Invacare®Groin Band for Standing Transfer Vest

Invacare®Groin Band for Standing Transfer Vest
Invacare®Groin Band for
Standing Transfer Vest
User's Manual (GB)
Brugermanual (DK)
Bruksanvisning (SE)
Brukerveiledning (NO)
Bedienungsanleitung (DE)
Gebruiksaanwijzing (NL)
Manual d’utilisation (FR)
Manual del usuario (ES)
Manuale d’uso (IT)
Manual de Utilização (PT)
Groin Band for Standing Transfer Vest
1.
2.
3.
4.
5.
Quality Declaration
Congratulations with your new Invacare®sling from Invacare® EC-Høng A/S.
Your new sling is
medical devices.
- marked in accordance with directive 93/42/EEC concerning
Invacare®slings are developed and constructed with consideration for the user and others
handling or assisting with lifting. Each sling type has been developed in accordance with the
European Standard EN 10535.
Invacare®slings have been supervised and quality controlled throughout the entire
production process, and the finished sling has been inspected by our finished goods control.
Please read the entire user’s manual before using the sling.
Invacare®EC-Høng A/S is certified according to ISO 9001 and ISO 13485.
For and on behalf of Invacare EC-Høng A/S
Carsten Borup
Technical Manager
Invacare®
Groin Band for Standing Transfer Vest
USER´S MANUAL (GB)
2-3
BRUGERMANUAL (DK)
4-5
BRUKSANVISNING (SE)
6-7
BRUKERVEILEDNING (NO)
8-9
BEDIENUNGSANLEITUNG (DE)
10 - 11
GEBRUIKSAANWIJZING (NL)
12 - 13
MANUEL D’UTILISATION (FR)
14 - 15
MANUAL DEL USUARIO (ES)
16 - 17
MANUALE D’USO (IT)
18 - 19
MANUAL DE UTILIZAÇÃO (PT)
20 - 21
Groin Band for Standing Transfer Vest
Thank you for purchasing an Invacare®Sling.
The following user guide must be read and adhered to, or the warranty may be void.
Please check your sling on delivery – if the sling is not in perfect condition, please contact your
supplier.
The Invacare®Standing Transfer Vest sling is available with or without the groin band, the groin
band can be attached to the transfer standing vest very easily.
The Standing Transfer Vest with groin band is suitable for clients with reduced standing/walking
abilities and/or reduced balance. The sling provides maximum personal access for dressing and
hygiene.
Note: The Standing Transfer Vest lifts is applied around the upper part of the body, located in
the under arm area. It is essential that the user has the ability to stand up, and has some degree
of weight bearing ability to ensure that he feels contact with the floor.
How to fix the groin band to the Standing Transfer Vest
Attach the groin band to the loops placed at the back of the Standing Transfer Vest.
Attach the buckles to the loops placed at the front at the Standing Transfer Vest. Picture 1.
Sling application – Sitting in chair or wheelchair
Lean the client forward ensuring that they are well supported to reduce the risk of falling and
to promote feelings of security.
Slide the vest down behind the back of the client in a central position aligned with the waist.
Sit the client back against the sling. Picture 2.
Take the arms through the straps and fasten the vest round the clients stomach by using the
adjustable buckle. Picture 3.
Place the groin band round the thigh and close the buckle (an audible click should be heard).
The groin band helps to keep the Standing Transfer Vest in place.
Attach loops to the spreader bar or lifting strap
Attach the loops to the spreader bar or lifting straps. The sling can be used at spreader bars
with 2 attachment points. Please note, that for security and comfort reasons, the size (width)
of the spreader bar must correspond with the size of the sling. Invacare recommend that a
professional, prior to issuing lifting equipment, always carry out a risk assessment. If you are
in doubt about the use of Invacare’s slings with other manufacturer’s equipment, contact
Invacare®or you supplier for advice.
Before lifting the client always check that both feet are placed on the floor for weight bearing.
Help the client to lean forward (in his natural way of movement) before beginning the lift.
Picture 4.
Note: Ensure that the client is lifted only high enough so that both feet do not lose contact
with the floor.
When the client is in a standing position, the posture of the client can be adjusted by altering
the shoulder straps. Picture 5.
Use only CE marked spreader bars and hoists, preferably with a rated Safe Working
Load equal to or higher than that of the sling. If the SWL is lower than of the sling,
the SWL of the spreader bar or hoist is applicable.
Always check that all the straps are properly attached to the spreader bar or lifting
straps, before attempting to lift the client.
Invacare®recommend that a risk assessment is always carried out by a professional
prior to issuing lifting equipment. Always choose the sling design and size according
to the clients weight, size and physical ability.
Slings should be checked regularly for wear and damage* – NEVER use a damaged
sling. (*In accordance with each country’s regulations).
If you are in any doubt, please do not attempt to use the sling and seek the advice
of a professional or your supplier.
Permissible max. load 159 kg.
Symbols:
= 159 kg
Safe Working Load, consult the Users Manual, do not exceed 95°C washing temperature,
do not bleach, do not tumble dry, do not iron.
All Invacare®slings are guaranteed for one year.
Skridtbånd for løftevest
Tak for du købte et Invacare® sejl.
Denne brugermanual skal læses og nøje overholdes, da garantien på produktet ellers vil
bortfalde. Sørg ligeledes for at tjekke sejlet ved modtagelse – hvis sejlet ikke lever op til dine
forventninger, kontakt Invacare® på tlf. 3690 0000.
Invacare® Løftevesten fås med eller uden skridtbånd, der let påmonteres sejlet. Løftevest med
skridtbånd anbefales til brugere med nedsat gangfunktion og/eller nedsat balanceevne. Sejlet er
let at anvende i forbindelse med såvel påklædning som personlig hygiejne.
Bemærk: Løftevesten løfter rundt om overkroppen og placeres under armene. Det er
nødvendigt at brugeren kan støtte på benene og at fødderne har kontakt med gulvet.
Montering af skridtbånd på løftevest
Monter skridtbåndet til løkkerne placeret bagerst på løftevesten.
Monter spændet på løkkerne placeret forrest på løftevesten. Figur 1.
Pålægning af sejl – siddende stilling i stol eller kørestol
Læn brugeren fremad i stolen og sørg for god støtte, så brugeren ikke falder ud af stolen eller
føler sig usikker.
Placer sejlet midt mellem kørestolen og brugerens ryg med åbningens top langs brugerens
rygsøjle.
Læn brugeren tilbage i stolen mod sejlet. Figur 2.
Før brugerens arme igennem vesten og fastgør denne rundt om brugerens mave ved hjælp af
det justerbare spænde. Figur 3.
Placer skridtbåndet rundt om låret og luk spændet (der høres et klik). Skridtbåndet hjælper til
at holde løftevesten på plads.
Korrekt montering på løftebøjle eller –stropper
Monter vestens løkker i løftebøjlen eller –stropperne. (Hvis du er i tvivl om anvendelse af
Invacares sejl i forbindelse med andre leverandørers produkter, er du velkommen til at
kontakte os). Før brugeren løftes sørg for, at han/hun har begge fødder placeret på gulvet.
Hjælp brugeren til at læne sig forover før løftet. Figur 4.
Bemærk: sørg for at brugeren ikke løftes højere end at begge fødder præcis har kontakt med
gulvet.
Når brugeren er løftet og står op, kan hans/hendes kropsholdning tilrettes ved at justere på
skulderstropperne. Figur 5.
Anvend kun CE-mærket løftebøjle og lift, og helst med en højere SWL end angivet
på sejlet. Hvis SWL er mindre end angivet på sejlet, er løftebøjlens eller liftens SWL
anvendelig.
Sørg altid for at alle stropper er forsvarligt monteret på liften.
Invacare® anbefaler professionel risikoanalyse før brugen af liftudstyr. Sørg altid for
at vælge sejlstørrelse og –design i forhold til brugerens vægt, størrelse og fysiske
evne.
Sejl bør tjekkes regelmæssigt for slidtage – anvend aldrig et bekadiget eller slidt sejl).
Hvis du er i tvivl, så anvend ikke sejlet og kontakt Invacare®.
Max brugervægt 159 kg.
Symboler:
= 159 kg
Safe Working Load (SWL), se venligst brugermanualen, vask ikke ved mere end 95°,
må ikke bleges, må ikke tørretumbles, må ikke stryges.
På alle Invacare® sejl ydes 1 års garanti.
Gå/Stödsele
Tack för att du valt Invacares lyftselar.
Läs noga igenom bruksanvisningen innan du börjar använda lyftselen. Kontrollera att lyftselen
vid leveransen är hel, om den inte är det kontakta Invacare®.
Invacare®Gå/Stödsele finns med och utan grensele.
Grenselen kan enkelt sättas på Gå/stödselen.
Gå/stödselen används till brukare med nedsatt gångfunktion, nedsatt balans eller vid
gångträning.
OBS: Gå/stödselen sätts runt kroppen under armarna varför det är nödvändigt att brukaren
kan stödja på benen och att fötterna alltid har kontakt med golvet.
Fästa grensele till Gå/stödselen
Fäst grenselens band på öglorna som är placerade baktill på selen. Fäst spännena på öglorna
som är placerade framtill på selen. Bild 1.
Placering av lyftsele från sittande position
Luta brukaren framåt och försäkra dig om att han/hon inte kan falla framåt. Dra stödselen neråt
bakom brukarens rygg.
Ryggdelens nedre kant placeras i nivå med midjan. Luta tillbaka brukaren mot lyftselen.
Se bild 2.
För in armarna genom lyftbanden och fäst selen runt brukarens mage med det reglerbara
spännet. Bild 3.
Grenbanden kopplas runt brukarens lår och fästs med spännet (ett klick skall höras).
Grenbanden hjälper till att hålla selen på plats.
Placering av lyftöglor på lyftbygeln eller lyftbanden
Placera lyftöglan på lyftbygeln eller på taklyftens lyftband. Placera huvuddelens lyftöglor först
och sedan bendelens lyftöglor. Lyftselen kan användas till 2- och 4-punkts upphängning till
lyftband eller lyftbyglar. Notera dock för komfort och säkerhets skull att bredden på lyftbygeln
stämmer överens med lyftselens bredd och till brukarens förutsättningar.
Invacare®rekommenderar att utbildad personal använder lyftutrustningen och genomför inte
lyft om lyftsituationen befinner sig vara riskfylld. Om frågor uppstår om Invacares lyftselar får
användas på andra leverantörers utrustning, vänligen kontakta Invacare®.
Innan förflyttning sker kontrollera alltid att brukarens fötter har kontakt med golvet. Hjälp
brukaren att luta framåt (utnyttja det naturliga rörelsemönstret) innan förflyttningen börjar.
Bild 4.
OBS: Försäkra dig om att brukaren bara blir lyft så högt att fötterna hela tiden har har
kontakt med golvet.
Med hjälp av positioneringsmöjligheten på lyftbandet kan brukarens ställning justeras. Bild 5.
Använd endast CE märkta lyftbyglar och lyftmotorer, helst med en (SWL) max last,
som är lika eller högre än den på lyftselen. Om SWL är lägre än på lyftselen kan
SWL på lyftbygeln eller lyftmotorn användas.
Kontrollera alltid att lyftbanden är ordentligt påsatta på lyftbygeln eller lyftbandens
lyftkrokar.
Invacare®rekommenderar att en förflyttning med lyftutrustning alltid genomförs
av utbildad personal. Välj alltid en lyftsele som passar brukaren vikt, storlek och
rörelseförmåga.
Kontrollera lyftselen varje dag efter skador och särskilt efter tvätt. Använd ALDRIG
en trasig lyftsele - laga aldrig en trasig lyftsele - trasiga lyftselar kasseras).
Är du tveksam om du skall använda lyftselen, kontakta Invacare® för råd.
Max brukarvikt: 159 kg.
Symboler:
= 159 kg
Safe Working Load, se i bruksanvisning. Tvättråd 95º. Färgfäller inte. Skall inte torktumlas.
Skall inte strykas.
Invacares lyftselar har 2 års garantitid.
Skrittbånd for løftevest
Takk for at du har valgte et Invacare®seil.
Følgende brukerveiledning skal leses og følges, dersom ikke vil ikke garantien være gyldig.
Sjekk seilet ved levering – dersom seilet ikke er perfekt må du ta kontakt med leverandør.
Invacare®Løftevest med skrittbånd er tilgjengelig med eller uten skrittbånd. Skrittbåndet kan
svært enkelt festes til løftevesten.
Løftevest med skrittbånd passer til brukere med reduserte evner til å stå/gå og/eller redusert
balanse. Seilet gir maksimal tilgang ved påkledning og hygiene.
Merk: Løftevest med skrittbånd er festet rundt øvre del av kroppen, plassert i området under
armene. Det er viktig at brukeren har mulighet til å stå oppreist, og til en viss grad kan bære
sin egen vekt for å være sikker på at han føler kontakten med gulvet.
Hvordan feste skrittbåndet til løftevesten
Fest skrittbåndet til festene som er plassert foran på løftevesten. Bilde 1.
Påføring av seil - Sittende i stol eller rullestol
Før brukeren bakover for å sikre god støtte, og for å redusere risikoen for fall eller at
brukeren skal føle usikkerhet.
Før vesten ned bak ryggen på brukeren i en sentral posisjon i samme posisjon som midjen.
Før brukeren bakover mot seilet. Bilde 2.
Ta armene gjennom stroppene og fest vesten rundt brukerens mage ved å bruke et justerbart
belte. Bilde 3.
Plasser skrittbåndet rundt låret og fest beltet (et klikk skal høres). Skrittbåndet hjelper å holde
løftevesten på plass.
Fest til løftebøyle eller løftestropper
Fest stroppen til løftebøyle eller løftestroppene. Fest skulder – og hode stroppene før du
fester stroppene til bena. Seilet kan brukes med løftebøyle med 2 eller 4 festepunkt.
Vær oppmerksom på at størrelsen (bredden) på løftebøylen av sikkerhetsmessige og
komfort hensyn må passe størrelsen på seilet. Invacare® anbefaler en profesjonell alltid
vurderer risikoen før løfteutsyret tas i bruk. Dersom du er i tvil om bruken av Invacares seil,
eller andre leverandørers utsyr, ta kontakt med Invacare®, som er din rådgiver.
Sjekk alltid at begge bena er plassert på gulvet for vektbæring før du starter løftet.
Hjelp brukeren å lene seg fremover (på hans naturlige bevegelsesmåte) før løftet starter. Bilde 4.
Merk: Vær sikker på at brukeren kun løftes høyt nok til at føttene fortsatt er i kontakt med
gulvet.
Når brukeren er i stående posisjon, kan posisjonen forandres ved å justere skulderstroppene.
Bilde 5.
Bruk kun CE merkede løftebøyler og løftere som er merket med lik eller høyere
maksimal brukervekt enn seilet. Dersom maksimal brukervekt er lavere enn på seile,
er det brukervekten på løfter eller løftebøyle som gjelder.
Sjekk alltid at stroppene er godt festet til løftebøylen eller løftestroppene.
Invacare®anbefaler at en profesjonell alltid sjekker risikoen før løfteutsyret tas i
bruk. Velg alltid seildesign og størrelse i henhold til brukerens vekt, størrelse og
fysiske førlighet.
Seil skal regelmessig sjekkes for daglig bruk og slitasje - et skadet seil skal ALDRI
brukes (*i henhold til hvert enkelt lands egne reguleringer).
Dersom du er i tvil, vær vennlig å ikke prøv å ta i bruk seilet, men søk hjelp hos
terapeut eller Invacare®.
Maksimal brukervekt: 159 kg.
Symboler:
= 159 kg
Sikker arbeidsbelastning, se brukermanual, ikke vask på høyere enn 95°C, skal ikke blekes,
tørkes i trommel og ikke strykes.
Alle seil fra Invacare® har 1 års garanti.
Invacare® Leistengurt für Steh- und Transferweste
Vielen Dank, dass Sie einen Patientengurt von Invacare® gekauft haben.
Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und befolgen Sie die Anweisungen,
da die Garantie ansonsten erlischt. Prüfen Sie bitte bei Erhalt den Patientengurt - sollte der
Patientengurt nicht in einwandfreiem Zustand sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten.
Die Invacare® Steh- und Transferweste ist mit oder ohne Leistengurt erhältlich, welcher
einfach am Patientengurt befestigt werden kann.
Die Invacare® Steh- und Transferweste mit Leistengurt ist für Patienten mit reduziertem
Steh- und/oder Gehvermögen und/oder Gleichgewichtsproblemen geeignet. Der Patientengurt
unterstützt den persönlichen Kontakt beim Anziehen und der Körperhygiene.
Bemerkung: Die Invacare Steh- und Transferweste wird am Oberkörper unter den Armen
angelegt. Es ist daher unerlässlich, dass der Nutzer stehen kann und in einem gewissen Grad
Gewichtsbelastung tragen kann, um sicher zu stellen, dass er den Kontakt zum Fußboden fühlt.
Wie wird der Leistengurt an der Invacare® Steh- und Transferweste befestigt
Befestigen Sie den Leistengurt an den Schlaufen auf der Rückseite des Patientengurtes. Bringen
Sie dann die Schnallen an den Schlaufen an der Vorderseite des Patientengurtes an. Bild 1.
Anlegen des Gurtes - Im Sitzen auf dem Stuhl oder im Rollstuhl
Beugen Sie den Patienten vor, stellen Sie dabei sicher, dass der Patient gut abgestützt ist, um
das Risiko eines Sturzes zu vermeiden und dem Patienten ein Gefühl der Sicherheit zu geben.
Positionieren Sie den Patientengurt mittig auf dem Rücken des Patienten auf Höhe der Taille.
Lehnen Sie den Patienten gegen den Gurt. Bild 2.
Nehmen Sie die Arme durch die Gurte und befestigen Sie den Patientengurt mit den
verstellbaren Schnallen um den Bauch des Patienten. Bild 3.
Führen Sie die Leistengurte um die Oberschenkel und schließen Sie die Schnalle (ein Klicken
ist zu hören). Der Leistengurt hält die Invacare Steh- und Transferweste an ihrem Platz.
Einhängen der Schlaufen am Spreizbügel oder am Hebegurt
Hängen Sie die Schlaufen am Spreizbügel oder am Hebegurt ein. Der Patientengurt kann mit
einem 2-Punkt Spreizbügel eingesetzt werden. Bitte beachten Sie, dass aus Sicherheitsgründen
und für den Komfort die Größe (Breite) des Spreizbügels mit der Größe des Patientengurtes
übereinstimmen muss. Invacare® empfiehlt, dass immer vor dem Einsatz eines Patientengurtes
eine professionelle Risikoanalyse erstellt wird. Wenn Sie sich nicht sicher über den Einsatz
eines Invacare® Patientengurtes mit Geräten anderer Hersteller sind, wenden Sie sich an
Invacare® oder Ihren Lieferanten.
Bevor Sie mit dem Hebevorgang beginnen, stellen Sie immer sicher, dass der Patient mit beiden
Füßen auf dem Fußboden steht um sein Gewicht zu tragen. Helfen Sie dem Patienten vor dem
Hebevorgang sich nach vorn zu beugen (in seiner ihm natürlichen Bewegung). Bild 4.
10
Bemerkung: Stellen Sie sicher, dass der Patient gerade so hoch gehoben wird, dass seine
Füße nicht den Kontakt zum Fußboden verlieren.
Wenn der Patient steht, kann seine Körperhaltung durch angleichen der Schultergurte
korrigiert werden. Bild 5.
Benutzen Sie nur Spreizbügel und Patientenlifter, die mit dem CE-Zeichen versehen
sind und möglichst auch die maximale Belastbarkeit angeben, welche der des
Patientengurtes entspricht oder höher ist. Wenn die angegebene maximale
Belastbarkeit niedriger als die des Gurtes ist, ist die maximale Belastbarkeit des
Spreizbügels bzw. des Patientenlifters maßgeblich.
Stellen Sie immer sicher, dass alle Gurtbänder sorgfältig im Spreizbügel oder am
Hebegurt eingehängt sind, bevor Sie mit dem Hebevorgang beginnen.
Invacare®empfiehlt, dass vor dem Einsatz eines Patientenlifters immer eine
professionelle Risikoanalyse erstellt wird. Wählen Sie den Patientengurt immer
gemäß dem Gewicht, der Körpergröße und den physischen Anforderungen des
Patienten aus.
Patientengurte sollten regelmäßig auf Verschleiß und Beschädigungen* untersucht
werden - benutzen Sie NIE einen beschädigten Patientengurt.
(*In Übereinstimmung mit jeweiligen Bestimmungen).
Sollten Sie Zweifel haben einen Patientengurt einzusetzen, machen Sie dies nicht
ohne vorher professionellen Rat oder den Rat Ihres Lieferanten einzuholen
Max. Belastbarkeit 159 kg.
Symbole:
= 159 kg
Max. Belastbarkeit, bitte in der Bedienungsanleitung nachlesen, die Waschtemperatur von 95°C
nicht überschreiten, nicht bleichen, nicht trocknergeeignet, nicht bügeln.
Auf alle Invacare-Patientengurte ist ein Jahr Garantie.
11
Liesband tbv loopvest
Dank u voor het kopen van een Invacare® liftmat.
Deze handleiding behoort gelezen en gevolgd te worden, anders is de garantie ongeldig.
Controleer uw liftmat bij aflevering. Mocht de liftmat niet in perfecte staat verkeren,
neem dan contact op met uw leverancier.
Het Loopvest van Invacare® is verkrijgbaar met en zonder liesband. De liesband is heel
gemakkelijk te verbinden aan het vest.
Het Loopvest met liesband is geschikt voor gebruikers met verminderde sta en loop
capaciteiten en met verminderde balans. Het vest zorgt voor maximale toegang voor
persoonlijke hygiëne.
Let op: Het vest word aangebracht rond de romp van de gebruiker, een klein stukje onder de
armen. Het is van essentieel belang dat de gebruiker zelf kan staan en in staat is om enige vorm
van druk op de voeten te verdragen. Tevens is het vereist dat de gebruiker contact houdt met
de vloer voelt bij gebruik van het vest.
Bevestigen van de liesband aan het Loopvest
Bevestig de liesband aan de lussen die zich bevinden aan de achterkant van het Loopvest.
Verbind daarna de lussen van de voorkant aan de gespen zoals op afbeelding 1 te zien is.
Toepassing van het Loopvest - Zittend in Stoel of rolstoel
Laat de gebruiker voorover leunen maar wees er zeker van dat deze goed ondersteunt is zodat
het val risico verminderd word en het gevoel van veiligheid vergroot wordt. Laat het vest langs
de rug van de gebruiker naar beneden glijden in een centrale positie in lijn methet middel van
de gebruiker. Laat vervolgens de gebruiker naar achter tegen het loopvest leunen. Afbeelding 2.
Steek de armen door de banden en zet deze vast rond de buik van de gebruiker met gebruik
van de gespen. Afbeelding 3.
Plaats de liesband rond de dijen en zet deze vast met de gesp (een klik moet hoorbaar zijn).
De liesband helpt het loopvest op zijn plek te houden.
Bevestig de lussen aan het juk of de tilband
De liftmat kan gebruikt worden in combinatie met een juk met twee bevestigingspunten.
Let op, uit veiligheidsoverwegingen en ter verbetering van comfort is het belangrijk dat de
groote (breedte) van het juk overeenkomt met de grootte van de liftmat. Invacare® raadt
altijd aan dat voor er een liftmat besteld wordt, er risico-analyse word gemaakt door een
professional. Als u twijfels heeft over het combineren van uw Invacare® liftmat met producten
van andere fabrikanten, raadpleeg dan uw leverancier voor advies.
Voordat de gebruiker omhoog wordt getild met de tillift moet worden gecontroleerd of beide
voeten op de grond staan om gewicht te kunnen dragen. Help de gebruiker om voorover te
leunen (in zijn natuurlijke manier van bewegen) voordat de gebruiker omhoog getild wordt.
Afbeelding 4.
12
Let op: Controleer dat de voeten van de gebruiker ten alle tijden de grond blijven raken.
Als de gebruiker in staande positie verkeert, dan kan zijn positie veranderd worden door het
verstellen van de schouder banden. Afbeelding 5.
Gebruik alleen een juk of tillift met een CE keurmerk. De voorkeur wordt gegeven
aan een juk of tillift met een grotere tilcapiciteit dan de liftmat. Indien dit niet het
geval is, moet de capiciteit van de tillift of juk aangehouden worden.
Controleer altijd of alle lussen van de liftmat naar behoren bevestigd zijn aan het
juk of de hijsband (Robin).
Invacare® raadt aan dat een risico analyse gemaakt wordt door een professional
voordat liftproducten besteld worden. Bestel altijd een liftmat die qua vorm en
grootte past bij het gewicht, grootte en fysieke gesteldheid van de gebruiker.
Liftmatten moeten regelmatig gecontroleerd worden op slijtage of beschadiging*
- gebruik NOOIT een beschadigde liftmat (* in overeenkomst met de Nederlandse
regelgeving op dit gebied).
Gebruik bij twijfel de liftmat niet, en vraag advies bij een professional of uw
leverancier.
Toegestane gewicht 159 kg.
Symbolen:
= 159 kg
Veilige werkbelasting, raadpleeg de gebruiksaanwijzing, overschrijd niet de maximum
temperatuur van 95° Celsius voor heet waassen van de liftmat, droog de liftmat niet in een
droger, de liftmat mag niet in contact komen met een strijijzer.
Alle liftmatten en loopvesten hebben een garantietermijn van 1 jaar.
13
Sangle aine pour veste de transfert debout
Nous vous remercions d’avoir acheté une sangle Invacare®.
Lisez bien et respectez les consignes du guide d’utilisation suivant, sans quoi la garantie peut
être annulée.Vérifiez votre sangle à la livraison, si elle n’est pas en parfait état, prenez contact
avec votre fournisseur.
La sangle pour transfert debout Invacare® existe avec ou sans bande pour l’aine, la bande pour
aine peut être fixée très facilement à la sangle pour transfert debout.
La sangle pour transfert debout avec bande pour aine convient aux patients ayant du mal à se
tenir debout / à marcher et / ou ayant une perte d’équilibre. La sangle permet un accès optimal
pour l’habillage et la toilette.
Remarque: La sangle pour transfert debout se place autour de la partie supérieure du corps
située dans la zone sous les bras. Il est essentiel que l’utilisateur puisse se mettre debout et
puisse se tenir dans une certaine mesure afin de sentir le contact avec le sol.
Comment fixer la bande pour l’aine à la sangle pour transfert debout
Fixez la bande pour aine aux boucles placées au dos de la sangle pour transfert debout.
Fixez les boucles aux boucles placées à l’avant de la sangle pour transfert debout.
Illustration n° 1.
SANGLE Conseil d’application - Assis sur une chaise/Fauteuil roulant
Faites pencher le patient vers l’avant, en vous assurant qu’il est bien soutenu, pour réduire le
risque de chute et lui assurer une sensation de sécurité.
Faites glisser la sangle pour transfert debout dans le dos du patient, dans une position centrale
alignée avec la taille.
Asseyez le patient, dos contre la sangle. Illustration n° 2.
Passez les bras dans les sangles et fixez l’ensemble autour du ventre du patient à l’aide de la
boucle réglable. Illustration n° 3.
Placez la bande pour l’aine autour de la cuisse et fermez la boucle (on doit entendre
l’encliquettement).
La bande pour aine aide à maintenir la sangle pour transfert debout en place.
Fixez les boucles au palonnier ou à la sangle de levage
Fixez les boucles au palonnier ou aux sangles du matériel de levage. Fixez les boucles épaules
et tête avant les boucles de jambes. La sangle peut être utilisée avec des palonniers à 2 ou 4
points de fixation. Veuillez noter que pour des raisons de sécurité et de confort, la dimension
(la largeur) du palonnier doit correspondre à la dimension de la sangle. Invacare®recommande
qu’un professionnel exécute toujours une évaluation des risques avant de remettre le matériel
de levage. Si vous avez des doutes quant à l’utilisation des sangles Invacare avec le matériel d’un
autre fabricant, prenez contact avec Invacare® ou votre fournisseur pour obtenir un avis.
Avant de lever le patient, vérifiez toujours que ses deux pieds sont bien au sol pour supporter
le poids. Aidez le patient à se pencher vers l’avant (par un mouvement naturel) avant de
commencer le levage. Illustration n° 4.
14
Remarque: Veillez à ce que le patient soit soulevé à la bonne hauteur de façon à ce que ses
pieds ne perdent pas contact avec le sol.
Lorsque le patient est en position debout, sa posture peut être ajustée en modifiant le réglage
des sangles d’épaules. Illustration n° 5.
N’utilisez que les palonniers et appareils de levage avec marquage CE, de
préférence avec une charge de fonctionnement en sécurité égale ou supérieure à
celle de la sangle. Si la charge de fonctionnement en sécurité est inférieure à celle
de la sangle, la charge de fonctionnement en sécurité du palonnier ou de l’appareil
de levage sera applicable.
Vérifiez toujours que toutes les attaches sont bien fixées au palonnier ou à la sangle
de levage.
Invacare®recommande qu’un professionnel exécute toujours une évaluation des
risques avant de remettre le matériel de levage. Choisissez toujours le modèle et la
dimension de la sangle selon le poids, la taille et les capacités physiques des patients.
Contrôlez régulièrement les sangles pour repérer toute trace d’usure et de
dommage* - N’utilisez JAMAIS de sangle endommagée. (*Conformément aux
réglementations de chaque pays).
En cas de doute, n’essayez pas d’utiliser la sangle et demandez conseil à un
professionnel ou à votre fournisseur.
Charge maximale autorisée 159 kg.
Symboles:
= 159 kg
Charge de fonctionnement en sécurité, consultez le manuel d’utilisation, ne dépassez pas 95°C
de température de lavage, n’utilisez pas d’agents blanchissants, n’utilisez pas le sèche-linge,
ne repassez pas.
Toutes les sangles Invacare® sont garanties un an.
15
Chaleco de Incorporación con Sujeción
Gracias por comprar una eslinga Invacare®.
Lea detenidamente el siguiente manual antes de usar la eslinga o la garantía puede perder su
validez.
Por favor compruebe la eslinga en la entrega - si la eslinga no está en perfectas condiciones,
por favor contacte a su distribuidor.
Invacare®Chaleco de Incorporación está disponible con o sin banda de ingle. La banda de ingle
puede ser colocada en el chaleco de transferencia muy fácilmente.
Invacare®Chaleco de incorporación con banda de ingle es indicada para clientes con capacidad
reducida de mantenerse de pies y/o caminar y/o un reducido balance. La eslinga proporciona
un mayor acceso para la higiene personal y el vestido.
Nota: El chaleco de incorporación se aplica alrededor de la parte superior del cuerpo,
localizado bajo el área del brazo. Es esencial que el usuario tenga la capacidad de pararse,
y tener cierto grado de capacidad para sentir el contacto con el suelo.
Como acoplar la banda de ingle al Chaleco de Incorporación
Sujetar la banda de ingle a las tiras ubicadas en la parte posterior del Chaleco de Incorporación.
Sujetar las hebillas a las tiras ubicadas en la parte frontal del Chaleco de Incorporación.
Gráfico 1.
Aplicación de la eslinga - sentado en una silla o una silla de ruedas
Incline al cliente hacia adelante asegurándose que está bien sujeto para reducir el riesgo de
caída y para transmitir seguridad.
Deslice el chaleco bajo la espalda del cliente, en el centro, alineada con la cintura.
Repose la espalda del cliente contra la eslinga. Gráfico 2.
Saque los brazos fuera de las tiras y ajuste el chaleco alrededor del estómago del cliente
usando la hebilla ajustable. Gráfico 3.
PlaUbique la banda de la ingle alrededor del muslo y cierre la hebilla (podrá escuchar un
pequeño chasquido).
La banda de la ingle ayudará a mantener el Chaleco de Incorporación en su lugar.
Sujetar las tiras de suspensión a la percha del sistema elevador
Sujetar las tiras de suspensión a la percha del sistema elevador. (Si tiene dudas sobre el uso de
eslingas de Invacare en elevadores de otros fabricantes, contacte con Invacare o su proveedor
para recibir consejos de utilización).
Previo el levantamiento del cliente, siempre, revise que los dos pies estén ubicados sobre el
suelo para soporte de peso.
Ayude al cliente a inclinarse hacia delante (en su posición natural de movimiento) antes de
comenzar la elevación. Gráfico 4.
16
Nota: Asegúrese que el cliente esté elevado solo lo suficiente para no perder contacto con el
suelo.
Cuando el cliente está en posición parada, la postura del cliente puede ser ajustada cambiando
las correas del hombro. Gráfico 5.
Use solo perchas y elevadores de techo marcados CE, preferiblemente con un
índice de Carga Segura de Trabajo (SWL) igual o más alto que el de la eslinga.
Si el índice de Carga Segura de Trabajo (SWL) de la percha es más bajo que el
índice de la eslinga, se deberá considerar el de la percha de elevación.
Antes de cualquier utilización compruebe que las tiras están correctamente sujetas
a la percha de elevación.
Invacare® recomienda que antes de utilizar el equipo, un profesional realice una
evaluación de riesgo. Escoja siempre el diseño y talla de la eslinga por el peso,
tamaño y capacidad física del cliente.
Las eslingas deberán ser revisadas regularmente por desgaste o daños*. - NUNCA
use una eslinga en mal estado. (*en concordancia con las regulaciones de cada país).
Si tiene alguna duda, procure no utilizar la eslinga y busque consejo de un
profesional o de su proveedor.
Peso Máx. permitido 159 kg.
Símbolo:
= 159 kg
Indice de Carga Segura de Trabajo (SWL), consulte los manuales de usuario, en lavado a máquina
no exceda 95° C de temperatura, no use blanqueador, no utilice secadora y no planche.
Todas las eslingas de Invacare® están garantizadas por un año.
17
Groin Band for Standing Transfer Vest
Grazie per aver acquistato un’imbracatura Invacare®Sling.
Il seguente manuale d’uso deve essere letto e le indicazioni seguite pena la possibile decadenza
della garanzia.
Si prega di controllare l’imbracatura alla consegna – se l’imbracatura non dovesse essere in
perfette condizioni contattate il vostro fornitore.
L’imbracatura Invacare®Standing Transfer Vest è disponibile con o senza fascia inguinale, che
può essere attaccata molto facilmente all’imbracatura.
L’imbracatura Standing Transfert Vest è adatta a pazienti con ridotta abilità di deambulazione
o ridotto equilibrio. L’imbracatura permette il massimo accesso personale per la vestizione e
l’igiene.
Nota: L’imbracatura Standing Transfert Vest va applicata attorno alla parte superiore del
corpo, e posizionata sotto l’area delle braccia. E’ essenziale che l’utilizzatore sia in grado di
rimanere in posizione eretta, ed sia in parte in grado di supportare il proprio peso così da
assicurare che senta il contatto con il pavimento.
Come fissare la fascia inguinale alla imbracatura Standing Transfert Vest
Attaccare la fascia di supporto inguinale all’anello posizionato nel retro dell’imbracatura
Standing Transfert Vest. Figura 1.
Applicazione dell’imbracatura - Da posizione seduta su sedia o carrozzina
Inclinare il paziente in avanti, assicurandosi che sia ben supportato in modo da ridurre il rischio
di caduta e aumentare la sensazione di sicurezza del paziente.
Far scivolare l’imbracatura giù dietro la schiena del paziente nella posizione centrale con le
aperture allineate alla vita. Figura 2.
Passare le braccia attraverso le cinghie di sollevamento e fissare l’imbracatura attorno
all’addome del paziente usando le fibbie regolabili. Figura 3.
Posizionare le fasce inguinali attorno alle cosce e chiudere le fibbie (dovrebbe essere sentito
un udibile click). Le fasce inguinali servono a tenere l’imbracatura Standing Transfert Vest in
posizione.
Attacco degli anelli al bilancino o a sistemi di ancoraggio dell’imbracatura al sollevatore
Attaccare gli anelli al bilancino o ai sistemi di ancoraggio dell’imbracatura al sollevatore.
L’imbracatura può essere usata con un bilancino a 2 punti di fissaggio. Si raccomanda,
per ragioni di sicurezza e comfort, che la misura (larghezza) del bilancino corrisponda alla
larghezza dell’imbracatura. Invacare raccomanda un’analisi del rischio da parte di un
professionista prima dell’uso dell’apparecchiatura per il sollevamento. Se si hanno dubbi circa
l’utilizzo delle imbracature Invacare con apparecchiature di altri produttori, contattare
Invacare® o il fornitore per ulteriori informazioni.
Prima di sollevare il paziente, controllare sempre che entrambi i piedi siano posizionati sul
pavimento in modo da aiutare a sorreggere il proprio peso. Aiutare il paziente ad inclinarsi in
avanti (nel modo a lui più congeniale ed abituale) prima di cominciare il sollevamento. Figura 4.
18
Nota: Assicurarsi che, durante il sollevamento, entrambi i piedi del paziente non perdano mai
il contatto con il pavimento.
Quando il paziente è in posizione eretta, la postura del paziente può essere regolata
modificando la posizione degli straps delle spalle. Figura 5.
Usare solo sollevatori e bilancini marchiati CE, preferibilmente con una
“Portata di Carico Dichiarata” uguale o superiore a quella dell’imbracatura.
Se la Portata di Carico Dichiarata del bilancino o del sollevatore sono inferiori a
quella dell’imbracatura, considerare la portata inferiore quale portata massima.
Controllare sempre che tutte le cinghie siano adeguatamente attaccate al bilancino
o ai sistemi di ancoraggio del sollevatore prima di provare a sollevare il cliente.
Invacare® raccomanda che una valutazione del rischio sia sempre effettuata da
un professionista prima di utilizzare le apparecchiature di sollevamento.
Scegliere sempre il modello e la misura adatta al peso, le dimensioni e l’abilità fisica
dei pazienti.
Controllate regolarmente le imbracature per valutarne l’usura ed eventuali
danni* - MAI usare imbracature danneggiate (*In accordo con la normativa vigente
nella nazione).
Per qualsiasi dubbio, si prega di non tentare l’utilizzo dell’imbracatura e chiedere
indicazioni ad un professionista o al proprio fornitore.
Massima portata di carico 159 kg.
Simboli:
= 159 kg
Per il massimo carico in sicurezza, consultare Il Manuale dell’Utilizzatore, non superare i 95°C
nel lavaggio, non strizzare, non stirare.
Tutte le Invacare®Slings sono garantite per un anno.
19
Groin Band for Standing Transfer Vest
Agradecemos o facto de ter adquirido uma cesta de transferência Invacare®.
O seguinte manual de utilização deve ser lido e compreendido, ou a garantia poderá ser
recusada.
Por favor verifique os produtos na altura da entrega - Se a cesta não estiver em perfeitas
condições, por favor, contacte o seu revendedor autorizado.
A cesta de transferência Standing Vest está disponível com ou sem faixa para virilhas e poderá
ser facilmente aplicada no elevador.
A cesta de transferência está disponível para utilizadores com uma capacidade reduzida de
mobilidade ou manter-se em pé. Esta cesta oferece um máximo acesso para higiene pessoal ou
para vestir o utilizador.
Nota: Certifique-se que o centro da cesta (marca verde) alinhada com a base da espinha.
Rode o utilizador para o outro lado e posicione a cesta de transferencia.
Como Fixar a Faixa da Cesta de Transferencia
Encaixe a faixa aos ganchos colocados atrás do elevador. Encaixe as fivelas nos ganchos
colocados á frente do elevador. Figura 1.
Instalação da cesta - Sentado ou Deitado
Incline o utilizador para a frente certificando-se que está bem posicionado de forma a reduzir o
risco de cair e induzir segurança ao seu utilizador.
Deslize a cesta para baixo por trás das costas do utilizador numa posição central com a
abertura aproximadamente alinhada com a base da espinha.
Encoste o utilizador novamente na cesta. Figura 2.
Coloque os braços através das fitas e aperte a faixa utilizando a fivela ajustavel. Figura 3.
Coloque a faixa á volta das coxas do utilizador e aperte com a fivela (irá ouvir um clique).
A faixa ajudará a manter a cesta de transferência em posição correcta.
Fixar as fitas da cesta nos ganchos do elevador de transferência
Coloque as argolas das fitas nos ganchos do elevador de transferencia (Se tiver alguma duvida
em relação ao encaixe das fitas contacte o seu revendedor Invacare autorizado).
Antes de elevar o cliente verifique se ambos os pés estão bem colocados no chão. Ajude o
utilizador a inclinar-se para a frente (imitando movimento natural) antes de iniciar a elevação.
Figura 4.
Nota: Certifique-se que o utilizador é suportado apenas em altura e que ambos os pés não
perdem o contacto com o chão.
Quando o utilizador está numa posição em pé, a sua postura pode ser ajustada alterando as
fitas dos ombros. Figura 5.
20
Use apenas elevadores de transferencia com o símbolo CE e preferencialmente com
um índice de ‘carga de funcionamento segura” igual ou superior à que a cesta possui.
Se a carga de funcionamento segura for inferior à da cesta o braço do elevador ficará
instável e poderão ocorrer danos no equipamento e ferimentos no seu utilizador.
Verifique SEMPRE se as fitas de fixação estão correctamente encaixadas no
elevador de transferência antes de tentar elevar o utilizador.
A Invacare® recomenda que a manutenção seja levada a cargo por um técnico
autorizado. Escolha SEMPRE o modelo e o tamanho da cesta de transferência de
acordo com as características do seu utilizador- peso, altura e capacidade física.
As cestas de transferência deverão ser inspeccionadas regularmente de forma a
verificar se apresentam sinais de desgaste ou danos*. NUNCA utilize uma cesta
danificada. (*De acordo com as regulações especificas de cada País).
Se tiver alguma duvida ou questão antes de utilizar ou iniciar a instalação da cesta
de transferência contacte o seu revendedor Invacare autorizado.
Peso máximo permitido 159 kg.
Símbolos:
= 159 kg
Carga de funcionamento segura, consulte o manual de instruções, não exceda os 95º C
aquando a lavagem, tenha atenção para não esticar ou passar a ferro.
Todas as cestas de transferência têm um período de garantia de dois anos.
21
Customer Sales and Service
Denmark
INVACARE A/S
Sdr. Ringvej 39
DK-2605 Brøndby
Phone: +45 36 90 00 00
Fax: +45 36 90 00 01
www.invacare.dk
denmark@invacare.com
Belgium & Luxemburg
INVACARE N.V.
Autobaan 22
B-8210 Loppem, Brügge
Phone: +32 50 83 10 10
Fax: +32 50 83 10 11
www.invacare.be
belgium@invacare.com
France
INVACARE Poirier S.A.S
Route de St. Roch
F-37230 Fondettes
Phone: +33 2 47 62 64 66
Fax: +33 2 47 42 12 24
www.invacare.fr
contactfr@invacare.com
Sweden & Finland
INVACARE AB
Fagerstagatan 9 / Box 66
S-163 91 Spånga
Phone: +46 8 761 70 90
Fax: +46 8 761 81 08
www.invacare.se
sweden@invacare.com
Netherlands
INVACARE B.V.
Celsiusstraat 46
NL-6716 BZ Ede
Phone: +31 318 695 757
Fax: +31 318 695 758
www.invacare.nl
care@invacare.com
Italy
INVACARE MECC SAN S.R.L.
Via dei Pini 62
I-36016 Thiene (VI)
Phone: +39 0445 38 00 59
Fax: +39 0445 38 00 34
www.invacare.it
italia@invacare.com
Norway & Iceland
INVACARE AS
Grensesvingen 9
Postbox 6230 Etterstad
N-0603 Oslo
Phone: +47 22 57 95 00
Fax: +47 22 57 95 01
www.invacare.no
norway@invacare.com
Germany
INVACARE AQUATEC GmbH
Alemannenstrasse 10
D-88316 Isny
Phone: +49 75 62 7 00 0
Fax: +49 75 62 7 00 66
www.aquatec.de
info@invacare-aquatec.de
United Kingdom & Ireland
INVACARE LTD
South Road
Bridgend Industrial Estate
UK-Bridgend, CF31 3PY
Phone: +44 1 656 664 321
Fax: +44 1 656 667 532
www.invacare.co.uk
uk@invacare.com
Spain
Portugal
INVACARE Lda
Rua Senhora de Campanhã 105
P-4369-001 Porto
Phone: +351 225 1059 46/47
Fax: +351 225 1057 39
www.invacare.pt
portugal@invacare.com
New Zealand
INVACARE NZ
4 Westfield Place,
Mt. Wellington
Auckland
Phone: +64 9 917 3939
Fax: +64 9 917 3957
www.invacare.co.nz
sales@invacare.co.nz
Australia
INVACARE Australia Pty Ltd
1 Lenton Place, North Rocks
NSW 2151
Phone: +61 2 8839 5333
Fax: +61 2 8839 5353
www.invacare.com.au
sales@invacare.com.au
Austria
MOBITEC MOBILITÄTSHILFEN GmbH
Herzog Odilostrasse 101
A-5310 Mondsee
Phone: +43 6232 5535 0
Fax: +43 6232 5535 4
www.mobitec-austria.com
austria@invacare.com
INVACARE S.A.
C/Areny S/N
Poligon Industrial de Celrà
E-17460 Celrà (Girona)
Phone: +34 972 49 32 00
Fax: +34 972 49 32 20
www.invacare.es
contactsp@invacare.com
Switzerland
MOBITEC REHAB AG
Benkenstrasse 260
CH-4108 Witterswil
Phone: +41 61 487 70 80
Fax: +41 61 487 70 81
switzerland@invacare.com
Invacare® EC-Høng A/S
Ident. no.: 1487385
Version: 02
Date:
06.2007
Manufacturer:
INVACARE EC-Høng A/S
Østergade 3
DK-4270 Høng
www.invacarebeds.dk
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising