Miele | FN 12020 S | Gebruiks- en montageaanwijzing Diepvriezer met

Gebruiks- en montageaanwijzing Diepvriezer met
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
Gebruiks- en montageaanwijzing
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Diepvriezer
met NoFrost-systeem
FN 12020 S
nl - BE
Lees absoluut uw gebruiksaanwijzing
voor u het toestel installeert en in gebruikt neemt.
Zo zorgt u voor uw eigen veiligheid en vermijdt u
schade aan uw toestel.
M.-Nr. 07 285 350
nl
ow
D
Inhoud
d
de
oa
m
fro
Beschrijving van het toestel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Uw bijdrage tot bescherming van ons milieu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Opmerkingen omtrent uw veiligheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Hoe kunt u energie besparen? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Toestel in- en uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Controlelampje van de vergrendelingsfunctie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Bij langdurige afwezigheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
De juiste temperatuur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Temperatuur instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Mogelijke instelwaarden voor de temperatuur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Temperatuurindicator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Lichtsterkte van de temperatuurindicator. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Waarschuwingssignaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Temperatuuralarm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Deuralarm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Waarschuwingssysteem inschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Waarschuwingssignaal vroegtijdig uitschakelen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Superfrost gebruiken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Functie Superfrost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Invriezen en bewaren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Maximaal invriesvermogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Wat gebeurt er als verse levensmiddelen worden ingevroren? . . . . . . . . . . . . . . 19
Diepvriesproducten bewaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Zelf levensmiddelen invriezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Hou bij het invriezen rekening met het volgende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Verpakken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Voor u de levensmiddelen in het toestel legt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Hoe de levensmiddelen in het toestel plaatsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Grote stukken plaatsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Ingevroren levensmiddelen ontdooien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Dranken snel koelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Vriestablet gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Koelaccu gebruiken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Ontdooien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
nl
ow
D
Inhoud
d
de
oa
m
fro
Reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Buitenwanden, binnenruimte, toebehoren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Ventilatieroosters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Deurdichting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Achterzijde - metalen rooster. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Wat gedaan als . . . ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Waar bepaalde geluiden vandaan komen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Technische Dienst van Miele/garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Elektrische aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Opstelinstructies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Opstelplaats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Klimaatklasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Luchttoevoer en -afvoer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Toestel opstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Toestel nivelleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Afmetingen van het toestel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
De draairichting van de deur veranderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Deurgreep verplaatsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
nl
ow
D
Beschrijving van het toestel
d
de
oa
m
fro
b Toets voor "Superfrost"
f Temperatuurindicator
c Uitschakeltoets voor het waarschuwingssignaal
g Toetsen om de temperatuur in te
stellen (+ voor warmer; - voor kouder)
d Controlelampje van de vergrendeling
a NoFrost-inrichting
b Vriesladen
4
e
.b
e Controlelampje voor "Superfrost"
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
a Aan-uittoets
nl
ow
D
Uw bijdrage tot bescherming van ons milieu
d
de
oa
Berging van uw oud toestel
De verpakking behoedt het toestel voor
transportschade. Er werd materiaal gekozen dat door het milieu wordt verdragen en opnieuw kan worden benut.
Bij de aankoop van uw nieuw toestel
heeft u een bijdrage betaald. Die wordt
volledig gebruikt voor de toekomstige
recyclage van dat toestel. Dat bevat
trouwens nog waardevol materiaal.
Door te recycleren wordt er dan ook
minder verspild en vervuild.
m
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Als u vragen heeft omtrent het afdanken van uw oud toestel, neem dan
contact op met
e
.b
re
Door de verpakking weer in kringloop
te brengen, wordt er grondstof gespaard en verkleint de afvalberg. Geef
deze stoffen dus niet met het gewone
vuilnis mee. Breng ze liever naar het
dichtstbijzijnde gemeentelijk containerpark. Waar u dat vindt, komt u zeker bij
uw gemeentebestuur aan de weet.
fro
Recycleerbare verpakking
– de handelaar bij wie u het kocht
of
– de firma Recupel,
telefoon 02 706 86 10,
website: www.recupel.be
of
– uw gemeentebestuur als u uw toestel
naar een containerpark brengt.
Zorg ervoor dat de buisleidingen van
de compressor geen schade oplopen
voordat het toestel terdege wordt
geborgen. Zo vermijdt u dat er koelmiddel uit het koelcircuit of olie uit de compressor in het milieu terechtkomt.
Zorg er ook voor dat het toestel kinderveilig wordt bewaard voor u het laat
wegbrengen.
5
nl
ow
D
Opmerkingen omtrent uw veiligheid
d
de
oa
Juist gebruik
huishoudelijke doeleinden: bewaren
van diepvriesproducten, invriezen van
verse levensmiddelen en bereiden van
ijs.
Gebruik voor andere doeleinden is niet
toegelaten en kan gevaarlijk zijn. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor
schade die wordt veroorzaakt door een
ander gebruik dan wat hier wordt vermeld of door foutieve bediening.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Bewaar de gebruiksaanwijzing en
geef ze door aan wie het toestel
eventueel na u gebruikt.
m
Voor u het toestel in gebruik neemt,
moet u de gebruiksaanwijzing aandachtig lezen. U vindt er belangrijke
opmerkingen omtrent de plaatsing,
de installatie, het gebruik en het onderhoud van uw toestel. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan het toestel.
~ Gebruik het toestel uitsluitend voor
fro
Dit toestel voldoet aan de voorgeschreven veiligheidsvoorschriften.
Door ondeskundig gebruik kunnen
gebruikers echter letsel oplopen en
kan er schade optreden aan het toestel.
~ Personen die door hun fysieke,
zintuiglijke of geestelijke mogelijkheden
of hun onervarenheid of gebrek aan
kennis niet in staat zijn om het toestel
veilig te bedienen, mogen dit toestel alleen onder het toezicht of de
begeleiding van een verantwoordelijk
iemand gebruiken.
Kinderen in het huishouden
~ Kinderen mogen het toestel alleen
maar gebruiken wanneer hen de bediening ervan zo uitgelegd is dat ze het
veilig kunnen bedienen. Kinderen moeten de eventuele risico's van een foutieve bediening kunnen beseffen.
~ Hou kinderen die in de buurt van het
toestel komen in het oog. Let op dat
kinderen niet met het toestel spelen
door bijv. aan de toesteldeur te gaan
hangen.
6
nl
ow
D
Opmerkingen omtrent uw veiligheid
re
or
nb
de
an
.v
w
w
~ Een veilige werking van het toestel
e
.b
~ Dit toestel bevat het koelmiddel isobutaan (R600a), een natuurlijk gas dat
het milieu weinig belast, maar wel
brandbaar is. Het is niet schadelijk voor
de ozonlaag en draagt niet bij tot het
broeikaseffect. Het gebruik van dit milieuvriendelijke koelmiddel veroorzaakt
wel een lichte verhoging van het
werkingsgeluid. Naast de
werkingsgeluiden van de compressor
kunnen er stromingsgeluiden in het volledige koelcircuit optreden. Dat is
jammer genoeg niet te vermijden, maar
heeft geen invloed op de prestaties van
het toestel.
Let er bij het transporteren en het opstellen van het toestel op dat geen enkel onderdeel van het koelcircuit beschadigd raakt. Wegspattend koelmiddel kan tot oogletsels leiden!
Bij beschadiging:
- vermijd open vuur of
ontstekingsbronnen,
- trek de stekker uit het stopcontact,
- verlucht het vertrek waarin het
toestel staat, en
- verwittig de Technische
Dienst van Miele.
w
~ Is het aansluitsnoer beschadigd,
laat het dan vervangen door een vakman die door Miele erkend is. Zo vermijdt u risico's voor wie het toestel gebruikt.
stel zit, hoe groter de ruimte moet zijn
waarin het toestel wordt opgesteld. Bij
een eventueel lek kan er in een te
kleine ruimte een brandbaar mengsel
van gas en lucht ontstaan.
Per 8 g koelmiddel moet het vertrek
minstens 1 m3 groot zijn. De hoeveelheid koelmiddel is aangegeven op het
typeplaatje in het toestel.
m
geplaatst, of het zichtbaar beschadigd
is. Is dat het geval, neem het dan in
geen geval in gebruik.
Een beschadigd toestel kan uw veiligheid in gevaar brengen!
~ Hoe meer koelmiddel er in een toe-
fro
~ Controleer vóórdat het toestel wordt
d
de
oa
Technische veiligheid
is alleen dan gewaarborgd als het toestel overeenkomstig de gebruiksaanwijzing gemonteerd en aangesloten werd.
~ Vergelijk zeker eerst de aansluitge-
gevens (spanning en frequentie) op het
typeplaatje met die van uw elektrische
installatie. Sluit daarna pas uw toestel
aan.
Deze gegevens dienen absoluut overeen te stemmen. Anders treedt er schade op aan uw toestel. Vraag bij twijfel
inlichtingen aan uw elektricien.
~ Gebruik uit veiligheidsoverwegingen
geen verlengsnoeren of
stopcontactenblokken om het toestel
aan te sluiten. Die bieden niet voldoende veiligheidsgaranties. Er bestaat onder meer gevaar voor oververhitting.
7
nl
ow
D
Opmerkingen omtrent uw veiligheid
d
de
oa
~ De elektrische veiligheid van het
toestel is alleen gewaarborgd als het
wordt aangesloten op een volgens de
voorschriften geïnstalleerd aardsysteem. Het is heel belangrijk dat aan
deze fundamentele veiligheidsvoorwaarde is voldaan. Laat de elektrische
installatie in uw woning bij twijfel door
een elektricien controleren.
De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die werd veroorzaakt doordat de aardleiding onderbroken was of gewoon ontbrak (bijv.
elektrische schokken).
~ Tijdens installatie-, onderhouds- en
~ Installatiewerken, onderhouds-
vervangen door originele
Miele-wisselstukken. Enkel dan bent u
zeker dat ze ten volle voldoen aan de
eisen die Miele qua veiligheid stelt.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
– De stekker van het toestel is uitgetrokken.
Trek daarbij niet aan het snoer, wel
aan de stekker.
– De zekering op uw elektrische installatie is uitgeschakeld.
~ Laat defecte onderdelen enkel
~ Als u het toestel niet op een vaste
plaats installeert, bijv. op een schip,
laat dit karwei dan enkel uitvoeren door
vakmensen. Die moeten ervoor zorgen
dat u het toestel veilig kunt gebruiken.
e
.b
re
8
m
~ Laat u het toestel tijdens de garantieperiode herstellen, dan mag dat
enkel gebeuren door een technicus die
door de fabrikant erkend is. Anders is
er bij schade achteraf geen aanspraak
meer op waarborg.
fro
werken en reparaties mogen alleen
worden uitgevoerd door vakmensen die
door de fabrikant erkend zijn.
Door ondeskundig uitgevoerde
installatie-, onderhouds- of
reparatiewerken kunnen er voor de gebruiker aanzienlijke risico's ontstaan
waarvoor de fabrikant niet aansprakelijk
kan worden gesteld.
reparatiewerken moet het toestel van
het elektriciteitsnet losgekoppeld zijn.
Het toestel is pas stroomloos indien aan
een van deze voorwaarden werd voldaan:
nl
ow
D
Opmerkingen omtrent uw veiligheid
e
.b
~ Bewaar geen explosieve stoffen en
geen producten met brandbare drijfgassen (bijv. spuitbussen) in het toestel. Als de thermostaat wordt ingeschakeld, kunnen er vonken ontstaan.
Die kunnen ontvlambare mengsels tot
ontploffing brengen.
koolzuurhoudende dranken of met
vloeistoffen die kunnen bevriezen in de
vrieszone. De blikjes of flessen kunnen
uit elkaar springen.
U kunt zich verwonden en er kan schade ontstaan.
re
~ Als u levensmiddelen eet die te lang
bewaard werden, bestaat er gevaar
voor voedselvergiftiging.
De bewaarduur is afhankelijk van diverse factoren, zoals de versheid en
kwaliteit van de levensmiddelen en de
temperatuur waarop ze worden bewaard. Hou rekening met de
bewaarinstructies en de
verbruikstermijnen van de fabrikant van
de levensmiddelen.
~ Bewaar geen blikjes en flessen met
or
nb
de
an
.v
w
~ Gedeeltelijk of volledig ontdooide levensmiddelen mogen niet opnieuw worden ingevroren.
Verbruik deze levensmiddelen zo snel
mogelijk, want de levensmiddelen verliezen hun voedingswaarde en bederven. Ontdooide levensmiddelen kunt u
opnieuw invriezen nadat u ze heeft gekookt of gebraden.
w
met name waterijsjes, in de mond als u
ze net uit de diepvrieskast hebt gehaald.
Door de zeer lage temperatuur van de
bevroren levensmiddelen kunnen uw
lippen of tong vastvriezen. U zou zich
kunnen verwonden.
w
~ Neem nooit ijsblokjes en ijslolly's,
in het toestel (bijv. om softijs te maken). Er kunnen vonken ontstaan. Ontploffingsgevaar!
m
met natte handen aan. Uw handen zouden kunnen vastvriezen. U zou zich
kunnen verwonden.
~ Gebruik geen elektrische toestellen
fro
~ Raak bevroren levensmiddelen niet
d
de
oa
Efficiënt gebruik
~ Als u flessen snel in de diepvries
wenst te koelen, moet u ze uiterlijk na
één uur weer uit het toestel halen. De
flessen kunnen ontploffen. U kunt zich
verwonden en er kan schade ontstaan.
~ Gebruik geen voorwerpen met een
scherpe punt of rand om
– rijm- en ijslagen te verwijderen,
– vastgevroren bakjes voor ijsblokjes
en levensmiddelen los te wrikken.
Als u dat doet, beschadigt u de
koelelementen en functioneert het toestel niet meer correct.
~ Behandel de deurdichting niet met
olie of vet.
Daardoor wordt de deurdichting na verloop van tijd poreus.
~ Dek de ventilatieroosters van het
toestel niet af.
Als die openingen afgedekt zijn, kan er
geen goede luchtcirculatie plaatsvinden. Het stroomverbruik stijgt en schade aan onderdelen kan niet worden uitgesloten.
9
nl
ow
D
Opmerkingen omtrent uw veiligheid
or
nb
de
an
.v
w
~ Beschadig geen onderdelen van het
koelcircuit, bijv. door
– koelmiddelkanalen van het
verdampsysteem open te prikken;
– buizen te knikken;
– oppervlaktecoatings weg te krassen.
Als er koelmiddel uit spuit, kan dat
oogletsels veroorzaken.
De fabrikant is niet aansprakelijk
voor schade die ontstaan is doordat
deze veiligheidsrichtlijnen niet in
acht werden genomen.
e
.b
re
10
van uw oude toestel als u het afdankt.
Op die manier voorkomt u dat spelende
kinderen zich in het toestel opsluiten,
wat levensgevaarlijk kan zijn.
w
~ Gebruik voor het ontdooien en reinigen van het toestel in geen geval een
stoomreiniger.
Stoom kan in aanraking komen met onderdelen van het toestel die onder
spanning staan en zo een kortsluiting
veroorzaken.
w
producten om ijs te verwijderen.
Die kunnen immers explosieve gassen
vormen, ze kunnen oplosmiddelen of
drijfgassen bevatten die de kunststof
aantasten of ze kunnen de gezondheid
schaden.
~ Vernietig het knip- of vergrendelslot
m
~ Gebruik geen ontdooisprays of -
Wat met een afgedankte
toestel?
fro
~ Plaats nooit elektrische verwarmingstoestellen of kaarsen in het toestel om het te ontdooien.
De kunststof zou beschadigd raken.
d
de
oa
~ Het toestel is geconstrueerd voor
een bepaalde klimaatklasse (bereik van
de kamertemperatuur) waarvan de
onder- en bovengrens gerespecteerd
moeten worden. De klimaatklasse is
vermeld op het typeplaatje aan de binnenzijde van het toestel.
Een te lage kamertemperatuur heeft tot
gevolg dat het koelelement gedurende
een lange tijd stilstaat, zodat het toestel
de vereiste temperatuur niet kan aanhouden.
nl
ow
D
Hoe kunt u energie besparen?
verhoogd energieverbruik
fro
Opstellen
d
de
oa
normaal energieverbruik
In een gesloten, niet te verluchten
ruimte
Beschermd tegen directe
zonnestraling.
Bij directe zonnestraling.
Niet naast een warmtebron (verwarmingselement, fornuis).
Naast een warmtebron (verwarmingselement, fornuis).
m
In een verluchtbare ruimte.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Bij een ideale kamertemperatuur van Bij een hogere omgevingstempera20 °C.
tuur.
Temperatuurinstelling
Thermostaat
"graadaanduidingen"
(digitaal scherm)
Keldervak van 8 tot 12 °C
Koelvak van 4 tot 5 °C
Bij een hoge instelling: Hoe lager de
temperatuur in het vriesvak, hoe hoger het energieverbruik!
e
.b
Bij een gemiddelde instelling van 2
tot 3.
re
Temperatuurinstelling
Thermostaat
"niveaugetallen"
(regeling in niveaus)
Bij toestellen met een winterschakeling moet u erop letten dat die schakelaar bij temperaturen boven 16
resp. 18 °C uitgeschakeld is.
PerfectFresch-zone bijna 0 °C
Vriesvak -18 °C
Wijnbewaarzone van 10 tot 12 °C
Gebruik
De deur alleen maar zo kort mogelijk De deur vaak en langdurig openen =
openen.
koudeverlies
Levensmiddelen goed gesorteerd
inladen.
Wanneer alles door elkaar ligt, moet
u lang zoeken en blijft de deur lang
openstaan.
Laat warme gerechten en dranken
eerst buiten het toestel afkoelen.
Warme gerechten in het toestel doen
de compressor langdurig werken
(het toestel probeert harder te
koelen).
Levensmiddelen goed verpakt of
goed afgedekt inladen.
Wanneer vloeistoffen in de koelzone
verdampen en condenseren, leidt
dat tot verlies van het koelvermogen.
Leg ingevroren producten in de
koelzone om ze te ontdooien.
Doe de vakken niet te vol zodat de
lucht kan circuleren.
Ontdooien
Ontdooi het vriesvak bij een ijslaag
van 0,5 cm.
Een ijslaag vermindert de overdracht
van de koude aan de in te vriezen levensmiddelen en doet het stroomverbruik stijgen.
11
nl
ow
D
Toestel in- en uitschakelen
d
de
oa
Koelaccu
^ Reinig het inwendige van het toestel
en het toebehoren. Gebruik daarvoor
lauw water; wrijf daarna alles droog
met een doek.
Plaats de koelaccu in de bovenste
lade. Na ca. 24 uur kan de koelaccu
zijn maximaal koelvermogen leveren.
Het toestel uitschakelen
^ Druk ca. 2 secondeen op de aan-uittoets.
De temperatuurindicator gaat uit. De
koeling is uitgeschakeld. (Als dit niet
het geval is, is de vergrendeling ingeschakeld!)
Controlelampje van de
vergrendelingsfunctie
Met de vergrendeling kunt u het toestel
beveiligen, zodat het niet ongewenst
wordt uitgeschakeld.
Vergrendeling inschakelen
^ Hou de toets voor "Superfrost" gedurende ca. 5 seconden ingedrukt.
Het controlelampje SF knippert en op
de temperatuurindicator verschijnt c.
^ Druk nogmaals op de toets voor "Superfrost".
12
e
.b
re
Om zeker te zijn dat de temperatuur
laag genoeg is, dient u het toestel enkele uren te laten voorkoelen voordat u
voor het eerst levensmiddelen in het
toestel plaatst.
or
nb
de
an
.v
w
Op de temperatuurindicator ziet u
streepjes.
Het toestel begint te koelen.
w
^ Druk op de aan-uittoets.
w
Het toestel inschakelen
m
Laat het toestel na het transport ca.
1/2 tot 1 uur staan voor u het aansluit. Dit is zeer belangrijk voor de
latere werking!
fro
Vóór het eerste gebruik
nl
ow
D
Toestel in- en uitschakelen
d
de
oa
Bij langdurige afwezigheid
fro
m
Als u het toestel gedurende lange tijd
niet gebruikt:
w
^ schakel het toestel uit,
or
nb
de
an
.v
w
w
^ Door op de toetsen voor het instellen
van de temperatuur te drukken, kunt
u nu kiezen tussen ; 0 en ; 1:
0: de vergrendeling is uitgeschakeld,
1: de vergrendeling is ingeschakeld.
^ trek de stekker uit het stopcontact,
^ reinig het toestel en
^ Druk op de toets voor "Superfrost" om
de instelling op te slaan.
Als de vergrendeling ingeschakeld is,
brandt het controlelampje van de vergrendeling X.
Als het toestel bij langdurige afwezigheid wordt uitgeschakeld maar
niet gereinigd, bestaat er gevaar
voor schimmelvorming als de deur
gesloten blijft.
e
.b
re
^ laat de toesteldeur op een kier staan
om geurvorming te vermijden.
^ Beëindig de instelmodus door op de
aan-uittoets te drukken.
Na ca. 2 minuten schakelt de elektronische besturing op de normale werking over.
13
toets + : stijgt de temperatuur
toets - :daalt de temperatuur
e
.b
14
Door het indrukken van de
re
– als de omgevingstemperatuur van
het toestel hoog is.
Het toestel is geconstrueerd voor
een bepaalde klimaatklasse (bereik
van de kamertemperatuur) waarvan
de onder- en bovengrens
gerespecteerd moeten worden.
or
nb
de
an
.v
w
– als de verse levensmiddelen warm
zijn,
w
– hoe meer levensmiddelen er worden
bewaard,
w
– als u vaak en gedurende lange tijd
de toesteldeur opent,
De temperatuur kunt u met de twee
toetsen naast de temperatuurindicator
instellen.
m
De temperatuur in het toestel stijgt
Temperatuur instellen
fro
Om verse levensmiddelen in te vriezen
en ze langdurig te bewaren, is een temperatuur van -18 °C vereist. Bij die temperatuur komt de groei van micro-organismen in hoge mate tot stilstand. Zodra de temperatuur boven -10 °C stijgt,
begint de ontbinding door de micro-organismen; de levensmiddelen kunnen
minder lang worden bewaard. Daarom
mogen geheel of gedeeltelijk ontdooide
levensmiddelen pas opnieuw ingevroren worden, nadat ze verwerkt werden
(koken of braden). Door de hoge temperaturen worden de meeste micro-organismen gedood.
d
de
oa
Bij het bewaren van levensmiddelen is
de juiste temperatuurinstelling zeer belangrijk. Levensmiddelen bederven snel
door de aanwezigheid van micro-organismen. Dat proces kan door de juiste
bewaartemperatuur worden verhinderd
of vertraagd. De temperatuur beïnvloedt de groeisnelheid van de micro-organismen. Hoe lager de temperatuur, hoe langzamer dit proces verloopt.
nl
ow
D
De juiste temperatuur
Tijdens het instellen wordt de insteltemperatuur knipperend aangegeven.
Volgende wijzigingen zijn in de temperatuurindicator merkbaar als u op de
toetsen drukt:
– Eén keer drukken: de laatst gewenste temperatuurwaarde wordt
knipperend aangegeven.
– Telkens als u nogmaals drukt: de
temperatuurwaarde verandert in
stappen van 1 °C.
– Toets ingedrukt houden: de temperatuurwaarde wijzigt ononderbroken.
Ongeveer 5 seconden nadat u de
laatste keer op de toets heeft gedrukt,
geeft de temperatuurindicator automatisch de effectieve temperatuurwaarde
aan die momenteel in de vrieszone
heerst.
nl
ow
D
De juiste temperatuur
– u verse levensmiddelen invriest.
Zodra de temperatuur daalt en ca.
-10 °C heeft bereikt, brandt de temperatuurindicator weer constant.
e
.b
re
Als de temperatuur in het toestel niet
binnen het mogelijke temperatuurbereik
(onder 0 °C) ligt, branden in de temperatuurindicator alleen streepjes.
or
nb
de
an
.v
w
De temperatuurindicator op het bedieningspaneel geeft tijdens normale werking de temperatuur aan op de warmste plaats in het toestel.
w
Temperatuurindicator
– de deur van het toestel één keer gedurende lange tijd geopend blijft,
bijv. om grote hoeveelheden levensmiddelen te plaatsen of uit het toestel te halen,
w
Het bereiken van de laagste temperatuur is afhankelijk van de opstelplaats
en van de omgevingstemperatuur. Bij
een hoge omgevingstemperatuur kan
de laagste temperatuur niet altijd worden bereikt.
m
De temperatuur kan van -14 °C tot
-28 °C ingesteld worden.
Een kortstondig koudeverlies vormt
geen probleem als dit ontstaat doordat
fro
Mogelijke instelwaarden voor de
temperatuur
d
de
oa
Als u de temperatuur heeft gewijzigd,
controleert u de temperatuurindicator
na ca. 6 uur als er weinig voedsel in
het toestel zit en na ca. 24 uur als het
toestel volledig gevuld is. Pas dan is
de effectieve temperatuur ingesteld. Als
de temperatuur na die tijd nog te hoog
of te laag is, stelt u de temperatuur opnieuw in.
Als de temperatuur gedurende langere
tijd warmer is dan -18 °C, gaat u na of
de ingevroren levensmiddelen gedeeltelijk of volledig ontdooid zijn. In dit geval dient u deze levensmiddelen zo
snel mogelijk te verbruiken!
Lichtsterkte van de temperatuurindicator
De lichtsterkte van de temperatuurindicator is bij levering van het toestel ingesteld op laag. Zodra de deur wordt geopend, een instelling wordt gewijzigd of
een alarmtoestand heerst, brandt de
temperatuurindicator met de
maximumlichtsterkte.
U kunt de lichtsterkte van de temperatuurindicator wijzigen:
De temperatuurindicator knippert als
– een andere temperatuur wordt ingesteld,
– de temperatuur te hoog stijgt, om
koudeverlies aan te geven.
^ Hou de toets voor "Superfrost" gedurende ca. 5 seconden ingedrukt.
Het controlelampje SF knippert en op
de temperatuurindicator verschijnt C.
15
nl
ow
D
De juiste temperatuur
d
de
oa
m
fro
Na ca. 2 minuten schakelt de elektronische besturing op de normale werking over.
16
e
.b
^ Beëindig de instelmodus door op de
aan-uittoets te drukken.
re
^ Druk op de toets voor "Superfrost" om
de instelling op te slaan.
or
nb
de
an
.v
w
^ Door op de toetsen voor het instellen
van de temperatuur te drukken, kunt
u nu de lichtsterkte van de indicator
wijzigen.
U kunt kiezen uit de standen 1 tot 5:
1: minimale lichtsterkte,
5: maximale lichtsterkte.
w
^ Druk nogmaals op de toets voor "Superfrost".
w
^ Druk op de een van de toetsen voor
het instellen van temperatuur tot op
de temperatuurindicator een ^ wordt
weergegeven.
nl
ow
D
Waarschuwingssignaal
d
de
oa
Waarschuwingssysteem
inschakelen
m
fro
Het waarschuwingssysteem is altijd automatisch actief, zodra de temperatuur
in de vrieszone één keer correct is verlaagd.
Temperatuuralarm
– als bij het herschikken en uitnemen
van ingevroren levensmiddelen te
veel warme kamerlucht binnenstroomt,
Zodra de temperatuur in de vrieszone
weer koud genoeg is, stopt het waarschuwingssignaal en brandt de temperatuurindicator opnieuw constant. Als
het waarschuwingssignaal u echter
stoort, kunt u het vroegtijdig uitschakelen.
e
.b
Het akoestische en optische signaal
wordt gegeven
Waarschuwingssignaal
vroegtijdig uitschakelen
re
Stijgt de temperatuur te hoog, dan
weerklinkt er een waarschuwingssignaal en knippert de temperatuurindicator.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Het toestel is met een waarschuwingssysteem uitgerust zodat de temperatuur
in de vrieszone niet ongemerkt kan
stijgen.
– als u een grote hoeveelheid
levensmiddelen vers invriest,
– als het toestel lange tijd uitgeschakeld was en opnieuw wordt ingeschakeld.
Deuralarm
Als de toesteldeur langer dan ca. 60
seconden open blijft staan, weerklinkt
het waarschuwingssignaal.
^ Druk op de uitschakeltoets voor het
waarschuwingssignaal.
Het waarschuwingssignaal wordt uitgeschakeld. De temperatuurindicator
blijft knipperen tot de alarmtoestand
beëindigd is. Daarna brandt de temperatuurindicator constant. Hiermee
is het waarschuwingssysteem weer
gebruiksklaar.
17
nl
ow
D
Superfrost gebruiken
d
de
oa
Superfrost uitschakelen
Om verse levensmiddelen optimaal in
te vriezen, dient u eerst de functie Superfrost in te schakelen.
De functie "Superfrost" schakelt automatisch na ca. 30 tot 65 uur uit, afhankelijk van de hoeveelheid ingebrachtelevensmiddelen. Het controlelampje
gaat uit en het toestel werkt weer met
het normale koelvermogen.
^ Druk nogmaals op de toets voor "Superfrost".
Het controlelampje SF brandt.
De temperatuur in de vrieszone daalt,
want het toestel werkt met het maximale
koelvermogen.
18
e
.b
De functie Superfrost dient u 6 uur
vóór het plaatsen van de in te vriezen
levensmiddelen in te schakelen. Als u
het maximale invriesvermogen wenst
te gebruiken, dient u 24 uur vooraf de
functie "Superfrost" in te schakelen!
Om energie te sparen, kunt u de functie
"Superfrost" zelf uitschakelen zodra er
een constante temperatuur van minstens -18 °C in de vrieszone bereikt is.
re
Superfrost inschakelen
or
nb
de
an
.v
w
– Als u dagelijks slechts maximaal 2 kg
levensmiddelen plaatst.
w
– Als u reeds ingevroren levensmiddelen in het toestel plaatst.
w
Uitzonderingen:
m
Op die manier worden de levensmiddelen snel doorvroren en blijven de
voedingswaarde, de vitamines, het uiterlijk en de smaak behouden.
fro
Functie Superfrost
^ Druk nogmaals op de toets voor "Superfrost".
Het controlelampje SF gaat uit en de
koeling van het toestel werkt opnieuw
met het normale vermogen.
nl
ow
D
Invriezen en bewaren
or
nb
de
an
.v
w
Diepvriesproducten bewaren
Als u diepvriesproducten wenst te bewaren, controleert u tijdens de aankoop
in de winkel
re
– de verpakking op beschadigingen,
e
.b
Hoe langzamer de levensmiddelen worden doorvroren, hoe meer vloeistof er
uit elke cel naar de tussenruimten loopt.
De cellen krimpen.
Tijdens het ontdooien kan slechts een
deel van de voordien vrijgekomen vloeistof naar de cellen terugvloeien.
In de praktijk betekent dit dat de
levensmiddelen veel vocht verliezen.
Dat kunt u zelf vaststellen: tijdens het
ontdooien vormt er zich immers een
grote waterplas rond het levensmiddel.
w
Verse levensmiddelen moeten zo snel
mogelijk volledig worden doorvroren,
zodat de voedingswaarde, de
vitamines, het uitzicht en de smaak behouden blijven.
w
Wat gebeurt er als verse
levensmiddelen worden
ingevroren?
m
Het maximale invriesvermogen dat vermeld staat op het typeplaatje is gebaseerd op de Duitse norm DIN EN ISO
15502.
senruimten was gelopen, terugkeren
naar de cellen, zodat het vochtverlies
zeer gering is. Er vormt zich slechts
een kleine waterplas!
fro
Om de levensmiddelen zo snel mogelijk
tot in de kern in te vriezen, mag het
maximale invriesvermogen niet worden
overschreden. Het maximale invriesvermogen binnen 24 uur is vermeld op het
typeplaatje "Invriesvermogen ...kg/24 u".
d
de
oa
Maximaal invriesvermogen
– de houdbaarheidsdatum en
– de temperatuur in de koelruimte van
de winkeldiepvries. Als die temperatuur hoger is dan -18 °C, vermindert
de houdbaarheid van de diepvriesproducten.
^ Koop diepvriesproducten pas op het
einde van het winkelen, en transporteer ze in krantenpapier of in een
koelzak.
^ Plaats de diepvriesproducten onmiddellijk in het toestel.
Gedeeltelijk of volledig ontdooide levensmiddelen niet opnieuw invriezen. Pas nadat u de levensmiddelen
heeft verwerkt (koken of braden),
kunt u ze opnieuw invriezen.
Als het levensmiddel snel wordt
doorvroren, heeft de celvloeistof minder
tijd om uit de cellen naar de tussenruimten te lopen. De cellen krimpen
veel minder.
Tijdens het ontdooien kan de kleine
hoeveelheid vloeistof die naar de tus19
– Rauwe levensmiddelen en geblancheerde groenten voor het invriezen
niet kruiden en zouten, schotels
slechts lichtjes kruiden en zouten. De
20
^ Vries per portie in.
e
.b
– Plaats telkens een folie uit kunststof
tussen koteletten, steaks, schnitzels
enz. Zo vermijdt u dat ze tot één blok
samen vriezen.
Verpakken
re
– Mager vlees is beter geschikt om in
te vriezen dan vet vlees en kan veel
langer worden bewaard.
or
nb
de
an
.v
w
– Om de kleur, de smaak, het aroma
en de vitamine C te behouden, moet
u groenten blancheren voor u ze invriest. Doe de groenten in porties gedurende 2 - 3 minuten in kokend water. Neem de groenten daarna uit het
water en koel ze snel in koud water
af. Laat de groenten uitdruppen.
– Warme schotels of dranken eerst buiten het toestel laten afkoelen, om te
voorkomen dat reeds bevroren levensmiddelen gedeeltelijk ontdooien
en dat het stroomverbruik stijgt.
w
– Volgende levensmiddelen zijn niet
geschikt om in te vriezen:
wijndruiven, bladsalade, radijsjes,
ramenas, zure room, mayonaise, volledige eieren in de schaal, uien, volledige onbewerkte appelen en peren.
w
– Onderstaande levensmiddelen kunnen ingevroren worden:
vers vlees, gevogelte, wild, vis,
groenten, kruiden, onbewerkt fruit,
zuivelproducten, bakkerijproducten,
voedselresten, eigeel, eiwit en talrijke
kant-en-klaargerechten.
m
Hou bij het invriezen rekening met
het volgende
smaakintensiteit van sommige
kruiden verandert tijdens het invriezen.
fro
Vries uitsluitend verse levensmiddelen
in perfecte staat in!
d
de
oa
Zelf levensmiddelen invriezen
nl
ow
D
Invriezen en bewaren
Geschikte verpakking
- Kunststoffolie
- Buisfolie uit polyethyleen
- Aluminiumfolie
- Diepvriesdozen
Ongeschikte verpakking
- Pakpapier
- Perkamentpapier
- Cellofaan
- Vuilniszakjes
- Gebruikte winkelzakjes
^ Druk de lucht goed uit de verpakking.
^ Sluit de verpakking goed af met
- elastiekjes
- kunststofclips
- touw of
- koudebestendige kleefband.
Zakjes en buisfolie uit polyethyleen
kunt u ook met een folielasapparaat
dichtlassen.
^ Noteer de inhoud en de invriesdatum
op de verpakking.
nl
ow
D
Invriezen en bewaren
Grote stukken plaatsen
Als u grote levensmiddelen zoals een
gans of wild in het toestel wilt plaatsen,
kunt u de glazen platen tussen de
vriesladen uitnemen. Daartoe
e
.b
In te vriezen levensmiddelen mogen
niet in aanraking komen met reeds
ingevroren levensmiddelen. Anders
zouden deze ontdooien.
Elke vrieslade en elke glazen plaat
kan met maximaal 25 kg worden belast!
Als u de vriesladen uitneemt, dient u
erop te letten dat de
ventilatorgleuven aan de achterzijde
van het toestel niet worden afgedekt. Ze zijn belangrijk voor een
goede werking!
re
^ Leg de levensmiddelen droog in het
toestel om te vermijden dat ze aan elkaar of aan het toestel vastvriezen.
or
nb
de
an
.v
w
^ Plaats de levensmiddelen naast elkaar op de bodem van de vriesladen
of op de glazen platen, zodat de levensmiddelen zo snel mogelijk tot in
de kern worden ingevroren.
w
U kunt de levensmiddelen overal in de
vrieszone invriezen, bij voorkeur echter
in de bovenste vriesladen.
w
Hoe de levensmiddelen in het toestel
plaatsen
m
De levensmiddelen die al in het toestel
liggen, krijgen zo een koudereserve.
De onderste vrieslade moet altijd in
het toestel blijven.
fro
^ Als u meer dan 2 kg verse levensmiddelen dient in te vriezen, dient u
enige tijd vooraf de functie "Superfrost" in te schakelen (zie "Superfrost
gebruiken").
d
de
oa
Voor u de levensmiddelen in het
toestel legt
Ingevroren levensmiddelen
ontdooien
Ingevroren levensmiddelen kunt u op
verschillende manieren ontdooien
– in de microgolfoven,
– in de gewone oven met de functie
"Hete lucht" of "Ontdooien",
– bij kamertemperatuur,
– in de koelkast (de koude die de ingevroren levensmiddelen afgeven,
wordt gebruikt om te koelen),
– in de stoomoven.
Platte stukken vlees en vis kunnen
licht ontdooid in een hete pan worden
gelegd.
Fruit kan bij kamertemperatuur in de
verpakking of in een afgedekte schotel
worden ontdooid.
^ de vriesladen uitnemen en de glazen
platen lichtjes optillen en langs voren
uittrekken!
21
or
nb
de
an
.v
w
Koelaccu gebruiken
In geval van een stroomonderbreking
voorkomt de koelaccu dat de temperatuur in de vrieszone te snel stijgt.
Plaats de koelaccu in de bovenste
vrieslade rechtstreeks op de levensmiddelen of op het vriestablet (om
plaats te besparen). Na ca. 24 uur kan
de koelaccu zijn maximaal koelvermogen leveren.
In geval van een stroomonderbreking
legt u de koelaccu rechtstreeks op de
ingevroren levensmiddelen in de bovenste lade, om een zo groot mogelijke
bewaartijd te verzekeren.
Als u verse levensmiddelen in het toestel wenst te plaatsen, gebruikt u de
koel-accu als scheiding tussen de
reeds ingevroren levensmiddelen en de
verse levensmiddelen, zodat de reeds
ingevroren levensmiddelen niet ontdooien.
U kunt de koelaccu ook gebruiken om
voedsel of dranken gedurende korte
tijd in een koelbox te koelen.
^ Plaats de in te vriezen levensmiddelen los op het vriestablet.
^ Haak het vriestablet in een van de
bovenste vriesladen.
22
e
.b
re
Op het vriestablet kunt u bessen,
kruiden, groenten en ander klein materiaal voorzichtig invriezen. De levensmiddelen blijven hun vorm grotendeels
behouden en de verschillende stukken
vriezen niet aan elkaar vast.
w
Vriestablet gebruiken
w
Als u flessen in de vrieszone plaatst om
ze snel te koelen, dient u de flessen uiterlijk na één uur weer uit te nemen,
anders zullen de flessen ontploffen!
m
Dranken snel koelen
Laat de levensmiddelen gedurende 10
tot 12 uur grondig invriezen. Plaats de
levensmiddelen dan in een diepvrieszakje of doos en leg ze zo in de vriesladen.
fro
Gedeeltelijk of volledig ontdooide levensmiddelen niet opnieuw invriezen. Pas nadat u de levensmiddelen
heeft verwerkt (koken of braden),
kunt u ze opnieuw invriezen.
d
de
oa
Groenten kunnen over het algemeen
bevroren in kokend water worden gedaan of in heet vet worden gestoofd.
Wegens de gewijzigde celstructuur is
de bereidingstijd iets korter dan bij verse groenten.
nl
ow
D
Invriezen en bewaren
nl
ow
D
m
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Door dit automatische ontdooiproces
blijft de vriesruimte steeds vrij van ijs.
De levensmiddelen worden door dit
speciale systeem niet ontdooid, zelfs
niet lichtjes!
fro
Het vocht slaat neer tegen de verdamper. Het wordt af en toe automatisch
ontdooid en verdampt.
d
de
oa
Uw toestel is uitgerust met een
"No-frost"-systeem. Daarmee ontdooit
het toestel automatisch.
Ontdooien
23
m
Die reinigt u het best met lauwwarm
water waarin u een beetje afwasmiddel
doet. Reinig alle onderdelen met de
hand, niet in de afwasautomaat.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
^ Veeg de buitenwanden en het toebehoren na de reiniging af met schoon
water en wrijf alles droog met een
doek. Laat de deur van het toestel
korte tijd openstaan.
e
.b
re
Gebruik geen stoomreiniger. De
stoom kan terechtkomen op onderdelen van het toestel die onder
spanning staan en zo kortsluiting
veroorzaken.
Buitenwanden, binnenruimte,
toebehoren
fro
Zorg ervoor dat er geen water in de
elektronische besturing of de ventilatieroosters terechtkomt.
d
de
oa
Gebruik nooit een reinigingsmiddel
dat zand, schuurmiddelen, soda, zuren of chloorverbindingen bevat.
Gebruik ook geen chemische oplosmiddelen.
Ook ongeschikt zijn zogenaamde
schuurmiddelen die "vrij zijn van
schuurmiddelen", want die veroorzaken matte vlekken.
nl
ow
D
Reinigen
Ventilatieroosters
^ Reinig de ventilatieroosters
regelmatig met een penseel of stofzuiger. Wanneer er zich stof ophoopt,
neemt het energieverbruik toe.
Deurdichting
Het typeplaatje in het toestel mag
niet worden verwijderd. De informatie op dit plaatje is belangrijk in geval van een storing.
Vóór het reinigen
^ Schakel het toestel uit en trek de
stekker uit het stopcontact.
^ Haal de ingevroren levensmiddelen
uit het toestel en bewaar ze op een
koele plaats.
^ Neem alle vriesladen en glazen
platen uit het toestel om ze te reinigen.
24
Behandel de deurdichting niet met
olie of vet. Anders wordt ze na verloop van tijd poreus.
Reinig de deurdichting regelmatig uitsluitend met schoon water en wrijf ze
daarna grondig droog met een doek.
nl
ow
D
m
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Let er bij het reinigen van het metalen rooster op dat u geen kabels of
andere componenten aftrekt, knikt of
beschadigt.
fro
Minstens één keer per jaar moet het
stof van het metalen rooster aan de
achterzijde van het toestel (warmtewisselaar) worden verwijderd. Wanneer er
zich stof ophoopt, neemt het energieverbruik toe.
d
de
oa
Achterzijde - metalen rooster
Reinigen
Na het reinigen
^ Sluit de toesteldeur, steek de stekker
in het stopcontact en schakel het toestel in.
^ Schakel de functie "Superfrost" in, zodat het toestel snel koud wordt.
^ Schuif de vriesladen met de ingevroren levensmiddelen in het toestel zodra de temperatuur laag genoeg is.
^ Zodra er een constante temperatuur
van minstens -18 °C is bereikt, schakelt u de functie "Superfrost" uit door
op de toets voor "Superfrost" te drukken.
25
Dit is geen storing. Door de zuigende
werking kunt u de deur pas na enige
tijd zonder extra moeite openen.
. . . de temperatuur in het toestel te
koud is?
^ Stel de temperatuur warmer in.
^ De functie "Superfrost" is nog ingeschakeld. Het controlelampje SF
brandt.
26
^ De toesteldeur werd vaak geopend
of er werden grote hoeveelheden verse levensmiddelen ingevroren.
e
.b
. . . de toesteldeur niet verschillende
keren na elkaar kan worden geopend?
^ Controleer of het metalen rooster
(warmtewisselaar) aan de achterzijde
van het toestel niet onder het stof zit.
re
^ Controleer of de zekering op uw elektrische installatie uitgeschakeld is.
Als dit het geval is, neemt u contact
met de Technische Dienst van Miele.
or
nb
de
an
.v
w
^ Controleer of de stekker van het toestel goed in het stopcontact zit.
w
^ Controleer of het toestel ingeschakeld is. De temperatuurindicator moet
branden.
^ Controleer of de ventilatieroosters
niet afgedekt zijn of onder het stof zitten.
w
. . . het toestel niet koelt?
m
Wat gedaan als . . .
. . . de inschakelfrequentie en
inschakelduur van de compressor
toenemen?
fro
Volgende storingen kunt u echter zelf
verhelpen:
d
de
oa
Reparaties aan elektrische toestellen
mag u enkel en alleen door een erkend vakman laten uitvoeren. Door
ondeskundig uitgevoerde herstellingen kunnen er niet te onderschatten
risico's voor de gebruiker ontstaan.
nl
ow
D
Wat gedaan als . . . ?
^ Controleer of de toesteldeur goed
sluit.
. . . de compressor constant werkt?
Om energie te besparen schakelt de
compressor bij een gering
koudeverbruik op een laag toerental
over. Daardoor wordt de werkingstijd
van de compressor verlengd.
. . . het waarschuwingssignaal weerklinkt en de temperatuurindicator
knippert?
De temperatuur in de vrieszone is te
warm omdat
– de toesteldeur vaak werd geopend
of grote hoeveelheden verse levensmiddelen werden ingevroren.
– het toestel lange tijd uitgeschakeld
was en opnieuw wordt ingeschakeld.
– de ventilatieopening afgedekt werd.
Als de alarmtoestand beëindigd is,
brandt de temperatuurindicator opnieuw constant en stopt het waarschuwingssignaal.
nl
ow
D
Wat gedaan als . . . ?
Afhankelijk van de temperatuur controleert u of de levensmiddelen gedeeltelijk of volledig ontdooid zijn. Als dit
het geval is, verwerkt u de levensmiddelen (koken of braden) voor u ze weer
invriest.
e
.b
Op de temperatuurindicator wordt de
hoogste temperatuur weergegeven
die tijdens de stroomonderbreking in
de vrieszone werd bereikt.
. . . de levensmiddelen vastgevroren
zijn?
re
^ Druk op de uitschakeltoets voor het
waarschuwingssignaal, zolang "nA"
verlicht is.
or
nb
de
an
.v
w
De temperatuur in het toestel is de
voorbije dagen of uren wegens een
stroomonderbreking te hoog gestegen.
w
. . . op de temperatuurindicator "nA"
verschijnt?
w
Er is een storing in het toestel. Neem
contact op met de Technische Dienst
van Miele. Dankzij een
veilighedsmechanisme blijft de temperatuur in het toestel toch gehandhaafd!
m
. . . op de temperatuurindicator "F1
bis F5" verschijnt?
De hoogste temperatuur wordt gedurende ca. 1 minuut weergegeven. Daarna verschijnt weer de effectieve temperatuur in de vrieszone.
Door te drukken op de uitschakeltoets
voor het waarschuwingssignaal wordt
de indicator voortijdig gewist.
fro
Controleer de temperatuurindicator ca.
6 uur na het inschakelen van het toestel. Er wordt dan alleen een temperatuur weergegeven als de temperatuur
in het toestel onder 0 °C ligt.
d
de
oa
. . . in de temperatuurindicator
streepjes knipperen?
Maak de levensmiddelen los met een
stomp voorwerp, bijv. een lepelsteel.
. . . het controlelampje voor "Superfrost" niet brandt, maar de compressor draait?
^ Het controlelampje is defect. Neem
contact op met de Technische Dienst
van Miele.
. . . u het toestel niet kunt uitschakelen?
De vergrendeling is ingeschakeld.
Als u de storing niet kunt verhelpen
aan de hand van deze aanwijzingen,
dient u een beroep te doen op de
Technische Dienst van Miele.
Om het koudeverlies zo beperkt mogelijk te houden, opent u indien mogelijk de deur van het toestel niet tot
de storing verholpen is.
27
nl
ow
D
Waar bepaalde geluiden vandaan komen
d
de
oa
Waar komen ze vandaan?
Brrrrr...
Gebrom komt van de motor (compressor). Dat kan even wat harder worden terwijl de motor ingeschakeld wordt.
Blubb, blubb....
Geborrel, geklots of gezoem komt van het koelmiddel dat door
de buisjes vloeit.
Klik....
U hoort een klik telkens als de thermostaat de motor in- of uitschakelt.
Sssrrrrr....
Bij toestellen met verschillende zones of bij No-Frostmodellen
kan u een zacht geruis horen van de luchtstroming in de binnenruimte van het toestel.
m
fro
Heel normale geluiden
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Bedenk echter dat motor- en stromingsgeluiden in de koelingskringloop niet te
vermijden zijn!
Geluid waaraan u vlot kan Waar komt het vandaan en wat kan u ertegen
verhelpen
doen?
Geklepper, gerammel, gerinkel
Het toestel staat niet waterpas: Stel het toestel waterpas.
Schroef de voetjes in of uit het toestel of leg iets onder het toestel.
Het toestel raakt andere toestellen of meubels aan: Schuif het
toestel van de meubels of andere toestellen weg.
Laden, korven of legplaten trillen of knellen: Controleer de uitneembare onderdelen en zet ze eventueel opnieuw op hun
plaats.
Flessen of recipiënten raken elkaar: Schuif de flessen of recipiënten wat uit elkaar.
De snoerhouder hangt nog tegen de achterzijde van het toestel: Neem de snoerhouder weg.
28
nl
ow
D
Technische Dienst van Miele/garantie
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
Wanneer u daar een beroep op doet,
geef dan a.u.b. altijd het type- en het
machinenummer van uw toestel op.
Deze gegevens vindt u op het typeplaatje binnen in het toestel.
w
Het adres en de telefoonnummers van
onze Technische Dienst vindt u op de
rugzijde van deze gebruiksaanwijzing.
w
^ de Technische Dienst van Miele.
m
of
fro
^ uw Miele-handelaar
d
de
oa
Neem in geval van storingen die u zelf
niet kan verhelpen, contact op met
Duur en voorwaarden van de
garantie
De duur van de garantie bedraagt 2
jaar.
Meer informatie over de garantievoorwaarden kan uw bekomen op onze site
of per telefoon bij Miele. Zie keerzijde
van deze gebruiksaanwijzing.
29
e
.b
re
30
or
nb
de
an
.v
w
Dient het aansluitsnoer te worden
vervangen, dan mag dat enkel worden
uitgevoerd door een erkend elektricien.
w
Gebruik geen verlengsnoeren om het
toestel op het stroomnet aan te sluiten.
Die waarborgen niet de nodige veiligheid. Er is risico van oververhitting.
w
Plaats het stopcontact naast of vlakbij
het toestel. Dat dient vlot toegankelijk te
zijn.
m
U dient smeltveiligheden van 10 A te
voorzien.
fro
Om de veiligheid te verhogen, verdient
het aanbeveling een verliesstroomschakelaar met een uitschakelstroom van
30 mA voor het toestel te schakelen.
d
de
oa
Dit toestel wordt aansluitklaar geleverd,
is dus voorzien van snoer en stekker.
Het apparaat is geschikt om te worden
aangesloten op eenfasige stroom
220 - 240 V, 50 Hz. Dit toestel mag enkel op een degelijk geaard stopcontact
worden aangesloten.
nl
ow
D
Elektrische aansluiting
nl
ow
D
Opstelinstructies
d
de
oa
Klimaatklasse
Kamertemperatuur
SN, N
ST
T
tot +32 °C *
tot +38 °C *
tot +43 °C *
e
.b
Klimaatklasse
re
or
nb
de
an
.v
w
w
Kies geen plaats direct naast een fornuis, een verwarming of in de omgeving van een venster met directe inval
van zonnestralen. Hoe hoger de omgevingstemperatuur, hoe langer de compressor moet werken, waardoor er
meer stroom wordt verbruikt.
Een droge, ventileerbare ruimte is geschikt.
w
Opstelplaats
Het toestel is geconstrueerd voor een
bepaalde klimaatklasse (bereik van de
kamertemperatuur) waarvan de onderen bovengrens gerespecteerd moeten
worden. De klimaatklasse is vermeld op
het typeplaatje aan de binnenzijde van
het toestel.
m
Dit toestel mag niet onmiddellijk
naast ("side-by-side") een ander model worden opgesteld!
Omdat het toestel niet met een zijwandverwarming uitgerust is, kan er
bij een "side-by-side"-opstelling condenswater ontstaan!
Vraag meer informatie bij uw Miele-handelaar.
fro
Plaats geen warmteproducerende
toestellen, zoals een broodrooster of
microgolfoven, op het toestel. Hierdoor stijgt het energieverbruik!
Een goede werking van het toestel is
gewaarborgd tot een onderste omgevingstemperatuur van +5 °C.
Luchttoevoer en -afvoer
De lucht aan de achterwand van het
toestel wordt opgewarmd. De ventilatieroosters mogen daarom niet worden afgedekt, zodat een goede luchttoevoer
en -afvoer verzekerd is.
Bovendien moet het stof regelmatig van
de ventilatieroosters worden verwijderd.
Toestel opstellen
^ Verwijder eerst de kabelhouder aan
de achterzijde van het toestel.
^ Controleer of de onderdelen aan de
achterwand van het toestel nergens
tegenaan kunnen komen. Buig ze zo
nodig de andere kant op.
^ Schuif het toestel voorzichtig op de
daartoe voorziene plaats.
^ Plaats het toestel met de achterwand
vlak tegen de keukenwand.
31
d
de
oa
Toestel nivelleren
nl
ow
D
Opstelinstructies
m
fro
32
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
^ Nivelleer het toestel met de
regelvoetjes en de bijbehorende
steeksleutel.
nl
ow
D
Opstelinstructies
d
de
oa
Afmetingen van het toestel
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
FN 12020 S
A
B
C
851 mm
602 mm
611 mm
33
nl
ow
D
De draairichting van de deur veranderen
^ Schroef de scharnierbout aan de bovenkant d eruit met de inbuskant
van de bijgeleverde sleutel en
schroef de bout er aan de andere
kant weer in.
m
fro
or
nb
de
an
.v
w
w
w
^ Sluit de deur van het toestel.
d
de
oa
Het toestel wordt geleverd met rechtsscharnierende deur. Als de deur linksscharnierend moeten zijn, moet u de
draairichting van de deur veranderen.
^ Vergeet het afstandsschijfje niet!
e
.b
re
^ Schroef het onderste hoekscharnier
a eruit en haal het eraf.
^ Neem de toesteldeur langs boven af.
^ Haal de bout b uit de scharnierhoek
a en schroef hem in het tweede gat
van de scharnierhoek weer in. (De
scharnierbout kan met de inbuskant
van de bijgeleverde steeksleutel worden uit- en ingeschroefd.)
^ Haal de afdekking c eraf en sluit
daarmee de vrijgekomen gaten aan
de andere kant af.
34
^ Plaats de deur van het toestel langs
onderen op de bovenste scharnierbout d en sluit de deur.
^ Plaats de scharnierhoek a van beneden af in het onderste deurlager en
schroef hem vast.
^ Nivelleer de deur van het toestel met
behulp van de sleufgaten in de
scharnierhoek. Zorg ervoor dat alle
schroeven stevig aangedraaid zijn!
nl
ow
D
De draairichting van de deur veranderen
d
de
oa
Deurgreep verplaatsen
m
fro
e
.b
^ Verwijder de afdekking c voorzichtig.
re
^ Schuif de afdekking c naar links.
Plaats een geschikt voorwerp (bij
voorkeur uit hout of kunststof) d in
de inkeping aan de rechterkant.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
^ Verwijder het afdekplaatje a en de
stoppen b voorzichtig met behulp
van een sleufschroevendraaier.
^ Draai de greep 180° en plaats hem
aan de andere kant.
^ Schroef de greep eerst aan de zijkant
en daarna in het midden vast g.
^ Plaats het afdekplaatje a en de stoppen b terug (maar nu aan de andere
kant).
^ Plaats de middelste afdekking c terug. Klik ze eerst links en vervolgens
rechts vast.
Let erop dat u niet met het voorwerp
wegglijdt en het toesteloppervlak
beschadigt.
^ Draai de schroeven e aan de
greepzijde en in het midden uit en
neem de greep f af.
35
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Wijzigingen voorbehouden / 1108
FN 12020 S
M.-Nr. 07 285 350 / 00
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising