Samsung GT-C3520 صارف دستی
‫‪GT-C3520‬‬
‫تلفن همراه‬
‫دفترچه راهنمای کاربر‬
‫اقدامات احتیاطی مربوط به ایمنی‬
‫هشدار‪ :‬جلوگیری از برق گرفتگی‪ ،‬آتش سوزی و‬
‫انفجار‬
‫ •هرگز باتری را سوراخ یا له نکنید‪ .‬از قرار دادن باتری در معرض فشار خارجی زیاد‬
‫خودداری کنید‪ ،‬زیرا ممکن است باعث اتصال کوتاه مدارهای داخلی و داغ شدن بیش از‬
‫حد باتری شود‪.‬‬
‫از سیم های برق یا دوشاخه های آسیب دیده‪ ،‬یا پریزهای برق ُشل استفاده نکنید‬
‫از دستگاه‪ ،‬باتری ها و شارژرها در برابر آسیب محافظت کنید‬
‫با دستان خیس‪ ،‬سیم برق را در دست نگیرید‪ ،‬یا شارژر را با کشیدن سیم آن جدا نکنید‬
‫سیم برق را خم نکنید یا به آن آسیب نرسانید‬
‫از دستگاه هنگام شارژ کردن استفاده نکنید یا دستگاه را با دستان خیس در دست نگیرید‬
‫بین قطب های باتری یا شارژر اتصال کوتاه ایجاد نکنید‬
‫شارژر یا باتری را نیندازید یا به آنها ضربه نزنید‬
‫باتری را با شارژرهایی که مورد تأیید سازنده دستگاه نیستند شارژ نکنید‬
‫به هنگام رعد و برق از این دستگاه استفاده نکنید‬
‫ممکن است دستگاه درست کار نکند و خطر برق گرفتگی وجود داشته باشد‪.‬‬
‫•بسته به نرم افزار تلفن یا ارائه دهنده خدمات‪ ،‬ممکن است برخی از مطالب مندرج در‬
‫این دفترچه راهنما با تلفن شما تفاوت داشته باشد‪.‬‬
‫•خدمات شخص ثالث ممکن است متوقف شده یا دچار وقفه شود و ‪ Samsung‬هیچ‬
‫ضمانت نامه ای مبنی بر ادامه امکان استفاده از محتوا یا خدمات را برای یک مدت‬
‫زمان خاص ارائه نمی کند‪.‬‬
‫•این دستگاه برخی از انواع خاص نرم افزارهای رایگان‪/‬منبع باز است‪ .‬شرایط دقیق‬
‫مربوط به مجوزها‪ ،‬بیانیه های سلب مسئولیت‪ ،‬اعالمیه ها و آگهی ها در سایت‬
‫‪ Samsung‬در آدرس ‪ opensource.samsung.com‬موجود است‪.‬‬
‫‪www.samsung.com‬‬
‫برای جلوگیری از آسیب رساندن به خود و دیگران یا صدمه زدن به دستگاه‪ ،‬تمام اطالعات زیر را پیش از استفاده از دستگاه مطالعه کنید‪.‬‬
‫از باتری لیتیوم يون (‪ )Li-Ion‬آسیب دیده یا نشت کرده استفاده نکنید‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫•از قرار دادن دستگاه و باتری ها در معرض دماهای بسیار سرد یا بسیار گرم خودداری کنید‪.‬‬
‫•دماهای شدید ممکن است باعث تغییر شکل دستگاه شود و ظرفیت شارژ و عمر دستگاه و‬
‫باتری های شما را کاهش دهد‪.‬‬
‫•از تماس باتری ها با اشیای فلزی جلوگیری کنید‪ ،‬زیرا این تماس می تواند موجب اتصال بین‬
‫پایانه های ‪ +‬و – باتری شود و به صدمه موقتی یا دائمی باتری بینجامد‪.‬‬
‫•هرگز از شارژر یا باتری صدمه دیده استفاده نکنید‪.‬‬
‫احتیاط‪ :‬هنگام استفاده از دستگاه در مناطق ممنوعه‪،‬‬
‫از همه هشدارها و مقررات مربوط به ایمنی پیروی‬
‫کنید‬
‫دستگاه خود را در مکان های ممنوعه خاموش کنید‬
‫ •اگر باید از دستگاه خود استفاده کنید‪ ،‬آن را حداقل ‪ ۱۵‬سانتی متر دور از دستگاه تنظیم‬
‫ضربان قلب نگه دارید‪.‬‬
‫ •برای به حداقل رساندن تداخل احتمالی در دستگاه تنظیم ضربان قلب‪ ،‬از دستگاه خود در‬
‫طرف مخالف بدنتان که دستگاه تنظیم ضربان قلب از آنجا دور است‪ ،‬استفاده کنید‪.‬‬
‫از دستگاه خود در بیمارستان یا در نزدیکی تجهیزات پزشکی که ممکن است فرکانس‬
‫رادیویی در آنها تداخل ایجاد کند‪ ،‬استفاده نکنید‬
‫اگر شخصاً از هرگونه تجهیزات پزشکی استفاده می کنید‪ ،‬برای اطمینان از ایمنی تجهیزات خود‬
‫در برابر فرکانس رادیویی‪ ،‬با سازنده تجهیزات تماس بگیرید‪.‬‬
‫اگر از سمعک استفاده می کنید‪ ،‬با سازنده آن برای کسب اطالعات درباره تداخل رادیویی‬
‫تماس بگیرید‪.‬‬
‫ممکن است فرکانس رادیویی دستگاه شما در برخی از سمعک ها تداخل ایجاد کند‪ .‬برای اطمینان‬
‫از ایمنی سمعک خود‪ ،‬با سازنده آن تماس بگیرید‪.‬‬
‫دستگاه را در محیط های مستعد انفجار خاموش کنید‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫•در محیط های مستعد انفجار‪ ،‬به جای بیرون آوردن باتری‪ ،‬دستگاه خود را خاموش کنید‪.‬‬
‫•همیشه از مقررات‪ ،‬دستورالعمل ها و عالئم موجود در محیط های مستعد انفجار پیروی کنید‪.‬‬
‫•از دستگاه خود در نقاط سوختگيری (جايگاههای خدماتی)‪ ،‬در نزديکی مواد سوختی يا‬
‫شيميايی‪ ،‬و در مناطقی که خطر انفجار در آنها وجود دارد‪ ،‬استفاده نکنيد‪.‬‬
‫•گازها‪ ،‬مایعات قابل اشتعال‪ ،‬یا مواد قابل انفجار را در همان محفظه ای که دستگاه‪ ،‬قطعات یا‬
‫لوازم جانبی آن قرار دارد‪ ،‬ذخیره یا حمل نکنید‪.‬‬
‫برای دورانداختن ایمن باتری های لیتیوم يون‪ ،‬با نزدیک ترین مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید‪.‬‬
‫از تمام مقرراتی که استفاده از دستگاه های همراه را در یک منطقه خاص محدود می کنند‪،‬‬
‫پیروی کنید‪.‬‬
‫‬
‫ •فقط از باتری ها و شارژرهای مورد تأیید گنوسماس که مخصوصاً برای دستگاه شما طراحی‬
‫شده اند‪ ،‬استفاده کنید‪ .‬باتری ها و شارژرهای ناسازگار می توانند موجب جراحات جدی یا‬
‫صدمه دیدن دستگاه شما شوند‪.‬‬
‫ •هرگز باتری ها یا دستگاه ها را در آتش نیندازید‪ .‬هنگام دورانداختن باتری ها یا دستگاه های‬
‫استفاده شده‪ ،‬از تمام مقررات محلی پیروی کنید‪.‬‬
‫ •هرگز باتری یا دستگاه را بر روی یا در داخل دستگاه های گرم کننده مثل اجاق های‬
‫مایکروویو‪ ،‬اجاق گاز یا رادیاتور قرار ندهید‪ .‬ممکن است باتری ها با داغ شدن بیش از‬
‫حد‪ ،‬منفجر شوند‪.‬‬
‫از دستگاه خود در نزدیکی سایر دستگاه های الکترونیکی استفاده نکنید‬
‫دستگاه خود را هنگام سوار شدن در هواپیما خاموش کنید‬
‫هنگام استفاده از باتری ها و شارژرها و دورانداختن آنها‪ ،‬دقت کنید‬
‫بیشتر دستگاه های الکترونیکی از سیگنال های فرکانس رادیویی استفاده می کنند‪ .‬ممکن است‬
‫دستگاه شما در سایر دستگاه های الکترونیکی تداخل ایجاد کند‪.‬‬
‫از دستگاه خود در نزدیکی دستگاه تنظیم ضربان قلب استفاده نکنید‬
‫ •در صورت امکان‪ ،‬از دستگاه خود در محدوده ‪ ۱۵‬سانتی متری دستگاه تنظیم ضربان قلب‬
‫استفاده نکنید‪ ،‬زیرا دستگاه شما می تواند در دستگاه تنظیم ضربان قلب تداخل ایجاد کند‪.‬‬
‫استفاده از دستگاه در هواپیما غیرقانونی است‪ .‬ممکن است دستگاه شما در دستگاه های هدایت‬
‫الکترونیکی هواپیما تداخل ایجاد کند‪.‬‬
‫ممکن است به دلیل فرکانس رادیویی دستگاه شما‪ ،‬دستگاه های الکترونیکی موجود در‬
‫وسیله نقلیه موتوری درست عمل نکنند‬
‫ممکن است به دلیل فرکانس رادیویی دستگاه شما‪ ،‬دستگاه های الکترونیکی موجود در خودروی‬
‫شما درست عمل نکنند‪ .‬برای کسب اطالعات بیشتر‪ ،‬با سازنده آن تماس بگیرید‪.‬‬
‫‪Printed in Korea‬‬
‫‪GH68-35893A‬‬
‫‪Farsi. 10/2011. Rev. 1.0‬‬
‫ •در صورت لزوم با یک شماره امداد جاده ای یا یک شماره امداد خاص غیراضطراری‬
‫تماس بگیرید‪ .‬اگر یک خودروی خراب دیدید که هیچ خطر جدی ای ندارد‪ ،‬یک چراغ‬
‫راهنمایی خراب‪ ،‬یک تصادف جزئی که هیچ کس مجروح نشده‪ ،‬یا خودرویی که می دانید‬
‫مسروقه است‪ ،‬با امداد جاده ای یا یک شماره خاص غیراضطراری تماس بگیرید‪.‬‬
‫مراقبت و استفاده صحیح از دستگاه همراه خود‬
‫دستگاه خود را خشک نگه دارید‬
‫ •رطوبت و همه انواع مایعات ممکن است به قطعات یا مدارهای الکترونیکی دستگاه‬
‫صدمه بزند‪.‬‬
‫ •اگر دستگاه شما خيس شده است‪ ،‬از روشن کردن آن خودداری کنيد‪ .‬در صورت خيس شدن‬
‫دستگاه روشن‪ ،‬آن را فوراً خاموش کرده و باتری را خارج کنيد (اگر دستگاه خاموش نمی‬
‫شود يا نمی توانيد باتری آن را خارج کنيد‪ ،‬دستگاه را همانطور رها کنيد)‪ .‬سپس دستگاه را‬
‫با يک حوله خشک کرده و به يک مرکز سرويس مراجعه کنيد‪.‬‬
‫ •مایعات رنگ برچسبی را که نشان دهنده آب دیدگی داخل دستگاه است تغییر می دهد‪.‬‬
‫صدمه به دستگاه در اثر آب خوردگی‪ ،‬می تواند ضمانت نامه سازنده را از درجه اعتبار‬
‫ساقط کند‪.‬‬
‫از دستگاه خود در مناطق پر گرد و غبار یا آلوده استفاده نکنید و آن را در این مناطق‬
‫نگهداری ننمایید‪.‬‬
‫گرد و غبار ممکن است باعث درست کار نکردن دستگاه شما شود‪.‬‬
‫دستگاه خود را در سطوح شیبدار قرار ندهید‪.‬‬
‫دگر دستگاه شما بیفتد‪ ،‬ممکن است آسیب ببیند‪.‬‬
‫دستگاه خود را در جاهای داغ یا سرد قرار ندهید‪ .‬از دستگاه خود در دمای ‪ -۲۰‬تا ‪۵۰‬‬
‫درجه سانتیگراد استفاده کنید‪.‬‬
‫ •اگر دستگاه خود را داخل یک خودروی دربسته جا بگذارید‪ ،‬ممکن است دستگاه منفجر‬
‫شود‪ ،‬زیرا دمای داخل آن ممکن است تا ‪ ۸۰‬درجه سانتیگراد برسد‪.‬‬
‫ً‬
‫(مثال روی‬
‫ •دستگاه خود را به مدت طوالنی در معرض تابش مستقیم خورشید قرار ندهید‬
‫داشبورد خودرو)‪.‬‬
‫ •باتری را در دمای ‪ ۰‬تا ‪ ۴۰‬درجه سانتیگراد نگهداری کنید‪.‬‬
‫دستگاه خود را کنار اشیاء فلزی مانند سکه‪ ،‬کلید یا گردنبند نگهداری نکنید‪.‬‬
‫ •ممکن است دستگاه شما تغییر شکل دهد یا درست کار نکند‪.‬‬
‫ •اگر پایانه های باتری در تماس با اشیاء فلزی باشند‪ ،‬ممکن است آتش سوزی ایجاد شود‪.‬‬
‫از داده های شخصی و مهم خود حفاظت کنيد‬
‫ •در هنگام استفاده از دستگاه‪ ،‬از داده های مهم خود نسخه پشتيبان تهيه کنيد‪ .‬سامسونگ در‬
‫قبال از دست رفتن داده ها مسئوليتی ندارد‪.‬‬
‫ •در هنگام دور انداختن دستگاه خود‪ ،‬از تمام داده ها نسخه پشتيبان تهيه کرده و برای‬
‫جلوگيری از سوء استفاده از اطالعات شخصی خود‪ ،‬دستگاه را بازنشانی کنيد‪.‬‬
‫حتماً از اطالعات مهم نسخه پشتيبان تهيه کنيد‬
‫سامسونگ در قبال از دست رفتن اطالعات‪ ،‬مسئوليتی ندارد‪.‬‬
‫اطالعات گواهینامه «میزان جذب خاص» (‪)SAR‬‬
‫دستگاه شما با استانداردهای اتحادیه اروپا (‪ )EU‬که میزان قرارگیری در معرض انرژی‬
‫فرکانس رادیویی (‪ )RF‬منتشر شده توسط تجهیزات رادیویی و مخابراتی را محدود می کنند‪،‬‬
‫مطابقت دارد‪ .‬این استانداردها از فروش دستگاههای همراهی که از حداکثر میزان قرارگیری‬
‫در معرض انرژی فرکانس رادیویی (موسوم به «میزان جذب خاص» یا ‪ )SAR‬برابر با ‪۲,0‬‬
‫وات بر کیلوگرم بافت بدن تجاوز می کنند‪ ،‬جلوگیری می نمایند‪.‬‬
‫در حین آزمایش‪ ،‬حداکثر ‪ SAR‬گزارش شده برای این مدل ‪ 0,355‬وات بر کیلوگرم بوده‬
‫ً‬
‫احتماال بسیار پایین تر خواهد بود‪ ،‬زیرا این‬
‫است‪ .‬هنگام استفاده عادی‪ ،‬میزان ‪ SAR‬واقعی‬
‫دستگاه به گونه ای طراحی شده است که صرفاً انرژی ‪ RF‬الزم برای ارسال سیگنال به‬
‫نزدیکترین ایستگاه را منتشر کند‪ .‬دستگاه شما با انتشار خودکار میزان پایین تر انرژی در هر‬
‫زمان که ممکن است‪ ،‬میزان کلی قرار گرفتن شما در معرض انرژی ‪ RF‬را کاهش می دهد‪.‬‬
‫برای کسب اطالعات بیشتر درباره ‪ SAR‬و استانداردهای مربوطه اتحادیه اروپا‪ ،‬از پایگاه‬
‫اینترنتی گنوسماس بازدید نمایید‪.‬‬
‫دستگاه خود را نزدیک میدانهای مغناطیسی نگهداری نکنید‬
‫ •ممکن است دستگاه شما خراب شود یا باتری به دلیل قرار گرفتن در معرض میدانهای‬
‫مغناطیسی خالی شود‪.‬‬
‫ •کارتهای دارای نوار مغناطیسی‪ ،‬مانند کارت اعتباری‪ ،‬کارت تلفن‪ ،‬کارت بانکی‪ ،‬و کارت‬
‫سوار شدن به هواپیما‪ ،‬ممکن است توسط میدانهای مغناطیسی آسیب ببینند‪.‬‬
‫ •از کیف های حمل یا لوازم جانبی دارای گیره های مغناطیسی استفاده نکنید یا نگذارید دستگاه‬
‫شما برای مدت طوالنی در تماس با میدان های مغناطیسی قرار داشته باشد‪.‬‬
‫دستگاه خود را نزدیک یا داخل بخاری‪ ،‬مایکروویو‪ ،‬دستگاههای آشپزی فوری‪ ،‬یا‬
‫ظرفهای دارای فشار باال نگهداری نکنید‪.‬‬
‫ •ممکن است باتری نشت کند‪.‬‬
‫ •ممکن است دستگاه شما بیش از اندازه گرم شود و آتش سوزی ایجاد کند‪.‬‬
‫دستگاه خود را نیندازید یا به آن ضربه نزنید‪.‬‬
‫ •ممکن است صفحه دستگاه شما آسیب ببیند‪.‬‬
‫ •اگر دستگاه شما خم شود یا تغییر شکل یابد‪ ،‬ممکن است آسیب ببیند یا قطعات آن درست‬
‫کار نکند‪.‬‬
‫درصورتیکه دستگاهتان مجهز به فالش دوربین یا چراغ است‪ ،‬فالش را در نزدیکی‬
‫چشمان افراد یا حیوانات استفاده نکنید‬
‫استفاده از فالش نزدیک چشم ممکن است باعث از دست رفتن موقت بینایی یا آسیب دیدن‬
‫چشمها شود‪.‬‬
‫در هنگام قرار گرفتن در معرض نور شديد‪ ،‬احتياط کنيد‬
‫حداکثر عمر مفید باتری و شارژر را تضمین کنید‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫در هنگام استفاده از هدست‪ ،‬مراقب شنوايی و گوشهای خود باشيد‬
‫•باتری ها را به مدت بیش از یک هفته شارژ نکنید‪ ،‬زیرا شارژ بیش از اندازه می تواند عمر‬
‫باتری را کوتاه کند‪.‬‬
‫•باتری های استفاده نشده در طول زمان خالی می شوند و قبل از استفاده باید دوباره شارژ‬
‫شوند‪.‬‬
‫•زمانی که از شارژر استفاده نمی کنید‪ ،‬آن را از منبع برق جدا کنید‪.‬‬
‫•از باتری ها فقط برای کارهایی که برای آن در نظر گرفته شده اند‪ ،‬استفاده کنید‪.‬‬
‫از باتریها‪ ،‬شارژرها‪ ،‬و لوازم جانبی و مواد تأیید شده توسط سازنده استفاده کنید‪.‬‬
‫ •استفاده از باتریها یا شارژرهای معمولی ممکن است عمر دستگاه شما را کوتاه کند یا باعث‬
‫درست کار نکردن دستگاه شود‪.‬‬
‫ •گنوسماس نمی تواند مسئول ایمنی کاربر هنگام استفاده از لوازم جانبی یا موادی باشد که‬
‫مورد تأیید گنوسماس نیستند‪.‬‬
‫باتری یا دستگاه را گاز نزنید یا نمکید‪.‬‬
‫ •انجام این کار ممکن است به دستگاه آسیب بزند یا باعث انفجار شود‪.‬‬
‫ •اگر کودکان از این دستگاه استفاده می کنند‪ ،‬دقت کنید که از دستگاه درست استفاده کنند‪.‬‬
‫هنگام صحبت کردن با دستگاه‪:‬‬
‫ •دستگاه را مستقیم نگه دارید‪ ،‬همانطور که تلفن معمولی را نگه می دارید‪.‬‬
‫ •مستقیم داخل قطعه دهانی صحبت کنید‪.‬‬
‫ •از تماس با آنتن داخلی دستگاه خود خودداری کنید‪ .‬لمس کردن آنتن ممکن است کیفیت گفتگو‬
‫را کاهش دهد یا باعث شود دستگاه فرکانسهای رادیویی بیش از حد لزوم ارسال کند‪.‬‬
‫ •در هنگام استفاده از دستگاه‪ ،‬يکی از چراغهای اتاق را روشن بگذاريد و دستگاه را بيش از‬
‫حد به چشمتان نزديک نکنيد‪.‬‬
‫ •قرار گرفتن در معرض نور شديد يا تماشای فيلم يا انجام بازيهای مبتنی بر ‪ Flash‬به مدت‬
‫طوالنی می تواند خطر تشنج يا سياهی رفتن چشم را به همراه داشته باشد‪ .‬در صورت‬
‫احساس هرگونه ناراحتی‪ ،‬فوراً استفاده از دستگاه را متوقف کنيد‪.‬‬
‫نتن داخلی‬
‫دورانداختن صحیح باتری های موجود در این‬
‫محصول‬
‫(مربوط به اتحادیه اروپا و سایر کشورهای اروپایی دارنده سیستم های مجزای‬
‫جمع آوری باتری)‬
‫وجود این عالمت بر روی باتری‪ ،‬دفترچه راهنما یا بسته بندی‪ ،‬بدین معناست‬
‫که باتری های موجود در این محصول نباید در پایان عمر مفید خود‪ ،‬همراه‬
‫با سایر‬
‫زباله های خانگی دور انداخته شوند‪ .‬هر جا که نشانه گذاری شده است‪ ،‬نمادهای شیمیایی ‪Cd‬‬
‫‪ ،Hg‬یا ‪ Pb‬نشان می دهند که باتری حاوی جیوه‪ ،‬کادمیم یا سرب به میزان بیشتری از مقادیر‬
‫مرجع مشخص شده در دستورالعمل ‪ 66/2006‬کمیسیون اروپاست‪ .‬در صورتی که باتری ها به‬
‫شکل صحیح دور انداخته نشوند‪ ،‬این مواد شیمیایی می توانند موجب آسیب رساندن به سالمت‬
‫انسان یا محیط زیست شوند‪.‬‬
‫برای محافظت از منابع طبیعی و ترویج استفاده مجدد از مواد‪ ،‬لطفاً باتری ها را از سایر انواع‬
‫زباله جدا کرده و آنها را از طریق سیستم محلی و رایگان جمع آوری باتری بازیافت نمایید‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫•قرار گرفتن بیش از حد در معرض صداهای بلند ممکن است به‬
‫شنوایی آسیب بزند‪.‬‬
‫•قرار گرفتن در معرض صداهای بلند هنگام رانندگی ممکن است حواس‬
‫شما را پرت کند و باعث تصادف شود‪.‬‬
‫•قبل از وصل کردن هدفون به منبع صدا همیشه صدا را کم کنید و فقط‬
‫از حداقل تنظیم صدای الزم برای شنیدن مکالمه یا موسیقی استفاده کنید‪.‬‬
‫•در محيط خشک‪ ،‬امکان ايجاد الکتريسيته ساکن در گوشی وجود دارد‪.‬‬
‫در محيط خشک از هدست استفاده نکنيد‪ ،‬يا پيش از اتصال هدست به‬
‫دستگاه يک شيی فلزی را لمس کنيد تا بار الکتريکی دستگاه تخليه شود‪.‬‬
‫هنگام استفاده از دستگاه در حین راه رفتن یا حرکت مراقب باشید‪.‬‬
‫بیانیه سلب مسئولیت‬
‫برخی از محتواها و خدمات قابل دسترس از طریق این دستگاه‪ ،‬متعلق به اشخاص ثالث هستند‬
‫و تحت حمایت قانون حق‬
‫نسخه برداری‪ ،‬حق ثبت اختراع‪ ،‬عالئم تجاری و یا سایر حقوق مالکیت معنوی قرار دارند‪ .‬چنین‬
‫محتواها و خدماتی صرفاً برای استفاده شخصی و غیرتجاری شما ارائه شده اند‪ .‬اجازه ندارید از‬
‫محتواها یا خدمات به شیوه ای که مالک محتوا یا ارائه دهنده خدمات آن را مجاز ندانسته است‪،‬‬
‫استفاده کنید‪ .‬بدون ایجاد هیچگونه محدودیت برای آنچه ذکر گردید‪ ،‬اجازه ندارید برای هیچ یک‬
‫از محتواها یا خدمات نمایش داده شده از طریق این دستگاه‪ ،‬اقدام به دستکاری‪ ،‬کپی‪ ،‬انتشار‬
‫مجدد‪ ،‬آپلود‪ ،‬پست‪ ،‬ارسال‪ ،‬ترجمه‪ ،‬فروش‪ ،‬ایجاد آثار اقتباسی‪ ،‬با هر شیوه یا رسانه ای نمایید‪،‬‬
‫مگر اینکه مالک محتوای مربوطه یا ارائه دهنده خدمات صراحتاً اجازه چنین کاری را داده‬
‫باشد‪« .‬محتواها و خدمات اشخاص ثالث «همانگونه که هست» ارائه می شود‪ .‬سامسونگ چنین‬
‫محتواها یا خدمات ارائه شده ای را چه صراحتاً و چه به صورت ضمنی برای هیچ منظوری‬
‫تضمین نمی کند‪ .‬سامسونگ صراحتاً مسئولیت هرگونه ضمانت ضمنی‪ ،‬بدون قید محدودیت‬
‫شامل ضمانت های قابلیت فروش یا تناسب برای یک هدف خاص را از خود سلب می نماید‪.‬‬
‫سامسونگ دقت‪ ،‬اعتبار‪ ،‬بهنگامی‪ ،‬مجاز یا کامل بودن هیچ یک از محتواها یا خدماتی که از‬
‫طریق این دستگاه در دسترس قرار گرفته است را تضمین‬
‫نمی کند و سامسونگ تحت هیچ شرایطی‪ ،‬از جمله اهمال‪ ،‬مسئولیت هیچگونه خسارت مستقیم‪،‬‬
‫غیرمستقیم‪ ،‬اتفاقی‪ ،‬خاص یا منتجه‪،‬‬
‫حق الوکاله‪ ،‬هزینه ها یا هرگونه خسارت ناشی از‪ ،‬یا مربوط به هر نوع اطالعات مندرج‪،‬‬
‫یا در نتیجه استفاده از چنین محتواها یا خدماتی توسط شما یا هر شخص ثالث دیگری را‪ ،‬چه‬
‫به صورت قراردادی و چه به عنوان مسئولیت مدنی نمی پذیرد‪ ،‬حتی اگر از امکان بروز‬
‫چنین خساراتی مطلع شده باشد‪ ».‬خدمات اشخاص ثالث ممکن است در هر زمانی قطع شده یا‬
‫دچار وقفه شوند و سامسونگ هیچگونه ادعا یا ضمانتی مبنی بر در دسترس بودن هیچ یک از‬
‫محتواها یا خدمات در هر زمانی‪ ،‬ارائه نمی دهد‪ .‬محتواها و خدمات توسط اشخاص ثالث و از‬
‫طریق شبکه ها و تأسیسات مخابره ای ارسال می شوند که سامسونگ هیچ کنترلی بر آنها ندارد‪.‬‬
‫بدون محدود کردن کلیت این بیانیه سلب مسئولیت‪ ،‬سامسونگ هرگونه مسئولیت یا تعهد مربوط‬
‫به وقفه یا تعلیق هرگونه محتوا یا خدماتی که از طریق این دستگاه در دسترس قرار گرفته است‬
‫را از خود سلب می نماید‪ .‬سامسونگ در قبال خدمات مشتریان مربوط به این محتواها و خدمات‪،‬‬
‫هیچگونه مسئولیت یا تعهدی ندارد‪ .‬هرگونه پرسش یا درخواست برای خدمات در رابطه با این‬
‫محتواها یا خدمات‪ ،‬باید مستقیماً به ارائه دهندگان مربوطه این خدمات و محتواها ارسال شود‪.‬‬
‫شیشۀ شکسته یا آکریلیک ممکن است به دستها و صورت شما آسیب برساند‪ .‬دستگاه را برای‬
‫تعمیر به یک مرکز خدمات گنوسماس ببرید‪.‬‬
‫از دستگاه برای هیچ کار دیگری به جز کاربرد در نظر گرفته شده استفاده نکنید‬
‫هنگام استفاده از دستگاه در مکانهای عمومی برای دیگران مزاحمت ایجاد نکنید‬
‫به کودکان اجازه ندهید از دستگاه شما استفاده کنند‬
‫دستگاه شما اسباب بازی نیست‪ .‬به کودکان اجازه ندهید با دستگاه بازی کنند زیرا ممکن است‬
‫به خود و دیگران آسیب بزنند‪ ،‬به دستگاه صدمه برسانند‪ ،‬یا تماسهایی بگیرند که هزینه شما‬
‫را افزایش دهد‪.‬‬
‫تجهیزات و دستگاههای همراه را با احتیاط نصب کنید‬
‫همیشه مراقب اطراف خود باشید تا از آسیب دیدن خود و دیگران جلوگیری کنید‪.‬‬
‫ •مطمئن شوید که دستگاههای همراه شما یا تجهیزات مربوط به آن با ایمنی کامل در وسیله‬
‫نقلیه شما نصب شده اند‪.‬‬
‫ •دستگاه خود و لوازم جانبی آن را در محدوده عمل کیسه هوا یا در نزدیکی آن قرار ندهید‪.‬‬
‫تجهیزات بی سیمی که به درستی نصب نشده باشند‪ ،‬می توانند در هنگام باد شدن سریع‬
‫کیسه هوا موجب جراحات شدیدی شوند‪.‬‬
‫ •هرگونه تغییر می تواند ضمانت نامه سازنده را از درجه اعتبار ساقط کند‪ .‬برای تعمیرات‪،‬‬
‫دستگاه خود را به مرکز خدمات گنوسماس ببرید‪.‬‬
‫ •باتری را باز یا سوراخ نکنید‪ ،‬این کار ممکن است باعث انفجار یا آتش سوزی شود‪.‬‬
‫سرویس دستگاه فقط باید توسط پرسنل مجاز انجام شود‬
‫دستگاه خود را در جیبهای عقب یا دور کمر خود نگذارید‪.‬‬
‫اگر بیفتید ممکن است آسیب ببینید یا به دستگاه صدمه بزنید‪.‬‬
‫قطعات دستگاه خود را باز نکنید‪ ،‬آنها را تغییر ندهید و تعمیر نکنید‪.‬‬
‫از رنگ کردن دستگاه خود يا چسباندن برچسب بر روی آن خودداری کنيد‬
‫رنگ و برچسب می تواند حرکت قطعات متحرک با مشکل مواجه کرده و باعث خرابی‬
‫دستگاه شود‪.‬‬
‫حساسيت نسبت به رنگ يا قطعات فلزس دستگاه‪ ،‬ممکن است عوارضی مانند خارش‪ ،‬اگزما‬
‫يا آماس پوستی را به همراه داشته باشد‪ .‬در صورت بروز اين عاليم‪ ،‬استفاده از محصول را‬
‫متوقف کرده و به پزشک مراجعه کنيد‪.‬‬
‫ •دستگاه یا شارژر خود را با یک حوله یا پارچه پاک کنید‪.‬‬
‫ •پایانه های باتری را با یک تکه پنبه یا یک حوله پاک کنید‪.‬‬
‫ •از مواد شیمیایی یا پاک کننده ها استفاده نکنید‪.‬‬
‫با انجام مکرر کارهايی از قبيل فشردن کليدها‪ ،‬لمس نويسه های روی صفحه لمسی با انگشت‪،‬‬
‫يا بازی کردن‪ ،‬ممکن است در قسمتهايی از بدن از جمله دستها‪ ،‬گردن‪ ،‬شانه ها احساس‬
‫ناراحتی کنيد‪ .‬در صورت استفاده طوالنی مدت از دستگاه‪ ،‬آن را بدون فشار در دست بگيريد‪،‬‬
‫کليدها را به آرامی فشار دهيد و مرتباً استراحت کنيد‪ .‬اگر با وجود رعايت اين نکات در حين‬
‫يا پس از مصرف باز هم احساس ناراحتی کرديد‪ ،‬کار با دستگاه را متوقف کرده و به پزشک‬
‫مراجعه کنيد‪.‬‬
‫(تجهیزات برقی و الکترونیکی زاید)‬
‫(مربوط به اتحادیه اروپا و سایر کشورهای اروپایی دارنده سیستم های جمع‬
‫آوری مجزای زباله)‬
‫عالمت نشان داده شده باال بر روی محصول‪ ،‬لوازم جانبی یا اسناد آن بدین‬
‫معناست که این محصول و لوازم جانبی الکترونیکی آن (مانند شارژر‪ ،‬هدست‪،‬‬
‫کابل ‪ )USB‬نباید در پایان عمر مفید خود‪ ،‬همراه با سایر زباله های خانگی‬
‫دور انداخته شوند‪.‬‬
‫لطفاً به منظور جلوگیری از وارد آمدن آسیب احتمالی به محیط زیست و سالمت انسان ها به‬
‫علت دفع کنترل نشده زباله‪ ،‬این محصوالت را از انواع دیگر زباله جدا کرده و آنها را جهت‬
‫ارتقاء استفاده مجدد و قابل استمرار منابع طبیعی‪ ،‬با احساس مسئولیت بازیافت کنید‪.‬‬
‫کاربران خانگی باید با فروشنده محصول خود‪ ،‬یا اداره دولتی محلی تماس بگیرند تا درباره‬
‫جزئیات محل و چگونگی تحویل این محصوالت جهت بازیافت ایمن برای محیط زیست‪ ،‬کسب‬
‫اطالع نمایند‪.‬‬
‫کاربران تجاری باید با عرضه کننده خود تماس گرفته و مفاد و شرایط قرارداد خرید را بررسی‬
‫کنند‪ .‬این محصول و لوازم جانبی الکترونیکی آن نباید در هنگام دورانداختن با دیگر زباله های‬
‫تجاری مخلوط شوند‪.‬‬
‫‬
‫هنگام رانندگی‪ ،‬هدایت ایمن وسیله نقلیه اولین مسئولیت شما است‪ .‬در صورتی که به وسیله‬
‫قانون ممنوع شده است‪ ،‬هرگز از دستگاه همراه خود هنگام رانندگی استفاده نکنید‪ .‬برای‬
‫ایمنی خود و دیگران‪ ،‬روشهای عاقالنه و صحیح را تمرین کنید و نکته های زیر را به یاد‬
‫داشته باشید‪:‬‬
‫ •از یک دستگاه هندزفری استفاده کنید‪.‬‬
‫ •با دستگاه خود و ویژگیهای مفید آن مانند شماره گیری سریع و شماره گیری مجدد آشنا‬
‫شوید‪ .‬این ویژگیها کمک می کنند زمان مورد نیاز برای برقراری و دریافت تماس با‬
‫دستگاه همراه خود را کاهش دهید‪.‬‬
‫ •دستگاه خود را در دسترس قرار دهید‪ .‬می توانید بدون چشم برداشتن از جاده به دستگاه‬
‫بی سیم خود دسترسی پیدا کنید‪ .‬اگر در زمان نامناسب تماسی دریافت کردید‪ ،‬بگذارید پست‬
‫صوتی به جای شما به آن جواب دهد‪.‬‬
‫ •بگذارید کسی که با او سخن می گویید بداند در حال رانندگی هستید‪ .‬در ترافیک سنگین یا‬
‫شرایط جوی خطرناک تماسها را به حالت تعلیق دربیاورید‪ .‬باران‪ ،‬تگرگ‪ ،‬برف‪ ،‬یخبندان‬
‫و ترافیک سنگین ممکن است خطرناک باشد‪.‬‬
‫ •چیزی یادداشت نکنید یا شماره تلفنی را جستجو نکنید‪ .‬نوشتن لیست «کارهایی که باید‬
‫انجام شود» یا جستجو در دفتر تلفن شما را از مسئولیت اصلی خود که رانندگی ایمن است‬
‫غافل می کند‪.‬‬
‫ •به طور واضح شماره بگیرید و ترافیک را ارزیابی کنید‪ .‬وقتی در حال حرکت نیستید‬
‫یا قبل از وارد شدن به ترافیک تماس بگیرید‪ .‬سعی کنید وقتی خودروی شما ساکن است‬
‫تماس بگیرید‪ .‬اگر الزم است تماسی بگیرید‪ ،‬فقط چند شماره بگیرید‪ ،‬جاده و آینه ها را نگاه‬
‫کنید‪ ،‬بعد ادامه دهید‪.‬‬
‫ •وارد گفتگوهای تنش زا یا احساسی که ممکن است حواس شما را پرت کند نشوید‪ .‬کسانی‬
‫را که با آنها صحبت می کنید آگاه کنید که در حال رانندگی هستید و گفتگوهایی را که ممکن‬
‫است توجه شما را از جاده منحرف کنند معلق کنید‪.‬‬
‫ •از دستگاه خود برای کمک گرفتن استفاده کنید‪ .‬در صورت آتش سوزی‪ ،‬تصادف‪ ،‬یا شرایط‬
‫اضطراری درمانی با یک شماره اورژانس محلی تماس بگیرید‪.‬‬
‫ •از دستگاه خود برای کمک به دیگران در شرایط اضطراری استفاده کنید‪ .‬اگر یک‬
‫تصادف‪ ،‬یک جنایت در حال انجام‪ ،‬یا شرایط اضطراری جدی که جان کسی در خطر است‬
‫را مشاهده کردید‪ ،‬با یک شماره اضطراری محلی تماس بگیرید‪.‬‬
‫اگر صفحه دستگاه ترک خورده یا شکسته از دستگاه استفاده نکنید‪.‬‬
‫هنگام تمیز کردن دستگاه خود‪:‬‬
‫احتمال بروز آسيبهای ناشی از حرکات تکراری را کاهش دهيد‬
‫دورانداختن صحیح این محصول‬
‫‬
‫از همه هشدارها و مقررات ایمنی مربوط به استفاده‬
‫از دستگاه همراه هنگام هدایت وسیله نقلیه‪ ،‬پیروی‬
‫کنید‬
‫سرویس دستگاه توسط پرسنل غیرمجاز ممکن است به دستگاه شما آسیب برساند و ضمانت‬
‫نامه تولید کننده دستگاه شما را بی اعتبار کند‪.‬‬
‫هنگام کار با سیم کارت یا کارت های حافظه دقت کنید‬
‫ •هنگامی که دستگاه در حال دریافت یا انتقال اطالعات است‪ ،‬سیم کارت آن را بیرون‬
‫نیاورید‪ ،‬زیرا این کار می تواند موجب از دست رفتن اطالعات و یا آسیب دیدن سیم کارت‬
‫یا دستگاه شود‪.‬‬
‫ •از سیم کارت در برابر نوسانات قوی‪ ،‬الکتریسیته ساکن‪ ،‬و پارازیت الکتریکی سایر دستگاه‬
‫ها محافظت کنید‪.‬‬
‫ •پایانه ها یا محل های اتصال طالیی رنگ را با انگشتان خود یا اشیای فلزی لمس نکنید‪ .‬اگر‬
‫سیم کارت کثیف است‪ ،‬آن را با یک پارچه نرم تمیز کنید‪.‬‬
‫نمای کلی تلفن‬
‫‪1‬‬
‫کليد پيمايش ‪ 4‬جهتی‬
‫در حالت آماده به کار‪ ،‬به فهرست‬
‫های تعریف شده توسط کاربر در‬
‫حالت فهرست دسترسی پیدا کرده و‬
‫در میان گزینه های منو حرکت کنید‬
‫بسته به ارائه دهنده خدمات شما‪ ،‬فهرست‬
‫های از پیش تعریف شده ممکن است با‬
‫یکدیگر تفاوت داشته باشند‬
‫‪5‬‬
‫‪1‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪2‬‬
‫‪8‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫کليد شماره گيری‬
‫برقراری يا پاسخگويی تماس؛ در‬
‫حالت آماده به کار‪ ،‬بازيابی شماره‬
‫های اخيراً گرفته شده‪ ،‬بی پاسخ يا‬
‫دريافتی؛‬
‫‪3‬‬
‫کلید سرویس پست صوتی‬
‫در حال آماده به کار‪ ،‬به پست های‬
‫صوتی دسترسی داشته باشید (فشار‬
‫داده و نگه داريد)‬
‫‪4‬‬
‫کليدهای الفبايی‪-‬عددی‬
‫‪5‬‬
‫کليدهای موقت‬
‫اعمال نشان داده شده در پايين‬
‫نمايشگر را انجام دهيد‬
‫‪6‬‬
‫کليد روشن‪/‬خاموش‪/‬پايان‬
‫تلفن را روشن و خاموش کنيد (فشار‬
‫داده و نگه داريد)؛ به تماس پايان‬
‫دهيد؛ در حالت “فهرست”‪ ،‬ورودی‬
‫را لغو کرده و به حالت آماده به کار‬
‫بازگرديد‬
‫‪7‬‬
‫کليد تاييد‬
‫در حالت آماده به کار‪ ،‬دسترسی به‬
‫حالت فهرست‪ ،‬راه اندازی مرورگر‬
‫وب (فشار داده و نگهدارید)؛ در‬
‫حالت فهرست‪ ،‬گزینه منوی برجسته‬
‫شده را انتخاب کرده یا یک ورودی‬
‫را تأیید کنید‬
‫بسته به ارائه دهنده سرويس يا منطقه شما‪،‬‬
‫عملکرد اين کليد ممکن است متفاوت باشد‬
‫‪8‬‬
‫کليد نمايه سکوت‬
‫در حالت آماده به کار‪ ،‬نمايه سکوت‬
‫را فعال يا غيرفعال کنيد (فشار داده‬
‫و نگه داريد)‬
‫اين نشانگرهای وضعيت در قسمت باالی صفحه نمايش تلفن شما‬
‫نشان داده می شود‪:‬‬
‫نماد‬
‫شرح‬
‫نماد‬
‫شرح‬
‫سيگنال وجود ندارد‬
‫راديوی اف ام معلق‬
‫قدرت سيگنال‬
‫پخش موسيقی در حال‬
‫انجام است‬
‫جستجوی شبکه‬
‫شبكه ‪ GPRS‬متصل شد‬
‫پخش موسیقی موقتاً متوقف‬
‫شده است‬
‫شبكه ‪ EDGE‬متصل شد‬
‫پيام متنی (‪ )SMS‬جديد‬
‫مکالمه در حال انجام است‬
‫پيام چند رسانه ای‬
‫(‪ )MMS‬جديد‬
‫مرور در وب‬
‫اتصال به يک صفحه‬
‫وب ايمن‬
‫رومينگ (خارج از منطقه‬
‫معمول سرويس)‬
‫انتقال تماس فعال شد‬
‫سیم کارت وجود ندارد‬
‫‪ Bluetooth‬فعال شد‬
‫هشدار فعال شد‬
‫کارت حافظه وارد‬
‫دستگاه شد‬
‫سيم کارت و باتری را نصب کنيد‬
‫‪1 .1‬درپوش پشتی را برداشته و سيم کارت را درون دستگاه قرار‬
‫دهید‪.‬‬
‫درپوش پشتی‬
‫سيم کارت ها‬
‫‪2 .2‬باتری را درون دستگاه قرار داده و درپوش پشتی را در محل‬
‫خود قرار دهيد‪.‬‬
‫پيام ايميل جديد‬
‫پیام پیکربندی جدید‬
‫باتری‬
‫نمايه معمولی فعال شد‬
‫نمايه سکوت فعال شد‬
‫باتری را شارژ کنید‬
‫‪1 .1‬آداپتور مسافرتی را به فیش‬
‫چندکاره وصل کنید‪.‬‬
‫سطح توان باتری‬
‫راديو ‪ FM‬روشن است‬
‫‪1 .1‬در هنگام دريافت تماس‪ ] [ ،‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪2 .2‬برای پايان دادن به تماس‪ ] [ ،‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫تماس با يک شماره اخيراً گرفته شده‬
‫‪1 .1‬در حالت آماده به کار‪ ،‬برای نمايش ليستی از شماره های‬
‫اخير‪ ] [ ،‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪2 .2‬برای انتخاب يک نوع تماس به چپ يا راست برويد‪.‬‬
‫‪3 .3‬برای انتخاب يک شماره يا نام به باال يا پايين برويد‪.‬‬
‫‪4 .4‬برای مشاهده جزئیات تماس‪ ،‬کلید تأیید را فشار داده و [ ]‬
‫را برای گرفتن یک شماره فشار دهید‪.‬‬
‫تنظيم ميزان صدا‬
‫برای تنظیم ميزان صدای زنگ تماس‬
‫‪1 .1‬در حالت فهرست ‪ ،‬تنظيمات ← نمايه های صوتی را‬
‫انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪2 .2‬به نمایه ای بروید که در حال استفاده از آن هستید‪.‬‬
‫اگر از نمايه سکوت استفاده می کنيد‪ ،‬امکان تنظيم ميزان صدای‬
‫زنگ تلفن برای شما وجود ندارد‪.‬‬
‫‪<3 .3‬تصحیح> ← بلندی صدا را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪4 .4‬به هشدار تماس بروید‪.‬‬
‫‪5 .5‬برای تنظيم ميزان صدا به چپ يا راست رفته و <ثبت> را‬
‫فشار دهيد‪.‬‬
‫برای مشاهده پیام های متنی یا چند رسانه ای‬
‫‪1 .1‬در حالت فهرست پیامها ← جعبه دريافت را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪2 .2‬يک پیام متنی یا چندرسانه ای را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫برقراری تماس های مجازی‬
‫اگر می خواهيد از جلسات يا گفتگوهای ناخواسته خارج شويد‪ ،‬می‬
‫توانيد يک تماس ورودی را شبيه سازی کنيد‪.‬‬
‫برای فعال کردن ويژگی تماس مجازی‬
‫در حالت فهرست ‪ ،‬تنظيمات ← تماس ← تماس مجازی ← کلید‬
‫فوری تماس مجازی ← روشن را انتخاب کنید‪.‬‬
‫برای برقراری يک تماس مجازی‬
‫در حالت آماده به کار‪ ،‬کليد پيمايش را فشار داده و پایین نگه داريد‪.‬‬
‫فعال کردن یابنده گوشی‬
‫اگر فرد دیگری سیم کارت جدیدی در تلفن شما وارد کند‪ ،‬ویژگی‬
‫یابنده گوشی به طور خودکار شماره مخاطب را به دو گیرنده ارسال‬
‫می کند تا شما را در يافتن و به دست آوردن دوباره تلفن کمک کند‪.‬‬
‫برای فعال کردن یابنده گوشی‪،‬‬
‫‪1 .1‬در حالت فهرست‪ ،‬تنظيمات ← امنيت ← يابنده گوشی را‬
‫انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪2 .2‬رمز عبور خود را وارد کرده و <تایید> را فشار دهید‪.‬‬
‫اولين باری که به يابنده گوشی دسترسی پيدا می کنيد‪ ،‬از شما خواسته‬
‫می شود يک رمز عبور ایجاد کرده و آن را تأیید کنید‪.‬‬
‫ •فرمت کردن کارت حافظه با کامپیوتر ممکن است سبب‬
‫ناسازگاری آن با تلفن شما شود‪ .‬کارت حافظه را فقط در تلفن‬
‫فرمت کنید‪.‬‬
‫ •نوشتن و پاک کردن مداوم داده ها روی کارت های حافظه‪ ،‬طول‬
‫عمر آنها را کوتاه خواهد کرد‪.‬‬
‫برای تنظيم ميزان صدای مخاطب در حين مکالمه‬
‫در حين مکالمه‪ ،‬برای تنظيم ميزان صدا کليد پيمايش را به باال يا پايين‬
‫فشار دهيد‪.‬‬
‫در محیط های پر سر و صدا‪ ،‬ممکن است برای شنیدن صدای تماس‬
‫ها در حین استفاده از ویژگی بلندگوی تلفن‪ ،‬دچار مشکل شوید‪ .‬برای‬
‫کارآیی صوتی بهتر‪ ،‬از حالت تلفن عادی استفاده کنید‪.‬‬
‫تغيير زنگ‬
‫‪1 .1‬در حالت فهرست ‪ ،‬تنظيمات ← نمايه های صوتی را انتخاب‬
‫کنید‪.‬‬
‫‪2 .2‬به نمایه ای بروید که در حال استفاده از آن هستید‪.‬‬
‫در صورت استفاده از نمايه سکوت‪ ،‬مجاز به تغيير دادن زنگ تماس‬
‫نيستيد‪.‬‬
‫‪<3 .3‬تصحیح> ← زنگ تماس صوتی را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪4 .4‬یک محل حافظه را انتخاب کنید (در صورت لزوم)‪.‬‬
‫‪5 .5‬يک زنگ تماس را انتخاب کنید‪.‬‬
‫برای جابجايی به يک نمايه ديگر‪ ،‬آن را از ليست انتخاب کنيد‪.‬‬
‫استفاده از صفحه اصلی هوشمند‬
‫صفحه اصلی هوشمند به شما امکان می دهد تا به برنامه ها و مخاطبين‬
‫مورد عالقه خود دسترسی داشته باشيد و رويدادها يا کارهای آتی را‬
‫مشاهده کنيد‪ .‬شما می توانيد صفحه اصلی هوشمند را برای سازگاری‬
‫با سليقه و نيازهای خود سفارشی کنيد‪.‬‬
‫در هنگام استفاده از صفحه اصلی هوشمند‪ ،‬کليد پيمايش همانند‬
‫ميانبرها کار نمی کند‪.‬‬
‫‪3 .3‬برای روشن کردن ويژگی يابنده گوشی‪ ،‬دکمه تاييد را فشار‬
‫دهيد‪.‬‬
‫‪4 .4‬برای باز کردن ليست گيرندگان‪ ،‬به طرف پايين حرکت کرده‬
‫و دکمه تاييد را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪5 .5‬برای انتخاب یک مخاطب از لیست مخاطبان‪< ،‬جستجو> ←‬
‫<افزودن> را فشار دهید‪.‬‬
‫همچنين می توانيد شماره تلفن های دارای کد کشور (با ‪ )+‬را‬
‫نيز در ليست گيرندگان وارد کنيد‪ .‬به مرحله ‪ 7‬بروید‪.‬‬
‫‪6 .6‬وقتی انتخاب مخاطبان تمام شد‪< ،‬ثبت> را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪7 .7‬به طرف پايين حرکت کرده و نام فرستنده را وارد کنيد‪.‬‬
‫‪8 .8‬کلید تاييد و ← <پذیرش> را فشار دهید‪.‬‬
‫استفاده از دوربين‬
‫برای عکس گرفتن‬
‫‪1 .1‬در حالت فهرست‪ ،‬دوربین را برای روشن کردن دوربین‬
‫انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪2 .2‬برای نمای افقی‪ ،‬تلفن را در خالف جهت عقربه های ساعت‬
‫بچرخانید‪.‬‬
‫‪3 .3‬لنز را به طرف سوژه گرفته و تنظيمات الزم را انجام دهيد‪.‬‬
‫‪4 .4‬کلید تأیید را برای عکسبرداری فشار دهید‪ .‬عکس به طور‬
‫خودکار ذخيره می شود‪.‬‬
‫نکته‪ :‬نکته ها‪ ،‬نکته های مربوط به استفاده یا اطالعات بیشتر‬
‫شامل موارد زیر است‪ :‬ترتیب گزینه ها یا فهرست هايی که باید‬
‫برای انجام یک مرحله انتخاب کنید؛ به عنوان مثال‪ :‬در حالت‬
‫فهرست‪ ،‬پیامها ← ایجاد پیام (پیامها و سپس ایجاد پیام را نشان‬
‫می دهد) را انتخاب کنید‬
‫←‬
‫] (نشان دهنده کلید روشن‪-‬‬
‫[‬
‫]‬
‫کروشه‪ :‬کليدهای تلفن؛ مانند‪[ :‬‬
‫خاموش‪/‬پایان است)‬
‫<‬
‫>‬
‫کروشه شکسته‪ :‬کليدهای موقت که عملکردهای مختلف هر‬
‫صفحه را کنترل می کنند؛ مانند‪< :‬تاييد> (نشان دهنده کليد موقت‬
‫تاييد است)‬
‫برای دسترسی به فهرست های تلفن خود‪،‬‬
‫‪1 .1‬در حالت آماده به کار‪< ،‬فهرست> را برای دسترسی به‬
‫حالت فهرست فشار دهید‪.‬‬
‫بسته به منطقه يا ارائه دهنده سرويس شما‪ ،‬شايد الزم باشد تا برای‬
‫دسترسی به حالت فهرست‪ ،‬دکمه تاييد را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪2 .2‬برای حرکت بين فهرست ها يا گزينه ها از کليد پيمايش‬
‫استفاده کنيد‪.‬‬
‫‪3 .3‬برای تاييد گزينه برجسته شده‪< ،‬انتخاب> يا کلید تاييد را‬
‫فشار دهيد‪.‬‬
‫‪4 .4‬برای حرکت به يک سطح باالتر‪< ،‬بازگشت> را فشار دهيد؛‬
‫برای بازگشت به حالت آماده به کار [ ] را فشار دهيد‪.‬‬
‫ •برای دسترسی به يک فهرست نيازمند ‪ ،PIN2‬بايد ‪PIN2‬‬
‫ارائه شده به همراه سيم کارت را وارد کنيد‪ .‬برای کسب‬
‫اطالعات بيشتر‪ ،‬با ارائه کننده خدمات خود تماس بگيريد‪.‬‬
‫ •‪ Samsung‬در قبال از دست رفتن رمزهای عبور یا‬
‫اطالعات محرمانه یا سایر خسارات ناشی از نرم افزار‬
‫غیرمجاز‪ ،‬هیچ مسئولیتی نمی پذیرد‪.‬‬
‫روشن يا خاموش کردن تلفن‬
‫برای روشن کردن تلفن خود‪،‬‬
‫‪ ] [1 .1‬را فشار داده و نگه داريد‪.‬‬
‫‪ PIN2 .2‬را وارد کرده و <تاييد> را (در صورت لزوم) فشار‬
‫دهيد‪.‬‬
‫اگر شارژ باتری به صورت کامل تخلیه شود یا از دستگاه بیرون‬
‫آورده شود‪ ،‬ساعت و تاریخ مجدداً تنظیم می شود‪.‬‬
‫کارت حافظه‬
‫به پريز برق جريان متناوب‬
‫پاسخگويی به تماس‬
‫تلفن شما از کارت های حافظه ™‪ microSD‬یا ™‪microSDHC‬‬
‫تا حداکثر ‪ 16‬گیگابایت (بسته به نوع و تولید کننده کارت حافظه)‬
‫پشتیبانی می کند‪.‬‬
‫‪2 .2‬پس از پايان شارژ‪،‬‬
‫آداپتور مسافرتی را‬
‫از پریز جدا کنید‪.‬‬
‫‪ 10:00‬زمان فعلی‬
‫نمادهای راهنما‬
‫کارت حافظه را درون دستگاه بگذارید (اختياری)‬
‫‪1 .1‬درپوش پشتی را برداريد‪.‬‬
‫‪2 .2‬کارت حافظه را در حالی که پوشش طاليی رنگ آن رو به‬
‫باال قرار دارد‪ ،‬وارد کنيد‪.‬‬
‫پیام ارسالی جدید‬
‫پيام پست صوتی جديد‬
‫ •قبل از جدا کردن آداپتور مسافرتی‪ ،‬باتری را خارج نکنید‪ .‬در‬
‫غیر اینصورت به تلفن آسیب وارد می شود‪.‬‬
‫ •برای صرفه جويی در انرژی‪ ،‬شارژر مسافرتی را در زمانهايی‬
‫که از آن استفاده نمی شود‪ ،‬از برق بکشيد‪ .‬شارژر مسافرتی فاقد‬
‫سوييچ روشن‪/‬خاموش است و برای قطع جريان برق بايد آن را‬
‫از پريز برق جدا کنيد‪ .‬در هنگام استفاده از شارژر مسافرتی‪ ،‬آن‬
‫را در نزديکی سوکت نگه داريد‪.‬‬
‫دسترسی به فهرستها‬
‫برای خاموش کردن تلفن‪ ،‬مرحله ‪ 1‬عنوان شده در باال را تکرار کنيد‪.‬‬
‫برقراری تماس‬
‫‪1 .1‬در حالت آماده به کار‪ ،‬يک کد منطقه و يک شماره تلفن‬
‫وارد کنيد‪.‬‬
‫‪2 .2‬برای شماره گيری‪ ] [ ،‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪3 .3‬برای پايان دادن به تماس‪ ] [ ،‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪3 .3‬کارت حافظه را درون شکاف کارت حافظه فشار دهيد تا در‬
‫جای خود محکم شود‪.‬‬
‫‪4 .4‬درپوش پشتی را در جای خود بگذارید‪.‬‬
‫برای افزودن موارد به صفحه اصلی هوشمند‬
‫‪1 .1‬در حالت فهرست پس از انتخاب تنظيمات ← صفحه نمایش‬
‫← صفحه اول هوشمند‪ ،‬به چپ یا راست بروید‪.‬‬
‫‪<2 .2‬تصحیح> را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪3 .3‬مواردی را که می خواهید روی صفحه اصلی هوشمند نمايش‬
‫داده شود‪ ،‬انتخاب کنيد‪.‬‬
‫برای نوار ابزار ميانبرها‪ ،‬می توانيد به دلخواه ميانبر اضافه يا‬
‫حذف کنيد‪< .‬امکانات> ← ویرایش میانبرها را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪<4 .4‬امکانات> ← ثبت را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪5 .5‬کلید تاييد را فشار دهید‪.‬‬
‫شما می توانيد سبک صفحه آماده به کار را تغيير دهيد‪ .‬در حالت‬
‫فهرست ‪ ،‬پس از انتخاب تنظيمات ← صفحه نمايش ← صفحه اول‬
‫هوشمند‪ ،‬برای انتخاب سبک مورد نظر به چپ يا راست برويد‪.‬‬
‫برای دسترسی به موارد صفحه اول هوشمند‬
‫برای حرکت در بين موارد روی صفحه اصلی هوشمند‪ ،‬کليد پيمايش‬
‫را فشار داده و برای انتخاب يک مورد‪ ،‬کليد تاييد را فشار دهيد‪.‬‬
‫حالت ‪T9‬‬
‫‪1 .1‬برای وارد کردن يک کلمه کامل‪ ،‬کليدهای الفبايی‪-‬عددی‬
‫مناسب را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪2 .2‬پس از ظاهر شدن کلمه صحيح‪ ،‬برای درج يک فاصله [‪ ]0‬را‬
‫فشار دهيد‪ .‬اگر کلمه صحیح نمایش داده نشود‪ ،‬کلید پیمایش را‬
‫به باال یا پایین فشار دهید تا یک کلمه جایگزین انتخاب شود‪.‬‬
‫حالت ‪ABC‬‬
‫يک کلید الفبايی‪-‬عددی مناسب را فشار دهيد تا نویسه مورد نظرتان‬
‫روی صفحه ظاهر شود‪.‬‬
‫حالت عددی‬
‫برای وارد کردن يک عدد‪ ،‬کليد الفبايی‪-‬عددی مناسب را فشار دهيد‪.‬‬
‫حالت نماد‬
‫برای وارد کردن يک نماد‪ ،‬کليد الفبايی‪-‬عددی مناسب را فشار دهيد‪.‬‬
‫ •برای حرکت دادن مکان نما‪ ،‬کليد پيمايش را فشار دهيد‪.‬‬
‫ •برای حذف يک به يک نويسه ها‪< ،‬حذف> را فشار دهيد‪ .‬برای‬
‫حذف تمام نويسه ها‪< ،‬حذف> را فشار داده و نگه داريد‪.‬‬
‫ •برای درج فاصله بين نويسه ها‪ ]0[ ،‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫ •برای تغيير خط‪ ]0[ ،‬را سه بار فشار دهيد‪.‬‬
‫ •جهت وارد کردن عالئم نشانه گذاری‪ ]1[ ،‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫وارد کردن متن‬
‫برای تغيير دادن حالت ورودی متن‬
‫ •برای جابجايی بين حالت های ‪ T9‬و ‪ ] [ ABC‬را فشار داده و‬
‫نگه داريد‪ .‬بسته به کشور شما‪ ،‬ممکن است بتوانيد به يک حالت‬
‫ورودی برای زبان خاص خود دسترسی پيدا کنيد‪.‬‬
‫ •برای جابجايی بين حروف کوچک و بزرگ يا جابجايی به حالت‬
‫عددی‪ ] [ ،‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫ •برای جابجايی به حالت نشانه‪ ] [ ،‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫ •برای انتخاب يک حالت ورودی يا تغيير زبان ورودی [ ] را‬
‫فشار داده و نگه داريد‪.‬‬
‫برای مشاهده عکس ها‬
‫در حالت فهرست ‪ ،‬فایل های شخصی ← تصاوير ← و يک فايل‬
‫عکس را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫برای فیلمبرداری‬
‫‪1 .1‬در حالت فهرست‪ ،‬دوربین را برای روشن کردن دوربین‬
‫انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪2 .2‬برای نمای افقی‪ ،‬تلفن را در خالف جهت عقربه های ساعت‬
‫بچرخانید‪.‬‬
‫‪3 .3‬برای رفتن به دوربین فیلمبرداری‪ ]1[ ،‬را فشار دهيد‪ .‬لنز را‬
‫به طرف سوژه گرفته و تنظيمات الزم را انجام دهيد‪.‬‬
‫‪4 .4‬کلید تأیید را برای شروع فیلمبرداری فشار دهید‪.‬‬
‫‪5 .5‬کلید تأیید یا <توقف> را برای توقف ضبط فشار دهید‪ .‬فيلم به‬
‫طور خودکار ذخيره می شود‪.‬‬
‫برای مشاهده فيلم ها‬
‫در حالت فهرست‪ ،‬فایل های شخصی ← فيلمها ← يک فايل فيلم را‬
‫انتخاب کنيد‪.‬‬
‫افزودن يک مخاطب جديد‬
‫محل حافظه جهت ذخيره مخاطبين جديد بسته به ارائه دهنده سرويس‬
‫شما ممکن است از قبل تنظيم شده باشد‪ .‬برای تغيير دادن محل حافظه‪،‬‬
‫در حالت فهرست دفتر تلفن ← <امکانات> ← تنظيمات ← ثبت نام‬
‫جدیددر ← يک محل حافظه را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪1 .1‬در حالت آماده به کار ‪ ،‬يک شماره تلفن وارد کرده و‬
‫<امکانات> را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪2 .2‬افزودن تماسها ← جديد ← یک محل حافظه را انتخاب‬
‫کنید (در صورت لزوم)‪.‬‬
‫‪3 .3‬يک نوع شماره را (در صورت لزوم) انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪4 .4‬اطالعات مخاطب را وارد کنيد‪.‬‬
‫‪5 .5‬برای افزودن مخاطب به حافظه‪ ،‬کليد تاييد يا <امکانات> ←‬
‫ثبت را فشار دهيد‪.‬‬
‫ارسال و مشاهده پيام ها‬
‫برای ارسال یک پیام متنی یا چندرسانه ای‬
‫‪1 .1‬در حالت فهرست‪ ،‬پیامها ← ايجاد پيام را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪2 .2‬يک شماره گيرنده را وارد کرده و به پايين حرکت کنيد‪.‬‬
‫‪3 .3‬متن پيام خود را وارد کنید‪ .‬به “وارد کردن متن” مراجعه کنيد‪.‬‬
‫برای ارسال به صورت پيام متنی‪ ،‬به مرحله ‪ 5‬برويد‪.‬‬
‫برای پيوست چند رسانه ای‪ ،‬مرحله ‪ 4‬را ادامه دهيد‪.‬‬
‫‪<4 .4‬امکانات> ← افزودن چندرسانه ای را فشار دهید و یک‬
‫مورد اضافه کنید‪.‬‬
‫‪5 .5‬برای ارسال پيام‪ ،‬کليد تاييد را فشار دهيد‪.‬‬
‫گوش کردن به موسیقی‬
‫گوش دادن به رادیو ‪FM‬‬
‫‪1 .1‬در حالت فهرست‪ ،‬موسيقی را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪2 .2‬يک گروه موسيقی ← يک فايل موسيقی را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪3 .3‬کنترل پخش با استفاده از کلیدهای زیر‪:‬‬
‫‪1 .1‬یک هدست را به تلفن متصل کنید‪.‬‬
‫‪2 .2‬در حالت «فهرست»‪ ،‬برنامه ← راديو را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪3 .3‬کلید تأیید را برای شروع رادیو ‪ FM‬فشار دهید‪.‬‬
‫‪<4 .4‬بلی> را برای شروع موج یابی خودکار فشار دهید‪.‬‬
‫رادیو ایستگاه های موجود را جستجو کرده و به طور‬
‫خودکار ذخیره می کند‪.‬‬
‫کلید‬
‫تأیید‬
‫عملکرد‬
‫پخش را موقتاً متوقف کرده یا آن را ادامه می دهد‬
‫هدایت‬
‫•چپ‪ :‬رفتن به عقب؛ جستجو به عقب در یک‬
‫فایل (فشار دهید و نگهدارید)‪.‬‬
‫•راست‪ :‬رفتن به جلو کنید؛ در یک فایل به جلو‬
‫جستجو کنید (فشار دهید و نگهدارید)‪.‬‬
‫•باال‪/‬پایین‪ :‬تنظيم ميزان صدا‬
‫‪1‬‬
‫هنگامیکه هدست نصب است‪ ،‬سیستم صوتی فراگیر ‪5.1‬‬
‫را فعال کنید‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫یک جلوه صوتی را انتخاب کنید‬
‫‪3‬‬
‫حالت انتخاب دستگاه را فعال کرده یا غیرفعال کنید‬
‫‪4‬‬
‫حالت تکرار را تغییر دهید‬
‫نخستین باری که رادیو ‪ FM‬را روشن کنید از شما خواسته می شود‬
‫موج یابی خودکار را شروع کنید‪.‬‬
‫‪5 .5‬با استفاده از کلیدهای زیر‪ ،‬رادیو ‪ FM‬را کنترل کنید‪:‬‬
‫کلید‬
‫عملکرد‬
‫تأیید‬
‫رادیو ‪ FM‬را روشن یا خاموش می کند‪.‬‬
‫هدایت‬
‫•چپ‪/‬راست‪ :‬فرکانس را به صورت دقیق پیدا‬
‫کرده‪ ،‬ایستگاه رادیویی موجود را جستجو‬
‫کنید (فشار دهید و نگهدارید)‬
‫•باال‪/‬پایین‪ :‬تنظيم ميزان صدا‬
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement