advertisement

Flex CHE 2-26 SDS-plus Instruction manual | Manualzz

CHE 2–26

SDS-plus

140

149

158

167

102

112

122

131

67

76

85

93

40

49

58

3

12

21

31

176

CHE 2–26 SDS-plus

Inhalt

Verwendete Symbole . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Technische Daten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Auf einen Blick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Zu Ihrer Sicherheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Geräusch und Vibration . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Gebrauchsanweisung . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Wartung und Pflege . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Entsorgungshinweise . . . . . . . . . . . . . . . . 10

-Konformität . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Verwendete Symbole

t^okrkd>

_ÉòÉáÅÜåÉí=ÉáåÉ=ìåãáííÉäÄ~ê=ÇêçÜÉåÇÉ=dÉÑ~ÜêK=

_Éá=káÅÜíÄÉ~ÅÜíÉå=ÇÉë=eáåïÉáëÉë=ÇêçÜÉå=qçÇ=

çÇÉê=ëÅÜïÉêëíÉ=sÉêäÉíòìåÖÉåK slopf`eq>

_ÉòÉáÅÜåÉí=ÉáåÉ=ã∏ÖäáÅÜÉêïÉáëÉ=ÖÉÑ®ÜêäáÅÜÉ= páíì~íáçåK=_Éá=káÅÜíÄÉ~ÅÜíÉå=ÇÉë=eáåïÉáëÉë=

ÇêçÜÉå=sÉêäÉíòìåÖÉå=çÇÉê=p~ÅÜëÅÜ®ÇÉåK efktbfp>

_ÉòÉáÅÜåÉí=^åïÉåÇìåÖëíáéë=ìåÇ=ïáÅÜíáÖÉ= fåÑçêã~íáçåÉåK

Symbole am Gerät

sçê=fåÄÉíêáÉÄå~ÜãÉ=

_ÉÇáÉåìåÖë~åäÉáíìåÖ=äÉëÉå>

^ìÖÉåëÅÜìíò=íê~ÖÉå>

Technische Daten

Bohr- und Meißelhammer

Nennaufnahmeleistung

Leerlauf-Drehzahl

Leerlauf-Schlagzahl

Max. Einzelschlagenergie

(nach „EPTA-procedure

05/2009“)

Schmierung

J

CHE 2–26

SDS-plus

W min -1

800

0–1100 min -1 0–5200

2,3

Fett

SDS-plus Werkzeugaufnahme max. Bohrdurchmesser

– Beton

– Mauerwerk

(HM-Bohrkrone)

– Holz mm mm

26

68

Gewicht entsprechend

„EPTA-procedure

01/2003“ mm kg

30

2,5 dÉÜ∏êëÅÜìíò=íê~ÖÉå> båíëçêÖìåÖëÜáåïÉáë=ÑΩê=Ç~ë=

^äíÖÉê®í>=

EëáÉÜÉ=pÉáíÉ=NMF

3

Auf einen Blick

CHE 2–26 SDS-plus

5

6

7

3

4

1

2

8

9

Staubschutzkappe

Verriegelungshülse

Zusatzhandgriff

Klemmschraube

Drehknopf für Arbeitsmodus

Entriegelungstaste

Hebel für Drehrichtungswahl

(Rechts-/Linkslauf)

Schalter

Zum Ein- und Ausschalten sowie zum

Hochfahren bis zur maximalen Dreh-/

Schlagzahl.

Feststellknopf

10 Handgriff

11 Netzkabel

12 Tiefenanschlag

13 Typschild *

* nicht sichtbar

4

CHE 2–26 SDS-plus

Zu Ihrer Sicherheit

t^okrkd> iÉëÉå=páÉ=~ääÉ=páÅÜÉêÜÉáíëÜáåïÉáëÉ=ìåÇ=^åJ

ïÉáëìåÖÉåK=sÉêë®ìãåáëëÉ=ÄÉá=ÇÉê=báåÜ~äíìåÖ=

ÇÉê=páÅÜÉêÜÉáíëÜáåïÉáëÉ=ìåÇ=^åïÉáëìåÖÉå=

â∏ååÉå=ÉäÉâíêáëÅÜÉå=pÅÜä~ÖI=_ê~åÇ=ìåÇLçÇÉê=

ëÅÜïÉêÉ=sÉêäÉíòìåÖÉå=òìê=cçäÖÉ=Ü~ÄÉåK=

_Éï~ÜêÉå=páÉ=~ääÉ=páÅÜÉêÜÉáíëÜáåïÉáëÉ=ìåÇ=

^åïÉáëìåÖÉå=ÑΩê=ÇáÉ=wìâìåÑí=~ìÑK sçê=dÉÄê~ìÅÜ=ÇÉë=bäÉâíêçïÉêâòÉìÖÉë=äÉëÉå=

ìåÇ=Ç~å~ÅÜ=Ü~åÇÉäåW

Ó ÇáÉ=îçêäáÉÖÉåÇÉ=_ÉÇáÉåìåÖë~åäÉáíìåÖI

Ó ÇáÉ=ł^ääÖÉãÉáåÉå=páÅÜÉêÜÉáíëÜáåïÉáëÉ“=

òìã rãÖ~åÖ=ãáí=bäÉâíêçïÉêâòÉìÖÉå=áã=

ÄÉáÖÉäÉÖíÉå=eÉÑí=EpÅÜêáÑíÉåJkêKW PNRKVNRFI

Ó ÇáÉ=ÑΩê=ÇÉå=báåë~íòçêí=ÖÉäíÉåÇÉå=oÉÖÉäå=

ìåÇ=sçêëÅÜêáÑíÉå=òìê=råÑ~ääîÉêÜΩíìåÖK aáÉëÉë=bäÉâíêçïÉêâòÉìÖ=áëí=å~ÅÜ=ÇÉã=pí~åÇ=

ÇÉê=qÉÅÜåáâ=ìåÇ=ÇÉå=~åÉêâ~ååíÉå=

ëáÅÜÉêÜÉáíëíÉÅÜåáëÅÜÉå=oÉÖÉäå=ÖÉÄ~ìíK= aÉååçÅÜ=â∏ååÉå=ÄÉá=ëÉáåÉã=dÉÄê~ìÅÜ= dÉÑ~ÜêÉå=ÑΩê=iÉáÄ=ìåÇ=iÉÄÉå=ÇÉë=_ÉåìíòÉêë=

çÇÉê=aêáííÉê=ÄòïK=pÅÜ®ÇÉå=~å=ÇÉê=j~ëÅÜáåÉ=

çÇÉê=~å=~åÇÉêÉå=p~ÅÜïÉêíÉå=ÉåíëíÉÜÉåK= a~ë bäÉâíêçïÉêâòÉìÖ=áëí=åìê=òì=ÄÉåìíòÉå

Ó ÑΩê=ÇáÉ=ÄÉëíáããìåÖëÖÉã®≈É=sÉêïÉåÇìåÖI

Ó áå=ëáÅÜÉêÜÉáíëíÉÅÜåáëÅÜ=Éáåï~åÇÑêÉáÉã= wìëí~åÇK aáÉ=páÅÜÉêÜÉáí=ÄÉÉáåíê®ÅÜíáÖÉåÇÉ=pí∏êìåÖÉå=

ìãÖÉÜÉåÇ=ÄÉëÉáíáÖÉåK

Bestimmungsgemäße

Verwendung

Der Bohr- und Meißelhammer

CHE 2–26 SDS-plus ist bestimmt

– für den gewerblichen Einsatz in Industrie und Handwerk,

– zum Hammerbohren in Mauerwerk und

Beton für Dübel- und Ankerbefestigungen und Durchgangsbohrungen,

– für einfache Stemmarbeiten zum Entfernen von Putz und Fliesen,

– zur Verwendung mit dafür geeignetem und vom Hersteller für dieses Gerät empfohlenem Werkzeug.

Sicherheitshinweise für Hämmer

Tragen Sie Gehörschutz. Die Einwirkung von Lärm kann Gehörverlust bewirken.

Benutzen Sie mit dem Gerät gelieferte

Zusatzhandgriffe. Der Verlust der

Kontrolle kann zu Verletzungen führen.

Halten Sie das Gerät an den isolierten

Griffflächen, wenn Sie Arbeiten ausführen, bei denen das Einsatzwerkzeug verborgene Stromleitungen oder das

eigene Netzkabel treffen kann.

Der Kontakt mit einer spannungsführenden Leitung kann auch metallene

Geräteteile unter Spannung setzen und zu einem elektrischen Schlag führen.

Verwenden Sie geeignete Suchgeräte, um verborgene Versorgungsleitungen aufzuspüren, oder ziehen Sie die

örtliche Versorgungsgesellschaft hinzu.

Kontakt mit Elektroleitungen kann zu Feuer und elektrischem Schlag führen.

Beschädigung einer Gasleitung kann zur

Explosion führen. Eindringen in eine

Wasserleitung verursacht

Sachbeschädigung oder kann einen elektrischen Schlag verursachen.

Halten Sie das Elektrowerkzeug beim

Arbeiten fest mit beiden Händen und

sorgen Sie für einen sicheren Stand.

Das Elektrowerkzeug wird mit zwei

Händen sicherer geführt.

Sichern Sie das Werkstück. Ein mit

Spannvorrichtung festgehaltenes Werkstück ist sicherer gehalten als mit Ihrer

Hand.

Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nicht mit beschädigtem Kabel.

Berühren Sie das beschädigte Kabel nicht und ziehen Sie den Netzstecker, wenn das Kabel während des Arbeitens

beschädigt wird. Beschädigte Kabel erhöhen das Risiko eines elektrischen

Schlages.

5

Spezielle Sicherheitshinweise

 Keine Materialien bearbeiten, bei denen gesundheitsgefährdende Stoffe freigesetzt werden (z. B. Asbest). Schutzmaßnahmen treffen, wenn gesundheitsschädliche, brennbare oder explosive Stäube entstehen können. Staubschutzmaske tragen. Wenn vorhanden,

Staubabsauganlagen verwenden.

 Zur Kennzeichnung des Elektrowerkzeugs nur Klebschilder verwenden. Keine Löcher in das Gehäuse bohren.

 Netzspannung und Spannungsangabe auf dem Typschild muss übereinstimmen.

Geräusch und Vibration

Die Geräusch- und Schwingungswerte wurden entsprechend EN 60745 ermittelt.

Der A-bewertete Geräuschpegel des Gerätes beträgt typischerweise:

– Schall-Druckpegel: 89 dB(A);

– Schall-Leistungspegel: 100 dB(A);

– Unsicherheit: K = 3 dB.

Schwingungsgesamtwert:

– beim Hammerbohren:

– Emissionswert: a h

= 7,85 m/s

2

– Unsicherheit: K = 1,5 m/s

2

– beim Meißeln:

– Emissionswert: a h

= 7,75 m/s

2

– Unsicherheit: K = 1,5 m/s

2

^`eqrkd> aáÉ=~åÖÉÖÉÄÉåÉå=jÉëëïÉêíÉ=ÖÉäíÉå=ÑΩê=åÉìÉ= dÉê®íÉK=fã=í®ÖäáÅÜÉå=báåë~íò=îÉê®åÇÉêå=ëáÅÜ= dÉê®ìëÅÜJ=ìåÇ=pÅÜïáåÖìåÖëïÉêíÉK efktbfpb>

Der in diesen Anweisungen angegebene Schwingungspegel ist entsprechend einem in EN 60745 genormten Messverfahren gemessen worden und kann für den Vergleich von Elektrowerkzeugen miteinander verwendet werden. Er eignet sich auch für eine vorläufige Einschätzung der

Schwingungsbelastung. Der angegebene

Schwingungspegel repräsentiert die hauptsächlichen Anwendungen des Elektrowerkzeugs.

CHE 2–26 SDS-plus

Wenn allerdings das Elektrowerkzeug für andere

Anwendungen, mit abweichenden Einsatzwerkzeugen oder ungenügender Wartung eingesetzt wird, kann der Schwingungspegel abweichen.

Dies kann die Schwingungsbelastung über den gesamten Arbeitszeitraum deutlich erhöhen.

Für eine genaue Abschätzung der Schwingungsbelastung sollten auch die Zeiten berücksichtigt werden, in denen das Gerät abgeschaltet ist oder zwar läuft, aber nicht tatsächlich im Einsatz ist.

Dies kann die Schwingungsbelastung über den gesamten Arbeitszeitraum deutlich reduzieren.

Legen Sie zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz des Bedieners vor der Wirkung von

Schwingungen fest wie zum Beispiel: Wartung von Elektrowerkzeug und Einsatzwerkzeugen,

Warmhalten der Hände, Organisation der

Arbeitsabläufe.

slopf`eq>

_Éá=ÉáåÉã=pÅÜ~ääÇêìÅâ=ΩÄÉê=UR=Ç_E^F= dÉÜ∏êëÅÜìíò=íê~ÖÉåK

Gebrauchsanweisung

Vor der Inbetriebnahme

Elektrowerkzeug und Zubehör auspacken und auf Vollständigkeit der Lieferung und

Transportschäden kontrollieren.

Zusatzhandgriff verstellen

t^okrkd> sçê=~ääÉå=^êÄÉáíÉå=~ã=bäÉâíêçïÉêâòÉìÖ= kÉíòëíÉÅâÉê=òáÉÜÉåK slopf`eq> bäÉâíêçïÉêâòÉìÖ=åìê=ãáí=ãçåíáÉêíÉã= wìë~íòÜ~åÇÖêáÑÑ=îÉêïÉåÇÉåK

Der Zusatzhandgriff kann in jede beliebige

Position geschwenkt werden, um sicheres und ermüdungsfreies Arbeiten zu gewährleisten.

6

CHE 2–26 SDS-plus

 Klemmschraube am Zusatzhandgriff durch

Drehen gegen den Uhrzeigersinn lösen.

Einsetzen der Werkzeuge

t^okrkd> sçê=~ääÉå=^êÄÉáíÉå=~ã=bäÉâíêçïÉêâòÉìÖ= kÉíòëíÉÅâÉê=òáÉÜÉåK slopf`eq>

_ÉåìíòíÉ=báåë~íòïÉêâòÉìÖÉ=â∏ååÉå=ÜÉá≈=

ïÉêÇÉåK=pÅÜìíòÜ~åÇëÅÜìÜÉ=íê~ÖÉå>

 Schaft des Einsatzwerkzeugs reinigen und leicht einfetten.

 Staubschutzkappe überprüfen.

– Verschmutzte Kappe reinigen.

– Defekte Staubschutzkappe austauschen.

 Zusatzhandgriff auf die gewünschte

Position schwenken.

 Durch Drehen der Klemmschraube im

Uhrzeigersinn den Zusatzhandgriff wieder befestigen.

Tiefenanschlag montieren

t^okrkd> sçê=~ääÉå=^êÄÉáíÉå=~ã=bäÉâíêçïÉêâòÉìÖ= kÉíòëíÉÅâÉê=òáÉÜÉåK

 Einsatzwerkzeug einsetzen und drehen, bis es verriegelt.

 Verriegelung durch Ziehen am

Einsatzwerkzeug überprüfen.

Entnehmen der Werkzeuge

t^okrkd> sçê=~ääÉå=^êÄÉáíÉå=~ã=bäÉâíêçïÉêâòÉìÖ= kÉíòëíÉÅâÉê=òáÉÜÉåK slopf`eq>

_ÉåìíòíÉ=báåë~íòïÉêâòÉìÖÉ=â∏ååÉå=ÜÉá≈=

ïÉêÇÉåK=pÅÜìíòÜ~åÇëÅÜìÜÉ=íê~ÖÉå>

 Klemmschraube am Zusatzhandgriff lösen.

 Tiefenanschlag einschieben.

 Tiefenanschlag auf die benötigte Bohrtiefe einstellen.

 Klemmschraube wieder festziehen.

 Verriegelungshülse nach hinten ziehen (1.).

 Einsatzwerkzeug entnehmen (2.).

7

Arbeitsmodus einstellen

slopf`eq>=

^êÄÉáíëãçÇìë=åìê=ÄÉá=píáääëí~åÇ=ÇÉë= bäÉâíêçïÉêâòÉìÖë=®åÇÉêåK

CHE 2–26 SDS-plus

Einstellen der Meißelposition

Der Meißel kann in 9 Positionen (jeweils 40° versetzt) justiert werden.

 Entriegelungstaste drücken und Drehknopf für Arbeitsmodus auf das Symbol stellen (1.).

 Entriegelungstaste drücken.

 Drehknopf auf gewünschten Arbeitsmodus einstellen:

Bohren

Hammerbohren

Einstellen der Meißelposition

(siehe unten)

Meißeln efktbfpb>

– In den Positionen (Bohren),

(Hammerbohren) und (Meißeln) muss die Entriegelungstaste sichtbar verriegeln (herausspringen).

– In der Position (Einstellen der Meißelposition) das Elektrowerkzeug nicht einschalten.

 Meißel drehen, bis der Meißel den gewünschten Winkel aufweist (2.).

 Entriegelungstaste drücken und Drehknopf für Arbeitsmodus auf das Symbol stellen. Auf Verriegelung achten!

Drehrichtung einstellen

slopf`eq>=

^êÄÉáíëãçÇìë=åìê=ÄÉá=píáääëí~åÇ=ÇÉë= bäÉâíêçïÉêâòÉìÖë=®åÇÉêåK

 Schalter Drehrichtungsvorwahl auf die benötigte Position stellen:

– Links: gegen den Uhrzeigersinn

– Rechts: im Uhrzeigersinn

8

CHE 2–26 SDS-plus

Elektrowerkzeug einschalten

Ohne Einrasten:

Gerät ausschalten:

 Schalter drücken und festhalten.

Der Schalter des Elektrowerkzeugs ermöglicht ein langsames Steigern der

Dreh- bzw. Schlagzahl bis zum

Maximalwert.

Gerät ausschalten:

 Schalter loslassen.

Mit Einrasten: slopf`eq>=

Nach einem Stromausfall läuft das eingeschaltete Elektrowerkzeug wieder an.

Elektrowerkzeug sofort ausschalten!

 Schalter drücken und festhalten (1.).

 Feststellknopf drücken, um den Schalter zu arretieren (2.).

 Schalter drücken und loslassen.

Arbeitshinweise

Bohren/Hammerbohren

1. Drehknopf für Arbeitsmodus auf das

Symbol (Bohren) bzw.

(Hammerbohren) stellen. Auf Verriegelung achten!

2. Bohrer einsetzen.

3. Zusatzhandgriff auf die gewünschte

Position einstellen.

4. Netzstecker einstecken.

5. Elektrowerkzeug mit beiden Händen ergreifen und Arbeitsposition einnehmen.

6. Bohrer ansetzen und Elektrowerkzeug einschalten.

7. Elektrowerkzeug gefühlvoll nach vorn drücken.

Zu starker Druck verkürzt nicht die Bohrzeit, aber dafür die Standzeit des Bohrers!

8. Nach Beenden der Bohrung Gerät ausschalten.

9. Netzstecker ziehen.

Meißeln

1. Meißel einsetzen.

2. Drehknopf für Arbeitsmodus auf das

3. Meißel in die gewünschte Position drehen.

4. Drehknopf für Arbeitsmodus auf das

Symbol stellen. Auf Verriegelung achten!

5. Zusatzhandgriff auf die gewünschte

Position einstellen.

6. Netzstecker einstecken.

9

7. Elektrowerkzeug mit beiden Händen ergreifen und Arbeitsposition einnehmen.

8. Elektrowerkzeug einschalten.

9. Elektrowerkzeug beim Meißeln gefühlvoll nach vorn drücken, so dass es nicht springt.

10. Nach Beenden der Arbeit Gerät ausschalten.

11. Netzstecker ziehen.

Sonstige Hinweise

– Die Verwendung von „scharfen“ Einsatzwerkzeugen steigert die Arbeitsleistung und die Lebensdauer des Elektrowerkzeugs.

– Elektrowerkzeug nach der Arbeit reinigen und im Transportkoffer an einem trockenen

Ort aufbewahren.

Wartung und Pflege

t^okrkd> sçê=~ääÉå=^êÄÉáíÉå=~ã=bäÉâíêçïÉêâòÉìÖ=ÇÉå= kÉíòëíÉÅâÉê=òáÉÜÉåK

Reinigung

Gerät und Lüftungsschlitze regelmäßig reinigen.

Häufigkeit ist vom bearbeiteten Material und von der Dauer des Gebrauchs abhängig.

Gehäuseinnenraum mit Motor regelmäßig mit trockener Druckluft ausblasen.

Kohlenbürsten

Das Elektrowerkzeug ist mit Abschaltkohlen ausgestattet.

Nach Erreichen der Verschleißgrenze der

Abschaltkohlen wird das Elektrowerkzeug automatisch abgeschaltet.

efktbfp> wìã=^ìëí~ìëÅÜ=åìê=lêáÖáå~äíÉáäÉ=ÇÉë= eÉêëíÉääÉêë=îÉêïÉåÇÉåK=_Éá=sÉêïÉåÇìåÖ=îçå= cêÉãÇÑ~Äêáâ~íÉå=Éêä∏ëÅÜÉå=ÇáÉ= d~ê~åíáÉîÉêéÑäáÅÜíìåÖÉå=ÇÉë=eÉêëíÉääÉêëK

Durch die hinteren Lufteintrittsöffnungen kann das Kohlenfeuer während des Gebrauchs beobachtet werden. Bei starkem Kohlenfeuer das Elektrowerkzeug sofort ausschalten.

Elektrowerkzeug an eine vom Hersteller autorisierte Kundendienstwerkstatt übergeben.

CHE 2–26 SDS-plus

Getriebe

efktbfp> aáÉ=pÅÜê~ìÄÉå=~ã=dÉíêáÉÄÉâçéÑ=ï®ÜêÉåÇ=ÇÉê= d~ê~åíáÉòÉáí=åáÅÜí=ä∏ëÉåK=_Éá=káÅÜíÄÉ~ÅÜíìåÖ=

Éêä∏ëÅÜÉå=ÇáÉ=d~ê~åíáÉîÉêéÑäáÅÜíìåÖÉå=ÇÉë= eÉêëíÉääÉêëK

Das Elektrowerkzeug verfügt über eine Fett-

Schmierung. Wechseln/Auffüllen von Fett durch eine vom Hersteller autorisierte

Kundendienstwerkstatt ausführen lassen.

Reparaturen

Reparaturen ausschließlich durch eine vom

Hersteller autorisierte Kundendienstwerkstatt ausführen lassen.

Wenn die Anschlussleitung des Elektrowerkzeugs beschädigt ist, muss sie durch eine speziell vorgerichtete Anschlussleitung

(Anbringungsart X) ersetzt werden. Diese ist

über den FLEX-Kundendienst erhältlich.

Ersatzteile und Zubehör

Weiteres Zubehör, insbesondere Einsatzwerkzeuge, den Katalogen des Herstellers entnehmen.

Explosionszeichnungen und Ersatzteillisten finden Sie auf unserer Homepage: www.flex-tools.com

Entsorgungshinweise

t^okrkd>

^ìëÖÉÇáÉåíÉ=dÉê®íÉ=ÇìêÅÜ=båíÑÉêåÉå=ÇÉë= kÉíòâ~ÄÉäë=ìåÄê~ìÅÜÄ~ê=ã~ÅÜÉåK

Nur für EU-Länder.

Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll!

Gemäß Europäischer Richtlinie 2002/96/EG

über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und

Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt und einer umweltgerechten

Wiederverwertung zugeführt werden.

efktbfp>

Über Entsorgungsmöglichkeiten beim

Fachhändler informieren!

10

CHE 2–26 SDS-plus

-Konformität

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt mit folgenden Normen oder normativen Dokumenten übereinstimmt:

EN 60745 gemäß den Bestimmungen der

Richtlinien 2004/108/EG, 2006/42/EG,

2011/65/EU.

Verantwortlich für technische Unterlagen:

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D

Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Eckhard Rühle

Manager Research &

Development (R & D)

Oliver Schneider

Manager Quality

Department (QD)

12.01.2010

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Garantie

Bei Erwerb einer Neumaschine gewährt FLEX

2 Jahre Hersteller-Garantie, beginnend mit dem Verkaufsdatum der Maschine an den

Endverbraucher. Die Garantie erstreckt sich nur auf Mängel, die auf Material- und/oder

Herstellungsfehler sowie auf die Nichterfüllung zugesicherter Eigenschaften zurückzuführen sind. Bei Geltendmachung eines Garantieanspruchs ist der Original-Verkaufsbeleg mit

Verkaufsdatum beizufügen.

Garantiereparaturen dürfen ausschließlich von

FLEX autorisierten Werkstätten oder Service-

Stationen durchgeführt werden.

Ein Garantieanspruch besteht nur bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

Von der Garantie ausgeschlossen sind insbesondere betriebsbedingter Verschleiß, unsachgemäße Anwendung, teilweise oder komplett demontierte Maschinen sowie

Schäden durch Überlastung der Maschine,

Verwendung von nicht zugelassenen, defekten oder falsch angewendeten Einsatzwerkzeugen. Schäden, die durch die Maschine am

Einsatzwerkzeug bzw. Werkstück verursacht werden, Gewaltanwendung, Folgeschäden, die auf unsachgemäße oder ungenügende

Wartung seitens des Kunden oder Dritte zurückzuführen sind, Beschädigungen durch

Fremdeinwirkung oder von Fremdkörpern, z. B. Sand oder Steine sowie Schäden durch

Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung, z. B. Anschluss an eine falsche Netzspannung oder Stromart. Garantieansprüche für

Einsatzwerkzeuge bzw. Zubehörteile können nur dann geltend gemacht werden, wenn sie mit Maschinen verwendet werden, bei denen eine solche Verwendung vorgesehen oder zugelassen ist.

Haftungsausschluss

Der Hersteller und sein Vertreter haften nicht für Schäden und entgangenen Gewinn durch

Unterbrechung des Geschäftsbetriebes, die durch das Produkt oder die nicht mögliche

Verwendung des Produktes verursacht wurden.

Der Hersteller und sein Vertreter haften nicht für Schäden, die durch unsachgemäße

Verwendung oder in Verbindung mit

Produkten anderer Hersteller verursacht wurden.

11

Contents

Symbols used in this manual . . . . . . . . . . . 12

Technical specifications . . . . . . . . . . . . . . . 12

Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Important safety information . . . . . . . . . . . 14

Noise and vibration . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Operating instructions . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Maintenance and care . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Disposal information . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

-Declaration of Conformity . . . . . . . . . . 19

Guarantee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Symbols used in this manual

t^okfkd> aÉåçíÉë=áãéÉåÇáåÖ=Ç~åÖÉêK= kçåJçÄëÉêî~åÅÉ=çÑ=íÜáë=ï~êåáåÖ=ã~ó=êÉëìäí=

áå ÇÉ~íÜ=çê=ÉñíêÉãÉäó=ëÉîÉêÉ=áåàìêáÉëK

`^rqflk> aÉåçíÉë=~=éçëëáÄäó=Ç~åÖÉêçìë=ëáíì~íáçåK= kçåJçÄëÉêî~åÅÉ=çÑ=íÜáë=ï~êåáåÖ=ã~ó=êÉëìäí=

áå ëäáÖÜí=áåàìêó=çê=Ç~ã~ÖÉ=íç=éêçéÉêíóK klqb> aÉåçíÉë=~ééäáÅ~íáçå=íáéë=~åÇ=áãéçêí~åí=

áåÑçêã~íáçåK

Symbols on the power tool

_ÉÑçêÉ=ëïáíÅÜáåÖ=çå=íÜÉ=éçïÉê=

íççäI=êÉ~Ç=íÜÉ=çéÉê~íáåÖ=ã~åì~ä> tÉ~ê=ÖçÖÖäÉë>

CHE 2–26 SDS-plus

Technical specifications

Hammer drill and chisel hammer

Rated power

Idle speed

W min -1

Impact number at no load

Max. single impact energy (according to

"EPTA-procedure

05/2009")

Lubrication min

J

-1

Tool holder

Max. drill diameter

– Concrete

– Masonry (HM drill bit)

– Wood

Weight according to “EPTA-procedure

01/2003” mm mm mm kg

CHE 2–26

SDS-plus

800

0–1100

0–5200

2,3

Grease

SDS-plus

26

68

30

2.5

tÉ~ê=É~ê=éêçíÉÅíáçå> aáëéçë~ä=áåÑçêã~íáçå=Ñçê=íÜÉ=çäÇ=

ã~ÅÜáåÉ>=

EpÉÉ=é~ÖÉ=NVF

12

CHE 2–26 SDS-plus

Overview

5

6

7

3

4

1

2

8

9

Dust cap

Locking sleeve

Auxiliary handle

Clamping screw

Rotary knob for operating mode

Release button

Lever for selecting direction of rotation

(Clockwise/anti-clockwise)

Switch

For switching on and off and for accelerating up to maximum speed/impact rate.

Locking button

10 Handle

11 Power cord

12 Depth stop

13 Rating plate *

* not visible

13

Important safety information

t^okfkd> oÉ~Ç=~ää=ë~ÑÉíó=ï~êåáåÖë=~åÇ=~ää=

áåëíêìÅíáçåëK=c~áäìêÉ íç Ñçääçï=íÜÉ=ï~êåáåÖë=

~åÇ=áåëíêìÅíáçåë=ã~ó=êÉëìäí=áå ÉäÉÅíêáÅ=ëÜçÅâI=

ÑáêÉ=~åÇLçê=ëÉêáçìë=áåàìêáÉëK=p~îÉ=~ää=ï~êåáåÖë=

~åÇ=áåëíêìÅíáçåë=Ñçê=ÑìíìêÉ=êÉÑÉêÉåÅÉK

_ÉÑçêÉ=ìëáåÖ=íÜÉ=éçïÉê=íççäI=éäÉ~ëÉ=êÉ~Ç=~åÇ=

ÑçääçïW

íÜÉëÉ=çéÉê~íáåÖ=áåëíêìÅíáçåëI

íÜÉ=ÒdÉåÉê~ä=ë~ÑÉíó=áåëíêìÅíáçåëÒ=çå=íÜÉ=

Ü~åÇäáåÖ=çÑ=éçïÉê=íççäë=áå=íÜÉ=ÉåÅäçëÉÇ=

ÄççâäÉí=EäÉ~ÑäÉíJåçKW=PNRKVNRFI

íÜÉ=ÅìêêÉåíäó=î~äáÇ=ëáíÉ=êìäÉë=~åÇ=íÜÉ=

êÉÖìä~íáçåë=Ñçê=íÜÉ=éêÉîÉåíáçå=çÑ=~ÅÅáÇÉåíëK qÜáë=éçïÉê=íççä=áë=ëí~íÉ=çÑ=íÜÉ=~êí=~åÇ=Ü~ë=ÄÉÉå=

ÅçåëíêìÅíÉÇ=áå=~ÅÅçêÇ~åÅÉ=ïáíÜ=íÜÉ=

~ÅâåçïäÉÇÖÉÇ=ë~ÑÉíó=êÉÖìä~íáçåëK= kÉîÉêíÜÉäÉëëI=ïÜÉå=áå=ìëÉI=íÜÉ=éçïÉê=íççä=ã~ó=

ÄÉ=~=Ç~åÖÉê=íç=äáÑÉ=~åÇ=äáãÄ=çÑ=íÜÉ=ìëÉê=çê=~=íÜáêÇ=

é~êíóI=çê=íÜÉ=éçïÉê=íççä=çê=çíÜÉê=éêçéÉêíó=ã~ó=

ÄÉ=Ç~ã~ÖÉÇK=qÜÉ=éçïÉê=íççä=ã~ó=ÄÉ=çéÉê~íÉÇ=

çåäó=áÑ=áí=áë

~ë=áåíÉåÇÉÇI

áå=éÉêÑÉÅí=ïçêâáåÖ=çêÇÉêK c~ìäíë=ïÜáÅÜ=áãé~áê=ë~ÑÉíó=ãìëí=ÄÉ=êÉé~áêÉÇ=

áããÉÇá~íÉäóK

Intended use

The hammer drill and chisel hammer CHE 2–26

SDS-plus is designed

– for commercial use in industry and trade,

– for hammer drilling in masonry and concrete for wall plug and anchor attachments and through-holes,

– for simple trimming work to remove plaster and tiles,

– to be used with suitable tools recommended by the manufacturer for this power tool.

CHE 2–26 SDS-plus

Safety instructions for hammers

Wear ear protection. The effect of noise may result in loss of hearing.

Use auxiliary handles supplied with the

power tool. The loss of control may result in injuries.

If the insertion tool is at risk of coming into contact with concealed power cables or the power cord itself, hold the power tool by the insulated grip

surfaces only. Contact with a live cable may also cause metal parts of the appliance to become live and result in an electric shock.

Use suitable detectors to detect concealed power supply cables or

consult your local supply company.

Contact with electric cables may result in a fire and/or electric shock.

A damaged gas pipe may cause an explosion. Drilling into a water pipe will cause damage to property or may cause an electric shock.

When working, hold the electric power tool firmly with both hands and ensure

that you have a secure footing.

Theelectric power tool is controlled more securely if held with both hands.

Secure the workpiece. A workpiece is held more securely in a clamping device than by hand.

Do not use the electric power tool if it has a damaged power cord.

Do not touch the damaged power cord and pull out the mains plug if the power

cord is damaged during work.

Damaged power cords increase the risk of an electric shock.

14

CHE 2–26 SDS-plus

Special safety instructions

 Do not work on cut materials which release hazardous substances (e.g. asbestos).

Take precautions if hazardous, combustible or explosive dust is likely to occur.

Wear protective dust mask. If available, use dust extraction equipment.

 Identify the power tool with stickers only.

Do not drill any holes into the housing.

 The mains voltage and the voltage specifications on the rating plate must correspond.

Noise and vibration

The noise and vibration values have been determined in accordance with EN 60745.

The A evaluated noise level of the power tool is typically:

– Sound pressure level:

– Sound power level:

– Uncertainty:

89 dB(A);

100 dB(A);

K = 3 dB.

Total vibration value:

– when hammer drilling:

– Emission value:

– Uncertainty:

– when chiselling:

– Emission value:

– Uncertainty: a a h h

= 7.85 m/s

K = 1.5 m/s

= 7.75 m/s

K = 1.5 m/s

2

2

2

2

^qqbkqflk> qÜÉ=áåÇáÅ~íÉÇ=ãÉ~ëìêÉãÉåíë=êÉÑÉê=íç=åÉï=

éçïÉê=íççäëK=a~áäó=ìëÉ=Å~ìëÉë=íÜÉ=åçáëÉ=~åÇ=

îáÄê~íáçå=î~äìÉë=íç=ÅÜ~åÖÉK klqbp>

The vibration emission level given in this information sheet has been measured in accordance with a standardised test given in EN 60745 and may be used to compare one tool with another.

It may be used for a preliminary assessment of exposure. The declared vibration emission level represents the main applications of the tool.

However if the tool is used for different applications, with different accessories or poorly maintained, the vibration emission may differ.

This may significantly increase the exposure level over the total working period.

For a precise estimation of the vibration load the times should also be considered during which the power tool is switched off or even running, but not actually in use. This may significantly decrease the exposure level over the total working period.

Identify additional safety measures to protect the operator from the effects of vibration such as: maintain the tool and the accessories, keep the hands warm, organisation of work patterns.

`^rqflk> tÉ~ê=É~ê=éêçíÉÅíáçå=~í=~=ëçìåÇ=éêÉëëìêÉ=

~ÄçîÉ UR=Ç_E^FK

Operating instructions

Before switching on the power tool

Unpack power tool and accessories and check that no parts are missing or damaged.

Adjusting the auxiliary handle

t^okfkd>

_ÉÑçêÉ=éÉêÑçêãáåÖ=~åó=ïçêâ=çå=íÜÉ=ÉäÉÅíêáÅ=

éçïÉê=íççäI=éìää=çìí=íÜÉ=ã~áåë=éäìÖK

`^rqflk> rëÉ=ÉäÉÅíêáÅ=éçïÉê=íççä=ïáíÜ=~íí~ÅÜÉÇ=~ìñáäá~êó=

Ü~åÇäÉ=çåäóK

The auxiliary handle can be swivelled into any position to ensure safe and fatigue-free working.

 Loosen clamping screw on the auxiliary handle by turning it anti-clockwise.

 Swivel the auxiliary handle into the required position.

 Retighten the auxiliary handle by turning the clamping screw clockwise.

15

Attaching the depth stop

t^okfkd>

_ÉÑçêÉ=éÉêÑçêãáåÖ=~åó=ïçêâ=çå=íÜÉ=ÉäÉÅíêáÅ=

éçïÉê=íççäI=éìää=çìí=íÜÉ=ã~áåë=éäìÖK

CHE 2–26 SDS-plus

Removing the tools

t^okfkd>

_ÉÑçêÉ=éÉêÑçêãáåÖ=~åó=ïçêâ=çå=íÜÉ=ÉäÉÅíêáÅ=

éçïÉê=íççäI=éìää=çìí=íÜÉ=ã~áåë=éäìÖK

`^rqflk> rëÉÇ=áåëÉêíáçå=íççäë=ã~ó=ÄÉÅçãÉ=ÜçíK= tÉ~ê éêçíÉÅíáîÉ=ÖäçîÉë>

 Loosen clamping screw on the auxiliary handle.

 Push in depth stop.

 Set depth stop to the required drilling depth.

 Retighten the clamping screw.

Inserting the tools

t^okfkd>

_ÉÑçêÉ=éÉêÑçêãáåÖ=~åó=ïçêâ=çå=íÜÉ=ÉäÉÅíêáÅ=

éçïÉê=íççäI=éìää=çìí=íÜÉ=ã~áåë=éäìÖK

`^rqflk> rëÉÇ=áåëÉêíáçå=íççäë=ã~ó=ÄÉÅçãÉ=ÜçíK= tÉ~ê éêçíÉÅíáîÉ=ÖäçîÉë>

 Pull locking sleeve backwards (1.).

 Remove insertion tool (2.).

Setting operating mode

`^rqflk>= aç=åçí=ÅÜ~åÖÉ=çéÉê~íáåÖ=ãçÇÉ=ìåíáä=

íÜÉ ÉäÉÅíêáÅ=éçïÉê=íççä=áë=~í=~=ëí~åÇëíáääK

 Clean and lightly grease the shaft of the insertion tool.

 Check dust cap.

– Clean dirty cap.

– Replace defective dust cap.

 Insert insertion tool and turn until it locks.

 Check lock by pulling on the insertion tool.

 Press release button.

 Setting rotary knob to the required operating mode:

Drilling

Hammer drilling

Setting the chisel position

(see below)

Chiselling

16

CHE 2–26 SDS-plus klqbp>

– The release button must visibly lock (jump out) in the (drilling), (hammer drilling) and (chiselling) positions.

– Do not switch on the electric power tool in the position (setting the chisel position).

Setting the chisel position

The chisel can be adjusted in 9 positions

(moved 40° in each case).

 Press release button and move rotary knob for operating mode to the symbol (1.).

Switching on the power tool

Without locking the switch:

 Turn chisel until the chisel is at the required angle (2.).

 Press release button and move rotary knob for operating mode to the symbol.

Ensure button is locked!

Setting direction of rotation

`^rqflk>= aç=åçí=ÅÜ~åÖÉ=çéÉê~íáåÖ=ãçÇÉ=ìåíáä=íÜÉ=

ÉäÉÅíêáÅ=éçïÉê=íççä=áë=~í=~=ëí~åÇëíáääK

 Press and hold down the switch.

The electric power tool switch enables the speed or impact rate to be increased slowly to the maximum value.

Switch off the machine:

 Release the switch.

Locking the switch:

`^rqflk>=

Following a power failure, the switched on electric power tool will start running again.

Immediately switch off electric power tool!

 Press and hold down switch (1.).

 Press locking button to lock the switch (2.).

 Set switch for selecting direction of rotation to the required position:

– Left: counter-clockwise

– Right: clockwise

17

Switch off the machine:

 Press and release the switch.

Operating instructions

Drilling/hammer drilling

1. Move rotary knob for operating mode to the symbol (drilling) or symbol

(hammer drilling). Ensure button is locked!

2. Insert drill bit.

3. Swivel the auxiliary handle into the required position.

4. Insert mains plug.

5. Grip electric power tool with both hands and assume working position.

6. Position drill bit and switch on electric power tool.

7. Gently press electric power tool forwards.

Excessive pressure does not reduce the drilling time but the service life of the drill bit!

8. After drilling, switch off the power tool.

9. Pull out the mains plug.

Chiselling

1. Insert chisel.

2. Move rotary knob for operating mode

3. Turn chisel into the required position.

4. Move rotary knob for operating mode to the symbol. Ensure button is locked!

5. Swivel the auxiliary handle into the required position.

6. Insert mains plug.

7. Grip electric power tool with both hands and assume working position.

8. Switching on the power tool.

CHE 2–26 SDS-plus

9. When chiselling, gently press electric power tool forwards to prevent it from jumping.

10. After working, switch off the power tool.

11. Pull out the mains plug.

Other information

– The use of “sharp” insertion tools increases performance and the service life of the electric power tool.

– After work, clean the electric power tool and store in the carrying case in a dry location.

Maintenance and care

t^okfkd>

_ÉÑçêÉ=éÉêÑçêãáåÖ=~åó=ïçêâ=çå=íÜÉ=ÉäÉÅíêáÅ=

éçïÉê=íççäI=éìää=çìí=íÜÉ=ã~áåë=éäìÖK

Cleaning

Regularly clean the power tool and ventilation slots. Frequency of cleaning is dependent on the material and duration of use.

Regularly blow out the housing interior and motor with dry compressed air.

Carbon brushes

The electric power tool features cut-off carbon brushes.

When the cut-off carbon brushes reach their wear limit, the electric power tool switches off automatically.

klqb> rëÉ=çåäó=çêáÖáå~ä=é~êíë=ëìééäáÉÇ=Äó=íÜÉ=ã~åìJ

Ñ~ÅíìêÉê=Ñçê=êÉéä~ÅÉãÉåí=éìêéçëÉëK= fÑ=åçåJçêáÖáå~ä=é~êíë=~êÉ=ìëÉÇI=íÜÉ=Öì~ê~åíÉÉ=

çÄäáÖ~íáçåë=çÑ=íÜÉ=ã~åìÑ~ÅíìêÉê=ïáää=ÄÉ=ÇÉÉãÉÇ=

åìää=~åÇ=îçáÇK

When the power tool is being used, the carbon brushes can be seen sparking through the rear air inlet apertures. If the carbon brushes are sparking excessively, switch off the electric power tool immediately.

Take your electric power tool to a customer service centre authorised by the manufacturer.

18

CHE 2–26 SDS-plus

Gears

klqb> aç=åçí=äççëÉå=íÜÉ=ëÅêÉïë=çå=íÜÉ=ÖÉ~ê=ÜÉ~Ç=

ÇìêáåÖ=íÜÉ=ï~êê~åíó=éÉêáçÇK= kçåJÅçãéäá~åÅÉ=ïáää=ÇÉÉã=íÜÉ=Öì~ê~åíÉÉ=

çÄäáÖ~íáçåë=çÑ=íÜÉ=ã~åìÑ~ÅíìêÉê=åìää=~åÇ=îçáÇK

The electric power tool has grease lubrication.

Have the grease changed/topped up by a customer service workshop authorised by the manufacturer.

Repairs

Repairs may be carried out by an authorised customer service centre only.

X attachment cord

If the supply cord of this power tool is damaged, it must be replaced by a specially prepared cord available through the service organization.

Spare parts and accessories

Other accessories, in particular insertion tools, can be found in the manufacturer’s catalogues.

Exploded drawings and spare-part lists can be found on our homepage: www.flex-tools.com

Disposal information

t^okfkd> oÉåÇÉê=êÉÇìåÇ~åí=éçïÉê=íççäë=ìåìë~ÄäÉ=

Äó êÉãçîáåÖ=íÜÉ=éçïÉê=ÅçêÇK

EU countries only.

Do not throw electric power tools into the household waste!

In accordance with the European Directive

2002/96/EG on Waste Electrical and

Electronic Equipment and transposition into national law used electric power tools must be collected separately and recycled in an environmentally friendly manner.

klqb> mäÉ~ëÉ=~ëâ=óçìê=ÇÉ~äÉê=~Äçìí=Çáëéçë~ä=çéíáçåë>

-Declaration of Conformity

We hereby declare that this product corresponds with the following standards or normative documents:

EN 60745 in accordance with the regulations of the directives 2004/108/EC, 2006/42/EC,

2011/65/EU.

Responsible for technical documents:

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D

Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Eckhard Rühle

Manager Research &

Development (R & D)

Oliver Schneider

Manager Quality

Department (QD)

12.01.2010

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Guarantee

When a new machine is purchased, FLEX issues the end user with a 2-year manufacturer’s warranty which comes into force on the date the machine was purchased.

The guarantee covers only defects which can be attributed to a material and/or production fault as well as non-performance of warranted characteristics. When making a claim under the guarantee, enclose the original sales receipt with purchase date.

Repairs under the guarantee may be carried out only by workshops or service centres authorised by FLEX.

19

A claim may be made under the guarantee only if the power tool has been used as intended.

The guarantee excludes in particular operational wear, improper use, partly or completely dismantled machines as well as damage caused by overloading the machine, use of non-permitted, defective or incorrectly used application tools.

Damage which is caused by the machine on the application tool or workpiece, use of force, consequential damage which can be attributed to improper or inadequate maintenance on the part of the customer or a third party, damage caused by external effects or foreign objects, e. g. sand or stones, as well as damage caused by non-observance of the operating manual, e. g. connection to an incorrect mains voltage or current type. Claims for insertable tools or accessories can only be made under the guarantee provided they are used with power tools for the intended or permitted use.

CHE 2–26 SDS-plus

Exemption from liability

The manufacturer and his representative are not liable for any damage and lost profit due to interruption in business caused by the product or by an unusable product.

The manufacturer and his representative are not liable for any damage which was caused by improper use of the power tool or by use of the power tool with products from other manufacturers.

20

CHE 2–26 SDS-plus

Sommaire

Symboles utilisés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Données techniques . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Vue d'ensemble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Pour votre sécurité . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Bruit et vibrations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Instructions d'utilisation . . . . . . . . . . . . . . . 24

Maintenance et nettoyage . . . . . . . . . . . . . 28

Consignes pour la mise au rebut . . . . . . . . 29

Conformité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Symboles utilisés

^sboqfppbjbkq=>

`É=ëóãÄçäÉ=éê¨îáÉåí=ÇDìå=Ç~åÖÉê=áããáåÉåí=X=

äÉ åçåJêÉëéÉÅí=ÇÉë=ÅçåëáÖåÉë=èìá=äÉ=ëìáîÉåí=

ëD~ÅÅçãé~ÖåÉ=ÇDìå=Ç~åÖÉê=ÇÉ=ãçêí=

çì ÇÉ ÄäÉëëìêÉë=íê≠ë=Öê~îÉëK morabk`b=>

`É=ëóãÄçäÉ=ǨëáÖåÉ=ìåÉ=ëáíì~íáçå=éçíÉåíáÉääÉJ

ãÉåí=Ç~åÖÉêÉìëÉK=pá=îçìë=åÉ=êÉëéÉÅíÉò=é~ë=

ÅÉííÉ=ÅçåëáÖåÉI=îçìë=êáëèìÉò=ÇÉ=îçìë=ÄäÉëëÉê=

çì=ÇÉ=Å~ìëÉê=ÇÉë=ǨÖßíë=ã~í¨êáÉäëK obj^onrb=>

`É=ëóãÄçäÉ=îçìë=ÇçååÉ=ÇÉë=ÅçåëÉáäë=

ÇDìíáäáë~íáçå=Éí=ÇÉë=áåÑçêã~íáçåë=áãéçêí~åíÉëK

Symboles apposés sur l'appareil

^î~åí=ä~=ãáëÉ=Éå=ëÉêîáÅÉI=îÉìáääÉò=

äáêÉ=ä~=åçíáÅÉ=ÇDáåëíêìÅíáçåëK mçêíÉò=ÇÉë=äìåÉííÉë=

ÇÉ=éêçíÉÅíáçå=> mçêíÉò=ìå=Å~ëèìÉ=~åíáJÄêìáí=>

`çåëáÖåÉë=éçìê=ä~=ãáëÉ=~ì=êÉÄìí=

ÇÉ=äD~åÅáÉå=~éé~êÉáä=>=

Esçáê=é~ÖÉ=OVF

Données techniques

Marteau perforateur et burineur

W Puissance nominale absorbée

Vitesse de marche

à vide min -1

Nombre d'impacts

à vide

Énergie max. de chaque frappe (selon

« EPTA-procedure

05/2009 ») min -1

J

Lubrification

Logement d'outil

Max. diamètre de perçage

– Béton

– Maçonnerie

(couronne de perçage en métal dur)

– Bois mm mm mm

Poids suivant « EPTAprocedure 01/2003 » kg

CHE 2-26

SDS-plus

800

0–1100

0–5200

2,3

Graisse

SDS-Plus

26

68

30

2,5

21

Vue d'ensemble

CHE 2–26 SDS-plus

5

6

7

3

4

1

2

8

9

Coiffe anti-poussière

Douille de verrouillage

Poignée supplémentaire

Vis de bridage

Sélecteur de mode de travail

Touche de déverrouillage

Levier inverseur de sens

(Rotation à droite/à gauche)

Interrupteur

Pour allumer et éteindre mais aussi pour accélérer jusqu’à la vitesse maximale/ jusqu’au nombre maximal de coups.

Cran d’arrêt

10 Poignée

11 Cordon d'alimentation électrique

12 Butée de profondeur

13 Plaque signalétique *

* pas visible

22

CHE 2–26 SDS-plus

Pour votre sécurité

^sboqfppbjbkq=> sÉìáääÉò=äáêÉ=íçìíÉë=äÉë=ÅçåëáÖåÉë=ÇÉ=

ë¨Åìêáí¨=Éí=áåëíêìÅíáçåëK=pá=äÉë=ÅçåëáÖåÉë=

ÇD~îÉêíáëëÉãÉåí=Éí=áåëíêìÅíáçåë=åÉ=ëçåí=é~ë=

ÅçêêÉÅíÉãÉåí=êÉëéÉÅí¨ÉëI=ÅÉä~=ÉåÖÉåÇêÉ=ìå=

êáëèìÉ=ÇD¨äÉÅíêçÅìíáçåI=ÇDáåÅÉåÇáÉ=ÉíLçì=ÇÉ=

ÄäÉëëìêÉë=Öê~îÉëK=sÉìáääÉò=ÅçåëÉêîÉê=íçìíÉë=

äÉë=ÅçåëáÖåÉë=ÇÉ=ë¨Åìêáí¨=Éí=áåëíêìÅíáçåë=

Ç~åë=ìå=ÉåÇêçáí=ëºê=éçìê=éçìîçáê=äÉë=

êÉÅçåëìäíÉê=ìäí¨êáÉìêÉãÉåíK

^î~åí=ÇDìíáäáëÉê=ÅÉí=~éé~êÉáä=¨äÉÅíêáèìÉI=îÉìáääÉò=

äáêÉ=äÉë=ÇçÅìãÉåíë=ëìáî~åíë=Éí=êÉëéÉÅíÉê=äÉìêë=

ÅçåíÉåìë=W

i~=éê¨ëÉåíÉ=åçíáÅÉ=ÇDìíáäáë~íáçåK

iÉë= `çåëáÖåÉë=Ö¨å¨ê~äÉë=ÇÉ=ë¨Åìêáí¨ Ê=

ê¨Öáëë~åí=äDÉãéäçá=ÇÉë=~éé~êÉáäë=¨äÉÅíêáèìÉë=

Éí=ê¨ìåáÉë=Ç~åë=äÉ=Ñ~ëÅáÅìäÉ=ÅáJàçáåí=

Eê¨Ñ¨êÉåÅÉ=W=PNRKVNRFK

iÉë=ê≠ÖäÉë=Éí=éêÉëÅêáéíáçåë=éê¨îÉåíáîÉë=ÇÉë=

~ÅÅáÇÉåíë=~ééäáÅ~ÄäÉë=ëìê=äÉ=äáÉì=ÇÉ=ãáëÉ=Éå=

ÌìîêÉK

`Éí=~éé~êÉáä=¨äÉÅíêáèìÉ=~=¨í¨=Åçåëíêìáí=Éå=äÛ¨í~í=

ÇÉ=ä~=íÉÅÜåáèìÉ=Éí=ÇÉë=ê≠ÖäÉë=íÉÅÜåáèìÉë=

ÇÉ ë¨Åìêáí¨=êÉÅçååìÉëK= qçìíÉÑçáëI=ÇÉ=ëçå=Éãéäçá=éÉìí=¨ã~åÉê=ìå=

Ç~åÖÉê=ÇÉ=ãçêí=Éí=ìå=êáëèìÉ=ÇÉ=ÄäÉëëìêÉë=

Öê~îÉë=éçìê=äDìíáäáë~íÉìê=çì=äÉë=íáÉêëI=çì=ìå=

êáëèìÉ=ÇDÉåÇçãã~ÖÉê=ä~=ã~ÅÜáåÉ=ÉääÉJãÆãÉ=

çì=ÇD~ìíêÉë=çÄàÉíë=ÇÉ=î~äÉìêK=fä=åÉ=Ñ~ìí=ìíáäáëÉê=

ÅÉí=~éé~êÉáä=¨äÉÅíêáèìÉ

èìÛ¶=ÇÉë=Ñáåë=ÅçåÑçêãÉë=¶=äÛìë~ÖÉ=éê¨îìI

Ç~åë=ìå=¨í~í=íÉÅÜåáèìÉ=Éí=ÇÉ=ë¨Åìêáí¨=

é~êÑ~áíK pìééêáãÉò=áãã¨Çá~íÉãÉåí=íçìí=Ǩê~åÖÉãÉåí=

ëìëÅÉéíáÄäÉ=ÇÉ=ÅçãéêçãÉííêÉ=ä~=ë¨Åìêáí¨K

Conformité d'utilisation

Le marteau perforateur et burineur CHE 2–26

SDS-plus est destiné

– aux applications professionnelles dans l’industrie et l’artisanat,

– à perforer la maçonnerie et le béton en les martelant pour fixer des chevilles et des ancres, et à percer de part en part,

– aux travaux de creusement simples visant

à retirer le crépi et les carrelages,

– à servir avec l’outillage adapté à l’appareil et recommandé par le fabricant de ce dernier.

Consignes de sécurité pour les marteaux

Portez un casque anti-bruit !

L’impact du bruit peut provoquer une perte d’acuité auditive.

Veuillez utiliser les poignées d’appoint

livrées avec l’appareil.

Une perte de contrôle peut provoquer des blessures.

Ne tenez l'appareil que par ses poi- gnées isolantes lors de travaux au cours desquels l’outil installé risque de toucher des câbles électriques invisibles ou le cordon d'alimentation

de l'appareil. Le contact avec une ligne

électrique peut mettre les pièces métalliques sous tension et provoquer une

électrocution.

Utilisez des détecteurs appropriés pour localiser les lignes/conduites d'alimentation occultées, ou faites appel aux compagnies distributrices

compétentes dans votre localité.

Une entrée en contact avec des câbles

électriques peut provoquer un incendie et une électrocution. L'endommagement d'une conduite de gaz peut provoquer une explosion. La pénétration de l’outil dans une conduite d’eau engendre des dégâts matériels ou risque de vous faire

électrocuter.

Pendant le travail, tenez l’outil électro- portatif avec les deux mains et veillez

à bien vous tenir en équilibre.

Le guidage de l’outil électroportatif est plus sûr si vous le tenez des deux mains.

Sécurisez la pièce. Une pièce retenue au moyen du dispositif de serrage est retenue de manière plus sûre qu’avec votre main.

23

N’utilisez pas l’outil électroportatif si son câble d’alimentation est endommagé. Ne touchez pas le câble abîmé et débranchez la fiche mâle de la prise de courant si le câble a été endommagé

pendant les travaux.

Les câbles d’alimentation endommagés accroissent le risque d’électrocution.

Consignes de sécurité spéciales

 Ne traitez jamais de matériaux d'où pourraient se dégager des substances dangereuses pour la santé (l'amiante par exemple). Prenez des mesures de protection si le travail risque de générer des poussières dangereuses pour la santé, inflammables ou explosives.

Portez des masque anti-poussière.

Utilisez les installations d’aspiration de poussière si présentes.

 Pour marquer l’appareil électrique, n’utilisez que des étiquettes autocollantes.

Ne percez jamais de trous dans le corps de l'appareil.

 La tension du secteur et celle indiquée sur la plaque signalétique doivent concorder.

Bruit et vibrations

Les niveaux de bruits et vibrations ont été déterminés conformément à EN 60745.

Le niveau de bruit évalué en décibels (A) s'élève typiquement à :

– Niveau de pression acoustique : 89 dB(A) ;

– Niveau de puissance sonore : 100 dB(A) ;

– Marge d’incertitude :

K = 3 dB.

Valeur totale des vibrations :

– Comme marteau perforateur :

– Valeur émissive :

– Marge d’incertitude : a h

= 7,85 m/s

2

K = 1,5 m/s

2

– Comme marteau burineur :

– Valeur émissive :

– Marge d’incertitude : a h

= 7,75 m/s

2

K = 1,5 m/s

2

CHE 2–26 SDS-plus

^qqbkqflk=> iÉë=î~äÉìêë=ÇÉ=ãÉëìêÉ=áåÇáèì¨Éë=ëÛ~ééäáèìÉåí=

~ìñ=~éé~êÉáäë=åÉìÑëK=mÉåÇ~åí=ä~=ãáëÉ=Éå=ÌìîêÉ=

èìçíáÇáÉååÉI=äÉë=î~äÉìêë=ÇÉ=Äêìáí=Éí=ÇÉ=îáÄê~íáçåë=

î~êáÉåíK obj^onrb=>

Le niveau de vibrations indiqué dans ces instructions a été mesuré selon un procédé standardisé dans la norme EN 60745, et peut servir

à comparer les outils électroportatifs entre eux.

Ce procédé convient également pour estimer provisoirement la contrainte en vibrations.

Le niveau de vibrations représente les principales formes d’utilisation de l’outil électroportatif.

Si toutefois ce dernier est utilisé à d’autres fins, avec des outils montés différents ou s’il ne subit qu’une maintenance insuffisante, le niveau de vibrations pourra dévier de ce qui est indiqué.

Cela peut accroître nettement la contrainte en vibrations sur l’ensemble de la période de travail.

Pour pouvoir évaluer exactement la contrainte en vibrations, il faudrait également tenir compte des temps au cours desquels l'appareil est éteint, ou tourne mais sans être effectivement en action.

Cela peut réduire nettement la contrainte en vibrations sur l’ensemble de la période de travail.

Définissez des mesures de sécurité supplémentaires pour protéger l’opérateur contre les effets des vibrations, comme par exemple la maintenance de l’outillage électroportatif et des outils montés dessus, le maintien des mains au chaud, l'organisation du déroulement du travail.

morabk`b=> içêëèìÉ=ä~=éêÉëëáçå=~ÅçìëíáèìÉ=Ǩé~ëëÉ=

UR Ç_E^FI=îÉìáääÉò=éçêíÉê=ìå=Å~ëèìÉ=~åíáÄêìáíK

Instructions d'utilisation

Avant la mise en service

Déballez l’appareil électrique et les accessoires, vérifiez que la livraison est au complet et l'absence de dégâts survenus en cours de transport.

24

CHE 2–26 SDS-plus

Déplacer la poignée d’appoint

^sboqfppbjbkq=>

^î~åí=ÇÛÉÑÑÉÅíìÉê=íçìë=íê~î~ìñ=ëìê=äÛçìíáä=

¨äÉÅíêçéçêí~íáÑI=ǨÄê~åÅÜÉò=ë~ ÑáÅÜÉ=ãßäÉ=

ÇÉ ä~ éêáëÉ=ÇÉ=Åçìê~åíK morabk`b=> kÛìíáäáëÉò=äÛçìíáä=¨äÉÅíêçéçêí~íáÑ=èìÛ~îÉÅ=

ä~ éçáÖå¨É=ëìééä¨ãÉåí~áêÉ=ãçåí¨ÉK

Il est possible de faire pivoter la poignée supplémentaire dans une position quelconque pour garantir un travail sûr et sans fatigue.

 Sur la poignée d’appoint, tournez la vis de bridage dans le sens antihoraire pour la desserrer.

 Sur la poignée d’appoint, desserrez la vis de bridage.

 Introduisez la butée de profondeur.

 Réglez la butée de profondeur sur la profondeur de perçage requise.

 Serrez de nouveau la vis de bridage à fond.

Mise en place des outils

^sboqfppbjbkq=>

^î~åí=ÇÛÉÑÑÉÅíìÉê=íçìë=íê~î~ìñ=ëìê=äÛçìíáä=

¨äÉÅíêçéçêí~íáÑI=ǨÄê~åÅÜÉò=ë~ ÑáÅÜÉ=ãßäÉ=

ÇÉ ä~ éêáëÉ=ÇÉ=Åçìê~åíK morabk`b=> iÉë=çìíáäë=ãáë=Éå=ÌìîêÉ=éÉìîÉåí=ÇÉîÉåáê=íê≠ë=

ÅÜ~ìÇëK=mçêíÉò=ÇÉë=Ö~åíë=ÇÉ=éêçíÉÅíáçå=>

 Faites pivoter la poignée d’appoint sur la position souhaitée.

 Pour réimmobiliser la poignée d’appoint, tournez la vis de bridage dans le sens horaire.

Monter la butée de profondeur

^sboqfppbjbkq=>

^î~åí=ÇÛÉÑÑÉÅíìÉê=íçìë=íê~î~ìñ=ëìê=äÛçìíáä=

¨äÉÅíêçéçêí~íáÑI=ǨÄê~åÅÜÉò=ë~ ÑáÅÜÉ=ãßäÉ=

ÇÉ ä~ éêáëÉ=ÇÉ=Åçìê~åíK

 Nettoyez la queue de l’outil utilisé et graissez-la légèrement.

 Vérifiez la coiffe anti-poussière.

– Nettoyez la coiffe une fois sale.

– Remplacez la coiffe anti-poussière si elle est défectueuse.

 Mettez l’outil en œuvre et tournez jusqu’à ce qu’il soit verrouillé.

 Pour vérifier le verrouillage, imprimez une traction à l’outil utilisé.

25

Enlèvement des outils

^sboqfppbjbkq=>

^î~åí=ÇÛÉÑÑÉÅíìÉê=íçìë=íê~î~ìñ=ëìê=äÛçìíáä=

¨äÉÅíêçéçêí~íáÑI=ǨÄê~åÅÜÉò=ë~ ÑáÅÜÉ=ãßäÉ=

ÇÉ ä~ éêáëÉ=ÇÉ=Åçìê~åíK morabk`b=> iÉë=çìíáäë=ãáë=Éå=ÌìîêÉ=éÉìîÉåí=ÇÉîÉåáê=íê≠ë=

ÅÜ~ìÇëK=mçêíÉò=ÇÉë=Ö~åíë=ÇÉ=éêçíÉÅíáçå=>

CHE 2–26 SDS-plus obj^onrb=>

– Sur les positions (Perçage), (Marteau perforateur) et (Burineur), il faut que la touche de déverrouillage sorte d’un coup pour confirmer visuellement le verrouillage.

– Sur la position (Réglage de la position du burin), n’allumez pas l’outil électroportatif.

Régler la position du burin

Il est possible d’ajuster le burin sur 9 positions différentes (espacées chacune de 40°).

 Appuyez sur la touche de déverrouillage et amenez le sélecteur de mode de travail sur le symbole (1.).

 Tirez la douille de verrouillage en arrière (1.).

 Retirez l’outil utilisé (2.).

Régler le mode de travail

morabk`b=>= kÉ=ãçÇáÑáÉò=äÉ=ÅçìéäÉ=ÇÉ=äÛçìíáä=¨äÉÅíêçéçêí~íáÑ=

èìÉ=ÅÉäìáJÅá=áããçÄáäÉK

 Tournez le burin jusqu'à ce qu’il se trouve sur l’ange voulu (2.).

 Appuyez sur la touche de déverrouillage et amenez le sélecteur de mode de travail sur le symbole . Vérifiez le verrouillage !

Régler le sens de rotation

morabk`b=>= kÉ=ãçÇáÑáÉò=äÉ=ÅçìéäÉ=ÇÉ=äÛçìíáä=¨äÉÅíêçéçêí~íáÑ=

èìÉ=ÅÉäìáJÅá=áããçÄáäÉK

 Appuyez sur la touche de déverrouillage.

 Réglez le sélecteur sur le mode de travail voulu :

Percer

Marteau perforateur

Régler la position du burin

(voir ci-dessous)

Marteau burineur

 Amenez l’interrupteur de sélection du sens de rotation sur la position requise:

– A gauche: dans le sens antihoraire

– A droite : dans le sens horaire

26

CHE 2–26 SDS-plus

Enclencher l’appareil électrique

Sans encranter :

Coupure de l'appareil :

 Appuyez sur l'interrupteur et retenez-le.

La gâchette de l’outil électroportatif permet de hausser lentement la vitesse de rotation ou le nombre de coups jusqu'à la valeur maximale choisie.

Coupure de l'appareil :

 Relâchez l'interrupteur.

En faisant encranter : morabk`b=>=

Après une coupure de courant, l'outil électroportatif redémarre tout seul s’il était resté en position allumée. Éteignez immédiatement l’outil électroportatif !

 Appuyez sur la gâchette et relâchez-la.

Consignes de travail

Perçage/Marteau perforateur

1. Amenez le sélecteur de mode de travail sur le symbole (Perçage) ou (Marteau perforateur). Vérifiez le verrouillage !

2. Mettez le foret en place.

3. Réglez la poignée d’appoint sur la position souhaitée.

4. Branchez la fiche mâle dans une prise de courant.

5. Saisissez l’outil électroportatif avec les deux mains et placez-vous en position de travail.

6. Appliquez l’outil et allumez l’outil

électroportatif.

7. Poussez l’outil électroportatif avec doigté en avant.

Une pression excessive ne raccourcit pas la durée du perçage mais la durée de vie du foret !

8. Après la fin du perçage, éteignez l’appareil.

9. Débranchez la fiche mâle de la prise de courant.

 Appuyez sur la gâchette et maintenez-la appuyée (1.).

 Appuyez sur le cran d’arrêt pour qu’il retienne la gâchette en position enclenchée (2.).

27

Marteau burineur

1. Mettez le burin en place.

2. Amenez le sélecteur de mode de travail sur le symbole .

3. Tournez le burin jusque sur la position souhaitée.

4. Amenez le sélecteur de mode de travail sur le symbole . Vérifiez le verrouillage !

5. Réglez la poignée d’appoint sur la position souhaitée.

6. Branchez la fiche mâle dans une prise de courant.

7. Saisissez l’outil électroportatif avec les deux mains et placez-vous en position de travail.

8. Enclencher l’appareil électrique.

9. Pendant le burinage, poussez l’outil

électroportatif avec doigté afin qu’il ne saute pas.

10. Après la fin du travail, éteignez l’appareil.

11. Débranchez la fiche mâle de la prise de courant.

Consignes diverses

– L’utilisation d’outils « tranchants » sur cet outil électroportatif hausse sa puissance de travail et sa durée de vie.

– Après le travail, nettoyez l’outil électroportatif, remettez-le dans la mallette de transport puis rangez-le dans un endroit sec.

Maintenance et nettoyage

^sboqfppbjbkq=>

^î~åí=ÇÛÉÑÑÉÅíìÉê=íçìë=íê~î~ìñ=ëìê=äÛçìíáä=

¨äÉÅíêçéçêí~íáÑI=ǨÄê~åÅÜÉò=ë~ ÑáÅÜÉ=ãßäÉ=

ÇÉ ä~ éêáëÉ=ÇÉ=Åçìê~åíK

Nettoyage

Nettoyez régulièrement l'appareil et les ouïes de ventilation. La fréquence des nettoyages dépend du matériau meulé et de la durée d'utilisation.

Nettoyez régulièrement l'intérieur du boîtier et le moteur à l'aide d'air comprimé sec.

CHE 2–26 SDS-plus

Balais de charbon

L'outil électroportatif est équipé de charbons coupant l’alimentation électrique une fois qu’ils sont usés.

Une fois que ces charbons ont atteint leur limite d’usure, l'outil électroportatif s’éteint automatiquement.

obj^onrb=> kÉ=êÉãéä~ÅÉò=ÅÉë=Ä~ä~áë=èìÉ=é~ê=ÇÉë=éá≠ÅÉë=

ÇDçêáÖáåÉ=ÑçìêåáÉë=é~ê=äÉ=Ñ~ÄêáÅ~åíK= bå Å~ë ÇDÉãéäçá=ÇÉ=éá≠ÅÉë=ÇD~ìíêÉë=ã~êèìÉëI=

äÉ=Ñ~ÄêáÅ~åí=ǨÅäáåÉê~=íçìíÉ=çÄäáÖ~íáçå=~ì=íáíêÉ=

Çì êÉÅçìêë=Éå=Ö~ê~åíáÉK

Les ouïes d'entrée d'air situées à l'arrière permettent, pendant l'utilisation, de surveiller les étincelles des balais sur le collecteur.

Si les charbons génèrent beaucoup d’étincelles, éteignez immédiatement l’outil électroportatif. Remettez l’outil électroportatif à un atelier du service après-vente agréé par le fabricant.

Réducteur

obj^onrb=> mÉåÇ~åí=ä~=é¨êáçÇÉ=ÇÉ=Ö~ê~åíáÉI=åÉ=ǨîáëëÉò=

é~ë=äÉë=îáë=ëáíì¨Éë=ÅçåíêÉ=ä~=Äç≤íÉ=ÇDÉåÖêÉå~J

ÖÉëK=bå=Å~ë=ÇÉ=åçåJêÉëéÉÅí=ÇÉ=ÅÉííÉ=ÅçåëáÖåÉI=

äÉ=Ñ~ÄêáÅ~åí=ǨÅäáåÉê~=íçìíÉ=çÄäáÖ~íáçå=~ì=íáíêÉ=

Çì êÉÅçìêë=Éå=Ö~ê~åíáÉK

L’outil électroportatif dispose d’une lubrification à la graisse. Faites changer la graisse/ en refaire le plein par un atelier de service après-vente autorisé par le fabricant.

Réparations

Ne confiez les réparations qu'à un atelier de SAV agréé par le fabricant.

Si le cordon d'alimentation de l'outil électroportatif est endommagé, il faut le remplacer par un cordon d'alimentation spécial, confectionné d'avance (type de fixation X). Ce câble est disponible via le service après-vente FLEX.

Pièces de rechange et accessoires

Autres accessoires et notamment les outils utilisables : consultez les catalogues du fabricant.

Vous trouverez des vues éclatées et des listes de pièces de rechange sur notre site Web : www.flex-tools.com

28

CHE 2–26 SDS-plus

Consignes pour la mise au rebut

^sboqfppbjbkq=> içêëèìÉ=äÉë=~éé~êÉáäë=çåí=Ñáåá=ÇÉ=ëÉêîáêI=ÉåäÉîÉò=

äÉìê=ÅçêÇçå=ÇD~äáãÉåí~íáçå=¨äÉÅíêáèìÉ=éçìê=äÉë=

êÉåÇêÉ=áåìíáäáë~ÄäÉëK

Pays de l'UE uniquement.

Ne mettez pas les outils électriques à la poubelle des déchets domestiques !

Conformément à la directive européenne

2002/96/CE visant les appareils électriques et

électroniques usagés, et à sa transposition en droit national, les outils électriques ne servant plus devront être collectés séparément et introduits dans un circuit de recyclage respectueux de l'environnement.

obj^onrb=> mçìê=Åçåå~≤íêÉ=äÉë=éçëëáÄáäáí¨ë=ÇÉ=ãáëÉ=~ì=

êÉÄìíI=îÉìáääÉò=ÅçåëìäíÉê=îçíêÉ=êÉîÉåÇÉìê=

ëé¨Åá~äáë¨K

Conformité

Nous déclarons sous notre exclusive responsabilité que ce produit correspond aux normes ou documents normatifs suivants :

EN 60745 conformément aux dispositions

énoncées dans les directives 2004/108/CE,

2006/42/CE, 2011/65/CE.

Responsables de la documentation technique :

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D

Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Eckhard Rühle

Manager Research &

Development (R & D)

Oliver Schneider

Manager Quality

Department (QD)

12.01.2010

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Garantie

FLEX consent 2 années de garantie fabricant

à l'achat d'une machine neuve.

La période de garantie commence à la date de vente de la machine au consommateur final. La garantie ne couvre que les défauts imputables à des vices de matière et/ou de fabrication ainsi qu'à l'absence de propriétés promises. En cas de recours en garantie, munissez-vous de la preuve d'achat originale comportant la date d'achat. Les réparations sous garantie ne pourront être réalisées que par des ateliers agréés par FLEX ou par des stations de service après-vente.

La garantie n'est valide que si la machine a été utilisée de manière conforme.

Ne sont pas couverts par la garantie notamment l'usure conditionnée par l'utilisation, les applications inexpertes, les machines qui ont été démontées intégralement ou en partie, ainsi que les dégâts imputables à une surcharge de la machine, l'utilisation d'outils non homologués, défectueux ou ne correspondant pas à l'utilisation prévue.

Sont également exclus les dommages occasionnés par la machine sur l'outil utilisé, sur la pièce, l'emploi de la force, les dom-

29

mages consécutifs imputables à une maintenance inexperte ou insuffisante de la part du client ou de tiers, les dommages provoqués par une intervention tierce ou des corps étrangers tels que le sable ou des pierres, ainsi que les dommages provoqués par le non-respect du contenu de la notice

(par ex. le raccordement à une tension secteur ou à un type de courant erroné(e)).

Les recours en garantie concernant les outils et/ou accessoires ne seront valides que si ces derniers ont fonctionné sur des machines prévues ou autorisées pour une telle utilisation.

CHE 2–26 SDS-plus

Exclusion de responsabilité

Le fabricant et son représentant ne pourront

être tenus responsables des dommages et du bénéfice perdu en raison d'une interruption du fonctionnement de l'affaire, provoqués par le produit ou par l'impossibilité de l'utiliser.

Le fabricant et son représentant ne pourront

être tenus responsables des dommages provoqués par une utilisation inexperte du produit ou par son utilisation en association avec les produits d'autres fabricants.

30

CHE 2–26 SDS-plus

Indice

Simboli utilizzati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Dati tecnici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Guida rapida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Per la vostra sicurezza . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Rumore e vibrazione . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Istruzioni per l’uso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Manutenzione e cura . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Istruzioni per la rottamazione e lo smaltimento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Conformità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Garanzia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Simboli utilizzati

^ssboqbkw^> fåÇáÅ~=ìå=éÉêáÅçäç=áããáåÉåíÉK=få=Å~ëç=ÇÛáåçëJ

ëÉêî~åò~=ÇÉääÛ~îîÉêíÉåò~I=éÉêáÅçäç=Çá=ãçêíÉ=ç=Çá=

ÑÉêáíÉ=Öê~îáK

^qqbkwflkb> fåÇáÅ~=ìå~=ëáíì~òáçåÉ=ÉîÉåíì~äãÉåíÉ=éÉêáÅçäçë~K= få=Å~ëç=ÇÛáåçëëÉêî~åò~=ÇÉääÛ~îîáëçI=éÉêáÅçäç=Çá=

ÑÉêáíÉ=ç=Ç~ååá=ã~íÉêá~äáK

^ssboqbkw^> fåÇáÅ~=ÅçåëáÖäá=éÉê=äÛáãéáÉÖç=ÉÇ=áåÑçêã~òáçåá=

áãéçêí~åíáK

Simboli sull’apparecchio

mêáã~=ÇÉää~=ãÉëë~=áå=ÑìåòáçåÉ=

äÉÖÖÉêÉ=äÉ=áëíêìòáçåá=éÉê=äÛìëç> fåÇçëë~êÉ=çÅÅÜá~äá=éêçíÉííáîá>

Dati tecnici

Martello perforatore scalpellatore

W Potenza assorbita nominale

Numero giri a vuoto min -1 min -1 Numero percussioni a vuoto

Max. energia di percussione singola

(secondo la «EPTAprocedure 05/2009»)

J

Lubrificazione

Attacco utensile

Diametro max. foro

– Calcestruzzo

– Muratura

(punta a corona in metallo duro)

– Legno

Peso in funzione della

«EPTA-procedure

01/2003» mm mm mm kg

CHE 2–26

SDS-plus

800

0–1100

0–5200

2,3

Grasso

SDS-plus

26

68

30

2,5 fåÇçëë~êÉ=ä~=éêçíÉòáçåÉ=~ÅìëíáÅ~>

^îîáëç=éÉê=ä~=êçíí~ã~òáçåÉ=

ÇÉääD~éé~êÉÅÅÜáç=ÇáãÉëëç>=

EîÉÇá é~Öáå~=PUF

31

Guida rapida

CHE 2–26 SDS-plus

1

5

6

7

2

3

4

8

9

Ghiera antipolvere

Manicotto di serraggio

Impugnatura supplementare

Vite di serraggio

Manopola per modalità di lavoro

Tasto di sblocco

Leva per la selezione del senso di rotazione

(rotazione destrorsa/sinistrorsa)

Interruttore

Per accendere e spegnere e per accelerare fino alla massima velocità di rotazione/percussione.

Pulsante di arresto

10 Maniglia

11 Cavo d’alimentazione

12 Arresto di profondità

13 Targhetta d’identificazione *

* non visibile

32

CHE 2–26 SDS-plus

Per la vostra sicurezza

^ssboqbkw^> iÉÖÖÉêÉ=íìííÉ=äÉ=~îîÉêíÉåòÉ=éÉê=ä~=

ëáÅìêÉòò~=É=äÉ=áëíêìòáçåáK=lãáëëáçåá=åÉä=

êáëéÉííç=ÇÉääÉ=~îîÉêíÉåòÉ=Çá=ëáÅìêÉòò~=É=ÇÉääÉ=

áëíêìòáçåá=éçëëçåç=Åçãéçêí~êÉ=ëÅçëëÉ=

ÉäÉííêáÅÜÉI=áåÅÉåÇáç=ÉLç=äÉëáçåá=Öê~îáK=

`çåëÉêî~êÉ=éÉê=äDìëç=Ñìíìêç=íìííÉ=äÉ=

~îîÉêíÉåòÉ=Çá=ëáÅìêÉòò~=ÉÇ=áëíêìòáçåáK iÉÖÖÉêÉ=éêáã~=Çá=ìë~êÉ=äDÉäÉííêçìíÉåëáäÉ=ÉÇ=~ÖáêÉ=

ÅçåÑçêãÉãÉåíÉW

èìÉëíÉ=áëíêìòáçåá=éÉê=äÛìëçI

äÉ=Âfëíêìòáçåá=Çá=ëáÅìêÉòò~=ÖÉåÉê~äáÊ=éÉê=äÛìëç=

Çá=ÉäÉííêçìíÉåëáäáI=åÉääÛ~ÅÅäìëç=Ñ~ëÅáÅçäç=

EpÅêáííáJkøW=PNRKVNRFI

äÉ=êÉÖçäÉ=É=äÉ=åçêãÉ=éÉê=ä~=éêÉîÉåòáçåÉ=

ÇÉÖäá=áåÑçêíìåá=îáÖÉåíá=åÉä=äìçÖç=ÇÛáãéáÉÖçK nìÉëíç=ÉäÉííêçìíÉåëáäÉ=≠=Åçëíêìáíç=ëÉÅçåÇç=äç=

ëí~íç=ÇÉääD~êíÉ=É=äÉ=êÉÖçäÉ=íÉÅåáÅÜÉ=Çá=ëáÅìêÉòò~=

êáÅçåçëÅáìíÉK=qìíí~îá~=åÉä=ëìç=áãéáÉÖç=éçëëçåç=

ÇÉêáî~êÉ=éÉêáÅçäá=éÉê=äÛáåÅçäìãáí¶=É=ä~=îáí~=

ÇÉääÛìíáäáòò~íçêÉ=É=Çá=íÉêòáI=åçåÅܨ=Ç~ååá=~ää~=

ã~ÅÅÜáå~=ç=~Ç=~äíêá=ÄÉåá=ã~íÉêá~äáK= rë~êÉ äÛÉäÉííêçìíÉåëáäÉ=ëçäç

éÉê=äÛìëç=êÉÖçä~êÉ=éêÉîáëíçI

áå=éÉêÑÉííç=ëí~íç=íÉÅåáÅç=Çá=ëáÅìêÉòò~K bäáãáå~êÉ=áããÉÇá~í~ãÉåíÉ=á=Öì~ëíá=ÅÜÉ=

éêÉÖáìÇáÅ~åç=ä~=ëáÅìêÉòò~K

Uso regolare

Il martello perforatore scalpellatore CHE 2–26

SDS-plus è destinato

– all'impiego professionale nell'industria e nell'artigianato,

– alla trapanatura a percussione in muratura e calcestruzzo, per il fissaggio di tasselli ed ancoraggi e per fori passanti,

– per semplici lavori di scalpellatura per la rimozione di intonaco e piastrelle,

– per l'impiego con attrezzo ad esso appropriato e raccomandato dal produttore per questo elettroutensile.

Avvertenze di sicurezza per martelli

Indossare la protezione acustica!

L'effetto del rumore può causare la perdita dell'udito.

Usare le impugnature supplementari

fornite con l'apparecchio. La perdita del controllo può causare lesioni.

Quando si eseguono lavori, durante i quali l'utensile montato potrebbe toccare linee elettriche nascoste oppure il suo stesso cavo di alimentazione, afferrare l'elettroutensile solo sulle

superfici di presa isolate. Il contatto con una linea elettrica sotto tensione può mettere sotto tensione anche le parti metalliche dell'elettroutensile e provocare una scossa elettrica.

Utilizzare idonei rilevatori, per sondare la presenza di condutture di alimentazione nascoste, o consultare la locale

società di fornitura. Il contatto con linee elettriche può causare incendio e scossa elettrica. Il danneggiamento di una tubazione del gas può causare un'esplosione.

La penetrazione in una conduttura dell'acqua provoca danni materiali o può causare una scossa elettrica.

Durante il lavoro mantenere saldamente l'elettroutensile con entrambe le mani

ed assumere una postura sicura.

Guidare in sicurezza l'elettroutensile con entrambe le mani.

Bloccare il pezzo da lavorare. Un pezzo da lavorare fissato saldamente in un dispositivo di bloccaggio è tenuto con sicurezza molto maggiore che con la mano.

Non usare l'elettroutensile se il cavo

è danneggiato. Non toccare il cavo danneggiato e, se il cavo subisce danni durante il lavoro, estrarre la spina di

rete. Il cavo danneggiato aumenta il rischio di una scossa elettrica.

33

Avvertenze speciali per la sicurezza

 Non lavorare materiali, che possono liberare sostanze dannose per la salute (per es. amianto). Adottare misure di protezione se possono svilupparsi polveri nocive per la salute, infiammabili e esplosive. Indossare maschera protettiva antipolvere. Se disponibili, usare impianti di aspirazione polveri.

 Per contrassegnare l'elettroutensile usare solo targhette adesive. Non praticare fori nella carcassa.

 La tensione di rete e l’indicazione di tensione sulla targhetta d’identificazione devono coincidere.

Rumore e vibrazione

I valori di rumore e vibrazione sono stati rilevati secondo EN 60745.

Il livello di rumore stimato A dell’apparecchio

è tipicamente:

– Livello di pressione acustica:

– Livello di potenza acustica:

– Insicurezza:

89 dB(A);

100 dB(A);

K = 3 dB.

Valore totale di vibrazione:

– durante la trapanatura a percussione:

– Valore di emissione:

– Insicurezza: a h

= 7,85 m/s

2

K = 1,5 m/s

2

– durante la scalpellatura:

– Valore di emissione:

– Insicurezza: a h

= 7,75 m/s

2

K = 1,5 m/s

2

^qqbkwflkb> f=î~äçêá=Çá=ãáëìê~=áåÇáÅ~íá=ëçåç=î~äáÇá=ëçäç=éÉê=

~éé~êÉÅÅÜá=åìçîáK=kÉääDáãéáÉÖç=èìçíáÇá~åç=

á î~äçêá=Çá=êìãçêÉ=É=îáÄê~òáçåÉ=Å~ãÄá~åçK

^ssboqbkwb>

Il livello di vibrazioni indicato in queste istruzioni

è stato misurato conformemente ad un procedimento di misura standardizzato in EN 60745 e può essere utilizzato per il confronto tra elettroutensili. Esso è idoneo anche per una valutazione temporanea della sollecitazione da vibrazioni. Il livello di vibrazioni indicato

CHE 2–26 SDS-plus rappresenta gli impieghi principali dell'elettroutensile. Se tuttavia l'elettroutensile viene impiegato per altri usi, con diverso utensile montato o manutenzione insufficiente, il livello di vibrazioni può differire. Questo può aumentare notevolmente la sollecitazione da vibrazioni per tutta la durata del lavoro.

Per una stima precisa della vibrazione considerare anche i tempi, nei quali l'apparecchio è spento oppure è in funzione, tuttavia non effettivamente impiegato. Questo può ridurre notevolmente la sollecitazione da vibrazioni per tutta la durata del lavoro.

Per proteggere l'operatore dall'effetto delle vibrazioni, stabilire misure di sicurezza aggiuntive, come ad esempio: manutenzione dell'elettroutensile e degli utensili impiegati, riscaldamento delle mani, organizzazione delle procedure di lavoro.

^qqbkwflkb> få=Å~ëç=Çá=éêÉëëáçåÉ=~ÅìëíáÅ~=ëìéÉêáçêÉ=

~ UR Ç_E^F=áåÇçëë~êÉ=ä~=éêçíÉòáçåÉ=~ÅìëíáÅ~K

Istruzioni per l’uso

Prima della messa in funzione

Disimballare elettroutensile ed accessori e controllare la completezza della fornitura ed eventuali danni di trasporto.

Regolare l'impugnatura supplementare

^ssboqbkw^> mêáã~=Çá=èì~äëá~ëá=ä~îçêç=~ääDÉäÉííêçìíÉåëáäÉ=

Éëíê~êêÉ=ä~=ëéáå~=Çá=êÉíÉK

^qqbkwflkb> rë~êÉ=äDÉäÉííêçìíÉåëáäÉ=ëçäç=Åçå=äDáãéìÖå~íìê~=

ëìééäÉãÉåí~êÉ=ãçåí~í~K

L'impugnatura supplementare può essere ruotata in una posizione qualsiasi, per garantire un lavoro in sicurezza ed ergonomico.

34

CHE 2–26 SDS-plus

 Allentare le vite serraggio sull'impugnatura ruotandola in senso antiorario.

Inserimento degli utensili

^ssboqbkw^> mêáã~=Çá=èì~äëá~ëá=ä~îçêç=~ääDÉäÉííêçìíÉåëáäÉ=

Éëíê~êêÉ=ä~=ëéáå~=Çá=êÉíÉK

^qqbkwflkb> däá=ìíÉåëáäá=áãéáÉÖ~íá=éçëëçåç=ëìêêáëÅ~äÇ~êëáK= fåÇçëë~êÉ=Öì~åíá=éêçíÉííáîá>

 Orientare l'impugnatura supplementare sulla posizione desiderata.

 Bloccare di nuovo l'impugnatura supplementare ruotando la vite di serraggio in senso orario.

Montare l'arresto di profondità

^ssboqbkw^> mêáã~=Çá=èì~äëá~ëá=ä~îçêç=~ääDÉäÉííêçìíÉåëáäÉ=

Éëíê~êêÉ=ä~=ëéáå~=Çá=êÉíÉK

 Pulire il gambo dell'utensile impiegato ed ingrassarlo leggermente.

 Controllare la ghiera antipolvere.

– Pulire la ghiera, se sporca.

– Sostituire la ghiera antipolvere difettosa.

 Inserire e ruotare l'utensile finché non si blocca.

 Controllare il bloccaggio tirando l'utensile.

Rimozione degli utensili

^ssboqbkw^> mêáã~=Çá=èì~äëá~ëá=ä~îçêç=~ääDÉäÉííêçìíÉåëáäÉ=

Éëíê~êêÉ=ä~=ëéáå~=Çá=êÉíÉK

^qqbkwflkb> däá=ìíÉåëáäá=áãéáÉÖ~íá=éçëëçåç=ëìêêáëÅ~äÇ~êëáK= fåÇçëë~êÉ=Öì~åíá=éêçíÉííáîá>

 Allentare la vite serraggio sull'impugnatura supplementare.

 Inserire l'arresto di profondità.

 Regolare l'arresto di profondità alla prevista profondità del foro.

 Stringere di nuovo la vite di serraggio.

 Tirare indietro i manicotto di serraggio (1.).

 Rimuovere l'utensile (2.).

35

Impostare la modalità di lavoro

^qqbkwflkb>=

`~ãÄá~êÉ=ãçÇ~äáí¶=Çá=ä~îçêç=ëçäç=èì~åÇç=

äDÉäÉííêçìíÉåëáäÉ=≠=ÑÉêãçK

CHE 2–26 SDS-plus

Posizionamento dello scalpello

Lo scalpello può essere regolato su 9 posizioni

(ogni spostamento 40°).

 Premere il pulsante di sblocco e mettere la manopola per la modalità di lavoro sul

 Premere il tasto di sblocco.

 Regolare la manopola sulla modalità di lavoro desiderata:

Trapanatura

Trapanatura a percussione

Posizionamento dello scalpello

(vedi sotto)

Scalpellatura

^ssbowqbkwb>

– Nelle posizioni (trapanatura),

(trapanatura a percussione) e (scalpellatura) il pulsante di sblocco deve essere visibilmente bloccato (estratto).

– Nella posizione (regolazione della posizione dello scalpello) non accendere l'elettroutensile.

 Ruotare lo scalpello, finché non è posizionato nell'angolazione desiderata (2.).

 Premere il pulsante di sblocco e mettere la manopola per la modalità di lavoro sul simbolo . Attenzione al bloccaggio!

Impostare il senso di rotazione

^qqbkwflkb>=

`~ãÄá~êÉ=ãçÇ~äáí¶=Çá=ä~îçêç=ëçäç=èì~åÇç=

äDÉäÉííêçìíÉåëáäÉ=≠=ÑÉêãçK

 Disporre il preselettore del senso di rotazione sulla posizione desiderata:

– Sinistra: in senso antiorario

– Destra: senso orario

36

CHE 2–26 SDS-plus

Accendere l'elettroutensile

Senza arresto:

Spegnere l’apparecchio:

 Premere e mantenere premuto l’interruttore.

L'interruttore dell'elettroutensile permette un lento aumento della velocità di rotazione e percussione fino al valore massimo.

Spegnere l’apparecchio:

 Rilasciare l’interruttore.

Con arresto:

^qqbkwflkb>= açéç=ìå~=áåíÉêêìòáçåÉ=ÇÉääDÉåÉêÖá~=ÉäÉííêáÅ~=

äDÉäÉííêçìíÉåëáäÉ=áåëÉêáíç=ëá=êá~îîá~K=péÉÖåÉêÉ=

áããÉÇá~í~ãÉåíÉ=äDÉäÉííêçìíÉåëáäÉ>=

 Premere l'interruttore e mantenerlo premuto (1.).

 Per arrestare l'interruttore premere il pulsante di arresto (2.).

 Premere e rilasciare l'interruttore.

Istruzioni per il lavoro

Trapanatura/Trapanatura a percussione

1. Regolare la manopola della modalità di lavoro sul simbolo (Trapanatura) oppure

(Trapanatura a percussione). Attenzione al bloccaggio!

2. Introduzione della punta da trapano.

3. Regolare l'impugnatura supplementare sulla posizione desiderata.

4. Inserire la spina di alimentazione.

5. Afferrare l'elettroutensile con entrambe le mani ed assumere la postura di lavoro.

6. Appoggiare la punta da trapano ed accendere l'elettroutensile.

7. Spingere l'elettroutensile con precauzione in avanti.

Una pressione eccessiva non abbrevia il tempo di trapanatura, ma piuttosto la durata utile della punta!

8. Eseguito il foro, spegnere l'apparecchio.

9. Estrarre la spina d’alimentazione.

Scalpellatura

1. Introdurre lo scalpello.

2. Regolare la manopola della modalità di lavoro sul simbolo .

3. Ruotare lo scalpello nella posizione desiderata.

4. Regolare la manopola della modalità di lavoro sul simbolo . Attenzione al bloccaggio!

5. Regolare l'impugnatura supplementare sulla posizione desiderata.

37

6. Inserire la spina di alimentazione.

7. Afferrare l'elettroutensile con entrambe le mani ed assumere la postura di lavoro.

8. Accendere l'elettroutensile.

9. Durante la scalpellatura spingere con precauzione l'elettroutensile in avanti, in modo che non salti.

10. Eseguito il lavoro, spegnere l'apparecchio.

11. Estrarre la spina d’alimentazione.

Altre avvertenze

– L'uso di utensili «affilati» aumenta la produttività del lavoro e la durata utile dell'elettroutensile.

– Dopo il lavoro pulire l'elettroutensile e riporlo nella valigia di trasporto in un luogo asciutto.

Manutenzione e cura

^ssboqbkw^> mêáã~=Çá=èì~äëá~ëá=ä~îçêç=~ääDÉäÉííêçìíÉåëáäÉ=

Éëíê~êêÉ=ä~=ëéáå~=Çá=êÉíÉK

Pulizia

Pulire regolarmente l’apparecchio e le fessure di ventilazione. La frequenza dipende dal materiale lavorato e dalla durata dell’uso.

Soffiare regolarmente con aria compressa secca l’interno della carcassa con il motore.

Spazzole di carbone

L'elettroutensile è dotato di spazzole di sicurezza.

Raggiunto il limite di usura delle spazzole di sicurezza, l'elettroutensile si spegne automaticamente.

^ssboqbkw^> mÉê=ä~=ëçëíáíìòáçåÉ=ìë~êÉ=ëçäç=é~êíá=çêáÖáå~äá=ÇÉä=

éêçÇìííçêÉK=få=Å~ëç=Çá=ìëç=Çá=éêçÇçííá=ÇÛ~äíê~=

éêçîÉåáÉåò~=ëá=ÉëíáåÖìçåç=á=ÇçîÉêá=Çá=Ö~ê~åòá~=

ÇÉä=éêçÇìííçêÉK

Attraverso le aperture di entrata aria posteriori si può osservare lo scintillio delle spazzole durante il funzionamento. In caso di forte scintillio delle spazzole, spegnere immediatamente l'elettroutensile. Affidare l'elettroutensile ad un'officina di assistenza clienti autorizzata dal costruttore.

38

CHE 2–26 SDS-plus

Meccanismo

^ssboqbkw^> aìê~åíÉ=áä=éÉêáçÇç=Çá=Ö~ê~åòá~I=åçå=ëîáí~êÉ=äÉ=îáíá=

ëìää~=íÉëí~=áåÖê~å~ÖÖáK=få=Å~ëç=ÇÛáåçëëÉêî~åò~=ëá=

ÉëíáåÖìçåç=á=ÇçîÉêá=Çá=Ö~ê~åòá~=ÇÉä=éêçÇìííçêÉK

L'elettroutensile dispone di una lubrificazione a grasso. Fare eseguire il cambio/rabbocco del grasso da un'officina di assistenza clienti autorizzata dal costruttore.

Riparazioni

Fare eseguire le riparazioni esclusivamente da un’officina del servizio assistenza clienti autorizzata dal produttore.

Se il cavo di alimentazione dell'elettroutensile

è danneggiato, deve essere sostituito con uno speciale cavo di alimentazione (tipo di collegamento X). Fornitura del cavo tramite il servizio assistenza clienti FLEX.

Ricambi ed accessori

Per altri accessori, specialmente utensili ad inserto, consultare il catalogo del produttore.

Per i disegni esplosi e le liste dei ricambi consultare il nostro sito: www.flex-tools.com

Istruzioni per la rottamazione e lo smaltimento

^ssboqbkw^> oÉåÇÉêÉ=áåëÉêîáÄáäá=Öäá=~éé~êÉÅÅÜá=Ñìçêá=ìëç=

Éäáãáå~åÇç=áä=Å~îç=ÇÛ~äáãÉåí~òáçåÉK

Solo per paesi dell'UE.

Non gettare elettroutensili nei rifiuti domestici!

Secondo la Direttiva europea 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e sua conversione nel diritto nazionale, gli elettroutensili dimessi devono essere raccolti separatamente ed avviati ad un riciclaggio ecologico.

^ssboqbkw^> fåÑçêã~êëá=éêÉëëç=áä=êáîÉåÇáíçêÉ=ëéÉÅá~äáòò~íç=

ëìääÉ=éçëëáÄáäáí¶=Çá=êçíí~ã~òáçåÉK

CHE 2–26 SDS-plus

Conformità

Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che questo prodotto

è conforme alle seguenti norme o documenti normativi:

EN 60745 secondo le disposizione delle direttive 2004/108/CEE, 2006/42/CEE,

2011/65/CEE.

Il responsabile della documentazione tecnica:

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D

Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Eckhard Rühle

Manager Research &

Development (R & D)

Oliver Schneider

Manager Quality

Department (QD)

12.01.2010

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Garanzia

All'acquisto di una macchina nuova, FLEX concede 2 anni di garanzia del produttore, ad iniziare dalla data di vendita della macchina all'utente finale. La garanzia si estende solo ai vizi attribuibili a difetto di materiale o di produzione, nonché al mancato adempimento delle proprietà garantite. Per l’esercizio di un diritto di garanzia è necessario esibire il documento originale d’acquisto con la data di vendita. Le riparazioni in garanzia devono essere eseguite esclusivamente da officine o da stazioni di assistenza autorizzate da FLEX.

Un diritto alla garanzia sussiste solo in caso d’uso regolare. Sono esclusi dalla garanzia specialmente l’usura dipendente dal normale funzionamento, l’impiego inappropriato, la macchina parzialmente o completamente smontata, nonché danni derivanti da sovraccarico della macchina, impiego di utensili non autorizzati, difettosi o male utilizzati. Inoltre danni causati dalla macchina all’utensile impiegato ed al pezzo lavorato, forzatura durante l’impiego, danni indiretti derivanti da manutenzione inappropriata o insufficiente da parte del cliente o di terzi, danni derivanti da effetti esterni o corpi esterni, per es. sabbia o pietre, nonché danni causati da inosservanza delle istruzioni per l’uso, per es. collegamento ad una tensione di rete o tipo di corrente errati.

I diritti di garanzia per gli utensili montati e gli accessori possono essere fatti valere solo se essi sono utilizzati con macchine per le quali un simile impiego è previsto oppure autorizzato.

Esclusione della responsabilità

Il produttore ed il suo rappresentante non rispondono di danni e lucro cessante derivanti da interruzione dell’esercizio dell’attività causata dal prodotto o da impossibilità d’utilizzazione del prodotto. Il produttore ed il suo rappresentante non rispondono di danni causati da impiego inappropriato o in collegamento con prodotti di altri produttori.

39

Contenido

Símbolos empleados . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Datos técnicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

De un vistazo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Para su seguridad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Ruidos y vibraciones . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Indicaciones para el uso . . . . . . . . . . . . . . 43

Mantenimiento y cuidado . . . . . . . . . . . . . 47

Indicaciones para la depolución . . . . . . . . . 47

Conformidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Garantía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Símbolos empleados

fl^asboqbk`f^> fåÇáÅ~=ìå=éÉäáÖêç=áåãáåÉåíÉK=bå=Å~ëç=ÇÉ=áåÅìãJ

éäáãáÉåíçI=ÉñáëíÉ=éÉäáÖêç=ÇÉ=ãìÉêíÉ=ç=äÉëáçåÉë=

ÇÉ=ä~=ã~óçê=Öê~îÉÇ~ÇK fl`rfa^al> fåÇáÅ~=ìå~=ëáíì~Åáμå=éçëáÄäÉãÉåíÉ=éÉäáÖêçë~K= bä áåÅìãéäáãáÉåíç=áãéäáÅ~=Éä=éÉäáÖêç=ÇÉ=äÉëáçåÉë=

ç=Ç~¥çë=ã~íÉêá~äÉëK fl^asboqbk`f^> fåÇáÅ~=ÅçåëÉàçë=é~ê~=Éä=ìëç=É=áåÑçêã~ÅáçåÉë=

áãéçêí~åíÉëK

Símbolos en el aparato

fliÉÉê=ä~ë=áåëíêìÅÅáçåÉë=~åíÉë=

ÇÉ éçåÉê=Éå=ÑìåÅáçå~ãáÉåíç=

Éä Éèìáéç> flríáäáò~ê=éêçíÉÅÅáμå=é~ê~=ä~=îáëí~>

CHE 2–26 SDS-plus

Datos técnicos

carga

Martillo perforador y cincelador

Potencia nominal

Velocidad de giro sin

Número de percusiones marcha en vacío

W min -1 min -1

J Energía máx. de cada golpe (según «EPTAprocedure 05/2009»)

Lubricación

Alojamiento para la herramienta

Diámetro max. de la perforación

– Hormigón armado

– Mampostería (corona perforadora de widia)

– Madera mm mm mm

Peso según «EPTAprocedure 01/2003» kg

CHE 2–26

SDS-plus

800

0–1100

0–5200

2,3

Grasa

SDS-plus

26

68

30

2,5 flríáäáò~ê=éêçíÉÅÅáμå=é~ê~=Éä=ç∞Çç> bäáãáå~Åáμå=ÇÉ=ã•èìáå~ë=

Éå ÇÉëìëçK=

EÅçåëìäí~ê=é•Öáå~=QTF

40

CHE 2–26 SDS-plus

De un vistazo

1

4

5

2

3

6

7

8

9

Cubierta de protección contra el polvo

Manguito de traba

Manija adicional

Tornillo presor

Botón giratorio para selección del modo de trabajo

Pulsador para el destrabado

Palanca para la selección del sentido de giro

(marcha derecha/izquierda)

Conmutador

Para el encendido y apagado y para acelerar hasta la velocidad de giro/de percusión máxima.

Pulsador de traba

10 Manija

11 Cable de conexión

12 Tope de profundidad

13 Chapa de características *

* no es visible

41

Para su seguridad

fl^asboqbk`f^> iÉ~=íçÇ~ë=ä~ë=áåÇáÅ~ÅáçåÉë=ÇÉ=ëÉÖìêáÇ~Ç=

ó ä~ë=áåëíêìÅÅáçåÉë=éÉêíáåÉåíÉëK=lãáëáçåÉë=

Éå=Éä=ÅìãéäáãáÉåíç=ÇÉ=ä~ë=áåÇáÅ~ÅáçåÉë=ÇÉ=

ëÉÖìêáÇ~Ç=ó=ä~ë=áåëíêìÅÅáçåÉëI=éìÉÇÉå=ëÉê=

Å~ìë~=ÇÉ=ÇÉëÅ~êÖ~ë=Éä¨ÅíêáÅ~ëI=áåÅÉåÇáçë=óLç=

äÉëáçåÉë=ÇÉ=Öê~îÉÇ~ÇK=`çåëÉêîÉ=íçÇ~ë=ä~ë=

áåÇáÅ~ÅáçåÉë=ÇÉ=ëÉÖìêáÇ~Ç=É=áåëíêìÅÅáçåÉë=

Éå=ëáíáç=ëÉÖìêçK iÉÉê=~åíÉë=ÇÉä=ìëç=ó=çÄê~ê=ëÉÖ∫å=ëÉ=áåÇáÅ~W

ä~ë=áåëíêìÅÅáçåÉë=ÇÉ=ÑìåÅáçå~ãáÉåíç=

éêÉëÉåíÉëI

ä~ë=ÂfåÇáÅ~ÅáçåÉë=ÖÉåÉê~äÉë=ÇÉ=ëÉÖìêáÇ~ÇÊ=

Éå=Éä=ìëç=ÇÉ=ÜÉêê~ãáÉåí~ë=Éä¨ÅíêáÅ~ë=

Éå Éä Åì~ÇÉêåáääç=~Çàìåíç=

Eåø=ÇÉ=íÉñíçW=PNRKVNRFI

ä~ë=êÉÖä~ë=ó=éêÉëÅêáéÅáçåÉë=é~ê~=ä~=éêÉîÉåJ

Åáμå=ÇÉ=~ÅÅáÇÉåíÉë=îáÖÉåíÉë=Éå=Éä=äìÖ~êK bëí~=ÜÉêê~ãáÉåí~=Éä¨ÅíêáÅ~=ÑìÉ=ÅçåëíêìáÇ~=

ëÉÖ∫å=Éä=Éëí~Çç=~Åíì~ä=ÇÉ=ä~=í¨ÅåáÅ~=ó=êÉÖä~ë=

í¨ÅåáÅ~ë=ÇÉ=ëÉÖìêáÇ~Ç=êÉÅçåçÅáÇ~ëK=

^ éÉë~ê ÇÉ ÉääçI=éìÉÇÉå=éêçÇìÅáêëÉ=êáÉëÖçë=

é~ê~=ä~=îáÇ~=ó=ë~äìÇ=ÇÉä=çéÉê~êáç=Çìê~åíÉ=

ëì ìëçI=ç=ÄáÉå=Ç~¥çë=Éå=ä~=ã•èìáå~=ì=çíêçë=

î~äçêÉëK=i~=ÜÉêê~ãáÉåí~=Éä¨ÅíêáÅ~=ÇÉÄÉê•=

ìíáäáò~êëÉ=ÉñÅäìëáî~ãÉåíÉ

é~ê~=íê~Ä~àçë=~ÇÉÅì~Ççë=~=ëì=ÑìåÅáμåI

Éå=Éëí~Çç=μéíáãç=ÇÉ=ÅçåÇáÅáçåÉë=

ÇÉ í¨ÅåáÅ~ë=ÇÉ=ëÉÖìêáÇ~ÇK aÉÄÉå=Éäáãáå~êëÉ=áåãÉÇá~í~ãÉåíÉ=íçÇ~ë=

~èìÉää~ë=éÉêíìêÄ~ÅáçåÉë=èìÉ=~ÑÉÅíÉå=

ä~ ëÉÖìêáÇ~ÇK

Utilización adecuada a su función

La perforadora a percusión CHE 2–26

SDS-plus está destinada

– a su uso en la industria y el oficio,

– para el perforado con percusión en mampostería y hormigón armado y los fines de sujeciones en base a tarugos o anclajes y para perforaciones de conexión,

– para tareas sencillas de cincelado a fin de quitar revoque y azulejos,

– para ser utilizada con herramientas adecuadas y recomendadas por el fabricante para este equipo.

42

CHE 2–26 SDS-plus

Advertencias de seguridad para martillos

¡Utilizar protección para el oído!

La acción del ruido puede causar pérdida de la audición.

Úsense las manijas adicionales que forman parte del volumen de entrega

del equipo. La pérdida de control puede ser causa de lesiones.

Sujetar el equipo de las superficies aisladas correspondientes cuando la herramienta de aplicación puede incidir en conductores eléctricos ocultos o cables pertenecientes a la red

eléctrica. El contacto con conductores bajo tensión puede aplicar esta tensión también a las partes metálicas del equipo, produciendo una descarga eléctrica.

Utilícese equipo adecuado para la localización de líneas de alimentación ocultas, o bien consúltese a las compañías proveedoras correspon-

dientes. El contacto con conductores eléctricos puede conducir a incendios o descargas eléctricas. El daño causado a una línea de gas, puede ser causa de explosiones. La penetración en una tubería de agua causa daños materiales o de descargas eléctricas.

Sujetar la herramienta eléctrica con ambas manos y cuidar de estar

firmemente parado. La herramienta eléctrica se guía con seguridad, con ambas manos.

Asegurar la pieza a procesar.

Una pieza a procesar sujeta mediante un dispositivo adecuado, presenta una sujeción más segura que aquella que se puede brindar con la mano.

No utilizar la herramienta eléctrica cuando el cable está dañado.

No tocar el cable dañado y desconectarlo del tomacorriente si el mismo

se daña durante el trabajo.

Cables dañados aumentan el peligro de descargas eléctricas.

CHE 2–26 SDS-plus

Advertencias de seguridad especiales

 No procesar materiales de los cuales emanen sustancias nocivas durante el trabajo (p. ej. amianto).

Adoptar las medidas de protección adecuadas cuando pueden generarse polvos dañinos para la salud, inflamables o explosivos. Usar máscara de protección contra el polvo. De existir, utilizar dispositivos aspiradores para dichos polvos.

 Utilizar exclusivamente etiquetas adhesivas para la identificación de la herramienta eléctrica. No perforar la carcasa.

 La tensión de la red de alimentación y las indicaciones de tensión de la chapa de características, deben coincidir.

Ruidos y vibraciones

Los niveles de ruido y de vibración fueron determinados según EN 60745.

El nivel de presión sonora A evaluado del equipo es típicamente de:

– Nivel de presión sonora:

89 dB(A);

– Nivel de rendimiento sonoro:

100 dB(A);

– Incertidumbre:

K = 3 dB.

Valor total de vibración:

– durante el perforado con vibración:

– Valor de emisión:

– Incertidumbre: a h

= 7,85 m/s

2

K = 1,5 m/s

2

– durante el cincelado:

– Valor de emisión:

– Incertidumbre: a h

= 7,75 m/s

2

K = 1,5 m/s

2 fl^qbk`fþk> içë=î~äçêÉë=áåÇáÅ~Ççë=ëçå=î•äáÇçë=é~ê~=Éèìáéçë=

åìÉîçëK=içë=î~äçêÉë=ÇÉ=êìáÇç=ó=ÇÉ=îáÄê~Åáμå=ëÉ=

ãçÇáÑáÅ~å=Çìê~åíÉ=Éä=ìëç=Çá~êáçK fl^asboqbk`f^>

El nivel de las oscilaciones indicado en estas instrucciones fue medido según un procedimiento de medición conforme a EN 60745 y puede utilizarse para la comparación de las herramientas eléctricas entre sí.

También es apto para una estimación provisoria de las oscilaciones. El nivel de oscilaciones indicado, es representativo para las principales aplicaciones de la herramienta eléctrica.

Sin embargo, si la herramienta eléctrica se utiliza con herramientas de aplicación diferentes o con un mantenimiento deficiente, pueden diferir los niveles de oscilación. Esto puede aumentar significativamente la carga por oscilaciones a lo largo de la totalidad del tiempo.

Para la determinación de las cargas por vibraciones deberán tenerse en cuenta también, los tiempos durante los cuales el equipo ha estado parado o bien, durante los cuales si bien ha estado en marcha, no ha trabajado realmente.

Esto puede reducir significativamente la carga por oscilaciones a lo largo de la totalidad del tiempo de trabajo.

Implemente medidas de seguridad adicionales para la protección del operario, antes de determinar las oscilaciones, como por ejemplo: el mantenimiento de las herramientas eléctricas y de aplicación, mantener calientes las manos, organización de las secuencias de trabajo.

fl`rfa^al> ríáäáò~ê=éêçíÉÅÅáμå=é~ê~=Éä=ç∞Çç=Éå=Å~ëç=

ÇÉ åáîÉäÉë=ÇÉ=éêÉëáμå=ëçåçê~=ëìéÉêáçêÉë=

~ äçë UR=Ç_E^FK

Indicaciones para el uso

Antes de la puesta en marcha

Desembalar la herramienta eléctrica y los accesorios, controlando que el volumen de entrega esté completo y que no existan daños de transporte.

Ajuste de la manija adicional

fl^asboqbk`f^>

^åíÉë=ÇÉ=ÉÑÉÅíì~ê=Åì~äèìáÉê=íê~Ä~àç=Éå=Éä=Éèìáéç=

Éä¨ÅíêáÅçI=ÇÉëÅçåÉÅí~ê=Éä=ÉåÅÜìÑÉ=ÇÉ=êÉÇK fl`rfa^al> ríáäáò~ê=ä~=ÜÉêê~ãáÉåí~=Éä¨ÅíêáÅ~=ÉñÅäìëáî~ãÉåíÉ=

Åçå=ä~=ã~åáà~=~ÇáÅáçå~ä=ÅçäçÅ~Ç~K

La manija adicional puede girarse a cualquier posición arbitraria a fin de posibilitar un trabajo sin excesivo agotamiento.

43

 Aflojar el tornillo prensor en la manija adicional girando en sentido antihorario.

CHE 2–26 SDS-plus

Colocación de las herramientas

fl^asboqbk`f^>

^åíÉë=ÇÉ=ÉÑÉÅíì~ê=Åì~äèìáÉê=íê~Ä~àç=Éå=Éä=Éèìáéç=

Éä¨ÅíêáÅçI=ÇÉëÅçåÉÅí~ê=Éä=ÉåÅÜìÑÉ=ÇÉ=êÉÇK fl`rfa^al> i~ë=ÜÉêê~ãáÉåí~ë=éìÉÇÉå=Å~äÉåí~êëÉ=Çìê~åíÉ=

Éä ìëçK=rë~ê=Öì~åíÉë=ÇÉ=éêçíÉÅÅáμåK

 Girar la manija adicional a la posición deseada.

 Volver a sujetar la manija adicional, girando el tornillo prensor de la manija adicional en sentido horario.

Montar el tope de profundidad

fl^asboqbk`f^>

^åíÉë=ÇÉ=ÉÑÉÅíì~ê=Åì~äèìáÉê=íê~Ä~àç=Éå=Éä=Éèìáéç=

Éä¨ÅíêáÅçI=ÇÉëÅçåÉÅí~ê=Éä=ÉåÅÜìÑÉ=ÇÉ=êÉÇK

 Limpiar el vástago de la herramienta y engrasarlo ligeramente.

 Controlar la cubierta de protección.

– Limpiar la cubierta si está sucia.

– Cambiar la cubierta de protección si está defectuosa.

 Colocar la herramienta y girarla hasta que se trabe.

 Controlar el proceso de trabado, tirando de la herramienta.

Quitar la herramienta

fl^asboqbk`f^>

^åíÉë=ÇÉ=ÉÑÉÅíì~ê=Åì~äèìáÉê=íê~Ä~àç=Éå=Éä=

Éèìáéç=Éä¨ÅíêáÅçI=ÇÉëÅçåÉÅí~ê=Éä=ÉåÅÜìÑÉ=ÇÉ=

êÉÇK fl`rfa^al> i~ë=ÜÉêê~ãáÉåí~ë=éìÉÇÉå=Å~äÉåí~êëÉ=Çìê~åíÉ=

Éä ìëçK=rë~ê=Öì~åíÉë=ÇÉ=éêçíÉÅÅáμåK

 Aflojar el tornillo prensor en la manija adicional.

 Hacer penetrar el tope de profundidad.

 Ajustar el tope de profundidad a la profundidad de perforación deseada.

 Volver a ajustar el tornillo presor.

 Tirar el manguito de traba hacia atrás (1.).

 Quitar la herramienta (2.).

44

CHE 2–26 SDS-plus

Ajuste del modo de trabajo

fl`rfa^al>=

^àìëí~ê=Éä=ãçÇç=ÇÉ=íê~Ä~àç=ÉñÅäìëáî~ãÉåíÉ=

Åçå ä~=ã•èìáå~=é~ê~Ç~K

Ajuste de la posición del cincel

Puede ajustarse el cincel en 9 posiciones diferentes (desfasadas en 40° una de la otra).

 Presionar el pulsador de destrabado y llevar la perilla giratoria para el modo de trabajo a la posición del símbolo (1.).

 Presionar el pulsador de destrabado.

 Ajustar la rueda giratoria al modo de trabajo deseado:

Perforado

Perforado con percusión

Ajuste de la posición del cincel

(ver abajo)

Cincelado fl^asboqbk`f^>

– En las posiciones (perforado),

(perforado con percusión y (cincelado) el pulsador de destrabado debe activarse de modo visual (saltar hacia afuera).

– En la posición (ajuste de la posición del cincel) no debe ponerse en marcha la herramienta eléctrica.

 Girar el cincel, hasta que el mismo presenta el ángulo deseado (2.).

 Presionar el pulsador de destrabado y llevar la perilla giratoria para el modo de trabajo a la posición del símbolo .

¡Cuidar el trabado!

Ajustar el sentido de giro

fl`rfa^al>=

^àìëí~ê=Éä=ãçÇç=ÇÉ=íê~Ä~àç=ÉñÅäìëáî~ãÉåíÉ=

Åçå ä~=ã•èìáå~=é~ê~Ç~K

 Colocar el selector de sentido de giro en la posición requerida:

– Izquierda: en sentido antihorario

– Derecha: en sentido horario

45

Encender la herramienta eléctrica

Sin trabado:

Apagado del equipo:

CHE 2–26 SDS-plus

 Presionar el conmutador y sujetarlo.

El conmutador de la herramienta eléctrica permite un aumento lento de la velocidad de giro o bien la frecuencia de percusión hasta su valor máximo.

Apagado del equipo:

 Soltar el conmutador

Con trabado: fl`rfa^al>=

Después de un corte en el suministro de energía eléctrica, la herramienta eléctrica arranca sola. ¡Parar inmediatamente la herramienta eléctrica!

 Presionar el conmutador y sujetarlo en esta posición (1.).

 Presionar el pulsador de traba para trabar el conmutador (2.).

 Accionar el conmutador y soltarlo.

Indicaciones para el trabajo

Perforado/perforado con percusión

1. Llevar la perilla giratoria al símbolo

(perforar) o bien (perforado con percusión). ¡Cuidar el trabado!

2. Colocar la broca.

3. Ajustar la manija adicional a la posición deseada.

4. Conectar el enchufe de red.

5. Sujetar la herramienta eléctrica con ambas manos y adoptar una posición adecuada para el trabajo.

6. Asentar la broca y poner en marcha la herramienta eléctrica.

7. Presionar la herramienta el eléctrica con cuidado hacia adelante.

¡Una presión demasiado elevada no reduce el tiempo de perforado, pero sí la vida útil de la broca!

8. Concluida la perforación, parar el equipo.

9. Desconectar el enchufe de red.

Cincelado

1. Colocar el cincel.

2. Ajustar la rueda giratoria al símbolo .

3. Girar el cincel a la posición deseada.

4. Ajustar la rueda giratoria al símbolo .

¡Cuidar el trabado!

5. Ajustar la manija adicional a la posición deseada.

6. Conectar el enchufe de red.

46

CHE 2–26 SDS-plus

7. Sujetar la herramienta eléctrica con ambas manos y adoptar una posición adecuada para el trabajo.

8. Encender la herramienta eléctrica.

9. Presionar la herramienta eléctrica con cuidado hacia adelante durante el cincelado.

10. Parar el equipo una vez concluida la tarea.

11. Desconectar el enchufe de red.

Advertencias adicionales

– La utilización de herramientas «afiladas» aumenta el rendimiento de trabajo y la vida

útil de la herramienta eléctrica.

– Concluida la tarea, limpiar la herramienta eléctrica y guardar la maleta de transporte en un sitio seco.

Mantenimiento y cuidado

fl^asboqbk`f^>

^åíÉë=ÇÉ=ÉÑÉÅíì~ê=Åì~äèìáÉê=íê~Ä~àç=Éå=Éä=Éèìáéç=

Éä¨ÅíêáÅçI=ÇÉëÅçåÉÅí~ê=Éä=ÉåÅÜìÑÉ=ÇÉ=êÉÇK

Limpieza

Limpiar regularmente el equipo y las ranuras de ventilación. La frecuencia de la limpieza dependerá del material y la intensidad de uso.

Limpiar periódicamente la parte interior de la carcasa y el motor con aire comprimido seco.

Escobillas de carbón

La herramienta eléctrica está equipada con escobillas de corte automático.

Una vez alcanzado el límite de desgaste, la herramienta eléctrica se para automáticamente.

fl^asboqbk`f^> ríáäáò~ê=∫åáÅ~ãÉåíÉ=êÉéìÉëíçë=äÉÖ∞íáãçë=

ÇÉä Ñ~ÄêáÅ~åíÉK=bå=Å~ëç=ÇÉ=ìëç=ÇÉ=éêçÇìÅíçë=

ÇÉ=íÉêÅÉêçëI=Éñéáê~=ä~=Ö~ê~åí∞~=ÇÉä=Ñ~ÄêáÅ~åíÉK

A través de las ranuras de ventilación posteriores, puede observarse el chispeo de las escobillas durante el funcionamiento.

Parar inmediatamente la herramienta eléctrica en caso que se presente un fuego de escobillas demasiado pronunciado.

Entregar la herramienta eléctrica a un taller especializado autorizado por el fabricante.

Engranaje

fl^asboqbk`f^> kç=~Ñäçà~ê=äçë=íçêåáääçë=Éå=ä~=Å~ÄÉò~=ÇÉä=ÉåÖê~å~àÉ=

Çìê~åíÉ=Éä=éÉê∞çÇç=ÇÉ=Ö~ê~åí∞~K= bä áåÅìãéäáãáÉåíç=ÅçåÇìÅÉ=~=èìÉ=ä~=Ö~ê~åí∞~=

ÇÉä Ñ~ÄêáÅ~åíÉ=Å~ÇìèìÉK

La herramienta eléctrica dispone de una lubricador a grasa. El cambio o la recarga de la grasa debe efectuarla el fabricante o bien un taller de servicio al cliente autorizado.

Reparaciones

Hacer efectuar las reparaciones exclusivamente por un taller de servicios a clientes autorizado por el fabricante.

Si el conductor de alimentación de la herramienta eléctrica está dañado, debe cambiárselo por un conductor de alimentación especial previamente confeccionado (tipo de montaje X). Este conductor se obtiene en el servicio a clientes de FLEX.

Repuestos y accesorios

Por más accesorios, en especial herramientas eléctricas, consultar el catálogo del fabricante.

Una gráfica de expansión y una lista de piezas de repuesto se encuentran en la homepage: www.flex-tools.com

Indicaciones para la depolución

fl^asboqbk`f^> fåìíáäáò~ê=Éèìáéçë=ê~Çá~ÇçëI=Åçêí~åÇç=Éä=Å~ÄäÉ=

ÇÉ=~äáãÉåí~ÅáμåK

Únicamente para países pertenecientes a la CEU.

¡No arroje herramientas eléctricas en los residuos domiciliarios!

Según la pauta europea 2002/96/EG y su implementación a través de leyes nacionales, los equipos eléctricos o electrónicos en desuso deben coleccionarse por separado, haciéndoselos llegar a un reciclado que proteja el medio ambiente.

fl^asboqbk`f^> fle•Ö~ëÉ=áåÑçêã~ê=éçê=ëì=ÅçãÉêÅá~åíÉ=

ÉëéÉÅá~äáò~Çç=êÉëéÉÅíç=ÇÉ=ä~ë=éçëáÄáäáÇ~ÇÉë=

ÇÉ Éäáãáå~Åáμå>

47

Conformidad

Declaramos bajo nuestra responsabilidad exclusiva, que este producto concuerda con las siguientes normas y documentos normativos:

EN 60745 según determinaciones de las directivas 2004/108/EG, 2006/42/EG,

2011/65/EG.

Responsable de la documentación técnica:

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D

Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Eckhard Rühle

Manager Research &

Development (R & D)

Oliver Schneider

Manager Quality

Department (QD)

12.01.2010

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Garantía

Al adquirir una máquina nueva, FLEX ofrece una garantía de fabricación de 2 años a partir de la fecha de venta al consumidor final de la misma. La garantía abarca exclusivamente deficiencias originadas por fallos en el material y/o fallos originados durante la fabricación, así como al incumplimiento de características aseguradas. En caso de hacer valer esta garantía, deberá adjuntarse el certificado de compra original, conteniendo la fecha deventa. Las reparaciones de garantía solamente pueden efectuarlas los talleres autorizados de FLEX, o bien sus estaciones de servicio.

CHE 2–26 SDS-plus

Solamente existe derecho a la garantía si el equipo fue utilizado de modo adecuado a su función. Se excluyen de la garantía el desgaste producido por el uso normal, utilización inadecuada, máquinas parcial o totalmente desmontadas así como daños causados por sobrecarga de la máquina o aquellos causados por el uso de herramientas no autorizadas, o mal empleadas.

Al igual se excluyen daños causados por máquinas y herramientas de aplicación o piezas a procesar, por la aplicación de la fuerza, daños que son consecuencia de un uso inadecuado o debidos a la falta de mantenimiento o la influencia de cuerpos extraños como arena o piedras o bien debidos al incumplimiento de las instrucciones de funcionamiento, p. ej. la aplicación de tensiones o corrientes de red inadecuadas.

Solamente se dará garantía sobre las herramientas de aplicación, si fueron utilizadas con la máquina con las cuales se ha previsto o estuviera debidamente autorizada su utilización.

Exclusión de la garantía

El fabricante y su representante no asumen responsabilidad alguna por daños o pérdidas de ganancia causados a la interrupción del funcionamiento de la empresa, debidos al producto o la no utilización del mismo.

El fabricante y su representante no asumen responsabilidad alguna por daños causados por el uso indebido o la utilización en combinación con productos de otros fabricantes.

48

CHE 2–26 SDS-plus

Índice

Símbolos utilizados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Características técnicas . . . . . . . . . . . . . . . 49

Panorâmica da máquina . . . . . . . . . . . . . . 50

Para sua segurança . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Ruído e vibração . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Instruções de utilização . . . . . . . . . . . . . . . 52

Manutenção e tratamento . . . . . . . . . . . . . 56

Indicações sobre reciclagem . . . . . . . . . . . 56

Conformidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Garantia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Símbolos utilizados

^sfpl>

`~ê~ÅíÉêáò~=ìã=éÉêáÖç=áãÉÇá~íç=É=ÉãáåÉåíÉK=

^ å©ç=çÄëÉêî~´©ç=Ç~=áåÇáÅ~´©çI=éçÇÉ=áãéäáÅ~ê=

ãçêíÉ=çì=ÑÉêáãÉåíçë=ãìáíç=Öê~îÉëK

`rfa^al>

`~ê~ÅíÉêáò~=ìã~=ëáíì~´©ç=éçëëáîÉäãÉåíÉ=

éÉêáÖçë~K=^=å©ç=çÄëÉêî~´©ç=Ç~=áåÇáÅ~´©çI=

éçÇÉ=áãéäáÅ~ê=ÑÉêáãÉåíçë=çì=éêÉàì∞òçë=

ã~íÉêá~áëK fkaf`^†Íl>

`~ê~ÅíÉêáò~=ÅçåëÉäÜçë=é~ê~=ìíáäáò~´©ç=

É áåÑçêã~´πÉë=áãéçêí~åíÉëK

Símbolos no aparelho

^åíÉë=Ç~=ÅçäçÅ~´©ç=Éã=ÑìåÅáçå~J

ãÉåíçI=äÉá~=~ë=fåëíêì´πÉë=

ÇÉ ëÉêîá´ç> rë~ê=μÅìäçë=ÇÉ=éêçíÉÅ´©ç>

Características técnicas

Martelo para furar e cinzelar CHE 2–26

SDS-plus

W 800 Potência nominal absorvida

Número de rotações em vazio min -1 0–1100

0–5200 Número de impactos em vazio

Energia máxima de impacto (segundo «EPTA- procedure 05/2009»)

Lubrificação min -1

J 2,3

Massa lubrificante

SDS-plus Admissão da ferramenta

Diâmetro máx. do furo

– Betão

– Alvenaria

(Coroa de furar HM)

– Madeira

Peso conforme «EPTAprocedure 01/2003» mm mm mm kg

26

68

30

2,5 rë~ê=éêçíÉÅ´©ç=é~ê~=çë=çìîáÇçë> fåÇáÅ~´πÉë=ëçÄêÉ=êÉÅáÅä~ÖÉã=

é~ê~ ç=~é~êÉäÜç=~åíáÖç>=

EîÉê=~=é•ÖK=RSF

49

Panorâmica da máquina

CHE 2–26 SDS-plus

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Capa de protecção contra poeira

Bucha de bloqueio

Punho adicional

Parafuso de aperto

Selector rotativo para o modo de trabalho

Tecla de desbloqueamento

Alavanca para selecção do sentido de rotação

(Rotação à direita/esquerda)

Interruptor

Para ligar e desligar, assim como para aumentar a velocidade até ao máximo de rotações/golpes.

Botão de imobilização

10 Punho

11 O cabo de rede

12 Batente de profundidade

13 Chapa de características *

* não é visível

50

CHE 2–26 SDS-plus

Para sua segurança

^sfpl> iÉá~=íçÇ~ë=~ë=áåÇáÅ~´πÉë=ÇÉ=ëÉÖìê~å´~=

É áåëíêì´πÉëK=kÉÖäáÖÆåÅá~ë=åç=êÉëéÉáíç=éÉä~ë=

áåÇáÅ~´πÉë=ÇÉ=ëÉÖìê~å´~=É=éÉä~ë=áåëíêì´πÉë=

éçÇÉã=íÉê=Åçãç=ÅçåëÉèìÆåÅá~=ìã=ÅÜçèìÉ=

Éä¨ÅíêáÅçI=áåÅÆåÇáç=ÉLçì=ÑÉêáãÉåíçë=Öê~îÉëK= dì~êÇÉ=íçÇ~ë=~ë=áåÇáÅ~´πÉë=ÇÉ=ëÉÖìê~å´~=

É=áåëíêì´πÉë=é~ê~=ç=ÑìíìêçK iÉê=~åíÉë=Ç~=ìíáäáò~´©ç=Ç~=ÑÉêê~ãÉåí~=Éä¨ÅíêáÅ~=

É=éêçÅÉÇÉê=Éã=ÅçåÑçêãáÇ~ÇÉW

bëí~ë=fåëíêì´πÉë=ÇÉ=ëÉêîá´çK

fåëíêì´πÉë=ÖÉê~áë=ÇÉ=ëÉÖìê~å´~I=é~ê~=

ìíáäáò~´©ç=Åçã=ÑÉêê~ãÉåí~ë=Éä¨ÅíêáÅ~ë=

å~ ÇçÅìãÉåí~´©ç=~åÉñ~=

EqÉñíçëJåKW=PNRKVNRFK

^ë=êÉÖê~ë=É=~ë=åçêã~ë=Éã=îáÖçê=é~ê~=

éêÉîÉå´©ç=Åçåíê~=~ÅáÇÉåíÉë=åç=äçÅ~ä=ÇÉ=

ìíáäáò~´©ç=É=éêçÅÉÇÉê=Éã=ÅçåÑçêãáÇ~ÇÉK bëí~=ÑÉêê~ãÉåí~=Éä¨ÅíêáÅ~=Ñçá=Ñ~ÄêáÅ~Ç~=

ÇÉ ~ÅçêÇç=Åçã=~=ëáíì~´©ç=Ç~=í¨ÅåáÅ~=É=Åçã=

~ë êÉÖê~ë=í¨ÅåáÅ~ë=ÇÉ=ëÉÖìê~å´~=Éã=îáÖçêK= kç Éåí~åíçI=å~=ëì~=ìíáäáò~´©çI=éçÇÉã=Éñáëíáê=

Ç~åçë=é~ê~=ç ìíáäáò~Ççê=çì=íÉêÅÉáêçëI=çì=Ç~åçë=

å~=ã•èìáå~=çì=åçìíêçë=ÄÉåëK=

^ ÑÉêê~ãÉåí~ Éä¨ÅíêáÅ~=¨=ëμ=é~ê~=ìíáäáò~´©ç

ÇÉ=~ÅçêÇç=Åçã=~ë=Çáëéçëá´πÉë=äÉÖ~áëI

Éã=éÉêÑÉáí~=ëáíì~´©ç=ÇÉ=ëÉÖìê~å´~=í¨ÅåáÅ~K

^ë=~åçã~äá~ë=èìÉ=éêÉàìÇáèìÉã=~=ëÉÖìê~å´~=

ÇÉîÉã=ëÉê=áãÉÇá~í~ãÉåíÉ=Éäáãáå~Ç~ëK

Utilização de acordo com as disposições legais

O martelo para furar e cinzelar CHE 2–26

SDS-plus está preparado

– para uma utilização na indústria e por profissionais,

– para furar com percussão em alvenaria e betão, para fixação de buchas e ancoragens e furos de passagem,

– para trabalhos simples de encalcar, para remover reboco, e azulejos,

– para utilização com ferramentas indicadas e recomendadas pelo fabricante para este aparelho.

Indicações de segurança para martelos

Usar protecção para os ouvidos. O efeito de ruído pode provocar perdas de audição.

Utilizar os punhos adicionais fornecidos

com o aparelho. A perda de controlo pode dar origem a ferimentos.

Segurar o aparelho somente pelas superfícies de manipulação isoladas, quando se executam trabalhos, nos quais a ferramenta pode encontrar cabos eléctricos ocultos ou o próprio

cabo de alimentação de corrente.

O contacto com um cabo sob tensão pode também colocar componentes metálicos do aparelho sob tensão e provocar um choque eléctrico.

Utilizar aparelhos detectores ade- quados, para detectar tubagens de alimentação ocultas, peça a intervenção da entidade local responsável

pelas tubagens de alimentação.

O contacto com cabos eléctricos pode provocar um incêndio e choque eléctrico.

Danos num tubo de gás podem provocar uma explosão. A penetração num cano de

água provoca danos materiais ou pode provocar um choque eléctrico.

Manter a ferramenta eléctrica fixa com ambas as mãos ao trabalhar e procurar

manter uma posição de segurança.

A ferramenta eléctrica é mais segura conduzida com ambas as mãos.

Fixar a peça a trabalhar. Uma peça mantida fixa com um dispositivo de fixação está mais segura do que presa na sua mão.

Não utilizar a ferramenta eléctrica com o cabo de ligação danificado. Não tocar no cabo de ligação danificado e desligar a ficha da tomada, se o cabo for dani-

ficado durante o trabalho. Cabos de ligação danificados aumentam o risco de um choque eléctrico.

51

Indicações de segurança especiais

 Não trabalhar materiais que libertem substâncias prejudiciais à saúde,

(p. ex. amianto). Tomar medidas de protecção, se se formarem poeiras prejudiciais

à saúde, combustíveis ou explosivos.

Utilizar máscara de protecção contra poeiras. Se existir disponível um sistema de aspiração de pó, deverá utilizá-lo.

 Para identificação da ferramenta eléctrica utilizar somente chapas autocolantes.

Não fazer furos na estrutura da serra.

 A tensão da rede e a indicação de tensão na chapa de características têm que ser coincidentes.

Ruído e vibração

Os valores de ruído e de vibração foram apurados de acordo com a EN 60745.

O nível de ruído A estimado do aparelho comporta normalmente:

– Nível de pressão acústica:

– Nível de ruído-potência:

– Insegurança:

89 dB(A);

100 dB(A);

K = 3 dB.

Valor global de vibrações:

– Ao furar com percussão:

– Valor de emissão:

– Insegurança:

– Ao cinzelar:

– Valor de emissão:

– Insegurança: a a h h

= 7,85 m/s

K = 1,5 m/s

= 7,75 m/s

K = 1,5 m/s

2

2

2

2

^qbk†Íl> lë=î~äçêÉë=ÇÉ=ãÉÇá´©ç=áåÇáÅ~Ççë=ë©ç=î•äáÇçë=

é~ê~=~é~êÉäÜçë=åçîçëK=k~=ìíáäáò~´©ç=Çá•êá~=

~äíÉê~ãJëÉ=çë=î~äçêÉë=ÇÉ=êì∞Çç=É=ÇÉ=çëÅáä~´©çK fkaf`^†Íl>

O nível de vibrações indicado nestas instruções foi medido em conformidade com um processo de medição normalizado na EN 60745 e pode ser utilizado para a comparação de ferramentas eléctricas entre si. Este processo também é adequado para uma estimativa provisória da carga das vibrações. O nível de vibrações indicado representa as principais utilizações das ferra-

CHE 2–26 SDS-plus mentas eléctricas. Se, no entanto, a ferramenta eléctrica for aplicada noutras situações com ferramentas diferentes ou com insuficiente manutenção, o nível de vibrações também pode ser diferente. Isto pode aumentar claramente a carga das vibrações durante o período global de trabalho.

Para uma avaliação exacta da carga de vibrações, devem também ser considerados os tempos em que o aparelho está desligado ou embora estando a funcionar não está em utilização.

Isto pode reduzir claramente a carga das vibrações durante o período global de trabalho.

Determinar medidas de segurança adicionais para protecção do utilizador do efeito das vibrações, como, por exemplo: Manutenção da ferramenta eléctrica e das ferramentas aplicadas, manutenção das mãos quentes, organização dos ciclos de trabalho.

`rfa^al>

`çã=ìã=å∞îÉä=ÇÉ=éêÉëë©ç=~Å∫ëíáÅ~=ëìéÉêáçê=

~ UR=Ç_E^FI=ÇÉîÉ=ëÉê=ìë~Çç=ìã=éêçíÉÅíçê=é~ê~=

çë=çìîáÇçëK

Instruções de utilização

Antes da colocação em funcionamento

Desembalar a ferramenta eléctrica e acessórios e verificar, se o fornecimento está completo e se existem danos provocados pelo transporte.

Ajustar o punho adicional

^sfpl>

^åíÉë=ÇÉ=èì~äèìÉê=áåíÉêîÉå´©ç=å~=ÑÉêê~ãÉåí~=

Éä¨ÅíêáÅ~I=ÇÉëäáÖ~ê=~=ÑáÅÜ~=Ç~=íçã~Ç~K

`rfa^al> ríáäáò~ê=~=ÑÉêê~ãÉåí~=Éä¨ÅíêáÅ~=ëμ=Åçã=ç=éìåÜç=

~ÇáÅáçå~ä=ãçåí~ÇçK

O punho adicional pode ser rodado em qualquer posição, para garantir um trabalho seguro e sem de fadiga.

52

CHE 2–26 SDS-plus

 Desaparafusar o parafuso de aperto no punho adicional, rodando-o em sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.

Aplicação das ferramentas

^sfpl>

^åíÉë=ÇÉ=èì~äèìÉê=áåíÉêîÉå´©ç=å~=ÑÉêê~ãÉåí~=

Éä¨ÅíêáÅ~I=ÇÉëäáÖ~ê=~=ÑáÅÜ~=Ç~=íçã~Ç~K

`rfa^al> cÉêê~ãÉåí~ë=ÇÉ=ìíáäáò~´©ç=~éäáÅ~Ç~ë=éçÇÉã=

ÑáÅ~ê=ãìáíç=èìÉåíÉëK=ríáäáò~ê=äìî~ë=ÇÉ=éêçíÉÅ´©çK

 Rodar o punho adicional para a posição pretendida.

 Rodando o parafuso de aperto no sentido dos ponteiros do relógio, voltar a fixar o punho adicional.

Montar o batente de profundidade

^sfpl>

^åíÉë=ÇÉ=èì~äèìÉê=áåíÉêîÉå´©ç=å~=ÑÉêê~ãÉåí~=

Éä¨ÅíêáÅ~I=ÇÉëäáÖ~ê=~=ÑáÅÜ~=Ç~=íçã~Ç~K

 Limpar e lubrificar ligeiramente a haste da ferramenta de utilização.

 Controlar a capa de protecção contra poeira.

– Limpar a capa suja.

– Substituir a capa de protecção contra poeira defeituosa.

 Colocar e rodar a ferramenta de utilização, até ela bloquear.

 Controlar o bloqueio na ferramenta de utilização, puxando-a.

Desmontar as ferramentas

^sfpl>

^åíÉë=ÇÉ=èì~äèìÉê=áåíÉêîÉå´©ç=å~=ÑÉêê~ãÉåí~=

Éä¨ÅíêáÅ~I=ÇÉëäáÖ~ê=~=ÑáÅÜ~=Ç~=íçã~Ç~K

`rfa^al> cÉêê~ãÉåí~ë=ÇÉ=ìíáäáò~´©ç=~éäáÅ~Ç~ë=éçÇÉã=

ÑáÅ~ê=ãìáíç=èìÉåíÉëK=ríáäáò~ê=äìî~ë=ÇÉ=

éêçíÉÅ´©çK

 Desapertar o parafuso de aperto no punho adicional.

 Inserir o batente de profundidade.

 Regular o batente de profundidade para a necessária profundidade do furo.

 Voltar a apertar a parafuso de aperto.

 Puxar a bucha de bloqueio para trás (1.).

 Desmontar a ferramenta de utilização (2.).

53

Regular o modo de trabalho

`rfa^al>=

^äíÉê~ê=ç=ãçÇç=ÇÉ=íê~Ä~äÜç=ëμ=Åçã=~=ÑÉêê~J

ãÉåí~=Éä¨ÅíêáÅ~=ÅçãéäÉí~ãÉåíÉ=é~ê~Ç~K

CHE 2–26 SDS-plus

Regular a posição do cinzel

O cinzel pode ser ajustado em 9 posições diferentes (deslocado, respectivamente em

40°).

 Pressionar a tecla de desbloqueamento e colocar o selector rotativo no símbolo

(1.) para o modo de trabalho.

 Pressionar a tecla de desbloqueamento.

 Regular o selector rotativo para o modo de trabalho pretendido:

Furar

Furar com percussão

Regular a posição do cinzel

(ver em baixo)

Cinzelar fkaf`^†Îbp>

– Nas posições (Furar),

(Furar com percussão) e (cinzelar) tem que ser visível o bloquear da tecla de desbloqueamento

(saltar para fora).

– Na posição (Regulação da posição do cinzel) não ligar a ferramenta eléctrica.

 Rodar o cinzel, até este apresentar o ângulo pretendido (2.).

 Pressionar a tecla de desbloqueamento e colocar o selector rotativo no símbolo para o modo de trabalho. Dar atenção ao bloqueamento!

Regular o sentido de rotação

`rfa^al>=

^äíÉê~ê=ç=ãçÇç=ÇÉ=íê~Ä~äÜç=ëμ=Åçã=~=ÑÉêê~J

ãÉåí~=Éä¨ÅíêáÅ~=ÅçãéäÉí~ãÉåíÉ=é~ê~Ç~K

 Posicionar o selector do sentido da rotação na posição necessária:

– Para a esquerda: no sentido contrário aos ponteiros do relógio

– Para a direita: no sentido dos ponteiros do relógio

54

CHE 2–26 SDS-plus

Ligar a ferramenta eléctrica

Sem engate:

Desligar o aparelho:

 Premir o interruptor e mantê-lo nessa posição.

O interruptor da ferramenta eléctrica permite um aumento lento do número de rotações e de golpes até ao valor máximo pretendido.

Desligar o aparelho:

 Soltar o interruptor.

Com engate:

`rfa^al>= aÉéçáë=ÇÉ=ìã~=Ñ~äÜ~=ÇÉ=ÅçêêÉåíÉ=~=ÑÉêê~ãÉåí~=

Éä¨ÅíêáÅ~=äáÖ~Ç~=îçäí~=~=~êê~åÅ~êK=aÉëäáÖ~ê=

áãÉÇá~í~ãÉåíÉ=~=ÑÉêê~ãÉåí~=Éä¨ÅíêáÅ~>=

 Pressionar e manter premido o interruptor

(1.).

 Pressionar o botão de imobilização para bloquear o interruptor (2.).

 Premir e libertar o interruptor.

Indicações sobre trabalho

Furar/Furar com percussão

1. Colocar o selector rotativo para o modo de trabalho no símbolo (Furar) ou

(Furar com percussão). Dar atenção ao bloqueamento!

2. Colocar a broca.

3. Regular o punho adicional para a posição pretendida.

4. Ligar a ficha à tomada.

5. Segurar a ferramenta eléctrica com ambas as mãos e assumir a posição de trabalho.

6. Fixar a broca e ligar a ferramenta eléctrica.

7. Pressionar suavemente a ferramenta eléctrica para a frente.

Uma pressão exagerada não diminui o tempo de furar, mas, antes, o tempo de duração da broca!

8. Depois de terminado o furo, desligar o aparelho.

9. Desligar a ficha da tomada.

Cinzelar

1. Colocar o cinzel.

2. Colocar o selector rotativo no símbolo para o modo de trabalho .

3. Rodar o cinzel para a posição pretendida.

4. Colocar o selector rotativo no símbolo para o modo de trabalho . Dar atenção ao bloqueamento!

5. Regular o punho adicional para a posição pretendida.

6. Ligar a ficha à tomada.

55

7. Segurar a ferramenta eléctrica com ambas as mãos e assumir a posição de trabalho.

8. Ligar a ferramenta eléctrica.

9. Pressionar suavemente a ferramenta eléctrica para a frente, ao cinzelar, de modo que ele não salte.

10. Depois de terminado o trabalho, desligar o aparelho.

11. Desligar a ficha da tomada.

Outras indicações

– A aplicação de ferramentas de utilização

„afiadas“ aumenta o rendimento e o tempo de duração da ferramenta eléctrica.

– Depois do trabalho, limpar a ferramenta eléctrica e guardá-la dentro da mala de transporte num local seco.

Manutenção e tratamento

^sfpl>

^åíÉë=ÇÉ=èì~äèìÉê=áåíÉêîÉå´©ç=å~=ÑÉêê~ãÉåí~=

Éä¨ÅíêáÅ~I=ÇÉëäáÖ~ê=~=ÑáÅÜ~=Ç~=íçã~Ç~K

Limpeza

Limpar regularmente o aparelho e as ranhuras de ventilação. A frequência da limpeza depende do material a trabalhar e da duração da utilização.

Limpar, regularmente, com ar comprimido seco, o interior da estrutura com motor.

Escovas de carvão

A ferramenta eléctrica está equipada com escovas de carvão para corte de ligação.

Depois de se atingir o limite máximo de desgaste das escovas de carvão, a ferramenta eléctrica desliga automaticamente da corrente.

fkaf`^†Íl> k~=ëìÄëíáíìá´©çI=ìíáäáò~ê=ëçãÉåíÉ=éÉ´~ë=çêáÖáå~áë=

Çç=Ñ~ÄêáÅ~åíÉK=pÉåÇç=ìíáäáò~Ç~ë=éÉ´~ë=ÇÉ=

çìíêçë=Ñ~ÄêáÅ~åíÉëI=Éñéáê~ã=~ë=çÄêáÖ~´πÉë=

ÇÉ Ö~ê~åíá~=Çç=Ñ~ÄêáÅ~åíÉK

Através das entradas de ar traseiras, pode-se observar a ignição dos carvões, durante o funcionamento. Com faíscas muito intensas das escovas de carvão, desligar imediatamente a ferramenta eléctrica. Entregar a ferramenta eléctrica para reparação numa oficina autorizada pelo fabricante.

56

CHE 2–26 SDS-plus

Engrenagem

fkaf`^†Íl> k©ç=ÇÉë~éÉêí~ê=çë=é~ê~Ñìëçë=Ç~=Å~ÄÉ´~=

ÇÉ ÉåÖêÉå~ÖÉãK=pÉ=Éëí~=áåÇáÅ~´©ç=å©ç=Ñçê=

êÉëéÉáí~Ç~I=Éñéáê~ã=~ë=çÄêáÖ~´πÉë=ÇÉ=Ö~ê~åíá~=

Çç=Ñ~ÄêáÅ~åíÉK

A ferramenta eléctrica dispõe de uma lubrifica-

ção de massa lubrificante. A mudança/ enchimento de massa lubrificante deve ser efectuada numa oficina de Assistência Técnica autorizada pelo fabricante.

Reparações

As reparações devem ser executadas, exclusivamente, por Serviços Técnicos autorizados pelo fabricante.

Se o cabo de ligação da ferramenta eléctrica apresentar danos, ele tem que ser substituído por um outro especialmente preparado (tipo de aplicação X). Ele pode ser adquirido através dos Serviços Técnicos FLEX.

Peças de reparação e acessórios

Consultar os catálogos do fabricante para outros acessórios, principalmente ferramentas de utilização.

Desenhos de explosão e listas de peças de reparação podem ser consultados na nossa Homepage: www.flex-tools.com

Indicações sobre reciclagem

^sfpl> lë=~é~êÉäÜçë=Ñçê~=ÇÉ=ëÉêîá´ç=ÇÉîÉã=ëÉê=

áåìíáäáò~ÇçëI=êÉíáê~åÇçJäÜÉë=çë=Å~Äçë=ÇÉ=äáÖ~´©ç=

¶=êÉÇÉK

Só para os países da UE.

Não colocar as ferramentas eléctricas no lixo doméstico!

Em conformidade com a Directiva Europeia

2002/98/EG sobre aparelhos eléctricos e electrónicos usados e com a transposição para o Direito Nacional, as ferramentas eléctricas usadas têm que ser reunidas separadamente e encaminhadas para o reaproveitamento sem poluição do meio ambiente.

fkaf`^†Íl> fåÑçêãÉJëÉ=ëçÄêÉ=éçëëáÄáäáÇ~ÇÉë=ÇÉ=êÉÅáÅä~ÖÉã=

àìåíç=Çç=~ÖÉåíÉ=ÉëéÉÅá~äáò~Çç>

CHE 2–26 SDS-plus

Conformidade

Declaramos, sob nossa inteira responsabilidade, que este produto corresponde

às seguintes normas ou documentos normativos:

EN 60745 em conformidade com as determinações das Directivas 2004/108/EG,

2006/42/EG, 2011/65/EG.

Responsável pela documentação técnica:

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D

Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Eckhard Rühle

Manager Research &

Development (R & D)

Oliver Schneider

Manager Quality

Department (QD)

12.01.2010

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Garantia

Na compra duma nova máquina, a FLEX concede uma garantia de 2 anos, a contar da data de venda da máquina ao consumidor final. A garantia só cobre deficiências que sejam atribuídas a erros no material e/ou na produção, bem como ao não cumprimento de características asseguradas. Para se fazerem valer os direitos sobre a garantia, deve ser apresentado o documento de venda válido com a respectiva data. As reparações durante o período de garantia, só podem ser executadas, exclusivamente, pelos Postos de

Assistência autorizados pela FLEX.

O direito à garantia só existe com uma utilização de acordo com as disposições legais. Ficam excluídos da garantia, principalmente, desgaste provocado pelo funcionamento, utilização inadequada, máquinas parcial ou completamente desmontadas, bem como danos provocados por sobrecarga da máquina, utilização de ferramentas não homologadas, com defeito, ou mal aplicadas.

Danos provocados pela máquina na ferramenta ou na peça, utilização de violência, danos subsequentes atribuídos a uma manutenção inadequada ou insuficiente por parte do cliente ou de terceiros, danos causados por influências estranhas ou por corpos estranhos, por exemplo, areia ou pedras, bem como danos por inobservância das instruções de serviço, p. ex., ligação a uma tensão de rede ou tipo de corrente incorrectos. As reivindicações de garantia sobre ferramentas e acessórios só podem ser consideradas, se os mesmos forem utilizados com máquinas, nas quais a sua utilização foi prevista ou homologada.

Exclusão de responsabilidades

O fabricante e seus representantes não se responsabilizam por danos e perda de lucros, resultantes da interrupção do negócio, provocada pelo produto ou pela possível não utilização do mesmo.

O fabricante e seus representantes não se responsabilizam por danos provocados por uma utilização inadequada ou em ligação com produtos de outros fabricantes.

57

Inhoud

Gebruikte symbolen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . 58

In één oogopslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Voor uw veiligheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Geluid en trillingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Gebruiksaanwijzing . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Onderhoud en verzorging . . . . . . . . . . . . . 65

Afvoeren van verpakking en machine . . . . 65

-Conformiteit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Gebruikte symbolen

t^^op`ertfkd> dÉÉÑí=ÉÉå=çåãáÇÇÉääáàâ=ÇêÉáÖÉåÇ=ÖÉî~~ê=~~åK=

^äë=ÇÉ=ï~~êëÅÜìïáåÖ=åáÉí=áå=~ÅÜí=ïçêÇí=

ÖÉåçãÉåI=ÇêÉáÖÉå=äÉîÉåëÖÉî~~êäáàâÉ=çÑ=òÉÉê=

ÉêåëíáÖÉ=îÉêïçåÇáåÖÉåK sllowf`eqfd> dÉÉÑí=ÉÉå=ãçÖÉäáàâ=ÖÉî~~êäáàâÉ=ëáíì~íáÉ=~~åK=

^äë ÇÉ=~~åïáàòáåÖ=åáÉí=áå=~ÅÜí=ïçêÇí=ÖÉåçãÉåI=

âìååÉå=éÉêëççåäáàâ=äÉíëÉä=çÑ=ã~íÉêáØäÉ=ëÅÜ~ÇÉ=

ÜÉí=ÖÉîçäÖ=òáàåK ibq=lm> dÉÉÑí=ÖÉÄêìáâëíáéë=Éå=ÄÉä~åÖêáàâÉ=áåÑçêã~íáÉ=

~~åK

Symbolen op het gereedschap

iÉÉë=ÇÉ=ÖÉÄêìáâë~~åïáàòáåÖ=

îççêÇ~í=ì=ÜÉí=ÖÉêÉÉÇëÅÜ~é=

áå ÖÉÄêìáâ=åÉÉãíK aê~~Ö=ÉÉå=ççÖÄÉëÅÜÉêãáåÖK aê~~Ö=ÉÉå=ÖÉÜççêÄÉëÅÜÉêãáåÖ>

^ÑîçÉêÉå=î~å=ÜÉí=çìÇÉ=~éé~ê~~íK=

EòáÉ=é~Öáå~=SRF

CHE 2–26 SDS-plus

Technische gegevens

Boor- en hakhamer

Opgenomen vermogen W

Onbelast toerental min -1

Aantal slagen onbelast min -1

J Max. slagkracht

(volgens „EPTA-procedure 05/2009”)

Smering

Gereedschapopname

Max. boordiameter

– Beton

– Metselwerk

(HM-boorkroon)

– Hout

Gewicht volgens

„EPTA-procedure

01/2003” mm mm mm kg

CHE 2–26

SDS-plus

800

0–1100

0–5200

2,3

Vet

SDS-plus

26

68

30

2,5

58

CHE 2–26 SDS-plus

In één oogopslag

5

6

7

3

4

1

2

8

9

Stofbeschermkap

Vergrendelingshuls

Extra handgreep

Klemschroef

Draaiknop voor werkmodus

Ontgrendelingsknop

Hendel voor keuze van draairichting

(rechts-/linksdraaien)

Schakelaar

Voor het in- en uitschakelen en het op toeren komen tot het maximale toerental of aantal slagen.

Blokkeerknop

10 Handgreep

11 Netsnoer

12 Diepteaanslag

13 Typeplaatje *

* niet zichtbaar

59

Voor uw veiligheid

t^^op`ertfkd> iÉÉë=~ääÉ=îÉáäáÖÜÉáÇëîççêëÅÜêáÑíÉå=Éå=

~~åïáàòáåÖÉåK=^äë=ÇÉ=îÉáäáÖÜÉáÇëîççêëÅÜêáÑíÉå=

Éå=~~åïáàòáåÖÉå=åáÉí=áå=~ÅÜí=ïçêÇÉå=ÖÉåçãÉåI=

â~å=Çáí=ÉÉå=ÉäÉâíêáëÅÜÉ=ëÅÜçâI=Äê~åÇ=ÉåLçÑ=

ÉêåëíáÖ=äÉíëÉä=íçí=ÖÉîçäÖ=ÜÉÄÄÉåK=_Éï~~ê=~ääÉ=

îÉáäáÖÜÉáÇëîççêëÅÜêáÑíÉå=Éå=~~åïáàòáåÖÉå=

îççê=ÇÉ=íçÉâçãëíK iÉÉë=îççêÇ~í=ì=ÜÉí=ÉäÉâíêáëÅÜÉ=ÖÉêÉÉÇëÅÜ~é=

ÖÉÄêìáâí=Éå=Ü~åÇÉä=Ç~~êå~=îçäÖÉåëW

ÇÉòÉ=ÖÉÄêìáâë~~åïáàòáåÖI

ÇÉ=ł^äÖÉãÉåÉ=îÉáäáÖÜÉáÇëîççêëÅÜêáÑíÉåÒ=

îççê=ÜÉí=ÖÉÄêìáâ=î~å=ÉäÉâíêáëÅÜÉ=ÖÉêÉÉÇJ

ëÅÜ~ééÉå=áå=ÇÉ=ãÉÉÖÉäÉîÉêÇÉ=ÄêçÅÜìêÉ=

EÇçÅìãÉåíJåìããÉêW=PNRKVNRFI

ÇÉ=çé=ÇÉ=éä~~íë=î~å=ÖÉÄêìáâ=ÖÉäÇÉåÇÉ=

êÉÖÉäë=Éå=îççêëÅÜêáÑíÉå=íÉê=îççêâçãáåÖ=

î~å çåÖÉî~ääÉåK aáí=ÉäÉâíêáëÅÜÉ=ÖÉêÉÉÇëÅÜ~é=áë=ÖÉÅçåëíêìÉÉêÇ=

îçäÖÉåë=ÇÉ=ëí~åÇ=î~å=ÇÉ=íÉÅÜåáÉâ=Éå=

ÇÉ ÉêâÉåÇÉ=îÉáäáÖÜÉáÇëíÉÅÜåáëÅÜÉ=êÉÖÉäëK= qçÅÜ âìååÉå=Äáà=ÜÉí=ÖÉÄêìáâ=Éêî~å=äÉîÉåëJ

ÖÉî~~ê=Éå=îÉêïçåÇáåÖëÖÉî~~ê=îççê=ÇÉ=

ÖÉÄêìáâÉê=Éå=îççê=~åÇÉêÉ=éÉêëçåÉå=êÉëéK=

ÖÉî~êÉå=îççê=ÄÉëÅÜ~ÇáÖáåÖÉå=~~å=ÇÉ=ã~ÅÜáåÉ=

çÑ=~~å=~åÇÉêÉ=ò~âÉå=çéíêÉÇÉåK= eÉí ÉäÉâíêáëÅÜÉ ÖÉêÉÉÇëÅÜ~é=ã~Ö=~ääÉÉå=

ïçêÇÉå=ÖÉÄêìáâí

îçäÖÉåë=ÇÉ=ÄÉëíÉããáåÖI

áå=ÉÉå=îÉáäáÖÜÉáÇëíÉÅÜåáëÅÜ=çéíáã~äÉ=

íçÉëí~åÇK sÉêÜÉäé=ëíçêáåÖÉå=ÇáÉ=ÇÉ=îÉáäáÖÜÉáÇ=áå=ÖÉî~~ê=

ÄêÉåÖÉå=çåãáÇÇÉääáàâK

Gebruik volgens bestemming

De boor- en hakhamer CHE 2–26 SDS-plus is bestemd

– voor professioneel gebruik in de industrie en door de vakman,

– voor hamerwerkzaamheden in metselwerk en beton, voor deuvel- en ankerbevestigingen en het boren van doorvoeren,

– voor eenvoudige breekwerkzaamheden, voor het verwijderen en tegels,

– voor het gebruik met geschikt en door de fabrikant voor deze machine geadviseerd inzetgereedschap.

CHE 2–26 SDS-plus

Veiligheidsvoorschriften voor hamers

Draag een gehoorbescherming.

De blootstelling aan lawaai kan gehoorverlies tot gevolg hebben.

Gebruik bij het gereedschap geleverde

extra handgrepen. Het verlies van de controle kan tot verwondingen leiden.

Houd het gereedschap alleen aan de geïsoleerde greepvlakken vast als u werkzaamheden uitvoert waarbij het inzetgereedschap verborgen stroomleidingen of de eigen stroomkabel kan

raken. Contact met een onder spanning staande leiding kan ook metalen delen van het gereedschap onder spanning zetten en tot een elektrische schok leiden.

Gebruik een geschikt detectieapparaat om verborgen stroom-, gas- of waterleidingen op te sporen of raadpleeg het plaatselijke energie- of waterleiding-

bedrijf. Contact met elektrische leidingen kan tot brand of een elektrische schok leiden. Beschadiging van een gasleiding kan tot een explosie leiden. Breuk van een waterleiding veroorzaakt materiële schade en kan een elektrische schok veroorzaken.

Houd het elektrische gereedschap tijdens de werkzaamheden stevig met beide handen vast en zorg ervoor dat

u stevig staat. Het elektrische gereedschap wordt met twee handen veiliger geleid.

Zet het werkstuk vast. Een in een spanvoorziening vastgezet werkstuk wordt beter vastgehouden dan u met uw hand kunt doen.

Gebruik het elektrische gereedschap niet met een beschadigde kabel.

Raak de beschadigde kabel niet aan en trek de stekker uit het stopcontact als de kabel tijdens de werkzaamheden

wordt beschadigd. Beschadigde kabels vergroten het risico van een elektrische schok.

60

CHE 2–26 SDS-plus

Bijzondere veiligheidsvoorschriften

 Bewerk geen materialen waarbij voor de gezondheid gevaarlijke stoffen

(zoals asbest) vrijkomen.

Tref veiligheidsmaatregelen wanneer er stoffen kunnen ontstaan die schadelijk voor de gezondheid, brandbaar of explosief zijn.

Draag stofmasker!

Gebruik een stofafzuiging, indien aanwezig.

 Gebruik voor het markeren van het elektrische gereedschap alleen stickers.

Boor geen gaatjes in het machinehuis.

 De netspanning en de op het typeplaatje vermelde spanningsgegevens moeten overeenkomen.

Geluid en trillingen

De geluids- en trillingswaarden zijn vastgesteld volgens EN 60745.

Het A-gewaardeerde geluidsniveau van het gereedschap bedraagt kenmerkend:

– Geluidsvermogenniveau: 100

– Onzekerheid:

K = 3 dB.

Totale trillingswaarde:

– bij hamerboorwerkzaamheden:

– Emissiewaarde:

– Onzekerheid: a h

= 7,85 m/s

2

K = 1,5 m/s

2

– bij hakwerkzaamheden:

– Emissiewaarde:

– Onzekerheid: a h

= 7,75 m/s

2

K = 1,5 m/s

2 ibq=lm> aÉ=~~åÖÉÖÉîÉå=ãÉÉíï~~êÇÉå=ÖÉäÇÉå=îççê=

åáÉìïÉ=ÖÉêÉÉÇëÅÜ~ééÉåK=_áà=Ç~ÖÉäáàâë=ÖÉÄêìáâ=

îÉê~åÇÉêÉå=ÖÉäìáÇëJ=Éå=íêáääáåÖëï~~êÇÉåK ibq=lm>

Het is deze instructies vermelde trillingsniveau is gemeten volgens de meetmethode zoals beschreven in de norm EN 60745 en kan worden gebruikt voor de onderlinge vergelijking van elektrische gereedschappen.

Het is ook geschikt voor een voorlopige inschatting van de trillingsbelasting Het vermelde trillingsniveau geldt voor de voornaamste toepassingen van het elektrische gereedschap.

Indien het elektrische gereedschap wordt gebruikt voor andere toepassingen, met afwijkende inzetgereedschappen of zonder voldoende onderhoud, kan het trillingsniveau afwijken. Dit kan de trillingsbelasting over het gehele arbeidstijdvak duidelijk verhogen.

Voor een nauwkeurige schatting van de trillingsbelasting moet ook rekening worden gehouden met de tijd waarin het gereedschap uitgeschakeld is, of waarin het gereedschap wel loopt, maar niet werkelijk wordt gebruikt.

Dit kan de trillingsbelasting over het gehele arbeidstijdvak duidelijk verminderen.

Leg aanvullende veiligheidsmaatregelen ter bescherming van de bediener tegen het effect van trillingen vast, zoals: onderhoud van elektrische gereedschap en inzetgereedschappen, warm houden van de handen, organisatie van de arbeidsprocessen.

sllowf`eqfd> aê~~Ö=ÉÉå=ÖÉÜççêÄÉëÅÜÉêãáåÖ=Äáà=ÉÉå=

ÖÉäìáÇëÇêìâ=î~å=ãÉÉê=Ç~å=UR=Ç_E^FK

Gebruiksaanwijzing

Voor de ingebruikneming

Pak het elektrische gereedschap uit en controleer of het volledig geleverd is en geen transportschade heeft.

Extra handgreep verstellen

t^^op`ertfkd> qêÉâ=~äíáàÇ=îμμê=ïÉêâò~~ãÜÉÇÉå=~~å=ÜÉí=ÉäÉâJ

íêáëÅÜÉ=ÖÉêÉÉÇëÅÜ~é=ÇÉ=ëíÉââÉê=ìáí=ÜÉí=ëíçéJ

Åçåí~ÅíK sllowf`eqfd> bäÉâíêáëÅÜ=ÖÉêÉÉÇëÅÜ~é=~ääÉÉå=ãÉí=ÖÉãçåJ

íÉÉêÇÉ=Éñíê~=Ü~åÇÖêÉÉé=ÖÉÄêìáâÉåK

De extra handgreep kan in elke willekeurige stand worden gedraaid om veilig en zonder vermoeidheid te kunnen werken.

61

 Klemschroef aan de extra handgreep door draaien tegen de wijzers van de klok losdraaien.

CHE 2–26 SDS-plus

Inzetgereedschap inzetten

t^^op`ertfkd> qêÉâ=~äíáàÇ=îμμê=ïÉêâò~~ãÜÉÇÉå=~~å=ÜÉí=ÉäÉâJ

íêáëÅÜÉ=ÖÉêÉÉÇëÅÜ~é=ÇÉ=ëíÉââÉê=ìáí=ÜÉí=ëíçéJ

Åçåí~ÅíK sllowf`eqfd> dÉÄêìáâíÉ=áåòÉíÖÉêÉÉÇëÅÜ~ééÉå=âìååÉå=

ÜÉÉí ïçêÇÉåK=aê~~Ö=ïÉêâÜ~åÇëÅÜçÉåÉå>

 Extra handgreep in de gewenste stand draaien.

 Door draaien van de klemschroef met de wijzers van de klok mee de extra handgreep weer bevestigen.

Diepteaanslag monteren

t^^op`ertfkd> qêÉâ=~äíáàÇ=îμμê=ïÉêâò~~ãÜÉÇÉå=~~å=ÜÉí=

ÉäÉâíêáëÅÜÉ=ÖÉêÉÉÇëÅÜ~é=ÇÉ=ëíÉââÉê=ìáí=ÜÉí=

ëíçéÅçåí~ÅíK

 Schacht van het inzetgereedschap reinigen en licht met vet smeren.

 Stofbeschermkap controleren.

– Vuil geworden kap reinigen.

– Defecte stofbeschermkap vervangen.

 Inzetgereedschap inzetten en draaien tot het vergrendelt.

 Vergrendeling controleren door aan het inzetgereedschap te trekken.

Verwijderen van de inzetgereedschappen

t^^op`ertfkd> qêÉâ=~äíáàÇ=îμμê=ïÉêâò~~ãÜÉÇÉå=~~å=ÜÉí=ÉäÉâJ

íêáëÅÜÉ=ÖÉêÉÉÇëÅÜ~é=ÇÉ=ëíÉââÉê=ìáí=ÜÉí=ëíçéJ

Åçåí~ÅíK sllowf`eqfd> dÉÄêìáâíÉ=áåòÉíÖÉêÉÉÇëÅÜ~ééÉå=âìååÉå=ÜÉÉí=

ïçêÇÉåK=aê~~Ö=ïÉêâÜ~åÇëÅÜçÉåÉå>

 Klemschroef aan extra handgreep losdraaien.

 Diepteaanslag induwen.

 Diepteaanslag op de benodigde boordiepte instellen.

 Draai de klemschroef weer vast.

 Vergrendelingshuls naar achteren trekken (1.).

 Inzetgereedschap verwijderen (2.).

62

CHE 2–26 SDS-plus

Werkmodus instellen

sllowf`eqfd>= tÉêâãçÇìë=~ääÉÉå=îÉê~åÇÉêÉå=~äë=ÜÉí=ÉäÉâJ

íêáëÅÜÉ=ÖÉêÉÉÇëÅÜ~é=ëíáäëí~~íK

Instellen van de hakpositie

De beitel kan in 9 standen (telkens 40° verder verplaatst) worden ingesteld.

 Ontgrendelingsknop indrukken en draaiknop voor werkmodus op het symbool zetten (1.).

 Ontgrendelingsknop indrukken.

 Draaiknop op gewenste werkmodus instellen:

Boren

Hameren

Instellen van de hakpositie

(zie onder)

Hakken ibq=lm>

– In de standen (boren),

(hamerboren) en (hakken) moet de ontgrendelingsknop zichtbaar vergrendelen (naar buiten springen).

– In de stand (instellen van de beitelpositie) het elektrische gereedschap niet inschakelen.

 Beitel draaien tot de beitel de gewenste hoek heeft (2.).

 Ontgrendelingsknop indrukken en draaiknop voor werkmodus op het symbool zetten. Op vergrendeling letten.

Draairichting instellen

sllowf`eqfd>= tÉêâãçÇìë=~ääÉÉå=îÉê~åÇÉêÉå=~äë=ÜÉí=ÉäÉâJ

íêáëÅÜÉ=ÖÉêÉÉÇëÅÜ~é=ëíáäëí~~íK

 Zet de schakelaar draairichtingvoorkeuze in de vereiste stand:

– Links: tegen de wijzers van de klok in

– Rechts: met de klok mee

63

Elektrisch gereedschap inschakelen

Zonder vastklikken:

Apparaat uitschakelen:

CHE 2–26 SDS-plus

 Druk de schakelaar in en houd deze vast.

Met de schakelaar van het elektrische gereedschap kunt u het toerental of aantal slagen langzaam verhogen tot aan de maximumwaarde.

Apparaat uitschakelen:

 Laat de schakelaar los.

Zonder vastklikken: sllowf`eqfd>=

Na een stroomuitval begint het ingeschakelde elektrische gereedschap weer te lopen.

Elektrisch gereedschap onmiddellijk uitschakelen.

 Schakelaar indrukken en vasthouden (1.).

 Vastzetknop indrukken om de schakelaar te blokkeren (2.).

 Schakelaar indrukken en loslaten.

Tips voor de werkzaamheden

Boren/hameren

1. Draaiknop voor werkmodus op het symbool (boren) resp. (hamerboren) zetten. Op vergrendeling letten.

2. Boor inzetten.

3. Extra handgreep in de gewenste stand instellen.

4. Steek de stekker in het stopcontact.

5. Elektrisch gereedschap met beide handen vastpakken en werkstand innemen.

6. Boor aanzetten en elektrisch gereedschap inschakelen.

7. Elektrisch gereedschap met gevoel naar voren duwen.

Te sterke druk verkort de boortijd niet, maar de levensduur van de boor wel.

8. Na beëindigen van de boring de machine uitschakelen.

9. Trek de stekker uit de contactdoos.

Hakken

1. Beitel inzetten.

2. Draaiknop voor werkmodus op het

3. Beitel in de gewenste stand draaien.

4. Draaiknop voor werkmodus op het

Op vergrendeling letten.

5. Extra handgreep in de gewenste stand instellen.

6. Steek de stekker in het stopcontact.

64

CHE 2–26 SDS-plus

7. Elektrisch gereedschap met beide handen vastpakken en werkstand innemen.

8. Elektrisch gereedschap inschakelen.

9. Elektrisch gereedschap bij het hakken met gevoel naar voren duwen, zodat het niet springt.

10. Na beëindigen van de werkzaamheden de machine uitschakelen.

11. Trek de stekker uit de contactdoos.

Overige opmerkingen

– Het gebruik van „scherpe” inzetgereedschappen verhoogt het werkvermogen en de levensduur van het elektrische gereedschap.

– Elektrisch gereedschap na de werkzaamheden reinigen en in de transportkoffer op een droge plaats bewaren.

Onderhoud en verzorging

t^^op`ertfkd> qêÉâ=~äíáàÇ=îμμê=ïÉêâò~~ãÜÉÇÉå=~~å=ÜÉí=ÉäÉâJ

íêáëÅÜÉ=ÖÉêÉÉÇëÅÜ~é=ÇÉ=ëíÉââÉê=ìáí=ÜÉí=ëíçéJ

Åçåí~ÅíK

Reiniging

Reinig de machine en de ventilatieopeningen regelmatig. De frequentie van de reiniging is afhankelijk van het bewerkte materiaal en van de duur van het gebruik.

Blaas de binnenzijde van het machinehuis met de motor regelmatig met droge perslucht door.

Koolborstels

Het elektrische gereedschap is voorzien van uitschakelkoolborstels.

Na het bereiken van de slijtagegrens van de uitschakelkoolborstels wordt het elektrische gereedschap automatisch uitgeschakeld.

ibq=lm> dÉÄêìáâ=ìáíëäìáíÉåÇ=çêáÖáåÉäÉ=îÉêî~åÖáåÖëçåÇÉêJ

ÇÉäÉå=î~å=ÇÉ=Ñ~Äêáâ~åíK=_áà=ÜÉí=ÖÉÄêìáâ=î~å=

çåÇÉêÇÉäÉå=î~å=ÉÉå=~åÇÉêÉ=Ñ~Äêáâ~åí=îÉêî~ääÉå=

ÇÉ=Ö~ê~åíáÉîÉêéäáÅÜíáåÖÉå=î~å=ÇÉ=Ñ~Äêáâ~åíK

Door de luchttoevoeropeningen aan de achterzijde kunnen de koolborstelvonken tijdens het gebruik worden geobserveerd. Bij ernstig vonken van de koolborstels het elektrische gereedschap onmiddellijk uitschakelen.

Elektrische gereedschap bij een door de fabrikant erkende klanten-service afgeven.

Machinekop

ibq=lm> aê~~á=ÇÉ=ëÅÜêçÉîÉå=çé=ÇÉ=ã~ÅÜáåÉâçé=íáàÇÉåë=

ÇÉ=Ö~ê~åíáÉíáàÇ=åáÉí=äçëK=

^åÇÉêë îÉêî~ääÉå ÇÉ Ö~ê~åíáÉîÉêéäáÅÜíáåÖÉå=î~å=

ÇÉ=Ñ~Äêáâ~åíK

Het elektrische gereedschap beschikt over een vetsmering. Vet verversen/bijvullen door een door de fabrikant erkende klantenservicewerkplaats laten uitvoeren.

Reparaties

Laat reparaties uitsluitend uitvoeren door een door de fabrikant erkende klantenservice.

Als de aansluitkabel van het elektrische gereedschap beschadigd is, moet deze worden vervangen door een speciaal daarvoor bedoelde aansluitkabel (aanbrengtype X).

Deze is verkrijgbaar via de FLEX-klantenservice.

Vervangingsonderdelen en toebehoren

Zie voor overig toebehoren, in het bijzonder inzetgereedschappen, de catalogi van de fabrikant.

Explosietekeningen en onderdelenlijsten vindt u op onze website: www.flex-tools.com

Afvoeren van verpakking en machine

t^^op`ertfkd> j~~â=ÉÉå=îÉêëäÉíÉå=ã~ÅÜáåÉ=çåÄêìáâÄ~~ê=Çççê=

ÜÉí=åÉíëåçÉê=íÉ=îÉêïáàÇÉêÉåK

Alleen voor EU-landen.

Gooi elektrische gereedschappen niet bij het huisvuil.

Volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en de omzetting van

65

de richtlijn in nationaal recht moeten versleten elektrische gereedschappen apart worden ingezameld en op een voor het milieu verantwoorde wijze opnieuw worden gebruikt.

ibq=lm> sê~~Ö=ìï=î~âÜ~åÇÉä=å~~ê=ÇÉ=ãçÖÉäáàâÜÉÇÉå=

çã=ìï=çìÇÉ=ÖÉêÉÉÇëÅÜ~é=~Ñ=ÖÉîÉåK

-Conformiteit

Wij verklaren als alleen verantwoordelijke dat dit product voldoet aan de volgende normen en normatieve documenten:

EN 60745 volgens de bepalingen van de richtlijnen 2004/108/EG, 2006/42/EG,

2011/65/EU.

Verantwoordelijk voor technische documentatie:

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D

Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Eckhard Rühle

Manager Research &

Development (R & D)

Oliver Schneider

Manager Quality

Department (QD)

12.01.2010

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Garantie

Bij aankoop van een nieuwe machine biedt

FLEX 2 jaar fabrieksgarantie vanaf de verkoopdatum van de machine aan de eindverbruiker.

De garantie heeft alleen betrekking op gebreken die zijn terug te voeren op materiaal- en/of fabricagefouten en op het niet nakomen van de toezegging van bepaalde eigenschappen.

CHE 2–26 SDS-plus

Bij een garantieclaim moet het oorspronkelijke aankoopbewijs met de verkoopdatum worden bijgevoegd. Garantiereparaties mogen uitsluiten worden uitgevoerd door werkplaatsen of service-stations die door FLEX zijn erkend.

Er bestaat alleen recht op garantie bij gebruik volgens bestemming. Van de garantie uitgesloten zijn in het bijzonder slijtage als gevolg van normaal gebruik, schade door onjuist gebruik van de machine, geheel of gedeeltelijk gedemonteerd ingeleverde machines, schade door overbelasting van de machine of het gebruik van niet-toegestane, defecte of verkeerde toegepaste inzetgereedschappen.

Schade die door de machine aan inzetgereedschappen of werkstuk wordt veroorzaakt, gebruik van geweld, gevolgschade die kan worden teruggevoerd op ondeskundig of onvoldoende onderhoud door de klant of derden, beschadigingen door externe inwerking of inwerking van voorwerpen, zoals zand of stenen, alsmede schade door het niet in acht nemen van de gebruiks-aanwijzing, bijvoorbeeld aansluiting aan een verkeerde netspanning of stroomsoort.

Garantieclaims ten aanzien van inzetgereedschappen en toebehoren zijn alleen mogelijk als deze worden gebruikt met machines waarbij een dergelijk gebruik is voorzien of toegestaan.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

De fabrikant en zijn vertegenwoordiger zijn niet aansprakelijk voor schade en verloren winst door onderbreking van de werkzaamheden die door het product of het niet-mogelijke gebruik van het product zijn veroorzaakt.

De fabrikant en zijn vertegenwoordiger zijn niet aansprakelijk voor schade die door onjuist gebruik of in combinatie met producten van andere fabrikanten is veroorzaakt.

66

CHE 2–26 SDS-plus

Indhold

Anvendte symboler . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Tekniske data. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Oversigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

For Deres egen sikkerheds skyld . . . . . . . . 69

Støj og vibration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Brugsanvisning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Vedligeholdelse og eftersyn . . . . . . . . . . . . 74

Bortskaffelseshenvisninger . . . . . . . . . . . . 74

-Overensstemmelse . . . . . . . . . . . . . . . 75

Garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Anvendte symboler

^as^opbi>

_ÉíÉÖåÉê=Éå=ìãáÇÇÉäÄ~ê=íêìÉåÇÉ=Ñ~êÉK= sÉÇ íáäëáÇÉë‹ííÉäëÉ=~Ñ=ÜÉåîáëåáåÖÉå=çéëí™ê=ÇÉê=

äáîëÑ~êÉ=ÉääÉê=Ñ~êÉ=Ñçê=~äîçêäáÖ=íáäëâ~ÇÉâçãëíK m^p=mü>

_ÉíÉÖåÉê=Éå=ãìäáÖ=Ñ~êäáÖ=ëáíì~íáçåK=sÉÇ=íáäëáÇÉJ

ë‹ííÉäëÉ=~Ñ=ÜÉåîáëåáåÖÉå=Éê=ÇÉê=Ñ~êÉ=Ñçê=

íáäëâ~ÇÉâçãëíI=ÉääÉê=ÇÉê=â~å=çéëí™=ã~íÉêáÉääÉ=

ëâ~ÇÉêK

_bjÃoh>

_ÉíÉÖåÉê=~åîÉåÇÉäëÉëíáéë=çÖ=îáÖíáÖÉ=

áåÑçêã~íáçåÉêK

Symboler på maskinen

i‹ë=ÄÉíàÉåáåÖëîÉàäÉÇåáåÖÉåI=

áåÇÉå=ã~ëâáåÉå=í~ÖÉë=á=ÄêìÖ>

_Éåóí=›àÉåî‹êå>

Tekniske data

Bore- og mejselhammer

Nominel optagelseseffekt

Tomgangsomdrejningstal

Slagtal i tomgang

Maks. enkeltslagenergi (iht. „EPTA-procedure 05/2009“)

Smøring

Værktøjsoptagelse

Maks. borets diameter

– Beton

– Murværk

(HM-borkrone)

– Træ

Vægt svarer til „EPTAprocedure 01/2003“

W min -1 min -1

J mm mm mm kg

CHE 2–26

SDS-plus

800

0–1100

0–5200

2,3

Fedt

SDS-plus

26

68

30

2,5

_êìÖ=Ü›êÉî‹êå> eÉåîáëåáåÖ=çã=Äçêíëâ~ÑÑÉäëÉ=

~Ñ ÇÉå=ìÇíàÉåíÉ=ã~ëâáåÉ>=

EëÉ=ëáÇÉ=TQF

67

Oversigt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Støvbeskyttelseskappe

Låsehylse

Ekstra håndtag

Klemskrue

Drejeknap til indstilling af arbejdsfunktion

Oplukningsknap

Håndtag til valg af omdrejningsretning

(højre-/venstreløb)

Afbryder

Til tænd og sluk samt til opnåelse af maks. omdrejnings-/slagtal.

Låseknap

10 Håndtag

11 Netkabel

12 Dybdestop

13 Typeskilt *

* ses ikke

68

CHE 2–26 SDS-plus

CHE 2–26 SDS-plus

For Deres egen sikkerheds skyld

^as^opbi> i‹ë=îÉåäáÖëí=~ääÉ=ëáââÉêÜÉÇëáåëíêìâëÉê=

çÖ ~åîáëåáåÖÉêK=f=íáäÑ‹äÇÉ=~Ñ=ã~åÖäÉåÇÉ=

çîÉêÜçäÇÉäëÉ=~Ñ=ëáââÉêÜÉÇëáåëíêìâëÉêåÉ=

çÖ ~åîáëåáåÖÉêåÉ=Éê=ÇÉê=êáëáâç=Ñçê=ÉäÉâíêáëâÉ=

ëí›ÇI=Äê~åÇ=çÖLÉääÉê=~äîçêäáÖÉ=âî‹ëíÉäëÉêK= léÄÉî~ê îÉåäáÖëí=~ääÉ=ëáââÉêÜÉÇëáåëíêìâëÉê=

çÖ=~åîáëåáåÖÉê=Ñçê=ëÉåÉêÉ=ÄêìÖK i‹ë=ÄÉíàÉåáåÖëîÉàäÉÇåáåÖÉå=áåÇÉå=Éäî‹êâí›àÉí=

í~ÖÉë=á=ÄêìÖ=çÖ=Ñ›äÖW

ÄÉíàÉåáåÖëîÉàäÉÇåáåÖÉåI

łdÉåÉêÉääÉ=ëáââÉêÜÉÇë~åîáëåáåÖÉê“=Ñçê=

Ü™åÇíÉêáåÖ=~Ñ=Éäî‹êâí›àÉê=á=îÉÇä~ÖíÉ=Ü‹ÑíÉ=

EëâêáÑíJåêKW=PNRKVNRFI

ÇÉ=Ñçê=~åîÉåÇÉäëÉëëíÉÇÉí=Ö‹äÇÉåÇÉ=êÉÖäÉê=

çÖ=ÑçêëâêáÑíÉê=îÉÇê›êÉåÇÉ=ÑçêÉÄóÖÖÉäëÉ=~Ñ=

ìäóââÉêK aÉííÉ=Éäî‹êâí›à=Éê=âçåëíêìÉêÉí=á=ÜÉåÜçäÇ=íáä=

~âíìÉäí=íÉâåáëâ=åáîÉ~ì=çÖ=~åÉêâÉåÇíÉ=ëáââÉêJ

ÜÉÇëíÉâåáëâÉ=êÉÖäÉêK=^ääáÖÉîÉä=â~å=ÇÉê=îÉÇ=

ÄêìÖ ~Ñ=ã~ëâáåÉå=çéëí™=Ñ~êÉ=Ñçê=ÄêìÖÉêë=ÉääÉê=

íêÉÇàÉã~åÇë=äáî=çÖ=äÉããÉêI=ã~ëâáåÉå=â~å=

ÄÉëâ~ÇáÖÉëI=çÖ=ÇÉê=â~å=çéëí™=ã~íÉêáÉääÉ=

ëâ~ÇÉêK=bäî‹êâí›àÉí=ã™=âìå=ÄÉåóííÉë

íáä=ÇÉí=ÇÉêíáä=ÄÉêÉÖåÉÇÉ=Ñçêã™äI

á=ëáââÉêÜÉÇëíÉâåáëâ=âçêêÉâí=íáäëí~åÇK cÉàäI=ÇÉê=Ü~ê=åÉÖ~íáî=áåÇÑäóÇÉäëÉ=é™=ëáââÉêÜÉÇÉåI=

ëâ~ä=~ÑÜà‹äéÉë=çãÖ™ÉåÇÉK

Bestemmelsesmæssig brug

Bore- og mejselhammeren CHE 2–26

SDS-plus er beregnet til

– erhvervsmæssig brug inden for industri og håndværk,

– hammerboring i murværk og beton til fastgøring af dyvler og ankre samt gennemgangsboringer,

– enkle stemningsarbejder til fjernelse af puds og fliser,

– brug med dertil egnet værktøj, som producenten har anbefalet til denne maskine.

Sikkerhedshenvisninger for hamre

Brug høreværn. Man kan miste hørelsen ved påvirkning af støj.

Benyt ekstrahåndtagene, der er

inkluderet i leveringen. Der er fare for at blive kvæstet, hvis man mister kontrollen over maskinen.

Tag fat i det isolerede håndtag, når der arbejdes på steder, hvor indsatsværktøjet vil kunne ramme skjulte strømledninger eller maskinens egen

ledning. Kontakt med en spændingsførende ledning kan også sætte metaldele på maskinen under spænding og medføre elektriske stød.

Anvend egnede søgeapparater til søgning af skjulte forsyningsledninger eller kontakt det lokale forsynings-

selskab. Kontakt med elledninger kan medføre brand og elektriske stød.

Beskadigelse af en gasledning kan medføre eksplosion. Hvis der trænger vand ind i vandledningen, opstår der materielle skader, eller det kan forårsage elektriske stød.

Hold elværktøjet fast med begge hænder, når der arbejdes, og sørg for

at stå stabilt. Elværktøjet kan føres mere sikkert med begge hænder.

Sikring af arbejdsemnet. Det er mere sikkert at holde arbejdsemnet fast med en spændeanordning end med hånden.

Elværktøjet må ikke benyttes, hvis ledningen er beskadiget. Berør ikke en beskadiget ledning men træk netstikket ud af stikkontakten, hvis ledningen

skulle blive beskadiget under brugen.

Beskadigede ledninger øger risikoen for elektriske stød.

69

Særlige sikkerhedshenvisninger

 Der må ikke bearbejdes materialer, hvor sundhedsfarlige stoffer frigives

(f. eks. asbest). Der skal træffes beskyttelsesforanstaltninger, hvis der kan opstå sundhedsfarlige, brændbare eller eksplosive stoffer. Benyt støvbeskyttelsesmaske. Benyt støvudsugningsanlæg, hvis det findes.

 Der må kun anvendes klæbeetiketter til mærkning af elværktøjet. Bor aldrig huller i huset.

 Netspændingen og spændingsangivelsen på typeskiltet skal stemme overens.

Støj og vibration

Støj- og svingningsværdierne er beregnet ifølge EN 60745.

Det A-vurderede støjniveau for maskinen er typisk: dB(A);

– Usikkerhed:

Total svingningsværdi:

– ved hammerboring:

– Emissionsværdi:

– Usikkerhed:

– ved mejsling:

– Emissionsværdi:

– Usikkerhed: a h

K = 3 dB.

= 7,85 m/s

K = 1,5 m/s

2

2 a h

= 7,75 m/s

2

K = 1,5 m/s

2 l_p> aÉ=~åÖáîåÉ=ã™äÉî‹êÇáÉê=Ö‹äÇÉê=âìå=Ñçê=åóÉ=

ã~ëâáåÉêK=pí›àJ=çÖ=ëîáåÖåáåÖëî‹êÇáÉêåÉ=

‹åÇêÉê=ëáÖ=îÉÇ=Ç~ÖäáÖ=ÄêìÖK

_bjÃoh>

Det svingningsniveau, der er angivet i disse instruktioner, er blevet målt i henhold til en standardiseret måleproces i EN 60745 og kan bruges til at sammenligne elværktøjerne.

Det egner sig også til en foreløbig vurdering af svingningsbelastningen. Det angivne svingningsniveau repræsenterer elværktøjets hovedsagelige anvendelse. Hvis elværktøjet dog benyttes til andre formål, med afvigende

CHE 2–26 SDS-plus arbejdsværktøjer eller det vedligeholdes utilstrækkeligt, kan svingningsniveauet ændre sig. Dette kan øge svingningsbelastningen i hele arbejdstidsrummet.

For nøjagtigt at kunne vurdere svingningsbelastningen bør man også tage højde for de tider, hvor apparatet er slukket eller kører, men ikke bruges. Dette kan reducere svingningsbelastningen betydeligt i hele arbejdstidsrummet.

Fastlæg derfor yderligere sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af brugeren imod påvirkning af svingninger, f. eks. vedligeholdelse af elværktøj og arbejdsværktøjer, varmholdelse af hænder, organisation af arbejdsforløb.

m^p=mü> sÉÇ=Éí=äóÇíêóâ=é™=çîÉê=UR=Ç_E^F=ëâ~ä=ÇÉê=

ÄÉåóííÉë=Ü›êÉî‹êåK

Brugsanvisning

Inden ibrugtagning

Pak elværktøjet og tilbehøret ud og kontrollér om det er komplet eller beskadiget under transporten.

Justering af ekstra håndtag

^as^opbi> qê‹â=ëíáââÉí=ìÇ=~Ñ=ëíáââçåí~âíÉåI=Ñ›ê=ÇÉê=ìÇÑ›êÉë=

~êÄÉàÇÉ=é™=Éäî‹êâí›àÉíK m^p=mü> bäî‹êâí›àÉí=ã™=âìå=ÄÉåóííÉëI=å™ê=

Éâëíê~Ü™åÇí~ÖÉí=Éê=é™ãçåíÉêÉíK

Ekstrahåndtaget kan drejes til hvilken som helst ønsket position for at garantere, at der kan arbejdes så sikkert som muligt uden at blive træt.

70

CHE 2–26 SDS-plus

 Løsn klemmeskruen på ekstrahåndtaget ved at skrue den imod uret.

 Drej ekstrahåndtaget til ønsket position.

 Fastgør klemmeskruen igen ved at skrue den med uret.

Montering af dybdestop

^as^opbi> qê‹â=ëíáââÉí=ìÇ=~Ñ=ëíáââçåí~âíÉåI=Ñ›ê=ÇÉê=ìÇÑ›êÉë=

~êÄÉàÇÉ=é™=Éäî‹êâí›àÉíK

 Rengør skaftet på indsatsværktøjet og smør det lidt.

 Kontrollér støvbeskyttelseskappen.

– Rengør kappen, hvis den er snavset.

– Udskift støvbeskyttelseskappen, hvis den er defekt.

 Sæt indsatsværktøjet på plads og drej det, så det fastlåses.

 Træk i indsatsværkøjet for at kontrollere, om det er låst.

Udtagning af værktøjer

^as^opbi> qê‹â=ëíáââÉí=ìÇ=~Ñ=ëíáââçåí~âíÉåI=Ñ›ê=ÇÉê=ìÇÑ›êÉë=

~êÄÉàÇÉ=é™=Éäî‹êâí›àÉíK m^p=mü>

_ÉåóííÉÇÉ=áåÇë~íëî‹êâí›àÉê=â~å=î‹êÉ=ãÉÖÉí=

î~êãÉK=_Éåóí=ÄÉëâóííÉäëÉëÜ~åÇëâÉê>

 Løsn klemmeskruen på ekstrahåndtaget.

 Skub dybdestoppet ind.

 Indstil dybdestoppet i ønsket boredybde.

 Fastspænd spændeskruen igen.

Isætning af værktøjer

^as^opbi> qê‹â=ëíáââÉí=ìÇ=~Ñ=ëíáââçåí~âíÉåI=Ñ›ê=ÇÉê=ìÇÑ›êÉë=

~êÄÉàÇÉ=é™=Éäî‹êâí›àÉíK m^p=mü>

_ÉåóííÉÇÉ=áåÇë~íëî‹êâí›àÉê=â~å=î‹êÉ=ãÉÖÉí=

î~êãÉK=_Éåóí=ÄÉëâóííÉäëÉëÜ~åÇëâÉê>

 Skub låsehylsen bagud (1.).

 Tag indsatsværktøjet ud (2.).

71

Indstilling af arbejdsfunktion

m^p=mü>=

^êÄÉàÇëÑìåâíáçåÉå=ã™=âìå=‹åÇêÉëI=

å™ê Éäî‹êâí›àÉí=ëí™ê=ÜÉäí=ëíáääÉK

CHE 2–26 SDS-plus

Indstilling af mejselposition

Mejslen kan justeres i 9 forskellige positioner

(med en forskydning på 40° hver gang).

 Tryk på oplukningsknappen og indstil drejeknappen for arbejdsfunktion på

 Tryk på oplukningsknappen.

 Indstille drejeknappen på ønsket arbejdsfunktion:

Boring

Hammerboring

Indstille på mejselposition

(se neden for)

Mejsling

_bjÃoh>

– I positionerne (Boring),

(Hammerboring) og (Mejsling) skal det kunne ses, at oplukningsknappen er låst

(den springer ud).

– Elværktøjet må ikke tændes i position

(indstilling af mejselposition).

 Drej mejslen indtil den har den ønskede vinkel (2.).

 Tryk på oplukningsknappen og indstil drejeknappen for arbejdsfunktion på symbolet . Sørg for at den er låst!

Indstilling af omdrejningsretning

m^p=mü>=

^êÄÉàÇëÑìåâíáçåÉå=ã™=âìå=‹åÇêÉëI=

å™ê Éäî‹êâí›àÉí=ëí™ê=ÜÉäí=ëíáääÉK

 Stil drejeretningsvælgeren i ønsket position:

– Venstreløb: Imod uret

– Højreløb: Med uret

72

CHE 2–26 SDS-plus

Tænde elværktøjet

Uden indgreb:

Sluk maskinen:

 Tryk på kontakten og hold den fast.

Omdrejnings- eller slagtallet kan øges langsomt med kontakten på elværktøjet, indtil den maksimale værdi er nået.

Sluk maskinen:

 Slip afbryderen.

Med indgreb: m^p=mü>= bÑíÉê=ëíê›ãëîáÖí=ëí~êíÉê=ÇÉí=í‹åÇíÉ=Éäî‹êâí›à=

áÖÉåK=päìâ=Éäî‹êâí›àÉí=çãÖ™ÉåÇÉ>=

 Tryk på afbryderen og hold den inde (1.).

 Tryk på låseknappen for at låse afbryderen

(2.).

 Tryk på afbryderen og slip den.

Arbejdsinstrukser

Boring/hammerboring

1. Indstil drejeknappen for arbejdsfunktion på symbolet (Boring) eller (Hammerboring). Sørg for at den er låst!

2. Sæt boret i.

3. Indstil ekstrahåndtaget i ønsket position.

4. Stik netstikket i stikkontakten.

5. Tag fat i elværktøjet med begge hænder og indtag arbejdspositionen.

6. Placer boret på emnet og tænd elværktøjet.

7. Pres elværktøjet forsigtigt fremad.

For stærkt tryk reducerer ikke boretiden, hvorimod borets standtid reduceres!

8. Sluk maskinen, når borearbejdet er afsluttet.

9. Træk netstikket ud.

Mejsling

1. Sæt mejslen på plads.

2. Indstil drejeknappen for arbejdsfunktion på symbolet .

3. Drej mejslen til ønsket position.

4. Indstil drejeknappen for arbejdsfunktion på symbolet . Sørg for at den er låst!

5. Indstil ekstrahåndtaget i ønsket position.

6. Stik netstikket i stikkontakten.

7. Tag fat i elværktøjet med begge hænder og indtag arbejdspositionen.

8. Tænde elværktøjet.

73

9. Pres elværktøjet forsigtigt fremad ved mejsling, så det ikke „hopper“.

10. Sluk maskinen efter arbejdets afslutning.

11. Træk netstikket ud.

Yderligere henvisninger

– Brugen af „skarpe“ indsatsværktøjer øger arbejdsydelsen og elværktøjets levetid.

– Rengør elværktøjet efter arbejdets afslutning, læg det i transportkufferten og opbevar det på et tørt sted.

Vedligeholdelse og eftersyn

^as^opbi> qê‹â=ëíáââÉí=ìÇ=~Ñ=ëíáââçåí~âíÉåI=Ñ›ê=ÇÉê=ìÇÑ›êÉë=

~êÄÉàÇÉ=é™=Éäî‹êâí›àÉíK

Rengøring

Rengør maskinen og ventilationsåbningerne regelmæssigt. Intervallerne afhænger af materialet, der skal bearbejdes, og af brugsvarigheden.

Blæs husets indre med motor ud regelmæssigt med tør trykluft.

Kulbørster

Elværktøjet er udstyret med udkoblingskul.

Når slidgrænsen er nået, slukkes elværktøjet automatisk.

_bjÃoh> aÉê=ã™=âìå=~åîÉåÇÉë=çêáÖáå~äÉ=êÉëÉêîÉÇÉäÉ=Ñê~=

éêçÇìÅÉåíÉåK=sÉÇ=ÄêìÖ=~Ñ=ÑêÉããÉÇÑ~Äêáâ~íÉê=

ÄçêíÑ~äÇÉê=éêçÇìÅÉåíÉåë=Ö~ê~åíáÑçêéäáÖíÉäëÉêK

Ilden fra kullet kan iagttages gennem de bagerste luftindgangsåbninger under brugen.

Sluk elværktøjet omgående ved stærk kulbrand.

Aflever elværktøjet til et af producenten autoriseret kundeservice-værksted.

CHE 2–26 SDS-plus

Gearkasse

_bjÃoh> pâêìÉêåÉ=é™=ÖÉ~êÜçîÉÇÉí=ã™=áââÉ=ä›ëåÉë=

á Ö~ê~åíáéÉêáçÇÉåK=sÉÇ=íáäëáÇÉë‹ííÉäëÉ=~Ñ=ÇÉííÉ=

ÄçêíÑ~äÇÉê=éêçÇìÅÉåíÉåë=Ö~ê~åíáÑçêéäáÖíÉäëÉêK

Elværktøjet er udstyret med en fedtsmøringsanordning. Udskiftning/påfyldning af fedt må kun udføres af et af producenten autoriseret kundeserviceværksted.

Reparationer

Reparationer må kun udføres af et af producenten godkendt kundeservice-værksted.

Hvis tilslutningsledningen til elværktøjet er beskadiget, skal det udskiftes af en tilslutningsledning i speciel udførelse (anbringelsesart X). Denne tilslutningsledning fås hos

FLEX-kundeservice.

Reservedele og tilbehør

Yderligere tilbehør, især indsatsværktøjer, findes i fabrikantens kataloger.

Eksplosionstegninger og reservedelslister findes på vores hjemmeside: www.flex-tools.com

Bortskaffelseshenvisninger

^as^opbi> d›ê=ìÇíàÉåíÉ=ã~ëâáåÉê=ìÄêìÖÉäáÖÉ=îÉÇ=~í=ÑàÉêåÉ=

åÉíâ~ÄäÉíK

Kun for EU-lande.

Elektroværktøjer er ikke normalt husholdningsaffald.

I henhold til europæisk direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr og omsætning til national ret skal udtjente elektriske værktøjer samles separat og afleveres på et opsamlingssted for materialegenvinding.

_bjÃoh> c~ÖÜ~åÇäÉå=ÖáîÉê=çéäóëåáåÖÉê=çã=

Äçêíëâ~ÑÑÉäëÉëãìäáÖÜÉÇÉê>

74

CHE 2–26 SDS-plus

-Overensstemmelse

Vi erklærer på eget ansvar, at dette produkt er i overensstemmelse med følgende standarder eller normative dokumenter:

EN 60745 ifølge bestemmelserne i direktiverne 2004/108/EF, 2006/42/EF,

2011/65/EF.

Ansvarlig for det tekniske dossier:

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D

Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Eckhard Rühle

Manager Research &

Development (R & D)

Oliver Schneider

Manager Quality

Department (QD)

12.01.2010

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Garanti

Ved køb af en ny maskine yder FLEX 2 års producentgaranti, der starter med datoen, da maskinen blev solgt til endeforbrugeren.

Garantien omfatter kun mangler, der skyldes materiale- og/eller fremstillingsfejl samt manglende opfyldelse af tilsikrede egenskaber.

Den originale kvittering med salgsdatoen skal vedlægges, hvis garantikrav skal gøres gældende. Garantibaserede reparationer må udelukkende udføres af FLEX autoriserede værksteder eller servicestationer.

Garantikravet kan kun gøres gældende ved bestemmelsesmæssig brug. Især driftsbetinget slid, usagkyndig brug, delvis eller komplet demonterede maskiner samt skader som følge af overbelastning af maskinen, anvendelse af ikke godkendte, defekte eller forkert anvendte værktøjer er ikke inkluderet i garantien.

Skader, som måtte opstå på det anvendte værktøj eller emnet pga. maskinen, kraftudøvelse, følgeskader, der skyldes usagkyndig eller utilstrækkelig vedligeholdelse fra kundens eller tredjemands side, beskadigelser på grund af fremmed påvirkning eller påvirkning af fremmedlegemer, f. eks. sand eller sten, samt skader som følge af tilsidesættelse af betjeningsvejledningen, f. eks. tilslutning til forkert netspænding eller strømart. Garantikrav for anvendte værktøjer eller tilbehørsdele kan kun gøres gældende, hvis de anvendes på maskiner, der er beregnet til eller godkendte til denne brug.

Ansvarsudelukkelse

Fabrikanten og hans repræsentant overtager ikke ansvaret for skader og fortjeneste som virksomheden evt. er gået glip af som følge af driftsafbrydelse i virksomheden, forårsaget af produktet eller fordi produktet ikke kunne benyttes.

Fabrikanten og hans repræsentant overtager ikke ansvaret for skader, der skyldes usagkyndig brug, eller for skader, der er opstået i forbindelse med anvendelse af produkter fra andre fabrikanter.

75

Innhold

Symboler som brukes. . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Tekniske data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Et overblikk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

For din egen sikkerhet . . . . . . . . . . . . . . . . 78

Støy og vibrasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

Bruksanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

Vedlikehold og pleie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Henvisninger om skroting . . . . . . . . . . . . . . 83

-Konformitet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Symboler som brukes

^as^opbi> dà›ê=çééãÉêâëçã=é™=Éå=ìãáÇÇÉäÄ~ê=íêìÉåÇÉ=

Ñ~êÉK=aÉí=Éê=â~å=çééëí™=äáîëÑ~êÉ=ÉääÉê=Ñ~êÉ=Ñçê=

~äîçêäáÖÉ=ëâ~ÇÉê=ÇÉêëçã=ÇÉííÉ=áââÉ=Ääáê=ÑìäÖíK clopfhqfd> dà›ê=çééãÉêâëçã=é™=Éå=ëáíì~ëàçå=ëçã=â~å=

î‹êÉ=Ñ~êäáÖK=aÉí=â~å=çééëí™=ëâ~ÇÉ=é™=éÉêëçåÉê=

ÉääÉê=íáåÖ=ÇÉêëçã=ÇÉííÉ=áââÉ=Ääáê=ÑìäÖíK ebksfpkfkd>

_Éíóê=íáéë=çÖ=áåÑçêã~ëàçåÉê=çã=ÄêìâÉåK

Symbolene på apparatet

iÉë=áÖàÉååçã=ÇáëëÉ=Ñ›ê=Äêìâ>

CHE 2–26 SDS-plus

Tekniske data

Bore- og meiselhammer

Nominelt strømforbruk

Tomgangsturtall

W min -1

Slagtall ved tomgang min -1

J Max. enkeltslags energi (i henhold til

“EPTA-procedure

05/2009”)

Smøring

Verktøyopptak

Max. borediameter

– Betong

– Murverk

(HM borekrone)

– Tre

Vekt tilsvarende

“EPTA-procedure

01/2003” mm mm mm kg

CHE 2–26

SDS-plus

800

0–1100

0–5200

2,3

Fett

SDS-pluss

26

68

30

2,5

_êìâ=›óÉîÉêå> aÉí=ã™=ÄêìâÉë=Ü›êëÉäëîÉêå> eÉåîáëåáåÖÉê=çã=~îëâ~ÑÑáåÖ=

~î Ö~ããÉäí=~éé~ê~í>=

EëÉ=ëáÇÉ=UPF

76

CHE 2–26 SDS-plus

Et overblikk

1

5

6

7

2

3

4

8

9

Deksel for støvbeskyttelse

Låsehylse

Tilleggshåndtak

Klemmeskrue

Dreieknapp for arbeidsmodus

Frigjøringstast

Spak for valg av dreieretning

(Høyre-/venstreløp)

Bryter

For inn- og utkopling såsom oppkjøring til maksimalt tur-/slagtall.

Festeknapp

10 Håndtak

11 Strømkabelen

12 Dybdeanslag

13 Typeskilt *

* ikke synlig

77

For din egen sikkerhet

^as^opbi> iÉëÉ=áÖàÉååçã=~ääÉ=ëáââÉêÜÉíëîÉáäÉÇJ

åáåÖÉåÉ=çÖ=~åîáëåáåÖÉåÉK= aÉêëçã ëáââÉêÜÉíëîÉáäÉÇåáåÖÉåÉ=áââÉ=Ääáê=

çîÉêÜçäÇíI=â~å=ÇÉííÉ=Ñ›êÉ=íáä=ÉäÉâíêáëâ=ëí›íI=

Äê~åå ÉääÉê=~äîçêäáÖÉ=ëâ~ÇÉêK= lééÄÉî~ê ëáââÉêÜÉíëîÉáäÉÇåáåÖÉåÉ=

çÖ ~åîáëåáåÖÉåÉ=Ñçê=ëÉåÉêÉ=ÄêìâK j™=äÉëÉë=áÖàÉååçã=çÖ=í~ë=ÜÉåëóå=íáä=îÉÇ=Äêìâ=

~î=ÉäÉâíêçîÉêâí›óW

ÄÉíàÉåáåÖëîÉáäÉÇåáåÖÉå=ëçã=Éê=îÉÇä~ÖíI

ÇÉ=“ÖÉåÉêÉääÉ=ëáââÉêÜÉíëÜÉåîáëåáåÖÉåÉÒ=

á çãÖ~åÖ=ãÉÇ=ÉäÉâíêçîÉêâí›ó=á=ÇÉå=îÉÇä~ÖíÉ=

ÄêçëàóêÉå=EkêKW=PNRKVNRFI

ÇÉ=êÉÖäÉê=çÖ=ÑçêëâêáÑíÉê=ëçã=ÖàÉäÇÉê=é™=

ëíÉÇÉí=Ñçê=ìÜÉääëÑçêÉÄóÖÖÉåÇÉ=íáäí~âK aÉííÉ=ÉäÉâíêçîÉêâí›óÉí=Éê=ÄóÖÖÉí=ÉííÉê=íÉâåáââÉåë=

ëí~åÇ=çÖ=~åÉêâàÉåíÉ=ëáââÉêÜÉíëíÉâåáëâÉ=êÉÖäÉêK= aÉí=â~å=~ääáâÉîÉä=çééëí™=ëâ~ÇÉ=Ñçê=äáî=çÖ=äÉîåÉí=

Ñçê=ÄêìâÉêÉå=ÉääÉê=íêÉÇàÉ=éÉêëçåÉê=ÉääÉê=çÖë™=

ëâ~ÇÉ=é™=íáåÖ=ìåÇÉê=ÄêìâÉå=~î=ã~ëâáåÉåK= bäÉâíêçîÉêâí›óÉí=ã™=âìå=ÄêìâÉë

íáä=ÇÉ=~êÄÉáÇÉê=ÇÉå=Éê=ÄÉêÉÖåÉí=ÑçêI

å™ê=ÇÉå=Éê=á=ëáââÉêÜÉíëíÉâåáëâ=äóíÉÑêá=íáäëí~åÇK cÉáä=é™=ã~ëâáåÉå=ëçã=Ü~ê=áååÑäóíÉäëÉ=é™=ÇÉå=

íÉâåáëâÉ=ëáââÉêÜÉíÉå=ã™=ëíê~âë=ìíÄÉÇêÉëK

Forskriftsmessig bruk

Bore- og meiselhammeren CHE 2–26

SDS-plus er beregnet for

– bruk i industri og håndverk,

– hammerboring i murverk og betong for ekspansjonshylse- og ankerfeste og for gjennomgangsboring,

– for enkle lokkearbeider for fjerning av puss og fliser,

– for bruk med egnet verktøy som er anbefalt av produsenten av dette apparatet.

CHE 2–26 SDS-plus

Sikkerhetsveiledninger for hammer

Det må brukes hørselsvern. Påvirkning av støy kan føre til skade på hørselen.

Bruk det ekstra håndtaket som blir

levert med apparatet. Tap av kontrollen kan føre til skader.

Hold maskinen kun i de isolerte hånd- takene når du utfører arbeid hvor verktøyet kan treffe på gjemte strøm-

ledninger eller dens egen kabel.

Kontakt med spenningsførende ledninger kan også sette maskindeler av metall under spenning og føre til elektrisk støt.

Bruk et egnet søkeapparat for å lete etter skulte forsyningsledninger eller forespør hos de offentlige myndig-

hetene hvor slike ledninger finnes.

Kontakt med elektroledninger kan føre til grann og elektrisk støt. Skade på gassledningen kan føre til eksplosjon. Dersom det bores inn i en vannledning, kan dette forårsake skader på ting og kan føre til elektrisk støt.

Hold elektroverktøyet fast med begge hendene under arbeidet og sørg for at

du står sikkert. Elektroverktøyet bør føres sikkert med to hender.

Fest fast arbeidsstykket. Et arbeidsstykke som er festet med en spenninnretning, er sikrere enn om du holder i det med hånden.

Ikke bruk elektroverktøy som har skadet kabel. Ikke ta i den skadete kabelen og trekk ut støpselet dersom kabelen blir

skadet under arbeidet. En skadet kabel forhøyer risikoen for elektrisk støt.

78

CHE 2–26 SDS-plus

Spesielle sikkerhetshenvisninger

 Det må ikke bearbeides materialer som kan sette fri helsefarlige stoffer (f. eks. asbest).

Det må treffes vernetiltak dersom det under arbeidet kan oppstå helsefarlig, brennbart eller eksplosivt støv. Bruk støvbeskyttelsesmaske. Dersom mulig, bør det brukes en støvsugerinnretning.

 For kjennetegning av elektroverktøy må det kun brukes merker/skilt som limes på.

Det må ikke bores hull i motorkassen.

 Strømspenningen må stemme overens med angivelsene om spenning på typeskiltet.

Støy og vibrasjon

Lyd- og svingningsverdiene er målt i henhold til

EN 60745.

Det målte A lydnivået på apparatet er typisk: dB(A);

– Usikkerhet:

Hel svingningsverdi:

– under hammerboring:

– Emisjonsverdi:

– Usikkerhet:

– under meisling:

– Emisjonsverdi:

– Usikkerhet: a h

K = 3 dB.

= 7,85 m/s

K = 1,5 m/s

2

2 a h

= 7,75 m/s

2

K = 1,5 m/s

2 l_p> aÉ=~åÖáííÉ=ã™äÉîÉêÇáÉåÉ=ÖàÉäÇÉê=Ñçê=åóÉ=

ã~ëâáåÉêK=råÇÉê=ÇÉå=Ç~ÖäáÖÉ=ÄêìâÉå=Ñçê~åÇêÉë=

äóÇJ=çÖ=ëîáåÖåáåÖëîÉêÇáÉåÉK ebksfpkfkdbo>

Det svingningsnivået som er angitt i denne anvisningen er målt i henhold til et målemetode som er normert etter EN 60745, og kan brukes for sammenligning av elektroverktøy. Den egner seg også for en foreløpig vurdering av svingningsbelastningen. Det angitte svingningsnivået representerer de hovedsakelige bruken av elektroverktøyet. Dersom elektroverktøyet blir brukt for annen bruk med avvikende verktøy, eller det ikke foretas tilstrekkelig vedlikehold, kan svingningsnivået avvike. Dette kan føre til en tydelig forhøying av svingningsbelastningen for hele arbeidstiden.

For en nøyaktig vurdering av svingningsbelastningen bør også tidene tas hensyn til hvor maskinen er slått av eller er i gang, men ikke blir brukt. Denne kan tydelig redusere svingningsbelastningen over hele arbeidstiden.

Det bør fastlegges ekstra sikkerhetstiltak for vern av brukeren overfor svingninger, som f. eks.

Vedlikehold av elektroverktøy og arbeidsverktøy, oppvarming av hendene, organisasjon av arbeidsforløpet.

clopfhqfd> sÉÇ=äóÇíêóââ=é™=çîÉê=UR=Ç_E^F=ã™=ÇÉí=ÄêìâÉë=

Ü›êëÉäëîÉêåK

Bruksanvisning

Før ibruktaking

Elektroverktøyet og tilbehøret pakkes ut og må kontrolleres at leveringen er fullstendig og at det ikke er oppstått transportskader.

Innstilling av ekstra håndtak

^as^opbi> c›ê=~ääÉ=~êÄÉáÇÉê=ãÉÇ=ÉäÉâíêçîÉêâí›ó=ã™=

ëí›éëÉäÉí=íêÉââÉë=ìíK clopfhqfd> bäÉâíêçîÉêâí›ó=ã™=âìå=ÄêìâÉë=ãÉÇ=ãçåíÉêí=

Éâëíê~=Ü™åÇí~âK

Det ekstra håndtaket kan svinges i hvilken som helst posisjon for å garantere et sikkert og lite anstrengende arbeid.

79

 Klemmeskruen på det ekstra håndtaket løsnes ved å dreie imot klokkens retning.

CHE 2–26 SDS-plus

Innsetting av verktøy

^as^opbi> c›ê=~ääÉ=~êÄÉáÇÉê=ãÉÇ=ÉäÉâíêçîÉêâí›ó=ã™=

ëí›éëÉäÉí=íêÉââÉë=ìíK clopfhqfd> sÉêâí›ó=ëçã=Ääáê=Äêìâí=â~å=Ääá=çééî~êãÉíK=

_êìâ îÉêåÉÜ~åëâÉê>

 Sving ekstrahåndtaket i ønsket posisjon.

 Ved å dreie på klemmeskruen i klokkens retning festes det ekstra håndtaket igjen.

Montering av dybdeanslag

^as^opbi> c›ê=~ääÉ=~êÄÉáÇÉê=ãÉÇ=ÉäÉâíêçîÉêâí›ó=ã™=

ëí›éëÉäÉí=íêÉââÉë=ìíK

 Stangen på verktøyet må rengjøres og smøres lett inn.

 Støvdekselet må kontrolleres.

– Dekselet må rengjøres for smuss.

– Defekt støvdeksel må skiftes ut.

 Sett inn verktøyet og drei det inntil det er låst fast.

 Kontroller låsen ved å trekke i verktøyet.

Uttak av verktøyet

^as^opbi> c›ê=~ääÉ=~êÄÉáÇÉê=ãÉÇ=ÉäÉâíêçîÉêâí›ó=ã™=

ëí›éëÉäÉí=íêÉââÉë=ìíK clopfhqfd> sÉêâí›ó=ëçã=Ääáê=Äêìâí=â~å=Ääá=çééî~êãÉíK=

_êìâ îÉêåÉÜ~åëâÉê>

 Klemmeskruen løsnes på det ekstra håndtaket.

 Skyv inn dybdeanslaget.

 Dybdeanslaget innstilles på den ønskede boredybden.

 Skru klemmeskruen fast igjen.

 Trekk bak på låsehylsen (1.).

 Ta ut verktøyet (2.).

80

CHE 2–26 SDS-plus

Still inn arbeidsmodus

clopfhqfd>=

^êÄÉáÇëãçÇìë=ã™=âìå=ÉåÇêÉë=å™ê=ÉäÉâíêçJ

îÉêâí›óÉí=ëí™ê=ëíáääÉK

Innstilling av meiselposisjonen

Meiselen kan justeres i 9 posisjoner

(hhv. 40° innstilling).

 Trykk frigjøringstasten og sett dreieknappen for arbeidsmodus på symbolet

(1.).

 Trykk frigjøringstasten.

 Dreieknappen innstilles på ønsket arbeidsmodus:

Boring

Hammerboring

Innstilling av meiselposisjonen

(se nedenfor)

Meisling ebksfpkfkdbo>

– I posisjonene (boring),

(hammerboring) og (meisle) må frigjøringstasten være synlig (dvs. den må springe ut).

– I posisjonen (innstilling av meisel posisjonen) må elektroverktøyet ikke slås på.

 Drei meiselen inntil den har den ønskede vinkelen (2.).

 Trykk frigjøringstasten og sett dreieknappen for arbeidsmodus på symbolet

. Pass på låsen!

Still inn dreieretningen

clopfhqfd>=

^êÄÉáÇëãçÇìë=ã™=âìå=ÉåÇêÉë=å™ê=ÉäÉâíêçJ

îÉêâí›óÉí=ëí™ê=ëíáääÉK

 Sett bryteren for forvalg av dreieretningen på ønsket posisjon:

– Venstre: mot klokkens retning

– Høyre: i klokkens retning

81

Innkopling av elektroverktøy

Uten lås:

Slå maskinen av:

CHE 2–26 SDS-plus

 Trykk bryteren og hold den fast.

Bryteren på elektroverktøyet gjør det mulig

å la tur- hhv. slagtallet stige langsomt inntil den maksimale verdien.

Slå maskinen av:

 Slipp bryteren.

Med lås: clopfhqfd>= bííÉê=Éí=ëíê›ãÄêìÇÇ=ëí~êíÉê=ÇÉí=áååâçéäÉíÉ=

~éé~ê~íÉí=áÖàÉåK=bäÉâíêçîÉêâí›ó=ã™=ëíê~âë=ëä™ë=

~î>=

 Trykk bryteren og hold den fast (1.).

 Trykk låseknappen for å feste fast bryteren

(2.).

 Bryteren trykkes og slippes.

Arbeidstips

Boring/hammerboring

1. Dreieknappen for arbeidsmodus settes på symbolet (boring) hhv.

(hammerboring). Pass på låsen!

2. Innsetting av bor.

3. Still inn det ekstra håndtaket i ønsket posisjon.

4. Stikk inn støpselet.

5. Grip elektroverktøyet med begge hendene og still deg opp i arbeidsposisjon.

6. Sett boreren på og slå på elektroverktøyet.

7. Elektroverktøyet trykkes forsiktig framover.

For sterkt trykk forkorter ikke boretiden, men brukstiden for boret!

8. Etter avsluttet boring må apparatet slås av.

9. Trekk ut støpselet.

Meisling

1. Sett inn meisel.

2. Dreieknappen for arbeidsmodus stilles på symbolet .

3. Drei meiselen i ønsket posisjon.

4. Dreieknappen for arbeidsmodus stilles på symbolet . Pass på låsen!

5. Still inn det ekstra håndtaket i ønsket posisjon.

6. Stikk inn støpselet.

7. Grip elektroverktøyet med begge hendene og still deg opp i arbeidsposisjon.

8. Innkopling av elektroverktøy

82

CHE 2–26 SDS-plus

9. Elektroverktøyet må under meislingen trykkes forsiktig framover slik at det ikke springer.

10. Etter avsluttet arbeid må apparatet slås av.

11. Trekk ut støpselet.

Andre henvisninger

– Bruk av „skarpe“ verktøy øker arbeidsytelsen og også levetiden til elektroverktøyet.

– Elektroverktøy må rengjøres etter arbeidet og må oppbevares i transportkofferten på et tørt sted.

Vedlikehold og pleie

^as^opbi> c›ê=~ääÉ=~êÄÉáÇÉê=ãÉÇ=ÉäÉâíêçîÉêâí›ó=ã™=

ëí›éëÉäÉí=íêÉââÉë=ìíK

Rengjøring

Maskinen og ventilasjonsåpningene må rengjøres regelmessig. Hvor ofte dette må skje er avhengig av hvor lenge maskinen er i bruk.

Innsiden av kapslingen med motoren må regelmessig blåses ut med tørr trykkluft.

Kullbørster

Elektroverktøyet er utstyrt med utkoplingskull.

Når disse utkoplingskullene har nådd sin grense for slitasje, blir elektroverktøyet automatisk slått av.

ebksfpkfkd> cçê=ìíëâáÑíáåÖ=ã™=ÇÉí=âìå=ÄêìâÉë=çêáÖáå~äÇÉäÉê=

Ñê~=éêçÇìëÉåíÉåK=sÉÇ=Äêìâ=~î=~åÇêÉ=Ñ~Äêáâ~íÉêI=

ÖàÉäÇÉê=áââÉ=Ö~ê~åíáÉå=Ñê~=éêçÇìëÉåíÉåë=ëáÇÉK

Igjennom luftinntaksåpningen bak kan kullfyret kontrolleres under bruken. Ved sterke kullgnister må elektroverktøyet straks slås av.

Elektroverktøyet må leveres inn på et kundeservice verksted som er autorisert av produsenten.

Drevet

ebksfpkfkd> pâêìÉå=é™=ÇêáîÜçÇÉí=ã™=áââÉ=ä›ëåÉë=

á Ö~ê~åíáíáÇÉåK=aÉêëçã=ÇÉííÉ=áââÉ=Ääáê=ÑìäÖíI=

ëäÉííÉë=éêçÇìëÉåíÉåë=Ö~ê~åíáÑçêéäáâíÉäëÉK

Elektroverktøyet har en oljesmører. Skift/påfyll av olje (fett) må foretas av et kundeservice verksted som er autorisert av produsenten.

Reparasjoner

Reparasjoner må kun utføres av et kundeservice verksted som er autorisert av produsenten.

Dersom strømledningen på elektroverktøy er skadet, må den skiftes ut med en spesiell kabel

(type X). Dette fåes hos FLEX kundeservice.

Reservedeler og tilbehør

Videre tilbehør, særlig reserveverktøy, finnes i katalogen til produsenten.

Eksplosjonstegninger og lister for reservedeler finnes på vår hjemmeside: www.flex-tools.com

Henvisninger om skroting

^as^opbi> ríê~åÖÉêíÉ=ã~ëâáåÉê=ã™=Öà›êÉë=ìÄêìâÉäáÖÉ=îÉÇ=

™=ÑàÉêåÉ=ëíê›ãâ~ÄÉäÉåK

Kun for EU-land.

Ikke kast elektrisk verktøy i bosset.

I henhold til det europeiske direktivet

2002/96/EU om avhending av elektrisk og elektronisk gammelt utstyr og omsetting av nasjonal rett, må brukte elektriske verktøy samles separat og avhendes på en miljøvennlig måte.

ebksfpkfkd> c~ÖÜ~åÇÉäÉå=îáä=Öá=ÇÉÖ=áåÑçêã~ëàçå=çã=

~îÜÉåÇáåÖëã™íÉêK

83

-Konformitet

Vi erklærer som vårt ansvar at dette produktet er i overensstemmelse med følgende normer eller normative dokumenter:

EN 60745 i henhold til bestemmelsene i direktivet 2004/108/EG, 2006/42/EG,

2011/65/EU.

Ansvarlig for tekniske dokumenter:

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D

Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Eckhard Rühle

Manager Research &

Development (R & D)

Oliver Schneider

Manager Quality

Department (QD)

12.01.2010

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Garanti

Ved kjøp av en ny maskin gir FLEX som produsent 2 års forbrukergaranti fra og med kjøpedatoen. Garantien strekker seg kun til mangler som kan føres tilbake til feil på material eller produksjon, såsom ikke oppfyllelse av egenskaper som ble garantert på forhånd.

Ved garantikrav må original salgskvitteringen med påført dato vedlegges.

Garantireparasjoner må kun utføres av FLEX autoriserte verksted eller service stasjoner.

Et garantikrav gjelder kun dersom maskinen er brukt forskriftsmessig. Slitasje under normal bruk, ikke forskriftsmessig bruk, delvis eller komplett demontert maskin såsom skader på grunn av overbelastning av maskinen, bruk av ikke tillatt, defekte eller feilt brukte verktøy er utelukket innenfor garantien.

CHE 2–26 SDS-plus

Dette gjelder også for skader som blir forårsaket av maskinen på verktøyet som blir brukt hhv. på arbeidsstykket, bruk av vold, følgeskader som kan føres tilbake til ikke forskriftsmessig bruk eller ikke tilstrekkelig vedlikehold av maskinen fra kundens eller tredjes side, skader som er forårsaket av fremmed innvirkning eller av fremmedlegemer, f. eks. sand eller stien, såsom skader som er forårsaket av at det ikke blir tatt hensyn til betjeningsanvisningen, f. eks. tilkopling til feil strømspenning eller strømtype.

Garantikrav for verktøy hhv. tilbehørsdeler kan kun gjøres gjeldende dersom de blir brukt sammen med en maskin som er beregnet eller godkjent for en slik bruk.

Utelukkelse av ansvar

Produsenten og hans representant er ikke ansvarlige for skader eller tapt vinning på grunn av avbrytelser i driften som er forårsaket av produktet og ikke mulig bruk av produktet.

Produsenten og hans representant er ikke ansvarlige for skader som er forårsaket av ikke forskriftsmessig bruk av eller i forbindelse med produkter fra andre produsenter.

84

CHE 2–26 SDS-plus

Innehåll

Teckenförklaring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

Tekniska data. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

Översikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

För din säkerhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Buller och vibration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

Bruksanvisning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

Underhåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

Skrotning och avfallshantering . . . . . . . . . . 92

-Försäkran om överensstämmelse . . . . 92

Garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

Teckenförklaring

s^okfkd> s~êå~ê=Ñ∏ê=Éå=çãÉÇÉäÄ~êí=Üçí~åÇÉ=Ñ~ê~>= oáëâ Ñ∏ê äáî=çÅÜ=äÉã=çã=î~êåáåÖÉå=Éà=ÄÉ~âí~ëK s^o=c£opfhqfd> s~êå~ê=Ñ∏ê=Éå=ã∏àäáÖ=Ñ~êäáÖ=ëáíì~íáçåK= lã î~êåáåÖÉå=Éà=ÄÉ~âí~ë=â~å=éÉêëçåJ=

ÉääÉê ë~âëâ~Ççê=ìééëí™K l_p> e®åîáë~ê=íáää=íáéë=çÅÜ=îáâíáÖ=áåÑçêã~íáçåK

Tecken på maskinen

i®ë=Äêìâë~åîáëåáåÖÉå=áåå~å=

ã~ëâáåÉå=í~ë=Äêìâ>

^åî®åÇ=ëâóÇÇëÖä~ë∏Öçå>

Tekniska data

Borrhammare

Nom. effektförbrukning W

Tomgångsvarvtal min -1

Slagantal i tomgång min -1

J Max enkelslagenergi

(enligt ”EPTA-procedure 05/2009”)

Smörjning

Verktygshållare

Max borrdiameter

– Betong

– Murverk

(HM-borrkrona)

– Trä

Vikt enligt ”EPTAprocedure 01/2003” mm mm mm kg

CHE 2–26

SDS-plus

800

0–1100

0–5200

2,3

Fett

SDS-plus

26

68

30

2,5

^åî®åÇ=Ü∏êëÉäëâóÇÇ>

^îÑ~ääëÜ~åíÉêáåÖ=EëâêçíåáåÖF>=

EëÉ=ëáÇ~=VOF

85

Översikt

1

5

6

7

2

3

4

8

9

Dammskydd

Låshylsa

Stödhandtag

Spännskruv

Funktionsknapp

Spärrknapp

Varvriktningsställare

(höger-/vänstergång)

Strömställare

För till- och frånslagning liksom uppstart upp till max varvtal och slagfrekvens.

Spärr

10 Handtag

11 Nätkabel

12 Djupanslag

13 Typskylt *

* ej synlig

86

CHE 2–26 SDS-plus

CHE 2–26 SDS-plus

För din säkerhet

s^okfkd> i®ë=áÖÉåçã=~ää~=ë®âÉêÜÉíë~åîáëåáåÖ~êå~K= lã=ÇÉëë~=áåíÉ=Ñ∏äàë=â~å=ÉäÉâíêáëâ~=ëí∏í~êI=

Äê~åÇ=çÅÜLÉääÉê=ëî™ê~=ëâ~Ççê=ìééëí™K= c∏êî~ê~=~ää~=ë®âÉêÜÉíë~åîáëåáåÖ~êå~=é™=Éå=

™íâçãäáÖ=ë®âÉê=éä~íëK i®ë=áåå~å=ÉäîÉêíóÖÉí=í~ë=á=Äêìâ=åçÖÖê~åí=áÖÉåçã=

çÅÜ=Ñ∏äà

Ñ∏êÉäáÖÖ~åÇÉ=Äêìâë~åîáëåáåÖI

Ò^ääã®åå~=ë®âÉêÜÉíë~åîáëåáåÖ~êÒ=

Ñ∏ê ÉäîÉêâíóÖ=á=ÇÉí=ÄáÑçÖ~ÇÉ=Ü®ÑíÉí=

EkêK=PNRKVNRFI

Ö®ää~åÇÉ=~êÄÉí~êëâóÇÇëÄÉëí®ããÉäëÉêK aÉíí~=ÉäîÉêâíóÖ=®ê=âçåëíêìÉê~í=ÉåäáÖí=ãçÇÉêå=

íÉâåáâ=çÅÜ=îÉÇÉêí~Öå~=ë®âÉêÜÉíëíÉâåáëâ~=

êÉÖäÉêK=qêçíë=ÇÉí=â~å=Ñ~ê~=Ñ∏ê=äáî=çÅÜ=äÉã=äáâëçã=

Ñ∏ê=ã~ëâáåÉå=ÉääÉê=~åÇê~=Ñ∏êÉã™ä=ìééëí™K= bäîÉêâíóÖÉí=Ñ™ê=ÉåÇ~ëí=~åî®åÇ~ë

Ñ∏ê=~îëÉíí=®åÇ~ã™äI

á=íÉâåáëâí=ÑÉäÑêáíí=íáääëí™åÇK pí∏êåáåÖ~ê=ëçã=â~å=é™îÉêâ~=ë®âÉêÜÉíÉå=ã™ëíÉ=

çãÖ™ÉåÇÉ=™íÖ®êÇ~ëK

Avsedd användning

Hammarborren CHE 2–26 SDS-plus är avsedd

– för användning inom industri och hantverk,

– för hammarborrning i murverk och betong för dybel- och ankarinfästning och genomgångsborrning,

– för att mejsla bort puts och kakelplattor,

– för användning med lämpliga och av tillverkaren för denna maskin rekommenderade verktyg.

Säkerhetsanvisningar för hammare

Använd hörselskydd! Buller kan leda till hörselskador.

Använd de medlevererade stödhand-

tagen. Kontrollförlust kan leda till skador.

Håll maskinen under arbete endast i de isolerade handtagen om verktyget kan träffa dolda strömledningar eller den

egna nätsladden. Kontakt med en strömförande ledning kan även sätta metallmaskindelar under spänning och leda till elektriska stötar.

Använd lämpliga detektorer för att söka dolda försörjningsledningar eller tillkalla

det lokala försörjningsföretaget. Kontakt med elledningar kan leda till brand och elektriska stötar. Skada på en gasledning kan leda till explosion. Intrång i en vattenledning förorsakar skada och utlösa en elektrisk stöt.

Håll alltid maskinen med båda händerna under arbetet och se till att du står

stadigt. Maskinen förs säkrare med två händer.

Säkra arbetsstycket. Ett fastspänt arbetsstycke håll säkrare än med handen.

Använd aldrig maskinen med defekt sladd. Vidrör ej den skadade sladden och dra ut nätkontakten om sladden

skadades under arbetet. Defekt sladd höjer risken för en elektrisk stöt.

87

CHE 2–26 SDS-plus

Särskilda säkerhetsanvisningar

 Bearbeta ej material som frisläpper hälsovådliga ämnen (t. ex. asbest). Vidta skyddsåtgärder om hälsovådligt, brännbart eller explosivt damm kan bildas. Använd dammskyddsmask. Använd dammsugare, såvida sådan finns.

 Använd endast dekaler för att märka maskinen. Borra ej hål i huset.

 Nätspänning och spänningsangivelsen på typskylten måste överensstämma med varandra.

För en exakt bestämning av svängningsbelastningen bör även den tid som maskinen är frånslagen eller visserligen är igång men ej arbetar tas med i beräkningen. Detta kan tydligt minska svängningsbelastningen över hela livslängden.

Bestäm extra säkerhetsåtgärder för användarens skydd mot svängningar som till exempel:

Skötseln av elverktyg, att händerna hålls varma och organisering av arbetsförloppen.

s^o=c£opfhqfd>

^åî®åÇ=Ü∏êëÉäëâóÇÇ=å®ê=äàìÇíêóÅâëåáî™å=

∏îÉêëâêáÇÉê=UR=Ç_E^FK

Bruksanvisning

Buller och vibration

Buller- och svängningsvärdena har uppmätts

Före start

enligt EN 60745.

Packa upp elverktyget och motsvarande tillbehör och kontrollera att leveransen är

Maskinens A-uppmätta ljudnivå under typiska fullständig och om transportskador uppstått.

förhållanden ger följande värden:

– Ljudtrycksnivå: 89 dB(A); s^okfkd>

– Osäkerhet:

K = 3 dB.

Sammanlagt svängningsvärde: aê~=ìí=å®íâçåí~âíÉå=Ñ∏êÉ=~ää~=™íÖ®êÇÉê=é™=

ÉäîÉêâíóÖÉíK

– vid hammarborrning: s^o=c£opfhqfd>

– Emissionsvärde:

– Osäkerhet: a h

= 7,85 m/s

2

K = 1,5 m/s

2

^åî®åÇ=áåíÉ=ã~ëâáåÉå=ìí~å=ëí∏ÇÜ~åÇí~ÖK

– vid mejsling:

Stödhandtaget kan svängas till valfritt läge för att säkerställa säkert och icke tröttande arbete.

– Emissionsvärde:

– Osäkerhet: a h

= 7,75 m/s

2

K = 1,5 m/s

2

 Lossa spännskruven på stödhandtaget genom att vrida den moturs.

l_p> aÉ=~åÖáîå~=ã®íî®êÇÉå~=Ö®ääÉê=Ñ∏ê=åó~=

ã~ëâáåÉêK=f=Ç~ÖäáÖí=Äêìâ=®åÇê~ë=ÄìääÉê=çÅÜ=

ëî®åÖåáåÖëî®êÇÉå~K l_p>

Den i denna bruksanvisning angivna svängningsnivån är uppmätt enligt en i EN 60745 standardiserad mätmetod och kan användas för jämförelse av elverktyg med varandra. Den lämpar sig också för en preliminär uppskattning av svängningsbelastningen. Den angivna svängningsnivån gäller för elverktygets huvudsakliga användning.

Om elverktyget används för andra ändamål med avvikande insatsverktyg eller bristande skötsel, kan svängningsnivån avvika. Detta kan avsevärt höja svängningsbelastningen över hela livslängden.

 Sväng stödhandtaget till önskat läge.

 Fäst stödhandtaget igen genom att vrida spännskruven medurs.

88

CHE 2–26 SDS-plus

Montering av djupanslag

s^okfkd> aê~=ìí=å®íâçåí~âíÉå=Ñ∏êÉ=~ää~=™íÖ®êÇÉê=é™=

ÉäîÉêâíóÖÉíK

Verktygsdemontering

s^okfkd> aê~=ìí=å®íâçåí~âíÉå=Ñ∏êÉ=~ää~=™íÖ®êÇÉê=é™=

ÉäîÉêâíóÖÉíK s^o=c£opfhqfd> fåë~íëîÉêâíóÖ=â~å=Ääá=ÜÉí~K=^åî®åÇ=ëâóÇÇëJ

Ü~åÇëâ~ê>

 Lossa spännskruven på stödhandtaget.

 För in djupanslaget.

 Ställ in djupanslaget på önskat borrdjup.

 Dra åt spännskruven igen.

Verktygsmontering

s^okfkd> aê~=ìí=å®íâçåí~âíÉå=Ñ∏êÉ=~ää~=™íÖ®êÇÉê=é™=

ÉäîÉêâíóÖÉíK s^o=c£opfhqfd> fåë~íëîÉêâíóÖ=â~å=Ääá=ÜÉí~K=^åî®åÇ=ëâóÇÇëJ

Ü~åÇëâ~ê>

 Dra låshylsan bakåt (1.).

 Ta ut insatsverktyget (2.).

Funktionsinställning

s^o=c£opfhqfd>= cìåâíáçåÉå=Ñ™ê=ÉåÇ~ëí=®åÇê~ë=å®ê=ã~ëâáåÉå=

ëí™ê=ëíáää~K

 Rengör insatsverktygets skaft och fetta in det lätt.

 Kontroll av dammskyddet.

– Rengör smutsigt skydd.

– Byt defekt dammskydd.

 Montera insatsverktyget och och vrid tills det låses.

 Kontrollera låsningen genom att dra i insatsverktyget.

 Tryck på spärrknappen.

 Ställ in vridknappen på önskad arbetsfunktion:

Borrning

Hammarborrning

Inställning av mejselläget

(se nedan)

Mejsling

89

Koppla till maskinen

Utan spärr:

CHE 2–26 SDS-plus l_p>

– I lägena (borrning), (hammarborrning) och (mejsling) måste spärrknappen låsa synligt (hoppa ut).

– Koppla inte till elverktyget i läget

(inställning av mejselläget).

Inställning av mejselläget

Mejseln kan ställas in i 9 olika lägen i steg om 40°.

 Tryck på spärrknappen och ställ funktionsknappen på symbolen (1.).

 Vrid mejseln tills den står i önskad vinkel (2.).

 Tryck på spärrknappen och ställ funktionsknappen på symbolen . Se till att spärren

är tillslagen!

Varvriktningsinställning

s^o=c£opfhqfd>= cìåâíáçåÉå=Ñ™ê=ÉåÇ~ëí=®åÇê~ë=å®ê=ã~ëâáåÉå=

ëí™ê=ëíáää~K

 Håll omkopplaren intryckt.

Maskinens strömställare medger en stegvis höjning av varvtalet resp slagfrekvensen upp till maxvärdet.

Frånkoppling:

 Släpp strömställaren.

Med spärr: s^o=c£opfhqfd>=

Efter strömavbrott startar den tillkopplade maskinen automatiskt igen. Stäng genast av maskinen !

 Håll omkopplaren intryckt (1.).

 Tryck på spärren för att arretera strömställaren (2.).

 Ställ in rotationsriktningen i önskat läge:

– Vänster: moturs

– Höger: medurs

90

CHE 2–26 SDS-plus

Frånkoppling:

 Tryck på och släpp brytaren.

Arbetsanvisningar

Borrning/hammarborrning

1. Ställ funktionsknappen på symbolen

(borrning) resp på. (hammarborrning).

Se till att spärren är tillslagen!

2. Sätt in borren.

3. Ställ stödhandtaget i önskat läge.

4. Stick in nätkontakten.

5. Grip elverktyget med båda händerna och inta arbetsställning.

6. Ställ an borren och starta maskinen.

7. Tryck maskinen försiktigt framåt.

För hårt tryck sänker inte borrningstiden utan endast borrens livslängd!

8. Stäng av maskinen efter utförd borrning.

9. Dra ut nätkontakten.

Mejsling

1. Sätt in mejseln.

2. Ställ funktionsknappen på symbolen .

3. Vrid mejseln till önskat läge.

4. Ställ funktionsknappen på symbolen .

Se till att spärren är tillslagen!

5. Ställ stödhandtaget i önskat läge.

6. Stick in nätkontakten.

7. Grip elverktyget med båda händerna och inta arbetsställning.

8. Koppla till maskinen.

9. Tryck maskinen försiktigt framåt vid mejsling så, att den inte hoppar.

10. Stäng av maskinen när arbetet är färdigt.

11. Dra ut nätkontakten.

Övrigt

– Användning av ”vassa” insatsverktyg höjer effektiviteten och elverktygets livslängd.

– Rengör maskinen efter arbetet och förvara den i transportväskan på en torr plats.

Underhåll

s^okfkd> aê~=ìí=å®íâçåí~âíÉå=Ñ∏êÉ=~ää~=™íÖ®êÇÉê=é™=

ÉäîÉêâíóÖÉíK

Rengöring

Rengör maskin och luftöppningar regelbundet.

Intervallen är beroende av det bearbetade materialet och arbetstiden.

Blås igenom motorrummet och kåpans insida med torr tryckluft regelbundet.

Kolborstar

Elverktyget är utrustat med frånkopplingskol.

När frånkopplingskolborstarna nått slitgränsen kopplas elverktyget automatiskt från.

l_p>

^åî®åÇ=îáÇ=ÄóíÉ=~ääíáÇ=íáääîÉêâ~êÉåë=çêáÖáå~äÇÉä~êK= sáÇ=~åî®åÇåáåÖ=~î=~åÇê~=ÇÉä~ê=ìééÜ∏ê=íáääîÉêJ

â~êÉåë=Ö~ê~åíá=~íí=Ö®ää~K

Kolflamman kan under drift iakttas genom de bakre luftöppningarna. Stäng genast av maskinen vid stark kolborstgnistbildning.

Lämna in maskinen till en av tillverkaren auktoriserad verkstad.

Drev

l_p> içëë~=~äÇêáÖ=ëâêìî~êå~=é™=ÇêÉîíçééÉå=ìåÇÉê=

Ö~ê~åíáíáÇÉåK=f=~åå~í=Ñ~ää=ìééÜ∏ê=íáääîÉêâ~êÉåë=

Ö~ê~åíá=~íí=Ö®ää~K

Maskinen är fettsmord. Låt en av tillverkaren auktoriserad kundtjänst byta resp fylla på fett.

Reparation

Reparation får endast utföras av auktoriserad verkstad.

Om elverktygets anslutningskabel är defekt måste den bytas ut mot en specialkabel (typ X).

Denna kan erhållas hos FLEX kundtjänst.

91

Reservdelar och tillbehör

För tillbehör, särskilt slipmaterial, se tillverkarens katalog.

Explosionsritningar och reservdelslistor

återfinns på vår hemsida: www.flex-tools.com

Skrotning och avfallshantering

s^okfkd> d∏ê=Ñ∏êÄêìâ~ÇÉ=ã~ëâáåÉê=çÄêìâÄ~ê~=ÖÉåçã=~íí=

~îä®Öëå~=å®íëä~ÇÇÉåK

Endast för EU-stater.

Kasta ej elverktyg i hushållssoporna!

Enligt det europeiska direktivet 2002/

96/EG ska förbrukade elverktyg samlas separat och hanteras enligt gällande avfallsbestämmelser.

l_p> cê™Ö~=Ñ~ÅâÜ~åÇä~êÉå=ê∏ê~åÇÉ=

~îÑ~ääëÄÉëí®ããÉäëÉê>

-Försäkran om överensstämmelse

Under eget ansvar försäkrar vi härmed att denna produkt uppfyller kraven i nedanstående standarder och direktiv:

EN 60745 enligt bestämmelserna i direktiven

2004/108/EG, 2006/42/EG, 2011/65/EU.

Ansvarig för tekniska underlag:

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D

Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Eckhard Rühle

Manager Research &

Development (R & D)

Oliver Schneider

Manager Quality

Department (QD)

12.01.2010

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

92

CHE 2–26 SDS-plus

Garanti

Vid köp av ny maskin ger FLEX 2 års garanti from köpdatum. Garantin omfattar endast fel som kan hänföras till material- och/eller fabrikationsfel samt brister i produktens tillförsäkrade egenskaper. Originalkvittot med försäljningsdatum måste uppvisas vid eventuella garantianspråk. Garantireparationer får endast utföras av FLEX autoriserade verkstäder eller service-stationer.

Garantireparationer får endast utföras av FLEX auktoriserade verkstäder eller servicestationer.

Garantianspråk gäller endast om maskinen använts på avsett sätt. Garantin omfattar inte driftbetingat slitage, felaktig användning, helt eller delvis demonterade maskiner eller skador som uppkommit på grund av överbelastning av maskinen eller på grund av att ej godkända, trasiga eller felaktigt använda verktyg har använts.

Skador som orsakats av maskinen på verktyg eller arbetsstycken, utövande av våld, följdskador som kan hänföras till att kunden eller tredje part misskött underhållet av maskinen, skadegörelse som en följd av yttre påverkansfaktorer eller främmande partiklar, t. ex. sand eller sten, samt skador som beror på att bruksanvisningen inte följts, t. ex. att maskinen anslutes till fel nätspänning eller strömtyp. Garantianspråk för tillbehör kan endast göras gällande om de använts med maskiner som använts på avsett eller tillåtet sätt.

Ansvar

Tillverkaren och hans representant ikläder sig inget ansvar för skador eller förlorad vinst som uppstår genom produkten eller genom att produkten ej kan användas.

Tillverkaren och hans representant ikläder sig inget ansvar för skador som uppstår genom felaktig användning eller i förbindelse med andra tillverkares produkter.

CHE 2–26 SDS-plus

Sisältö

Käytetyt symbolit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

Kuva koneesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

Turvallisuusasiaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Melu ja tärinä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

Käyttöohjeet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

Huolto ja hoito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

Kierrätysohjeita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

-Vaatimustenmukaisuus . . . . . . . . . . . 100

Takuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Käytetyt symbolit

s^olfqrp> sááíí~~=î®äáíí∏ã®ëíá=ìÜâ~~î~~å=î~~ê~~åK= lÜàÉÉå åçìÇ~íí~ã~íí~=à®íí®ãáåÉå=ë~~íí~~=

àçÜí~~=âìçäÉã~~å=í~á=î~â~îááå=äçìââ~åíìãáëááåK s^ol> sááíí~~=ã~ÜÇçääáëÉëíá=î~~ê~ääáëÉÉå=íáä~åíÉÉëÉÉåK= lÜàÉÉå=åçìÇ~íí~ã~íí~=à®íí®ãáåÉå=ë~~íí~~=

àçÜí~~=äçìââ~~åíìãáëááå=í~á=ÉëáåÉî~ìêáçáÜáåK legb> sááíí~~=âçåÉÉå=â®óíí∏®=âçëâÉîááå=çÜàÉáëááå=

à~ í®êâÉáëááå=íáÉíçáÜáåK

Symbolit koneessa

iìÉ=â®óíí∏çÜàÉÉí=ÉååÉå=âçåÉÉå=

â®óíí∏∏åçííç~> h®óí®=ëáäãáÉåëìçà~áãá~>

Tekniset tiedot

Pora- ja piikkausvasara

Nimellisottoteho W

Tyhjäkäyntikierrosluku min -1

Iskuluku tyhjäkäynnillä min -1

J Maks. iskunergia

(»EPTA-procedure

05/2009:n« mukaan)

Voitelu

Työkalun kiinnitys

Max. poranhalkaisija

– Betoni

– Muurattu rakenne

(kovametalliporakruunu)

– Puu

Paino vastaa »EPTAprocedure 01/2003« mm mm mm kg

CHE 2–26

SDS-plus

800

0–1100

0–5200

2,3

Rasva

SDS-plus

26

68

30

2,5 h®óí®=âììäçåëìçà~áãá~> s~åÜ~å=ä~áííÉÉå=âáÉêê®íóëçÜàÉÉí>=

Eâ~íëç=ëáîì=NMMF

93

Kuva koneesta

CHE 2–26 SDS-plus

1

5

6

7

2

3

4

8

9

Pölysuoja

Lukitushylsy

Lisäkahva

Kiinnitysruuvi

Toimintovalitsin

Vapautuspainike

Pyörimissuunnan valintavipu

(oikealle/vasemmalle)

Käynnistyskytkin

Käynnistys ja pysäytys sekä maksimi kierros-/iskuluvun säätö.

Lukitusnuppi

10 Käsikahva

11 Verkkojohto

12 Syvyysrajoitin

13 Tyyppikilpi *

* ei kuvassa

94

CHE 2–26 SDS-plus

Turvallisuusasiaa

s^olfqrp> iìÉ=â~áââá=íìêî~ääáëììëJ=à~=ãììí=çÜàÉÉíK= qìêî~ääáëììëçÜàÉáÇÉå=åçìÇ~íí~ãáëÉå=

ä~áãáåäó∏åíá=ë~~íí~~=àçÜí~~=ë®Üâ∏áëâììåI=

íìäáé~äççå=à~Lí~á=î~â~î~~å=äçìââ~~åíìãáëÉÉåK= p®áäóí®=â~áââá=íìêî~ääáëììëJ=à~=ãììí=çÜàÉÉí=

ãó∏ÜÉãé®®=â®óíí∏í~êîÉíí~=î~êíÉåK iìÉ=çÜàÉÉí=ÉååÉå=ë®Üâ∏íó∏â~äìå=â®óíí∏®=

à~ íçáãá=åááÇÉå=ãìâ~áëÉëíáW

âçåÉÉå=â®óíí∏çÜàÉI

ë®Üâ∏íó∏â~äìàÉå=â®óíí∏®=âçëâÉî~í=ÊväÉáëÉí=

íìêî~ääáëììëçÜàÉÉíÂ=çÜÉáëÉëë~=îáÜâçëÉëë~=

EÇçâìãÉåííáJåêçW=PNRKVNRFI

â®óíí∏é~áâ~ää~=îçáã~ëë~=çäÉî~í=çÜàÉÉí=

à~ íó∏ëìçàÉäìã®®ê®óâëÉíK q®ã®=ë®Üâ∏íó∏â~äì=çå=î~äãáëíÉííì=ììëáãã~å=

íÉâåáëÉå=íáÉí®ãóâëÉå=à~=Üóî®âëóííóàÉå=

íìêî~íÉâåáëíÉå=ë®®åå∏ëíÉå=ãìâ~áëÉëíáK= q®ëí® Üìçäáã~íí~=ëÉå=â®óí∏ëí®=ë~~íí~~=~áÜÉìíì~=

ÜÉåÖÉåî~~ê~~=âçåÉÉå=â®óíí®à®ääÉ=à~=ãìáääÉ=

ÜÉåâáä∏áääÉ=à~=áíëÉ=âçåÉ=í~á=ãìì=ÉëáåÉáëí∏=îçá=

î~ìêáçáíì~K=p®Üâ∏íó∏â~äì~=ë~~=â®óíí®®=î~áå

ã®®ê®óëíÉåãìâ~áëÉÉå=

â®óíí∏í~êâçáíìâëÉÉåK

ëÉå=çääÉëë~=íÉâåáëÉëíá=ãçáííÉÉííçã~ëë~=

âìååçëë~K qìêî~ääáëììíÉÉå=î~áâìíí~î~í=Ü®áêá∏í=çå=âçêà~íí~î~=

î®äáíí∏ã®ëíáK

Määräystenmukainen käyttö

Pora- ja piikkausvasara CHE 2–26 SDS-plus on tarkoitettu

– ammattikäyttöön teollisuudessa ja työpajoissa,

– vasaraporaukseen muuratuissa rakenteissa ja betonissa ankkurointeihin ja läpivientiporauksiin,

– kevyisiin talttaustöihin rappauksen ja laattojen poistamiseksi,

– käytettäväksi tarkoitukseen sopivalla ja valmistajan tälle koneelle suosittelemalla työkalulla.

Vasaroita koskevat turvallisuusohjeet

Käytä kuulonsuojaimia! Melu saattaa aiheuttaa kuulovammoja.

Käytä konetta sen mukana toimitetun

lisäkahvan kanssa. Koneen hallinnan menettäminen voi aiheuttaa loukkaantumisia.

Pidä kiinni koneesta vain eristetyistä kahvaosista, kun työskentelet paikoissa, joissa sähkötyökalu voi osua piilossa olevaan sähköjohtoon tai

koneen omaan verkkojohtoon. Kosketus jännitteiseen johtoon voi tehdä myös koneen metalliosat jännitteisiksi ja johtaa sähköiskuun.

Käytä tarkoitukseen sopivaa rakenneilmaisinta tms. etsintälaitetta piilossa olevien johtojen ja putkien paikantamiseen, tai käänny paikallisen

energia- ja vesilaitoksen puoleen.

Sähköjohtoihin osuminen saattaa aiheuttaa tulipalon ja sähköiskun. Kaasuputken vahingoittaminen saattaa aiheuttaa räjähdyksen. Osuminen vesijohtoon aiheuttaa aineellista vahinkoa tai saattaa johtaa sähköiskuun.

Pidä työskenneltäessä sähkötyökalusta kiinni molemmin käsin ja seiso

tukevassa asennossa. Sähkötyökalun ohjaaminen on turvallista vain molemmin käsin.

Kiinnitä työkappale kunnolla.

Kiinnityslaitteella työkappale pysyy varmemmin paikallaan kuin käsin kiinnipitämällä.

Älä käytä sähkötyökalua, jos sen liitäntäkaapeli on vioittunut. Älä koske vialliseen kaapeliin, vaan irrota verkkopistotulppa pistorasiasta,

jos kaapeli vioittuu käytön aikana.

Vialliset kaapelit lisäävät sähköiskun riskiä.

95

Erityiset turvallisuusohjeet

 Älä työstä materiaaleja, joista vapautuu terveydelle vaarallisia aineita (esim. asbestia).

Ryhdy tarvittaviin varotoimiin, jos työssä voi muodostua terveydelle haitallista, palavaa tai räjähdysaltista pölyä.

Käytä hengityssuojainta. Mikäli mahdollista, käytä pölynpoistojärjestelmää.

 Käytä sähkötyökalun merkitsemiseen vain tarroja. Älä poraa reikiä koneen runkoon.

 Verkkojännitteen ja jännitetietojen tulee olla samat kuin tyyppikilvessä .

Melu ja tärinä

Melu- ja tärinäarvot mitattiin standardin

EN 60745 mukaan.

Koneen A-painotettu melutaso on tavallisesti: dB(A);

– Epävarmuus:

Tärinän kokonaisarvo:

– porattaessa:

– Päästöarvo:

– Epävarmuus:

– piikkauksessa:

– Päästöarvo:

– Epävarmuus: a h

K = 3 dB.

= 7,9 m/s

K = 1,5 m/s

2

2 a h

= 7,8 m/s

2

K = 1,5 m/s

2 erljK> fäãçáíÉíìí=ãáíí~ìë~êîçí=âçëâÉî~í=ììëá~=ä~áííÉáí~K= m®áîáíí®áëÉëë®=â®óí∏ëë®=ãÉäìJ=à~=í®êáå®~êîçí=

ãììííìî~íK legbfq^>

Näissä ohjeissa ilmoitettu tärinätaso on mitattu standardissa EN 60745 normitetun mittausmenetelmän mukaan ja sitä voidaan käyttää sähkötyökalujen keskinäiseen vertailuun.

Se soveltuu myös tärinäaltistuksen alustavaan arviointiin. Ilmoitettu tärinätaso tarkoittaa altistumisen tasoa sähkötyökalun pääasiallisessa käyttötarkoituksessa. Mutta jos sähkötyökalua käytetään muihin käyttötarkoituksiin, normaalista poikkeavilla käyttötyökaluilla tai sitä ei ole huollettu riittävästi, tärinätaso saattaa poiketa ilmoitetusta.

Tällöin koko työaikaa koskeva tärinäaltistus voi olla selvästi suurempi.

96

CHE 2–26 SDS-plus

Tärinäaltistuksen tarkassa arvioinnissa tulee huomioida myös ne ajat,- jolloin laite on kytketty pois päältä tai se on käynnissä, mutta ei varsinaisesti käytössä. Tällöin koko työaikaa koskeva tärinäaltistus voi olla selvästi alhaisempi.

Määrittäkää lisätoimenpiteet koneen käyttäjän suojaamiseksi tärinän vaikutukselta, kuten esimerkiksi: sähkötyökalun ja käyttötyökalujen huolto, käsien suojaaminen kylmältä, työnkulun suunnittelu.

s^ol> jÉäìí~ëçå=óäáíí®Éëë®=UR=Ç_E^F=â®óí®=

âììäçåëìçà~áãá~K

Käyttöohjeet

Ennen käyttöönottoa

Ota sähkötyökalu ja varusteet pois pakkauksesta ja tarkista, ettei toimituksesta puutu mitään ja ettei ole kuljetusvaurioita.

Lisäkahvan säätö

s^olfqrp> fêêçí~=éáëíçíìäéé~=éáëíçê~ëá~ëí~=ÉååÉå=â~áââá~=

ë®Üâ∏íó∏â~äììå=âçÜÇáëíìîá~=í∏áí®K s^ol> h®óí®=ë®Üâ∏íó∏â~äì~=î~áå=äáë®â~Üî~å=çääÉëë~=

é~áâçáää~~åK

Lisäkahvan voi kääntää mihin asentoon tahansa.

Tämä mahdollistaa turvallisen työskentelyn ja vähentää rasitusta.

 Avaa lisäkahvan kiristysruuvi vastapäivään kiertämällä.

CHE 2–26 SDS-plus

 Käännä lisäkahva sopivaan asentoon.

 Kiinnitä lisäkahva kiertämällä kiristysruuvia myötäpäivään.

Syvyysrajoittimen kiinnitys

s^olfqrp> fêêçí~=éáëíçíìäéé~=éáëíçê~ëá~ëí~=ÉååÉå=â~áââá~=

ë®Üâ∏íó∏â~äììå=âçÜÇáëíìîá~=í∏áí®K

 Aseta vaihtotyökalu paikalleen ja kierrä, kunnes se lukittuu.

 Tarkista lukitus vetämällä vaihtotyökalusta.

Työkalujen irrotus

s^olfqrp> fêêçí~=éáëíçíìäéé~=éáëíçê~ëá~ëí~=ÉååÉå=â~áââá~=

ë®Üâ∏íó∏â~äììå=âçÜÇáëíìîá~=í∏áí®K s^ol> s~áÜíçíó∏â~äìí=îçáî~í=âììãÉåíì~=â®óí∏ëë®K= h®óí®=ëìçà~â®ëáåÉáí®>

 Avaa lisäkahvan kiristysruuvi.

 Työnnä syvyysrajoitin paikalleen.

 Säädä syvyysrajoitin tarvittavaan poraussyvyyteen.

 Kiristä kiinnitysruuvi.

Työkalujen kiinnitys

s^olfqrp> fêêçí~=éáëíçíìäéé~=éáëíçê~ëá~ëí~=ÉååÉå=â~áââá~=

ë®Üâ∏íó∏â~äììå=âçÜÇáëíìîá~=í∏áí®K s^ol> s~áÜíçíó∏â~äìí=îçáî~í=âììãÉåíì~=â®óí∏ëë®K= h®óí®=ëìçà~â®ëáåÉáí®>

 Vedä lukitushylsyä taaksepäin (1.).

 Irrota vaihtotyökalu (2.).

Toiminnon valinta

s^ol>= s~áÜÇ~=íçáãáåíç~=î~áå=ë®Üâ∏íó∏â~äìå=çääÉëë~=

éóë®óíÉííóå®K

 Puhdista vaihtotyökalun varsi ja rasvaa kevyesti.

 Tarkista pölysuoja.

– Puhdista likainen suoja.

– Vaihda viallinen pölysuoja.

 Paina vapautuspainiketta.

 Aseta valitsin haluamasi toiminnon kohdalle:

Poraus

Vasaraporaus

Piikkaustaltan asennon säätö

(katso alempana)

Piikkaus

97

legbfq^> ja (piikkaus) tulee vapautuspainikkeen lukittua selvästi (ponnahtaa ulos).

– Älä käynnistä sähkötyökalua asennossa

(piikkaustaltan asennon säätö).

Piikkaustaltan asennon säätö

Piikkaustaltan voi asettaa 9 asentoon

(aina 40° välein).

 Paina vapautuspainiketta ja aseta toiminnonvalitsin symbolin kohdalle (1.).

CHE 2–26 SDS-plus

Sähkötyökalun käynnistys

Ilman lukitustoimintoa:

 Kierrä piikkaustalttaa, kunnes taltta on sopivassa kulmassa (2.).

 Paina vapautuspainiketta ja aseta toiminnonvalitsin symbolin kohdalle.

Tarkista lukittuminen!

Pyörimissuunnan valinta

s^ol>= s~áÜÇ~=íçáãáåíç~=î~áå=ë®Üâ∏íó∏â~äìå=çääÉëë~=

éóë®óíÉííóå®K

 Paina kytkintä ja pidä se pohjaan painettuna.

Sähkötyökalun käynnistyskytkimestä voidaan lisätä vähitellen kierros- tai iskulukua maksimiarvoon saakka.

Koneen pysäytys:

 Päästä käynnistyskytkin vapaaksi.

Lukitustoimintoa käyttäen: s^ol>=

Päällekytketty sähkötyökalu käynnistyy sähkökatkon jälkeen. Pysäytä sähkötyökalu heti!

 Paina käynnistyskytkintä ja pidä painettuna

(1.).

 Lukitse käynnistyskytkin painamalla lukitusnuppia (2.).

 Aseta suunnanvaihtokytkin sopivaan asentoon:

– Vasemmalle: vastapäivään

– Oikealle: myötäpäivään

98

CHE 2–26 SDS-plus

Koneen pysäytys:

 Paina käynnistyskytkintä ja päästä irti.

Työohjeita

Poraus/Vasaraporaus

1. Aseta käyttötoiminnon valitsin symbolin

(poraus) tai. (vasaraporaus) kohdalle.

Tarkista lukittuminen!

2. Kiinnitä poranterä.

3. Aseta lisäkahva sopivaan asentoon.

4. Kytke verkkopistotulppa pistorasiaan.

5. Pidä sähkötyökalusta kiinni molemmin käsin ja asetu työasentoon.

6. Aseta poranterä työstökohdetta vasten ja käynnistä sähkötyökalu.

7. Paina sähkötyökalua vain kevyesti eteenpäin.

Liika painaminen ei lyhennä porausaikaa, mutta poranterä kuluu nopeammin!

8. Pysäytä kone, kun poraus on valmis.

9. Irrota pistotulppa pistorasiasta.

Piikkaus

1. Kiinnitä piikkaustaltta.

2. Aseta käyttötoiminnon valitsin symbolin kohdalle.

3. Käännä taltta sopivaan asentoon.

4. Aseta käyttötoiminnon valitsin symbolin kohdalle. Tarkista lukittuminen!

5. Aseta lisäkahva sopivaan asentoon.

6. Kytke verkkopistotulppa pistorasiaan.

7. Pidä sähkötyökalusta kiinni molemmin käsin ja asetu työasentoon.

8. Käynnistä sähkötyökalu.

9. Paina sähkötyökalua piikattaessa kevyesti eteenpäin, jotta taltta ei ponnahda takaisin.

10. Pysäytä kone, kun työ on valmis.

11. Irrota pistotulppa pistorasiasta.

Lisäohjeita

– »Terävien« vaihtotyökalujen käyttö lisää työtehoa ja pidentää sähkötyökalun käyttöikää.

– Puhdista sähkötyökalu töiden jälkeen ja säilytä sitä kuljetuslaukussa kuivassa paikassa.

Huolto ja hoito

s^olfqrp> fêêçí~=éáëíçíìäéé~=éáëíçê~ëá~ëí~=ÉååÉå=â~áââá~=

ë®Üâ∏íó∏â~äììå=âçÜÇáëíìîá~=í∏áí®K

Puhdistus

Puhdista kone ja jäähdytysilma-aukot säännöllisin välein. Puhdistusväli riippuu työstettävästä materiaalista ja käyttöajan pituudesta.

Puhalla koneen sisätila ja moottori puhtaaksi kuivalla paineilmalla säännöllisin välein.

Hiiliharjat

Sähkötyökalu on varustettu automaattisesti irtikytkeytyvillä hiilillä.

Kun hiilet ovat kuluneet minimipituuteen, sähkötyökalu kytkeytyy automaattisesti pois päältä.

legb> s~áÜÇ~=ÜááäáÜ~êàçàÉå=íáä~ääÉ=î~áå=î~äãáëí~à~å=

~äâìéÉê®áëçë~íK=h®óíÉíí®Éëë®=ãìáÇÉå=

î~äãáëí~àáÉå=Üááäá®=î~äãáëí~à~å=ãó∏åí®ã®=

í~âìì Éá=Éå®®=çäÉ=îçáã~ëë~K

Takimmaisista ilman sisääntuloaukoista voidaan tarkkailla hiilten kipinöintiä käytön aikana. Jos hiilten kipinöinti on voimakasta, pysäytä sähkötyökalu heti.

Toimita sähkötyökalu valmistajan valtuuttamaan huoltoliikkeeseen.

99

Vaihteisto

legb>

ûä®=~î~~=î~áÜíÉáëíçé®®å=êììîÉà~=âçåÉÉå=

í~âìì~áâ~å~K=gçääÉá=çÜàÉíí~=åçìÇ~íÉí~I=

î~äãáëí~à~å=ãó∏åí®ã®=í~âìì=ê~ìâÉ~~K

Sähkötyökalussa on rasvavoitelu. Jätä rasvan vaihto/lisääminen valmistajan valtuuttaman huoltoliikkeen tehtäväksi.

Korjaukset

Korjaukset saa suorittaa vain valmistajan valtuuttama huoltoliike.

Jos sähkötyökalun verkkojohto vioittuu, sen tilalle on vaihdettava erityisesti tähän tarkoitukseen valmistettu verkkojohto (kiinnitystapa X).

Sen voi tilata FLEX-huoltopalvelusta.

Varaosat ja tarvikkeet

Katso muut lisätarvikkeet, erityisesti vaihtotyökalut, valmistajan tuote-esitteistä.

Räjäytyskuvat ja varaosaluettelot löydät kotisivuiltamme: www.flex-tools.com

Kierrätysohjeita

s^olfqrp> qÉÉ=â®óí∏ëí®=éçáëíÉíìí=âçåÉÉí=

â®óíí∏âÉäîçííçã~âëá=áêêçíí~ã~ää~=äááí®åí®àçÜíçK

Vain EU-maat.

Käytöstä poistetut sähkötyökalut eivät kuulu sekajätteisiin!

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun

EU-direktiivin 2002/96/EY ja sen voimaansaattavien kansallisten säädösten mukaisesti tulee käytöstä poistetut sähkötyökalut kerätä erikseen ja toimittaa asianmukaiseen hyötykäyttöpisteeseen.

legb> iáë®íáÉíçà~=âáÉêê®íóëã~ÜÇçääáëììâëáëí~=ë~~í=~ä~å=

äááââÉáëí®>

CHE 2–26 SDS-plus

-Vaatimustenmukaisuus

Vakuutamme täten yksinvastuullisina, että tämä tuote täyttää seuraavien standardien tai normatiivisten dokumenttien vaatimukset:

EN 60745 direktiivien 2004/108/EY,

2006/42/EY, 2011/65/EY määräysten mukaisesti.

Teknisestä dokumentaatiosta vastaa:

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D

Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Eckhard Rühle

Manager Research &

Development (R & D)

Oliver Schneider

Manager Quality

Department (QD)

12.01.2010

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Takuu

FLEX myöntää uudelle koneelle 2 vuoden takuun, alkaen koneen myyntipäivästä loppukuluttajalle. Takuu kattaa vain viat, jotka johtuvat materiaali- ja/tai valmistusvirheestä ja jos koneelle ilmoitetut ominaisuudet jäävät täyttymättä. Takuutapauksessa on näytettävä alkuperäinen ostokuitti, josta ilmenee koneen myyntipäivä. Takuun puitteissa suoritettavat korjaukset saa tehdä ainoastaan FLEXin valtuuttamat korjaamot tai huoltoliikkeet.

100

CHE 2–26 SDS-plus

Takuu on voimassa vain, kun konetta käytetään määräysten mukaisesti.

Takuuseen eivät sisälly viat, jotka ovat aiheutuneet koneen normaali kulumisesta, väärinkäytöstä, koneen purkamisesta osiin osittain tai kokonaan, koneen ylikuormittamisesta ja työvälineiden käytöstä, jotka eivät ole saaneet valmistajan hyväksyntää tai ovat viallisia tai joita on käytetty käyttötarkoituksen vastaisesti.

Takuu ei kata myöskään koneen käyttötyökaluun tai/ja työkapaleeseen aiheuttamia vaurioita, väkivaltaisesta käytöstä aiheutuvia vaurioita, asiakkaan tai kolmansien osapuolien ohjeidenvastaisesta tai riittämättömästä huollosta johtuvia vaurioita, vieraiden esineiden, kuten hiekan tai kivien aiheuttamia vaurioita eikä vaurioita, joihin on syynä käyttöohjeiden laiminlyönti, kuten esim. koneen liitäntä väärään verkkojännitteeseen tai virtalajiin. Käyttötyökaluihin tai/ja lisätarvikkeisiin liittyvät takuuvaatimukset ovat mahdollisia vain sillon, kun niitä käytetään sellaisten koneiden kanssa, joihin ne on tarkoitettu tai hyväksytty.

Vastuun poissulkeminen

Valmistaja ja valmistajan edustaja eivät vastaa vahingoista tai voiton menetyksestä, joiden syynä on liiketoiminnan keskeytyminen johtuen tuotteesta tai siitä, ettei tuotetta mahdollisesti voida käyttää.

Valmistaja ja valmistajan edustaja eivät vastaa vahingoista, joiden syynä on ohjeiden vastainen käyttö tai koneen käyttö muiden kuin valmistajan tuotteiden kanssa.

101

Ðåñéå÷üìåíá

×ñçóéìïðïéïýìåíá óýìâïëá . . . . . . . . 102

Ôå÷íéêÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ . . . . . . . . . . . . 102

Ìå ìéá ìáôéÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

Ãéá ôçí áóöÜëåéÜ óáò . . . . . . . . . . . . . . 104

Èüñõâïò êáé êñáäáóìüò . . . . . . . . . . . 105

Ïäçãßåò ÷ñÞóçò . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

ÓõíôÞñçóç êáé öñïíôßäá . . . . . . . . . . . . 109

Õðïäåßîåéò áðüóõñóçò . . . . . . . . . . . . . 110

ÄÞëùóç ðéóôüôçôáò . . . . . . . . . . . . . 110

Åããýçóç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

×ñçóéìïðïéïýìåíá óýìâïëá

ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ!

Äçëþíåé Üìåóç áðåéëÞ êéíäýíïõ.

Óå ðåñßðôùóç ìç ôÞñçóçò ôçò õðüäåéîçò

õðÜñ÷åé êßíäõíïò èáíÜôïõ Þ âáñåéþí

ôñáõìáôéóìþí.

ÐÑÏÓÏ×Ç!

Äçëþíåé ìßá åíäå÷ïìÝíùò åðéêßíäõíç

êáôÜóôáóç. Óå ðåñßðôùóç ìç ôÞñçóçò

ôçò õðüäåéîçò õðÜñ÷åé êßíäõíïò ôñáõìá-

ôéóìþí Þ õëéêþí æçìéþí.

ÕÐÏÄÅÉÎÇ!

Äçëþíåé óõìâïõëÝò åöáñìïãÞò êáé

óçìáíôéêÝò ðëçñïöïñßåò.

Óýìâïëá óôï ìç÷Üíçìá

Ðñéí ôç èÝóç óå ëåéôïõñãßá

äéáâÜóôå ôéò ïäçãßåò

÷åéñéóìïý!

ÖïñÜôå ðñïóôáôåõôéêÜ

ìáôïãõÜëéá!

ÖïñÜôå ùôïáóðßäåò!

CHE 2–26 SDS-plus

Ôå÷íéêÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ

ÓöõñïäñÜðáíï

êáé óöõñïêÜëåìï

ÏíïìáóôéêÞ áðïññï-

öïýìåíç éó÷ýò

Áñéèìüò óôñïöþí

÷ùñßò öïñôßï

W min -1

Añéèìüò êñïýóåùí

óôï ñåëáíôß

ÌÝã. åíÝñãåéá

åðéìÝñïõò êñïýóçò

(âÜóåé ”EPTA-procedure 05/2009”)

Ëßðáíóç min

J

-1

Õðïäï÷Þ åñãáëåßïõ

ÌÝã. äéÜìåôñïò

äéÜôñçóçò

– Ìðåôüí

– Ôïé÷ïðïéßá

(êïñüíá HM)

– Îýëï

μÜñïò óýìöùíá

ìå ”EPTA-procedure

01/2003” mm mm mm kg

CHE 2–26

SDS-plus

800

0–1100

0–5200

2,3

ÃñÜóï

SDS-plus

26

68

30

2,5

Õðüäåéîç áðüóõñóçò ãéá ôï

ðáëéü ìç÷Üíçìá!

(âë. óôç óåëßäá 110)

102

CHE 2–26 SDS-plus

Ìå ìéá ìáôéÜ

3

4

1

2

5

6

7

8

9

ÐñïöõëáêôÞñáò óêüíçò

ÊÜëõêáò áóöÜëéóçò

Ðñüóèåôç ÷åéñïëáâÞ

Âßäá óýóöéîçò

Ðåñéóôñïöéêü êïõìðß ãéá ôïí ôñüðï

åñãáóßáò

ÐëÞêôñï ápáóöÜëéóçò

Ìï÷ëüò ãéá ôçí åðéëïãÞ ôçò êáôåý-

èõíóçò ëåéôïõñãßáò

(ðåñéóôñïöÞ ðñïò ôá äåîéÜ/

ðåñéóôñïöÞ ðñïò ôá áñéóôåñÜ)

Äéáêüðôçò

Ãéá ôç èÝóç óå êáé åêôüò ëåéôïõñãßáò

êáèþò êáé ãéá ôçí áýîçóç ôïõ

áñéèìïý óôñïöþí/êñïýóåùí

ùò ôï ìÝãéóôï

Êïõìðß áêéíçôïðïßçóçò

10 ×åéñïëáâÞ

11 Ôñïöïäïôéêü êáëþäéï

12 ÏñéïèÝôçò âÜèïõò

13 Ðéíáêßäá ôýðïõ *

* äå öáßíåôáé

103

Ãéá ôçí áóöÜëåéÜ óáò

ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ!

ÄéáâÜóôå üëåò ôéò õðïäåßîåéò áóöáëåßáò

êáé ôéò ïäçãßåò. ÐáñáëÞøåéò óôçí ôÞñçóç

ôùí õðïäåßîåùí áóöáëåßáò êáé ôùí

ïäçãéþí ìðïñåß íá Ý÷ïõí ùò óõíÝðåéá

çëåêôñïðëçîßá, ðõñêáãéÜ êáé/Þ âáñéïýò

ôñáõìáôéóìïýò. ÖõëÜîôå üëåò ôéò

õðïäåßîåéò áóöáëåßáò êáé ôéò ïäçãßåò

ãéá ìåëëïíôéêÞ ÷ñÞóç.

ÄéáâÜóôå ðñéí ôçí ÷ñÞóç ôïõ çëåêôñéêïý

åñãáëåßïõ êáé ôçñÞóôå

– ôéò ðáñïýóåò ïäçãßåò ÷åéñéóìïý,

– ôéò ”ÃåíéêÝò õðïäåßîåéò áóöáëåßáò”

ó÷åôéêÜ ìå ôç ÷ñÞóç çëåêôñéêþí

åñãáëåßùí óôï åðéóõíáðôüìåíï

öõëëÜäéï (áñ. öõëëáäßïõ: 315.915),

– ôïõò ãéá ôïí ôüðï åñãáóßáò éó÷ýïíôåò

êáíüíåò êáé ðñïäéáãñáöÝò ó÷åôéêÜ

ìå ôçí ðñüëçøç áôõ÷çìÜôùí.

Áõôü ôï çëåêôñéêü åñãáëåßï Ý÷åé êáôá-

óêåõáóôåß óýìöùíá ìå ôá ôåëåõôáßá

äåäïìÝíá ôçò ôå÷íéêÞò êáé âÜóåé ôùí

áíáãíùñéóìÝíùí êáíüíùí ôå÷íéêÞò

áóöÜëåéáò. Ùóôüóï ìðïñïýí êáôÜ ôç

÷ñÞóç ôïõ íá ðñïêýøïõí êßíäõíïé ãéá

ôç óùìáôéêÞ áêåñáéüôçôá êáé ôç æùÞ

ôïõ ÷ñÞóôç Þ ôñßôùí Þ áíôßóôïé÷á æçìéÝò

óôï ìç÷Üíçìá Þ Üëëåò õëéêÝò æçìéÝò.

Ôï çëåêôñéêü åñãáëåßï ðñÝðåé íá

÷ñçóéìïðïéåßôáé

– ãéá ôçí áñìüæïõóá ÷ñÞóç,

– óå Üøïãç êáôÜóôáóç áðü ðëåõñÜò

ôå÷íéêÞò áóöÜëåéáò.

Ïé âëÜâåò ðïõ Ý÷ïõí áñíçôéêÞ åðßðôùóç

óôçí áóöÜëåéá, ðñÝðåé íá áíôéìåôùðßæïíôáé

áìÝóùò.

Áñìüæïõóá ÷ñÞóç

Ôï óöõñïäñÜðáíï êáé óöõñïêÜëåìï

CHE 2–26 SDS-plus ðñïïñßæåôáé

– ãéá åðáããåëìáôéêÞ ÷ñÞóç óôç âéïìç-

÷áíßá êáé óôç âéïôå÷íßá,

– ãéá ôçí êñïõóôéêÞ äéÜôñçóç óå ôïé÷ï-

ðïéßá êáé ìðåôüí ãéá óôåñåþóåéò ïýðáô

êáé áãêõñþóåùí êáé äéáìðåñåßò

äéáôñÞóåéò,

104

CHE 2–26 SDS-plus

– ãéá áðëÝò åñãáóßåò óðáóßìáôïò ãéá ôçí

áðïìÜêñõíóç óïâÜ êáé ðëáêéäßùí,

– ãéá ôç ÷ñÞóç ìå êáôÜëëçëï êáé áðü ôïí

êáôáóêåõáóôÞ ãéá ôï ìç÷Üíçìá áõôü

óõíéóôþìåíï åñãáëåßï.

Õðïäåßîåéò áóöáëåßáò

ãéá êñïõóôéêÜ åñãáëåßá

Íá öïñÜôå ùôïáóðßäåò.

Ç åðßäñáóç èïñýâïõ ìðïñåß íá

ðñïîåíÞóåé áðþëåéá ôçò áêïÞò.

×ñçóéìïðïéåßôå ôéò ðñüóèåôåò

÷åéñïëáâÝò ðïõ ðáñáäßäïíôáé

ìáæß ìå ôï ìç÷Üíçìá.

Ç áðþëåéá ôïõ åëÝã÷ïõ ìðïñåß

íá ïäçãÞóåé óå ôñáõìáôéóìïýò.

ÊñáôÜôå ôï ìç÷Üíçìá ìüíï óôéò ìïíù-

ìÝíåò åðéöÜíåéåò ëáâÝò, êáôÜ ôçí

åêôÝëåóç åñãáóéþí, êáôÜ ôéò ïðïßåò

ôï åñãáëåßï åöáñìïãÞò ìðïñåß íá

óõíáíôÞóåé êñõöïýò çëåêôñéêïýò

áãùãïýò Þ ôï ßäéï ôï äéêü ôïõ ôñïöï-

äïôéêü êáëþäéï.

Ç åðáöÞ ìå Ýíá

çëåêôñïöüñï áãùãü ìðïñåß íá èÝóåé

õðü ôÜóç åðßóçò ìåôáëëéêÜ ìÝñç ôïõ

ìç÷áíÞìáôïò êáé íá ïäçãÞóåé óå

çëåêôñïðëçîßá.

×ñçóéìïðïéåßôå êáôÜëëçëåò óõóêåõÝò

áíß÷íåõóçò êáëõììÝíùí ôñïöïäïôé-

êþí áãùãþí Þ áðåõèõíèåßôå óôçí

ôïðéêÞ õðçñåóßá ôçò ÄÅÇ.

Ç åðáöÞ ìå çëåêôñéêïýò áãùãïýò

ìðïñåß íá ïäçãÞóåé óå öùôéÜ êáé

çëåêôñïðëçîßá. Ç æçìéÜ óå áãùãü

áåñßïõ ìðïñåß íá ïäçãÞóåé óå Ýêñçîç.

Ç äéåßóäõóç óå áãùãü íåñïý ðñïîåíåß

õëéêÝò æçìéÝò Þ ìðïñåß íá ðñïêáëÝóåé

çëåêôñïðëçîßá.

ÊáôÜ ôçí åñãáóßá êñáôÜôå ôï

çëåêôñéêü åñãáëåßï ãåñÜ ìå ôá äýï

÷Ýñéá êáé öñïíôßæåôå íá óôÝêåóôå

óôáèåñÜ.

Ôï çëåêôñéêü åñãáëåßï

ïäçãåßôáé ìå áóöÜëåéá ìå ôá äýï ÷Ýñéá.

Áóöáëßæåôå ôï êáôåñãáæüìåíï

ôåìÜ÷éï. Ôï êáôåñãáæüìåíï ôåìÜ÷éï

ðïõ óõãêñáôåßôáé ìå äéÜôáîç ôÜíõóçò

êñáôéÝôáé áóöáëÝóôåñá áð’ üôé ìå

ôï ÷Ýñé óáò.

CHE 2–26 SDS-plus

Ìç ÷ñçóéìïðïéåßôáé ôï çëåêôñéêü

åñãáëåßï ìå êáôåóôñáììÝíï êáëþäéï.

Ìçí áããßæåôå ôï êáôåóôñáììÝíï

êáëþäéï êáé âãÜëôå ôï öéò áðü ôçí

ðñßæá, áí ôï êáëþäéï ðÜèåé æçìéÜ êáôÜ

ôçí åñãáóßá.

Ôá êáôåóôñáììÝíá

êáëþäéá áõîÜíïõí ôïí êßíäõíï

çëåêôñïðëçîßáò.

ÅéäéêÝò õðïäåßîåéò áóöáëåßáò

 Ìçí åðåîåñãÜæåóôå õëéêÜ, áðü ôá ïðïßá

åêëýïíôáé ïõóßåò ðïõ èÝôïõí óå êßíäõíï

ôçí õãåßá (ð. ÷. áìßáíôï).

ËÜâåôå ôá áíÜëïãá ìÝóá ðñïóôáóßáò,

üôáí ìðïñïýí íá ðñïêýøïõí åðéâëá-

âåßò ãéá ôçí õãåßá, åýêáõóôåò Þ åêñçêôé-

êÝò óêüíåò. ÖïñÜôå ðñïóôáôåõôéêÞ

ìÜóêá. Áí õðÜñ÷ïõí, ÷ñçóéìïðïéåßôå

åãêáôáóôÜóåéò áðïññüöçóçò óêüíçò.

 Ãéá ôç óÞìáíóç ôïõ çëåêôñéêïý åñãá-

ëåßïõ ÷ñçóéìïðïéåßôå ìüíïí áõôïêüë-

ëçôåò åôéêÝôåò. Ìçí áíïßãåôå ôñýðåò

óôï ðåñßâëçìá.

 Ç ôÜóç ôïõ äéêôýïõ êáé ôá óôïé÷åßá

ôçò ôÜóçò óôçí ðéíáêßäá ôýðïõ ðñÝðåé

íá óõìöùíïýí ìåôáîý ôïõò.

Èüñõâïò êáé êñáäáóìüò

ÏÉ ôéìÝò èïñýâïõ êáé êñáäáóìþí

õðïëïãßóôçêáí óýìöùíá ìå ôï Åõñùðáúêü

Ðñüôõðï EN 60745.

Ç êáôÜ Á áîéïëïãçìÝíç áêïõóôéêÞ óôÜèìç

èïñýâùí ôïõ ìç÷áíÞìáôïò áíÝñ÷åôáé

÷áñáêôçñéóôéêÜ:

– ÓôÜèìç áêïõóôéêÞò ðßåóçò:

89 dB(A),

– ÓôÜèìç áêïõóôéêÞò éó÷ýïò: 100 dB(A),

– Áíáêñßâåéá:

K = 3 dB.

ÓõíïëéêÞ ôéìÞ êñáäáóìþí:

– Óôç äéÜôñçóç ìå óöõñïäñÜðáíï:

– ÔéìÞ åêðïìðÞò:

– Áíáêñßâåéá: a h

= 7,85 m/s

2

K = 1,5 m/s

2

– Óôç óìßëåõóç:

– ÔéìÞ åêðïìðÞò:

– Áíáêñßâåéá: a h

= 7,75 m/s

2

K = 1,5 m/s

2

ÐÑÏÓÏ×Ç!

ÏÉ ôéìÝò ìÝôñçóçò ðïõ äßíïíôáé éó÷ýïõí

ìüíï ãéá íÝá ìç÷áíÞìáôá. Óôçí êáèçìåñéíÞ

÷ñÞóç áëëÜæïõí ïé ôéìÝò èïñýâùí êáé

êñáäáóìþí.

ÕÐÏÄÅÉÎÇ!

Ç óôÜèìç êñáäáóìþí ðïõ äßíåôáé óôéò

Ïäçãßåò áõôÝò Ý÷åé ìåôñçèåß óýìöùíá ìå

ìéá ìÝèïäï ìÝôñçóçò ôõðïðïéçìÝíç âÜóåé

ôïõ ðñïôýðïõ ÅÍ 60745 êáé ìðïñåß íá

÷ñçóéìïðïéçèåß ãéá ôç óýãêñéóç çëåêôñéêþí

åñãáëåßùí ìåôáîý ôïõò. Åðßóçò áõôÞ åßíáé

êáôÜëëçëç ãéá ôçí ðñïóùñéíÞ åêôßìçóç

ôçò öüñôéóçò ìå êñáäáóìïýò.

Ç óôÜèìç êñáäáóìþí ðïõ äßíåôáé áíôéðñï-

óùðåýåé ôéò êýñéåò åöáñìïãÝò ôïõ çëåêôñé-

êïý åñãáëåßïõ. Óå ðåñßðôùóç üìùò ðïõ ôï

çëåêôñéêü åñãáëåßï ÷ñçóéìïðïéçèåß ãéá Üëëåò

åöáñìïãÝò ìå áðïêëßíïíôá åîáñôÞìáôá-

åñãáëåßá Þ ÷ùñßò åðáñêÞ óõíôÞñçóç,

ôüôå ìðïñåß íá áðïêëßíåé êáé ç óôÜèìç

ôùí êñáäáóìþí. Áõôü ìðïñåß íá áõîÞóåé

óçìáíôéêÜ ôç öüñôéóç ìå êñáäáóìïýò

êáôÜ ôç äéÜñêåéá ïëïêëÞñïõ ôïõ ÷ñïíéêïý

äéáóôÞìáôïò åñãáóßáò.

Ãéá ôçí áêñéâÞ åêôßìçóç ôçò äïíçôéêÞò åðéâÜ-

ñõíóçò èá ðñÝðåé íá ëçöèïýí õðüøç åðßóçò

ïé äéÜñêåéåò, êáôÜ ôéò ïðïßåò ôï ìç÷Üíçìá

âñßóêåôáé åêôüò ëåéôïõñãßáò Þ åßíáé åíåñãï-

ðïéçìÝíï, áëëÜ äå ÷ñçóéìïðïéåßôáé ðñáãìáôéêÜ

ãéá åñãáóßá. Áõôü ìðïñåß íá ìåéþóåé

óçìáíôéêÜ ôç öüñôéóç ìå êñáäáóìïýò

êáôÜ ôç äéÜñêåéá ïëïêëÞñïõ ôïõ ÷ñïíéêïý

äéáóôÞìáôïò åñãáóßáò.

Êáèïñßóôå ôá ðñüóèåôá ìÝôñá áóöáëåßáò

ãéá ôçí ðñïóôáóßá ôïõ ÷åéñéóôÞ ðñéí ôçí

åðßäñáóç ôùí êñáäáóìþí, üðùò ãéá

ðáñÜäåéãìá: óõíôÞñçóç ôïõ çëåêôñéêïý

åñãáëåßïõ êáé ôùí åîáñôçìÜôùí-åñãáëåßùí,

æÝóôáìá ôùí ÷åñéþí ãéá ôï êñÜôçìá,

ïñãÜíùóç ôùí âçìÜôùí åñãáóßáò.

ÐÑÏÓÏ×Ç!

Óå áêïõóôéêÞ ðßåóç Üíù ôùí 85 dB(A)

íá öïñÜôå ùôïáóðßäåò.

105

Ïäçãßåò ÷ñÞóçò

Ðñéí ôç èÝóç óå ëåéôïõñãßá

ÎåðáêåôÜñåôå ôï çëåêôñéêü åñãáëåßï

êáé ôá åîáñôÞìáôá êáé åëÝãîôå ôá ãéá

ðëçñüôçôá ôçò ðáñÜäïóçò êáé æçìéÝò

áðü ôç ìåôáöïñÜ.

Ñýèìéóç ðñüóèåôçò ÷åéñïëáâÞò

ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ!

Ðñéí áðü üëåò ôéò åñãáóßåò óôï çëåêôñéêü

ìç÷Üíçìá, âãÜëôå ôï öéò áðü ôçí ðñßæá.

ÐÑÏÓÏ×Ç!

×ñçóéìïðïéåßôå ôï çëåêôñéêü åñãáëåßï ìüíï

ìå óõíáñìïëïãçìÝíç ôçí ðñüóèåôç

÷åéñïëáâÞ.

Ç ðñüóèåôç ÷åéñïëáâÞ ìðïñåß íá óôñáöåß

óå ïðïéáäÞðïôå èÝóç, þóôå íá äéáóöá-

ëéóôåß ç áóöáëÞò êáé ÷ùñßò êüðï åñãáóßá.

 Ëýóôå ôç âßäá óýóöéîçò óôçí ðñüóèåôç

÷åéñïëáâÞ, óôñÝöïíôÜò ôçí áíôßèåôá

ðñïò ôç öïñÜ ôùí äåéêôþí ôïõ

ñïëïãéïý.

CHE 2–26 SDS-plus

Óõíáñìïëüãçóç ôïõ ïñéïèÝôç

âÜèïõò

ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ!

Ðñéí áðü üëåò ôéò åñãáóßåò óôï çëåêôñéêü

ìç÷Üíçìá, âãÜëôå ôï öéò áðü ôçí ðñßæá.

 Ëýóôå ôç âßäá óýóöéîçò óôçí ðñüóèåôç

÷åéñïëáâÞ.

 ÙèÞóôå ôïí ïñéïèÝôç âÜèïõò ðñïò

ôá ìÝóá.

 Ñõèìßóôå ôïí ïñéïèÝôç âÜèïõò óôï

áðáéôïýìåíï âÜèïò äéÜôñçóçò.

 Óößîôå ðÜëé ôç âßäá óôåñÝùóçò.

ÔïðïèÝôçóç ôùí åñãáëåßùí

ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ!

Ðñéí áðü üëåò ôéò åñãáóßåò óôï çëåêôñéêü

ìç÷Üíçìá, âãÜëôå ôï öéò áðü ôçí ðñßæá.

ÐÑÏÓÏ×Ç!

Ôá ÷ñçóéìïðïéçìÝíá çëåêôñéêÜ åñãáëåßá

ìðïñåß íá êáßíå. ÖïñÜôå ðñïóôáôåõôéêÜ

ãÜíôéá!

 ÓôñÝøôå ôçí ðñüóèåôç ÷åéñïëáâÞ óôçí

åðéèõìçôÞ èÝóç.

 Óôåñåþóôå îáíÜ ôçí ðñüóèåôç ÷åéñï-

ëáâÞ, óôñÝöïíôáò ôç âßäá óýóöéîçò

óôç öïñÜ ôùí äåéêôþí ôïõ ñïëïãéïý.

 Êáèáñßóôå ôï óôÝëå÷ïò ôïõ åñãáëåßïõ

åöáñìïãÞò êáé ãñáóÜñåôÝ ôï åëáöñÜ.

 ÅëÝãîôå ôïí ðñïöõëáêôÞñá óêüíçò.

– Êáèáñßóôå ôïí ëåñùìÝíï ðñïöõëá-

êôÞñá.

– ÁëëÜîôå ôïí ÷áëáóìÝíï

ðñïöõëáêôÞñá óêüíçò.

106

CHE 2–26 SDS-plus

 ÔïðïèåôÞóôå ôï åñãáëåßï åöáñìïãÞò

êáé óôñÝøôå ôï, ìÝ÷ñé íá áóöáëßóåé.

 ÅëÝãîôå ôçí áóöÜëéóç ìå ôñÜâçãìá óôï

åñãáëåßï åöáñìïãÞò.

Áöáßñåóç ôùí åñãáëåßùí

ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ!

Ðñéí áðü üëåò ôéò åñãáóßåò óôï çëåêôñéêü

ìç÷Üíçìá, âãÜëôå ôï öéò áðü ôçí ðñßæá.

ÐÑÏÓÏ×Ç!

Ôá ÷ñçóéìïðïéçìÝíá çëåêôñéêÜ åñãáëåßá

ìðïñåß íá êáßíå. ÖïñÜôå ðñïóôáôåõôéêÜ

ãÜíôéá!

 ÔñáâÞîôå ôïí êÜëõêá áóöÜëéóçò ðñïò

ôá ðßóù (1.).

 ÁöáéñÝóôå ôï åñãáëåßï åöáñìïãÞò (2.).

Ñýèìéóç ôñüðïõ åñãáóßáò

ÐÑÏÓÏ×Ç!

ÁëëÜæåôå ôïí ôñüðï åñãáóßáò ìüíï ìå

áêéíçôïðïéçìÝíï ôï çëåêôñéêü åñãáëåßï.

 Ñõèìßóôå ôï ðåñéóôñïöéêü êïõìðß óôïí

åðéèõìçôü ôñüðï åñãáóßáò:

ÄéÜôñçóç

ÄéÜôñçóç ìå óöõñïäñÜðáíï

Ñýèìéóç ôçò èÝóçò êáëåìéïý

(âë. êÜôù)

Óìßëåõóç

ÕÐÏÄÅÉÎÇ!

– Óôéò èÝóåéò (äéÜôñçóç),

(êñïõóôéêÞ äéÜôñçóç) êáé (óìßëåõóç)

ðñÝðåé íá áóöáëßóåé áéóèçôÜ ôï

ðëÞêôñï áðáóöÜëéóçò (íá ðåôá÷ôåß

ðñïò ôá Ýîù).

– Óôç èÝóç (ñýèìéóç ôçò èÝóçò

êáëåìéïý) ìç èÝóåôå ôï çëåêôñéêü

åñãáëåßï óå ëåéôïõñãßá.

Ñýèìéóç ôçò èÝóçò êáëåìéïý

Ôï êáëÝìé ìðïñåß íá åõèõãñáììéóôåß

óå 9 èÝóåéò (áíÜ 40° ìåôáôïðéóìÝíåò).

 ÐéÝóôå ôï ðëÞêôñï áðáóöÜëéóçò

êáé ñõèìßóôå ôï ðåñéóôñïöéêü

êïõìðß ãéá ôïí ôñüðï åñãáóßáò óôï

 ÐéÝóôå ôï ðëÞêôñï áðáóöÜëéóçò.

 ÓôñÝøôå ôï êáëÝìé, ìÝ÷ñé íá Ý÷åé ôçí

åðéèõìçôÞ ãùíßá (2.).

 ÐéÝóôå ôï ðëÞêôñï áðáóöÜëéóçò êáé

ñõèìßóôå ôï ðåñéóôñïöéêü êïõìðß ãéá

ôïí ôñüðï åñãáóßáò óôï óýìâïëï .

ÐñïóÝîôå ôï êëåßäùìá!

107

Ñýèìéóç ôçò êáôåýèõíóçò

ðåñéóôñïöÞò

ÐÑÏÓÏ×Ç!

ÁëëÜæåôå ôïí ôñüðï åñãáóßáò ìüíï ìå

áêéíçôïðïéçìÝíï ôï çëåêôñéêü åñãáëåßï.

CHE 2–26 SDS-plus

Ìå êïýìðùìá:

ÐÑÏÓÏ×Ç!

ÌåôÜ áðü äéáêïðÞ ñåýìáôïò ôï åíåñãï-

ðïéçìÝíï çëåêôñéêü åñãáëåßï îáíáîåêéíÜ.

ÁðåíåñãïðïéÞóôå áìÝóùò ôï çëåêôñéêü

åñãáëåßï!

 Ñõèìßóôå ôïí äéáêüðôç ðñïåðéëïãÞò

êáôåýèõíóçò óôñÝøçò óôçí

áðáéôïýìåíç èÝóç:

– ÁñéóôåñÜ: áíôßèåôá ðñïò ôç öïñÜ

ôùí äåéêôþí ôïõ ñïëïãéïý

– ÄåîéÜ: óôç öïñÜ ôùí äåéêôþí ôïõ

ñïëïãéïý

ÈÝóç ôïõ çëåêôñéêïý åñãáëåßïõ

óå ëåéôïõñãßá

×ùñßò êïýìðùìá:

 ÐáôÞóôå ôïí äéáêüðôç êáé êñáôÞóôå

ôïí (1.).

 ÐáôÞóôå ôï êïõìðß áêéíçôïðïßçóçò,

ãéá íá áóöáëßóåôå ôïí äéáêüðôç (2.).

ÈÝôåôå ôï ìç÷Üíçìá åêôüò ëåéôïõñãßáò:

 ÐéÝæåôå ôïí äéáêüðôç êáé ôïí êñáôÜôå

ðáôçìÝíï.

Ï äéáêüðôçò ôïõ çëåêôñéêïý åñãáëåßïõ

êáèéóôÜ äõíáôÞ ôçí áñãÞ áýîçóç ôïõ

áñéèìïý óôñïöþí Þ áíôßóôïé÷á

êñïýóåùí ìÝ÷ñé ôç ìÝãéóôç ôéìÞ.

ÈÝôåôå ôï ìç÷Üíçìá åêôüò ëåéôïõñãßáò:

 ÁöÞóôå ôïí äéáêüðôç åëåýèåñï.

 ÐáôÞóôå ôïí äéáêüðôç êáé áöÞóôå ôïí

åëåýèåñï.

Õðïäåßîåéò åñãáóßáò

ÄéÜôñçóç/ÊñïõóôéêÞ äéÜôñçóç

1. Ñõèìßóôå ôï ðåñéóôñïöéêü êïõìðß

ãéá ôïí ôñüðï åñãáóßáò óôï óýìâïëï

(äéÜôñçóç) Þ áíôßóôïé÷á (êñïõóôéêÞ

äéÜôñçóç). ÐñïóÝîôå ôï êëåßäùìá!

2. ÔïðïèåôÞóôå ôï ôñõðÜíé.

3. Ñõèìßóôå ôçí ðñüóèåôç ÷åéñïëáâÞ óôç

åðéèõìçôÞ èÝóç.

4. ÂÜëôå ôï öéò óôçí ðñßæá.

108

CHE 2–26 SDS-plus

5. ÐéÜóôå ôï çëåêôñéêü åñãáëåßï ìå

ôá äõï óáò ÷Ýñéá êáé ðÜñôå èÝóç

åñãáóßáò.

6. Åöáñìüóôå ôï ôñõðÜíé êáé åíåñãïðïé-

Þóôå ôï çëåêôñéêü åñãáëåßï.

7. ÐéÝóôå ôï çëåêôñéêü åñãáëåßï ìáëáêÜ

ðñïò ôá åìðñüò.

Ç ðïëý éó÷õñÞ ðßåóç äåí ìåéþíåé ôïí

÷ñüíï äéÜôñçóçò, áðåíáíôßáò ìåéþíåé

ôç äéÜñêåéá æùÞò ôïõ ôñõðáíéïý!

8. ÌåôÜ ôï ðÝñáò ôçò äéÜôñçóçò èÝôåôå

ôï ìç÷Üíçìá åêôüò ëåéôïõñãßáò.

9. ÔñáâÞîôå ôï öéò áðü ôçí ðñßæá.

Óìßëåõóç

1. ÔïðïèÝôçóç ôïõ êáëåìéïý.

2. Ñõèìßóôå ôï ðåñéóôñïöéêü êïõìðß ãéá

ôïí ôñüðï åñãáóßáò óôï óýìâïëï .

3. Ãõñßóôå ôï êáëÝìé óôçí åðéèõìçôÞ

èÝóç.

4. Ñõèìßóôå ôï ðåñéóôñïöéêü êïõìðß

ãéá ôïí ôñüðï åñãáóßáò óôï óýìâïëï

. ÐñïóÝîôå ôï êëåßäùìá!

5. Ñõèìßóôå ôçí ðñüóèåôç ÷åéñïëáâÞ

óôç åðéèõìçôÞ èÝóç.

6. ÂÜëôå ôï öéò óôçí ðñßæá.

7. ÐéÜóôå ôï çëåêôñéêü åñãáëåßï ìå

ôá äõï óáò ÷Ýñéá êáé ðÜñôå èÝóç

åñãáóßáò.

8. ÈÝóç ôïõ çëåêôñéêïý åñãáëåßïõ óå

ëåéôïõñãßá.

9. ÊáôÜ ôç óìßëåõóç ðéÝæåôå ôï çëåêôñéêü

åñãáëåßï ìáëáêÜ ðñïò ôá åìðñüò, Ýôóé

þóôå íá ìçí áíáðçäÞóåé.

10. ÌåôÜ ôï ðÝñáò ôçò åñãáóßáò èÝôåôå

ôï ìç÷Üíçìá åêôüò ëåéôïõñãßáò.

11. ÔñáâÞîôå ôï öéò áðü ôçí ðñßæá.

ËïéðÝò õðïäåßîåéò

– Ç ÷ñÞóç áé÷ìçñþí åñãáëåßùí åöáñ-

ìïãÞò áõîÜíåé ôçí áðüäïóç åñãáóßáò

êáé ôç äéÜñêåéá æùÞò ôïõ çëåêôñéêïý

åñãáëåßïõ.

– ÌåôÜ ôçí åñãáóßá êáèáñßæåôå ôï

çëåêôñéêü åñãáëåßï êáé ôï öõëÜôå óôç

âáëßôóá ìåôáöïñÜò óå óôåãíü ìÝñïò.

ÓõíôÞñçóç êáé öñïíôßäá

ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ!

Ðñéí áðü üëåò ôéò åñãáóßåò óôï çëåêôñéêü

ìç÷Üíçìá, âãÜëôå ôï öéò áðü ôçí ðñßæá.

Êáèáñéóìüò

Êáèáñßæåôå ôáêôéêÜ ôï ìç÷Üíçìá êáé ôéò

ó÷éóìÝò áåñéóìïý. Ç óõ÷íüôçôá åîáñôÜôáé

áðü ôï êáôåñãáæüìåíï õëéêü êáé áðü ôç

äéÜñêåéá ôçò ÷ñÞóçò.

Óôï åóùôåñéêü ôïõ ðåñéâëÞìáôïò ìå ôïí

êéíçôÞñá ðñÝðåé íá ãßíåôáé ôáêôéêÞ åêöýóçóç

ìå îçñü ðåðéåóìÝíï áÝñá.

ÊáñâïõíÜêéá (øÞêôñåò)

Ôï çëåêôñéêü åñãáëåßï åßíáé åöïäéáóìÝíï

ìå êáñâïõíÜêéá áðüæåõîçò.

¼ôáí ôá êáñâïõíÜêéá áðüæåõîçò öèÜóïõí

óôï üñéï öèïñÜò ôüôå ôï çëåêôñéêü

åñãáëåßï ôßèåôáé áõôüìáôá åêôüò

ëåéôïõñãßáò.

ÕÐÏÄÅÉÎÇ!

Ãéá ôçí áëëáãÞ ÷ñçóéìïðïéåßôå ìüíïí

ãíÞóéá ìÝñç áðü ôïí êáôáóêåõáóôÞ.

ÊáôÜ ôç ÷ñÞóç Üëëçò ìÜñêáò ðáýïõí

íá éó÷ýïõí ðëÝïí ïé õðï÷ñåþóåéò

ðáñï÷Þò åããýçóçò ôïõ êáôáóêåõáóôÞ.

Áðü ôá ïðßóèéá áíïßãìáôá åéóüäïõ áÝñá

ìðïñåßôå íá ðáñáôçñåßôå êáôÜ ôç ÷ñÞóç

ôç öëüãá óôá êáñâïõíÜêéá.

Óå ðåñßðôùóç éó÷õñÞò öëüãáò óôá

êáñâïõíÜêéá èÝôåôå ôï çëåêôñéêü åñãáëåßï

áìÝóùò åêôüò ëåéôïõñãßáò.

Ðáñáäßäåôå ôï çëåêôñéêü åñãáëåßï óå

óõíåñãåßï åîõðçñÝôçóçò ðåëáôþí,

åîïõóéïäïôçìÝíï áðü ôïí êáôáóêåõáóôÞ.

ÌåôÜäïóç êßíçóçò

ÕÐÏÄÅÉÎÇ!

Ìç ëýóåôå ôéò âßäåò óôçí êåöáëÞ

ìåôÜäïóçò êßíçóçò êáôÜ ôç äéÜñêåéá

éó÷ýïò ôçò ðáñï÷Þò åããýçóçò.

Óå ðåñßðôùóç ìç ôÞñçóçò ðáýåé íá éó÷ýåé

ç áîßùóç ðáñï÷Þò åããýçóçò áðü ôïí

êáôáóêåõáóôÞ.

Ôï çëåêôñéêü åñãáëåßï äéáèÝôåé áõôüìáôï

ãñáóÜñéóìá. Ãéá ôçí áëëáãÞ/ðëÞñùóç

ãñÜóïõ áðåõèõíèåßôå óå Ýíá áðü ôïí

êáôáóêåõáóôÞ åîïõóéïäïôçìÝíï

óõíåñãåßï.

109

ÅðéóêåõÝò

Ôõ÷üí åðéóêåõÝò åðéôñÝðåôáé íá åêôåëïý-

íôáé áðïêëåéóôéêÜ êáé ìüíï áðü êÜðïéï

áðü ôïí êáôáóêåõáóôÞ åîïõóéïäïôçìÝíï

óõíåñãåßï ôçò ôå÷íéêÞò åîõðçñÝôçóçò ôùí

ðåëáôþí ìáò.

Óå ðåñßðôùóç ðïõ Ý÷åé õðïóôåß æçìéÜ ôï

ôñïöïäïôéêü êáëþäéï ôïõ çëåêôñéêïý

åñãáëåßïõ, áõôü ðñÝðåé íá áíôéêáôáóôáèåß

áðü åéäéêÜ ðñïåôïéìáóìÝíï ôñïöïäïôéêü

êáëþäéï (ôñüðïò ôïðïèÝôçóçò X).

Ôï êáëþäéï áõôü äéáôßèåôáé áðü ôçí

õðçñåóßá ôå÷íéêÞò åîõðçñÝôçóçò

ðåëáôþí ôçò FLEX.

ÁíôáëëáêôéêÜ êáé åîáñôÞìáôá

Ãéá ðåñáéôÝñù åîáñôÞìáôá, éäéáßôåñá ãéá

åñãáëåßá ÷ñÞóçò, ìðïñåß íá áíáôñÝîåôå

óôïõò êáôáëüãïõò ôïõ êáôáóêåõáóôÞ.

Óêßôóá Ýêñçîçò êáé ðßíáêåò áíôáëëáêôéêþí

èá âñåßôå óôçí éóôïóåëßäá ìáò: www.flex-tools.com

Õðïäåßîåéò áðüóõñóçò

ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ!

Á÷ñçóôåýåôå ôá ðáëéÜ ìç÷áíÞìáôá ðïõ

äåí ÷ñçóéìïðïéïýíôáé ðëÝïí, êüâïíôáò

ôï ôñïöïäïôéêü êáëþäéï.

¼÷é ãéá ÷þñåò ôçò ÅõñùðáúêÞò

¸íùóçò.

Ìçí ðåôÜôå ôá çëåêôñéêÜ åñãáëåßá

óôá ïéêéáêÜ áðïññßììáôá!

ÂÜóåé ôçò ÅõñùðáúêÞò Ïäçãßáò 2002/96/

ÅÊ ðåñß çëåêôñéêþí êáé çëåêôñïíéêþí

ðáëéþí óõóêåõþí êáé ìç÷áíçìÜôùí êáé

ôçí åöáñìïãÞ ôçò óôï åèíéêü äßêáéï,

ôá Ü÷ñçóôá çëåêôñéêÜ åñãáëåßá ðñÝðåé íá

óõëëÝãïíôáé ÷ùñéóôÜ êáé íá ïäçãïýíôáé

óå öéëéêÞ ðñïò ôï ðåñéâÜëëïí

åðáíáîéïðïßçóç.

ÕÐÏÄÅÉÎÇ!

Ó÷åôéêÜ ìå ôéò äõíáôüôçôåò áðüóõñóçò

áðåõèõíèåßôå óôï åéäéêü êáôÜóôçìá,

áð' üðïõ áãïñÜóáôå ôï åñãáëåßï!

CHE 2–26 SDS-plus

ÄÞëùóç ðéóôüôçôáò

Ìå ôçí ðáñïýóá äçëþíïõìå õðåýèõíá,

üôé ôï ðñïúüí áõôü áíôáðïêñßíåôáé óôá

áêüëïõèá ðñüôõðá êáé íôïêïõìÝíôá

êáèïñéóìïý ðñïôýðùí:

EN 60745 âÜóåé ôùí äéáôÜîåùí ôùí

ïäçãéþí 2004/108/EÊ, 2006/42/EÊ,

2011/65/EK.

Õðåýèõíïò ãéá ôå÷íéêÜ Ýããñáöá:

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D

Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Eckhard Rühle

Manager Research &

Development (R & D)

12.01.2010

Oliver Schneider

Manager Quality

Department (QD)

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Åããýçóç

Ìå ôçí áãïñÜ åíüò êáéíïýñãéïõ

ìç÷áíÞìáôïò ç FLEX ðáñÝ÷åé óôï

ôåëéêü êáôáíáëùôÞ åããýçóç áðü ôïí

êáôáóêåõáóôÞ äéÜñêåéáò 2 åôþí, ðïõ

îåêéíÜ áðü ôçí çìåñïìçíßá ðþëçóçò ôïõ

ìç÷áíÞìáôïò. Ç åããýçóç éó÷ýåé ìüíï

ãéá åëáôôþìáôá, ôá ïðïßá ïöåßëïíôáé óå

óöÜëìáôá õëéêþí êáé/Þ êáôáóêåõÞò

êáèþò êáé ãéá ôçí ìç åêðëÞñùóç

âåâáéùìÝíùí éäéïôÞôùí. Óå ðåñßðôùóç

áîßùóçò ðáñï÷Þò åããýçóçò óå

ðåñßðôùóç âëÜâçò ðñÝðåé íá åðéóõíÜøåôå

ôï áõèåíôéêü ðáñáóôáôéêü áãïñÜò ìå ôçí

çìåñïìçíßá ðþëçóçò ôïõ ìç÷áíÞìáôïò.

110

CHE 2–26 SDS-plus

Ïé åðéóêåõÝò óôç äéÜñêåéá éó÷ýïò ôçò

åããýçóçò åðéôñÝðåôáé íá åêôåëïýíôáé

áðïêëåéóôéêÜ êáé ìüíï áðü óõíåñãåßá

Þ áðü óôáèìïýò óÝñâéò ðïõ Ý÷ïõí

åîïõóéïäïôçèåß áðü ôçí FLEX.

Áîßùóç åããýçóçò õößóôáôáé ìüíï óå

ðåñßðôùóç áñìüæïõóáò ÷ñÞóçò.

Áðü ôçí ðáñï÷Þ åããýçóçò áðïêëåßïíôáé

éäéáßôåñá ç öèïñÜ ëüãù ëåéôïõñãßáò, ç ìç

óùóôÞ åöáñìïãÞ, ôá ìåñéêþò Þ ðëÞñùò

áðïóõíáñìïëïãçìÝíá ìç÷áíÞìáôá

êáèþò êáé æçìéÝò áðü õðåñöüñôùóç

ôïõ ìç÷áíÞìáôïò êáé ÷ñÞóç áðü ìç

åãêåêñéìÝíá, ÷áëáóìÝíá Þ ëÜèïò

÷ñçóéìïðïéçìÝíá åðéìÝñïõò åñãáëåßá.

Åðßóçò áðïêëåßïíôáé ïé æçìéÝò, ïé ïðïßåò

ðñïêëÞèçêáí áðü ôï ìç÷Üíçìá óôï

åñãáëåßï ÷ñÞóçò Þ áíôßóôïé÷á óôï

êáôåñãáæüìåíï ôåìÜ÷éï, ç ÷ñÞóç âßáò, ïé

åðáêüëïõèåò æçìéÝò, ïé ïðïßåò ïöåßëïíôáé

óå ìç óùóôÞ Þ áíåðáñêÞ óõíôÞñçóç áðü

ðëåõñÜò ôïõ ðåëÜôç Þ ôñßôùí, ïé æçìéÝò

áðü îÝíç åðßäñáóç Þ áðü îÝíá óþìáôá,

ð. ÷. Üììï Þ ðÝôñåò, êáèþò êáé æçìéÝò

ëüãù ôçò ìç ôÞñçóçò ôùí ïäçãéþí

÷åéñéóìïý, ð. ÷. óýíäåóç óå ëáíèáóìÝíç

ôÜóç äéêôýïõ Þ óå ëÜèïò åßäïò ñåýìáôïò.

Áîéþóåéò ðáñï÷Þò åããýçóçò ãéá åñãáëåßá

÷ñÞóçò Þ áíôßóôïé÷á ìÝñç åîáñôçìÜôùí

ìðïñïýí íá ôåèïýí ìüíïí ôüôå, üôáí áõôÜ

÷ñçóéìïðïéïýíôáé ìå ìç÷áíÞìáôá, óôá

ïðïßá Ý÷åé ðñïâëåöèåß Þ åãêñéèåß ìßá

ôÝôïéá ÷ñÞóç.

Áðïêëåéóìüò åõèýíçò

Ï êáôáóêåõáóôÞò êáé ï áíôéðñüóùðüò

ôïõ äåí áíáëáìâÜíïõí êáìßá åõèýíç

ãéá æçìéÝò êáé áðþëåéåò êÝñäïõò ëüãù

äéáêïðÞò ôçò ëåéôïõñãßáò ôçò åðé÷åßñç-

óçò, ðïõ ðñïêëÞèçêáí áðü ôï ðñïúüí

Þ áðü ôç ìç äõíáôÞ ÷ñÞóç ôïõ ðñïúüíôïò.

Ï êáôáóêåõáóôÞò êáé ï áíôéðñüóùðüò

ôïõ äåí áíáëáìâÜíïõí êáìßá åõèýíç ãéá

æçìéÝò, ïé ïðïßåò ðñïêëÞèçêáí áðü ôç ìç

áñìüæïõóá ÷ñÞóç Þ óå óõíäõáóìü ìå

ðñïúüíôá Üëëùí êáôáóêåõáóôþí.

111

Spis treœci

Zastosowane symbole . . . . . . . . . . . . . . . . 112

Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

Opis urz¹dzenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

Dla własnego bezpieczeñstwa . . . . . . . . . . 114

Poziom hałasu i drgañ . . . . . . . . . . . . . . . . 115

Instrukcja obsługi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

Przegl¹d, konserwacja i pielêgnacja. . . . . . 119

Wskazówki dotycz¹ce usuwania opakowania i zu¿ytego urz¹dzenia . . . . . . . 120

Deklaracja zgodnoœci . . . . . . . . . . . . . . 120

Gwarancja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

Zastosowane symbole

OSTRZE¯ENIE!

Oznacza bezpoœrednio gro¿¹ce niebezpieczeñstwo. Nieprzestrzeganie tej wskazówki grozi œmierci¹ lub bardzo ciê¿kimi obra¿eniami.

OSTRO¯NIE!

Oznacza mo¿liwoœć wyst¹pienia niebezpiecznej sytuacji.

Nieprzestrzeganie tej wskazówki mo¿e doprowadzić do skaleczeñ lub szkód materialnych.

WSKAZÓWKA!

Oznacza wskazówki dla u¿ytkownika i wa¿ne informacje.

Symbole na urz¹dzeniu

Przed uruchomieniem urz¹dzenia przeczytać instrukcjê obsług!

Zastosować okulary ochronne!

Dane techniczne

CHE 2–26 SDS-plus

Wiertarka i młot udarowy

Moc nominalna

Prêdkoœć obrotowa biegu jałowego

Liczba uderzeñ na biegu jałowym

Maks. energia pojedynczego uderzenia

(odpowiednio „EPTAprocedure 05/2009“)

Smarowanie

Mocowanie narzêdzia

Maks. œrednica wiertła

– Beton

– Mur (koronka wiertnicza HM)

– Drewno

Ciê¿ar odpowiednio do „EPTA-procedure

01/2003“

W min -1 min -1

J mm mm mm kg

CHE 2–26

SDS-plus

800

0–1100

0–5200

2,3

Smar

SDS-plus

26

68

30

2,5

U¿ywać ochronników słuchu!

Wskazówka dotycz¹ca usuwania zu¿ytego urz¹dzenia!

(patrz strona 120)

112

CHE 2–26 SDS-plus

Opis urz¹dzenia

1

5

6

7

2

3

4

8

9

Kołpak chroni¹cy przed pyłem

Tulejka blokuj¹ca

Uchwyt dodatkowy

Œruba zaciskowa

Pokrêtło wyboru trybu pracy

Przycisk zwalniania blokady

DŸwignia wyboru kierunku obrotów

(bieg prawy/lewy)

Przeł¹cznik

Do wł¹czania i wył¹czania, jak równie¿ do rozbiegu a¿ do maksymalnej liczby obrotów/uderzeñ.

Przycisk ustalaj¹cy

10 Uchwyt

11 Elektryczny przewód zasilaj¹cy

12 Ogranicznik głêbokoœci

13 Tabliczka znamionowa *

* niewidoczna

113

Dla własnego bezpieczeñstwa

OSTRZE¯ENIE!

Przeczytać wszystkie wskazówki bezpie-

czeñstwa i pouczenia. Zaniedbania w przestrzeganiu wskazówek bezpieczeñstwa i pouczeñ mog¹ spowodować pora¿enie pr¹dem elektrycznym, po¿ar i/lub ciê¿kie zranienia. Proszê przechować wskazówki bezpieczeñstwa i pouczenia do u¿ytku w przyszłoœci.

Przed u¿yciem urz¹dzenia dokładnie przeczytać i postêpować według wskazówek podanych w:

– niniejszej instrukcji obsługi,

– „Ogólnych wskazówkach bezpieczeñstwa“ dotycz¹cych pracy narzêdziami elektrycznymi zamieszczonych w zał¹czonej broszurze (nr dokumentacji: 315.915),

– zasad i przepisów terenowych obowi¹zuj¹cych na miejscu odnoœnie bezpieczeñstwa pracy.

Niniejsze narzêdzie elektryczne jest skonstruowane i zbudowane zgodnie z najnowszym stanem techniki i uznanymi zasadami bezpieczeñstwa technicznego. Mimo to podczas u¿ywania urz¹dzenia mo¿e wyst¹pić zagro¿enie zdrowia i ¿ycia u¿ytkownika lub osób trzecich albo dojœć do uszkodzenia maszyny lub rzeczy. Urz¹dzenie stosować tylko

– zgodnie z przeznaczeniem,

– we właœciwym stanie technicznym zgodnym z zasadami bezpieczeñstwa i higieny pracy.

Usterki wpływaj¹ce niekorzystnie na stan bezpieczeñstwa nale¿y natychmiast usun¹ć.

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Wiertarka i młot udarowy CHE 2–26 SDS-plus przeznaczony jest

– do profesjonalnego zastosowania w przemyœle i rzemioœle,

– do wiercenia udarowego w murze i betonie pod zamocowania na kołki kotwice, oraz do otworów przelotowych,

CHE 2–26 SDS-plus

– do zwykłego kucia bruzd i celem usuwania tynku i kafli,

– do u¿ywania z odpowiednimi narzêdziami, które zalecane s¹ przez producenta do zastosowania z tym urz¹dzeniem.

Wskazówki bezpieczeñstwa przy pracy młotem

U¿ywać ochronników słuchu.

Hałas mo¿e spowodować uszkodzenie słuchu.

 Stosować uchwyty dodatkowe, które

nale¿¹ do zakresu dostawy urz¹dzenia.

Utrata kontroli mo¿e doprowadzić do zranienia u¿ytkownika.

 Urz¹dzenie chwytać tylko za izolowane powierzchnie przeznaczone do tego celu, je¿eli podczas pracy zachodzi niebezpieczeñstwo zetkniêcia narzêdzia z ukrytym przewodem elektrycznym lub

przewodem zasilaj¹cym urz¹dzenie.

Kontakt z przewodem elektrycznym, który znajduje siê pod napiêciem, mo¿e spowodować, ¿e metalowe elementy urz¹dzenia znajd¹ siê tak¿e pod napiêciem, a przez to doprowadzić do pora¿enia pr¹dem elektrycznym.

 Proszê zastosować odpowiednie urz¹dzenia wykrywaj¹ce, aby odnaleŸć przewody zasilaj¹ce albo zasiêgn¹ć informacji w terenowych zakładach zaopatruj¹cych w wodê gaz i energiê

elektryczn¹. Kontakt urz¹dzenia z przewodami elektrycznymi mo¿e spowodować wybuch po¿aru lub pora¿enie pr¹dem elektrycznym. Uszkodzenie przewodu gazowego mo¿e spowodować wybuch.

Przebicie przewodu wody narzêdziem spowoduje szkody materialne i mo¿e spowodować pora¿enie pr¹dem elektrycznym.

 Urz¹dzenie elektryczne trzymać podczas pracy mocno obiema rêkoma i zapewnić

pewn¹, stabiln¹ postawê.

Urz¹dzenie elektryczne prowadzi siê bezpieczniej trzymaj¹c je obiema rêkoma.

114

CHE 2–26 SDS-plus

 Proszê zabezpieczyć materiał

przeznaczony do obróbki. Materiał przeznaczony do obróbki zamocowany w imadle trzymany jest bezpieczniej, ni¿ w rêce u¿ytkownika urz¹dzenia.

 Nie wolno u¿ywać urz¹dzenia elektrycznego z uszkodzonym przewodem zasilaj¹cym. Nie wolno dotykać uszkodzonego przewodu zasilaj¹cego; proszê natychmiast wyj¹ć wtyczkê z gniazdka sieciowego, je¿eli przewód elektryczny

zostanie uszkodzony podczas pracy.

Uszkodzony przewód zasilaj¹cy zwiêksza ryzyko pora¿enia pr¹dem.

Specjalne wskazówki bezpieczeñstwa

 Nie obrabiać ¿adnych materiałów, przy obróbce których wydzialaj¹ siê substancje szkodliwe dla zdrowia (np. azbest).

Zastosować odpowiednie œrodki zapobiegawcze i ochronne, w przypadku gdy wystêpuje mo¿liwoœć powstania pyłów szkodliwych dla zdrowia pyłów palnych lub wybuchowych. Stosować przeciwpyłow¹ maskê ochronn¹. Je¿eli to mo¿liwe, nale¿y zastosować odkurzacz przemysłowy.

 Do oznaczenia narzêdzia elektrycznego zastosować tylko tabliczki samoprzylepne.

Nie wolno wiercić ¿adnych otworów w obudowie urz¹dzenia.

 Napiêcie i czêstotliwoœć sieci elektrycznej musz¹ być zgodne z wartoœciami podanymi na tabliczce znamionowej urz¹dzenia.

Poziom hałasu i drgañ

Wartoœci poziomu hałasu i drgañ okreœlone zostały zgodnie z norm¹ EN 60745.

Poziom hałasu wywołanego przez urz¹dzenie zmierzony na stanowisku pracy (A) wynosi w normalnym przypadku:

– Poziom ciœnienia akustycznego: 89 dB(A);

– Poziom hałasu podczas pracy: 100 dB(A);

– Dokładnoœć: K = 3 dB.

Całkowita wartoœć drgañ:

– przy wierceniu udarowym:

– Wartoœć emisji:

– Dokładnoœć:

– przy kuciu:

– Wartoœć emisji:

– Dokładnoœć: a h

= 7,85 m/s

K = 1,5 m/s

2

2 a h

= 7,75 m/s

2

K = 1,5 m/s

2

UWAGA!

Podane wartoœci pomiarowe odnosz¹ siê do nowych urz¹dzeñ. W codziennym u¿ytkowaniu wartoœci poziomu hałasu i drgañ zmieniaj¹ siê.

WSKAZÓWKI!

Wartoœć poziomu drgañ podana w niniejszej instrukcji zmierzona jest zgodnie z metod¹ pomiarow¹ podan¹ norm¹ EN 60745 i mo¿e być u¿yta do wzajemnego porównania narzêdzi elektrycznych. Nadaje siê ona równie¿ do prowizorycznego okreœlenia obci¹¿enia drganiami.

Podana wartoœć poziomu drgañ odnosi siê do podstawowego zastosowania narzêdzia elektrycznego. Jednak w przypadku u¿ycia urz¹dzenia do innego zastosowania, z innym wyposa¿eniem albo w przypadku zaniedbañ w przegl¹dach i konserwacji, rzeczywisty poziom drgañ mo¿e odbiegać od podanych wartoœci.

Mo¿e to znacznie zwiêkszyć obci¹¿enie drganiami w całkowitym czasie pracy.

W celu dokładnej oceny obci¹¿enia drganiami nale¿y uwzglêdnić odcinki czasu, w których urz¹dzenie jest wył¹czone albo wł¹czone, ale nie pracuje. Mo¿e to znacznie zredukować obci¹¿enie drganiami w całkowitym czasie pracy.

Proszê wprowadzić dodatkowe œrodki bezpieczeñstwa w celu ochrony u¿ytkownika urz¹dzenia przed oddziaływaniem drgañ, jak na przykład: przegl¹d i konserwacja narzêdzi elektrycznych i wyposa¿enia, zastosowanie

œrodków zapewniaj¹cych utrzymanie dłoni w cieple, odpowiednia organizacja procesów roboczych

OSTRO¯NIE!

Przy ciœnieniu akustycznym powy¿ej 85 dB(A) nale¿y stosować ochronniki słuchu.

(A) = na stanowisku pracy

115

Instrukcja obsługi

Przed pierwszym uruchomieniem

Rozpakować narzêdzie elektryczne i wyposa¿enie, sprawdzić kompletnoœć zakresu dostawy i czy nie nast¹piły uszkodzenia podczas transportu.

Przestawianie uchwytu dodatkowego

OSTRZE¯ENIE!

Przed przyst¹pieniem do jakichkolwiek prac przy urz¹dzeniu elektrycznym, nale¿y najpierw wyj¹ć wtyczkê z gniazdka sieciowego.

OSTRO¯NIE!

Narzêdzie elektryczne u¿ywać tylko z zamontowanym uchwytem dodatkowym.

Uchwyt dodatkowy mo¿na przekrêcić do ka¿dej dowolnej pozycji, co zapewnia bezpieczn¹ i niemêcz¹c¹ pracê.

 Œrubê blokuj¹c¹ na uchwycie dodatkowym poluzować poprzez obrót w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

CHE 2–26 SDS-plus

Monta¿ ogranicznika głêbokoœci

OSTRZE¯ENIE!

Przed przyst¹pieniem do jakichkolwiek prac przy urz¹dzeniu elektrycznym, nale¿y najpierw wyj¹ć wtyczkê z gniazdka sieciowego.

 Poluzować œrubê blokuj¹c¹ na uchwycie dodatkowym.

 Wsun¹ć ogranicznik głêbokoœci.

 Ogranicznik głêbokoœci nastawić na odpowiedni¹ głêbokoœć wiercenia.

 Œrubê zaciskow¹ ponownie dokrêcić.

Wkładanie narzêdzi roboczych

OSTRZE¯ENIE!

Przed przyst¹pieniem do jakichkolwiek prac przy urz¹dzeniu elektrycznym, nale¿y najpierw wyj¹ć wtyczkê z gniazdka sieciowego.

OSTRO¯NIE!

U¿yte narzêdzia mog¹ być bardzo gor¹ce.

U¿ywać rêkawic ochronnych!

 Uchwyt dodatkowy przekrêcić do ¿¹danej pozycji.

 Ponownie zamocować uchwyt dodatkowy poprzez obrót œruby blokuj¹cej w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

 Wyczyœcić chwyt u¿ytego narzêdzia i lekko posmarować.

 Sprawdzić kołpak chroni¹cy przed pyłem.

– Wyczyœcić zabrudzony kołpak ochronny.

– Uszkodzony kołpak ochronny wymienić na nowy.

116

CHE 2–26 SDS-plus

 Wło¿yć narzêdzie i przekrêcić a¿ do zatrzasku.

 Sprawdzić zatrzask poprzez poci¹gniêcie za narzêdzie.

Wyjmowanie narzêdzi

OSTRZE¯ENIE!

Przed przyst¹pieniem do jakichkolwiek prac przy urz¹dzeniu elektrycznym, nale¿y najpierw wyj¹ć wtyczkê z gniazdka sieciowego.

OSTRO¯NIE!

U¿yte narzêdzia mog¹ być bardzo gor¹ce.

U¿ywać rêkawic ochronnych!

 Pokrêtło nastawić na ¿¹dany tryb pracy:

Wiercenie

Wiercenie udarowe

Nastawianie pozycji dłuta

(patrz ni¿ej)

Kucie dłutem

WSKAZÓWKI!

– W pozycji (wiercenie), (wiercenie udarowe) i (kucie) przycisk zwalniania blokady musi widocznie blokować

(wyskoczyć).

– W pozycji (nastawianie pozycji dłuta) nie wolno wł¹czać urz¹dzenia.

Nastawianie pozycji dłuta

Dłuto mo¿na nastawić w 9 pozycjach

(ka¿dorazowo przekrêcić o 40°).

 Nacisn¹ć przycisk zwalniania blokady i nastawić pokrêtło trybu pracy na symbol

(1.).

 Tulejkê blokuj¹c¹ poci¹gn¹ć do tyłu (1.).

 Wyj¹ć narzêdzie (2.).

Nastawianie trybu pracy

OSTRO¯NIE!

Tryb pracy zmieniać tylko przy wył¹czonym i całkowicie nieruchomym urz¹dzeniu.

 Przekrêcać dłuto a¿ dłuto ustawi siê pod odpowiednim k¹tem (2.).

 Nacisn¹ć przycisk zwalniania blokady i nastawić pokrêtło trybu pracy na symbol .

Zwracać uwagê na blokadê!

 Nacisn¹ć przycisk zwalniania blokady.

117

Nastawianie kierunku obrotów

OSTRO¯NIE!

Tryb pracy zmieniać tylko przy wył¹czonym i całkowicie nieruchomym urz¹dzeniu.

CHE 2–26 SDS-plus

Z zatrzaskiem:

OSTRO¯NIE!

Po przerwie w dopływie pr¹du elektrycznego, wł¹czone urz¹dzenie na zaczyna ponownie działać. Natychmiast wył¹czyć urz¹dzenie!

 Regulator kierunku obrotów ustawić w ¿¹danej pozycji:

– W lewo: w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara

– W prawo:w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara

Wł¹czanie narzêdzia elektrycznego

Bez zatrzasku:

 Nacisn¹ć przeł¹cznik i przytrzymać (1.).

 Nacisn¹ć przycisk ustalaj¹cy, aby zablokować przeł¹cznik (2.).

Wył¹czyć urz¹dzenie:

 Przeł¹cznik nacisn¹ć i przytrzymać.

Przeł¹cznik urz¹dzenia elektrycznego umo¿liwia powolne zwiêkszanie liczby obrotów, wzglêdnie uderzeñ, a¿ do wartoœci maksymalnej.

Wył¹czyć urz¹dzenie:

 Zwolnić przeł¹cznik.

 Nacisn¹ć przycisk przeł¹cznika i zwolnić.

Wskazówki dla u¿ytkownika

Wiercenie/wiercenie udarowe

1. Pokrêtło nastawiania trybu pracy nastawić na symbol (wiercenie), wzglêdnie

(wiercenie udarowe). Zwracać uwagê na blokadê!

2. Wło¿yć wiertło.

3. Uchwyt dodatkowy ustawić w ¿¹danej pozycji.

118

CHE 2–26 SDS-plus

4. Wtyczkê wło¿yć do gniazdka sieciowego.

5. Urz¹dzenie elektryczne chwycić obiema rêkoma i ustawić siê w pozycji pracy.

6. Dostawić wiertło i wł¹czyć urz¹dzenie elektryczne.

7. Urz¹dzenie dociskać z wyczuciem.

Zbyt silny docisk nie skróci czasu wiercenia, lecz okres u¿ytkowania wiertła!

8. Po zakoñczeniu wiercenia wył¹czyć urz¹dzenie.

9. Wyj¹ć wtyczkê z gniazdka sieciowego.

Kucie dłutem

1. Wło¿yć dłuto.

2. Pokrêtło trybu pracy nastawić na symbol .

3. Przekrêcić dłuto do ¿¹danej pozycji.

4. Pokrêtło trybu pracy nastawić na symbol .

Zwracać uwagê na blokadê!

5. Uchwyt dodatkowy ustawić w ¿¹danej pozycji.

6. Wtyczkê wło¿yć do gniazdka sieciowego.

7. Urz¹dzenie elektryczne chwycić obiema rêkoma i ustawić siê w pozycji pracy.

8. Wł¹czyć urz¹dzenie elektryczne.

9. Przy kuciu młotem dociskać urz¹dzenie z wyczuciem aby nie skakało.

10. Po zakoñczeniu pracy wył¹czyć urz¹dzenie.

11. Wyj¹ć wtyczkê z gniazdka sieciowego.

Wskazówki dodatkowe

– Zastosowanie „ostrych“ narzêdzi zwiêksza wydajnoœć i przedłu¿a ¿ywotnoœć urz¹dzenia elektrycznego.

– Urz¹dzenie elektryczne wyczyœcić po pracy i przechowywać w walizce transportowej w suchym miejscu.

Przegl¹d, konserwacja i pielêgnacja

OSTRZE¯ENIE!

Przed przyst¹pieniem do jakichkolwiek prac przy urz¹dzeniu elektrycznym, nale¿y najpierw wyj¹ć wtyczkê z gniazdka sieciowego.

Czyszczenie

Urz¹dzenie i otwory wentylacyjne nale¿y regularnie czyœcić. Czêstoœć czyszczenia zale¿na jest od rodzaju obrabianego materiału i długoœci czasu obrabiania.

Wnêtrze obudowy i silnik nale¿y regularnie przedmuchiwać suchym, sprê¿onym powietrzem.

Szczotki wêglowe

Narzêdzie elektryczne wyposa¿one jest w wył¹czaj¹ce szczotki wêglowe.

Po osi¹gniêciu granicy zu¿ycia szczotek wêglowych nastêpuje automatyczne wył¹czenie urz¹dzenia elektrycznego.

WSKAZÓWKA!

Zu¿yte szczotki wêglowe wymienić na nowe, oryginalne szczotki dopuszczone przez producenta urz¹dzenia. W przypadku zastosowania obcych fabrykatów wygasaj¹ prawa do roszczeñ z tytułu gwarancji udzielonej przez producenta.

Poprzez tylne otwory wentylacyjne mo¿e być widoczny płomieñ powstaj¹cy na szczotkach wêglowych podczas pracy urz¹dzenia.

W przypadku zapalenia siê szczotek wêglowych nale¿y natychmiast wył¹czyć urz¹dzenie elektryczne. Urz¹dzenie elektryczne przekazać do warsztatu specjalistycznego, który posiada autoryzacjê producenta.

Przekładnia

WSKAZÓWKA!

Œrub znajduj¹cych siê na korpusie urz¹dzenia nie wolno odkrêcać w okresie gwarancji.

W przypadku nieprzestrzegania tego zalecenia wygasaj¹ prawa do roszczeñ z tytułu gwarancji udzielonej przez producenta.

Urz¹dzenie elektryczne wyposa¿one jest w smarowanie smarem. Wymianê/napełnianie smaru zlecić do wykonania w serwisowym warsztacie specjalistycznym autoryzowanym przez producenta.

119

Naprawy

Naprawy urz¹dzenia zlecać do wykonania wył¹cznie w punkcie serwisowym autoryzowanym przez producenta.

Je¿eli przewód zasilaj¹cy narzêdzia elektrycznego jest uszkodzony, musi być wymieniony na specjalnie przystosowany przewód zasilaj¹cy

(sposób wymiany – X, tzn. wymiany mo¿e dokonać u¿ytkownik). Ten specjalnie przystosowany przewód zasilaj¹cy mo¿na nabyć za poœrednictwem serwisu firmy FLEX.

Czêœci zamienne i wyposa¿enie dodatkowe

Wyposa¿enie dodatkowe, a szczególnie narzêdzia, które dopuszczone s¹ do zastosowania z tym urz¹dzeniem, mo¿na znaleŸć w katalogach producenta.

Rysunek wybuchowy i listê czêœci zamiennych mo¿na znaleŸć na naszej stronie internetowej: www.flex-tools.com

Wskazówki dotycz¹ce usuwania opakowania i zu¿ytego urz¹dzenia

OSTRZE¯ENIE!

Wysłu¿one urz¹dzenia uczynić niezdatnymi do u¿ycia poprzez usuniêcie elektrycznego przewodu zasilaj¹cego.

Tylko dla krajów EU.

Proszê nie wyrzucać narzêdzi elektrycznych do domowych œmieci!

Zgodnie z dyrektyw¹ Unii Europejskiej 2002/

96/EG o odpadach elektrycznych i elektronicznych oraz jej przejêciem do prawa narodowego istnieje obowi¹zek zbierania narzêdzi elektrycznych celem odzyskania surowców wtórnych i utylizacji.

WSKAZÓWKA!

Aktualne informacje o sposobie usuniêcia zu¿ytego urz¹dzenia mo¿na uzyskać w punkcie zakupu.

CHE 2–26 SDS-plus

Deklaracja zgodnoœci

Oœwiadczamy na własn¹ odpowiedzialnoœć,

¿e produkt odpowiada ni¿ej wymienionym normom i dokumentom normatywnym:

EN 60745 zgodnie z wymaganiami okreœlonymi wytycznymi 2004/108/EG,

2006/42/EG, 2011/65/EG.

Odpowiedzialny za dokumentacjê techniczn¹:

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D

Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Eckhard Rühle Oliver Schneider

Manager Research &

Development (R & D)

Manager Quality

Department (QD)

12.01.2010

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Gwarancja

Przy zakupie nowego urz¹dzenia, firma FLEX udziela 2 lata gwarancji producenta, poczynaj¹c od daty nabycia przez u¿ytkownika.

Gwarancj¹ objête s¹ tylko wady urz¹dzenia wynikaj¹ce z błêdów materiałowych i/lub produkcyjnych, oraz niespełnienia zapewnionych właœciwoœci. W przypadku wyst¹pienia roszczenia gwarancyjnego, nale¿y doł¹czyć oryginalny dowód sprzeda¿y z dat¹ zakupu. Naprawy mo¿e dokonać wył¹cznie warsztat lub serwis posiadaj¹cy autoryzacjê firmy FLEX.

Prawo do roszczeñ gwarancyjnych przysługuje tylko przy u¿ywaniu urz¹dzenia zgodnie z jego przeznaczeniem.

120

CHE 2–26 SDS-plus

Gwarancja nie obejmuje w szczególnoœci zu¿ycia wynikaj¹cego z eksploatacji, usterek spowodowanych niewłaœciw¹ obsług¹ i u¿ytkowaniem, czêœciowo lub całkowicie zdemontowanych urz¹dzeñ, jak równie¿ szkód spowodowanych przeci¹¿eniem urz¹dzenia, u¿yciem niedopuszczonych, uszkodzonych, lub niewłaœciwie zastosowanych narzêdzi, szkód spowodowanych przez maszynê na narzêdziach lub materiale obrabianym, szkód spowodowanych przez u¿ycie siły, oraz nastêpstw niewłaœciwych lub niewystarczaj¹cych przegl¹dów i konserwacji wykonywanych przez u¿ytkownika lub osoby trzecie, uszkodzeñ spowodowanych działaniami zewnêtrznymi lub ciałami obcymi, jak np. piasek, kamienie, jak równie¿ szkód spowodowanych nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji obsługi, jak np. podł¹czenie do Ÿródła pr¹du o niewłaœciwym napiêciu lub rodzaju pr¹du.

Narzêdzia i wyposa¿enie dodatkowe objête s¹ gwarancj¹ tylko wtedy, je¿eli zastosowane zostały z urz¹dzeniem, dla którego takie u¿ycie jest przewidziane lub dopuszczone.

Wył¹czenie z odpowiedzialnoœci

Producent nie odpowiada za szkody i stracone zyski spowodowane przerw¹ w działalnoœci gospodarczej zakładu, której przyczyn¹ był nasz wyrób lub brak mo¿liwoœci jego zastosowania.

Producent i jego przedstawiciel nie odpowiadaj¹ za szkody spowodowane niewłaœciwym u¿ywaniem urz¹dzenia lub powstałe przy u¿ywaniu urz¹dzenia w powi¹zaniu z wyrobami innych producentów.

121

Tartalom

Használt szimbólumok . . . . . . . . . . . . . . . . 122

Mûszaki adatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

Az elsõ pillantásra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

Az Ön biztonsága érdekében . . . . . . . . . . . 124

Zaj és vibráció . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

Használati útmutató . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

Karbantartás és ápolás . . . . . . . . . . . . . . . 129

Ártalmatlanítási tudnivalók. . . . . . . . . . . . . . 129

-

Megfelelõség . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

Garancia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

Használt szimbólumok

FIGYELMEZTETÉS!

Közvetlenül fenyegetõ veszélyt jelent.

Az itteni megjegyzések figyelmen kívül hagyása halálos vagy súlyos sérüléseket okozhat.

VIGYÁZAT!

Veszélyes helyzetekre hívja fel a figyelmet.

Az itteni megjegyzések figyelmen kívül hagyása súlyos sérüléseket vagy anyagi károkat okozhat.

MEGJEGYZÉS!

Használati tippeket ad, és fontos tudnivalókra hívja fel a figyelmet.

Szimbólumok a készüléken

Üzemhelyezés elõtt olvassa el a kezelési útmutatót!

Hordjon védõszemüveget!

CHE 2–26 SDS-plus

Mûszaki adatok

Fúró- és vésõkalapács

Névleges felvett teljesítmény

W

Üresjárati fordulatszám min -1

Ütésszám üresjáratban min -1

Max. egyedi ütési energia (a „EPTA-procedure

05/2009” (2009/05

EPTA-eljárás) szerint)

J

Kenés

Szerszámbefogó

Max. fúrási átmérõ

– beton

– falazat (keményfém fúrókorona)

– fa

Súly az „EPTAprocedure 01/2003”

(2003/01 EPTA-eljárás) szerint mm mm mm kg

CHE 2–26

SDS-plus

800

0–1100

0–5200

2,3 zsír

SDS-plus

26

68

30

2,5

Viseljen fülvédõt!

Tudnivalók az elhasznált készülék

ártalmatlanításáról!

(lásd a 129 oldalt)

122

CHE 2–26 SDS-plus

Az elsõ pillantásra

1

5

6

7

2

3

4

8

9

Porvédõ kupak

Reteszelõhüvely

Kiegészítõ fogantyú

Szorítócsavar

Forgatógomb az üzemmódhoz

Kioldó gomb

Forgásirány-választó kar

(jobbra-/balra forgás)

Kapcsoló

Ki- és bekapcsoláshoz, valamint a maximális fordulat-/ütésszámig történõ felgyorsításhoz.

Rögzítõ gomb

10 Kézi fogantyú

11 Hálózati kábel

12 Mélységütközõ

13 Típustábla *

* nem látható

123

Az Ön biztonsága érdekében

FIGYELMEZTETÉS!

Olvasson el minden biztonsági útmutatást

és utasítást. A biztonsági útmutatások és utasítások betartásánál elkövetett mulasztásoknak elektromos áramütés, tûz és/vagy súlyos sérülések lehetnek a következményei.

Minden biztonsági útmutatást és utasítást

õrizzen meg a jövõbeli felhasználás céljából.

Az elektromos szerszám használata elõtt el kell olvasni és ezután szabad használni:

– ezt a kezelési útmutatót,

– az elektromos szerszámok kezelésére vonatkozó „Általános biztonsági tudnivalók” részt a mellékelt füzetben

(iratszám: 315.915),

– a használat helyén a balesetvédelemre vonatkozó szabályokat és elõírásokat

Ezt az elektromos szerszámot a technika mai szintjének és az elismert biztonságtechnikai szabályoknak megfelelõen gyártották. Ennek ellenére a használata során a használója vagy más személyek testét és életét fenyegetõ, illetve a gépet és más anyagi javakat károsító veszélyek léphetnek fel. Az elektromos szerszámot csak a következõkre lehet használni

– rendeltetés szerinti célokra,

– kifogástalan állapotban.

A biztonságát csökkentõ zavarokat azonnal el kell hárítani.

Rendeltetésszerû használat

A CHE 2–26 SDS-plus fúró- és vésõkalapács a következõ rendeltetési célokra készült:

– iparszerû felhasználás az iparban és a kézmûiparban,

– ütvefúrás falazatban és betonban tiplis-

és horgonyos rögzítéshez és átmenõ furatokhoz,

– egyszerû vésési munkálatok vakolat és csempe eltávolítására,

– arra alkalmas és a gyártó által a jelen készülékhez ajánlott szerszámmal történõ használat.

124

CHE 2–26 SDS-plus

Kalapácsokra vonatkozó biztonsági

útmutatások

Viseljen fülvédõt! A zaj hatása hallásvesztést okozhat.

 Használja a készülékhez mellékelt

kiegészítõ fogantyúkat. A készülék feletti kontroll elveszítése sérülésekhez vezethet.

 A készüléket csak a szigetelt markolatnál fogva tartsa, ha olyan munkát végez, melyeknél a betétszerszám rejtett

áramvezetékeket érhet, vagy a saját

hálózati kábelt érintheti. Feszültségvezetõ vezetékkel történõ érintkezés a készülék fém részeit is feszültség alá helyezheti, és elektromos áramütést okozhat.

 Használjon megfelelõ keresõkészülékeket a rejtett tápvezetékek felkutatására, vagy hívja segítségül a helyi

szolgáltató vállalatokat. Az érintkezés az elektromos vezetékekkel tüzet és áramütést okozhat. Gázvezeték sérülése robbanást idézhet elõ. Vízvezetékbe történõ behatolás anyagi károkat vagy elektromos áramütést okozhat.

 Munkavégzéskor tartsa erõsen két kézzel a szerszámot, és gondoskodjon

biztos állásról. Az elektromos szerszám két kézzel biztosabban kezelhetõ.

Biztosítsa a munkadarabot. A befogó szerkezettel rögzített munkadarab biztosabban tartható, mint az Ön kezével.

 Ne használja az elektromos szerszámot sérült kábellel. Ne érjen a sérült kábelhez,

és húzza ki a hálózati csatlakozódugaszt,

ha a kábel munka közben megsérül.

A sérült kábel megnöveli az elektromos

áramütés kockázatát.

CHE 2–26 SDS-plus

Speciális biztonsági útmutatások

 Tilos az olyan anyagok megmunkálása, amelyeknél egészséget károsító anyagok szabadulnak fel (pl. azbeszt).

Védõintézkedéseket kell tenni, ha egészségre

ártalmas, éghetõ vagy robbanásveszélyes porok keletkezhetnek. Viseljen porvédõ maszkot. Ha van, porelszívó berendezéseket kell használni.

 Az elektromos szerszám jelöléséhez csak ragasztható címkéket szabad használni.

Ne fúrjon lyukakat az elektromos szerszám házába!

 A hálózati feszültségnek és a típustáblán megadott feszültségnek meg kell egyeznie.

Zaj és vibráció

Ha az elektromos szerszámot azonban más alkalmazásokhoz, eltérõ használt szerszámokkal vagy nem elegendõ karbantartással használják, a rezgésszint értéke eltérõ lehet. Ez jelentõsen megnövelheti a rezgésterhelést a munkavégzés teljes idõtartama alatt.

A rezgésterhelés pontos megbecsüléséhez- azokat az idõket is figyelembe kell venni, melyekben a készülék lekapcsolódik, vagy ugyan mûködik, azonban ténylegesen nincs használatban. Ez jelentõsen csökkentheti a rezgésterhelést a munkavégzés teljes idõtartama alatt.

Határozzon meg további biztonsági intézkedéseket a kezelõ védelmére a rezgések hatása ellen, például: az elektromos és a használt szerszámok karbantartásával, a kezek melegen tartásával, a munkafolyamatok megszervezésével.

VIGYÁZAT!

85 dB(A) hangnyomás fölött hallásvédõt kell hordani.

A zaj- és rezgésértékeket az EN 60745-nek megfelelõen állapították meg.

A készülék A értékelésû zajszintjének nagysága tipikusan:

– Hangnyomásszint: 89

– Hangteljesítményszint: 100

– Bizonytalanság: K = 3 dB.

Rezgési összérték:

– ütvefúrásnál:

– Emissziós érték:

– Bizonytalanság: a h

= 7,85 m/s

2

K = 1,5 m/s

2

Az elektromos szerszámot és a tartozékokat ki kell csomagolni, és ellenõrizni kell a szállítmány teljességét és a szállítási sérüléseket.

FIGYELMEZTETÉS!

– vésésnél:

– Emissziós érték:

– Bizonytalanság: a h

= 7,75 m/s

2

K = 1,5 m/s

2

Az elektromos szerszámon történõ minden munkavégzés elõtt ki kell húzni a hálózati csatlakozót.

FIGYELEM!

A megadott mérési értékek új készülékekre vonatkoznak. A napi felhasználás során változnak a zaj- és rezgésértékek.

MEGJEGYZÉSEK!

A jelen utasításokban megadott rezgésszint értéke az EN 60745-ben szabályozott mérési eljárásnak megfelelõen került lemérésre, és használható elektromos szerszámokkal történõ

összehasonlításhoz. Az érték alkalmas a rezgésterhelés elõzetes megbecsülésére is.

A megadott rezgésszint-érték az elektromos szerszám legfõbb alkalmazásait reprezentálja.

Használati útmutató

Üzembe helyezés elõtt

A kiegészítõ fogantyú állítása

VIGYÁZAT!

Az elektromos szerszámot csak felszerelt kiegészítõ fogantyúval szabad használni.

A kiegészítõ fogantyú a biztonságos és fáradságmentes munkavégzés garantálásához bármely tetszõleges pozícióba elfordítható.

125

 Lazítsa meg a szorítócsavart a kiegészítõ fogantyún az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva.

CHE 2–26 SDS-plus

A szerszámok behelyezése

FIGYELMEZTETÉS!

Az elektromos szerszámon történõ minden munkavégzés elõtt ki kell húzni a hálózati csatlakozót.

VIGYÁZAT!

A használt betétszerszámok felforrósodhatnak. Viseljen védõkesztyût!

 Fordítsa a kiegészítõ fogantyút a kívánt pozícióba.

 Rögzítse ismét a kiegészítõ fogantyút a szorítócsavar óramutató járásával megegyezõ irányba forgatásával.

A mélységütközõ felszerelése

FIGYELMEZTETÉS!

Az elektromos szerszámon történõ minden munkavégzés elõtt ki kell húzni a hálózati csatlakozót.

 Tisztítsa meg, és enyhén zsírozza be a betétszerszám nyelét.

 Ellenõrizze a porvédõ kupakot.

– Tisztítsa meg a koszos kupakot.

– Cserélje ki a hibás porvédõ kupakot.

 Helyezze be a betétszerszámot, és forgassa addig, amíg reteszelõdik.

 Ellenõrizze a reteszelõdést a betétszerszám meghúzásával.

A szerszámok kivétele

FIGYELMEZTETÉS!

Az elektromos szerszámon történõ minden munkavégzés elõtt ki kell húzni a hálózati csatlakozót.

VIGYÁZAT!

A használt betétszerszámok felforrósodhatnak. Viseljen védõkesztyût!

 Lazítsa meg a szorítócsavart a kiegészítõ fogantyúnál.

 Tolja be a mélységütközõt.

 Állítsa be a mélységütközõt a szükséges fúrási mélységre.

 Húzza szorosra a szorító csavart.

 Húzza hátra a reteszelõhüvelyt (1.).

 Vegye ki a betétszerszámot (2.).

126

CHE 2–26 SDS-plus

Az üzemmód beállítása

VIGYÁZAT!

Az üzemmódot csak az elektromos szerszám nyugalmi helyzetében szabad megváltoztatni.

A vésõpozíció beállítása

A vésõt 9 pozícióba (egyenként 40°-kal eltolva) lehet állítani.

 Nyomja meg a kioldó gombot, és állítsa az üzemmódválasztó forgatógombot

 Nyomja meg a kioldó gombot.

 Állítsa a forgatógombot a kívánt üzemmódra: fúrás

ütvefúrás a vésõpozíció beállítása (lásd lent) vésés

ÚTMUTATÁSOK!

– A (fúrás), (ütvefúrás) és (vésés) pozíciókban a kioldó gombnak láthatóan rögzülnie kell (ki kell ugornia).

– A (a vésõpozíció beállítása) pozícióban ne kapcsolja be az elektromos szerszámot.

 Forgassa a vésõt addig, amíg a vésõ a kívánt szögben nem áll (2.).

 Nyomja meg a kioldó gombot, és állítsa az üzemmódválasztó forgatógombot a szimbólumra . Ügyeljen a reteszelésre!

A forgásirány beállítása

VIGYÁZAT!

Az üzemmódot csak az elektromos szerszám nyugalmi helyzetében szabad megváltoztatni.

 Állítsa a forgásirány-váltókapcsolót a szükséges pozícióba:

– Bal: az óramutató járásával ellentétes irányba

– Jobb: az óramutató járásával megegyezõ irányba

127

Az elektromos szerszám bekapcsolása

Rögzítés nélkül:

Kapcsolja ki a gépet:

CHE 2–26 SDS-plus

 A kapcsolót megnyomni és nyomva tartani.

Az elektromos szerszám kapcsolója lehetõvé teszi a fordulat-, ill. ütésszám lassú növelését a maximális értékig.

Kapcsolja ki a gépet:

 Engedje el a kapcsolót.

Rögzítéssel:

VIGYÁZAT!

Áramkimaradás után a bekapcsolt elektromos szerszám újra elindul. Az elektromos szerszámot azonnal ki kell kapcsolni!

 Nyomja le a kapcsolót, és tartsa nyomva (1.).

 A kapcsoló rögzítéséhez nyomja le a rögzítõ gombot (2.).

 Nyomja le és engedje el a kapcsolót.

Munkákra vonatkozó megjegyzések

Fúrás/Ütvefúrás

1. Állítsa az üzemmód forgatógombját a (fúrás), ill. (ütvefúrás) szimbólumra. Ügyeljen a reteszelésre!

2. Helyezze be a fúrót.

3. Állítsa a kiegészítõ fogantyút a kívánt pozícióba.

4. Dugja be a hálózati dugót.

5. Fogja meg az elektromos szerszámot mindkét kézzel, és vegye fel a munkapozíciót.

6. Helyezze rá a fúrót, és kapcsolja be az elektromos szerszámot.

7. Tolja elõre érzéssel az elektromos szerszámot.

A túl erõteljes rányomás nem csökkenti le a fúrási idõt, a fúró élettartamát azonban igen!

8. A fúrás befejezése után kapcsolja ki a készüléket.

9. Húzza ki a hálózati dugaszt.

Vésés

1. Helyezze be a vésõt.

2. Állítsa az üzemmód forgatógombját a szimbólumra.

3. Forgassa a vésõt a kívánt pozícióba.

4. Állítsa az üzemmód forgatógombját a szimbólumra. Ügyeljen a reteszelésre!

5. Állítsa a kiegészítõ fogantyút a kívánt pozícióba.

6. Dugja be a hálózati dugót.

128

CHE 2–26 SDS-plus

7. Fogja meg az elektromos szerszámot mindkét kézzel, és vegye fel a munkapozíciót.

8. Kapcsolja be az elektromos szerszámot.

9. Véséskor érzéssel tolja elõre az elektromos szerszámot úgy, hogy az ne ugráljon.

10. A munkavégzés befejezése után kapcsolja ki a készüléket.

11. Húzza ki a hálózati dugaszt.

Egyéb útmutatások

– „Éles” betétszerszámok alkalmazása növeli a munkateljesítményt és az elektromos szerszám élettartamát.

– Az elektromos szerszámot a munka után meg kell tisztítani, és száraz helyen kell tárolni.

Karbantartás és ápolás

FIGYELMEZTETÉS!

Az elektromos szerszámon történõ minden munkavégzés elõtt ki kell húzni a hálózati csatlakozót.

Tisztítás

Rendszeres idõközönként tisztítsa meg a készüléket és a szellõzõ réseket. A gyakoriság a megmunkálandó anyagtól és a használat idõtartamától függ.

A ház belsõ terét és a motort száraz sûrített levegõvel rendszeresen át kell fújni.

Szénkefék

Az elektromos szerszám lekapcsoló szénkefékkel rendelkezik.

Amikor a kikapcsoló szénkefék elérik a kopáshatárukat, az elektromos szerszám automatikusan kikapcsol.

MEGJEGYZÉS!

Cseréhez csak a gyártómû eredeti alkatrészeit használja. Idegen gyártmányok használata esetén megszûnnek a gyártó cég garanciális kötelezettségei.

A hátsó szellõzõ nyílásokon keresztül használat közben megfigyelhetõ a széntûz. A szénkefék erõs égése esetén azonnal ki kell kapcsolni az elektromos szerszámot. Adja át az elektromos szerszámot egy a gyártó által felhatalmazott

ügyfélszolgálati mûhelynek.

Hajtómû

MEGJEGYZÉS!

A hajtásfejen lévõ csavarokat a garancia idõtartama alatt ne csavarja ki. Ennek figyelmen kívül hagyása esetén megszûnnek a gyártó cég garanciális kötelezettségei.

Az elektromos szerszám zsírkenésû.

A zsírcserét/zsírral történõ feltöltést a gyártó által feljogosított ügyfélszolgálati szervizmûhellyel kell elvégeztetni.

Javítások

Javításokat kizárólag a gyártó cég által felhatalmazott ügyfélszolgálati mûhely végezhet.

Ha az elektromos szerszám csatlakozóvezetéke megsérült, akkor speciálisan elõkészített csatlakozóvezetékre (X felszerelési mód) kell cserélni. Ez a FLEX ügyfélszolgálaton keresztül szerezhetõ be.

Pótalkatrészek és tartozékok

A további tartozékok, különösen az alkalmazott szerszámok a gyártó katalógusában tekinthetõk meg.

Robbantott rajzok és pótalkatrész-jegyzékek honlapunkon találhatók: www.flex-tools.com

Ártalmatlanítási tudnivalók

FIGYELMEZTETÉS!

A kiszolgált készülékeket a hálózati kábel eltávolításával használhatatlanokká kell tenni.

Csak az EU tagországai számára.

Sohase dobja az elektromos szerszámokat a háztartási hulladék közé!

Az EK elhasznált elektromos és elektronikus készülékekre vonatkozó 2002/96/EK európai

és a nemzeti jogba átvett iránymutatása szerint az elhasznált elektromos szerszámokat elkülönítve kell gyûjteni, és gondoskodni kell a környezetkímélõ módon történõ

újrahasznosításukról.

MEGJEGYZÉS!

Az ártalmatlanítási lehetõségekrõl tájékozódjon a szakkereskedõknél!

129

-

Megfelelõség

Egyedüli felelõsségünk alapján kijelentjük, hogy ez a termék megfelel a következõ szabványoknak vagy a normatív dokumentumoknak.

EN 60745 a 2004/108/EK, 2006/42/EK,

2011/65/EK irányelvek határozatainak megfelelõen.

A mûszaki dokumentációkért felelõ személy:

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D

Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Eckhard Rühle Oliver Schneider

Manager Research &

Development (R & D)

Manager Quality

Department (QD)

12.01.2010

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Garancia

Új gép vásárlásakor a FLEX a vásárlás dátumától kezdõdõen 2 éves gyártómûi garanciát nyújt a gépre a végfelhasználó részére. A garancia csak az olyan hiányosságokra terjed ki, amelyek anyag- vagy gyártási hibákra, valamint a biztosított tulajdonságok nem teljesülésére vezethetõk vissza. A garancia érvényesítéséhez mellékelni kell az eladási dátumot tartalmazó eredeti vásárlási bizonylatot. Garanciális javításokat kizárólag a FLEX által felhatalmazott mûhelyek vagy szervizállomások végezhetnek.

CHE 2–26 SDS-plus

Garanciális igény csak rendeltetésszerû használat esetén érvényesíthetõ. A garancia hatálya alól ki vannak zárva különösen az

üzemeléssel összefüggõ kopások, a szakszerûtlen kezelés, a részben vagy egészben szétszerelt gépek, a gép túlterhelése, valamint a nem megengedett, hibás vagy hibásan alkalmazott betétszerszámok miatt bekövetkezõ károk.

Ugyancsak ki vannak zárva a garancia hatálya alól az olyan károk, amelyeket a gép a betétszerszámon, ill. a munkadarabon okoz, az erõszakos alkalmazás, az olyan következményes károk, amelyek a vevõnek vagy harmadik személynek felróható szakszerûtlen vagy nem kielégítõ karbantartására vezethetõk vissza; idegen behatások vagy idegen testek, pl. homok vagy kõ okozta károk, valamint a kezelési

útmutatóban leírtak figyelmen kívül hagyása miatt bekövetkezõ károk, mint pl. nem megfelelõ hálózati feszültségre vagy áramfajtára való csatlakoztatás. Betétszerszámokkal, illetve tartozékokkal kapcsolatban csak abban az esetben érvényesíthetõk garanciális igények, ha ezeket olyan gépekkel együtt használja, amelyeket ilyen alkalmazásra terveztek vagy engedélyeztek.

Felelõsség kizárása

A gyártó cég és a képviselõi nem felelnek az olyan károkért vagy az üzletmenet megszakadása miatt elmaradt nyereségért, amelyeket a termék vagy a termék nem megengedett használata okozott.

A gyártó cég és a képviselõi nem felelnek az olyan károkért, amelyek szakszerûtlen használat miatt vagy más gyártó cégek gyártmányaival összefüggésben keletkeztek.

130

CHE 2–26 SDS-plus

Obsah

Použité symboly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

Na první pohled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

Pro Vaši bezpečnost . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

Hlučnost a vibrace . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

Návod k použití . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

Údržba a ošetøování . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

Pokyny pro likvidaci . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

Prohlášení o shodì . . . . . . . . . . . . . . . 139

Záruka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

Použité symboly

VAROVÁNÍ!

Označuje bezprostøednì hrozící nebezpečí.

Pøi nedodržení upozornìní hrozí usmrcení nebo nejtìžší poranìní.

POZOR!

Označuje nìjakou možnou nebezpečnou situaci. Pøi nedodržení upozornìní hrozí poranìní nebo vìcné škody.

UPOZORNÌNå!

Označuje aplikační tipy a dùležité informace.

Symboly na náøadí

Pøed uvedením do provozu si pøečtìte návod k obsluze!

Noste ochranu očí!

Technické údaje

Vrtací a sekací kladivo

Jmenovitý pøíkon

Otáčky naprázdno

Počet úderù pøi chodu naprázdno

Max. energie jednotlivého úderu

(podle “EPTA-procedure

05/2009”)

Mazání

Upnutí nástroje

Max. prùmìr vrtání

– Beton

– Zdivo (vrtací korunka z tvrdokovu)

– Døevo

Hmotnost podle “EPTAprocedure 01/2003”

W min -1 min -1

J mm mm mm kg

CHE 2–26

SDS-plus

800

0–1100

0–5200

2,3 mazací tuk

SDS-plus

26

68

30

2,5

Noste protihlukovou ochranu!

Pokyn pro likvidaci použitého spotøebiče!

(viz stránka 138)

131

Na první pohled

CHE 2–26 SDS-plus

5

6

3

4

7

1

2

8

9

Ochranný protiprachový kryt

Blokovací pouzdro

Pøídavná rukojeˆ

Svìrací šroub

Otočný knoflík pro pracovní režim

Odblokovací tlačítko

Páčka pro volbu smìru otáčení

(pravý/levý chod)

Vypínač

K zapnutí a vypnutí jakož i k najetí až na maximální otáčky/počet úderù.

Aretační tlačítko

10 Rukojeˆ

11 Síˆový kabel

12 Hloubkový doraz

13 Typový štítek *

* není viditelný

132

CHE 2–26 SDS-plus

Pro Vaši bezpečnost

VAROVÁNÍ!

Pøečtìte si všechna bezpečnostní upozornìní a pokyny.

Zanedbání pøi dodržování bezpečnostních upozornìní a pokynù mohou mít za následek

úraz elektrickým proudem, požár a/nebo tìžká poranìní. Všechna bezpečnostní upozor- nìní a pokyny si do budoucna uschovejte.

Pøed použitím elektrického náøadí si pøečtìte a potom jednejte:

– pøedložený návod k obsluze,

“Všeobecné bezpečnostní pokyny” k zacházení s elektrickým náøadím v pøiloženém sešitu

(čís.-publikace: 315.915),

– pravidla a pøedpisy k zabránìní úrazùm, platné pro místo nasazení a jednejte podle nich.

Toto elektrické náøadí je konstruováno podle současného stavu techniky a uznávaných bezpečnostnì-technických pøedpisù.

Pøi jeho používání mùže pøesto dojít k ohrožení života uživatele nebo tøetí osoby, event. poškození náøadí nebo jiných vìcných hodnot.

Elektrické náøadí používejte pouze

– pro stanovené použití,

– v bezvadném bezpečnostnì-technickém stavu.

Okamžitì odstraòte poruchy omezující bezpečnost.

Stanovené použití

Vrtací a sekací kladivo CHE 2–26 SDS-plus je určeno

– pro živnostenské použití v prùmyslu a øemeslné živnosti,

– k pøíklepovému vrtání ve zdivu a betonu pro uchycení hmoždinek a zakotvení a prùchozích dìr,

– pro jednoduché temovací práce k odstraòování omítky a obkladù,

– k použití s nástrojem vhodným k tomuto účelu a doporučeným výrobcem pro toto náøadí.

Bezpečnostní pokyny pro vrtací kladiva

Noste protihlukovou ochranu.

Pùsobení hluku mùže zpùsobit ztrátu sluchu.

 Používejte pøídavné rukojeti dodávané

s náøadím. Ztráta kontroly mùže vést k poranìním.

 Když provádíte práce, pøi kterých mùže vložný nástroj zasáhnout skrytá elektrická vedení nebo vlastní síˆový kabel, uchopte náøadí pouze za izolované

plochy rukojeti. Kontakt s vedením pod napìtím mùže uvést také kovové díly náøadí pod napìtí a vést k úrazu elektrickým proudem.

 Používejte vhodné hledače vedení, abyste vypátrali skrytá napájecí vedení nebo si pøizvìte energetický rozvodný

podnik. Kontakt s elektrickými vedeními mùže vést k požáru a úrazu elektrickým proudem. Poškození plynového potrubí mùže vést k výbuchu. Vniknutí do vodovodního potrubí zpùsobí vìcné škody nebo mùže zpùsobit úraz elektrickým proudem.

 Pøi práci držte elektrické náøadí pevnì obìma rukama a postarejte se o stabilní

postoj. Elektrické náøadí bude obìma rukama jistìji vedeno.

Zabezpečte obrobek. Obrobek uchycený upínacím zaøízením je držen spolehlivìji než

Vaší rukou.

 Nepoužívejte elektrické náøadí s poškozeným kabelem. Nedotýkejte se poškozeného kabelu a vytáhnìte síˆovou zástrčku, dojde-li bìhem práce k poško-

zení kabelu. Poškozené kabely zvyšují riziko

úrazu elektrickým proudem.

133

Speciální bezpečnostní pokyny

 Neopracovávejte žádné materiály, ze kterých se uvolòují látky ohrožující zdraví

(napø. azbest). Učiòte ochranná opatøení, když mùže vznikat zdravotnì závadný, hoølavý nebo výbušný prach. Noste protiprachovou masku. Jestliže je k dispozici, použijte zaøízení na odsávání prachu.

 K označení elektrického náøadí používejte pouze lepicí štítky. Nevrtejte žádné díry do tìlesa náøadí.

 Síˆové napìtí a napìˆové údaje na typovém

štítku musí být shodné.

Hlučnost a vibrace

Hodnoty hluku a vibrací byly zjištìny podle

EN 60745.

Hladina hluku náøadí vyhodnocená s filtrem

A činí typicky:

– Hladina akustického tlaku:

– Hladina akustického výkonu:

– Nejistota:

89 dB(A);

100 dB(A);

K = 3 dB.

Celková hodnota vibrací:

– Pøi vrtání vrtacím kladivem:

– Hodnota emisí:

– Nejistota: a h

= 7,85 m/s

K = 1,5 m/s

2

2

– Pøi sekání:

– Hodnota emisí:

– Nejistota: a h

= 7,75 m/s

K = 1,5 m/s

2

2

POZOR!

Uvedené namìøené hodnoty platí pro nová náøadí. Pøi denním nasazení se hodnoty hlučnosti a vibrací mìní.

UPOZORNÌNå!

Úroveò vibrací uvedená v tìchto pokynech byla zmìøena mìøicí metodou stanovenou normou

EN 60745 a lze ji použít k vzájemnému srovnání elektrického náøadí. Je také vhodná pro pøedbìžný odhad kmitavého namáhání. Uvedená úroveò vibrací reprezentuje hlavní aplikace elektrického náøadí.

Bude-li ovšem elektrické náøadí použito pro jiné aplikace, s odlišnými vloženými nástroji nebo nedostatečnou údržbou, mùže se úroveò vibrací lišit.

CHE 2–26 SDS-plus

Mùže to podstatnì zvýšit kmitavé zatížení bìhem celé pracovní doby.

Pro pøesné odhadnutí kmitavého namáhání se mají také zohlednit doby, ve kterých je náøadí vypnuto nebo sice bìží, ale ve skutečnosti se nepoužívá.

Mùže to podstatnì redukovat kmitavé namáhání bìhem celé pracovní doby.

Stanovte dodatečná bezpečnostní opatøení k ochranì obsluhy pøed účinky vibrací, jako napøíklad:

údržba elektrického náøadí a vložených nástrojù, udržování teploty rukou, organizace prùbìhu práce.

POZOR!

Pøi akustickém tlaku vìtším než 85 dB(A) noste ochranu sluchu.

Návod k použití

Pøed uvedením do provozu

Vybalte elektrické náøadí a pøíslušenství a zkontrolujte je na kompletnost dodávky a pøepravní poškození.

Pøestavení pøídavné rukojeti

VAROVÁNÍ!

Pøed veškerými pracemi na elektrickém náøadí vytáhnìte síˆovou zástrčku.

POZOR!

Používejte elektrické náøadí pouze s namontovanou pøídavnou rukojetí.

Aby se zaručila bezpečná a neunavující práce, lze pøídavnou rukojeˆ natočit do libovolné polohy.

134

CHE 2–26 SDS-plus

 Povolte svìrací šroub na pøídavné rukojeti otáčením proti smìru pohybu hodinových ručiček.

Nasazení nástroje

VAROVÁNÍ!

Pøed veškerými pracemi na elektrickém náøadí vytáhnìte síˆovou zástrčku.

POZOR!

Použité vložné nástroje mohou být horké.

Noste ochranné rukavice!

 Natočte pøídavnou rukojeˆ do požadované polohy.

 Otáčením svìracího šroubu ve smìru pohybu hodinových ručiček se pøídavná rukojeˆ znovu upevní.

Montáž hloubkového dorazu

VAROVÁNÍ!

Pøed veškerými pracemi na elektrickém náøadí vytáhnìte síˆovou zástrčku.

 Vyčistìte a lehce namažte tukem stopku vložného nástroje.

 Zkontrolujte ochranný protiprachový kryt.

– Znečistìný kryt vyčistìte.

– Vadný ochranný protiprachový kryt vymìòte.

 Nasaïte vložný nástroj a otáčejte jím, až se zablokuje.

 Zatažením za vložný nástroj zkontrolujte zablokování.

Vyndání nástrojù

VAROVÁNÍ!

Pøed veškerými pracemi na elektrickém náøadí vytáhnìte síˆovou zástrčku.

POZOR!

Použité vložné nástroje mohou být horké.

Noste ochranné rukavice!

 Povolte svìrací šroub na pøídavné rukojeti.

 Zastrčte hloubkový doraz.

 Nastavte hloubkový doraz na potøebnou hloubku vrtání.

 Svìrací šroub opìt pevnì utáhnìte.

 Táhnìte blokovací pouzdro smìrem dozadu (1.).

 Vyndejte vložný nástroj (2.).

135

Nastavení pracovního režimu

POZOR!

Pracovní režim mìòte pouze v klidovém stavu elektrického náøadí.

CHE 2–26 SDS-plus

Nastavení polohy sekáče

Sekáč lze nastavit do 9 poloh (vždy pøesazeny o 40°).

 Stisknìte odblokovací tlačítko a nastavte otočný knoflík pro pracovní režim na symbol

(1.).

 Stisknìte odblokovací tlačítko.

 Nastavte otočný knoflík na požadovaný pracovní režim: vrtání pøíklepové vrtání nastavení polohy sekáče (viz dole) sekání

UPOZORNÌNå!

– V polohách (vrtání), (pøíklepové vrtání) a (sekání) musí být odblokovací tlačítko viditelnì zablokováno (vyskočeno).

– V poloze (nastavení polohy sekáče) elektrické náøadí nezapínejte.

 Otáčejte sekáčem, až sekáč vykazuje požadovaný úhel (2.).

 Stisknìte odblokovací tlačítko a nastavte otočný knoflík pro pracovní režim na symbol

. Dbejte na blokování!

Nastavení smìru otáčení

POZOR!

Pracovní režim mìòte pouze v klidovém stavu elektrického náøadí.

 Nastavení pøepínače pøedvolby smìru otáčení do potøebné polohy:

– Vlevo: proti smìru otáčení hodinových ručiček

– Vpravo: ve smìru otáčení hodinových ručiček

136

CHE 2–26 SDS-plus

Zapnutí elektrického náøadí

Bez zaskočení:

Vypnutí náøadí:

 Stisknìte vypínač a držte jej stisknutý.

Vypínač elektrického náøadí umožòuje pomalé zvyšování otáček event. počtu

úderù až ke zvolené maximální hodnotì.

Vypnutí náøadí:

 Uvolnìte vypínač.

Se zaskočením:

POZOR!

Po výpadku elektrického proudu se zapnuté elektrické náøadí znovu rozbìhne.

Elektrické náøadí okamžité vypnìte!

 Stisknìte vypínač a držte jej stisknutý (1.).

 Stisknìte aretační tlačítko, abyste vypínač zaaretovali (2.).

 Stisknìte a uvolnìte vypínač.

Pracovní pokyny

Vrtání/vrtání s pøíklepem

1. Nastavte otočný knoflík pro pracovní režim na symbol (vrtání) event. (vrtání s pøíklepem). Dbejte na blokování!

2. Nasaïte vrták.

3. Nastavte pøídavnou rukojeˆ do požadované polohy.

4. Zastrčte síˆovou zástrčku.

5. Uchopte elektrické náøadí obìma rukama a zaujmìte pracovní polohu.

6. Nasaïte vrták a zapnìte elektrické náøadí.

7. Tlačte elektrické náøadí s citem dopøedu.

Pøíliš silný pøítlak nezkrátí dobu vrtání, ale zato životnost vrtáku!

8. Po ukončení vrtání náøadí vypnìte.

9. Vytáhnìte síˆovou zástrčku.

Sekání

1. Nasaïte sekáč.

2. Nastavte otočný knoflík pro pracovní režim na symbol .

3. Natočte sekáč do požadované polohy.

4. Nastavte otočný knoflík pro pracovní režim na symbol . Dbejte na blokování!

5. Nastavte pøídavnou rukojeˆ do požadované polohy.

6. Zastrčte síˆovou zástrčku.

7. Uchopte elektrické náøadí obìma rukama a zaujmìte pracovní polohu.

8. Zapnìte elektrické náøadí.

137

9. Pøi sekání tlačte elektrické náøadí s citem dopøedu tak, aby neposkakovalo.

10. Po ukončení práce náøadí vypnìte.

11. Vytáhnìte síˆovou zástrčku.

Ostatní pokyny

– Použití ”ostrých” vložných nástrojù zvyšuje pracovní výkon a životnost elektrického náøadí.

– Po ukončení práce elektrické náøadí vyčistìte a uložte v pøepravním kuføíku na suchém místì.

Údržba a ošetøování

VAROVÁNÍ!

Pøed veškerými pracemi na elektrickém náøadí vytáhnìte síˆovou zástrčku.

Čistìní

Náøadí a vìtrací štìrbiny pravidelnì čistìte.

Četnost čistìní je závislá na opracovávaném materiálu a dobì používání.

Vnitøní prostor tìlesa s motorem pravidelnì vyfoukejte suchým stlačeným vzduchem.

Uhlíkové kartáčky

Elektrické náøadí je vybaveno vypínacími uhlíky.

Po dosažení meze opotøebení vypínacích uhlíkù se elektrické náøadí automaticky vypne.

UPOZORNÌNå!

K výmìnì používejte pouze originální díly výrobce. Pøi použití cizích výrobkù zaniknou záruční závazky výrobce.

Pøes zadní vstupní otvory vzduchu lze bìhem použití pozorovat opalování uhlíkù.

Pøi silném opalování uhlíkù elektrické náøadí okamžitì vypnìte. Pøedejte elektrické náøadí do nìkteré servisní dílny autorizované výrobcem.

Pøevodovka

UPOZORNÌNå!

Bìhem záruční doby nepovolujte šrouby na pøevodové hlavì. Pøi nedodržení zaniknou záruční závazky výrobce.

Elektrické náøadí má tukové mazání.

Výmìnu/doplnìní mazacího tuku nechejte provést v nìkteré servisní dílnì autorizované výrobcem.

CHE 2–26 SDS-plus

Opravy

Opravy nechejte výhradnì provádìt prostøednictvím nìkteré servisní dílny, autorizované výrobcem.

Je-li pøipojovací kabel elektrického náøadí poškozen, musí se nahradit speciálnì upraveným pøipojovacím kabelem (zpùsob instalace X).

Tento pøipojovací kabel je k dostání v zákaznickém servisu FLEX.

Náhradní díly a pøíslušenství

Další pøíslušenství, zejména vložné nástroje, si vyberte z katalogù výrobce.

Rozložená schémata a seznamy náhradních dílù najdete na naší webové stránce: www.flex-tools.com

Pokyny pro likvidaci

VAROVÁNÍ!

Odstranìním síˆového kabelu učiòte vysloužilé náøadí nepoužitelným.

Pouze pro zemì EU.

Nevyhazujte elektrické náøadí do domovního odpadu!

Podle evropské smìrnice 2002/96/EG o elektrických a elektronických použitých spotøebičích a její realizace do národního práva se použité elektrické náøadí musí sbírat oddìlenì a dodávat do ekologické recyklace.

UPOZORNÌNå!

O možnostech likvidace se informujte u Vašeho specializovaného obchodníka!

138

CHE 2–26 SDS-plus

Prohlášení o shodì

Prohlašujeme na vlastní zodpovìdnost, že tento výrobek souhlasí s následujícími normami nebo normativními dokumenty:

EN 60745 podle ustanovení smìrnic

2004/108/ES, 2006/42/ES, 2011/65/ES.

Zodpovìdný za technické podklady:

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D

Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Škody, zpùsobené prostøednictvím náøadí na vloženém nástroji event. obrobku, použití násilí, následné škody, které byly zpùsobené nesprávnou nebo nedostatečnou údržbou ze strany zákazníka nebo tøetí osoby, poškození prostøednictvím cizího vlivu nebo cizími tìlesy, napø. pískem nebo kameny a rovnìž škody vzniklé vlivem nedodržování návodu k obsluze, napø. pøipojením na nesprávné síˆové napìtí nebo druh proudu. Nároky na záruku pro vložené nástroje, event. díly pøíslušenství lze uplatòovat pouze tehdy, jestliže byly používané s náøadím, u kterého se takové použití pøedpokládá nebo je schváleno.

Vyloučení odpovìdnosti

Výrobce a jeho zástupce neručí za škody a ušlý zisk vlivem pøerušení obchodní činnosti, která byla zpùsobená výrobkem nebo eventuálnì nemožností jeho použití.

Výrobce a jeho zástupce neručí za škody, které byly zpùsobeny neodborným použitím nebo ve spojitosti s výrobky jiných výrobcù.

Eckhard Rühle

Manager Research &

Oliver Schneider

Manager Quality

Development (R & D)

12.01.2010

Department (QD)

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Záruka

Pøi koupi nového náøadí poskytuje fa FLEX

2-roční záruku výrobce, začínající prodejním datem náøadí na konečného spotøebitele.

Záruka se vztahuje pouze na nedostatky zpùsobené chybami materiálu a/nebo na výrobní chyby a rovnìž na nesplnìní zaručených vlastností. Pøi uplatòování nároku na záruku pøiložte originální prodejní doklad s datem prodeje. Záruční opravy smìjí být provádìny výhradnì dílnami nebo servisními støedisky, autorizovanými firmou FLEX.

Nárok na záruku je oprávnìný pouze pøi stanoveném použití. Ze záruky jsou vyloučena zejména opotøebení podmínìná provozem, neodborné použití, částečnì nebo kompletnì demontované náøadí a rovnìž škody vzniklé pøetížením náøadí, používáním neschválených, vadných nebo nesprávnì používaných vložených nástrojù.

139

Obsah

Použité symboly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

Na prvý poh¾ad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

Pre Vašu bezpečnosˆ . . . . . . . . . . . . . . . . 142

Hlučnost a vibrácia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

Návod na použitie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

Údržba a ošetrovanie . . . . . . . . . . . . . . . . 147

Pokyny pre likvidáciu . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

Prehlásenie o zhode . . . . . . . . . . . . . . 148

Záruka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

Použité symboly

VAROVANIE!

Označuje bezprostredne hroziace nebezpečenstvo. Pri nedodržaní upozornenia hrozí usmrtenie alebo najˆažšie poranenia.

POZOR!

Označuje nejakú možnú nebezpečnú situáciu.

Pri nedodržaní upozornenia hrozí poranenie alebo vecné škody.

UPOZORNENIE!

Označuje aplikačné tipy a dôležité informácie.

Symboly na náradí

Pred uvedením do prevádzky si prečítajte návod na obsluhu!

Noste ochranu očí!

CHE 2–26 SDS-plus

Technické údaje

Vàtacie a sekacie kladivo

Menovitý príkon

Otáčky chodu naprázdno

Počet úderov pri vo¾nobehu

Max. energia jednotlivého úderu

(pod¾a „EPTA-procedure

05/2009”)

Mazanie

W min min

J

Upnutie nástroja

Max. priemer vàtania

– Betón

– Murivo (vàtacia korunka z tvrdokovu)

– Drevo mm mm mm

Hmotnosˆ pod¾a „EPTAprocedure 01/2003” kg

-1

-1

CHE 2–26

SDS-plus

800

0–1100

0–5200

2,3 mazací tuk

SDS-plus

26

68

30

2,5

Noste protihlukovú ochranu!

Pokyn pre likvidáciu použitého spotrebiča!

(pozri strana 147)

140

CHE 2–26 SDS-plus

Na prvý poh¾ad

5

6

7

3

4

1

2

8

9

Ochranný protiprachový kryt

Blokovacie puzdro

Prídavná rukoväˆ

Zvieracia skrutka

Otočný gombík pre pracovný režim

Odblokovacie tlačidlo

Páčka pre vo¾bu smeru otáčania

(pravý/¾avý chod)

Vypínač

Na zapnutie a vypnutie, ako aj na nabehnutie až na maximálne otáčky/počet

úderov.

Aretačné tlačidlo

10 Rukoväˆ

11 Sieˆový kábel

12 Håbkový doraz

13 Typový štítok *

* nie je vidite¾ný

141

Pre Vašu bezpečnosˆ

VAROVANIE!

Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny.

Zanedbanie dodržiavania bezpečnostných upozornení a pokynov môže maˆ za následok

úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo ˆažké poranenia. Všetky bezpečnostné upozorne- nia a pokyny uschovajte na budúce použitie.

Pred použitím elektrického náradia si prečítajte a potom jednajte:

– predložený návod na obsluhu,

– „Všeobecné bezpečnostné pokyny” na zaobchádzanie s elektrickým náradím v priloženom zošite (čís.-publikácie:

315.915),

– pravidla a predpisy na zabránenie úrazom, platné pro miesto nasadenia a jednajte pod¾a nich.

Toto elektrické náradie je konštruované pod¾a súčasného stavu techniky a uznávaných bezpečnostne-technických pravidiel.

Pri používaní môže napriek tomu dôjsˆ k ohrozeniu života používate¾a alebo tretej osoby, event. poškodeniu náradia alebo iných vecných hodnôt. Používajte elektrické náradie len

– pre stanovené použitie,

– v bezchybnom bezpečnostne-technickom stave.

Okamžite odstráòte poruchy, ktoré obmedzujú bezpečnosˆ.

Stanovené použitie

Vàtacie a sekacie kladivo CHE 2–26 SDS-plus je určené

– na živnostenské nasadenie v priemysle a remeslníctve,

– na príklepové vàtanie v murive a betóne na uchytenie hmoždiniek a zakotvenia a prerážanie otvorov,

– pre jednoduché temovacie práce na odstraòovanie omietky a obkladov,

– na použitie s nástrojom, ktorý je pre tento

účel vhodný a výrobcom pre toto náradie doporučený.

142

CHE 2–26 SDS-plus

Bezpečnostné pokyny pre kladivá

Noste protihlukovú ochranu.

Pôsobenie hluku môže zapríčiniˆ stratu sluchu.

 Používajte prídavné rukoväti dodávané

s náradím. Strata kontroly môže viesˆ k poraneniam.

 Držte náradie len za izolované plochy rukoväti, ak budete vykonávaˆ práce, pri ktorých môže pracovný nástroj zasiahnuˆ skryté elektrické vedenia alebo vlastný

sieˆový kábel. Kontakt s vedením, ktoré je pod napätím, spôsobí, že aj kovové súčiastky náradia sa dostanú pod napätie, čo má za následok zásah elektrickým prúdom.

 Používajte vhodné prístroje na vyh¾adávanie skrytých elektrických vedení, alebo sa obráˆte na miestny energetický

podnik. Kontakt s elektrickými vedeniami môže spôsobiˆ požiar alebo maˆ za následok zásah elektrickým prúdom.

Poškodenie plynového potrubia môže maˆ za následok výbuch. Preniknutie do vodovodného potrubia spôsobí vecné škody alebo môže spôsobiˆ úraz elektrickým prúdom.

 Pri práci držte elektrické náradie pevne obidvomi rukami a postarajte

sa o stabilný postoj.

Elektrické náradie bude obidvomi rukami vedené istejšie.

Zabezpečte obrobok.

Obrobok, ktorý je uchytený upínacím zariadením, je držaný spo¾ahlivejšie ako

Vašou rukou.

 Nepoužívajte elektrické náradie s poškodeným káblom. Nedotýkajte sa poškodeného kábla a vytiahnite sieˆovú zástrčku,

ak sa kábel v priebehu práce poškodí.

Poškodené káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.

CHE 2–26 SDS-plus

Špeciálne bezpečnostné pokyny

 Neopracovávajte žiadne materiály, z ktorých sa uvo¾òujú látky škodlivé zdraviu (napr. azbest). Urobte ochranné opatrenia, keï môže vznikaˆ zdraviu škodlivý, hor¾avý alebo výbušný prach. Noste ochrannú masku proti prachu. Použite zariadenie na odsávanie prachu, ak ho máte dispozícii.

 Na označenie elektrického náradia používajte iba lepiace štítky. Nevàtajte žiadne diery do telesa náradia.

 Sieˆové napätie a napäˆové údaje na typovom

štítku musia byˆ zhodné.

Hlučnost a vibrácia

Hodnoty hluku a vibrácií boli zistené pod¾a

EN 60745.

Hladina hluku náradia vyhodnotená s filtrom

A je typicky:

– Hladina akustického tlaku:

– Hladina akustického výkonu:

– Neistota:

89 dB(A);

100 dB(A);

K = 3 dB.

Celková hodnota vibrácií:

– Pri vàtaní vàtacím kladivom:

– Hodnota emisií:

– Neistota: a h

= 7,85 m/s

K = 1,5 m/s

2

2

– Pri sekaní:

– Hodnota emisií:

– Neistota: a h

= 7,75 m/s

K = 1,5 m/s

2

2

POZOR!

Uvedené namerané hodnoty platia pre nové náradie. Pri dennom nasadení sa hodnoty hlučnosti a vibrácií menia.

UPOZORNENIA!

Úroveò vibrácií uvedená v týchto pokynoch bola nameraná meracou metódou, ktorú stanovuje norma EN 60745 a je možné ju použiˆ na vzájomné porovnanie elektrického náradia.

Hodí sa aj na predbežné posúdenie kmitavého namáhania. Uvedená úroveò vibrácií reprezentuje hlavné aplikácie elektrického náradia.

Ak sa však elektrické náradie používa pre iné aplikácie, s odlišnými vloženými nástrojmi alebo s nedostatočnou údržbou, môže sa úroveò vibrácií líšiˆ.

Toto môže kmitavé namáhanie v priebehu celej pracovnej doby podstatne zvýšiˆ.

Pre presný odhad kmitavého namáhania by sa mali tiež zoh¾adniˆ doby, v ktorých je náradie vypnuté alebo je síce v chode, ale v skutočnosti sa nepoužíva. Toto môže kmitavé namáhanie v priebehu celej pracovnej doby zrete¾ne redukovaˆ.

Stanovte dodatočné bezpečnostné opatrenia pre ochranu obsluhy pred účinkami vibrácií, ako napríklad: údržba elektrického náradia a vložených nástrojov, udržiavanie teploty rúk, organizácia pracovných postupov.

POZOR!

Pri akustickom tlaku väčším ako 85 dB(A) používajte ochranu sluchu.

Návod na použitie

Pred uvedením do prevádzky

Vyba¾te elektrické náradie a príslušenstvo a skontrolujte kompletnosˆ dodávky a prepravné poškodenia.

Prestavenie prídavnej rukoväti

VAROVANIE!

Pred všetkými prácami na elektrickom náradí vytiahnite sieˆovú zástrčku.

POZOR!

Používajte elektrické náradie len s namontovanou prídavnou rukoväˆou.

Aby sa zaručila bezpečná a neunavujúca práca, je možné prídavnú rukoväˆ natočiˆ do ¾ubovo¾nej polohy.

143

 Povo¾te zvieraciu skrutku na prídavnej rukoväti pootočením proti smeru pohybu hodinových ručičiek.

CHE 2–26 SDS-plus

Nasadenie nástroja

VAROVANIE!

Pred všetkými prácami na elektrickom náradí vytiahnite sieˆovú zástrčku.

POZOR!

Použité pracovné nástroje môžu byˆ horúce.

Noste ochranné rukavice!

 Natočte prídavnú rukoväˆ do požadovanej polohy.

 Pootočením zvieracej skrutky v smere pohybu hodinových ručičiek sa prídavná rukoväˆ znova upevní.

Montáž håbkového dorazu

VAROVANIE!

Pred všetkými prácami na elektrickom náradí vytiahnite sieˆovú zástrčku.

 Vyčistite a ¾ahko namastite tukom stopku pracovného nástroja.

 Skontrolujte ochranný protiprachový kryt.

– Znečistený kryt vyčistite.

– Defektný ochranný protiprachový kryt vymeòte.

 Nasaïte pracovný nástroj a otáčajte s ním, až sa zablokuje.

 Zatiahnutím za pracovný nástroj skontrolujte zablokovanie.

Vybratie nástrojov

VAROVANIE!

Pred všetkými prácami na elektrickom náradí vytiahnite sieˆovú zástrčku.

POZOR!

Použité pracovné nástroje môžu byˆ horúce.

Noste ochranné rukavice!

 Povo¾te zvieraciu skrutku na prídavnej rukoväti.

 Zastrčte håbkový doraz.

 Nastavte håbkový doraz na potrebnú håbku vàtania.

 Zveraciu skrutku opäˆ pevne utiahnite.

 Tiahnite blokovacie puzdro smerom dozadu (1.).

 Vyberte pracovný nástroj (2.).

144

CHE 2–26 SDS-plus

Nastavenie pracovného režimu

POZOR!

Pracovný režim meòte len v k¾udovom stave elektrického náradia.

Nastavenie polohy sekáča

Sekáč je možné nastaviˆ do 9 polôh

(vždy presadené o 40°).

 Stlačte odblokovacie tlačidlo a nastavte otočný gombík pre pracovný režim na symbol (1.).

 Stlačte odblokovacie tlačidlo.

 Nastavte otočný gombík na požadovaný pracovný režim: vàtanie príklepové vàtanie nastavenie polohy sekáča

(pozri dole) sekanie

UPOZORNENIA!

– V polohách (vàtanie), (príklepové vàtanie) a (sekanie) musí byˆ odblokovacie tlačidlo vidite¾ne zablokované (vyskočené).

– V polohe (nastavenie polohy sekáča) elektrické náradie nezapínajte.

 Otáčajte sekáčom, až má sekáč požadovaný uhol (2.).

 Stlačte odblokovacie tlačidlo a nastavte otočný gombík pre pracovný režim na symbol . Dbajte na blokovanie!

Nastavenie smeru otáčania

POZOR!

Pracovný režim meòte len v k¾udovom stave elektrického náradia.

 Nastavenie prepínača predvo¾by smeru otáčania do potrebnej polohy:

– Do¾ava: proti smeru pohybu hodinových ručičiek

– Doprava: v smere pohybu hodinových ručičiek

145

Zapnutie elektrického náradia

Bez aretácie:

Vypnutie náradia:

CHE 2–26 SDS-plus

 Stlačte vypínač a držte ho stlačený.

Vypínač elektrického náradia umožòuje pomalé zvyšovanie otáčok resp. počtu úderov až na maximálnu hodnotu.

Vypnutie náradia:

 Uvo¾nite vypínač.

S aretáciou:

POZOR!

Po výpadku elektrického prúdu sa zapnuté elektrické náradie opäˆ rozbehne.

Elektrické náradie okamžite vypnite!

 Stlačte vypínač a držte ho stlačený (1.).

 Stlačte aretačné tlačidlo, aby ste vypínač zaaretovali (2.).

 Stlačte a uvo¾nite vypínač.

Pracovné pokyny

Vàtanie/príklepové vàtanie:

1. Nastavte otočný gombík pre pracovný režim na symbol (vàtanie) resp.

(príklepové vàtanie). Dbajte na blokovanie!

2. Nasaïte vrták.

3. Nastavte prídavnú rukoväˆ do požadovanej polohy.

4. Zastrčte sieˆovú zástrčku.

5. Uchopte elektrické náradie obidvomi rukami a zaujmite pracovnú polohu.

6. Nasaïte vrták a zapnite elektrické náradie.

7. Tlačte elektrické náradie s citom dopredu.

Príliš silný prítlak neskráti dobu vàtania, ale namiesto toho životnosˆ vrtáka!

8. Po ukončení vàtania náradie vypnite.

9. Vytiahnite sieˆovú zástrčku.

Sekanie

1. Nasaïte sekáč.

2. Nastavte otočný gombík pre pracovný režim na symbol .

3. Natočte sekáč do požadovanej polohy.

4. Nastavte otočný gombík pre pracovný režim na symbol . Dbajte na blokovanie!

5. Nastavte prídavnú rukoväˆ do požadovanej polohy.

6. Zastrčte sieˆovú zástrčku.

7. Uchopte elektrické náradie obidvomi rukami a zaujmite pracovnú polohu.

8. Zapnitie elektrické náradie.

9. Pri sekaní tlačte elektrické náradie s citom dopredu tak, aby neposkakovalo.

146

CHE 2–26 SDS-plus

10. Po ukončení práce náradie vypnite.

11. Vytiahnite sieˆovú zástrčku.

Ostatné upozornenia

– Použitie „ostrých” pracovných nástrojov zvyšuje pracovný výkon a životnosˆ elektrického náradia.

– Po ukončení práce elektrické náradie vyčistite a uložte v prepravnom kufríku na suchom mieste.

Údržba a ošetrovanie

VAROVANIE!

Pred všetkými prácami na elektrickom náradí vytiahnite sieˆovú zástrčku.

Čistenie

Náradie a vetracie štrbiny pravidelne čistite.

Častosˆ čistenia je závislá na opracovávanom materiáli a dobe používania.

Vnútorný priestor telesa s motorom pravidelne vyfúkajte suchým stlačeným vzduchom.

Uhlíkové kefy

Elektrické náradie je vybavené vypínacími uhlíkmi.

Po dosiahnutí medze opotrebenia vypínacích uhlíkov sa elektrické náradie automaticky vypne.

UPOZORNENIE!

Pri výmene používajte len originálne diely výrobcu. Pri použití cudzích výrobkov zaniknú záručné záväzky výrobcu.

Cez zadné vstupné otvory vzduchu je možné počas používania pozorovaˆ opa¾ovanie uhlíkov.

Pri silnom opa¾ovaní uhlíkov elektrické náradie okamžite vypnite. Odovzdajte elektrické náradie do niektorej servisnej dielne, autorizovanej výrobcom.

Prevodovka

UPOZORNENIE!

Počas záručnej doby neuvo¾òujte skrutky na prevodovej hlave. Pri nedodržaní zaniknú záručné záväzky výrobcu.

Elektrické náradie má tukové mazanie.

Výmenu/doplnenie mazacieho tuku nechajte vykonaˆ v niektorej servisnej dielni, ktorá je autorizovaná výrobcom.

Opravy

Opravy nechajte vykonávaˆ výhradne prostredníctvom niektorej servisnej dielne, autorizovanej výrobcom.

Ak je prívodný kábel elektrického náradia poškodený, musí sa nahradiˆ špeciálne upraveným prívodným káblom (spôsob inštalácie X).

Tento prívodný kábel možno obdržaˆ v zákazníckom servise FLEX.

Náhradné diely a príslušenstvo

Ïalšie príslušenstvo, najmä vložené nástroje, si preberte z katalógov výrobcu.

Výkresy zostavy a zoznamy náhradných dielov nájdete na našej webovej stránke: www.flex-tools.com

Pokyny pre likvidáciu

VAROVANIE!

Odstránením sieˆového kábla urobte doslúžené náradie nepoužite¾ným.

Len pre krajiny EÚ.

Nevyhadzujte elektrické náradie do domového odpadu!

Pod¾a evropskej smernice 2002/96/EG o elektrických a elektronických použitých spotrebičoch a jej realizácie do národného práva sa musí použité elektrické náradie zbieraˆ oddelene a dodávaˆ do ekologickej recyklácie.

UPOZORNENIE!

O možnostiach likvidácie sa informujte u Vášho špecializovaného obchodníka!

147

Prehlásenie o zhode

Prehlasujeme na vlastnú zodpovednosˆ, že tento výrobok súhlasí s nasledujúcimi normami alebo normativnými dokumentmi:

EN 60745 pod¾a ustanovení smerníc

2004/108/ES, 2006/42/ES, 2011/65/ES.

Zodpovednosˆ za technické podklady:

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D

Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

CHE 2–26 SDS-plus

Škody, spôsobené prostredníctvom náradia na vloženom nástroji event. obrobku, použitie násilia, následné škody, ktoré boli spôsobené nesprávnou alebo nedostatečnou údržbou zo strany zákazníka alebo tretej osoby, poškodenia prostredníctvom cudzieho vplyvu alebo cudzími telesami, napr. pieskom alebo kameòmi, ako aj škody vzniknuté vplyvom nedodržiavania návodu na obsluhu, napr. pripojením na nesprávne sieˆové napätie alebo druh prúdu. Nároky na záruku pre vložené nástroje, event. diely príslušenstva je možné uplatòovat iba vtedy, ak boli používané s náradím, u ktorého sa také použitie predpokláda alebo je schválené.

Vylúčenie zodpovednosti

Výrobca a jeho zástupca neručia za škody a ušlý zisk vplyvom prerušenia obchodnej činnosti, ktorá bola spôsobená výrobkom alebo eventuálne nemožnosˆou jeho použitia.

Výrobca a jeho zástupca neručia za škody, ktoré boli spôsobené neodborným použitím alebo v spojitosti s výrobkami iných výrobcov.

Eckhard Rühle

Manager Research &

Oliver Schneider

Manager Quality

Development (R & D) Department (QD)

12.01.2010

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Záruka

Pri kúpe nového náradia poskytuje firma FLEX

2 roky záruku výrobcu, ktorá začína dátumom predaja na konečného spotrebite¾a.

Záruka sa vzˆahuje len na nedostatky spôsobené chybami materiálu a/lebo na výrobné chyby, ako aj na nesplnenie zaručených vlastností. Pri uplatòovaní nároku na záruku priložte originálny predajný doklad s dátumom predaja. Záručné opravy smú vykonávaˆ výhradne dielne alebo servisné strediská, autorizované firmou FLEX.

Nárok na záruku je oprávnený len pri stanovenom použití. Zo záruky sú vylúčené najmä opotrebenia podmienené prevádzkou, neodborné použitie, čiastočne alebo kompletne demontované náradie, ako aj škody vzniknuté preˆažením náradia, používaním neschválených, chybných alebo nesprávne používaných vložených nástrojov.

148

CHE 2–26 SDS-plus

Sisukord

Kasutatud sümbolid . . . . . . . . . . . . . . . . 149

Tehnilised andmed . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

Ülevaade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

Teie ohutuse heaks . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

Müra- ja vibratsioon . . . . . . . . . . . . . . . . 152

Kasutusjuhend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

Hooldus ja korrashoid . . . . . . . . . . . . . . 156

Jäätmekäitlus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156

-Vastavus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

Müügigarantii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .157

Kasutatud sümbolid

HOIATUS!

Tähistab otsest ähvardavat ohtu.

Juhise eiramine võib lõppeda surmavalt või tekitada raskeid vigastusi.

ETTEVAATUST!

Tähistab ohtlikku olukorda.

Juhise eiramine võib põhjustada vigastusi või tekitada materiaalset kahju.

MÄRKUS!

Tähistab olulist informatsiooni või nõuannet kasutajale.

Sümbolid seadmel

Enne kasutuselevõttu lugeda kasutusjuhendit!

Kanda silmakaitset!

Kanda kuulmiskaitset!

Vana seadme jäätmekäitlus!

(vaata lehekülge 156)

Tehnilised andmed

Puur- ja meiselvasar CHE 2–26

SDS-plus

800 Nominaalne võimsustarve

W

Pöörete arv tühikäigul min -1 0–1100

Löökide arv tühikäigul min -1 0–5200

Max ühe löögi energia

(„EPTA-procedure

05/2009” järgi)

J 2,3

Määre

SDS-plus

Määrimine

Tööriista kinnitus

Max puurimisava läbimõõt

– betoon

– müüritis

(HM-kroonpuur)

– puit

Kaal „EPTA-procedure 01/2003” järgi mm mm mm kg

26

68

30

2,5

149

Ülevaade

6

7

4

5

1

2

3

8

9

Tolmukaitse

Lukustushülss

Lisakäepide

Klemmkruvi

Töörežiimi lüliti

Vabastusnupp

Pöörlemissuuna muutmise hoob

(päri-/vastupäeva)

Lüliti

Sisse- ja väljalülitamiseks ning kiirendamiseks kuni maksimaalsete pöörete/löökide saavutamiseni.

Fikseerimisnupp

10 Käepide

11 Võrgukaablit

12 Sügavuspiiraja

13 Andmesilt *

* ei ole näha

150

CHE 2–26 SDS-plus

CHE 2–26 SDS-plus

Teie ohutuse heaks

HOIATUS!

Lugege läbi kõik ohutusnõuded ja

juhised. Hoiatavate juhiste ja õpetuste mittetäitmise tagajärjel võib tekkida elektrilöök, puhkeda tulekahju ja/või tekkida rasked kehavigastused.

Hoidke kõik ohutusnõuded ja juhised alles, et neid ka hiljem kasutada.

Enne elektritööriista kasutamist lugeda läbi järgmised juhendid ja pidada neist kinni:

– käesolev kasutusjuhend,

– lisatud brošüür „Üldised ohutusjuhised” elektritööriistadega käsitsemisel

(vihikud-nr.: 315.915),

– töökohal kehtivad õnnetusjuhtumite

ärahoidmise eeskirjad.

Elektritööriist on valmistatud uusima tehnika ja tunnustatud ohutuseeskirjade järgi.

Sellest hoolimata võib käsitsemisel tekkida olukord, mis võib ohustada seadmega töötaja või kolmanda isiku elu ja tervist, kahjustada seadet ennast või tekitada muud varalist kahju.

Kasutada elektritööriista ainult

– selleks ette nähtud otstarbel,

– tehniliselt korras seisundis.

Turvalisust ohustavad rikked tuleb kiiresti kõrvaldada.

Otstarbekohane kasutamine

Puur- ja meiselvasar CHE 2–26 SDS-plus on ette nähtud

– professionaalseks kasutamiseks tööstuses ja käsitöönduses,

– müüritises ja betoonis liitkinnituste, injektsiooniankrute ja läbiviiguavade vasaraga puurimiseks,

– lihtsateks peitlitöödeks krohvi ja katteplaatide eemaldamisel,

– selleks sobiva ja tootja poolt käesoleva tööriista jaoks soovitatud tarvikuga.

Ohutusnõuanded vasarate kasutamiseks

Kanda kuulmiskaitset!

Müra võib põhjustada kuulmiskahjustusi.

 Kasutage koos seadmega tarnitud

lisakäepidemeid. Kontrolli kaotamine võib põhjustada vigastusi.

 Tööde teostamisel, kus seade võib kokku puutuda peidetud elektrijuhtmetega või minna vastu seadme enda võrgukaablit, hoidke kinni ainult seadme isoleeritud käepide-

metest. Kokkupuude pingestatud juhtmetega võib pingestada ka seadme metallosad ja põhjustada elektrilöögi.

 Kasutage sobivat detektorit, et leida

üles varjatud juhtmeid või pöörduge informatsiooni saamiseks piirkond-

liku tarnija poole.

Kokkupuude elektrijuhtmega võib põhjustada põlengu ja tekitada elektrilöögi saamise ohu.

Gaasijuhtme kahjustamine võib tekitada plahvatuse. Veetorustiku vigastamine toob endaga kaasa materiaalse kahju või võib põhjustada elektrilöögi.

 Hoidke elektritööriistast mõlema käega tugevalt kinni ja valige

endale kindel ja ohutu tööasend.

Elektritööriista saab mõlema käega kinni hoides turvalisemalt juhtida.

Kinnitage töödeldav materjal.

Kinnitusrakisesse kinnitatud töödeldav materjal seisab kindlamini paigal, kui käega kinni hoides.

 Ärge kasutage elektritööriista, kui selle kaabel on kahjustunud.

Ärge puudutage kahjustunud kaablit ja tõmmake pistik pistikupesast välja, kui kaabel saab kahjustada

töö käigus. Vigased kaablid suurendavad elektrilöögi tekkimise ohtu.

151

Spetsiaalsed ohutusjuhised

 Mitte töödelda materjali, mis eraldab tervistkahjustavaid aineid (nt asbesti).

Tervist kahjustavate, süttivate või plahvatusohtlike tolmude käes töötamisel tuleb rakendada kaitseabinõusid.

Kanda tolmumaski. Võimaluse korral kasutada tolmuimemisseadmeid.

 Elektritööriista märgistamiseks kasutada ainult kleebiseid.

Mitte puurida korpusesse auke.

 Andmeplaadile märgitud pinge peab vastama kohalikule võrgupingele.

Müra- ja vibratsioon

Müra- ja vibratsiooni näitajad on saadud

EN 60745 kohaselt.

Seadme tüüpiline A-väärtuse müratase:

– Helirõhu tase:

– heli võimsustase:

– määramatus:

89 dB(A);

100 dB(A);

K = 3 dB.

Vibratsiooni koguväärtus:

– vasaraga puurimisel:

– emissiooni väärtus: a h

= 7,85 m/s 2

– määramatus: K = 1,5 m/s 2

– meiseldamisel:

– emissiooni väärtus: a h

= 7,75 m/s 2

– määramatus: K = 1,5 m/s 2

TÄHELEPANU!

Antud mõõteväärtused kehtivad uute seadmete kohta. Igapäevases töös müra- ja vibratsiooni näitajad muutuvad.

MÄRKUS!

Käesolevas õpetuses antud vibratsiooni tase on mõõdetud juhendi EN 60745 standarditud mõõtmismeetodi järgi ning seda võib kasutada elektriliste tööriistade omavaheliseks võrdlemiseks. Sobib ka vibratsiooni koormuse esialgseks hindamiseks.

Antud vibratsiooni tase kehtib elektrilise tööriista jaoks ette nähtud kasutuste kohta.

Kui elektrilist tööriista kasutatakse muuks otstarbeks, muude tarvikutega või ei hooldata nõuetele vastavalt, võivad tekkida kõrvalekalded nimetatud vibratsiooni tasemest.

152

CHE 2–26 SDS-plus

Vibratsiooni koormus võib kogu tööaja lõikes tunduvalt suureneda.

Vibratsiooni koormuse täpsel- hindamisel tuleks arvestada ka aegu, mil tööriist on välja lülitatud või küll käib, ent sellega ei töötata.

See võib vibratsiooni koormust kogu tööaja lõikes tunduvat vähendada.

Määrake kindlaks täiendavad kaitsemeetmed kasutaja kaitsmiseks vibratsiooni mõju eest, nt elektrilise tööriista ja tarvikute hooldamine, organiseeritud tööprotsesside korraldamine, püüda alati hoida käed soojad.

ETTEVAATUST!

Kui helirõhk on üle 85 dB(A), tuleb kanda kuulmiskaitset.

Kasutusjuhend

Enne kasutuselevõttu

Võtta elektritööriist ja tarvikud pakendist välja ja kontrollida üle, kas kõik osad on olemas ning ei ole saanud transpordi käigus kahjustada.

Lisakäepideme reguleerimine

HOIATUS!

Enne igasuguste tööde alustamist elektritööriista juures tõmmata pistik pistikupesast välja.

ETTEVAATUST!

Elektritööriista kasutada vaid koos paigaldatud lisakäepidemega.

Lisakäepidemele saab valida suvalise asendi, et töötamine oleks turvalisem ega väsitaks.

CHE 2–26 SDS-plus

 Keerata lukustuskruvi lisakäepideme juures vastupäeva lahti.

Tööriistade paigaldamine

HOIATUS!

Enne igasuguste tööde alustamist elektritööriista juures tõmmata pistik pistikupesast välja.

ETTEVAATUST!

Kasutatud tarvikud võivad minna kuumaks.

Kanda kaitsekindaid!

 Keerata lisakäepide soovitud asendisse.

 Lisakäepideme kinnitamiseks keerata lukustuskruvi päripäeva kinni.

Sügavuspiiraja paigaldamine

HOIATUS!

Enne igasuguste tööde alustamist elektrit-

ööriista juures tõmmata pistik pistikupesast välja.

 Puhastada tarviku ots ja määrida seda kergelt.

 Kontrollida tolmukaitset.

– Puhastada kaitse, kui see on määrdunud.

– Katkine kaitse vahetada välja.

 Panna tarvik sisse ja keerata, kuni see lukustub.

 Lukustuse kontrollimiseks tõmmata tarvikust.

Tarviku väljavõtmine

HOIATUS!

Enne igasuguste tööde alustamist elektritööriista juures tõmmata pistik pistikupesast välja.

ETTEVAATUST!

Kasutatud tarvikud võivad minna kuumaks.

Kanda kaitsekindaid!

 Keerata lukustuskruvi lisakäepideme juures lahti.

 Torgata sügavuspiiraja sisse.

 Seadistada sügavuspiirajaga vajalik puurimissügavus.

 Keerata klemmkruvi uuesti kinni.

 Tõmmata lukustushülss taha ( 1.).

 Võtta tarvik välja ( 2.).

153

Töörežiimi seadistamine

ETTEVAATUST!

Töörežiimi muuta ainult siis, kui elektritööriist seisab.

CHE 2–26 SDS-plus

Meisli asendi seadistamine

Meislile saab valida 9 erinevat asendit

(alati 40° nihkega).

 Vajutada vabastusnupule ka keerata töörežiimi lüliti sümbolile ( 1.).

 Vajutada vabastusnuppu.

 Valida lülitiga soovitud töörežiim: puurimine vasaraga puurimine meisli asendi seadistamine

(vt altpoolt) meiseldamine

MÄRKUS!

– Asendites (puurimine), (vasaraga puurimine) ja (meiseldamine) peab vabastusnupp nähtavalt lukustuma

(välja tulema).

– Ärge lülitage elektritööriista asendis

(meisli asendi seadistamine) sisse.

 Keerata meislit, kuni meisel on soovitud nurga all ( 2.).

 Vajutada vabastusnupule ja keerata töörežiimi lüliti sümbolile .

Jälgida lukustust!

Pöörlemissuuna seadistamine

ETTEVAATUST!

Töörežiimi muuta ainult siis, kui elektritööriist seisab.

 Seada pöörlemissuuna eelvaliku lüliti vajaliku asendi peale:

– vasakule: vastupäeva

– paremale: päripäeva

154

CHE 2–26 SDS-plus

Elektritööriista sisselülitamine

Fikseerimiseta:

Lülitada seade välja:

 Vajutada lülitile ja hoida see allavajutatud asendis.

Elektritööriista lüliti võimaldab pöördeid või löökide arvu aeglaselt kuni maksimaalse väärtuseni tõsta.

Lülitada seade välja:

 Lasta lüliti lahti.

Fikseerimisega:

ETTEVAATUST!

Sisse lülitatud elektritööriist käivitub pärast voolukatkestust uuesti.

Lülitada elektritööriist kohe välja!

 Vajutada lülitile ja hoida seda allavajutatult ( 1.).

 Lüliti fikseerimiseks vajutada fikseerimisnupule ( 2.).

 Vajutada nuppu ja lasta lahti.

Käitus

Puurimine/vasaraga puurimine

1. Keerata töörežiimi lüliti sümbolile

(puurimine) või (vasaraga puurimine). Jälgida lukustust!

2. Panna puur sisse.

3. Seada lisakäepide soovitud asendisse.

4. Ühendada võrgupistik pistikupessa.

5. Võtta elektritööriistast mõlema käega kinni ja võtta sisse tööasend.

6. Asetada puur kohale ja lülitada elektritööriist sisse.

7. Suruda elektritööriista aeglaselt ja kontrollitult ettepoole.

Liiga tugevalt surumisel ei edene puurimine kiiremini, küll aga lüheneb puuri kasutusiga!

8. Pärast puurimise lõpetamist lülitada seade välja.

9. Tõmmata võrgupistik välja.

Meiseldamine

1. Asetada meisel sisse.

2. Keerata töörežiimi lüliti sümbolile .

3. Keerata meisel soovitud asendisse.

4. Keerata töörežiimi lüliti sümbolile .

Jälgida lukustust!

5. Seada lisakäepide soovitud asendisse.

6. Ühendada võrgupistik pistikupessa.

155

7. Võtta elektritööriistast mõlema käega kinni ja võtta sisse tööasend.

8. Elektritööriista sisselülitamine.

9. Meiseldamisel suruda elektritööriista aeglaselt ja kontrollitult ettepoole, et see ei hakkaks hüppama.

10. Pärast töö lõpetamist lülitada seade välja.

11. Tõmmata võrgupistik välja.

Lisateave

– “Teravate” tarvikute kasutamine suurendab tööjõudlust ja elektritööriista kasutusiga.

– Pärast töö lõpetamist puhastada elektritööriist ja viia hoiustamiseks transpordikohvris kuiva ruumi.

Hooldus ja korrashoid

HOIATUS!

Enne igasuguste tööde alustamist elektritööriista juures tõmmata pistik pistikupesast välja.

Puhastamine

Seadet ja ventilatsioonipilusid puhastada regulaarselt. Sagedus sõltub töödeldavast materjalist ja kasutuse kestusest.

Korpuse sisepindasid, milles asub mootor, puhastada regulaarselt kuiva suruõhuga.

Süsiharjad

Elektritööriist on välja lülitamiseks varustatud süsiharjadega.

Kui süsiharjad saavutavad oma kulumispiiri, lülitatakse elektritööriist automaatselt välja.

MÄRKUS!

Kasutada ainult originaalvaruosasid.

Võõrfirmade varuosade kasutamisel kaotab tootja garantii oma kehtivuse.

Tagumiste õhu sissevooluavade kaudu näeb töö ajal tekkivaid sädemeid.

Kui elektritööriistast tuleb rohkesti sädemeid, tuleb see kohe välja lülitada.

Anda elektritööriist tootja poolt volitatud klienditeenindusse.

CHE 2–26 SDS-plus

Reduktor

MÄRKUS!

Ajamimehhanismi pea juures olevaid kruvisid ei tohi garantiiaja jooksul lahti teha.

Sellest mittekinnipidamisel kaotab tootja garantii oma kehtivuse.

Elektritööriist on varustatud õlimäärimisega.

Õlivahetust/õli lisamist lasta teha tootja poolt volitatud klienditeenindustöökojas.

Remonttööd

Remonttöid lasta teha ainut tootja poolt autoriseeritud klienditeeninduses.

Kui elektritööriista ühendusjuhe on kahjustunud, tuleb see spetsiaalse ühendusjuhtmega (paigaldusviis X) asendada.

Seda saab tellida FLEXi klienditeenindusest.

Varuosad ja tarvikud

Lisatarvikute ja varuosade kohta vt tootja katalooge.

Joonised ja varuosade nimekirjad leiate meie kodulehelt: www.flex-tools.com

Jäätmekäitlus

HOIATUS!

Vanal seadmel lõigata toitejuhe ära ning teha see nii kasutuskõlbmatuks.

Ainult EL riikidele.

Ärge visake elektrilisi tööriistu olmeprügi hulka!

Euroopa direktiivi 2002/96/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete ja selle rahvusliku seaduse rakendamise järgi tuleb koguda kasutatud elektrilisi tööriistu eraldi ning anda need keskkonnasäästlikku jäätmete taaskasutamisele.

MÄRKUS!

Teavet jäätmekäitluse võimaluste kohta saate müüja käest!

156

CHE 2–26 SDS-plus

-Vastavus

Kinnitame ainuvastutavalt, et käesolev toode vastab järgnevas nimetatud normidele ja normatiivdokumentidele:

EEN 60745 vastavalt direktiivi

2004/108/EÜ, 2006/42/EÜ, 2011/65/EÜ sätetele.

Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutav isik:

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D

Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Eckhard Rühle Oliver Schneider

Manager Research &

Development (R & D)

Manager Quality

Department (QD)

12.01.2010

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Müügigarantii

Uue seadme ostmisel annab FLEX

2-aastaste tootjagarantii, mis algab masina müügikuupäevast lõpptarbijale.

Garantii kehtib ainult puuduste kohta, mis on seotud materjali ja/või tootmisvigadega, või siis, kui toode ei vasta lubatud omadustele. Garantiinõude reguleerimiseks tuleb seadmele lisada originaalostukviitung, millele on märgitud ostukuupäev. Garantiiremonti tohivad teostada ainult firma FLEX poolt selleks volitatud töökojad või teeninduspunktid.

Garantiinõude aluseks on seadme sihipärane kasutamine.

Garantii ei kehti kuluvate osade, oskamatu käsitsemise, tavalise kulumise, osaliselt või täielikult demonteeritud masinate ega kahju kohta, mis on tekkinud masina

ülekoormuse, mitteheakskiidetud, defektsete või valesti kasutatud tarvikute kasutamise tagajärjel. Kahju, mis on tekkinud masina läbi tarvikule või toorikule, jõu rakendamise, jätkukahjuna kliendi või kolmanda isiku asjakohatu või mittepiisava hoolduse tagajärjel, võõra jõu või võõrkehade, nt liiva ja kivide ning kasutusjuhendist mittekinnipidamise, nt vale võrgupinge või vooluliigiga

ühendamise tõttu, ei kuulu garantii korras hüvitamisele. Garantii kehtib tööriistade ja tarvikute kohta ainult siis, kui neid kasutatakse masinatega, mille jaoks need olid ette nähtud või lubatud.

Vastutuse välistamine

Tootja ja tema esindaja ei vastuta kahju ja töö katkemisest tingitud tulukaotuse eest, mille põhjustab toode või olukord, mis ei võimalda toodet kasutada.

Tootja ja tema esindaja ei vastuta kahju eest, mille põhjustab toote asjakohatu kasutamine või toote kasutamine koos teiste tootjate toodetega.

157

Turinys

Naudojami simboliai . . . . . . . . . . . . . . . .158

Techniniai duomenys. . . . . . . . . . . . . . . .158

Bendras įrankio vaizdas. . . . . . . . . . . . . .159

Jūsų saugumui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .160

Triukšmas ir vibracija . . . . . . . . . . . . . . . .161

Nurodymai dirbant . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

Techninis aptarnavimas ir priežiūra . . . .165

Nurodymai utilizuoti . . . . . . . . . . . . . . . . .165

-Atitikimo deklaracija . . . . . . . . . . . . .166

Garantija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166

Naudojami simboliai

ĮSPĖJIMAS!

Nurodo betarpiškai gresiantį pavojų.

Nesilaikant nurodymų, gresia žūtis arba sunkūs sužalojimai.

ATSARGIAI!

Nurodo potencialiai pavojingą situaciją.

Nesilaikant nurodymų, gresia susižeidimo arba materialinių nuostolių pavojus.

NURODYMAS!

Nurodo patarimus, kaip dirbti įrankiu ir svarbią informaciją.

Simboliai ant įrankio

Prieš eksploatavimą perskaitykite naudojimo instrukciją.

Užsidėkite apsauginius akinius!

Naudokite klausos apsaugą!

Nuoroda dėl seno įrankio utilizavimo!

(žr. 165 psl.)

CHE 2–26 SDS-plus

Techniniai duomenys

Perforatorius

Vardinė naudojamoji galia

Tuščios veikos sukimosi greitis

Smūgių skaičius tuščiojoje eigoje

Maks. smūgio energija (pagal ”EPTAprocedure 05/2009“)

Tepimas

Priedo jungtis

Maks. gręžiamos skylės skersmuo

– Betone

– Mūre (kietmetalio

(HM) gręžimo karūna)

– Medis

Svars atbilstoši

”EPTA-procedure

01/2003“

W min -1 min -1

J mm mm mm kg

CHE 2–26

SDS-plus

800

0–1100

0–5200

2,3

Tepalas

”SDS-plus”

26

68

30

2,5

158

CHE 2–26 SDS-plus

Bendras įrankio vaizdas

1

5

6

7

2

3

4

8

9

Apsauginis gaubtas nuo dulkių

Fiksavimo įvorė

Papildoma rankena

Fiksavimo sraigtas

Rankenėlė darbo režimui nustatyti

Atlaisvinamasis mygtukas

Sukimosi krypties parinkimo svirtis

(sukimasis į dešinę pusę/sukimasis į kairę pusę)

Jungiklis

Skirtas įjungti ir išjungti įrankį, o taip pat naudojamas pasiekti maksimalų sūkių/smūgių skaičių.

Fiksavimo mygtukas

10 Šoninė rankena

11 Tinklo kabelį

12 Gylio ribotuvas

13 Įrankio skydelis *

* nematoma

159

Jūsų saugumui

ĮSPĖJIMAS!

Perskaitykite visus saugos nurodymus

ir instrukcijas. Jeigu saugos nurodymų ir instrukcijų nesilaikoma, galimi elektros

šokas, gaisras ir/arba sunkios traumos.

Visus saugos nurodymus ir instrukcijas

saugokite ateičiai.

Prieš naudodami elektrinį įrankį, pirmiausiai perskaitykite ir tik tada dirbkite. Laikykitės:

– šios instrukcijos,

– „Bendrųjų saugos taisyklių“, esančių pridedamoje knygelėje, naudojantis elektriniais įrankiais

(spaudinio-Nr.: 315.915),

– naudojimo vietoje galiojančių taisyklių, siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų.

Šis elektrinis įrankis pagamintas pagal naujausią technikos lygį ir pripažintas technikos saugos taisykles. Tačiau juo naudojantis, gali kilti pavojus juo dirbančiojo ar pašalinio asmens gyvybei ar sveikatai, taip pat gali būti sugadintas įrankis ar atsirasti kiti materialiniai nuostoliai. Šis elektrinis įrankis gali būti naudojamas tik

– pagal numatytą paskirtį,

– ir turi būti techniškai tvarkingas.

Gedimus, turinčius įtakos darbo saugai, nedelsiant pašalinkite.

Naudojimas pagal paskirtį

Perforatorius CHE 2–26 SDS-plus yra skirtas

– profesionaliam naudojimui pramonės ir smulkaus verslo įmonėse,

– gręžti su kalimu mūrą ir betoną mūrvinėms ir inkarams tvirtinti ir kiaurąsias skyles,

– nesudėtingiems atskėlimo darbams atlikti, šalinant tinką ir plyteles,

– naudoti su tam tinkamu ir šiam prietaisui gamintojo rekomenduojamu įrankiu.

CHE 2–26 SDS-plus

Saugos nurodymai darbui su perforatoriumi

 Naudokite klausos apsaugą!

Dėl triukšmo poveikio galite prarasti klausą.

 Naudokite kartu su prietaisu tiekia-

mas papildomas rankenas.

Jei nesuvaldysite įrankio, galite susižeisti.

 Prietaisą laikykite tik už izoliuotų rankenų, kai atliekate darbus, kurių metu darbinis įrankis gali kliudyti paslėptus laidus ar savąjį tinklo

kabelį. Kontaktas su laidais, kuriais teka elektros srovė, gali sukelti įtampą metalinėse prietaiso dalyse ir sukelti elektros smūgį.

 Paslėptoms maitinimo linijoms aptikti naudokite tinkamus ieškiklius arba kreipkitės į vietinę elektros

energijos tiekimo įmonę.

Kontaktas su elektros laidais gali sukelti gaisrą ir elektros smūgį.

Pažeidus dujotiekio liniją gali įvykti sprogimas. Patekus į vandentiekio liniją gali būti sugadinamas turtas arba galima gauti elektros smūgį.

 Dirbdami elektrinį įrankį laikykite tvirtai abejomis rankomis ir stenkitės

stovėti saugiai.

Elektrinis įrankis abejomis rankomis valdomas tvirčiau.

Įtvirtinkite gaminį.

Spaustuvuose įtvirtintas gaminys yra laikomas tvirčiau nei ranka.

 Nenaudokite elektrinio įrankio su pažeistu kabeliu.

Nelieskite pažeisto kabelio ir ištraukite tinklo kištuką, jei kabelis

pažeidžiamas darbo metu.

Pažeistas kabelis padidina elektros smūgio pavojų.

160

CHE 2–26 SDS-plus

Specialūs saugos nurodymai

 Neapdirbinėkite detalių, iš kurių išsiskiria sveikatai žalingos medžiagos (pvz., asbestas). Imkitės saugumo priemonių, jei tikėtina, kad dirbant gali susidaryti sveikatai pavojingos, degios arba sprogios dulkės. Naudokite respiratorių.

Jei yra, naudo-kite dulkių susiurbimo įrangą.

 Norėdami pažymėti elektrinį įrankį, naudokite tik lipdukus.

Neleistina gręžti kiaurymių korpuse.

 Tinklo įtampa turi atitikti įtampą, nurodytą įrankio skydelyje.

Triukšmas ir vibracija

Triukšmo ir vibracijos dydžiai išmatuoti pagal EN 60745.

A-redukuoto įrankio triukšmo lygio tipinė vertė:

– Triukšmo slėgio lygis:

– Triukšmo galios lygis:

– Paklaida:

89 dB(A);

100 dB(A);

K = 3 dB.

Suminis vibracijų lygis:

– gręžiant su kalimu:

– Bendru atveju skleidžiamas dydis: a h

= 7,85 m/s 2

– Paklaida: K = 1,5 m/s 2

– kalant:

– Bendru atveju skleidžiamas dydis: a h

– Paklaida:

= 7,75 m/s

2

K = 1,5 m/s

2

DĖMESIO!

Pateikiami dydžiai galioja naujam įrankiui

Kasdien naudojant, triukšmo ir vibracijos lygis keičiasi.

NUORODOS!

Šiuose techniniuose reikalavimuose pateiktas vibracijos lygis buvo išmatuotas pagal

EN 60745 standarte patvirtintus matavimo metodus ir gali būti taikomas elektrinių įrankių palyginimo metu. Šis lygis taip pat gali būti taikomas apytikslei vibracijos apkrovai įvertinti.

Pateiktas vibracijos lygis nurodo pagrindine elektrinio įrankio taikymo sritį.

Tačiau jei elektrinis įrankis bus naudojamas kitoje srityje, su kitais įstatomaisiais įrankiais arba netinkamai atlikus techninės priežiūros darbus, vibracijos lygis gali pakisti.

Todėl darbo metu vibracijos apkrova gali smarkiai padidėti.

Norint tiksliai įvertinti vibracijos apkrovą, reikėtų atsižvelgti ir į laiką, kada įrenginys yra išjungtas arba veikia, tačiau tuo metu nenaudojamas. Šiuo atveju darbo metu vibracijos apkrova gali smarkiai sumažėti.

Kad operatorius būtų apsaugotas nuo vibracijos poveikio, būtina imtis papildomų saugos užtikrinimo priemonių, tokių kaip elektrinių ir įstatomųjų įrankių techninė priežiūra, šiltai laikomos rankos, darbo proceso organizavimas.

ATSARGIAI!

Jei triukšmo slėgis didesnis, negu 85 dB(A), būtina naudotis klausos apsauga.

Nurodymai dirbant

Prieš pirmą naudojimą

Išpakuokite elektrinį įrankį ir priedus ir patikrinkite, ar patiektas komplektas yra pilnas ir ar nepažeistas transportuojant.

Papildomos rankenos perstatymas

ĮSPĖJIMAS!

Prieš bet kokius elektrinio įrankio aptarnavimo darbus ištraukite tinklo kabelio

šakutę iš rozetės.

ATSARGIAI!

Elektrinį įrankį naudokite tik su sumontuota papildoma rankena.

Papildomą rankeną galima nustatyti į norimą padėtį, kad būtų užtikrinamas saugus ir nevarginantis darbas.

161

 Fiksavimo sraigtą prie papildomos rankenos atlaisvinkite sukdami jį prieš laikrodžio rodyklę.

CHE 2–26 SDS-plus

Įrankių įdėjimas

ĮSPĖJIMAS!

Prieš bet kokius elektrinio įrankio aptarnavimo darbus ištraukite tinklo kabelio šakutę iš rozetės.

ATSARGIAI!

Naudoti darbiniai įrankiai gali įkaisti.

Nešiokite apsaugines pirštines!

 Papildomą rankeną pasukite į norimą padėtį.

 Fiksavimo sraigtą sukdami pagal laikrodžio rodyklę vėl užveržkite papildomą rankeną.

Gylio ribotuvo montavimas

ĮSPĖJIMAS!

Prieš bet kokius elektrinio įrankio aptarnavimo darbus ištraukite tinklo kabelio šakutę iš rozetės.

 Nuvalykite ir plonu sluoksniu sutepkite darbinio įrankio kotą.

 Patikrinkite apsauginį gaubtą nuo dulkių.

– Išvalykite užterštą gaubtą.

– Pakeiskite sugadintą apsauginį gaubtą nuo dulkių.

 Įstatykite darbinį įrankį ir sukite, kol jis užsifiksuos.

 Ar gerai užsifiksavo, patikrinkite traukdami darbinį įrankį.

Įrankių išėmimas

ĮSPĖJIMAS!

Prieš bet kokius elektrinio įrankio aptarnavimo darbus ištraukite tinklo kabelio šakutę iš rozetės.

ATSARGIAI!

Naudoti darbiniai įrankiai gali įkaisti.

Nešiokite apsaugines pirštines!

 Atsukite fiksavimo sraigtą, esantį prie papildomos rankenos.

 Įkiškite gylio ribotuvą.

 Gylio ribotuvą nustatykite reikiamam gręžimo gyliui.

 Vėl įveržkite prispaudimo sraigtą.

 Fiksavimo įvorę patraukite atgal (1.).

 Išimkite darbinį įrankį (2.).

162

CHE 2–26 SDS-plus

Darbo režimo nustatymas

ATSARGIAI!

Elektrinio įrankio darbo režimą keiskite tik tada, kai jis neveikia.

Kalto padėties nustatymas

Kaltą galima nustatyti į 9 padėčių

(atitinkamai perstatomas kas 40°).

 Paspauskite atlaisvinamąjį mygtuką ir darbo režimo rankenėlę nustatykite ties simboliu (1.).

 Paspauskite atlaisvinamąjį mygtuką.

 Rankenėlę nustatykite ties norimu darbo režimu:

Gręžimas

Gręžimas su kalimu

Kalto padėties nustatymas

(žr. apačioje)

Kalimas

NUORODOS!

(Gręžimas su kalimu) ir (Kalimas) atlaisvinamasis mygtukas privalo būti akivaizdžiai blokuotas (iššokęs).

– Padėtyje (Kalto padėties nustatymas) nejunkite elektrinio įrankio.

 Kaltą sukite tol, kol jis bus nustatytas norimu kampu (2.).

 Paspauskite atlaisvinamąjį mygtuką ir darbo režimo rankenėlę nustatykite ties simboliu . blokavimą!

Sukimosi krypties nustatymas

ATSARGIAI!

Elektrinio įrankio darbo režimą keiskite tik tada, kai jis neveikia.

 Reverso jungiklį nustatykite į reikiamą padėtį:

– Kairė pusė: prieš laikrodžio rodyklę

– Dešinė pusė: pagal laikrodžio rodyklę

163

Įrankio įjungimas

Nefiksuojant jungiklio:

Išjunkite prietaisą:

CHE 2–26 SDS-plus

 Jungiklį paspauskite ir laikykite paspaustą.

Elektrinio įrankio jungikliu galima pamažu didinti sūkių arba smūgių skaičių iki maksimalios vertės.

Išjunkite prietaisą:

 Jungiklį atleiskite.

Fiksuojant jungiklį:

ATSARGIAI!

Po maitinimo nutrūkimo, įjungtas elektrinis įrankis vėl pradeda veikti. Nedelsdami išjunkite elektrinį įrankį!

 Paspauskite jungiklį ir laikykite jį nuspaudę (1.).

 Nuspauskite fiksavimo mygtuką, kad užfiksuotumėte jungiklio padėtį (2.).

 Jungiklį nuspauskite ir atleiskite.

Patarimai dirbant

Gręžimas/Gręžimas su kalimu

1. Darbo režimo rankenėlę nustatykite į padėtį su kalimu). Atkreipkite dėmesį į blokavimą!

(Gręžimas

2. Įstatykite grąžtą.

3. Papildomą rankeną nustatykite į norimą padėtį.

4. Įjunkite tinklo kabelio kištuką.

5. Elektrinį įrankį suimkite abejomis rankomis ir atsistokite į darbinę padėtį.

6. Pridėkite grąžtą ir įjunkite elektrinį įrankį.

7. Elektrinį įrankį atsargiai spauskite pirmyn.

Per stipriai spaudžiant sutrumpėja ne tik grąžto, bet ir gręžtuvo naudojimo laikas!

8. Baigę gręžti, įrankį išjunkite.

9. Ištraukite kištuką iš tinklo lizdo.

Kalimas

1. Įstatykite kaltą.

2. Darbo režimo rankenėlę nustatykite į padėtį .

3. Kaltą pasukite į norimą padėtį.

4. Darbo režimo rankenėlę nustatykite į padėtį . blokavimą!

5. Papildomą rankeną nustatykite į norimą padėtį.

6. Įjunkite tinklo kabelio kištuką.

7. Elektrinį įrankį suimkite abejomis rankomis ir atsistokite į darbinę padėtį.

164

CHE 2–26 SDS-plus

8. Įrankio įjungimas.

9. Kaldami elektrinį įrankį atsargiai spauskite pirmyn, kad jis nešoktų.

10. Baigę darbą, įrankį išjunkite.

11. Ištraukite kištuką iš tinklo lizdo.

Kiti nurodymai

– Naudojant „aštrius“ darbinius įrankius didėja elektrinio įrankio darbo našumas ir ilgėja eksploatavimo trukmė.

– Po darbo elektrinį įrankį išvalykite ir laikykite transportavimo lagaminėlyje sausoje vietoje.

ĮSPĖJIMAS!

Prieš bet kokius elektrinio įrankio aptarnavimo darbus ištraukite tinklo kabelio

šakutę iš rozetės.

Valymas

Reguliariai valykite įrankį ir ventiliacinius plyšius. Kaip dažnai tai reikia daryti, priklauso nuo apdirbamos medžiagos ir naudojimo trukmės.

Vidinę korpuso ertmę reguliariai prapūskite sausu suspaustu oru.

Angliniai šepetėliai

Elektriniame įrankyje yra savaime atsijungiantys angliniai šepetėliai.

Susidėvėjus angliniams šepetėliams iki leistinos ribos, įtaisas automatiškai atjungiamas.

NURODYMAS!

Pakeitimui naudokite tik originalias, gamintojo tiekiamas dalis. Tuo atveju, jei naudojami kitų firmų gaminiai, gamintojo garantiniai įsipareigojimai negalioja.

Pro ventiliacinius plyšius darbo metu gali matytis šepečių kibirkščiavimas. Jei angliniai

šepetėliai labai kibirkščiuoja, nedelsiant išjunkite elektrinį įrankį. Elektrinį įrankį pristatykite į įgaliotas serviso dirbtuves.

Pavara

NURODYMAS!

Neatsukinėkite pavaros galvutės sraigtų garantiniu laikotarpiu. Jei nesilaikysite šio reikalavimo, gamintojo garantiniai įsipareigojimai negalios.

Elektrinis įrankis turi tepimą tepalu. Pakeisti/ papildyti tepalą leiskite gamintojo įgaliotoms serviso dirbtuvėms.

Remontas

Remontuoti atiduokite tik į gamintojo įgaliotas dirbtuves.

Jeigu elektrinio įrankio maitinimo laidas yra pažeistas, jį reikia pakeisti specialiu maitinimo laidu (X prijungimo būdas).

Jį galima gauti FLEX klientų aptarnavimo skyriuje.

Atsarginės dalys, priedai ir reikmenys

Informaciją apie kitus priedus, ypač įdedamuosius darbo įrankius (antgalius), rasite gamintojo kataloguose.

Surinkimo brėžinius ir atsarginių dalių sąrašus rasite mūsų pagrindiniame puslapyje: www.flex-tools.com

Nurodymai utilizuoti

ĮSPĖJIMAS!

Pašalinkite susidėvėjusių įrankių tinklo kabelį, kad jų nebūtų galima naudoti.

Tik ES šalyse.

Neišmeskite elektrinių įrankių į buitinių atliekų konteinerius

Pagal Europos Sąjungos direktyvą Nr. 2002/

96/EB dėl senų elektros ir elektroninių įrankių ir pagal šalies vidaus įstatymus pasenę elektriniai įrankiai turi būti renkami atskirai ir utilizuojami arba perdirbami taip, kad nekenktų aplinkai.

NURODYMAS!

Informaciją apie utilizavimo galimybes gausite iš pardavėjo!

165

-Atitikimo deklaracija

Atsakingai pareiškiame, kad šis gaminys atitinka standartus ir normatyvinius dokumentus:

EN 60745 pagal direktyvos 2004/108/EG nutarimą, 2006/42/EG, 2011/65/EG.

Už techninę dokumentaciją atsakingas:

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D

Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Eckhard Rühle

Manager Research &

Development (R & D)

Oliver Schneider

Manager Quality

Department (QD)

12.01.2010

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Garantija

Perkant naują įrankį FLEX suteikia 2 metų gamintojo garantiją nuo įrankio pardavimo datos vartotojui. Garantiniai įsipareigojimai galioja tik defektų, atsiradusių dėl medžiagų ir/arba gamybos defektų arba jei gaminio savybės neatitinka deklaruojamų.

Pareiškiant garantines pretenzijas, reikia pridėti pirkimo čekį su nurodyta pirkimo data.

Garantinis remontas atliekamas tik FLEX įgaliotose serviso dirbtuvėse.

Garantiniai įsipareigojimai galioja tik tuo atveju, jei įrankis buvo naudojamas pagal paskirtį. Garantija negalioja natūralaus susidėvėjimo atveju, jei įrankis buvo naudojamas ne pagal paskirtį, jei įrankis visiškai ar dalinai išardytas arba sugedo dėl to, kad buvo perkrautas, jei buvo naudojami jam neskirti, sugedę ar neteisingai naudojami priedai, jei žala klientams ar tretiesiems asmenims

166

CHE 2–26 SDS-plus atsirado dėl įrankio poveikio priedui ar detalei naudojant jėgą, dėl naudojimo ne pagal paskirtį ar nepakankamo techninio aptarnavimo, jei yra pažeidimų dėl išorinio ar svetimkūnių poveikio, pvz., smėlio ar akmenėlių, dėl to, kad nebuvo laikomasi instrukcijos nurodymų, pvz., įrankis buvo jungiamas į ne tos įtampos ar ne tos srovės rūšies tinklą. Į garantinius įsipareigojimus neįeina žalos atlyginimas jei ji padaryta dėl įrankio poveikio priedui ar apdorojamai medžiagai, dėl to, kad buvo naudojama pernelyg didelė jėga, dėl nepakankamos įrankio priežiūros ar neteisingo techninio aptarnavimo, kurį atliko klientas ar tretieji asmenys, defektų, atsiradusių dėl išorinio poveikio ar dėl svetimkūnių, pvz., smėlio ar akmenukų poveikio, arba defektų, atsiradusių dėl to, kad nebuvo laikomasi instrukcijos nurodymų, pvz., prijungus prie ne tos įtampos ar ne tos srovės rūšies tinklo, atveju.

Garantiniai įsipareigojimai priedams ir reikmenims galioja tik tada, jei jie buvo naudojami su įrankiu, su kuriuo jie skirti arba leidžiami naudoti.

Atsakomybės pašalinimas

Gamintojas ir jo atstovai neatsako už nuostolius ir negautą pelną dėl darbinės veiklos nutraukimo, kurį sukėlė įrankis arba netinkamas įrankio naudojimas.

Gamintojas ir jo atstovai neatsako už nuostolius, jeigu įrankis buvo naudojamas ne pagal paskirtį arba kartu su kitų gamintojų gaminiais.

CHE 2–26 SDS-plus

Saturs

Izmantotie simboli . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

Tehniskā informācija . . . . . . . . . . . . . . . . 167

Īss apskats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168

Jūsu drošībai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

Trokšòi un vibrācija . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

Lietošanas noteikumi . . . . . . . . . . . . . . . 170

Tehniskā apkope un kopšana. . . . . . . . . 174

Norādījumi par likvidēšanu . . . . . . . . . . 174

-Atbilstība . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

Garantija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .175

Izmantotie simboli

BRĪDINĀJUMS!

Apzīmē tiešu draudošu bīstamību.

Šī norādījuma neievērošanas gadījumā draud nāve vai ïoti smagas traumas.

UZMANĪBU!

Apzīmē iespējamu bīstamu situāciju.

Šī norādījuma neievērošanas gadījumā draud traumas vai materiāli zaudējumi.

NORĀDĪJUMS!

Apzīmē izmantošanas ieteikumus un svarīgu informāciju.

Simboli uz instrumenta

Pirms ekspluatācijas izlasiet lietošanas pamācību!

Nēsājiet acu aizsargu!

Tehniskā informācija

Urbšanas un kalšanas cirtnis

Nominālā patērējamā jauda

W

Apgriezienu skaits tukšgaitā

Sitienu skaits tukšgaitā min min

-1

-1

Maks. viena sitiena enerìija (saskaòā ar

„EPTA-procedure

05/2009“)

Eïïošana

Instrumenta nostiprinājums

Maks. urbuma diametrs

– Betons

– Akmeòu mūris

(HM urbjvainags)

– Koksne

Svoris pagal „EPTAprocedure 01/2003“

J mm mm mm kg

CHE 2–26

SDS-plus

800

0–1100

0–5200

2,3

Eïïa

SDS-plus

26

68

30

2,5

Nēsājiet trokšòu aizsargu!

Norādījums par vecās iekārtas likvidēšanu!

(sk. 174. lpp.)

167

Īss apskats

CHE 2–26 SDS-plus

6

7

4

5

1

2

3

8

9

Putekïu aizsargvāks

Fiksējošā uzmava

Papildrokturis

Saspiedējskrūve

Darba režīma pagriežamā poga

Atbloíēšanas taustiòš

Rotācijas virziena izvēles svira

(Kustība pa labi/pa kreisi)

Slēdzis

Ieslēgšanai un izslēgšanai, kā arī līdz maksimālai apgriezienu/sitienu skaita paaugstināšanai.

Sprostslēdzis

10 Rokturis

11 Tīkla kabelim

12 Dziïumatturis

13 Firmas plāksnīte *

* nav redzama

168

CHE 2–26 SDS-plus

Jūsu drošībai

BRĪDINĀJUMS!

Izlasiet visus drošības tehnikas noteiku-

mus un norādījumus. Drošības tehnikas noteikumu un norādījumu neievērošanas gadījumā var tikt izraisītas elektrotraumas, ugunsgrēks un/vai smagi ievainojumi.

Saglabājiet visus drošības tehnikas noteikumus un norādījumus nākotnei.

Pirms elektroinstrumenta izmantošanas izlasiet un rīkojieties saskaòā ar:

– šo lietošanas pamācību,

– pievienotās brošūras „Vispārējiem drošības tehnikas norādījumiem“ darbā ar elektroinstrumentiem

(Aprakstu-Nr.: 315.915),

– darba iecirknī paredzētajiem nelaimes gadījumu aizsardzības noteikumiem un instrukcijām.

Šis elektroinstruments izgatavots atbilstoši tehnikas līmenim, un balstoties uz atzītiem darba drošības tehnikas noteikumiem.

Neskatoties uz to, tās izmantotājam vai trešajām personām ekspluatēšanas laikā var rasties dzīvībai bīstamas situācijas, kā arī mašīnas bojājumi vai citi materiāli zaudējumi.

Elektroinstrumentu drīkst izmantot tikai

– paredzētajiem darbiem,

– drošības tehnikas noteikumiem atbilstošā stāvoklī.

Drošību ietekmējoši traucējumi nekavējoties jānovērš.

Noteikumiem atbilstoša izmantošana

Urbšanas un kalšanas cirtnis CHE 2–26

SDS-plus paredzēts

– profesionālai izmantošanai rūpniecībā un amatniecībā,

– veserurbšanai akmens mūros un betonā dībeïu un enkurnostiprinājumiem un caurumiem,

– vienkāršiem kalšanas darbiem apmetuma un flīžu noòemšanai,

– izmantošanai ar tam piemērotu un ražotāja šai ierīcei ieteiktu instrumentu.

Drošības tehnikas noteikumi veseriem

Nēsājiet trokšòu aizsargu!

Trokšòa iedarbība var izraisīt dzirdes zudumu.

 Izmantojiet kopā ar ierīci piegādātos

papildrokturus. Kontroles zudums var izraisīt traumas.

 Turiet instrumentu tikai aiz izolētajām rokturu vietām, ja izpildat darbus, kuru laikā izmantojamais instruments var aizskart noslēptus elektriskos vadus vai paša instru-

meta tīkla kabeli. Kontakts ar zem sprieguma esošo vadu var izraisīt spriegumu arī ierīces metāla detaïās un izraisīt elektrotraumu.

 Izmantojiet piemērotus kontrolaparātus apslēptu elektropadeves vadu konstatēšanai vai iesaistiet

vietējo elektroapgādes dienestu.

Kontakts ar elektriskajiem vadiem var izraisīt degšanu un elektrotraumas.

Gāzes vada bojājumi var izraisīt sprādzienu. Iekïūšana ūdensvadā izraisa materiālos zaudējumus vai var izraisīt elektrotraumu.

 Stradājot turiet stingri elektroinstrumentu abās rokās un nodrošiniet

drošu stāju. Ar divām rokām elektroinstrumentu var vadīt drošāk.

Nodrošiniet sagatavi.

Izmantojot iespīlēšanas ierīci, sagatavi var drošāk turēt nekā ar roku.

 Neizmantojiet elektroinstrumentu, ja tā kabelis ir bojāts.

Nepieskarieties bojātajam tīkla kabelim, un izvelciet tīkla kontaktdakšu, ja kabelis darba laikā tiek

bojāts. Bojāti kabeïi paaugstina elektrotraumu iegūšanas risku.

169

Speciāli drošības tehnikas noteikumi

 Neapstrādājiet materiālus, no kuriem var izdalīties veselībai bīstamas vielas

(piem., azbests).

Realizējiet aizsargpasākumus, ja var izveidoties veselībai kaitīgi, ātri uzliesmojoši vai sprādzienu izraisoši putekïi.

Nēsājiet putekïu aizsargmasku.

Ja iespējams, izmantojiet putekïu nosūkšanas iekārtas.

 Elektroinstrumenta apzīmēšanai izmantojiet tikai uzlīmes.

Neurbiet korpusā caurumus.

 Tīkla spriegumam jāsaskan ar sprieguma datiem uz firmas plāksnītes.

Trokšòi un vibrācija

Trokšòu un svārstību koeficienti tika noteikti atbilstoši EN 60745.

Ar A novērtētais ierīces trokšòa līmenis parasti sastāda:

– Skaòas jaudas līmenis: 100

– Nedrošība: dB(A); dB(A);

K = 3 dB.

Svārstību summārā vērtība:

– veserurbšanas laikā:

– Emisijas koeficients: a h

– Nedrošība:

= 7,85 m/s

2

K = 1,5 m/s

2

– kaïot:

– Emisijas koeficients: a h

– Nedrošība:

= 7,75 m/s

2

K = 1,5 m/s

2

UZMANĪBU!

Dotās mērvienības attiecas uz jaunām ierīcēm. Izmantojot katru dienu, izmainās trokšòu un svārstību koeficienti.

NORĀDĪJUMI!

Šajās tehniskajās prasībās norādītais svārstību līmenis ir izmērīts atbilstoši EN 60745 normētajai mērīšanas metodei un elektroinstrumentu salīdzināšanai var tik savstarpēji izmantots. Tas ir piemērots arī iepriekšējai svārstību slodzes novērtēšanai.

Dotais svārstību līmenis parāda galvenos elektroinstrumenta izmantošanas veidus.

170

CHE 2–26 SDS-plus

Bet, ja elektroinstruments ar atšíirīgiem rezerves instrumentiem vai nepietiekamu apkopi tiek pielietots citādai izmantošanai, tad var rasties svārstību līmeòa novirzes.

Tas var ievērojami palielināt svārstību slodzi visā darba laika periodā.

Precīzai svārstību slodzes noteikšanai jāòem vērā arī tas laiks, kurā ierīce ir gan izslēgta, vai arī darbojas, bet faktiski neatrodas darba procesā.

Tas var ievērojami samazināt svārstību slodzi visā darba laika periodā.

Sastādiet drošības tehnikas papildnoteikumus strādājošās personas aizsardzībai pret svārstību iedarbību, kā piem., attiecībā uz: elektroinstrumenta un rezerves instrumentu apkopi, roku siltuma saglabāšanu, darba procesu organizāciju.

UZMANĪBU!

Skaòas spiedienam pārsniedzot 85 dB(A), jānēsā skaòas aizsargu.

Lietošanas noteikumi

Pirms ekspluatācijas

Izpakojiet elektroinstrumentu un aprīkojumu, pārbaudiet piegādes pilnību un transportēšanas bojājumus.

Papildroktura nostādīšana

BRĪDINĀJUMS!

Pirms visu elektroinstrumenta apkopes darbu uzsākšanas atvienojiet tīkla kontaktdakšu.

UZMANĪBU!

Izmantojiet elektroinstrumentu tikai ar piemontētu papildrokturi.

Papildrokturi var pagriezt jebkurā nepiecie-

šamajā pozīcijā, lai nodrošinātu drošu un nenogurstošu darbu.

CHE 2–26 SDS-plus

 Atlaidiet papildroktura saspiedējskrūvi, griežot pretēji pulksteòrādītāju virzienam.

Instrumentu ievietošana

BRĪDINĀJUMS!

Pirms visu elektroinstrumenta apkopes darbu uzsākšanas atvienojiet tīkla kontaktdakšu.

UZMANĪBU!

Izmantotie iesaistāmie instrumenti var sakarst. Nēsājiet aizsargcimdus!

 Pagrieziet papildrokturi nepieciešamajā pozīcijā.

 Griežot saspiedējskrūvi pulksteòrādītāju virzienā, no jauna piestipriniet papildrokturi.

Dziïumattura montāža

BRĪDINĀJUMS!

Pirms visu elektroinstrumenta apkopes darbu uzsākšanas atvienojiet tīkla kontaktdakšu.

 Notīriet un viegli ieeïïojiet iesaistāmā instrumenta kātu.

 Pārbaudiet putekïu aizsargvāku.

– Aizsērējušu vāku notīriet.

– Nomainiet bojātu putekïu aizsargvāku.

 Ievietojiet iesaistāmo instrumentu un grieziet, līdz tas iefiksējas.

 Pārbaudiet iefiksēšanos, velkot iesaistāmo instrumentu.

Instrumentu izòemšana

BRĪDINĀJUMS!

Pirms visu elektroinstrumenta apkopes darbu uzsākšanas atvienojiet tīkla kontaktdakšu.

UZMANĪBU!

Izmantotie iesaistāmie instrumenti var sakarst. Nēsājiet aizsargcimdus!

 Atlaidiet papildroktura saspiedējskrūvi.

 Iebīdiet dziïumatturi.

 Nostādiet dziïumattura nepieciešamo urbšanas dziïumu.

 No jauna stingri pievelciet saspiedējskrūvi.

 Velciet atpakaï fiksējošo uzmavu ( 1.).

 Izòemiet iesaistāmo instrumentu ( 2.).

171

Darba režīma nostādīšana

UZMANĪBU!

Izmainiet darba režīmu tikai elektroinstrumenta miera stāvoklī.

CHE 2–26 SDS-plus

Kalta pozīcijas nostādīšana

Kaltu var nostādīt 9 pozīcijās (attiecīga 40° nobīde).

 Nospiediet atbloíēšanas taustiòu un nostādiet darba režīma pagriežamo slēdzi uz simbolu ( 1.).

 Nospiediet atbloíēšanas taustiòu.

 Nostādiet pagriežamo pogu uz nepieciešamo darba režīmu:

Urbšana

Veserurbšana

Kalta pozīcijas nostādīšana

(sk. zemāk)

Kalšana

NORĀDĪJUMS!

– Pozīcijās (urbšana), (veserurb-

šana) un (kalšana) atbloíēšanas taustiòam redzami jāiefiksējas (jāizlec).

– Elektroinstrumentu nedrīks ieslēgt pozīcijā

 Grieziet kaltu tik ilgi, līdz kalts norāda nepieciešamo leòíi ( 2.).

 Nospiediet atbloíēšanas taustiòu un nostādiet darba režīma pagriežamo slēdzi uz simbolu .

Ievērojiet iefiksēšanos!

Rotācijas virziena nostādīšana

UZMANĪBU!

Izmainiet darba režīmu tikai elektroinstrumenta miera stāvoklī.

 Nostādiet nepieciešamajā pozicijā griešanās virziena izvēles slēdzi:

– Pa kreisi: pretēji pulksteòrādītāju virzienam

– Pa labi: pulksteòrādītāju virzienā

172

CHE 2–26 SDS-plus

Elektroinstrumenta ieslēgšana

Bez iefiksēšanās:

Ierīces izslēgšana:

 Spiediet slēdzi un turiet to nospiestu.

Elektroinstrumenta slēdzis dod iespēju lēnai apgriezienu skaita jeb sitienu skaita palielināšanai līdz maksimālai vērtībai.

Ierīces izslēgšana:

 Slēdzi atlaidiet.

Ar iefiksēšanos:

UZMANĪBU!

Pēc strāvas padeves pārtraukuma ieslēgtais elektroinstruments no jauna ieslēdzas.

Nekavējoties izslēdztiet elektroinstrumentu!

 Nospiediet slēdzi un turiet nospiestu ( 1.).

 Slēdža aretēšanai nospiediet sprostslēdzi ( 2.).

 Nospiediet slēdzi un atlaidiet.

Darba norādījumi

Urbšana/veserurbšana

1. Nostādiet darba režīma pagriežamo pogu uz simbolu (urbšana) jeb.

(veserurbšana). Ievērojiet iefiksēšanos!

2. Ievietojiet urbi.

3. Nostādiet papildrokturi nepieciešamajā pozīcijā.

4. Iespraudiet tīkla kontaktdakšu.

5. Satveriet elektroinstrumentu ar abām rokām un ieòemiet darba pozīciju.

6. Piestipriniet urbi un ieslēdziet elektroinstrumentu.

7. Izjusti spiediet elektroinstrumentu uz priekšu.

Pārāk stiprs spiediens nesaīsina urbšanas laiku, bet gan samazina urbja izturību!

8. Pēc urbšanas pabeigšanas izslēdziet ierīci.

9. Atvienojiet kontaktdakšu.

Kalšana

1. Ievietojiet kaltu.

2. Nostādiet pagriežamo pogu darba režīmam uz simbolu .

3. Pagrieziet kaltu nepieciešamajā pozīcijā.

4. Nostādiet pagriežamo pogu darba režīmam uz simbolu .

Ievērojiet iefiksēšanos!

5. Nostādiet papildrokturi nepieciešamajā pozīcijā.

173

6. Iespraudiet tīkla kontaktdakšu.

7. Satveriet elektroinstrumentu ar abām rokām un ieòemiet darba pozīciju.

8. Elektroinstrumenta ieslēgšana

9. Kalšanas laikā izjusti spiediet elektroinstrumentu uz priekšu, tā lai tas nelec.

10. Pēc darba pabeigšanas izslēdziet ierīci.

11. Atvienojiet kontaktdakšu.

Papildnorādījumi

– Izmantojot „asus“ iesaistāmos instrumentus, palielinās darba ražība un elektroinstrumenta ilgizturība.

– Pēc darba notīriet elektroinstrumentu un uzglabājiet transportēšanas koferī sausā vietā.

Tehniskā apkope un kopšana

BRĪDINĀJUMS!

Pirms visu elektroinstrumenta apkopes darbu uzsākšanas atvienojiet tīkla kontaktdakšu.

Tīrīšana

Regulāri tīriet ierīci un ventilācijas spraugas.

Tīrīšanas biežums atkarājas no apstrādājamā materiāla un no lietošanas ilguma.

Korpusa iekšpusi kopā ar motoru regulāri jāizpūš ar sausu saspiesto gaisu.

Ogïsukas

Elektroinstruments ir aprīkots ar atslēg-

šanās oglēm.

Pēc atslēgšanās ogïu nodiluma robežas sasniegšanas elektroinstruments automātiski atslēdzas.

NORĀDĪJUMS!

Nomaiòai izmantojiet tikai ražotāja oriìināldetaïas. Izmantojot citus ražojumus, tiek dzēsti ražotāja garantijas pienākumi.

Caur pakaïējām ventilatora spraugām darba laikā var novērot ogïuguni.

Stipras ogïuguns gadījumā elektroinstrumentu nekavējoties izslēdziet.

Nododiet elektroinstrumentu ražotāja autorizētā tehniskā servisa darbnīcā.

CHE 2–26 SDS-plus

Pārvads

NORĀDĪJUMS!

Garantijas termiòa laikā neatlaidiet pārvada galvas skrūves. Neievērošanas gadījumā tiek dzēsti ražotāja garantijas pienākumi.

Elektroinstruments aprīkots ar eïïas eïïo-

šanas sistēmu. Nomainiet/uzpildiet eïïu ražotāja ieteiktajā autorizētajā tehniskā servisa dienestā.

Remontdarbi

Remontdarbus jāveic tikai ražotāja autorizētā klientu servisa darbnīcā.

Ja elektroinstrumenta pieslēguma vads ir bojāts, tad to jānomaina ar speciāli sagatavotu pieslēguma vadu (uzstādīšanas veids X). To var iegādāties firmas FLEX tehniskā servisa dienestā.

Rezerves daïas un aprīkojums

Ar citu aprīkojumu, īpaši ar izmantojamiem instrumentiem, var iepazīties ražotāja katalogā.

Detaïu izkārtojuma attēlus un rezerves daïu sarakstus Jūs atradīsiem mūsu mājas lapā: www.flex-tools.com

Norādījumi par likvidēšanu

BRĪDINĀJUMS!

Nodrošiniet nolietoto ierīču nelietojamību, likvidējot to tīkla kabeli.

Tikai ES valstīm.

Nelikvidējiet elektroinstrumentus kopā ar parastajiem atkritumiem.

Vadoties pēc Eiropas 2002/96/EG direktīvas „Par vecām elektronikas un elektroiekārtām“ un ietverot nacionālajā likumdošanā, nepieciešama nolietotu elektroinstrumentu šíirota savākšana un nodošana otrreizējai, vidi saudzējošai pārstrādei.

NORĀDĪJUMS!

Informāciju par ierīces likvidēšanas iespējām var saòemt specializētajā veikalā.

174

CHE 2–26 SDS-plus

-Atbilstība

Mēs paziòojam ar pilnu atbildību, ka šis izstrādājums atbilst sekojošajām normām vai normatīvajiem dokumentiem:

EN 60745 saskaòā ar Direktīvām

2004/108/EK, 2006/42/EK, 2011/65/EK.

Par tehnisko dokumentāciju atbild:

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D

Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Eckhard Rühle

Manager Research &

Development (R & D)

Oliver Schneider

Manager Quality

Department (QD)

12.01.2010

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Garantija

Iegādājoties jaunu mašīnu, firma FLEX dod

2 gadus ražotāja garantiju, skaitot no mašīnas pārdošanas datuma gala patērētājam. Garantija attiecas tikai uz bojājumiem, kuri attiecas uz materiāla un/vai ražošanas defektiem, kā arī uz garantēto īpašību neizpildi. Garantijas prasību nodrošināšanai nepieciešama pārdošanas čeka oriìināla pievienošana ar pārdošanas datuma norādi. Garantijas remontdarbus drīkst izpildīt tikai FLEX autorizētajās darbnīcās vai servisa stacijās.

Garantijas prasības pastāv tikai tad, ja ekspluatācija ir notikusi atbilstoši noteikumiem.

Īpaši no garantijas tiek izslēgts ekspluatācijas rezultātā radies nodilums, neprasmīga pielietošana, daïēji vai pilnīgi demontēta mašīna, kā arī mašīnas pārslodzes dēï radušies bojājumi, neatïautu, bojātu vai nepareizu pielietojamo instrumentu izmantošana.

Garantijas prasībās neietilpst pielietojamo instrumentu jeb sagatavju bojājumi, kuri radušies mašīnas pielietošanas gadījumā, spēka pielietojums, bojājumi, kurus izraisījs klients vai trešās personas, neprasmīgi vai nepietiekami veicot mašīnas apkopi, bojājumi, kuri radušies svešas ietekmes vai svešíermeòu, piem., smilšu vai akmeòu, iedarbības rezultātā, kā arī bojājumi lietošanas pamācības neievērošanas gadījumā, piem., pieslēg-

šana pie nepareiza tīkla sprieguma vai srāvas veida. Garantijas prasības attiecībā uz pielietojamiem instrumentiem jeb aprīkojumu var apmierināt tikai tad, ja tie tika izmantoti mašīnās, ar kurām šada izmantošana ir paredzēta vai atïauta.

Atbildības izslēgšana

Ražotājs un viòa pārstāvis nav atbildīgi par zaudējumiem un peïòas zudumiem uzòēmuma darbības pārtraukšanas gadījumā, kurš tika izraisīts ražojuma vai ražojuma neiespējamās izmantošanas dēï.

Ražotājs un viòa pārstāvis nav atbildīgi par zaudējumiem, kuri radušies ierīces neprasmīgas izmantošanas dēï, vai tika izraisīti citu ražotāju izstrādājumu pielietošanas rezultātā.

175

Coªep²a¸åe

Åcÿoæ¿μºe¯¾e c寭oæ¾ . . . . . . . . . . . 176

™ex¸åñec®åe ªa¸¸¾e . . . . . . . . . . . . . . 176

Ko¯ÿæe®¹¸¾¼ o¢μop . . . . . . . . . . . . . . . 177

©æø aòe¼ ¢eμoÿac¸oc¹å . . . . . . . . . . 178

Òº¯¾ å ­å¢paýåø . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

Ÿc¹pº®ýåø ÿo õ®cÿæºa¹aýåå . . . . . . . 180

™exo¢c溲å­a¸åe å ºxoª . . . . . . . . . . 183

š®aμa¸åø ÿo º¹åæåμaýåå . . . . . . . . . . . 184

Coo¹­e¹c¹­åe ¸op¯a¯ . . . . . . . . . . 185

¦apa¸¹åø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

Åcÿoæ¿μºe¯¾e c寭oæ¾

¥PE©š¥PE±©EHÅE!

Õ¹o¹ c寭oæ o¢oμ¸añae¹ ¸eÿocpeªc¹-

­e¸¸o º¨po²a÷óº÷ oÿac¸oc¹¿.

He­¾ÿoæ¸e¸åe o¢oμ¸añe¸¸o¨o ¹a®å¯ o¢paμo¯ º®aμa¸åø ¯o²e¹ ÿo­æeñ¿

μa co¢o¼ ¹ø²eæ¾e ¹eæec¸¾e ÿo­pe²-

ªe¸åø åæå ªa²e c¯ep¹¿.

OCTOPO±HO!

Õ¹o¹ c寭oæ o¢oμ¸añae¹ ­oμ¯o²¸oc¹¿

­oμ¸å®¸o­e¸åø oÿac¸o¼ c幺aýåå.

He­¾ÿoæ¸e¸åe o¢oμ¸añe¸¸o¨o ¹a®å¯ o¢paμo¯ º®aμa¸åø ¯o²e¹ ÿo­æeñ¿

μa co¢o¼ ¹eæec¸¾e ÿo­pe²ªe¸åø åæå

¯a¹epåa濸¾¼ ºóep¢.

šKA³AHÅE!

¥oª õ¹å¯ μa¨oæo­®o¯ ÿpå­oªø¹cø pe®o¯e¸ªaýåå ÿo ÿpa­å濸o¯º

ÿpå¯e¸e¸å÷ å ­a²¸aø å¸íop¯aýåø.

C寭oæ¾ ¸a ¯aò帮e

¥epeª ­­oªo¯ ­ õ®cÿæºa¹a-

ýå÷ ÿpoñ¹å¹e å¸c¹pº®ýå÷!

Haªe¸¿¹e μaó幸¾e oñ®å!

CHE 2—26 SDS-plus

¥oæ¿μº¼¹ec¿ ÿpåcÿoco¢æe-

¸åø¯å ªæø μaóå¹¾ op¨a¸o­ cæºxa!

š®aμa¸åø ÿo º¹åæåμaýåå o¹c溲å­òåx c­o¼ cpo®

õæe®¹poÿpå¢opo­!

(c¯o¹på¹e ¸a c¹pa¸åýe 184)

™ex¸åñec®åe ªa¸¸¾e

¥epíopa¹op

Ho¯å¸a濸aø ÿo¹pe-

¢æøe¯aø ¯oó¸oc¹¿

Ñåcæo o¢opo¹o­

¸a xoæoc¹o¯ xoªº

Koæåñec¹­o

å¯ÿºæ¿co­ ¸a xoæoc¹o¯ xoªº

Ma®c. õ¸ep¨åø eªå¸åñ¸o¨o ºªapa

(co¨æ. «EPTA-procedure 05/2009»)

C¯aμ®a

¥påcÿoco¢æe¸åe ªæø

μa²å¯a å¸c¹pº¯e¸¹a

Ma®c. ªåa¯e¹p c­epæe¸åø

– ¡e¹o¸

– Ka¯e¸¸aø ®æaª®a

(¢ºpå濸aø

®opo¸®a HM)

– ©pe­ecå¸a

ec co¨æac¸o «EPTAprocedure 01/2003»

¹

¯å¸ -1 0—1100

¯å¸ -1 0—5200

J

¯¯

¯¯

¯¯

®¨

CHE 2—26

SDS-plus

800

2,3

¯acæo

SDS-plus

26

68

30

2,5

176

CHE 2—26 SDS-plus

Ko¯ÿæe®¹¸¾¼ o¢μop

3

4

5

6

7

1

2

8

9

¥¾æeμaó幸¾¼ ®oæÿaño®

Íå®cåpº÷óaø ¯ºí¹a

©oÿoæ¸å¹e濸aø pºñ®a

³a²å¯¸¾¼ ­å¸¹

¥epe®æ÷ña¹eæ¿ pe²å¯a pa¢o¹

©e¢æo®åpº÷óaø ®¸oÿ®a

P¾ña¨ ªæø ­¾¢opa ¸aÿpa­æe¸åø

­paóe¸åø

(ÿpa­oe/æe­oe ­paóe¸åe)

¾®æ÷ña¹eæ¿

©æø ­®æ÷ñe¸åø å ­¾®æ÷ñe¸åø, a ¹a®²e ªæø ÿo­¾òe¸åø c®opoc¹å

ªo ¯a®cå¯a濸o¨o ñåcæa o¢opo¹o­/

ºªapo­.

C¹oÿop¸aø ®¸oÿ®a

10 Pº®oø¹®a

11 Ce¹e­o¼ ò¸ºp

12 šÿop o¨pa¸åñe¸åø ¨æº¢å¸¾

13 Íåp¯e¸¸aø ¹a¢æåñ®a *

* ¸a påcº¸®e ¸e ­åª¸a

177

©æø aòe¼ ¢eμoÿac¸oc¹å

¥PE©š¥PE±©EHÅE!

¥poñå¹a¼¹e ­ce º®aμa¸åø ÿo ¹ex¸å®e

¢eμoÿac¸oc¹å å ¸ac¹a­æe¸åø.

šÿºóe¸åø ÿpå co¢æ÷ªe¸åå º®aμa¸å¼ ÿo

¹ex¸å®e ¢eμoÿac¸oc¹å å ¸ac¹a­æe¸å¼

¯o¨º¹ ÿpå­ec¹å ® ÿopa²e¸å÷ õæe®¹på-

ñec®å¯ ¹o®o¯, ÿo²apº å/åæå ¹ø²e澯

¹pa­¯a¯. Xpa¸å¹e ­ce º®aμa¸åø ÿo

¹ex¸å®e ¢eμoÿac¸oc¹å å ¸ac¹a­æe¸åø

ªæø åcÿoæ¿μo­a¸åø ­ ¢ºªºóe¯.

¥epeª ¸añaæo¯ pa¢o¹¾ c õæe®¹poå¸c¹pº-

¯e¸¹o¯ ÿpoñ¹å¹e ÿepeñåcæe¸¸º÷ ¸å²e

ªo®º¯e¸¹aýå÷ å ÿoc¹ºÿa¼¹e co¨æac¸o

º®aμa¸åø¯, ÿpå­eªe¸¸¾¯:

– ­ ªa¸¸o¼ å¸c¹pº®ýåå ÿo

õ®cÿæºa¹aýåå,

– ­ å¯e÷óe¼cø ­ ®o¯ÿæe®¹e ÿoc¹a­®å

¯aòå¸®å ¢poò÷pe «O¢óåe º®aμa¸åø

ÿo ¹ex¸å®e ¢eμoÿac¸oc¹å ÿpå o¢paóe-

¸åå c õæe®¹påñec®å¯ å¸c¹pº¯e¸¹o¯»

(N o ªo®º¯e¸¹aýåå: 315.915),

– ­ ÿpa­åæax å ÿpeªÿåca¸åøx ÿo ÿpeªo¹-

­paóe¸å÷ ¸ecñac¹¸o¨o cæºñaø, ªe¼c¹-

­º÷óåx ¸a ¯ec¹e õ®cÿæºa¹aýåå

õæe®¹poå¸c¹pº¯e¸¹a.

©a¸¸¾¼ õæe®¹poå¸c¹pº¯e¸¹ c®o¸c¹pºåpo-

­a¸ å åμ¨o¹o­æe¸ c åcÿoæ¿μo­a¸åe¯

¸o­e¼òåx ªoc¹å²e¸å¼ ¸aº®å å ¹ex¸å®å

å ­ coo¹­e¹c¹­åå c o¢óeÿpåμ¸a¸¸¾¯å

ÿpa­åæa¯å ¹ex¸å®å ¢eμoÿac¸oc¹å.

Ho, ¸ec¯o¹pø ¸a õ¹o, ÿpå ee õ®cÿæºa¹aýåå

¸e åc®æ÷ñe¸a oÿac¸oc¹¿ ªæø ²åμ¸å æåýa,

®o¹opoe ÿoæ¿μºe¹cø ¯aò帮o¼, åæå æåýa,

ÿpåcº¹c¹­º÷óe¨o ÿpå õ¹o¯, a ¹a®²e

ÿoæo¯®a ¯aò帮å åæå ­oμ¸å®¸o­e¸åe

®a®o¨o-æå¢o ªpº¨o¨o ¯a¹epåa濸o¨o

ºóep¢a. Õæe®¹poå¸c¹pº¯e¸¹ ªoæ²e¸

åcÿoæ¿μo­a¹¿cø

– ¹oæ¿®o ÿo ¸aμ¸añe¸å÷ å,

– ­ ¢eμºÿpeñ¸o¯ coc¹oø¸åå, o¹­eña-

÷óe¯ ¹pe¢o­a¸åø¯ ¹ex¸å®å

¢eμoÿac¸oc¹å.

Heåcÿpa­¸oc¹å, c¸å²a÷óåe ¢eμoÿac-

¸oc¹¿ pa¢o¹¾ c ¯aò帮o¼, cæeªºe¹

¸e¯eªæe¸¸o ºc¹pa¸ø¹¿.

CHE 2—26 SDS-plus

Åcÿoæ¿μo­a¸åe ÿo ¸aμ¸añe¸å÷

¥epíopa¹op CHE 2—26 SDS-plus

ÿpeª¸aμ¸añe¸

– ªæø ÿpo¯¾òæe¸¸o¨o åcÿoæ¿μo­a¸åø

­ paμæåñ¸¾x o¹pacæøx 帪ºc¹påå

å ñac¹¸o¯ ÿpoåμ­oªc¹­e,

– ªæø c­epæe¸åø c ºªapo¯ o¹­epc¹å¼

­ ®a¯¸e å ¢e¹o¸e ªæø ª÷¢e濸o¨o

å a¸®ep¸o¨o ®peÿæe¸åø å c®­oμ¸¾x o¹­epc¹å¼,

– ªæø ÿpoc¹¾x ªoæ¢e²¸¾x pa¢o¹ ªæø c¸ø¹åø ò¹º®a¹ºp®å å ÿæå¹®å,

– ªæø ÿpå¯e¸e¸åø c ÿpeª¸aμ¸añe¸¸¾¯å

ªæø õ¹o¨o å¸c¹pº¯e¸¹a¯å, pe®o¯e¸ªºe¯¾¯å åμ¨o¹o­å¹eæe¯ ªæø

õ¹o¨o åμªeæåø.

¥pa­åæa ÿo ¹ex¸å®e ¢eμoÿac-

¸oc¹å ªæø pa¢o¹¾ c ¯oæo¹®a¯å

¥oæ¿μº¼¹ec¿ ÿpåcÿoco¢æe¸åø¯å

ªæø μaóå¹¾ op¨a¸o­ cæºxa!

oμªe¼c¹­åe òº¯a ¯o²e¹ ÿpå­ec¹å

® ÿo¹epe cæºxa.

Åcÿoæ¿μº¼¹e ªoÿoæ¸å¹e濸¾e pºñ®å, ­xoªøóåe ­ ®o¯ÿæe®¹

ÿoc¹a­®å åμªeæåø.

 peμºæ¿¹a¹e ÿo¹epå ®o¸¹poæø ¯o¨º¹

¢¾¹¿ ÿoæºñe¸¾ ¹pa­¯¾.

©ep²å¹e ¯aò帮º ¹oæ¿®o μa

åμoæåpo­a¸¸¾e pºñ®å, ecæå ¾

­¾ÿoæ¸øe¹e pa¢o¹º, ­o ­pe¯ø

®o¹opo¼ ¸acaª®a ¯o²e¹ μaªe¹¿ c®p¾¹¾e õæe®¹poÿpo­oªa åæå

co¢c¹­e¸¸¾¼ ò¸ºp õæe®¹poÿå¹a¸åø.

¥på®oc¸o­e¸åe ® ÿpo­oªº ÿoª ¸aÿpø-

²e¸åe¯ ¯o²e¹ ÿoc¹a­å¹¿ ÿoª

¸aÿpø²e¸åe ¹a®²e ¯e¹aææåñec®åe

ñac¹å ¯aò帮å å ÿpå­ec¹å ® ºªapº

õæe®¹po¹o®o¯.

¥oæ¿μº¼¹ec¿ cÿeýåa濸¾¯å ÿpå¢o- pa¯å ªæø o¢¸apº²e¸åø c®p¾¹¾x

õæe®¹po-, ¨aμo- åæå ­oªoÿpo­oªo­,

åæå o¢paóa¼¹ec¿ ÿo õ¹o¯º ÿo­oªº

μa ÿo¯oó¿÷ ­ ¯ec¹¸¾e ÿpeªÿpå-

ø¹åø ÿo õæe®¹po-, ¨aμo- åæå

­oªoc¸a¢²e¸å÷.

¥o­pe²ªe¸åe õæe®¹poÿpo­oªo­

¯o²e¹ ÿpå­ec¹å ® ­oμ¸å®¸o­e¸å÷

ÿo²apa åæå ¹pa­¯åpo­a¸å÷ æ÷ªe¼

178

CHE 2—26 SDS-plus

­ peμºæ¿¹a¹e õæe®¹påñec®o¨o ºªapa.

¥o­pe²ªe¸åe ¨aμoÿpo­oªa ¯o²e¹

ÿpå­ec¹å ® ­μp¾­º.

¥o­pe²ªe¸åe ­oªoÿpo­oªa ÿpå­oªå¹

® ­oμ¸å®¸o­e¸å÷ ¯a¹epåa濸o¨o

ºóep¢a å ¯o²e¹ c¹a¹¿ ÿpåñå¸o¼

ÿopa²e¸åø õæe®¹påñec®å¯ ¹o®o¯.

Kpeÿ®o ªep²å¹e õæe®¹poå¸c¹pº-

¯e¸¹ ­o ­pe¯ø pa¢o¹¾ o¢eå¯å pº®a¯å, o¢ecÿeñå­ ºc¹o¼ñå­oe

ÿoæo²e¸åe. ©æø o¢ecÿeñe¸åø

¸aªe²¸oc¹å pa¢o¹¾

õæe®¹poå¸c¹pº¯e¸¹ cæeªºe¹ ªep²a¹¿

ª­º¯ø pº®a¯å.

³aíå®cåpº¼¹e o¢pa¢a¹¾­ae¯oe

åμªeæåe. O¢pa¢a¹¾­ae¯oe åμªeæåe

ºªep²å­ae¹cø ­ μa²å¯¸o¯ ÿpåcÿoco-

¢æe¸åå ¸aªe²¸ee, ñe¯ pº®a¯å.

He ÿoæ¿μº¼¹ec¿ õæe®¹poå¸c¹pº-

¯e¸¹o¯ c ÿo­pe²ªe¸¸¾¯ ce¹e­¾¯

ò¸ºpo¯. Åμ¢e¨a¼¹e ®o¸¹a®¹a c ÿo­pe²ªe¸¸¾¯ ce¹e­¾¯ ò¸ºpo¯, a ­ cæºñae ÿo­pe²ªe¸åø ce¹e­o¨o

ò¸ºpa ­o ­pe¯ø pa¢o¹¾ åμ­æe®å¹e

ò¹eÿce濸º÷ ­å殺 åμ poμe¹®å.

¥o­pe²ªe¸¸¾¼ ce¹e­o¼ ò¸ºp

º­eæåñå­ae¹ påc® ÿopa²e¸åø

õæe®¹påñec®å¯ ¹o®o¯.

Cÿeýåa濸¾e ÿpa­åæa

ÿo ¹ex¸å®e ¢eμoÿac¸oc¹å

 Heæ¿μø o¢pa¢a¹¾­a¹¿ ¯aò帮o¼

¹a®åe ¯a¹epåaæ¾, ÿpå o¢pa¢o¹®e

®o¹op¾x o¢paμº÷¹cø ­eóec¹­a,

­peª¸¾e ªæø μªopo­¿ø ñeæo­e®a

(¸aÿpå¯ep, ac¢ec¹).

Ecæå ÿpå pa¢o¹e ¸e åc®æ÷ñe¸o

­oμ¸å®¸o­e¸åe ­peª¸o¼ ªæø

μªopo­¿ø, æe¨®o­ocÿæa¯e¸ø÷óe¼cø

åæå ­μp¾­ooÿac¸o¼ ÿ¾æå, ¹o ¸eo¢xo-

ªå¯o ÿpå¸ø¹¿ ¯ep¾ ÿo μaóå¹e o¹ ¸ee.

¥oæ¿μº¼¹ec¿ ÿ¾æeμaó幸o¼ ¯ac®o¼.

Ecæå ec¹¿ ­oμ¯o²¸oc¹¿, ­ocÿoæ¿-

μº¼¹ec¿ ºc¹a¸o­®o¼ ªæø o¹coca ÿ¾æå.

 ©æø ¯ap®åpo­®å õæe®¹poå¸c¹pº¯e¸¹a

ÿoæ¿μº¼¹ec¿ ¹oæ¿®o ¸a®æe¼®a¯å.

 ®opÿºce ípeμ¾ ¸eæ¿μø ÿpoªeæ¾­a¹¿

¸å®a®åx o¹­epc¹å¼.

 Haÿpø²e¸åe ­ ce¹å å μ¸añe¸åe ¸aÿpø-

²e¸åø, ÿpå­eªe¸¸oe ­ íåp¯e¸¸o¼

¹a¢æåñ®e ¯aò帮å, o¢øμa¹e濸o

ªo沸¾ co­ÿaªa¹¿.

Òº¯¾ å ­å¢paýåø

³¸añe¸åø ºpo­¸ø òº¯a å ­å¢paýåå ¢¾æå oÿpeªeæe¸¾ co¨æac¸o ¸op¯a¹å­¸o¼

ªo®º¯e¸¹aýåå EN 60745.

Oÿpeªeæe¸¸¾¼ ÿpå pa¢o¹e ªa¸¸o¨o ¹åÿa

¯aòå¸o® ºpo­e¸¿ òº¯a:

– ºpo­e¸¿ μ­º®o­o¼ ¸a¨pºμ®å: 89 ª¡(A);

– ºpo­e¸¿ ¯oó¸oc¹å òº¯a: 100 ª¡(A);

– ÿo¨peò¸oc¹¿:

K = 3 ª¡.

O¢óee μ¸añe¸åe å¢paýåå:

– ÿpå c­epæe¸åå c ºªapo¯:

— μ¸añe¸åe ­å¢paýåå: a h

= 7,85 ¯/ce®

2

– ÿpå ªoæ¢æe¸åå:

— μ¸añe¸åe ­å¢paýåå: a h

= 7,75 ¯/ce®

2

HÅMAHÅE!

¥på­eªe¸¸¾e μªec¿ peμºæ¿¹a¹¾ åμ¯epe-

¸å¼ ªe¼c¹­å¹e濸¾ æåò¿ ªæø ¸o­¾x

¯aòå¸o®. ¥på e²eª¸e­¸o¯ åcÿoæ¿μo­a-

¸åå ¯aò帮å μ¸añe¸åø òº¯a å ­å¢paýåå,

­oμ¸å®a÷óåe ÿpå pa¢o¹e c ¸e¼,

åμ¯e¸ø÷¹cø.

šKA³AHÅE!

š®aμa¸¸¾¼ ­ ªa¸¸o¼ å¸c¹pº®ýåå ºpo­e¸¿

­å¢paýåå ¢¾æ oÿpeªeæe¸ c¹a¸ªap¹åμåpo-

­a¸¸¾¯ ¯e¹oªo¯ åμ¯epe¸åø, ÿpå­eªe¸¸¾¯

­ ¸op¯a¹å­¸o¼ ªo®º¯e¸¹aýåå EN 60745,

å ¯o²e¹ ¢¾¹¿ åcÿoæ¿μo­a¸ ÿpå cpa­¸e¸åå

õæe®¹poå¸c¹pº¯e¸¹o­ ªpº¨ c ªpº¨o¯.

O¸ ÿpå¨oªe¸ ¹a®²e ªæø ÿpeª­apå¹e濸o¼ oýe¸®å ­å¢paýåo¸¸o¼ ¸a¨pºμ®å.

¥på­eªe¸¸¾¼ μªec¿ ºpo­e¸¿ ­å¢paýåå

­oμ¸å®ae¹ ÿpå åcÿoæ¿μo­a¸åå õæe®¹po-

å¸c¹pº¯e¸¹a ÿo oc¸o­¸o¯º ¸aμ¸añe¸å÷.

Ecæå ²e õæe®¹poå¸c¹pº¯e¸¹ ¢ºªe¹ åcÿoæ¿-

μo­a¹¿cø ¸e ÿo ¸aμ¸añe¸å÷, ­ ®o¯ÿæe®¹e c ¸acaª®a¯å, o¹æåña÷óå¯åcø o¹ pe®o¯e¸-

ªºe¯¾x ­ ªa¸¸o¼ å¸c¹pº®ýåå, åæå ÿpå

¸eªoc¹a¹oñ¸o¯ ¹exo¢c溲å­a¸åå,

¹o ía®¹åñec®å¼ ºpo­e¸¿ ­å¢paýåå ¯o²e¹

179

o¹æåña¹¿cø o¹ ÿpå­eªe¸¸o¨o ­ ªa¸¸o¼

å¸c¹pº®ýåå.  õ¹o¯ cæºñae ­å¢paýåo¸¸aø

¸a¨pºμ®a ­ pacñe¹e ¸a ­c÷ ÿpoªoæ²å¹eæ¿-

¸oc¹¿ pa¢o¹¾ c å¸c¹pº¯e¸¹o¯ ¯o²e¹

μ¸añå¹e濸o ÿo­¾c广cø.

ѹo¢¾ ¯o²¸o ¢¾æo ¹oñ¸o oÿpeªeæ广

­å¢paýåo¸¸º÷ ¸a¨pºμ®º, ¸eo¢xoªå¯o

ºñå¹¾­a¹¿ ¹a®²e ­pe¯ø, ­ ¹eñe¸åe

®o¹opo¨o ºc¹po¼c¹­o oc¹ae¹cø ­¾®æ÷ñe¸-

¸¾¯ åæå o¸o ­®æ÷ñe¸o, ¸e ¸axoªå¹cø

­ pa¢o¹e.  ªa¸¸o¯ cæºñae ­å¢paýåo¸¸aø

¸a¨pºμ®a ­ pacñe¹e ¸a ­c÷ ÿpoªoæ²å¹eæ¿-

¸oc¹¿ pa¢o¹¾ c å¸c¹pº¯e¸¹o¯ ¯o²e¹

μ¸añå¹e濸o c¸åμ广cø.

¥på¯å¹e, ÿo²a溼c¹a, ªoÿoæ¸å¹e濸¾e

¯ep¾ ÿo μaóå¹e ÿoæ¿μo­a¹eæø o¹ ­peª¸o¨o

­oμªe¼c¹­åø ­å¢paýåå, ¸aÿpå¯ep: pe¨ºæøp-

¸oe ÿpo­eªe¸åe ¹exo¢c溲å­a¸åø õæe®¹po-

å¸c¹pº¯e¸¹a å åcÿoæ¿μºe¯¾x ­ ®o¯ÿæe®¹e c ¸å¯ ¸acaªo®, coμªa¸åe ­oμ¯o²¸oc¹å

ÿoæ¿μo­a¹eæ÷ ­ce¨ªa ªep²a¹¿ pº®å

­ ¹eÿæe, ñe¹®aø op¨a¸åμaýåø pa¢oñe¨o

ÿpoýecca.

OCTOPO±HO!

¥på a®ºc¹åñec®o¼ ¸a¨pºμ®e c­¾òe

85 ª¡(A) cæeªºe¹ ÿoæ¿μo­a¹¿cø

ÿpåcÿoco¢æe¸åø¯å ªæø μaóå¹¾ op¨a¸o­ cæºxa.

Ÿc¹pº®ýåø ÿo õ®cÿæºa¹aýåå

¥epeª ­­oªo¯ ­ õ®cÿæºa¹aýå÷

Pacÿa®º¼¹e õæe®¹poå¸c¹pº¯e¸¹ å

ÿpå¸aªæe²¸oc¹å å ÿpo­ep¿¹e ÿoc¹a­®º

¸a ®o¯ÿæe®¹¸oc¹¿ å o¹cº¹c¹­åe ¹pa¸c-

ÿop¹¸¾x ÿo­pe²ªe¸å¼.

Pe¨ºæåpo­®a ªoÿoæ¸å¹e濸o¼ pºñ®å

¥PE©š¥PE±©EHÅE!

¥epeª ÿpo­eªe¸åe¯ æ÷¢¾x pa¢o¹

ÿo ¹exo¢c溲å­a¸å÷ å ºxoªº μa õæe®¹po-

å¸c¹pº¯e¸¹o¯ ­ce¨ªa åμ­æe®a¼¹e ­å殺

åμ poμe¹®å.

OCTOPO±HO!

¥epeª ¸añaæo¯ pa¢o¹¾ c õæe®¹poå¸c¹pº-

¯e¸¹o¯ o¢øμa¹e濸o ­¯o¸¹åpº¼¹e ªoÿoæ-

¸å¹e濸º÷ pºñ®º.

180

CHE 2—26 SDS-plus

©oÿoæ¸å¹e濸aø pºñ®a ºc¹a¸a­æå­ae¹cø

­ paμæåñ¸¾x ÿoæo²e¸åøx, o¢ecÿeñå­aø

õ¹å¯ ca¯¾¯ ¸aªe²¸oc¹¿ å ºªo¢c¹­o

ÿpå ­¾ÿoæ¸e¸åå pa¢o¹.

 O¹­å¸¹å¹e μa²å¯¸o¼ ­å¸¹ ¸a ªoÿoæ-

¸å¹e濸o¼ pºñ®e, ÿo­opañå­aø e¨o

ÿpo¹å­ ñaco­o¼ c¹peæ®å.

 šc¹a¸o­å¹e ªoÿoæ¸å¹e濸º÷ pºñ®º

­ ¹pe¢ºe¯o¯ ÿoæo²e¸åå.

 ³aíå®cåpº¼¹e c¸o­a ªoÿoæ¸å¹e濸º÷ pºñ®º, μa®pº¹å­ μa²å¯¸o¼ ­å¸¹

ÿo xoªº ñaco­o¼ c¹peæ®å.

šc¹a¸o­®a ºÿopa o¨pa¸åñe¸åø

¨æº¢å¸¾

¥PE©š¥PE±©EHÅE!

¥epeª ÿpo­eªe¸åe¯ æ÷¢¾x pa¢o¹

ÿo ¹exo¢c溲å­a¸å÷ å ºxoªº μa õæe®¹po-

å¸c¹pº¯e¸¹o¯ ­ce¨ªa åμ­æe®a¼¹e ­å殺

åμ poμe¹®å.

 Ocæa¢¿¹e μa²å¯¸o¼ ­å¸¹ ¸a ªoÿoæ-

¸å¹e濸o¼ pºñ®e.

 c¹a­¿¹e ºÿop o¨pa¸åñe¸åø ¨æº¢å¸¾.

CHE 2—26 SDS-plus

 šc¹a¸o­å¹e ºÿop o¨pa¸åñe¸åø ¨æº¢å¸¾

¸a ¹pe¢ºe¯º÷ ¨æº¢å¸º c­epæe¸åø.

 C¸o­a μa¹ø¸å¹e μa²å¯¸¾¼ ­å¸¹.

šc¹a¸o­®a å¸c¹pº¯e¸¹o­

¥PE©š¥PE±©EHÅE!

¥epeª ÿpo­eªe¸åe¯ æ÷¢¾x pa¢o¹

ÿo ¹exo¢c溲å­a¸å÷ å ºxoªº μa õæe®¹po-

å¸c¹pº¯e¸¹o¯ ­ce¨ªa åμ­æe®a¼¹e ­å殺

åμ poμe¹®å.

OCTOPO±HO!

Åcÿoæ¿μºe¯¾e ­c¹a­¸¾e å¸c¹pº¯e¸¹¾

¯o¨º¹ ¸a¨pe­a¹¿cø. Haªe¸¿¹e μaó幸¾e pº®a­åý¾!

 O¹­eªå¹e íå®cåpº÷óº÷ ¯ºí¹º

¸aμaª (1.).

 C¸å¯å¹e å¸c¹pº¯e¸¹ (2.).

šc¹a¸o­®a pe²å¯a pa¢o¹

OCTOPO±HO!

¥epe®æ÷ñe¸åe pe²å¯a pa¢o¹ ÿpoåμ­o-

ªå¹cø ¹oæ¿®o ÿocæe ÿoæ¸o¼ oc¹a¸o­®å

õæe®¹poå¸c¹pº¯e¸¹a.

 ¥oñåc¹å¹e x­oc¹o­å® ­c¹a­¸o¨o

å¸c¹pº¯e¸¹a å ¸a¸ecå¹e æe¨®å¼ cæo¼ c¯aμ®å.

 ¥po­ep¿¹e åcÿpa­¸oc¹¿

ÿ¾æeμaó幸o¨o ®oæÿañ®a.

— ¥oñåc¹å¹e μa¨pøμ¸e¸¸¾¼ ®oæÿaño®.

— ³a¯e¸å¹e ªeíe®¹¸¾¼

ÿ¾æeμaó幸¾¼ ®oæÿaño®.

 c¹a­¿¹e ­c¹a­¸o¼ å¸c¹pº¯e¸¹

å ÿo­ep¸å¹e e¨o, μa®peÿå­

­ μaíå®cåpo­a¸¸o¯ ÿoæo²e¸åå.

 ¥po­ep¿¹e íå®caýå÷, ÿo¹ø¸º­

μa ­c¹a­¸o¼ å¸c¹pº¯e¸¹.

C¸ø¹åe å¸c¹pº¯e¸¹o­

¥PE©š¥PE±©EHÅE!

¥epeª ÿpo­eªe¸åe¯ æ÷¢¾x pa¢o¹

ÿo ¹exo¢c溲å­a¸å÷ å ºxoªº μa õæe®¹po-

å¸c¹pº¯e¸¹o¯ ­ce¨ªa åμ­æe®a¼¹e ­å殺

åμ poμe¹®å.

OCTOPO±HO!

Åcÿoæ¿μºe¯¾e ­c¹a­¸¾e å¸c¹pº¯e¸¹¾

¯o¨º¹ ¸a¨pe­a¹¿cø. Haªe¸¿¹e μaó幸¾e pº®a­åý¾!

 Ha²¯å¹e ¸a ªe¢æo®åpº÷óº÷ ®¸oÿ®º.

 ¾¢epå¹e c ÿo¯oó¿÷ ÿepe®æ÷ña¹eæø

¹pe¢ºe¯¾¼ pe²å¯ pa¢o¹: c­epæe¸åe c­epæe¸åe c ºªapo¯ pe¨ºæåpo­®a ÿoæo²e¸åø

μº¢åæa (c¯. ¸å²e)

ªoæ¢æe¸åe

šKA³AHÅE!

–  ÿoæo²e¸åøx (c­epæe¸åe),

(c­epæe¸åe c ºªapo¯) å (ªoæ¢æe¸åe)

ªe¢æo®åpº÷óaø ®¸oÿ®a ªo沸a

μa¯e¹¸o ¢æo®åpo­a¹¿ (­¾c®a®å­a¹¿).

–  ÿoæo²e¸åå (pe¨ºæåpo­®a ÿoæo-

²e¸åø μº¢åæa) õæe®¹poå¸c¹pº¯e¸¹

¸e ­®æ÷ña¹¿.

181

Pe¨ºæåpo­®a ÿoæo²e¸åø

μº¢åæa

³º¢åæo ¯o²¸o ºc¹a¸o­å¹¿ ­ 9 paμæåñ¸¾x

ÿoæo²e¸åøx (ÿoª º¨æa¯å c paμ¸åýe¼

­ 40°).

 Ha²¯å¹e ¸a ªe¢æo®åpº÷óº÷ ®¸oÿ®º

å ºc¹a¸o­å¹e ÿepe®æ÷ña¹eæ¿ pe²å¯a pa¢o¹ ¸a c寭oæ ( 1.).

CHE 2—26 SDS-plus

®æ÷ñe¸åe õæe®¹po-

å¸c¹pº¯e¸¹a

¡eμ íå®caýåå:

 ¥o­ep¸å¹e μº¢åæo ¹a®, ñ¹o¢¾ o¸o

¸axoªåæoc¿ ÿoª ¸eo¢xoªå¯¾¯

º¨æo¯ ( 2.).

 Ha²¯å¹e ¸a ªe¢æo®åpº÷óº÷ ®¸oÿ®º

å ºc¹a¸o­å¹e ÿepe®æ÷ña¹eæ¿ pe²å¯a pa¢o¹ ¸a c寭oæ.

O¢pa¹å¹e ­¸å¯a¸åe ¸a ¢æo®åpo­®º!

šc¹a¸o­®a ¸aÿpa­æe¸åø

­paóe¸åø

OCTOPO±HO!

¥epe®æ÷ñe¸åe pe²å¯a pa¢o¹ ÿpoåμ­o-

ªå¹cø ¹oæ¿®o ÿocæe ÿoæ¸o¼ oc¹a¸o­®å

õæe®¹poå¸c¹pº¯e¸¹a.

 Ha²¯å¹e ­¾®æ÷ña¹eæ¿ å ºªep²å-

­a¼¹e e¨o ­ ¸a²a¹o¯ ÿoæo²e¸åå.

¾®æ÷ña¹eæ¿ õæe®¹poå¸c¹pº¯e¸¹a

ÿoμ­oæøe¹ ¯eªæe¸¸o ÿo­¾òa¹¿ ñåcæo o¢opo¹o­ åæå ºªapo­ ªo ¯a®cå¯a濸o¼ c®opoc¹å.

¾®æ÷ñå¹e õæe®¹poÿpå¢op:

 O¹ÿºc¹å¹e ­¾®æ÷ña¹eæ¿.

C íå®caýåe¼:

OCTOPO±HO!

¥ocæe ÿepe¢oø ­ ÿoªañe õæe®¹poõ¸ep¨åå

­®æ÷ñe¸¸¾¼ õæe®¹poå¸c¹pº¯e¸¹ ÿpoªoæ-

²ae¹ pa¢o¹a¹¿ ªaæ¿òe.

He¯eªæe¸¸o ­¾®æ÷ñå¹e õæe®¹po-

å¸c¹pº¯e¸¹!

 šc¹a¸o­å¹e ÿepe®æ÷ña¹eæ¿ ­¾¢opa

¸aÿpa­æe¸åø ­paóe¸åø ­

¸eo¢xoªå¯oe ÿoæo²e¸åe:

— æe­o: ÿpo¹å­ ñaco­o¼ c¹peæ®å

— ÿpa­o: ÿo xoªº ñaco­o¼ c¹peæ®å

182

 Ha²¯å¹e ¸a ­¾®æ÷ña¹eæ¿ å ºªep²å-

­a¼¹e e¨o ­ ¸a²a¹o¯ ÿoæo²e¸åå ( 1.).

 Ha²¯å¹e ¸a c¹oÿop¸º÷ ®¸oÿ®º, ñ¹o¢¾

μaappe¹åpo­a¹¿ ­¾®æ÷ña¹eæ¿ (2.).

CHE 2—26 SDS-plus

¾®æ÷ñå¹e õæe®¹poÿpå¢op:

 Ha²¯å¹e ­®æ÷ña¹eæ¿ å o¹ÿºc¹å¹e e¨o.

š®aμa¸åø ÿo pa¢o¹e

C­epæe¸åe/C­epæe¸åe c ºªapo¯

1. šc¹a¸o­å¹e ÿepe®æ÷ña¹eæ¿ pe²å¯a

åæå (c­epæe¸åe c ºªapo¯).

O¢pa¹å¹e ­¸å¯a¸åe ¸a ¢æo®åpo­®º!

2. c¹a­¿¹e ¢ºp.

3. šc¹a¸o­å¹e ªoÿoæ¸å¹e濸º÷ pºñ®º

­ ¹pe¢ºe¯o¯ ÿoæo²e¸åå.

4. c¹a­¿¹e ­å殺 ­ poμe¹®º.

5. šªep²å­aø õæe®¹poå¸c¹pº¯e¸¹ o¢eå¯å pº®a¯å, μa¼¯å¹e pa¢oñee

ÿoæo²e¸åe.

6. c¹a­¿¹e ¢ºp å ­®æ÷ñå¹e

õæe®¹poå¸c¹pº¯e¸¹.

7. Oc¹opo²¸o ÿpoª­å¨a¼¹e õæe®¹po-

å¸c¹pº¯e¸¹ ­ÿepeª.

Cæåò®o¯ cå濸oe ¸a²a¹åe co®paóae¹ cpo® c溲¢¾ ¢ºpa, a ¸e ­pe¯ø c­epæe¸åø!

8. ¾®æ÷ñå¹e õæe®¹poå¸c¹pº¯e¸¹ ÿocæe

μa­epòe¸åø c­epæe¸åø.

9. Åμ­æe®å¹e ­å殺 åμ poμe¹®å.

©oæ¢æe¸åe

1. c¹a­¿¹e μº¢åæo.

2. ¥epe®æ÷ña¹eæ¿ pe²å¯a pa¢o¹

ºc¹a¸o­å¹e ¸a c寭oæ .

3. šc¹a¸o­å¹e μº¢åæo ­ ¹pe¢ºe¯o¯

ÿoæo²e¸åå.

4. ¥epe®æ÷ña¹eæ¿ pe²å¯a pa¢o¹

ºc¹a¸o­å¹e ¸a c寭oæ .

O¢pa¹å¹e ­¸å¯a¸åe ¸a ¢æo®åpo­®º!

5. šc¹a¸o­å¹e ªoÿoæ¸å¹e濸º÷ pºñ®º

­ ¹pe¢ºe¯o¯ ÿoæo²e¸åå.

6. c¹a­¿¹e ­å殺 ­ poμe¹®º.

7. šªep²å­aø õæe®¹poå¸c¹pº¯e¸¹ o¢eå¯å pº®a¯å, μa¼¯å¹e pa¢oñee

ÿoæo²e¸åe.

8. ®æ÷ñe¸åe õæe®¹poå¸c¹pº¯e¸¹a

9. ¥på ªoæ¢æe¸åå oc¹opo²¸o ÿpoª­å-

¨a¼¹e õæe®¹poå¸c¹pº¯e¸¹ ­ÿepeª,

åμ¢e¨aø p¾­®o­.

10. ¾®æ÷ñå¹e õæe®¹poå¸c¹pº¯e¸¹ ÿocæe

μa­epòe¸åø pa¢o¹¾.

11. Åμ­æe®å¹e ­å殺 åμ poμe¹®å.

¥poñåe º®aμa¸åø

– ¥på¯e¸e¸åe «oc¹p¾x» ­c¹a­¸¾x

å¸c¹pº¯e¸¹o­ ÿo­¾òae¹ ÿpoåμ­o-

ªå¹e濸oc¹¿ ¹pºªa å cpo® c溲¢¾

õæe®¹poå¸c¹pº¯e¸¹a.

– ¥oñåc¹å¹e õæe®¹poå¸c¹pº¯e¸¹ ÿocæe

μa­epòe¸åø pa¢o¹¾ å, ºæo²å­ ­ ®e¼c, paμ¯ec¹å¹e ªæø xpa¸e¸åø ­ cºxo¯

¯ec¹e.

™exo¢c溲å­a¸åe å ºxoª

¥PE©š¥PE±©EHÅE!

¥epeª ÿpo­eªe¸åe¯ æ÷¢¾x pa¢o¹

ÿo ¹exo¢c溲å­a¸å÷ å ºxoªº μa õæe®¹po-

å¸c¹pº¯e¸¹o¯ ­ce¨ªa åμ­æe®a¼¹e ­å殺

åμ poμe¹®å.

Ñåc¹®a

Pe¨ºæøp¸o ÿpo­oªå¹e ñåc¹®º ¯aò帮å

å ee ­e¸¹åæøýåo¸¸¾x o¹­epc¹å¼.

Ka® ñac¹o õ¹o cæeªºe¹ ­¾ÿoæ¸ø¹¿, μa­åcå¹ o¹ o¢pa¢a¹¾­ae¯o¨o ¯a¹epåaæa å ÿpoªoæ-

²å¹e濸oc¹å åcÿoæ¿μo­a¸åø ¯aò帮å.

©­å¨a¹eæ¿ ¯aò帮å å ee ®opÿºc åμ¸º¹på cæeªºe¹ ÿpoªº­a¹¿ cºxå¯ c²a¹¾¯

­oμªºxo¯.

š¨o濸¾e óe¹®å

Õæe®¹poå¸c¹pº¯e¸¹ oc¸aóe¸ º¨o濸¾¯å o¹®æ÷ña÷óå¯å õæe¯e¸¹a¯å.

¥o ªoc¹å²e¸å÷ ¨pa¸åý¾ åμ¸oca

º¨o濸¾x o¹®æ÷ña÷óåx õæe¯e¸¹o­

õæe®¹poå¸c¹pº¯e¸¹ a­¹o¯a¹åñec®å o¹®æ÷ñae¹cø.

183

šKA³AHÅE!

©eíe®¹¸¾e ªe¹aæå cæeªºe¹ μa¯e¸ø¹¿

¹oæ¿®o ¸a μaÿñac¹å, ÿpoåμ­oªå¯¾e

íåp¯o¼-åμ¨o¹o­å¹eæe¯ ¯aò帮å.

¥på åcÿoæ¿μo­a¸åå μaÿñac¹e¼ ÿpoåμ-

­oªc¹­a ªpº¨åx íåp¯ a¸¸ºæåpºe¹cø

ÿpa­o ÿoæ¿μo­a¹eæø ¸a ¨apa¸¹å¼¸oe o¢c溲å­a¸åe.

Ñepeμ μaª¸åe o¹­epc¹åø ªæø μa¢opa

­oμªºxa ¯o²¸o ¸a¢æ÷ªa¹¿, ®a® ­o ­pe¯ø

õ®cÿæºa¹aýåå ¯aòå¸®å ¨opø¹ º¨o濸¾e

óe¹®å. ¥på cå濸o¯ ­oμ¨opa¸åå º¨o濸¾x

õæe¯e¸¹o­ õæe®¹poÿpå¢op cæeªºe¹

¸e¯eªæe¸¸o ­¾®æ÷ñ广.

O¹ªa¼¹e õæe®¹poÿpå¢op ­ a­¹opåμåpo-

­a¸¸º÷ åμ¨o¹o­å¹eæe¯ cep­åc¸º÷

¯ac¹epc®º÷.

Peªº®¹op

šKA³AHÅE!

 ¹eñe¸åe ­ce¨o ¨apa¸¹å¼¸o¨o cpo®a åμ

ÿpå­oª¸o¼ ¨oæo­®å ¸eæ¿μø ­¾®pºñå­a¹¿

­å¸¹¾. ¥på ¸e­¾ÿoæ¸e¸åå õ¹o¨o ºcæo­åø a¸¸ºæåpºe¹cø ÿpa­o ÿoæ¿μo­a¹eæø

¸a ¨apa¸¹å¼¸oe o¢c溲å­a¸åe.

Õæe®¹poå¸c¹pº¯e¸¹ c¯aμ¾­ae¹cø

¯acæo¯. ³a¯e¸a åæå ªo¢a­®a ¯acæa

ÿpoåμ­oªå¹cø ¯ac¹epc®o¼ cep­åc¸o¨o o¢c溲å­a¸åø co cÿeýåa濸¾¯ paμpeòe¸åe¯ åμ¨o¹o­å¹eæø.

Pe¯o¸¹

Pe¯o¸¹ õæe®¹poå¸c¹pº¯e¸¹a ¯o²¸o

ÿopºña¹¿ ¹oæ¿®o cÿeýåaæåc¹a¯ cep­åc-

¸o¼ ¯ac¹epc®o¼, å¯e÷óe¼ paμpeòe¸åe

åμ¨o¹o­å¹eæø ¸a pe¯o¸¹ e¨o åμªeæå¼.

Åμ­æe®å¹e ò¹eÿce濸º÷ ­å殺 åμ poμe¹®å

å/åæå c¸å¯å¹e a®®º¯ºæø¹op ÿepeª

¸ac¹po¼®o¼ õæe®¹poÿpå¢opa, μa¯e¸o¼

ªe¹aæe¼ åæå o¹®æaª¾­a¸åe¯ õæe®¹po-

ÿpå¢opa ­ c¹opo¸º.

³aÿñac¹å å ÿpå¸aªæe²¸oc¹å

¥poñåe ÿpå¸aªæe²¸oc¹å, oco¢e¸¸o pa¢oñåe å¸c¹pº¯e¸¹¾, ¾ c¯o²e¹e

¸a¼¹å ­ ®a¹aæo¨ax íåp¯¾-åμ¨o¹o­å¹eæø.

¥o®o¯ÿo¸e¸¹¸oe åμo¢pa²e¸åe c ÿpoc¹pa¸c¹­e¸¸¾¯ paμªeæe¸åe¯

ªe¹aæe¼ å cÿåc®å μaÿac¸¾x ñac¹e¼ ¾

¸a¼ªe¹e ¸a ¸aòe¯ ca¼¹e ­ Ÿ¹ep¸e¹e: www.flex-tools.com

184

CHE 2—26 SDS-plus

š®aμa¸åø ÿo º¹åæåμaýåå

¥PE©š¥PE±©EHÅE!

O¹pa¢o¹a­òåe c­o¼ cpo® õæe®¹poå¸c¹pº-

¯e¸¹¾ cæeªºe¹ ­¾­oªå¹¿ åμ ºÿo¹pe¢æe-

¸åø ÿº¹e¯ o¹peμa¸åø ce¹e­o¨o ò¸ºpa.

™oæ¿®o ªæø c¹pa¸, ­xoªøóåx ­ EC.

Hå®o¨ªa ¸e ­¾¢pac¾­a¼¹e c¹ap¾e

õæe®¹poå¸c¹pº¯e¸¹¾ ­ ¯ºcop

­¯ec¹e c ¢¾¹o­¾¯å o¹xoªa¯å!

Co¨æac¸o ©åpe®¹å­e EC 2002/96/EG o¹¸ocå¹e濸o o¹c溲å­òåx c­o¼ cpo®

õæe®¹påñec®åx å õæe®¹po¸¸¾x ÿpå¢opo­

å ¸aýåo¸a濸¾¯ μa®o¸a¯, coμªa¸¸¾¯

¸a oc¸o­e õ¹o¼ ©åpe®¹å­¾, c¹ap¾e

õæe®¹poå¸c¹pº¯e¸¹¾ ªo沸¾ co¢åpa¹¿cø o¹ªe濸o o¹ ÿpoñåx o¹xoªo­

å cªa­a¹¿cø ­ ÿpåe¯¸¾e ÿº¸®¹¾, o¹­e¹c¹­e¸¸¾e μa åx õ®oæo¨åñ¸º÷

º¹åæåμaýå÷.

šKA³AHÅE!

Ÿíop¯aýå÷ o ­oμ¯o²¸¾x ¯e¹oªax

º¹åæåμaýåå ¾ c¯o²e¹e ÿoæºñ广

º aòe¨o ¹op¨o­o¨o a¨e¸¹a!

CHE 2—26 SDS-plus

Coo¹­e¹c¹­åe ¸op¯a¯

M¾ μaø­æøe¯ co ­ce¼ o¹­e¹c¹­e¸¸oc¹¿÷,

ñ¹o ªa¸¸oe åμªeæåe åμ¨o¹o­æe¸o

­ coo¹­e¹c¹­åå c ¹pe¢o­a¸åø¯å cæeªº÷óåx c¹a¸ªap¹o­ åæå ¸op¯a¹å­-

¸o¼ ªo®º¯e¸¹aýåå:

EN 60745, co¨æac¸o ÿpeªÿåca¸åø¯

2004/108/EG, 2006/42/EG, 2011/65/EG.

O¹­e¹c¹­e¸¸aø μa ¹ex¸åñec®º÷

ªo®º¯e¸¹aýå÷ ®o¯ÿa¸åø:

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D ahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Eckhard Rühle

Manager Research &

Development (R & D)

Oliver Schneider

Manager Quality

Department (QD)

12.01.2010

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

¦apa¸¹åø

 cæºñae ÿpåo¢pe¹e¸åø ¸o­o¼ ¯aò帮å

íåp¯a FLEX ¢epe¹ ¸a ce¢ø, ®a® ÿpoåμ-

­oªå¹eæ¿, o¢øμa¹eæ¿c¹­o ÿpo­oªå¹¿

¨apa¸¹å¼¸¾¼ pe¯o¸¹ ¯aòå¸®å ­ ¹eñe¸åe

2 æe¹, cñå¹aø c ªa¹¾ ÿpoªa²å ¯aò帮å

®o¸eñ¸o¯º ÿo¹pe¢å¹eæ÷.  pa¯®å

¨apa¸¹å¼¸o¨o o¢c溲å­a¸åø ­xoªå¹

¹oæ¿®o ºc¹pa¸e¸åe ¸eÿoæaªo®, c­øμa¸¸¾x c ªeíe®¹o¯ ¯a¹epåaæa å/åæå oò墮o¼ åμ¨o¹o­æe¸åø, a ¹a®²e ¹o¹ cæºña¼, ®o¨ªa åμªeæåe ¸e o¢æaªae¹

¨apa¸¹åpo­a¸¸¾¯å åμ¨o¹o­å¹eæe¯ c­o¼c¹­a¯å.

©æø ocºóec¹­æe¸åø ÿpa­a ¸a

¨apa¸¹å¼¸oe o¢c溲å­a¸åe a¯ cæeªºe¹

ÿp媽ø­å¹¿ ÿoªæ常¾¼ ¨apa¸¹å¼¸¾¼

¹aæo¸ c ªa¹o¼ ÿpoªa²å åμªeæåø. Pe¯o¸¹

åμªeæåø ­ pa¯®ax ¨apa¸¹å¼¸o¨o o¢c溲å­a¸åø ªoæ²e¸ ÿpo­oªå¹¿cø

¹oæ¿®o ­ cep­åc¸¾x ¯ac¹epc®åx,

ÿoæºñå­òåx o¹ íåp¯¾ FLEX ÿpa­o ¸a pe¯o¸¹ ee åμªeæå¼, åæå ¸a c¹a¸ýåøx cep­åc¸o¨o o¢c溲å­a¸åø.

¥pa­o ¸a ¨apa¸¹å¼¸oe o¢c溲å­a¸åe coxpa¸øe¹cø ¹oæ¿®o ÿpå åcÿoæ¿μo­a¸åå

åμªeæåø ÿo ¸aμ¸añe¸å÷. ¦apa¸¹å¼¸o¯º o¢c溲å­a¸å÷ ¸e ÿoªæe²a¹ åμªeæåø,

­¾òeªòåe åμ c¹poø ­ peμºæ¿¹a¹e

¸op¯a濸o¨o åμ¸oca ­ ÿpoýecce

õ®cÿæºa¹aýåå, ÿo­pe²ªe¸¸¾e åμ-μa

¸e®­aæåíåýåpo­a¸¸o¨o o¢paóe¸åø,

ñac¹åñ¸o åæå ÿoæ¸oc¹¿÷ paμo¢pa¸¸¾e

¯aò帮å, a ¹a®²e åμªeæåø, ÿo­pe²ªe¸-

¸¾e ­ peμºæ¿¹a¹e pa¢o¹¾ ÿpå ÿo­¾òe¸-

¸o¼ ¸a¨pºμ®e åæå åcÿoæ¿μo­a¸åø

¸eªoÿºóe¸¸¾x ® ÿpå¯e¸e¸å÷, ªeíe®¹-

¸¾x åæå ¸eÿpa­å濸o åcÿoæ¿μºe¯¾x

òæåío­a濸¾x å¸c¹pº¯e¸¹o­.

Heåcÿpa­¸oc¹å, ­oμ¸å®òåe ­ peμºæ¿¹a¹e

­oμªe¼c¹­åø ¯aòå¸®å ¸a ­c¹a­¸o¼

å¸c¹pº¯e¸¹ åæå μa¨o¹o­®º, åμ-μa

ÿpå¯e¸e¸åø cåæ¾, ¸e®­aæåíåýåpo-

­a¸¸o¨o åcÿoæ¿μo­a¸åø ¯aò帮å åæå

¸eªoc¹a¹oñ¸o¨o ºxoªa μa ¸e¼ co c¹opo¸¾

μa®aμñå®a åæå ¹pe¹¿e¨o æåýa, ÿo­pe²-

ªe¸åø ­ peμºæ¿¹a¹e ÿoc¹opo¸¸åx

­oμªe¼c¹­å¼ åæå ÿoÿaªa¸åø ­ ¯aò帮º,

¸aÿpå¯ep, ÿec®a åæå ®a¯¸e¼, a ¹a®²e

ÿo­pe²ªe¸åø åμ-μa ¸eco¢æ÷ªe¸åø

º®aμa¸å¼, ÿpå­eªe¸¸¾x ­ å¸c¹pº®ýåå ÿo

õ®cÿæºa¹aýåå, ¸aÿpå¯ep, ÿoª®æ÷ñe¸åe

¯aòå¸®å ® ce¹å c ªpº¨å¯ ¸aÿpø²e¸åe¯

åæå ­åªo¯ ¹o®a, ñe¯ õ¹o º®aμa¸o

­ íåp¯e¸¸o¼ ¹a¢æåñ®e.

185

¥pa­o ¸a ¨apa¸¹å¼¸oe o¢c溲å­a¸åe

­c¹a­¸¾x å¸c¹pº¯e¸¹o­ åæå

ÿpå¸aªæe²¸oc¹e¼ ¯o²e¹ ¢¾¹¿ ocºóec¹­æe¸o æåò¿ ­ cæºñae, ecæå o¸å

åcÿoæ¿μo­aæåc¿ ­ ®o¯ÿæe®¹e c

¯aò帮a¯å, ÿpeªº-c¯o¹pe¸¸¾¯å å

ªoÿºóe¸¸¾¯å ªæø åcÿoæ¿μo­a¸åø c

õ¹å¯å å¸c¹pº¯e¸¹a¯å.

Åc®æ÷ñe¸åe o¹­e¹c¹­e¸¸oc¹å

Åμ¨o¹o­å¹eæ¿ å e¨o ÿpeªc¹a­å¹eæ¿ ¸e

¸ecº¹ o¹­e¹c¹­e¸¸oc¹å μa ¯a¹epåaæ¿-

¸¾¼ ºóep¢ å ÿo¹epø¸¸º÷ ÿp墾æ¿,

­oμ¸å®òåe ­ peμºæ¿¹a¹e ÿpep¾­a¸åø

ÿpo¯¾òæe¸¸o¼ ªeø¹e濸oc¹å, o¢ºcæo­-

æe¸¸o¨o åcÿoæ¿μºe¯¾¯ å¸c¹pº¯e¸¹o¯

åæå ¸e­oμ¯o²¸oc¹¿÷ åcÿoæ¿μo­a¸åø

å¸c¹pº¯e¸¹a.

Åμ¨o¹o­å¹eæ¿ å e¨o ÿpeªc¹a­å¹eæ¿ ¸e

¸ecº¹ o¹­e¹c¹­e¸¸oc¹å μa ¯a¹epåaæ¿-

¸¾¼ ºóep¢, ®o¹op¾¼ ­oμ¸å® ­ peμºæ¿-

¹a¹e åcÿoæ¿μo­a¸åø å¸c¹pº¯e¸¹a ¸e

ÿo ¸aμ¸añe¸å÷ åæå ÿpå åcÿoæ¿μo­a¸åå

å¸c¹pº¯e¸¹a ­¯ec¹e c ÿpoªº®ýåe¼

ªpº¨åx íåp¯.

CHE 2—26 SDS-plus

186

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents