Samsung GT-E1190 صارف گائیڈ

Samsung GT-E1190 صارف گائیڈ
‫‪GT-E1190‬‬
‫تلفن همراه‬
‫دفترچه راهنمای کاربر‬
‫اقدامات ايمنی‬
‫هشدار‪ :‬جلوگیری از برق گرفتگی‪ ،‬آتش سوزی و‬
‫انفجار‬
‫ •هرگز باتری را سوراخ یا له نکنید‪ .‬از قرار دادن باتری در معرض فشار خارجی زیاد‬
‫خودداری کنید‪ ،‬زیرا ممکن است باعث اتصال کوتاه مدارهای داخلی و داغ شدن بیش از‬
‫حد باتری شود‪.‬‬
‫از سیم های برق یا دوشاخه های آسیب دیده‪ ،‬یا پریزهای برق ُشل استفاده نکنید‬
‫از دستگاه‪ ،‬باتری ها و شارژرها در برابر آسیب محافظت کنید‬
‫با دستان خیس‪ ،‬سیم برق را در دست نگیرید‪ ،‬یا شارژر را با کشیدن سیم آن جدا نکنید‬
‫سیم برق را خم نکنید یا به آن آسیب نرسانید‬
‫از دستگاه هنگام شارژ کردن استفاده نکنید یا دستگاه را با دستان خیس در دست نگیرید‬
‫بین قطب های باتری یا شارژر اتصال کوتاه ایجاد نکنید‬
‫شارژر یا باتری را نیندازید یا به آنها ضربه نزنید‬
‫باتری را با شارژرهایی که مورد تأیید سازنده دستگاه نیستند شارژ نکنید‬
‫به هنگام رعد و برق از این دستگاه استفاده نکنید‬
‫ممکن است دستگاه درست کار نکند و خطر برق گرفتگی وجود داشته باشد‪.‬‬
‫•بسته به نرم افزار تلفن یا ارائه دهنده خدمات‪ ،‬ممکن است برخی از مطالب مندرج در‬
‫این دفترچه راهنما با تلفن شما تفاوت داشته باشد‪.‬‬
‫•خدمات شخص ثالث ممکن است متوقف شده یا دچار وقفه شود و ‪ Samsung‬هیچ‬
‫ضمانت نامه ای مبنی بر ادامه امکان استفاده از محتوا یا خدمات را برای یک مدت‬
‫زمان خاص ارائه نمی کند‪.‬‬
‫•این دستگاه برخی از انواع خاص نرم افزارهای رایگان‪/‬منبع باز است‪ .‬شرایط دقیق‬
‫مربوط به مجوزها‪ ،‬بیانیه های سلب مسئولیت‪ ،‬اعالمیه ها و آگهی ها در سایت‬
‫‪ Samsung‬در آدرس ‪ opensource.samsung.com‬موجود است‪.‬‬
‫‪www.samsung.com‬‬
‫برای پيشگيری از وارد آمدن صدمه به خود و ديگران يا آسيب ديدن دستگاه‪ ،‬قبل از به کارگيری دستگاه خود تمام اطالعات زير را مطالعه کنيد‪.‬‬
‫از باتری لیتیوم يون (‪ )Li-Ion‬آسیب دیده یا نشت کرده استفاده نکنید‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫•از قرار دادن دستگاه و باتری ها در معرض دماهای بسیار سرد یا بسیار گرم خودداری کنید‪.‬‬
‫•دماهای شدید ممکن است باعث تغییر شکل دستگاه شود و ظرفیت شارژ و عمر دستگاه و‬
‫باتری های شما را کاهش دهد‪.‬‬
‫•از تماس باتری ها با اشیای فلزی جلوگیری کنید‪ ،‬زیرا این تماس می تواند موجب اتصال بین‬
‫پایانه های ‪ +‬و – باتری شود و به صدمه موقتی یا دائمی باتری بینجامد‪.‬‬
‫•هرگز از شارژر یا باتری صدمه دیده استفاده نکنید‪.‬‬
‫احتیاط‪ :‬هنگام استفاده از دستگاه در مناطق ممنوعه‪،‬‬
‫از همه هشدارها و مقررات مربوط به ایمنی پیروی‬
‫کنید‬
‫دستگاه خود را در مکان های ممنوعه خاموش کنید‬
‫ •اگر باید از دستگاه خود استفاده کنید‪ ،‬آن را حداقل ‪ ۱۵‬سانتی متر دور از دستگاه تنظیم‬
‫ضربان قلب نگه دارید‪.‬‬
‫ •برای به حداقل رساندن تداخل احتمالی در دستگاه تنظیم ضربان قلب‪ ،‬از دستگاه خود در‬
‫طرف مخالف بدنتان که دستگاه تنظیم ضربان قلب از آنجا دور است‪ ،‬استفاده کنید‪.‬‬
‫از دستگاه خود در بیمارستان یا در نزدیکی تجهیزات پزشکی که ممکن است فرکانس‬
‫رادیویی در آنها تداخل ایجاد کند‪ ،‬استفاده نکنید‬
‫اگر شخصاً از هرگونه تجهیزات پزشکی استفاده می کنید‪ ،‬برای اطمینان از ایمنی تجهیزات خود‬
‫در برابر فرکانس رادیویی‪ ،‬با سازنده تجهیزات تماس بگیرید‪.‬‬
‫اگر از سمعک استفاده می کنید‪ ،‬با سازنده آن برای کسب اطالعات درباره تداخل رادیویی‬
‫تماس بگیرید‪.‬‬
‫ممکن است فرکانس رادیویی دستگاه شما در برخی از سمعک ها تداخل ایجاد کند‪ .‬برای اطمینان‬
‫از ایمنی سمعک خود‪ ،‬با سازنده آن تماس بگیرید‪.‬‬
‫دستگاه را در محیط های مستعد انفجار خاموش کنید‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫•در محیط های مستعد انفجار‪ ،‬به جای بیرون آوردن باتری‪ ،‬دستگاه خود را خاموش کنید‪.‬‬
‫•همیشه از مقررات‪ ،‬دستورالعمل ها و عالئم موجود در محیط های مستعد انفجار پیروی کنید‪.‬‬
‫•از دستگاه خود در نقاط سوختگيری (جايگاههای خدماتی)‪ ،‬در نزديکی مواد سوختی يا‬
‫شيميايی‪ ،‬و در مناطقی که خطر انفجار در آنها وجود دارد‪ ،‬استفاده نکنيد‪.‬‬
‫•گازها‪ ،‬مایعات قابل اشتعال‪ ،‬یا مواد قابل انفجار را در همان محفظه ای که دستگاه‪ ،‬قطعات یا‬
‫لوازم جانبی آن قرار دارد‪ ،‬ذخیره یا حمل نکنید‪.‬‬
‫برای دورانداختن ایمن باتری های لیتیوم يون‪ ،‬با نزدیک ترین مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید‪.‬‬
‫از تمام مقرراتی که استفاده از دستگاه های همراه را در یک منطقه خاص محدود می کنند‪،‬‬
‫پیروی کنید‪.‬‬
‫‬
‫ •فقط از باتری ها و شارژرهای مورد تأیید سامسونگ که مخصوصاً برای دستگاه شما‬
‫طراحی شده اند‪ ،‬استفاده کنید‪ .‬باتری ها و شارژرهای ناسازگار می توانند موجب جراحات‬
‫جدی یا صدمه دیدن دستگاه شما شوند‪.‬‬
‫ •هرگز باتری ها یا دستگاه ها را در آتش نیندازید‪ .‬هنگام دورانداختن باتری ها یا دستگاه های‬
‫استفاده شده‪ ،‬از تمام مقررات محلی پیروی کنید‪.‬‬
‫ •هرگز باتری یا دستگاه را بر روی یا در داخل دستگاه های گرم کننده مثل اجاق های‬
‫مایکروویو‪ ،‬اجاق گاز یا رادیاتور قرار ندهید‪ .‬ممکن است باتری ها با داغ شدن بیش از‬
‫حد‪ ،‬منفجر شوند‪.‬‬
‫از دستگاه خود در نزدیکی سایر دستگاه های الکترونیکی استفاده نکنید‬
‫دستگاه خود را هنگام سوار شدن در هواپیما خاموش کنید‬
‫هنگام استفاده از باتری ها و شارژرها و دورانداختن آنها‪ ،‬دقت کنید‬
‫بیشتر دستگاه های الکترونیکی از سیگنال های فرکانس رادیویی استفاده می کنند‪ .‬ممکن است‬
‫دستگاه شما در سایر دستگاه های الکترونیکی تداخل ایجاد کند‪.‬‬
‫از دستگاه خود در نزدیکی دستگاه تنظیم ضربان قلب استفاده نکنید‬
‫ •در صورت امکان‪ ،‬از دستگاه خود در محدوده ‪ ۱۵‬سانتی متری دستگاه تنظیم ضربان قلب‬
‫استفاده نکنید‪ ،‬زیرا دستگاه شما می تواند در دستگاه تنظیم ضربان قلب تداخل ایجاد کند‪.‬‬
‫استفاده از دستگاه در هواپیما غیرقانونی است‪ .‬ممکن است دستگاه شما در دستگاه های هدایت‬
‫الکترونیکی هواپیما تداخل ایجاد کند‪.‬‬
‫ممکن است به دلیل فرکانس رادیویی دستگاه شما‪ ،‬دستگاه های الکترونیکی موجود در‬
‫وسیله نقلیه موتوری درست عمل نکنند‬
‫ممکن است به دلیل فرکانس رادیویی دستگاه شما‪ ،‬دستگاه های الکترونیکی موجود در خودروی‬
‫شما درست عمل نکنند‪ .‬برای کسب اطالعات بیشتر‪ ،‬با سازنده آن تماس بگیرید‪.‬‬
‫‪Printed in Korea‬‬
‫‪GH68-35549E‬‬
‫‪Farsi. 09/2011. Rev. 1.0‬‬
‫ •در صورت لزوم با یک شماره امداد جاده ای یا یک شماره امداد خاص غیراضطراری‬
‫تماس بگیرید‪ .‬اگر یک خودروی خراب دیدید که هیچ خطر جدی ای ندارد‪ ،‬یک چراغ‬
‫راهنمایی خراب‪ ،‬یک تصادف جزئی که هیچ کس مجروح نشده‪ ،‬یا خودرویی که می دانید‬
‫مسروقه است‪ ،‬با امداد جاده ای یا یک شماره خاص غیراضطراری تماس بگیرید‪.‬‬
‫مراقبت و استفاده صحیح از دستگاه همراه خود‬
‫دستگاه خود را خشک نگه دارید‬
‫ •رطوبت و همه انواع مایعات ممکن است به قطعات یا مدارهای الکترونیکی دستگاه‬
‫صدمه بزند‪.‬‬
‫ •وقتی دستگاه خیس است‪ ،‬بدون روشن کردن دستگاه خود باتری را بیرون بیاورید‪ .‬دستگاه‬
‫خود را با یک حوله خشک کنید و آن را به یک مرکز خدمات ببرید‪.‬‬
‫ •مایعات رنگ برچسبی را که نشان دهنده آب دیدگی داخل دستگاه است تغییر می دهد‪.‬‬
‫صدمه به دستگاه در اثر آب خوردگی‪ ،‬می تواند ضمانت نامه سازنده را از درجه اعتبار‬
‫ساقط کند‪.‬‬
‫از دستگاه خود در مناطق پر گرد و غبار یا آلوده استفاده نکنید و آن را در این مناطق‬
‫نگهداری ننمایید‪.‬‬
‫گرد و غبار ممکن است باعث درست کار نکردن دستگاه شما شود‪.‬‬
‫دستگاه خود را در سطوح شیبدار قرار ندهید‪.‬‬
‫دگر دستگاه شما بیفتد‪ ،‬ممکن است آسیب ببیند‪.‬‬
‫دستگاه خود را در جاهای داغ یا سرد قرار ندهید‪ .‬از دستگاه خود در دمای ‪ -۲۰‬تا ‪۵۰‬‬
‫درجه سانتیگراد استفاده کنید‪.‬‬
‫ •اگر دستگاه خود را داخل یک خودروی دربسته جا بگذارید‪ ،‬ممکن است دستگاه منفجر‬
‫شود‪ ،‬زیرا دمای داخل آن ممکن است تا ‪ ۸۰‬درجه سانتیگراد برسد‪.‬‬
‫ً‬
‫(مثال روی‬
‫ •دستگاه خود را به مدت طوالنی در معرض تابش مستقیم خورشید قرار ندهید‬
‫داشبورد خودرو)‪.‬‬
‫ •باتری را در دمای ‪ ۰‬تا ‪ ۴۰‬درجه سانتیگراد نگهداری کنید‪.‬‬
‫دستگاه خود را کنار اشیاء فلزی مانند سکه‪ ،‬کلید یا گردنبند نگهداری نکنید‪.‬‬
‫ •ممکن است دستگاه شما تغییر شکل دهد یا درست کار نکند‪.‬‬
‫ •اگر پایانه های باتری در تماس با اشیاء فلزی باشند‪ ،‬ممکن است آتش سوزی ایجاد شود‪.‬‬
‫از همه هشدارها و مقررات ایمنی مربوط به استفاده‬
‫از دستگاه همراه هنگام هدایت وسیله نقلیه‪ ،‬پیروی‬
‫کنید‬
‫هنگام رانندگی‪ ،‬هدایت ایمن وسیله نقلیه اولین مسئولیت شما است‪ .‬در صورتی که به وسیله‬
‫قانون ممنوع شده است‪ ،‬هرگز از دستگاه همراه خود هنگام رانندگی استفاده نکنید‪ .‬برای‬
‫ایمنی خود و دیگران‪ ،‬روشهای عاقالنه و صحیح را تمرین کنید و نکته های زیر را به یاد‬
‫داشته باشید‪:‬‬
‫ •از یک دستگاه هندزفری استفاده کنید‪.‬‬
‫ •با دستگاه خود و ویژگیهای مفید آن مانند شماره گیری سریع و شماره گیری مجدد آشنا‬
‫شوید‪ .‬این ویژگیها کمک می کنند زمان مورد نیاز برای برقراری و دریافت تماس با‬
‫دستگاه همراه خود را کاهش دهید‪.‬‬
‫ •دستگاه خود را در دسترس قرار دهید‪ .‬می توانید بدون چشم برداشتن از جاده به دستگاه‬
‫بی سیم خود دسترسی پیدا کنید‪ .‬اگر در زمان نامناسب تماسی دریافت کردید‪ ،‬بگذارید پست‬
‫صوتی به جای شما به آن جواب دهد‪.‬‬
‫ •بگذارید کسی که با او سخن می گویید بداند در حال رانندگی هستید‪ .‬در ترافیک سنگین یا‬
‫شرایط جوی خطرناک تماسها را به حالت تعلیق دربیاورید‪ .‬باران‪ ،‬تگرگ‪ ،‬برف‪ ،‬یخبندان‬
‫و ترافیک سنگین ممکن است خطرناک باشد‪.‬‬
‫ •چیزی یادداشت نکنید یا شماره تلفنی را جستجو نکنید‪ .‬نوشتن لیست «کارهایی که باید‬
‫انجام شود» یا جستجو در دفتر تلفن شما را از مسئولیت اصلی خود که رانندگی ایمن است‬
‫غافل می کند‪.‬‬
‫ •به طور واضح شماره بگیرید و ترافیک را ارزیابی کنید‪ .‬وقتی در حال حرکت نیستید‬
‫یا قبل از وارد شدن به ترافیک تماس بگیرید‪ .‬سعی کنید وقتی خودروی شما ساکن است‬
‫تماس بگیرید‪ .‬اگر الزم است تماسی بگیرید‪ ،‬فقط چند شماره بگیرید‪ ،‬جاده و آینه ها را نگاه‬
‫کنید‪ ،‬بعد ادامه دهید‪.‬‬
‫ •وارد گفتگوهای تنش زا یا احساسی که ممکن است حواس شما را پرت کند نشوید‪ .‬کسانی‬
‫را که با آنها صحبت می کنید آگاه کنید که در حال رانندگی هستید و گفتگوهایی را که ممکن‬
‫است توجه شما را از جاده منحرف کنند معلق کنید‪.‬‬
‫ •از دستگاه خود برای کمک گرفتن استفاده کنید‪ .‬در صورت آتش سوزی‪ ،‬تصادف‪ ،‬یا شرایط‬
‫اضطراری درمانی با یک شماره اورژانس محلی تماس بگیرید‪.‬‬
‫ •از دستگاه خود برای کمک به دیگران در شرایط اضطراری استفاده کنید‪ .‬اگر یک‬
‫تصادف‪ ،‬یک جنایت در حال انجام‪ ،‬یا شرایط اضطراری جدی که جان کسی در خطر است‬
‫را مشاهده کردید‪ ،‬با یک شماره اضطراری محلی تماس بگیرید‪.‬‬
‫دستگاه خود را نزدیک میدانهای مغناطیسی نگهداری نکنید‬
‫هنگام صحبت کردن با دستگاه‪:‬‬
‫قطعات دستگاه خود را باز نکنید‪ ،‬آنها را تغییر ندهید و تعمیر نکنید‪.‬‬
‫سرویس دستگاه فقط باید توسط پرسنل مجاز انجام شود‬
‫ •ممکن است دستگاه شما خراب شود یا باتری به دلیل قرار گرفتن در معرض میدانهای‬
‫مغناطیسی خالی شود‪.‬‬
‫ •کارتهای دارای نوار مغناطیسی‪ ،‬مانند کارت اعتباری‪ ،‬کارت تلفن‪ ،‬کارت بانکی‪ ،‬و کارت‬
‫سوار شدن به هواپیما‪ ،‬ممکن است توسط میدانهای مغناطیسی آسیب ببینند‪.‬‬
‫ •از کیف های حمل یا لوازم جانبی دارای گیره های مغناطیسی استفاده نکنید یا نگذارید دستگاه‬
‫شما برای مدت طوالنی در تماس با میدان های مغناطیسی قرار داشته باشد‪.‬‬
‫ •دستگاه را مستقیم نگه دارید‪ ،‬همانطور که تلفن معمولی را نگه می دارید‪.‬‬
‫ •مستقیم داخل قطعه دهانی صحبت کنید‪.‬‬
‫ •از تماس با آنتن داخلی دستگاه خود خودداری کنید‪ .‬لمس کردن آنتن ممکن است کیفیت گفتگو‬
‫را کاهش دهد یا باعث شود دستگاه فرکانسهای رادیویی بیش از حد لزوم ارسال کند‪.‬‬
‫ •هرگونه تغییر می تواند ضمانت نامه سازنده را از درجه اعتبار ساقط کند‪ .‬برای تعمیرات‪،‬‬
‫دستگاه خود را به مرکز خدمات گنوسماس ببرید‪.‬‬
‫ •باتری را باز یا سوراخ نکنید‪ ،‬این کار ممکن است باعث انفجار یا آتش سوزی شود‪.‬‬
‫سرویس دستگاه توسط پرسنل غیرمجاز ممکن است به دستگاه شما آسیب برساند و ضمانت‬
‫نامه تولید کننده دستگاه شما را بی اعتبار کند‪.‬‬
‫نتن داخلی‬
‫دستگاه خود را نزدیک یا داخل بخاری‪ ،‬مایکروویو‪ ،‬دستگاههای آشپزی فوری‪ ،‬یا‬
‫ظرفهای دارای فشار باال نگهداری نکنید‪.‬‬
‫ •ممکن است باتری نشت کند‪.‬‬
‫ •ممکن است دستگاه شما بیش از اندازه گرم شود و آتش سوزی ایجاد کند‪.‬‬
‫هنگام تمیز کردن دستگاه خود‪:‬‬
‫دستگاه خود را نیندازید یا به آن ضربه نزنید‪.‬‬
‫ •ممکن است صفحه دستگاه شما آسیب ببیند‪.‬‬
‫ •اگر دستگاه شما خم شود یا تغییر شکل یابد‪ ،‬ممکن است آسیب ببیند یا قطعات آن درست‬
‫کار نکند‪.‬‬
‫از فالش نزدیک چشم افراد یا حیوانات استفاده نکنید‪.‬‬
‫استفاده از فالش نزدیک چشم ممکن است باعث از دست رفتن موقت بینایی یا آسیب دیدن‬
‫چشمها شود‪.‬‬
‫حداکثر عمر مفید باتری و شارژر را تضمین کنید‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫•باتری ها را به مدت بیش از یک هفته شارژ نکنید‪ ،‬زیرا شارژ بیش از اندازه می تواند عمر‬
‫باتری را کوتاه کند‪.‬‬
‫•باتری های استفاده نشده در طول زمان خالی می شوند و قبل از استفاده باید دوباره شارژ‬
‫شوند‪.‬‬
‫•زمانی که از شارژر استفاده نمی کنید‪ ،‬آن را از منبع برق جدا کنید‪.‬‬
‫•از باتری ها فقط برای کارهایی که برای آن در نظر گرفته شده اند‪ ،‬استفاده کنید‪.‬‬
‫از باتریها‪ ،‬شارژرها‪ ،‬و لوازم جانبی و مواد تأیید شده توسط سازنده استفاده کنید‪.‬‬
‫ •استفاده از باتریها یا شارژرهای معمولی ممکن است عمر دستگاه شما را کوتاه کند یا باعث‬
‫درست کار نکردن دستگاه شود‪.‬‬
‫ •گنوسماس نمی تواند مسئول ایمنی کاربر هنگام استفاده از لوازم جانبی یا موادی باشد که‬
‫مورد تأیید گنوسماس نیستند‪.‬‬
‫از رنگ کردن دستگاه خود يا چسباندن برچسب بر روی آن خودداری کنيد‬
‫رنگ و برچسب می تواند حرکت قطعات متحرک با مشکل مواجه کرده و باعث خرابی‬
‫دستگاه شود‪.‬‬
‫حساسيت نسبت به رنگ يا قطعات فلزس دستگاه‪ ،‬ممکن است عوارضی مانند خارش‪ ،‬اگزما‬
‫يا آماس پوستی را به همراه داشته باشد‪ .‬در صورت بروز اين عاليم‪ ،‬استفاده از محصول را‬
‫متوقف کرده و به پزشک مراجعه کنيد‪.‬‬
‫ •دستگاه را به حالتی راحت در دست بگیرید‪ ،‬کلیدها را به آرامی فشار دهید‪ ،‬از ویژگی های‬
‫خاصی استفاده کنید که تعداد دفعاتی که الزم است کلیدها را فشار دهید‪ ،‬کم می کنند (مثل پیام‬
‫های آماده و متن پیشگو)‪ ،‬و استراحت کافی به خود بدهید‪.‬‬
‫ •دستگاه یا شارژر خود را با یک حوله یا پارچه پاک کنید‪.‬‬
‫ •پایانه های باتری را با یک تکه پنبه یا یک حوله پاک کنید‪.‬‬
‫ •از مواد شیمیایی یا پاک کننده ها استفاده نکنید‪.‬‬
‫اگر صفحه دستگاه ترک خورده یا شکسته از دستگاه استفاده نکنید‪.‬‬
‫شیشۀ شکسته یا آکریلیک ممکن است به دستها و صورت شما آسیب برساند‪ .‬دستگاه را برای‬
‫تعمیر به یک مرکز خدمات گنوسماس ببرید‪.‬‬
‫از شنوایی خود مراقبت کنید‬
‫ •قرار گرفتن بیش از حد در معرض صداهای بلند ممکن است به‬
‫شنوایی آسیب بزند‪.‬‬
‫ •قرار گرفتن در معرض صداهای بلند هنگام رانندگی ممکن است حواس‬
‫شما را پرت کند و باعث تصادف شود‪.‬‬
‫ •قبل از وصل کردن هدفون به منبع صدا همیشه صدا را کم کنید و فقط‬
‫از حداقل تنظیم صدای الزم برای شنیدن مکالمه یا موسیقی استفاده کنید‪.‬‬
‫هنگام استفاده از دستگاه در حین راه رفتن یا حرکت مراقب باشید‪.‬‬
‫همیشه مراقب اطراف خود باشید تا از آسیب دیدن خود و دیگران جلوگیری کنید‪.‬‬
‫دستگاه خود را در جیبهای عقب یا دور کمر خود نگذارید‪.‬‬
‫از دسترسی به خدمات اضطراری اطمینان حاصل کنید‬
‫ممکن است در برخی مناطق یا شرایط‪ ،‬برقراری تماس های اضطراری از طریق دستگاه شما‬
‫امکان پذیر نباشد‪ .‬قبل از مسافرت به مناطق دوردست یا توسعه نیافته‪ ،‬روشی جایگزین برای‬
‫برقراری تماس با پرسنل خدمات اضطراری در نظر بگیرید‪.‬‬
‫حتماً از اطالعات مهم نسخه پشتيبان تهيه کنيد‬
‫سامسونگ در قبال از دست رفتن اطالعات‪ ،‬مسئوليتی ندارد‪.‬‬
‫از دستگاه برای هیچ کار دیگری به جز کاربرد در نظر گرفته شده استفاده نکنید‬
‫هنگام استفاده از دستگاه در مکانهای عمومی برای دیگران مزاحمت ایجاد نکنید‬
‫به کودکان اجازه ندهید از دستگاه شما استفاده کنند‬
‫دستگاه شما اسباب بازی نیست‪ .‬به کودکان اجازه ندهید با دستگاه بازی کنند زیرا ممکن است‬
‫به خود و دیگران آسیب بزنند‪ ،‬به دستگاه صدمه برسانند‪ ،‬یا تماسهایی بگیرند که هزینه شما‬
‫را افزایش دهد‪.‬‬
‫تجهیزات و دستگاههای همراه را با احتیاط نصب کنید‬
‫ •مطمئن شوید که دستگاههای همراه شما یا تجهیزات مربوط به آن با ایمنی کامل در وسیله‬
‫نقلیه شما نصب شده اند‪.‬‬
‫ •دستگاه خود و لوازم جانبی آن را در محدوده عمل کیسه هوا یا در نزدیکی آن قرار ندهید‪.‬‬
‫تجهیزات بی سیمی که به درستی نصب نشده باشند‪ ،‬می توانند در هنگام باد شدن سریع کیسه‬
‫هوا موجب جراحات شدیدی شوند‪.‬‬
‫اگر بیفتید ممکن است آسیب ببینید یا به دستگاه صدمه بزنید‪.‬‬
‫هنگام کار با سیم کارت یا کارت های حافظه دقت کنید‬
‫ •هنگامی که دستگاه در حال دریافت یا انتقال اطالعات است‪ ،‬سیم کارت آن را بیرون‬
‫نیاورید‪ ،‬زیرا این کار می تواند موجب از دست رفتن اطالعات و یا آسیب دیدن سیم کارت‬
‫یا دستگاه شود‪.‬‬
‫ •از سیم کارت در برابر نوسانات قوی‪ ،‬الکتریسیته ساکن‪ ،‬و پارازیت الکتریکی سایر دستگاه‬
‫ها محافظت کنید‪.‬‬
‫ •پایانه ها یا محل های اتصال طالیی رنگ را با انگشتان خود یا اشیای فلزی لمس نکنید‪ .‬اگر‬
‫سیم کارت کثیف است‪ ،‬آن را با یک پارچه نرم تمیز کنید‪.‬‬
‫اطالعات گواهینامه «میزان جذب خاص» (‪)SAR‬‬
‫دستگاه شما با استانداردهای اتحادیه اروپا (‪ )EU‬که میزان قرارگیری در معرض انرژی‬
‫فرکانس رادیویی (‪ )RF‬منتشر شده توسط تجهیزات رادیویی و مخابراتی را محدود می کنند‪،‬‬
‫مطابقت دارد‪ .‬این استانداردها از فروش دستگاههای همراهی که از حداکثر میزان قرارگیری‬
‫در معرض انرژی فرکانس رادیویی (موسوم به «میزان جذب خاص» یا ‪ )SAR‬برابر با ‪۲‬‬
‫وات بر کیلوگرم بافت بدن تجاوز می کنند‪ ،‬جلوگیری می نمایند‪.‬‬
‫در حین آزمایش‪ ،‬حداکثر ‪ SAR‬گزارش شده برای این مدل ‪ 0,562‬وات بر کیلوگرم بوده‬
‫ً‬
‫احتماال بسیار پایین تر خواهد بود‪ ،‬زیرا این‬
‫است‪ .‬هنگام استفاده عادی‪ ،‬میزان ‪ SAR‬واقعی‬
‫دستگاه به گونه ای طراحی شده است که صرفاً انرژی ‪ RF‬الزم برای ارسال سیگنال به‬
‫نزدیکترین ایستگاه را منتشر کند‪ .‬دستگاه شما با انتشار خودکار میزان پایین تر انرژی در هر‬
‫زمان که ممکن است‪ ،‬میزان کلی قرار گرفتن شما در معرض انرژی ‪ RF‬را کاهش می دهد‪.‬‬
‫برای کسب اطالعات بیشتر درباره ‪ SAR‬و استانداردهای مربوطه اتحادیه اروپا‪ ،‬از پایگاه‬
‫اینترنتی گنوسماس بازدید نمایید‪.‬‬
‫باتری یا دستگاه را گاز نزنید یا نمکید‪.‬‬
‫ •انجام این کار ممکن است به دستگاه آسیب بزند یا باعث انفجار شود‪.‬‬
‫ •اگر کودکان از این دستگاه استفاده می کنند‪ ،‬دقت کنید که از دستگاه درست استفاده کنند‪.‬‬
‫دورانداختن صحیح این محصول‬
‫(تجهیزات برقی و الکترونیکی زاید)‬
‫(مربوط به اتحادیه اروپا و سایر کشورهای اروپایی دارنده سیستم های جمع‬
‫آوری مجزای زباله)‬
‫عالمت نشان داده شده باال بر روی محصول‪ ،‬لوازم جانبی یا اسناد آن بدین‬
‫معناست که این محصول و لوازم جانبی الکترونیکی آن (مانند شارژر‪ ،‬هدست‪،‬‬
‫کابل ‪ )USB‬نباید در پایان عمر مفید خود‪ ،‬همراه با سایر زباله های خانگی‬
‫دور انداخته شوند‪.‬‬
‫لطفاً به منظور جلوگیری از وارد آمدن آسیب احتمالی به محیط زیست و سالمت انسان ها به‬
‫علت دفع کنترل نشده زباله‪ ،‬این محصوالت را از انواع دیگر زباله جدا کرده و آنها را جهت‬
‫ارتقاء استفاده مجدد و قابل استمرار منابع طبیعی‪ ،‬با احساس مسئولیت بازیافت کنید‪.‬‬
‫کاربران خانگی باید با فروشنده محصول خود‪ ،‬یا اداره دولتی محلی تماس بگیرند تا درباره‬
‫جزئیات محل و چگونگی تحویل این محصوالت جهت بازیافت ایمن برای محیط زیست‪،‬‬
‫کسب اطالع نمایند‪.‬‬
‫کاربران تجاری باید با عرضه کننده خود تماس گرفته و مفاد و شرایط قرارداد خرید را‬
‫بررسی کنند‪ .‬این محصول و لوازم جانبی الکترونیکی آن نباید در هنگام دورانداختن با دیگر‬
‫زباله های تجاری مخلوط شوند‪.‬‬
‫دورانداختن صحیح باتری های موجود در این‬
‫محصول‬
‫(مربوط به اتحادیه اروپا و سایر کشورهای اروپایی دارنده سیستم های مجزای‬
‫جمع آوری باتری)‬
‫وجود این عالمت بر روی باتری‪ ،‬دفترچه راهنما یا بسته بندی‪ ،‬بدین معناست‬
‫که باتری های موجود در این محصول نباید در پایان عمر مفید خود‪ ،‬همراه‬
‫با سایر‬
‫زباله های خانگی دور انداخته شوند‪ .‬هر جا که نشانه گذاری شده است‪ ،‬نمادهای شیمیایی ‪Cd‬‬
‫‪ ،Hg‬یا ‪ Pb‬نشان می دهند که باتری حاوی جیوه‪ ،‬کادمیم یا سرب به میزان بیشتری از مقادیر‬
‫مرجع مشخص شده در دستورالعمل ‪ 66/2006‬کمیسیون اروپاست‪ .‬در صورتی که باتری‬
‫ها به شکل صحیح دور انداخته نشوند‪ ،‬این مواد شیمیایی می توانند موجب آسیب رساندن به‬
‫سالمت انسان یا محیط زیست شوند‪.‬‬
‫برای محافظت از منابع طبیعی و ترویج استفاده مجدد از مواد‪ ،‬لطفاً باتری ها را از سایر انواع‬
‫زباله جدا کرده و آنها را از طریق سیستم محلی و رایگان جمع آوری باتری بازیافت نمایید‪.‬‬
‫بیانیه سلب مسئولیت‬
‫برخی از محتواها و خدمات قابل دسترس از طریق این دستگاه‪ ،‬متعلق به اشخاص ثالث هستند‬
‫و تحت حمایت قانون حق‬
‫نسخه برداری‪ ،‬حق ثبت اختراع‪ ،‬عالئم تجاری و یا سایر حقوق مالکیت معنوی قرار دارند‪ .‬چنین‬
‫محتواها و خدماتی صرفاً برای استفاده شخصی و غیرتجاری شما ارائه شده اند‪ .‬اجازه ندارید از‬
‫محتواها یا خدمات به شیوه ای که مالک محتوا یا ارائه دهنده خدمات آن را مجاز ندانسته است‪،‬‬
‫استفاده کنید‪ .‬بدون ایجاد هیچگونه محدودیت برای آنچه ذکر گردید‪ ،‬اجازه ندارید برای هیچ یک‬
‫از محتواها یا خدمات نمایش داده شده از طریق این دستگاه‪ ،‬اقدام به دستکاری‪ ،‬کپی‪ ،‬انتشار‬
‫مجدد‪ ،‬آپلود‪ ،‬پست‪ ،‬ارسال‪ ،‬ترجمه‪ ،‬فروش‪ ،‬ایجاد آثار اقتباسی‪ ،‬با هر شیوه یا رسانه ای نمایید‪،‬‬
‫مگر اینکه مالک محتوای مربوطه یا ارائه دهنده خدمات صراحتاً اجازه چنین کاری را داده‬
‫باشد‪« .‬محتواها و خدمات اشخاص ثالث «همانگونه که هست» ارائه می شود‪ .‬سامسونگ چنین‬
‫محتواها یا خدمات ارائه شده ای را چه صراحتاً و چه به صورت ضمنی برای هیچ منظوری‬
‫تضمین نمی کند‪ .‬سامسونگ صراحتاً مسئولیت هرگونه ضمانت ضمنی‪ ،‬بدون قید محدودیت‬
‫شامل ضمانت های قابلیت فروش یا تناسب برای یک هدف خاص را از خود سلب می نماید‪.‬‬
‫سامسونگ دقت‪ ،‬اعتبار‪ ،‬بهنگامی‪ ،‬مجاز یا کامل بودن هیچ یک از محتواها یا خدماتی که از‬
‫طریق این دستگاه در دسترس قرار گرفته است را تضمین‬
‫نمی کند و سامسونگ تحت هیچ شرایطی‪ ،‬از جمله اهمال‪ ،‬مسئولیت هیچگونه خسارت مستقیم‪،‬‬
‫غیرمستقیم‪ ،‬اتفاقی‪ ،‬خاص یا منتجه‪،‬‬
‫حق الوکاله‪ ،‬هزینه ها یا هرگونه خسارت ناشی از‪ ،‬یا مربوط به هر نوع اطالعات مندرج‪،‬‬
‫یا در نتیجه استفاده از چنین محتواها یا خدماتی توسط شما یا هر شخص ثالث دیگری را‪ ،‬چه‬
‫به صورت قراردادی و چه به عنوان مسئولیت مدنی نمی پذیرد‪ ،‬حتی اگر از امکان بروز‬
‫چنین خساراتی مطلع شده باشد‪ ».‬خدمات اشخاص ثالث ممکن است در هر زمانی قطع شده یا‬
‫دچار وقفه شوند و سامسونگ هیچگونه ادعا یا ضمانتی مبنی بر در دسترس بودن هیچ یک از‬
‫محتواها یا خدمات در هر زمانی‪ ،‬ارائه نمی دهد‪ .‬محتواها و خدمات توسط اشخاص ثالث و از‬
‫طریق شبکه ها و تأسیسات مخابره ای ارسال می شوند که سامسونگ هیچ کنترلی بر آنها ندارد‪.‬‬
‫بدون محدود کردن کلیت این بیانیه سلب مسئولیت‪ ،‬سامسونگ هرگونه مسئولیت یا تعهد مربوط‬
‫به وقفه یا تعلیق هرگونه محتوا یا خدماتی که از طریق این دستگاه در دسترس قرار گرفته است‬
‫را از خود سلب می نماید‪ .‬سامسونگ در قبال خدمات مشتریان مربوط به این محتواها و خدمات‪،‬‬
‫هیچگونه مسئولیت یا تعهدی ندارد‪ .‬هرگونه پرسش یا درخواست برای خدمات در رابطه با این‬
‫محتواها یا خدمات‪ ،‬باید مستقیماً به ارائه دهندگان مربوطه این خدمات و محتواها ارسال شود‪.‬‬
‫نمای کلی تلفن‬
‫‪1‬‬
‫کليد پيمايش ‪ 4‬جهتی‬
‫در حالت آماده به کار‪ ،‬به منوهای‬
‫تعریف شده توسط کاربر دسترسی‬
‫داشته باشید (بسته به ارائه دهنده‬
‫خدمات‪ ،‬منوهای از پیش تعریف‬
‫شده ممکن است با یکدیگر متفاوت‬
‫باشند)‪ ،‬چراغ قوه را فعال کنید (باال)‪،‬‬
‫یک تماس مجازی بگیرید (پایین) و‬
‫در حالت منو در بین گزینه های منو‬
‫جابجا شوید‬
‫◄ فعال کردن چراغ قوه‬
‫◄ برقراری تماس های مجازی‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫کليد شماره گيری‬
‫برقراری يا پاسخگويی تماس؛ در‬
‫حالت آماده به کار‪ ،‬بازيابی شماره های‬
‫اخيراً گرفته شده‪ ،‬بی پاسخ يا دريافتی؛‬
‫‪3‬‬
‫کلید سرویس پست صوتی‬
‫در حال آماده به کار‪ ،‬به پست های‬
‫صوتی دسترسی داشته باشید‬
‫(فشار داده و نگه داريد)‬
‫‪4‬‬
‫کليدهای موقت‬
‫اعمال نشان داده شده در پايين نمايشگر‬
‫را انجام دهيد‬
‫‪5‬‬
‫کليد روشن‪/‬خاموش‪/‬پايان‬
‫تلفن را روشن‪/‬خاموش کنید (فشار‬
‫دهید و نگهدارید)؛ به تماس پایان دهید؛‬
‫در حالت منو‪ ،‬لغو ورودی و بازگشت‬
‫به حالت آماده به کار‬
‫‪6‬‬
‫کليد تاييد‬
‫در حالت آماده به کار‪ ،‬دسترسی به‬
‫حالت منو‪ ،‬در حالت منو‪ ،‬انتخاب‬
‫گزینه برجسته منو یا تأیید یک ورودی‬
‫‪7‬‬
‫کليد نمايه سکوت‬
‫در حالت آماده به کار‪ ،‬نمايه سکوت را‬
‫فعال يا غيرفعال کنيد‬
‫(فشار داده و نگه داريد)‬
‫‪8‬‬
‫کليدهای الفبايی‪-‬عددی‬
‫اين نشانگرهای وضعيت در قسمت باالی صفحه نمايش تلفن شما‬
‫نشان داده می شود‪:‬‬
‫نماد‬
‫شرح‬
‫قدرت سيگنال‬
‫مکالمه در حال انجام است‬
‫انتقال تماس فعال شد‬
‫رومينگ (خارج از منطقه معمول سرويس)‬
‫هشدار فعال شد‬
‫پیام متنی جدید‬
‫نمايه معمولی فعال شد‬
‫نمايه سکوت فعال شد‬
‫سطح توان باتری‬
‫سيم کارت و باتری را نصب کنيد‬
‫ •قبل از جدا کردن آداپتور مسافرتی‪ ،‬باتری را خارج نکنید‪ .‬در‬
‫غیر اینصورت به تلفن آسیب وارد می شود‪.‬‬
‫ •برای صرفه جويی در مصرف برق‪ ،‬زمانی که از آداپتور‬
‫مسافرتی استفاده نمی کنید آن را از پریز جدا کنید‪ .‬آداپتور‬
‫مسافرتی فاقد سوييچ روشن‪-‬خاموش است؛ بنابراين برای قطع‬
‫کردن اتصال منبع برق بايد آن را از پريز جدا کنید‪ .‬آداپتور‬
‫مسافرتی بايد در طول مدت استفاده در نزدیکی پریز برق باشد‪.‬‬
‫‪1 .1‬درپوش پشتی را برداشته و سيم کارت را درون دستگاه‬
‫قرار دهید‪.‬‬
‫درپوش پشتی‬
‫سيم کارت‬
‫شامل موارد زیر است‪ :‬ترتیب گزینه ها یا فهرست هايی که باید‬
‫برای انجام یک مرحله انتخاب کنید؛ به عنوان مثال‪ :‬در حالت‬
‫فهرست‪ ،‬پيام ها ← ایجاد پیام (پيام ها و سپس ایجاد پیام را نشان‬
‫می دهد) را انتخاب کنید‬
‫باتری‬
‫باتری را شارژ کنید‬
‫‪1 .1‬آداپتور مسافرتی را به فیش‬
‫چندکاره وصل کنید‪.‬‬
‫‪2 .2‬پس از پايان شارژ‪،‬‬
‫آداپتور مسافرتی را‬
‫از پریز جدا کنید‪.‬‬
‫] (نشان دهنده کلید روشن‪-‬‬
‫[‬
‫]‬
‫کروشه‪ :‬کليدهای تلفن؛ مانند‪[ :‬‬
‫خاموش‪/‬پایان است)‬
‫<‬
‫>‬
‫کروشه شکسته‪ :‬کليدهای موقت که عملکردهای مختلف هر‬
‫صفحه را کنترل می کنند؛ مانند‪< :‬تاييد> (نشان دهنده کليد موقت‬
‫تاييد است)‬
‫‪1 .1‬در حالت آماده به کار‪ ،‬برای نمايش ليستی از شماره های‬
‫اخير‪ ] [ ،‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪2 .2‬برای انتخاب يک نوع تماس به چپ يا راست برويد‪.‬‬
‫‪3 .3‬برای انتخاب يک شماره يا نام به باال يا پايين برويد‪.‬‬
‫‪4 .4‬برای مشاهده جزئیات تماس‪ ،‬کلید تأیید را فشار داده و [ ]‬
‫را برای گرفتن یک شماره فشار دهید‪.‬‬
‫از نوار ابزار میانبر استفاده کنید‬
‫برای دسترسی به منوهای دلخواه خود می توانید از نوار ابزار میانبر‬
‫استفاده کنید‪.‬‬
‫برای افزودن منوها به نوار ابزار میانبر‬
‫‪1 .1‬در حالت فهرست ‪ ،‬تنظیمات ← صفحه نمايش ← نوار‬
‫ابزار میانبرها را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪<2 .2‬امکانات> ← تصحيح را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪3 .3‬منوهای دلخواه خود را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪<4 .4‬امکانات> ← ورود را برای انتخاب منوهای فرعی‬
‫(در صورت لزوم) فشار دهید‪.‬‬
‫‪<5 .5‬ثبت> یا <امکانات> ← ثبت را فشار دهید‪.‬‬
‫برای دسترسی به یک منو از نوار ابزار میانبر‬
‫‪1 .1‬در حالت فهرست‪ ،‬تنظیمات ← امنیت ← قفل دستگاه ←‬
‫روشن را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪2 .2‬یک رمز عبور ‪ 4‬تا ‪ 8‬رقمی را وارد کرده و <تایید> را‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫‪3 .3‬رمز عبور جدید را مجدداً وارد کرده و <تایید> را فشار‬
‫دهید‪.‬‬
‫قفل کردن سیم کارت‬
‫می توانید سیم کارت را قفل کنید تا تلفن فقط از سیم کارت مربوطه‬
‫استفاده کند و سایر افراد نتوانند از سیم کارت استفاده کنند‪.‬‬
‫برای اینکه تلفن بتواند فقط از سیم کارت شما استفاده کند‬
‫‪1 .1‬در حالت فهرست‪ ،‬تنظیمات ← امنیت ← قفل کارت ←‬
‫روشن را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪2 .2‬یک رمز عبور ‪ 4‬تا ‪ 8‬رقمی را وارد کرده و <تایید> را‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫‪3 .3‬رمز عبور جدید را مجدداً وارد کرده و <تایید> را فشار‬
‫دهید‪.‬‬
‫برقراری تماس های مجازی‬
‫برای برقراری يک تماس مجازی‬
‫بسته به منطقه يا ارائه دهنده سرويس شما‪ ،‬شايد الزم باشد تا برای‬
‫دسترسی به حالت فهرست‪ ،‬دکمه تاييد را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪2 .2‬برای حرکت بين فهرست ها يا گزينه ها از کليد پيمايش‬
‫استفاده کنيد‪.‬‬
‫‪3 .3‬برای تاييد گزينه برجسته شده‪< ،‬انتخاب>‪< ،‬ثبت> يا کلید‬
‫«تاييد» را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪4 .4‬برای حرکت به يک سطح باالتر‪< ،‬بازگشت> را فشار دهيد؛‬
‫برای بازگشت به حالت آماده به کار [ ] را فشار دهيد‪.‬‬
‫برای جلوگیری از استفاده سایر افراد از سیم کارت‬
‫قفل کردن تلفن‬
‫اگر می خواهيد از جلسات يا گفتگوهای ناخواسته خارج شويد‪ ،‬می‬
‫توانيد يک تماس ورودی را شبيه سازی کنيد‪.‬‬
‫ •در حالت آماده به کار‪ ،‬کليد پيمايش را فشار داده و پایین نگه‬
‫داريد‪.‬‬
‫‪1 .1‬در حالت آماده به کار‪< ،‬فهرست> را برای دسترسی به حالت‬
‫فهرست فشار دهید‪.‬‬
‫تنظيم ميزان صدا‬
‫وارد کردن متن‬
‫فعال کردن یابنده گوشی‬
‫برای فعال کردن ويژگی تماس مجازی‬
‫برای دسترسی به فهرست های تلفن خود‪،‬‬
‫‪1 .1‬در هنگام دريافت تماس‪ ] [ ،‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪2 .2‬برای پايان دادن به تماس‪ ] [ ،‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪1 .1‬در حالت فهرست‪ ،‬تنظيمات ← نمايه ها را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪2 .2‬به نمایه ای بروید که در حال استفاده از آن هستید‪.‬‬
‫در حالت آماده به کار‪ ،‬در منوی مورد نظر به چپ یا راست بروید و‬
‫کلید تأیید را فشار دهید‪.‬‬
‫اگر فرد دیگری سیم کارت جدیدی در تلفن شما وارد کند‪ ،‬ویژگی یابنده‬
‫گوشی به طور خودکار شماره مخاطب را به گیرنده های خاص ارسال‬
‫می کند تا شما را در يافتن و به دست آوردن دوباره تلفن کمک کند‪.‬‬
‫برای فعال کردن یابنده گوشی‪،‬‬
‫در حالت فهرست ‪ ،‬تنظیمات ← برنامه ← تماس ها ← تماس‬
‫مجازی ← کلید فوری تماس مجازی را انتخاب کنید‪.‬‬
‫پاسخگويی به تماس‬
‫‪1 .1‬در حالت فهرست‪ ،‬تنظیمات ← امنیت ← قفل پین ← روشن‬
‫را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪2 .2‬پین ‪ 4‬رقمی ارائه شده به همراه سیم کارت را وارد کرده و‬
‫<تایید> را فشار دهید‪.‬‬
‫بسته به منطقه شما‪ ،‬با فعال شدن نوار ابزار میانبر‪ ،‬کلید پیمایش به‬
‫عنوان میانبر کار نمی کند‪.‬‬
‫‪1 .1‬در حالت فهرست‪ ،‬تنظيمات ← امنيت ← يابنده گوشی را‬
‫انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪2 .2‬رمز عبور خود را وارد کرده و <تایید> را انتخاب کنید‪.‬‬
‫اولين باری که به يابنده گوشی دسترسی پيدا می کنيد‪ ،‬از شما خواسته‬
‫می شود يک رمز عبور ایجاد کرده و آن را تأیید کنید‪.‬‬
‫‪3 .3‬برای روشن کردن به چپ یا راست بروید‪.‬‬
‫‪4 .4‬برای باز کردن ليست گيرندگان‪ ،‬به طرف پايين حرکت کرده‬
‫و دکمه تاييد را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪5 .5‬برای باز کردن لیست مخاطبین خود‪< ،‬امکانات> ← دفتر‬
‫تلفن را فشار دهید‪.‬‬
‫‪6 .6‬يک مخاطب انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪7 .7‬يک شماره را (در صورت لزوم) انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪8 .8‬برای ذخیره گيرندگان‪ ،‬کليد تاييد را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪9 .9‬به طرف پايين حرکت کرده و نام فرستنده را وارد کنيد‪.‬‬
‫‪<1010‬ثبت> ← <پذیرش> را فشار دهيد‪.‬‬
‫در محیط های پر سر و صدا‪ ،‬ممکن است برای شنیدن صدای تماس‬
‫ها در حین استفاده از ویژگی بلندگوی تلفن‪ ،‬دچار مشکل شوید‪ .‬برای‬
‫کارآیی صوتی بهتر‪ ،‬از حالت تلفن عادی استفاده کنید‪.‬‬
‫تغيير زنگ‬
‫ •برای دسترسی به يک فهرست نيازمند ‪ ،PIN2‬بايد ‪ PIN2‬ارائه‬
‫شده به همراه سيم کارت را وارد کنيد‪ .‬برای کسب اطالعات‬
‫بيشتر‪ ،‬با ارائه کننده خدمات خود تماس بگيريد‪.‬‬
‫ •‪ Samsung‬در قبال از دست رفتن رمزهای عبور یا اطالعات‬
‫محرمانه یا سایر خسارات ناشی از نرم افزار غیرمجاز‪ ،‬هیچ‬
‫مسئولیتی نمی پذیرد‪.‬‬
‫به پريز برق جريان متناوب‬
‫تماس با يک شماره اخيراً گرفته شده‬
‫برای روشن کردن تلفن خود‪،‬‬
‫دسترسی به فهرستها‬
‫نکته‪ :‬نکته ها‪ ،‬نکته های مربوط به استفاده یا اطالعات بیشتر‬
‫←‬
‫] را فشار داده و نگه داريد‪.‬‬
‫‪[1 .1‬‬
‫‪ PIN2 .2‬را وارد کرده و <تاييد> را (در صورت لزوم) فشار‬
‫دهيد‪.‬‬
‫‪1 .1‬در حالت آماده به کار‪ ،‬يک کد منطقه و يک شماره تلفن وارد‬
‫کنيد‪.‬‬
‫‪2 .2‬برای شماره گيری‪ ] [ ،‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪3 .3‬برای پايان دادن به تماس‪ ] [ ،‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫برای خاموش کردن تلفن‪ ،‬مرحله ‪ 1‬عنوان شده در باال را تکرار کنيد‪.‬‬
‫نمادهای راهنما‬
‫‪2 .2‬باتری را درون دستگاه قرار داده و درپوش پشتی را در‬
‫محل خود قرار دهيد‪.‬‬
‫روشن يا خاموش کردن تلفن‬
‫برقراری تماس‬
‫برای تنظيم ميزان صدای مخاطب در حين مکالمه‬
‫در حين مکالمه‪ ،‬برای تنظيم ميزان صدا کليد پيمايش را به باال يا‬
‫پايين فشار دهيد‪.‬‬
‫برای تغيير دادن حالت ورودی متن‬
‫ •برای جابجايی بين حالت های ‪ T9‬و ‪ ] [ ABC‬را فشار داده و‬
‫نگه داريد‪ .‬بسته به منطقه شما‪ ،‬ممکن است بتوانيد به يک حالت‬
‫ورودی برای زبان خاص خود دسترسی پيدا کنيد‪.‬‬
‫ •برای جابجايی بين حروف کوچک و بزرگ يا جابجايی به حالت‬
‫عددی‪ ] [ ،‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫ •برای جابجايی به حالت نشانه‪ ] [ ،‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫ •برای انتخاب يک حالت ورودی يا تغيير زبان ورودی [ ] را‬
‫فشار داده و نگه داريد‪.‬‬
‫حالت ‪T9‬‬
‫‪1 .1‬برای وارد کردن يک کلمه کامل‪ ،‬کليدهای الفبايی‪-‬عددی‬
‫مناسب را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪2 .2‬پس از ظاهر شدن کلمه صحيح‪ ،‬برای درج يک فاصله [‪ ]0‬را‬
‫فشار دهيد‪ .‬اگر کلمه صحیح نمایش داده نشود‪ ،‬کلید پیمایش را‬
‫به باال یا پایین فشار دهید تا یک کلمه جایگزین انتخاب شود‪.‬‬
‫تنظيم و استفاده از هشدارها‬
‫برای تنظیم یک هشدار جدید‬
‫‪1 .1‬در حالت فهرست‪ ،‬هشدار را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪2 .2‬یک مکان هشدار خالی را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪3 .3‬جزئیات هشدار را تنظیم کنید‪.‬‬
‫‪<4 .4‬ثبت> یا <امکانات> ← ثبت را فشار دهید‪.‬‬
‫برای متوقف کردن هشدار‬
‫وقتی که زنگ هشدار به صدا درمی آید‪،‬‬
‫ •<تایید> یا کلید تأیید را برای توقف هشدار بدون تکرار فشار‬
‫دهید‪.‬‬
‫ •<تایید> یا کلید تایید را برای توقف هشدار بدون تکرار فشار‬
‫دهید‪ ،‬همچنین می توانید <تکرار> را برای بیصدا کردن هشدار‬
‫در مدت زمان تکرار فشار دهید‪.‬‬
‫برای غيرفعال کردن هشدار‬
‫‪1 .1‬در حالت فهرست‪ ،‬هشدار را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪2 .2‬هشداری را که می خواهید غیرفعال شود‪ ،‬انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪3 .3‬برای خاموش کردن به چپ یا راست بروید‪.‬‬
‫‪<4 .4‬ثبت> را فشار دهيد‪.‬‬
‫اگر باتری بیرون آورده شود‪ ،‬هشدار زمانبندی شده به صدا در نمی‬
‫آید‪.‬‬
‫برای تنظیم ميزان صدای زنگ تماس‬
‫‪1 .1‬در حالت فهرست‪ ،‬تنظيمات ← نمايه ها را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪2 .2‬به نمایه ای بروید که در حال استفاده از آن هستید‪.‬‬
‫اگر از نمايه سکوت استفاده می کنيد‪ ،‬امکان تنظيم ميزان صدای زنگ‬
‫تلفن برای شما وجود ندارد‪.‬‬
‫در صورت استفاده از نمايه سکوت‪ ،‬جلسه یا بی آنتن‪ ،‬مجاز به تغيير‬
‫دادن زنگ تماس نيستيد‪.‬‬
‫‪<3 .3‬امکانات> ← تصحيح را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪4 .4‬يک زنگ تماس را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪5 .5‬يک زنگ تماس را انتخاب کنید‪.‬‬
‫برای جابجايی به يک نمايه ديگر‪ ،‬آن را از ليست انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪<3 .3‬امکانات> ← تصحيح را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪4 .4‬بلندی صدا را انتخاب کرده و به هشدار تماس بروید‪.‬‬
‫‪5 .5‬برای تنظيم ميزان صدا به چپ يا راست بروید‪.‬‬
‫‪<6 .6‬ثبت> را فشار دهيد‪.‬‬
‫حالت ‪ABC‬‬
‫يک کلید الفبايی‪-‬عددی مناسب را فشار دهيد تا نویسه مورد نظرتان‬
‫روی صفحه ظاهر شود‪.‬‬
‫‪3 .3‬يک نوع شماره را (در صورت لزوم) انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪4 .4‬اطالعات مخاطب را وارد کنيد‪.‬‬
‫‪5 .5‬برای افزودن مخاطب به حافظه‪ ،‬کليد تاييد يا <امکانات> ←‬
‫ثبت را فشار دهيد‪.‬‬
‫برای وارد کردن يک عدد‪ ،‬کليد الفبايی‪-‬عددی مناسب را فشار دهيد‪.‬‬
‫ارسال و مشاهده پيام ها‬
‫حالت عددی‬
‫حالت نماد‬
‫برای وارد کردن يک نماد‪ ،‬کليد الفبايی‪-‬عددی مناسب را فشار دهيد‪.‬‬
‫ •برای حرکت دادن مکان نما‪ ،‬کليد پيمايش را فشار دهيد‪.‬‬
‫ •برای حذف يک به يک نويسه ها‪< ،‬حذف> را فشار دهيد‪ .‬برای‬
‫حذف تمام نويسه ها‪< ،‬حذف> را فشار داده و نگه داريد‪.‬‬
‫ •برای درج فاصله بين نويسه ها‪ ]0[ ،‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫ •جهت وارد کردن عالئم نشانه گذاری‪ ]1[ ،‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫افزودن يک مخاطب جديد‬
‫محل حافظه جهت ذخيره مخاطبين جديد بسته به ارائه دهنده سرويس‬
‫شما ممکن است از قبل تنظيم شده باشد‪ .‬برای تغيير دادن محل حافظه‪،‬‬
‫در حالت فهرست دفتر تلفن ← مديريت ← ثبت تماس جدید در ←‬
‫و يک محل حافظه را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪1 .1‬در حالت آماده به کار ‪ ،‬يک شماره تلفن وارد کرده و‬
‫<امکانات> را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪2 .2‬جديد ← و یک محل حافظه را انتخاب کنید‬
‫(در صورت لزوم)‪.‬‬
‫فعال کردن چراغ قوه‬
‫ویژگی چراغ قوه به شما کمک می کند تا در مکان های تاریک تا حد‬
‫امکان صفحه نمایش و پس زمینه را روشن کنید‪.‬‬
‫در حالت آماده به کار‪ ،‬کلید پیمایش را به سمت باال فشار دهید و‬
‫نگهدارید تا نور پس زمینه صفحه نمایش روشن شود‪ .‬همچنین می‬
‫توانید برنامه های کاربردی ← چراغ قوه ← <روشن> را انتخاب‬
‫کنید‪.‬‬
‫برای خاموش کردن نور پس زمینه صفحه نمایش‪< ،‬خاموش> را‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫برای ارسال پیام متنی‬
‫‪1 .1‬در حالت فهرست‪ ،‬پيام ها ← ايجاد پيام را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪2 .2‬شماره مقصد را وارد کرده و به پايين حرکت کنيد‪.‬‬
‫‪3 .3‬متن پيام خود را وارد کنید‪ ◄ .‬وارد کردن متن‬
‫‪4 .4‬برای ارسال پيام‪ ،‬کليد تاييد را فشار دهيد‪.‬‬
‫برای مشاهده پیام های متنی‬
‫‪1 .1‬در حالت فهرست پیام ها ← جعبه دريافت را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪2 .2‬یک پیام متنی انتخاب کنید‪.‬‬
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement