troja - Sanitätshaus Otec

troja - Sanitätshaus Otec
TROJA
Bruksanvisning 2 - 4 NO
User manual 5 - 7 EN
Bedienungsanleitung 8-10 DE
Manuel d'utilisation 11-13 FR
Gebruiksaanwijzing 14-16 NL
www.topro.no
Manual de instrucciones 17-19 ES
TROJA
A
814726
M
S
X
B
814728
M
S
X
C
814059
M
S
X
D
814752
M
S
X
E
814140
M
S
X
F
814046
M
S
X
G
814042
M
S
X
H
814025
M
S
X
I
814009
M
S
J
814829
814845
M
K
814026
M
S
X
L
814006
M
S
X
814024
M
N
814023
M
S
X
O
814014
M
S
X
M
P 814043 M S X
S
X
S
X
Q 814144 M S X
R 814029
814035
www.topro.no
MEDIUM
LARGE
S 814735 M S X
TROJA
TOPRO TROJA M
TOPRO TROJA S
TOPRO TROJA X
814750 3
814770
814740
6
D
E
A
B
C
A
D
A
B
F
B
C
CLICK
4
B
7
1
D
EF
G
C
A
B
B
C
C
A
H
J
I
5
L
K
A
D
F
M
8
2
A
B
A
B
B
9
A
C
D
D
C
E
A
www.topro.no
A
A
Velkommen som bruker av et TOPRO HJELPEMIDDEL
Alle TOPRO Hjelpemidler er utviklet, designet og fremstilt i Norge. Avansert produksjonsutstyr, kvalitets- og
miljøsikring gir stor nøyaktighet og maksimal kvalitet i alle ledd av produksjonen.
Produktet er samsvarsvurdert iht. 93/42/EØF-direktiv om medisinsk utstyr.
Meld fra umiddelbart til din hjelpemiddelsentral eller forhandler hvis produktet er skadet ved mottak.
Garanti
TOPRO TROJA er garantert fri for feil og mangler i 5 år. Unntatt er skader forårsaket av feil bruk og deler
som utsettes for naturlig slitasje (f.eks. bremsekloss, bremsevaier, hjul, sete og håndtak).
Reparasjoner i garantitiden skal henvises til din hjelpemiddelsentral eller forhandler.
De røde nummererte feltene nedenfor refererer til nummererte illustrasjoner på innsiden av
innbretten.
Bli kjent med ditt TOPRO HJELPEMIDDEL
A
B
C
D
M
Kjørehåndtak
E Setestag
I Kurv
Bremsehendel
F Låsebøyle
J Sideramme
Håndtaksrør
G Sete med stropp for sammenfolding K Bremsekloss / Kantavviser
Bremsevaier
H Låseratt for håndtak
L Vippefunksjon
Merket på innsiden av røret viser rullatorens modellbenevnelse og
Maks brukervekt
Maks bredde på rullatoren
Maks høyde på rullatoren
Mål og vekt
Modell/størrelse
Farge
Anbefalt brukerhøyde
Håndtakshøyde
Største lengde
Største bredde
Bredde mellom håndtakene
Setehøyde
Snudiameter
Diameter hjul
Bredde hjul
Gripedistanse kjørebrems
Høyde sammenlagt
Bredde sammenlagt
Lengde sammenlagt
Vekt rullator
Maks brukervekt
TOPRO TROJA M
Mørk grå
CM
150 - 200
78-100
65
61
47
62
84
20
3,6
6,5
80
24
66
KG
7,4
150
TOPRO TROJA S
Sølvgrå
CM
135 - 170
67-86
65
61
47
54
84
20
3,6
6,5
74
24
66
KG
7,1
125
TOPRO TROJA X
Sølvgrå
CM
125 - 160
63,5 - 79
65
51,5
37
52
84
20
3,6
6,5
65
25
66
KG
6,6
80
Viktig å vite om sikkerhet før bruk
•
•
•
•
•
•
•
•
Vær oppmerksom på klemfaren ved utfolding og sammenfolding.
Kontroller at bremsene fungerer før hver gangs bruk, og at rullatoren går i lås i utfoldet posisjon.
Maks brukervekt må ikke overskrides (se tabell over).
Kurven tåler last på maks 5 kg.
Må ikke brukes til transport av tung last eller personer.
Rullatoren er ikke et leketøy.
Kontroller at låseratt for høydejustering ved håndtaksrørene er godt tilskrudd.
OBS! Hvis rullatoren blir utsatt for ekstrem temperatur kan noen deler kjennes varme eller kalde.
Viktig å vite om sikkerhet i bruk
•
•
•
•
2
Ved stopp eller parkering bruk alltid parkeringsbrems, begge sider A
Parkeringsbrems, begge sider, må være på før bruk av sete A
Ikke bøy deg bakover eller til sidene når du sitter på setet.
Kjørebremsene kan klemmes litt inn B for å bremse farten, men må ikke være i låst posisjon
når rullatoren kjøres.
For riktig støtte og trygg gange må rullatoren holdes nær kroppen C
Gå oppreist, se fremover og hold baken inn D da er det lettest å holde balansen.
Ikke skyv rullatoren langt foran kroppen. Det kan medføre feilbelastning og fall.
Pass på at ikke vide skjørt eller bukser setter seg fast mellom bremseklossen og hjulet eller
vippestussen. Det kan føre til fall. Vi fraråder derfor bruk av lange vide klær.
TOPRO TROJA er designet og godkjent for bruk ute og inne.
•
•
•
•
Montering / innstilling
TOPRO TROJA leveres ferdig montert. Før bruk må den foldes ut. Høyden på håndtaksrøret må tilpasses
brukeren.
Utfolding / sammenfolding
Utfolding: Løsne låsebøylen på setestaget A. Press setestagene ned og utover B. Siderammene glir fra
hverandre og setestagene presses ned til det høres en klikkelyd. Rullatoren er nå låst i utfoldet posisjon.
Sammenfolding: Trekk i stroppen på setet C og press siderammene sammen. Press låsebøylen D over
setestaget.
Senking og høydeinnstilling av håndtaksrør
Senking: Løsne låseratt A (ca 4-5 omdreininger). Skyv håndtaksrørene ned til de stopper B. Skru låseratt A
til igjen.
Høydeinnstilling: Løsne låseratt A (ca 4-5 omdreininger). Juster håndtaksrøret til passende høyde og dra litt
opp og ned C til det låses med en klikkelyd. Skru låseratt A godt til igjen. Juster begge håndtaksrørene til
samme høyde.
Det anbefales at kjørehåndtakene er på høyde med brukerens håndledd når armene henger rett ned.
Høydeinnstilling med minne
Når rullatoren har vært transportert eller lagret er det ved bruk av minnefunksjonen enkelt å finne igjen riktig
høyde på håndtaksrøret. Bestem høyden på kjørehåndtakene. Tell antall hull som er synlige bak på
håndtaksrøret. Skru låseratt A helt ut. Dra håndtaksrøret B helt ut av siderammen. Festestykket C vil følge
røret ut. Skyv festestykket C på røret B slik at det over festestykket er igjen riktig antall hull. Fest
hukommelsesstykket D i første ledige hull under festestykket C. Skyv håndtaksrøret B ned i siderammen
slik at festestykket C faller på plass i plaststykket E på toppen av rammerøret. Sett låseratt A på plass og
skru det ca. halvt inn. Dra kjørehåndtaket F opp til det stopper og skru låserattet A godt til. Nå vil en
automatisk finne igjen den forhåndsinnstilte høyden ved å dra kjørehåndtakene fra nedsenket posisjon og
oppover til de stopper.
Innstilling / kontroll og vedlikehold av bremser
Innstilling/kontroll: Løsne låsemutter A ved bremsen. Stram bremsevaieren B med justeringsskruen C.
Juster begge bremseklosser slik at avstanden til hjulbanen blir ca. 2 mm D. Bremsene må ikke være så
stramme at de presses inn i dekkenes gummi når parkeringsbremsen er på. Vedlikehold: Rengjør jevnlig
bremsekloss E og bremsefjær F. Hjulene kan skiftes ved feil eller slitasje.
Bruk av bremser
Kontroller at bremsene fungerer før hver tur. Hver av bremsehendlene A virker på hvert sitt bakhjul.
Rullatorens hjul har dekk i en spesiell, myk gummikvalitet som gir optimale bremseegenskaper på glatte
gulv. Feil bruk kan medføre utrygge situasjoner og skader på rullatoren: Rullatoren skal ikke kjøres eller
skyves med makt når kjørebrems er klemt inn eller når hjulene er helt eller delvis låst av
parkeringsbrems. Dette betegnes som uriktig bruk og kan medføre slitasje som gjør dekkenes og
bremsenes egenskaper dårligere.
Parkeringsbrems: Skyv begge bremsehendlene A nedover til de låses. Begge bakhjul er nå låst. Klem
begge bremsehendlene oppover for å oppheve parkeringsbremsen. Kjørebrems: Klem begge
bremsehendlene B oppover for å bremse farten. Må ikke brukes kontinuerlig mens rullatoren kjøres.
Sete og kurv
Før bruk av setet A må parkeringsbrems aktiveres. Skyv begge bremsehendlene B nedover til de låses.
Begge bakhjul er nå låst. Sitt med ryggen til kurven C. Kurven D tåler frakt av varer på opp til 5 kg. Kurven
kan taes av og vaskes separat og skånsomt (håndvask 40ºC).
3
Kantavviser og vippefunksjon
Kantavviser: Bremseklossen A som er foran bakhjulene
hindrer at bakhjulet blir hengende fast på utstikkende hjørner, dørkarmer og lignende.
Vippefunksjon: Trå på vippefunksjonen B som sitter på festet for bakhjul. Vipp rullatoren over terskler,
kanter og lignende.
Bæring av rullatoren
Rullatoren skal ikke bæres i stroppen på setet eller i bremsewirene. Slå sammen rullatoren som vist på
illustrasjonen. Rullatoren skal bæres i de samlede setestagene A.
Materiale / resirkulering
Rullatoren er laget av plastbelagte aluminiumsrør, plastkoblinger og stoff av plast og polyester. De fleste
deler kan resirkuleres.
Renhold
Rullatoren kan steames, spyles og vaskes med vanlige rengjøringsmidler.
Desinfeksjon skal kun utføres av fagpersonell
Overflaten pusses med et desinfeksjonsmiddel som inneholder 70-80% etanol. Vi fraråder bruk av klor og
fenolholdige midler. Skader og sår som evt. oppstår ved desinfeksjon utført av uautorisert personell eller
etter bruk av skadelige midler kan ikke belastes produsenten.
Oppbevaring
Rullatoren bør oppbevares stående. Kan oppbevares utendørs, gjerne under tak.
Ettersyn / vedlikehold
Det anbefales at generelt ettersyn og vedlikehold utføres og at punktene under sjekkes jevnlig: Rør,
ramme, håndtak, håndtaksrør, bremser, hjul, sete og tilbehør.
Hvis rullatoren ikke virker som den skal
Kontroller at rullatoren er riktig utfoldet. Sjekk at begge bremsehendler står i forventet posisjon.
Tilbehør
For bilder, se innbrett. Ettermontert tilbehør kan påvirke stabiliteten og må brukes med forsiktighet.
TOPRO ART.NR.
HMS ART. NR.
A Ryggstøtte med polstring
814726
157208
B Brett, ny type
814728
C Antisklimatte for ny type brett
814059
D Brett som legges oppå setet
814752
021924
E Handlekurv
814140
F Veske bak, med glidelås
814046
G Transportbag
814042
H Krykkeholder
814025
157201
I Kurv for oksygenflaske (kun komprimert, ikke flytende)
814009
157202
J Underarmstøtter (kun for bruk på plant underlag). (M)
814829
(S og X) 814845
K Enhåndsbrems
814026
157197
L Lykt
814006
157204
M Navneskilt
814024
157206
N Lås
814023
157205
O Styrehåndtak for ledsager til for eksempel svaksynte
814014
P Flaskeholder
814043
157198
Q Dekor-klistremerker, sett à fire merker
814144
R Isbrodder for sko str.M (skostørrelse ca. 36-40)
814029
Isbrodder for sko str.L (skostørrelse ca. 41-46)
814035
S Paraply (marine)
814735
157207
Tilbehøret bestilles separat og gir mulighet for å komponere en TOPRO TROJA som passer for den enkelte
brukers behov. Vi har her gjort et utvalg, kontakt TOPRO for oppdatert oversikt over tilbehør eller besøk
våre hjemmesider www.topro.no
Ved feil eller spørsmål, kontakt din hjelpemiddelsentral eller forhandler.
4
Welcome as a user of a TOPRO PRODUCT
Every TOPRO product is developed, designed and manufactured in Norway. Due to advanced manufacturing by
using the best equipment we are able to offer great accuracy and maximum quality in all levels of our production.
This product conforms to the Medical Device Directive 93/42/EEC.
It is tested and approved according to ISO 11199-2:2005. On receipt of the goods please check your product, if
you have any quires please contact your mobility shop or dealer immediately.
Guarantee
TOPRO TROJA is guaranteed free of faults and defects for a period of 5 years.
An exception is if the damage is caused by incorrect use or parts that are exposed to natural wear and tear (such
as e.g. brake block, brake cable, wheel, seat and handgrip).
For repairs during the guarantee period, please contact your local mobility shop or dealer.
The red numbered squares below refer to the numbered illustrations on the inside of the cover.
Get to know your TOPRO PRODUCT
A
B
C
D
M
Handlebar
E Seat bars
I Basket
Brake handle
F Lock clamp
J Side frame
Handlebar tube
G Seat with strap for folding
K Brake block / Edge guard
Brake wire
H Lock wheel for the handle
L Tilt function
The label on the rear side of the tube under the seat shows the product name/model and
Maximum weight of user
Maximum width of rollator
Maximum height of rollator
Measurements
Model/size
Colour
Recommended
user height
Height of handles
Maximum length
Maximum width
Width between
handles
Seat height
Turning diameter
Diameter wheels
Width wheels
Grip distance
driving brake
Height when folded
Width when folded
Length when folded
Weight rollator
Maximum weight
of user
TOPRO TROJA M
Dark grey
CM
Inches
150 4ft 11” – 6ft 4 3/8”
200
78-100
30 ¾” – 39 3/8”
65
25 5/8”
61
24
47
18 ½”
TOPRO TROJA S
Silver grey
CM
Inches
135 4ft 5 1/8” – 5ft 7”
170
67-86 26 3/8” – 33 7/8”
65
25 5/8”
61
24
47
18 ½”
TOPRO TROJA X
Silver grey
CM
Inches
125 - 160 4ft 1½” – 5ft 3”
63½ - 79
65
51½”
37
25” – 31”
25 5/8”
20 ¼”
14 ½”
62
84
20
3,6
6,5
24 3/8”
33 1/8”
7 7 /8 ”
1 3 /8 ”
2 5 /8 ”
54
84
20
3,6
6,5
21 ¼”
33 1/8”
7 7 /8 ”
1 3 /8 ”
2 5 /8 ”
52
84
20
3,6
6,5
20 ½”
33 1/8”
7 7 /8 ”
1 3 /8 ”
2 5 /8 ”
80
24
66
KG
7,4
150
31 ½”
9 ½”
26
LBS
16.3
330 (23 ½
stone)
74
24
66
KG
7,1
125
29 1/8”
9 ½”
26
LBS
15.6
274 (19 ½
stone)
65
25
66
KG
6,6
80
25 5/8”
9 3 /8 ”
26
LBS
14.2
176 (12½
stone)
Important to know about safety before use
•
•
•
•
•
•
•
•
Take care when folding and unfolding, do not trap your fingers.
Check the brakes every time before use, and that the rollator locks into position when opened.
Not to be used by persons over maximum user weight (see table).
The basket has a max load of 5 kg.
Do not use to transport heavy loads or persons.
The rollator is not a toy.
Make sure that the lock wheel for height adjustment for the handles is locked tight.
Be aware! Some parts of the rollator might feel hot or cold when exposed to extreme temperatures.
Important to know about safety when in use
• When stationary or parked, always use the parking brakes on both sides A
5
• Before sitting on the seat, make sure the parking brakes on both sides are in the locked position A
• Do not lean or bend sideways or over the back of the rollator whilst in the seated position.
• The driving brakes can be held in a little B to reduce speed, but must not be in locked position when the
rollator is in motion.
• To give the right support and a safety, make sure the rollator is kept as close to your body as possible C
• Walk straight, look forward and hold your backside in D. That is the easiest way to keep your balance.
• Do not push the rollator too far from your body as this can cause unnecessary strain and you could fall.
• Be careful of flared skirts and trousers as they could get caught between the brake block and wheel,
which could lead to falling. We therefore recommend not wearing flared/wide clothing.
TOPRO TROJA is designed and approved to be used both in and outdoors.
Assembling / adjusting
TOPRO TROJA is delivered assembled. Before use, you must unfold the rollator. The height of the handlebar
tubes will then need adjusting to suit the users needs.
Unfolding / folding
Unfolding: Loosen the lock clamp that is over the seat bars A. Press the seat bars down and out B The side
frames will slide apart. Press down the seat bars. You will hear a clicking sound. The rollator is now locked in its
open position.
Folding: Pull the strap on the seat C and press the side frames together. Lock the clamp D over the seat bars.
Lowering and height adjusting of the handles
Lowering: Unscrew the lock wheel for the brake handles A (approx. 4-5 turns). Push the handlebar tubes down
until they stop B. Tighten the lock A again.
Height adjusting: Unscrew the lock for the brake handles A (approx. 4-5 turns). Adjust the handlebar tubes to a
suitable height then pull them slightly up and down C until you hear a clicking sound. Tighten the lock A again.
Adjust both handlebars to the same height.
It is recommended that the handlebars should be at the same height as your wrists when your arms are
hanging along side your body.
Height adjustment using the memory function
You have the opportunity to set the height of the handles at a standard setting fitting to your height so that you
easily can find the same height again. This can be necessary when the rollator is being transported or stored as
compact as possible. Decide the height of the handlebars. Count visible holes at the back of the handlebar tubes.
Unscrew the lock wheel A. Pull the tube B out of the frame. The attached part C will now follow the handlebar
tube. Move the attached part C on the tube B so there are equal holes as counted earlier. Fit the memory chip D
on the handlebar tube in the first available hole under the attached part C. Push the handlebar tube B down and
into the side frame E until the attached part is locked. Screw the lock wheel A half in. Pull the handlebars F up
until they stop, then tighten the lock wheel A properly. From now on, when the handlebars are in the lowest
position, they will stop in the preset position automatically when pulled up.
Adjusting / checking and maintaining the brakes
Adjusting / checking: Loosen the nut A beside the brake. Tighten the brake wire B with the adjustment screw C
Adjust both brake blocks so the distance to the wheel surface is approximately 2 mm D. Make sure the brakes
are not adjusted too tight and pressing into the rubber when the parking brake is on.
Maintaining: Clean the brake block E and the brake spring F frequently. The wheels can be changed if they are
worn out or damaged.
Using the brakes
Make sure the brakes work before each trip. Each brake handle A works on each of the rear wheels.
The rollator wheels are made of a special soft rubber which gives an optimal braking capacity on slippery floor.
Wrong use can cause unsafe situations and damage to the rollator: The rollator must not be driven or pushed
with force when the parking brakes are on or when the wheels are partly locked using the brakes. This
indicates incorrect use and can cause wear and tear which makes the tires and brake quality weaker.
Parking brakes: Push both brake handles A down until they lock. Both rear wheels are now locked. Squeeze both
brake handles upwards to release the parking brakes. Driving brakes: Pull both brake handles B upwards to
reduce speed. Do not use continuously while the rollator is in motion.
6
Seat and basket
The parking brakes must be on before using the seat A. Push both brake handles B downwards until they lock.
Both rear wheels are now locked. Sit with your back towards the basket C. The basket D can carry goods up to 5
kg. It can be removed and washed separately and gently (handwash 40°C).
Edge guard and tilt function
Edge guard: The brake blocks A which are in front of the rear wheels prevent the rear wheels from catching on
corners, door frames etc.
Tilt function: To use the tilt function use the front of the foot and press down on the tilt pedal B which is beside
the rear wheel. This helps to tilt the rollator over thresholds, edges etc.
Material / recycling
The rollator is made of plastic coated aluminium pipes, plastic couplings and material of plastic and polyester.
Most parts can be recycled.
Cleaning
The rollator can be steamed, hosed and washed with normal household detergents.
Disinfection must only be carried out by trained personnel
The surface must be cleaned with a disinfection that contains 70-80% ethanol. We advise against disinfection
that contains chlorine and phenol. The manufacturer can not be held responsible for any damage or wounds that
might occur by the use of harmful disinfection or disinfection carried out by unauthorized personnel.
Storage
The rollator should be stored in an upright position. It can be stored in and outside, if stored outside then under
cover.
Carrying the rollator
The rollator must not be carried by the seat strap or the brake wires. Fold the rollator together as shown on the
illustration. Carry the rollator by the folded seat bars A.
Inspection / Maintenance
It is recommended that general inspection and maintenance is carried out and that the items below are checked
on a regular basis: Tubes and frame, handlebars and handlebar tubes, brakes, wheels, seat and accessories.
If the rollator does not work properly
Make sure the rollator is unfolded correctly and that both brake handles are in expected position.
Accessories
For pictures and TOPRO article numbers see the inside of the cover. Accessories mounted on the rollator may
influence stability, we therefore advise you to use them carefully.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
Back support with padding
Tray (new)
Anti slide mat for tray (new type)
Tray that can be put on the seat
Shopping bag
Rear bag with zipper
Transport bag
Crutch holder
Basket for oxygen bottle (only compressed, not liquid)
Forearm supports (for use inside on plain foundation)
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
One-handed brake
Lamp
Nameplate
Lock
Guiding handle for e.g. visually impaired
Bottle holder
Flower stickers, set with 4 stickers
Ice spurs for shoes size M and L
Umbrella, dark blue (not for sale in Germany)
The accessories are to be ordered separately to give the possibility to compose a TOPRO TROJA that suits the
individual users need. Contact your mobility shop, dealer or TOPRO for an updated overview of the accessories,
or visit our homepage www.topro.no
In case of faults or questions please contact your mobility shop or dealer.
7
Wir begrüßen Sie als Nutzer eines TOPRO HILFSMITTELS
Alle TOPRO Hilfsmittel werden in Norwegen entwickelt, designed und hergestellt.
Mit neuester Produktions-, Qualitäts- und Umweltsicherung erreichen wir ein hohes Maß an Genauigkeit und
optimaler Qualität in allen Bereichen der Produktion. Dieses Produkt ist konform mit der EG-Richtlinie
93/42/EWG für Medizinprodukte. Sollten Sie einen Schaden entdecken, wenden Sie sich bitte umgehend an
Ihren zuständigen Fachhändler / Sanitätshaus. Bitte registrieren Sie Ihr Produkt unter www.topro.de
Garantie
TOPRO TROJA hat 5 Jahre Garantie. Ausgenommen von der Garantie sind Montageaufwand, natürlicher
Verschleiß und Schäden, die durch unsachgemässen Gebrauch entstanden sind.
Als Verschleißteile sind z.B. Bremsklotz, Bremsseil, Rad, Sitznetz und Handgriff zu verstehen. Für Reparaturen
in der Garantiezeit wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler / Sanitätshaus.
Beachten Sie bitte die Darstellungen auf der Innenseite der Bedienungsanleitung. Die Zahlen in den roten
Kästchen sind identisch mit den Nummern in der Illustration.
Lernen Sie Ihr TOPRO HILFSMITTEL kennen
A
B
C
D
M
Handgriff
E Seitenstangen
I Korb
Bremshebel
F Verriegelung
J Seitenrahmen
Handgriffrohr
G Sitzfläche mit Greifschnur für Klappmechanismus
K Bremsklotz / Kantenabweiser
Bremsseil
H Sternschraube zur Einstellung der Griffhöhe
L Ankipphilfe
Der Aufkleber auf der Rückseite des Rahmens zeigt den Produktnamen/ das Model sowie
Maximales Nutzergewicht
Maximale Breite des Rollators
Maximale Höhe des Rollators
Abmessungen
Modelle/Größe
Farbe
Empfohlene Körpergröße
Höhe der Handgriffe
Größte Länge
Größte Breite
Breite zwischen den Handgriffen
Sitzhöhe
Drehdurchmesser
Durchmesser Vorder-/Hinterrad
Breite Vorder-/Hinterrad
Abstand Fahrbremse
Höhe zusammengeklappt
Breite zusammengeklappt
Länge zusammengeklappt
Gewicht Rollator
Max. Benutzergewicht
TOPRO TROJA M
Dunkelgrau
CM
150 - 200
78 -100
65
61
47
62
84
20
3,6
6,5
80
24
66
KG
7,4
150
TOPRO TROJA S
Silbergrau
CM
135 - 170
67 - 86
65
61
47
54
84
20
3,6
6,5
74
24
66
KG
7,1
125
TOPRO TROJA X
Silbergrau
CM
125 - 160
63,5 - 79
65
51,5
37
52
84
20
3,6
6,5
65
25
66
KG
6,6
80
Sicherheitshinweise vor dem Gebrauch
•
•
•
•
•
•
•
•
Achtung: Beim Auseinander- und Zusammenfalten besteht Klemm- und Quetschgefahr.
Prüfen Sie vor jeder Inbetriebnahme die einwandfreie Funktion der Bremsen und das sichere Einrasten der
Faltfunktion.
Darf nicht von Personen über max. Körpergewicht lt. Tabelle benutzt werden.
Der Korb kann bis zu 5 kg belastet werden.
Nicht für den Transport schwerer Lasten oder Personen geeignet.
Der Rollator ist kein Spielzeug.
Prüfen Sie, dass die Sternschrauben zur Höheneinstellung der Handgriffe gut festgeschraubt sind.
Achtung: Einige Teile des Rollators können sich bei extremen Außentemperaturen warm oder kalt anfühlen.
Sicherheitshinweise beim Gebrauch
•
•
•
8
Beim Anhalten oder Parken immer die Standbremse auf beiden Seiten benutzen A
Die Standbremsen auf beiden Seiten müssen bei Nutzung des Sitzes gedrückt werden A
Es ist nicht erlaubt, sich auf dem Troja sitzend nach hinten oder seitwärts zu lehnen oder aber nach hinten
unten zu beugen.
•
Die Fahrbremse kann etwas nach oben gezogen werden B um die Geschwindigkeit zu verringern. Achtung:
Während des Gehens sollte nicht die Standbremse genutzt oder die Fahrbremsen permanent gezogen
werden.
• Für eine gute Stütze und einen sicheren Gang muss der Rollator dicht am Körper gehalten werden C
• Ein aufrechter Gang und den Blick vorwärts gerichtet, hilft die Balance zu halten D
• Den Rollator nicht weit vor sich her schieben, da dann die Gefahr für eine falsche Belastung
besteht und die Sturzgefahr erhöht ist - stets im Rollator laufen.
• Achten Sie stets darauf, dass sich ihre Hose/ ihr Rock nicht zwischen Bremsklotz und Rad beim Bremsen
oder an der Ankipphilfe einklemmt. Es besteht sonst Sturzgefahr. Wir empfehlen deshalb auf das Tragen von
weiter und langer Kleidung zu verzichten.
TOPRO TROJA ist für den Gebrauch drinnen und draußen designed und geprüft.
Montage / Einstellung
TOPRO TROJA wird standardmäßig komplett montiert geliefert. Er muss vor dem Gebrauch lediglich
auseinander gefaltet und auf die Handgriffhöhe des Nutzers angepasst werden.
Auseinanderfalten / Zusammenfalten
Auseinanderfalten: Die Verriegelung an den Seitenstangen lösen A. Die Seitenstangen nach unten und außen
schieben B. Die Seitenrahmen gleiten nun auseinander. Die Seitenstangen nach unten drücken bis ein hörbarer
>Klick< erfolgt. Der Rollator ist nun in der entfalteten Position eingerastet.
Zusammenfalten: Die Greifschnur in der Mitte des Sitzes C nach oben ziehen und die Seitenstangen zusammen
drücken. Die Verriegelung D wieder schließen.
Einschieben und Höheneinstellung der Handgriffe
Einschieben: Die Sternschrauben A lösen (etwa 3-4 Umdrehungen) und die Handgriffe bis zum Anschlag in die
Rahmenrohre schieben B. Die Sternschrauben A wieder festschrauben.
Höheneinstellung: Die Sternschrauben A lösen (etwa 3-4 Umdrehungen). Die Handgriffe in der gewünschten
Höhe justieren und ein wenig hoch und runter bewegen C bis ein Einrasten mit einem >Klick< erfolgt. Die
Sternschraube A wieder gut festschrauben. Beide Handgriffe auf gleicher Höhe justieren.
Es wird empfohlen, die Handgriffe auf Handgelenkshöhe bei hängendem Arm und aufrechtem Stand
einzustellen.
Höheneinstellung mit Memoryfunktion
Wenn der Rollator transportiert oder gelagert wurde, ist ein automatisches Wiederfinden der einmal
vorgenommenen Höheneinstellung durch die Memoryfunktion möglich. Zunächst die optimale Höhe der
Handgriffe bestimmen. Dann die sichtbaren Rasterlöcher am Handgriffrohr zählen. Die Sternschraube A ganz
herausschrauben. Das Handgriffrohr B ganz aus dem Rahmenrohr herausziehen. Das Befestigungsstück C folgt
mit dem Rahmenrohr. Das Befestigungsstück C in eine Position schieben, dass darüber genau so viele
Rasterlöcher frei sind, wie vorher ausgezählt. Den Memorystick D im ersten Rasterloch unter dem
Befestigungsstück C anbringen. Schieben Sie das Handgriffrohr B in das Rahmenrohr, so dass das
Befestigungsstück C sich in dem Kunststoffteil E am oberen Rahmenrohr verschließt. Die Sternschraube A
wieder anbringen und auf ca. halber Einschubtiefe festschrauben. Die Handgriffe F bis zum Anschlag
hochziehen und die Sternschraube A fest anschrauben. Wenn Sie jetzt die Handgriffe ganz nach unten schieben
und wieder hochziehen, wird automatisch die vorher eingestellte Höhe erreicht.
Einstellung / Kontrolle und Wartung der Bremsen
Einstellung / Kontrolle: Die Kontermutter A an der Bremse lösen. Danach das Bremsseil B mit der
Justierschraube C einjustieren. Justieren Sie beide Bremsklötze so, dass der Abstand zu der Radoberfläche ca.
2 mm beträgt D Die Bremsen sollen nicht so stramm eingestellt sein, dass sie sich in das Gummi der
Radoberfläche pressen, wenn die Standbremse eingestellt ist. Wartung: Reinigen Sie regelmäßig die
Bremsklötze E und Bremsfedern F Die Räder können bei Mängel oder Verschleiß ausgewechselt werden.
Gebrauch der Bremsen
Prüfen Sie vor jeder Inbetriebnahme die einwandfreie Funktion der Bremsen. Jede der Bremshebel A bremst das
entsprechende Hinterrad. Die Räder des Rollators haben eine Radbahn mit einer besonders weichen
Gummiqualität, die optimale Bremseigenschaften auf glattem Boden geben.
Unsachgemässer Gebrauch kann unsichere Situationen herbeiführen und Schäden am Rollator verursachen:
Der Rollator soll nicht mit Gewalt gefahren oder geschoben werden, wenn die Fahrbremsen fest
angezogen sind oder die Räder durch die Standbremse blockiert sind. Dieses bezeichnet
unsachgemässen Gebrauch und verursacht den Verschleiß der Radbahn und der Bremseffekt wird
schlechter. Standbremse: Drücken Sie beide Bremshebel A nach unten bis diese einrasten. Beide Hinterräder
sind jetzt blockiert. Ziehen Sie beide Bremshebel nach oben, um die Standbremse aufzuheben. Fahrbremse:
9
Ziehen Sie beide Bremshebel B nach oben, um den Rollator zu bremsen. Diese Bremsen sind NICHT geeignet
für ein permanentes „Anbremsen“ während der Nutzung.
Sitzfläche und Korb
Vor dem Gebrauch des Sitzes A beide Bremsgriffe B nach unten drücken bis diese einrasten. Beide Hinterräder
sind jetzt blockiert. Die Sitzposition mit dem Rücken zum Korb einnehmen C. Der Korb D darf mit maximal 5 kg
belastet werden. Er kann abgenommen und separat und schonend gewaschen werden (Handwäsche 40°C).
Kantenabweiser und Ankipphilfe
Kantenabweiser: Die Kantenabweiser A, die sich vor den Hinterrädern befinden, verhindern ein Hängenbleiben
an vorstehenden Kanten, Türrahmen oder ähnlichem.
Ankipphilfe: Treten Sie auf die Ankipphilfe B, welche sich an der Befestigung des Hinterrades befindet. Sie
können nun Schwellen, Kanten oder ähnliches überwinden.
Material / Wiederverwertung
Der Rollator besteht aus kunststoffbelegten Aluminiumsrohren, Kunststoffverbindungen sowie aus
Kunststoff und Polyester. Die meisten Teile können recycelt werden.
Reinigung
Der Rollator kann abgespült, abgespritzt und mit allen handelsüblichen Reinigungsmitteln gereinigt werden.
Desinfektion unterliegt autorisiertem Fachpersonal
Die Oberfläche des Rollators kann mit einem Desinfektionsmittel abgewischt werden, das 70-80% Ethanol
enthält. Von dem Gebrauch eines chlor- und phenolhaltigen Desinfektionsmittels wird abgeraten. Schäden und
Verletzungen, die durch unsachgemäße Handhabung durch unautorisierte Personen entstehen oder durch den
Gebrauch von schädlichen Mitteln, unterliegen nicht der Haftung des Herstellers.
Aufbewahrung
Der Rollator sollte stehend aufbewahrt werden. Er kann auch draußen abgestellt werden, dann am besten
geschützt unter einem Dach.
Tragen des Rollators
Falten Sie den Rollator wie auf der Abbildung dargestellt zusammen und tragen Sie ihn an den beiden
Seitenstangen A Der Rollator soll NICHT an der Greifschnur am Sitz oder den Bremsseilen getragen werden.
Kontrolle / Wartung
Wir empfehlen, dass eine generelle Kontrolle und Wartung der unten aufgeführten Punkte regelmäßig
durchgeführt wird: Rollatorrahmen, Handgriff und Handgriffrohr, Bremsen, Räder, Sitz und Zubehör.
Wenn der Rollator nicht funktioniert wie er soll
Kontrollieren Sie, ob der Rollator richtig entfaltet ist. Untersuchen Sie, ob beide Bremshebel in der gewünschten
Position sind.
Zubehör
Auf der Innenseite der Abdeckung finden Sie Darstellungen und die TOPRO Artikelnummern. Am Rollator
montiertes Zubehör kann die Stabilität des Rollators beeinflussen. Wir empfehlen Ihnen daher, dieses sorgfältig
einzusetzen.
A Rückengurt mit Polster
K Einhandbremse
B Tablett (neue Version)
L Lampe
C Antirutsch-Matte für neues Tablett
M Namensschild
D Tablett (auf dem Sitz anzubringen)
N Schloss
E Einkaufstasche
O Begleitpersonengriff, z.B. für Sehbinderte
F Tasche klein
P Flaschenhalter
G Reisetasche
Q Dekorsticker Blumenmuster, Satz mit 4
H Stockhalter
R Spikes für Schuhe Gröe M und L
I Korb für Sauerstoffflasche (nur komprimiert, nicht flüssig) S Der Schirm wird in Deutschland nicht verkauft.
J Unterarmauflagen (nur auf flacher Ebene zu benutzen)
Die Zubehöre müssen separat bestellt werden und ermöglicht, den TOPRO TROJA individuell zu gestalten und
den Bedürfnissen der Nutzer anzupassen. Kontaktieren Sie Ihren Fachhändler/Ihr Sanitätshaus oder TOPRO für
die neueste Übersicht, oder sehen Sie www.topro.de
Bei Mängeln oder Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler / Ihr Sanitätshaus.
10
Bienvenue comme utilisateur d’un produit TOPRO
Les produits Topro sont développés, conçus et fabriqués en Norvège. Des équipements de production de qualité, la
qualité et la sécurité de l’environnement apportent une grande précision et une qualité maximale à tous les niveaux de
production. Troja est déclaré conforme à la Directive des Dispositifs Médicaux 93/42/EEC. Il a été testé selon la norme
ISO 11199-2:2005. Si Troja arrive endommagé, prévenez immédiatement votre revendeur.
Garantie
TOPRO TROJA est garantie 5 ans contre tout défaut de fabrication.
Tout dommage causé par une utilisation abusive, ou toute pièce exposée à une usure naturelle (par exemple le bloc
de frein, la roue, le siège ou la poignée) sont exclus de la garantie.
Pour toute réparation durant la période de garantie, prière de contacter votre revendeur.
Les pavés numérotés ci dessous se réfèrent aux illustrations numérotées à l’intérieur de la couverture.
Apprendre à connaître votre déambulateur Troja
A
B
C
D
M
Poignées
E Barres de maintien du siège
Frein à main
F Pince de verrouillage
Tube de poignée
G Sangle de pliage du siège
Câble de frein
H Molette de blocage de la poignée
L’étiquette à l’arrière du tube indique le nom du modèle ainsi que
Poids maximum de l’usager
Pargeur maximum du déambulateur
I
J
K
L
Panier
Coté du châssis
Bloc de frein /protection des roues
Pédale monte trottoir
Hauteur maximum du déambulateur
Dimensions
Modèle/ Taille
Couleur
Stature de l’usager
Hauteur de poignées
Longueur maximum
Largeur maximum
Largeur entre les
poignées
Hauteur d’assise
Diamètre de rotation
Diamètre des roues
Largeur des roues
Course de la poignée
de frein
Hauteur plié
Largeur plié
Longueur plié
Poids du déambulateur
Poids maximum de
l’usager
TOPRO TROJA M
Gris foncé
TOPRO TROJA S
Gris argent
TOPRO TROJA X
Gris argent
CM
150 - 200
78-100
65
61
47
Inches
4ft 11” – 6ft 4 3/8”
3
30 ¾” – 39 /8”
5
25 /8”
24
18 ½”
CM
135 - 170
67-86
65
61
47
Inches
4ft 5 1/8” – 5ft 7”
3
7
26 /8” – 33 /8”
5
25 /8”
24
18 ½”
CM
125 - 160
63½ - 79
65
51½”
37
Inches
4ft 1½” – 5ft 3”
25” – 31”
25 5/8”
20 ¼”
14 ½”
62
84
20
3,6
6,5
24 3/8”
1
33 /8”
7
7 /8 ”
3
1 /8 ”
2 5 /8 ”
54
84
20
3,6
6,5
21 ¼”
1
33 /8”
7
7 /8 ”
3
1 /8 ”
2 5 /8 ”
52
84
20
3,6
6,5
20 ½”
1
33 /8”
7
7 /8 ”
3
1 /8 ”
2 5 /8 ”
80
24
66
KG
7,4
150
31 ½”
9 ½”
26
LBS
16.3
330 (23 ½ stone)
74
24
66
KG
7,1
125
29 1/8”
9 ½”
26
LBS
15.6
274 (19 ½
stone)
65
25
66
KG
6,6
80
25 5/8”
9 3 /8 ”
26
LBS
14.2
176 (12½ stone)
Important à savoir sur la sécurité avant utilisation
• Lors du pliage ou dépliage prenez garde à vos doigts.
• Avant chaque utilisation, vérifiez systématiquement les freins ainsi que le blocage en position dépliée du
déambulateur.
• Ne doit pas être utilisé par une personne de poids dépassant la charge maximale (voir le tableau).
• La charge maximum du panier est de 5 kg.
• Ne pas utiliser pour transporter des charges ou des personnes lourdes.
• Le déambulateur n’est pas un jouet.
• S’assurer que la molette de verrouillage du réglage en hauteur des poignées est fermement serrée.
• À savoir : certaines parties du déambulateur peuvent donner une sensation de froid ou de chaud si ce dernier
est exposé à des températures extrêmes.
Important à savoir sur la sécurité durant l’utilisation
•
•
Lorsque vous vous arrêtez ou stationnez, toujours actionner les freins de stationnement des 2 cotés A
Avant de s’asseoir, s’assurer que les freins de stationnement sont bien enclenchés des 2 cotés A
11
•
Pour des raisons de sécurité, ne pas se pencher ou s’appuyer sur un coté ou le dossier du déambulateur roulant en
position assise.
• Le frein de conduite peut être légèrement maintenu B pour réduire la vitesse, mais ne doit pas être en position
verrouillée lorsque le déambulateur est en mouvement.
• Pour un appui convenable et une déambulation en toute sécurité, s’assurer que le déambulateur est maintenu le
plus près possible de votre corps C.
• Marchez tout droit, regardez vers l’avant et tenez votre dos comme en D qui est le moyen le plus simple pour
garder votre équilibre.
• Ne pas pousser le déambulateur trop loin de votre corps, afin d’éviter tout effort inutile ainsi que le risque de chute.
• Attention au risque de prendre les jupes longues et pantalons larges entre la roue et le bloc frein, ceci pouvant
entrainer la chute. C’est pourquoi il est recommandé de ne pas porter de vêtements amples et évasés.
TOPRO TROJA est conçu et agréé pour une utilisation en intérieur et en extérieur.
Assemblage / réglage
TOPRO TROJA est livré assemblé. Avant utilisation, le déambulateur doit être déplié. La hauteur des poignées de
poussée doit être réglée en fonction de l’utilisateur.
Dépliage / pliage
Dépliage : desserrer le crochet qui est au dessus des barres du siège A. Appuyer vers le bas et vers l’extérieur sur les
barres du siège B. Les cotés du châssis glissent de chaque coté. Appuyer sur les barres de siège vers le bas. Vous
entendez un clic sonore. Le déambulateur est maintenant verrouillé en position dépliée.
Pliage: tirez la sangle placée sur le siège C et rassembler les 2 cotés du châssis. Verrouiller avec le crochet D par
dessus les barres du siège.
Abaissement et réglage en hauteur des poignées
Abaissement: De chaque coté, dévisser la molette de blocage de la poignée A (+/- 4-5 tours).
Appuyer sur la poignée vers le bas jusqu’à son blocage B. resserrer la molette A.
Réglage en hauteur: De chaque coté, dévisser la molette de blocage de la poignée A (+/- 4-5 tours). Régler les tubes
des poignées jusqu’à la hauteur souhaitée puis les tirer légèrement vers le haut et vers le bas C jusqu’à entendre un
clic sonore. Resserrer la molette A. régler les 2 poignées à la même hauteur.
Il est recommandé de régler la hauteur des poignées à la hauteur des poignets de l’usager ayant les bras
ballants des 2 cotés du corps.
Réglage de la hauteur et utilisation de la fonction mémoire
Vous avez la possibilité de régler la hauteur des poignées comme une norme de sorte que vous pourrez facilement
trouver la hauteur une fois que vous l’avez fixée. Cela peut être nécessaire lorsque le déambulateur est transporté ou
rangé de manière à être aussi compact que possible. Décidez la hauteur du guidon. Comptez les trous visibles à
l’arrière des tubes des poignées, dévisser la molette A. Tirez le tube B hors du châssis. La partie C suit le tube de la
poignée. Déplacez la partie C sur le tube B pour qu’il y ait le nombre de trous souhaités. Placer la goupille de mémoire
D dans le tube de la poignée dans le premier trou se trouvant sous la partie C. Remettre le tube de la poignée B en
poussant vers le bas dans le tube latérale du châssis E jusqu’à ce que l’ensemble soit verrouillé. Visser à moitié la
molette A. Tirer les poignées F vers le haut jusqu’à ce qu’elles s’arrêtent puis resserrer correctement la molette A.
A partir de maintenant, lorsque les poignées seront dans la position la plus basse, elles s’arrêteront dans la position,
préréglée automatiquement lorsqu’elles seront tirées vers le haut.
Réglage / Vérification des freins
Réglage / Vérification : desserrer la molette A près du frein. Serrer le câble de frein B avec la vis de réglage de frein C.
Régler les 2 blocs de frein de sorte que la distance à la surface des roues soit d’environ de 2 mm D. Assurez vous que
les freins ne sont pas trop serrés et n’appuient pas trop sur le caoutchouc de la roue lorsque le frein de stationnement
est enclenché.
Entretien : Nettoyer fréquemment le bloc de frein E et le ressort de frein F. Les roues peuvent être remplacées si elles
sont usées ou endommagées.
Utilisation des freins
Assurez vous que les freins fonctionnent avant chaque utilisation. Chaque frein au niveau des poignées A fonctionne
sur chacune des roues arrière.
Les roues du déambulateur sont en caoutchouc tendre ce qui donne une capacité optimale de freinage sur un sol
glissant. L’utilisation incorrecte peut provoquer des situations dangereuses et/ou endommager le déambulateur : Le
déambulateur ne doit pas être poussé avec force lorsque les freins de stationnement sont enclenchés ou
lorsque les roues sont partiellement bloquées par l’utilisation des freins. Cela implique un usage incorrect qui
peut causer une usure prématurée ainsi qu’une baisse de performance des pneus et des freins. Freins de
stationnement : Appuyer vers le bas sur les 2 poignées de frein A jusqu’à ce qu’elles se verrouillent. Les 2 roues
12
arrière sont maintenant bloquées. Serrer les 2 poignées de freins vers le haut pour libérer le frein de stationnement.
Freins de conduite : Serrer les 2 poignées de frein B vers le haut pour réduire la vitesse. Ne pas utiliser les freins de
façon continue lorsque le déambulateur est en mouvement.
Siège et panier
Le frein de stationnement doit être enclenché avant l’utilisation du siège A. Poussez les 2 poignées de frein vers le bas
jusqu’à leur verrouillage. Les 2 roues arrière sont maintenant bloquées. S’asseoir avec le dos vers le panier C. Le
panier D peut supporter jusqu’à 5 kg. Le panier peut être retiré et lavé séparément à basse température (lavage main
à 40°C)
Protection des roues et monte trottoir
Protection des roues: la forme du bloc de frein A placé devant les roues arrière empêche les roues arrière de se
prendre dans les coins, dans les chambranles de portes etc…
Pédale monte – trottoir: appuyer avec le pied sur la pédale B se trouvant à coté de la roue arrière. Incliner le
déambulateur pour passer des seuils, des marches, etc.
Materiau / recyclage
Le déambulateur est compose de tubes en aluminium revêtus de plastique, de pièces de jointure en ABS, de plastique
et de polyester. La plupart des pièces peuvent être recyclées.
Nettoyage
Le déambulateur peut être nettoyé à la vapeur, arrosé, et lavé avec des détergents ménagers ordinaires.
La désinfection ne doit être faite que par un personnel qualifié
La surface doit être nettoyé avec un désinfectant contenant 70-80% d’éthanol. Les produits contenant du chlore ou du
phénol sont déconseillés.
Le fabricant ne peut être tenu pour responsable de tout dommage ou blessure qui pourrait survenir suite à l’utilisation
de détergent nocif ou à une désinfection effectuée par du personnel non autorisé.
Rangement
Le déambulateur doit être rangé en position verticale. Il peut être rangé à l’extérieur.
Transport du déambulateur
Le déambulateur ne doit pas être transporté par la sangle du siège ni par le câble du frein. Plier le déambulateur
comme indiqué sur l’illustration. Transportez le déambulateur par les barres de maintien du siège. A.
Inspection / Maintenance
Il est recommandé de d’inspecter de façon générale et d’entretenir le déambulateur, et plus particulièrement de vérifier
les points suivants de manière régulière : Tubes et châssis, poignées et tubes de poignées, freins, roues, siège est
accessoires.
Si le déambulateur ne fonctionne pas correctement
Assurez vous qu’il est correctement déplié. Assurez vous que les 2 poignées de frein sont dans la position souhaitée.
Accessoires
Voir les photos et les références des accessoires, à l’intérieur de la couverture. Les accessoires montés sur le
déambulateur peuvent avoir une influence sur la stabilité de ce dernier. C’est pourquoi nous vous recommandons de
les utiliser avec précautions.
A Dossier rembourré
K Frein d’une seule main
B Nouvelle tablette
L Lampe
C Revêtement anti dérapant pour nouvelle tablette
M Plaque d’identité
D Tablette pouvant être posé sur siège
N Cadenas
E Sac à provision
O Poignée-guide pour malvoyants
F Sac postérieur avec fermeture à glissière
P Porte bouteille
G Sac de transport
Q Jeu de 4 décalcomanis fleurs
H Porte canne
R Anti-glace pour chaussures taille M et L
I Panier pour bouteille d’oxygène (uniquement comprimé, pas liquide) S Parapluie (bleu foncé)
J Supports d'avant bras (à utiliser en intérieur de manière équilibrée)
Les accessoires doivent être commandés séparément pour donner la possibilité de composer un Troja convenant aux
besoins individuel de chaque utilisateur. Contactez votre revendeur pour avoir un aperçu de la mise à jour des
accessoires ou visitez la page du site www.cree.fr ou www.topro.no
Pour tout défaut ou question, prière de contactez votre revendeur.
13
Wij heten u welkom als gebruiker van de TOPRO Rollator
Elk product van TOPRO is ontwikkeld, ontworpen en gemaakt in Noorwegen. Het geavanceerde
productiemateriaal, de kwaliteit en milieuvriendelijkheid, geeft een grote nauwkeurigheid en maximum kwaliteit
aan het totale productieproces. Dit product is in overeenstemming met de richtlijn Medische Hulpmiddelen
93/42/EEC. Het is getest en akkoord bevonden in overeenstemming met ISO 11199-2:2005.
Controleert u bij ontvangst van uw product deze direct. Bij enige gebreken verzoeken wij u direct contact op te
nemen met uw leverende dealer.
Garantie
TOPRO TROJA heeft een garantieperiode van 5 jaar. Voor reparaties in de garantieperiode neemt u contact op
met uw leverancier. Er wordt geen garantie gegeven als de schade wordt veroorzaakt door onjuist gebruik of aan
gebruik onderhevige slijtage. (zoals o.a. aan remblok, remkabel, wielen, zitje en handvatten).
De onderstaande nummers in het rode vierkant corresponderen met de nummers zoals te zien op de
binnenkant van de omslag.
Leer uw TOPRO ROLLATOR kennen
A Duwhandvat
B Remhendel
C Duwstang
E Transporthandvat
F Fixatieklem
G Opklapkoord
I Boodschappennetje
J Zijframe
K Remmechaniek / stootrand
D Remkabel HDuwstangfixatieknopL Drempelhulp
M Het etiket aan de achterkant van het frame geeft de produktnaam/model weer alsmede
Maximum gebruikersgewicht
Maximum breedte van de rollator
Maximum hoogte van de rollator
Technische gegevens
Model/maat
Kleur
Aanbevolen lengte van de gebruiker
Hoogte handgrepen
Maximum lengte
Maximum breedte
Breedte tussen de handgrepen
Zithoogte
Draai diameter
Diameter wielen
Breedte wielen
Grijpafstand remhendel
Hoogte opgevouwen
Breedte opgevouwen
Lengte opgevouwen
Gewicht rollator
Maximum gebruikersgewicht
TOPRO TROJA M
Donkergrijs
CM
150 - 200
78-100
65
61
47
62
84
20
3,6
6,5
80
24
66
KG
7,4
150
TOPRO TROJA S
Lichtgrijs
CM
135 - 170
67-86
65
61
47
54
84
20
3,6
6,5
74
24
66
KG
7,1
125
TOPRO TROJA X
Lichtgrijs
CM
125 - 160
63,5 - 79
65
51,5
37
52
84
20
3,6
6,5
65
25
66
KG
6,6
80
Veiligheid voor u begint
•
•
•
•
•
•
•
•
Let er op bij het in- en uitklappen dat uw vingers niet bekneld raken.
Controleer altijd de remmen voor het gebruik.
De rollator is niet geschikt voor gebruikers boven het maximum gebruikersgewicht (zie bovenstaande tabel).
Het boodschappennetje kan met max. 5 kg belast worden.
Gebruik de rollator niet voor zware goederen of vervoer van andere personen.
De rollator is geen speelgoed.
Zorg ervoor dat de duwstang fixatieknop goed vast zit.
Waarschuwing! Sommige onderdelen van de rollator kunnen warm of koud aanvoelen wanneer deze worden
blootgesteld aan extreeme temperaturen.
Belangrijk om te weten bij gebruik
• Wanneeruderollatornietgebruikt,gebruikdanaltijddeparkeerremmenaanbeidezijdeA
14
•
•
•
Zorg ervoor dat beide parkeerremmen geblokkeerd staan bij het gaan zitten of weer opstaan A
Wij raden om veiligheidsredenen af om zittend op de rollator achterover te leunen of zijwaarts te buigen.
De remmen kunnen licht ingeknepen worden B om snelheid te verminderen maar mogen niet voortdurend in
de rempositie staan tijden het lopen.
• Zorg dat u zo dicht mogelijk bij de rollator loopt voor de juiste steun en veiligheid C.
• Loop recht, kijk vooruit en houdt uw rug recht D Dat is de makkelijkste manier om uw balans te behouden.
• Duw de rollator net te ver van u af omdat dit teveel onnodige spanning kan veroorzaken en u kunt vallen.
• Past u bij het dragen van wijde broeken of rokken op dat deze niet klem raakt tussen het remblok en het
wiel. U kunt hierdoor ten val komen. Wij adviseren u daarom bij het gebruik van de rollator geen wijde
kleding te dragen.
De TOPRO TROJA is ontworpen voor binnen en buiten gebruik.
Assembleren / aanpassen
De TOPRO TROJA wordt gebruiksklaar afgeleverd. U hoeft hem alleen uit te pakken, uiteen te klappen en de
duwhandvatten op uw hoogte in te stellen.
Uitklappen/inklappen
Uitklappen: Open de fixatieklem A en duw beide zitstangen tegelijkertijd naar beneden en naar buiten B De
zijframes vouwen uit elkaar. De zitstangen moeten naar beneden geduwd worden tot deze vast zitten. U hoort
een klik. De rollator is nu vergrendeld in een uitgeklapte positie.
Inklappen: Trek aan koord C en klap de zijframes naar elkaar toe. Fixeer de rollator doormiddel van fixatieklem
D.
Verlagen en hoogte-verstelling van de duwhandvatten
Verlagen: Schroef de duwstang fixatieknop A los (4-5 slagen) en duw de duwstang naar beneden C het frame in.
Draai de duwstang fixatieknop A vast.
Hoogte verstelling: Schroef de duwstang fixatieknop A los (4-5 slagen). Plaats de duwstangen in de gewenste
hoogte en beweeg deze daarna een stukje omhoog en omlaag tot u een klik hoort. Draai de duwstang
fixatieknop A vast. Stel beide handvatten op gelijke hoogte af.
Het wordt aangeraden de handvatten op polshoogte af te stellen in een staande houding met afhangende
armen.
Hoogte verstelling met geheugenfunctie
U heeft de mogelijkheid de handvathoogte in te stellen als standaard afstelling, zodat u altijd automatisch uw
ingestelde hoogte krijgt. Dit kan nodig zijn wanneer u de rollator vervoert of deze zo klein mogelijk opgeklapt
dient te worden.
Bepaal de hoogte van de duwhandvatten. Tel de zichtbare gaten aan de achterzijde van het duwhandvat. Draai
de duwstang fixatieknop A er volledig uit en trek de duwstang B uit het frame. Het vaste gedeelte C komt nu met
het handvat uit het frame. Verplaats het vaste gedeelte zodat het aantal gewenste gaten bereikt is. Plaats het
memoryblokje D in het gatenprofiel in het eerste gat onder het vast gedeelte C. Duw het duwhandvat naar
beneden E tot het vaste gedeelte vast zit. Draai de handvat fixatieknop A half aan, trek de duwhandvatten F
omhoog tot ze stoppen en draai de handvat fixatieknop volledig aan A.
Vanaf nu zullen de duwstangen altijd in de gewenste hoogte stoppen wanneer u deze uit het frame omhoog trekt.
Aanpassen / controleren van de remmen
Aanpassen/controleren: Draai de moer naast de rem los A. Breng de remkabel op spanning B door de
stelschroef te verstellen C Pas beide remblokken aan zodat de afstand tot het wieloppervlak ongeveer 2mm is D
Zorg ervoor dat de remmen niet te strak worden afgesteld waardoor ze mogelijk strak in het rubber drukken als
de parkeerrem wordt gebruikt.
Onderhoud van de remmen:Maak regelmatig het remblok G en de remveer H schoon. De wielen kunnen worden
vervangen als ze versleten of beschadigd zijn.
Het gebruik van de remmen
Controleer altijd de remmen voor gebruik. De remhendel E aan de linker en rechterzijde, remmen aan de
overeenkomstige zijde op het achterwiel. De wielen zijn gemaakt van een speciaal rubber dat een optimale
remcapaciteit geeft op gladde oppervlakten. Verkeerd gebruik kan onveilige situaties en schade aan de
rollator veroorzaken. De rollator mag niet met kracht worden geduwd als de remmen in parkeerrempositie
staan of de remmen gedeeltelijk in werking zijn. Dit wijst op onjuist gebruik en kan slijtage en scheuringen
veroorzaken aan de rem en wielen wat de kwaliteit verminderd.. Parkeerremmen: Duw beide remhendels A naar
beneden tot ze vast staan. Beide achterwielen staan nu geblokkeerd. Trek beide remhendels omhoog om de
parkeerremmen weer vrij te geven.
15
Remmen: Om te remmen terwijl u rijdt, dient u de remhendels B op te trekken. Gebruik de remmen niet
voortdurend terwijl u zich met de rollator voortbeweegt. Dit veroorzaakt ongewenste slijtage aan de
wielen.
Zitting en netje
De parkeerremmen moeten in rempositie staan voordat u gebruik maakt van de zitting A Duw beide remhendels
B naar beneden tot ze vast staan. Beide achterwielen zijn nu geblokkeerd. De zitting geeft u de mogelijkheid te
gaan zitten met uw rug naar het boodschappennetje C. Het boodschappennetje D kan belast worden tot 5 kg.
Het netje kan verwijderd en schoongemaakt worden. (handwas 40gr)
Anti stootrand en drempelhulp functie
De stootrand A is geplaatst voor de achterwielen en voorkomt dat u blijft hangen achter de deurpost, meubels
etc. Om een stoep of drempel te overbruggen, zet u uw voet op de steun B aan het achterwiel en duwt u uw voet
naar beneden. Hierdoor zullen de voorwielen omhoog gaan en kunt u eenvoudig uw weg vervolgen.
Materiaal/Afvoeren van de rollator
De rollator is gemaakt van aluminium, plastic en polyester. De meeste delen kunnen gerecycled worden.
Reinigen
De rollator kan gestoomd, afgespoten en gewassen worden met normale schoonmaakmiddelen.
Reinigen met een desinfectiemiddel dient u aan de daartoe bevoegde personen
over te laten.
Voor het desinfecteren van de rollator dient u desinfectiemiddel te gebruiken dat 70 – 80 % Ethanol bevat. Wij
raden u af om desinfectiemiddelen te gebruiken die chloor of fenol bevatten
De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden indien er schade ontstaat door verkeerd reinigen,
desinfecteren of reiniging uit gevoerd door onbevoegde personen.
Opslag
De rollator moet in staande positie worden opgeslagen. Hij kan ook buiten onder een afdak opgeslagen worden.
Het vervoeren van de rollator
De rollator dient niet te worden opgetild bij het opklapkoord of de remkabel. Vouw de rollator samen zoals
getoond in de illustratie. Til de rollator op bij de opgevouwen transporthandvatten A.
Inspectie / Onderhoud
Het wordt aangeraden om regelmatig een algemene inspectie en onderhoud uit te voeren op onderstaande
punten: Duwstangen en frame, duwhandvatten met hendels, remmen, wielen, zitting en accessoires.
Als de rollator niet goed functioneert
Zorg ervoor dat de rollator correct wordt geopend. Zorg ervoor dat de remhendels in de juiste positie staan.
Accessoires
Voor afbeeldingen en artikelnummer van TOPRO zie de binnenkant van deze folder. De accessoires die zijn
gemonteerd op de rollator kunnen invloed hebben op de stabiliteit, wij adviseren u dan ook om deze zorgvuldig te
gebruiken.
A Verstelbare rugsteun, inclusief polstring
K Eenzijdige beremming
B Dienblad (nieuw)
L Lamp
C Anti slip mat voor dienblad (nieuw type)
M Naamplaatje
D Dienblad dat bevestigd kan worden op de zitting
N Slot Opbergtas
O Geleidend handvat voor b.v. slechtzienden
E Boodschappentas
F Tas met ritssluiting voor de achterkant van de rollator
P Fleshouder
G Transporttas
Q Stickers met bloemen, set met 4 stickers
H Stokhouder
R Ice spurs voor schoenen
I Zuurstoffleshouder (alleen samen geperste zuurstof)
S Paraplu (donker blauw)
J Onderarmschalen per paar
(Alleen voor gebruik binnenshuis op een vlakke ondergrond)
Desgewenst kunt u de TOPRO TROJA uitbreiden naar uw persoonlijke wens. Hiervoor is een breed assortiment
accessoires beschikbaar. Voor een actueel overzicht en verkoopprijzen kunt u contact opnemen met de
leverancier of importeur. www.topro.no
In geval van gebreken of mankementen verzoeken wij u contact op te nemen met de leverende
dealer.
16
Bienvenido como utilitario cliente de un producto TOPRO
Todos los productos TOPRO están desarrollados, diseñados y fabricados en Noruega. Equipamiento
manufacturadazo avanzado, calidad y seguridad en el medio que nos da una gran precisión y máxima calidad en
todos los niveles de producción. El producto está declarado en ser de conformidad con Dirección Normativa Médica
93/42/EEC. Es probado y aprobado deacuerdo a la normativa ISO 11199-2:2005.
Notifica a tu tienda o proveedor inmediatamente si el producto esta dañado cuando lo reciba.
Garantia
TOPRO TROJA está en plena garantía en faltas y defectos durante cinco años.
A excepción si el daño es causado por el uso indebido o partes que están expuestas al desgaste natural o roturas
(como por ejemplo: rotura freno, cable freno, rueda, asiento y empuñaduras).
Para reparaciones durante el periodo de garantía, por favor contacte con su tienda o su proveedor.
Los números que llevan un recuadro rojo se refieren a ilustraciones numeradas en el interior de la cubierta.
Conociendo su PRODUCTO TOPRO
A
B
C
D
M
Manillar
E Barra de asientos
I Cesta
Freno de mano
F Seguro de abrazaderas
J Montura lateral
Tubo del manillar
G Asiento con correa para plegar
K Bloqueo de freno
Cable de freno
H Bloqueo de rueda para el tirador
L Función de inclinación
La etiqueta en la parte interior del manillar, debajo del asiento, muestra el nombre del producto/modelo y
Peso máximo del usuario
Ancho máximo del andador
Altura máxima del andador
Medidas
Modelo/Tamaño
Color
Altura recomendada usuario
Altura del manillar
Longitud máxima
Máxima anchura
Anchura entre manillares
Altura de asiento
Diámetro de giro
Diámetro de las ruedas
Anchura de las ruedas
Distancia adherencia freno
Altura al plegar
Anchura al plegar
Longitud al plegar
Pesos del Rollator
Peso máximo usuario
TOPRO TROJA M
Gris oscuro
CM
150 - 200
78-100
65
61
47
62
84
20
3,6
6,5
80
24
66
KG
7,4
150
TOPRO TROJA S
Gris plata
CM
135 - 170
67-86
65
61
47
54
84
20
3,6
6,5
74
24
66
KG
7,1
125
TOPRO TROJA X
Gris plata
CM
125 - 160
63,5 - 79
65
51,5
37
52
84
20
3,6
6,5
65
25
66
KG
6,6
80
Importantes consejos de seguridad antes del uso:
•
•
•
•
•
•
•
•
Cuando se pliegue y despliegue, tenga cuidado de no pillarse los dedos.
Compruebe los frenos antes de utilizar cada vez, y que las abrazaderas del Rollator están en posición de
desplegado.
No lo deben usar, persones que pasan el máximo peso establecido (ver instrucciones).
La cesta tiene un máximo de carga de 5 KG.
No utilizar para transportar cargas pesadas o personas.
El andador no es un juguete.
Antes del uso cerrar bien los mandos que bloquean la altura del manillar.
Tenga cuidado! Algunas partes del andador podrían estar calientes o frías cuando se le expone a
temperaturas extremas.
Importante saber sobre seguridad en uso
•
•
•
Cuando pare o estacione, siempre utilice el freno de estacionamiento en ambos lados A
Antes de sentarse en el asiento, asegúrense que los frenos de estacionamiento en ambos lados están puestos
A
Por razones de seguridad, cuando esté sentado en el andador, ni se tumbe o ni se gire hacia atrás.
17
•
Los frenos de conducción pueden ser presionados B. un poco para reducir la velocidad, pero no deben estar en
la posición bloqueados cuando el Rollator está en movimiento.
• Para dar el soporte correcto y caminar con seguridad. Asegurase que el Rollator se mantiene tan pegado a su
cuerpo como sea posible C
• Camine recto, mire hacia delante y sujete su lado de la espalda hacia dentro D. Esta es la manera más
fácil de mantener su equilibrio.
• No empuje el Rollator muy lejos de su cuerpo ya que puede causar tensión innecesaria y podría caerse.
• Tenga cuidado de vestir faldas o pantalones amplios, ya que podrían engancharse entre la zapata de freno y la
rueda, lo que podría conducir a una caída. Por lo tanto recomendamos no usar ropa amplia o acampanada.
TOPRO TROJA está diseñado y aprobado para uso interior y exterior.
Montaje /Ajuste
TOPRO TROJA es entregado montado. Antes de usar, debe desplegar el Rollator. La altura del manillar debe ser
ajustada al gusto del usuario.
Desplegando/Plegando
Desplegado: Aflojar seguro de la abrazadera que está sobre las barras del asiento A.
Presione la barra del asiento hacia abajo y afuera B. La montura lateral se deslizará aparte. Presione hacia abajo
las barras del asiento. Escuchará un sonido clic. El Rollator está ahora bloqueado y en posición desplegado.
Plegando: tire de la correa del asiento C y presione la montura lateral al mismo tiempo. Ponga el seguro-abrazadera
D sobre las barras del asiento.
Regulando y ajustando la altura de las manillas
Regulando: Desenrosque el seguro de la rueda con las manillas del freno A (Aprox. 4-5 vueltas). Apriete las
manillas hacia abajo hasta que se paren B. Apriete el seguro de nuevo A.
Ajuste de la altura: Desenrosque el seguro de las manillas del freno A (Aprox. 4-5 vueltas) Ajuste las barras de las
manillas a una altura recomendable y luego tire de ellas suavemente hacia arriba y abajo C hasta que escuche un
clic. Apriete el seguro de Nuevo A. Ajuste ambas manilas a la misma altura.
Es recomendable que las manillas estén a la misma altura de sus muñecas cuando sus brazos estén
suspendidos con su cuerpo.
Ajuste de la altura usando la función memoria
Tiene la oportunidad de establecer la altura de las manillas como estándar para que fácilmente puedas encontrar tu
altura una vez establecida. Esto puede ser necesario cuando el Rollator esté siendo transportado o almacenado lo
más compacto posible. Decida la altura de las manillas. Cuente los agujeros visibles en la parte trasera de los tubos
de las manillas. Desenrosque el seguro de la rueda A Tire del tubo E hacia fuera de la montura. La parte adjuntada
C seguirá ahora al tubo del manillar. Mueva la parte adjunta C y en el tubo habrá los mismos agujeros como contó
anteriormente. Mantenga el chip de memoria D en el tubo del manillar en el primer agujero disponible debajo de la
parte ajustada C.
Pulse el tubo hacia debajo del manillar B y hacia dentro de la montura lateral E hasta que la parte adjunta se
bloquee. Enrosque el seguro de la rueda A a la mitad, tire de las manillas F hacia arriba hasta que se paren, luego
apriete el seguro de la rueda A debidamente. Desde ahora en adelante, cuando las manillas estén en la posición
baja, se pararán en la posición preprogramado automáticamente cuando se levante.
Ajustando / comprobando y manteniendo los frenos
Ajustando/comprobando: Aflojar la tuerca A al lado del freno. Apriete el cable del freno B con el tornillo de ajuste C
de ambos bloqueos de freno a la distancia de la superficie de las ruedas que es aproximadamente 2 mm D.
Asegúrese que los frenos están muy apretados y presione hacia la goma cuando el freno de estacionamiento esté
activado.
Mantenimiento: Limpie el bloqueo de freno E y el muelle del freno F a menudo. Las ruedas pueden ser cambiadas si
están desgastadas o dañadas.
Usando los frenos
Asegúrese que los frenos funcionan antes de cada viaje. Cada manilla de freno A funciona con cada parte trasera
de las ruedas. Las ruedas del Rollator están hechas de una goma blanda especial la cual da una óptima capacidad
de frenado en superficie deslizante. El uso indebido puede causar situaciones de peligro y dañar el Rollator. El
Rollator no debe de ser conducido o empujado con fuerza cuando los frenos de parking están activados o
cuando las ruedas están parcialmente bloqueadas usando los frenos. Esto indica uso incorrecto y puede
causar desgaste y rotura la cual hace que las ruedas y la calidad del frenado disminuyan. Freno de parking:
Presione ambas manilas del freno A hacia abajo hasta que se bloqueen. Ambas ruedas traseras están ahora
bloqueadas. Apriete ambas manillas del freno hacia arriba para desbloquear el freno de parking. Freno de
18
conducción: Pulse ambas manillas del freno B hacia arriba para reducir la velocidad. No lo utilice continuamente
mientras el Rollator está en movimiento.
Asiento y Cesta
El freno de parking debe estar puesto antes de utilizar el asiento A. Pulse ambas manillas de freno B hacia abajo
hasta que se bloqueen. Ambas ruedas traseras están ahora bloqueadas. Siéntese con su espalda hacia la cesta C.
La cesta puede D cargar objetos hasta 5 kilos. Puede ser quitada y lavada por separado y con cuidado (lavado a
mano 40º C).
Bordes y función de inclinación
Vigile los Bordes: Los frenos se bloquean A los cuales están en frente de las ruedas para prevenir que estas rocen
en las esquinas, marcos de puertas etc.
Función de inclinación: Pise el pedal de inclinación B el cual está detrás de la rueda trasera, incline el Rollator sobre
el umbral, orilla etc.
Material / reciclable
El Rollator está hecho de tubos de aluminio cubiertos de plástico y poliéster. La mayoría de las partes pueden ser
recicladas.
Limpieza
El Rollator puede ser vaporizado, con manguera y lavado con un detergente de uso doméstico.
Desinfección debe llevarse acabo por personal cualificado
La superficie debe ser limpiada con desinfectante que contenga 70/80% de Etanol. Advertimos que estamos en
contra de las desinfecciones que contengan Cloro y Fenol.
El fabricante no se hace responsable de ningún daño o herida que pueda ocurrir por el uso perjudicial o
desinfección llevada a cabo por personal no autorizado.
Almacenaje
El Rollator debe de ser almacenado en posición hacia arriba. Puede ser almacenado afuera.
Cargando el Rollator
El Rollator no debe de se cargado por la correa del asiento o el cable de freno. Pliegue el Rollator de la manera
que se muestra en la ilustración. Cargue el Rollator por las barras del asiento plegadas A.
Inspección/Mantenimiento
Es recomendable que la inspección y el mantenimiento sean llevado acabo y que las cosas que se mencionan aquí
abajo sean revisadas habitualmente: barras, frenos, ruedas asiento y accesorios.
Si el rollator no funciona correctamente
Asegúrese que el Rollator es desplegado correctamente. Asegúrese que ambas manillas del freno están en la
posición deseada.
Accesorios
Para fotos y números de artículos TOPRO, mire en el interior del forro. Los accesories del andador pueden influir en
la estabilidad del mismo, por lo tanto aconsejamos que usted los use con cuidado.
A Soporte trasero con acolchado
K Una manilla de freno
B Bandeja (nuevo)
L Lámpara
C Bandeja antideslizante (nuevo modelo)
M Placa de nombre
D Bandeja para el asiento
N Bloqueo
E Bolso para la compra
O Guiding handle for e.g. visually impaired
F Bolso con cremallera colocado detrás del asiento
P Soporte de Botella
G Bolsa de transporte
Q Pegatinas de flores, set de 4 pegatinas
H Soporte de Bastón
R Espuelas para zapatos talla M y L
I Cesta para botella de oxígeno (solo comprimido, no líquidos)
S Paraguas (azul Oscuro)
J Reposabrazos (solo se puede utilizar en superficies lisas)
Los accesorios tienen que ser pedidos separadamente para dar la posibilidad de formar un TOPRO TROJA que
vaya bien para la necesidad individual de cada usuario. Contacte con su tienda, agente o TOPRO para pegar un
vistazo a los accesorios actualizados o visite nuestra página Web: www.topro.no
En caso de faltas o preguntas por favor contacte con su tienda o agente.
19
Art. nr. denne bruksanvisningen: 100915 Vers. 08
TROJA
TOPRO as PB 428 2803 Gjøvik Norway Tel +47 61134600 Fax +47 61179205 post@topro.no
www.topro.no
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising