PowerPeak FHT8313 Hometrainer handleiding

PowerPeak FHT8313 Hometrainer handleiding
POWERPEAK HOME TRAINER MAGNETIC
Gebruikershandleiding
Bedienungsanleitung
Manual
Mode d’emploi
Uživatelská příručka
Inhoud
Nederlands .............................................................................................................................................. 3
Deutsch.................................................................................................................................................. 15
English ................................................................................................................................................... 27
Français.................................................................................................................................................. 39
Čeština ................................................................................................................................................... 52
Nederlands
Gebruiksaanwijzing
Powerpeak Home Trainer Magnetic
FHT8313P
INHOUDSOPGAVE
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
HET PRODUCT
ONDERDELENLIJST
MONTAGE
ONDERHOUD EN GEBRUIK
COMPUTERBEVELEN
BELANGRIJK TRAININGSADVIES
OPWARMEN/STREKKEN/AFKOELEN
UW OUDE APPARAAT WEGDOEN
SERVICEFORMULIER
GARANTIEBEWIJS
De foto’s dienen ter illustratie. Wijzigingen voorbehouden.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Waarschuwing
Raadpleeg uw arts voordat u met de training begint. Een frequent en inspannend
trainingsprogramma moet eerst door uw huisarts worden goedgekeurd. Dit is vooral belangrijk voor
mensen die 35 jaar of ouder zijn of mensen die lichamelijke problemen hebben. Powerpeak is in geen
geval verantwoordelijk voor persoonlijk letsel of lichamelijke klachten die zijn ontstaan door gebruik
van dit apparaat en kunnen derhalve niet aansprakelijk worden gesteld.
Algemeen
1. Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de
gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te kunnen raadplegen.
2. Gebruik het apparaat uitsluitend zoals in deze gebruiksaanwijzing staat beschreven.
3. Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik door kinderen of personen met verminderde
lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben,
tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt of hen heeft
uitgelegd hoe het apparaat dient te worden gebruikt.
4. Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat. Het enthousiasme van kinderen kan
leiden tot onjuist gebruik van het apparaat. Indien kinderen toestemming krijgen dit apparaat te
gebruiken, dan dient men de kinderen te controleren en instructies te geven over het juiste
gebruik van het apparaat. Onder geen geval is het apparaat te gebruiken als speelgoed.
5. Laat kinderen nooit met het verpakkingsmateriaal spelen, er bestaat verstikkingsgevaar.
6. Zorg dat het apparaat juist is geïnstalleerd voordat het in gebruik wordt genomen. Wees er zeker
van dat alle schroeven, bouten en moeren op de juiste wijze zijn geplaatst en vastgedraaid.
Gebruik alleen onderdelen die door Van den Berg Products worden aanbevolen en zijn
meegeleverd.
7. Controleer regelmatig of het apparaat intact is. Gebruik het apparaat niet indien het beschadigt
of kapot is.
8. Gebruik het apparaat altijd op een gladde en schone ondergrond. Gebruik het apparaat nooit
buiten. Plaats indien nodig een rubberen mat onder het apparaat, om de kans op het
beschadigen aan uw vloer te verkleinen.
9. Zorg dat zich geen scherpe objecten in de buurt van het apparaat bevinden. Zorg voor minimaal
0,5 meter vrije ruimte rondom het apparaat.
10. Draag altijd veilige en gemakkelijke kleding als u gebruik maakt van het apparaat. Draag bij
voorkeur sportschoenen of aerobicsschoenen.
11. Indien u zich niet goed voelt of andere klachten krijgt, dient u onmiddellijk met de oefening te
stoppen. U dient tevens te stoppen als u pijn in of druk op uw gewrichten voelt. Duizeligheid
geeft aan dat u te intensief met het apparaat bezig bent geweest. Als u zich duizelig voelt, ga dan
op de grond liggen en kom niet eerder overeind totdat u zich weer beter voelt.
12. Houd het apparaat uit de buurt van vuur en hete oppervlakken.
13. Het apparaat dient eerst stil te staan, alvorens u het apparaat verlaat.
14. Zorg dat nooit meer dan één gebruiker met het apparaat bezig is.
15. Berg het apparaat binnenshuis op.
16. Dit apparaat is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik, NIET voor bedrijfsmatig gebruik.
17. Het maximaal toelaatbare gewicht op dit apparaat is 150 KG.
HET PRODUCT
1
3
51R
52
53
54
51L 2
55
56
57
50
4
5
49
59
48
60
64
65
61
6
10
58
62
47
9
8
7
14
15
63
46 45
44
43
41 40 39
42
38
13R
16
11L
12
13L
11R
17
37
27 28 29
18
30 31 32 33 34 35
19
20 21 22
23 24 25 26
36
ONDERDELENLIJST
Nr.
Omschrijving
1
Computer
2
Aantal
Nr.
Omschrijving
Aantal
1
34
Slotbout M10*35
1
Schroef
4
35
Slotbout M8*20
1
3
Schuimrubber stuur
2
36
Schroef M5*15
4
4
Schroef
1
37
Zelftappende schroef M4.5*25
5
5
Gegolfde sluitring
1
38
Schroef M5*20
2
6
Stuurbuis
1
39
Riem
1
7
Gegolfde sluitring Ф8*19*1.5t
8
40
Riem wiel
1
8
Inbusbout M8*20
4
41
Crank
1
9
Voorste eindkap
2
42
Kogellager
10
Voorste stabilisator
1
43
Schroef
1
11
Pedaal (L+R)
1
44
Basisframe
1
12
Eindkap crank
2
45
Binnenste kunststof afdekkap
1
13
Afdekkap ketting (L+R)
1
46
Borgpin
1
14
Computerkabel
1
47
Zadelbuis
1
15
Onderste weerstandskabel
1
48
Bovenste weerstandskabel
1
16
Sensor met kabel
1
49
Afstandbus
1
17
Voorste kunststof afdekkap
1
50
Knop
1
18
Dopmoer
4
51
Kunststof afdekkap (L+R)
1
19
Veersluitring Ф8
8
52
Schroef
4
20
Achterste eindkap
2
53
Eindkap
2
21
Achterste stabilisator
1
54
Handpulskabel
1
22
Slotbout M8*75
4
55
Handpulssensor
2
23
Nylon borgmoer M8
1
56
Schroef
2
24
Sluitring Ф8*16*1.5t
1
57
Stuur
1
25
Veer
1
58
Zadel
1
26
Sluitring Ф10*19*1.5t
1
59
Zadelsteun
1
1 set
27
Vliegwiel
1
60
Slotbout M10*35
1
28
Moer
2
61
Eindkap
2
29
Eindkap
2
62
Sluitring Ф10*25*3t
1
30
Nylon borgmoer M10
1
63
Knop M10
1
31
Tussenwiel
1
64
Steeksleutel
1
32
Afstandbus
1
65
Inbussleutel
1
33
Beugel tussenwiel
1
Let op:
Sommige van de bovengenoemde onderdelen zijn al bevestigd aan een hoofdonderdeel. Deze
worden niet afzonderlijk geleverd!
MONTAGE
Om uzelf bekend te maken met de onderdelen van het apparaat, raden wij u aan alvorens tot
montage over te gaan, eerst de overzichtstekening en de onderdelenlijst nauwkeurig te bestuderen.
Leg alle montagematerialen overzichtelijk op de grond en verwijder alle verpakkingsmaterialen.
Stap 1: het monteren van de voorste en achterste stabilisator
10
18
19
7
21
22
STEP 1
Bevestig de voorste stabilisator (10) aan het basisframe (44) met twee slotbouten (22), twee
gegolfde sluitringen (7), twee veersluitringen (19) en twee dopmoeren (18). Draai de bouten nog niet
geheel vast.
Bevestig de achterste stabilisator (21) aan het basisframe (44) met twee slotbouten (22), twee
gegolfde sluitringen (7), twee veersluitringen (19) en twee dopmoeren (18). Draai de bouten nog niet
geheel vast.
Stap 2: het monteren van de pedalen
11L
11R
STEP 2
Bevestig het linker pedaal (11 L) aan de linker crank (41).
Bevestig het rechter pedaal (11 R) aan de rechter crank (41).
Stap 3: het monteren van de stuurbuis en het verbinden van de weerstands- en computerkabel
Breng de stuurbuis (6) in verticale positie. Plaats de voorste kunststof afdekkap (17) aan de
onderzijde over de stuurbuis (6). Houd de bovenste computerkabel (14) uit de stuurbuis totdat deze
verbonden is.
Verbind de bovenste weerstandskabel (48) met de onderste weerstandskabel (15).
Verbind de computerkabel (14) met de sensorkabel (16).
Plaats de stuurbuis (6) in het basisframe (44) en zet de stuurbuis (6) vast met vier gegolfde sluitringen
(7), vier veersluitringen (19) en vier inbusbouten (8). Draai de bouten nog niet geheel vast.
Stap 4: het monteren van het zadel
58
59
60
62
63
47
46
STEP 4
Monteer de zadelsteun (59) op de zadelbuis (47) en zet vast met de slotbout (60), sluitring (62) en
knop (63). Plaats de zadelbuis (47) vervolgens in het basisframe (44) en zet de zadelbuis (47) vast met
de borgpin (46).
Bevestig het zadel (58) op de zadelsteun (59). Stel de goede positie in en zet vast.
Stap 5: het monteren van het stuur
51R 54
49 52 57
51L
50
STEP 5
Zorg dat de handpulskabel (54) uit het stuur komt.
Bevestig het stuur (57) op de stuurbuis (6) en zet vast met de afstandbus (49) en de knop (50).
Bevestig vervolgens de kunststof afdekkappen (51 L+R) op de stuurbuis (6) en zet vast met vier
schroeven (52).
Stap 6: het monteren van de computer
1
14
54
2
STEP 6
Verbind de computerkabel (14) en de handpulskabel (54) met de computer (1).
Bevestig de computer (1) vervolgens op de beugel van de stuurbuis met vier schroeven (2).
Stap 7:
Controleer of alle onderdelen goed zijn bevestigd en draai alle bouten, moeren en schroeven stevig
vast.
ONDERHOUD EN GEBRUIK




Het apparaat dient regelmatig gecontroleerd te worden om lichamelijk letsel te voorkomen. Kijk
regelmatig of bouten en moeren goed zijn aangedraaid, of er beginnende scheuren ontstaan en
of er geen scherpe randen e.d. zijn wat tot lichamelijk letsel kan leiden.
Defecte onderdelen dienen direct vervangen te worden. Indien dit niet direct mogelijk is, dient
het apparaat buiten gebruik gesteld te worden tot reparatie heeft plaatsgevonden.
Reinig het apparaat met een vochtige doek, gebruik geen schurende of oplossende
reinigingsmiddelen.
Dit product is ontworpen voor gebruik in een schone en droge omgeving. Vermijd opslag in een
extreem koude of vochtige plaats, daar dit kan leiden tot corrosie en andere gerelateerde
problemen die buiten onze verantwoordelijkheid vallen.
COMPUTERBEVELEN
Batterijen plaatsen of vervangen
Let op: bij het verwijderen van de batterijen worden alle gegevens die in de computer zijn
opgeslagen gewist.
1.
2.
3.
4.
Open het batterijvak aan de achterkant van de computer.
Plaats twee AAA-batterijen in het batterijvak.
Sluit het batterijvak weer.
Indien de gegevens op het display niet of alleen gedeeltelijk zichtbaar zijn, neemt u de batterijen
uit de computer. Wacht ongeveer 15 seconden en plaats ze vervolgens weer terug.
Toetsen
RECOVERY: Met deze knop kunt u uw conditie meten.
DOWN: Met deze knop kunt u de waarde instellen van de functies TIME, DISTANCE, CALORIES en
TARGET HEART RATE (T.H.R.).
UP: Met deze knop kunt u de waarde instellen van de functies TIME, DISTANCE, CALORIES en TARGET
HEART RATE (T.H.R.).
ENTER: Met deze knop kunt u:
1. de volgende functies doorlopen: NORMAL, TIME, DISTANCE, CALORIES, TARGET HEART RATE
(T.H.R.).
2. de ingestelde waardes bevestigen.
3. de waardes terug op ‘0’ zetten door deze knop 3 seconden lang ingedrukt te houden.
Specificaties
TIME (TIJD): 00:00 – 99:59 minuten
SPEED (SNELHEID): 0,0 – 99,9 km per uur
DISTANCE (DIST.) (AFSTAND): 0,1 – 999,9 km
CALORIES (CAL.) (CALORIEËN): 0,1 – 999,0 Kcal
TARGET HEART RATE (T.H.R.) (HARTSLAG): 60 – 220 hartslagen per minuut
REVOLUTIONS PER MINUTE (R.P.M.) (OMWENTELINGEN PER MINUUT): 15 - 999
Functies
Auto On/Off
De computer schakelt automatisch in zodra het apparaat in beweging komt. Als het apparaat langer
dan 4 minuten stilstaat, zal de computer zich automatisch uitschakelen. De waardes worden hierbij
weer op ‘0’ gezet.
TIME:
Druk op de ENTER-toets totdat de functie TIME (tijd) in het display verschijnt. Druk vervolgens op de
UP- of DOWN-toets om de tijd in te stellen. De tijd is instelbaar van 1:00 – 99:00 minuten. De
computer telt terug vanaf de ingestelde waarde tot 00:00. Zodra de ingestelde waarde is bereikt,
klinkt er een geluidssignaal. Indien u geen tijd instelt zal de computer de huidige trainingstijd
weergeven van 00:00 – 99:59 minuten.
SPEED:
De computer geeft de huidige snelheid weer van 0,0 – 99,9 km per uur.
RPM
De computer geeft de huidige omwentelingen per minuut weer van 15 – 999 omwentelingen.
DISTANCE
Druk op de ENTER-toets totdat de functie DIST. (afstand) in het display verschijnt. Druk vervolgens op
de UP- of DOWN-toets om de afstand in te stellen. De afstand is instelbaar van 1,0 – 999,0 km. De
computer telt terug vanaf de ingestelde waarde tot ‘0,0’. Zodra de ingestelde waarde is bereikt,
klinkt er een geluidssignaal. Indien u geen afstand instelt zal de computer de huidige afgelegde
afstand weergeven van 0,1 – 999,9 km.
CALORIES
Druk op de ENTER-toets totdat de functie CAL. (calorieën) in het display verschijnt. Druk vervolgens
op de UP- of DOWN-toets om het aantal te verbrande calorieën in te stellen. Het aantal te verbrande
calorieën is instelbaar van 1,0 – 999,0 calorieën. De computer telt terug vanaf de ingestelde waarde
tot ‘0,0’. Zodra de ingestelde waarde is bereikt, klinkt er een geluidssignaal. Indien u het aantal te
verbrande calorieën niet instelt zal de computer het huidige aantal verbrande calorieën weergeven
van 0,1 – 999,0 calorieën.
T.H.R.
Druk op de ENTER-toets totdat de functie T.H.R. in het display verschijnt. Druk vervolgens op de UPor DOWN-toets om het aantal hartslagen per minuut in te stellen. Het aantal hartslagen per minuut
is instelbaar van 60-220 slagen. Plaats uw handpalmen op de handpulssensoren op het stuur. Het
display geeft nu het huidige aantal slagen per minuut weer. Zodra de ingestelde waarde is bereikt,
klinkt er een geluidssignaal.
Let op: als er gedurende 15-20 seconden geen signaal via de handsensoren wordt doorgegeven, zal
er een ‘P’ in het display verschijnen. Dit betekent dat de computer in een energiebesparende modus
staat. Druk op een willekeurige toets om de T.H.R. meting te hervatten.
RECOVERY
Indien u na de training uw conditie wilt meten, drukt u op de RECOVERY-toets. Plaats uw
handpalmen gedurende 1 minuut op de handpulssensoren op het stuur. Het display geeft de conditie
weer in een waarde van 1,0 t/m 6,0, waarbij 1,0 een goede conditie is en 6,0 een slechte conditie.
BELANGRIJK TRAININGSADVIES
 Alvorens met training te beginnen, moet u door een arts laten bepalen in welke mate een
training met dit apparaat aangewezen is voor u. Een onjuiste of te zware training kan tot schade
aan de gezondheid leiden.
 Vermijd overbelasting van uw lichaam. Train niet als u zich moe of uitgeput voelt. Start uw
trainingsprogramma langzaam als u niet gewend bent aan lichamelijke inspanning.
 Stop de training onmiddellijk als u pijn voelt of enige andere problemen zich voordoen.
 Probeer tijdens te training zoveel mogelijk uw ademhaling te reguleren zodat u rustig en
gelijkmatig ademt.
 Om blessures te vermijden, is het belangrijk om goed op te warmen voor de training en af te
koelen na de training. Gebruik de oefeningen die beschreven zijn in deze gebruiksaanwijzing.
 Zorg ervoor dat u tijdens de training genoeg drinkt. Denk eraan dat u door de lichamelijke
belasting meer dan de aanbevolen hoeveelheid van 2 liter per dag zult moeten drinken.
 Draag gemakkelijk zittende kleding terwijl u het apparaat gebruikt en draag bij voorkeur sport- of
aerobicschoenen. Vermijd wijde kledingstukken, deze kunnen immers in de bewegende
onderdelen van het apparaat vastraken.
OPWARMEN/STREKKEN/AFKOELEN
Een succesvolle trainingssessie begint met opwarmoefeningen en eindigt met oefeningen om af te
koelen en te ontspannen. Deze opwarmoefeningen bereiden uw lichaam voor op de inspanning die
gaat volgen. De afkoel- /ontspanningsperiode na de trainingssessie zorgt ervoor dat u geen
spierklachten krijgt na de training. Let alstublieft op de volgende punten:
 Warm elke spiergroep die u in de trainingssessie gaat gebruiken 5-10 minuten op. De
rekoefeningen zijn goed uitgevoerd als u een comfortabele spanning voelt in de betreffende
spier.
 Snelheid speelt geen rol tijdens de rekoefeningen. Snelle en plotselinge bewegingen moeten
vermeden worden.
Nekoefeningen (1)
Buig uw hoofd naar rechts en voel de spanning in uw nek. Laat uw hoofd langzaam zakken tot op uw
borst en draai dan uw hoofd naar links. U voelt weer de comfortabele spanning in uw nek.
Oefeningen voor het schoudergebied (2)
Hef de linker- en rechterschouder afwisselend op of hef ze beide tegelijk op.
Rekoefeningen voor de armen (3)
Strek afwisselend uw linker- en rechterarm in de richting van het plafond. Voel de spanning in uw
linker en rechterzijde. Herhaal deze oefening meerdere keren.
Oefeningen voor de dijen (4)
Ondersteun uzelf door uw hand op de muur te plaatsen. Reik naar beneden achter u en trek uw
linker- of rechtervoet op, zo dicht mogelijk tegen uw billen. Voel een comfortabele spanning in de
voorkant van uw dijbeen. Houd deze positie 30 seconden vast en herhaal deze oefening 2 keer voor
elk been.
Binnenkant dijbeen (5)
Ga op de vloer zitten en plaats uw voeten zodanig dat uw knieën naar buiten gericht zijn. Trek uw
voeten zo dicht mogelijk naar uw lichaam toe. Druk hierna uw knieën voorzichtig naar beneden.
Houd deze positie indien mogelijk 30-40 seconden aan.
Tenen aanraken (6)
Buig uw lichaam langzaam naar voren en probeer uw voeten met uw handen aan te raken. Reik zo
ver mogelijk naar uw tenen. Houd deze positie indien mogelijk 20-30 seconden aan.
Knie oefeningen (7)
Ga op de vloer zitten en strek uw rechterbeen. Buig uw linkerbeen en plaats uw voet op uw
rechterdijbeen. Probeer nu uw rechter voet aan te raken met uw rechter arm. Houd deze positie
indien mogelijk 20-30 seconden aan.
Oefeningen voor kuiten/achillespees (8)
Plaats beide handen tegen de muur en steun erop met uw hele lichaamsgewicht. Beweeg dan uw
linkerbeen naar achteren en wissel dit af met uw rechterbeen. Houd deze positie indien mogelijk 3040 seconden aan.
INFORMATIEPLICHT INZAKE BATTERIJVERORDENING
Batterijen en accu’s behoren niet tot het huisvuil. Verbruikers zijn wettelijk verplicht om gebruikte
batterijen en accu’s terug te geven. Voor het van de hand doen van batterijen zijn er speciale
containers in gespecialiseerde winkels en gemeentelijke inzamelpunten. Dit is een concrete bijdrage
aan de bescherming van het milieu. Sinds 1998 verplicht de batterijverordening alle burgers om
gebruikte batterijen en accu’s uitsluitend via de gespecialiseerde winkels of de daarvoor speciaal
ingerichte inzamelpunten te verwijderen. Gespecialiseerde winkels en fabrikanten zijn verplicht deze
batterijen terug te nemen en volgens de verordening te gebruiken of als gevaarlijke afvalstoffen te
verwijderen. Indien u uw batterijen en accu’s bij ons in wilt leveren, stuurt u deze dan voldoende
gefrankeerd op naar ons adres.
Batterijen die volgens de wet geëtiketteerd moeten zijn, zijn van één van onderstaande symbolen
voorzien, bestaande uit een doorgekruiste afvalbak en het chemische symbool voor de classificatie
als schadelijke-stoffen-behoudende doorslaggevende zware metalen. Het chemische symbool (Cd, Hg
of Pb) wordt onder het symbool afgebeeld.
De volgende tekens vindt u op schadelijke-stoffenbehoudende batterijen en accu’s:
Pb: Batterij of accu bevat lood
Cd: Batterij of accu bevat cadmium
Hg: Batterij of accu bevat kwik
Powerpeak is een gedeponeerde merknaam van:
Van den Berg Products BV
Thermiekstraat 1a
6361HB Nuth
Nederland
www.vdbergproducts.com
SERVICEFORMULIER
Vult u onderstaand serviceformulier zo volledig en duidelijk mogelijk in. Aan de hand van het door u
ingevulde serviceformulier zullen wij zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.
Het product:
Artikelnummer: FHT8313P
Artikelomschrijving: Powerpeak Home Trainer Magnetic
Winkel van aankoop:..........................................................................................................................
Aankoopdatum (zoals op de aankoopbon):........................................................................................
Uw gegevens:
Naam:.................................................................................................................................................
Adres:..................................................................................................................................................
Postcode:............................................................................................................................................
Woonplaats:........................................................................................................................................
Telefoon:.............................................................................................................................................
E-mail:.................................................................................................................................................
Omschrijving van het probleem:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Dit formulier kunt u, samen met de aankoopbon sturen naar:
Van den Berg Products BV
Thermiekstraat 1a
6361HB Nuth
Servicenummer 0900 - 519 5190 (15 ct. per minuut)
Fax: 024 - 345 44 29
Email: service@vdbergproducts.com
Accessoires en delen van het product die aan slijtage onderhevig zijn vallen niet binnen deze
garantie.
Mocht u deze willen nabestellen, dan is dat mogelijk via www.muppa.nl.
LET OP: EEN SERVICEFORMULIER WAARBIJ HET AANKOOPBEWIJS ONTBREEKT KAN HELAAS NIET IN
BEHANDELING WORDEN GENOMEN.
Deutsch
Gebrauchsanleitung
Powerpeak Home Trainer Magnetic
FHT8313P
INHALTSVERZEICHNIS
SICHERHEITSVORSCHRIFTEN
DAS PRODUKT
LISTE DER EINZELTEILE
MONTAGE
WARTUNG UND BENUTZUNG
COMPUTERBEFEHLE
WICHTIGE HINWEISEN ZUM TRAINING
AUFWÄRMÜBUNGEN / STRETCHING / COOL- DOWN
INFORMATIONSPFLICHT GEMÄß BATTERIEVERORDNUNG
SERVICEFORMULAR
GARANTIEBEWEIS
Die Fotos dienen zur Illustration. Änderungen vorbehalten.
SICHERHEITSVORSCHRIFTEN
Warnung
Konsultieren Sie Ihren Hausarzt, bevor Sie mit Übungen an diesem Gerat beginnen. Wenn Sie
regelmäßig und intensiv trainieren wollen, müssen Sie zuerst die Zustimmung Ihres Arztes einholen.
Dies gilt vor allem für Personen über 35 sowie für Personen mit Gesundheitsproblemen. Wir
übernehmen keinerlei Verantwortung für persönlichen Schaden oder körperliche Beschwerden, die
durch die Benutzung dieses Geräts verursacht werden und können daher auch nicht dafür haftbar
gemacht werden.
Allgemein
18. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig bevor Sie das Gerät benutzen und heben Sie diese
zur künftigen Referenz auf.
19. Benutzen Sie dieses Gerät ausschließlich für den in dieser Bedienungsanleitung genannten
Zweck.
20. Dieses Gerät ist für Benutzer (einschl. Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder
psychischen Fähigkeiten bzw. ohne jegliche Erfahrung oder Vorwissen nur dann geeignet, wenn
eine angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts durch eine
verantwortliche Person sichergestellt ist.
21. Halten Sie bitte Kinder und Tiere außer Bereich. Kinder sind in ihrer ersten Begeisterung schnell
dazu geneigt, das Gerät unsachgemäß zu verwenden. Wenn Kinder die Erlaubnis zur Benutzung
des Gerätes erhalten, müssen die Kinder dabei unter Aufsicht stehen und in die richtige
Verwendung des Gerätes eingewiesen werden. Das Gerät darf in keinen Fall als Spielzeug
zweckentfremdet werden.
22. Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Sie können sich beim Spielen darin
verfangen und ersticken.
23. Sorgen Sie dafür, dass das Gerät richtig installiert wird, bevor Sie darauf zu trainieren beginnen.
Vergewissern Sie sich, dass sämtliche Schrauben, Bolzen und Muttern richtig angebracht und
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
festgezogen sind. Verwenden Sie nur Zubehörteile, die vom Van den Berg Products empfohlen
und mitgeliefert werden.
Stellen Sie regelmäßig sicher, dass das Gerät nicht beschädigt ist. Benutzen Sie kein beschädigtes
oder kaputtes Gerät.
Benutzen Sie das Gerät immer auf einem glatten und sauberen Untergrund. Verwenden Sie das
Gerät niemals draußen. Wenn nötig, verwenden Sie eine Gummimatte als Unterlage, um
Beschädigung des Fußbodens zu vermeiden.
Sorgen Sie dafür, dass sich keine spitzen Gegenstände in der direkten Umgebung des
Fitnessgeräts befinden. Das Gerät soll freistehen, und es sollen Sie keine Gegenstände in ein
Umkreis von 0,5 Meter befinden.
Tragen Sie immer schützende und bequemen Kleidung, wenn Sie das Fitnessgerät benutzen.
Tragen Sie vorzugsweise Sport- und Aerobicschuhe.
Wenn Sie sich plötzlich nicht wohl fühlen oder irgendwelche Beschwerden auftreten, müssen Sie
die Übung sofort beenden. Dies gilt auch für den Fall, dass Sie Schmerzen oder Druck auf Ihren
Gelenken verspüren. Schwindelanfälle sind ein Zeichen dafür, dass Sie zu intensiv mit dem Gerät
trainiert haben. Wenn Sie sich schwindelig fühlen, legen Sie sich auf den Boden, und stehen Sie
erst wieder auf, wenn Sie sich wieder besser fühlen.
Halten Sie das Gerät von offenem Feuer und heißen Oberflächen fern.
Das Gerät muss erst zum Stillstand kommen, bevor Sie es verlassen dürfen.
Sorgen Sie dafür, dass nie mehr als eine Person gleichzeitig das Gerät benutzt.
Lagern Sie das Gerät niemals im Freien.
Dieses Gerät ist ausschließlich für die Nutzung im Haushalt bestimmt, NICHT für betriebsmäßiger
Nutzung.
Das höchstzulässige Gewicht auf diesem Gerät beträgt 150 KG.
DAS PRODUKT
1
3
51R
52
53
54
51L 2
55
56
57
50
4
5
59
48
60
64
65
61
6
10
58
49
62
47
9
8
7
14
15
63
46 45
44
43
41 40 39
42
38
13R
16
11L
12
13L
11R
17
37
27 28 29
18
30 31 32 33 34 35
19
20 21 22
23 24 25 26
36
LISTE DER EINZELTEILE
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Umschreibung
Computer
Schraube
Handgriff Schaumstoff
Schraube
Gebogene Unterlegscheibe
Lenkstange
Gebogene Unterlegscheibe
Ф8*19*1.5t
Innensechskantschraube M8 *
20
Vorderer Endkappe
Vorderer Stabilisator
Pedal (L+R)
Endkappe Kurbel
Kettenschutz (L + R)
Oben Computerkabel
Unten Widerstandskabel
Sensor mit Kabel
Vorderer Kunststoff
Abdeckkappe
Überwurfmutter
Federscheibe Ф8
Hinterer Endkappe
Hinterer Stabilisator
Schlossschraube M8 * 75
Nylon Gegenmutter M8
Unterlegscheibe Ф8*16*1.5t
Feder
Unterlegscheibe Ф10*19*1.5t
Schwungrad
Mutter
Endkappe
Nylon Gegenmutter M10
Zwischenrad
Rohr-Abstandhalter
Bügel Zwischenrad
Anzahl
1
4
2
1
1
1
Nr.
34
35
36
37
38
39
40
8
Umschreibung
Schlossschraube M10 * 35
Schlossschraube M8 * 20
Schraube M5*15
Blechschraube M4.5 * 25
Schraube M5*20
Riemen
Anzahl
1
1
4
5
2
1
Riemenrad
1
41
4
2
1
1
2
1
1
1
1
1
4
8
2
1
4
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
Kurbel
Kugellager
Schraube
Haubtrahmen
Innere Kunststoffabdeckung
Rastbolzen
Sattelstange
Widerstandsknopf
Rohr-Abstandhalter
Knopf
Kunststoff Abdeckkappe (L+R)
Schraube
Endkappe
Handpulskabel
Handpulssensor
Schraube
Lenker
Sattel
Sattelstütze
Schlossschraube M10 * 35
Endkappe
Unterlegscheibe Ф10*25*3t
Knopf M10
Maulschlüssel
Inbusschlüssel
1
1 Set
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
2
1
2
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
Hinweis
Einige der oben aufgeführten Teile wurden bereits an den Hauptbestandteilen angebracht und
werden nicht separat geliefert.
MONTAGE
Um mit den Zubehörteilen und dem Gerät besser vertraut zu werden, empfehlen wir Ihnen, sich vor
der Montage erst die Bauzeichnung genau anzusehen. Legen Sie alle Montagematerialien
übersichtlich auf dem Boden auf, und entfernen Sie sämtliche Verpackungen.
Schritt 1: Montage des vorderen und hinteren Stabilisators
10
18
19
7
21
22
STEP 1
Befestigen Sie den vorderen Stabilisator (10) am Hauptrahmen (44) mit zwei VierkantansatzSchlossschrauben (22), zwei gebogenen Scheiben (7), zwei Federringen (19) und zwei Hutmuttern
(18). Ziehen Sie die Schrauben noch nicht fest an.
Befestigen Sie den hinteren Stabilisator (21) am Hauptrahmen (44) mit zwei VierkantansatzSchlossschrauben (22), zwei gebogenen Scheiben (7), zwei Federringen (19) und zwei Hutmuttern
(18). Ziehen Sie die Schrauben noch nicht fest an.
Schritt 2: Montage der Pedale
11L
11R
STEP 2
Befestigen Sie das linke Pedal (11 L) an der linken Kurbel (41).
Befestigen Sie das rechte Pedal (11 R) an der rechten Kurbel (41).
Schritt 3: Montage des Lenkers und Anschluss der Spannungssteuerleitungen und Computerkabel
Bringen Sie den Lenker (6) in eine vertikale Position. Platzieren Sie die vordere Kunststoffabdeckung
(17) über dem unteren Teil des Lenkers (6). Lassen Sie das obere Computerkabel (14) von der
Lenkstange hängen, bis die vordere Kunststoffabdeckung angebracht worden ist.
Verbinden Sie die Spannungskontrolle (48) mit dem unteren Zugseil (15).
Verbinden Sie das obere Computerkabel (14) mit dem Sensorkabel (16).
Setzen Sie den Lenker (6) in den Hauptrahmen (44) und schrauben Sie den Lenker (6) mit vier
gebogenen Scheiben (7), vier Federscheiben (19) und vier Inbusschrauben M8 * 20 (8) fest. Ziehen
Sie die Schrauben noch nicht fest an.
Schritt 4: Montage des Sattels
58
59
60
62
63
47
46
STEP 4
Bauen Sie die Sitzgleitung (59) auf den Sitzträger (47) und befestigen Sie sie mit der quadratischen
Hals-Schlossschraube (60), der Scheibe (62) und dem Knopf (63). Dann legen Sie den Sitzträger (47) in
den Hauptrahmen (44) und sichern den Sitzträger (47) mit dem Stift (46).
Bringen Sie den Sitz (58) auf die Sitzgleitung (59). Bringen Sie ihn in die richtige Position und
befestigen Sie ihn.
Schritt 5: Montage des Lenkers
51R 54
49 52 57
51L
50
STEP 5
Ziehen Sie das Handpulskabel (54) vom Lenker (57).
Bringen Sie den Lenker (57) am Lenkerpost (6) an und befestigen Sie ihn mit dem Rohrspacer (49)
und dem Knopf (50).
Dann bringen Sie die Kunststoffabdeckung (51 L + R) am Lenkerpost (6) an und befestigen sie mit vier
Schrauben (52).
Schritt 6: Montage des Computers
1
14
54
2
STEP 6
Schließen Sie das obere Computerkabel (14) und das Handpulskabel (54) an den Computer (1) an.
Dann befestigen Sie den Computer (1) am Lenker (57) mit vier Schrauben (2).
Schritt 7:
Versichern Sie sich, dass alle Teile korrekt angebracht sind, und ziehen Sie erst dann alle Schrauben,
Muttern und Bolzen fest.
WARTUNG UND BENUTZUNG
 Das Gerät muss regelmäßig überprüft werden, um Verletzungen zu vermeiden. Das bedeutet,
dass regelmäßig geprüft werden muss, ob Schrauben und Muttern gut festgezogen sind, oder ob
Haarrisse oder scharfe Kanten u.ä. vorhanden sind die zu körperlichen Verletzungen führen
könnten.
 Fehlerhafte Einzelteile müssen sofort ersetzt werden. Sollte dies nicht möglich sein, darf das
Gerät in unrepariertem Zustand nicht mehr verwendet werden.
 Reinigen Sie ausschließlich mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel.
 Dieses Produkt ist zur Verwendung in sauberen, trockenen Konditionen geeignet. Vermeiden Sie
es, dass Gerät in extrem kalter oder feuchter Umgebung zu benutzen, da dies zu Korrosion und
damit verbundenen Problemen, die sich außerhalb unserer Kontrolle befinden, führen kann.
COMPUTERBEFEHLE
Einlegen oder Austauschen der Batterien.
Achtung: Beim Entfernen der Batterien werden alle auf dem Computer gespeicherten Daten
gelöscht.
4.
5.
6.
7.
Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite des Computers.
Legen Sie zwei AAA-Batterien in das Batteriefach.
Schließen Sie das Batteriefach.
Wenn die Daten auf dem Display nicht oder nur teilweise sichtbar sind, nehmen Sie die Batterien
aus dem Computer heraus. Warten Sie etwa 15 Sekunden und setzen Sie sie dann wieder ein.
Tasten
RECOVERY: Mit dieser Taste können Sie Ihre Kondition messen.
DOWN: Mit dieser Taste können Sie den Wert der Funktionen einstellen TIME, DISTANCE, CALORIES
und TARGET HEART RATE (T.H.R.).
UP: Mit dieser Taste können Sie den Wert der Funktionen einstellen TIME, DISTANCE, CALORIES und
TARGET HEART RATE (T.H.R.).
ENTER: Mit dieser Taste können Sie:
1. durch die folgenden Funktionen gehen: NORMAL, TIME, DISTANCE, CALORIES, TARGET
HEART RATE (T.H.R.).
2. die eingestellten Werte bestätigen.
3. die Werte durch 3 Sekunden langes Drücken dieser Taste auf '0 ' zurücksetzen .
Technische Daten
ZEIT: 00:00 - 99:59
SPEED: 0,0 - 99,9 km pro Stunde
DISTANCE (DIST.): 0,1 - 999,9 km
KALORIEN (CAL.): 0,1 - 999,0 Kcal
HERZFREQUENZ (THR): 60 bis 220 Herzschläge pro Minute
UMDREHUNGEN PRO MINUTE (R.P.M.): 15 bis 999
Funktionen:
Auto On / Off
Der Computer schaltet sich automatisch ein, sobald sich das Gerät in Bewegung setzt. Wenn das
Gerät mehr als 4 Minuten stillsteht, schaltet sich der Computer automatisch ab. Die Werte werden
auf '0 'zurückgesetzt.
TIME:
Drücken Sie die ENTER-Taste, bis die Funktion TIME auf dem Display erscheint. Dann drücken Sie die
UP-oder DOWN-Taste, um die Zeit einzustellen. Die Zeit ist einstellbar von 1:00 - 99:00 Minuten. Der
Computer zählt vom Sollwert bis 00:00 Uhr zurück. Wenn er den eingestellten Wert erreicht, hören
Sie ein akustisches Signal. Wenn Sie keine Zeit einstellen, zeigt der Computer die aktuelle
Trainingszeit von 00:00 - 99:59 Minuten.
SPEED:
Der Computer zeigt die aktuelle Geschwindigkeit von 0,0 - 99,9 km pro Stunde an.
RPM
Der Computer zeigt die aktuellen Umdrehungen pro Minute von 15 bis 999 Umdrehungen an.
DISTANCE
Drücken Sie die ENTER-Taste, bis die Funktion DIST. (Strecke) auf dem Display erscheint. Dann
drücken Sie die UP-oder DOWN-Taste, um die Strecke einzustellen. Die Strecke ist einstellbar von 1,0
- 999,0 km. Der Computer zählt vom eingestellten Wert auf '0,0' zurück. Wenn der eingestellte Wert
erreicht ist, hören Sie ein akustisches Signal. Wenn Sie keinen Wert eingeben, zeigt der Computer die
aktuell zurückgelegte Strecke von 0,1 - 999,9 km an.
KALORIEN
Drücken Sie die ENTER-Taste, bis die Funktion CAL. (Kalorien) auf dem Display erscheint. Dann
drücken Sie die UP-oder DOWN-Taste, um die Anzahl der zu verbrennenden Kalorien einzustellen.
Die Anzahl der zu verbrennenden Kalorien ist einstellbar von 1,0 - 999,0 Kalorien. Der Computer zählt
vom eingestellten Wert auf '0,0' zurück. Sobald der Sollwert erreicht ist, hören Sie ein akustisches
Signal. Wenn Sie die Anzahl der zu verbrennenden Kalorien nicht festlegen, zeigt der Computer die
Anzahl der verbrannten Kalorien von 0,1 - 999,0 Kalorien an.
T.H.R.
Drücken Sie die ENTER-Taste, bis die Funktion T.H.R. auf dem Display erscheint. Dann drücken Sie die
UP- oder DOWN-Taste, um die Anzahl der Herzschläge pro Minute einzustellen. Die Anzahl der
Herzschläge pro Minute ist einstellbar von 60 bis 220 Schläge. Legen Sie die Handflächen auf die
Handpulssensoren am Lenker. Das Display zeigt nun die aktuelle Anzahl der Herzschläge pro Minute
an. Sobald der Sollwert erreicht ist, hören Sie ein akustisches Signal.
Achtung: Wenn 15-20 Sekunden lang kein Signal von den Handpulssensoren empfangen wird,
erscheint ein 'P' auf dem Display. Dies bedeutet, dass sich der Computer im Energiesparmodus
befindet. Drücken Sie eine beliebige Taste, um die T.H.R.-Messung wieder aufzunehmen.
RECOVERY
Wenn Sie Ihre Kondition unmittelbar nach dem Training messen wollen, drücken Sie die RECOVERYTaste. Legen Sie die Handflächen 1 Minute lang auf die Handpulssensoren am Lenker. Das Display
zeigt die Kondition als Wert von 1,0 bis 6,0 an; 1,0 bedeutet gute Kondition und 6,0 schlechte
Kondition.
WICHTIGE HINWEISEN ZUM TRAINING
 Bevor Sie mit dem Training beginnen, konsultieren Sie Ihren Arzt. Fragen Sie ihn, in welchem
Umfang ein Training für Sie angemessen ist. Falsches oder übermäßiges Training kann zu
Gesundheitsschäden führen.
 Vermeiden Sie eine Überbelastung Ihres Körpers. Trainieren Sie nicht, wenn Sie müde oder
erschöpft sind. Wenn Sie es nicht gewohnt sind, sich körperlich zu betätigen, beginnen Sie
anfangs langsam.
 Beenden Sie die Übungen sofort, wenn Sie schmerzen oder Beschmerzen merken.
 Achten Sie während des Trainings auf eine gleichmäßige und ruhige Atmung.
 Um Verletzungen zu vermeiden, beginnen Sie das Training mit Aufwärmübungen und hören Sie
mit einer Cool-Down-Phase wieder auf. Nutzen Sie dazu die Übungen, die in dieser Anleitung
beschrieben werden.
 Achten Sie darauf, dass Sie während des Trainings genügend trinken. Bedenken Sie, dass die
empfohlene Trinkmenge von ca. 2 Liter pro Tag durch körperliche Belastung erhöht wird.
 Benutzen Sie das Produkt nur mit Sportkleidung und geeigneten Schuhen, die über eine
rutschfeste Sohle verfügen. Vermeiden Sie weite Kleidung, die sich in den beweglichen Teilen des
Produkts verfangen könnten.
AUFWÄRMÜBUNGEN / STRETCHING / COOL- DOWN
Ein erfolgreiches Training beginnt mit Aufwärmübungen und endet mit Übungen zum Abwärmen und
Entspannen. Die Aufwärmübungen bereiten Ihren Körper auf die folgenden Beanspruchungen vor.
Die Abwärm-/Entspannungsphase nach dem Training sorgt dafür, dass Sie keine Muskelbeschwerden
bekommen und Muskelkater vermieden wird. Achten Sie auf folgende Punkte:
 Wärmen Sie jede Muskelgruppe für etwa 5 bis 10 Minuten sorgfältig auf, die Sie im darauf
folgenden Training beanspruchen. Die Stretchingübungen sind richtig ausgeführt, wenn Sie in
dem entsprechenden Muskel eine angenehme Spannung spüren.
 Geschwindigkeit spielt bei den Stretchingübungen keine Rolle. Schnelle und ruckartige
Bewegungen sind zu vermeiden.
Übungen für den Nacken (1)
Drehen Sie Ihren Kopf nach rechts, und fühlen Sie die Spannung in Ihrem Nacken. Heben Sie das Kinn
zur Decke, und öffnen Sie dabei den Mund. Drehen Sie Ihren Kopf nach rechts, und senken Sie ihn
schließlich bis zur Brust. Dies können Sie mehrmals wiederholen.
Übungen für die Schulterpartie (2)
Ziehen Sie abwechselnd die linke und die rechte Schulter hoch oder beide Schultern gleichzeitig.
Streckübungen mit den Armen (3)
Strecken Sie abwechselnd den linken und den rechten Arm Richtung Decke. Fühlen Sie die Spannung
in Ihrer rechten und linken Seite. Wiederholen Sie diese Übung mehrmals.
Übungen für die Oberschenkel (4)
Stützen Sie eine Hand an der Wand ab, reichen Sie zu Ihrem Fuß nach hinten, und Ziehen Sie den
rechten bzw. linken Fuß so nah wie möglich an Ihr Gesäß. Wiederholen Sie diese Übung 15 mal pro
Bein.
Innenseite Oberschenkel und Beine strecken (5)
Setzen Sie sich auf den Boden, und legen Sie Ihre Füße so aneinander, dass Ihre Knien nach außen
zeigen. Ziehen Sie Ihre Füße so nah wie möglich an Ihre Leisten. Drücken Sie die Knie nun vorsichtig
nach unten. Wiederholen Sie diese Übung, wenn möglich, 15 mal.
Zehen berühren (6)
Beugen Sie Ihren Rumpf langsam nach vorne, und versuchen Sie, mit den Händen die Füße zu
berühren. Reichen Sie so weit wie möglich zu Ihren Zehen hinunter, und wiederholen Sie das 15 mal.
Übungen für die Kniesehnen (7)
Setzen Sie sich auf den Boden, und strecken Sie Ihr rechtes Bein aus. Winkeln Sie Ihr linkes Bein, und
legen Sie Ihren Fuß an den rechten Oberschenkel an. Versuchen Sie nun, mit dem rechten Arm Ihren
rechten Fuß zu erreichen. Wiederholen Sie die Übung für jedes Bein 15 mal.
Übungen für die Waden / Achillessehne (8)
Legen Sie beide Hände an die Wand, und stützen Sie sich mit Ihrem ganzen Körper ab. Stellen Sie
abwechselnd das linke und das rechte Bein nach hinten. Dabei wird das hintere Bein gedehnt.
Wiederholen Sie diese Übung 15 mal für jedes Bein.
INFORMATIONSPFLICHT GEMÄß BATTERIEVERORDNUNG
Batterien und Akkus gehören nicht in dem Hausmüll. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet,
gebrauchte Batterien und Akkus zurückzugeben. Lassen Sie diese nur über den Fachhandel oder
durch Batterie-Sammelstellen entsorgen. Dies ist ein konkreter Beitrag zum Umweltschutz. Seit 1998
verpflichtet die Batterieverordnung alle Bürgerinnen und Bürger, verbrauchte Batterien und Akkus
ausschließlich über den Handel oder die speziell dafür eingerichteten Sammelstellen zu entsorgen
(gesetzliche Rückgabepflicht). Handel und Hersteller sind verpflichtet, diese Batterien
zurückzunehmen und ordnungsgemäß zu verwerten oder als Sondermüll zu beseitigen (gesetzliche
Rücknahmepflicht). Falls Sie Ihre Batterien und Akkus bei uns zurückgeben möchten, schicken Sie
diese bitte ausreichend frankiert an unsere Adresse.
Kennzeichnungspflichtige Batterien sind mit einem der beiden nachstehende Zeichen, bestehend aus
einer durchgestrichenen Mülltonne und dem chemischen Symbol des für die Einstufung als
schadstoffhaltig ausschlaggebenden Schwermetalls zu versehen. Das chemische Symbol (Cd, Hg oder
Pb) wird unter dem Zeichen abgebildet.
Diese Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien und Akkus:
Pb: Batterie oder Akku enthält Blei
Cd: Batterie oder Akku enthält Cadmium
Hg: Batterie oder Akku enthält Quecksilber
Powerpeak ist ein eingetragener Markenname von:
Van den Berg Products BV
Thermiekstraat 1a
6361HB Nuth
Niederlande
www.vdbergproducts.com
SERVICEFORMULAR
Undeutlich oder unvollständig ausgefüllte Serviceformulare können von uns leider nicht bearbeitet
werden. Füllen Sie deshalb das Serviceformular immer so deutlich und vollständig wie möglich aus!
Das Produkt:
Artikelnummer: FHT8313P
Artikelumschreibung: Powerpeak Home Trainer Magnetic
Geschäft, in dem der Ankauf getätigt wurde:....................................................................................
Ankaufsdatum (wie auf der Kaufquittung):.......................................................................................
Ihre Daten:
Name:................................................................................................................................................
Adresse:.............................................................................................................................................
PLZ:....................................................................................................................................................
Ort:.....................................................................................................................................................
Telefon:..............................................................................................................................................
E-Mail:................................................................................................................................................
Umschreibung des Problems:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Dieses Formular können Sie zusammen mit der Kaufquittung senden an:
Van den Berg Products BV
Afdeling Service
Thermiekstraat 1a
6361HB Nuth
Niederlande
Service Hot Line: 0180 - 519 519 0 (0,14 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)
Fax: 02151 – 78 18 638
Email: service@vdbergproducts.com
Zubehör und Teile des Geräts, die der Abnutzung unterliegen, fallen nicht unter diese Garantie.
Wenn Sie diese nachbestellen möchten, können Sie dies via www.muppa.de.
ACHTUNG: EIN SERVICEFORMULAR, DEM KEINE KAUFQUITTUNG BEIGELEGT WURDE, KANN LEIDER
NICHT BEARBEITET WERDEN.
English
User manual
Powerpeak Home Trainer Magnetic
FHT8313P
TABLE OF CONTENTS
SAFETY REGULATIONS
THE PRODUCT
PARTS LIST
ASSEMBLY
MAINTENANCE AND USE
COMPUTER COMMANDS
IMPORTANT ADVICE FOR TRAINING
WARM-UP/STRETCHING/COOL-DOWN
COMPULSORY INFORMATION REGARDING THE DECREE ON BATTERIES
SERVICE FORM
GUARANTEE
The photographs serve as an illustration. Subject to alterations.
SAFETY REGULATIONS
Warning
Consult your doctor before starting with the training. A frequent and strenuous training program
must be accepted by your general practitioner first. This is especially important for people of 35
years old or older or those with physical problems. We are in no way responsible for personal injury
or physical complaints that are the result of the use of this equipment and therefore cannot be held
accountable.
General
35. Read this manual carefully before using this device. Keep this manual in a safe place for future
reference.
36. Use the device for its intended purposes only as described in this manual.
37. This device is not intended for use by children or persons with reduced physical, sensory or
mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they are supervised or given
instruction regarding proper use by a person responsible for their safety. Careful supervision is
required if the device is used near children, pets or plants.
38. Keep children and animals away from the equipment. Children’s enthusiasm may lead to the
incorrect use of the device. Under no circumstances should it be used as a toy.
39. Do not allow children to play with the plastic wrapping as there is danger of suffocation.
40. Make sure that the device has been correctly assembled prior to use. Ensure that all screws, nuts
and bolts have been fitted correctly and tightened properly. Use only the parts that are
recommended by Van den Berg Products and those that have been delivered with the device.
41. Check regularly whether the device is not damaged. Do not use it if it is damaged or has broken
down.
42. Always use the device on a level and clean surface. Never use it outdoors. If necessary, place
rubber matting underneath the device to reduce possible damage to your floor.
43. Make sure there are no sharp or pointed objects in the immediate vicinity of the device. Clear at
least 0.5 meters of free space around the device.
44. Always wear safe and comfortable clothing when you are using fitness equipment. Preferably
wear sport shoes or aerobic footwear.
45. In the event you feel faint of suffer other discomfort, stop using the device immediately. You also
need to stop when you experience pain or pressure in your joints. Dizziness is a sign that you
worked out excessively. If you feel dizzy, stretch out on the floor and do not try to get back on
your feet until the dizziness has disappeared.
46. Keep the device away from fire and hot surfaces.
47. The device must have come to a complete standstill before stepping down.
48. Make sure there is never more than one person using the device at the same time.
49. Always store the device indoors.
50. This device is only intended for domestic use, NOT for commercial use.
51. The maximum permissible weight on this equipment is 150 KG.
THE PRODUCT
1
3
51R
52
53
54
51L 2
55
56
57
50
4
5
59
48
60
64
65
61
6
10
58
49
62
47
9
8
7
14
15
63
46 45
44
43
41 40 39
42
38
13R
16
11L
12
13L
11R
17
37
27 28 29
18
30 31 32 33 34 35
19
20 21 22
23 24 25 26
36
PARTS LIST
Nr.
Description
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Computer
Screw
Handlebar Sponge
Screw
Curved Washer
Handlebar Post
Curved washerФ8*19*1.5t
Allen bolt M8*20
Front End Cap
Front Stabilizer
Pedal (L+R)
Crank End Cap
Chain Cover (L+R)
Upper Computer Cable
Lower Tension Cable
Sensor with Cable
Front Plastic Cover
Cap Nut
Spring washer Ф8
Rear End Cap
Rear Stabilizer
Carriage bolt M8*75
Nylon lock nut M8
Washer Ф8*16*1.5t
Spring
Washer Ф10*19*1.5t
Flywheel
Nut
End cap
Nylon lock nut M10
Idler
Tube spacer
Idler rack
Quantit
y
1
4
2
1
1
1
8
4
2
1
1
2
1
1
1
1
1
4
8
2
1
4
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
Nr.
Description
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
Carriage bolt M10*35
Carriage bolt M8*20
Screw M5*15
Self-tapping screw M4.5*25
Screw M5*20
Belt
Belt Wheel
Crank
Ball Bearing Set
Screw
Main Frame
Inner Plastic Cover
Quick Pin
Seat Support
Tension Control
Tube Spacer
Knob
Plastic Cover (L+R)
Screw
End Cap
Hand Pulse Cable
Hand Pulse Pads
Screw
Handle Bar
Seat
Seat Gliding Set
Carriage bolt M10*35
End cap
Washer Ф10*25*3t
Knob M10
Combination wrench
Allen key wrench
Quantit
y
1
1
4
5
2
1
1
1
1 set
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
2
1
2
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
Attention
Some of the above mentioned parts have already been assembled to a main part. These are not
delivered separately!
ASSEMBLY
In order to familiarise yourself with the parts of the device, we advise you to study the overview
picture and the parts list carefully before you start assembly. Place all the parts on the floor and
remove all packaging materials.
Step 1: Assembling the front and rear stabilizer
10
18
19
7
21
22
STEP 1
Attach the front stabilizer (10) to the main frame (44) with two square neck carriage bolts (22), two
curved washers (7), two spring washers (19) and two cap nuts (18). Do not tighten the bolts fully.
Attach the rear stabilizer (21) to the main frame (44) with two square neck carriage bolts (22), two
curved washers (7), two spring washers (19) and two cap nuts (18). Do not tighten the bolts fully.
Step 2: Assembling the pedals
11L
11R
STEP 2
Attach the left pedal (11 L) to the left crank (41).
Attach the right pedal (11 R) to the right crank (41).
Step 3: Assembling the handle bar post and connecting the tension control and computer cable
Put the handlebar post (6) in a vertical position. Place the front plastic cover (17) over the lower part
of the handlebar post (6). Keep the upper computer cable (14) hanging from the handlebar post until
the front plastic cover has been attached.
Connect the tension control (48) with the lower tension cable (15).
Connect the upper computer cable (14) with the sensor cable (16).
Put the handlebar post (6) in the main frame (44) and screw the handlebar post (6) in with four
curved washers (7), four spring washers (19) and four allen bolts M8*20(8). Do not tighten the bolts
fully.
Step 4: Assembling the saddle
58
59
60
62
63
47
46
STEP 4
Assemble the seat gliding set (59) onto the seat support (47) and secure it with the square neck
carriage bolt (60), washer (62) and knob (63). Then place the seat support (47) in the main frame (44)
and secure the seat support (47) with the quick pin (46).
Attach the seat (58) onto the seat gliding set (59). Set it in the correct position and secure it.
Step 5: Assembling the handlebar
51R 54
49 52 57
51L
50
STEP 5
Pull the hand pulse cable (54) from the handlebar (57).
Attach the handlebar (57) to the handlebar post (6) and secure it with the tube spacer (49) and the
knob (50).
Then attach the plastic cover (51 L+R) to the handlebar post (6) and secure it with four screws (52).
Step 6: Assembling the computer
1
14
54
2
STEP 6
Connect the upper computer cable (14) and the hand pulse cable (54) with the computer (1).
Then attach the computer (1) to the handle bar (57) with four screws (2).
Step 7:
Make sure all parts are attached correctly and fully tighten all bolts, nuts and screws.
MAINTENANCE AND USE
 This device requires a regular check-up to prevent physical injury. This means that bolts and nuts
should be frequently checked for cracks and sharp edges etc.
 Defective components must be replaced immediately. If this is not possible, the device must be
put out of order until the necessary repairs have been made.
 Clean only with a damp cloth, do not use solvent cleaners.
 This product is intended for use in clean, dry conditions. You should avoid storage in excessively
cold or damp places as this may lead to corrosion and other related problems.
COMPUTER COMMANDS
Placing or replacing the batteries.
Attention: when removing the batteries, all the data saved in the computer will be deleted.


Open the battery compartment at the back of the computer.
Place two AAA-batteries in the battery compartment.


Close the battery compartment.
If the data on the display are not or only partly visible, take the batteries out of the
computer. Wait approximately 15 seconds and then replace them.
Keys
RECOVERY: With this button you can measure your condition.
DOWN: With this button you can set the value of the functions TIME, DISTANCE, CALORIES and
TARGET HEART RATE (T.H.R.).
UP: With this button you can set the value of the functions TIME, DISTANCE, CALORIES and TARGET
HEART RATE (T.H.R.).
ENTER: With this button you can:

pass through the following functions: NORMAL, TIME, DISTANCE, CALORIES, TARGET HEART
RATE (T.H.R.).

confirm the set values.

reset the values to '0' by pressing this button during 3 seconds.
Specifications
TIME: 00:00 - 99:59
SPEED: 0,0 - 99,9 km per hour
DISTANCE (DIST.): 0,1 - 999,9 km
CALORIES (CAL.): 0,1 - 999,0 Kcal
TARGET HEART RATE (T.H.R.): 60 - 220 heart beats per minute
REVOLUTIONS PER MINUTE (R.P.M.): 15 - 999
Functions
Auto On/Off
The computer will turn itself on automatically as soon as the device starts moving. If the device is
standing still for more than 4 minutes, the computer will turn itself off automatically. The values will
be reset to '0'.
TIME:
Press the ENTER button until the function TIME appears on the display. Then press the UP or DOWN
button to set the time. The time is adjustable from 1:00 - 99:00 minutes. The computer will count
back from the set value to 00:00. When it has reached the set value, there will be a sound signal. If
you do not set a time, the computer will display the current training time from 00:00 - 99:59
minutes.
SPEED:
The computer will display the current speed from 0,0 - 99,9 km per hour.
RPM
The computer displays the current rotations per minute of 15 - 999 rotations.
DISTANCE
Press the ENTER button until the function DIST. (distance) appears on the display. Then press the UP
or DOWN button to set the distance. The distance is adjustable from 1,0 - 999,0 km. The computer
will count back from the set value to '0,0'. When the set value has been reached, there will be a
sound signal. If you do not set a value, the computer will display the current covered distance from
0,1 - 999,9 km.
CALORIES
Press the ENTER key until the function CAL. (calories) appears on the display. The press the UP or
DOWN button to set the number of calories to be burned. The number of calories to be burned is
adjustable from 1,0 - 999,0 calories. The computer will count back from the set value to '0,0'. As soon
as the set value has been reached, there will be a sound signal. If you do not set the number of
calories to be burned, the computer will display the number of burned calories from 0,1 - 999,0
calories.
T.H.R.
Press the ENTER button until the function T.H.R. appears on the display. Then press the UP or DOWN
button to set the number of heart beats per minute. The number of heart beats per minute is
adjustable from 60 - 220 beats. Place the palms of your hands on the hand pulse sensors on the
handle-bar. The display will now display the current number of beats per minute. As soon as the set
value has been reached, there will be a sound signal.
Attention: if there is no signal from the hand pulse sensors during 15-20 seconds, a 'P' will appear on
the display. This means that the computer is in an energy saving mode. Press any button to resume
the T.H.R. measurement.
RECOVERY
If you want to measure your condition immediately after the training, press the RECOVERY button.
Place the palms of your hands on the hand pulse sensors on the handle-bar for 1 minute. The display
will show the condition in a value of 1,0 up to 6,0; 1,0 being a good condition and 6,0 a bad
condition.
IMPORTANT ADVICE FOR TRAINING







Before you start the training, consult your doctor. Ask what kind of training is suitable for you.
Wrong or excessive training can cause health defects.
Avoid over exercising. Do not train if you are tired or feeling faint. If you are not used to physical
activity, start the training slowly at the beginning.
Stop exercising immediately if you feel pain or any other troubles.
Pay attention to your breathing during training.
To avoid injuries, begin the training with an extensive warm up and finish it with a cool-down
phase. Use the exercises described in this manual.
Make sure you drink enough liquids during training. Keep in mind that the recommended
amount of 2 litres might increase during physical workout.
Use the product only with sport clothes and suitable shoes, which are equipped with non-slip
soles. Avoid wide clothes, because they can get caught in moving parts of the product.
WARM-UP/STRETCHING/COOL-DOWN
A successful exercise session begins with warming up exercises and ends with exercises for cooling
down and relaxing. These warming up exercises prepare your body for the subsequent demands
made upon it. The cooling down/relaxation period after the exercise session ensures that you do not
experience any muscular problems. Please pay attention to the following points:
 Carefully warm up every muscle group you will be using in the exercise session for about 5 to 10
minutes. The stretching exercises are carried out correctly if you feel a comfortable tension in the
corresponding muscle.

Speed does not play a role during the stretching exercises. Fast and jerky movements must be
avoided.
Neck exercises (1)
Tilt your head to the right and feel the tension in your neck. Slowly drop your head down to your
chest in a semi-circle and then turn your head to the left. You will feel a comfortable tension in your
neck again. You can repeat this exercise alternately several times.
Exercises for the shoulder area (2)
Lift the left and right shoulders alternately, or lift both shoulders simultaneously
Arm stretching exercises (3)
Stretch the left and right arms alternately towards the ceiling. Feel the tension in the left and right
sides of your body. Repeat this exercise several times.
Exercises for the upper thigh (4)
Support yourself by placing your hand on the wall, then reach down behind you and lift up your right
or left foot as close to your buttocks as possible. Feel a comfortable tension in your front upper thigh.
Maintain this position for 30 seconds if possible and repeat this exercise 2 times for each leg.
Inside upper thigh (5)
Sit on the floor and place your feet in such a way that your knees are facing outwards. Pull your feet
as close as possible to your groin. Now press your knees carefully downwards. Maintain this position
for 30-40 seconds if possible.
Touch toes (6)
Bend your trunk slowly forwards and try to touch your feet with your hands. Reach down as far as
possible to your toes. Maintain this position for 20-30 seconds if possible.
Exercises for the knees (7)
Sit on the floor and stretch out your right leg. Bend your left leg and place your foot on your right
upper thigh. Now try to reach your right foot with your right arm. Maintain this position for 30-40
seconds if possible.
Exercises for the calves achilles tendon (8)
Place both your hands on the wall and support your full body weight. Then move your left and right
leg alternately backwards. This stretches the back part of the leg. Maintain this position for 30-40
seconds if possible.
COMPULSORY INFORMATION REGARDING THE DECREE ON BATTERIES
Batteries do not belong in your household waste. Users are required by law to return used batteries.
For proper disposal of batteries, you can find designated disposal containers in specialized shops as
well as in municipal collecting facilities. This is a solid contribution to the protection of the
environment. Since 1998, the decree on batteries requires all citizens to dispose used batteries only
via these specialized shops or collecting facilities. Specialized shops and manufactures are obliged to
accept used batteries in return and re-use them in accordance to the decree or dispose of them as
dangerous waste. If you wish to return your used batteries to us, you can mail them to our address in
an adequately stamped envelope.
Batteries that need to be labelled by law are provided with one of the illustrations below, being a
crossed-out wheeled bin and the chemical symbol for the classification of pollutants-containing
heavy metals. The chemical symbol (Cd, Hg or Pb) will be shown under the illustration.
The following text can be found on the pollutants containing batteries:
Pb: Battery contains lead
Cd: Battery contains cadmium
Hg: Battery contains mercury
Powerpeak is a registered brand name of:
Van den Berg Products BV
Thermiekstraat 1a
6361Hb Nuth
The Netherlands
www.vdbergproducts.com
SERVICE FORM
Unfortunately we CANNOT handle any service forms that have been completed unclearly or partly.
Therefore please always fill in the service form as clearly and completely as possible!
THE PRODUCT
Article number: FHT8313P
Article description: Powerpeak Home Trainer Magnetic
Shop of purchase:...............................................................................................................................
Date of purchase:................................................................................................................................
YOUR DATA
Name:..................................................................................................................................................
Address:...............................................................................................................................................
Postal code:.........................................................................................................................................
City:.....................................................................................................................................................
Telephone:...........................................................................................................................................
Fax:.......................................................................................................................................................
E-mail:..................................................................................................................................................
DESCRIPTION OF THE PROBLEM
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
You can send this form, together with the proof of purchase, to:
Postal address: Van den Berg Products BV, Thermiekstraat 1a, 6361HB Nuth, The Netherlands
Fax: (+31) 24 345 44 29
E-mail: service@vdbergproducts.com
Français
Mode d’emploi
Powerpeak Home Trainer Magnetic
FHT8313P
SOMMAIRE
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
LE PRODUIT
NOMENCLATURE DES PIÈCES
ASSEMBLAGE
ENTRETIEN ET UTILISATION
COMMANDES D’ORDINATEUR
CONSEILS D’ENTRAINEMENT IMPORTANT
EXERCICES D’ÉCHAUFFEMENT/ETIREMENT
INFORMATION DE RIGUEUR SUR LE DECRET À PROPOS DES PILES
FORMULAIRE DE SERVICE
CERTIFICAT DE GARANTIE
Les photos sont données à titre d’illustration. Sous réserve de changements.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Mise en garde
Consultez votre médecin avant de démarrer votre programme d'entraînement. Un programme
d'entraînement fréquent et intensif doit être approuvé au préalable par votre généraliste. Ceci est
particulièrement important pour les individus âgés de 35 ans ou plus, ou ceux ayant des problèmes
physiques. En aucun cas nous ne sommes ni ne pouvons être tenus responsables de blessures à la
personne ou de plaintes relatives à l'état physique qui pourraient résulter de l'utilisation de cet
équipement.
Général
52. Lisez attentivement ces instructions avant d’utiliser l’appareil et conservez-les comme référence
ultérieure.
53. Utilisez-le seulement selon les indications contenues dans ce mode d’emploi.
54. Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment des enfants) dont les
capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites, ou par des personnes
manquant d’expérience ou de connaissances, à moins que celles-ci ne soient sous surveillance ou
qu’elles aient reçu des instructions quant à l’utilisation de l’appareil par une personne
responsable de leur sécurité.
55. Tenez vos enfant soit animaux domestiques à l’écart de l’appareil. L’enthousiasme des enfants
peut entraîner une mauvaise utilisation de l’appareil. Dans le cas où les enfants reçoivent
l’autorisation d’utiliser cet appareil, ces derniers doivent être surveillés et des consignes doivent
leur être données quant à l’utilisation appropriée de l’appareil. Cet appareil ne doit en aucun cas
être utilisé comme un jouet.
56. Ne laissez pas les enfants jouer avec la feuille d'emballage en plastique. Ils peuvent s'y empêtrer
en jouant et étouffer.
57. Assurez-vous que l’appareil est correctement installé avant de l’utiliser. Vérifiez si toutes les vis,
boulons et écrous sont bien installées et serrées. Utilisez seulement des pièces qui ont été
conseillées par Van den Berg Products et fournies avec l’appareil.
58. Vérifiez régulièrement que l'appareil n'est pas endommagé. Ne pas utiliser l’appareil quand celuici est endommagé ou défectueux.
59. Utilisez toujours l’appareil sur une surface lisse et propre. Ne jamais utiliser l’appareil dehors.
Mettez un tapis en caoutchouc dessous si nécessaire afin de réduire les risques d’endommager
votre sol.
60. Assurez-vous qu’il n’y a pas d’objets pointus dans les alentours de l’appareil de remise en forme.
Assurez-vous qu’il y a au moins 0,5 mètres d’espace libre autour l’équipe.
61. Portez toujours des vêtements surs et confortables quand vous utilisez le matériel de remise en
forme. Portez de préférence des chaussures de sport ou des souliers aérobic.
62. Arrêtez immédiatement l’exercice si vous ne vous sentez pas bien ou si vous avez d’autres
symptômes. Vous devez également vous arrêter si vous avez des douleurs articulaires ou si vous
sentez une pression sur vos articulations. Les étourdissements indiquent que vous vous êtes
entraîné trop intensément. En cas d’étourdissement, allongez-vous par terre et ne vous levez pas
avant de vous sentir mieux.
63. Maintenez l'appareil à distance du feu et des surfaces chaudes.
64. Ne descendez de l’appareil qu’une fois qu’il est à l’arrêt.
65. Ne jamais laisser l’appareil utiliser par plus d’un utilisateur.
66. Toujours stocker l'appareil à l'intérieur.
67. Cet appareil est uniquement destiné à l’usage domestique, il n’est PAS destiné à usage
professionnel.
68. Le poids maximal autorisé sur cet appareil est de 150 KG.
LE PRODUIT
1
3
51R
52
53
54
51L 2
55
56
57
50
4
5
59
48
60
64
65
61
6
10
58
49
62
47
9
8
7
14
15
63
46 45
44
43
41 40 39
42
38
13R
16
11L
12
13L
11R
17
37
27 28 29
18
30 31 32 33 34 35
19
20 21 22
23 24 25 26
36
NOMENCLATURE DES PIÈCES
Numé
ro
1
Description
Quantit
é
Ordinateur
1
Vis
Poignée de guidon en
mousse
Vis
Rondelle courbe
Montant du guidon
4
Rondelle courbe Ф8*19*1.5t
Boulon Allen M8*20
Embout avant
Stabilisateur avant
Pédale (L+R)
8
4
2
1
1
Embout pédalier
Couvercle de chaîne (G+D)
Supérieurcâble de
l’ordinateur
Inférieur câble de résistance
Capteur avec fil
Couvercle avant de plastique
2
1
Écrou à chapeau
Rondelle à ressort Ф8
Embout arrière
Stabilisateur arrière
Boulon de carrosserie
M8*75
Écrou de blocage en nylon
M8
Rondelle Ф8*16*1.5t
Ressort
Rondelle Ф10*19*1.5t
4
8
2
1
Volant
Écrou
Embout
Écrou de blocage en nylon
M10
Roue folle
Tube d'entretoise
Braquet de roue folle
1
2
2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
2
1
1
1
1
1
1
1
Numér Description
o
34
Boulon de carrosserie
M10*35
35
Boulon de carrosserie
M8*20
36
Vis M5*15
37
Vis à tôle M4.5*25
38
Vis M5*20
39
Corde
40
Roue de courroie de
pression
41
Pédalier
42
Roulement à bille
43
Vis
44
Cadre principal
45
Couvercle interne de
plastique
46
Epingle rapide
47
Tige du selle
48
49
50
51
52
53
54
55
Bouton de résistance
Tube d'entretoise
Bouton
Couverture de plastique
(G+D)
Vis
Embout
Câble capteur de pouls
Capteur de pouls
4
Quantit
é
1
1
4
5
2
1
1
1
1 set
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
2
1
2
56
1
1
1
1
1
1
1
1
57
58
59
60
61
62
63
64
65
Vis
Guidon
Selle
Support de selle
Boulon de carrosserie
M10*35
Embout
Rondelle Ф10*25*3t
2
1
1
1
Bouton M10
Clé de serrage mixte
Clé Allen
1
1
1
1
2
1
Note
Certains des accessoires ci-dessus sont pré-ajustés à la pièce maîtresse. Ils ne sont pas fournis
séparément.
ASSEMBLAGE
Afin de vous familiariser avec les différentes pièces de l'appareil, nous vous conseillons d'examiner
avec soin la photo d'ensemble et la liste des pièces avant de commencer l'assemblage. Placez toutes
les pièces sur le sol et retirez tous les emballages.
Étape 1: Assemblage de l'avant et l'arrière du stabilisateur
10
18
19
7
21
22
STEP 1
Fixez le stabilisateur avant (10) au cadre principal (44) avec deux boulons carrés au col (22), deux
rondelles courbées (7), deux rondelles ressorts (19) et deux écrous à capuchon (18). Ne serrez pas
encore les boulons à fond.
Fixez le stabilisateur arrière (21) au cadre principal (44) avec deux boulons carrés au col (22), deux
rondelles courbées (7), deux rondelles ressorts (19) et deux écrous à capuchon (18). Ne serrez pas
encore les boulons à fond.
Étape 2: Assemblage des pédales
11L
11R
STEP 2
Fixez la pédale de gauche (11 L) à la manivelle de gauche (41).
Fixez la pédale de droite (11 R) à la manivelle de droite (41).
Étape 3: Assemblage du pivot du guidon et connexion du contrôle de la tension et le câble
d'ordinateur
Mettez le pivot du guidon (6) en position verticale. Placez le couvercle avant en plastique (17) sur la
partie inférieure du pivot du guidon (6). Maintenez le câble de l'ordinateur supérieur (14) suspendu à
partir du pivot du guidon jusqu'à ce que le couvercle en plastique avant soit attaché.
Branchez le contrôle de la tension (48) avec le câble de tension inférieure (15).
Branchez le câble d'ordinateur supérieur (14) avec le câble du capteur (16).
Mettez le pivot du guidon (6) dans le cadre principal (44) et vissez le pivot du guidon (6) avec quatre
rondelles courbées (7), quatre rondelles ressorts (19) et quatre boulons allen M8*20 (8). Ne serrez
pas encore les boulons à fond.
Étape 4: Assemblage de la selle
58
59
60
62
63
47
46
STEP 4
Montez le siège planeur en série (59) sur le support de siège (47) et le fixer avec la vis de voiture
encolure carrée (60), la rondelle (62) et le bouton (63). Ensuite, placez le support du siège (47) dans
le cadre principal (44) et fixez le support du siège (47) avec la goupille rapide (46).
Fixez le siège (58) sur le siège planeur en série (59). Réglez-le dans la position correcte et sécurisez-le.
Étape 5: Assemblage du guidon
51R 54
49 52 57
51L
50
STEP 5
Tirez sur le pouls du câble (54) depuis le guidon (57).
Fixez le guidon (57) au poteau du guidon (6) et le fixer avec l'entretoise du tube (49) et le bouton
(50).
Ensuite, fixez le couvercle en plastique (51 L + R) pour le poteau du guidon (6) et le fixer avec quatre
vis (52).
Étape 6: Assemblage de l'ordinateur
1
14
54
2
STEP 6
Branchez le câble d’ordinateur supérieur (14) et le câble de pouls (54) avec l’ordinateur (1).
Fixez ensuite l’ordinateur (1) au guidon (57) avec quatre vis (2).
Étape 7:
Assurez-vous que toutes les parties sont correctement fixés et serrez tous les écrous, boulons et vis.
ENTRETIEN ET UTILISATION
 L’appareil doit être contrôlé régulièrement afin de prévenir des blessures corporelles. Cela
signifie également qu’une vérification régulière doit avoir lieu afin de s’assurer que les boulons et
les écrous sont bien vissés et de pouvoir constater des débuts d’usure, des bords coupants et
d’autres choses de ce genre susceptibles pouvant entraîner des blessures corporelles.
 Les pièces défectueuses doivent être remplacées sur le champ. Si cela n’est pas possible,
l’appareil doit alors être mis hors service jusqu’à ce que la réparation ait eu lieu.
 Nettoyez avec un chiffon humide uniquement, ne pas utiliser de solvants.
 Ce produit est fait pour être utilisé dans un environnement propre et sec. Vous devez éviter de le
ranger dans des endroits très froids ou humides car il pourrait rouiller et avoir d’autres
problèmes qui sont hors de notre contrôle.
COMMANDES D'ORDINATEUR
Placer ou remplacer les piles
Attention: lorsque vous retirez les piles, toutes les données sauvegardées dans l'ordinateur seront
supprimées.
4.
5.
6.
7.
Ouvrez le compartiment de la batterie à l'arrière de l'ordinateur.
Placez deux piles AAA dans le compartiment à piles.
Fermez le compartiment à piles.
Si les données sur l'écran ne sont pas ou seulement en partie visibles, retirez les piles de
l'ordinateur. Attendez environ 15 secondes et ensuite les remplacez.
Touches
RECOVERY: Avec ce bouton, vous pouvez mesurer votre condition.
DOWN: Avec ce bouton, vous pouvez définir la valeur de la durée des fonctions, distance, calories et
fréquence cardiaque cible (THR).
UP: Avec ce bouton, vous pouvez définir la valeur de la durée des fonctions, distance, calories et
fréquence cardiaque cible (THR).
ENTER: Avec ce bouton, vous pouvez:
1. passer à travers les fonctions suivantes: normale, la durée, distance, calories, fréquence
cardiaque cible (THR).
2. confirmer les valeurs de consigne.
3. réinitialiser les valeurs à '0 'en appuyant sur cette touche pendant 3 secondes
Caractéristiques
HEURE: 00:00 - 99:59
VITESSE: 0,0 - 99,9 km par heure
DISTANCE (dist.): 0,1 - 999,9 km
CALORIES (cal.): 0,1 - 999,0 Kcal
Fréquence cardiaque cible (THR): 60 - 220 battements cardiaques par minute
Tours par minute (R.P.M.): 15 à 999
Fonctions
Auto On/Off
L'ordinateur s'éteint automatiquement dès que l'appareil se met en mouvement. Si l'appareil est
immobilisé pendant plus de 4 minutes, l'ordinateur s'éteint automatiquement. Les valeurs seront
réinitialisées à '0 '.
HEURE
Appuyez sur le bouton ENTER jusqu'à la fonction TIME s'affiche sur l'écran. Ensuite, appuyez sur le
bouton UP ou DOWN pour régler la durée. Le temps est réglable de 01h00 - 99:00 minutes.
L'ordinateur va compter du retour de la valeur de consigne à 00h00. Quand il a atteint la valeur
réglée, il y aura un signal sonore. Si vous ne définissez pas un temps, l'ordinateur affiche l'heure en
cours d'entraînement à partir de 00:00 - 99:59 minutes.
VITESSE
L'ordinateur affiche la vitesse actuelle de 0,0 - 99,9 km par heure.
RPM
L'ordinateur affiche les rotations en cours par minute de 15 à 999 rotations.
DISTANCE
Appuyez sur la touche ENTER jusqu'à ce que la fonction CAL. (Calories) apparaît sur l'afficheur.
Appuyez sur le bouton UP ou DOWN pour régler le nombre de calories à brûler. Le nombre de
calories à brûler est réglable de 1,0 - 999,0 calories. L'ordinateur va compter du retour de la valeur de
consigne à '0, 0 '. Dès que la valeur de consigne a été atteinte, il y aura un signal sonore. Si vous ne
réglez pas le nombre de calories à brûler, l'ordinateur affiche le nombre de calories brûlées de 0,1 999,0 calories.
CALORIES
Appuyez sur la touche ENTER jusqu'à ce que la fonction CAL. (Calories) apparaît sur l'afficheur.
Appuyez sur le bouton UP ou DOWN pour régler le nombre de calories à brûler. Le nombre de
calories à brûler est réglable de 1,0 - 999,0 calories. L'ordinateur va compter du retour de la valeur de
consigne à '0, 0 '. Dès que la valeur de consigne a été atteinte, il y aura un signal sonore. Si vous ne
réglez pas le nombre de calories à brûler, l'ordinateur affiche le nombre de calories brûlées de 0,1 999,0 calories.
T.H.R.
Appuyez sur le bouton ENTER jusqu'à ce que la fonction T.H.R. apparaisse sur l'afficheur. Ensuite,
appuyez sur le bouton UP ou DOWN pour définir le nombre de battements cardiaques par minute. Le
nombre de battements cardiaques par minute est réglable de 60 à 220 battements. Placez les
paumes de vos mains sur les capteurs de pouls sur le guidon. L'afficheur affiche maintenant le
nombre actuel de battements par minute. Dès que la valeur de consigne a été atteinte, il y aura un
signal sonore.
Attention: s'il n'y a pas de signal provenant des capteurs du pouls pendant 15-20 secondes, un 'P'
apparaîtra sur l'écran. Cela signifie que l'ordinateur est en mode d'économie d'énergie. Appuyez sur
n'importe quelle touche pour reprendre la T.H.R. de mesure.
RÉCUPÉRATION
Si vous voulez mesurer votre condition immédiatement après l'entraînement, appuyez sur le bouton
RECOVERY. Placez les paumes de vos mains sur les capteurs du pouls sur le guidon pendant 1 minute.
L'écran affiche l'état d'une valeur de 1,0 à 6,0; 1,0 étant un bon état et 6,0 mauvais état.
CONSEILS D'ENTRAINEMENT IMPORTANT
 Avant d'entamer votre entraînement, demandez à un médecin dans quelle mesure un
entraînement avec ce produit est bon pour vous. Un entraînement incorrect ou trop intense peut
entraîner des dommages de santé.
 Evitez le surentraînement. Ne pratiquez pas d'entraînement lorsque vous étés fatigué ou épuisé.
Si vous n'êtes pas habitué à une activité régulière, commencez lentement.
 En cas de douleur, de difficultés de respiration, de malaise ou de tout autre trouble de santé,
interrompez immédiatement l'exercice.
 Veillez à conserver toujours une respiration calme et régulière pendant l'entraînement.
 Afin d'éviter les blessures, commencez l'exercice par un échauffement extensif et terminez avec
une phase de refroidissement. Utilisez les exercices décrits dans ce manuel.
 Veillez à boire suffisamment pendant l'entraînement. N'oubliez pas que la quantité
recommandée de 2 litres environ par jour doit être augmentée en cas d'efforts physiques.
 Portez des vêtements appropries et confortables ainsi que des chaussures de sport lorsque vous
utilisez ce produit. Evitez les vêtements amples qui pourraient se prendre dans les pièces mobiles
du produit.
EXERCICES D’ÉCHAUFFEMENT/ETIREMENT
Un bon entraînement commence toujours par des exercices d'échauffement et se termine par des
exercices calmants. Ces exercices ont pour mission de préparer votre corps aux contraintes qui vont
suivre. La phase d'apaisement à l'issue de l'entraînement permet d'éviter l'apparition de douleurs
musculaires. Veuillez prêter attention aux points suivants:
 Échauffez soigneusement chaque groupe de muscles que vous utiliserez lors de votre session
d'exercice, pendant environ 5 à 10 minutes. Si vous ressentez une tension confortable dans le
muscle correspondant, cela signifie que les exercices d'étirement ont été effectués
correctement.
 La vitesse ne joue aucun rôle dans les exercices d'étirement. Les mouvements rapides ou heurtés
sont à éviter.
Exercices pour la tête (1)
Tournez la tête vers la droite jusqu'à percevoir la tension dans votre nuque. Levez alors le menton
vers le haut et ouvrez la bouche. Tournez la tête vers la droite et abaissez-la ensuite jusqu'à la
poitrine. Vous pouvez répéter cet exercice plusieurs fois de suite.
Exercices pour les épaules (2)
Relevez alternativement l'épaule droite et l'épaule gauche.
Exercices d’étirement pour les bras (3)
Etirez alternativement le bras gauche et le bras droit en direction vers le haut. Sentez la tension qui
s'installe du cote gauche et du côté droit. Répétez plusieurs fois cet exercice.
Exercices pour les cuisses (4)
Appuyez-vous de la main gauche contre un mur, pliez la jambe droite vers l'arrière et tirez le pied
vers le haut avec la main droite. Essayez de rapprocher votre pied vers le haut avec la main droite.
Essayez de rapprocher votre pied le plus près possible de vos fesses. Répétez cet exercice 15 fois de
suite. Puis changez de jambe.
Extension de l’intérieur de la cuisse et de la jambe (5)
Asseyez-vous sur le sol et placez vos pieds de telle sorte que vos genoux regardent vers l'extérieur.
Rapprochez vos pieds le plus près possible de votre entrejambe. Pressez prudemment vos genoux
vers le bas. Répétez plusieurs fois cet exercice, 15 fois si possible.
Toucher ses orteils (6)
Pilez le torse lentement vers l'avant et essayez de toucher vos pieds avec vos mains. Essayez de
descendre le plus bas possible vers vos orteils et répétez cet exercice 15 fois.
Exercices pour les tendons des genoux (7)
Asseyez-vous sur le sol et étirez votre jambe droite, Pilez votre jambe gauche et déposez votre pied
sur votre cuisse droite. Essayez alors d'atteindre votre pied droit avec votre main droite. Répétez cet
exercice 15 fois de suite. Puis changez de jambe.
Exercices pour les mollets/tendons d’achille (8)
Appuyez-vous au mur, bras tendus en faisant porter tout le poids de votre corps sur vos deux mains.
Tendez alternativement la jambe gauche et la jambe droite vers l'arrière. Ceci permet d'étirer les
muscles et les tendons de la jambe tendue. Répétez cet exercice 15 fois pour chaque jambe.
INFORMATION DE RIGUEUR SUR LE DECRET A PROPOS DES PILES
Les piles ne doivent pas aller avec vos déchets ménagers. Les utilisateurs doivent par loi recycler les
piles usagées. Pour une correcte élimination des piles, vous pouvez trouver des récipients spécifiques
dans les magasins spécialisés ainsi que dans les installations municipales de recyclage. C’est une
contribution sérieuse à la protection de l’environnement. Depuis 1998, le décret sur les piles
demande
à tous les citoyens d’éliminer les piles seulement à travers ces magasins spécialisés ou installations
de recyclage (obligation légale d’élimination). Les magasins spécialisés et les fabricants sont obligés
d’accepter les piles usagées de retour et de les réutiliser en suivant le décret ou de les éliminer en
tant que déchets dangereux (obligation légale de les accepter). Si vous désirez nous retourner vos
piles
usagées, vous pouvez nous les envoyer à notre adresse dans une enveloppe correctement timbrée.
Les piles qui doivent être étiquetés par loi sont fournies avec une des illustrations ci-dessous, c’est à
dire une poubelle avec des roues barrée et le symbole chimique pour la catégorie de métaux lourds
qui contiennent des polluants. Le symbole chimique (Cd, Hg ou Pb) sera montré sous l’illustration.
Le texte suivant peut se trouver sur les piles
contenant des polluants:
Pb: La pile contient du plomb
Cd: La pile contient du cadmium
Hg: La pile contient du mercure
Powerpeak est une marque déposée de:
Van den Berg Products BV
Thermiekstraat 1a
6361HB Nuth
Pays-Bas
www.vdbergproducts.com
FORMULAIRE DE SERVICE
Nous ne pouvons malheureusement pas donner suite aux formulaires de service imprécis ou
partiellement remplis. Veuillez donc toujours remplir ce formulaire de la façon la plus claire et la plus
complète possible!
Le produit:
Numéro d’article: FHT8313P
Description de l’article: Powerpeak Home Trainer Magnetic
Magasin d’achat:..............................................................................................................................
Date d’achat: (indiquée sur le ticket de caisse):..............................................................................
Vos données:
Nom:................................................................................................................................................
Adresse:............................................................................................................................................
Code postal:......................................................................................................................................
Localité:.............................................................................................................................................
Téléphone:.........................................................................................................................................
E-mail:...............................................................................................................................................
Description du problème:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Veuillez renvoyer ce formulaire avec le ticket de caisse à l’adresse suivante:
Van den Berg Products BV
Afdeling Service
Thermiekstraat 1a
6361HB Nuth
Pays-Bas
Fax : +31 24 - 345 44 29
Email : Service@vdbergproducts.com
Les accessoires et pièces du produit qui s’usent normalement ne tombent pas sous la garantie. Si
vous désirez les renouveler, veuillez les commander sur le site internet www.muppa.nl.
ATTENTION : SI LE FORMULAIRE N’EST PAS ACCOMPAGNÉ DU TICKET DE CAISSE, VOTRE DEMANDE
DE DÉPANNAGE NE SERA PAS PRISE EN COMPTE.
Čeština
Uživatelská příručka
Powerpeak Home Trainer Magnetic
FHT8313P
TABULKA OBSAHU
BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY
PRODUKT
SEZNAM SOUČÁSTEK
MONTÁŽ
ÚDRŽBA A POUŽITÍ
UŽITÍ POČÍTAČE
DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ O TRÉNINGU
NABĚHNUTÍ/NAPÍNÁNÍ/VYCHLADNUTÍ
POVINNÉ INFORMACE O BATERIÍCH
ZÁRUKA
Fotografie slouží jako ilustrace. Mohou se měnit.
BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY
Upozornění:
Poraďte se se svým lékařem než začnete s tréninkem. Častý a namáhavý tréninkový program musí být
napřed odsouhlašen lékařem. Je to zvláště důležité pro lidi od 35 let výše, nebo pro ty, kteří mají
nějaké fyzické problémy. Nejsme zodpovědní za zranění and tělesné stížnosti, které jsou výsledkem
používání tohoto zařízení, což užívate na vlastní zodpovědnost.
Obecně
69. Přečtete si pozorně tento manuál před použitím tohoto přístroje. Uschovejte tento manuál pro
budoucí použití.
70. Užívejte tento přístroj jen pro jeho ustanovené užití tak, jak je popsáno v tomto manuálu.
71. Tento přístroj není určen pro používání dětmi nebo osobami, které mají sníženou fyzickou nebo
psychickou schopnost nebo mají nedostatek zkušeností a znalostí, s výjimkou kdy mají dohled
nebo instrukce na správné použití od osoby zodpovědné za jejich bezpečnost. Opatrný dohled je
vyžadován, je li tento přístroj blízko dětí, zvířat nebo rostlin.
72. Udržujte děti a zvířata ve vzdálenosti od tohoto přístroje. Nadšení dětí někdy může vést k
nesprávnému užití tohoto přístroje. V žádném případě by neměl být používán jako hračka.
73. Nedovolte dětem, aby si hrály s plastickým obalem, hrozí udušení.
74. Ujistěte se, že tento přístroj byl správně sestaven než bude užíván. Ujistěte se, že všechny šrouby
a matky byly správně vloženy a utaženy. Používejte jen části, které jsou doporučeny Van den Berg
Products a které byly doručeny s tímto přístrojem.
75. Kontrolujte pravidelně, zda přístroj není zničen. Nepoužívejte jej, je li poničen nebo se rozbil.
76. Vždy používejte přístroj na rovné a čisté ploše. Nikdy neužívejte venku. Pokud je to nutné,
můžete podložit gumovou podložit pod tento přístroj, aby se zmenšila možnst zničení podlahy.
77. Ujistěte se, že v těsném okolí přístroje nejsou žádné ostré nebo špičaté objekty. Udělejte volný
prostor aspoň 0.5 metru okolo tohoto přístroje.
78. Vždy noste bezpečné a volné oblečení, když používáte fitness zařízení. Preferovaně noste
sportovní obuv nebo obuv na aerobic.
79. 11. V případě, že pocítíte slabost, nebo jiné nepohodlí, okamžitě přestaňte zařízení používat.
Musíte také přestat, jestliže pocítíte bolest nebo tlak na klouby. Yávrať je znamení, že jste cvičení
přetáhli. Jestliže cítíte závrať, lehněte si na zem a nesnažte se vstát až do zmizení závratě.
80. Umístěte zařízení dále od ohně a horkých povrchů.
81. Než sestoupíte, zařízení by mělo být zcela zastavené.
82. Zajistěte, aby zařízení používala vždy jen jedna osoba.
83. Zařízení by mělo být vždy pod střechou.
84. Toto zařízení je určeno jen pro domácí potřebu, NE pro komerční využití.
85. Maximální přípustná váha na tomto zýařízení je 150 kg.
PRODUKT
1
3
51R
52
53
54
51L 2
55
56
57
50
4
5
49
59
48
60
64
65
61
6
10
58
62
47
9
8
7
14
15
63
46 45
44
43
41 40 39
42
38
13R
16
11L
12
13L
11R
17
37
27 28 29
18
30 31 32 33 34 35
19
20 21 22
23 24 25 26
36
SEZNAM SOUČÁSTEK
Číslo
.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Popis
Počítač
Šroub
Houba na řídítka
Šroub
Zakřivená podložka
Tyč řídítek
Zakřivená podložka
Ф8*19*1.5t
Imbusový šroubek M8*20
Koncovka přední
Přední stabilizátor
Pedál (L+P)
Koncovka kliky
Kryt na řetěz (L+P)
Vrchní kabel počítače
Spodní tažný kabel
Senzor s kabelem
Přední plastový kryt
Převlečná matice
Pružná podložka Ф8
Zadní koncovka
Zadní stabilizátor
Vratový šroub M8*75
Nylonové oko matice M8
Plochá podložka Ф8*16*1.5t
Pružina
Plochá podložka Ф10*19*1.5t
Setrvačník
Matice
Koncovka
Nylonové oko matice M10
Odpočívadlo
Trubicový spacer
Podpěra odpočívadla
Množst
ví
1
4
2
1
1
1
8
4
2
1
1
2
1
1
1
1
1
4
8
2
1
4
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
Číslo. Popis
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
Vratový šroub M10*35
Vratový šroub M8*20
Šroub M5*15
Samořezný šroub M4.5*25
Šroub M5*20
Pás
Množst
ví
1
1
4
5
2
1
Kolo pásu
Klika
Sada kuličkových ložisek
Šroub
Hlavní rám
Vnější plastikový kryt
Kolík
Podpěra sedátka
Kontrola tahu
Trubicový spacer
Knoflík
Plastikový kryt (L+P)
Šroub
Koncovka
Kabel ručního pulsu
Podložky ručního pulsu
Šroub
Řídítka
Sedátko
Sada posuvného sedadla
Vratový šroub M10*35
Koncovka
Plochá podložka Ф10*25*3t
Knoflík M10
Očkoplochý klíč
Imbusový klíč
1
1
1 sety
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
2
1
2
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
Upozornění
Některé výše uvedené součásti již byly namontovány do hlavního tělesa. Nejsou dodány samostatně!
MONTÁŽ
K seznámení se součástkami tohoto přístroje doporučujeme si důkladně prostudovat ilustrační
obrázek a seznam součástek než začnete s sestavováním. Položte si všechny součásti na podlahu a
sundejte veškerý balící materiál.
Krok 1: Sestavení předního a zadního stabilizátoru
10
18
19
7
21
22
STEP 1
Připojte přední stabilizátor(10) k hlavnímu rámu (44) dvěmi čtvercovými vratovými šrouby (22),
dvěma zakřivenými podložkami (7), dvěma pružnými podložkami (19) a dvěmi převlečnými maticemi
(18). Šrouby úplně neutahujte.
Připojte zadní stabilizátor (21) k hlavnímu rámu (44) dvěma čtvercovými vratovými šrouby (22),dvěmi
zakřivenými podložkami (7), dvěmi pružnými podložkami (19) a dvěmi převlečnými maticemi (18).
Šrouby úplně neutahujte.
Krok 2: Sestavení pedálů
11L
11R
STEP 2
Připojte levý pedál (11 L) k levé klice (41).
Připojte pravý pedál (11 R) k pravé klice (41).
Krok 3: Sestavení tyče řídítek a spojení kontroly tahu a kabelu počítače
Dejte tyč řídítek (6) do vertikální polohy. Nasaďte přední plastový kryt (17) na spodní část tyče řídítek
(6). Nechte spodní kabel počítače vysunut (14) z tyče řídítek, dokud není nasazený přední plastový
kryt.
Spojte kontrolu tahu (48) se spodním kabelem tahu (15).
Spojte vrchní kabel počítače (14) s kabelem senzoru (16).
Vložte tyč řídítek (6) do hlavního rámu (44) a přišroubujte tyč řídítek (6) čtyřmi zakřivenými
podložkami (7), čtyřmi pružnými podložkami (19) a čtyřmi imbusovými šrouby M8*20(8). Šrouby
úplně neutahujte.
Krok 4: Sestavení sedátka
58
59
60
62
63
47
46
STEP 4
Sestavte sadu posuvného sedátka (59) a podpěru sedátka (47) a zajistěte ho s čtvercovými vratovými
šrouby (60), podložkami (62) a knoflíkem (63). Potom položte podpěru sedadla (47) do hlavního
rámu(44) a zajistěte podporu sedadla (47) with the kolíkem (46).
Připojte sedátko (58)na posuvné sedadlo (59). Nastavte ho na správnou polohu a zajistěte.
Krok 5: Sestavení řídítek
51R 54
49 52 57
51L
50
STEP 5
Vytáhněte kabel ručního pulsu (54) z řídítek (57).
Připojte řídítka (57) k tyči řídítek (6) a připevněte ho trubicovým spacerem (49) a knoflíkem (50).
Poté nasaďte plastový kryt (51 L+R) na tyč řídítek (6) a připevněte ho čtyřmi šroubky (52)
Krok 6: Sestavení počítače
1
14
54
2
STEP 6
Připojte vrchní kabel počítače (14) a kabel ručního pulsu (54) k počítači (1).
Poté připojte počítač (1) k řídítkům (57) čtyřmi šroubky (2).
Krok 7:
Zkontrolujte, že všechny části jsou správně smontovány a utáhněte všechny šrouby.
ÚDRŽBA A UŽITÍ
 Tento přístroj vyžaduje pravidelnou kontrolu v rámci prevence fyzického úrazu. To znamená, že
všechny šrouby a matice by měly být často kontrolovány, zda nemají praskliny nebo ostré hrany
atd.
 Vadné součástky musejí být okamžitě nahrazeny. Pokud to není možné, přístroj nesmí být užíván,
dokud nebudou provedeny potřebné opravy.
 Čistěte pouze vlhkým hadříkem, nepoužívejte čistíci prostředky.
 Tento výrobek je určen k používání k čistém a suchém prostředí. Vyvarujte se skladování v
nadměrně chladném nebo vlhkém prostředí, což může vést ke korozi a dalším souvisejícím
problémům.
UŽITÍ POČÍTAČE
Vložení nebo výměna baterií.
Upozornění: když se baterie vyndají, všechna data uložená v počítači budou smazána
1. Otevřete úložný prostor baterií v zadní části počítače.
2. Vložte dvě AAA-baterie do určeného prostoru.
3.
4.
Zavřete kryt úložného prostoru.
Pokud jsou data na displeji viditelná jenom částečně nebo vůbec, vyndejte baterie z počítače.
Počkejte zhruba 15 vteřin a znovu je vložte.
Klíč
RECOVERY: Tímto tlačítkem můžete posoudit vaši kondici.
DOWN: Tímto tlačítkem lze nastavit hodnoty funkcí TIME, DISTANCE, CALORIES a TARGET HEART
RATE (T.H.R.).
UP: Tímto tlačítkem lze nastavit hodnoty funkcí TIME, DISTANCE, CALORIES a TARGET HEART RATE
(T.H.R.).
ENTER: S tímto tlačítkem lze:
8. projít těmi funkcemi: NORMAL, TIME, DISTANCE, CALORIES, TARGET HEART RATE (T.H.R.).
9. potvrdit zadané hodnoty.
10. resetovat hodnoty na '0' zmáčnutím tohoto tlačítka během 3 vteřin.
Specifikace
TIME: 00:00 - 99:59
SPEED: 0,0 - 99,9 km za hodinu
DISTANCE (DIST.): 0.1 - 999.9 km
CALORIES (CAL.): 0.1 - 999.0 Kcal
TARGET HEART RATE (T.H.R.): 60 - 220 srdečních úderů za minutu
REVOLUTIONS PER MINUTE (R.P.M.): 15 - 999
Funkce
Automatické zapnutí-vypnutí On-Off
Počítač se automaticky zapne, jakmile se přístroj začne pohybovat. Jestli přístroj není v pohybu více
než 4 minuty, počítač se automaticky vypne. Hodnoty se resetují na '0'.
TIME:
Mačkejte tlačítko ENTER dokud se neobjeví funkce TIME na displeji. Potom zmáčkněte tlačítko UP
nebo DOWN a nastavte čas. Čas je volitelný od 1:00 do 99:00 minut.
Počítač začně odpočítávat z nastavené hodnoty do 00:00. Jakmile je dosažena nastavená hodnota,
zazní zvukový signál. Jestli nenastavíte čas, počítač zobrazí momentální čas cvičení
od 00:00 do 99:59 minut.
SPEED:
Počítač zobrazí současnou rychlost od 0.0. do 99.9 km za hodinu
RPM
Počítač zobrazí současné otáčky za minutu od 15 do 999.
DISTANCE
Mačkejte tlačítko ENTER dokud se na displej neobjeví funkce DIST.(vzdálenost). Poté zmáčkněte UP
nebo DOWN a nastavte si vzdálenost. Vzdálenost je nastavitelná od 1.0 do 999.0 km. Počítač bude
odpočítávat od nastavené hodnoty k '0,0'. Až bude dosažena nastavená hodnota, zazní zvukový
signál. Pokud nenastavíte hodnotu, počítač zobrazí momentální nastavení od 0.1 do 999.9 km.
CALORIES
Mačkejte tlačítko ENTER, dokud se na displeji neobjeví funkce CAL. (kalorie). Poté zmáčkněte tlačítko
UP nebo DOWN a nastavte počet kalorií, které chcete spálit. Číslo kalorií na spálení je nastavitelné od
1.0 do 999.0 kalorií. Počítač bude odpočítávat od nastavené hodnoty do '0.0'. Jakmile bude dosažena
nastavená hodnota, zazní zvukový signál. Jestliže nenastavíte počet kalorií, které je třeba spálit,
počítač zobrazí číslo kalorií od 0.1 do 999.9 kalorií.
T.H.R.
Mačkejte tlačítko ENTER, dokud se na displeji neobjeví funkce T.H.R. Poté zmáčkněte tlačítko UP
nebo DOWN a nastavte číslo srdečních úderů za minutu. Počet srdečních úderů je nastavitelný od 60
do 220. Položte dlaně rukou na seznor ručního pulsu na řídítkách. Displej zobrazí současné číslo
úderů za minutu. Jakmile bude dosažena zvolená hodnota, zazní zvukový signál.
Upozornění: jestliže není signál z senzoru ručního pulsu během 15 - 20 vteřin, na displeji se objeví 'P'.
To znamená, že počítač je v úsporném režimu. Zmáčkněte jakýkoliv knoflík a znovu zahajte T.H.R.
měření.
RECOVERY
Jestliže chcete posoudit svoji kondici ihned po cvičení, zmáčkněte tlačítko RECOVERY. Položte dlaně
rukou na senzor ručního pulsu na řídítkách po dobu 1 minuty. Displej zobrazí kondici v hodnotách od
1,0 do 6,0; 1,0 je dobrá kondice a 6,0 je špatná kondice.
DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ O TRÉNINGU
 Než začnete tréning, poraďte se se svým lékařem. Zeptejte se, jaký tréning je pro vás vhodný.
Nesprávný nebo náročný tréning může způsobit poruchy zdraví.
 Vyvarujte se přehnaného trénovaní. Netrénujte, když jste unavení nebo se cítíte mdlí. Pokud
nejste zvyklí na fyzickou aktivitu, začnete na začátku trénovat pomalu.
 V případě, že cítíte mdloby nebo jiné fyzické potíže, přestaňte přístroj užívat.
 Nejezte 30 minut před a po trénování.
 Dávejte pozor na dýchání během trénování.
 Na ochranu před úrazy, začnete s zahřívacím cvičením a skončete ochalzovací fází. Užívejte cvičení
popsané v manuálu.
 Ujistěte se, že během tréningu máte dost tekutin. Mějte na mysli, že doporučená hodnota 2 litry
denně se může zvýšit během tréningu. Tekurina by měla být pokojové teploty.
 Užívejte tento přístroj jenom ve sportovním oblečení a vhodných botách, které jsou vybaveny
neklouzavou podešví. Vyvarujte se širokých oděvů, které by se mohly zachytit v pohybujících se
částech tohoto výrobku.
ROZEHŘÁTÍ/STREČINK/VYCHLADNUTÍ
Úspěšné tréninkové kolo začíná rozehřívacími cvičeními a končí cvičeními pro vychladnutí a relaxaci.
Tato rozehřívací cvičení připravují Vaše tělo na zátěž, která na něj poté bude kladena. Cvičení pro
období vychladnutí/relaxace po tréninkovém kole zajišťují, abyste nezaznamenali žádné problémy se
svaly. V následujícím naleznete pokyny pro strečinková cvičení pro rozehřátí a vychladnutí. Dbejte
prosím na následující body:
 Po dobu asi 5 až 10 minut si pečlivě zahřívejte každou svalovou skupinu, kterou budete při svém
tréninkovém kole používat. Strečinková cvičení jsou prováděna správně tehdy, jestliže při nich
cítíte příjemné napětí v příslušném procvičovaném svalu.
 Rychlost nehraje při strečinkových cvičeních roli. Rychlým a trhavým pohybům je třeba zamezit.
Krční cvičení (1)
Skloňte svou hlavu doprava a pociťujte napětí ve svém krku. Půlkruhovým pohybempomalu skloňte
svou hlavu na hrudník a poté ji nakloňte doleva. Opět ucítíte příjemné napětí ve svém krku. Toto
cvičení můžete několikrát opakovat.
Cvičení pro oblast ramen (2)
Střídavě zvedejte levé a pravé rameno nebo zvedejte obě ramena současně.
Strečinková cvičení paží (3)
Natahujte střídavě levou a pravou paži směrem ke stropu. Pociťujte napětí v levé a pravé straně
svého těla. Toto cvičení několikrát opakujte.
Cvičení pro horní část stehen (4)
Opřete se rukou o stěnu a poté sáhněte směrem dozadu a zdvihněte svou pravou nebo levou nohu
co nejblíže k zadku jak jen to bude možné. Pociťujte příjemné napětí v horní přední části svého
stehna. Bude-li to možné, vydržte v této poloze 30 sekund a toto cvičení zopakujte dvakrát pro
každou nohu.
Vnitřní část horních stehen (5)
Sedněte si na podlahu a dejte nohy tak, aby vaše kolena směřovala směrem ven. Svá chodidla
přitáhněte co nejblíže k rozkroku. Nyní svá chodidla opatrně stlačte směrem dolů. Bude-li možno,
vydržte v této poloze po dobu 30-40 sekund.
Dotýkejte se svých prstů na nohou (6)
Pomalu skloňte svůj trup směrem dolů a zkuste se rukama dotknout svých chodidel. Skloňte se co
nejníže ke svým prstům na nohou. Bude-li možno, vydržte v této poloze 20-30 sekund.
Cvičení pro kolena (7)
Sedněte si na podlahu a natáhněte svou pravou nohu. Ohněte svou levou nohu a její chodidlo dejte
na horní část svého pravého stehna. Nyní se pokuste dosáhnout svou pravou rukou na své pravé
chodidlo. Bude-li to možné, vydržte v této poloze 20-30 sekund.
Cvičení pro Achillovu šlachu lýtek (8)
Dejte obě své ruce na stěnu a opřete se celým tělem. Pak střídavě pohybujte svou levou a pravou
rukou směrem dozadu. Tím napínáte zadní část své nohy. Bude-li to možné, vydržte v této poloze po
dobu 30-40 sekund.
POVINNÉ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE VYHLÁŠKY O BATERIÍCH
Baterie nepatří do odpadu domácnost. Uživatelé jsou zákonem povinni vrátit použité baterie. Ke
správnému odpadu baterií můžete najít určené odpadové kontejnery ve specialozovaných obchodech
stejně jako v městských sběrných střediscích.
Toto je přínos k ochraně životního prostředí. Od roku 1998 vyhláška o bateriích vyžaduje od všech
občanů, aby správně naložili s použitými bateriemi jen skrz specializované obchody a sběrná
střediska. Specializované obchody a výrobci jsou povinni přijmout použité vrácené baterie a znovu je
užít podle vyhlášky nebo je vyhodit jako nebezpečný odpad. Pokud si přejete použité baterie vrátit,
můžete je poslat na naši adresu ve správně oznámkované obálce
Baterie, které musejí být ze zákona označovány nesou některou z níže uvedených ilustrací, kterou je
buďto přeškrtnutá popelnice na kolečkách a chemický symbol klasifikace znečišťujících látek obsahuje těžké kovy. Chemický symbol (Cd, Hg nebo Pb) bude vyobrazen pod obrázkem.
Následující text může být nalezen na bateriích obsahující znečišťující látky:
Pb: Baterie obsahují olovo
Cd: Baterie obsahují kadmium
Hg: Baterie obsahují rtuť
Powerpeak je registrovaná značka:
Van den Berg Products BV
Thermiekstraat 1a
6361HB Nuth
Nizozemí
www.vdbergproducts.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising