Handleiding

Handleiding
Comfortcam
model 99505
Handleiding digitale draadloze buitencamera met USB ontvanger en opnamefunctie
Gebrauchsanleitung Digitale Funk-Farb- Außenkamera mit USB-Empfanger und Aufnahmefunktion
Mode d’emploi système de caméra en réseau sans-fil
Manual digital wireless camera with USB receiver and record function
NL)
Bedankt voor de aanschaf van dit draadloos video-opname systeem. Lees deze instructies
goed voordat u het apparaat gaat te gebruiken.
Kenmerken product
2.4GHz digitale draadloze technologie
Storingsvrij, veilig en privè-signaal
Systeem uit te breiden tot 4 camera’s met quad-functie
Snapshot, trigger (activatie) & geplande opname
Camera met night vision
Inhoud van de verpakking
Controleer en identificeer alle onderdelen voordat u doorgaat met de installatie.
Draadloze USB-ontvanger
Draadloze Buitencamera
Netadapter
Installatie CD
Handleiding
Monteergereedschap
Systeemvereisten
Apparaat
Minimaal
Aangeraden
CPU
Pentium 4 2.0G of hoger
Pentium 4 3.0 of hoger
RAM
512MB of meer
1G of meer
Netwerk
Ethernet
Ethernet
Resolutie
800 x 600 (24 bits)
1024 x 768 (24 bits)
Netwerkcamera
2 of meer
2 of meer
OS
Windows 2000
Windows XP of 7
Windows Media Player
WMP 9
WMP 9 of hoger (32 / 64 bit)
Controleer en zorg ervoor dat u het product kunt gebruiken op uw computer.
Installeren USB camera
1. Sluit de USB-ontvanger aan op de computer. Windows zal de externe hardware detecteren
en u herinneren om het sturingsprogramma te installeren.
2. Installeer het sturingsprogramma vanaf de bijgesloten CD en installeer vervolgens de
applicatiesoftware.
3. Sluit de camera met behulp van de adapter in de verpakking aan op het stopcontact.
4. Start de applicatiesoftware, u zult het hoofdvenster van het product zien.
Hoofdvenster
1. Weergavegebied: Dit deel van het scherm toont het beeld van de camera of het afspelen.
U kunt ervoor kiezen om een enkel kanaal of 4 kanalen te bekijken (quad-modus).
2. Kanaalstatus: Dit deel van het scherm toont de status van één specifieke camera.
: Dit icoontje geeft aan dat de camera detecteert.
: Dit icoontje geeft aan dat de camera in standby-modus is.
: Dit icoontje geeft aan dat de camera aan het opnemen is.
3. Bedieningsmenu: U kunt het menu als volgt bedienen:
-
Snapshot: Neem een foto en sla de foto op.
-
Detect: Schakelen tussen actieve modus en standby-modus.
-
Web Server: Activeer extern netwerk surveillancemodus.
-
Setup: Open interface-instellingen.
-
Playback: Speel opgenomen bestanden af.
4. Camera-/Weergaveregeling: Dit kunt u bedienen zoals hieronder beschreven.
: Signaalsterkte
: Koppel de camera en de ontvanger, selecteer een kanaal en druk binnen 10 seconden
op de knop Pair op de camera.
: Open een afbeelding
: Pas de grootte van het weergavegebied aan
: Weergave enkel kanaal
: Weergave 4 kanalen (Quad-weergave)
5. Kanaalinformatie: Dit deel van het scherm toont de informatie van het gebruikte kanaal.
6. Alarmbericht weergavegebied
Systeeminstellingen
1. Taal: Kies een taal.
2. Mailserver: De mailserver waarmee het e-mail alarm wordt verzonden.
3. Opstart opties: Automatisch opstarten als het systeem opstart, omvat:
- Activate surveillance: Open surveillancemodus als het programma opstart.
- Activate Web server: Activeer webserver als het programma opstart.
4. Periodieke opname: Als deze optie is ingeschakeld, zullen oude bestanden worden
overschreven als er nieuwe bestanden worden opgeslagen op de disk.
5. Opslaglocatie: Het pad waar de opnamen en snapshots worden opgeslagen.
6. Webserver: U kunt de onderstaande items instellen.
- Web Server Port: Stel een poort in voor de Viewer
- Web Server Account: Standaard als user
- Web Server Password: Stel het wachtwoord van uw webserver in
- MMS Server Port: De poort voor Microsoft Media Server
- MMS Server Channel: Starten/stoppen van MMS
Basis instellingen
1. Naam & opmerking: Pas de cameranaam en –beschrijving aan
2. Tekstweergave: U kunt de informatie die wordt weergegeven op het scherm selecteren.
- Channel information: Weergave van kanaalnummer en –naam inschakelen/uitschakelen
- Date Time: Weergave van datum, tijd en/of week inschakelen/uitschakelen
- Font Size: Pas lettertypegrootte aan
- Fore color: Selecteer de tekstkleur
- Background: Selecteer de achtergrondkleur van tekst
- Watermark: Weergave van aanpast watermerk op het scherm inschakelen/uitschakelen
Beeld aanpassen
1. Pas het beeld aan op de volgende manieren:
- Flip Horizontal (Horizontaal spiegelen)
- Flip Vertical (Verticaal spiegelen)
- Rotate (Draaien)
2. Pas de beeldkwaliteit aan:
- Brightness (Helderheid)
- Saturation (Verzadiging)
- Gamma (Gamma)
Opname-instellingen
1. Beeldkwaliteit
- Resolution: Stel de resolutie van het beeld in
- Quality: Stel de beeldkwaliteit in van Low (laag) naar High (hoog)
2. Surveillancemodus
Optie 1:
- Schedule based: open weergavemodus en start opname op een vooraf ingestelde tijd.
- Record During Detecting: Opnemen in weergavemodus toestaan.
- View Only: Systeem neemt niet op, maar observeert.
Optie 2:
- Full-time: Constant opnemen.
- Triggered: Neemt alleen op als er beweging is gedetecteerd.
3. Scheduled Base: Wanneer optie 1 is ingesteld op “Scheduled Based”, kunt u:
- Add new schedule (Nieuw schema toevoegen)
- Edit schedule (Schema bewerken)
- Delete schedule (Schema verwijderen)
Bewegingsdetectie
Als het opnemen is ingesteld op “Triggered”, dan kunt u de detectiegebieden en
detectiegevoeligheid instellen.
1. Preview: Klik op “Refresh View” om het beeld te verversen.
2. Detectiegebieden instellen: Stel de detectiegebieden op het preview-beeld in.
- Full Area Detection: Detecteer alle gebieden.
- Custom Detection: Detecteer aangepaste gebieden.
- Add New Area: Klik en sleep om nieuwe gebieden toe te voegen.
- Delete Area: Klik op het gebied dat u wilt verwijderen.
- Delete All Areas: Verwijder alle gebieden
- Test Detection: Verplaats de voorwerpen, als er beweging wordt gedetecteerd, dan zal de
kleur van het gebied veranderen. De test is dan geslaagd.
3. Gevoeligheid: Stel de gevoeligheid van de bewegingsdetectie in. (Tip: U kunt meer
detectiegebieden toevoegen om het gevoeliger te maken)
Alarminstellingen
Als de opname is ingesteld op Triggered, dan kunt u het alarmbericht zoals hieronder instellen:
1. Trilalarm: Het venster van de viewer zal vibreren bij het detecteren van beweging.
2. Alarmbericht: Het hoofdvenster zal bij het detecteren van beweging naar voren komen met
een voorgeprogrammeerd tekstbericht.
3. Alarmgeluid: Er wordt een voorgeprogrammeerde alarmtoon afgespeeld bij het detecteren
van beweging.
4. E-mail alarm: Er zal bij het detecteren van beweging een e-mail worden verzonden naar een
vooraf ingesteld e-mail adres.
Afspelen
1. Afspeelweergave
2. Tijd en kanaal opvragen: Filter de opnamen in de opnamelijst op basis van voorwaarden,
zoals tijd en kanaal.
3. Opnamelijst: U kunt hier de keuze maken om een bestand afspelen of verwijderen.
4. Videotracker: Geeft de voortgang van de video aan.
5. Afspeelbediening: (van links naar rechts)
- Afspelen/pauzeren
- Stoppen
- Vorige
- Achteruitspoelen
- Vooruitspoelen
- Volgende
- Afspeelsnelheid (1x, 2x, 4x, 8x, 16x)
6. Snapshot: Klik op het camera-icoontje om een foto te nemen. Klik op het bestand-icoontje
om de fotobestanden te openen.
Specificaties
Ontvanger
Frequentiebereik
2.400GHz~2.478GHz
Gegevenssnelheid
2Mbps
Ontvangst gevoeligheid
-81dB
Demodulatien type
GFSK met FHSS
Resolutie
VGA 640 x 240 / 12 FPS max
Voeding
USB-stroom
Verbruik
130mA Max
Bedrijfstemperatuur
14°F ~ 104°F / -10° ~ 40° C
Bedrijfsvochtigheid
10% ~ 85% RH
Camera(s)
Zendbereik
2.400GHz~2. 478GHz
Gegevenssnelheid
2Mbps
Zendvermogen
15db (TYP)
Modulatietype
GFSK met FHSS
Zendafstand
100m (zichtverbinding)
Type beeldsensor
1/4” Color CMOS beeldsensor
Effectieve pixels
H:640 V:480
Beeldverwerking
Motion JPEG
Lens
4.9mm/F2.8
Kijkhoek (Diagonaal)
60°
Minimaal lichtniveau
2.5 LUX (IR uit), 0 LUX (IR aan)
IR LED / nachtbereik
12 LEDs / 840nm 5m (met IR LED)
Voeding
9V DC ±5%
Stroomverbruik
120mA (zonder nachtlicht), 210mA (met nachtlicht)
Bedrijfstemperatuur
14°F ~ 104°F / -10°C ~ 40°C
Bedrijfsvochtigheid
0% ~ 85%
Garantie
Dit product wordt geleverd met twee jaar garantie, beperkt tot de reparatie of vervanging van
alleen dit product en dekt geen gevolg- of bijkomende schade aan andere producten die
gebruikt kunnen worden met dit product.
Mocht u na het lezen van deze gebruikshandleiding nog vragen hebben over deze cameraset
kunt u contact opnemen met onze klantenservice op het telefoonnummer: 0900-TREBSbv
(= 0900-873 27 28). Kosten voor dit nummer bedragen € 0,30 p/min. Of een email sturen naar:
info@trebs.nl
DE)
Vielen Dank für den Kauf dieses drahtlosen USB-Video-Aufnahmesystems.
Bitte lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.
Produkteigenschaften
Drahtlose 2,4-GHz-Digitaltechnologie
Störungsfreies, sicheres und privates Signal
System erweiterbar mit bis zu 4 Kameras in Quad-Funktion
Schnappschüsse und Auslöseaufnahme & Zeitaufnahme
Kamera mit Nachtsicht
Verpackungsinhalt
Bitte überprüfen und identifizieren Sie alle Teile, bevor das Gerät installieren.
Drahtloser USB-Empfänger
Drahtlose Kamera
Netzadapter
CD
Bedienungsanleitung
Montage Zubehör
Systemanforderungen
Gerät
CPU
Minimum
Pentium4 2 GHz oder höher
Empfohlen
Pentium4 3 GHz oder höher
RAM
512 MB oder mehr
1 GB oder mehr
Netzwerk
Ethernet
Ethernet
Auflösung
800 x 600 (24 Bit)
1024 x 768 (24 Bit)
Netzwerkkamera
2 oder mehr
2 oder mehr
Betriebssystem
Windows 2000
Windows XP oder 7 (32 / 64 bit)
Windows Media Player
WMP 9
WMP 9 oder höher
Vergewissern Sie sich, dass das Produkt mit Ihrem Computer verwendet werden kann.
Installion des Digitale Funk-Farbkamera
1. Verbinden Sie den USB-Empfänger mit Ihrem Computer. Das Windows-Betriebssystem
erkennt die externen Hardware und erinnert Sie daran, den Treiber zu installieren.
2. Installieren Sie den Treiber von der beiliegenden CD und installieren Sie dann die
Anwendungssoftware.
3. Schließen Sie die Kamera mithilfe des mitgelieferten Netzadapters an eine Steckdose an.
4. Starten Sie die Anwendungssoftware und das Hauptfenster erscheint.
Hauptfenster
1. Anzeigebereich: Dieser Bereich zeigt das Bild der Kamera oder der Aufnahmewiedergabe.
Sie können wählen, ob ein einzelnes Kanal oder 4-Kanäle im Quad-Modus angezeigt werden.
2. Kanalstatus: Dieser Bereich zeigt den Status der einzelnen Kameras an.
: Dieses Symbol bedeutet, dass die Kamera im Erkennungsmodus ist.
: Dieses Symbol bedeutet, dass die Kamera im Bereitschaftsmodus ist.
: Dieses Symbol bedeutet, dass die Kamera im Aufnahmemodus ist.
3. Bedienmenü: Benutzung siehe unten.
-
Snapshot: Aufnahme und Speichern eines Bilds.
- Detect: Wechseln zwischen aktivem und Bereitschaftsmodus.
- Web Server: Aktivieren der netzwerkunterstützten Fernüberwachung.
- Setup: Aufrufen des Einstellungsmenüs.
- Wiedergabe: Wiedergabe aufgenommener Dateien.
4. Kamera/Anzeige-Steuerung: Benutzung siehe unten.
Signalstärke
: Verbinden Sie die Kamera mit dem Empfänger und wählen Sie einen Kanal aus.
Betätigen Sie innerhalb von 10 Sekunden die Pair-Taste auf der Kamera.
: Öffnen Sie einer Fotoaufnahme
: Einstellen der Anzeigefläche
: Einzelkanalanzeige
: Quad-Anzeige
5. Kanalinformationen: Dieser Bereich zeigt Informationen über den Kanal während des
Einsatzes an.
6. Anzeigebereich für Hinweismeldungen
Systemeinstellungen
1. Sprache: Wählen Sie ein Sprache.
2. Mail-Server: Der Mailserver an den Alarm-E-Mails gesandt werden sollen.
3. Startup options: Automatischer Start beim Hochfahren des Systems beinhaltet:
-
Activate surveillance: Starten Sie den Überwachungsmodus während das
Betrachtungsfenster offen ist.
-
Activate Web server: Aktivieren des Webservers während das Betrachtungsfenster
offen ist.
4. Recurring Recording: Alte Dateien werden beim Speicher auf der Festplatte überschrieben.
5. Storage Location: Der Zielpfad unter dem die Aufzeichnungen und Schnappschüsse
gespeichert werden.
6. Webserver: Sie können hier die folgenden Optionen einstellen.
- Web Server Port: Einstellen eines Ports für den Betrachtungsmodus
- Web Server Account: Benutzerkonto für den Webserver (das Standardbenutzerkonto ist
"User")
- Web Server Password: Einstellen des Passworts für den Webserver
- MMS Server Port: Der Port für den Microsoft Media Server
- MMS Server Channel: Stellen Sie hier ein, ob der MMS-Dienst gestartet werden soll
Grundlegende Einstellungen
1. Name & Note: Individualisieren Sie den Kameranamen und die Beschreibung
2. Text Display: Einstellen der Informationen, die auf dem Bildschirm angezeigt werden.
- Channel Information: Einstellung der Anzeige von Kanalnummer und -name
- Date Time: Einstellung der Anzeige von Datum, Uhrzeit und Wochentag
- Font Size: Anpassen der Schriftgröße
- Fore color: Einstellen der Schriftfarbe
- Background: Hintergrundfarbe des Texts
- Watermark: Aktivieren des individuell angepassten Wasserzeichens auf dem Bildschirm
Bildeinstellungen
1. Stellen Sie das Bild auf folgende Weise ein:
- Horizontal spiegeln
- Vertikal spiegeln
- Drehen
2. Einstellen der Bildqualität:
- Helligkeit
- Sättigung
- Gamma
Aufnahmeeinstellungen
1. Bildqualität
- Resolution: Einstellen der Bildauflösung
- Quality: Einstellen der Bildqualität (2 Qualitätsstufen)
2. Überwachungsmodus
Option 1:
- Schedule Based: Aufrufen des Betrachtungs- und Aufzeichnungsmodus zu
voreingestellten Zeiten.
- Record During Detecting: Aufnahme im Betrachtungsmodus.
- View Only: Das System zeichnet nicht auf, sondern beobachtet nur.
Option 2:
- Full-time: Ständige Aufnahme.
- Triggered: Aufnahme wird bei Bewegungserkennung gestartet.
3. Scheduled Base: Wenn die Option 1 auf "Scheduled Based" gestellt ist, können Sie:
- Neue Zeitpläne hinzufügen
- Zeitpläne bearbeiten
- Zeitpläne löschen
Bewegungserkennung
Wenn die Aufnahme auf "Triggered" gestellt ist, können Sie den Erkennungsbereich und die
Erkennungsempfindlichkeit einstellen.
1. Vorschau: Klicken Sie auf "Refresh View", um das Bild zu aktualisieren.
2. Set Detection areas: Einstellen der Erkennungsbereiche im Vorschaubild.
- Full Area Detection: Erkennen aller Bereiche.
- Custom Detection: Erkennen individueller Bereiche.
- Add New Area: Klicken Sie hier, um neue Bereiche hinzuzufügen.
- Delete Area: Klicken Sie auf den Bereich, den Sie löschen möchten.
- Delete All Areas: Alle Bereiche löschen
- Test Detection: Bewegen Sie die Objekte. Wenn die Bewegung erkannt wird, ändert sich
die Farbe der Umgebung. Der Test ist dann erfolgreich.
3. Sensitivity: Einstellen der Sie Bewegungserkennungsempfindlichkeit. (Tipp: Um die
Empfindlichkeit zu erhöhen, können Sie weitere Erkennungsbereiche hinzufügen)
Alarmeinstellungen
Wenn die Aufnahme auf "Triggered" gestellt ist, können Sie die folgenden Warnmeldungen
einstellen:
1. Vibration Alert: Wenn eine Bewegung erkannt wird, fängt das Betrachtungsfenster an zu
vibrieren.
2. Message Alert: Wenn eine Bewegung erkannt wird, öffnet sich im Hauptfenster eine
vorgegebene Textnachricht.
3. Sound Alert: Wenn eine Bewegung erkannt wird, wird ein voreingestellter Signalton
abgespielt.
4. E-mail Alert: Wenn eine Bewegung erkannt wird, wird eine E-Mail an eine voreingestellte
E-Mail-Adresse gesendet.
Wiedergabe
1. Wiedergabeanzeige
2. Zeit- und Kanalsuche: Filtern Sie die Einträge in der Aufnahmeliste nach Zeit oder Kanal.
3. Aufnahmeliste: Hier können Sie Datei zur Wiedergabe oder zum Löschen wählen.
4. Fortschrittsbalken: Anzeige des Wiedergabefortschritts.
5. Steuerelemente für die Wiedergabe: (von links nach rechts)
- Wiedergabe/Pause
- Stopp
- Zurück
- Schnellrücklauf
- Schnellvorlauf
- Vor
- Wiedergabegeschwindigkeit (1x, 2x, 4x, 8x, 16x)
6. Schnappschuss: Klicken Sie das Kamerasymbol, um einen Schnappschuss zu machen.
Klicken Sie auf Dateisymbol, um die Schnappschussdatei zu öffnen.
Technische Daten
Emfänger
Frequenzbereich
2,400 ~ 2,478 GHz
Datenrate
2 Mbit/s
Empfangsempfindlichkeit
-81 dB
Demodulationstyp
GFSK mit FHSS
Auflösung
VGA 640 x 480 / 12 fps Max
Stromversorgungsanforderungen
USB-Stromversorgung
Stromverbrauch
130 mA max.
Betriebstemperaturbereich
-10°C ~ 40°C
Betriebsluftfeuchtigkeit
10% ~ 85% RL
Kamera(s)
Sendefrequenzbereich
2,400 ~ 2,478 GHz
Datenrate
2 Mbit/s
Übertragungsleistung
15 dB (TYP)
Modulationsart
GFSK mit FHSS
Sendeentfernung
100 m (Sichtverbindung)
Bildsensortyp
1/4" Farb-CMOS-Bildsensor
Effektive Bildpunkte
H: 640 V: 480
Bildverarbeitung
Motion-JPEG
Objektiv
4,9 mm /F 2.8
Betrachtungswinkel (Diagonal)
60°
Mindestbeleuchtung
2,5 Lux (IR Aus), 0 Lux (IR Ein)
IR-LED / Nachtsichtbereich
12 LEDs / 840 nm 5 m (mit IR-LED)
Stromversorgungsanforderungen
9 VDC ± 5%
Stromverbrauch
120 mA (ohne Nachtlicht), 250 mA (mit
Nachtlicht)
Betriebstemperatur
-10°C ~ 40°C
Betriebsluftfeuchtigkeit
0% ~ 85%
Service
Der Service in Deutschland wird durchgeführt von:
TREBS Service
Service Center Feuerbach KG
Cornelius Straße 75
40215 Düsseldorf
Tel 0211-381007
Fax 0211-370497
E-Mail: trebs-service@t-online.de
Internet: www.trebs-service.de
FR)
Merci d’avoir acheté ce système de caméra en réseau sans-fil.
Veuillez consultez attentivement ces instructions avant d'essayer de faire fonctionner la
caméra.
Caractéristiques du produit
Technologie digitale sans-fil 2.4GHz.
Signal sans interférence, sécurisé et anonyme.
Système extensible jusqu'à 4 caméras en fonction quadruple.
Enregistrement instantané ou programmé.
Caméra avec vision nocturne.
Contenu du paquet
Veuillez vérifier et examiner toutes les pièces avant de procéder à l’installation.
Récepteur USB sans-fil
Caméra sans-fil
Adaptateur électrique
CD
Manuel de l’utilisateur
Matériel d'assemblage
Configuration requise
Configuration
Minimum
Recommandé
CPU
Pentium 4 2.0G ou supérieur
Pentium 4 3,0.0G ou supérieur
RAM
512MB ou plus
1G ou plus
Réseau
Ethernet
Ethernet
Résolution
800 x 600 (24 bits)
1024 x 768 (24 bits)
Caméra réseau
2 ou plus
2 ou plus
Système d’exploitation
Windows 2000
Windows XP ou 7 (32 / 64 bits)
Windows Media Player
WMP 9
WMP 9 ou supérieur
Vérifiez et assurez-vous de la comptabilité de la caméra avec votre ordinateur.
Installation de Wireless caméra
1. Connecter le récepteur USB à l'ordinateur. Le système d’exploitation Windows détecte le
matériel périphérique et vous invite à installer son pilote.
2. Installez le pilote fourni dans le CD, et continuez l’installation du logiciel d’utilisation.
3. Branchez la caméra sur le secteur avec l’adaptateur fourni dans le paquet.
4. Lancez le logiciel d’utilisation, vous verrez la fenêtre d’utilisation principale du produit.
Fenêtre principale
1. Espace d’affichage : Cette espace affiche l’image de la caméra ou de l’enregistrement.
Vous pouvez choisir de visualiser un seul canal ou en mode quadruple 4 canaux.
2. Position de canal : Cet espace affiche le statut d’une caméra spécifique.
: Cette icône signifie que la caméra est en cours de fonctionnement.
: Cette icône signifie que la caméra est en veille.
: Cette icône signifie que la caméra est en cours d’enregistrement.
3. Liste de commande : Voici les fonctions disponibles :
-
Cliché instantané : Capture une image et la mémorise.
-
Détection: Bascule entre le mode actif et le mode veille.
-
Serveur Web: Met en route le mode réseau de surveillance à distance.
-
Paramètres : Accède à l’interface de paramétrage.
-
Lecture : Diffuse des fichiers enregistrés.
4. Contrôle de caméra/d’affichage :
Voici les fonctions disponibles :
: Force du signal
: Associer une caméra au récepteur : choisissez un canal et appuyez sur le
Bouton supérieur de la caméra associée dans un délai de 10 secondes.
: Ouvrir une image instantanée
: Ajuster la taille de l’espace d’affichage
: Affichage simple canal
: Quadruple canal
5. Information de canal : Cet espace affiche les informations du canal en Cours d’utilisation.
6. Espace d’affichage des messages d’alerte.
Paramétrage du système
1. Langue: Langue actuellement définie.
2. Serveur E-mail : Le serveur E-mail auquel seront envoyées les alertes par courrier
électronique.
3. Options de démarrage : Démarre automatiquement lorsque le système se lance,
comprend :
- Activation de la surveillance : Passe en mode surveillance lorsqu’activée par l’utilisateur.
- Activation du serveur Web : Passe en mode serveur Web lorsqu’activée par l’utilisateur.
4. Renouvellement de l’enregistrement : Les nouveaux fichiers remplaceront les précédents
pour économiser de l’espace sur le disque.
5. Emplacement de destination : Détermine la location du disque ou seront sauvegardés les
enregistrements vidéo et les clichés instantanés.
6. Serveur Web : Vous pouvez paramétrer les points suivants.
-
Port du Serveur Web : Désigne un port pour l’utilisateur
-
Compte de Serveur Web : Utilisateur par défaut
-
Mot de passe du Serveur Web : Configure le mot de passe de votre Serveur Web
-
Port MMS : Le port pour Microsoft Media Server
-
Canal du serveur MMS : Lancement ou non de MMS
Paramètres de base
1. Nom et remarque : Défini le nom de la caméra et une description
2. Affichage textuel : Vous pouvez faire apparaitre une information écrite sur l’écran.
-
Information de canal : Affiche ou non le numéro et le nom du canal.
-
Date et heure : Affiche ou non la date, l'heure et/ou la semaine.
-
Fond : Configure le fond
-
Couleur du texte : Permet de choisir la couleur des textes
-
Arrière-plan : Couleur d'arrière-plan des textes
-
Filtre : Affiche ou non un filtre ajustable sur l’écran
Paramètre de l’image
1. Règle l’image selon les paramètres suivants :
-
Inversion horizontale
-
Inversion verticale
-
Rotation
2. Règle la qualité de l’image :
-
Luminosité
-
Saturation
-
Gamma
Paramètres d’enregistrement
1. Qualité de l’image
-
Résolution
-
Qualité :
Règle la résolution de l’image
Règle la qualité de l’image entre basse et haute
2. Mode de surveillance
Option 1:
-
Surveillance programmée : Passe en mode visionnage et enregistre durant une
période définie.
-
Enregistrer durant le visionnage : Autorise l'enregistrement en mode visionnage.
-
Visionnage seulement : Le système visionnera seulement mais n’enregistrera pas.
Option 2:
-
Continu : Enregistre sans interruption.
-
Déclencheur : N’enregistre que lorsqu’un mouvement est détecté.
3. Base de programmation : Quand l’option 1 est définie comme base de programmation, vous
pouvez :
-
Ajouter une nouvelle programmation :
-
Modifier une programmation
-
Effacer une programmation
Détecteur de mouvement
Lorsque l’enregistrement est en mode déclencheur, vous pouvez configurer les zones de
détection ainsi que la sensibilité de détection.
1. Aperçu : Appuyez sur Rafraichir pour renouveler l’image.
2. Réglage des zones de détection : Défini les zones de détection dans l’aperçu.
-
Détection intégrale de la zone : Détecte toutes les parties de la zone.
-
Détection personnalisée : Détecte les parties sélectionnées de la zone.
-
Ajouter une nouvelle zone : Appuyez et déplacez pour ajouter de nouvelles zones.
-
Supprimer une zone : Appuyez sur la zone que vous souhaitez supprimer.
-
Supprimer toutes les zones
-
Test de détection: Bougez des objets, lorsque le mouvement est détecté, la couleur de
la zone change. Le test a alors réussi.
3. Sensibilité : Réglage de la sensibilité de détection. (Astuce : Afin de rendre le détecteur plus
sensible, vous pouvez ajouter plus de zone de détection)
Paramètres d’alerte
Lorsque l’enregistrement est en mode déclencheur, vous pouvez configurer les messages
d’alerte de la manière indiquée ci-dessous :
1. Alerte vibratoire : Lorsqu’un mouvement est détecté, la fenêtre de l’utilisateur se mettra à
vibrer.
2. Message d’alerte : Lorsqu’un mouvement est détecté, la fenêtre principale fera surgir un
message texte prédéfini.
3. Alerte sonore : Lorsqu’un mouvement est détecté, une sonnerie d’alerte prédéfinie se
déclenchera.
4. Alerte E-mail : Lorsqu’un mouvement est détecté, un E-mail sera envoyé sur une boite
électronique prédéfinie.
Lecture
1. Affichage de la lecture
2. Requête d’un canal et d’une heure : Filtrez les enregistrements dans la liste
d’enregistrements, en fonction des canaux et de l’heure.
3. Liste des enregistrements Vous pouvez choisir de lire ou d’effacer des fichiers de la liste.
4. Barre de progression de la vidéo : Indique la progression de la lecture en cours.
5. Contrôles de lecture : (de gauche à droite)
-
Lecture/Pause
-
Stop
-
Piste précédente
-
Rembobinage
-
Avance rapide
-
Piste suivante
-
Vitesse de lecture (x1, x2, x4, x8, x16)
6. Cliché instantané : Appuyez sur l’icône de la caméra pour capturer une image. Appuyez sur
l’icône du fichier pour ouvrir le fichier du cliché.
Spécifications techniques :
Récepteur
2.400GHz~2.478GHz
Bande de fréquence
2Mbps
Taux de transfert
-81dB
Sensibilité du récepteur
GFSK avec FHSS
Type de démodulation
VGA 640x480 / 12FPS MAX
Résolution
USB
Mode d’alimentation
130mA Max
Consommation d’énergie
14°F ~ 104°F / -10° ~ 40° C
plage de température d’utilisation
10% ~ 85% HR
Taux d’humidité d’utilisation
Caméra(s)
2.400GHz~2. 478GHz
Bande de transmission de fréquence
2Mbps
Taux de transfert
15db(TYP)
Puissance de transmission
GFSK avec FHSS
Type de modulation
100m (Ligne visuelle)
Distance de transmission
Capteur d’image couleur CMOS 1/4’’
Format des images
H:640 V:480
Pixels effectifs
JPEG mouvement
Lentille
4.9mm/F2.8
Angle de prise de vue (diagonal)
60°
Éclairement minimum
2.5 LUX (IR éteint), 0 LUX (IR allumé)
LED
infrarouge/
Champ
de
vision
12 LEDs / 840nm 5m (avec LED IR)
nocturne
Mode d’alimentation
9V DC ±5%
Consommation énergétique
120mA (sans veilleuse), 250mA (avec veilleuse)
Plage de température d’utilisation
14°F ~ 104°F / -10°C ~ 40°C C
Taux d’humidité d’utilisation
0% ~ 85%
Garantie
Ce produit dispose d’une garantie d’un an limitée à la réparation ou au remplacement du seul
produit, cette garantie ne couvre aucun dégâts sur d’autres bien utilisés avec ce produit,
quelque soit leur degré d’importance.
GB)
Thank you for purchasing this wireless network video recording system. Please review these
instructions carefully before attempting to operate the unit.
Product Features
2.4GHz Digital wireless technology
Interference free, secure and private signal.
System expandable up to 4 cameras with quad function.
Snapshot and Trigger & Scheduled recording.
Camera with night vision.
Package Contents
Please check and identify all parts before proceeding with the installation.
Wireless USB receiver
Wireless Camera
Power Adapter
CD
User Manual
Mounting Hardware
System Requirements
Device
Minimum
CPU
Pentium
Recommended
4
2.0G
or
Pentium
4
3.0
above
above
RAM
512MB or more
1G or more
Network
Ethernet
Ethernet
Resolution
800 x 600 (24 bits)
1024 x 768 (24 bits)
Network Camera
2 or more
2 or more
OS
Windows 2000
Windows XP or 7
Windows Media Player
WMP 9
WMP 9 or above
Check and make sure you can use the product on your computer.
or
Install USB camera
1. Install the software enclosed CD.
2. Connect the camera to the power outlet with the adapter in the package, turn on the power
switch
3. Connect the USB receiver to your PC and then run application software, you will see the
main operation window of this product.
Main Window
1. Display Area: This area shows the image from the camera or playback. You can choose to
view in single channel or 4-channel quad mode.
2. Channel Status: This area shows the status of one specific camera.
: This icon means the camera is detecting.
: This icon means the camera is in standby mode.
: This icon means the camera is recording.
3. Operation menu: You can operate as below.
-
Snapshot: Take a picture and save it.
-
Detect: Switch between active and standby mode.
-
Web Server: Activate remote network surveillance mode.
-
Setup: Enter setting interface.
-
Playback: Playback recorded files.
4. Camera/Display control: You can operate as below.
: Signal strength
: Pair up the camera and receiver, select a channel and press Pair button on the
camera head within 10 seconds.
: Open a snapshot
: Adjust the size of display area
: Single channel display
: Quad display
5. Channel Information: This area shows the information of the channel in use.
6. Message Alert display area
System
1. Language: Current language in use.
2. Mail server: The mail server which the alert email will be sent from. Another words, the
e-mail address from the computer which connected to USB receiver.
3. Startup options: Automatically startup when the system boots, includes:
-
Activate surveillance: Enter surveillance mode when the viewer runs.
-
Activate Web server: Activate Web server when the viewer runs.
4. Recurring Recording: New files will be overwritten on previous ones to save disk.
5. Storage Location: The path that the records and snapshots will be saved.
6. Web Server: You can set below items.
-
Web Server Port: Designate a port for the Viewer (default 7788, you should open a
port in your router, refer to instruction manual on how to open a port)
-
Web Server Account: Default as User
-
Web Server Password: Set your Web Server password
-
MMS Server Port: The port for Microsoft Media Server
-
MMS Server Channel: Decide whether or not to start MMS
Basic Settings
1. Name & Note: Customize camera name and description
2. Text Display: You can choose the information to be displayed on the screen.
-
Channel Information: Decide whether or not to display channel number and name
-
Date Time: Decide whether or not to display Date, Time and/or Week
-
Font Size: Adjust font size
-
Fore color: Choose the color the texts
-
Background: Background color of the texts
-
Watermark: Decide whether or not to display customized watermark on the screen
Image Adjust
1. Adjust the image in the following ways:
-
Flip Horizontal
-
Flip Vertical
-
Rotate
2. Adjust the image quality:
-
Brightness
-
Saturation
-
Gamma
Recording Settings
1. Image Quality
-
Resolution: Set the resolution of the image
-
Quality: Set the image quality from Low to High
2. Surveillance Mode
Option 1:
-
Schedule Based: enter view mode and records during preset time.
-
Record during detecting: Allow to record in view mode.
-
View Only: System will not record but only survey.
Option 2:
-
Full-time: Records constantly. After you setup this mode, once you click the Detect
button in live video, it will start to record until you click again to stop.
-
Triggered: Records only when there is motion detected.
3. Scheduled Base: When option 1 is set as Scheduled Base, you can:
-
Add new schedule
-
Edit schedule
-
Delete schedule
Motion Detection
When the recording is set as Triggered, you can set the detection areas and detection
sensitivity.
1. Preview: Click Refresh View to refresh the image.
2. Set Detection areas: Set detection areas on preview image.
-
Full Area Detection: Detect all areas.
-
Custom Detection: Detect customized areas.
-
Add New Area: Click and drag to add new areas.
-
Delete Area: Click the area you want to delete.
-
Delete All Areas
-
Test Detection: Move the objects, when the motion is detected, the color of the area
changes. Then the test succeeds.
3. Sensitivity: Adjust motion detection sensitivity. (Tip: In order to make it more sensitive, you
can add more detection areas)
Alert Settings
When the recording is set as Triggered, You can set the alert notice as below:
1. Vibration Alert: When it detects motion, viewer window will vibrates.
2. Message Alert: When it detects motion, main window pops up with a preset text message.
3. Sound Alert: When it detects motion, a preset alert tone will be played.
4. E-mail Alert: When it detects motion, an E-mail will be sent to preset mailbox.
Playback
1. Playback Display
2. Time and Channel Query: Filter the records in Record List according to the terms, such as
time and channel.
3. Record List: You can choose to playback or delete a file here.
4. Video Tracker: Indicating the slide progress.
5. Playback controls: (from left to right)
-
Play/Pause
-
Stop
-
Previous slip
-
Back forward
-
Forward
-
Next slip
-
Playback Speed (1x, 2x, 4x, 8x, 16x)
6. Snapshot: Click the camera icon to take a snapshot. Click file icon to open the snapshot file.
Specifications
Receiver
Frequency Range
Date Rate
Receiving Sensitivity
Demodulation Type
Resolution
Power Requirement
Power Consumption
Operating Temp Range
Operating Humidity
Camera(s)
2.400GHz~2.478GHz
2Mbps
-81dB
GFSK with FHSS
640x240 / 12FPS MAX
USB power
130mA Max
14°F ~ 104°F / -10° ~ 40° C
<85% RH
Transmit Frequency Range
Date Rate
Transmitting Power
Modulation Type
Transmitting Distance
Image Sensor Type
Effective Pixels
Image Processing
Lens
Viewing Angle (Diagonal)
Minimum Illumination
IR LED / Night Vision Range
Power Requirement
Power Consumption
Operating Temperature
Operating Humidity
2.400GHz~2. 478GHz
2Mbps
15dBM(TYP)
GFSK with FHSS
100m (Line of Sight)
1/4” Color CMOS Image Sensor
H:640 V:480
Motion JPEG
4.9mm/F2.8
60°
2.5 LUX (IR Off), 0 LUX (IR On)
12 LEDs / 840nm 5m (with IR LED)
9V DC ±5%
120mA (without Night Light), 210mA (with
14°F
104°F / -10°C ~ 40°C
Night ~light)
<85%
Warranty
This product carries two years warranty limited to the repair or replacement of this product only
and does not extend to consequential or incidental damage to other products that may be used
with this unit.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising