Bedienungsanleitung

Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Herkules Motorhacke
MH 300 B
Stand/Version: 03/2005
Indholdsfortegnelse
Sikkerhedsforskrifter …………………………...………………..……………………
Opmontering af ny maskine……………………………………………………………
Beklædning…………………………………………………………………………….
Kørsel og justeringsmuligheder………………...………………….…………………..
Opbevaring…………………………………..……………………………….…………
Vedligeholdelsesskema for motor…………………………..………………..…………
Tekniske specifikationer……………………………………………………..…………
Oversigt over tilbehør til maskinen………………………………………….…………
Overensstemmelses erklæring……………………………………………….…………
Reservedelsliste A……………………………………………….……………………..
Reservedelstegning A……………………………………………….……………………..
Reservedelsliste B……………………………………………….……………………..
Reservedelstegning B……………………………………………….……………………..
Reservedelsliste C……………………………………………….……………………..
Reservedelstegning C……………………………………………….……………………..
2
3
4
4
5
5
6
6
7
26
27
28
29
30
31
Vi ønsker dig tillykke med din nye havefræser. Vi er overbevist om, at denne maskine fuldt ud vil
opfylde dine forventninger. For at opnå det maksimale udbytte af din maskine, bør du gennemlæse
denne betjeningsvejledning grundigt. Det vil spare dig for unødige besværligheder. Du bør især
være opmærksom på sikkerhedsforskrifterne, som er markeret med dette symbol:
Sikkerhedsforskrifter
Ved arbejde med havefræseren bør sikkerhedsanvisningerne følges nøje. Gennemlæs betjeningsvejledningen
grundigt inden du starter din maskine. Vær sikker på at du omgående kan stoppe maskinen og slukke
motoren i tilfælde af uheld. Samtlige instruktioner omkring sikkerhed og vedligeholdelse af fræseren tjener
til din egen sikkerhed.
• En fræser må ikke bruges til andet arbejde end som beskrevet i betjeningsvejledningen.
• Brug kun tilbehør og originale reservedele. Montering af ikke godkendte dele kan medføre forøget risiko
og er derfor ikke lovlig. Ethvert ansvar fraskrives ved ulykke eller anden skade som forårsages p.g.a.
montering af uoriginale dele.
• Før maskinen tages i brug, bør forhandleren eller anden fagkyndig instruere.
• Den der betjener maskinen er ansvarlig for andre personer i arbejdsområdet. Brug aldrig maskinen når
andre, især børn eller dyr er i nærheden.
• Mindreårige må ikke betjene maskinen.
• Maskinen må kun lånes ud til personer, som er fortrolig med betjening af maskinen.
Betjeningsvejledningen skal under alle omstændigheder medleveres.
• Fræseren må kun betjenes af personer, som er udhvilede, raske og i god form. Hvis arbejdet er
udmattende, bør der holdes jævnlige pauser. Efter indtagelse af alkohol må der ikke arbejdes med
maskinen.
• De, fra fabrikken monterede styreenheder, som f.eks. koblingskablet fra håndtaget må ikke fjernes
eller afdækkes.
• Check altid før start, at bolte og møtrikker er spændt.
”Pas på roterende knive”
Arbejde med maskinen på stejle skråninger er farligt!
Benyt kun maskinen på områder, hvor den kan håndteres sikkert!
2
Opmontering af maskine:
Leveringsomfang:
Maskinen leveres i en papkasse, der
Indeholder et grundmodul samt diverse
løsdele og et sæt vejledninger.
Pak forsigtigt de enkelte dele ud af kassen,
og kontroller, at der er de dele som vist på
billederne.
Fræserknive samt Jordspyd & hjulbøjle:
Der er to knivrotorer, og de er ens. De
monteres på gearets aksel med splitbolte, der
låses af en split.
Jordspyd & hjulbøjle monteres ligeledes
med de to medfølgende splitbolte.
Montage af understyr:
Først monteres de to understyrrør på
maskinens chassis. Træk den lange stålbolt
ud af chassis og gear. Tryk dernæst de to
understyrrør ind gennem hullerne, og monter
den lange bolt igen. HUSK at spænde bolten
Montage af overstyr:
Herefter monteres det øverste styr vha. de
plastklodserne. Vær opmærksom på at,
plastik klodserne er mærket med en tap, som
skal vende modsat hinanden (som pilene
viser), for at styret får den korrekte funktion.
Koblingskabel & gaskabel:
Koblingskabel og håndtag monteres på højre
side af styret medens gaskablet monteres på
venstre side af styret.
Bemærk - Motoren er leveret uden olie og benzin.
Olie & benzin:
Maskinen er leveret uden olie og benzin.
Motoren skal påfyldes 0,6 liter SAE 30
motorolie, og blyfri benzin oktan 92 eller 95
For yderligere oplysninger om motoren,
se venligst den vedlagte vejledning for
motoren
92/95 Oktan
SAE 30 Olie
3
Vedligeholdelse af gear
Gearet er smurt fra fabrikken. I tilfælde af at pakdåsen bliver utæt eller defekt, kan det være nødvendigt
at efterfylde med fedt. I tilfælde af efterfyldning, påfyldes multifak feks. EP-O, indtil det løber ud af
påfyldningshullet, når maskinen står vandret.
Beklædning:
• Ved arbejdet med maskinen er tætsiddende arbejdstøj,
solide arbejdshandsker, høreværn og støvler
med skridsikre såler samt stålkappe påbudt.
Kørsel og justeringsmuligheder:
Kørsel med maskinen:
Hobby 300 fræseren er beregnet til at kultivere i
køkkenhaver og blomsterbede. Endvidere kan den
udstyres med en forskelligt tilbehør til en række
arbejdsopgaver.
Læs motorens vejledning nøje, og vær fortrolig med
specielt start og stop af motoren. Generelt startes motoren
ved at aktivere gashåndtag til fuld gas, pumpe choke
funktionen og dernæst trække i start snoren til motoren
starter.
Når koblingsgrebet på højre side af styret trykkes ned,
begynder maskinens knive at rotere. Det er vigtigt, at
håndtaget trykkes helt i bund, dvs. mod styret, for at sikre
optimal spænding af remmen der overfører kræfterne fra
motoren til transmissionen.
Jordspyd:
Indstillingen af jordspydet bestemmer arbejdsdybden. Jo
længere jordspydet justeres nedad desto dybere vil
maskinen arbejde sig ned i jorden. Den rigtige
fræsedybde er "nøglen" til let arbejde. Indstillingen
varierer med jordforholdene.
Jorden skal typisk køres over 2-3 gange i forskellige
retninger.
Rengøring efter brug:
Efter hvert brug bør fræseren rengøres. Brug haveslangen
og spul jord og snavs af. Frigør knivakslen for senegræs
m.m. Stelnummeret må kun tørres over med en fugtig
klud, da man ellers kan risikere at stelnummeret bliver
beskadiget. Undgå at bruge en højtryksrenser til
rengøringen.
Bemærk: gearet kan blive meget varm
under kørsel.
4
Opbevaring
Såfremt maskinen ikke skal anvendes over en længere perioden, bør følgende forskrifter overholdes. Det
vil give din maskine en længere levetid.
- skift olien!
Når motoren står vandret, skal du kunne se olien på oliepinden.
Tøm maskinen for brændstof. Lad motoren køre indtil karburatoren er helt tom (motoren stopper af sig
selv). Hvis der efterlades brændstof i tanken i en længere periode kan eventuelle urenheder i benzinen
tilstoppe karburatoren hvilket kan medføre besværlig start, tab af ydeevne etc.
Afmonter tændrøret. Hæld et par dråber motorolie ned i tændrørsåbningen. Træk i startsnoren 4-5 gange
og sæt tændrøret på igen. Træk langsomt i startsnoren indtil der mærkes modstand. Dette lukker
indsugnings- og udstødningsventilen og derved forhindrer du rustdannelser i cylinderen.
Overfladen fugtes med en olievædet klud.
Du bør altid opbevare din maskine på et tørt og rent sted.
Vedligeholdelsesplan over motor
Interval
Punkter
Oliekontrol - efter
påfyldning
Før brug,
hver gang
Hver 10.
time
Hver 50.
time
Hver 300.
time
X
Skift motorolie
X
(1)
Rens luftfilter
X
(2)
Rens tændrør og juster
elektrodeafstand
X
Justering af ventiler
X
(3)
Fjernelse af
koksbelægning på
topstykket
X
(3)
Slibning af ventiler
X
(3)
(1) Bør skiftes efter de 2 første timer, derefter for hver 10. time, eller mindst én gang årligt.
(2) Såfremt maskinen arbejder under meget snavsede forhold skal luftfilteret renses dagligt eller for
hver 5 timers kørsel.
(3) Disse reparationer kræver i de fleste tilfælde specialværktøj, hvorfor man bør henvende sig til sin
forhandler.
5
Specifikationer – Fræser:
Hobby 300 B
Længde .......................................
Bredde ........................................
Højde ..........................................
Vægt, tør.....................................
Rotationshastighed, knive...........
Cylindervolumen ........................
1210 mm
510 mm
1020 mm
28 kg
120 o/min
148cm3
Støjniveau
2000/14/EC
Model Hobby 300
B&S 3,5 HK Classic..................
Tecumseh Vantage 37 T.............
Hobby 300 T
92,73 dB(A)
91,34 dB(A)
1210 mm
510 mm
1020 mm
27 kg.
120 o/min
156 cm3
Støjniveau
Vibration
Operatør
Betjeningsgreb
81,00 dB(A)
78,50 dB(A)
6,1 m/s-2
6,3 m/s-2
Oplysninger om motoren forefindes i vedlagte vejledning.
Tilbehør til maskinen:
Luftgummihjul:
Hyppeplov:
3.00x4 dæk med traktor
mønster, til brug sammen
med rive, skuffejern og
hyppeplov
Nr. 91032000100
Anvendes til at hyppe
omkring rækkeafgrøder
specielt kartofler.
Nr. 91032500100
Vægtklodser:
Gårdrive:
Sæt vægtklodser til
montage i fælge på
luftgummihjulene.
Vægt 10 kg/styk.
Nr. 91097000100
Ordner gårdspladsen i
et snuptag. Bredden er
60 cm.
Nr. 91031000100
Skuffejern:
Mosfjerner:
Løsner ukrudt i haven
eller gårdspladsen.
Arbejdsbredde 40 cm.
Nr. 91031500100
Fjerner mos fra plænen.
Monteres på udgangsaksel
og ekstra sæt skærme på
knivskærmen. ArbejdsBredde 50 cm.
Nr. 91033000100
6
EF Overensstemmelseserklæring
Jf. artikel 8 i Maskindirektivet 98/37/EF og direktiv 2000/14/EF
Fabrikant:
TEXAS Andreas Petersen A/S
Knullen 2, Højby
DK-5260 Odense S
DANMARK
Erklærer hermed at, at nedenstående havefræser:
Maskintype
Mærke
Motortype
Modelbetegnelse
Serie identifikation
Havefræser.
TEXAS.
Forbrændingsmotor.
Hobby.
300B – 300T
Er i overensstemmelse med maskindirektivet 98/37/EF og direktivet 2000/14/EF
om støjemission fra maskiner.
Målt lydeffektniveau for en repræsentativ maskine:
Briggs & Stratton Classic 3,5HK
Tecumseh Vantage 37T
LWA = 92,73 db(A)
LWA = 91,34 db(A)
Garanteret Lydeffektniveau for maskinen:
Briggs & Stratton Classic 3,5HK
Tecumseh Vantage 37T
LWA = 96 db(A)
LWA = 96 db(A)
Målt efter ISO 11094 af DELTA Acoustics & Vibration, Danmark.
Maskinen er ydermere udviklet i overensstemmelse med
Udfærdiget i Odense den 1. Oktober 2002.
TEXAS Andreas Petersen A/S
__________________
Verner Hansen
Adm. Direktør
7
DS/EN 709
GB
Table of contents
Safety regulations...............................................................................................................
Assembly instructions ........................................................................................................
Clothing..............................................................................................................................
Operation and adjustment...................................................................................................
Storage................................................................................................................................
Engine maintenance plan ...................................................................................................
Technical specifications .....................................................................................................
Accessories.........................................................................................................................
EC declaration of conformity .............................................................................................
Parts List A.........................................................................................................................
Exploded Drawing A..........................................................................................................
Parts List B .........................................................................................................................
Exploded Drawing B..........................................................................................................
Parts List C .........................................................................................................................
Exploded Drawing C..........................................................................................................
8
9
10
10
11
11
12
12
13
26
27
28
29
30
31
Congratulations on purchasing your new rotary cultivator. While we are certain it will fully live up to your
expectations, to get the most out of your new garden tool you should carefully read the instructions first,
especially the safety regulations, which are marked with the following symbol:
Safety regulations
When using the cultivator, the following safety instructions should be carefully followed. Always be sure
that you can stop the machine at once and switch the motor off in case of accident. All instructions for safety
and maintenance are for your own benefit.
• Never use the cultivator for work other than that described in the manual.
• Use only original accessories and spares. Fitting unauthorised parts can be dangerous and is therefore
illegal. The manufacturer disclaims all liability in the case of accident or other damage caused by the
fitting of unoriginal parts.
• Before using the machine, you should let the dealer or other expert show you how to operate it.
• The person operating the machine is responsible for the safety of others in the vicinity. Never use
the machine when others, especially children or animals, are nearby.
• The machine should not be used by under aged.
• The machine should only be lent to persons who know how to use it. For good measure, always
make sure they have the manual as well.
• The cultivator should only be used by fit, healthy persons. If you get tired, take frequent breaks.
Never use the machine after drinking alcohol.
• The factory-fitted control units, such as the gear cable from the handle, must not be removed or
covered.
• Always check that nuts and bolts are tight before starting the machine.
“Be careful of rotating knifes”
Using the machine on steep slopes is dangerous!
Only use the machine in places where it can be operated safely!
8
Assembly instructions:
Package contents:
The machine comes in a cardboard box,
which contains a basic module, various
parts, and a manual.
Carefully unpack the box and check the
diagrams to see that none of the parts are
missing.
Cultivator blades, depth skid and wheel
bracket:
Fit the two identical rotor blades to the gear
shaft with the cotter bolt, which is locked by
a cotter pin.
Then fit the depth skid and wheel clamp
using the two cotter bolts supplied.
Assembly of lower handle:
Fit the two lower handle tubes on the chassis
first. Pull the long steel bolt out of the
chassis and gear. Then push the two tubes
through the holes and replace the long bolt.
REMEMBER to tighten the bolt.
Assembly of upper handle:
Now fit the upper handle using the plastic
adjusting screws. Note that these are marked
with a pivot point, which must face each
other (as shown by the arrows) for the
handle to function correctly.
Gear cable and throttle cable:
The gear cable and lever are fitted on the
right side of the handle, and the throttle
cable on the left side.
Note – Oil and petrol are not included
Oil and petrol:
Oil and petrol are not included with the
machine. Fill the motor with 0.6 litres of
SAE 30 motor oil and octane 92 or 95
unleaded petrol.
For further information about the motor, see
the attached motor manual.
92/95 Octane
SAE 30 Oil
9
Maintenance of gear
The gear has been equipped with moisture/grease when sent from the fabric. In case that the stuffing box
starts to leak or breaks, it may be necessary to refill with moisture/grease. When necessary please refill with
Multifak e.g. EP-O until it runs out of the filling hole when the machine is placed in horizontal position.
Clothing:
• When using the machine, wear tight-fitting work clothes,
strong working gloves, hearing protectors and boots with
non-skid soles.
Operation and adjustment:
Operation:
The Hobby 300 cultivator is intended for use in vegetable
gardens and flower beds. It can also be fitted with various
accessories for a number of different uses.
Read the motor manual carefully, especially the part
about starting and stopping. To start the motor, give full
throttle, pump the choke and pull on the start cord until
the motor starts.
When the gear lever on the right side of the handle is
pressed down, the rotor blades begin to turn. It is
important to press the lever all the way down, i.e. towards
the handle, to ensure optimal tension of the belt which
transmits power from the motor to the transmission.
Depth skid:
The setting of the depth skid determines the blade depth.
The deeper the rod is set, the deeper the machine will till
the earth. The correct blade depth is the “key” to easy
cultivation. The setting varies according to soil
conditions.
For best results, cultivate the soil 2-3 times in different
directions.
Cleaning after use:
The cultivator should be cleaned after use. Use the
garden hose to wash the earth and dirt off. Remove quick
grass, etc., from the blade shaft. The chassis
identification number should only be wiped over with a
damp cloth, otherwise it could get damaged. Avoid using
a high-pressure cleaner.
Note : The gear can become very hot
during operation
10
Storage
If the machine is not to be used for a longer period, the following precautions should be taken. This will
ensure a longer working life.
- change the oil!
With the motor in a horizontal position, there should be oil on the dipstick.
Empty the fuel tank. Run the motor until the carburettor is completely empty (the motor stops
by itself). If fuel is left in the tank for a longer period, any impurities in the petrol can clog the
carburettor, which can result in harder starting, loss of performance, etc.
Remove the spark plug. Pour a couple of drops of motor oil down the spark plug hole. Pull the start cord
4-5 times and replace the spark plug. Pull the start cord slowly until you feel some resistance. This
closes the fuel and exhaust valves and prevents corrosion in the cylinder.
Wipe the surface with an oily cloth.
Always store the machine in a dry, clean place.
Motor maintenance plan
Interval
Points
Oil check - after
filling
Before use,
every time
Every 10
hours
Every 50
hours
Every 300
hours
X
Change motor oil
X
(1)
Clean air filter
X
(2)
X
Clean spark plug and
adjust spacing of
electrodes
Adjust valves
X
(3)
Remove carbon
deposits from cylinder
lead
X
(3)
Reface the valves
X
(3)
(1) Should be changed after the first 2 hours, and then after every 10 hours, or at least once a year.
(2) If the machine is operated under very dirty conditions, the air filter should be cleaned daily, or after
every 5 hours’ operation.
(3) In most cases, these repairs require special tools. If in doubt, ask your dealer.
11
Technical specifications
Cultivator
Hobby 300 B
Length.........................................
Breadth .......................................
Height .........................................
Weight, dry .................................
Rotation speed, blades ................
Cylinder volume .........................
1210 mm
510 mm
1020 mm
28 kg
120 rpm
148 cm3
Noise level
2000/14/EC
Model Hobby 300
B&S 3.5 HK Classic..................
Tecumseh Vantage 37 T.............
Hobby 300 T
92,73 dB(A)
91,34 dB(A)
1210 mm
510 mm
1020 mm
27 kg
120 rpm
156 cm3
Noise level
Vibration
Operator
Control lever
81,00 dB(A)
78,50 dB(A)
6,1 m/s-2
6,3 m/s-2
See attached manual for information about the motor
Accessories:
Pneumatic tyre:
Ridger :
3.00 x 4 tyre with tractor
pattern, for use with rake,
push hoe and ridging
plough
No. 91032000100
Used to ridge between
row crops, especially
potatoes.
No. 91032500100
Wheel weights:
Yard rake:
Set of weights for
mounting on the rim
of the pneumatic wheels.
Weight 10 kg each.
No. 91097000100
Makes quick work of
raking the farmyard. Width:
60 cm.
No. 91031000100
Push hoe:
Moss remover:
Loosens weeds in the
garden or farmyard.
Work width: 40 cm.
No. 91031500100
Removes moss from the
lawn.To be mounted on
the off-drive shaft.
The extra set of guards to
be mounted on blade
the Blade guard.
Work width: 50 cm.
No. 91033000100
12
EC Declaration of Conformity
Cf. article 8 of Directive of Machinery 98/37/EC and Directive 2000/14/EC
Manufacturer:
TEXAS Andreas Petersen A/S
Knullen 2, Højby
DK-5260 Odense S
DENMARK
hereby declares that the following cultivator:
Machine type
Make
Motor type
Model designation
Series identification
Garden cultivator
TEXAS
Internal combustion engine
Hobby
300B - 300T
complies with machinery directive 98/37/EC and directive 2000/14/EC on noise
emission from machines.
Measured sound power for a representative machine:
Briggs & Stratton Classic 3.5HP
Tecumseh Vantage 37T
LWA = 92,73 db(A)
LWA = 91,34 db(A)
Guaranteed sound power for machine:
Briggs & Stratton Classic 3.5HP
Tecumseh Vantage 37T
LWA = 96 db(A)
LWA = 96 db(A)
Measured according to ISO 11094 by DELTA Acoustics & Vibration, Denmark.
The machine also conforms to DS/EN 709
Odense, October 1, 2002
TEXAS Andreas Petersen A/S
__________________
Verner Hansen
Managing Director
13
D
Inhaltsverzeichnis
Sicherheitsvorschriften.......................................................................................................
Aufstellung des Geräts .......................................................................................................
Arbeitsbekleidung ..............................................................................................................
Betrieb und Justierungsmöglichkeiten ...............................................................................
Aufbewahrung....................................................................................................................
Wartungsplan für den Motor ..............................................................................................
Technische Spezifikationen................................................................................................
Gerätezubehör ....................................................................................................................
Ersatzteilliste A ..................................................................................................................
Ersatzteilzeichnung A ........................................................................................................
Ersatzteilliste B ..................................................................................................................
Ersatzteilzeichnung B.........................................................................................................
Ersatzteilliste C ..................................................................................................................
Ersatzteilzeichnung C.........................................................................................................
14
15
16
16
17
17
18
18
26
27
28
29
30
31
Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer neuen Gartenhacke. Wir sind davon überzeugt, dass dieses Gerät
Ihren Erwartungen vollauf gerecht werden wird! Um die Möglichkeiten Ihres Geräts bestmöglich
auszuschöpfen und sich unnötige Mühen zu ersparen, ist es wichtig, dass Sie diese Bedienungsanleitung
gründlich durchlesen. Beachten Sie vor allem die Sicherheitsvorschriften, die mit diesem Symbol
gekennzeichnet sind:
Sicherheitsvorschriften
Während der Arbeit mit der Gartenhacke müssen die Sicherheitsanweisungen genauestens befolgt werden.
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Start des Geräts gründlich durch und stellen Sie sicher, dass
Sie im Falle eines Unfalls den Motor unverzüglich stoppen und ausschalten können. Sämtliche Anweisungen
bezüglich Sicherheit und Wartung der Fräse dienen Ihrer eigenen Sicherheit.
• Die Hacke darf nur für die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Arbeiten verwendet werden.
• Verwenden Sie nur Zubehör und original Ersatzteile, da das Montieren von nicht gutgeheißenen Teilen
ein erhöhtes Risiko mit sich führt und deshalb illegal ist. Wir lehnen jegliche Haftung ab für Unfälle oder
sonstige Schäden, die durch die Montierung von nicht originalen Teilen verursacht werden.
• Bevor das Gerät in Betrieb genommen wird, muss es vom Fachhändler oder jemand anderem fachkundig
erklärt worden sein.
• Der Benutzer des Geräts ist für andere sich im Arbeitsbereich befindende Personen verantwortlich.
Benutzen Sie das Gerät nie, wenn sich sonst jemand, v.a. Kinder oder Tiere, in der Nähe befindet.
• Die Benutzung des Geräts von Minderjährigen ist untersagt.
• Das Gerät darf nur solchen Personen ausgeliehen werden, die mit der Bedienung des Geräts vertraut sind.
Diese Bedienungsanleitung muss unter allen Umständen mitgeliefert werden.
• Die Hacke darf nur von Personen bedient werden, die ausgeruht, gesund und fit sind. Sollte die Arbeit
ermüden, sind regelmäßige Pausen einzuschalten. Nach dem Genuss von Alkohol darf nicht mit dem
Gerät gearbeitet werden.
• Die ab Fabrik montierten Steuereinheiten, wie z.B. das Kupplungskabel des Handgriffs dürfen nicht
entfernt oder zugedeckt werden.
• Überprüfen Sie vor dem Start immer, dass Bolzen und Muttern fest angezogen sind.
„Geben Sie auf die rotierenden Hack Messer Acht!”
Es ist gefährlich, das Gerät an steilen Böschungen zu benützen!
Benutzen Sie das Gerät nur in Gebieten, wo es sicher gehandhabt werden kann!
14
Aufstellung des Geräts:
Lieferumfang:
Das Gerät wird in einer Kartonschachtel als
Grundmodul mit diversen losen Teilen und
einen Satz Anleitungen geliefert.
Packen Sie die einzelnen Teile vorsichtig
aus und überprüfen Sie, dass sich alle
abgebildeten Teile mit geliefert worden sind.
Hackmesser samt Hacksporn & Radbügel:
Es gibt zwei gleiche Hackmesser, die mit
Steckbolzen, die mit einem Splint
geschlossen werden, auf die Getriebeachse
montiert werden.
Hacksporn & Radbügel werden ebenfalls
mit den beiden mitgelieferten Steckbolzen
montiert.
Montieren von unterem Lenkholm:
Montieren Sie zuerst die beiden unteren
Lenkrohre ans Gerätechassis. Ziehen Sie den
langen Stahlbolzen aus Chassis und
Getriebe. Stoßen Sie dann die beiden
unteren Lenkrohre durch die Löcher hinein
und montieren Sie den langen Bolzen wieder
an. VERGESSEN SIE NICHT, den Bolzen
anzuziehen.
Montieren von oberem Holm:
Montieren Sie danach den oberen Holm
mithilfe der Plastikhalterung an. Bitte achten
Sie darauf, dass die markierten Stifte an den
Plastikhalterung gegeneinander schauen
(wie die Pfeilen zeigen), damit der Holm die
richtige Funktion erhält.
Kupplungshebel & Gaskabel:
Das Kupplungskabel und der Handgriff
werden auf die rechte Seite des Holm
montiert, wohingegen das Gaskabel auf der
linken Seite des Holm angebracht wird.
Hinweis: Der Motor wird ohne Öl und Benzin geliefert
Öl & Benzin:
Das Gerät enthält bei der Lieferung weder
Öl noch Benzin. Der Motor muss mit 0,6
Liter SAE 30 Motoröl und bleifreiem
Benzin Oktan 92 oder 95 gefüllt werden.
Für weitere Angaben zum Motor beachten
Sie bitte die beiliegende Anleitung für den
Motor.
92/95 Oktan
SAE 30 Öl
15
Wartung des Getriebes
Das Getriebe ist von der Seite der Fabriks mit Fett geschmiert. Im Falle dass die Stopfbuchse defekt oder
durchlässig wird, wird es möglicherweise notwending mit Fett nachzufüllen. Wenn notwendig ist bitte mit
Multifak z.B. EP-O nachfüllen – bis den Multifak von dem Nachfüllung Loch hinausläuft, wenn die
Maschine waagrecht steht.
Arbeitsbekleidung:
• Während der Arbeit mit dem Gerät empfehlen wir das
Tragen von eng anliegenden Arbeitskleidern, soliden
Arbeitshandschuhen, einem Gehörschutz sowie
Schuhen mit trittsicheren Sohlen und Stahlkappe.
Betrieb und Justierungsmöglichkeiten:
Betrieb des Geräts:
Die Hacke wird zur Kultivierung von kleingärten und
Blumenbeeten verwendet. Des Weiteren kann sie mit
verschiedenem Zubehör zur Ausführung einer Reihe
anderer Aufgaben ausgestattet werden.
Lesen Sie die Anleitung für den Motor genau durch und
machen Sie sich insbesondere mit den Start- und
Stoppvorgängen des Motors vertraut. Üblicherweise wird
der Motor gestartet durch Aktivieren von Gashandgriff
auf die volle Leistung, Pumpen der Choke-Funktion und
danach Ziehen an der Startschnur, bis der Motor startet.
Wenn der Kupplungsgriff auf der rechten Seite des
Lenkers hinabgedrückt wird, beginnen die Messer des
Geräts zu rotieren. Der Handgriff muss ganz nach unten
gedrückt, d.h. gegen den Holm gedrückt werden, damit
eine optimale Spannung des Riemens, der die Kraft vom
Motor zum Achsantrieb überführt, erreicht wird
Hacksporn:
Die Einstellung des Hacksporn bestimmt die Arbeitstiefe.
Je weiter der Hacksporn nach unten justiert wird, desto
tiefer wird sich das Gerät in die Erde hineinarbeiten. Die
richtige Hacktiefe ist der „Schlüssel“ zu einer einfachen
Arbeit, wobei die Einstellung je nach Erdbeschaffenheit
varieren kann.
Die Erde muss normalerweise 2-3 Mal in verschiedene
Richtungen durchgearbeitet werden.
Reinigung nach Gebrauch:
Die Hacke sollte nach jedem Gebrauch gereinigt
werden. Verwenden Sie dazu den Gartenschlauch
und spülen Sie damit Erde und Schmutz weg.
Entfernen Sie Quecke u.Ä. von der Messerachse.
Die Rahmennummer darf nur mit einem feuchten
Lappen abgewischt werden, da Sie sonst riskieren,
dass sie beschädigt wird. Verwenden Sie zur
Reinigung nie einen Hochdruckreiniger.
Bitte bemerken. Das Getriebe wird sehr
warm während Benutzung
16
Aufbewahrung
Wenn das Gerät einmal über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, müssen folgende
Anweisungen beachtet werden. Die Lebensdauer Ihres Geräts wird dadurch deutlich verlängert.
- Wechseln Sie das Öl!
In der horizontalen Lage des Motors ist am Ölstab der Ölstand ablesbar.
Entfernen Sie den gesamten Brennstoff aus dem Gerät. Lassen Sie den Motor laufen, bis der
Vergaser ganz leer ist (der Motor stoppt von alleine). Bleibt über einen längeren Zeitraum
Brennstoff im Tank liegen, kann der Vergaser durch eventuelle Verunreinigungen im Benzin
verstopft werden, wodurch das Starten des Motors erschwert, die Leistungsfähigkeit
beeinträchtigt etc. werden kann.
Nehmen Sie die Zündkerze heraus und geben Sie einige Tropfen Motoröl in die Zündkerzenöffnung.
Ziehen Sie 4-5 Mal an der Startschnur und setzen Sie die Zündkerze wieder ein. Ziehen Sie langsam an
der Startschnur, bis Sie einen Widerstand spüren. Dadurch werden das Einsaug- und Ausstoßventil
geschlossen, was die Rostbildung im Zylinder verhindert.
Befeuchten Sie die Oberfläche mit einem in Öl getauchten Lappen.
Bewahren Sie Ihr Gerät immer an einem trockenen und sauberen Ort auf.
Wartungsplan für den Motor:
Intervall
Punkte
Ölkontrolle – nach
dem Auffüllen
Vor
Gebrauch,
jedes Mal
Nach
jeweils 10
Stunden
Nach
jeweils 50
Stunden
Nach
jeweils 300
Stunden
X
Motoröl wechseln
X
(1)
Luftfilter reinigen
X
(2)
X
Zündkerze reinigen
und
Elektrodenabstand
justieren
Ventile justieren
X
(3)
Koksbelag auf dem
Oberstück entfernen
X
(3)
Ventile schleifen
X
(3)
(1) Muss nach den ersten beiden Stunden gewechselt werden, danach jeweils alle 10 Stunden oder
mindestens ein Mal jährlich.
(2) Bei Benutzung des Geräts in sehr schmutzigen Verhältnissen müssen die Luftfilter täglich oder
nach jeweils 5 Stunden Betrieb gewechselt werden.
(3) Für diese Reparaturen ist in den meisten Fällen Spezialwerkzeug erforderlich – wenden Sie sich
dazu an Ihren Händler.
17
Technische Spezifikationen
Hacke
Hobby 300 B
Länge ..........................................
Breite ..........................................
Höhe ...........................................
Gewicht, trocken.........................
Rotationsgeschwindigkeit, Messer
Zylindervolumen ........................
Modell Hobby 300
B&S 3,5 HK Classic..................
Tecumseh Vantage 37 T.............
Hobby 300 T
1210 mm
510 mm
1020 mm
28 kg
120 r/min
148 cm3
Schallpegel
2000/14/EC
92,73 dB(A)
91,34 dB(A)
1210 mm
510 mm
1020 mm
27 kg
120 r/min
156 cm3
Schallpegel
Vibration
Operateur Bedienungsgriff
81,00 dB(A)
78,50 dB(A)
6,1 m/s-2
6,3 m/s-2
Die Angaben zum Motor befinden sich in der beiliegenden Anleitung
Gerätezubehör:
Luftbereifung:
Häufelpflug:
3.00 x 4 Reifen mit Traktor
Muster, wird zusammen mit
Rechen, Schaufeleisen und
Häufelpflug verwendet.
Nr. 91032000100
Wird zur Häufelung von
Reihensaat, speziell
Kartoffeln verwendet.
Nr. 91032500100
Radgewichte:
Schotterharke/Rechen:
Radgewichte zur
Montage auf die Felge
der Luftbereifung.
Gewicht 10 kg/Stück
Nr. 91097000100
Räumt den Hofplatz
im Handumdrehen auf.
Breite 60 cm.
Nr. 91031000100
Schaufeleisen:
Moosrechen/Vertikultierer:
Löst Unkraut im Garten
oder auf dem Hofplatz.
Arbeitsbreite 40 cm.
Nr. 91031500100
Entfernt Moose im Rasen
Wird auf Ausgangsachse
montiert. Ein Extraset
Schutzflügel wird auf den
Messerschutz montiert.
Arbeitsbreite 50 cm.
Nr. 91033000100
18
EG-Konformitätserklärung
Vgl. Artikel 8 in der Maschinenrichtlinie 98/37/EG und der Richtlinie 2000/14/EG
Der Hersteller:
TEXAS Andreas Petersen A/S
Knullen 2, Højby
DK-5260 Odense S
DÄNEMARK
erklärt hiermit, dass die unten stehende Gartenfräse:
Maschinentyp
Marke
Motorentyp
Modellbezeichnung
Serie Identifikation
Gartenfräse
TEXAS
Verbrennungsmotor
Hobby
300B – 300T
mit der Maschinenrichtlinie 98/37/EG und der Richtlinie 2000/14/EG zur
Lärmemission von Maschinen konform ist.
Der gemessene Schallleistungspegel eines repräsentativen Geräts:
Briggs & Stratton Classic 3,5HK
Tecumseh Vantage 37T
LWA = 92,73 dB(A)
LWA = 91,34 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel für das Gerät:
Briggs & Stratton Classic 3,5HK
Tecumseh Vantage 37T
LWA = 96 dB(A)
LWA = 96 dB(A)
Gemessen gemäß ISO 11094 von DELTA Acoustics & Vibration, Dänemark.
Das Gerät wurde ferner in Konformität mit der DS/EN 709 entwickelt.
Ausgestellt in Odense, den 1. Oktober 2002
TEXAS Andreas Petersen A/S
_____________________________
Verner Hansen
Geschäftsführender Direktor
19
F
Table des matières
Règles de sécurité ...........................................................................................................
Montage de la machine .....................................................................................................
Vêtements..........................................................................................................................
Conduite et possibilités de réglage....................................................................................
Stockage ............................................................................................................................
Plan d’entretien du moteur ................................................................................................
Spécifications techniques ..................................................................................................
Accessoires pour la machine .............................................................................................
Déclaration de conformité UE...........................................................................................
Liste de pie´ces de´tacheés A.............................................................................................
Nomenclature de pie´ces de rechange A............................................................................
Liste de pie´ces de´tacheés B.............................................................................................
Nomenclature de pie´ces de rechange B............................................................................
Liste de pie´ces de´tacheés C.............................................................................................
Nomenclature de pie´ces de rechange C............................................................................
20
21
22
22
23
23
24
24
25
26
27
28
29
30
31
Toutes nos félicitations pour l’acquisition de votre nouveau motoculteur de jardin. Nous sommes certains
que cette machine va répondre pleinement à vos exigences. Pour que cette machine réalise un rendement
maximal, nous vous invitons à lire très attentivement ce mode d’emploi. Cela vous permettra d’éviter des
difficultés inutiles. Nous vous rendons particulièrement attentifs aux règles de sécurité marquées du
symbole :
Règles de sécurité
Lors du travail avec le motoculteur de jardin, les règles de sécurité doivent être strictement respectées. Lire
attentivement le mode d’emploi avant d’utiliser votre machine. Assurez-vous de pouvoir stopper la machine
et arrêter le moteur en cas d’accident. L’ensemble des instructions relatives à la sécurité et à l’entretien sont
au service de votre propre sécurité.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Un motoculteur ne doit pas être utilisé pour d’autres travaux que ceux décrits dans le mode d’emploi.
Utilisez uniquement les accessoires et les pièces de rechange d’origine. Le montage de pièces non
autorisées peut entraîner un accroissement des risques et par conséquent est interdit. En cas de montage
de pièces qui ne sont pas d’origine, aucune responsabilité n’est assumée en cas d’accident ou autre
dommage.
Avant de faire fonctionner la machine, il est recommandé que des instructions soient données par le
concessionnaire ou par une personne formée.
Celui qui utilise la machine est responsable vis-à-vis des autres personnes se trouvant dans la zone de
travail. Ne jamais utiliser la machine lorsque d’autres personnes sont à proximité, en particulier des
enfants ou des animaux.
La machine ne doit pas être utilisée par des personnes en bas âge.
La machine ne peut être prêtée qu’à des personnes familiarisées à son utilisation. Dans tous les cas le
mode d’emploi doit fourni avec la machine.
Le motoculteur ne peut qu’être utilisé par des personnes reposées, en bonne santé et en bonne forme
physique. Si le travail est fatigant, il est recommandé de faire des pauses régulières. Il est interdit de
travailler avec la machine après avoir consommé de l’alcool.
Les unités de commande montées d’origine par la fabrique, comme par exemple le câble d’embrayage
depuis la poignée, ne doivent pas être enlevés ou couverts.
Avant de démarrer, toujours contrôler si les boulons et les écrous sont serrés.
”Danger ! Couteau en rotation”
Le travail avec la machine sur des talus à forte pente est dangereux!
N’utiliser la machine que sur des terrains où elle peut être maniée en toute sécurité!
20
Montage de la machine :
La machine est livrée dans un carton
contenant le module de base ainsi que
diverses pièces détachées et un jeu de mode
d’emploi.
Sortir les pièces détachées du carton avec
précautions et contrôler que les pièces
correspondent à celles figurant sur les
illustrations.
Couteau motoculteur, barre de réglage de
profondeur & étrier roues :
Il y a deux ensembles rotatifs avec couteau,
identiques. A monter sur l’axe de
transmission avec des boulons à clavette,
verrouillés avec une clavette.
La barre de réglage de profondeur et l’étrier
des roues sont également à monter avec les
deux boulons à clavette fournis.
Montage du dispositif de direction
inférieur :
Monter tout d’abord les deux tubes de la
direction inférieure sur le châssis de la
machine. Tirer le long boulon en acier du
châssis et de l’engrenage. Presser ensuite les
deux tubes de la direction inférieure au
travers des trous et monter à nouveau le long
boulon. ATTENTION, bien serrer le boulon.
Montage du dispositif de direction
supérieur:
Monter ensuite le dispositif de direction
supérieur à l’aide des plots en plastique. Il
faut être attentif au fait que les plots en
plastique sont marqués d’un petit tenon, qui
doit être tourné dans le sens opposé de l’un
par rapport à l’autre (comme les flèches
l’indiquent), pour que le dispositif de
conduite reçoive la bonne fonction.
Câble d’embrayage & câble des gaz :
Monter le câble d’embrayage et la poignée
du côté droite du dispositif de conduite,
alors que le câble des gaz est monté du côté
gauche du dispositif de conduite.
Remarque - Le moteur est livré sans huile ni carburant
Huile & carburant :
La machine est livrée sans huile ni
carburant. Le moteur doit être rempli de 0,6
litres d’huile pour moteur SAE 30 et
d’essence sans plomb octane 92 ou 95.
Pour d’autres renseignements sur le moteur,
veuillez consulter le mode d’emploi pour le
moteur annexé.
Octane 92/95
Huile SAE30
21
Entretien de la boîte de transmission :
Lors de la sortie d’usine le boîtier de transmission est graissé et prêt à travailler.
En cas de fuites d’huile ou de bris du joint d’étanchéité, il peut s’avérer nécessaire de réajuster le niveau
d’huile dans le boîtier de transmission.
Pour ce faire utilisez de l’huile de type MULTIFAK EP-O et remplissez par l’orifice prévu à cet effet en
prenant soin de positionner la machine horizontalement.
Remplissez à ras bord jusqu’à ce que l’huile s’échappe de l’orifice de remplissage. Replacez et serrez le
boulon de vidange/remplissage.
Vêtements :
Lors du travail avec la machine, il est obligatoire de porter des habits de travail bien serrés, de solides gants
de travail, d’une protection auditive et des bottes
avec des semelles antidérapantes et avec une protection supérieure en acier.
Conduite et possibilités de réglage:
Conduite de la machine :
Le motoculteur Hobby 300 est conçu pour cultiver le
jardin potager et les plates-bandes de fleurs. En outre elle
peut être équipée de différents accessoires pour une série
de tâches.
Lire très attentivement le mode d’emploi du moteur et se
familiariser en particulier avec le démarrage et l’arrêt du
moteur. En général le moteur démarre en activant la
poignée des gaz au maximum, en pompant avec la
fonction du choke et ensuite en tirant la cordelette de
démarrage jusqu’à ce que le moteur démarre.
Lorsque la poignée d’accouplement, sur le côté droit du
dispositif de direction est poussé contre en-bas, le
couteau de la machine commence sa rotation. Il est
important que la poignée soit poussée tout au fond, à
savoir contre le dispositif de direction, pour assurer une
tension optimale de la courroie qui transmet les forces du
moteur vers la transmission.
Barre de réglage de profondeur :
Le positionnement de la barre de réglage de profondeur
détermine la profondeur de travail. Plus la barre de
réglage de profondeur est ajustée vers le bas, plus la
machine va travailler en profondeur dans la terre. La
bonne profondeur de labourage est la « clé » d’un travail
facilité. Le réglage varie selon la nature du sol.
Il faut passer sur le sol 2 à 3 fois en travaillant dans
différentes directions.
Nettoyage après utilisation :
Le motoculteur doit être nettoyé après chaque utilisation.
Utiliser le tuyau du jardin et gicler pour éliminer la terre
et la saleté. Libérer l’axe du couteau du chiendent, entre
autres. Nettoyer le numéro du châssis uniquement avec
un chiffon humide, sinon on risque de l’endommager.
Eviter d’effectuer le nettoyage avec un nettoyeur à haute
pression.
Avertissement : La boîte de transmission peut devenir très chaude lors du travail.
22
Stockage
Si la machine ne doit pas être utilisée durant une période prolongée, les mesures suivantes
doivent être prises. Cela prolongera la durée de vie de votre machine.
- changez l’huile!
Lorsque le moteur est placé horizontalement,
l’huile ne doit être visible que sur la jauge.
Vider le carburant de la machine. Laisser tourner le moteur jusqu’à ce que le carburateur soit
complètement vide (le moteur va s’arrêter de lui-même). Si du carburant reste dans le réservoir
durant une période prolongée les impuretés se trouvant dans le carburant peuvent
éventuellement boucher le carburateur, ce qui peut entraîner des difficultés de démarrage, une
perte de rendement, etc.
Démonter la bougie. Verser quelques gouttes d’huile de moteur dans l’ouverture de la bougie. Tirer la
cordelette de démarrage 4 à 5 fois et remettre la bougie. Tirer lentement sur la cordelette de démarrage
jusqu'à ce que vous rencontriez de la résistance. Cela ferme la soupape d’admission et d’échappement,
empêchant ainsi la formation de rouille dans le cylindre.
Passer en surface un chiffon imbibé d’huile.
Toujours entreposer votre machine dans un endroit sec et propre.
Plan d’entretien du moteur
Points
Intervalles
Avant
utilisation,
chaque fois
Contrôler huile –
ensuite compléter
X
Toutes les
10 heures
Changer huile du
moteur
X
(1)
Nettoyer le filtre à air
X
(2)
Toutes les
50 heures
Toutes les
300 heures
X
Nettoyer la bougie et
régler la distance des
électrodes
Régler les soupapes
X
(3)
Eliminer
l’encrassement sur la
partie supérieure
X
(3)
Affûter les soupapes
X
(3)
(1) Devrait être changée après les 2 premières heures et ensuite toutes les 10 heures, ou au moins une
fois par année.
(2) Lorsque la machine travaille dans un environnement très sale, le filtre à air doit être nettoyé chaque
jour ou sinon toutes les 5 heures d’activité.
(3) Ces réparations nécessitent dans la plupart des cas des outils spéciaux, c’est pourquoi il est
recommandé de s’adresser à son concessionnaire.
23
Spécifications - Motoculteur :
Hobby 300 B
Hobby 300 T
Longueur ....................................
Largeur .......................................
Hauteur .......................................
Poids à sec ..................................
Vitesse de rotation, couteau........
Cylindrée ....................................
1210 mm
510 mm
1020 mm
28 kg
120 tours-min
148cm3
1210 mm
510 mm
1020 mm
27 kg
120 tours-min
156 cm3
Model Hobby 300
Niveau bruit
2000/14EC
Niveau bruit Vibration
Opérateur Poignée commande
B&S 3,5 HK Classic..................
Tecumseh Vantage 37 T.............
92,73 dB(A)
91,34 dB(A)
81,00 dB(A)
78,50 dB(A)
6,1 m/s-2
6,3 m/s-2
Les informations sur le moteur se trouvent dans le mode d’emploi annexé
Accessoires pour la machine :
Roues pneumatiques à air:
Charrue butteuse:
Pneus 3.00x4 avec dessin tracteur.
Pour usage avec râteau, binette
et charrue butteuse.
No 91032000100
Utilisée pour biner autour des
cultures en ligne,
spécialement les pommes de terre.
No 91032500100
Plots contre-poids:
Râteau de cour:
Jeu de plots contre-poids pour
montage dans la jante sur les
roues pneumatiques à air.
Poids 10 kg/pièce.
No 91097000100
Permet de ratisser rapidement.
La largeur est de 60 cm.
No 91031000100
Binette:
Dispositif pour enlever la mousse:
Enlève les mauvaises herbes
du jardin ou de la cour.
Largeur de travail 40 cm.
No 91031500100
Elimine la mousse de la pelouse.
A monter sur l’axe de sortie
Jeu de protection supplémentaire
à monter sur la protection.
Largeur de travail 50 cm.
No 91033000100
24
Déclaration de conformité CE
Selon l’article 8 de la directive sur les machines 98/37/CE et la directive 2000/14/CE
Fabricant:
TEXAS Andreas Petersen A/S
Knullen 2, Højby
DK-5260 Odense S
DANEMARK
Déclare ici que le motoculteur de jardin ci-après:
Type machine
Marque
Type moteur
Description modèle
Identification série
Motoculteur de jardin
TEXAS
Moteur à combustion
Hobby
300B - 300T
Est conforme à la directive sur les machines 98/37/CE et à la directive 2000/14/CE
sur les émissions de bruits des machines.
Niveau de puissance de bruit mesuré pour une machine représentative:
Briggs & Stratton Classic 3,5CV
Tecumseh Vantage 37T
LWA = 92,73 db(A)
LWA = 91,34 db(A)
Niveau de puissance du bruit garanti pour la machine:
Briggs & Stratton Classic 3,5CV
Tecumseh Vantage 37T
LWA = 96 db(A)
LWA = 96 db(A)
Mesuré selon ISO 11094 par DELTA Acoustics & Vibration, Danemark.
La machine est, de plus, développée en conformité à DS/EN 709.
Etabli à Odense le 1er octobre 2002
TEXAS Andreas Petersen A/S
__________________
Verner Hansen
Directeur adm.
25
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising