Samsung GT-E1207T User manual

Samsung GT-E1207T User manual
‫‪GT-E1207T‬‬
‫تلفن همراه‬
‫دفترچه راهنمای کاربر‬
‫اقدامات احتیاطی مربوط به ایمنی‬
‫‪www.sar-tick.com‬‬
‫این محصول در زیر حد مجاز قابل‌اعمال‬
‫کشوری یعنی ‪ 2/0‬وات بر کیلوگرم قرار دارد‪.‬‬
‫حداکثر مقادير خاص ‪ SAR‬در بخش اطالعات‬
‫گواهينامه «ميزان جذب خاص» (‪ )SAR‬اين‬
‫دفترچه راهنما‪ ،‬آمده است‪.‬‬
‫در هنگام حمل کردن دستگاه يا استفاده از آن‬
‫در نزديکی بدن‪ ،‬حداقل فاصله ‪ 1/5‬سانتی‪‎‬متر‬
‫را برای رعايت الزامات انتشار امواج راديويی‬
‫حفظ کنيد‪.‬‬
‫هشدار‪ :‬جلوگیری از برق گرفتگی‪ ،‬آتش سوزی و انفجار‬
‫از سیم های برق یا دوشاخه های آسیب دیده‪ ،‬یا پریزهای برق ُشل استفاده نکنید‬
‫•بسته به نرم افزار تلفن یا ارائه دهنده خدمات‪ ،‬ممکن است برخی از مطالب مندرج در‬
‫این دفترچه راهنما با تلفن شما تفاوت داشته باشد‪.‬‬
‫•خدمات اشخاص ثالث ممکن است در هر زمانی قطع شده یا دچار وقفه شوند و‬
‫سامسونگ هیچگونه ادعا یا ضمانتی مبنی بر در دسترس بودن هیچ یک از محتواها یا‬
‫خدمات در هر زمانی‪ ،‬ارائه نمی دهد‪.‬‬
‫•این دستگاه برخی از انواع خاص نرم افزارهای رایگان‪/‬منبع باز است‪ .‬شرایط دقیق‬
‫مربوط به مجوزها‪ ،‬بیانیه های سلب مسئولیت‪ ،‬اعالمیه ها و آگهی ها در سایت‬
‫‪ Samsung‬در آدرس ‪ opensource.samsung.com‬موجود است‪.‬‬
‫با دستان خیس‪ ،‬سیم برق را در دست نگیرید‪ ،‬یا شارژر را با کشیدن سیم آن جدا‬
‫نکنید‬
‫سیم برق را خم نکنید یا به آن آسیب نرسانید‬
‫از دستگاه هنگام شارژ کردن استفاده نکنید یا دستگاه را با دستان خیس در دست‬
‫نگیرید‬
‫بین قطب های باتری یا شارژر اتصال کوتاه ایجاد نکنید‬
‫شارژر یا باتری را نیندازید یا به آنها ضربه نزنید‬
‫برای جلوگیری از آسیب رساندن به خود و دیگران یا صدمه زدن به دستگاه‪ ،‬تمام اطالعات زیر را پیش از استفاده از دستگاه مطالعه کنید‪.‬‬
‫به هنگام رعد و برق از این دستگاه استفاده نکنید‬
‫ممکن است دستگاه درست کار نکند و خطر برق گرفتگی وجود داشته باشد‪.‬‬
‫از باتری لیتیوم يون (‪ )Li-Ion‬آسیب دیده یا نشت کرده استفاده نکنید‬
‫برای دورانداختن ایمن باتری های لیتیوم يون‪ ،‬با نزدیک ترین مرکز خدمات مجاز‬
‫تماس بگیرید‪.‬‬
‫هنگام استفاده از باتری ها و شارژرها و دورانداختن آنها‪ ،‬دقت کنید‬
‫ •فقط از باتری ها و شارژرهای مورد تأیید سامسونگ که مخصوصاً برای دستگاه‬
‫شما طراحی شده اند‪ ،‬استفاده کنید‪ .‬باتری ها و شارژرهای ناسازگار می توانند موجب‬
‫جراحات جدی یا صدمه دیدن دستگاه شما شوند‪.‬‬
‫ •هرگز باتری ها یا دستگاه ها را در آتش نیندازید‪ .‬هنگام دورانداختن باتری ها یا‬
‫دستگاه های استفاده شده‪ ،‬از تمام مقررات محلی پیروی کنید‪.‬‬
‫ •هرگز باتری یا دستگاه را بر روی یا در داخل دستگاه های گرم کننده مثل اجاق های‬
‫مایکروویو‪ ،‬اجاق گاز یا رادیاتور قرار ندهید‪ .‬ممکن است باتری ها با داغ شدن بیش‬
‫از حد‪ ،‬منفجر شوند‪.‬‬
‫ •هرگز باتری را سوراخ یا له نکنید‪ .‬از قرار دادن باتری در معرض فشار خارجی‬
‫زیاد خودداری کنید‪ ،‬زیرا ممکن است باعث اتصال کوتاه مدارهای داخلی و داغ‬
‫شدن بیش از حد باتری شود‪.‬‬
‫از دستگاه‪ ،‬باتری ها و شارژرها در برابر آسیب محافظت کنید‬
‫ •از قرار دادن دستگاه و باتری ها در معرض دماهای بسیار پایین یا بسیار باال‬
‫خودداری کنید‪.‬‬
‫ •دماهای شدید ممکن است باعث تغییر شکل دستگاه شود و ظرفیت شارژ و عمر‬
‫دستگاه و باتری های شما را کاهش دهد‪.‬‬
‫ •از تماس باتری ها با اشیای فلزی جلوگیری کنید‪ ،‬زیرا این تماس می تواند موجب‬
‫اتصال بین پایانه های ‪ +‬و – باتری شود و به صدمه موقتی یا دائمی باتری بینجامد‪.‬‬
‫ •هرگز از شارژر یا باتری صدمه دیده استفاده نکنید‪.‬‬
‫باتری را با شارژرهایی که مورد تأیید سازنده دستگاه نیستند شارژ نکنید‬
‫احتیاط‪ :‬هنگام استفاده از دستگاه در مناطق ممنوعه‪ ،‬از‬
‫همه هشدارها و مقررات مربوط به ایمنی پیروی کنید‬
‫دستگاه خود را در مکان های ممنوعه خاموش کنید‬
‫از تمام مقرراتی که استفاده از دستگاه های همراه را در یک منطقه خاص محدود می‬
‫کنند‪ ،‬پیروی کنید‪.‬‬
‫از دستگاه خود در نزدیکی سایر دستگاه های الکترونیکی استفاده نکنید‬
‫بیشتر دستگاه های الکترونیکی از سیگنال های فرکانس رادیویی استفاده می کنند‪ .‬ممکن‬
‫است دستگاه شما در سایر دستگاه های الکترونیکی تداخل ایجاد کند‪.‬‬
‫دستگاه را در محیط های مستعد انفجار خاموش کنید‬
‫ •در محیط های مستعد انفجار‪ ،‬به جای بیرون آوردن باتری‪ ،‬دستگاه خود را خاموش‬
‫کنید‪.‬‬
‫ •همیشه از مقررات‪ ،‬دستورالعمل ها و عالئم موجود در محیط های مستعد انفجار‬
‫پیروی کنید‪.‬‬
‫ •از دستگاه خود در نقاط سوختگيری (جايگاههای خدماتی)‪ ،‬در نزديکی مواد سوختی‬
‫يا شيميايی‪ ،‬و در مناطقی که خطر انفجار در آنها وجود دارد‪ ،‬استفاده نکنيد‪.‬‬
‫ •گازها‪ ،‬مایعات قابل اشتعال‪ ،‬یا مواد قابل انفجار را در همان محفظه ای که دستگاه‪،‬‬
‫قطعات یا لوازم جانبی آن قرار دارد‪ ،‬ذخیره یا حمل نکنید‪.‬‬
‫دستگاه خود را هنگام سوار شدن در هواپیما خاموش کنید‬
‫استفاده از دستگاه در هواپیما غیرقانونی است‪ .‬ممکن است دستگاه شما در دستگاه های‬
‫هدایت الکترونیکی هواپیما تداخل ایجاد کند‪.‬‬
‫از دستگاه خود در نزدیکی دستگاه تنظیم ضربان قلب استفاده نکنید‬
‫ •در صورت امکان‪ ،‬از دستگاه خود در محدوده ‪ ۱۵‬سانتی متری دستگاه تنظیم ضربان‬
‫قلب استفاده نکنید‪ ،‬زیرا دستگاه شما می تواند در دستگاه تنظیم ضربان قلب تداخل‬
‫ایجاد کند‪.‬‬
‫ •اگر باید از دستگاه خود استفاده کنید‪ ،‬آن را حداقل ‪ ۱۵‬سانتی متر دور از دستگاه‬
‫تنظیم ضربان قلب نگه دارید‪.‬‬
‫ •برای به حداقل رساندن تداخل احتمالی در دستگاه تنظیم ضربان قلب‪ ،‬از دستگاه خود‬
‫در طرف مخالف بدنتان که دستگاه تنظیم ضربان قلب از آنجا دور است‪ ،‬استفاده کنید‪.‬‬
‫ممکن است به دلیل فرکانس رادیویی دستگاه شما‪ ،‬دستگاه های الکترونیکی‬
‫موجود در وسیله نقلیه موتوری درست عمل نکنند‬
‫ممکن است به دلیل فرکانس رادیویی دستگاه شما‪ ،‬دستگاه های الکترونیکی موجود‬
‫در خودروی شما درست عمل نکنند‪ .‬برای کسب اطالعات بیشتر‪ ،‬با سازنده آن تماس‬
‫بگیرید‪.‬‬
‫از دستگاه خود در بیمارستان یا در نزدیکی تجهیزات پزشکی که ممکن است‬
‫فرکانس رادیویی در آنها تداخل ایجاد کند‪ ،‬استفاده نکنید‬
‫اگر شخصاً از هرگونه تجهیزات پزشکی استفاده می کنید‪ ،‬برای اطمینان از ایمنی‬
‫تجهیزات خود در برابر فرکانس رادیویی‪ ،‬با سازنده تجهیزات تماس بگیرید‪.‬‬
‫از همه هشدارها و مقررات ایمنی مربوط به استفاده از‬
‫دستگاه همراه هنگام هدایت وسیله نقلیه‪ ،‬پیروی کنید‬
‫اگر از سمعک استفاده می کنید‪ ،‬با سازنده آن برای کسب اطالعات درباره تداخل‬
‫رادیویی تماس بگیرید‬
‫ممکن است فرکانس رادیویی دستگاه شما در برخی از سمعک ها تداخل ایجاد کند‪ .‬برای‬
‫اطمینان از ایمنی سمعک خود‪ ،‬با سازنده آن تماس بگیرید‪.‬‬
‫هنگام رانندگی‪ ،‬هدایت ایمن وسیله نقلیه اولین مسئولیت شما است‪ .‬در صورتی که به‬
‫وسیله قانون ممنوع شده است‪ ،‬هرگز از دستگاه همراه خود هنگام رانندگی استفاده‬
‫نکنید‪ .‬برای ایمنی خود و دیگران‪ ،‬روشهای عاقالنه و صحیح را تمرین کنید و نکته‬
‫های زیر را به یاد داشته باشید‪.‬‬
‫ •با دستگاه خود و ویژگیهای مفید آن مانند شماره گیری سریع و شماره گیری مجدد‬
‫آشنا شوید‪ .‬این ویژگیها کمک می کنند زمان مورد نیاز برای برقراری و دریافت‬
‫تماس با دستگاه همراه خود را کاهش دهید‪.‬‬
‫‪www.samsung.com‬‬
‫‪Printed in Korea‬‬
‫‪GH68-37424A‬‬
‫‪Farsi. 09/2012. Rev. 1.0‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫•دستگاه خود را در دسترس قرار دهید‪ .‬می توانید بدون چشم برداشتن از جاده‬
‫به دستگاه بی سیم خود دسترسی پیدا کنید‪ .‬اگر در زمان نامناسب تماسی دریافت‬
‫کردید‪ ،‬بگذارید پست صوتی به جای شما به آن جواب دهد‪.‬‬
‫•در ترافیک سنگین یا شرایط جوی خطرناک تماسها را به حالت تعلیق دربیاورید‪.‬‬
‫باران‪ ،‬تگرگ‪ ،‬برف‪ ،‬یخبندان و ترافیک سنگین ممکن است خطرناک باشد‪.‬‬
‫•چیزی یادداشت نکنید یا شماره تلفنی را جستجو نکنید‪ .‬نوشتن لیست «کارهایی که‬
‫باید انجام شود» یا جستجو در دفتر تلفن شما را از مسئولیت اصلی خود که رانندگی‬
‫ایمن است غافل می کند‪.‬‬
‫•به طور واضح شماره بگیرید و ترافیک را ارزیابی کنید‪ .‬وقتی در حال حرکت‬
‫نیستید یا قبل از وارد شدن به ترافیک تماس بگیرید‪ .‬سعی کنید وقتی خودروی شما‬
‫ساکن است تماس بگیرید‪.‬‬
‫•وارد گفتگوهای تنش زا یا احساسی که ممکن است حواس شما را پرت کند‬
‫نشوید‪ .‬کسانی را که با آنها صحبت می کنید آگاه کنید که در حال رانندگی هستید و‬
‫گفتگوهایی را که ممکن است توجه شما را از جاده منحرف کنند معلق کنید‪.‬‬
‫•از دستگاه خود برای کمک گرفتن استفاده کنید‪ .‬در صورت آتش سوزی‪ ،‬تصادف‪،‬‬
‫یا شرایط اضطراری درمانی با یک شماره اورژانس محلی تماس بگیرید‪.‬‬
‫•از دستگاه خود برای کمک به دیگران در شرایط اضطراری استفاده کنید‪ .‬اگر یک‬
‫تصادف‪ ،‬یک جنایت در حال انجام‪ ،‬یا شرایط اضطراری جدی که جان کسی در‬
‫خطر است را مشاهده کردید‪ ،‬با یک شماره اضطراری محلی تماس بگیرید‪.‬‬
‫•در صورت لزوم با یک شماره امداد جاده ای یا یک شماره امداد خاص‬
‫غیراضطراری تماس بگیرید‪ .‬اگر یک خودروی خراب دیدید که هیچ خطر جدی‬
‫ای ندارد‪ ،‬یک چراغ راهنمایی خراب‪ ،‬یک تصادف جزئی که هیچ کس مجروح‬
‫نشده‪ ،‬یا خودرویی که می دانید مسروقه است‪ ،‬با امداد جاده ای یا یک شماره خاص‬
‫غیراضطراری تماس بگیرید‪.‬‬
‫دستگاه خود را در جیبهای عقب یا دور کمر خود نگذارید‬
‫اگر بیفتید ممکن است آسیب ببینید یا به دستگاه صدمه بزنید‪.‬‬
‫قطعات دستگاه خود را باز نکنید‪ ،‬آنها را تعویض نکنید و تعمیر نکنید‬
‫ •هرگونه تغییر می تواند ضمانت نامه سازنده را از درجه اعتبار ساقط کند‪ .‬برای‬
‫تعمیرات‪ ،‬دستگاه خود را به مرکز خدمات سامسونگ ببرید‪.‬‬
‫ •باتری را باز یا سوراخ نکنید‪ ،‬این کار ممکن است باعث انفجار یا آتش سوزی شود‪.‬‬
‫از رنگ کردن دستگاه خود يا چسباندن برچسب بر روی آن خودداری کنيد‬
‫رنگ و برچسب می تواند حرکت قطعات متحرک با مشکل مواجه کرده و باعث‬
‫خرابی دستگاه شود‪ .‬حساسيت نسبت به رنگ يا قطعات فلزرا دستگاه‪ ،‬ممکن است‬
‫عوارضی مانند خارش‪ ،‬اگزما يا آماس پوستی را به همراه داشته باشد‪ .‬در صورت‬
‫بروز اين عاليم‪ ،‬استفاده از محصول را متوقف کرده و به پزشک مراجعه کنيد‪.‬‬
‫هنگام تمیز کردن دستگاه خود‪:‬‬
‫ •دستگاه یا شارژر خود را با یک حوله یا پارچه پاک کنید‪.‬‬
‫ •پایانه های باتری را با یک تکه پنبه یا یک حوله پاک کنید‪.‬‬
‫ •از مواد شیمیایی یا پاک کننده ها استفاده نکنید‪.‬‬
‫اگر صفحه دستگاه ترک خورده یا شکسته از دستگاه استفاده نکنید‬
‫شیشۀ شکسته یا آکریلیک ممکن است به دستها و صورت شما آسیب برساند‪ .‬دستگاه را‬
‫برای تعمیر به یک مرکز خدمات سامسونگ ببرید‪.‬‬
‫از دستگاه برای هیچ کار دیگری به جز کاربرد در نظر گرفته شده استفاده نکنید‬
‫مراقبت و استفاده صحیح از دستگاه همراه خود‬
‫دستگاه خود را خشک نگه دارید‬
‫ •رطوبت و همه انواع مایعات ممکن است به قطعات یا مدارهای الکترونیکی دستگاه‬
‫صدمه بزند‪.‬‬
‫ •اگر دستگاه شما خيس شده است‪ ،‬از روشن کردن آن خودداری کنيد‪ .‬در صورت‬
‫خيس شدن دستگاه روشن‪ ،‬آن را فوراً خاموش کرده و باتری را خارج کنيد (اگر‬
‫دستگاه خاموش نمی شود يا نمی توانيد باتری آن را خارج کنيد‪ ،‬دستگاه را همانطور‬
‫رها کنيد)‪ .‬سپس دستگاه را با يک حوله خشک کرده و به يک مرکز سرويس‬
‫مراجعه کنيد‪.‬‬
‫ •مایعات رنگ برچسبی را که نشان دهنده آب دیدگی داخل دستگاه است تغییر می دهد‪.‬‬
‫صدمه به دستگاه در اثر آب خوردگی‪ ،‬می تواند ضمانت نامه سازنده را از درجه‬
‫اعتبار ساقط کند‪.‬‬
‫از دستگاه خود در مناطق با غلظت باالی گرد و غبار یا ذرات معلق در هوا استفاده‬
‫نکنید و آن را در این مناطق نگهداری ننمایید‬
‫گرد و غبار یا ذرات معلق خارجی می تواند باعث خرابی دستگاه شده و ممکن است‬
‫موجب آتش سوزی یا شوک الکتریکی شوند‪.‬‬
‫دستگاه خود را در سطوح شیبدار قرار ندهید‬
‫اگر دستگاه شما بیفتد‪ ،‬ممکن است آسیب ببیند‪.‬‬
‫دستگاه خود را در جاهای داغ یا سرد قرار ندهید‪ .‬توصیه می شود که از دستگاه در‬
‫بازه دمایی ‪ 5‬تا ‪ 35‬درجه سانتیگراد استفاده شود‬
‫ •اگر دستگاه خود را داخل یک خودروی دربسته جا بگذارید‪ ،‬ممکن است دستگاه‬
‫منفجر شود‪ ،‬زیرا دمای داخل آن ممکن است تا ‪ 80‬درجه سانتیگراد برسد‪.‬‬
‫ً‬
‫(مثال‬
‫ •دستگاه خود را به مدت طوالنی در معرض تابش مستقیم خورشید قرار ندهید‬
‫روی داشبورد خودرو)‪.‬‬
‫ •باتری را در دمای ‪ 0‬تا ‪ 45‬درجه سانتیگراد نگهداری کنید‪.‬‬
‫هنگام استفاده از دستگاه در مکانهای عمومی برای دیگران مزاحمت ایجاد نکنید‬
‫به کودکان اجازه ندهید از دستگاه شما استفاده کنند‬
‫دستگاه شما اسباب بازی نیست‪ .‬به کودکان اجازه ندهید با دستگاه بازی کنند زیرا ممکن‬
‫است به خود و دیگران آسیب بزنند‪ ،‬به دستگاه صدمه برسانند‪ ،‬یا تماسهایی بگیرند که‬
‫هزینه شما را افزایش دهد‪.‬‬
‫تجهیزات و دستگاههای همراه را با احتیاط نصب کنید‬
‫ •مطمئن شوید که دستگاههای همراه شما یا تجهیزات مربوط به آن با ایمنی کامل در‬
‫وسیله نقلیه شما نصب شده اند‪.‬‬
‫ •دستگاه خود و لوازم جانبی آن را در محدوده عمل کیسه هوا یا در نزدیکی آن قرار‬
‫ندهید‪ .‬تجهیزات بی سیمی که به درستی نصب نشده باشند‪ ،‬می توانند در هنگام باد‬
‫شدن سریع کیسه هوا موجب جراحات شدیدی شوند‪.‬‬
‫سرویس دستگاه فقط باید توسط پرسنل مجاز انجام شود‬
‫سرویس دستگاه توسط پرسنل غیرمجاز ممکن است به دستگاه شما آسیب برساند و‬
‫ضمانت نامه تولید کننده دستگاه شما را بی اعتبار کند‪.‬‬
‫هنگام کار با سیم کارت یا کارت های حافظه دقت کنید‬
‫ •هنگامی که دستگاه در حال دریافت یا انتقال اطالعات است‪ ،‬سیم کارت آن را بیرون‬
‫نیاورید‪ ،‬زیرا این کار می تواند موجب از دست رفتن اطالعات و یا آسیب دیدن سیم‬
‫کارت یا دستگاه شود‪.‬‬
‫ •از سیم کارت در برابر نوسانات قوی‪ ،‬الکتریسیته ساکن‪ ،‬و پارازیت الکتریکی سایر‬
‫دستگاه ها محافظت کنید‪.‬‬
‫ •پایانه ها یا محل های اتصال طالیی رنگ را با انگشتان خود یا اشیای فلزی لمس‬
‫نکنید‪ .‬اگر سیم کارت کثیف است‪ ،‬آن را با یک پارچه نرم تمیز کنید‪.‬‬
‫دستگاه خود را کنار اشیاء فلزی مانند سکه‪ ،‬کلید یا گردنبند نگهداری نکنید‬
‫ •ممکن است دستگاه شما تغییر شکل دهد یا درست کار نکند‪.‬‬
‫ •اگر پایانه های باتری در تماس با اشیاء فلزی باشند‪ ،‬ممکن است آتش سوزی ایجاد‬
‫شود‪.‬‬
‫دستگاه خود را نزدیک میدانهای مغناطیسی نگهداری نکنید‬
‫ •ممکن است دستگاه شما خراب شود یا باتری به دلیل قرار گرفتن در معرض میدانهای‬
‫مغناطیسی خالی شود‪.‬‬
‫ •کارتهای دارای نوار مغناطیسی‪ ،‬مانند کارت اعتباری‪ ،‬کارت تلفن‪ ،‬کارت بانکی‪ ،‬و‬
‫کارت سوار شدن به هواپیما‪ ،‬ممکن است توسط میدانهای مغناطیسی آسیب ببینند‪.‬‬
‫ •از کیف های حمل یا لوازم جانبی دارای گیره های مغناطیسی استفاده نکنید یا نگذارید‬
‫دستگاه شما برای مدت طوالنی در تماس با میدان های مغناطیسی قرار داشته باشد‪.‬‬
‫دستگاه خود را نزدیک یا داخل بخاری‪ ،‬مایکروویو‪ ،‬دستگاههای آشپزی فوری‪ ،‬یا‬
‫ظرفهای دارای فشار باال نگهداری نکنید‬
‫ •ممکن است باتری نشت کند‪.‬‬
‫ •ممکن است دستگاه شما بیش از اندازه گرم شود و آتش سوزی ایجاد کند‪.‬‬
‫دستگاه خود را نیندازید یا به آن ضربه نزنید‬
‫ •ممکن است صفحه دستگاه شما آسیب ببیند‪.‬‬
‫ •اگر دستگاه شما خم شود یا تغییر شکل یابد‪ ،‬ممکن است آسیب ببیند یا قطعات آن‬
‫درست کار نکند‪.‬‬
‫از دستگاه خود یا برنامه های کاربردی هنگامی که دمای آن باالست استفاده نکنید‬
‫قرار گرفتن پوست شما به مدت طوالنی در معرض یک دستگاه بیش از حد داغ‪ ،‬می‬
‫تواند باعث بروز عالئم سوختگی در دمای پایین مانند لکه های قرمز و تغییر رنگ‬
‫پوست شود‪.‬‬
‫درصورتیکه دستگاهتان مجهز به فالش دوربین یا چراغ است‪ ،‬فالش را در نزدیکی‬
‫چشمان افراد یا حیوانات استفاده نکنید‬
‫استفاده از فالش نزدیک چشم ممکن است باعث از دست رفتن موقت بینایی یا آسیب‬
‫دیدن چشمها شود‪.‬‬
‫از دسترسی به خدمات اضطراری اطمینان حاصل کنید‬
‫ممکن است در برخی مناطق یا شرایط‪ ،‬برقراری تماس های اضطراری از طریق‬
‫دستگاه شما امکان پذیر نباشد‪ .‬قبل از مسافرت به مناطق دوردست یا توسعه نیافته‪،‬‬
‫روشی جایگزین برای برقراری تماس با پرسنل خدمات اضطراری در نظر بگیرید‪.‬‬
‫از داده های شخصی و مهم خود حفاظت کنيد‬
‫ •در هنگام استفاده از دستگاه‪ ،‬از داده های مهم خود نسخه پشتيبان تهيه کنيد‪.‬‬
‫سامسونگ در قبال از دست رفتن داده ها مسئوليتی ندارد‪.‬‬
‫ •در هنگام دور انداختن دستگاه خود‪ ،‬از تمام داده ها نسخه پشتيبان تهيه کرده و برای‬
‫جلوگيری از سوء استفاده از اطالعات شخصی خود‪ ،‬دستگاه را بازنشانی کنيد‪.‬‬
‫ •در هنگام دانلود برنامه ها‪ ،‬صفحه مجوزها را به دقت بخوانيد‪ .‬به ويژه از برنامه‬
‫هايی که به بسياری از عملکردها يا بخش قابل توجهی از اطالعات شخصی شما‬
‫دسترسی دارند‪ ،‬با احتياط استفاده کنيد‪.‬‬
‫ •حسابهای خود را مرتباً برای آگاهی از استفاده غيرمجاز يا مشکوک‪ ،‬وارسی کنيد‪.‬‬
‫در صورت مشاهده نشانه هايی از سوء استفاده از اطالعات شخصی تان‪ ،‬با ارائه‬
‫دهنده سرويس خود تماس گرفته يا برای تغيير دادن يا حذف کردن اطالعات حساب‬
‫خود اقدام کنيد‪.‬‬
‫ •در صورت گم شدن يا به سرقت رفتن دستگاه‪ ،‬رمز عبور حساب های خود را برای‬
‫حفاظت از اطالعات شخصی تان‪ ،‬تعويض کنيد‪.‬‬
‫ •از برنامه های دريافت شده از منابع ناشناخته استفاده نکنيد و دستگاه خود را با يک‬
‫الگو‪ ،‬رمزعبور يا ‪ PIN‬قفل کنيد‪.‬‬
‫محتویات کپی رایت شده را به هیچ عنوان توزیع نکنید‬
‫بدون کسب اجازه از صاحبان محتوا‪ ،‬مطالب دارای کپی رایتی که ضبط کرده اید را‬
‫بین دیگران پخش نکنید‪ .‬انجام این کار‪ ،‬نقض قانون کپی رایت است‪ .‬کارخانه سازنده‬
‫مسئولیتی در قبال مسایل قانونی ناشی از استفاده نادرست کاربر از مطالب دارای کپی‬
‫رایت‪ ،‬ندارد‪.‬‬
‫در هنگام قرار گرفتن در معرض نور شديد‪ ،‬احتياط کنيد‬
‫ •در هنگام استفاده از دستگاه‪ ،‬يکی از چراغهای اتاق را روشن بگذاريد و دستگاه را‬
‫بيش از حد به چشمتان نزديک نکنيد‪.‬‬
‫ •قرار گرفتن در معرض نور شديد يا تماشای فيلم يا انجام بازيهای مبتنی بر ‪ Flash‬به‬
‫مدت طوالنی می تواند خطر تشنج يا سياهی رفتن چشم را به همراه داشته باشد‪ .‬در‬
‫صورت احساس هرگونه ناراحتی‪ ،‬فوراً استفاده از دستگاه را متوقف کنيد‪.‬‬
‫احتمال بروز آسيبهای ناشی از حرکات تکراری را کاهش دهيد‬
‫با انجام مکرر کارهايی از قبيل فشردن کليدها‪ ،‬لمس نويسه های روی صفحه لمسی با‬
‫انگشت‪ ،‬يا بازی کردن‪ ،‬ممکن است در قسمتهايی از بدن از جمله دستها‪ ،‬گردن‪ ،‬شانه ها‬
‫احساس ناراحتی کنيد‪ .‬در صورت استفاده طوالنی مدت از دستگاه‪ ،‬آن را بدون فشار در‬
‫دست بگيريد‪ ،‬کليدها را به آرامی فشار دهيد و مرتباً استراحت کنيد‪ .‬اگر با وجود رعايت‬
‫اين نکات در حين يا پس از استفاده باز هم احساس ناراحتی کرديد‪ ،‬کار با دستگاه را‬
‫متوقف کرده و به پزشک مراجعه کنيد‪.‬‬
‫حداکثر عمر مفید باتری و شارژر را تضمین کنید‬
‫ •باتری ها را به مدت بیش از یک هفته شارژ نکنید‪ ،‬زیرا شارژ بیش از اندازه می‬
‫تواند عمر باتری را کوتاه کند‪.‬‬
‫ •باتری های استفاده نشده در طول زمان خالی می شوند و قبل از استفاده باید دوباره‬
‫شارژ شوند‪.‬‬
‫ •زمانی که از شارژر استفاده نمی کنید‪ ،‬آن را از منبع برق جدا کنید‪.‬‬
‫ •از باتری ها فقط برای کارهایی که برای آن در نظر گرفته شده اند‪ ،‬استفاده کنید‪.‬‬
‫از باتریها‪ ،‬شارژرها‪ ،‬و لوازم جانبی و مواد تأیید شده توسط سازنده استفاده کنید‬
‫ •استفاده از باتریها یا شارژرهای معمولی ممکن است عمر دستگاه شما را کوتاه کند یا‬
‫باعث درست کار نکردن دستگاه شود‪.‬‬
‫ •سامسونگ نمی تواند مسئول ایمنی کاربر هنگام استفاده از لوازم جانبی یا موادی باشد‬
‫که مورد تأیید سامسونگ نیستند‪.‬‬
‫از وارد کردن دستگاه يا لوازم جانبی عرضه شده به داخل چشم‪ ،‬گوش يا دهان‬
‫بپرهيزيد‬
‫انجام اين کارها ممکن است خفگی يا صدمات جدی را در پی داشته باشد‪.‬‬
‫هنگام صحبت کردن با دستگاه‪:‬‬
‫ •دستگاه را مستقیم نگه دارید‪ ،‬همانطور که تلفن معمولی را نگه می دارید‪.‬‬
‫ •مستقیم داخل قطعه دهانی صحبت کنید‪.‬‬
‫ •به آنتن داخلی دستگاه دست نزنید‪ .‬چنین عملی ممکن است باعث کاهش کیفیت تماس‬
‫شده یا موجب شود دستگاه‪ ،‬سطوحی ناخواسته از انرژی فرکانس رادیویی (‪)RF‬‬
‫را منتشر کند‪.‬‬
‫در هنگام استفاده از هدست‪ ،‬مراقب شنوايی و گوشهای خود باشيد‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫•قرار گرفتن بیش از حد در معرض صداهای بلند ممکن است به‬
‫شنوایی آسیب بزند‪.‬‬
‫•قرار گرفتن در معرض صداهای بلند هنگام رانندگی ممکن است‬
‫حواس شما را پرت کند و باعث تصادف شود‪.‬‬
‫•قبل از وصل کردن هدفون به منبع صدا همیشه صدا را کم کنید‬
‫و فقط از حداقل تنظیم صدای الزم برای شنیدن مکالمه یا موسیقی‬
‫استفاده کنید‪.‬‬
‫•در محيط خشک‪ ،‬امکان ايجاد الکتريسيته ساکن در گوشی وجود‬
‫دارد‪ .‬در محيط خشک از هدست استفاده نکنيد‪ ،‬يا پيش از اتصال‬
‫هدست به دستگاه يک شيی فلزی را لمس کنيد تا بار الکتريکی‬
‫دستگاه تخليه شود‪.‬‬
‫هنگام استفاده از دستگاه در حین راه رفتن یا حرکت مراقب باشید‬
‫ •همیشه مراقب اطراف خود باشید تا از آسیب دیدن خود و دیگران جلوگیری کنید‪.‬‬
‫ •مراقب باشيد که کابل هدست به دست شما يا اجسام مجاور گير نکند‪.‬‬
‫باتری را داخل دهان خود نگذارید‬
‫ •انجام این کار ممکن است به دستگاه آسیب بزند یا باعث انفجار شود‪.‬‬
‫ •اگر کودکان از این دستگاه استفاده می کنند‪ ،‬دقت کنید که از دستگاه درست استفاده‬
‫کنند‪.‬‬
‫اطالعات گواهینامه «میزان جذب خاص» (‪)SAR‬‬
‫این دستگاه با دستورالعمل‌های بین‌المللی مربوط به قرارگرفتن در معرض امواج‬
‫رادیویی مطابقت دارد‬
‫دستگاه تلفن همراه شما یک فرستنده و گیرنده رادیویی است‪ .‬طراحی آن به گونه‌ای است‬
‫که از حدود مجاز توصیه‌شده در دستورالعمل‌های بین‌المللی در رابطه با قرارگرفتن در‬
‫معرض امواج رادیویی (میدان‌های الکترومغناطیس فرکانس رادیویی) فراتر نمی‌رود‪.‬‬
‫این دستورالعمل‌ها توسط یک سازمان علمی مستقل (‪ )ICNIRP‬تهیه شده و دربرگیرنده‬
‫حاشیه ایمنی قابل‌توجهی است که هدف از طراحی آن تضمین ایمنی کلیه افراد‬
‫صرف‌نظر از سن و سالمت آنان است‪.‬‬
‫دستورالعمل مربوط به قرارگرفتن در معرض امواج رادیویی از یک واحد اندازه‌گیری‬
‫به نام نرخ جذب ویژه یا سار (‪ )SAR‬استفاده می‌کند‪ .‬حد مجاز ‪ SAR‬برای دستگاه‌های‬
‫موبایل ‪ 0/2‬وات بر کیلوگرم است‪.‬‬
‫آزمایش‌های سنجش ‪ SAR‬با استفاده از موقعیت‌های کاری استاندارد در زمانی که‬
‫دستگاه در باالترین میزان توان مجازش در کلیه باندهای فرکانسی تست‌شده در حال‬
‫ارسال امواج است‪ ،‬انجام می‌شود‪ .‬باالترین مقادیر ‪ SAR‬تحت دستورالعمل‌های‬
‫‪ ICNIRP‬برای این مدل به شرح زیر است‪:‬‬
‫دورانداختن صحیح این محصول‬
‫(تجهیزات برقی و الکترونیکی زاید)‬
‫(مربوط به کشورهای دارنده سيستم های مجزای جمع آوری زباله)‬
‫عالمت نشان داده شده باال بر روی محصول‪ ،‬لوازم جانبی یا اسناد آن‬
‫بدین معناست که این محصول و لوازم جانبی الکترونیکی آن (مانند‬
‫شارژر‪ ،‬هدست‪ ،‬کابل ‪ )USB‬نباید در پایان عمر مفید خود‪ ،‬همراه با‬
‫سایر زباله های خانگی دور انداخته شوند‪.‬‬
‫لطفاً به منظور جلوگیری از وارد آمدن آسیب احتمالی به محیط زیست و‬
‫سالمت انسان ها به علت دفع کنترل نشده زباله‪ ،‬این محصوالت را از انواع دیگر زباله‬
‫جدا کرده و آنها را جهت ارتقاء استفاده مجدد و قابل استمرار منابع طبیعی‪ ،‬با احساس‬
‫مسئولیت بازیافت کنید‪.‬‬
‫کاربران خانگی باید با فروشنده محصول خود‪ ،‬یا اداره دولتی محلی تماس بگیرند‬
‫تا درباره جزئیات محل و چگونگی تحویل این محصوالت جهت بازیافت ایمن برای‬
‫محیط زیست‪ ،‬کسب اطالع نمایند‪.‬‬
‫کاربران تجاری باید با عرضه کننده خود تماس گرفته و مفاد و شرایط قرارداد خرید را‬
‫بررسی کنند‪ .‬این محصول و لوازم جانبی الکترونیکی آن نباید در هنگام دورانداختن با‬
‫دیگر زباله های تجاری مخلوط شوند‪.‬‬
‫حداکثر ‪ SAR‬برای مدل و شرایطی که تحت آن این مقادیر ثبت شده است‬
‫‪ SAR‬برای سر‬
‫‪W/kg 0/920‬‬
‫‪ SAR‬برای بدن‬
‫‪W/kg 0/399‬‬
‫ً‬
‫ً‬
‫معموال بسیار کمتر از‬
‫عمال برای این دستگاه‬
‫در هنگام استفاده‪ ،‬مقادیر ‪ SAR‬واقعی‬
‫مقادیر مندرج در فوق است‪ .‬دلیل این مسئله این است که به منظور بهره‌وری سیستم و‬
‫به حداقل رساندن تداخل در شبکه‪ ،‬در زمانی که به توان کامل برای همه تماس‌ها نیازی‬
‫نیست‪ ،‬توان کاری دستگاه موبایل شما به طور خودکار کاهش می‌یابد‪ .‬هرچه خروجی‬
‫توان دستگاه کمتر باشد‪ ،‬مقدار ‪ SAR‬آن نیز کمتر است‪.‬‬
‫يک آزمايش ‪ SAR‬نزدیک بدن در فاصله تفکيک ‪ 1/5‬سانتی‪‎‬متر بر روی اين دستگاه به‬
‫عمل آمده است‪ .‬برای رعايت رهنمودهای پرهيز از امواج راديويی در مدت استفاده از‬
‫دستگاه در نزديکی بدن‪ ،‬حداقل فاصله دستگاه از بدن بايد ‪ 1/5‬سانتی‪‎‬متر باشد‪.‬‬
‫بر اساس پيشنهاد سازمانهايی نظير سازمان بهداشت جهانی و اداره غذا و داروی اياالت‬
‫متحده‪ ،‬افراد اگر بخواهند کمتر در معرض تشعشعات مضر قرار بگيرند‪ ،‬می توانند در‬
‫حين مکالمات تلفنی از يک ابزار جانبی هندزفری جهت دور نگه داشتن دستگاه بی سيم‬
‫از سر و بدن استفاده کنند يا مدت زمان استفاده از دستگاه را کاهش دهند‪.‬‬
‫برای کسب اطالعات بيشتر‪ ،‬از نشانی ‪ www.samsung.com/sar‬بازديد کرده و با‬
‫استفاده از شماره مدل‪ ،‬دستگاه خود را جستجو کنيد‪.‬‬
‫دورانداختن صحیح باتری های موجود در این محصول‬
‫(مربوط به کشورهای دارنده سيستم های مجزای جمع آوری زباله)‬
‫وجود این عالمت بر روی باتری‪ ،‬دفترچه راهنما یا بسته بندی‪ ،‬بدین‬
‫معناست که باتری های موجود در این محصول نباید در پایان عمر مفید‬
‫خود‪ ،‬همراه با سایر زباله های خانگی دور انداخته شوند‪ .‬هر جا که‬
‫نشانه گذاری شده است‪ ،‬نمادهای شیمیایی ‪ Cd ،Hg‬یا ‪ Pb‬نشان می‬
‫دهند که باتری حاوی جیوه‪ ،‬کادمیم یا سرب به میزان بیشتری از مقادیر مرجع مشخص‬
‫شده در دستورالعمل ‪ 66/2006‬کمیسیون اروپاست‪.‬‬
‫در صورتی که باتری ها به شکل صحیح دور انداخته نشوند‪ ،‬این مواد شیمیایی می‬
‫توانند موجب آسیب رساندن به سالمت انسان یا محیط زیست شوند‪.‬برای محافظت از‬
‫منابع طبیعی و ترویج استفاده مجدد از مواد‪ ،‬لطفاً باتری ها را از سایر انواع زباله جدا‬
‫کرده و آنها را از طریق سیستم محلی و رایگان جمع آوری باتری بازیافت نمایید‪.‬‬
‫سيم کارت ها و باتری را نصب کنيد‬
‫نمای کلی تلفن‬
‫‪1‬‬
‫کليد تاييد‬
‫انتخاب گزینه برجسته شده فهرست یا‬
‫تأیید یک ورودی؛ در حالت آماده به‬
‫کار‪ ،‬دسترسی به حالت فهرست‬
‫بسته به ارائه دهنده سرويس يا منطقه‬
‫شما‪ ،‬عملکرد اين کليد ممکن است‬
‫متفاوت باشد‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪2‬‬
‫کليد شماره گيری‬
‫برقراری يا پاسخگويی تماس؛ در‬
‫حالت «آماده به کار»‪ ،‬بازيابی گزارش‬
‫های تماس ها و پيام ها؛ ارسال يک‬
‫پيام اضطراری‬
‫به “فعال کردن و ارسال يک پيام‬
‫اضطراری” مراجعه کنيد‬
‫‪3‬‬
‫کلید سرویس پست صوتی‬
‫در حال آماده به کار‪ ،‬به پست های‬
‫صوتی دسترسی داشته باشید (فشار‬
‫داده و نگه داريد)‬
‫‪4‬‬
‫کليد قفل صفحه کليد‬
‫در حالت آماده به کار‪ ،‬صفحه کليد را‬
‫قفل کرده يا از حالت قفل خارج کنيد‬
‫(فشار داده و نگه داريد)‬
‫‪5‬‬
‫آنتن داخلی‬
‫نمادهای راهنما‬
‫‪6‬‬
‫کليدهای موقت‬
‫اعمال نشان داده شده در پايين نمايشگر‬
‫را انجام دهيد‬
‫‪7‬‬
‫کليد پيمايش ‪ 4‬جهتی‬
‫در حالت آماده به کار‪ ،‬به منوهای‬
‫تعریف شده توسط کاربر دسترسی‬
‫داشته باشید (بسته به ارائه دهنده‬
‫خدمات‪ ،‬منوهای از پیش تعریف‬
‫شده ممکن است با یکدیگر متفاوت‬
‫باشند)‪ ،‬چراغ قوه را فعال کنید (باال)‪،‬‬
‫یک تماس مجازی بگیرید (پایین) و‬
‫در حالت منو در بین گزینه های منو‬
‫جابجا شوید‬
‫به “فعال کردن چراغ قوه” مراجعه‬
‫کنیدبه “برقراری تماس مجازی”‬
‫مراجعه کنيد‬
‫‪8‬‬
‫کليد روشن‪،‬خاموش‪/‬پایان‬
‫تلفن را روشن و خاموش کنيد (فشار‬
‫داده و نگه داريد)؛ به تماس پايان دهيد؛‬
‫در حالت “فهرست”‪ ،‬ورودی را لغو‬
‫کرده و به حالت آماده به کار بازگرديد‬
‫‪9‬‬
‫کليد الفبايی‪-‬عددی‬
‫برای دسترسی به فهرست های تلفن خود‪،‬‬
‫شامل موارد زیر است‪ :‬ترتیب گزینه ها یا فهرست هايی که باید‬
‫برای انجام یک مرحله انتخاب کنید؛ به عنوان مثال‪ :‬در حالت‬
‫فهرست‪ ،‬پيام ها ← ایجاد پیام (پيام ها و سپس ایجاد پیام را‬
‫نشان می دهد) را انتخاب کنید‬
‫←‬
‫] (نشان دهنده کلید‬
‫[‬
‫]‬
‫کروشه‪ :‬کليدهای تلفن؛ مانند‪[ :‬‬
‫روشن‪،‬خاموش‪/‬پایان است)‬
‫<‬
‫>‬
‫کروشه شکسته‪ :‬کليدهای موقت که عملکردهای مختلف هر‬
‫صفحه را کنترل می کنند؛ مانند‪< :‬ثبت> (نشان دهنده کليد موقت‬
‫ثبت است)‬
‫روشن يا خاموش کردن تلفن‬
‫برای روشن کردن تلفن خود‪،‬‬
‫‪ ] [1 .1‬را فشار داده و نگه داريد‪.‬‬
‫‪ PIN2 .2‬را وارد کرده و <تاييد> را (در صورت لزوم) فشار‬
‫دهيد‪.‬‬
‫‪3 .3‬پس از باز شدن راهنمای گام به گام‪ ،‬تلفن خود را با پيروی‬
‫از دستورالعمل های روی صفحه به طور دلخواه سفارشی‬
‫کنيد‪.‬‬
‫نماد‬
‫‪1 .1‬درپوش پشتی و باتری را برداشته و سيم کارت ها را درون‬
‫دستگاه قرار دهید‪.‬‬
‫پچھال کور‬
‫سيم کارت ها‬
‫‪1 .1‬آداپتور مسافرتی را متصل‬
‫کنید‪.‬‬
‫شرح‬
‫قدرت سيگنال‬
‫‪1‬‬
‫‪1 .1‬در حالت آماده به کار‪< ،‬منو> را برای دسترسی به حالت‬
‫فهرست فشار دهید‪.‬‬
‫بسته به منطقه يا ارائه دهنده سرويس شما‪ ،‬شايد الزم باشد تا‬
‫برای دسترسی به حالت فهرست‪ ،‬دکمه تاييد را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪2 .2‬برای حرکت بين فهرست ها يا گزينه ها از کليد پيمايش‬
‫استفاده کنيد‪.‬‬
‫‪3 .3‬برای تاييد گزينه برجسته شده‪< ،‬انتخاب> يا کلید تاييد را‬
‫فشار دهيد‪.‬‬
‫‪4 .4‬برای حرکت به يک سطح باالتر‪< ،‬بازگشت> را فشار دهيد؛‬
‫برای بازگشت به حالت آماده به کار [ ] را فشار دهيد‪.‬‬
‫ •برای دسترسی به يک فهرست نيازمند ‪ ،PIN2‬بايد ‪PIN2‬‬
‫ارائه شده به همراه سيم کارت را وارد کنيد‪ .‬برای کسب‬
‫اطالعات بيشتر‪ ،‬با ارائه کننده خدمات خود تماس بگيريد‪.‬‬
‫ •‪ Samsung‬در قبال از دست رفتن رمزهای عبور یا‬
‫اطالعات محرمانه یا سایر خسارات ناشی از نرم افزار‬
‫غیرمجاز‪ ،‬هیچ مسئولیتی نمی پذیرد‪.‬‬
‫اگر باتری همچنان بطور کامل خالی از شارژ است یا اینکه آن‬
‫را از تلفن جدا کرده اید‪ ،‬ساعت و تاریخ مجدداً تنظیم می شود‪.‬‬
‫مکالمه در حال انجام است‬
‫انتقال تماس فعال شد‬
‫ويژگی پيام اضطراری فعال شد‬
‫‪2 .2‬باتری را درون دستگاه قرار داده و درپوش پشتی را در محل‬
‫خود قرار دهيد‪.‬‬
‫وارد کردن متن‬
‫ •برای جابجايی بين حالت های ‪ T9‬و ‪ ] [ ABC‬را فشار داده و‬
‫نگه داريد‪ .‬بسته به منطقه شما‪ ،‬ممکن است بتوانيد به يک حالت‬
‫ورودی برای زبان خاص خود دسترسی پيدا کنيد‪.‬‬
‫ •برای جابجايی بين حروف کوچک و بزرگ يا جابجايی به حالت‬
‫عددی‪ ] [ ،‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫ •برای جابجايی به حالت نشانه‪ ] [ ،‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫ •برای انتخاب يک حالت ورودی يا تغيير زبان ورودی [ ] را‬
‫فشار داده و نگه داريد‪.‬‬
‫حالت ‪T9‬‬
‫‪1 .1‬برای وارد کردن يک کلمه کامل‪ ،‬کليدهای الفبايی‪-‬عددی‬
‫مناسب را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪2 .2‬پس از ظاهر شدن کلمه صحيح‪ ،‬برای درج يک فاصله‬
‫[‪ ]0‬را فشار دهيد‪ .‬اگر کلمه صحیح نمایش داده نشود‪ ،‬کلید‬
‫پیمایش را به باال یا پایین فشار دهید تا یک کلمه جایگزین‬
‫انتخاب شود‪.‬‬
‫حالت ‪ABC‬‬
‫يک کلید الفبايی‪-‬عددی مناسب را فشار دهيد تا نویسه مورد نظرتان‬
‫روی صفحه ظاهر شود‪.‬‬
‫حالت عددی‬
‫برای وارد کردن يک عدد‪ ،‬کليد الفبايی‪-‬عددی مناسب را فشار دهيد‪.‬‬
‫به پريز برق جريان متناوب‬
‫باتری‬
‫هشدار فعال شد‬
‫ •پیش از جدا کردن شارژر مسافرتی‪ ،‬باتری را خارج‬
‫نکنید‪ .‬انجام این کار ممکن است به تلفن آسيب برساند‪.‬‬
‫ •برای صرفه جويی در انرژی‪ ،‬شارژر مسافرتی را در‬
‫مدتی که از آن استفاده نمی شود‪ ،‬از برق بکشيد‪ .‬شارژر‬
‫مسافتری فاقد سو ييچ روشن‪-‬خاموش است؛ بنابراين برای‬
‫جلوگيری از هدر رفتن برق در مدتی که از شارژر استفاده‬
‫نمی شود بايد شارژر مسافرتی را از سوکت برق بکشيد‪.‬‬
‫این دستگاه بايد در مدت شارژ شدن نزديک به سوکت‬
‫برق بماند‪.‬‬
‫رومينگ (خارج از منطقه معمول سرويس)‬
‫پيام متنی (‪ )SMS‬جديد‬
‫پيام پست صوتی جديد‬
‫نمايه معمولی فعال شد‬
‫نمايه سکوت فعال شد‬
‫سطح توان باتری‬
‫‪.1‬بسته به تنظیمات سیم کارت شما‪ ،‬این نماد ممکن است تغییر کند‪.‬‬
‫مديريت سيم کارت ها‬
‫یک تماس تلفنی برقرار کنید‬
‫تلفن شما از حالت سيم کارت دوتايی پشتيبانی می کند؛ يعنی می توانيد‬
‫به طور همزمان از دو سيم کارت‪ ،‬بدون تعويض آنها‪ ،‬استفاده کنيد‪.‬‬
‫فعال کردن سيم کارت ها و تغيير تنظيمات سيم کارت را ياد بگيريد‪.‬‬
‫‪1 .1‬در حالت آماده به کار‪ ،‬يک کد منطقه و يک شماره تلفن وارد‬
‫کنيد‪.‬‬
‫‪2 .2‬برای شماره گيری‪ ] [ ،‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪3 .3‬برای پايان دادن به تماس‪ ] [ ،‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪1 .1‬در حالت فهرست‪ ،‬تنظيمات ← مدیریت سیم کارت ها را‬
‫انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪2 .2‬پس از انتخاب شبکه‪ ،‬برای انتخاب يک سيم کارت به چپ يا‬
‫راست برويد‪.‬‬
‫‪3 .3‬برای فعال کردن سيم کارت‪< ،‬تعویض> را فشار دهيد‪.‬‬
‫پاسخگويی به تماس‬
‫برای فعال کردن سیم کارت ها‬
‫برای جابجايی خودکار سيم کارت ها‬
‫‪1 .1‬در حالت فهرست‪ ،‬تنظيمات ← مدیریت سیم کارت ها را‬
‫انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪2 .2‬تعویض خودکار سیم را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪3 .3‬برای فعال کردن ویژگی جابجایی خودکار‪< ،‬تعویض> را‬
‫فشار دهيد‪.‬‬
‫‪4 .4‬یک سیم کارت را انتخاب کرده و زمان شروع و پایان را‬
‫تنظیم کنید تا سیم کارت جابجا شود‪.‬‬
‫‪<5 .5‬ثبت> را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪6 .6‬مراحل ‪ 5-4‬را برای سيم کارت ديگر تکرار کنيد‪.‬‬
‫‪1 .1‬در هنگام دريافت تماس‪ ] [ ،‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪2 .2‬برای پايان دادن به تماس‪ ] [ ،‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫تنظيم ميزان صدا‬
‫حالت نماد‬
‫برای وارد کردن يک نماد‪ ،‬کليد الفبايی‪-‬عددی مناسب را فشار دهيد‪.‬‬
‫برای استفاده از ساير ويژگی های ورود متن‬
‫ارسال و مشاهده پيام ها‬
‫برای ارسال پیام متنی‬
‫‪1 .1‬در حالت فهرست‪ ،‬پيام ها ← ايجاد پيام را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪2 .2‬يک شماره گيرنده را وارد کرده و به پايين حرکت کنيد‪.‬‬
‫‪3 .3‬متن پيام خود را وارد کنید‪ .‬به “وارد کردن متن” مراجعه کنيد‪.‬‬
‫‪4 .4‬برای ارسال پيام‪ ،‬کليد تاييد را فشار دهيد‪.‬‬
‫ •برای حرکت دادن مکان نما‪ ،‬کليد پيمايش را فشار دهيد‪.‬‬
‫ •برای حذف يک به يک نويسه ها‪< ،‬حذف> را فشار دهيد‪ .‬جهت‬
‫حذف سریع کلمات‪< ،‬حذف> را فشار داده و نگه دارید‪.‬‬
‫ •برای درج فاصله بين نويسه ها‪ ]0[ ،‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫ •جهت وارد کردن عالئم نشانه گذاری یا شکلک‪ ]1[ ،‬را مکرراً‬
‫فشار دهيد‪.‬‬
‫ •برای شروع یک خط جدید‪ ]0[ ،‬را سه بار فشار دهید‪.‬‬
‫‪1 .1‬در حالت فهرست پیام ها ← جعبه دريافت را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪2 .2‬یک پیام متنی انتخاب کنید‪.‬‬
‫افزودن يک مخاطب جديد‬
‫برقراری تماس های مجازی‬
‫محل حافظه جهت ذخيره مخاطبين جديد بسته به ارائه دهنده‬
‫سرويس شما ممکن است از قبل تنظيم شده باشد‪ .‬برای تغيير‬
‫دادن محل حافظه‪ ،‬در حالت فهرست دفتر تلفن ← مديريت ←‬
‫ثبت مخاطب جدیددر ← و يک محل حافظه را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪1 .1‬در حالت آماده به کار‪ ،‬يک شماره تلفن وارد کرده و‬
‫<امکانات> را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪2 .2‬جديد را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪3 .3‬يک نوع شماره را (در صورت لزوم) انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪4 .4‬اطالعات مخاطب را وارد کنيد‪.‬‬
‫‪5 .5‬برای افزودن مخاطب به حافظه‪ ،‬کلید تأیید را فشار دهید‪.‬‬
‫برای مشاهده پیام های متنی‬
‫اگر می خواهيد از جلسات يا گفتگوهای ناخواسته خارج شويد‪ ،‬می‬
‫توانيد يک تماس ورودی را شبيه سازی کنيد‪.‬‬
‫برای فعال کردن ويژگی تماس مجازی‬
‫در حالت فهرست‪ ،‬تنظیمات ← برنامه های کاربردی ← تماس ←‬
‫تماس مجازی ← کلید فوری تماس مجازی ← روشن را انتخاب‬
‫کنید‪.‬‬
‫برای برقراری يک تماس مجازی‬
‫ •در حالت آماده به کار‪ ،‬کليد پيمايش را فشار داده و پایین نگه‬
‫داريد‪.‬‬
‫ •وقتی کليدها قفل هستند‪ ،‬کليد پيمايش را چهار بار فشار دهيد‪.‬‬
‫برای تنظيم ميزان صدای مخاطب در حين مکالمه‬
‫در حين مکالمه‪ ،‬برای تنظيم ميزان صدا کليد پيمايش را به باال يا‬
‫پايين فشار دهيد‪.‬‬
‫در محیط های پر سر و صدا‪ ،‬ممکن است برای شنیدن صدای‬
‫برخی تماس ها در حین استفاده از ویژگی بلندگوی تلفن‪ ،‬دچار‬
‫مشکل شوید‪ .‬برای کارآیی صوتی بهتر‪ ،‬از حالت تلفن عادی‬
‫استفاده کنید‪.‬‬
‫تغيير زنگ‬
‫‪1 .1‬در حالت فهرست‪ ،‬تنظيمات ← نمايه ها را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪2 .2‬به نمایه ای بروید که در حال استفاده از آن هستید‪.‬‬
‫در صورت استفاده از نمايه سکوت‪ ،‬جلسه یا بی آنتن‪ ،‬مجاز به‬
‫تغيير دادن زنگ تماس نيستيد‪.‬‬
‫برای تنظیم ميزان صدای زنگ تماس‬
‫‪1 .1‬در حالت فهرست‪ ،‬تنظيمات ← نمايه ها را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪2 .2‬به نمایه ای بروید که در حال استفاده از آن هستید‪.‬‬
‫اگر از نمايه سکوت يا بی آنتن استفاده می کنيد‪ ،‬امکان تنظيم‬
‫ميزان صدای زنگ تلفن برای شما وجود ندارد‪.‬‬
‫‪<3 .3‬امکانات> ← تصحيح را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪4 .4‬بلندی صدا را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪5 .5‬به هشدار تماس بروید‪.‬‬
‫‪6 .6‬برای تنظيم ميزان صدا به چپ يا راست رفته و <ثبت> را‬
‫فشار دهيد‪.‬‬
‫برای خاموش کردن تلفن‪ ،‬مرحله ‪ 1‬عنوان شده در باال را تکرار‬
‫کنيد‪.‬‬
‫برای تغيير دادن حالت ورودی متن‬
‫‪2 .2‬پس از پايان شارژ‪،‬‬
‫آداپتور مسافرتی را‬
‫از پریز جدا کنید‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫کلید جابجایی شبکه‬
‫در حالت آماده به کار‪ ،‬بين شبکه های‬
‫سیم کارت جابجا شوید (فشار دهید‬
‫و نگهدارید)‬
‫دسترسی به فهرستها‬
‫نکته‪ :‬نکته ها‪ ،‬نکته های مربوط به استفاده یا اطالعات بیشتر‬
‫اين نشانگرهای وضعيت در قسمت باالی صفحه نمايش تلفن شما نشان‬
‫داده می شود‪:‬‬
‫باتری را شارژ کنید‬
‫ً‬
‫کامال تخلیه شده است‪ ،‬نمی توانید تلفن را روشن‬
‫اگر باتری‬
‫کنید‪ ،‬حتی اگر آداپتور مسافرتی را متصل کنید‪ .‬قبل از اینکه‬
‫تلفن را روشن کنید‪ ،‬اجازه دهید یک باتری خالی شده چند دقیقه‬
‫شارژ شود‪.‬‬
‫‪<3 .3‬امکانات> ← تصحيح را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪4 .4‬يک زنگ تماس را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪5 .5‬يک زنگ تماس را انتخاب کنید‪.‬‬
‫برای جابجايی به يک نمايه ديگر‪ ،‬آن را از ليست انتخاب کنيد‪.‬‬
‫تماس با يک شماره اخيراً گرفته شده‬
‫‪1 .1‬در حالت آماده به کار‪ ] [ ،‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪2 .2‬برای انتخاب يک نوع تماس به چپ يا راست برويد‪.‬‬
‫‪3 .3‬برای انتخاب يک شماره يا نام به باال يا پايين برويد‪.‬‬
‫‪4 .4‬برای مشاهده جزئیات تماس‪ ،‬کلید تأیید را فشار داده و [‬
‫را برای گرفتن یک شماره فشار دهید‪.‬‬
‫]‬
‫فعال کردن و ارسال يک پيام اضطراری‬
‫فعال کردن چراغ قوه‬
‫در موقعيت های اضطراری‪ ،‬می توانيد برای درخواست کمک به‬
‫اعضای خانواده يا دوستان خود پيام اضطراری ارسال کنيد‪.‬‬
‫ویژگی چراغ قوه به شما کمک می کند تا در مکان های تاریک تا حد‬
‫امکان صفحه نمایش و پس زمینه را روشن کنید‪.‬‬
‫در حالت آماده به کار‪ ،‬کلید پیمایش را به سمت باال فشار دهید و‬
‫نگهدارید تا حالت چراغ قوه فعال شود‪ .‬چراغ قوه بصورت خودکار‬
‫روشن می شود‪.‬‬
‫برای خاموش کردن چراغ قوه‪ ،‬کلید پیمایش را مجدداً به سمت باال‬
‫فشار دهید و نگهدارید‪.‬‬
‫برای فعال کردن پيام اضطراری‬
‫‪1 .1‬در حالت فهرست‪ ،‬پيام ها ← تنظيمات ← پيام اضطراری‬
‫← امکانات ارسال را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪2 .2‬برای روشن کردن به چپ یا راست بروید‪.‬‬
‫‪3 .3‬برای باز کردن ليست گيرندگان‪ ،‬به طرف پايين حرکت کرده‬
‫و دکمه تاييد را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪4 .4‬برای باز کردن لیست مخاطبین خود‪< ،‬امکانات> ← فهرست‬
‫تماس را فشار دهید‪.‬‬
‫همچنین می توانید شماره تلفن ها را در لیست گیرندگان وارد‬
‫کنید‪ .‬به مرحله ‪ 7‬بروید‪.‬‬
‫‪5 .5‬يک مخاطب انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪6 .6‬يک شماره را (در صورت لزوم) انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪7 .7‬پس از انتخاب مخاطبين‪ ،‬کلید تأیید و ← ثبت را برای ذخیره‬
‫گيرندگان فشار دهيد‪.‬‬
‫‪8 .8‬به طرف پايين رفته و تعداد دفعات تکرار پيام اضطراری را‬
‫تعيين کنيد‏‪.‬‬
‫‪<9 .9‬ثبت> ← <بلی> را فشار دهيد‪.‬‬
‫برای ارسال يک پيام اضطراری‬
‫‪1 .1‬در حالی که کليدها قفل است‪ ] [ ،‬را چهار بار فشار دهيد تا‬
‫پيام اضطراری به شماره های از پيش تعيين شده ارسال شود‪.‬‬
‫تلفن به حالت پيام اضطراری جابجا شده و پيام اضطراری از‬
‫پيش تعيين شده را ارسال می کند‪.‬‬
‫‪2 .2‬برای خروج از حالت پيام اضطراری‪ ] [ ،‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫گوش دادن به رادیو ‪FM‬‬
‫‪1 .1‬یک هدست را به تلفن متصل کنید‪.‬‬
‫‪2 .2‬در حالت «فهرست»‪ ،‬راديو را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪3 .3‬کلید تأیید را برای شروع رادیو ‪ FM‬فشار دهید‪.‬‬
‫‪<4 .4‬بلی> را برای شروع موج یابی خودکار فشار دهید‪ .‬رادیو‬
‫ایستگاه های موجود را جستجو کرده و به طور خودکار‬
‫ذخیره می کند‪.‬‬
‫نخستین باری که رادیو ‪ FM‬را روشن کنید از شما خواسته می‬
‫شود موج یابی خودکار را شروع کنید‪.‬‬
‫‪5 .5‬با استفاده از کلیدهای زیر‪ ،‬رادیو ‪ FM‬را کنترل کنید‪:‬‬
‫کلید‬
‫عملکرد‬
‫تأیید‬
‫رادیو ‪ FM‬را روشن یا خاموش می کند‪.‬‬
‫هدایت‬
‫•چپ‪/‬راست‪ :‬فرکانس را به صورت دقیق‬
‫پیدا کرده‪ ،‬ایستگاه رادیویی موجود را‬
‫جستجو کنید (فشار دهید و نگهدارید)‬
‫•باال‪/‬پایین‪ :‬تنظيم ميزان صدا‬
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement