User manual for TOPRO Olympos
TOPRO
OLYMPOS
NO Bruksanvisning
EN User manual
DE Bedienungsanleitung
FR Manuel d'utilisation
NL Gebruiksaanwijzing
www.topro.no
3-6
7 - 10
11-14
15-18
19-22
TOPRO
OLYMPOS
814726
A
814046
B
C
814042
D
814608
E
814040
F
814043
G
814661
H
814068
I
814029 MEDIUM
814035 LARGE
J
814023
K
814024
L
814026
M
814014
N
814009
www.topro.no
TOPRO
OLYMPOS
814300
814305
TOPRO OLYMPOS M
TOPRO OLYMPOS S
3
6
D
A
B
C
A
A
B
E
B
D
C
CLICK
B
4
7
A
1
D
E
G
I
A
B
C
C
8
H
F
A
A
K
J
5
L
N
B
F
B
M
D
C
2
9
A
B
A
B
A
B
C
D
D
C
E
A
www.topro.no
10
A
A
A
Velkommen som bruker av et TOPRO HJELPEMIDDEL
Alle TOPRO Hjelpemidler er utviklet, designet og fremstilt i Norge. Avansert produksjonsutstyr, kvalitets- og
miljøsikring gir stor nøyaktighet og maksimal kvalitet i alle ledd av produksjonen.
Produktet er samsvarsvurdert iht. 93/42/EØF-direktiv om medisinsk utstyr. Det er testet og godkjent iht NS-EN
ISO 11199-2:2005.
Meld fra umiddelbart til din hjelpemiddelsentral eller forhandler hvis produktet er skadet ved mottak. Det samme
gjelder hvis du har spørsmål relatert til produktet. Hvis du har problemer med å lese denne bruksanvisningen så
er det en elektronisk versjon tilgjengelig på www.topro.no.
Garanti og forventet levetid for produktet
TOPRO OLYMPOS er garantert fri for feil og mangler i 7 år. Unntatt er skader forårsaket av feil bruk og deler
som utsettes for naturlig slitasje (f.eks. bremsekloss, bremsevaier, hjul, sete, kurv og håndtak).
Reparasjoner i garantitiden skal henvises til din hjelpemiddelsentral eller forhandler. Garantien bortfaller dersom
det er benyttet uoriginale reservedeler eller tilbehør som ikke er godkjent av TOPRO.
Forventet levetid for produktet er estimert til ca. 10 år, forutsatt at produktet brukes i overenskomst med
bruksanvisningen og dens sikkerhets- og vedlikeholdsinstruksjoner.
De røde nummererte feltene nedenfor refererer til nummererte illustrasjoner på innsiden av innbretten.
Bli kjent med ditt TOPRO HJELPEMIDDEL
A
B
C
D
Kjørehåndtak
Bremsehendel
Håndtaksrør
Bremsevaier
E
F
G
H
Setestag
Låsebøyle
Sete med stropp for sammenfolding
Låseratt for håndtak
I
J
K
L
M
Kurv med lokk
Sideramme
Kantavviser
Bremsekloss
Vippefunksjon
N Merket på innsiden av røret viser rullatorens modellbenevnelse og
Maks brukervekt
Maks bredde på rullatoren
Maks høyde på rullatoren
En annen etikett på røret viser rullatorens serienummer (SN) samt produksjonsår og –måned.
Mål og vekt
Anbefalt brukerhøyde
Maks. brukervekt
Maks. belastning kurv
TOPRO OLYMPOS M
150–195 cm
150 kg
15 kg
TOPRO OLYMPOS S
140–170 cm
150 kg
15 kg
Høyde støttepunktene
Største lengde
Største bredde
Mellom støttepunktene
Setehøyde
Snudiameter
Diameter forhjul
Diameter bakhjul
Bredde hjul
Gripedistanse kjørebrems
Høyde sammenlagt
Bredde sammenlagt
Lengde sammenlagt
Vekt rullator
760–950 mm
760 mm
705 mm
500 mm
600 mm
940 mm
275 mm
225 mm
42 mm
65 mm
860 mm
270 mm
760 mm
8,9 kg
710–870 mm
760 mm
705 mm
500 mm
540 mm
940 mm
275 mm
225 mm
42 mm
65 mm
830 mm
290 mm
760 mm
8,8 kg
Tiltenkt formål og bruk
TOPRO Olympos gir støtte til brukere med svekket balanse og/eller redusert mobilitet. Den er utviklet for å
skyves, ikke trekkes. Det integrerte setet gir brukeren mulighet til å sette seg for å hvile. Kurven kan brukes til å
ta med seg ting. Den tåler last på maks 15 kg. Produktet egner seg ikke for personer med svært liten styrke i
armer og hender, med meget svak balanse eller med store kognitive utfordringer.
TOPRO Olympos er utviklet og godkjent for bruk utendørs, men kan også brukes innendørs. Vær forsiktig ved
bruk innendørs, da rullatorens største bredde er 705 mm. For utendørsbruk er rullatoren egnet for bruk på veier
og gangveier. Den er ikke egnet for ulendt terreng, svært bratte bakker eller trapper.
3
Viktig å vite om sikkerhet før bruk








Vær oppmerksom på klemfaren ved utfolding og sammenfolding.
Kontroller at bremsene fungerer før hver gangs bruk, og at rullatoren går i lås i utfoldet posisjon.
Må ikke brukes av personer på over 150 kg.
Må ikke brukes til transport av tung last eller personer.
Rullatoren er ikke et leketøy.
Kontroller at låseratt for høydejustering ved håndtaksrørene er godt tilskrudd.
OBS! Hvis rullatoren blir utsatt for ekstrem temperatur kan noen deler kjennes varme eller kalde.
Ikke foreta tekniske endringer på produktet, da dette kann gå utover din egen sikkerhet. Dessuten bortfaller
garantien.
Viktig å vite om sikkerhet i bruk











Ved stopp eller parkering bruk alltid parkeringsbrems, begge sider A.
Forsikre deg om at parkeringsbremsene er på før bruk av sete A.
Ikke bøy deg bakover eller til sidene når du sitter på setet. For å unngå risiko for velt må du heller ikke lene
rullatoren for mye til siden (maks 5 º). Av samme årsak skal ikke vesker, poser e.l. henges på håndtakene.
Kjørebremsene kan klemmes litt inn B for å bremse farten, men må ikke være i låst posisjon når rullatoren
kjøres.
For riktig støtte og trygg gange må rullatoren holdes nær kroppen C.
Gå oppreist, se fremover og hold baken inn D da er det lettest å holde balansen.
Ikke skyv rullatoren langt foran kroppen. Det kan medføre feilbelastning og fall.
Vær forberedt på at rullatoren i bakker kan trille fortere enn din egen skritthastighet og det da kan oppstå fare
for å falle.
Ikke bruk rullatoren i trapper. Vær forsiktig ved passering av hindringer som for eksempel fortauskanter og
dørstokker.
Pass på at ikke vide skjørt eller bukser setter seg fast mellom bremseklossen og hjulet eller vippestussen. Det
kan føre til fall. Vi fraråder derfor bruk av lange eller vide klær.
Under reiser med kollektivtransport er det av sikkerhetsmessige årsaker ikke tillatt å sitte på rullatoren.
Plassér rullatoren sikkert og sett på parkeringsbremsen.
Montering / innstilling
TOPRO OLYMPOS leveres ferdig montert. Før bruk må den foldes ut. Høyden på håndtaksrøret må tilpasses
brukeren.
Utfolding / sammenfolding
Utfolding: Løsne låsebøylen på setestaget A. Press setestagene ned og utover B. Siderammene glir fra
hverandre og setestagene presses ned til det høres en klikkelyd. Rullatoren er nå låst i utfoldet posisjon.
Sammenfolding: Trekk i stroppen på setet C og press siderammene sammen. Press låsebøylen D over
setestaget.
Senking og høydeinnstilling av håndtaksrør
Senking: Løsne låseratt A (ca 4-5 omdreininger). Skyv håndtaksrørene ned til de stopper B. Skru låseratt A til
igjen.
Høydeinnstilling: Løsne låseratt A (ca 4-5 omdreininger). Juster håndtaksrøret til passende høyde og dra litt opp
og ned C til det låses med en klikkelyd. Skru låseratt A godt til igjen. Juster begge håndtaksrørene til samme
høyde.
Det er anbefalt at kjørehåndtakene er på høyde med brukerens håndledd når armene henger rett ned.
Høydeinnstilling med minne
Når rullatoren har vært transportert eller lagret er det ved bruk av minnefunksjonen enkelt å finne igjen riktig
høyde på håndtaksrøret. Bestem høyden på kjørehåndtakene. Tell antall hull som er synlige bak på
håndtaksrøret. Skru låseratt A helt ut. Dra håndtaksrøret B helt ut av siderammen. Festestykket C vil følge røret
ut. Skyv festestykket C på røret B slik at det over festestykket er igjen riktig antall hull. Fest hukommelsesstykket
D i første ledige hull under festestykket C. Skyv håndtaksrøret B ned i siderammen slik at festestykket C faller på
plass i plaststykket E på toppen av rammerøret. Sett låseratt A på plass og skru det ca. halvt inn. Dra
kjørehåndtaket F opp til det stopper og skru låserattet A godt til. Nå vil en automatisk finne igjen den
forhåndsinnstilte høyden ved å dra kjørehåndtakene fra nedsenket posisjon og oppover til de stopper.
4
Innstilling / kontroll og vedlikehold av bremser
Innstilling/kontroll: Løsne låsemutter A ved bremsen. Stram bremsevaieren B med justeringsskruen C. Justér
bremseklossen D så nære den innvendige bremsetrommelen som mulig og stram til låsemutteren A. Snurr hjulet
for å sjekke at bremseklossene ikke subber.
Vedlikehold: Rengjør bremsekloss D og bremsefjær E jevnlig. Hjul og bremser kan skiftes ved feil eller slitasje.
Bruk av bremser
Kontroller at bremsene fungerer før hver tur. Hver av bremsehendlene A virker på hvert sitt bakhjul.
Feil bruk kan medføre utrygge situasjoner og skader på rullatoren: Rullatoren skal ikke kjøres eller skyves
med makt når kjørebrems er klemt inn eller når hjulene er helt eller delvis låst av parkeringsbrems. Dette
betegnes som uriktig bruk og kan medføre slitasje som gjør dekkenes og bremsenes egenskaper dårligere.
Parkeringsbrems: Skyv begge bremsehendlene A nedover til de låses. Begge bakhjul er nå låst. Klem begge
bremsehendlene oppover for å oppheve parkeringsbremsen. Kjørebrems: Klem begge bremsehendlene B
oppover for å bremse farten. Må ikke brukes kontinuerlig mens rullatoren kjøres.
Sete
Før bruk av sete må parkeringsbrems aktiveres. Skyv begge bremsehendlene nedover til de låses A.
Begge bakhjul er nå låst. Sitt med ryggen til kurven B. Maksimum brukervekt er 150 kg.
Kurv med lokk
Kurv (shoppingveske) er vedlagt. Den kan belastes med 15 kg.
For montasje av kurven skal du stå inne i rullatoren med bremsene på A og løfte opp vesken foran B. For at
kurven skal komme under setet trykker du den litt sammen fra siden og fester den på setestagene til rullatoren.
Du hører da et ”klikk”. Pass på at bremsvaieren også etter montering av kurven befinner seg på utsiden C. For å
ta av kurven igjen står du inne i rullatoren med bremsene på og tar tak i høyre og venstre kurvfeste, bruk begge
hender. Ved å løfte opp kurvfestet foran og presse kurven lett sammen kan den nå fjernes D. Kurven kan vaskes
skånsomt på 40ᵒC.
Kantavviser og vippefunksjon
Kantavviser: Kantavviseren A som er foran bakhjulene hindrer at bakhjulet blir hengende fast på utstikkende
hjørner, dørkarmer og lignende.
Vippefunksjon: Trå på vippefunksjonen B som sitter på festet for bakhjul. Vipp rullatoren over terskler, kanter og
lignende. NB: Vær forsiktig ved passering av hindringer som for eksempel fortauskanter og dørstokker. Vær
oppmerksom på at rullatoren ikke skal brukes i trapper.
Bæring av rullatoren
Rullatoren skal ikke bæres i stroppen på setet eller i bremsewirene. Slå sammen rullatoren som vist på
illustrasjonen. Rullatoren skal bæres i de samlede setestagene A.
Transport
Rullatoren skal transporteres i sammenfoldet og låst posisjon (se avsnitt Utfolding / sammenfolding). Forsikre
deg om at rullatoren ikke kan folde seg ut. Vær forsiktig når du legger rullatoren inn i kjøretøyet og pass på at
den er forsvarlig sikret.
Oppbevaring
Rullatoren bør oppbevares stående. Kan oppbevares utendørs, men da helst under tak.
Materiale // Resirkulering
Rullatoren er laget av plastbelagte aluminiumsrør, plastkoblinger og stoff av plast og polyester. De fleste deler
kan resirkuleres. Kast rullatoren i henhold til avfallsregelverket i ditt land. For mer informasjon vennligst kontakt
de rette myndighetene.
Renhold
Rullatoren kan steames, spyles og vaskes med vanlige rengjøringsmidler. Ikke benytt skuremidler, dampvasker
eller høytrykksspyler.
5
Desinfeksjon
Desinfeksjon skal kun utføres av fagpersonell og med bruk av beskyttelsesutstyr. Overflaten pusses med et
desinfeksjonsmiddel som inneholder 70-80% etanol. Vi fraråder bruk av klor- og fenolholdige midler. Skader og
sår som evt. oppstår ved desinfeksjon utført av uautorisert personell eller etter bruk av skadelige midler kan ikke
belastes produsenten.
Ettersyn // Vedlikehold // Gjenbruk
Det anbefales at generelt ettersyn og vedlikehold utføres og at punktene under sjekkes jevnlig (hyppigheten
avhenger av hvor ofte rullatoren brukes og hvor hardt den belastes): Rør, ramme og skruer, håndtak og
håndtaksrør, bremser, hjul, sete og tilbehør. Dette gjelder også hvis rullatoren skal klargjøres for gjenbruk.
Se detaljert informasjon i denne brukerveiledningen for kontroll av bremser samt renhold av rullatoren.
Hvis rullatoren ikke virker som den skal
Kontroller at rullatoren er riktig utfoldet. Sjekk at begge bremsehendler står i forventet posisjon.
Tilbehør
For bilder, se innbrett. Ettermontert tilbehør kan påvirke stabiliteten og må brukes med forsiktighet.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
Ryggstøtte regulerbar, med polstring
Veske bak med glidelås
Transportbag
Lykt
Krykkeholder
Flaskeholder
Offroad-hjul for IBS, sett á fire hjul
Paraply med feste (sort)
Isbrodder for sko str. M (skostørrelse ca. 36–40)
Isbrodder for sko str. L (skostørrelse ca. 41–46)
Lås
Navneskilt
Enhåndsbrems
Styrehåndtak for ledsager
Kurv for oksygenflaske(kun komprimert, ikke flytende)
TOPRO ART.NR.
814726
814046
814042
814608
814040
814043
814661
814068
814029
814035
814023
814024
814026
814014
814009
HMS ART. NR.
157208
172663
176156
176139
149307
157198
215033
215034
157205
157206
157197
176154
157202
Bestilles separat og gir mulighet for å komponere en TOPRO OLYMPOS som passer for den enkelte brukers
behov. Vi har her gjort et utvalg, kontakt TOPRO for oppdatert oversikt over tilbehør eller besøk våre
hjemmesider www.topro.no.
Ved andre feil eller spørsmål, kontakt din hjelpemiddelsentral eller forhandler.
6
Welcome as a user of a TOPRO PRODUCT
Every TOPRO product is developed, designed and made in Norway. Advanced manufacturing equipment, quality
and environmental security gives great accuracy and maximum quality in all the levels of production.
The product is declared to be in conformity with Medical Device Directive 93/42/EEC. It is tested an approved
according to EN ISO 11199-2:2005.
On receipt of the goods, please check your product. If you have any quires please contact your mobility shop or
dealer immediately. The same applies if you have general questions about the product. If you have problems
reading this user manual an electronic version is available on www.co.uk
Guarantee // Expected life span of the product
TOPRO OLYMPOS is guaranteed free for faults and defects for 7 years. An exception is if the damage is caused
by incorrect use or parts that are exposed to natural wear and tear (such as e.g. brake block, brake wire, wheel,
basket, seat and grip). For repairs during the guarantee period, please contact your local mobility shop or dealer.
The guarantee is void if unauthorised spare parts and accessories have been or are being used on the product.
The expected life span of the product is estimated to be 10 years, provided that it is used in a regular way
according to this user manual and its safety and maintenance instructions.
The red numbered squares below refer to the numbered illustrations on the inside of the cover.
Get to know your TOPRO PRODUCT
A
B
C
D
Handlebar
Brake handle
Handlebar tube
Brake wire
E
F
G
H
I Basket with cover
J Side frame
K Edge guard
L Brake block
M Tilt function
N The label on the rear side of the tube under the seat shows the product name/model and
Maximum weight of user
Maximum width of rollator
Maximum height of rollator
A separate label on the tube indicates the serial number (SN) and production year and month.
Measurements
Seat bars
Lock clamp
Seat with strap for folding
Lock wheel for the handle
Recommended user height
Maximum weight of user
Weight capacity basket
TOPRO OLYMPOS M
150–195 cm
150 kg
15 kg
TOPRO OLYMPOS S
140–170 cm
150 kg
15 kg
Height of support points
Maximum length
Maximum width
Width between support points
Seat height
Turning diameter
Diameter front wheels
Diameter rear wheels
Width on front/rear wheels
Grip distance driving brake
Height when folded up
Width when folded up
Length when folded up
Product weight
760–950 mm
760 mm
705 mm
500 mm
600 mm
940 mm
275 mm
225 mm
42 mm
65 mm
860 mm
270 mm
760 mm
8,9 kg
710–870 mm
760 mm
705 mm
500 mm
540 mm
940 mm
275 mm
225 mm
42 mm
65 mm
830 mm
290 mm
760 mm
8,8 kg
Intention
The TOPRO Olympos shall give support to users with reduced balance and/or reduced walking ability. It is
developed to be pushed, not pulled. The integrated seat provides an opportunity for the user to rest if needed,
and the fabric basket is capable of carrying items up to a total of 15 kg. The product is not suitable for persons
with low strength in arms, with very poor balance, or with considerable cognitive disabilities.
The product is designed and approved for outdoor use, but can also be used indoors. We advise caution when
using the Olympos indoors, as the maximum width of the rollator is 705 mm.
The rollator is intended to be an aid for walking on roads and paths. It is not suitable in rough and/or steep terrain
or steep inclinations, for example stairs.
7
Important to know about safety before use








When folding and unfolding, be aware so you do not hurt your fingers.
Check the brakes before use every time, and that the rollator locks in unfolded position.
Not to be used by persons over maximum user weight (see table).
Do not use to transport heavy loads or persons.
The rollator is not a toy.
Make sure that the lock wheel for height adjustment for the handles is locked tight.
Be aware! Some parts of the rollator might feel hot or cold when exposed to extreme temperatures.
Do not alter the product as this might put your safety at risk and the guarantee will not be valid.
Important to know about safety in use











When stationary or parked, always use the parking brakes on both sides A.
Before sitting on the seat, make sure the parking brakes on both sides are in locked position A.
Do not lean or bend sideways or over the back of the rollator whilst in the seated position. Do not tilt the rollator
more than max. 5º sideways, to avoid risk of falling. Due to the same reason bags etc. must never be hung on
the handlebars.
The driving brakes can be held in a little B to reduce speed, but must not be in locked position when the rollator
is in motion.
To give the right support and a safety, make sure the rollator is kept as close to your body as possible C.
Walk straight, look forward and hold your backside in D. That is the easiest way to keep your balance.
Do not push the rollator too far from your body as this can cause unnecessary strain and you could fall.
Be aware that the rollator may roll faster than you walking downhill, which may put you in risk of falling.
Do not use the rollator on stairs. Be careful when descending kerbs.
Be careful of flared skirts and trousers as they could get caught in the wheels, which could lead to falling. We
therefore recommend not wearing flared/wide clothing.
For safety reason it is prohibited to sit on the rollator during public transportation. Place your rollator securely
and use the parking brake.
Assembling / adjusting
TOPRO OLYMPOS is delivered assembled. Before use, you must unfold the rollator. The height of the handlebar
tubes will then need adjusting to suit the user’s needs.
Unfolding / folding
Unfolding: Loosen the lock clamp that is over the seat bars A. Press the seat bars down and out B. The side
frames will slide apart. Press down the seat bars. You will hear a clicking sound. The rollator is now locked in its
open position.
Folding: Pull the strap on the seat C and press the side frames together. Lock the clamp D over the seat bars.
Lowering and height adjusting the handles
Lowering: Unscrew the lock wheel for the brake handles A (approx. 4-5 turns). Push the handlebar tubes down
until they stop B. Tighten the lock A again.
Height adjusting: Unscrew the lock for the brake handles A (approx. 4-5 turns). Adjust the handlebar tubes to a
suitable height then pull them slightly up and down C until you hear a clicking sound. Tighten the lock A again.
Adjust both handlebars to the same height. It is recommended that the handlebars should be at the same
height as your wrists when your arms are hanging alongside your body.
Height adjustment using the memory function
You have the opportunity to set the height of the handles at a standard setting, fitting to your height, so that you
easily can find the height again. This can be necessary when the rollator is being transported or stored as
compact as possible. Decide the height of the handlebars. Count visible holes at the back of the handlebar tubes.
Unscrew the lock wheel A. Pull the tube B out of the frame. The attached part C will now follow the handlebar
tube. Move the attached part C on the tube B so the there are equal holes as counted earlier. Fit the memory
chip D on the handlebar tube in the first available hole under the attached part C. Push the handlebar tube B
down and into the side frame E until the attached part is locked. Screw the lock wheel A half in. Pull the
handlebars F up until they stop, and then tighten the lock wheel A properly. From now on, when the handlebars
are in the lowest position, they will stop in the preset position automatically when pulled up.
8
Adjusting, checking and maintaining the brakes
Adjusting / checking: Loosen the nut A beside the brake. Tighten the brake wire B with the adjustment screw C
Adjust the brake block D as close as possible to the inner drum brake, and then tighten the nut A. Turn the wheel
around to check that the brake block is not touching the wheel. Maintaining: Clean the brake block D and the
brake spring E frequently. The wheels and brakes can be changed if they are worn out or damaged.
Using the brakes
Make sure the brakes work before each trip. Each brake handle A works on each of the rear wheels.
Wrong use can cause unsafe situations and damage to the rollator: The rollator must not be driven or pushed
with force when the parking brakes are on or when the wheels are partly locked using the brakes. This
indicates incorrect use and can cause wear and tear, which makes the tires, and brake quality weaker. Parking
brakes: Push both brake handles A down until they lock. Both rear wheels are now locked. Squeeze both brakes
handles upwards to release the parking brakes. Driving brakes: Pull both brake handles B upwards to reduce
speed. Do not use continuously while the rollator is in motion.
Seat
The parking brakes must be on before using the seat. Push both brake handles downwards until they lock A.
Both rear wheels are now locked. Sit with your back towards the basket B. The maximum user weight is 150 kg.
Shopping bag
The shopping bag is enclosed. It holds up to 15 kilos and is easily attached or removed. To mount the basket,
stand between the handles of your rollator and apply the parking brake A. Then lift the basket forwards in order
to slide it underneath the seat and onto the front and the carrying handles B.
When it is placed correctly, you will hear a click. Make sure that the brake wire still runs unrestrained along the
frame C. To remove the basket, stand between the handlebars and apply the parking brake. Place your hands
towards the front of the basket, one either side. Lift the basket up while pressing it slightly together. This will
release it. Always use both hands when performing this operation D.
The bag can be washed at 40º C.
Edge guard // Tilt function
Edge guard: The edge guards A, which are in front of the rear wheels prevent the rear wheels from catching on
corners, door frames etc.
Tilt function: To use the tilt function use the front of the foot and press down on the tilt pedal B, which is beside
the rear wheel. This helps to tilt the rollator over thresholds, edges etc. Please note: Take care when descending
kerbs. Do not use the rollator in stairs.
Carrying the rollator
The rollator must not be carried by the seat strap or the brake wires. Fold the rollator together as shown on the
illustration. Carry the rollator by the folded seat bars A.
Transport
The rollator should be transported in the folded and locked position (see paragraph Unfolding / Folding). Ensure
that the rollator cannot unfold unintentionally. Be careful when loading the rollator into a vehicle, giving attention
to securing of the item.
Storage
The rollator should be stored in an upright position. If stored outside then under cover.
Material // Recycling
The rollator is made of plastic coated aluminium pipes, plastic couplings and material of plastic and polyester.
Most parts can be recycled. Dispose the rollator according to the applicable regulations in your country. For
information, please contact your public authorities.
Cleaning
The rollator can be steamed, hosed and washed with normal household detergents. Do not use scrub detergents,
steam- or high-pressure cleaners.
9
Disinfection
Disinfection must only be carried out by authorized personnel and by wearing sufficient protective equipment.
The surface of the rollator must be cleaned with a disinfection that contains 70-80% ethanol. We advise against
disinfection that contains chlorine and phenol.
The manufacturer cannot be held responsible for any damage or wounds that might occur through the use of
harmful disinfection or disinfection carried out by unauthorized personnel.
Inspection // Maintenance // Re-use
It is recommended that general inspection and maintenance is carried out and that the items below are checked
on a regular basis (how frequent is determined by how and how often the rollator is used): Tubes, frame and
screws, handlebars and handlebar tubes, brakes and brake handles, -blocks and -springs, wheels, seat and
accessories. This also applies when the rollator is to be prepared for re-use. Please see detailed instructions
in this user manual about maintenance of the brakes and cleaning and disinfection of the rollator.
If the rollator does not work properly
Make sure the rollator is unfolded correctly and that both brake handles are in expected position.
Accessories
For pictures and TOPRO article numbers see the inside of the cover. Accessories mounted on the rollator may
influence stability, we therefore advise you to use them carefully.
A Back support adjustable, with padding
H Umbrella with attachment (black)
B Rear bag with zipper
I Ice spurs for shoes
C Transport bag
J Lock
D Lamp
K Nameplate
E Crutch holder
L One-handed brake
F Bottle holder
M Guiding handle for the visually impaired
G Offroad wheels for IBS, set of four
N Basket for oxygen bottle (compressed, not liquid)
The accessories are to be ordered separately to give the possibility to compose a TOPRO OLYMPOS that suits
the individual users need. Contact your mobility shop, dealer or TOPRO for an updated overview of the
accessories, or visit our homepage www.topro.co.uk
In case of faults or questions, please contact your mobility shop or dealer.
10
Wir begrüßen Sie als Nutzer eines TOPRO HILFSMITTELS
Alle TOPRO Hilfsmittel sind in Norwegen entwickelt, designet und hergestellt. Mit neuester
Produktionsausrüstung, Qualitäts- und Umweltsicherung erreichen wir ein hohes Maß an Genauigkeit und
optimale Qualität in allen Bereichen der Produktion. Dieses Produkt ist konform mit der EG-Richtlinie 93/42/EWG
für Medizinprodukte. Es wurde nach DIN EN ISO 11199-2:2005 geprüft.
Sollten Sie einen Schaden entdecken, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren zuständigen Fachhändler /
Sanitätshaus. Das Gleiche gilt bei allgemeinen Fragen zum Produkt. Wenn Sie Probleme beim Lesen dieser
Bedienungsanleitung haben, steht Ihnen unter www.topro.de eine elektronische Version zur Verfügung.
Garantie // Erwartete Produktlebensdauer
TOPRO OLYMPOS hat 7 Jahre Garantie. Ausgenommen von der Garantie sind Montageaufwand, natürlicher
Verschleiß und Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstanden sind.
Als Verschleißteile sind z.B. Bremsklotz, Bremsseil, Rad, Korb, Sitznetz und Handgriff zu verstehen. Für
Reparaturen in der Garantiezeit wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler / Sanitätshaus. Die Garantie erlischt,
wenn keine Original- Ersatzteile und -zubehör am Produkt verwendet werden.
Die zu erwartende Lebensdauer des Produktes beträgt 10 Jahre, Voraussetzung ist die
bestimmungsgemäße Verwendung laut dieser Bedienungsanleitung und der darin beschriebenen
Sicherheits- und Wartungsanweisungen.
Beachten Sie bitte die Darstellungen auf der Innenseite der Bedienungsanleitung. Die Zahlen in den roten
Kästchen sind identisch mit den Nummern in der Illustration.
Lernen Sie Ihr TOPRO HILFSMITTEL kennen
A
B
C
D
Handgriff
Bremshebel
Handgriffrohr
Bremsseil
E
F
G
H
Seitenstangen
Verriegelung
Sitzfläche mit Greifschnur für Klappmechanismus
Sternschraube zur Einstellung der Griffhöhe
I Korb mit Abdeckung
J Seitenrahmen
K Kantenabweiser
L Bremsklotz
M Ankipphilfe
N Der Aufkleber auf der Rückseite des Rahmens zeigt den Produktnamen/ das Model sowie
Maximales Nutzergewicht
Maximale Breite des Rollators
Maximale Höhe des Rollators
Ein separates Label auf dem Rohr zeigt die Seriennummer (SN) sowie das Produktionsjahr und den -monat.
Abmessungen
Empfohlene Körpergröße
Max. Benutzergewicht
Max. Ladung Einkaufsnetz
TOPRO OLYMPOS M
150–195 cm
150 kg
15 kg
TOPRO OLYMPOS S
140–170 cm
150 kg
15 kg
Höhe der Stützpunkte
Größte Länge
Größte Breite
Zwischen den Stützpunkten
Sitzhöhe
Drehdurchmesser
Durchmesser Vorderrad
Durchmesser Hinterrad
Breite Vorder-/Hinterrad
Abstand Fahrbremse
Höhe zusammengeklappt
Breite zusammengeklappt
Länge zusammengeklappt
Gewicht Rollator
760–950 mm
760 mm
705 mm
500 mm
600 mm
940 mm
275 mm
225 mm
42 mm
65 mm
860 mm
270 mm
760 mm
8,9 kg
710–870 mm
760 mm
705 mm
500 mm
540 mm
940 mm
275 mm
225 mm
42 mm
65 mm
830 mm
290 mm
760 mm
8,8 kg
Zweckbestimmung
Der TOPRO OLYMPOS soll u.a. Menschen mit Gleichgewichtsproblemen und Einschränkungen beim Gehen
unterstützen. Er wurde zum Schieben, nicht Ziehen entwickelt. Er bietet die Möglichkeit sich auf dem Sitznetz
auszuruhen und in seinem Korb Dinge bis maximal 15 kg zu transportieren. Der Rollator ist nicht geeignet für
Nutzer mit wenig Armkraft, schlechtem Gleichgewicht oder erheblichen kognitiven Einschränkungen.
11
Das Produkt ist für den Außengebrauch designet und geprüft. Er kann jedoch auch für den Innenbereich genutzt
werden, aber mit Vorsicht, als die Breite 705 mm beträgt. Der Rollator ist als ein Hilfsmittel für die Nutzung auf
Straßen und Gehwegen gedacht. Er ist nicht geeignet für unebenes und/oder steiles Gelände oder Steigungen,
z.B. Treppen.
Sicherheitshinweise vor dem Gebrauch








Achtung: Beim Auseinander- und Zusammenfalten besteht Klemm- und Quetschgefahr.
Prüfen Sie vor jeder Inbetriebnahme die einwandfreie Funktion der Bremsen und das sichere Einrasten der
Faltfunktion.
Muss nicht von Personen über max. Körpergewicht lt. Tabelle benutzt werden.
Nicht für den Transport schwerer Lasten oder Personen geeignet.
Der Rollator ist kein Spielzeug.
Prüfen Sie, dass die Sternschrauben zur Höheneinstellung der Handgriffe gut festgeschraubt sind.
Achtung: Einige Teile des Rollators können sich bei extremen Außentemperaturen warm oder kalt anfühlen.
Unterlassen Sie Änderungen/Modifikationen am Rollator. Diese können die Sicherheit negativ beeinflussen
und die Herstellerhaftung erlischt.
Sicherheitshinweise beim Gebrauch











Beim Anhalten oder Parken immer die Standbremse auf beiden Seiten benutzen A.
Die Standbremse auf beiden Seiten muss bei Nutzung des Sitzes gedrückt werden A.
Für Ihre eigene Sicherheit ist es nicht erlaubt, sich auf dem TOPRO Olympos sitzend nach hinten oder
seitwärts zu lehnen / beugen. Den Rollator nicht mehr als max. 5 Grad zur Seite neigen. Sturzgefahr! Aus
demselben Grund sollten Taschen u.ä. nie an den Handgriffen befestigt werden.
Die Fahrbremse kann etwas nach oben gezogen werden B um die Geschwindigkeit zu verringern. Achtung:
Während des Gehens sollte nicht die Standbremse genutzt oder die Fahrbremsen permanent gezogen
werden.
Für eine gute Stütze und einen sicheren Gang muss der Rollator dicht am Körper gehalten werden C.
Ein aufrechter Gang und den Blick vorwärts gerichtet, hilft die Balance zu halten D.
Den Rollator nicht weit vor sich her schieben, da dann die Gefahr für eine falsche Belastung besteht und die
Sturzgefahr erhöht ist - stets im Rollator laufen.
Beachten Sie, dass auf abschüssigen Wegen die Rollgeschwindigkeit des Rollators höher sein kann als Ihre
Gehgeschwindigkeit. Hier besteht Sturzgefahr!
Den Rollator nicht auf Treppen nutzen. Besondere Vorsicht ist geboten, beim Heruntergehen von
Bordsteinen.
Achten Sie stets darauf, dass sich ihre Hose/ ihr Rock nicht zwischen Bremsklotz und Rad beim Bremsen
oder an der Ankipphilfe einklemmt. Es besteht sonst Sturzgefahr. Wir empfehlen deshalb auf das Tragen von
weiter und langer Kleidung zu verzichten.
Während der Fahrt in einem öffentlichen Verkehrsmittel ist aus Sicherheitsgründen das Sitzen auf dem
Rollator untersagt. Stellen Sie Ihren Rollator sicher ab und betätigen Sie die Parkbremse.
Montage / Einstellung
TOPRO OLYMPOS wird standardmäßig komplett montiert geliefert. Er muss lediglich vor dem Gebrauch
auseinander gefaltet und auf die Handgriffhöhe des Nutzers angepasst werden.
Auseinanderfalten / Zusammenfalten
Auseinanderfalten: Die Verriegelung an den Seitenstangen lösen A. Die Seitenstangen nach unten und außen
schieben B. Die Seitenrahmen gleiten nun auseinander. Die Seitenstangen nach unten drücken bis ein hörbarer
>Klick< erfolgt. Der Rollator ist nun in der entfalteten Position eingerastet.
Zusammenfalten: Die Greifschnur in der Mitte des Sitzes C nach oben ziehen und die Seitenstangen zusammen
drücken. Die Verriegelung D wieder schließen.
Einschieben und Höheneinstellung der Handgriffe
Einschieben: Die Sternschrauben A lösen (etwa 3-4 Umdrehungen) und die Handgriffe bis zum Anschlag in die
Rahmenrohre schieben B. Die Sternschrauben A wieder festschrauben.
Höheneinstellung: Die Sternschrauben A lösen (etwa 3-4 Umdrehungen). Die Handgriffe in der gewünschten
Höhe justieren und ein wenig hoch und runter bewegen C bis ein Einrasten mit einem >Klick< erfolgt. Die
Sternschraube A wieder gut festschrauben. Beide Handgriffe auf gleicher Höhe justieren. Es wird empfohlen,
die Handgriffe auf Handgelenkshöhe bei hängendem Arm und aufrechtem Stand einzustellen.
12
Höheneinstellung mit Memoryfunktion
Wenn der Rollator transportiert oder gelagert wurde, ist ein automatisches Wiederfinden der einmal
vorgenommenen Höheneinstellung durch die Memoryfunktion möglich. Zunächst die optimale Höhe der
Handgriffe bestimmen. Dann die sichtbaren Rasterlöcher am Handgriffrohr zählen. Die Sternschraube A ganz
herausschrauben. Das Handgriffrohr B ganz aus dem Rahmenrohr herausziehen. Das Befestigungsstück C folgt
mit dem Rahmenrohr. Das Befestigungsstück C in eine Position schieben, dass darüber genau so viele
Rasterlöcher frei sind, wie vorher ausgezählt. Den Memorystick D im ersten Rasterloch unter dem
Befestigungsstück C anbringen. Schieben Sie das Handgriffrohr B in das Rahmenrohr, so dass das
Befestigungsstück C sich in dem Kunststoffteil E am oberen Rahmenrohr verschließt. Die Sternschraube A
wieder anbringen und auf ca. halber Einschubtiefe festschrauben. Die Handgriffe F bis zum Anschlag
hochziehen und die Sternschraube A fest anschrauben. Wenn Sie jetzt die Handgriffe ganz nach unten schieben
und wieder hochziehen, wird automatisch die vorher eingestellte Höhe erreicht.
Einstellung / Kontrolle und Wartung der Bremsen
Einstellung / Kontrolle: Die Kontermutter A an der Bremse lösen. Danach das Bremsseil B mit der
Justierschraube C anpassen. Stellen Sie den Bremsklotz D so nah wie möglich zur innen liegenden Bremse ein
und schrauben Sie danach die Kontermutter A zu. Drehen Sie anschließend das Hinterrad, um sicherzustellen,
dass der Bremsklotz nicht das Rad berührt.
Wartung: Reinigen Sie regelmäßig die Bremsklötze D und Bremsfedern E. Die Räder und Bremsen können bei
Mängel oder Verschleiß ausgewechselt werden.
Gebrauch der Bremsen
Prüfen Sie vor jeder Inbetriebnahme die einwandfreie Funktion der Bremsen. Jede der Bremshebel A bremst das
entsprechende Hinterrad. Unsachgemäßer Gebrauch kann unsichere Situationen herbeiführen und Schäden am
Rollator verursachen: Der Rollator soll nicht mit Gewalt gefahren oder geschoben werden, wenn die
Fahrbremsen fest angezogen sind oder die Räder durch die Standbremse blockiert sind. Dieses
bezeichnet unsachgemäßen Gebrauch und verursacht den Verschleiß der Radbahn und der Bremseffekt
wird schlechter. Standbremse: Drücken Sie beide Bremshebel A nach unten bis diese einrasten. Beide
Hinterräder sind jetzt blockiert. Ziehen Sie beide Bremshebel nach oben, um die Standbremse aufzuheben.
Fahrbremse: Ziehen Sie beide Bremshebel B nach oben, um den Rollator zu bremsen. Diese Bremsen sind
NICHT geeignet für ein permanentes „Anbremsen“ während der Nutzung.
Sitzfläche
Vor dem Gebrauch des Sitzes beide Bremsgriffe nach unten drücken bis diese einrasten A. Beide Hinterräder
sind jetzt blockiert. Die Sitzposition mit dem Rücken zum Korb einnehmen B. Max. Benutzergewicht ist 150 kg.
Einkaufsnetz
Das Einkaufsnetz ist inklusive. Es nimmt bis zu 15 kg Ladung auf und ist dank zweier Trageaufnahmen sehr
einfach und schnell abnehmbar.
Zur Montage des Netzes stehen Sie im gebremsten rollator A. Heben Sie das Netz vorne leicht an, damit er
unter den Sitz gelangt, drücken Sie ihn nun seitlich ein wenig zusammen und dann auf die Tragegriffe des
Rollators B. Sie hören dabei ein „Klick“. Achten Sie darauf, dass die Bremsseile auch nach der Montage außen
am Rahmen entlang laufen C.
Um das Netz abzunehmen stehen Sie wieder im gebremsten rollator, je eine Hand rechts und links vorne an der
Aufnahme des Netzes platziert. Durch leichtes Anheben und Zusammendrücken des Netzes vorne kann dieser
abgenommen werden. Nutzen Sie dazu bitte unbedingt beide Hände D.
Das Einkaufsnetz können bei 40° von Hand gewaschen werden.
Kantenabweiser und Ankipphilfe
Kantenabweiser: Die Kantenabweiser A, die sich vor den Hinterrädern befinden, verhindern ein Hängenbleiben
an vorstehenden Kanten, Türrahmen oder ähnlichem.
Ankipphilfe: Treten Sie auf die Ankipphilfe B, welche sich an der Befestigung des Hinterrades befindet. Sie
können nun Schwellen, Kanten oder ähnliches überwinden. Bitte beachten: Besondere Vorsicht ist geboten,
beim Heruntergehen von Bordsteinen. Den Rollator nicht auf Treppen nutzen.
13
Tragen des Rollators
Falten Sie den Rollator wie auf der Abbildung dargestellt zusammen und tragen Sie ihn an den beiden
Seitenstangen A. Der Rollator soll NICHT an der Greifschnur am Sitz oder den Bremsseilen getragen werden.
Transport
Den Rollator in gefaltetem und gesicherten Zustand (siehe Abschnitt Auseinanderfalten / Zusammenfalten)
transportieren. Stellen Sie sicher, dass sich der Rollator nicht unbeabsichtigt entfaltet. Achten Sie auch
beim Verladen ins Auto auf diese Punkte.
Aufbewahrung
Der Rollator sollte stehend aufbewahrt werden. Er kann auch draußen abgestellt werden, dann am besten
geschützt unter einem Dach.
Material // Wiederverwertung
Der Rollator besteht aus kunststoffbelegten Aluminiumsrohren, Kunststoffverbindungen sowie aus Kunststoff und
Polyester. Die meisten Teile können recycelt werden. Entsorgen Sie den Rollator nach den in Ihrem Land
geltenden Bestimmungen. Bei Fragen kontaktieren Sie bitte Ihre zuständigen Behörden.
Reinigung
Der Rollator kann abgespült, abgespritzt und mit allen handelsüblichen Reinigungsmitteln gereinigt werden.
Verwenden Sie bei der Reinigung keine Scheuer- oder Schleifmittel sowie keinen Hochdruck-/Dampfreiniger.
Desinfektion
Desinfektion unterliegt autorisiertem Fachpersonal und durch das Tragen ausreichender Schutzausrüstung. Die
Oberfläche des Rollators kann mit einem Desinfektionsmittel abgewischt werden, das 70–80% Ethanol enthält.
Vom Gebrauch eines chlor- und phenolhaltigen Desinfektionsmittels wird abgeraten.
Schäden und Verletzungen, die durch unsachgemäße Handhabung durch unautorisierte Personen entstehen
oder durch den Gebrauch von schädlichen Mitteln, unterliegen nicht der Haftung des Herstellers.
Inspektion // Wartung // Wiedereinsatz
Es wird empfohlen in regelmäßigen Abständen eine Inspektion und Wartung des Rollators und der folgenden
Teile am Rollator vorzunehmen (die Häufigkeit ist davon abhängig, wie intensiv und wie stark der Rollator
genutzt wird): Rohre, Rahmen und Schrauben, Handgriffe und Handgriffrohre, Bremsen und Bremsgriffe
inklusive Bremsblöcke und Bremsfedern, Räder, Sitz und Zubehör.
Beim Wiedereinsatz sind die hier genannten Teile am Rollator ebenfalls zu kontrollieren und gegebenenfalls
auszutauschen bzw. einzustellen. Beachten Sie hierzu bitte auch die Anweisungen in dieser
Bedienungsanleitung zum Thema Wartung der Bremsen sowie Reinigung und Desinfektion.
Wenn der Rollator nicht funktioniert wie er soll
Kontrollieren Sie, ob der Rollator richtig entfaltet ist. Untersuchen Sie, ob beide Bremshebel in der gewünschten
Position sind.
Zubehör
Auf der Innenseite der Abdeckung finden Sie Darstellungen und die TOPRO Artikelnummern. Am Rollator
montiertes Zubehör kann die Stabilität des Rollators beeinflussen. Wir empfehlen Ihnen daher, dieses sorgfältig
einzusetzen.
A
B
C
D
E
F
G
Rückengurt einstellbar mit Polster
Gepäcktasche mit Reißverschluss
Reisetasche
Lampe
Stockhalter
Flaschenhalter
Off-Road-Räder für IBS, Set aus 4
H
I
J
K
L
M
N
Schirm mit Halterung (schwarz)
Spikes für Schuhe
Schloss
Namensschild
Einhand-Simultanbremse
Führungsgriff für Begleitperson
Netz für Sauerstoffflasche (komprimiert, nicht flüssig)
Die Zubehöre müssen separat bestellt werden und ermöglicht, den TOPRO OLYMPOS individuell zu gestalten
und den Bedürfnissen der Nutzer anzupassen. Kontaktieren Sie Ihren Fachhändler/Ihr Sanitätshaus oder
TOPRO für die neueste Übersicht, oder sehen Sie www.topro.de
Bei Mängeln oder Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler / Ihr Sanitätshaus.
14
Bienvenue comme utilisateur d’un produit TOPRO
Les produits Topro sont développés, conçus et fabriqués en Norvège. Des équipements de production de
qualité, la qualité et la sécurité de l’environnement apportent une grande précision et une qualité maximale à
tous les niveaux de production. TOPRO Olympos est déclaré conforme à la Directive des Dispositifs Médicaux
93/42/EEC. Il a été testé selon la norme ISO 11199-2:2005.
Si produit arrive endommagé, prévenez immédiatement votre revendeur. Il en va de même pour les questions
générales sur le produit. Si vous avez des difficultés à lire ce manuel d’utilisation, une version électronique est
disponible sous www.topro.no
Garantie // Durée de vie attendue du produit
TOPRO OLYMPOS est garantie 7 ans contre tout défaut de fabrication. Tout dommage causé par une utilisation
abusive, ou toute pièce exposée à une usure naturelle (par exemple le bloc de frein, la roue, panier, le siège ou
la poignée) sont exclus de la garantie. Pour toute réparation durant la période de garantie, prière de contacter
votre revendeur. La garantie est non valable si vous utilisés des pièces de rechanges ou accessoires qui ne sont
pas originales oux approuvèes par TOPRO.
La durée de vie attendue du produit est de 10 ans, à condition qu’il soit utilisé conformément à ce mode d’emploi,
ainsi qu’aux instructions de sécurité et d’entretien qui y figurent.
Les pavés numérotés ci dessous se réfèrent aux illustrations numérotées à l’intérieur de la couverture.
Apprendre à connaître votre PRODUIT TOPRO
A
B
C
D
Poignées
Frein à main
Tube de poignée
Câble de frein
E
F
G
H
Barres de maintien du siège
Pince de verrouillage
Sangle de pliage du siège
Molette de blocage de la poignée
I
J
K
L
M
Panier avec couvercle
Coté du châssis
Protection des roues
Bloc de frein
Pédale monte trottoir
N L’étiquette à l’arrière du tube indique le nom du modèle ainsi que
Poids maximum de l’usager
Pargeur maximum du déambulateur
Hauteur maximum du déambulateur
Une étiquette séparée sur le tube porte le numéro de série (SN) ainsi que l’année et le mois de production.
Dimensions
Stature de l’usager
Poids maximum de l’usager
Charge maximale le panier
TOPRO OLYMPOS M
150–195 cm
150 kg
15 kg
TOPRO OLYMPOS S
140–170 cm
150 kg
15 kg
Hauteur des points d’appui
Longueur maximum
Largeur maximum
Entre les points de soutien
Hauteur d’assise
Diamètre de rotation
Diamètre des roues avant
Diametre des roues arrière
Largeur des roues
Course de la poignée de frein
Hauteur plié
Largeur plié
Longueur plié
Poids du déambulateur
760–950 mm
760 mm
705 mm
500 mm
600 mm
940 mm
275 mm
225 mm
42 mm
65 mm
860 mm
270 mm
760 mm
8,9 kg
710–870 mm
760 mm
705 mm
500 mm
540 mm
940 mm
275 mm
225 mm
42 mm
65 mm
830 mm
290 mm
760 mm
8,8 kg
Indication d’utilisation
L’Olympos de TOPRO est conçu et agréé pour une utilisation en extérieur, mais peut aussi être utilisé en
intérieur. Il est conseillé de faire attention, car l’utilisation en intérieur requiert un certain espace du fait de la
largeur du déambulateur (705 mm). Il a été développé pour être poussé et non tiré, et pour être utilisé sur un sol
plat. Il ne convient pas pour des terrains accidentés et/ou en pente, ni pour la montée, par exemple d’escaliers.
Le déambulateur soutient en toute sécurité des utilisateurs ayant un faible équilibre et une faible mobilité. Le
siège intégré apporte la possibilité pour l’usager de se reposer. Le panier en tissu peut contenir une charge
maximale de 15 kg. Le déambulateur ne convient pas aux utilisateurs qui ont peu de force dans les bras, des
pertes d’équilibre ou des limitations cognitives importantes.
15
Important à savoir sur la sécurité avant utilisation
• Lors du pliage ou dépliage prenez garde à vos doigts.
• Avant chaque utilisation, vérifiez systématiquement les freins ainsi que le blocage en position dépliée du
déambulateur.
• Ne doit pas être utilisé par une personne de poids dépassant la charge maximale (voir le tableau).
• Ne pas utiliser pour transporter des charges ou des personnes lourdes.
• Le déambulateur n’est pas un jouet.
• S’assurer que la molette de verrouillage du réglage en hauteur des poignées est fermement serrée.
• À savoir : certaines parties du déambulateur peuvent donner une sensation de froid ou de chaud si ce dernier
est exposé à des températures extrêmes.
• Abstenez-vous de procéder à des changements/modifications sur le déambulateur. Ils pourraient avoir un effet
défavorable sur la sécurité et entraîner l’annulation de la responsabilité du fabricant.
Important à savoir sur la sécurité durant l’utilisation
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Lorsque vous vous arrêtez ou stationnez, toujours actionner les freins de stationnement des 2 cotés A.
Avant de s’asseoir, s’assurer que les freins de stationnement sont bien enclenchés des 2 cotés A.
Pour votre propre sécurité, en position assise il est interdit de s’appuyer / se pencher vers l’arrière ou
latéralement sur le TOPRO Olympos. N’inclinez pas le déambulateur de plus de 5 degrés sur le côté, risque
de chute ! Pour la même raison, vous ne devez jamais fixer de sacs et autres accessoires aux poignées.
Le frein de conduite peut être légèrement maintenu B pour réduire la vitesse, mais ne doit pas être en
position verrouillée lorsque le déambulateur est en mouvement.
Pour un appui convenable et une déambulation en toute sécurité, s’assurer que le déambulateur est
maintenu le plus près possible de votre corps C.
Marchez tout droit, regardez vers l’avant et tenez votre dos comme en D qui est le moyen le plus simple pour
garder votre équilibre.
Ne pas pousser le déambulateur trop loin de votre corps, afin d’éviter tout effort inutile ainsi que le risque de
chute.
Attention : Sur des trajets en pente, la vitesse de roulement du déambulateur peut être supérieure à votre
vitesse de marche, ce qui entraine un risque de chute !
N’utilisez pas le déambulateur dans les escaliers. Il convient d’être particulièrement prudent en descendant
des trottoirs.
Attention au risque de prendre les jupes longues et pantalons larges entre la roue et le bloc frein, ceci
pouvant entrainer la chute. C’est pourquoi il est recommandé de ne pas porter de vêtements amples et
évasés.
Lorsque vous voyagez en transports commun il est interdit pour raison de sécurité de s´assoire sur le
déambulateur. Mettez le en sécurité avec le frein de stationnement.
Assemblage / réglage
TOPRO OLYMPOS est livré assemblé. Avant utilisation, le déambulateur doit être déplié. La hauteur des
poignées de poussée doit être réglée en fonction de l’utilisateur.
Dépliage / pliage
Dépliage : desserrer le crochet qui est au dessus des barres du siège A. Appuyer vers le bas et vers l’extérieur
sur les barres du siège B. Les cotés du châssis glissent de chaque coté. Appuyer sur les barres de siège vers le
bas. Vous entendez un clic sonore. Le déambulateur est maintenant verrouillé en position dépliée.
Pliage : tirez la sangle placée sur le siège C et rassembler les 2 cotés du châssis. Verrouiller avec le crochet D
par dessus les barres du siège.
Abaissement et réglage en hauteur des poignées
Abaissement : De chaque coté, dévisser la molette de blocage de la poignée A (+/- 4–5 tours).
Appuyer sur la poignée vers le bas jusqu’à son blocage B. resserrer la molette A.
Réglage en hauteur : De chaque coté, dévisser la molette de blocage de la poignée A (+/- 4–5 tours). Régler les
tubes des poignées jusqu’à la hauteur souhaitée puis les tirer légèrement vers le haut et vers le bas C jusqu’à
entendre un clic sonore. Resserrer la molette A. régler les 2 poignées à la même hauteur.
Il est recommandé de régler la hauteur des poignées à la hauteur des poignets de l’usager ayant les bras
ballants des 2 cotés du corps.
16
Réglage de la hauteur et utilisation de la fonction mémoire
Vous avez la possibilité de régler la hauteur des poignées comme une norme de sorte que vous pourrez
facilement trouver la hauteur une fois que vous l’avez fixée. Cela peut être nécessaire lorsque le déambulateur
est transporté ou rangé de manière à être aussi compact que possible. Décidez la hauteur du guidon. Comptez
les trous visibles à l’arrière des tubes des poignées, dévisser la molette A. Tirez le tube B hors du châssis. La
partie C suit le tube de la poignée. Déplacez la partie C sur le tube B pour qu’il y ait le nombre de trous
souhaités. Placer la goupille de mémoire D dans le tube de la poignée dans le premier trou se trouvant sous la
partie C. Remettre le tube de la poignée B en poussant vers le bas dans le tube latérale du châssis E jusqu’à ce
que l’ensemble soit verrouillé. Visser à moitié la molette A. Tirer les poignées F vers le haut jusqu’à ce qu’elles
s’arrêtent puis resserrer correctement la molette A.
A partir de maintenant, lorsque les poignées seront dans la position la plus basse, elles s’arrêteront dans la
position, préréglée automatiquement lorsqu’elles seront tirées vers le haut.
Réglage / Vérification des freins
Réglage / Vérification : desserrer la molette A près du frein. Serrer le câble de frein B avec la vis de réglage de
frein C. Réglez les patins de freins D comme proche du tambour de frein et serrer la molette A. Tournez ceci
pour s‘assurer que la roue ne touche pas. Il ne faut pas presser sur le caoutchouc quand le frein de parc est
appliqué. Entretien : Nettoyer fréquemment le bloc de frein D et le ressort de frein E. Les roues et les freins
peuvent être remplacées si elles sont usées ou endommagées.
Utilisation des freins
Assurez vous que les freins fonctionnent avant chaque utilisation. Chaque frein au niveau des poignées A
fonctionne sur chacune des roues arrière. L’utilisation incorrecte peut provoquer des situations dangereuses
et/ou endommager le déambulateur : Le déambulateur ne doit pas être poussé avec force lorsque les freins
de stationnement sont enclenchés ou lorsque les roues sont partiellement bloquées par l’utilisation des
freins. Cela implique un usage incorrect qui peut causer une usure prématurée ainsi qu’une baisse de
performance des pneus et des freins. Freins de stationnement : Appuyer vers le bas sur les 2 poignées de frein
A jusqu’à ce qu’elles se verrouillent. Les 2 roues arrière sont maintenant bloquées. Serrer les 2 poignées de
freins vers le haut pour libérer le frein de stationnement. Freins de conduite : Serrer les 2 poignées de frein B
vers le haut pour réduire la vitesse. Ne pas utiliser les freins de façon continue lorsque le déambulateur est
en mouvement.
Siège
Le frein de stationnement doit être enclenché avant l’utilisation du siège. Poussez les 2 poignées de frein vers le
bas jusqu’à leur verrouillage. Les 2 roues arrière sont maintenant bloquées A. S’asseoir avec le dos vers le
panier B. La charge maximale sur le déambulateur est 150 kg.
Panier
Le panier fait partie de l‘équipement standard. Il peut porter de 15 kilos et est facile à monter ou enlever.
Pour monter le panier, il faut se tenir entre les poignées de votre déambulateur et appliquer le frein de parc A.
Soulever le panieren avant pour le glisser au-dessous de la place assise, et sur le devant et les poignées B.
Quand il est correctement placé, vous entendrez un clic. Faites attention que le câble de frein est toujours fixé
atour du frame C.
Pour enlever le panier, il faut se tenir entre les pognées de votre déambulateur et appliquer le frein de parc.
Placer vos mains en avant du panier. Elever le panier quand vous le appuyez légèrement ensemble. Ceci le
relâchera D. Utilisez toujours les deux mains quand vous executez cette opération.
Le panier peut être lavé à 40°C
Protection des roues et monte trottoir
Protection des roues : la protection A placé devant les roues arrière empêche les roues arrière de se prendre
dans les coins, dans les chambranles de portes etc.
Pédale monte – trottoir : appuyer avec le pied sur la pédale B se trouvant à coté de la roue arrière. Incliner le
déambulateur pour passer des seuils, des marches, etc. Attention : Il convient d’être particulièrement prudent en
descendant des trottoirs. N’utilisez pas le déambulateur dans les escaliers.
17
Porter le déambulateur
Le déambulateur ne doit pas être transporté par la sangle du siège ni par le câble du frein. Plier le déambulateur
comme indiqué sur l’illustration. Transportez le déambulateur par les barres de maintien du siège. A.
Transport
Transportez le déambulateur plié et sécurisé (voir le paragraphe déplier/replier). Assurez-vous que le
déambulateur ne se déplie pas accidentellement. Veillez à ces points lorsque vous le chargez dans une
automobile.
Rangement
Le déambulateur doit être rangé en position verticale. Il peut être rangé à l’extérieur, mais sous le couvert.
Materiau // Recyclage
Le déambulateur est compose de tubes en aluminium revêtus de plastique, de pièces de jointure en ABS, de
plastique et de polyester. La plupart des pièces peuvent être recyclées. Eliminez le déambulateur conformément
à la réglementation en vigueur dans votre pays. Pour toute question à ce sujet, veuillez contacter les autorités
compétentes.
Nettoyage
Le déambulateur peut être nettoyé à la vapeur, arrosé, et lavé avec des détergents ménagers ordinaires.
N’utilisez pas de produits lubrifiants, abrasifs ni de nettoyeurs à haute pression ou à vapeur.
Désinfection
La désinfection ne doit être faite que par un personnel qualifié et par le port d’un équipement de protection
adéquat. La surface doit être nettoyée avec un désinfectant contenant 70-80% d’éthanol. Les produits contenant
du chlore ou du phénol sont déconseillés.
Le fabricant ne peut être tenu pour responsable de tout dommage ou blessure qui pourrait survenir suite à
l’utilisation de détergent nocif ou à une désinfection effectuée par du personnel non autorisé.
Inspection // Maintenance // Reutilisation
Il est recommandé de d’inspecter de façon générale et d’entretenir le déambulateur, et plus particulièrement de
vérifier les points suivants de manière régulière (la fréquence de ces opérations dépend de l’intensité et de la
force d’utilisation du déambulateur) : Tubes, châssis et vis, poignées et tubes de poignées, freins, roues, siège
est accessoires. Ceci s’applique également lorsque le déambulateur est ré-attribué. Merci de regarder les
instructions détaillées dans cette notice d’utilisation en ce qui concerne l’entretien des freins ainsi que le
nettoyage et la désinfection du déambulateur.
Si le déambulateur ne fonctionne pas correctement
Assurez vous qu’il est correctement déplié. Assurez vous que les 2 poignées de frein sont dans la position
souhaitée.
Accessoires
Voir les photos et les références des accessoires, à l’intérieur de la couverture. Les accessoires montés sur le
déambulateur peuvent avoir une influence sur la stabilité de ce dernier. C’est pourquoi nous vous
recommandons de les utiliser avec précautions.
A
B
C
D
E
F
G
Dossier adjustable par rembourrage
Pochette arrière avec fermeture à glissière
Sac de transport
Lampe
Porte canne
Porte bouteille
Train de pneus tout-terrain pour IBS, lot de 4 nombre
H
I
J
K
L
M
N
Porte-parapluie avec parapluie noir
2 pics anti-glace pour chaussures
Cadenas
Plaque d’identité
Frein d’une seule main
Poigné à pousser
Panier pour bouteille d’oxygène
Les accessoires doivent être commandés séparément pour donner la possibilité de composer un TOPRO
OLYMPOS convenant aux besoins individuel de chaque utilisateur. Contactez votre revendeur pour avoir un
aperçu de la mise à jour des accessoires ou visitez la page du site www.topro.no
Pour tout défaut ou question, prière de contactez votre revendeur.
18
Wij heten u welkom als gebruiker van de TOPRO Rollator
Elk product van TOPRO is ontwikkeld, ontworpen en gemaakt in Noorwegen. Het geavanceerde
productiemateriaal, de kwaliteit en milieuvriendelijkheid, geeft een grote nauwkeurigheid en maximum kwaliteit
aan het totale productieproces. Dit product is in overeenstemming met de richtlijn Medische Hulpmiddelen
93/42/EEC. Het is getest en akkoord bevonden in overeenstemming met ISO 11199-2:2005.
Controleert u bij ontvangst van uw product deze direct. Bij enige gebreken verzoeken wij u direct contact op te
nemen met uw leverende dealer. Hetzelfde geldt als u algemene vragen heeft over het product. Indien u
problemen heeft met het lezen van deze handleiding is er een elektronische versie beschikbaar op onze webside
www.topro.no
Garantie // Verwachte levensduur van het product
TOPRO OLYMPOS heeft een garantieperiode van 7 jaar. Voor reparaties in de garantieperiode neemt u contact
op met uw leverancier. Er wordt geen garantie gegeven als de schade wordt veroorzaakt door onjuist gebruik of
aan gebruik onderhevige slijtage. (zoals o.a. aan remblok, remkabel, wielen, boodschappennetje, zitje en
handvatten). De garantie zal komen te vervallen indien er reserve onderdelen en/of accessoires zijn gebruikt of
worden gebruikt die niet zijn geproduceerd door TOPRO.
De verwachte levensduur van het product bij normaal gebruik wordt geschat op 10 jaar, mits u zich houdt aan de
veiligheids- en onderhoudsvoorschriften zoals vermeldt in de handleiding.
De onderstaande nummers in het rode vierkant corresponderen met de nummers zoals te zien op de
binnenkant van de omslag.
Leer uw TOPRO ROLLATOR kennen
A
B
C
D
Duwhandvat
Remhendel
Duwstang
Remkabel
E
F
G
H
Transporthandvat
Fixatieklem
Opklapkoord
Duwstang fixatieknop
I Boodschappennetje met dekje
J Zijframe
K Stootrand
L Remmechaniek
M Drempelhulp
N Het etiket aan de achterkant van het frame geeft de produktnaam/model weer alsmede
Maximum gebruikersgewicht
Maximum breedte van de rollator
Maximum hoogte van de rollator
Een apart label op het frame geeft het serienummer (SN), productie jaar en maand weer.
Technische gegevens
Maximum gebruikersgewicht
Maximum belasting netje
TOPRO OLYMPOS M
150–195 cm
150 kg
15 kg
TOPRO OLYMPOS S
140–170 cm
150 kg
15 kg
Hoogte handgrepen
Maximum lengte
Maximum breedte
Tussen de handgrepen
Zithoogte
Draai diameter
Diameter voorwielen
Diameter achterwielen
Breedte wielen
Grijpafstand remhendel
Hoogte opgevouwen
Breedte opgevouwen
Lengte opgevouwen
Gewicht rollator
760–950 mm
760 mm
705 mm
500 mm
600 mm
940 mm
275 mm
225 mm
42 mm
65 mm
860 mm
270 mm
760 mm
8,9 kg
710–870 mm
760 mm
705 mm
500 mm
540 mm
940 mm
275 mm
225 mm
42 mm
65 mm
830 mm
290 mm
760 mm
8,8 kg
Aanbevolen lengte van de gebruiker
Het beoogde gebruik
De TOPRO OLYMPOS is veilig in gebruik voor gebruikers met evenwichtsproblemen en/of slechte mobiliteit. De
rollator is ontwikkeld om te worden geduwd, niet getrokken. Het geintegreerde zitje biedt de gebruiker de
mogelijkheid om uit te rusten en het mandje kan een gewicht van totaal 15 kg dragen. Het product is niet geschikt
voor personen met weinig kracht in hun armen of een zeer slechte balans.
19
De rollator is ontworpen en goedgekeurd voor gebruik buitenshuis, maar kan tevens binnenshuis worden gebruikt.
Gelet op de maximale breedte van de rollator, 705 mm, adviseren wij voorzichtig te zijn bij het gebruik van de
Olympos binnen.
De rollator is bedoeld als hulpmiddel bij het lopen op wegen en paden. De rollator is niet geschikt in ruw of steil
terrein of op obstakels, zoals trappen.
Veiligheid voor u begint
•
•
•
•
•
•
•
•
Let er op bij het in- en uitklappen dat uw vingers niet bekneld raken.
Controleer altijd de remmen voor het gebruik.
De rollator is niet geschikt voor gebruikers boven het maximum gebruikersgewicht
(zie bovenstaande tabel).
Gebruik de rollator niet voor zware goederen of vervoer van andere personen.
De rollator is geen speelgoed.
Zorg ervoor dat de duwstang fixatieknop goed vast zit.
Waarschuwing! Sommige onderdelen van de rollator kunnen warm of koud aanvoelen wanneer deze worden
blootgesteld aan extreeme temperaturen.
Breng geen wijziging aan het product, dit kan uw veiligheid in gevaar brengen. Ook vervalt hier door de
garantie.
Belangrijk om te weten bij gebruik
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Wanneer u de rollator niet gebruikt, gebruik dan altijd de parkeerremmen aan beide zijde A.
Zorg ervoor dat beide parkeerremmen geblokkeerd staan bij het gaan zitten of weer opstaan A.
Om veiligheidsredenen niet achteroverleunen of buigen over de rug van de rollator in zittende positie. Laat de
rollator niet te veel zijwaarts kantelen (max. 5°) om het risico van vallen te voorkomen. Om dezelfde reden
mogen tassen niet aan de handvatten gehangen worden.
De remmen kunnen licht ingeknepen worden B om snelheid te verminderen maar mogen niet voortdurend in
de rempositie staan tijden het lopen.
Zorg dat u zo dicht mogelijk bij de rollator loopt voor de juiste steun en veiligheid C.
Loop recht, kijk vooruit en houdt uw rug recht D Dat is de makkelijkste manier om uw balans te behouden.
Duw de rollator net te ver van u af omdat dit teveel onnodige spanning kan veroorzaken en u kunt vallen.
Wees ervan bewust dat de rollator bergafwaarts sneller dan u kan gaan, waardoor u het risico loopt te vallen.
Gebruik de rollator niet op trappen. Wees voorzichtig bij het op- en afgaan van stoepranden en andere kleine
obstakels.
Past u bij het dragen van wijde broeken of rokken op dat deze niet klem raakt tussen het remblok en het
wiel. U kunt hierdoor ten val komen. Wij adviseren u daarom bij het gebruik van de rollator geen wijde
kleding te dragen.
Wanneer u gebruik maakt van het openbaar vervoer wordt het ernstig afgeraden om op het zitje van de
rollator te gaan zitten. Zet de rollator vast door hem op de parkeerrem te zetten.
Assembleren / aanpassen
De TOPRO OLYMPOS wordt gebruiksklaar afgeleverd. U hoeft hem alleen uit te pakken, uiteen te klappen en de
duwhandvatten op uw hoogte in te stellen.
Uitklappen/inklappen
Uitklappen: Open de fixatieklem A en duw beide zitstangen tegelijkertijd naar beneden en naar buiten B De
zijframes vouwen uit elkaar. De zitstangen moeten naar beneden geduwd worden tot deze vast zitten. U hoort
een klik. De rollator is nu vergrendeld in een uitgeklapte positie.
Inklappen: Trek aan koord C en klap de zijframes naar elkaar toe. Fixeer de rollator doormiddel van fixatieklem
D.
Verlagen en hoogte-verstelling van de duwhandvatten
Verlagen: Schroef de duwstang fixatieknop A los (4-5 slagen) en duw de duwstang naar beneden C het frame in.
Draai de duwstang fixatieknop A vast.
Hoogte verstelling: Schroef de duwstang fixatieknop A los (4-5 slagen). Plaats de duwstangen in de gewenste
hoogte en beweeg deze daarna een stukje omhoog en omlaag tot u een klik hoort. Draai de duwstang
fixatieknop A vast. Stel beide handvatten op gelijke hoogte af.
Het wordt aangeraden de handvatten op polshoogte af te stellen in een staande houding met afhangende
armen.
20
Hoogte verstelling met geheugenfunctie
U heeft de mogelijkheid de handvathoogte in te stellen als standaard afstelling, zodat u altijd automatisch uw
ingestelde hoogte krijgt. Dit kan nodig zijn wanneer u de rollator vervoert of deze zo klein mogelijk opgeklapt
dient te worden.
Bepaal de hoogte van de duwhandvatten. Tel de zichtbare gaten aan de achterzijde van het duwhandvat. Draai
de duwstang fixatieknop A er volledig uit en trek de duwstang B uit het frame. Het vaste gedeelte C komt nu met
het handvat uit het frame. Verplaats het vaste gedeelte zodat het aantal gewenste gaten bereikt is. Plaats het
memoryblokje D in het gatenprofiel in het eerste gat onder het vast gedeelte C. Duw het duwhandvat naar
beneden E tot het vaste gedeelte vast zit. Draai de handvat fixatieknop A half aan, trek de duwhandvatten F
omhoog tot ze stoppen en draai de handvat fixatieknop volledig aan A.
Vanaf nu zullen de duwstangen altijd in de gewenste hoogte stoppen wanneer u deze uit het frame omhoog trekt.
Aanpassen / controleren van de remmen
Aanpassen/controleren: Draai de moer naast de rem los A. Breng de remkabel op spanning B door de
stelschroef te verstellen C. Stel de remblokken D zo dicht mogeljik bij de trommel en draai de moer A fast. Laat
het wiel draaien om te controleren dat de remblok het wiel niet raakt.
Onderhoud van de remmen: Maak regelmatig het remblok D en de remveer E schoon. De wielen en de remmen
kunnen worden vervangen als ze versleten of beschadigd zijn.
Het gebruik van de remmen
Controleer altijd de remmen voor gebruik. De remhendel E aan de linker en rechterzijde, remmen aan de
overeenkomstige zijde op het achterwiel. Verkeerd gebruik kan onveilige situaties en schade aan de
rollator veroorzaken. De rollator mag niet met kracht worden geduwd als de remmen in parkeerrempositie
staan of de remmen gedeeltelijk in werking zijn. Dit wijst op onjuist gebruik en kan slijtage en scheuringen
veroorzaken aan de rem en wielen wat de kwaliteit verminderd.
Parkeerremmen: Duw beide remhendels A naar beneden tot ze vast staan. Beide achterwielen staan nu
geblokkeerd. Trek beide remhendels omhoog om de parkeerremmen weer vrij te geven. Remmen: Om te
remmen terwijl u rijdt, dient u de remhendels B op te trekken. Gebruik de remmen niet voortdurend terwijl u
zich met de rollator voortbeweegt. Dit veroorzaakt ongewenste slijtage aan de wielen.
Zitting
De parkeerremmen moeten in rempositie staan voordat u gebruik maakt van de zitting. Duw beide remhendels
naar beneden tot ze vast staan A. Beide achterwielen zijn nu geblokkeerd. De zitting geeft u de mogelijkheid te
gaan zitten met uw rug naar het boodschappennetje B. Het maximale gebruikersgewicht is 150kg.
Boodschappentas
De boodschappentas hoort bij de standaard uitrusting van uw rollator. De boodschappentas is belastbaar tot
15 kg en kan gemakkelijkverwijderd en bevestigd worden. Dit maakt het mogelijk uw spullen nog in de
boodschappentas mee naar huis te nemen terwijl uw rollatorbuitenshuis blijft staan. Sta in het midden van uw
rollator en gebruik de parkeerremmen voordatu de boodschappentas bevestigd A. Schuif de boodschappentas
met de voorkant omhoog onder de zitting B. Klik de boodschappentas vast aan de transporthandvatten. Let op
dat de remkabels nog steeds vrij onder het frame lopen C.
Sta in het midden van uw rollator en gebruik de parkeerremmen voordat u de boodschappentas verwijderd.
Plaats beide handen naar de voorzijde van de boodschappentas, elke hand op één zijde. Til de
boodschappentas op terwijl u het een beetje bijeen drukt D. Dit zorgt ervoor dat hij los komt. Gebruik altijd beide
handen wanneer u deze handeling uitvoert.
De boodschappentas kan gewassen worden op 40°C handwas.
Anti stootrand // Drempelhulp functie
De stootrand A is geplaatst voor de achterwielen en voorkomt dat u blijft hangen achter de deurpost, meubels
etc. Om een stoep of drempel te overbruggen, zet u uw voet op de steun B aan het achterwiel en duwt u uw voet
naar beneden. Hierdoor zullen de voorwielen omhoog gaan en kunt u eenvoudig uw weg vervolgen. NB: Wees
voorzichtig bij het op- en afgaan van stoepranden en andere kleine obstakels. Gebruik de rollator niet op trappen.
Het vervoeren van de rollator
De rollator dient niet te worden opgetild bij het opklapkoord of de remkabel. Vouw de rollator samen zoals
getoond in de illustratie. Til de rollator op bij de opgevouwen transporthandvatten A.
21
Transport
De rollator dient in de ingeklapte en vergrendelde positie te worden getransporteerd (zie paragraaf Inklappen en
uitklappen). Zorg ervoor dat de rollator zich niet onverwachts kan uitklappen. Wees voorzichtig bij het laden van
de rollator in een voertuig, let erop dat de rollator goed vergrendeld is.
Opslag
De rollator moet in staande positie worden opgeslagen. Hij kan ook buiten onder een afdak opgeslagen worden.
Materiaal / Afvoeren van de rollator
De rollator is gemaakt van aluminium, plastic en polyester. De meeste delen kunnen gerecycled worden. Voer de
rollator af volgens de geldende voorschriften in uw land. Voor informatie kunt u contact opnemen met uw
gemeente.
Reinigen
De rollator kan gestoomd, afgespoten en gewassen worden met normale schoonmaakmiddelen. Gebruik geen
schuurmiddelen, stoomof hogedruk reinigers.
Desinfectieren
Reinigen met een desinfectiemiddel dient u aan de daartoe bevoegde personen over te laten, door het dragen
van voldoende beschermende uitrusting. Voor het desinfecteren van de rollator dient u desinfectiemiddel te
gebruiken dat 70–80 % Ethanol bevat. Wij raden u af om desinfectiemiddelen te gebruiken die chloor of fenol
bevatten
De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden indien er schade ontstaat door verkeerd reinigen,
desinfecteren of reiniging uit gevoerd door onbevoegde personen.
Inspectie // Onderhoud // Hergebruik
Het wordt aangeraden om regelmatig een algemene inspectie en onderhoud uit te voeren op onderstaande
punten (hoe vaak hangt af van het gebruik): Duwstangen, frame en schroeven, duwhandvatten met hendels,
remmen, wielen, zitting en accessoires. Dit geldt ook bij hergebruik van de rollator. In deze gebruikershandleiding
vind U meer informatie over het onderhoud van de remmen en het reinigen en desinfecteren van de rollator.
Als de rollator niet goed functioneert
Zorg ervoor dat de rollator correct wordt geopend. Zorg ervoor dat de remhendels in de juiste positie staan.
Accessoires
Voor afbeeldingen en artikelnummer van TOPRO zie de binnenkant van deze folder. De accessoires die zijn
gemonteerd op de rollator kunnen invloed hebben op de stabiliteit, wij adviseren u dan ook om deze zorgvuldig te
gebruiken.
A
B
C
D
E
F
G
Verstelbare rugsteun, inclusief polstring
Kleine opbergtas met rits
Transporttas
Lamp
Stokhouder
Fleshouder
Offroad wielen voor IBS, set van 4
H
I
J
K
L
M
N
Paraplu met houder (zwart)
Ice spurs voor schoenen
Slot
Naamplaatje
Eenzijdige beremming
Duwhandgrep voor begeleider
Zuurstoffleshouder
Desgewenst kunt u de TOPRO OLYMPOS uitbreiden naar uw persoonlijke wens. Hiervoor is een breed
assortiment accessoires beschikbaar. Voor een actueel overzicht en verkoopprijzen kunt u contact opnemen met
de leverancier of importeur. www.topro.no
In geval van gebreken of mankementen verzoeken wij u contact op te nemen met de leverende dealer.
22
TOPRO
Art. nr. denne bruksanvisningen:100970Vers. 09-B, 2016-04
OLYMPOS
TOPRO Industri AS
Adr.: PB 428
2803 Gjøvik, Norway
Tel:
(+47) 61 13 46 00
customerservice@topro.no
www.topro.no
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising