Princess_Let`s Cook Fondue_172662.book
Princess_Let's Cook Fondue_172662.book Page 1 Saturday, March 3, 2007 2:42 PM
4
5
Algemeen
Deze fraai vormgegeven Fondue is ontworpen door Jan des
Bouvrie. Met dit apparaat kunt u niet alleen erg smakelijk
fonduen, het is ook een lust voor het oog. Zowel de
verwarmingsbasis als de pan en de vorkjes hebben een strak
en luxueus design. De Jan des Bouvrie Fondue wordt geleverd
met 8 fonduevorkjes, zodat u met familie of vrienden er een
gezellige en sfeervolle avond van kunt maken.
Door de regelbare temperatuurinstelling is de Jan des Bouvrie
Fondue uitermate geschikt voor verschillende soorten fondues,
zoals de klassieke vleesfondue, maar ook voor een
kaasfondue, een chocoladefondue of een Chinese fondue (met
bouillon).
Zet de fonduepan in het midden van de verwarmingsbasis.
Plaats de fonduering in de fonduepan.
Verwarmen van olie of bouillon
1
Kies een olie die geschikt is voor fondue, dit staat op de verpakking van de olie vermeld.
• Gebruik geen olie die niet geschikt is voor fondue. De
olie kan gaan spatten en brandwonden veroorzaken.
2
3
Vul de fonduepan met olie of bouillon. Let erop dat de pan
gevuld is tot boven het minimumniveau (min.) en onder het
maximumniveau (max.).
Steek de stekker in het stopcontact. Het rode indicatielampje gaat nu branden en geeft aan het apparaat
ingeschakeld is.
• Schakel het apparaat niet in als de pan leeg is.
Werking en bediening
4
Zie figuur 1.
Het apparaat bevat de volgende onderdelen:
1 Fonduepan
2 Deksel met handgreep
3 Fonduering
4 Handgreep fonduepan
5 Verwarmingsbasis
6 Fonduevorkjes
7 Temperatuurregelaar
8 Indicatielampje aan/uit
9 Indicatielampje temperatuur
10 Stekker en snoer
11 Snoeropbergsysteem
1
2
3
Verwijder alle verpakkingsmaterialen en stickers van het
apparaat.
Reinig het apparaat en alle toebehoren (zie ‘Onderhoud en
reinigen’) en droog ze vervolgens grondig af.
Plaats de verwarmingsbasis op een stabiele ondergrond.
LET’S COOK FONDUE ART
Zie figuur 2.
• Plaats NOOIT het deksel op het apparaat als het apparaat
opwarmt en tijdens het fonduen.
5
6
172662
Roer tijdens het opwarmen af en toe even in de pan, zodat
de vloeistof geleidelijk opwarmt.
Als het lampje uitgaat is de gewenste temperatuur bereikt.
U kunt beginnen met fonduen.
Verwarmen van kaas of chocolade
1
2
Voor het eerste gebruik
Draai de temperatuurregelaar in de gewenste stand. Het
oranje indicatielampje gaat branden. Stel de temperatuur
zodanig in dat de vloeistof net gaat borrelen.
3
4
Kies een recept voor kaas- of chocoladefondue.
Steek de stekker in het stopcontact. Het rode indicatielampje gaat nu branden en geeft aan het apparaat
ingeschakeld is.
Bereid het mengsel voor de fondue volgens het recept.
Draai de temperatuurregelaar in de gewenste stand. Het
oranje indicatielampje gaat branden.
1
Princess_Let's Cook Fondue_172662.book Page 2 Saturday, March 3, 2007 2:42 PM
• Stel de temperatuur voor het verwarmen van kaas en
chocolade niet te hoog in, anders kan het mengsel
aanbranden of overkoken.
• Let op dat er geen vocht bij de elektrische delen van het
apparaat komt.
1
5
6
Roer tijdens het opwarmen af en toe even in de pan, zodat
het mengsel glad blijft en geleidelijk opwarmt.
Als het lampje uitgaat is de gewenste temperatuur bereikt.
U kunt beginnen met fonduen.
Fonduen
1
2
Prik een stukje etenswaar aan de fonduevork.
Steek het vorkje in het verwarmde mengsel. Laat het stukje
etenswaar in het geval van de olie en bouillon gaar worden,
door het vorkje te laten rusten in de fonduering. In het geval
van de kaas en chocolade hoeft het er alleen ingedoopt te
worden.
• Als u fonduut met olie, zorg er dan voor dat de etenswaar
niet te vochtig is, anders gaat de olie spatten.
2
3
Neem de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat
geheel afkoelen.
Verwijder het mensel uit de fonduepan. Veeg de pan daarna
droog met keukenpapier.
Reinig de fonduepan met warm water en afwasmiddel.
• Schoonmaaktip: doe een kopje water en een klein
scheutje afwasmiddel in de pan. Schakel de verwarming
in op de laagste stand. Laat dit ongeveer 10 minuten
staan en schakel daarna het apparaat uit. Spoel de pan
goed uit met water en maak hem droog.
• De fonduepan en fonduering kunnen ook in de
vaatwasser gereinigd worden.
4
Reinig de verwarmingsbasis met een vochtige doek. Maak
deze vervolgens goed droog.
• Zorg dat u met de vorkjes niet in de pan prikt, om
beschadiging te voorkomen.
3
Haal het vorkje uit pan. De etenswaar kan nu gegeten
worden.
• Pas op, de etenswaar is heet!
Onderhoud en reinigen
• Verplaats het apparaat nooit als het is ingeschakeld of
nog warm is. Schakel het apparaat eerst uit en verplaats
het pas als het is afgekoeld.
Veiligheid
Algemeen
• Lees de gebruiksaanwijzing goed door en bewaar deze
zorgvuldig.
• Gebruik dit apparaat alleen zoals beschreven in deze
gebruiksaanwijzing.
• Gebruik dit apparaat alleen voor huishoudelijke
doeleinden.
• Zorg dat het apparaat niet is aangesloten op het
stopcontact als u het gaat schoonmaken.
• Het gebruik van dit apparaat door kinderen of personen
met een lichamelijke, zintuigelijke, mentale of motorische
beperking, of gebrek aan kennis en ervaring, kan tot
gevaarlijke situaties leiden. Personen die voor hun
veiligheid verantwoordelijk zijn dienen duidelijke
instructies te geven of dienen toezicht te houden op het
gebruik van het apparaat.
• Dompel het apparaat nooit onder in water.
• Let er op dat kinderen niet met het apparaat spelen.
• Gebruik geen schurende of agressieve middelen bij het
reinigen.
2
LET’S COOK FONDUE ART
172662
Princess_Let's Cook Fondue_172662.book Page 3 Saturday, March 3, 2007 2:42 PM
• Laat reparaties uitvoeren door een gekwalificeerde
monteur. Probeer nooit zelf het apparaat te repareren.
• Laat het snoer niet over de rand van een aanrecht,
werkblad of tafel hangen.
Warmte en elektriciteit
• Zorg ervoor dat uw handen droog zijn als u het apparaat,
het snoer of de stekker aanraakt.
• Controleer voordat u het apparaat gebruikt of de
netspanning overeenkomt met de aangegeven
netspanning op het typeplaatje van het apparaat.
• Gebruik een geaard stopcontact.
• Haal altijd de stekker uit het stopcontact wanneer u het
apparaat niet gebruikt.
• Als u de stekker uit het stopcontact neemt, trek dan aan
de stekker, niet aan het snoer.
• Gebruik het apparaat niet als het apparaat of het snoer
beschadigd is. Stuur het naar onze servicedienst om
risico's te vermijden. Bij dit type apparaat kan een
beschadigd snoer alleen door onze servicedienst worden
vervangen met behulp van speciaal gereedschap.
• Zorg ervoor dat het apparaat en het snoer niet in
aanraking komen met hittebronnen, zoals een hete
kookplaat of open vuur.
• Zorg ervoor dat het apparaat, het snoer en de stekker niet
in aanraking komen met water.
• Pak het apparaat niet op wanneer het in het water is
gevallen. Neem direct de stekker uit het stopcontact.
Gebruik het apparaat niet meer.
• Schakel het apparaat uit en verwijder de stekker uit het
stopcontact als u tijdens het gebruik storingen
ondervindt, het apparaat gaat reinigen, een accessoire
aanbrengt of verwijdert, of klaar bent met het gebruik.
• Laat het apparaat nooit onbeheerd achter als het in
gebruik is.
• Verplaats het apparaat nooit als het is ingeschakeld of
nog warm is. Schakel het apparaat eerst uit en verplaats
het pas als het is afgekoeld.
• Zet het apparaat nooit aan als de pan leeg is.
• Houd bij het vullen van de fonduepan rekening met het
minimale en maximale vulniveau, aangegeven met de
twee streepjes “MIN” en “MAX” in de fonduepan.
• Gebruik geen scherpe voorwerpen in de pan, zoals
metalen spatels, messen en vorken. Deze kunnen de antiaanbaklaag beschadigen.
• Zorg dat kleine kinderen niet bij het apparaat kunnen. Het
apparaat en de onderdelen worden heet tijdens het
gebruik.
• Pak onderdelen alleen beet aan de handgreep.
• Wees voorzichtig met het vastpakken van onderdelen en
het apparaat zelf. Laat het apparaat eerst afkoelen. Het
apparaat en de onderdelen worden heet tijdens het
gebruik.
• Controleer regelmatig of de handgrepen nog goed aan de
pan bevestigd zijn.
• Het apparaat moet zijn warmte kwijt kunnen om
brandgevaar te voorkomen. Zorg er dus voor dat het
apparaat voldoende vrij is en niet in contact kan komen
met brandbaar materiaal. Het apparaat mag niet worden
bedekt.
• De onderdelen van deze set zijn voorzien van een
antiaanbaklaag op PTFE-basis. Bij verwarming hiervan
kunnen uiterst kleine hoeveelheden gassen afgegeven
worden, die voor de mens volkomen onschadelijk zijn.
Gebleken is echter dat het zenuwstelsel van vogels
hiervoor extreem gevoelig is. Gebruik de fondueset
daarom niet in de buurt van vogels (denk aan siervogels
zoals papegaaien).
Tijdens gebruik
• Gebruik het apparaat nooit buiten.
• Maak het apparaat na gebruik grondig schoon (zie
hoofdstuk ‘Onderhoud en reinigen’)
• Gebruik het apparaat nooit in vochtige ruimten.
• Plaats het apparaat op een stabiele en vlakke
ondergrond, op een plaats waar het niet kan vallen.
LET’S COOK FONDUE ART
172662
3
Princess_Let's Cook Fondue_172662.book Page 4 Saturday, March 3, 2007 2:42 PM
Milieu
Werp verpakkingsmateriaal zoals plastic en dozen in de
daarvoor bestemde containers.
Wilt u het apparaat weg doen terwijl het nog goed functioneert
of eenvoudig gerepareerd kan worden, zorg dan voor
hergebruik van het apparaat.
Aan het einde van de levensduur moet u het
apparaat op een verantwoorde wijze laten
verwerken, zodat het apparaat of onderdelen
daarvan kunnen worden hergebruikt. Zet het
apparaat niet bij het ongesorteerde afval, maar
lever het in bij de winkelier of bij een erkend
inzamelpunt. Neem contact op met uw gemeente voor
informatie over de beschikbare inleverings- en
inzamelsystemen.
Recepten
Vleesfondue
Voor 4 personen:
750 gram verschillende magere malse vleessoorten,
bijvoorbeeld: biefstuk, kalfs-, varkens- of lamsvlees, kipfilet,
balletjes rundergehakt, tartaar of knakworsten.
1 liter olie
Snij het vlees in blokjes van ca. 1½ cm dik en draai van het
gehakt of de tartaar kleine balletjes van ongeveer dezelfde
grootte. Giet de olie in de fonduepan en draai de
temperatuurregelaar op de maximale stand. Verwarm de olie
ongeveer een kwartier voor.
• Tip: De temperatuur van de olie kunt u controleren door
er een stukje brood in te doen; olie die dan bruist, is heet
genoeg. Dit vermindert tevens de baklucht.
Geldende Europese richtlijn:
• 2002/95/EC
• 2002/96/EC
Prik een stukje vlees aan de fonduevork en laat dit ongeveer 4
minuten in de olie bakken.
Lekker met stokbrood, salade, gepofte aardappel, paprika,
uien, champignons en diverse sauzen.
Chinese fondue (Bouillonfondue)
Voor 4 personen:
500 gram vlees en/of vis, bijvoorbeeld: biefstuk, kalfs-, varkensof lamsvlees, kipfilet, balletjes rundergehakt, tartaar, zalm,
tarbot, kabeljauw, zeeduivel, zeewolf of garnalen.
500 gram verse groenten, bijvoorbeeld: uien, champignons,
worteltjes, prei, Chinese kool, courgette of taugé
2 liter kruidenbouillon
Snij het vlees en de vis in blokjes van ca. 1½ cm dik en draai
van het gehakt of de tartaar kleine balletjes van ongeveer
dezelfde grootte. Snij de groente in kleine blokjes of reepjes.
Giet de bouillon in de fonduepan en breng de bouillon aan de
kook.
Prik een stukje vlees, vis of groente aan de fonduevork en laat
dit in de bouillon gaar worden.
Lekker met stokbrood, salade, gepofte aardappel en diverse
sauzen.
4
LET’S COOK FONDUE ART
172662
Princess_Let's Cook Fondue_172662.book Page 5 Saturday, March 3, 2007 2:42 PM
Zwitserse kaasfondue
Voor 4 personen:
375 gram geraspte gruyère
375 gram geraspte emmentaler
1 eetlepel maïzena
1 teentje knoflook
375 milliliter droge witte wijn
20 milliliter kirsch (ongeveer een borrelglaasje)
1 theelepel citroensap
Peper en nootmuskaat
Stokbrood
Meng de kaas met de maïzena. Breng dit mengsel al roerende
samen met de wijn, citroensap en de krisch in een pan met
dikke bodem aan de kook. Laat het enkele minuten zachtjes
doorkoken. Breng het mengsel op smaak met peper en
nootmuskaat. Wrijf de fonduepan in met knoflook. Giet het
mengsel in de fonduepan en zet de temperatuurregelaar
halverwege. Snij het stokbrood in stukjes en doop dit in de
kaasfondue.
Ook lekker met rauwe champignons, beetgare broccoliroosjes
en courgetteblokjes.
Chocoladefondue
Voor 4 personen:
250 gram pure chocolade
1/8 liter slagroom
1/8 liter melk
15 gram boter
Vruchten, bijvoorbeeld ananas, banaan, aardbeien, appel, peer.
Breek de chocolade in stukjes en doe ze samen met de
slagroom en de melk in een kom. Zet de kom op een pan met
heet water (au-bain-marie) die zachtjes verwarmd wordt. Laat
de chocolade langzaam smelten onder af en toe roeren. Neem
de kom van het waterbad en roer de boter door de
chocoladesaus. Giet het mengsel in de fonduepan en zet de
temperatuurregelaar halverwege. Snij de vruchten in blokjes en
doop ze in de chocoladefondue.
Ook lekker met lange vingers en stukjes eierkoek.
LET’S COOK FONDUE ART
172662
5
Princess_Let's Cook Fondue_172662.book Page 6 Saturday, March 3, 2007 2:42 PM
General information
This attractive fondue set has been designed by Jan des
Bouvrie. This appliance cannot only be used for tasty fondues,
it is also pleasing to look at. The heating base, the pot and the
forks have a modern design. The Jan des Bouvrie Fondue
comes with eight fondue forks, so that you can enjoy it with your
family and friends.
The temperature-control dial makes the Jan des Bouvrie
Fondue suitable for different types of fondue, such as the
classic meat fondue, a cheese fondue, a chocolate fondue or a
Chinese fondue (with stock).
Heating oil or stock
1
Choose an oil that is suitable for use with a fondue (this will
be stated on the packaging).
• Do not use oil that is not suitable for use with a fondue.
The oil may spit and cause burns.
2
3
Fill the fondue pot with oil or stock. Make sure the pot is
filled above the minimum level (Min.) and below the
maximum level (Max.).
Put the plug in the wall socket. The red indicator light will be
lit to indicate that the appliance has been turned on.
• Do not turn on the appliance when the pot is empty.
4
Operation and controls
See Figure 1.
The equipment consists of the following parts:
1 Fondue pot
2 Cover with hand grip
3 Fondue ring
4 Fondue pot handle
5 Heating base
6 Fondue forks
7 Temperature-control dial
8 On/Off indicator light
9 Indicator light, temperature
10 Power cord and plug
11 Cord storage system
Before first use
1
2
3
4
5
Remove all the packaging materials and stickers from the
appliance.
Clean the appliance and all accessories (see ‘Cleaning and
maintenance’), and dry them thoroughly.
Put the heating base on a stable surface.
Place the fondue pot in the middle of the heating base.
Place the fondue ring in the fondue pot.
6
Rotate the temperature-control dial to the desired setting.
The orange indicator light will be lit. Adjust the temperature
so that the liquid just starts to boil.
See Figure 2.
• NEVER place the lid on the appliance when the appliance
is warming up nor whilst fonduing.
5
6
Whilst heating the liquid, stir the pot every now and then so
that the liquid is slowly heated.
The light will go out once the desired temperature has been
reached. You can now start to fondue.
Heating cheese or chocolate
1
2
3
4
Select a recipe for cheese or chocolate fondue.
Put the plug in the wall socket. The red indicator light will be
lit to indicate that the appliance has been turned on.
Prepare the mixture for the fondue according to the recipe.
Rotate the temperature-control dial to the desired setting.
The orange indicator light will be lit.
• Do not set the temperature too high when heating cheese
or chocolate, otherwise the mixture may become burnt or
boil over.
LET’S COOK FONDUE ART
172662
Princess_Let's Cook Fondue_172662.book Page 7 Saturday, March 3, 2007 2:42 PM
5
6
Whilst heating the mixture, stir the pot every now and then
so that the mixture is slowly heated and does not become
lumpy.
The light will go out once the desired temperature has been
reached. You can now start to fondue.
Fondue
1
2
Prick a piece of food onto the fondue fork.
Place the fork in the heated mixture. If using oil or stock,
allow the piece of food to cook by resting the fork on the
fondue ring. If using cheese or chocolate, you only have to
dip the piece of food in the fondue.
• If using oil, make sure the food is not too moist,
otherwise the oil may spit.
• To avoid damage, do not prick the forks into the pot.
3
Remove the fork from the pot. The food can now be eaten.
• Be careful, the food will be hot!
3
Clean the fondue pot with warm soapy water.
• Cleaning tip: place a cup of water and a small amount of
washing-up liquid in the pot. Set the heating element to
the lowest setting. Leave for 10 minutes and then turn off
the appliance. Rinse the pot thoroughly and then dry it.
• The fondue pot and the fondue ring can also be cleaned
in a dishwasher.
4
Clean the heating base with a damp cloth, Dry it thoroughly
afterwards.
Safety
General information
• Please read these instructions carefully and retain them
for future reference.
• Use this appliance solely in accordance with these
instructions.
• Use this appliance only for domestic purposes.
Cleaning and maintenance
• Never move the appliance when it is switched on or is
still hot. Switch off the appliance and wait until it has
cooled down before moving it.
• Never use corrosive or scouring cleaning agents.
• Make sure that the plug has been removed from the wall
socket before cleaning the appliance.
• Never immerse the appliance in water.
• The use of this appliance by children or persons with a
physical, sensorial, mental or motor disability or with a
lack of the necessary knowledge and experience can give
cause to hazards. Persons responsible for their safety
should give explicit instructions or supervise the use of
the appliance.
• Make sure that children do not play with the appliance.
• Have repairs carried out by a qualified service technician.
Never try to repair the appliance yourself.
• Ensure that no moisture gets into the electrical parts of
the appliance.
Heat and electricity
1
• Plug the appliance into an earthed wall socket.
2
Remove the plug from the wall socket and let the appliance
cool down completely.
Remove the mixture from the fondue pot. Use kitchen paper
to dry the pot.
LET’S COOK FONDUE ART
172662
• Verify that the mains voltage is the same as that indicated
on the type plate on the appliance before use.
• Always remove the plug from the wall socket when the
appliance is not in use.
7
Princess_Let's Cook Fondue_172662.book Page 8 Saturday, March 3, 2007 2:42 PM
• Always remove the plug from the wall socket by pulling
the plug, not the power cord.
• Do not use the appliance if the power cord or the
appliance is damaged. For your safety, return the
appliance to our service department. A damaged power
cord can be replaced solely by our service department,
who have the special tools required for the repair.
• Never move the appliance when it is switched on or is
still hot. Switch off the appliance and wait until it has
cooled down before moving it.
• Never turn the appliance on when the pot is empty.
• When filling the fondue pot, pay attention to the
maximum and minimum levels indicated by the MIN and
MAX marks in the fondue pot.
• Make sure that the appliance and the power cord do not
come in contact with sources of heat, such as a hot hob
or a naked flame.
• Do not use sharp objects in the pot, such as metal
spatulas, knives and forks. These will damage the nonstick coating.
• Make sure that the appliance, the power cord and plug do
not come into contact with water.
• Make sure that small children cannot reach the
appliance. The appliance and its various parts will
become hot during use.
• Do not pick up the appliance if it falls into water. Remove
the plug from the wall socket immediately. Do not use the
appliance any more.
• Take care when touching the appliance and its parts.
Allow the appliance to cool before touching it. The
appliance and its various parts will become hot during
use.
• The appliance must be able to dissipate its heat to avoid
a risk of fire. Therefore, ensure that there is sufficient
clearance around the appliance and that it cannot come
into contact with flammable materials. The appliance may
not be covered.
During use
• Only hold the appliance by the handle.
• Regularly check whether the handles are firmly attached
to the pot.
• Clean the appliance thoroughly after use (see ‘Cleaning
and maintenance’).
• The parts of this set have a PTFE non-stick coating. On
heating this coating, it may release small amounts of
gases which are totally harmless for people. However,
the nervous system of birds has been found to be
extremely sensitive to these gases, Therefore, do not use
this fondue set near birds (tropical birds, such as
parrots).
• Never use the appliance outdoors.
U.K. WIRING INSTRUCTIONS
• Never use the appliance in damp areas.
The wires in the mains lead are coloured in accordance
with the following code:
• Place the appliance on a flat, stable surface where it
cannot fall.
• Never allow the power cord to hang over the edge of the
draining board, worktop or table.
• BLUENEUTRAL
• Make sure that your hands are dry when you touch the
appliance, the power cord or the plug.
• GREEN/YELLOWEARTH
• Switch off the appliance and remove the plug from the
wall socket in the event of a malfunction during use,
before cleaning the appliance, before fitting or removing
an accessory and before storing the appliance after use.
• Never leave the appliance unattended when in use.
8
• BROWNLIVE
As the colours of the wire in the mains lead of this
appliance may not correspond with the colour markings
identifying the terminals on your plug, proceed as follows:
• The wire which is coloured BLUE must be connected to
the terminal which is marked with the letter N or coloured
black.
LET’S COOK FONDUE ART
172662
Princess_Let's Cook Fondue_172662.book Page 9 Saturday, March 3, 2007 2:42 PM
• The wire which is coloured BROWN must be connected
to the terminal which is marked with the letter L or
coloured red.
• The wire which is coloured GREEN/YELLOW must be
connected to the terminal which is marked with the letter
E or (earth symbol) and is coloured GREEN or GREEN/
YELLOW
WARNING: THIS APPLIANCE MUST BE EARTHED
Recipes
Meat fondue
For 4 people
750 grams of different types of lean, tender meat, such as
steak, veal, pork, lamb, chicken breasts, meatballs, mincemeat,
minced steak or frankfurter sausages
1 litre of oil
Cut the meat into blocks which are approximately 1½ cm thick
and roll the mincemeat and the minced steak into balls of
approximately the same size. Pour the oil into the fondue pot
and rotate the temperature-control dial to the maximum setting.
Heat the oil for approximately 15 minutes.
The Environment
Dispose of packaging materials, such as plastic and boxes, in
the appropriate containers.
• Tip: The temperature of the oil can be checked by placing
a piece of bread in it. If the oil fizzes, then it is hot
enough. This also reduces the smell of the frying odours.
If you want to dispose of the appliance while it still works
properly or can be repaired simply, ensure that the appliance is
recycled.
Prick a piece of meat onto the fondue fork and cook it in the oil
for approximately 4 minutes.
Delicious with baguette, salad, roast potatoes, sweet pepper,
onion, mushrooms and various sauces.
At the end of its lifespan, you must have the
appliance processed in a responsible manner so
that the appliance or parts of it can be reused. Do
not dispose of the appliance with unsorted refuse,
but hand it in at the retailer's or at a recognised
collection point. Contact your local authority for
information about available disposal and collection systems.
Chinese fondue (Stock fondue)
Applicable European guideline:
• 2002/95/EC
• 2002/96/EC
LET’S COOK FONDUE ART
For 4 people
500 grams of meat or fish, such as steak, veal, pork, lamb,
chicken breasts, meatballs, mincemeat, minced steak, salmon,
turbot, cod, monkfish, wolf fish or prawns
500 grams of fresh vegetables, such as onions, mushrooms,
carrots, leeks, Chinese cabbage, courgette or bean sprouts
2 litres of vegetable stock
Cut the meat and the fish into blocks which are approximately
1½ cm thick and roll the mincemeat and the minced steak into
balls of approximately the same size. Cut the vegetables into
small blocks or strips.
Pour the stock into the fondue pot and bring it to the boil.
Prick a piece of meat, fish or a vegetable onto the fondue fork
and cook it in the stock.
Delicious with baguette, salad, roast potatoes and various
sauces.
172662
9
Princess_Let's Cook Fondue_172662.book Page 10 Saturday, March 3, 2007 2:42 PM
Swiss cheese fondue
For 4 people
375 grams of grated Gruyère
375 grams of grated Emmental
1 tablespoon of cornflour
1 teaspoon of garlic
375 millilitres of dry white wine
20 millilitres of Kirsch (approximately one shot glass)
1 teaspoon of lemon juice
Pepper and nutmeg
Baguette
Mix the cheese with the cornflour. Bring this mixture to the boil
with the wine, lemon juice and Kirsch in a pan with a thick base
whilst stirring. Allow the mixture to simmer for a couple of
minutes. Add pepper and nutmeg to taste. Rub the fondue pot
with garlic. Pour the mixture into the fondue pot and set the
temperature-control dial to the middle setting. Cut the baguette
into pieces and dip it into the cheese fondue.
Also delicious with raw mushrooms, al dente broccoli flowers
and courgette.
Chocolate fondue
For 4 people
250 grams of pure chocolate
1/8 litre of whipping cream
1/8 litre of milk
15 grams of butter
Fruit, such as pineapple, banana, strawberry, apple and pear
Break the chocolate into pieces and place it in a bowl together
with the cream and the milk. Place the bowl in a pan full of hot
water (bain-marie) that is slowly heated. Allow the chocolate to
slowly melt whilst occasionally stirring it. Remove the bowl from
the pan and mix the butter through the chocolate sauce. Pour
the mixture into the fondue pot and set the temperature-control
dial to the middle setting. Cut the fruit into blocks and dip them
into the chocolate fondue.
Also delicious with biscuits and pieces of sponge cake.
10
LET’S COOK FONDUE ART
172662
Princess_Let's Cook Fondue_172662.book Page 11 Saturday, March 3, 2007 2:42 PM
3
4
5
Généralités
Ce superbe Service à fondue a été conçu par le célèbre
designer néerlandais Jan des Bouvrie. Ce set est plus qu'un
appareil qui vous servira une fondue délicieuse, c'est un
véritable régal pour l'oeil. Tant la base de chauffage que le
caquelon et les fourchettes ont un design soigné et luxueux. Le
service fondue Jan des Bouvrie est livré au complet y compris 8
fourchettes, pour votre soirée conviviale en famille ou entre
amis.
La température est réglable pour permettre au service fondue
Jan des Bouvrie d'accommoder avec la même aisance toutes
les sortes de fondue : la classique fondue bourguignonne, mais
aussi la fondue de fromage, la fondue chinoise (au bouillon) et
même la fondue au chocolat.
Pour chauffer de l'huile ou un bouillon
1
Sélectionnez une huile convenant à la fondue
bourguignonne, ceci est mentionné sur l'étiquette du
produit.
• Pour la fondue bourguignonne, uniquement une huile
convenant cet usage. Une huile non appropriée peut
gicler et causer des brûlures.
2
3
Fonctionnement et utilisation
Posez la base de chauffage sur une surface plane et stable.
Montez le caquelon au centre de la base de chauffage.
Posez l'anneau à fondue dans le caquelon.
Remplissez le caquelon d'huile ou de bouillon. Le caquelon
sera rempli jusqu'en dessus du niveau minimal (min.) et en
dessous du niveau maximal (max.).
Branchez la fiche. Le témoin lumineux rouge s'allume ;
l'appareil est sous tension.
• Ne mettez pas l'appareil sous tension si le caquelon est
vide.
Voir la figure 1.
4
Les composants de l'appareil sont :
1 Caquelon (bain à fondue)
2 Couvercle avec poignée
3 Anneau à fondue
4 Poignée du caquelon
5 Base de chauffage
6 Fourchettes à fondue
7 Bouton de réglage de la température
8 Témoin lumineux marche/arrêt
9 Témoin lumineux indicateur de température
10 Fiche et cordon
11 Système de rangement du cordon
Mettez le bouton de réglage de la température sur la
position désirée. Le témoin lumineux orange s'allume.
Réglez la température de telle façon que quelques bulles se
forment dans le liquide.
Voir la figure 2.
• Ne mettez JAMAIS le couvercle sur l'appareil pendant
qu'il s'échauffe, ni pendant la fondue.
5
6
Pendant que le liquide se réchauffe, remuez-le de temps en
temps, pour répartir la chaleur également.
Quand le témoin lumineux s'éteint, la température réglée
est atteinte. Vous pouvez commencez votre repas.
Avant la première utilisation
Pour fondre du fromage ou du chocolat
1
1
2
Enlevez toutes les étiquettes et tous les autocollants de
l'appareil.
Nettoyez l'appareil et tous les accessoires (voir Nettoyage
et entretien) et séchez bien.
LET’S COOK FONDUE ART
172662
2
Choisissez votre recette de fondue de fromage ou de
chocolat.
Branchez la fiche. Le témoin lumineux rouge s'allume ;
l'appareil est sous tension.
11
Princess_Let's Cook Fondue_172662.book Page 12 Saturday, March 3, 2007 2:42 PM
3
4
Préparez le mélange à fondue selon votre recette.
Mettez le bouton de réglage de la température sur la
position désirée. Le témoin lumineux orange s'allume.
• Veillez bien à ne pas sélectionner une température trop
élevée quand vous réchauffez du fromage ou du
chocolat, car le mélange peut facilement brûler ou
déborder.
5
6
Pendant que le mélange se réchauffe, remuez-le de temps
en temps, pour répartir la chaleur également et avoir un
mélange bien lisse.
Quand le témoin lumineux s'éteint, la température réglée
est atteinte. Vous pouvez commencez votre repas.
Nettoyage et entretien
• Ne déplacez jamais l'appareil pendant qu'il est en
marche, ni s'il est encore chaud. Éteignez-le d'abord,
laissez-le bien refroidir, et déplacez-le ensuite.
• N'utilisez pas de détergents agressifs ou décapants pour
le nettoyage.
• L'appareil ne doit pas être branché sur le réseau
électrique pendant que vous le nettoyez.
• N'immergez jamais l'appareil.
• Ne laissez pas d'humidité pénétrer à l'intérieur de
l'appareil jusqu'aux composants électriques.
La fondue
1
1
2
2
Piquez sur une fourchette un cube d'un ingrédient
approprié.
Plongez la fourchette dans le mélange chaud. Dans le cas
de la fondue bourguignonne ou chinoise, laissez l'ingrédient
cuire à point, respectivement dans l'huile ou le bouillon ;
vous laissez la fourchette appuyée dans l'anneau placé à
cet effet sur le caquelon. Dans le cas de la fondue de
fromage ou de chocolat, vous trempez seulement l'aliment
dans le mélange.
• Pour la fondue bourguignonne, veillez à ce que l'aliment
que vous trempez dans l'huile soit bien sec, pour que
l'huile chaude ne gicle pas.
• Veillez à ne pas piquer les fourchettes dans le revêtement
intérieur du caquelon, pour ne pas l'endommager.
3
3
Débranchez la fiche et laissez refroidir complètement
l'appareil.
Videz complètement le caquelon. Essuyez ensuite avec du
papier de cuisine.
Nettoyez le caquelon à l'eau chaude additionnée d'un peu
de détergent pour la vaisselle.
• Conseil pour le nettoyage : mettez dans le caquelon un
peu de détergent pour la vaisselle avec un tasse d'eau.
Enclenchez le chauffage, à la position minimale. Laissez
tremper pendant environ 10 minutes, puis éteignez
l'appareil. Rincez bien et séchez.
• Le caquelon et l'anneau à fondue vont également au lavevaisselle.
4
Nettoyez la base de chauffage avec un chiffon humide.
Séchez ensuite bien à fond.
Sortez la fourchette du caquelon. L'ingrédient est prêt à
manger.
• Attention, c'est chaud !
12
LET’S COOK FONDUE ART
172662
Princess_Let's Cook Fondue_172662.book Page 13 Saturday, March 3, 2007 2:42 PM
• Assurez-vous que ni l'appareil, ni le cordon, ni la fiche
n'entre en contact avec de l'eau.
Sécurité
Généralités
• Lisez soigneusement le mode d'emploi et conservez-le
précieusement.
• Utilisez cet appareil uniquement suivant les instructions
décrites dans le mode d’emploi.
• L'appareil est destiné uniquement à l'utilisation
domestique.
• Si l'appareil est utilisé par des enfants, ou par des
personnes ayant un handicap physique, sensoriel,
mental ou moteur, ou par des personnes
inexpérimentées, ceci peut entraîner un danger. Les
personnes responsables de la sécurité doivent donner
des instructions claires et suffisantes et/ou surveiller
l'utilisation de l'appareil.
• Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
• Faites effectuer les réparations par un technicien qualifié.
Ne tentez jamais de réparer vous-même l'appareil.
• Si l'appareil est tombé à l'eau, ne le rattrapez pas.
Débranchez immédiatement la fiche. Cessez d'utiliser
l'appareil.
• Faites attention lorsque vous touchez les composants et
l'appareil proprement dit. Laissez d'abord l'appareil
refroidir. L'appareil et ses composants s'échauffent
fortement pendant l'utilisation.
• L'appareil doit pouvoir évacuer sa chaleur, sinon il y
risque d'incendie. Laissez donc suffisamment d'espace
autour de l'appareil et évitez tout contact avec des
matériaux inflammables. L'appareil ne doit jamais être
recouvert.
Pendant l'utilisation
• N´utilisez jamais l'appareil à l'extérieur.
• N'utilisez jamais l'appareil dans une pièce humide.
• Installez l'appareil sur une surface plane et stable, à un
endroit où il ne risque pas de tomber.
Électricité et chaleur
• Ne laissez pas le cordon pendre par-dessus le bord du
plan de travail ou de la table.
• Avant d'utiliser cet appareil, assurez-vous que la tension
du réseau correspond à la tension du réseau indiquée
sur la plaquette type de l'appareil.
• Assurez-vous que vos mains sont sèches avant de
toucher l'appareil, le cordon ou la fiche.
• Débranchez toujours l'appareil lorsque vous ne l'utilisez
pas.
• Éteignez l'appareil et débranchez la fiche en cas de
problème durant l'utilisation, pour le nettoyage, le
montage ou le démontage d'un accessoire, et dès que
vous avez fini de l'utiliser.
• Lorsque vous débranchez la fiche, saisissez la fiche ellemême; ne tirez pas sur le cordon.
• Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant
qu'il est en marche.
• N’utilisez pas l'appareil si le cordon ou l'appareil luimême est endommagé. Pour éviter une électrocution, le
renvoyer à notre service de réparation. La réparation du
cordon sur ce type d’appareils nécessite des outils
spéciaux et ne peut donc être effectuée que par notre
service de réparation.
• Ne déplacez jamais l'appareil pendant qu'il est en
marche, ni s'il est encore chaud. Éteignez-le d'abord,
laissez-le bien refroidir, et déplacez-le ensuite.
• Utilisez une prise raccordée à la terre.
• Assurez-vous que ni l'appareil, ni le cordon n'entre en
contact avec une source de chaleur telle qu'une plaque
électrique chaude ou une flamme.
LET’S COOK FONDUE ART
172662
• Ne laissez jamais l'appareil en marche si le récipient est
vide.
• Ne remplissez pas le bain de fondue en dessous du
niveau minimal, ni en dessus du niveau maximal; les
niveaux sont indiqués par les marques "MIN" et "MAX" à
l'intérieur du bain.
13
Princess_Let's Cook Fondue_172662.book Page 14 Saturday, March 3, 2007 2:42 PM
• Dans le récipient de cuisson, n'utilisez pas d'ustensiles
acérés tels que couteaux, fourchettes et spatules en
métal. Ceci peut endommager le revêtement antiadhésif.
Directive européenne en vigueur :
• 2002/95/EC
• 2002/96/EC
• Gardez l'appareil hors de portée des enfants. L'appareil et
ses composants s'échauffent fortement pendant
l'utilisation.
• Saisissez les composants uniquement par la poignée.
• Contrôlez régulièrement que les poignées sont bien
fixées à leur place.
• Nettoyez soigneusement l'appareil après l'utilisation (voir
'Nettoyage et entretien').
• Les composants du set ont un revêtement antiadhésif à
base de PTFE. Lorsque ce matériau s'échauffe, il peut
dégager de faibles quantités de certains gaz,
parfaitement innocents pour l'humain. Par, chez les petits
oiseaux, on a constaté que le système nerveux y est très
sensible. N'utilisez donc pas le service à fondue trop
près d'un ou plusieurs oiseaux (tels qu'une perruche en
volière d'appartement).
Environnement
Jetez le matériel d'emballage, tel que le plastique et les boîtes,
dans les conteneurs prévus à cet effet.
Si vous désirez vous débarrasser de l'appareil alors qu'il
fonctionne encore bien, ou est facilement réparable, ne le
mettez pas au rebut mais recyclez-le.
Lorsque l'appareil ne peut plus servir, il doit être
retraité, de façon à pouvoir être recyclé au moins
partiellement. Ne le mettez pas aux ordures
ménagères, mais portez-le chez le vendeur ou dans
un centre de collecte agréé. Pour plus
d'informations sur les possibilités de retraitement,
contactez les autorités communales.
14
Recettes
Fondue bourguignonne
Pour 4 personnes :
750 grammes de cubes de viande maigre, par exemple steak,
viande de veau, porc ou agneau, blanc de poulet, boulettes de
viande de bœuf, steak tartare.
1 litre d'huile
Coupez si nécessaire la viande en cubes d'environ 1½ cm, et
formez la viande hachée en boulettes de la même taille. Versez
l'huile dans le caquelon ; mettez le bouton de réglage de la
température sur la position maximum. Préchauffez l'huile
pendant environ un quart d'heure.
• Conseil : Vous contrôlez la température de l'huile en y
trempant un morceau de pain ; si l'huile pétille, elle est
prête. Ceci diminue en outre l'odeur de friture.
Piquez un morceau de viande sur une fourchette et laissez frire
dans l'huile pendant environ 4 minutes.
Servez avec une baguette, de la salade, des pommes de terre
au four, des poivrons, oignons et champignons, et des sauces à
choix.
Fondue chinoise (fondue au bouillon)
Pour 4 personnes :
500 grammes de viandes et/ou poisson, par exemple : bifteck,
viande de veau, porc ou agneau, blanc de poulet, boulettes de
viande de bœuf, steak tartare, saumon, turbot, cabillau, loup de
mer, crevettes.
500 grammes de crudités, par exemple : oignons,
champignons, carottes, poireau, chou chinois, courgettes,
pousses de soja.
2 litres de bouillon aux herbes
LET’S COOK FONDUE ART
172662
Princess_Let's Cook Fondue_172662.book Page 15 Saturday, March 3, 2007 2:42 PM
Coupez si nécessaire la viande et le poisson en cubes
d'environ 1½ cm, et formez la viande hachée en boulettes de la
même taille. Coupez les légumes en cubes ou lanières.
Versez le bouillon dans le caquelon et amenez à ébullition.
Piquez sur une fourchette un morceau de viande, poisson ou
légume, et laissez cuire dans le bouillon.
Servez avec une baguette, de la salade, des pommes de terre
au four, et des sauces à choix.
faire fondre le chocolat au bain-marie. Laissez le chocolat
fondre lentement, en remuant de temps en temps. Sortez le bol
et ajoutez le beurre ; mélangez bien. Versez le mélange dans le
caquelon et réglez la température (demi-puissance). Coupez
les fruits en cubes et trempez dans la fondue au chocolat.
Vous pouvez aussi utiliser des langues de chat et des
morceaux de madeleine.
Fonde de fromage suisse
Pour 4 personnes :
375 grammes de Gruyère râpé
375 grammes d'Emmenthal râpé
1 cuillerée à soupe de maïzena
1 gousse d'ail
375 millilitres de vin blanc sec
20 millilitres de kirsch
1 cuillerée à café de jus de citron
Poivre et muscade
Pain blanc (baguette)
Mélangez le fromage et le maïzena. Dans une casserole à fond
épais, fondez le mélange, avec le vin, le jus de citron et le
kirsch ; remuez sans cesse. Laissez frémir pendant quelques
minutes, en surveillant attentivement. Ajoutez poivre et
muscade à volonté. Frottez d'ail le caquelon. Versez le
mélange dans le caquelon et réglez la température (demipuissance). Coupez le pain en cubes, que vous tremperez dans
la fondue.
Accompagnez de conserves au vinaigre ou morceaux de
brocolis et courgette blanchis.
Fondue au chocolat
Pour 4 personnes :
250 grammes de chocolat noir
1/8 litre de crème entière
1/8 litre de lait
15 grammes de beurre
Des fruits, par exemple ananas, banane, fraise, pomme, poire.
Cassez le chocolat en morceaux et mettez dans un bol avec la
crème et le lait. Placez le bol dans une casserole d'eau que
vous maintiendrez juste en dessous du point d'ébullition pour
LET’S COOK FONDUE ART
172662
15
Princess_Let's Cook Fondue_172662.book Page 16 Saturday, March 3, 2007 2:42 PM
2
Allgemein
Dieses attraktiv gestaltete Fondue wurde von Jan des Bouvrie
entworfen. Mit diesem Gerät können Sie nicht nur ein äußerst
leckeres Fondue zubereiten, es ist auch eine Zierde fürs Auge.
Sowohl der Heizsockel als auch der Topf und die Gabeln haben
ein strenges und luxuriöses Design. Zum Lieferumfang des Jan
des Bouvrie Fondues gehören 8 Fonduegabeln, sodass Sie mit
der Familie oder mit Freunden einen gemütlichen und
stimmungsvollen Abend verbringen können.
Aufgrund der regulierbaren Temperatureinstellung eignet sich
der Fonduetopf hervorragend für verschiedene Fonduesorten,
wie das klassische Fleischfondue, aber auch für ein
Käsefondue, ein Schokoladenfondue oder ein chinesisches
Fondue (mit Brühe).
3
4
5
Erwärmen des Öls oder der Brühe
1
2
Funktion und Bedienung
Das Gerät besteht aus den folgenden Teilen:
1 Fonduetopf
2 Deckel mit Griff
3 Fonduering
4 Griff Fonduetopf
5 Heizsockel
6 Fonduegabeln
7 Temperaturregler
8 Kontrolllampe ein/aus
9 Temperaturkontrolllampe
10 Stecker und Kabel
11 Kabelaufbewahrungssystem
Vor der ersten Verwendung
1
Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial sowie alle
Aufkleber vom Gerät.
16
Nehmen Sie ein Öl, das zur Zubereitung von Fondues
geeignet ist. Dies steht auf der Verpackung des Öls.
• Verwenden Sie kein Öl, das sich nicht für Fondues
eignet. Das Öl kann spritzen und Brandwunden
verursachen.
3
Siehe Abbildung 1.
Reinigen Sie das Gerät und alle Zubehörteile (siehe
‘Wartung und Reinigung’) und trocknen Sie sie
anschließend gut ab.
Stellen Sie den Heizsockel auf einen stabilen Untergrund.
Stellen Sie den Fonduetopf in die Mitte des Heizsockels.
Bringen Sie den Fonduering im Fonduetopf an.
Füllen Sie den Fonduetopf mit Öl oder Brühe. Achten Sie
darauf, dass der Topf bis über die Mindestfüllmenge (min.)
gefüllt ist und die Höchstfüllmenge nicht überschreitet.
Stecken Sie den Stecker in die Steckdose. Die rote
Kontrolllampe beginnt jetzt zu leuchten und zeigt damit an,
dass das Gerät eingeschaltet ist.
• Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn der Topf leer ist.
4
Drehen Sie den Temperaturregler in die gewünschte
Einstellung. Die orangefarbene Kontrollleuchte beginnt zu
leuchten. Stellen Sie die Temperatur so ein, dass die
Flüssigkeit kurz vor dem Siedepunkt ist.
Siehe Abbildung 2.
• Legen Sie während der Aufheizphase des Geräts und bei
der Zubereitung des Fondues NIE den Deckel auf das
Gerät.
5
6
Rühren Sie während der Aufwärmphase kurz von Zeit zu
Zeit durch den Topf, damit sich die Flüssigkeit gleichmäßig
erwärmt.
Wenn die Lampe erlischt, ist die gewünschte Temperatur
erreicht. Sie können mit dem Fondue beginnen.
LET’S COOK FONDUE ART. 172662
Princess_Let's Cook Fondue_172662.book Page 17 Saturday, March 3, 2007 2:42 PM
Erwärmen von Käse oder Schokolade
1
2
3
4
Wählen Sie ein Rezept für Käse- oder Schokoladenfondue.
Stecken Sie den Stecker in die Steckdose. Die rote
Kontrolllampe beginnt jetzt zu leuchten und zeigt damit an,
dass das Gerät eingeschaltet ist.
Bereiten Sie die Flüssigkeit für das Fondue gemäß dem
Rezept zu.
Drehen Sie den Temperaturregler in die gewünschte
Einstellung. Die orangefarbene Kontrollleuchte beginnt zu
leuchten.
• Stellen Sie die Temperatur zur Erwärmung des Käses und
der Schokolade nicht zu hoch ein, ansonsten kann die
Flüssigkeit anbrennen oder überkochen.
5
6
Rühren Sie während der Aufwärmphase kurz von Zeit zu
Zeit durch den Topf, damit die Flüssigkeit glatt bleibt und
sich gleichmäßig erwärmt.
Wenn die Lampe erlischt, ist die gewünschte Temperatur
erreicht. Sie können mit dem Fondue beginnen.
Wartung und Reinigung
• Verschieben Sie das Gerät keinesfalls in eingeschaltetem
Zustand oder wenn es noch warm ist. Schalten Sie das
Gerät zuerst aus und verschieben Sie es erst, wenn es
abgekühlt ist.
• Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungs- oder
Scheuermittel.
• Sorgen Sie dafür, dass das Gerät bei der Reinigung nicht
an die Steckdose angeschlossen ist.
• Tauchen Sie das Gerät nie unter Wasser.
• Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit an die
elektrischen Teile des Geräts gelangt.
1
2
3
Fondue
1
2
Stecken Sie ein Stück der Lebensmittel, die Sie für das
Fondue verwenden wollen, auf die Fonduegabel.
Halten Sie die Gabel in die erhitzte Flüssigkeit. Lassen Sie
die Lebensmittel im Falle von Öl und Brühe gar werden,
indem Sie die Gabel im Fonduering ruhen lassen. Im Falle
von Käse und Schokolade müssen Sie die Lebensmittel nur
hineintauchen.
• Wenn Sie das Fondue mit Öl zubereiten, dann sorgen Sie
dafür, dass die Lebensmittel nicht zu nass sind,
ansonsten spritzt das Öl auf.
• Achten Sie darauf, mit den Gabeln nicht in den Topf zu
stechen, um Beschädigungen zu vermeiden.
3
Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und lassen Sie
das Gerät komplett abkühlen.
Entfernen Sie die Flüssigkeit aus dem Fonduetopf. Wischen
Sie den Topf anschließend mit Küchenpapier trocken.
Reinigen Sie den Fonduetopf mit warmem Wasser und
Spülmittel.
• Reinigungstipp: Füllen Sie den Topf mit einer Tasse
Wasser und einem Spritzer Spülmittel. Schalten Sie den
Heizsockel auf der niedrigsten Stufe ein. Lassen Sie den
Topf ungefähr 10 Minuten stehen und schalten Sie das
Gerät danach aus. Spülen Sie den Topf gut mit Wasser
aus und trocknen Sie ihn ab.
• Der Fonduetopf und der Fonduering können auch im
Geschirrspüler gereinigt werden.
4
Reinigen Sie den Heizsockel mit einem feuchten Tuch.
Trocknen Sie diesen anschließend richtig ab.
Nehmen Sie die Gabel aus dem Topf heraus. Die
Lebensmittel können jetzt gegessen werden.
• Achtung, die Lebensmittel sind heiß!
LET’S COOK FONDUE ART. 172662
17
Princess_Let's Cook Fondue_172662.book Page 18 Saturday, March 3, 2007 2:42 PM
Sicherheit
Allgemein
• Lesen Sie die Bedienungsanleitung gut durch und
bewahren Sie diese sorgfältig auf.
• Verwenden Sie dieses Gerät nur so wie in dieser
Bedienungsanleitung beschrieben.
• Verwenden Sie dieses Gerät nur für den Hausgebrauch.
• Die Verwendung dieses Geräts durch Kinder oder
Personen mit körperlichen, geistigen oder motorischen
Einschränkungen, mit Wahrnehmungseinschränkungen
oder mangelnder Kenntnis und Erfahrung kann zu
gefährlichen Situationen führen. Für diesen
Personenkreis verantwortliche Personen müssen
deutliche Anweisungen erteilen oder diesen bei der
Verwendung des Geräts beaufsichtigen.
• Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät
spielen.
• Lassen Sie Reparaturen von einem qualifizierten
Mechaniker ausführen. Versuchen Sie nie, das Gerät
selbst zu reparieren.
Wärme und Elektrizität
• Bevor Sie das Gerät verwenden, prüfen Sie, ob die
Netzspannung mit der auf dem Typenschild des Geräts
angegebenen Stromstärke übereinstimmt.
• Verwenden Sie eine geerdete Steckdose.
• Ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose, wenn
Sie das Gerät nicht benutzen.
• Ziehen Sie beim Entfernen des Steckers aus der
Steckdose am Stecker und nicht am Kabel.
• Beschädigte Geräte oder Geräte mit einem defekten
Kabel nicht mehr verwenden, sondern zur Reparatur an
unseren Kundendienst schicken, um Gefahren zu
vermeiden. Bei diesem Gerätetyp darf ein defektes Kabel
nur von unserem Kundendienst und mit Spezialwerkzeug
ausgetauscht werden.
18
• Sorgen Sie dafür, dass das Gerät und das Kabel nicht mit
Hitzequellen wie heißen Kochplatten oder offenem Feuer
in Berührung kommen.
• Sorgen Sie dafür, dass das Gerät, das Kabel und der
Stecker nicht mit Wasser in Berührung kommen.
• Nehmen Sie das Gerät nicht auf, wenn es ins Wasser
gefallen ist. Ziehen Sie sofort den Stecker aus der
Steckdose. Benutzen Sie das Gerät nicht mehr.
• Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Teile und das Gerät
selbst anfassen. Lassen Sie das Gerät erst abkühlen. Das
Gerät und die Teile können während der Benutzung heiß
werden.
• Um Brandgefahr zu verhindern, muss das Gerät seine
Wärme abgeben können. Sorgen Sie also dafür, dass das
Gerät ausreichend frei steht und nicht in Kontakt mit
brennbarem Material kommen kann. Das Gerät darf nicht
abgedeckt werden.
Bei der Benutzung
• Benutzen Sie das Gerät nie im Freien.
• Benutzen Sie das Gerät nie in feuchten Räumen.
• Stellen Sie das Gerät auf einen stabilen und ebenen
Untergrund und an eine Stelle, wo es nicht herunterfallen
kann.
• Lassen Sie das Kabel nicht über den Rand einer
Anrichte, der Arbeitsplatte oder eines Tisches hängen.
• Sorgen Sie dafür, dass Ihre Hände trocken sind, wenn Sie
das Gerät, das Kabel oder den Stecker berühren.
• Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker
aus der Steckdose, wenn bei der Benutzung Störungen
auftreten, Sie das Gerät reinigen, Zubehör anbringen
oder abnehmen oder Sie das Gerät nicht mehr benutzen.
• Lassen Sie das Gerät bei der Benutzung niemals
unbeaufsichtigt.
• Verschieben Sie das Gerät keinesfalls in eingeschaltetem
Zustand oder wenn es noch warm ist. Schalten Sie das
Gerät zuerst aus und verschieben Sie es erst, wenn es
abgekühlt ist.
LET’S COOK FONDUE ART. 172662
Princess_Let's Cook Fondue_172662.book Page 19 Saturday, March 3, 2007 2:42 PM
• Schalten Sie das Gerät keinesfalls an, wenn der Topf leer
ist.
Umwelt
• Berücksichtigen Sie beim Füllen des Fonduetopfes die
minimale und maxiale Füllhöhe. Diese ist mit den zwei
Streifen „MIN“ und „MAX“ im Fonduetopf angegeben.
Werfen Sie Verpackungsmaterial wie Kunststoff und Kartons in
die dafür vorgesehenen Container.
• Verwenden Sie im Topf keine scharfen Gegenstände wie
Metallspatel, Messer und Gabeln. Diese können die
Antihaftschicht beschädigen.
Wollen Sie das Gerät entsorgen, obwohl es noch richtig
funktioniert und problemlos repariert werden kann, dann sorgen
Sie für eine Wiederverwendung des Geräts.
• Sorgen Sie dafür, dass kleine Kinder nicht an das Gerät
kommen. Das Gerät und die Teile können während der
Benutzung heiß werden.
• Fassen Sie die Zubehörteile nur am Griff an.
• Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Griffe noch richtig am
Topf befestigt sind.
• Reinigen Sie das Gerät nach der Benutzung gründlich
(siehe Kapitel „Reinigung und Wartung“).
• Die Zubehörteile dieses Sets sind mit einer
Antihaftschicht auf PTFE-Basis ausgestattet. Bei deren
Erhitzung können äußerst kleine Gasmengen freigesetzt
werden, die für den Menschen vollkommen unschädlich
sind. Es hat sich allerdings herausgestellt, dass das
Nervensystem von Vögeln hierfür sehr anfällig ist.
Verwenden Sie das Fondueset daher nicht in der Nähe
von Vögeln (zum Beispiel von Ziervögeln wie Papageien).
Am Ende der Nutzungsdauer müssen Sie das
Gerät auf verantwortungsvolle Weise aufbereiten
lassen, sodass das Gerät und dessen Teile
wiederverwendet werden können. Stellen Sie das
Gerät nicht zum unsortierten Abfall, sondern
bringen Sie es zum Händler oder zu einem
anerkannten Sammelpunkt. Setzen Sie sich mit Ihrer Stadt in
Verbindung, um Informationen über die verfügbaren Abgabeund Sammelsysteme zu erhalten.
Geltende europäische Richtlinie:
• 2002/95/EC
• 2002/96/EC
Rezepte
Fleischfondue
Für 4 Personen:
750 g verschiedene magere, zarte Fleischsorten,
beispielsweise: Beefsteak, Kalb-, Schweine- oder Lammfleisch,
Hühnerfilet, Rinderhackbällchen, Tatar oder Knackwürste.
1 Liter Öl
Das Fleisch in ca. 1 ½ cm dicke Würfel schneiden und aus dem
Hackfleisch oder dem Tatar kleine Bällchen von ungefähr
derselben Größe herstellen. Das Öl in den Fonduetopf geben
und den Temperaturregler auf die höchste Stufe stellen. Das Öl
ca. eine Viertelstunde vorwärmen.
LET’S COOK FONDUE ART. 172662
19
Princess_Let's Cook Fondue_172662.book Page 20 Saturday, March 3, 2007 2:42 PM
• Tipp: Die Temperatur können Sie kontrollieren, indem Sie
ein Brotstückchen hineinhalten; brodelt das Öl, ist es
heiß genug. Das verringert gleichzeitig den Geruch.
Einen Fleischwürfel auf die Fonduegabel stecken und ca. 4
Minuten im Öl braten lassen.
Dazu passt Baguette, Salat, Röstkartoffeln, Paprika, Zwiebeln,
Champignons und verschiedene Soßen.
in einem Topf mit dickem Boden unter ständigem Rühren zum
Kochen bringen. Einige Minuten leise köcheln lassen. Die
Mischung mit Pfeffer und Muskatnuss abschmecken. Den
Fonduetopf mit Knoblauch ausreiben. Die Mischung in den
Fonduetopf füllen und den Temperaturregler auf die mittlere
Stufe stellen. Das Baguette in Stücke schneiden und in das
Käsefondue tauchen.
Das Fondue schmeckt auch mit rohen Champignons,
bissfesten Brokkoliröschen und Zucchiniwürfeln.
Chinesisches Fondue (Bouillonfondue)
Für 4 Personen:
500 g Fleisch und/oder Fisch, zum Beispiel: Beefsteak, Kalb-,
Schweine- oder Lammfleisch, Hühnerfilet, Rinderhackbällchen,
Tatar, Lachs, Steinbutt, Kabeljau, Seeteufel, Seewolf oder
Garnelen.
500 g frisches Gemüse, zum Beispiel: Zwiebeln, Champignons,
Möhren, Lauch, Chinakohl, Zucchini oder Sojasprossen.
2 Liter Kräuterbouillon
Das Fleisch und den Fisch in ca. 1 ½ cm dicke Würfel
schneiden und aus dem Hackfleisch oder dem Tatar kleine
Bällchen von ungefähr derselben Größe herstellen. Das
Gemüse klein würfeln oder in Streifen schneiden.
Die Bouillon in den Fonduetopf gießen und aufkochen lassen.
Ein Stück Fleisch, Fisch oder Gemüse auf die Fonduegabel
stecken und in der Bouillon gar werden lassen.
Dazu passt Baguette, Salat, Röstkartoffeln und verschiedene
Soßen.
Schweizer Käsefondue
Für 4 Personen:
375 g geriebener Gruyère
375 g geriebener Emmentaler
1 Esslöffel Speisestärke
1 Knoblauchzehe
375 ml trockener Weißwein
20 ml Kirschwasser (ca. 1 Schnapsglas)
1 Teelöffel Zitronensaft
Pfeffer und Muskatnuss
Baguette
Schokoladenfondue
Für 4 Personen:
250 g Zartbitterschokolade
1/8 Liter Sahne
1/8 Liter Milch
15 Gramm Butter
Obst, zum Beispiel Ananas, Bananen, Erdbeeren, Äpfel,
Birnen.
Die Schokolade in Stücke brechen und zusammen mit der
Sahne und der Milch in eine Schüssel geben. Die Schüssel auf
einen Topf mit heißem Wasser stellen (Wasserbad), das
langsam erhitzt wird. Die Schokolade unter gelegentlichem
Umrühren langsam schmelzen lassen. Die Schüssel aus dem
Wasserbad herausnehmen und die Butter unter die
Schokoladensoße rühren. Die Mischung in den Fonduetopf
füllen und den Temperaturregler auf die mittlere Stufe stellen.
Das Obst würfeln und in das Schokoladenfondue tauchen.
Das Fondue schmeckt auch mit Löffelbiskuits und
Pfannkuchenstückchen.
Den Käse mit der Speisestärke vermischen. Diese Mischung
zusammen mit dem Wein, Zitronensaft und dem Kirschwasser
20
LET’S COOK FONDUE ART. 172662
Princess_Let's Cook Fondue_172662.book Page 21 Saturday, March 3, 2007 2:42 PM
3
Generalidades
4
Esta hermosa olla para Fondue ha sido diseñada por el
diseñador holandés Jan des Bouvrie. Con este aparato no sólo
se preparan los más deliciosos fondues, sino que es toda una
pieza de decoración. Tanto la base de calentamiento como la
olla y los tenedores tienen un elegante y lujoso diseño. La olla
de fondue Jan des Bouvrie viene con 8 tenedores para que
disfrute de una agradable velada con su familia o amigos.
Gracias a la posibilidad de regular la temperatura, la olla de
fondue Jan des Bouvrie es especialmente idónea para preparar
diferentes clases de fondue, por ejemplo, fondue clásico de
carne, fondue de queso, de chocolate o fondue chino (con
consomé).
5
Coloque la base de calentamiento sobre una superficie
estable.
Coloque la olla de fondue en el centro de la base de
calentamiento.
Coloque el aro de fondue en la olla.
Calentar aceite o consomé
1
Elija un aceite que sea apto para fondue, esto viene
indicado en el envase del aceite.
• No use aceite que no sea apto para fondue. El aceite
puede salpicar y causarle quemaduras.
2
3
Funcionamiento y manejo
Llene la olla de fondue con aceite o consomé. Verifique que
ha llenado la olla por encima del nivel mínimo (min.) y no
más allá del nivel máximo (max.).
Introduzca el enchufe en la toma de pared. El indicador
luminoso de color rojo se ilumina indicando que el aparato
está encendido.
Véase la figura 1.
• No encienda el aparato si la olla está vacía.
El aparato está compuesto por las siguientes partes:
1 Olla de fondue
2 Tapa con empuñadura
3 Aro de fondue
4 Empuñadura de la olla de fondue
5 Base de calentamiento
6 Tenedores
7 Regulador de la temperatura
8 Indicador luminoso de encendido/apagado
9 Indicador luminoso de temperatura
10 Enchufe y cable
11 Sistema para recoger el cable
4
Coloque el regulador de temperatura en la posición
deseada. El testigo indicador de color naranja se
encenderá. Ajuste la temperatura de forma tal que el líquido
justo empiece a llegar a la ebullición.
Véase la figura 2.
• No coloque NUNCA la tapa sobre el aparato cuando éste
se está calentando o durante la preparación del fondue.
5
6
Revuelva de vez en cuando en la olla para que el líquido se
caliente uniformemente.
El indicador luminoso se apaga al alcanzar la temperatura
deseada. Ahora ya puede empezar con el fondue.
Antes del primer uso
1
2
Elimine todos los materiales de embalaje y las etiquetas del
aparato.
Limpie el aparato y todos sus accesorios (véase 'Limpieza y
mantenimiento') y séquelos muy bien.
LET’S COOK FONDUE ART
172662
Calentar queso o chocolate
1
2
Elija una receta para fondue de queso o de chocolate.
Introduzca el enchufe en la toma de pared. El indicador
luminoso de color rojo se ilumina indicando que el aparato
está encendido.
21
Princess_Let's Cook Fondue_172662.book Page 22 Saturday, March 3, 2007 2:42 PM
3
4
Prepare la mezcla para el fondue según la receta.
Coloque el regulador de temperatura en la posición
deseada. El testigo indicador de color naranja se
encenderá.
• No ajuste una temperatura demasiado alta para calentar
el queso y el chocolate ya que podría quemarse la
mezcla.
• No use productos abrasivos o agresivos para limpiarlo.
• Asegúrese de que el aparato no está conectado a la toma
de alimentación eléctrica cuando vaya a limpiarlo.
• No sumerja nunca el aparato en agua.
• Evite que la humedad penetre a las partes eléctricas del
aparato.
1
5
6
Revuelva de vez en cuando en la olla para que la mezcla
permanezca uniforme y se caliente paulatinamente.
El indicador luminoso se apaga al alcanzar la temperatura
deseada. Ahora ya puede empezar con el fondue.
Fondue
1
2
Tome un trozo de alimento con el tenedor.
Introduzca el tenedor en la mezcla caliente. Si usa aceite o
consomé, permita que el alimento se cueza bien dejando el
tenedor recostado contra el aro de la olla. Si prepara fondue
de queso o chocolate, basta con introducir el alimento en la
mezcla y volver a sacarlo.
• Si hace fondue con aceite, asegúrese de que los
alimentos no están demasiado húmedos para que éste
no salpique.
2
3
Retire el enchufe de la fuente de alimentación y deje enfriar
el aparato completamente.
Retire los restos de mezcla de la olla de fondue. Limpie la
olla con un trozo de papel de cocina.
Lave la olla de fondue con agua caliente y un detergente
líquido.
• Consejo para la limpieza: Vierta una tacita de agua y un
chorrito de detergente líquido en la olla. Encienda la base
de calentamiento en la posición más baja. Deje calentar
durante 10 minutos y apague luego el aparato. Lave bien
la olla con agua y séquela.
• La olla de fondue y el aro también se pueden lavar en el
lavaplatos eléctrico.
4
Limpie la base de calentamiento con un paño húmedo. A
continuación, séquela bien.
• Asegúrese de no tocar la olla con los tenedores para
evitar que se dañe.
3
Saque el tenedor de la olla. Puede comer el alimento que
ha preparado.
• ¡Tenga cuidado, los alimentos estarán muy calientes!
Limpieza y mantenimiento
• No desplace nunca el aparato mientras que esté caliente
o encendido. Debe apagarlo primero y sólo podrá
desplazarlo cuando se haya enfriado.
22
Seguridad
Generalidades
• Lea las instrucciones de uso con detenimiento y
guárdelas cuidadosamente.
• Utilice este aparato únicamente en la forma que se
describe en las instrucciones.
• Use este aparato únicamente para fines domésticos.
• El uso de este aparato por niños o personas con
impedimentos físicos, sensoriales, mentales o motrices,
así como sin conocimientos y experiencia, puede
ocasionar situaciones peligrosas. Los responsables de
LET’S COOK FONDUE ART
172662
Princess_Let's Cook Fondue_172662.book Page 23 Saturday, March 3, 2007 2:42 PM
la seguridad de estas personas deberán impartir
instrucciones claras o vigilar el uso del aparato.
• No permita que los niños jueguen con el aparato.
• Haga reparar el aparato únicamente por personal
cualificado. No intente nunca repararlo usted mismo.
Electricidad y fuentes de calor
• Antes de utilizar el aparato, verifique que el voltaje de la
red corresponda al voltaje indicado en la placa.
• Use una toma de alimentación con conexión a tierra.
• Retire siempre el enchufe de la toma de alimentación
cuando no esté utilizando el aparato.
• Al retirar el enchufe de la toma, asegúrese de tirar del
enchufe y no del cable.
• No use el aparato si éste o el cable están averiados.
Llévelo a nuestro servicio técnico para evitar riesgos.
Los cables dañados de este tipo de aparatos sólo debe
repararlos nuestro servicio técnico mediante
herramientas especiales.
• Asegúrese de que ni el aparato, ni el cable están en
contacto con fuentes de calor, por ejemplo, con una
placa caliente de la estufa o con una llama.
• Asegúrese de que ni el aparato, ni el cable, ni el enchufe
están en contacto con el agua.
• No recoja el aparato cuando haya caído en el agua. Retire
inmediatamente el enchufe de la toma de alimentación.
No vuelva a utilizar más el aparato.
• Tenga cuidado cuando manipule el aparato o sus partes
integrantes. Deje enfriar primero el aparato. El aparato y
sus partes se calientan durante el uso.
• El aparato debe poder tener la posibilidad de deshacerse
del calor para evitar peligro de incendio. Asegúrese
entonces de que esté lo suficientemente libre y que no
haga contacto con materiales inflamables. No se debe
cubrir el aparato.
Durante el uso
• No use nunca este aparato fuera del hogar.
• Coloque el aparato sobre una superficie plana y estable,
en un lugar donde no pueda caerse.
• No deje que el cable quede colgando por el borde del
fregadero, la encimera o la mesa.
• Asegúrese de tener las manos secas cuando manipule el
aparato, el cable o el enchufe.
• Apague el aparato y retire el enchufe de la toma de
alimentación si se presentan fallos durante el uso,
cuando quiera limpiarlo, cuando vaya a colocar o a
retirar un accesorio o cuando haya terminado de usarlo.
• No deje el aparato sin vigilancia mientras está en uso.
• No desplace nunca el aparato mientras que esté caliente
o encendido. Debe apagarlo primero y sólo podrá
desplazarlo cuando se haya enfriado.
• No encienda el aparato si la olla está vacía.
• Al llenar la olla de fondue, tenga en cuenta los niveles
mínimo y máximo que se indican con dos marcas MIN y
MAX en la olla.
• No use elementos con filo en la olla como espátulas
metálicas, cuchillos o tenedores. Éstos pueden dañar la
capa antiadherente.
• No deje que los niños se acerquen al aparato. El aparato
y sus partes se calientan durante el uso.
• Tome los accesorios únicamente de la empuñadura.
• Verifique con frecuencia si las empuñaduras están bien
fijas a la olla.
• Limpie bien el aparato después de usarlo (véase el
apartado 'Mantenimiento y limpieza').
• Las partes que componen este juego están provistas de
una capa antiadherente a base de PTFE
(politetrafluoretileno). Al calentarse pueden emitir
partículas mínimas de gases que son completamente
inofensivas para el hombre. Sin embargo, al parecer, el
sistema nervioso de algunos pájaros es extremadamente
sensible a ellos. Por tal motivo, no use el fondue cerca a
los pájaros (por ejemplo, pájaros ornamentales como los
papagayos).
• No use el aparato en lugares húmedos.
LET’S COOK FONDUE ART
172662
23
Princess_Let's Cook Fondue_172662.book Page 24 Saturday, March 3, 2007 2:42 PM
Medio ambiente
Tire el material de embalaje, como plástico y cajas, en los
contenedores destinados para ello.
Si desea desprenderse del aparato estando todavía en buen
estado, o si puede repararse fácilmente, por favor, asegúrese
de que pueda volver a utilizarse.
Al final de la vida útil debe hacer procesar el
aparato de forma responsable de manera que éste
o sus partes puedan ser reutilizadas. No tire el
aparato junto con los residuos domésticos no
clasificados; en su lugar llévelo a la tienda donde lo
adquirió o a un lugar de recolección autorizado.
Póngase en contacto con las autoridades municipales para
solicitar información acerca de los lugares de recolección
autorizados.
Normativa europea vigente:
• 2002/95/EC
• 2002/96/EC
Recetas
Fondue de carne
Para 4 personas:
750 g de carne variada sin gordos, por ejemplo: lomito, ternera,
cerdo o cordero, pollo, albondiguillas de res o de ternera y
salchichas.
1 litro de aceite
Corte la carne en cuadritos de aprox. 1½ cm y haga
albondiguillas del mismo tamaño con la carne molida. Vierta el
aceite en la olla de fondue y gire el regulador de la temperatura
al nivel máximo. Caliente el aceite durante unos quince minutos
aproximadamente.
• Consejo: La temperatura del aceite se puede controlar
introduciendo un trozo de pan; si el aceite empieza a
ebullir, estará lo suficientemente caliente. Esto también
hace disminuir los olores.
Tome un trozo de carne con el tenedor y sumérjalo en el aceite
durante unos 4 minutos para que se cueza.
Delicioso para combinar con pan francés, ensalada, patata
asada, champiñones y diversas clases de salsas.
Fondue chino (Fondue con consomé)
Para 4 personas:
500 g carne y/o pescado, por ejemplo: lomito, ternera, cerdo o
cordero, pollo, albondiguillas de res o de ternera, salmón,
rodaballo, bacaleo, rape, lubina o camarones.
500 g de legumbres frescas, por ejemplo: cebolla,
champiñones, zanahoria, puerro, col china, calabacín o brotes
de soja.
2 litros de consomé de especias
Corte la carne y el pescado en cuadritos de aprox. 1½ cm y
haga albondiguillas del mismo tamaño con la carne molida.
Corte la legumbre en trocitos pequeños o en tiritas.
Vierta el consomé en la olla de fondue y póngalo a hervir.
Tome un trozo de carne, pescado o legumbre con el tenedor y
déjelo que se cueza en el consomé.
24
LET’S COOK FONDUE ART
172662
Princess_Let's Cook Fondue_172662.book Page 25 Saturday, March 3, 2007 2:42 PM
Delicioso para combinar con pan francés, ensalada, patata
asada y diversas clases de salsas.
Fondue suizo de queso
Para 4 personas:
375 g de queso gruyère rayado
375 g de queso emmentaler rayado
1 cucharada de maizena
1 diente de ajo
375 ml de vino blanco seco
20 ml de kirsch (una copita aproximadamente)
1 cucharadita de zumo de limón
Pimienta y nuez moscada
Pan francés
Mezcle el queso con la maizena. Vierta esta mezcla en una olla
de fondo grueso junto con el vino, el zumo de limón y el kirsch,
y póngala a hervir revolviendo constantemente. Deje que
hierva durante unos minutos a fuego lento. Añada pimienta y
nuez moscada al gusto. Impregne la olla de fondue con el ajo.
Vierta la mezcla en la olla de fondue y coloque el regulador de
temperatura en la posición media. Corte trocitos de pan francés
y sumérjalos en el fondue de queso.
Delicioso también para preparar con champiñones, trocitos de
brocoli precocidos y trocitos de calabacín.
Fondue de chocolate
Para 4 personas:
250 g de chocolate puro
1/8 litro de nata
1/8 litro de leche
15 g de mantequilla
Frutas tales como piña, banano, fresas, manzana, pera.
Parte el chocolate en trozos y viértalo en un bol junto con la
nata y la leche. Coloque el bol en una olla con agua caliente (al
baño de María) y caliente el agua a fuego lento. Deje que el
chocolate se derrita despacio revolviendo de vez en cuando.
Retire el bol de la olla e incorpore la mantequilla a la salsa de
chocolate. Vierta la mezcla en la olla de fondue y coloque el
regulador de temperatura en la posición media. Parta las frutas
en trocitos y sumérjalas en el chocolate.
Delicioso también con ciertas clases de galletas y biscochuelo.
LET’S COOK FONDUE ART
172662
25
Princess_Let's Cook Fondue_172662.book Page 26 Saturday, March 3, 2007 2:42 PM
2
Introduzione
Questo apparecchio, dal design moderno e accattivante, è
stato progettato da Jan des Bouvrie. L’elettrodomestico non
solo permette di preparare gustosissime fondute, ma è dotato
anche di un aspetto esteriore veramente attraente. La base, la
casseruola e le forchette sono contraddistinti da un design
elegante e di lusso. La dotazione del prodotto Fondue Jan des
Bouvrie comprende 8 forchette da fonduta, che renderà
divertenti e indimenticabili le serate in famiglia o con gli amici.
Il termostato regolabile rende il prodotto Fondue Jan des
Bouvrie estremamente adatta per la preparazione di diversi tipi
di fonduta, quali la fonduta classica con carne, la fonduta al
formaggio, la fonduta al cioccolato o la fonduta alla cinese (con
brodo).
3
4
5
Pulire l’apparecchio e tutti gli accessori (vedere la sezione
“Manutenzione e pulizia”) e asciugarli quindi a fondo.
Posizionare la base termica su una superficie stabile.
Posizionare la casseruola per fonduta al centro della base
termica.
Inserire nella casseruola l'anello antispruzzi.
Riscaldamento dell'olio o del brodo
1
Optare per un olio adatto alla preparazione di fondute: tale
caratteristica è riportata sulla confezione dell'olio.
• Non utilizzare olio non adatto per la fonduta. L'olio
potrebbe originare schizzi e provocare ustioni.
2
3
Riempire la casseruola con olio o brodo. Assicurarsi che la
casseruola sia stata riempita fino a un livello compreso tra
le indicazioni di livello minimo ("min.") e massimo ("max.").
Inserire la spina nella presa di rete. La spia luminosa rossa
verrà attivata: ciò significa che l’apparecchio è in funzione.
Funzionamento e utilizzo del
prodotto
• Non mettere in funzione l’apparecchio se la casseruola è
vuota.
Vedere la figura 1.
4
L’apparecchio è composto dai seguenti elementi:
1 Casseruola
2 Coperchio dotato di maniglia
3 Anello antispruzzi
4 Impugnatura della casseruola
5 Base termica
6 Forchette
7 Termostato regolabile
8 Spia luminosa di accensione/spegnimento
9 Spia luminosa della temperatura
10 Cavo e spina di alimentazione
11 Meccanismo e vano raccoglicavo
Ruotare il termostato regolabile nella posizione desiderata.
La spia luminosa arancione si attiverà. Regolare la
temperatura in modo tale da non fare surriscaldare o bollire
il liquido.
Vedere la figura 2.
• Non coprire MAI l’apparecchio durante la fase di
riscaldamento e quando si prepara la fonduta.
5
6
Durante la fase di riscaldamento, mescolare a intervalli
regolari il liquido presente nella casseruola per permetterne
un riscaldamento uniforme.
Quando la spia luminosa si disattiva, ciò significa che la
temperatura desiderata è stata raggiunta. Sarà quindi
possibile iniziare le operazioni di cottura.
Operazioni preliminari al primo utilizzo
1
Rimuovere dal prodotto tutti i materiali d’imballaggio e tutte
le etichette e gli adesivi.
26
LET’S COOK FONDUE ART.
172662
Princess_Let's Cook Fondue_172662.book Page 27 Saturday, March 3, 2007 2:42 PM
Riscaldamento del formaggio o del cioccolato
1
2
3
4
Selezionare una ricetta adatta per preparare una fonduta al
formaggio o al cioccolato.
Inserire la spina nella presa di rete. La spia luminosa rossa
verrà attivata: ciò significa che l’apparecchio è in funzione.
Preparare la miscela per fonduta attenendosi alle istruzioni
della ricetta.
Ruotare il termostato regolabile nella posizione desiderata.
La spia luminosa arancione si attiverà.
• Per il riscaldamento del formaggio o del cioccolato,
assicurarsi di regolare la temperatura su un livello non
troppo elevato al fine di evitare che la miscela aderisca
alla casseruola o fuoriesca durante la cottura.
5
6
Durante la fase di riscaldamento, mescolare a intervalli
regolari la miscela presente nella casseruola per
permetterne il mantenimento della fluidità e un
riscaldamento uniforme.
Quando la spia luminosa si disattiva, ciò significa che la
temperatura desiderata è stata raggiunta. Sarà quindi
possibile iniziare le operazioni di cottura.
• Attenzione: ricordare sempre che i cibi appena preparati
sono caldissimi.
Manutenzione e pulizia
• Non spostare mai l’apparecchio mentre è acceso o
ancora caldo. Spegnere l’apparecchio e trasportarlo
soltanto quando esso risulta completamente raffreddato.
• Non utilizzare prodotti aggressivi o abrasivi per la pulizia
dell’apparecchio.
• Assicurarsi che l'apparecchio non sia collegato
all'alimentazione di rete mentre lo si pulisce.
• Non immergere mai l'apparecchio in acqua.
• Assicurarsi che i componenti elettrici non entrino in
contatto con liquidi.
1
2
Preparazione della fonduta
1
2
3
Utilizzare le forchette da fonduta per infilare il cibo.
Immergere la forchetta nella miscela calda. Qualora si
utilizzi olio e brodo, lasciare il cibo in immersione fino alla
giusta cottura inserendo le forchette nelle apposite sedi
poggiaforchette presenti nell'anello antispruzzi. In caso di
fonduta al formaggio e al cioccolato, il cibo andrà soltanto
tuffato nella miscela.
• Qualora si utilizzi dell'olio per la fonduta, assicurarsi che
i cibi non risultino troppo umidi per evitare qualsiasi
schizzo durante l'immersione.
• Assicurarsi di non toccare con le forchette la parte
interna della casseruola per evitarne qualsiasi
danneggiamento.
3
Estrarre la spina dalla presa e lasciare raffreddare
completamente l'apparecchio.
Eliminare la miscela dalla casseruola. Asciugare quindi la
casseruola con carta da cucina.
Pulire la casseruola con acqua calda e detergente per
stoviglie.
• Consiglio per la pulizia: versare nella casseruola una
tazza di acqua e aggiungere una piccola quantità di
detergente per stoviglie. Regolare il termostato sulla
posizione minima. Lasciare in funzione l'apparecchio per
ca. 10 minuti e spengere quindi l'elettrodomestico.
Risciacquare a fondo la casseruola con acqua e
asciugarla.
• La casseruola e l'anello antispruzzi possono essere
lavati anche in lavastoviglie.
4
Pulire la base termica con un panno umido e assicurarsi di
asciugarla a fondo.
Estrarre le forchette dalla casseruola. I cibi sono pronti per
essere consumati.
LET’S COOK FONDUE ART.
172662
27
Princess_Let's Cook Fondue_172662.book Page 28 Saturday, March 3, 2007 2:42 PM
Informazioni sulla sicurezza
Avvertenze generali
• Leggere attentamente le presenti istruzioni per l’uso e
conservarle con cura.
• Utilizzare questo apparecchio seguendo
scrupolosamente le presenti istruzioni per l’uso.
• Questo apparecchio è stato concepito esclusivamente
per l'impiego domestico.
• L’utilizzo di questo elettrodomestico da parte di bambini
o di persone con limitazioni fisiche, sensoriali, cognitive
o motorie oppure che non dispongono di un adeguato
livello di conoscenza o di esperienza, potrebbe causare
l’insorgenza di situazioni di pericolo. I soggetti
responsabili della sicurezza di queste persone devono
impartire loro istruzioni chiare e univoche in ogni
circostanza o mantenere sempre la sorveglianza
sull’impiego dell’apparecchio.
• Assicurarsi che i bambini non giochino mai con
l’apparecchio.
eventuali rischi. Il cavo di alimentazione di questo tipo di
apparecchio può essere sostituito unicamente dal nostro
centro di assistenza mediante l'uso di utensili e
attrezzature speciali
• Assicurarsi che l'apparecchio e il cavo non vengano in
contatto con sorgenti di calore, quali per es. piani di
cottura caldi o fiamme libere.
• Assicurarsi che l’apparecchio, il cavo e la spina non
entrino a contatto con l’acqua.
• Non tentare di recuperare l’apparecchio qualora esso sia
caduto in acqua. Estrarre immediatamente la spina dalla
presa elettrica e non utilizzarlo più.
• Prestare sempre la massima cautela quando si
maneggiano i componenti e l'apparecchio. Lasciare
raffreddare l’apparecchio prima di compiere qualsiasi
operazione. L’apparecchio e gli accessori si
surriscaldano durante l’utilizzo.
• L'apparecchio deve essere in grado di dissipare il proprio
calore onde evitare eventuali rischi di incendio.
Assicurarsi pertanto che l’apparecchio sia
sufficientemente libero da ostacoli e non possa venire in
contatto con materiali incendiabili. L'apparecchio non
deve essere mai coperto.
• Fare eseguire le riparazioni unicamente da personale
qualificato. Non tentare mai di riparare da soli
l'apparecchio.
Precauzioni da osservare durante l'utilizzo
Elettricità e calore
• Non utilizzare mai l’apparecchio in ambienti esterni.
• Prima di utilizzare l'apparecchio, verificare che la
tensione di rete corrisponda alla tensione di esercizio
indicata sulla targhetta di identificazione
dell'apparecchio.
• Evitare di utilizzare l’apparecchio in ambienti umidi.
• Collegare l'apparecchio esclusivamente a prese di rete
provviste di messa a terra.
• Assicurarsi che il cavo elettrico non penda dal bordo del
piano di lavoro, di mensole o di tavoli.
• Estrarre sempre la spina dalla presa quando
l'apparecchio non è in uso.
• Assicurarsi di avere le mani asciutte prima di toccare
l'apparecchio, il cavo o la spina.
• Quando si procede a disinserire la spina dalla presa
elettrica, assicurarsi di esercitare la trazione sempre
sulla spina stessa e non sul cavo.
• Spegnere l'apparecchio e disinserire la spina dalla presa
se durante l'uso si verificano malfunzionamenti e quando
si pulisce l'apparecchio, si monta o smonta un
accessorio o si è terminato di utilizzarlo.
• Non utilizzare l'apparecchio qualora esso o il cavo di
alimentazione risultino danneggiati. Inviare l’apparecchio
al nostro servizio di assistenza per evitare ulteriori
28
• Posizionare l’apparecchio su di una superficie piana e
stabile, in un punto in cui esso non possa cadere o
ribaltarsi.
• Sorvegliare sempre l’apparecchio mentre questo è in
funzione.
LET’S COOK FONDUE ART.
172662
Princess_Let's Cook Fondue_172662.book Page 29 Saturday, March 3, 2007 2:42 PM
• Non spostare mai l’apparecchio mentre è acceso o
ancora caldo. Spegnere l’apparecchio e trasportarlo
soltanto quando esso risulta completamente raffreddato.
• Non mettere in funzione l’apparecchio se la casseruola è
vuota.
• Quando si riempie la casseruola, osservare i livelli di
riempimento minimo e massimo indicati dai due segni
“MIN” e “MAX” presenti al suo interno.
• Non inserire attrezzi acuminati quali palette in metallo,
coltelli e forchette all’interno della casseruola onde
evitare l'eventuale danneggiamento del rivestimento
antiaderente.
• Assicurarsi di tenere l'apparecchio al di fuori dalla
portata dei bambini piccoli. L’apparecchio e gli accessori
si surriscaldano durante l’utilizzo.
• Assicurarsi di maneggiare i componenti prendendoli
unicamente per l'impugnatura.
• Verificare regolarmente il corretto fissaggio delle
impugnature sulla casseruola.
• Dopo l’uso, assicurarsi di pulire sempre a fondo
l’apparecchio (vedere la sezione “Manutenzione e
pulizia”).
• I componenti di questo elettrodomestico sono dotati di
un rivestimento antiaderente a base di PTFE: durante il
riscaldamento del prodotto, vengono liberate piccole
quantità di gas, assolutamente innocue per l’uomo e gli
animali. È stato tuttavia dimostrato che il sistema
nervoso degli uccelli risulta estremamente sensibile a
queste emissioni. Evitare pertanto di utilizzare il set per
fonduta nelle vicinanze di uccelli (come per esempio
uccelli ornamentali quali pappagalli).
Tutela dell'ambiente
Gettare i materiali d’imballaggio, come la plastica e le scatole,
negli appositi contenitori.
Se si desidera smaltire l'apparecchio, anche se funziona
ancora correttamente o può essere riparato facilmente,
assicurarsi che esso venga riutilizzato.
Alla fine della sua durata di vita economica,
l'apparecchio deve essere smaltito secondo le leggi
in vigore, in modo che l'apparecchio stesso o i suoi
componenti possano essere riutilizzati. Non
smaltire l'apparecchio deponendolo assieme ai
rifiuti comuni e non differenziati: consegnarlo invece
al negoziante o presso un punto di raccolta autorizzato.
Rivolgersi al proprio comune di residenza per ottenere
informazioni sulle possibilità e sui servizi di consegna e di
raccolta.
Direttiva europea vigente:
• 2002/95/CE
• 2002/96/CE
Ricettario
Fonduta di carne
Ingredienti per 4 persone
750 g di carni magre e tenere di vario tipo, come per es.:
bistecca, carne di vitello, maiale o agnello, filetti di pollo,
polpette di macinato di manzo, svizzerine o würstel.
1 l di olio
Tagliare la carne a cubetti di ca. 1½ cm di spessore e formare
delle piccole polpette della stessa dimensione con del macinato
o con la carne delle svizzerine. Versare l'olio nella casseruola e
ruotare il termostato regolabile in posizione massima.
Preriscaldare l'olio per ca. 15 minuti.
LET’S COOK FONDUE ART.
172662
29
Princess_Let's Cook Fondue_172662.book Page 30 Saturday, March 3, 2007 2:42 PM
• Suggerimento: è possibile verificare la temperatura
raggiunta dall'olio immergendovi una piccola porzione di
pane: se l'olio frigge, ciò significherà che esso ha
raggiunto la temperatura di cottura. Ciò serve altresì a
ridurre la formazione di cattivi odori di fritto.
Infilare un pezzetto di carne sulla forchetta e lasciare il cibo in
immersione per ca. 4 minuti.
È possibile accompagnare la carne così preparata con degli
sfilatini, insalata, patate al cartoccio, peperoni, cipolle, funghi
champignon e salse varie.
Fonduta alla cinese (fonduta al brodo)
Ingredienti per 4 persone
500 g di carne e/o di pesce, come per es.: bistecca, carne di
vitello, maiale o agnello, filetti di pollo, polpette di macinato di
manzo, svizzerine, salmone, rombo, merluzzo, rana pescatrice,
pesce lupo o gamberi.
500 g di verdure fresche, come per es.: cipolle, funghi
champignon, carote, porro, cavolo cinese, zucchini o germogli
di soia
2 l di brodo vegetale
Tagliare la carne e il pesce a cubetti di ca. 1½ cm di spessore e
formare delle piccole polpette della stessa dimensione con del
macinato o con la carne delle svizzerine. Tagliare le verdure a
cubetti o in strisce.
Versare il brodo nella casseruola e portarlo a ebollizione.
Infilare un pezzetto di carne, di pesce o di verdura sulla
forchetta e lasciare il cibo in immersione nel brodo fino alla
giusta cottura.
È possibile accompagnare la carne così preparata con degli
sfilatini, insalata, patate al cartoccio e salse varie.
Fonduta al formaggio svizzera
Ingredienti per 4 persone
375 g di formaggio groviera grattugiato
375 g di formaggio emmental grattugiato
1 cucchiaio di amido di mais
1 spicchio di aglio
375 ml di vino bianco secco
20 ml di liquore allo sherry (ca. un bicchierino)
1 cucchiaino di succo di limone
30
Pepe e noce moscata
Sfilatino
Aggiungere il formaggio e all'amido di mais. Portare a
ebollizione il composto in una casseruola con fondo spesso
aggiungendo il vino, il succo di limone e il liquore allo sherry
mescolando continuamente. Lasciare cuocere il composto per
alcuni minuti a fuoco basso. Aggiungere a piacere pepe o noce
moscata. Passare l'aglio sulla parte interna della casseruola.
Versare la miscela ottenuta nella casseruola e regolare il
termostato sulla posizione media. Tagliare il pane in pezzi e
immergerlo nel formaggio fuso.
Accompagnare eventualmente la pietanza con funghi
champignon crudi, cespi di broccoli al dente e zucchini tagliati a
cubetti.
Fonduta al cioccolato
Ingredienti per 4 persone
250 g di cioccolato fondente
1/8 l di panna
1/8 l di latte
15 g di burro
Frutti vari (come per es., ananas, banane, fragole, mele e
pere).
Rompere il cioccolato in piccoli pezzi e riporlo in una ciotola
assieme alla panna e al latte. Collocare la ciotola su una
pentola riempita di acqua bollente (a bagnomaria) riscaldata a
fuoco lento. Lasciare sciogliere lentamente il cioccolato
mescolando regolarmente. Estrarre la ciotola dal bagno e
aggiungere il burro mescolandolo alla salsa al cioccolato.
Versare la miscela ottenuta nella casseruola e regolare il
termostato sulla posizione media. Tagliare la frutta in cubetti e
immergere i cubetti nella fonduta al cioccolato.
Accompagnare eventualmente con savoiardi e dolce a pasta
soffice.
LET’S COOK FONDUE ART.
172662
Princess_Let's Cook Fondue_172662.book Page 31 Saturday, March 3, 2007 2:42 PM
5
Sätt fondueringen i fonduegrytan.
Allmänt
Denna snyggt formgivna fondue har designats av Jan des
Bouvrie. Med denna apparat tillagar du inte bara goda fonduer,
den är även en fröjd för ögat. Såväl värmehällen som grytan
och gafflarna har en stram och lyxig design. Jan des Bouvrie
Fondue levereras med 8 fonduegafflar, så att du kan ha en
trevlig och stämningsfull kväll tillsammans med familj och
vänner.
Med den reglerbara temperaturinställningen lämpar sig Jan des
Bouvrie Fondue mycket väl för olika sorters fondue, så som den
klassiska köttfonduen, men även för ostfondue, chokladfondue
eller en kinesisk fondue (med buljong).
Värma olja eller buljong
1
Välj en olja som är lämpad för fondue. Detta står på oljans
förpackning.
• Använd inte olja som inte är lämpad för fondue. Oljan kan
stänka och orsaka brännskador.
2
3
Fyll fonduegrytan med olja eller buljong. Kontrollera att
grytan fylls till ovanför miniminivån (min.) och nedanför
maximinivån (max.).
Sätt kontakten i vägguttaget. Den röda indikatorlampan
tänds nu och anger att apparaten är inkopplad.
• Slå inte på apparaten om grytan är tom.
Funktion och användning
4
Se figur 1.
Apparaten innehåller följande delar:
1 Fonduegryta
2 Lock med handtag
3 Fonduering
4 Handtag fonduegryta
5 Värmehäll
6 Fonduegafflar
7 Temperaturreglage
8 Indikatorlampa på/av
9 Indikatorlampa temperatur
10 Kontakt och sladd
11 Sladdförvaringssystem
Innan användning
1
2
3
4
Avlägsna allt förpackningsmaterial och alla dekaler från
apparaten.
Rengör apparaten och alla tillbehör (se ‘Underhåll och
rengöring’) och torka därefter av dem ordentligt.
Placera värmehällen på ett jämnt underlag.
Placera fonduegrytan mitt på värmehällen.
LET’S COOK FONDUE ART
172662
Vrid temperaturreglaget till önskat läge. Den orange
indikatorlampan tänds. Ställ in temperaturen så att vätskan
börjar puttra.
Se figur 2.
• Placera ALDRIG locket på apparaten när den värms upp
eller när du äter fondue.
5
6
Rör om i grytan då och då under uppvärmningen, så att
vätskan värms upp gradvis.
När lampan slocknar har den önskade temperaturen
uppnåtts. Du kan börja med fonduen.
Värma ost eller choklad
1
2
3
4
Välj ett recept för ost- eller chokladfondue.
Sätt kontakten i vägguttaget. Den röda indikatorlampan
tänds nu och anger att apparaten är inkopplad.
Förbered blandningen till fonduen enligt receptet.
Vrid temperaturreglaget till önskat läge. Den orange
indikatorlampan tänds.
• Ställ inte in en för hög temperatur för att värma ost och
choklad. Blandningen kan då bränna vid eller koka över.
31
Princess_Let's Cook Fondue_172662.book Page 32 Saturday, March 3, 2007 2:42 PM
5
6
Rör om i grytan då och då under uppvärmningen, så att
blandningen blir slät och värms upp gradvis.
När lampan slocknar har den önskade temperaturen
uppnåtts. Du kan börja med fonduen.
Tillaga fondue
1
2
Sätt en ingrediens på fonduegaffeln.
Sätt gaffeln i den uppvärmda blandningen. Låt ingrediensen
genomkokas i oljan och buljongen, genom att låta gaffeln
vila i fondueringen. Om det istället är ost- eller
chokladfondue, behöver den bara doppas i grytan.
• Om du gör fondue med olja, se till att matvaran inte är för
fuktig, annars kan oljan stänka.
2
3
Avlägsna blandningen från fonduegrytan. Torka därefter
grytan med hushållspapper.
Rengör fonduegrytan med varmt vatten och diskmedel.
• Rengöringstips: häll en kopp vatten och litet diskmedel i
grytan. Slå på värmen i det lägsta läget. Låt detta stå i
ungefär 10 minuter och stäng därefter av apparaten.
Skölj därefter av grytan noggrant med vatten och torka
den.
• Fonduegrytan och fondueringen kan även diskas i
diskmaskinen.
4
Rengör värmehällen med en fuktig trasa. Torka därefter av
den ordentligt.
• Se till att du inte sticker gafflarna i grytan, för att
förhindra skador.
3
Ta bort gaffeln från grytan. Ingrediensen kan nu ätas.
• Var försiktig! Den är het!
Säkerhet
Allmänt
• Läs igenom bruksanvisningen ordentligt och förvara den
på en säker plats.
Underhåll och rengöring
• Flytta aldrig apparaten när den fortfarande är inkopplad
eller varm. Stäng först av apparaten och flytta den när
den kallnat.
• Använd inga aggressiva eller slipande medel vid
rengöring.
• Kontrollera att apparaten inte är ansluten till vägguttaget
när du rengör den.
• Sänk aldrig ned apparaten i vatten.
• Kontrollera att fukt inte tränger in vid apparatens
elektriska delar.
1
Drag ur kontakten ur vägguttaget och låt apparaten kallna
helt.
32
• Använd endast denna apparat så som beskrivs i denna
bruksanvisning.
• Apparaten är endast avsedd för hushållsbruk.
• Användning av denna apparat av barn eller personer med
en fysisk, sensorisk, mental eller motorisk begränsning,
eller som saknar kunskap och erfarenhet kan leda till
farliga situationer. Personer som ansvarar för deras
säkerhet måste ge tydliga instruktioner eller måste hålla
uppsikt när apparaten används.
• Kontrollera att barn inte leker med apparaten.
• Reparationer ska utföras av en kvalificerad reparatör.
Reparera aldrig apparaten själv!
Värme och elektricitet
• Kontrollera att nätspänningen överensstämmer med
angiven nätspänning på apparatens märkplatta innan den
används.
LET’S COOK FONDUE ART
172662
Princess_Let's Cook Fondue_172662.book Page 33 Saturday, March 3, 2007 2:42 PM
• Använd ett jordat vägguttag.
• Lämna aldrig apparaten utan tillsyn när den används.
• Drag alltid ur kontakten ur vägguttaget när apparaten inte
används.
• Flytta aldrig apparaten när den fortfarande är inkopplad
eller varm. Stäng först av apparaten och flytta den när
den kallnat.
• När du drar ur kontakten ur vägguttaget ska du dra i
själva kontakten och inte i sladden.
• Använd inte apparaten om apparaten eller sladden är
skadad. Skicka den till vår serviceavdelning för att
undvika fara. Skadade sladdar hos den här typen av
apparat får endast bytas av vår serviceavdelning med
hjälp av speciella verktyg.
• Kontrollera att apparaten och sladden inte kommer i
kontakt med värmekällor, t.ex. en varm kokplatta eller
öppen eld.
• Kontrollera att apparaten, sladden och kontakten inte
kommer i kontakt med vatten.
• Tag inte upp apparaten om den ramlat ned i vatten. Drag
ur kontakten ur vägguttaget direkt. Använd aldrig
apparaten mer.
• Var försiktig när du tar tag i delar och själva apparaten.
Låt apparaten kallna först. Apparaten och delarna blir
varma vid användning.
• Apparaten måste kunna bli av med värmen för att
förhindra brandfara. Se därför till att apparaten står fritt
och inte kan komma i kontakt med brännbara material.
Apparaten får inte täckas över.
• Slå inte på apparaten om grytan är tom.
• Observera min. och max. markeringarna när du fyller
fonduegrytan. Dessa finns angivna med två streck ”MIN”
och ”MAX” i fonduegrytan.
• Använd inga vassa föremål, som metallspatlar, knivar
och gafflar, i grytan. Dessa kan skada
teflonbeläggningen.
• Se till att små barn inte kan nå apparaten. Apparaten och
delarna blir varma vid användning.
• Använd endast handtaget för att lyfta delarna.
• Kontrollera regelbundet att handtagen sitter fast
ordentligt på grytan.
• Rengör apparaten ordentligt efter användning (se
avsnittet ”Underhåll och rengöring”).
• Setets olika delar är försedda med en teflonbeläggning
på PTFE-grund. Vid uppvärmning kan mycket små
mängder gas utsöndras, men dessa är helt ofarliga för
människor. Det har visat sig att fåglars nervsystem
reagerar kraftigt på denna gas. Använd inte fonduesetet i
närheten av fåglar (framför allt papegojor).
Vid användning
• Använd aldrig apparaten utomhus.
• Använd aldrig apparaten i fuktiga utrymmen.
• Placera apparaten på ett stadigt och plant underlag, på
en plats där den inte kan ramla ned.
• Sladden får inte hänga över diskbänkens, arbetsytans
eller bordets kant.
• Kontrollera att dina händer är torra när du tar i apparaten,
sladden eller kontakten.
• Stäng av apparaten och avlägsna kontakten från
vägguttaget om fel uppstår under användning, om
apparaten ska rengöras, om ett tillbehör ska sättas på
eller avlägsnas eller när du är klar med den.
LET’S COOK FONDUE ART
172662
33
Princess_Let's Cook Fondue_172662.book Page 34 Saturday, March 3, 2007 2:42 PM
Miljö
Kasta förpackningsmaterial som plast och kartong i containrar
avsedda för detta.
Om apparaten kasseras när den ännu är funktionsduglig skall
den återvinnas.
Apparaten ske kasseras på ett ansvarsfullt sätt, så
att apparaten eller delarna kan återanvändas.
Apparaten får inte kasseras som osorterat avfall.
Lämna in den hos återförsäljaren eller på en
miljöstation. Tag kontakt med kommunen för
information om tillgängliga inlämnings- och
återvinningssystem.
Gällande EU-direktiv:
• 2002/95/EC
• 2002/96/EC
Recept
Köttfondue
För 4 personer:
750 g olika magra, möra köttsorter, till exempel: biff, kalv-, griseller lammkött, kycklingfilé, bollar av nötkött, råbiff eller
prinskorvar.
1 liter olja
Skär köttet i tärningar som är ca. 1,5 cm tjocka och gör små
bollar av färsen eller råbiffen i ungefär samma storlek. Häll
oljan i fonduegrytan och vrid temperaturreglaget till max. läget.
Värm oljan i ungefär 15 minuter.
• Tips: Oljans temperatur kan kontrolleras genom att lägga
i en bit bröd. Olja som då fräser är tillräckligt varm. Detta
minskar dessutom stekoset.
Sätt en bit kött på fonduegaffeln och låt den vara ungefär 4
minuter i oljan.
Gott med baguette, sallad, bakad potatis, paprika, lök,
champinjoner och diverse såser.
Kinesisk fondue (Buljongfondue)
För 4 personer:
500 g kött och/eller fisk, till exempel: biff, kalv-, gris- eller
lammkött, kycklingfilé, bollar av nötkött, råbiff, lax, piggvar,
torsk, marulk, havskatt eller räkor.
500 g färska grönsaker, till exempel: lök, champinjoner,
morötter, purjolök, kinakål, zucchini eller böngroddar
2 liter örtbuljong
Skär köttet och fisken i tärningar som är ca. 1,5 cm tjocka och
gör små bollar av färsen eller råbiffen i ungefär samma storlek.
Tärna eller strimla grönsakerna.
Häll buljongen i fonduegrytan och låt den koka upp.
Sätt en bit kött, fisk eller grönsaker på fonduegaffeln och låt den
genomkokas i buljongen.
Gott med baguette, sallad, bakad potatis och diverse såser.
Schweizisk ostfondue
För 4 personer:
34
LET’S COOK FONDUE ART
172662
Princess_Let's Cook Fondue_172662.book Page 35 Saturday, March 3, 2007 2:42 PM
375 g riven Gruyère
375 g riven Emmentaler
1 msk maizenamjöl
1 vitlöksklyfta
375 ml torrt, vitt vin
20 ml kirsch (ungefär ett snapsglas)
1 tsk citronsaft
Peppar och muskotnöt
Baguette
Blanda osten med maizenamjölet. Rör ned denna blandning
med vinet, citronsaften och kirschen i en tjockbottnad gryta och
låt koka upp. Låt den koka svagt under ett par minuter. Tillsätt
eventuellt lite peppar och muskotnöt. Smörj fonduegrytan med
vitlök. Häll blandningen i fonduegrytan och sätt
temperaturreglaget i mittläget. Skär baguetten i bitar och doppa
dem i ostfonduen.
Även gott med råa champinjoner, lättkokta broccolibuketter
samt zucchinitärningar.
Chokladfondue
För 4 personer:
250 g ren choklad
1/8 liter grädde
1/8 liter mjölk
15 g smör
Frukt, till exempel ananas, banan, jordgubbar, äpple, päron.
Bryt chokladen i bitar och lägg dem tillsammans med grädden
och mjölken i en skål. Sätt skålen i en gryta med varmt vatten
(vattenbad) som långsamt värms upp. Låt chokladen långsamt
smälta och rör om då och då. Avlägsna skålen från vattenbadet
och rör ner smöret i chokladsåsen. Häll blandningen i
fonduegrytan och sätt temperaturreglaget i mittläget. Skär
frukterna i bitar och doppa dem i chokladfonduen.
Även gott med spröda kex och äggkaka.
LET’S COOK FONDUE ART
172662
35
Princess_Let's Cook Fondue_172662.book Page 36 Saturday, March 3, 2007 2:42 PM
Generelt
Dette smukt formgivede fonduesæt er designet af Jan des
Bouvrie. Apparatet giver Dem ikke kun muligheden for at nyde
lækre fonduer, det er også selv en fryd for øjet. Såvel
varmepladen som gryden og gaflerne har et retlinet luksuriøst
design. Med Jan des Bouvrie Fonduesættet følger 8
fonduegafler, så De sammen med familie eller venner kan få en
rigtig hyggelig aften ud af det.
Med den justerbare temperaturindstilling er Jan des Bouvrie
Fondue særdeles velegnet til forskellige slags fondue, som fx
den klassiske kødfondue, men også til en ostefondue, en
chokoladefondue eller en kinesisk fondue (med bouillon).
Opvarmning af olie eller bouillon
1
• Brug ingen olie, der ikke er egnet til fondue. Den olie kan
sprøjte og forårsage brandsår.
2
3
Funktion og betjening
Apparatet er forsynet med følgende:
1 Fonduegryde
2 Låg med håndtag
3 Fonduering
4 Håndtag til fonduegryde
5 Varmeplade
6 Fonduegafler
7 Temperaturvælger
8 Kontrollampe tændt/slukket
9 Kontrollampe temperatur
10 Stik og ledning
11 Opbevaringssystem til ledningen
Før apparatet tages i brug
1
2
3
4
5
Fjern al indpakningsmateriale og stickere fra apparatet.
Rengør apparatet og alt tilbehøret (se Vedligeholdelse og
rengøring) og tør det derefter grundigt af.
Stil varmepladen på en stabil undergrund.
Sæt fonduegryden midt på varmepladen.
Sæt fondueringen i fonduegryden.
36
Hæld fonduegryden med olie eller bouillon. Vær
opmærksom på, at gryden er fyldt op til over
minimumsniveau (min.) og under maksimumniveau (max.).
Sæt stikket i stikkontakten. Den røde kontrollampe tændes
og angiver, at apparatet er tændt.
• Tænd ikke apparatet, når gryden er tom.
4
Se afbild. 1.
Vælg en olie, der er velegnet til fondue, dette står angivet
på flasken med olie.
Drej temperaturvælgeren til den ønskede temperatur. Den
orange kontrollampe tændes. Indstil temperaturen således,
at væsken bobler let.
Se afbild. 2.
• Læg ALDRIG låget på apparatet, mens apparatet varmer
op og under måltidet.
5
6
Rør af og til i gryden under opvarmningen, således at
væsken varmes jævnt op.
Når lampen slukker, er den ønskede temperatur nået. De
kan nu begynde at spise.
Opvarmning af ost eller chokolade
1
2
3
4
Vælg en opskrift på oste- eller chokoladefondue.
Sæt stikket i stikkontakten. Den røde kontrollampe tændes
og angiver, at apparatet er tændt.
Tilbered blandingen til fonduen efter opskriften.
Drej temperaturvælgeren til den ønskede temperatur. Den
orange kontrollampe tændes.
• Til opvarmning af ost og chokolade må temperaturen
ikke være indstillet for højt, ellers kan blandingen
brænde på eller koge over.
LET’S COOK FONDUE ART
172662
Princess_Let's Cook Fondue_172662.book Page 37 Saturday, March 3, 2007 2:42 PM
5
6
Rør af og til i gryden under opvarmningen, således at
blandingen bliver glat og varmes jævnt op.
Når lampen slukker, er den ønskede temperatur nået. De
kan nu begynde at spise.
Spise fondue
1
2
Sæt fonduegaflen i det De ønsker at spise.
Sæt gaflen i den opvarmede blanding. Lad maden stege/
koge mør, når der er tale om olie eller bouillon, ved at lade
gaflen hvile i fondueringen. Når der er tale om ost og
chokolade skal madvaren kun dyppes i blandingen.
• Spiser De fondue med olie, skal De sørge for at
madvarerne ikke er fugtige, ellers begynder olien at
sprøjte.
2
3
Fjern blandingen fra fonduegryden. Tør derefter gryden af
med køkkenrulle.
Rengør fonduegryden med varmt vand og opvaskemiddel.
• Rengøringstip: hæld en kop vand med lidt
opvaskemiddel i gryden. Tænd varmepladen på den
laveste temperatur. Lad det stå i ca. 10 minutter og sluk
derefter apparatet. Skyl gryden grundigt med vand og tør
den af.
• Fonduegryden og fondueringen kan også vaskes i
opvaskemaskinen .
4
Rengør varmepladen med en fugtig klud. Tør den derefter
godt af.
• For at undgå beskadige gryden skal De sørge for, at der
ikke bliver prikket i gryden med gaflerne.
3
Tag gaflen op af gryden. Maden kan nu spises.
• Pas på, maden er meget varm!
Sikkerhed
Generelt
• Læs brugsanvisningen grundigt igennem og opbevar
den omhyggeligt.
• Brug dette apparat kun således, som det er beskrevet i
denne brugsanvisning.
Vedligeholdelse og rengøring
• Flyt aldrig apparatet mens det er tændt eller stadig er
varmt. Sluk først apparatet, og flyt det ikke før det er kølet
af.
• Brug ingen skurende eller aggressive midler til
rengøringen.
• Brug kun apparatet til husholdningsmæssige formål.
• Det kan føre til farlige situationer, hvis børn eller
mennesker med fysiske, sanselige, mentale eller
motoriske handikap eller med for lidt kendskab bruger
dette apparat. Personer som har ansvaret for disse
personers sikkerhed, skal give klare instruktioner og føre
tilsyn med brugen af apparatet.
• Sørg for at apparatet ikke er sat til i en stikkontakt, når De
gør det rent.
• Pas på at børn ikke leger med apparatet.
• Sænk aldrig apparatet ned i vand.
• Lad reparationer udføre af en kvalificeret montør. Prøv
aldrig selv at reparere apparatet.
• Pas på at der ikke kommer nogen fugt ind omkring
apparatets elektriske dele.
Varme og elektricitet
1
• Kontroller før De bruger apparatet om strømstyrken i
lysnettet stemmer overens med den strømstyrke, der er
opgivet på apparatets typeskilt.
Træk stikket ud af stikkontakten og lad apparatet køle helt
af.
LET’S COOK FONDUE ART
172662
37
Princess_Let's Cook Fondue_172662.book Page 38 Saturday, March 3, 2007 2:42 PM
• Brug en stikkontakt med jordforbindelse.
• Efterlad aldrig apparatet uden opsyn mens det er i brug.
• Træk altid stikket ud af stikkontakten når De ikke bruger
apparatet.
• Flyt aldrig apparatet mens det er tændt eller stadig er
varmt. Sluk først apparatet, og flyt det ikke før det er kølet
af.
• Når De trækker stikket ud af stikkontakten, træk da i
selve stikket og ikke i ledningen.
• Brug ikke apparatet, hvis apparatet eller ledningen er
beskadiget. Send det til vores serviceafdeling for at
undgå nogen risiko. På denne type apparater kan en
beskadiget ledning kun udskiftes af vores
serviceafdeling ved hjælp af specialværktøj.
• Sørg for at apparatet og ledningen ikke kommer i kontakt
med varmekilder, som fx en varm kogeplade eller åben
ild.
• Sørg for at apparatet, ledningen og stikket ikke kommer i
berøring med vand.
• Saml ikke apparatet op, hvis det er faldet i vand. Træk
omgående stikket ud at stikkontakten. Brug aldrig
termostaten mere.
• Vær forsigtig når De tager på de løse dele og på apparatet
selv. Lad apparatet køle af først. Apparatet og de løse
dele bliver meget varme under brugen.
• For at undgå brandfare skal apparatet kunne komme til at
afgive sin varme. Sørg derfor for at apparatet står
tilstrækkeligt frit, og ikke kan komme i kontakt med
brændbart materiale. Apparatet må ikke dækkes til.
Under brugen
• Tænd aldrig apparatet, når gryden er tom.
• Ved fyldningen af fonduegryden skal der tages hensyn til
det minimale og maksimale indholdsniveau, angivet med
de to streger “MIN” og “MAX” i fonduegryden.
• Brug ingen skarpe genstande i gryden som fx
metalspatler, knive og gafler. Disse kan beskadige antistickbelægningen.
• Sørg for at små børn ikke kan komme i nærheden af
apparatet. Apparatet og de løse dele bliver meget varme
under brugen.
• Hold kun delene fast i håndtagene.
• Kontroller regelmæssigt om håndtagene sidder rigtigt
fast på gryden.
• Rengør apparatet grundigt efter brugen (se kapitlet
’Vedligeholdelse og rengøring’)
• Delene i dette sæt er forsynet med en antistickbelægning på PTFE-basis. Ved opvarmning heraf
kan der udvikles en anelse gas, som er uskadelig for
mennesker. Det har dog vist sig at fugles nervesystem er
ekstremt følsomt overfor denne gas. Brug derfor ikke
fonduesættet i nærheden af fugle (tænk her på stuefugle
som fx papegøjer).
• Brug aldrig apparatet udendørs.
• Brug aldrig apparatet i fugtige rum.
• Stil apparatet på en stabil og flad undergrund på et sted
hvor det ikke kan falde om.
• Lad ikke ledningen hænge ud over kanten på bordet.
• Sørg for at Deres hænder er tørre, når De rører ved
apparatet, ledningen eller stikket.
• Sluk apparatet og træk stikket ud af stikkontakten når De
rengør apparatet, anbringer eller fjerner tilbehør, er
færdig med at bruge apparatet eller hvis De under brugen
opdager, at der er funktionsforstyrrelser.
38
LET’S COOK FONDUE ART
172662
Princess_Let's Cook Fondue_172662.book Page 39 Saturday, March 3, 2007 2:42 PM
Miljø
Opskrifter
Smid indpakningsmaterialet som fx plastik og æsker væk i de
dertil bestemte containere.
Vil De kassere apparatet mens det stadig fungerer godt eller let
kan repareres, sørg da for at apparatet bliver genbrugt.
Ved afslutningen af apparatets levetid skal De
sørge for, at apparatet bliver behandlet på forsvarlig
måde, således at dele af apparatet kan genbruges.
Sæt aldrig apparatet ned sammen med restaffald,
men indlever det hos forhandleren eller til et
godkendt indsamlingssted. Tag kontakt med Deres
kommune og få informationer om de indleveringsindsamlingssteder, der er til rådighed.
Gældende europæisk direktiv:
• 2002/95/EØF
• 2002/96/EØF
Kødfondue
Til 4 personer:
750 gram forskellige fedtfattige kødsorter, for eksempel: stykke
oksekød, kalve-, svine- eller lammekød, kyllingefilet, kødboller
af hakket oksekød, tatar eller knækpølser.
1 liter olie
Skær kødet i terninger på ca. 1½ cm tykkelse og rul små boller
af det hakkede kød eller tatar på ca. samme størrelse. Hæld
olien i fonduegryden og sæt temperaturvælgeren på den
højeste stand. Forvarm olien i ca. et kvarter.
• Tip: Oliens temperatur kan De kontrollere ved at stikke et
stykke brød i, hvis olien bruser, er den varm nok. Dette
formindsker også stegelugten.
Stik fonduegaflen i et stykke kød, og lad det stege omkring 4
minutter i olien.
Lækker med flutes, salat, bagte kartofler, peberfrugt, løg,
champignon og forskellige saucer.
Kinesisk fondue (Bouillonfondue)
Til 4 personer:
500 gram kød og/eller fisk, for eksempel: stykke oksekød,
kalve-, svine- eller lammekød, kyllingefilet, kødboller af hakket
oksekød, tatar, laks, pighvar, torsk, havtaske, havkat eller rejer.
500 gram friske grønsager, for eksempel: løg, champignon,
gulerødder, porre, kinakål, courgette eller bønnespire
2 liter urtebouillon
Skær kødet og fisken i terninger på ca. 1½ cm tykkelse og rul
små boller af det hakkede kød eller tatar på ca. samme
størrelse. Skær grønsagerne i mindre terninger eller stave.
Hæld bouillonen i fonduegryden og bring den i kog.
Stik fonduegaflen i et stykke kød, fisk eller grønsag og lad det
koge mørt i bouillonen.
Lækker med flutes, salat, bagte kartofler og forskellige saucer.
Schweizisk ostefondue
Til 4 personer:
LET’S COOK FONDUE ART
172662
39
Princess_Let's Cook Fondue_172662.book Page 40 Saturday, March 3, 2007 2:42 PM
375 gram revet gruyère
375 gram revet emmentaler
1 spiseske maizenamal
1 fed hvidløg
375 milliliter tør hvidvin
20 milliliter kirsch (ca. et snapseglas)
1 teske citronsaft
Peber og muskatnød
Flutes
Bland osten med maizenamelet. Bring denne blanding i kog
under omrøring sammen med vinen, citronsaft og krischen i en
tykbundet gryde. Lad det koge nogle minutter ved lav varme.
Smag blandingen til med peber og muskatnød. Gnid
fonduegryden med hvidløg. Hæld blandingen i fonduegryden
og sæt temperaturvælgeren på middelvarme. Skær flutes i
stykker og dyp stykkerne i ostefondueen.
Også lækker med rå champignon, blancherede
broccolibuketter og courgetteterninger.
Chokoladefondue
Til 4 personer:
250 gram ren chokolade
1/8 liter fløde
1/8 liter mælk
15 gram smør
Frugt, for eksempel ananas, banan, jordbær, æble og pære.
Bræk chokoladen i små stykker og læg dem i en skål sammen
med fløden og mælken. Sæt skålen i en gryde med varmt vand
(vandbad), som langsomt varmes op. Lad chokoladen smelte
langsomt og rør ind i mellem. Løft skålen op af vandbadet og
rør søret ind i chokoladesaucen. Hæld blandingen i
fonduegryden og sæt temperaturvælgeren på middelvarme.
Skær frugten i terninger og dyp den i chokoladefonduen.
Også lækker med pleskner.
40
LET’S COOK FONDUE ART
172662
Princess_Let's Cook Fondue_172662.book Page 41 Saturday, March 3, 2007 2:42 PM
Oppvarming av olje eller buljong
Generelt
1
Dette flott formgitte fondysettet er designet av Jan des Bouvrie.
Med dette apparatet kan du ikke bare tilberede deilige fondyer.
Det er også en fryd for øyet. Både oppvarmingsstativet, gryta
og fondygaflene har fått en stilig, luksuriøs formgivning. Jan des
Bouvrie-fondysettet leveres med 8 fondygafler slik at du kan
skape en stemningsfull og hyggelig kveld sammen med familie
eller venner.
Takket være den regulerbare temperaturinnstillingen er
fondysettet meget velegnet for ulike typer fondyer, som den
klassiske kjøttfondyen, men også ostefondy, sjokoladefondy
eller kinesisk fondy (med buljong).
• Ikke bruk olje som er uegnet til fondy. Slik olje kan sprute
og forårsake forbrenninger.
2
3
Virkemåte og betjening
Apparatet inneholder følgende deler:
1 Fondygryte
2 Lokk med håndtak
3 Fondyring
4 Håndtak fondygryte
5 Oppvarmingsstativ
6 Fondygafler
7 Termostat
8 Indikatorlampe på/av
9 Indikatorlampe for temperatur
10 Støpsel og ledning
11 Oppkveilingssystem for ledning
Før første gangs bruk
1
2
3
4
5
Fjern all emballasje og alle klistremerker fra apparatet.
Rengjør apparatet og alt tilbehør (se ‘Vedlikehold og
rengjøring’) og tørk det deretter grundig.
Plasser oppvarmingsstativet på et stabilt underlag.
Plasser fondygryta midt på varmestativet.
Plasser fondyringen i fondygryta.
LET’S COOK FONDUE ART
172662
Fyll fondygryta med olje eller buljong. Se til at gryta fylles
høyere en minimumsnivået (min.), men lavere enn
maksimumsnivået (max.).
Sett støpslet i stikkontakten. Den røde indikatorlampen
tennes nå som tegn på at apparatet er koplet inn.
• Ikke kople til apparatet hvis gryta er tom.
4
Se figur 1.
Velg en olje som egner seg til fondy. Dette er oppgitt på
pakningen til oljen.
Vri termostatreguleringen til ønsket temperatur. Den oransje
indikatorlampen tennes. Still inn temperaturen slik at
væsken akkurat begynner å boble.
Se figur 2.
• Plasser ALDRI lokket på apparatet når apparatet varmes
opp, eller under fondyen.
5
6
Rør i gryta av og til under oppvarmingen slik at væsken blir
jevnt varm.
Når indikatorlampen slukker, er innstilt temperatur nådd. Du
kan begynne med fondyen.
Oppvarming av ost eller sjokolade
1
2
3
4
Velg en oppskrift for oste- eller sjokoladefondy.
Sett støpslet i stikkontakten. Den røde indikatorlampen
tennes nå som tegn på at apparatet er koplet inn.
Gjør klar blandingen til fondyen ifølge oppskriften.
Vri termostatreguleringen til ønsket temperatur. Den oransje
indikatorlampen tennes.
• Ikke still inn temperaturen for høyt ved oppvarming av
ost og sjokolade, da blandingen kan brenne seg fast eller
koke over.
41
Princess_Let's Cook Fondue_172662.book Page 42 Saturday, March 3, 2007 2:42 PM
5
6
Rør i gryta av og til under oppvarmingen slik at blandingen
holder seg glatt og blir jevnt varm.
Når indikatorlampen slukker, er innstilt temperatur nådd. Du
kan begynne med fondyen.
Fondyen
1
2
Stikk en passende matbit fast på fondygaffelen.
Stikk gaffelen i den varme fondyblandingen. La matbiten bli
gjennomstekt eller -kokt i oljen eller buljongen ved å la
gaffelen hvile i fondyringen. I tilfelle det brukes ost eller
sjokolade, skal matbiten bare dyppes i fondyen.
3
Rengjør fondygryta med varmt vann og oppvaskmiddel.
• Rengjøringstips: Hell en kopp vann og litt oppvaskmiddel
i gryta. Slå på varmen på laveste stilling. La dette stå i
omtrent 10 minutter og slå deretter av apparatet. Skyll
gryta godt med vann og tørk den.
• Fondygryta og fondyringen kan også vaskes i
oppvaskmaskin.
4
Rengjør oppvarmingsstativet med en fuktig klut. Tørk det
deretter godt.
• Hvis du har en oljefondy, må du passe på så matvarene
ikke er for fuktige. Da vil oljen kunne sprute.
• Se til at du ikke stikker gaflene inn i grytebelegget for å
unngå skade.
3
Ta gaffelen ut av gryta. Matbiten kan nå spises.
• Men vær forsiktig, maten er varm!
Sikkerhet
Generelt
• Les bruksanvisningen nøye og ta godt vare på den.
• Dette apparatet må bare brukes slik det beskrives i denne
bruksanvisningen.
• Apparatet må bare brukes til husholdningsformål.
• Flytt aldri apparatet hvis det er koplet til, eller hvis det
fortsatt er varmt. Slå først av apparatet og flytt det etter at
det er avkjølt.
• Hvis dette apparatet brukes av barn eller personer med
fysiske, sanselige, mentale eller motoriske
funksjonshemninger, kan det føre til farlige situasjoner.
Personer som har ansvar for deres sikkerhet, må gi
tydelige instruksjoner og selv holde tilsyn med bruk av
apparatet.
• Ikke bruk skuremidler eller aggressive rengjøringsmidler.
• Pass på så barn ikke leker med apparatet.
• Se til at apparatet er koplet fra strømnettet før du
begynner med rengjøringen.
• Reparasjoner må bare utføres av kvalifisert montør.
Forsøk aldri å reparere apparatet selv.
• Senk aldri apparatet ned i vann.
Varme og elektrisitet
• Sørg for at det ikke kommer fuktighet på de elektriske
delene av apparatet.
• Kontroller før bruk at nettspenningen på stedet stemmer
overens med den nettspenningen som oppgis på
apparatets typeskilt.
1
• Bruk jordet stikkontakt.
Vedlikehold og rengjøring
2
Trekk støpslet ut av stikkontakten og la apparatet avkjøle
seg helt.
Hell blandingen ut av fondygryta. Tørk deretter pannen med
kjøkkenpapir.
42
• Trekk alltid støpslet ut av stikkontakten når apparatet
ikke er i bruk.
LET’S COOK FONDUE ART
172662
Princess_Let's Cook Fondue_172662.book Page 43 Saturday, March 3, 2007 2:42 PM
• Trekk alltid i selve støpslet når du tar det ut av
stikkontakten, og aldri i ledningen.
• Ikke bruk apparatet hvis apparatet eller ledningen er
skadet. Send apparatet inn til vår servicetjeneste for å
unngå risiko. Ved denne type apparat kan en skadet
ledning bare byttes ut av vår servicetjeneste ved hjelp av
spesialverktøy.
• Flytt aldri apparatet hvis det er koplet til, eller hvis det
fortsatt er varmt. Slå først av apparatet og flytt det etter at
det er avkjølt.
• Ikke kople til apparatet hvis gryta er tom.
• Ta hensyn til det minimale og maksimale påfyllingsnivået
ved fylling av fondygryta. Disse nivåene er angitt i
fondygryta med to streker: “MIN” og “MAX”.
• Se til at apparatet og ledningen ikke kommer i kontakt
med varmekilder, som for eksempel kokeplate eller åpen
ild.
• Ikke bruk skarpe gjenstander i gryta, som for eksempel
metallspatler, kniver eller gafler. Dette kan skade
slippbelegget.
• Se til at apparatet, ledningen og støpslet ikke kommer i
kontakt med vann.
• Pass på så ikke småbarn kan komme til apparatet.
Apparatet og de tilhørende delene blir varme under bruk.
• Ikke ta tak i apparatet hvis det har falt i vann. Trekk straks
støpslet ut av stikkontakten. Apparatet må ikke brukes
mer.
• Ta bare tak i delene ved hjelp av håndtakene.
• Vær forsiktig når du skal ta tak i apparatet eller de
tilhørende delene. La apparatet først få avkjøle seg.
Apparatet og de tilhørende delene blir varme under bruk.
• For å unngå brannfare må apparatet kunne bli kvitt sin
egenproduserte varme. Se derfor til at det er tilstrekkelig
ventilasjon rundt apparatet, og at det ikke kan komme i
kontakt med brennbart materiale. Apparatet må ikke
dekkes til.
Under bruk
• Kontroller regelmessig om håndtakene fremdeles er godt
festet til gryta.
• Rengjør apparatet grundig etter bruk (se avsnittet
‘Vedlikehold og rengjøring’).
• Delene som hører til dette settet, er utstyrt med et
slippbelegg på PTFE-basis. Ved oppvarming av dette
belegget kan ørsmå mengder gass avgis. Gassen er helt
uskadelig for mennesker. Det har imidlertid vist seg at
nervesystemet til fugler er ekstremt følsomt for dette.
Bruk derfor ikke fondysettet i nærheten av fugler
(husfugler som papegøyer og liknende).
• Bruk aldri apparatet utendørs.
• Bruk aldri apparatet i våtrom.
• Plasser apparatet på et stabilt, jevnt underlag et sted der
det ikke kan falle.
• Ikke la ledningen henge over kanten på kjøkkenbenken,
bordet eller liknende.
• Se til at du ikke har våte hender når du berører apparatet,
ledningen eller støpslet.
• Slå av apparatet og trekk støpslet ut av stikkontakten
hvis du oppdager feil under bruk, når du skal rengjøre
apparatet, når du skal sette på eller ta av et tilbehør eller
hvis du er ferdig med å bruke apparatet.
• Ikke la apparatet stå uten tilsyn når det er i bruk.
LET’S COOK FONDUE ART
172662
43
Princess_Let's Cook Fondue_172662.book Page 44 Saturday, March 3, 2007 2:42 PM
Miljø
Kast emballasjemateriell som plast og pappesker i containere
beregnet på slikt avfall.
Ønsker du å kvitte deg med apparatet selv om det fremdeles
virker som det skal, eller lett kan repareres, bør du sørge for
gjenbruk av apparatet.
Når apparatet har gjort sin nytte og skal kasseres,
må det håndteres på en ansvarlig måte slik at
apparatet eller deler av det kan gjenvinnes. Ikke
kast apparatet sammen med usortert
husholdningsavfall, men lever det til butikken der
det ble kjøpt eller til en offentlig miljøstasjon. Ta
kontakt med lokale myndigheter for informasjon om de
innleverings- eller innsamlingsmuligheter som fins.
Oppskrifter
Kjøttfondy
Til 4 personer:
750 gram forskjellig, mørt kjøtt, for eksempel: Biff, kalve-, svineeller lammekjøtt, kyllingfilet, kjøttboller av storfekjøttdeig,
karbonadedeig eller wienerpølser.
1 liter olje
Skjær kjøttet i terninger på ca. 1½ cm og rull små kjøttboller av
kjøttdeigen eller karbonadedeigen omtrent på samme størrelse.
Hell oljen i fondygryta og vri termostatreguleringen til maksimal
posisjon. La oljen varmes opp i cirka et kvarter.
• Tips: Du kan kontrollere temperaturen på oljen ved å
legge i en bit brød. Hvis oljen da bruser, er den varm nok.
Dette reduserer også stekelukta.
Gjeldende europeisk direktiv:
• 2002/95/EF
• 2002/96/EF
Stikk en bit kjøtt fast på fondygaffelen og la det steke cirka 4
minutter i oljen.
Deilig med pariserloff, salat, bakt potet, paprika, løk,
sjampinjong og forskjellige sauser.
Kinesisk fondy (buljongfondy)
Til 4 personer:
500 gram kjøtt og/eller fisk, for eksempel: Biff, kalve-, svineeller lammekjøtt, kyllingfilet, kjøttboller av storfekjøttdeig eller
karbonadedeig, laks, piggvar, torsk, breiflabb, steinbit eller
reker.
500 gram friske grønnsaker, for eksempel: Løk, sjampinjong,
gulrot, purre, kinakål, squash eller bønnespirer
2 liter urtebuljong
Skjær kjøttet og fisken i terninger på ca. 1½ cm og rull små
kjøttboller av kjøttdeigen eller karbonadedeigen omtrent på
samme størrelse. Skjær grønnsakene i små terninger eller
strimler.
Hell buljongen i fondygryta og la den koke opp.
Stikk en bit kjøtt, fisk eller grønnsak fast på fondygaffelen og la
dette ferdigkokes i buljongen.
Deilig med pariserloff, salat, bakt potet og forskjellige sauser.
44
LET’S COOK FONDUE ART
172662
Princess_Let's Cook Fondue_172662.book Page 45 Saturday, March 3, 2007 2:42 PM
Sveitsisk ostefondy
Til 4 personer:
375 gram revet gruyere (sveitsisk ost)
375 gram revet emmentaler
1 spiseskje maisenna
1 fedd hvitløk
375 milliliter tørr hvitvin
20 milliliter kirsch (omtrent et drammeglass)
1 teskje sitronsaft
Pepper og revet muskatnøtt
Pariserloff
Bland ostem med maisenna. Rør denne blandingen sammen
med vin, sitronsaft og kirsch i en tykkbunnet kasserolle og la det
koke opp. La blandingen koke forsiktig noen minutter. Smak til
blandingen med pepper og revet muskatnøtt etter smak. Gni
inn fondygryta med hvitløken. Hell blandingen i fondygryta og
sett termostatreguleringen halvveis. Skjær pariserloffen i biter
og dypp disse i ostefondyen.
Smaker også deilig med sjampinjonger, lettkokte
brokkolibuketter og biter squash.
Sjokoladefondy
Til 4 personer:
250 gram ren sjokolade
1/8 liter kremfløte
1/8 liter melk
15 gram smør
Frukt, for eksempel ananas, banan, jordbær, eple, pære.
Brekk sjokoladen i stykker og ha den i en bolle sammen med
kremfløten og melken. Sett bollen i en kjele med varmt vann
som langsomt varmes opp (au-bain-marie). La sjokoladen
smelte langsomt. Rør av og til. Ta bollen ut av vannbadet og rør
smøret inn i sjokoladesausen. Hell blandingen i fondygryta og
sett termostatreguleringen halvveis. Skjær frukten i biter og
dypp disse i sjokoladefondyen.
Smaker også deilig med ”lange fingre” og biter av eggekake.
LET’S COOK FONDUE ART
172662
45
Princess_Let's Cook Fondue_172662.book Page 46 Saturday, March 3, 2007 2:42 PM
Yleistä
Tämä viehättävä fonduesetti on Jan des Bouvrien
suunnittelema. Sen lisäksi, että tällä laitteella voi valmistaa
maukkaita fondue-aterioita, se on myös miellyttävä katsella.
Lämpöalusta, pata ja haarukat on muotoiltu nykyaikaisesti. Jan
des Bouvrie -fonduesettiin kuuluu kahdeksan haarukkaa, joten
voit nauttia siitä perheen ja ystävien kanssa.
Lämpötilansäädin tekee fonduepadasta sopivan eri fonduetyypeille, kuten klassiselle lihafonduelle, juustofonduelle,
suklaafonduelle tai kiinalaiselle lihaliemeen tehdylle fonduelle.
Öljyn tai lihaliemen kuumentaminen
1
Valitse öljy, joka sopii fonduekäyttöön. Tämä mainitaan
tuotteen pakkauksessa.
• Älä käytä öljyä, joka ei sovi fonduekäyttöön. Öljy voi
räiskyä ja aiheuttaa palovammoja.
2
3
Täytä fonduepata öljyllä tai lihaliemellä. Varmista, että pata
on täytetty vähimmäistason (Min) yli ja enimmäistason
(Max) alle.
Työnnä pistoke pistorasiaan. Punainen merkkivalo syttyy,
mikä osoittaa, että laite on kytketty toimintaan.
• Älä kytke laitetta toimintaan, mikäli pata on tyhjä.
Käyttö ja säätimet
4
Katso kuva 1.
Laitteisto koostuu seuraavista osista:
1 Fonduepata
2 Kansi, jossa on kahva
3 Fonduerengas
4 Fonduepadan kahva
5 Lämpöalusta
6 Fonduehaarukat
7 Lämpötilansäädin
8 Päällä/Pois -merkkivalo
9 Lämpötilan merkkivalo
10 Virtajohto ja -pistoke
11 Johdon säilytys
Ennen kuin käytät
1
2
3
4
5
Poista kaikki pakkausmateriaali ja tarrat.
Puhdista laite ja sen varusteet (katso "Huolto ja puhdistus")
ja kuivaa ne huolellisesti.
Aseta lämpöalusta tukevalle alustalle.
Aseta fonduepata lämpöalustan keskelle.
Aseta fonduerengas pataan.
46
Käännä lämpötilansäädin haluttuun asetukseen. Oranssi
merkkivalo syttyy. Säädä lämpötila sellaiseksi, että neste on
juuri kiehumaisillaan.
Katso kuva 2.
• ÄLÄ KOSKAAN aseta laitteeseen kantta laitteen
lämmetessä tai kesken fonduen valmistuksen.
5
6
Kun neste kuumenee, hämmennä pataa ajoittain siten, että
neste lämpenee hitaasti.
Merkkivalo sammuu, kun haluttu lämpötila on saavutettu.
Nyt voit aloittaa fonduen valmistuksen.
Juuston tai suklaan kuumentaminen
1
2
3
4
Valitse juusto- tai suklaafondueresepti.
Työnnä pistoke pistorasiaan. Punainen merkkivalo syttyy,
mikä osoittaa, että laite on kytketty toimintaan.
Valmista fondueseos reseptin mukaisesti.
Käännä lämpötilansäädin haluttuun asetukseen. Oranssi
merkkivalo syttyy.
• Kuumentaessasi juustoa tai suklaata älä aseta lämpötilaa
liian korkealle, muuten seos saattaa palaa pohjaan tai
kiehua yli.
VALMISTETAAN FONDUETA ART
172662
Princess_Let's Cook Fondue_172662.book Page 47 Saturday, March 3, 2007 2:42 PM
5
6
Kun seos kuumenee, hämmennä pataa ajoittain siten, että
seos lämpenee hitaasti eikä siihen muodostu kokkareita.
Merkkivalo sammuu, kun haluttu lämpötila on saavutettu.
Nyt voit aloittaa fonduen valmistuksen.
Fondue
1
2
Lävistä ruokapalanen fonduehaarukkaan.
Aseta haarukka kuumaan fondueseokseen. Jos käytät öljyä
tai lihalientä, anna ruoan kypsentyä ja haarukan nojata
fonduerenkaaseen. Jos käytät juustoa tai suklaata, sinun
tarvitsee vain upottaa ruokapalanen fondueseokseen ja
nostaa se saman tien pois.
• Jos käytät öljyä, varmista, ettei kypsennettävä ruoka ole
liian märkää, koska se saattaa aiheuttaa öljyn
räiskymistä.
• Vahinkojen välttämiseksi älä töki pataa haarukoilla.
3
Poista haarukka padasta. Ruoka on valmista syötäväksi.
• Puhdistusvihje: Laita pataan kupillinen vettä ja pieni
määrä astianpesuainetta. Aseta lämpötilansäädin
alhaisimmalle asetukselle. Anna hautua 10 minuuttia ja
sammuta sitten laite. Huuhtele pata perusteellisesti ja
kuivaa se.
• Fonduepadan, renkaan, ja kastikekulhot voi myös pestä
astianpesukoneessa.
4
Puhdista lämpöalusta kostealla pyyhkeellä. Kuivaa sen
jälkeen huolellisesti.
Turvallisuus
Yleistä
• Lue nämä ohjeet huolellisesti ja säilytä ne tulevaa
tarvetta varten.
• Käytä tätä laitetta vain näiden ohjeiden mukaisesti.
• Varo, ruoka on kuumaa!
• Käytä tätä laitetta vain kotitalouskäytössä.
Huolto ja puhdistus
• Älä koskaan siirrä laitetta, kun se on kytkettynä päälle tai
se on vielä kuuma. Kytke laite pois päältä ja odota
kunnes se on jäähtynyt, ennen kuin siirrät sitä.
• Jos laitetta käyttää lapsi tai henkilö, jolla on fyysisiä,
aistimuksellisia, henkisiä tai motorisia vammoja tai jolla
ei ole tarvittavaa tietoa ja kokemusta, seuraukset voivat
olla vaarallisia. Turvallisuudesta vastuussa olevien
henkilöiden tulisi antaa selkeät ohjeet tai valvoa laitteen
käyttöä.
• Varmista, että lapset eivät leiki laitteella.
• Älä käytä syövyttäviä tai hankaavia puhdistusaineita.
• Jätä korjaus pätevälle huoltoteknikolle. Älä koskaan yritä
korjata sitä itse.
• Varmista, että pistoke on irrotettu, ennen kuin puhdistat
laitetta.
Lämpö ja sähkö
• Älä upota laitetta veteen.
• Varmista ennen käyttöä, että sähköverkon jännite vastaa
laitteen tyyppikilvessä ilmoitettua jännitettä.
• Varmista, että kosteutta ei pääse laitteen sähköosiin.
• Aseta pistoke maadoitettuun pistorasiaan.
1
2
3
Irrota pistoke pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä täysin.
Poista fondueseos padasta. Käytä talouspaperia padan
kuivaamiseen.
Puhdista fonduepata lämpimällä saippuavedellä.
VALMISTETAAN FONDUETA ART
172662
• Irrota pistoke pistorasiasta aina, kun laitetta ei käytetä.
• Irrota pistoke pistorasiasta vetämällä aina pistokkeesta,
ei virtajohdosta.
47
Princess_Let's Cook Fondue_172662.book Page 48 Saturday, March 3, 2007 2:42 PM
• Älä käytä laitetta, jos virtajohto tai laite on vahingoittunut.
Turvallisuutesi vuoksi toimita laite huoltopalveluumme.
Vaurioituneen virtajohdon voi vaihtaa vain
huoltokeskuksemme henkilökunta, jolla on siihen
tarvittavat erityistyövälineet.
• Varmista, ettei laite tai virtajohto joudu kosketuksiin
lämmönlähteiden, esimerkiksi kuuman keittolevyn tai
avotulen kanssa.
• Varmista, ettei laite, virtajohto tai pistoke joudu
kosketuksiin veden kanssa.
• Älä nosta laitetta, jos se putoaa veteen. Irrota välittömästi
pistoke pistorasiasta. Älä käytä laitetta enää.
• Ole varovainen, kun kosketat laitetta ja sen osia. Anna
laitteen jäähtyä ennen kuin kosketat sitä. Laite ja sen eri
osat kuumenevat käytössä.
• Laitteen tulee antaa haihduttaa lämpönsä, jotta tulipalon
riskiltä vältyttäisiin. Varmista sen vuoksi, että laitteen
ympärillä on riittävästi tilaa ja että se ei pääse
kosketuksiin syttyvän materiaalin kanssa. Laitetta ei saa
peittää.
• Kun täytät fonduepataa, tarkkaile vähimmäis- ja
enimmäistasoa, joita osoittavat MIN- ja MAX-merkit
fonduepadassa.
• Älä käytä padassa teräviä esineitä, kuten metallilastoja,
veitsiä tai haarukoita. Nämä voivat vaurioittaa
tarttumatonta pinnoitusta.
• Varmista, ettei laite ole pienten lasten ulottuvilla. Laite ja
sen eri osat kuumenevat käytössä.
• Ota laitteesta kiinni vain sen kahvasta.
• Tarkista säännöllisesti, että kahvat ovat tukevasti kiinni.
• Puhdista laite huolellisesti käytön jälkeen (katso "Huolto
ja puhdistus").
• Tämän setin joissakin osissa on tarttumaton PTFEpinnoitus. Kuumennettaessa tämä pinnoitus voi
vapauttaa pieniä määriä kaasuja, jotka ovat täysin
vaarattomia ihmisille. Kuitenkin lintujen
hermojärjestelmä on huomattu erittäin herkäksi näille
kaasuille. Sen vuoksi fonduesettiä ei tule käyttää lintujen
lähellä (trooppiset linnut, kuten papukaijat).
Käyttö
• Älä koskaan käytä laitetta ulkona.
• Älä koskaan käytä laitetta kostealla alueella.
• Aseta laite vakaalle ja tasaiselle alustalle, jolla se ei voi
keikahtaa.
• Älä päästä johtoa roikkumaan tiskipöydän, työtason tai
pöydän kulman yli.
• Varmista, että kätesi ovat kuivat koskiessasi laitteeseen,
virtajohtoon tai pistokkeeseen.
• Kytke laite pois päältä ja irrota pistoke pistorasiasta
toimintahäiriön ilmetessä käytön aikana, ennen laitteen
puhdistamista, lisävarusteen asettamista tai poistamista
sekä laittaessasi laitteen säilytykseen käytön jälkeen.
• Valvo laitetta jatkuvasti kun se on käytössä.
• Älä koskaan siirrä laitetta, kun se on kytkettynä päälle tai
se on vielä kuuma. Kytke laite pois päältä ja odota
kunnes se on jäähtynyt, ennen kuin siirrät sitä.
• Älä kytke laitetta toimintaan, mikäli pata on tyhjä.
48
VALMISTETAAN FONDUETA ART
172662
Princess_Let's Cook Fondue_172662.book Page 49 Saturday, March 3, 2007 2:42 PM
Ympäristö
Reseptejä
Vie pakkausmateriaalit, kuten muovi ja pahvirasiat,
asianmukaisiin jätteidenkeräyspisteisiin.
Jos haluat hävittää laitteen kun se vielä toimii tai on helposti
korjattavissa, varmista että laite kierrätetään.
Käyttöiän lopussa laite tulee hävittää vastuullisesti
niin, että laite tai sen osat voidaan käyttää
uudelleen. Älä hävitä laitetta sekajätteiden mukana
vaan toimita se liikkeeseen tai muuhun
valtuutettuun keräyspisteeseen. Kysy paikallisilta
viranomaisilta lisätietoja käytössä olevista hävitysja keräysjärjestelmistä.
Soveltuva EY-direktiivi:
• 2002/95/EC
• 2002/96/EC
Lihafondue
Neljälle
750 grammaa vähärasvaisia, mureita lihalaatuja, kuten paistia,
vasikkaa, porsasta, lammasta, kananrintaa, lihapullia,
jauhelihaa, frankfurtinnakkeja
1 litra öljyä
Leikkaa liha noin 1½ cm paksuiksi paloiksi ja pyöritä jauheliha
suunnilleen samankokoisiksi pallosiksi. Kaada öljy
fonduepataan ja käännä lämpötilansäädin suurimpaan
asentoonsa. Anna öljyn kuumentua noin 15 minuuttia.
• Vihje: Öljyn lämpötilan voi tarkistaa laittamalla siihen
palasen leipää. Jos öljy sihisee, se on riittävän kuumaa.
Tämä myös vähentää paistamisen tuoksuja.
Lävistä lihakappale fonduehaarukkaan ja anna sen kypsentyä
öljyssä noin 4 minuuttia.
Herkullista patongin, salaatin, paistinperunoiden, paprikan,
sipulin, sienien ja maustekastikkeiden kera.
Kiinalainen fondue (Lihaliemifondue)
Neljälle
500 grammaa lihaa tai kalaa, kuten paistia, vasikkaa, porsasta,
lammasta, kananrintaa, lihapullia, jauhelihaa, lohta, kampelaa,
turskaa, merikrottia, merikissaa tai jättikatkarapua
500 grammaa tuoreita vihanneksia, kuten sipulia, sieniä,
porkkanaa, purjoa, kiinankaalia, kesäkurpitsaa tai pavunituja
2 litraa kasvislientä
Leikkaa liha ja kala noin 1½ cm paksuiksi paloiksi ja pyöritä
jauheliha suunnilleen samankokoisiksi pallosiksi. Leikkaa
vihannekset pieniksi paloiksi tai suikaleiksi.
Kaada liemi fonduepataan ja kuumenna se kiehuvaksi.
Lävistä pala lihaa, kalaa tai vihannesta fonduehaarukkaan ja
kypsennä se liemessä.
Herkullista patongin, salaatin, paistinperunoiden ja
maustekastikkeiden kera.
VALMISTETAAN FONDUETA ART
172662
49
Princess_Let's Cook Fondue_172662.book Page 50 Saturday, March 3, 2007 2:42 PM
Sveitsinjuustofondue
Neljälle
375 grammaa raastettua gruyère-juustoa
375 grammaa raastettua emmental-juustoa
1 ruokalusikallinen maissitärkkelystä
1 teelusikallinen valkosipulia
3,75 dl kuivaa valkoviiniä
2 cl kirsch-viinaa (noin yksi ryyppy)
1 teelusikallinen sitruunamehua
Pippuria ja muskottipähkinää
Patonkia
Sekoita juustot maissitärkkelykseen. Kuumenna seos
kiehuvaksi yhdessä viinin, sitruunamehun ja kirsikkaviinan
kanssa paksupohjaisessa padassa, koko ajan sekoittaen. Anna
seoksen poreilla pari minuuttia. Mausta pippurilla ja
muskottipähkinällä makusi mukaan. Hiero fonduepata
valkosipulilla. Kaada seos fonduepataan ja käännä
lämpötilansäädin suurimpaan asentoonsa. Leikkele patonki
paloiksi ja kasta sitä juustofonduessa.
Herkullista myös raakojen sienien, al dente -parsakaalin ja
kesäkurpitsan kera.
Suklaafondue
Neljälle
250 grammaa puhdasta suklaata
1,25 dl kuohukermaa
1,25 dl maitoa
15 grammaa voita
Hedelmiä, kuten ananasta, banaania, mansikkaa, omenaa ja
päärynää
Murskaa suklaa palasiksi ja laita se maljaan kerman ja maidon
kera. Laita malja keittoastiaan jossa on kuumaa vettä
(vesihaude) ja lämmitä sitä hitaasti. Anna suklaan sulaa hitaasti
ja sekoita sitä toisinaan. Nosta suklaamalja vesihauteesta ja
sekoita voi suklaaseokseen. Kaada seos fonduepataan ja
käännä lämpötilansäädin suurimpaan asentoonsa. Leikkele
hedelmät paloiksi ja kasta niitä suklaafonduessa.
Herkullista myös keksien ja sokerikakun kera.
50
VALMISTETAAN FONDUETA ART
172662
Princess_Let's Cook Fondue_172662.book Page 51 Saturday, March 3, 2007 2:42 PM
2
Geral
Este Fondue de belo formato foi desenhado por Jan des
Bouvrie. Este aparelho não permite apenas fazer fondues
bastante saborosos, mas é também bastante bonito. Tanto a
base de aquecimento como o tacho e os garfinhos têm um
desenho luxuoso e elegante. O Jan des Bouvrie Fondue é
fornecido com 8 garfinhos de fondue, de modo que pode criar
uma noite afável e agradável com a família ou com os amigos.
Graças à regulação de temperatura regulável, o Jan des
Bouvrie Fondue é apropriado para vários tipos de Fondues,
como o Fundue clássico de carne, mas também para o Fondue
de queijo, um Fondue de chocolate ou um Fondue chinês (com
caldo).
3
4
5
Aquecer óleo ou caldo
1
Veja a figura 1.
2
Encha o tacho de fondue com óleo ou caldo. Tenha atenção
para que o tacho fique cheio acima do nível mínimo (min.) e
abaixo do nível máximo (max.).
Introduza a ficha na tomada. A luz indicadora vermelha
acende agora e indica que o aparelho está activado.
• Não ligue o aparelho se o tacho estiver vazio.
4
O aparelho contém os seguintes componentes:
1 Tacho de fondue
2 Tampa com pega
3 Anel de fondue
4 Pega do tacho de fondue
5 Base de aquecimento
6 Garfinhos de fondue
7 Regulador de temperatura
8 Luz indicadora de ligar/desligar
9 Luz indicadora de temperatura
10 Ficha e cabo
11 Sistema de arrumação do cabo
Escolha um óleo apropriado para Fondue, isto é
mencionado na embalagem do óleo.
• Não use um óleo que não seja apropriado para Fondue. O
óleo pode salpicar e provocar queimaduras.
3
Funcionamento e
manuseamento
Limpe o aparelho e todos os acessórios (veja Manutenção
e limpeza) e seque-os bem.
Coloque a base de aquecimento numa superfície estável.
Coloque o tacho de fondue ao meio na base de
aquecimento.
Coloque o anel de fondue no tacho de fondue.
Rode o regulador de temperatura para a posição desejada.
A luz indicadora cor-de-laranja acende. Regule a
temperatura de modo que o líquido ferva lentamente.
Veja a figura 2.
• NUNCA coloque a tampa no aparelho se o aparelho
estiver a aquecer e quando faz o fondue.
5
6
Enquanto aquece mexa de vez em quando o conteúdo do
tacho, de modo que o líquido aqueça gradualmente.
Quando a luz apagar foi alcançada a temperatura
desejada. E pode começar o Fondue.
Aquecer queijo ou chocolate
Antes da primeira utilização
1
Remova todo o material de embalagem e autocolantes do
aparelho.
LET’S COOK FONDUE ART
172662
1
2
3
Escolha uma receita para o Fondue de queijo ou chocolate
Introduza a ficha na tomada. A luz indicadora vermelha
acende agora e indica que o aparelho está activado.
Prepare a mistura do Fondue conforme a receita.
51
Princess_Let's Cook Fondue_172662.book Page 52 Saturday, March 3, 2007 2:42 PM
4
Rode o regulador de temperatura para a posição desejada.
A luz indicadora cor-de-laranja acende.
• Regule a temperatura para não aquecer demais o queijo
ou chocolate, para que a mistura não se queime nem saia
para fora do tacho.
5
6
Enquanto aquece mexa de vez em quando o conteúdo do
tacho, para que a mistura fique lisa e aqueça gradualmente.
Quando a luz apagar foi alcançada a temperatura
desejada. E pode começar o Fondue.
• Quando estiver para efectuar a limpeza retire a ficha do
aparelho da tomada da rede eléctrica.
• Nunca mergulhe o aparelho em água.
• Tenha atenção para que não entre humidade para os
componentes eléctricos no interior do aparelho.
1
2
3
Fazer o Fondue
1
2
Com o garfinho pique um pedaço do alimento.
Introduza o garfinho no líquido aquecido. Coloque o
garfinho com o pedaço de alimento no óleo ou no caldo
durante algum tempo para o cozinhar. No caso de se tratar
de Fondue de queijo ou chocolate só é necessário
mergulhar e tirar.
• Se for um Fondue com óleo, tenha cuidado para que o
alimento não esteja muito húmido, para evitar que o óleo
salpique.
• Para evitar danificação não permita que os garfinhos
piquem no tacho.
3
Tire o garfinho do tacho. Agora pode comer o alimento.
Retire a ficha da tomada e deixe o aparelho arrefecer
completamente.
Retire o líquido/mistura do tacho de fondue. Depois seque o
tacho com papel de cozinha.
Limpe o tacho de fondue com água quente e detergente
para a loiça.
• Dica de limpeza: coloque um copo de água e um pouco
de detergente no tacho. Ligue o aquecimento na
regulação mais baixa. Deixe-o ficar cerca de 10 minutos e
depois desligue o aparelho. Depois enxagúe bem o tacho
com água e seque-o.
• O tacho de fondue e o anel de fondue, também podem
ser limpos na máquina de lavar loiça.
4
Limpe a base de aquecimento com um pano humedecido.
A seguir seque-a bem.
Segurança
• Atenção, o alimento está muito quente!
Geral
• Leia bem as instruções de uso e guarde-as
cuidadosamente.
Manutenção e limpeza
• Nunca desloque o aparelho se este estiver ligado ou
ainda quente. Primeiro desligue o aparelho e desloque-o
apenas quando estiver frio.
• Não utilize produtos ásperos ou agressivos quando
limpar.
52
• Utilize este aparelho apenas como descrito nestas
instruções de uso.
• Apenas utilize este aparelho para fins domésticos.
• O uso deste aparelho por crianças ou pessoas com uma
deficiência física, sensorial, mental ou motriz, ou com
falta de conhecimento e experiência pode levar a
situações perigosas. As pessoas responsáveis pela sua
LET’S COOK FONDUE ART
172662
Princess_Let's Cook Fondue_172662.book Page 53 Saturday, March 3, 2007 2:42 PM
segurança devem-lhes dar instruções claras e devem
vigiar o uso do aparelho.
• Tenha atenção para que crianças não brinquem com o
aparelho.
• No caso de reparações, mande efectuar as reparações a
um técnico qualificado. Nunca tente você próprio reparar
o aparelho.
Calor e electricidade
• Antes de ligar o aparelho à rede eléctrica verifique se a
voltagem indicada na chapa de tipo do aparelho
corresponde à voltagem da rede eléctrica.
• Use uma tomada com terra.
• Retire sempre a ficha da tomada quando não utilizar o
aparelho.
• Quando tirar a ficha da tomada, puxe pela ficha, não puxe
pelo cabo.
• Não utilize o aparelho se o aparelho ou o cabo estiver
danificado. Envie-o para os nossos serviços técnicos
para evitar perigo. Neste tipo de aparelho, um cabo de
alimentação danificado deve ser unicamente substituído
pelos nossos serviços de assistência que dispõem de
ferramentas adequadas.
Durante a utilização
• Nunca utilize o aparelho na rua.
• Nunca use o aparelho em áreas húmidas.
• Coloque o aparelho numa superfície plana e estável num
local de onde não possa cair.
• Não deixe o cabo ficar suspenso num forno, numa
bancada ou numa mesa.
• Tenha as mãos secas quando tocar no aparelho, no cabo
ou na ficha.
• Desligue o aparelho e retire a ficha da tomada se detectar
alguma anomalia durante a utilização, quando limpa o
aparelho, quando aplica um acessório ou quando
terminar a utilização.
• Nunca deixe o aparelho ligado sem vigilância.
• Nunca desloque o aparelho se este estiver ligado ou
ainda quente. Primeiro desligue o aparelho e desloque-o
apenas quando estiver frio.
• Nunca ligue o aparelho se o tacho estiver vazio.
• Quando encher o tacho de fondue tenha atenção ao nível
mínimo e ao nível máximo de encher, indicado pelos dois
traços de “MIN” e de “MAX” no tacho de fondue.
• Tenha atenção para que o aparelho e o cabo não toquem
em fontes de calor como, por exemplo, uma placa ou
chamas.
• Não use objectos afiados no recipiente como, por
exemplo, garfos, facas ou espátulas metálicas, Estes
podem danificar a camada anti-aderente.
• Tenha cuidado para que o aparelho, o cabo e a ficha não
entrem em contacto com água.
• Tenha cuidado para que crianças pequenas não toquem
no aparelho. O aparelho e os componentes ficam
quentes durante a utilização.
• Não pegue no aparelho se este caiu na água. Primeiro
retire a ficha da tomada. Não utilize mais o aparelho.
• Apenas pegue nos componentes pela pega.
• Tenha cuidado quando pegar nos componentes e no
próprio aparelho. Primeiro deixe o aparelho arrefecer. O
aparelho e os componentes ficam quentes durante a
utilização.
• Controle com regularidade se as pegas ainda estão bem
fixas ao tacho.
• O aparelho tem que conseguir perder o calor para evitar
o perigo de fogo. Por isso, mantenha o aparelho
suficientemente livre e não o deixe entrar em contacto
com material inflamável. O aparelho não pode ser
coberto.
• Os componentes deste aparelho estão munidos de uma
camada anti-aderente à base de PTFE. Ao aquecer
podem libertar-se pequenas quantidades de gases que
são inofensivas para o ser humano. Mas detectou-se que
o sistema neurológico dos pássaros é extremamente
LET’S COOK FONDUE ART
172662
• Depois da utilização limpe completamente o aparelho
(veja o capítulo “Manutenção e limpeza”).
53
Princess_Let's Cook Fondue_172662.book Page 54 Saturday, March 3, 2007 2:42 PM
sensível a este gás. Por isso, não use o jogo de Fondue
junto de pássaros (por exemplo, papagaios).
54
LET’S COOK FONDUE ART
172662
Princess_Let's Cook Fondue_172662.book Page 55 Saturday, March 3, 2007 2:42 PM
Ambiente
Receitas
Coloque o material de embalagem, como plástico e caixas, no
contentor de lixo apropriado.
Fondue de carne
Se pretender desfazer-se do aparelho, mesmo que este
funcione bem ou possa ser facilmente reparado, então arranje
maneira de este ser reutilizado.
Para 4 pessoas
750 gramas de vários tipos de carne magra tenra, por exemplo:
Bife, vitela, porco, cordeiro, peito de frango, almôndegas, carne
picada ou salsichas.
1 litro de óleo
No fim de vida do aparelho desfaça-se do aparelho
de modo responsável, para que os componentes
possam ser reutilizados. Não coloque o aparelho no
lixo doméstico mas entregue-o na loja ou num
ponto de recolha apropriado. Entre em contacto
com a sua câmara para obter informação acerca
dos sistemas de recolha e de recepção de lixo.
Corte a carne em blocos de cerca de 1½ cm de espessura e
faça pequenas bolas de carne picada mais ou menos do
mesmo tamanho. Deite o óleo no tacho de fondue e rode o
regulador de temperatura para o máximo. Aqueça o óleo
durante cerca dum quarto de hora.
Directiva Europeia em vigor:
• 2002/95/CE
• 2002/96/CE
• Dica: Pode controlar a temperatura do óleo colocando
um bocado de pão no óleo, se o óleo fervilhar está
suficientemente quente. Isto também reduz o cheiro a
fritos.
Pique um bocado de carne com o garfinho e deixe fritar cerca
de 4 minutos no óleo.
É saboroso com cacete, alface, batatas assadas, pimento,
cebolas, cogumelos e vários molhos.
Fondue chinês (Fondue de caldo)
Para 4 pessoas
500 gramas de carne e/ou peixe, por exemplo: Bife, vitela,
porco, cordeiro, peito de frango, almôndegas, carne picada,
salmão, pregado, bacalhau, tamboril, peixe-lobo riscado ou
camarão.
500 gramas de verdura fresca, por exemplo: cebolas,
cogumelos, cenouras pequenas, alho francês, couve chinesa,
curgete ou semente de soja
2 litros de caldo de ervas aromáticas
Corte a carne e o peixe em blocos de cerca de 1½ cm de
espessura e faça pequenas bolas de carne picada mais ou
menos do mesmo tamanho. Corte a verdura em pequenos
blocos ou tiras.
Deite o caldo no tacho de fondue e deixe que o caldo ferva.
LET’S COOK FONDUE ART
172662
55
Princess_Let's Cook Fondue_172662.book Page 56 Saturday, March 3, 2007 2:42 PM
Pique um bocadinho de carne, peixe ou verdura no garfinho de
fondue e deixe cozinhar no caldo.
É saboroso com cacete, alface, batatas assadas e vários
molhos.
regulador de temperatura a meio. Corte a fruta em bocados e
molhe-a no Fondue de chocolate.
Também é saboroso com palitos La Reine e bolo.
Fondue de queijo suíço
Para 4 pessoas
375 gramas de gruyère ralado
375 gramas de emmental ralado
1 colher de sopa de maizena
1 dente de alho
375 mililitros de vinho branco seco
20 mililitros de licor de ginja (cerca dum cálice)
1 colher de chá de sumo de limão
Pimenta e noz moscada
Cacete
Misture o queijo com a maizena. Deixe esta mistura ferver
juntamente com o vinho, sumo de limão e licor de ginja
enquanto vai mexendo num tacho com fundo grosso. Deixe
ferver suavemente durante alguns minutos. Tempere esta
mistura com pimenta e noz moscada. Esfregue o tacho de
fondue com alho. Deite a mistura no tacho de fondue e coloque
o regulador de temperatura a meio. Corte o cacete em bocados
e molhe-o no Fondue de queijo.
Também é saboroso com blocos de curgete, cogumelos crus e
brócolos.
Fondue de chocolate
Para 4 pessoas
250 gramas de chocolate puro
1/8 litro de natas
1/8 litro de leite
15 gramas de manteiga
Frutas, por exemplo ananás, banana, morangos, maçã, pêra.
Parta o chocolate em pedaços e introduza-o juntamente com
as natas e o leite na tigela. Coloque a tigela num tacho com
água (em banho-maria) aquecendo lentamente. Deixe o
chocolate derreter lentamente mexendo de vez em quando.
Tire a tigela do banho-maria e misture a manteiga no molho de
chocolate. Deite a mistura no tacho de fondue e coloque o
56
LET’S COOK FONDUE ART
172662
Princess_Let's Cook Fondue_172662.book Page 57 Saturday, March 3, 2007 2:42 PM
Γενικές πληροφορίες
Το ελκυστικό αυτό σετ φοντύ έχει σχεδιασθεί από τον Jan des
Bouvrie. Αυτή η συσκευή όχι µόνο µπορεί να χρησιµοποιηθεί
για γευστικότατα φοντύ, αλλά είναι και ιδιαίτερα κοµψή. Η βάση
θέρµανσης, το σκεύος και τα πιρούνια έχουν µοντέρνα
σχεδίαση. Το φοντύ που σχεδίασε ο Jan des Bouvrie διατίθεται
µε οκτώ πιρούνια φοντύ, έτσι ώστε να µπορείτε να το
απολαµβάνετε µε την οικογένεια και τους φίλους σας.
Το κουµπί ελέγχου θερµοκρασίας κάνει το φοντύ Jan des
Bouvrie ιδανικό για διάφορους τύπους φοντύ, όπως το
κλασσικό φοντύ µε κρέας, το φοντύ µε τυριά, το φοντύ
σοκολάτας, ή το κινέζικο φοντύ (µε ζωµό).
4
5
Μαγειρικό λάδι ή ζωµός
1
2
Λειτουργία και χειριστήρια
Η συσκευή αποτελείται από τα ακόλουθα µέρη:
1 Σκεύος φοντύ
2 Κάλυµµα µε χειρολαβή
3 ∆ακτύλιος του φοντύ
4 Λαβή σκεύους φοντύ
5 Βάση θέρµανσης
6 Πιρούνια φοντύ
7 Κουµπί ελέγχου θερµοκρασίας
8 Λυχνία ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
9 Λυχνία ένδειξης, θερµοκρασία
10 Καλώδιο και φις ρεύµατος
11 Σύστηµα αποθήκευσης καλωδίου
2
3
Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας και τα αυτοκόλλητα
από τη συσκευή.
Καθαρίστε τη συσκευή και όλα τα εξαρτήµατα (δείτε
‘Συντήρηση και καθαρισµός’) και στη συνέχεια στεγνώστε τα
καλά.
Τοποθετήστε τη βάση θέρµανσης σε µια επίπεδη επιφάνεια.
LET’S COOK FONDUE ART
172662
Γεµίστε το σκεύος φοντύ µε λάδι ή ζωµό. Βεβαιωθείτε ότι
γεµίζετε το σκεύος πάνω από την ελάχιστη στάθµη (Min.)
και κάτω από τη µέγιστη στάθµη (Max.)
Βάλτε το φις στην πρίζα ρεύµατος. Η κόκκινη λυχνία θα
ανάψει, υποδεικνύοντας ότι η συσκευή έχει τεθεί σε
λειτουργία.
• Μην θέτετε τη συσκευή σε λειτουργία όταν το σκεύος
είναι άδειο.
4
Τοποθετήστε το κουµπί ελέγχου θερµοκρασίας στην
επιθυµητή ρύθµιση. Θ’ ανάψει η πορτοκαλί λυχνία.
Ρυθµίστε τη θερµοκρασία ώστε το υγρό µόλις που να
αρχίσει να βράζει.
Ανατρέξτε στην Εικόνα 2.
• Όταν η συσκευή θερµαίνεται, καθώς και κατά τη
λειτουργία της, µην τοποθετείτε ΠΟΤΕ το κάλυµµα.
5
Πριν από την πρώτη χρήση
1
Επιλέξτε ένα λάδι κατάλληλο για χρήση µε φοντύ (αυτό θα
αναγράφεται στη συσκευασία).
• Μη χρησιµοποιείτε λάδι ακατάλληλο για χρήση µε φοντύ.
Το λάδι µπορεί να πεταχτεί (να πιτσιλίσει) και να
προκαλέσει εγκαύµατα.
3
Ανατρέξτε στην Εικόνα 1.
Τοποθετήστε το σκεύος φοντύ στο κέντρο της βάσης
θέρµανσης.
Τοποθετήστε το δακτύλιο του φοντύ µέσα στο σκεύος
φοντύ.
6
Κατά τη διάρκεια που ζεσταίνεται το υγρό µέσα στο σκεύος,
να το ανακατεύετε κατά διαστήµατα έτσι ώστε το υγρό να
ζεσταίνεται αργά.
Η λυχνία θα σβήσει µόλις επιτευχθεί η επιθυµητή
θερµοκρασία. Μπορείτε τώρα να φτιάξετε το φοντύ.
Λιώσιµο τυριού ή σοκολάτας
1
Επιλέξτε µια συνταγή για φοντύ τυριού ή σοκολάτας.
57
Princess_Let's Cook Fondue_172662.book Page 58 Saturday, March 3, 2007 2:42 PM
2
3
4
Βάλτε το φις στην πρίζα ρεύµατος. Η κόκκινη λυχνία θα
ανάψει, υποδεικνύοντας ότι η συσκευή έχει τεθεί σε
λειτουργία.
Προετοιµάστε το µίγµα για το φοντύ σύµφωνα µε τη
συνταγή.
Τοποθετήστε το κουµπί ελέγχου θερµοκρασίας στην
επιθυµητή ρύθµιση. Θ’ ανάψει η πορτοκαλί λυχνία.
• Μην επιλέγετε πολύ υψηλή θερµοκρασία κατά το λιώσιµο
τυριού ή σοκολάτας, επειδή το µίγµα µπορεί να καεί ή να
βράσει και να ξεχειλίσει.
5
6
Κατά τη διάρκεια που ζεσταίνεται το υγρό µέσα στο σκεύος,
να το ανακατεύετε κατά διαστήµατα έτσι ώστε να ζεσταίνεται
αργά.
Η λυχνία θα σβήσει µόλις επιτευχθεί η επιθυµητή
θερµοκρασία. Μπορείτε τώρα να φτιάξετε το φοντύ.
Συντήρηση και καθαρισµός
• Μην µετακινείτε ποτέ την συσκευή όταν λειτουργεί ή όταν
είναι ακόµη καυτή. Θέστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας
και περιµένετε µέχρι να κρυώσει πριν τη µετακινήσετε.
• Μην χρησιµοποιείτε ποτέ διαβρωτικά καθαριστικά, ή
καθαριστικά που απαιτούν τρίψιµο.
• Βεβαιωθείτε ότι το φις έχει αφαιρεθεί από την πρίζα πριν
καθαρίσετε τη συσκευή.
• Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό.
• Βεβαιωθείτε ότι δεν εισέρχεται υγρασία στα ηλεκτρικά
εξαρτήµατα της συσκευής.
1
2
Φοντύ
1
2
Καρφώστε ένα κοµµάτι του φαγητού µε το πιρούνι φοντύ.
Τοποθετήστε το πιρούνι µέσα στο ζεστό µίγµα. Εάν
χρησιµοποιείτε λάδι ή ζωµό, περιµένετε µέχρι να
µαγειρευτεί το κοµµάτι του φαγητού, αφήνοντας το πιρούνι
στο δακτύλιο του φοντύ. Εάν χρησιµοποιείτε τυρί ή
σοκολάτα, το µόνο που χρειάζεται είναι να βουτήξετε το
κοµµάτι του φαγητού στο φοντύ.
3
Βγάλτε το φις από την πρίζα και περιµένετε µέχρι η συσκευή
να κρυώσει εντελώς.
Αφαιρέστε το µίγµα από το σκεύος φοντύ. Χρησιµοποιείστε
χαρτί κουζίνας για να στεγνώσετε το σκεύος.
Καθαρίστε το σκεύος φοντύ µε ζεστό νερό µε σαπούνι.
• Συµβουλή για το καθάρισµα: τοποθετήστε ένα φλιτζάνι
νερό και µια µικρή ποσότητα απορρυπαντικού πιάτων
στο σκεύος. Ρυθµίστε τη θερµοκρασία στη χαµηλότερη
τιµή. Περιµένετε για 10 λεπτά και κατόπιν σβήστε τη
συσκευή. Ξεπλύνετε το σκεύος επιµελώς και µετά
στεγνώστε το.
• Εάν χρησιµοποιείτε λάδι, βεβαιωθείτε ότι το φαγητό δεν
είναι υπερβολικά υγρό. ∆ιαφορετικά ίσως να πιτσιλίσει
το λάδι.
• Το σκεύος φοντύ και ο δακτύλιος του φοντύ µπορούν
επίσης να τοποθετηθούν στο πλυντήριο πιάτων.
• Για ν’ αποφύγετε πιθανές φθορές ή βλάβες, µην τρυπάτε
το φαγητό µε τα πιρούνια όσο αυτό βρίσκεται µέσα στο
σκεύος.
4
3
Αποµακρύνετε το πιρούνι από το σκεύος. Μπορείτε τώρα
να φάτε το φαγητό.
• Προσοχή, το φαγητό θα καίει!
Καθαρίστε τη βάση θέρµανσης µ’ ένα υγρό πανί και κατόπιν
στεγνώστε την επιµελώς.
Ασφάλεια
Γενικές πληροφορίες
• ∆ιαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες και φυλάξτε τες
για µελλοντική αναφορά.
58
LET’S COOK FONDUE ART
172662
Princess_Let's Cook Fondue_172662.book Page 59 Saturday, March 3, 2007 2:42 PM
• Η χρήση αυτής της συσκευής πρέπει να γίνεται
αποκλειστικά µε τις παρούσες οδηγίες.
• Να χρησιµοποιείτε αυτή τη συσκευή µόνο για οικιακή
χρήση.
• Η χρήση αυτής της συσκευής από παιδιά ή άτοµα µε
φυσικές, αισθητήριες, πνευµατικές, ή κινητικές
αναπηρίες, ή χωρίς την απαραίτητη γνώση και εµπειρία,
µπορεί ν' αποτελέσει πηγή κινδύνων. Τα άτοµα που είναι
υπεύθυνα για την ασφάλειά τους θα πρέπει να τους
παρέχουν ρητές οδηγίες ή να επιβλέπουν την χρήση της
συσκευής.
• Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν παίζουν µε την συσκευή.
• Για οποιαδήποτε επισκευή, απευθυνθείτε σε ειδικευµένο
τεχνικό. Μην προσπαθήσετε ποτέ να επισκευάσετε µόνοι
σας τη συσκευή.
Ηλεκτρισµός και θερµότητα
• Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η
τάση του δικτύου ηλεκτρικού ρεύµατος στο χώρο σας
είναι ίδια µ’ αυτήν που αναφέρεται στην ετικέτα τύπου
της συσκευής.
• Συνδέστε τη συσκευή σε µία πρίζα ρεύµατος µε γείωση.
• Όταν δεν χρησιµοποιείτε την συσκευή, θα πρέπει πάντα
ν' αποσυνδέετε το φις από την πρίζα ρεύµατος.
• Για ν' αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα ρεύµατος, θα
πρέπει πάντα να πιάνετε το φις – µην τραβάτε το
καλώδιο ρεύµατος.
• Εάν η συσκευή πέσει µέσα σε νερό, µην την αγγίξετε.
Αποσυνδέστε αµέσως το φις από την πρίζα ρεύµατος.
Μην χρησιµοποιήσετε ξανά τη συσκευή.
• Όταν αγγίζετε την συσκευή και τα εξαρτήµατά της θα
πρέπει να είστε προσεκτικοί. Πριν αγγίξετε την συσκευή,
αφήστε την να κρυώσει. Η συσκευή και τα διάφορα µέρη
της θερµαίνονται κατά την χρήση.
• Η συσκευή θα πρέπει να µπορεί να απάγει την θερµότητα
που παράγει, για την αποφυγή κινδύνου πυρκαγιάς. Γι’
αυτό το λόγο, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός ελεύθερος
χώρος γύρω από την συσκευή, καθώς και ότι η συσκευή
δεν πρόκειται να έρθει σ' επαφή µε εύφλεκτα υλικά. Η
συσκευή δεν πρέπει να καλύπτεται απ' οποιαδήποτε
αντικείµενα.
Κατά τη χρήση
• Μην χρησιµοποιείτε ποτέ τη συσκευή σε εξωτερικούς
χώρους.
• Μην χρησιµοποιείτε ποτέ τη συσκευή σε υγρά δωµάτια.
• Τοποθετήστε την συσκευή σε µία επίπεδη, σταθερή
επιφάνεια, έτσι ώστε να µην κινδυνεύει να πέσει.
• Μην αφήνετε ποτέ το καλώδιο ρεύµατος να κρέµεται
πάνω από την ακµή του νεροχύτη, του πάγκου εργασίας
της κουζίνας, ή ενός τραπεζιού.
• Πριν πιάσετε τη συσκευή, το καλώδιο ρεύµατος, ή το φις,
βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά.
• Θέστε εκτός λειτουργίας τη συσκευή και αποσυνδέστε το
καλώδιο ρεύµατος από την πρίζα εάν διαπιστώσετε
κάποιο πρόβληµα ή βλάβη στη συσκευή κατά τη χρήση,
καθώς και πριν την καθαρίσετε, όταν τοποθετείτε ή
αφαιρείτε ένα εξάρτηµα, ή όταν την αποθηκεύετε µετά τη
χρήση.
• Μην χρησιµοποιείτε την συσκευή εάν το καλώδιο
ρεύµατος ή η ίδια η συσκευή έχουν φθορές ή βλάβες. Για
την ασφάλειά σας, επιστρέψτε την συσκευή στην τεχνική
υπηρεσία της εταιρείας. Η αντικατάσταση του φθαρµένου
καλωδίου ρεύµατος µπορεί να γίνει µόνο από την
τεχνική υπηρεσία της εταιρείας µας, η οποία διαθέτει τα
ειδικά εργαλεία που απαιτούνται γι' αυτή την επισκευή.
• Μην αφήνετε ποτέ την συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν την
χρησιµοποιείτε.
• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή ή το καλώδιο ρεύµατος δεν
έρχεται σε επαφή µε πηγές θερµότητας, όπως π.χ. µια
καυτή εστία ή φλόγα.
• Μην µετακινείτε ποτέ την συσκευή όταν λειτουργεί ή όταν
είναι ακόµη καυτή. Θέστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας
και περιµένετε µέχρι να κρυώσει πριν τη µετακινήσετε.
• Προσέξτε να µην έρθει η συσκευή, το καλώδιο ρεύµατος
και το φις σε επαφή µε νερό.
• Ποτέ µην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν το σκεύος είναι
άδειο.
LET’S COOK FONDUE ART
172662
59
Princess_Let's Cook Fondue_172662.book Page 60 Saturday, March 3, 2007 2:42 PM
• Κατά το γέµισµα του σκεύους φοντύ, προσέξτε τη µέγιστη
και ελάχιστη στάθµη που υποδεικνύονται από τις
ενδείξεις MIN (Ελάχιστο) και MAX (Μέγιστο) στο σκεύος
φοντύ.
• Μη χρησιµοποιείτε αιχµηρά αντικείµενα µέσα στο
σκεύος, όπως µεταλλικές σπάτουλες, µαχαίρια και
πιρούνια. Αυτά µπορεί να καταστρέψουν την
αντικολλητική επικάλυψη.
• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται σε µέρη που δεν
µπορούν να φτάσουν µικρά παιδιά. Η συσκευή και τα
διάφορα µέρη της θερµαίνονται κατά την χρήση.
• Να πιάνετε τη συσκευή µόνο από τη λαβή.
• Να ελέγχετε τακτικά αν οι λαβές είναι σφιχτά
στερεωµένες στο σκεύος.
Στο τέλος της ζωής της συσκευής θα πρέπει να
φροντίσετε για τη διαχείριση και την επεξεργασία
της µε υπεύθυνο τρόπο, έτσι ώστε η συσκευή ή τα
εξαρτήµατά της να χρησιµοποιηθούν ξανά. Μην
πετάξετε τη συσκευή µαζί µε τα συνηθισµένα
οικιακά απορρίµµατα τα οποία δεν υπόκεινται σε
διαλογή. Επιστρέψτε την στο σηµείο αγοράς, ή παραδώστε την
σ' ένα εξουσιοδοτηµένο σηµείο συλλογής. Για πληροφορίες
σχετικά µε τα διαθέσιµα συστήµατα διάθεσης και συλλογής
απορριµµάτων, επικοινωνήστε µε τις τοπικές αρχές.
Σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία:
• 2002/95/EC
• 2002/96/EC
• Καθαρίστε προσεκτικά τη συσκευή µετά τη χρήση (δείτε
‘Καθαρισµός και συντήρηση’).
• Τα µέρη αυτού του σετ διαθέτουν αντικολλητική
επικάλυψη PTFE. Όταν θερµαίνεται αυτή η επικάλυψη,
µπορεί να παράγονται µικρές ποσότητες αερίων οι
οποίες είναι απόλυτα αβλαβείς για τον άνθρωπο.
Ωστόσο, έχει διαπιστωθεί ότι το νευρικό σύστηµα των
πτηνών είναι εξαιρετικά ευαίσθητο σ' αυτά τα αέρια. Για
τον λόγο αυτό η συσκευή δεν θα πρέπει να
χρησιµοποιείται κοντά σε πτηνά (π.χ. τροπικά πτηνά,
όπως οι παπαγάλοι).
Περιβάλλον
Πετάξτε τα υλικά συσκευασίας, όπως π.χ. τα πλαστικά και τα
κιβώτια, στα κατάλληλα σηµεία συλλογής απορριµµάτων.
Εάν θέλετε να πετάξετε τη συσκευή ενώ λειτουργεί κανονικά ή
χρειάζεται µόνο µικρές επισκευές, σας συνιστούµε να
φροντίσετε για την ανακύκλωσή της
Συνταγές
Φοντύ µε κρέας
Για 4 άτοµα
750 γραµµάρια διαφορετικών ειδών άπαχου, τρυφερού κρέατος
όπως φιλέτο, µοσχάρι, χοιρινό, αρνί, στήθος κοτόπουλου,
κεφτεδάκια, κιµάς, ή λουκάνικα Φρανκφούρτης
1 λίτρο λάδι
Τεµαχίστε το κρέας σε κοµµάτια πάχους περίπου 1½
εκατοστών και πλάστε τον κιµά σε µπαλάκια του ίδιου περίπου
µεγέθους. Χύστε το λάδι στο σκεύος φοντύ και τοποθετήστε το
κουµπί ελέγχου θερµοκρασίας στη µέγιστη ρύθµιση. Ζεστάνετε
το λάδι για περίπου 1,5 λεπτά.
• Συµβουλή: Μπορείτε να ελέγξετε τη θερµοκρασία του
λαδιού βάζοντας ένα κοµµάτι ψωµιού µέσα στο λάδι. Εάν
το λάδι αφρίζει, έχει ζεσταθεί αρκετά. Αυτό µειώνει
επίσης τις οσµές του τηγανίσµατος.
Τρυπήστε ένα κοµµάτι κρέατος µε το πιρούνι φοντύ και
τηγανίστε το για περίπου 4 λεπτά.
Είναι ιδιαίτερα γευστικό µε µπαγκέτα, σαλάτα, ψητές πατάτες,
γλυκές πιπεριές, κρεµµύδι, µανιτάρια και διάφορες σάλτσες.
60
LET’S COOK FONDUE ART
172662
Princess_Let's Cook Fondue_172662.book Page 61 Saturday, March 3, 2007 2:42 PM
Κινέζικο φοντύ (Φοντύ µε ζωµό)
Φοντύ σοκολάτας
Για 4 άτοµα
500 γραµµάρια κρέατος ή ψαριού όπως φιλέτο, µοσχάρι,
χοιρινό, αρνί, στήθος κοτόπουλου, κεφτεδάκια, κιµάς, σολοµός,
καλκάνι, µπακαλιάρος, αγγελόψαρο, ή γαρίδες.
500 γραµµάρια φρέσκων λαχανικών, όπως κρεµµύδια,
µανιτάρια, καρότα, πράσα, κινέζικο λάχανο, φρέσκα
κολοκυθάκια, ή φασολάκια
2 λίτρα ζωµού λαχανικών
Για 4 άτοµα
250 γραµµάρια καθαρής σοκολάτας
1/8 λίτρα κρέµα σαντιγί
1/8 λίτρα γάλα
15 γραµµάρια βούτυρο
Φρούτα, όπως ανανάς, µπανάνα, φράουλα, µήλο και αχλάδι
Τεµαχίστε το κρέας και το ψάρι σε κοµµάτια πάχους περίπου
1½ εκατοστών και πλάστε τον κιµά σε µπαλάκια του ίδιου
περίπου µεγέθους. Τεµαχίστε τα λαχανικά σε µικρούς κύβους ή
λωρίδες.
Χύστε το ζωµό µέσα στο σκεύος φοντύ και αφήστε τον να
βράσει.
Τρυπήστε ένα κοµµάτι κρέατος, ψαριού, ή λαχανικού µε το
πιρούνι φοντύ και µαγειρέψτε το µέσα στο ζωµό.
Είναι ιδιαίτερα γευστικό µε µπαγκέτα, σαλάτα, ψητές πατάτες
και διάφορες σάλτσες.
Σπάστε τη σοκολάτα σε κοµµάτια και τοποθετήστε την σε ένα
µπολ µαζί µε τη σαντιγί και το γάλα. Τοποθετήστε το µπολ σε
ένα σκεύος γεµάτο µε καυτό νερό (µπεν-µαρί) το οποίο
ζεσταίνεται αργά. Αφήστε τη σοκολάτα να λιώσει αργά ενώ την
ανακατεύετε περιστασιακά. Αφαιρέστε το µπολ από το σκεύος
και ανακατέψτε το βούτυρο µε τη σάλτσα σοκολάτας. Χύστε το
µίγµα στο σκεύος φοντύ και τοποθετήστε το κουµπί ελέγχου
θερµοκρασίας στη µεσαία ρύθµιση. Κόψτε τα φρούτα σε
κοµµάτια και βουτήξτε τα µέσα στο φοντύ σοκολάτας.
Επίσης νόστιµο µε µπισκότα και κοµµάτια αφράτου κέικ.
Φοντύ µε ελβετικό τυρί
Για 4 άτοµα
375 γραµµάρια τριµµένου τυριού Gruyθre
375 γραµµάρια τριµµένου τυριού Emmental
1 κουτάλι της σούπας κορνφλάουρ
1 κουταλάκι του γλυκού σκόρδο
375 χιλιοστόλιτρα ξηρό, λευκό κρασί
20 χιλιοστόλιτρα Κιρς (περίπου µία µεζούρα ποτού)
1 κουταλάκι του γλυκού χυµό λεµόνι
Πιπέρι και µοσχοκάρυδο
Μπαγκέτα
Ανακατέψτε το τυρί µε το κορνφλάουρ. Βάλτε το µίγµα να
βράσει σε ένα τηγάνι µε χοντρή βάση µαζί µε το κρασί, το χυµό
λεµόνι και το Κιρς, ενώ το ανακατεύετε. Αφήστε το µίγµα να
σιγοβράσει για µερικά λεπτά. Προσθέστε το πιπέρι και το
µοσχοκάρυδο για γεύση. Τρίψτε το σκεύος φοντύ µε σκόρδο.
Χύστε το µίγµα στο σκεύος φοντύ και τοποθετήστε το κουµπί
ελέγχου θερµοκρασίας στη µεσαία ρύθµιση. Κόψτε τη µπαγκέτα
σε κοµµάτια και βουτήξτε την µέσα στο φοντύ τυριού.
Επίσης νόστιµο µε ωµά µανιτάρια, τραγανό µπρόκολο και
κολοκυθάκια.
LET’S COOK FONDUE ART
172662
61
Princess_Let's Cook Fondue_172662.book Page 62 Saturday, March 3, 2007 2:42 PM
ȜǍžȲȶLjȳȚNjƈƄŴǽȚǚƃŻ
ȥƾƷƐƾŮǀƭƸƤȚȝƾƲƫƴƓȚȶǗƸƴưƄŽȚȝƾſǞƳžǀźƾżǜžǑƴƈů
ǛŰȆǀſƾƸƫŽȚȶǗƸƮƶƄŽȚǍƮſȚȝƾƲƇƴƓȚǚżȶȥƾƷƐȚǗƮſ
ȿ
ȚȹNjƸűȔȚǎűLjȚǙƴůǗƱű
ǁŮƾŰljƭŴǟƴŸƞƈƉƄŽȚȜNjŸƾŻǕǤ
ƞƈƉƄŽȚȜNjŸƾŻǗƫƄƶžǠźȶNjſǞƱŽȚȜǾƲžǕǤ
ȜǾƲƓȚǠźȶNjſǞƱŽȚǀƲƴŲǕǤ
Ȉ
ȉ
Ȋ
ȋ
Ȍ
ȝȚȶȚǍƬƒȚȶǛƇƴŽȚȔƾƉŲȶȖƞƈƉƄŽȚǁƁȥ
ȜǞƃƯŽȚǟƴŸǙŽȣǍżnjƁȶNjſǞƱŽȚǕžȳȚNjƈƄŴǾŽȹ ƾƃŴƾƶžȹ ƾƄƁȥǍƄųȚ Ȉ
ǀžƾŸȝƾžǞƴƯž
ǟŽȘȸǍźǞŮȸȢȴƾűǀƭŴȚǞŮȚnjƀȶNjſǞƱŽȚȥƾƷűǛƸƵƫůƖ
ǍƮƶžȢǍƆžȴƼźȆnjƁnjƴŽȚȶNjſǞƱŽȚǕƶƫŮȥƾƷƐȚȚnjƀȳƾƸŻƿſƾű
ȜǾƲƓȚȶƞƈƉƄŽȚȜNjŸƾŻǜžǚżǎƸƵƄůȶȹ ƾƸƴƉžȶNjƃƁȥƾƷƐȚ
ǀƭŴȚǞŮǛƵƫƓȚȶNjſǞƱŽȚȥƾƷűǠůƺƁȸǍƫŸǛƸƵƫůȱǞƪŽȚȶ
ǙƶƳƚǂƸƇŮȆȶNjſǞƱƴŽȱǞŵǀƸſƾƵŰǕžȸǍźǞŮȸȢȴƾű
ȔƾŻNjǧLjȚȶǀƴǣƾƯŽȚǕžǝŮȬƾƄƵƄŴǽȚ
ǀƃŴƾƶžȶNjſǞƱŽȚȜǾƲžǚƯűǟƴŸȜȤȚǍƑȚǛƮƶžȨǍŻǚƵƯƁȶ
ȿ
ƟƐȚȶNjſǞźȶȖȸNjƸƴƲƄŽȚǛƇƴŽȚȶNjſǞźǚƅžȆȶNjſǞƱŽȚȬȚǞſȖǗƴƄƥ
ǛƇƴŽȚȔƾƉŲǕžǠƶƸƫŽȚȶNjſǞƱŽȚȶȖǀůǽǞżǞƪŽȚȶNjſǞźȶȖ
ȝȚȶȚǍƬƒȚȶ
ǕžȳȚNjƈƄŴǾŽƿŴƾƶžǍƸŹǁƁǎŽȚǜžȹƾŸǞſȳNjƈƄƉůǽ •
ȰȶǍŲƿƃƉƁȶǁƁǎŽȚǍƁƾƭƄƁNjŻȶNjſǞƱŽȚ
ȝȚȶȚǍƬƒȚȶǛƇƴŽȚȔƾƉŲȶȖǁƁǎŽƾŮȶNjſǞƱŽȚȜǾƲžȀžȚ ȉ
ǚƱŴȖȶMinǟſȢLjȚNjƑȚȷǞƄƉžȰǞźȜǾƲƓȚȔǚžǜžNjżƺů
MaxǟƫŻLjȚNjƑȚȷǞƄƉž
ǍƵŲLjȚǍŵƻƓȚȔǠƬƸŴȤȚNjƐȚǏƃƲžǠźǏŮƾƲŽȚǕǤ Ȋ
ǚƸưƪƄŽȚNjƸŻȥƾƷƐȚȴȖǟŽȘȜȤƾŵȂŽ
ǀŹȤƾźȜǾƲƓȚȴǞƳůƾžNjƶŸȥƾƷƐȚǚ ȿưƪůǽ •
ȋ
ȠƾƃƫžȔǠƬƸŴțǞƴƭƓȚǓƃƬŽȚǟŽȘȜȤȚǍƑȚǛƮƶžȨǍŻȤȢȖ
ȿ
ǠźǚǣƾƉŽȚȖNjƃƁǂƸƇŮȜȤȚǍƑȚǓƃǤȚǠŽƾƲůǍƃŽȚǍŵƻƓȚ
ǓƲźȴƾƸƴưŽȚ
ȉǚƳƪŽȚǍƮſȚ
ȥƾƷƐȚȜȤȚǍŲǀűȤȢǁſƾżȚȣȘȥƾƷƐȚǟƴŸȔƾƭưŽȚǕƬůǽ •
ȶNjſǞƱŽȚȢȚNjŸȘȔƾƶŰȖǠźȶȖǀƯƱůǍž
ǛƄƁǂƸƇŮȜǍƄźǚżȜǾƲƓȚȱȿǍŲȆǚǣƾƉŽȚƞƈƉůȔƾƶŰȖǠƱź Ȍ
ȔǓƃŮǚǣƾƉŽȚƞƈƉů
ǀŮǞƴƭƓȚȜȤȚǍƑȚǀűȤȢǟŽȘȲǞǧǞŽȚȢǍƆƙȔǞƬŽȚƽƱƭƶƸŴ ȍ
ȶNjſǞƱŽȚǚƵŸǠźȔNjƃŽȚȴȃȚǜƳƚ
62
ǛƳƇƄŽȚǍǧƾƶŸȶǚƸưƪƄŽȚ
ȈǚƳƪŽȚǍƮſȚ
ǀƸŽƾƄŽȚȔȚǎűLjȚǜžȥƾƷƐȚȴǞƳƄƁ
ȶNjſǞƱŽȚȜǾƲž Ȉ
ǒƃƲžȝȚȣNjƸŮȜƾƭưž ȉ
ȶNjſǞƱŽȚǀƲƴŲ Ȋ
ȶNjſǞƱŽȚȜǾƲžǒƃƲž ȋ
ƞƈƉůȜNjŸƾŻ Ȍ
ȶNjſǞƱŽȚȱǞŵ ȍ
ȜȤȚǍƑȚǀűȤȢǠźǛƳƇƄŽȚȨǍŻ Ȏ
ȯƾƲƁȁȚǚƸưƪƄŽȚǍŵƻžȔǞǤ ȏ
ȜȤȚǍƑȚȆǍŵƻƓȚȠƾƃƫž Ȑ
ǏŮƾƲŽȚȶȤƾƸƄŽȚǙƴŴ Ȉȇ
ǙƴƉŽȚǜƁǎƈůȳƾƮſ ȈȈ
LET’S COOK FONDUE ART
172662
Princess_Let's Cook Fondue_172662.book Page 63 Saturday, March 3, 2007 2:42 PM
ǀůǽǞżǞƪŽȚȶȖǀƶƃƐȚƞƈƉů
ǀſƾƸƫŽȚȶǗƸƮƶƄŽȚ
ǗŻȶȖȹƾƶųƾŴȴƾżȶȖǝƴƸưƪůȔƾƶŰȖȥƾƷƐȚȱȿǍƎǽ
ǝƴƲſǚƃŻȢǍƃƁǟƄŲǍƮƄſȚȶȆȥƾƷƐȚǚƸưƪů
ȜȢƾŲȢȚǞžȶȖǀŽƾżȖǗƸƮƶůȢȚǞžȳNjƈƄƉůǽ
ȥƾƷƐȚǗƸƮƶůǚƃŻǏƃƲƓȚǜžǏŮƾƲŽȚǀŽȚȥȘǜžNjżƺů
ȔƾƓȚǠźȥƾƷƐȚǍƵưůǽ
ǀƸŮǍƷƳŽȚȔȚǎűLjȚǟƴŸǀŮǞŶȤȢǞűȶȳNjŸǜžNjżƺů
ȥƾƷƆƴŽ
•
•
•
•
•
ǚžƾƳŽƾŮȢǍƃƁȥƾƷƐȚȱǍůȚȶǏƃƲƓȚǜžǏŮƾƲŽȚǙź Ȉ
NJƃƭƓȚȰȤȶȳNjƈƄŴȚȶNjſǞƱŽȚȜǾƲžǜžǓƸƴƒȚȲȥȖ ȉ
ȜǾƲƓȚǗƸƱƆƄŽ
ȴǞŮƾǧǕžƽźȚȢȔƾžȳȚNjƈƄŴƾŮȶNjſǞƱŽȚȜǾƲžǗƮſ
ȿ Ȋ
ȜǍƸưǧǀƸƵżȶȔƾƓȚǜžȹƾŮǞżǕǤǗƸƮƶƄŽȚǜŸljƸƵƴů •
ƞƈƉƄŽȚǍƫƶŸǓƃǤȚȜǾƲƓȚǠźǚƸƉưŽȚǚǣƾŴǜž
ǝƂƱŶȖǛŰǘǣƾŻȢȈȇȜNjƓȥƾƷƐȚȱǍůȚȢȚNjŸȘǚŻȖǟŽȘ
ƾƷƱƱűǛŰNjƸűǚƳƪŮȜǾƲƓȚǗƭŵȚ
ȶNjſǞƱŽȚǀƲƴŲȶȶNjſǞƱŽȚȜǾƲžǗƸƮƶůǙŽnjżǜƳƚ •
ȴǞƇƫŽȚǀŽƾƉŹǠźǀƫƴƫŽȚǀƸŸȶȖȶ
ǛŰȆǀƃŶȤȧƾƵŻǀƯƭŻȳȚNjƈƄŴƾŮƞƈƉƄŽȚȜNjŸƾŻǗƮſ
ȿ ȋ
ǙŽȣNjƯŮƾȹžƾƢȜǾƲƓȚǗƱű
ǀžǾƉŽȚ
ǀžƾŸȝƾžǞƴƯž
ȬǞűǍƴŽƾƷŮȫƾƱƄŲǽȚȶȆȨǍƇŮȝƾƵƸƴƯƄŽȚȜȔȚǍŻȔƾűǍŽȚ
ȹƾƲŲǽƾƷƸŽȘ
ǓƲźȝƾƵƸƴƯƄƴŽȹƾƲźȶȥƾƷƐȚȚnjƀȳNjƈƄŴȚ
ǓƲźǀƸŽǎƶƓȚȩȚǍŹȀŽǓƲźȥƾƷƐȚȚnjƀȳNjƈƄŴȚ
ȶȖȲƾƱŶLjȚǀƭŴȚǞŮȥƾƷƐȚȚnjƀȳȚNjƈƄŴȚȸȢƻƁȴȖǜƳƚ
ǠƴƲƯŽȚȶȖǠżȚȤȢȁȚȶȖǠſNjƃŽȚǗƯƬŽȚȸȶȣǜžȨƾƈŵLjȚ
ǀƁȤȶǍƬŽȚǀźǍƯƓȚǑƲſǜžȴǞſƾƯƁǜƛȶȖȆǠżǍƑȚȶȖ
ȝƾŮƾǧȘȞȶNjŲǟŽȘǀƁȚȤNjŽȚȶ
LET’S COOK FONDUE ART
172662
•
•
•
•
ǀůǽǞżǞƪŽȚȶȖǀƶƃƐȚȶNjſǞƱŽǀƱǧȶǍƄųȚ
ǍƵŲLjȚǍŵƻƓȚȔǠƬƸŴȤȚNjƐȚǏƃƲžǠźǏŮƾƲŽȚǕǤ
ǚƸưƪƄŽȚNjƸŻȥƾƷƐȚȴȖǟŽȘȜȤƾŵȂŽ
ǀƱǧǞƴŽȹ ƾƲźȶȶNjſǞƱŽȚǚƵƯŽǓƸƴƒȚǎ ȿƷű
ȔǠƬƸŴțǞƴƭƓȚǓƃƬŽȚǟŽȘȜȤȚǍƑȚǛƮƶžȨǍŻȤȢȖ
ȿ
ǠŽƾƲůǍƃŽȚǍŵƻƓȚȠƾƃƫž
Ȉ
ȉ
Ȋ
ȋ
ǀƶƃƐȚƞƈƉůNjƶŸǀƯƱůǍžǀűȤȢǟŽȘȜȤȚǍƑȚǓƃƬůǽ •
ȶȖȰȚǍƄŲǾŽȩǍƯƄƁNjŻǓƸƴƒȚȴƼźǽȘȶȆǀůǽǞżǞƪŽȚȶȖ
ȴƾƸƴưŽȚȜȢƾƁȥ
ǛƄƁǂƸƇŮȜǍƄźǚżȜǾƲƓȚȱȿǍŲȆǓƸƴƒȚƞƈƉůȔƾƶŰȖ Ȍ
ƾȹƱƸƅżljƃƫƁǽȶȔǓƃŮǓƸƴƒȚƞƈƉů
ǀŮǞƴƭƓȚȜȤȚǍƑȚǀűȤȢǟŽȘȲǞǧǞŽȚȢǍƆƙȔǞƬŽȚƽƱƭƶƸŴ ȍ
ȶNjſǞƱŽȚǚƵŸǠźȔNjƃŽȚȴȃȚǜƳƚ
ȶNjſǞƱŽȚ
ȶNjſǞƱŽȚǀżǞŵǠźȳƾƯƭŽȚǜžǀƯƭŻǕǤ Ȉ
ȉ
ǁƁǎŽȚȳȚNjƈƄŴȚƖȚȣȘǜƈƉƓȚǓƸƴƒȚǠźǀżǞƪŽȚǕǤ
ȿ
ǃƬƶůȳƾƯƭŽȚǀƯƭŻȱǍůƾźȆȝȚȶȚǍƬƒȚȶǛƇƴŽȚȔƾƉŲȶȖ
ǀƶƃƐȚȳȚNjƈƄŴȚƖȚȣȘȶNjſǞƱŽȚǀƲƴŲǟƴŸǀżǞƪŽȚǕǤǞŮ
ȶNjſǞƱŽȚǠźȳƾƯƭŽȚǀƯƭŻǏƸƵưůƿƆƸźǀůǽǞżǞƪŽȚȶȖ
ǏƸŽȳƾƯƭŽȚȴƺŮNjżƺƄŽȚƿƆƸźȆǁƁǎŽȚȳȚNjƈƄŴȚƖȚȣȘ •
ǁƁǎŽȚǍƁƾƭƄƁNjŻǽȘȶȆȹ ȚǍƸƅżȹƾƃŶȤ
ǠźȱǞƪŽƾŮȳƾƯƭŽȚǏűȲȚǞƎǽȆȤǍǤȞȶNjŲƿƶƆƄŽ •
ȜǾƲƓȚ
ȳƾƯƭŽȚȲȶƾƶůȴȃȚǜƳƚȜǾƲƓȚǜžǀżǞƪŽȚȲȥȖ Ȋ
ȹƾƶųƾŴȴǞƳƸŴȳƾƯƭŽƾźȆȤnjƑȚǟųǞůǜƳŽ •
63
Princess_Let's Cook Fondue_172662.book Page 64 Saturday, March 3, 2007 2:42 PM
ȥƾƷƐȚǀƸƭưůƿƆƁǽ
ȳȚNjƈƄŴǽȚȔƾƶŰȖ
ǀźǞƪƳƓȚǜżƾžLjȚǠźȥƾƷƐȚȳNjƈƄƉůǽ
ǀƃŶǍŽȚǘŶƾƶƓȚǠźȥƾƷƐȚȳNjƈƄƉůǽ
ǜƳƚǽǂƸƇŮǍƲƄƉžȶȸǞƄƉžljƭŴǟƴŸȥƾƷƐȚǕǤ
ǝŶǞƲŴ
ȯǍŽȚȶȖǗƁǍƫƄŽȚȠǞŽǀźƾŲǟƴŸǟŽNjƄƁǙƴƉŽȚȱǍƄůǽ
ǀŽȶƾƭŽȚȶȖ
ȶȖȤƾƸƄŽȚǙƴŴȶȖȥƾƷƐȚǏƓNjƶŸƞƄźƾűǙƁNjƁȴƺŮNjżƺů
ǏŮƾƲŽȚ
ȤȚNjƐȚǏƃƲžǜžǏŮƾƲŽȚȲȥȖȶȥƾƷƐȚǚƸưƪůǗŻȶȖ
ǗƸƮƶůǚƃŻȶȆȳȚNjƈƄŴǽȚȔƾƶŰȖǚƭŸȞȶNjŲǀŽƾŲǠź
NjƯŮȥƾƷƐȚǜƁǎƈůȶȖȆǝƄŽȚȥȘȶȖǘƇƴžƿƸżǍůȶȖȥƾƷƐȚ
ȳȚNjƈƄŴǽȚ
ǝƴƸưƪůȔƾƶŰȖǀƃŻȚǍžȴȶȢȥƾƷƐȚȱǍƄůǽ
ǗŻȶȖȹƾƶųƾŴȴƾżȶȖǝƴƸưƪůȔƾƶŰȖȥƾƷƐȚȱȿǍƎǽ
ǝƴƲſǚƃŻȢǍƃƁǟƄŲǍƮƄſȚȶȆȥƾƷƐȚǚƸưƪů
ǀŹȤƾźȜǾƲƓȚȴǞƳůƾžNjƶŸȥƾƷƐȚǚ ȿưƪůǽ
ǟƫŻLjȚȷǞƄƉƓȚǟŽȘǝƃƄſȚȆȶNjſǞƱŽȚȜǾƲžȔǚžNjƶŸ
ȶǟſȢLjȚNjƑȚMINȝƾžǾƯŽȚǀƭŴȚǞŮǀƇǤǞƓȚǟſȢLjȚȶ
ȶNjſǞƱŽȚȜǾƲžǠźǟƫŻLjȚNjƑȚMAX
ǀƸſNjƯƓȚǘŸǾƓȚǚƅžȆȜǾƲƓȚǠźȜȢƾŲȝȚȶȢȖȳNjƈƄƉůǽ
ȔƾƭưŽƾŮȝȚȶȢLjȚȵnjƀǍƬůNjŻǂƸŲȱǞƪŽȚȶƞżƾƳƉŽȚȶ
ȰƾƫƄŽǾŽȢƾƬƓȚ
ǕƱůǍůȥƾƷƐȚǟŽȘȲƾƱŶLjȚȲǞǧȶǀƸſƾƳžȘȳNjŸǜžNjżƺů
ȳȚNjƈƄŴǽȚȔƾƶŰȖȜȢNjƯƄƓȚȵȗȚǎűȘȶȥƾƷƐȚȜȤȚǍŲǀűȤȢ
ǓƲźǒƃƲƓȚȳȚNjƈƄŴƾŮȥƾƷƐȚǙƉžȖ
ǠźȳƾƳŲƼŮǀƄƃƅžǒŮƾƲƓȚǁſƾżȚȣȘƾžȤȚǍƵƄŴƾŮǘƲƎ
ȜǾƲƓȚ
ǍƮſȚȳȚNjƈƄŴǽȚNjƯŮNjƸűǚƳƪŮȥƾƷƐȚǗƮſ
ȿ
ǀſƾƸƫŽȚȶǗƸƮƶƄŽȚ
ǘƫƄƴƁǽǠƄŽȚPTFEǀƲƃƭŮȥƾƷƐȚȚnjƀȔȚǎűȖǎƸƵƄů
NjŸƾƫƄƁNjƲźȆǀƲƃƭŽȚȵnjƀƞƈƉůNjƶŸȳƾƯƭŽȚƾƷƸź
ȜǍƬžȴǞƳůNjŻǠƄŽȚȶȝȚȥƾưŽȚǜžȜǍƸưǧǍƁȢƾƲžƾƷƶŸ
ȨƾƈŵȀŽ
64
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ȔƾƭŸȘǀžǾƉŽȚǜŸȴǞŽȶƻƉƓȚȨƾƈŵLjȚǟƴŸǠưƃƶƁȶ ȥƾƷƐȚȳȚNjƈƄŴȚǟƴŸȯȚǍŵȁȚȶȖǀƇǤȚȶȝƾƵƸƴƯů
ȥƾƷƐƾŮȲƾƱŶLjȚƿƯŽȳNjŸǜžNjżƺů •
ǀźǍƯƙǝŮǚƭŸȞȶNjŲǀŽƾŲǠźȥƾƷƐȚȠǾǧȘǜžNjżƺů •
ǙƉƱƶŮȥƾƷƐȚȠǾǧȘȲȶƾƎǽǚƀƻƓȚǀžNjƒȚȲȶƻƉž
ȔƾŮǍƷƳŽȚȶȜȤȚǍƑȚ
ǀŲǞŽǠźljǤǞƓȚǝůȚȣǞƀǠŮǍƷƳŽȚNjƷƐȚȴƺŮǘƲƎ
ȳȚNjƈƄŴǽȚǚƃŻȥƾƷƐȚǟƴŸȬǞƶŽȚ
ȩȤƻžȤȚNjűǏƃƲžǠźȥƾƷƐȚǏŮƾŻǕǤ
ȥƾƷƐȚȴǞƳƁǽƾžNjƶŸȹƾƵǣȚȢǏƃƲƓȚǜžȥƾƷƐȚǏŮƾŻǙź
ȳȚNjƈƄŴǽȚNjƸŻ
ǏŮƾƲŽȚȱƾƉžƼŮǓǣƾƑȚǏƃƲžǜžȥƾƷƐȚǏŮƾŻǙź
ȤƾƸƄŽȚǙƴŴƿƇƉŮǏƸŽȶȆǝƃƇŴȶ
ȥƾƷƐȚȶȖȤƾƸƄŽȚǙƴŴǜžȸȖȩǍƯůȚȣȘȥƾƷƐȚȳNjƈƄƉůǽ
ǙƄžǾƉŽƾƶƁNjŽǀſƾƸƫŽȚǛƉŻǟŽȘȥƾƷƐȚNjŸȖȤǍƬŽ
ǛƉŻǀƭŴȚǞŮȵȢǍƱƙǗŽƾƄŽȚȤƾƸƄŽȚǙƴŴȲȚNjƃƄŴȚǜƳƚ
ȠǾǧȁƾŮǀǧƾƒȚȝȚȶȢLjȚǍźǞƄůǂƸŲȆƾƶƁNjŽǀſƾƸƫŽȚ
ȆȜȤȚǍƑȚȤȢƾƫžȴƾƉžǾƁǽȤƾƸƄŽȚǙƴŴȶȥƾƷƐȚȴƺŮNjżƺů
ȯǞƪƳžƿƷŽȶȖǜųƾŴNjŻǞžǚƅž
ȔƾƓȚȴǞƉžǾƁǽǏŮƾƲŽȚȶȤƾƸƄŽȚǙƴŴȶȥƾƷƐȚȴƺŮNjżƺů
ǜžǏŮƾƲŽȚǙźȵƾƸƓȚǠźǓƲŴȚȣȘȥƾƷƐƾŮǙƉƢǽ
ǙŽȣNjƯŮȥƾƷƐȚȳNjƈƄƉůǽȤǞƱŽȚǟƴŸȤȚNjƐȚǏƃƲž
ǟƄŲȥƾƷƐȚȱǍůȚǝůƾſǞƳžȶȥƾƷƐȚǏƓNjƶŸȤnjƑȚȡǞů
ȵȗȚǎűȘȶȥƾƷƐȚȜȤȚǍŲǀűȤȢǕƱůǍůǝƉƵƴůȴȖǚƃŻȢǍƃƁ
ȳȚNjƈƄŴǽȚȔƾƶŰȖȜȢNjƯƄƓȚ
ǍƭųƿƶƆƄŽǝůȤȚǍŲǜžȥƾƷƐȚǑƴƈƄƁȴȖƿƆƁǂƸŲ
ȥƾƷƐȚȲǞŲǠźƾżȨǞƴųȢǞűȶǜžNjżƺůȆȚnjŽǘƁǍƑȚ
ȲƾƯƄŵǾŽǀƴŮƾƲŽȚȢȚǞƵƴŽǝƄƉžǾžȳNjŸȶ
LET’S COOK FONDUE ART
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
172662
Princess_Let's Cook Fondue_172662.book Page 65 Saturday, March 3, 2007 2:42 PM
ȝƾƱǧȶ
ǛƇƴŽȚȶNjſǞź
ȨƾƈŵȖǀƯŮȤLj
ȆǜƀNjŽȚǚƸƴŻǘƸŻǍŽȚǛƇƴŽȚǜžǀƱƴƄƥȚȬȚǞſLjȚǜžȳȚǍűȎȌȇ
ȝȚǍżȶȟƾűNjŽȚȤȶNjǧȶȴǾƵƑȚȶǚƆƯŽȚǛƑȶljǣȚǍƪŽȚǚƅž
ǘſƾƲƶŽȚȶȖȳȶǍƱƓȚǛƇƴŽȚljǣȚǍŵȶȳȶǍƱƓȚǛƇƴŽȚ
ǁƁǎŽȚǜžNjŲȚȶǍƄŽ
ȳȶǍƱƓȚǛƇƴŽȚǗŽȶǛŴȈDŽȌǙƵƉŮǚƄżǟŽȘǛƇƴŽȚǕƭŻ
ȿ
ƿǧȹ ƾƃƁǍƲůǛƆƑȚǏƱƶŮȝȚǍżǠźǀžȶǍƱƓȚǛƇƴŽȚǀƇƁǍŵȶ
ǟŽȘȜȤȚǍƑȚǀűȤȢǛƮƶžȨǍŻȤȢȖȶȶNjſǞƱŽȚȜǾƲžǟƴŸǁƁǎŽȚ
ȿ
ȹ ƾƃƁǍƲůǀƲƸŻȢȈȌȜNjƓǁƁǎŽȚǜƈŴǓƃǤǟƫŻȖ
ȿ
ǀƯƭŻǕǤǞŮǁƁǎŽȚȜȤȚǍŲǀűȤȢǜžǘƲƇƄŽȚǜƳƚljƸƵƴů •
ǀƁƾƱƳŽȚǝƸźƾƙǜųƾŴǝſƼźȆǁƁǎŽȚȤƾźȚȣȘǝƸźǎƃƒȚǜž
ǠƴƲŽȚǀƇǣȚȤǜžȚnjƀǚƴƲƁƾƵż
ǠźƾƷƆƬſȖȶȶNjſǞƱŽȚǀżǞŵǟƴŸǛƇƴŽȚǜžǀƯƭŻǕǤ
ȹ ƾƃƁǍƲůǘǣƾŻȢȋȜNjƓǁƁǎŽȚ
ǀƁǞƪƓȚǏŶƾƭƃŽȚȶǀƭƴƉŽȚȶǠƉſǍƱŽȚǎƃƒȚǕžnjƁnjŽ
ȝƾƫƴƫŽȚȬȚǞſȖǗƴƄƈžȶǍƭƱŽȚȶǚƫƃŽȚȶǞƴƑȚǚƱƴƱŽȚȶ
ǎƸƵƄƁȤǞƸƭƴŽǠƃƫƯŽȚȥƾƷƐȚȴȖNjűȶNjƲźȆƞŲǠź •
ȳNjƈƄƉůǽȆȚnjŽȆȝȚȥƾưŽȚȵnjƷŽȜNjƁNjƪŽȚǝƄƸŴƾƉƇŮ
ǀƸǣȚǞƄŴǽȚȤǞƸƭŽȚȆȤǞƸƭŽȚǜžțǍƲŽƾŮȚnjƀȶNjſǞƱŽȚȥƾƷű
ȝȚȶƾưƃƃŽȚǚƅž
ǀƂƸƃŽȚ
ȝƾƁȶƾŲǠźȆƿƴƯŽȚȶǙƸƄŴǾƃŽȚǚƅžȆǗƸƴưƄŽȚȢȚǞžǜžǑƴƈů
ǀƃŴƾƶƓȚȝƾƁƾƱƶŽȚ
ǝƶžǑƴƈƄŽȚȝȢȤȖȚȣȘȥƾƷƐȚȳȚNjƈƄŴȚȜȢƾŸȘǜžNjżƺƄŽȚƿƆƁ
ȝƾŲǾǧȘǟŽȘȟƾƄƇƁȶȖNjƸűǚƳƪŮǚƵƯƁȲȚǎƁǽǝſȖƞŲǠź
ǀƱƸƱŶ
ǑƴƈƄŽȚƿƆƸźǠǤȚǍƄźǽȚȵǍƵŸǀƁƾƷſǟŽȘȥƾƷƐȚǚƫƁƾžNjƶŸ
ȥƾƷƐȚȳȚNjƈƄŴȚȜȢƾŸȘǜžNjżƺƄŽƾŮǙŽȣȶȆǀŽǞƂƉžǀƲƁǍƭŮǝƶž
ǚŮȑǀƱƶƫžǍƸŹȝƾƁƾƱſǠźȥƾƷƐȚǜžǑƴƈƄůǽǝƶžȔȚǎűȖȶȖ
ǏƴƣƾŮǚƫůȚȯȶǍƯžǕƸƵƏǕŻǞžǟŽȘȶȖǚƤȚǟŽȘƾƷƵƴŴ
ǕƸƵƆƄŽȚȶǠƲƴƄŽȚǀƵƮſȖȲǞŲȝƾžǞƴƯžǟƴŸȲǞƫƇƴŽǠƴƤȚ
ǙƄƲƭƶžǠź
ǕƃƄƓȚǠŮȶȤȶLjȚȳǞŴǍƓȚ
ȝȚȶȚǍƬƒȚȶǛƇƴŽȚȔƾƉŲȶNjſǞźǠƶƸƫŽȚȶNjſǞƱŽȚ
ȨƾƈŵȖǀƯŮȤLj
ǘƸŻǍŽȚǛƇƴŽȚljǣȚǍŵǚƅžȆǙƵƉŽȚȶȖǛƇƴŽȚǜžȳȚǍűȌȇȇ
ljǣȚǍŵȶȖȳȶǍƱƓȚǛƇƴŽȚȝȚǍżȶȖȟƾűNjŽȚȤȶNjǧȶȖȴǾƵƑȚȶȖ
ǙƵƉŽȚNjƲŽȚȶȖȦǍƄŽȚǙƵŴȶȖȴǞƵƴƉŽȚȶȖȳȶǍƱƓȚǛƇƴŽȚ
ȸǍƃƵƐȚȶȖƿǣnjŽȚ
ȶȖȤǎƐȚȶȖǍƭƱŽȚȶȖǚƫƃŽȚǚƅžȆǀűȥƾƭŽȚȝȚȶȚǍƬƒȚǜžȳȚǍűȌȇȇ
ȔƾƸŽǞǧƾƱŽȚǛŸȚǍŮȶȖǠƱƸƫŽȚȬǍƲŽȚȶȖǠƶƸƫŽȚƿſǍƳŽȚȶȖȝȚȿǍƳŽȚ
ȝȚȶȚǍƬƒȚȶȔƾƉŲǜžǜƁǍƄŽ
75 •
75 •
•
ǛƇƴŽȚǗŽȶǛŴȈDŽȌǙƵƉŮǚƄżǟŽȘǙƵƉŽȚȶǛƇƴŽȚǕƭŻ
ȿ
ȹ ƾƃƁǍƲůǛƆƑȚǏƱƶŮȝȚǍżǠźǀžȶǍƱƓȚǛƇƴŽȚǀƇƁǍŵȶȳȶǍƱƓȚ
ǓǣȚǍŵȶȖȜǍƸưǧǚƄżǟŽȘȝȚȶȚǍƬƒȚǕƭŻ
ȿ
LET’S COOK FONDUE ART
172662
65
Princess_Let's Cook Fondue_172662.book Page 66 Saturday, March 3, 2007 2:42 PM
ƾƷƳƁǍƎǕžȔǓƃŮțȶnjůǀůǽǞżǞƪŽȚȱǍůȚȔǓƃŮƾƷƶƸƈƉů
ǀƫƴǧǕžȜNjŮǎŽȚǓƴųȚȶȜǾƲƓȚǜžȔƾŸǞŽȚȲȥȖȜǍƄźǚż
ǛƮƶžȨǍŻȤȢȖȶȶNjſǞƱŽȚȜǾƲžǟƴŸǓƸƴƒȚƿǧǀůǽǞżǞƪŽȚ
ȿ
ǟŽȘǀƷżƾƱŽȚǕƭŻǗƫƄƶƓȚNjƶŸȜȤȚǍƑȚǀűȤȢǟŽȘȜȤȚǍƑȚǀűȤȢ
ȿ
ǀůǽǞżǞƪŽȚȶNjſǞźǠźƾƷƉƵŹȚȶǚƄż
ǀƸƆƶƱŴȁȚǙƯƳŽȚǕƭŻȶǁƁǞƳƉƃŽȚǕžȹ ƾƬƁȖnjƁnjŽ
ǠƴưůƾƷƴƯűȚȶȶNjſǞƱŽȚȜǾƲžǟŽȘȔƾƉƑȚƿǧ
ǀżǞŵǟƴŸȝȚȶȚǍƬƒȚȶȖǙƵƉŽȚȶȖǛƇƴŽȚǜžǀƯƭŻǕǤ
ȔƾƉƑȚǠźƾƷƆƬſȖȶȶNjſǞƱŽȚ
ǀƁǞƪƓȚǏŶƾƭƃŽȚȶǀƭƴƉŽȚȶǠƉſǍƱŽȚǎƃƒȚǕžnjƁnjŽ
ȝƾƫƴƫŽȚȬȚǞſȖǗƴƄƈžȶ
ȸǍƉƁǞƉŽȚƟƐȚȶNjſǞź
ȨƾƈŵȖǀƯŮȤLj
ȤǞƪƃƓȚǍƸƁȶǍűȸǍƉƁǞƉŽȚƟƐȚǜžȳȚǍűȊȎȌ
ȲƾƄƶƸžȘȸǍƉƁǞƉŽȚƟƐȚǜžȳȚǍűȊȎȌ
ȜȤnjŽȚƞƇŶǜžȜNjǣƾžǀƲƯƴžȔǚž
ȳǞƅŽȚǜžȜNjǣƾžǀƲƯƴžȔǚž
ǛŴǞƓȚǀƷżƾźǍƸƫŸǜžǍƄƴƸȿƴžȊȎȌ
ǍƸưǧNjŲȚȶțǞżȹ ƾƃƁǍƲůȝǞƄŽȚǍƸƫŸǜžǍƄƴƸȿƴžȉȇ
ȴǞƵƸƴŽȚǍƸƫŸǜžȸƾŵǀƲƯƴžȔǚž
ƿƸƭŽȚȜȥǞűȶǚƱƴƱŽȚ
ǠƉſǍƱŽȚǎƃƒȚ
ǍƸƫŸǕžȔƾŸǞŽȚǠźǓƸƴƒȚǕǤȜȤnjŽȚƞƇŶǕžǀƶƃƐȚǓƴųȘ
ǀƳƸƵŴȜNjŸƾŻȝȚȣȜǾƲžǠźȝǞƄŽȚȶȴǞƵƸƴŽȚǍƸƫŸȶǀƷżƾƱŽȚ
ǚƱƴƱŽȚǗǤȖƞƄƲƸŻNjŽǠƴưƁǓƸƴƒȚȱǍůȚǙƁǍƇƄŽȚȔƾƶŰȖ
ȶNjſǞƱŽȚȜǾƲžȱǍźȚțǞƴƭƓȚȰȚnjƓȚƿƉŲƿƸƭŽȚȜȥǞŲȶ
ǀűȤȢǛƮƶžȨǍŻȤȢȖȶȶNjſǞƱŽȚȜǾƲžǟƴŸǓƸƴƒȚƿǧȳǞƅŽƾŮ
ȿ
ǟŽȘǠƉſǍƱŽȚǎƃƒȚǕƭŻǗƫƄƶƓȚNjƶŸȜȤȚǍƑȚǀűȤȢǟŽȘȜȤȚǍƑȚ
ȿ
ƟƐȚȶNjſǞźǠźǝƉƵŹȚȶȜǍƸưǧǕƭŻ
ǠŽǞżȶǍŮǠƄſȚȢȲȕǓƸƃƶŻȶƽƸƶŽȚǍƭƱŽȚǕžǙŽnjżnjƁnjŽǞƀȶ
ǠƱƸƫŽȚȬǍƲŽȚȶ
ǀůǽǞżǞƪŽȚȶNjſǞź
ȨƾƈŵȖǀƯŮȤLj
ǀƫŽƾƒȚǀůǽǞżǞƪŽȚǜžȳȚǍűȉȌȇ
ǀŻǞƱƥȚǀƚǍƳŽȚǜžǍƄŽȏȈ
ƿƸƴƑȚǜžǍƄŽȏȈ
ȜNjŮǎŽȚǜžȳȚǍűȈȌ
ȷǍƅƵƳŽȚȶȠƾƱƄŽȚȶǀŽȶȚǍƱŽȚȶȥǞƓȚȶȦƾſƾſLjȚǚƅžǀƷżƾƱŽȚ
ǀƚǍƳŽȚǕžȔƾŸȶǠźƾƷƯǤȶǕƭŻǟŽȘǀůǽǞżǞƪŽȚǍƉż
ȿ
ǛƄƁǠƄŽȚǜųƾƉŽȚȔƾƓƾŮǀƂƸƴžȜǾƲžǠźȔƾŸǞŽȚǕǤƿƸƴƑȚȶ
66
LET’S COOK FONDUE ART
172662
Princess_Let's Cook Fondue_172662.book Page 67 Saturday, March 3, 2007 2:42 PM
LET’S COOK FONDUE ART
172662
67
Princess_Let's Cook Fondue_172662.book Page 68 Saturday, March 3, 2007 2:42 PM
68
LET’S COOK FONDUE ART
172662
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising