Square - Wanders fires & stoves

Square - Wanders fires & stoves
Square
75 Tunnel | Jules
NL
Handleiding en installatievoorschriften
2
GB
Users guide and installation manual
16
FR
Mode d’emploi et instructions d’installation
29
DE
Bedienungsanleitung und Installationsvorschriften
43
352013
INK.00.7932
Geachte klant,
Van harte gefeliciteerd met de aanschaf van uw houthaard, een comfortabele warmtebron waar u nog jarenlang
plezier van zult hebben.
Bij de ontwikkeling van deze houtkachel hebben we gelet op gebruiksgemak, veiligheid en vormgeving. De Square
is ontwikkeld en geproduceerd in onze eigen fabriek in Netterden en voor een belangrijk deel handgemaakt. Voor
de constructie zijn alleen de beste materialen gebruikt die voldoen aan de Europees geldende normen. Zo heeft u de
garantie van een lange levensduur voor deze houtkachel.
In het eerste deel van deze handleiding geven we u tips en aanwijzingen voor een juist en veilig gebruik van uw
houtkachel. In deel twee staan de installatievoorschriften en de technische specificaties van de Square. Deze zijn
vooral van belang voor de installateur.
Het is raadzaam om voor de ingebruikname van uw houtkachel deze handleiding zorgvuldig te lezen en vervolgens
goed te bewaren. Uw installateur kan deze handleiding nodig hebben voor het jaarlijkse onderhoud van uw Square.
Wij wensen u veel warmte met uw aanschaf.
Het Team van WANDERS.
!
•
•
•
•
•
2
Het toestel mag niet gebruikt worden zonder glas.
Er mogen geen licht ontvlambare materialen, zoals nylon kleding of brandbare vloeistoffen in de
nabijheid van het toestel gebracht worden.
Dit toestel is niet bedoelt voor gebruik door personen (incl. kinderen) met beperkte lichamelijke of
geestelijke vermogens of personen die niet op de hoogte zijn van de werking van een kachel. Zorg
ten allen tijden dat deze personen zich uitsluitend onder toezicht in de nabijheid van het toestel
begeven.
Gebruik een haardscherm tegen verbranding ter bescherming van de hierboven vermelde kinderen
en personen.
Het toestel dient geplaatst en aangesloten te worden door een erkend installateur volgens dit
installatievoorschrift, de nationale en de plaatselijk geldende voorschriften.
Inhoudsopgave
NL
Uw Square houtkachel in éen oogopslag
4
Installatie4
Aansteken van de kachel 5
Bediening luchttoevoer
5
Hout bijvullen
6
Eerste keer stoken
6
Brandstof6
De optimale stookwijze
7
Schoorsteen en rookkanaal
8
Onderhoud8
Klein onderhoud
8
Buiten gebruikstelling
8
Jaarlijks onderhoud 9
Veiligheid9
Garantie9
Installatievoorschriften Square
10
Voorbereiding10
Het schoorsteenkanaal
10
Brandveiligheid11
Installatie11
Verbrandingsluchttoevoer11
Aansluiten van de Square
12
Reparaties13
Glas verwijderen
13
Technische gegevens
14
© Copyright 2013 Wanders fires & stoves
De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Wanders fires & stoves aanvaard geen aansprakelijkheid voor technische fouten,
redactionele fouten, drukfouten of weglatingen in deze publicatie.
3
Uw Square houtkachel in éen oogopslag
De Square 75 Tunnel Jules
De Square is een combinatie van comfort en een efficiënte warmteafgifte.
Door de grote hoeveelheid glas zal de warmte in de kachel direct uitgestraald worden zodat u zoveel mogelijk
warmte in het vertrek krijgt. De ingebouwde rookgas keerplaat, zorgt ervoor dat er extra warmte aan de
rookgassen wordt onttrokken, waardoor de kachel meer warmte uitstraalt. En met de ingebouwde luchtschuif
kunt u zelf de verbrandingslucht regelen zodat de haard hierdoor meer/minder zuurstof krijgt en daardoor
meer/minder hard brandt, dus meer/minder warmte afgeeft. Door de verlengde rookgaskanalen in de kachel
wordt de kachel optimaal verwarmd en gaat minder warmte verloren.
Installatie
Over het algemeen zorgt de dealer waar u de Square heeft aangeschaft, ook voor de plaatsing. Is dat niet het
geval, verzeker u er dan van dat de plaatsing wordt uitgevoerd door een erkende installateur. Een erkende
installateur kan u ook het juiste advies geven over het rookkanaal waarop de haard moet worden aangesloten.
Aansluiten van houtkachels door onbevoegden is verboden. Wij kunnen u in dat geval geen garantie geven
op de juiste werking van de Square.
Houd bij de installatie ook rekening met de brandveiligheid. Zie pagina 11.
!
!
4
De houthaard is geschikt als bijverwarming en is geen vervanger voor bijvoorbeeld uw CV-installatie.
Aansteken in de vroege herfst of late winter
Wanneer de buiten- en binnentemperatuur niet veel van elkaar verschillen is een goede schoorsteentrek
een ware uitdaging. In de vroege herfst of late winterdagen kunt u de schoorsteentrek een handje
helpen door weinig hout te verbranden terwijl u alle luchtopeningen maximaal open houdt. Veel
luchttoevoer bevordert snelle opwarming en dat stimuleert de schoorsteentrek weer. Stoken met
weinig hout voorkomt dat rook de kamer weer instroomt
Aansteken van de kachel
!
De haard wordt bij het aansteken en stoken erg heet en heeft zeker twee uur nodig om af te koelen.
Raak de kachel daarom niet onbeschermd aan tijdens het stoken en twee uur daarna. Bedien de haard
altijd met een handschoen, anders kunt u zware brandwonden oplopen.
NL
Voordat u de haard gaat aansteken, veeg met bijv. een papiertje van
een keukenrol, de eventuele aanslag van de ramen. En gebruik dit
papier gelijk voor het aanmaken van uw vuur.
Zet de verbrandingslucht toevoer opening open. Schuif, voordat u
de kachel aansteekt, de schuif maximaal open. De ‘ECO’ schuif dient
maximaal naar links geschoven te worden. Open daarna de deur en
leg een paar propjes papier of aanmaakblokjes in de haard met daar
bovenop een aantal kleine stukjes hout. Steek de stukjes hout aan en zet
de deur voor enkele (3-5) minuten op een kier voor extra luchttoevoer,
en om de schoorsteen trek sneller op gang te krijgen. Wanneer de
stukjes hout branden, kunt u extra hout toevoegen. (Probeer het hout
zodanig losjes in het vuur te leggen, dat de vlammen zich er goed
rondom kunnen ontwikkelen).
Als de haard goed op temperatuur is kunt u de rookgaskeerklep
sluiten. Schuif naar rechts, eco stand. De rookgassen worden nu via
de rookgaskanalen geleid.
Bediening luchttoevoer
De luchtschuif heeft 3 standen n.l.
1. helemaal uitgetrokken primaire en secundaire luchttoevoer
open.
2. indrukken tot de eerste klik alleen secundaire luchttoevoer open
de kachel heeft nu het hoogste rendement en de ruitenspoeling
werkt het best.
3. indrukken tot de tweede klik alles dicht de kachel zal nu langzaam uitgaan.
1
!
2
3
Het is verboden om met vloeibare middelen zoals benzine en spiritus de kachel aan te steken.
Voorkom dat in dezelfde ruimte waar u de kachel stookt een afzuigkap aanstaat.
Raak de gelakte delen nooit aan bij het opwarmen van de haard.
5
!
Let op vingerafdrukken
Pas op dat u het glas van de kachel niet met de vingers aanraakt. Vingerafdrukken branden in het glas
en zijn daarna niet meer te verwijderen.
Hout bijvullen
Let op dat U, voordat U hout bijvult, de rookgasklep weer open zet. Dit om te voorkomen dat teveel rookgassen
de woonkamer in stromen. Nadat U de deur weer gesloten heeft kunt U de rookgasklep weer sluiten.
Eerste keer stoken
!
Verkleuren van wanden, plafonds en roosters
Na het stoken van de haard kunnen wanden, plafonds en roosters verkleuren. Dit komt doordat
stofdeeltjes verbranden in de convectiemantel. Dit is een natuurlijk proces waar WANDERS niet
verantwoordelijk voor is. Om verkleuring te minimaliseren verwijzen wij naar het advies dat gegeven
wordt in de sfeerhaardenbranche. Uw installateur kan u daarover informeren.
Wanneer u de Square voor de eerste keer gebruikt, moet de haard ‘instoken’. Het toestel is voorzien van een
hittebestendige laklaag die bij temperaturen hoger dan 400 graden Celcius in de kachel branden. Dat gebeurt
de eerste paar keren dat u stookt, als de temperaturen oplopen tot 600 graden Celcius. Overigens kan dit
‘instoken’ een onaangename geur met zich meebrengen, maar die is onschadelijk. We raden u aan om de
kachel -de eerste 4 tot 5 keer dat u stookt- minimaal 6 uur te laten branden met niet te veel brandstof. Ventileer
de ruimte goed terwijl u stookt. Zorg ervoor dat in dezelfde ruimte geen afzuigkap aanstaat terwijl de haard
brandt; een afzuigkap trekt verbrandingslucht weg die de haard nodig heeft.
Tijdens het instoken kan er aanslag komen op het glas van de kacheldeur. Deze aanslag verwijdert u eenvoudig
met een licht vochtige doek, als de kachel koud is. Gebruik eventueel speciaal schoonmaakmiddel voor
keramische kookplaten. Raak het schone glas niet meer met de vingers aan. Vingerafdrukken branden in het
glas en zijn daarna niet meer te verwijderen.
!
Nieuwbouwwoning of recente renovatie?
Wacht zes weken met stoken in een nieuwbouwwoning die recent is opgeleverd, of een ruimte die
onlangs sterk is gerenoveerd. In muren en plafonds zitten dan nog gassen, weekmakers en vocht
afkomstig van stuc- en schilderwerk. Door de warme luchtstromen, kunnen de vele stofdeeltjes in de
ruimte verkleuren en vastplakken aan wanden en plafonds. Ook het vocht in de muren en plafonds
wordt warm, wat gele vlekken kan veroorzaken.
Brandstof
Houtsoort
Droogtijd
Den, Populier
1 jaar
Linde, Wilg, Spar, Berk, Es, Els
1,5 jaar
Fruitboom, Beuk
2 jaar
Eik
2,5 jaar
De Square kan alleen gestookt worden met hout. Leg niet meer dan 3 tot 4 kg brandstof tegelijk in de kachel.
Gebruik altijd schoon, gekapt hout dat voldoende droog is. Zie voor de droogtijden bovenstaande tabel.
6
Vers nat hout, bevat ongeveer 50% procent vocht. Na een jaar drogen, bevat gekloofd hout nog 20% vocht. Na
twee jaar drogen is het vochtpercentage gedaald tot 12 tot 15 procent. Droog hout geeft een mooi vlambeeld
en weinig tot geen rook. Tijdens het branden hoort u het hout knapperen. Nat hout geeft een sissend geluid,
veel rook en een minimaal vlambeeld. Het vermindert het stookplezier en rendement aanzienlijk.
!
Gebruik geen paraffinehoudende houtblokken in uw haard. Als de deur gesloten is, smelt door de hoge
hitte de paraffine te snel uit de houtblokken. De vervuilde rookgassen die hierdoor ontstaan slaan
direct neer op het glas van de kacheldeur, branden in het glas en zijn dan niet meer te verwijderen.
!
Gebruik geen hout dat is geverfd, geïmpregneerd, verlijmd of anderszins bewerkt. De rookgassen zijn
zeer schadelijk voor het milieu en kunnen uw haard aantasten. Ook is het verboden om plastics en
ander afval te verbranden vanwege de giftige rookontwikkeling.
!
Houtsoorten en opslag
Alle soorten schoon, gekapt en droog hout kunt u gebruiken als brandstof. Harde houtsoorten zoals
eik, beuk en berk branden langzaam, geven veel warmte af en vormen gemakkelijk houtskool.
Zachtere houtsoorten zoals spar, den en populier geven meer vlammen, maar minder warmte en
minder houtskool.
Hout kunt u het beste opslaan op een winderige plek, beschut tegen de regen. Zo droogt het hout op
een natuurlijke wijze. Stapel de houtblokken op een oude pallet of rooster. Zo kan het hout ook vanaf
de onderkant drogen en komen de onderste houtblokken niet in contact met water.
De optimale stookwijze
Kachels van WANDERS zijn zo ontworpen, dat ze maximaal rendement leveren. Een goed gestookte houtkachel
kan een rendement halen van ongeveer 75%. Hierdoor heeft u minder hout nodig voor evenveel warmte.
Bovendien geeft een goed gestookte kachel minder rookvervuiling. Een aantal tips voor optimaal stookplezier:
• Stook uw kachel altijd met gesloten deur; daardoor verbetert het stookrendement 8 tot 10 keer. Bij een
open deur trekt de schoorsteen meer lucht aan dan nodig voor een goede verbanding. De relatief koude
lucht koelt het vuur af. Tevens voorkomt u brandschade door mogelijk uitspattende vuurdeeltjes, met
name van naaldhout.
• Leg niet meer dan 3 houtblokken ineens op het vuur. Veel brandstof ineens werkt efficiente verbranding
tegen en belast het milieu onnodig.
• Ventileer de ruimte goed als uw haard brandt. Een knetterend houtvuur heeft een minimaal verbruik van
25 kubieke meter lucht per uur. Zet nooit uw afzuigkap aan als uw kachel in dezelfde ruimte brandt.
• Voer alleen als u begint te stoken extra lucht toe aan uw houtkachel. Indien u constant veel lucht toevoert,
dan wordt de houtverbranding door de extra lucht te sterk opgejaagd en krijgt uw haard te weinig tijd om
zijn warmte af te geven aan de kamer. Ook kan de haard oververhit raken en beschadigen.
• Wees voorzichtig met stoken bij mist of windstil weer. Bij windstil weer is er nauwelijks trek in de koude
schoorsteen. Omdat rook zwaarder is dan lucht bestaat de kans dat de rook dan de kamer instroomt. Bij
mist zal de rook uit de schoorsteen (buiten) snel afkoelen, omlaag zakken en overlast veroorzaken in uw
omgeving.
• Doof het vuur niet plotseling met water maar laat het opbranden. De materialen binnen in de haard kunnen vervormen of scheuren door plotselinge, grote temperatuurverschillen.
7
NL
Nat hout verbrandt slecht en zorgt voor overmatige rookontwikkeling. Daardoor kan de ruit van uw haard
zwart van roet worden. Ook kunnen roetdeeltjes zich vastzetten in het rookkanaal. Dat vergroot de kans op
schoorsteenbrand.
Schoorsteen en rookkanaal
De schoorsteen is het belangrijkste onderdeel van uw houthaard. De juiste schoorsteen voorkomt rook in de
kamer, aanslag op de ruit en slechte verbranding. Voordat hij tot installatie overgaat, dient uw installateur, of
een erkend schoorsteenveger, te controleren of het schoorsteenkanaal over de gehele lengte een diameter
heeft van minimaal 200 millimeter en of het kanaal schoon, glad en lekdicht is.
!
!
Schoorsteen met een goede trek
Warme lucht wil opstijgen. Van dat principe maakt iedere schoorsteen gebruik. Wat meehelpt, is als
de wind bij de schoorsteenmond ook nog eens de lucht uit de schoorsteen ‘wegzuigt’.
Soms kan valwind echter het omgekeerde effect geven, en de lucht juist terug de schoorsteen
inblazen. Ook relatief zware koude mistlucht kan een goede trek van uw schoorsteen tegenwerken,
evenals een lang rookkanaal met een ruw oppervlak en veel bochten. Bij slechte natuurlijke trek kan
uw installateur u voorlichten over het gebruik van een ventilator voor uw rookkanaal.
Wat te doen bij schoorsteenbrand
Bij schoorsteenbrand sluit u direct de afsluitklep in de schoorsteen en alle luchttoevoerkanalen. Bel
de brandweer. Na het blussen moeten schoorsteen en kachel opnieuw worden gekeurd door uw
installateur.
Onderhoud
Klein onderhoud
•
•
•
•
•
Wij adviseren u om een laagje as van twee tot drie centimeter te laten liggen. Zo beschermt u de stookplaat.
Verwijder twee a drie keer per week de afgekoelde as uit de kachel. Wij adviseren U om een asemmer te
gebruiken.
Reinig de kachel aan de buitenkant met een licht vochtige doek die niet pluist. Gebruik geen agressieve
schoonmaak- en schuurmiddelen.
Maak het koude glas schoon met schoonmaakmiddel voor keramische kookplaten. Raak het schone glas
niet meer met de vingers aan. Vingerafdrukken branden in het glas.
Olie af en toe de scharnieren en de deursluiting.
!
Gebruik geen agressieve schoonmaak- en schuurmiddelen om uw haard te onderhouden.
Buiten gebruikstelling
•
•
•
8
Laat in de zomerperiode de luchtschuif openstaan. Zo onstaat er een stroming die het vocht uit de kachel
houdt.
Reinig de haard grondig na het stookseizoen. Denk daarbij ook aan de rookgaskanalen in de kachel,
zoals hieronder aangeduid. De asopvangbak onderin kan men er uitnemen door de vleugelmoeren te
verwijderen.
Plaats vochtabsorberend zout in de kachel als die in een vochtige ruimte staat
•
•
•
•
•
Laat, in verband met brandveiligheid en een eventuele brandverzekering, ieder jaar uw schoorsteen
grondig vegen door een erkende schoorsteenveger.
Laat jaarlijks de dichtheid controleren van de rookgasafvoer en de verbrandingsluchttoevoer van het
dubbelwandige rookkanaalsysteem
Laat jaarlijks het volledige kanalensysteem controleren, inclusief de dak- of geveldoorvoer en de
uitmonding net buiten de gevel.
Laat elk jaar de schuiven en/of kleppen controleren op hun werking.
Laat jaarlijks alle afdichtingen van deuren en glasramen controleren op slijtage.
Veiligheid
Met een houthaard van WANDERS heeft u een comfortabele én veilige warmtebron in huis.
De brandveiligheid begint bij een correcte installatie en een goed werkend rookgasafvoerkanaal. Uw
installateur dient zich daartoe te houden aan de installatievoorschriften, zoals omschreven op pagina 10 en
verder. Voor veilig stoken zijn verder de volgende punten van belang:
1. Stook uw haard zo veel mogelijk met een gesloten deur. Dat verhoogt het rendement en is ook beter voor
het milieu.
2. Voorkom dat kleine kinderen of hulpbehoevenden in de buurt van een brandende kachel komen en laat
ze niet alleen als de haard brandt. Gebruik eventueel een haardscherm.
3. Giet of leg geen brandbare vloeistoffen en materialen in de kachel. Dit kan de kachel onherstelbaar
beschadigen.
4. Als de vloer rond de haard van brandbaar materiaal is, gebruik dan een vloerplaat. De vloerplaat dient een
minimale grootte te hebben van: aan de voorzijde van de deur: 50 cm uit de haard. Aan elke zijkant van
de deur: 30 cm uit de haard
5. Plaats geen brandbare materialen, bijvoorbeeld gordijnen, houten voorwerpen (kasten, schilderijen),
vlakbij de kachel of het rookkanaal. Houd minimaal een afstand van 80 centimeter aan vanaf de buitenzijde
van de haard en het schoorsteenkanaal.
6. Laat de schouw nooit bekleden met brandbaar materiaal (zoals papierbehang).
7. Houd de punten in acht die staan onder het kopje ‘Optimale stookwijze’, op pagina 7.
8. Laat de haard alleen repareren door een erkend installateur en met originele onderdelen.
Garantie
Op uw houtkachel biedt WANDERS Metaalproducten B.V. te Netterden een garantie van 5 jaar na aankoopdatum,
mits de haard op een juiste wijze is geïnstalleerd en wordt gebruikt volgens de aanwijzingen in deze
handleiding. Onder de garantie vallen alle gebreken die te herleiden zijn tot materiaal- en constructiefouten.
In die gevallen ontvangt u gratis nieuwe onderdelen. Arbeidsloon en andere kosten vallen niet onder de
garantie. Defecte onderdelen kunt u franco toezenden aan WANDERS Metaalproducten B.V., Amtweg 4, 7077
AL, Netterden.
Voordat de haard geplaatst wordt, moet u controleren of er zichtbare schade is aan het toestel.
In dat geval moet u het toestel niet accepteren, maar contact opnemen met uw leverancier.
Buiten de garantie vallen: het glas, storingen ontstaan door onoordeelkundig gebruik; niet juiste naleving van
de landelijke voorschriften en de bijgevoegde installatie- en bedieningsvoorschrif-ten; installatie door een
niet door WANDERS erkend installateur of dealer; verwaarlozing van het toestel en bij wisseling van eigenaar.
De garantie vervalt ook bij gebruik van een verkeerde brandstof.
Voor de volgende onderdelen geldt een garantietermijn van 1 jaar: alle gietijzeren en vermiculite onderdelen,
de bedieningsonderdelen van het convectiesysteem en de lak.
9
NL
Jaarlijks onderhoud
WANDERS is niet verantwoordelijk voor eventuele scheuren in sierpleisterwerk en verkleuringen van wanden,
plafonds en/of roosters na het stoken van de haard. Verkleuringen kunnen ontstaan doordat stofdeeltjes
verbranden in de convectiemantel. Om de kans op scheuren in sierpleisterwerk en eventuele verkleuringen
te minimaliseren verwijzen wij naar het advies dat gegeven wordt in de sfeerhaardenbranche. Uw installateur
kan u hierover informeren.
!
Wanders adviseert ten allen tijde schouwbeluchting voor
inbouw- en inzethaarden.
Klachten worden in behandeling genomen nadat de
verkoopfirma/installateur of het gasbedrijf een klacht heeft
ingediend, vergezeld van de aankoopdatum en een kopie van de
aankoopbon. Reparaties geven geen recht op verlenging van de
garantietermijn. Alle gevolgschade wordt uitgesloten.
Installatievoorschriften Square
De Square is gekeurd volgens de internationale normering EN13229. Deze haard kan aangesloten worden op
een rookkanaal waarop meerdere kachels zijn aangesloten. De pijp voor de rookgasafvoer heeft een diameter
van 200 millimeter. De aansluiting van het convectiesysteem heeft een diameter van 100 millimeter.
!
Het toestel mag alleen geplaatst en aangesloten worden door een erkende installateur en volgens de
onderstaande installatievoorschriften. Daarnaast gelden de nationale en lokale wet- en regelgeving
voor plaatsing en gebruik van houtkachels. WANDERS biedt geen garantie wanneer de Square
onvolledig of onjuist is aangesloten of geïnstalleerd.
Het is niet toegestaan de kachel in te bouwen in:
• Trappenhuizen, behalve in gebouwen met niet meer dan 2 woningen.
• Algemeen toegankelijke galerijen en gangen.
• Ruimtes waar licht ontvlambare of explosie gevaarlijke stoffen worden verwerkt.
• Ruimtes waar een afzuigkap aanstaat of een mechanisch afzuigsysteem is geplaatst, behalve wanneer u
de luchtaanvoer rechtstreeks van buiten haalt, zodat een gevaarloze verbranding verzekerd is.
Voorbereiding
Het schoorsteenkanaal
Voordat u de haard plaatst dient u de volgende punten in acht te nemen:
• Als u de kachel aansluit op een bestaande schoorsteen, dan moet die eerst vakkundig schoongemaakt
en gecontroleerd worden door een erkend schoorsteenveegbedrijf. Eventuele afsluitkleppen dienen te
worden verwijderd.
• De rookgasafvoer van de haard dient zonder omwegen te worden aangesloten op het schoorsteenkanaal.
• De onderdruk in het schoorsteenkanaal moet minimaal 12 Pa of 0,12 mbar zijn.
• Het schoorsteenkanaal moet altijd in uitmondingsgebied 1 uit komen. Zie tekening op volgende pagina.
• Het schoorsteenkanaal dient ten tijde van plaatsing schoon en lekdicht te zijn en zonder enige belemmering een diameter van minstens 200 millimeter te hebben.
• Eventuele bochten in het rookkanaal mogen niet groter zijn dan 45 graden.
• U dient zich ervan te overtuigen dat het schoorsteenkanaal de rookgassen voldoende, goed en veilig kan
afvoeren.
10
3
1
3
1
A X
X
3
NL
500 mm
X > 23˚
X < 23˚
Brandveiligheid
In verband met brandveiligheid is het belangrijk om onderstaande voorschriften in acht te nemen voordat de
kachel wordt geïnstalleerd.
1. Als de vloer rond de haard van brandbaar materiaal is gebruik dan een vloerplaat. De vloerplaat dient een
minimale grootte te hebben van: - aan de voorzijde van de deur: 50 centimeter uit de haard
- aan de zijkant van de deur: 30 centimeter uit de haard
2. Houd minimaal 80 centimeter afstand tussen de kachel en brandbare objecten, zoals: gordijnen, houten
voorwerpen (kasten en schilderijen) en glazen objecten. Houd dezelfde afstand aan ten opzichte van het
rookkanaal.
3. Houten constructieonderdelen binnen het stralingsbereik van de kachel (80 centimeter vanaf buitenzijde
kachel) dienen brandvrij bekleed te worden.
4. Indien de rookgasafvoer door een plafond en/of dak gaat dat bestaat uit brandbare materialen, dienen
plafond en dak ongeveer 80 centimeter rondom bekleed te worden met brandvrije materialen. Let hierbij
op balklagen en eventuele elektrische leidingen.
5. Tussen de kachel en dragende, stalen constructieonderdelen moet minimaal een afstand van 50 centimeter
zitten (in alle richtingen).
6. Scherm alle brandbare materialen af die zich binnen een straal van 80 centimeter van de kachelopeningen
bevinden. Doe dit met niet brandbare materialen.
7. Bekleed de schouw nooit met brandbaar materiaal (zoals papierbehang).
8. De muur achter de kachel moet uit brandvrije materialen bestaan of ermee geïsoleerd worden. Het
isolatiemateriaal dient een temperatuur van 700 graden Celcius te weerstaan en een dichtheid van 80 kg/
m3 te hebben. Zie voor de isolatiematerialen tabel op pagina 15).
9. Voorkom bij het plaatsen van de haard warmtedoorslag. De warmte afgifte van een brandende haard kan
door de muur heen trekken. Dit kan zelfs brand veroorzaken aan de andere kant van de muur. Voorkom
dit.
Installatie
De Square is gekeurd volgens de internationale normering EN13229. De haard kan aangesloten worden op
een rookkanaal waar meerdere kachels op zijn aangesloten. Alleen een erkende installateur mag de haard
plaatsen, anders vervalt de garantie.
Verbrandingsluchttoevoer
De haard dient voldoende verse verbrandingslucht toegevoerd te krijgen. Maak indien nodig een extra
luchttoevoeropening, zo dicht mogelijk bij de kachel; zo vermijdt u tocht. Een extra luchttoevoeropening is
absoluut vereist indien:
• Het vertrek is voorzien van een warmte terugwin systeem.
• Het vertrek is voorzien van een centraal afzuigsysteem.
• Een afzuigkap in dezelfde ruimte staat.
11
De luchttoevoeropening moet afsluitbaar zijn indien deze door een brandwerende muur loopt. Zijn er
meerdere verbrandingstoestellen in dezelfde ruimte aanwezig, dan moeten er voldoende luchtopeningen
zijn om een zorgeloze verbranding te garanderen.
Aansluiten van de Square
De Square is een zware inbouwhaard. Verzeker u ervan dat de vloer waar u de haard op plaatst sterk genoeg
is en vlak.
Volg, voordat u de haard monteert, eerst de aanwijzingen op uit het vorige hoofdstuk ‘Voorbereiding’.
Bescherm uw rug en de vloer tijdens de hele montage.
1. Controleer de verpakking, zijn er zichtbare schades, zo ja, meldt dit.
2. Haal de haard uit de doos,
3. Zet de haard op zijn plaats, zorg ervoor dat de haard precies midden onder het afvoergat staat. Indien uw
haard voorzien is van de optionele ventilatoren houdt u rekening met de kabel zodat deze niet beschadigd of
bekneld komt te zitten.
4. Sluit de pijpmond aan op het afvoerkanaal, op pagina 10 ziet u waar het kanaal aan dient te voldoen. Het
afvoerkanaal dient afwaterend gemonteerd te worden.
5. Plaats de keerplaat in de kachel.
6. Uw haard is klaar voor gebruik.
!
12
WANDERS adviseert schouwbeluchting bij alle
haarden die worden ingebouwd.
Reparaties
Glas verwijderen
NL
Om het glas te verwijderen dient u het frame van de deur los te schroeven. Er bevinden zich 3 schroeven in
dit frame allen aan de onderzijde.
13
Technische gegevens
Square 75 Tunnel
Deur sluiting
I & II
Ba
Nominaal vermogen*
15,3
kW
Pijpdiameter verbrandingsgassen
200
mm
Maximale vulling met hout
3-4
kg
* nominale warmte wordt verkregen bij een schoorsteentrek van 0,12 mBar
Brandstof; houtblokken (30 x 10 cm)
Maximale opleg hoeveelheid
3 stuks
Primaire luchtklep
maximaal
Secundaire luchtopening
maximaal
Brandtijd brandstof
ongeveer 1 uur
Rookgaswaarden volgens DIN 4705, DIN 18895 deel 2
Bij gesloten deur met als brandstof hout
Square 75 tunnel
Rookgashoeveelheid
13,2
g/s
Rookgastemperatuur
298
0
Voordruk
0,12
mBar
Rendement
77,6
%
CO op 13% O2
0,08
%
Fijnstof
Keuringsinstituut
Keuringsnorm
Keuringsrapportnummer
14
27
0608
EN13229
EZKA/12/079-1
C
mg/m3
Tabel isolatiedikte bij muurdikte
muurdikte 10 cm
isolatie
convectiemantel
Bescherming van de muur
X
Dragende wanden uit staalbouw
X
Inbouw meubel tegen kachel
X
Inbouwmeubel in achterliggende muur
X
X
Achterkant
8 cm
NL
Wanden uit brandbare bouwdelen
X
X
X
Zijkant
8 cm
Overige wanden
Wanddikte < 10 cm
X
Wanddikte > 10 cm (kan gemetselde muur
zijn)
-
Onderkant
6 cm
X
-
Tabel geeft aan welke isolatiedikte gekozen moet worden bij welke muurdikte, ter bescherming van
inbouwwanden
Tabel isolatiemateriaal, NB: alleen wat in het gearceerde gebied staat is toegestaan
Isolatie
Verpakt
Warmtegeleiding
Bovenste
gebruikstemp.
Dichtheid
nr
artikel
nr
vorm
nr
verpakt
nr
�C
nr
kg/m³
10
11
12
13
mineraal wol
glaswol
steenwol
slakken
01
02
03
01
matten verstikt
matten verstikt
matten verstikt
g. kromme 2
10
12
14
16
100
120
140
160
04
05
banen
losse wol
wol
granulaat
vilt
lamellen mat
06
07
08
09
10
matten verstikt
platen
schalen
segmenten
gevlochten
11
72
74
76
720
740
760
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
18
99
180
02
10
20
21
99
overige
99
schilfers
g. kromme 1
schilfers
g. kromme 2
platen
g. kromme 1
platen
g. kromme 2
enkel
99
Zoek in deze tabel het isolatiemateriaal uit. Groep 99 is NIET toegestaan.
15
Dear Client,
Congratulations on your new wood-burning stove, which will be a comfortable source of heat to enjoy for many
years on end.
When designing this fireplace we took particular care regarding the ease of use, the operational safety and the
design. The Square is developed and produced at our own factory in Netterden (the Netherlands) and is for the
greater part handmade. Only the best materials are used for the construction and comply with current international
standards. This will guarantee that your woodstove has a long life.
The first part of this user’s guide gives you tips and directions about how to use your wood-burning stove correctly
and safely. The second part of the manual contains the installation instructions and the technical specifications of
the Square. They are of particular importance to the installer.
We advise you to read this manual thoroughly before using your new stove and to keep the manual in a handy
place. Your installer may need the manual for the yearly maintenance of your fireplace.
We wish you much warmth with your new fireplace!
The WANDERS team
!
•
•
•
•
•
16
Do not use the appliance without glass.
Do not place highly flammable materials like nylon clothes of flammable fluids in the neighbourhood
of the appliance.
This appliance is not meant for operation by persons (including children) with limited physical or
intellectual faculties, or by persons who are unfamiliar with the operation of gas appliances. Always
ensure that they are supervised when near the appliance.
Use a fire-screen to avoid burning and to protect the above-mentioned children and persons.
The appliance must be mounted and connected by an acknowledge installer in accordance with
the installation instructions and national and currently applicable local regulations
GB
User guide and installation manual
Square 75 tunnel / Jules
GB
Your Square wood-burning stove at a single glance
18
Installation 18
Lighting the stove 19
Operation of the air supply
19
Adding wood
20
Lighting the stove for the first time 20
Fuel 20
The best way to burn your stove
21
Chimney and flue
21
Maintenance22
Small maintenance
22
When the stove is not used
22
Yearly maintenance 22
Safety23
Guarantee 23
Installation instructions for the Square
24
Preparation24
The chimney flue
24
Fire Safety
25
Installation25
Supply of combustion air
25
Connecting the Square
25
Repairs26
Removing the glass
26
Technical details
27
© Copyright 2013 Wanders fires & stoves
The information contained herein is subject to change without notice. Wanders fires & stoves shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.
17
Your Square wood-burning stove at a single glance
The Square 75 Tunnel Jules
The Square is a combination of comfort and efficient heat emission.
The large glass panes allow emission of the heat from the stove directly to the environment to make your room
instantly comfortable. The integrated flue gas deflector ensures that extra heat is taken from the flue gasses,
which makes that the stove radiates more warmth. And with the integrated air slide valve you can regulate
the intake of combustion air and intensify or moderate the intake of oxygen and consequently the output of
your stove. The extended flues in the stove ensure that the stove is optimally heated and that less heat is lost.
Installation
It is common practice for the dealer where you purchased your Square stove to take also care of installing it.
If this is not the case, please ensure that the installation is done by a certified installer. A certified installer can
also give you the right advice about the flue tube to which the stove must be connected. Connecting woodburning stoves by unqualified persons is prohibited, in which case we cannot give any guarantee about proper
functioning of your Square stove. Please bear fire safety in mind when installing the stove. See also page 23.
!
!
18
The wood-burning stove is suitable as an extra heat source and does not replace your principal
heating device, such as your central heating system.
Lighting your stove early in autumn or late in winter
When the external and internal temperatures do not differ much, a proper chimney draught is a
challenge. Early in autumn or late in winter you can help chimney draught get started by burning
some wood while keeping all air inlets maximally open. An abundant air supply speeds up quick
heating which in turn increases the draught in the chimney. Lighting up the stove with only a little
wood prevents smoke from streaming into the room.
Lighting the stove
!
The stove will become very hot when you light it and will need at least two hours to cool off. Do not
touch the stove without protection during firing and for two hours after. Handle the stove always with
a glove to avoid getting serious burns.
Before lighting the stove, wipe off any deposit on the glass with a tissue
or soft paper; you can use this paper for lighting the fire.
Slide the valve in the flue gas pipe open. Slide the air slide valve to the
maximum position before lighting the fire. Shove the ‘ECO’ slide all to the
left. Open the door, put some balls of paper or some firelighters inside
the stove, and place some wood kindling on top. Light the kindling
and leave the door ajar (3-5 minutes) to let in extra air and to boost the
draught in the chimney. You may add extra wood when the kindling
is burning. (Try putting the wood loosely in the fire to encourage the
flames to go around the logs.
Once the stove is burning, you can close the non-return valve by sliding
it to the right in the “eco” position. The flue gases are now led via the
flue gas tubes.
Operation of the air supply
1
!
2
GB
The air inlet valve has 3 positions:
• pulled out completely: primary and secondary air inlet are open.
• pressed until the first click: only the secondary air inlet is open.
The stove has now the highest output and gives you the best possible air-wash function.
• pressed until the second click: everything is closed, and the stove
will go out slowly.
3
It is prohibited to light the stove with liquids like petrol or spirits.
Do not have the cooker hood on in the room where you operate your stove.
Never touch the varnished parts when you heat your stove.
Avoid finger marks
Do not touch the glass of the stove with your fingers. Finger marks will burn into the glass and cannot be removed later.
19
Adding wood
Be sure to re-open the flue gas valve before adding wood. This prevents too much flue gasses from entering
the room. After closing the door, you can close the flue-gas valve again.
Lighting the stove for the first time
!
Discolouration of walls, ceilings and grates
The walls, ceilings and grates may show some discolouration after lighting your stove. This is caused
by the dust particles that burn in the convection cover. WANDERS cannot be held responsible for this
natural process. To minimize discolouring we refer to the advice given for atmospheric hearths. Your
installer can give you more information about this.
When you light the Square for the first time, the stove must still ‘anneal’ and temper itself. The unit has a heat
resistant lacquer, which must burn in the stove at temperatures above 400°Celsius. This will happen during
the first few times of lighting the stove and temperatures rise to 600°C. Though this ‘annealing’ may give an
unpleasant smell, it is otherwise harmless. It is advisable to keep the stove burning with limited fuel for at
least 6 hours when lighting the stove for the first 4 or 5 times. Air the room well when the stove is burning.
Make sure that any cooking hood is not turned on when the stove is burning; a cooking hood extracts the
combustion air that the stove needs.
Some deposit may form on the glass of the stove when you ‘anneal’ your hearth. You can easily remove this
deposit with a damp cloth after the stove has cooled down. You can also use some cleansing agent for ceramic
rings. Please make sure you do not leave any finger marks on the clean glass. Finger marks burn into the glass
and cannot be removed later.
!
Newly built house or recently renovated?
It is advisable to wait six weeks before lighting the stove in a newly built house that has recently
been completed, or in a space that has recently been renovated drastically. The walls and ceilings
still contain gases, softeners and moisture from plasterwork or paint. The warm air-streams may
discolour the dust particles in the space, which may stick to walls and ceilings. Even the moisture in
the walls and ceilings will become warm and may cause yellow stains.
Fuel
Wood
Drying time
Fir, Poplar
1 year
Lime, Willow, Spruce, Birch, Ash, Alder
1,5 years
Fruit trees, Beech
2 years
Oak
2,5 years
The Square only burns on wood. Do not put more than 3 to 4 kg of fuel in the stove at the time. Always use
clean and cut logs that have sufficiently dried. Please see the above list for drying times. Wet wood does not
burn well and gives heavy smoke emission. It may blacken the glass of your stove with soot and build up smut
in the flue pipe. This may increase the risk of chimney fire.
Fresh, moist wood contains about 50% moisture. Cleaved wood still contains 20% moisture after drying it for
a year and moisture percentage will be decreased to 12 to 15% after drying it for two years. Dry wood gives
nice flames and little or no smoke, and the fire will crackle when burning. Wet wood makes a hissing sound,
20
gives much smoke and only small flames, which will considerably dampen the pleasure of burning your stove
and the heat output.
!
Do not put any paraffin-containing logs in your stove. When the door is closed, the high heat will
melt the paraffin from the logs too quickly. The polluted flue gasses which consequently develop will
deposit on and burn in the glass of your stove and cannot be removed later.
!
Do not use any wood that is painted, impregnated, glued together or processed in any other way. The
flue gases are very harmful to the environment and may affect your stove. It is also prohibited to burn
plastics and other waste matter due to poisonous smoke development.
!
Wood species and storage
You can use all kinds of woods as fuel as long as it is clean, split and dry. Hardwood like oak, beech and
birch burn slowly, give off much heat and form charcoal easily. Softer woods like spruce, fir and poplar
give more flames but less heat and less charcoal.
The best place to store timber is in a windy spot but sheltered from the rain. This is how the logs can
dry in a natural way. Pile the logs on an old pallet or a frame to let the wood dry from underneath and
to prevent the lower logs from being in contact with water.
All WANDERS stoves are designed so that they give a maximum output. A well-lit wood-burning stove can
produce a yield of about 75%. This means that you need less wood for the same amount of heat. Moreover, a
well-lit stove produces less smoke pollution. Below are a few tips to give you optimum pleasure:
• Always burn your stove with its door closed; this will improve the output within 8 to 10 times. When the
door of the stove is open, the chimney will draw more air than is needed for proper combustion. The relatively cold air will cool the fire. It will also preclude fire damage by any sputtering sparks, especially from
softwood.
• Do not put more than 3 logs on the fire at one time. Too much fuel at one time thwarts efficient combustion and burdens the environment unnecessarily.
• Ventilate the space well when you have the stove on. A crackling fire has a minimum air consumption of 25
cubic metres an hour. Never put on your cooking hood when you have a stove burning in the same space.
• Only add extra air to your woodstove when you start lighting the stove. If you add much air all the time,
combustion of the wood is too much boosted by the extra air supply and your stove has too little time to
radiate heat to the room. The stove may also get overheated and damaged.
• Be careful with lighting the stove when it is foggy or when there is no wind outside. There is hardly any
draught in the cold chimney when the weather is calm. Since smoke is heavier than air there is the chance
of smoke streaming into the room. In foggy weather, the smoke from the chimney (outside) cools quickly
and may descend and become a nuisance in your neighbourhood.
• Do not smother the fire suddenly with water, but let it burn out. The materials inside the stove may deform
or crack as a result of sudden or great differences in temperature.
Chimney and flue
The chimney is the most important part of your wood-burning hearth.
When the chimney is right it will not distribute any smoke into your room, leave any deposit on the glass pane
or create bad combustion. Before starting the installation of the stove, your installer or a qualified chimney
sweep must check whether the chimney flue has a diameter of at least 200 millimetres over the entire length,
and whether the channel is clean, smooth and leak-proof.
21
GB
The best way to burn your stove
!
Chimney with proper draught
Warm air wants to ascend. This is the principle of every chimney. It helps when the wind near the
chimney mouth draws the air from the chimney.
Fall wind may give the opposite effect and blow the air back into the chimney. Relatively cold foggy
air may thwart proper draught in your chimney, as does a long flue pipe with a rough inside and many
bends. If the natural draught in your chimney is poor, your installer can give you information about
using a ventilator for your flue tube.
What to do in case of chimney fire
In case of chimney fire, immediately close the shut-off valve in the flue and all air supply ducts. Call
the fire department. After the fire is extinguished, the chimney and the stove must be inspected again
by your installer.
Maintenance
Small maintenance
•
•
•
•
•
It is advisable to leave an ash layer of two to three centimetres. It will protect the fire plate.
Remove the cooled ash from the stove two or three times a week. We recommend that you use an ash
bucket.
Clean the exterior of the stove with a damp cloth that does not give off fluff. Do not use any aggressive
cleansing agents or abrasives.
Clean the cold glass pane with a cleaning agent for ceramic cooking rings. Do not touch the clean glass
with your fingers. Finger marks burn into the glass.
Oil the hinges and the door fastener occasionally.
!
Do not use any aggressive cleaning agents or abrasives to maintain your stove.
When the stove is not used
•
•
•
Leave the air valve open during summertime. This allows a stream of air, which keeps moist from entering
the stove.
Thoroughly clean the stove after a heating season. Pay attention to the flue gas tubes inside the stove as
indicated below. The ash container at the bottom can be pulled out by removing the wing nuts.
Place absorbent salt inside the stove if it is stored in a humid space.
Yearly maintenance
•
•
•
22
Have your chimney properly cleaned by a qualified chimney sweep every year; this is for safety reasons
and any fire insurance.
Have the flue gas outlet and the combustion air supply of the double-walled flue tube system checked for
air-tightness every year.
Have the complete tube system checked every year; this includes the roof or wall ducts and the outlet just
outside the wall.
•
•
Have the valves and/or flaps and slides checked for their functioning.
Have the sealing of doors and glass panes checked for wear and tear.
Safety
Fire safety starts with a proper installation and a properly working flue tube. Your installer must therefore
comply with the installation instructions as listed on page 24 and further.
To burn your stove safely, the following points are important:
1. Burn your stove as much as possible with a closed door; it increases the output and is better for the
environment.
2. Prevent small children or the infirm from getting too close to a burning stove and do not leave them alone
in the room when the stove is burning. You could use a fire screen.
3. Do not pour or put combustible liquids and materials in the stove; this may damage the fireplace beyond
repair.
4. If the floor around the fireplace is made of combustible material, you must use a floor slab. The floor slab
must have a minimum size of - 50 cm from the stove, and - 30 cm measured from the fireplace on all sides
from the door.
5. Do not place any combustible materials, such as curtains, wooden objects (cupboards, paintings) close to
the fireplace or the flue tube. A minimum distance of 80 cm measured from the exterior of the stove and
the flue tube is required.
6. Never cover the chimneybreast or mantelpiece with combustible material (e.g. paper covering).
7. Please bear in mind the points of the section on ‘the best way to burn your stove’, on page 21.
8. Have your stove repaired only by a certified installer and with original parts.
Guarantee
WANDERS Metaalwerken B.V. in Netterden, the Netherlands, gives a guarantee of five years after the purchase
date of your wood-burning stove if the fireplace is properly installed and used in accordance with the
instructions in this manual. The guarantee includes all defects, which can be reduced to flaws in material and
construction, in which case you will receive the new parts free of charge. Labour costs or other expenses are
not covered by the guarantee. You can send defect parts (shipping paid) to WANDERS Metaalproducten B.V.,
Amtweg 4, 7077 AL in Netterden [The Netherlands].
Before installing your stove, you must check if there is any visible damage to the unit. If there is, do not accept
the unit and contact your supplier.
The guarantee does not include the glass, failure due to improper use, non-compliance with the national
regulations and enclosed installation and operating instructions, installation by an installer of dealer who is
not acknowledged by WANDERS, negligence of the unit and change of owner. The guarantee is also disclaimed
when wrong fuels are used.
There is a guarantee period of one year for the following parts: all cast iron and vermiculite parts, the operational
parts of the convection system and the lacquer.
WANDERS disclaims responsibility for any cracks in decorative plasterwork or discolouration of walls, ceilings
and/or grates after burning the fireplace. Discolouration can be caused when dust particles burn in the
convection cover. To minimize the chance of cracks in stucco or plasterwork and of discolouration, we refer to
the advice given for decorative hearths. Your installer can give you more information.
23
GB
A WANDERS wood-burning stove gives you a comfortable and a safe source of heat in your home.
!
Wanders recommends that the mantelpiece for built-in
and recessed fireplaces should be aerated at all times.
Any complaints will be dealt with after the sales firm, the installer
or the gas company has filed a complaint and sent a copy of the
purchase receipt with purchase date. Any repairs do not entitle
you to extend the guarantee term. All resulting damage and/or
consequential losses are excluded.
Installation instructions for the Square
The Square is tested in accordance with the international EN13229 standardization. This stove can be connected
to a flue tube to which several stoves are connected. The flue tube has a diameter of 200 millimetres. The
connection to the convection system has a diameter of 100 millimetres.
!
The heating device must be placed and connected by an acknowledged installer and according to
the installation instructions given below. The national and local rules and regulations for placing
and using wood-burning stoves are equally applicable. WANDERS does not give any guarantee if the
Square is connected or installed incompletely or incorrectly.
It is not allowed to build the stove in
• stairwells, except in buildings with no more than 2 dwellings;
• arcades and corridors accessible to the public;
• spaces where highly flammable or explosive materials are processed or used;
• spaces where an exhaust system is used or where a mechanical exhaust system is placed, except when the
air supply is taken directly from outside to assure a hazardless combustion.
Preparation
The chimney flue
Before placing the stove, you must observe the following points:
• If you want to connect the stove to an existing chimney, you must first have the chimney professionally
cleaned and checked by a qualified chimney sweep company. Any cut-off or stop valves must be removed.
• The flue tube of the stove must be connected with the chimney without diversions.
• The underpressure in the chimney must be at least 12 Pa or 0.12 mbar.
• The chimney flue must always end up in outlet area 1.
3
1
3
1
A X
X
3
500 mm
X > 23˚
24
X < 23˚
•
•
•
At the time of placing the stove, the chimney flue must be clean, leak-proof and without obstructions, and
must have a diameter of at least 200 mm.
Any bends in the flue tube should not exceed 45 degrees.
Ensure that the chimney tube can discharge the flue gases adequately, properly and safely.
Fire Safety
1. If the floor around the stove is made of combustible material, you must use a floor slab.
2. The floor slab must measure at least: - 50 cm from the stove on the front side of the door; - 30 cm from
the stove on the sides of the door. Keep at least a distance of 80 cm between the stove and combustible
objects such as curtains, wooden objects (cupboards and paintings) and glass objects. Keep the same
distance from the flue tube.
3. Wooden construction parts within the radiation range of the stove (80 cm from the exterior of the stove)
must be covered with fireproof material.
4. If the flue tube goes through a ceiling and/or roof that consist of flammable materials, the ceiling and the
roof must be covered with fireproof materials all around (about 80 cm). Pay also attention to joisted floor
layers and any electric wiring.
5. Keep a distance of at least 50 cm (in all directions) between the stove and supporting steel construction
parts.
6. Shield off all combustible materials within a radius of 80 cm from the stove openings with non-combustible
materials.
7. Never cover the chimneybreast with combustible material (e.g. paper covering).
8. The wall behind the stove must consist of, or be insulated with, fireproof materials. The insulation material
must resist a temperature of 700 °C and have a density of 80 kg/m3. Please see for insulation materials the
table on page 28).
9. Avoid heat transmission when placing the stove. Heat transmission of a burning stove can penetrate the
wall and even cause fire damage on the other side of the wall. Prevention is better than cure.
Installation
The Square is tested in accordance with the international EN 13229 standardization. The stove can be connected
to a flue tube to which several stoves are connected. The wood burner must be placed by a registered installer;
otherwise, the obligations under the guarantee will lapse.
Supply of combustion air
The stove must have a sufficient fresh supply of combustion air. To avoid draft, make if necessary an extra air
supply opening as close to the stove as possible. An extra air supply opening is definitely required if:
• the room has a heat recovery system,
• the room has a central exhaust system,
• the same space has a cooker hood.
The air supply opening must be sealable if it goes through a fire-resistant wall. If there are several heating
devices in the same room, there must be enough air openings to guarantee proper combustion.
Connecting the Square
The Square is a fireplace of heavy weight. Verify whether the wall or the floor onto which the stove is installed
is strong enough to hold the weight.
Follow the instructions given in the previous chapter on ‘Preparation’ before installing the stove. Protect the
floor during mounting the stove, and mind your back.
1. Check the packaging and if there is any visible damage, please report it.
2. Take the stove from the box.
3. Put the stove in its place; ensure that stove is placed exactly in the middle beneath the exhaust pipe. If
25
GB
For reasons of fire safety, it is important to observe the instructions below before installing the stove.
your stove is fitted with optional ventilators, do not damage the cable and be sure that it is not jammed
or wedged.
4. Connect the mouth of the pipe to the exhaust duct. Page 24 gives the conditions the exhaust channel
must meet. The exhaust channel must be assembled overlappingly.
5. Place the non-return valve in the stove.
6. Your stove is now ready for use.
!
WANDERS recommends adding extra air inlets
for all recessed, inserted and built-in stoves
Repairs
Removing the glass
To remove the glass, unscrew the frame of the door. There
are 3 screws in this frame, and all are on the bottom side.
26
Technical details
Square 75 Tunnel
Door latch
I & II
Ba
Nominal capacity*
15,3
kW
Flue collar diameter
200
mm
Maximum load capacity
3
kg
* the nominal heat is obtained with a chimney draft of 0,12 mBar
Fuel, wood logs (30 x 10 cm)
Maximum supply capacity
3 pieces
Primary air valve
maximum
Secundairy air inlet
maximum
Fuel burning period
about 1 hour
GB
Flue gas values in accordance with DIN 4705, DIN 18895 part 2
With closed door and using only wood as fuel.
Square 60
Flue gas quantity
13,2
g/s
Flue gas temperature
298
0
Pre-pressure
0,12
mBar
Efficiency
77,6
%
CO at 13% O2
0,08
%
Particulate matter
27
Certificate institute
0608
Test standard
Test report number
C
mg/m3
EN13229
EZKA/12/079-1
27
Table for thickness of insulation of the wall
Wall thickness
10 cm
Insulation
Convection
Protection of the wall
Walls made of combustable constructions
X
Supporting walls in steel construcions
X
Intergrated pieces against stove
X
Intergrated pieces in the wall behind
X
X
Wall thickness > 10 cm (e.g. a brickwork wall)
-
X
X
sides
8 cm
Other walls
Wall thickness < 10 cm
X
back side
8 cm
X
beneath
6 cm
X
-
Table gives the insulation thickness to be used for a given wall thickness to protect intergrated wall
Table for insulation material. Only use products in the shaded area
Insulation
Packed
Thermal conduction
Maximum
appliance temp.
Density
nr
article
nr
form
nr
packed
nr
�C
nr
kg/m³
10
11
12
13
mineral wool
glass wool
rock wool
waste prod.
01
02
03
01
stitched mats
stitched mats
stitched mats
g. curve 2
10
12
14
16
100
120
140
160
04
05
bands
loose wool
wool
granule
felt
lamella mat
06
07
08
09
10
stitched mats
plates
scales
segments
interwoven
11
72
74
76
720
740
760
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
18
99
180
02
10
20
21
99
otherwise
99
flakes
g. curve 1
flakes
g. curve 2
plates
g. curve 1
plates
g. curve 2
single
99
Select the insulation material from this table. Group 99 is NOT allowed.
28
FR
Mode d’emploi et instructions d’installation
Square 75 tunnel / Jules
FR
Votre poêle à bois Square en un coup d’oeil
31
Installation31
Allumage du poêle 32
Réglage d’apport d’air comburant
32
Rechargement 33
Premier allumage
33
Combustible33
Combustion optimale de votre poêle
34
Cheminée et conduit de fumée
35
Entretien35
Entretien courant
35
Mise hors fonctionnement
35
Entretien annuel 36
Sécurité36
Garantie36
Consignes d’installation du Square
37
Préparation38
Le conduit de cheminée
38
Sécurité incendie
38
Installation39
Apport d’air comburant
39
Raccordement du Square
39
Réparations40
Enlever la vitre
40
Données techniques
41
© Copyright 2013 Wanders fires & stoves
Les informations contenues dans le présent document sont sujettes à modifation sans préavis. Wanders fires & stoves ne saurait être tenu pour
responsable d’éventuelles erreurs ou omissions techniques ou rédactionnelles contenues dans le présent document..
29
Cher client,
Nous vous félicitons pour l’acquisition de votre nouveau poêle à bois de WANDERS. C’est une source de chaleur
confortable qui vous donnera beaucoup de plaisir pendant de longues années.
Ce poêle à bois a été conçu tout spécialement pour répondre aux exigences d’un emploi aisé, de la sécurité
et du design.
Votre poêle est développé et produit dans notre usine à Netterden (Pays-Bas) et fait à la main pour une partie
importante. La construction est faite uniquement avec les meilleurs matériaux en conformité avec les normes
européennes en vigueur. Vous bénéficierez ainsi de la garantie d’une longue durée de vie pour ce poêle.
La première partie de ce mode d’emploi est consacrée aux conseils pour une utilisation correcte de votre poêle
à bois en toute sécurité. La deuxième partie comporte les instructions d’installation et les caractéristiques
techniques destinées notamment à l’installateur.
Nous vous recommandons de lire ce manuel attentivement avant la mise en service de votre poêle à bois et de
bien le conserver. Votre installateur en aura besoin pour l’entretien annuel de votre poêle.
Nous espérons que vous profiterez beaucoup de l’ambiance chaleureuse du Kanda.
L’Equipe de WANDERS
!
•
•
•
•
•
30
L’appareil ne peut être utilisé sans le verre.
Il ne peut être posé de matières aisément inflammables, comme des vêtements de nylon, dans les
environs d l’appareil.
Cet appareil n’est pas conçu pour être utilisé par des personnes (en ce compris les enfants) ayant un
léger handicap physique ou psychique ou des personnes qui ne sont pas au courant de son mode
d’utilisation. Veillez à tout moment à ce que ces personnes ne s’approchent de l’appareil sans être
surveillées.
Utilisez un pare-feu afin d’éviter que les personnes précitées et les enfants ne se brûle.
L’appareil doit être placé et raccordé comme appareil ‘fermé par un installateur reconnu,
conformément au mode d’installation et aux règlements nationaux et locaux.
Votre poêle à bois Square en un coup d’oeil
Le poêle Square 75 Tunnel Jules
Le poêle à bois Square allie confort et forte puissance calorifique.
De par ses grandes surfaces vitrées, la chaleur dans le poêle irradie directement vers l’extérieur, dégageant
un maximum de chaleur dans votre pièce à vivre. La chicane intégrée dans l’appareil induit une extraction
supplémentaire de chaleur aux gaz de combustion, ce qui augmente la radiation calorifique du poêle. Le
registre de l’air de combustion vous permet de régler l’entrée d’air comburant en apportant plus ou moins
d’oxygène, donc une combustion plus ou moins rapide et ainsi plus ou moins de chaleur émise par le poêle.
Le circuit de fumées rallongé à l’intérieur du poêle crée un réchauffement optimal du poêle et une diminution
de perte calorifique.
En règle générale, c’est le distributeur de votre poêle Square qui se charge de l’installation. Si ce n’est pas le cas,
confiez ce travail à un installateur agréé. Celui-ci vous donnera les conseils appropriés pour le raccordement
de votre poêle au conduit de fumée. Le raccordement au conduit de fumée par une personne non qualifiée est
interdit. Dans ce cas, nous ne garantissons pas le bon fonctionnement de votre poêle Square.
Veillez également, lors de l’installation du poêle, à la sécurité incendie. Voir page 36.
!
!
Ce poêle à bois est conçu comme chauffage d’appoint et ne remplace pas une installation du type
chauffage central.
Allumage en début d’automne ou à la fin de l’hiver
Lorsque les températures extérieures et intérieures sont rapprochées, le tirage dans la cheminée
est une affaire très délicate. Au début de l’automne ou lors des derniers jours de l’hiver vous pouvez
améliorer le tirage en faisant brûler peu de bois avec toutes les entrées d’air comburant ouvertes.
Un important apport d’air comburant provoque un échauffement rapide ce qui stimule, à son tour,
le tirage dans le cheminée. L’utilisation de peu de bois lors du fonctionnement du poêle évite le
refoulement de la fumée dans la pièce.
31
FR
Installation
Allumage du poêle
!
Lors de l’allumage et pendant le fonctionnement, le poêle s’échauffe fortement et nécessite au moins
deux heures de refroidissement après son arrêt. Pour cette raison, il ne faut surtout pas toucher le
poêle sans protection lors du fonctionnement et pendant les deux heures qui suivent. Utilisez toujours
un gant de protection pour commander le poêle afin d’éviter de graves brûlures.
Avant de procéder au premier allumage de votre poêle, éliminez
d’éventuels résidus sur la vitre à l’aide d’un essuie-tout. Ce papier servira
par la suite à l’allumage.
Ouvrez le registre de l’air de combustion. Tirez entièrement la manette
vers l’extérieur avant d’allumer le poêle. La manette “ECO” doit être
totalement à gauche. Ouvrez ensuite la porte et posez quelques
boulettes de papier ou des allume-feu sur lesquels vous posez du petit
bois. Allumez le petit bois et laissez la porte entr’ouverte pendant 3 à
5 minutes afin de créer un apport supplémentaire d’air comburant et
de stimuler le tirage dans la cheminée. Lorsque le petit bois brûle bien,
rajoutez du bois. (Posez le bois de façon croisée pour que les flammes
entourent chaque bûchette).
Une fois le poêle bien réchauffé, vous pouvez rabattre la manette de
la chicane en la poussant vers la droite en position eco. Maintenant
les gaz de combustion passent par le circuit long de fumée.
Réglage d’apport d’air comburant
Le registre d’air comburant possède trois positions, c’est à dire :
1. entièrement sortie = entrée d’air primaire et secondaire ouverte
2. poussé jusqu’au premier clic = seulement entrée d’air secondaire
ouverte, le poêle a le meilleur rendement et le balayage de la vitre
fonctionne au maximum
3. entièrement repoussé jusqu’au deuxième clic = toutes les
ouvertures sont fermées et le poêle s’éteindra petit à petit.
1
!
32
2
3
Il est interdit d’allumer le poêle à l’aide d’un liquide tel que l’essence ou l’alcool à brûler.
Ne pas faire fonctionner une hotte dans la même pièce que le poêle.
Ne touchez jamais les parties laquées lors du réchauffement du poêle.
!
Evitez les traces de doigt
Veillez à ne pas toucher la vitre avec vos doigts. Lors du réchauffement du poêle, les empreintes
digitales s’incrustent dans la vitre et ne s’enlèvent plus par la suite.
Rechargement
Veillez, lors du rechargement en combustible, à ouvrir de nouveau le volet de la chicane. Ceci afin d’éviter
l’entrée d’une trop grande quantité de gaz de combustion dans la pièce à vivre. Une fois la porte refermée,
vous pouvez le refermer.
Premier allumage
!
Changements de couleurs des murs, des plafonds et des grilles
Le chauffage peut entraîner un changement de couleur des murs, des plafonds et des grilles. Cela est
dû à la combustion de poussières dans l'échangeur thermique de la cheminée. Ce processus est naturel
et n'engage pas la responsabilité de WANDERS. Pour réduire au maximum le changement de couleur,
nous vous conseillons de suivre les recommandations données par les spécialistes des appareils de
chauffage d'ambiance. Votre installateur peut vous en informer.
Lors de la première mise en route de votre poêle Square, celui-ci doit encore se roder. L’appareil est pourvu d’un
revêtement réfractaire peint qui doit encore “cuire” lors des températures excédant 400°C. Ce processus a lieu
les premières fois que vous allumez le poêle et que les températures montent jusqu’à 600°C. Ce phénomène
peut entraîner des mauvaises odeurs qui ne sont toutefois pas nocives. Nous vous conseillons – les 4 ou 5
premières fois que vous utilisez le poêle – à le laisser brûler pendant environ 6 heures d’affilée sans surcharge
en bois. Aérez bien la pièce lors du fonctionnement du poêle. Veillez à ce qu’aucune hotte ne fonctionne en
même temps que le poêle : une hotte aspire l’air comburant dont le poêle a besoin.
Lors du rodage de l'appareil, un dépôt peut se former sur la porte en vitrocéramique. Ce dépôt s'élimine tout
simplement à l'aide d'un morceau de tissu légèrement humidifié. Vous pouvez aussi utiliser un produit de
nettoyage spécifique pour les tables de cuisson vitrocéramiques.
Veillez à ne pas toucher la vitre avec vos doigts. Lors du réchauffement du poêle, les empreintes digitales
s’incrustent dans la vitre et ne s’enlèvent plus par la suite.
Attendez six semaines avant d'allumer votre appareil de chauffage dans une maison neuve, récemment
livrée, ou dans une pièce qui a été rénovée dernièrement. Les murs et les plafonds contiennent encore
des gaz, des plastifiants et de l'humidité émanant des travaux d'enduit et de peinture. Par les courants
d'air chaud, les nombreuses particules dans l'espace peuvent changer de couleur et se coller sur les
murs et les plafonds. L'humidité dans les murs chauffe, ce qui peut causer des tâches jaunes.
Combustible
Espèce de bois
Durée de séchage
Pin, Peuplier
1 an
Tilleul, Saule, Sapin, Bouleau, Frêne, Aune
1,5 an
Arbre fruitier, Hêtre
2 ans
Chêne
2,5 ans
33
FR
!
Maison neuve ou rénovation récente?
Le poêle Square ne peut fonctionner qu’avec du bois. Ne posez pas plus de 3 à 4 kg de combustible à la
fois dans l’appareil. Utilisez toujours du bois fendu propre et suffisamment sec. Pour les temps de séchage,
consultez le tableau ci-dessus. Le bois humide brûle mal et provoque un excès de fumée, favorisant un dépôt
de suie sur la porte vitrée. Les particules de suie peuvent également s’accrocher aux parois du conduit de
fumée. Cet encrassement augmente le risque d’un feu de cheminée.
Le bois fraichement coupé contient environ 50% d’humidité résiduelle. Après un an de séchage, le bois fendu
contient encore 20% d’humidité résiduelle. Après deux ans de séchage, cette humidité ne dépassera plus 12
à 15%. Un bois sec donnera un joli jeu de flammes avec peu ou pas de fumée. Lors de sa combustion, vous
entendrez le bois crépiter. Un bois humide crée un bruit de sifflement, dégage beaucoup de fumée et très peu
de flammes. L’attrait et le rendement calorifique d’un tel feu sont nettement moindres.
!
!
!
Ne posez jamais de bûches contenant de la paraffine dans votre poêle. Une fois la porte fermée, la
paraffine dans les bûches fond trop vite par la forte chaleur. Les gaz de fumée pollués ainsi dégagés,
se déposent immédiatement sur la porte vitrée du poêle, s’incrustent dans la vitre et ne s’enlèvent
plus.
N’utilisez jamais du bois peint, imprégné, collé ou traité. Le gaz de fumée que celui-ci dégage est d’une
haute toxicité pour l’environnement et peut abîmer votre poêle. Il est également interdit de faire brûler
le plastic et d’autres déchets à cause de la fumée toxique que cela dégage.
Les différentes espèces de bois et leur stockage
Toutes les espèces de bois sain, fendu et sec peuvent être utilisés comme combustible pour votre poêle.
Les bois durs comme le chêne, le hêtre et le bouleau, se consument lentement, dégagent beaucoup de
chaleur et créent facilement de la braise. Les bois plus tendres comme le sapin, le pin ou le peuplier,
créent plus de flammes mais moins de chaleur et moins de braise.
Le bon stockage du bois nécessite un endroit venté, protégé contre la pluie. Ainsi le bois peut sécher
de façon naturelle. Entassez les bûches sur une vieille palette ou une grille. Cela permettra au bois de
sécher aussi par le bas et évite le contact des bûches avec l’eau.
Combustion optimale de votre poêle
Les poêles WANDERS sont conçues pour donner une rendement calorifique optimal. Un poêle à bois bien
utilisé peut atteindre un rendement calorifique d’environ 75%. Le bon fonctionnement nécessite moins de
bois pour autant de chaleur. Un poêle bien utilisé crée moins de pollution de atmosphérique. Quelques
conseils pour une satisfaction optimale :
• Laisser fonctionner le poêle avec la porte fermée ; le rendement calorifique est ainsi amélioré de 8 à 10
fois. Avec la porte ouverte, la cheminée tire plus d’air que nécessaire à une bonne combustion. L’air relativement plus froid diminue la température du feu. Vous évitez également des dégâts dus aux éventuelles
étincelles jaillissantes, notamment lors de la combustion de bois de conifères.
• Ne posez sur le feu, pas plus de 3 bûches à la fois. Une trop grande quantité de bois en une seule recharge
contrarie la bonne combustion et pollue inutilement l’environnement.
• Aérez bien la pièce lorsque le poêle fonctionne. Un bon feu de bois crépitant demande au minimum 25m3
d’air par heure. Ne faites jamais fonctionner, dans la même pièce, une hotte en même temps que votre
poêle.
• N’apportez de l’air supplémentaire à votre poêle qu’à l’allumage. Si vous apportez constamment beaucoup d’air comburant, la combustion sera trop poussée par cet air supplémentaire, ne donnant pas assez
de temps au poêle de rendre la chaleur à la pièce à vivre. Ceci créera aussi le risque de surchauffe et, par
conséquent, l’endommagement de votre poêle.
• Soyez prudent lors du fonctionnement du poêle en cas de brouillard ou en absence totale de vent. Sans
vent il n’y a guère de tirage dans une cheminée froide. Comme la fumée est plus lourde que l’air, il y a le
risque que la fumée rentre dans la pièce. Par temps de brouillard la fumée qui sort de la cheminée vers
l’extérieur, se refroidit rapidement, descend et gênera votre confort.
34
•
N’éteignez pas le feu d’un coup avec de l’eau mais laissez le s’éteindre tout seul. Les matériaux à l’intérieur
du poêle risquent de se déformer ou de se fendiller par des écarts de température trop brusques.
Cheminée et conduit de fumée
La cheminée constitue la partie la plus importante de votre poêle à bois. Une cheminée correcte empêche la
fumée de rentrer dans la pièce, évite le dépôt de suie sur la vitre et une mauvaise combustion. Avant l’installation
de votre poêle, l’installateur, ou un ramoneur agrée, doit d’abord contrôler si la cheminée possède, sur toute sa
longueur, un diamètre d’au moins 200mm et si le conduit est propre, lisse et étanche.
!
!
Une cheminée qui avec un bon tirage
L’air chaud veut monter. La cheminée est basée sur ce principe même. Un facteur favorisant ce
phénomène est lorsque, à l’embouchure de la cheminée extérieure, le vent “aspire” cet air.
Il arrive qu’un vent descendant provoque l’effet inverse et refoule cet air dans la cheminée. Un
brouillard froid et épais peut également entraver un bon tirage, ainsi qu’un long conduit de fumée
ayant une surface rugueuse et beaucoup de coudes. Si le tirage est de nature faible, votre installateur
pourra vous renseigner sur la pose éventuelle d’un accélérateur de tirage dans la cheminée.
Que faire en cas de feu de cheminée
Lors d’un feu de cheminée, vous fermez immédiatement le volet d’obturation dans la cheminée et
toutes les entrées d’air de votre poêle. Téléphonez aux pompiers. Après l’extinction du feu, la cheminée
et le poêle devront être contrôlés par l’installateur.
Entretien
•
•
•
•
•
Nous vous conseillons de laisser dans le foyer du poêle une couche de deux à trois centimètres de cendres
ce qui protège la sole.
Enlevez du poêle les cendres refroidies deux à trois fois par semaine. Nous vous conseillons d’utiliser à cet
effet un seau à cendres.
Nettoyez l’extérieur du poêle à l’aide d’un chiffon légèrement humide qui ne peluche pas. N’utilisez aucun
produit de nettoyage corrosif ou abrasif.
Nettoyez la vitre refroidie à l’aide d’un produit de nettoyage pour plaques thermo céramiques. Une fois
la vitre nettoyée, ne la touchez plus avec les doigts. Sous l’effet de la chaleur, les empreintes digitales
s’incrustent dans le verre.
Veillez à graisser, de temps à autre, les charnières et la fermeture de la porte.
!
N’utilisez aucun produit corrosif ou abrasif pour entretenir votre poêle.
Mise hors fonctionnement
•
•
•
Pendant l’été, laissez le dispositif d’entrée d’air comburant ouvert. Le courant d’air ainsi créé empêche
l’humidité à s’installer dans le poêle.
Nettoyez à fond le poêle après la saison de chauffe. N’oubliez pas de nettoyer également les conduits de
fumée tel que c’est indiqué ci-dessous. Le cendrier peut s’enlever entièrement en dévissant les écrous à
ailettes.
Posez du sel absorbant dans le poêle lorsque celui-ci est placé dans une pièce humide.
35
FR
Entretien courant
Entretien annuel
•
•
•
•
•
Par rapport à la sécurité incendie et à une éventuelle assurance incendie, faites ramoner soigneusement
votre cheminée par un ramoneur agréé une fois par an.
Faites contrôler annuellement l’étanchéité du conduit de fumée et de l’entrée d’air comburant du système
de conduit à double paroi.
Faites contrôler, une fois par an, l’ensemble du système de canalisation, y inclus la sortie de toit ou de façade ainsi que l’embouchure qui dépasse de la façade.
Faites vérifier chaque année, le fonctionnement des registres et/ou des volets.
Faites contrôler chaque année, l’état d’usure des portes et des vitres.
Sécurité
Un poêle à bois WANDERS est garant d’une source de chaleur confortable en toute sécurité.
La sécurité incendie commence par une installation correcte et par le bon fonctionnement du conduit
d’évacuation de gaz de fumée. Pour cela, l’installateur est tenu de se conformer aux consignes d’installation
précisées sur la page 37 et suivantes. Le fonctionnement du poêle en toute sécurité tient également au respect
des points suivants:
1. Faites fonctionner le poêle le plus souvent possible avec la porte vitrée fermée. Cette position augmente
le rendement et est plus écologique.
2. Evitez que les petits enfants ou des personnes invalides ne se trouvent à proximité du poêle et ne les
laissez pas seuls lorsque le poêle est en fonctionnement. Installez, si nécessaire, un pare-feu.
3. Ne versez ou ne posez aucun liquide ou autre produit inflammable dans le poêle, ce qui peut endommager
définitivement l’appareil.
4. Dans le cas où le poêle sera posé sur un sol en matériau combustible, il faut installer une plaque de
protection. Celle-ci doit avoir au minimum les dimensions suivantes : devant la porte vitrée : 50 cm ; des
côtés latéraux de la porte : 30 cm à partir du poêle.
5. Ne posez aucun matériau combustible (rideaux, objets en bois – armoires, tableaux) près du poêle ou du
conduit de fumée. Respectez une distance minimale de 80 cm à partir de l’extérieur du poêle et du conduit
de fumée.
6. N’habillez jamais la cheminée d’un matériau inflammable (par exemple de la tapisserie).
7. Respectez les consignes données dans le chapitre “Combustion optimale” sous numéro huit, page 34.
8. Ne faites réparer le poêle que par un installateur agrée et en n’utilisant que les pièces d’origine.
Garantie
WANDERS Metaalproducten B.V. à Netterden (Pays-Bas) offre à votre poêle une garantie de 5 ans à partir de la
date d’achat, à condition que le poêle soit installé correctement et utilisé selon les consignes données dans le
présent manuel. La garantie s’applique à tous les défauts de matériaux ou de construction. Dans ces cas, vous
recevrez les pièces de rechange à titre gratuit. La main d’oeuvre et autres frais ne font pas partie de la garantie.
Les pièces défectueuses seront à envoyer en port payé à (Fabrique de poêles) WANDERS Metaalproducten B.V.,
Amtweg 4, 7077 AL, Netterden (Pays-Bas).
36
Avant l’installation du poêle, un contrôle doit être fait si l’appareil ne présente pas visiblement de défauts.
Si c’est le cas, n’acceptez pas l’appareil et prenez contact avec votre revendeur.
La garantie n’inclut pas : la partie vitrée, les dysfonctionnements dus à une utilisation inappropriée ; une
observation incorrecte des consignes nationales et des notices d’installation et d’utilisation du présent manuel
; l’installation par un installateur ou revendeur non agréé par WANDERS ; la négligence dans l’entretien du poêle
et en cas de changement de propriétaire du poêle. La garantie est également invalidée suite à l’utilisation d’un
combustible inapproprié.
Les pièces de rechange suivantes ont une garantie d’un an : toutes les pièces en fonte ou en vermiculite, les
pièces de commande du système de convection et la laque.
WANDERS n’est pas responsable d’éventuelles fissures dans le plâtre de parement ni du changement de
couleur des murs, des plafonds et/ou des grilles suite à l’utilisation du poêle. Les changements de couleur
peuvent être dus à la combustion de particules de poussière dans l’échangeur thermique de la cheminée.
Pour réduire au maximum le risque de fissures dans le plâtre de parement ou de changement de couleur,
nous vous conseillons de suivre les recommandations données par les spécialistes des appareils de chauffage
d'ambiance. Votre installateur peut vous en informer.
!
Pour les poêles à encastrer, Wanders conseille de toujours
installer une aération de cheminée.
Les réclamations ne seront traitées que suite à la réclamation
par la firme de revente ou par l'installateur et devront être
accompagnées d'une copie de la facture d'achat de l'appareil. Les
réparations ne donnent pas droit au prolongement de la période
de garantie. Toute détérioration consécutive en est exclue.
Consignes d’installation du Square
!
L’appareil ne doit être installé et raccordé que par un installateur agréé et dans le respect les consignes
données ci-dessous. En outre, la législation et la règlementation régionale et nationale au sujet de
l’emplacement et de l’utilisation des poêles à bois doivent être respectées. WANDERS n’offre aucune
garantie si le Square a été raccordé ou installé de façon partielle ou erronée.
Il n’est pas autorisé d’installer votre poêle dans:
• Une cage d’escalier, excepté dans un bâtiment ne possédant pas plus de deux habitations.
• Les passages et couloirs accessibles au public.
• Les pièces de fabrication ou de stockage de matières hautement inflammables ou explosibles.
• Les pièces dans lesquelles une hotte ou un autre système d’aspiration mécanique aspire l’air, sauf si un apport d’air comburant vient directement de l’extérieur, ce qui assure une combustion sans danger.
37
FR
Le Square a été contrôlé d’après la normalisation internationale EN13229. Le présent appareil peut être
raccordé à un conduit de fumée qui dessert plusieurs poêles. Le raccord au conduit de fumée a un diamètre
de 200 mm. Le raccord au système de convection a un diamètre de 100 mm.
Préparation
Le conduit de cheminée
Avant d’installer le poêle, veillez à respecter les points suivants :
• Si vous raccordez le poêle à une cheminée existante, celle-ci doit être nettoyée et contrôlée au préalable
par un ramoneur agréé. D’éventuels volets d’obturation doivent être enlevés.
• Le conduit de fumée du poêle doit être raccordé directement au conduit de cheminée.
• La dépression dans le conduit de cheminée doit atteindre au minimum 12 Pa ou 0,12 mbar.
• Le conduit de cheminée doit toujours déboucher dans la zone dépressionnaire. Voir schéma.
3
1
3
1
A X
X
3
500 mm
X > 23˚
•
•
•
X < 23˚
Avant l’installation du poêle il faut vérifier si le conduit de cheminée est propre, étanche et possède un
diamètre d’au moins 200 mm sans aucune entrave.
Les éventuels coudes dans le conduit de fumée ne doivent pas être supérieurs à 45°.
Assurez-vous que le conduit de cheminée puisse évacuer les gaz de fumée de façon correcte, suffisante et
en toute sécurité.
Sécurité incendie
La sécurité incendie exige le respect des consignes ci-dessous avant l’installation de votre poêle.
1. Dans le cas où le poêle sera posé sur un sol en matériau combustible, il faut installer une plaque de
protection. Celle-ci doit avoir au minimum les dimensions suivantes : devant la porte vitrée : 50 cm ; pour
les côtés latéraux de la porte : 30 cm à partir du poêle.
2. Respectez une distance minimale de 80 cm entre le poêle et des objets combustibles comme les rideaux,
objets en bois (armoires, tableaux) et en verre. Respectez cette même distance par rapport au conduit de
fumée.
3. Les éléments de construction en bois qui se trouvent sans le champ de rayonnement du poêle (80 cm à
partir de l’extérieur du poêle) doivent être couverts d’un matériau ignifuge.
4. Si le conduit de fumée traverse un plafond et/ou une toiture qui contient des matériaux combustibles/
inflammables, le plafond et/ou la toiture en question doit être couvert d’un revêtement ignifuge d’environ
80 cm tout autour du conduit. Faites attention à d’éventuels solivages et conduits électriques.
5. La distance entre le poêle et des éléments porteurs de construction en acier doit être au minimum 50 cm
dans toutes les directions.
6. Protégez tous les matériaux combustibles se situant dans un rayon inférieur à 80 cm de toutes les
ouvertures du poêle. Utilisez, pour cette protection, des matériaux ignifuges.
7. N’habillez jamais la cheminée d’un matériau inflammable (tel que la tapisserie).
8. Le mur ou la cloison derrière le poêle doit être constitué de matériaux incombustibles ou être isolé(e) de
celui-ci. Le matériau d’isolation doit pouvoir résister à une température de 700°C et avoir une densité de
80 kg/m3. Pour les matériaux d’isolation, voir page 42.
9. Evitez, lors de l’installation, le risque de transmission de chaleur. Le dégagement de chaleur par un poêle
en fonctionnement peut traverser le mur ou la cloison, à tel point qu’il peut provoquer un incendie de
l’autre côté du mur. A prendre en compte.
38
Installation
Le Square a été contrôlé d’après la normalisation internationale EN13229. Le présent appareil peut être
raccordé à un conduit de fumée qui dessert plusieurs poêles. Le raccord au conduit de fumée a un diamètre
de 200 mm. Le poêle ne peut être installé que par un installateur agréé, sinon la garantie est invalidée.
Apport d’air comburant
Le poêle nécessite un apport constamment renouvelé d’air comburant. Si nécessaire, créez une entrée d’air
comburant supplémentaire, le plus proche possible du poêle pour éviter des courants d’air. Une entrée d’air
supplémentaire est absolument indispensable si :
• La pièce est équipée d’un système de récupération de chaleur.
• La pièce est équipée d’un dispositif central d’extraction d’air.
• Présence d’une hotte dans la même pièce.
L’entrée d’air comburant doit pouvoir être obturée si elle traverse un mur ou une cloison ignifuge. Lorsque
plusieurs appareils de chauffage se trouvent dans la même pièce, il est nécessaire de créer des entrées d’air
comburant en nombre suffisant pour garantir une combustion sans faille.
Raccordement du Square
Le Square est un poids moyen. Assurez-vous que le sol sur lequel vous posez le poêle, soit suffisamment solide
et plan.
Suivez, avant de faire le montage de votre poêle, les consignes données dans le chapitre précédent“Préparation”.
Epargnez votre dos et protégez le sol pendant tout le montage.
FR
1. Contrôlez l’emballage et, en cas de dommages visibles, informez le revendeur.
2. Sortez le poêle de son emballage.
3. Posez le poêle à son emplacement de telle sorte qu’il soit parfaitement centré par rapport au conduit de
fumée. Si votre poêle est équipé de ventilateurs optionnels, veillez à ce que le câble ne s’abîme pas ou ne
soit coincé.
4. Raccordez le manchon au conduit de fumée. Sur la page 38 il est expliqué à quoi le conduit de fumée doit
répondre. Le conduit de fumée doit être monté de façon qui évacue l’eau.
5. Posez la plaque chicane dans le poêle.
6. Votre poêle est prêt à l’emploi.
39
!
WANDERS conseille l’aération de cheminée pour tous les
inserts.
Réparations
Enlever la vitre
Pour enlever la vitre, dévissez le cadre de la porte. Les 3 vis du cadre
se trouvent toutes dans la partie inférieure de la porte.
40
Données techniques
Square 75 tunnel
Verrou de la porte
I & II
Ba
Puissance nominale *
15,3
kW
Diamètre tuyaux de fumées
200
mm
Chargement en bois maximal
3-4
kg
* la chaleur nominale est obtenue par un tirage de la cheminée de 0,12 mBar
Combustible; bûches (30 x 10 cm)
Chargement maximal
3 bûches
Clapet d’air primair
maximal
Trou d’air secondaire
maximal
Durée de consommation combustible
1 heure environ
Valeurs des gaz de fumée selon DIN 4705, DIN 18895 partie 2
Porte fermée. Combustible bois
Square 75 tunnel
Quantité gaz de fumée
13,2
g/s
Température gaz de fumée
298
0
Pression préliminaire
0,12
mBar
Rendement
77,6
%
CO à 13% O2
0,08
%
Keuringsinstituut
Keuringsnorm
Keuringsrapportnummer
27
mg/m3
0608
EN13229
FR
Particules fines
C
EZKA/12/079-1
41
Tableau épaisseur de l’isolation par épaisseur de mur
épaisseur de mur
10 cm
isolation
manteau
convection
Protection du mur
Parois composées d’éléments de construction
combustibles
X
Charpente en acier
X
Meuble encastrable contre le poêle
X
Meuble encastrable dans le mur arrière
X
X
Arriére
8 cm
X
Côté
8 cm
Autres parois
Epaisseur de paroi < 10 cm
X
Epaisseur de paroi > 10 cm (peut être un mur
de maçonnerie)
-
X
X
Dessous
6 cm
X
-
Tableau indiquant quelle épaisseur de l’isolation est à choisir par quelle épaisseur de mur pour la protection
des parois encastrées.
Tableau matériau isolant. NB: seul le matériau indiqué dans la zone grise est admis.
Isolation
Emballage
Conduction thermique
Temp e de serv
la plus élevée.
Densité
no
no
no
emballage
no
�C
no
kg/m³
matelats piqués
matelats piqués
matelats piqués
g. courbe 2
10
12
14
16
100
120
140
160
72
74
76
720
740
760
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
18
99
180
10
11
12
13
article
forme
laine minérale 01
laine minérale 02
laine de roche 03
scories
04
05
bandes
01
laine en vrac
laine
02
granulat
feutre
mat. a lamelles 10
06
07
08
09
10
matelats piqués 11
panneaux
plats
segments
20
tresses
21
99
autres
99
ecailles
g. courbe 1
ecailles
g. courbe 2
panneaux
g. courbe 1
panneaux
g. courbe 2
seul
99
Sélectionnez le matériau d’isolation proposé au tableau. Le groupe 99 est INTERDIT
42
DE
Gebrauchsanweisung und Montagevorschriften
Square 75 tunnel / Jules
© Copyright 2013 Wanders fires & stoves
Die Informationen in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Wanders fires & stoves haftet nicht für technische oder redaktionelle Fehler
oder Auslassungen in diesem Dokument.
43
D
Ihr Square Holzofen auf einen Blick
45
Einbau45
Anmachen des Ofens
46
Bedienung der Luftzufuhr
46
Holz nachfüllen
47
Das erste Mal Heizen
47
Heizmaterial48
Die optimierte Art, zu Heizen
48
Schornstein und Rauchkanal
49
Wartung49
Normale Wartung
49
Ausser Betriebsstellung
50
Jährliche Wartung
50
Brandschutz50
Garantie51
Installationsanleitung Square
51
Vorbereitung52
Der Rauchabzugskanal
52
Brandschutzvorrichtung52
Installation53
Zufuhr von Verbrennungsluft
53
Anschließen des Square
53
Reparaturen54
Glas entfernen
54
Technische Angaben
55
Sehr geehrter Kunde,
Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Holzofens, der eine komfortable Wärmequelle ist die Ihnen jahrelang Freue
machen wird. Dank seiner einzigartigen Form, ist der Kanda von überall im Zimmer zu sehen.
Bei der Entwicklung dieses Holzofens haben wir besonders auf Gebrauchsfreundlichkeit, Betriebssicherheit und
Design geachtet. Der Kanda ist in unserer eigenen Fabrik in Netterden entwickelt, hergestellt und großenteils
handgemacht. Bei der Produktion wurden nur die besten Materiale, die den europäischen Normen entsprechen,
eingesetzt. Damit gewährleisten wir eine lange Lebensdauer dieses Holzofens.
Im ersten Teil dieser Gebrauchsanweisung geben wir Ihnen Tipps und Hinweise für die richtige und sichere Art
Ihren Holzofen zu benützen. Im zweiten Teil befinden sich die Installationsvorschriften sowie auch die technischen
Angaben dieses Kanda Ofens. Diese sind vor Allem für den Installateur wichtig.
Vor Gebrauch Ihres Holzofens bitten wir Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig zu lesen und Sie dann gut zu
bewahren. Ihr Installateur braucht vielleicht diese Anleitung für die jährliche Wartung Ihres Ofens.
Wir wünschen Ihnen viel Wärme mit Ihrem Kauf.
Das WANDERS Team
!
•
•
•
•
•
44
Das Gerät darf nicht ohne Scheibe benutzt werden.
Es ist nicht gestattet, leicht brennbare Materiale, sowie Nylonkleidung oder brennbare Flüssigkeiten
in die Nähe des Gerätes zu bringen.
Das Gerät sollte nicht von Personen (einschließlich Kinder) die geistig oder körperlich behindert
sind, oder die nicht mit der Funktion vertraut sind, benutzt werden. Sorgen Sie immer dafür, dass
diese Personen sich ausschließlich unter Aufsicht in die Nähe des Gerätes begeben.
Benutzen Sie einen Kaminvorsatz um die oben erwähnten Kinder und Personen vor Verbrennung
zu schützen.
Das Gerät muss von einem anerkannten Installateur aufgestellt, gemäß dieser Installationsvorschrift,
sowie auch der nationalen und örtlich geltenden Vorschriften angeschlossen werden.
Ihr Square Holzofen auf einen Blick
Der Square 75 Tunnel Jules
Der Square bietet eine Kombination aus Komfort und effiziente Wärmeabgabe.
Die große Menge an Glas sorgt dafür, dass die Wärme des Ofens direkt in die Umgebung ausgestrahlt wird,
wodurch Ihr Zimmer schnell gemütlich Wärme abbekommt. Die eingebaute Rauchgasstauplatte bewirkt,
dass die Rauchgase im Ofen umgeleitet werden und zusammen mit der zusätzlichen Nachverbrennung
bedeutet dies, dass die Rauchgase besser verbrennen und dadurch der Ofen mehr Wärme ausstrahlt. Mit
dem eingebauten Lüftungsschieben können Sie selbst die Zufuhr von Verbrennungsluft einstellen, wodurch
der Ofen mehr bzw. weniger Sauerstoff bekommt und somit auf höheren oder niedrigeren Stufe brennt. So
können Sie selbst bestimmen, wie stark der Ofen brennt und wie viel Wärme der Ofen abgibt.. Die verlängerten
Rauchgasabzugskanäle bewirken, dass der Ofen optimal geheizt wird und weniger Wärme verliert.
Einbau
Im Allgemeinen kümmert sich der Händler bei den Sie den Square gekauft haben, auch um die Installation.
Wenn das nicht der Fall ist, beachten Sie, dass die Installation von einem anerkannten Installateur gemacht
wird. Ein anerkannter Installateur könnte auch richtig beraten über den Rauchabzugskanal an welchen der
Ofen angeschlossen werden muss. Der Anschluss der Holzöfen durch Unbefugte, ist verboten. In dem Fall
können wir Ihnen die gute Funktion des Square Ofens nicht garantieren.
Bei der Installation müssen Sie auch auf die Brandschutzvorrichtung achten, s. S. 50
!
Dieser Holzofen ist als Zusatzheizung geeignet und bildet keinen Ersatz für Ihre Zentralheizung.
Ihren Ofen im Herbst oder Ende Winter anmachen
Wenn die Außen- und Raumtemperatur nicht viel verschieden sind, ist ein guter Kaminabzug eine
richtige Herausforderung. Früh im Herbst oder Ende des Winters können Sie für einen guten Abzug
sorgen indem Sie wenig Holz verbrennen und alle Lüftungsöffnungen maximal offen halten. Viel
Luftzufuhr fördert eine schnelle Erwärmung und regt einen guten Abzug an. Mit wenig Holz heizen
verhindert, dass der Rauch wieder in den Raum strömen kann
D
!
45
Anmachen des Ofens
!
Der Ofen wird beim Anzünden und Heizen sehr heiß und braucht mindestens zwei Stunden um wieder
abzukühlen. Berühren sie deshalb den Ofen während des Heizens oder bis zwei Stunden danach,
nicht ohne Schutzvorrichtung und bedienen Sie den Ofen immer mit Handschuhen, weil Sie sich sonst
schwer verbrennen könnten.
Bevor Sie den Ofen anzünden verwenden Sie bitte z.B. einen Stück
Küchenpapier dazu, um den ggf. gebildeten Belag, der Ofenfenster, zu
säubern, und behalten Sie dieses Papier um das Feuer anzumachen.
Öffnen Sie die Klappe im Rauchabzugskanal. Bringen sie den
Lüftungsschieber in den maximalen Stand. Der ‘ECO’ muss in den
höchsten Stand nach links hin geschoben werden. Öffnen Sie
danach die Ofentuer und legen Sie einige Papierpropfen bzw. kleine
Anzündblöcke hinein, und stapeln darauf einige kleine Holzstücke.
Zünden Sie die Holzstückchen an. Lassen Sie die Tür für wenige (3 bis 5
Minuten) auf einen Spalt offen, für zusätzlicher Luftzufuhr, und damit
der Schornsteinzug schneller in Gang kommt. Wenn die Holzstuecke
richtig brennen, könne Sie weitere Holzscheitel hinzufügen (Versuchen
Sie die Holzscheitel locker im Feuer hineinzubetten, damit sich die
Flammen gut darum rum entwickeln können).
Schließen Sie die Rauchgasstauplatte, wenn der Ofen richtig in Gang
gekommen ist. Stellen Sie den Schieber nach rechts in den Eco Stand.
Nun werden die Rauchgase über die Rauchgaskanäle geleitet.
Bedienung der Luftzufuhr
Der Luftzufuhrschieber hat 3 Positionen, d.h.:
• Vollständig aufgeschoben: Primär- und Sekundär Luftzufuhr offen.
• Eindrücken bis zum Ersteinrast: nur Sekundärluftzufuhr steht auf
und der Ofen wirkt auf maximalen Ergebnis und auch die Fensterspülung funktioniert am Besten.
• Eindrücken bis zum zweiten Einrasten: alles geht zu, der Ofen erlöscht langsam.
1
!
46
2
3
Es ist verboten, mit flüssigen Stoffen, wie Benzin und Spiritus, den Ofen anzumachen. Vermeiden
Sie, dass im gleichen Raum in welchem der Ofen steht, eine Abzughaube funktioniert. Berühren Sie
während des Heizens nie die lackierten Teile des Ofens
!
Achten Sie auf Fingerabdrücke
Achten Sie darauf, dass Sie die Scheiben des Ofens nicht mit den Fingern berühren. Fingerabdrücke
brennen in das Glas hinein und können danach nicht mehr entfernt werden.
Holz nachfüllen
Achten Sie darauf die Rauchstauplatte wieder auf zu schieben, da ansonsten zu viele Rauchgase im
Wohnzimmerbereich hineindringen. Nach Schließen der Ofentür können Sie die Rauchgasplatte wieder
zumachen.
Das erste Mal Heizen
!
Verfärbung von Wänden, Decken und Roste
Durch Heizen des Ofens, können Wände, Decken und Roste sich verfärben. Das kommt daher, dass
Staubteilchen im Konvektionsmantel verbrennen. Das ist ein natürlicher Vorgang, wofür WANDERS
nicht verantwortlich ist. Um Verfärbung zu minimalisieren, verweisen wir Sie auf den Rat der von der
Branche der Kaminöfen gegeben wird. Ihr Installateur kann Sie dabei beraten.
Wenn Sie den Square das erste Mal in Gebrauch nehmen, muss der Ofen „eingebrannt“ werden. Das Gerät
ist mit einer hitzebeständigen Lackschicht versehen, die bei Temperaturen die höher sind als 400° Celsius,
in den Ofen einbrennen. Das geschieht die ersten paar Male, während Sie die ersten paar Male heizen, und
die Temperaturen dabei auf mehr als 600° Celsius ansteigen. Außerdem kann dieses „Einbrennen“ einen
unangenehmen Geruch mit sich bringen, der aber unschädlich ist. Wir raten Ihnen, den Ofen die ersten 4 bis
6 Mal mindestens 6 Stunden mit nicht zu viel Heizmaterial brennen zu lassen. Während des Heizens muss gut
gelüftet werden. Vermeiden sie, dass, während sie heizen, im selben Raum eine Abzughaube an ist, da eine
Abzugshaube Verbrennungsluft wegzieht, die der Ofen braucht.
Während des Einbrennens kann sich ein Belag auf Scheiben und Ofentür bilden. Dieser Belag kann ganz
einfach mit einem feuchten Tuch abgewischt werden, wenn der Ofen wieder kalt ist. Sie können auch spezielles
Reinigungsmittel für keramische Kochplatten benützen. Berühren sie die Scheiben nach dem Reinigen nicht
mehr mit den Fingerspitzen, da Fingerabdrücke in das Glas einbrennen und danach nicht mehr zu entfernen
sind.
Warten sie sechs Wochen bevor Sie den Ofen heizen in einer Neubauwohnung die vor kurzem fertig
gestellt wurde, oder einem Raum der stark renoviert wurde. In den Wänden und Decken befinden
sich noch Gase, Weichmacher und Feuchtigkeit von den Stuck- und Malerarbeiten. Durch die warmen
Luftströme können sich die vielen Staubteilchen im Raum verfärben und sich auf Wände und Decken
festsetzen. Auch die noch vorhandene Feuchtigkeit in Wänden und Decken erwärmt sich und kann
gelbe Flecken verursachen.
D
!
Neubauwohnung oder vor kurzem renoviert?
47
Heizmaterial
Holzart
Trocknungszeit
Kiefer, Pappel
1 Jahr
Linde, Weide, Tanne, Birke, Esche, Erle
1,5 Jahren
Obstbäume, Buch
2 Jahren
Eiche
2,5 Jahren
Der Square kann nur mit Holz beheizt werden. Legen sie nie mehr als 3-4 Kg Heizmaterial in den Ofen. Benützen
Sie immer sauberes, gehacktes Holz das genügend getrocknet ist. Die Trocknungszeiten entnehmen Sie
der Tabelle oben. Feuchtes Holz brennt schlecht und erzeugt übermäßig viel Rauch. Dadurch können die
Scheiben des Ofens durch Russ schwarz werden. Russteilchen können sich ebenfalls im Rauchabzugkanal
anheften, mit dementsprechenden Gefahr auf Schornsteinbrand.
Nasses Frischholz enthält noch ungefähr 50% Feuchtigkeit. Nach einer Trocknungszeit von einem Jahr, weist
gespaltetes Holz noch 20% Feuchtigkeit auf. Nach zwei Jahren Trocknung ist der Feuchtigkeitsgehalt auf 12 bis
15% gesunken. Trockenes Holz erzeugt eine schöne Flamme und bildet so gut wie keinen Rauch. Während des
Verbrennens kann man das Holz gemütlich prasseln hören. Feuchtes Holz erzeugt ein zischendes Geräusch,
viel Rauch und eine kleine Flamme. Die Freude am Heizen und die Nutzleistung werden stark beeinträchtigt.
!
!
!
Verwenden Sie in Ihrem Ofen keine Holzblöcke die Paraffin enthalten. Wenn die Ofentür geschlossen
ist schmilzt das Paraffin zu schnell aus den Holzblöcken heraus. Die verschmutzten Rauchgase die
dadurch entstehen, bilden einen Niederschlag auf der Scheibe der Ofentür, brennen ins Glas hinein
und können dann nicht mehr entfernt werden.
Verwenden sie kein gestrichenes, imprägniertes, verleimtes oder anderweitig bearbeitetes Holz.
Die Rauchgase sind sehr schädlich für die Umwelt und können Ihren Ofen antasten. Es ist auch
verboten darin Plastik oder anderen Abfall, wegen der sich bildenden giftigen Rauchentwicklung, zu
verbrennen.
Holzarten und Lagerung
Alle Arten sauberes, gespaltetes und trockenes Holz können als Heizmaterial gebraucht werden.
Harte Holzarten, sowie Eiche, Buche und Birke brennen langsam, geben viel Wärme ab und bilden
leicht Holzkohle. Weichere Holzarten, sowie Kiefer, Tanne und Pappel erzeugen mehr Flammen aber
weniger Wärme und weniger Holzkohle.
Holz wird am Besten an einer windigen Stelle, aber gut vom Regen geschützt, gelagert. So trocknet
das Holz auf natürliche Art. Stapeln Sie die Holzblöcke auf einer alten Palette oder auf einem Rost. So
kann das Holz auch von unten trocknen und bleiben die untersten Holzblöcke vor Wassereinwirkung
geschützt.
Die optimierte Art, zu Heizen
Die Öfen von WANDERS sind so entworfen, dass sie die beste Nutzleistung erzeugen. Ein gut beheizter
Holzofen kann eine Nutzleistung von etwa 75% erreichen. Dadurch verbrauchen Sie weniger Holz um genauso
viel Wärme zu erzeugen. Darüber hinaus, verursacht ein gut beheizter Ofen weniger Verschmutzung durch
Rauch. Hier einige Tipps für viel Freude am Heizen:
• Heizen sie Ihren Ofen immer mit geschlossener Tür. Dadurch liegt die Nutzleistung 8- bis 10-mal höher.
Wenn die Ofentür auf ist, saugt der Kamin mehr Luft, als für eine gute Verbrennung erforderlich ist, an.
Die relativ kalte Luft kühlt auch das Feuer wieder ab. Gleichzeitig werden Feuerschaden etwa durch
heraussprühende Funken, vor allem bei Nadelholz, vorgebeugt.
48
•
•
•
•
•
Legen sie nie mehr als 3 Holzscheite auf das Feuer. Viel Heizmaterial behindert eine effiziente Verbrennung und wirkt sich unnötig belastend auf die Umwelt auf.
Lüften Sie gut den Raum wenn sie heizen. Ein prasselndes Holzfeuer hat einen minimalen Verbrauch von
25 Kubikmeter Luft pro Stunde. Machen Sie nie eine Abzugshaube an, wenn im gleichen Raum ein Ofen
brennt.
Führen Sie dem Holzofen lediglich beim Heizungsbeginn, zusätzlichen Luft zu. Wenn Sie ständig zusätzlichen Luftzufuhr geben, wird die Holzbrennung durch diese extra Luft, zu stark aufgepeitscht, und bekommt der Ofen zu wenig Zeit, seine Wärme dem Zimmerbereich abzugeben. Er könnte ebenfalls übermäßig
erhitzen und Schäden bekommen.
Vorsicht bei windstillem und nebligem Wetter. Bei windstillem Wetter gibt es in dem kalten Schornsteinabzug beinahe keinen Zug. Weil Rauch schwerer ist als Luft, ist es möglich, dass der Rauch in den Raum
strömt. Bei Nebel kann der Rauch aus dem Schornstein (im Außenbereich) rasch abkühlen, nach unten
hin abfallen und damit der Umgebung hinderlich sein.
Löschen Sie nie das Feuer mit Wasser, sondern lassen es von selbst ausgehen. Die Materiale im Ofen
könnten sich sonst durch den plötzlichen Temperaturunterschied verformen, oder reißen.
Schornstein und Rauchkanal
Der Schornstein ist der wichtigste Teil Ihres Holzofens;
Der korrekte Schornstein verhindert dass Rauch in den Raum strömt, sich ein Belag auf der Scheibe bildet und
schlechte Verbrennung. Bevor Sie den Ofen montieren, muss Ihr Händler oder ein anerkannter Schornsteinfeger
den Schornsteinkanal über die ganze Länge kontrollieren ob er mindestens einen Durchmesser von 200
Millimeter hat und ob der Kanal sauber, glatt und dicht ist.
!
!
Schornstein mit gutem Zug
Warme Luft will steigen. Auf diesem Prinzip funktioniert jeder Schornstein. Was dabei hilft, ist dass der
Wind auch noch die Luft von der Schornsteinausmündung „weg saugt“.
Manchmal kann aber ein Fallwind die umgekehrte Wirkung haben und die Abluft gerade in den
Schornstein hinein blasen. So kann auch eine relativ schwere Nebelluft den guten Zug im Schornstein
hemmen. Auch ein zu langer Rauchkanal mit rauer Oberfläche und zu vielen Biegungen ergibt diese
Wirkung. Bei einem natürlich schlechten Zug kann Sie der Installateur über den Gebrauch eines
Ventilators im Rauchkanal aufklären
Schornsteinbrand; was zu tun
Bei Schornsteinbrand schließen Sie sofort die Kamin-Abschlussklappe und alle Luftzufuhrkanäle.
Rufen Sie die Feuerwehr an. Nach Löscharbeiten müssen Kamin und Ofen erneut vom Installateur
abgenommen werden.
Wartung
Normale Wartung
•
•
•
Wir raten Ihnen, eine zwei bis drei Zentimeter dicke Schicht Asche liegen zu lassen. Dies gewährt einen
Schutz für die Feuerstelle.
Reinigen sie den Ofen an der Außenseite mit einem feuchten, nicht fusselndem, Tuch. Benutzen Sie keine
beißende Putz- oder Scheuermittel.
Reinigen Sie den kalten Scheiben mit einem Putzmittel für Keramikkochplatten. Berühren sie dann das
gereinigte Glas nicht mehr mit Ihren Fingern. Fingerabdrücke brennen ins Glas.
Schmieren Sie ab und zu die Scharniere der Ofentür.
!
Benutzen sie keine beißenden Putz- und Scheuermittel um Ihren Ofen zu pflegen.
D
•
49
Ausser Betriebsstellung
•
•
•
Lassen Sie die Luftzufuhrklappe im Sommer auf, damit ein Zug entsteht, die Feuchtigkeit dem Ofen fern
hält.
Reinigen Sie den Ofen gründlich, jeweils nach Ablauf der Heizsaison. Vergessen Sie dabei die im Ofen
befindlichen Rauchabzugskanäle (siehe unten) nicht. Es gibt ebenfalls ein Aschebehälter, der herausnehmbar ist, durch Entfernen der Flügelmutterschrauben.
Legen Sie Feuchtigkeitsabsorbierendes Salz in den Ofen, wenn dieser in einem feuchten Raum steht.
Jährliche Wartung
•
•
•
•
•
Mit Bezug auf Brandschutz und eventuell einer Brandschutzversicherung, müssen Sie den Schornstein
jährlich durch einen anerkannten Schornsteinfeger fegen lassen.
Lassen sie jährlich den Rauchgasabzug und die Verbrennungsluftzufuhr des doppelwandigen Rauchkanalsystems auf Undurchlässigkeit prüfen.
Lassen Sie jährlich das gesamte Kanalsystem, einschliesslich der Durchfuhr durch das Dach oder der Fassade und deren Ausmündungen kontrollieren.
Lassen Sie jährlich die Funktion der Schieber und/oder Klappen kontrollieren.
Lassen sie jährlich all Dichtungen von Türen und Glasscheiben auf Verschleißerscheinungen prüfen.
Brandschutz
Mit einem Holzofen von WANDERS haben Sie eine bequeme und zugleich sichere Wärmequelle ins Haus.
Der Brandschutz fängt schon bei der korrekten Montage und einem gut funktionierendem Rauchgasabzug
an. Ihr Installateur muss sich deshalb an die Montagevorschriften, sowie auf Seite 51 und folgende Seiten
beschrieben, halten. Für sicheres Heizen sind auch folgende Punkte wichtig:
1. Beheizen Sie den Ofen soviel wie möglich mit geschlossener Tür. Dadurch wird die Nutzleistung erhöht
und es ist auch besser für die Umwelt.
2. Verhindern Sie, dass kleine Kinder oder hilfsbedürftige Personen in die Nähe des Ofens kommen und
lassen Sie die nie allein wenn der Ofen brennt. Benutzen Sie eventuell einen Kaminvorsatz.
3. Giessen oder legen Sie keine brennbaren Materialien in den Ofen. Dadurch kann der Ofen unwiderruflich
beschädigt werden.
4. Wenn der Boden um den Ofen herum aus brennbarem Material besteht, benutzen Sie dann eine feuerfeste
Bodenplatte. Die Bodenplatte muss mindestens eine Größe aufweisen von: -an der Vorderseite der Tür: 50
cm ab Außenseite des Ofens; - seitlich der Tür: 30 cm ab Außenseite des Ofens
5. Bringen Sie keine entflammbare Materialien, zum Beispiel Gardinen, Holzgegenstände (Schränke,
Gemälde) in der Nähe des Ofens oder des Rauchkanals an. Halten sie mindestens einen Abstand von 80
Zentimeter gemessen ab der Außenseite des Ofens und des Kamins, ein.
6. Bekleiden Sie nie den Kamin mit brennbarem Material (z.B. Tapete).
7. Beachten Sie die Punkte die unter dem Abschnitt „Optimale Art des Heizens“ auf Seite 48 beschrieben
sind.
8. Lassen Sie den Ofen nur durch einen anerkannten Installateur mit originalen Ersatzteilen reparieren.
50
Garantie
Auf Ihren Square gewährleistet Ihnen WANDERS Metaalproducten B.V. in Netterden 5 Jahre Garantie ab
Kaufdatum, unter der Voraussetzung dass der Ofen korrekt installiert und gemäß den Anweisungen in
dieser Gebrauchsanweisung benutzt wurde. Unter diese Garantie fallen alle Mängel die auf Material- oder
Konstruktionsfehler zurückzuführen sind. In diesen Fällen erhalten Sie gratis neue Ersatzteile. Der Arbeitslohn
und andere Kosten fallen nicht unter die Garantie. Fehlerhafte Teile können Sie über den Postweg an WANDERS
Metaalproducten B.V. Amtweg 4, 7077 AL Netterden (Holland) schicken.
Vor Montage des Ofens müssen Sie kontrollieren ob das Gerät keine sichtbaren Schäden aufweist. In dem Fall
müssen Sie das Gerät nicht akzeptieren, müssen aber mit Ihren Lieferanten Kontakt aufnehmen.
Nicht unter die Garantie fallen: Störungen die durch nicht sachgemäßen Gebrauch entstanden sind; nicht
strikte Befolgung der Installations- und Bedienungsvorschriften; Montage durch einen nicht von WANDERS
anerkannten Installateur, Vernachlässigung des Ofens und bei einem Wechsel des Besitzers. Die Garantie
verfällt auch, wenn verkehrtes Heizmaterial benützt wurde.
Für folgendes Zubehör gilt eine Garantiefrist von 1 Jahr: alle gusseisernen und vermiculit Teile, das elektrische
Zubehör, und der Lack.
Wanders ist nicht verantwortlich für eventuelle Risse im Feinputz und Verfärbungen der Wände, Decken und/
oder Roste nach Heizen des Ofens. Verfärbungen können entstehen weil Staubteilchen im Konvektionsmantel
verbrennen. Um eventuelle Risse im Feinputz und Verfärbungen zu minimalisieren, lassen Sie sich von der
Branche für Kaminöfen beraten. Ihr Installateur kann Sie darüber informieren.
!
Wanders empfiehlt Kaminbelüftung bei allen Einbauund Einsetzöfen.
Reklamationen werden erst dann behandelt, wenn die
Verkaufsfirma, der Installateur eine Reklamation, zusammen
mit einer Kopie des Kassenzettels mit Kaufdatum, eingereicht
hat. Reparaturen berechtigen nicht zu einer Verlängerung der
Garantie. Alle Folgeschäden sind ausgeschlossen.
Installationsanleitung Square
Der Square entspricht dem internationalen Norm EN13229. Dieser Ofen kann auf einem Rauchabzugskanal,
auf dem bereits mehrere Öfen angeschlossen sind, eingebaut werden. Die Röhre für den Rauchgasabfuhr hat
einen Durchmesser von 200 Millimeter. Die Anschließung des Konvektionssystems hat einen Durchmesser
von 100 Millimeter.
D
!
Der Gerät darf ausschließlich durch einen anerkannten Installateur und gemäß den unten
beschriebenen Installationsvorschriften montiert werden. Dabei müssen auch die nationalen und
örtlichen Gesetze und Vorschriften für Installation und Gebrauch von Holzöfen beachtet werden.
WANDERS bietet keine Garantie bei unvollständig oder nicht korrekt angeschlossenem oder
installiertem Square
51
Der Ofen darf nicht montiert werden in
• Treppenhäuser, außer in Gebäuden mit nur zwei Stockwerken
• Allgemein zugängliche Galerien und Gänge
• In Räumen, in welchen leicht entflammbare oder explosive Stoffe verarbeitet werden.
• In Räumen in welchen sich eine Abzughaube oder ein mechanisches Absaugsystem befindet, außer dann
wenn die Luftzufuhr direkt von außen geholt wird sodass die Verbrennung ohne Gefahr geschehen kann.
Vorbereitung
Der Rauchabzugskanal
Bevor der Ofen montiert werden kann, müssen folgende Punkte beachtet werden:
• Wenn der Ofen an einen schon bestehenden Rauchabzug angeschlossen werden soll, dann muss dieser
erst durch einen anerkannten Schornsteinfeger fachkundig gefegt und kontrolliert werden. Eventuell
vorhandene Ventile müssen entfernt werden.
• Der Rauchgasabzug des Ofens muss ohne Umwege direkt an den Rauchgaszugskanal angeschlossen
werden.
• Der Unterdruck im Rauchabzugskanal muss mindestens 12 Pa oder 0,12 mbar betragen.
• Der Rauchabzugskanal muss immer in 1 ausmünden. Siehe untenstehende Skizzen.
3
1
3
1
A X
X
3
500 mm
X > 23˚
•
•
•
X < 23˚
Der Schornsteinkanal muss bei der Montage sauber, wasserdicht und ohne Behinderung einen Durchmesser von mindestens 200 mm aufweisen.
Eventuelle Biegungen im Rauchabzugskanal dürfen nicht mehr als 45 Grad betragen.
Sie müssen sicher stellen, dass der Rauchabzugskanal die Rauchgase gut genug und auf sicherer Weise
abziehen kann.
Brandschutzvorrichtung
Im Zusammenhang mit Brandschutz ist es wichtig, dass Sie die unten erwähnten Vorschriften beachten, bevor
der Ofen montiert wird.
1. Wenn der Fußboden um den Ofen herum aus brennbarem Material ist, dann müssen Sie eine feuerfeste
Bodenplatte benutzen. Die Bodenplatte muss mindestens eine Größe haben; -
an der Seite der Tür:
50 cm ab der Außenseite des Ofens; - an den Seiten: 30 cm ab der Außenseite des Ofens
2. Halten Sie mindestens 80 cm Abstand zwischen Ofen und leicht entflammbaren Materialen ein. Denken
Sie dabei an Gardinen, Gegenstände aus Holz (Schränke und Gemälde) und Glasgegenstände. Halten sie
den gleichen Abstand in Hinblick auf dem Rauchabzugskanal ein
3. Hölzerne Konstruktion die innerhalb des 80 cm Bereichs des Ofens sind, müssen mit feuerfestem Material
verkleidet werden.
4. Wenn der Rauchgasabzug durch die Decke und/oder das Dach führt welche aus brennbarem Material
bestehen, müssen diese rundum + 80 cm mit feuerfestem Material bekleidet werden. Achten sie hierbei
auf Zwischenbalken und eventuell elektrische Leitungen.
5. Zwischen Ofen und tragenden Konstruktionsteilen aus Stahl muss mindestens ein Abstand von 50 cm
(rundum) eingehalten werden.
6. Schützen sie alle brennbare Materiale die sich in einem Strahl von 80 Zentimeter der Ofentür befinden
52
Nehmen Sie dazu feuerfeste Materiale.
7. Bekleiden sie den Kamin nie mit brennbarem Material (wie z.B. Tapete)
8. Die Wand hinter dem Kamin muss aus feuerfestem Material sein oder muss damit isoliert werden. Das
Isolationsmaterial muss eine Temperatur von 700 Grad Celsius vertragen können und eine Dichte von, 80
Kg/m³ haben. Angaben über Isolationsmaterial finden Sie in der Tabelle auf Seite 56.
9. Vermeiden Sie Wärmedurchschlag bei der Montage. Die Wärme die der Ofen ausstrahlt kann durch die
Wand ziehen. Dies kann sogar Brand auf der anderen Seite der Wand verursachen. Beugen Sie dies vor!
Installation
Der Square dem internationale Norm EN13229 entsprechend geprüft. Der Ofen kann an einen Rauchkanal mit
mehreren Öfen angeschlossen werden. Der Ofen darf ausschließlich durch einem anerkannten Installateur
eingebaut werden, wenn nicht ist die Garantie ledig.
Zufuhr von Verbrennungsluft
Dem Ofen muss immer genügend frische Verbrennungsluft zugeführt werden. Wenn nötig, machen Sie eine
zusätzliche Öffnung für Luftzufuhr so nah wie möglich bei dem Ofen. Dadurch vermeiden Sie Zugluft. Eine
zusätzliche Luftzufuhr ist unbedingt erforderlich wenn:
• Der Raum ein System zur Wärmerückgewinnung hat
• Der Raum ein zentrales Absaugsystem hat
• Eine Abzughaube sich im gleichen Raum befindet
Die Öffnung der Luftzufuhr muss zu schließen sein, wenn sie durch eine feuerbeständige Wand führt. Wenn
mehrere Öfen im gleichen Raum stehen, müssen genügend Lüftungsöffnungen anwesend sein, sodass
sorgloses Heizen gewährleistet wird.
Anschließen des Square
Der Square 75 Tunnel ist ein schwerer Holzofen. Vergewissern Sie sich, dass der Boden auf welchem Sie den
Ofen einsetzen, den Gewicht aushält, und flach genug ist.
Befolgen Sie während des Einbauvorganges immer die Anleitungen aus dem vorherigen Kapitel,“Vorbereitung”.
Schützen Sie Ihren Rücken, sowie auch den Boden.
D
1. Kontrollieren Sie die Verpackung, und melden Sie es, falls es sichtbaren Beschädigungen gibt.
2. Holen Sie den Ofen aus der Verpackung raus.
53
3. Setzen Sie den Ofen an seiner Stelle, sorgen Sie dafür, dass der Ofen genau in die Mitte unterhalb der
Abfuhröffnung gestellt wird. Falls Ihr Ofen zusätzlich erhältlichen Ventilatoren hat, achten Sie sodann
darauf dass das Kabel nicht beschädigt, oder eingeklemmt werden kann.
4. Schließen Sie den Rohröffnung an den Abfuhrkanal an; s. 52 entnehmen Sie die Voraussetzungen des
Kanals. Der Abfuhrkanal soll in Abwässer-Richtung montiert
werden.
5. Bauen Sie die Rauchstauplatte innerhalb des Ofens ein (siehe
Seite 53).
6. Ihr Ofen ist gebrauchsfertig.
!
WANDERS empfiehlt
Einbauöfen.
Kaminbelüftung
bei
allen
Reparaturen
Glas entfernen
Um das Glas zu entfernen müssen Sie den Türrahmen lose schrauben. Innerhalb dieser Türeinrahmung
befinden sich 3 Schrauben, alle an der unteren Seite.
54
Technische Angaben
Square 75 Tunnel
Tür Verschluss
I & II
Ba
Nominale Leistung*
15,3
kW
Abgasstutzen
200
mm
Maximal Füllung Holz
3-4
kg
* Nominale Wärme wird mit einem Schornsteinzug von 0,12 mBar erreicht
Heizmaterial; Holzscheite (30 x 10 cm)
Maximal einlegen
3 Stück
Primäre Luftklappe
Maximal
Sekundäre Lüftungsöffnung
Maximal
Brennzeit Heizmaterial
ungefähr 1 Stunde
Rauchgaswerte gemäß DIN 4705, DIN 18895 Teil 2
Mit geschlossener Tür. Heizmaterial Holz.
Square 75 Tunnel
Rauchgasmenge
13,2
g/s
Rauchgastemperatur
298
0
Vordruck
0,12
mBar
Vordruck
77,6
%
CO auf 13% O2
0,08
%
Prüfungsinstitut
Prüfnorm
Prüfungsgutachten
27
mg/m3
0608
EN13229
EZKA/12/079-1
D
Feinstaub
C
55
Tabelle für Isolation bei Wanddicke
Wanddicke 10 cm
Isolation
Konvektionsmantel
Schutz der Wand
Wände aus brennbarem Baumaterial
X
Tragewände aus Stahl
X
Einbaumöbel gegen den Ofen
X
Einbaumöbel an der Wand hinter den Ofen
X
X
X
Rückseite
8 cm
X
X
Seitlich
8 cm
Übrige Wände
Wanddicke < 10 cm
X
Wanddicke > 10 cm (darf gemauerte Wand
sein)
-
Unterseite
6 cm
X
-
Die Tabelle zeigt an welche Isolationsdicke gewählt werden muss bei welcher Wanddicke um vor Einbauöfen
zu schützen
Tabelle Isolationsmaterial: NB nur das was im gefärbten Gebiet steht ist erlaubt.
Isolation
Verpackt
Wärmeleitung
Höchste
Gebrauchstemp.
Dichte
nr
artikel
nr
form
nr
verpackt
nr
�C
nr
kg/m³
10
11
12
13
Mineralwolle
Glaswolle
Steinwolle
Schlakke
01
02
03
Bahnen
Lose Wolle
Wolle
Granulat
Filz
Vernähte
Lamellenmatte
Matten
Platten
Schalen
Segmente
Geflochten
01
Vernähte Matten
Vernähte Matten
Vernähte Matten
G. Krumme 2
10
12
14
16
100
120
140
160
72
74
76
720
740
760
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
18
99
180
04
05
06
07
08
09
10
02
10
11
20
21
99
Übrige
99
Splitter
G. Krumme 1
Splitter
G. Krumme 2
Platten
G. Krumme 1
Platten
G. Krumme 2
Einzeln
99
Suchen Sie sich in der Tabelle das Isolationsmaterial aus. NB; Gruppe 99 ist NICHT zugelassen
56
Square 75 tunnel
Vermogen (kW)
Capacity (kW)
Puissance (kW)
Leistung (kW)
15,3
Efficiëntie
Efficiency
Efficacité
Effizienz
984,00
746,00
2
77,6
,00
01
Pijpdiameter (mm)
Pipe diameter (mm)
Diamètre buse (mm)
Abgasstutzen (mm)
347,00
200
Gewicht (kg)
Weight (kg)
Poids (kg)
Gewicht (kg)
140
Externe luchttoevoer
External air supply
Prise d’air extérieure
Externer Luftanschluss
746,00
376,00
683,00
Convectieaansluiting
Convection
Convection
Konvektionssystem
1002,00
771,50
785,50
493,50
598,00
Bovenaansluiting
Connection top
Raccordement dessus
Anschluss oben
Binnenwerk vermiculiet
Vermiculite panels inside
Intérieur vermiculite
Innenbekleidung Vermiculiet
HSQ.1329
HSQ.1328
HKA.0023
HSQ.0126
HSQ.1334
SSQ.8051
HSQ.1055
HSQ.1335
HSQ.1319
HSQ.1325
GLA.00.0824
HOL.0135
SSQ.8053
GIE.00.0013
HSQ.1323
DRA.00.1550
HSQ.1062
DRA.00.2503
HSQ.1044
HSQ.1045
SSQ.8005
SSQ.8050
HSQ.3014
INK.00.0100
INK.00.1070
INK.00.1042
HKA.0027
INK.00.7036
57
Jules
Vermogen (kW)
Capacity (kW)
Puissance (kW)
Leistung (kW)
15,3
Efficiëntie
Efficiency
Efficacité
Effizienz
1105,00
430,00
77,6
552,50
Pijpdiameter (mm)
Pipe diameter (mm)
Diamètre buse (mm)
Abgasstutzen (mm)
200
Gewicht (kg)
Weight (kg)
Poids (kg)
Gewicht (kg)
210
552,50
Externe luchttoevoer
External air supply
Prise d’air extérieure
Externer Luftanschluss
215,00 215,00
Bovenaansluiting
Connection top
Raccordement dessus
Anschluss oben
1115,00
741,00
1075,00
592,00
200,00
Convectieaansluiting
Convection
Convection
Konvektionssystem
Binnenwerk vermiculiet
Vermiculite panels inside
Intérieur vermiculite
Innenbekleidung Vermiculiet
695,48
882,40
HSQ.0126
HSQ.1335
SSQ.8057
SSQ.8055
HKA.0023
HSQ.1346
HSQ.1334
GIE.00.0013
HSQ.1344
GLA.00.0824
HSQ.1055
SSQ.8005
SSQ.8056
HSQ.1345
HSQ.1044
HSQ.1062
HSQ.1342
INK.00.0100
INK.00.1070
58
Wanders fires & stoves
Amtweg 4
7077 AL Netterden
The Netherlands
T: +31 (0) 315 - 386 414
F: +31 (0) 315 - 386 201
E: service@wanders.nl
I: www.wanders.com
garantiebewijs / guarantee certificate / certificat de garantie / garantieschein
model / model / modèle / modell
serienummer / serial number
nr. de série / seriennummer
aankoop datum / date of purchase
date de láchat / kaufdatum
kopie aankoopbewijs bijvoegen aub
/
please enclose copy of proof of purchase
/
s'il vous plaît joindre copie de la preuve d'achat
/
bitte kopie vom kaufbeleg beifügen
naam / name / nom / name
adres / address / adresse / adresse
postcode - plaats / postal code - town
code postal - lieu / postleitzahl - ort
land / country / pays / land
dealer gegevens / dealer information / l'information revendeur / händler informationen
naam / name / nom / name
adres / address / adresse / adresse
postcode - plaats / postal code - town
code postal - lieu / postleitzahl - ort
land / country / pays / land
Onder de garantie vallen alle gebreken die te herleiden zijn
tot materiaal- en constructiefouten. In die gevallen ontvangt
u gratis nieuwe onderdelen. Arbeidsloon en andere kosten
vallen niet onder de garantie. Defecte onderdelen kunt
franco toezenden aan WANDERS Metaalproducten B.V.,
Amtweg 4, 7077 AL, Netterden.
Voordat de haard geplaatst wordt, moet u controleren of er
zichtbare schade is aan het toestel.
In dat geval moet u het toestel niet accepteren, maar contact
opnemen met uw leverancier.
The guarantee includes all defects which can be reduced
to flaws in material and construction, in which case you
will receive the new parts free of charge. Labour costs
or other expenses are not covered by the guarantee.
You can send defect parts (shipping paid) to WANDERS
Metaalproducten B.V., Amtweg 4, 7077 AL in Netterden
[The Netherlands].
Before installing your stove you must check if there is any
visible damage to the unit. If there is, do not accept the
unit and contact your supplier.
Buiten de garantie vallen: het glas, storingen ontstaan
door onoordeelkundig gebruik; niet juiste naleving van de
landelijke voorschriften en de bijgevoegde installatie- en
bedieningsvoorschrif-ten; installatie door een niet door
WANDERS erkend installateur of dealer; verwaarlozing van
het toestel en bij wisseling van eigenaar. De garantie vervalt
ook bij gebruik van een verkeerde brandstof.
The guarantee does not include: the glass, failure due
to improper use; non-compliance with the national
regulations and enclosed installation and operating
instructions; installation by an installer of dealer who is
not acknowledged by WANDERS, negligence of the unit
and change of owner. The guarantee is also disclaimed
when a wrong fuel is used.
WANDERS is niet verantwoordelijk voor eventuele
scheuren in sierpleisterwerk en verkleuringen van wanden,
plafonds en/of roosters na het stoken van de haard.
Verkleuringen kunnen ontstaan doordat stofdeeltjes
verbranden in de convectiemantel. Om de kans op
scheuren in sierpleisterwerk en eventuele verkleuringen te
minimaliseren verwijzen wij naar het advies dat gegeven
wordt in de sfeerhaardenbranche. Uw installateur kan u
hierover informeren.
WANDERS disclaims responsibility for any cracks in
stuccoed walls or discolouration of walls, ceilings and/
or grates after burning the fireplace. Discolouration can
be caused when dust particles burn in the convection
cover. To minimize the chance of cracks in stucco and
discolouration we refer to the advice given for decorative
hearths. Your installer can give you more information.
Klachten worden in behandeling genomen nadat de
verkoopfirma/installateur of het gasbedrijf een klacht
heeft ingediend, vergezeld van de aankoopdatum en een
kopie van de aankoopbon. Reparaties geven geen recht op
verlenging van de garantietermijn.
Alle gevolgschade wordt uitgesloten.
Any complaints will be dealt with after the sales firm,
the installer has filed a complaint and sent a copy of the
purchase receipt with purchase date. Any repairs do not
entitle you to extend the guarantee term.
All consequential damages or loss are excluded.
La garantie couvre tous les défauts qui résulteraient des vices
de matière et de construction. Dans ces cas, vous recevrez des
pièces nouvelles gratuitement. Les frais de salaire et les autres frais
n’entrent pas dans le champ de la garantie. Les pièces défectueuses
peuvent être expédiées franco à WANDERS Metaalproducten B.V.,
Amtweg 4, 7077 AL, Netterden, Pays-Bas .
Avant de procéder à la pose de l’appareil vous devrez vérifier si
le poêle ne présente pas des dommages visibles. Dans ce cas, il
ne faut pas accepter l’appareil en prendre contact avec votre
fournisseur.
La garantie ne couvre pas la vitre et ne s’applique pas aux
dérangements provenant d’une mauvaise utilisation, d’un
manque de respect de la réglementation nationale et des
instructions d’installation et d’emploi fournis avec l’appareil, d’une
installation effectuée par un installateur ou revendeur non-agréé
par WANDERS , d’un défaut d’entretien et en cas où le poêle serait
passé en d’autres mains. La garantie ne s’applique pas non plus si
un combustible non approprié a été utilisé.
Unter diese Garantie fallen alle Mängel die auf Materialoder Konstruktionsfehler zurückzuführen sind. In
diesen Fällen erhalten Sie gratis neue Ersatzteile. Der
Arbeitslohn und andere Kosten fallen nicht unter die
Garantie. Fehlerhafte Teile können Sie franco an WANDERS
Metaalproducten B.V. Amtweg 4, 7077 AL Netterden
(Holland) schicken.
Vor Montage des Ofens müssen Sie kontrollieren ob das
Gerät keine sichtbaren Schäden aufweist. In dem Fall
müssen Sie das Gerät nicht akzeptieren, müssen aber mit
Ihren Lieferanten Kontakt aufnehmen.
Nicht unter die Garantie fallen: Störungen die durch nicht
sachgemäßen Gebrauch entstanden sind; nicht strikte
Befolgung der Installations- und Bedienungsvorschriften;
Montage durch einen nicht von WANDERS anerkannten
Installateur, Vernachlässigung des Ofens und bei einem
Wechsel des Besitzers. Die Garantie verfällt auch, wenn
verkehrtes Heizmaterial benützt wurde.
WANDERS n’est pas responsable des éventuelles fissures au
plâtrage de parement et des décolorations des parois, plafonds et/
ou grilles après le chauffage du poêle. Les décolorations peuvent
être causées par la combustion des grains de poussière dans le
manteau de convection. Pour réduire au maximum les fissures au
plâtrage et les décolorations éventuelles, veuillez vous reporter
aux consignes généralement données dans le commerce sur les
poêles d’ambiance. Votre installateur vous renseignera.
Wanders ist nicht verantwortlich für eventuelle Risse im
Feinputz und Verfärbungen der Wände, Decken und/
oder Roste nach Heizen des Ofens. Verfärbungen können
entstehen weil Staubteilchen im Konvektionsmantel
verbrennen. Um eventuelle Risse im Feinputz und
Verfärbungen zu minimalisieren, verweisen Sie auf den
Rat der von der Branche für Kaminöfen gegeben wird. Ihr
Installateur kann Sie darüber informieren.
Les plaintes sont examinées après qu’elles ont été présentées
par l’établissement de vente, par l’installateur, accompagnées
d’une copie de la facture d’achat indiquant la date d’achat. Les
réparations ne donnent pas droit à une prorogation de la durée
de garantie.
Reklamationen werden erst dann behandelt, wenn
die Verkaufsfirma, der Installateur eine Reklamation,
zusammen mit einer Kopie des Kassenzettels mit
Kaufdatum, eingereicht hat. Reparaturen berechtigen
nicht zu einer Verlängerung der Garantie.
Les dommages conséquents sont exclus.
Alle Folgeschäden sind ausgeschlossen.
59
60
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising