CycleOps | SuperMagneto | Insitukcja Supermagneto Pro - Makra

Insitukcja Supermagneto Pro - Makra
Trenażer Supermagneto
Instrukcja Obsługi
TM
Pro
WSTĘP
Środki Ostrożności
Przed przystąpieniem do programu treningowego
należy skonsultować się z lekarzem, trenerem lub
inną osobą zawodowo zajmującą się zdrowiem.
Osoba ta będzie mogła ustalić częstotliwość,
intensywność oraz czas ćwiczeń adekwatny do
wieku i stopnia wytrenowania. W przypadku:
odczuwania jakiegokolwiek bólu, ucisku w klatce
piersiowej, nieregularnego tętna, skróconego
oddechu, omdlenia czy innego dyskomfortu
należy natychmiast przerwać ćwiczenie i
Gratulacje ! Zakupiłeś najlepszy z dostępnych skonsultować się z lekarzem.
Niezastosowanie się do powyższych wskazówek
trenażerów.
CycleOps SuperMagnetoTM to pierwszy i jedyny może powodować urazy i poważne problemy
trenażer oferujący jednocześnie wszechstronność zdrowotne.
możliwości jazdy i naturalne poczucie jazdy w
jednym.
Przeznaczony dla każdego zawodnika i każdego
• Nie należy zdejmować nóg z pedałów
typu treningu.
podczas pedałowania
• Nie należy próbować jazdy z wysoką
Poziom Łatwy pozwala na lekkie
kadencją w pozycji stojącej jeżeli nie
pedałowanie podczas jazdy
posiada się takiej umiejętności na niskiej
regeneracyjnej
kadencji.
• Nie wolno dotykać palcami lub innymi
Poziom Szosa daje uczucie naturalnej
przedmiotami ruchomych części trenażera.
jazdy po szosie podczas długich
• Dzieci i zwierzęta należy utrzymać z dala
treningów.
od trenażera podczas pracy.
Poziom Interwał zadaje niewiele mniejsze
• Nie wolno zezwalać dzieciom korzystania z
obciążenie dla ćwiczeń wykonywanych
Twojego roweru i trenażera.
na zmiennej prędkości. Pozwala na
• Nie należy obracać korb rekami, co może
odczuwanie uczucia pieczenia nóg
powodować urazy.
podczas sprintów.
• Nie wolno dotykać rękami mechanizmu
Poziom Górski zadaje duże obciążenie
oporowego trenażera, co może powodować
podczas najbardziej intensywnych
uszkodzenia ciała.
treningów.
• Nie należy schodzić z roweru wpiętego w
trenażer przed całkowitym zatrzymaniem
Powyższa instrukcja obsługi pozwoli na właściwe
pracy roweru i trenażera.
zmontowanie trenażera, jak również przedstawia
sposób używania czterech rodzajów obciążenia i
korzystania
z
wykresu
krzywych
przyrostu
obciążenia CycleOps SuperMagnetoTM tak by efekty
pracy były widoczne w sezonie.
Część 1: Ustawienia trenażera SuperMagnetoTM Pro
1.1: Lista Części
Trenażer CycleOps SuperMagnetoTM Pro powinien zawierać następujący zestaw części:
• Jednostka oporowa CycleOps SuperMagnetoTM Pro wraz z rama.(A)
• Zacisk koła CycleOps (B)
• Karta rejestracji gwarancyjnej (brak zdjęcia) (Można również zarejestrować
www.cycleops.com)
trenażer
na
1.2: Ustawienie trenażera
1.3: Montaż roweru w trenażerze
Trenażer CycleOps SuperMagnetoTM Pro został
Aby ustawić trenażer, odciągnij nogi jak na rysunku zaprojektowany tak by używać zacisku tylnego koła
poniżej i postaw go na płaskiej powierzchni.
dołączonego w komplecie.
Upewnij się że manetka zacisku jest po lewej
stronie.
Przekręcaj pokrętło żółtego zacisku w kierunku
ruchu wskazówek zegara tak aby zacisk koła
dostatecznie wszedł w wyżłobienie.
Aby odbezpieczyć mechanizm oporowy pociągnij
żółtą dźwignię w dół i obróć o 90º w prawo.
Odchyl jednostkę oporową w dół co umożliwi
swobodny ruch koła roweru.
UWAGA: W tej pozycji jednostka oporowa
może obracać się swobodnie, nie należy
dotykać palcami ruchomych części trenażera.
Zabezpieczenie
mechanizmu
oporowego
wykonuje się poprzez obrót dźwigni o 90º w lewo
i dociśniecie dźwigni do mechanizmu oporowego.
Podnieś rower za wspornik sidła I umieść prawą stronę
zacisku( od strony napędu) tylnego koła w tulei
trenażera.
Wyrównaj lewą stronę zacisku koła do regulowanego
trzpienia strony przeciwnej trenażera, dosuń trzpień do
zacisku koła tak aby wszedł bezpiecznie do wyżłobień
tulei. Przekręć żółte pokrętło jak na rysunku poniżej
zabezpieczając koło w trenażerze. Dociśnij żółtą
dźwignię tak że będzie ciasno przylegała do koła.
Uwaga: Wypośrodkowanie roweru centralnie na
rolce nie wpływa na poprawną pracę trenażera.
Aby zabezpieczyć odbezpieczyć mechanizm pociągnij
żółta dźwignię w dół i obróć o 90º w prawo. Dopchnij
mechanizm w kierunku koła tak aby rolka dotykała
opony. Zabezpiecz mechanizm przekręcając żółtą
dźwignie w lewo o 90º. Dociśnij rolkę do opony poprzez
podniesienie żółtej dźwigni do góry (jak na rysunku)
1.5 Demontaż roweru z trenażera
Pociągnij żółtą dźwignie w dół I obróć o 90º w prawo i
zwolnij mechanizm oporu. Odciągnij mechanizm oporu
w dół co umożliwi swobodny obrót tylnego koła.
Zabezpiecz mechanizm oporu poprzez obrót dźwigni o
90º w lewo i uniesienie dźwigni w górę.
Przytrzymaj rower za wspornik siodła. Przekręć żółte
pokrętło w prawo i wyciągnij rower z trenażera.
Mechanizm oporowy powinien być na tyle ciasno
dociśnięty do opony aby nie powodował
poślizgów opony podczas przyspieszeń.
Małe wgniecenie na oponie będzie świadczyło o
właściwym docisku rolki do opony.
Jeżeli zdarzy się poślizg opony należy poprawić
docisk mechanizmu do opony poprzez ponowne
dopięcie mechanizmu.
Opuść żółtą dźwignie i wykonaj czynności
instalacyjne od początku.
Uwaga: Jeżeli dźwignia otwiera się podczas
jazdy umieść mechanizm oporowy w
przednich otworach ramy, jak na rysunku
poniżej.
Większość rodzajów opon pasuje do obu
zamocowań. Większe koła jak np MTB
29”wymagają zamocowania mechanizmu w
tylnych otworach.
Uwaga : Upewnij się że opony są dostatecznie
napompowane. Słabo napompowane opony
powodują hałas i wibracje.
Dla lepszej jazdy używaj opon bez bieżnika.
Każdy trenażer stacjonarny powoduje zużycie
bieżnika.
Używanie opony wykonanej z twardszej
mieszanki zwiększy jej żywotność.
Część 2: Opis krzywych przyrostu obciążenia trenażera
CycleOps SuperMagnetoTM Pro
Aby ustawić trenażer CycleOps SuperMagneto
Pro wystarczy złapać koło zamachowe jedną
ręką a druga obrócić pokrywę pokrętła do
wybranej pozycji ustawienia jazdy.
Pokrętło będzie ustawione poprawnie jeżeli
strzałka będzie wskazywała jedną z czterech
pozycji i usłyszymy klikniecie zapadek.
Więcej informacji na temat używania czterech
pozycji trenażera zawarte jest w Części 3
Instrukcji.
Część 3: Która krzywa obciążenia jest odpowiednia dla mnie?
Intensywność i czas treningu drastycznie różnią się w zależności od zawodnika. Bez względu na to czy
trenujesz by zwiększyć swoją wytrzymałość, obniżyć masę ciała, naciągnąć kolegów podczas wspólnych
treningów czy też robisz rozgrzewkę przed wyścigiem. SuprtMagneto Pro daje szeroki zakres możliwości
zapewniając odpowiedni poziom dla każdej potrzeby treningowej.
Cztery zakresy ustawienia dają cztery różne rodzaje obciążenia. Każdy rodzaj obciążenia obrazuje krzywa
przyrostu mocy w zależności od prędkości jazdy. Aby trenować na określonej mocy należy utrzymywać
prędkość w zależności od krzywej danego poziomu obciążenia. Cztery wzrastające krzywe przyrostu
obciążenia rozpoczynają się na niskiej mocy i wzrastają wraz ze wzrostem prędkości.
Poziom Łatwy
Poziom Interwał
Ten poziom to najłatwiejsze obciążenie na Poziom ten daje nieco niższy poziom obciążenia
trenażerze
SuperMagnetoTM.
Poziom
ten dzięki temu możliwy jest proporcjonalny wzrost
wykorzystywany jest na początku treningu do obciążenia przy częstych zmianach prędkości.
rozgrzewki jak również na koniec do jazdy
regeneracyjnej.
Poziom Szosowy
Poziom ten umożliwia łagodne uczucie jazdy po
szosie. Łagodny przyrost obciążenia w zależności
od prędkości jazdy zapewnia szybką reakcję
obciążenia na zmiany kadencji, komfortowy opór i
prędkość jazdy.
Poziom Górski
Najtrudniejszy poziom, SuperMagnetoTM Pro dający
największe obciążenie i najszybszy przyrost
obciążenia w zależności od prędkości. Zapewnia
opór podobny jak w warunkach górskich dla
treningów siłowych o dużej mocy wykonywanych na
niskiej prędkości.
Dzięki zmianie oporu w trenażerze SuperMagneto Pro możesz osiągać swoje cele i podnosić poziom
sportowy. Wraz ze wzrostem Twojego poziomu sportowego , twój trenażer dostosowuje się do kolejnych
wyzwań i poziomów wytrenowania.
Gwarancja
Trenażer CycleOps SuperMagnetoTM Pro został
zaprojektowany do użytku domowego, dlatego też
gwarancja wymaga:
Wszystkie produkty Saris Cycling Group CycleOps
SuperMagnetoTM Pro obejmuje gwarancja na wady
materiałowe i produkcyjne.
Gwarancja jest ważna tylko dla pierwszego
nabywcy, dowód zakupu jest podstawą gwarancji.
Procedura gwarancyjna
Serwis gwarancyjny wykonywany jest przez Saris
Cycling Group autoryzowanego przedstawiciela
Saris Cycling Group.
Oryginalny dowód zakupu jest podstawą gwarancji.
Koszty związane z procesem gwarancyjnym,
telefony, koszty transportu do Autoryzowanego
Punktu Serwisowego Saris Cycling Group i z
powrotem do klienta pokrywa kupujący.
Miejsce zamieszkania:
Rama: dożywotnia
Części: 3 lata
Nakład pracy: 1 rok
1. Firma Saris Cycling Group ma prawo naprawy
lub wymiany produktów wymagających naprawy
gwarancyjnej.
Gwarancja nie obejmuje części które podlegają
zużyciu, i ich wymiana jest naturalnym
następstwem użytkowania.
Gwarancja nie obejmuje:
1. Naturalnego zużycia.
2. Zniszczenia, uszkodzeń I utraty w wyniku
wypadkowego zdarzenia, złego użytkowania,
zaniedbania,
niepoprawnego
montażu,
niepoprawnej konserwacji, niestosowania się do
zaleceń zawartych w instrukcji obsługi.
3. Następstw używania produktów w innych celach
niż przeznaczenie produktu, w środowisku innym
niż ten w którym produkt został zaprojektowany.
Ograniczenia
Saris Cycling Group nie jest odpowiedzialna za
wszelkie
przypadkowe
wypadki,
utratę,
uszkodzenia i wydatki związane produktami
treningowymi.
Odpowiedzialność firmy SarisCycling Group
ograniczona jest do wymiany przedmiotów nie
zgodnych z umową, objętą powyższą gwarancją,
na towar wedle wyboru Saris Cycling Group, lub
wypłaty kwoty zakupu towaru objętego gwarancją.
2. Firma Saris Cycling Group wymieni produkt który
posiada wady materiałowe lub produkcyjne na
produkt tej samej wartości.
3. W przypadku gdy nie będzie możliwości naprawy
produktu firma Saris Cycling Group wymieni
CycleOps
produkt
na
inny
trenażer
SuperMagnetoTM Pro o tej samej lub wyższej
wartości.
Producent:
Saris Cycling Group
5253 Verona Rd.
Madison, WI 53711
p. 800-783-7257
f. 608-274-1702
www.saris.com
www.cycleops.com
18456 07/08
Importer:
PUH MAKRA
Ul Jagiellońska 39/27
25-606 Kielce
Tel 696076768
biuro@makra-sport.pl
www.makra-sport.pl
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising