INSTRUKCJA OBSŁUGI SOKOWIRÓWKA SK9S

R
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SOKOWIRÓWKA SK9S
2
OPIS OGÓLNY
1. Popychacz
2. Tunel dozownika
3. Pokrywa
4. Tarcza tnąca + filtr
5. Kolektor soku
6. Otwór wylotowy soku
7. Pojemnik na miąższ
8. Włącznik
9. Blokada pokrywy
10. Pojemnik na sok
11. Pokrywa pojemnika na sok
1
3
4
5
6
DANE TECHNICZNE
- moc: 700W
- napięcie zasilania: 230V ~ 50Hz
- dopuszczalny czas
nieprzerwanej pracy: 3 minuty
- przerwa przed ponownym
rozpoczęciem pracy: 5 minut
11
7
9
10
UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA
Sokowirówka jest specjalnie zaprojektowana z lekkim 5°
przechyłem w kierunku wylotu, aby zapewnić maksymalne
opróżnienie z soku.
8
fot. 1
fot. 2
Przed pierwszym użyciem sokowirówki należy:
- dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji,
- upewnić się czy żaden z elementów nie jest uszkodzony,
- umyć elementy, które mają kontakt z żywnością,
- złożyć urządzenie,
MONTAŻ
- umieścić kolektor soku (5) w urządzeniu
- założyć pojemnik na miąższ (7) nachylając urządzenie
lekko do przodu. Najpierw włożyć górną część, a potem
dosunąć część spodnią
- włożyć tarczę tnącą (4) do kolektora (5),
- założyć pokrywę (3) oraz blokadę pokrywy (9), fot.2
- zatrzasnąć blokadę bezpieczeństwa (9) na pokrywie (3) (usłyszysz kliknięcie).
Upewnić się, że blokady są zatrzaśnięte po obu stronach pokrywy.
- wsunąć dociskacz (1) do tunelu dozownika (2) dopasowując rowek w dociskaczu
z uwypukleniem w tunelu dozownika
- umieścić pojemnik na sok pod otworem wylotowym
1
OBSŁUGA
Urządzenie działa tylko wtedy jeśli wszystkie elementy zostały zamontowane poprawnie,
a pokrywa została założona i zabezpieczona blokadą.
- zmontowane urządzenie umieść na stabilnej i płaskiej powierzchni
- włączyć urządzenie do sieci
- umyć warzywa lub owoce i podzielić je na kawałki pasujące rozmiarem do tunelu dozownika
- upewnić się, że pojemnik na sok (10) został umieszczony pod otworem wylotowym (6)
- włączyć urządzenie przesuwając włącznik (8) w pozycję „1” (wolne obroty) lub „2” (normalna
prędkość). Prędkość „1” jest odpowiednia dla miękkich owoców i warzyw jak jabłka, arbuzy,
winogrona, pomidory, ogórki i maliny. Prędkość „2” jest odpowiednia dla wszystkich rodzajów
owoców i warzyw.
- pokrojone kawałki produktów włożyć do tunelu dozującego (2) i używając
popychacza (1) przesuwać je w dół do obracającego się filtra.
W przypadku przepełnienia się pojemnika na miąższ (7) należy przerwać pracę i opróżnić
pojemnik.
Należy przestrzegać czasu pracy ciągłej urządzenia. Przekroczenie czasu pracy oraz brak
wystarczających przerw w pracy urządzenia mogą doprowadzić do nieodwracalnego
uszkodzenia silnika.
Nie wywierać zbyt dużego nacisku na dociskacz, gdyż może to pogorszyć jakość końcowego
efektu lub zablokować filtr.
Nigdy nie wkładać palców lub jakichkolwiek przedmiotów do tunelu dozującego.
Po przetworzeniu całości produktu i ustaniu strumienia soku, wyłączyć urządzenie i poczekać
aż filtr przestanie się obracać.
WSKAZÓWKI
1. Używać świeżych owoców i warzyw ponieważ zawierają one więcej soku. Najlepiej do
przygotowania soków nadają się: buraki, seler naciowy, jabłka, marchew,
2. W przypadku soku jabłkowego jego gęstość zależy od rodzaju użytych jabłek – im bardziej
soczyste jabłko, tym mniej gęsty sok. Należy wybrać taki rodzaj jabłek, z których można
uzyskać sok o preferowanej gęstości.
3. Sok jabłkowy bardzo szybko ciemnieje. Proces ten może być spowolniony poprzez dodanie
kilku kropli soku z cytryny.
4. Owoce bogate w skrobię takie jak banany, papaje, awokado, figi czy mango nie nadają
się do przetwarzania w sokowirówce. W tym przypadku do ich przetworzenia najlepiej użyć
robota kuchennego lub blendera.
5. Sokowirówka nie nadaje się do przetwarzania bardzo twardych czy włóknistych owoców
i warzyw.
6. Sok najlepiej spożyć zaraz po przyrządzeniu. Wystawiony przez dłuższy czas na działanie
powietrza sok traci swój smak oraz wartości odżywcze.
7. W celu uzyskania maksymalnej ilości soku zawsze powoli dociskać popychacz (1).
2
CZYSZCZENIE
Najłatwiej czyścić urządzenie tuż po użyciu.
Nie należy używać do czyszczenia urządzenia środków ściernych, proszków czyszczących,
acetonu, alkoholu itp.
Wszystkie zdejmowalne części można myć w zmywarce, umieszczając je na górnej półce.
Należy upewnić się, że są one umieszczone z dala od grzałki. Maksymalna temperatura to 50oC.
Przed czyszczeniem wyłączyć urządzenie, wyciągnąć wtyczkę z gniazdka i poczekać aż filtr (4)
przestanie się obracać.
Nastepnie rozmontować elementy sokowirówki w następującej kolejności:
- usunąć pojemnik na miąższ (7)
- wyjąć popychacz (1)
- otworzyć blokadę (9)
- usunąć pokrywę (3)
- wyjąć kolektor soku (5) razem z filtrem (4)
Elementy umyć w ciepłej wodzie z dodatkiem odrobiny płynu do mycia przy użyciu
szczoteczki i wypłukać pod strumieniem bieżącej wody.
Filtr tarczy tnącej wykonany jest z bardzo delikatnego materiału. Z tego względu, podczas mycia
należy obchodzić się z nim bardzo ostrożnie.
Należy szczególnie ostrożnie myć noże tarczy (4), gdyż są bardzo ostre. Do mycia metalowych
części zwłaszcza ostrych noży i tarczy używać miękkiej szczoteczki.
Korpus urządzenia czyścić przy pomocy wilgotnej ściereczki.
Nigdy nie zanurzać korpusu w wodzie ani nie płukać pod strumieniem bieżącej wody.
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Ten rozdział podsumowuje najczęściej spotykane problemy, które można napotkać w trakcie
użytkowania urządzenia. Prosimy zapoznać się z nimi. Jeśli rozwiązanie problemu na ich
podstawie nie jest możliwe – należy skontaktować się z serwisem.
PROBLEM
ROZWIĄZANIE
Urządzenie nie działa
Urządzenie jest wyposażone w system
bezpieczeństwa. Nie będzie działać jeśli
wszystkie elementy nie zostały zamontowane
poprawnie. Sprawdź czy części są właściwie
zamontowane uprzednio wyłączając
urządzenie.
Z silnika wydobywa się nieprzyjemny
zapach w trakcie kilku pierwszych
eksploatacji.
Jest to zjawisko normalne. Jeśli po kilku
użyciach zapach wydobywa się nadal,
może mieć na to wpływ jakość
przetwarzanych produktów.
Urządzenie działa głośno,
wydobywa się z niego nieprzyjemny
zapach, jest gorące w dotyku,
widoczny jest dym itp.
Wyłącz urządzenie z sieci.
Skontaktuj się z serwisem
Filtr jest zablokowany.
Wyłącz urządzenie. Wyczyść tunel dozujący
oraz filtr – przetwarzaj produkty w mniejszych
porcjach.
Filtr dotyka tunelu dozującego i silnie
wibruje w trakcie pracy.
Wyłącz urządzenie z sieci. Sprawdź czy filtr
został właściwie zamontowany. Wyżłobienia
na spodzie filtra powinny być dokładnie
wpasowane w wyżłobienia wałka
napędowego. Sprawdź czy filtr nie jest
uszkodzony. Pęknięcia, rysy, luźny dysk trący
lub każda inna nieprawidłowość mogą
powodować niewłaściwe funkcjonowanie
urządzenia. Nie wolno używać urządzenia
z uszkodonym sitkiem.
3
WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
- przed pierwszym użyciem należy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji,
- przewód przyłączeniowy należy podłączyć do gniazdka o parametrach
zgodnych z podanymi w instrukcji,
- nie zanurzać przewodu lub urządzenia w wodzie,
- urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku domowego,
- nie używać na wolnym powietrzu
- nie pozostawiać dzieci bez opieki w pobliżu urządzenia,
- przed włączeniem urządzenia należy się upewnić czy wszystkie jego elementy są
odpowiednio zamontowane
- nie należy pozostawiać używanego urządzenia bez nadzoru
- po zakończeniu pracy zawsze należy wyłączyć urządenie z zasilania.
- urządzenie może pracować tylko przy założonej blokadzie pokrywy (9)
- blokadę pokrywy można zwolnić tylko w przypadku kiedy urządzenie jest wyłączone
a filtr już się nie obraca
- w trakcie pracy urządzenia nie wolno wyciągać pojemnika na miąższ (7)
- urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci)
z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, chyba
że będą one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
Należy zwracać uwagę aby dzieci nie bawiły się sprzętem
- z nożami należy obchodzić się ostrożnie ponieważ są bardzo ostre. Należy zachować
ostrożność w trakcie zakładania i zdejmowania noży
- nie chwytać urządzenia mokrymi rękami,
- przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od sieci,
- nie używac sokowirówki, jeżeli sitko wirujące jest uszkodzone
- nie przekraczać dopuszczalnego czasu pracy ciągłej urządzenia
- nie przenosić ani nie przesuwać w trakcie użytkowania
- w trakcie pracy urządzenia nie wolno wkładać palców lub narzędzi do tunelu
dozownika – do upychania produktów służy wyłącznie dociskacz.
- w trakcie robienia soków z twardszych produktów, nie należy dopuszczać do pracy
sokowirówki dłuższej niż 40 sekund za jednym razem oraz należy zadbać o to, aby potem
urządzenie ostygło wystarczająco.
- nie używać w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, gdy urządzenie spadło
lub zostało uszkodzone w inny sposób. Naprawę urządzenia należy powierzyć
autoryzowanemu serwisowi; wykaz serwisów w załączniku oraz na stronie www.eldom.eu,
- urządzenie może być używane tylko z oryginalnie dołączonymi akcesoriami,
- napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy.
Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub
elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania.
- Firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe
w wyniku niewłaściwego używania urządzenia.
OCHRONA ŚRODOWISKA
- urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane
ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi,
- należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się
zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych,
GWARANCJA
- urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego w gospodarstwie
domowym,
- nie może być używane do celów zawodowych,
- gwarancja traci ważność w przypadku nieprawidłowej obsługi.
Warunki gwarancji podane są w załączniku.
4
Eldom sp. z o.o.
u l . Pa w ł a C h r o m i k a 5 a , 4 0 - 2 3 8 Ka t o w i c e , P O L A N D
tel: (32)255-33-40, fax: (32)253-04-12
w w w. e l d o m . e u
R
Operating instruction
JUICE EXTRACTOR SK9S
2
General description
1. Pusher
2. Feeding tuble
3. Lid
4. Filter
5. Juicer collector
6. Juice spout
7. Pulp container
8. Control knob
9. Safety clamp
10. Juice jug
11. Juice jug lid
1
3
4
5
6
Technical data
- power: 700W
- mains voltage: 230V ~ 50Hz
- maximum time of continuous
operation: 3 minutes
- break before continuation
of operation: 5 minutes
11
7
9
10
HOW TO USE THE APPLIANCE
Your new juicer has a special, slightly tilted design that leans
5° to the side of the juice outflow opening
to ensure maximum juice output.
8
Read these instructions for use carefully before using the appliance
- wash all detachable parts,
- assemble the appliance
MONTAGE
Place the juice collector into the appliance and place the pulp
container into the appliance by tilting it forwards slightly.
Insert the top end first and then push home the buttom end
Put the filter in the juice collector and hold the lid over the filter and
lower it into position
Snap the safety clamp onto the lid to lock it into place (‘click’) and slide the pusher into the feeding tube by
aligning the groove in the pusher with the small protrusion on the inside of the feeding tube.
Make sure the safety clamps are locked into the position on either side of the lid.
Place the juice jug under the spout.
5
Using the appliance
The appliance will only function if all parts have been properly assembled and the lid has
been properly locked in place with the clamp.
- always operate the product on a flat, stable surface
- put the plug in the wall socket
- wash the fruit and/or vegetables and cut them into pieces that fit into the feeding tuble
- make sure the juice jug has been placed under the spout.
- switch the appliance on by turning the control knob to setting 1 (low speed) or 2 (normal
speed). Speed 1 is especially suitsble for soft fruits and vegetables such as watermelons,
grapes, tomatoes, cucumbers and raspberries. Speed 2 is suitable for all kinds of fruits
and vegetables.
- put the pre-cut pieces in the feeding tube and gently press them down towards
the rotating filter by means of the pusher.
While you are preparing juice, you can empty the pulp container by switching the appliance
off and carefully removing the pulp container.
Make sure you observe the maximum time of continuous operation of the appliance. Exceeding
the time limit and failing to provide appropriate breaks during the operation of the appliance
may cause irreparable damage to the engine. Do not exert too much pressure on the pusher, as this could affect the quality of the end result
and it could even cause the filter to come to a halt.
Never insert your fingers or an object into the feeding tube.
After you have processed all ingredients and the juice flow has stopped, switch the appliance
off and wait until the filter has stopped rotating.
TIPS
1. Use fresh fruit and vegetables, as they contain more juice, pineapples, beetroots, celery
stalks, apples, cucumbers, carrots, spinach, melons, tomatoes, pomegranates, oranges and
grapes are particularly suitable for processing in the juice extractor.
2. You don’t have to remove thin peels or skins. Only thick peels, e.g. those of oranges,
pineapples and uncooked beetroots need to be removed.
3. When preparing apple juice, remember that the thickness of the apple juice depends on
the kind of apple you are using. The juicer the apple, the thinner the juice. Choose a kind
of apple that produces the type of juice you prefer.
4. Apple juice turns brown very quickly. You can slow down this process by adding
a few drops of lemon juice.
5. Fruits that contain starch, such as bananas, papayas, avocados, figs and mangoes are not
suitable for processing in the juice extractor. Use a food processor, blender or bar blender
to process these fruits.
6. Drink the juice immediately after yo have extracted it. If it is exposed to air for some time,
the juice will lose its taste and nutritional value.
7. To extract the maximum amount of juice, always press the pusher down slowly.
6
CLEANING
The appliance is easier to clean if you do so immediately after use.
Do not use abrasive cleaning agents, scourers, acetone, alcohol etc. to clean the appliance.
All detachable parts are dishwasher-safe.
Place the detachable plastic parts on the top tray of the dishwasher. Make sure they are placed
well away from the heating element.
1. Switch the appliance off, remove the plug from the wall socket and wait until the filter has
stopped roating.
2. Remove the dirty parts from the motor unit. Dissassemble the appliance in the following order:
- Remove the pulp container
- Remove the pusher
- Open the clamp
- Remove the lid
3. Remove the juice collector together with the filter
4. Clean these parts with a cleaning brush in warm water with some washing-up liquid and
rinse them under the tap.
5. Clean the motor unit with a damp cloth.
Never immerse the motor unit in water nor rinse it under the tap.
TROUBLESHOOTING
This chapter summarises the most common problems you could encounter with your juice
extractor. Please read the different sections for more details. If you are unable to solve the
problem, please contact your customer care centre in your country.
PROBLEM
SOLUTION
The appliance does not work
The appliance is equipped with a safety system.
It won’t work if the parts have not been mounted
properly. Check whether the parts have been
assembled in the right way, but switch off the
appliance before you do so.
The motor unit gives off an
unpleasant smell the first few times
the appliance is used.
This is not unusual.If the appliance continues
to give off this smell after a few times, check
the quantities you are processing and the
processing time.
The appliance makes a lot of noise,
gives off an unpleasant smell, is too
hot to touch, gives of smoke etc.
Switch the appliance off and unplug it.
Turn to the nearest service centre or your
dealer for assistance.
The filter is blocked.
Switch the appliance off, clean the feeding
tube and the filter and process a smaller
quantity.
The filter touches the feeding tube or
vibrates strongly during processing.
Switch the appliance off and unplug it.
Check if the filter has been properly placed
in the juice collector. The ribs in the bottom
of the filter should fit properly onto the
driving shaft. Check if the filter is damaged.
Cracks, crazes, a loose grating disc or any
other irregularity may cause malfunction.
7
SAFETY INSTRUCTIONS
- please acquaint precisely with whole of this instruction before using the blender for the
first time,
- the power cable must be plugged in the socket with parameters the same as those given
in that instruction manual,
- do not immerse the cable or the appliance in water,
- only intended for household use,
- do not use the iron outdoors,
- do not leave children unattended in the vicinity of the appliance,
- before switching the appliance on, make sure that all of its elements are
appropriately assembled,
- always unplug the appliance after operation,
- always operate the product with the cover in place
- the lid lock can be released only when the appliance is switched off and the filter
is not rotating,
- do not remove the pulp container (7) when the appliance is in operation,
- the device is not intended for use by people (including children) with limited physical,
sensorial or mental capabilities unless they are supervised by person responsible for their
safety,
- be careful with the knives as they are very sharp. Act with due caution when installing
and removing the knives,
- do not touch the appliance with wet hands,
- always pull the plug of the socket before cleaning,
- do not use the juicer when the rotating strainer is damaged,
- do not exceed the maximum time of continuous operation of the appliance,
- Never reach into the feeding tube with your fingers or an object while the appliance is
running.Only the pusher is to be used for this purpose.
- do not operate the juicer for more than 40 seconds at a time when juicing heavy loads
and let it cool down sufficiently afterwards.
- never use the if the supply cord is damaged. If found damaged in any way, consult
the producer’s authorized service centre. The list of service centres is to be found in the
appendix and on www.eldom.eu,
- refer servicing to an authorized service centre. Modifying the appliance or using spare parts
or elements other than the original ones is forbidden and can expose the user to hazard
- the appliance can be used only with the originally included accessories
ENVIRONMENT PROTECTION
- the device is made of materials that can be reused or recycled
- it should be handed to the special collection point,
that deals with collection and recycling of electronic and electric devices,
WARRANTY
- only intended for household use,
- it cannot be used for commercial purposes
- the warranty loses validity in case of inappropriate use,
8
Eldom sp. z o.o.
u l . Pa w ł a C h r o m i k a 5 a , 4 0 - 2 3 8 Ka t o w i c e , P O L A N D
tel: (32)255-33-40, fax: (32)253-04-12
w w w. e l d o m . e u
R
NÁVOD K OBLUZE
ODŠŤAVOVAČE SK9S
2
Popis hlavních částí
1. Pěchovač
2. Plnící otvor
3. Víko
4. Sítko
5. Miska
6. Výlevka
7. Nádoba na odpad
8. Vypínač
9. Aretace víka
10. Nádoba na šťávu
11. Víko nádoby na šťávu
1
3
4
5
6
Technické údaje
- Příkon: 700W
- Napájení: 230V ~50Hz
- Doporučený režim: nepřetržitý
pracovní režim max 3 min.
- Přestávka před dalším zapnutím: 5 min.
11
7
9
10
Používání zařízení
Odšťavovač je specielně vyprojektován s malým pětistupňovým
sklonem ve směru výstupu, aby bylo dosaženo maximální
účinnosti odšťavení.
Před prvním použitím odšťavovače je potřeba:
- Důkladně se seznamte s návodem k obsluze
- Přesvědčte se, že žádný z dílů odšťavovače není poškozený
- Umyjte ty části přístroje, které přijdou do styku s potravinami
- Sestavte přístroj dle návodu k sestavení
8
obrázek 1
obrázek 2
Sestavení přístroje
- Nasaďte misku (5) na tělo odšťavovače
- Vložte odpadní nádobu (7) a to tak, že nejprve zasuňte horní
část a poté spodní
- Vložte sítko (4) do misky (5) a jemně domáčkněte,
aby dobře dosedlo
- Nasaďte víko (3) na již sestavenou část a poté zvedněte
aretaci víka (9) viz obrázek 2
- Domáčkněte aretaci víka (9) na víku (3) tak, aby dobře dosedla, což bude doprovázeno jemným cvaknutím.
Přesvědčte se, že aretace víka je dobře dosazená na obou stranách víka.
- Vložte pěchovač (1) do plnícího otvoru (2)
- Vložte nádobu na šťávu (11) pod výlevku (6)
9
Obsluha
Zařízení pracuje pouze tehdy, jestliže všechny jeho části byly řádně sestaveny a aretace víka
byla správně nasazena.
- Smontované zařízení umístěte na pevné a rovné místo
- Zapojte přístroj do sítě
- Umyjte potraviny, které chcete zpracovávat a nakrájejte je na takové kousky, aby se vešly
do plnícího otvoru odšťavovače
- Přesvědčte se, že nádoba na šťávu (10) je umístěna pod výlevkou (6)
- Vypínač zařízení (8) přepněte do pozice „1“ (pomalé otáčky) nebo „2“ (normální otáčky).
Rychlost „1“ je určena pro zpracovávání měkkého ovoce, jako jsou například jablka, rajčata,
hroznové víno, okurky, maliny atd. Rychlost „2“ je určena pro zpracování ostatních druhů
ovoce a zeleniny.
- Nakrájené kousky ovoce či zeleniny vložte do plnícího otvoru a pomocí pěchovače jemně
přitláčejte na odšťavovací sítko.
V případě zanesení sítka (7) je třeba přerušit práci a vyčistit jej.
Dodržujte předepsané časy nepřetržitého chodu a přestávky před další prací tak, aby nedošlo
k nevratnému poškození přístroje nebo motoru.
Nepoužívejte sílu při používání pěchovače, jinak můžete docílit opačného efektu nebo
i zablokovat sítko.
Nikdy nestrkejte prsty nebo jakékoliv předměty do otvorů odšťavovače. Po zpracování potravin
a vytečení veškeré šťávy zařízení vypněte a vyčkejte, až se přístroj úplně zastaví.
DOPORUČENÍ
1. Používejte čerstvé ovoce a zeleninu, jelikož obsahují více šťávy. Nejlépe se pro přípravu šťávy
hodí: ananas, jablka, melouny, pomeranče, hroznové víno atd.
2. Ovoce a zeleninu není potřeba loupat, pouze v případech silnějších slupek jako mají
pomeranče, ananasy apod.
3. V případě jablečné šťávy je její kvalita dána druhem použitých jablek. Čím včasnější odrůda,
tím kvalitnější šťáva.
4. Jablečná šťáva rychle hnědne. Tento přirozený jev můžete eliminovat přidáním několika
kapek citrónové šťávy.
5. Ovoce bohaté na škrob jako jsou banány, papája, avokádo, mango nebo fíky není vhodné
zpracovávat v odšťavovači. Na jejich přípravu použijte raději kuchyňský robot nebo mixér.
6. Odšťavovač je nevhodný pro zpracování velmi tvrdého či vláknitého ovoce a zeleniny jako
například cukrová třtina.
7. Šťávu je nejlépe spotřebovat co nejdříve po vytvoření. Delším vystavením na vzduchu ztrácí
chuť a kvalit
10
ČIŠTĚNÍ
Nejlépe je čistit zařízení bezprostředně po použití. Při čištění nepoužívejte žádné agresivní a ostré
čistící předměty, čistící prášky, aceton, alkohol atd.
Všechny odnímatelné části s výjimkou motorové jednotky je možné umývat v myčce v její horní
části. Při čištění nepoužívejte vyšší teplotu než 50°C
Před každým čištění zařízení vypněte, odpojte síťový kabel od sítě a vyčkejte do úplného zastavení
přístroje. Přístroj rozebírejte v následujícím pořadí:
- Vyjměte nádobu na odpad (7)
- Vyjměte pěchovač (1)
- Sejměte aretaci víka (9)
- Odstraňte víko (3)
- Vyjměte misku (5) současně se sítkem (4)
Veškeré díly umyjte v teplé vodě s přidáním tekutých čisticích prostředků na mytí nádobí a
opláchněte pod tekoucí vodou. Sítko je vyrobeno z velice jemného materiálu. Z tohoto důvodu
ho čistěte velice opatrně, aby nedošlo k jeho poškození.
Velmi opatrně umývejte nůž sítka (4), který je velmi ostrý. Při čištění kovových částí nepoužívejte
žádné agresivní čisticí prostředky, pouze měkký hadřík
Tělo pohonné jednotky čistěte jemnou vlhkou utěrkou. Nikdy nenamáčejte pohonnou jednotku
do vody a nečistěte ji pod tekoucí vodou.
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
V této části bychom se chtěli věnovat problémům, které mohou nastat při používání zařízení.
Prosím seznamte se s nimi. Pokud ani po uvedených doporučeních nedojde k odstranění
problému, kontaktujte servis.
Problém
Řešení
Zařízení nelze zapnout
Zařízení je vypnuté z bezpečnostních důvodů.
Nebude fungovat, jestliže všechny části
nebyly smontovány správně. Přesvědčte se o
správnosti sestavení, zejména správné poloze
aretační páky na víku.
Z motoru je cítit nepříjemný zápach
při prvním použití.
Jedná se o normální jev. Pokud po několika
použitích nedojde k samovolnému
odstranění zápachu, může to mít vliv na
jakost připravovaných produktů.
Zařízení je hlučné, je cítit nepříjemný
zápach, je při doteku horké, je cítit
dým apod.
Odpojte zařízení od sítě a kontaktujte servis.
Sítko je zablokované.
Vypněte zařízení. Vyčistěte plnící otvor, misku
a filtr. Doporučujeme připravovat potraviny v menších kouscích.
Sítko se otvírá plnícího otvoru
a vibruje.
Vypněte zařízení od sítě. Přesvědčte se, že
sítko je správně usazené. Zkontrolujte, zda
sítko není poškozené. Veškerá zjevná
poškození sítka mohou způsobovat
nesprávnou funkci zařízení. Není povoleno
používat zařízení s poškozeným sítkem.
11
BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ
- Před prvním použitím se prosím důkladně seznamte s návodem k obsluze
- Zařízení zapojte do sítě shodné s parametry uvedenými v návodu k obsluze
- Neponořujte síťový přívod nebo zařízení do vody
- Zařízení je určeno výhradně pro použití v domácnosti
- Nepoužívejte zařízení na vnějším prostranství
- Neponechávejte děti bez dozoru v blízkosti zařízení
- Před zapnutím přístroje se vždy přesvědčte o správnosti sestavení
- Po ukončení práce vždy odpojte zařízení ze sítě
- Zařízení může pracovat pouze při správně nasazené aretaci víka (9)
- Aretaci víka je možné odstranit pouze v případě, kdy je zařízení vypnuté a sítko se již neotáčí
- Při používání zařízení není povoleno vyjímat nádobu na odpad
- Přístroj není určen, aby ho obsluhovaly děti nebo osoby s omezenými fyzickými, duševními
schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností nebo znalostí, dokud nebudou o způsobu
používání proškoleny osobou odpovědnou za jejich bezpečnost
- S noži na sítku je potřeba zacházet velmi opatrně, protože jsou ostré. Proto při nasazování
a vyjímání sítka postupujte velmi opatrně.
- Nesahejte na zařízení mokrýma rukama
- Před každým čištěním odpojte zařízení od sítě
- Nepoužívejte zařízení, je-li poškozené sítko
- Nepřekračujte doporučené časy práce zařízení
- Při chodu zařízení není dovoleno strkat ruce do plnícího otvoru za účelem přitláčením
produktů – používejte výhradně pěchovač
- Při výrobě šťávy z obzvlášť tvrdých surovin nepoužívejte odšťavňovač déle než 40 sekund
v nepřetržitém provozu a je třeba přiměřeně prodloužit i dobu pro vychladnutí přístroje před
dalším použitím
- Není povoleno používat zařízení při poškozeném síťovém kabelu, po pádu zařízení nebo při
viditelně poškozených dílech. Opravu zařízení smí provádět výhradně autorizovaný servis,
seznam servisů naleznete v servisu nebo na stránkách www.eldom.eu
- Zařízení může být používané pouze s originálními díly
- Veškeré úpravy a používání jiných než originálních dílů je zakázané a ohrožuje bezpečnost
uživatele
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Po ukončení životnosti spotřebiče, zlikvidujte jej prostřednictvím k tomu určených
sběrných sítí zabývajících se sběrem a recyklací elektroodpadu. Pokud má být přístroj
definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po odpojení napájecího přívodu od
elektrické sítě jeho odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný.
ZÁRUKA
Zařízení je určené pouze pro použití v domácnosti. Při používání v provozech nenese
výrobce odpovědnost za vzniklé škody na zařízení. Ke ztrátě záruky může dojít
i v důsledku používání přístroje v rozporu s návodem. Záruční podmínky jsou uvedeny
v příloze.
12
Eldom sp. z o.o.
u l . Pa w ł a C h r o m i k a 5 a , 4 0 - 2 3 8 Ka t o w i c e , P O L A N D
tel: (32)255-33-40, fax: (32)253-04-12
w w w. e l d o m . e u
R
BEDIENUNGSANLEITUNG
ENTSAFTER SK9S
2
Allgemeine Beschreibung
1. Stempel
2. Füllschacht
3. Deckel
4. Siebkorb mit Messern und Filter
5. Saftschale
6. Saftauslauf
7. Tresterbehälter
8. Ein- / Ausschalter
9. Deckelsicherheitsverriegelung
10. Saftauffangbehälter
11. Abdeckung des Auffangbehälters für Saft
1
3
4
5
6
Technische Daten
- Leistung: 700 W
- Speisespannung: 230V ~ 50Hz
- Maximale ununterbrochene
Betriebsdauer: 3 Minuten
- erneuter Gebrauch nach: 5 Minuten
11
7
9
10
GERÄTEGEBRAUCH
Beim Entsafter wurde eine 5° Schräge in Richtung Saftauslauf
entworfen, um bestmögliche Saftabflussmöglichkeit sicherzustellen.
8
- Deckelsicherheitsverriegelung (9) auf dem Deckel (3) einrasten
(bis es Klick macht). Sicherstellen, dass die Sicherheitsverriegelung
auf beiden Seiten des Deckels eingerastet ist.
- Den Stempel (1) in den Füllschacht (2) einführen. Dabei muss die
Rille im Stempel in die Kerbung an der Innenseite des Füllschachts
gleiten.
- Den Saftauffangbehälter unter den Saftauslauf stellen.
Vor erstmaligem Gebrauch des Geräts:
- Die Gebrauchsanweisung vollständig durchlesen
- Sicherstellen, dass kein der Entsafterbauteile beschädigt ist
- Alle Bauteile des Geräts, die mit Nahrungsmitteln in Berührung
kommen, abspülen
- Das Gerät zusammensetzen.
Bild 1
Bild 2
MONTAGE
- Die Saftschale (5) im Gerät platzieren.
- Den Tresterbehälter (7) einsetzen, dabei das Gerät etwas nach vorne kippen. Zuerst den oberen
Teil des Behälters einsetzen, dann den unteren einschieben.
- Den Siebkorbfilter (4) in der Saftschalle (5) platzieren.
- Den Deckel (3) aufsetzen und die Sicherheitsverriegelung fixieren (9), Bild 2.
13
BEDIENUNG
Das Gerät arbeitet nur dann, wenn alle Entsafterbauteile korrekt zusammengesetzt wurden, der
Deckel aufgesetzt und mit Sicherheitsverriegelung abgesichert wurde.
- Das zusammengesetzte Gerät auf einem stabilen und ebenen Untergrund stellen.
- Das Gerät an den Netzstrom anschließen.
- Obst und Gemüse abwaschen und nach Bedarf zerkleinern, so dass sie in den
Füllschacht passen.
- Sicherstellen, dass der Saftauffangbehälter (10) direkt unter dem Saftauslauf (6) platziert ist.
- Das Gerät einschalten, indem der Ein- / Ausschalter (8) auf Position „1” (langsame
Geschwindigkeitsstufe) oder „2” (normale Geschwindigkeitsstufe) einstellen. Die
Geschwindigkeitsstufe „1” ist für weiches Obst und Gemüse wie Äpfel, Weintrauben, Tomaten,
Gurken und Himbeeren geeignet. Die Geschwindigkeitsstufe „2” ist für sämtliche Obst und
Gemüsearten geeignet.
- Die zerkleinerten Obst- oder Gemüseteile in den Füllschacht (2) geben und mit dem
Stempel nach unten zum rotierenden Siebkorbfilter drücken.
Wenn der Tresterbehälter (4) voll ist, die Arbeit unterbrechen und den Behälter entleeren.
Auf die maximale Betriebsdauer des Geräts achten. Überschreitung der maximalen
ununterbrochenen Betriebsdauer und nicht ausreichende Betriebspausen können zur dauerhaften
Beschädigung des Motors führen.
Bei der Arbeit nicht zu fest auf den Stempel drücken. Das kann das Saftergebnis verschlechtern
oder den Siebkorbfilter blockieren.
In den Füllschacht niemals Finger oder irgendwelche anderen Gegenstände einführen.
Nachdem das gesamte Obst oder Gemüse verarbeitet wurde und der gesamte Saft ausgeflossen
ist, das Gerät ausschalten und abwarten, bis der Siebkorbfilter zum Stillstand gekommen ist.
HINWEISE
1. Verwenden Sie zum Entsaften immer frisches Obst und Gemüse, weil darin mehr Saft enthalten
ist. Zum Entsaften eignen sich am besten: Ananas, rote Bete, Selleriestängel, Äpfel, Gurken,
Karotten, Spinat, Melonen, Tomaten, Granatäpfel, Orangen oder Weintrauben.
2. Es ist nicht notwendig Obstschalen zu entfernen. Nur Obst und Gemüse mit harten Schalen
sind zu schälen, wie z.B. Orangen, Ananas oder rohe Bete.
3. Die Konsistenz des Apfelsafts hängt von der verwendeten Obstsorte ab. Je saftiger die Äpfel,
desto weniger dick der Saft. Wählen Sie daher entsprechende Apfelsorte, um gewünschte
Saftkonsistenz zu erhalten.
4. Der Apfelsaft verfärbt schnell braun. Sie können dieses Prozess durch Zugabe eines kleinen
Schusses Zitronensaft verlangsamen.
5. Stärkehaltiges Obst, wie Bananen, Papaya, Avocado, Feigen oder Mango, lassen sich in
dem Entsafter nicht verarbeiten. Küchenmaschine oder Blender sind für diese Früchte besser
geeignet.
6. Frisch gepresste Säfte sollten sofort nach der Herstellung getrunken werden, um Geschmackund Nährwertverluste zu verhindern.
7. Um die höchstmögliche Menge an Saft zu erhalten, drücken Sie den Stempel (1) beim
Entsaften mit nur leichtem Druck nach unten.
14
REINIGUNG
Das Gerät ist am leichtesten sofort nach dem Gebrauch zu reinigen.
Zum Reinigen keine Scheuermittel, scharfen Putzmitteln, Aceton, Alkohol o. Ä. verwenden.
Sämtliche abnehmbaren Gerätebauteile können in dem oberen Geschirrkorb der Spülmaschine
gewaschen werden. Sie sind vom Erwärmer fern zu halten. Maximale Temperatur beträgt 50OC.
Das Gerät vor dem Reinigen ausschalten, den Netzstecker aus der Steckdose entfernen und
abwarten, bis der Siebkorbfilter (4) zum Stillstand gekommen ist.
Anschließend bauen Sie die einzelnen Entsafterbauteile in folgender Reihenfolge ab:
- Den Tresterbehälter (7) entfernen
- Den Stempel (1) entfernen
- Die Sicherheitsverriegelung (9) öffnen
- Den Deckel (3) abnehmen
- Die Saftschale (5) samt Siebkorbfilter (4) entfernen
Die Geräteteile in warmer Spülmittellösung reinigen. Benutzen Sie dafür eine Bürste. Anschließend
spülen Sie die Bauteile unter fliesendem Wasser ab.
Der Siebkorbfilter ist aus feinem Material hergestellt. Daher gehen Sie damit bei der Reinigung
behutsam um.
Besonders vorsichtig ist mit den Siebkorbmessern (4) umzugehen, da diese sehr scharf sind. Zum
Reinigen von Metallteilen, insbesondere scharfen Messern und Siebkorbfilter, benutzen Sie am
besten eine feine Bürste.
Das Gerätegehäuse mit einem feuchten Tuch reinigen.
Das Gehäuse niemals im Wasser eintauchen oder unter laufendem Wasser abwaschen.
PROBLEMLÖSUNGEN
In diesem Kapitel fassen wir die häufigsten Probleme zusammen, die bei der Nutzung des
Gerätes auftreten können. Machen Sie sich bitte damit vertraut. Kann das aufgetretene Problem
an Hand dessen nicht gelöst werden – wenden Sie sich bitte an die Service-Stelle.
PROBLEM
LÖSUNG
Das Gerät arbeitet nicht.
Das Gerät ist mit einem Sicherheitssystem
ausgestattet. Es kann daher nicht betrieben werden,
wenn die einzelnen Geräteteile nicht korrekt
zusammengesetzt wurden. Schalten Sie das Gerät
bitte zuerst ab, und anschließend vergewissern Sie
sich, ob die einzelnen Gerätebauteile korrekt
zusammengesetzt wurden.
Aus dem Motor tritt bei einigen ersten
Malen unangenehmer Geruch aus.
Es ist normal. Ist dieser Geruch nach einigen Malen
immer noch wahrnehmbar, kann dies die Qualität
der verarbeiteten Produkte beeinflussen.
Der Entsafter gibt laute Geräusche von
sich, und aus dem Motor tritt
unangenehmer Geruch aus, das Gerät ist
spürbar heiß, es qualmt u.Ä.
Schalten Sie das Gerät sofort AUS und ziehen Sie
den Netzstecker. Setzen Sie sich bitte mit der
Service-Stelle in Kontakt.
Der Siebkorbfilter ist blockiert.
Das Gerät ausschalten, den Füllschacht und den
Siebkorbfilter reinigen. Verarbeiten Sie Produkte in
kleineren Portionen.
Der Siebkorbfilter berührt den Füllschacht
und vibriert stark während Gerätebetriebs.
Das Gerät ausschalten und den Netzstecker ziehen.
Prüfen Sie ob der Siebkorbfilter korrekt eingesetzt
wurde. Die Rillen auf der unteren Seite des
Siebkorbfilters sollten genau in die Kerben der
Antriebswelle eingesetzt werden. Prüfen Sie bitte, ob
der Siebkorbfilter nicht beschädigt ist. Brüche, Risse,
lose Schneidescheibe oder jegliche anderen
Mängel können den Gerätebetrieb stören. Das
Gerät darf nicht mit beschädigtem Siebkorbfilter
genutzt werden.
15
SICHERHEITSANWEISUNGEN
- Vor dem erstmaligen Gebrauch des Geräts bitte die Gebrauchsanweisung
vollständig durchlesen.
- Das Gerät an eine Steckdose anschließen, deren Parameter den in der Betriebsanleitung
angegebenen entsprechen.
- Das Gerät oder das Anschlusskabel niemals im Wasser eintauchen.
- Das Gerät ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt.
- Das Gerät niemals im Freien benutzen.
- Kinder niemals unbeaufsichtigt in der Gerätenähe lassen.
- Vor dem Einschalten des Geräts sicherstellen, dass sämtliche Geräteteile korrekt
zusammengesetzt wurden.
- Das Gerät nach Arbeitsende immer vom Netz trennen.
- Das Gerät arbeitet nur dann, wenn die Deckelsicherheitsverriegelung (9) verriegelt wurde.
- Die Deckelsicherheitsverriegelung kann ausschließlich dann gelockert werden, wenn das
Gerät bereits ausgeschaltet und der Siebkorbfilter zum Stillstand gekommen ist.
- Während Gerätebetriebs darf der Tresterbehälter (7) nicht entfernt werden.
- Das Gerät sollte nicht von physisch, sensorisch oder geistig behinderten Personen (auch
Kindern) benutzt werden, es sei denn diese werden von Verantwortlichen beaufsichtigt.
- Mit den Messern besonders vorsichtig umgehen, da sie sehr scharf sind. Beim Zusammenund Auseinanderbauen der Messer ist daher Vorsicht geboten.
- Das Gerät nicht mit feuchten Händen anfassen.
- Das Gerät vor der Reinigung vom Strom trennen.
- Den Entsafter nicht mit beschädigtem Siebkorbfilter benutzten.
- Die zulässige Gerätebetriebsdauer nicht überschreiten.
- Während Gerätebetriebs niemals Finger oder irgendwelche anderen Gegenstände in den
Füllschacht einführen. Zum Drücken der Produkte nach unten dient der Stempel.
- Beim Entsaften von hartem Obst oder Gemüse darf die ununterbrochene Gerätebetriebs
dauer 40 Sekunden nicht überschreiten. Nach dem Betrieb ist darauf zu achten, dass das
Gerät entsprechend abkühlt.
- Das Gerät darf nicht mit einem beschädigten Anschlusskabel, nach Sturz oder einer
anderwärtigen Beschädigung betrieben werden. Bei Beschädigung wenden Sie sich bitte
an die Servicestelle des Herstellers; Die Kundendienststellen finden Sie am Ende der
Gebrauchsanleitung oder auf der Internet-Seite: www.eldom.eu.
- Das Gerät darf ausschließlich mit originalem Zubehör benutzt werden.
- Reparaturen können ausschließlich von einer autorisierten Kundendienstwerkstätte
durchgeführt werden. Jegliche Modernisierung oder Einsatz nicht originaler Ersatz- und
Zubehörteile ist untersagt und gefährdet die Nutzungssicherheit.
UMWELTSCHUTZHINWEISE
- Das Gerät wurde aus Rohstoffen hergestellt, die weiter verarbeitet
und recycelt werden können.
- Die Rohstoffe sind bei der zuständigen Annahmestelle abzugeben.
GARANTIE
- Das Gerät ist ausschließlich für den privaten Gebrauch im Haushalt bestimmt.
- Das Gerät darf nicht zu gewerblichen Zwecken benutzt werden.
- Bei zuwiderlaufender Benutzung erlischt die Garantie.
Die genauen Garantiebedingungen werden beigelegt.
16
Eldom sp. z o.o.
u l . Pa w ł a C h r o m i k a 5 a , 4 0 - 2 3 8 Ka t o w i c e , P O L A N D
tel: (32)255-33-40, fax: (32)253-04-12
w w w. e l d o m . e u
R
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
СОКОВЫЖИМАЛКА SK9S
2
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
1. Толкатель
2. Загрузочное отверстие
3. Крышка
4. Фильтр- терка
5. Емкость для сока
6. Носик стока сока
7. Контейнер для жмыха
8. Кнопка вкл.
9. Блокировка крышки
10. Контейнер для сока
11. Крышка контейнера для сока
1
3
4
5
6
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
- мощность 700 Вт
- напряжение в сети: 230 В ~ 50 Гц
- допустимое непрерывной работы: 3 мин
- интервал между циклами работы- 5 мин
11
7
9
10
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА
Соковыжималка запроектирована специально
с 50 углом наклона в направлении стока с целью
максимального стока сока.
8
фот. 1
фот. 2
Перед первым использованием необходимо:
- внимательно прочитать данную инструкцию,
- проверить исправность всех элементов,
- вымыть части которые будут соприкасаться с продуктами,
- собрать устройство.
СБОРКА
- установите емкость для сока (5) на основание
- установите контейнер для жмыха (7), легко наклоняя
устройство вперед. Вставьте сначала верхнюю часть,
затем задвиньте нижнюю
- установите фильтр (4) в емкость для сока (5)
- установите крышку (3) и блокировку (9), фот.2
- зафиксировать блокировку (9) на крышке (3) (должен прозвучать щелчок). Убедитесь в том,
что блокировка зафиксирована с двух сторон крышки
- вставьте толкатель (1) в загрузочное отверстие (2), совмещая пазы толкателя с выступами внутри
загрузочного отверстия
- установить контейнер для сока под носиком соковыжималки
17
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА
Соковыжималка работает только в случае, если все части установлены правильно,
крышка установлена и зафиксирована блокировкой.
- собранный прибор установить на ровной устойчивой поверхности
- подключить прибор к сети
- вымыть овощи или фрукты порезать на кусочки, которые легко бы проходили
в загрузочное отверстие
- убедитесь, что контейнер для сока (10) находиться под носиком стока сока (6)
- включить прибор, устанавливая кнопну вкл. (8) в пол. «1» (низкая скорость отжима) или
«2» (стандартная скорость отжима). Положение «1» подходит для мягких овощей и
фруктов как яблока, арбузы, виноград, помидоры, огурцы и малина. Положение «2»
подходит для приготовления сока из видов любых овощей и фруктов.
- порезанные кусочки овощей и фруктов поместить в загрузочное отверстие (2)
и используя толкатель (1) перемещать продукты вниз к фильтру.
В случае если контейнер для жмыха переполнился (7), необходимо приостановить работу
устройства и опорожнить контейнер.
Не допускается превышение времени непрерывной работы. Превышение времени,
а также работа без перерыва могут быть причиной неисправимых повреждений
мотора.
При надавливании прикладывать равномерное усилие, неравномерное усилие может
привести к ухудшению окончательного эффекта или к блокировке фильтра.
Запрещается загрузка других предметов в загрузочное отверстие. Запрещается
проталкивать продукты пальцами.
После того, как все ингредиенты переработаны, поступление сока прекратилось,
необходимо выключить прибор и подождать, пока фильтр не перестанет вращаться.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
1. Используйте свежие фрукты и овощи, так как они содержат больше всего сока. Больше
всего для приготовления сока подходят ананасы, свекла, сельдерей, яблоки, огурцы,
морковь, шпинат, дыни, томаты, гранаты, апельсины, виноград.
2. Не нужно очищать фрукты и овощи от кожицы или цедры. Необходимо очищать только
фрукты и овощи с толстой кожурой, такие как апельсины, ананасы или сырая свекла.
3. Консистенция яблочного сока зависит от сорта яблок- чем сочнее яблоко тем более
жидким получается сок. Необходимо выбрать тот сорт яблок, из которого получается
предпочитаемый вами сок.
4. Яблочный сок очень быстро окисляется. Процесс можно замедлить, добавляя в него
несколько капель лимонного сока.
5. Фрукты, содержащие крахмал, такие как бабаны, папайя, авокадо, инжир и манго не
подходят для приготовления сока в соковыжималке. Для получения сока из в/у фруктов
используйте комбайн или блендер.
6. Сразу же после получения сок необходимо выпить. Пробыв некоторое время на воздухе
сок теряет вкус и питательные ценности.
7.С целью достижения максимального количества сока необходимо продвигать толкaтeль
(1) медленно вниз.
18
УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ
Легче всего очистить устройство сразу после использования.
Запрещается использовать для чистки губки, абразивные чистящие средства, бензин, ацетон
и тп. Все съемные элементы можно мыть в посудомоечной машине. Поместите детали в
верхний поддон.
Необходимо убедиться в том, что детали расположены на достаточном расстоянии от
нагревательного элемента. Максимальная температура- 50 0 C.
Перед очисткой выключить прибор, отсоединить от сети, дождаться пока фильтр полностью
не остановиться.
Затем разобрать прибор на части в следующем порядке:
-извлечь контейнер для жмыха (7)
- извлечь толкатель (1)
- удалить блокировку (9)
- снять крышку (3)
- извлечь емкость для сока (5) и фильтр (4)
Вымойте все детали с помощью щетки в теплой воде с добавлением моющего средства и
ополосните под краном.
Будьте осторожны при чистке фильтра- терки, который изготовлен из чувствительного
материала
Будьте особенно осторожны при чистке фильтра (4), на дне расположены острые лезвия.
Для чистки металлических деталей особенно острых лезвий пользуйтесь мягкой щеточкой.
Для очистки основания пользуйтесь влажной тканью. Запрещается погружать основание в
воду или промывать под струей воды.
ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ
В данном разделе содержится информация о наиболее частых проблемах, возникающих
в процессе эксплуатации. Просим ознакомиться с ними. Если ваша проблема не может
быть решена по ознакомлению с данной информацией- необходимо связаться
с сервисом.
НЕИСПРАВНОСТЬ
УСТРАНЕНИЕ
Прибор не работает.
Прибор оснащен системой безопасности.
Прибор не будет работать, если детали
неправильно собраны. Отключить прибор от
сети и проверить правильно ли собраны
детали.
При первом подключении
прибора появляется неприятный
запах.
Данное явление является нормальным.
Если по истечении некоторого времени,
запах продолжает появляться, обратите
внимание на качество продуктов.
Прибор слишком шумит, издает
неприятный запах, горячий при
прикосновении, дымит и т.п.
Отсоедините прибор от сети. Обратитесь
за помощью в сервис центр
Фильтр заблокирован.
Выключите прибор, очистите загрузочное
отверстие и фильтр. Уменьшите объем
продуктов
Фильтр задевает загрузочное
отверстие и сильно вибрирует во
время работы.
Выключите прибор и отсоедините от сети.
Проверьте правильно ли установлен
фильтр. Выступы на нижней части фильтра
должны быть плотно установлены в вал.
Убедитесь, что фильтр не поврежден.
Трещины, разломы, слабо закрепленный
фильтр или другие неисправности могут
привести к сбоям в работе устройства.
Запрещается эксплуатация устройства
если фильтр-терка поврежден.
19
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
- перед первым использованием внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации,
- перед подключением к сети, удостоверьтесь, что напряжение прибора
(см. руководство) соответствует напряжению сети
- запрещается погружение основания или сетевого шнура в воду
- только для домашнего использования
- не использовать на открытом воздухе,
- не оставляйте прибор без присмотра возле детей
- перед подключением убедитесь, что все части установлены правильно
- отсоединить прибор от источника питания после окончания работы
- устройство может работать только тогда , когда установлена блокада крышки (9)
- разблокировать фиксатор можно только после того, как устройство выключено
и фильтр полностью остановился
- запрещается удалять контейнер для жмыха (7), если устройство работает
- лица (в том числе дети) с ограниченными физическими, чувствительными или
умственными способностями не могут использовать данный прибор, за исключением
ситуаций, когда будут под контролем лица, ответственного за их безопасность,
- будьте осторожны с теркой, лезвия которой очень острые. Необходимо быть очень
осторожным при установлении и снятии фильтра-терки
- не прикасаться к прибору мокрыми руками
- перед чисткой отсоедините шнур питания от сети
- запрещается использование прибора если фильтр- терка поврежден
- непрерывная работа прибора не должна превышать времени, указанного
в руководстве
- запрещается проталкивать продукты в загрузочное отверстие пальцами или другими
предметами во время работы устройства- использовать только толкатель
- если сок приготавливается из твердых продуктов, запрещается работа непрерывная
работа соковыжималки более 40 сек. Необходимо позаботиться, чтобы прибор
достаточно остыл
- запрещается использование прибора, если сетевой шнур поврежден, если прибор
упал или поврежден иначе. В случае повреждения необходимо обратиться в сервис
центр производителя. Сервис центры поданы в приложении и на www.eldom.eu
- прибор может быть использован только с оригинальными деталями, входящими
в комплект
- ремонт может быть произведён только авторизованным сервис центром.
Запрещаются какие либо поправки или использование других чем оригинальные
запасных частей или элементов устройства, что может опасным.
ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
- прибор изготовлен из материалов, которые могут использованы вторично,
- передайте прибор в специализированный пункт для дальнейшей утилизации.
ГАРАНТИЯ
- устройство предназначено только для домашнего использования,
- прибор не может быть использован для коммерческих целей ,
- в случае неправильной эксплуатации гарантия не является действительной.
Гарантийные условия нах. в приложении
20
Eldom sp. z o.o.
u l . Pa w ł a C h r o m i k a 5 a , 4 0 - 2 3 8 Ka t o w i c e , P O L A N D
tel: (32)255-33-40, fax: (32)253-04-12
w w w. e l d o m . e u
R
Inštrukcia obsluhy
ODŠŤAVOVAČ SK9S
2
VŠEOBECNÝ OPIS
1. Zatláčadlo
2. Tunel dávkovača
3. Veko
4. Rezací kotúč + filter
5. Kolektor šťavy
6. Výtokový otvor šťavy
7. Nádoba na dužinu
8. Vypínač
9. Blokáda veka
10. Nádoba na šťavu
11. Veko nádoby na šťavu
1
3
4
5
6
TECHNICKÉ ÚDAJE
- Príkon: 700W
- Napätie napájania: 230 V~ 50 Hz
- Prípustný čas
neprerušovanej práce: 3 minúty
- Prestávka pred opätovným
začatím práce: 5 minút
11
7
9
10
POUŽÍVANIE ZARIADENIA
Odšťavovač je navrhnutý so špeciálnym jemným 5°C nachýlením
v smere výtoku, aby bol schopný zabezpečiť maximálne vypúšťanie šťavy.
8
fot. 1
fot. 2
Pred prvým použitím odšťavovača je potrebné:
- sa dôkladne oboznámiť s obsahom tejto inštrukcie,
- ubezpečiť sa, že žiaden prvok nie je poškodený,
- umyť elementy, ktoré majú kontakt s potravinami,
- zložiť zariadenie,
MONTÁŽ
- umiestniť kolektor šťavy (5) do zariadenia
- nasunúť nádobu na dužinu (7) nachyľujúc zariadenie jemne dopredu.
Najprv vložiť hornú časť a potom prisunúť spodnú časť
vložiť rezací kotúč (4) do kolektora (5),
- nasunúť veko (3) ako aj blokádu veka (9), fot. 2
- zasunúť blokádu bezpečnosti (9) na veko (3) (budete počuť kliknutie).
Uistiť sa, že na obidvoch stranách veka sú blokády zasunuté.
- vsunúť zatláčadlo (1) do tunelu dávkovača (2) prispôsobujúc drážku
v zatláčadle k vypukline v tunely dávkovača
- umiestniť nádobu na šťavu pod výtokovým otvorom
21
OBSLUHA
Zariadenie pracuje iba vtedy, ak sú všetky jeho prvky namontované správne a veko bolo
nasunuté a zabezpečené blokádou.
poskladané zariadenie umiestniť na stabilnom a plochom povrchu
zapnúť zariadenie do siete
umyť zeleninu alebo ovocie a rozdeliť na kúsky, ktoré svojím rozmerom pasujú do tunela
dávkovača
uistiť sa, že nádoba na šťavu (10) bola umiestnená pod výtokovým otvorom (6)
zapnúť zariadenie presunutím vypínača (8) na pozíciu „1“ (jemné otáčky) alebo „2“ (normálna
rýchlosť). Rýchlosť „1“ je vhodná pre mäkké ovocie a zeleninu ako jablká, melóny, hrozno,
paradajky, uhorky a maliny. Rýchlosť „2“ je vhodná pre všetky druhy ovocia a zeleniny.
nakrájané kúsky výrobkov vložiť do dávkujúceho tunelu (2) a používať zatláčadlo (1) presúvajúc
ho smerom nadol do otáčajúceho sa filtra.
Ak sa nádoba na dužinu (7) naplní, je potrebné prácu zastaviť a nádobu vyprázdniť.
Je potrebné dodržiavať čas pre neprerušovanú prácu zariadenia. Prekročenie času práce
ako aj nedostatočné prestávky v práci zariadenia môžu viesť k nenapraviteľnému poškodeniu
motora.
Nie wywierać zbyt dużego nacisku na dociskacz, gdyż może to pogorszyć jakość końcowego
efektu lub zablokować filtr.
Príliš silno netlačiť na zatláčadlo, pretože to môže mať vplyv na horšiu kvalitu konečného efektu
alebo sa môže filter zablokovať.
Prsty alebo akékoľvek iné predmety nevkladajte nikdy do dávkujúceho tunelu.
Po spracovaní celého výrobku a po vytečení šťavy, vypnúť zariadenie a počkať kým sa filter
prestane otáčať.
POKYNY
1.Používať čerstvé ovocie a zeleninu, pretože obsahujú najviac šťavy. Na prípravu šťavy sú
najvhodnejšie: repa obyčajná, zeler, jablká, mrkva,
2.Hustota v prípade jablkovej šťavy závisí od druhu použitých jabĺk – čím je jablko šťavnatejšie,
tým je jeho šťava menej hustá. Je potrebné vyberať taký druh jabĺk, z ktorých je možné získať
šťavu s preferovanou hustotou.
3.Jablková šťava veľmi rýchlo tmavne. Tento proces je možné spomaliť, ak do šťavy pridáte
kvapku šťavy z citrónu.
4.Ovocie s bohatým obsahom škrobu, také ako banány, papaya, avokádo, figy alebo mango
nie sú vhodné na spracovanie v odšťavovači. Na ich spracovanie je v tomto prípade najlepšie
použiť kuchynský robot alebo ručný mixér.
5.Odšťavovač nie je vhodný na spracovanie veľmi tvrdého alebo vláknitého ovocia a zeleniny.
6.Šťavu je najlepšie spotrebovať ihneď po spracovaní. Ak je šťava počas dlhšej doby vystavená
na pôsobenie vzduchu, stráca svoju chuť ako aj výživové hodnoty.
7.Ak chcete získať maximálne množstvo šťavy, snažte sa zatláčadlo (1) tlačiť pomaly.
22
ČISTENIE
Zariadenie sa najľahšie čistí ihneď po použití.
Na čistenie zariadenia sa nesmú používať prostriedky s drsným povrchom, čistiace prášky, acetón,
alkohol atď.
Všetky odnímateľné časti je možné umývať v umývačke riadu, treba ich umiestniť na hornej
poličke.
Treba sa uistiť, že nie sú umiestnené v blízkosti ohrievadla. Maximálna teplota je 50°C.
Zariadenie pred čistením vypnite, zástrčku vytiahnite zo zásuvky a počkajte až kým sa filter (4)
prestane otáčať.
Ďalším krokom je odmontovanie elementov odšťavovača v nasledujúcom poradí:
- odstrániť nádobu na dužinu (7)
- vybrať zatláčadlo (1)
- otvoriť blokádu (9)
- odstrániť veko (3)
- vybrať kolektor šťavy (5) spolu s filtrom (4)
Elementy umyť v teplej vode, do ktorej môžete pridať malé množstvo prostriedku na umývanie,
čistiť kefkou a opláchnuť pod prameňom tečúcej vody.
Filter kotúča je vykonaný z veľmi jemného materiálu, a práve preto by ste s ním počas umývania
mali zaobchádzať veľmi opatrne.
Nože kotúča (4) je potrebné umývať veľmi opatrne, pretože sú veľmi ostré. Na umývanie kovových
častí, predovšetkým ostrých nožov a kotúča, používajte mäkkú kefku.
Korpus zariadenia čistiť pomocou vlhkej handričky.
V žiadnom prípade neponárajte korpus zariadenia do vody a neoplachujte ho pod tečúcou
vodou.
RIEŠENIE PROBLÉMOV
V tejto kapitole sa nachádza zhrnutie najčastejšie vyskytujúcich sa problémov, s ktorými sa
môžete stretnúť počas používania zariadenia. Prosíme Vás, aby ste sa s nimi oboznámili. Ak
podľa nich nie je možné problém vyriešiť – je potrebné sa skontaktovať so servisom.
Problém
Riešenie
Zariadenie nepracuje
Zariadenie je vybavené bezpečnostným
systémom. Nebude pracovať, ak jeho všetky
el ementy neb ol i na montov a né sp rá v ne.
Skontrolujte či sú časti vhodne namontované
ešte pred tým ako zariadenie zapnete.
Z motora je citeľný nepríjemný
zápach počas niekoľkých prvých
použití
Je to normálny jav. Ak je zápach citeľný aj
po niekoľkých použitiach, môže to mať vplyv
na kvalitu spracovávaných produktov.
Zariadenie pracuje hlasne, cítiť
nepríjemnú vôňu, je horúce pri
dotyku, je viditeľný dym atď.
Vypnite zariadenie zo siete.
Skontaktujte sa so servisom.
Filter je zablokovaný.
Vypnite zariadenie. Vyčistite dávkujúci tunel
ako aj filter – spracovávajte produkty v menších porciách.
Filter sa dotýka dávkujúceho tunelu
a počas práce silno pracuje.
Vypnúť zariadenie zo siete. Skontrolujte či bol
filter správne namontovaný. Žliabky na
spodku filtra by mali presne pasovať do
drážok hnacieho valčeka. Skontrolujte či nie
je filter poškodený. Prasknutia, ryhy,
nedotiahnutý rezný kotúč alebo každá iná
odchýlka môžu mať vplyv na nesprávne
fungovanie zariadenia. Zariadenie sa nesmie
používať s poškodeným sitkom.
23
POKYNY BEZPEČNOSTI
- pred prvým použitím sa dôkladne oboznámte s celým obsahom tejto inštrukcie
- zariadenie je potrebné pripojiť k sieti, ktorá je v súlade s parametrami uvedenými v inštrukcii
- kábel alebo zariadenie neponárať do vody,
- zariadenie je určené iba na používanie v domácnosti,
- nepoužívať na voľnom priestranstve,
- v blízkosti zariadenia sa nesmú nechávať deti bez dozoru
- pred zapnutím zariadenia sa je potrebné uistiť, či sú všetky jeho elementy vhodne namontované
- používané zariadenie sa nesmie nechať bez dozoru
- používať iba s originálne pripojenými doplnkami,
- po ukončení práce je zariadenie vždy potrebné vypnúť z napájania.
- zariadenie môže pracovať iba pri založenej blokáde veka (9),
- blokádu veka je možné uvoľniť iba, ak je zariadenie vypnuté a filter sa už neotáča,
- nádoba na dužinu (7) sa počas práce zariadenia nesmie vyberať
- zariadenie nie je určené na používanie pre osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými,
senzorickými a mentálnymi schopnosťami, iba ak bude nad nimi vykonávať dohľad osoba,
ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť.
- Treba dávať pozor na to, aby sa deti so zariadením nehrali.
- s nožmi je potrebné zaobchádzať opatrne pretože sú veľmi ostré. Počas nasúvania a odstraňovania nožov buďte opatrní.
- zariadenie nechytajte mokrými rukami,
- pred čistením odpojte zariadenie zo siete,
- odšťavovač nepoužívajte, ak je sitko poškodené
- neprekračujte čas, ktorý je určený na nepretržitú prácu zariadenia
- neprenášajte ani nepresúvajte počas používania
- počas práce zariadenia sa do dávkovacieho tunelu nesmú vkladať prsty alebo nástroje – na
tlačenie produktov slúži zatláčadlo.
- odšťavovač by počas prípravy šťavy z tvrdších produktov nemal pracovať dlhšie ako 40
sekúnd. Je potrebné dbať aj o to, aby sa potom mohlo zariadenie dostatočne ochladiť.
- nepoužívať, ak je napájací kábel poškodený, ak zariadenie spadlo, alebo bolo akýmkoľvek
iným spôsobom poškodené. Opravu zariadenia môže vykonať iba autorizovaný servis;
zoznam servisov v prílohe, ako aj na strane www.eldom.eu,
- zariadenie sa môže používať iba s originálne pripojenými doplnkami,
- opravu zariadenia môže vykonať iba autorizovaný servisný bod.
- Všetky modernizácie alebo používanie iných ako originálnych náhradných častí alebo
prvkov zariadenia sa zakazuje a ohrozuje bezpečnosť pri používaní.
- Firma Eldom, s.r.o., nezodpovedá za prípadné škody, ktoré vznikli následkom nevhodného
používania zariadenia.
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
- Zariadenie je vyrobené z materiálov, ktoré môžu byť druhotne spracované alebo
recyklované,
- Treba ho odovzdať do príslušného bodu, ktoré sa zaoberá zberom a recykláciou
elektrických a elektronických zariadení.
ZÁRUKA
- Zariadenie je určené na súkromné používanie v domácnosti
- Nemôže sa používať na profesionálne ciele
- Záruka stráca platnosť v prípade nesprávnej obsluhy
- Záručné podmienky sú uvedené v prílohe.
24
Eldom sp. z o.o.
u l . Pa w ł a C h r o m i k a 5 a , 4 0 - 2 3 8 Ka t o w i c e , P O L A N D
tel: (32)255-33-40, fax: (32)253-04-12
w w w. e l d o m . e u
R
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
SK9S GYÜMÖLCSCENTRIFUGA
2
ÁLTALÁNOS LEÍRÁS
1. Nyomórúd
2. Adagoló nyílás
3. Fedél
4. Vágótárcsa + szűrő
5. Gyűjtőcső
6. Kifolyó
7.Rostanyag-edény
8. Kapcsoló
9. Fedélrögzítő
10. Gyümölcslégyűjtő edény
11. Gyümölcslégyűjtő edény fedele
1
3
4
5
6
MŰSZAKI ADATOK
- teljesítmény: 700 W
- tápfeszültség: 230V~50Hz
- engedélyezett folyamatos üzemidő: 3 perc
- az újbóli beindítás előtti pihenési
idő: 5 perc
11
7
9
10
A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA
A gyümölcscentrifuga 5?-os enyhe lejtéssel a gyümölcslé-kifolyó
felé készült, hogy biztosítva legyen a gyümölcslé szabadabb kifolyása.
A gyümölcscentrifuga első használata előtt:
- pontosan ismerkedjen meg jelen használati tartalmával,
- győződjön meg róla, hogy nem sérült-e meg valamelyik eleme,
- mosogassa el ezeket az elemeket, amelyek az élelmiszerekkel
érintkeznek
- rakja össze a készüléket.
8
1 sz. fotó
2 sz. fotó
ÖSSZESZERELÉS
- a gyűjtőcsövet (5) helyezze be a készülékbe
kissé előrebillentve a készüléket helyezze el a rostanyag gyűjtő edényt
(7). Előbb a felső részét rakja be, majd nyomja helyére az alját is.
- helyezze be a vágótárcsát (4) a gyűjtőcsőbe (5)
- rakja fel a fedelet (3) és a fedélrögzítőt (9), 2 sz. fotó
- szorítsa le a fedelet (3) a fedélrögzítő (9) segítségével (kattanást fog hallani). Ellenőrizze, hogy a fedél jól van-e
rögzítve mindkét oldalán.
- csúsztassa be a nyomórudat (1) az adagoló nyílásba (2), hozzáillesztve a nyomón lévő bemélyedést az adagolón
lévő domborulathoz
- a gyümölcslégyűjtő edényt tegye a lefolyó alá
25
KEZELÉS
A készülék csak akkor működik, ha helyesen állította össze az összes elemeit és a fedél
kellőképpen rögzítve van.
- az összeszerelt készüléket helyezze egy stabil, vízszintes felületre
- csatlakozza a készüléket a hálózathoz
- alaposan mossa meg a gyümölcsöket vagy zöldségeket és vágja fel kisebb darabokra, hogy
beférjenek az adagoló nyílásba
- győződjön meg róla, hogy a gyümölcslé edényt (10) a lefolyó (6) alá helyezte-e
- kapcsolja be a készüléket csúsztatva a kapcsolót (8) „1” (lassú fordulatszám) vagy „2” (normál
fordulatszám) pozícióba. Az „1” sebesség alkalmas a puha gyümölcsök és zöldségek
feldolgozására, pl. alma, dinnye, szőlő, paradicsom, uborka és málna. A „2” sebességet
használja minden más gyümölcsökhöz és zöldségekhez.
- a darabokra vágott termékeket adagolja az adagoló nyíláson keresztül (2), enyhén nyomja
le az anyagot nyomórúddal (1) a forgó szűrő irányában.
Ha a rostanyag-edény (7) megtelik, szakítsa meg a munkát és ürítse ki az edényt.
Tartsa be a folyamatos üzemidőre vonatkozó szabályt. Az előírt működtetési időtartam
túllépése, valamint az üzemszünet időtartamok be nem tartása a motor visszafordíthatatlan
meghibásodásához vezethet.
Ne nyomja túl erősen a nyomórudat, mert ez ronthatja a végső eredményt vagy leblokkolhatja
a szűrőt.
Soha ne nyúljon újjal vagy más tárggyal a működő készülékbe.
Az egész anyag feldolgozása után, amikor már nem folyik ki a lé, kapcsolja ki a készüléket és
várja meg, amíg a szűrő leáll.
TANÁCSOK
1.Használjon friss gyümölcsöt és zöldséget, mivel több levet tartalmaznak. A lé készítéséhez
érdemes használni: céklát, halványító zellert, almát, sárgarépát,
2. Az alma esetében az almalé sűrűsége a felhasznált alma fajtájától függően változhat. Minél
lédúsabb az alma, annál kevésbé sűrű lesz a leve. Válasszon ilyen fajta almát, amelyből kaphatja
a kívánt sűrűségű levet.
3. Az almalé nagyon gyorsan megbarnul. Néhány csepp citromlével lassíthatja ezt a folyamatot.
4. A keményítőanyagban gazdag gyümölcs, pl. banán, papaya, füge és mangó nem alkalmas
a gyümölcscentrifugában történő feldolgozásra. Ebben az esetben használjon konyhai
robotgépet vagy botmixert.
5. A gyümölcscentrifuga nem alkalmas a nagyon kemény vagy erősen rostos gyümölcsök és
zöldségek feldolgozására.
6. A gyümölcslevet legjobb fogyasztani közvetlenül előállítás után. Az a gyümölcslé, amely
hosszabb ideig ki van téve a levegő hatására elveszti az izét és a tápértékét.
7.A maximális lé mennyiség elérése érdekében mindig lassan nyomja a nyomórudat (1).
26
TISZTÍTÁS
A készüléket legkönnyebb tisztítani közvetlenül a használat befejezése után.
Tisztításkor ne használjon csiszolóanyagot, súrolóport, acetont, alkoholt vagy hasonló eszközt.
Minden levehető rész mosható mosogatógépben, elhelyezve a mosogatógép felső polcán.
Ügyeljen arra, hogy az alkatrészek legyenek távol a melegítőtől. Maximális mosogatási hőmérséklet:
50o C.
Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a dugó a konnektorból és várja meg, amíg a szűrő
forgása nem áll le.
Szerelje szét a gyümölcscentrifugát a következő sorrendben:
- Távolítsa el a rostanyag-edényt (7)
- Húzza ki a nyomót (1)
- Kapcsolja le a fedélrögzítőt (9)
- Távolítsa el a fedelet (5) szűrővel (4) együtt
A készülék elemeit mossa le kefe segítségével, enyhén mosogatószeres vízben és öblítse le folyó
víz alatt.
A vágótárcsa szűrő nagyon finom anyagból készült. Tisztításkor nagyon óvatosan bánjon vele.
Különös óvatossággal mossa meg a vágótárcsa késeit (4), mert nagyon élesek. A fémrészek,
különösen az éles reszelőtárcsás szűrő tisztításához használjon puha kefét.
A készülék motorházát csak nedves ruhával tisztítsa.
Soha ne merítse vízbe a motorházát és ne öblítse folyó vízzel.
PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA
Ez a fejezet a készülék használatával kapcsolatos, leggyakrabban felmerülő kérdéseket foglalja
össze. Kérjük, ismerkedjen meg velük. Ha ez alapján a probléma elhárítása lehetetlen - forduljon
szervizhez.
PROBLÉMA
MEGOLDÁS
A készülék nem működik
A készülék biztonsági rendszerrel el van látva.
Ha az alkatrészek nem helyesen össze vannak
szerelve, a készülék nem működik. Ellenőrizze
az alkatrészek helyes beszerelését, de előbb
kapcsolja ki a készüléket.
Az üzemeltetés kezdetén a
készülékből kellemetlen szagok
szabadulnak fel.
Ez normális jelenség. Ha idővel nem múlik el,
ez befolyásolhatja a feldolgozott anyag
minőségét.
A készülék zajosan működik,
kellemetlen szagokat ereszt,
felforrósodott, fűstől stb.
Kapcsolja ki a készüléket.
Forduljon szervizhez.
A szűrő eltömődött.
Kapcsolja ki a készüléket. Tisztítsa ki az
adagolót és a szűrőt – adagoljon kisebb
mennyiséget.
A szűrő érintkezik az adagoló nyílás
belsejével és erősen vibrál munka
közben.
Kapcsolja ki a készüléket. Nézze meg, hogy a
szűrőt helyesen rakta fel. A szűrő alján lévő
barázdáknak és a hajtótengely barázdáinak
illeszteni kell egymáshoz. Ha a szűrő sérült, ne
használja a készüléket.
27
BIZTONSÁGI JAVASLATOK
- az első használat előtt ismerkedjék meg az útmutató teljes tartalmával,
- a tápvezetéket csatlakoztassa kizárólag a jelen útmutatóban megadott paraméterekkel
rendelkező elektromos hálózathoz,
- a vezetéket és a készüléket vízbe meríteni tilos,
- ez a készülék csak magán háztartások számára készült,
- ne használja a készüléket a szabad ég alatt,
- ne hagyja felügyelet nélkül a gyerekeket a készülék közelében,
- a készülék bekapcsolása előtt győződjön meg róla, hogy helyesen állította-e össze a
készülék elemeit,
- a használatban lévő készüléket soha ne hagyja felügyelet nélkül,
- a munka befejeztével mindig áramtalanítsa a készüléket,
- a készülék csak akkor működhet, ha a fedélrögzítő (9) helyén van,
- a fedélrögzítőt csak akkor lehet kioldozni, amikor a készülék ki van kapcsolva és már a szűrő
sem forog,
- a készülék működése közben a rostgyűjtő edényt (7) eltávolítani nem szabad,
- ezt a készüléket nem szánták csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű személyek
általi használatára, (beleértve a gyermekeket is) kivéve, ha a biztonságukért felelős személy
felügyeli a munkájukat. Ügyeljen arra, hogy a gyerekek ne játsszanak a géppel,
- nagyon óvatosan bánjon a késekkel, mert nagyon élesek. Elsősorban a kések berakása és
kiszedése közben fokozott óvatosság szükséges,
- ne nyúljon a készülékhez nedves kézzel,
- tisztítás előtt áramtalanítsa a készüléket,
- ne használja a gyümölcscentrifugát sérült forgószűrővel,
- ne lépjen túl az engedélyezett folyamatos működési időt,
- ne helyezze át és ne mozgassa a működésben lévő készüléket.
- a készülék működése közben nem rakja a kezét vagy más tárgyakat az adagoló nyílásbaaz anyag lenyomkodására kizárólag a gyümölcs/zöldség nyomót használhatja,
- ha keményebb alapanyagokból szeretné levet készíteni, ne használja a gyümölcscentrifugát egyfolytában 40 másodpercnél tovább, illetve ügyeljen arra, hogy később a készülék
kellőképpen lehűljön,
- ne üzemeltesse a készüléket sérült hálózati kábellel, illetve akkor, ha a készülék leesett vagy
más módon károsodott. A készülék javítását autorizált szakszervizre kell bízni; a szervizek listája
a mellékletben és a www.eldom.eu honlapon található,
- a készüléket csak a mellékelt eredeti tartozékokkal használhatja,
- a készülék javítását csak szerviz képzett szakembere végezheti el,
A készülék mindennemű modernizálása, a nem eredeti alkatrész vagy elem használata tilos,
mivel veszélyezteti a felhasználó biztonságát,
- az Eldom Kft cég nem vállal felelősséget a helytelen használatból eredő esetleges károkért.
KÖRNYEZETVÉDELEM
- a készülék az újrahasználható, feldolgozandó anyagokból készült.
- a feleslegessé vált készüléket adja le az elektromos és elektronikus berendezések
begyűjtésére szakosodott veszélyes hulladékgyűjtő- és újrahasznosító helyen
GARANCIA
- ez a készülék csak magánháztartások számára készült
- ipari célokra nem használható
- helytelen kezelés esetén a garancia érvényét veszti.
A garancia részletes feltételei a mellékletben találhatók.
28
Eldom sp. z o.o.
u l . Pa w ł a C h r o m i k a 5 a , 4 0 - 2 3 8 Ka t o w i c e , P O L A N D
tel: (32)255-33-40, fax: (32)253-04-12
w w w. e l d o m . e u
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising