Samsung HT-D330K Посібник користувача

Samsung HT-D330K Посібник користувача
HT-D330K
Домашня цифрова
розважальна система
Посібник користувача
Уявіть можливості
Дякуємо за придбання продукту Samsung.
Щоб отримати більш повне обслуговування,
зареєструйте свій продукт за адресою
www.samsung.com/register
HT-D330-RU_UKR-1228.indd Sec1:1
2011-12-28
11:53:55
Інформація з питань безпеки
Заходи з техніки безпеки
НЕ ЗНІМАЙТЕ ЗАДНЮ ПАНЕЛЬ. ЦЕ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ.
ВСЕРЕДИНІ НЕМАЄ ДЕТАЛЕЙ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ВТРУЧАННЯ КОРИСТУВАЧА. З ПИТАНЬ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ АПАРАТУРИ
ЗВЕРТАЙТЕСЬ ДО СЕРВІСНИХ ЦЕНТРІВ.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
НЕБЕЗПЕКА УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ
СТРУМОМ
НЕ ВІДКРИВАТИ
Цей символ вказує, що всередині цього
виробу є небезпечна напруга, що може
призвести до ураження електричним струмом.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ : ЩОБ УНИКНУТИ
УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, ПОВНІСТЮ
ВСТАВЛЯЙТЕ ВИЛКУ У РОЗЕТКУ.
УВАГА
• Для зменшення ризику пожежі або ураження
електричним струмом не піддавайте цей
пристрій дії вологи або дощу.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
• Прилад не повинен піддаватися дії бризок та крапель.
Забороняється ставити зверху на прилад предмети,
наповнені рідиною, наприклад вази.
• Штепсель використовується як пристрій роз'єднання та
залишається доступним для подальших операцій.
• цей прилад необхідно завжди підключати до розетки,
що має захисний заземлюючий контакт.
• Щоб відключити пристрій, витягніть вилку шнура
живлення з розетки, яка залишається доступною для
подальших операцій.
2
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1
PRODUCTO
Цей символ вказує, що наведена
інформація є важливою щодо
використання або обслуговування виробу.
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
ЛАЗЕРНИЙ ПРИСТРІЙ КЛАСУ 1
Цей програвач компакт-дисків класифікований як
ЛАЗЕРНИЙ ПРИСТРІЙ КЛАСУ 1.
Використання засобів керування, регулювання або
виконання процедур, не описаних у цій інструкції,
може призвести до небезпечного лазерного
опромінення.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
• НЕВИДИМЕ ЛАЗЕРНЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ ПРИ ЗНЯТТІ
КОРПУСУ Й ВИМКНЕННІ БЛОКУВАЛЬНИХ КОНТАКТІВ
УНИКАЙТЕ ПОТРАПЛЯННЯ ПІД ПРОМІНЬ ЛАЗЕРА.
Українська
HT-D330-RU_UKR-1228.indd 2
2011-12-28
11:54:00
Застережні заходи
• Переконайтеся, що джерело живлення постійного струму у вашій оселі відповідає ідентифікаційній наклейці на зворотному боці
виробу.
• Розмістіть виріб горизонтально на придатній поверхні (меблях) з достатньою відстанню навколо нього, щоб забезпечити вентиляцію
(7,5—10 см).
• Не розташовуйте виріб на підсилювачах або іншому устаткуванні, яке може нагріватися.
Переконайтеся, що вентиляційні отвори нічим не закрито.
• Не кладіть будь-які предмети на виріб.
• Перед тим, як переносити виріб, переконайтеся, що отвір для вставки дисків пустий.
• Щоб повністю від'єднати виріб від джерела електроенергії, витягніть з розетки штепсельну вилку, особливо якщо його планується
надовго залишити без роботи.
• Під час грози вийміть штепсельну вилку з розетки. Стрибки напруги, викликані блискавкою, можуть пошкодити
виріб.
• Не залишайте виріб під прямим сонячним промінням та поруч з джерелами тепла. Це може призвести до перегріву
виробу і спричинити несправність.
• Захищайте виріб від вологи, надмірного нагріву та дії джерел сильного магнітного або електричного полів
(наприклад, динаміків).
• Від'єднайте силовий кабель від джерела живлення, якщо виріб працює зі збоями.
• Даний виріб не призначається для промислового використання. Він призначений тільки для персонального
використання.
• Може відбутися конденсація, якщо виріб або диск зберігалися на холоді (при низьких температурах). Після
транспортування виробу взимку, перед використанням потрібно почекати приблизно 2 години, поки він нагріється
до кімнатної температури.
• Батареї, які використовуються з цим пристроєм, містять хімічні речовини, які є шкідливими для навколишнього
середовища.
Не викидайте батареї в загальне домашнє сміття.
Аксесуари
Перевірте, чи наявні нижченаведені аксесуари.
POWER
FUNCTION
TV SOURCE
TITLE
DISC
MENU
A
B
PL
MO/ST
TUNER
MEMORY
C
DSP / EQ
D
S/W LEVEL
㪈
㪉
㪊
REPEAT
USB REC
DIMMER
㪋
㪌
㪍
- MIC VOL +
INFO
㪎
㪏
㪐
VOL
ECHO
VOL
㪇
TV CH V
MUTE
TOO
LS
TUNING V
TV
DVD RECEIVER
SELECT
SAMSUNG
Відеокабель
Антена FM
Посібник користувача
Пульт дистанційного керування/Батареї
(розмір AAA)
Українська
HT-D330-RU_UKR-1228.indd 3
2011-12-28
3
11:54:00
Інформація з питань безпеки
Застережні заходи щодо користування та
зберігання компакт-дисків
Маленькі подряпини на диску можуть погіршити
якість звуку та зображення або спричинити
перерви в програванні.
Будьте особливо обережні, щоб не подряпати
диски під час користування.
Ліцензія
• Dolby, Pro Logic і символ двох літер D є
зареєстрованими торговими марками компанії Dolby
Laboratories.
Користування дисками
• Не торкайтеся сторони диска, на якій
зроблено запис.
• Тримайте диск за краї таким чином,
щоб відбитки пальців не потрапили
на поверхню.
• Не наклеюйте на диск папір чи плівку.
Зберігання дисків
• Не тримайте на прямому сонячному світлі.
• Зберігайте у прохолодному провітрюваному
місці.
• Зберігайте у чистій коробці.
Зберігайте у вертикальному положенні.
✎ ПРИМІТКА


Не допускайте забруднення дисків.
Не програвайте диски з тріщинами та подряпинами.
Користування дисками та їх
зберігання
Якщо на поверхні диска з'явився бруд чи відбитки
пальців, видаліть їх м'яким очисним засобом,
розчиненим у воді, та витріть м'якою ганчіркою.
• Диск слід протирати від внутрішньої до
зовнішньої сторони.
✎ ПРИМІТКА

Коли тепле повітря контактує з холодними деталями
всередині виробу, утворюється конденсат. В таких
умовах виріб не може нормально працювати. Якщо
це сталося, видаліть диск і залиште виріб увімкненим
протягом 1-2 годин.
• ПРО ВІДЕО У ФОРМАТІ DIVX. DivX® – це формат
цифрового відео, створений компанією DivX, Inc. Це
офіційно зареєстрований пристрій (DivX Certified®) з
функцією відтворення відео у форматі DivX. Перейдіть
на сайт www.divx.com, щоб отримати додаткову
інформацію та програмне забезпечення для
конвертування своїх файлів у формат DivX.
ПРО ВІДЕО ЗА ЗАПИТОМ У ФОРМАТІ DIVX. Щоб
відтворювати фільми за запитом (VOD) у форматі DivX,
цей пристрій має бути зареєстровано (DivX
Certified®). Щоб отримати код реєстрації, перейдіть
до розділу DivX VOD у меню налаштування пристрою.
Перейдіть на сайт vod.divx.com, щоб отримати
додаткові відомості про завершення реєстрації.
DivX Certified® для відтворення відео DivX®, зокрема
відео високої чіткості DivX®, DivX Certified®, а також
відповідні логотипи є торговими марками компанії
DivX, Inc і використовуються згідно з ліцензією.
Захищено одним або кількома з перелічених
американських патентів: 7,295,673; 7,460,668;
7,515,710; 7,519,274
• У цьому пристрої використовується технологія
захисту від несанкціонованого копіювання відповідно
до американських патентів та інших прав
інтелектуальної власності корпорації Rovi.
Забороняється вносити зміни до конструкції продукту
та розбирати його.
Авторське право
© 2011 Samsung Electronics Co., Ltd. Усі права
захищено.
Захист від копіювання
• Багато DVD дисків мають захист від копіювання. Тому
слід підключити виріб безпосередньо до телевізора, а
не до відеомагнітофона. Підключення до
відеомагнітофона спричинить спотворене
зображення з DVD-диска, захищеного від копіювання.
4
Українська
HT-D330-RU_UKR-1228.indd 4
2011-12-28
11:54:02
Зміст
ІНФОРМАЦІЯ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕКИ
2
3
3
4
4
4
4
Заходи з техніки безпеки
Застережні заходи
Аксесуари
Застережні заходи щодо користування та
зберігання компакт-дисків
Ліцензія
Авторське право
Захист від копіювання
ПОЧИНАЮЧИ РОБОТУ
6
6
9
9
9
10
Піктограми, які використовуються в посібнику
Тип і характеристики дисків
Опис
Передня панель
Задня панель
Пульт дистанційного керування
ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ
19
20
20
21
24
25
Програвання дисків
Програвання дисків Audio CD(CD-DA)/MP3/WMA
Програвання JPEG-файлів
Використання функції відтворення
Режим звуку
Прослуховування радіо
ДОДАТКОВІ ФУНКЦІЇ
26
26
Функція USB
Запис на USB-пристрій
ІНШІ ВІДОМОСТІ
27
27
29
Усунення несправностей
Перелік кодів мов
Технічні характеристики
•
11
13
14
14
15
Малюнки та ілюстрації у даному посібнику
користувача наведено тільки для довідки і
можуть не відповідати справжньому вигляду
виробу.
•
У поданих далі випадках може стягуватися плата
за обслуговування:
a. у разі виклику спеціаліста на прохання
користувача і невиявлення дефекту виробу
(тобто, якщо користувач не ознайомився з
посібником користувача)
b. у разі віднесення виробу до центру
обслуговування і невиявлення дефекту
(тобто, якщо користувач не ознайомився з
посібником користувача).
•
Суму оплати буде повідомлено перед
виконанням будь-яких робіт чи візитом до
користувача.
Підключення динаміків
Під'єднання Відеовиходу До Телевізора
Підключення FM-антени
Підключення мікрофону
Підключення інших джерел аудіосигналу
НАЛАШТУВАННЯ
16
16
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
18
18
19
19
19
19
19
Перед початком роботи (початкове налаштування)
Параметри меню Setup
Відображення
Формат зображення
Вихідний відеосигнал
Аудіо
Налаштування динаміків
DRC (Стиснення звукового діапазону)
СИНХРОНІЗАЦІЯ АУДІОСИГНАЛУ
БАЛИ КАРАОКЕ
Система
Початкове налаштування
Реєстрація DivX(R)
Мова
Безпека
Батьківський контроль
Зміна пароля
Підтримка
Інформація о продуктах
Українська
HT-D330-RU_UKR-1228.indd 5
2011-12-28
УКРАЇНСЬКА
ПІД’ЄДНАННЯ
5
11:54:02
Починаючи роботу
Піктограми, які використовуються в
посібнику
Перед ознайомленням із посібником користувача
перегляньте такі терміни.
Піктограма
d
B
A
Термін
Визначення
DVD
До цієї групи входять
функції, що доступні на
DVD-Video або DVD±R/
±RW дисках, які було
записано та фіналізовано в
режимі відео.
CD
MP3
До цієї групи входять
функції, що доступні на
компакт-дисках з даними
(CD DA, CD-R/-RW).
Це стосується функції,
наявної на дисках CD-R/RW.
Тип і характеристики дисків
Типи дисків, що можуть
відтворюватися
Типи дисків і Закодований
Марка (логотип)
сигнал
DVD-відео
VIDEO
DVD-VIDEO
G
JPEG
D
DivX
Це стосується функції,
наявної на дисках MPEG4.
(DVD±R/±RW, CD-R/-RW)
!
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
До цієї групи входять випадки,
коли функція може не
працювати, а параметр може
буди скасовано.
✎
ПРИМІТКА
Стосується підказок або інструкцій
на сторінці, які допомагають
використовувати функції.
Кнопки
швидкого
доступу
Ця функція забезпечує
безпосередній і простий доступ
при натисканні на кнопку пульту
дистанційного керування.
DVD+R/DVD+RW у форматі
DVD video
AUDIO
АУДІОКОМПАКТ-ДИСК
AUDIO
АУДІОКОМПАКТ-ДИСК
+
CD-R/CD-RW у форматі
AUDIO CD
CD-R/CD-RW у форматі DATA
CD, який містить наведені
нижче типи файлів і відповідає
стандартам ISO 9660 LEVEL
КОМПАКТ1/LEVEL 2 АБО JOLIET
ДИСК ІЗ
(РОЗШИРЕНИЙ ФОРМАТ).
ДАНИМИ
- Файли MP3
VIDEO
- Файли зображень JPEG
- Відеофайли MPEG 4
DVD-ROM/DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW У ФОРМАТІ
DATA DV, що містить наведені
нижче типи файлів і відповідає
стандартам UDF
DVD-диски
(*Універсальний дисковий
з даними
формат).
- Файли MP3
- Файли зображень JPEG
- Відеофайли MPEG 4
USB-пристрій із наведеними
нижче типами файлів.
Код регіону
Цей виріб та диски кодуються згідно регіонам. Ці
регіональні коди повинні збігатися для відтворювання
диска. Якщо коди не збігаються, диск не буде
відтворюватися.
Система також підтримує відтворення DVD-відео з
поміткою ALL .
6
DVD-R/DVD-RW у форматі
DVD video
AUDIO-CD
DivX
Це стосується функції,
наявної на дисках CD-R/RW.
Характеристики
USBпристрій
- Файли MP3 або WMA/WMV
- Файли зображень JPEG
- Відеофайли MPEG 4
Українська
HT-D330-RU_UKR-1228.indd 6
2011-12-28
11:54:02
01
• LD, CD-G, CD-I, CD-ROM, DVD-ROM та
DVD-RAM не можуть відтворюватися на цьому виробі. При відтворенні
таких дисків на телевізійному екрані з'являється повідомлення
<WRONG DISC FORMAT> (НЕВІРНИЙ ФОРМАТ ДИСКА).
• DVD-диск, що придбаний за кордоном, може не відтворюватися на
цьому виробі.
Якщо спробувати переглянути такий диск, на телевізійному екрані
з'являється повідомлення <Wrong Region. Please check Disc.>
(Невірний регіон. Перевірте диск).
Типи і формат дисків
Цей продукт не підтримує захищені медіа-файли (DRM).
Диски DVD±R/±RW, CD-R/RW
• Оновлення програмного забезпечення для форматів,
які не підтримуються цим пристроєм, не надається.
(Наприклад: QPEL, GMC з роздільною здатністю
понад 800x600 пікселів тощо.)
• Якщо диски DVD-R/-RW не було записано належним
чином в форматі відео, він не буде відтворюватись.
Починаючи роботу
Не використовуйте такі види дисків:
Формати, що підтримуються (DivX)
Цей пристрій підтримує лише нижченаведені медіаформати. Якщо й відео-, й аудіо-формати не
підтримуються, користувач може зіткнутися з такими
проблемами, як зникнення зображення або звуку.
ідео-формати, що підтримуються
CD-R диски
• Залежно від пристрою звукозапису (CD-записувач або комп’ютер) та
стану диска деякі CD-R диски можуть не відтворюватися.
• Використовуйте 650МБ/74-хвилинний CD-R.
Не використовуйте диски CD-R ємністю, що перевищує 700 Мб/80
хвилин, оскільки їх відтворення може не вдатися.
• Якщо можливо, не використовуйте CD-RW (диски з функцією
перезапису), оскільки вони можуть не відтворюватися.
• Лише диски CD-R, що правильно «закриті» можуть бути повністю
відтворені. Якщо сеанс завершено, але диск залишено відкритим, не
можна повністю відтворити диск.
Диски CD-R MP3
• Назви MP3 файлів не повинні містити пробілів або
символів особливих знаків (. / = +).
• Використовуйте записані диски зі стиснутою/відновленою
швидкістю передачі даних понад 128 кбіт/с.
• Якщо диск не закритий, початок відображення охопить
більше часу і не всі записані файли будуть відображені.
• Файли у форматі Змінної Швидкості Передачі (VBR), тобто
файли записані з низькою та високою швидкістю передачі
(наприклад, 32 кбіт/с ~ 320 кбіт/с), звук може зникати в
ході програвання.
• На одному диску можуть бути відтворені максимум 500
доріжок.
• На одному диску можуть бути відтворені максимум 300
папок.
Форматування
AVI
WMV
Версія, що підтримується
DivX3.11~DivX5.1
V1/V2/V3/V7
Аудіо формати, що підтримуються
Форматування
Бітова швидкість
передачі
MP3
80~320 кбіт/с
WMA
56~128 кбіт/с
AC3
128~384 кбіт/с
Частота вибірки
44,1 кГц
44,1/48 кГц
• Форматне співвідношення: Хоча за заводськими
настройками DivX має роздільну здатність 640x480 пікселів,
цей виріб підтримує до 720x480 пікселів. Телевізійні
екрани з роздільною здатністю вище 800 не підтримуються.
• При відтворенні диска, частота вибірки якого понад 48
кГц або 320 кбіт/с, можна спостерігати на екрані
тремтіння.
• Розділи з високою швидкістю передачі кадрів можуть не
відтворюватися під час програвання файлу DivX.
• Цей виріб підтримує лише формати запису, затверджені
компанією «DivX Networks, Inc.», тому файли DivX,
записані користувачем, можуть не відтворюватися.
Диски CD-R JPEG
• В одній папці може бути не більше 999 зображень.
• При відтворенні CD зображень Kodak/Fuji
відображаються лише JPEG-файли в папці зображень.
• Інші диски зображень, які не є CD-зображеннями Kodak/
Fuji, можуть потребувати більше часу для початку
відображення або не відобразитися взагалі.
Українська
HT-D330-RU_UKR-1228.indd 7
2011-12-28
7
11:54:03
Починаючи роботу
Примітки щодо використання
USB-пристроїв
Підтримувані пристрої: USB-пристрої, MP3плеєри, цифрові камери.
1) Не підтримується файл або папка, якщо
довжина назви перевищує 10 символів.
2) Файл субтитрів, розмір якого перевищує 300
Кб, може не відтворюватися належним чином.
3) Деякі USB-пристрої/цифрові камери, USBпристрої для читання карток пам’яті не
підтримуються.
4) Файлові системи FAT16 і FAT32 не
підтримуються.
5) Назви файлів зображень (JPEG), музичних
файлів (MP3, WMA) і відеофайлів мають бути
корейською або англійською мовою. В іншому
випадку файли можуть не відтворюватися.
14) Підтримувані формати файлів
Форматування
Фотографія
Музика
Фільм
Ім’я файлу
JPG
MP3
WMA
WMV
DivX
Розширення
файлу
JPG
.JPEG
.MP3
.WMA
.WMV
.AVI
Бітова
швидкість
передачі
–
80~320
кбіт/с
56~128
кбіт/с
4 Мбіт/
с
4 Мбіт/с
Версія
–
–
V8
V1,V2,
V3,V7
DivX3.11~
DivX5.1
Пікселі
640x480
–
–
720x480
Частота
вибірки
–
44,1 кГц
44,1 кГц
44,1 кГц ~ 48 кГц
6) Під’єднуйте пристрій безпосередньо до USBпорту на продукті. Під’єднання USB-пристрою
з використанням іншого кабелю може
викликати проблеми сумісності.
7) Не вставляйте одночасно кілька
запам’ятовуючих пристроїв у пристрій для
читання карток пам’яті різних типів, оскільки
це може призвести до неполадок у його
роботі.
8) Протокол PTP для цифрових камер не
підтримується.
9) Не від’єднуйте USB-пристрій під час
завантаження даних.
10) Що більша роздільна здатність зображення, то
більша затримка перед його відтворенням.
11) Завантажені з комерційного сайту MP3-файли,
які захищено технологією DRM, не
відтворюються.
12) Зовнішній жорсткий диск не підтримується.
13) USB-порт сумісний із зовнішнім пристроєм,
максимальна напруга якого не перевищує 500
мА (постійний струм 5 В).
8
Українська
HT-D330-RU_UKR-1228.indd 8
2011-12-28
11:54:03
01
Починаючи роботу
Опис
Передня панель
1
2
3
4 5 6
7
8
9 10
5V 500mA
MIC 1
MIC 2
11
1
ДИСКОВИЙ ЛОТОК
4
Кнопка ВІДКРИТИ / ЗАКРИТИ (
7
КНОПКА ВІДТВОРЕННЯ / ПАУЗА
( )
8
10
ЧУТЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ
ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ
11
2
ЕКРАН
КНОПКА FUNCTION (ФУНКЦІЯ)
5
)
(
)
КНОПКА РЕГУЛЯТОР ГУЧНОСТІ
( , )
3
USB PORT
6
КНОПКА ЗУПИНЕННЯ (
9
КНОПКА POWER (ЖИВЛЕННЯ)
( )
)
ГНІЗДА ДЛЯ МІКРОФОНУ
Задня панель
1
2
3
4
SPEAKERS OUT
FRONT
5
6
7
COMPONENT OUT
CENTER
FRONT
SUBWOOFER
SURROUND
FM ANT
AUX IN
SURROUND
SPEAKER IMPEDANCE : 3
ONLY
FOR SERVICE
DIGITAL
AUDIO IN
VIDEO OUT
1
ВИХІДНІ РОЗНІМИ
ДИНАМІКІВ
2
ЛИШЕ ДЛЯ ТЕХНІЧНОГО
ОБСЛУГОВУВАННЯ
3
ВХІДНЕ ЗОВНІШНЄ ЦИФРОВЕ
ОПТИЧНЕ ГНІЗДО
(ЦИФРОВИЙ АУДІОВХІД)
4
ГНІЗДА ДОДАТКОВИХ ВХОДІВ
5
ГНІЗДА КОМПОНЕНТНОГО
ВІДЕОВИХОДУ
6
ГНІЗДО FM-АНТЕНИ
7
ГНІЗДО ВІДЕОВИХОДУ
Українська
HT-D330-RU_UKR-1228.indd 9
2011-12-28
9
11:54:03
Починаючи роботу
Пульт дистанційного керування
Огляд Пульта Дистанційного Керування
Вмикання і вимикання живлення.
Доступ до загальних функцій виробу, таких як
Перелік фото.
A. Кнопка TITLE: натисніть, щоб
перевірити меню заголовків.
B. Кнопка DISC MENU : натисніть, щоб
перевірити меню диска.
Для керування опціями натискати на
кнопки з цифрами.
або
5. Кнопка USB REC : Використовується
для запису на USB-пристрій.
6. Кнопка DIMMER : Регулювання
яскравості екрану.
7. Кнопка INFO :Відображає поточний
стан відтворення диска (файлу).
8. 9. Кнопка гучності мікрофону:
Регулювання гучності мікрофону.
0. Кнопка ECHO: Регулювання рівня
луни мікрофону.
POWER
FUNCTION
TV SOURCE
TITLE
DISC
MENU
MO/ST
A
B
C
DSP / EQ
PL
TUNER
MEMORY
D
S/W LEVEL
㪈
㪉
㪊
REPEAT
USB REC
DIMMER
㪋
㪌
㪍
- MIC VOL +
INFO
㪎
㪏
㪐
VOL
ECHO
VOL
㪇
TV CH V
MUTE
Натиснути для переходу назад.
/Змінити канал на один назад.
Натисніть для пошуку назад
або вперед.
Відкриття і закриття лотку для дисків.
Натисніть для вибору відеорежиму телевізора.
або
Це кнопка вибору режиму.
C. Кнопка MO/ST : Натиснути для
прослуховування моно/стерео у режимі FM .
D. Кнопка TUNER MEMORY : Натиснути
для попереднього налаштування станцій
FM-радіо.
Для керування опціями натискати на кнопки
з цифрами.
або
1. Кнопка PLII: Обрати потрібний режим
аудіо Dolby Pro Logic II, P.Bass або
функцію покращення MP3.
2. Кнопка DSP/EQ: Вибір потрібного
режиму аудіо DSP/EQ.
3. Кнопка S/W LEVEL : Використовується
для налаштування рівня сабвуфера.
4 Кнопка REPEAT: Повторення заголовку,
розділу, доріжки або диску.
Зменшення/збільшення рівня гучності.
Тимчасове вимкнення гучності.
Натиснути для переходу вперед / зміни
каналу на наступний.
Натисніть щоб призупинити відтворення.
Натиснути для зупинки/відтворення диску.
Повернення до попереднього меню.
Натисніть для повернення до
початкового меню.
Вибір пунктів екранних меню і
зміни їх значень.
LS
Натиснути, щоб вибрати режим DVD
приймача.
Вихід з меню.
O
TO
Використовується для зміни мови
аудіо/субтитрів, кута тощо.
TUNING V
TV
DVD RECEIVER
SELECT
SAMSUNG
Натиснути, щоб обрати ТБ.
Заміна батарейок пульта дистанційного керування
* Розмір батарейок: AAA
✎ ПРИМІТКА





10
Розташуйте батареї в пульті дистанційного керування,
дотримуючись полярності: (+) до (+) та (–) до (–).
Завжди міняйте обидві батареї одночасно.
Не нагрівайте батареї та не кидайте у вогонь.
Пульт дистанційного керування можна використовувати
на відстані приблизно до 7 метрів у межах прямої
видимості.
Пульт дистанційного керування підходить для телевізора
Samsung.
Українська
HT-D330-RU_UKR-1228.indd 10
2011-12-28
11:54:04
02
ПІД’ЄДНАННЯ
Під’єднання
У цьому розділі описуються різні методи підключення цифрового домашнього кінотеатру до інших
зовнішніх компонентів.
Перед тим, як переміщувати або встановлювати прилад, обов’язково вимикайте живлення та
відключайте кабель живлення.
Підключення динаміків
Розташування домашнього кінотеатру
SW
2,5 – 3 розміри телевізійного екрана
Вибір місця для прослуховування
Місце для прослуховування повинно
знаходитися від телевізора на відстані 2,5—3
розмірів екрана телевізора.
Приклад: Для телевізора з діагоналлю 32 дюйми
- 2~2,4 м
Для телевізора з діагоналлю 55 дюйми
- 3,5~4 м
Розташуйте ці динаміки перед своїм місцем прослуховування та спрямуйте їх
(під кутом 45°) до себе. Розташовувати динаміки потрібно так, щоб їхні
високочастотні гучномовці були на висоті вух. Передня частина фронтальних
динаміків повинна буди на одному рівні з центральним динаміком або трохи
ближче до слухача.
Фронтальні динаміки
ei
Центральний динамік
Розмістіть домашній кінотеатр на підставці чи
поличці шафи або у підставці телевізора.
f
hj
Бокові динаміки
Цей динамік краще розміщувати на тій самій висоті що й фронтальні динаміки.
Проте його можна розмістити й над чи під телевізором.
Розташуйте ці динаміки з боків від свого місця прослуховування. Якщо є
достатньо вільного місця, розмістить ці динаміки друг навпроти друга.
Найкраще встановити їх на висоті 60-90 см над рівнем вух, та направивши
їх трохи вниз.
відміну від передніх і центральних, бокові динаміки використовуються
* На
в основному для передачі звукових ефектів, тому вони не відтворюють
звук увесь час.
Сабвуфер
g
Розміщення цього динаміка не є дуже важливим. Встановіть його де завгодно.
! ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Не дозволяйте дітям гратися з динаміками або біля них. Вони можуть зазнати тілесних ушкоджень у разі
падіння динаміка.

Не дозволяйте дітям гратися із сабвуфером, оскільки вони можуть просунути свої руки та сторонні
предмети в отвір динаміка сабвуфера.

Не підвішуйте сабвуфер на стіну за отвір динаміку.
✎ ПРИМІТКА

Якщо розташувати динамік біля телевізора, кольори на екрані можуть спотворюватися через магнітне
поле, яке створюється динаміком. Якщо це станеться, розмістіть динамік на відстані від телевізора.
Українська
HT-D330-RU_UKR-1228.indd 11
11
2011-12-28
11:54:05
Під’єднання
Складові частини динаміка
(Л)
(П)
ФРОНТАЛЬНИЙ
(Л)
(П)
БОКОВІ ДИНАМІКИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ
САБВУФЕР
Установлення настінного кріплення
1. Підготуйте гвинти (не входять до
комплекту поставки), які за розміром
підходитимуть для отвору, що
знаходиться на задній панелі динаміка.
Див. наведену нижче ілюстрацію.
5 мм
4 мм
30 мм
10 мм
Отвір на задній панелі динаміка
2. Закріпіть гвинти в стіні, а потім
прикріпіть динамік.
8–10 мм
Довжина частини гвинта з
різьбленням
12
Українська
HT-D330-RU_UKR-1228.indd 12
2011-12-28
11:54:05
02
Під’єднання
Під'єднання відеовиходу до телевізора
Виберіть один із двох способів підключення до телевізора.
МЕТОД 1
красная синяя зеленая
COMPONENT OUT
FM ANT
AUX IN
DIGITAL
AUDIO IN
VIDEO OUT
МЕТОД 2
МЕТОД 1: Компонентне відео
Під'єднайте відеокабель, що входить до комплекту, до гнізда COMPONENT OUT (PR, PB i Y) на задній
панелі домашнього кінотеатру і до гнізд компонентного відеовходу телевізора.
МЕТОД 2: Композитне відео
Під’єднайте відеокабель (входить до комплекту поставки) до гнізда VIDEO OUT на задній панелі
домашнього кінотеатру і до гнізда VIDEO IN на телевізорі.
✎ ПРИМІТКА


Цей виріб працює в режимі черезрядкової розгортки 480i(576i) для компонентного/композитного виходу.
Налаштувавши з’єднання, установіть на телевізорі джерело вхідного відеосигналу, яке відповідає
вихідному відеосигналу продукту.
Спочатку ввімкніть цей виріб, а потім установіть джерело відеовходу на телевізорі. Щоб отримати
додаткову інформацію про вибір джерела відеосигналу для телевізора, перегляньте посібник
користувача для вашого телевізора.
! ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Не підключайте домашній кінотеатр через відеомагнітофон. Відеосигнали, що проходять через відеомагнітофон,
піддаються впливу систем захисту авторських прав, і зображення не буде правильно відображатися на телевізорі.
Українська
HT-D330-RU_UKR-1228.indd 13
13
2011-12-28
11:54:06
Під’єднання
Підключення FM-антени
Антена FM (в комплекті)
COMPONENT OUT
FM ANT
AUX IN
ITAL
IO IN
VIDEO OUT
1. Під’єднайте антену FM до гнізда антени FM.
2. Повільно рухайте дріт антени, поки не знайдете місце хорошого прийому сигналу, потім прикріпіть
її до стіни або іншої твердої поверхні.
✎ ПРИМІТКА

Цей пристрій не приймає сигнали АМ-радіостанцій.
Підключення мікрофону
Можна відчути атмосферу бара караоке у затишку власного дому.
Переглядайте відеозображення та співайте пісні на вірші, що
відображаються на екрані телевізора під супровід акомпанементу.
5V 500mA
MIC 1
MIC 2
1. Під’єднайте мікрофон до гнізда MIC на передній панелі домашнього
кінотеатру.
2. Натисніть кнопку MIC VOL для налаштування рівня гучності
мікрофону.
3. Натисніть кнопку ECHO для налаштування рівня відлуння
мікрофону.
✎ ПРИМІТКА


Якщо чути сторонні шуми (вищання або завивання) під час користування функцією караоке, розмістіть мікрофон
на відстані від динаміків. Також може допомогти налаштування рівня гучності мікрофону або динаміків.
Мікрофон не працює в режимі AUX і TUNER.
14
Українська
HT-D330-RU_UKR-1228.indd 14
2011-12-28
11:54:08
02
Під’єднання
Підключення інших джерел аудіосигналу
SPEAKERS OUT
FRONT
CENTER
COMPONENT OUT
FRONT
FM ANT
AUX IN
SURROUND
SUBWOOFER
SURROUND
SPEAKER IMPEDANCE : 3
ONLY
FOR SERVICE
DIGITAL
AUDIO IN
VIDEO OUT
красная
Білий
Оптичний кабель
(не постачається в комплекті)
Приймач кабельного/
супутникового телебачення
OPTICAL
Аудіо кабель (не постачається в комплекті)
Якщо зовнішній аналоговий компонент має
лише одне гніздо Audio Out, підключіть лівий
або правий штекер.
Відеомагнітофон
AUX
AUX : підключення зовнішнього аналогового джерела
Аналоговий сигнал від відеомагнітофона.
1. Підключіть вхід AUX IN (Аудіо) на задній панелі домашнього кінотеатру до аудіовиходу зовнішнього
аналогового джерела.
• Впевніться, що колір штекеру та гнізда співпадають.
2. Натисніть кнопку FUNCTION для вибору входу AUX.
• Перемикання режиму відбудеться наступним чином:
DVD/CD ➞ D.IN ➞ AUX ➞ USB ➞ FM
✎ ПРИМІТКА

На відеомагнітофоні роз’єм Video Output можна під'єднати до телевізора, a Audio Output -до цього
плеєра.
OPTICAL: Підключення зовнішнього цифрового компонента
Зразком цифрового пристрою є приймач кабельного/супутникового телебачення.
1. З’єднайте кабелем гніздо DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) на задній панелі домашнього кінотеатру з
гніздом Digital Output зовнішнього цифрового пристрою.
2. Натисніть кнопку FUNCTION для вибору входу D.IN.
• Перемикання режиму відбудеться наступним чином:
DVD/CD ➞ D.IN ➞ AUX ➞ USB ➞ FM
Українська
HT-D330-RU_UKR-1228.indd 15
15
2011-12-28
11:54:09
Налаштування
Перед початком роботи
(початкове налаштування)
1. Натисніть кнопку POWER при першому
підключенні телевізора.
Буде відображено екран Початкового
налаштування.
Параметри меню Setup
Порядок доступу може відрізнятися в залежності
від вибраного меню. GUI (Графічний інтерфейс
користувача) у цьому посібнику може відрізнятися в
залежності від версії вбудованого ПЗ.
3
1
Initial settings I On-Screen Language
Select a language for the on-screen displays.
English
2
한국어
Nederlands
Français
4
Deutsch
O
TO
Italiano
LS
TUNING V
Move
Select
Return
1
КНОПКА MENU: Відображення початкового меню.
2. Натисніть кнопки ▲▼, щоб обрати бажану мову, потім
натисніть кнопку ВВЕДЕННЯ.
3. Натисніть кнопку ВВЕДЕННЯ для вибору кнопки Start.
4. Натисніть кнопки ▲▼, щоб обрати бажаний формат
зображення, потім натисніть кнопку ВВЕДЕННЯ.
2
КНОПКА ВВЕДЕННЯ / ЗІ СТРІЛКАМИ :
Пересування курсору й вибір пункту меню.
Активація поточного вибраного пункту.
Підтвердження налаштувань.
✎ ПРИМІТКА
3
КНОПКА RETURN: Повернення до
попереднього
меню налаштувань.
4
КНОПКА EXIT: Вихід з меню.





Якщо за першого налаштування не було вказано
потрібну мову, під час наступного ввімкнення
продукту на екрані відобразиться відповідне вікно
вибору.
Налаштування мови застосовуватимуться до всіх
меню: екранного, меню диска, звукових доріжок,
субтитрів.
Щоб повернутися до попереднього екрана, натисніть
кнопку RETURN.
Після вибору мови меню її можна змінити,
натиснувши кнопку ЗУПИНЕННЯ () на пульті
дистанційного керування на більше ніж 5 секунд,
коли немає диска.
Якщо екран початкових налаштувань не з’явився,
див. розділ «Начальне налаштування». (Див. стор 18)
Settings
Function
DVD/CD
1. Натисніть кнопку POWER.
2. Натисніть кнопки ◄► щоб обрати Settings,
потім натисніть кнопку ВВЕДЕННЯ.
3. Натисніть кнопки , щоб обрати бажане
меню, потім натисніть кнопку ВВЕДЕННЯ.
4. Натисніть кнопки , щоб обрати бажане
підменю, потім натисніть кнопку ВВЕДЕННЯ.
5. Натисніть кнопки , щоб обрати бажаний
пункт, потім натисніть кнопку ВВЕДЕННЯ.
6. Натисніть кнопку EXIT для виходу з режиму
настройки.
16
Українська
HT-D330-RU_UKR-1228.indd 16
2011-12-28
11:54:11
03
Налаштування
Відображення
Settings
Speaker Setting
Можна налаштувати різні параметри зображення,
такі як форма зображення, роздільна здатність та ін.
Speaker Size
►
Sound Edit
Delay Time
Формат зображення
Test Tone
В залежності від типу телевізора можуть
знадобитися налаштування параметрів екрана.
: Off
Select
Return
mMove " Select ' Return
• 4:3 Pan-Scan
Виберіть, якщо бажаєте переглядати
відео у форматі 16:9 з DVD без чорних
смуг зверху і знизу, навіть якщо ваш
телевізор має екран з розмірами 4:3
(значна частина зображення зліва і
справа буде відрізано).
• 4:3 Letter Box
Виберіть, якщо бажаєте переглядати
повне зображення у форматі 16:9 з
DVD, на телевізорі з розміром екрана
4:3. Чорні смуги з’являться вгорі та
внизу екрана.
• Для фронтальних динаміків необхідно встановити
режим Small.
• Для сабвуфера необхідно встановити режим Present.
• Для центральних і бокових динаміків можна
встановити режим Small або None.
- Small: Оберіть при використанні динаміків.
- None: Виберіть, якщо динаміки не підключені.
✎ ПРИМІТКА

Режим динаміків може відрізнятися в залежності
від налаштувань Dolby Pro Logic і Stereo.
Редагування звуку
• 16:9 Wide
Перегляд повного зображення 16:9
на широкоекранному телевізорі.
Ви можете налаштувати баланс та інтенсивність
звучання кожного динаміка.
Settings
Sound Edit
✎ ПРИМІТКА


Якщо DVD-диск записаний у форматі 4:3, не можна
переглядати його на широкому екрані.
Оскільки DVD-диски записані в різних форматах, їх вигляд
буде розрізнятися залежно від програмного забезпечення,
типу телевізора та встановлення формату телевізійного
зображення.
Вихідний відеосигнал
Стандарт формату телевізора відрізняється в залежності
від країни.
Можна вибрати відеовихід NTSC або PAL.
• NTSC : вибір відеоформату NTSC
• PAL : вибір відеоформату PAL
Аудіо
Налаштування динаміків
Розмір динаміка
У цьому режимі можна вибрати розмір центрального та бокових
динаміків, а також налаштувати тестовий звуковий сигнал.
Front Bal.
dB L
R
dB
Surround Bal.
dB L
R
dB
Center Level
dB
Surround Level
dB
SW Level
dB
<Change " Select ' Return
mMove " Select ' Return
Натисніть кнопки ▲▼ щоб вибрати та відрегулювати
потрібний динамік.
Натисніть кнопки ◄► щоб відрегулювати параметри.
Налаштування балансу фронтальних/бокових
динаміків
 Можливі значення: від 0 до -6.
 Гучність зменшується при наближенні до до –6.
Налаштування рівня центрального/бокових
динаміків і сабвуфера
 Рівень звуку можна налаштувати поступово від
+6 дБ до –6 дБ та.
 Звук стає голоснішим при наближенні до +6 дБ та
тихішим при наближенні до -6 дБ.
Українська
HT-D330-RU_UKR-1228.indd 17
17
2011-12-28
11:54:11
Налаштування
Час затримки
DRC (Стиснення звукового діапазону)
Якщо динаміки неможливо розмістити на однаковій
відстані від зони прослуховування, можна
налаштувати час затримки аудіосигналу від
центрального та бокових динаміків.
У цьому режимі можна також налаштувати тестовий
звуковий сигнал.
Ви можете використовувати цю функцію для
отримання задоволення від цифрового звуку Dolby
під час перегляду фільмів вночі з меншою гучністю.
Встановлення часу затримки для динаміка
Швидкість відеоряду може бути повільнішою, ніж
швидкість відтворення звуку, якщо підключити
пристрій до цифрового телевізора. В цьому випадку
налаштуйте час затримки відтворення звуку
відповідно до швидкості відтворення відеоряду.
Найкраща якість об’ємного 5.1-канального звуку
досягається тоді, коли відстань слухача до кожного
гучномовця однакова.
Оскільки залежно від розміщення динаміків звук
надходить до точки прослуховування в різний час,
цю різницю можна усунути, додавши ефект затримки
для звуку із центрального та бокових динаміків.
• Можна вибрати з таких значень: 6/8, 4/8, 2/8, повний.
СИНХРОНІЗАЦІЯ АУДІОСИГНАЛУ
• Ви можете встановити час затримки звуку від 0 до
300 мс. Налаштуйте його в оптимальний режим.
БАЛИ КАРАОКЕ
Функцію відображення набраних балів у караоке
можна вмикати й вимикати.
Settings
Delay Time
• Off : набрані в караоке бали відображаються.
• On : після закінчення пісні на екрані
відображається кількість набраних балів.
Front
Center
: 00ms
Surround
: 10ms
Subwoofer
Test Tone
✎ ПРИМІТКА
: Off
<Change " Select ' Return
mMove " Select ' Return


Ця функція доступна лише для дисків CD-DA/DVD.
Зовнішній шум впливає на кількість набраних
балів.
Тестовий сигнал
Система
Початкове налаштування
Settings
Speaker Setting
При використанні первинної настройки можна
встановити мову та співвідношення сторін телевізора.
Speaker Size
Sound Edit
Delay Time
Test Tone
mMove
: On
►
" Select ' Return
" Select ' Return
Реєстрація DivX(R)
Перегляд коду реєстрації DivX(R) VOD для
придбання і програвання вмісту DivX(R) VOD.
Мова
Скористайтеся функцією Test Tone (тестовий
сигнал), щоб перевірити підключення динаміка.
• Натисніть кнопки ◄►, щоб вибрати On.
• Тестовий сигнал буде направлятись по черзі на
динаміки Front Left ➞ Center ➞ Front Right ➞
Surround Right ➞ Surround Left ➞ Subwoofer
Щоб припинити тестовий сигнал, натисніть
кнопку ВВЕДЕННЯ.
18
Можна вибрати за власним бажанням мову
екранного меню, меню диска та ін.
OSD
Language
Вибір мови відображення на екрані.
Disc Menu
Вибір мови відображення меню диска.
Audio
Вибір мови для аудіодиска.
Subtitle
Вибір мови субтитрів диска.
Українська
HT-D330-RU_UKR-1228.indd 18
2011-12-28
11:54:17
03
Основні функції
1. Натисніть кнопку ВІДКРИТИ/ЗАКРИТИ () .
✎ ПРИМІТКА
3. Натисніть кнопку ВІДКРИТИ/ЗАКРИТИ (),
щоб закрити лоток диска.

Вибрана мова з’явиться тільки якщо її підтримує диск.
Безпека
Програвання дисків
2. Обережно вставте диск у лоток етикеткою
догори.
✎ ПРИМІТКА

Функція відновлення: Після зупинки
програвання диска пристрій запам’ятовує місце
зупинки, тому після повторного натискання
кнопки ВІДТВОРЕННЯ відтворення
починається з того ж самого місця. (Ця функція
працює лише з дисками DVD)
Натисніть кнопку ЗУПИНЕННЯ двічі під час
відтворення для скасування функції
відновлення.

Якщо на пристрої або пульті дистанційного
керування не натиснуто жодної кнопки
протягом 3 хвилин коли він знаходиться у
режимі паузи, автоматично вмикається режим
зупинки відтворення.

В залежності від змісту диска, початковий екран
може відрізнятися.

Піратські диски не можна відтворювати за
допомогою цього пристрою, оскільки це
порушує рекомендації CSS (Система
шифрування даних - система захисту від
копіювання).
a
з’являється при натисканні неприпустимої
кнопки.
Функція батьківського контролю працює разом з дисками
DVD, яким було надано рівень доступності, щоб
допомагати здійснювати контроль типів DVD, що
переглядає ваша родина. Існує 8 рівнів доступності дисків.
Батьківський контроль
Виберіть бажаний рівень доступності.
Великий номер вказує, що програма призначена
тільки для дорослих. Наприклад, якщо вибрано рівень
6, диски рівнів 7, 8 відтворити буде неможливо.
Уведіть пароль і потім натисніть кнопку ВВЕДЕННЯ.
- За промовчанням для пароля встановлено
значення «0000».
- Після завершення налаштування знову відкриється
попередній екран.
Зміна пароля
Виберіть Change (Змінити) і введіть пароль з 4 цифр
за допомогою цифрових кнопок пульту
дистанційного керування, щоб встановити
батьківський контроль.
Налаштування
a Для вибору іншої мови виберіть пункт OTHERS в
Disc Menu, Audio і Subtitle та введіть код мови
вашої країни (див. стор. 28).
a Неможливо вибрати пункт OTHERS у меню мови
OSD.
Якщо ви забули ваш пароль
1. Видаліть диск.
2. Натисніть і утримуйте кнопку ЗУПИНЕННЯ
() на дистанційному пульті керування
протягом більше 5 секунд. Всі налаштування
повернуться до заводських.
Підтримка
Інформація о продуктах
Надання такої інформації про продукт, як код
моделі, версія програмного забезпечення тощо.
Функція TV заставки/економії енергії
• Якщо протягом 5 хвилин у режимі зупинки/
відтворення не буде натиснуто жодну кнопку,
буде активовано режим збереження екрана.
• Якщо виріб знаходитиметься в режимі заставки
довше 20 хвилин, живлення вимкнеться
автоматично. (окрім тих випадків, коли
відтворюється музика)
Українська
HT-D330-RU_UKR-1228.indd 19
19
2011-12-28
11:54:17
Основні функції
Програвання дисків Audio CD(CD-DA)/
MP3/WMA
BA
Track01
1/17
0:15 / 3:59
Function DVD/CD
Repeat Play Mode
1. Вставте аудіокомпакт-диск CD(CD-DA) або диск
MP3 у лоток для дисків.
• Для аудіокомпакт-диска відтворення
першої доріжки почнеться автоматично.
- Натисніть кнопку #$ для переходу до
попередньої/наступної доріжки.
• Для дисків MP3/WMA, натисніть кнопки ◄
► для вибору Music, потім натисніть
кнопку ВВЕДЕННЯ.
- Натисніть кнопки ▲▼◄► для вибору
потрібного файлу і натисніть кнопку
ВВЕДЕННЯ.
- Натисніть кнопки  для переходу до
попередньої/наступної сторінки.
2. Натисніть кнопку ЗУПИНЕННЯ () щоб зупинити
програвання
Програвання JPEG-файлів
Фотографії, зняті цифровою камерою або
відеокамерою, або файли формату JPEG з
комп’ютера можна зберігати на диску і переглядати
за допомогою системи домашнього кінотеатру.
1. Встановіть диск JPEG у лоток для дисків.
2. Натисніть кнопки ◄► щоб обрати Photo, а
потім натисніть кнопку ВВЕДЕННЯ.
3. Натисніть кнопки ▲▼ для вибору папки для
відтворення, а потім натисніть кнопку
ВВЕДЕННЯ.
4. Натисніть кнопки ▲▼ для вибору фото для
відтворення, а потім натисніть кнопку
ВВЕДЕННЯ.
• Почнеться відтворення вибраного файлу і
почнеться показ слайдів.
• Щоб припинити показ слайдів, натисніть
кнопку ПАУЗИ ().
• Для перегляду попереднього/наступного
файлу можна натиснути кнопки ◄,► у
режимі показу слайдів.
ROOT
JPEG 1
JPEG 2
JPEG 3
642 X 352
2010/01/01
Function DVD/CD



Деякі диски MP3/WMA-CD можуть не
відтворюватися в залежності від режиму запису.
Зміст диска МР3 змінюється залежно від формату
доріжки MP3/WMA, записаної на диску.
Неможливо відтворити файли WMA-DRM та DTS
CD.
При відтворенні MP3/WMA/CD кнопка з цифрою
не функціонує.
Return
Функція обертання
✎ ПРИМІТКА

Pages
G
Натисніть кнопку ЗЕЛЕНА(В) або ЖОВТА(C) в режимі
ПАУЗИ.
• Кнопка ЗЕЛЕНА(В): Обертання на 90° проти
годинникової стрілки.
• Кнопка ЖОВТА(C): Обертання на 90° за
годинниковою стрілкою.
✎ ПРИМІТКА

20
Максимальна роздільна здатність, яка
підтримується цим пристроєм - 5120 x 3480
(або 19,0 мегапікселів) для стандартних JPEGфайлів та 2048 x 1536 (або 3,0 мегапікселі) для
прогресивних форматів зображень.
Українська
HT-D330-RU_UKR-1228.indd 20
2011-12-28
11:54:17
04
Сповільнене відтворення
dD
Пошук назад/уперед
dBAD
Натисніть кнопки  для використання функції
пошуку.
Натисніть кнопку ПАУЗИ кілька разів.
• Зображення змінюється на один кадр вперед
при при кожному натисканні кнопки під час
відтворення.
✎ ПРИМІТКА
1➞2➞3➞4
1➞2➞3➞4

✎ ПРИМІТКА


У режимі пошуку звук не відтворюється.

Ця функція доступна лише для дисків CD-DA.
Під час пошуку відтворюваних файлів звук
лунатиме, лише якщо пошук виконується зі
швидкостями  1 та  2.
Пропуск сцен/пісень
dBAD
Натисніть кнопки #$.
• Кожного разу при легкому натисненні кнопки
під час відтворення будуть відтворюватися
попередній або наступний сегмент, доріжка або
директорія (файл).
• Безперервний пропуск сегментів неможливий.
При повільному відтворенні зображення звук
не відтворюється.
Функція 5 Minute Skip
(перехідз інтервалом 5 хвилин)
D
Натисніть кнопки ◄,► під час програвання.
• Перехід до кадру, що буде через 5 хвилин від
теперішнього після натиснення кнопки ►.
• Перехід до кадру, що буде через 5 хвилин від
теперішнього після натиснення кнопки ◄.
✎ ПРИМІТКА

Ця функція доступна лише для дисків DivX, які
містять інформацію про час.
Використання меню диска
d
Сповільнене відтворення
dD
Натисніть кнопку ПАУЗИ (), а потім кнопку 
для сповільненого відтворення.
d
D
1 ➞2 ➞3
1 ➞2 ➞3
✎ ПРИМІТКА


При повільному відтворенні звук не відтворюється.
Сповільнене зворотне відтворення не працює.
Ви можете використовувати меню для
встановлення мови звукової доріжки, субтитрів,
профілю тощо.
1. Під час відтворення натисніть і
утримуйте кнопку DISC MENU на
пульті дистанційного керування.
2. Натисніть кнопки ▲▼◄► щоб
зробити вибір, а потім натисніть
кнопку ВВЕДЕННЯ.
✎ ПРИМІТКА

Залежно від диска, вид та наявність меню та
пунктів налаштування меню може змінюватись.
Українська
HT-D330-RU_UKR-1228.indd 21
Основні функції
Використання функції відтворення
21
2011-12-28
11:54:18
Основні функції
Повтор CD/MP3
Використання меню назв
d
Для DVD-дисків, які містять багато назв, можна
переглянути назви всіх записів.
1. Під час перегляду натисніть кнопку
TITLE пульту дистанційного
керування.
2. Натисніть кнопки ▲▼◄► щоб
зробити вибір, а потім натисніть
кнопку ВВЕДЕННЯ.
1. Під час відтворення CD/ MP3, натисніть
кнопку REPEAT декілька разів для вибору
потрібного режиму повтору.
B
A
(Повтор викл Повтор диска Повторити все
Хаотично Повторити розділ A-B)
(Повтор викл Повтор доріжки
Каталог повтору Повторити все Хаотично)
✎ ПРИМІТКА

Залежно від диска, вид та наявність меню та
пунктів налаштування меню може змінюватись.
Повтор відтворення
Повторне відтворення А-Б
dBAD
Можна повторно відтворювати зазначену частину
DVD- або компакт-диска.
Повтор DVD/DivX
Можна повторювати титр, главу чи розділ
(повторне відтворення A-B) диска DVD/DivX.
Repeat
dB
1. Під час перегляду DVD або компакт-диска
натисніть кнопку REPEAT пульту
дистанційного керування.
2. Для DVD, натисніть кнопки ▲▼ для вибору A-.
Для CD натисніть кнопку REPEAT декілька
.
разів, доки не появиться
OFF
3. Натисніть кнопку ВВЕДЕННЯ у місці, з якого
треба почати повторне відтворення (A).
4. Натисніть кнопку ВВЕДЕННЯ у місці, де треба
закінчити повторне відтворення (B).
1. Під час перегляду DVD/DivX
натисніть кнопку REPEAT пульту
дистанційного керування.
2. Натисніть кнопки ▲▼, щоб
обрати бажаний режим повтору,
потім натисніть кнопку ВВЕДЕННЯ.
REPEAT
㪋
3. Натисніть кнопки ▲▼ для вибору OFF щоб
повернутися до нормального відтворення, а
потім натисніть кнопку ВВЕДЕННЯ.
Z
D
22
5. об повернутися до звичайного відтворення,
Для DVD, натисніть кнопки ▲▼ для обрання
OFF. Для CD, натисніть кнопку REPEAT для
обрання .
✎ ПРИМІТКА

Функція повторення А-В не працює з дисками
DivX, МР3 або JPEG.
Title ➞ Chapter ➞ A - ➞ Off
Title ➞ Folder ➞ All ➞ Off
Українська
HT-D330-RU_UKR-1228.indd 22
2011-12-28
11:54:18
04
Меню TOOLS
 Название(
d
03/04
001/001

0:00:21
KO 1/2
EN 02/02
1/1
Change

Select

D

1/6
1/1
Off/1
Change
Select

): Для доступу до
потрібного заголовка за наявності
більше одного диска. Наприклад, якщо
на DVD знаходиться більше одного
фільму, кожний фільм може бути
визначений як окремий заголовок.
Раздел(
): Більшість дисків DVD
записані по розділах, тому можна
швидко знайти потрібний розділ.
Время воспр.( ): Відтворення
фільму в заданий момент часу. Можна
встановити час початку у вигляді
посилання. Функція пошуку за часом
не працює на деяких дисках.
Звук(
): Вказує мову звукової
доріжки до фільмів. Диск DVD може
містити до 8 мов звукових доріжок.
Субтитры(
): Вказує на мови
субтитрів на диску. Можна вибрати
мову субтитрів, або за бажанням,
вимкнути відображення субтитрів на
екрані. Диск DVD може містити до 32
мов субтитрів.
Ракурс(
): Якщо DVD містить
декілька кутів для певних сцен, можна
використати функцію Angle.
Основні функції
Відображення інформації про диск
Вибір мови звукової доріжки.
O
TO
1. Під час перегляду натисніть
кнопку TOOLS пульту
дистанційного керування.
2. За допомогою кнопок ▲▼ оберіть
бажаний пункт.
3. Натисніть кнопки ◄► щоб зробити потрібні
зміни в налаштуваннях і натисніть кнопку
ВВЕДЕННЯ.
- Для зміни деяких пунктів можна
використовувати числові кнопки пульта
дистанційного керування.
4. Щоб інформація про диск зникла натисніть ще
раз кнопку TOOLS.
LS
✎ ПРИМІТКА



При відтворенні вмісту з меню Tools деякі функції
можуть не працювати, залежно від диска.
У залежності від диска можна обрати функції DTS,
Dolby Digital або Pro Logic.
Меню Tools може відрізнятися в залежності від дисків
та файлів.
dD
1. Натисніть кнопку TOOLS.
2. Натисніть кнопки ▲▼ щоб вибрати символ
).
ЗВУК (
3. Натискайте кнопки ◄►, щоб вибрати
необхідну мову звукової доріжки.
• Залежно від того, які мови доступні на
DVD-диску, з кожним натисканням кнопки
буде вибрано іншу мову озвучування.
✎ ПРИМІТКА

DTS AUDIO не підтримується.
Українська
HT-D330-RU_UKR-1228.indd 23
23
2011-12-28
11:54:20
Основні функції
3. Натискайте кнопки ◄►, щоб вибрати
потрібний кут.
Вибір мови субтитрів.
dD
✎ ПРИМІТКА

1. Натисніть кнопку TOOLS.
2. Натисніть кнопки ▲▼ щоб вибрати символ
СУБТИТРЫ (
).
3. Натискайте кнопки ◄►, щоб вибрати
необхідну мову субтитрів.
• Залежно від того, які мови доступні на
DVD-диску, з кожним натисканням кнопки
буде вибрано іншу мову субтитрів.
Функція перегляду кутів зображення можлива
лише для тих дисків, на яких записані різні кути.
Кнопка DIMMER
Можна налаштувати параметри яскравості
дисплея пристрою.
Натисніть кнопку DIMMER.
✎ ПРИМІТКА

В залежності від диска, функція вибору мови
субтитрів та звукової доріжки може не
працювати.
Функція номінації
D
• Ви повинні мати певний досвід виділення та
редагування відео для правильного
використання цієї функції.
Режим звуку
DSP (Цифрова обробка сигналу)/EQ
• DSP (Цифрова обробка сигналу): Режими DSP
були розроблені для симуляції різного акустичного
оточення.
• EQ (Еквалайзер): Ви можете обрати режим POP,
JAZZ або ROCK для оптимізації звуку під жанр
музики, що ви слухаєте.
DSP / EQ
• Щоб скористатися функцією номінації,
збережіть файл номінації (*.smi) під тим же ім’ям,
що і DivX медіа-файл (*.avi) в межах однієї папки.
Наприклад. Корінна директорія
Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.sm
• До 100 літер чи чисел або до 50 східноазіатських символів (2-байтові символи, такі як
корейські або китайські) для назви файлу.
• Субтитри файлів DivX з розширенням *.smi, *.
sub, *.srt розміром більше 148 кбайт не
підтримуються.
Натисніть кнопку DSP/EQ.
Функція перегляду кутів зображення
КНОПКА S/W LEVEL
Ця функція дозволяє спостерігати сцену під
різними кутами
d
1. Натисніть кнопку TOOLS.
㪉
POPS, JAZZ, ROCK ➞ STUDIO ➞ CLUB
➞ HALL ➞ MOVIE ➞ CHURCH ➞ OFF
✎ ПРИМІТКА


Функція DSP/EQ доступна лише в режимі
стерео.
Функція DSP/EQ не доступна під час
відтворення сигналу AC3 у 2.1-канальному
режимі.
Можна також натиснути S/W LEVEL на пульті
дистанційного керування та скористатися
кнопкою ◄ або ► для налаштування рівня
сабвуфера.
Натисніть кнопку S/W LEVEL.
2. Натисніть кнопки ▲▼ щоб вибрати символ
).
РАКУРС (
24
Українська
HT-D330-RU_UKR-1228.indd 24
2011-12-28
11:54:25
04
Можна обрати потрібний режим аудіо Dolby Pro
Logic II, P.Bass або функцію покращення MP3.
Натисніть кнопку
PL II.
PL
㪈
MP3 ENHANCE ON ➞ POWER BASS
ON ➞ POWER BASS OFF ➞ MUSIC ➞
MOVIE ➞ PROLOG ➞ MATRIX ➞ STEREO
✎ ПРИМІТКА



Обираючи режим Pro-Logic II, під'єднайте
Ваш зовнішній пристрій до виходу AUDIO
INPUT (L або R) на пристрої. Якщо під'єднати
лише один з виходів (L або R), не можна
почути оточуючий звук.
Функція Pro Logic II доступна тільки в режимі
Stereo.
Функція Pro Logic II не доступна під час
відтворення сигналу AC3 у 2.1-канальному
режимі.
Прослуховування радіо
За допомогою цифрових кнопок
пульту дистанційного керування
1. Натисніть кнопку FUNCTION для вибору FM.
2. Налаштуйтеся на бажану станцію.
• Кнопка Preset Tuning 1: Необхідно спочатку
додати попередньо встановлену частоту.
Натисніть кнопку ЗУПИНЕННЯ (), виберіть
режим PRESET і натисніть TUNING/CH (
),
щоб вибрати попередньо збережену
радіостанцію.
Основні функції
Режим Dolby Pro Logic II
Встановлення режиму Моно/
Стерео
Натисніть кнопку MO/ST.
• Кожного разу при натисканні кнопки
звук перемикається між STEREO та
MONO.
• На території з поганим прийомом сигналу
обирайте режим MONO для отримання чіткої
передачі.
Попередня настройка
радіостанцій
Приклад: Попередня настройка 89,10 з
запам’ятовуванням.
1. Натисніть кнопку FUNCTION для вибору FM.
2. Натисніть кнопку TUNING (
) для вибору
<89.10>.
3. Натисніть кнопку TUNER MEMORY.
• На дисплеї почне блимати номер.
4. Натискайте кнопки TUNING (
)
для вибору номера.
• Ви можете обирати від 1 до 15.
5. Натисніть кнопку TUNER MEMORY знову.
• Натисніть кнопку TUNER MEMORY до того,
як номер зникне з дисплею.
• Номер зникне з дисплею і станція буде
збережена у пам’яті.
6. Для установки іншої станції повторіть кроки з 2
по 5.
• Кнопка Manual Tuning: Натисніть кнопку
ЗУПИНЕННЯ (), для вибору режиму MANUAL,
) для налаштування
а потім – TUNING/CH (
відповідної частоти діапазону.
• Кнопка Automatic Tuning: Натисніть кнопку
ЗУПИНЕННЯ (), щоб вибрати режим
MANUAL, після чого натисніть і утримуйте
кнопку TUNING/CH (
) для виконання
автоматичного пошуку в діапазоні.
Українська
HT-D330-RU_UKR-1228.indd 25
25
2011-12-28
11:54:25
Додаткові функції
Функція USB
Запис на USB-пристрій
Відтворення медіа-файлів з
функцією USB-host
За допомогою функції записування на USB-пристрій під
час відтворення компакт-дисків (Compact Disc Digital
Audio) можна записувати аудіо на USB-накопичувач.
Можна насолоджуватися медіафайлами, такими як
малюнки, відеозаписи та музичні файли, що
збережено на МР3-плеєрі, картці пам’яті для USB
або цифровій камері, в режимі високоякісного
відео із системою звуку 5.1 домашнього кінотеатру,
підключивши ці пристрої до його USB-порту.
1. Підключіть USB-пристрій до продукту.
2. Уставте компакт-диск у лоток.
3. Натисніть кнопку USB REC на пульті
дистанційного керування.
• Щоб почати копіювання поточної
звукової доріжки, натисніть кнопку
USB REC на пульті дистанційного
керування під час відтворення доріжки чи
тимчасового призупинення
• Щоб скопіювати всі доріжки компакт-диска,
натисніть та утримуйте кнопку USB REC на
пульті дистанційного керування.
- На дисплеї відображається повідомлення
FULL CD RIPPING і розпочинається запис.
4. Щоб зупинити запис, натисніть кнопку
ЗУПИНЕННЯ ().
• Після завершення запису компакт-диска на
USB-накопичувачі буде створено нову папку
RECORDING. Вміст папки буде збережено у
форматі MP3.
5V 500mA
MIC 1
MIC 2
1. Підключіть пристрій USB до порту USB на
передній панелі.
2. Натисніть кнопку FUNCTION для вибору
USB.
• На дисплеї з’являється і зникає символ
USB.
3. Натисніть кнопки ◄► для вибору Videos,
Music або Photo.
- Виберіть файл для відтворення.
✎ ПРИМІТКА.

Безпечне виймання із порту USB
Для запобігання втрати інформації, збереженої у
USB-пристрої, вимкніть пристрій або перемкніть
його в інший режим перед тим, як від'єднати
USB-кабель.
• Натисніть кнопку ЖОВТА(C).
- На дисплеї з’явиться напис REMOVE.
• Витягніть USB-кабель.
✎ ПРИМІТКА

Для прослуховування музикальних файлів зі
звуком 5.1 потрібно встановити режим Dolby
Pro Logic II до матриці. (Див. стор 25)

У режимі USB не дозволяється змінювати
роздільну здатність або використовувати
меню НАЛАШТУВАННЯ, якщо USB-пристрій
не підключено до відповідного порту.
26






Під час запису на USB-пристрій не переривайте
USB-з’єднання та не від’єднуйте кабель
живлення. Це може призвести до пошкодження
даних.
Щоб зупинити процес запису, натисніть кнопку
ЗУПИНЕННЯ і від’єднайте USB-пристрій після
того, як система повністю припинить
відтворення компакт-диска.
Якщо перервати USB-з’єднання під час запису,
систему буде вимкнуто, а скопійований файл не
буде видалено.
Якщо під’єднати USB-пристрій до системи під
час відтворення компакт-диска, система
призупинить, а потім знову відновить
відтворення.
Компакт-диски DTS скопіювати неможливо.
Якщо запис триває менше 5 секунд, можливо,
файл скопійованої доріжки створено не буде.
Функція запису на USB-пристрій працює лише
за умови, що цей пристрій має файлову систему
FAT. (Файлова система NTFS не підтримується.)
Під час копіювання компакт-диска на USBпристрій звук не відтворюватиметься.
Українська
HT-D330-RU_UKR-1228.indd 26
2011-12-28
11:54:27
06
Інші відомості
Інші відомості
Усунення несправностей
Якщо пристрій не працює, зверніться до цієї таблиці. Якщо виникла проблема, якої немає у наведеному
нижче списку, або наведена інструкція не допомагає, вимкніть пристрій, вийміть кабель живлення з
розетки та зверніться до найближчого авторизованого дилера чи сервісного центру Samsung
Electronics.
Ознака
Перевірка/усунення
Неможливо вийняти диск.
• Перевірте, чи кабель електроживлення включений в розетку.
• Вимкніть живлення, а потім знов увімкніть.
Програвання не розпочинається.
• Перевірте код регіону DVD.
DVD-диск, що придбаний за кордоном, може не відтворюватися.
• CD-ROM і DVD-ROM не можуть відтворюватися на цьому виробі.
• Перевірте встановлений рівень доступності.
Програвання не розпочинається
негайно після натиснення кнопки
Play/Pause.
• Переконайтесь, що диск не деформований, і на його поверхні немає подряпин.
• Протріть диск.
Немає звуку
• Під час швидкого, повільного та покадрового перемотування звук відсутній.
• Чи правильно під’єднані динаміки? Чи правильно виконана настройка динаміка?
• Чи сильно пошкоджений диск?
Звук чутно лише з декількох
динаміків, а не з усіх шести.
• На деяких дисках DVD прослуховування звучання можливе лише через передній динамік.
• Перевірте, чи правильно під’єднані динаміки.
• Налаштування гучності.
• Під час прослуховування CD, радіо або перегляду телевізора звук виходить лише з
PLII
фронтальних динаміків. Для увімкнення всіх шести динаміків натисніть кнопку
(Dolby Pro Logic II) та оберіть режим «PROLOG».
Немає об'ємного звуку Dolby Digital
5.1 СН.
• Чи є на диску позначка «Dolby Digital 5.1 СН»? Оточуючий звук Dolby Digital 5.1 СН подається
тільки якщо диск записаний з використанням звукового каналу 5.1.
• Чи правильно встановлена аудіо-мова Dolby Digital 5.1 СН на інформаційному дисплеї?
Дистанційне керування не працює.
• Переконайтеся, що дистанційне керування працює в межах діапазону дії, кута і відстані.
• Чи не сіли батарейки?
• Чи ви обрали функції режиму (DVD RECEIVER/TV) пульту дистанційного керування (DVD RECEIVER/TV)
вірно?
• Диск обертається, але
зображення немає.
• Якість зображення незадовільна,
зображення тремтить.
• Чи увімкнений телевізор?
• Чи правильно під’єднані відеокабелі?
• Диск забруднений або ушкоджений?
• Погано виготовлений диск може не програватися.
Не працює мовний супровід та субтитри.
• Якщо диск не містить мови звуку та субтитрів, їх не можна буде вибрати.
Екран меню Disc/Title не з’являється
при виборі функції Disc/Title.
• Можливо, диск, що використовується, не містить меню.
Формат екрана не змінюється.
• Ви можете програвати DVD-диски в форматі 16:9 в режимі 16:9 WIDE, 4:3 LETTER
BOX або 4:3 PAN SCAN; але 4:3 DVD можна програвати лише в форматі 4:3.
Зверніться до інформації на коробочці DVD-диска і оберіть відповідну функцію.
Українська
HT-D330-RU_UKR-1228.indd 27
27
2011-12-28
11:54:28
Інші відомості
Ознака
Перевірка/усунення
• Пристрій не працює.
(Наприклад: вимикається
живлення, не працює клавіша
передньої панелі або чутно
дивний шум.)
• Домашній кінотеатр не працює
належним чином.
Забули пароль для рівня доступу
(батьківського контролю).
Не приймається радіопередача.
• Вимкніть живлення й утримуйте більше 5 секунд кнопку ЗУПИНЕННЯ ()
на пульті дистанційного керування (функція перезапуску).
Використання функції RESET зітре всі збережені настройки.
Без необхідності не використовуйте.
• Якщо на дисплеї головного пристрою відображається повідомлення «NO DISC» (НЕМАЄ
ДИСКА), утримуйте кнопку ЗУПИНЕННЯ () на пульті дистанційного керування більше 5
секунд. “На дисплеї з’являється піктограма INIT» і всі параметри повертаються до
стандартних значень.
А потім натисніть кнопку POWER.
Використання функції RESET зітре всі збережені настройки.
Без необхідності не використовуйте.
• Чи правильно під’єднана антена?
• Якщо сигнал на вході слабкий, встановіть зовнішню FM-антену на території з гарним прийомом.
Перелік кодів мов
Введіть відповідний код для параметра OTHERS у меню Disc Menu, Audio і Subtitle (див. стор. 18~19).
Код
Мова
Код
Код
Мова
Код
Мова
Код
1345
Malagasy
1482
Kirundi
1527
Maori
1483
Romanian
1528
Thai
Macedonian
1489
Russian
1529
Tigrinya
Malayalam
1491
Kinyarwanda
1531
Turkmen
Mongolian
1495
Sanskrit
1532
Tagalog
1353
Moldavian
1498
Sindhi
1534
Setswana
Japanese
1356
Marathi
1501
Sangro
1535
Tonga
Yiddish
1357
Malay
1502
Serbo-Croatian
1538
Turkish
1283
Javanese
1358
Maltese
1503
Singhalese
1539
Tsonga
1287
Georgian
1363
Burmese
1505
Slovak
1540
Tatar
French
1297
Kazakh
1365
Nauru
1506
Slovenian
1543
Twi
Frisian
1298
Greenlandic
1369
Nepali
1507
Samoan
1557
Ukrainian
1183
Irish
1299
Cambodian
1376
Dutch
1508
Shona
1564
Urdu
1186
Scots Gaelic
1300
Canada
1379
Norwegian
1509
Somali
1572
Uzbek
Tibetan
1194
Galician
1301
Korean
1393
Occitan
1511
Albanian
1581
Vietnamese
Breton
1196
Guarani
1305
Kashmiri
1403
(Afan) Oromo
1512
Serbian
1587
Volapuk
1079
Catalan
1203
Gujarati
1307
Kurdish
1408
Oriya
1513
Siswati
1613
Wolof
1093
Corsican
1209
Hausa
1311
Kirghiz
1417
Punjabi
1514
Sesotho
1632
Xhosa
1097
Czech
1217
Hindi
1313
Latin
1428
Polish
1515
Sundanese
1665
Yoruba
1103
Welsh
1226
Croatian
1326
Lingala
1435
Pashto, Pushto
1516
Swedish
1684
Chinese
1697
Zulu
1027
Afar
1142
1028
Abkhazian
1032
Afrikaans
1039
Amharic
1044
Arabic
1045
Мова
Код
Мова
Greek
1239
Interlingue
1144
English
1245
Inupiak
1347
1145
Esperanto
1248
Indonesian
1349
1149
Spanish
1253
Icelandic
1350
1150
Estonian
1254
Italian
1352
Assamese
1151
Basque
1257
Hebrew
1051
Aymara
1157
Persian
1261
1052
Azerbaijani
1165
Finnish
1269
1053
Bashkir
1166
Fiji
1057
Byelorussian
1171
Faeroese
1059
Bulgarian
1174
1060
Bihari
1181
1069
Bislama
1066
Bengali;
Bangla
1067
1070
1105
Danish
1229
Hungarian
1327
Laothian
1436
Portuguese
1517
Swahili
1109
German
1233
Armenian
1332
Lithuanian
1463
Quechua
1521
Tamil
1130
Bhutani
1235
Interlingua
1334
Latvian,
Lettish
1481
RhaetoRomance
1525
Tegulu
28
Мова
Tajik
Українська
HT-D330-RU_UKR-1228.indd 28
2011-12-28
11:54:28
06
Інші відомості
Технічні характеристики
Вага
Розміри
Робочий діапазон температур від
Робочий діапазон вологості
Співвідношення сигнал/шум
Реальна чутливість
Загальні нелінійні спотворення
Загальна інформація
Тюнер FM
Диск DVD (Цифровий універсальний диск)
Диск
CD: 12 см (КОМПАКТ-ДИСК)
CD: 8 см (КОМПАКТ-ДИСК)
Композитне відео
Відеовихід
Компонентне відео
Підсилювач
2,2 кг
430 (Ш) x 59 (В) x 249 (Г) мм
+5°C~+35°C
от 10% до 75%
70 дБ
10 дБ
0.5 %
Швидкість читання диска: 3,49 ~ 4,06 м/с.
Прибл. тривалість відтворення (односторонній, одношаровий диск): 135 хв.
Швидкість читання диска: 4,8 ~ 5,6 м/с.
Максимальна тривалість відтворення: 74 хв.
Швидкість читання диска: 4,8 ~ 5,6 м/с.
Максимальна тривалість відтворення: 20 хв.
480i(576i)
1 канал: 1,0 Vp-p (навантаження 75 Ω)
480i(576i)
Y: 1,0 Vp-p (навантаження 75Ω)
Pr: 0,70 Vp-p (навантаження 75Ω)
Pb: 0,70 Vp-p (навантаження 75Ω)
Вихід для фронталного динамка
51 Вт x 2 (3Ω)
Вихід для центрального динаміка
51 Вт (3Ω)
Вихідна потужність бокового динаміка
51 Вт x 2 (3Ω)
Вихід для сабвуфера
75 Вт (3Ω)
Частотний діапазон
20Гц~20кГц
Співвідношення сигнал-шум
65 дБ
Розподілення каналів
60 дБ
Вхідна чутливість
(AUX) 800 мВ
5.1-канальна акустична система
Акустична система
Динамік
Фронтальні/ Бокові Динаміки Центральний
Сабвуфер
Повний опір
3Ω
3Ω
3Ω
Частотний діапазон
140Гц~20кГц
140Гц~20кГц
40Гц~160кГц
Рівень вихідного звукового тиску
86 дБ/Вт/м
86 дБ/Вт/м
88 дБ/Вт/м
Номінальна використовувана потужність
51W
51W
75W
Максимальна вхідна потужність
102W
102W
150W
Фронтальні/ Бокові Динаміки : 77 x 107 x 70 мм
Центральний : 77 x 107 x 70 мм, Сабвуфер : 155 x 350 x 285 мм
Розміри (Ш х В х Г)
Вага
Фронтальні : 0.29 кг, Бокові Динаміки : 0.31 кг
Центральний : 0.31 кг Сабвуфер : 3.2 кг
*: номінальна технічна характеристика
- Компанія Samsung Electronics Co., Ltd зберігає право на зміну технічних характеристик без попередження.
- Значення ваги та розмірів є приблизними.
- Конструкція та технічні характеристики можуть бути змінені без попередження.
- Номінальні параметри живлення і потужності для цього виробу вказані на наклейці.
Українська
HT-D330-RU_UKR-1228.indd 29
29
2011-12-28
11:54:28
Зв’яжіться із SAMSUNG WORLD WIDE
У разі виникнення коментарів або запитань стосовно виробів компанії Samsung зв’яжіться з центром
підтримки користувачів SAMSUNG.
Area
` North America
Canada
Mexico
U.S.A
Contact Center 
Web Site
1-800-SAMSUNG (726-7864)
01-800-SAMSUNG (726-7864)
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
0800-333-3733
0800-124-421 / 4004-0000
800-SAMSUNG (726-7864)
01-8000112112
0-800-507-7267
1-800-751-2676
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
800-7919267
1-800-234-7267
00-1800-5077267
800-7267
0-800-777-08
1-800-682-3180
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
` Latin America
Argentine
Brazil
Chile
Colombia
Costa Rica
Dominica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Jamaica
Nicaragua
Panama
Peru
Puerto Rico
Trinidad &
Tobago
Venezuela
Austria
Czech
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
Italia
Kosovo
Luxemburg
Macedonia
Montenegro
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Rumania
Belarus
Moldova
810-800-500-55-500
00-800-500-55-500
` Asia Pacific
-
www.samsung.com
Russia
Georgia
Armenia
Azerbaijan
Kazakhstan
Australia
New Zealand
China
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
400-810-5858 / 010-6475 1880
Hong Kong
(852) 3698 4698
India
Indonesia
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Japan
Malaysia
www.samsung.com
Philippines
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
-
Singapore
Thailand
Taiwan
Vietnam
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/
ch_fr/(French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
` CIS
www.samsung.com/
be (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864,
€ 0.07/min)
HT-D330-RU_UKR-1228.indd 30
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
www.samsung.com
www.samsung.com
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800-SAMSUNG (800-726786)
Samsung Zrt., česká organizační
složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG (726-7864
€ 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
023 207 777
020 405 888
0900-SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801 1SAMSUNG (172678)
/ 022-607-93-33
80820-SAMSUNG (726-7864)
1. 08010 SAMSUNG (72678) doar din reţeaua Romtelecom,
tarif local
2. 021.206.01.10 - din orice
reţea, tarif normal
U.K
Eire
Lithuania
Latvia
Estonia
0-800-502-000
www.samsung.com
Bosnia
Bulgaria
Croatia
0848-SAMSUNG (7267864,
CHF 0.08/min)
Ukraine
1-800-SAMSUNG (726-7864)
02-201-24-18
Switzerland
Uzbekistan
Kyrgyzstan
Tadjikistan
0-800-100-5303
Belgium
Slovakia
Spain
Sweden
Contact Center 
0700 Samsung (0700 726
7864)
0800-SAMSUNG (726-7864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
8-800-555-55-55
8-800-555-555
0-800-05-555
088-55-55-555
8-10-800-500-55-500
(GSM: 7799)
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
` Europe
Albania
Area
Serbia
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.ua
www.samsung.com/
ua_ru
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/
hk_en/
3030 8282 / 1800 110011 /
1800 3000 8282 / 1800 266 8282
0800-112-8888 /
021-5699-7777
0120-327-527
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-3-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-8-SAMSUNG(726-7864) /
02-5805777
1800-SAMSUNG (726-7864)
1800-29-3232 / 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
8000-4726
08000-726786
800-22273
080 100 2255
800-SAMSUNG (726-7864)
9200-21230
444 77 11
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
0800-SAMSUNG (726-7864)
0860-SAMSUNG (726-7864 )
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
` Middle East
Bahrain
Egypt
Jordan
Morocco
Oman
Saudi Arabia
Turkey
U.A.E
` Africa
Nigeria
South Africa
2011-12-28
11:54:29
Виробник: "Самсунг Електронікс Чуіжоу Ко., Лтд", Ченд-жанг Таун, Хуіжоу Сіті, Гуандонг Провінс, Китай
Імпортер: ТОВ "Самсунг Електронікс Україна Компані", 04070, Україна, м. Київ, вул. Почайнинська, 57/59 літ. А
Належна утилізація батарей цього продукту
(Стосується країн Європейського союзу й інших європейських країн з окремими системами повернення батарей.)
Ця позначка на батареї, посібнику користувача чи на пакуванні вказує на неможливість утилізації батарей продукту
разом з іншими побутовими відходами після завершення строку експлуатації. Зазначення хімічних символів Hg, Cd або
Pb означає, що вміст ртуті, кадмію чи свинцю в батареї перевищує допустимі рівні, визначені в директиві EC 2006/66.
У разі неналежної утилізації батарей ці речовини можуть завдати шкоди здоров’ю людей і навколишньому середовищу.
Щоб захистити природні ресурси й забезпечити можливість обробки та повторного використання сировини,
утилізуйте батареї окремо від інших побутових відходів через місцеву систему безкоштовного повернення батарей.
Належна утилізація цього продукту
(відходи електричного й електронного устаткування)
(Стосується країн Європейського союзу й інших європейських країн із роздільними системами збирання відходів.)
Ця позначка на продукті, аксесуарах чи в документації вказує на неможливість утилізації продукту й електронних аксесуарів
(наприклад, зарядного пристрою, навушників, USB-кабелю) з іншими побутовими відходами після завершення строку
експлуатації. Щоб не завдати шкоди навколишньому середовищу чи здоров’ю людей унаслідок неправильної утилізації
відходів, ці елементи потрібно утилізувати окремо від інших побутових відходів, щоб забезпечити можливість їх обробки та
повторного використання матеріальних ресурсів.
Щоб отримати інформацію про місце та спосіб обробки цих елементів, безпечний для навколишнього середовища,
звичайним користувачам слід звернутися до агентів, у яких було придбано продукт, або до місцевої муніципальної установи.
Користувачі, які представляють організації, мають звернутися до своїх постачальників і перевірити умови контракту на
придбання.
Під час утилізації цей продукт і його електронні аксесуари не слід змішувати з іншими побутовими відходами.
HT-D330-RU_UKR-1228.indd 31
2011-12-28
11:54:29
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement