handleiding BC101

handleiding BC101
Verpakkingsinhoud/Paketinhalt
Package Contents /Contenu du colis
1
2
3
Onderdelen en montagetekeningen/Bezeichnung der Teile & Montageschaubild
Parts identification & Fitting Diagrams/Partie l’identification-Diagrammes convenables
Fig.1
Fig.2
Onderdelen en montagetekeningen/Bezeichnung der Teile & Montageschaubild
Parts identification & Fitting Diagrams/Partie l’identification-Diagrammes convenables
Fig.3
M
N
J
H
G
L
O
K
I
A
C
E
D
F
B
Onderdelen en montagetekeningen/Bezeichnung der Teile & Montageschaubild
Parts identification & Fitting Diagrams/Partie l’identification-Diagrammes convenables
Fig.4
Fig.5
Fig.6 Fig.7
Onderdelen en montagetekeningen/Bezeichnung der Teile & Montageschaubild
Parts identification & Fitting Diagrams/Partie l’identification-Diagrammes convenables
Fig.8
Fig.10 Fig.9
Fig.11
Onderdelen en montagetekeningen/Bezeichnung der Teile & Montageschaubild
Parts identification & Fitting Diagrams/Partie l’identification-Diagrammes convenables
Fig.12
Fig.13
INHOUDSOPGAVE
Verpakkingsinhoud
Introductie
Toepassingsgebied
Specificaties
Veiligheidsvoorschriften
Installatie – Bluetooth adapter
Installatie – app software
Gebruik – beginnen
Onderhoud
Pagina
Pagina
Pagina
Pagina
Pagina
Pagina
Pagina
Pagina
Pagina
1
1
1
2
2
3
4
5
7
VERPAKKINGSINHOUD
Ref
1
2
3
Aantal
1
2
1
Omschrijving
Bluetooth adapter inclusief kabel
Schroef - M4.2x20
Handleiding
INTRODUCTIE
Van Harte gefeliciteerd met de keuze voor het ENDURO® BC101 Bluetooth
app afstandsbediening. Dit product is gefabriceerd volgens zeer hoge
kwaliteitsnormen en heeft aansluitend diverse kwaliteitscontroles
ondergaan. Na de installatie van de app op uw smartphone of tablet kunt
u eenvoudig uw caravan in elke gewenste richting manoeuvreren via uw
smartphone of tablet.
Voordat u begint met installeren of gebruiken van de
Bluetooth app afstandsbediening, allereerst deze
gebruiksaanwijzing aandachtig doorlezen. Let op alle
veiligheidsvoorschriften. De eigenaar van de caravan is
verantwoordelijk voor het juiste gebruik. Bewaar deze
gebruiksaanwijzing in uw caravan.
TOEPASSINGSGEBIED
Het ENDURO® BC101 Bluetooth adapter is alleen geschikt voor het
uitbreiden van een ENDURO® rangeersysteem waarvan de elektronische
controlebox is voorzien van de Bluetooth aansluiting (Afb. 2).
Het ENDURO® BC101 Bluetooth adapter is geschikt voor zowel Androidbesturingssysteem versie 4.3 en hoger, en Apple iOS-besturingssysteem
versie 7.0 en hoger.
ENDURO® BC101 1
Ref: BC101-UM-TKI-0415-Rev.A.
De ENDURO® BC101 Bluetooth adapter is niet geschikt voor het uitbreiden
van een 4 motorig dubbel-as rangeersysteem.
SPECIFICATIES
Type
Gebruikersspanning
Communicatie
Android besturingssysteem eis
iOS besturingssysteem eis
ENDURO® BC101
3,3 Volt DC
Bluetooth
Versie 4.3 en nieuwer
Versie 7.0 en nieuwer
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door voor u begint
met installeren of gebruiken van het systeem. Bij het niet
naleven van deze voorschriften kunnen er ongelukken
gebeuren en kan uw eigendom beschadigen.
Zorg ervoor dat de smartphone of tablet systeemsoftware conform
is aan de minimumeisen zoals gespecificeerd in de specificaties.
Zorg ervoor dat de smartphone of tablet systeemsoftware up to date
is.
Zorg ervoor dat de smartphone of tablet onbeschadigd is.
Beschadigde schermen of apparaten kunnen een grote invloed
hebben op het functioneren van de afstandsbediening app. Garantie
claims worden niet geaccepteerd en wij kunnen de juiste werking
van het systeem niet meer garanderen als de smartphone of tablet
beschadigd is. Wij zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook
ontstaan als gevolg van het gebruik van een defecte smartphone of
tablet.
Gebruik alleen adapters en toebehoren die zijn bijgeleverd of door
de fabrikant worden geadviseerd.
Stop onmiddellijk met werken als u twijfelt over de montage of
voorgeschreven procedures. Raadplaag in twijfel altijd een van onze
technische mensen. (zie contactgegevens op de laatste pagina van
de gebruiksaanwijzing).
Installeer het systeem niet indien u onder de invloed bent van
medicijnen, alcohol of drugs die uw reactievermogen beïnvloeden.
Voordat u het rangeersysteem in de praktijk gaat gebruiken is het
verstandig om het rangeersysteem eerst uit te proberen op
ENDURO® BC101 2
Ref: BC101-UM-TKI-0415-Rev.A.
bijvoorbeeld een open veld (zonder obstakels). Hierdoor wordt u
meer bekend met het rangeersysteem en het gebruik ervan.
Controleer voor gebruik altijd de smartphone of tablet voor enige
schade.
Zorg ervoor dat kinderen en dieren niet in de nabije omgeving van
uw caravan zijn tijdens het gebruik van het rangeersysteem!
In geval van een defect of vreemde manoeuvre, trek aan de
handrem van de caravan en schakel de hoofdschakelaar uit.
Om een goede signaalsterkte te hebben, dient u tijdens het gebruik
van het rangeersysteem ervoor te zorgen dat er nooit meer dan 5
meter afstand is tussen uw afstandsbediening en de caravan.
Draadloze afstandsbedieningen zijn altijd afhankelijk van
radiosignalen. Deze signalen kunnen eventueel door externe
invloeden verstoord worden. In geval van een radiostoring zal het
rangeersysteem tijdelijk stoppen totdat het signaal weer vrij is van
storingen (communicatie status zichtbaar op afstandsbediening).
Voer geen modificaties uit aan het systeem (mechanisch of
elektronisch) Dit kan erg gevaarlijk zijn. Garantie claims worden niet
geaccepteerd en wij kunnen de juiste werking van het systeem niet
meer garanderen indien modificaties zijn uitgevoerd. Wij zijn niet
aansprakelijk voor welke schade dan ook veroorzaakt als resultaat
van onjuiste installatie, bediening of modificatie.
INSTALLATIE – BLUETOOTH ADAPTER
ALLEEN VOOR PROFESSIONELE INSTALLATIE! Deze
instructies zijn voor algemene begeleiding. De procedures
van de installatie kunnen afhankelijk van caravantype
variëren.
Werken onder een voertuig zonder voldoende ondersteuning
is uiterst gevaarlijk!
Plaats de caravan op een harde, vlakke ondergrond. Het gebruik van een
hefbrug of een assemblagekuil is ideaal voor toegankelijkheid en beter
voor de persoonlijke veiligheid.
Haal alle onderdelen uit de verpakking en leg deze overzichtelijk neer.
Controleer de inhoud aan de hand van het overzicht voorin de handleiding.
ENDURO® BC101 3
Ref: BC101-UM-TKI-0415-Rev.A.
De Bluetooth adapter (1) moet aan de buitenkant van de caravan worden
gemonteerd. Let op: bij het installeren van de Bluetooth adapter
(ontvanger) in de caravan, zal het Bluetooth signaal te zwak zijn voor een
goede communicatie en daarom zal het systeem niet goed functioneren.
De Bluetooth adapter is ontworpen voor montage aan de onderkant van
de caravanvloer via de twee meegeleverde schroeven (2) (Afb. 1). Plaats
de Bluetooth adapter (ontvanger) op een zodanige plaats dat hij genoeg
open ruimte heeft voor een goede communicatie rondom de caravan.
Leid de kabel langs de onderkant van de caravanvloer in bijvoorbeeld
flexibele beschermbuis (dit zal de bedrading beschermen tegen scherpe
randen en vuil) alsook door het geboorde gat.
Sluit de kabel aan op de Bluetooth aansluiting van de elektronische
controlebox (Afb. 2).
De onderdelen zijn nu geïnstalleerd.
INSTALLATIE – APP SOFTWARE
Download de gratis “My Enduro” app
Ga naar de Apple Store of Google Play Store en zoek de "My Enduro" app.
Installeer de app op uw apparaat.
Android-besturingssysteem gebruikers kunnen de app ook downloaden via
onze website: http://www.enduro-europe.eu/MyEnduro
Voorbereiden voor gebruik
Start de app en zet de Bluetooth comminicatie aan. De app zal iOSgebruikers er automatisch aan herinneren de Bluetooth aan te zetten bij
wijziging van de instelling van de telefoon. De Android-gebruikers dienen
op "Bluetooth ON" pictogram op het scherm van de telefoon te drukken
(Afb. 4).
Druk op het pictogram "Apparaten zoeken". Een lijst met in de nabijheid
gevonden Bluetooth-apparaten zal worden weergegeven op het scherm.
Selecteer de besturingseenheid (BOLUTEK) van het rangeersysteem om te
worden gekoppeld (Afb. 5).
Na een succesvolle koppeling, selecteert u "Halfautomaat
rangeersysteem" of "Volautomaat rangeersysteem" (Afb. 6).
Het operationele scherm zal worden getoond (Afb. 7).
Voordat de synchronisatie is voltooid, zal de Bluetooth indicator (Afb. 3L)
knipperen op het scherm om gebruikers er aan te herinneren dat het
ENDURO® BC101 4
Ref: BC101-UM-TKI-0415-Rev.A.
systeem nog niet gereed is om gebruiken. Na de synchronisatie, zal de
Bluetooth indicator stoppen met knipperen.
De laatste stap is om de smartphone/tablet en de elektronische
controlebox van het rangeersysteem te synchroniseren. Druk op de reset
knop op de elektronische controlebox. Gebruik de APP niet direct. Wacht
totdat de smartphone/tablet met een trilsignaal (indien aanwezig)
aangeeft dat de synchronisatie is voltooid en de Bluetooth indicator
continue oplicht. Nu is de app gereed voor gebruik (Afb. 3)!
Boven genoemde stappen dienen alleen te worden gevolgd bij het gebruik
voor de eerste keer. Na een succesvol eerste gebruik hoeven deze
stappen (met dezelfde smartphone/tablet niet herhaald te worden. Start
alleen de app, schakel de Bluetooth communicatie in en zet de
hoofdschakelaar van het rangeersysteem aan. De app gaat automatisch
naar het bedieningsscherm en zal normaal communiceren met de
elektronische controlebox, zonder te vragen om de Bluetooth verbinding
te selecteren.
Software update
Controleer regelmatig of er een software-update is.
Indien u een oude “My Enduro” softwareversie op uw smartphone of tablet,
heeft, moet u deze actualiseren. Ga naar de Apple Store of Google Play
Store en update naar de nieuwste versie.
GEBRUIK - BEGINNEN
Zorg ervoor dat u de veiligheidsinstructies goed doorleest en
de richtlijnen goed opvolgt!
Voor het algemene gebruik en de richtlijnen van het
rangeersysteem verwijzen wij u naar de hoofd handleiding
van uw ENDURO® rangeersysteem.
Start de app en het operationele scherm zal worden getoond.
Afb. 3
A. Caravan
richting
B. Caravan
richting
C. Caravan
richting
D. Caravan
richting
E. Caravan
richting
recht vooruit knop: beide wielen roteren in voorwaartse
recht achteruit knop: beide wielen roteren in omgekeerde
links vooruit knop: het rechter wiel roteert in voorwaartse
links achteruit knop: het rechter wiel roteert in omgekeerde
rechts vooruit knop: het linker wiel roteert in voorwaartse
ENDURO® BC101 5
Ref: BC101-UM-TKI-0415-Rev.A.
F. Caravan rechts achteruit knop: het linkerwiel roteert in omgekeerde
richting
G. Automatisch aankoppeling indicator*: geeft status weer van het
automatisch aankoppeling systeem
H. Automatisch aankoppelen knop*: automatisch aankoppelen van de
aandrijfrollen op de band
I. Automatisch loskoppelen knop*: automatisch loskoppelen van de
aandrijfrollen van de band
J. Informatie knop: ga naar de app handleiding
K. Kompas knop: ga naar het volledig scherm kompas
L. Bluetooth indicator: geeft de status weer van de afstandsbediening en
de rangeersysteem communicatie
M. Accuspanning indicator: de spanning van de caravanaccu is te hoog
N. Accuspanning indicator: de spanning van de caravanaccu is te laag
O. overbelasting indicator: overbelasting beveiliging van het
rangeersysteem is geactiveerd. Wacht 60 seconden en probeer het
opnieuw
*alleen van toepassing en zichtbaar bij automatisch aankoppeling
rangeersysteem!
U kunt tijdens het recht vooruit of recht achteruit rijden van de caravan
(knop A of B ingedrukt houden) ook bijsturen door het additioneel
indrukken van de knop C of E (indien vooruit) of de knop D of F (indien
achteruit).
Bovendien kunnen de knoppen E (rechts vooruit) en D (links achteruit) of
de knoppen C (links vooruit) en F (rechts achteruit) gelijktijdig worden
ingedrukt om het mogelijk te maken de caravan om zijn eigen as te laten
draaien zonder vooruit of achteruit te manoeuvreren (Deze functie werkt
alleen in de “enkelasser” stand).
Bij het binnen 2 seconden omschakelen van “vooruit rijden” naar
“achteruit rijden” (en andersom) zal er een vertraging van 1 seconde
optreden om elektronica en motoren te beschermen.
Bent u klaar met rangeren dan drukt u de "Back-toets" (android
gebruikers) twee keer of de "home-knop" (iOS-gebruikers) één keer om
de app af te sluiten (Afb. 12).
De standaard afstandsbediening welke geleverd is bij uw
rangeersysteem kan ook gewoon gebruikt worden. Er kan echter
maar één afstandsbediening (standaard afstandsbediening òf app
afstandsbediening) tegelijk gebruikt worden!
Het automatisch aankoppeling systeem (only applicable for
automatic engaging manoeuvring system):
ENDURO® BC101 6
Ref: BC101-UM-TKI-0415-Rev.A.
Voor het activeren van het automatisch aankoppeling systeem van de
aandrijfrollen op de band dient u de knop voor het aankoppelen (Afb. 3H)
of het loskoppelen (Afb.3I) in te drukken. Bevestig dat u echt de rollen
wilt aankoppelen (Afb. 8) of loskoppelen (Afb. 11).
Aankoppelen: Na de bevestiging met “Ja” zullen de aandrijfrollen naar de
band gedrukt worden en zal de automatisch aankoppeling indicator (Afb.
3G & Afb. 9) continue oplichten. Indien de aandrijfrollen krachtig genoeg
op de band gedrukt zitten hoort u een korte piep, zal de indicator uitgaan
en is het systeem klaar voor gebruik.
Loskoppelen: Na de bevestiging met “Ja” zullen de aandrijfrollen van de
band gehaald worden en zal de automatisch aankoppeling indicator (Afb.
3G & Afb. 9) continue oplichten. Indien de aandrijfrollen volledig
losgekoppeld zijn hoort u een korte piep, zal de indicator uitgaan en is het
systeem klaar voor transport.
Kompas
De app bevat een kompas functie voor het uitrichten van uw caravan
(naar bijvoorbeeld het zuiden). Druk op het kompas pictogram in de
rechterbovenhoek van het scherm (Afb. 3K), en het kompas zal groot in
beeld komen (Afb. 13).
ONDERHOUD
Zorg ervoor dat de smartphone of tablet systeemsoftware up to date is.
Controleer regelmatig of er een software-update is.
Indien u een oude “My Enduro” softwareversie op uw smartphone of tablet,
heeft, moet u deze actualiseren. Ga naar de Apple Store of Google Play
Store en update naar de nieuwste versie.
Zorg ervoor dat de smartphone of tablet onbeschadigd is. Beschadigde
schermen of apparaten kunnen een grote invloed hebben op het
functioneren van de afstandsbediening app. Garantie claims worden niet
geaccepteerd en wij kunnen de juiste werking van het systeem niet meer
garanderen als de smartphone of tablet beschadigd is. Wij zijn niet
aansprakelijk voor welke schade dan ook ontstaan als gevolg van het
gebruik van een defecte smartphone of tablet.
In geval van defecten of problemen, alstublieft contact
opnemen met uw ENDURO® leverancier.
ENDURO® BC101 7
Ref: BC101-UM-TKI-0415-Rev.A.
TABELLE
Paketinhalt
Einleitung
Bestimmungszweck
Spezifikationen
Wichtige Sicherheitsbestimmungen
Installation – Bluetooth Adapter
Installation – App Software
Bedienung – Start
Wartung
Seite
Seite
Seite
Seite
Seite
Seite
Seite
Seite
Seite
8
8
8
9
9
10
11
12
14
PAKETINHALT
Nr.
1
2
3
Anzahl
1
2
1
Beschreibung
Bluetooth Adapter mit Kabel
Schraube M4.2*20
Bedienerhandbuch
EINLEITUNG
Vielen Dank, dass Sie sich für die ENDURO® BC101 Bluetooth Steuerung
entschieden haben. Das Produkt ist auf einem sehr hohen
Qualitätsstandard produziert worden und hat dementsprechend sorgfältige
Kontrollverfahren durchlaufen. Nach der Installation der App auf Ihrem
Smartphone oder Tablet können Sie den Wohnwagen einfach und mühelos
durch Berührung des Bildschirms Ihres Smartphones oder Tablets steuern.
Bevor Sie mit der Montage beginnen und die Bluetooth
Steuerung benutzen, lesen Sie diese Anleitung sehr sorgfältig
durch und beachten Sie alle Sicherheitshinweise. Der
Wohnwagenbesitzer ist für die korrekte Handhabung
verantwortlich. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung als
Nachschlagemöglichkeit auch für nachfolgende Besitzer
unbedingt auf.
BESTIMMUNGSZWECK
Die ENDURO® BC101 Bluetooth Steuerung ist nur für die Erweiterung einer
ENDURO® Wohnwagen-Rangierhilfe mit Bluetooth-Anbindung an der
Steuereinheit geeignet.
Die ENDURO® BC101 Bluetooth Steuerung ist sowohl für Android
Betriebssysteme ab Version 4.3, als auch für Apple iOS Systeme ab
Version 7.0 geeignet.
ENDURO® BC101 8
Ref: BC101-UM-TKI-0415-Rev.A.
Die ENDURO® BC101 Bluetooth Steuerung ist nur für den Betrieb mit einer
Steuereinheit und 2 Motoren geeignet, keine Unterstützung für den
Betrieb mit 4 Motoren (bei Doppelachsbetrieb).
SPEZIFIKATIONEN
Bezeichnung
Stromversorgung
Verbindung
Mind. benötigte Android-Version
Mind. benötigte iOS-Version
ENDURO® BC101
3,3 Volt DC
Bluetooth
Version 4.3 und höher
Version 7.0 und höher
WICHTIGE SICHERHEITSBESTIMMUNGEN
Lesen Sie vor der Montage und Inbetriebnahme diese
Dokumentation sorgfältig durch. Bei Nichtbeachtung können
Sie sich Verletzungen zuziehen oder Ihr Eigentum
beschädigen.
Vergewissern Sie sich, dass Ihr Smartphone oder Tablet die
Minimumanforderungen erfüllt wie in den Spezifikationen angegeben.
Achten Sie darauf, dass Ihr Smartphone oder Tablet auf dem
neuesten Stand ist.
Vergewissern Sie sich, dass Ihr Smartphone oder Tablet
unbeschädigt ist. Ein beschädigter Bildschirm oder ein anderer
Defekt können einen großen Einfluss auf die Steuerung haben. Bei
Beschädigungen an Smartphone oder Tablet kann die Funktion nicht
gewährleistet werden und Garantieansprüche infolge der Nutzung
beschädigter Smartphones oder Tablets werden nicht akzeptiert. Für
Schäden, welche aus der Verwendung von beschädigten
Smartphones oder Tablets resultieren, wird nicht gehaftet.
Verwenden Sie nur Adapter und Zubehör, welche vom Hersteller
mitgeliefert oder empfohlen werden.
Stoppen Sie sofort Ihre Arbeit, wenn Sie Zweifel an der Richtigkeit
der Montage oder irgendeiner Arbeitsweise haben und nehmen Sie
sofort mit einem unserer Techniker Kontakt auf.
Installieren oder Bedienen Sie das Gerät nicht, wenn Sie unter
Drogen-, Alkohol- oder Medikamenteneinfluss stehen oder Ihre
Fähigkeit, das Gerät zu bedienen beeinträchtigt sein könnte.
Vor dem Betrieb der Rangierhilfe in der Praxis ist es ratsam, die
ersten Rangierversuche auf einem offenen Gelände (ohne
ENDURO® BC101 9
Ref: BC101-UM-TKI-0415-Rev.A.
Hindernisse) durchzuführen. Dadurch werden Sie besser mit der
Rangierhilfe und ihrem Gebrauch vertraut.
Überprüfen Sie das Smartphone oder Tablet vor jeder Benutzung.
Vergewissern Sie sich, dass Kinder und Haustiere während des
Vorgangs ausreichend Abstand wahren.
Im Falle eines Defektes oder falscher Funktion ziehen Sie die
Handbremse des Wohnwagens an und schalten Sie den
Hauptschalter aus.
Um die Signalstärke beizubehalten vergewissern Sie sich, dass der
Abstand zwischen Fernbedienung und dem Wohnwagen während des
Rangierens 5 Meter nicht übersteigt.
Drahtlose Fernbedienungen sind immer abhängig von RadioSignalen. Diese Signale können durch äußere Einflüsse gestört
werden. Im Falle einer Störung durch ein Radio-Signal muss die
Rangierhilfe vorübergehend gestoppt werden, bis das Signal frei ist
von Störungen (Kommunikations-Status ist auf der Fernbedienung
sichtbar).
Führen Sie keine Modifikationen am System durch (mechanisch oder
elektronisch). Dies kann sehr gefährlich sein! Garantieansprüche
werden dann nicht anerkannt und sofern an der Rangierhilfe
Veränderungen vorgenommen worden sind, können wir die
Funktionsfähigkeit des Gerätes nicht mehr garantieren. Die Haftung
für Schäden jeglicher Art, welche aus fehlerhaftem Einbau, Betrieb
oder Veränderung resultieren, wird ist ausgeschlossen.
INSTALLATION – BLUETOOTH ADAPTER
NUR ZUM PROFESSIONELLEN EINBAU BESTIMMT! Diese
Anleitungen sind allgemeine Hinweise. Die Montage kann je
nach Wohnwagentyp unterschiedlich erfolgen.
Es kann sehr gefährlich sein, ohne entsprechende Hilfe unter
einem Fahrzeug zu arbeiten!
Stellen Sie den Wohnwagen auf einen festen, ebenen Untergrund. Für
einen einfacheren Zugang und für Ihre persönliche Sicherheit ist der
Einsatz einer Hebebühne oder einer Montagegrube empfehlenswert.
Packen Sie die Einzelteile aus und kontrollieren Sie, ob alle Teile
vorhanden sind (siehe Packliste).
ENDURO® BC101 10
Ref: BC101-UM-TKI-0415-Rev.A.
Der Bluetooth Adapter (1) ist für die Montage an der Außenseite des
Wohnwagens vorgesehen. Hinweis: bei Installation des Bluetooth
Adapters (Empfänger) im Wohnwageninneren, könnte das Bluetooth
Signal zu schwach für eine optimale Verbindung sein und die volle
Funktion nicht gewährleistet. Der Bluetooth Adapter ist für die Montage
außen am Wohnwagenboden geeignet, dies geschieht mittels der beiden
mitgelieferten Schrauben (2) (Abb. 1). Die Position sollte so gewählt
werden, dass der Bluetooth Adapter (Empfänger) möglichst gut erreichbar
ist und eine direkte Verbindung möglich ist.
Verlegen Sie das Kabel unterhalb des Wohnwagenbodens, wenn möglich
mit Hilfe von Schutzschläuchen (dies schützt das Kabel vor
Verschmutzung und scharfen Kanten), bis zur Durchführung in das
Wohnwageninnere.
Verbinden Sie das Kabel mit der Bluetooth Buchse an der elektronischen
Steuereinheit (Abb. 2).
Die mechanischen Bauteile sind nun montiert.
INSTALLATION – APP SOFTWARE
Download / Herunterladen der kostenfreien “My Enduro” App
Suchen Sie im Apple Store oder im Google Play Store nach der “My
Enduro” App. Installieren Sie die App entsprechend auf Ihrem Gerät.
Android Betriebssystem Nutzer können die App auch von unserer
Webseite downloaden unter folgendem Link:
http://www.enduro-europe.eu/MyEnduro
Vorbereitung für die Nutzung
Starten Sie die App und aktivieren Sie Bluetooth an Ihrem
Smartphone/Tablet. Die App erinnert iOS Benutzer automatisch die
Bluetooth Verbindung zu aktivieren mittels der Einstellungen des
Smartphones/Tablets. Android Benutzer müssen Bluetooth über das
entsprechende Feld auf dem Bildschirm aktivieren (Abb. 4).
Drücken Sie die “Suche nach Geräten” Taste. Es wird Ihnen nun eine Liste
mit in der Nähe befindlichen Bluetooth Geräten angezeigt. Wählen Sie die
Steuerung der Rangierhilfe (BOLUTEK) um diese zu koppeln (Abb. 5).
Nach der erfolgreichen Koppelung wählen Sie “Manuelles Heranfahren der
Rangierhilfe“ oder “Automatisches Heranfahren der Rangierhilfe ” (Abb. 6).
Nun wird der Bildschirm zur Steuerung angezeigt (Fig. 7).
ENDURO® BC101 11
Ref: BC101-UM-TKI-0415-Rev.A.
Das Bluetoothsymbol (Abb. 3L) blinkt auf dem Bildschirm solange die
Verbindung noch nicht hergestellt ist. Nach der Synchronisation leuchtet
dies dauerhaft und zeigt somit an, dass das System bereit zur Nutzung ist.
Der letzte Schritt ist die Synchronisierung des Smartphones/Tablets mit
der elektronischen Steuereinheit der Rangierhilfe. Drücken Sie die ResetTaste an der Steuereinheit – Benutzen Sie die App noch nicht – warten Sie
bis ein kurzes Vibriersignal anzeigt, dass die Synchronisierung erfolgreich
ist. Nun ist die App bereit zur Benutzung (Abb. 3).
Die bis hier aufgeführten Schritte müssen nur bei der ersten Benutzung
durchgeführt werden. Nach erfolgreicher Synchronisierung muss für
zukünftige Bedienung nur die App gestartet werden, Bluetooth aktiviert
sein und der Hauptschalter der Rangierhilfe eingeschaltet werden. Die App
zeigt automatisch das Bedienfeld an und Sie können den Wohnwagen
rangieren, ohne nochmals die Bluetoothverbindung oder die Einstellung
zum Heranfahren der Motoren wählen zu müssen.
Softwareaktualisierungen
Überprüfen Sie regelmäßig auf möglicherweise vorhandene Software
Updates.
Die „My Enduro” Software lässt sich bequem über das Apple Store oder
Google Play Store unter dem Menüpunkt “meine Apps” aktualisieren.
BEDIENUNG – START
Vergewissern Sie sich, dass Sie die Sicherheitsanweisungen
sorgfältig gelesen haben und Sie diesen Vorgaben folgen!
Für den Gebrauch der Rangierhilfe schlagen Sie im Handbuch
der ENDURO® Rangierhilfe nach.
Starten Sie die App und das Bedienfeld wird Ihnen angezeigt.
Abb. 3
A. Wohnwagen vorwärts Taste: beide Räder drehen nach vorne
B. Wohnwagen rückwärts Taste: beide Räder drehen nach hinten
C. Wohnwagen links vorwärts Taste: rechtes Rad dreht vorwärts
D. Wohnwagen links rückwärts Taste: rechtes Rad dreht nach hinten
E. Wohnwagen rechts vorwärts Taste: linkes Rad dreht vorwärts
F. Wohnwagen rechts rückwärts Taste: linkes Rad dreht nach hinten
G. Symbol für das automatische Heranfahren*: gibt den Status des
automatischen Anstell-Systems wieder
H. Taste zum automatischen Heranfahren der Motoreneinheiten*:
automatisches Heranfahren der Motoren an die Reifen
ENDURO® BC101 12
Ref: BC101-UM-TKI-0415-Rev.A.
I. Taste zum automatischen Zurückfahren der Motoren von den Reifen*:
die Motoren der Rangierhilfe werden automatisch vom Reifen gelöst
und in die ursprüngliche Position gebracht
J. Informationstaste: Zeigt die Bedienungsanleitung der App an
K. Kompass-Taste: Zeigt einen Kompass im vollen Bildschirm an
L. Bluetoothsymbol: zeigt den Status der Verbindung zwischen
Smartphone/Tablet und Steuereinheit an
M. Batteriespannungs-Symbol: Die Spannung der Batterie des
Wohnwagens ist zu hoch
N. Batteriespannungs-Symbol: Die Spannung der Batterie des
Wohnwagens ist zu niedrig
O. Überlastungs-Symbol: Überlastungsschutz der Rangierhilfe ist aktiviert.
Warten Sie 60 Sekunden und versuchen Sie es erneut
*nur sichtbar und benutzbar bei Systemen mit Anstellautomatik!
Sie können während des Vorwärts- oder Rückwärtsfahrens des
Wohnwagens (Knopf A oder B eingedrückt halten) auch korrigieren, indem
Sie zusätzlich Knopf C oder E (vorwärts) oder Knopf D oder F (rückwärts)
drücken.
Zusätzlich können ‘rechts vorwärts’ (E) und ‘links rückwärts’ (D) oder
‘links vorwärts’ (C) und ‘rechts rückwärts’ (F) gleichzeitig gedrückt werden
um den Wohnwagen um seine eigene Achse zu drehen ohne ihn vor- oder
rückwärts zu bewegen (Diese Funktion ist nur bei “Einachs”-Betrieb
möglich).
Beim Umschalten von “Vorwärtsfahren” auf “Rückwärtsfahren” (und
umgekehrt) innerhalb von 2 Sekunden tritt eine Verzögerung von 1
Sekunde zum Schutz von Elektronik und Motor auf.
Wenn Sie mit dem Rangieren fertig sind, drücken Sie die „Zurücktaste“ an
Ihrem Smartphone/Tablet doppelt (Android Benutzer) oder die “Home
Taste” (iOS Benutzer) einmalig um die App zu schließen (Abb. 12).
Die Standard Fernbedienung, welche mit der Rangierhilfe
mitgeliefert wurde, kann nach wie vor noch benutzt werden. Es
kann jedoch immer nur eine Fernbedienung zur gleichen Zeit
genutzt werden (entweder Standard-Fernbedienung oder AppSteuerung)!
Das automatische System zum Heranfahren der Motoren (nur für
Systeme mit der entsprechenden Option):
Zum Aktivieren der Anstellmotoren der Motoreinheit, drücken Sie die
entsprechende Taste zum Heranfahren (Abb. 3H) oder zum Lösen (Abb.
3I). Bestätigen Sie das Heranfahren (Abb. 8) oder das Lösen (Abb. 11)
der Motoreneinheiten.
ENDURO® BC101 13
Ref: BC101-UM-TKI-0415-Rev.A.
Anstellen der Antriebsrollen (Abb. 3H): Nach Bestätigung mit „Ja“ fahren
die Motoren an die Reifen heran und das Symbol (Abb. 3G & Abb. 9)
leuchtet dauerhaft. Wenn die Antriebsrollen fest genug auf die Räder
gedrückt worden sind, hören Sie einen kurzen Piepton, das Symbol
erlischt und Sie wissen, dass das System für den Einsatz bereit ist.
Zurückfahren der Antriebsrollen (Abb. 3I): Nach Bestätigung mit
„Ja“ werden die Motoren vom Reifen gelöst und das Symbol (Abb. 3G &
Abb. 9) leuchtet dauerhaft. Wenn die Antriebsrollen wieder in ihrer
ursprünglichen Position sind, hören Sie einen kurzen Piepton, das Symbol
erlischt und Sie wissen, dass das System außer Betrieb ist.
Kompass
Die App besitzt auch eine Kompassfunktion zur Ausrichtung des
Wohnwagens (beispielsweise nach Süden). Drücken Sie das KompassSymbol in der oberen rechten Ecke des Bildschirms (Abb. 3K), der
Kompass vergrößert sich und zeigt Ihnen die Fahrtrichtung an (Abb. 13).
WARTUNG
Überprüfen Sie regelmäßig auf vorhandene Softwareaktualisierungen.
Wenn die “My Enduro” Software auf Ihrem Smartphone oder Tablet
veraltet ist, müssen Sie diese aktualisieren. Zum Aktualisieren besuchen
Sie das Apple Store oder das Google Play Store.
Vergewissern Sie sich, dass Ihr Smartphone oder Tablet unbeschädigt ist.
Ein beschädigter Bildschirm oder ein anderer Defekt können einen großen
Einfluss auf die Steuerung haben. Bei Beschädigungen an Smartphone
oder Tablet kann die Funktion nicht gewährleistet werden und
Garantieansprüche infolge der Nutzung beschädigter Smartphones oder
Tablets werden nicht akzeptiert. Für Schäden, welche aus der Verwendung
von beschädigten Smartphones oder Tablets resultieren, wird nicht
gehaftet.
Sollten Fehler oder Probleme auftreten, benachrichtigen Sie
Ihren ENDURO® Lieferanten.
ENDURO® BC101 14
Ref: BC101-UM-TKI-0415-Rev.A.
TABLE OF CONTENTS
Package contents
Introduction
Intended use
Specifications
Safety guidelines
Installation – Bluetooth adapter
Installation – app software
Operation – getting started
Maintenance
Page
Page
Page
Page
Page
Page
Page
Page
Page
15
15
15
16
16
17
18
19
21
PACKAGE CONTENTS
Ref
1
2
3
Qte
1
2
1
Description
Bluetooth adapter with cable
Screw M4.2*20
Instruction manual
INTRODUCTION
Congratulations on choosing the ENDURO® BC101 Bluetooth adapter. This
product has been produced according to the highest standards and has
undergone careful quality control procedures. After installing app on your
smartphone or tablet, you can move your caravan effortlessly simply by
touching your smartphone or tablet screen.
Before proceeding with installation and starting to use the
Bluetooth adapter, please read this manual very carefully and
be aware of all the safety instructions! The owner of the
caravan will always be responsible for correct use. Keep this
manual inside your caravan for future reference.
INTENDED USE
The ENDURO® BC101 Bluetooth adapter is only suitable for extending an
ENDURO® caravan manoeuvring system control box with the Bluetooth
connector.
The ENDURO® BC101 Bluetooth adapter is suitable for both Android
operating system version 4.3 and above, and Apple iOS operating system
version 7.0 and above.
The ENDURO® BC 101 Bluetooth adapter is not suitable for expanding a 4
motor twin axle manoeuvring system.
ENDURO® BC101 15
Ref: BC101-UM-TKI-0415-Rev.A.
SPECIFICATIONS
Designation
Operational voltage
Communication
Android operating system requirement
iOS operating system requirement
ENDURO® BC101
3,3 Volt DC
Bluetooth
Version 4.3 and above
Version 7.0 and above
SAFETY GUIDELINES
Read this user manual carefully before installation and use.
Failure to comply with these rules could result in serious
injury or damage to property.
Make sure that the smartphone or tablet system software is conform
the minimum requirements as specified at the specifications.
Make sure that the smartphone or tablet system software is up to
date.
Make sure that the smartphone or tablet is without any damage.
Damaged screens or units can have a big influence on the function
of the remote handset app. No warranty claim will be accepted and
we cannot guarantee the function of the system if the smartphone
or tablet is damaged. We will not be liable for any damage
whatsoever caused as a result of using the remote handset app on a
damaged smartphone or tablet.
Only use accessories that are supplied or recommended by the
manufacturer.
Stop work immediately if you are in doubt about the assembly or
any procedures and consult one of our engineers (Please refer to
contact information on the last page of this manual).
Do not use or install the adapter if you are under the influence of
drugs, alcohol or medication that could impair your ability to use the
equipment safely.
Practice operating the manoeuvring system in an open area before
using for the first time. This is to fully familiarise yourself with the
remote handset app / handset / manoeuvring system operation.
Before use, always check smartphone or tablet for any damage.
Always ensure that children and pets are kept well out of the way
during operation.
ENDURO® BC101 16
Ref: BC101-UM-TKI-0415-Rev.A.
In the event of malfunctions, pull on the handbrake immediately and
turn off the main isolation power switch.
To maintain signal strength, always make sure that, during
manoeuvring, the distance between the remote control and the
caravan does not exceed 5 meter.
Due to the nature of a remote signal, it can get corrupted by
external terrain or objects. So there may be small areas around the
caravan where the quality of reception reduces, hence the
manoeuvring system may stop momentarily.
Do not make any modifications on the system (mechanical or
electronically). This can be very dangerous! No warranty claim will
be accepted and we cannot guarantee the function of the system if
any modifications are made. We will not be liable for any damage
whatsoever caused as a result of incorrect installation, operation or
modification.
INSTALLATION – BLUETOOTH ADAPTER
FOR PROFESSIONAL INSTALLATION ONLY! These instructions
are for general guidance. Installation procedures may vary
depending on caravan type.
Working under a vehicle without appropriate support is
extremely dangerous!
Place the caravan on a hard, level surface. The use of a lifting ramp or an
assembly pit is ideal for access and personal safety.
Unpack all the components and check for the presence of all parts (see
package contents list).
The Bluetooth adapter (1) should be mounted on the outside of your
caravan. Note: when installing the Bluetooth adapter (receiver) inside the
caravan, the Bluetooth signal will be too weak for a good communication
and therefore the system will not work well. The Bluetooth adapter is
designed for mounting on the outside of the caravan floor via the two
supplied screws (2) (Fig. 1). Position it at such a place that the Bluetooth
adapter (receiver) has a good and open space for a good communication
all around the caravan.
Route the cable along the underside of the caravan floor, if possible inside
the convoluted trunking (this will protect the electrical cables against
sharp edges and dirt) and through the drilled hole.
ENDURO® BC101 17
Ref: BC101-UM-TKI-0415-Rev.A.
Connect the cable into the Bluetooth socket on the electronic control unit
(Fig. 2).
The components have now been installed.
INSTALLATION – APP SOFTWARE
Download the “My Enduro” free app
Go to the Apple store or Google play store and search the “My Enduro”
app. Install the app on your device.
Android operating system users can also download the app from our
website: http://www.enduro-europe.eu/MyEnduro
Preparing for use
Start the app and turn the Bluetooth option on. The app automatically
remind iOS users to turn on the Bluetooth by changing the phone/tablet
setting, while Android users by clicking “Bluetooth ON” icon on the
phone/tablet screen (Fig. 4).
Press the “Search for devices” icon. A list with found nearby Bluetooth
devices is shown on the screen. Select the manoeuvring system control
unit (BOLUTEK) to be paired (Fig. 5).
After successful pairing, select “Manual engaging manoeuvring system” or
“Automatic engaging manoeuvring system” (Fig. 6).
Enter the operating screen (Fig. 7).
Before the synchronization is complete, the Bluetooth icon (Fig. 3L) will
flash on the screen to remind users that the system is not ready to work.
After synchronization, the Bluetooth icon will stop flashing.
The last step is to synchronize the phone/tablet and the electronic control
unit of the manoeuvring system. Press the reset button on the electronic
control unit. Do not operate the app. Wait for the phone gives a vibration
indicating that the synchronization is completed. Now the app is ready to
work (Fig. 3).
Above steps must be followed only for the first time use. After successful
first-time use with the same phone/tablet, users do not have to repeat the
steps. Just start the app, turn on the Bluetooth option and turn on the
battery power isolation switch of the manoeuvring system. The app
automatically enters the operating screen and normally work with the
control unit without asking to select the Bluetooth connection and
engaging system again.
ENDURO® BC101 18
Ref: BC101-UM-TKI-0415-Rev.A.
Software update
Check regularly for software updates.
When you have an old “My Enduro” software version on your smartphone
or tablet, you have to update the ”My Enduro” software. Go to the Apple
store or Google play store and update the latest version on your
smartphone or tablet.
OPERATION - GETTING STARTED
Please make sure you read the safety instructions very
carefully and make sure that you follow these guidelines!
For the general use and guidelines of the manoeuvring
system, please check the main user manual of your ENDURO®
manoeuvring system.
Start the app and the operating screen will be entered.
Fig. 3
A. Caravan forwards button: both wheels rotate in forwards direction
B. Caravan reverse button: both wheels rotate in reverse direction
C. Caravan left forwards button: right wheel rotates in forwards direction
D. Caravan left reverse button: right wheel rotates in reverse direction
E. Caravan right forwards button: left wheel rotates in forwards direction
F. Caravan right reverse button: left wheel rotates in reverse direction
G. Automatic engaging icon*: reflects status of the automatic engaging
system
H. Automatic engaging button*: automatic engaging of the motor
powered rollers to the tyre
I. Automatic disengaging button*: automatic disengaging of the motor
powered rollers from the tyre
J. Information button: go to the app user manual
K. Compass button: go to full screen compass
L. Bluetooth icon: reflects status of the remote control and caravan
manoeuvring system communication
M. Battery voltage icon: caravan battery voltage too high
N. Battery voltage icon: caravan battery voltage too low
O. Overload icon: Amp overload protection is activated. Wait about 60
seconds and try again
*only applicable and visible for automatic engaging manoeuvring system!
When you drive straight forwards or reverse (press button A or B), it is
also possible to adjust the direction by additional pressing button C or E
(when driving forwards) or button D or F (when driving reverse).
ENDURO® BC101 19
Ref: BC101-UM-TKI-0415-Rev.A.
In addition, the ‘right forward’ (E) and ‘left reverse’ (D) buttons or ‘left
forward’ (C) and ‘right reverse’ (F) buttons may be pressed at the same
time to turn the caravan around on its own axis without moving forward
or backward (this function just can work under the “single-axle function”).
When you switch within 2 seconds from forward driving to reverse driving
(and the other way around), a small delay of 1 second will appear to
protect the electronics and the motors.
After finishing driving, touch the “back key” (android users) twice or
“home button” (iOS users) once to exit (Fig. 12).
The standard remote control handset which is supplied with your
manoeuvring system still can be used. However, only one remote
control (either standard remote or app remote control) can be
used at the time!
The automatic engaging system (only applicable for automatic
engaging manoeuvring system):
To activate the automatic engaging system of the motor powered rollers
on the tyre, press the button for engaging (Fig. 3H) or disengaging (Fig.
3I). Confirm that you really want to engage (Fig. 8) or disengage (Fig. 11)
the motor powered rollers.
Engaging: After confirmation with “Yes”, the motor powered rollers will be
pressed against the tyre, and the engaging icon (Fig. 3G & Fig. 9) will
illuminate constant. When the motor powered rollers are pressed on the
tyre strongly enough you hear a short beep, the icon will switch off and
the system is ready to use.
Disengaging: After confirmation with “Yes”, the motor powered rollers will
be released from the tyre, and the engaging icon (Fig. 3G & Fig. 9) will
illuminate constant. When the motor powered rollers are completely
disengaged you hear a short beep, the icon will switch off and is the
system ready for transport.
Compass
The app includes a compass function for aligning your caravan (for
example to the south). Touch the compass icon in the up right corner of
screen (Fig. 3K), the compass will pop out and indicate the directions (Fig.
13)
ENDURO® BC101 20
Ref: BC101-UM-TKI-0415-Rev.A.
MAINTENANCE
Check regularly for software updates. When you have an old “My Enduro”
software version on your smartphone or tablet, you have to update the
software. Go to the Apple store or Google play store and update the latest
version on your smartphone or tablet.
Make sure that the smartphone or tablet is without any damage. Damaged
screens or units can have a big influence on the function of the remote
handset app. No warranty claim will be accepted and we cannot guarantee
the function of the system if the smartphone or tablet is damaged. We will
not be liable for any damage whatsoever caused as a result of using the
remote handset app on a damaged smartphone or tablet.
In case of any failure or problem, please contact your
ENDURO® supplier.
ENDURO® BC101 21
Ref: BC101-UM-TKI-0415-Rev.A.
TABLE DES MATIERES
Contenu du colis
Introduction
Spécifications prévues
Caractéristiques
Instructions de sécurité importantes
Installation – adaptateur Bluetooth
Installation – logiciel d’application
Opération – mise en marche
Maintenance
Page
Page
Page
Page
Page
Page
Page
Page
Page
22
22
22
23
23
24
25
26
28
CONTENU DU COLIS
Réf
1
2
3
Qté
1
2
1
Description
Adaptateur Bluetooth, y compris câble
Vis - M4.2x20
Manuel d’instruction
INTRODUCTION
Nous vous félicitons d'avoir choisi l’application Bluetooth de commande à
distance ENDURO® BC101. Elle a été conçue selon des standards
supérieurs et a subi d’attentives procédures de contrôle de qualité. Après
avoir installé l’application sur votre Smartphone ou tablette, vous pourrez
manœuvrer facilement votre caravane dans toutes les directions
souhaitées via votre Smartphone ou tablette.
Avant de procéder à l’installation et de commencer à utiliser
l’application Bluetooth de commande à distance, veuillez lire
attentivement ce manuel et faire attention à toutes les
instructions de sécurité. Le propriétaire de la caravane ou du
van sera toujours responsable d’une utilisation correcte.
Gardez ce manuel dans votre caravane pour de futures
applications.
SPÉCIFICATIONS PRÉVUES
L’application Bluetooth ENDURO® BC101 n’est adapté que pour étendre un
système de manœuvre ENDURO® dont la boîte de contrôle est pourvue
d’une connexion Bluetooth (Fig. 2).
L’application Bluetooth ENDURO® BC101 est adapté aussi bien au système
d’exploitation Android version 4.3 ou plus récente, qu’au système
d’exploitation Apple iOS version 7.0 ou plus récente.
ENDURO® BC101 22
Ref: BC101-UM-TKI-0415-Rev.A.
L’application Bluetooth ENDURO® BC101 n’est adapté que pour étendre un
système de manœuvre pour une utilisation en position « simple essieu ».
CARACTÉRISTIQUES
Désignation
Tension opérationnelle
Communication
Système d’exploitation Android requis
Système d’exploitation iOS requis
ENDURO® BC101
3,3 Volt DC
Bluetooth
Version 4.3 et plus récente
Version 7.0 et plus récente
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
Lisez attentivement ce manuel d’utilisation avant toute
installation et utilisation. Le manquement à ces règles peut
provoquer de sérieuses conséquences ou des dommages à la
propriété.
Assurez-vous que le logiciel d’exploitation du Smartphone ou de la
tablette soit conforme aux exigences posées dans les spécifications.
Assurez-vous que le logiciel d'exploitation du Smartphone ou de la
tablette soit à jour.
Assurez-vous que le Smartphone ou la tablette soit en bon état. Les
écrans ou appareils endommagés peuvent avoir une forte influence
sur le fonctionnement de l'application de commande à distance. Les
réclamations de garantie ne sont pas acceptées et nous ne pouvons
plus assurer le bon fonctionnement du système si le Smartphone ou
la tablette n’est pas en bon état. Notre responsabilité ne sera en
aucun cas engagée pour quelque dommage qui pourrait apparaître
suite à l'utilisation d'un appareil défectueux.
Utilisez uniquement les adaptateurs et les accessoires fournis ou
recommandés par le fabricant.
Arrêtez le travail immédiatement si vous avez un doute sur
l’assemblage ou n’importe qu’elle procédure et consultez l’un de nos
ingénieurs. (Veuillez vous référer à l’information de contact à la
dernière page de ce manuel).
N’installez pas le produit si vous êtes sous l’influence de drogues,
d’alcools, ou de médicaments qui pourraient altérer votre habilité à
utiliser l’équipement en toute sécurité.
Avant que vous n’utilisiez le système de manœuvre, il est judicieux
de l’essayer d’abord sur un terrain ouvert par exemple (sans
ENDURO® BC101 23
Ref: BC101-UM-TKI-0415-Rev.A.
obstacles). Ceci vous permettra de vous familiariser avec le système
de manœuvre et son utilisation.
Avant l’utilisation, contrôlez toujours le parfait état du Smartphone
ou de la tablette.
Assurez-vous toujours que les enfants et les animaux soient tenus
éloignés lors de l’opération !
En cas de panne ou de manœuvre singulière, tirer le frein à main de
la caravane et débranchez le disjoncteur.
Pour maintenir la force de signal, assurez-vous toujours que,
pendant la manœuvre, la distance entre la télécommande et la
caravane n’excède pas 5 mètres.
Les télécommandes sans fil sont toujours dépendantes de signaux
radio. Ces signaux peuvent éventuellement être perturbés par des
influences externes. En cas de brouillage, le système de manœuvre
s’arrêtera momentanément jusqu’à ce que le signal soit à nouveau
hors des perturbations (état de communication visible sur la
télécommande).
Ne pas faire de modifications sur le système de manœuvre
(mécanique ou électronique). Cela peut être très dangereux !
Aucune demande de garantie ne sera acceptée et nous ne pouvons
pas garantir le fonctionnement du système de manœuvre si toute
modification est faite. Nous ne seront pas responsables pour tout
dommage quelconque résultant d’une installation ou d’une opération
incorrecte.
INSTALLATION – ADAPTATEUR BLUETOOTH
POUR UNE INSTALLATION PROFESSIONNELLE SEULEMENT !
Ces instructions concernent des consignes générales. Les
procédures d’installation peuvent varier selon le type de
caravane.
Travailler sous un véhicule sans les supports appropriés est
extrêmement dangereux !
Placer la caravane sur une surface dure et plane. L’utilisation d’une rampe
de levage est idéale pour l’accès et la sécurité personnelle.
Déballez tous les composants et vérifiez qu’aucune pièce ne manque (voir
liste de contenu du paquet).
ENDURO® BC101 24
Ref: BC101-UM-TKI-0415-Rev.A.
L’adaptateur Bluetooth (1) doit être monté sur la face externe de la
caravane. Attention : au moment de l’installation de l’adaptateur
Bluetooth (récepteur) dans la caravane, le signal Bluetooth sera trop faible
pour une communication correcte et c’est pour cela que le dispositif ne
fonctionnera pas bien. L’adaptateur Bluetooth est conçu pour un montage
sur le dessous du plancher de la caravane, au moyen des deux vis
fournies (2) (Fig. 1). Placez l’adaptateur Bluetooth (récepteur) à un
endroit où il aura suffisamment de surface libre pour une bonne
communication autour de la caravane.
Guidez le câble le long du dessous du plancher de la caravane, par
exemple dans une gaine de protection flexible (celle-ci protègera le
câblage des bords tranchants et de la saleté), et au travers du trou foré.
Raccordez le câble à la connexion Bluetooth de la boîte de contrôle
électronique (Fig. 2).
Les pièces sont alors installées.
INSTALLATION – LOGICIEL D’APPLICATION
Téléchargez l’application « My Enduro » gratuitement
Allez à l’Apple Store ou au Google Play Store et cherchez l’application « My
Enduro ». Installez l’application sur votre appareil.
Les utilisateurs du système d’exploitation Android peuvent aussi
télécharger l’application via notre site Web : http://www.enduroeurope.eu/MyEnduro
Préparation avant l’utilisation
Démarrez l’application et activez la communication Bluetooth. L’application
rappellera automatiquement aux utilisateurs d’iOS d’activer le Bluetooth
en cas de modification de la configuration du téléphone. Les utilisateurs
d’Android doivent presser sur le pictogramme « Bluetooth ON » sur l’écran
du téléphone (Fig. 4).
Pressez sur le pictogramme « Chercher des appareils ». Une liste des
appareils Bluetooth trouvés dans les environs sera reproduite à l’écran.
Sélectionnez l’unité de commande (BOLUTEK) du système de manœuvre
pour vous connecter (Fig. 5).
Après une connexion réussie, vous sélectionnerez « Système de
manoeuvre semi-automatique » ou « Système de manoeuvre automatique
» (Fig. 6).
L’écran opérationnel s’affichera (Fig. 7).
ENDURO® BC101 25
Ref: BC101-UM-TKI-0415-Rev.A.
Avant que la synchronisation ne soit complétée, l’indicateur Bluetooth (Fig.
3L) se mettra à clignoter à l’écran pour rappeler aux utilisateurs que le
système n’est pas encore prêt à l’emploi. Après la synchronisation,
l’indicateur Bluetooth cessera de clignoter.
La dernière étape est de synchroniser le Smartphone/la tablette et la boîte
de contrôle électronique du système de manœuvre. Pressez sur le bouton
de réinitialisation sur la boîte de contrôle électronique. N’utilisez pas
immédiatement l’application. Attendez que le Smartphone/la tablette
indique par un signal de vibration (si présent) que la synchronisation a été
effectuée et que l’indicateur Bluetooth s’allume en continu. L’application
est alors prête à l’emploi (Fig. 3)!
Les étapes précitées ne doivent être suivies que pour la première
utilisation. Après une première utilisation réussie, il ne faudra plus répéter
ces étapes (avec le même Smartphone/tablette). Il vous suffira de
démarrer l’application, d’enclencher la communication Bluetooth et
d’allumer le disjoncteur du système de manœuvre. L’application se place
automatiquement sur l’écran de commande et communiquera
normalement avec la boîte de contrôle électronique, sans demander de
sélectionner la connexion Bluetooth.
Mise à jour du logiciel
Contrôlez régulièrement s’il existe une mise à jour du logiciel.
Si vous avez une ancienne version du logiciel « My Enduro » sur votre
Smartphone ou tablette, vous devez la mettre à jour. Allez à l’Apple Store
ou au Google Play Store et actualisez le logiciel en la version la plus
récente.
OPÉRATION - MISE EN MARCHE
Veuillez vous assurer que vous avez lu très attentivement les
instructions de sécurité et assurez-vous que vous suivez bien
ces instructions.
Pour l’utilisation générale et les directives du système de
manoeuvre, nous vous renvoyons au manuel principal de
votre système de manoeuvre ENDURO®.
Démarrez l’application et l’écran opérationnel s’affichera.
Fig. 3
A. La caravane
B. La caravane
C. La caravane
D. La caravane
E. La caravane
avance : les deux roues tournent en avant
recule : les deux roues tournent en arrière
avance vers la gauche : la roue droite tourne vers l’avant
recule vers la gauche : la roue droite tourne vers l’arrière
avance vers la droite : la roue gauche tourne vers l’avant
ENDURO® BC101 26
Ref: BC101-UM-TKI-0415-Rev.A.
F. La caravane recule vers la droite : la roue gauche tourne vers l’arrière
G. Indicateur d’attelage automatique*: exprime le statut du système
d’attelage automatique
H. Bouton d’attelage automatique*: attelage automatique des entraîneurs
sur le pneu
I. Bouton de dételage automatique* : dételage automatique des
entraîneurs sur le pneu
J. Bouton d’information : aller au mode d’emploi de l’application
K. Bouton compas : aller à l’écran complet compas
L. Indicateur Bluetooth : exprime le statut de la télécommande et du
système de manœuvre
M. Indicateur tension batterie : la tension de la batterie de la caravane est
trop élevée
N. Indication tension batterie : la tension de la batterie de la caravane est
trop faible
O. Indicateur surcharge : la protection contre la surcharge du système de
manœuvre est activée
*uniquement d’application et visible en cas d’attelage automatique du
système de manœuvre !
Lors du roulage en ligne droite avant ou arrière de la caravane (maintenir
enfoncé le bouton A ou B), vous pourrez adapter la conduite en enfonçant
également le bouton C ou E (en cas de marche avant) ou le bouton D ou F
(en cas de marche arrière).
De plus, les boutons « avant droit » (E) et « recul gauche » (D), ou «
avant gauche » (C) et « recul droit » (F) peuvent être pressés en même
temps pour tourner la caravane sur son propre axe sans aller d’avant en
arrière (Cette fonction ne fonctionne qu'en position « simple essieu »).
En cas d’inversion endéans les 2 secondes de la « marche avant » vers la
« marche arrière » (et vice versa), un retard d’1 seconde se produira afin
de protéger l’électronique et les moteurs.
Vous êtes prêt à manœuvrer, dans ce cas, pressez deux fois sur la «
touche recul » (utilisateurs Android) ou une fois sur le « bouton accueil »
(utilisateurs iOS) pour fermer l'application (Fig. 12).
Vous pouvez aussi simplement utiliser la commande à distance
standard livrée avec votre système de manœuvre. Toutefois, vous
ne pouvez utiliser qu’une seule commande à distance (standard ou
de l’application) en même temps !
Le système d’attelage automatique (d’application uniquement
pour la commande automatique du système de manœuvre) :
Pour activer le système d’attelage automatique des entraînements sur le
pneu, vous devez presser sur le bouton pour l’attelage (Fig. 3H) ou le
ENDURO® BC101 27
Ref: BC101-UM-TKI-0415-Rev.A.
dételage (Fig. 3I). Confirmez que vous souhaitez vraiment atteler (Fig. 8)
ou dételer (Fig. 11).
Attelage : Après la confirmation, les entraînements seront poussés vers le
pneu et l'indicateur d'attelage automatique (Fig. 3G & Fig. 9) s'allumera
en continu. Lorsque les entraînements atteindront une pression
suffisamment forte sur le pneu, vous entendrez un bref bip, l’indicateur
s’éteindra et le système sera prêt à l’emploi.
Dételage : Après la confirmation, les entraînements seront retirés du pneu
et l’indicateur d’attelage automatique (Fig. 3G & Fig. 9) s’allumera en
continu. Lorsque les entraînements seront complètement dételés, vous
entendrez un bref bip, l’indicateur s’éteindra et le système sera prêt au
transport.
Compas
L’application comprend une fonction compas. Pressez sur le pictogramme
du compas dans le coin supérieur droit de l’écran (Fig. 3K) et le compas
s’affichera en grand (Fig. 13).
MAINTENANCE
Assurez-vous que le logiciel d’exploitation du Smartphone ou de la tablette
soit à jour. Contrôlez régulièrement s’il existe une mise à jour du logiciel.
Si vous avez une ancienne version du logiciel « My Enduro » sur votre
Smartphone ou tablette, vous devez l'actualiser. Allez à l’Apple Store ou
au Google Play Store et actualisez-la en la version la plus récente.
Assurez-vous que le Smartphone ou la tablette soit en bon état. Les
écrans ou appareils endommagés peuvent avoir une grande influence sur
le fonctionnement de l'application de la commande à distance. Les
réclamations de garantie ne seront pas acceptées et nous ne pourrons
plus garantir le bon fonctionnement du système en cas de mauvais état du
Smartphone ou de la tablette. Nous ne sommes pas responsable de
quelque dommage qui pourrait apparaître suite à l'utilisation d'un
Smartphone ou d'une tablette en mauvais état.
En cas d’échec ou de problème veuillez contacter votre
fournisseur.
ENDURO® BC101 28
Ref: BC101-UM-TKI-0415-Rev.A.
Contact Information
Tradekar International BV
Staalweg 8
4104 AT CULEMBORG
Nederland
Tel: +31 (0)345 470990
Fax: +31 (0)345 470991
Internet: www.enduro-europe.eu
E-Mail: enduro@tradekar.nl
EAL GmbH
Otto-Hausmann-Ring 107
42115 Wuppertal
Deutschland
Telefon: +49 (0)202 42 92 83 0
Telefax: +49 (0)202 2 65 57 98
Internet: www.eal-vertrieb.com
E-Mail: info@eal-vertrieb.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising