Sony MEX-N5200BT Instrucțiuni de utilizare


Add to my manuals
44 Pages

advertisement

Sony MEX-N5200BT Instrucțiuni de utilizare | Manualzz

Sistem audio

Bluetooth®

4-597-143-21(1) (RO)

Instrucţiuni de utilizare

RO

Pentru revocarea ecranului cu demonstraţia

(DEMO), consultaţi pagina 19.

Pentru conectare/instalare, consultaţi pagina 34.

MEX-N5200BT/MEX-N4200BT

Această unitate trebuie instalată doar în bordul unui autovehicul din motive de siguranţă deoarece partea posterioară a unităţii se încinge în timpul utilizării.

Pentru detalii, consultaţi „Conectare/

Instalare” (pagina 34).

Fabricat în Tailanda

Proprietăţi diodă laser

 Durată emisii: Continuă

 Randament laser: Mai mic de 53,3 μW

(Acest randament reprezintă valoarea măsurată la o distanţă de 200 mm de suprafaţa lentilelor obiectivului de pe Blocul de preluare optică cu o diafragmă de 7 mm).

Plăcuţa de identificare pe care se specifică tensiunea de alimentare etc. este amplasată pe baza carcasei.

Prin prezenta, Sony Corporation declară că acest echipament respectă cerinţele esenţiale şi alte prevederi relevante ale

Directivei 1999/5/CE.

Pentru detalii, accesaţi următorul URL: http://www.compliance.sony.de/

Aviz pentru clienţi: următoarele informaţii sunt valabile doar în cazul echipamentelor vândute în statele ce aplică directivele UE.

Producător: Sony Corporation, 1-7-1 Konan

Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia

Cu privire la conformitatea produsului în UE:

Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe

Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem,

Belgia

Casarea bateriilor şi a echipamentelor electrice şi electronice uzate (valabilă în ţările Uniunii Europene şi în alte ţări din Europa care au sisteme de colectare diferenţiată)

Acest simbol prezent pe produs, pe baterie sau pe ambalaj indică faptul că produsul şi bateria nu trebuie tratate ca deşeuri menajere. Este posibil ca pe anumite baterii,

2

RO acest simbol să fie utilizat în combinaţie cu un simbol chimic. Se adaugă simbolurile chimice pentru mercur (Hg) sau plumb (Pb) dacă bateria conţine mai mult de

0,0005% mercur sau 0,004% plumb.

Asigurându-vă că aceste produse şi baterii sunt eliminate în mod corect veţi ajuta la prevenirea eventualelor consecinţe negative asupra mediului şi sănătăţii umane, consecinţe ce ar putea rezulta altfel din manipularea incorectă a deşeurilor.

Reciclarea materialelor contribuie la conservarea resurselor naturale.

În cazul produselor care, din motive de siguranţă, de performanţă sau de integritate a datelor, necesită o conexiune permanentă la o baterie încorporată, aceasta trebuie

înlocuită doar de către personal de service calificat.

Pentru a vă asigura că bateria şi echipamentele electrice şi electronice vor fi tratate în mod corespunzător, predaţi aceste produse la sfârşitul duratei de exploatare la punctul de colectare relevant pentru reciclarea echipamentelor electrice şi electronice.

Pentru toate celelalte baterii, consultaţi secţiunea referitoare la modul de eliminare

în siguranţă a bateriilor din produs. Predaţi bateriile la punctul de colectare relevant pentru reciclarea bateriilor uzate.

Pentru informaţii mai detaliate referitoare la reciclarea acestui produs sau a bateriilor, contactaţi autorităţile locale, serviciul local de eliminare a deşeurilor menajere sau magazinul de la care aţi achiziţionat produsul sau bateria.

Avertisment în cazul în care contactul maşinii nu are poziţie ACC

Asiguraţi-vă că aţi setat funcţia AUTO OFF

(pagina 19). Unitatea se va opri definitiv

şi automat în intervalul setat după ce a fost oprită, pentru a economisi energia bateriei. Dacă nu setaţi funcţia AUTO OFF, apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul OFF până când afişajul dispare, de fiecare dată când opriţi motorul.

Declinarea răspunderii privind serviciile oferite de terţi

Serviciile oferite de terţi pot fi modificate, suspendate sau terminate fără notificare prealabilă. Sony nu are nicio răspundere

în astfel de situaţii.

Notă importantă

Atenţie

SONY NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE ÎN NICIO

SITUAŢIE PENTRU DAUNELE INCIDENTALE,

INDIRECTE SAU ÎN CONSECINŢĂ SAU ALT FEL

DE DAUNE, INCLUSIV DAR FĂRĂ A SE LIMITA

LA ACESTEA, PIERDEREA DE PROFIT,

PIERDEREA DE VENIT, PIERDEREA DE DATE,

PIERDEREA UTILIZĂRII PRODUSULUI SAU

A ORICĂRUI ECHIPAMENT ASOCIAT, TIMP

INACTIV ŞI TIMP AL UTILIZATORULUI, LEGATE

SAU DETERMINATE SAU UTILIZAREA ACESTUI

PRODUS, A ECHIPAMENTELOR HARDWARE

ŞI/SAU A SOFTWARE-ULUI FOLOSITE DE

ACEST PRODUS.

Stimate client, acest produs conţine un transmiţător radio.

În conformitate cu Reglementarea UNECE nr. 10, producătorul unui vehicul poate impune condiţii specifice pentru instalarea de transmiţătoare radio în vehicule.

Verificaţi manualul de utilizare a vehiculului sau contactaţi producătorul sau distribuitorul vehiculului înainte de a instala acest produs în vehicul.

Apeluri de urgenţă

Acest sistem mâini libere BLUETOOTH şi dispozitivul electronic conectat la sistemul mâini libere funcţionează cu semnale radio, reţele mobile şi de telefonie fixă precum şi cu funcţii programate de utilizatori care nu pot garanta conexiunea indiferent de condiţii.

În consecinţă, nu trebuie să vă bazaţi exclusiv pe dispozitivele electronice pentru comunicaţii esenţiale (cum ar fi situaţiile medicale de urgenţă).

Cu privire la comunicarea BLUETOOTH

 Microundele emise de un dispozitiv

BLUETOOTH pot afecta funcţionarea dispozitivelor medicale electronice.

Opriţi această unitate şi alte dispozitive

BLUETOOTH în următoarele locaţii deoarece pot provoca accidente.

– în orice loc în care pot fi prezente gaze inflamabile, în spitale, în trenuri,

în avioane sau benzinării

– în apropierea uşilor automate sau a alarmelor de incendiu

 Această unitate acceptă funcţii de securitate care respectă standardul

BLUETOOTH pentru a asigura o conexiune securizată în timpul utilizării tehnologiei

BLUETOOTH wireless dar această securitate poate fi insuficientă în funcţie de setare. Trebuie să fiţi atenţi atunci când folosiţi tehnologia wireless BLUETOOTH.

 Nu ne asumăm răspunderea pentru scurgerea de informaţii în timpul comunicării BLUETOOTH.

Dacă aveţi întrebări sau probleme legate de unitate care nu sunt prezentate în acest manual, consultaţi cel mai apropiat distribuitor Sony.

3

RO

Cuprins

Ghid despre componente şi comenzi . . . . . 5

Introducere

Detaşarea panoului frontal . . . . . . . . . . . . . 6

Resetarea unităţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Setarea ceasului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Pregătirea unui dispozitiv BLUETOOTH. . . . 7

Conectarea unui dispozitiv USB. . . . . . . . . 10

Conectarea altor dispozitive audio portabile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Ascultarea de radio

Ascultarea de radio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Utilizarea Sistemului de date radio (RDS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Redare

Redarea unui disc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Redarea de pe un dispozitiv USB . . . . . . . 12

Redarea de pe un dispozitiv

BLUETOOTH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Căutarea şi redarea pieselor . . . . . . . . . . . 13

Apelare în regim „mâini libere”

(doar prin BLUETOOTH)

Primirea unui apel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Efectuarea unui apel telefonic. . . . . . . . . . 14

Operaţiuni disponibile în timpul apelului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Funcţii utile

SongPal cu iPhone/telefon inteligent

Android . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Utilizarea Siri Eyes Free. . . . . . . . . . . . . . . . 18

Setări

Revocarea modului DEMO . . . . . . . . . . . . 19

Efectuarea setărilor de bază . . . . . . . . . . . 19

Configurare generală (GENERAL) . . . . . . . 19

Configurarea sunetului (SOUND) . . . . . . . 20

Configurarea afişajului (DISPLAY) . . . . . . . . 21

Configurarea BLUETOOTH

(BLUETOOTH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Configurarea SongPal (SONGPAL). . . . . . . 22

Informaţii suplimentare

Actualizarea firmware-ului . . . . . . . . . . . . 23

Măsuri de precauţie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Întreţinere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Specificaţii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Depanare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Mesaje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Conectare/Instalare

Atenţie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Lista de componente pentru instalare . . . 34

Conectare (Pentru MEX-N5200BT) . . . . . . 35

Conectare (Pentru MEX-N4200BT) . . . . . . 36

Instalare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

4

RO

Ghid despre componente şi comenzi

Unitate principală

Buton de eliberare panou frontal

SRC (sursă)

Porniţi alimentarea.

Schimbaţi sursa.

OFF

Apăsaţi şi ţineţi apăsat 1 secundă pentru a opri sursa şi a afişa ceasul.

Apăsaţi şi ţineţi apăsat cel puţin

2 secunde pentru a opri alimentarea şi a închide afişajul.

Selector de control

Rotiţi-l pentru a regla volumul.

PUSH ENTER

Accesaţi elementul selectat.

Apăsaţi SRC, rotiţi şi apăsaţi pentru a modifica sursa (timpul expiră în

2 secunde).

MENU

Deschideţi meniul de configurare.

VOICE (pagina 15, 17, 18)

Apăsaţi şi ţineţi apăsat cel puţin

2 secunde pentru a activa apelarea vocală, funcţia de recunoaştere vocală

(doar pentru telefoanele inteligente

Android™) sau funcţia Siri (doar pentru iPhone).

Marca N

Atingeţi selectorul de control cu telefonul inteligent Android pentru a stabili conexiunea BLUETOOTH.

Slot pentru disc

Fereastră de afişaj

/ (SEEK –/+)

Acordaţi automat posturile de radio.

Apăsaţi şi ţineţi apăsat pentru acordare manuală.

/ (anteriorul/următorul)

/ (derulare rapidă înapoi/

derulare rapidă înainte)

  (scoatere disc)

PTY (tip de program)

Selectaţi PTY în RDS.

(navigare) (pagina 14)

Accesaţi modul de navigare în timpul redării.

(Nu este disponibil atunci când este conectat un dispozitiv USB în modul

Android sau iPod.)

CALL

Accesaţi meniul de apel. Primiţi/terminaţi un apel.

Apăsaţi şi ţineţi apăsat cel puţin

2 secunde pentru a comuta semnalul

BLUETOOTH.

(înapoi)

Reveniţi la afişajul anterior.

MODE (pagina 7, 11, 16)

Receptor pentru telecomandă

5

RO

Butoane numerice (de la 1 la 6)

Recepţionaţi posturile de radio memorate. Apăsaţi şi ţineţi apăsat pentru a memora posturile.

ALBUM

/

Săriţi peste un album de pe dispozitivul audio. Apăsaţi şi ţineţi apăsat pentru a sări continuu peste albume.

(Nu este disponibil atunci când este conectat un dispozitiv USB în modul

Android sau iPod.)

(repetare)

(Nu este disponibil atunci când este conectat un dispozitiv USB în modul

Android.)

(redare aleatorie)

(Nu este disponibil atunci când este conectat un dispozitiv USB în modul

Android.)

MIC (pagina 16)

(redare/pauză)

EXTRA BASS

Întăriţi sunetele de bas sincronizându-le cu nivelul volumului. Apăsaţi pentru a schimba setarea EXTRA BASS:

[1], [2], [OFF].

Mufă de intrare AUX

DSPL (afişaj)

Schimbaţi elementele de pe afişaj.

SCRL (defilare)

Apăsaţi şi ţineţi apăsat pentru a defila printr-un element de pe afişaj.

Port USB

Introducere

Detaşarea panoului frontal

Puteţi detaşa panoul frontal al acestei unităţi pentru a preveni furtul.

1

Ţineţi apăsat OFF

 până când unitatea se opreşte, apăsaţi butonul de eliberare a panoului frontal

 şi trageţi panoul către dumneavoastră pentru a-l scoate.

Alarmă de atenţionare

Atunci când puneţi comutatorul de pornire

în poziţia OFF fără a detaşa panoul frontal, alarma de atenţionare va suna timp de câteva secunde. Alarma se va declanşa doar dacă se foloseşte amplificatorul încorporat.

Numere seriale

Asiguraţi-vă că numele seriale de la baza unităţii şi de pe spatele panoului frontal se potrivesc. În caz contrar, nu veţi putea realiza împerecherea, conectarea şi deconectarea BLUETOOTH cu ajutorul funcţiei NFC.

Ataşarea panoului frontal

6

RO

Resetarea unităţii

Înainte de a opera pentru prima dată unitatea sau după ce aţi înlocuit bateria autovehiculului sau aţi schimbat conexiunile, trebuie să resetaţi unitatea.

1

Apăsaţi DSPL şi (înapoi)/MODE cel puţin 2 secunde.

Notă

Resetarea unităţii va şterge setarea ceasului şi o parte din conţinutul memorat.

Setarea zonei/regiunii

După resetarea unităţii, apare afişajul de setare a zonei/regiunii.

1

Apăsaţi ENTER în timp ce se afişează

[SET AREA].

Apare setarea actuală pentru zonă/ regiune.

2

Rotiţi selectorul de control pentru a selecta [EUROPE] sau [RUSSIA], apoi apăsaţi-l.

3

Rotiţi selectorul de control pentru a selecta [YES] sau [NO], apoi apăsaţi-l.

Dacă se modifică setarea pentru zonă/ regiune, unitatea este resetată, apoi se afişează ceasul.

Această setare poate fi configurată din

meniul de configurare generală (pagina 19).

Setarea ceasului

1

Apăsaţi MENU, rotiţi selectorul de control pentru a selecta [GENERAL], apoi apăsaţi-l.

2

Rotiţi selectorul de control pentru a selecta [SET CLOCK-ADJ], apoi apăsaţi-l.

Indicatorul pentru oră clipeşte.

3

Rotiţi selectorul de control pentru a seta ora şi minutele.

Pentru a muta indicatorul digital, apăsaţi

/ (SEEK –/+).

4

După setarea minutelor, apăsaţi

MENU.

Configurarea este finalizată şi ceasul porneşte.

Pentru a afişa ceasul

Apăsaţi DSPL.

Pregătirea unui dispozitiv

BLUETOOTH

Puteţi asculta muzică sau puteţi efectua apeluri cu ajutorul sistemului mâini libere,

în funcţie de dispozitivul dumneavoastră compatibil BLUETOOTH cum ar fi un telefon inteligent, un telefon mobil sau un dispozitiv audio (denumit în continuare „dispozitiv

BLUETOOTH” în lipsa altor precizări). Pentru detalii cu privire la conectare, consultaţi instrucţiunile de utilizare furnizate împreună cu dispozitivul.

Înainte de a conecta dispozitivul, reduceţi volumul pe unitate; în caz contrar, sunetul poate avea un nivel prea ridicat.

Conectarea la un telefon inteligent cu ajutorul funcţiei cu o singură atingere (NFC)

Dacă atingeţi selectorul de control de pe unitate cu un telefon inteligent compatibil cu funcţia NFC*, unitatea se va împerechea şi se va conecta automat la telefonul inteligent.

* NFC (Comunicare în câmp apropiat) este o tehnologie ce permite comunicarea wireless pe rază scurtă între diverse dispozitive, cum ar fi telefoanele mobile şi etichetele IC. Mulţumită funcţiei NFC, comunicările de date pot avea loc cu uşurinţă, doar prin atingerea simbolului relevant sau a punctului specific de pe dispozitivele compatibile NFC.

În cazul unui telefon inteligent cu sistem de operare Android versiunea 4.0 sau anterioară, este necesară descărcarea aplicaţiei „NFC Easy Connect” din

Google Play™. Este posibil ca aplicaţia să nu poată fi descărcată în anumite ţări/regiuni.

7

RO

1

Activaţi funcţia NFC pe telefonul inteligent.

Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de utilizare primite împreună cu telefonul inteligent.

2

Atingeţi marca N de pe unitate cu marca N de pe telefonul inteligent.

Asiguraţi-vă că se aprinde pe afişajul unităţii.

Pentru deconectare cu o singură atingere

Atingeţi din nou marca N de pe unitate cu marca N de pe telefonul inteligent.

Note

• Când stabiliţi conexiunea, manipulaţi cu atenţie telefonul inteligent pentru a preveni zgârieturile.

• Conexiunea printr-o singură atingere nu este posibilă dacă unitatea este deja conectată la două dispozitive compatibile cu NFC. În acest caz, deconectaţi oricare dintre dispozitive şi stabiliţi din nou conexiunea cu telefonul inteligent.

Împerecherea şi conectarea la un dispozitiv BLUETOOTH

Atunci când conectaţi un dispozitiv

BLUETOOTH pentru prima dată, este necesară înregistrarea pe ambele dispozitive

(denumită „împerechere”). Împerecherea permite acestei unităţi şi celorlalte dispozitive să se recunoască. Această unitate se poate conecta la două dispozitive

BLUETOOTH (două telefoane mobile sau un telefon mobil şi un dispozitiv audio).

1

Aşezaţi dispozitivul BLUETOOTH la maximum 1 m de această unitate.

2

Apăsaţi MENU, rotiţi selectorul de control pentru a selecta

[BLUETOOTH], apoi apăsaţi-l.

3

Rotiţi selectorul de control pentru a selecta [SET PAIRING], apoi apăsaţi-l.

4

Rotiţi selectorul de control pentru a selecta [SET DEVICE 1] * sau

[SET DEVICE 2]*, apoi apăsaţi-l.

clipeşte cât timp unitatea este în modul standby de împerechere.

* [SET DEVICE 1] sau [SET DEVICE 2] vor fi

înlocuite de numele dispozitivului împerecheat după finalizarea procesului de împerechere.

5

Realizaţi procedura de împerechere pe dispozitivul BLUETOOTH pentru ca acesta să detecteze această unitate.

6

Selectaţi [MEX-XXXX] (numele modelului dvs.) pe afişajul dispozitivului BLUETOOTH.

Dacă numele modelului dumneavoastră nu apare, repetaţi pasul 2 şi paşii următori.

7

Dacă este solicitată o cheie de autentificare* pe dispozitivul

BLUETOOTH, introduceţi [0000].

* Cheia de autentificare poate fi numită

„Cod de autentificare”, „Cod PIN”, „Număr PIN” sau „Parolă” etc., în funcţie de dispozitiv.

Introduceţi cheia de autentificare

[0000]

După împerechere, rămâne aprins.

8

RO

8

Selectaţi această unitate pe dispozitivul BLUETOOTH pentru a stabili conexiunea BLUETOOTH.

sau se aprinde după stabilirea conexiunii.

Notă

În timpul conectării la un dispozitiv BLUETOOTH, această unitate nu poate fi detectată pe alt dispozitiv. Pentru a permite detectarea, intraţi în modul de împerechere şi căutaţi această unitate pe celălalt dispozitiv.

Pentru a porni redarea

Pentru detalii, consultaţi „Redarea de pe un dispozitiv BLUETOOTH” (pagina 13).

Pentru a deconecta dispozitivul

împerecheat

Urmaţi paşii 2-4 pentru deconectare după ce aţi împerecheat această unitate şi dispozitivul BLUETOOTH.

Conectarea la un dispozitiv

BLUETOOTH împerecheat

Pentru a utiliza un dispozitiv împerecheat, este necesară conectarea la această unitate.

Unele dispozitive împerecheate se vor conecta automat.

Pictogramele de pe afişaj:

Se aprinde atunci când sunt posibile apelurile mâini libere după activarea funcţiei HFP (Handsfree Profile).

Se aprinde atunci când este posibilă redarea de pe dispozitivul audio după activarea funcţiei A2DP

(Advanced Audio Distribution

Profile).

Pentru a conecta ultimul dispozitiv conectat de pe această unitate

Activaţi funcţia BLUETOOTH pe dispozitivul

BLUETOOTH.

Pentru a vă conecta la dispozitivul audio, apăsaţi SRC pentru a selecta [BT AUDIO] şi apăsaţi

 (redare/pauză).

Pentru a vă conecta la telefonul mobil, apăsaţi CALL.

Notă

În timpul redării în flux prin BLUETOOTH audio, nu vă puteţi conecta de pe această unitate la telefonul mobil. În schimb, trebuie să vă conectaţi de pe telefonul mobil la această unitate.

Sfat

Cu semnalul BLUETOOTH activat: dacă contactul maşinii este pornit, această unitate se reconectează automat la ultimul telefon mobil conectat.

Pentru a instala microfonul

Pentru detalii, consultaţi „Instalarea microfonului (doar pentru MEX-N5200BT)”

(pagina 38).

1

Apăsaţi MENU, rotiţi selectorul de control pentru a selecta

[BLUETOOTH], apoi apăsaţi-l.

2

Rotiţi selectorul de control pentru a selecta [SET BT SIGNL], apoi apăsaţi-l.

Asiguraţi-vă că se aprinde.

3

Activaţi funcţia BLUETOOTH pe dispozitivul BLUETOOTH.

4

Operaţi dispozitivul BLUETOOTH pentru conectarea la această unitate.

sau se aprinde.

9

RO

Conectarea la un dispozitiv iPhone/iPod (Împerechere automată BLUETOOTH)

Dacă conectaţi un iPhone/iPod cu iOS5 sau o versiune mai recentă la portul USB, unitatea se împerechează şi se conectează automat la iPhone/iPod.

Pentru a activa împerecherea automată

BLUETOOTH, asiguraţi-vă că [SET AUTOPAIR] din [BLUETOOTH] este setat la [ON]

(pagina 22).

1

Activaţi funcţia BLUETOOTH pe dispozitivul iPhone/iPod.

2

Conectaţi un iPhone/iPod la portul USB.

Conectarea unui dispozitiv USB

1

Reduceţi volumul de pe unitate.

2

Conectaţi dispozitivul USB la unitate.

Pentru a conecta un dispozitiv iPod/ iPhone, folosiţi cablul de conexiune USB pentru iPod (nefurnizat).

Asiguraţi-vă că se aprinde pe afişajul unităţii.

Note

• Împerecherea automată BLUETOOTH nu este posibilă dacă unitatea este deja conectată la două dispozitive BLUETOOTH. În acest caz, deconectaţi oricare dintre dispozitive şi stabiliţi din nou conexiunea cu dispozitivul iPhone/iPod.

• În cazul în care nu este stabilită împerecherea

automată BLUETOOTH, consultaţi „Pregătirea unui dispozitiv BLUETOOTH” (pagina 7).

Conectarea altor dispozitive audio portabile

1

Opriţi dispozitivul audio portabil.

2

Reduceţi volumul de pe unitate.

3

Conectaţi dispozitivul audio portabil la mufa de intrare AUX (mini mufă stereo) de pe unitate cu un cablu de conectare (nefurnizat)*.

* Asiguraţi-vă că folosiţi un conector drept.

4

Apăsaţi SRC pentru a selecta [AUX].

Pentru a potrivi nivelul volumului de pe dispozitivul conectat cu cel al altor surse

Porniţi redarea de pe dispozitivul audio portabil cu un volum moderat şi setaţi volumul normal de ascultare pe unitate.

Apăsaţi MENU şi selectaţi [SOUND]

[SET AUX VOL] (pagina 21).

10

RO

Ascultarea de radio

Ascultarea de radio

Pentru a asculta radio, apăsaţi SRC şi selectaţi [TUNER].

Memorare automată (BTM)

1

Apăsaţi MODE pentru a schimba banda (FM1, FM2, FM3, MW sau LW).

2

Apăsaţi MENU, rotiţi selectorul de control pentru a selecta [GENERAL], apoi apăsaţi-l.

3

Rotiţi selectorul de control pentru a selecta [SET BTM], apoi apăsaţi-l.

Unitatea memorează posturi pe butoanele numerice, în ordinea frecvenţei.

Acordare

1

Apăsaţi MODE pentru a schimba banda (FM1, FM2, FM3, MW sau LW).

2

Efectuaţi acordul.

Pentru acord manual

Ţineţi apăsat

/ (SEEK –/+) pentru a localiza frecvenţa aproximativă şi apăsaţi în mod repetat

/

(SEEK –/+) pentru ajustarea fină a frecvenţei dorite.

Pentru acord automat

Apăsaţi

/ (SEEK –/+).

Scanarea se opreşte atunci când unitatea recepţionează un post.

Memorare manuală

1

În timp ce recepţionaţi postul pe care doriţi să îl memoraţi, ţineţi apăsat un buton numeric (între 1 şi 6) până când se afişează [MEM].

Recepţionarea posturilor memorate

1

Selectaţi banda şi apăsaţi un buton numeric (între 1 şi 6).

Utilizarea Sistemului de date radio (RDS)

Setarea de frecvenţe alternative

(AF) şi a anunţării traficului (TA)

AF acordă continuu posturile în funcţie de semnalul cel mai puternic dintr-o reţea, iar

TA furnizează informaţii actuale din trafic sau programele de trafic (TP) recepţionate.

1

Apăsaţi MENU, rotiţi selectorul de control pentru a selecta [GENERAL], apoi apăsaţi-l.

2

Rotiţi selectorul de control pentru a selecta [SET AF/TA], apoi apăsaţi-l.

3

Rotiţi selectorul de control pentru a selecta [SET AF-ON], [SET TA-ON],

[SET AF/TA-ON] sau [SET AF/TA-OFF], apoi apăsaţi-l.

Pentru a memora posturile RDS cu setarea AF şi TA

Puteţi preseta posturile RDS împreună cu setarea AF/TA. Setaţi AF/TA şi memoraţi postul cu BTM sau manual. Dacă presetaţi manual, puteţi preseta şi posturile non-RDS.

Pentru a recepţiona anunţuri de urgenţă

Dacă funcţiile AF sau TA sunt activate, anunţurile de urgenţă vor întrerupe automat sursa selectată curent.

Pentru a regla nivelul volumului în timpul unui anunţ de trafic

Nivelul va fi stocat în memorie pentru anunţurile ulterioare, independent de nivelul obişnuit al volumului.

Pentru a rămâne pe un program regional (REGIONAL)

Dacă funcţiile AF şi REGIONAL sunt activate, unitatea nu va comuta pe alt post regional cu o frecvenţă mai puternică. Dacă ieşiţi din aria de recepţie a programului regional respectiv, setaţi [SET REG-OFF] din

[GENERAL] în timpul recepţiei în banda FM

(pagina 20).

Această funcţie nu este disponibilă în

Marea Britanie şi în unele zone.

11

RO

Funcţia Local Link (doar pentru Marea

Britanie)

Această funcţie vă permite să selectaţi alte posturi locale din zonă, chiar dacă acestea nu sunt memorate pe butoanele numerice.

În timpul recepţiei FM, apăsaţi un buton numeric (între 1 şi 6) pentru care este memorat un post local. Într-un interval de

5 secunde, apăsaţi din nou butonul numeric al postului local. Repetaţi această procedură până când recepţionaţi postul local.

Selectarea tipurilor de programe

(PTY)

1

Apăsaţi PTY în timpul recepţiei în banda FM.

2

Rotiţi selectorul de control până când apare tipul de program dorit, apoi apăsaţi-l.

Unitatea începe să caute un post care emite tipul de program selectat.

Tipuri de program

NEWS (Ştiri), AFFAIRS (Actualităţi), INFO

(Informaţii), SPORT (Sport), EDUCATE (Educaţie),

DRAMA (Teatru), CULTURE (Cultură), SCIENCE

(Ştiinţă), VARIED (Variat), POP M (Muzică pop),

ROCK M (Muzică rock), EASY M (M.O.R. Muzică),

LIGHT M (Clasică uşoară), CLASSICS (Clasică serioasă), OTHER M (Alte genuri muzicale),

WEATHER (Vreme), FINANCE (Financiar),

CHILDREN (Programe pentru copii), SOCIAL A

(Societate), RELIGION (Religie), PHONE IN

(De pe telefon), TRAVEL (Călătorii), LEISURE

(Relaxare), JAZZ (Muzică jazz), COUNTRY

(Muzică country), NATION M (Muzică naţională),

OLDIES (Muzică veche), FOLK M (Muzică folk),

DOCUMENT (Documentar)

Setarea orei ceasului (CT)

Datele CT din transmisia RDS setează ceasul.

1

Setaţi [SET CT-ON] din [GENERAL]

(pagina 20).

Redare

Redarea unui disc

1

Introduceţi discul (cu partea cu eticheta în sus).

Redarea începe automat.

Redarea de pe un dispozitiv USB

În aceste instrucţiuni de utilizare, „iPod” este utilizat ca referinţă generală pentru funcţiile iPod de pe un dispozitiv iPod şi iPhone, dacă nu se specifică altfel în text sau ilustraţii.

Pentru detalii cu privire la compatibilitatea

dispozitivului iPod, consultaţi „Despre iPod”

(pagina 24) sau vizitaţi site-ul de asistenţă

menţionat pe ultima copertă.

Se pot folosi dispozitive USB* tip AOA

(Android Open Accessory) 2.0, MSC (Mass

Storage Class) şi MTP (Media Transfer

Protocol) compatibile cu standardul USB.

În funcţie de dispozitivul USB, pe unitate se poate detecta modul Android sau

Master/MTP.

În cazul anumitor playere media digitale sau telefoane inteligente Android, poate fi nevoie să setaţi modul MTP.

* De exemplu, o unitate USB flash, un player media digital, un telefon inteligent Android

Note

• Pentru detalii cu privire la compatibilitatea dispozitivului USB, vizitaţi site-ul de asistenţă menţionat pe ultima copertă.

• Telefoanele inteligente cu sistem de operare

Android 4.1 sau o versiune ulterioară acceptă

Android Open Accessory 2.0 (AOA 2.0). Cu toate acestea, este posibil ca unele telefoane inteligente să nu accepte în totalitate AOA 2.0 chiar dacă au

12

RO

instalat sistemul de operare Android 4.1 sau o versiune ulterioară.

Pentru detalii cu privire la compatibilitatea telefonului dvs. inteligent Android, vizitaţi site-ul de asistenţă menţionat pe ultima copertă.

• Redarea următoarelor fişiere nu este acceptată.

MP3/WMA/FLAC:

– fişiere protejate cu drepturi de autor

– fişiere DRM (Digital Rights Management)

– Fişiere audio multicanal

MP3/WMA:

– fişiere comprimate fără pierderi

Înainte de a stabili o conexiune, selectaţi modul USB (modul Android sau MSC/MTP),

în funcţie de dispozitivul USB (pagina 20).

1

Conectaţi un dispozitiv USB la portul

USB (pagina 10).

Porneşte redarea.

Dacă este deja conectat un dispozitiv, pentru a porni redarea, apăsaţi SRC pentru a selecta [USB] (pe afişaj apare

[IPD] atunci când dispozitivul iPod este recunoscut).

2

Ajustaţi volumul pe această unitate.

Pentru a opri redarea

Apăsaţi şi ţineţi apăsat OFF timp de

1 secundă.

Pentru a scoate dispozitivul

Opriţi redarea, apoi scoateţi dispozitivul.

Atenţionare cu privire la dispozitivele iPhone

Atunci când conectaţi un dispozitiv iPhone prin USB, volumul de apel al telefonului este controlat de dispozitivul iPhone, nu de unitate. Nu măriţi accidental volumul pe unitate în timpul unui apel, deoarece sunetul poate fi brusc foarte puternic după

încheierea apelului.

Redarea de pe un dispozitiv

BLUETOOTH

Puteţi reda conţinutul de pe un dispozitiv conectat care acceptă BLUETOOTH A2DP

(Advanced Audio Distribution Profile).

1

Stabiliţi conexiunea BLUETOOTH cu

dispozitivul audio (pagina 7).

Pentru a selecta dispozitivul audio, apăsaţi MENU şi selectaţi [BLUETOOTH]

[SET AUDIODEV] (pagina 22).

2

Apăsaţi SRC pentru a selecta [BT

AUDIO].

3

Operaţi dispozitivul audio pentru a porni redarea.

4

Ajustaţi volumul pe această unitate.

Note

• În funcţie de dispozitivul audio, informaţiile precum titlul, numărul/durata piesei şi starea de redare pot să nu fie afişate pe această unitate.

• Chiar dacă schimbaţi sursa pe această unitate, redarea de pe dispozitivul audio nu se opreşte.

• [BT AUDIO] nu apare pe afişaj dacă aplicaţia

„SongPal” rulează cu ajutorul funcţiei BLUETOOTH.

Pentru a potrivi nivelul volumului de pe dispozitivul BLUETOOTH cu cel al altor surse

Porniţi redarea de pe dispozitivul audio

BLUETOOTH cu un volum moderat şi setaţi volumul normal de ascultare pe unitate.

Apăsaţi MENU şi selectaţi [SOUND]

[SET BTA VOL] (pagina 21).

Căutarea şi redarea pieselor

Redarea repetată şi redarea amestecată

Nu este disponibil atunci când este conectat un dispozitiv USB în modul Android.

1

În timpul redării, apăsaţi

(repetare) sau (redare amestecată)

în mod repetat pentru a selecta modul de redare dorit.

Poate dura un timp până la începerea redării în modul de redare selectat.

Modurile de redare disponibile diferă,

în funcţie de sursa de sunet selectată.

13

RO

Căutarea unei piese după nume

(Quick-BrowZer™)

Nu este disponibil atunci când este conectat un dispozitiv USB în modul Android sau iPod.

1

În timpul redării de pe CD sau USB, lista cu categoriile de căutare.

După deschiderea listei de piese, apăsaţi

(înapoi) în mod repetat pentru a afişa categoria de căutare dorită.

* În timpul redării de pe USB, apăsaţi

(navigare) timp de cel puţin 2 secunde pentru a reveni direct la începutul listei de categorii.

2

Rotiţi selectorul de control pentru a selecta categoria de căutare dorită, apoi apăsaţi-l pentru a confirma.

3

Repetaţi pasul 2 pentru a căuta piesa dorită.

Porneşte redarea.

Pentru a ieşi din modul Quick-BrowZer.

Apelare în regim „mâini libere”

(doar prin BLUETOOTH)

Pentru a folosi un telefon mobil, conectaţi-l la această unitate. Puteţi conecta două telefoane mobile la unitate. Pentru detalii,

consultaţi „Pregătirea unui dispozitiv

BLUETOOTH” (pagina 7).

Primirea unui apel

1

Apăsaţi CALL atunci când primiţi un apel cu ton de apel.

Apelul telefonic începe.

Notă

Tonul de apel şi vocea apelantului sunt scoase doar prin boxele frontale.

Pentru a respinge un apel

Apăsaţi şi ţineţi apăsat OFF timp de

1 secundă.

Pentru a încheia apelul

Apăsaţi din nou CALL.

Căutarea prin omiterea unor elemente (modul Jump)

Nu este disponibil atunci când este conectat un dispozitiv USB în modul Android sau iPod.

1

Apăsaţi

2

Apăsaţi

 (SEEK +).

3

Rotiţi selectorul de control pentru a selecta elementul.

Salturile din listă se fac în paşi de 10% din numărul total de elemente.

4

Apăsaţi ENTER pentru a reveni la modul Quick-BrowZer.

Se afişează elementul selectat.

5

Rotiţi selectorul de control pentru a selecta elementul dorit, apoi apăsaţi-l.

Porneşte redarea.

Efectuarea unui apel telefonic

Puteţi efectua un apel din agenda telefonului sau din istoricul de apeluri dacă aţi conectat un telefon mobil care acceptă

PBAP (Phone Book Access Profile).

Atunci când sunt conectate două telefoane mobile la unitate, selectaţi unul dintre telefoane.

14

RO

Din agenda telefonului

1

Apăsaţi CALL.

Atunci când sunt conectate două telefoane mobile la unitate, rotiţi selectorul de control pentru a selecta unul dintre telefoane, apoi apăsaţi-l.

2

Rotiţi selectorul de control pentru a selecta [PHONE BOOK], apoi apăsaţi-l.

3

Rotiţi selectorul de control pentru a selecta o iniţială din lista de iniţiale, apoi apăsaţi-l.

4

Rotiţi selectorul de control pentru a selecta un nume din lista de nume, apoi apăsaţi-l.

5

Rotiţi selectorul de control pentru a selecta un număr din lista de numere, apoi apăsaţi-l.

Apelul telefonic începe.

Din istoricul apelurilor

1

Apăsaţi CALL.

Atunci când sunt conectate două telefoane mobile la unitate, rotiţi selectorul de control pentru a selecta unul dintre telefoane, apoi apăsaţi-l.

2

Rotiţi selectorul de control pentru a selecta [RECENT CALL], apoi apăsaţi-l.

Apare o listă cu istoricul de apeluri.

3

Rotiţi selectorul de control pentru a selecta un nume sau un număr de telefon din istoricul de apeluri, apoi apăsaţi-l.

Apelul telefonic începe.

Prin introducerea numărului de telefon

1

Apăsaţi CALL.

Atunci când sunt conectate două telefoane mobile la unitate, rotiţi selectorul de control pentru a selecta unul dintre telefoane, apoi apăsaţi-l.

2

Rotiţi selectorul de control pentru a selecta [DIAL NUMBER], apoi apăsaţi-l.

3

Rotiţi selectorul de control pentru a introduce numărul de telefon şi la final selectaţi [ ] (spaţiu), apoi apăsaţi ENTER*.

Apelul telefonic începe.

* Pentru a muta indicatorul digital, apăsaţi

/ (SEEK –/+).

Notă

Pe afişaj apare [_] în locul [#].

Prin reapelare

1

Apăsaţi CALL.

Atunci când sunt conectate două telefoane mobile la unitate, rotiţi selectorul de control pentru a selecta unul dintre telefoane, apoi apăsaţi-l.

2

Rotiţi selectorul de control pentru a selecta [REDIAL], apoi apăsaţi-l.

Apelul telefonic începe.

Cu etichete vocale

Puteţi efectua un apel prin rostirea etichetei vocale memorate pe un telefon mobil conectat prevăzut cu funcţie de apelare vocală.

1

Apăsaţi CALL.

Atunci când sunt conectate două telefoane mobile la unitate, rotiţi selectorul de control pentru a selecta unul dintre telefoane, apoi apăsaţi-l.

2

Rotiţi selectorul de control pentru a selecta [VOICE DIAL], apoi apăsaţi-l.

Sau, apăsaţi şi ţineţi apăsat VOICE cel puţin 2 secunde.

3

Rostiţi eticheta vocală stocată pe telefonul mobil.

Vocea este recunoscută iar apelul este efectuat.

Pentru revocarea apelării vocale

Apăsaţi VOICE.

15

RO

Operaţiuni disponibile în timpul apelului

Pentru a regla volumul tonului de apel

Rotiţi selectorul de control în timpul primirii apelului.

Pentru a regla volumul vocii interlocutorului

Rotiţi selectorul de control în timpul apelului.

Pentru a regla volumul pentru interlocutor (reglarea amplificării microfonului)

Apăsaţi MIC.

Niveluri de volum reglabile: [MIC-LOW],

[MIC-MID], [MIC-HI].

Pentru a reduce ecoul şi zgomotul

(Modul Corector ecou/Corector zgomot)

Ţineţi apăsat MIC.

Mod setabil: [EC/NC-1], [EC/NC-2].

Pentru a comuta între modul mâini libere şi modul portabil

În timpul unui apel, apăsaţi MODE pentru a comuta semnalul audio al apelului telefonic de pe unitate pe telefonul mobil.

Notă

În funcţie de telefonul mobil, este posibil ca această operaţie să nu fie disponibilă.

Funcţii utile

SongPal cu iPhone/telefon inteligent Android

Trebuie să descărcaţi cea mai recentă versiune a aplicaţiei „SongPal” din

App Store pentru iPhone sau din Google Play pentru telefoanele inteligente Android.

Note

• Pentru siguranţa dvs., respectaţi legislaţia şi reglementările de trafic locale şi nu utilizaţi aplicaţia

în timp ce conduceţi.

• „SongPal” este o aplicaţie care controlează dispozitivele audio Sony compatibile cu „SongPal”, de pe telefonul inteligent iPhone/Android.

• Funcţiile pe care le puteţi controla cu „SongPal” variază în funcţie de dispozitivul conectat.

• Pentru a utiliza caracteristicile „SongPal”, consultaţi detaliile de pe telefonul inteligent iPhone/Android.

• Pentru mai multe detalii despre „SongPal”, accesaţi următorul URL: http://rd1.sony.net/help/speaker/songpal/

• Vizitaţi site-ul Web de mai jos şi verificaţi care sunt modelele de iPhone/telefoane inteligente

Android compatibile.

Pentru iPhone: vizitaţi App Store

Pentru telefoane inteligente Android: vizitaţi

Google Play

Stabilirea conexiunii SongPal

1

Stabiliţi conexiunea BLUETOOTH cu iPhone/telefonul inteligent Android

(pagina 7).

Pentru a selecta dispozitivul audio, apăsaţi MENU şi selectaţi [BLUETOOTH]

[SET AUDIODEV] (pagina 22).

2

Lansaţi aplicaţia „SongPal”.

3

Apăsaţi MENU, rotiţi selectorul de control pentru a selecta [SONGPAL], apoi apăsaţi-l.

16

RO

4

Rotiţi selectorul de control pentru a selecta [CONNECT], apoi apăsaţi-l.

Conexiunea cu iPhone/telefonul inteligent Android este iniţializată.

Pentru detalii referitoare la operaţiile de pe iPhone/telefonul inteligent

Android, consultaţi secţiunea de ajutor din aplicaţie.

Dacă apare numărul dispozitivului

Asiguraţi-vă că s-a afişat numărul

(de exemplu 123456) şi selectaţi [Yes] pe iPhone/telefonul inteligent Android.

Pentru a termina conexiunea

1

Apăsaţi MENU, rotiţi selectorul de control pentru a selecta [SONGPAL], apoi apăsaţi-l.

2

Rotiţi selectorul de control pentru a selecta

[CONNECT], apoi apăsaţi-l.

Selectarea sursei sau a aplicaţiei

Puteţi selecta sursa sau aplicaţia dorită pe iPhone/telefonul inteligent Android.

Pentru a selecta sursa

Apăsaţi SRC în mod repetat. Alternativ, apăsaţi SRC, rotiţi selectorul de control pentru a selecta sursa dorită şi apăsaţi

ENTER.

Pentru a afişa lista de surse

Apăsaţi SRC.

Anunţuri cu informaţii variate prin ghidul vocal (doar pentru telefoane inteligente Android)

Dacă se primesc notificări prin SMS, Twitter/

Facebook/Calendar etc., acestea sunt semnalate automat prin boxele maşinii.

Pentru detalii cu privire la setări, consultaţi secţiunea de ajutor din aplicaţie.

Activarea funcţiei de recunoaştere vocală (doar pentru telefoane inteligente Android)

Dacă înregistraţi aplicaţii, le puteţi controla prin comandă vocală. Pentru detalii, consultaţi secţiunea de ajutor din aplicaţie.

Pentru a activa funcţia de recunoaştere vocală

1

Apăsaţi şi ţineţi apăsat VOICE pentru a activa funcţia de recunoaştere vocală.

2

Rostiţi comanda vocală dorită în microfon atunci când apare [Say Source or App] pe telefonul inteligent Android.

Note

• Este posibil ca recunoaşterea vocală să nu fie disponibilă în anumite situaţii.

• Recunoaşterea vocală poate funcţiona necorespunzător din cauza performanţei telefonului inteligent Android conectat.

• În timpul folosirii funcţiei de recunoaştere vocală, trebuie să reduceţi la minimum zgomotul, cum ar fi zgomotul motorului.

17

RO

Răspunsul la mesajele SMS

(doar pentru telefoanele inteligente Android)

Puteţi răspunde la mesaje folosind funcţia de recunoaştere vocală.

1

Activaţi recunoaşterea vocală şi introduceţi

„Reply”.

Pe ecranul aplicaţiei „SongPal” apare afişajul de introducere a mesajului.

2

Introduceţi un mesaj de răspuns cu ajutorul funcţiei de recunoaştere vocală.

Lista de mesaje posibile apare în aplicaţia

„SongPal”.

3

Rotiţi selectorul de control pentru a selecta mesajul dorit, apoi apăsaţi-l.

Mesajul este trimis.

Configurarea setărilor de sunet şi afişaj

Puteţi ajusta setările legate de sunet şi afişaj de pe iPhone/telefonul inteligent

Android.

Pentru detalii cu privire la setări, consultaţi secţiunea de ajutor din aplicaţie.

Utilizarea Siri Eyes Free

Siri Eyes Free vă permite să folosiţi un dispozitiv iPhone în regim „mâini libere” doar cu ajutorul microfonului. Această funcţie impune conectarea unui dispozitiv iPhone la unitate prin BLUETOOTH.

Compatibilitatea este limitată la telefoanele iPhone 4s sau o versiune mai recentă.

Asiguraţi-vă că dispozitivul iPhone este actualizat cu cea mai recentă versiune iOS.

În prealabil, trebuie să parcurgeţi paşii de

înregistrare BLUETOOTH şi de configurare a conexiunii pentru iPhone şi unitate. Pentru

detalii, consultaţi „Pregătirea unui dispozitiv

BLUETOOTH” (pagina 7). Pentru a selecta

18

RO dispozitivul iPhone, apăsaţi MENU şi selectaţi [BLUETOOTH]

 [SET AUDIODEV]

(pagina 22).

1

Activaţi funcţia Siri pe iPhone.

Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de utilizare primite împreună cu telefonul iPhone.

2

Apăsaţi şi ţineţi apăsat VOICE cel puţin 2 secunde.

Apare afişajul de comandă vocală.

3

După ce telefonul iPhone emite semnalul sonor, vorbiţi în microfon.

Telefonul iPhone emite din nou un semnal sonor şi aplicaţia Siri începe să răspundă.

Pentru a dezactiva Siri Eyes Free

Apăsaţi VOICE.

Note

• În funcţie de condiţiile de utilizare, este posibil ca telefonul iPhone să nu vă recunoască vocea.

(De exemplu, dacă vă aflaţi într-un vehicul

în mişcare).

• Siri Eyes Free poate funcţiona necorespunzător sau timpul de răspuns poate fi lung în locurile în care există probleme de recepţie a semnalelor iPhone.

• În funcţie de starea de funcţionare a telefonului iPhone, Siri Eyes Free poate funcţiona necorespunzător sau se poate închide.

• Dacă redaţi o piesă de pe iPhone folosind conexiunea audio BLUETOOTH, atunci când porniţi redarea piesei prin BLUETOOTH, funcţia Siri Eyes

Free se închide automat, iar unitatea comută la sursa audio BLUETOOTH.

• Dacă activaţi Siri Eyes Free în timpul redării audio, unitatea poate comuta la sursa audio BLUETOOTH chiar dacă nu specificaţi nicio piesă pentru redare.

• În cazul în care conectaţi telefonul iPhone la portul

USB, Siri Eyes Free poate funcţiona necorespunzător sau se poate închide.

• În cazul în care conectaţi telefonul iPhone la unitate prin intermediul USB, nu activaţi Siri de pe iPhone. Siri Eyes Free poate funcţiona necorespunzător sau se poate închide.

• Sunetul este dezactivat cât timp este activată funcţia Siri Eyes Free.

Setări

Revocarea modului DEMO

Puteţi revoca afişajul demonstraţiei care apare atunci când sursa este dezactivată şi se afişează ceasul.

1

Apăsaţi MENU, rotiţi selectorul de control pentru a selecta [GENERAL], apoi apăsaţi-l.

2

Rotiţi selectorul de control pentru a selecta [SET DEMO], apoi apăsaţi-l.

3

Rotiţi selectorul de control pentru a selecta [SET DEMO-OFF], apoi apăsaţi-l.

Setarea este terminată.

4

Apăsaţi (înapoi) de două ori.

Afişajul revine la modul de recepţie/ redare normal.

Efectuarea setărilor de bază

Puteţi seta elementele din următoarele categorii de configurare:

Configurare generală (GENERAL),

Configurarea sunetului (SOUND),

Configurarea afişajului (DISPLAY),

Configurarea BLUETOOTH (BLUETOOTH),

Configurarea SongPal (SONGPAL)

1

Apăsaţi MENU.

2

Rotiţi selectorul de control pentru a selecta categoria de configurare, apoi apăsaţi-l.

Elementele care pot fi setate diferă în funcţie de sursă şi de setări.

3

Rotiţi selectorul de control pentru a selecta opţiunile, apoi apăsaţi-l.

Pentru a reveni la afişajul anterior

Configurare generală

(GENERAL)

AREA

Specifică zona/regiunea de utilizare a acestei unităţi: [EUROPE], [RUSSIA].

Dacă se modifică setarea curentă pentru zonă/regiune, această unitate este resetată, apoi se afişează ceasul.

(Funcţia este disponibilă doar dacă sursa este dezactivată şi se afişează ceasul).

DEMO (demonstraţie)

Activează demonstraţia: [ON], [OFF].

CLOCK-ADJ (reglare ceas) (pagina 7)

CAUT ALM (alarmă de atenţionare)

Activează alarma de atenţionare:

[ON], [OFF] (pagina 6).

(Funcţia este disponibilă doar dacă sursa este dezactivată şi se afişează ceasul).

BEEP

Activează semnalul sonor: [ON], [OFF].

AUTO OFF

Se opreşte automat după un interval de timp dorit, atunci când unitatea este oprită: [ON] (30 minute), [OFF].

STEERING

Înregistrează/resetează setarea telecomenzii de pe volan.

(Funcţia este disponibilă pentru conexiunea cu un cablu de conexiune

(nefurnizat)). (Funcţia este disponibilă doar dacă sursa este dezactivată şi se afişează ceasul).

STR CONTROL (control volan)

Selectează modul de intrare pentru telecomanda conectată. Pentru a preveni o defecţiune, nu uitaţi să potriviţi modul de intrare cu telecomanda conectată

înainte de utilizare.

CUSTOM

Modul de intrare pentru telecomanda de pe volan

PRESET

Modul de intrare pentru telecomanda cu fir, cu excepţia telecomenzii de pe volan (selectat automat după ce se execută [RESET CUSTOM].)

19

RO

EDIT CUSTOM

Înregistrează funcţiile (SOURCE, ATT,

VOL +/–, SEEK +/–, VOICE, ON HOOK,

OFF HOOK) pe telecomanda de pe volan:

 Rotiţi selectorul de control pentru a selecta funcţia pe care doriţi să o asociaţi cu telecomanda de pe volan, apoi apăsaţi-l.

 În timp ce [REGISTER] clipeşte, ţineţi apăsat butonul de pe telecomanda de pe volan cu care doriţi să asociaţi funcţia. După finalizarea înregistrării, se afişează [REGISTERED].

 Pentru a înregistra alte funcţii, repetaţi paşii

 şi .

(Funcţie disponibilă doar dacă [STR

CONTROL] este setat la [CUSTOM].)

RESET CUSTOM

Resetează setarea telecomenzii de pe volan: [YES], [NO].

(Funcţie disponibilă doar dacă [STR

CONTROL] este setat la [CUSTOM].)

Note

• În timpul configurării setărilor, puteţi utiliza doar butoanele de pe unitate. Din motive de siguranţă, parcaţi vehiculul înainte de a efectua această setare.

• Dacă intervine o eroare în timpul înregistrării, toate informaţiile înregistrate anterior vor fi păstrate. Reluaţi înregistrarea pornind de la funcţia pentru care a intervenit eroarea.

• Este posibil ca această funcţie să nu fie disponibilă pe anumite vehicule. Pentru detalii cu privire la compatibilitatea vehiculului dvs., vizitaţi site-ul de asistenţă menţionat pe ultima copertă.

USB MODE

Modifică modul USB: [ANDROID],

[MSC/MTP].

(Funcţia este disponibilă doar dacă aţi selectat sursa USB).

CT (oră pe ceas)

Activează funcţia CT: [ON], [OFF].

AF/TA (frecvenţe alternative/anunţare trafic)

Selectează setarea de frecvenţele alternative (AF) şi de anunţare a traficului

(TA): [AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON],

[AF/TA-OFF].

REGIONAL

Restricţionează recepţia la o regiune specifică: [ON], [OFF].

(Funcţie disponibilă doar pentru recepţia

în banda FM.)

20

RO

BTM (memorie de acordare optimă)

(pagina 11)

(Funcţia este disponibilă doar dacă aţi selectat tunerul).

FIRMWARE

(Funcţia este disponibilă doar dacă sursa este dezactivată şi se afişează ceasul).

Verifică/actualizează versiunea firmware.

Pentru detalii, vizitaţi site-ul de asistenţă menţionat pe ultima copertă.

FW VERSION (versiune firmware)

Se afişează versiunea firmware curentă.

FW UPDATE (actualizare firmware)

Lansează procesul de actualizare firmware: [YES], [NO].

Actualizarea firmware va fi finalizată în câteva minute. În timpul actualizării, nu treceţi contactul pe poziţia OFF, şi nu decuplaţi dispozitivul USB.

Configurarea sunetului

(SOUND)

Acest meniu de configurare nu este disponibil dacă sursa este oprită şi se afişează ceasul.

EQ10 PRESET

Selectează o curbă de egalizator dintre cele 10 curbe de egalizator sau setarea de dezactivare:

[OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [HIP-HOP],

[ELECTRONICA], [JAZZ], [SOUL],

[COUNTRY], [KARAOKE]*, [CUSTOM].

Setarea curbei de egalizator poate fi memorată pentru fiecare sursă în parte.

* [KARAOKE] reduce sunetele vocale, dar acestea nu pot fi eliminate complet în timpul redării. De asemenea, folosirea unui microfon nu este acceptată.

EQ10 CUSTOM

Setează [CUSTOM] pentru EQ10.

Selectează curba egalizatorului: [BAND1]

32 Hz, [BAND2] 63 Hz, [BAND3] 125 Hz,

[BAND4] 250 Hz, [BAND5] 500 Hz,

[BAND6] 1 kHz, [BAND7] 2 kHz, [BAND8]

4 kHz, [BAND9] 8 kHz, [BAND10] 16 kHz.

Nivelul volumului este reglabil de la

-6 dB la +6 dB în intervale de 1 dB.

BALANCE

Ajustează balansul sunetului:

[RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15].

FADER

Ajustează nivelul relativ:

[FRONT-15] – [CENTER] – [REAR-15].

S.WOOFER (subwoofer)

SW LEVEL (nivel subwoofer)

Ajustează nivelul volumului pentru subwoofer: [+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB].

(Pentru cea mai mică setare se afişează

[ATT]).

SW PHASE (fază subwoofer)

Selectează faza subwooferului:

[NORM], [REV].

LPF FREQ (frecvenţă filtru trecere bandă joasă)

Selectează frecvenţa de întrerupere pentru subwoofer: [80Hz], [100Hz],

[120Hz].

HPF FREQ (frecvenţă filtru trecere bandă

înaltă)

Selectează frecvenţa de întrerupere pentru boxele faţă/spate: [OFF], [80Hz],

[100Hz], [120Hz].

AUX VOL (nivel volum AUX)

Reglează nivelul volumului pentru fiecare dispozitiv auxiliar conectat:

[+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].

Această setare anulează necesitatea de a regla nivelul volumului între surse.

(Funcţia este disponibilă doar dacă aţi selectat AUX).

BTA VOL (nivel volum BLUETOOTH audio)

Reglează nivelul volumului pentru fiecare dispozitiv BLUETOOTH conectat:

[+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB].

Această setare anulează necesitatea de a regla nivelul volumului între surse.

(Funcţia este disponibilă doar dacă aţi selectat BT audio sau aplicaţia).

Configurarea afişajului

(DISPLAY)

DIMMER

Modifică luminozitatea afişajului:

Pentru MEX-N5200BT: [OFF], [ON],

[AT] (automat), [CLK].

(setarea [AT] este disponibilă doar dacă este conectat cablul de control al iluminării şi farurile sunt aprinse).

Pentru MEX-N4200BT: [OFF], [ON], [CLK].

Pentru a activa această funcţie doar o perioadă fixă, selectaţi [CLK] şi setaţi ora de început şi cea de sfârşit.

– Pentru a seta luminozitatea atunci când este activată funcţia de atenuare:

Setaţi [DIMMER] la [ON] şi reglaţi

[BRIGHTNESS].

– Pentru a seta luminozitatea atunci când este dezactivată funcţia de atenuare:

Setaţi [DIMMER] la [OFF] şi ajustaţi

[BRIGHTNESS].

Setarea luminozităţii este memorată şi este aplicată atunci când se activează sau se dezactivează funcţia de atenuare.

BRIGHTNESS

Ajustează luminozitatea afişajului. Nivelul luminozităţii este reglabil: [1] – [10].

BUTTON-C (culoare buton) (doar pentru

MEX-N5200BT)

Setează o culoare presetată sau particularizată pentru butoane.

COLOR

Selectează dintre 15 culori presetate,

1 culoare particularizată.

CUSTOM-C (culoare particularizată)

Înregistrează o culoare particularizată pentru butoane.

RGB RED, RGB GRN, RGB BLUE

Gamă de culori reglabile: [0] – [32]

([0] nu se poate seta pentru toate gamele de culori).

21

RO

DSPL-C (culoare afişaj)

(doar pentru MEX-N5200BT)

Setează o culoare presetată sau particularizată pentru afişaj.

COLOR

Selectează dintre 15 culori presetate,

1 culoare particularizată.

CUSTOM-C (culoare particularizată)

Înregistrează o culoare particularizată pentru afişaj.

RGB RED, RGB GRN, RGB BLUE

Gamă de culori reglabile: [0] – [32]

([0] nu se poate seta pentru toate gamele de culori).

SND SYNC (sincronizare sunet)

Activează sincronizarea iluminării cu sunetul: [ON], [OFF].

AUTO SCR (defilare automată)

Defilează automat elementele lungi:

[ON], [OFF].

(Funcţia nu este disponibilă dacă aţi selectat AUX sau tunerul).

Configurarea BLUETOOTH

(BLUETOOTH)

PAIRING (pagina 8)

Conectează până la două dispozitive

BLUETOOTH: [DEVICE 1], [DEVICE 2].

[DEVICE 1] sau [DEVICE 2] vor fi înlocuite de numele dispozitivului împerecheat după finalizarea procesului de

împerechere.

AUDIODEV (dispozitiv audio)

Selectează dispozitivul audio.

[*] apare pe dispozitivul împerecheat cu [DEVICE 1] sau cu dispozitivul audio compatibil A2DP curent.

RINGTONE

Stabileşte dacă această unitate sau telefonul mobil conectat emite tonul de apel: [1] (această unitate),

[2] (telefonul mobil).

AUTO ANS (răspuns automat)

Setează această unitate să răspundă automat unui apel primit:

[OFF], [1] (după cca. 3 secunde),

[2] (după cca. 10 secunde).

AUTOPAIR (împerechere automată)

Porneşte automat împerecherea

BLUETOOTH dacă un dispozitiv iOS versiune 5.0 sau mai recentă este conectat prin USB: [ON], [OFF].

BT SIGNL (semnal BLUETOOTH) (pagina 9)

Activează/dezactivează funcţia

BLUETOOTH.

BT INIT (iniţializare BLUETOOTH)

Iniţializează toate setările asociate cu funcţiile BLUETOOTH (informaţii de

împerechere, număr presetat, informaţii despre dispozitiv etc.): [YES], [NO].

Înainte de casarea unităţii, iniţializaţi toate setările.

(Funcţia este disponibilă doar dacă sursa este dezactivată şi se afişează ceasul).

Configurarea SongPal

(SONGPAL)

AUTO LAUNCH

Activează lansarea automată „SongPal”:

[ON], [OFF].

Dacă este selectat [ON], „SongPal” se va conecta automat după stabilirea conexiuni BLUETOOTH.

CONNECT (pagina 16)

Stabiliţi şi terminaţi funcţia (conexiunea)

„SongPal”.

22

RO

Informaţii suplimentare

Actualizarea firmware-ului

Pentru a actualiza firmware-ul, vizitaţi site-ul de asistenţă menţionat pe ultima copertă şi urmaţi instrucţiunile online.

Note

• Pentru actualizarea firmware-ului, trebuie să utilizaţi un dispozitiv USB (nefurnizat). Stocaţi instrumentul de actualizare pe dispozitivul USB şi conectaţi dispozitivul la portul USB, după care efectuaţi operaţia de actualizare.

• Actualizarea firmware va fi finalizată în câteva minute. În timpul actualizării, nu treceţi contactul pe poziţia OFF, şi nu decuplaţi dispozitivul USB.

Măsuri de precauţie

• Lăsaţi unitatea să se răcească în prealabil,

în cazul în care automobilul a fost parcat sub lumina directă a soarelui.

• Nu lăsaţi panoul frontal sau dispozitivele audio în interiorul automobilului deoarece acestea pot funcţiona necorespunzător din cauza temperaturii ridicate cauzate de expunerea directă la razele soarelui.

• Antena electrică se extinde automat.

Condens provocat de umezeală

Dacă în interiorul unităţii se formează condens de la umezeală, scoateţi discul şi aşteptaţi aproximativ o oră până când se usucă; în caz contrar, unitatea nu va funcţiona corespunzător.

Pentru menţinerea unui sunet de înaltă calitate

Nu vărsaţi lichide pe unitate sau discuri.

Note cu privire la discuri

• Nu expuneţi discurile la lumina directă a soarelui, la surse de căldură, precum suflantele de aer cald, şi nu le lăsaţi în autovehicule parcate la loc neumbrit.

• Înainte de redare, curăţaţi discurile prin ştergere cu o cârpă, de la centru către exterior.

Nu folosiţi pentru curăţare solvenţi precum benzina, diluanţi, produse de curăţare din comerţ.

• Această unitate este proiectată pentru redarea de discuri conforme standardului

Compact Disc (CD). Discurile duale şi unele discuri muzicale, codificate cu tehnologii de protejare a drepturilor de autor nu sunt conforme cu standardul Compact Disc (CD), prin urmare aceste discuri nu vor putea fi redate de această unitate.

• Discuri ce NU POT fi redate de această unitate

– Discuri cu etichete, autocolant, bandă adezivă sau hârtie lipite pe ele. Acest lucru poate cauza defectarea unităţii sau distrugerea discului.

– Discuri cu forme care nu sunt standard

(de exemplu, inimă, pătrat, stea).

Încercarea de a le reda poate duce la deteriorarea unităţii.

– Discuri de 8 cm.

Note cu privire la discurile CD-R/CD-RW

• Dacă discul cu sesiuni multiple începe cu o sesiune CD-DA, acesta este recunoscut ca disc CD-DA, iar celelalte sesiuni nu vor fi redate.

• Discuri ce NU POT fi redate de această unitate

– CD-R/CD-RW cu calitate de înregistrare slabă.

– CD-R/CD-RW înregistrate cu un dispozitiv de înregistrare incompatibil.

– CD-R/CD-RW finalizate incorect.

– CD-R/CD-RW diferite de cele înregistrate

în format CD muzical sau în format MP3 conform ISO9660 Nivel 1/Nivel 2, Joliet/

Romeo sau cu sesiuni multiple.

23

RO

Ordinea de redare a fişierelor audio

Folder (album)

Fişier audio (piesă)

Despre iPod

• Puteţi conecta următoarele modele de iPod. Actualizaţi dispozitivele iPod cu cea mai recentă versiune software înainte de utilizare.

Modele iPhone/iPod compatibile

Model compatibil Bluetooth® iPhone SE iPhone 6s Plus

 iPhone 6s iPhone 6 Plus iPhone 6 iPhone 5s iPhone 5c iPhone 5 iPhone 4s

 iPod touch

(a 6-a generaţie) iPod touch

(a 5-a generaţie) iPod nano

(a 7-a generaţie)

 

USB

• „Made for iPod” şi „Made for iPhone”

înseamnă că un accesoriu electronic a fost conceput pentru a se conecta în mod specific la iPod sau, respectiv, la iPhone şi că respectarea standardelor de performanţă Apple a fost certificată de către dezvoltator. Compania Apple nu este responsabilă pentru funcţionarea acestui dispozitiv şi nici pentru conformitatea acestuia cu standardele de siguranţă şi de reglementare. Reţineţi că utilizarea acestui accesoriu cu iPod sau iPhone poate afecta performanţa în regim de funcţionare wireless.

Dacă aveţi întrebări sau probleme legate de unitate care nu sunt prezentate în acest manual, consultaţi cel mai apropiat distribuitor Sony.

24

RO

Întreţinere

Curăţarea conectorilor

Unitatea poate să nu funcţioneze corespunzător în cazul în care conectorii dintre unitate şi panoul frontal nu sunt curaţi. Pentru a preveni acest lucru,

desprindeţi panoul frontal (pagina 6) şi

curăţaţi conectorii cu un beţişor cu vată.

Nu apăsaţi foarte puternic. În caz contrar, conectorii se pot deteriora.

Note

• Din motive de siguranţă, opriţi contactul maşinii

înainte de a curăţa conectorii şi scoateţi cheia din contact.

• Nu atingeţi niciodată conectorii direct cu degetele sau cu un dispozitiv metalic.

Specificaţii

Secţiunea tuner

FM

Interval de acord:

Dacă [AREA] este setat la [EUROPE]:

87,5 MHz – 108,0 MHz

Dacă [AREA] este setat la [RUSSIA]:

FM1/FM2: 87,5 MHz – 108,0 MHz

(în paşi de 50 kHz)

FM3: 65 MHz – 74 MHz (în paşi de 30 kHz)

Terminal antenă (aeriană):

Conector pentru antenă (aeriană) externă

Frecvenţă intermediară:

Dacă [AREA] este setat la [EUROPE]:

FM CCIR: -1.956,5 kHz până la -487,3 kHz şi +500,0 kHz până la +2.095,4 kHz

Dacă [AREA] este setat la [RUSSIA]:

FM CCIR: -1.956,5 kHz până la -487,3 kHz şi +500,0 kHz până la +2.095,4 kHz

FM OIRT: -1.815,6 kHz până la -943,7 kHz şi +996,6 kHz până la +1.776,6 kHz

Sensibilitate utilă: 8 dBf

Selectivitate: 75 dB la 400 kHz

Raport semnal/zgomot: 73 dB

Separaţie: 50 dB la 1 kHz

Răspuns în frecvenţă: 20 Hz – 15.000 Hz

MW/LW

Interval de acord:

MW: 531 kHz – 1.602 kHz

LW: 153 kHz – 279 kHz

Terminal antenă (aeriană):

Conector pentru antenă (aeriană) externă

Sensibilitate: MW: 26 μV, LW: 50 μV

Secţiunea player CD

Raport semnal/zgomot: 120 dB

Răspuns în frecvenţă: 10 Hz – 20.000 Hz

Wow şi flutter: Sub limita măsurabilă

Numărul maxim de: (doar pentru

CD-R/CD-RW)

– foldere (albume): 150 (inclusiv folderul rădăcină)

– fişiere (piese) şi foldere: 300 (poate fi mai mic de 300 dacă numele folderelor/ fişierelor conţin multe caractere)

– caractere afişabile pentru un nume de folder/fişier: 32 (Joliet)/64 (Romeo)

Codec corespunzător: MP3 (.mp3) şi

WMA (.wma)

25

RO

Secţiunea player USB

Interfaţă: USB (Viteză completă)

Curent maxim: 1 A

Numărul maxim de piese recunoscut:

– foldere (albume): 256

– fişiere (piese) per folder: 256

Compatible Android Open Accessory protocol (AOA): 2.0

Codec corespunzător:

MP3 (.mp3)

Rată de biţi: 8 kbps – 320 kbps

(Acceptă VBR (Rată de biţi variabilă))

Rată de eşantionare: 16 kHz – 48 kHz

WMA (.wma)

Rată de biţi: 32 kbps – 192 kbps

(Acceptă VBR (Rată de biţi variabilă))

Rată de eşantionare: 32 kHz, 44,1 kHz,

48 kHz

FLAC (.flac)

Adâncime biţi: 16 biţi, 24 biţi

Rată de eşantionare: 44,1 kHz, 48 kHz

Comunicare wireless

Sistem de comunicare:

BLUETOOTH Standard versiunea 3.0

Ieşire:

BLUETOOTH Standard clasa de putere 2

(Max. +4 dBm)

Rază maximă de comunicare:

Spaţiu liber, aprox. 10 m* 1

Bandă de frecvenţă:

Bandă de 2,4 GHz

(2,4000 GHz – 2,4835 GHz)

Metodă de modulare: FHSS

Profiluri compatibile cu BLUETOOTH* 2 :

A2DP (Advanced Audio Distribution

Profile) 1.3

AVRCP (Audio Video Remote Control

Profile) 1.3

HFP (Handsfree Profile) 1.6

PBAP (Phone Book Access Profile)

SPP (Serial Port Profile)

Codec corespunzător:

SBC (.sbc), ACC (.m4a)

*1 Raza efectivă va varia în funcţie de factori precum obstacolele dintre dispozitive, câmpurile magnetice din jurul unui cuptor cu microunde, electricitatea statică, sensibilitatea recepţiei, performanţa antenei (aeriene), sistemul de operare, aplicaţia software etc.

*2 Profilurile standard BLUETOOTH indică scopul comunicaţiei BLUETOOTH între dispozitive.

26

RO

Secţiunea amplificator de putere

Ieşire: Ieşiri boxe

Impedanţă boxe: 4 Ω – 8 Ω

Putere de ieşire maximă: 55 W × 4 (la 4 Ω)

Generalităţi

Ieşiri:

Terminal ieşiri audio:

MEX-N5200BT: FRONT, REAR, SUB

MEX-N4200BT: REAR, SUB

Terminal de control antenă (aeriană) electrică/amplificator de putere

(REM OUT)

Intrări:

Terminal de intrare telecomandă

Terminal de intrare antenă (aeriană)

Intrare MIC (terminal)

Mufă de intrare AUX (mini mufă stereo)

Port USB

Necesar de putere: Baterie auto 12 V CC

(masă (împământare) negativă)

Consum de curent nominal: 10 A

Dimensiuni:

Aprox. 178 mm × 50 mm × 177 mm (l/î/a)

Dimensiuni de montare:

Aprox. 182 mm × 53 mm × 160 mm (l/î/a)

Greutate: Aprox. 1,2 kg

Conţinutul pachetului:

Unitate principală (1)

Microfon (1) (doar pentru MEX-N5200BT)

Componente pentru instalare şi conectare (1 set)

Accesorii/echipamente opţionale:

Microfon: XA-MC10 (doar pentru

MEX-N4200BT)

Este posibil ca distribuitorul dvs. să nu vă furnizeze toate accesoriile menţionate mai sus. Solicitaţi informaţii detaliate de la distribuitor.

Designul şi specificaţiile se pot modifica fără notificare prealabilă.

Drepturi de autor

Marca cuvântului şi siglele Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate deţinute de

Bluetooth SIG, Inc. şi orice utilizare a unor astfel de mărci de către Sony Corporation se face în baza unei licenţe. Alte mărci comerciale şi denumiri comerciale aparţin deţinătorilor de drept ai acestora.

Marca N este marcă comercială sau marcă comercială înregistrată a NFC Forum, Inc.

în Statele Unite ale Americii şi în alte ţări.

Windows Media este marcă comercială

înregistrată sau marcă comercială a Microsoft Corporation în Statele Unite şi/sau în alte ţări.

Acest produs este protejat prin anumite drepturi de proprietate intelectuală ale

Microsoft Corporation. Utilizarea sau distribuirea unei astfel de tehnologii în afara acestui produs este interzisă dacă nu se deţine o licenţă din partea Microsoft sau a unei sucursale autorizate Microsoft.

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch şi Siri sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. şi în alte ţări. App Store este o marcă de serviciu a companiei Apple Inc.

Tehnologia şi brevetele de codificare audio

MPEG Layer-3 sunt utilizate sub licenţă

Fraunhofer IIS şi Thomson.

Google, Google Play şi Android sunt mărci comerciale ale Google Inc.

libFLAC

Drepturi de autor (C) 2000-2009 Josh

Coalson

Drepturi de autor (C) 2011-2013 Xiph.Org

Foundation

Redistribuirea şi utilizarea sub formă de cod sursă şi sub formă digitală, cu sau fără modificare, este permisă doar dacă sunt respectate următoarele condiţii:

– Redistribuirile codului sursă trebuie să păstreze notificarea drepturilor de autor de mai sus, prezentele condiţii şi următoarele precizări legale.

– Redistribuirile în formă digitală trebuie să reproducă în documentaţie şi/sau în alte materiale furnizate în cadrul distribuţiei notificarea drepturilor de autor de mai sus, prezentele condiţii şi următoarele precizări legale.

– Numele Xiph.org Foundation sau numele contribuitorilor săi nu pot fi utilizate pentru a susţine sau a promova produse derivate din acest software fără permisiune prealabilă specifică scrisă.

ACEST SOFTWARE ESTE FURNIZAT DE

DEŢINĂTORII ŞI CONTRIBUITORII

DREPTURILOR DE AUTOR „CA ATARE” ŞI ESTE

NEGATĂ ORICE GARANŢIE EXPRESĂ SAU

IMPLICITĂ, INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A SE

LIMITA LA, GARANŢIILE IMPLICITE DE

VANDABILITATE ŞI COMPATIBILITATE CU

UN ANUMIT SCOP. FUNDAŢIA SAU

CONTRIBUABILII NU VOR FI ÎN NICIO

CIRCUMSTANŢĂ RĂSPUNZĂTORI PENTRU

NICIO PAGUBĂ DIRECTĂ, INDIRECTĂ,

INCIDENTALĂ, SPECIALĂ, TIPICĂ SAU ÎN

CONSECINŢĂ (INCLUZÂND, FĂRĂ A SE LIMITA

LA ACESTEA, PROCURAREA BUNURILOR SAU

SERVICIILOR DE SCHIMB, ÎNTRERUPEREA

UTILIZĂRII, PIERDEREA DE DATE SAU DE

PROFITURI SAU ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂŢII)

DIN NICIO CAUZĂ ŞI CONFORM NICIUNEI

TEORII A RESPONSABILITĂŢII, INDIFERENT

DACĂ ESTE DE TIP CONTRACTUAL, DE

RĂSPUNDERE STRICTĂ SAU DE NATURĂ

PENALĂ (INCLUZÂND NEGLIJENŢA SAU ALTE

SITUAŢII SIMILARE), CARE AR PUTEA

REZULTA ÎN ORICE MOD DIN UTILIZAREA

ACESTUI SOFTWARE, CHIAR DACĂ AR EXISTA

INFORMAŢII PRIVIND ASEMENEA PAGUBE.

27

RO

Depanare

Următoarea listă de verificare vă va ajuta să remediaţi problemele cu care se poate confrunta unitatea.

Înainte de a parcurge lista de verificare de mai sus, verificaţi conexiunile şi procedurile de operare.

Pentru detalii cu privire la utilizarea siguranţei şi scoaterea unităţii din bord,

consultaţi „Conectare/Instalare” (pagina 34).

În cazul în care nu reuşiţi să remediaţi problema, vizitaţi site-ul de asistenţă menţionat pe ultima copertă.

Generalităţi

Unitatea nu emite niciun sunet sau sunetul este foarte slab.

 Poziţia atenuatorului [FADER] nu este setată pentru un sistem cu 2 boxe.

 Volumul unităţii şi/sau al dispozitivului conectat este foarte scăzut.

– Măriţi volumul unităţii şi al dispozitivului conectat.

Nu se emite niciun semnal sonor.

 Aţi conectat un amplificator de putere opţional şi nu se utilizează amplificatorul

încorporat.

Conţinutul memoriei a fost şters.

 Cablul de alimentare sau bateria au fost deconectate sau nu sunt conectate corect.

Posturile memorate şi ora corectă au fost şterse.

S-a ars siguranţa.

Scoate un zgomot la comutarea poziţiei contactului.

 Cablurile nu sunt cuplate corect la conectorul automobilului de alimentare a accesoriilor.

În timpul redării sau recepţiei, porneşte modul demonstraţie.

 Dacă nu se efectuează nicio operaţiune timp de 5 minute cu modul [DEMO-ON] setat, se activează modul demonstraţie.

– Setaţi [DEMO-OFF] (pagina 19).

Afişajul dispare din/nu apare în fereastra de afişaj.

 Variatorul este setat pe [DIM-ON]

(pagina 21).

 Afişajul dispare dacă ţineţi apăsat OFF.

– Apăsaţi OFF pe unitate până când apare afişajul.

 Conectorii sunt murdari (pagina 25).

Afişajul/iluminarea clipeşte.

 Alimentarea nu este suficientă.

– Verificaţi dacă bateria automobilului furnizează suficientă energie la unitate.

(Necesarul de energie este de 12V c.c.)

Butoanele de operare nu funcţionează.

Discul nu iese.

 Apăsaţi DSPL şi

(înapoi)/MODE cel puţin 2 secunde, pentru a reseta unitatea.

Conţinutul memoriei este şters.

Pentru siguranţa dumneavoastră, nu resetaţi unitatea în timp ce conduceţi.

Recepţie radio

Nu se poate recepţionează posturile.

Sunetul este întrerupt de zgomot.

 Conexiunea nu este corectă.

– Verificaţi conexiunea antenei (aeriene) automobilului.

– Dacă antena (aeriană) automată nu se extinde, verificaţi conexiunea cablului antenei (aeriene) electrice.

Nu este posibil acordul presetat.

 Semnalul de transmisie este prea slab.

Nu se poate acorda între 65 MHz şi 74 MHz

în FM3.

 [AREA] este setat la [EUROPE].

– Setaţi [AREA] la [RUSSIA] (pagina 19).

RDS

Serviciile RDS nu pot fi recepţionate

(atunci când [AREA] este setat la [RUSSIA]).

 Este selectat FM3.

– Selectaţi FM1 sau FM2.

 Serviciile RDS nu sunt disponibile

în regiunea curentă.

28

RO

Funcţia SEEK porneşte după câteva secunde de ascultare.

 Postul este non-TP sau are un semnal slab.

– Dezactivaţi TA (pagina 11).

Nu recepţionaţi niciun anunţ de trafic.

 Activaţi TA (pagina 11).

 Postul nu emite niciun anunţ de trafic chiar dacă este TP.

– Acordaţi alt post.

PTY afişează [- - - - - - - -].

 Postul curent nu este un post RDS.

 Nu s-au recepţionat datele RDS.

 Postul nu specifică tipul de program.

Numele de serviciu al programului clipeşte.

 Nu există frecvenţă alternativă pentru postul curent.

– Apăsaţi SEEK +/– în timp ce numele serviciului de program clipeşte. Apare

[PI SEEK] şi unitatea începe să caute altă frecvenţă cu aceleaşi date PI (identificare program).

Redare CD

Nu se redă discul.

 Discul este defect sau murdar.

 Discul CD-R/CD-RW nu este audio

(pagina 23).

Fişierele MP3/WMA nu pot fi redate.

 Discul este incompatibil cu formatul şi versiunea MP3/WMA. Pentru detalii cu discurile şi formatele care pot fi redate, vizitaţi site-ul de asistenţă menţionat pe ultima copertă.

Redarea fişierelor MP3/WMA începe mai târziu comparativ cu alte fişiere.

 Următoarele discuri necesită un timp mai lung pentru începerea redării.

– Un disc înregistrat cu o structură arborescentă complicată.

– Un disc înregistrat în sesiuni multiple.

– Un disc pe care se pot adăuga date.

Sunetul se aude în salturi.

 Discul este defect sau murdar.

Redarea de pe dispozitive USB

Nu puteţi reda printr-un hub USB.

 Această unitate nu recunoaşte dispozitivele USB conectate printr-un hub USB.

Redarea de pe un dispozitiv USB începe

într-un interval de timp mai lung.

 Dispozitivul USB conţine fişiere

înregistrate cu o structură arborescentă complicată.

Sunetul este intermitent.

 Sunetul poate fi intermitent la o rată de biţi ridicată.

 Este posibil ca fişierele DRM (Digital Rights

Management) să nu poată fi redate în unele cazuri.

Fişierul audio nu poate fi redat.

 Dispozitivele USB formatate cu alte sisteme de fişiere decât FAT16 sau FAT32 nu sunt acceptate.*

* Această unitate acceptă FAT16 şi FAT32, însă este posibil ca unele dispozitive USB să nu suporte toate aceste sisteme FAT. Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de utilizare ale fiecărui dispozitiv

USB sau contactaţi producătorul.

Operaţiile pentru omiterea unui album, a unui element (modul Jump) şi de căutare a unei piese după nume (Quick-BrowZer) nu pot fi executate.

 Aceste operaţii nu pot fi executate atunci când este conectat un dispozitiv USB în modul Android sau iPod.

– Setaţi [USB MODE] la [MSC/MTP]

(pagina 20).

– Îndepărtaţi dispozitivul iPod.

 Modul USB al dispozitivului nu este setat la modul corespunzător.

– Asiguraţi-vă că modul USB al dispozitivului este setat la modul

MSC/MTP.

Sunetul nu este scos în timpul redării în modul Android.

 În timp ce unitatea este în modul Android, sunetul este scos doar pe telefonul inteligent Android.

– Verificaţi starea aplicaţiei de redare audio pe telefonul inteligent Android.

29

RO

– În funcţie de telefonul inteligent

Android, este posibil ca redarea să nu poată fi efectuată.

Funcţia NFC

Conexiunea printr-o singură atingere

(NFC) nu este posibilă.

 Dacă telefonul inteligent nu răspunde la atingere.

– Verificaţi dacă funcţia NFC a telefonului inteligent este pornită.

– Aduceţi marca N de pe telefonul inteligent mai aproape de N de pe această unitate.

– Dacă telefonul inteligent este introdus

într-o carcasă, scoateţi carcasa.

 Sensibilitatea de recepţie NFC depinde de dispozitiv.

În cazul în care conectarea cu o singură atingere la telefonul inteligent nu reuşeşte

în mod repetat, stabiliţi conexiunea

BLUETOOTH manual.

Funcţia BLUETOOTH

Dispozitivul conectat nu detectează această unitate.

 Înainte de realizarea împerecherii, setaţi această unitate în modul standby de

împerechere.

 Dacă sunt conectate două dispozitive

BLUETOOTH, această unitate nu poate fi detectată pe alt dispozitiv.

– Întrerupeţi una dintre conexiuni şi căutaţi această unitate pe un alt dispozitiv.

 După împerecherea cu dispozitivul, activaţi ieşirea semnalului BLUETOOTH

(pagina 9).

Conexiunea nu este posibilă.

 Conexiunea este controlată unilateral

(de această unitate sau de dispozitivul

BLUETOOTH), nu de ambele dispozitive.

– Conectaţi această unitate de pe dispozitivul BLUETOOTH sau invers.

Numele dispozitivului detectat nu apare.

 În funcţie de starea celuilalt dispozitiv, numele poate să nu fie obţinut.

Nu se emite niciun ton de apel.

 Reglaţi volumul rotind selectorul de control în timpul primirii apelului.

 În funcţie de dispozitivul conectat, este posibil ca semnalul de apel să nu fie transmis corect.

– Setaţi [RINGTONE] pe [1] (pagina 22).

 Boxele frontale nu sunt conectate la unitate.

– Conectaţi boxele frontale la unitate.

Tonul de apel este scos doar prin boxele frontale.

Nu se aude vocea interlocutorului.

 Boxele frontale nu sunt conectate la unitate.

– Conectaţi boxele frontale la unitate.

Vocea apelantului este scoasă doar prin boxele frontale.

Interlocutorul spune că volumul este prea scăzut sau prea ridicat.

 Reglaţi volumul corect cu funcţia de reglare a amplificării microfonului

(pagina 16).

Conversaţiile telefonice conţin ecou sau zgomot.

 Reduceţi volumul.

 Setaţi modul EC/NC pe [EC/NC-1] sau

[EC/NC-2] (pagina 16).

 Dacă zgomotul ambiental, diferit de sunetul apelului telefonic, este puternic,

încercaţi să îl reduceţi.

De exemplu: Dacă aveţi o fereastră deschisă şi se aude zgomotul din trafic etc., închideţi fereastra. Dacă zgomotul aparatului de aer condiţionat este puternic, reduceţi nivelul aparatului de aer condiţionat.

Telefonul nu este conectat.

 Dacă redarea se face prin BLUETOOTH audio, telefonul nu va fi conectat chiar dacă apăsaţi CALL.

– Conectaţi de pe telefon.

Calitatea sunetului telefonului este slabă.

 Calitatea sunetului telefonului depinde de condiţiile de recepţie a telefonului mobil.

– Mutaţi automobilul într-un loc cu semnal mai puternic pentru telefonul mobil dacă recepţia este slabă.

30

RO

Volumul dispozitivului audio conectat este scăzut (ridicat).

 Nivelul volumului va fi diferit în funcţie de dispozitivul audio.

– Reglaţi volumul dispozitivului audio

conectat la această unitate (pagina 21).

Sunetul se aude în salturi în timpul redării de pe un dispozitiv audio BLUETOOTH.

 Reduceţi distanţa dintre unitate şi dispozitivul audio BLUETOOTH.

 Dacă dispozitivul audio BLUETOOTH se află într-o carcasă care întrerupe semnalul, scoateţi dispozitivul audio din carcasă în timpul utilizării.

 În apropiere funcţionează mai multe dispozitive BLUETOOTH sau alte dispozitive care emit unde radio.

– Opriţi celelalte dispozitive.

– Măriţi distanţa faţă de celelalte dispozitive.

 Sunetul de redare se opreşte temporar

în momentul stabilirii conexiunii dintre unitate şi telefonul mobil. Aceasta nu reprezintă o defecţiune.

Dispozitivul audio BLUETOOTH conectat nu poate fi controlat.

 Asiguraţi-vă că dispozitivul audio

BLUETOOTH conectat acceptă AVRCP.

Unele funcţii nu funcţionează.

 Asiguraţi-vă că dispozitivul conectat acceptă funcţiile respective.

Un apel este acceptat fără să acordul dumneavoastră.

 Telefonul conectat este setat să răspundă automat la apeluri.

Împerecherea nu a reuşit deoarece timpul de conectare a expirat.

 În funcţie de dispozitivul conectat, este posibil ca intervalul de timp pentru

împerechere să fie scurt.

– Încercaţi să finalizaţi împerecherea în intervalul respectiv de timp.

Funcţia BLUETOOTH nu funcţionează.

 Opriţi unitatea apăsând pe OFF cel puţin

2 secunde şi reporniţi unitatea.

Nu se scoate sunet prin boxele automobilului în timpul apelului în modul mâini libere.

 Dacă sunetul este scos pe telefonul mobil, setaţi telefonul mobil să scoată sunetul prin boxele automobilului.

Nu se activează Siri Eyes Free.

 Efectuaţi înregistrarea în modul mâini libere pentru un iPhone care acceptă

Siri Eyes Free.

 Activaţi funcţia Siri pe iPhone.

 Revocaţi conexiunea BLUETOOTH cu telefonul iPhone şi unitatea şi restabiliţi conexiunea.

Operarea SongPal

Numele aplicaţiei este confundat cu aplicaţia reală din „SongPal”.

 Lansaţi din nou aplicaţia din aplicaţia

„SongPal”.

În timp ce rulaţi aplicaţia „SongPal” prin

BLUETOOTH, ecranul comută automat pe

[BT AUDIO].

 Aplicaţia „SongPal” sau funcţia

BLUETOOTH nu funcţionează.

 Executaţi din nou aplicaţia.

Aplicaţia „SongPal” este deconectată automat atunci când ecranul comută pe [IPD].

 Aplicaţia „SongPal” de pe iPhone/iPod nu acceptă redarea de pe iPod.

– Schimbaţi sursa unităţii astfel încât să fie diferită de [IPD] şi stabiliţi conexiunea

„SongPal” (pagina 16).

31

RO

Mesaje

Este posibil ca unul dintre următoarele mesaje să apară sau să clipească în timpul funcţionării.

CD ERROR: Discul nu poate fi redat. Discul va fi scos automat.

 Curăţaţi sau introduceţi discul corect sau asiguraţi-vă că discul nu este gol sau defect.

CD NO MUSIC: Nu există niciun fişier redabil.

Discul va fi scos automat.

 Introduceţi un disc care să conţină fişiere

redabile (pagina 25).

CD PUSH EJT: Discul nu a fost scos corect.

 Apăsaţi  (scoatere).

HUB NO SUPRT: Huburile USB nu sunt acceptate.

INVALID

 Operaţia selectată ar putea fi nevalidă.

 [USB MODE] nu poate fi modificat în timpul redării de pe iPod.

IPD STOP: Redarea de pe iPod a ajuns la final.

 Operaţi dispozitivul iPod/iPhone pentru a porni redarea.

NO AF: Nu există frecvenţe alternative.

 Apăsaţi SEEK +/– în timp ce numele serviciului de program clipeşte. Unitatea

începe să caute altă frecvenţă cu aceleaşi date PI (identificare program)

(apare [PI SEEK]).

NO TP: Nu există programe de trafic.

 Unitatea va continua să caute posturi TP disponibile.

NOT SUPPORT - ANDROID MODE

 La unitate este conectat un dispozitiv USB care nu acceptă AOA (Android Open

Accessory) 2.0, în timp ce [USB MODE] este setat la [ANDROID].

– Setaţi [USB MODE] la [MSC/MTP]

(pagina 20).

OVERLOAD: Dispozitivul USB este supraîncărcat.

 Deconectaţi dispozitivul USB şi apăsaţi

SRC pentru a selecta o altă sursă.

 Dispozitivul USB prezintă o eroare sau este conectat un dispozitiv neacceptat.

READ: Se citesc informaţiile.

 Aşteptaţi până când citirea este finalizată şi redarea porneşte automat. În funcţie de organizarea fişierului, este posibil ca intervalul de timp să fie mai lung.

USB ERROR: Nu se poate reda de pe dispozitivul USB.

 Conectaţi din nou dispozitivul USB.

USB NO DEV: Un dispozitiv USB nu este conectat sau nu este recunoscut.

 Asiguraţi-vă că dispozitivul USB sau cablul

USB este conectat bine.

USB NO MUSIC: Nu există niciun fişier redabil.

 Conectaţi un dispozitiv USB care să

conţină fişiere redabile (pagina 26).

USB NO SUPRT: Dispozitivul USB nu este acceptat.

 Pentru detalii cu privire la compatibilitatea dispozitivului USB, vizitaţi site-ul de asistenţă menţionat pe ultima copertă.

sau

: S-a ajuns la începutul sau la finalul discului.

(caracter de subliniere): Caracterul nu poate fi afişat.

Pentru funcţia BLUETOOTH:

BTA NO DEV: Dispozitivul BLUETOOTH nu este conectat sau nu este recunoscut.

 Asiguraţi-vă că dispozitivul BLUETOOTH este conectat bine sau că conexiunea

BLUETOOTH cu dispozitivul BLUETOOTH este stabilită.

ERROR: Operaţia selectată nu a putut fi realizată.

 Aşteptaţi puţin şi încercaţi din nou.

32

RO

UNKNOWN: Nu se poate afişa un nume sau un număr de telefon.

WITHHELD: Apelantul sună de pe un număr de telefon ascuns.

Pentru operarea SongPal:

APP --------: Conexiunea cu aplicaţia nu a fost stabilită.

 Stabiliţi din nou conexiunea cu „SongPal”

(pagina 16).

APP DISCNCT: Aplicaţia este deconectată.

 Stabiliţi conexiunea cu „SongPal”

(pagina 16).

APP DISPLAY: Este deschis un afişaj de setare a ecranului aplicaţiei.

 Închideţi afişajul de setare a ecranului aplicaţiei pentru a putea opera butoanele.

APP LIST: Conţinutul listei CD/USB/iPod este deschis.

 Închideţi lista aplicaţiei pentru a putea opera butoanele.

APP MENU: Este deschis un afişaj de setare a aplicaţiei.

 Închideţi afişajul de setare a aplicaţiei pentru a putea opera butoanele.

APP NO DEV: Dispozitivul cu aplicaţia instalată nu este conectat sau recunoscut.

 Stabiliţi conexiunea BLUETOOTH şi restabiliţi conexiunea „SongPal”

(pagina 16).

APP SOUND: Este deschis un afişaj de setare a sunetului aplicaţiei.

 Închideţi afişajul de setare a sunetului aplicaţiei pentru a putea opera butoanele.

OPEN APP: Aplicaţia „SongPal” nu este în funcţiune.

 Lansaţi aplicaţia.

Pentru operarea telecomenzii de pe volan:

ERROR: A intervenit o eroare la înregistrarea funcţiei.

 Reluaţi înregistrarea pornind de la funcţia pentru care a intervenit eroarea

(pagina 20).

TIMEOUT: Înregistrarea funcţiei nu a reuşit deoarece timpul a expirat.

 Încercaţi să finalizaţi înregistrarea în timp ce [REGISTER] clipeşte (aproximativ

6 secunde) (pagina 20).

Dacă aceste soluţii nu remediază problema, consultaţi cel mai apropiat distribuitor Sony.

Dacă duceţi unitatea la un centru de reparaţii din cauza unor probleme de redare de pe CD, aduceţi şi discul folosit în momentul apariţiei problemei.

33

RO

Conectare/Instalare

Atenţie

Legaţi toate cablurile de împământare

la un punct de împământare comun.

• Nu prindeţi cablurile în şuruburi sau în piesele mobile (de exemplu în şinele scaunelor).

• Înainte de conectare, dezactivaţi contactul pentru a evita scurtcircuitele.

• Conectaţi cablul de alimentare

 la unitate şi la boxe înainte de a-l conecta la conectorul de alimentare auxiliară.

• Pentru siguranţa dumneavoastră, nu uitaţi să izolaţi cablurile neconectate libere cu bandă izolatoare.

Măsuri de precauţie

• Alegeţi locul de instalare cu atenţie pentru ca unitatea să nu vă incomodeze în timp ce conduceţi.

• Evitaţi să instalaţi unitatea în zone expuse la praf, mizerie, vibraţii excesive sau temperaturi ridicate, cum ar fi cele expuse direct la lumina soarelui sau lângă conductele de încălzire.

• Folosiţi doar echipamentele de montare furnizate pentru o instalare sigură.

Notă cu privire la cablul de alimentare electrică (galben)

Atunci când conectaţi această unitate împreună cu alte componente stereo, amperajul nominal al circuitului din automobil la care este conectată unitatea trebuie să fie mai mare decât suma amperajelor nominale ale siguranţelor fiecărei componente.

Reglarea unghiului de montare

Reglaţi unghiul de montare la o valoare mai mică de 45°.

Lista de componente pentru instalare

 

Pentru MEX-N5200BT

× 2

• Această listă de componente nu include tot ce conţine pachetul.

• Suportul

 şi colierul de protecţie  sunt ataşate la unitate înainte de expediere.

Înainte de a monta unitatea, folosiţi cheia de deblocare

 pentru a demonta suportul

 de pe unitate. Pentru detalii,

consultaţi „Demontarea colierului de protecţie şi a suportului” (pagina 39).

• Păstraţi cheile de deblocare

 pentru o utilizare ulterioară, deoarece veţi avea nevoie de ele atunci când demontaţi unitatea din automobil.

34

RO

Conectare (Pentru MEX-N5200BT)

* 3

* 3

* 3

Subwoofer* 1

Amplificator de putere* 1

* 2

Pentru detalii, consultaţi

„Realizarea conexiunilor”

(pagina 37).

Pentru detalii, consultaţi „Schema electrică”

(pagina 37).

de la o telecomandă cu fir

(nefurnizată)* 4

 *

5 * 6 de la o antenă (aeriană) a automobilului* 7

*1 Nefurnizat

*2 Impedanţă boxe: 4 Ω – 8 Ω × 4

*3 Cablu cu pini RCA (nefurnizat)

*4 În funcţie de tipul de automobil, folosiţi un adaptor de telecomandă cu fir (nefurnizat).

Pentru detalii despre utilizarea telecomenzii

cu fir, consultaţi „Utilizarea telecomenzii cu fir”

(pagina 38).

*5 Fie că îl folosiţi sau nu, trageţi firul de intrare pentru microfon astfel încât acesta să nu vă incomodeze în timp ce conduceţi. Fixaţi cablul cu o clemă etc., dacă acesta este instalat în zona picioarelor.

*6 Pentru detalii despre instalarea microfonului,

consultaţi „Instalarea microfonului (doar pentru

MEX-N5200BT)” (pagina 38).

*7 În funcţie de tipul de autovehicul, folosiţi un adaptor (nefurnizat) în cazul în care conectorul antenei nu se potriveşte.

35

RO

Conectare (Pentru MEX-N4200BT)

* 3

* 3

Subwoofer* 1

Amplificator de putere* 1

* 2

Consultaţi „Schemă electrică” (pagina 37)

pentru detalii.

Pentru detalii, consultaţi

„Realizarea conexiunilor”

(pagina 37).

de la o telecomandă cu fir

(nefurnizată)* 4

Microfon

XA-MC10 * 1 * 5 de la o antenă (aeriană) a automobilului* 6

*1 Nefurnizat

*2 Impedanţă boxe: 4 Ω – 8 Ω × 4

*3 Cablu cu pini RCA (nefurnizat)

*4 În funcţie de tipul de automobil, folosiţi un adaptor de telecomandă cu fir (nefurnizat).

Pentru detalii despre utilizarea telecomenzii cu

fir, consultaţi „Utilizarea telecomenzii cu fir”

(pagina 38).

*5 Fie că îl folosiţi sau nu, trageţi firul de intrare pentru microfon astfel încât acesta să nu vă incomodeze în timp ce conduceţi. Fixaţi cablul cu o clemă etc., dacă acesta este instalat în zona picioarelor.

*6 În funcţie de tipul de autovehicul, folosiţi un adaptor (nefurnizat) în cazul în care conectorul antenei nu se potriveşte.

36

RO

Realizarea conexiunilor

Dacă aveţi o antenă (aeriană) electrică fără casetă de conexiuni, conectarea acestei unităţi cu ajutorul cablului de alimentare furnizat

 poate deteriora antena (aeriană).

Către conectorul pentru boxe al

automobilului

Conexiune uşoară subwoofer

Puteţi utiliza un subwoofer fără un amplificator de putere dacă este conectat la cablul unei boxe din spate.

Boxă frontală

1

2

Boxă spate

(dreapta)

3

4

Boxă frontală

(dreapta)

5

6

Boxă frontală

(stânga)

7

8

Boxă spate

(stânga)

 Mov

Mov/cu dungi negre

 Gri

Gri/cu dungi negre

 Alb

Alb/cu dungi negre

 Verde

Verde/cu dungi negre

Către conectorul de alimentare al

automobilului

Subwoofer

Note

• Trebuie să pregătiţi cablurile boxelor din spate.

• Folosiţi un subwoofer cu o impedanţă de 4 Ω până la 8 Ω şi capacităţi corespunzătoare de gestionare a puterii pentru a evita daunele.

Conexiune de păstrare a memoriei

Cât timp este conectat cablul de alimentare galben, circuitul de memorie va fi alimentat continuu chiar dacă aţi dezactivat contactul.

Conectarea boxelor

• Înainte de conectarea boxelor, opriţi unitatea.

• Folosiţi boxe cu o impedanţă de 4 Ω până la 8 Ω şi capacităţi corespunzătoare de gestionare a puterii pentru a evita daunele.

Schemă electrică

Asiguraţi-vă că aţi conectat corect conectorul de alimentare auxiliară şi cablurile conform sistemului din autovehicul.

Conector de alimentare auxiliară

12 alimentare continuă

13 comandă antenă

(aeriană) electrică/ amplificator de putere

(REM OUT)

Galben

Albastru/cu dungi albe

14* alimentare iluminare comutată

Portocaliu/cu dungi albe

15 alimentare comutată Roşu

16 masă (împământare) Negru

* Doar pentru modelul MEX-N5200BT

37

RO

Conexiune normală

Roşu Roşu

Galben

12 alimentare continuă

15 alimentare comutată

Galben

Galben

Roşu

Când se inversează poziţiile cablului roşu şi galben

Roşu Roşu

Instalarea microfonului

(doar pentru MEX-N5200BT)

Pentru a captura vocea în timpul apelurilor

în modul mâini libere, trebuie să instalaţi microfonul

.

Agrafă (nefurnizată)

Galben

12 alimentare comutată

15 alimentare continuă

Galben

Galben

Roşu

În cazul autovehiculelor fără poziţie

ACC

Roşu

Roşu

Galben Galben

După cuplarea corectă a conectorilor şi comutarea cablurilor de alimentare, conectaţi unitatea la sursa de alimentare a autovehiculului. Dacă aveţi întrebări şi probleme legate de conectarea unităţii, care nu sunt prezentate în acest manual, contactaţi distribuitorul autovehiculului.

Atenţie

• Este extrem de periculos dacă cablul se

înfăşoară în jurul coloanei de direcţie sau al schimbătorului de viteze. Aveţi grijă ca nici cablul, nici alte componente să nu vă incomodeze în timp ce conduceţi.

• Dacă autovehiculul este dotat cu airbaguri sau alte echipamente de amortizare a şocurilor, contactaţi magazinul de la care aţi achiziţionat unitatea sau distribuitorul autovehiculului înainte de instalare.

Notă

Înainte de a ataşa banda adezivă dublă

, curăţaţi suprafaţa bordului cu o pânză uscată.

Utilizarea telecomenzii cu fir

1

Pentru a activa telecomanda cu fir, setaţi [STR CONTROL] din [SET

STEERING] la [PRESET] (pagina 19).

38

RO

Instalare

Demontarea colierului de protecţie şi a suportului

Înainte de a instala unitatea, demontaţi colierul de protecţie

 şi suportul  de pe unitate.

1

Strângeţi ambele margini ale colierului de protecţie

 şi trageţi-l afară.

Montarea unităţii în bord

Înainte de instalare, asiguraţi-vă că ambele cleme de pe ambele laturi ale suportului

 sunt îndoite spre interior 2 mm.

1

Poziţionaţi suportul

 în interiorul bordului şi îndoiţi ghearele în exterior pentru o prindere fixă.

182 mm

53 mm

Clemă

2

Montaţi unitatea pe suport

 şi ataşaţi colierul de protecţie

.

2

Introduceţi ambele chei de deblocare

 până auziţi un declic şi trageţi suportul în jos

, după care trageţi unitatea în sus pentru a le separa.

Orientaţi cârligul spre interior.

Note

• Dacă clemele sunt drepte sau îndoite spre exterior, unitatea nu se va fixa bine şi poate ieşi afară.

• Asiguraţi-vă că cele 4 cleme de pe colierul de protecţie

 sunt cuplate corect în fantele de pe unitate.

Detaşarea şi ataşarea panoului frontal

Pentru detalii, consultaţi „Detaşarea panoului frontal” (pagina 6).

Resetarea unităţii

Pentru detalii, consultaţi „Resetarea unităţii”

(pagina 7).

39

RO

Înlocuirea siguranţei

Atunci când înlocuiţi siguranţa, nu uitaţi să folosiţi o siguranţă amperajul nominal

Siguranţă (10 A) menţionat pe siguranţa originală. Dacă se arde siguranţa, verificaţi conexiunea de alimentare şi înlocuiţi siguranţa. Dacă siguranţa se arde din nou după înlocuire, poate fi vorba de o defecţiune internă. În astfel de situaţii, consultaţi cel mai apropiat distribuitor Sony.

40

RO

Български

С настоящето Сони Корпорация декларира, че това оборудване отговаря на основните изисквания и другите съответстващи клаузи на Директива

1999/5/ЕС. Подробности може да намерите на Интернет страницата: http://www.compliance.sony.de/

Hrvatski

Ovime Sony Corporation izjavljuje da je ova oprema u skladu s osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim odredbama direktive

1999/5/EZ. Dodatne informacije potražite na sljedećoj internet adresi: http://www.compliance.sony.de/

Česky

Sony Corporation tímto prohlašuje, že toto vybavení je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

Podrobnosti lze získat na následující URL: http://www.compliance.sony.de/

Dansk

Undertegnede Sony Corporation erklærer herved, at dette udstyr overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. For yderligere information gå ind på følgende hjemmeside: http://www.compliance.sony.de/

Nederlands

Hierbij verklaart Sony Corporation dat dit toestel in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Nadere informatie kunt u vinden op: http://www.compliance.sony.de/

English

Hereby, Sony Corporation, declares that this equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. For details, please access the following URL: http://www.compliance.sony.de/

Eesti keel

Sony Corporation kinnitab käesolevaga selle seadme vastavust 1999/5/EÜ direktiivi põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.

Üksikasjalikum info: http://www.compliance.sony.de/

Suomi

Sony Corporation vakuuttaa täten että tämä laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. Halutessasi lisätietoja, käy osoitteessa: http://www.compliance.sony.de/

Français

Par la présente Sony Corporation déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Pour toute information complémentaire, veuillez consulter l’URL suivante : http://www.compliance.sony.de/

Deutsch

Hiermit erklärt Sony Corporation, dass sich dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den

übrigen einschlägigen Bestimmungen der

Richtlinie 1999/5/EG befindet. Weitere

Informationen erhältlich unter: http://www.compliance.sony.de/

Ελληνικά

Με την παρούσα η Sony Corporation

δηλώνει ότι ο παρόν εξοπλισμός

συμμορφώνεται προς της ουσιώδεις

απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές

διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ.

Για λεπτομέρειες παρακαλούμε όπως

ελέγξετε την ακόλουθη σελίδα του

διαδικτύου: http://www.compliance.sony.de/

Magyar

Alulírott, Sony Corporation nyilatkozom, hogy ez a készülék megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EK irányelv egyéb előírásainak. További információkat a következő weboldalon találhat: http://www.compliance.sony.de/

Italiano

Con la presente Sony Corporation dichiara che questo apparecchio è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Per ulteriori dettagli, si prega di consultare il seguente URL: http://www.compliance.sony.de/

Latviešu

Ar šo Sony Corporation deklarē, ka šis aprīkojums atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. Plašāka informācija ir pieejama: http://www.compliance.sony.de/

Lietuvių kalba

Šiuo dokumentu Sony Corporation deklaruoja, kad ši įranga atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas. Susipažinti su visu atitikties deklaracijos turiniu Jūs galite interneto tinklalapyje: http://www.compliance.sony.de/

Norsk

Sony Corporation erklærer herved at dette utstyret er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv

1999/5/EF. For flere detaljer, vennligst se: http://www.compliance.sony.de/

Polski

Niniejszym Sony Corporation oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.

Szczegółowe informacje znaleźć można pod następującym adresem URL: http://www.compliance.sony.de/

Português

Sony Corporation declara que este equipamento está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da

Directiva 1999/5/CE. Para mais informações, por favor consulte o seguinte URL: http://www.compliance.sony.de/

Română

Prin prezenta, Sony Corporation declară că acest tip de echipament respectă cerinţele esenţiale şi este în conformitate cu prevederile Directivei 1999/5/EC.

Pentru detalii, vă rugăm accesaţi următoarea adresă: http://www.compliance.sony.de/

Slovensky

Sony Corporation týmto vyhlasuje, že toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice

1999/5/ES. Podrobnosti získate na nasledovnej webovej adrese: http://www.compliance.sony.de/

Slovenščina

Sony Corporation izjavlja, da je ta oprema v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.

Za podrobnosti vas naprošamo, če pogledate na URL: http://www.compliance.sony.de/

Español

Por medio de la presente Sony Corporation declara que este equipo cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE. Para mayor información, por favor consulte el siguiente URL: http://www.compliance.sony.de/

Srpski

Sony Corporation ovim izjavljuje da je oprema u skladu sa osnovnim zahtevima i ostalim relevantnim odredbama Direktive

1999/5/EC. Detaljnije informacije možete da vidite na sledećoj URL adresi: http://www.compliance.sony.de/

Svenska

Härmed intygar Sony Corporation att denna utrustning står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. För ytterligare information gå in på följande hemsida: http://www.compliance.sony.de/

Site de asistenţă

Dacă aveţi întrebări sau doriţi să aflaţi ultimele informaţii referitoare la asistenţa pentru acest produs, vizitaţi site-ul Web de mai jos:

http://www.sony.eu/support

Înregistraţi produsul online acum la:

http://www.sony.eu/mysony

©2016 Sony Corporation http://www.sony.net/

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • 55 W Black
  • Built-in display LCD
  • Radio Data System (RDS)
  • Ready for iPod
  • MP3 playback USB direct playback
  • Bluetooth AUX in
  • Low pass filter

Related manuals