BEDIENUNGsANLEITUNG - AWAG Elektrotechnik AG

BEDIENUNGsANLEITUNG - AWAG Elektrotechnik AG
Bedienungsanleitung
Geschätzte Kundin, geschätzter Kunde
Dieses Bedienungsanleitung wurde von AWAG Elektrotechnik zu Ihrer Information auf
www.awag.ch bereitgestellt.
Wir beraten Sie gerne.
Rufen Sie uns an unter 044 908 19 19
Unsere Produktverantwortlichen stehen Ihnen während unseren Öffnungszeiten
für Fragen gerne zur Verfügung.
Montag–Donnerstag: 7.30 –12.00/13.00 –17.00 Uhr
Freitag:
7.30 –12.00/13.00 –16.30 Uhr
Irrtum und technische Änderungen bleiben vorbehalten.
Diese Bedienungsanleitung finden Sie auf unserer Homepage www.awag.ch.
Wählen Sie «Suche» und dann «Bedienungsanleitungen».
Am gleichen Ort sind weitere hilfreiche Dokumente abrufbar.
AWAG Elektrotechnik AG
8604 Volketswil
Tel 044 908 19 19 Fax 044 908 19 99
info@awag.ch www.awag.ch
Demo (http://www.verypdf.com)
Fig.: 2
N
© AWAG Elektrotechnik AG
www.awag.ch
128.5
Minilux 41-055
80.0
42
Fig. 1
Learn / Test
Advarsel: Indbygning og montering af elektriske apparater må
kun foretages af aut. elinstallatør.
Ved fejl eller driftforstyrelser kontakt den aut. elinstallatør.
! Ret til ændringer forbeholdes !
Fig. 3
41Y055_03_R1_080530
C
Warning: Installation and assembly of electrical equipment must
be carried out by qualified electricians.
Contact a qualified electrician in the event of fault or breakdown.
! Reserving the right to make changes !
Achtung: Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen nur
durch Elektrofachkräfte erfolgen.
A
B
Fixing holes
Wenden Sie sich bei Störungen bzw. Ausfall an einen Elektrofachkraft.
! Änderungen vorbehalten !
1 2 3 4 5 6 7
W
ON
W
Binding strips
OFF
PROG
Avertissement: L’installation et le montage d’appareils électriques
doivent exclusivement être exécutés par un électricien agréé.
En cas de défaut ou de perturbation du fonctionnement,
contacter un installateur électricien agréé.
! Sous réserve de modifications !
Servodan A/S • DK-6400 Sønderborg
Tel.: +45 7442 4726 • Fax: +45 7442 4035
www.servodan.dk • E-mail: info@servodan.dk
Battery
CR2032
€
LEARN/TEST
€
Please purchase PDFStamp Command Line product to remove this watermark.
http://www.verypdf.com
1(6)
Fig. 6
Fig. 8
F
A
1 2 3 4 5 6 7
41-055
Lux
Press
”PROG”
(See. Fig. 6F)
1 2 3 4 5 6 7
L
L
N
N
W
W
ON
W
ON
PROG
1 2 3 4 5 6 7
G
O F
Evening
PROG
Batte ry
CR 203 2
L
H
www.awag.ch
I
Morning
Press
DAY/HR/MIN
(See. Fig. 6F)
N
1 2 3 4 5 6 7
W
ON
PROG
LEARN/ TEST
Press
”PROG”
(See. Fig. 6F)
Lux setting
35 lx
1 2 3 4 5 6 7
W
B
O FF
PROG
Press
DAY/HR/MIN
(See. Fig. 6F)
41-055
A
1 2 3 4 5 6 7
W
1 2 3 4 5 6 7
L
L
N
N
B
C
L2
© AWAG Elektrotechnik AG
Demo (http://www.verypdf.com)
Fig. 4
W
ON
W
O FF
PROG
D
18:00
20:00
23:00
05:00
07:00
09:00
Time
Daylight controlled
O FF
PROG
Press
”Clock”
(See. Fig. 6F)
1 2 3 4 5 6 7
Activation, Prog. 1 and 2
Time on 18:00 and 05:00
Time off 23:00 and 09:00
Light
On
Off
L1
N
E
Fig. 7
Fig. 5
1 2 3 4 5 6 7
Press (<3sec)
DAY/HR/MIN
(See Fig. 6F)
1 2 3 4 5 6 7
€
Press (<3sec)
”Clock”
(See Fig. 6F)
1 2 3 4 5 6 7
Please purchase PDFStamp Command Line product to remove this watermark.
http://www.verypdf.com
2(6)
Monterings- og betjeningsvejledning
1. Anvendelses område
Minilux 41-055 er et skumringsrelæ med indbygget
radiostyret ur (DCF) og 7 aktiveringsprogrammer.
www.awag.ch
Områder der med fordel kan anvende skumringsrelæet:
- Parkeringspladser
- Udendørsarealer
- Gangstier
- Gadebelysning
- Reklamebelysning
2. Funktion
Minilux 41-055 tænder lyset om aftenen, ved det
indstillede niveau, og slukker det igen om morgenen.
Ved hjælp af de 7 aktiveringsprogrammer er det f.eks.
muligt at slukke for lyset i en bestemt periode om
natten eller i weekenden.
For at kunne tænde lyset, skal det aktuele lux-niveau
være under det indstillede (i mere end 60 sek.) og der
skal være et aktivt aktiveringsprogram.
Test funktion:
Ved et kort tryk (under 2 sek.), på den grå knap i
bunden, vil lyset tænde i 5 minutter. Testen kan
afbrydes ved endnu et kort tryk. Fig. 1
3. Installation
© AWAG Elektrotechnik AG
Demo (http://www.verypdf.com)
DK
Minilux 41-055
Placering:
For at opnå en optimal styring af belysningen,
anbefales det at placere skumringsrelæet med retning
mod Nord – Nord/Øst. Sørg for at skumringsrelæet
ikke påvirkes af fremmed lys eller af det lys, der styres
Fig. 2.
Ønsker DCF anvendt, er det en god ide at undersøge
om skumringsrelæet kan modtage signalet på den
ønskede position. Se indstilling ur og dag, automatisk.
Montering:
Anvend enten monteringshullerne til montering på væg
eller kabelstrips til montering på mast Fig. 3 A - C.
Tilslutningsdiagram Fig. 4 A, skumringsrelæet er
udstyret med et potentialefri relæ, der tillader koblingen
af en anden fase, Fig. 4 B.
4. Indstilling
Ved batteriet er der indsat en plastfolie Fig. 5.
Når denne fjernes, tændes displayet og manuel
indstilling af ur og aktiveringsperioderne kan fortages.
Skumringsrelæet modtager ikke DCF-signalet, når det
køre på batteri backup.
Fabriksindstilling:
Lux: 35lx
Ur og programmer: Ikke indstillet.
På 230V:
Fortages der ingen indstilling i løbet af 30 sek., aktivers
DCF-funktionen og uret opdateres automatisk.
Tegnforklaring, Fig. 6:
A = Ugedage, 1 = Mandag, 2 = Tirsdag… 7 = Søndag
B = DCF ikon
indikere tænd tidspunkt, i det valgte
C=
indikere sluk tidspunkt, i det
program.
valgte program.
D = Angiver hvilket aktiveringsprogram, der arbejdes i.
Der er 7 programmer (1 – 7).
E = Klokkeslæt
F = Knapper for indstilling af ur, dag og aktiveringsprogram.
G = LED
H = Fotodiode ”øje”
I = Knap for indstilling af Lux
Indstilling af en aktiveringsperiode, Fig. 8:
Skumringsrelæet har 7 uafhængige On / Off
programmer, der bruges til at aktivere (tænde) lyset.
Indstilling ur og dag, automatisk (DCF):
Når skumringsrelæet tilsluttes 230V og der
ikke er fortaget en manuel indstilling af uret, vil
skumringsrelæet søge efter DCF-signalet og indstille
uret automatisk. Dette tager normalt 2 – 5 minutter.
Mens DCF-signalet søges, blinker DCF-ikonet i
displayet og LED’en blinker rytmisk. Blinker LED’en
ikke konstant rytmisk, kan dette være et tegn på, at der
er dårlige modtageforhold.
Deaktivere en aktiveringsperiode:
Ved hjælp af ”PROG” vælges den periode, der skal
deaktiveres.
Hold ”PROG” nede i mere end 3 sek., indtil displayet
viser Off. Dette gøres for både tænd (On) og sluk (Off)
tidspunktet.
Genaktiveringen sker på samme måde, ved at holde
”PROG” nede i mere end 3 sek., indtil displayet viser On.
Løsning:
1. Kontroller tilslutningen, iht. Fig. 4
2. Indstil lux til et lavere niveau. Når niveauet er nået,
tænder LED’en (se indstilling, Lux)
3. Kontroller aktiveringsperioden.
Er uret blevet indstillet manuelt, skal DCF funktion
aktiveres, hvis der ønskes en automatisk opdatering af
tiden. Dette gøres ved at holde ”Learn/Test” knappen
(Fig. 1) inde i over 6 sek.
Slette en aktiveringspriode:
Ved hjælp af ”PROG” vælges den periode der skal slettes.
Tryk på ”CLR/RCL” og den indstillede tid slettes. Dette
gøres for både tænd (On) og sluk (Off) tidspunktet.
I løbet af de efterfølgende 30 sek. er det muligt at
genskabe indstilling ved at trykke på ”CLR/RCL” igen.
7. Teknisk data
Indgang:
Forsyningsspænding .................... 230V ac ± 10%
Effektforbrug................................. <1W
Som tegn på at der er modtaget et DCF-signal og uret
er indstillet iht. dette, lyser DCF-ikonet i displayet.
Skumringsrelæet opdatere tiden 1 gang om dagen
(Kl. 02:00).
Ønskes alle aktiveringsperioder slettet, holdes ”CLR/
RCL” nede i mere end 3 sek.
Indstilling ur og dag, manuelt, Fig. 7:
Når batteriet aktiveres eller skumringsrelæet tilsluttes
230V, vil alle ikoner i displayet lyse op i 2 sek., og
derefter vil 00:00 blinke.
Uret og dagen kan nu indstilles ved at trykke på ”Day”,
”Hour” og ”Min” (Se Fig. 6F).
Dagene er indikeret med en trekant øverst i displayet.
Afslut med at trykke på ”Clock” for at gemme det
indtastede (Se Fig. 6F).
Skumringsrelæet vil forsøge at finde et DCF-signal i
løbet af de første 10 min., efter det er tilsluttet, også
selvom uret er indstillet manuelt. Findes et signal vil
uret opdatere ellers anvendes den manuelle indstilling
Indstilling Lux, Fig. 6 I:
Lux-området indstilles på knappen, Fig. 6 I.
Området går fra 5 lux til 500 lux.
Er knappen indstillet på ∞lux, er skumringsrelæet lys
uafhængig og kører i de indstillede aktiveringsperioder.
Den indbyggede LED fungere som indikator, uden
tidsforsinkelse. Når der drejes på Lux knappen,
begynder LED’en at lyse konstant, så snart det aktuelle
lux niveau er nået.
Lyset tænder / slukker med 60 sek. forsinkelse.
På batteri:
Fortages der ingen indstilling i løbet af 30 sek., holder
00:00 op med at blinke og uret løber herfra, dvs.
klokken er 00:00.
Gå ind i programmerne ved at trykke på ”PROG”.
I det viste eks. sættes tænd tidspunktet til kl. 18:00 og
sluk tidspunktet til kl. 23:00 i alle hverdage.
Ønskes der kun en aktiveringsperiode, afsluttes der ved
at trykke på ”Clock”. Alternativt trykkes der på ”PROG”
og der indtastes endnu en aktiveringsperiode.
Bemærk når der trykkes på ”Day”, køres der i følgende
cyklus: Hele ugen, hverdage, weekend og enkelt dage.
Er alle aktiveringsprogrammer slettet, tænder
skumringsrelæet iht. det indstillede lux niveau.
Indstilling Lux learn, Fig. 1:
Det er muligt at indlæse den aktuelle lux-værdi og
anvende denne som tænd / sluk punkt.
Dette gøres ved at holde ”Learn/Test” knappen inde i
>2 sek. & <6 sek. LED’en begynder at blinke langsomt,
efter ca. 5 sek., tænder LED’en og lyset i 5 sek. som
indikering for at lux værdien er indlæst.
Indlæsningen af en lux værdi er kun mulig i området fra
5 lux – 500 lux.
Ligger lux-værdien uden for området, vil LED’en blinke
hurtigt i 5 sek., og så vil LED’en og lyset tænde i 5 sek.
Der vil blive anvendt følgende tænd / sluk punkter: Hvis
det aktuelle lux-niveau ligger under 5 lux, anvendes
5 lux og omvendt, hvis værdien ligger over 500 lux
anvendes 500 lux.
5. Problemløsning
Problem:
Lyset tænder ikke.
Mulig årsag:
1. Forkert tilslutning
2. Lux niveau er over det indstillede
3. Aktiveringsperiode er ikke indstillet korrekt.
6. Vedligehold
Ved fejl eller driftsforstyrrelser kontakt aut. el installatør.
Udgang:
Relækontakt (potentialefri) ........... NO, µ 10A
Belastning
Glødelamper ............................. 2300W
Lysrør ukompenseret ............... 1200VA
Halogenglødelamper ................ 2300W
Max. kapacitet .......................... 140µF
Sparelamper ............................. 58 stk. (18W)
Max. indkoblingsstrøm ................. 80A / 20 m sek.
Performance:
Lux område .................................. 5 - 500lux
Tolerance på lux område .............. ±10 %
Backup for indstillinger................. Batteri (CR2032)
Levetid for backup batteri ............ Ca. 2 år.
Kabelindføring .............................. 2 x ø12,5
tyller monteret
Kapslingsgrad .............................. IP 54
Isolationsklasse ............................ Kapsling er klasse II,
Ved de angivende
monteringsformer
Temperatur område ...................... -25°C ... +50°C
Godkendelser:
CE iht. .......................................... EN 60669-2-1
Please purchase PDFStamp Command Line product to remove this watermark.
http://www.verypdf.com
3(6)
Factory settings:
Lux: 35 lx
Clock and programmes: Not set.
Fitting and operating instructions
1. Area of application
The Minilux 41-055 is a day/night switch with an
integrated radio-controlled clock (DCF) and seven
activation programmes.
www.awag.ch
Areas where the day/night switch can be of benefit:
- Car parks
- Outdoor areas
- Footpaths
- Street lighting
- Illuminated advertising
2. Function
The Minilux 41-055 switches the light on in the evening
when the preset level is reached and turns it off again
in the morning. The seven activation programmes
enable you to switch off the light for a predefined
period, such as at night or at weekends.
The light will come on if the current lux level is below
the preset level (for more than 60 seconds) and an
activation programme is enabled.
Test function:
To test the light, press the grey button at the bottom for
no more than 2 seconds and the light will come on for
5 minutes. To cancel the test, press the button again.
See Fig. 1.
3. Installation
© AWAG Elektrotechnik AG
Demo (http://www.verypdf.com)
GB
Minilux 41-055
Location:
In order to achieve optimum lighting control, we
recommend that you position the day/night switch
facing north/north-east. Make sure that the day/night
switch is not affected by other light sources or by the
light being controlled. See Fig. 2.
If you want to use the DCF, it is a good idea to check
that the day/night switch is able to receive the signal
in the desired position. See setting time and day
automatically
Fitting:
Use the fixing holes for wall mounting or cable ties for
mounting on a pole. See Fig. 3 A-C.
For wiring diagram, see Fig. 4 A. The day/night switch
is fitted with a potential-free relay, which allows another
phase to be connected. See Fig. 4 B.
4. Settings
A plastic film is attached to the battery. See Fig. 5.
Remove this and the display will illuminate. You can
then manually set the clock and activation periods. The
day/night switch cannot receive the DCF signal when
operating on battery backup.
Key for Fig. 6:
A = Days of the week,
1 = Monday, 2 = Tuesday… 7 = Sunday
B = DCF symbol
indicates On time for the selected
C=
indicates Off time for the
programme.
selected programme.
D = Shows which activation programme is currently
selected. There are 7 programmes (1-7).
E = Time
F = Buttons used for setting the time, day and
activation programme.
G = LED
H = Photodiode “eye”
I = Dial used to set lux
Setting time and day automatically (DCF):
If the day/night switch is connected to the mains and
the clock has not been set manually, the day/night
switch will search for the DCF signal and set the clock
automatically. This usually takes 2 to 5 minutes. While
the switch is searching for the DCF signal, the DCF
symbol will flash on the display and the LED will flash
rhythmically. If the LED does not continuously flash
rhythmically, this may be a sign that there is poor
reception.
If the clock has been set manually, you will need to
activate the DCF function if you want to update the
time automatically. To do this, press and hold the
“Learn/Test” button (see Fig. 1) for at least 6 seconds.
The DCF symbol will be shown on the display when a
DCF signal has been received and the clock has been
set. The day/night switch updates the time once a day
(at 2 am).
Setting time and day manually, Fig. 7:
When the battery is inserted or the day/night switch is
connected to the mains, all the symbols in the display
will light up for 2 seconds and then 00:00 will flash.
You can now set the time and the day by pressing
“Day”, “Hr” and “Min” (see Fig. 6F).
The day is indicated by a triangle at the top of the display.
Press “Clock” to finish and save your settings (see Fig. 6F).
The day/night switch will try to find a DCF signal,
during the first 10 min. after it’s connected. Even if
the clock is adjusted manual. Is a signal found it will
update the clock, else the manual setting is used.
Battery operation:
If you do not set the time within 30 seconds, 00:00 will
stop flashing and the clock will start from this time, i.e.
the time will be set at 00:00.
Mains operation:
If you do not set the time within 30 seconds, the DCF
function will be activated and the clock will be updated
automatically.
Setting an activation period, Fig. 8:
The day/night switch has seven separate On/Off
programmes, which can be used to activate (switch on)
the light.
Press “PROG” to start setting programmes.
In the example shown, the On time is set to 6 pm and
the Off time is set to 11 pm for weekdays only.
If you only want one activation period, press “Clock”
to finish. Otherwise press “PROG” to enter another
activation period.
NB: pressing “Day” cycles through the following
options: whole week, weekdays, weekend and
individual days.
To disable an activation period:
Use the “PROG” button to select the period you want
to disable.
Press and hold the “PROG” button for at least 3
seconds until the display shows “Off”. This applies to
both the On and Off times.
To re-enable the activation period, press and hold the
“PROG” button for at least 3 seconds until the display
shows “On”.
To delete an activation period:
Use the “PROG” button to select the period you want
to delete.
Press “CLR/RCL” to delete the preset time. This
applies to both the On and Off times.
You can restore the setting by pressing “CLR/RCL”
again within 30 seconds.
If you want to delete all activation periods, press and
hold “CLR/RCL” for at least 3 seconds.
If you delete all the activation programmes, the day/
night switch will come on at the preset lux level.
Setting lux, Fig. 6 I:
Use the Lux dial to set the range. See Fig. 6 I.
The maximum range is from 5 lux to 500 lux.
If this dial is set to ∞lux, the day/night switch is not
light-dependent and will operate during the preset
activation periods.
The integrated LED acts as an indicator, without any
time delay. When you turn the Lux dial, the LED will
be lit continuously as soon as the current lux level is
reached.
The light switches on/off with a 60-second delay.
Setting lux learn, Fig. 1:
You can record the current lux value to use as the On/
Off level.
To do this, press and hold the “Learn/Test” button for
between 2 and 6 seconds. The LED will begin to flash
slowly. After about 5 seconds, the LED and the light
will come on for 5 seconds to indicate that the lux
value has been recorded.
If the lux value is outside this range, the LED will flash
rapidly for 5 seconds and then the LED and the light
will come on for 5 seconds. The lux value used for the
On/Off level will be 5 lux, if the ambient light level is
darker than 5 lux, and oppositely, it will be 500 lux in
case the ambient light level is brighter than 500 lux.
5. Troubleshooting
Problem:
Light does not switch on.
Possible cause:
1. Incorrect connection
2. Lux level is above the preset level
3. Activation period is not set correctly.
Solution:
1. Check connections. See Fig. 4
2. Set the lux to a lower level. The LED will come on
once this level is reached (see Setting lux).
3. Check the activation period.
6. Maintenance
Contact a qualified electrician in the event of a fault or
breakdown.
7. Technical data
Input:
Supply voltage.............................. 230 V AC ± 10%
Power consumption ..................... <1 W
Output:
Relay contact (Dry contact) .......... NO, µ 10 A
Load
Incandescent lamps ................. 2300 W
Fluorescent tubes,
not compensated ..................... 1200 VA
Halogen incandescent lamps ... 2300 W
Max. capacity ........................... 140 µF
Energy-saving lamps ................ 58 (18 W)
Max. starting current .................... 80 A/20 m sec.
Performance:
Lux range...................................... 5 - 500 lux
Tolerance of lux range .................. ±10%
Backup for settings ...................... Battery (CR2032)
Backup battery life ....................... Approx. 2 years
Cable bush ................................... 2 x Ø12.5
bushes fitted
Enclosure class ............................ IP 54
Insulation class ............................. Enclosure is class II
for the installation
methods indicated
Temperature range ....................... -25°C to +50°C
Approvals:
CE pursuant to ............................ EN 60669-2-1
Lux values within the range 5 lux - 500 lux can be
Please purchase PDFStamp Command Line
product to remove this watermark.
recorded.
http://www.verypdf.com
4(6)
Werkseinstellung:
Lux: 35 lx.
Uhr und Programme: nicht eingestellt.
Montage- und Bedienungsanleitung
1. Einsatzbereich
Minilux 41-055 ist ein Dämmerungsschalter mit integrierter
funkgesteuerter Uhr (DCF) und 7 Schaltprogrammen.
www.awag.ch
Bereiche, in denen sich der Dämmerungsschalter sinnvoll
einsetzen lässt:
- Parkplätze
- Außenbereiche
- Fußwege/Durchgänge
- Straßenbeleuchtung
- Werbebeleuchtung/Lichtwerbung
2. Funktion
Minilux 41-055 schaltet die Beleuchtung abends bei
Erreichen des eingestellten Niveaus ein und morgens
wieder aus. Mittels der 7 Schaltprogramme ist es z. B.
möglich, die Beleuchtung für einen bestimmten Zeitraum
nachts oder an Wochenenden auszuschalten.
Die Beleuchtung wird eingeschaltet, wenn der LuxIstwert länger als 60 Sek. unter dem Voreinstellwert liegt
und ein Schaltprogramm aktiviert ist.
Testfunktion:
Durch kurzes Drücken (unter 2 Sek.) der grauen
Taste ganz unten wird die Beleuchtung für 5 Minuten
eingeschaltet. Der Test kann durch erneutes kurzes
Drücken abgebrochen werden, Abb. 1.
3. Installation
Platzierung:
Für eine optimale Steuerung der Beleuchtung empfiehlt
sich eine Platzierung des Dämmerungsschalter in
Richtung Nord – Nordost. Es ist darauf zu achten, dass
der Dämmerungsschalter nicht durch Fremdlicht oder
das gesteuerte Licht selbst beeinflusst wird, Abb. 2.
Beim Einsatz von DCF empfiehlt es sich zu prüfen,
ob der Dämmerungsschalter das Zeitzeichen an der
gewünschten Position empfangen kann.
Siehe Einstellung Uhr und Wochentag, automatisch
© AWAG Elektrotechnik AG
Demo (http://www.verypdf.com)
D
Minilux 41-055
Zeichenerklärung, Abb. 6:
A = Wochentage, 1= Montag, 2= Dienstag ... 7= Sonntag
B = DCF-Symbol
Anzeige des Einschaltzeitpunkts im gewählten
C=
Programm.
Anzeige des Ausschaltzeitpunkts im
gewählten Programm
D = Angabe des gewählten Schaltprogramms
Es stehen 7 Programme (1 – 7) zur Verfügung.
E = Uhrzeit
F = Tasten zum Einstellen von Uhr, Wochentag und
Schaltprogramm
G = LED
H = Fotosensor (”Auge”)
I = Taste zur Lux-Einstellung
Einstellung Uhr und Wochentag, automatisch (DCF):
Wenn der Dämmerungsschalter an 230 V angeschlossen
ist und die Uhr nicht manuell eingestellt wurde, sucht der
Dämmerungsschalter das DCF-Signal und stellt die Uhr
automatisch ein. Dieser Vorgang dauert im Regelfall 2 – 5
Minuten. Während des Suchvorgangs blinkt das DCFSymbol im Display, und die LED blinkt rhythmisch. Blinkt
die LED nicht gleichmäßig rhythmisch, so lässt dies auf
schlechten Empfang schließen.
Wurde die Uhr manuell eingestellt, so muss die DCFFunktion eingeschaltet werden, wenn die Uhrzeit automatisch
nachgestellt werden soll. Dies erfolgt durch Gedrückthalten
der Taste ”Learn/Test” (Abb. 1) für mehr als 6 Sek.
Als Zeichen für Empfang eines DCF-Signals und
entsprechende Uhreinstellung leuchtet das DCF-Symbol
im Display. Der Dämmerungsschalter stellt die Uhrzeit
einmal am Tag nach (02:00 Uhr).
4. Einstellung
Einstellung Uhr und Wochentag, manuell, Abb. 7:
Bei Einschalten der Batterie bzw. Anschluss des
Dämmerungsschalters an 230 V leuchten alle Symbole
im Display für 2 Sek. auf; anschließend blinkt die
Anzeige 00:00.
Uhrzeit und Wochentag sind nun durch Drücken von
”Day”, ”Hour” und ”Min” einstellbar (siehe Abb. 6F).
Die Tage sind mit einem Dreieck oben im Display
gekennzeichnet.
Abschließend die Eingaben durch Betätigen von ”Clock”
speichern (siehe Abb. 6F).
Der Dämmerungsschalter versuchet, die ersten 10 min.
nachdem es angeschlossen wurde, ein DCF Signal zu
finde. Auch wenn eine Uhrzeit Manuel eingestellt wurde.
Wird ein Signal gefunden wird dir Uhr danach eingestellt,
sonst wird die Manuelle Einstellung genutzt.
An der Batterie ist eine Kunststofffolie eingelegt, Abb.
5. Bei Entfernen der Folie schaltet sich das Display ein,
und Uhr und Schaltzeiträume können eingestellt werden.
Der Dämmerungsschalter empfängt kein DCF-Signal
(Zeitzeichen), wenn es im Batteriemodus arbeitet.
Batteriebetrieb:
Wird innerhalb von 30 Sek. keine Einstellung
vorgenommen, so hört die Anzeige 00:00 auf zu blinken,
und die Uhr läuft ab diesem Zeitpunkt, d. h. die Uhrzeit
ist 00:00.
Montage:
Entweder die Montagebohrungen zur Wandmontage oder
Kabelbinder zur Montage an einem Mast benutzen,
Abb. 3 A - C.
Anschlussplan Abb. 4 A - Der Dämmerungsschalter
ist mit einem potentialfreien Relais versehen, das das
Schalten einer zweiten Phase ermöglicht, Abb. 4 B.
vorgenommen, so schaltet sich die DCF-Funktion ein, und
die Uhr wird automatisch nachgestellt.
Einstellung eines Schaltzeitraums, Abb. 8:
Der Dämmerungsschalter hat 7 unabhängige Ein/AusProgramme zum (Ein)Schalten der Beleuchtung.
Die Programme werden durch Betätigen von ”PROG”
aufgerufen.
Im gezeigten Beispiel ist der eingestellte
Einschaltzeitpunkt 18:00 Uhr, der Ausschaltzeitpunkt
23:00 Uhr, jeweils an allen Werktagen.
Wird nur ein Schaltzeitraum gewünscht, so wird der
Vorgang durch Betätigen von ”Clock” abgeschlossen.
Alternativ kann aber auch ”PROG” gedrückt und ein
weiterer Schaltzeitraum eingegeben werden.
Hinweis: Wenn ”Day” betätigt wird, arbeitet das System
in folgendem Zyklus: gesamte Woche, Werktage,
Wochenende und einzelne Tage.
Deaktivieren eines Schaltzeitraums:
Mit ”PROG” den zu deaktivierenden Zeitraum wählen.
”PROG” länger als 3 Sek. gedrückt halten, bis im
Display ”Off” erscheint. Diesen Vorgang für Ein (On) und
Aus (Off) ausführen.
Das Wiedereinschalten erfolgt auf die gleiche Weise,
d. h. ”PROG” länger als 3 Sek. gedrückt halten, bis im
Display ”On” erscheint.
Löschen eines Schaltzeitraums:
Mit ”PROG” den zu löschenden Zeitraum wählen.
”CLR/RCL” drücken, wodurch die eingestellte Zeit gelöscht
wird. Diesen Vorgang für Ein (On) und Aus (Off) ausführen.
Innerhalb der folgenden 30 Sek. kann die Einstellung
durch erneutes Betätigen von ”CLR/RCL” wieder
hergestellt werden.
Sollen alle Schaltzeiträume gelöscht werden, so kann dies
durch Drücken von ”CLR/RCL” für mehr als 3 Sek. erfolgen.
Sind alle Schaltprogramme gelöscht, so schaltet der
Dämmerungsschalter gemäß der eingestellten Helligkeit
(Luxniveau) ein.
Einstellung Lux, Abb. 6 I:
Den Luxbereich am Drehschalter einstellen, Abb. 6 I:
Der Bereich umfasst 5 lux bis 500 lux.
Ist der Schalter auf ∞ lux eingestellt, so arbeitet der
Dämmerungsschalter helligkeitsunabhängig und gemäß
den eingestellten Schaltzeiträumen.
Die integrierte LED dient als Anzeige – ohne Zeitversatz.
Beim Drehen des Luxschalters leuchtet die LED ab
Erreichen des aktuellen Luxniveaus dauerhaft.
Die Beleuchtung schaltet mit 60 Sek. Verzögerung ein
bzw. aus.
Einstellung Lux learn, Abb. 1:
Es ist möglich, den aktuellen Lux-Istwert einzulesen und
diesen als Ein/Aus-Schaltpunkt vorzugeben.
Dies erfolgt durch Gedrückthalten der Taste ”Learn/Test”
für > 2 Sek. & < 6 Sek. Die LED fängt an, langsam zu
blinken; nach ca. 5 Sek. schalten LED und Beleuchtung
sich für 5 Sek. ein als Hinweis darauf, dass der Luxwert
eingelesen wurde.
Das Einlesen eines Luxwertes ist nur im Bereich 5 lux bis
500 lux möglich.
Liegt der Luxwert außerhalb dieses Bereichs, so blinkt
die LED 5 Sek. in schneller Folge, danach schalten sich
LED und Beleuchtung für 5 Sek. ein. In diesen Fällen
werden folgenden Wert angewendet: Ist der aktuelle lux
Wert unter 5 lux wird 5 lux angewendet und umgekehrt
ist der wert über 500 lux wird 500 lux als Ein/AusSchaltpunkt angenommen.
5. Fehlerortung
Problem:
Beleuchtung wird nicht eingeschaltet.
Mögliche Ursache:
1. Anschluss falsch vorgenommen.
2. Luxniveau liegt über dem eingestellten Wert.
3. Schaltzeitraum nicht korrekt eingestellt.
Abhilfe:
1. Anschluss prüfen, siehe Abb. 4.
2. Luxwert niedriger einstellen. Bei Erreichen des Niveaus
schaltet sich die LED ein (siehe Einstellung, Lux).
3. Schaltzeitraum prüfen.
6. Wartung
Bei Fehlern oder Betriebsstörungen einen
Elektrofachbetrieb hinzuziehen.
7. Technische Daten
Eingang:
Versorgungsspannung....................230V AC ± 10%
Leistungsaufnahme ........................<1 W
Ausgang:
Relaisschalter (potentialfrei) ...........NO, µ 10 A
Belastung
Glühlampen ................................2300 W
Leuchtröhren unkompensiert .....1200 VA
Halogenglühlampen ...................2300 W
Max. Kapazität ...........................140 µF
Energiesparlampen ....................58 Stck. (18 W)
Max. Einschaltstrom .......................80 A / 20 m Sek.
Leistungsdaten:
Luxbereich ......................................5 – 500 lux
Toleranz im Luxbereich...................±10 %
Datenspeicherung für
Einstellungen ..................................Batterie (CR 2032)
Lebensdauer der
Datenspeicherbatterie ....................ca. 2 Jahre
Kabeleinführung .............................2 x ø 12,5
Tüllen montiert
Schutzart ........................................IP 54
Isolationsklasse ..............................Schutz ist Klasse II.
Bei den angegebenen
Montagearten
Temperaturbereich .........................-25°C ... +50°C
Zulassungen:
CE gemäß ......................................EN 60669-2-1
230-V-Betrieb:
Please purchase
PDFStamp
Command Line product to remove this watermark.
Wird innerhalb von
30 Sek. keine Einstellung
http://www.verypdf.com
5(6)
Guide de montage et d’utilisation
1. Zones d’utilisation
Le relais crépusculaire Minilux 41-055 intègre une fonction
horloge DCF (radiopilotée) et sept programmes d’activation.
www.awag.ch
Le relais crépusculaire est utile dans les endroits suivants :
- Parkings extérieurs
- Aires extérieures
- Sentiers piétons
- Eclairage public des rues
- Eclairage des panneaux publicitaires.
2. Mode de fonctionnement
Le relais crépusculaire Minilux 41-055 allume la lumière le
soir lorsque le niveau de luminosité paramétré est atteint,
puis l’éteint le matin. A l’aide des sept programmes
d’activation, il est par exemple possible d’éteindre
l’éclairage pendant un certain temps la nuit ou pendant
le week-end.
Pour pouvoir allumer l’éclairage, le niveau de luminosité
en cours doit être inférieur à la valeur de consigne
(pendant plus de 60 secondes) et un programme
d’activation doit être actif.
Mode test :
Suite à un appui court (moins de 2 secondes) sur le bouton
gris du fond, l’éclairage s’allume pendant 5 minutes. Pour
interrompre le test, faire de nouveau un appui court. Fig. 1
3. Installation
Positionnement :
Afin d’obtenir une commande optimale de l’éclairage, il
est recommandé de positionner le relais crépusculaire
dans la direction nord/nord-est. Veiller à ce que le relais
crépusculaire ne soit pas gêné par un autre éclairage ou
par l’éclairage commandé. Fig. 2.
Si l’on souhaite utiliser la fonctionnalité DCF, il est
judicieux de vérifier si le relais crépusculaire peut recevoir
le signal dans la position souhaitée.
© AWAG Elektrotechnik AG
Demo (http://www.verypdf.com)
F
Minilux 41-055
Montage :
Utiliser soit les orifices de montage pour un
positionnement mural, soit les lanières pour un
positionnement sur un poteau. Fig. 3 A, B et C.
Schéma de câblage Fig. 4A. Le relais crépusculaire est
muni d’un relais sans potentiel permettant la connexion
d’une autre phase, Fig. 4 B.
4. Paramétrage
Une pellicule plastique a été insérée au niveau de la
batterie, Fig. 5. Lorsque cette pellicule est ôtée, l’afficheur
s’allume et il est possible de procéder à un réglage
manuel de l’horloge et des périodes d’activation. Le relais
crépusculaire ne reçoit pas le signal DCF lorsqu’il est
alimenté par la batterie de secours.
Réglage d’usine :
Lux (luminosité) : 35 lx
Horloge et programmes : non réglés.
Légende, Fig. 6 :
A = Jour de la semaine, 1= Lundi, 2= Mardi… 7= Dimanche
B = Icone DCF
indique l’horaire d’allumage dans le
C=
programme sélectionné.
Indique l’horaire
d’extinction dans le programme sélectionné.
D = Indique le programme d’activation en cours.
Il y a 7 programmes (1 à 7).
E = Heure
F = Bouton de réglage de l’horloge, de la date et du
programme d’activation.
G = Diode (LED)
H = « Œil » de la photodiode
I = Bouton de réglage de la luminosité (Lux)
Réglage de l’horloge et de la date, mode automatique (DCF) :
Lorsque le relais crépusculaire est branché sur le 230
V et qu’il n’a pas été procédé à un réglage manuel
de l’horloge, le relais crépusculaire cherche le signal
DCF et règle l’horloge automatiquement. Ceci prend
normalement entre 2 et 5 minutes. Pendant la recherche
du signal DCF, l’icone DCF clignote dans l’afficheur
et la LED clignote en rythme. Si la LED ne clignote
pas constamment en rythme, ce peut être le signe de
mauvaises conditions de réception.
Si l’horloge a été réglée manuellement, la fonctionnalité
DCF doit être activée pour obtenir une mise à jour
automatique de l’heure. Pour ce faire, maintenir enfoncé
le bouton « Learn/Test » (Fig. 1) pendant plus de 6
secondes.
d’allumage de l’éclairage est réglé sur 18H00 et l’horaire
d’extinction sur 23H00, et ce tous les jours ouvrables.
Si une seule période d’activation est souhaitée, terminer
en appuyant sur « Clock ». Sinon, appuyer sur « PROG » et
saisir une nouvelle période d’activation.
Remarque : un appui sur « Day » entraîne le cycle suivant :
toute la semaine, jours ouvrables, week-end et jours isolés.
Pour désactiver une période d’activation :
Sélectionner la période à désactiver grâce au bouton
« PROG ».
Maintenir le bouton « PROG » enfoncé pendant plus de
3 secondes jusqu’à ce que l’afficheur indique Off. Cette
procédure vaut à la fois pour l’horaire d’allumage (On) et
d’extinction (Off).
Pour réactiver, procéder de la même manière en
maintenant « PROG » enfoncé pendant plus de 3 sec,
jusqu’à ce que l’afficheur indique On.
Pour effacer une période d’activation :
Sélectionner la période à effacer grâce au bouton
« PROG ».
Appuyer sur « CLR/RCL » pour effacer l’horaire réglé.
Cette procédure vaut à la fois pour l’horaire d’allumage
(On) et d’extinction (Off).
Pendant les 30 sec suivantes, il est possible de générer
de nouveau le réglage en appuyant encore une fois sur
« CLR/RCL ».
Pour effacer toutes les périodes d’activation, maintenir
« CLR/RCL » enfoncé pendant plus de 3 sec.
Pour indiquer que le signal DCF a été reçu et que l’horloge
est réglée conformément à ce signal, l’icone DCF de
l’afficheur clignote. Le relais crépusculaire procède à une
mise à l’heure une fois quotidiennement (à 2H00).
Si tous les programmes d’activation sont effacés, le relais
crépusculaire allume l’éclairage en fonction du niveau de
luminosité paramétré.
Réglage de l’horloge et de la date, mode manuel, Fig. 7 :
Lorsque la batterie est activée ou que le relais crépusculaire
est branché sur le 230 V, tous les icones de l’afficheur
s’allument pendant 2 sec, puis 00:00 se met à clignoter.
L’horloge et la date peuvent alors être réglées en appuyant
sur « Day » (jour), « Hour » (heures) et « Min » (minutes), (voir
Fig. 6F).
Les jours sont indiqués par des triangles tout en haut
de l’afficheur.
Terminer en appuyant sur « Clock » (horloge) pour
sauvegarder les valeurs saisies (voir Fig. 6F).
Luminosité, réglage, Fig. 6 I :
La plage de luminosité se règle sur le bouton, Fig. 6 I.
La plage est comprise entre 5 lux et 500 lux.
Si le bouton est réglé sur ∞ lux , le relais crépusculaire ne
dépend pas de la luminosité et fonctionnera durant les
périodes d’activation paramétrées.
La LED intégrée fonctionne comme indicateur, sans
temporisation. Lorsqu’on tourne le bouton Lux, la LED
commence à s’allumer en continu dès que le niveau de
luminosité en cours est atteint.
L’éclairage s’éteint ou s’allume avec une temporisation
de 60 sec.
Sur la batterie :
Si aucun réglage n’est effectué pendant 30 secondes,
00:00 s’arrête de clignoter et l’horloge commence à
compter à partir de cette valeur, à savoir 00:00.
Sur 230 V :
Si aucun réglage n’est effectué pendant 30 secondes, la
fonctionnalité DCF est activée et l’horloge est remise à
l’heure automatiquement.
Réglage d’une période d’activation, Fig. 8 :
Le relais crépusculaire a 7 programmes On/Off
indépendants qui servent à activer (allumer) l’éclairage.
Réglage luminosité Learn, Fig. 1 :
Il est possible d’enregistrer le niveau de luminosité en cours
et de l’utiliser comme valeur de consigne pour l’allumage ou
l’extinction.
Pour ce faire, maintenir enfoncé le bouton « Learn/Test »
pendant plus de 2 sec et moins de 6 sec. La LED commence
à clignoter lentement puis, à l’issue de 5 sec, la LED et
l’éclairage s’allument pendant 5 sec pour indiquer que le
niveau de luminosité a été enregistré.
L’enregistrement d’un niveau de luminosité n’est possible
que dans la plage 5 lux à 500 lux.
Si le niveau de luminosité se trouve hors de cette plage,
la LED va clignoter rapidement pendant 5 sec puis la LED
et l’éclairage vont s’allumer pendant 5 sec.
Dans ce cas, la valeur de 500 lux sera utilisée comme
valeur de consigne pour allumer ou éteindre l’éclairage.
5. Résolution des problèmes
Problème :
L’éclairage ne s’allume pas.
Cause possible :
1. Mauvais branchement.
2. Le niveau de luminosité est supérieur à la valeur
paramétrée.
3. La période d’activation n’a pas été bien réglée.
Résolution :
1. Vérifier le branchement selon la Fig. 4.
2. Régler la luminosité sur un niveau inférieur. Lorsque
le niveau est atteint, la LED s’allume (voir réglage de la
luminosité).
3. Vérifier la période d’activation.
6. Entretien
En cas de défaut ou de perturbation du fonctionnement,
contacter un installateur électricien agréé.
7. Caractéristiques techniques
Entrée :
Tension d’alimentation.....................230 V ca ± 10%
Consommation ................................< 1 W
Sortie :
Contact relais (sans potentiel) .........NO, µ 10 A
Charge
Lampes à incandescence ...........2 300 W
Tubes fluorescents
non compensés...........................1 200 VA
Lampes halogènes à
incandescence ............................2 300 W
Capacité maximale .....................140 µF
Ampoules économes en
énergie ........................................58 (18 W)
Courant maxi de démarrage............80 A / 20 m sec
Performance :
Plage de luminosité .........................5 à 500 lux
Tolérance sur la plage de
luminosité (lux).................................±10 %
Dispositif de secours
pour paramétrage ............................Batterie (CR2032)
Longévité de la
batterie de secours..........................env. 2 ans
Entrée de câble ...............................2 douilles ø12,5
installées
Classe d’étanchéité .........................IP 54
Classe d’isolation ............................L’encapsulage est de
classe II
selon les instructions
de montage indiquées
Plage de températures ....................-25°C à +50°C
Homologations :
Conformité CE selon ......................EN 60669-2-1
Entrer dans les programmes en appuyant sur « PROG ».
Please purchase
PDFStamp
Command
Line product to remove this watermark.
Dans le paramétrage
servant d’exemple,
l’horaire
http://www.verypdf.com
6(6)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising