Teletronik CK201
Kezelési Útmutató
Digitális HD vevőegység
User's Manual
Digital HD Cable Receiver
Bedienungsanleitung
Digital HD Kabel Receiver
CK_201_user_manual_nocombo.indd 1
2010.05.12. 17:02:49
Általános Biztonság
Figyelmeztetések
VIGYÁZAT
Áramütés veszély,
ne nyissa ki!
FIGYELMEZTETÉS : Az áramütés kockázatát elkerülendő, ne
távolítsa el a fedelet. Nincs felhasználó által szervizelhető alkatrész
benne. Minden nemű javítást bízzon szakképzett szervízre.
Olvassa el ezt az útmutatást figyelmesen, mielőtt a terméket használni kezdi. A figyelmeztetések fontos
információkat tartalmaznak a biztonságos üzemeltetést illetően: Veszély, Figyelmeztetés és Megjegyzés
kategóriák szerint.
A Gyártó nem vállal semmilyen felelősséget azokért a balesetekért és károkért amelyek gondatlan kezelés
miatt következtek be.
Veszély
Amennyiben a kezelő felelőtlenül használja a terméket, fennáll az életvesztés vagy súlyos baleset veszélye.
MAGYAR
• A hálózati kábelt csak olyan A/C konnektorba csatlakoztassa amilyet a kezelési útmutató és a termék leírás
meghatároz. Amennyiben nem megfelelő A/C konnektorba köti, áramütés és tűzveszély kockázata áll fenn
• A terméket nem lehet kitenni víz, folyadék vagy bármi féle csepegésnek, fröcskölésnek, mert áramütést
vagy tüzet okozhat.
• Ne terhelje a terméket súlyos tárgyakkal, a hálózati kábelt sérülése áramütést vagy tüzet okozhat.
• Ne tegyen fém tárgyat a termék tetejére, mert ha az a készülékbe hullik áramütést vagy tüzet okozhat.
• Ne javítsa, szedje szét vagy módosítsa a készüléket, ez áramütést vagy tűzet okozhat. Amennyiben belső
ellenőrzés vagy karbantartás szükséges, vegye fel a kapcsolatot a szerviz szolgáltatóval.
• Ne fedje le, ne gátolja a szellőzőnyílásokat, ez túlmelegedést majd tüzet okozhat.
• Kapcsolja ki és húzza ki a hálózati kábelt a csatlakozóból viharos időben, ha a villámkár veszélye fennáll.
Ellenkező esetben áramütés vagy tűz keletkezhet.
• Húzza ki az antenna hálózati csatlakozását viharos időben, ha a villámkár veszélye fennáll. Ellenkező
esetben áramütés vagy tűz keletkezhet.
• Ne ejtse le a készüléket ( kerülje az instabil elhelyezést ) , óvja a készüléket a külső behatásoktól.
Amennyiben sérülés keletkezik, kapcsolja ki haladéktalanul és húzza ki a hálózati csatlakozóból. Ellenkező
esetben áramütés vagy tűz keletkezhet.
• Soha ne nyúljon vizes kézzel a hálózati kábelhez, ez áramütést okozhat.
- HUN
CK_201_user_manual_nocombo.indd 2
2010.05.12. 17:02:49
Figyelmeztetések
Figyelem
Amennyiben a termék nem megfelelően van működtetve, a kezelő könyebb vagy akár súlyos sérülést is
elszenvedhet.
A termék nem találkozhat vízzel, vagy egyéb folyadékkal, mert ez javíthatatlan hibákat okozhat.Ne javítsa,
szedje szét vagy módosítsa a készüléket, mert komolyan megsérülhet.
• Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati kábelt viharos időben, villámveszély esetén.
Ellenkező esetben a készülék megsérülhet.
• Húzza ki az antenna hálózati csatlakozását viharos időben, ha a villámkár veszélye fennáll.
Ellenkező esetben a készülék megsérülhet.
• Merevlemezre rögzített adatai elveszhetnek villámlás, vagy hálózati zárlat következménye képpen.
A felhasználó maga felel a saját adatai biztonságáért, felelősséget a Gyártó ezekért a károkért nem vállal.
Megjegyzés
A készülék nem megfelelő kezelése könnyű károsodást okozhat.
Amennyiben a készülék elkoszolódik, finoman tisztítsa puha ronggyal vagy törlőkendővel. Soha ne használjon
kémiai tisztítószereket, úgymint Benzol, lakk, aceton vagy egyéb oldószert. Ezektől a festés elszíneződhet,
a festés felhólyagosodhat, vagy le is pereghet.
Ne tartsa a készüléket a következő körülmények között:
• túl hideg vagy meleg helyen
• magas páratartalomban
• sugárzó hőhatás elött (pl fűtés, légkondicionáló)
• poros, kormos környezetben
• szűkös helyen, ahol a hő nem tud távozni
• közvetlen napfénynek kitéve
Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati kábelt, ha hosszú ideig nem használja
Amennyiben a készülék súlyosan megsérül vagy javíthatatlanná válik, végérvényesen megszűnik működni és
kidobásra kerül, tegye ezt a lakóhelyének megfelelő törvények és szabályozásoknak megfelelően.
MAGYAR
Ne terhelje a készüléket nehéz tárgyakkal, mert működési zavart, vagy meghibásodást okozhat.
HUN - CK_201_user_manual_nocombo.indd 3
2010.05.12. 17:02:49
Tartalom
Általános biztonsági szabályok..................................................................... 2
1. Funkciók és telepítés................................................................................... 5
1.1 Távvezérlő.................................................................................... 5
1.2 Előlap............................................................................................ 6
1.3 Hátoldal....................................................................................... 6
1.4 Kulcskártya................................................................................. 7
1.5 Csatlakoztatás és telepítés...................................................... 8
2. Egyszerű telepítés...................................................................................... 10
3. Alapfunkciók............................................................................................... 11
4. Főmenü........................................................................................................ 13
4.1 Csatornalista szerkesztése..................................................... 13
4.2 Műsorújság................................................................................ 14
4.3 Rendszerbeállítások................................................................ 14
4.4 Hasznos menü.......................................................................... 18
MAGYAR
5. Hibaelhárítás............................................................................................... 18
- HUN
CK_201_user_manual_nocombo.indd 4
2010.05.12. 17:02:49
1. Funkciók és telepítés
1.1 Távvezérlő
2
3
4
17
5
18
6
19
20
7
8
21
22
9
23
10
24
25
11
12
26
13
27
14
15
16
28
29
1. STANDBYKi / bekapcsoló
2. NUMERIKUS GOMBOK
Csatornák választása, PIN kód beírása
3. MULTI CSATORNA
Multi videó felugró ablak megjelenítése
4. TV/STB
Választás TV és SetTopBox irányítása között
5. SORT (zöld)
csatorna listát szortírozza,
On Screen Display (OSD) gombot választ
6. SUB-T (piros)
Felírat nyelvének választása
On Screen Display (OSD) gombot választ
7. MENÜ
Megjeleníti a főmenüt, vagy visszatér az
előző menübe
8. Fel/le
Léptetés a menüben
9. VOL +/
Hangerőszabályzó
10. PAUSE
Videó kimerevítése / lejátszása
11. MUTE
Hang lenémítása
12. TV/RÁDIÓ Váltás TV és Rádió műsorok között
13. SLEEPIdő intervallum kiválasztása, miután a
készülék automatikusan kikapcsol
Megjegyzés:
Az elemek berakásánál, figyeljen oda a helyes polaritásra!
A távvezérlő külső megjelenése eltérhet a használati
útmutatóban láthatótól.
MAGYAR
1
14. RECALL Visszakapcsol az előző csatornára
15. V. FORMAT
HD kép felbontás kiválasztása
(1080i (alapértelmezett), 720p, 576p)
Kimeneti mód váltása
Nyomja meg V.Format gombot
3 másodpercig, váltson
HD Model: YPb/Pr (alapérték) –› RGB
SD Model: SCART-RGB (alapérték) –› CVBS
mód között.
16. P.SIZE
Kép méretének változtatása
17. TEXT
Teletext megjelenítése OSD-n (opcionális)
18. TIMER (sárga)
Megjeleníti a rögzítés listát. Gombot választ
az ON Sreen Display-en (OSD)
19. INFO (kék)
Információ megjelenítése
20. Bal/Jobb
Mozgás jobbra és balra a menüben, hangerő
fokozása vagy csökkentése
21. EXITKilépés a menűből normál nézetbe
22. OK
Választások jóváhagyása
23. CH FEL/LE
Csatornák léptetése fel/le
24. GUIDE
TV/RÁDIÓ műsorújság
25. A. L/R
Választás hangzásmódok között
(Mono/Bal/Jobb/Stereo)
26. A.LANG Audió nyelv kiválasztása
27. FAV
Kedvenc csatornák kiválasztása
28. OPTION Opció funkció a jövőben
29. ZOOM
Kép kinagyítása
HUN - CK_201_user_manual_nocombo.indd 5
2010.05.12. 17:02:49
1.2 Előlap
1
2
3
3
1. 2. 3. 4. 4
5
6
7
2
STANDBY (KÉSZENLÉT)
A vevőegység BE és KI kapcsolása
VOL (HANGERŐ)◄/►
Hangerő Fel/Le szabályozása, vagy választás az
almenüben
CH (CSATORNA) ▲/▼ (Program ▲/▼)
Csatorna váltás, vagy választás az almenüben
OK
Program választása a kiemelt sorban, vagy
adott paraméterekben
5. 6. 7. MENU (MENÜ)
A főmenü megjelenítése
DIGITÁLIS KIJELZŐ
4 számjegy megjelenítésére alkalmas kijelző
KULCSKÁRTYA NYÍLÁSA
Kulcskártya fogadó
1.3 Hátsó panel
1
MAGYAR
2
3
4
5
1. ANT IN
Kábel TV bemenet
2. LOOP OUT
Kábel TV kimenet
3. HDMI/DVI
Használjon HDMI kábelt a HDMI csatlakoztatáshoz a
legjobb minőségű kép megjelenítéséhez
4. VIDEO/AUDIO
Videó / Audió bemeneti jel csatlakoztatása TV vagy
egyéb külső eszközhöz Videó / Audió kábellel.
5. COMPONENT
Y/Pb/Pr választásakor, csatlakoztathatja a vevőegységet
a TV-hez, VCR-hez ami támogatja a magas-minőségű
videó jelet.
6
7
9
8
10
6. VCR (SCART)
Videómagnóra csatlakoztatás SCART kábellel
7. TV (SCART)
TV-re csatlakozás SCART kábellel
8. S/PDIF (OPTICAL)
Digitális hangkimenet
9. RS-232
PC csatlakozó, szoftver frissítéshez
10. DC 12V IN
Dekóder csatlakoztatása a tápegységhez
Megjegyzés: Az első és hátsó panel külső megjelenése eltérhet a használati útmutatóban láthatótól.
- HUN
CK_201_user_manual_nocombo.indd 6
2010.05.12. 17:02:49
1.4 Kulcskártya
Figyelem:
Kérjük, ne dugja be a tápegység kábelét mindaddig, amíg nem végzett az összes egyéb kábel csatlakoztatásával.
• Kulcskártya
Kulcskártya behelyezése
A Kulcskártya hasonlóan néz ki, mint egy hitelkártya, mely az
előfizetésének megfelelően lehetővé teszi hogy nézze és halgassa
az összes kiválasztott csatornát. A kulcskártya nyílása csak
kulcsártyához való.
MAGYAR
1. Nyissa ki a jobb oldali fedelet az előlapon
2. Tartsa vízszintesen az elektronikus chippel (kis négyzet alakú, réz
színű) felfelé a kártyát.
3. Tolja be a Kulcskártyát a felső nyílásba.
HUN - CK_201_user_manual_nocombo.indd 7
2010.05.12. 17:02:50
1.5 Csatlakoztatás és Telepítés
1.5.1 Hogyan kapcsoljuk a vevőt egyéb rendszerekhez?
Több lehetőség is kínálkozik a vevő TV-vel, videómagnóval és/vagy Hi-Fi renszerhez való csatlakoztatásához.
Konzultáljon a helyi forgalmazóval, segítségével kialakíthatja az önnek leginkább megfelelő megoldást.
1.5.2 Kábel csatlakoztatása
• Csatlakoztassa az RF kábel egyik végét az ANT IN bemenethez a
hátoldalon, a másik végét pedig a fali antenna csatlakozóba.
1.5.3 Vevő csatlakoztatása TV-hez RCA kábellel - kompozit
• Csatlakoztassa a vevőt Audió/Videó csatlakozóval a Tv-hez, ha a TV készülék ezzel van ellátva
• Videó
• TV
MAGYAR
1.5.4 Vevő csatlakoztatása TV-hez RCA kábellel - komponens
• A jobb minőségű videó jel érdekében a Videó jel három
részre oszlik Y(Sárga), Pb(kék), Pr(piros). Győződjön meg róla,
hogy a video és audió csatlakozások helyesen csatlakoznak.
Minden külső bemeneti forrású eszköznek különböző hátlap
konfigurációja lehet. Csatlakoztatásnál figyelje a kábelek
és a csatlakozások színeinek egyezését.
• TV
- HUN
CK_201_user_manual_nocombo.indd 8
2010.05.12. 17:02:51
1.5 Csatlakoztatás és Telepítés
1.5.5 A vevő csatlakoztatása TV-hez HDMI kábellel
High-Definition multimedia interface (HDMI), a következő
generációja az illesztőegységeknek, ami biztosítja a digitális
audio és videó jelek áramlását egy kábelen keresztül tömörítés
mentesen.
HDMI csatlakozással nincs szükség további Audió kábelre, csak
akkor kell audió kábelt csatlakoztatni, ha HDMI/DVI-n keresztül
csatlakoztat.
• TV
1.5.6 Csatlakoztatás Hi-Fi rendszerhez
• Csatlakoztassa az RCA sztereo kábelt az Audio L/R, S/PDIF-től a
LINE, AUX, SPARE vagy EXTRA bemeneti csatlakozókhoz a Hi-Fi
rendszeren.
• Digitális erősítő
1.5.7 Csatlakozás Digitális Audio rendszerhez
• Amennyiben a DAC, S/PDIF coaxiális vagy optikai kábel
bemenettel rendelkezik, összekötheti a vevőt ily módon is a HiFi
berendezéssel, így élvezheti a magasabb minőségű hangzást.
Csatlakoztassa az S/PDIF coaxilális vagy optikai kábelt egy
digitális erősítőbe.
• Hi-Fi
1.5.8 Továbbfűzött csatlakoztatás
• Amennyiben van egy további analóg vagy digitális vevő-je, vagy az analóg kábelTV-s jelet szeretné a TV-je felé
továbbküldeni kösse a „Loop Through” kimenetet a TV készülék vagy a másik vevő bemenetével.
MAGYAR
Megjegyzés:
• Pontosan úgy kösse a kábeleket a SetTopBox bemeneti csatlakozóiba, ahogy az a képeken látszik.
• A külső megjelenése eltérő lehet a használati útmutatóban megjelenítettől.
HUN - CK_201_user_manual_nocombo.indd 9
2010.05.12. 17:02:52
2. Egyszerű telepítés
2.1 Menü
Nyomja meg a Menü gombot a távvezérlőn, megjelenik a Főmenü a képernyőn
• Beléphet a kívánt almenübe a fel / le / jobbra / balra gombok segítségével
• Be kell írnia a PIN kódot, a megfelelő résznél ha telepít, továbbá a csatornaszerkesztésnél és a
rendszerbeállításkor. A PIN alapbeállítása: 0000
• Nyomja az OK gombot, ha választását megerősíti
• Nyomja a Menü gombot, ha vissza kíván lépni a főmenübe, vagy nyomja az Exit gombot ha ki akar lépni a
menüből.
2.2 Egyszerű telepítés
Mielőtt Tv vagy Rádió műsort kíván nézni-hallgatni, meg kell keresnie azokat. Ezért elsőként az „EASY
Installation” felírat jelenik meg bekapcsoláskor. Itt választhatja ki a menü nyelvét, az alapértelmezett
szinkronhang nyelvét és az alapértelmezett felírat nyelvét.
• Automata telepítés / Egyszerű telepítés
A telepítés varázsló az egy felhasználóbarát megoldás, biztosítja
• Rendszer csatlakoztatás
Vevő csatlakoztatása periférikus eszközökhöz, mint pl TV, Audio, Video stb
• Bekapcsolás
A hálózati kábelt csatlakoztassa a fali csatlakozóhoz.
A kapcsoló a vevő hátlapján van, kapcsolja be a többi eszközzel együtt. Nyomja meg a "standby" gombot a
távirányítón vagy a vevő készüléken.
• Kikapcsolás
Ismételten nyomja meg a "standby" gombot, a kijelzőn megjelenik „OFF”.
2.2.1 Menü nyelv
Az első opció az alapértelmezett nyelvek beállítása (menü, hang, felírat)
Jelölje be a kívánt nyelvet a nyilak használatával és nyomja meg az OK
gombot a választáshoz.
2.2.2 Képernyő mód
Válassza a TV-nek megfelelő módot
MAGYAR
Nyomja a jobb / bal gombokat és válasszon 4:3 TV és 16:9 TV között
Nyomja a fel / le / jobb / bal gombokat és válasszon Letter Box,
Pillar Box, 4:3 Full Screen, 16:9 Full Screen között.
10 - HUN
CK_201_user_manual_nocombo.indd 10
2010.05.12. 17:02:52
2.2 Egyszerű telepítés
2.2.3 Helyi idő/GMT
Válassza ki a helyi időzónát
Nyomja a Jobb / Bal gombokat és válasszon időzónát (M.o.: nyáron
GMT+2, télen GMT+1)
2.2.4 Csatorna választás
Automata keresés
• Nyomjon OK gombot a csatornák automatikus kereséséhez.
• Amikor a keresés elindul, a csatornák nevei megjelennek a képernyőn
• Amikor a keresés befejeződik a „Keresés befejeződött” felirat jelenik meg. Nyomja meg az OK gombot és
mentse el a megtalált csatornákat.
Manuális keresés
• Üsse be a jel pontos frekvenciáját a Numerikus billentyűkkel.
• A numerikus billentyűkkel adja meg a pontos Symbolum sebességet
• Válassza (AUTO 16,32,64,128,256 QAM) valamelyikét a Jobb / Bal gomb segítségével
• Válasszon Hálózati keresés (ON/OFF) funkciója között.
• Nyomja meg az OK gombot.
3. Alapfunkciók
3.1 Alapfunkciók használata
3.1.1 Program Információ
Miután a televízió csatornák programozva lettek, információs felület
látható minden csatornaváltáskor.
Minden esetben, amikor csatornaváltás történik, pár másodpercig
program információk jelennek meg (ennek időintervallumát lehet
állítani a menüben)
Választhat csatornák között a Fel / Le gombok használatával
1.
2.
3.
4.
Kék gomb megnyomva: információs sáv
Kék gomb mégegyszer: Az aktuális műsor műsorinformációja
Sárga gomb: Időzítő menü előhívása
Zöld gomb: Csatornák rendezése menü gyors előhívása
Piros gomb: A felíratozás ki és be kapcsolása.
MAGYAR
A színes gombok használatával több funkciót is előhívhatunk
HUN - 11
CK_201_user_manual_nocombo.indd 11
2010.05.12. 17:02:52
3. Alapfunkciók
3.1 Alapfunkciók használata
3.1.2 Felirat
Nyomja a Piros gombot és egy felugró ablak jelenik meg a képernyőn
Válassza a Felírat nyelve lehetőséget, ezt követően a felirat láthatóvá
válik
3.1.3 Teletext
Amennyiben a műsorsugárzó teletextet biztosít az adott műsorhoz,
akkor az a TEXT gomb lenyomásával, gomb lenyomásával indítható el,
és az exit gombbal lehet kilépni belőle.
3.1.4 Egyszerű csatornalista
A műsor sugárzás közben, az OK gomb lenyomásával előhívható a
csatorna lista nézet.
A fel/le gombok használatával a csatorna listáról új csatorna
választható
Kijelölve a csatornát, nyomja meg az OK gombot
A csatornák rendezéséhez nyomja meg a Zöld gombot,
majd rendezze igényének megfelelően
3.1.5 A hang nyelve
Amikor a jelenlegi csatorna hangjának nyelvét szeretné
megváltoztatni, nyomja meg az A.LANG gombot a távirányítón. A
képernyő bal oldalán megjelenik egy ablak.
Használja a Fel / Le gombokat a kívánt hang választásához.
Megszakításhoz, vagy kilépéshez nyomja meg ismét az A.LANG
gombot
Megváltoztathatja az alapbeállított nyelvet is a rendszerbeállítások
menünél.
3.1.6 Képernyő típus
Nyomja meg a P.Size gombot, majd válassza ki a TV beállítását
Nyomja meg a Bal / Jobb gombot és válasszon 4:3 TV vagy 16:9 Tv
között
Nyomja meg a Fel / Le gombokat és válasszon Letter box, Cinema,
vagy Full mód közül.
MAGYAR
3.1.7 Audió kimenet kiválasztása
Nyomja meg A.L/R gombot a távvezérlőn a kimenet változtatásához.
Menü ablak jelenik meg a jobb felső sarokban
Ismételve nyomja meg az A.L/R gombot, és válasszon
(Mono/Left/Right/Stereo) módok közül.
12 - HUN
CK_201_user_manual_nocombo.indd 12
2010.05.12. 17:02:52
4. Főmenü - ismertető
4.1 Csatornalista szerkesztése
Ebből a menüpontból szerkesztheti csatornáit. Teheti őket kedvenc
listába, szülői zárat tehet rájuk, törölheti és mozgathatja őket.
Válassza „Csatornalista szerkesztése” menüt a főmenüből a FEL / LE
gombok használatával, majd nyomjon OK-t
MAGYAR
Adja meg PIN kódját(0000) A piros gomb megnyomásával előjön
egy menü, ahol kiválaszthatja a mappákat, amibe a műsorokat majd
később besorolhatja. Mappák: Kedvenc 1-8, Zárolt, Kihagy, Töröl,
Mozgat, Műfaj. Az OK gomb lenyomásával mozgathatja a kívánt
mappába a műsorokat. A csatornalista szerkesztésének befejezéséhez
nyomja meg a Menü gombot.
Nyomja meg a kék gombot a „kedvenc” mappák nevének
megváltoztatásához.
HUN - 13
CK_201_user_manual_nocombo.indd 13
2010.05.12. 17:02:53
4.2 Műsorújság
Válassza a Csatorna info-t a fő menüben a FEL / LE gombok
segítségével és nyomja meg az OK gombot. A Guide / EPG gomb
lenyomásával szintén ebbe a menübe juthat.
Itt található az összes csatorna összes műsora több napra
megjelenítve. A piros gomb segítségével válthat a dátumok között. A
nyilak segítségével kiválasztható egy adott műsor is, melynek tartalma
a kék gomb megnyomásával el is olvasható.
4.2.1 Időzítés beállítása a műsorújságból
Válassza ki a kívánt programokat az előző menü alapján, és a sárga
gombbal helyezze az időzítés listába.
4.3 Rendszer beállítások
Ebben a menüben végezheti el a rendszer beállításokat.
A menübe való belépéshez PIN kód szükséges.
A gyári PIN beállítás PIN 0000.
Válassza a Rendszer Beállítás-t a fő menüben a FEL / LE nyílak
használatával, majd nyomjon OK-t
A menü sorainak kijelölésekor, annak tartalma megjelenik
MAGYAR
4.3.1 Menü nyelve
Itt választhat, milyen nyelvű menü jelenjen meg
Használja a FEL / LE gombokat a nyelv kiválasztásához, majd nyomja
meg az OK gombot
14 - HUN
CK_201_user_manual_nocombo.indd 14
2010.05.12. 17:02:53
4.3 Rendszer beállítások
4.3.2 Audió nyelve
Ebben a menüben megváltoztathatja az alapértelmezett hang nyelvet
tetszés szerintire. Használja a FEL / LE gombokat a választáshoz, majd
nyomja meg az OK gombot.
4.3.3 Felirat nyelve
Ebben a menüben megváltoztathatja az alapértelmezett felirat nyelvet
tetszés szerintire. Használja a FEL / LE gombokat a választáshoz, majd
nyomja meg az OK gombot.
4.3.4 SD Videó kimenet
Ez a menü a képernyő nézetére vonatkozik.
• Amennyiben a Vevő és a TV kompozit kábellel van összekötve válassza a CVBS opciót a FEL / LE gombok
használatával.
• Amennyiben a Vevő és a TV Smart kábellel van összekötve , válassza a SCART-RGB opciót, a FEL / LE gombok
használatával.
4.3.5 Képernyő típus
Válassza ki a TV beállítás típusát
Nyomja a JOBB / BAL gombokat és válasszon 4:3 TV és 16:9 TV között
Nyomja a FEL / LE / JOBB / BAL gombokat és válasszon Letter Box,
Pillar Box, 4:3 Full Screen vagy 16:9 Full Screen között.
4.3.6 Banner megjelenési idő
Itt határozhatja meg a csatornaváltáskor felugró információs sáv
megjelenési idejét.
Válassza a felirat időtartamát és nyomja meg az OK gombot
Az időintervalumok: 1,3,6,9,12,15mp lehetnek.
MAGYAR
4.3.7 Helyi idő/GMT
Itt adhatja meg a lakhelyének megfelelő időzónát
HUN - 15
CK_201_user_manual_nocombo.indd 15
2010.05.12. 17:02:53
4.3 Rendszer beállítások
4.3.8 Menü áttetszőség
20%-tól 100% -ig variálható a menü áttetszősége. A menü átláthatóságának beállításához nyomja meg a
JOBB / BAL gombot.
4.3.9 PIN kód megváltoztatása
Itt megváltoztathatja a gyárilag meghatározott 0000 kódot tetszés
szerintire. NE FELEJTSE EL! A kód nélkül nem tudja szerkeszteni a
funkciókat.
• Az új PIN kód mezőbe írja be az új PIN kódot
• Az új PIN kód megerősítését PIN ismételt megadásával kell
véglegesíteni. A kódok egyezése esetén „Success” felirat jelenik meg
az ablakban.
Megjegyzés: Elfelejtett kód esetén nyomja meg a színes gombokat az
alábbi sorrendben: (Piros-Zöld-Sárga-Kék) ezzel a kód visszaáll a
0000 gyári beállításra.
4.3.10 Szülői zár
Itt megadhatja azt a korhatárt ami felett már PIN kódot kér a vevő, ha
az adott kornál magasabb korhatáros műsorra kapcsol. BE választás
esetén mindig PIN kódot kell megadni, ha zárt csatornát választunk,
annak megfelelően ahogy a csatornák kontrollját megválasztottuk.
KI választás esetén, minden csatorna kód nélkül látható.
4.3.11 Készülék letiltása
Ha ezt az opciót bekapcsolja, a vevő minden bekapcsoláskor PIN kódot
fog kérni.
MAGYAR
4.3.12 Menü zár
Amennyiben a menü zár már meg van adva, a PIN kód szükséges a
csatornák listájának szerkesztéséhez, és a rendszerbeállításokhoz.
16 - HUN
CK_201_user_manual_nocombo.indd 16
2010.05.12. 17:02:53
4.3 Rendszer beállítások
4.3.13 S/PDIF kimenet (digitális hangkimenet)
S/PDIF csatorna kimenet használatával digitális audió DOLBY 5.1
hangzás hallható.
Kikapcsolásával a digitális audió jel nem jut el kimenetig.
PCM választás esetén , az inaktív digitális kimeneten keresztül S/PDIF.
Dolby Digital választásakor , ha a jelenlegi csatorna Dolby audió
csatorna, az aktív Dolby jel kimenet az S/PDIF-en keresztül
4.3.14 Gyári beállítások visszaállítása
Visszaállítja a vevőkészüléket a gyári állapotba.
Figyelem ! A gyári beállítás visszaállításával minden eddigi beállítása
elveszik!
4.3.15 Rendszerinformáció
A vevő rendszer adatait lehet megjeleníteni.
MAGYAR
Nyomja meg a FEL / LE gombokat a beállítási listán való lépésekhez ,
válassza a rendszer információ menüpontot, majd nyomja meg az OK
gombot.
HUN - 17
CK_201_user_manual_nocombo.indd 17
2010.05.12. 17:02:53
4.4 Hasznos menü
A szolgáltató által küldött üzeneteket lehet elolvasni. (Naptár, Levélfiók)
5. Hibaelhárítás
Megoldás
Nem világít a LED az előlapon, nincs
áramellátás
Ellenőrizze a hálózati kábelt és a csatlakozást
Nincs kép
Ellenőrizze hogy a készülék be van kapcsolva,
a csatlakozások megfelelőek-e a TV készülékkel.
Gyenge képminőség
A hiba elhárításához lépjen kapcsolatba szolgáltatójával
Nincs hang
Ellenőrizze a hangerőt a TV-n és a vevőkészüléken.
Ellenőrizze a némítás funkciót a TV-n és a vevőkészüléken,
ellenőrizze az audió kábel csatlakozását
Távírányító nem működik
Tartsa közvetlenül a vevőre, ellenőrizze az elemeket,
ellenőrizze, hogy semmi nem takarja az előlapot
Szolgáltatás nem fut
Ellenőrizze, hogy a kulcskártya rendesen be van-e
helyezve, ha igen akkor a képernyőn olvasható hibakódot
megjegyezve keresse fel szolgáltatóját.
Elfelejtett PIN kód
Keresse meg az idevágó fejezetet a használati útmutatóban
MAGYAR
Probléma
18 - HUN
CK_201_user_manual_nocombo.indd 18
2010.05.12. 17:02:53
Feljegyzések
CK_201_user_manual_nocombo.indd 19
2010.05.12. 17:02:53
K7.5_HUN_111680
CK_201_user_manual_nocombo.indd 20
2010.05.12. 17:02:53
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising