Gebruikershandleiding Sunshower Deluxe

Gebruikershandleiding Sunshower Deluxe
D
E
M
F
N
O
I
J
C
K
L
G
H
B
A
G
clea lass
ner
Q P R
A
Carefter
S
T
SUNSHOWER DELUXE
NEDERLANDS
P080 7-2009 REV13
4
ENGLISH
14
DEUTSCH
23
ALGEMENE BESCHRIJVING
A.
B.
C
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
Sierlijst
Gecoate glasplaat
Bedieningspaneel
Waarschuwingen
Min knop timer
Plus knop timer
Start button
Stop button
In -uitschakelknop bovenste lamp
In -uitschakelknop 1na bovenste lamp
K.
L.
M.
N.
O.
P.
Q.
R.
S.
T.
In -uitschakelknop voor middelste lamp
In -uitschakelknop voor onderste 2 lampen
Display tijd weergave
Cooldown weergave
Weergave ingeschakelde bruinig’s lampen
Beschermbrillen (2 stuks)
Sunshower cleaning pad
Sunshower Glass Cleaner
Sunshower After Care
Bruinings sticker
K.
L.
M.
N.
O.
P.
Q.
R.
S.
T.
On/off switch for middle lamp
On/off switch for lowest 2 lamps
Time display
Cool down display
Display indicating switched-on tanning lamps
Protective glasses (2 pairs)
Sunshower cleaning pad
Sunshower Glass Cleaner
Sunshower After Care
Tanning sticker
GENERAL DESCRIPTION
A.
B.
C
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
Decorative frame
Coated glass plate
Operating panel
Warnings
Minus timer button
Plus timer button
Start button
Stop button
On/off switch for uppermost lamp
On/off switch for 2nd uppermost lamp
ALLGEMEINE BESCHREIBUNG
A.
B.
C
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
Zierleiste
Beschichtete Glasplatte
Display
Warnungen
Minusknopf Timer
Plusknopf Timer
Startschalter
Stoppschalter
Ein- und Ausschaltknopf oberste Lampe
Ein- und Ausschaltknopf zweithöchste Lampe
K.
L.
M.
N.
O.
P.
Q.
R.
S.
T.
Ein- und Ausschaltknopf mittlere Lampe
Ein- und Ausschaltknopf unterste zwei Lampen
Display Zeitdarstellung
Abkühlungsdarstellung
Darstellung der eingeschalteten Bräunungslampen
Schutzbrillen (2 Stück)
Sunshower Reinigungspad
Sunshower Glasreiniger
Sunshower Nachbehandlung
Bräunungssaufkleber
NEDERLANDS
INTRODUCTIE
GEFELICITEERD!
Gefeliciteerd met de aanschaf van uw Sunshower Deluxe. Ervaar het ultieme vakantiegevoel van zon en water in uw eigen
badruimte! Vijf/tien krachtige UV hogedruklampen zijn ingebouwd in de muur. Ze zijn ieder afzonderlijk te bedienen. Dit
zorgt ervoor dat elk lichaamsdeel de gewenste dosis UV ontvangt, terwijl u geniet van een ontspannende douche. De
gemiddelde douchetijd (van 10 minuten per dag) is voldoende om te werken aan een gezonde kleur. Tijdens het douchen
voelt u dat uw huid de energie opneemt. U ziet er iedere dag met minimale inspanning gezond uit!
Ontspan, geniet en beleef het Sunshower gevoel!
De Sunshower Deluxe is een KEMA gekeurd apparaat. Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u
het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te kunnen raadplegen.
BELANGRIJK
Installatie
• Installatie dient enkel te gebeuren door erkende elektriciens. Indien de Sunshower Deluxe niet geïnstalleerd
is door een erkende installateur dan vervalt alle garantie op het product.
• Alleen een compleet ingevuld garantiecertificaat door de erkende installateur, waarvan een kopie verstuurd is
naar Sunshower geeft recht op standaard garantie van twee jaar.
• Iedere Sunshower Deluxe moet zijn aangesloten op een aparte elektra-groep die beveiligd is met een aardlekschakelaar van 16A.
• Het is niet toegestaan om gebruik te maken van de douche als de getrokken bedrading voor de Sunshower
Deluxe nog niet is aangesloten.
• Zorg ervoor dat de lucht in- en uitvoer vrij kan blazen. Plaats geen obstakels voor de ventilatieroosters. Het apparaat is voorzien van een automatische beveiliging tegen oververhitting. Als de koeling onvoldoende is (bijv. omdat
de ventilatieopeningen zijn afgedekt) schakelt het apparaat automatisch uit. Zodra de oorzaak van de oververhitting
is weggenomen en het apparaat voldoende is afgekoeld, kunt u het apparaat weer inschakelen.
BELANGRIJK
Wanneer mag u geen gebruik maken van de Sunshower?
• Dit product is niet geschikt voor mensen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, of kennis en ervaring, tenzij zij
onder toezicht staan of instructies hebben meegekregen over het gebruik van het product door iemand die verantwoordelijk is voor hun
veiligheid.
• Jongeren onder de 18 jaar mogen het apparaat niet gebruiken.
• Gebruik het apparaat niet als u een ziekte heeft en/of medicijnen, cosmetica of doucheproducten gebruikt die de gevoeligheid van uw
huid vergroten. Wees extra voorzichtig als u overgevoelig bent voor UV straling. Raadpleeg in geval van twijfel uw arts.
• Dit apparaat mag niet worden gebruikt door mensen bij wie, bij blootstelling aan de zon, de huid verbrandt zonder bruin te worden,
door mensen met een roodverbrande huid, mensen die als kind vaak zijn verbrand, mensen die worden behandeld aan een ziekte waar
lichtgevoeligheid bij hoort, mensen die medicatie krijgen waardoor zij lichtgevoelig worden, door mensen die lijden aan (of hebben
geleden aan) huidkanker of die hier vatbaar voor zijn of door mensen waarbij melanomen in de naaste familie voorkomen.
• Dit apparaat mag niet worden gebruikt door mensen met sproeten en/of rood haar, door mensen die meer dan 16 moedervlekken van
2 mm of groter op hun lichaam hebben en door mensen met asymmetrische moedervlekken die groter zijn dan 5 mm in doorsnee met
wisselende pigmentatie en onregelmatige randen. Als u twijfelt, raadpleeg dan uw arts.
• Gebruik de Sunshower niet en raadpleeg uw arts als er binnen 48 uur na de eerste sessie onverwachte effecten zoals jeuk optreden.
• Tijdens gebruik van de Sunshower moeten anderen personen, vooral kinderen, niet aanwezig zijn.
• Raadpleeg uw arts als er hardnekkige knobbels of zweren op uw huid ontstaan of als zich veranderingen voordoen in gepigmenteerde
moedervlekken.
• Gebruik het apparaat nooit als het UV-filterglas beschadigd is of volledig ontbreekt.
• Als het bedieningspaneel defect is, mag het apparaat niet gebruikt worden.
Waarschuwing:
• Voorkom te lange blootstelling. Houd u aan de aanbevolen bruiningstijden en het maximale aantal bruiningsuren.
• Net als bij natuurlijk zonlicht, kan te lange blootstelling oog- en huidbeschadigingen en allergische reacties veroorzaken. Herhaaldelijke
blootstelling kan mogelijk leiden tot vervroegde veroudering van de huid en huidkanker. Deze biologische effecten hangen af van de
kwaliteit en de kwantiteit van de straling en van de gevoeligheid van de huid van de gebruiker.
• De risico’s nemen toe bij veelvuldig gebruik.
• Blootstelling op jonge leeftijd vergroot het risico op huid beschadiging op latere leeftijd.
• Draag oogbescherming. Wanneer dit achterwege wordt gelaten kan dit leiden tot ontstekingen aan de ogen wat kan resulteren in
blijvende beschadigingen aan de ogen, zoals beschadiging aan het netvlies en uiteindelijk staar.
• Bescherm gevoelige delen van de huid, zoals littekens, tatoeages en de genitaliën.
• Medicijngebruik, doucheproducten of cosmetica kunnen de gevoeligheid voor de UV-straling verhogen. Sommige medische toestanden en
bijwerkingen van medicijnen kunnen worden versterkt door UV-straling.
• Raadpleeg voor gebruik uw arts wanneer u medicijnen gebruikt, al eerder huidproblemen heeft gehad of als u erg gevoelig bent voor
zonlicht.
• Wanneer u niet bruin wordt in de zon, is het onwaarschijnlijk dat dit wel gebeurt wanneer u dit product gebruikt.
BRUINEN MET DE SUNSHOWER
Bruinen en uw gezondheid
Net als bij gewoon zonlicht heeft het bruiningsproces bij gebruik van de Sunshower wat tijd nodig. De eerste resultaten
worden pas na een paar sessies zichtbaar. Overmatige blootstelling aan ultraviolet licht, of dat nu geproduceerd wordt
door de zon of door een bruiningsapparaat, kan zonnebrand veroorzaken. Naast vele andere factoren, zoals overmatige
blootstelling aan natuurlijk zonlicht, kan onjuist en overmatig gebruik van een bruiningsapparaat het risico van huid- en
oogaandoeningen vergroten. Hoe vaker de huid en de ogen worden blootgesteld aan UV-licht, hoe groter de kans op
hoornvliesontsteking, bindvliesontsteking, beschadiging van het netvlies, staar, vroegtijdige veroudering van de huid en de
ontwikkeling van huidkanker. Bepaalde medicijnen en cosmetica vergroten de gevoeligheid van de huid. De mate waarin
deze effecten optreden wordt aan de ene kant bepaald door de aard, de intensiteit en de duur van de blootstelling en
aan de andere kant door de gevoeligheid van de persoon in kwestie.
Hoe lang en hoe vaak?
Houdt u zich aan de aanbevolen tijden per huidtype, per lichaamsdeel (voorkant of achterkant lichaam). Overschrijd
de Minimale Erytheem Dosis (MED) nooit, deze is 15 minuten. Indien uw huid rood wordt na een sessie, dient u
af te zien van verdere blootstelling aan UV. Na een week kunt u weer beginnen met een nieuwe kuur.
Mensen met een blanke huid worden in vier huidtypen onderverdeeld:
1. zeer gevoelig: verbrandt snel en wordt niet bruin. Gebruik de Sunshower niet.
2. gevoelige huid: verbrandt snel, wordt langzaam bruin
3. normale huid: verbrandt zelden, wordt gemakkelijk bruin
4. minder gevoelige huid: verbrandt bijna nooit, bruint zeer goed
-
-
-
-
-
-
BRUINEN MET DE SUNSHOWER
Een bruiningskuur voor een lichaamsdeel duurt 10 tot 15 sessies, afhankelijk van het resultaat dat u verlangt. Wacht
na de eerste sessie ten minste 48 uur voordat u verder gaat met de volgende sessie. Na de kuur raden we u aan
uw huid een tijdje rust te gunnen. Als u uw bruine kleur wilt behouden, stop dan niet met de bruiningssessies na
afloop van de kuur, maar ga door met één of twee sessies per week. Of u er nu voor kiest een tijdje te stoppen
met de bruiningssessies of doorgaat, maar dan minder vaak, onthoud wel dat u het maximum aantal bruiningsuren
(20 uur of 1200 minuten) niet mag overschrijden.
Wat te doen vóór gebruik van de Sunshower?
• Bepaal uw huidtype aan de hand van uw huidskleur (zie bruiningstabel).
• Houdt u aan de aanbevolen bruiningstijden en het maximale aantal bruiningsuren per jaar (20 uur of 1200
minuten). Vermijd diezelfde dag overmatige blootstelling aan natuurlijk zonlicht.
• Wacht tenminste 48 uur tussen de eerste en twee bruiningssessie.
• Ontdoe uw huid geruime tijd voor de bruiningssessie van crèmes, lippenstift en andere cosmetica.
• Verwacht niet dat het apparaat een beter resultaat oplevert dan de zon.
Wat te doen tijdens gebruik van de Sunshower?
• Draag tijdens het bruinen altijd de beschermbril die bij de Sunshower geleverd is om uw ogen tegen te hoge
doses zichtbaar licht, UV-licht en infraroodlicht te beschermen.
• Houdt u aan de voorgeschreven bruiningsafstand van 40 cm voor een homogeen bruiningsveld. Voor een
mooie egale bruine huid dient u uw lichaam ten opzichte van de Sunshower te draaien.
• Voorkom dat andere personen tijdens gebruik in het licht van de Sunshower kijken in verband met de kans op
beschadigingen aan ogen.
• Gebruik geen snelbruinlotions of crèmes die bedoeld zijn om het bruiningsproces te versnellen.
• Gebruik geen crèmes of lotions die bedoeld zijn om uw huid tegen zonnebrand te beschermen.
• Raak het filterglas niet aan tijdens of kort na gebruik. Dit kan warm worden.
Wat kunt u doen na gebruik van de Sunshower?
• Als uw huid na de bruiningssessie strak aanvoelt kunt u een vochtinbrengende crème gebruiken.
• Indien u na het douchen verder wilt bruinen droogt u zich dan wel eerst af.
GEBRUIK SUNSHOWER DELUXE
E
M
F
N
I
J
K
L
G
H
GEBRUIK SUNSHOWER DELUXE
Hoe start ik een standaard full body sessie?
- Druk op de START knop (G): het bedieningspaneel wordt geactiveerd.
- Druk nogmaals op de START knop (G): alle lampen gaan gedurende tien minuten aan.
GEBRUIK SUNSHOWER DELUXE
Hoe start ik een individueel aangepaste sessie?
- Druk op de START knop (G): het bedieningspaneel wordt geactiveerd.
- Tijd aanpassen: selecteer de lengte van uw kuur tot maximaal 20 min. door op de + knop (F) of op de – knop (E) te
drukken. De tijd kan ook nog aangepast worden tijdens de kuur.
- Lampkeuze: de toetsen (I,J,K,L) op het bedieningspaneel corresponderen met de HPA lampen, deze gaan standaard
alle vijf aan. Indien u een eigen samenstelling van HPA lampen wenst in te stellen, kunt u door middel van het drukken op de gewenste lamp toetsen (I,J,K,L) deze aan of uit schakelen. Tijdens uw bruiningssessie kunt u uw gewenste
samenstelling niet meer aanpassen. De onderste toets (L) bedient de onderste twee lampen
- Druk nogmaals op de START knop (G): de geselecteerde lampen gaan gedurende de ingestelde tijd aan.
Wat kan ik aanpassen tijdens de bruiningssessie?
- Tijdens het bruinen kunt u de bruiningstijd aanpassen tot maximaal 20 minuten.
- Één minuut voor het eindigen van de bruiningssessie zal de Sunshower een signaal geven zodat u de kans heeft de
bruiningstijd aan te passen.
- Tijdens het bruinen kunt u de keuze van de lampen niet meer aanpassen.
Wat gebeurt er na de uitschakeling van de Sunshower?
- De Sunshower zal na uitschakeling drie minuten nakoelen voordat deze weer gebruikt kan worden (“cooldown”
symbool (N) brandt).
- Als het “cooldown” symbool brandt (N) op het bedieningspaneel koelt de
Sunshower af (drie minuten nakoeltijd). De Sunshower kan gedurende de nakoelperiode niet gebruikt worden.
Hoe stop ik de Sunshower voortijdig?
- Wanneer u op de STOP knop (H) drukt beëindigt u de kuur voortijdig. Hierna koelt de Sunshower automatisch
gedurende drie minuten af (“cooldown” symbool (N) brandt).
BEDIENING SUNSHOWER > COMMERCIEEL GEBRUIK
Hoe start ik de Sunshower?
Na inworp van uw muntje in de muntautomaat zal de de Sunshower automatisch starten voor een bruiningssessie.
Wat gebeurt er na de uitschakeling van de Sunshower?
- De Sunshower zal na uitschakeling drie minuten nakoelen voordat deze weer gebruikt kan worden (“cooldown”
symbool (N) brandt).
- Als het “cooldown” symbool brandt (N) op het bedieningspaneel koelt de
Sunshower af (drie minuten nakoeltijd). De Sunshower kan gedurende de nakoelperiode niet gebruikt worden.
GEBRUIK SUNSHOWER DELUXE
Hoe stop ik voortijdig de Sunshower?
- Wanneer u op de STOP knop (H) drukt beëindigt u de kuur voortijdig. Hierna koelt de Sunshower automatisch gedurende drie minuten af (“cooldown” symbool (N) brandt).
DISCLAIMER
Sunshower is enkel verantwoordelijk voor product- en designgebreken. Sunshower kan niet verantwoordelijk
worden gehouden voor consequenties van onzorgvuldig gebruik van dit product of voor de consequenties van
het overtreden van lokale regels.
PROBLEMEN OPLOSSEN
FOUTMELDINGEN
Indien de Sunshower niet naar behoren functioneert of aan onderhoud toe is dan zijn twee soorten foutmeldingen op de
display (M) mogelijk:
1. Er + UI: Temperatuur/ glasafsluiting foutmelding
2. LA + knipperende lampjes: melding overschrijden van de branduren
1.Wat te doen als Er + UI op de display (M) zichtbaar is?
Dit betekent dat er een foutmelding is voor de temperatuur of glasafsluiting .
Er is een storing. Controleer of de lucht in- en uitgang opening in de andere ruimte niet geblokkeerd zijn. Is dit niet het
geval, neemt u dan contact op met uw Sunshower installateur (gegevens staan vermeld op uw garantiecertificaat). Maakt
u voor de zekerheid geen gebruik meer van de douche of schakel de stroom uit in de meterkast. Open nooit eigenhandig
de Sunshower.
2.Wat te doen als LA + knipperende lampjes op de display zichtbaar zijn:
Dit betekend dat er een melding is van het overschrijden van de branduren.
De UV lampen zijn aan vervanging toe. De UV lampen hebben het aantal branduren (volgens de voorschriften van de
fabrikant) overschreden, en dienen vervangen te worden. Door nogmaals op de start knop (G) te drukken kunt u gebruik
blijven maken van de Sunshower maar er wordt geadviseerd om contact op te nemen met uw Sunshower installateur
(gegevens staan vermeld op uw garantiebewijs). De Sunshower installateur zal de lampen vervangen.
Het is niet toegestaan om de lampen zelf te vervangen.
Indien het bedieningspaneel helemaal niet reageert en de Sunshower niet aan gaat, onderneem dan dezelfde stappen
genoemd als bij punt 1 ‘Probleem oplossen’.
Neem bij een foutmelding contact op met uw dealer of ga naar: www.Sunshower.nl voor meer informatie.
10
REINIGING EN ONDERHOUD VAN DE SUNSHOWER DELUXE
De voorkant van de Sunshower is het enige gedeelte dat door gebruikers gereinigd mag worden; dit bestaat uit de sierlijst
(A), het gecoate glas (B) en het bedieningspaneel (C).
Reinigingsadvies van het gecoate glas
De glasplaat (B) is behandeld met een speciale coating om de kans op kalkaanslag te verminderen. Verontreinigingen en
vlekken kunnen het beste worden verwijderd met een kleine hoeveelheid Sunshower Glass Cleaner (R) en met behulp
van de bijgeleverde Sunshower Pad (Q). Trek het natte oppervlak vervolgens droog met een rubber wisser. Oppervlak
nawrijven met een licht vochtige badstof doek of uitgeknepen zeem. Het oppervlak droogt dan egaal op. Om de coating
weer te herstellen gebruikt u Sunshower After Care (S). Absoluut geen glasreiniger of “alles reiniger“ gebruiken: omdat
dit vaak "droogvlekken" geeft en/of aanslag achter laat. Bij hard water is het raadzaam om een ontkalker tussen de waterleiding te plaatsen.
Gebruiksvoorschriften Sunshower Glass Cleaner (niet geschikt voor marmer en natuursteen)
• Vernevelen op het te behandelen oppervlak
• Kort laten inwerken. Bij eventueel hardnekkige verontreiniging, deze handmatig met de bijgeleverde Sunshower
Pad verwijderen.
• Droogtrekken en nawrijven.
• Bij eventueel achterblijvende (hardnekkige) vlekken behandeling herhalen.
After Care
Indien u snel kalkaanslag heeft, is het raadzaam After Care te gebruiken. Dit product brengt een coating aan op het
glas, waardoor aanslag minder kans heeft om neer te slaan op de glasplaat.
Gebruiksvoorschrift Sunshower After Care.
• Vernevelen op het te behandelen oppervlak
• Kort laten inwerken en droogwrijven.
Veiligheidsinstructies Glass Cleaner & After Care
• Houdt de middelen buiten bereik van kinderen.
• Niet inslikken. Bij eventueel inslikken, water drinken als voorzorgsmaatregel en direct een arts raadplegen.
• Contact met de ogen vermijden. Bij eventueel contact met de ogen, de ogen overvloedig spoelen met water.
Hoe bestel ik een nieuw reinigingspakket?
Neem contact op met uw dealer of ga naar www.Sunshower.nl voor meer informatie.
11
VERVANGING VAN DE LAMPEN
De UV output van de bruiningslampen neemt af in de loop de tijd (dit gebeurt bij normaal gebruik na enige jaren). De
levensduur van de Philips HPA Cleo Swift 400 is 600-800 uur. Na 600 branduren gaan de ledjes van de desbetreffende
lampen knipperen op het bedieningspaneel (O) nadat u eenmaal op de START knop (G) heeft gedrukt. Door nogmaals
op de START knop (G) te drukken kunt u gebruik blijven maken van de Sunshower, maar er wordt geadviseerd om contact op te nemen met uw dealer.
Laat de lampen (Philips HPA Cleo Swift 400) vervangen door Sunshower. LET OP: indien andere lampen of glasplaten worden
gebruikt, beïnvloedt dit de UV straling. Het is niet toegestaan om de lampen zelf te vervangen, door het openen van de Sunshower
vervalt de garantie.
GARANTIE & SERVICE
Installatie Sunshower
De installatie van de Sunshower dient te gebeuren door een door een erkende installateur. De speciaalzaak waar u de
Sunshower Deluxe aangeschaft heeft zal hier zorg voor dragen. De gecertificeerde installateur zal langs komen om de
installatie van de Sunshower te verzorgen. Als de Sunshower Deluxe veilig volgens de normen is geïnstalleerd, ontvangt
u een compleet ingevuld Sunshower Garantie Certificaat van de installateur, welke u garantie geeft op het product.
Sunshower Garantie Certificaat
Het Sunshower Garantie Certificaat ontvangt u van een erkende installateur na de installatie van de Sunshower Deluxe.
U heeft 2 jaar garantie op de Sunshower Deluxe Alleen een compleet ingevuld garantiecertificaat door de erkende
installateur, waarvan een kopie verstuurd is naar Sunshower (zie www.Sunshower.nl voor de contactgegevens) geeft
recht op standaard garantie van twee jaar.
Als u informatie wenst of als u een probleem heeft bezoek dan onze website: www.Sunshower.nl.
Garantiebeperkingen
De volgende onderdelen vallen niet onder de internationale garantie:
-
De bruiningslampen
-
Het filterglas
-
Beschadigingen door oneigenlijk gebruik
12
TOT SLOT
Met de Sunshower Deluxe zult u er met minimale inspanning goed uit zien! Sunshower wenst u heel veel plezier met dit
bijzonder ontspannen product voor onder de douche! Mocht u tips of klachten hebben dan stellen wij het zeer op prijs
als u ons hiervan op de hoogte stelt. Mail naar: info@Sunshower.nl
SUNSHOWER, COLOUR YOUR LIFE!
Technische Specificaties
Volt / Frequentie230 V~ / 50Hz
Vermogen2200 W
Afmetingen hbd 1982 x 420 x 220 mm
Inbouw diepte200 mm
Netto gewicht
42 kg
UV Klasse
type 3
IEC Klasse
I
Lamp type
Philips HPA Cleo 400
Vermogen lampen
400 Watt
Veiligheid
ENEC, KEMA, CE, GS
13
ENGLISH
INTRODUCTION
CONGRATULATIONS!
Congratulations with the purchase of your Sunshower Deluxe. Experience the ultimate holiday feeling of sun and water
in your own bathroom! Each of the five/ten powerful UV high-pressure lamps, which are built into the wall, can be used
separately. This ensures that each part of your body has the right amount of tanning while you enjoy a relaxing shower.
The average shower time (of ten minutes a day) is enough to produce a healthy tan. You can feel your skin absorbing the
energy as you shower. With a minimum of effort, you will look great every day!
Relax, enjoy and experience the Sunshower feeling!
The Sunshower Deluxe is a CE-approved safe system, if it is installed and used according to the instructions. Please, read
this user manual carefully.
IMPORTANT
Installation
• Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the mains voltage in your home before you
connect the appliance.
• The Sunshower must be connected to a separate circuit that is protected with a 16A residual current device
(RCD).
• Using the shower before the Sunshower has been installed is prohibited.
• Installation can only be done by a certified electrician. Failure to comply with this will render your guarantee
void.
• The guarantee is granted on the condition that the guarantee certificate is filled out by the certified installer
and a copy has been sent to Sunshower.
• Check whether the shower cabin has an open connection with the general bathroom extraction system; if
this is not the case then the Sunshower will not be suitable for installation.
14
IMPORTANT
When can you not use the Sunshower?
• This appliance is not intended for use by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or experience and knowledge,
unless they have been given supervision or instructions concerning use off the appliance by person responsible for their safety.
• The Sunshower is not to be used for persons under the age of 18.
• Do not use the system if you are ill and/or are taking medicine or using cosmetics or shower products that increase the sensitivity of
your skin. Be extra careful if you are oversensitive to UV radiation. Consult your doctor if in doubt.
• This appliance is not to be used by people who get sunburnt without tanning when exposed to the sun, by persons who suffer from
sunburn, persons having a history of frequent severe sunburn during childhood, persons under a doctor’s care for deseases that invlove
photosensitivity, persons receiving photosensitizing medications, by persons who suffer (or have previously suffered) from skin cancer or
who are predisposed to skin cancer, and by persons with first degree relatives with a history of melanoma.
• This appliance is not to be used by persons with natural red hair and/or who tend to freckle, who have more than 16 moles, 2 mm in
diameter, who have asymmetrical moles larger than 5mm in diameter with variable pigmentation and irregular borders and by persons
who have abnormal discoulered patches on the skin. If in doubt, consult your doctor.
• Non-users, espacially children, must not be present when the appliance is being operated.
• Do not use the tanning appliance and consult your doctor if unexpected effects such as itching occur within 48 hours after the first session.
• Consult your doctor if persistant lumps or sores appear on the skin, or if there are changes in pigmented moles.
• Never use the system if the timer is faulty or the UV-filter glass is damaged or removed.
• If the product is defect or damaged, it may only be repaired by a certified installer to avoid dangerous situations.
Warning:
• Ultraviolet Radiation. Avoid overexposure.
• As with natural sunlight, overexposure can cause eye and skin injury and allergic reactions.
• Repeated exposure may cause premature aging of the skin and skin cancer. These biological effects depend upon the quality and quantity of the
radiation as well as the skin sensitivity.
• The risks increase with increasing cumulative UV exposure.
• Exposure at an early age increase the risk of skin damage later in life.
• Wear protective eyewear; the unprotected eye may develop surface inflammation and in some cases damage may occur to the retina after
excessive exposure. Cataracts may develop after many repeated exposures.
• Protect sensitive skin parts such as scars, tattoos and genitals from exposure.
• Medications, shower products or cosmetics may increase your sensitivity to the ultraviolet radiation. Certain medical conditions or side effects
of certain medicines may be aggravated by ultraviolet exposure. In case of doubt seek medical advice.
• In case of pronounced individual sensitivity or allergic reaction to ultraviolet radiation, medical advice recommended before starting exposure.
• If you do not tan in the sun, you are unlikely to tan from the use of this product.
15
IMPORTANT INFORMATION ON TANNING CONDITIONS
Tanning and your health
Just as with normal sunlight, the tanning process with the Sunshower takes time. The first results are only visible after a few
sessions. Excessive exposure to ultraviolet light, whether produced by the sun or by a tanning system, can cause sunburns.
Besides many other factors like excessive exposure to natural sunlight, incorrect and excessive use of a tanning system can
increase the risk of skin and eye complaints. The more the skin and the eyes are exposed to UV light, the higher the risk
of keratitis, conjunctivitis, damage to the retina, cataracts, premature skin ageing and the development of skin tumours will
be. The degree to which these effects occur are on the one hand determined by the nature, intensity and the duration of
the exposure and on the other hand by the sensitivity of the person in question.
How long and how often?
Keep to the prescribed tanning time that depends on your skin type (see table). Never exceed the minimal erythemal dose
(MED), which is approximately 15 minutes. If skin reddening appears hours after any exposure, cease any exposure.
After one week you can start the course again from the beginning.
1. White skin, easily burns, never tans. Do not use the Sunshower.
2. Sensitive light skin, rarely tans, burns more often
3. Light skin, tans more, burns equally
4. Light dark skin, tans more than burns
-
-
-
-
-
-
A course takes a 10 to 15 sessions. Do not take more than one tanning session a day. Take a break of at least 48 hours
between the first and the second session. We recommend that you rest your skin after 10 to 15 sessions. If you want to
keep your tan, do not stop your tanning sessions after having completed a course of sessions, but continue with one or
two sessions per week. Whether you decide to stop your tanning sessions for a while or continue on a less frequent basis,
remember that you may not exceed the maximum number of tanning hours. When using the Sunshower, the maximum
number of tanning hours for the Sunshower is 20 (or 1200 minutes) per year per side of the body.
16
IMPORTANT INFORMATION ON TANNING CONDITIONS
What should I do before using the Sunshower?
• Determine your skin type on the basis of your skin colour (see tanning table).
• Keep to the recommended tanning times and the maximum number of tanning hours a year. Do not expose
yourself to excessive natural sunlight on the same day.
• Allow an interval of at least 48 hours between the first and second session.
• Remove creams, lipstick and other cosmetics from your skin well before the tanning sessions.
• Do not expect the system to produce a better result than the sun.
What to do when using the Sunshower?
• Always wear the protective glasses that are supplied with the Sunshower when tanning to protect your eyes
against excessive doses of visible light, UV-light and infrared light. Contact lenses and sun glasses are not a
substitute for goggles.
• Maintain the prescribed tanning distance of 40 cm for a homogenous tanning field. To get a beautiful even tan,
turn your body relative to the Sunshower.
• Prevent other people from looking directly at the Sunshower during use in connection with the risk of damaging
their eyes.
• Do not use any quick-tanning lotions or creams that are intended to speed up the tanning process.
• Do not use any creams or lotions that are intended to protect your skin against sunburn.
• Do not touch the filter glass during or shortly after use. It may get hot.
What should one do after using the Sunshower?
• You can apply a moisturising cream if your skin feels taut after a tanning session.
• Dry yourself immediately if you want to continue tanning after showering.
17
SUNSHOWER OPERATION
E
M
F
N
I
J
K
L
G
H
SUNSHOWER OPERATION
SUNSHOWER OPERATION > HOME USE
How do I start a standard full body session?
- Press the START button (G): the operating panel is activated.
- Press the START button (G) again: all lamps are switched on for ten minutes.
How do I start a personalised session?
- Press the START button (G): the operating panel is activated.
- Change time: select the length of the treatment (maximum 20 min) by pressing the + button (F) or the – button (E).
The time can also be changed during the treatment.
- Lamp choices: the keys (I,J,K,L) on the operating panel correspond with the HPA lamps. All five are turned on as
18
SUNSHOWER OPERATION
standard. If you yourself want to determine which arrangement of HPA lamps come on, turn them on or off by pressing the corresponding lamp keys (I,J,K,L). You cannot change your desired arrangement again during your tanning
session. The lowest key (L) operates the lowest two lamps.
- Press the START button (G) again: the selected lamps are switched on during the time set.
What can I change during the tanning session?
- During tanning, you can change the tanning time to a maximum of 20 minutes.
- The Sunshower will give a signal one minute before the end of the tanning session, so that you can change the tanning
time if required.
- You cannot change the selected lamp combination during tanning.
What happens after the Sunshower is turned off?
- The Sunshower will cool down for three minutes after it has been turned off before it can be used again (cool down
symbol (N) illuminated).
- If the “cool down” symbol is illuminated (N) on the operating panel, the
Sunshower is cooling down (three minutes post-cooling time). The Sunshower cannot be used during the post-cooling
period.
How do I stop the Sunshower before the end of the session?
- The treatment finishes prematurely when you press the STOP button (H). Then the Sunshower automatically cools
down for three minutes (“cool down” symbol (N) illuminated).
SUNSHOWER OPERATION> COMMERCIAL USE
How do I start the Sunshower?
After inserting a coin into the coin-box, all the Sunshower lamps are automatically switched on.
What happens after the Sunshower is turned off?
- The Sunshower will cool down for three minutes after it has been turned off before it can be used again (cool down
symbol (N) illuminated).
- If the “cool down” symbol is illuminated (N) on the operating panel, the
Sunshower is cooling down (three minutes post-cooling time). The Sunshower cannot be used during the post-cooling
period.
How do I stop the Sunshower prematurely?
- The treatment finishes prematurely when you press the STOP button (H). Then the Sunshower automatically cools
down for three minutes (“cool down” symbol (N) illuminated).
19
SUNSHOWER OPERATION
Sunshower provides a warranty, excluding the UV lamps and the blue glass, of a 2 year period in materials and production.
The Sunshower warranty does not cover installations made by unauthorised electricians, misuse, damage caused by
others and incorrect installation.
DISCLAIMER
Sunshower’s liability is limited to defects in materials and production. Sunshower cannot be held responsible for the
consequences of careless usage of this product or for the consequences of the violation of local regulation.
TROUBLESHOOTING
ERROR MESSAGES
If the Sunshower does not function as it should or needs maintenance, two types of error message may appear on the
display (M):
1. Er + UI: Temperature / Glass closure error message
2. LA + flickering lamps: the burning-hours have been exceeded
1.What do you do if Er + UI appear on the display (M)?
This means that there is a temperature or glass closure error message.
There is a problem. Check whether the air inlet/outlet opening in the other room is not blocked. If this is not the case,
contact your Sunshower installer (details are given on your guarantee certificate). To be on the safe side, do not use the
shower or turn the electricity off at the meter box. Never open the Sunshower yourself.
2.What do I do if LA + flickering lamps appear on the display?
This means that there is a message indicating that the burning-hours have been exceeded. The UV lamps are due for
replacement. The UV lamps have exceeded the number of burning-hours (according to the manufacturer’s instructions)
and must be replaced. You can still use the Sunshower by pressing the start button (G) again, but we recommend that
you contact your Sunshower installer (details are given on your guarantee certificate). The Sunshower installer will replace
the lamps. Replacing the lamps yourself is prohibited.
If the operating panel does not respond and the Sunshower does not go on, take the same steps as given by point 1 of
‘Solving Problems’.
If there is a fault, contact your dealer (details are given on your guarantee certificate) or go to: www.Sunshower.nl for more information.
20
CLEANING AND MAINTENANCE OF THE SUNSHOWER
The front of the Sunshower is the only part that can be cleaned by the users: this includes the decorative frame (A), the
coated glass (B) and the operating panel (C).
Cleaning advice for the coated glass
The glass plate (B) is treated with a special coating to reduce the risk of scale. Dirt and spots can be best removed by using
a small quantity of Sunshower Glass Cleaner (R) and the Sunshower Pad provided (Q). Use a rubber wiper to wipe the
wet surface dry. Then rub the surface with a slightly moist terry cloth or a squeezed out chamois. The surface then dries
evenly. To restore the coating, use Sunshower After Care (S). Under no circumstances use glass cleaner or “multi-purpose
cleaner“: as this often creates “dry spots” and/or leaves behind deposits.
Safety instructions Sunshower Glass cleaner & After Care
• Keep out of reach of children
• Do not swallow. If swallowed, drink large quantities of water and get medical help.
• Avoid contact with eyes. If product gets into eyes, flush with water.
For good maintenance of the glass, you can apply the Sunshower After Care. This product puts a new coating on the glass,
which reduces the risk of scale. A cleaning set can be bought from your dealer or contact us at:
www.Sunshower.nl
How do I order a new cleaning pack?
If you want to order a new cleaning pack, go to www.Sunshower.nl to contact a dealer near you.
REPLACING THE LAMPS
The UV output of the tanning lamps declines with time (this occurs under normal usage after a number of years). The
lifespan of the Philips HPA Cleo Swift 400 is 600-800 hours. After 600 burning-hours, the LED displays corresponding to
the lamps concerned on the operating panel (O) start to flicker after you press the start button (G). By pressing the start
button (G) again, you can continue using the Sunshower, but you are advised to contact your Sunshower installer (details
are stated on your certificate of guarantee). The lamps should only be replaced by a certified electrician!
Replacing the lamps yourself is prohibited, by opening the Sunshower the guarantee will be rendered void. If other lamps or glass
filters are used in the Sunshower, UV output can be altered greatly!
GUARANTEE & SERVICE
The final installation of the Sunshower must be performed by an installation company recognised by Sunshower. The
specialist shop where you purchased the Sunshower will arrange this. The certified installer will visit to install the Sunshower.
The guarantee is granted on the condition that the guarantee certificate is filled out by the certified installer and a copy
has been sent to Sunshower (www.Sunshower.nl for contact details).
21
CONCLUSION
The Sunshower helps you to look healthy with the minimum of effort. Sunshower wishes you a lot of pleasure and a
healthy tan with your new purchase! If you have any tips or complaints, we would greatly appreciate it if you would e-mail
to info@Sunshower.nl.
SUNSHOWER, COLOUR YOUR LIFE!
Technical Specifications
Volt / Frequency230 V~ / 50Hz
Power2200 W
Dimensions hwd1982 x 420 x 220 mm
Built in dept200 mm
Nett Weight
42 kg
UV Class
type 3
IEC Class
I Lamp type
Philips HPA Cleo Swift 400
Power lamps
400 Watt
Safety
ENEC, KEMA, CE, GS 22
DEUTSCH
EINFÜHRUNG
Herzlichen Glückwunsch und willkommen in der Welt von Sunshower!
Wir beglückwünschen Sie zum Kauf von Sunshower. Ab jetzt erleben Sie das vollendete Feriengefühl von Sonne und
Wasser in Ihrem eigenen Badezimmer! Sunshower verfügt über fünf/zehn leistungsstarke UV-Hochdrucklampen, die in
der Wand eingebaut sind. Jede kann einzeln gesteuert werden. Dadurch wird jeder Körperteil nach Ihren individuellen
Wünschen mit UV-Licht bestrahlt, während Sie eine entspannende Dusche genießen. Eine durchschnittliche Duschzeit von
5 bis 10 Minuten pro Tag reicht aus, um Ihren Körper sanft zu bräunen. So sehen sie jeden Tag mit nur geringem Aufwand
gesund und vital aus.
Entspannen Sie sich, genießen und erleben Sie das einmalige Sunshower-Erlebnis!
Sunshower verfügt über ein geprüftes Sicherheitssystem. Die Verwendung ist daher gefahrlos, vorausgesetzt, dass die
Installation und die Benützung in Übereinstimmung mit den Vorschriften geschieht. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung
vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam durch und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.
WICHTIG
Installation
• Die Installation darf nur von anerkannten Elektrikern durchgeführt werden. Wenn die Sunshower nicht von
einem anerkannten Installateur eingebaut wurde, erlischt jede Garantie auf das Produkt.
• Nur ein Garantieschein, der von einem anerkannten Installateur vollständig ausgefüllt wurde und von welchem
eine Kopie an Sunshower geschickt wurde (zu den Kontaktangaben siehe www.Sunshower.nl), berechtigt zu
der Standardgarantie von zwei Jahren (ausgenommen Beschädigungen, Lampen und Filterglas).
• Es ist nicht erlaubt, die Dusche zu nutzen, wenn die verlegten Kabel für die Sunshower noch nicht
angeschlossen sind.
• Prüfen Sie, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, ob die Spannungsangabe auf dem Gerät mit der örtlichen
Netzspannung übereinstimmt.
23
WICHTIG
Wann dürfen Sie Sunshower nicht benutzen?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dieses Gerät ist für Benutzer mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten bzw. ohne jegliche Erfahrung
oder Vorwissen nur dann geeignet, wenn eine angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts durch eine
verantwortliche Person sichergestellt ist.
Benutzen Sie Sunshower nicht, wenn Sie krankheitsbedingt an einer Überempfindlichkeit Ihrer Haut leiden und/oder Medikamente,
Kosmetika und/oder Duschprodukte verwenden, die eine solche Wirkung auf die Haut haben. Bei Überempfindlichkeit gegen UVStrahlung ist besondere Vorsicht geboten. Fragen Sie im Zweifelsfall Ihren Arzt.
Dieses Gerät darf nicht von Personen verwendet werden, die zu Sommersprossen neigen, Rote Haren haben, insgesamt mehr als
16 Muttermale , großer wie 2 mm, am Körper aufweisen oder von Personen, die asymmetrische Muttermale von mehr als 5 mm
Durchmesser mit unregelmäßiger Pigmentierung und ausgefransten Rändern haben. Konsultieren Sie im Zweifelsfall Ihren Arzt.
Dieses Gerät darf nicht von Personen verwendet werden, die sich beim Sonnen schnell einen Sonnenbrand zuziehen, auch ohne zu
bräunen, oder die bereits einen Sonnenbrand haben. Dies gilt auch für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sowie für Personen, die
anfällig für Hautkrebs sind, daran erkrankt sind oder daran erkrankt waren bzw. in deren Familie bereits Melanome aufgetreten sind.
Sollten sich auffällige Knoten oder Entzündungen auf Ihrer Haut bilden, oder sich Muttermale verändern, konsultieren Sie umgehend
Ihren Arzt.
Verhindern Sie, dass Kinder mit dem Gerät spielen, um eine Schädigung von Augen und Haut zu vermeiden.
Verwenden Sie Sunshower nicht, wenn das Filterglas beschädigt oder ganz fehlt.
Falls eine Störung oder eine Beschädigung am Produkt vorliegt, darf dieses ausschließlich durch einen zertifizierten Installateur repariert
werden. Dadurch vermeiden Sie gefährliche Situationen.
Wenn der Timer defekt ist, darf das Gerät nicht verwendet werden.
Falls innerhalb von 48 Stunden nach dem ersten Bräunungsbad unvorhergesehene Reaktionen, wie z. B. Juckreiz, auftreten, sollten Sie das
Gerät nicht benutzen und Ihren Arzt konsultieren.
Bräunen Sie eine Körperpartie maximal einmal täglich. Vermeiden Sie es, sich am selben Tag übermäßig dem natürlichen Sonnenlicht
auszusetzen.
Warnung:
• Vermeiden Sie zu langes Bräunen, denn wie beim Sonnen unter natürlichem Sonnenlicht, kann eine zu intensive Bestrahlung unter
Sunshower zu Verletzungen der Haut und der Augen, sowie zu allergischen Reaktionen führen.
• Wiederholte Anwendungen können zu frühzeitiger Hautalterung oder Hautkrebs führen.
• Tragen Sie Unbedingt Die Mitgelieferten Schutzbrillen Um Verletzungen Und Verbrennungen Der Augennetzhaut Zu Vermeiden.
• Beachten Sie, Dass Bestimmte Arzneimittel, Duschprodukte und Kosmetika die Empfindlichkeit der Haut gegenüber der UV-Strahlung
erhöhen können.
• Sollten Sie Medikamente einnehmen oder schon früher unter Hautproblemen bei Sonnenbestrahlung gelitten haben, fragen Sie im
Zweifelsfall Ihren Arzt, bevor Sie Ihre Bräunungsanwendungen mit Sunshower beginnen.
24
ALLGEMEINE BRÄUNUNGSBEDINGUNGEN
Bräunen und Ihre Gesundheit
Ebenso wie in natürlichem Sonnenlicht dauert der Bräunungsvorgang auch bei diesem Gerät eine gewisse Zeit. Erste Effekte
werden erst nach mehreren Bräunungsbädern sichtbar. Wer sich zu lange dem ultravioletten Licht aussetzt - ob natürlichem
Sonnenlicht oder den Strahlen eines Bräunungsgeräts - kann einen Sonnenbrand bekommen. Neben vielen anderen
Faktoren, etwa dem übermäßigen Kontakt mit natürlichem Sonnenlicht, kann der unsachgemäße und zu häufige Gebrauch
eines Bräunungsgeräts das Risiko von Haut- und Augenproblemen erhöhen. Wie ausgeprägt sich solche Effekte zeigen,
hängt einerseits von der Art, der Intensität und der Dosis der UV-Strahlen ab und andererseits von der Empfindlichkeit
der betreffenden Person. Je intensiver Haut und Augen dem UV-Licht ausgesetzt sind, desto größer ist die Gefahr einer
Hornoder Bindehautentzündung, von Schäden an der Netzhaut, Grauem Star, vorzeitiger Hautalterung und Hauttumoren.
Einige Medikamente und Kosmetika führen zu größerer Hautempfindlichkeit.
Wie lange und wie oft?
Halten Sie die vorgeschriebene Bräunungszeit, die abhängig ist von Ihrem Hauttyp, genau ein. (Die minimale Erythem-Dosis
ist 15 minuten). Wann Sie Hautrötung haben, warte mit Sonnen und fangen sie wieder an nach 7 Tagen.
1. Sehr helle Haut, extrem empfindliche Haut, keine Bräunung
2. Helle Haut, empfindliche Haut, langsame Bräunung
3. Helle bis hellbraune Haut, normaler Haut, einfache und langsame Bräunung
4. Braune, wenig empfindliche Haut, schnelle und tiefe Bräunung
-
-
-
-
-
-
Ein Bräunungskur dauert 10 bis 15 Tagen. Legen Sie zwischen dem ersten und dem zweiten Bräunungsbad eine Pause von
mindestens 48 Stunden ein. Nach dieser Bräunungskur empfehlen wir Ihnen, einige Zeit mit dem Bräunen auszusetzen.
Ungefähr einen Monat nach der Kur wird Ihre Haut einen Großteil der Bräune abgebaut haben. Jetzt können Sie mit einer
neuerlichen Anwendung beginnen.
Wenn Sie Ihre braune Farbe behalten wollen, setzen Sie die Anwendungen nicht ab, sondern machen Sie mit ein oder
zwei Sitzungen pro Woche weiter. Ob Sie sich dafür entscheiden, eine Weile mit dem Bräunen auszusetzen oder im oben
beschriebenen Rhythmus weiterzumachen, denken Sie auf jeden Fall daran, die höchste Anzahl von Bräunungsstunden nicht
zu überschreiten. Für Sunshower beträgt die höchste Anzahl von Bräunungsstunden 20(oder 1200 Minuten) pro Jahr und
Seite.
25
ALLGEMEINE BRÄUNUNGSBEDINGUNGEN
Was muss vor der Benutzung von Sunshower geschehen?
• Bestimmen Sie Ihren Hauttyp anhand Ihrer Hautfarbe (siehe Bräunungstabelle)
• Halten Sie sich an die empfohlenen Bräunungszeiten und die maximale Anzahl Bräunungsstunden pro Jahr.
• Setzen Sie sich keinesfalls am gleichen Tag übermäßigem Sonnenlicht aus.
• Entfernen Sie Cremes, Lippenstift und andere Kosmetika einige Zeit vor der Bräunungsanwendung
• Erwarten Sie nicht, dass Sunshower ein besseres und schnelleres Resultat liefert, als die Sonne.
Was sollten Sie während der Benutzung von Sunshower beachten?
• Tragen Sie also während des Bräunens immer die mitgelieferte Schutzbrille.
• Halten Sie eine Pause von 48 Stunden zwischen der ersten und der zweiten Anwendung von Sunshower ein.
• Halten Sie sich an den vorgeschlagenen Bräunungsabstand von 40 cm, um ein homogenes Bräunungsergebnis zu
erzielen. Drehen Sie Ihren Körper um von allen Seiten gleichmäßig bestrahlt zu werden.
• Vermeiden Sie, dass andere Personen, während Sie Sunshower benutzen, in das Licht des Gerätes schauen.
Beachten Sie in diesem Zusammenhang eine mögliche Schädigung der Augen.
• Verwenden Sie keine Schnellbräunungslotionen oder Cremes um den Bräunungsprozess zu beschleunigen.
• Verwenden Sie keine Cremes oder Lotionen gegen Sonnenbrand.
• Berühren Sie das Filterglas während oder kurz nach der Benützung nicht. Es kann warm werden.
Was können Sie nach der Benützung von Sunshower tun?
• Falls Ihre Haut nach der Bräunung spannt, verwenden Sie eine Feuchtigkeitscreme.
• Falls Sie nach dem Duschen weiter bräunen wollen, trocknen sie sich vorher ab.
26
GEBRAUCH VON SUNSHOWER
E
M
F
N
I
J
K
L
G
H
GEBRAUCH VON SUNSHOWER
BEDIENUNG VON SUNSHOWER>ZU HAUSE
Wie starte ich eine Standard-Ganzkörper-Anwendung?
- Drücken sie auf den Start-Knopf (G): das Display wird aktiviert.
- Drücken Sie noch einmal auf den Start-Knopf (G): alle Lampen brennen 10 Minuten lang.
Wie starte ich eine individuell angepasste Sitzung?
- Drücken sie auf den Start-Knopf (G): das Display wird aktiviert.
- Passen Sie jetzt die Zeit an (maximal 20 Minuten), indem Sie auf den +Knopf (F) oder auf den -Knopf (E) drücken.
Die Zeit kann auch noch während der Anwendung angepasst werden.
27
GEBRAUCH VON SUNSHOWER
- Auswahl der Lampen: die Tasten (I,J,K,L) auf dem Display korrespondieren mit den HPA-Lampen. Diese werden normalerweise alle 5 gleichzeitig aktiviert. Falls Sie eine eigenen Zusammenstellung wünschen, können Sie durch Drücken
der gewünschten Lampentaste (I,J,K,L) die Strahler an- oder ausschalten. Die unterste Taste bedient die unteren beiden
Lampen. Während der Anwendung kann diese Funktion nicht mehr geändert werden.
- Wenn Sie die Lampen ausgewählt haben, drücken Sie noch einmal auf den Startknopf (G): Ihr Wunschprogramm
startet jetzt für die ausgewählte Zeit.
Was kann ich während der Bräunungssitzung einstellen?
- Während der Bräunung können Sie die Zeit bis maximal 20 Minuten anpassen.
- Eine Minute vor Ende der eingestellten Zeit ertönt ein Signal, das Ihnen die Möglichkeit gibt, die Bräunungszeit anzupassen.
- Während des Bräunens können die HPA-Lampen nicht mehr ausgewählt werden.
Was passiert nach dem Ausschalten von Sunshower?
- Sunshower kühlt nach der Anwendung 3 Minuten ab, bevor Sie das Gerät wieder verwenden können (das “Cooldown
- Symbol” (N) brennt).
- Solange das “Cooldown - Symbol” (N) brennt (ca. drei Minuten) ist das Gerät im Nachkühlmodus und kann nicht
benutzt werden.
Wie unterbreche ich eine Sunshower-Anwendung?
- Wenn Sie auf den Stopp-Knopf (H) drücken, beenden Sie die Anwendung vorzeitig. Danach kühlt Sunshower automatisch während drei Minuten ab. Das “Cooldown - Symbol” (N) brennt.
KOMMERZIELLER GEBRAUCH
Wie starte ich Sunshower?
Nach Einwurf der entsprechenden Münze in den Münzautomaten werden alle Lampen des Gerätes automatisch aktiviert.
Was kann ich während der Bräunungsitzung einstellen?
Während des Bräunens können Sie nur die Anwendung vorzeitig beenden. Drücken Sie dazu auf den Stop-Knopf (H).
Sie haben keine Möglichkeit die Zeit anzupassen oder Lampen auszuwählen.
28
GARANTIE UND SERVICE
Installation von Sunshower
Die Endmontage muss durch eine von Sunshower anerkannte Installationsfirma durchgeführt werden. Das Spezial-geschäft,
bei dem Sie Ihr Gerät gekauft haben, wird dafür sorgen. Ein zertifizierter Installateur wird die Installation von Sunshower
vornehmen und das Gerät nach Überprüfung und Überseinstimmung mit den Normen mit einem Prüfsiegel versehen. Ihr
Sunshower Garantierzertifikat ist ausschließlich zusammen mit diesem Prüfsiegel gültig.
Garantiebeschränkungen
Die folgenden Teile fallen nicht unter die internationale Garantie:
• Die Philips HPA Cleo Swift 400 Lampen
• Das beschichtete Glas
HAFTUNGSBEGRENZUNG
Sunshower haftet ausschließlich für Produkt- und Entwurfsmängel. Das Unternehmen kann für die Konsequenzen aus
unsachgemäßem Gebrauch des Gerätes oder für den Verstoß gegen örtliche Regeln und Rechte nicht verantwortlich
gemacht werden.
PROBLEME LÖSEN
Fehlermeldungen
Falls Ihr Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert oder eine Wartung nötig ist, sind zwei Arten von Fehlermeldungen auf
dem Display (M) möglich:
1. Er + UI: Temperatur/ Glasabschluß Fehlermeldung
2. LA + blinkende Lampen: Meldung Überschreitung der Brennstunden
1. Was ist zu tun, wenn Er + UI auf dem Display (M) sichtbar ist?
Dies bedeutet, dass eine Fehlermeldung betreffend die Temperatur oder den Glasabschluß vorliegt. Kontrollieren Sie ob
die Lüftungsgitter (Lufteinlass- und Luftauslassöffnungen) blockiert sind. Ist dies nicht der Fall, nehmen sie umgehend Kontakt mit Ihrem Sunshower Installateur auf. Die Daten finden Sie auf dem Garantieschein. Weitere Informationen finden
Sie auch auf unserer Homepage www.Sunshower.nl.
Benutzen Sie die Dusche sicherheitshalber nicht mehr, oder schalten Sie den Strom im Zählerkasten aus. Öffnen Sie das
Gerät niemals eigenhändig.
2. Was ist zu tun, wenn LA + blinkende Lampen auf dem Display (M) sichtbar sind?
Dies bedeutet, dass die Brennstunden Ihrer Philips HPA Cleo Swift 250-500 Lampen in Überseinstimmung mit den Herstellervorschriften überschritten sind. Die UV-Lampen müssen nun ausgetauscht werden. Durch nochmaliges drücken auf
den Startknopf (G) können Sie Ihr Gerät weiterhin benutzen, es wird jedoch empfohlen, Kontakt mit Ihrem Sunshower
Installateur aufzunehmen und die Lampen austauschen zu lassen. Die Daten finden Sie auf dem Garantieschein. Es ist nicht
erlaubt, die Lampen selbst auszutauschen.
29
REINIGUNG UND WARTUNG VON SUNSHOWER
Die Vorderseite des Gerätes ist das einzige Teil, das vom Benutzer gereinigt werden darf. Es besteht aus der Zierleiste (A),
dem speziell beschichteten Glas (B) und dem Display (C).
Reinigungsempfehlung für das beschichtete Glas
Die Glasplatte (B) ist mit einer speziellen Beschichtung behandelt, um die Gefahr von Verkalkung zu reduzieren. Verschmutzungen und Flecken entfernen Sie am besten mit einer kleinen Menge Sunshower-Cleaner (R) und unter Zuhilfenahme des Sunshower Pads (Q). Ziehen Sie die nasse Oberfläche anschließend mit einem Gummiwischer trocken oder
verwenden Sie ein weiches Tuch oder Fensterleder. Die Oberfläche trocknet dann gleichmäßig. Um die Beschichtung zu
pflegen, verwenden Sie Sunshower After Care (S). Verwenden Sie auf keinen Fall Glasreiniger oder Allesreiniger, da dies
oft zu “Trocknungsflecken” führt und/oder einen Belag hinterlässt.
Für die längerfristige Wartung wird die Verwendung von After Care empfohlen. Dieses Produkt versieht das Glas mit einer
Schutzschicht, sodass Anschläge sich weniger leicht auf der Glasplatte absetzen können. Sie können Sunshower After Care
über www.Sunshower.nl bestellen.
Sicherheitsanweisungen
• Bewahren Sie Sunshower Glass Cleaner und Sunshower After Care außer Reichweite von Kindern auf.
• Nicht einnehmen. Bei versehentlicher Einnahme als Vorsorgemaßnahme Wasser trinken und sofort einen Arzt
konsultieren.
• Kontakt mit den Augen vermeiden. Bei eventuellem Kontakt die Augen gründlich mit Wasser ausspülen.
Wie bestelle ich ein neues Reinigungspaket?
Falls Sie ein neues Reinigungspaket or Sunshower After Care benötigen, finden Sie Informationen auf unserer Homepage
www.Sunshower.nl oder wenden Sie sich an Ihr Händler.
AUSTAUSCH DER LAMPEN
Die UV-Ausgangsleistung der Bräunungslampen nimmt im Laufe der Zeit ab. Dies geschieht bei normalem Gebrauch nach
einigen Jahren. Die Leistungsdauer der Philips HPA Cleo Swift 400 Lampen beträgt zwischen 600 und 800 Stunden. Nach
600 Brennstunden beginnen die LED-Anzeigen am Display (O) zu blinken, nachdem Sie auf den Startknopf (G) gedrückt
haben. Durch nochmaliges betätigen des Startkopfes (G) können Sie Sunshower weiterhin benutzen. Wir empfehlen
Ihnen, Ihren Sunshower Installateur zu kontaktieren und die Lampen austauschen zu lassen. Im Sinne Ihrer Sicherheit und
um Garantien und Haftungen nicht zu verletzen ist es nicht erlaubt, die Lampen selbst auszutauschen.
Im Sinne Ihrer Sicherheit und um Garantien und Haftungen nicht zu verletzen ist es nicht erlaubt, die Lampen selbst
auszutauschen.
30
ZUM SCHLUSS
Mit Sunshower werden Sie in kurzer Zeit und mit geringem Aufwand gut und vital aussehen. Sunshower wünscht Ihnen
viel Spaß und eine gesunde Bräune mit Ihrer Neuerwerbung! Sollten Sie Tipps und Beschwerden haben, senden Sie uns
ein Mail an: info@Sunshower.nl
SUNSHOWER, COLOUR YOUR LIFE!
Technische Kennwerte
Volt / Frequenz230 V~ / 50Hz
Vermögen2200 W
Dimensionen hbt1982 x 420 x 220 mm
Einbauraum200 mm
Netto Gewicht
42 kg
UV Klasse
type 3
IEC Klasse
I Vermögen Lampen
400 Watt
Lamp typ
Philips HPA Cleo Swift 400
Sicherheit
ENEC, KEMA, CE, GS 31
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising