Metal Detector

Metal Detector
499.920
Metal Detector
OWNER’S MANUAL
HANDLEIDING
MODE D’EMPLOI
BEDIENUNGSANLEITUNG
BRUGER-VEJLEDNING
-1-
PRÆCIS LOKALISERING AF FUNDEN METAL-GENSTAND
FEATURES
With your Metal Detector, you can hunt for coins, relics, jewelry, gold, and
silver just about anywhere. This metal detector is versatile and easy to use.
The detector’s features include:
Earphone Jack – lets you connect earphones (not supplied) to the detector
in private.
Viewmeter and Pointer – shows the probable type of metal being detected
and lets you know when it is time to replace the batteries.
Waterproof Search Coil – lets you use the detector’s search coil even if
you must put it under water.
Note: The search coil is waterproof, but the control housing is not
waterproof.
Adjustable stem – lets you adjust the detector’s length for comfortable
use.
Note: Your metal detector requires six AA alkaline batteries (not supplied)
TREASURE HUNTER’ CODE OF ETHICS
All treasure hunters might be judged by the example you set. Here are a
few basic rules you should follow while using your detector.
Always get permission before searching any site.
Respect the rights and property of others.
Observe all national, state, and local laws while treasure hunting.
Never destroy historical or archaeological treasures. If you are not sure
about an object you have found, contact a museum or historical
society in your area.
Leave the land and vegetation as it was. Fill in any holes you dig.
Use your detector only in safe areas.
Dispose of any junk you find, only in approved areas. Do not leave it
for the next treasure hunter to find.
Når der er et udslag på detektoren kan man ved at bevæge den på kryds
og tværs finde præcis det punkt hvor der er max. udslag, og det vil være
her metal-genstanden befinder sig.
Det er lidt sværere at finde ud af hvor dybt genstanden evt. ligger i jorden
bl.a. fordi et metalstykke der har ligget længe i jorden, og dermed er
oxideret, vil give et svagere udslag end et nyt som er tabt fornylig. Det
letteste er at lave nogle forsøg, og dermed danne sig et indtryk af hvordan
sammenhængen mellem udslag og dybde er.
Forsøg aldrig at adskille apparatet da enhver reklamationsret derved bortfalder. Af samme
grund må der heller ikke foretages konstruktive ændringer på apparatet. Følgeskader eller tab
foresaget af fejl på apparatet dækkes ikke. SkyTronic Scandinavia er ikke ansvarlig for skader
som skyldes misvedligeholdelse, uagtsomhed eller at anvisninger i denne vejledning ikke er
fulgt.
PREPARATION
ADJUSTING THE STEM
Follow these steps to adjust the metal detector’s stem.
1.
Turn the stem’s lock nut clockwise until it loosens.
-2-
- 43 -
PRAKTISK BRUG
Hold søgespolen ca. 5 cm over jorden og bevæg den langsomt fra side til
side.
2.
Lengthen or shorten the stem so when you stand upright with the
detector in your hand, the search coil is level with and about 1/2 to 2
inches above the ground with your arm relaxed at your side.
3.
Hold hele tiden søgespolen parallelt med jordoverfladen.
Turn the stem’s lock nut counter clockwise to lock it in place.
ADJUSTING THE SEARCH COIL
Loosen the knobs at the search coil’s end, then adjust the search coil to the
desired angle. (The search coil should be parallel with the ground.) Tighten
the knobs just enough to keep the search coil from rotating or wobbling.
Lyt hele tiden efter lydsignalet og hold øje med viseren.
HUSK! Metaldetektoren reagere på alle slags metaller også de værdiløse.
INSTALLING BATTERIES
FIN-INDSTILLING AF DETEKTOREN
You need six AA batteries (such as SkyTronic Cat. No. 656.010) to power
your detector.
Fin-indstillingen kan gøre det lettere at skelne mellem forskellige metaller,
specielt når man først har lært detektoren at kende. Til fin-indstilling bruges
knappen DISCRIMINATION.
Cautions:
Det man justerer er hvor meget metal der skal være til stede for at
detektoren reagerer på det. Hvis knappen drejes helt mod venstre skal der
være et temmelig stort stykke metal til stede for at detektoren reagerer, og
hvis den drejes helt mod højre, vil selv et lille stykke sølvpapir give udslag.
Den korrekte indstilling af denne knap vil derfor være helt individuel
afhængig af hvad man søger efter.
- 42 -
Use only fresh batteries of the required size and recommended type.
Do not mix old and new batteries, different types of batteries (standard,
alkaline, of rechargeable), or rechargeable batteries of different
capacities.
1. If the detector is on, turn VOLUME(on the control housing) to OFF. (The
control clicks.)
-3-
4. Sæt volume-knappen på kl. 11.
5. Sæt knappen DISCRIMINATION i midterposition.
2. Press on the battery compartment cover and slide the cover off in the
direction of the arrow.
6. Hold søgespolen mindst 30 cm over jorden. Tryk den røde knap på
håndtaget ind og drej samtidig langsomt på knappen TUNE. Indstil
knappen således at instrumentets viser står præcis i midten, og slip den
røde knap igen.
3. Insert the batteries into the compartment as indicated by the polarity
symbols (+ and -) marked inside the compartment.
4. Replace the cover.
Cautions:
Always remove old or weak batteries; batteries can leak chemicals that
can destroy electronic parts.
If you do not plan to use the detector for a week or more, remove the
batteries.
Dispose of old batteries promptly and properly.
You can extend battery life by using earphones, which require less power
than the built-in speakers. See “Using Earphones” on Page 6.
Det er en god ide at øve sig ved at prøve detektoren på nogle forskellige
metaller og dermed se hvordan den reagere.
Dette gøres lettest ved at vende søgespolen opad, og bevæge forskellige
metalstykker hen over den i en afstand af ca. 5 cm
Hvis detektoren er indstillet korrekt høres der nu en tone i højttaleren og
viseren giver udslag. Hvis metallet er jernholdigt slår viseren ud til venstre
og hvis det ikke er jernholdigt (f.eks. messing, kobber, sølv og guld) slår
den ud til højre.
TESTING THE BATTERIES
If the detector does not turn on, has weak volume, will not tune properly, or
has erratic operation, or drifts, test the battery power.
Rotate VOLUME away from OFF and set OPERATE/BATT TEST to BATT
TEST.
-4-
- 41 -
Drej volumeknappen helt mod højre og sæt den lille kontakt mærket
OPERATE/BATT.TEST i stilling BATT.TEST
Viseren skal nu giver udslag op i det grønne felt på skalaen ellers skal
batterierne udskiftes.
If the pointer on the viewmeter is between 3 and 6 (green area), the
batteries have enough power to operate the detector. If the pointer is not in
the green area, replace the batteries.
USING EARPHONES
HOVEDTELEFON
Det er muligt at tilslutte en hovedtelefon, dette gøres i det lille stik mærket
EAR. Brug af hovedtelefon forlænger batteriernes levetid og gør det
samtidig lettere at høre mindre variationer i lyden.
You can connect a pair of stereo earphones (not supplied) to the detector
so you can listen to it privately. Using earphones also saves battery power
and makes it easier to identify subtle changes in the sounds you hear, for
better detection results. Your local SkyTronic store has a wide selection of
earphones.
To connect earphones to the detector, insert the earphones’ 1/8-inch plug
into the EAR jack on the side of the control housing.
Den indbyggede højttaler kobles fra når hovedtelefon-stikket sættes i.
FUNKTION
SkyTronic metaldetektor kan skelne mellem jernholdige og ikke jernholdige
metaller. Når den detektere metal sker der en ændring i lyden og udslaget
på instrumentet viser metal-typen.
INDSTILLING AF DETEKTOREN
Tænd metaldetektoren ved at dreje knappen VOLUME mod højre og indstil
den ønskede højde på lyden. Sæt den lille omskifter i stilling OPERATE.
Note: The detector’s internal speaker disconnects when you connect
earphones.
Listening Safely
To protect your hearing, follow these guidelines when you use earphones.
Set the volume to the lowest setting before you begin listening. After
you begin listening, adjust the volume to a comfortable level
Do not listen at extremely high volume levels. Extended high volume
listening can lead to permanent hearing loss.
Once you set the volume, do not increase it. Over time, your ears
adapt to the volume level, so a volume level that does not cause
discomfort might still damage your hearing.
Traffic Safety
De følgende punkter viser hvordan detektoren afstemmes til et optimalt
søgeresultat.
- 40 -
Do not wear earphones while operating your detector near high-traffic
areas.
-5-
Even though some earphones are designed to let you hear some outside
sounds when listening at normal volume levels, they still can present a
traffic hazard.
ISÆTNING AF BATTERIER.
OPERATION
5. Drej volumeknappen helt mod venstre (OFF).
Der skal bruges 6 stk penlight (AA) batterier. Brug altid batterier af god
kvalitet evt. genopladelige. De 6 batterier SKAL desuden være af samme
slags.
Your SkyTronic Metal Detector distinguishes between ferrous and
nonferrous metals. Ferrous metals contain iron, while non-ferrous metals
such as gold, silver, copper, platinum, aluminum, lead, and zinc do not.
When the detector senses a metallic object, the meter reading changes and
the detector might sound a tone. The actual reaction depends on what
metal is detected.
6. Fjern batteridækslet.
PREPARING THE DETECTOR
Turning On the Detector
Hold the detector in a comfortable position, then rotate VOLUME away from OFF to the
desired sound level. Set OPERATE/BATT TEST to OPERATE to detect.
7. Placer batterierne i henhold til den viste polaritet.
Tuning the Detector
8. Sæt dækslet på igen.
TUNE fine-tunes the balance between the detector’s receiver and
transmitter circuitry to provide consistent pointer and tone indications.
Follow these steps to set TUNE.
1. Rotate VOLUME to the 11 o’clock position.
2. Set DISCRIMINATION to its midpoint.
HUSK! Hvis metaldetektoren skal henligge i længere tid uden at blive brugt,
bør batterierne fjernes.
BATTERITEST.
Hvis metaldetektoren ikke længere virker optimalt og lyden er lav/dårlig er
det fordi batterierne skal udskiftes. Batterierne kan testes på følgende
måde.
3. Hold the search coil about 1 foot away from the ground and any metal
object, hold down the red button on the handle, and slowly rotate TUNE
left and right until the pointer on the viewmeter rests at or near 0, then
release the red button.
-6-
- 39 -
Læs først hele denne vejledning og gem den for senere brug.
Denne metaldetektor kan bruges til at finde mange forskellige slags
metaller, f.eks. mønter og smykker af guld eller sølv. Den er udstyret med
et drejespole-instrument til bestemmelse af metal-type samt batteriindikation. Den har desuden mulighed for tilslutning af øresnegl, vandtæt
søgespole og teleskopskaft. Bruger 6 stk. 1,5V penlight (AA) batterier. (Lev.
uden batterier)
HUSK at følge gældende regler for hittegods samt
indhente fornøden tilladelse hvis “skattejagten” foregår på
privat område.
FORBEREDELSE TIL BRUG.
INDSTILLING AF TELESKOPSKAFT.
4.
Løsn den sorte omløber ved at dreje den venstre om.
5.
Skyd skaftet ud så søgespolen kan holdes 2 – 5 cm over jorden
uden at man skal gå foroverbøjet.
6.
Stram omløberen igen ved at dreje den højre om.
INDSTILLING AF SØGESPOLE.
Søgespolens forskruening løsnes så den kan vippes til en vinkel parallelt
med jordens overflade og skruen strammes igen.
- 38 -
As you search, you can fine-tune the detector using DISCRIMINATION
(see “Fine-Tuning the Detector” on Page 5).
Note: Press the red button on the handle at any time during operation to
automatically return the pointer to 0.
TESTING AND USING THE DETECTOR
To learn how the detector reacts to different metals, you should test it
before you use it the first time. You can test the detector indoors of
outdoors.
Indoor Testing
1. Remove any watches, rings, or other metal jewelry you are wearing, then
place the detector on a wooden or plastic table.
2. Adjust the search coil’s angle so the flat part faces the ceiling.
Note: Never test the detector on a floor inside a building. Most buildings
have metal of some kind in the floor, which might interfere with the
objects you are testing or mask the signal completely.
3. Rotate VOLUME to the 11 o’clock position.
4. Set DISCRIMINATION to its midpoint.
5. Move a sample of the material you want the detector to find (such as a
gold ring or a coin) about 2 inches above the search coil.
Notes:
The search coil will not detect without motion. You must move the
object since you are not sweeping with the detector at this time.
If you are suing a coin, the detects it more easily if you hold it so a flat
side is parallel with the flat side of the search coil (not the edge).
If the detector detects the material, it sounds a tone and the pointer moves
to the left (ferrous) or to the right (non-ferrous) while the detector
determines the type of meal it is detecting.
-7-
If the detector does not detect the material, check the battery power and
verify that the search coil is properly connected. Also, you might need to
fine-tune the detector (see “Fine-Tuning the Detector” on Page 5).
Outdoor Testing and Use
1. Find an area on the ground outside where there is no metal.
2. Place a sample of the material you want the detector to find (such as a
gold ring or a coin) on the ground. (If you are using valuable metal such
as gold to test the detector, mark the area where you placed the item, to
help you find it later. Do not place it in tall grass or weeds.)
3. Rotate VOLUME about two-thirds clockwise.
4. Press and release the red button on the handle. Slowly rotate TUNE until
the pointer is at or near 0. You should barely hear a tone.
5. While holding the search coil level and about 1-2 inches above the
ground, slowly move the search coil over the area where you placed the
sample, sweeping the search coil in a side-to-side motion.
499.920
Metal Detektor
BRUGER-VEJLEDNING
Search Coil Sweeping Hints:
Never sweep the search coil as if it were a pendulum. Raising the search
coil while sweeping or at the end of a sweep causes false readings.
Sweep slowly – hurrying makes you miss targets.
-8-
- 37 -
ERMITTLUNG DER GENAUEN FUNDSTELLE
Es bedarf einiger Übung, um präzise die Stelle aufzufinden, wo sich der
Metallgegenstand befindet. Zur Übung können Sie Münzen und Nägel in
Ihrem Garten vergraben (lassen), Manchmal nützt es auch, die
Suchbewegung um 90° zu ändern (S. Abb.).
If the detector detects the material, it sounds a tone and the pointer moves
to the type of metal it found.
If the detector does not detect the material, make sure you are moving the
search coil correctly.
Notes:
Wenn sich viel Metallabfall im Boden befindet, ist es ratsam, die
Suchbewegung langsamer auszuführen und den Tellerausschlag zu
verkürzen.
Münzen, die erst seit kurzem im Boden liegen, reagieren anders als länger
vergrabene Exemplare, die viel verrosteter sind.
Eisenhaltige Gegenstände wir Nägel, Bolzen, Muttern und Flaschendeckel
rosten langsam aber sicher. Diese Rostschicht verursacht ein
flächendeckendes, ungenaues Signal. Drehen Sie den DISCRIMINATION
Regler ganz nach rechts, um die bestmögliche Anzeige zu erzielen.
Reparieren Sie das Gerät niemals selbst und nehmen Sie niemals eigenmächtig
Veränderungen am Gerät vor. Sie verlieren dadurch den Garantieanspruch.
Der Garantieanspruch verfällt ebenfalls bei Unfällen und Schäden in jeglicher Form, die
durch unsachgemäßen Gebrauch und Nichtbeachtung der Warnungen und
Sicherheitshinweise in dieser Anleitung entstanden sind.
SkyTronic BV ist in keinem Fall verantwortlich für persönliche Schäden in Folge von
Nichtbeachtung der Sicherheitsvorschriften und Warnungen. Dies gilt auch für
Folgeschäden jeglicher Form.
The detector responds with a strong signal when it detects most
valuable metal objects. If a signal does not repeat after you sweep the
search coil over the target a few times, the target is probably junk
metal.
False signals can be caused by trashy ground, electrical interference,
or large irregular pieces of junk metal. False signals are usually broken
or non-repeatable.
6. Try finding other metal in the area. When you find a metal item, wait a few
seconds after the tone stops before continuing, to allow the detector time
to reset (or, press the red button on the handle to return the pointer to the
center of the viewmeter).
FINE-TUNING THE DETECTOR
After you become familiar with how your detector works, you can fine-tune it
to make it more selective in what it finds.
Discrimination is the detectors’ ability to differentiate between types of
metal. The detector’s DISCRIMINATION setting determines whether the
detector will distinguish between different types of ferrous and non-ferrous
metals.
You can set DISCRIMINATION to minimum (fully counterclockwise), to
maximum (fully clockwise), or anywhere in between. As you set
DISCRIMINATION to higher levels, the detector first does not detect small
pieces of silver paper, then thick foil, and finally metal objects like pull tabs
from aluminum cans.
Note: Each time you use the detector in a different area, you must adjust
DISCRIMINATION. Each search location presents new challenges.
- 36 -
-9-
FALSE SIGNALS
Because your detector is extremely sensitive, trash-induced signals and
other sources of interference might cause signals that seem confusing. The
key to handling these types of signals is to dig for only those targets that
generate a strong, repeatable signal. As you sweep the search coil back
and forth over the ground, learn to recognize the difference between signals
that occur at random and signals that are stable and repeatable.
To reduce false signals when searching very trashy ground, scan only a
small area at a time using slow, short overlapping sweeps.
DETECTION HINTS
Führen Sie den Suchteller parallel zur Erdoberfläche.
No detector is 100 percent accurate. Various conditions influence metal
detection. The detector’s reaction depends on a number of things:
The angle at which the object rests in the ground
The depth of the object
The amount of iron in the object
The size of the object
Bewegen Sie den Suchteller langsam, um keine Gegenstände zu
verpassen.
PINPOINTING A TARGET
Ein paar Ratschläge zum Suchen:
Accurately pinpointing a target makes digging it up easier.
Accurate pinpointing takes practice, and we suggest you practice finding
and digging up small metal objects on your own property before you search
other locations.
Sometimes, targets are difficult to accurately locate due to the sweep
direction. Try changing your sweep direction to pinpoint a target.
Follow these steps to pinpoint a target.
1. When the detector detects a buried target, continue sweeping the
search coil over the target in narrowing side-to-side motion.
Make a visual note of the exact spot on the ground where the detector
beeps.
2. Stop the search coil directly over this spot on the ground. Then move
the search coil straight forward away from you and straight back toward
you a couple of times.
Make a visual not of the exact spot on the ground there the detector
beeps.
3. Repeat Steps 1-2 at a right angle to the original search line, making an
“X” pattern. The target should be directly below the “X” at the point of
the loudest response.
- 10 -
Überprüfen Sie, ob Sie einen Ton hören und die Nadel ausschlägt, wenn
Sie den Suchteller über den Metallgegenstand führen. Beachten Sie, dass
der Metalldetektor nur reagiert, wenn der Suchteller bewegt wird.
Der Metalldetektor kann auch auf metallhaltige Abfälle reagieren, sowie
unterirdische Kabel und Leitungen. In der Praxis werden Sie die
verschiedenen Signale des Metalldetektors schnell unterscheiden lernen.
FEINEINSTELLUNG DES DETEKTORS
Durch eine sorgfältige Feineinstellung während des Suchens können Sie
noch besser unter den verschiedenen Metallen unterscheiden. Diese
Empfindlichkeitseinstellung wird mit den Knopf DISCRIMINATION
vorgenommen.
Dieser Knopf regelt ebenfalls die Empfindlichkeit für die Größe der
Metallgegenstände. Drehen Sie den Knopf nach links, wird das Gerät
unempfindlicher und spürt ausschließlich große Metallgegenstände auf. Die
empfindlichste Einstellung ist ganz rechts. Hier spürt der Detektor sogar
Stückchen Silberpapier auf. Stellen Sie diesen Regler je nach den örtlichen
Gegebenheiten ein.
- 35 -
2. Stellen sie den Lautstärkeregler auf 11 und drehen Sie den Knopf
DISCRIMINATION in die mittlere Stellung.
3. Führen Sie einen Metallgegenstand in ca. 5 cm Entfernung über dem
Suchteller hin und her und beobachten Sie den Nadelausschlag.
Bei richtiger Einstellung hören Sie einen Warnton und die Nadel schlägt
aus. Bei eisenhaltigen Gegenständen schlägt die Nadel nach links und bei
nicht eisenhaltigen Metallen wie Edelmetallen, Messing, Kupfer usw.
schlägt die Nadel nach rechts aus.
Wenn die Nadel nicht ausschlägt, prüfen Sie, ob der Suchteller richtig
angeschlossen ist und wiederholen Sie die Einstellung (wie oben
beschrieben).
Note:
If trash in an area is so heavy that you get false signals, slow your sweep
speed and use shorter sweeps.
Recently buried coins might not respond the same as coins buried for a
long period of time because of oxidation.
Some nails, nuts, bolts, and other iron objects (such as old bottle caps)
oxidize and create a “halo” effect. A halo effect is caused by a mixture of
natural elements in the ground and the oxidation created by different
metals. Because of the metal mixtures, target signals might not be in a
“fixed” position. This effect makes these objects very hard to detect
accurately. (See “Fine-Tuning the Detector” on Page 5.)
Einsatz in der Praxis
1. Wählen Sie eine geeignete Stellen, z.B. eine Rasenfläche, in der sich
keine Metallgegenstände im Boden befinden.
2. Legen Sie einen Metallgegenstand wie z.B. eine Münze auf den Boden,
um diese übungshalber aufzuspüren.
3. Auf den roten Knopf drücken und langsam den TUNE Regler drehen, bis
die Nadel des Drehspulmessers in der Mittelstellung ist.
Bewegen Sie nun den Suchteller in einer Höhe von 50cm über dem Boden
gleichmäßig hin und her, wie es in der Abb. gezeigt ist.
- 34 -
- 11 -
Die folgenden Schritte erklären, wie der Sender und der Empfänger des
Detektors aufeinander abgestimmt werden müssen, um beste Ergebnisse
zu erzielen.
1) Den Lautstärkeregler auf 11 stellen.
2) Den Knopf DISCRIMINATION in die Mittelstellung bringen.
3) Den Suchteller in mindestens 30 cm Entfernung vom Boden oder
Metallgegenständen halten. Auf den roten Knopf drücken und
gleichzeitig vorsichtig am Regler TUNE drehen. Stellen Sie diesen
Regler so ein, dass die Nadel vom Drehspulmesser in der Mitte steht.
Lassen Sie den roten Knopf wieder los.
Während des Suchens können Sie eine Feineinstellung vornehmen, indem
Sie am Knopf DISCRIMINATION drehen.
Durch Drücken des roten Knopfes wird der Detektor sofort wieder in die
Nullstellung gebracht.
Probieren Sie Ihren neuen SkyTronic Metalldetektor erst zuhause an
verschiedenen Metallen aus, um so die Reaktionen und den
Nadelausschlag kennen zu lernen.
Sie können den Detektor wie folgt ausprobieren:
1. Nehmen sie Ringe und/oder die Armanduhr ab und legen Sie den
Suchteller umgekehrt auf einen Holztisch.
- 12 -
- 33 -
OHRHÖRER
Sie können einen Stereokopfhörer an den Detektor anschließen. Hierdurch
sparen Sie Batterie und Sie können Tonhöhenänderungen besser
wahrnehmen. Auf der Rückseite befindet sich eine 3,5mm Klinkenbuchse
für einen Kopf-/Ohrhörer (EAR).
TROUBLESHOOTING
If your detector is not working as it should, follow the suggestions below to
see if you can eliminate the problem. If you cannot, take the detector to
your local SkyTronic store for assistance.
Problem
The detector displays or
sounds false signals.
Der eingebaute Lautsprecher ist abgeschaltet, sobald ein Ohrhörer in diese
Buchse gesteckt wird.
Schützen Sie Ihr Gehör!
Drehen Sie den Lautstärkeregler nach dem Einschalten nicht sofort ganz
nach rechts, sondern horchen Sie erst einen Moment und stellen Sie
danach die gewünschte Lautstärke ein. Stellen Sie die Lautstärke nicht zu
hoch ein. Dies kann zu permanenten Gehörschäden führen.
Achten Sie auf den Straßenverkehr!
Bei Gebrauch eines Kopfhörers wird der Verkehrslärm gedämpft. Seien Sie
jedoch besonders vorsichtig in der Nähe von Strassen.
BEDIENUNG
Der SkyTronic Metalldetektor kann zwischen eisenhaltigen und nicht
eisenhaltigen Metallen unterscheiden. Nicht eisenhaltige Metalle sind zum
Beispiel Gold, Silber, Messing, Kupfer, Aluminium, Zink und Blei. Wenn der
Detektor ein Metall aufspürt, ändert sich die Nadelstellung und es tritt eine
Veränderung in der Tonhöhe auf. Der Nadelausschlag hängt von der Sorte
Metall ab, die Sie aufgespürt haben.
EINSTELLEN DES DETEKTORS
Das Gerät einschalten, indem Sie den Lautstärkeregler nach rechts drehen.
Stellen Sie die gewünschte Lautstärke ein. Stellen Sie den Schalter
OPERATE/BATT TEST auf OPERATE.
- 32 -
The display does not
show the correct metal
type when the detector
finds a target.
Suggestions
You might be sweeping the detector’s search
coil too fast or at the wrong angle. Sweep the
search coil more slowly and hold the detector
correctly. See “Testing and Using the Detector”
on Page 6 and “Pinpointing a Target” on Page 8.
The detector might sound a false signal if it
detects heavily oxidized metals. Try pinpointing
the target from several different angles (See
“pinpointing a Target” on Page 8). If the detector
does not display and sound the same signal
each time, the target is probably heavily oxidized
metal.
There might be more than one target in the area
you are searching.
The target might be a type of metal that the
detector does not recognize.
If the target is heavily oxidized, the detector
might not display the correct metal type. This is
not a malfunction.
Do not attempt to make any repairs yourself. This would invalid your warranty.
Do not make any changes to the unit. This would also invalid your warranty.
The warranty is not applicable in case of accidents or damages caused by
inappropriate use or disrespect of the warnings contained in this manual.
SkyTronic UK cannot be held responsible for personal injuries caused by a
disrespect of the safety recommendations and warnings. This is also applicable to
all damages in whatever form.
- 13 -
Eigenschappen
Met deze metaaldetector kunt u allerlei verborgen metalen voorwerpen
opsporen zoals oude munten, schoengespen, sieraden, maar ook leidingen
en kabels.
De metaaldetector is voorzien van:
Een aansluiting voor een oortelefoon
Bij het inpluggen van de oortelefoon wordt de ingebouwde luidspreker
uitgeschakeld.
Een draaispoelmeter, deze geeft een indicatie van het gevonden metaal,
en wordt tevens gebruikt voor batterijcontrole.
Een waterdichte zoekspoel voor het zoeken in ondiep water.
Een verstelbare zoekbuis, gemakkelijk
aan te passen aan uw persoonlijke voorkeur.
Een gevoelige detectieschakeling, deze werkt op 6 x 1,5V penlight
batterijen. (exclusief)
2.
Den Deckel vom Batteriefach entfernen.
3.
Die Batterien wie im Fach angegeben, einlegen.
4.
Den Deckel wieder schließen.
ENKELE GEBRUIKSTIPS
Vraag altijd toestemming van de grondeigenaar om te mogen zoeken.
Ga na of er een politieverordening van kracht is welke het schatzoeken
op de door u uitgekozen plaats verbiedt.
Verniel of beschadig geen eigendommen van anderen.
Laat geen sporen achter, en vul eventuele gegraven gaten weer netjes
op.
Neem gevonden afval mee naar huis en gooi het in de grijze container.
Laat het niet liggen voor de volgende schatzoeker.
TIP:
Leere Batterien sofort entfernen, um Schäden durch Auslaufen zu
vermeiden. Auch bei längerer Nichtbenutzung ist es ratsam, die
Batterien zu entfernen. Leere Batterien sind chemischer Abfall und
gehören in den Sondermüll!
Tip: Die Batterien halten länger, wenn Ohrhörer benutzt werden.
VOORBEREIDING
BATTERIETEST
AFSTELLEN VAN DE ZOEKBUIS
Betriebsstörungen, schwache Lautstärke und seltsame Anzeigen deuten
auf leere Batterien hin.
4.
Draai de klemschroef linksom los.
Drehen sie den Lautstärkeregler nach rechts und schieben Sie den Schalter
OPERATE/BATT.TEST auf BATT.TEST
5.
Schuif de buis in of uit zo dat u in ontspannen houding de
zoekspoel ongeveer 2 tot 5 cm boven de grond kunt houden.
Die Nadel des Drehspulmessers muss sich im grünen Bereich der Skala
befinden. Wenn nicht, wechseln Sie die Batterien.
- 14 -
- 31 -
vorschriftsmäßig. Lassen Sie ihn nicht für den nächsten Schatzsucher
liegen.
VORBEREITUNG
6.
Draai de klemschroef rechtsom vast.
EINSTELLEN DES STIELS
1.
Drehen Sie die Klemmschraube nach links.
AFSTELLEN VAN DE ZOEKSPOEL
2.
Schieben Sie den Steil ein oder aus, so dass Sie in entspannter
Haltung die Suchscheibe ca. 2 bis 5 cm über dem Boden halten können.
Draai de schroeven, waarmee de buis aan de spoel is bevestigd, los en stel
de juiste hoek voor de spoel in. Draai de schroeven weer vast De
zoekspoel moet parallel aan het grondoppervlak lopen.
INSTALLEREN VAN DE BATTERIJEN
Er zijn 6 stuks penlight (1,5V) batterijen benodigd. Gebruik batterijen van
goede kwaliteit. Ook kunt u 6 stuks oplaadbare NiCad of NiMH batterijen
gebruiken.
3.
Drehen Sie die Klemmschraube nach rechts.
Waarschuwing:
Gebruik beslist geen batterijen van verschillende soorten door elkaar.
1.
Draai de volumeknop linksom naar de UIT stand.
2.
Verwijder het deksel van het batterijvak.
EINSTELLEN DER SUCHSCHEIBE
Drehen Sie die Schrauben los, mit denen der Stiel am Suchteller befestigt
ist und stellen Sie den richtigen Winkel für den Suchteller ein. Drehen Sie
die Schrauben wieder fest. Der Suchteller muss parallel zum Boden laufen.
EINLEGEN DER BATTERIEN
Der Metalldetektor benötigt 6 ‚AA’ Batterien. Verwenden Sie Batterien guter
Qualität. Sie können auch 6 aufladbare NiCad oder NiMH Batterien
verwenden.
Warnhinweis:
1.
Mischen Sie keine Batterien unterschiedlichen Typs.
Den Lautstärkeregler nach links auf OFF stellen.
- 30 -
3.
Plaats de batterijen in het batterijvak zoals daarin aangegeven
staat.
- 15 -
Des objets ferreux tels que clous, boulons, écrous et bouchons de bouteille
rouillent lentement mais sûrement. Cette rouille provoque une indication
floue. Tournez le bouton DISCRIMINATION complètement vers la droite de
façon à obtenir la meilleure indication possible.
4.
Zet het deksel weer terug.
TIP:
Verwijder lege batterijen direct om voor de elektronica gevaarlijke
lekkage te voorkomen. Ook wanneer u de detector langere tijd niet
gebruikt, is het verstandig de batterijen te verwijderen. Lege batterijen
zijn klein chemisch afval en horen in de milieubox!
Tip: de batterijen gaan langer mee wanneer u een oortelefoon gebruikt.
N’effectuez jamais de réparations vous-même et n’apportez jamais de modifications sous
peine d’invalider la garantie.
La garantie ne s’applique pas dans le cas de dommages sous quelque forme que ce soit,
qui ont été provoqués suite à une mauvaise utilisation et le non-respect des
avertissements et consignes de sécurité contenus dans ce manuel.
SkyTronic décline toute responsabilité en cas de dommages corporels suite au nonrespect des consignes de sécurité et des avertissements. Ceci s’applique aussi aux
préjudices ultérieurs éventuels.
BATTERIJTEST
Wanneer de detector niet goed werkt, een laag volume heeft of vreemde
aanwijzingen geeft, dan kunnen de batterijen uitgeput zijn.
Draai de volumeknop rechtsom en zet de schakelaar
OPERATE/BATT.TEST in de stand BATT.TEST
De wijzer van de draaispoelmeter moet nu in het groene gedeelte van de
schaal aanwijzen. Vervang anders de batterijen.
OORTELEFOON
Het is mogelijk een stereo hoofdtelefoon op de detector aan te sluiten. U
bespaart hiermee op het batterijverbruik en u kunt kleine
toonhoogtevariaties tijdens het zoeken beter waarnemen.
Op de achterzijde van de behuizing bevindt zich een 3,5 mm aansluitplug
voor een oor/hoofdtelefoon. (EAR)
Eigenschaften
Mit diesem Metalldetektor können Sie allerhand versteckte
Metallgegenstände wie alte Münzen, Schmuck, aber auch Leitungen und
Kabel aufspüren.
Der Metalldetektor besitzt:
Einen Ohrhöreranschluss
Beim Einstecken eines Ohrhörers wird der eingebaute Lautsprecher
automatisch abgeschaltet.
Ein Drehspulmesser: dieser gibt einen Hinweis auf das gefundene Metall
und dient auch zum Batterietest.
Eine wasserdichte Suchscheibe zum Suchen im flachen Wasser.
Ein verstellbarer Stiel, der einfach auf die individuellen Bedürfnisse
eingestellt werden kann.
Benötigte Batterien: 6 x 1,5V ’AA’ Batterien. (nicht enthalten)
EINIGE BEDIENERTIPS
De ingebouwde luidspreker wordt uitgeschakeld wanneer de plug van de
externe hoofdtelefoon wordt geplaatst.
- 16 -
Holen Sie sich zuerst die Erlaubnis des Grundstückeigentümers, bevor
Sie mit dem Suchen beginnen.
Vergewissern Sie sich, dass keine Verordnung vorliegt, die das
Suchen auf dem Gebiet verbietet.
Beschädigen sie kein fremdes Eigentum.
Hinterlassen Sie keine Spuren und füllen Sie Löcher, die Sie gegraben
haben, wieder sauber auf.
Nehmen Sie gefunden Abfall mit und entsorgen Sie ihn
- 29 -
REGLAGE FIN DU DETECTEUR
Le réglage fin vous permet de faire encore mieux la différence entre les
métaux au cours de la recherche. Ce réglage se fait au moyen du bouton
DISCRIMINATION.
Bescherm uw gehoor!
Draai de volumeknop na het inschakelen niet direct geheel rechtsom, maar
luister eerst even en stel daarna het gewenste geluidsvolume in. Zet het
geluid niet te hard. Dit kan leiden tot permanente gehoorbeschadiging.
Let op het wegverkeer!
La sensibilité à la dimension des objets métalliques est également réglée
avec ce bouton. Si vous tournez le bouton vers la gauche, la sensibilité
diminue et il ne détectera que des objets de grande taille. Si vous tournez le
bouton vers la droite, le détecteur devient plus sensible et il réagit même
aux bouts de papier d’aluminium. Réglez ce bouton en fonction des
circonstances sur le terrain.
LOCALISER SA TROUVAILLE
Cela demande une certaine expérience de localiser avec précision l’objet
métallique indiqué par le détecteur. A titre d’exercice, vous pouvez p.ex.
(faire) enterrer des pièces de monnaie dans votre jardin.
Il est parfois utile de changer le mouvement de recherche de 90° (voir fig.)
Bij gebruik van een hoofdtelefoon wordt het lawaai van het wegverkeer
afgeschermd. Pas op wanneer u onverhoopt in de berm wilt gaan zoeken.
WERKING
Uw SkyTronic metaaldetector kan onderscheid maken tussen ferro en nonferro metalen. Ferro metalen zijn ijzer bevattende metalen. Non ferro
metalen zijn bijvoorbeeld: goud, messing, koper, zilver, aluminium, zink en
lood. Wanneer de detector een metaal waarneemt verandert de aanwijzing
van de meter en hoort u een verandering in de toonhoogte. De
meteruitslag is afhankelijk van het soort metaal wat u heeft opgespoord.
AFSTELLEN VAN DE DETECTOR
Zet de metaaldetector aan door de knop VOLUME rechtsom te draaien.
Stel het gewenste volume in. Zet de schakelaar OPERATE/BATT TEST in
de stand OPERATE.
De volgende stappen geven aan hoe de zender en de ontvanger van de
metaaldetector op elkaar worden afgestemd voor het beste zoekresultaat.
Si une grande quantité de déchets métalliques se trouve dans le sol, il est
recommandé d’effectuer le mouvement de recherche moins vite et de
raccourcir les déplacements de la bobine.
Des pièces de monnaie enterrées depuis peu, réagissent différemment
que celles qui s’y trouvent depuis plus longtemps en raison de l’oxydation
plus avancée.
1. Zet de volumeknop in stand 11.
2. Zet de knop DISCRIMINATION in de middenstand.
3. Hou de zoekspoel minstens 30 cm van de grond of metalen voorwerpen
verwijderd. Druk d de rode knop op het handvat in en draai tegelijk
- 28 -
- 17 -
voorzichtig aan de knop TUNE. Stel deze knop zo in dat de naald van
draaispoelmeter precies in het midden staat. Laat daarna de rode knop
los
Tijdens het zoeken kunt u een fijnafstemming uitvoeren door aan de knop
DISCRIMINATION te draaien
Door op de rode knop te drukken kunt u de meter direct weer in de
nulstand terugbrengen.
Probeer uw nieuwe SkyTronic metaaldetector eerst thuis uit met behulp
van verschillende metalen zodat u de reacties en meteruitslagen leert
kennen.
Utilisation dans la pratique
1. Cherchez un endroit approprié tel qu’une pelouse, où il n’y a pas
d’objets métalliques dans le sol.
2. Posez un objet métallique tel qu’une pièce de monnaie sur le sol afin
de le détecter à titre d’exercice.
3. Tournez le contrôle de volume d’environ deux tiers vers la droite.
4. Appuyez sur le bouton rouge et tournez doucement le bouton TUNE
jusqu’à ce que l’aiguille du vu-mètre se trouve au milieu.
5. Passez maintenant la bobine à env. 5 cm au-dessus du sol en
effectuant des mouvements réguliers de droite à gauche tel qu’il est
indiqué dans la figure
U kunt de detector als volgt uitproberen:
6. Doe ringen en/of horloge af en leg de zoekspoel omgekeerd op een
(houten) tafel.
Passez la bobine en parallèle au sol
7. Zet de volumeknop in stand 11. en draai de knop DISCRIMINATION in
de middenstand.
8. Beweeg een metalen voorwerp ongeveer 5 cm boven de zoekspoel heen
en weer en let op de meteruitslag.
Bij de juiste instelling hoort u nu een waarschuwingstoon en slaat de meter
uit. Bij ijzer bevattende voorwerpen slaat de naald naar links uit (ferro) Non
ferro metalen zoals edelmetalen, messing, koper e.t.c. geven een uitslag
naar rechts.
Bougez la bobine lentement de façon à ne pas manquer d’objets.
Vérifiez s’il y a une indication sonore ou si l’aiguille se déplace lorsque vous
passez la bobine au dessus de l’objet métallique. N’oubliez pas que le
détecteur ne réagit que lorsque la bobine est déplacée.
Quelques conseils pour la recherche:
Le détecteur peut réagir également aux déchets contenant du métal ainsi
qu’aux câbles ou conduits enterrés. Au cours de son utilisation, vous
apprendrez à distinguer les différents signaux.
- 18 -
- 27 -
Geeft de meter geen uitslag, controleer dan of de zoekspoel goed is
aangesloten en voer daarna de procedure voor het afstellen (zoals hiervoor
beschreven) nogmaals uit.
Pendant la recherche, vous pouvez effectuer un réglage fin en tournant le
bouton DISCRIMINATION.
En appuyant sur le bouton rouge, vous pouvez remettre le vu-mètre
immédiatement dans sa position initiale.
Entraînez-vous d’abord à la maison sur différents métaux de façon à vous
habituer aux réactions et aux indications du détecteur.
Vous pouvez essayer le détecteur de la manière suivante:
1. Retirez vos bagues et/ou votre montre et posez la bobine à l’envers sur
une table en bois.
Gebruik in de praktijk
1. Zoek een geschikte plek, bijvoorbeeld een grasveld, waar zich geen
metalen in de ondergrond bevinden.
2. Leg een metalen voorwerp, bijvoorbeeld een muntstuk, op de grond om
dit als oefening op te sporen.
3. Draai de volumeknop ca. tweederde rechtsom.
4. Druk op de rode knop en draai langzaam aan de knop TUNE tot de
wijzer van de meter in het midden staat.
5. Beweeg nu de zoekspoel op een hoogte van ca. 5 centimeter boven de
grond en beweeg deze gelijkmatig heen en weer zoals in de tekening is
aangegeven.
2. Réglez le bouton de volume sur 11 et tournez le bouton
DISCRIMINATION sur la position centrale.
3. Passez un objet métallique devant la bobine à une distance d’env. 5 cm
et regardez l’indication sur le vu-mètre.
Si le réglage est correct, vous entendez un son d’avertissement et l’aiguille
se déporte. Si l’objet contient du fer, l’aiguille se déplace vers la gauche
(ferro). Dans le cas de métaux non ferreux tels que les métaux précieux, le
cuivre, le laiton, etc. l’aiguille se déporte à droite.
Si l’aiguille ne se déplace pas, vérifiez si la bobine est correctement
branchée et répétez la procédure de réglage décrite ci-dessus.
Beweeg de zoekspoel parallel aan het grondoppervlak
Beweeg de zoekspoel langzaam om geen voorwerpen te missen.
Controleer of er een hoorbare indicatie is en of de naald van de meter
uitslaat wanneer u de zoekspoel over het metalen voorwerp beweegt. Denk
- 26 -
- 19 -
er wel aan dat de metaaldetector alleen reageert wanneer de zoekspoel
wordt bewogen.
Een paar tips voor het zoeken:
De metaaldetector kan ook op metaal bevattend afval reageren, ook geven
ondergrondse kabels of leidingen vaak een vals signaal. In het gebruik leert
u de diverse signalen van uw SkyTronic metaaldetector te onderscheiden.
FIJN-AFSTELLING VAN DE DETECTOR
Door deze fijn-afstelling zorgvuldig uit te voeren kunt u tijdens het zoeken
nog beter onderscheid maken tussen verschillende metalen. Deze
gevoeligheid wordt bepaald door de instelling van de knop
DISCRIMINATION.
Bruit de la circulation!
Lorsque vous utilisez des écouteurs, vous n’entendez plus le bruit de la
circulation. Soyez très vigilent à proximité d’une route.
FONCTIONNEMENT
Le détecteur SkyTronic sait faire la différence entre des métaux ferreux et
non-ferreux. Les étaux ferreux contiennent du fer. Des métaux non-ferreux
sont p.ex. l’or, l’argent, le cuivre, le laiton, l’aluminium, le zinc et le plomb.
Lorsque le détecteur trouve un métal, l’indication sur le vu-mètre change et
la fréquence du son également. L’indication du vu-mètre dépend du type de
métal que vous avez trouvé.
REGLAGE DU DETECTEUR
Mettez le détecteur sous tension en tournant le contrôle de VOLUME vers
la droite. Réglez le volume. Mettez le commutateur OPERATE/BATT TEST
en position OPERATE.
Ook de gevoeligheid voor de grootte van de metalen voorwerpen wordt met
deze knop geregeld. Draait u de knop linksom dan wordt de detector
ongevoeliger en u vindt dan uitsluitend grotere metalen voorwerpen. Met de
knop geheel rechtsom gedraaid heeft u gekozen voor de meest gevoelige
stand en kunt u zelfs stukjes zilverpapier opsporen. Stel deze knop dus in
naar gelang de omstandigheden in het gebied waar u zoekt.
WAAR BEVINDT ZICH MIJN VONDST?
Het vergt ruime oefening om precies te kunnen bepalen waar zich het
metalen voorwerp bevindt wat door de detector wordt aangegeven. Als
oefening kunt u bijvoorbeeld muntstukken en spijkers (laten) begraven in
uw tuin alvorens het vrije veld in te trekken.
Soms helpt het wanneer u de zoekbeweging 90 graden wijzigt (zie
tekening)
Les étapes suivantes indiquent comment le récepteur et l’émetteur du
détecteur doivent être réglés pour obtenir le meilleur résultat.
1. Réglez le contrôle de volume sur 11.
2. Mettez le bouton DISCRIMINATION en position centrale.
a.
3. Tenez la bobine à au moins 30cm de distance du sol ou d’un objet
métallique. Appuyez sur le bouton rouge sur la poignée et tournez en
même temps doucement le bouton TUNE. Réglez ce bouton de façon à
ce que l’aiguille du vu-mètre se trouve exactement au milieu. Relâchez
ensuite le bouton rouge.
- 20 -
- 25 -
CONSEIL:
Retirez immédiatement les piles usées de façon à éviter des fuites. Si
vous n’utilisez pas le détecteur pendant une durée prolongée, il est
recommandé de retirer les piles. Les piles vides sont des déchets
chimiques et doivent être déposées dans un container pour piles.
Note: Les piles durent plus longtemps si vous utilisez des écouteurs.
TEST DE PILES
Lorsque le détecteur ne fonctionne pas correctement, le volume est faible
et les indications sont erronées, les piles sont usées.
Tournez le bouton de volume vers la droite et mettez le commutateur
OPERATE/BATT.TEST en position BATT.TEST
L’aiguille du vu-mètre doit se trouver dans la partie verte de l’échelle, sinon
changez les piles.
Wanneer er zich veel (metaal) afval in de bodem bevindt kan het helpen
de zoekbeweging langzamer uit te voeren en de zoekslagen te verkorten.
Muntstukken die pas kort begraven zijn reageren anders dan al langer
begraven exemplaren die wellicht verder geoxideerd zijn.
IJzeren voorwerpen zoals spijkers, bouten, moeren en flesdoppen
verroesten langzaam maar zeker. Deze roest geeft verspreide, wazige
detectiesignalen. Draai de knop DISCRIMINATION geheel rechtsom om
een zo goed mogelijke indicatie te krijgen.
Voer zelf geen reparaties uit aan het apparaat; in élk geval vervalt de totale garantie.
Ook mag het apparaat niet eigenmachtig worden gemodificeerd , ook in dit geval
vervalt de totale garantie.
Ook vervalt de garantie bij ongevallen en beschadigingen in élke vorm t.g.v.
onoordeelkundig gebruik en het niet in achtnemen van de waarschuwingen in het
algemeen en gestelde in deze gebruiksaanwijzing.
Tevens aanvaardt Skytronic BV geen enkele aansprakelijkheid in geval van
persoonlijke ongelukken als gevolg van het niet naleven van veiligheidsinstructies
en waarschuwingen .Dit geldt ook voor gevolgschade in wélke vorm dan ook.
ECOUTEURS
Il est possible de brancher des écouteurs stéréo sur le détecteur. Vous
économisez ainsi des piles et vous entendez mieux les légères variations
de son pendant la recherche.
Une prise jack 3,5mm (EAR) se trouve au dos du boîtier.
Le haut-parleur intégré est coupé lorsque des écouteurs sont branchés sur
la fiche.
Protégez votre ouïe!
Ne tournez pas immédiatement le contrôle de volume vers la droite lors de
la mise sous tension. Ecoutez d’abord et réglez ensuite le volume
nécessaire. Ne réglez pas le volume trop fort. Ceci peut endommager
irrémédiablement votre ouïe.
- 24 -
- 21 -
3. Tournez la bague de serrage vers la droite.
CARACTERISTIQUES
Ce détecteur vous permet de trouver toutes sortes d’objets cachés en métal
tels que des pièces de monnaie, des bijoux, des objets décoratifs mais
aussi des câbles et des conduits.
Le détecteur de métaux est équipé de:
Une prise pour écouteurs
Lorsque vous branchez des écouteurs, le haut-parleur intégré est coupé.
Un vu-mètre, celui-ci indique la nature probable du métal ainsi que l’état de
la pile.
Une bobine de détection étanche pour la recherche dans de l’eau peu
profonde.
Un manche réglable, qui s’adapte facilement à vos besoins.
Alimentation: 6 piles LR6 (1,5V) (non incluses)
REGLAGE DE LA BOBINE DE RECHERCHE
RECOMMANDATIONS D’UTILISATION
Attention:
Demandez d’abord l’autorisation du propriétaire avant de faire des
recherches sur son terrain.
Renseignez-vous si la recherche de trésors est autorisée à l’endroit
que vous avez choisi.
Ne détériorez pas le bien d’autrui.
Laissez le terrain comme vous l’avez trouvé. Rebouchez les trous que
vous avez éventuellement faits.
Ne laissez pas vos déchets sur place. Déposez-les dans une poubelle.
Desserrez les vis qui fixent le manche à la bobine et réglez la bobine sur le
bon angle. Resserrez les vis. La bobine doit se trouver à l’horizontale au
dessus du sol.
MISE EN PLACE DES PILES
Le détecteur est alimenté par 6 piles LR6 (1,5V). Utilisez des piles de
bonne qualité. Vous pouvez également utiliser des batteries rechargeables
Ni-Cad ou NiMH.
Ne pas mélanger des piles/batteries de type différent.
1. Tournez le contrôle de volume vers la gauche sur OFF.
2. Retirez le couvercle du compartiment à piles.
PREPARATIFS
REGLAGE DU MANCHE
1. Tournez la bague de serrage vers la gauche
3. Insérez les piles dans le compartiment selon les indications à l’intérieur
du compartiment.
2. Etirez ou réduisez le manche de façon à ce que vous puissiez tenir la
bobine de recherche dans une position détendue à 2 à 5cm au-dessus
du sol.
4. Remettez le couvercle en place.
- 22 -
- 23 -
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising