KCE-400BT
EN
R
DE
Bluetooth INTERFACE
KCE-400BT
• OWNER'S MANUAL
Please read before using this equipment.
• BEDIENUNGSANLEITUNG
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte vor
Gebrauch des Gerätes.
• MODE D'EMPLOI
Veuillez lire avant d’utiliser cet appareil.
• MANUAL DE OPERACIÓN
Léalo antes de utilizar este equipo.
• ISTRUZIONI PER L’USO
Si prega di leggere prima di utilizzare il
attrezzatura.
• ANVÄNDARHANDLEDNING
Innan du använder utrustningen bör du läsa
igenom denna användarhandledning.
FR
• GEBRUIKERSHANDLEIDING
Lees deze aanwijzingen aandachtig alvorens dit
toestel te gebruiken.
ES
• РУККОВООВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Проччтитетите настоящее руковоководство
перед началом использования оборудования.
IT
• INSTRUKCJA OBSŁUGI
Prosimy zapoznać się z tą instrukcją przed
przystąpieniem do użytkowania urządzenia.
SE
•
NL
συσκευή.
•
RU
• 用户说明书
使用设备前请阅读本说明书。
PL
GR
ALPINE ELECTRONICS MARKETING, INC.
1-1-8 Nishi Gotanda,
Shinagawa-ku,
Tokyo 141-0031, Japan
Phone 03-5496-8231
ALPINE ELECTRONICS OF AMERICA, INC.
19145 Gramercy Place, Torrance,
California 90501, U.S.A.
Phone 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)
ALPINE ELECTRONICS OF CANADA, INC.
777 Supertest Road, Toronto,
Ontario M3J 2M9, Canada
Phone 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)
ALPINE ELECTRONICS OF AUSTRALIA PTY. LTD.
161-165 Princes Highway, Hallam
Victoria 3803, Australia
Phone 03-8787-1200
ALPINE ITALIA S.p.A.
Viale C. Colombo 8, 20090 Trezzano
Sul Naviglio (MI), Italy
Phone 02-484781
ALPINE ELECTRONICS GmbH
Frankfurter Ring 117, 80807 München, Germany
Phone 089-32 42 640
ALPINE ELECTRONICS DE ESPAÑA, S.A.
Portal de Gamarra 36, Pabellón, 32
01013 Vitoria (Alava)-APDO 133, Spain
Phone 945-283588
ALPINE ELECTRONICS OF U.K. LTD.
Alpine House
Fletchamstead Highway, Coventry CV4 9TW, U.K.
Phone 0870-33 33 763
ALPINE ELECTRONICS FRANCE S.A.R.L.
(RCS PONTOISE B 338 101 280)
98, Rue de la Belle Etoile, Z.I. Paris Nord Il,
B.P. 50016, 95945 Roissy Charles de Gaulle
Cedex, France
Phone 01-48638989
YAMAGATA (Wuxi) Co., Ltd.
Block 28-25, Changjiang Nanlu, WND, jiangsu, China
ALPINE ELECTRONICS (BENELUX) GmbH
Leuvensesteenweg 510-B6,
1930 Zaventem, Belgium
Phone 02-725-13 15
DAESUNG ELTEC CO., LTD.
Phone 031-711-1731
Web www.dseltec.co.kr
Printed in China (Y)
68-14470Z05-A
ALPINE KCE-400BT 68-14470Z05-A (EN)
CT
CS
WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR
HORN DISTRIBUTION S.A.
UL. KURANTÓW 34
02-873 WARSZAWA
TEL.: 0-22 331-55-55
FAX.: 0-22 331-55-00
WWW.ALPINE.COM.PL
Cantralny Serwis:
ul. Kurantów 26, 02-873 Warszawa,
tel. 22/331 55 33, [email protected]
ALPINE KCE-400BT 68-14470Z05-A (PL)
POLSKI
Spis treści
Instrukcja obsługi
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE .......................................... 2
PRZESTROGA .......................................... 2
Ponowne wybieranie numeru .................... 7
Automatyczne włączanie
(tylko moduł CD) ..................................... 7
Historia połączeń ....................................... 7
Ponowne wybieranie numeru z listy
historii połączeń wybieranych .............. 8
Wybieranie numeru z listy połączeń
Przygotowanie przed użytkowaniem
Informacje o technologii Bluetooth ............ 3
Przed rozpoczęciem obsługi w trybie
głośnomówiącym .................................... 3
Nawiązywanie połączenia z urządzeniem
odebranych .......................................... 8
Wybieranie numeru z listy połączeń
nieodebranych ..................................... 8
Wybieranie numeru z listy PHONE BOOK
(Książka telefoniczna) .......................... 8
Bluetooth (synchronizowanie) ................. 3
Konfiguracja Bluetooth
Funkcja Bluetooth Audio
Obsługa Bluetooth Audio ........................... 8
Konfigurowanie ustawień Bluetooth .......... 4
Ustawianie urządzenia Bluetooth ........... 4
Ustawianie trybu wyszukiwania .............. 4
Przełączanie do trybu Bluetooth ............. 8
Wybieranie utworu .................................. 8
Wstrzymywanie ....................................... 8
Automatyczne odbieranie połączeń ....... 4
Usuwanie urządzenia Bluetooth z listy ... 5
Akcesoria .......................................... 9
Wyświetlanie nazwy operatora
telefonicznego (Tylko seria CDA-105) ... 5
Instalacja
Regulacja głośności mikrofonu ............... 5
Wybieranie głośnika wyjściowego .......... 5
Odczytywanie wersji oprogramowania
Mocowanie za pomocą paska na rzep ...... 9
Montowanie mikrofonu .............................. 9
wbudowanego ..................................... 5
Aktualizowanie oprogramowania
wewnętrznego ..................................... 5
Połączenia
Do interfejsu Bluetooth można podłączyć
odpowiedni moduł Bluetooth i urządzenie
Bezdotykowa obsługa telefonu
iPhone/iPod .......................................... 10
Informacje o bezdotykowej obsłudze
Dane techniczne............................. 12
telefonu ................................................... 6
Odbieranie połączenia ............................... 6
Kończenie połączenia ................................ 6
Głosowe wybieranie numerów ................... 6
Regulacja głośności podczas trwającego
połączenia ............................................... 7
• W zależności od podłączonego modułu Bluetooth
Alpine różne elementy, funkcje i inne aspekty
działania urządzenia mogą się różnić.
1-PL
ALPINE KCE-400BT 68-14470Z05-A (PL)
Instrukcja obsługi
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE
Tym symbolem oznaczone są ważne
instrukcje. Niezastosowanie się do tych
instrukcji może spowodować poważne
obrażenia ciała lub śmierć.
NIE ROZKŁADAĆ I NIE WYKONYWAĆ
SAMODZIELNYCH MODYFIKACJI.
W przeciwnym wypadku może dojść do wypadku, pożaru
lub porażenia prądem.
NIEWIELKIE PRZEDMIOTY, TAKIE JAK BATERIE,
PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM
DLA DZIECI.
Połknięcie może spowodować poważne obrażenia ciała. W
wypadku połknięcia należy niezwłocznie skontaktować się
z lekarzem.
UŻYWAĆ TYLKO W POJAZDACH Z ZASILANIEM
12 V I UJEMNYM UZIEMIENIEM.
NIE DOPUŚCIĆ, ABY KABLE ZAPLĄTAŁY SIĘ W
PRZYLEGŁE PRZEDMIOTY.
Ułożyć wiązki i kable zgodnie z instrukcją, aby uniknąć
zablokowania ruchu podczas jazdy. Kable lub wiązki
blokujące ruch lub zwisające z koła kierownicy, dźwigni
zmiany biegów, pedału hamulca itp. stanowią ogromne
niebezpieczeństwo.
URZĄDZENIE STOSOWAĆ TYLKO W
MOBILNYCH INSTALACJACH PRĄDU 12 V.
Niezastosowanie się do tego wymogu może spowodować
pożar, porażenie prądem lub inne obrażenia ciała.
PRAWIDŁOWO PODŁĄCZYĆ URZĄDZENIE.
Nieprawidłowe podłączenie może spowodować pożar lub
uszkodzenie urządzenia.
PRZESTROGA
Tym symbolem oznaczone są ważne
instrukcje. Niezastosowanie się do tych
instrukcji może spowodować obrażenia ciała
lub zniszczenie mienia.
(W razie wątpliwości należy skontaktować się z
najbliższym przedstawicielem firmy). Niezastosowanie się
do tego wymogu może spowodować pożar lub inne
wypadki.
DO PRAC MONTAŻOWYCH STOSOWAĆ
WYSZCZEGÓLNIONE AKCESORIA I MOCOWAĆ
JE W SPOSÓB PEWNY.
PRZED PODŁĄCZENIEM PRZEWODÓW NALEŻY
ODŁĄCZYĆ PRZEWÓD OD UJEMNEGO
BIEGUNA AKUMULATORA.
Niezastosowanie się do tego wymogu może spowodować
porażenie prądem lub obrażenia ciała w wyniku zwarcia
instalacji elektrycznej.
Zawsze stosować wyłącznie wyszczególnione akcesoria.
Użycie części innych niż wyszczególnione może
skutkować uszkodzeniem podzespołów wewnętrznych
urządzenia lub jego niewłaściwym zamocowaniem. W
efekcie części mogą ulec poluzowaniu i stanowić
zagrożenie dla ludzi lub innych przedmiotów.
NIE WOLNO SPLATAĆ ZE SOBĄ PRZEWODÓW
ELEKTRYCZNYCH.
NIE MONTOWAĆ W MIEJSCACH O DUŻEJ
WILGOTNOŚCI LUB ZAPYLENIU.
Nie wolno zdejmować z kabli elektrycznych izolacji w celu
doprowadzenia prądu do innych urządzeń. W przeciwnym
wypadku nastąpi przekroczenie obciążalności prądowej
przewodu, czego skutkiem będzie pożar lub porażenie
prądem.
Unikać montażu urządzenia w miejscach o dużej
wilgotności lub zapyleniu. Wilgoć i pył przenikają do
wnętrza urządzenia i mogą powodować awarie.
W TRAKCIE WIERCENIA UWAŻAĆ, ABY NIE
USZKODZIĆ RUR I PRZEWODÓW SAMOCHODU.
W wypadku konieczności wiercenia dziur w podwoziu
należy przedsięwziąć wszelkie środki ostrożności, aby nie
uszkodzić ani nie zablokować rur, przewodu paliwowego,
baku albo instalacji elektrycznej. Niezastosowanie
odpowiednich środków ostrożności może być przyczyną
pożaru.
NIE UZIEMIAĆ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZA
POŚREDNICTWEM ŚRUB I NAKRĘTEK UKŁADU
HAMULCOWEGO I KIEROWNICZEGO.
Śruby i nakrętki wykorzystywane w układzie hamulcowym,
kierowniczym (i w innych układach mających wpływ na
bezpieczeństwo pojazdu) jak również baku,
BEZWZGLĘDNIE nie mogą być wykorzystywane jako
elementy instalacji elektrycznej ani uziemiającej. W
przeciwnym wypadku może dojść do utraty kontroli nad
pojazdem, pożaru, itp.
2-PL
ALPINE KCE-400BT 68-14470Z05-A (PL)
WYKONANIE I PODŁĄCZENIE INSTALACJI
KABLOWEJ NALEŻY POZOSTAWIĆ
SPECJALIŚCIE.
Wykonanie i podłączenie instalacji do tego urządzenia
wymaga specjalistycznych umiejętności technicznych i
doświadczenia. Ze względów bezpieczeństwa należy
zlecić te prace przedstawicielowi firmy, od której
urządzenie zostało nabyte.
PRZEWODY INSTALACJI NALEŻY
POPROWADZIĆ W TAKI SPOSÓB, BY NIE BYŁY
ŚCIŚNIĘTE OSTRYMI METALOWYMI
KRAWĘDZIAMI.
Kable i przewody należy poprowadzić z dala od części
ruchomych (jak np. szyn siedzeń) oraz ostrych lub
spiczastych krawędzi. Zapobiegnie to ściśnięciu przewodu
i uszkodzeniu instalacji. Jeżeli konieczne jest
przeprowadzenie przewodów przez otwór w metalu, należy
zastosować gumową przelotkę, aby zapobiec ocieraniu się
izolacji o krawędź metalu.
Przygotowanie przed
użytkowaniem
3
Wyłącz zapłon w stacyjce (ACC OFF) i włącz
go ponownie (ACC ON).
• Przed rozpoczęciem korzystania z funkcji
głośnomówiącej telefon musi zostać
zsynchronizowany z adapterem. Patrz część
„Konfiguracja Bluetooth” (strony 4-5).
Informacje o technologii
Bluetooth
* Jeśli ustawienie „BLUETOOTH IN” lub „BT IN” jest
wyłączone (OFF), komunikacja przez adapter nie
będzie możliwa. Aby wznowić komunikację, należy
ponownie wykonać czynności opisane w punktach
1–3 powyżej.
Bluetooth to technologia bezprzewodowa umożliwiająca
komunikację między urządzeniami przenośnymi a
komputerami osobistymi znajdującymi się w niewielkiej
odległości od siebie. Dzięki niej można nawiązywać
połączenia lub przesyłać dane między zgodnymi
urządzeniami w trybie głośnomówiącym. Funkcja
transmisji Bluetooth jest dostępna w nieprzydzielonym
paśmie 2,4 GHz, jeśli odległość między urządzeniami nie
przekracza 10 metrów. Szczegółowe informacje na ten
temat znajdują się w witrynie internetowej Bluetooth
(http://www.bluetooth.com/).
Nawiązywanie połączenia z
urządzeniem Bluetooth
(synchronizowanie)
• W zależności od wersji technologii Bluetooth,
urządzenie obsługujące standard Bluetooth może nie
móc komunikować się z tym adapterem.
• Nie gwarantuje się prawidłowej współpracy tego
adaptera ze wszystkimi urządzeniami obsługującymi
standard Bluetooth. Informacje o obsłudze urządzeń
BT można uzyskać u sprzedawcy produktów ALPINE
lub na stronie internetowej firmy ALPINE.
• W zależności od warunków i otoczenia, bezprzewodowe
połączenie Bluetooth może nie działać stabilnie.
• Przed rozpoczęciem prowadzenia rozmowy
telefonicznej lub wykonywania innej obsługi urządzenia
należy zatrzymać pojazd w bezpiecznym miejscu.
• Informacji na temat obsługi podłączonego urządzenia
(wybieranie elementów, zatwierdzanie, anulowanie)
należy szukać w instrukcji obsługi tego urządzenia.
• W zależności od podłączonego urządzenia lub
urządzeń Bluetooth, dostępne funkcje mogą się
różnić. Dodatkowych informacji należy szukać w
instrukcji obsługi podłączonego urządzenia.
Przed rozpoczęciem
obsługi w trybie
głośnomówiącym
Przed rozpoczęciem korzystania z zestawu głośnomówiącego
lub funkcji audio należy wykonać następujące ustawienia.
1
Nie zapomnij wyłączyć funkcji „INT MUTE”
(OFF). Funkcję tę wyłącza się w menu
ustawień podłączonego urządzenia
głównego CD lub cyfrowego odbiornika
multimedialnego.
• Aby urządzenie obsługujące funkcję Bluetooth mogło
przesyłać dźwięk, należy wyłączyć (OFF) funkcję INT
MUTE (funkcja jest domyślnie wyłączona).
2
Opcję „BLUETOOTH IN” lub „BT IN” (Wejście
Bluetooth) ustaw na wartość ADAPTER*
(patrz instrukcja obsługi podłączonego
urządzenia).
Informacji na temat sterowania z poziomu urządzenia
Bluetooth należy szukać w instrukcji obsługi tego
urządzenia.
1
2
Zainicjuj połączenie z poziomu urządzenia
Bluetooth.
Na podłączonym urządzeniu zostaje
wyświetlony kod PIN („0000”).
• Kod pin ma ustaloną wartość „0000”.
3
4
Wprowadź kod PIN („0000”) w urządzeniu
Bluetooth.
Jeśli urządzenie zostanie prawidłowo
podłączone do urządzenia obsługującego
funkcję Bluetooth, na wyświetlaczu pojawi
się nazwa zsynchronizowanego urządzenia.
Następnie radioodtwarzacz przełącza się na
tryb zwykły.
• Numer rejestracyjny 5 oznacza urządzenie w trybie
gościnnym. Materiały zarejestrowane w trybie
gościnnym zostają usunięte po przełączeniu zapłonu
z ACC na OFF. Jeśli zarejestrowano wszystkie 5
pozycji (w tym tryb gościnny), 6 urządzenia nie
można zarejestrować. Aby zarejestrować kolejne
urządzenie, najpierw należy usunąć jedno z urządzeń
z pozycji 1-5.
• Jeśli urządzenie zgodne ze standardem Bluetooth
zostało prawidłowo podłączone, przy następnym
włączeniu zapłonu kluczykiem następuje
automatyczne połączenie z wcześniej połączonym
urządzeniem. Takie połączenie może jednak nie udać
się. Jeśli automatyczne połączenie nie powiedzie się,
należy je zestawić ręcznie.
• Aby urządzenie KCE-400BT mogło rozpoznać telefon
komórkowy, opcję opisywaną w części „Ustawianie
trybu wyszukiwania” (strona 4) należy ustawić na
wartość „ON”. Informacji o wprowadzaniu kodu
(passcode) w telefonie komórkowym należy szukać
w instrukcji obsługi tego telefonu.
3-PL
ALPINE KCE-400BT 68-14470Z05-A (PL)
Konfiguracja Bluetooth
Konfigurowanie ustawień
Bluetooth
Następujące czynności 1-5 są wspólne dla różnych
funkcji Bluetooth. Szczegółowe informacje można
znaleźć w opisach poszczególnych funkcji.
• Podczas nawiązywania i odbierania połączeń oraz
wysyłania i odbierania strumieniowych danych audio
z urządzenia Bluetooth nie można konfigurować
ustawień funkcji Bluetooth (Bluetooth Setup).
• Najpierw, postępując w sposób zgodny z instrukcją
obsługi modułu CD lub odbiornika cyfrowego, ustaw
opcję „BLUETOOTH IN” lub „BT IN” na wartość
ADAPTER. Dopiero potem rozpocznij konfigurowanie
ustawień Bluetooth.
1
2
Wybierz pozycję SETUP i przytrzymaj przez
przynajmniej 2 sekundy.
Za pomocą kółka Rotary lub Double Action
wybierz żądaną opcję i ustawienia, a
następnie naciśnij ENT.
Dostępne parametry:
BT IN ↔ PAIR DEVICE*1 ↔ VISIBLE MODE*1 ↔
AUTO ANSWER*1 ↔ CLEAR DEVICE*1 ↔
SERVICE NAME*1/*2 ↔ MIC INPUT*1 ↔
SPEAKER SELECT*1 ↔ FW VERSION*1 ↔
FW UPDATE*1
*1 Ustawienie opcji „BLUETOOTH IN” lub „BT IN”
(Wejście Bluetooth) na wartość ADAPTER
powoduje wyświetlenie wymienionych wyżej
opcji.
2
* Tylko seria CDA-105.
3
4
Za pomocą kółka Rotary lub Double Action
zmień ustawienia i naciśnij przycisk ENT.
Naciśnij przycisk ESC (lub SETUP) lub
i
przytrzymaj go przynajmniej przez 2 sekundy.
• Prawidłowa zmiana połączenia jest sygnalizowana
komunikatem „CONNECTED” lub „CONNECT”
(Połączono). Komunikat jest wyświetlany przez 2
sekundy, po czym następuje powrót do ekranu
SETUP (Konfiguracja).
• Wprowadzenie nieprawidłowego kodu lub błąd
komunikacji powoduje wyświetlenie komunikatu
„FAILED” (Błąd).
• Po zsynchronizowaniu telefonu komórkowego z tym
urządzeniem, do książki telefonicznej telefonu
(PHONE BOOK) ładowanych jest automatycznie
1 000 numerów telefonów. Po odłączeniu i
ponownym podłączeniu telefonu komórkowego
następuje automatyczne uaktualnienie informacji w
telefonie komórkowym.
• W zależności od podłączonego telefonu
komórkowego może nie być możliwe automatyczne
pobranie wpisów książki telefonicznej (PHONE
BOOK). Jeśli książki telefonicznej nie można
przenieść automatycznie, można ją przenieść ręcznie
do adaptera. Informacje na ten temat znajdują się w
instrukcji obsługi telefonu komórkowego.
• Można odłączyć aktualne urządzenie Bluetooth i
podłączyć inne zgodne z tym standardem.
Kod pin ma ustaloną wartość „0000”.
* Tryb gościnny:
Tryb gościnny (guest) służy do tymczasowego
synchronizowania urządzeń. Wyłączenie zapłonu
(ACC OFF) powoduje wykasowanie rejestracji w
trybie gościnnym.
Ustawianie trybu wyszukiwania
Można określić, czy urządzenie KCE-400BT ma być
rozpoznawane przez inne urządzenia Bluetooth.
Zazwyczaj ta opcja powinna mieć wartość ON (Wł.).
Ustawienie: VISIBLE MODE
ON :
Urządzenie KCE-400BT jest widoczne dla
urządzeń Bluetooth.
OFF : Urządzenie KCE-400BT jest niewidoczne dla
urządzeń Bluetooth.
• W niektórych telefonach komórkowych trzeba
wprowadzić hasło. Informacje na temat
wprowadzania hasła telefonu komórkowego znajdują
się w instrukcji obsługi telefonu.
Tryb SETUP (Konfiguracja) zostaje anulowany.
Automatyczne odbieranie połączeń
Ustawianie urządzenia Bluetooth
Wybierz jedno z 5 podłączonych i wcześniej
zarejestrowanych urządzeń obsługujących funkcję
Bluetooth (piąte urządzenie rejestruje się w trybie
gościa*).
Gdy nadchodzi połączenie, można określić, czy ma być
odebrane automatycznie.
Ustawienie: AUTO ANSWER
ON:
Ustawienie: PAIR DEVICE
Za pomocą kółka Rotary lub Double Action
wybierz urządzenie obsługujące standard
Bluetooth, z którego chcesz korzystać (zmienić
połączenie), a następnie naciśnij ENT.
4-PL
ALPINE KCE-400BT 68-14470Z05-A (PL)
OFF:
Urządzenie automatycznie odbiera połączenia
po ok. 5 sekundach od zgłoszenia połączenia
przychodzącego.
Połączenie przychodzące nie jest
automatycznie odbierane. Aby odebrać
połączenie, naciśnij klawisz
lub .
• Jeśli w telefonie jest włączone automatyczne
odbieranie połączeń, połączenia są odbierane
automatycznie nawet jeśli w urządzeniu opcja ta jest
ustawiona na wartość OFF (Wył.).
Usuwanie urządzenia Bluetooth z listy
Z listy dotychczas synchronizowanych urządzeń
Bluetooth można wykasować wybrane urządzenie.
Ustawienie: CLEAR DEVICE
1
2
Za pomocą kółka Rotary lub Double Action
wybierz urządzenie obsługujące standard
Bluetooth, które ma zostać usunięte, a
następnie naciśnij ENT.
Za pomocą kółka Rotary lub Double Action
potwierdź usunięcie wybierając opcję CLEAR
YES, a następnie naciśnij ENT.
• Wybranie polecenia CLEAR NO spowoduje
anulowanie ustawienia.
Wyświetlanie nazwy operatora telefonicznego
(Tylko seria CDA-105)
Ustawienie: SERVICE NAME
Wyświetlana jest nazwa operatora podłączonego
obsługiwanego urządzenia Bluetooth. Jeśli urządzenie
zgodne ze standardem Bluetooth nie jest podłączone,
na wyświetlaczu widoczny jest komunikat „ID UNSENT”.
• W zależności od rodzaju znaków nazwy niektórych
operatorów mogą nie być wyświetlane.
Regulacja głośności mikrofonu
Moc sygnału docierającego z mikrofonu można
wzmocnić lub osłabić.
Ustawienie: MIC INPUT
Za pomocą kółka Rotary lub kółka Double Action
wybierz żądaną głośność (0~15).
• Ta czynność może zostać wykonana w urządzeniach
serii CDE-101/CDE-102/CDE-W203/CDA-105/
iDA-X301/iDA-X303.
• To ustawienie można regulować tylko wtedy, gdy
podłączone jest zgodne urządzenie Bluetooth.
• Tego ustawienia nie można regulować podczas
trwającej rozmowy telefonicznej. Regulację należy
wykonać przed wykonaniem połączenia.
Wybieranie głośnika wyjściowego
Istnieje możliwość wyboru głośnika, z którego ma być
nadawany sygnał z telefonu.
Ustawienie: SPEAKER SELECT
ALL:
Dźwięk jest nadawany przez wszystkie głośniki
w samochodzie.
F-L:
Dźwięk jest nadawany z przedniego lewego
głośnika.
F-R: Dźwięk jest nadawany z przedniego prawego
głośnika.
F-LR: Dźwięk jest nadawany z przednich lewego i
prawego głośnika.
• Ta czynność może zostać wykonana w urządzeniach
serii CDE-101/CDE-102/CDE-W203/CDA-105/
iDA-X301/iDA-X303.
• Tego ustawienia nie można regulować podczas
trwającej rozmowy telefonicznej. Regulację należy
wykonać przed wykonaniem połączenia.
Odczytywanie wersji oprogramowania
wbudowanego
Ustawienie: FW VERSION
Ta funkcja służy do wyświetlania aktualnie
zainstalowanej wersji oprogramowania wbudowanego.
Aktualizowanie oprogramowania wewnętrznego
Ustawienie: FW UPDATE
Przy tym ustawieniu można uaktywnić funkcję
uaktualniania oprogramowania sprzętowego Bluetooth.
Użytkownicy w Europie:
Przyszłe uaktualnienia oprogramowania sprzętowego
Bluetooth (na potrzeby zgodności z telefonami) dla
klientów będą dostępne dla produktów Alpine
wymienionych w przypisie (*1).
Informacje o uaktualnieniach oprogramowania
sprzętowego Bluetooth można znaleźć na lokalnej
stronie internetowej firmy Alpine. Można również
wybrać własny kraj na europejskiej stronie głównej
Alpine (http://www.alpine-europe.com).
Informacji o produktach, które NIE są wymienione w
przypisie (*1), prosimy poszukiwać u lokalnego
oficjalnego przedstawiciela firmy Alpine lub w punkcie
obsługi Alpine w danym kraju.
*1:iXA-W404R, iDA-X305/303/301/301RR, CDE-W203Ri,
CDE-105Ri, CDE-102Ri, CDE-101R/RM.
Użytkownicy w Ameryce:
Przyszłe uaktualnienia oprogramowania sprzętowego
Bluetooth (na potrzeby zgodności z telefonami) dla
klientów będą dostępne dla produktów Alpine
wymienionych w przypisie (*2).
Informacje o uaktualnianiu oprogramowania sprzętowego
Bluetooth można znaleźć na amerykańskiej stronie
głównej firmy Alpine (http://www.alpine-usa.com).
Informacji o produktach, które NIE są wymienione w
przypisie (*2), prosimy poszukiwać u lokalnego
oficjalnego przedstawiciela firmy Alpine lub w punkcie
obsługi Alpine w danym kraju.
*2:iXA-W404, iDA-X305/303, CDE-105, CDE-102.
Użytkownicy w Azji:
Przyszłe uaktualnienia oprogramowania sprzętowego
Bluetooth (na potrzeby zgodności z telefonami) dla
klientów będą dostępne dla produktów Alpine
wymienionych w przypisie (*3).
Informacje o uaktualnianiu oprogramowania sprzętowego
Bluetooth można znaleźć na azjatyckiej stronie głównej
firmy Alpine (http://www.alpine-asia.com).
Informacji o produktach, które NIE są wymienione w
przypisie (*3), prosimy poszukiwać u lokalnego
oficjalnego przedstawiciela firmy Alpine lub w punkcie
obsługi Alpine w danym kraju.
*3:iXA-W404E, iDA-X305/303, CDE-W203E, CDE-105E,
CDE-102E, CDE-101E/EM.
Użytkownicy w Chinach:
Przyszłe uaktualnienia oprogramowania sprzętowego
Bluetooth (na potrzeby zgodności z telefonami) dla
klientów będą dostępne dla produktów Alpine
wymienionych w przypisie (*4).
Informacje o uaktualnianiu oprogramowania
sprzętowego Bluetooth można znaleźć na chińskiej
stronie głównej firmy Alpine (http://www.alpine.com.cn).
Informacji o produktach, które NIE są wymienione w
przypisie (*4), prosimy poszukiwać u lokalnego
oficjalnego przedstawiciela firmy Alpine lub w punkcie
obsługi Alpine w Chinach.
*4:iXA-W404E, iDA-X305, CDE-105E, CDE-102E, CDE-101E.
5-PL
ALPINE KCE-400BT 68-14470Z05-A (PL)
Bezdotykowa obsługa
telefonu
Odbieranie połączenia
O połączeniu przychodzącym informuje sygnał dzwonka
i komunikat (Nazwa osoby dzwoniącej / nr telefonu).
Odbiornik cyfrowy:
Informacje o bezdotykowej
obsłudze telefonu
Istnieje możliwość wykonywania połączeń bez
dotykania telefonu. Telefon musi obsługiwać profile
HSP (Head Set Profile) i HFP (Hands-Free Profile);
wymagany jest też odpowiedni moduł ALPINE zgodny
ze standardem Bluetooth, taki jak moduł CD lub
odbiornik cyfrowy.
• Rozmów w trybie głośnomówiącym nie należy
prowadzić w warunkach dużego natężenia ruchu ani
na wąskich i krętych ulicach.
• Na czas rozmowy należy zamknąć okna, aby
ograniczyć hałas dochodzący z zewnątrz.
• Jeśli obie strony połączenia używają urządzeń w
trybie głośnomówiącym lub rozmowa odbywa się w
hałasie, problemy z usłyszeniem głosu rozmówcy są
zwykłym zjawiskiem.
• W niektórych wypadkach, np. przy problemach z linią
telefoniczną, lub w wypadku niektórych urządzeń
przenośnych głos może brzmieć nienaturalnie.
• W razie używania mikrofonu w miarę możliwości
należy mówić prosto do niego, aby jakość dźwięku
była jak najlepsza.
• Dostępność niektórych funkcji sieci telefonii
komórkowej zależy od możliwości i ustawień sieci
operatora. Ponadto niektóre opcje usług mogą nie
być aktywne, albo operator może ograniczać
dostępność niektórych usług.
Informacji o dostępności funkcji i usług należy
zawsze poszukiwać u operatora sieci.
Wszelkie funkcje i parametry techniczne produktów
oraz informacje zawarte w instrukcji obsługi są
oparte na najnowszych dostępnych źródłach i
zostały uznane za odpowiadające stanowi
rzeczywistemu podczas oddawania instrukcji do
druku.
Firma Alpine zastrzega prawo do wprowadzania
zmian w informacjach i parametrach technicznych
bez powiadamiania użytkowników i bez zobowiązań
wobec nich.
6-PL
ALPINE KCE-400BT 68-14470Z05-A (PL)
Naciśnij
.
Moduł CD:
Naciśnij
.
• Kiedy opcja opisana w części „Automatyczne
odbieranie połączeń” (strona 4) jest ustawiona na
wartość ON (Wł.), połączenie zostaje odebrane
automatycznie.
• Podczas rozmowy źródło dźwięku wybrane w
urządzeniu jest wyciszone.
Kończenie połączenia
Odbiornik cyfrowy:
Naciśnij
.
Moduł CD:
Naciśnij
.
Głosowe wybieranie numerów
Numery telefonów można wybierać głosowo.
1
Naciśnij i przytrzymaj przycisk
co najmniej 2 sekundy.
lub
przez
Zostanie włączony tryb reagowania na głos, a na
wyświetlaczu pojawi się napis „SPEAK”.
2
Do mikrofonu powiedz odpowiedni numer
telefonu i nazwę.
Naciśnięcie i przytrzymanie klawisza
lub
przez przynajmniej 2 sekundy spowoduje
anulowanie trybu wybierania głosowego.
• Jeśli wybieranie głosowe nie powiedzie się, w ciągu
30 sekund urządzenie powraca do trybu zwykłego.
• Tę czynność można wykonać, tylko jeśli podłączono
telefon komórkowy obsługujący funkcję głosowego
wybierania numerów. Jeśli telefon komórkowy nie
obsługuje funkcji głosowego wybierania numerów,
przez 2 sekundy na wyświetlaczu będzie widoczny
napis „NO SUPPORT”.
• Działanie funkcji wybierania głosowego zależy od
zasięgu odbioru głosu w telefonie komórkowym oraz
umiejscowienia mikrofonu. Sprawdź, gdzie znajduje
się mikrofon.
• Tej czynności nie można wykonać, jeśli w danej
chwili jest wybrana opcja Bluetooth AUDIO, a na
wyświetlaczu przez 2 sekundy był wyświetlany napis
„NO SUPPORT”.
• Jeśli osoba, której dane wybrano głosowo, nie
zostanie znaleziona, na wyświetlaczu na 2 sekundy
pojawi się napis „NO CALL”.
• Funkcja głosowego wybierania numerów nie jest
dostępna we wszystkich modelach telefonów
komórkowych Szczegółowe informacje zawiera
instrukcja obsługi telefonu komórkowego.
• Numery telefonów i odpowiednie nazwy wybrane
głosowo nie są widoczne na wyświetlaczu.
Regulacja głośności
podczas trwającego
połączenia
Podczas trwającego połączenia można regulować
głośność. Wybrany poziom głośności zostaje
zapamiętany.
Głośność można zmieniać za pomocą kółka
Rotary lub kółka Double Action.
• Użytkownik może odczuć potrzebę zwiększenia
głośności w stosunku do zwykłej głośności
odtwarzania muzyki lub innego materiału. Jednak
nadmierne zwiększenie głośności może doprowadzić
do powstania sprzężenia zwrotnego. W razie
wystąpienia takiego sprzężenia zwrotnego na skutek
regulacji głośności, głośność należy obniżyć na tyle,
aby to zjawisko ustąpiło. Zmniejszenie sprzężenia
zwrotnego przy dużej głośności można również
uzyskać przez umieszczenie mikrofonu daleko od
głównych głośników samochodu (np. przypięcie na
osłonie przeciwsłonecznej).
Ponowne wybieranie
numeru
Istnieje możliwość ponownego wybrania numeru, pod
który ostatnio wykonywano połączenie.
W ciągu 5 sekund od zakończenia połączenia
naciśnij klawisz lub .
Następuje wybranie ostatniego numeru.
Automatyczne włączanie
(tylko moduł CD)
Ta funkcja, dostępna podczas rozmowy, umożliwia
przełączenie dźwięku połączenia między głośnikiem
telefonu a głośnikami samochodu.
Po nawiązaniu połączenia naciśnij przycisk ENT i
przytrzymaj go przez co najmniej 2 sekundy, aby
przełączyć dźwięk połączenia między głośnikami
pojazdu a telefonem komórkowym.
• W wypadku niektórych modeli telefonów
komórkowych wykonanie tej czynności nie jest
możliwe.
Historia połączeń
W historii połączeń są rejestrowane ostatnio wybierane
numery oraz numery połączeń odebranych i
nieodebranych. Istnieją różne metody wybierania
numerów z Historii połączeń. Następujące czynności 14 są takie same bez względu na metodę wykonywania
połączeń. Szczegółowe informacje można znaleźć w
opisach poszczególnych metod.
1
Naciśnij
lub
.
Wyświetlana jest lista metod wyświetlania połączeń
wychodzących.
2
Za pomocą kółka Rotary lub kółka Double
Action wybierz tryb wyświetlania połączeń
wychodzących.
Dostępne parametry : DIALED (Wybierane) /
RECEIVED (Odebrane) /
MISSED (Nieodebrane) /
PHONE BOOK (Książka
telefoniczna)
DIALED
: Historia połączeń
wybieranych
RECEIVED
: Historia połączeń
odebranych
MISSED
: Historia połączeń
nieodebranych
PHONE BOOK
: Książka telefoniczna
• Adapter automatycznie uaktualnia informacje o
historii połączeń przy każdym podłączeniu telefonu
komórkowego lub odebraniu/wybraniu połączenia.
Podczas uaktualniania, z chwilą wybrania dowolnego
trybu połączeń wychodzących wyświetlany jest
komunikat „UPDATING” (Uaktualnianie).
3
Naciśnij klawisz ENT.
Następuje uaktywnienie trybu wyświetlania
połączeń wychodzących z wyświetleniem
odpowiedniej listy.
• Lista może zostać wyświetlona dopiero po pewnym
czasie. Ponadto tuż po ostatnim połączeniu lista
może nie zostać od razu zaktualizowana.
4
5
Za pomocą kółka Rotary lub Double Action
wybierz nazwisko lub numer telefonu z listy.
Naciśnij klawisz ENT.
Następuje nawiązanie połączenia z wybranym
numerem telefonu.
Jeśli dla jednej pozycji książki telefonicznej modułu
CD zarejestrowano różne numery, po wybraniu
nazwiska* naciśnij klawisz ENT, a następnie za
pomocą kółka Rotary wybierz żądany numer i
naciśnij klawisz ENT. Następuje nawiązanie
połączenia z wybranym numerem telefonu. Naciśnij
ENT i przytrzymaj przez przynajmniej 2 sekundy po
wybraniu nazwy. To spowoduje wybranie
domyślnego numeru dla tej nazwy. W zależności od
podłączonego telefonu komórkowego, ta funkcja
może nie być dostępna (tylko moduł CD)
* Jeśli nie można rozpoznać nazwy, wyświetlany jest
numer domyślny.
• Jeśli połączenie jest wykonywane bezpośrednio ze
zsynchronizowanego telefonu, numer nie jest
wyświetlany. W takim przypadku nie ma możliwości
ponownego wybrania numeru z urządzenia.
7-PL
ALPINE KCE-400BT 68-14470Z05-A (PL)
Ponowne wybieranie numeru z listy historii
połączeń wybieranych
Wcześniej wybierane numery są zapisane w historii
połączeń wybieranych. Wyszukany na liście
wybieranych numer można wybrać ponownie.
Funkcja Bluetooth
Audio
Ustawienie: DIALED
Wybieranie numeru z listy połączeń odebranych
Numery telefoniczne, spod których odbierano
połączenia, są zapisane na liście połączeń odebranych.
Wyszukany na liście odebranych numer można wybrać
ponownie.
Ustawienie: RECEIVED
Wybieranie numeru z listy połączeń
nieodebranych
Numery telefoniczne nieodebranych połączeń są
zapisane na liście połączeń nieodebranych. Wyszukany
na liście nieodebranych numer można wybrać
ponownie.
Ustawienie: MISSED
Wybieranie numeru z listy PHONE BOOK
(Książka telefoniczna)
Z telefonu komórkowego można pobrać do urządzenia
Bluetooth do 1 000 numerów telefonów. Aby nawiązać
połączenie, wystarczy wybrać z tej książki telefonicznej
odpowiednią pozycję.
Ustawienie: PHONE BOOK
• Jeśli nie jest możliwe pozyskanie nazwy z książki
telefonicznej, wyświetlany jest tylko zapis „------------”.
• Wyświetlane są nazwy/nazwiska zapisane w książce
telefonicznej. Jeśli nie zapisano nazwy, wyświetlany
jest numer. Jeśli nie można wyświetlić ani nazwy, ani
numeru, widoczny jest komunikat „ID UNSENT”.
• Pozycje na liście PHONE BOOK (Książka
telefoniczna) są ułożone alfabetycznie i pogrupowane
według pierwszych znaków nazw. Aby przejść do
następnego znaku, wystarczy nacisnąć klawisz ; lub
:.
Na przykład, naciśnięcie klawisza : powoduje
przejście z grupy nazw rozpoczynających się na literę
B do grupy nazw rozpoczynających się na literę A
(tylko seria CDA-105).
• Kolejność na liście zależy od rodzaju telefonu
komórkowego.
• W przypadku dodania lub usunięcia pozycji z historii
połączeń lub książki telefonicznej z poziomu telefonu
komórkowego w czasie, gdy telefon jest podłączony
do urządzenia, lista wyświetlana w urządzeniu może
nie być aktualna. Wtedy nie da się wykonywać
połączeń w opisany tutaj sposób.
8-PL
ALPINE KCE-400BT 68-14470Z05-A (PL)
Obsługa Bluetooth Audio
Za pomocą obsługiwanego modułu ALPINE Bluetooth
(moduł CD lub odbiornik cyfrowy) można obsługiwać
(odtwarzać bezprzewodowo)* materiał audio zapisany
w telefonie komórkowym Bluetooth, przenośnym
odtwarzaczu Bluetooth itp.
* Aby było możliwe odtwarzanie audio, telefon
komórkowy lub przenośny odtwarzacz musi być
zgodny ze standardem A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile) lub AVRCP (Audio/Video Remote
Control Profile).
Nie wszystkie funkcje są dostępne we wszystkich
urządzeniach.
• Podczas połączenia dźwięk ze źródła sygnału audio
Bluetooth zostaje wyciszony.
Przełączanie do trybu Bluetooth
Aby uaktywnić tryb Bluetooth audio, naciśnij
SOURCE (Źródło).
Wybieranie utworu
Naciśnij g.
Następuje powrót do początku odtwarzanego utworu.
Naciśnij f.
Następuje przejście do następnego utworu.
Wstrzymywanie
Naciśnij -/J.
Odtwarzanie zostaje wstrzymane. Ponowne wybranie
tego samego elementu powoduje wznowienie
odtwarzania.
Akcesoria
Instalacja
Lista akcesoriów.
Moduł KCE-400BT
Mocowanie za pomocą
paska na rzep
Przewód zasilający
Ze względów bezpieczeństwa adapter należy zainstalować
w sposób zgodny z następującymi wskazówkami.
x1
Mikrofon
x1
Przewód interfejsu Bluetooth
x1
Pasek mocujący na rzep
x1
Uchwyty montażowe
mikrofonu
• Nie montować adaptera pod nogami. Na adapter nie
można stawać, ani nie można wywierać na niego
zbyt dużego nacisku.
• Przed zamontowaniem adaptera należy zadbać o to,
aby nad jego górną częścią pozostało odpowiednio
dużo miejsca – to zmniejszy ryzyko występowania
zakłóceń oraz nieprawidłowego działania podczas
wysyłania lub odbierania danych.
• W zależności od miejsca zamontowania adaptera,
podczas korzystania z urządzenia Bluetooth mogą
wystąpić zakłócenia albo nieprawidłowe działanie
podczas wysyłania lub odbierania danych. W takim
przypadku należy zmienić umiejscowienie adaptera.
Jedną stronę paska z rzepami zamocuj do
obudowy.
Zdejmij osłonę z drugiej strony paska z rzepami.
Delikatnie dociśnij adapter w wybranym miejscu montażu.
x2
x1
Przewód połączeniowy
(tylko do modelu KCE-400BT
kupionego w Europie)
Pasek
mocujący
na rzep
Podłoga
x1
Montowanie mikrofonu
Ze względów bezpieczeństwa podczas wyboru miejsca
mocowania mikrofonu należy postępować w sposób
zgodny z następującymi wskazówkami.
• Mikrofon powinien być umieszczony w miejscu
zapewniającym stabilność i solidność mocowania.
• Nie należy umieszczać mikrofonu w miejscu lub w
sposób, który zmniejszałby bezpieczeństwo
prowadzenia pojazdu.
• Mikrofon powinien być umieszczony tak, aby dobrze
rejestrował głos kierowcy.
Miejsce montażu należy wybrać tak, aby mikrofon
dobrze rejestrował głos kierowcy. Jeśli kierowca musi
wychylać się do mikrofonu w celu zapewnienia
lepszego odbioru, powoduje to odwracanie uwagi i
może stwarzać niebezpieczeństwo.
Mikrofon należy zamocować za pomocą paska
na rzep lub uchwytu.
9-PL
ALPINE KCE-400BT 68-14470Z05-A (PL)
Połączenia
Do interfejsu Bluetooth można podłączyć odpowiedni moduł Bluetooth i urządzenie iPhone/iPod
Przed wykonaniem innych czynności opcje „INT MUTE” oraz „AUX+” (w ustawieniach podłączonego
modułu*) ustaw na wartość OFF (Wył.).
* W skład urządzenia głównego wchodzi urządzenie główne CD, urządzenie główne AV i cyfrowy odbiornik
multimedialny.
• Po podłączeniu urządzenia KCE-400BT do modułu głównego, w zależności od typu modułu głównego może nie
być możliwe wybranie ustawienia INT MUTE.
• W zależności od typu modułu głównego może nie być możliwe włączenie ustawienia AUX+.
• Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi modułu głównego.
Połączenie modułu głównego z modułem połączeniowym Full Speed / modułem połączeniowym interfejsu Bluetooth
Urządzenie zgodne ze standardem Bluetooth:
Serie CDE-101/CDE-102/CDE-W203/CDA-105/iDA-X301/iDA-X303/iDA-X305
Moduł Bluetooth
(sprzedawany
oddzielnie)
iPhone / iPod
(sprzedawany oddzielnie)
Bezpiecznik
(7,5 A)
(Jeśli interfejs Bluetooth jest
podłączony, nie można używać
urządzenia podłączonego do
złącza INT (przerywanie na
czas rozmowy itp.).)
*
1 Do modułu połączeniowego Full Speed /
interfejsu Bluetooth
2 Przewód interfejsu Bluetooth (w zestawie)
3 Przewód połączeniowy FULL SPEEDTM
(KCE-433iV) może być dołączony w zestawie
do modułu głównego. Jeśli tak nie jest,
należy go zakupić osobno.
* To połączenie jest możliwe tylko w wypadku modeli
CDE-101/CDE-102/iDA-X301/CDE-W203.
Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji
obsługi modułu głównego zgodnego ze standardem
Bluetooth.
• Do urządzenia serii iDA-X301 nie można podłączyć
urządzenia iPhone.
4 Mikrofon (w zestawie)
10-PL
ALPINE KCE-400BT 68-14470Z05-A (PL)
5 Przewód wyjścia przerwania audio (różowy/
czarny)
Podłączać tylko przy wyłączonym zasilaniu (w
przeciwnym razie może wystąpić nieprawidłowe
działanie).
6 Przewód wejścia przerwania audio (różowy/
czarny)
7 Przewód zapłonu ACC (czerwony)
Do styku zapłonu.
8 Przewód akumulatora (żółty)
Ten przewód należy podłączyć do styku
zapewniającego stałe zasilanie (biegun dodatni
akumulatora: +).
9 Przewód uziemienia (czarny)
Ten przewód należy przyłączyć do odsłoniętej
metalowej części karoserii za pomocą wkrętu.
Połączenie modułu głównego z modułu bezpośredniego przyłączania iPod
Urządzenie zgodne ze standardem Bluetooth:
Seria CDE-9872, 9874/CDE-9880R, CDE-9882Ri/CDA-988*/iDA-X001, 100, 200, 300/IVA-W202, W205/IVA-W502, W505/IVA-D105, D106
• Moduły CDE-9872 i CDE-9872L zakupione w Stanach Zjednoczonych nie są zgodne ze standardem Bluetooth.
Moduł Bluetooth
(sprzedawany
oddzielnie)
*
iPod (sprzedawany oddzielnie)
(Jeśli interfejs Bluetooth jest
podłączony, nie można używać
urządzenia podłączonego do
złącza INT (przerywanie na
czas rozmowy itp.).)
Bezpiecznik
(7,5 A)
1 Do modułu bezpośredniego przyłączania
iPod
2 Przewód połączeniowy (KWE-460E)
(sprzedawany oddzielnie)
5 Przewód wyjścia przerwania audio (różowy/
czarny)
* To połączenie nie jest możliwe w przypadku
modułów zakupionych w Europie. Do użytkowników
w Europie: prosimy o zapoznanie się z kartą
„Przewód połączeniowy do modelu KCE-400BT”
dołączoną do adaptera.
6 Przewód wejścia przerwania audio (różowy/
czarny)
7 Przewód zapłonu ACC (czerwony)
3 Przewód połączeniowy FULL SPEEDTM
(KCE-433iV) (sprzedawany oddzielnie)
4 Mikrofon (w zestawie)
Podłączać tylko przy wyłączonym zasilaniu (w
przeciwnym razie może wystąpić nieprawidłowe
działanie).
Do styku zapłonu.
8 Przewód akumulatora (żółty)
Ten przewód należy podłączyć do styku
zapewniającego stałe zasilanie (biegun dodatni
akumulatora: +).
9 Przewód uziemienia (czarny)
Ten przewód należy przyłączyć do odsłoniętej
metalowej części karoserii za pomocą wkrętu.
11-PL
ALPINE KCE-400BT 68-14470Z05-A (PL)
Dane techniczne
INTERFEJS BLUETOOTH
Parametry techniczne Bluetooth Bluetooth V2,0
Moc wyjściowa +4 dBm (maks., klasa zasilania 2)
Profile
HFP (Hands-Free Profile)
HSP (Head Set Profile)
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)
OGÓLNE
Parametry zasilania
Ciężar
13,5 V (prąd stały)
(dopuszczalne 10-16 V)
96 g
WYMIARY OBUDOWY
Szerokość
Wysokość
Głębokość
12-PL
ALPINE KCE-400BT 68-14470Z05-A (PL)
95 mm (3-3/4")
25 mm (1")
77 mm (3")
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement