Ultimaker2

Ultimaker2
Ultimaker2Extended
THINK LARGE, PRINT BIG
GEBRUIKERSHANDLEIDING
R
2
INHOUDSOPGAVE
1. WELKOM4
Veiligheidsinformatie5
Specificaties7
2. INSTALLATIE8
Uitpakken9
Meegeleverde accessoires10
Ultimaker 2 Extended in één oogopslag11
Accessoires installeren12
3. AAN DE SLAG14
Configuratie15
Een print starten17
4. ANDERE FUNCTIES18
Cura19
Het bedieningspaneel20
5. ONDERHOUD & SUPPORT22
Onderhoud23
Troubleshooting27
Support29
3
1.
WELKOM
Met behulp van deze gebruikershandleiding kan het printen met de Ultimaker
2 Extended beginnen. Door de Ultimaker 2 Extended op de juiste manier te
installeren en gebruiken is het mogelijk om prints van hoge kwaliteit te maken en
het beste uit de Ultimaker 2 Extended te halen.
4
VEILIGHEIDSINFORMATIE
ELEKTROMAGNETISCHE COMPATIBILITEIT (EMC)
Dit is een klasse A product. In een huiselijke omgeving kan dit product radiostoring veroorzaken, in welk geval de
gebruiker kan worden verplicht om passende maatregelen te nemen.
De Ultimaker 2 Extended kan in zeer zeldzame gevallen tijdelijk de schermweergave verliezen, veroorzaakt door ESD.
Schermweergave kan volledig worden hersteld door het uitschakelen van de machine en deze vervolgens weer aan te
zetten.
Het EMC test verslag van de Ultimaker 2 Extended is op verzoek verkrijgbaar via [email protected]
ELEKTRISCHE VEILIGHEID
De Ultimaker 2 Extended werkt op 24 volt (Extra-low-voltage) en is daarom buiten het toepassingsgebied van de
richtlijn laagspanning. De adapter voldoet aan alle CE-markering regelgeving en is beveiligd tegen kortsluiting,
overbelasting, overspanning en te hoge temperatuur. Voor meer informatie over elektrische veiligheidsaspecten
verwijzen wij u naar de Mean Well EC-conformiteitsverklaring voor de GS220AX adapters.
Gebruik de Ultimaker 2 Extended alleen met de adapter en kabels geleverd door Ultimaker B.V..
VOORZICHTIG: Verwijder de adapter altijd vóór het doen van onderhoud of aanpassingen aan de printer.
MECHANISCHE VEILIGHEID
De Ultimaker 2 Extended bevat veel bewegende onderdelen, maar de stappenmotoren zijn niet krachtig genoeg om
ernstige verwondingen te veroorzaken en tandwielen zijn afgedekt. Toch is het aan te raden om alleen met de handen
in de machine te komen wanneer deze is uitgeschakeld.
VOORZICHTIG: Verwijder de adapter altijd vóór het doen van onderhoud of aanpassingen aan de printer.
RISICO OP BRANDWONDEN
Er is een mogelijk risico op brandwonden, aangezien de printkop temperaturen tot 260°C kan bereiken en het
verwarmde bed temperaturen tot 120°C. De nozzle van de printkop wordt grotendeels omringd door een aluminium
cover om contact te voorkomen, maar toch raden we aan niet met de handen in de machine te komen wanneer de
printkop en/of het verwarmde bed aanstaan.
VOORZICHTIG: Laat de printer altijd minimaal 30 minuten afkoelen vóór het doen van onderhoud of aanpassingen
aan de printer.
GEZONDHEID
De Ultimaker 2 Extended is ontworpen om te kunnen printen met PLA en ABS filament. Het gebruik van andere
materialen is op eigen risico.
Bij het printen met ABS kunnen kleine concentraties van styreen dampen vrijkomen Dit kan (in sommige gevallen
hoofdpijn, vermoeidheid, duizeligheid, verwardheid, concentratieproblemen en een gevoel van intoxicatie veroorzaken.
Goede ventilatie is dus noodzakelijk en langdurige blootstelling moet worden vermeden. Het is raadzaam om een
zuurkast te gebruiken (met actieve kool filtering voor afvoerbuis extractie). Afzuigsysteem zijn verplicht voor gebruik in
kantoren, klaslokalen en dergelijke.
Het printen met PLA wordt als veilig beschouwd, hoewel een goede ventilatie nog steeds geadviseerd wordt vanwege
mogelijk onbekende dampen die vrij kunnen komen uit de kleurstoffen in gekleurd PLA.
VOORZICHTIG: Gebruik de printer alleen in een goed geventileerde ruimte.
5
ALGEMENE VEILIGHEIDSINFORMATIE
De Ultimaker 2 Extended is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke
en/of geestelijke functies, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies met betrekking
tot het gebruik van het apparaat hebben gekregen door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
Kinderen moeten onder voortdurend toezicht staan bij het gebruik van de printer.
De hierboven vermelde informatie wordt verondersteld juist te zijn, maar vormt geen allesomvattende opsomming en
dient alleen te worden gebruikt als een gids.
De condities of methoden die worden gebruikt voor het assembleren, behandeling, opslag, gebruik of afdoen van de
machine zijn buiten onze controle en kunnen mogelijk ook onze kennis te buiten gaan. Voor deze en andere redenen,
zijn wij niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor verlies, verwondingen, schade of kosten die voortvloeien uit of op
enige wijze verband houden met de assemblage, behandeling, opslag, gebruik of afdoen van het product.
De informatie in dit document is afkomstig van bronnen die volgens ons betrouwbaar zijn. Echter, wordt de informatie
verstrekt zonder enige garantie, expliciet of impliciet, betreffende de correctheid.
6
SPECIFICATIES
Printen
Print technologie
Fused Filament Fabrication
Bouwvolume
223 mm / 223 mm / 305 mm
Laag resolutie
Snel:
200 micron (0.2 mm)
Normaal:100 micron (0.1 mm)
Hoog:60 micron (0.06 mm)
Ulti:40 micron (0.04 mm)
Positionering precisie
12.5 micron / 12.5 micron / 5 micron
Filament diameter
2.85 mm (algemeen bekend als 3 mm filament)
Nozzle diameter0.4 mm
Print snelheid
30 mm/s - 300 mm/s
Bewegingssnelheid
30 mm/s - 350 mm/s
Software
Meegeleverde software
Ondersteunde bestandstypen
Ondersteunde besturingssystemen
Cura - Officiële Ultimaker Software
STL / OBJ / DAE / AMF
Windows / Mac / Linux
Elektrisch
AC Input
100 - 240 V
Ongeveer 1.4 AMPS
50 - 60 Hz
221 Watt max.
Connectiviteit
Printen via SD kaart / Voorbereid op printen via WiFi
Fysieke dimensies
Desktop volume
357 mm / 342 mm / 488 mm
Verzend volume
400 mm / 400 mm / 650 mm
Gewicht12.0 kg
Verzend gewicht
21.0 kg
Temperatuur
Omgevingswerktemperatuur
Opslag temperatuur
Nozzle temperatuur
Heated bed temperatuur
15 - 32 °C
0 - 32 °C
180 - 260 °C
50 - 100 °C
Geluid
Gemiddelde geluidsniveau
49 dBA
VOORZICHTIG: De Ultimaker 2 Extended genereert hoge temperaturen en heeft bewegende onderdelen die erg heet
kunnen worden en letsel kunnen veroorzaken. Steek daarom nooit uw handen in de Ultimaker 2 Extended wanneer
deze in gebruik is. Bedien de Ultimaker 2 Extended altijd met de knop aan de voorzijde of met de schakelaar aan de
achterkant en wacht na gebruik 5 minuten totdat de onderdelen zijn afgekoeld.
VOORZICHTIG: Zorg ervoor dat de Ultimaker 2 Extended uitstaat en adapter is losgekoppeld als de Ultimaker 2
Extended moet worden opengemaakt voor service.
VOORZICHTIG: Gebruik alleen de adapter die met de Ultimaker 2 Extended is meegeleverd.
7
2.
INSTALLATIE
Nu u de Ultimaker 2 Extended heeft ontvangen, is het tijd om deze uit te pakken
en te installeren! Volg de stap voor stap instructies op de volgende pagina’s om de
Ultimaker 2 Extended op de juist manier te installeren.
8
UITPAKKEN
De Ultimaker 2 Extended wordt geleverd in duurzame, herbruikbare verpakking, zodat deze later ook nog vervoerd kan
worden. Volg onderstaande stappen om de Ultimaker 2 Extended op de juiste manier uit te pakken.
1. Verwijder de kartonnen doos met accessoires.
2. Maak de blauwe riem die de piepschuim onderdelen vasthoudt los. Vervolgens kan de rol met het filament eruit
worden gehaald.
3. Open de complete verpakking door de twee piepschuimen zijkanten te verwijderen en pak de Ultimaker 2
Extended uit de verpakking.
4. Haal alle kartonnen onderdelen uit de Ultimaker 2 Extended en verwijder de tiewraps waarmee de printkop vastzit.
LET OP: Er bevindt zich ook een stuk karton onder het platform. Door het platform handmatig op te tillen kan dit
stuk karton worden verwijderd.
9
MEEGELEVERDE ACCESSOIRES
Naast de Ultimaker 2 Extended - met SD kaart in de 3D printer - worden er verschillende accessoires meegeleverd. Dit
is alles wat nodig is om de Ultimaker 2 te kunnen gebruiken.
2
4
1
3
8
9
7
5
6
10
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
10
Adapter
Spoel houder
Glasplaat
Filament
USB kabel
Lijmstift
Tube met vet
Inbussleutels (1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm)
Fabriekstestprint
Reserveonderdelen (hot end, PT100 sensor)
10
ULTIMAKER 2 EXTENDED IN ÉÉN OOGOPSLAG
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Scherm
Sleuf voor SD kaart
Bedieningsknop
Platform
Platform klemmen
Platform schroeven
Printkop
Bowden tube
Printkop kabel
Feeder
Spoel houder
Adapter aansluiting
USB aansluiting
Aan/uit knop
9
8
7
4
5
6
2
1
3
8
9
10
11
12 13 14
11
ACCESSOIRES INSTALLEREN
SPOEL HOUDER
Als eerste zal de spoel houder op de Ultimaker 2 Extended geïnstalleerd worden. Uiteindelijk zal de rol met filament om
de spoel houder worden geplaatst, om het materiaal goed de feeder in te geleiden. Zorg ervoor dat de spoel houder
wordt geïnstalleerd op de volgende manier.
1. Plaats het bovenste deel van de spoel houder in de opening aan de achterkant van de Ultimaker 2 Extended.
2. Duw de spoel houder omlaag, zodat deze vastklikt.
GLASPLAAT
De glasplaat is het oppervlak waarop geprint wordt bij de Ultimaker 2 Extended. Volg onderstaande stappen om het te
installeren.
1. Open de twee platform klemmen aan de voorzijde van het platform met een inbussleutel.
2. Schuif de glasplaat voorzichtig over het platform zodat deze zich vastklikt in de platform klemmen aan de
achterzijde van platform.
3. Duw de twee platform klemmen aan de voorzijde dicht, zodat de glasplaat goed vastzit.
VOORZICHTIG: De platform klemmen kunnen scherp zijn; daarom is het aanbevolen om een van de inbussleutels
te gebruiken om ze open te maken.
12
ADAPTER
Als laatste wordt de adapter aangesloten en vervolgens kan de Ultimaker 2 Extended voor het eerst worden aangezet.
1. Zorg ervoor de aan/uit knop op de Ultimaker 2 Extended uitstaat voordat je de adapter aansluit.
2. Sluit de voedingskabel aan op de adapter.
3. Stop de stekker in het stopcontact en sluit de voedingskabel aan op de Ultimaker 2 Extended. Zorg ervoor dat de
vlakke kant van deze kabel naar boven wijst.
13
3.
AAN DE SLAG
De eerste keer dat u de Ultimaker 2 Extended aanzet, verschijnt de “first run
wizard” op het scherm. Deze zal u helpen met het uitvoeren van een aantal
eenvoudige stappen die nodig zijn om de Ultimaker 2 Extended te kunnen
gebruiken. Volg deze stappen zorgvuldig om de Ultimaker 2 Extended goed af te
stellen.
14
CONFIGURATIE
HET BEDIENINGSPANEEL
Het scherm aan de voorzijde van de Ultimaker 2 Extended toont alle benodigde informatie voor het installeren en
gebruiken van de Ultimaker 2 Extended. Er kan door het menu genavigeerd worden door de knop aan de rechterkant
van het scherm te draaien of door erop te drukken. Door de knop te draaien kan een optie worden geselecteerd of
instelling worden aangepast; door op de knop te drukken kan een actie worden bevestigd. Als er op de knop wordt
gedrukt zal deze feedback geven door middel van een geluidssignaal. Als de knop begint te knipperen, betekent dit
dat de Ultimaker 2 Extended wacht op een actie van de gebruiker.
PLATFORM KALIBRATIE
Na het “Welkom” scherm zal de Ultimaker 2 Extended u wat stappen laten volgen om het platform te kalibreren. Voor
het printen is het erg belangrijk dat de eerst laag netjes op de glasplaat wordt neergelegd en goed hecht. Als de
afstand tussen de nozzle en het platform te groot is, zal de print niet goed vast blijven plakken aan de glasplaat. Aan
de ander kant, als de nozzle te dicht op het platform staat, kan dat ervoor zorgen dat het filament de nozzle niet kan
verlaten en dat er daardoor te weinig plastic wordt neergelegd of plastic zich ophoopt in de nozzle.
Voordat het platform kan worden afgesteld zal de Ultimaker 2 Extended eerst “homen”. Dit betekent dat de printkop
naar de hoek links achter wordt verplaatst en het platform helemaal naar beneden beweegt, zodat het nulpunt kan
worden ingesteld. Vervolgens kunt u onderstaande stappen volgen voor het kalibreren van het platform.
1. Tijdens de eerst stap zal het platform grofweg worden afgesteld door de knop aan de voorzijde van de Ultimaker
2 Extended te draaien totdat er ongeveer 1 mm afstand is tussen de nozzle en het platform. De afstand hier is niet
kritisch, maar zorg ervoor dat de nozzle dicht op het platform zit zonder deze aan te raken.
2. Het verdere afstellen van het platform zal worden gedaan door de schroeven aan de linker- en rechterkant van het
platform te draaien. Door de schroeven naar links te draaien zal het platform dichterbij de nozzle komen.
3. Als laatste zal er gefinetuned worden. Met een standaard stuk A4 papier zal de afstand op alle 3 de punten worden
gecontroleerd en zo nodig worden aangepast door het draaien van de platform schroeven. Plaats het A4 papier
tussen de nozzle en het platform op ieder punt en stel de platform schroeven bij totdat u lichte wrijving voelt bij het
op een neer schuiven van het papier.
LET OP: Als de “first run wizard” niet verschijnt, ga dan naar MAINTENANCE > ADVANCED en selecteer dan Factory
reset. Deze functie kan op ieder moment worden gebruikt.
TIP: Het is aan te raden om het platform opnieuw te kalibreren na transport om ervoor te zorgen dat 3D prints goed
aan het platform hechten. Dit kan op elk moment worden gedaan door naar MAINTENANCE > BUILDPLATE te gaan.
15
FILAMENT LADEN
Na het kalibreren van het platform zal de Ultimaker 2 Extended verder worden voorbereid op de eerste print door
het filament te laten. Plaats hiervoor eerst de spoel met het filament tegen de klok in om de spoel houder, zodat het
filament vanaf de onderkant in de feeder gevoerd kan worden.
Het filament kan vervolgens op de volgende manier worden ingeladen.
1. Wacht eerst een minuut totdat the printkop is opgewarmd. Hierdoor zorgen we ervoor dat het filament wordt
gesmolten als het door de nozzle moet.
2. Pak het uiteinde van het filament en voer het vanaf de onderkant in de feeder totdat het gekartelde tandwiel het
pakt. Dit kan wat kracht vereisen. Zodra het gekartelde tandwiel het filament heeft gepakt zal het filament langzaam
verder bewegen naar de bowden tube.
3. Wacht tot het filament het eerste zwarte clipje dat rondom de bowden tube en printkop kabel zit heeft bereikt en
druk vervolgens op de knop aan de voorzijde van de Ultimaker 2 Extended. Het filament zal nu automatisch verder
worden geladen in de bowden tube, totdat het in de printkop zit.
Wacht na het laden totdat het filament uit de nozzle komt. Het kan zijn dat de feeder hierbij een tikkend geluid maakt;
dit is niks om u zorgen over te maken. Indien nodig kan het filament handmatig worden aangeduwd, zodat er wat meer
kracht op staat om het door de nozzle te krijgen.
WAARSCHUWING: Raak de nozzle/hot end niet aan tijdens het laden van het materiaal; de hot end onderdelen
zullen heet worden.
LET OP: Het zou kunnen dat het filament dat als eerste uit de nozzle komt een andere kleur heeft dan verwacht.
Waarschijnlijk zit er nog wat residu van de fabriekstestprint in de nozzle. Wacht dan totdat de kleur van het
ingevoerde filament uit de nozzle komt.
16
EEN PRINT STARTEN
Na het kalibreren van het platform en laden van het filament kan het printen beginnen!
Op de SD kaart die bij de Ultimaker 2 Extended is geleverd (te vinden in de SD kaart sleuf aan de voorzijde van de
Ultimaker) staan een aantal bestanden die direct geprint kunnen worden. Nadat de “first run wizard” is doorlopen zal
de Ultimaker 2 Extended vanzelf deze bestanden laten zien. Door een van deze bestanden te selecteren kan een print
worden gestart.
Nadat een print bestand geselecteerd is zal de Ultimaker 2 Extended eerst de printkop en het platform “homen” en het
heated bed en de nozzle opwarmen. Dit kan ongeveer 5 minuten duren.
Tijdens het printen zal op het scherm de voortgang van de print te zien zijn. De Ultimaker 2 Extended zal op het scherm
ook aangeven wanneer de print klaar is en het veilig is om deze van de glasplaat te halen.
TIP: Voor goede hechting aan de glasplaat is het aanbevolen om een dunne laag lijm op de glasplaat te smeren.
Hiervoor kan de lijmstift die bij de Ultimaker 2 Extended is geleverd worden gebruikt. Het is alleen nodig om lijm te
smeren op de plek waar het model zal worden geprint.
WAARSCHUWING: Raak de printkop en nozzle niet aan tijdens het verwarmen, printen of afkoelen. De temperatuur
kan oplopen tot 260°C.
17
4.
ANDERE FUNCTIES
Naast simpelweg een print starten vanaf de SD kaart, met standaard instellingen,
is er meer mogelijk met de Ultimaker 2 Extended. Zo kan onze open source
software Cura worden gebruikt om 3D print bestanden voor te bereiden en biedt de
Ultimaker 2 Extended zelfs de mogelijkheid om instellingen te finetunen tijdens het
printen. Op deze manier krijgt u volledige controle over het printproces en het helpt
om nog betere print resultaten te bereiken.
18
CURA
Voor de Ultimaker 2 Extended wordt onze software Cura aanbevolen voor het voorbereiden van 3D print bestanden.
Met Cura kan een 3D model binnen een minuut worden omgezet naar een 3D print bestand. Ook zal er een preview
van de print te zien zijn om er voor te zorgen dat alles naar wens is.
Cura kan hier worden gedownload: ultimaker.com/software
Open na het installeren de download wizard en volg de stappen om de installatie te voltooien. Bij het openen van Cura
zal worden gevraagd de juiste 3D printer te selecteren; selecteer dan de Ultimaker 2 Extended. Verdere configuratie is
niet nodig en Cura kan nu direct worden gebruikt.
Het standaard proces voor het omzetten van een 3D model naar een print bestand in Cura wordt hier beschreven.
1. Laad een 3D model (STL of OBJ bestand) in Cura via de “Load” knop.
2. Plaats de slider in het Print Setup scherm op de gewenste positie en wacht tot Cura het model heeft omgezet.
3. Nadat de juiste instellingen zijn gekozen en Cura het bestand heeft omgezet, kan het print bestand (Gcode
bestand) via de “Save” knop in de hoek rechts onder worden opgeslagen.
Als je Cura voor het eerst gebruikt zul je in het Print Setup scherm de “Simple” modus zien. Deze modus is perfect voor
beginners, maar als je een ervaren gebruiker bent en meer controle over de instellingen wilt hebben kun je er ook voor
kiezen de “Advanced” modus te gebruiken.
Voor meer informatie over het gebruik van Cura, neem een kijkje op: ultimaker.com/support/software
19
DISPLAY EN CONTROLLER
Als de Ultimaker 2 Extended wordt aangezet, zult u altijd eerst het Ultimaker logo zien en vervolgens het hoofdmenu.
Het hoofdmenu heeft 3 opties, zoals te zien is op onderstaande foto.
PRINT
Via het PRINT menu kan simpelweg een van de bestanden worden gekozen om een print te starten. De Ultimaker 2
Extended zal automatisch de print met de juiste instellingen starten nadat er op de knop is gedrukt.
MATERIAL
Het MATERIAL menu biedt de opties om het filament te wisselen en materiaal profielen aan te passen. Als u kiest voor
CHANGE zal de Ultimaker 2 Extended zelf de nozzle opwarmen en het filament wat erin zit terugtrekken. Vervolgens
kan nieuw filament worden ingevoerd op de manier zoals omschreven op pagina 16. In het SETTINGS menu kunnen
materiaal profielen worden geselecteerd en worden aangepast via Customize.
20
MAINTENANCE
Het MAINTENANCE menu biedt verschillende opties. Door BUILDPLATE te selecteren zal de platform kalibratie
procedure starten; het is vooral aan te raden deze optie te gebruiken na transport van de Ultimaker 2 Extended. In het
ADVANCED menu kunnen verschillende opties worden geselecteerd om vervolgens “handmatig” acties te doen of
machine instellingen te veranderen. Onderstaande lijst laat een kort overzicht van deze instellingen zien.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
LED settings
Heatup nozzle
Heatup buildplate
Home head
Lower buildplate
Raise buildplate
Insert material
Move material
Set fan speed
Retraction settings
Version
Runtime stats
Factory reset
Aanpassen van de instellingen van de LED strips in de Ultimaker 2 Extended
Stel handmatig een temperatuur in voor het verwarmen van de nozzle
Stel handmatig een temperatuur in voor het verwarmen van het heated bed
Beweegt de printkop naar de “home” positie in de hoek links achter
Beweegt het platform helemaal naar beneden
Beweegt het platform helemaal naar boven
Verwarmt de nozzle om vervolgens filament te kunnen laden
Verwarmt de nozzle, zodat materiaal vooruit geduwd kan worden door de knop te draaien
Instellen van de snelheid waarmee de twee ventilatoren aan de zijkant van de printkop draaien
Aanpassen van de instellingen voor retraction
Laat zien welke firmware versie er op de Ultimaker 2 Extended staat
Laat zien hoe lang de Ultimaker 2 Extended in totaal aan heeft gestaan en heeft geprint
Herstelt de Ultimaker 2 Extended naar fabrieksinstellingen
FINETUNEN
Om tijdens het printen instellingen aan te passen kunnen het TUNE en PAUSE menu worden gebruikt. In het
TUNE menu zijn dezelfde instellingen zichtbaar als in het ADVANCED menu, maar het betekent dat instellingen nu
kunnen worden aangepast tijdens het printen. Daarnaast is het mogelijk om de print te pauzeren via PAUSE; zo kan
bijvoorbeeld het filament tijdens een print worden verwisseld.
21
5.
ONDERHOUD & SUPPORT
Om ervoor te zorgen dat de Ultimaker 2 Extended soepel blijft werken is het
belangrijk om deze goed te onderhouden. In dit hoofdstuk zijn daarom de
belangrijkste onderhoudstips omschreven. Volg ze zorgvuldig om de beste print
resultaten te kunnen behalen.
22
ONDERHOUD
FIRMWARE
Met enige regelmaat worden een nieuwe versie van Cura en firmware uitgebracht. Om ervoor te zorgen dat de
Ultimaker 2 Extended up to date blijft is het aanbevolen om altijd de laatste versie van Cura te gebruiken en de laatste
firmware versie te uploaden naar de Ultimaker 2 Extended. De laatste Cura versie (inclusief firmware) is altijd hier
beschikbaar: ultimaker.com/software
Om firmware te uploaden naar de Ultimaker 2 Extended, kunt u onderstaande stappen volgen:
1. Verbind de Ultimaker 2 Extended met de USB kabel aan uw computer.
2. Sluit de adapter aan op de Ultimaker 2 Extended en zet de Ultimaker 2 Extended aan.
3. Start Cura en ga naar “Machine” > “Install default firmware” (zorg ervoor dat de Ultimaker 2 Extended geselecteerd
is in “Machine” menu). Cura zal nu automatisch de laatste firmware versie uploaden naar de Ultimaker 2 Extended.
DE GLASPLAAT SCHOONMAKEN
Na verloop van tijd zit er soms te veel overtollige lijm op de glasplaat. Dit kan leiden tot een ongelijkmatig print
oppervlak en daarom is het aan te raden de glasplaat af en toe schoon te maken. Zorg ervoor dat de Ultimaker 2
Extended uitstaat en het heated bed is afgekoeld wanneer u dit doet.
1. Beweeg het platform handmatig naar beneden voor de glasplaat uit de Ultimaker 2 Extended te halen. Op deze
manier wordt schade aan de printkop op trapeziumvormige Z as voorkomen.
2. Open de twee platform klemmen aan de voorzijde van het platform met een inbussleutel.
3. Schuif de glasplaat naar de voorkant van het platform en haal deze uit de Ultimaker 2 Extended.
4. Voor het schoonmaken van de glasplaat kan het beste een borsteltje en warm water worden gebruikt. Indien nodig
kan er ook nog zeep worden gebruikt om het schoon te maken.
5. De glasplaat kan terug worden geplaatst door deze over het platform te schuiven totdat de glasplaat vastklikt in de
platform klemmen aan de achterzijde. Duw de twee platform klemmen aan de voorzijde dicht om de glasplaat vast
te zetten.
WAARSCHUWING: De glasplaat bevindt zich op een elektrisch verwarmde plaat, dus zorg ervoor dat de glasplaat
helemaal droog is voordat deze wordt terug geplaatst.
TIP: Om er zeker van te zijn dat een volgende print goed lukt is het aan te raden om het platform opnieuw te
kalibreren nadat de glasplaat is teruggeplaatst.
23
DE FEEDER
Voor goede extrusie is het belangrijk om de feeder op de juiste manier te gebruiken en schoon te houden. Een aantal
tips daarvoor staan hier omschreven.
Om ervoor te zorgen dat het filament moeiteloos door de feeder en bowden tube naar de printkop loopt is het
belangrijk dat de feeder de juiste spanning heeft. Als de spanning te hoog is zal het gekartelde tandwiel in de feeder
namelijk in het filament gaan graven, waardoor het filament wordt afgevlakt of vastloopt. Dit wordt “grinding” genoemd.
Dit kan worden voorkomen door de spanning zo laag mogelijk te zetten, wat betekent dat het witte schuifje van de
feeder volledig bovenin moet staan. De spanning kan worden verlaagd door de schroef die te vinden is in het gat aan
de bovenkant van de feeder naar rechts te draaien.
Daarnaast kunnen zich in de feeder wat kleine plastic deeltjes ophopen na langere tijd printen. Dit kan worden
schoongemaakt door simpelweg lucht te blazen op het gekartelde tandwiel of door het schoon te maken met een klein
borsteltje. Het is ook aanbevolen om de feeder schoon te maken nadat “grinding” heeft plaatsgevonden.
DE ASSEN
Om ervoor te zorgen dat de Ultimaker 2 Extended soepel blijft lopen zullen de assen af en toe gesmeerd moeten
worden.
Als er kleine ribbeltjes zichtbaar zijn op de 3D prints, of als de X en Y assen droog aanvoelen, is het aan te raden
om een druppel naaimachine olie op de X en Y assen te doen. Dit zal ervoor zorgen dat de Ultimaker 2 Extended
weer soepel kan bewegen. Naaimachine olie wordt niet meegeleverd bij de Ultimaker 2 Extended, maar het is sterk
aanbevolen om dit te gebruiken voor de X en Y assen.
Om het half jaar zal de trapeziumvormige Z as gesmeerd moeten worden met Magnalube. Dit is het groene vet dat
standaard geleverd wordt bij de Ultimaker 2 Extended. Verspreid ongeveer 10 druppeltjes vet over de gehele Z as.
Tijdens een volgende print zal de Ultimaker 2 Extended dan zelf het vet uitsmeren door het omhoog en omlaag
bewegen.
LET OP: Magnalube is alleen bedoeld voor de trapeziumvormige Z as; zorg ervoor dat dit niet op een van de andere
assen gesmeerd wordt.
24
ATOMIC METHOD
Als de Ultimaker 2 Extended al wat langer wordt gebruikt, is het mogelijk dat u wat “onderextrusie” ziet. Dit betekent
dat de Ultimaker 2 Extended niet genoeg plastic kan extruderen en is vaak te zien aan erg dunne of ontbrekende lagen
in een print. In de meeste gevallen wordt dit veroorzaakt door vuil of verbrand materiaal in de nozzle of een ander
onderdeel in de hot end, waardoor een (gedeeltelijke) verstopping veroorzaakt wordt. Als onderextrusie zich voordoet
kunnen de nozzle en andere hot end onderdelen worden schoongemaakt met behulp van de Atomic Method. Deze
simpele, maar erg effectieve methode wordt hier stap voor stap uitgelegd.
TIP: Het is ook aan te raden om de Atomic Method te doen als er wordt gewisseld van een materiaal dat een hogere
print temperatuur nodig heeft naar een materiaal met een lagere print temperatuur. Op deze manier wordt eventueel
residu van het vorige materiaal verwijderd.
1. Verwijder het filament uit de Ultimaker 2 Extended
• Ga naar MATERIAL > CHANGE om het filament te verwijderen en druk daarna op CANCEL
• Beweeg de printkop handmatig naar de midden van de Ultimaker 2 Extended om er gemakkelijker bij te kunnen
tijdens de volgende stappen.
2.
•
•
•
De bowden tube uit de printkop halen.
Open het onderste zwarte clipje waarmee de bowden tube en printkop aan elkaar vastzitten.
Verwijder de (blauwe of rode) clamp clip.
Druk de tube coupling collet in en trek vervolgens de bowden tube uit de printkop.
3. Verwarmen en voorbereiden
• Pak een stuk filament met een recht afgeknipt uiteinde en een lengte van ongeveer 20 cm en probeer het zo veel
mogelijk recht te buigen.
• Ga naar MAINTENANCE > ADVANCED > Heatup nozzle en stel de temperatuur in op 260°C.
• Pak het stuk filament en plaats het handmatig in de printkop tot aan de nozzle zodra de temperatuur is bereikt.
• Duw het filament rustig door totdat het uit de nozzle komt, of totdat het niet meer verder geduwd kan worden.
25
4.
•
•
•
•
Het nieuwe filament verwijderen
Verlaag de temperatuur naar 90°C (voor PLA) of 110°C (voor ABS)
Wacht tot de temperatuur is bereikt en trek het filament er dan met een snelle, krachtige beweging uit
Controleer de kleur en vorm van het uiteinde van filament; het is de bedoeling dat de punt schoon is en een
kegelachtige vorm heeft
Herhaal stap 3 en 4 totdat het filament er op de gewenste manier uitkomt
5. Montage
• Plaats de bowden tube in de tube coupling collet en duw naar beneden totdat deze in de PTFE coupler zit
• Plaats de clamp clip om de tube coupling collet, zodat de bowden tube goed vastzit
26
TROUBLESHOOTING
Er zijn een aantal printer gerelateerde problemen die zich kunnen voordoen tijdens het printen met de Ultimaker 2
Extended. Deze problemen kunnen vaak gemakkelijk zelf worden opgelost. Hier onder staan de meest voorkomende
problemen omschreven en op de volgende pagina is een kort overzicht te vinden van mogelijke foutmeldingen. Voor
nog meer instructies raden wij aan te kijken op onze website:
ultimaker.com/support
EXTRUSIE PROBLEMEN
Problemen met de extrusie kunnen zich op verschillende manieren voordoen en er zijn meerdere oorzaken mogelijk.
Het kan zijn dat de nozzle simpelweg verstopt is, waardoor erg geen materiaal meer uit de nozzle kan komen. Het kan
ook zo zijn dat de Ultimaker 2 Extended nog wel wat plastic extrudeert, maar niet genoeg, waardoor er erg dunne of
ontbrekende lagen te zien zijn in een print. Dit wordt onderextrusie genoemd.
In de meeste gevallen worden problemen met de extrusie veroorzaakt door vuil of verbrand materiaal in de nozzle of
een van de andere hot end onderdelen, waardoor een (gedeeltelijke) verstopping ontstaat. Om dit te verhelpen kunnen
verschillende dingen worden geprobeerd:
• Controleer of zich geen “grinding” heeft voorgedaan. Als dit wel is gebeurd, haal dan eerst het beschadigde stuk
filament uit de printer.
• Zorg ervoor dat de spanning op de feeder laag is (het witte schuiftje moet bovenin staan).
• Probeer handmatig wat materiaal te extruderen met de “Move material” optie uit het Advanced menu. Indien nodig,
kan er wat extra kracht op gezet worden door het materiaal met de hand aan te duwen bij de feeder.
• Gebruik de Atomic Method om vuil of verbrand materiaal uit de nozzle te halen.
Na langere tijd gebruik kan het voorkomen dat de PTFE coupler vervormt en vervolgens leidt tot frictie bij de doorvoer
van het filament. Dit onderdeel is onderhevig aan slijtage als gevolg van de warmte en druk van de hot end. Mocht
geen van de eerder omschreven methoden om onderextrusie op te lossen werken, is het aan te raden naar de PTFE
coupler te kijken. Als de PTFE coupler is vervormd is dit te herkennen aan een (kleine) rand aan de binnenkant. Op
onze website zijn verdere instructies hiervoor te vinden.
GEEN VERBINDING MOGELIJK MET CURA
Als Cura de Ultimaker 2 Extended niet herkent tijdens het uploaden van firmware, betekent dat, dat er een
connectie probleem is vanwege een software of hardware storing. In dat geval kunnen de volgende stappen worden
ondernomen:
• Zorg ervoor dat alles goed is aangesloten (adapter en USB kabel) en dat de Ultimaker 2 Extended aanstaat tijdens
het uploaden van de firmware. Indien mogelijk, probeer dan ook een andere USB kabel te gebruiken.
• Kijk of de laatste versie van Cura op uw computer is geïnstalleerd.
• Probeer verbinding te maken via een andere computer, bij voorkeur ook met een ander besturingssysteem.
PRINT LAAT LOS VAN PLATFORM
Als een print niet goed aan het platform hecht, kunnen er een paar dingen aan de hand zijn. Het kan zijn dat de
eerste laag gewoon niet goed hecht; een andere mogelijkheid is dat een print loslaat door het kromtrekken van het
plastic (“warping”). Dit kromtrekken gebeurt vanwege de eigenschappen van het plastic. Plastics hebben namelijk de
eigenschap dat ze krimpen als ze snel afkoelen (het ene plastic meer dan het ander), waardoor het kan kromtrekken
(voornamelijk de hoeken van een print). Vooral met ABS zal dit merkbaar zijn, aangezien ABS een relatief hoge
inkrimping heeft.
Om het kromtrekken zo veel mogelijk te voorkomen en er zeker van te zijn dat de eerste laag van de print goed wordt
neergelegd, kan het volgende worden gedaan:
• Controleer of de temperatuur van het heated bed goed is ingesteld (60°C voor PLA en 90°C voor ABS).
• Zorg ervoor dat het platform goed is afgesteld om zeker te zijn van een goede eerst laag.
• Zorg ervoor dat de glasplaat helemaal schoon is (geen olie, vette vinger afdrukken op de plaat), of gebruik een dun
laagje lijm voor het printen.
• Een handige optie in Cura om kromtrekken van een print te verminderen is “Brim”. Hierdoor zal er tijdens de eerste
laag extra plastic rondom het object worden neergelegd, waardoor er een groter oppervlak is wat aan de glasplaat
kan hechten.
27
FOUTMELDINGEN
ERROR - STOPPED TEMP SENSOR
Dit verwijst naar een probleem met de PT100 B sensor (de sensor die
de temperatuur van de nozzle meet). Als deze foutmelding verschijnt
registreert de sensor incorrecte waarden en vanwege veiligheid zal de
nozzle dan niet kunnen opwarmen. De meest voorkomende oorzaak
hiervan is een connectie probleem, die ofwel kan gebeuren door een
slechte verbinding op het moederbord of schade aan de sensor zelf.
ERROR - STOPPED TEMP SENSOR BED Deze foutmelding heeft betrekking op de sensor van heated bed. Het
betekent dat de sensor incorrecte waarden registreert en vanwege
veiligheid zal het heated bed dan niet kunnen opwarmen. De meest
waarschijnlijke oorzaak hiervan is een probleem met de connecties. Dit
kan komen door een slechte verbinding op het heated bed, moederbord of
schade aan de sensor.
28
ERROR - HEATER ERROR
De heater error kan verschijnen als de PT100 B sensor geen constante
(stijging van de) temperatuur meet. Dit kan betekenen dat de heater
cartridge niet goed is aangesloten. In dat geval zal de heater cartridge
worden uitgeschakeld om te voorkomen dat de nozzle te heet wordt.
Z-SWITCH BROKEN or
Z-SWITCH STUCK
Als één van deze foutmeldingen zich voordoet is er een probleem met de
Z eindschakelaar. Dit betekent dat de Z eindschakelaar niet kan worden
ingedrukt of dat iets er voor zorgt dat de schakelaar niet terug klikt.
X OR Y SWITCH BROKEN
Deze foutmelding kan zich voordoen als de X of Y eindschakelaar niet
wordt ingedrukt tijdens het “homen”.
SUPPORT
Voor andere problemen of voor meer tips over het gebruik van de Ultimaker 2 Extended, kunt u op onze website kijken:
ultimaker.com/support
Via de website is veel (troubleshooting) informatie te vinden, waardoor u problemen gemakkelijk zelf kunt oplossen en
meer 3D print ervaring kan opdoen. We hebben ook een zeer actieve online community - met ervaren gebruikers - die
bereid zijn om tips en oplossingen te delen en kunnen helpen het beste uit de Ultimaker 2 Extended te halen.
Ook is het mogelijk om persoonlijke hulp met de Ultimaker 2 Extended te krijgen van een expert. Daarvoor kunt u via
onze website contact opnemen met ons support team.
29
R
Ultimaker
www.ultimaker.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement