Październik 2014 - Biblioteka Uniwersytetu Kardynała Stefana

Październik 2014 - Biblioteka Uniwersytetu Kardynała Stefana
październik2014
03/11/14
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
1. ABRAMOW-NEWERLY, JAROSŁAW (1933- ).
Dramaty / Jarosław Abramow-Newerly. – Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1975. – 542, [2]
s. ; 19 cm.
Zawiera: Anioł na dworcu ; Derby w pałacu ; Ucieczka z Wielkich Bulwarów ; Wyciąg do nieba ; Klik-klak.
Sygn.: 165072
2. Adam
Adam Mickiewicz et la pensée française 1830-1923 : témoignages des écrivains français sur Adam
Mickiewicz / choisis et publiés par Stanisław Piotr Koczorowski. – Paris : Gebethner et Wolff,
1929. – 83, [4] s. ; 20 cm.
Bibliogr. s. 79-83.
Sygn.: 165283
3. Aktualne
Aktualne problemy kultury języka / pod red. Antoniego Furdala. – Zielona Góra : Wydawnictwo
Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego, 1991. – 77 s. ; 24 cm.
Materiały z konferencji „Aktualne problemy kultury języka" zorganizowanej przez Zakład Języka Polskiego Wyższej Szkoły Pedagogicznej i
Kuratorium Oświaty i Wychowania w Zielonej Górze w kwietniu 1988 r.
Sygn.: 329247
4. ALEXANDER, W. M.
Agentura : państwo policyjne / W. M. Alexander. – Wyd. 2. – Berlin : Pogląd, 1986. – 187 s. : il. ;
18 cm.
Bibliogr. s. 185-187.
ISBN 3-924686-01-7
Sygn.: 165257
5. ALLEN, JOHN L. (1965- ).
Wszyscy ludzie papieża : Watykan za zamkniętymi drzwiami / John L. Allen ; z ang. przeł. Anna i
Jacek Maziarscy. – Warszawa : Świat Książki, 2009. – 332, [3] s. ; 25 cm.
Tyt. oryg.: All the Pope's men. The inside story of how the Vatican really thinks. – Indeks.
ISBN 978-83-247-0964-9
Sygn.: 329327
6. AMBROSIEWICZ, MACIEJ.
Nad Czarną Hańczą i Niemnem : Suwałki - Grodno = Nad Ĉernoj Gan'ĉej i Nemanom : Suvalki Grodno = By the Czarna Hancza and Neman : Suwalki - Grodno / [tekst Maciej Ambrosiewicz,
Maciej Kamiński ; tł. na jęz. ang. Elżbieta Rzemieniewska ; tł. na jęz. ros. Maksym Kresik]. –
Suwałki : Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki, [ca 2007]. – 156 s. : il. kolor. ; 19 cm.
Dod. na s. tyt. i okł.: Wędrówki tradycji - turystyka kulturowa Euroregionu Niemen ; Póteńestviâ tradicii - kul'turnyj turizm Evroregiona Neman ;
Wanderings of traditions - culture tourism in the Euroregion Neman. – Bibliogr. s. 156. Indeks. – Tekst w jęz. pol., ang. i ros. tł. z pol.
ISBN 978-83-925968-0-6
Sygn.: 165251
7. AMORTH, GABRIELE (1925- ).
Zbaw nas ode złego : modlitwy o uwolnienie i uzdrowienie / Gabriele Amorth. – Wyd. 4, popr. –
Kraków : Wydawnictwo Księży Sercanów, cop. 2013. – 72 s. ; 15 cm.
Tyt. oryg.: Liberaci dal male : preghiere di liberazione e guarigione – Tł. z jęz. wł.
ISBN 978-83-7519-236-0
Sygn.: 165106
8. ANDERSON, HERBERT FOSTER (1890- ).
What i saw in Poland , 1946 / by H. Foster Anderson. – Slough : The Windsor Press, 1946. – 194 s.
; 28 cm.
- 1 -
październik2014
03/11/14
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Sygn.: 165158
9. Aparat
Aparat bezpieczeństwa wobec kurii biskupich w Polsce / pod red. Adama Dziuroka ; Instytut
Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. – Warszawa :
Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2009. –
476, [1] s. ; 25 cm. – (Monografie / Instytut Pamięci Narodowej-Komisja Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu ; t. 57)
Bibliogr. s. 449-457. Indeks. – Streszcz. ang.
ISBN 978-83-7629-099-7
Sygn.: 329329
10. ARENTOWICZ, ZDZISŁAW (1890-1956).
Z dawnego Włocławka / Zdzisław Arentowicz. – Włocławek : Biblioteka Publiczna, [2001]. – 114,
[2] s., [6] k. tabl. : il. ; 19 cm.
Rok wyd. na podst. PB 19850/2001. – Przedr., oryg.: Włocławek : nakł. Sekcji Regjonalistycznej Kujawskiego Odziału Polskiego Towarzystwa
Krajoznawczego, 1928.
ISBN 83-906020-6-7
Sygn.: 165069
11. ASMUSS, NAPOLEON.
Album von Riga. 1, Fünfundzwanzig Stahlstiche aus den fünfzehn Jahrgängen des Rigaschen
Almanachs / unter Benutzung d. dort gegebenen Erkl. mit erl. Texte versehen von N. Asmuss. –
Hannover-Döhren : Harro v. Hirschheydt, 1975. – 94 s. : il. ; 19 cm.
Reprint: Riga 1871. Druck und verlag von W. F. Bäcker. – Reprint, oryg.: Riga : Druck und Verlag von W. F. Bäcker, 1871.
ISBN 3-7777-0864-X
Sygn.: 165062
12. AUERBACH, NINA (1943- ).
Romantic imprisonment : women and other glorified outcasts / Nina Auerbach. – New York :
Columbia University Press, cop. 1986. – XXIV, [1], 315 s. : il. ; 23 cm. – (Gender and Culture)
ISBN 0-231-06004-1
Sygn.: 329331
13. BABIŃSKI, ZYGMUNT (1948- ).
Wpływ zapór na procesy korytowe rzek aluwialnych : ze szczególnym uwzględnieniem stopnia
wodnego „Włocławek" / Zygmunt Babiński. – Bydgoszcz : Akademia Bydgoska im. Kazimierza
Wielkiego, 2002. – 185 s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 163-169. – Streszcz. ang.
ISBN 83-7096-423-0
Sygn.: 329241
14. BAHR, HANS-ECKEHARD (1928- ).
Verkündigung als Information : zur öffentlichen Kommunikation in der demokratischen
Gesellschaft / Hans-Eckehard Bahr. – Hamburg : Furche-Verlag, 1968. – 144 s. ; 19 cm. –
(Konkretionen ; Bd. 1)
Sygn.: 165183
15. BARDIJEWSKI, HENRYK (1932- ).
Dramaty / Henryk Bardijewski. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1981. – 491, [1] s.
: err. ; 17 cm.
ISBN 83-06-00492-2
Sygn.: 165082
16. BARTNIK, CZESŁAW STANISŁAW (1929- ).
- 2 -
październik2014
03/11/14
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Filozofia historii / Czesław Stanisław Bartnik. – Lublin : Standruk, 2013. – 624 s. ; 24 cm. – (Dzieła
zebrane / Czesław Stanisław Bartnik ; t. 64)
Bibliogr. s. 573-591. Indeks. – Bibliogr. prac aut. i o aut. s. 592-603. – W załącznikach tekst w jęz. ang.
ISBN 978-83-88458-08-8
Sygn.: 329343
17. BARTOSIK, ARTUR (1953- ).
Dobre praktyki wynalazczości studenckiej / [aut.: Artur Bartosik, Wacław Gierulski] ; Politechnika
Świętokrzyska. – Kielce University of Technology. – Kielce : Politechnika Świętokrzyska, cop.
2013. – 119 s. : il. kolor. ; 23 cm.
Bibliogr. s. 117-119. – Publikacja została sfinansowana z projektu Systemowe Wsparcie Wynalazczości studenckiej (SWWS) w ramach programu
Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej
ISBN 978-83-63792-88-6
Sygn.: 329365
18. BARTOSZEWSKI, ADAM (1920-1971).
Żołnierze w pocztowych mundurach / Adam Bartoszewski, Wiesław Gomulski. – Gdańsk : Wydaw.
Morskie, 1969. – 87, [3] s., [32] s. tabl : faks., fot., rys. ; 20 cm.
Bibliogr. s. 86-88.
Sygn.: 165233
19. BAYERN, KONSTANTIN VON (1920-1969).
Der Papst Pius XII : ein Lebensbild / Konstantin Prinz von Bayern. – München : Im Bertelsmann
Lesering, 1960. – 318, [1] s. : il. ; 19 cm.
Sygn.: 165185
20. Beatyfikacja
Beatyfikacja Sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki : X niedziela zwykła, Warszawa, 6 czerwca 2010
/ [red. Grzegorz Bereszyński et al.]. – Warszawa : Archidiecezja Warszawska, 2010. – 66, [6] s. :
il. (gł. kolor.) ; 17 cm.
Na książce wyłącznie błędny ISBN. ISBN wg: BNPol online.
ISBN 978-83-87989-26-2 –
Sygn.: 165095
21. BENEDYKT XVI (papież ; 1927- ).
Dlaczego wierzę? : przesłanie pontyfikatu 2005-2013 / Benedykt XVI ; przekł. Agnieszka Maria
Stefańska. – Kraków : Wydawnictwo WAM Księża Jezuici, 2013. – 87 s. ; 20 cm.
Tyt. oryg.: Perché credo?
ISBN 978-83-7767-885-5
Sygn.: 165117
22. BERA, RYSZARD.
Społeczna odpowiedzialność młodzieży / Ryszard Bera, Wiesław Klaweli ; Oddział
Społeczno-Wychowawczy Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej. – Warszawa : [Dowództwo Sił
Powietrznych. Oddział Społeczno-Wychowawczy], 2000. – 80 s. : wykr. kolor. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 78-80.
ISBN 8391356558
Sygn.: 329252
23. BEREZKIN, VIKTOR IOSIFOVIČ (1934- ).
Pol'skij teatr hudoņnika : Kantor, Ńajna, Mondzik / Viktor Berezkin. – Moskva : Agraf, 2004. –
334, [2] s., [48] s. fot. ; 21 cm. – (Volńebnaâ Flejta. Portret Mastera)
Bibliogr. s. 213-214.
Sygn.: 329282
- 3 -
październik2014
03/11/14
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
24. Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo dziecka w okresie transformacji ustrojowej : Ogólnopolska Konferencja Naukowa
z udziałem gości zagranicznych, Olsztyn 12-13 maja 1997 roku / pod red. Haliny Góreckiej ;
Wyższa Szkoła Pedagogiczna. – Olsztyn : Decora, 1997. – 339 s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. przy ref. – Tekst częśc. tł. z ros.
ISBN 83-87396-05-2
Sygn.: 329229
25. BIELAWNY, KRZYSZTOF (1967- ).
Dzieje parafii rzymskokatolickiej w Dźwierzutach / Krzysztof Bielawny. – Olsztyn : Warmińskie
Wydawnictwo Diecezjalne, 2013. – 94, [1] s. : il. ; 17 cm.
Zawiera aneks.
ISBN 978-83-61864-10-3
Sygn.: 165299
26. BIELAWNY, KRZYSZTOF (1967- ).
Gietrzwałd - miejsce objawień maryjnych / ks. Krzysztof Bielawny. – Olsztyn : Warmińskie
Wydawnictwo Diecezjalne, 2014. – 79, [1] s. : il. ; 17 cm.
Zawiera aneks.
ISBN 978-83-61864-14-1
Sygn.: 165298
27. BIELECKI, ZYGMUNT (1931-1982).
Polskie szable XX w. / Zygmunt Bielecki. – Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, cop. 1980.
– 47, [1] s. : il. (w tym kolor.), 15 cm. – (ABC)
Sygn.: 165308
28. BIEMER, GÜNTER (1929- ).
Die Fremdsprache der predigt : Kommunikatiomsbarrieren der religiösen Mitteilung / hrsg von
Günter Biemer mit Beiträgen von Günter Biemer [et al.]. – Düsseldorf : Patmos-Verlag, cop. 1970.
– 104 s. ; 21 cm. – (Patmos-Paperbacks)
Sygn.: 165208
29. Bitwa
Bitwa o Monte Cassino 11-18 maja 1944 r. : geneza, przebieg, opinie : wybór źródeł. T. 2 /
wstęp, wybór i oprac. Bogusław Polak ; Politechnika Koszalińska. – Koszalin : Wydaw. Uczelniane
PK, 2000. – 379 s. : mapy, pl., wykr. ; 25 cm.
Indeks.
ISBN 83-88283-69-3
Sygn.: 329266
30. BLANDZI, SEWERYN (1949- ).
Między aletejologią Parmenidesa a ontoteologią Filona : rekonstrukcyjne studia
historyczno-genetyczne / Seweryn Blandzi. – Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Filozofii i
Socjologii PAN, 2013. – 350, [1] s. ; 21 cm. – (Studia z Filozofii Systematycznej, ISSN 1643-6253 ;
t. 12)
Bibliogr. s. 319-331. Indeks. – Streszcz. w jęz. ang. – Spis treści również w jęz. ang.
ISBN 978-83-7683-063-6
Sygn.: 329303
31. BLOCH, SIDNEY (1941- ).
Russia's political hospitals : the abuse of psychiatry in the Soviet Union / Sidney Bloch and Peter
Reddaway ; [forew. by Vladimir Bukovsky]. – London : Futura Publications, 1978. – 510 s. ; 18 cm.
Indeks.
- 4 -
październik2014
03/11/14
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
ISBN 0-7088-1418-2
Sygn.: 165314
32. BOGUCKI, TEOFIL (1908-1987).
Narodziny dzwonu / ks. Teofil Bogucki. – Warszawa : Kościół Św. Stanisława Kostki, [1987]. – 8 s.
: il. ; 21 cm.
Sygn.: B.6935
33. BOGUCKI, TEOFIL (1908-1987).
Relacja z pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do grobu księdza Jerzego Popiełuszki 14
czerwca 1987 / ks. Teofil Bogucki. – Warszawa : Kościół Świętego Stanisława Kostki, 1987. – 12
s., [4] s. tabl. ; 21 cm.
Sygn.: B.6926
34. BORÁK, MEČISLAV (1945- ).
Tábory nucené práce v ĈSR 1948-1954 / Meĉislav Borák, Duńan Janák. – Opava : Slezský ústav
Slezského zemského muzea ; Tilia, 1996. – 285, [2] s. ; 23 cm.
Bibliogr. s. 263-265. – Streszcz. w jęz. ang.
ISBN 80-902075-4-5
Sygn.: 329362
35. BORYSIAK, JANINA (1952- ).
Plant cover of the Lower Oder River Valley Landscape Park / Janina Borysiak. – Poznań :
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2004. – 142, [1] s., [8] s. tabl.
kolor. : il., wykr. ; 24 cm. – (Biologia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, ISSN 0554-811X ; nr
70)
Do książki dołączony został dysk optyczny CD-ROM zawierający il. i mapę (sygn. CD,2377). – Bibliogr. s. 130-137. – Streszcz. pol.
ISBN 83-232-1354-2
Sygn.: 329260
36. BRAUER, TERESA.
Samorząd miejski Kruszwicy : dawniej i dziś / Teresa Brauer. – Kruszwica : Urząd Miasta i
Gminy, 1994. – 92 s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 87-91.
ISBN 83-902005-0-3
Sygn.: 329255
37. Brewiarzyk
Brewiarzyk Braci i Sióstr trzeciego Zakonu św. Ojca Dominika / zebrał i wydał Wincenty Marya
Podlewski. – Kraków : nakł. OO. Dominikanów w Jarosławiu, 1897. – 495, [1] s., [1] k. tabl. : portr.
; 13 cm.
Sygn.: 165305
38. BRYANT, ARTHUR (1899-1985).
The age of elegance : 1812-1822 / Arthur Bryant. – Harmondsworth : Penguin Books, 1958. – 468
s. ; 18 cm. – (Pelican Books)
Indeks.
Sygn.: 165292
39. BRZĄKALIK, PIOTR (1955- ).
Punkt widzenia : felietony wygłoszone na antenie radia eM 107,6 FM / Piotr Brząkalik. –
Katowice : Księgarnia św. Jacka, cop. 2013. – 177 s. ; 20 cm + dysk optyczny (CD-ROM). –
(Pisane z RadieM)
Dok. towarzyszący zawiera nagrane audycje w formacie mp3.
ISBN 978-83-7030-879-7
- 5 -
październik2014
03/11/14
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Sygn.: 165149
40. BRZOZA, HALINA (1935- ).
Wielość sztuk - jedność sztuki / Halina Brzoza. – Wyd. 2 uzup. – Warszawa : Wydawnictwa
Szkolne i Pedagogiczne, 1986. – 121 s. : fot. ; 20 cm. – (Sztuka, Kultura, Wychowanie)
ISBN 83-02-01714-0
Sygn.: 165140
41. BRZOZOWSKI, STANISŁAW (1917-1996).
Nim serce ucichło / Stanisław Korab Brzozowski. – Warszawa : Wydaw. Jakóba Mortkowicza,
1910 (Kraków : Druk W. L. Anczyca i Sp.). – [5], 74, [17] s. ; 17 cm. – (Pod Znakiem Poetów)
Niektóre teksty tł. z fr. i wł.
Sygn.: 165270
42. BUES, ALMUT.
Die Jagiellonen : Herrscher zwischen Ostsee und Adria / Almut Bues. – Stuttgart : Verlag W.
Kohlhammer, 2010. – 305,[3] s. : il. ; 19 cm. – (Kohlhammer Urban-Taschenbücher ; Bd. 646)
Bibliogr. s.269-279. Indeks.
ISBN 978-3-17-020027-2
Sygn.: 165073
43. BUJAK, ADAM (1942- ).
Portrety Jana Pawła II : wystawa fotografii Adama Bujaka / [tekst Mikołaj Rudyk, Marek
Skwarnicki]. – [Kalwaria Zebrzydowska] : „Calvarianum" ; [Warszawa] : Związek Polskich
Artystów Fotografików, [1987]. – [12] s. : fot. ; 23 cm.
Opis wg okł. – Tekst także na 2 i 3 s. okł.
Sygn.: B.6944
44. BULLOCH, JOHN.
Wojna Saddama : początki konfliktu kuwejckiego i reakcja międzynarodowa / John Bulloch,
Harvey Morris. – Poznań : SAWW, 1991. – 167, [4] s., [8] s. tabl. : il. ; 20 cm.
Repr., oryg.: London : Faber and Faber, 1991.
ISBN 83-85066-39-X
Sygn.: 329293
45. BUREK, TOMASZ (1938- ).
Zamiast powieści / Tomasz Burek. – Warszawa : Czytelnik, 1971. – 326 s. ; 19 cm.
Sygn.: 165192
46. CABANOWSKI, MAREK (1935-2006).
Grodziszczanie. Cz. 3 / Marek Cabanowski. – Grodzisk Mazowiecki : „Lewion", 2003. – 160 s. :
faks., fot., portr. ; 20 cm.
Bibliogr. przy biogramach. Indeks.
ISBN 83-919029-1-9
Sygn.: 165103
47. CARADEC, FRAN!9COIS (1924- ).
Dictionnaire du français argotique et populaire / François Caradec. – Paris : Librairie Larousse,
1977. – 255, [1] s : il ; 18 cm. – (Les Dictionnaires de l'Homme du XXe Siècle ; 49)
ISBN 2-03-075478-1
Sygn.: 165076
48. CELTIS, CONRAD (1459-1508).
Poeta laureatus / Konrad Celtis ; ausg., übers. und eingel. von Kurt Adel. – Graz ; Wien : Stiasny
Verlag, cop. 1960. – 128 s. ; 19 cm. – (Stiasny-Bücherei ; 62)
- 6 -
październik2014
03/11/14
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Bibliogr. s. 123-125. – Tekst źródłowy w jęz. łac.
Sygn.: 165332
49. CHRUSZCZYŃSKI, ANDRZEJ (1935-2009).
U schyłku międzywojnia : autentyzm literatury polskiej lat 1933-1939 / Andrzej Chruszczyński. –
Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1987. – 348, [4] s. : err. ; 20 cm.
Indeks osób.
ISBN 83-06-01414-6
Sygn.: 165147
50. CIECIERSKI, JAN (1899-1987).
Mistrzowie i koledzy / Jan Ciecierski. – Warszawa : Wydaw. Artystyczne i Filmowe, 1978. – 207,
[1] s., [16] s. tabl. ; 20 cm.
Sygn.: 165228
51. CIENCIAŁA, ANNA M. (1929- ).
From Versailles to Locarno : keys to Polish foreign policy, 1919-25 / Anna M. Cienciala and Titus
Komarnicki. – Lawrence, KS : Univ. Press of Kansas, 1984. – XVII, 384 s. ; 24 cm.
ISBN 0-7006-0247-X
Sygn.: 329360
52. CIESIELSKI, ZENON (1931- ).
August Strindberg : życie i twórczość / Zenon Ciesielski ; Polska Akademia Nauk. Oddział w
Krakowie. – Kraków : Secesja, 1992. – 66, [1] s. ; 19 cm. – (Nauka dla Wszystkich, ISSN
0077-6181 ; nr 454)
Bibliogr. s. 66-[67].
ISBN 83-85483-80-2
Sygn.: 165246
53. CIŚWICKI, TADEUSZ.
Czy Lublin był miastem rosyjskiem i prawosławnem / na podstawie dokumentów napisał Tadeusz
Ciświcki. – Lublin : Druk. „Estetyczna" H. Płoszyńskiej, 1914. – 19, [1] s. ; 22 cm.
Odb. z „Ziemi Lubelskiej". – Dostępny również w formie elektronicznej.
Sygn.: B.6940
54. CLÉMENT, OLIVIER (1921-2009).
Źródła : początki mistyki chrześcijańskiej. T. 1, O pojmowaniu misterium / [zebr.] Olivier
Clément ; przekł. Henryk Paprocki. – Warszawa : PROMIC - Wydawnictwo Księży Marianów
MIC, 2013. – 235 s. ; 21 cm. – (Signa Fidei)
Tyt. oryg.: Sources : les mystiques chrétiens des origines : textes et commentaires – – Bibliogr. w aneksie przy hasłach.
ISBN 978-83-7502-410-4
Sygn.: 329272
55. cocncours
cocncours europeens
Sygn.: 329332
56. Codebreakers
Codebreakers : the inside story of Bletchley Park / edited by F.H. Hinsley, Alan Stripp. – Oxford ;
New York : Oxford University Press, 1993. – XXI, 321 s. : il. ; 25 cm.
Indeks.
ISBN 0-19-820327-6
Sygn.: 329231
57. CONGAR, YVES MARIE JOSEPH (1904-1995).
- 7 -
październik2014
03/11/14
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Vatican II : le Concile au jour le jour : troisième session / par Yves M.-J. Congar. – Paris : Les
Éditions du Cerf, 1965. – 179, [2] s. ; 18 cm. – (L'Église aux Cent Visages ; 15)
Sygn.: 165258
58. CONGREGATIO SORORUM RAVARUM A SANCTA ELISABETH.
Obrzęd profesji zakonnej przystosowany do Zgromadzenia Sióstr świętej Elżbiety [według Rytuału
Rzymskiego odnowionego zgodnie z postanowieniem Powszechnego Soboru Watykańskiego II]. –
[S. l. : s. n., 1990]. – 78, [2] s. ; 22 cm.
Sygn.: 329295
59. CONGREGATIO SORORUM SERVULARUM DEI GENETRICIS VIRGINIS AB
IMMACULATA CONCEPTIONE.
Règle de la Congrégation des Sœurs Servantes de la Vierge Marie, Mère de Dieu Immaculée
Conception / [trad. du pol. Paul Michalak]. – Wrocław ; Arcueil : Zgromadzenie Sióstr
Śłużebniczek NMP (Służebniczki Śląskie) ; Katowice : Drukarnia Archidiecezjalna, 2007. – 101,
[3] s. ; 16 cm.
ISBN 978-83-60367-87-2
Sygn.: 165089
60. CSIZMAS, MICHAEL.
Prag 1968 : Dokumente / eingel. und zsgest. von Michael Csizmas ; [Schweizerisches Ost-Institut].
– Bern : Verlag SOI, cop. 1968. – 294 s. ; 18 cm. – (Tatsachen und Meinungen 5)
Sygn.: 165330
61. Current
Current psychosocial problems in traditional and novel approaches : effectiveness of functioning
and life satisfaction : resources and limitations. Vol. 2 / ed. by Hanna Liberska. – Bydgoszcz :
Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2012. – 239, [1] s. : il. ; 25 cm.
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN 978-83-7096-894-6
Sygn.: 329219
62. Cykle
Cykle i cykliczność : prace dedykowane Pani Profesor Krystynie Jakowskiej / pod red. Anny
Kieżuń i Dariusza Kuleszy. – Białystok : Trans Humana, 2010. – 364 s. : il. kolor. ; 25 cm.
Indeks.
ISBN 978-83-61209-42-3
Sygn.: 329212
63. Czego
Czego żądają Węgry od Czechosłowacji?. – Budapest : Pesti Hirlap, 1938 (Budapest : Bcia
Légardy). – 23 s. ; 30 cm.
Sygn.: 131887
64. Człowiek
Człowiek własnym stwórcą? : głos konferencji Episkopatu Niemiec w sprawie inżynierii
genetycznej i biomedycyny / [tł. Andrzej Cehak]. – Warszawa : staraniem Sekretariatu Konferencji
Episkopatu Polski ; Kielce : Jedność, 2002. – 16 s. ; 21 cm. – (Kościół, Współczesność, Wyzwania
4)
Tyt. oryg.: Mensch sein eigener Schöpfer?
ISBN 83-7224-569-X
Sygn.: B.6923
65. Das
Das war Popiełuszko : eine Dokumentation / hrsg. und übers. von Georg Motylewitz. – Wien :
- 8 -
październik2014
03/11/14
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Herder, 1985. – 88 s. : fot., portr. ; 20 cm.
ISBN 3-210-24818-4
Sygn.: 165146
66. DAVELUY, MARIE-CLAIRE.
L'Orphelinat catholique de Montréal : en appendice La Société des Dames de charité de 1827 /
Marie-Claire Daveluy. – [S.l.] : Imprimé au Devoir, 1919. – [2], 101 s., [9] k. tabl. : il. ; 20 cm.
Sygn.: 165211
67. DAWIDEK GRYGLICKA, MAŁGORZATA (1976- ).
Odprysk poezji : Stanisław Dróżdż mówi = A piece of poetry : conversations with Stanisław Dróżdż
/ Małgorzata Dawidek Gryglicka ; [przekł. Katarzyna Bazarnik]. – Kraków : Korporacja Ha!art ;
Warszawa : Narodowe Centrum Kultury, 2012. – 332, [3] s. : il. ; 23 cm. – (Literatura Non Fiction ;
6)
Zbiór rozmów przeprowadzonych ze Stanisławem Drożdżem w listopadzie i grudniu 2006 r. – Tekst również w jęz. ang.
ISBN 978-83-61407-14-0 (Ha!art) – ISBN 978-83-61587-90-3 (NCK)
Sygn.: 329324
68. Dawna
Dawna poezja gruzińska / red. i wstęp Leopold Lewin ; wybór i noty Micha Kwliwidze. –
Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1974. – 325 s. ; 17 cm. – (Biblioteka Poetów)
Tł. z jęz. gruz.
Sygn.: 165259
69. DAYCZAK-DOMANASIEWICZ, MARIA.
Drużyny Bartoszowe i czasopismo „Dzwon" we wspomnieniach ich twórcy Wawrzyńca Dayczaka /
Maria Dayczak-Domanasiewicz. – [Kraków : s.n.], 2011. – S. 165-211, [2] s. tabl. : il. ; 24 cm.
Nadb. z: Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, R. 56, 2011. – Streszcz. ang.
Sygn.: 329256
70. De Europa
De Europa : myśli o Starym Kontynencie / [wybór i oprac. Krzysztof Koehler]. – Warszawa :
Rzeczpospolita Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 2012. – 176 s. ; 16x16 cm. –
(Biblioteka Jedności Europejskiej)
Bibliogr. s. 155-162. Indeks.
ISBN 978-83-63743-05-5
Sygn.: 165301
71. DEHNEL, JACEK (1980- ).
Kosmografia czyli trzydzieści apokryfów tułaczych / Jacek Dehnel. – Warszawa : Biblioteka
Narodowa, 2012. – 247, [7] s. : mapy ; 17 cm.
Publikacja towarzyszy wystawie „Świat Ptolemeusza-włoska kartografia renesansowa w zbiorach Biblioteki Narodowej. Wystawa w stulecie urodzin
Jana Zamoyskiego. – Wystawa zorganizowana przez Bibliotekę Narodową, Pałac Rzeczypospolitej 19 listopada-22 grudnia 2012. – Publikacja
dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Dziedzictwo Kulturowe"
ISBN 978-83-7009-667-0
Sygn.: 165079
72. DELBRÜCK, HANS (1848-1929).
Antyczna sztuka wojenna. T. 2, Republika Rzymska / Hans Delbrück ; [tł. Paweł Grysztar]. –
Oświęcim : Napoleon V, 2013. – 322 s. : il. kolor. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7889-100-0
Sygn.: 329358
73. DESSARRE, ÈVE (1926-1990).
L'Afrique noire chrétienne / Ève Dessarre. – Paris : Spes, 1960. – 189, [3] s. : il. ; 18 cm. –
- 9 -
październik2014
03/11/14
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
(Christianisme Contemporain)
Bibliogr. s. 189.
Sygn.: 165184
74. Deutsche
Deutsche Volkslieder des Mittelalters / ausgew. von Fritz Kern ; mit 20 Zeichnungen nach Albrecht
Dürer. – Berlin : Volksverband der Bücherfreunde, Wegweißer Verlag, 1922. – XIX, 385 s. : 20 rys.
; 19 cm.
Czcionka gotycka.
Sygn.: 165143
75. Deux
Deux siècles de gloire militaire 1610-1814 : salle polonaise à l'exposition au Musée des arts
décoratifs : avril - juin 1935. – Paris : Bibliothèque Polonaise, [1935]. – 53, [2] s., [8] k. tabl. ; 19
cm.
Sygn.: 165291
76. DĘBKOWSKA, KATARZYNA (matematyka).
Regionalny foresight gospodarczy : scenariusze wzrostu gospodarczego województwa
mazowieckiego / Katarzyna Dębkowska. – Warszawa : Związek Pracodawców Warszawy i
Mazowsza, 2013. – 126 s. : il. ; 24 cm.
Na okł. nazwa projektu: Mazowieckie Centrum Informacji Gospodarczej. – Bibliogr. s. 122-123.
ISBN 978-83-936782-1-1 (seria) – ISBN 978-83-936782-4-2
Sygn.: 329369
77. Do końca
Do końca ich umiłował : materiały duszpasterskie dla kaznodziejów i katechetów w związku z
przygotowaniami do Kongresu Eucharystycznego. – Radom : Centrum Katechetyczne, 1986. – 248
s. : 21 cm.
Sygn.: 165207
78. Dobro
Dobro wspólne : teoria i praktyka / pod red. Wojciecha Arndta, Franciszka Longchamps de Bérier,
Krzysztofa Szczuckiego. – Warszawa : Kancelaria Sejmu. Wydawnictwo Sejmowe : Fundacja
„Utriusque Iuris", 2013. – 391 s. ; 24 cm.
Bibliogr., orzecznictwo s. 367-391.
ISBN 978-83-7666-265-7 (Wydaw. Sejmowe)
Sygn.: 329224
79. DOIG KLINGE, GERMÁN.
Reconciliación en Pablo VI / Germán Doig K. – Lima : „Vida y Espiritualidad", 1989. – 138 s. ; 20
cm.
Sygn.: 165137
80. DOUBEK, VRATISLAV.
Ĉeská politika a (východnì) vystěhovalectvì 1848-1922 / Vratislav Doubek. – Praha : Filip Tomáń Akropolis, 2012. – 135, [1] s. ; 19 cm.
Bibliogr. s. 128-130. Indeks. – Streszcz. ang.
ISBN 978-80-7470-023-1
Sygn.: 165275
81. Dowcip
Dowcip surowo wzbroniony : antologia polskiego dowcipu politycznego / [red. Violetta
Syguła-Gregorowicz, Małgorzata Waloch]. – Toruń : „Comer", cop. 1990. – 173, [2] s. ; 20 cm.
- 10 -
październik2014
03/11/14
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Tyt. dod.: Antologia polskiego dowcipu politycznego
ISBN 83-85149-00-7
Sygn.: 165241
82. DRESLER, JOANNA.
Aktywność społeczna kościoła latynoamerykańskiego w świetle dokumentów CELAM : na
przykładzie działalności Zgromadzenia Misjonarek Św. Antoniego Marii Klareta / Joanna Dresler.
– Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, 2013. – 308 s. : il. ; 24 cm.
Praca doktorska, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, 2013. – Bibliogr. s. 289-306.
ISBN 978-83-7438-353-0
Sygn.: 329230
83. Dubrownicka
Dubrownicka poezja miłosna / wyboru dokonała i wstępem poprzedziła Joanna Rapacka ; [tł. z
serboch.]. – Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1989. – 159, [1] s. : err. ; 17 cm.
ISBN 83-06-01825-7
Sygn.: 165078
84. DUDA, JADWIGA.
178 [i.e. 180] spotkanie z cyklu „Wieliczka - Wieliczanie" pt. „Towarzystwo Śpiewacze „Lutnia" w
Wieliczce - 140 lat działalności (1872-2012)" / Jadwiga Duda ; Urząd Miasta i Gminy Wieliczka,
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wieliczce, Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół
Wieliczki". – Wieliczka : Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, 2012. – 40 s. : il. ; 21 cm. –
(Biblioteczka Wielicka, ISSN 1730-2900 ; z. 125)
– Sto osiemdziesiąte spotkanie z cyklu „Wieliczka - Wieliczanie" pt. „Towarzystwo Śpiewacze „Lutnia" w Wieliczce - 140 lat działalności
(1872-2012)" – Tyt. okł.: 180 spotkanie z cyklu „Wieliczka - Wieliczanie" pt. „Towarzystwo Śpiewacze „Lutnia" w Wieliczce - 140 lat działalności
(1872-2012)"
Sygn.: B.6921
85. DUPUIS, CHARLES (1863-1938).
Russie et Pologne : a propos d'une publication polonaise / par Charles Dupuis. – Paris : Librairie
Firmin-Didot, [1898]. – 70, [1] s. ; 18 cm.
Sygn.: 165287
86. DYGASIŃSKI, ADOLF (1839-1902).
Beldonek ; Margiela i Margielka / Adolf Dygasiński ; [posł. Danuta Brzozowska]. – Warszawa :
Czytelnik, 1954. – 229, [3] s. ; 20 cm. – (Dzieła wybrane : w pięciu tomach / Adolf Dygasński ;
komitet red. Jan Zygmunt Jakubowski, Bogdan Horodyski, Maria Żmigrodzka ; t. 2)
Sygn.: 165343
87. DYGASIŃSKI, ADOLF (1839-1902).
Nowele. 1 / Adolf Dygasiński. – Warszawa : Czytelnik, 1954. – 241, [3] s. ; 20 cm. – (Dzieła
wybrane : w pięciu tomach / Adolf Dygasński ; komitet red. Jan Zygmunt Jakubowski, Bogdan
Horodyski, Maria Żmigrodzka ; t. 4)
Bibliogr. s. 243.
Sygn.: 165346
88. DYGASIŃSKI, ADOLF (1839-1902).
Nowele. 2 / Adolf Dygasiński. – Warszawa : Czytelnik, 1954. – 239, [5] s. ; 20 cm. – (Dzieła
wybrane : w pięciu tomach / Adolf Dygasński ; komitet red. Jan Zygmunt Jakubowski, Bogdan
Horodyski, Maria Żmigrodzka ; t. 5)
Bibliogr. s. [241].
Sygn.: 165344
89. DYGASIŃSKI, ADOLF (1839-1902).
- 11 -
październik2014
03/11/14
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Właściciele / Adolf Dygasiński. – Warszawa : Czytelnik, 1954. – 215 s. ; 20 cm. – (Dzieła wybrane
: w pięciu tomach / Adolf Dygasński ; komitet red. Jan Zygmunt Jakubowski, Bogdan Horodyski,
Maria Żmigrodzka ; t. 1)
Sygn.: 165342
90. DYGASIŃSKI, ADOLF (1839-1902).
Zając / Adolf Dygasiński ; [posł. Jan Zygmunt Jakubowski]. – Warszawa : Czytelnik, 1954. – 169,
[3] s. ; 20 cm. – (Dzieła wybrane : w pięciu tomach / Adolf Dygasński ; komitet red. Jan Zygmunt
Jakubowski, Bogdan Horodyski, Maria Żmigrodzka ; t. 3)
Sygn.: 165345
91. Dyskursy
Dyskursy ubóstwa i wykluczenia społecznego : praca zbiorowa / pod red. Elżbiety Tarkowskiej. –
Warszawa : Wydawnictwo IFiS PAN, 2013. – 456 s. ; 24 cm.
Bibliogr. przy. rozdz. – Streszcz. w jęz. ang.
ISBN 978-83-7683-059-9
Sygn.: 329235
92. Dzieje
Dzieje Szczecina. T. 1, Pradzieje Szczecina / pod red. Władysława Filipowiaka, Gerarda Labudy
; [aut. Maciej Czarnecki et al.]. – Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983.
– 633, [1] s., [1] k. tabl. : il. ; 24 cm.
Spis treści także ang., niem., ros. – Bibliogr. s. 611-628.
ISBN 83-01-04343-1 (t. 1) – ISBN 83-01-04342-3 [t.1-4]
Sygn.: 329232
93. DZIEKOŃSKI, JÓZEF BOGDAN (1816-1855).
Sędziwoj / Józef Bohdan Dziekoński ; szkic o życiu i twórczości napisał, tekst oprac. i przypisami
opatrzył Antoni Gromadzki. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1974. – 450 s., [1] k.
tabl. ; il. ; 17 cm.
Sygn.: 165075
94. Dziennik
Dziennik bojowy oddziału dyspozycyjnego „A" Kedywu Okręgu Warszawa Armii Krajowej :
Warszawa 1-30 sierpnia 1944 / wprow., rekonstrukcja dokumentów i oprac. Hanna Rybicka. –
Warszawa : Biblioteka Narodowa, 1994. – 143, [1] s. : il. ; 17 cm.
Tyt. grzb.: Dziennik bojowy oddziału „A" AK – Bibliogr. s. 132-133. Indeks.
ISBN 83-7009-147-4
Sygn.: 165297
95. DZIERZGOWSKI, WOJCIECH (1967- ).
Pracowity szczęściarz!, czy rzetelny leń?, a może jedno i drugie / Wojciech Dzierzgowski. –
[Łomża : SpesMediaGroup, Centrum Edukacji Medialnej], 2013. – 143 s. : il. (w tym kolor.) ; 19
cm.
U góry s. tyt.: ciekawe historie znanych ludzi...?
ISBN 978-83-934524-6-0
Sygn.: 165151
96. ECCLESIA CATHOLICA. Assemblée des cardinaux et archevêques de France.
Directoire pour la pastorale de la messe : à l'usage des diocèses de France / adopté par l'Assemblée
des Cardinaux et Archevêques. – Paris : Éditions Fleurus : Bonne Presse, 1956. – 119 s. ; 19 cm.
Sygn.: 165174
97. ECCLESIA CATHOLICA. Congregatio de Institutione Catholica, de Seminaris atque
Studiorum Institutis.
- 12 -
październik2014
03/11/14
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Dekret o reformie kościelnych studiów w zakresie filozofii / Kongregacja Edukacji Katolickiej. –
Lublin : Wydaw. KUL, 2011. – 37 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7702-326-6
Sygn.: B.6949
98. EJDYS, JOANNA.
Regionalny foresight gospodarczy : scenariusze rozwoju lokalnego województwa mazowieckiego /
Joanna Ejdys. – Warszawa : Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza, 2013. – 139 s. : il. ; 24
cm.
Na okł. nazwa projektu: Mazowieckie Centrum Informacji Gospodarczej. – Bibliogr. s. 135-136.
ISBN 978-83-936782-1-1 (seria) – ISBN 978-83-936782-2-8
Sygn.: 329370
99. EMMANUEL, SOEUR (1947- ).
Ukryte Dzieciątko z Medjugorie : świadectwa łask / s. Emmanuel Maillard ; przekł. Dorota
Szczerba. – Wyd. 4. – Warszawa : Promic - Wydawnictwo Księży Marianów, 2014. – 674, [1] s. ;
20 cm.
Tyt. oryg.: L'enfant caché de Medjugorje.
ISBN 978-83-7502-443-2
Sygn.: 165136
100. ERNST, KEN.
Szkolne gry uczniów : jak sobie z nimi radzić / Ken Ernst ; przeł. Józef Troczyński ;
wprowadzeniem opatrzył Andrzej Wiśniewski. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i
Pedagogiczne, 1991. – 142, [1] s. : rys. ; 20 cm.
Tyt. oryg.: Games students play – Bibliogr. s. 142-[143].
ISBN 83-02-04495-4
Sygn.: 165245
101. ESTREICHER, KAROL (1827-1908).
Kronika Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego od 1811 roku / Karol Estreicher ; oprac. i wstępem
opatrzył Jan Brzeski. – Kraków : Księgarnia Akademicka, 2012. – XL, 261, [3] s., [12] s. tabl. : il. ;
24 cm. – (Bibliotheca Iagiellonica. Fontes et Studia, ISSN 1425-851X ; t. 24)
Bibliogr. s. 229-246. Indeks.
ISBN 978-83-7638-212-8
Sygn.: 329268
102. EUSEBIUS CAESARIENSIS (263?-339).
Historia kościelna / Euzebiusz z Cezarei ; tł. Agnieszka Caba na podst. tł. Arkadiusza Lisieckiego ;
oprac. Henryk Pietras. – Wyd. 2 zm. – Kraków : Wydawnictwo WAM, 2013. – 796 s. ; 24 cm. –
(Źródła Myśli Teologicznej ; 70)
Wyd. 1: Pisma Ojców Kościoła, t. 3, Poznań 1924, repr.: Wydawnictwo WAM, 1993). – Na okł.: Tekst grecki i polski. – Bibliogr. s. 10-12. Indeksy. –
Tekst równol. w jęz. grec. i w tł. na jęz. pol.
ISBN 978-83-7318-938-6
Sygn.: 329351
103. Ewaluacja
Ewaluacja w szkole : wybór tekstów / pod red. Henryka Mizerka ; przy współpracy Aldony
Hildenbrandt. – Olsztyn : Wydaw. MG, 1997. – 200 s. : il., wykr.; 24 cm.
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN 83-906500-2-9
Sygn.: 329228
104. FABIJAŃSKA-ŻURAWSKA, TERESA.
Polskie powozy / Teresa Żurawska. – Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1982. –
- 13 -
październik2014
03/11/14
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
239, [1] s., X k. tabl. kolor., [108] s. tabl. : il., err. ; 19x22 cm. – (Polskie Rzemiosło i Polski
Przemysł )
Bibliogr. s. 226-[231].
ISBN 83-04-00758-4
Sygn.: 165252
105. FAUSTYNA KOWALSKA (św. ; 1905-1938).
The letters of Saint Faustina / [transl. Piotr Mizia]. – Cracow : „Misericordia" Publications, 2005. –
269, [2] s. ; 19 cm.
Indeksy.
ISBN 83-89731-80-0
Sygn.: 165276
106. FIEDORCZUK, NATALIA (1984- ).
Wynajęcie / Natalia Fiedorczuk ; [teksty] Marek Krajewski [et al.]. – Warszawa : Fundacja Nowej
Kultury Bęc Zmiana : Narodowe Centrum Kultury, 2012. – 239 s. ; il. kolor. ; 16 cm.
ISBN 978-83-62418-15-2 – ISBN 978-83-61587-99-6
Sygn.: 165262
107. Fortyfikacje
Fortyfikacje nowożytne w Polsce : badania, realizacje, projekty : zagospodarowanie do
współczesnych funkcji : praca zbiorowa / pod red. Lecha Narębskiego. – Toruń : Urząd
Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 2013. – 308 s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.
Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej, która odbyła się 23-25 listopada 2013 r. w Toruniu. – Bibliogr. przy pracach. – Tekst częśc.
ang., ukr.
ISBN 978-83-937545-2-6
Sygn.: 131925
108. FRANCISZEK (papież ; 1936- ).
Miłość jest łagodna / Papież Franciszek. – Poznań : Wydawnictwo Święty Wojciech, 2014. – 124,
[4] s. : il. ; 18 cm.
ISBN 978-83-7516-709-2
Sygn.: 165313
109. FRANIA, ARKADIUSZ (1973- ).
Poświatowska, Marjańska, Cichla-Czarniawska : trzy szkice typu ziemia - ziemia - ziemia /
Arkadiusz Frania. – Częstochowa : Wydawnictwo „e-media", 2007. – 86, [2] s. ; 17 cm.
ISBN 978-83-89401-08-3
Sygn.: 165265
110. FRANKL, VIKTOR EMIL (1905-1997).
Nieuświadomiony Bóg / Viktor E. Frankl ; przeł. Bohdan Chwedeńczuk. – Warszawa : Pax, 1978. –
178, [6] s. ; 17 cm.
Oryg.: Der unbewusste Gott. München, 1974. – Zawiera również tłumaczenie z ang. posłowia „Nowe badania w dziedzinie logoterapii", dołączonego
do amerykańskiego wydania książki V.E. Frankla pt.: The unconscious God. New York, 1975. – Bibliogr. 173-[176]. Indeks.
Sygn.: 165307
111. FRANTZ, WIKTOR.
Książek powijanie : philobiblońska suita / Wiktor Frantz. – Kraków : Wydawnictwo Literackie,
1978. – 376, [4] s., [4] k. tabl. : il. ; 20 cm.
W 1978 r. ukazało się też wydanie z liczbą stron 362, [8] tabl.
Sygn.: 165198
112. FRICK, ECKHARD (1955- ).
Być twórczym przed Panem : bibliodrama i ćwiczenia duchowne / Eckhard Frick, Margret Fühles ;
- 14 -
październik2014
03/11/14
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
przekł. Krystyna Sztuka. – Kraków : Wydawnictwo WAM - Księża Jezuici, 2013. – 154, [1] s. ; 20
cm.
Tyt. oryg.: Schöpferisch im Spiel vor Gott : Bibliodrama und Exerzitien
ISBN 978-83-7767-927-2
Sygn.: 165116
113. FURDAL, ANTONI (1928- ).
Klasyfikacja odmian współczesnego języka polskiego / Antoni Furdal ; Opolskie Towarzystwo
Przyjaciół Nauk. Wydział II Języka i Literatury. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich,
1973. – 64 s. : wykr. ; 21 cm.
Bibliogr. s. [59]-60.
Sygn.: 165215
114. GABREL, EDMUND.
Alejkami zadumy : cmentarz chodorowsko-suchowolski 1591-2005 / Edmund Gabrel. – Białystok
: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, [2005]. – 85 s. : fot. kolor., pl., err. ; 15x21 cm.
Bibliogr. s. 81-82.
ISBN 83-88248-94-4
Sygn.: 165167
115. GABRIEL, RICHARD A.
Scypion Afrykański Starszy : największy wódz starożytnego Rzymu / Richard A. Gabriel ; przeł.
Jakub Jedliński. – Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2010. – 388 s., [8] s. tabl. : il. ; 24 cm. –
(Historia)
Tyt. oryg.: Scipio Africanus – Bibliogr. s. 368-379. Indeks.
ISBN 978-83-7510-353-3
Sygn.: 329359
116. GAŁCZYŃSKA, KIRA (1936- ).
„Czas swe wzory układa" : dziennik z Prania / Kira Gałczyńska. – Warszawa : Czytelnik, 1984. –
265 s., [32] s. il. ; 20 cm.
ISBN 83-07-01072-1
Sygn.: 165153
117. GARGANO, INNOCENZO.
Lectio divina do Ewangelii Dzieciństwa / Innocenzo Gargano ; [przekł. z jęz. wł. Krzysztof Stopa].
– Kraków : DEHON Wydawnictwo Księży Sercanów, dr. 2013. – 196 s. ; 17 cm. – (Lectio divina /
Innocenzo Gargano ; 23)
Tyt. oryg.: I Vangeli dell'infanzia.
ISBN 978-83-7519-235-3
Sygn.: 165107
118. GAWEŁ, JÓZEF (1943- ).
Czerwiec ze św. Janem Pawłem II : nauczanie Jana Pawła II o Najświętszym Sercu Pana Jezusa /
ks. Józef Gaweł SCJ. – Kraków : Wydawnictwo Księży Sercanów Dehon, dr. 2014. – 163, [1] s. ;
20 cm.
– Bibliogr. s. 157-161.
ISBN 978-83-7519-251-3
Sygn.: 165356
119. GEMBALA, HALINA.
Repertuar teatru miejskiego w Krakowie (16 X 1909 r. przemianowanego na Teatr im. J.
Słowackiego) : 1905-1913 / Halina Gembala, Krystyna Solańska-Szczepanik ; Polska Akademia
Nauk. Instytut Sztuki. [Pracownia Historii Teatru Polskiego]. – Warszawa : Instytut Sztuki PAN,
1990. – [6], VI, 337 s. ; 29 cm. – (Repertuar Teatrów w Polsce ISSN z. 15)
- 15 -
październik2014
03/11/14
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Indeksy.
Sygn.: 329307
120. GER!"O, LÁSZLÓ (1909-1995).
Gotische Bürgerhäuser in Buda / Ger!"o Lászlo ; aus dem Ungarischen übertr. von Ferenc
Gottschling. – Budapest : Corvina, 1966. – 52 s., 40 s. tabl. : il. ; 18 cm.
Bibliogr. s. 48-51.
Sygn.: 165328
121. GIEC, JANUSZ.
Il peccato originale nell'insegnamento di Giovanni Paolo II / Janusz Giec. – Stetinum : SWA
Ottonanium, 2002. – 304 s. ; 24 cm.
Thesis ad doctor. in Sacra Theologia, Pontificia Universitatis Sanctae Crusis, Facultas Theologiae, 2002. – Bibliogr. s. 263-304.
ISBN 83-7041-235-1
Sygn.: 329262
122. Gierek
Gierek & Jaroszewicz zeznają / [red. Elżbieta Desperak, Marcin Domański]. – Warszawa : BIS Biuro Informacji Studenckiej ZSP, 1990. – 101, [3] s. ; 17 cm.
Gierek i Jaroszewicz zeznają
Sygn.: 165296
123. GIERTYCH, MACIEJ (1936- ).
Nie przemogą! : antykościół, antypolonizm, masoneria / Maciej Giertych. – Wrocław : „Nortom",
1995. – 178, [2] s. ; 21 cm.
ISBN 83-85829-55-5
Sygn.: 329306
124. Gistorìâ
Gistoríâ belaruskaj dzârņaŭnascí ŭ kancy XVIII - naĉatku XXI st. : u 2 kn. Kn. 1 / [Aŭt. A. A.
Kavalenâ [et. al.] ; Red. kal. A. A. Kavalenâ [et. al.]. – Mínsk, „Belaruskaâ navuka", 2011. – 583,
[1] s., [4] k. tabl. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-985-08-1309-1 (kn. 1) – ISBN 978-985-08-1308-4
Sygn.: 329326
125. Gìstoryâ
Gístoryâ vydaveckaj dzejnascí ŭ Pol'ńĉy í Belarusí ŭ XVI-XX stagoddzâh : zborník navukovyh
artykulaŭ / [rèd. kalegíâ: N.Û. Bârozkína et al.] ; Nacyânal'naâ Akadèmíâ Navuk Belarusí.
Cèntral'naâ Navukovaâ Bíblíâtèka ímâ Âkuba Kolasa. – Mínsk : „Belfrans", 2003. – 167, [1] s. ; 22
cm.
Książka zawiera artykuły wygłoszone na sympozjum zorganizowanym w 2003 roku przez SNB im. Jakuba Kolasa NAN Białorusi, Polski Instytut w
Mińsku i BN w Warszawie. – Tekst białorus. i ros. Alfabet cyryl
ISBN 985-6425-24-7
Sygn.: 329296
126. GŁADKI, KRZYSZTOF.
Guziki szkół wojewódzkich, wydziałowych, liceum, uniwersytet, prawo / Krzysztof Gładki. – Łódź
: Krzysztof Gładki, 2012. – 128 s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 127-128.
ISBN 978-83-933153-4-5
Sygn.: 329242
127. Głębiej
Głębiej przeniknij zabytki Diecezji Legnickiej / [oprac. tekstów Sławomir Brzezicki ; zdjęcia
Tomasz Proszek]. – Legnica : [Diecezja Legnicka], 2012. – 70, [2] s. : il. kolor. ; 15x21 cm.
- 16 -
październik2014
03/11/14
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Sygn.: 165303
128. GOŁĘBIEWSKI, JERZY (1927- ).
Konsekracja wieczysta decyzją na radykalizm życia / Jerzy Gołębiewski. – Warszawa : [s. n.], 2003
(Warszawa : Drukarnia Loretańska). – 125, [3] s. ; 18 cm.
ISBN 83-87856-37-1
Sygn.: 165098
129. GOMÓŁKA, KRYSTYNA (1954- ).
Polskie ugrupowania polityczne wobec kwestii białoruskiej 1918-1922 / Krystyna Gomółka ;
Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych. – Warszawa : COM SNP, 1989. – 267
s. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 247-267.
Sygn.: 165206
130. GORIČEVA, TAT'ÂNA (1947- ).
Die Rettung der Verlorenen : Bekenntnisse / Tatiana Goritschewa. – 3. Aufl. – Wuppertal : R.
Brockhaus, 1984. – (R. Brockhaus Taschenbuch ; Bd. 333)
ISBN 3-417-20333-3
Sygn.: 165178
131. GOSUDARSTVENNYJ ÈRMITAŽ.
Antique intaglios : in the Hermitage collection / [comp. and introd. by O. Neverov]. – Leningrad :
Aurora Art Publishers, 1976. – 111, [1] s., [250] s. tabl. : il. kolor. ; 18 cm.
Inny tyt.: Antiĉnye intalii : v sobranii Èrmitaņa – Tekst w jęz. ang. i ros.
Sygn.: 165271
132. GOYA, FRANCISCO DE (1746-1828).
Caprichos / Francisco Goya y Lucienter ; úvodnì studii napsal Miroslav Mìĉko. – Praha : Státnì
Nakladatelstvì Krásné Literatury, Hudby a Uměnì, 1958. – 40, [2] s., 80 k. tabl. : il. ; 29 cm. –
(Mistři Světové Kresby ; sv. 2)
Bibliogr. s. 39-40.
Sygn.: 131916
133. GRABNER-HAIDER, ANTON (1940- ).
Thema Mensch / Anton Grabner-Haider. – Wien ; Freiburg ; Basel : Herder, 1974. – 206 s. ; 20 cm.
– (Thematische Verkündigung)
Bibliogr. s. 203-206.
ISBN 3-210-24463-4
Sygn.: 165052
134. Great
Great battles of the Royal Navy : as commemorated in the Gunroom, Britannia Royal Naval
College, Dartmouth / editor-in-chief, Eric Grove ; foreword by the Admiral of the Fleet His Royal
Highness, the Prince Philip, Duke of Edinburgh. – Annapolis, Md. : Naval Institute Press, cop.
1994. – 256 s. : il., mapy ; 26 cm.
Indeks.
Sygn.: 131923
135. GREEN, PETER (1924- ).
Aleksander Wielki : biografia / Peter Green ; przeł. Andrzej Konarek. – Wyd. 3, 1 w tej edycji. –
Warszawa : Wydawnictwo W.A.B., 2010. – .. 468, [4] s. : il. ; 25 cm. – (Fortuna i Fatum)
Tyt. oryg. : Alexander of Macedon – Bibliogr. s. 443-456. Indeks.
ISBN 978-83-7414-099-7
Sygn.: 329349
- 17 -
październik2014
03/11/14
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
136. GROCHOLEWSKI, ZENON (1939- ).
Jan Paweł II reformatorem Kurii Rzymskiej / Zenon Grocholewskii. – Hamburg : Fundusz
Wydawniczy Publikacji Religijnych „Buchdruck" RFN, 1989. – 26, [1] s. ; 21 cm. – (Spotkania z
Janem Pawłem II w Hamburgu)
Sygn.: B.6931
137. GRÜN, ANSELM (1945- ).
Podręczna apteczka duchowa na każdy przypadek / Anselm Grün ; przeł. Kamil Markiewicz. –
Poznań : Drukarnia i Księgarnia Świętego Wojciecha, 2014. – 155, [1] s. ; 19 cm.
Tyt. oryg.: Die spirituelle Hausapotheke : für alle Fälle.
ISBN 978-83-7516-630-9
Sygn.: 165333
138. GRUYER, PAUL (1868-1930).
Les Calvaires bretons / par Paul Gruyer. – Paris : Henri Laurens, [1920?]. – 64 s. : il. ; 18 cm. – (Les
Visites d'Art. Memoranda)
R. wyd. wg OPALE online.
Sygn.: 165329
139. GRYDZEWSKI, MIECZYSŁAW (1894-1970).
Listy do Tuwima i Lechonia (1940-1943) / Mieczysław Grydzewski ; oprac. Janusz Stradecki. –
Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1986. – 84, [4] s., [8] s. tabl. : il. ; 19 cm.
ISBN 83-06-01252-6
Sygn.: 165282
140. GUTTMEJER, KAROL.
Kościół Bernardynów na Czerniakowie : dzieło, artyści i projekty Tylmana z Gameren / aut.
esejów: Karol Guttmejer, Mariusz Karpowicz, Przemysław Wątroba ; kat. rys. Tylmana z Gameren:
Przemysław Wątroba ; [red. nauk.: Karol Guttmejer ; fot. Marcin Bujak et al. ; fot. rys. Tylmana z
Gameren: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie]. – Warszawa : Miasto Stołeczne Warszawa.
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków, 2013. – 159 s. : il. ; 25 cm.
Bibliogr. s. 123-128. – Streszcz. ang. przy rozdz.
ISBN 978-83-63269-44-9
Sygn.: 131928
141. HAZLITT, WILLIAM (1778-1830).
Eseje wybrane / Wiliam Hazlitt ; tł. i posł. opatrzył Henryk Krzeczkowski. – Warszawa :
Państwowy Instytut Wydawniczy, 1957. – 361, [3] s., [1] k. tabl. (portr.) ; 19 cm.
Sygn.: 165157
142. HECKER, AUGUST FRIEDRICH (1763-1811).
Die Heilkunst auf ihren Wegen zur Gewissheit oder die Theorien, Systeme und Heilmethoden der
Aerzte seit Hippokrates bis auf unsere Zeiten / von A. F. Hecker. – 2. verb. Aufl. – Wien : Mit v.
Ghelenschen Schriften, 1805. – [6], 213 s. ; 19 cm.
Sygn.: 165250
143. HEGEL, GEORG WILHELM FRIEDRICH (1770-1831).
Życie Jezusa / Georg Wilhelm Friedrich Hegel ; przeł. Marek J. Siemek. Mojżesz i monoteizm /
Zygmunt Freud ; przeł. Jan Doktór ; [całość] przedm. opatrzyła Zofia Rosińska. – Warszawa :
Czytelnik, 1995. – 239, [1] s. ; 20 cm. – (Nowy Sympozjon)
ISBN 83-07-02418-8
Sygn.: 165223
- 18 -
październik2014
03/11/14
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
144. HENRION, MATHIEU RICHARD AUGUSTE (1805-1862).
Histoire générale des missions catholiques depuis le XIIIe siècle jusqu'a nos jours. T. 1 / par
Henrion. – Paris : Gaume Frères, 1847. – [4], XIV, 624, [2] s., LXXXV k. tabl. ; 28 cm.
Sygn.: 131919
145. Hermeneutyka
Hermeneutyka Pisma Świętego w Kościele : wokół adhortacji Verbum Domini Benedykta XVI o
Słowie Bożym w życiu i misji Kościoła / red. nauk. tomu Roman Pindel, Sylwester Jędrzejewski. –
Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe, 2012. – 206 s.
; 21 cm. – (Hermeneutica et Judaica ; 6)
Część. materiały z konf., 16 listopada 2011 r., Kraków.
ISBN 978-83-7438-333-2
Sygn.: 329271
146. HERODOTUS (ca 484-ca 428 a.C.).
Dzieje / Herodot ; z jęz. grec. przeł. i oprac. Seweryn Hammer ; [przypisy przejrzał i uzup.
Aleksander Krawczuk]. – Wyd. 9. – Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik", 2011. –
645, [3] s., [29] k. tabl. : il. kolor. ; 22 cm.
ISBN 978-83-07-03254-2
Sygn.: 329323
147. HOFFMANN, MATTHIAS.
Ojcowskie serce Boga : praktyczny przewodnik w odkryciu Boga jako Ojca / Matthias Hoffmann ;
[przekł. Beata Szwarc-Kołak]. – [Ostróda] : Fundacja Promocji Literatury Chrześcijańskiej, cop.
2005. – 138 s. ; 21 cm.
Tyt. oryg.: Gottes Vaterherz entdecken, 2005.
ISBN 83-916850-4-7
Sygn.: 329302
148. HUBAUT, MICHEL (1939- ).
Przyjąć Słowo Boże z Franciszkiem z Asyżu / Michel Hubaut ; tł. z jęz. fr. Czesław Gniecki. –
Kraków : Wydawnictwo oo. Bernardynów Calvarianum, 2013. – 111, [2] s. ; 18 cm.
Tyt. oryg.: Accueillir la Parole de Dieu avec François d'Assise
ISBN 978-83-89432-95-7
Sygn.: 165173
149. HUBER, WERNER.
Warschau - Phönix aus der Asche : ein architektonischer Stadtführer / Werner Huber. – Köln [etc.]
: Böhlau Verlag, 2005. – 206, [1] s. : il., pl. ; 15 x 21 cm.
Bibliogr. s. 202-203. Indeks.
ISBN 3-412-14105-4
Sygn.: 165302
150. Idea
Idea i komunikacja w języku i kulturze rosyjskiej / pod red. Andrzeja Dudka. – Kraków :
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2010. – 543 s., 2 s. tabl. ; 24 cm. – (Prace
Katedry Rosjoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego ; 10)
Bibliogr. w przypisach. Indeks. – Tekst częśc. ros.
ISBN 978-83-233-3107-0
Sygn.: 329222
151. IGNACY KŁOPOTOWSKI (bł. ; 1866-1931).
Miłość niepojęta : droga krzyżowa : El Camino / bł. ks. Ignacy Kłopotowski ; [Daria Witkowicz
wybór tekstów ; ikony Jerzy Nowosielski]. – Warszawa : Wydawnictwo Sióstr Loretanek, 2014. –
38 s. : il. kolor. ; 20 cm.
- 19 -
październik2014
03/11/14
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Do książki dołączonza została płyta CD (sygn. CD.2390).
ISBN 978-83-7257-653-8
Sygn.: 165357
152. IGNATOWSKI, GRZEGORZ (1960- ).
Kościół i Synagoga : o dialogu chrześcijańsko-żydowskim z nadzieją / Grzegorz Ignatowski ;
przedm. Michał Czajkowski. – Warszawa : Biblioteka „Więzi", 2000. – 159, [4] s. ; 20 cm. –
(Biblioteka „Więzi", ISSN 0519-9336 ; t. 121). – (Teologia na Co Dzień)
Bibliogr. s. [161].
ISBN 83-88032-24-0
Sygn.: 165218
153. Ilya
Ilya Repin : painting graphic arts / [introd. Grigory Sternin ; catalogue and biographical outline by
Maria Karpenko et al. ; transl. from Russ. by Sheila Marnie and Helen Clier]. – Leningrad : Aurora
Art Publishers, 1985. – 290, [1] s : il. ; 35 cm.
Tyt. oryg.: Il'â Repin
Sygn.: 131892
154. Imhibition
Imhibition / pod red. Roman Dziadkiewicz, Ewa Tatar ; [teksty Katarzyna Bojarska et al.]. –
Kraków : Muzeum Narodowe : Korporacja Ha!art, 2006. – 181, [3] s. : il. ; 22 cm. – (Seria Linia
Interdyscyplinarna ; 3)
Tekst pol. i ang.
ISBN 83-89424-75-4 – – ISBN 978-83-89911-69-8
Sygn.: 329321
155. Informator
Informator morski i kolonjalny / pod red. Czesława Zagórskiego ; w oprac. poszczególnych działów
i zagadnień wzięli udział Rafal Czeczott [et al.]. – Warszawa : Wydaw. Ligi Morskiej i Kolonjalnej,
[1934]. – 528 s., [12] k. tabl. ; 18 cm.
Informator morski i kolonialny
Sygn.: 165160
156. Informatyka
Informatyka wspomagająca całożyciowe uczenie się / [red. naczelny Aleksander Piecuch]. –
Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013. – 137 s. : il. ; 24 cm. – (Dydaktyka
Informatyki, ISSN 2083-3156 ; 8 (2013))
Bibliogr. przy pracach. – Streszcz. ang. przy pracach. Jeden tekst w jęz. słowac.
ISBN 978-83-7338-908-3
Sygn.: 329221
157. Inspiracje
Inspiracje chrześcijańskie we francuskiej krytyce literackiej XX wieku : antologia. T. 1,
1900-1944 / oprac. Jerzy Kaczorowski ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział
Nauk Humanistycznych. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2012. – 444 s. ; 21 cm. – (Katolicki
Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Ośrodek Badań nad Literaturą Religijną ; 34)
Teksty źródłowe s. 441-442. Bibliogr. przy niektórych rozdz.
ISBN 978-83-7702-531-4
Sygn.: 329311
158. Instytuty
Instytuty świeckie w dokumentach Enchiridion Vaticanum / z wprow. ks. bpa Tadeusza Pieronka. –
[Warszawa] : Krajowa Konferencja Instytutów Świeckich, [1994?]. – 34 s. ; 21 cm.
Zawiera wypowiedzi oficjalne Stolicy Świętej dotyczące Instytutów Świeckich.
- 20 -
październik2014
03/11/14
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Sygn.: B.6928
159. Inter
Inter textus, między tekstami / pod red. Zofii Głombiowskiej. – Gdańsk : Wydawnictwo
Uniwersytetu Gdańskiego, 2013. – 230 s. : il. ; 24 cm. – (Studia Classica et Neolatina, ISSN
1733-4012 ; 10)
ISBN 978-83-7865-125-3
Sygn.: 329338
160. INTERNATIONAL CONGRESS OF HISTORICAL SCIENCES (14 ; 1975 ; San
Francisco).
Poland at the 14th International Congress of Historical Sciences in San Francisco : studies in
comparative history / [red. Bronisław Geremek, Antoni Mączak] ; Polish Academy of Sciences.
Committee of Historical Sciences. Institute of History. – Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im.
Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1975. – 336 s. ; 25 cm.
Inny tyt.: Pologne au XIVe Congrès International des Sciences Historiques à San Francisco – Bibliogr. s. 206-209.
Sygn.: 329345
161. INTERNATIONAL LABOUR OFFICE.
Międzynarodowa Organizacja Pracy : cele, struktura i zakres działalności / Międzynarodowe Biuro
Pracy, Genewa. Krajowy Korespondent w Polsce. – Warszawa : MOP, 1994. – 18 s. ; 24 cm.
Sygn.: B.6946
162. JABŁOŃSKA, JOLANTA (socjologia).
Miejsce pracy wolne od dymu tytoniowego : zasady polityki pracodawcy / [aut. Jolanta Jabłońska].
– Warszawa : Fundacja „Promocja Zdrowia", 2009. – 29, [2] s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-927719-2-0
Sygn.: B.6932
163. JACZYNOWSKA, MARIA (1928-2008).
Historia starożytna / Maria Jaczynowska, Danuta Musiał, Marek Stępień ; pod red. Marii
Jaczynowskiej. – Wyd. 7. – Warszawa : Wydawnictwo TRIO, 2008. – 738, [1] s. : il. ; 25 cm.
Bibliogr. s. 687-689. Indeksy.
ISBN 978-83-7436-147-7
Sygn.: 329354
164. JACZYNOWSKA, MARIA (1928-2008).
Starożytny Rzym / Maria Jaczynowska, Marcin Pawlak. – Wyd. 2. – Warszawa : Wydawnictwo
TRIO, 2011. – 491, [2] s. : il. ; 25 cm.
Ilustracje również na wyklejkach. – „Wskazówki bibliograficzne" s. 455-[459]. Indeksy. – Podręcznik dla studentów kierunków nauk
humanistycznych, głównie historii, filologii klasycznej, archeologii śródziemnomorskiej oraz dla studentów historii sztuki i prawa rzymskiego.
ISBN 978-83-7436-264-1
Sygn.: 329348
165. JAGIEŁŁO, MICHAŁ (1941- ).
„Tygodnik Powszechny" i komunizm (1945-1953) / Michał Jagiełło. – Warszawa : Niezależna
Oficyna Wydawnicza, 1988. – 169 s. ; 20 cm. – (Krytyka)
Sygn.: 165194
166. JAGUR, ORNA (1920- ).
Bunkier „Krysia" / Orna Jagur (Irena Grodzińska). – Łódź : Oficyna Bibliofilów, 1997. – 71, [1] s. :
il. ; 21 cm. – (Judaica Oficyny Bibliofilów)
ISBN 83-86058-75-7
Sygn.: 329309
- 21 -
październik2014
03/11/14
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
167. Jan
Jan Paweł II (czerwiec 1983 rok) / zdj. Archiwum Centralnej Agencji Fotograficznej Adam Hawałej
[et al.] ; red. Jerzy Kazimierczak. – Ruda Śl. : Zakłady Fotopoligraficzne, [1983].
10 zdjęć czarno-białych z pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w 1983 r. – Opis wg obwol.
Sygn.: B.6951
168. Jan
Jan Paweł II (czerwiec 1979 rok) / zdj. Archiwum Centralnej Agencji Fotograficznej (Z.
Matuszewski [et al.]) ; red. Jerzy Kazimierczak. – Ruda Śl. : Zakłady Fotopoligr., [1979].
10 zdjęć czarno-białych z pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w 1979 r. – Opis wg obwol.
Sygn.: B.6950
169. JAN PAWEŁ II (papież ; 1920-2005)., PAWEŁ VI (papież ; 1897-1978)
Myśli na każdy dzień / Jan Paweł II.Czy modlimy się dzisiaj? / papież Paweł VI ; tł. ks. Tadeusz
Wolf.. – Wyd. 3.Wyd. 2. – Poznań : Wydawnictwo Święty Wojciech, 2014.Poznań : Księg. Św.
Wojciecha, 1978. – [416] s. : il. ; 18 cm. – 160 s. ; 19 cm.
Tyt. oryg.: Si prega oggi?. – Indeks.
ISBN 978-83-7516-698-9
Sygn.: 187861, 165267
170. JAN PAWEŁ II (papież ; 1920-2005).
Europa = Europe = l'Europe / Jan Paweł II ; [tł. Marcin Wiatr, Piotr Krasnowolski, Dobromiła
Pachlowska-Daumay]. – Gliwice : PUK KompART przy współpracy z Wydawnictwem „Wokół
nas", 2008. – 160, [3] s. ; 20 cm.
Na s. tyt. wyszczególnione miejsce i rok każdego z przemówień: Paris 1980, Santiago de Compostela 1982, Strasbourg 1988. – Zawiera:
Przemówienie wygłoszone w siedzibie UNESCO : Paryż, 2 czerwca 1980 r. ; Akt Europejski : Santiago de Compostela, 9 listopada 1982 r. ;
Wystąpienie w Parlamencie Europejskim : Strasburg, 10 października 1988 r. – Teksty przemówień papieża Jana Pawła II w jęz. pol., fr., ang. i niem.
ISBN 83-88199-98-6
Sygn.: 165285
171. JAN PAWEŁ II (papież ; 1920-2005).
Miłość jest piękna / św. Jan Paweł II. – Poznań : Wydawnictwo Święty Wojciech, 2014. – 125, [3]
s. : il. ; 18 cm.
ISBN 978-83-7516-695-8
Sygn.: 165268
172. JAN PAWEŁ II (papież ; 1920-2005).
„Nie lękajcie się" : rozmowy z Janem Pawłem II / André Frossard ; [tekst fr. tł. Anna
Turowiczowa]. – Kraków : Znak, 1983. – 281, [2] s., [1] k. portr. ; 20 cm.
Tyt. grzb.: Rozmowy z Janem Pawłem II
ISBN 83-7006-024-2
Sygn.: 165238
173. JAN PAWEŁ II (papież ; 1920-2005).
Praca dobrem człowieka / Jan Paweł II ; [wybór tekstów Dorota Krawczyk]. – Warszawa :
Wydawnictwo Sióstr Loretanek, 2014. – 93, [3] s. : il. kolor. ; 19 cm. – (Biblioteka Jana Pawła II ;
8)
ISBN 978-83-7257-639-2
Sygn.: 165349
174. JANIK, BRONISŁAW (1923- ).
Niezwykły świadek wiary na Wołyniu 1939-1943 : ks. Ludwik Wrodarczyk / Bronisław Janik. –
Poznań : Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej, 1993. – 240 s., [16] s. il. ; 20 cm.
– Bibliogr. s. 235-236.
Sygn.: 165132
- 22 -
październik2014
03/11/14
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
175. JARECKA, URSZULA.
Luksus w szarej codzienności : społeczno-moralne konteksty konsumpcji / Urszula Jarecka. –
Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, 2013. – 248 s., [16] s. tabl. : il.
kolor. ; 20 cm.
Zawiera aneks. – Bibliogr. s. 222-245.
ISBN 978-83-7683-066-7
Sygn.: 165101
176. JASIENICA, PAWEŁ (1909-1970).
Myśli o dawnej Polsce / Paweł Jasienica. – Warszawa : Czytelnik, 1960. – 291 s. ; 20 cm.
Sygn.: 165221
177. JASIENICA, PAWEŁ (1909-1970).
Świt słowiańskiego jutra / Paweł Jasienica. – Wyd. 2. – Warszawa : Państwowy Instytut
Wydawniczy, 1954. – 346, [2] s., [32] s. tabl. ; 20 cm.
Sygn.: 165280
178. JASIŃSKI, BOGUSŁAW (1953- ).
Modlitwy / Bogusław Jasiński. – [Warszawa] : Wydawnictwo Fronda : Wydawnictwo Ethos, [ca
2011]. – 110, [1] s. ; 18 cm.
Miejsce wyd. wg: www.wydawnictwofronda.pl, http://mazowieckie.turegion.pl/wydawnictwo-ethos.html.
ISBN 978-83-62268-90-0 – ISBN 978-83-60799-06-2
Sygn.: 165109
179. Jean-Baptiste
Jean-Baptiste Greuze / [texto y compilación de Irina Novosélskaia ; traducción del Ruso de Marìa
Luisa Muñiz Concheso]. – Leningrado : Eitorial des Artes Aurora, 1987. – 11, [2] s., [13] k. tabl. ;
33 cm. – (Maestros de la Pintura Mundial)
Tyt. oryg.: Ņan-Batist Grëz – Bibliogr. s. [13].
Sygn.: 131886
180. JELINEK, EMIL.
Ziemia Obiecana : krótki podręcznik archeologii biblijnej dla nauczycieli szkół niedzielnych i
czytelników Pisma Świętego / zebrał i oprac. Emil Jelinek. – Warszawa : Wydawnictwo
Zrzeszenia Szkół Niedzielnych w Polsce, 1938. – 55 s. : il. ; 23 cm.
Bibliogr. s. 55.
Sygn.: B.6942
181. JERZY POPIEŁUSZKO (bł. ; 1947-1984).
Bóg i Ojczyzna / ks. Jerzy Popiełuszko. – Warszawa : Kuria Metropolitalna Warszawska. Wydział
Duszpasterstwa, 1984. – 292 s. : il. ; 20 cm.
Publikacja dla duchowieństwa.
Sygn.: 165065
182. JERZY POPIEŁUSZKO (bł. ; 1947-1984).
Cena miłości ojczyzny / Jerzy Popiełuszko. – [S.l. : s.n.], 1984. – 77, [6] s. : il. ; 17 cm.
Sygn.: 165175
183. JERZY POPIEŁUSZKO (bł. ; 1947-1984).
Kazania patriotyczne / ks. Jerzy Popiełuszko. – Paris : Libella, 1984. – 198 s. ; 22 cm.
Sygn.: 165068
184. JEŻ, TEODOR TOMASZ (1824-1915).
Historya o pra-pra-pra wnuku i o pra-pra-pra dziadku : powieść we 2. częściach. Cz. 1 t. 2,
- 23 -
październik2014
03/11/14
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Pra-pra-pra wnuk / przez Teod. Tom. Jeża. – Wilno : nakł. i druk. Józefa Zawadzkiego, 1863. –
260 s. ; 20 cm.
Nazwa aut.: Zygmunt Miłkowski.
Sygn.: 165324
185. JĘDRASZKO, ANDRZEJ (1928-2011).
Samorząd w Niemczech na przykładzie Stuttgartu / Andrzej Jędraszko. – Warszawa : Unia
Metropolii Polskich, 1994. – 385 s. : il. ; 24 cm.
Tyt. okł.: Samorząd terytorialny w Niemczech : na przykładzie Stuttgartu – Przy poparciu finansowym Bundesministerium des Innern Republiki
Federalnej Niemiec w ramach programu pomocy dla samorządów terytorialnych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. – Wstęp także niem.
ISBN 83-900266-3-5
Sygn.: 329236
186. JOHANNES MARIENWERDER (1343-1417).
Żywot Doroty z Mątów / Jan z Kwidzyna ; z krytycznego wydania: Hans Westphal Annelise
Birch-Hirschfeld-Triller, Bhlau Verlag Kln Graz, 1964 przeł. Julian Wojtkowski. – [Olsztyn : Julian
Wojtkowski, 2012]. – 426, [1] s. ; 25 cm.
Indeks. – Tł. z łac.
ISBN 978-83-925440-7-4
Sygn.: 329265
187. JOSEMAR!'IA ESCRIVÁ DE BALAGUER (św. ; 1902-1975).
Kuźnia / św. Josemarìa Escrivá ; [przekł. Jan Jarco ; rewizja i nowe oprac. przekł. Katarzyna
Chorzewska]. – Wyd. 7. – Poznań : Wydawnictwo Święty Wojciech, 2014. – 264, [4] s. ; 19 cm.
Bibliogr. s. [265-266]. Indeksy.
ISBN 978-83-7516-477-0
Sygn.: 165336
188. Jubileusz
Jubileusz 600-lecia Obrazu Jasnogórskiego : wypowiedzi Ojca Świętego Jana Pawła II, ks. Prymasa
St. Wyszyńskiego i ks. Prymasa Józefa Glempa o znaczeniu Jasnej Góry i obecności Matki Bożej
poprzez znak Cudownego Obrazu / oprac. Instytut Prymasowski Ślubów Narodu na Jasnej Górze.
– [S.l : s.n.], 1982. – 51 s. ; 22 cm.
Maszynopis powielony.
Sygn.: B.6939
189. JUNOSZA-STĘPOWSKI, KAZIMIERZ (1880-1943).
Listy miłosne / Kazimierza Junoszy-Stępowskiego ; do druku podał, wstępem i przyp. opatrzył
Henryk Szletyński. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1973. – 138, [2] s. : il. ; 16x15
cm.
Sygn.: 165090
190. JUSZCZYK, MAREK (1952- ).
Sandomierz : przewodnik turystyczny / Marek Juszczyk. – Wyd. 3 zm. i popr. – Kielce :
Wydawnictwo Świętokrzyskie Elipsa, 2009. – 96 s. : il. w tym kolor. ; 17 cm.
Bibliogr. s. 96.
ISBN 978-83-60145-07-4
Sygn.: 165093
191. KACPERSKA, BARBARA.
Moje spotkania w modlitwie. 1 / Barbara Kacperska. – Warszawa : Verbinum Wydawnictwo
Księży Werbistów, 2013. – 189 s. ; 20 cm.
Nr tomu ozn. gwiazdką.
ISBN 978-83-7192-467-5
Sygn.: 165124
- 24 -
październik2014
03/11/14
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
192. KACPERSKA, BARBARA.
Moje spotkania w modlitwie. 2 / Barbara Kacperska. – Warszawa : Verbinum Wydawnictwo
Księży Werbistów, 2013. – 216 s. ; 20 cm.
Nr tomu ozn. gwiazdką.
ISBN 978-83-7192-471-2
Sygn.: 165123
193. KAFKA, FRANZ (1883-1924).
Listy do Mileny / Franz Kafka ; przeł. Feliks Konopka ; przedm. napisał Zbigniew Bieńkowski. –
Wyd. 2. – Kraków : Wydaw. Literackie, 1969. – 261, [2] s. ; 20 cm.
Sygn.: 165232
194. KAFKA, FRANZ (1883-1924).
Listy do Mileny / Franz Kafka ; przeł. Feliks Konopka ; przedm. napisał Zbigniew Bieńkowski. –
Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1959. – 257, [2] s. ; 20 cm.
Sygn.: 165127
195. KAGAN, ÛLIÂ OSVAL'DOVNA.
Western European cameos in the Hermitage Collection / Ju. Kagan ; [The Hermitage Museum]. –
Leningrad : Aurora Art Publishers, cop. 1973. – 95, [1] s., [117] s. tabl. : il., err. ; 18 cm.
Inny tyt.: Zapadnoevropejskie kamei v sobranii Èrmitaņa – Tekst i opisy ilustracji równol. w jęz. ang. i ros.
Sygn.: 165269
196. KAGARLICKIJ, ÛLIJ IOSIFOVIČ (1926-2000).
Co to jest fantastyka naukowa / Julij Kagarlicki ; przeł. Krzysztof W. Malinowski. – Warszawa :
Iskry, 1977. – 504 s. ; 18 cm.
Sygn.: 165176
197. KARNACEWICZ, STANISŁAW (1950- ).
Glemp : pod okiem opatrzności / [rozmawia] Stanisław Karnacewicz. – Warszawa : BIS Agency,
2013. – 175, [1] s. : il. kolor. ; 21 cm.
Na s. tyt. : Press Club Polska.
ISBN 978-83-64092-00-8
Sygn.: 329283
198. KARPIŃSKI, JERZY (1945- ).
Wokół „Stodoły" 1956-1981 / Jerzy Karpiński. – Warszawa : Dział Informacji Politechniki
Warszawskiej, 1981. – 156 s. : il. ; 24 cm.
Indeks.
Sygn.: 329254
199. KARPIŃSKI, MACIEJ (1950- ).
Wojciech Pszoniak / Maciej Karpiński. – Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1976.
– 66, [2] s., [24] s. tabl. ; 20 cm.
Sygn.: 165195
200. KARSZNIA, NIWARD STANISŁAW (1933- ).
Powstanie parafii i budowa kościoła Matki Bożej Częstochowskiej w Nowej Hucie / Niward St.
Karsznia. – Kraków : Sponsor, 1994. – 202, [5] s., [31] s. tabl. : faks., fot. ; 17 cm.
Streszcz. fr., niem., ang.
ISBN 83-85-846-16-6
Sygn.: 165094
201. KASPRZAK, DOMINIK (1987- ).
- 25 -
październik2014
03/11/14
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Fortyfikacje z 1939 roku w Bielsku-Białej : historia, przewodnik / Dominik Kasprzak, Marcin
Kasprzak. – Gliwice ; Tarnowskie Góry : Infort, 2009. – 64 s. : il. ; 24 cm. – (Seria Spojrzenie ; z. 7)
Bibliogr. s. 63-64.
ISBN 978-83-61458-01-2
Sygn.: 329243
202. Katalog
Katalog Biblioteki Narodowej : w sześćdziesięciolecie serii 1919-1979 / [oprac. Julian Pelc ; wstęp
Jan Trzynadlowski]. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1979. – XIX, [1], 133, [2] s. ;
18 cm.
Bibliogr. s. 114-[115]. Indeks.
ISBN 83-04-00079-2
Sygn.: 165077
203. KATARZYNA ZE SIENY (św. ; 1347-1380).
Księga miłosierdzia Bożego czyli Dialog. T. 2 / św. Katarzyna ze Sieny ; przeł. Leopold Staff. –
Kielce : „Verbum", 1949. – 268, [1] s. ; 18 cm. – (Bibliotheca Dominicana ; 3)
Sygn.: 165294
204. Katecheza
Katecheza specjalna : uwagi ogólne do programu katechizacji dla szkół podstawowych specjalnych.
– [Szczecin] : nakł. Kurii Biskupiej, [ante 2013]. – 14 s. ; 21 cm.
Sygn.: B.6925
205. Katechezy
Katechezy Fatimskie, 25 maja - 1 czerwca 1996 / red. ks. Andrzej Offmański. – Szczecin : [s.n.],
1996. – 59 s. : nuty ; 21 cm.
Materiały katechetyczne.
Sygn.: B.6922
206. KATOLICKIE STOWARZYSZENIE WYCHOWAWCÓW.
Deklaracja programowa, statut / Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców. – Warszawa :
Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców, 1992. – 20 s. ; 21 cm.
Sygn.: B.6927
207. KAŹMIERCZAK, JÓZEF (1950- ).
O Cudownym Medaliku ze św. Maksymilianem / Józef Maria Kaźmierczak. – Niepokalanów :
Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, 2013. – 228, [1] s. ; 15 cm.
ISBN 978-83-7766-057-7
Sygn.: 165105
208. KĄŚ, JÓZEF (1954- ).
Interferencja leksykalna słownictwa gwarowego i ogólnopolskiego : (na przykładzie gwar
orawskich) / Józef Kąś. – Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 1994. – 268 s. : il. ; 24 cm. –
(Rozprawy Habilitacyjne / Uniwersytet Jagielloński, ISSN 0239-782X nr 285)
Bibliogr. s. 261-268.
ISBN 83-233-0808-X
Sygn.: 329250
209. KĘDZIERSKI, JANUSZ (1903-1986).
Zapomniane rekordy / Janusz Kędzierski. – Warszawa : Wydaw. Ministerstwa Obrony Narodowej,
cop. 1983. – 261 s., [16] s. tabl. ; 17 cm.
Bibliogr. s. [263].
ISBN 83-11-06889-5
- 26 -
październik2014
03/11/14
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Sygn.: 165261
210. Kierunki
Kierunki działań Rządu wobec małych i średnich przedsiębiorstw od 2003 do 2006 roku : dokument
przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 4 lutego 2003 roku / Ministerstwo Gospodarki, Pracy i
Polityki Społecznej. – Warszawa : Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.
Departament Rzemiosła, Małych i Średnich Przedsiębiorstw, 2003. – 68 s. : il. ; 24 cm.
Sygn.: B.6930
211. KŁAK, TADEUSZ (1932- ).
W krajobrazie Nałęczowa / Tadeusz Kłak ; [posł. Halina L. Bukowska]. – Wyd. 2 zm. i uzup. –
Nałęczów : Towarzystwo Przyjaciół Nałęczowa : przy współpr. Muzeum Bolesława Prusa, 2005. –
383, [1] s. : il. ; 21 cm.
ISBN 83-918861-5-8
Sygn.: 329305
212. KNOBLOCH, MIECZYSŁAW.
Polska biżuteria / Mieczysław Knobloch. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydaw., 1980. – 106, [3] s., [4] k. tabl., [99] s. tabl. : il. ; 19x22 cm. – (Polskie Rzemiosło i Polski
Przemysł)
Bibliogr. s. 99-101.
ISBN 83-04-00621-9
Sygn.: 165182
213. Kobiety
Kobiety i sztuka około 1960 roku : jestem artystką, we wszystkim, co niepotrzebne / pod red. Ewy
Toniak. – Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2010. – 180 s., [16] s. tabl. : il. ; 21 cm.
Tyt. okł.: Kobiety i sztuka około 1960 – Indeks. – Streszcz. ang.
ISBN 978-83-7543-134-6
Sygn.: 329315
214. KOŁODZIEJCZYK, ARKADIUSZ (1957-2011).
Myśl polityczna Macieja Rataja : studia i szkice / Arkadiusz Kołodziejczyk ; Uniwersytet
Warszawski. Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych. – Warszawa : COM
SNP, 1990. – 212 s. ; 20 cm.
Bibliogr. s. 199-207. Indeks.
Sygn.: 165203
215. Komedyja
Komedyja rybałtowska nowa / wstęp i komentarze Alina Nowicka-Jeżowa ; [il. i oprac. graf. Maciej
Buszewicz] ; Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza. Oddział Warszawski. – Wyd. 1 w
tej serii. – Warszawa : Czytelnik, 1988. – 89 s. : il. ; 15 cm. – (Mała Biblioteka Literatury Polskiej)
ISBN 83-07-01819-6
Sygn.: 165087
216. Konflikty
Konflikty i spory w regionie kujawsko-pomorskim / pod red. Michała Białkowskiego, Adama
Koseckiego, Wojciecha Polaka. – Toruń : Urząd Marszałkowski Województwa
Kujawsko-Pomorskiego, 2013. – 222 s. : il. ; 24 cm. – (Dzieje Regionu Kujawsko-Pomorskiego ; t .
2)
Aneks. – W części nakładu na s. tyt. błędnie podano nazwiska redaktorów: Michał Białkowski, Zdzisław Biegański [!], Wojciech Polak, a powinno
być Michał Białkowski, Adam Kosecki, Wojciech Polak.
ISBN 978-83-930279-7-2
Sygn.: 131924
- 27 -
październik2014
03/11/14
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
217. KONIOR, JAN (1961- ).
Ambasador chińskiego cesarza : Michał Boym (Chiny) / Jan Konior. – Warszawa : Verbinum
Wydawnictwo Księży Werbistów, 2013. – 84 s. : il. ; 17 cm. – (Misjonarze, Którzy Tworzyli
Historię)
Na okł. podtyt.: Michał Boym SJ (1612-1659) misjonarz Dalekiego Wschodu. – Bibliogr. s. 78-80.
ISBN 978-83-7192-470-5
Sygn.: 165170
218. KONOPKA, JÓZEF (1818-1880).
Pieśni ludu krakowskiego / Józef Konopka ; pod red. Heleny Kapełuś ; posłowie i oprac. Elżbieta
Jaworska. – Wrocław : Ossolineum, 1974. – [12], V, 165, LII, [3], 6 s. złoż. : il. ; 20 cm.
Wyd. fototypiczne, oryg.: Kraków : Nakładem i Drukiem Józefa Czecha, 1840.
Sygn.: 165248
219. Kontynent
Kontynent : wybór artykułów / przekł. z ros.i oprac. Adam Mazur [pseud.]. – London : Polonia
Book Fund, 1979. – 331 s. ; 18 cm.
Na s. tyt. pseud., nazwa aut.: Andrzej Drawicz.
Sygn.: 165074
220. Kościół
Kościół Jezusowy na Wyższej Bramie w Cieszynie / [red. ks. Tadeusz Wojak]. – Warszawa :
Wydawnictwo „Zwiastun", 1973. – 62, [2] s. : il. ; 18 cm.
Bibliogr. s. 34-35.
Sygn.: 165056
221. KOTLEWSKI, TADEUSZ (1959- ).
Z sercem hojnym i rozpalonym miłością : o mistyce ignacjańskiej /
Warszawa : Rhetos, 2005. – 368, [4] s. ; 20 cm.
Tadeusz Kotlewski. –
Na s. red. błędny ISBN. – Z autografem aut. – Bibliogr. s. 342-368.
ISBN 83-89781-03-4
Sygn.: 165138
222. KOTT, JAN (1914-2001).
Szkoła klasyków / Jan Kott. – Wyd. 3 popr. i rozsz. – Warszawa : Czytelnik, 1955. – 312 s., [14] s.
tabl. : il. ; 20 cm.
Sygn.: 165197
223. KOWALCZYK, BOGUSŁAW (historia harcerstwa).
Szesnastka lat międzywojennych 1920-1939. Cz. 1 / Bogusław Kowalczyk. – Poznań : Związek
Harcerstwa Polskiego, 1990. – 163, [1] s. : il., err. ; 24 cm. – ("Bemacy" w służbie harcerstwa i
ojczyzny : dzieje 16 Poznańskiej Drużyny Harcerzy im. Gen. Józefa Bema w latach 1920-1990
powstałego Szczepu Harcerskiego im. hm. Franciszka Firlika oraz Harcerskiego Kręgu
Szesnastaków „Bemak" / Bogusław Kowalczyk ; cz.1). – (Sprawozdania Komisji Historycznej.
Seria 5, Materiały / Związek Harcerstwa Polskiego. Komenda Chorągwi Poznańskiej im.
Powstańców Wielkopolskich 1918/19 ; z. 2)
Wydano nakładem finansowym Harcerskiego Kręgu Szesnastaków „Bemak" i Komendy Hufca „Piast" - Stare miasto w Poznaniu
Sygn.: 329249
224. KOZYR-KOWALSKI, STANISŁAW (1936-2004).
Ownership and society / Stanisław Kozyr-Kowalski, Andrzej Przestalski, Jacek Tittenbrun. –
Poznań : „Nakom", 1993. – 234 s. ; 24 cm.
Bibliogr. przy niektórych rozdz.
ISBN 83-85060-55-3
Sygn.: 329253
- 28 -
październik2014
03/11/14
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
225. KRAHELSKA, KRYSTYNA (1914-1944).
Wiersze / Krystyna Krahelska ; wybrał i wstępem opatrzył Bogdan Ostromęcki ; notę biogr.
napisała Jadwiga Bury-Zaleska. – Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1978. – 110, [1] s., [1]
k. portr. ; 19 cm.
Sygn.: 165274
226. KRAJEWSKI, MIROSŁAW (1946- ).
Ksiądz Czesław Lissowski (1895-1942) : (w 100-lecie urodzin) / Mirosław Krajewski. – Wyd. 2. –
Rypin : Ośrodek Kultury Dobrzyńskiej Stowarzyszenia „Civitas Christiana", 1995. – 24 s. : il.,
faks., portr. ; 21 cm.
Wykaz prac i artykułów opublikowanych przez ks. Czesława Lissowskiego s. 23.
Sygn.: B.6929
227. KRASIŃSKI, ZYGMUNT (1812-1859).
Pisma Zygmunta Krasińskiego. T. 3. – Wyd. nowe zupełne / ułożone, opatrzone wstępem i objaśn.
przez Henryka Gallego. – Warszawa : Gebethner i Wolff ; Kraków : G. Gebether i Sp., [1907]. –
419 s. ; 18 cm.
Sygn.: 165325
228. KRASZEWSKI, JÓZEF IGNACY (1812-1887).
Lalki : sceny przedślubne / Józef Ignacy Kraszewski. – Kraków : Wydaw. Literackie, 1973. – 227,
[1] s. ; 20 cm. – (Dzieła : powieści obyczajowe / Józef Ignacy Kraszewski)
Sygn.: 165225
229. KRASZEWSKI, JÓZEF IGNACY (1812-1887).
W starym piecu : powieść / Józef Ignacy Kraszewski. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1965.
– 149 s. ; 19 cm. – (Dzieła : powieści obyczajowe / Józef Ignacy Kraszewski)
Sygn.: 165126
230. KROCZEK, PIOTR (1975- ).
Wychowanie : optyka prawa polskiego i prawa kanonicznego / Piotr Kroczek. – Kraków :
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie - Wydawnictwo Naukowe, 2013. – 158, [1] s. ; 21
cm.
Bibliogr. s. 129-147. – Streszcz. ang.
ISBN 978-83-7438-334-9
Sygn.: 329269
231. Królewskie
Królewskie miasto Koło : studia w 650. rocznicę lokacji miasta / pod red. Izabeli Skierskiej. –
Koło : [Urząd Miejski : Muzeum Technik Ceramicznych], 2012. – S. 215-234 : il. ; 21 cm.
Nadb. z: „Królewskie miasto Koło : studia w 650. rocznicę lokacji miasta : [materiały z sesji naukowej, Koło, 20 września 2012 roku].
Sygn.: B.6934
232. KRZEMIEŃ, TERESA.
Rozmowy / Teresa Krzemień. – Poznań : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1986. – 174 s. : il. ; 16
cm. – (Rozmowy Kształcą)
ISBN 83-03-01359-9
Sygn.: 165091
233. KRZEWSKI, KAROL LILIENFELD (1893-1944).
Kapral Szczapa / Karol Krzewski ; z przyp. Wacława Lipińskiego. – Wyd. 4 zm. i uzup. – Kraków :
nakł. Okręg. Zarządu Związku Legjonistów, 1930. – 119 s. ; 24 cm.
Sygn.: 165272
- 29 -
październik2014
03/11/14
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
234. KRZYŻANOWSKI, JAN KANTY (1789-1854).
Początki chemii do użytku szkół woiewódzkich zastosowane / przez J. K. Krzyżanowskiego. –
Warszawa : Druk. XX. Pijarów, 1827. – IV, [12], 270 s. ; 20 cm.
Początki chemii do użytku szkół wojewódzkich zastosowane
Sygn.: 165186
235. Ksiądz
Ksiądz Jerzy. – [Warszawa] : „Myśl", 1985. – 68 s., [12] s. tabl. : il. ; 15 cm.
Off. z maszyn. – Zawiera wybór homilii Jerzego Popiełuszki, wypowiedzi osób, notatki, mowy pogrzebowe.
Sygn.: 165306
236. Kto
Kto ma państwo morskie... : problemy morza w opinii dawnej Polski / wybór tekstów, wstęp i
objaśnienia Edmunda Kotarskiego ; [teksty łac. tł.: Jan Dymitr Solikowski, Włodzimierz Spasowicz,
Maria Gurbisz]. – Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1970. – 297 s. : fot. ; 20 cm.
Bibliogr. s. 101-[104]. – Teksty częśc. tł. z jęz. łac.
Sygn.: 165224
237. KUCHARSKI, WACŁAW.
Zarys dziejów wsi Zalas / Wacław Kucharski. – Krzeszowice : Stowarzyszenie Miłośników Ziemi
Krzeszowickiej : Urząd Miejski, 2003. – 112 s., [16] s. tabl. : fot., portr. ; 21 cm.
Bibliogr. (wybór) s. 111.
ISBN 83-902869-3-9
Sygn.: 165066
238. KULESZA, RYSZARD (1957- ).
Ateny Peryklesa / Ryszard Kulesza. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991. –
152 s. : il. ; 20 cm. – (Szkice z Dziejów Powszechnych)
Bibliogr. s. [154].
ISBN 83-02-04505-5
Sygn.: 165235
239. Kultura
Kultura fizyczna a różnice i nierówności społeczne : praca zbiorowa / pod red. nauk. Zbigniewa
Dziubińskiego i Michała Lenartowicza ; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w
Warszawie, Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej. – Warszawa : Akademia
Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego : Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej
Polskiej, 2013. – 420, [4] s. : il. ; 24 cm. – (Monografie SALOS RP)
ISBN 978-83-937888-0-4
Sygn.: 329337
240. KURNATOWSKI, MIECZYSŁAW (1945- ).
Wokół sprawy księdza Zycha / Mieczysław Kurnatowski. – Gdańsk : [Agencja Usług
Dziennikarskich - Mieczysław Kurnatowski], 1992. – 67, [4] s. ; 17 cm. – (Znaki Zapytania?)
U dołu okł.: ktoś musi być cwelem. Na książce wyłącznie błędny ISBN.
Sygn.: 165300
241. KURYLEWICZ, GABRIELA (1969- ).
Dzieło sztuki i jego brak. Krytyka ironii jako zasada w sztuce / Gabriela Kurylewicz. – Warszawa :
Wydaw. Neriton, 1996. – 88, [1] s. : err. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 86-[89].
ISBN 83-86842-13-X
Sygn.: 329215
- 30 -
październik2014
03/11/14
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
242. KURYLEWICZ, GABRIELA (1969- ).
Poznawanie i niepoznawanie istnienia - Giovanni Pico della Mirandola w poszukiwaniu
metafizycznej zgodności wszystkiego, co istnieje / Gabriela Kurylewicz. – Warszawa : Semper, cop.
2004. – 293 s. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 281-283. Indeks. – Wykaz prac Giovanni Pico della Mirandola s. 281. – Streszcz. ang.
ISBN 83-89100-48-7
Sygn.: 329214
243. KUŚMIEREK, JÓZEF (1927-1992).
Dramaty / Józef Kuśmierek. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1983. – 433, [3] s. ; 17
cm.
ISBN 83-06-00882-0
Sygn.: 165080
244. KUZIO-PODRUCKI, ARKADIUSZ (1968- ).
Tiele-Wincklerowie : arystokracja węgla i stali / Arkadiusz Kuzio-Podrucki. – Bytom : Oficyna
Monos - Krzysztof Kudlek, 2006. – 102 s., VIII s. tabl. kolor., [1] k. tabl. kolor. złoż. luzem : il. ; 24
cm.
Bibliogr. s. 90-93. Indeksy. – Streszcz. niem.
ISBN 83-923733-0-8
Sygn.: 329261
245. KWAŚNY, IRENA (1947- ).
Cmentarz komunalny w Cieszynie / Irena Kwaśny ; [fot. Renata Karpińska]. – Cieszyn : Biuro
Promocji i Informacji. Urząd Miejski, 2009. – 102, [1] s. : il. kolor. ; 15x24 cm.
Bibliogr. s. 102.
ISBN 978-83-89835-46-8
Sygn.: 165086
246. Kwestionariusz
Kwestionariusz do badań słownictwa ludowego. Z. 2, Świat roślinny / red. Witold Doroszewski ;
[aut. Danuta Barska-Antos et al.] ; I. Pracownia Dialektologiczna Zakładu Językoznawstwa PAN w
Warszawie. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1958. – 33 s., 129 s. tabl. ; 13x18 cm.
– Tyt. grzb.: Kwestionariusz
Sygn.: 165060
247. Kwestionariusz
Kwestionariusz do badań słownictwa ludowego. Z. 3, Technika ludowa / red. Witold
Doroszewski ; [aut. Danuta Barska-Antos et al.] ; I. Pracownia Dialektologiczna Zakładu
Językoznawstwa PAN w Warszawie. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1958. – 176
s., 172 s. tabl. ; 13x18 cm.
– Tyt. grzb.: Kwestionariusz
Sygn.: 165061
248. Kwestionariusz
Kwestionariusz do badań słownictwa ludowego. Z. 1, Hodowla i świat zwierzęcy / red. Witold
Doroszewski ; [aut. Danuta Barska-Antos et al.] ; I. Pracownia Dialektologiczna Zakładu
Językoznawstwa PAN w Warszawie. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1958. – 78
s., 115 s. tabl. ; 13x18 cm.
– Tyt. grzb.: Kwestionariusz
Sygn.: 165059
249. Kwestionariusz
Kwestionariusz do badań słownictwa ludowego. Z. 4, Kultura społeczna i duchowa / red. Witold
Doroszewski ; [aut. Danuta Barska-Antos et al.] ; I. Pracownia Dialektologiczna Zakładu
- 31 -
październik2014
03/11/14
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Językoznawstwa PAN w Warszawie. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1958. – 113
s., 3 s. tabl. ; 13x18 cm.
– Tyt. grzb.: Kwestionariusz
Sygn.: 165058
250. KWIATKOWSKI, MAREK (1930- ).
Belweder / Marek Kwiatkowski. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976. – 170,
[2] s. : il. ; 17 cm. – (Zabytki Warszawy)
„Nota bibliogr." s. 151-[152]. – Streszcz. ang., ros.
Sygn.: 165312
251. LA BRUYÈRE, JEAN DE (1645-1696).
Charaktery czyli Obyczaje naszych czasów / Jean de La Bruyère : poprzedzone szkicami: Roland
Barthes La Bruyère: od mitu do literatury, Charles-Augustin Sainte-Beuve „Charaktery" La
Bruyère'a ; tł. Anna Tatarkiewicz. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1965. – 425, [3]
s. ; 19 cm.
Tyt. oryg.: Caractères ou Les Moeurs de ce siècle
Sygn.: 165179
252. La Jeunesse
La Jeunesse Polonaise vous parle... : visions de Pologne, moeurs et coutumes, contes et légendes,
portraits d'ecrivains / avant-propos par Beaupin. – Paris : Les Amitiés Catholiques Françaises, dr.
1939. – 91, [4] s. ; 19 cm.
Opis wg okł.
Sygn.: 165286
253. LACINA, VLASTISLAV (1931- ).
Státnì hospodářská politika v ekonomickém vývoji prvnì ĈSR / Vlastislav Lacina, Lubomìr Slezák.
– Praha : Historický ústav, 1994. – 155 s. : tab. ; 21 cm. – (Práce Historického Ústavu ĈAV. Opera
Instituti Historici Pragae. Řada A, Monographia ; sv. 11)
Sygn.: 329281
254. LAZENBY, JOHN FRANCIS.
Wojna peloponeska : historia militarna / John F. Lazenby ; tł. Andrzej Dudziński. – Oświęcim :
Napoleon V, 2013. – 373 s. : il. ; 24 cm.
Tyt. oryg.: The Peloponnesian war. – Bibliogr. s. 356-359. Indeks.
ISBN 978-83-7889-129-1
Sygn.: 329353
255. LEHMANN, HANS.
Die Schweiz im Spiegel der Jahrhunderte : kulturgeschichtliche Bilder / von. H. Lehmann. – Zürich
: Fretz & Wasmuth, cop. 1937. – 599, [5] s., [61] k. tabl. : il. ; 31 cm.
Sygn.: 131917
256. LESCH, FRANZ XAVER.
Pater Maximilian Kolbe : Leben, Wirken, Selig- und Heiligsprechung /
Meinrad Sehi. – Würzburg : Echter, 1982. – 72 s. : il. ; 20x21 cm.
Franz Xaver Lesch,
ISBN 3-429-00792-5
Sygn.: 165063
257. LEVINSON-LESSING, VLADIMIR FRANCEVIČ (1893-1972).
Rembrandt Harmensz van Rijn : paintings from Soviet Museums / [ed. by V. Loevinson-Lessing
and X. Yegorova ; transl. from the Russian by V. Pozner]. – Leningrad : Aurora Art Publishers,
1975. – 27, [79] s., 62 tabl. : il. ; 30 cm.
Tyt. oryg.: Rembrandt
- 32 -
październik2014
03/11/14
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Sygn.: 131893
258. LEWIN, MOSHE (1921-2010).
Russian peasants and Soviet power : a study of collectivization / by M. Lewin ; transl. by Irene
Nove, with the assistance of John Biggart ; with a pref. by Alec Nove. – New York : Norton, cop.
1975. – 539 s. ; 20 cm.
Indeks.
ISBN 0-393-00752-9
Sygn.: 165244
259. LICHAŃSKI, JAKUB ZDZISŁAW (1946- ).
Pisarze nurtu wiejskiego we współczesnej literaturze / Jakub Zdzisław Lichański, Stefan Lichański.
– Warszawa : Biblioteka Narodowa, 1976. – 128, [2] s. ; 20 cm. – (Poradniki Bibliograficzne)
Bibliogr. przy biogramach. Indeksy.
Sygn.: 329294
260. LICHAŃSKI, STEFAN (1914-1983).
Kuszenie Hamleta : szkice z lat 1959-1964 / Stefan Lichański ; [oprac. graf. Barbara Kasten
Pszczółkowska]. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1965. – 176, [4] s. ; 20 cm.
Sygn.: 165237
261. LINKE, WALDEMAR (1966- ).
Święty Łukasz opowiada / Waldemar Linke CP, ks. Krzysztof Siwek. – Warszawa : Bractwo Słowa
Bożego ; Górna Grupa : Verbinum -Wydawnictwo Księży Werbistów, 2014. – 172 s. ; 17 cm. –
(Naczynia Gliniane ; 2)
ISBN 978-83-7192-482-8
Sygn.: 165266
262. LOEWE, MICHAEL.
Military operations in the Han period / by Michael Loewe. – London : China Society, 1961. – VII,
26 s. : il. ; 22 cm. – (China Society Occasional Papers ; no. 12)
Sygn.: B.6941
263. LOREK, PIOTR (1977- ).
Motyw wygnania a doktryna piekła w nowym Testamencie / Piotr Lorek. – Warszawa :
Wydawnictwo Naukowe Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, 2013. – 248, [1] s. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 237-248. – Streszcz. ang.
ISBN 978-83-60273-29-6
Sygn.: 329339
264. LOSKA, KRZYSZTOF.
Finnegans wake Jamesa Joyce'a : rozumienie i interpretacja : zarys problematyki / Krzysztof
Loska. – Kraków : Rabid, 2000. – 166 s. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 153-161.
ISBN 83-912961-4-8
Sygn.: 329278
265. LUBICZ LISOWSKI, JULIUSZ (1900-1993).
Notatki z planu filmowego / Juliusz Lubicz-Lisowski. – Katowice : Krajowa Agencja Wydawnicza,
1988. – 215 s. : il. ; 21 cm.
ISBN 83-03-02337-3
Sygn.: 329289
266. LUBKOLL, HANS-GEORG (1926- ).
Blick in die Predigtwerkstatt : Probleme, Ermutigungen, Vorschläge / Hans-Georg Lubkoll. –
- 33 -
październik2014
03/11/14
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
München : Claudius Verlag, 1985. – 103 s. ; 20 cm.
ISBN 3-532-62036-7
Sygn.: 165133
267. Luksus
Luksus versus niedostatek : społeczno-ekonomiczne tło konsumpcji : praca zbiorowa / pod red.
Urszuli Jareckiej. – Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, 2013. – 231 s. :
il. ; 20 cm.
Zawiera aneksy. – Bibliogr. s. 171-183.
ISBN 978-83-7683-067-4
Sygn.: 165099
268. MAGDZIARZ, WOJCIECH ST.
Św. Wincenty à Paulo / Wojciech S. Magdziarz. – Kraków : Wydawnictwo WAM, 2013. – 128, [1]
s. ; 18 cm. – (WLK Wielcy Ludzie Kościoła)
Święty Wincenty à Paulo – Uwagi bibliogr. s. 127-128.
ISBN 978-83-7505-911-3
Sygn.: 165112
269. MAJCHROWSKI, ZBIGNIEW (1955- ).
„Poezja jak otwarta rana" : (czytając Różewicza) / Zbigniew Majchrowski. – Warszawa : Państ.
Instytut Wydawniczy, 1993. – 233, [3] s. ; 20 cm.
Bibliogr. s. 233-[234].
ISBN 83-06-02308-0
Sygn.: 165152
270. MAJKA, GRACJAN FRANCISZEK (1937-2014).
Święty ojciec Pio / Gracjan F. Majka. – Kraków : Wydawnictwo WAM, 2013. – 126, [1] s. ; 19 cm.
– (WLK Wielcy Ludzie Kościoła)
ISBN 978-83-7505-907-6
Sygn.: 165111
271. MAJMON, SALOMON (1754-1800).
Gyvenimo istorija / Saliamonas Maimonas. [Iń vokie!3cių kalbos vertè Vita Gaigalaitè]. – Vilnius:
Lietuviç Literatūros ir Tautosakos Institutas, 2004. – 319, [1] s. ; 21 cm.
ISBN 9955-475-71-4
Sygn.: 165358, 286578
272. MALICKA, MAŁGORZATA.
Uroki i trudy twórczego życia / Małgorzata Malicka. – Warszawa : Nasza Księgarnia, 1982. – 177,
[3] s. : il. ; 17 cm. – (Orientacje)
Bibliogr. s. 176-[178].
ISBN 83-10-08204-5
Sygn.: 165264
273. MALICKI, JAN (1959- ).
Chciałabym przemierzać świat głosząc Twoje imię : 75-lecie patronatu misyjnego Św. Teresy od
Dzieciątka Jezus i Przenajśw. Oblicza / Jan Malicki. – Kraków : Wydaw. Karmelitów Bosych,
2003. – 127 s., XII s. tabl. : fot. ; 19 cm.
Bibliogr. s. 114.
ISBN 83-7305-071-X
Sygn.: 165139
274. MALMBERG, BERTIL (1913-1994).
Nowe drogi w językoznawstwie : przegląd szkół i metod / Bertil Malmberg ; z jęz. szw. przeł.
- 34 -
październik2014
03/11/14
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Aleksander Szulc. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969. – 380, [3] s. : il. ; 20
cm.
Indeks.
Sygn.: 165199
275. Mały
Mały słownik aksjologiczny / [red. nacz. Zdzisław Struzik ; aut. haseł Krystyna Chałas [et al.]. –
Warszawa : Instytut Papieża Jana Pawła II, 2013. – 318 s. ; 18 cm.
Bibliogr. przy hasłach. Indeks.
ISBN 978-83-61250-71-5
Sygn.: 165172
276. MAMEDOVA, HAVVA.
Khodjaly : martyrs and witnesses : Armenian terrorism as an integral part of international one /
Havva Mammadova ; [transl.: Aliyev Javanashir Aziz oglu] ; Ministry of Culture and Tourism of
the Republic of Azerbaijan. – Baku : Ministry of Culture and Tourism of the Republic of
Azerbaijan, 2006. – 247, [1] s. : il. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 246-247.
ISBN 9952-21-023-X
Sygn.: 165104
277. MARCIŃSKI, ANTONI (1821-1906).
Popularne przysposobienie dzieci do spowiedzi i komunii świętej / przez Ant. Marcińskiego. –
Wyd. nowe popr. i powiększ. – Warszawa : W Druk. Czerwińskiego i Spółki, 1878. – 258, [2] s. ;
20 cm.
Sygn.: 165210
278. MARKOVA, GALINA ANATOL'EVNA.
The great palace of the Moscow Kremlin / [comp. and introd. by G. Markova ; transl. from the
Russian by M. Wilkinson]. – Leningrad : Aurora Art Publishers, 1981. – 33, [3] s., [196] s. tabl. : il.
; 33 cm.
Tyt. oryg. : Bol'ńoj Kremlevskij Dvorec – Bibliogr. s. [230-231].
Sygn.: 131891
279. MARX, JAN (1941- ).
Grupa poetycka „Kwadryga" / Jan Marx. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1983. –
214, [2] s., [16] s. tabl. ; 20 cm.
Noty o autorach.
ISBN 83-205-3479-8
Sygn.: 165234
280. Maski
Maski i twarze patriotyzmu / red. nauk. Maria Karolczak. – Kraków : Instytut Myśli Józefa
Tischnera : Europejska Sieć Pamięć i Solidarność, 2012. – 172 s., [8] s. tabl. ; 21 cm.
Materiały z XI Dni Tischnerowskich, 2011 r. – Bibliogr. przy ref.
ISBN 978-83-60911-09-9 (Inst. Myśli J. Tischnera)
Sygn.: 329301
281. MĄDZIK, MAREK (1946- ).
Polacy w kulturze i życiu społecznym Zakaukazia do 1918 roku / Marek Mądzik, Leszek
Piątkowski, Mirosława Zakrzewska-Dubasowa ; pod red. Mirosławy Zakrzewskiej-Dubasowej. –
Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1990. – 136 s. ; 24 cm.
ISBN 83-227-0373-2
Sygn.: 329251
- 35 -
październik2014
03/11/14
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
282. MECHERZYŃSKI, KAROL (1800-1881).
Historya literatury polskiej dla młodzieży / opowiedziana w krótkości przez Karola
Mecherzyńskiego. – Kraków : nakład J. M. Himmelblaua, 1873 (Kraków : drukarnia Czasu). – IV,
407 s. ; 19 cm.
Historia literatury polskiej dla młodzieży
Sygn.: 165320
283. Media
Media w Kościele i Kościół w mediach : edukacja medialna, dziennikarska i w zakresie public
relations oraz zastosowania Web. 2.0 w Kościele w Polsce / red. Monika Przybysz, Józef Kloch. –
Katowice : Drukarnia Archidiecezjalna, 2012. – 251 s. ; 24 cm.
– Bibliogr. przy rozdz. – Dla wykładowców, studentów kierunków: dziennikarstwa, komunikacji społecznej, nauki o mediach, teologii, politologii. –
Streszcz. ang., spis treści również w jęz. ang. – Tekst w aneksie w jęz. niem.
ISBN 978-83-7593-140-2
Sygn.: 329322
284. MEETSCHEN, STEFAN (1969- ).
Cyfrowa duchowość : wskazówki dla użytkowników / Stefan Meetschen ; tł. Anna Meetschen. –
Warszawa : Wydawnictwo Sióstr Loretanek, 2013. – 199 s. ; 18 cm.
Tyt. oryg.: Digitale Spiritualität : eine Betriebsanleitung – Tekst tł. z jęz. niem.
ISBN 978-83-7257-565-4
Sygn.: 165110
285. MEMMI, ALBERT (1920- ).
L'homme dominé : le noir-le colonisé-le prolétaire-le juif-la femme-le domestique-le racisme /
Albert Memmi. – Éd. revue et corridgée. – [Paris] : Gallimard, cop. 1968. – 216, [1] s. ; 21 cm.
ISBN 2-228-32230-X
Sygn.: 329310
286. MENON, ANAND (1965- ).
Europa stan Unii / Anand Menon ; [tł. Michał Nawrot]. – Warszawa : Centrum Europejskie Natolin, cop. 2013. – 250 s. ; 22 cm. – (Biblioteka Myśli Europejskiej)
Tyt. oryg.: Europe : the state of the Union – Indeks.
ISBN 978-83-62818-95-2
Sygn.: 329325
287. MEROZ, ANNA.
W murach i poza murami getta : zapiski lekarki warszawskiej z lat 1939-1945 / Anna Meroz. –
Warszawa : Czytelnik, 1988. – 74 s. ; 18 cm.
ISBN 83-07-01853-6
Sygn.: 165260
288. Merveilles
Merveilles des châteaux de l'Ile de France / préf. de Wladimir d'Ormesson. – Paris : Hachette 1963.
– 321,[1] s. : il. ; 32 cm. – (Collection Réalités)
Indeks.
Sygn.: 131898
289. Miasto
Miasto na sprzedaż / [oprac. red. tekstów Anna Leyk, Magdalena Syska ; Muzeum Sztuki
Nowoczesnej w Warszawie]. – Warszawa : [s.n.], 2012. – 77, [2] s. : il. ; 20 cm.
Warszawa w budowie 4 : Miasto na sprzedaż. Reklama zewnętrzna w przestrzeni publicznej Warszawy od XIX wieku do dziś. Organizator: Muzeum
Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, 12.10-09.12.2012.
ISBN 978-83-933-818-7-6
Sygn.: 165190
- 36 -
październik2014
03/11/14
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
290. MICHAŁ KOZAL (bł. ; 1893-1943).
Osiem dni z księdzem Michałem Kozalem : nauki rekolekcyjne dla księży / [oprac.] Bronisław
Miller. – Warszawa : Wydawnictwo Caritas, 1987. – 253, [3] s. : portr. ; 20 cm.
ISBN 83-00-02261-9
Sygn.: 165201
291. MICHAŁ Z WIŚLICY (ca 1499-1575).
Praktyka gwiazd biegu po polsku w Krakowie uczyniona na rok 1536 : Kraków, Florian Ungler,
[1535/1536]. 16~o / Michał z Wiślicy ; [oprac. typograf. i przygot. do dr. Bogdan Hojdis]. –
Poznań : Wydawnictwo Poznańskich Studiów Polonistycznych : Biblioteka Uniwersytecka, 2008. –
22 s. ; 21 cm. – (Libri Librorum. Bibliotheca Paleotyporum in Lingua Polonica Impressorum)
Na okł. wyłącznie tyt. serii gł. – Repr. oryg.: Kraków, Florian Ungler, [1535/1536].
ISBN 978-83-61573-04-3
Sygn.: B.6933
292. MICHAŁOWSKI, WITOLD STANISŁAW (1939- ).
Hajże na Bieszczady / Witold St. Michałowski ; wiersze Tadeusz Andrzej Olszański. – Michalin ;
Lutowiska : ODYSSEUM, 1993. – 251, [2] s. : mapka ; 17 cm.
ISBN 83-86010-00-2
Sygn.: 165092
293. MICKIEWICZ, ADAM (1798-1855).
Les premiers siècles de l'histoire de Pologne / par Adam Mickiewicz ; trad. du pol. par les fils de
l'aut. sur le manuscrit inédit. – Paris : Librairie du Luxembourg, 1868 ([Paris] : Charles Noblet). –
XV, [1],178, [1] s. ; 19 cm.
Sygn.: 165289
294. MIDUCH, MARIA.
Apokaliptyka żydowska - o nadziei / Maria Miduch. – Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe, 2012. – 104 s. ; 21 cm. – (Hermeneutica et Judaica ; 7)
Bibliogr. s. 93-102.
ISBN 978-83-7438-320-2
Sygn.: 329270
295. MIECZNIKOWSKI, STEFAN (1921-2004).
Rozważania o Ojczyźnie / Stefan Miecznikowski ; z wprow. Józefa Życińskiego. – Łódź : Fundacja
Anima „Tygiel Kultury", 1998. – 100 s. : il. ; 15 cm. – (Biblioteka „Tygla Kultury")
ISBN 83-908938-2-7
Sygn.: 165088
296. MIERZEJEWSKI, BOLESŁAW (1887-1980).
Maraton z Melpomeną / Bolesław Mierzejewski. – Katowice : Wydaw. „Śląsk", 1980. – 238 s., [28]
s. tabl. : il. ; 20 cm.
ISBN 83-216-0074-3
Sygn.: 165051
297. MIĘDZYRZECKI, ARTUR (1922-1996).
Opowieści mieszkańca namiotów ; Powrót do Sorrento /
Warszawa : Czytelnik, 1965. – 424 s. ; 16 cm.
Artur Międzyrzecki. – Wyd. 2. –
Tzw. seria „Głowy Wawelskie".
Sygn.: 165168
298. MISZTAL, HENRYK (1936- ).
Świętość kanonizowana według papieży Jana Pawła II i Benedykta XVI / Henryk Misztal, Wiesław
- 37 -
październik2014
03/11/14
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Bar. – Lublin ; Sandomierz : Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, 2006. – 89, [1] s. ; 21 cm.
Publ. zawiera cykl wykładów, jakie odbyły się w katedrze Prawa Kanonizacyjnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. – Streszcz. ang.
ISBN 83-7300-743-1
Sygn.: 329284
299. MIŚKOWICZ, KLAUDIA (1995- ).
Dlaczego? : opowiadania / Klaudia Miśkowicz. – Warszawa : Wydawnictwo Sióstr Loretanek,
2013. – 150, [2] s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-7257-638-5
Sygn.: 165120
300. Mittelalterliche
Mittelalterliche Buchmalerei in der Tschechoslowakei / einfürender Text von Jan Květ. – München :
R. Piper, 1964. – 24, [1] s., 28 k. tabl. (w tym złoż.) : il. ; 17 cm. – (UNESCO Tascenbücher der
Kunst ; U 12)
Bibliogr. s. [25].
Sygn.: 165057
301. Młodość
Młodość historii : rekonstrukcja historyczna na Kujawach i Pomorzu jako pasja i przedmiot badań
naukowych : zbiór studiów / pod red. Adama Koseckiego. – Toruń : Urząd Marszałkowski
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 2013. – 150 s. : il. ; 25 cm.
Bibliogr. przy niektórych pracach. – Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
ISBN 978-83-937545-3-3
Sygn.: 131926
302. Modlić
Modlić się sercem : modlitewnik katolickich rodzin / [oprac. ks. Krzysztof Zimończyk SCJ]. –
Kraków : Wydawnictwo Księży Sercanów DEHON, dr. 2014. – 253, [1] s. ; 15 cm.
ISBN 978-83-7519-247-6
Sygn.: 165351
303. MODZELEWSKI, ZYGMUNT (1900-1954).
Tło społeczne nauki polskiej w dobie Odrodzenia / Zygmunt Modzelewski. – Wyd. 2. – Warszawa :
Państwowy Instytut Wydawniczy, 1954. – 44, [1] s., [4] k. tabl. : il. ; 20 cm. – (Z prac Sesji
Naukowej „Odrodzenie w Polsce" / Polska Akademia Nauk)
Sygn.: 165315
304. MONTAIGNE, MICHEL DE (1533-1592).
Michała z Montaigne Pisma. T. 5 / przeł., wstępem i przypisami opatrzył Tadeusz Żeleński (Boy) ;
(przekł. tekstów łac. dokonał, w księdze 1-szej Edmund Cięglewicz, w 2. i 3-ciej Tadeusz Sinko). –
Kraków : G. Gebethner i Spółka ; Warszawa : Gebethner i Wolff, 1917. – 462 s. ; 19 cm. –
(Biblioteka Boy'a ; t. 5)
– Tyt. dod.: Montaigne: Pisma
Sygn.: 165322
305. MORELOWSKI, JAN (1900-1986).
Poezje / Jan Morelowski. – New York : Janina Morelowska, 1988. – 104 s. : il. ; 21 cm.
Tekst częśc. ang. Zawiera wiersze innycha autorów tł. z różnych języków.
Sygn.: 329291
306. MORIČEVA, M. D.
Biblioteka Zaluskih i Rossijskaâ nacional'naâ biblioteka / M. D. Moriĉeva ; Rossijskaâ nacional'naâ
biblioteka. – Sankt-Peterburg : Rossijskaâ nacional'naâ biblioteka, 2001. – 214 s. : il. ; 20 cm.
- 38 -
październik2014
03/11/14
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Bibliogr. s. 190-203. Indeks.
ISBN 5-8192-0088-8
Sygn.: 165219
307. MOŚCICKI, HENRYK (1881-1952).
Znaczenie dziejowe Królestwa Polskiego (1815-1830) : odczyt wygłoszony 21 czerwca 1916 r. na
uroczystym obchodzie zakończenia roku akademickiego Towarzystwa Kursów Naukowych 1915/16
/ Henryk Mościcki. – Warszawa : skł. gł. w Księgarniach Gebethnera i Wolffa, 1917. – [2], 10 s. ;
23 cm.
Odb. ze Sprawozdania z działalności T. K. N.
Sygn.: B.6948
308. MUSZYŃSKA-HOFFMANNOWA, HANNA (1913-1995).
Listy Pauliny / Hanna Muszyńska-Hoffmannowa. – Warszawa : Instytut Wydawniczy PAX, 1970. –
206, [2] s. ; 20 cm.
Z dedykacją aut.
Sygn.: 165196
309. MUSZYŃSKI, JAN.
Ze studiów nad renesansowym drzeworytem książkowym w Poznaniu w XVI wieku / Jan
Muszyński ; Lubuskie Towarzystwo Naukowe w Zielonej Górze. – Poznań : Uniwersytet im.
Adama Mickiewicza, 1970. – 137, [2] s. : il. ; 24 cm. – (Seria Historia Sztuki / Uniwersytet im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Filozoficzno-Historyczny, ISSN 0860-1399 ; Nr 3)
Streszcz. fr. i niem.
Sygn.: 329237
310. Muzeum
Muzeum - przestrzeń otwarta? : wystąpienia uczestników szóstego sympozjum problemowego
Kongresu Kultury Polskiej, 23-25.09.2009 / moderator Andrzej Rottermund. – Warszawa : Arx
Regia Ośrodek Wydawniczy Zamku Królewskiego, 2010. – 69, [1] s. : il. kolor. ; 21 cm.
ISBN 978-837022-183-6
Sygn.: 329297
311. MUZEUM OKRĘGOWE (KONIN).
Lampy naftowe ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Koninie : [katalog wystawy] / Jerzy Kurzeja.
– Poznań : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1981. – 47, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 16x24 cm.
Bibliogr. s. 45.
Sygn.: 165085
312. Nad
Nad Odrą i Bałtykiem : myśl zachodnia : ludzie - koncepcje - realizacja do 1989 r. / t. studiów pod
red. Magdaleny Semczyszyn, Tomasza Sikorskiego i Adama Wątora. – Szczecin : Instytut Pamięci
Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział, 2013. – 771 s. ;
25 cm.
Indeks.
ISBN 978-83-61336-06-8
Sygn.: 329352
313. Nadzór
Nadzór organizacji pożytku publicznego po wejściu w życie ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie / Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Departament
Pożytku Publicznego. – Warszawa : Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.
Departament Pożytku Publicznego, 2003. – 9 s. ; 21 cm.
Sygn.: B.6924
- 39 -
październik2014
03/11/14
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
314. NAMYSŁ, JOACHIM (1884-1957).
Ucieszne i pożyteczne pogadanki o twojem zdrowiu / Joachim Namysł i Jan Biliński ; [il. Jan
Szancer]. – Lwów ; Warszawa : Książnica-Atlas, 1931 (Lwów : Książnica-Atlas). – 118, [1] s. ; 21
cm.
Ucieszne i pożyteczne pogadanki o twoim zdrowiu
Sygn.: 165317
315. NAZARKO, JOANICJUSZ.
Regionalny foresight gospodarczy : scenariusze rozwoju innowacyjności mazowieckich
przedsiębiorstw / Joanicjusz Nazarko. – Warszawa : Związek Pracodawców Warszawy i
Mazowsza, 2013. – 138 s. : il. ; 24 cm.
Na okł. nazwa projektu: Mazowieckie Centrum Informacji Gospodarczej. – Bibliogr. s. 134-135.
ISBN 978-83-936782-1-1 (seria) – ISBN 978-83-936782-3-5
Sygn.: 329371
316. NAZARKO, JOANICJUSZ.
Regionalny foresight gospodarczy : metodologia i instrumentarium badawcze / Joanicjusz
Nazarko. – Warszawa : Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza, 2013. – 121 s. : il. ; 24 cm.
Na okł. nazwa projektu: Mazowieckie Centrum Informacji Gospodarczej. – Bibliogr. s. 114-119.
ISBN 978-83-936782-1-1 (seria) – ISBN 978-83-936782-5-9
Sygn.: 329368
317. NEGWER, JOSEPH (1882- ).
Die Ehe und die Familie in der Heiligen Schrift des Alten und Neuen Testamentes / Handreichung
für die Seelsorge von Dr. Joseph Negwer. – Düsselldorf : Verbandsverlag Weiblicher Vereine,
1957. – 179 s. ; 21 cm.
Indeks.
Sygn.: 32934
318. NEUMANN, PAUL (1877- ).
Priester und Stimme / von Paul Neumann. – Einsiedeln ; Köln : Verlagsanstalt Benziger, 1939. – 88
s. ; 20 cm.
Bibliogr. s. 86-88.
Sygn.: 165226
319. NEWMAN, SIMON (1945- ).
Gwarancje brytyjskie dla Polski : marzec 1939 / Simon Newman ; przeł. Jan Meysztowicz ;
przypisy przeł. Tadeusz Szafrański ; przedm. napisał Antoni Czubiński. – Warszawa : Pax, 1981. –
286 s. ; 20 cm.
Tyt. oryg.: British guarantee to Poland – Bibliogr. s. 271-[281]. Indeks.
ISBN 83-211-0283-2
Sygn.: 165142
320. NICOLSON, NIGEL (1917- ).
Berühmte englische Landsitze / Nigel Nicolson ; mit Photos von Kerry Dundas ; [die Übertragung
aus dem Englischen besorgte Erika Schindel]. – Fankfurtam am Main : Ariel Verlag, cop. 1965. –
288 s. : il., fot., plany ; 32 cm.
Tyt. oryg.: Great houses of Britain
Sygn.: 131884
321. NIEMCEWICZ, JULIAN URSYN (1758-1841).
Dziennik z czynności moich w Ursinowie, 1822-1831 / Julian Ursyn Niemcewicz ; do druku
przygotowała i oprac. Izabella Rusinowa. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2010. –
410, [1] s. ; 25 cm.
Indeks.
- 40 -
październik2014
03/11/14
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
ISBN 978-83-7545-159-7
Sygn.: 329267
322. NIESIOBĘDZKI, JERZY (1934- ).
Teatr wybiera twarz / Jerzy Niesiobędzki. – Gdańsk ; Bydgoszcz : Wydawnictwo Morskie, 1974. –
249, [3] s., [16] s. tabl. ; 17 cm.
Sygn.: 165162
323. NU!2NEZ, SECUNDINO.
El mensaje de Juan Pablo II : 16/17/18 mayo 1988 / Secundino Nuñez. – Asunción [Paraguay] :
Editorial Don Bosco : Intercontinental Editora, [1989]. – 83, [1] s. ; 20 cm.
Sygn.: 165230
324. O przestrzeganiu
O przestrzeganiu praw człowieka i obywatela w PRL / materiał zebrali i oprac. Ludwik Cohn [et
al.]. – Warszawa : Wydaw. im. Konstytucji 3-Maja, 1980. – II, 265 s. (niektóre złoż.) ; 20 cm. –
(Dokument / Komisja Helsińska w Polsce ; nr 1)
Tyt. okł.: Raport madrycki o przestrzeganiu praw człowieka i obywatela w Polsce
Sygn.: 165121
325. Oblicza
Oblicza zmiany lokalnej : studia przypadków / pod red. Magdaleny Dudkiewicz. – Warszawa :
Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2013. – 207 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
Współfinansowanie: Unia Europejska.
ISBN 978-83-7689-154-5
Sygn.: 329364
326. OCZKO, PIOTR (1973- ).
Gabinet Farfurowy w Pałacu w Wilanowie : studium historyczno-ikonograficzne / Piotr Oczko,
Jan Pluis. – Warszawa : Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2013. – 199, [1] s. : il. kolor. ;
28 cm.
Na dok. błędnie zapisany ISBN, nazwa wydawcy w cop. – Bibliogr. s. 185-189. – Streszcz. pol., hol.
ISBN 978-8363580-29-2
Sygn.: 131921
327. Okrągły
Okrągły Stół : Podstolik Ekologiczny po 15 latach / Instytut na Rzecz Ekorozwoju. – Warszawa :
Instytut na Rzecz Ekorozwoju, 2004. – 66 s. : il. ; 23 cm.
Materiały spotkania, które odbyło się 7 kwietnia 2004 r. – Spotkanie po 15 latach i niniejsza publikacja były możliwe dzięki pomocy finansowej lub
organizacyjnej: Banku Ochrony Środowiska, Fundacji im. Nowickiego, Spółki Elektrownie Szczytowo-Pompowe, Stowarzyszenia „Środowisko dla
Środowiska"
ISBN 83-89495-70-8
Sygn.: 329245
328. OLEJNIK, TADEUSZ (1935- ).
Powstanie styczniowe na ziemi wieluńskiej / Tadeusz Olejnik. – Wieluń : Muzeum Ziemi
Wieluńskiej ; [Warszawa] : Narodowe Centrum Kultury, 2013. – 444, [2] s. : il. (w tym kolor.) ; 25
cm. – (Wieluńska Biblioteka Regionalna ; nr 25)
Tyt. dod.: Uprising of January 1863 in the Wieluń region –
ISBN 978-83-935401-0-5 – ISBN 978-83-636313-0-7
Sygn.: 329333
Tyt. dod.: Ânvar''skoe vossmanie na velûn'ckoj zemle – Bibliogr. s. 307-318. Indeks.
329. OLSZAŃSKI, KAZIMIERZ (1923-2002).
Juliusz Kossak / Kazimierz Olszański. – Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Wydawnictwo, 1988. – 145 s., [354] s. tabl. : il. ; 34 cm.
- 41 -
październik2014
03/11/14
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Streszcz. ang. – Spis il. oraz treści także ang.
ISBN 83-04-02930-8
Sygn.: 131894
330. OLSZAŃSKI, KAZIMIERZ (1923-2002).
Wojciech Kossak / Kazimierz Olszański. – Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Wydawnictwo, 1976. – 76, [2] s., [142] s. tabl., 24 k. tabl. : il. ; 35 cm.
Streszcz. ang.
Sygn.: 131895
331. OLSZAŃSKI, TADEUSZ (1921-1995).
Odnowić się Duchem : kazania rekolekcyjne / Tadeusz Olszański. – Kraków : Instytut
Teologiczny Księży Misjonarzy, 1989. – 247 s. ; 21 cm.
Do użytku wew.
ISBN 83-86715-20-0
Sygn.: 165205
332. Oni
Oni tworzyli naszą historię : prace laureatów Wojewódzkiego Konkursu im. gen. bryg. prof.
Elżbiety Zawackiej 2009-2013 / pod red. Wojciecha Polaka. – Toruń : Urząd Marszałkowski
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 2013. – 535, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 26 cm.
Zawiera prace nagrodzone i wyróżnione w pięciu edycjach konkursu oraz dokumentację fotograficzną. – Bibliogr. przy rozdz.
ISBN 978-83-930279-3-4
Sygn.: 131922
333. OPALIŃSKI, ŁUKASZ (1612-1662).
Obrona Polski / Łukasza Opalińskiego ; przetł. i oprac. Kazimierz Tyszkowski. – Lwów ; Warszawa
: Książnica Polska T-wa Nauczycieli Szkół Wyższych, 1921. – XXX, 85 s. ; 21 cm. – (Bibljoteka
Pisarzy Politycznych ; t. 2)
Sygn.: 165321
334. OPIS
OPIS TYMCZASOWY.
Sygn.: 16513
335. OPIS
OPIS TYMCZASOWY.
Sygn.: 1652
336. OPIS
OPIS TYMCZASOWY.
Sygn.: 3293
337. OPIS
OPIS TYMCZASOWY.
Sygn.: 13189
338. OPIS
OPIS TYMCZASOWY.
Sygn.: 16512
339. OPIS
OPIS TYMCZASOWY.
Sygn.: 13190
- 42 -
październik2014
03/11/14
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
340. OPIS
OPIS TYMCZASOWY.
Sygn.: 13191
341. OPIS
OPIS TYMCZASOWY.
Sygn.: 1319
342. OPIS
OPIS TYMCZASOWY.
Sygn.: 1651
343. OPIS
OPIS TYMCZASOWY.
Sygn.: 1653
344. OPIS
OPIS TYMCZASOWY.
Sygn.: B.695
345. OPIS
OPIS TYMCZASOWY.
Sygn.: B.694
346. OPIS
OPIS TYMCZASOWY.
Sygn.: B.693
347. OPIS
OPIS TYMCZASOWY.
Sygn.: 32937
348. OPIS
OPIS TYMCZASOWY.
Sygn.: 32936
349. OPIS
OPIS TYMCZASOWY.
Sygn.: 32935
350. OPIS
OPIS TYMCZASOWY.
Sygn.: 32933
351. OPIS
OPIS TYMCZASOWY.
Sygn.: 32932
352. OPIS
OPIS TYMCZASOWY.
Sygn.: 32931
353. OPIS
OPIS TYMCZASOWY.
Sygn.: 32930
- 43 -
październik2014
03/11/14
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
354. OPIS
OPIS TYMCZASOWY.
Sygn.: 32929
355. OPIS
OPIS TYMCZASOWY.
Sygn.: 32928
356. OPIS
OPIS TYMCZASOWY.
Sygn.: 32927
357. OPIS
OPIS TYMCZASOWY.
Sygn.: 32926
358. OPIS
OPIS TYMCZASOWY.
Sygn.: 32925
359. OPIS
OPIS TYMCZASOWY.
Sygn.: 32924
360. OPIS
OPIS TYMCZASOWY.
Sygn.: 32923
361. OPIS
OPIS TYMCZASOWY.
Sygn.: 32922
362. OPIS
OPIS TYMCZASOWY.
Sygn.: 16535
363. OPIS
OPIS TYMCZASOWY.
Sygn.: 16534
364. OPIS
OPIS TYMCZASOWY.
Sygn.: 16533
365. OPIS
OPIS TYMCZASOWY.
Sygn.: 16532
366. OPIS
OPIS TYMCZASOWY.
Sygn.: 16531
367. OPIS
OPIS TYMCZASOWY.
- 44 -
październik2014
03/11/14
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Sygn.: 16530
368. OPIS
OPIS TYMCZASOWY.
Sygn.: 16529
369. OPIS
OPIS TYMCZASOWY.
Sygn.: 16528
370. OPIS
OPIS TYMCZASOWY.
Sygn.: 16527
371. OPIS
OPIS TYMCZASOWY.
Sygn.: 16526
372. OPIS
OPIS TYMCZASOWY.
Sygn.: 16525
373. OPIS
OPIS TYMCZASOWY.
Sygn.: 16524
374. OPIS
OPIS TYMCZASOWY.
Sygn.: 16523
375. OPIS
OPIS TYMCZASOWY.
Sygn.: 16522
376. OPIS
OPIS TYMCZASOWY.
Sygn.: 16521
377. OPIS
OPIS TYMCZASOWY.
Sygn.: 16520
378. OPIS
OPIS TYMCZASOWY.
Sygn.: 16519
379. OPIS
OPIS TYMCZASOWY.
Sygn.: 16518
380. OPIS
OPIS TYMCZASOWY.
Sygn.: 16517
381. OPIS
- 45 -
październik2014
03/11/14
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
OPIS TYMCZASOWY.
Sygn.: 16516
382. OPIS
OPIS TYMCZASOWY.
Sygn.: 16515
383. OPIS
OPIS TYMCZASOWY.
Sygn.: 16514
384. OPIS
OPIS TYMCZASOWY.
Sygn.: 16511
385. OPIS
OPIS TYMCZASOWY.
Sygn.: 16510
386. OPIS
OPIS TYMCZASOWY.
Sygn.: 16509
387. OPIS
OPIS TYMCZASOWY.
Sygn.: 16508
388. OPIS
OPIS TYMCZASOWY.
Sygn.: 16507
389. OPIS
OPIS TYMCZASOWY.
Sygn.: 16506
390. OPIS
OPIS TYMCZASOWY.
Sygn.: 13192
391. ORŁOŃ, MARIAN (1932-1990).
Wierni do końca : nowi błogosławieni w Rodzinie Salezjańskiej / Marian Orłoń. – Wyd. 3 uzup. –
Wrocław : nakł. Inspektorii Towarzystwa Salezjańskiego Prow. św. Jana Bosko, 2010. – 125, [10] s.
: il. ; 20 cm.
ISBN 978-83-930275-2-1
Sygn.: 165100
392. ORŁOWSKI, KRZYSZTOF.
Charyzmat mariański według ks. Witolda Niecieckiego MIC (1925-2003) / Krzysztof Orłowski ;
[Instytut Historii i Duchowości Mariańskiej]. – Licheń Stary : Centrum Formacji Maryjnej
„Salvatoris Mater", 2009. – 127, [1] s. ; 19 cm. – (Na Mariańskiej Drodze ; 3)
Bibliogr. s. 123-127.
ISBN 978-83-60141-22-9
Sygn.: 165290
393. ORZESZKOWA, ELIZA (1841-1910).
- 46 -
październik2014
03/11/14
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
O literaturze / Orzeszkowa, Sienkiewicz, Prus ; [wyboru dokonał, posł. i przypisami opatrzył
Zdzisław Najder]. – Warszawa : Czytelnik, 1956. – 470, [1] s. ; 20 cm.
Tyt. grzb.: Orzeszkowa, Sienkiewicz, Prus o literaturze
Sygn.: 165193
394. OSTROWSKA, STANISŁAWA (1889-1977).
Tomasz Zan / Stanisława Ostrowska. – Pruszków : Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im.
Henryka Sienkiewicza, 2011. – 54, [1] s. : il. ; 21 cm.
Nota wyd.: Tekst oparto na wyd. z roku 1927 wprowadzając głównie niewielkie poprawki interpunkcyjne. – Publ. wydano z okazji jubileuszu 90-lecia
Gimnazjum i Liceum im. Tomasza Zana w Pruszkowie 1921-2011. – Bibliogr. s. 54. – Reprint, oryg.: Pruszków : nakł. Samopomocy Uczniowskiej
Gimnazjum im. Tomasza Zana, 1927.
ISBN 978-83-62144-11-2
Sygn.: 165214
395. Oto
Oto idziemy do Jerozolimy... / red. Dawid Czaicki, Tomasz Szałanda. – Kraków : Wydawnictwo
Księży Sercanów, cop. 2013. – 351 s. ; 20 cm.
Na okł. skrócony spis treści. – Bibliogr. s. 347.
ISBN 978-83-7519-245-2
Sygn.: 165354
396. OZIĘBŁOWSKI, MARIUSZ.
Hermetyczna możliwość hermeneutyki : analiza funkcji filozofii hermeneutycznej w koncepcjach
Wilhelma Ditlheya i Hansa-Georga Gadamera / Mariusz Oziębłowski. – Częstochowa ; Kraków :
Wydawnictwo „Scriptum", 2012. – 314 s. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 311-314.
ISBN 978-83-60163-84-9
Sygn.: 329273
397. PAAVALI (arcybiskup Karelii i Finlandii ; 1914-1988).
Nasza wiara / arcybiskup Paweł ; [z jęz. niem. przetł. Andrzej Kempfi]. – Białystok : Prawosławna
Diecezja Białostocko-Gdańska, 1987. – 79, [3] s. ; 21 cm.
Paweł, Arcybiskup Karelii i całej Finlandii. Z błogosławieństwem J E Najprzewielebniejszego Sawy, prawosławnego biskupa Białostockiego i
Gdańskiego.
ISBN 2-85065-077-3
Sygn.: 165213
398. Padre
Padre Pio / oprac. Gracjan Majka. – [S. l. : s. n.], 1980. – [12], 86, [6] s. : il. ; 20 cm.
Na podstawie książki O. Al. Ripabottoni „Padre Pio da Pietralcina" Foggia 1974.
Sygn.: 165204
399. PAJĄK, CHERUBIN (1940-2006).
W locie / Cherubin Pająk. – Rzeszów : [Klub Inteligencji Katolickiej], 1994. – 175, [1] s., [6] k.
tabl. (kolor.) ; 21 cm.
ISBN 83-86634-05-7
Sygn.: 329279
400. PANKOWICZ, ANDRZEJ (1950-2011).
Słomniki : portret miasta w okresie staropolskim /
Słomniki, 1994. – 62 s., [2] s. tabl. : fot. ; 20 cm.
Bibliogr. s. 53-60. Indeksy.
Sygn.: 165200
401. PARSZUTOWICZ, PRZEMYSŁAW.
- 47 -
Andrzej Pankowicz. – Kraków : Gmina
październik2014
03/11/14
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Fenomenologia form symbolicznych : podstawowe pojęcia i inspiracje „późnej" filozofii Ernsta
Cassirera / Przemysław Parszutowicz. – Warszawa : Wydawnictwo IFiS PAN, 2013. – 288, [1] s. :
il. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 267-286. – Streszcz. ang.
ISBN 978-83-7683-071-1
Sygn.: 329304
402. PASEK, ZBIGNIEW (1958- ).
Wyznania wiary : protestantyzm : luteranizm, kalwinizm, anabaptyzm, anglikanizm, baptyzm,
metodyzm, darbyzm, campbellizm, adwentyzm, pentekostalizm / Zbigniew Pasek. – Wyd. 2, popr.
i uzup. – Kraków : Wydaw. Media-Press, 1999. – 226, [1] s. ; 17 cm.
ISBN 83-911409-1-1 – ISBN 83-233-1251-6
Sygn.: 165295
403. PATOLETA, BOGUSŁAW STANISŁAW (1961- ).
Kościół katolicki w powiecie sępoleńskim w czasie II wojny światowej / Bogusław St. Patoleta. –
Pelplin : [Bernardinum], 1994. – 184 s. : fot., 2 mapy, portr. ; 21 cm.
ISBN 83-901192-9-3
Sygn.: 329290
404. PAUL, JOHN, 1928Mozambique : memoirs of a revolution / John Paul. – Harmondsworth ; Baltimore [etc.] : Penguin
Books, 1975. – 228, [4] s. : mapy ; 18 cm. – (Penguin African Library)
ISBN 0-14041-046-5
Sygn.: 165177
405. Paweł
Paweł Nowak - Transfusion / [oprac. graf. kat. Jakub Wróblewski]. – Warszawa : Akademia Sztuk
Pięknych ; Jabłonna : Polska Akademia Nauk. Dom Zjazdów i Konferencji, 2012. – S. [4]-79, [3] :
il. (gł. kolor.) ; 17 cm.
Wystawa - Polska Akademia Nauk. Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie, 16 września 2012. – Opis wg okł.
ISBN 978-83-63594-99-2 (ASP)
Sygn.: 165169
406. PAWEŁ VI (papież ; 1897-1978).
Tak czcić Matkę Bożą : Paweł VI o kulcie Najświętszej Maryi Panny : [Signum magnum, Marialis
cultus] / red. Stanisław Celestyn Napiórkowski OFMConv. – Wyd. 2. – Niepokalanów :
Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, 2014. – 158, [1] s. ; 17 cm.
Tytuły adhortacji z okł. – Bibliogr. s. 151-154. – Zawiera: Adhortacja Signum magnum ; Adhortacja Marialis cultus / Paweł VI. O wielkości tej małej
książeczki / Stanisław Celestyn Napiórkowski.
ISBN 978-83-7766-075-1
Sygn.: 165350
407. PAWLINA, KRZYSZTOF (1959- ).
Znaki czasu dla Kościoła w Polsce / ks. Krzysztof Pawlina. – Warszawa : Wydawnictwo Sióstr
Loretanek, 2014. – 109, [1] s. ; 20 cm.
ISBN 978-83-7257-649-1
Sygn.: 165348
408. Październik
Październik 1956 : [dyskusja nad artykułem Witolda Jedlickiego „Chamy i Żydy" ("Kultura",
grudzień 1962 r.)] / Instytut Badania Zagadnień Krajowych. – Londyn : Instytut Badania
Zagadnień Krajowych, 1963. – 90, [1] s. ; 18 cm.
Październik tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt sześć : dyskusja nad artykułem Witolda Jedlickiego „Chamy i Żydy" ("Kultura", grudzień 1962 r.)
Sygn.: 165273
- 48 -
październik2014
03/11/14
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
409. PERLAK, BERNARD.
Społeczeństwo RFN w latach 1987-1989 : w poszukiwaniu tożsamości / Bernard Perlak. –
Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Instytut Zachodni, 1992. – 159 s. ; 23 cm.
– Bibliogr. s. 140-159.
ISBN 83-900376-2-9
Sygn.: 329244
410. PIETKIEWICZ, ZENON (1862-1932).
Walka z nędzą / napisał Zenon Pietkiewicz. – Warszawa : nakł. i drukiem M. Arcta, 1907. – 96 s. ;
13 cm. – (Książki dla Wszystkich)
Sygn.: 165309
411. PIETRUSIŃSKI, DIONIZY (1930- ).
Głoście chwałę Maryi : homilie i kazania maryjne / Dionizy Pietrusiński. – Lublin ; Sandomierz :
Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, 2012. – 221 s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-257-0490-2
Sygn.: 329285
412. Piękno
Piękno Juliusza Słowackiego. T. 1, Principia / studia pod red. Jarosława Ławskiego, Krzysztofa
Korotkicha, Grzegorza Kowalskiego. – Białystok : Zakład Badań Interdyscyplinarnych i
Porównawczych „Wschód - Zachód". Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku ;
Warszawa : Narodowe Centrum Kultury, 2012. – 700 s. : il. ; 24 cm. – (Przełomy, Pogranicza :
studia literackie ; 2)
Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Piękno Słowackiego", 6-9 maja 2009, Białystok. Na s. potyt.: studia o Juliuszu Słowackim 1. –
Indeks.
ISBN 978-83-63631-32-1 (Narodowe Centrum Kultury)
Sygn.: 329213
413. PIŁEJKO, KONSTANTY.
Prakseologia - nauka o sprawnym działaniu / Konstanty Piłejko. – Warszawa : Państwowe Wydaw.
Naukowe, 1976. – 349 s. ; 19 cm. – (Biblioteka Problemów ; t. 226)
Bibliogr. s. 337-340. Indeks.
Sygn.: 165144
414. PIOTROWSKI, MICHAŁ (1923- ).
Nie tylko w Ravensbrück : ...1723 dni za drutami KL Auschwitz, Neuengamme, Ravensbrück,
Berlin-Lichterfelde / Michał Piotrowski. – Warszawa : Prószyński i S-ka, 1991. – 165, [3] s. : il. ;
21 cm.
ISBN 83-900062-4-3
Sygn.: 165067
415. POHL, MARIUSZ (1959- ).
Siewca wyszedł siać : homilie na rok A / Mariusz Pohl. – Poznań : Drukarnia i Księgarnia
Świętego Wojciecha, cop. 2013. – 147, [1] s. : il. ; 19 cm.
ISBN 978-83-7516-658-3
Sygn.: 165115
416. POLANOWSKI, TADEUSZ (1922-1995).
Z deszczu pod rynnę : wiersze i fraszki / Tadeusz Polanowski. – Sztokholm ; Londyn : Oficyna
Poetów i Malarzy, 1989. – 112 s. ; 22 cm.
ISBN 0-948668-33-4
Sygn.: 329317
- 49 -
październik2014
03/11/14
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
417. Polska
Polska - Ukraina, Polacy - Ukraińcy : spojrzenie przez granicę / [Joanna Fomina et al.] ; Instytut
Spraw Publicznych. – Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2013. – 90, [1] s. : il.
kolor. ; 24 cm.
Nazwy aut. na okł. – Publikacja „Polska - Ukraina, Polacy - Ukraińcy. Spojrzenie przez granicę" powstała w ramach projektu „Wizerunek Polski i
Polaków na Ukrainie oraz Ukrainy i Ukraińców w Polsce" sfinansowanego ze środków Fundacji PZU. – Na s. red. błędny ISBN: 978-83-768-111-8. –
„Wybrane publikacje Instytutu Spraw Publicznych na temat postrzegania Polski i Polaków za granicą oraz innych krajów i narodów w Polsce" s. [91].
Sygn.: 329372
418. Pomost
Pomost czyli Wsparcie dla Systemu Pomocy Społecznej : informator / oprac. Zespół w składzie:
Ewa Bieńkowska [et al.]. – Warszawa : Departament Informatyki Ministerstwa Gospodarki, Pracy i
Polityki Społecznej, 2003. – 47, [1] s. : il. ; 24 cm.
Sygn.: B.6945
419. POTYKANOWICZ-SUDA, LIDIA.
Państwo a Kościół katolicki w województwie gdańskim w latach 1945-1970 / Lidia
Potykanowicz-Suda. – Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2011. – 387 s. : il. ; 25 cm.
Bibliogr. s. 359-374. Indeks. – Streszcz. ang.
ISBN 978-83-7181-665-9
Sygn.: 329330
420. PRACOWNIA-MUZEUM JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO.
Pracownia-Muzeum J. I. Kraszewskiego w Poznaniu / [oprac. i dobór il. Krzysztof Klupp]. –
[Poznań] : Biblioteka Raczyńskich, [2012]. – 31, [1] s. : il. ; 24 cm.
Opis częśc. na podst. http://150.254.171.232/webpac-1.2-brPL/wgbroker.exe?2012050711382102178876+1+scan+select+1+0 – Tekst częśc. również
ang. i niem.
ISBN 978-83-933733-0-7
Sygn.: B.6947
421. Prawda
Prawda o Konkordacie / [red. tomu Wojciech Góralski]. – Częstochowa : Tygodnik Katolicki
„Niedziela", 1994. – 181, [2] s. ; 18 cm. – (Biblioteka „Niedzieli" 2 )
ISBN 83-86076-01-1
Sygn.: 165256
422. Prawda
Prawda i fałsz o Kolekcji im. Jana Pawła II / Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Kolekcji im. Jana
Pawła II. – Warszawa : Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II, 1996. – 240
s., XXXII s. tabl. : il. (w tym kolor.), err. ; 25 cm.
ISBN 83-905272-0-0
Sygn.: 329328
423. Prawica
Prawica w Polsce i na świecie w XX i XXI wieku = The right in Poland and the world in 20th and
21st century / red. Selim Chazbijewicz, Marcin Chełminiak, Tomasz Gajowniczek. – Olsztyn :
Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2013. – 414 s. : il. ; 24 cm.
– (Studia Politologiczne / Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w
Olsztynie, ISSN 1731-2299 ; vol. 3)
Tyt. równol.: Right in Poland and the world in 20th and 21st century – Bibliogr. s. 383-412. – Jeden tekst w jęz. niem., streszcz. rozdz. pol. w jęz.
ang., rozdz. niem. – w jęz. ang. i pol. – Spis treści również w jęz. ang.
ISBN 978-83-89559-27-2
Sygn.: 329366
- 50 -
październik2014
03/11/14
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
424. Primato
Primato pontificio ed episcopato : dal primo millennio al Concilio ecumenico Vaticano 2. : studi in
onore dell'arcivescovo Agostino Marchetto = Päpstlicher Primat und Episkopat : vom ersten
Jahrtausend bis zum II. Ökumenischen Vatikanischen Konzil : Festschrift für Erzbischof Agostino
Marchetto / a cura di Jean Ehret. – Città del Vaticano : Libreria Editrice Vaticana, cop. 2013. – 765
s., [1] k. tabl. ; 24 cm. – (Collana Storia e Attualità ; 19)
Tyt. równol.: Päpstlicher Primat und Episkopat : vom ersten Jahrtausend bis zum II. Ökumenischen Vatikanischen Konzil : Festschrift für
Erzbischof Agostino Marchetto – Indeks. – Tekst w jęz. wł., ang., fr., hiszp. oraz w jęz. niem.
ISBN 978-88-209-9174-6
Sygn.: 329340
425. Program
Program opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2009-2012 / [zespół
konsult. Ewa Rybińska et al.]. – Bydgoszcz : Wojewódzki Ośrodek Kultury, 2008. – 122, [6] s. : il.
kolor. ; 24 cm.
ISBN 978-83-86970-14-8
Sygn.: 329246
426. PRZESMYCKI, ZENON (1861-1944).
Wybór poezji / Zenon Przesmycki (Miriam) ; wybór i oprac. tekstu Teresa Walas. – Kraków :
Wydaw. Literackie, 1982. – 302, [2] s. ; 17 cm. – (Biblioteka Poezji Młodej Polski)
ISBN 83-08-00408-3
Sygn.: 165081
427. PRZYBECKI, ADAM (1948- ).
Stać się Kościołem słowa, proroctwa i dialogu : impulsy dla polskiego duszpasterstwa / Adam
Przybecki. – Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny. Redakcja
Wydawnictw, 2013. – 160 s. ; 20 cm. – (Maneat Quaestio ; 24)
– Impulsy dla polskiego duszpasterstwa – Impulse for the pastoral ministry in Poland – Bibliogr. s. 147-157. – Streszcz. ang. Dod. s. tyt. ang.
ISBN 978-83-63266-58-5
Sygn.: 165189
428. PRZYBOROWSKI, WALERY (1845-1913).
Stara i młoda prasa : przyczynek do historyi literatury ojczystej (1866-1872) : kartki ze wspomnień
eksdziennikarza / [Walery Przyborowski]. – Petersburg : Księgarnia K. Grendyszyńskiego, 1897
(Kraków : Druk. W.L. Anczyca i S-ki). – [4], 214 s. ; 19 cm.
Sygn.: 165255
429. PRZYBYLSKI, WOJCIECH (ksiądz).
Rozważania drogi krzyżowej / ks. Wojciech Przybylski. – Warszawa : Wydawnictwo Sióstr
Loretanek, 2014. – 79, [1] s. : il. kolor. ; 17 cm.
ISBN 978-83-7257-652-1
Sygn.: 165352
430. PULCYN, TADEUSZ (1951- ).
Kostomłoty : dzieje jedynej w Polsce neounickiej parafii i sanktuarium unitów podlaskich według
opowiadania ojca Romana Piętki, marianina / Tadeusz Pulcyn. – Warszawa ; Lublin ; Kostomłoty :
Wydawnictwo Księży Marianów, 1998. – 138 s., [4] s. tabl. ; 20 cm.
ISBN 83-7119-179-0
Sygn.: 165281
431. QUEVEDO, FRANCISCO DE (1580-1645).
Sny ; Godzina dla każdego czyli Fortuna mózgiem obdarzona / Francisco de Quevedo ; przeł.
Kalina Wojciechowska ; wstępem i przypisami opatrzył Kazimierz Piekarec. – Warszawa :
Państwowy Instytut Wydawniczy, 1982. – 221, [3] s. : il. ; 22 cm.
- 51 -
październik2014
03/11/14
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
ISBN 83-06-00296-2
Sygn.: 329292
432. RAČEVA, MARIJA (1944- ).
Nowa fala i nowa powieść : formy narracji / Maria Raczewa. – Kraków : Wydaw. Literackie,
1974. – 175 s. ; 20 cm.
Bibliogr. s. 165-168.
Sygn.: 165222
433. RACZEK, FRANCISZEK (1897- ).
Od pastuszka do pułkownika / Franciszek Raczek. – Londyn : [nakł. autora], 1974. – 72 s. : il. ; 24
cm.
Sygn.: 329259
434. RADZKA-WIŚNIEWSKA, MARZENA.
ABC mediacji / oprac. Marzena Radzka-Wiśniewska. – Olsztyn : Fundacja „Inicjatywa Kobiet
Aktywnych" Fika, cop. 2011. – 44 s. ; 21 cm.
Opis wg okł. – Wykaz aktów prawnych s. 28-30.
ISBN 978-83-933636-1-2
Sygn.: 329316
435. Raport
Raport o systemie ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce po roku 1989 / Aleksander Böhm [et
al.] ; pod red. Jacka Purchli. – Warszawa : Narodowe Centrum Kultury, 2009. – 106 s. : il. kolor. ;
21 cm.
Raport przygotowany na Kongres Kultury Polskiej 2009.
ISBN 978-83-61587-17-0
Sygn.: 329298
436. RAWLUK, MACIEJ.
Przystanki polskie : element infrastruktury punktowej systemu transportu zbiorowego / Maciej
Rawluk ; [teksty:] Maciej Frąckowiak [et al.]. – Warszawa : Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana :
Narodowe Centrum Kultury, 2012. – 192, [8] s. : il. kolor. ; 15x16 cm.
Streszcz. w jęz. ang.
ISBN 978-83-62418-18-3 – ISBN 978-83-63631-28-4
Sygn.: 165084
437. REŃSKI, EDMUND (1912-1992).
Skradzione sztandary PPS / Ludwik Mielnicki. – Warszawa : Wydawnictwo Społeczne „Kos" : ON
[Oświata Niezależna], 1987. – S. [2], 2-127, [3] ; 20 cm. – (Zeszyty Edukacji Narodowej. Historia)
Pseud. aut.: Ludwik Mielnicki, nazwa aut.: Edmund Reński. – Bibliogr. s. [128].
Sygn.: 165181
438. RICH, ARTHUR (1910-2012).
Radikalität und Rechtsstaatlichkeit : drei Beiträge zur politischen Ethik / Arthur Rich. – Zürich :
Theologischer Verlag, [1978]. – 76 s. ; 19 cm.
Bibliogr. s. 75-76.
ISBN 3-290-11387-6
Sygn.: 165053
439. RIFKIN, JEREMY (1945- ).
Koniec pracy : schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postrynkowej / Jeremy Rifkin ;
przeł. Ewa Kania. – Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 2001. – 367 s. ; 21 cm. – (Poza
Horyzont)
Tyt. oryg.: The end of work. – Indeks.
- 52 -
październik2014
03/11/14
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
ISBN 83-7023-854-8
Sygn.: 329280
440. ROMANOWSKI, MIECZYSŁAW (1834-1863).
Popiel i Piast : tragedya w 5 aktach / Mieczysław Romanowski. – Lwów : nakł. Towarzystwa
Nauczycieli Szkół Wyższych, 1905. – 128 s. ; 21 cm. – (Wybór pism Mieczysława Romanowskiego
/ wydał Tadeusz Pini ; t. 2). – (Biblioteka Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych)
Sygn.: 165279
441. ROSIGNOLI, GUIDO.
Army badges and insignia of World War 2 : Great Britain, Poland, Belgium, Italy, U.S.S.R., U.S.A.,
Germany / by Guido Rosignoli. – 2nd ed. – London : Blandford Press, 1974. – 228 s. : il. kolor. ;
20 cm. – (Blandford Colour Series)
Indeks.
Sygn.: 165217
442. ROSSETTI, STEPHEN J. (1951- ).
Radość kapłaństwa / ks. Stephen J. Rossetti ; przedm. Timothy M. Dolan, abp Milwaukee ; [tł. z jęz.
ang.: ks. Andrzej Małek SCJ, Dorota Bryniarska]. – Wyd. 2. – Kraków : Wydawnictwo Księży
Sercanów Dehon, dr. 2014. – 245, [1] s. ; 21 cm.
Tyt. oryg.: The joy of priesthood.
ISBN 978-83-7519-242-1
Sygn.: 165355
443. Rozwiązania
Rozwiązania organizacyjne zapewniające trwałość systemu informacji naukowo-technicznej : praca
zbiorowa / red. nauk. Jerzy Kisielnicki, Małgorzata Gałązka-Sobotka. – Warszawa : Uczelnia
Łazarskiego, 2012. – 273 s. : il. ; 24 cm.
Na okł.: SYNAT system nauki i techniki. – Bibliogr. przy rozdz. – Streszcz. ang.
ISBN 978-83-64054-04-4
Sygn.: 329217
444. Rozwiązania
Rozwiązania sprzyjające aktywnemu starzeniu się w wybranych krajach Unii Europejskiej : raport
końcowy / red. nauk. Elżbieta Kryńska, Piotr Szukalski ; [aut. Elżbieta Kryńska et al.]. – Łódź:
Uniwersytet Łódzki, 2013. – 305 s. : il. kolor. ; 24 cm + płyta CD.
U góry okł.: Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+. – Bibliogr. s. 282-298.
ISBN 978-83-936958-2-9
Sygn.: 329336
445. ROZYNKOWSKI, WALDEMAR (1968- ).
Kapliczki, figury i krzyże przydrożne w parafii złoczewskiej / Waldemar Rozynkowski. – Toruń :
Toruńskie Wydaw. Diecezjalne ; Złoczew : Parafia św. Andrzeja Apostoła, 2004. – 63 s. : il. kolor. ;
18 cm.
Bibliogr. s. 21-22.
ISBN 83-918988-7-3 (TWD)
Sygn.: 165097
446. RUDIČ, FELIKS MIHAJLOVIČ.
Mnogo li vlasti nuzhno vlasti? : Ukraina v kontekste transformacii i politiĉeskih sistem v stranah
SNG i Baltii, Ĉentral'noj i Vostoĉnoj Evropy / F. M. Rudiĉ ; Nacional'naja Akademija Nauk
Ukrainy. Institut Politiĉeskih i Etnonacional'nyh Issledovanij im. I. F. Kurasa. – Kiev : Naukova
Dumka, 2009. – 301, [1] s. ; 22 cm. – (Proekt „Naukova Kniga")
Bibliogr. s. 277-288. – Streszcz. ukr.
ISBN 978-966-00-0852-X
- 53 -
październik2014
03/11/14
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Sygn.: 329318
447. RUDZKI, EDWARD (1925-2008).
Europejska porcelana osiemnastowieczna / Edward Rudzki. – Warszawa : Krajowa Agencja
Wydawnicza, 1981. – 99, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 17x17 cm.
Sygn.: 165166
448. RYSZKA, CZESŁAW (1946- ).
Nauczyciel miłości ojczyzny : rzecz o bł. Wincentym Kadłubku / Czesław Ryszka. – Sandomierz :
Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, 2012. – 231 s., XXXII s. tabl. : il. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 227-230.
ISBN 978-83-257-0419-3
Sygn.: 329287
449. Rządy
Rządy sejmikowe w epoce królów elekcyjnych 1572-1795. T. 1 / przedstawił Adolf Pawiński. –
Warszawa : w Drukarni Józefa Bergera, 1888. – [3], II, XIV ,X, 431 s. ; 29 cm. – (Dzieje ziemi
kujawskiej oraz akta historyczne do nich służące / ogłosił Adolf Pawiński)
Sygn.: 131902
450. Rządy
Rządy sejmikowe w epoce królów elekcyjnych 1572-1795. T. 5, Lauda i instrukcye, 1733-1795 /
ogłosił Adolf Pawiński. – Warszawa : w Drukarni Józefa Bergera, 1888. – [4], 413, [1] XLVI s. ; 29
cm. – (Dzieje ziemi kujawskiej oraz akta historyczne do nich służące / ogłosił Adolf Pawiński)
– – Indeksy.
Sygn.: 131901
451. Rzeczpospolita
Rzeczpospolita domów. 3, Domy Boże / pod red. Krystyny Krawiec-Złotkowskiej ; Akademia
Pomorska w Słupsku. – Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 2012. – 706 s. : il.
(w tym kolor.) ; 24 cm.
Materiały z III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Rzeczpospolita domów", Słupsk, 26-27 kwietnia 2010 r. – Indeks. – Streszcz. ang.
ISBN 978-83-7467-203-0
Sygn.: 329225
452. SABIK, MAGDALENA.
Zabawy dla dzieci z autyzmem / Magdalena Sabik, Anna Szczypczyk. – Gdańsk : Wydawnictwo
Harmonia, 2012. – 118, [1] : il. ; 21 cm.
ISBN 978-83-7134-622-4
Sygn.: 329276
453. SADYKIEWICZ, MICHAŁ.
Kawaleria powietrzna : (problemy ruchliwości wojsk lądowych) / Michał Sadykiewicz ; [F.
Skibiński przedm.]. – Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1963. – 306, [2]
s. : il. ; 18 cm. – (Biblioteka Polskiej Myśli Wojskowej)
Bibliogr. s. 288-294.
Sygn.: 165240
454. SAGAN, MIECZYSŁAW.
Idąc w głąb : Boliwia, Ghana, Indie : młodzi wolontariusze na misyjnych szlakach werbistów /
Mieczysław Sagan, Rafał Urbaniak ; [wstęp i oprac. Mirosław Piątkowski]. – Warszawa : Verbinum
Wydawnictwo Księży Werbistów, 2013. – 159 s. : il. kolor. ; 17 cm.
ISBN 978-83-7192-468-2
Sygn.: 165171
- 54 -
październik2014
03/11/14
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
455. SAJKOWSKI, ALOJZY (1921-2003).
Od Sierotki do Rybeńki : w kręgu radziwiłłowskiego mecenatu / Alojzy Sajkowski. – Poznań :
Wydaw. Poznańskie, 1965. – 252, [3] s., [26] s. tabl. : il., portr. ; 20 cm.
Indeks.
Sygn.: 165220
456. SAMEK, JAN (1930-2007).
Kościół Mariacki w Krakowie / Jan Samek ; zdjęcia Janusz Rosikoń, Chris Niedenthal. – Warszawa
: Interpress, 1990. – 258, [2] s. : il. ; 32 cm.
Bibliogr. s. 258-[260]. – Agros Warszawa
ISBN 83-223-2326-3
Sygn.: 131899
457. Sanktuarium
Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej i Pocieszenia w Radomyślu nad Sanem : przewodnik / [red.
Józef Turoń, Bogusław Kopacz]. – Sandomierz : Wydawnictwo Diecezjalne, [ca 2012]. – 52 s., [24]
s. tabl. : il. ; 21 cm.
Data wyd. na podstawie analizy tekstu.
ISBN 978-83-257-0455-1
Sygn.: 329299
458. SCHAPIRO, MEYER (1904-1996).
Van Gogh / Text von Meyer Schapiro ; [einzig berechtige Übersetzung von Bodo Cichy]. – 4. Aufl.
– Köln : M. Dumont Schauberg, 1958. – 130 s. : il. (gł. kolor.) ; 33 cm.
Tyt. oryg.: Vincent van Gogh
Sygn.: 131890
459. SCHIAN, MARTIN (1869-1944).
Die Predigt : eine finführung in die Praxis / von M. Schian. – Göttingen : Bandenhoeck & Ruprcht,
1906. – VIII, 226 s. ; 20 cm. – (Praktisch-theologische Handbibliothek ; Bd. 2)
Sygn.: 165212
460. SCHMID, WALTER (1903-1988).
Romantische Schweiz : Aus Literatur und Graphik des 18. und 19 Jahrhunderts / Walter Schmid. –
Bern : Verlag Hallwag, cop. 1952. – 9, [37] s. : il. ; 19 cm.
Sygn.: 165293
461. SCHMIDT, JACEK (historyk).
Pokój - Carlsruhe /1748-1945/ : monografia = (Monographie) / Jacek Schmidt ; [tł. Danuta
Wesołowska, Hubert Kołodziej]. – Pokój : Urząd Gminy : Gminny Ośrodek Kultury, [1998]. – 128
s., [16] s. tabl. : fot., il. ; 24 cm.
Tyt. okł.: Pokój : monografia – Źródła s. 113-115. – Indeksy. – Tekst równol. pol. i przekł. niem. – Streszcz. niem.
Sygn.: 329239
462. SCHOBER, FELIKS (1846-1879).
Podróż po Warszawie : operetka komiczna w 7-miu obrazach / libretto oryg. napisane przez
Feliksa Schobera ; muz. Adolfa Sonnenfelda. – Warszawa : [s.n.], 1878 (Warszawa : Stanisław
Burzyński). – 167 s. ; 17 cm.
Odb. kserograficzna w oprawie kartonowej.
Sygn.: 329257
463. Schreibmeisterblätter
Schreibmeisterblätter : Kurrent, Kanzlei, Fraktur / [Bearb. Fritz Funke]. – Leipzig : Deutsche
Bücherei, 1967. – XIII s., 36 s. tabl., [4] s. : il. ; 17x25 cm. – (Neujahrsgabe der Deutschen Bücherei
; 1968.)
- 55 -
październik2014
03/11/14
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Sygn.: 165254
464. Schreibmeisterblätter
Schreibmeisterblätter : lateinische Schriften / [Bearb. Fritz Funke]. – Leipzig : Deutsche Bücherei,
1970. – XVI, 36, [4] s. : il. ; 17x25 cm. – (Neujahrsgabe der Deutschen Bücherei 1971)
Sygn.: 165253
465. SCHULZ, DIRK (1965- ).
Dietrich Bonhoeffers - Jahre in Pommern : Stationen auf einem außergewöhnlichen Lebensweg =
Dietrich Bonhoeffers - lata spędzone na Pomorzu : etapy na jego wyjątkowej drodze życia / Dirk
Schulz. – Düsseldorf : Internationale Bonhoeffer-Gesellschaft, 1995. – 28 s. ; 21 cm.
Tyt. równol.: Dietrich Bonhoeffers - lata spędzone na Pomorzu etapy na jego wyjątkowej drodze życia – Tekst równol. w jęz. niem. i pol.
Sygn.: B.6937
466. SCOTT, WALTER (1771-1832).
Waverley albo Lat temu sześćdziesiąt / Walter Scott ; przeł. Teresa Świderska. – Warszawa :
Państwowy Instytut Wydawniczy, dr. 1962. – 568, [8] s. ; 20 cm. – (Biblioteka Arcydzieł :
najsławniejsze powieści świata)
Sygn.: 165216
467. SEROV, VALENTIN ALEKSANDROVIČ (1865-1911).
Valentin Serov : paintings, graphic works, scenography / [selection by Dmitry Sarabyanov and
Grigory Arbuzov ; introd. by Dimytry Sarabyanov ; catalogue and biographical outline by Grigory
Arbuzov]. – Leningrad : Aurora Art Publishers, 1982. – 377, [3] s. : il. ; 35 cm.
Tyt. okł.: Valentin Serov – Bibliogr. s. 372-375. Indeks.
Sygn.: 131896
468. Sienkiewicz
Sienkiewicz : odczyty / Julian Krzyżanowski [et al. ; indeks zestawiła Lucyna Michalska]. –
Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1960. – 222 s. ; 20 cm. – (Biblioteka Towarzystwa
Literackiego im. Adama Mickiewicza, ISSN 0067-7787 ; t. 2)
Tyt. dod.: Odczyty o Sienkiewiczu
Sygn.: 165134
469. SIERECKA-NOWAKOWSKA, BARBARA.
Ekologiczny system przestrzennej organizacji czasu wolnego w mieście dziewiętnastowiecznym /
Barbara Sierecka-Nowakowska. – Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 1992. – 124, [1] s. :
il. ; 32 cm. – (Zeszyty Naukowe / Politechnika Łódzka ; nr 644. Rozprawy Naukowe, ISSN
0137-4834 ; z. 167)
Praca habilitacyjna. – Bibliogr. s. 116-123. – Streszcz. ang., ros.
Sygn.: 131885
470. SIEVERS, LEO (1917- ).
Deutsche und Russen : tausend Jahre gemeinsame Geschichte / Leo Sievers. – [München] :
Wilhelm Goldmann Verlag, cop. 1980. – 444, [1] s. : il. ; 19 cm. – (Goldmann Stern-Bücher ;
11520)
Bibliogr. s. 428-434. Indeks.
ISBN 3-442-11520-5
Sygn.: 165334
471. SIKORSKA, GRAŻYNA.
En martyr for sannheten : historien om Jerzy Popieluszko / Grazyna Sikorska ; oversatt av Geir
Uthaug. – [Oslo] : Ansgar Forlag, cop. 1985. – 165, [1] s., [8] s. tabl. : il. ; 20 cm.
Tyt. okł.: Pater Jerzy Popieluszko : en martyr for sannheten – Tyt. oryg.: Martyr for the truth - Jerzy Popiełuszko
ISBN 82-503-0648-1
- 56 -
październik2014
03/11/14
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Sygn.: 165141
472. SINGER, PETER (1946- ).
O życiu i śmierci : upadek etyki tradycyjnej / Peter Singer ; przeł. i posłowiem opatrzyły Anna
Alichniewicz i Anna Szczęsna. – Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, cop. 1997. – 277, [2] s. ;
20 cm. – (Biblioteka Myśli Współczesnej)
Tzw. seria Plus Minus Nieskończoność. – Bibliogr. s. 257-264.
ISBN 83-06-02641-1
Sygn.: 165242
473. SITARSKA, ANNA (1938- ).
Systemowe badanie bibliotek : studium metodologiczne / Anna Sitarska ; Książnica Podlaska im.
Łukasza Górnickiego w Białymstoku. – Wyd. 2. – Białystok : Prymat, 2005. – 222, [2] s., [3] k.
tabl. skł. ; 21 cm. – (Z Prac Naukowych Książnicy Podlaskiej nr 1)
Tabele. – Bibliogr. s. 193-202. Indeks. – Spis treści, spis tablic również ang.
ISBN 83-88097-73-3
Sygn.: 329300
474. SIWECKI, LEON (1967- ).
Lo sviluppo del dogma cattolico : l'indagine teologica alla luce delle opere di Zoltán Alszeghy e
Maurizio Flick / Leon Siwecki. – Sandomierz : Wydawnictwo Diecezjalne, 2005. – 191, [1] s. ; 19
cm.
Bibliogr. s. 152-191.
ISBN 83-7300-508-0
Sygn.: 165277
475. SLEŃDZIŃSKI, WINCENTY LEOPOLD (1837-1909).
W chwili zwątpienia : utwory zebrane / Wincenty Sleńdziński ; [część literacką zebr. i oprac.
Eugeniusz Szulborski ; rys. oprac. Katarzyna Renata Hryszko]. – Białystok : Galeria im.
Sleńdzińskich : Libra Wydawnictwo i Drukarnia, 2006. – 160 s. : il. ; 21 cm.
ISBN 83-88463-60-8 (Libra)
Sygn.: 329286
476. SŁOWACKI, JULIUSZ (1809-1849).
Listy Juljusza Słowackiego. T. 1 / z autogr. poety wyd. po raz pierwszy Leopold Méyet. – Lwów :
nakł. Księgarni Polskiej, 1899 (Cieszyn : c. i k. nadworna drukarnia Karola Prochaski). – XV, [1],
326 s., [10] k. tabl. ; 20 cm. – (Biblioteka Księgarni Polskiej ; t. 26)
Listy Juliusza Słowackiego
Sygn.: 165319
477. SŁOWACKI, JULIUSZ (1809-1849).
Wybór pism Juliusza Słowackiego / wybrał i objasnił Tadeusz Pini. – Kraków : nakł. Księgarni G.
Gebethnera i Spółki, 1915 (Kraków : druk W. L. Anczyca i Sp.). – XVI, 339 s. ; 19 cm. – (Wybory
z Dzieł Najwybitniejszych Pisarzy Polskich nr 2)
Sygn.: 165316
478. Służba
Służba ojczyźnie : wspomnienia uczestniczek walk o niepodległość 1915-1918 / kom. red. Al.
Pilsudskiej [et al.] ; red. M. Rychterówna. – Warszawa : Główna Księgarnia Wojskowa, 1929. – IX,
426 s. ; 24 cm. – (Wspomnienia uczestniczek walk o niepodległość ; t. 2)
Indeks.
Sygn.: 131920
479. SMOLEŃSKI, JERZY (1881-1940).
Morze i Pomorze / Jerzy Smoleński. – Jerozolima : nakladem Wydziału Kultury i Prasy Dtwa
- 57 -
październik2014
03/11/14
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Jednostek Wojska na Śr. Wschodzie, 1946. – 112, [4] s. : il. ; 17 cm. – (Cuda Polski : piękno
przyrody, pomniki pracy, zabytki dziejów)
Dostepne również w formie elektronicznej. – Przedr., oryg.: Poznań : Wydaw. Polskie ( R. Wegner).
Sygn.: 165161
480. Sobieski,
Sobieski, roi de Pologne : d'après les estampes de l'époque : exposition organisée par la
Bibliothèque Polonaise à Paris à l'occasion du 250e anniversaire de la bataille de Vienne 1683-1933.
– [Paris : Bibliothèque Polonaise, 1933] (Paris : Soc. Gén. d'Impr. et d'Édit.). – 47, [1] s., [3] k. tabl.
; 19 cm.
Indeks.
Sygn.: 165288
481. SODANO, ANGELO (1927- ).
La Corteccia e il Tronco : la Chiesa fra apparenza e realtà / Angelo card. Sodano. – Vaticano :
Libreria Editrice Vaticana, 1998. – 29, [1] s. ; 23 cm.
Conferenza del Card. Angelo Sodano, Segretario di Stato, nell'incontro con i giornalisti e gli operatori delle comunicazioni sociali nell'ambito della
missione cittadina di Roma, 24 marzo 1998.
ISBN 88-209-2539-7
Sygn.: B.6943
482. SOIN, MACIEJ (1961- ).
Wartość i fakt : etyczne i socjologiczne zastosowania filozofii lingwistycznej / Maciej Soin. –
Warszawa : Wydawnictwo IFiS PAN, 2013. – 246, [1] s. ; 20 cm.
– Bibliogr. s. 239-[247].
ISBN 978-83-7683-064-3
Sygn.: 165119
483. SOIRON, THADDAEUS (1881-1957).
Die Predigt heute / von Thaddaeus Soiron. – Paderborn : Verlegt bei Ferdinand Schöningh ; Wien :
Raimund Fürlinger ; Zürich : B. Götschmann, 1937. – 125 s. ; 19 cm.
Sygn.: 165187
484. SOKOŁOWSKI, STANISŁAW (geologia).
Tatry Bielskie : geologia zboczy południowych / Stanisław Sokołowski. – Warszawa : Państwowy
Instytut Geologiczny, 1948. – 47, [21] s., [4] k. fot., [9] k. fot. złoż., [3] k. mapy. złoż. : il. ; 27 cm.
– (Prace Państwowego Instytutu Geologicznego = Travaux du Service Géologique de Pologne ; t. 4)
Bibliogr. s. 45-47.
Sygn.: 131918
485. Spontaniczna
Spontaniczna kultura młodzieżowa : wybrane zjawiska /
pod red. Jerzego
Wertensteina-Żuławskiego i Mirosława Pęczaka. – Wrocław : Wiedza o Kulturze, 1991. – 326 s. ;
24 cm.
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN 83-7044-017-7
Sygn.: 329227
486. STACH, PIOTR (1886-1961).
Wspomnienia Ks. Prof. Piotra Stacha / [oprac. Józef Trela]. – Ujanowice [etc.] : Żak - Kolportaż
Książek i Druków Szkolnych, [ca 2006]. – 320 s. : il. ; 20 cm.
Wspomnienia Księdza Profesora Piotra Stacha
ISBN 83-918424-2-8
Sygn.: 165102
- 58 -
październik2014
03/11/14
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
487. STADNICKI, EDWIN KORNEL.
Walc fortepianowy w Polsce : w latach 1800-1830 / Edwin Kornel Stadnicki ; Towarzystwo im.
Fryderyka Chopina. – [Kraków] : Polskie Wydaw. Muzyczne, dr. 1962. – 244 s. : il. ; 20 cm. –
(Dokumentacja Warszawskiego Okresu Życia i Twórczości Fryderyka Chopina)
Indeks. – Zawiera nuty. – Bibliogr. s. 237-[239].
Sygn.: 165227
488. STANDZIAK, MICHAŁ.
Modlin : obrona twierdzy w 1939 roku / Michał Standziak. – Warszawa : Książka i Wiedza, 1970.
– 128, [4] s. ; il. ; 16 cm. – (Biblioteczka Mazowiecka, ISSN 0208-8894 ; nr 2)
Bibliogr. s. [131].
Sygn.: 165311
489. STAN!5EK, TOMÁŃ (1952- ).
Tábory v ĉeských zemìch, 1945-1948 / Tomáń Staněk ; Slezský Ústav Slezského Zemského Muzea
v Opavě. – Ostrava : Tilia, 1996. – 263, [1] s. ; 24 cm.
Streszcz. niem. – Bibliogr. s. 248-250. Indeks. – Práce vznikla a byla vydána s finanĉnì podporou Grantové agentury ĈR (reg. ĉ. 404/93/0146).
ISBN 80-902075-3-7
Sygn.: 329363
490. Stare
Stare Miasto w Warszawie : odbudowa / [kolegium red. P. Biegański et al.]. – Warszawa :
Wydawnictwo Budownictwo i Architektura, 1956. – 45 s., [6] k. tabl. kolor, [113] s. tabl., [1] k.
plan złoż., [1] k. mapa złoż. luz. : il., plany, fot. ; 34 cm. – (Teka Konserwatorska / Ministerstwo
Kultury i Sztuki. Centralny Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków ; z. 4)
Sygn.: 131897
491. Statuty
Statuty synodalne Warmińskie, Sambijskie, Pomezańskie, Chełmińskie oraz Prowincjonalne Ryskie
/ z braniewskiego wyd. księdza Franciszka Hiplera 1899 roku oraz pierwodruków 1922 i 1932 roku
przeł. Julian Wojtkowski. – Olsztyn : [Julian Wojtkowski], 2010. – 439 s. ; 25 cm.
Na s. tyt.: Prawodawcy Pierwszego Warmińskiego Synodu Archidiecezjalnego Księciu Metropolicie Dr Wojciechowi Ziembie w hołdzie. – Indeks. –
Tł. z jęz. łac. i niem.
ISBN 978-83-925440-6-7
Sygn.: 329264
492. STEFANIAK, PIOTR (1970- ).
Św. Róża z Limy / Piotr Stefaniak. – Kraków : Wydawnictwo WAM, 2013. – 137, [2] s. ; 19 cm. –
(WLK Wielcy Ludzie Kościoła)
Święta Róża z Limy
ISBN 978-83-7767-038-5
Sygn.: 165114
493. STEINBACH, GÜNTHER.
Przełomowe dni Europy : 10 wydarzeń, które wpłynęły na dzieje kontynentu / Günther Steinbach ;
przekł. z niem. Kamila Solak i Janusz Solak. – Warszawa : Bellona, 2004. – 213, [2] s. ; 20 cm. –
(MH Miniatury Historyczne)
Tyt. oryg.: Schicksalstage Europas
ISBN 83-11-09773-9
Sygn.: 165231
494. STEINBY, TORSTEN (1908-1995).
In quest of freedom : Finland's press 1771-1971 / by Torsten Steinby. – Helsinki : Government
Printing Centre, 1971. – 163 s., [24] s. tabl. : il. ; 21 cm.
Indeks.
- 59 -
październik2014
03/11/14
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Sygn.: 165347
495. STEINLAUF, MICHAEL C.
Bondage to the dead : Poland and the memory of the Holocaust / Michael C. Steinlauf. – Syracuse
: Syracuse University Press, 1997. – XIII, 189 s. : il. ; 22 cm. – (Modern Jewish History)
Indeks.
ISBN 0-8156-2729-7 (alk. paper) – ISBN 0-8156-0403-3 (pbk. : alk. paper)
Sygn.: 329320
496. STĘPIEŃ, TOMASZ PAWEŁ (1969- ).
W rękach dobrego Ojca : rozważania o Bożej Opatrzności / Tomasz Stępień. – Warszawa : Instytut
Papieża Jana Pawła II, 2013. – 129, [2] s. : il. kolor. ; 20 cm.
ISBN 978-83-61250-75-3
Sygn.: 165130
497. STĘPIEŃ, TOMASZ PAWEŁ (1969- ).
W rękach dobrego Ojca : rozważania o Bożej Opatrzności / Tomasz Stępień. – Warszawa : Instytut
Papieża Jana Pawła II, 2013. – 129, [2] s. : il. kolor. ; 20 cm.
ISBN 978-83-61250-75-3
Sygn.: 165129
498. STOPA, ADAM.
O treści książek : opracowanie rzeczowe piśmiennictwa / Adam Stopa ; Centrum Edukacji
Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej. – Warszawa : Wydawnictwo CEBID, 2002. –
196 s. : faks. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 182-[191]. – Indeks.
ISBN 83-88581-07-4
Sygn.: 329240
499. SULIMA, ROCH (1942- ).
Tadeusz Nowak : zarys twórczości / Roch Sulima. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia
Wydawnicza, 1986. – 249, [3] s. ; 17 cm. – (Portrety Pisarzy Chłopskich)
Bibliogr. s. 244-[247].
ISBN 83-205-3759-2
Sygn.: 165163
500. SWINARSKI, KONRAD (1929-1975).
Wierność wobec zmienności / Konrad Swinarski ; wstęp Marta Fik ; wybór i oprac. Marta Fik i
Jacek Sieradzki. – Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1988. – 282 s. : il. ; 15 cm.
Bibliogr. s. 276-[277]. Indeks.
ISBN 83-221-0289-5
Sygn.: 165304
501. SYROKOMLA, WŁADYSŁAW (1823-1862).
Poezye Ludwika Kondratowicza (Władysława Syrokomli). T. 10. – Wyd. zupełne na rzecz wdowy i
sierot autora. – Warszawa : Skład Główny u Gebethnera i Wolffa, 1872. – 396 s. : err. ; 19 cm.
Zawiera tłumaczenia poezji różnych aut.
Sygn.: 165156
502. Systemy
Systemy zarządzania Policją : analiza systemu i jego doskonalenie / red. nauk. Jerzy Kisielnicki,
Małgorzata
Gałązka-Sobotka,
Sylwia
Wojciechowska-Filipek
;
Konsorcjum
Naukowo-Przemysłowe Securus. – Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2013. – 298 s. : il. ; 24
cm.
Bibliogr. s. 279-285. Indeks.
- 60 -
październik2014
03/11/14
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
ISBN 978-83-64054-00-6
Sygn.: 329218
503. Szalom
Szalom Asz : polskie i żydowskie konteksty twórczości : praca zbiorowa / pod red. Daniela
Kalinowskiego. – Kutno : Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego,
2011. – 159 s. : il. ; 21 cm.
Książka towarzyszy dziesiątej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Szaloma Asza oraz zawiera materiały z sympozjum, Kutno, 1
grudnia 2011 r. – Jeden tekst tł. z jęz. jid.
ISBN 978-83-931955-6-5
Sygn.: 329288
504. SZCZEPAŃSKI, IGNACY (1951- ).
Häftlings-kapelle / Ignacy Szczepański. – Warszawa : Książka i Wiedza, 1990. – 93, [3] s. : il. ; 19
cm.
Indeks.
ISBN 83-05-11926-2
Sygn.: 165278
505. SZPIGIEL, JEZAJASZ (1906-1990).
Drabina do nieba / Jezajasz Szpigiel ; z fr. przeł. Anna Osmólska-Mętrak. – Warszawa : Państ.
Instytut Wydawniczy, 1990. – 249 s. : il. ; 20 cm.
Tyt. oryg.: Sztign cum himl
ISBN 83-06-01885-0
Sygn.: 165188
506. SZUJECKI, ANDRZEJ (1929- ).
Czy lasy muszą zginąć? / Andrzej Szujecki. – Warszawa : „Wiedza Powszechna", 1992. – 126, [2]
s. : mapy, rys., 1 wykr., err. ; 15 cm. – (Miniatury Geograficzne)
ISBN 83-214-0782-X
Sygn.: 165263
507. SZYDŁOWSKI, ROMAN (1918-1983).
Anglosaska Melpomena / Roman Szydłowski. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1971. – 365 s.,
[32] s. tabl. ; 20 cm.
Bibliogr. s. 336-[340]. Indeks.
Sygn.: 165128
508. ŚLIWIŃSKI, ARTUR (1877-1953)., ŚLIWIŃSKI, ARTUR (1877-1953).
Król Władysław IV / Artur Śliwiński. – Warszawa : Wydawnictwo M. Arcta, [post 1924]
(Warszawa : Druk. M. Arcta). – 221, [7] s., [9] k. tabl. : rys. ; 21 cm.
Król Władysław Czwarty – Bibliogr. s. 221-[222].
Sygn.: 165125
509. Świat
Świat starożytny : państwo i społeczeństwo / red. nauk. Ryszard Kulesza [et al.]. – Warszawa :
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2013. – 515 s. : il. ; 25 cm.
Materiały z konf. – Bibliogr. przy ref.
ISBN 978-83-235-1104-5
Sygn.: 329347
510. ŚWIĘCICKA-WYSTRYCHOWSKA, PAULINA.
Proces Jezusa w świetle prawa rzymskiego : studium prawno-historyczne / Paulina Święcicka. –
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. – 400 s. ; 25 cm.
Bibliogr. s. 353-387. Indeks. – Spis treści również w jęz. wł. – Streszcz. w jęz. wł.
- 61 -
październik2014
03/11/14
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
ISBN 978-83-264-3910-0
Sygn.: 329346
511. Święte
Święte kapłaństwo : kazania o kapłaństwie i o sobocie kapłańskiej / wydał z współudziałem kilku
kapłanów świeckich i zakonnych Paschalis Schmid ; tł. Franciszek Podgórski. – Trzebinia :
Wydawnictwo „Salvator", 1939 (Mikołów Śl. : Drukarnia „Salvator"). – 207, [1] s. ; 18 cm.
Sygn.: 165159
512. Święty
Święty Antoni z Padwy w wierze, kulcie, teologii i sztuce : perspektywa regionalna i uniwersalna /
red. Katarzyna Parzych-Blakiewicz. – Olsztyn : Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, 2013. –
267 s. : err. ; 24 cm.
Streszcz. ang. i niem.
ISBN 978-83-61864-18-9
Sygn.: 329342
513. TALBI, EL-GHAZALI (1965- ).
Metaheuristics : from design to implementation / El-Ghazali Talbi. – Hoboken : John Wiley &
Sons, cop. 2009. – XXIX, [1], 593 s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 539-586. Indeks. – Dostępny również w postaci elektronicznej.
ISBN 978-0-470-27858-1 (cloth)
Sygn.: 329238
514. TARNAWSKI, WIT (1894-1988).
Ucieczka : nowele / Wit Tarnawski. – Londyn : B. Świderski, 1960. – 339, [1] s., [2] k. il. ; 19 cm.
– (Londyńska Biblioteka Literacka ; 4)
Sygn.: 165071
515. TASZYCKA, MARIA.
Polskie pasy kontuszowe / Maria Taszycka. – Kraków : Wydaw. Literackie, 1985. – 111 s. : fot. ;
17cm. – (Skarbiec Polski)
Bibliogr. s. [79].
ISBN 83-08-01039-3
Sygn.: 165165
516. Teatr
Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku : 1975-1985 / [oprac. Elżbieta
Ciółkowska-Ćwik ; współpr. Krzysztof J. Barański]. – Płock : Teatr Dramatyczny im. Jerzego
Szaniawskiego, [1985]. – [131] s. : il. ; 19x20 cm.
Sygn.: 165284
517. Technologie
Technologie informatyczne i prognozowanie w zarządzaniu : wybrane zagadnienia / red. nauk.
Leszek Kiełtyka, Joanicjusz Nazarko. – Białystok : Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, 2005.
– 286 s. : il., wykr. ; 23 cm. – (Rozprawy Naukowe / Politechnika Białostocka, ISSN 0867-096X ;
nr 119)
Bibliogr. przy rozdz. Indeks.
Sygn.: 329367
518. TERESA BENEDYKTA OD KRZYŻA (św. ; 1891-1942).
Autoportret z listów. Cz. 1, 1916-1933 / Święta Teresa Benedykta od Krzyża - Edyta Stein ;
wprowadzenie Hanna Barbara Gerl-Falkovitz ; oprac. i przepisy Maria Amata Neyer ; przekł.
Immakulata Adamska, Anna Talarek. – Kraków : Wydaw. Karmelitów Bosych, cop. 2003. – 475,
[2] s. ; 20 cm. – (Klasyka Karmelitańska)
- 62 -
październik2014
03/11/14
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Tyt. oryg.: Selbstbildnis in Briefen – Bibliogr. s. 461-462. – Indeksy.
ISBN 83-7305-080-9 (opr. twarda) – ISBN 83-7305-090-6 (opr. broszurowa)
Sygn.: 165339
519. TERESA OD JEZUSA (św. ; 1515-1582).
Księga Fundacyj / z hisz. przetł. Henryk Piotr Kossowski ; przejrz. i uzup. według hisz. krytycznego
wyd. dzieł św. Teresy O. Bernard od Matki Bożej. – Kraków : Wydaw. „Głosu Karmelu", 1943
(Kraków : Druk. Udziałowa). – 431 s., [1] k. tabl. : mapa ; 20 cm. – (Dzieła św. Teresy od Jezusa :
wydanie zbiorowe ; t. 4)
Sygn.: 165154
520. Theologen
Theologen des Protestantismus im 19. und 20. Jahrhundert. 1 / Martin Greschat (Hrsg.). – Stuttgart
: W. Kohlhammer, 1978. – 212 s. ; 19 cm. – (Urban-Taschenbücher ; Bd. 284)
ISBN 3-17-004904-6
Sygn.: 165055
521. Theologen
Theologen des Protestantismus im 19. und 20. Jahrhundert. 2 / Martin Greschat (Hrsg.). – Stuttgart
: W. Kohlhammer, 1978. – S. 217-452 ; 19 cm. – (Urban-Taschenbücher ; Bd. 285)
Bibliogr. s. 420-442. Indeksy.
ISBN 3-17-004905-4
Sygn.: 165054
522. THORVALDSENS MUSEUM.
Thorvaldsen's Museum / [transl. by Ingeborg Nixon]. – Copenhagen : Thorvaldsen Museum, 1961.
– 164, [2] s., [32] s. tabl. : il. ; 18 cm.
ISBN 8775210185
Sygn.: 165331
523. TOPOLSKI, JERZY (1928-1998).
Wolność i przymus w tworzeniu historii / Jerzy Topolski. – Warszawa : Państ. Instytut
Wydawniczy, 1990. – 267 s. ; 20 cm.
Indeks.
ISBN 83-06-01996-2
Sygn.: 165338
524. Traditio
Traditio Iohannis Hollandrini. Bd. 4, Die Traktate IX-XIV = The treatises IX-XIV / hrsg. von
Michael Bernhard und Elżbieta Witkowska-Zaremba. – München : Verlag der Bayerischen
Akademie der Wissenschaften : in Kommission bei dem Verlag C. H. Beck, 2013. – XX, 405 s. : il.
; 24 cm. – (Veröffentlichungen der Musikhistorischen Kommission / Bayerische Akademie der
Wissenschaften, in Kooperation mit Polska Akademia Nauk ; Bd. 22)
Zawiera nuty. – Bibliogr. s. 398-405. – Tekst w jęz. niem., ang. i łac., wstęp również w jęz. ang.
ISBN 978-3-7696-6014-2
Sygn.: 329234
525. Trafność
Trafność metody edukacyjnej wartości dodanej dla gimnazjów / [Roman Dolata et al.]. – Warszawa
: Instytut Badań Edukacyjnych, cop. 2013. – 376 s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN 978-83-61693-28-4
Sygn.: 329341
- 63 -
październik2014
03/11/14
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
526. TRZCIONKOWSKI, LECH.
Bios - Thanatos - Bios : semiofory orfickie z Olbii i kultura polis / Lech Trzcionkowski. –
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Sup Lupa, 2013. – LVIII, [1], 507 s. : il. ; 24 cm. – (Parnassus)
Źródła s. 417-432. Bibliogr. s. 433-489. Indeksy. – Tekst częśc. w j. grec., fragm. w j. łac. i ang.
ISBN 978-83-64003-00-4 – ISBN 978-83-63636-17-3
Sygn.: 329361
527. TWARDOWSKI, JAN (1915-2006).
Jak otwarte okno : myśli o Janie Pawle II / ks. Jan Twardowski ; wybr. i oprac. Aleksandra
Iwanowska. – Poznań : Wydawnictwo Święty Wojciech, 2014. – 110, [2] s. : il. ; 20 cm.
Bibliogr. s. 108.
ISBN 978-83-7516-699-6
Sygn.: 165340
528. TYLUS, STANISŁAW (1956- ).
Leksykon polskich pallotynów (1915-2012) / Stanisław Tylus. – Ząbki : Apostolicum
Wydawnictwo Księży Pallotynów Prowincji Chrystusa Króla ; Poznań : Pallottinum, 2013. – 693,
[3] s. : il. ; 24 cm.
Na okł. i grzb.: liber mortuorum.
ISBN 978-83-7031-859-8
Sygn.: 329350
529. Understanding
Understanding human being : essays on Jewish anthropology / ed. by Zbigniew Sareło and Hubert
T. Mikołajczyk ; Akademia Pomorska w Słupsku. – Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii
Pomorskiej, 2013. – 135 s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-7467-209-2
Sygn.: 329313
530. UNGER, LEOPOLD (1922-2011).
Z Brukseli / Leopold Unger. – Warszawa : PoMOST, 1991. – X, 259 s. ; 21 cm.
ISBN 83-85219-07-2
Sygn.: 329275
531. Urban
Urban rhythms : mobilities, space and interaction in the contemporary city / edited by Robin James
Smith and Kevin Hetherington. – Malden, MA [etc.] : Wiley Blackwell/The Sociological Review,
2013. – [VI], 168 s. : il. ; 23 cm. – (Sociological Review Monograph Series, ISSN 0081-1769 ; 1)
Bibliogr. po artykułach. Indeks.
ISBN 978-1-118-54054-1 (alk. paper)
Sygn.: 329248
532. URIBURU, ESTEBAN J. (1937-1998).
Nazywają go Ojcem : życie i dzieło ojca Kentenicha / Esteban Uriburu ; [przekł. Paweł
Pachciarek]. – [S.l.] : Wydawnictwo Patris, 1991 (Ciechanów : Przedsiębiorstwo
Wydawniczo-Poligraficzne „Gryf"). – 206, [2] s., [16] s. tabl. : il. ; 19 cm.
Tyt. oryg.: Sie nennen ihn Vater
Sygn.: 165335
533. VENTURA, MARIA CECILIA (1944- ).
Blask ciemności / Maria Cecylia Ventura ; [przekł. z jęz. wł. Władysława Zasiura]. – Wyd. 2. –
Kraków : Dehon Wydawnictwo Księży Sercanów, cop. 2013. – 254 s. ; 20 cm. – (Świadkowie
Wiary na Dziś)
Tyt. oryg.: „L'ora del buio e della luce : una suora si racconta".
ISBN 978-83-7519-223-0
- 64 -
październik2014
03/11/14
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Sygn.: 165118
534. VIDAL MANZANARES, CÉSAR (1958- ).
Jezus i ewangelie / César Vidal Manzanares ; przekł. Ewa Burska. – Warszawa : Verbinum-Wydaw.
Księży Werbistów, 2004. – 199, [1] s. : il. ; 20 cm. – (Mały Słownik)
Tyt. oryg.: Diccionario de Jesús y los Evangelios – Bibliogr. s. 187-199.
ISBN 83-7192-229-9
Sygn.: 165341
535. VOSLENSKIJ, MIHAIL SERGEEVIČ (1920-1997).
Nomenklatura : uprzywilejowani w ZSRR / Michał Woslenski ; [przedm. Jean Elleinstein ; tł. z
fr.]. – Warszawa : „Krąg", 1983. – S. 3-194 ; 21 cm. – (Biblioteka Kwartalnika Politycznego
„Krytyka")
Sygn.: 329308
536. W Ostrej
W Ostrej świecisz Bramie : modlitwy i pieśni / [zebr. i oprac.] Eugeniusz Sakowicz. – Lublin :
Polihymnia, 2003. – 64 s. : nuty ; 20 cm.
Bibliogr. s. 61.
ISBN 83-7270-198-9
Sygn.: 165243
537. W warsztacie,
W warsztacie, w manufakturze, w fabryce i w sklepie / pod red. Zdzisława Biegańskiego,
Wojciecha Polaka, Michała Białkowskiego. – Toruń : Urząd Marszałkowski Województwa
Kujawsko-Pomorskiego, 2013. – 249 s. : il. ; 24 cm. – (Dzieje Regionu Kujawsko-Pomorskiego ; t .
3)
ISBN 978-83-937545-0-2
Sygn.: 131927
538. WAGA, TEODOR (1739-1801).
Historya xiążąt y królów polskich krótko zebrana : z niektóremi uwagami nad dzieiami narodu
polskiego / przez Teodora Wagę. – Na nowo przedrukowana. – Warszawa : [s.n.], 1818
(Warszawa : w Drukarni XX. Piiarów). – 347, [1] s. ; 18 cm.
Historia książąt i królów polskich krótko zebrana
Sygn.: 165155
539. WALLIS, ALEKSANDER (1930-1984).
Atlas kultury Polski 1946-1980 / Aleksander Wallis. – Międzychód : Eco, cop. 1994. – 464 s. : il. ;
24 cm.
Streszcz. ang.
ISBN 83-900472-6-8
Sygn.: 329233
540. Wanaty
Wanaty : ocalić od zapomnienia : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Marciniuka ; [aut.]: Jolanta
Moczulska, Agata Narojczyk, Mariola Rękawek. – Garwolin : Stowarzyszenie Rozwoju Gmin i
Miast Powiatu Garwolińskiego „Wspólnota Powiatowa", 2013. – [4], 340, [2] s. : il. ; 25 cm.
Bibliogr. s. 331-333.
ISBN 978-83-938771-0-2
Sygn.: 329344
541. WAŃKOWICZ, KRYSTYNA (1919-1944).
Korespondencja / Melchior i Krystyna Wańkowiczowie ; oprac., wstępem i przypisami opatrzyła
Aleksandra Ziółkowska. – Warszawa : „Twój Styl", 1993. – 116, [3] s. ; 21 cm.
- 65 -
październik2014
03/11/14
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
ISBN 83-85443-21-5
Sygn.: 329277
542. WARNEŃSKA, MONIKA (1922-2010).
Ostatnia róża : opowieść o Żeromskim na wybrzeżu /
Wydawnictwo Morskie, 1964. – 175, [1] s. ; 20 cm.
Monika Warneńska. – Gdynia :
Sygn.: 165148
543. Was
Was bleibt vom Worte Gottes ? : Glaubensverkündigung in neuer Sprache / hrsg. von Felix
Schlösser ; mit Beiträgen von Josef Blank et al. – Limburg : Lahn-Verlag, 1968. – 192 s. ; 20 cm. –
(Offene Gemeinde Bd. 6)
Sygn.: 165202
544. WĘGRZYN, KAZIMIERZ JÓZEF (1947- ).
Różaniec święty na szlaku Niepokalanej w Grzechyni duchowej twierdzy Pustelni Niepokalanów
(11 km) w poezji Kazimierza Józefa Węgrzyna i obiektywie Józefa Czerniejewskiego / [aut.
obrazów Stanisław Barbacki ; aut. piosenek Piotr Natanek]. – Grzechynia ; [Borowianka] :
Druk-Allegro, 2010. – 65, [7] s. : il. kolor. ; 21 cm.
ISBN 978-83-930275-1-4
Sygn.: 329274
545. Wiara,
Wiara, nadzieja i miłość : księga jubileuszowa ks. profesora Edwarda Jarmocha w 60. rocznicę
urodzin i 35. rocznicę pracy duszpasterskiej i naukowej. T. 2 / red. nauk. Ryszard Rosa, Tamara
Zacharuk ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Humanistyczny,
Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe. – Siedlce ; Drohiczyn : Wydawnictwo Uniwersytetu
Przyrodniczo-Humanistycznego, 2013. – 455 s. : il. ; 25 cm.
Bibliogr. przy niektórych pracach. – Tekst częśc. w jęz. ros., streszcz. ang.
ISBN 978-83-7051-722-9
Sygn.: 329210
546. WIECHOWSKI, JERZY.
Spór o Zaolzie 1918-1920 i 1938 / Jerzy Wiechowski. – Warszawa : Agencja Wydawnicza TOR,
1990. – 63 s. : il. ; 17 cm.
Bibliogr. s. 62-63.
Sygn.: 165070
547. Wielcy
Wielcy uczeni i ich wiara : Kepler, Pascal, Netwon, Ampère, Faraday, Kelvin, Maxwell / [wybór,
oprac. i tł. Adam Drozdek]. – Erie : Wydawnictwo LOGOS, [ca 1985]. – 29, [1] s. ; 21 cm.
Data wyd. na podstawie „Źródeł". – Opis wg okł. – Źródła przy art.
Sygn.: B.6938
548. Wielkie
Wielkie Pomorze : kultura i sztuka / pod red. Adeli Kuik-Kalinowskiej i Daniela Kalinowskiego ;
Akademia Pomorska w Słupsku. – Gdańsk : Instytut Kaszubski ; Słupsk : Akademia Pomorska,
2013. – 447, [1] : il. kolor. ; 21 cm.
Materiały z III Międzynarodowej Konferencji Kulturowej „Wielkie Pomorze", która odbyła się w dniach od 12 do 14 października 2011 roku w
Słupsku. – Tekst częśc. w jęz. niem.
ISBN 978-83-63368-20-3 – ISBN 978-83-7467-194-1
Sygn.: 329312
549. WIENIAWSKI, JULIAN (1834-1912).
Przygody panów Marka i Agapita podczas wystawy rolniczej w Warszawie / opisał Jordan (Julian
- 66 -
październik2014
03/11/14
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Wieniawski). – Wyd. 2. – Kraków : nakł. G. Gebethnera i Spółki, 1894 (Kraków : druk Wł. L.
Anczyca i Spółki). – [4], 344, s. ; 18 cm. – (Pisma / Jordan (Julian Wieniawski) ; t. 2)
Na s. tyt. również pseudonim aut., nazwa aut.: Julian Wieniawski.
Sygn.: 165323
550. WIERZBICKI, PIOTR (1935- ).
Życie z muzyką / Piotr Wierzbicki. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1993. – 298,
[2] s. ; 20 cm.
ISBN 83-06-02267-X
Sygn.: 165239
551. WINNICZUK, LIDIA (1904-1993).
Ludzie, zwyczaje i obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu / Lidia Winniczuk. – Wyd. 4 zm., 4 dodr. –
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. – 648 s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 611-619. Indeks. – „Wykaz przekładów wykorzystanych w tekście książki" s. [620]-621.
ISBN 978-83-01-16903-9
Sygn.: 329356
552. WIPSZYCKA, EWA (1933- ).
Historia starożytnych Greków. T. 3, Okres hellenistyczny / Ewa Wipszycka, Benedetto Bravo. –
Wyd. 2, popr. i rozsz. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2010. – 761, [1]
s., [14] s. tabl. : il. ; 24 cm.
– Bibliogr. przy rozdz. Indeks.
ISBN 978-83-235-0612-6
Sygn.: 329357
553. WITCZAK, TADEUSZ (1927- ).
Literatura Średniowiecza / Tadeusz Witczak ; Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. –
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990. – 219, [4] s. ; 20 cm. – (Dzieje literatury
polskiej : synteza uniwersytecka)
Bibliogr. s. 176-195. – Indeks.
ISBN 83-01-09688-8
Sygn.: 165229
554. WITKIEWICZ, STANISŁAW IGNACY (1885-1939).
Tumor Mózgowicz : dramat w trzech aktach z prologiem / Stanisław Ignacy Witkiewicz. –
Kraków : nakł. Spółki Wydawniczej „Fala", 1921 (Kraków : Drukarnia Związkowa). – 90 s. ; 20
cm.
Sygn.: 165249
555. WITUSIK, ADAM ANDRZEJ (1940-2007).
O Zamoyskich, Zamościu i Akademii Zamojskiej / Adam Andrzej Witusik. – Lublin : Wydaw.
Lubelskie, 1978. – 273, [3] s., [29] s. tabl. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 262-[268].
Sygn.: 165145
556. WITUSKA, KRYSTYNA (1920-1944).
Na granicy życia i śmierci : listy i grypsy więzienne Krystyny Wituskiej / oprac., wstępem i
przypisami opatrzyła Wanda Kiedrzyńska ; [teksty niem. tł. Wanda Kiedrzyńska]. – Wyd. 2 rozsz. i
popr. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1970. – 252, [4] s., [9] k. tabl. ; 20 cm.
Sygn.: 165131
557. W(okół)
W(okół) współczesnej filozofii francuskiej : komentarze, nawiązania, inspiracje / red. nauk. Bogna
Choińska. – Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 2012. – 362 s. ; 21 cm.
- 67 -
październik2014
03/11/14
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Wokół współczesnej filozofii francuskiej
ISBN 978-83-7467-196-5
Sygn.: 329314
558. Wolontariat
Wolontariat w polskim systemie prawnym po wejściu w życie ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie / [oprac. tekstu: Katarzyna Kołodziej]. – Warszawa : Ministerstwo
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, 2003. – [2], 14, [10] s. ; 21 cm.
Sygn.: B.6936
559. WÖRNDLE, HEINRICH VON (1861-1919).
Joseph Ritter von Führich : sein Leben und seine Kunst / von Heinrich von Wörndle. – München :
Allgemeinen Vereinigung fur Christliche Kunst, 1925. – 40 s. : il. ; 30 cm. – (Die Kunst dem Volke
; Nr. 6)
Sygn.: 131889
560. Wörterbuch
Wörterbuch der aegyptischen Sprache. Die Belegstellen : mit Verzeichnis der Abkürzungen. Bd. 2,
2 / im Auftr. der Deutschen Akademien hrsg. von Adolf Erman und Hermann Grapow. –
Unveränderter Nachdruck. – Berlin : Akademie-Verlag, 1971. – S. [2], 385-767 ; 31 cm.
Tekst egipski - rps litogr.
Sygn.: 131914
561. Wörterbuch
Wörterbuch der aegyptischen Sprache. Die Belegstellen : mit Verzeichnis der Abkürzungen. Bd. 2,
1 / im Auftr. der Deutschen Akademien hrsg. von Adolf Erman und Hermann Grapow. –
Unveränderter Nachdruck. – Berlin : Akademie-Verlag, 1971. – [2], 384 s. ; 31 cm.
Tekst egipski - rps litogr.
Sygn.: 131915
562. Wörterbuch
Wörterbuch der aegyptischen Sprache. Bd. 2 / im Auftr. der Deutschen Akademien hrsg. von
Adolf Erman und Hermann Grapow. – Unveränd. Neudr. – Berlin : Akademie-Verlag, 1971. – [2],
506 s. ; 31 cm.
Tekst egipski - rps litogr.
Sygn.: 131913
563. Wörterbuch
Wörterbuch der aegyptischen Sprache. Bd. 5 / im Auftr. der Deutschen Akademien hrsg. von
Adolf Erman und Hermann Grapow. – Unveränd. Nachdr. – Berlin : Akademie-Verlag, 1971. – [4],
639 s. ; 31 cm.
Tekst egipski - rps litogr.
Sygn.: 131904
564. Wörterbuch
Wörterbuch der aegyptischen Sprache. Bd. 1 / im Auftr. der Deutschen Akademien hrsg. von
Adolf Erman und Hermann Grapow. – Unveränd. Neudr. – Berlin : Akademie-Verlag, 1971. – 2,
XVI, 583 s. ; 31 cm.
Tekst egipski - rps litogr.
Sygn.: 131912
565. Wörterbuch
Wörterbuch der aegyptischen Sprache. Bd. 3 / im Auftr. der Deutschen Akademien hrsg. von
Adolf Erman und Hermann Grapow. – Unveränderter Nachdruck. – Berlin : Akademie-Verlag,
1971. – [2], 489 s. ; 27 cm.
- 68 -
październik2014
03/11/14
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Tekst egipski - rps litogr.
Sygn.: 131905
566. Wörterbuch
Wörterbuch der aegyptischen Sprache. Die Belegstellen : mit Verzeichnis der Abkürzungen. Bd. 3
/ im Auftr. der Deutschen Akademien hrsg. von Adolf Erman und Hermann Grapow. – Unveränd.
Neudr. – Berlin : Akademie-Verlag, 1971. – [4], 97, [1], 135 s. ; 31 cm.
Tekst egipski - rps litogr.
Sygn.: 131907
567. Wörterbuch
Wörterbuch der aegyptischen Sprache. Bd. 7, Rückläufiges Wörterverzeichnis / im Auftr. der
Deutschen Akademien hrsg. von Adolf Erman und Hermann Grapow ; bearb. von W. F. Reineke. –
Unveränd. Nachdr. – Berlin : Akademie-Verlag, 1971. – [4], 132 s. ; 31 cm.
Tekst egipski - rps litogr.
Sygn.: 131911
568. Wörterbuch
Wörterbuch der aegyptischen Sprache. Bd. 6, Deutsch-aegyptisches Wörterverzeichnis : in
alphabetischer und sachlicher Ordnung nebst Verzeichnissen der koptischer, semitischen und
griechischen Wörter / im Auftr. der Deutschen Akademien hrsg. von Adolf Erman und Hermann
Grapow. – Unveränderter Nachdruck. – Berlin : Akademie-Verlag, 1971. – VIII, 256 s. ; 31 cm.
Tekst egipski - rps litogr.
Sygn.: 131910
569. Wörterbuch
Wörterbuch der aegyptischen Sprache. Die Belegstellen : mit Verzeichnis der Abkürzungen. Bd. 5
/ im Auftr. der Deutschen Akademien hrsg. von Adolf Erman und Hermann Grapow. – Unveränd.
Neudr. – Berlin : Akademie-Verlag, 1971. – [4], 96, [1], 110 s. ; 31 cm.
Tekst egipski - rps litogr.
Sygn.: 131909
570. Wörterbuch
Wörterbuch der aegyptischen Sprache. Die Belegstellen : mit Verzeichnis der Abkürzungen. Bd. 4
/ im Auftr. der Deutschen Akademien hrsg. von Adolf Erman und Hermann Grapow. – Unveränd.
Neudr. – Berlin : Akademie-Verlag, 1971. – [2], 85, [1], 112 s. ; 31 cm.
Tekst egipski - rps litogr.
Sygn.: 131908
571. Wörterbuch
Wörterbuch der aegyptischen Sprache. Die Belegstellen : mit Verzeichnis der Abkürzungen. Bd. 1
/ im Auftr. der Deutschen Akademien hrsg. von Adolf Erman und Hermann Grapow. – Unveränd.
Neudr. – Berlin : Akademie-Verlag, 1971. – [2], 96, 79 s. ; 31 cm.
Tekst egipski - rps litogr.
Sygn.: 131906
572. Wörterbuch
Wörterbuch der aegyptischen Sprache. Bd. 4 / im Auftr. der Deutschen Akademien hrsg. von
Adolf Erman und Hermann Grapow. – Unveränd. Nachdr. – Berlin : Akademie-Verlag, 1971. – [2],
569 s. ; 31 cm.
Tekst egipski - rps litogr.
Sygn.: 131903
573. Wschód-Zachód
Wschód-Zachód : sprachliche Einheiten in System und Text = language units in system and in text /
- 69 -
październik2014
03/11/14
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
hrsg. von Oleksij Prokopczuk, Klaudiusz Bobowski ; Akademia Pomorska w Słupsku. – Słupsk :
Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 2013. – 116 s. : il. ; 24 cm.
Materiały z konferencj, 26-27 września 2011 r., Słupsk. – Bibliogr. przy ref. – Tekst częśc. ang.
ISBN 978-83-7467-205-4
Sygn.: 329226
574. Wspomnienia
Wspomnienia żołnierskie na wesoło : ciekawe opowiadania, anegdoty i piosenki / [współaut.]
Franciszek Raczek. – London : Garby Publications, cop. 1976. – 134 s. : il. ; 24 cm.
Tyt. okł.: Wspomnienia żołnierskie na wesoło : zbiór ciekawych opowiadań, anegdot i piosenek
Sygn.: 329258
575. Wybrane
Wybrane formy opieki i pomocy dla seniorów / pod red. Elżbiety Kościńskiej. – Bydgoszcz :
Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2013. – 295, [1] s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7096-910-3
Sygn.: 329220
576. WYKA, KAZIMIERZ (1910-1975).
Norwid w Krakowie / Kazimierz Wyka. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1967. – 107 s. : il. ;
20 x 22 cm.
Sygn.: 165064
577. Wykonywanie
Wykonywanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego w praktyce konstytucyjnej organów państwa /
pod. red. Kazimierza Działochy, Sylwii Jarosz-Żukowskiej ; [aut.: Kazimierz Działocha [et al.]. –
Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2013. – 520 s. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 489-502. – Streszcz. w jęz. ang.
ISBN 978-83-7666-263-3
Sygn.: 329223
578. WYSZCZELSKI, LECH (1942- ).
Niemen 1920 / Lech Wyszczelski. – Warszawa : Wydawnictwo Bellona, 1991. – 260, [4] s., [8] s.
tabl. : il. ; 20 cm. – (Historyczne Bitwy)
Niemen tysiąc dziewięćset dwadzieścia – Bibliogr. s. 245-247. Indeksy.
ISBN 83-11-07908-0
Sygn.: 165236
579. YUNUS EMRE (ca 1250-ca 1321).
Droga / Yunus Emre ; ze staroosmańskiego przeł. Andrzej Ananicz i Małgorzata
Łabęcka-Koecherowa ; wybrała, przygotowała, wstępem i przypisami opatrzyła Małgorzata
Łabęcka-Koecherowa. – Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1985. – 141, [1] s. ; 17 cm.
ISBN 83-06-01145-7
Sygn.: 165164
580. Z aktualnych
Z aktualnych zagadnień prawa pracy i zabezpieczenia społecznego : księga jubileuszowa Profesora
Waleriana Sanetry / red. nauk. Bogusław Cudowski, Józef Iwulski. – Białystok : Temida 2 [etc.],
2013. – 615 s. : il. kolor. ; 25 cm.
„Bibliografia dorobku naukowego Profesora Waleriana Sanetry" s. 17-42.
ISBN 978-83-62813-37-7
Sygn.: 329216
581. ZABŁOCKI, FRANCISZEK (1752-1821).
Sarmatyzm : komedja w pięciu aktach / Franciszek Zabłocki ; [tekst oprac., wstępem i objaśn.
- 70 -
październik2014
03/11/14
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
zaopatrzył Wiktor Hahn]. – Lwów [etc.] : Wydawnictwo Zakładu Narod. im. Ossolińskich, 1926
(Lwów : z Drukarni Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich pod zarządem A. Wierzbickiego]. –
VI, 115 s. ; 18 cm. – (Nasza Bibljoteka ; nr 11)
Sygn.: 165327
582. ZACHARA, MACIEJ (1966- ).
Krótka historia Mszału Rzymskiego / ks. Maciej Zachara. – Warszawa : Promic - Wydawnictwo
Księży Marianów MIC, 2014. – 259, [1] s. ; 19 cm.
Bibliogr. s. 243-254.
ISBN 978-83-7502-446-3
Sygn.: 165150
583. ZACHARYASIEWICZ, JAN (1823-1906).
Jarema / [Jan Zacharyasiewicz]. – Wyd. nowe. – Warszawa : nakł. Gebethnera i Wolffa, 1888
(Warszawa : druk S. Orgelbranda Synów). – 212 s. ; 19 cm. – (Wybór pism Jana Zacharyasiewicza ;
11)
Dodatek do nr. 298 Tygodnika Ilustrowanego.
Sygn.: 165326
584. ZAHORSKI, WITOLD (1912-1989).
Informator / oprac. Witold Zahorski. – [S.l.] : Komitet Polonii Włoskiej, 1960. – 53, [3] s., [2] k.
tabl. złoż. : il. ; 17 cm.
Sygn.: 165096
585. ZAJĄC, ANDRZEJ (1969- ).
Święty Franciszek / Andrzej Zając. – Wyd. 2, wznowienie. – Kraków : Wydawnictwo WAM, 2013.
– 96 s. ; 19 cm. – (WLK Wielcy Ludzie Kościoła)
Na książce ISBN wyd. 2 z 2007 r. – Aneks. – Bibliogr. s. 91-93.
ISBN 978-83-7318-346-9
Sygn.: 165113
586. ZAJĄC, EWA (1972- ).
Potop : w tradycji biblijnej oraz literaturze judaizmu okresu Drugiej Świątyni / Ewa Zając ;
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Teologii. Instytut Nauk Biblijnych. – Lublin
: Wydawnictwo KUL, cop. 2007. – 295 s. ; 24 cm. – (Studia Biblica Lublinensia 1)
Bibliogr. s. 243-260. Indeks. – Spis treści również w j. ang. Streszcz. ang.
ISBN 978-83-7363-606-4
Sygn.: 329263
587. ZAMORSKI, KAZIMIERZ (1914-2000).
Dwa tajne biura 2 Korpusu / Kazimierz Zamorski. – Londyn : Poets and Painters Press, 1990. – 349
s., [16] s. fot. ; 22 cm.
Bibliogr. s. 334-337. – Indeks.
ISBN 0-948668-98-9
Sygn.: 329319
588. Zamość
Zamość : z przeszłości twierdzy i miasta / pod red. Albina Koprukowniaka i Adama Andrzeja
Witusika ; aut. Władysław Ćwik [et al.]. – Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1980. – 413 s., [16] s.
il. ; 20 cm.
Dostępny również w forme elektonicznej.
ISBN 83-222-0046-3
Sygn.: 165318
589. ZANUSSI, KRZYSZTOF (1939- ).
- 71 -
październik2014
03/11/14
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Scenariusze filmowe. [1] / Krzysztof Zanussi. – Warszawa : Iskry, 1978. – 431 s., [16] s. fot. ; 20
cm.
Sygn.: 165337
590. Zarządzanie
Zarządzanie rozwojem miast o zmniejszającej się liczbie mieszkańców : (w kontekście perspektywy
finansowej 2014-2020) : materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Samorządu
Terytorialnego i Administracji Państwowej we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego
i Głównym Urzędem Statystycznym, 1 marca 2013 / [oprac. Natalia Szajewska, Małgorzata
Lipińska] ; Senat Rzeczypospolitej Polskiej. – Warszawa : Kancelaria Senatu, 2013. – 232 s. : il. ;
25 cm.
Bibliogr. przy tekstach.
ISBN 978-83-63220-37-2
Sygn.: 329335
591. Zasady
Zasady nauki artylleryi. Cz. 1 / z ros. na pol. przetł. przez J. Kosińskiego. – Warszawa : Drukarnia
Kommissyi Rządowey Woyny, 1820. – [6], 196 s. ; 26 cm.
Zasady nauki artylerii – Dostępny również w wersji elektronicznej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej.
Sygn.: 131900
592. ZAWITKOWSKI, JÓZEF (1938- ).
Pobłogosław mi, proszę / Józef Zawitkowski ; do dr. przygot. Stanisława Rogulska. – Warszawa :
Wydawnictwo Sióstr Loretanek, 2013. – 144 s. ; 20 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM).
ISBN 978-83-7257-632-3
Sygn.: 165353
593. Zawód:
Zawód: architekt / [oprac. red. tekstów Magdalena Syska, Łukasz Wojtysko ; Muzeum Sztuki
Nowoczesnej w Warszawie]. – Warszawa : [s.n.], 2013. – 127 s. : il. ; 20 cm.
Warszawa w budowie 5 : Zawód architekt. Organizator: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, 13.10-08.12.2013.
ISBN 978-83-64177-07-1
Sygn.: 165191
594. Zdrowie
Zdrowie Polaków 5-10-15 : 5 lat po Białym Szczycie, 10 lat Narodowego Funduszu Zdrowia, 15 lat
systemu ubezpieczeniowego / [red. Małgorzata Lipińska] ; Senat Rzeczypospolitej Polskiej. –
Warszawa : Kancelaria Senatu, 2013. – 108, [1] s. : il. kolor. ; 24 cm.
Zapis stenograficzny panelu dyskusyjnego zorg. przez wicemarszałka Senatu Stanisława Karczewskiego, 11 kwietnia 2013 r.
ISBN 978-83-63220-21-1
Sygn.: 329334
595. ZERFASS, ROLF (1931- ).
Lektorendienst : 15 Regeln für Lektoren und Vorbeter / Rolf Zerfass. – 3, verb. und erw. Aufl. –
Trier : Paulinus-Verlag, 1972. – 77 s. ; 19 cm.
Bibliogr. s. 73-74.
ISBN 3-1902-0107-3
Sygn.: 165180
596. ZESPÓŁ „4R".
Zespół „4R" przedstawia: Solidarność - 500 pierwszych dni. – Wyd. 2. – [Łódź ; Warszawa] :
Wydawnictwo „Kurs", [1984]. – 16 s. : il. ; 31 cm.
Opis wg okł. – Na okł.: Wszystkie dialogi w tej opowieści są fragmentami autentycznych wypowiedzi.
Sygn.: 131888
- 72 -
październik2014
03/11/14
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
597. ZIEMILSKI, ANDRZEJ (1923-2003).
American TV czyli Życie fikcją / Andrzej Ziemilski. – Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i
Filmowe, 1969. – 147, [1] s. ; 20 cm.
– Bibliogr. s. 6.
Sygn.: 165247
598. ZIÓŁKOWSKI, ADAM (1951- ).
Historia powszechna : starożytność / Adam Ziółkowski. – Wyd. 1 - 1 dodr. – Warszawa :
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. – 1095, [5] s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 1040-1047. Indeksy.
ISBN 978-83-01-16401-0
Sygn.: 329355
599. Znaleźliśmy
Znaleźliśmy Mesjasza : chodź i zobacz... : świadectwa misjonarzy i misjonarek Rodziny św.
Arnolda Janssena. Cz. 1, Piotr / pod red. Anny Kot i Mirosława Piątkowskiego. – Warszawa :
Verbinum Wydawnictwo Księży Werbistów, 2013. – 139 s. : il. kolor. ; 20 cm.
ISBN 978-83-7192-469-9
Sygn.: 165122
600. ZWEIG, FERDYNAND (1896-1988).
Pomiędzy dwiema wojnami / Ferdynand Zweig ; Zespół Badań nad Myślą Konserwatywną i
Liberalną. – Warszawa : Międzywydziałowe Koło Naukowe UW „Wiedza", 1985. – 42 s. ; 14 cm.
Przedr., oryg.: Londyn : Wydawnictwo Światowego Związku Polaków z Zagranicy, 1945.
Sygn.: 165310
601. ŻEBEREK, TERESA (1943- ).
Rekcja przyimków w języku rosyjskim i polskim / Teresa Żeberek. – Warszawa : Wydawnictwa
Szkolne i Pedagogiczne, 1984. – 195, [1] s. ; 21 cm. – (BR Biblioteka Rusycysty)
Bibliogr. s. 193-[194].
ISBN 83-02-01932-1
Sygn.: 165209
602. ŻEROMSKA, MONIKA (1913-2001).
Wspomnień ciąg dalszy / Monika Żeromska. – Wyd. 4. – Warszawa : Fundacja na rzecz Utrzymania
Spuścizny po Stefanie Żeromskim : Spółdzienia Wydawnicza „Czytelnik", 2007. – 387, [1] s., [20]
s. tabl.; 20 cm.
ISBN 978-83-07-03122-4 (Czytelnik)
Sygn.: 165135
603. ŻYCHLIŃSKI, ALEKSANDER (1889-1945).
Pełnia umiejętności świętych / Aleksander Żychliński. – Wyd. 7. – Niepokalanów : Wydawnictwo
Ojców Franciszkanów, 2013. – 64, [3] s. ; 17 cm. – (Rzeczy Nowe i Stare)
ISBN 978-83-7766-067-6
Sygn.: 165108
604. Żydzi
Żydzi Wschodniej Polski. Ser. 1, Świadectwa i interpretacje / red. nauk. Barbara Olech i Jarosław
Ławski. – Białystok : Wydawnictwo Alter Studio, 2013. – 531 s. : il. ; 24 cm. – (Colloquia
Orientalia Bialostocensia ; 2)
Materiały z konf., 19 czerwca 2012 r., Białystok. – Bibliogr. przy niektórych ref. Indeks. – Streszcz. ang.
ISBN 978-83-932257-8-1
Sygn.: 329211
- 73 -
październik2014
03/11/14
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
605. 60 minut
60 minut na godzinę / aut. Maria Czubaszek [et al.] ; wyboru dokonał i podał do dr. Marcin Wolski ;
[il. Jerzy Flisak]. – Warszawa : Wydawnictwa Radia i Telewizji, 1978. – 309, [3] s. : il. ; 17x17 cm.
Sześćdziesiąt minut na godzinę
Sygn.: 165083
- 74 -
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement