисніть кнопку REMAIN
• Використовується для перевірки загального часу і часу,
що залишився, під час відтворення вибраного файлу
або розділу.
Кожне натискання кнопки REMAIN
DVD-VIDEO
TITLE ELAPSED ➞ TITLE REMAIN ➞ CHAPTER ELAPSED ➞ CHAPTER REMAIN
B TRACK ELAPSED ➞ TRACK REMAIN ➞ TOTAL ELAPSED ➞ TOTAL REMAIN
A TRACK REMAIN ➞ TRACK ELAPSED
33
відтворення
Пошук назад/уперед
dBAD
Натисніть та тримайте (,).
• З кожним натисканням кнопки та її утриманням під час відтворення швидкість відтворення
змінюється таким чином:
( 2X ➞ ( 4X ➞ ( 8X ➞ ( 32X ➞  PLAY
) 2X ➞ ) 4X ➞ ) 8X ➞ ) 32X ➞  PLAY
CD RIPPING
AUDIO
UPSCALE
S.VOL
MM `` Під час швидкого програвання диску або MP3-диску звук буде чутно лише при
двократному збільшенні швидкості і не відтворюватиметься при 4-, 8- та 32-кратному
збільшенні швидкості.
Повільне програвання
dD
Натисніть кнопку SLOW.
• З кожним натисненням кнопки та її утриманням під час
відтворення швидкість відтворення змінюється таким
чином:
➞*1/4 ➞*1/8 ➞&1/2 ➞&1/4 ➞&1/8 ➞
d *1/2
PLAY
D *1/2 ➞*1/4 ➞*1/8 ➞  PLAY
MM `` При повільному відтворенні звук не відтворюється.
`` Сповільнене зворотне відтворення не працює за використання дисків DivX.
Пропуск сцен/пісень
Натисніть кнопку [,].
• Кожного разу при легкому натисненні кнопки під час
відтворення будуть відтворюватися попередній або
наступний сегмент, доріжка або директорія (файл).
• Безперервний пропуск сегментів неможливий.
34
dA
UKR
Використання функції відтворення
Повтор відтворення
dBAGD
Повтор програвання дозволяє Вам повторно прослухати
сегмент, назву, доріжку (пісню), або директорію (MP3 файл).
● відтворення
Натисніть кнопку REPEAT.
• Кожного разу при натисненні кнопки під час відтворення
режим повторного програвання змінюється таким чином:
DVD-VIDEO
REPEAT : CHAPTER ➞ REPEAT : TITLE ➞ REPEAT : OFF
B REPEAT : TRACK ➞ REPEAT : DISC ➞ REPEAT : OFF
AGD REPEAT : RANDOM ➞ REPEAT : TRACK ➞ REPEAT : DIR ➞ REPEAT : DISC
➞ REPEAT : OFF
Використання функції відтворення
CHAPTER : Повторне програвання обраного сегменту.
TITLE : Повторне програвання обраної назви.
RANDOM : Програвання доріжок в хаотичному порядку. (Доріжки, що вже відтворювалися, можуть
бути відтворені знову).
TRACK : Повторне програвання обраної доріжки.
DIR : Повторне програвання всіх доріжок в обраній папці.
DISC : Повторне програвання всього диска.
OFF : Відміна повторного програвання.
Щоб обрати режим повторного відтворення на екрані інформації диску : dB
1. Двічі натисніть кнопку INFO.
2. Натисніть кнопку курсора  щоб перейти до REPEAT
PLAYBACK ( ) на екрані.
3. Натисніть кнопку курсора  щоб обрати бажаний
режим повторного відтворення.
• Щоб вибрати інший альбом або доріжку, повторіть
кроки 2 та 3, наведені вищі.
4. Натисніть кнопку ENTER.
d OFF ➞ A- ➞ CHAP ➞ TITLE ➞ OFF
B OFF ➞ A- ➞ TRACK ➞ DISC ➞ OFF
MM `` Для дисків DivX, MP3 та JPEG не можна використовувати функцію повторення.
35
відтворення
d
Повторне відтворення А–Б
Можна повторно відтворювати зазначену частину DVD- або компакт-диска.
1. Натисніть двічі кнопку INFO.
A2. Натисніть кнопку курсора  щоб перейти до дисплею REPEAT PLAYBACK (
3. Натисніть кнопку курсора , щоб обрати А-, потім
натисніть кнопку ENTER на початку бажаного сегменту.
• Коли кнопка ENTER натиснута, обрані
позиції будуть
A -?
збережені
в
пам’яті.
REPEAT : AÐ
4. Натисніть кнопку ENTER в кінці бажаного сегменту.
• Програвання визначеного сегменту буде
повторюватися.
).
A-B
dЩоб повернутися до звичайного відтворення, натисніть кнопку курсора , для обрання
OFF.
MM `` Функція повторення A-B не працює з дисками DivX, MP3 або JPEG.
A TO B REPEAT ON
Функція покадрового перегляду
Натисніть кнопку STEP.
• Зображення переходить на один кадр вперед при кожному натисненні кнопки під час
відтворення.
MM `` Під час повільного відтворення звук не чути.
36
dD
UKR
Використання функції відтворення
d
Функція перегляду кутів зображення
Ця функція дозволяє спостерігати сцену під різними кутами.
1. Натисніть кнопку INFO.
● відтворення
2. Натисніть кнопку курсора  щоб перейти до дисплею
).
ANGLE (
3. Натисніть курсор , або пронумеровані кнопки, щоб
обрати бажаний кут.
• Кожного разу при натисненні кнопки кут змінюється
таким чином:
1/3 ➞
2/3 ➞
3/3 ➞
1/3
MM `` Функція перегляду кутів зображення можлива лише для тих дисків, на яких записані
різні кути.
d
Функція ZOOM (збільшення масштабу)
Ця функція дозволяє Вам збільшити окрему частину відображеного зображення.
1. Натисніть кнопку ZOOM.
2. За допомогою кнопок ,,, перейдіть до області, яку
Ви бажаєте збільшити.
3. Н
атисніть кнопку ENTER.
• При натисненні кнопки, рівень збільшення змінюється
таким чином:
ZOOM X 1.5 ➞ZOOM X 2 ➞ZOOM X 3
➞ZOOM OFF
SELECT ZOOM POSITION
ENTER SELECT
37
відтворення
Функція вибору мови звукової доріжки
d
1. Двічі натисніть кнопку INFO.
2. Натисніть кнопки , або пронумеровані кнопки, щоб
обрати бажану мову звукової доріжки.
• Залежно від кількості мов на DVD-диску, різні аудіо
мови (англійська, іспанська, французька тощо)
обираються з кожним натисненням кнопки.
EN 1/3 ➞ SP 2/3 ➞ FR 3/3 ➞ EN 1/3
Функція вибору мови субтитрів
d
1. Двічі натисніть кнопку INFO.
2. За допомогою кнопки  перейдіть до дисплею
SUBTITLE ( ).
3. Натисніть кнопку  або пронумеровані кнопки, щоб
обрати бажаний субтитр.
EN 01/03 ➞ SP 02/03 ➞ FR 03/03 ➞ OFF/03 ➞
EN 01/03
MM `` Для роботи з цією функцією, ви можете натиснути кнопку AUDIO (Аудіо) або SUBTITLE
(Субтитри).
`` В залежності від диска, функція вибору мови субтитрів та звукової доріжки може не
працювати.
Перехід до сцени/пісні
dB
1. Натисніть кнопку INFO.
2. Натисніть кнопку , або пронумеровані кнопки, щоб
обрати бажану назву/доріжку ( ) та натисніть кнопку
ENTER.
3. За допомогою кнопки , перейдіть в меню Сегменту
( ).
4. Натисніть кнопку , або пронумеровані кнопки, щоб
обрати бажаний сегмент, та натисніть кнопку ENTER.
5. За допомогою кнопок , перейдіть в меню таймера
( ).
6. Натисніть пронумеровані кнопки, щоб обрати бажаний
час, та натисніть кнопку ENTER.
38
dBAG
UKR
Використання функції відтворення
dBAG
Перехід до сцени/пісні
● відтворення
AG
Натисніть пронумеровані кнопки.
• Обраний файл буде відтворюватися.
• При програванні дисків MP3 або JPEG Ви не можете
скористатися кнопками курсора , щоб перейти до
іншої директорії. Щоб перейти до іншої папки, натисніть
кнопку STOP (@) а потім кнопки ,.
MM `` Ви можете натиснути [,] на пульті дистанційного керування, щоб одразу перейти
до бажаної назви, сегменту або доріжки.
`` Ви не зможете перейти до обраної назви або часу при програванні певних типів
дисків.
d
Використання меню диска
Ви можете використовувати меню для встановлення мови звукової доріжки, субтитрів, профілю
тощо.Зміст меню DVD відрізняється у кожному диску.
1. В режимі Стоп натисніть кнопку MENU.
2. Натисніть кнопку курсору ,, щоб переміститися до
розділу Disc Menu (Меню диска), а потім кнопку ENTER
(ВВЕСТИ).
• Коли Ви обираєте меню диска, а воно не підтримується
диском, у Вас на екрані з’явиться повідомлення : “This
menu is not supported”.
3. За допомогою курсора ,,, оберіть бажаний пункт.
4. Натисніть кнопку ENTER.
dНатисніть кнопку EXIT, щоб вийти з меню настройки.
MOVE
ENTER
EXIT
MM `` Зображення меню диску може відрізнятися, в залежності від диску.
39
відтворення
d
Використання меню назв
Для DVD-дисків, які містять багато назв епізодів, Ви можете проглядати назви кожного запису.
Залежно від диска, наявність функції може змінюватись.
1. В режимі Стоп натисніть кнопку MENU.
2. За допомогою курсора , перейдіть до Title Menu.
3. Натисніть кнопку ENTER.
• З’явиться меню заголовків.
dНатисніть кнопку EXIT, щоб вийти з меню настройки.
MOVE
ENTER
EXIT
MM `` Зображення меню заголовок диску може відрізнятися, в залежності від диску.
40
UKR
Відтворення медіа-файлів з функцією USB-host
Можна насолоджуватися медіафайлами, такими як малюнки, відеозаписи та музичні файли, що збережено на
MP3-плеєрі, картці пам’яті для USB або цифровій камері, в режимі високоякісного відео із системою звуку 5.1
домашнього кінотеатру, підключивши ці пристрої до його USB-порту.
1. Підключіть пристрій USB до порту USB на передній панелі.
MIC 1
MIC 2
FUNC.
● відтворення
2. Щоб вибрати режим USB, натисніть кнопку
FUNCTION на DVD-плеєрі чи кнопку PORT на
пульті дистанційного керування.
• На дисплеї з’являється і зникає символ USB.
• На екрані телевізора з’являється екран меню USB,
і програється збережений файл.
3. Для припинення програвання натисніть кнопку
STOP (@).
Безпечне виймання із ПОРТУ
Для запобігання втрати інформації, збереженої у
USB-пристрої, вимкніть пристрій або перемкніть його
в інший режим перед тим, як від’єднати USB-кабель.
• Двічі підряд натисніть кнопку STOP (@) На дисплеї
з’явиться напис : REMOVE USB.
• Витягніть USB-кабель.
MM `` Для прослуховування музикальних файлів зі звуком 5.1 домашнього кінотеатру
потрібно встановити режим Dolby Pro Logic II до матриці (див. стор. 52).
`` У режимі USB не дозволяється змінювати роздільну здатність або використовувати меню
НАЛАШТУВАННЯ, якщо USB-пристрій не підключено до відповідного порту.
Перемотування Вперед/назад
Під час програвання натисніть кнопку [,].
• Коли на диску більше одного файлу, натисніть кнопку ]
щоб обрати наступний файл.
• Коли на диску більше одного файлу, натисніть кнопку [
щоб обрати попередній файл.
Швидке програвання
Щоб програти диск з більшою швидкістю, натисніть під час
програвання кнопки (,).
• Коли Ви натискаєте кнопку, швидкість програвання буде
змінюватись таким чином :
2x ➞ 4x ➞ 8x ➞ 32x ➞ Normal.
41
CD RIPPING
AUDIO
UPSCALE
S.VOL
відтворення
Технічні характеристики хосту USB Технічні характеристики
хосту USB
Несумісність
Експлуатаційні
обмеження
• Підтримує сумісні пристрої USB 1.1 або USB 2.0.
• Підтримує пристрої, під’єднані за допомогою кабелю USB типу A.
• Підтримує сумісні пристрої UMS (USB Mass Storage Device) V1.0.
• Підтримує пристрій, жорсткий диск якого відформатовано файловою системою FAT (FAT,
FAT16, FAT32).
• Не підтримує пристрій, що потребує встановлення окремого драйвера на ПК (під керуванням
ОС Windows).
• Не підтримує під’єднання до концентратора USB.
• П ристрій USB, під’єднаний за допомогою подовжувального кабелю USB, може не
розпізнаватися.
• Пристрій USB, що потребує окремого джерела живлення, має бути під’єднано до плеєра з
використанням окремого джерела живлення.
• Якщо на під’єднаному пристрої встановлено декілька дисків (або розділів), підключити
можна лише один диск (або розділ).
• Якість зображення може різнитися, якщо використовується пристрій із підтримкою лише
USB 1.1 (залежно від пристрою).
Пристрої USB, які можна використовувати з домашнім кінотеатром
1. Накопичувальний пристрій USB
2. МР3-плеєр
3. Цифрова камера
4. Знімний жорсткий диск
• Підтримуються знімні жорсткі диски, об’ємом до 160 Гб. Знімні жорсткі диски, об’ємом 160 Гб
або більше, можуть не розпізнаватися (залежно від пристрою).
• Якщо під’єднаний пристрій не працює через недостатнє живлення, можна використовувати
окремий кабель живлення, щоб пристрій працював належним чином. Залежно від виробника
пристрою USB розніми кабелю USB можуть різнитися.
5. Прилад для зчитування з USB-карт: прилад для зчитування USB-карт з одним гніздом та прилад для зчитування USB-карт з кількома гніздами.
• В залежності від виробника, прилад для зчитування з USB-карт може не підтримуватись.
• Якщо Ви встановили декілька пристроїв запам’ятовування у прилад для зчитування з кількох
USB-карт, у Вас можуть виникнути проблеми.
Формати, що підтримуються
Версія
Пікселі
Частота
вибірки
JPG
JPG .JPEG
–
–
640x480
–
MP3
.MP3
80~384kbps
–
–
44.1kHz
WMA
.WMA
56~128kbps
V8
–
44.1kHz
WMV
.WMV
4Mbps
V1,V2,V3,V7
720x480
44.1KHz~48KHz
DivX
.AVI,.ASF
4Mbps
DivX3.11~
DivX5.1, XviD
720x480
44.1KHz~48KHz
Ім’я
файлу
Розширення
Фотографія
Музика
Фільм
42
файлу
Бітова
швидкість
передачі
Форматування
• CBI (Control/Bulk/Interrupt) не підтримується.
• Цифрові камери, які використовують РТР-протокол або потребують додаткової інсталяції програм
при підключенні до комп’ютера, не підтримуються.
• Прилад, який застосовує файлову систему NTFS, не підтримується. (Підтримується лише файлова
система FAT 16/32 (таблиця розміщення файлів 16/32).
• Не працює з пристроями, що підтримують МТР (Протокол передачі інформації) Janus.
UKR
налаштування системи
Для зручності можна виконати налаштування функцій цього цифрового домашнього кінотеатру, щоб
якнайкраще використовувати його у домашніх умовах.
Встановлення мови
LANGUAGE
Мова OSD (відображення на екрані) за заводською установкою – англійська.
BD WISE
: ON
HDMI VIDEO OUT:
WIDE/HDTV
PARENTAL
:
OFF
:
CHANGE
PASSWORD
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
налаштування системи
2. За допомогою курсора % оберіть функцію SETUP, потім
натисніть ENTER.
:
●
1. В режимі STOP натисніть кнопку MENU.
RGB
TV DISPLAY
3. Оберіть пункт LANGUAGE (Мова) та натисніть ENTER.
4. За допомогою $,% оберіть OSD LANGUAGE натисніть ENTER.
5. Оберіть за допомогою курсора $,% потрібну мову і натисніть
ENTER.
• Коли встановлення завершено, якщо обрано англійську мову,
меню на екрані буде англійською мовою.
d Натисніть кнопку RETURN, щоб повернутися до попереднього
рівня меню.
d Натисніть кнопку EXIT для виходу з режиму настройки.
• OSD LANGUAGE : В
ибір OSD- мови.
• AUDIO : Вибір мови звукової доріжки ( записаної на диску)
• SUBTITLE
: Вибір мови субтитрів (записаних на диску)
• DISC MENU : Вибір мови для меню диску (записаної на диску)
a Якщо мова, яку Ви обрали, не записана на диску, мова меню не зміниться, навіть якщо Ви оберете ту мову, яка вам потрібна.
• OTHERS : Для вибору іншої мови виберіть пункт OTHERS та введіть код мови Вашої країни (див. стор. 61).Можна вибрати мови для АУДІО, ПІДЗАГОЛОВОК і МЕНЮ ДИСКА.
Налаштування РЕЖИМУ ВІДЕОВИХОДУ HDMI
Вибирає тип виходу гнізда HDMI/OUT.
• YCbCr: зазвичай необхідно вибирати під час під’єднання пристрою HDMI.
• RGB: дозволяє отримати яскравіші кольори та глибші відтінки чорного кольору.
Виберіть цей тип під’єднання, якщо кольори тьмяні.
1. В режимі СТОП натисніть кнопку MENU.
2. За допомогою курсора % перейдіть до функції SETUP, потім натисніть ENTER.
3. Натисніть кнопку курсору %, щоб переміститися до розділу HDMI VIDEO OUT (ВІДЕОВИХІД
HDMI), а потім кнопку ENTER (ВВЕСТИ).
4. За допомогою курсора $,% оберіть потрібний пункт і натисніть
ENTER.
• Коли настройка закінчена, Ви повернетесь до попереднього
екрану меню.
d PНатисніть кнопку RETURN, щоб повернутися до
попереднього рівня меню.
d Натисніть кнопку EXIT для виходу з режиму настройки.
LANGUAGE
BD WISE
: ON
HDMI VIDEO OUT:
:
WIDE/HDTV
PARENTAL
:
OFF
:
CHANGE
PASSWORD
MOVE
RGB
TV DISPLAY
ENTER
RETURN
EXIT
43
налаштування системи
Встановлення типу телевізійного екрану
Залежно від типу вашого телевізора (з широким екраном або звичайний 4:3), можна вибрати співвідношення
ширини та висоти телевізійного екрана.
1. В режимі СТОП натисніть кнопку MENU.
LANGUAGE
BD WISE
2. За допомогою курсора % перейдіть до функції SETUP, потім
натисніть ENTER.
: ON
HDMI VIDEO OUT:
3. За допомогою курсора % bперейдіть до функції TV DISPLAY і
натисніть ENTER.
RGB
TV DISPLAY
:
WIDE/HDTV
PARENTAL
:
OFF
PASSWORD
:
CHANGE
4. За допомогою курсора $,% оберіть потрібний пункт і
натисніть ENTER.
• Коли настройка закінчена, Ви повернетесь до попереднього
екрану меню.
d PНатисніть кнопку RETURN, щоб повернутися до
попереднього рівня меню.
d Натисніть кнопку EXIT для виходу з режиму настройки.
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Настройка пропорцій зображення (розмір
екрану)
Пропорція горизонтальних та вертикальних розмірів екрану звичайного телевізора – 4:3; тоді як співвідношення
ширини та висоти екрану телевізора зі стандартом високої чіткості – 16:9. Це співвідношення називається
співвідношенням розмірів. Якщо DVD-диск записаний для телевізійного екрану іншого розміру, Ви маєте налаштувати
співвідношення розмірів Вашого телевізора або монітора.
Для стандартного телевізора оберіть 4:3PS або 4:3LB за власним бажанням. Оберіть WIDE/HDTV
для широкоформатного екрану.
4:3PS (4:3 Pan&Scan)
Оберіть цю функцію для отримання зображення 16:9 в режимі
pan&scan на звичайному телевізорі.
• Ви побачите зображення лише у центральній частині екрана
(з обрізаним по боках зображенням формату 16:9).
4:3LB (4:3 Letterbox)
Оберіть цю функцію для зображення 16:9 в режимі «поштової
скриньки» на звичайному телевізорі.
• Чорні смужки з’являться вгорі та внизу екрану.
WIDE/HDTV
Оберіть цю функцію для отримання повно-екранного зображення в
пропорції 16:9 на широкоформатному екрані.
• Ви отримаєте задоволення від повноекранного зображення.
MM `` Якщо DVD-диск записаний у форматі 4:3, Ви не можете подивитися його на широкому екрані.
`` Оскільки DVD-диски записані в різних форматах, їх вигляд буде розрізнятися залежно від програмного
забезпечення, типу телевізора та встановлення формату телевізійного зображення.
`` Під час використання HDMI зображення автоматично переходить у широкоекранний режим.
44
Скористайтеся цією функцією, щоб запобігти перегляд дітьми сцен насильства або фільмів для дорослих.
UKR
Встановлення батьківського контролю (рівні доступності)
1. В режимі СТОП натисніть кнопку MENU.
2. За допомогою % bперейдіть до меню SETUP і натисніть
кнопку ENTER.
LANGUAGE
BD WISE
3. За допомогою % bперейдіть до пункту PARENTAL, натисніть
кнопку ENTER.
:
WIDE/HDTV
PARENTAL
:
OFF
PASSWORD
:
CHANGE
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
налаштування системи
5. В
ведіть пароль і натисніть кнопку ENTER.
• Заводський пароль –"7890".
• Коли встановлення буде завершено, Ви повернетесь до
попереднього екрану меню.
RGB
TV DISPLAY
●
4. За допомогою курсора $,% bоберіть потрібний рівень
доступності і натисніть кнопку ENTER.
• Якщо Ви обрали рівень 6, Ви не можете дивитись диски,
відмічені рівнем 7 та вище.
• Чим вищий рівень, тим більше сцен насильства є на диску,
і тим більше він призначений лише для дорослих.
: ON
HDMI VIDEO OUT:
d Натисніть кнопку RETURN, щоб повернутися до попереднього рівня меню.
d Натисніть кнопку EXIT для виходу з режиму настройки.
MM `` Ця функція працює лише в тому разі, якщо DVD-диск містить інформацію про рівні доступності.
Встановлення пароля
Ви можете ввести пароль для встановлення батьківського
контролю (визначення доступності).
LANGUAGE
1. В режимі СТОП натисніть кнопку MENU.
BD WISE
3. Переведіть курсор % на пункт PASSWORD і натисніть
ENTER.
: ON
HDMI VIDEO OUT:
2. За допомогою % перейдіть до меню SETUP і натисніть
кнопку ENTER.
:
WIDE/HDTV
PARENTAL
:
OFF
:
CHANGE
PASSWORD
MOVE
RGB
TV DISPLAY
ENTER
RETURN
EXIT
4. Натисніть кнопку ENTER.
5. Введіть пароль і натисніть ENTER.
• Введіть старий пароль, новий пароль та підтвердьте новий
пароль.
• Встановлення завершено.
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
MM `` Заводський пароль – "7890".
Якщо Ви забули пароль рівня доступності, виконайте такі дії:
• Коли в програвачі немає диска, натисніть і тримайте кнопку STOP (@) на пристрої більше 5
секунд. На екрані з’явиться напис INITIAL, а всі установки повернуться на заводські настройки.
• Натисніть кнопку POWER.
Функція RESET скидає всі збережені установки. Не користуйтесь нею без необхідності.
45
налаштування системи
Встановлення фону
dG
Під час перегляду DVD або JPEG-дисків Ви можете встановити фон зображення за бажанням.
u can
1. Під час перегляду натисніть кнопку PAUSE, коли
побачите потрібне зображення.
STEP
2. Натисніть кнопку LOGO.
ER
• На телеекрані з’явиться надпис COPY LOGO DATA.
3. Живлення вимкнеться, а потім знову ввімкнеться.
• Обраний фон буде відображений на екрані.
• Ви можете обрати до трьох фонових зображень
Щоб обрати одну із трьох зроблених Вами настройок фону:
1. В режимі СТОП натисніть кнопку MENU.
KER
ment
2. За допомогою % перейдіть до меню SETUP і натисніть
кнопку ENTER.
COPY LOGO DATA
3. За допомогою % перейдіть до пункту LOGO, потім
натисніть ENTER.
4. За допомогою $,% щоб обрати потрібний пункт USER, і
натисніть ENTER.
• Так можна обрати один з трьох фонів.
5. Н
атисніть кнопку EXIT для виходу з режиму настройки.
• ORIGINAL : Оберіть цей пункт для встановлення зображення Samsung Logo як фону.
• USER : Оберіть цей пункт для встановлення зображення, яке Ви обрали як фон.
BD WISE
d PНатисніть кнопку RETURN, щоб повернутися до попереднього рівня меню.
d Натисніть кнопку EXIT для виходу з режиму настройки.
46
: ON
HDMI VIDEO OUT:
RGB
TV DISPLAY
:
WIDE/HDTV
PARENTAL
:
OFF
PASSWORD
:
CHANGE
LOGO
:
ORIGINAL
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
UKR
Реєстрація DivX(R)
Прохання використовувати реєстраційний код для реєстрації цього програвача з DivX(R)-відео
на формат, який вимагається. Для більш детальної інформації відвідайте сайт www.divx.com/vod.
Встановлення режиму гучномовця
●
Вихід сигналу і частота звучання динаміку автоматично регулюються
залежно від конфігурації
гучномовця та від того, чи використовуються відповідні види гучномовців.
налаштування системи
1. В режимі СТОП натисніть кнопку MENU.
2. За допомогою % перейдіть до пункту AUDIO, потім натисніть
кнопку ENTER.
3. Оберіть пункт SPEAKER SETUP та натисніть ENTER.
MOVE
ENTER
MOVE
CHANGE
RETURN
EXIT
4. За допомогою ,,, перейдіть до потрібного гучномовця,
потім натисніть кнопку ENTER.
• Для центрального, лівого та правого гучномовців при кожному натисканні
кнопки режим перемикається таким чином : SMALL ➞ NONE.
• Для лівого та правого гучномовців режим встановлено на SMALL.
• SMALL : О
беріть SMALL при використанні гучномовців.
• NONE : Оберіть NONE, якщо гучномовець не встановлено.
RETURN
EXIT
d Натисніть кнопку RETURN, щоб повернутися до
попереднього рівня меню.
d Натисніть кнопку EXIT для виходу з режиму настройки.
MM `` Залежно від режиму, який використовується (PRO LOGIC чи STEREO), режим гучномовця може
мінятися (див. стор. 52).
Встановлення часу затримки
Якщо гучномовці не можуть бути розташовані на однаковій відстані від слухача, Ви можете
налаштувати час затримки аудіо-сигналів між центральним та заднім гучномовцями.
1. В режимі СТОП натисніть кнопку MENU.
2. За допомогою % перейдіть до пункту AUDIO, потім натисніть кнопку ENTER.
3. За допомогою % перейдіть до пункту DELAY TIME, потім натисніть кнопку ENTER.
4. За допомогою ,,, перейдіть до бажаного гучномовця, потім натисніть кнопку ENTER.
5. З а допомогою , для встановлення часу затримки.
• Ви можете встановити час затримки для центрального гучномовця від 00 до 05 мсек, а для лівого та
правого гучномовців – від 00 до 15 мсек.
d Натисніть кнопку RETURN, щоб повернутися до попереднього рівня меню.
d Натисніть кнопку EXIT для виходу з режиму настройки.
47
налаштування системи
Встановлення часу затримки
Коли відтворюється об’ємний звук 5.1CН, Ви можете отримати задоволення від найкращої якості звучання,
якщо дистанція між Вами і кожним гучномовцем однакова
Через те, що залежно від розташування динаміків звук надходить до точок відтворення в різний час, цю
різницю можна відрегулювати за допомогою додавання до звуку центрального та заднього динаміка ефекту
затримки.
Ідеальне місце розташування
центрального гучномовця.
Встановлення центрального гучномовця
Якщо відстань Dc дорівнює або довша за відстань
Df, як показано на малюнку, встановіть режим 0 мсек.
В іншому випадку поміняйте настройки згідно з таблицею.
Відстань
між Df і Dc
0.00 m
0.34 m
0.68 m
1.06 m
1.40 m
1.76 m
Час
затримки
0 ms
1 ms
2 ms
3 ms
4 ms
5 ms
Встановлення заднього (оточуючого) гучномовця
Якщо відстань Dr дорівнює відстані Ds, встановіть
режим 0 мсек. В іншому випадку поміняйте настройки згідно
з таблицею.
Відстань
між Df і Dc
0.00 m
1.06 m
2.11 m
3.16 m
3.62 m
5.29 m
Час
затримки
0 ms
3 ms
6 ms
9 ms
12 ms
15 ms
MM `` При
Ідеальне
розташування
ЗАДНЬОГО
ДИНАМІКА
Бажано розташувати всі гучномовці по колу.
Df : відстань від переднього гучномовця
Dc : відстань від центрального гучномовця
Dr: відстань від ЗАДНЬОГО ДИНАМІКА
PL II (Dolby Pro Logic II), час затримки може бути різним для кожного режиму.
`` При AC-3 і DTS час затримки може бути встановлений від 00 до 15 мсек.
`` Центральний канал регулюється лише для 5.1-канальних дисків.
48
UKR
Встановлення тестового сигналу
Скористайтеся функцією Test Tone (тестовий сигнал), щоб перевірити підключення гучномовця.
1. В режимі СТОП натисніть кнопку MENU.
2. За допомогою % перейдіть до пункту AUDIO, потім натисніть
кнопку ENTER.
MOVE
ENTER
RETURN
●
EXIT
налаштування системи
3. За допомогою % bперейдіть до пункту TEST TONE і натисніть
кнопку ENTER.
• Тестовий сигнал буде відправлений в наступному порядку :
L ➞ C ➞ R ➞ SR ➞ SL ➞ SW Якщо в цей час натиснути
кнопку ENTER, тестовий сигнал припиниться.
d Натисніть кнопку RETURN, щоб повернутися до
попереднього рівня меню.
d Натисніть кнопку EXIT для виходу з режиму настройки.
STOP
EXIT
Настройка звуку
Ви можете налаштувати баланс та інтенсивність звучання кожного гучномовця.
1. В режимі СТОП натисніть кнопку MENU.
2. За допомогою % перейдіть до пункту AUDIO і натисніть
кнопку ENTER.
3. За допомогою % перейдіть до пункту SOUND EDIT і натисніть
кнопку ENTER.
4. Натисніть кнопку курсору , щоб вибрати та відрегулювати
потрібний елемент.
Натисніть кнопку курсору , щоб відрегулювати параметри.
d Натисніть кнопку RETURN, щоб повернутися до
попереднього рівня меню.
d Натисніть кнопку EXIT для виходу з режиму настройки.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
CHANGE
RETURN
EXIT
49
налаштування системи
Настройка звуку
Кнопка SOUND EDIT дозволяє налаштовувати рівень гучності та баланс динаміків.
Натисніть кнопку SOUND EDIT, потім натисніть курсор , .
STEP
Настройка балансу звучання переднього та заднього гучномовців
`` Ви можете обирати режим звучання від 0 до – 6 або вимкнути функцію (OFF).
`` Звук знижується, коли Ви наближуєтесь до -6.
Настройка звучання центрального/заднього гучномовців та сабвуферу
`` Рівень звуку можна налаштувати поступово від + 6 dB до - 6 dB та OFF (вимкнено).
`` Звук стає голоснішим при наближенні до + 6 dB та тихішим при наближенні до - 6 dB.
Встановлення DRC (СТИСНЕННЯ ЗВУКОВОГО ДІАПАЗОНУ)
Ви можете використовувати цю функцію для отримання задоволення від цифрового звуку
Долбі під час перегляду фільмів вночі з меншою гучністю.
1. В режимі СТОП натисніть кнопку MENU.
2. За допомогою % перейдіть до пункту AUDIO, потім натисніть
кнопку ENTER.
3. За допомогою % перейдіть до пункту DRC і натисніть
кнопку ENTER.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
RETURN
EXIT
4. За допомогою , для настройки DRC.
• Кнопка курсору  підсилює ефект, кнопка курсору 
зменшує ефект.
d Натисніть кнопку RETURN, щоб повернутися до
попереднього рівня меню.
d Натисніть кнопку EXIT для виходу з режиму настройки.
50
CHANGE
Швидкість відеоряду може бути повільнішою, ніж швидкість відтворення звуку, якщо Ви підключили пристрій
до цифрового телевізора. В цьому випадку налаштуйте час затримки відтворення звуку відповідно до
швидкості відтворення відеоряду.
UKR
AНастройка AV SYNC
1. В режимі СТОП натисніть кнопку MENU.
2. За допомогою % перейдіть до пункту AUDIO, потім натисніть
кнопку ENTER.
●
MOVE
ENTER
MOVE
SELECT
RETURN
налаштування системи
3. За допомогою % перейдіть до пункту AV-SYNC і натисніть
ENTER.
EXIT
4. За допомогою , оберіть час затримки звуку AV-SYNC і
натисніть ENTER.
• Ви можете встановити час затримки звуку від 0 до 300 мс.
Налаштуйте його в оптимальний режим.
d Натисніть кнопку RETURN, щоб повернутися до
попереднього рівня меню.
d Натисніть кнопку EXIT для виходу з режиму настройки.
RETURN
EXIT
Встановлення HDMI Audio
Аудіо сигнал, переданий по кабелю HDMI, можна увімкнути або вимкнути.
1. В режимі СТОП натисніть кнопку MENU.
2. За допомогою  перейдіть до пункту AUDIO, потім
натисніть кнопку ENTER.
3. За допомогою  перейдіть до пункту HDMI AUDIO і
натисніть кнопку ENTER.
4. Натисніть кнопку курсору , щоб вибрати ON або OFF та
натисніть клавішу ENTER.
MOVE
ENTER
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
• ON : Через кабель HDMI передаватиметься як відео, так і аудіо
сигнал, звук буде чутно тільки з гучномовця телевізора.
• OFF : Через кабель HDMI передається тільки відео сигнал, а звук буде чутно тільки з гучномовців домашнього кінотеатру.
d Натисніть кнопку RETURN, щоб повернутися до
попереднього рівня меню.
d Натисніть кнопку EXIT для виходу з режиму настройки.
RETURN
EXIT
MM `` Заводська настройка цього пристрою – HDMI AUDIO OFF.
`` HDMI AUDIO автоматично розводиться для 2 каналів для гучномовців телевізора.
`` Якщо ввімкнено HDMI AUDIO, функції PRO LOGIC II /DSP EQ/P.BASS не працюють.
51
налаштування системи
Звукове поле (DSP- Цифрова обробка сигналу) та функція
еквалайзера (EQ)
DSP (Цифрова обробка сигналу) : Режими DSP були розроблені
для симуляції різного акустичного оточення. EQ (Еквалайзер) :
Ви можете обрати режим ROCK (Рок), POP (Поп), або CLASSIC
(Класика) для оптимізації звуку під жанр музики, що ви слухаєте.
STEP
Натисніть кнопку DSP/EQ.
• На дисплеї з’являється напис DSP.
Кожного разу під час натискання кнопки вибір змінюється таким чином:
POPS ➞ JAZZ ➞ ROCK ➞ STUDIO ➞ CLUB ➞ HALL ➞ MOVIE ➞ CHURCH ➞ PASS
• POPS, JAZZ, ROCK : Залежно від напрямку музики, Ви можете обирати між POPS, JAZZ або
ROCK.
• STUDIO : Забезпечує ефект присутності, як у студії.
• CLUB : Імітує клубний звук з пульсуючим ритмом басу.
• HALL : Забезпечує чистий вокал з ефектом присутності на справжньому концерті.
• MOVIE : Забезпечує ефект кінотеатру.
• CHURCH : Дає відчуття присутності на церковній церемонії.
• PASS : Оберіть цей параметр для нормального прослуховування.
MM `` Функція DSP/EQ працює тільки в режимі STEREO.
Натисніть кнопку режиму
PL II mode щоб на екрані з’явився напис STEREO.
`` Ця функція працює лише з дисками CD, MP3-CD, DivX, тюнером і дисками Dolby Digital.
`` Під час програвання DVD, закодованих на два або більше каналів, автоматично буде
обрано багатоканальний режим і функція DSP/EQ працювати не буде.
Режим Dolby Pro Logic II
Ви можете обрати бажаний аудіо-режим Dolby Pro Logic II.
STEP
Натисніть кнопку
PL II MODE.
• Кожного разу при натисканні цієї кнопки режим змінюється .
таким чином:
MUSIC ➞ CINEMA ➞ PRO LOGIC ➞ MATRIX ➞
STEREO ➞ MUSIC
PRO LOGIC II
• MUSIC : Коли Ви слухаєте музику, Ви можете насолодитись звуковими ефектами, ніби Ви слухаєте живе виконання.
• CINEMA : Додайте реалізму музикальній та звуковій доріжці кінофільму.
• PRO LOGIC : Ви відчуєте реалістичний багатоканальний ефект, ніби при використанні п’яти гучномовців, хоча
насправді слухаєте лише лівий та правий гучномовці.
• MATRIX : Ви почуєте об’ємний 5.1-канальний звук.
• STEREO : Оберіть цей параметр для прослуховування звучання лише через передній лівий та правий гучномовці та сабвуфер.
MM `` Обираючи режим Pro-Logic II , під’єднайте Ваш зовнішній пристрій до виходу AUDIO
INPUT (L або R) на програвачі. Якщо Ви під’єднаєте лише один з виходів (L або R), Ви
не зможете одержати об’ємне звучання.
`` Функція PRO LOGIC II доступна тільки в режимі СТЕРЕО.
52
UKR
Ефект Dolby Pro Logic II
Ця функція працює тільки в режимі Dolby Pro Logic MUSIC.
1. Натисніть кнопку
MUSIC .
PL II MODE щоб вибрати режим
2. Натисніть кнопку
PL II EFFECT.
●
3. Натискайте кнопки , щоб вибрати для налаштування
потрібного ефекту.
• PANORAMA : Можливі значення: 0 або 1.
• C- WIDTH : Можливі значення: від 0 до 7.
• DIMENS : Можливі значення: від 0 до 6.
налаштування системи
P.BASS
Функція P.BASS забезпечує підсилення басів для відтворення
низьких частот.
STEP
1. Натисніть кнопку P.BASS, щоб вибрати режим P.BASS.
2. Натисніть кнопку P.BASS повторно, щоб вимкнути
режим P.BASS.
MM `` Функція P.BASS доступна лише за наявності двоканальних джерел LPCM, наприклад,
mp3, Divx, cd або wma. Після натискання кнопки P.BASS на екрані з’явиться напис
"УВІМКНЕНО ПОТУЖНІ БАСИ".
`` P.bass не працює в режимах DSP/EQ і DOLBY PRO LOGIC 2.
Якщо натиснути P.BASS у режимі DSP/EQ, цей режим автоматично вимкнеться і
ввімкнеться функція P.BASS.
Підключення мікрофону
и можете насолоджуватись відчуттям караоке-бару, зручно розташувавшись вдома. Дивіться відео і співайте
В
слова, що зображуються на екрані телевізору під акомпанемент.
1. Підключіть мікрофон до гнізда MIC на передній
панелі.
• Ви можете підключити один або два мікрофони.
• За увімкненого HDMI-аудіо мікрофон недоступний.
MIC 1
MIC 2
FUNC.
2. Натисніть кнопку MIC VOL (Гучність мікрофону), щоб відрегулювати гучність мікрофону.
3. Натисніть кнопку ECHO (Луна), щоб відрегулювати рівень луни мікрофону.
53
радіо
Прослуховування радіо
Пульт дистанційного керування
1. Натисніть кнопку TUNER та оберіть FM-хвилю.
2. Налаштуйтеся на бажану станцію.
• Автоматична настройка 1 : Натисніть кнопку
[,] для вибору станції.
• Автоматична настройка 2 : Натисніть та
тримайте кнопку ,,. для автоматичного пошуку
діапазону.
• Ручна настройка : Легко натисніть кнопку ,,.
щоб збільшити або зменшити частоту на один
пункт.
Головний пристрій
1. Натисніть кнопку FUNCTION для вибору бажаного
FM-діапазону.
2. Оберіть радіостанцію.
• Автоматична настройка 1 : Натисніть кнопку STOP (@) для вибору режиму PRESET, потім
натисніть кнопку [,] для вибору раніше встановленої станції.
• Автоматична настройка 2 : Натисніть кнопку STOP (@) для вибору режиму MANUAL, потім
натисніть і тримайте кнопку [,] для автоматичного пошуку діапазону.
• Ручна настройка : Натисніть кнопку STOP (@) для вибору режиму MANUAL, потім натисніть
для настройки на нижчу або вищу частоту.
кнопки
Натисніть кнопку MONO/ST для прослуховування в ре.
• Кожного разу при натисканні кнопки звук перемикається між STEREO та MONO.
• На території з поганим прийомом сигналу обирайте режим MONO для отримання чіткої передачі.
Попередня настройка радіостанцій
Приклад : Попередня настройка 89.10 з
запам’ятовуванням.
1. Натисніть кнопку TUNER для вибору FM-частоти.
2. Натисніть кнопку ,,. для вибору 89.10.
3. Натисніть кнопку TUNER MEMORY.
4. Натисніть кнопку [,] для вибору номера.
• Ви можете обирати від 1 до 15.
5. Н
атисніть кнопку TUNER MEMORY знову.
6. Д
ля установки іншої станції повторіть кроки з 2 по 5.
• Для настройки на встановлену станцію натисніть
[,] на пульті керування, щоб обрати канал.
54
UKR
радіо
Про віщання RDS
Використання системи RDS (система радіо даних) для отримання
сигналу станцій діапазону FM
● радіо
RDS дозволяє отримувати додатковий сигнал станцій FM, який надсилається паралельно з сигналом
програми. Наприклад, назву станції, інформацію про поточну
програму (спортивну, музичну, тощо).
Опис функції RDS
• PTY (тип програми) : Відображує тип поточної програми.
• PS NAME (назва станції) : Вказує назву станції з 8 символів.
• RT (текстові повідомлення радіо) : Розшифровує текст, що передається станцією (за наявності). Може складатись з
64 символів.
• CT (час) : Відображує час, який передається на частоті FM.
• TA (інформація про стан на дорогах) : Повідомлення "TA ON" (СИСТЕМА ПРИЙОМУ ПОВІДОМЛЕНЬ ПРО СТАН ЗАВАНТАЖЕННЯ УВІМКНЕНА) вказує на те, що завантаження триває.
MM `` Функція RDS може працювати некоректно, якщо сигнал станції слабкий, або
передається неналежним чином.
`` Деякі станції можуть не передавити цю інформацію. В такому випадку вона не буде
відображена на єкрані.
Для відображення сигналів RDS
Сигнал RDS радіостанції відображається на екрані.
Натисніть RDS DISPLAY під час відтворення FM станції.
`` Під час кожного натискання цієї кнопки інформація
на екрані змінюється у наступній послідовності :
PS NAME ➞ RT ➞ CT ➞ Frequency
•
ASC
CD RIPPING
•
•
PS (назва станції) : П
ід час пошуку відображається <PS> та назва станції. <NO PS> означає, що
сигнал не передається.
RT (текстові повідомлення радіо) : під час пошуку відображається <RT> та текстові повідомлення
станції. <NO RT> означає, що сигнал не передається.
Frequency : частота станції (не є послугою RDS)
Про символи, що з’являються на екрані
Для відображення на дисплеї сигналів PS або RT використовуються такі символи.
•
•
Екран не відрізняє великі та малі букви.
Екран не може відтворювати букви з діакритичними знаками, наприклад буква <A> може замінювати <A, A, A, A,A та A.>
55
PTY (тип програми) вказує на функцію пошуку PTY
Однією з переваг RDS є те, що ви можете знайти програму на бажану тему за кодом PTY.
Щоб відшукати програму за кодом PTY
Перш ніж почати, пам’ятайте...
• Пошук PTY доступний тільки для встановлених станцій.
• Щоб зупинити пошук у будь-яку мить, натисніть кнопку PTY SEARCH (Пошук типу програми).
• Для виконання наступних дій відводиться певний відрізок часу. Якщо налаштування скасовується до завершення,
розпочніть з першого кроку.
• Коли натискаються кнопки на головному пульті дистанційного керування, переконайтесь, що обрано станцію FM.
1. Натисніть PTY SEARCH під час відтворення FM
станції.
2. Натисніть PTY- або PTY+, щоб вивести на екран
бажаний код PTY.
• На екрані відображаються коди PTY, наведені
праворуч.
3. Натисніть PTY SEARCH ще раз, коли код PTY, який обрано в попередньому кроці, ще
відображається на екрані.
• Пристрій шукає по 15 запрограмованим станціям FM, зупиняється, коли знаходить станцію з
обраним кодом та налаштовується на цю станцію.
Екран
NEWS
(Новини)
AFFAIRS
(Справи)
INFO (Інфо)
SPORT (Спорт)
EDUCATE
(Освіта)
DRAMA (Драма)
CULTURE
(Культура)
SCIENCE
(Наука)
VARIED
(Різне)
POP M
(Поп-музика)
ROCK M
(Рок-музика)
M.O.R.M
(Легка музика)
56
Тип програми
Новини з коментарями та звітами
Основні події, включаючи нещасні випадки,
документальні програми, дискусії та аналітику.
Інформація про виміри, прибутковість,
прогнози, інформація для покупців,
медична інформація і таке інше.
Про спорт.
Про освіту
Радіовистави і таке інше.
Національні або місцеві культурні
події, релігія, соціальні науки, мова,
театр і таке інше.
Наука і технології.
Інше – промови, розважальні
програми (вікторини, ігри), інтерв’ю,
комедії, сатиричні вистави і таке інше.
Попмузика
Рокмузика
Сучасна легка музика
Екран
Тип програми
CLASSICS
(Класика)
OTHER M
(Інша музика)
Суто класична музика, оркестри,
симфонія, камерна музика та опера.
WEATHER (Погода)
FINANCE (Фінанси)
CHILDREN (Дитячі)
SOCIAL A
(Соціальні)
RELIGION (Релігія)
PHONE IN (Телефон)
TRAVEL
(Подорожі)
LEISURE
(Дозвілля)
JAZZ (Джаз)
COUNTRY (Кантрі)
NATION M
(Національна музика)
OLDIES (Ностальгія)
FOLK M (Фольклор)
DOCUMENT
(Документальні)
Інша музика : джаз, R&B, кантрі.
Погода
Фінанси
Дитячі програми
Соціальні справи
Релігія
Телефонний вхід
Подорожі
Дозвілля
Джазова музика
Музика кантрі
Національна музика
Ностальгія
Фольклорна музика
Документальні програми
UKR
ЗРУЧНІ ФУНКЦІЇ
Функція таймеру для вимкнення
Ви можете налаштувати час вимкнення домашнього кінотеатру.
Натисніть кнопку SLEEP.
● ЗРУЧНІ ФУНКЦІЇ
• На екрані з’явиться напис SLEEP. Кожного разу, що ви натискаєте цю кнопку, час змінюється наступним
чином :
10 ➞ 20 ➞ 30 ➞ 60 ➞ 90 ➞ 120 ➞ 150 ➞ OFF.
Для підтвердження настройки таймеру натисніть кнопку
SLEEP.
• Відображено час до автоматичного вимикання домашнього
кінотеатру.
• Ще одне натискання кнопки змінює час до автоматичного
вимикання, що ви встановили раніше.
Для скасування функції таймеру натискайте кнопку SLEEP, поки на дисплеї не з’явиться OFF.
Настройка яскравості дисплею
Ви можете налаштувати яскравість дисплею головного пристрою, щоб вона не заважала перегляду
кінофільмів.
Натисніть кнопку DIMMER.
• Кожного разу, коли ви натискаєте цю кнопку, змінюється яскравість
головного екрану.
Функція відключення звуку
Це є корисним, якщо ви відповідаєте на дзвінок в двері або телефонний виклик.
Натисніть кнопку MUTE.
• На дисплеї з’явиться символ MUTE.
• Щоб відновити звук, натисніть цю кнопку ще раз.
CD RIPPING
AUDIO
UPSCALE
S.VOL
57
ЗРУЧНІ ФУНКЦІЇ
КОПІЮВАННЯ КОМПАКТ-ДИСКА
Конвертує звукову доріжку компакт-диска у формат MP3 перед відправленням її на знімний пристрій
збереження USB.
B
MIC 1
MIC 2
FUNC.
1. Під’єднайте пристрій USB.
2. Вставте аудіокомпакт-диск у лоток для дисків.
3. Натисніть кнопку CD RIPPING (КОПІЮВАННЯ
КОМПАКТ-ДИСКА).
• Щоб почати копіювання поточної звукової
доріжки, натисніть кнопку CD RIPPING
(КОПІЮВАННЯ КОМПАКТ-ДИСКА) на пульті ДК під
час відтворення доріжки чи тимчасової зупинки.
• Щоб скопіювати всі доріжки компакт-диска,
натисніть та утримуйте кнопку CD RIPPING
(КОПІЮВАННЯ КОМПАКТ-ДИСКА) на пульті ДК.
-На дисплеї відображається повідомлення FULL CD
RIPPING (ПОВНЕ КОПІЮВАННЯ КОМПАКТ-ДИСКА) і
починається копіювання.
STEP
4. Натисніть кнопку STOP (ЗУПИНИТИ (@), щоб зупинити
копіювання.
• Після завершення копіювання компакт-диска на
пристрої USB буде створено каталог із назвою
RIPPING (КОПІЮВАННЯ), а копію файлу буде
збережено у форматі "SAM_XXXX".mp3".
MM `` Під час копіювання компакт-диска не від’єднуйте кабель USB та живлення.Інакше це
``
``
``
``
``
``
``
``
``
58
може призвести до пошкодження даних. Щоб зупинити копіювання компакт-диска,
натисніть кнопку STOP (ЗУПИНИТИ) та від’єднайте пристрій USB після того, як система
повністю припинить відтворення компакт-диска.
Якщо від’єднати кабель USB під час копіювання компакт-диска, систему буде вимкнуто, а
скопійований файл не буде видалено.
Якщо під’єднати пристрій USB до системи під час відтворення компакт-диска, система зупинить
відтворення і відновить його лише після завершення ініціалізації з’єднання USB.
(Час ініціалізації може різнитися залежно від типу пристрою USB.)
Компакт-диски DTS скопіювати неможливо.
Якщо час копіювання складає менше 5 секунд, можливо, файл скопійованої доріжки
не було створено.
Копіювання компакт-диска можливе лише за умови, що пристрій USB або жорсткий
диск відформатовано файловою системою FAT. (Файлова система NTFS не
підтримується.) Щоб отримати перелік сумісних пристроїв, див. технічну
характеристику хосту USB.
Копіювання виконується з нормальною швидкістю x1. Час копіювання може різнитися
залежно від пристрою USB.
Під час копіювання компакт-диска звук не відтворюватиметься.
Не торкайтеся системи та не переміщуйте її під час копіювання компакт-диска.
Якщо ввімкнуто копіювання компакт-диска, всі кнопки не функціонують, за винятком
STOP (ЗУПИНИТИ) та POWER (ЖИВЛЕННЯ).
UKR
Усунення несправностей
Якщо пристрій не працює, зверніться до цієї таблиці. Якщо у Вас виникла проблема, якої немає у наведеному
нижче списку, або наведена інструкція не допомагає, вимкніть пристрій, вийміть кабель живлення з розетки та
зверніться до найближчого авторизованого дилера чи сервісного центру Samsung Electronics.
Ознака
Перевірка/усунення
● Усунення несправностей
Не можу вийняти диск.
• Перевірте, чи кабель електроживлення включений в
розетку.
• Вимкніть живлення, а потім знов увімкніть.
Програвання не
розпочинається негайно
після натиснення кнопки Play/Pause.
• Переконайтесь, що диск не деформований, і на його
поверхні немає подряпин.
• Протріть диск.
Немає звуку
• Під час швидкого, повільного та покадрового
перемотування звук відсутній.
• Чи правильно під’єднані динаміки? Чи правильно
виконана настройка гучномовця?
• Чи сильно пошкоджений диск?
Звук чутно лише з декількох
гучномовців, а не з усіх
шести.
• Під час прослуховування CD або радіо звук виходить лише
з передніх гучномовців (L/R). Для увімкнення всіх шести
гучномовців натисніть кнопку PL II (Dolby Pro Logic II) та
оберіть режим PRO LOGIC II.
• Переконайтесь, що DVD-диск сумісний із 5.1-канальною
звуковою системою.
• Якщо Ви вимкнули C, SL або SR в меню настройки звуку
– звук не поступає через центральний, передній лівий та
правий гучномовці. Встановіть C, SL, SR на позначку
SMALL.
Немає об’ємного звуку
Dolby Digital 5.1 CH.
• Чи є на диску позначка <Dolby Digital 5.1 CH>? Оточуючий
звук Dolby Digital 5.1 CH подається тільки якщо диск
записаний з використанням звукового каналу 5.1.
• Чи правильно встановлена аудіо-мова DOLBY DIGITAL 5.1
CH на інформаційному дисплеї?
Дистанційне керування не
працює.
• Переконайтеся, що дистанційне керування працює в
межах діапазону дії, кута і відстані.
• Чи не сіли батарейки?
• Чи ви обрали функції режиму (ТБ/DVD) пульту
дистанційного керування (ТБ або DVD) вірно?
• Диск обертається, але
зображення немає.
• Якість зображення
незадовільна, зображення
тремтить.
• Чи увімкнений телевізор?
• Чи правильно під’єднані відеокабелі?
• Диск забруднений або ушкоджений?
• Погано виготовлений диск може не програватися.
59
Усунення несправностей
Ознака
Перевірка/усунення
Не працює мовний супровід та
субтитри.
• Якщо диск не містить мови звуку та субтитрів, їх не можна
буде вибрати.
Екран меню не з’являється при
виборі функції меню
• Можливо, Ви програєте диск, який не має меню.
Формат екрану не змінюється.
• Ви можете програвати DVD-диски в форматі 16:9 в режимі
16:9 WIDE, 4:3 LETTER BOX або 4:3 PAN SCAN; але 4:3
DVD можна програвати лише в форматі 4:3. Зверніться до
інформації на коробочці DVD-диска і оберіть відповідну
функцію.
• Головний пристрій не
працює. (Наприклад:
вимикається живлення, не
працює клавіша передньої
панелі або чутно дивний
шум.)
• Домашній кінотеатр не
працює належним чином.
• Вимкніть живлення та утримуйте довше 5 секунд кнопку
STOP ( ) на головному блоці (функція перезапуску).
Забули пароль для рівня
доступу (батьківського
контролю).
• Коли на екрані з’явиться повідомлення "NO DISC",
натисніть і утримуйте кнопку STOP ( ) на пристрої
довше 5 секунд. Не екрані з’явиться напис "INITIAL" і усім
параметрам будуть повернені стандартні значення.
• Натисніть кнопку POWER.
Використання функції RESET зітре всі збережені
настройки. Без необхідності не використовуйте.
Використання функції RESET зітре всі збережені
настройки. Без необхідності не використовуйте.
Не приймається
радіопередача.
60
• Чи правильно під’єднана антена?
• Якщо сигнал на вході слабкий, встановіть зовнішню
FM-антену на території з гарним прийомом.
UKR
перелік кодів мов
Уведіть відповідний код для встановлення початкових параметрів “Disc Audio”, “Disc Subtitle” і/чи “Disc Menu”
(див. стор. 43).
Код
Мова
Код
Мова
Код
Мова
Код
Мова
Afar
1181
Frisian
1334
Latvian, Lettish
1506
Slovenian
1028
Abkhazian
1183
Irish
1345
Malagasy
1507
Samoan
1032
Afrikaans
1186
Scots Gaelic
1347
Maori
1508
Shona
1039
Amharic
1194
Galician
1349
Macedonian
1509
Somali
1044
Arabic
1196
Guarani
1350
Malayalam
1511
Albanian
1045
Assamese
1203
Gujarati
1352
Mongolian
1512
Serbian
1051
Aymara
1209
Hausa
1353
Moldavian
1513
Siswati
1052
Azerbaijani
1217
Hindi
1356
Marathi
1514
Sesotho
1053
Bashkir
1226
Croatian
1357
Malay
1515
Sundanese
1057
Byelorussian
1229
Hungarian
1358
Maltese
1516
Swedish
1059
Bulgarian
1233
Armenian
1363
Burmese
1517
Swahili
1060
Bihari
1235
Interlingua
1365
Nauru
1521
Tamil
1069
Bislama
1239
Interlingue
1369
Nepali
1525
Tegulu
1066
Bengali; Bangla
1245
Inupiak
1376
Dutch
1527
Tajik
1067
Tibetan
1248
Indonesian
1379
Norwegian
1528
Thai
1070
Breton
1253
Icelandic
1393
Occitan
1529
Tigrinya
1079
Catalan
1254
Italian
1403
(Afan) Oromo
1531
Turkmen
1093
Corsican
1257
Hebrew
1408
Oriya
1532
Tagalog
1097
Czech
1261
Japanese
1417
Punjabi
1534
Setswana
1103
Welsh
1269
Yiddish
1428
Polish
1535
Tonga
1105
Danish
1283
Javanese
1435
Pashto, Pushto
1538
Turkish
1109
German
1287
Georgian
1436
Portuguese
1539
Tsonga
1130
Bhutani
1297
Kazakh
1463
Quechua
1540
Tatar
1142
Greek
1298
Greenlandic
1481
Rhaeto-Romance
1543
Twi
1144
English
1299
Cambodian
1482
Kirundi
1557
Ukrainian
1145
Esperanto
1300
Kannada
1483
Romanian
1564
Urdu
1149
Spanish
1301
Korean
1489
Russian
1572
Uzbek
1150
Estonian
1305
Kashmiri
1491
Kinyarwanda
1581
Vietnamese
1151
Basque
1307
Kurdish
1495
Sanskrit
1587
Volapuk
1157
Persian
1311
Kirghiz
1498
Sindhi
1613
Wolof
1165
Finnish
1313
Latin
1501
Sangro
1632
Xhosa
1166
Fiji
1326
Lingala
1502
Serbo-Croatian
1665
Yoruba
1171
Faeroese
1327
Laothian
1503
Singhalese
1684
Chinese
1174
French
1332
Lithuanian
1505
Slovak
1697
Zulu
● перелік кодів мов
1027
61
додаток
Застережні заходи щодо користування та зберігання компакт-дисків
Маленькі подряпини на диску можуть погіршити якість звуку та зображення або спричинити
перерви в програванні. Будьте особливо обережні, щоб не подряпати диски під час користування.
Користування дисками
Не торкайтеся сторони диска, на якій зроблено запис. Тримайте диск за краї таким
чином, щоб відбитки пальців не потрапили на поверхню. Не наклеюйте на диск
папір чи плівку.
Зберігання дисків
Не тримайте на
прямому сонячному
світлі.
Зберігайте у
прохолодному
провітрюваному місці.
Зберігайте у чистій коробці
Зберігайте у
вертикальному положенні.
MM `` Не допускайте забруднення дисків.
`` Не програвайте диски з тріщинами та подряпинами.
Користування дисками та їх зберігання
Якщо на поверхні диска з’явився бруд чи відбитки пальців, видаліть їх м’яким очисним засобом,
розчиненим у воді, та витріть м'якою ганчіркою.
• Диск слід протирати від внутрішньої до зовнішньої сторони.
MM `` Коли тепле повітря контактує з холодними деталями всередині програвача,
утворюється конденсат. В таких умовах програвач не може нормально працювати.
Якщо це сталося, видаліть диск і залиште програвач увімкненим протягом 1-2 годин.
62
UKR
додаток
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Енергоспоживання
70 Вт
Вага
3,0 кг
Робочий діапазон температур від
+5°C до +35°C
Робочий діапазон вологості
10–75 %
DVD (Цифровий універсальний диск)
Диск
430 (Ш) x 70 (Г) x 260 (В) мм
CD: 12 см (КОМПАКТ-ДИСК)
8 см (КОМПАКТ-ДИСК)
Композитне відео
● додаток
Загальна інформація Розміри
Швидкість читання диска : 3,49 ~ 4,06 м/с.
Прибл. тривалість відтворення (односторонній, одношаровий диск) : 135 хв.
Швидкість читання диска : 4,8 ~ 5,6 м/с.
Максимальна тривалість відтворення : 74 хв.
Швидкість читання диска : 4,8 ~ 5,6 м/с.
Максимальна тривалість відтворення : 20 хв.
576i/480i
1 канал : 1,0 Vp-p (75 Ом)
576i/480i
Відеовихід
Компонентне відео
Y : 1,0 Vp-p (75 Ом)
Pr : 0,70 Vp-p (75 Ом)
Pb: 0,70 Vp-p (75 Ом)
Відео/аудіо
Підсилювач
HDMI
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
Вихід для переднього динамка
141Вт x 2(3Ω)
Вихід для центрального динаміка
141Вт(3Ω)
Вихід заднього динаміка
141Вт x 2(3Ω)
Вихід для сабвуфера
145Вт(3Ω)
Частотний діапазон
20Гц~20кГц
Співвідношення сигнал-шум
70дБ
Розподілення каналів
60дБ
Вхідна чутливість
(AUX)400мВ
63
додаток
HT-Z220
Акустична система
Динамік
Повний опір
Частотний діапазон
Рівень вихідного звукового тиску
Номінальна використовувана потужність
Максимальна вхідна потужність
Розміри (Ш x В x Г)
Вага
Акустична система 5,1ch
Фронтальні/Задні
Центральний
3Ω
3Ω
140Гц~20КГц
140Гц~20КГц
86дБ/В/м
86дБ/В/м
141Вт
141Вт
282Вт
282Вт
Фронтальні : 100 x 150 x 89 мм
Задні : 100 x 100 x 93 мм
Центральний : 300 x 59 x 50 мм
Сабвуфер : 180 x 320 x 380 мм
Фронтальні : 1,0 кг, Центральний : 0,3 кг Задні : 0,6 кг, Сабвуфер : 4,5 кг
Сабвуфер
3Ω
45Гц~160Гц
86дБ/В/м
145Вт
290Вт
HT-TZ222
Акустична система
Динамік
Повний опір
Частотний діапазон
Рівень вихідного звукового тиску
Номінальна використовувана потужність
Максимальна вхідна потужність
Розміри (Ш x В x Г)
Вага
Акустична система 5,1ch
Фронтальні/Задні
Центральний
Сабвуфер
3Ω
3Ω
3Ω
140Гц~20КГц
140Гц~20КГц
45Гц~160Гц
86дБ/В/м
86дБ/В/м
86дБ/В/м
141Вт
141Вт
145Вт
282Вт
282Вт
290Вт
Фронтальні : 240 x 1020 x 240 мм (підставка : 240 x 240)
Задні : 100 x 100 x 93 мм
Центральний : 300 x 59 x 50 мм
Сабвуфер : 180 x 320 x 380 мм
Фронтальні : 3,6 кг, Центральний : 0,3 кг Задні : 0,5 кг, Сабвуфер : 4,5 кг
HT-TZ225
Акустична система
Динамік
Повний опір
Частотний діапазон
Рівень вихідного звукового тиску
Номінальна використовувана потужність
Максимальна вхідна потужність
Розміри (Ш x В x Г)
Вага
Акустична система 5,1ch
Фронтальні/Задні
Центральний
Сабвуфер
3Ω
3Ω
3Ω
140Гц~20КГц
140Гц~20КГц
45Гц~160Гц
86дБ/В/м
86дБ/В/м
86дБ/В/м
141Вт
141Вт
145Вт
282Вт
282Вт
290Вт
Фронтальні/Задні: 240 x 1020 x 240 мм (підставка : 240 x 240)
Центральний : 300 x 59 x 50 мм
Сабвуфер : 180 x 320 x 380 мм
Фронтальні : 3,6 кг, Центральний : 0,3 кг Задні : 3,6 кг, Сабвуфер : 4,5 кг
*: номінальна технічна характеристика
- Компанія Samsung Electronics Co., Ltd зберігає право на зміну технічних характеристик без попередження.
- Значення ваги та розмірів є приблизними.
64
Зв’яжіться із SAMSUNG WORLD WIDE
У разі виникнення коментарів або запитань стосовно виробів компанії Samsung зв’яжіться з центром
підтримки користувачів SAMSUNG.
Region
North America
Latin America
Europe
CIS
Asia Pacific
Middle East &
Africa
Country
CANADA
MEXICO
U.S.A
ARGENTINE
BRAZIL
CHILE
NICARAGUA
HONDURAS
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
JAMAICA
PANAMA
PUERTO RICO
REP. DOMINICA
TRINIDAD & TOBAGO
VENEZUELA
COLOMBIA
BELGIUM
CZECH REPUBLIC
DENMARK
Customer Care Centre 
1-800-SAMSUNG(726-7864)
01-800-SAMSUNG(726-7864)
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0800-333-3733
0800-124-421 , 4004-0000
800-SAMSUNG(726-7864)
00-1800-5077267
800-7919267
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0-800-100-5303
01-8000112112
02 201 2418
800-726-786 (800 - SAMSUNG)
70 70 19 70
Web Site
www.samsung.com/ca
www.samsung.com/mx
www.samsung.com/us
www.samsung.com/ar
www.samsung.com/br
www.samsung.com/cl
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com.co
www.samsung.com/be
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
U.K
EIRE
AUSTRIA
SWITZERLAND
01805 - SAMSUNG(726-7864) (
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
02 261 03 710
0,14/Min)
0900-SAMSUNG(726-7864) ( 0,10/Min)
815-56 480
0 801 801 881, 022-607-93-33
80820-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
902-1-SAMSU(72678)
0771-400 200
0845 SAMSUNG (7267864)
0818 717 100
0800-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.de
www.samsung.com/hu
www.samsung.com/it
www.samsung.com/lu
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/sk
www.samsung.com/es
www.samsung.com/se
www.samsung.com/uk
www.samsung.com/ie
www.samsung.com/at
www.samsung.com/ch
RUSSIA
8-800-555-55-55
www.samsung.ru
KAZAHSTAN
UZBEKISTAN
KYRGYZSTAN
TADJIKISTAN
UKRAINE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
CHINA
HONG KONG
INDIA
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
PHILIPPINES
SINGAPORE
THAILAND
TAIWAN
VIETNAM
TURKEY
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
8-800-502-0000
8-800-77777
8000-7267
800-7267
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
800-810-5858, 400-810-5858, 010-6475 1880
3698-4698
3030 8282, 1800 110011, 1-800-3000-8282
0800-112-8888
0120-327-527
1800-88-9999
1800-10-SAMSUNG(726-7864)
1800-SAMSUNG(726-7864)
1800-29-3232, 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
444 77 11
www.samsung.com/kz_ru
www.samsung.com/kz_ru
www.samsung.ua
www.samsung.lt
www.samsung.com/lv
www.samsung.ee
www.samsung.com/au
www.samsung.com/nz
www.samsung.com/cn
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/in
www.samsung.com/id
www.samsung.com/jp
www.samsung.com/my
www.samsung.com/ph
www.samsung.com/sg
www.samsung.com/th
www.samsung.com/tw
www.samsung.com/vn
www.samsung.com/tr
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864 )
www.samsung.com/za
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726
www.samsung.com/ae
üÍ˘Ó Û Ç‡Ò ‚ËÌË͇˛Ú¸ Á‡ÔËÚ‡ÌÌfl ‡·Ó ÍÓÏÂÌÚ‡¥ ˘Ó‰Ó
ÔÓ‰Û͈¥ª Samsung, ÅÛ‰¸-·Ò͇, Á‚ïflÊ¥Ú¸Òfl ¥Á ˆÂÌÚÓÏ
Ô¥‰ÚËÏÍË ÍÎ¥πÌÚ¥‚ ÍÓÏԇ̥ª Samsung.
8-800-502-0000
www.samsung.ua
Code No. AH68-02161W(0.0)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement