Congratulations on your purchase of the revolutionary Slow Juicer

Congratulations on your purchase of the revolutionary Slow Juicer
Comfortjuicer
99274
Slow juicer
Handleiding
Bedienungsanleitung
Mode d‘emploi
Manual
Inhoud
Nederlands ..................................................................................................................................... 3
Deutsch ......................................................................................................................................... 10
Français ......................................................................................................................................... 18
English........................................................................................................................................... 26
Nederlands
Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van de revolutionaire Comfortjucier Slow Juicer model
99274, een doorbraak die u helpt bij het maken van vers sap voor uw hele familie. De Slow
Juicer gebruikt LSTS (Low Speed Type Screw) technologie om stevig fruit en groenten uit te
knijpen en te persen, zodat u alle voedingsstoffen, vitaminen en enzymen kunt proeven in een
geweldig smakende sap.
De meeste traditionele sapcentrifuges mixen, versnipperen en vermalen de ingrediënten tijdens
het maken van sap, waardoor warmte ontstaat en de meeste voedingsstoffen, vitaminen en
enzymen, verloren gaan. Hierdoor houdt u een flauw smakend en dof sapje over.
Met LSTS krijgt u rijk gekleurde sap, die beter smaakt en oogt en bovendien beter voor uw
gezondheid is. Het bewijs zit in de kleur!
SPECIFICATIES
Spanning: AC220-240V
Vermogen: 150W
Frequentie: 50Hz
Snelheid: 80-90 TPM
Standaard gebruikstijd: Minder dan 30 minuten continu
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
De volgende elementaire voorzorgsmaatregelen moeten bij het gebruik van dit elektrische
apparaat altijd worden gevolgd:
1. Lees de HANDLEIDING en bekijk de ONDERDELEN zorgvuldig vóór gebruik.
2. Zorg er voordat u de stekker in het stopcontact steekt voor dat de spanningsmarkering
(220-240V) op het apparaat overeenkomt met de spanning van het lichtnet in uw woning
om schade aan het apparaat te voorkomen.
3. Plaats het netsnoer, de stekker of de basis van het apparaat niet in water of andere
vloeistoffen om te beschermen tegen elektrische schokken. Laat het netsnoer niet over de
rand van een tafel of aanrecht hangen en laat het geen contact maken met hete
oppervlakken.
4. Dit apparaat is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
5. Controleer de zeef bij elk gebruik van het apparaat. Als u scheurtjes of schade ziet, gebruik
het apparaat niet en neem contact op met het dichtstbijzijnde service center.
6. Als het netsnoer is beschadigd, laat het vervangen door de fabrikant, zijn
vertegenwoordiger of een soortgelijk gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen.
7. Haal de stekker uit het stopcontact wanneer niet in gebruik.
8. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met
verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of gebruik aan ervaring en
kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies over het gebruik van het apparaat
hebben ontvangen door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
9. Houd toezicht op kinderen zodat ze niet spelen met het apparaat.
10. Klem alle onderdelen altijd stevig vast op hun plaats voordat u de motor inschakelt. Maak
de klem niet los als het apparaat in werking is.
11. Raak bewegende onderdelen niet aan. Zorg ervoor dat de motor is gestopt voordat u begint
met de (de)montage.
12. Plaats het apparaat niet op of in de buurt van warm gas, elektrische branders of in een
verwarmde oven.
13. Haal de stekker uit het stopcontact als u het apparaat wilt loskoppelen. Gebruik niet het
contact op het apparaat. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan de
beoogde doeleinden.
14. Blijf altijd in de buurt van het apparaat als het in werking is.
15. Demonteer de basis niet.
16. Steek geen vreemde voorwerpen in het apparaat.
17. Gebruik het apparaat niet continu voor meer dan 30 minuten.
ONDERDELEN
1
1
2
10
3
9
4
11
12
13
Zoals hieronder getoond, de vulopening moet naar
de markering “close” op de basis van het apparaat
5
zijn gericht om het apparaat te kunnen gebruiken.
6
7
WAARSCHUWING
ZORG ER VÓÓR GEBRUIK VOOR DAT ALLE
ONDERDELEN STEVIG OP HUN PLAATS ZIJN
GEMONTEERD.
NIET GEBRUIKEN ZONDER VOEDSEL.
8
14
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Stamper
Vulopening
Perskegel
Fijnmazig filter
Roterende wisser
Kom
Pulpuitgang
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Sapuitgang
Boven gedeelte
Basis
Reinigingsborstel
Pulp opvangbak
Fruit en groenten snijder
Sorbet ijs accessoire
VOOR GEBRUIK
De Slow Juicer 99274 komt vrijwel geheel gemonteerd uit de doos. We raden aan het apparaat
vóór het eerste gebruik uit elkaar te halen en alle verwijderbare onderdelen te wassen met
warm water en een mild vloeibaar reinigingsmiddel. Grondig schoonspoelen met water en aan
de lucht laten drogen. Dit zal sporen van stof of residuen van het fabriceren of transporteren
verwijderen. Dompel de motorbasis van de Slow Juicer nooit onder in water of andere
vloeistoffen.
MONTAGE
1. Monteer de kom op de basis.
- Zorg ervoor dat de kom volledig op de as
van de basis past.
- Draai de kom om hem te vast te zetten.
Kom
Basis
Rode stip op
filter
Roterende
Filter
wisser
2. Monteer het filter + roterende wisser in de
kom.
- Zorg ervoor dat de rode punt en de zwarte
pijl zijn uitgelijnd.
3. Plaats de vijzel in het midden van de kom.
Perskegel
Grijze stip op
Vulopening
de vulopening
Grijze stip op
de kom
4. Plaats de vulopening op de kom.
- Zorg ervoor dat de grijze stip op de
vulopening en de rode stip op de kom
gelijk staan.
Bovenaanzicht
-
Zorg ervoor dat de grijze stip op de
vulopening naar de markering “closed” op
de basis is gericht.
Sluiten
Bovenaanzicht
-
- Openen
Draai de stappen om Wanneer u het
apparaat wilt demonteren.
OPMERKINGEN
Onder de kom, zit een siliconen pad die voorkomt dat sap kan weglopen uit de pulpuitgang.
Zorg er bij gebruik van de Slow Juicer voor dat de siliconen pad stevig op zijn plaats zit. U kunt
de pad eruit schuiven tijdens het reinigen.
GEBRUIK
1. Sluit het netsnoer aan op een geaard stopcontact zodra alle onderdelen stevig zijn
gemonteerd.
2. Plaats de pulp opvang bak onder de pulpuitgang, en plaats een glas onder de tuit voor sap.
3. De aan/uit-knop van de sapcentrifuge heeft drie standen
- ‘ON’ (I)-Dit start de motor voor het maken van sap
- ‘OFF’ (0)-Dit stopt de motor
- ‘REV’(II)- Dit beweegt de vulbuis in de tegengestelde richting.
4. Zorg ervoor dat voordat u groenten of fruit in de sapcentrifuge plaatst, het grondig is
gewassen en schoongemaakt en snijd het in blokjes van gepaste grootte, zodat het
makkelijk in de vulopening past. Verwijder harde pitten voordat u begint met het maken
van sap.
OPMERKING: Het is belangrijk om harde groeten of fruit klein te snijden zodat het
persproces eenvoudiger verloopt.
5. Wanneer u voedsel plaatst in de Slow Juicer zal de vulbuis meestal het voedsel meteen naar
binnen trekken en onmiddellijk beginnen met het maken van sap. Maak, waar nodig,
gebruik van de meegeleverde stamper.
6. De Slow Juicer heeft een uniek en eenvoudig reinigingsproces die handig is bij het wisselen
tussen verschillende smaken en verschillende soorten fruit. Giet water door de vulopening
als u klaar bent. Dit zal de meeste restanten wegspoelen en daarna bent u direct weer klaar
om verder te gaan met het maken van sap.
OPMERKING: Dit is geen alternatief voor het reinigen van elk afzonderlijk onderdeel.
SORBETIJS MAKER
1. Plaats de “frozen ice” accessoire (14) op de plaats van de filter(4) en zet de perskegel in
de accessoire.
2. Zorg ervoor dat de deksel goed gesloten is.
3. Zet de slow juicer aan.
4. Plaats het bevroren fruit in de vulbuis, de Slow Juicer zal het fruit naar binnen trekken
en onmiddellijk beginnen met het maken van ijs. Maak, waar nodig, gebruik van de
meegeleverde stamper.
REINIGEN
1. Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.
2. Draai de vulopening tegen de klok in om te ontgrendelen.
3. Draai de kom tegen de klok in om de kom te ontgrendelen en til
het gehele onderdeel eruit.
4. Demonteer het bovenste gedeelte als volgt:
Vulopening
Perskegel
Filter
Roterende wisser
Kom
5. Gebruik de meegeleverde reinigingsborstel en maak alle gedemonteerde onderdelen
grondig schoon met behulp van een warm sopje.
- Gebruik geen schurende doekjes of vloeistoffen
- Reinig de basis van de sapcentrifuge met een vochtige doek.
- Droog alle onderdelen grondig voordat u ze opnieuw gebruikt.
SUGGESTIE
Carotenoïden kunnen vlekken veroorzaken. Carotenoïden zit in verschillende groeten, vooral
wortelen, daarom raden we aan de volgende reinigingsprocedures te volgen:
1. Biologisch afbreekbaar zeep in voldoende warm water om alle onderdelen te wassen.
2. Gebruik 1 deel warm water op 1 deel appelazijn.
3.
4.
5.
6.
1/2 dopje zuiveringszout in voldoende warm water om alle onderdelen te wassen.
1/4 kopje bleekwater in een wasbak vol met warm water.
Gebruik nooit sterke huishoudelijke schoonmaakmiddelen, ammoniak of schuurmiddelen.
Bleekwater helpt bij het verwijderen van vlekken veroorzaakt door bepaalde soorten fruit
en groenten. Als u echter geen bleekmiddel wilt gebruik, reinig de onderdelen dan zo snel
mogelijk na gebruik.
PROBLEMEN OPLOSSEN
Probleem
Apparaat werkt niet
Oplossing
- Controleer het netsnoer en de stroombron.
- Controleer of alle onderdelen juist zijn gemonteerd.
Apparaat loopt vast of stopt met - Controleer of de vulopening schoon is en niet
werken
geblokkeerd.
- Harde pitten moeten worden verwijderd vóór het
maken van sap.
- Zet het apparaat uit, en schakel voor 3 seconden in
de “reverse” stand.
- Demonteer het bovenste gedeelte en haal pulp uit
het apparaat.
- Haal de stekker uit het stopcontact zodra het
apparaat veilig is gestopt, verwijder grote stukken
voedsel en maak het apparaat schoon, steek de
stekker weer in het stopcontact en hervat het
gebruik.
Service
Als u na het lezen van deze gebruiksaanwijzing nog vragen heeft over het product, kunt u
contact opnemen met de Trebs klantenservice:
Telefoonnummer: 0900-TREBS (0900-873 27 28), € 1.00 per gesprek + reguliere kosten
telefonie.
Email: info@trebs.nl
Trebs BV
Thermiekstraat 1a
6361 HB Nuth
Nederland
Email: info@trebs.nl
Internet: www.trebs.nl
CE
Wees vriendelijk voor het milieu !
Uw apparaat bevat materialen die geschikt zijn voor hergebruik.
Lever deze in bij een milieuvriendelijk verzamelpunt of bij onze technische dienst.
Deutsch
Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des revolutionären Comfortjuicer slow juicer model 99274.
Ein technologischer Durchbruch für frischen Saft für die ganze Familie. Der Slow juicer nutzt die
LSTS-Technik (Low Speed Type Screw), um Obst und Gemüse zu zerdrücken und auszupressen.
Es bleiben dabei alle Nährstoffe, Vitamine und Enzyme in einem wohlschmeckenden Saft
enthalten.
Die meisten herkömmlichen Entsafter mixen, zerkleinern und mahlen das Fruchtfleisch beim
Entsaften wodurch Wärme entsteht, die zum Verlust der meisten Nährstoffe, Vitamine und
Enzyme führt, sodass Sie sich mit einem fad schmeckenden und langweiligen Saft zufrieden
geben müssen.
Mit LSTS erhalten Sie jedoch einen farbigen Saft, der besser schmeckt, besser aussieht und
besser für Sie ist. Der Beweis ist in der Farbe!
TECHNISCHE DATEN
Nennspannung: AC 220 - 240 V
Nennleistung: 150 W
Nennfrequenz: 50 Hz
Geschwindigkeit: 80 - 90 RPM
Standardbenutzung: Weniger als 30 Minuten kontinuierlicher Betrieb
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
Bei der Benutzung von elektrischen Geräten sollten grundsätzlich Sicherheitsvorkehrungen
getroffen werden. Dies betrifft insbesondere die folgenden:
1. Bitte lesen Sie die ANLEITUNG und BESCHREIBUNG DER GERÄTETEILE vor der
Inbetriebnahme.
2. Achten Sie darauf, dass die Spannungsangaben (220 - 240 V) auf dem Gerät der
Netzspannung bei Ihnen zu Hause entspricht, bevor Sie das Netzkabel an einer Steckdose
anschließen, um Schäden am Gerät zu vermeiden.
3. Zum Schutz gegen elektrische Schläge, tauchen Sie niemals das Netzkabel, -stecker oder das
Gerät in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Lassen Sie das Netzkabel nicht über Tischkanten
hängen und vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit heißen Oberflächen.
4. Dieses Produkt ist nur für den Hausgebrauch bestimmt.
5. Überprüfen Sie den Filter vor jeder Benutzung des Geräts. Wenn Risse oder
Beschädigungen zu erkennen sind, verwenden Sie das Gerät nicht und wenden Sie sich an
den nächstgelegenen Kundendienst.
6. Wenn das Netzkabel beschädigt wird, muss es vom Hersteller, dessen Kundendienst oder
eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um eventuelle Gefahren zu vermeiden.
7. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose heraus, wenn Sie das Gerät nicht benutzen.
8. Das Gerät sollte nicht von Kindern oder Personen mit eingeschränkten körperlichen oder
geistigen Fähigkeiten bzw. unter Reizarmut leiden, benutzt werden. Personen mit einem
Mangel an Erfahrung oder Wissen sollten das Gerät nur unter Aufsicht oder vorherige
Einweisung durch eine Person benutzen, die die Verantwortung für alle Beteiligten
übernimmt.
9. Kinder müssen so beaufsichtigt werden, das sichergestellt werden kann, dass sie nicht mit
dem Gerät spielen.
10. Achten Sie darauf, dass die Feststellklammern immer festgezogen sind, bevor der Motor
eingeschaltet wird. Öffnen Sie sie niemals während das Gerät in Betrieb ist.
11. Vermeiden Sie den Kontakt mit allen beweglichen Teilen des Geräts. Stellen Sie sicher, dass
der Motor komplett stoppt, bevor Sie das Gerät öffnen.
12. Stellen Sie das Gerät nicht auf oder in die Nähe von heißen Gas- oder Elektroherden bzw.
heißen Öfen auf.
13. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose heraus, wenn Sie das Gerät von der
Stromversorgung trennen wollen. Schließen Sie keine anderen Geräte an der gleichen
Steckdose an. Benutzen Sie das Gerät nicht für Zwecke, die nicht für dessen Benutzung
vorgesehen oder bestimmt sind.
14. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt in Betrieb.
15. Zerlegen Sie das Gerät nicht.
16. Führen Sie keine Fremdgegenstände in das Gerät ein.
17. Benutzen Sie das Gerät niemals länger als 30 Minuten fortlaufend.
ZUBEHÖRLISTE
1
1
2
10
3
9
4
11
12
13
Wie unten gezeigt, muss der Lebensmittelschacht
auf die "Close"-Markierung auf dem Gerätesockel
5
zeigen, damit das Gerät eingeschaltet werden kann.
6
WARNHINWEISE
7
8
VERGEWISSERN SIE SICH, DASS ALLE TEILE DES GERÄT
FEST AUFGESETZT SIND, BEVOR SIE DAS GERÄT
EINSCHALTEN.
14
NICHT OHNE LEBENSMITTEL IN BETRIEB NEHMEN.
1.
2.
3.
4.
5.
BEDIENUNG
6.
7.
Stopfer
Schacht
Schneckenschaube
Filter
Drehkorb
Becken
Fruchtfleischauswurf
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Saftaustritt
Aufsatz
Gerätsockel
Reinigungsbürste
Fruchtfleischauffang
Obst-und Gemüsespalter
Fruchteis Zubehör
Der Slow Juicer kann praktisch direkt nach dem Entpacken zusammengesetzt werden. Wir
empfehlen allerdings ihn vor der Inbetriebnahme auseinander zunehmen und die
abnehmbaren Teile in warmem Wasser mit einem biologisch abbaubaren, nicht scheuerndem
Flüssigreiniger abzuwaschen. Spülen Sie sie gründlich mit klarem Wasser ab und lassen Sie sie
an der Luft trocknen. Dies beseitigt Staubspuren oder Rückstände, die sich bei der Herstellung
oder beim Versand angesammelt haben. Tauchen Sie den Motorsockel des Slow Juicers niemals
in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
ZUSAMMENBAU
1. Setzen Sie die Schüssel auf den Sockel des
Geräts.
- Achten Sie dabei darauf, dass die Schüssel
vollständig auf die Motorwelle gesetzt wird.
Becken
- Drehen Sie die Schüssel, um sie zu verriegeln.
Motorsockel
Roter auf dem
Drehkorb
Filter
Filter
- Vergewissern Sie sich, dass der rote Punkt
und der schwarze Pfeil aufeinander
ausgerichtet sind.
3. Setzen Sie die Schneckenschraube in die
Mitte der Schüssel.
Schnecken
schraube
Grauen
Lebensmit
-telschach
t
2. Setzen Sie den Filter + Drehkorb in die
Schüssel
Punkt auf
Lebensmitt
elschacht
Roter auf
der
Schüssel
4. Setzen Sie den Lebensmittelschacht auf die
Schüssel.
- Vergewissern Sie sich, dass der graue Punkt
auf dem Lebensmittelschacht und der rote
Punkt auf der Schüssel aufeinander
ausgerichtet sind.
OBERSEITENANSICHT
SCHLIESSEN
Vergewissern Sie sich, dass der graue Punkt auf
dem
Lebensmittelschacht
auf
die
"Close"-Markierung am Gerätesockel zeigt.
ÖFFNEN
OBERSEITENANSICHT
Wenn Sie das Gerät wieder auseinander
nehmen wollen, gehen Sie vorsichtig auf
umgekehrte Weise vor.
HINWEISE
Unter der Schüssel befindet sich ein Silikonkissen, das verhindert, dass Saft aus dem
Fruchtfleischauswurf austritt. Wenn Sie den Slow Juicer benutzen, achten Sie darauf, dass das
Silikonkissen fest auf seinem Platz sitzt. Sie können das Kissen zur Reinigung herausschieben.
Silikonkissen
BEDIENUNG
1. Nachdem alle Teile sicher montiert sind, schließen Sie das Netzkabel an eine geeigneten
Stromquelle.
2. Setzen Sie den Fruchtfleischauffang unter den Fruchtfleischauswurf und ein Glas unter den
Saftaustritt.
3. Der Entsafter verfügt über drei Leistungsstufen.
"ON" (I)- Dies startet den Motor für die Saftherstellung
"OFF" (0)- Dies stellt das Gerät wieder aus
"REV" (II) - Diese Funktion bewegt die Schneckenschraube in
die entgegengesetzte Richtung.
4. Bevor Sie die Lebensmittel in den Entsafter geben, vergewissern Sie sich bitte, dass sie
gründlich gewaschen und gereinigt wurden, sowie auf eine geeignete Größe zurecht
geschnitten wurden, sodass sie problemlos in den Lebensmittelschacht passen. Bitte
entfernen Sie alle harten Kerne vor der Saftherstellung.
5. In den meisten Fällen zieht die Schneckenschraube die Lebensmittel ohne Hilfe nach unten,
wenn sie in den Slow Juicer gegeben werden und der Entsaftungsvorgang startet sofort. Bei
bestimmten Lebensmitteln ist es nötig mit dem mitgelieferten Stopfer etwas Druck
auszuüben.
6. Der Slow Juicer verfügt über eine einzigartige, einfache Reinigungsvorrichtung, die beim
Wechsel zwischen verschiedenen Geschmacksrichtungen von Säften und Früchten benutzt
werden kann. Wenn Sie bereit für den nächsten Saft sind, gießen Sie einfach Wasser in den
Lebensmittelschacht. Dies spült die meisten Rückstande heraus und Sie können weiter
entsaften.
HINWEIS: Dies ist keine Alternative zu einer vollständigen Reinigung der einzelnen,
auseinander genommenen Teile.
FRUCHTEIS MACHEN
1. Setzen Sie das Zubehör für Fruchteis (14) auf den Platz des Filter (4) und setzen Sie den
Schneckenschraube in das Zubehör.
2. Stellen Sie sicher, dass der Deckel richtig geschlossen ist.
3. Setzen Sie den Slowjuicer an mit den on/off schalter.
4. Legen Sie die gefrorenen Früchten ins Füllrohr. Die Schneckenschraube zieht die
gefrorenen Früchte ohne Hilfe nach unten. Bei bestimmten Früchten ist es nötig mit
dem mitgelieferten Stopfer etwas Druck auszuüben.
REINIGUNG
1. Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es von der
Stromversorgung ab.
2. Drehen Sie den Lebensmittelschaft entgegen dem
Uhrzeigersinn, um ihn zu entriegeln.
3. Drehen Sie die Schüssel entgegen dem Uhrzeigersinn, um sie
zu entriegeln und heben Sie sie zusammen mit den übrigen
Geräteteilen vom Sockel herunter.
4. Nehmen Sie den Aufsatz dann in der folgenden Reihenfolge auseinander.
Schacht
Schneckenschraube
Filter
Drehkorb
Becken
5. Mit der beiliegenden Reinigungsbürste können Sie alle abgenommenen Teile gründlich mit
warmem Spülmittelwasser reinigen.
Verwenden Sie keine scheuernden Tüchern oder Flüssigkeiten.
Spülen Sie niemals den Gerätesockel mit Wasser ab.
Trocknen Sie alle Zubehörteile vor der Wiederverwendung ab.
EMPFEHLUNG
Aufgrund der starken Färbungseigenschaften von Carotinoiden, die sich in vielen Gemüsesorten,
vor allem Karotten, befinden, empfehlen wir Ihnen das folgende Verfahren zur Reinigung:
1. Biologisch abbaubares Reinigungsmittel in genug warmem Wasser, um die zu reinigenden
Teile abzudecken.
2. 1 Teil warmes Wasser mit 1 Teil Apfelessig vermischen.
3. 1/2 Kappe Backpulver in genug warmem Wasser, um alle Teile abzudecken, auflösen.
4. 1/4 Tasse Bleichmittel in der Spüle mit warmem Wasser vermischen.
5. Verwenden Sie niemals starke Reinigungsmittel, Ammoniak oder Scheuermittel.
6. Bleiche hilft bei der Entfernung der Flecken, die durch einige Früchte und Gemüse
verursacht werden. Wenn Sie allerdings KEINE Bleiche verwenden möchten, reinigen Sie die
Teile so schnell wie möglich nach dem Gebrauch.
FEHLERBEHEBUNG
PROBLEM
Das Gerät nicht
funktioniert
Das Gerät klemmt
oder aufhört sich
zu bewegen
BEHEBUNG
- Überprüfen Sie das Netzkabel und die Stromversorgung
- Überprüfen Sie, ob alle Teile korrekt montiert wurden
- Überprüfen Sie, ob der Lebensmittelschacht frei und nicht blockiert ist
- Harte Kerne müssen vor der Saftherstellung entfernt werden
- Stellen Sie das Gerät aus, und schalten Sie für 3 Sekunden in den
Rückwärtsbetrieb
- Nehmen Sie den Aufsatz ab und entfernen Sie das Fruchtfleisch
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose heraus, sobald Maschine
klemmt, entfernen Sie alle großen Lebensmittelstücke und reinigen Sie
das Gerät. Schließen Sie es dann wieder an der Stromversorgung an und
fahren Sie mit dem Entsaften fort.
Kundendienst
SERVICE
Der Service in Deutschland wird durchgeführt von:
TREBS Service
Service Center Feuerbach KG
Cornelius Straße 75
40215 Düsseldorf
Tel 0211-381007
Fax 0211-370497
E-Mail: trebs-service@t-online.de
Internet: www.trebs-service.de
CE
Entsorgung von Abfällen
Dieses Gerät darf nicht zusammen mit den Haushaltsabfällen entsorgt werden. Jeder
Verbraucher ist verpflichtet, alle elektrischen oder elektronischen Geräte, ob sie nun
Schadstoffe enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle in der eigenen Stadt oder
beim Fachhandel abzuliefern. Einzelheiten zur Entsorgung von Abfällen erfragen Sie
bitte bei Ihrer Gemeinde oder im Fachhandel.
Français
Vous venez d'acquérir le Comfortjuicer Slow Juicer model 99274 révolutionnaire, une réelle
innovation dans le domaine des jus de fruits frais pour la votre famille, et nous vous en
félicitons. Le Slow Juicer exploite la technologie LSTS (Low Speed Type Screw) (Vis à vitesse
lente) qui permet de bien serrer et presser les fruits et légumes, pour que vous puissiez ainsi
bénéficiers de tous les nutriments, vitamines et enzymes qui forment le goût d'un jus de fruit
digne de ce nom.
La plupart des presse-agrumes classiques mélangent, déchiquettent et broient lorsqu'ils
extraient le jus, créant ainsi de la chaleur qui aboutit à la perte de la majeure partie des
nutriments, vitamines et enzymes, et vous laissent avec un jus de fruit banal et peu engageant à
regarder.
Avec le LSTS vous obtenez un jus de fruit à la couleur riche, bien meilleur au goût et à l'œil, et
bien meilleur pour votre santé. La preuve se trouve dans la couleur !
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Gamme de puissance électrique :
Puissance nominale : 150 W
220 à 240 V
Fréquence Nominale : 50 Hz
Vitesse : 80 à 90 tours-minute
Temps d'utilisation standard : moins de 30 minutes en continu
CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
Lorsque l'on utilise des appareils électriques, il convient de respecter les mesures de sécurité de
base qui s'imposent, et qui comprennent notamment les instructions suivantes :
1. Nous vous prions de bien vouloir lire attentivement les DIRECTIVES et repérer les DIVERS
ÉLÉMENTS avant de mettre en route l'appareil.
2. Assurez-vous que l'indication du voltage (220-240V) située sur l'appareil correspond à la
force du courant de votre domicile avant de brancher le cordon d'alimentation, ceci afin
d'éviter d'endommager l'appareil.
3. Pour vous protéger des risques d'électrocution, ne placez pas le cordon d'alimentation, ou
la prise, ou encore la base de l'appareil dans de l'eau ni dans tout autre liquide. Ne laissez
pas le cordon pendre au bord de la table ou du plan de travail, ni en contact avec des
surfaces brulantes.
4. Cet appareil est conçu uniquement pour un usage domestique.
5. Vérifiez la passoire à chaque fois que vous envisagez d'utiliser l'appareil. Si vous constatez
l'apparition d'une fêlure ou d'un dommage quelconque, veuillez renoncer à l'utilisation de
l'appareil et contacter immédiatement le réparateur le plus proche.
6. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il est nécessaire de le faire remplacer par le
fabricant, par son service après-vente ou par une personne qualifiée afin d'éviter tout
risque.
7. En cas de non utilisation de l'appareil, débranchez-le de la prise de courant.
8. Cet appareil n'est pas conçu pour une utilisation par des personnes (y compris les enfants) à
capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de
connaissances, sauf dans le cas où une personne responsable de leur sécurité leur ont
appris à utiliser de l'appareil.
9. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
10. Avant de mettre le moteur en route, fixez bien en place tous les éléments. Ne les détachez
surtout pas pendant que l'appareil fonctionne.
11. Evitez de toucher les pièces en mouvement. Assurez-vous que le moteur est bien
totalement à l'arrêt avant de séparer les éléments.
12. Ne placez pas l'appareil sur le gaz ou sur une plaque chauffante, ou à proximité de ces
derniers, ni dans un four chaud.
13. Pour débrancher l’appareil, sortez la fiche de la prise murale. Ne vous servez pas de la prise
de branchement située sur l'appareil. Ne vous servez pas de cet appareil à un usage
différent de celui pour lequel il est conçu, ou à d'autres objectifs.
14. Ne laissez pas l'appareil en marche si vous devez vous en éloigner.
15. Ne démontez pas la base.
16. N'introduisez pas d'objets étrangers dans l'appareil.
17. Ne dépassez pas trente minutes d'utilisation en continu.
LISTE DES PIECES
1
1
2
10
3
9
4
11
12
13
Comme il est indiqué ci-dessus, le bord du tube
d'alimentation doit correspondre au signe « fermeture » de
5
la base pour que l'appareil puisse fonctionner.
6
ATTENTION
7
ASSUREZ-VOUS QUE TOUTES LES PIECES SOIENT BIEN
8
FIXEES AVANT DE METTRE EN ROUTE. NE PAS FAIRE
FONCTIONNER L'APPAREIL SANS QU'IL CONTIENNE
14
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Poussoir
Tube d’alimentation
Vrille
Passoire
Panier rotatif
Bol
Tube de sortie de la pulpe
DES PRODUITS ALIMENTAIRES.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Tube de sortie du jus de fruits
Partie supérieure
Base
Brosse d’entretien
Récupérateur de pulpe
Récupérateur de fruits et légumes
Accessoire pour la glace de sorbet
(frozen ice)
FONCTIONNEMENT
Le Slow Juicer est pratiquement complètement monté à sa sortie de l'emballage. Nous vous
suggérons de le désassembler et de laver les pièces détachables à l'eau chaude mélangée à un
liquide détergent biodégradable et non abrasif avant la première utilisation. Rincez
soigneusement à l'eau et laissez sécher à l'air libre. Ceci éliminera les traces éventuelles de
poussière ou les résidus liés à la fabrication ou à l'expédition. Ne plongez jamais la base moteur
du Slow Juicer dans de l'eau ni dans tout autre liquide.
ASSEMBLAGE
1. Posez le bol sur la base.
- Assurez-vous que le bol soit complètement
enfoncé sur l'arbre-moteur de la base.
- Tournez le bol pour vériefier la fermeture
complète.
Bol
Point rouge
sur la passoire
Passoire
Panier Rotatif
2. Assemblez la passoire et le panier rotatif à
l'intérieur du bol.
- Assurez-vous que le point rouge et la
flèche noire sont alignés.
3. Placez la vrille au centre du bol.
Vrille
Point gris du
Tube
d'alimentati
on
4. Positionnez le tube d'alimentation sur le
tube
haut du bol.
d'alimentation
- Assurez-vous que le point gris du tube
d'alimentation coïncide avec le point rouge
du bol.
Point gris du bol
Vue du haut
-
Assurez-vous que le point gris du tube
d'alimentation pointe vers la position
Fermer inscrite sur la base.
-
Procédez à l’inverse avec précaution au
moment du démontage.
Fermer - Ouvrir
Vue du haut
REMARQUES
Il y a sous le bol un coussin de silicone qui empêche le jus de sortir par l'éjecteur de pulpe.
Lorsque vous utilisez le Slow Juicer, veillez à ce que le coussin de silicone soit bien en place.
Vous pouvez faire glisser ce coussin lorsque vous nettoyez l'appareil.
Coussin de silicone
FONCTIONNEMENT
1. Une fois que toutes les pièces ont été bien fixées, branchez le cordon d'alimentation dans
une prise adaptée à cet usage.
2. Placez le bol collecteur de pulpe sous le tube de sortie de pulpe, et un verre sous l'orifice de
sortie du jus.
3. Le presse-agrumes électrique comporte trois positions :
- ‘ON’ (I)- Ceci démarre le moteur pour extraire le jus.
- ‘OFF’(0)- Ceci arrête le fonctionnement.
- ‘REV’(II)- Ceci inverse le mouvement de la vrille.
4. Avant de mettre de la nourriture dans le presse-agrumes,
vérifiez que tous ces ingrédients ont été soigneusement lavés et nettoyés, et coupez tous
les ingrédients à une dimension convenable pour qu'ils passent facilement par le tube
d'alimentation. Veuillez ôter tout noyau dur avant d'extraire le jus.
5. Dans la majorité des cas, lorsque vous introduisez des ingrédients dans le Slow Juicer, la
vrille entraînera la nourriture, et commencera tout de suite le processus d'extraction. Vous
aurez peut-être parfois à utiliser le poussoir fourni avec l'appareil.
6. Le Slow Juicer est doté d'un processus de nettoyage très simple lorsque l'on traite différents
parfums de fruits ou de jus. Lorsque vous êtes prêt, contentez-vous de verser tout
simplement de l'eau par l'orifice du tube d'alimentation. Ceci permet d'évacuer par rinçage
la plus grande partie des résidus, et vous êtes tout de suite prêt à poursuivre l'extraction du
jus.
REMARQUE : Ceci ne constitue cependant pas une alternative suffisante à un nettoyage
complet de chaque partie après démontage.
SORBETIERE
1. Placez l’accessoire “frozen ice” (14) sur la place de la filtre (4) et placez la vrille dans
l’accessoire.
2. Occupez que le couvercle est fermé.
3. Placez les fruit congelés dans les tuyaux, l’appareil va tirer le fruit et commencerez de
faire la glace immédiatement. Quand nécessaire, utilisez le pilon.
NETTOYAGE
1. Eteignez la machine, et débranchez-la de la source
d'alimentation électrique.
2. Faites tourner le tube d'alimentation dans le sens inverse des
aiguilles d'une montre, afin de le débloquer.
3. Faites tourner le bol dans le sens inverse des aiguilles d'une
montre jusqu'à la position « débloqué » et enlevez l'ensemble
en le soulevant.
4. Démontez l'unité supérieure dans l'ordre suivant :
Tube d’alimentation
Vrille
Passoire
Panier rotatif
Bol
5. A l'aide de la brosse de nettoyage fournie avec l'appareil, nettoyez soigneusement à l'eau
savonneuse chaude chacune des pièces démontées.
Ne vous servez pas de chiffons ou de liquides abrasifs.
Ne rincez pas la base du presse-agrumes électrique.
Séchez toutes les pièces avant de réutiliser l'appareil.
SUGGESTIONS
En raison de la capacité puissante des caroténoïdes que l'on trouve dans beaucoup de légumes
à provoquer des taches, tout particulièrement dans les carottes, nous recommandons les
procédures de nettoyage suivante :
1. Recouvrir tous les éléments dans de l'eau chaude additionnée de lessive biodégradable.
2. Mélanger une petite quantité d'eau chaude à une quantité identique de vinaigre de cidre.
3. Mélanger la moitié d'une petite boîte de bicarbonate de soude à une quantité d'eau
suffisante pour recouvrir l'ensemble des pièces.
4. 1/4 de tasse de javellisant dans un évier d'eau chaude.
5. Ne jamais utiliser de produits nettoyants puissants destinés à une utilisation domestique,
de l'ammoniac ou des abrasifs.
6. L'eau de javel aide à faire partir les taches provoquées par quelques fruits ou légumes.
Toutefois, si vous préférez NE PAS utiliser d'eau de javel, nettoyez les pièces dès que
possible après avoir terminé.
DEPANNAGE
PROBLEM
La machine ne fonctionne pas.
SOLUTION
- Vérifiez le cordon d'alimentation ainsi que la source
d'alimentation électrique.
- Vérifiez que tous les éléments sont assemblés
correctement.
La machine se bloque ou cesse - Vérifiez que le tube d'alimentation est vide et non
de fonctionner.
bloqué.
- Il est conseillé d'ôter tous les noyaux durs avant
d'extraire le jus.
- Eteignez la machine, et relancez-la en marche arrière
pendant 3 secondes.
- Démontez la partie supérieure et enlevez la pulpe.
- Débranchez le cordon d'alimentation une fois que la
machine ne présente plus de risque, enlevez les
ingrédients de grande dimension et nettoyez-les,
rebranchez et remettez en marche.
Service
Pour toute question, contactez le service clientèle Trebs :info@trebs.nl
Trebs BV
Thermiekstraat 1a, 6361 HB, Nuth, Nederland, Email: info@trebs.nl, Internet: www.trebs.nl
Élimination de l’appareil
Cet appareil ne doit pas être placé avec les ordures ménagères. Chaque
consommateur doit
ramener les appareils électriques ou électroniques, qu’ils contiennent des substances
nocives ou non, à un point de collecte de sa commune ou dans le commerce afin de
permettre leur élimination écologique.
Retirez la pile avant de jeter l’appareil. Ne mettez pas les piles usagées à la poubelle, placez-les
avec les déchets spéciaux ou déposez-les dans un point de collecte des piles usagées dans les
commerce spécialisés.
Pour plus de renseignements sur l’élimination des déchets, veuillez vous adresser aux services
de votre commune ou bien à votre revendeur.
CE
English
Congratulations on becoming a Trebs 99274 Slow Juicer owner, a breakthrough that helps you
to prepare healthy juice for your entire family. This Slow Juicer uses the LSTS (Low Speed Type
Screw) technology to squeeze and press fruits, so you can taste all nutrients, vitamins and
enzymes in a great-tasting juice.
Most traditional juicers mix, shred and grind the ingredients during the creation of the juice.
This process causes warmth that enables most nutrients, vitamins and enzymes to disappear.
The result is a poor tasting juice.
LSTS provides you rich colored, better tasting and looking juice which is also better for your
health. The proof is in the color!
SPECIFICATIONS
Voltage : AC220-240V
Power consumption: 150 W
Frequency: 50 Hz
RPM : 80 rpm
Standard usage time : les then 30 minutes continuously
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
Please read the instructions carefully before using:
4. Read the instructions and take a look at the construction parts before using the product.
5. Check the voltage to be sure that the voltage indicated on the name plate agrees with
your voltage (220-240V).
6. To protect against risk of electrical shock or fire, do not put motor base, cord or plug in
water and keep them dry at all times.
7. This device is only meant for household use.
8. Check the sieve before using the device. Do not use the appliance if it is damaged and
contact the service center.
9. Do not operate any appliance with a damaged cord/plug, a malfunctioning unit or after
the unit is dropped or damaged in any manner.
10. Unplug the power cord from the wall outlet when the appliance is not in use.
11. Close adult supervision is necessary when appliance is used by or near children.
12. Make sure the device cannot move when in use.
13. Keep hands and utensils out of the unit when motor is running to prevent the possibility
of severe personal injury or damage to the appliance. Do not attempt to disassemble any
attachments while the motor is running
14. Do not place the device near warm gas, electrical hobs or inside a heated oven.
15. Only use this device for the intended use.
16. Do not disassemble the base
17. Do not try to juice any hard materials
18. Do not use more than 30 minutes continuously
PARTS
10
1
2
3
9
4
12
11
5
13
As shown below, the hopper edge must
port to “close”sign on the base in order
for the machine to operate properly
6
7
8
WARNING
MAKE SURE ALL PARTS ARE
CONNECTED PROPERLY. DO NOT USE
14
WITHOUT FOOD
1. Hopper
9. Top set
2. Fill opening
10. Base
3. Squeezing Screw
11. Cleaning brush
4. Strainer
12. Container
5. Spinning brush
13. Apple cutter
6. Bowl
14. Frozen ice
7. Juice outlet
8. Pulp outlet
accessory
BEFORE USE
The 99274 Slow Juicer is packed almost completely assembled. Before the first use we advise
you to disassemble the device and clean all removable parts with lukewarm water and a mild
liquid detergent. Clean thoroughly with water and let the parts air-dry. This will remove traces
of dust or fabricate and transport residues. Never immerse the motor base of the slow juicer in
water or other liquids.
ASSEMBLAGE
1. Place the bowl onto the base
- Make sure the bowl fits completely
on the axis of the base
- Turn the bowl to secure it.
2. Place the strainer and spinning
brush into the bowl
- Be sure to align the red dot on top
of the strainer and the red dot on
top of the bowl.
3. Place the squeezing screw inside
the strainer and rotate until it falls
into place
4. Assemble the hopper onto the
bowl.
- be sure to align the arrow on the
hopper to the red dot on top of the
strainer and bowl
twist to close so that the arrow is
pointing to the “close” position
Close- open
Reverse the steps if you want to
disassemble the devise
ATTENTION
Underneath the bowl, there is a rubber pad which allows all of the juice to only discharge from
the juice outlet. Before juicing, please make sure the rubber pad is plugged in completely to
prevent any leakage.
USE
1. Plug in the unit
2. Place the containers under both ejections (juice & pulp ejection)
3. The on/ off button has three settings:
- “On” starts motor/ makes juice
- “Rev” reverses motor and is to used only when food is stuck
- “Off” stops motor/ turns off unit
4. Be sure to rinse the food you place in the Slow Juicer thoroughly. Be sure to cut the food into
pieces no larger than 2 inches for optimal extraction, and remove any hard seeds.
ATTENTION: it is important to cut hard fruit and vegetables into small pieces to improve the
juicing process.
5. If you place food into the slow juicer to juicing process will start immediately. Use the pusher
only if needed.
6. This slow juices comes with an unique cleaning system which can be useful if you want to
change between different tastes and different types of fruit. Pour water through the filling
opening if you are finished with the first type of fruit. This will wash away most leftover, now
the Slow Juicer is ready to continue juicing.
ATTENTION this is not an alternative for the cleaning of all separate parts.
SORBET ICE MAKER
1. Place the “frozen ice” accessory (14) instead of the filter (4) and put the squeezing screw in
the accessory.
2. Make sure the lid is closed properly
3. Turn ”on” the slow juicer
4. Place the frozen fruit into the filling opening, the slow juicer will start preparing the sorbet
ice immediately. Use the pusher only if needed.
CLEANING
1. Turn “off” and unplug the device
2. Twist the top set to the right and lift to remove it from the base
3. Twist the bowl to the right to disassemble and remove the base
4. Disassemble the top set as following:
Filling opening
Squeezing
screw
Strainer
Spinning brush
Bowl
5. Use the brush to clean thoroughly after operating using warm water and liquid detergent
- Do not use metal sponge or scouring powders
- Clean the base with a damp cloth
- Dry the attachments after cleaner
SUGGESTION
Carotenoids can cause stains. Carotenoids appear in different kinds of vegetables, especially
carrots. To prevent stains we advise you to follow the following cleaning procedures:
1. Use biodegradable soap to clean all parts
2. Use one part water on one part apple cider vinegar
3. Use ½ a part cleaning salt in 3 parts warm water to clean all parts
4. Use ¼ bleach in a sink filled with warm water
5. Bleach helps to remove stains caused by different kinds of fruits and vegetables. If you do not
want to use bleach, make sure you thoroughly rinse and clean immediately after use.
TROUBLESHOOTING
Problem
Device does not operate
Device stops operating
Solution
- Check power cord and power source
- Check if all parts are assembled correctly
-
Check if there is any excessive food in the
bowl
Hard kernels need to be removed before
you start the juicing process
Turn the device “off” and put in reverse
for 3 seconds
Disassemble the upper part and remove
pulp from the device
Remove the power cord from the power
source after the device stopped
operating. Remove large parts of food and
clean the device. Plug in the power cord
and resume use.
Service
If you have any further questions about the product after reading this manual, please contact
the Trebs customer service: info@trebs.nl.
Trebs BV
Thermiekstraat 1a, 6361 HB, Nuth, The Netherlands, Email: info@trebs.nl, Internet:
www.trebs.nl
CE
Disposal of the Old Device
Old electric and electronic devices frequently still contain valuable materials. However, they
also contain damaging substances, which were necessary for their functionality and safety.
If these were put in the non-recyclable waste or were handled incorrectly, they could be
detrimental to human health and the environment. Therefore, do not put your old device into the
non-recyclable waste under any circumstances.
CE
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising