Cave à vins de vieillissement Wine cellar Weinklimaschrank Cave

Cave à vins de vieillissement Wine cellar Weinklimaschrank Cave
Cave à vins de vieillissement
Wine cellar
Weinklimaschrank
Cave para envelhecimento
de vinhos
Cava para envejecimiento
del vino
Cantina per l’invecchiamento
dei vini
Vinlagringsskåp
CS
C...
110
160
200
Notice d’instructions
Instruction manual
Bedienungsanleitung
Manual de instruções
Manual de instrucciones
Manuale di istruzioni
Bruksanvisning
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
FR
GB
DE
PT
ES
IT
SE
®
825 12 39-01
Grattis till ditt val av ett Dometic vinskåp !
Bruks- och
installationsanvisning för ditt
Dometic vinskåp
Inledning
Dataskylt
Tack för att du valt ett Dometic vinlagringsskåp.
Läs instruktionerna noggrant innan du installerar ditt
nya vinlagringsskåp.Vi hoppas att du skall bli helt nöjd
med ditt köp.
Vinlagringsskåpet skall installeras och användas enligt
instruktionerna för att fungera ordentligt och med god
driftsekonomi.
Kontrollera dataskylten, uppe till vänster inuti
vinlagringsskåpet,så att du är säker på att du fått rätt
modell.
Dataskylten innehåller de data som du behöver för att
kontakta service. Skriv gärna upp dem nedan.
Transport skador
Modell beteckning .……………
Produktnummer ………………
Serienummer …………………
Spänning ………………………
Kontrollera om vinlagringsskåpet har några
transportskador. Du måste anmäla transportskador
inom lagstadgad eller angiven tid för produkttypen.
Finns det ingen etablerad anmälningspraxis, ska
skadan anmälas inom sju dagar från leverans.
Tillbehör
Var god kontrollera att följande tillbehör är fästa vid
vinlagringsskåpet eller i den separata tillbehörslådan
som vid leverans är placerad inuti vinlagringsskåpet.
1
På skåpets rygg:
1.
Distans bygel ( för att säkra avstånd till vägg )
Tillbehörs låda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Bruksanvisning
Handtag
Droppskål
Hyllstöd
Nycklar
Lagringshylla
4
5
3
2
1
Nödvändiga verktyg ej medskickade.
1.
2.
Stjärnskruvmejsel
Skiftnyckel alternativt fast nyckel nr 21
6
27
Installation
Följ installationsanvisningarna nedan:
För bästa prestanda måste luften kunna cirkulera fritt
över kylflänsen baktill på vinlagringsskåpet. Eftersom
modellen är fristående, innebär det att skåpet ska stå
minst 25mm från väggen bakom och väggarna
bredvid. Det skall vara minst 100mm fritt ovanför
vinlagringsskåpet.
Ställ in skåpsfötterna, så att skåpet är vertikalt i båda
led. Använd vattenpass om det behövs.
Se FIG 1.
FIG. 1
Distans bygel
30 mm
Distans bygel
Vägg
25
Bakre
vägg
1. Ta bort transportpallen som skåpet står på.
25
2. OBS ! Ställ in fötterna så att det blir en luftspalt på
30mm under vinlagringsskåpet.
Vägg
3. Fäst distansbygeln med två skruvar överst på
baksidan av skåpet. Distansbygeln ser till att
avståndet till bakre väggen är OK. Se FIG 2 & 4.
6. Montera handtaget på dörren. Dörrkarmen har
förborrade hål på sidan (sidorna ). Se FIG 3
4. För optimal prestanda, se till att vinlagringsskåpet
inte står i närheten av någon värmekälla
( element,spis eller starkt solljus ).
Obs ! Dörren måste kunna öppnas minst 90° för att
dom utdragbara hyllorna skall kunna dras ut.
5.Kontrollera att kolfiltret sitter på plats uppe till
vänster inuti vinlagringsskåpet.
* VIKTIG VARNING !
7. Montera droppskålen på ryggen av skåpet enl.
bilderna FIG 5a , 5b , 5c. på sida 5. Skruvarna till
skålen sitter redan i sina hål på ryggen.
FIG 2
28
FIG 3
FIG 5a
FIG 5b
FIG 4
FIG 5c
Elanslutning
Det är viktigt att elanslutningen göres ordentligt och att
alla bestämmelser och föreskrifter följs.
Vinlagringsskåpet drivs med enfas växelström.
Kontrollera att spänningsangivelsen på dataskylten
överensstämmer med din nätanslutning.
S1
VARNING ! VINLAGRINGSSKÅPET
MÅSTE JORDAS .
FIG 6
Vinlagringsskåpet har en jordad nätkontakt. Dometic
och deras bolag tar inget ansvar för saknade eller
trasiga jordledningar.
2
Elledningar ska dras och säkras, så att de inte kan
komma i kontakt med vinlagringsskåpets heta eller
vassa delar.
Sätt i skåpets kontakt och slå på det med S1 brytaren
Se FIG. 6.
1
Temperatur inställning
(Se FIG. 7)
Vinlagringsskåpet har en elektronisk regulator. Det gör
att du kan programmera temperaturen i
vinlagringsskåpet. Ditt vin lagras mellan 10°C och
15°C enligt expertisens råd. Den förinställda
temperaturen visas på displayen.
temperaturen är förinställd på 12°C, men kan ändras
till värden mellan 8°C och 18°C beroende på vilket vin
som lagras.
1. Tryck på knapp [1] (se FIG. 7).Meddelande L1 visas
och den förinställda temperaturen visas blinkande
kort efteråt
2. Använd knapparna [2] och [3] (se FIG 7) för att
sänka eller öka temperaturen.
3. Det tar styrsystemet 6 sekunder att registrera det
nya förinställda värdet.
3
FIG 7
Underhåll
Vi rekomenderar att du håller ditt vinlagringsskåp så
rent som möjligt. Dra ur kontakten före rengjöring.
Använd inte slipande ämnen eller starka
rengöringsmedel. Använd en mjuk rengöringsduk och
milt oparfymerat rengöringsmedel.
Det är viktigt att du regelbundet kontrollerar att
luftcirkulationen under och bakom skåpet inte
blockerats.
Kondensvattnet sammlas upp i droppskålen baktill på
skåpet. I skålen finns en svamp för att underlätta och
snabba upp avdunstningen av vattnet.
Kontrollera att plaströret från insidan ut till skålen inte
är blockerat av damm eller smuts.
29
Byt kolfiltret inne i skåpet vartannat år. Filtret sitter i
vinlagringsskåpets övre vänstra hörn.
Modell
Max antal
utdragbara hyllor
CS 110
CS 160
CS 200
8 trädörr / 9 glasdörr
12
16
Varje sats innehåller två hyllor och hyllstöd.
Utdragbar hyllsats
Beställningsnummer:
921 17 81-99
Förvaringshyllsats
Beställningsnummer:
921 17 81-98
Om vinlagringsskåpet inte fungerar, kontrollera
följande innan ni kontaktar service:
• att säkringen är hel
Max antal Bordaux Tradition flaskor som kan förvaras i
ett vinlagringsskåp som är utrustat med
förvaringshyllor och en utdragbar hylla
• att stickproppen sitter ordentligt i vägguttaget
• att strömmen är påslagen
Modell
Om orsaken till avbrottet inte finns bland de
uppräknade punkterna måste en auktoriserad serviceman tillkallas.
Vinlagringsskåpet är försett med överhettningsskydd.
En auktoriserad serviceman kan kontrollera om dessa
har löst ut eller ej.
Att fylla vinlagringsskåpet .
Se bilder på sidorna 31-32
Flaskorna i ditt vinlagringsskåp skall legras efter
storlek. De vanligaste flaskorna är “Bordaux” och
“Bourgogne”. Flaskorna är inte helt lika. De mest
använda flaskorna är “Tradition” och “Légère”.
Flaskorna “Champenoise” och “Flüte d’ Alsace” har
olika diametrar och höjder. Du måste ta hänsyn till
skillnaderna när du lagrar vinet och undvika att blanda
dom olika flaskorna. Det är viktigt att flaskorna ligger
ned, så att korken hela tiden är i kontakt med vinet.
Lägg flaskorna omlott, så får du plats med så många
som möjligt. Illustrationerna på sida 31 visar hur du
bäst lagrar “Bordaux Tradition” och “Bourgogne”
OBS ! Förvara inte mer än ett flasklager på
varje utdragbar hylla.
Antal
Hyllor
1+1
1+2
1+3
CS 110
CS 160
CS 200
Antal flaskor
116
170
206
Installation av gejdrar och hyllstöd
Installera gejdrarna till dom utdragbara hyllorna genom
att placera den bakre kroken på gejdern framför
önskat hål i den bakre hålraden i skåpet (Pil 1 Fig 8 )
Tryck in kroken i hålet i pilens riktning. Gör sedan på
samma sätt med
den främre kroken
(Pil 2 FIG 8) .
2
1
FIG 8
Installation av hyllstöd till lagringshyllorna. Placera
hyllstödets krokar framför hålen i skåpets sidor vid
önskad höjd. tryck
in stödet enl pil 1
Fig 9 och tryck
sedan nedåt
enl. pil 2 Fig 9
2
De utdragbara hyllorna och förvaringshyllorna kan
placeras i flera olika lägen beroende på storleken på
ditt vinlagringsskåp. Se FIG 8 & 9
FIG 9
OBS ! Förstärkningsstaget fungerar som ett hyllstöd
och får av säkerhetsskäl inte avlägsnas.
Du kan lägga till fler utdragbara hyllor eller
förvaringshyllor i ditt vinlagringsskåp.
När du lagrar Bordaux tradition-flaskor, kan
modellerna ha följande maxantal utdragbara hyllor:
30
1
Förstärknings
stag
Comment ranger différents types de bouteilles
How to store different types of bottles
Einlagerung unterschiedlicher Flaschentypen
Como armazenar vários tipos de garrafas
Modo de almacenar distintos tipos de botellas
Come conservare diversi tipi di bottiglie
Hur man lagrar olika flasktyper
Type Bordaux
Bordeaux tradition
Bordolese tradition
Type Bourgogne
Burgundy tradition
Burgunder Tradition
Burgundy tradition
Borgognona tradition
Bourgogne tradition
31
Clayette coulissante
Sliding shelf
Schieberregal
Prateleira deslizante
Estantería deslizante
Ripiano scorrevole
Utdragbar hylla
NOTA ! Riporre un solo strato di bottiglie per ripiano
scorrevole!
OBS ! Endast ett lager flaskor på en utdragbar hylla
Utilisez la clayette coulissante pour stocker des
bouteilles de forme spéciale.
Use the sliding shelf when storing specially shaped
bottles.
Lagern Sie Flaschen mit Spezialform auf dem
Schieberegal.
Utilize a prateleira deslizante aquando do
armazenamento de garrafas de formato especial.
Utilice la estantería deslizante cuando se disponga a
almacenar botellas con formas especiales.
Utilizzare il ripiano scorrevole quando si conservano
bottiglie di forma particolare.
Använd den utdragbara hyllan när du skall lagra
olikformade flasktyper.
N.B. Une seule rangée de bouteilles sur une clayette
coulissante !
NOTE ! only one layer of bottles on a sliding shelf !
HINWEIS ! Nur eine Lage Flaschen auf
Schieberegalen!
NOTA ! Só é possível colocar uma fila de garrafas
numa prateleira deslizante!
NOTA ! Coloque una sola capa de botellas en las
estanterías deslizantes
32
Exemple de bouteilles mixtes
Example of mix bottle types
Beispiel für Kombilagerung
Exemplo de tipos de garrafas misturados
Ejemplo de almacenamiento de distintos
tipos de botellas
Esempio con diversi tipi di bottiglie
Exempel på blandade flasktyper
Schéma électrique / Wiring diagram / Elektrisches Schaltbild / Diagrama eléctrico /
Diagrama eléctrico / Schema elettrico / Elschema
A
Régulateur / Regler / Regulador / Regulador / Regolatore /
Regulator
B
Interrupteur / Schalter / Interruptor / Interruptor /
Interruttore / Strömbrytare
C
Transformateur / Trafo / Transformador / Transformador /
Trasformatore / Transformator
D
Elément chauffant / Heizpatrone / Aquecedor / Calentador /
Resistenza / Värmepatron
E
Elément chauffant / Heizelement / Unidade de aquecimento
/ Elemento calentador / Resistenza / Värmeelement
F
Séparateur d’eau à thermofusible /
Thermosicherung Wasserabscheider / Separador de água
do termofusível / Condensador de agua del termofusible /
Separatore d’acqua del termofusibile /
Termosäkring vattenavskiljare
G
Enveloppe de la chaudière à thermofusible /
Thermosicherung Boiler / Invólucro da caldeira do
termofusível / Cubierta de la caldera del termofusible /
Involucro del boiler del termofusibile / Termosäkring
kokarsvep
1
Gris / Grau / Cinzento / Gris / Grigio / Grå
2
Blanc / Weiß / Branco / Blanco / Bianco / Vit
3
Noir / Schwarz / Preto / Negro / Nero / Svart
4
Bleu / Blau / Azul / Azul / Blu / Blå
5
Rouge / Rot / Vermelho / Rojo / Rosso / Röd
33
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement