Samsung GT-E1202, GT-E2252 User manual

Samsung GT-E1202, GT-E2252 User manual
‫‪GT-E2252‬‬
‫تلفن همراه‬
‫دفترچه راهنمای کاربر‬
‫اقدامات احتیاطی مربوط به ایمنی‬
‫‪www.sar-tick.com‬‬
‫این محصول در زیر حد مجاز قابل‌اعمال کشوری‬
‫یعنی ‪ 2/0‬وات بر کیلوگرم قرار دارد‪ .‬حداکثر‬
‫مقادير خاص ‪ SAR‬در بخش اطالعات گواهينامه‬
‫«ميزان جذب خاص» (‪ )SAR‬اين دفترچه‬
‫راهنما‪ ،‬آمده است‪.‬‬
‫هشدار‪ :‬جلوگیری از برق گرفتگی‪ ،‬آتش سوزی و‬
‫انفجار‬
‫از سیم های برق یا دوشاخه های آسیب دیده‪ ،‬یا پریزهای برق ُشل استفاده نکنید‬
‫با دستان خیس‪ ،‬سیم برق را در دست نگیرید‪ ،‬یا شارژر را با کشیدن سیم آن جدا نکنید‬
‫سیم برق را خم نکنید یا به آن آسیب نرسانید‬
‫•بسته به نرم افزار تلفن یا ارائه دهنده خدمات‪ ،‬ممکن است برخی از مطالب مندرج در‬
‫این دفترچه راهنما با تلفن شما تفاوت داشته باشد‪.‬‬
‫•خدمات اشخاص ثالث ممکن است در هر زمانی قطع شده یا دچار وقفه شوند و‬
‫‪ Samsung‬هیچگونه ادعا یا ضمانتی مبنی بر در دسترس بودن هیچ یک از‬
‫محتواها یا خدمات در هر زمانی‪ ،‬ارائه نمی دهد‪.‬‬
‫•این دستگاه برخی از انواع خاص نرم افزارهای رایگان‪/‬منبع باز است‪ .‬شرایط دقیق‬
‫مربوط به مجوزها‪ ،‬بیانیه های سلب مسئولیت‪ ،‬اعالمیه ها و آگهی ها در سایت‬
‫‪ Samsung‬در آدرس ‪ opensource.samsung.com‬موجود است‪.‬‬
‫‪www.samsung.com‬‬
‫از دستگاه هنگام شارژ کردن استفاده نکنید یا دستگاه را با دستان خیس در دست‬
‫نگیرید‬
‫بین قطب های باتری یا شارژر اتصال کوتاه ایجاد نکنید‬
‫برای جلوگیری از آسیب رساندن به خود و دیگران یا صدمه زدن به دستگاه‪ ،‬تمام اطالعات زیر را پیش از استفاده از دستگاه مطالعه کنید‪.‬‬
‫هنگام استفاده از باتری ها و شارژرها و دورانداختن آنها‪ ،‬دقت کنید‬
‫ •فقط از باتری ها و شارژرهای مورد تأیید سامسونگ که مخصوصاً برای دستگاه‬
‫شما طراحی شده اند‪ ،‬استفاده کنید‪ .‬باتری ها و شارژرهای ناسازگار می توانند موجب‬
‫جراحات جدی یا صدمه دیدن دستگاه شما شوند‪.‬‬
‫ •هرگز باتری ها یا دستگاه ها را در آتش نیندازید‪ .‬هنگام دورانداختن باتری ها یا‬
‫دستگاه های استفاده شده‪ ،‬از تمام مقررات محلی پیروی کنید‪.‬‬
‫ •هرگز باتری یا دستگاه را بر روی یا در داخل دستگاه های گرم کننده مثل اجاق های‬
‫مایکروویو‪ ،‬اجاق گاز یا رادیاتور قرار ندهید‪ .‬ممکن است باتری ها با داغ شدن بیش‬
‫از حد‪ ،‬منفجر شوند‪.‬‬
‫ •هرگز باتری را سوراخ یا له نکنید‪ .‬از قرار دادن باتری در معرض فشار خارجی‬
‫زیاد خودداری کنید‪ ،‬زیرا ممکن است باعث اتصال کوتاه مدارهای داخلی و داغ شدن‬
‫بیش از حد باتری شود‪.‬‬
‫از دستگاه‪ ،‬باتری ها و شارژرها در برابر آسیب محافظت کنید‬
‫ •از قرار دادن دستگاه و باتری ها در معرض دماهای بسیار پایین یا بسیار باال‬
‫خودداری کنید‪.‬‬
‫ •دماهای شدید ممکن است باعث تغییر شکل دستگاه شود و ظرفیت شارژ و عمر‬
‫دستگاه و باتری های شما را کاهش دهد‪.‬‬
‫ •از تماس باتری ها با اشیای فلزی جلوگیری کنید‪ ،‬زیرا این تماس می تواند موجب‬
‫اتصال بین پایانه های ‪ +‬و – باتری شود و به صدمه موقتی یا دائمی باتری بینجامد‪.‬‬
‫ •هرگز از شارژر یا باتری صدمه دیده استفاده نکنید‪.‬‬
‫شارژر یا باتری را نیندازید یا به آنها ضربه نزنید‬
‫باتری را با شارژرهایی که مورد تأیید سازنده دستگاه نیستند شارژ نکنید‬
‫به هنگام رعد و برق از این دستگاه استفاده نکنید‬
‫ممکن است دستگاه درست کار نکند و خطر برق گرفتگی وجود داشته باشد‪.‬‬
‫از باتری لیتیوم يون (‪ )Li-Ion‬آسیب دیده یا نشت کرده استفاده نکنید‬
‫برای دورانداختن ایمن باتری های لیتیوم يون‪ ،‬با نزدیک ترین مرکز خدمات مجاز‬
‫تماس بگیرید‪.‬‬
‫احتیاط‪ :‬هنگام استفاده از دستگاه در مناطق ممنوعه‪،‬‬
‫از همه هشدارها و مقررات مربوط به ایمنی پیروی‬
‫کنید‬
‫دستگاه خود را در مکان های ممنوعه خاموش کنید‬
‫از تمام مقرراتی که استفاده از دستگاه های همراه را در یک منطقه خاص محدود می‬
‫کنند‪ ،‬پیروی کنید‪.‬‬
‫از دستگاه خود در نزدیکی سایر دستگاه های الکترونیکی استفاده نکنید‬
‫بیشتر دستگاه های الکترونیکی از سیگنال های فرکانس رادیویی استفاده می کنند‪ .‬ممکن‬
‫است دستگاه شما در سایر دستگاه های الکترونیکی تداخل ایجاد کند‪.‬‬
‫دستگاه خود را هنگام سوار شدن در هواپیما خاموش کنید‬
‫استفاده از دستگاه در هواپیما غیرقانونی است‪ .‬ممکن است دستگاه شما در دستگاه های‬
‫هدایت الکترونیکی هواپیما تداخل ایجاد کند‪.‬‬
‫از دستگاه خود در نزدیکی دستگاه تنظیم ضربان قلب استفاده نکنید‬
‫ •در صورت امکان‪ ،‬از دستگاه خود در محدوده ‪ ۱۵‬سانتی متری دستگاه تنظیم ضربان‬
‫قلب استفاده نکنید‪ ،‬زیرا دستگاه شما می تواند در دستگاه تنظیم ضربان قلب تداخل‬
‫ایجاد کند‪.‬‬
‫ •اگر باید از دستگاه خود استفاده کنید‪ ،‬آن را حداقل ‪ ۱۵‬سانتی متر دور از دستگاه‬
‫تنظیم ضربان قلب نگه دارید‪.‬‬
‫ •برای به حداقل رساندن تداخل احتمالی در دستگاه تنظیم ضربان قلب‪ ،‬از دستگاه خود‬
‫در طرف مخالف بدنتان که دستگاه تنظیم ضربان قلب از آنجا دور است‪ ،‬استفاده کنید‪.‬‬
‫ممکن است به دلیل فرکانس رادیویی دستگاه شما‪ ،‬دستگاه های الکترونیکی موجود‬
‫در وسیله نقلیه موتوری درست عمل نکنند‬
‫ممکن است به دلیل فرکانس رادیویی دستگاه شما‪ ،‬دستگاه های الکترونیکی موجود‬
‫در خودروی شما درست عمل نکنند‪ .‬برای کسب اطالعات بیشتر‪ ،‬با سازنده آن تماس‬
‫بگیرید‪.‬‬
‫از دستگاه خود در بیمارستان یا در نزدیکی تجهیزات پزشکی که ممکن است فرکانس‬
‫رادیویی در آنها تداخل ایجاد کند‪ ،‬استفاده نکنید‬
‫اگر شخصاً از هرگونه تجهیزات پزشکی استفاده می کنید‪ ،‬برای اطمینان از ایمنی‬
‫تجهیزات خود در برابر فرکانس رادیویی‪ ،‬با سازنده تجهیزات تماس بگیرید‪.‬‬
‫اگر از سمعک استفاده می کنید‪ ،‬با سازنده آن برای کسب اطالعات درباره تداخل‬
‫رادیویی تماس بگیرید‬
‫ممکن است فرکانس رادیویی دستگاه شما در برخی از سمعک ها تداخل ایجاد کند‪ .‬برای‬
‫اطمینان از ایمنی سمعک خود‪ ،‬با سازنده آن تماس بگیرید‪.‬‬
‫دستگاه را در محیط های مستعد انفجار خاموش کنید‬
‫ •در محیط های مستعد انفجار‪ ،‬به جای بیرون آوردن باتری‪ ،‬دستگاه خود را خاموش‬
‫کنید‪.‬‬
‫ •همیشه از مقررات‪ ،‬دستورالعمل ها و عالئم موجود در محیط های مستعد انفجار‬
‫پیروی کنید‪.‬‬
‫ •از دستگاه خود در نقاط سوختگيری (جايگاههای خدماتی)‪ ،‬در نزديکی مواد سوختی‬
‫يا شيميايی‪ ،‬و در مناطقی که خطر انفجار در آنها وجود دارد‪ ،‬استفاده نکنيد‪.‬‬
‫ •گازها‪ ،‬مایعات قابل اشتعال‪ ،‬یا مواد قابل انفجار را در همان محفظه ای که دستگاه‪،‬‬
‫قطعات یا لوازم جانبی آن قرار دارد‪ ،‬ذخیره یا حمل نکنید‪.‬‬
‫‪Printed in Korea‬‬
‫‪GH68-36710L‬‬
‫‪Farsi. 04/2012. Rev. 1.0‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫•به طور واضح شماره بگیرید و ترافیک را ارزیابی کنید‪ .‬وقتی در حال حرکت‬
‫نیستید یا قبل از وارد شدن به ترافیک تماس بگیرید‪ .‬سعی کنید وقتی خودروی شما‬
‫ساکن است تماس بگیرید‪ .‬اگر الزم است تماسی بگیرید‪ ،‬فقط چند شماره بگیرید‪،‬‬
‫جاده و آینه ها را نگاه کنید‪ ،‬بعد ادامه دهید‪.‬‬
‫•وارد گفتگوهای تنش زا یا احساسی که ممکن است حواس شما را پرت کند‬
‫نشوید‪ .‬کسانی را که با آنها صحبت می کنید آگاه کنید که در حال رانندگی هستید و‬
‫گفتگوهایی را که ممکن است توجه شما را از جاده منحرف کنند معلق کنید‪.‬‬
‫•از دستگاه خود برای کمک گرفتن استفاده کنید‪ .‬در صورت آتش سوزی‪ ،‬تصادف‪،‬‬
‫یا شرایط اضطراری درمانی با یک شماره اورژانس محلی تماس بگیرید‪.‬‬
‫•از دستگاه خود برای کمک به دیگران در شرایط اضطراری استفاده کنید‪ .‬اگر یک‬
‫تصادف‪ ،‬یک جنایت در حال انجام‪ ،‬یا شرایط اضطراری جدی که جان کسی در‬
‫خطر است را مشاهده کردید‪ ،‬با یک شماره اضطراری محلی تماس بگیرید‪.‬‬
‫•در صورت لزوم با یک شماره امداد جاده ای یا یک شماره امداد خاص‬
‫غیراضطراری تماس بگیرید‪ .‬اگر یک خودروی خراب دیدید که هیچ خطر جدی‬
‫ای ندارد‪ ،‬یک چراغ راهنمایی خراب‪ ،‬یک تصادف جزئی که هیچ کس مجروح‬
‫نشده‪ ،‬یا خودرویی که می دانید مسروقه است‪ ،‬با امداد جاده ای یا یک شماره خاص‬
‫غیراضطراری تماس بگیرید‪.‬‬
‫مراقبت و استفاده صحیح از دستگاه همراه خود‬
‫دستگاه خود را خشک نگه دارید‬
‫ •رطوبت و همه انواع مایعات ممکن است به قطعات یا مدارهای الکترونیکی دستگاه‬
‫صدمه بزند‪.‬‬
‫ •اگر دستگاه شما خيس شده است‪ ،‬از روشن کردن آن خودداری کنيد‪ .‬در صورت‬
‫ً‬
‫خيس شدن دستگاه روشن‪ ،‬آن را فورا خاموش کرده و باتری را خارج کنيد (اگر‬
‫دستگاه خاموش نمی شود يا نمی توانيد باتری آن را خارج کنيد‪ ،‬دستگاه را همانطور‬
‫رها کنيد)‪ .‬سپس دستگاه را با يک حوله خشک کرده و به يک مرکز سرويس‬
‫مراجعه کنيد‪.‬‬
‫ •مایعات رنگ برچسبی را که نشان دهنده آب دیدگی داخل دستگاه است تغییر می‬
‫دهد‪ .‬صدمه به دستگاه در اثر آب خوردگی‪ ،‬می تواند ضمانت نامه سازنده را از‬
‫درجه اعتبار ساقط کند‪.‬‬
‫از دستگاه خود در مناطق پر گرد و غبار یا آلوده استفاده نکنید و آن را در این‬
‫مناطق نگهداری ننمایید‬
‫گرد و غبار ممکن است باعث درست کار نکردن دستگاه شما شود‪.‬‬
‫دستگاه خود را در سطوح شیبدار قرار ندهید‬
‫اگر دستگاه شما بیفتد‪ ،‬ممکن است آسیب ببیند‪.‬‬
‫هنگام کار با سیم کارت یا کارت های حافظه دقت کنید‬
‫ •هنگامی که دستگاه در حال دریافت یا انتقال اطالعات است‪ ،‬سیم کارت آن را بیرون‬
‫نیاورید‪ ،‬زیرا این کار می تواند موجب از دست رفتن اطالعات و یا آسیب دیدن سیم‬
‫کارت یا دستگاه شود‪.‬‬
‫ •از سیم کارت در برابر نوسانات قوی‪ ،‬الکتریسیته ساکن‪ ،‬و پارازیت الکتریکی سایر‬
‫دستگاه ها محافظت کنید‪.‬‬
‫ •پایانه ها یا محل های اتصال طالیی رنگ را با انگشتان خود یا اشیای فلزی لمس‬
‫نکنید‪ .‬اگر سیم کارت کثیف است‪ ،‬آن را با یک پارچه نرم تمیز کنید‪.‬‬
‫از دسترسی به خدمات اضطراری اطمینان حاصل کنید‬
‫ممکن است در برخی مناطق یا شرایط‪ ،‬برقراری تماس های اضطراری از طریق‬
‫دستگاه شما امکان پذیر نباشد‪ .‬قبل از مسافرت به مناطق دوردست یا توسعه نیافته‪،‬‬
‫روشی جایگزین برای برقراری تماس با پرسنل خدمات اضطراری در نظر بگیرید‪.‬‬
‫از داده های شخصی و مهم خود حفاظت کنيد‬
‫ •در هنگام استفاده از دستگاه‪ ،‬از داده های مهم خود نسخه پشتيبان تهيه کنيد‪.‬‬
‫سامسونگ در قبال از دست رفتن داده ها مسئوليتی ندارد‪.‬‬
‫ •در هنگام دور انداختن دستگاه خود‪ ،‬از تمام داده ها نسخه پشتيبان تهيه کرده و برای‬
‫جلوگيری از سوء استفاده از اطالعات شخصی خود‪ ،‬دستگاه را بازنشانی کنيد‪.‬‬
‫ •در هنگام دانلود برنامه ها‪ ،‬صفحه مجوزها را به دقت بخوانيد‪ .‬به ويژه از برنامه‬
‫هايی که به بسياری از عملکردها يا بخش قابل توجهی از اطالعات شخصی شما‬
‫دسترسی دارند‪ ،‬با احتياط استفاده کنيد‪.‬‬
‫ •حسابهای خود را مرتباً برای آگاهی از استفاده غيرمجاز يا مشکوک‪ ،‬وارسی کنيد‪.‬‬
‫در صورت مشاهده نشانه هايی از سوء استفاده از اطالعات شخصی تان‪ ،‬با ارائه‬
‫دهنده سرويس خود تماس گرفته يا برای تغيير دادن يا حذف کردن اطالعات حساب‬
‫خود اقدام کنيد‪.‬‬
‫ •در صورت گم شدن يا به سرقت رفتن دستگاه‪ ،‬رمز عبور حساب های خود را برای‬
‫حفاظت از اطالعات شخصی تان‪ ،‬تعويض کنيد‪.‬‬
‫ •از برنامه های دريافت شده از منابع ناشناخته استفاده نکنيد و دستگاه خود را با يک‬
‫الگو‪ ،‬رمزعبور يا ‪ PIN‬قفل کنيد‪.‬‬
‫محتویات کپی رایت شده را به هیچ عنوان توزیع نکنید‬
‫بدون کسب اجازه از صاحبان محتوا‪ ،‬مطالب دارای کپی رایتی که ضبط کرده اید را‬
‫بین دیگران پخش نکنید‪ .‬انجام این کار‪ ،‬نقض قانون کپی رایت است‪ .‬کارخانه سازنده‬
‫مسئولیتی در قبال مسایل قانونی ناشی از استفاده نادرست کاربر از مطالب دارای کپی‬
‫رایت‪ ،‬ندارد‪.‬‬
‫دستگاه خود را در جاهای داغ یا سرد قرار ندهید‪ .‬از دستگاه خود در دمای ‪ -۲۰‬تا‬
‫‪ ۵۰‬درجه سانتیگراد استفاده کنید‬
‫ •اگر دستگاه خود را داخل یک خودروی دربسته جا بگذارید‪ ،‬ممکن است دستگاه‬
‫منفجر شود‪ ،‬زیرا دمای داخل آن ممکن است تا ‪ ۸۰‬درجه سانتیگراد برسد‪.‬‬
‫ً‬
‫(مثال‬
‫ •دستگاه خود را به مدت طوالنی در معرض تابش مستقیم خورشید قرار ندهید‬
‫روی داشبورد خودرو)‪.‬‬
‫ •باتری را در دمای ‪ ۰‬تا ‪ ۴۰‬درجه سانتیگراد نگهداری کنید‪.‬‬
‫دستگاه خود را کنار اشیاء فلزی مانند سکه‪ ،‬کلید یا گردنبند نگهداری نکنید‬
‫ •ممکن است دستگاه شما تغییر شکل دهد یا درست کار نکند‪.‬‬
‫ •اگر پایانه های باتری در تماس با اشیاء فلزی باشند‪ ،‬ممکن است آتش سوزی ایجاد‬
‫شود‪.‬‬
‫دستگاه خود را نزدیک میدانهای مغناطیسی نگهداری نکنید‬
‫ •ممکن است دستگاه شما خراب شود یا باتری به دلیل قرار گرفتن در معرض میدانهای‬
‫مغناطیسی خالی شود‪.‬‬
‫ •کارتهای دارای نوار مغناطیسی‪ ،‬مانند کارت اعتباری‪ ،‬کارت تلفن‪ ،‬کارت بانکی‪ ،‬و‬
‫کارت سوار شدن به هواپیما‪ ،‬ممکن است توسط میدانهای مغناطیسی آسیب ببینند‪.‬‬
‫ •از کیف های حمل یا لوازم جانبی دارای گیره های مغناطیسی استفاده نکنید یا نگذارید‬
‫دستگاه شما برای مدت طوالنی در تماس با میدان های مغناطیسی قرار داشته باشد‪.‬‬
‫دستگاه خود را نزدیک یا داخل بخاری‪ ،‬مایکروویو‪ ،‬دستگاههای آشپزی فوری‪ ،‬یا‬
‫ظرفهای دارای فشار باال نگهداری نکنید‬
‫ •ممکن است باتری نشت کند‪.‬‬
‫ •ممکن است دستگاه شما بیش از اندازه گرم شود و آتش سوزی ایجاد کند‪.‬‬
‫دستگاه خود را نیندازید یا به آن ضربه نزنید‬
‫ •ممکن است صفحه دستگاه شما آسیب ببیند‪.‬‬
‫ •اگر دستگاه شما خم شود یا تغییر شکل یابد‪ ،‬ممکن است آسیب ببیند یا قطعات آن‬
‫درست کار نکند‪.‬‬
‫از دستگاه خود یا برنامه های کاربردی هنگامی که دمای آن باالست استفاده نکنید‬
‫قرار گرفتن پوست شما به مدت طوالنی در معرض یک دستگاه بیش از حد داغ‪ ،‬می‬
‫تواند باعث بروز عالئم سوختگی در دمای پایین مانند لکه های قرمز و تغییر رنگ‬
‫پوست شود‪.‬‬
‫درصورتیکه دستگاهتان مجهز به فالش دوربین یا چراغ است‪ ،‬فالش را در نزدیکی‬
‫چشمان افراد یا حیوانات استفاده نکنید‬
‫استفاده از فالش نزدیک چشم ممکن است باعث از دست رفتن موقت بینایی یا آسیب‬
‫دیدن چشمها شود‪.‬‬
‫اطالعات گواهینامه «میزان جذب خاص» (‪)SAR‬‬
‫این دستگاه با دستورالعمل‌های بین‌المللی مربوط به قرارگرفتن در معرض امواج‬
‫رادیویی مطابقت دارد‬
‫دستگاه تلفن همراه شما یک فرستنده و گیرنده رادیویی است‪ .‬طراحی آن به گونه‌ای است‬
‫که از حدود مجاز توصیه‌شده در دستورالعمل‌های بین‌المللی در رابطه با قرارگرفتن در‬
‫معرض امواج رادیویی (میدان‌های الکترومغناطیس فرکانس رادیویی) فراتر نمی‌رود‪.‬‬
‫این دستورالعمل‌ها توسط یک سازمان علمی مستقل (‪ )ICNIRP‬تهیه شده و دربرگیرنده‬
‫حاشیه ایمنی قابل‌توجهی است که هدف از طراحی آن تضمین ایمنی کلیه افراد‬
‫صرف‌نظر از سن و سالمت آنان است‪.‬‬
‫دستورالعمل مربوط به قرارگرفتن در معرض امواج رادیویی از یک واحد اندازه‌گیری‬
‫به نام نرخ جذب ویژه یا سار (‪ )SAR‬استفاده می‌کند‪ .‬حد مجاز ‪ SAR‬برای دستگاه‌های‬
‫موبایل ‪ 2/0‬وات بر کیلوگرم است‪.‬‬
‫آزمایش‌های سنجش ‪ SAR‬با استفاده از موقعیت‌های کاری استاندارد در زمانی که‬
‫دستگاه در باالترین میزان توان مجازش در کلیه باندهای فرکانسی تست‌شده در حال‬
‫ارسال امواج است‪ ،‬انجام می‌شود‪ .‬باالترین مقادیر ‪ SAR‬تحت دستورالعمل‌های‬
‫‪ ICNIRP‬برای این مدل به شرح زیر است‪:‬‬
‫حداکثر ‪ SAR‬برای مدل و شرایطی که تحت آن این مقادیر ثبت شده است‬
‫‪ SAR‬برای سر‬
‫‪W/kg 0/932‬‬
‫ً‬
‫ً‬
‫معموال بسیار کمتر از‬
‫عمال برای این دستگاه‬
‫در هنگام استفاده‪ ،‬مقادیر ‪ SAR‬واقعی‬
‫مقادیر مندرج در فوق است‪ .‬دلیل این مسئله این است که به منظور بهره‌وری سیستم و‬
‫به حداقل رساندن تداخل در شبکه‪ ،‬در زمانی که به توان کامل برای همه تماس‌ها نیازی‬
‫نیست‪ ،‬توان کاری دستگاه موبایل شما به طور خودکار کاهش می‌یابد‪ .‬هرچه خروجی‬
‫توان دستگاه کمتر باشد‪ ،‬مقدار ‪ SAR‬آن نیز کمتر است‪.‬‬
‫برای کسب اطالعات بيشتر‪ ،‬از نشانی ‪ www.samsung.com/sar‬بازديد کرده و با‬
‫استفاده از شماره مدل‪ ،‬دستگاه خود را جستجو کنيد‪.‬‬
‫در هنگام قرار گرفتن در معرض نور شديد‪ ،‬احتياط کنيد‬
‫ •در هنگام استفاده از دستگاه‪ ،‬يکی از چراغهای اتاق را روشن بگذاريد و دستگاه را‬
‫بيش از حد به چشمتان نزديک نکنيد‪.‬‬
‫ •قرار گرفتن در معرض نور شديد يا تماشای فيلم يا انجام بازيهای مبتنی بر ‪ Flash‬به‬
‫مدت طوالنی می تواند خطر تشنج يا سياهی رفتن چشم را به همراه داشته باشد‪ .‬در‬
‫صورت احساس هرگونه ناراحتی‪ ،‬فوراً استفاده از دستگاه را متوقف کنيد‪.‬‬
‫هنگام صحبت کردن با دستگاه‪:‬‬
‫ •دستگاه را مستقیم نگه دارید‪ ،‬همانطور که تلفن معمولی را نگه می دارید‪.‬‬
‫ •مستقیم داخل قطعه دهانی صحبت کنید‪.‬‬
‫ •به آنتن داخلی دستگاه دست نزنید‪ .‬چنین عملی ممکن است باعث کاهش کیفیت تماس‬
‫شده یا موجب شود دستگاه‪ ،‬سطوحی ناخواسته از انرژی فرکانس رادیویی (‪)RF‬‬
‫را منتشر کند‪.‬‬
‫احتمال بروز آسيبهای ناشی از حرکات تکراری را کاهش دهيد‬
‫با انجام مکرر کارهايی از قبيل فشردن کليدها‪ ،‬لمس نويسه های روی صفحه لمسی با‬
‫انگشت‪ ،‬يا بازی کردن‪ ،‬ممکن است در قسمتهايی از بدن از جمله دستها‪ ،‬گردن‪ ،‬شانه ها‬
‫احساس ناراحتی کنيد‪ .‬در صورت استفاده طوالنی مدت از دستگاه‪ ،‬آن را بدون فشار در‬
‫دست بگيريد‪ ،‬کليدها را به آرامی فشار دهيد و مرتباً استراحت کنيد‪ .‬اگر با وجود رعايت‬
‫اين نکات در حين يا پس از استفاده باز هم احساس ناراحتی کرديد‪ ،‬کار با دستگاه را‬
‫متوقف کرده و به پزشک مراجعه کنيد‪.‬‬
‫حداکثر عمر مفید باتری و شارژر را تضمین کنید‬
‫ •باتری ها را به مدت بیش از یک هفته شارژ نکنید‪ ،‬زیرا شارژ بیش از اندازه می‬
‫تواند عمر باتری را کوتاه کند‪.‬‬
‫ •باتری های استفاده نشده در طول زمان خالی می شوند و قبل از استفاده باید دوباره‬
‫شارژ شوند‪.‬‬
‫ •زمانی که از شارژر استفاده نمی کنید‪ ،‬آن را از منبع برق جدا کنید‪.‬‬
‫ •از باتری ها فقط برای کارهایی که برای آن در نظر گرفته شده اند‪ ،‬استفاده کنید‪.‬‬
‫آنتن داخلی‬
‫از وارد کردن دستگاه يا لوازم جانبی عرضه شده به داخل چشم‪ ،‬گوش يا دهان‬
‫بپرهيزيد‬
‫انجام اين کارها ممکن است خفگی يا صدمات جدی را در پی داشته باشد‪.‬‬
‫دورانداختن صحیح این محصول‬
‫(تجهیزات برقی و الکترونیکی زاید)‬
‫(مربوط به اتحادیه اروپا و سایر کشورهای اروپایی دارنده سیستم های‬
‫جمع آوری مجزای زباله)‬
‫عالمت نشان داده شده باال بر روی محصول‪ ،‬لوازم جانبی یا اسناد آن بدین‬
‫معناست که این محصول و لوازم جانبی الکترونیکی آن (مانند شارژر‪،‬‬
‫هدست‪ ،‬کابل ‪ )USB‬نباید در پایان عمر مفید خود‪ ،‬همراه با سایر زباله‬
‫های خانگی دور انداخته شوند‪.‬‬
‫لطفاً به منظور جلوگیری از وارد آمدن آسیب احتمالی به محیط زیست و سالمت انسان‬
‫ها به علت دفع کنترل نشده زباله‪ ،‬این محصوالت را از انواع دیگر زباله جدا کرده‬
‫و آنها را جهت ارتقاء استفاده مجدد و قابل استمرار منابع طبیعی‪ ،‬با احساس مسئولیت‬
‫بازیافت کنید‪.‬‬
‫کاربران خانگی باید با فروشنده محصول خود‪ ،‬یا اداره دولتی محلی تماس بگیرند تا‬
‫درباره جزئیات محل و چگونگی تحویل این محصوالت جهت بازیافت ایمن برای محیط‬
‫زیست‪ ،‬کسب اطالع نمایند‪.‬‬
‫کاربران تجاری باید با عرضه کننده خود تماس گرفته و مفاد و شرایط قرارداد خرید را‬
‫بررسی کنند‪ .‬این محصول و لوازم جانبی الکترونیکی آن نباید در هنگام دورانداختن با‬
‫دیگر زباله های تجاری مخلوط شوند‪.‬‬
‫دورانداختن صحیح باتری های موجود در این محصول‬
‫(مربوط به اتحادیه اروپا و سایر کشورهای اروپایی دارنده سیستم های‬
‫مجزای جمع آوری باتری)‬
‫وجود این عالمت بر روی باتری‪ ،‬دفترچه راهنما یا بسته بندی‪ ،‬بدین‬
‫معناست که باتری های موجود در این محصول نباید در پایان عمر مفید‬
‫خود‪ ،‬همراه با سایر‬
‫زباله های خانگی دور انداخته شوند‪ .‬هر جا که نشانه گذاری شده است‪ ،‬نمادهای شیمیایی‬
‫‪ Cd ،Hg‬یا ‪ Pb‬نشان می دهند که باتری حاوی جیوه‪ ،‬کادمیم یا سرب به میزان‬
‫بیشتری از مقادیر مرجع مشخص شده در دستورالعمل ‪ 66/2006‬کمیسیون اروپاست‪.‬‬
‫در صورتی که باتری ها به شکل صحیح دور انداخته نشوند‪ ،‬این مواد شیمیایی می‬
‫توانند موجب آسیب رساندن به سالمت انسان یا محیط زیست شوند‪.‬‬
‫برای محافظت از منابع طبیعی و ترویج استفاده مجدد از مواد‪ ،‬لطفاً باتری ها را از‬
‫سایر انواع زباله جدا کرده و آنها را از طریق سیستم محلی و رایگان جمع آوری باتری‬
‫بازیافت نمایید‪.‬‬
‫هنگام رانندگی‪ ،‬هدایت ایمن وسیله نقلیه اولین مسئولیت شما است‪ .‬در صورتی که به‬
‫وسیله قانون ممنوع شده است‪ ،‬هرگز از دستگاه همراه خود هنگام رانندگی استفاده‬
‫نکنید‪ .‬برای ایمنی خود و دیگران‪ ،‬روشهای عاقالنه و صحیح را تمرین کنید و نکته‬
‫های زیر را به یاد داشته باشید‪:‬‬
‫ •از یک دستگاه هندزفری استفاده کنید‪.‬‬
‫ •با دستگاه خود و ویژگیهای مفید آن مانند شماره گیری سریع و شماره گیری مجدد‬
‫آشنا شوید‪ .‬این ویژگیها کمک می کنند زمان مورد نیاز برای برقراری و دریافت‬
‫تماس با دستگاه همراه خود را کاهش دهید‪.‬‬
‫ •دستگاه خود را در دسترس قرار دهید‪ .‬می توانید بدون چشم برداشتن از جاده‬
‫به دستگاه بی سیم خود دسترسی پیدا کنید‪ .‬اگر در زمان نامناسب تماسی دریافت‬
‫کردید‪ ،‬بگذارید پست صوتی به جای شما به آن جواب دهد‪.‬‬
‫ •بگذارید کسی که با او سخن می گویید بداند در حال رانندگی هستید‪ .‬در ترافیک‬
‫سنگین یا شرایط جوی خطرناک تماسها را به حالت تعلیق دربیاورید‪ .‬باران‪،‬‬
‫تگرگ‪ ،‬برف‪ ،‬یخبندان و ترافیک سنگین ممکن است خطرناک باشد‪.‬‬
‫ •چیزی یادداشت نکنید یا شماره تلفنی را جستجو نکنید‪ .‬نوشتن لیست «کارهایی که‬
‫باید انجام شود» یا جستجو در دفتر تلفن شما را از مسئولیت اصلی خود که رانندگی‬
‫ایمن است غافل می کند‪.‬‬
‫قطعات دستگاه خود را باز نکنید‪ ،‬آنها را تعویض نکنید و تعمیر نکنید‬
‫ •هرگونه تغییر می تواند ضمانت نامه سازنده را از درجه اعتبار ساقط کند‪ .‬برای‬
‫تعمیرات‪ ،‬دستگاه خود را به مرکز خدمات سامسونگ ببرید‪.‬‬
‫ •باتری را باز یا سوراخ نکنید‪ ،‬این کار ممکن است باعث انفجار یا آتش سوزی شود‪.‬‬
‫از رنگ کردن دستگاه خود يا چسباندن برچسب بر روی آن خودداری کنيد‬
‫رنگ و برچسب می تواند حرکت قطعات متحرک با مشکل مواجه کرده و باعث‬
‫خرابی دستگاه شود‪ .‬حساسيت نسبت به رنگ يا قطعات فلزرا دستگاه‪ ،‬ممکن است‬
‫عوارضی مانند خارش‪ ،‬اگزما يا آماس پوستی را به همراه داشته باشد‪ .‬در صورت‬
‫بروز اين عاليم‪ ،‬استفاده از محصول را متوقف کرده و به پزشک مراجعه کنيد‪.‬‬
‫هنگام تمیز کردن دستگاه خود‪:‬‬
‫ •دستگاه یا شارژر خود را با یک حوله یا پارچه پاک کنید‪.‬‬
‫ •پایانه های باتری را با یک تکه پنبه یا یک حوله پاک کنید‪.‬‬
‫ •از مواد شیمیایی یا پاک کننده ها استفاده نکنید‪.‬‬
‫در هنگام استفاده از هدست‪ ،‬مراقب شنوايی و گوشهای خود باشيد‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫از باتریها‪ ،‬شارژرها‪ ،‬و لوازم جانبی و مواد تأیید شده توسط سازنده استفاده کنید‬
‫ •استفاده از باتریها یا شارژرهای معمولی ممکن است عمر دستگاه شما را کوتاه کند یا‬
‫باعث درست کار نکردن دستگاه شود‪.‬‬
‫ •سامسونگ نمی تواند مسئول ایمنی کاربر هنگام استفاده از لوازم جانبی یا موادی باشد‬
‫که مورد تأیید سامسونگ نیستند‪.‬‬
‫باتری را داخل دهان خود نگذارید‬
‫ •انجام این کار ممکن است به دستگاه آسیب بزند یا باعث انفجار شود‪.‬‬
‫ •اگر کودکان از این دستگاه استفاده می کنند‪ ،‬دقت کنید که از دستگاه درست استفاده‬
‫کنند‪.‬‬
‫از همه هشدارها و مقررات ایمنی مربوط به استفاده‬
‫از دستگاه همراه هنگام هدایت وسیله نقلیه‪ ،‬پیروی‬
‫کنید‬
‫‬
‫•قرار گرفتن بیش از حد در معرض صداهای بلند ممکن است به‬
‫شنوایی آسیب بزند‪.‬‬
‫•قرار گرفتن در معرض صداهای بلند هنگام رانندگی ممکن است‬
‫حواس شما را پرت کند و باعث تصادف شود‪.‬‬
‫•قبل از وصل کردن هدفون به منبع صدا همیشه صدا را کم کنید‬
‫و فقط از حداقل تنظیم صدای الزم برای شنیدن مکالمه یا موسیقی‬
‫استفاده کنید‪.‬‬
‫•در محيط خشک‪ ،‬امکان ايجاد الکتريسيته ساکن در گوشی وجود‬
‫دارد‪ .‬در محيط خشک از هدست استفاده نکنيد‪ ،‬يا پيش از اتصال‬
‫هدست به دستگاه يک شيی فلزی را لمس کنيد تا بار الکتريکی‬
‫دستگاه تخليه شود‪.‬‬
‫هنگام استفاده از دستگاه در حین راه رفتن یا حرکت مراقب باشید‬
‫همیشه مراقب اطراف خود باشید تا از آسیب دیدن خود و دیگران جلوگیری کنید‪.‬‬
‫دستگاه خود را در جیبهای عقب یا دور کمر خود نگذارید‬
‫اگر بیفتید ممکن است آسیب ببینید یا به دستگاه صدمه بزنید‪.‬‬
‫اگر صفحه دستگاه ترک خورده یا شکسته از دستگاه استفاده نکنید‪.‬‬
‫شیشۀ شکسته یا آکریلیک ممکن است به دستها و صورت شما آسیب برساند‪ .‬دستگاه را‬
‫برای تعمیر به یک مرکز خدمات سامسونگ ببرید‪.‬‬
‫از دستگاه برای هیچ کار دیگری به جز کاربرد در نظر گرفته شده استفاده نکنید‬
‫هنگام استفاده از دستگاه در مکانهای عمومی برای دیگران مزاحمت ایجاد نکنید‬
‫به کودکان اجازه ندهید از دستگاه شما استفاده کنند‬
‫دستگاه شما اسباب بازی نیست‪ .‬به کودکان اجازه ندهید با دستگاه بازی کنند زیرا ممکن‬
‫است به خود و دیگران آسیب بزنند‪ ،‬به دستگاه صدمه برسانند‪ ،‬یا تماسهایی بگیرند که‬
‫هزینه شما را افزایش دهد‪.‬‬
‫تجهیزات و دستگاههای همراه را با احتیاط نصب کنید‬
‫ •مطمئن شوید که دستگاههای همراه شما یا تجهیزات مربوط به آن با ایمنی کامل در‬
‫وسیله نقلیه شما نصب شده اند‪.‬‬
‫ •دستگاه خود و لوازم جانبی آن را در محدوده عمل کیسه هوا یا در نزدیکی آن قرار‬
‫ندهید‪ .‬تجهیزات بی سیمی که به درستی نصب نشده باشند‪ ،‬می توانند در هنگام باد‬
‫شدن سریع کیسه هوا موجب جراحات شدیدی شوند‪.‬‬
‫سرویس دستگاه فقط باید توسط پرسنل مجاز انجام شود‬
‫سرویس دستگاه توسط پرسنل غیرمجاز ممکن است به دستگاه شما آسیب برساند و‬
‫ضمانت نامه تولید کننده دستگاه شما را بی اعتبار کند‪.‬‬
‫نمای کلی تلفن‬
‫‪1‬‬
‫کليد پيمايش ‪ 4‬جهتی‬
‫در حالت آماده به کار‪ ،‬به فهرست‬
‫های تعریف شده توسط کاربر در‬
‫حالت فهرست دسترسی پیدا کرده و‬
‫در میان گزینه های منو حرکت کنید‬
‫بسته به ارائه دهنده خدمات شما‪ ،‬فهرست‬
‫های از پیش تعریف شده ممکن است با‬
‫یکدیگر تفاوت داشته باشند‬
‫‪5‬‬
‫‪1‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪8‬‬
‫‪4‬‬
‫‪9‬‬
‫‪2‬‬
‫کليد شماره گيری‬
‫برقراری يا پاسخگويی تماس؛ در‬
‫حالت آماده به کار‪ ،‬بازيابی شماره‬
‫های اخيراً گرفته شده‪ ،‬بی پاسخ يا‬
‫دريافتی؛‬
‫‪3‬‬
‫کلید سرویس پست صوتی‬
‫در حال آماده به کار‪ ،‬به پست های‬
‫صوتی دسترسی داشته باشید (فشار‬
‫داده و نگه داريد)‬
‫‪4‬‬
‫کلید قفل‬
‫در حالت آماده به کار ‪ ،‬صفحه کليد را‬
‫قفل کرده يا از حالت قفل خارج کنيد‬
‫(فشار داده و نگه داريد)‬
‫‪5‬‬
‫کليدهای موقت‬
‫اعمال نشان داده شده در پايين‬
‫نمايشگر را انجام دهيد‬
‫‪6‬‬
‫کليد روشن‪،‬خاموش‪/‬پایان‬
‫تلفن را روشن و خاموش کنيد (فشار‬
‫داده و نگه داريد)؛ به تماس پايان‬
‫دهيد؛ در حالت “فهرست”‪ ،‬ورودی‬
‫را لغو کرده و به حالت آماده به کار‬
‫بازگرديد‬
‫‪7‬‬
‫کليد تاييد‬
‫در حالت آماده به کار‪ ،‬دسترسی به‬
‫حالت فهرست‪ ،‬راه اندازی مرورگر‬
‫وب (فشار داده و نگهدارید)؛ در‬
‫حالت فهرست‪ ،‬گزینه منوی برجسته‬
‫شده را انتخاب کرده یا یک ورودی‬
‫را تأیید کنید‬
‫بسته به ارائه دهنده سرويس يا منطقه شما‪،‬‬
‫عملکرد اين کليد ممکن است متفاوت باشد‬
‫‪8‬‬
‫کلید جابجایی شبکه‬
‫در حالت آماده به کار‪ ،‬بين شبکه های‬
‫سیم کارت جابجا شوید (فشار دهید‬
‫و نگهدارید)‬
‫‪9‬‬
‫کليدهای الفبايی‪-‬عددی‬
‫اين نشانگرهای وضعيت در قسمت باالی صفحه نمايش تلفن شما‬
‫نشان داده می شود‪:‬‬
‫نماد‬
‫شرح‬
‫سيگنال وجود ندارد‬
‫نماد‬
‫‪1 .1‬درپوش پشتی را برداشته و سيم کارت را درون دستگاه قرار‬
‫دهید‪.‬‬
‫راديوی اف ام معلق‬
‫قدرت سيگنال‬
‫‪1‬‬
‫پخش موسيقی در حال‬
‫انجام است‬
‫پخش موسیقی موقتاً‬
‫متوقف شده است‬
‫جستجوی شبکه‬
‫شبكه ‪ GPRS‬متصل‬
‫شد‬
‫مکالمه در حال انجام‬
‫است‬
‫پيام متنی (‪)SMS‬‬
‫جديد‬
‫مرور در وب‬
‫سيم کارت ها‬
‫درپوش پشتی‬
‫‪2 .2‬باتری را درون دستگاه قرار داده و درپوش پشتی را در محل‬
‫خود قرار دهيد‪.‬‬
‫پيام ايميل جديد‬
‫رومينگ (خارج از‬
‫منطقه معمول سرويس)‬
‫پیام پیکربندی جدید‬
‫باتری‬
‫انتقال تماس فعال شد‬
‫پيام پست صوتی جديد‬
‫سیم کارت وجود ندارد‬
‫نمايه معمولی فعال شد‬
‫‪ Bluetooth‬فعال شد‬
‫نمايه سکوت فعال شد‬
‫هشدار فعال شد‬
‫باتری را شارژ کنید‬
‫‪1 .1‬آداپتور مسافرتی را به فیش‬
‫چندکاره وصل کنید‪.‬‬
‫سطح توان باتری‬
‫‪10:00‬‬
‫‪2 .2‬پس از پايان شارژ‪،‬‬
‫آداپتور مسافرتی را‬
‫از پریز جدا کنید‪.‬‬
‫زمان فعلی‬
‫به پريز برق جريان متناوب‬
‫تلفن شما از حالت سيم کارت دوتايی پشتيبانی می کند؛ يعنی می توانيد‬
‫به طور همزمان از دو سيم کارت‪ ،‬بدون تعويض آنها‪ ،‬استفاده کنيد‪.‬‬
‫فعال کردن سيم کارت ها و تغيير تنظيمات سيم کارت را ياد بگيريد‪.‬‬
‫برای فعال کردن سيم کارت ها‬
‫‪1 .1‬در حالت فهرست ‪ ،‬تنظيمات ← مدیریت سیم کارت ها را‬
‫انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪2 .2‬پس از انتخاب شبکه‪ ،‬برای انتخاب يک سيم کارت به چپ‬
‫يا راست برويد‪.‬‬
‫‪3 .3‬برای فعال کردن سيم کارت‪< ،‬تعویض> را فشار دهيد‪.‬‬
‫برای جابجايی خودکار سيم کارت ها‬
‫‪1 .1‬در حالت فهرست ‪ ،‬تنظيمات ← مدیریت سیم کارت ها را‬
‫انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪2 .2‬تعویض خودکار سیم را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪3 .3‬برای فعال کردن ویژگی جابجایی خودکار‪< ،‬تعویض> را‬
‫فشار دهيد‪.‬‬
‫‪4 .4‬یک سیم کارت را انتخاب کرده و زمان شروع و پایان را‬
‫تنظیم کنید تا سیم کارت جابجا شود‪.‬‬
‫‪<5 .5‬ثبت> را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪6 .6‬مراحل ‪ 5-4‬را برای سيم کارت ديگر تکرار کنيد‪.‬‬
‫حالت ‪ABC‬‬
‫يک کلید الفبايی‪-‬عددی مناسب را فشار دهيد تا نویسه مورد نظرتان‬
‫روی صفحه ظاهر شود‪.‬‬
‫حالت عددی‬
‫برای وارد کردن يک عدد‪ ،‬کليد الفبايی‪-‬عددی مناسب را فشار دهيد‪.‬‬
‫حالت نماد‬
‫برای وارد کردن يک نماد‪ ،‬کليد الفبايی‪-‬عددی مناسب را فشار دهيد‪.‬‬
‫برای استفاده از ساير ويژگی های ورود متن‬
‫ •برای حرکت دادن مکان نما‪ ،‬کليد پيمايش را فشار دهيد‪.‬‬
‫ •برای حذف يک به يک نويسه ها‪< ،‬حذف> را فشار دهيد‪ .‬برای‬
‫حذف تمام نويسه ها‪< ،‬حذف> را فشار داده و نگه داريد‪.‬‬
‫ •برای درج فاصله بين نويسه ها‪ ]0[ ،‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫ •جهت وارد کردن عالئم نشانه گذاری‪ ]1[ ،‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫افزودن يک مخاطب جديد‬
‫محل حافظه جهت ذخيره مخاطبين جديد بسته به ارائه دهنده‬
‫سرويس شما ممکن است از قبل تنظيم شده باشد‪ .‬برای تغيير‬
‫دادن محل حافظه‪ ،‬در حالت فهرست دفتر تلفن ← <امکانات>‬
‫← تنظيمات ← ثبت مخاطب جدیددر ← يک محل حافظه را‬
‫انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪1 .1‬در حالت آماده به کار ‪ ،‬يک شماره تلفن وارد کرده و‬
‫<امکانات> را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪2 .2‬افزودن به مخاطبین ← جديد ← یک محل حافظه را‬
‫انتخاب کنید (در صورت لزوم)‪.‬‬
‫‪3 .3‬يک نوع شماره را (در صورت لزوم) انتخاب کنيد‪.‬‬
‫برای تغيير نامها و نمادهای سيم کارت ها‬
‫‪1 .1‬در حالت فهرست ‪ ،‬تنظيمات ← مدیریت سیم کارت ها را‬
‫انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪2 .2‬ثبت نام کارت را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪3 .3‬يک سيم کارت را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪4 .4‬نام و نماد کارت را تغيير دهيد‪.‬‬
‫‪<5 .5‬ثبت> را فشار دهيد‪.‬‬
‫برقراری تماس‬
‫‪1 .1‬در حالت آماده به کار‪ ،‬يک کد منطقه و يک شماره تلفن وارد‬
‫کنيد‪.‬‬
‫‪2 .2‬برای شماره گيری‪ ] [ ،‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪3 .3‬برای پايان دادن به تماس‪ ] [ ،‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫پاسخگويی به تماس‬
‫‪1 .1‬در هنگام دريافت تماس‪ ] [ ،‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪2 .2‬برای پايان دادن به تماس‪ ] [ ،‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫تماس با يک شماره اخيراً گرفته شده‬
‫‪1 .1‬در حالت آماده به کار‪ ،‬برای نمايش ليستی از شماره های‬
‫اخير‪ ] [ ،‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪2 .2‬برای انتخاب يک نوع تماس‪ ،‬به چپ يا راست برويد‪.‬‬
‫‪3 .3‬برای انتخاب يک شماره يا نام‪ ،‬به باال يا پايين برويد‪.‬‬
‫‪4 .4‬برای مشاهده جزئیات تماس‪ ،‬کلید تأیید را فشار داده و [ ]‬
‫را برای گرفتن یک شماره فشار دهید‪.‬‬
‫‪4 .4‬اطالعات مخاطب را وارد کنيد‪.‬‬
‫‪5 .5‬برای ذخیره مخاطب در حافظه‪ ،‬کلید تأیید را فشار دهید‪.‬‬
‫ارسال و مشاهده پيام ها‬
‫برای ارسال یک پیام متنی یا چندرسانه ای‬
‫‪1 .1‬در حالت فهرست‪ ،‬پيام ها ← ايجاد پيام را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪2 .2‬يک شماره گيرنده را وارد کرده و به پايين حرکت کنيد‪.‬‬
‫‪3 .3‬متن پيام خود را وارد کنید‪ .‬به “وارد کردن متن” مراجعه کنيد‪.‬‬
‫برای ارسال به صورت پيام متنی‪ ،‬به مرحله ‪ 5‬برويد‪.‬‬
‫برای پيوست چند رسانه ای‪ ،‬مرحله ‪ 4‬را ادامه دهيد‪.‬‬
‫‪<4 .4‬امکانات> ← افزودن چندرسانه ای را فشار دهید و یک‬
‫مورد اضافه کنید‪.‬‬
‫‪5 .5‬برای ارسال پيام‪ ،‬کليد تاييد را فشار دهيد‪.‬‬
‫برای مشاهده پیام های متنی یا چند رسانه ای‬
‫‪1 .1‬در حالت فهرست پیام ها ← جعبه دريافت را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪2 .2‬يک پیام متنی یا چندرسانه ای را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫فعال کردن و ارسال يک پيام اضطراری‬
‫در موقعيت های اضطراری‪ ،‬می توانيد برای درخواست کمک به‬
‫اعضای خانواده يا دوستان خود پيام اضطراری ارسال کنيد‪.‬‬
‫برای فعال کردن پيام اضطراری‬
‫‪1 .1‬در حالت فهرست‪ ،‬پیام ها ← تنظيمات ← پيام اضطراری‬
‫← امکانات ارسال را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪<2 .2‬تعویض> را برای انتخاب روشن فشار دهید‪.‬‬
‫نکته‪ :‬نکته ها‪ ،‬نکته های مربوط به استفاده یا اطالعات‬
‫بیشتر‬
‫شامل موارد زیر است‪ :‬ترتیب گزینه ها یا فهرست هايی‬
‫که باید برای انجام یک مرحله انتخاب کنید؛ به عنوان‬
‫مثال‪ :‬در حالت فهرست‪ ،‬پيام ها ← ایجاد پیام (پيام ها و‬
‫سپس ایجاد پیام را نشان می دهد) را انتخاب کنید‬
‫←‬
‫کروشه‪ :‬کليدهای تلفن؛ مانند‪[ :‬‬
‫روشن‪،‬خاموش‪/‬پایان است)‬
‫] (نشان دهنده کلید‬
‫[‬
‫]‬
‫<‬
‫کروشه شکسته‪ :‬کليدهای موقت که عملکردهای مختلف‬
‫> هر صفحه را کنترل می کنند؛ مانند‪< :‬تاييد> (نشان‬
‫دهنده کليد موقت تاييد است)‬
‫روشن يا خاموش کردن تلفن‬
‫برای روشن کردن تلفن خود‪،‬‬
‫‪ ] [1 .1‬را فشار داده و نگه داريد‪.‬‬
‫‪ PIN2 .2‬را وارد کرده و <تاييد> را (در صورت لزوم) فشار‬
‫دهيد‪.‬‬
‫‪1 .1‬در حالت آماده به کار‪< ،‬فهرست> را برای دسترسی به‬
‫حالت فهرست فشار دهید‪.‬‬
‫بسته به منطقه يا ارائه دهنده سرويس شما‪ ،‬شايد الزم باشد تا‬
‫برای دسترسی به حالت فهرست‪ ،‬دکمه تاييد را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪2 .2‬برای حرکت بين فهرست ها يا گزينه ها از کليد پيمايش‬
‫استفاده کنيد‪.‬‬
‫‪3 .3‬برای تاييد گزينه برجسته شده‪< ،‬انتخاب> يا کلید تاييد را‬
‫فشار دهيد‪.‬‬
‫‪4 .4‬برای حرکت به يک سطح باالتر‪< ،‬بازگشت> را فشار دهيد؛‬
‫برای بازگشت به حالت آماده به کار [ ] را فشار دهيد‪.‬‬
‫ •برای دسترسی به يک فهرست نيازمند ‪ ،PIN2‬بايد ‪PIN2‬‬
‫ارائه شده به همراه سيم کارت را وارد کنيد‪ .‬برای کسب‬
‫اطالعات بيشتر‪ ،‬با ارائه کننده خدمات خود تماس بگيريد‪.‬‬
‫ •‪ Samsung‬در قبال از دست رفتن رمزهای عبور یا‬
‫اطالعات محرمانه یا سایر خسارات ناشی از نرم افزار‬
‫غیرمجاز‪ ،‬هیچ مسئولیتی نمی پذیرد‪.‬‬
‫اگر شارژ باتری به صورت کامل تخلیه شود یا از دستگاه بیرون‬
‫آورده شود‪ ،‬ساعت و تاریخ مجدداً تنظیم می شود‪.‬‬
‫کارت حافظه‬
‫‪.1‬بسته به تنظیمات سیم کارت شما‪ ،‬این نماد ممکن‬
‫است تغییر کند‪.‬‬
‫مديريت سيم کارت ها‬
‫تلفن شما از کارت های حافظه ™‪ microSD‬یا ™‪microSDHC‬‬
‫تا حداکثر ‪ 32‬گیگابایت (بسته به نوع و تولید کننده کارت حافظه)‬
‫پشتیبانی می کند‪.‬‬
‫‪1 .1‬درپوش پشتی را برداريد‪.‬‬
‫‪2 .2‬کارت حافظه را به گونه ای درون دستگاه قرار دهید که سطح‬
‫تماس طالیی رنگ آن به سمت پایین باشد‪.‬‬
‫پیام ارسالی جدید‬
‫نمادهای راهنما‬
‫کارت حافظه را درون دستگاه بگذارید (اختياری)‬
‫ •فرمت کردن کارت حافظه با کامپیوتر ممکن است سبب‬
‫ناسازگاری آن با تلفن شما شود‪ .‬کارت حافظه را فقط در‬
‫تلفن فرمت کنید‪.‬‬
‫ •نوشتن و پاک کردن مداوم داده ها روی کارت های حافظه‪،‬‬
‫طول عمر آنها را کوتاه خواهد کرد‪.‬‬
‫پيام چند رسانه ای‬
‫(‪ )MMS‬جديد‬
‫اتصال به يک صفحه‬
‫وب ايمن‬
‫کارت حافظه وارد‬
‫دستگاه شد‬
‫شرح‬
‫راديو ‪ FM‬روشن است‬
‫سيم کارت و باتری را نصب کنيد‬
‫ •قبل از جدا کردن آداپتور مسافرتی‪ ،‬باتری را خارج نکنید‪.‬‬
‫در غیر اینصورت به تلفن آسیب وارد می شود‪.‬‬
‫ •برای صرفه جويی در انرژی‪ ،‬شارژر مسافرتی را در‬
‫زمانهايی که از آن استفاده نمی شود‪ ،‬از برق بکشيد‪ .‬شارژر‬
‫مسافرتی فاقد سوييچ روشن‪/‬خاموش است و برای قطع‬
‫جريان برق بايد آن را از پريز برق جدا کنيد‪ .‬در هنگام‬
‫استفاده از شارژر مسافرتی‪ ،‬آن را در نزديکی سوکت‬
‫نگه داريد‪.‬‬
‫دسترسی به فهرستها‬
‫برای دسترسی به فهرست های تلفن خود‪،‬‬
‫برای خاموش کردن تلفن‪ ،‬مرحله ‪ 1‬عنوان شده در باال را تکرار کنيد‪.‬‬
‫‪3 .3‬کارت حافظه را درون شکاف کارت حافظه فشار دهيد تا در‬
‫جای خود محکم شود‪.‬‬
‫‪4 .4‬درپوش پشتی را در جای خود بگذارید‪.‬‬
‫تنظيم ميزان صدا‬
‫برای تنظیم ميزان صدای زنگ تماس‬
‫‪1 .1‬در حالت فهرست ‪ ،‬تنظيمات ← نمايه های صوتی را انتخاب‬
‫کنید‪.‬‬
‫‪2 .2‬به نمایه ای بروید که در حال استفاده از آن هستید‪.‬‬
‫اگر از نمايه سکوت استفاده می کنيد‪ ،‬امکان تنظيم ميزان صدای‬
‫زنگ تلفن برای شما وجود ندارد‪.‬‬
‫‪<3 .3‬تصحیح> را فشار دهید و یک سیم کارت را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪4 .4‬بلندی صدا را انتخاب کنید ← هشدار تماس‪.‬‬
‫‪5 .5‬برای تنظيم ميزان صدا به چپ يا راست رفته و <ثبت> را‬
‫فشار دهيد‪.‬‬
‫برای تنظيم ميزان صدای مخاطب در حين مکالمه‬
‫در حين مکالمه‪ ،‬برای تنظيم ميزان صدا کليد پيمايش را به باال يا پايين‬
‫فشار دهيد‪.‬‬
‫در محیط های پر سر و صدا‪ ،‬ممکن است برای شنیدن صدای‬
‫تماس ها در حین استفاده از ویژگی بلندگوی تلفن‪ ،‬دچار مشکل‬
‫شوید‪ .‬برای کارآیی صوتی بهتر‪ ،‬از حالت تلفن عادی استفاده‬
‫کنید‪.‬‬
‫تغيير زنگ‬
‫‪1 .1‬در حالت فهرست ‪ ،‬تنظيمات ← نمايه های صوتی را انتخاب‬
‫کنید‪.‬‬
‫‪2 .2‬به نمایه ای بروید که در حال استفاده از آن هستید‪.‬‬
‫‪<3 .3‬تصحیح> را فشار دهید و یک سیم کارت را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪4 .4‬زنگ تماس صوتی را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪5 .5‬یک محل حافظه را انتخاب کنید (در صورت لزوم)‪.‬‬
‫‪6 .6‬يک زنگ تماس را انتخاب کنید‪.‬‬
‫برای جابجايی به يک نمايه ديگر‪ ،‬آن را از ليست انتخاب کنيد‪.‬‬
‫استفاده از صفحه اصلی هوشمند‬
‫صفحه اصلی هوشمند به شما امکان می دهد تا به برنامه ها و مخاطبين‬
‫مورد عالقه خود دسترسی داشته باشيد و رويدادها يا کارهای آتی را‬
‫مشاهده کنيد‪ .‬شما می توانيد صفحه اصلی هوشمند را برای سازگاری‬
‫با سليقه و نيازهای خود سفارشی کنيد‪.‬‬
‫در هنگام استفاده از صفحه اصلی هوشمند‪ ،‬کليد پيمايش همانند‬
‫ميانبرها کار نمی کند‪.‬‬
‫برای افزودن موارد به صفحه اصلی هوشمند‬
‫‪1 .1‬در حالت فهرست ‪ ،‬پس از انتخاب تنظيمات ← صفحه نمايش‬
‫← صفحه اول هوشمند‪ ،‬برای انتخاب صفحه اصلی به چپ يا‬
‫‪<2 .2‬تصحیح> را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪3 .3‬مواردی را که می خواهید روی صفحه اصلی هوشمند نمايش‬
‫داده شود‪ ،‬انتخاب کنيد‪.‬‬
‫برای نوار ابزار ميانبرها‪ ،‬می توانيد به دلخواه ميانبر اضافه يا‬
‫حذف کنيد‪< .‬امکانات> ← ویرایش میانبرها را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪4 .4‬برای ویرایش میانبرها‪ ،‬کليد تأييد را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪<5 .5‬ثبت> را فشار دهيد‪.‬‬
‫در صورت استفاده از نمايه سکوت‪ ،‬مجاز به تغيير دادن زنگ‬
‫تماس نيستيد‪.‬‬
‫‪3 .3‬گيرندگان را انتخاب کنید‪.‬‬
‫همچنین می توانید یک شماره گیرنده را وارد کنید‪ .‬به مرحله‬
‫‪ 6‬بروید‪.‬‬
‫‪4 .4‬برای باز کردن لیست مخاطبین خود‪ ،‬جستجو را فشار دهید‪.‬‬
‫برای انتخاب چندین گیرنده‪< ،‬امکانات> ← چندتایی را‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫‪5 .5‬و مخاطبین را انتخاب کنید ← <ضافه کردن>‪.‬‬
‫‪6 .6‬پس از تنظیم گیرندگان‪ ،‬کلید تایید را برای ذخیره آنها فشار‬
‫دهید‪.‬‬
‫‪7 .7‬تکرارها را انتخاب کرده و تعداد دفعات تکرار پیام اضطراری‬
‫را تنظیم کنید‏‪.‬‬
‫‪<8 .8‬بازگشت> ← <بلی> را فشار دهيد‪.‬‬
‫برای ارسال يک پيام اضطراری‬
‫‪1 .1‬در حالی که کليدها قفل است‪ ] [ ،‬را چهار بار فشار دهيد تا‬
‫پيام اضطراری به شماره های از پيش تعيين شده ارسال شود‪.‬‬
‫تلفن به حالت پيام اضطراری جابجا شده و پيام اضطراری از‬
‫پيش تعيين شده را ارسال می کند‪.‬‬
‫‪2 .2‬برای خروج از حالت پيام اضطراری‪ ] [ ،‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫برقراری تماس های مجازی‬
‫اگر می خواهيد از جلسات يا گفتگوهای ناخواسته خارج شويد‪ ،‬می‬
‫توانيد يک تماس ورودی را شبيه سازی کنيد‪.‬‬
‫برای فعال کردن ويژگی تماس مجازی‬
‫در حالت فهرست ‪ ،‬تنظيمات ← تماس ← تماس مجازی ← کلید‬
‫فوری تماس مجازی ← روشن را انتخاب کنید‪.‬‬
‫برای برقراری يک تماس مجازی‬
‫ •در حالت آماده به کار‪ ،‬کليد پيمايش را فشار داده و پایین نگه‬
‫داريد‪.‬‬
‫ •وقتی کليدها قفل هستند‪ ،‬کليد پيمايش را چهار بار فشار دهيد‪.‬‬
‫فعال کردن چراغ قوه‬
‫چراغ قوه موجود در تلفن به شما کمک می کند تا با روشن کردن آن‬
‫در مکان های تاریک بتوانید اطراف خود را ببینید‪ .‬در حالت آماده به‬
‫کار‪ ،‬کلید پیمایش را به سمت باال فشار دهید و نگهدارید تا چراغ قوه‬
‫روشن شود‪ .‬همچنین می توانید برنامه های کاربردی ← چراغ قوه‬
‫← <روشن> را انتخاب کنید‪.‬‬
‫برای خاموش کردن چراغ قوه‪ ،‬کلید پیمایش را مجدداً در حالت آماده‬
‫به کار به سمت باال فشار دهید و نگهدارید‪.‬‬
‫استفاده از دوربين‬
‫برای عکس گرفتن‬
‫‪1 .1‬در حالت فهرست‪ ،‬دوربین را برای روشن کردن دوربین‬
‫انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪2 .2‬برای نمای افقی‪ ،‬تلفن را در خالف جهت عقربه های ساعت‬
‫بچرخانید‪.‬‬
‫‪3 .3‬لنز را به طرف سوژه گرفته و تنظيمات الزم را انجام دهيد‪.‬‬
‫‪4 .4‬کلید تأیید را برای عکسبرداری فشار دهید‪ .‬عکس به طور‬
‫خودکار ذخيره می شود‪.‬‬
‫شما می توانيد سبک صفحه آماده به کار را تغيير دهيد‪ .‬در‬
‫حالت فهرست ‪ ،‬پس از انتخاب تنظيمات ← صفحه نمايش ←‬
‫صفحه اول هوشمند‪ ،‬برای انتخاب سبک مورد نظر به چپ يا‬
‫راست برويد‪.‬‬
‫برای دسترسی به موارد صفحه اول هوشمند‬
‫برای حرکت در بين موارد روی صفحه اصلی هوشمند‪ ،‬کليد پيمايش‬
‫را فشار داده و برای انتخاب يک مورد‪ ،‬کليد تاييد را فشار دهيد‪.‬‬
‫وارد کردن متن‬
‫برای تغيير دادن حالت ورودی متن‬
‫ •برای جابجايی بين حالت های ‪ T9‬و ‪ ] [ ABC‬را فشار داده و‬
‫نگه داريد‪ .‬بسته به کشور شما‪ ،‬ممکن است بتوانيد به يک حالت‬
‫ورودی برای زبان خاص خود دسترسی پيدا کنيد‪.‬‬
‫ •برای جابجايی بين حروف کوچک و بزرگ يا جابجايی به حالت‬
‫عددی‪ ] [ ،‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫ •برای جابجايی به حالت نشانه‪ ] [ ،‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫ •برای انتخاب يک حالت ورودی يا تغيير زبان ورودی [ ] را‬
‫فشار داده و نگه داريد‪.‬‬
‫حالت ‪T9‬‬
‫‪1 .1‬برای وارد کردن يک کلمه کامل‪ ،‬کليدهای الفبايی‪-‬عددی‬
‫مناسب را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪2 .2‬پس از ظاهر شدن کلمه صحيح‪ ،‬برای درج يک فاصله‬
‫[‪ ]0‬را فشار دهيد‪ .‬اگر کلمه صحیح نمایش داده نشود‪ ،‬کلید‬
‫پیمایش را به باال یا پایین فشار دهید تا یک کلمه جایگزین‬
‫انتخاب شود‪.‬‬
‫برای مشاهده عکس ها‬
‫در حالت فهرست ‪ ،‬فايلهای شخصی ← تصاوير ← و يک فايل‬
‫عکس را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫برای فیلمبرداری‬
‫‪1 .1‬در حالت فهرست‪ ،‬دوربین را برای روشن کردن دوربین‬
‫انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪2 .2‬برای نمای افقی‪ ،‬تلفن را در خالف جهت عقربه های ساعت‬
‫بچرخانید‪.‬‬
‫‪3 .3‬برای رفتن به دوربین فیلمبرداری‪ ]1[ ،‬را فشار دهيد‪ .‬لنز را‬
‫به طرف سوژه گرفته و تنظيمات الزم را انجام دهيد‪.‬‬
‫‪4 .4‬کلید تأیید را برای شروع فیلمبرداری فشار دهید‪.‬‬
‫‪5 .5‬کلید تأیید یا <توقف> را برای توقف ضبط فشار دهید‪ .‬فيلم‬
‫به طور خودکار ذخيره می شود‪.‬‬
‫برای مشاهده فيلم ها‬
‫در حالت فهرست‪ ،‬فايلهای شخصی ← فيلمها ← يک فايل فيلم را‬
‫انتخاب کنيد‪.‬‬
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement