08032 HSM5657A sew. 4Lang
Gebruiksaanwijzing
User manual
Gebrauchsanweisung
Mode d'emploi
SEWING MACHINE
HSM5657A
01/08
PAS OP
VOOR REINIGING EN ONDERHOUD VAN DE MACHINE DE STEKKER
UIT HET STOPCONTACT NEMEN.
ATTENTION
FOR CLEANING AND MAINTENANCE OF THE MACHINE TAKE THE
PLUG FROM THE WALL SOCKET.
ACHTUNG
VOR REINIGUNG UND WARTUNG DER MASCHINE STETS DEN
STECKER AUS DER STECKDOSE ZIEHEN.
ATTENTION
DÉBRANCHEZ LA MACHINE AVANT DE PROCÉDER À SON
NETTOYAGE OU À SON ENTRETIEN.
2
INHOUDSOPGAVE
Het product
Naam van de onderdelen
Veiligheidsvoorschriften
Inschakelen van het apparaat
Het onderhoud
Problemen oplossen
Uw garantiebewijs
Technische gegevens
5
5
5
7
19
20
21
21
TABLE OF CONTENTS
The product
Names of the parts
Safety regulations
Switching on the device
The maintainance
Solving problems
Your Guarantee card
Technical data
23
23
23
25
37
38
39
39
GEBRAUCHSANLEITUNG
Das Produkt
Bezeichnung der Teile
Sicherheitsvorschriften
Einschalten des Geräts
Die Wartung
Technische Daten
Probleme lösen
Ihr Garantieschein
41
41
41
43
55
56
57
58
TABLE DES MATIÈRES
Le produit
Désignation des pièces
Consignes de sécurité
Mise en marche
L'entretien
Fiche technique
Solution des problèmes
Votre garantie
61
61
61
63
73
75
76
77
3
Nederlands
1
2
4
Nederlands
HET PRODUCT
Deze HSM5657A naaimachine is een betrouwbare partner voor beginners. Het naaiprogramma
reikt van de variabele rechte steek via zigzagsnaaien voor de randafwerking tot aan de
automatische blindsteek. Met deze machine kunt u eenvoudig ritssluitingen innaaien, knopen
aannaaien en knoopsgaten naaien.
NAAM VAN DE ONDERDELEN (illustratie 1)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Bovendraadgeleider
Draadgever
Spanningsschijven
Beschermkap
Draadschijf
Naald
Drukvoetje
Naaldplaat
Beschermdeksel spoelhuis
Arm
Voetpedaal en accessoires (illustratie 2)
1 Tornmesje
2 Naalden
3 Olie
4 Vilt
5 Schroevendraaier (groot)
6 Schroevendraaier (klein)
7 Spoeltjes
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Achteruitnaaiknop
Aan/uit schakelaar
Vliegwiel
Stopbeveiliging t.b.v. spoelopwinder
Spoelopwinder
Steeklengteselectieknop
Hendel drukvoetje
Steekselectieknop
Beschermkap
Bovendraadspanner en –geleider
8
9
10
11
12
13
Knoopsgatvoet
Blindesteekvoet
Ritsvoet
Zoomvoet
Knoopsvoet
Borduurplaat
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Lees voor gebruik a.u.b. zorgvuldig deze gebruiksaanwijzing.
Gebruik de machine alleen voor huishoudelijk gebruik.
Houd de naaimachine buiten het bereik van kinderen; ook als het apparaat uitstaat.
Gebruik dit apparaat alleen waarvoor het is bedoeld, zoals beschreven in deze
gebruiksaanwijzing. Gebruik geen accessoires die niet zijn aanbevolen door de leverancier;
in het bijzonder geen accessoires die niet bij het apparaat zijn geleverd.
Controleer regelmatig of het apparaat intact is. Gebruik het apparaat niet als het snoer of
het apparaat beschadigingen vertonen.
Als de naaimachine niet werkt, of wanneer iets niet in orde is, dient u het apparaat uit te
schakelen en het apparaat naar het verkooppunt terug te zenden.
Als u de stekker uit het stopcontact neemt, pak hem dan bij de stekker. Trek niet aan het
snoer.
Gebruik de naaimachine nooit met een of meerdere geblokkeerde luchtopeningen. Houd de
ventilatieopeningen van de naaimachine en het voetpedaal altijd vrij.
Laat nooit voorwerpen in openingen vallen en steek nooit voorwerpen in een opening.
Om de machine uit te zetten, dient u ervoor te zorgen dat de schakelaar op "O" staat, wat
UIT betekent. Vervolgens haalt u de stekker uit de aansluiting.
Houd uw vingers altijd uit de buurt van bewegende onderdelen. Speciale aandacht is vereist
5
Nederlands
3
4
5
Lamp
max 15 W
6
6
7
Nederlands
rond de naald van de naaimachine en het spoelhuis.
12 Gebruik altijd de juiste naaldplaat. De verkeerde plaat kan er voor zorgen dat de naald
breekt.
13 Gebruik nooit een gebogen of beschadigde naald.
14 Duw of trek tijdens het naaien nooit aan het materiaal. Dit kan het breken van de naald
veroorzaken. De machine transporteert het materiaal automatisch in de juiste snelheid.
15 Zorg ervoor dat de schakelaar van de machine op "O"staat, wat UIT betekent en haal de
stekker uit de aansluiting, bij het maken van enige aanpassingen rondom de naald.
16 Controleer of de netspanning overeenkomt met het typeplaatje van het toestel (zie
onderzijde), alvorens het te gebruiken.
17 Zorg ervoor dat de aan / uit schakelaar op "O" staat wanneer u de stekker in het stopcontact
steekt.
18 Gebruik de naaimachine niet met een verlengsnoer, tenzij dit verlengsnoer gecontroleerd en
getest is door een gekwalificeerde monteur.
19 Zorg ervoor dat het snoer niet in aanraking komt met warme oppervlakken.
20 Plaats de naaimachine op een stabiele en vlakke ondergrond.
21 Dompel de machine, de stekker, het voetpedaal en het snoer nooit onder water of in enige
andere vloeistof.
22 Plaats geen voorwerpen op het voetpedaal.
INSCHAKELEN VAN HET APPARAAT
Sluit de voedingskabel aan op de naaimachine. Plaats voetpedaal op de grond en steek
vervolgens de stekker in het stopcontact. (illustratie 3)
Het gebruik van het voetpedaal
De snelheid van het naaien kan men bepalen met het voetpedaal. Hoe harder u op het
voetpedaal drukt, hoe harder de machine loopt. Bij het loslaten van het voetpedaal stopt de
machine automatisch. (illustratie 4)
Verwisselen van de lamp
Draai de beschermkap (4) los met bijgeleverde schroevendraaier (5). Haal de beschermkap er
af, verwissel het lampje en bevestig de beschermkap weer. Gebruik het apparaat nooit met een
open beschermkap. (illustratie 5)
Naald en draad
Materialen
Lichtgewicht
Batist
Crêpe georgette
Challis, satijn
Draad
Katoenen draad
Synthetische draad
Zijden draad
60- 80
60- 80
50 - 80
Naald
9 of 11
Middelgewicht
Popeline
Tafzijde
Flanel, Gabardine
Katoenen draad
Synthetische draad
Zijden draad
60 - 80
60 - 80
50 - 80
11 of 14
Zwaargewicht
Denim
Corduroy
Tweed
Katoenen draad
Synthetische draad
Zijden draad
30 - 50
50
50
11 of 16
7
Nederlands
8
9
10
11
1
3
2
12
13
14
steeklengtecontrole
16
8
15
Nederlands
Het verwisselen van de naald
1 Trek de stekker uit het stopcontact.
2 Draai aan het vliegwiel totdat de naald op haar hoogste stand zit.
3 Draai de naaldklem los zoals op de afbeelding te zien is. (illustratie 6)
4 Haal de naald uit de naaldhouder.
5 Plaats een nieuwe naald.
6 Draai vervolgens de naaldklem zo vast mogelijk.
Kijk de naalden regelmatig na. De naald moet recht en scherp zijn zoals in afbeeldingen a en b
te zien is. Gebruik geen naalden die gebogen of stomp zijn, zoals in afbeeldingen c, d, e of f.
(illustratie 7)
Verwijderen en plaatsen van het drukvoetje (illustratie 8, 9 & 10)
1 Draai aan het wiel totdat de naald op zijn hoogste positie is. Breng het drukvoetje omhoog
door de drukvoethendel omhoog te bewegen.
2 Door het indrukken van de voetvergrendeling valt het naaivoetje automatisch van zijn
houder.
3 Plaats het voetje zodanig onder de houder zodat de pen van het voetje onder de groef in de
houder zit. Door vervolgens de drukvoethendel naar beneden te verplaatsen en de
voetvergrendeling in te drukken klikt het voetje automatisch in zijn houder.
Regelen van de draadspanning (illustratie 11)
1 De bovendraad en de spoeldraad moeten een verknoping met elkaar krijgen in het midden
van de twee lagen stof.
2 Als de bovendraadspanning te laag is (dit is te zien als de verknoping aan de onderkant van
de twee lagen stof zit), dan verhoogt u deze door middel van het naar beneden draaien van
de bovenspanning regelingsknop (1 > 9).
3 Als de bovendraadspanning te hoog is (dit is te zien als de verknoping aan de bovenkant
van de twee lagen stof zit), dan verlaagt u deze door middel van het naar boven draaien van
de bovenspanning regelingsknop (9 > 1).
Regelen van de spoeldraad spanning (illustratie 12)
Als het niet lukt door het regelen van de bovendraadspanning om de verknoping op de goede
positie te krijgen, kunt u dit proberen door de onderdraadspanning aan te passen. Om de
spanning te verhogen, draait u de spanningsschroef in de richting zoals aangegeven op de
afbeelding.
Om de spanning te verlagen draait u de spanningsschroef in tegenovergestelde richting.
Om de spanning te controleren pakt u de draad zoals aangegeven op de afbeelding, het
spoelhuis moet nu 3 tot 4cm naar beneden laten zakken. (ilustratie 13)
Om een mooie zigzagsteek te verkrijgen moet de bovenspanning iets lichter staan dan bij een
rechte stiksteek. De naalddraad moet een beetje zichtbaar zijn aan de onderzijde van de stof.
Steeklengtecontrole (illustratie 14)
1 De nummers op de steeklengte selectieknop komen ongeveer overeen met de steeklengte in
mm.
2 U kunt met deze knop de gewenste steeklengte selecteren. Op de afbeelding staat deze
ingesteld op een steeklengte van 2 mm.
3 Bij het naaien van rekbare naden stelt u de steeklengte in op SS (stretch stitch).
9
Nederlands
17
18
20
21
23
24
25
27
30
10
19
22
26
28
31
29
Nederlands
Achteruitnaai knop (illustratie 15)
Druk de knop naar beneden om achteruit te naaien. De stof wordt vervolgens automatisch naar
achteren getransporteerd. U kunt deze functie gebruiken om het naaiwerk te verstevigen.
Steekselectieknop (illustratie 16)
Zorg ervoor dat de naald in zijn hoogste positie is. Dit kunt u doen door het vliegwiel te
draaien. Draai de selectieknop op de gewenste steek.
Als u de steeklengte ingesteld heeft tussen 0 en 4 kun u tien verschillende steken naaien, dit
zijn de steken die dezelfde kleur hebben als de cijfers 0-4 van de steeklengte.
Als u de steeklengte knop op SS heeft ingesteld, kunt u rekbare steken naaien door middel van
het selecteren van de steken die dezelfde kleur hebben als het SS symbool (A-J).
Verwisselen van de spoel
1 Breng de naald in de hoogste positie
2 Breng het drukvoetje omhoog door de drukvoethendel naar boven te verplaatsen.
(illustratie 17)
3 Open vervolgens het beschermdeksel van het spoelhuis. (illustratie 18)
4 Open de vergrendeling van het spoelhuis en haal vervolgens het spoelhuis samen met de
spoel uit de machine. (illustratie 19)
5 Houd met uw ene hand het spoelhuis vast en verwijder met uw andere hand het spoeltje.
(illustratie 20)
6 Plaats een nieuwe spoel. (illustratie 21)
7 Rijg de draad in zoals op de afbeelding aangegeven is. (illustratie 22)
8 U kunt nu het spoelhuis terugplaatsen door de vergrendeling open te houden en hem over
zijn as naar binnen te schuiven. (illustratie 23)
9 Zorg ervoor dat ongeveer 15cm draad uit de spoel steekt. (illustratie 24)
Spoeltjes winden
1 Draai de motorvergrendeling los door de knop naar u toe te draaien. (illustratie 25 en 26)
2 Rijg het garen in zoals op de afbeelding is aangegeven. (illustratie 27)
3 Trek het uiteinde van de draad door het gat in de spoel zoals in de afbeelding aangegeven
is. (illustratie 28)
4 Plaats de spoel op de spoelwikkelaar en beweeg deze naar rechts totdat deze klikt. Als het
spoeltje een stuk opgewikkeld is verwijdert u het draadeind. (illustratie 29)
5 U kunt nu doorgaan met spoelen tot de spoelopwinder automatisch stopt. (illustratie 30)
6 Draai de motorvergrendeling op de juiste positie. (illustratie 31)
De draad inrijgen (illustratie 32)
1 Plaats de bovendraadspoel op de daarvoor bedoelde houder. Draai de naald in de hoogste
positie waardoor begeleider 4 zichtbaar wordt. Breng de drukvoethouder omhoog door de
drukvoethouder naar boven te bewegen.
2 Rijg vervolgens het garen langs de begeleiders 1 en 2.
3 Leid het via de spanningsregeling 3 naar begeleider 4, naar draadbegeleider nummer 5.
4 Leid de draad vervolgens via draadbegeleider nummer 6 naar de naald en rijg de draad van
voor naar achteren door de naald heen.
Omhoog brengen van de spoeldraad (illustratie 33)
1 Als u de bovendraad door de naald heeft ingeregen kunt u de spoeldraad naar boven
brengen door het vliegwiel naar u toe te draaien. Draai zover totdat de naald in een keer een
opgaande beweging heeft gemaakt en de naald weer in de hoogste positie is.
2 Trek vervolgens aan de bovendraad totdat u de spoeldraad naar boven ziet komen.
11
Nederlands
32
32
33
12
34
35
36
37
Nederlands
3 Trek zowel de boven- als de spoeldraad 15cm naar achteren toe, zoals te zien is op
afbeelding 3.
Rechte steek en zigzag steek
Drukvoet
Patroonkeuze
Steeklengte
Zigzag voet
"A"~"J"
0.3 ~ 4
1 Draai het wiel totdat de naald op haar hoogste positie is en haal het drukvoetje omhoog.
2 Gedurende het vasthouden van de draden met uw linkerhand, draait u het wiel naar u toe
om de naald op de juiste plek in het stof te krijgen. Hier begint u met naaien.
3 Naai een aantal steken achteruit door de knop voor "achteruit naaien" ingedrukt te houden.
4 Stop de machine en draai aan het wiel om de naald naar beneden te brengen in het stof.
Haal het drukvoetje omhoog.(illustratie 34)
5 Draai het materiaal om de naald heen om de gewenste richting te verkrijgen. (illustratie 35)
6 Verlaag het drukvoetje en ga verder met naaien.
7 Om het materiaal te verwijderen, brengt u de naald in de hoogste positie, haalt u het
drukvoetje omhoog en trekt u het materiaal weg van u.
8 Gebruik de draadknipper aan de achterkant van de drukvoethouder, zoals op de afbeelding
te zien is. (illustratie 36)
9 Laat ongeveer 15cm garen hangen.
Tricot steek
Drukvoet
Patroonkeuze
Steeklengte
Zigzag voet
"H"( )
0.3~4
Plaats de stof onder het drukvoetje zodat de rand zich minimaal aan de rechterkant van het
drukvoetje bevindt. Begeleid het zo dat de steken op de rand van het materiaal vallen.
(illustratie 37)
Taksteek
Drukvoet
Patroonkeuze
Zigzag voet
"ss"
Steeklengte
Met deze manier van naaien, zijn naden elastisch en kunnen materialen stevig samengevoegd
worden. Gebruik de taksteek om bijvoorbeeld badkleding te naaien en als een decoratieve
steek.
Smoksteek (Illustratie 45, 46 & 47)
Drukvoet
Patroonkeuze
Steeklengte
Zigzag voet
"H"
"SS"
De decoratieve steek die men verkrijgt door te stikken of borduren over plooien heet
“smoksteek”. Hiermee verfraait u de voorkant van blouses of manchetten. De smoksteek geeft
de stof meer textuur en elasticiteit.
1.
2.
3.
Bevestig de zigzagvoet
Selecteer de rechte steek, stel de steklengte in op 4mm en verlaag de draadspanning.
Naai parallelle steken met intervallen van 1 cm. LET OP: u hoeft geen
achteruitnaaien/verstevigingssteken te naaien of de draad af te knippen.
13
Nederlands
38
40
39
41
42
43
44
45
46
1
48
14
49
47
Nederlands
4. Trek de onderdraad aan om plooien te maken. Strijk de plooien met een strijkbout.
Borduren (illustratie 48 & 49)
Drukvoet
Patroonkeuze
Steeklengte
Geen
Alle
Zigzagsteek
1.
2.
3.
Plaats de borduurplaat op de naaldplaat.
Stel de patroonkeuzeknop in op de geschikte zigzagsteek.
Strek de stof zo strak mogelijk tussen de borduurringen (niet meegeleverd, te verkrijgen bij
de betere speciaalzaak) met de binnenkant van de stof aan de onderkant van de
binnenring.
4. Leg het werk onder de naald en laat de persvoethendel zakken zonder dat u een drukvoet
heeft geplaatst.
5. Draai het vliegwiel en trek de onderdraad op het beginpunt door uw werk omhoog. Maak
een paar aanhechtingssteken.
6. Pak de ring vast tussen duim en wijsvinger van beide handen en voer druk uit op de stof
met uw middel- en ringvingers. Met uw pinken kunt u dan afsteunen op de buitenkant van
de ring.
OPMERKINGEN:
a. Stik langs de omtrek van uw ontwerp door de borduurring te bewegen.
b. U kunt nu uw ontwerp opvullen door eerst van buiten naar binnen en dan weer van de
binnen- naar de buitenrand te naaien, totdat het hele ontwerp is opgevuld. Zorg dat de
steken naast elkaar komen te liggen.
c. Door de borduurring snel te bewegen ontstaat er een lange steek. Een korte steek krijgt u
door de ring langzaam te bewegen.
d. Aan het eind naait u een paar rechte steken om af te hechten.
Het maken van knoopsgaten (illustratie 38)
Drukvoet
Patroonkeuze
Steeklengte
Knoopsgat voet
(
(
0.3~1
)(
)
)
VOORBEREIDING
1 Bepaal de lengte van het knoopsgat
2 Teken de middenlijn met een krijtje.
OPMERKING Probeer dit eerst op een stukje van hetzelfde materiaal, voordat u daadwerkelijk
aan de slag gaat. (illustratie 39)
Aan de slag
1 Plaats de stof en zorg ervoor dat het midden van het drukvoetje gelijk loopt met de lijn
getekend op het stuk stof. Verplaats dan het plaatje van het drukvoetje en laat de opening
van het drukvoetje overeenkomen met het getekende gat.
2 Zet de knop voor de patroonkeuze op A. Stop met naaien als u komt tot het gemarkeerde
krijtstreepje en de naald zich aan de linkerkant bevindt.
3 Draai aan het vliegwiel en zorg ervoor dat de naald uit de stof komt, zet de knop voor
patroonkeuze op B. Nadat u beide kanten 5 of 6 keer op beide kanten heeft afgestikt stopt u
als de naald aan de rechterkant staat.
4 Draai aan het vliegwiel, zorg ervoor dat de naald uit de stof komt en zet vervolgens de knop
op C. De naald bevindt zich aan de rechterzijde. Stik vervolgens de rechterzijde van het
knoopsgat.
15
Nederlands
50
51
52
53
54
16
Nederlands
5
Draai aan het vliegwiel, zorg ervoor dat de naald de stof verlaat en zet dan de knop op B.
De naald bevindt zich aan de linkerzijde. Nadat u beide kanten 5 of 6 keer op beide kanten
heeft afgestikt stopt u als de naald aan de rechterkant staat. (illustratie 40)
Naaien van ritsen
Drukvoet
Patroonkeuze
Steeklengte
Rits voet
"A"
1-4
1 Bevestig het ritsvoetje aan de drukvoet zoals op pagina 9 beschreven is. (illustratie 41)
2 Spelt of rijg de rits aan de stof en plaats het vervolgens in de juiste positie onder het
drukvoetje.
3 Naai vervolgens de rits in het kledingstuk.(illustratie 42)
Zomen
Drukvoet
Patroonkeuze
Steeklengte
Zoom voet
"A"
1-4
1 Plaats het zoomvoetje op de machine zoals op pagina 9 beschreven is.
2 Vouw het materiaal ongeveer 3mm vanaf de rand en plaats het onder het zoomvoetje.
(illustratie 43)
3 Vouw tijdens het naaien het materiaal en begeleidt het in de zoomvoet.
4 Zorg ervoor dat het materiaal onder de rechterhelft van het voetje niet beweegt.
Begeleid de stof op de juiste manier door het voetje heen zoals op de afbeelding te zien is.
(illustratie 44)
Naaien van knopen
Drukvoet
Patroonkeuze
Steeklengte
Knoop voet
"C" ~ "G"
0
1
2
3
4
5
6
Plaats het knoopvoetje zoals op pagina 9 beschreven is.
Rijg of spelt de knoop vast op de door u gemarkeerde plek. (illustratie 50)
Stel de machine in op de goede steekbreedte (steekselectie knop 3-7).
Test of de naald in ieder gat valt, pas zonodig de steekwijdte aan. (illustratie 51)
Laat het voetje zakken.
Naai vervolgens de knoop vast. (illustratie 52)
Naaien van (blinde) zoomen
Drukvoet
Patroonkeuze
Steeklengte
Blinde zoom voet
"I"
1–3
1 Plaats het blinde zoom voetje, zoals op pagina 9 beschreven is.
2 Begeleid de stof op de juiste manier door het voetje heen zoals op de afbeelding
te zien is.
3 Door middel van de stelschroef kunt u de juiste zoombreedte instellen. (illustratie 53)
Vrij arm machine (illustratie 54)
Deze machine beschikt over een vrije arm. Door het verwijderen van de arm, kunt u deze
machine veranderen in een vrij-arm machine, hierdoor is het makkelijker om buisvormige
stukken te bewerken, zoals bijvoorbeeld broekspijpen en mouwen.
Schuif het deel dat u wilt naaien op de arm en naai van bovenaf. Wanneer u klaar bent met het
naaien met de vrije arm, zet u de arm weer op zijn plaats.
17
Nederlands
55
56
57
58
18
Nederlands
HET ONDERHOUD
Reinigen van het spoelhuis (illustratie 55)
1 Zet de aan / uit schakelaar op "O" (UIT).
2 Verwijder de voedingskabel van de naaimachine en haal de stekker uit het stopcontact.
3 Breng de naald in de hoogste positie.
4 Verwijder het spoelhuis (zie pagina 11 spoel omwisselen).
5 Draai de positievinger naar buiten en verwijder de zekerheidsring.
6 Verwijder de haak door het in het midden vast te pakken en het geheel naar buiten te
trekken.
7 Verwijder eventueel stof en draad uit de zekeringsring, haak, aandrijving en grijperbaan met
een borsteltje.
8 Met een met naaimachine olie bevochtigde doek kan de grijperbaan van stof en andere
resten worden ontdaan.
9 Reinig de spoelhaak.
10 Monteer de haak weer met de inkeping aan de bovenkant en duw de positievingers terug in
de juiste positie om de zekeringsring op z’n plaats te houden.
LET OP Bij het verwisselen van het lampje, de stekker uit het stopcontact nemen. Om
verbrandingen te voorkomen, dient u uitermate voorzichtig te zijn bij het verwisselen van het
lampje. Lampjes zijn bij de naaimachine speciaalzaak te verkrijgen. Gebruik een 15W lampje.
Bij gebruik van een lampje met een hoger wattage vervalt de garantie.
Reinigen van de transporteur
1 Zet de aan / uit schakelaar op "O" (UIT).
2 Verwijder de voedingskabel van de naaimachine en haal de stekker uit het stopcontact.
3 Verwijder de schroef aan de linkerkant van de naaldplaat met de schroevendraaier. Verwijder
de naaldplaat.
4 Maak de transporteur schoon met een borsteltje.
5 Zet de naaldplaat weer terug op zijn plaats.(illustratie 56 en 57)
Het oliën van de machine (illustratie 58)
Op de afbeelding is met pijlen te zien welke punten in de machine geolied dienen te worden.
Voordat u de olie aan gaat brengen dienen deze plaatsen schoongemaakt te worden. Breng één
of twee druppels naaimachine olie van een goede kwaliteit aan. Mocht de machine het niet
goed doen, nadat deze lange tijd buiten gebruik is geweest, dient u dan een aantal druppels
olie aan op de gemarkeerde punten. Vervolgens laat u de machine een aantal minuten snel
lopen met alle deksels dicht. Naaimachine olie is te verkrijgen bij de naaimachinespeciaalzaak.
LET OP! Vergeet niet om na het oliën van de machine eerst op een stuk afvalstof te naaien, om
eventueel wat naaimachine olie in op te kunnen vangen.
19
Nederlands
PROBLEMEN OPLOSSEN
Neem als de voedingskabel van het apparaat beschadigd is, onmiddellijk de stekker
uit het stopcontact. De voedingskabel dient alleen vervangen te worden door
aangewezen vertegenwoordigers van de leverancier.
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De naalddraad breekt.
Er is iets mis met de naald.
De draad is te dun voor de stof.
Verwissel de naald.
Selecteer een draad die geschikt
is voor het soort stof dat u naait.
Rijg de draad op de juiste manier in.
11
De spoeldraad is niet op de juiste
manier ingeregen.
Er heeft zich stof opgehoopt in het
spoelhuis.
Rijg de spoeldraad op de juiste
manier in.
Reinig het spoelhuis.
19
De bovendraad is niet goed
ingeregen.
De combinatie van stof, draad en
naald is niet juist.
Rijg de bovendraad op de
juiste manier in.
Selecteer een draad en naald
die geschikt zijn voor het
soort stof dat u naait.
Vervang de naald.
Installeer de naald op de juiste
manier.
Verwijder de naaldplaat en
maak het spoelhuis schoon.
De draad zit niet goed in de naald.
De spoeldraad breekt.
Er worden steken
overgeslagen.
De naald is verbogen of stomp.
De naald is niet goed geïnstalleerd.
Er heeft zich stof opgehoopt onder
de naaldplaat of in het spoelhuis.
De stof is gekreukt.
De bovendraad is niet goed
ingeregen, of de spoel is niet juist
geïnstalleerd.
De combinatie van stof, draad en
naald is niet juist.
De naald is verbogen of stomp.
Als u dunne stoffen naait, is de
steek te grof.
De draadspanning is niet goed.
De naald breekt.
De steek wordt niet juist
genaaid.
Er wordt te hard aan de stof
getrokken.
De drukvoet die u gebruikt, is niet
geschikt voor het soort steek dat
u wilt naaien.
De naald is niet goed geïnstalleerd.
De drukvoet die u gebruikt is niet
geschikt voor het soort steek dat
u gebruikt.
De draadspanning is niet goed.
De draad zit verward, bijvoorbeeld
in het spoelhuis.
Rijg de bovendraad goed in en
installeer de spoeldraad op de
juiste manier.
Selecteer een draad en naald die
geschikt zijn voor het soort stof
dat u wilt naaien.
Vervang de naald.
Verkort de steeklengte of bevestig
steunmateriaal onder de stof.
Pas de spanning van de
bovendraad aan.
9
7
11
11
7
9
9
19
11
7
9
11
9
Leid de stof losjes.
Bevestig de geschikte drukvoet
voor het soort steek dat u wilt
naaien.
Installeer de naald op de juiste
manier.
9
Bevestig de geschikte drukvoet
voor het soort steek dat u wilt
naaien.
Pas de spanning van de
bovendraad aan.
Verwijder de verwarde draad.
Als de draad in het spoelhuis
verward zit, maak dan het
spoelhuis schoon.
9
Het apparaat maakt veel
lawaai.
Er heeft zich stof opgehoopt onder
de naaldplaat of in het spoelhuis
Maak het spoelhuis schoon.
De machine doet het niet.
De naaimachine staat niet aan
U hebt de aan / uit schakelaar niet
op aan staan.
Zet de machine aan.
Zet de aan / uit schakelaar op
"aan".
20
Pag.
9
9
19
19
7
7
Nederlands
UW GARANTIEBEWIJS
Dit garantiebewijs dekt uw apparaat voor een periode van 24 maanden vanaf de datum van
aankoop op servicekosten en vervanging van onderdelen, op voorwaarde dat u het apparaat
correct heeft gebruikt zoals omschreven in de gebruiksaanwijzing. Dit garantiebewijs doet geen
afbreuk aan de nationale wetgeving die er eventueel bestaat in het land van aankoop op het
vlak van garantieverplichting. Garantie wordt verleend en onderdelen zijn beschikbaar in alle
landen waar het product officieel wordt verkocht.
Dit apparaat is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik. Schade en / of storingen door
bedrijfsmatig gebruik worden uitgesloten van garantie.
U kunt geen gebruik maken van de garantie indien:
- U niet in het bezit bent van een geldig aankoopbewijs of deze op een of andere manier is
veranderd of onleesbaar gemaakt;
- Het serviceformulier niet duidelijk en compleet is ingevuld;
- Het model- of serienummer op het product is gewijzigd, verwijderd, geschrapt of
onleesbaar gemaakt;
- Ingrepen zijn verricht door daartoe niet bevoegde reparatiewerkplaatsen of daartoe
niet bevoegde personen:
- De schade te wijten is aan een oorzaak vreemd aan het apparaat, zoals o.a. brandschade,
waterschade, transportschade, atmosferische ontladingen, onvoldoende of verkeerd
onderhoud;
- Het apparaat aanpassingen vereist om het te laten functioneren in een ander land dan
waarvoor het is ontworpen, goedgekeurd, vrijgegeven en vervaardigd, alsmede indien een
defect optreedt als gevolg van een dergelijke wijziging en/of aanpassing.
- Het apparaat niet volgens de gebruiksaanwijzing, die bij het product is bijgeleverd,is
gebruikt.
Mocht ondanks onze zorgvuldige kwaliteitscontrole uw apparaat niet goed functioneren, dan
kunt u een beroep doen op onze service. Om een beroep te doen op onze service, verzoeken
wij u om een duidelijk ingevuld serviceformulier in te sturen.
Om een snelle afhandeling te kunnen waarborgen, raden wij u aan gebruik te maken van het
serviceformulier op onze website: www.aigger.com. Aan de hand van uw serviceformulier
zullen wij zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.
Om ongerief te voorkomen, raden wij u aan de gebruiksaanwijzing zorgvuldig na te lezen
alvorens u tot ons te wenden.
TECHNISCHE GEGEVENS
Modelnummer
Stroom
Nominale spanning
Nominale frequentie
HSM5657A
85 W
220 - 240V
50Hz
Aigger is een gedeponeerde merknaam van :
Van den Berg Products BV
Platinawerf 20f
6641 TL Beuningen
Nederland
www.vdbergproducts.com
21
English
1
2
22
English
THE PRODUCT
This HSM5657A sewing machine is a reliable partner for starters. The sewing programme
ranges from the variable straight stitch via zigzag sewing for finishing edges to the automatic
blind stitch. With this machine you can easily sew in zippers, sew on buttons and sew
buttonholes.
NAMES OF THE PARTS (illustration 1)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Upper thread guide
Thread feed
Tension discs
Protective cover
Thread disc
Needle
Foot pedal
Needle plate
Protective cover for spool house
Arm
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Reverse sew button
On/off switch
Fly-wheel
Safety stop device for spool winder
Spool winder
Stitch length selection button
Foot pedal lever
Stitch selection button
Protective cover
Upper thread stretcher and guide
8
9
10
11
12
13
Buttonhole foot
Blind stitch foot
Zip foot
Hem foot
Button foot
Embroidery plate
Pedal and accessories (illustration 2)
1
2
3
4
5
6
7
Unstitch knife
Needles
Oil
Felt
Screwdriver (large)
Screwdriver (small)
Bobbins
SAFETY REGULATIONS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Please first read these directions for use carefully.
Use the machine for domestic purposes only.
Keep the sewing machine outside the reach of children; also when the device is switched
off.
Only use this device for its intended purpose as described in these directions for use. Do
not use any accessories that are not recommended by the supplier, especially not
accessories that have not been supplied with the device.
Check regularly whether the device is intact. Do not use the device if the power cable or the
device show any damages.
If the sewing machine does not work, or if something is not right, you must switch the
device off and send it back to the point of sale.
When pulling the plug from the wall socket, take the plug in your hand. Do not pull it by
the power cable.
Never use the sewing machine with one or more blocked vents. Always keep the ventilation
openings of the sewing machine and the pedal free.
Never let any objects fall into openings and never put any objects into an opening.
23
English
3
4
5
Lamp
max 15 W
6
24
7
English
10 To switch the machine off, you must see that the switch is set to "O", which means OFF.
Then you take the plug from the connection.
11 Always keep your fingers away from moving parts. Special attention is required around the
needle of the sewing machine and the bobbin housing.
12 Always use the right needle plate. Using a wrong plate may cause the needle to break.
13 Never use a bent or damaged needle.
14 Never push or pull the material during sewing. This may cause the needle to break. The
machine automatically transports the material at the right speed.
15 See to it that the switch of the machine is in "O", which means OFF and take the plug
from the connection when making any adjustments around the needle.
16 Check whether the mains voltage corresponds with the type plate of the equipment (see
bottom), before using it.
17 See to it that the on / off switch is in "O" position, when you put the plug in the wall
socket.
18 Do not use the sewing machine with an extension cord, unless this extension cord has
been checked and tested by a qualified mechanic.
19 See to it that the power cable does not touch any hot surfaces.
20 Place the sewing machine on a stable and flat surface.
21 Never immerse the machine, the plug, the pedal or the power cable in water or in any
other liquid.
22 Do not place any objects on the pedal.
SWITCHING ON THE DEVICE
Connect the power cable to the sewing machine. Place pedal on the floor and then put the plug
into the wall socket. (illustration 3)
The use of the pedal
The speed of sewing can be controlled with the pedal. The harder you push the pedal, the
faster the machine will run. When you let go of the pedal, the machine stops automatically.
(illustration 4)
Exchanging the lamp
Unscrew the guard with the supplied screw driver. Take off the guard, exchange the lightbulb
and fasten the guard again. Never use the device with an open guard. (illustration 5)
Needle and thread
Materials
Lightweight
Middle weight
Heavy weight
Thread
Cotton thread
Synthetic thread
Silk thread
60- 80
60- 80
50 - 80
Popeline
Cotton thread
Tafeta silk
Synthetic thread
Flanel, Gabardine Silk thread
60 - 80
60 - 80
50 - 80
11 or 14
Denim
Corduroy
Tweed
30 - 50
50
50
11 or 16
Batist
Crêpe georgette
Challis, satin
Cotton thread
Synthetic thread
Silk thread
Needle
9 or 11
25
English
8
9
10
11
1
3
2
12
13
14
stitch length control
16
26
15
English
Exchanging the needle
1
2
3
4
5
6
Pull the plug from the wall socket.
Turn the flywheel until the needle is in its highest position.
Turn the needle clamp loose as shown in the picture. (illustration 6)
Take the needle from the needle holder.
Insert a new needle.
Then screw the needle clamp as tight as possible.
Check the needles at regular intervals. The needle must be straight and sharp as is shown in
pictures a and b. Do not use any needles that are bent or blunt, as in pictures c, d, e or f.
(illustration 7)
Removing and placing the pressure foot (illustration 8, 9 & 10)
1 Turn the wheel until the needle is at its highest position. Lift the pressure foot up by
moving the pressure foot lever upwards.
2 By pressing the foot interlocking the sewing foot automatically falls from its holder.
3 Insert the foot under the holder in such a way that the pen of the foot is under the notch in
the holder. By then taking the pressure foot lever down and pressing the foot interlocking,
the foot automatically clicks into its holder.
Controlling the thread tension (illustration 11)
1 The upper thread and the bobbin thread must interlace with each other in the middle of
the two layers of material.
2 If the top thread tension is too low (this is visible when the interlacing is at the bottom of
the two layers of material), you can raise this by turning down the top tension control
button (1 > 9).
3 When the top thread tension is too high (this is visible if the interlacing is at the top of the
two layers of material), you lower this by turning the top tension control button upwards
(9 > 1).
Controlling the bobbin thread tension (illustration 12)
If you do not succeed in controlling the top thread tension to get the interlacing in the right
position, you can try this by adjusting the bottom thread tension. To increase the tension, you
turn the tension screw in the direction as indicated in the picture.
To lower the tension you turn the tension screw in the opposite direction.
To check the tension you take the thread as indicated in the picture, now the bobbin housing
must drop down 3 to 4cm. (illustration 13)
To get a fine zigzag stitch the top tension must be set a little slacker than with a straight lock
stitch. The needle thread must be slightly visible at the bottom of the material.
Stitch length control (illustration 14)
1 The numbers on the stitch length selection button approximately correspond with the
stitch length in mm.
2 You can select the desired stitch length with this button. In the picture this is set to a stitch
length of 2 mm.
3 When sewing extensible seams you set the stitch length to SS (stretch stitch).
27
English
17
18
20
21
23
24
25
27
30
28
19
22
26
28
31
29
Nederlands
Button for sewing backwards (illustration 15)
Push the button down to sew backwards. The material is then automatically transported
backwards. You can use this function to strengthen the sewing.
Stitch selection button (illustration 16)
Ensure the needle is in the highest position. This is done by turning the fly-wheel. Turn the
selection button to the required stitch.
Once you have set the stitch length between 0 and 4, you can choose between 10 different
stitches, which will have the same colours as the 0-4 numbers of the stitch length.
Once you have set the stitch length button to SS, you can sew stretched stitches by way of
selecting the stitches with the same colour as the SS symbol (A-J).
Exchanging the bobbin
1 Bring the needle to the highest position
2 Bring the pressure foot up by lifting the pressure foot lever upwards. (illustration 17)
3 Then open the protecting cover of the bobbin housing. (illustration 18)
4 Open the lock of the bobbin housing and then take the bobbin housing out of the machine
together with the bobbin. (illustration 19)
5 Hold the bobbin housing with one hand and remove the bobbin with your other hand.
(illustration 20)
6 Insert a new bobbin. (illustration 21)
7 Put the thread in as indicated in the picture. (illustration 22)
8 You can now place back the bobbin housing by keeping the lock open and pushing it
inwards over its pin. (illustration 23)
9 See that approximately 15cm of thread sticks out of the bobbin. (illustration 24)
Winding bobbins
1 Turn the motor interlocking loose by turning the button towards yourself.
(illustration 25 and 26)
2 Thread the yarn in as is indicated in the picture. (illustration 27)
3 Pull the end of the thread through the hole in the bobbin as indicated in the picture.
(illustration 28)
4 Place the bobbin on the bobbin winder and move this to the right until it clicks. When the
bobbin has been wound a little bit, you remove the thread end. (illustration 29)
5 You can now continue winding, until the bobbin winder stops automatically.
(illustration 30)
6 Turn the motor interlocking to the right position. (illustration 31)
Threading the thread (illustration 32)
1 Place the top thread spool on to the holder that is there for this purpose. Turn the needle
to the highest position so that guide 4 becomes visible. Lift the pressure foot holder up by
moving the pressure foot holder upwards.
2 Then thread the yarn along the guides 1 and 2.
3 Lead it via the tension control 3 to guide 4, to thread guide number 5.
4 Then lead the thread via thread guide number 6 to the needle and put the thread through
the needle from front to back.
Bringing the bobbin thread up (illustration 33)
1 When you have threaded the upper thread through the needle you can bring the bobbin
thread up by turning the flywheel towards yourself. Turn so far until the needle has made an
upward movement in once and the needle is again in its highest position.
29
English
32
33
30
34
35
36
37
English
2 Then pull the upper thread until you see the bobbin thread come up.
3 Pull both the top and the bobbin thread backwards 15cm, as is shown in picture 3.
Straight stitch and zigzag stitch
Pressure foot
Zigzag foot
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Choice of pattern
"A" ~ "J"
Stitch length
0.3 ~ 4
Turn the wheel until the needle is in its highest position and lift the pressure foot up.
While holding the threads with your left hand, you turn the wheel towards yourself to get
the needle in the material at the right spot. Here you begin to sew.
Sew a number of stitches backwards by keeping the button for "sewing backwards"
depressed.
Stop the machine and turn the wheel to bring the needle down into the material. Lift the
pressure foot up.(illustration 34)
Turn the material around the needle to get the desired direction. (illustration 35)
Lower the pressure foot and continue sewing.
To remove the material, you bring the needle to the highest position, you lift the pressure
foot up and pull the material away from you.
Use the thread cutter at the back of the pressure foot holder, as is shown in the picture.
(illustration 36)
Leave about 15cm of yarn length on the work.
Tricot stitch
Pressure foot
Choice of pattern
Stitch length
Zigzag foot
"H"( )
0.3~4
Place the material under the pressure foot so that there is a narrow edge on the right hand side
of the pressure foot. Guide it so that the stitches fall on the edge of the material.
(illustration 37)
Forked stitch
Pressure foot
Choice of pattern
Zigzag foot
"ss"
Stitch length
With this manner of sewing, seams are elastic and materials can be joined together firmly. Use
the forked stitch for example for sewing bathing suits and as a decorative stitch.
Smock stitch (illustration 45, 46 & 47)
Pressure foot
Choice of pattern
Stitch length
Zigzag foot
"H"
"ss"
The decorative stitch achieved by stitching or embroidering over pleats is called the “smock
stitch”. This allows you to embellish the front of blouses or cuffs. The smock stitch will give the
material more texture and elasticity.
31
English
38
40
39
41
42
43
44
45
46
1
48
32
49
47
English
1.
2.
3.
Secure the zigzag foot.
Select the right stitch, set the stitch length to 4mm and lower the thread tension.
Sew parallel stitches with 1 cm intervals. TAKE NOTE: you do not need to sew
reverse/strengthening stitches or cut off the thread.
4. Pull the lower thread to create pleats. Iron the pleats with an iron.
Embroidering (illustration 48 & 49)
Pressure foot
Choice of pattern
Stitch length
None
Zigzag stitch
All
1.
2.
3.
Place the embroidery plate on the needle plate.
Set the choice of pattern button to the required zigzag stitch.
Tighten the material as much as possible between the embroidery rings (not supplied, can
be obtained at speciality shops) with the inside of the material to the underside of the
inner ring.
4. Place the work underneath the needle and lower the foot lever without using the foot pedal.
5. Turn the fly-wheel and pull the lower thread up through your work at the starting point.
Make a few attachment stitches.
6 Pick the ring up between the thumb and index finger of both hands and apply pressure to
the material with your middle and ring fingers. You can then use your little finger for
support on the outside of the ring.
COMMENTS:
a. Stitch around the outline of your design by moving the embroidery ring.
b. You can now fill your design by first sewing from the outside to the inside and then from
the inside back to the outer edge, until the entire design is completed. Ensure the stitches
run alongside each other.
c. You can create a long stitch by moving the embroidery ring quickly. A short stitch is
achieved by moving the ring slowly.
d. Sew a few straight stitches at the end to finish off.
Making buttonholes (illustration 38)
Pressure foot
Choice of pattern
Stitch length
Buttonhole foot
(
(
0.3~1
)
)
( )
PREPARATION
1 Determine the length of the buttonhole
2 Draw the centre line with a piece of chalk.
REMARK
Try this first on a piece of the same material, before you actually set to work. (illustration 39)
Setting to work
1 Place the material and see to it that the middle of the pressure foot runs even with the line
that was drawn on the piece of material. Then move the plate of the pressure foot and let
the opening of the pressure foot run even with the drawn hole.
2 Set the button for the choice of pattern to A. Stop sewing when you reach the marked chalk
33
English
50
51
52
53
54
34
English
3
4
5
line and the needle finds itself on the left-hand side.
Turn the flywheel and let the needle come out of the material, set the button for choice of
pattern to B. After you have stitched both sides 5 or 6 times on both sides, you stop when
the needle is on the right-hand side.
Turn the flywheel and let the needle come out of the material, then set the button to C. The
needle is located on the right-hand side. Then stitch the right-hand side of the buttonhole.
Turn the flywheel, see to it that the needle leaves the material and then set the button to B.
The needle is located on the left-hand side. After you have stitched both sides 5 or 6 times
on both sides, you stop when the needle is on the right-hand side. (illustration 40)
Sewing zippers
Pressure foot
Choice of pattern
Stitch length
Zipper foot
"A"
1-4
1
2
3
Attach the zipper foot to the pressure foot as is described on page 29. (illustration 41)
Pin or tack the zipper to the material and then place it in the right position under the
pressure foot.
Then sew the zipper into the article of clothing. (illustration 42)
Hemming
Pressure foot
Choice of pattern
Stitch length
Hemming foot
"A"
1-4
1
2
3
4
Place the hemming foot on the machine as described on page 29.
Fold the material about 3mm from the edge and place it under the hemming
foot.(illustration 43)
Fold the material during sewing and guide it in the hemming foot.
See to it that the material under the right half of the foot does not move.
Guide the material properly through the foot as is shown in the picture.(illustration 44)
Sewing on buttons
Pressure foot
Choice of pattern
Stitch length
Button foot
"C" ~ "G"
0
1
2
3
4
5
6
Place the button foot as is described on page 29.
Tack or pin the button on to the spot you have marked. (illustration 50)
Adjust the machine to the correct stitch width (stitch selection button 3-7).
Test whether the needle falls into each hole, if necessary adjust the stitch width.
(illustration 51)
Let the foot drop.
Then sew the button on. (illustration 52)
Sewing of (blind) hems
Pressure foot
Choice of pattern
Stitch length
Blind hemming foot
"I"
1–3
35
English
hook
position
finger
bobbin
56
safety ring
bobbin
housing
57
58
36
55
English
1
2
3
Place the blind hemming foot, as is described on page 29.
Guide the material properly through the foot as is shown in the picture.
You can use the adjusting screw to set the right hem width. (illustration 53)
Free arm machine (illustration 54)
This machine disposes of a free arm. By removing the arm you can turn this machine into a
free-arm machine, which makes it easier to work on tubular pieces, such as trouser-legs and
sleeves.
Slide the part that you want to sew on to the arm and sew from the top. When you have
finished sewing with the free arm, you put the arm in its place again.
THE MAINTAINANCE
Cleaning the bobbin housing (illustration 55)
1 Set the on / off switch to "O" (OFF).
2 Remove the power cable from the sewing machine and take the plug out of the wall socket.
3 Bring the needle to the highest position.
4 Remove the bobbin housing (see page 31 bobbin replacement).
5 Turn the position finger outwards and remove the safety ring.
6 Remove the hook by taking it in the middle and pulling the whole outwards.
7 Remove any dust and thread from the safety ring, hook, drive and grab track with a brush.
8 With a cloth that you have moistened with sewing machine oil, dust and other rests can be
removed from the grab track.
9 Clean the bobbin housing.
10 Mount the hook again with the notch at the top and push the position fingers back into the
right position to keep the safety ring in its place.
WARNING When exchanging the light bulb, remove the plug from the wall socket. To prevent
burns, you must be extremely careful when exchanging the light bulb. Light bulbs are available
from the sewing machine specialist shop. Use a 15W light bulb. If you use a light bulb with a
higher wattage the guarantee expires.
Cleaning the transporter
1 Set the on / off switch to "O" (OFF).
2 Remove the power cable from the sewing machine and take the plug out of the wall socket.
3 Remove the screw on the left-hand side of the needle plate with the screw driver. Remove
the needle plate.
4 Clean the transporter with a brush.
5 Place the needle plate back in its place.(illustration 56 and 57)
Oiling the machine (illustration 58)
The arrows in the picture show which points in the machine must be oiled. Before you apply
the oil, these spots must be cleaned. Apply one or two drops of sewing machine oil of a good
quality. Should the machine not function properly after it has not been used for a long time,
you must apply a few drops of oil at the marked spots. Then you allow the machine to run fast
for a few minutes with all the lids closed. Sewing machine oil is available at the sewing
machine specialist shop.
WARNING! Do not forget after oiling the machine to sew on a piece of waste material first, to
catch any superfluous sewing machine oil.
37
English
SOLVING PROBLEMS
If the power cable of the device is damaged, immediately take the plug from the wall socket. The power
cable must only be replaced by indicated representatives of the supplier.
Problem
Possible cause
Solution
The needle thread
breaks.
There is something wrong with the needle.
The thread is too thin for the material.
Exchange the needle.
Select a thread that issuitable for the
sort of material that you are sewing.
Put the thread in properly.
29
27
The thread is not properly placed in
the needle.
The bobbin thread
breaks.
Stitches are being
skipped.
The material is
wrinkled.
The stitch is not
sewn properly.
31
The bobbin thread has not been threaded
properly.
Dust has assembled in the bobbin housing.
Thread the bobbin thread properly.
31
Clean the bobbin housing.
39
The upper thread is not properly threaded.
Thread the upper thread properly.
31
The combination of material, thread
and needle is not correct.
The needle is bent or blunt.
The needle is not properly installed.
Dust has assembled under the needle
plate or in the bobbin housing.
Select a thread and needle that are suitable for the sort of material that you sew.
Replace the needle.
Install the needle properly.
Remove the needle plate and
clean the bobbin housing.
27
The upper thread is not properly threaded,
or the bobbin is not properly installed.
The combination of material,
thread and needle is not correct.
Thread the upper thread in properly
and install the bobbin thread properly.
Select a thread and needle that are
suitable for the sort of material
that you want to sew.
Replace the needle.
Shorten the stitch length or place a
supporting cloth under the material.
Adjust the tension of the upper thread
The needle is bent or blunt.
When you sew thin materials,
the stitch is too large.
The thread tension is not correct.
The needle breaks.
Pag.
29
29
39
31
27
29
29
29
You are pulling the material too hard.
The pressure foot that you use,
is not suitable for the sort of
stitch that you want to sew.
The needle has not been installed properly.
Guide the material loosely.
Attach the right pressure foot for the
sort of stitch that you want to sew.
29
Install the needle properly.
29
The pressure foot that you use,
is not suitable for the sort of
stitch that you want to sew.
The thread tension is not correct.
The thread is entangled, for
example in the bobbin housing.
Attach the right pressure foot for the
sort of stitch that you want to sew.
29
Adjust the tension of the upper thread.
Remove the entangled thread.
If the thread in the bobbin housing is
entangled, then clean the bobbin housing.
29
39
The device makes a
lot of noise.
Dust has assembled under the needle plate or in the bobbin housing.
Clean the bobbin housing.
39
The machine does
not work.
The sewing machine is not switched on.
Switch the machine on.
27
The On / off switch is not set to on.
Switch the on / off switch to "on".
27
38
English
YOUR GUARANTEE CARD
This guarantee card covers your device for a period of 24 months as from the date of purchase
as to service charges and replacement of parts on condition that you have used the device
correctly as described in the directions for use. This guarantee card does not prejudice the
national legislation that may exist in the country of purchase in the field of guarantee
obligations. Guarantee is granted and parts are available in all countries where the product is
officially sold.
This device is only intended for domestic use. Damage and / or malfunctions by industrial use
are excluded from guarantee.
You can not make use of the guarantee if:
- You do not possess a valid proof of purchase or this has been changed or made illegible in
any way;
- The service form has not been filled in clearly and completely;
- The model or serial number on the product has been changed, removed, deleted or made
illegible;
- Repairs have been executed by unauthorized repair workshops or unauthorized persons:
- The damage can be blamed on a cause that is alien to the device, such as:
fire damage, water damage, transport damage, atmospheric discharges, insufficient or
improper maintenance;
- The device requires adjustments to let it function in another country than for which it has
been designed, approved, released and produced, as well as if a defect occurs as a result of
such a change and/or adjustment.
- The device has not been used according to the directions for use that are supplied with the
product.
Should your device not function properly despite our careful quality control, then you can
appeal to our service. To appeal to our service we request you to send us a clearly completed
service form.
For us to be able to guarantee a quick settlement, we advise you to use the service form at our
website: www.aigger.com. Going by your service form we shall contact you as soon as possible.
To prevent any inconveniences, we advise you to carefully read the directions for use prior to
contacting us.
TECHNICAL DETAILS
Model number
Power
Voltage
Frequency
HSM5657A
85 W
220 - 240V
50Hz
Aigger is a registered brand name of :
Van den Berg Products BV
Platinawerf 20f
6641 TL Beuningen
The Netherlands
www.vdbergproducts.com
39
Deutsch
1
2
40
Deutsch
DAS PRODUKT
Diese HSM5657A Nähmaschine ist ein zuverlässiger Partner für Anfänger. Das Nähprogramm
reicht vom variablen Geradstich über den Zickzackstich für die Ausführung der Ränder bis zum
automatischen Blindstich. Mit dieser Maschine können Sie einfach Reißverschlüsse einnähen,
Knöpfe annähen und Knopflöcher nähen.
BEZEICHNUNG DER TEILE (Abbildung 1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Oberfadenführung
Fadengeber
Scheiben zur Fadenspannung
Schutzkappe
Fadenscheibe
Nadel
Füßchendruck
Nadelplatte
Spulendosenabdeckung
Näharm
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Rückwärtsnähknopf
An-/Aus-Schalter
Schwungrad
Notstoppschalter für Spulenaufwicklung
Spulenaufwicklung
Stichlängenauswahlknopf
Füßchendruckhebel
Stichauswahlknopf
Schutzkappe
Oberfadenspanner und -führung
8.
9.
10
11.
12.
13.
Knopflochfuß
Blindstichfuß
Reißverschlussfuß
Saumfuß
Knopfannähfuß
Stickplatte
Fußpedal und Zubehöre (Abbildung 2)
1.
2.
3.
4.
5.
6
7
Nahtauftrennmesser
Nadeln
Nähmaschinenöl
Nähfilz
Schraubenzieher (groß)
Schraubenzieher (klein)
Fadenspulen
SICHERHEITSVORSCHRIFTEN
1 Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung bitte sorgfältig durch.
2 Nutzen Sie die Maschine nur für den heimischen Gebrauch Halten Sie die
Nähmaschineaußerhalb der Reichweite von Kindern, auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist.
4 Nutzen Sie dieses Gerät nur für die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zwecke.
Verwenden Sie keine Zubehöre, die nicht vom Lieferanten empfohlen wurden, und
insbesondere nicht solche, die nicht mit dem Gerät mitgeliefert wurden.
5 Kontrollen Sie regelmäßig, ob das Gerät intakt ist. Nutzen Sie das Gerät nicht, wenn das
Kabel oder das Gerät Beschädigungen aufweisen.
6 Wenn die Nähmaschine nicht funktioniert oder irgendetwas nicht in Ordnung ist, müssen
Sie das Gerät ausschalten und an die Verkaufsstelle zurücksenden.
7 Wenn Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen, dann ergreifen Sie ihn bitte am Stecker.
Ziehen Sie nicht am Kabel.
8 Verwenden Sie die Nähmaschine nie mit einer oder mehreren blockierten
Lüftungsöffnungen. Halten Sie die Lüftungsöffnungen der Nähmaschine und des Fußpedals
stets frei.
9 Lassen Sie keine Gegenstände in Öffnungen fallen und stecken Sie keine Gegenstände in
eine Öffnung.
10 Um die Maschine auszuschalten, müssen Sie den Schalter auf "O" setzen, was AUS
41
Deutsch
3
4
5
Lampe
max 15 W
6
42
7
Deutsch
bedeutet. Dann ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
11 Kommen Sie nie mit Ihren Fingern in die Nähe beweglicher Teile. Besondere
Aufmerksamkeit ist rings um die Nadel der Nähmaschine und beim Spulengehäuse
geboten.
12 Verwenden Sie stets die richtige Nadelplatte. Bei einer verkehrten Platte kann die Nadel
brechen.
13 Verwenden Sie nie eine gebogene oder beschädigte Nadel.
14 Schieben oder ziehen Sie während des Nähens nie das Material. Dies kann zu einem Bruch
der Nadel führen. Die Maschine transportiert das Material automatisch mit der korrekten
Geschwindigkeit.
15 Wenn Sie Anpassungen an der Nadel vornehmen, dann sorgen Sie dafür, dass der Schalter
der Maschine auf "O" steht, was AUS bedeutet, und ziehen Sie den Stecker aus der
Steckdose.
16 Kontrollieren Sie vor der ersten Nutzung, ob Ihre Netzspannung mit der auf dem
Typenschild an der Unterseite des Geräts angegebenen übereinstimmt.
17 Sorgen Sie dafür, dass der AN-/AUS-Schalter auf "O" steht, wenn Sie den Stecker in die
Steckdose stecken.
18 Verwenden Sie die Nähmaschine nicht mit einem Verlängerungskabel, es sei denn, dieses
wurde von einem qualifizierten Monteur kontrolliert und getestet.
19 Sorgen Sie dafür, dass das Kabel nicht mit warmen Gegenständen in Berührung kommt.
20 Stellen Sie die Maschine auf eine stabile und ebene Fläche.
21 Tauchen Sie die Maschine, den Stecker, das Fußpedal und das Kabel nie ins Wasser oder in
irgendeine andere Flüssigkeit.
22 Legen Sie keine Gegenstände auf dem Fußpedal ab.
EINSCHALTEN DES GERÄTS
Schließen Sie das Netzkabel an die Nähmaschine an. Setzen Sie das Fußpedal auf die Erde und
stecken Sie dann den Stecker in die Steckdose. (Abbildung 3)
Verwendung des Fußpedals
Mit dem Fußpedal wird die Geschwindigkeit des Nähens bestimmt. Je stärker Sie auf das
Fußpedal drücken, desto schneller läuft die Maschine. Wird das Fußpedal losgelassen, dann
stoppt die Maschine automatisch. (Abbildung 4)
Austausch des Nählichts
Lösen Sie die Schutzkappe mit dem mitgelieferten Schraubendreher. Nehmen Sie die
Schutzkappe ab, tauschen Sie das Nählicht aus und befestigen Sie die Schutzkappe wieder.
Verwenden Sie das Gerät nie mit abgenommener Schutzkappe. (Abbildung 5)
Nadel und Faden
Materialen
Leichter
Garn
Baumwollgarn
Synthetisches garn
Seidenfaden
Nadel
60- 80
60- 80
50 - 80
Mittelgewicht
Popeline
Baumwollgarn
Taftseide
Synthetisches garn
Flanell, Gabardine Seidenfaden
60 - 80
60 - 80
50 - 80
11 oder 14
Schwergewicht
Denim
Cord
Tweed
30 - 50
50
50
11 oder 16
Batist
Crêpe georgette
Challis, satin
Baumwollgarn
Synthetisches garn
Seidenfaden
9 oder 11
43
Deutsch
8
9
10
11
1
3
2
12
13
14
stichlängenkontrolle
16
44
15
Deutsch
Austausch der Nadel
1 Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
2 Drehen Sie am Schwungrad, bis sich die Nadel an ihrer höchsten Position befindet.
3 Lösen Sie die Nadelklemme, wie auf der Abbildung gezeigt. (Abbildung 6)
4 Holen Sie die Nadel aus dem Nadelhalter.
5 Setzen Sie eine neue Nadel ein.
6 Drehen Sie nun die Nadelklemme so fest wie möglich an.
Überprüfen Sie die Nadeln regelmäßig. Die Nadel muss gerade und spitz sein, wie in den
Abbildungen a und b gezeigt. Verwenden Sie keine Nadeln, die gebogen oder stumpf sind, wie
in den Abbildungen c, d, e oder f gezeigt. (Abbildung 7)
Entfernen und Einsetzen des Nähfußes (Abbildung 8, 9 & 10)
1 Drehen Sie am Schwungrad, bis sich die Nadel an ihrer höchsten Position befindet. Bringen
Sie den Nähfuß nach oben, indem Sie den Nähfußhebel nach oben bewegen.
2 Durch das Eindrücken der Fußverriegelung fällt der Nähfuß automatisch von seinem Halter.
3 Setzen Sie den Fuß so unter den Halter, dass der Stift des Fußes unter der Rille im Halter
ist. Wenn Sie dann den Nähfußhebel nach unten drücken und die Fußverriegelung
eindrücken, klickt der Fuß automatisch in seinen Halter.
Regeln der Fadenspannung (Abbildung 11)
1 Der Oberfaden und der Spulfaden müssen in der Mitte der zwei Stoffschichten eine
Verknüpfung miteinander bekommen.
2 Wenn die Oberfadenspannung zu gering ist (was daran zu erkennen ist, dass die
Verknüpfung an der Unterseite der zwei Stoffschichten ist), dann erhöhen Sie diese, indem
Sie den Oberspannungsregler nach unten drehen (1 > 9).
3 Wenn die Oberfadenspannung zu hoch ist (was daran zu erkennen ist, dass die
Verknüpfung an der Oberseite der zwei Stoffschichten ist), dann senken Sie diese, indem
Sie den Oberspannungsregler nach oben drehen (9 > 1).
Regeln der Spulfadenspannung (Abbildung 12)
Wenn es Ihnen nicht gelingt, durch Regeln der Oberfadenspannung die Verknüpfung an die
richtige Stelle zu bekommen, dann können Sie versuchen, zu diesem Zweck die
Unterfadenspannung anzupassen. Um die Spannung zu erhöhen, drehen Sie die
Spannungsschraube in die Richtung, wie auf Abbildung angegeben.
Um die Spannung zu verringern, drehen Sie die Spannungsschraube in die entgegengesetzte
Richtung.
Um die Spannung zu kontrollieren, nehmen Sie den Faden, wie auf Abbildung angegeben; das
Spulengehäuse müssen Sie jetzt 3 bis 4 cm nach unten sinken lassen. (Abbildung 13)
Um einen schönen Zickzackstich zu erhalten, muss die Oberspannung etwas lockerer sein als
bei einem geraden Steppstich. Der Nadelfaden muss an der Unterseite des Stoffes ein wenig
sichtbar sein.
Stichlängenkontrolle (Abbildung 14)
1 Die Zahlen auf dem Stichlängen-Auswahlschalter stimmen ungefähr mit der Stichlänge in
mm überein.
2 Sie können mit diesem Schalter die gewünschte Stichlänge auswählen. Auf der Abbildung
ist dieser auf eine Stichlänge von 2 mm eingestellt.
3 Beim Nähen von dehnbaren Nähten stellen Sie die Stichlänge auf SS (stretch stitch) ein.
45
Deutsch
17
18
20
21
23
24
25
27
30
46
19
22
26
28
31
29
Deutsch
Rückwärtsnähknopf (Abbildung 15)
Drücken Sie den Knopf nach unten, um rückwärts zu nähen. Der Stoff wird dann automatisch
nach hinten transportiert. Sie können diese Funktion zur Stärkung der Näharbeit einsetzen.
Stichauswahlknopf (Abbildung 16)
Achten Sie darauf, dass sich die Nadel in oberster Position befindet. Drehen Sie hierfür das
Schwungrad. Stellen Sie anschließend den Auswahlknopf auf den gewünschten Stich ein.
Wenn Sie die Stichlänge zwischen 0 und 4 mm eingestellt haben, können Sie zehn
verschiedene Stiche in derselben Farbe wie die Zahlen 0-4 der Stichlänge nähen.
Wenn Sie den Stichlängenknopf auf SS eingestellt haben, können Sie dehnbare Stiche nähen;
wählen Sie dafür die Stiche, die dieselbe Farbe wie das SS-Symbol (A-J) haben.
Austausch der Spule
1 Bringen Sie die Nadel in die höchste Position.
2 Bringen Sie den Nähfuß nach oben, indem Sie den Nähfußhebel nach oben bewegen.
(Abbildung 17)
3 Öffnen Sie nun den Schutzdeckel des Spulengehäuses. (Abbildung 18)
4 Öffnen Sie die Verriegelung des Spulengehäuses und holen Sie dann das Spulengehäuse
zusammen mit der Spule aus der Maschine. (Abbildung 19)
5 Halten Sie mit einer Hand das Spulengehäuse fest und entfernen Sie mit der anderen die
Spule. (Abbildung 20)
6 Setzen Sie eine neue Spule ein. (Abbildung 21)
7 Fädeln Sie den Faden ein, wie auf der Abbildung gezeigt. (Abbildung 22)
8 Sie können das Spulengehäuse jetzt zurücksetzen, indem Sie die Verriegelung offen halten
und diese über die Achse nach innen schieben. (Abbildung 23)
9 Sorgen Sie dafür, dass rund 15 cm Faden aus der Spule hängen. (Abbildung 24)
Spulen wickeln
1 Lösen Sie die Motorverriegelung, indem Sie den Knopf auf sich zu drehen.
(Abbildung 25 & 26)
2 Fädeln Sie den Faden ein, wie auf der Abbildung gezeigt. (Abbildung 27)
3 Ziehen Sie das Ende des Fadens durch das Loch in der Spule, wie auf der Abbildung
gezeigt. (Abbildung 28)
4 Setzen Sie die Spule auf den Spulwickler und bewegen Sie diesen nach rechts, bis er
einrastet. Wenn die Spule ein Stück aufgewickelt ist, entfernen Sie das Ende des Fadens.
(Abbildung 29)
5 Sie können jetzt das Spulen fortsetzen, bis der Spulwickler automatisch stoppt.
(Abbildung 30)
6 Drehen Sie die Motorverriegelung in die korrekte Position. (Abbildung 31)
Den Faden einfädeln (Abbildung 32)
1 Setzen Sie die Oberfadenspule auf den dafür bestimmten Halter. Drehen Sie die Nadel in
die höchste Position, wodurch die Führung 4 sichtbar wird. Bringen Sie den Nähfußhalter
nach oben, indem Sie ihn nach oben bewegen.
2 Fädeln Sie dann den Faden entlang der Führungen 1 und 2 ein.
3 Führen Sie ihn über die Spannungsreglung 3 zur Führung 4 und dann zur Führung 5.
4 Führen Sie den Faden danach über die Fadenführung 6 zur Nadel und fädeln Sie den Faden
von vorne nach hinten durch die Nadel.
Heben des Spulfadens (Abbildung 33)
1 Wenn Sie den Oberfaden in die Nadel eingefädelt haben, können Sie den Spulfaden heben,
47
Deutsch
32
33
48
34
35
36
37
Deutsch
indem Sie das Schwungrad auf sich zu drehen. Drehen Sie soweit, dass die Nadel mit
einem Mal eine hebende Bewegung gemacht hat und die Nadel wieder in der höchsten
Position ist.
2 Ziehen Sie daraufhin am Oberfaden, bis Sie den Spulfaden nach oben kommen sehen.
3 Ziehen Sie sowohl den Ober- als auch den Spulfaden 15 cm nach hinten, wie auf
Abbildung 3 gezeigt.
Geradstich und Zickzackstich
Nähfuß
Musterwahl
Stichlänge
Zickzackfuß
"A" ~ "J"
0.3 ~ 4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Drehen Sie das Rad, bis die Nadel in der höchsten Position ist, und heben Sie den Nähfuß
hoch.
Während Sie mit der linken Hand den Faden festhalten, drehen Sie das Rad auf sich zu, um
die Nadel an die richtige Stelle im Stoff zu bekommen. Hier beginnen Sie zu nähen.
Nähen Sie einige Stiche rückwärts, indem Sie den Knopf für “Rückwärtsnähen” eingedrückt
halten.
Stoppen Sie die Maschine und drehen Sie das Rad, um die Nadel nach unten in den Stoff
zu bringen. Heben Sie den Nähfuß hoch. (Abbildung 34)
Drehen Sie das Material um die Nadel herum, um die gewünschte Richtung zu erzielen.
(Abbildung 35)
Senken Sie den Nähfuß und setzen Sie mit dem Nähen fort.
Um das Material zu entfernen, bringen Sie die Nadel in die höchste Position, heben den
Nähfuß an und ziehen das Material von sich weg.
Verwenden Sie den Fadenabschneider an der Rückseite des Nähfußhalters, wie auf der
Abbildung gezeigt. (Abbildung 36)
Lassen Sie rund 15 cm Faden hängen.
Trikotstich
Nähfuß
Musterwahl
Stichlänge
Zickzackfuß
"H"( )
0.3~4
Legen Sie den Stoff unter den Nähfuß, so dass sich der Rand ganz dicht am rechten Rand des
Nähfußes befindet. Führen Sie es so, dass die Stiche auf den Rand des Materials fallen.
(Abbildung 37)
Zweigstich (Abbildung 38)
Nähfuß
Musterwahl
Zickzackfuß
"ss"
Stichlänge
Bei dieser Nähart sind die Nähte elastisch und können Materialien fest zusammengefügt
werden. Verwenden Sie den Zweigstich z. B. zum Nähen von Badebekleidung und als
Dekoration.
49
Deutsch
38
40
39
41
42
43
44
45
46
1
48
50
49
47
Deutsch
Ziernahtstich (Abbildung 45,46 & 47)
Nähfuß
Musterwahl
Stichlänge
Zickzackfuß
"H"
"SS"
Der Dekorativstich, den man durch Nähen oder Sticken über Falten erhält, wird “Ziernahtstich”
genannt. Mit dem Ziernahtstich verzieren Sie die Vorderseite von Blusen oder Manschetten.
Durch den Ziernahtstich erhält der Stoff eine schönere Oberflächenbeschaffenheit und größere
Elastizität.
1.
2.
Befestigen Sie den Zickzackfuß.
Wählen Sie den geraden Stich, stellen Sie die Stichlänge auf 4 mm ein und reduzieren Sie
die Fadenspannung.
3. Nähen Sie Parallelstiche mit einem Nähintervall von 1 cm. ACHTUNG: Sie brauchen keine
Rückwärtsnäh-/Stützstiche zu nähen oder den Faden abzuschneiden.
4. Ziehen Sie den Unterfaden an, damit Falten geworfen werden. Glätten Sie die Falten mit
einer Bügelstange.
Sticken (Abbildung 48 & 49)
Nähfuß
Musterwahl
Stichlänge
Keiner
Zickzackstich
Alle
1.
2.
3.
Setzen Sie die Stickplatte auf die Nadelplatte.
Stellen Sie den Musterauswahlknopf auf den passenden Zickzackstich ein.
Ziehen Sie den Stoff zwischen den Stickringen (nicht im Lieferumfang enthalten, in gut
sortierten Spezialgeschäften erhältlich) mit der Stoffinnenseite an der Unterseite des
Innenrings weitmöglichst straff.
4. Legen Sie die Stickarbeit unter die Nadel und lassen Sie den Fußdruckhebel herunter, ohne
dass Sie einen Nähfußdruck gesetzt haben.
5. Drehen Sie das Schwungrad und ziehen Sie den Unterfaden am Anfangspunkt Ihrer
Stickarbeit nach oben. Nähen Sie ein paar Annähstiche.
6. Nehmen Sie den Ring fest zwischen Daumen und Zeigefinger von beiden Händen und
üben Sie mit Mittel- und Ringfinger Druck auf den Stoff aus. Mit dem kleinen Finger
können Sie sich dann auf der Außenseite des Rings abstützen.
ANMERKUNGEN:
a. Nähen Sie entlang der Kontur Ihres Stickentwurfs; bewegen Sie dafür den Stickring.
b. Sie können Ihren Stickentwurf jetzt aussticken; sticken Sie dabei erst vom Außenrand der
Kontur zum Innenrand und anschließend wieder von innen nach außen, so dass der
gesamte Stickentwurf anschließend ausgefüllt ist. Achten Sie darauf, dass die Stiche
nebeneinander liegen.
c. Für einen langen Stich bewegen Sie den Stickring schnell. Für einen kurzen Stich bewegen
Sie den Stickring langsam.
d. Am Ende Ihrer Stickarbeit nähen Sie ein paar gerade Stiche, um abzunähen.
51
Deutsch
50
51
52
53
54
52
Deutsch
Das Anfertigen von Knopflöchern
Nähfuß
Musterwahl
Stichlänge
Knopflochfuß
(
(
0.3~1
)
)
(
)
VORBEREITUNG
1 Bestimmen Sie die Länge des Knopflochs.
2 Zeichnen Sie die Mittellinie mit einem Stück Kreide.
HINWEIS:
Probieren Sie dies erst an einem anderen Stück desselben Materials, bevor Sie wirklich damit
beginnen. (Abbildung 39)
Die eigentliche Arbeit
1 Positionieren Sie den Stoff und sorgen Sie dafür, dass die Mitte des Nähfußes parallel zu
der auf den Stoff gezeichneten Linie verläuft. Versetzen Sie dann die Platte des Nähfußes
und bringen Sie die Öffnung des Nähfußes mit dem gezeichneten Loch in
Übereinstimmung.
2 Schalten Sie den Knopf für die Musterwahl auf A. Stoppen Sie mit dem Nähen, wenn Sie zu
dem markierten Kreidestreifen kommen und sich die Nadel an der linken Seite befindet.
3 Drehen Sie das Schwungrad und sorgen Sie dafür, dass die Nadel aus dem Stoff kommt,
schalten Sie die Musterwahl auf B. Nachdem Sie beide Seiten 5 oder 6 Mal an beiden Seiten
abgesteppt haben, stoppen Sie, wenn die Nadel an der rechten Seite ist.
4 Drehen Sie am Schwungrad, sorgen Sie dafür, dass die Nadel aus dem Stoff kommt und
schalten Sie den Knopf dann auf C. Die Nadel befindet sich an der rechten Seite. Steppen
Sie dann die rechte Seite des Knopflochs.
5 Drehen Sie am Schwungrad, sorgen Sie dafür, dass die Nadel den Stoff verlässt und
schalten Sie dann den Knopf auf B. Die Nadel befindet sich an der linken Seite. Nachdem
Sie beide Seiten 5 oder 6 Mal an beiden Seiten abgesteppt haben, stoppen Sie, wenn die
Nadel an der rechten Seite ist. (Abbildung 40)
Nähen von Reißverschlüssen
Nähfuß
Musterwahl
Stichlänge
Reißverschlussfuß
"A"
1-4
1
Befestigen Sie den Reißverschlussfuß am Nähfuß, wie auf Seite 49 beschrieben.
(Abbildung 41)
2 Heften Sie den Reißverschluss an den Stoff und positionieren Sie ihn dann richtig unter
dem Nähfuß.
3 Nähen Sie daraufhin den Reißverschluss in das Kleidungsstück. (Abbildung 42)
Säumen
Nähfuß
Musterwahl
Stichlänge
Saumfuß
"A"
1-4
1 Setzen Sie den Saumfuß auf die Maschine, wie auf Seite 49 beschrieben.
2 Schlagen Sie das Material rund 3 mm um und setzen Sie es unter den Saumfuß.
53
Deutsch
Haken
Positionsfinger
Fadenspulen
56
Sicherheits- 55
ring
Spulendosen
57
58
54
Deutsch
(Abbildung 43)
3 Schlagen Sie das Material während des Nähens um und führen Sie es in den Saumfuß.
4 Achten Sie darauf, dass sich das Material unter der rechten Hälfte des Fußes nicht bewegt.
Führen Sie den Stoff auf die richtige Weise durch den Fuß, wie auf Abbildung gezeigt.
(Abbildung 44)
Nähen von Knöpfen
Nähfuß
Musterwahl
Stichlänge
Knofpfuß
"C"~ "G"
0
1
2
3
4
Setzen Sie den Knopffuß ein, wie auf Seite 49 beschrieben.
Heften Sie den Knopf an der von Ihnen markierten Stelle an. (Abbildung 50)
Stellen Sie die Maschine auf die richtige Stichbreite ein (Stichauswahlknopf 3-7).
Testen Sie, ob die Nadel in jedes Loch fällt, passen Sie erforderlichenfalls die Stichweite an.
(Abbildung 51)
5 Senken Sie den Fuß.
6 Nähen Sie nun den Knopf fest. (Abbildung 52)
Nähen von (blinden) Säumen
Nähfuß
Musterwahl
Stichlänge
Blinder Säumfuß
"I"
1-3
1 Setzen Sie den blinden Saumfuß ein, wie auf Seite 49 beschrieben.
2 Führen Sie den Stoff auf die richtige Weise durch den Fuß, wie auf Abbildung
gezeigt.
3 Mithilfe der Stellschraube können Sie die gewünschte Saumbreite einstellen. (Abbildung 53)
Freiarmmaschine (Abbildung 54)
Diese Maschine verfügt über einen freien Arm. Durch das Entfernen des Arms können Sie die
Maschine in eine Freiarmmaschine umwandeln, wodurch es einfacher ist, röhrenförmige
Stücke wie Hosenbeine und Ärmel zu bearbeiten.
Schieben Sie den zu nähenden Teil auf den Arm und nähen Sie von oben an. Wenn Sie mit dem
Nähen mit dem freien Arm fertig sind, setzen Sie den Arm wieder an seinen Platz.
DIE WARTUNG
Reinigen des Spulengehäuses (Abbildung 55)
1 Schalten Sie den AN-/AUS-Schalter auf "O" (AUS).
2 Ziehen Sie das Netzkabel aus der Nähmaschine und den Stecker aus der Steckdose.
3 Bringen Sie die Nadel in die höchste Position.
4 Entfernen Sie das Spulengehäuse (siehe Seite 51 Spule austauschen).
5 Drehen Sie den Positionsfinger nach außen und entfernen Sie den Sicherheitsring.
6 Entfernen Sie den Haken, indem Sie ihn in der Mitte ergreifen und als Ganzes
herausziehen.
7 Entfernen Sie mit einer Bürste eventuellen Staub und Fadenreste aus Sicherheitsring,
Haken, Antrieb und Greiferbahn.
8 Mit einem mit Nähmaschinenöl benetzten Tuch kann die Greiferbahn von Staub und
anderen Resten befreit werden.
55
Deutsch
9 Reinigen Sie den Spulenhaken.
10 Montieren Sie den Haken mit der Einkerbung an der Oberseite und schieben Sie die
Positionsfinger zurück in die richtige Position, um den Sicherheitsring an seinem Platz zu
halten.
ACHTUNG: Beim Austausch der Nählichtlampe vorher den Stecker aus der Steckdose ziehen.
Um Verbrennungen vorzubeugen, sollten Sie beim Austausch der Lampe sehr vorsichtig
vorgehen. Lampen sind im Nähmaschinenspezialladen erhältlich. Verwenden Sie eine 15-WLampe. Bei der Nutzung einer Lampe mit höherer Wattzahl verfällt die Garantie.
Reinigen des Transporteurs
1 Schalten Sie den AN-/AUS-Schalter auf "O" (AUS).
2 Ziehen Sie das Netzkabel aus der Nähmaschine und den Stecker aus der Steckdose.
3 Entfernen Sie die Schraube an der linken Seite der Nadelplatte mit dem Schraubendreher.
Entfernen Sie die Nadelplatte.
4 Säubern Sie den Transporteur mit einer Bürste.
5 Setzen Sie die Nadelplatte wieder an ihre Stelle. (Abbildung 56 & 57)
Das Ölen der Maschine (Abbildung 58)
Auf der Abbildung ist mit Pfeilen angegeben, welche Punkte der Maschine geölt werden
müssen. Bevor Sie das Öl auftragen, müssen diese Stellen gesäubert werden. Tragen Sie ein
oder zwei Tropfen Nähmaschinenöls guter Qualität auf. Sollte die Maschine nicht mehr
ordentlich funktionieren, nachdem sie längere Zeit nicht benutzt wurde, dann sollten Sie die
markierten Stellen mit einigen Tropfen ölen. Daraufhin lassen Sie die Maschine mit
geschlossenen Deckeln einige Minuten schnell laufen. Nähmaschinenöl ist im
Nähmaschinenspezialgeschäft erhältlich.
ACHTUNG: Vergessen Sie nicht, nach dem Ölen der Maschine erst auf einem Stück Abfallstoff
zu nähen, um eventuelles Nähmaschinenöl auffangen zu können.
TECHNISCHE DATEN
Modellnummer
Strom
Nennspanning
Nennfrequenz
HSM5657A
85 W
220 - 240 V
50Hz
Aigger ist ein eingetragener Markenname von:
Van den Berg Products BV
Platinawerf 20f
NL-6641 TL Beuningen
Niederlande
www.vdbergproducts.com
56
Deutsch
PROBLEME LÖSEN
Wenn das Netzkabel des Geräts beschädigt ist, ziehen Sie unverzüglich den Stecker aus der
Steckdose. Das Netzkabel darf nur von angewiesenen Vertretern des Lieferanten ausgetauscht
werden.
Problem
Mögliche Ursache
Lösung
Der Nadelfaden reißt.
Mit der Nadel ist etwas nicht in
Ordnung.
Der Faden ist zu dünn für den Stoff.
Tauschen Sie die Nadel aus.
Der Spulfaden reißt.
Es werden Stiche
ausgelassen.
Wählen Sie einen Faden, der sich für den
Stoff, den Sie nähen, eignet.
Der Faden ist nicht richtig in der Nadel. Fädeln Sie den Faden auf korrekte Weise ein.
Der Spulfaden ist nicht auf korrekte
Fädeln Sie den Spulfaden auf korrekte
Weise eingefädelt.
Weise ein
Im Spulengehäuse hat sich Staub
Reinigen Sie das Spulengehäuse.
angesammelt.
Der Oberfaden ist nicht ordentlich
Fädeln Sie den Oberfaden auf
eingefädelt.
korrekte Weise ein.
Die Kombination von Stoff, Faden und Wählen Sie Faden und Nadel, die sich
Nadel stimmt nicht.
für den von Ihnen bearbeiteten Stoff eignen.
Die Nadel ist verbogen oder stumpf.
Tauschen Sie die Nadel aus.
Die Nadel ist nicht ordentlich eingebaut. Bauen Sie die Nadel auf korrekte Weise ein.
Unter der Nadelplatte oder im
Entfernen Sie die Nadelplatte und
Spulengehäuse hat sich Staub
reinigen Sie das Spulengehäuse.
angesammelt.
Der Stoff ist zerknittert.
Der Oberfaden ist nicht ordentlich
Fädeln Sie den Oberfaden ordentlich ein und
eingefädelt oder die Spule ist nicht
installieren Sie den Spulfaden auf korrekte
ordentlich eingebaut.
Weise
Die Kombination aus Stoff, Faden und Wählen Sie Faden und Nadel, die sich für den
Nadel stimmt nicht.
Stoff, den Sie nähen wollen, eignen.
Die Nadel ist verbogen oder stumpf.
Tauschen Sie die Nadel aus.
Wenn Sie dünne Stoffe nähen, ist der
Verkürzen Sie die Stichlänge oder befestigen
Stich zu grob.
Sie Stützmaterial unter dem Stoff.
Die Fadenspannung stimmt nicht.
Passen Sie die Spannung des Oberfadens an.
Die Nadel bricht.
Es wurde zu stark an dem Stoff
Führen Sie den Stoff locker.
gezogen.
Der von Ihnen verwendete Nähfuß
Befestigen Sie den geeigneten Nähfuß
eignet sich nicht für die Stichart,
für die Art von Stich, den Sie nähen wollen.
die Sie nähen wollen.
Die Nadel wurde nicht ordentlich
Bauen Sie die Nadel auf korrekte Weise ein.
installiert.
Der Stich wird nicht korrekt Der von Ihnen verwendete Nähfuß
Befestigen Sie den geeigneten
genäht.
eignet sich nicht für die Stichart,
Nähfuß für die Art von Stich,
die Sie nähen wollen.
den Sie nähen wollen.
Die Fadenspannung stimmt nicht.
Passen Sie die Spannung des Oberfadens an.
Das Faden hat sich verwickelt, z. B.
Entfernen Sie den verwickelten Faden.
im Spulengehäuse.
Wenn sich der Faden im Spulengehäuse
verwickelt hat, säubern Sie dieses.
Das Gerät macht zu viel
Unter der Nadelplatte oder im
Reinigen Sie das Spulengehäuse.
Lärm.
Spulengehäuse hat sich Staub
angehäuft.
Die Maschine arbeitet nicht. Die Nähmaschine ist nicht
Schalten Sie die Maschine an.
angeschaltet.
Sie haben den AN-/AUS-Schalter nicht Setzen Sie den AN-/AUS-Schalter auf “An”.
auf AN gestellt.
Seite
49
49
53
51
59
53
49
49
49
59
53
49
49
51
49
49
49
49
49
59
59
47
47
57
Deutsch
IHR GARANTIEBEWEIS
Dieser Garantiebeweis deckt die Servicekosten und den Ersatz von Bestandteilen an Ihrem
Gerät innerhalb von 24 Monaten ab dem Datum des Ankaufs unter der Voraussetzung ab, dass
Sie das Gerät korrekt benutzt haben, wie dies in der Gebrauchsanweisung beschrieben steht.
Dieser Garantiebeweis beeinträchtigt die nationale Gesetzgebung nicht, die eventuell im Land
des Ankaufs bezüglich der Garantieverpflichtung gilt. Garantie wird gewährt und Ersatzteile
sind verfügbar in allen Ländern, in denen das Produkt offiziell verkauft wird.
Dieses Gerät ist ausschließlich für die Nutzung im Haushalt bestimmt. Schäden und / oder
Störungen aufgrund betriebsmäßiger Nutzung werden von der Garantie ausgeschlossen.
Sie können sich nicht auf die Garantie berufen, wenn:
- Sie keinen gültigen Ankaufsbeweis vorlegen können oder wenn dieser auf irgendeine Weise
geändert oder unlesbar gemacht wurde;
- das Serviceformular nicht deutlich oder vollständig ausgefüllt wurde;
- die Modell- oder Seriennummer auf dem Produkt verändert, entfernt, durchgestrichen oder
unlesbar gemacht wurde;
- von dazu nicht autorisierten Reparaturwerkstätten oder dazu nicht befugten Personen
Eingriffe vorgenommen worden sind;
- der Schaden aufgrund von Fremdeinwirkung auf das Gerät entstanden ist, wie u.a. durch
Brandschaden, Wasserschaden, Transportschaden, atmosphärische Entladungen,
ungenügende oder falsche Pflege;
- an dem Gerät Anpassungen erforderlich sind, damit es in einem anderen Land als dem, für
das es entworfen, genehmigt, zugelassen und produziert wurde, funktionstüchtig ist, sowie
wenn ein Defekt als Folge einer derartigen Veränderung und/oder Anpassung auftritt;
- das Gerat nicht entsprechend der Gebrauchsanweisung, die mit dem Produkt mitgeliefert
wurde, benutzt worden ist.
Sollte trotz unserer sorgfältigen Qualitätskontrolle Ihr Gerät nicht zufrieden stellend
funktionieren, können Sie sich auf unseren Service berufen. Wenn Sie unseren Service in
Anspruch nehmen, bitten wir Sie, uns ein deutlich ausgefülltes Serviceformular zukommen zu
lassen.
Eine schnelle Bearbeitung können wir Ihnen garantieren, wenn Sie von unserem
Serviceformular auf unserer Website: www.aigger.com Gebrauch machen. Anhand Ihres
Serviceformulars nehmen wir so schnell wie möglich Kontakt mit Ihnen auf.
Wir empfehlen Ihnen in jedem Fall, bei etwaigen Problemen erst die Gebrauchsanweisung
sorgfältig zu lesen, ehe Sie sich an uns wenden.
58
Deutsch
59
Français
1
2
60
Français
LE PRODUIT
Cette machine à coudre HSM5657A est le compagnon fidèle des débutantes. Le programme de
couture va du point droit variable au point invisible automatique en passant par le zigzag pour
la finition des bords. Cette machine vous permet de coudre aisément des fermetures à
glissière, des boutons et des boutonnières.
DÉSIGNATION DES PIÈCES (fig.1)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Guide-fil
Levier de remontée du fil
Disques de tension
Capot
Disque du fil
Aiguille
Pied-de-biche
Plaque à aiguille
Couvercle du logement de la boîte à
canette
10 Bras
Commande au pied et accessoires (fig. 2)
1 Découd-vite
2 Aiguilles
3 Huile
4 Feutre
5 Tournevis (grand)
6 Tournevis (petit)
7 Canettes
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Bouton de marche-arrière
Interrupteur machine
Volant
Arrêt de sécurité pour le bobineur
Bobineur
Règle-point
Levier de pied-de-biche
Sélecteur de point
Capot
Bloc tension et guide-fil
8
9
10
11
12
13
Pied boutonnière
Pied point invisible
Pied fermeture à glissière
Pied ourlet
Pied bouton
Plaque à broder
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
1
2
3
4
Lisez attentivement ce mode d'emploi avant usage.
N'utilisez cette machine qu'à des fins domestiques.
Mettez la machine à coudre hors de portée des enfants, même quand elle est éteinte.
N'utilisez cette machine qu'aux fins pour lesquelles elle a été conçue, comme décrit dans
ce mode d'emploi. N'utilisez pas d'accessoires qui ne sont pas recommandés par le
fournisseur, en particulier aucun accessoire qui ne soit livré avec la machine.
5 Vérifiez régulièrement si la machine est intacte.
6 Quand la machine à coudre ne marche pas ou quand quelque chose n'est pas en ordre, il
faut débrancher la machine et la renvoyer au point de vente.
7 Quand vous enlevez la prise, prenez-la par la prise et non par le cordon.
8 N'utilisez pas la machine à coudre quand une ou plusieurs aérations sont obstruées.
Veillez à ce que les orifices de ventilation de la machine à coudre et de la commande au
pied soient toujours dégagées.
9 Ne laissez tomber ni n'introduisez jamais des objets dans les orifices.
10 Pour arrêter la machine, il faut mettre l'interrupteur sur "O",ce qui signifie ARRÊT. Enlevez
ensuite la prise.
11 Éloignez toujours vos doigts des pièces mobiles. Faites particulièrement attention près de
l'aiguille et de la boîte à canette.
12 Utilisez toujours la bonne plaque à aiguille, sinon l'aiguille risque de se briser.
61
Français
3
4
5
Lampe
max 15 W
6
62
7
Français
13 N'utilisez jamais d'aiguille tordue ou abîmée.
14 Ne poussez ni ne tirez jamais sur l'étoffe pendant que la machine coud. L'aiguille pourrait
se briser. La machine transporte l'étoffe automatiquement à la bonne vitesse.
15 Pour tout changement à faire à l'aiguille ou aux alentours, il faut mettre l'interrupteur sur
"O", ce qui signifie ARRÊT, et retirer la prise.
16 Avant d'utiliser la machine à coudre, vérifiez si le courant du secteur correspond à celui qui
indiqué sur la plaque signalétique de l'appareil (sous la machine).
17 Veillez à ce que l'interrupteur soit sur "O" quand vous branchez la machine.
18 N'utilisez pas de rallonge à moins qu'elle n'ait été vérifiée et testée par un électricien
qualifié.
19 Veillez à ce que le cordon d'alimentation n'entre pas en contact avec des surfaces chaudes.
20 Placez la machine à coudre sur une surface stable et plate.
21 Ne trempez ni la machine, ni la prise, ni la commande au pied ni le cordon dans de l'eau
ni dans quelque liquide que ce soit.
22 Ne posez pas d'objet sur la commande au pied.
MISE EN MARCHE
Raccordez le cordon d'alimentation à la machine à coudre. Posez la commande au pied sur le
sol et branchez l'appareil à la prise murale. (fig. 3)
Usage de la commande au pied
On peut faire varier la vitesse de couture avec la commande au pied. Plus vous mettez de
pression sur la commande, plus la vitesse de la machine augmente. La machine s'arrête
automatiquement dès que vous lâchez la commande. (fig. 4)
Remplacement de la lampe
Dévissez le capot (4) à l'aide du tournevis livré avec la machine (5). Enlevez le capot, dévissez
la lampe, mettez-en une nouvelle et remettez le capot. N'employez jamais la machine lorsque
le capot est ouvert. (fig. 5)
Types d'aiguilles et de fils
Tissu
Fil
Aiguille
Léger
Batiste
Crêpe georgette
Challis, satin
Fil de coton
Fil synthétique
Fil de soie
60- 80
60- 80
50 - 80
Moyen
Popeline
Fil de coton
Taffetas
Fil synthétique
Flanelle, gabardine Fil de soie
60 - 80
60 - 80
50 - 80
11 ou 14
Jeans
Velours côtelé
Tweed
30 - 50
50
50
11 ou 16
Lourd
Fil de coton
Fil synthétique
Fil de soie
9 ou 11
Remplacer l'aiguille
1 Enlevez la prise.
2 Tournez le volant jusqu'à ce que l'aiguille atteigne son point le plus élevé.
3 Desserrez la vis du pince-aiguille comme indiqué sur l'illustration (fig. 6)
4 Enlevez l'aiguille du pince-aiguille.
5 Mettez une nouvelle aiguille.
6 Serrez ensuite fortement le pince-aiguille.
63
Français
8
9
10
11
1
3
2
12
13
14
Règle-point
16
64
15
Français
Vérifiez régulièrement les aiguilles. L'aiguille doit être bien droite et acérée, cf. illustrations a et
b. N'utilisez pas d'aiguilles tordues ni émoussées, cf. illustrations c, d, e ou f (fig. 7).
Ôter et placer le pied-de-biche (fig. 8, 9 et 10)
1 Tournez le volant jusqu'à ce que l'aiguille atteigne son point le plus élevé. Soulevez le piedde-biche à l'aide du levier.
2 Appuyez sur le verrouillage du pied, celui-ci tombe automatiquement de la tige.
3 Placez le pied sous la tige de manière à ce que la cheville du pied se trouve sous la rainure
de la tige. En abaissant ensuite le levier du pied-de-biche et en appuyant sur le verrouillage
du pied, celui-ci se fixe automatiquement dans la tige.
Réglage de la tension du fil (fig. 11)
1 Le fil de la bobine et le fil de la canette doivent se nouer au milieu des deux couches
d'étoffe.
2 Si le fil de la bobine est trop lâche (ça se voit au fait que le nœud se trouve au-dessous des
deux couches d'étoffe), il faut alors le tendre vers le haut en tournant le sélecteur de
tension vers le bas (1 > 9).
3 Si le fil de la bobine est trop tendu (ça se voit au fait que le nœud se trouve au-dessus des
deux couches d'étoffe), il faut alors le détendre en tournant le sélecteur de tension vers le
haut (9 > 1).
Réglage de la tension du fil de la canette (fig. 12)
Si vous ne réussissez pas à tendre le fil de la bobine pour que le noeud se mette à la bonne
position, essayez de le faire en ajustant la tension du fil de la canette. Pour augmenter la
tension, tournez la vis de tension dans le sens indiqué sur l'illustration.
Pour diminuer la tension, tournez la vis de tension dans le sens contraire.
Pour vérifier si la tension est bonne, prenez le fil comme indiqué sur l'illustration, la boîte à
canette doit descendre de 3 à 4 cm. (fig. 13)
Pour obtenir un beau zigzag, la tension du fil de la bobine doit être un peu moindre que pour
un point droit. Le fil de l'aiguille doit être un peu visible au dos de l'étoffe.
Réglage de la longueur du point (fig. 14)
1 Les numéros indiqués sur le règle-point correspondent à peu près à la longueur de point
en mm.
2 Le règle-point vous permet de choisir la longueur de point souhaitée. Sur l'illustration, la
longueur de point choisie est de 2 mm.
3 Pour donner de l'élasticité aux coutures, mettez le règle-point sur SS (stretch stitch).
Bouton de marche arrière (fig. 15)
Poussez le bouton vers le bas pour coudre en marche arrière. L'étoffe est alors transportée
automatiquement vers l'arrière. Employez cette fonction pour renforcer une couture.
Sélecteur de point (fig. 16)
Mettez l'aiguille dans sa position la plus élevée en tournant le volant. Tournez le sélecteur de
points sur le point souhaité.
Une fois que vous avez choisi une longueur de point entre 0 et 4, vous avez le choix entre 10
points différents, ce sont les points qui ont la même couleur que les chiffres 0 à 4 sur le règlepoint.
Si vous avez mis le règle-point sur SS, vous donnerez de l'élasticité aux points en choisissant
les points qui ont la même couleur que le symbole SS (A-J).
65
Français
17
18
20
21
23
24
30
66
22
26
25
27
19
28
31
29
Français
Changer la canette
1 Mettez l'aiguille à son point le plus élevé.
2 Soulevez le pied de biche à l'aide du levier. (fig. 17)
3 Ouvrez ensuite le couvercle du logement de la boîte à canette.(fig. 18)
4 Déverrouillez la boîte à canette en tirant sur le crochet pour enlever de la machine la boîte
à canette et sa canette. (fig. 19)
5 Tenez d'une main la boîte à canette et de l'autre, enlevez la canette.(fig. 20)
6 Placez une nouvelle canette. (fig. 21)
7 Enfilez le fil comme indiqué sur l'illustration.(fig. 22)
8 Vous pouvez remettre la boîte à canette en tenant le crochet ouvert et en le glissant à
l'intérieur sur son axe. (fig. 23)
9 Veillez à ce que le fil dépasse de la canette d'environ 15 cm.(fig. 24)
Embobiner les canettes
1 Déverrouiller le moteur en tournant le bouton vers vous. (fig. 25 et 26)
2 Enfilez le fil comme indiqué sur l'illustration.(fig. 27)
3 Tirez l'extrémité du fil par le trou de la canette comme indiqué sur l'illustration.(fig. 28)
4 Placez la canette sur le bobineur et tournez-la vers la droite jusqu'à ce qu'elle se fixe.
Lorsque la canette s'est embobinée quelque peu, coupez l'extrémité.(fig. 29)
5 Continuez d'embobiner jusqu'à ce que le bobineur s'arrête de lui-même.(fig. 30)
6 Remettez le verrouillage du moteur en bonne position.(fig. 31)
Enfiler (fig. 32)
1 Mettez la bobine de fil sur la tige destinée à cet effet (bobineur). Mettez l'aiguille à son
point le plus élevé de manière à voir le guide-fil (4). Levez le pied-de-biche en faisant
monter sa tige.
2 Faites ensuite passer le fil le long des guide-fil 1 et 2.
3 Faites-le passer par le bloc tension 3 et le guide-fil 4 vers le guide-fil numéro 5.
4 Faites ensuite passer le fil par le guide-fil numéro 6 vers l'aiguille et enfilez-le d'avant en
arrière.
Tirer le fil de la canette vers le haut (fig. 33)
1 Une fois que vous avez enfilé le fil de la bobine dans l'aiguille, tirez le fil de la canette vers
le haut en tournant le volant vers vous. Tournez jusqu'à ce que l'aiguille ait fait un
mouvement aller et retour et soit revenue à son point le plus élevé.
2 Tirez ensuite sur le fil de la bobine jusqu'à ce que vous voyiez monter le fil de la canette.
3 Tirez vers l'arrière les fils de la bobine et de la canette sur 15 cm comme indiqué sur
l'illustration.
Point droit et point zigzag
Pied-de-biche
Choix de point
Longuer du point
Pied zigzag
0.3 ~ 4
1
2
3
4
"A"~"J"
Tournez le volant jusqu'à ce que l'aiguille soit à son point le plus élevé et soulevez le piedde-biche.
Tout en tenant les fils de votre main gauche, tournez le volant vers vous pour mettre
l'aiguille au bon endroit sur l'étoffe. Vous commencez à coudre !
Cousez quelques points en arrière en tenant enfoncé le bouton marche arrière.
Arrêtez la machine et tournez le volant pour abaisser l'aiguille et la faire pénétrer dans
l'étoffe. Soulevez le pied-de-biche.(fig. 34)
67
Français
32
33
68
34
35
36
37
Français
5
6
7
8
9
Tournez l'étoffe autour de l'aiguille pour obtenir la bonne direction.(fig. 35)
Abaissez le pied-de-biche et continuez de coudre.
Pour enlever l'étoffe, mettez l'aiguille à son point le plus élevé, relevez le pied-de-biche et
retirez l'étoffe.
Utilisez le coupe-fil derrière la tige du pied-de-biche, comme indiqué sur l'illustration. (fig.
36)
Laissez dépasser environ une longueur de fil de 15 cm.
Point de jersey
Pied-de-biche
Choix de point
Longuer du point
Pied zigzag
"H"( )
0.3~4
Placez l'étoffe sous le pied-de-biche de manière à ce que le bord se trouve le plus près possible
du côté droit du pied-de-biche.
Guidez-la de manière à ce que les points tombent au bord de l'étoffe. (fig. 37)
Point d'épine
Pied-de-biche
Choix de point
Pied zigzag
"ss"
Longuer du point
Ce point donne de l'élasticité aux coutures tout en réunissant fermement les pièces d'étoffe.
Utilisez ce point pour coudre des vêtements de bain ou comme décoration.
Smocks (fig. 45, 46 & 47)
Pied-de-biche
Choix de point
Longuer du point
Pied zigzag
"ss"
"H"
Les smocks sont des points décoratifs que l'on obtient en piquant ou brodant sur des fronces.
Vous pouvez broder des smocks sur le devant des blouses ou des manchettes pour les
enjoliver. Les smocks renforcent le tissu tout en lui donnant de l'élasticité.
1.
2.
Fixez le pied zigzag
Mettez le sélecteur sur le point droit, réglez la longueur du point à 4 mm et diminuez la
tension du fil.
3. Cousez des points parallèles à intervalles de 1 cm. ATTENTION il n'est pas nécessaire de
coudre en arrière, ni de coudre des points de renforcement ni de couper le fil.
4. Tirez sur le fil inférieur pour faire les fronces. Repassez les fronces au fer à repasser.
Broder (fig. 48 & 49)
Pied-de-biche
Choix de point
Longuer du point
Aucune
Zigzag
Tous
1.
2.
3.
Placez la plaque à broder sur la plaque à aiguille.
Mettez le sélecteur sur le point zigzag approprié.
Tendez au maximum le tissu dans le tambour (n'est pas livré avec la machine, mais on
69
Français
38
40
39
41
42
43
44
45
46
1
48
70
49
47
Français
peut l'obtenir dans les bonnes adresses de magasins spécialisés) en plaçant l'envers du
tissu dans le fond de l'anneau intérieur.
4. Placez l'ouvrage sous l'aiguille et abaissez la barre du pied de biche sans pied et sans
support.
5. Tirez le fil inférieur vers le haut à travers l'ouvrage à la position de départ en tournant le
volant et faites quelques points de maintien
6. Saisir le tambour des deux mains, entre le pouce et l'index, tout en appuyant sur le tissu
avec le majeur et l'annulaire. Les auriculaires serviront à tenir l'extérieur du tambour.
REMARQUES:
a. Piquez le contour du motif en déplaçant le tambour au fur et à mesure.
b. Remplissez le motif en piquant alternativement à points serrés du contour vers le centre et
du centre vers le bord jusqu'à ce que le dessin soit entièrement recouvert de points. Veillez
à bien rapprocher les rangées de points.
c. Pour obtenir de grands points, déplacez rapidement le tambour. Pour obtenir de petits
points, déplacez-le lentement
d. A la fin, piquez quelques points droits de maintien.
Faire des boutonnières (fig. 38)
Pied-de-biche
Choix de point
Longuer du point
Pied boutonnière
(
(
0.3~1
)(
)
)
PRÉPARATION
1 Déterminez la longueur de la boutonnière en traçant un trait à la craie aux extrémités de
celle-ci.
2 Tracez la ligne du milieu avec la craie.
REMARQUE : faites d'abord un essai sur un bout de même tissu avant de travailler sur l'étoffe
définitive. (fig. 39)
Allez-y !
1 Placez l'étoffe et veillez à ce que le milieu du pied-de-biche suive exactement la ligne tracée
à la craie. Déplacez la semelle du pied-de-biche et faites coïncider l'ouverture du pied-debiche avec le trou dessiné.
2 Mettez le sélecteur de point sur A. Arrêtez de coudre lorsque vous arrivez à la marque à la
craie et que l'aiguille se trouve à gauche.
3 Tournez le volant et faites sortir l'aiguille de l'étoffe et mettez le sélecteur de point sur B.
Après que vos avez piqué les deux côtés 5 ou 6 fois, arrêtez lorsque l'aiguille se trouve à
droite.
4 Tournez le volant et faites sortir l'aiguille de l'étoffe et mettez ensuite le sélecteur de point
sur C. L'aiguille se trouve à droite. Piquez ensuite le côté droit de la boutonnière.
5 Tournez le volant et faites sortir l'aiguille de l'étoffe et mettez le sélecteur de point sur B.
L'aiguille se trouve à gauche. Après que vos avez piqué les deux côtés 5 ou 6 fois, arrêtez
lorsque l'aiguille se trouve à droite.(fig. 40)
71
Français
50
51
52
53
54
72
Français
Coudre les fermetures à glissière
Pied-de-biche
Choix de point
Pied fermeture à glissière
1
2
3
"A"
Longuer du point
1-4
Placez le pied fermeture à glissière au pied de biche comme décrit page 27. (fig. 41)
Épinglez ou faufilez la fermeture à glissière à l'étoffe et placez-la en bonne position sous le
pied-de-biche
Cousez ensuite la fermeture à glissière au vêtement.(fig. 42)
Ourlets
Pied-de-biche
Choix de point
Longuer du point
Pied ourlet
"A"
1-4
1 Placez le pied ourlet au pied-de-biche comme décrit page 27.
2 Pliez l'étoffe à environ 3 mm du bord et placez-la sous le pied ourlet.(fig. 43)
3 Pliez l'étoffe tout en cousant et guidez-la dans le pied ourlet.
4 Veillez à ce que l'étoffe qui se trouve sous la moitié droite du pied ne bouge pas.
Guidez l'étoffe correctement dans le pied comme indiqué sur l'illustration.(fig. 44)
Coudre les boutons
Pied-de-biche
Choix de point
Longuer du point
Pied ourlet invisible
"C"~"G"
C
1
2
3
4
5
6
Placez le pied bouton au pied-de-biche comme décrit page 27.
Épinglez ou faufilez le bouton à l'endroit marqué par vous.(fig. 50)
Mettez la machine à la bonne largeur de point (sélecteur de point) bouton 3-7).
Testez si l'aiguille tombera bien dans chaque trou et si nécessaire ajustez la largeur du
point.(fig. 51)
Abaissez le pied.
Fixez ensuite le bouton.(fig. 52)
Coudre les ourlets (invisibles)
Pied-de-biche
Choix de point
Longuer du point
Pied bouton
"I"
1-3
1 Placez le pied ourlet invisible au pied-de-biche comme décrit page 27.
2 Guidez l'étoffe correctement dans le pied comme indiqué sur l'illustration.(fig. 44)
3 Mettez le point à la bonne largeur à l'aide du tournevis.(fig. 53)
Machine à bras libre (fig. 54)
Cette machine a un bras libre. En enlevant la table d'extension, vous pouvez plus facilement
travailler sur des pièces de forme tubulaire, telles que par exemple jambes de pantalons et
manches.
Enfilez sur le bras la partie que vous voulez coudre et cousez sur le haut. Quand vous avez
terminé de coudre sur le bras libre, remettez la table d'extension à sa place.
L'ENTRETIEN
Nettoyage de la boîte à canette (fig. 55)
1 Mettez l'interrupteur sur "O" (ARRÊT).
2 Détachez le cordon de la machine et enlevez la prise.
3 Mettez l'aiguille à son point le plus élevé.
73
Français
le crochet
Pattes de
blocage
Canettes
56
55
l’anneau
de maintien
Logement
de la boîte
à canette
57
58
74
Français
4
5
6
7
Ôtez la boîte à canette (voir page 29: Changer la canette).
Tournez les pattes de blocage vers l'extérieur et enlevez l'anneau de maintien.
Prenez le crochet par le milieu et retirez le tout vers l'extérieur.
Enlevez éventuellement les poussières et les fils de l'anneau de maintien, du crochet, de
l'axe d'entraînement et de la coursière à l'aide d'une petite brosse.
8 Le crochet peut être débarrassé des poussières et autres restes à l'aide d'un chiffon imbibé
d'huile de machine à coudre.
9 Nettoyez le crochet.
10 Remontez le crochet avec l'encoche vers le haut et repoussez les pattes de blocage à leur
place pour remettre également l'anneau à sa place.
ATTENTION : Pour remplacer la lampe, débranchez la machine.
Pour éviter de vous brûler, il faut être extrêmement prudent quand vous remplacez la lampe.
Vous trouverez des lampes dans tous les points de vente de machines à coudre. Utilisez une
lampe de 15 W. Si vous employez une lampe d'un plus haut wattage, la garantie ne joue plus.
Nettoyage des griffes d'entraînement (fig. 55)
1 Mettez l'interrupteur sur "O" (ARRÊT).
2 Détachez le cordon de la machine et enlevez la prise.
3 Enlevez la vis à gauche de la plaque à aiguille à l'aide du tourne-vis. Enlevez la plaque à
aiguille.
4 Nettoyez les griffes d'entraînement à l'aide d'une petite brosse.
5 Remettez la plaque à aiguille à sa place.(fig. 56 et 57)
Lubrifier la machine (fig. 58)
Sur l'illustration, les flèches montrent les points de la machine qui doivent être huilés. Avant de
mettre de l'huile à ces endroits, il faut d'abord les nettoyer. Mettez une ou deux gouttes d'huile
de machine à coudre de bonne qualité. Si la machine ne fonctionne pas bien après avoir été
inutilisée pendant un long moment, il faut mettre plusieurs gouttes d'huile aux endroits
marqués. Faites ensuite tourner la machine pendant quelques minutes tous capots fermés.
Vous trouverez de l'huile pour machine à coudre dans tous les points de vente de machines à
coudre.
ATTENTION ! Après avoir lubrifié la machine, n'oubliez pas de coudre d'abord sur une chute
de tissu, pour absorber éventuellement l'excédent d'huile.
DONNÉES TECHNIQUES
Numéro de modèle
Puissance
Tension nominale
Fréquence nominale
HSM5657A
85W
220V- 240 V
50Hz
Aigger est une marque déposée de :
Van den Berg Products BV
Platinawerf 20f
6641 TL Beuningen
Pays-Bas
www.vdbergproducts.com
75
Français
SOLUTION DES PROBLÈMES
Si le cordon d'alimentation est endommagé, retirez-le immédiatement de la prise. Le cordon
d'alimentation doit être remplacé par des représentants agréés du fournisseur.
Problème
Cause possible
Solution
L'aiguille casse
Ce n'est pas une bonne aiguille.
Le fil est trop fin pour l'étoffe.
Le fil n'est pas bien mis dans
l'aiguille.
Changez l'aiguille.
Choisissez un fil mieux adapté à l'étoffe.
Enfilez correctement l'aiguille.
67
67
67
Le fil de la
canette casse.
Le fil de la canette n'est pas bien
embobiné.
Il y a de la poussière dans la
boîte à canette.
Embobinez correctement le fil de la
canette.
Nettoyez la boîte à canette.
71
77
Le fil de la bobine n'est pas bien
enfilé.
L'étoffe, le fil et l'aiguille ne sont
pas bien adaptés.
L'aiguille est tordue ou émoussée.
L'aiguille n'est pas bien placée.
Il y a de la poussière sous la
plaque à aiguille ou dans la boîte
à canette.
Enfilez correctement le fil de la bobine.
71
Choisissez un fil et une aiguille mieux
adaptés à l'étoffe.
Changez l'aiguille.
Placez l'aiguille correctement.
Enlevez la plaque à aiguille et nettoyez
la boîte à canette.
67
Des points
sont sautés.
L'étoffe fronce.
L'aiguille casse
Le point n'est
pas bien cousu.
La machine
fait beaucoup
de bruit.
La machine ne
marche pas.
76
Le fil de la bobine n'est pas bien
enfilé ou bien la canette n'est pas
bien placée.
L'étoffe, le fil et l'aiguille ne sont
pas bien adaptés.
L'aiguille est tordue ou émoussée.
L'étoffe est trop mince et le point
est trop long.
La tension du fil n'est pas bonne.
Page
67
67
77
Enfilez correctement le fil de la bobine et
placez correctement la canette.
71
Choisissez un fil et une aiguille mieux
adaptés à l'étoffe.
Changez l'aiguille.
Raccourcissez la longueur du point ou
mettez une pièce de renfort sous le tissu.
Rectifiez la tension du fil de la bobine.
67
67
69
Vous tirez trop fort sur l'étoffe.
Le pied de biche que vous utilisez
ne convient pas à la sorte de
points que vous voulez coudre.
L'aiguille n'est pas bien placée.
Guidez doucement l'étoffe.
Placez un pied de biche adapté à la sorte
de point que vous voulez coudre.
69
Placez l'aiguille correctement
67
Le pied de biche que vous
utilisez ne convient pas à la sorte
de points que vous voulez coudre.
La tension du fil n'est pas bonne.
Le fil est emmêlé, par exemple
dans la boîte à canette.
Fixez Le pied de biche qui convient à la
sorte de points que vous voulez coudre.
69
Rectifiez la tension du fil de la bobine.
Enlevez le fil emmêlé. Si le fil est emmêlé
dans la boîte à canette, nettoyez celle-ci.
69
77
De la poussière s'est accumulée
sous la plaque à aiguille ou dans
la boîte à canette.
Nettoyez la boîte à canette
77
La machine n'est pas branchée.
Branchez la machine.
67
L'interrupteur n'est pas enclenché.
Mettez l'interrupteur sur « MARCHE »
67
69
Français
VOTRE CERTIFICAT DE GARANTIE
Le présent certificat de garantie couvre les frais de service ainsi que le remplacement des pièces
détachées de votre appareil pour une période de 24 mois à compter de la date d'achat, à
condition que vous ayez utilisé l'appareil correctement, conformément aux instructions du
mode d'emploi. Ce certificat de garantie n'affecte en rien la législation nationale éventuellement
existante dans le pays d'achat en ce qui concerne l'obligation de garantie. La garantie est
accordée, et les pièces sont disponibles, dans tous les pays où le produit est officiellement
vendu.
Cet appareil est uniquement destiné à l'usage domestique. Tout dommage et / ou toute panne
causés par un usage professionnel sont exclus de la garantie.
Vous ne pouvez pas faire jouer la garantie dans les cas suivants :
- si vous n'êtes pas en possession d'un bon d'achat valable ou que celui-ci a été modifié ou
rendu illisible d'une manière ou d'une autre ;
- si le formulaire de service n'est pas clair et n'a pas été entièrement rempli ;
- si le numéro de modèle ou de série du produit a été modifié, rayé ou rendu illisible ;
- si des réparations ont été effectuées par des ateliers de réparation non autorisés ou des
personnes non habilitées à cet effet ;
- si le dommage est dû à une cause étrangère à l'appareil, comme par exemple un incendie,
une inondation, un accident de transport, des décharges atmosphériques, un entretien
insuffisant ou incorrect ;
- si l'appareil nécessite des adaptations pour fonctionner dans un autre pays que celui pour
lequel il a été conçu, approuvé, autorisé à la vente et fabriqué, de même que si un défaut se
présentait à la suite d'une telle modification et / ou adaptation ;
- si l'appareil n'est pas utilisé conformément au mode d'emploi livré avec le produit.
Au cas où, malgré notre contrôle de qualité soigneux, l'appareil ne fonctionnerait pas bien,
vous pouvez faire appel à notre service après-vente. À cet effet, nous vous prions de nous faire
parvenir un formulaire de service dûment rempli.
Afin de garantir un règlement rapide, nous vous conseillons de vous servir du formulaire de
service que vous trouverez sur notre site web : www.aigger.com. À l'aide de ce formulaire, nous
prendrons contact avec vous dans les meilleurs délais.
Dans le but de vous éviter tout désagrément, nous vous conseillons de lire soigneusement le
mode d'emploi avant de faire appel à nous.
77
78
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising