gebruiksaanwijzing ceramische kookplaat mode d'emploi plaque de

gebruiksaanwijzing ceramische kookplaat mode d'emploi plaque de
700000082001
gebruiksaanwijzing
ceramische kookplaat
mode d'emploi
plaque de cuisson
céramique
Bedienungsanleitung
Glaskeramik-Kochfeld
instructions for use
ceramic hob
HL70..Q
HL60..R
uw ceramische kookplaat
beschrijving
kookzone
linksachter
dubbelkringszone
linksvoor
uw ceramische kookplaat
beschrijving
dubbelkringszone
rechtsachter
kookzone
rechtsvoor
kookzone
linksachter
vispanzone
rechtsachter
dubbelkringszone
linksvoor
kookzone
rechtsvoor
bedieningspaneel
bedieningspaneel
bedieningspaneel
uw ceramische kookplaat
voorwoord
kinderslot
kookwekker
insteltoetsen kookwekker
In deze handleiding staat beschreven op welke manier u de
ceramische kookplaat zo optimaal mogelijk kunt benutten.
U vindt hierin informatie over de bediening en achtergrondinformatie over de werking van het toestel. Tevens treft u
kooktabellen en onderhoudstips aan.
aan/uittoets kookwekker
keuzetoetsen kookwekkerzone
hoger vermogen achter
vermogen
lager vermogen achter
De veiligheidsvoorschriften die van belang zijn tijdens de
installatie zijn opgenomen in het installatievoorschrift, dat
separaat wordt bijgeleverd en bestemd is voor de installateur.
aan/uittoetsen achter
Bewaar deze handleiding zorgvuldig zodat een eventuele
volgende gebruiker er ook zijn voordeel mee kan doen.
hoger vermogen voor
Veel kookplezier!
lager vermogen voor
aan/uittoetsen voor
bijschakelen dubbelkringszone
linksvoor
bijschakelen vispanzone
of dubbelkringszone
rechtsachter
uw ceramische kookplaat
inleiding
uw ceramische kookplaat
inhoud
uw ceramische kookplaat
Deze ceramische kookplaat van Atag is ontworpen voor de
echte kookliefhebber. De ruime afstand tussen de kookzones
maakt het koken comfortabel.
De "ATAG Cook-light" elementen combineren de voordelen
van een halogeenelement met die van de conventionele
stralingselementen. Het element verwarmt gelijkmatig en
snel. Cook-light kookzones zijn binnen 3 seconden op volle
temperatuur, maar verbruiken zeer weinig energie.
Voor grote pannen of een (ovale) vispan beschikt de
kookplaat over een dubbele kookzone en een vispanzone
(alleen de HL70..Q).
De kookzones zijn nauwkeurig regelbaar (12 standen) door
middel van tiptoetsen.
Voor optimale veiligheid is de ceramische kookplaat uitgerust
met een kinderslot en een kookduurbegrenzer.
algemene informatie
4
veiligheid
waar u op moet letten
5–6
bediening
inschakelen
7 – 10
kookaanwijzingen
kookstanden
11
onderhoud
reinigen
12
storingen
wat moet ik doen als...
13
overzicht foutcodes
14
beveiligingen
extra zekerheid
14
milieu aspecten
verpakking en toestel afvoeren
15
NL 3
uw ceramische kookplaat
algemene informatie
Wanneer u het toestel voor de eerste keer aansluit op het
elektriciteitsnet, wordt een automatische test uitgevoerd en
lichten de displays even op.
veiligheid
waar u op moet letten
bij de installatie
Dit toestel mag alleen door een erkend installateur worden
aangesloten.
Open nooit de behuizing van het toestel.
Als u niet binnen 5 seconden een kookstand kiest, schakelt
de zone automatisch uit.
tijdens het gebruik
Dit kooktoestel is ontworpen voor huishoudelijk gebruik.
Gebruik het toestel uitsluitend voor het bereiden van
gerechten.
Het bedieningsveld werkt door middel van tiptoetsen.
Bij de achterste twee kookzones kunt u de kookwekker
bijschakelen zodat de zone aan het eind van de kooktijd
automatisch wordt uitgeschakeld.
Dit toestel is voorzien van synchro-start. Wanneer u een
afzuigkap hebt, voorzien van synchro-start, zal deze
automatisch in werking treden wanneer u de kookplaat
bedient.
Let op met kleine
kinderen; tijdens en
na het gebruik is het
toestel warm.
Tijdens en na het gebruik is het toestel warm. Houd hier
rekening mee als kleine kinderen in de buurt van het apparaat
komen.
Plaats geen voorwerpen op de tiptoetsen. Hierdoor schakelt
de kookplaat uit en verschijnt een foutcode.
Laat nooit een lege pan op een ingeschakelde kookzone
staan. De pan mag evenmin droogkoken.
Hoewel de kookzone beveiligd is tegen oververhitten wordt
de pan zeer heet, waardoor deze beschadigd kan raken.
Gebruik geen pannen die kleiner zijn dan de kookzone.
Hiermee vermijdt u dat voedselresten op de gloeiend hete
kookzone terechtkomen. Ingebrande voedselresten zijn
moeilijk te verwijderen.
Gebruik geen pannen
die kleiner zijn dan de
kookzone.
21
01
6
21
01
6
21
21
6
21
21
01
01
01
01
6
6
6
Vet en olie zijn bij oververhitting ontvlambaar. Blijf in de buurt
tijdens het bereiden van gerechten.
NL 4
Schade, ontstaan door het gebruik van ongeschikte pannen of
droogkoken, valt buiten de garantie.
NL 5
veiligheid
waar u op moet letten
bediening
inschakelen
introductie
Het glasceramische kookvlak is zeer sterk maar niet
onbreekbaar. Er kan een breuk ontstaan wanneer er
bijvoorbeeld een kruidenpotje of een puntig voorwerp op valt.
De ceramische kookplaat is voorzien van een restwarmteindicatie, aankookautomaat, kookwekker, kinderslot,
automatische kookduurbegrenzing en dubbele kookzone. Op
deze en de volgende pagina's kunt u lezen hoe u gebruik
maakt van deze voorzieningen.
Gebruik een toestel dat een breuk of scheurtjes vertoont niet
meer. Schakel het toestel onmiddellijk uit. Haal de stekker uit
het stopcontact en bel de servicedienst.
inschakelen
1
2
Gebruik nooit aluminiumfolie, zoals bakjes van kant en klaar
gerechten, om voedsel in te bereiden.
Wanneer aluminiumfolie op het kookvlak smelt, is het niet
meer te verwijderen.
Zet een pan op een kookzone.
Druk op de aan/uit toets van de betreffende kookzone.
In het display verschijnt een liggend streepje (–).
aan/uit toets
vermogen instellen
Zandkorreltjes kunnen krasjes veroorzaken die niet meer te
verwijderen zijn.
• Zet alleen pannen met een schone en droge bodem op het
kookvlak. U voorkomt hiermee dat er kalkvlekken of moeilijk
te verwijderen vlekken ontstaan.
• Til pannen altijd op als u ze verplaatst.
• Gebruik de kookplaat niet als werkvlak.
1
2
hoger
lager
Til pannen altijd op;
schuif er nooit mee.
Druk op de + of – toets van de betreffende zone.
Wanneer u op + drukt, begint u bij voorkeurstand 12.
Wanneer u op – drukt, begint u bij voorkeurstand 1.
Stel een hogere of lagere stand in door nog een keer op
de toetsen + of – te drukken.
Het display geeft de gekozen stand weer. Welke standen
u moet kiezen kunt u zien in de tabel op pagina 11.
dubbelkringszone bijschakelen
21
01
6
01
21
6
01
01
6
6
6
toets vispanzone
21
21
01
01
6
21
01
6
21
inschakelen
Druk op de toets.
Het lampje boven de toets gaat branden. De vispan- of
dubbelkringszone schakelt in.
21
01
21
6
U kunt de buitenste ring nooit alleen gebruiken.
Snoeren van elektrische apparaten – zoals van een mixer –
kunnen terechtkomen op hete kookzones.
toets dubbelkringszone
NL 6
uitschakelen
Druk nog een keer op de toets en de zone schakelt uit.
NL 7
bediening
inschakelen
bediening
inschakelen
uitschakelen
aan/uit toets
Druk op de aan/uit toets.
De kookzone schakelt uit.
Eventueel blijft de restwarmte-indicatie aangeven dat de zone
nog warm is.
aan/uit toets
restwarmte-indicatie
De indicatie geeft aan dat de kookzone nog warm is en dooft
zodra de glasplaat een veilige temperatuur bereikt heeft.
Restwarmte wordt met H weergegeven in het display.
+ toets
restwarmte-indicatie
aankookautomaat
aankookautomaat
ingeschakeld
U zult gerechten op een hoge stand aan de kook brengen,
waarna u terugschakelt naar een lagere stand om het gerecht
te laten doorkoken.
De aankookautomaat kan het terugschakelen van u
overnemen. De aankookautomaat schakelt de kookplaat
automatisch naar de ingestelde doorkookstand.
aankookautomaat
ingeschakeld
In de tabel hieronder ziet u de aankooktijden voor de
verschillende aankookstanden. Het cijfer achter de A geeft
aan op welke stand wordt doorgekookt. In aankookstand A6
wordt bijvoorbeeld eerst 10 minuten op hoog vermogen
aangekookt, waarna op stand 6 wordt doorgekookt.
Na verloop van tijd merkt u dat u aardappels altijd op dezelfde
stand laat doorkoken, bijvoorbeeld stand 4.
Kies in dat geval aankookstand A4 en het toestel schakelt
automatisch terug naar stand 4 zodra het gerecht kookt.
stand
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
De aankookautomaat kan gebruikt worden in combinatie met
de kookwekker. Let er hierbij op dat u de bereidingstijd
verlengt met de aankooktijd (zie ook het hoofdstuk
"kookwekker" op pagina 9).
aankooktijd
1,5 minuut
2 minuten
3 minuten
4 minuten
6 minuten
10 minuten
13 minuten
stand
A8
A9
aanbraadtijd
2 minuten
2,5 minuut
Drie seconden na het inschakelen van de kookautomaat kan
deze uitgeschakeld worden met de + of - toets.
let op
Voorwaarde is dat u een goede kwaliteit pan met een zware
bodem gebruikt.
Voor het bereiden van kleine hoeveelheden kan de aankookautomaat te fel zijn. Gebruik in dat geval de aankookautomaat
niet.
NL 8
inschakelen aankookautomaat
1 Zet een pan op de kookzone.
2 Druk op de aan/uit toets.
In het display verschijnt een liggend streepje (–).
3 Druk op +.
In het display verschijnt 12.
4 Druk nogmaals op +.
A1 verschijnt in het display. Door nogmaals te drukken
verschijnt de volgende stand. U kunt kiezen uit 9 standen
(zie tabel).
Zolang de letter A in het display staat – bijvoorbeeld A3 –
wordt op hoog vermogen aangekookt.
Als er alleen een cijfer staat – bijvoorbeeld 3 – is de
doorkookstand ingeschakeld.
kookwekker
kookwekkertoets
De kookwekker geeft alleen een signaal na het verstrijken
van de ingestelde tijd.
1 Druk op de kookwekkertoets.
Een nul verschijnt in het display.
NL 9
bediening
inschakelen
kookaanwijzingen
kookstanden
2
langer
korter
Stel de gewenste tijd in met de + en – toets.
Vijf seconden na het instellen van de gewenste tijd begint
de wekker met terugtellen. Aan het einde van de
ingestelde tijd klinkt een signaal.
U kunt de achterste kookzones door de kookwekker laten
uitschakelen.
1 Zet een pan op één van de achterste kookzones.
2 Druk op de 1 toets.
In het display verschijnt een liggend streepje (---).
3 Stel het gewenste vermogen in.
4 Druk op de kookwekkertoets |.
Een nul verschijnt in het display.
5 Met de + en – toetsen wordt de kooktijd ingesteld.
Vijf seconden na het instellen van de gewenste tijd begint
de wekker met terugtellen.
6 Koppel de kookwekker aan de zone. Druk op de
betreffende zonetoets,
of
.
Aan het einde van de ingestelde tijd klinkt een signaal en
wordt de kookzone uitgeschakeld.
7 Druk op de kookwekkertoets |.
Het signaal schakelt uit.
stand 1 - 4
-
stand 4 - 7
- doorkoken van grote hoeveelheden
- ontdooien van harde groenten,
bijvoorbeeld sperziebonen
stand 8
Tijdens het kookproces kunt u, door gebruik te maken van het
kinderslot, de huidige instellingen fixeren. Het lampje boven
de kinderslottoets gaat dan branden.
kinderslot
van het slot
Druk op de kinderslottoets (± drie seconden) totdat het rode
lampje dooft. Het toestel is nu weer bedienbaar.
-
bakken van dikke pannenkoeken
bakken van dik, gepaneerd vlees
gaar bakken van dun vlees
doorbraden van groot vlees
uitbakken van blokjes spek of bacon
bakken van rauwe aardappelen
bakken van wentelteefjes
bakken van gepaneerde vis
bakken van dun, gepaneerd vlees
bakken van omeletten
-
aanbraden van vlees
bakken van platvis, dunne moten of filet
bakken van gare aardappelen
bereiden van glad gebonden soepen en sauzen
bakken van omeletten
bakken van biefstuk (medium, rozerood)
frituren (afhankelijk van de temperatuur en de hoeveelheid)
-
snel aan de kook brengen
slinken van bladgroenten
blancheren van groenten
verhitten van olie, vet en boter
bakken van biefstuk (saignant, rood)
onder druk brengen van snelkookpan
koken van glad gebonden pudding en vla
stand 9 - 12
kinderslot
op slot
Schakel het toestel uit.
Druk één keer op de kinderslottoets (sleutelsymbool).
Het rode lampje boven de toets gaat branden.
trekken van bouillon
rood koken van stoofperen
bereiden van stoofvlees
doorkoken van gerechten
smoren van groenten
stand 12
De aan/uittoets blijft te bedienen (noodstop) wanneer andere
instellingen zijn gefixeerd met de slotfunctie.
NL 10
NL 11
onderhoud
reinigen
storingen
wat moet ik doen als...
dagelijkse reiniging
Reinig de glasplaat steeds na gebruik. U kunt hiervoor een
mild reinigingsmiddel, bijvoorbeeld afwasmiddel, gebruiken.
Schakel het kinderslot in om het bedieningsveld schoon te
maken.
hardnekkige vlekken
waterkringen;
kalkresten;
metaalsporen.
Wanneer het toestel niet goed werkt, betekent dit niet altijd dat het defect is. Probeer
het euvel eerst zelf te verhelpen. Bel de servicedienst wanneer onderstaande adviezen
niet helpen.
storing
oorzaak
oplossing
Kookzones worden niet
warm.
Stekker niet in het
stopcontact.
Stekker in het stopcontact
steken.
Zekering(en) in de
meterkast defect.
Meterkast controleren.
Foutcodes F00 - F19 in het
display (zie voor overzicht
van de foutcodes de
illustratie op de volgende
pagina).
Een toets is defect of vuil
of er ligt een voorwerp op.
Elke toets heeft een eigen
nummer, van 00 t/m 19. In
het display verschijnt het
nummer dat bij de toets
hoort.
Maak het toestel schoon of
laat het repareren.
Leg geen voorwerpen op
het bedieningsveld.
Foutcode F3 verschijnt.
Toestel is oververhit.
Er is mogelijk een te grote
pan geplaatst op de zone
rechtsvoor.
Laat het toestel afkoelen
tot de code verdwijnt.
Foutcode F99 verschijnt.
Twee of meerdere toetsen
langere tijd bediend.
Geen meerdere toetsen
tegelijk bedienen.
Metaalachtige vlekken op
de glasplaat.
Verkeerd reinigingsmiddel
gebruikt.
Verwijderen met middelen
als Stahlfix.
Krassen op de glasplaat.
Schuif niet met pannen
Het schuiven van pannen
over de glasplaat is meestal over de glasplaat. Krassen
die door het schuiven met
de oorzaak.
pannen zijn ontstaan
kunnen niet meer
verwijderd worden.
Toestel werkt niet.
Toestel staat op slot.
Ook hardnekkige vlekken zijn met een mild reinigingsmiddel,
bijvoorbeeld afwasmiddel, te verwijderen.
Verwijder waterkringen en kalkresten met schoonmaakazijn.
Metaalsporen (ontstaan door schuiven van pannen) zijn vaak
lastig te verwijderen.
Verwijder metaalsporen met een middel als Staalfix of Collo
Luneta.
Overgekookte voedselresten verwijderen met een
glasschraper. Ook gesmolten kunststof en suiker kunt u
verwijderen met een glasschraper.
nooit gebruiken
Schuurmiddelen mag u nooit gebruiken. Deze veroorzaken
krasjes waarin zich kalk en vuil ophopen.
Gebruik ook nooit scherpe voorwerpen, zoals staalwol en
schuursponsjes.
tip
Schakel, voordat u met schoonmaken begint eerst het
kinderslot in.
NL 12
Druk drie seconden
onafgebroken op de
kinderslottoets
.
NL 13
storingen
overzicht foutcodes
milieu aspecten
verpakking en toestel afvoeren
De verpakking van het toestel is recyclebaar. Gebruikt kunnen
zijn:
• karton;
• polyethyleenfolie (PE);
• CFK-vrij polystyreen (PS-hardschuim).
F00
F04
F01
F02
F03
F05
F06
F08
F10
F07
F09
F11
F12
F14
F16
F13
F15
F17
F18
F19
Deze materialen op verantwoorde wijze en conform de
overheidsbepalingen afvoeren.
De overheid kan u ook informatie verschaffen over het op
verantwoorde wijze afvoeren van afgedankte huishoudelijke
apparaten.
beveiligingen
extra zekerheid
kookduurbegrenzing
Het toestel is uit veiligheidsoverwegingen uitgerust met een
kookduurbegrenzer. De kookduurbegrenzer schakelt de
kookzones, afhankelijk van de ingestelde stand, na een
bepaalde tijd automatisch uit.
In de tabel hieronder ziet u na hoeveel tijd de
kookduurbegrenzer bij de verschillende standen het toestel
uitschakelt.
stand
1
2
3
4
5
6
NL 14
tijd
10 uur
10 uur
5 uur
5 uur
5 uur
4 uur
stand
7
8
9
10
11
12
tijd
4 uur
4 uur
3 uur
2 uur
1 uur
1 uur
NL 15
votre plaque de cuisson céramique
description
zone de cuisson
arrière gauche
zone à double anneaux
avant gauche
votre plaque de cuisson céramique
description
zone à double anneaux
arrière droite
zone de cuisson
avant droite
zone de cuisson
arrière gauche
zone à double anneaux
avant gauche
zone poissonnière
arrière droite
zone de cuisson
avant droite
tableau de
commande
tableau de commande
tableau de commande
votre plaque de cuisson céramique
préface
sécurite
minuteur
touches de réglage pour le minuteur
touche marche/arrêt minuteur
touches de sélection minuterie de
cuisson
pour élever la puissance arrière
puissance
pour réduire la puissance arrière
Ce livret d'instructions décrit comment utiliser parfaitement la
plaque de cuisson céramique. Vous y trouverez une
information sur la commande et une information de base sur
le fonctionnement de l'appareil. Ce livret comprend
également des tableaux de cuisson et des conseils
d'entretien.
touches marche/arrêt arrière
Les consignes de sécurité qui sont importantes pour
l'installation ont été ajoutées à la consigne Installation. Celleci se trouve en annexe et est destinée à l'installateur.
pour élever la puissance avant
Conservez soigneusement ce mode d'emploi pour le
successeur éventuel de cet appareil.
pour réduire la puissance avant
touches marche/arrêt avant
enclencher zone à double anneaux
gauche avant
enclencher
zone poissonnière / zone à
double anneaux
arrière droite
Nous vous souhaitons bien du plaisir en utilisant cet appareil.
votre plaque de cuisson céramique
introduction
votre plaque de cuisson céramique
table des matières
votre plaque de cuisson céramique
La présente plaque de cuisson céramique Atag a été conçue
pour le véritable amateur de cuisine. Le grand espace entre
les zones de cuisson permet de cuisiner avec confort.
Les foyers "Atag Cook-light" allient les avantages de
l'halogène aux systèmes conventionnels à rayonnement. Le
foyer chauffe de façon égale et rapide. Les zones de cuisson
Cook-light atteignent la température désirée en moins de
trois secondes et ne consomment qu'un minimum en
énergie.
informations générales
4
sécurité
les points qui méritent votre attention
5–6
commande
mise en service
Pour les grandes casseroles et la poissonnière (ovale), la
plaque de cuisson dispose d'une zone de cuisson double et
d'une zone poissonnière (HL70..Q). Les touches sensitives
permettent un réglage précis (12 positions) des zones de
cuisson.
conseils de cuisson
La plaque de cuisson céramique est équipée d'un système
de sécurité enfants et d'un limiteur de durée de cuisson. Une
sécurité optimale est ainsi assurée.
entretien
positions pour la cuisson
nettoyer
7 – 10
11
12
pannes
que faire si…
13
vue messages d'erreur
14
dispositifs de sécurité
sécurité supplémentaire
14
environnement
que faire de l'emballage et de l'appareil
15
FR 3
votre plaque de cuisson céramique
informations générales
Le tout premier branchement de l'appareil sur l'électricité
donne lieu à un contrôle automatique. Les visuels
s'éclaireront.
La zone s'éteint automatiquement si vous mettez plus de
5 secondes à sélectionner une position de cuisson.
L'aire de commande fonctionne au moyen de touches à
effleurement.
Il est possible de mettre en marche le minuteur pour les
deux zones de cuisson arrière. Ainsi, la zone s'éteindra
automatiquement à la fin du temps de cuisson programmé.
sécurité
les points qui méritent votre attention
installation
Seul un installateur agréé est autorisé à brancher cet appareil.
N'ouvrez jamais le logement de l'appareil.
pendant l'utilisation
Cet appareil a été conçu pour un usage ménager. Utilisezle seulement pour préparer des mets.
Attention aux jeunes
enfants : pendant et
après utilisation,
l'appareil est chaud.
L'appareil est équipé d'un synchro-start. Si vous avez une
hotte d'aspiration qui est aussi équipée d'un synchro-start,
celle-ci se mettra directement à fonctionner dès que vous
utiliserez la plaque de cuisson.
Pendant et après utilisation, l'appareil est chaud.
Attention aux jeunes enfants qui peuvent s'approcher de
l'appareil.
Ne placez pas d'objets sur les touches sensitives. Cette
situation risque de provoquer l'extinction de la plaque de
cuisson et l'apparition d'un message d'erreur.
Ne laissez pas non plus une casserole vide sur une zone
de cuisson en fonctionnement. Veillez aussi à ne pas
faire cuire jusqu'à dessèchement.
Bien que la zone de cuisson soit protégée contre la
surchauffe, la casserole subit une très grande chauffe et
risque ainsi de s'abîmer.
N'utilisez jamais de casseroles plus petites que la zone de
cuisson. Vous évitez ainsi que des restes alimentaires
tombent sur la zone de cuisson très chaude. Il est difficile
d'éliminer des restes alimentaires qui ont brûlé.
N'utilisez pas de
casseroles qui sont
plus petites que la
zone de cuisson.
21
01
6
21
01
6
21
21
6
21
21
01
01
01
01
6
6
6
Les graisses et les huiles sont inflammables si la
température de cuisson est trop élevée. Restez toujours
sur place pendant la préparation de vos plats.
Les dommages provenant de l'utilisation de casseroles
inadéquates ou sans contenu ne tombent pas sous le
champ de la garantie.
FR 4
FR 5
sécurité
les points qui méritent votre attention
commande
mise en service
introduction
La plaque de cuisson céramique est pourvue d'un voyant de
chaleur résiduel, d'un distributeur ultra-rapide, d'un minuteur,
d'une fermeture enfants et d'un limiteur de durée de cuisson
automatique. Sur cette page et les pages suivantes, vous
pourrez apprendre à utiliser ces dispositifs.
La zone de cuisson vitrocéramique est très solide, mais pas
incassable. Elle peut se briser du fait qu'un petit pot à épices
ou un objet pointu tombe sur celle-ci.
N'utilisez plus l'appareil s'il est fissuré ou cassé. Arrêtez
immédiatement le fonctionnement de l'appareil. Débranchez
l'appareil et prenez contact avec le service après-vente.
mise en service
1
2
N'utilisez jamais d'alu comme les petits bacs alimentaires
pour y préparer un repas.
L'alu qui a fondu sur la zone de cuisson ne peut plus
s'enlever.
touche marche/ arrêt
réglage de la puissance
1
Attention aux grains de sable qui peuvent griffer à vie.
• Mettez des casseroles avec un fond propre sur la zone de
cuisson.
• Soulevez toujours les casseroles en les déplaçant.
• N'utilisez pas la plaque de cuisson comme zone de travail.
élever
réduire
2
Soulevez toujours les
casseroles ; ne les
faites pas glisser.
21
21
01
01
6
21
01
Mettez une casserole sur une zone de cuisson.
Appuyez sur la touche marche/arrêt de la zone de cuisson
en question.
L'écran affichera un tiret (–).
Appuyez sur la touche + ou – de la zone de cuisson en
question.
Lorsque vous appuyez sur +, vous commencez par la
position préférentielle 12.
Lorsque vous appuyez sur –, vous commencez par la
position préférentielle 1.
Réglez une position plus élevée ou moins élevée en
appuyant une fois sur les touches + ou –.
L'écran affiche la position sélectionnée. Les positions que
vous pouvez sélectionner sont présentées dans les
tableaux de cuisson à la page 11.
6
21
01
6
6
enclencher la zone extensible en grande zone ovale
21
21
6
21
21
01
01
01
01
6
6
6
Les fils d’appareils électriques, un mixer par exemple,
peuvent traîner sur une table de cuisson chaude.
touche poissonnière
touche zone
extensible en grande
zone ovale
FR 6
mise en service
Appuyez sur la touche.
Le voyant situé sur le dessus de la touche va s'allumer. La
zone poissonnière ou extensible en grande zone ovale va
s'enclencher.
Utiliser seulement la bague extérieure n'est pas possible.
mise hors service
Appuyez encore une fois sur la touche pour que la zone
cesse de fonctionner.
FR 7
commande
mise en service
commande
mise en service
mise hors service
touche marche/arrêt
Appuyez sur la touche marche/arrêt.
La zone de cuisson cesse alors son fonctionnement.
Si la zone de cuisson est encore chaude, cette situation sera
éventuellement signalée par le voyant de chaleur résiduelle.
touche marche/arrêt
voyant de chaleur résiduelle
voyant de chaleur
résiduelle
Le voyant indique que la zone de cuisson est encore chaude.
Il va s'éteindre dès que la plaque de verre aura atteint une
température sûre.
La chaleur résiduelle sera signalée sur l'écran par le symbole H.
touche +
distributeur ultra-rapide
distributeur ultrarapide en service
Il se peut que vous choisissiez d'abord une position élevée
pour porter à ébullition des aliments et que vous reveniez
ensuite à une position plus basse pour que la cuisson se
poursuive. Le distributeur ultra-rapide peut se charger de ces
opérations en connectant automatiquement la plaque de
cuisson sur la position programmée. La cuisson peut ainsi se
poursuivre en douceur.
le distributeur ultrarapide est en service
mise en service distributeur ultra-rapide
1 Posez la casserole sur la zone de cuisson.
2 Appuyez sur la touche marche/arrêt.
L'écran affiche un tiret (–).
3 Appuyez sur la touche +.
L'écran affiche 12.
4 Appuyez encore une fois sur la touche +.
L'écran affiche A1. En appuyant encore une fois, la
position suivante va s'afficher. Vous pouvez faire un choix
entre 9 positions (voir tableau).
Tant que l'écran affichera la lettre A – par exemple A3 –
ceci veut dire que la cuisson se produit à une puissance
élevée.
S'il n'y a qu'un chiffre – par exemple 3 –, ceci veut dire
que la position "cuisson douce" est en service.
Dans le tableau ci-dessous, vous pouvez voir la correspondance entre les temps "cuisson vive" et les diverses positions
"cuisson vive". Le chiffre qui se trouve derrière le A indique la
position sur laquelle l'ébullition va se produire. Sur la position
"cuisson vive" A6, la cuisson se produit en utilisant une
position élevée pendant 10 minutes. Elle passera ensuite à la
position 6 où la cuisson se poursuivra plus doucement.
Après un certain temps d'utilisation, vous remarquerez, par
exemple, que la cuisson des pommes de terre se produit
toujours sur la même position. Dans ce cas, choisissez la
position A4 pour que la cuisson se poursuive plus
doucement. L'appareil reviendra alors automatiquement sur la
position 4 dès que le point d'ébullition aura été atteint.
position
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
Le distributeur ultra-rapide peut s'utiliser ensemble avec le
minuteur. N'oubliez pas à ce sujet d'ajouter le temps.
Ebullition au temps de préparation (voir aussi chapitre
"minuteur" à la page 9).
temps 'cuisson vive' position
1,5 minute
A8
2 minutes
A9
3 minutes
4 minutes
6 minutes
10 minutes
13 minutes
temps 'saisie'
2 minutes
2,5 minutes
Il est possible d'arrêter le dispositif de cuisson automatique
trois secondes après sa mise en marche en utilisant la touche
+ ou –.
attention
Il est essentiel que vous utilisiez une casserole à fond épais
et de bonne qualité. Pour la préparation de petites quantités,
le distributeur ultra-rapide peut être trop fort. Dans ce cas,
évitez d'utiliser ce distributeur.
FR 8
minuteur
touche minuteur
Le minuteur ne donnera pas de signal tant que la durée
sélectionnée ne sera pas dépassée.
1 Appuyez sur la touche minuteur.
Le visuel affiche zéro.
FR 9
commande
mise en service
2
conseils de cuisson
positions pour la cuisson
Appuyez sur la touche marche/arrêt.
Minuterie: le compte à rebours commence cinq secondes
après la détermination du temps voulu. Un signal sonore
annonce la fin du temps donné.
Vous pouvez utiliser le minuteur pour arrêter le
fonctionnement des zones de cuisson arrière.
1 Posez une casserole sur une des zones de cuisson arrière.
2 Appuyez sur la touche 1.
L'écran affiche un tiret (–).
3 Réglez la puissance souhaitée.
4 Appuyez sur la touche minuteur |.
L'écran affichera un zéro.
5 En utilisant les touches + ou –, vous pouvez programmer
le temps de cuisson.
Minuterie: le compte à rebours commence cinq secondes
après la détermination du temps voulu.
6 Connectez le minuteur à la zone. Appuyez sur la touche
en question pour la zone
ou
.
plus longtemps
A la fin du temps programmé, un signal sonore va se
moins longtemps
déclencher et la zone de cuisson va s'éteindre.
7 Appuyez sur la touche minuteur |.
Le signal s'arrêtera.
position 1 - 4
-
position 4 - 7
- cuire doucement de grandes quantités
- décongeler des légumes durs
par exemple des haricots verts
position 8
Pendant le processus de cuisson, vous pouvez fixer les
réglages actuels en utilisant le sécurité enfants. Le voyant
situé au-dessus de la touche va s'allumer.
verrouiller
Arrêtez l'appareil. Appuyez une fois sur la touche sécurité
enfants (symbole clé).
Le voyant situé au-dessus de la touche va s'allumer.
déverrouiller
Appuyez sur la touche sécurité enfants (± trois secondes)
jusqu'à ce que le voyant situé au-dessus de la touche
s'éteigne.
Il est maintenant possible de se servir de l'appareil.
FR 10
Il est toujours possible d'utiliser la touche marche/arrêt (arrêt
d'urgence) même lorsque d'autres réglages ont été
immobilisés à l'aide de la fonction clé.
-
cuire des crêpes épaisses
cuire des morceaux de viande épais, panés
cuire à point des morceaux de viande fins
faire mijoter des gros morceaux de viande
faire revenir des lardons ou du bacon
cuire des pommes de terre crues
cuire du pain perdu
cuire du poisson pané
cuire des morceaux de viande fins, panés
cuire des omelettes
-
faire revenir de la viande
cuire des poissons plats, des darnes fines ou du filet
cuire des pommes de terre crues
préparer des potages et des sauces liées
cuire des omelettes
cuire des biftecks (rosé, rouge rosé)
friture (en fonction de la température et de la quantité)
-
ébullition rapide
faire revenir des légumes verts
blanchir des légumes
chauffer de l'huile, de la graisse et du beurre
cuire des biftecks (saignant, rouge)
mise sous pression la cocotte minute
cuire des puddings et des crèmes
position 9 - 12
sécurité enfants
sécurité enfants
faire un bouillon
poires à l'étuvée (rouge)
viande en daube
cuire doucement
mijoter des légumes
position 12
FR 11
entretien
nettoyage
pannes
que faire si…
nettoyage quotidien
Après utilisation, nettoyez régulièrement la plaque de verre.
Utilisez dans ce sens un produit d'entretien doux (ex. produit
pour la vaisselle). Enclenchez le système de sécurité enfants
pour nettoyer la zone des commandes.
en cas de taches tenaces
taches d'eau ;
restes de calcaire ;
traces de métal.
Les taches tenaces peuvent aussi s'enlever avec un produit
d'entretien doux, par exemple, avec un produit pour la
vaisselle.
Enlevez les taches d'eau et les traces de métal avec du
vinaigre d'entretien.
Les traces de métal (provenant du glissement des
casseroles) sont souvent difficiles à enlever.
Enlevez les traces de métal en utilisant un produit comme
Staalfix ou Collo Luneta.
Si l'appareil ne fonctionne pas bien, ceci ne veut pas dire forcément qu'il est en panne.
Essayez de résoudre d'abord le problème vous-même comme suit. Appelez le service
après-vente si les conseils ci-dessous ne vous aident pas.
pannes
causes
solutions
Zones de cuisson ne chauffent
Appareil n'est pas branché.
Branchez l'appareil.
Fusible(s) a/ont sauté dans le
Contrôlez le placard à
placard à compteurs.
compteurs.
Messages d'erreur F00-F19 à
Une touche est cassée ou sale.
Nettoyez l'appareil ou faites
l'écran.
Il se peut aussi qu'un objet
réparer. Ne déposez pas
repose sur celle-ci. Chaque
d'objets sur la bande de
touche a son propre numéro,
commandes.
pas.
de 00 à 19. L'écran affiche le
numéro correspondant à la
Eliminez les aliments qui se trouvent sur la plaque de cuisson
en utilisant un grattoir en verre. Agissez de même en cas de
plastique et de sucre fondus.
touche.
Message d'erreur F3 s'affiche.
n'utilisez jamais
N'utilisez jamais d'abrasifs. Ils provoquent des griffures
permettant au calcaire et à la saleté de s'y déposer.
N'utilisez jamais d'objets pointus, comme la paille de fer et
les éponges métalliques.
L'appareil est surchauffé. La
Laissez refroidir l'appareil
casserole qui se trouve sur la
jusqu'à ce que le code
zone avant droit est trop grande. disparaisse.
Affichage du code erreur F99.
Utilisation trop longue de deux
Ne pas se servir de plusieurs
ou plusieurs touches.
touches en même temps.
Taches de couleur métallique
Vous n'avez pas utilisé le
Nettoyer à l'aide de produits
sur la plaque de verre.
détergent approprié.
genre Stahlfix.
Rayures sur la plaque de verre.
Le glissement de casseroles
Ne faites pas glisser les
sur la plaque de verre.
casseroles sur la plaque de
conseil
Avant de commencer le nettoyage, enclenchez la Sécurité
enfants.
verre. Les rayures ne
disparaîtront pas, mais peuvent
être atténtuées à l'aide d'un
produit à polir.
Appareil ne fonctionne pas.
L'appareil est verrouillé.
Appuyez 3 secondes de suite
sur la touche sécurité enfants
FR 12
.
FR 13
pannes
vue messages d'erreur
environnement
que faire de l'emballage et de l'appareil
L'emballage de l'appareil est recyclable. Il est possible de
réutiliser :
• carton ;
• polyéthylène (PE) ;
• polystyrène sans CFC (mousse rigide en PS).
F00
F04
F01
F02
F03
F05
F06
F08
F10
F07
F09
F11
F12
F14
F16
F13
F15
F17
F18
F19
Vous devez vous débarrasser de ces matériaux d'une
manière justifiée et conformément aux réglementations
administratives.
L'administration peut aussi vous fournir des informations
pour vous débarrasser de façon justifiée des appareils
ménagers usés.
dispositifs de sécurité
sécurité supplémentaire
limiteur de durée de cuisson
Pour des raisons de sécurité, l'appareil est équipé d'un
limiteur de durée de cuisson. Après un temps déterminé, le
limiteur arrête automatiquement les zones de cuisson en
fonction de la position programmée.
Dans le tableau ci-dessous, vous lisez après combien de
temps, les différentes positions de l'appareil sont arrêtées
par le limiteur.
position
1
2
3
4
5
6
FR 14
temps
10 heures
10 heures
5 heures
5 heures
5 heures
4 heures
position
7
8
9
10
11
12
temps
4 heures
4 heures
3 heures
2 heures
1 heure
1 heure
FR 15
Ihr Glaskeramik-Kochfeld
Beschreibung
Kochzone
hinten links
Zweikreis-Kochzone
vorne links
Ihr Glaskeramik-Kochfeld
Beschreibung
Zweikreis-Kochzone
hinten rechts
Kochzone
vorne rechts
Brater-Kochzone
hinten rechts
Kochzone
hinten links
Kochzone
vorne rechts
Zweikreis-Kochzone
vorne links
Bedienungsblende
Bedienungsblende
Bedienungsblende
Ihr Glaskeramik-Kochfeld
Vorwort
Kindersicherung
Kurzzeitwecker
Einstelltasten Kurzzeitwecker
In dieser Anleitung steht, wie Sie dieses GlaskeramikKochfeld so optimal wie möglich benutzen können. Sie finden
hier alles über die Bedienung und Hintergrundinformationen
über den Betrieb des Gerätes. Ferner finden Sie Kochtabellen
und Pflegetips.
Ein-/Aus-Schalter Kurzzeitwecker
Wahltasten Kurzzeitwecker-Zone
höhere Leistung hinten
Leistung
niedrigere Leistung hinten
Die zur Installation des Gerätes wichtigen
Sicherheitsvorschriften stehen in einer gesonderten
Installationsanweisung, die für den Installateur bestimmt ist.
Ein-/Aus-Tasten hinten
Heben Sie diese Anleitung sorgfältig auf. Auch für einen
Nachbenutzer des Gerätes kann sie von Nutzen sein.
höhere Leistung vorne
Viel Spaß beim Kochen!
niedrigere Leistung vorne
Ein-/Aus-Tasten vorne
Zuschaltung Zweikreiszone
vorne links
Zuschaltung BraterKochzone oder
Zweikreiszone
hinten rechts
Ihr Glaskeramik-Kochfeld
Einleitung
Dieses Glaskeramik-Kochfeld wurde von Atag für den echten
Hobbykoch entworfen. Der große Abstand zwischen den
Kochzonen macht das Kochen bequem.
"Cook-Light"-Elemente von ATAG verbinden die Vorteile eines
Halogenelementes mit denen der herkömmlichen
Strahlungselemente. Das Element erwärmt schnell und
gleichmäßig. Cook-Light-Kochbereiche sind innerhalb von
3 Sekunden auf voller Temperatur und haben dabei einen
sehr geringen Energieverbrauch.
Für große Töpfe oder einen (ovalen) Bräter verfügt das
Kochfeld über eine Zweikreis-Kochzone und eine BräterKochzone (HL70..Q). Die Kochzonen sind mit Tipptasten
genau einstellbar (12 Stufen).
Zur optimalen Sicherheit ist das Glaskeramik-Kochfeld mit
einer Kindersicherung und Kochzeitbegrenzung ausgestattet.
Ihr Glaskeramik-Kochfeld
Inhaltsverzeichnis
Ihr Glaskeramik-Kochfeld
allgemeine Informationen
4
Sicherheit
Worauf Sie achten müssen
5–6
Bedienung
Einschalten
7 – 10
Kochanleitungen
Kochstufen
11
Pflege
Reinigung
12
Störungen
Was ist, wenn…
13
Übersicht Fehlercodes
14
Sicherungen
Extrasicherheit
14
Umweltaspekte
Entsorgung von Verpackung und Gerät
15
DE 3
Ihr Glaskeramik-Kochfeld
allgemeine Informationen
Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal an das Lichtnetz
anschließen, wird ein automatischer Selbsttest durchgeführt.
Alle Displays leuchten kurz auf.
Sicherheit
Worauf Sie achten müssen
Bei der Installation
Dieses Gerät darf nur von einem anerkannten Installateur
angeschlossen werden.
Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Gerätes.
Wenn Sie nicht innerhalb von 5 Sekunden eine Kochstufe
wählen, wird die Zone automatisch ausgeschaltet.
Bei der Benutzung
Das Kochgerät ist für den Hausgebrauch gedacht. Benutzen
Sie das Gerät ausschließlich zur Zubereitung von Speisen.
Auf dem Armaturenbrett befinden sich Tipptasten.
Wenn Sie die beiden hinteren Kochzonen benutzen, können
Sie den Küchenwecker einstellen. Die Kochzone schaltet sich
dann nach Ablauf der eingestellten Kochzeit automatisch aus.
Das Gerät ist mit einem Synchrostart ausgestattet. Wenn Sie
eine Dunstabzugshaube haben, die ebenfalls mit Synchrostart
ausgestattet ist, setzt sich diese bei Betätigung des
Kochfeldes automatisch in Betrieb.
Passen Sie auf mit
kleinen Kindern. Das
Gerät ist beim und
nach dem Gebrauch
warm.
Das Gerät ist beim und nach dem Gebrauch warm. Beachten
Sie dies, wenn kleine Kinder in der Nähe des Gerätes sind.
Legen Sie keine Gegenstände auf die Tipptasten. Das
Kochfeld schaltet sich aus, und es erscheint ein Fehlercode.
Lassen sie niemals einen leeren Topf auf einer
eingeschalteten Kochzone stehen. Der Topf darf auch nicht
trocken kochen.
Obwohl die Kochzone gegen Überhitzung geschützt ist, wird
der Topf sehr heiß und kann dadurch beschädigt werden.
Benutzen Sie keine Töpfe, die kleiner als die Kochzone sind.
Damit wird vermieden, daß Speisereste auf die glühend
heiße Kochzone fallen. Eingebrannte Speisereste lassen sich
schwer entfernen.
Benutzen Sie keine
Töpfe, die kleiner als
die Kochzone sind.
21
01
6
21
01
6
21
21
6
21
21
01
01
01
01
6
6
6
Fette und Öle sind bei Überhitzung leicht entflammbar.
Beobachten Sie die Speisen während der Zubereitung.
Durch die Benutzung von ungeeigneten Töpfen entstandene
Schäden sind von der Garantieleistung ausgeschlossen.
DE 4
DE 5
Sicherheit
Worauf Sie achten müssen
Bedienung
Einschalten
Einführung
Die Glaskeramik-Kochfläche ist sehr robust, aber nicht
unzerbrechlich. Ein fallender, spitzer Gegenstand z.B. kann
einen Sprung verursachen.
Das Glaskeramik-Kochfeld ist mit Restwärmeanzeige,
Ankochautomatik, Kurzzeitwecker, Kindersicherung,
automatischer Kochzeitbegrenzung und Zweikreis-Kochzone
ausgestattet. Auf dieser und den nächsten Seiten können Sie
lesen, wie diese Einrichtungen zu benutzen sind.
Ein Kochfeld, das einen Sprung oder Riß aufweist, darf nicht
mehr benutzt werden. Schalten Sie das Gerät sofort aus.
Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und rufen Sie den
Kundendienst.
Einschalten
1
2
Benutzen Sie niemals Alufolie, wie Behälter von
Fertiggerichten, zum Bereiten von Speisen.
Alufolie, die auf dem Kochfeld schmilzt, läßt sich nicht mehr
entfernen.
Stellen Sie einen Topf auf die Kochzone.
Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste der betreffenden Zone.
Im Display erscheint ein waagerechter Strich (–).
Ein-/Aus-Taste
Leistungsstufe einstellen
1
Sandkörner können bereits Kratzer verursachen, die sich nicht
mehr entfernen lassen.
• Stellen Sie nur Töpfe mit einem sauberen und trocknen
Boden auf das Kochfeld. Sie verhindern damit, dass
Kalkflecken oder schwer zu entfernende Flecken entstehen.
• Heben Sie Töpfe immer hoch, wenn sie weggestellt
werden müssen.
• Benutzen Sie das Kochfeld nicht als Arbeitsfläche.
2
höher
Töpfe immer
hochheben und nicht
schieben.
niedriger
Drücken Sie die Taste + oder – der betreffenden Zone..
Wenn Sie auf + tippen, fangen Sie bei Stufe 12 an.
Wenn Sie auf – tippen, fangen Sie bei Stufe 1 an.
Zur Einstellung einer höheren oder niedrigeren Stufe
drücken Sie nochmals die Taste + oder -.
Im Display wird die gewählte Stufe angezeigt. Welche
Stufen Sie wählen müssen, ist aus der Tabelle auf S. 11
ersichtlich.
Zweikreis-Kochzone zuschalten
21
21
01
01
6
21
01
6
21
01
6
6
Einschalten
Drücken Sie die Taste.
Die Lampe über der Taste leuchtet auf. Die Bräter- oder
Taste Bräter-Kochzone Zweikreis-Kochzone schaltet sich ein.
Sie können den äußeren Ring nie allein benutzen.
21
21
21
21
01
01
01
01
Die Kabel elektrischer Geräte (wie z.B. eines Mixers) können auf
heiße Kochfelder fallen.
6
DE 6
6
6
6
Taste ZweikreisKochzone
Ausschalten
Drücken Sie nochmals die Taste und die Zone schaltet sich aus.
DE 7
Bedienung
Einschalten
Bedienung
Einschalten
Ausschalten
Ein-/Aus-Taste
Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste.
Die Kochzone schaltet sich aus.
Eventuell wird auf der Restwärmeanzeige noch angezeigt,
daß die Zone noch warm ist.
Ein-/Aus-Taste
Restwärmeanzeige
Damit wird angezeigt, daß die Zone noch warm ist. Sobald
die Zone eine sichere Temperatur erreicht hat, erlischt diese
Anzeige.
Restwärme wird im Display mit H angezeigt.
+ Taste
Restwärmeanzeige
Ankochautomatik
Ankochautomatik
eingeschaltet
Sie bringen Speisen auf hoher Stufe zum Kochen und
schalten anschließend auf eine niedrigere Stufe zum Garen
der Speise zurück.
Die Ankochautomatik kann das Zurückschalten übernehmen.
Die Ankochautomatik schaltet das Kochfeld automatisch auf
die eingestellte Garstufe ein.
Ankochautomatik
eingeschaltet
Einschalten Ankochautomatik
1 Stellen Sie einen Topf auf die Kochzone.
2 Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste.
Im Display erscheint ein waagerechter Strich (–).
3 Drücken Sie die Schnellwahltaste 12.
Im Display erscheint 12.
4 Drücken Sie nochmals +.
A1 erscheint im Display. Bei nochmaligem Druck der
Taste erscheint die folgende Stufe. Sie können aus
9 Stufen wählen (siehe Tabelle).
Solange der Buchstabe A im Display erscheint – zum
Beispiel A3 – wird bei hoher Leistung angekocht.
Wenn nur eine Zahl erscheint – zum Beispiel 3 – ist die
Garstufe eingeschaltet.
In der nachstehenden Tabelle sehen Sie die Ankochzeiten für
die jeweiligen Ankochstufen. Die Zahl hinter dem A zeigt an,
auf welcher Stufe gegart wird. Bei Ankochstufe A6 wird zum
Beispiel erst 10 Minuten bei hoher Leistung angekocht und
anschließend auf Stufe 6 gegart.
Nach gewisser Zeit werden Sie feststellen, daß Sie zum
Beispiel Kartoffeln immer auf der gleichen Stufe garen
lassen, Stufe 4 beispielsweise. Wählen Sie in diesem Fall A4.
Das Gerät schaltet dann automatisch auf Stufe 4 zurück,
sobald die Speise kocht.
Stufe
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
Die Ankochautomatik kann in Kombination mit dem
Kurzzeitwecker benutzt werden. Achten Sie dabei darauf, daß
Sie die Zubereitungszeit um die Ankochzeit verlängern (siehe
auch Kapitel "Kurzzeitwecker" auf S. 9).
Ankochzeit
1,5 Minuten
2 Minuten
3 Minuten
4 Minuten
6 Minuten
10 Minuten
13 Minuten
Stufe
A8
A9
Anbratzeit
2 Minuten
2,5 Minuten
Drei Sekunden nach Einschaltung kann der Kochautomat mit
der Taste + oder – ausgeschaltet werden.
Achtung
Voraussetzung ist, daß Sie einen Topf von guter Qualität und
mit schwerem Boden benutzen.
Zur Zubereitung von kleinen Mengen kann die Ankochautomatik zu stark sein. Benutzen Sie in diesem Fall die
Ankochautomatik nicht.
DE 8
Kurzzeitwecker
Kurzzeitweckertaste
Die Kurzzeitwecker gibt ein akustisches Signal, wenn die
eingestellte Zeit abgelaufen ist.
1 Drücken Sie die Kurzzeitweckertaste.
Auf dem Display erscheint eine Null.
DE 9
Bedienung
Einschalten
Kochanweisungen
Kochstufen
Stellen Sie die gewünschte Zeit ein mit den Tasten +
und –.
Fünf Sekunden nach dem Einstellen der gewünschten
Zeit fängt der Wecker an, zurückzulaufen. Nach Ablauf
der eingestellten Zeit ertönt ein Signal.
Stufe 1 - 4
Sie können die hinteren Kochzonen durch den Kurzzeitwecker
ausschalten lassen.
1 Stellen Sie einen Topf auf die hintere Kochzone.
2 Drücken Sie die 1 Taste.
Im Display erscheint ein waagerechter Strich (–).
3 Stellen Sie die gewünschte Leistungsstufe ein.
4 Drücken Sie den Kurzzeitweckertaste |.
Auf dem Display erscheint eine Null.
5 Mit den Tasten + und – wird die Kochzeit eingestellt.
Fünf Sekunden nach dem Einstellen der gewünschten
Zeit fängt der Wecker an, zurückzulaufen.
6 Den Kurzzeitwecker mit der Zone koppeln. Die
betreffende Zonentaste,
oder
, drücken.
Nach Ablauf der eingestellten Zeit ertönt ein Signal, und
die Kochzone wird ausgeschaltet.
7 Drücken Sie den Kurzzeitweckertaste |.
Das Signal schaltet sich aus.
Stufe 4 - 7
2
länger
kürzer
-
- Große Mengen garen
- Harte Gemüsesorten auftauen, z.B. grüne Bohnen
Stufe 8
-
Dicke Eierkuchen backen
Dicke Scheiben paniertes Fleisch braten
Dünne Scheiben Fleisch garen
Große Fleischstücken durchbraten
Speckwürfel oder Bacon (durchwachsenen Speck)
auslassen
- Rohe Kartoffeln braten
- Arme Ritter braten
- Panierten Fisch braten
- Dünne Scheiben paniertes Fleisch braten
- Omeletts braten
Stufe 9 - 12
Kindersicherung
Beim Kochen können durch Benutzung der Kindersicherung
die heutigen Einstellungen fixiert werden. Die Lampe über
der Taste leuchtet.
Kindersicherung
Verriegelung
Das Gerät ausschalten. Einmal die Kindersicherungstaste
(Schlüsselsymbol) drücken.
Die Lampe über der Taste leuchtet.
Entriegelung
Die Kindersicherungstaste (± drei Sekunden) drücken, bis die
Lampe über der Taste erlischt.
Das Gerät ist jetzt wieder betriebsbereit.
DE 10
Die Ein-/Aus-Taste (Notstopp) kann betätigt werden, wenn
andere Einstellungen mit der Sicherungsfunktion fixiert sind.
Bouillon ziehen lassen
Schmorbirnen garen
Schmorfleisch zubereiten
Speisen garen
Gemüse dünsten
-
Fleisch anbraten
Plattfisch, dünne Scheiben oder Filet braten
Gare Kartoffeln braten
Glatt gebundene Suppen und Saucen zubereiten
Omeletts backen
Beefsteak braten(medium)
Fritieren (je nach Temperatur und Menge)
-
Speisen/Wasser schnell zum Kochen bringen
Blattgemüse einkochen
Gemüse blanchieren
Öl, Fett und Butter erhitzen
Beefsteak braten (nicht durchgebraten, rot)
Schnellkochtopf unter Druck bringen
Pudding und Vanillecreme zubereiten
Stufe 12
DE 11
Pflege
Reinigung
Störungen
Was ist, wenn…
Tägliche Reinigung
Reinigen Sie die Glasplatte stets nach Gebrauch. Sie können
hierzu ein Spülmittel verwenden. Schalten Sie die
Kindersicherung ein, wenn die Bedienungsblende gereinigt
wird.
Hartnäckige Flecken
Wasserränder,
Kalkreste,
Metallspuren.
Auch hartnäckige Flecken können mit einem milden
Reinigungsmittel, zum Beispiel einem Spülmittel, entfernt
werden.
Entfernen Sie Wasserränder und Kalkstein mit Essigreiniger.
Metallspuren (entstanden durch Schieben von Töpfen) lassen
sich oft schwer entfernen.
Entfernen Sie Metallspuren mit Stahlfix oder Collo Luneta.
Wenn das Gerät nicht einwandfrei funktioniert, heißt das nicht immer, daß es defekt ist.
Versuchen Sie erst, die Störung selbst zu beheben. Wenn nachstehende Hinweise nicht
helfen, rufen Sie dann den Kundendienst.
Störung
Ursache
Abhilfe
Kochzonen werden nicht
warm.
Stecker nicht in der
Steckdose.
Stecker in die Steckdose
stecken.
Sicherung(en) im
Sicherungsschrank defekt.
Sicherungsschrank
überprüfen.
Fehlercodes F00 – F19 im
Display.
Eine Taste ist defekt oder
schmutzig oder es liegt ein
Gegenstand auf der Bedienungsblende. Jede Taste
hat eine eigene Nummer
von 00 – 19. Im Display
erscheint die Nummer, die
zu der Taste gehört.
Reinigen Sie das Gerät
oder lassen Sie es
reparieren.
Legen Sie keine
Gegenstände auf die
Bedienungsblende.
Fehlercode F3 erscheint.
Gerät ist überhitzt. Auf der
Zone vorne rechts steht
womöglich ein zu großer
Topf.
Lassen Sie das Gerät
abkühlen, bis der Code
verschwindet.
Fehlercode F99 erscheint.
Zwei oder mehrere Tasten
gleichzeitig betätigt.
Nicht mehrere Tasten
gleichzeitig betätigen.
Übergekochte Speisereste entfernen Sie mit einem
Glasschaber. Auch geschmolzener Kunststoff und Zucker
können mit einem Glasschaber entfernt werden.
Niemals benutzen
Scheuermittel dürfen nicht benutzt werden. Sie verursachen
Kratzer, in denen sich Kalk und Schmutz ansammeln können.
Benutzen Sie auch keine scharfen Gegenstände wie
Stahlwolle und Scheuerschwämme.
Tip
Schalten Sie vor der Reinigung erst die Kindersicherung ein.
DE 12
Metallartige Flecken auf der Falsches Reinigungsmittel
Glasplatte.
verwendet.
Mit Reinigungsmitteln wie
z.B. Stahlfix erneut reinigen.
Kratzer auf der Glasplatte.
Meist durch verschieben
von Töpfen über die
Glasplatte verursacht.
Keine Töpfe über die
Glasplatte schieben. Einmal
vorhandene Kratzer können
nicht mehr entfernt werden.
Gerät funktioniert nicht.
Gerät ist verriegelt.
Drücken Sie drei Sekunden
ununterbrochen die Kindersicherungstaste
.
DE 13
Störungen
Übersicht Fehlercodes
Umweltaspekte
Entsorgen von Verpackung und Gerät
Die Verpackung des Gerätes ist wiederverwertbar. Folgendes
kann benutzt worden sein:
• Pappe;
• Polyethylenfolie (PE);
• FKW-freies Polystyrol (PS-Hartschaum).
F00
F04
F01
F02
F03
F05
F06
F08
F10
F07
F09
F11
F12
F14
F16
F13
F15
F17
F18
F19
Diese Materialien sind umweltgerecht und nach den
geltenden behördlichen Vorschriften zu entsorgen.
Die Behörden können Ihnen auch Informationen über die
umweltgerechte Entsorgung Ihrer ausgedienten Hausgeräte
erteilen.
Sicherungen
Extrasicherheit
Kochdauerbegrenzung
Das Gerät ist aus Sicherheitsgründen mit einer
Kochdauerbegrenzung ausgestattet. Die
Kochdauerbegrenzung schaltet die Kochzonen je nach
eingestellter Leistungsstufe nach einer bestimmten Zeit
automatisch aus.
In der nachstehenden Tabelle sehen Sie, nach wieviel Zeit die
Kochdauerbegrenzung bei den unterschiedlichen
Leistungsstufen das Gerät ausschaltet.
Stufe
1
2
3
4
5
6
DE 14
Zeit
10 Stunden
10 Stunden
5 Stunden
5 Stunden
5 Stunden
4 Stunden
Stufe
7
8
9
10
11
12
Zeit
4 Stunden
4 Stunden
3 Stunden
2 Stunden
1 Stunde
1 Stunde
DE 15
your ceramic hob
description
cooking zone
rear left
double cooking zone
front left
your ceramic hob
description
double cooking zone
rear right
cooking zone
front right
control panel
control panel
childproof lock
cooking zone
rear left
double cooking zone
front left
Fish-kettle zone
rear right
cooking zone
front right
control panel
your ceramic hob
foreword
timer
timer buttons
This manual describes how you can make the best use
possible of your ceramic hob. You can find information in it
about the controls and background information about how the
appliance works. You will also find cooking tables and
maintenance tips.
on/off button timer
timer selection keys
higher power rear
power
lower power rear
The safety instructions that are important during the
installation are included in the installation guide, which is
supplied separately and is meant for the installer.
on/off buttons rear
Please keep this manual carefully, since any subsequent user
will also find it very useful.
higher power front
We wish you much pleasure with your ceramic hob!
lower power front
on/off buttons front
switching on double cooking zone
front left
switching on fish-kettle
zone or double cooking
zone rear right
your ceramic hob
introduction
your ceramic hob
contents
This Atag ceramic hob has been designed for the real lover of
cooking. The generous separation of the cooking zones
makes for ease of cooking.
The Atag "Cook-Light" elements combine the advantages of a
halogen element with those of the conventional radiant
element. The element heats evenly and quickly. Cook-Light
hot plates are at full temperature within 3 seconds, but
consume very little energy.
For large pans or for an (oval) fish-kettle, the hob has a
double cooking zone and a fish-kettle zone (HL70..Q).
The cooking zones can be regulated accurately (12 settings)
using touch controls.
The ceramic hob is fitted with a childproof lock and a
cooking-time limiter for optimum safety.
your ceramic hob
general information
4
safety
what you should pay attention to
5–6
operation
switching on
7 – 10
cooking information
cooking settings
11
maintenance
cleaning
12
faults
what should I do if…
13
overview error codes
14
protective devices
extra security
14
environmental aspects
disposal of packaging and appliance
15
GB 3
your ceramic hob
general information
When you first connect the appliance to the mains it will test
itself automatically and the displays will light briefly.
safety
what you should pay attention to
when installing the appliance
This appliance should only be connected up by registered
installer.
If you do not select a setting within 5 seconds the zone will
switch itself off automatically.
The control panel uses touch controls.
You can switch in the timer for the two rear zones so that at
the end of the cooking time the zone will be switched off
automatically.
The appliance is equipped with synchro-start. If you have an
extractor hood that is also equipped with synchro-start, it will
start up automatically when you use the controls on the hob.
Never open the casing of the appliance.
during use
This appliance has been designed for domestic use. You
should only use it for cooking food.
Watch out with
young children; the
appliance is hot
during and after use.
The appliance is hot both during and after use. Bear this in
mind if young children come anywhere near the appliance.
Do not place any objects on the touch controls. Doing so will
cause the hob to switch off and an error code will appear.
Never leave an empty pan on a cooking zone that is switched
on. Do not allow the pan to boil dry, either.
Although the hob is protected against overheating, the pan
will get very hot, which may damage it.
Do not use pans that are smaller than the cooking zone. This
will prevent food remains ending up on the red-hot cooking
zone. Burnt-on food remains are difficult to remove.
Do not use pans that
are smaller than the
cooking zone.
21
01
6
21
01
6
21
21
6
21
21
01
01
01
01
6
6
6
Grease and oil are flammable when overheated. Stay near
the cooker when preparing dishes.
Damage arising from the use of unsuitable pans or from
boiling dry is excluded from the guarantee.
GB 4
GB 5
safety
what you should pay attention to
operation
switching on
introduction
The ceramic cooking surface is very strong but not
unbreakable. It may be cracked if, for example, a spice jar or
pointed object falls on it.
The ceramic hob is fitted with a residual heat indicator, fastcook settings, a timer, a childproof lock, an automatic cookingtime limiter and a double cooking zone. On this page and the
following ones, you can read how to use these facilities.
Do not use the appliance if there are any cracks or splits in it.
Switch the appliance off immediately. Take the plug out of
the socket and phone the service department.
switching on
1
2
Do not use aluminium foil, such as the trays from ready-made
meals, for cooking food in.
If aluminium foil melts on the cooking surface, it cannot be
removed.
Put a pan on a cooking zone.
Press the on/off button.
A horizontal line (–) appears in the display.
on/off button
setting the power level
1
Grains of sand may cause scratches that cannot be removed.
• Only put pans with a clean and dry base on the cooking
surface. This prevents lime stains or other stains that are
difficult to remove.
• Always pick pans up to move them.
• Do not use the hob as a worktop.
2
higher
lower
Always pick pans up;
never slide them.
Press the + or – button for the cooking zone concerned.
Press the + button. The hob goes directly to setting 12.
Press the – button. The hob goes directly to setting 1.
Select a higher or lower setting by pressing the + or –
buttons again.
The display shows the setting selected. You can see
which setting to select in the cooking tables on page 11.
switching on double-ring zone
21
21
01
01
21
6
switching on
Press the button.
The light above the button comes on. The fish-kettle or
fish-kettle zone button double-ring zone switches on.
21
21
01
01
6
21
01
6
21
01
6
21
01
01
You cannot use the outer ring on its own.
Cords to electrical appliances – e.g. a mixer – may
accidentally touch the cooking zones.
6
6
6
6
double-ring zone
button
GB 6
switching off
Press the button again and the zone switches off.
GB 7
operation
switching on
operation
switching on
switching off
on/off switch
Press the on/off switch.
The cooking zone switches off.
The residual-heat indicator will continue to indicate that the
zone is hot if it still is.
on/off switch
residual-heat indicator
The indicator shows that the cooking zone is still hot, and
goes out as soon as the glass top reaches a safe
temperature.
Residual heat is shown in the display with an H.
+ button
residual-heat indicator
fast-cook setting
fast-cook setting
switched on
You will normally bring food to the boil on a high setting and
then switch to a lower setting to allow it to cook through.
The fast-cook setting can do this for you. The fast-cook
setting automatically switches the hob down to the setting
selected for cooking through.
fast-cook setting
switched on
switching on fast-cook setting
1 Put a pan on the cooking zone
2 Press the on/off button.
A horizontal line (–) appears in the display.
3 Press the + button.
12 appears in the display.
4 Press the + button again.
A1 appears in the display. If the button is pressed again,
the next setting appears. You can choose from 9 settings
(see table).
As long as there is the letter A in the display – A3, for
example – a high power level is being used for fast
cooking.
If there is only a number – 3, for example – the cookthrough setting has been switched on.
In the table below, you can see the fast-cook times for the
various fast-cook settings. The number after the A indicates
the setting used for cooking through. On fast-cook setting A6,
for example, the food is fast-cooked at a high power level for
the first ten minutes and then cooked through on setting 6.
After a while, you will notice that you always let potatoes, for
example, cook through on the same setting - setting 4, for
example. In that case, select fast-cook setting A4 and the
appliance automatically switches down to setting 4 as soon
as the food boils.
setting
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
The fast-cook setting can be used in combination with the
timer. Take care, however, that you increase the cooking time
by the fast-cook time (see also the "timer" section on page 9).
fast-cook time
1,5 minutes
2 minutes
3 minutes
4 minutes
6 minutes
10 minutes
13 minutes
setting
A8
A9
searing time
2 minutes
2,5 minutes
attention
A condition for using this setting is that you use a good
quality pan with a heavy base.
When cooking small quantities, the fast-cook setting may be
too fierce. In that case, do not use the fast-cook setting.
Three seconds after being switched on, the automatic cooking
device can be switched off again using the + or – button.
timer
The timer only gives a signal at the end of the time set.
1 Press the timer button.
A zero will appear in the display.
timer button
GB 8
GB 9
operation
switching on
cooking information
cooking settings
2
longer
The cooking time is set using the + and – buttons.
The timer will start to count back five seconds after
setting the time required. At the end of the time set the
timer will ring.
You can have the rear cooking zones switched off by the timer.
1 Put a pan on one of the rear cooking zones.
2 Press the 1 button.
A horizontal line (–) appears in the display.
3 Set the power level required.
4 Press the timer button |.
A zero appears in the display.
5 The cooking time is set using the + and – buttons.
The timer will start to count back five seconds after
setting the time required.
6 Link the cooking timer to the zone. Press the appropriate
zone button,
or
.
At the end of the time set, a sound can be heard and the
shorter
cooking zone is switched off.
7 Press the timer button |.
The signal switches off.
settings 1 - 4
-
settings 4 - 7
- cooking large quantities through
- defrosting firm vegetables (French beans, for example)
setting 8
During the cooking process it is possible to fix the current
settings by using the childproof lock. The light above the button
lights up.
childproof lock
unlocking
Press the childproof lock button (± three seconds) until the
light above the button goes out.
The appliance's controls will now respond again.
GB 10
The on/off button continues to work (emergency switch-off)
even when other settings have been fixed using the locking
function.
-
frying thick pancakes
frying thick pieces of meat covered in breadcrumbs
frying thin pieces of meat
frying thick pieces of meat
fry fat out of cubes of bacon
frying raw potatoes
frying French toast
frying fish covered in breadcrumbs
frying thin pieces meat covered in breadcrumbs
frying omelettes
-
searing meat
frying flatfish, thin steaks or fillets
frying cooked potatoes
cooking smooth, thickened soups and sauces
frying omelettes
frying steak (medium, pink)
deep frying (depending on the temperature and the quantity)
-
bringing to the boil quickly
shrinking down leaf vegetables
blanching vegetables
heating oil, fat and butter
frying steak (rare, red)
getting pressure cooker up to pressure
cooking smooth, thickened blancmange and custard
settings 9 - 12
childproof lock
locking
Switch the appliance off. Press the childproof lock button
(key symbol) once.
The light above the button lights up.
making stock
stewing cooking pears
stewing meat
cooking food through
braising vegetables
setting 12
GB 11
maintenance
cleaning
faults
what should I do if…
daily cleaning
Clean the glass top after each use. You can use a mild
cleaning agent for this - for example, washing-up liquid.
Switch the childproof lock on before cleaning the control
panel.
stubborn stains
water marks; lime
stains; traces of
metal.
Stubborn stains can also be removed with a mild cleaning
agent - for example, washing-up liquid.
Remove water marks and lime stains with vinegar.
Traces of metals (due to sliding pans) can be difficult to
remove.
Remove traces of metals with a proprietary cleaning agent.
If the appliance does not work properly, this does not always mean that it is defective.
Try to deal with the problem yourself first. Phone the service department if the advice
given below does not help.
fault
cause
solution
Cooking zones do not get
hot.
Plug is not in socket.
Put the plug into the
socket.
Fuse(s) in the meter
cupboard defective.
Check the meter cupboard.
Error codes F00-F19 in the
display.
A button is defective or
dirty or there is an object
on top of it. Each button
has its own number, from
00 to 19. The number
associated with the button
appears in the display.
Clean the appliance or
have it repaired.
Do not place any objects
on the control panel.
Error code F3 appears.
Appliance has overheated.
It is possible that too large
a pan has been placed on
the front-right zone.
Allow the appliance to cool
down until the code
disappears.
Error code F99 appears.
Two or more buttons were
operated for a long time.
Do not operate more than
one button at the same
time.
Metal-like marks on the
ceramic hob.
Incorrect cleaning material
used.
Remove with a cleaning
material like Stahlfix.
Scratches on the ceramic
hob.
Sliding pans across the hob Do not slide pans across the
ceramic hob.
is the usual cause.
Appliance does not work.
Appliance is locked.
Remains of food that has boiled over are best removed with
a glass scraper. Melted plastic and sugar can also be
removed with a glass scraper.
never use
You should never use scouring agents. These cause
scratches in which lime deposits and dirt can accumulate.
Never use sharp objects such as steel wool and scourers.
tip
Before you start cleaning, turn the childproof lock on.
GB 12
Press on the childproof lock
button
for three
seconds continuously.
GB 13
faults
overview error codes
environmental aspects
disposal of packaging and appliance
The appliance's packaging is recyclable. The following may be
used:
• cardboard;
• polyethylene film (PE);
• CFC-free polystyrene (PS rigid foam).
F00
F04
F01
F02
F03
F05
F06
F08
F10
F07
F09
F11
F12
F14
F16
F13
F15
F17
F18
F19
Dispose of these materials responsibly and in accordance
with government regulations.
The government can also provide information about the
responsible disposal of discarded domestic appliances.
protective devices
extra security
cooking-time limiter
For reasons of safety, the appliance has been fitted with a
cooking-time limiter. The cooking-time limiter switches the
cooking zones off after a certain time, depending on the
setting.
In the table below, you can see after how long the cookingtime limiter switches the appliance off for the various
settings.
setting
1
2
3
4
5
6
GB 14
time
10 hours
10 hours
5 hours
5 hours
5 hours
4 hours
setting
7
8
9
10
11
12
time
4 hours
4 hours
3 hours
2 hours
1 hour
1 hour
GB 15
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising