‫‪COS 105 F‬‬
‫ה ו ר א ות הפעלה למכ ונת כ ב י סה‬
‫דגם‬
‫סמ ל י כ ב י סה‬
‫כביסת יד‬
‫אסור לכבס‬
‫כביסת מכונה‬
‫תוכנית עדינה‬
‫מים פושרים‬
‫כביסת מכונה‬
‫תוכנית אל קמט‬
‫מים פושרים‬
‫כביסת מכונה‬
‫תוכנית רגילה‬
‫מים פושרים‬
‫כביסת מכונה‬
‫תוכנית עדינה‬
‫מים חמימים‬
‫כביסת מכונה‬
‫תוכנית אל קמט‬
‫מים חמימים‬
‫כביסת מכונה‬
‫תוכנית רגילה‬
‫מים חמימים‬
‫כביסת מכונה‬
‫תוכנית עדינה‬
‫מים חמים‬
‫כביסת מכונה‬
‫תוכנית אל קמט‬
‫מים חמים‬
‫כביסת מכונה‬
‫תוכנית רגילה‬
‫מים חמים‬
‫הלבנה מותרת‬
‫ללא הגבלה‬
‫גיהוץ‬
‫בחום בינוני‬
‫אסור לגהץ‬
‫הלבנה‬
‫אסור להלבין‬
‫‪w w w.c and y- i sr a el.c o.il‬‬
‫גיהוץ‬
‫בחום נמוך‬
‫גיהוץ‬
‫ללא אדים‬
‫הלבנה מותרת‬
‫ללא כלור‬
‫כביסה‬
‫גיהוץ‬
‫בחום גבוה‬
‫גיהוץ‬
‫עצות חשובות‬
‫הקפידו‬
‫לרוקן את כל‬
‫הכיסים‬
‫ה ו ר א ו ת בט יח ו ת‬
‫ההתקנה רק ע"י מתקין מורשה מטעם היבואן!‬
‫אין להתקין את המכונה בצמוד למקור חום כגון תנור‪.‬‬
‫מקמו את המכונה באופן שלא תהיה חשופה לפגעי מזג‬
‫האוויר (גשם‪ ,‬שמש וכו')‪.‬‬
‫מקמו את המכונה על משטח ישר‪ ,‬קשה‪ ,‬ויציב‪ .‬יש לוודא‬
‫שפתחי האוורור שבתחתית אינם חסומים‪.‬‬
‫מיינו‬
‫פריטים‬
‫בהתאם‬
‫לתוכנית הכביסה‬
‫המתאימה להם‪ .‬מומלץ‬
‫לערבב מגבות עם פריטי‬
‫לבוש‬
‫חברו את צינור כניסת המים של המכונה לברז מים קרים‬
‫בלבד!‬
‫בעת העברה המכונה‪ ,‬הרימו אותה בזוגות מבלי להעזר‬
‫בידיות ההפעלה או במגירות‪ .‬במהלך ההובלה אין להשעין‬
‫את הדלת על עגלת היד‪.‬‬
‫חברו לשקע חשמל מוארק (עם ‪ 3‬חורים)‪ .‬יש לוודא שאספקת‬
‫החשמל לשקע עומדת בעומס הנדרש‪ .‬אם התקע אינו‬
‫מתאים לשקע החשמל‪ ,‬יש לבצע את ההתאמות הנדרשות‬
‫ע"י חשמלאי מוסמך‪.‬‬
‫אין לגעת במכונה בידיים רטובות או לחות ואין להשתמש‬
‫במכונה יחפים‪.‬‬
‫אין להשתמש בחומרי ניקוי שאינם מתאימים לשימוש‬
‫במכונת כביסה‪.‬‬
‫זהירות‪ :‬במהלך הפעולה‪ ,‬המים במכונה עלולים להיות‬
‫חמים מאד‪.‬‬
‫לפני פתיחת המכונה וודאו כי אין מים בתוף‪.‬‬
‫אין להשאיר את המכונה פועלת ללא השגחה‪.‬‬
‫מכונת כביסה זו לא נועדה לשימוש בעלי מוגבלויות‪ ,‬אלא אך‬
‫ורק תחת השגחה‪ .‬יש למנוע מילדים מלשחק עם המכונה‪.‬‬
‫אין להציב על המכונה מקור אש חשופה‪ ,‬כגון נרות דולקים‪.‬‬
‫אין להפעיל את המכונה כאשר‬
‫מכלי חומרי ניקוי מונחים עליה‪.‬‬
‫במקרה כשל תפעולי‪ ,‬כבו מיידית‬
‫את מכונת הכביסה‪ ,‬נתקו אותה‬
‫מהחשמל וסגרו את ברז כניסת‬
‫המים‪ .‬צרו קשר עם מרכז‬
‫השירות והימנעו מהתעסקות‬
‫נוספת בה‪.‬‬
‫רשמו את פרטי התווית שעל‬
‫גבי המכונה כדי שתוכלו למסור‬
‫אותם למרכז השרות בעת‬
‫הצורך‪.‬‬
‫בעת‬
‫כיבוס שטיחים‪,‬‬
‫כיסויי מיטה ופריטים‬
‫סופגים אחרים‪ ,‬בטלו‬
‫את אפשרות הסחיטה‬
‫הדקו‬
‫כיסויי כריות‪,‬‬
‫סגרו רוכסנים ומהדקים‬
‫וקשרו סרטים משוחררים או‬
‫חגורות של שמלות‬
‫אין להשתמש במפצלים או בכבלי הארכה‪ .‬כבל חשמל פגום‬
‫יש להחליף בכבל מתאים ע"י חשמלאי מוסמך‪.‬‬
‫יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק המכשיר מרשת‬
‫החשמל‪ .‬נתקו מהחשמל במשיכת התקע בלבד ולא‬
‫במשיכת הכבל‪.‬‬
‫אל‬
‫תחרגו‬
‫מכמות הכביסה‬
‫המומלצת בתוכנית‬
‫הכביסה‬
‫פריטים‬
‫עדינים במיוחד‬
‫הכניסו לשקית‬
‫רשת‬
‫הסירו‬
‫אביזרים וחוטים‬
‫מווילונות‪ .‬מומלץ לאסוף את‬
‫החוטים לכדור‬
‫‪EN‬‬
‫‪HR‬‬
‫!‪âESTITAMO‬‬
‫‪OUR COMPLIMENTS‬‬
‫‪Kupnjom ovog Candy‬‬
‫‪proizvoda pokazali ste da‬‬
‫‪ne Ïelite prihvatiti‬‬
‫‪sporazumno rje‰enje, veç‬‬
‫‪Ïelite najbolje.‬‬
‫‪With the purchase of this‬‬
‫‪Candy household‬‬
‫‪appliance, you have shown‬‬
‫‪that you will not accept‬‬
‫‪compromises: you want only‬‬
‫‪the best.‬‬
‫‪ ima zadovoljstvo da‬פתחו‬
‫‪Candy‬‬
‫‪Candy is happy to present‬‬
‫‪Vam moÏe ponuditi ovu‬‬
‫‪their new washing machine,‬‬
‫קפלים‬
‫‪novu perilicu rublja, koja je‬‬
‫‪the result of years of‬‬
‫‪research and market‬‬
‫‪rezultat‬כלפי‬
‫‪vi‰egodi‰njeg‬והפכו‬
‫‪istraÏivanja i iskustva na‬‬
‫‪experience through direct‬‬
‫‪trÏi‰tu,‬‬
‫‪u neposrednom‬‬
‫פריטי לבוש‬
‫חוץ‬
‫‪contact with Consumers.‬‬
‫‪dodiru sa potro‰aãima.‬‬
‫‪You have chosen the quality,‬‬
‫‪Izabrali ste kvalitetu, trajnost‬‬
‫רגישים‬
‫‪durability and high‬‬
‫‪i osebujne znaãajke koje‬‬
‫‪performance that this‬‬
‫‪ovaj uredjaj nudi.‬‬
‫‪washing machine offers.‬‬
‫נקו‬
‫ניקוי מקדים‬
‫פריטים עם ליכלוך‬
‫בעייתי (כמו צווארון‬
‫חולצה)‬
‫‪© www.zoom-in.info‬‬
‫‪Osim perilice rublja koju ste‬‬
‫א ו ת תח זו ק ה‬
‫‪Candy se ponosi‬ה ו ר‬
‫‪izabrali,‬‬
‫‪‰irokim izborom uredjaja za‬‬
‫‪domaçinstvo: perilicama‬‬
‫‪sudja, perilicama za pranje i‬‬
‫‪su‰enje rublja ednjacima,‬‬
‫‪mikrovalnim peçnicama,‬‬
‫‪tradicionalnim peçnicama,‬‬
‫‪grijaãim ploãama,‬‬
‫‪hladnjacima i ledenicama.‬‬
‫‪Candy is also able to offer a‬‬
‫‪vast range of other‬‬
‫‪household appliances:‬‬
‫‪washing machines,‬‬
‫‪dishwashers, washer-dryers,‬‬
‫‪cookers, microwave ovens.‬‬
‫‪Traditional ovens and hobs,‬‬
‫‪refrigerators and freezers.‬‬
‫נקו‬
‫תקופתית את‬
‫המסנן‬
‫שטפו‬
‫‪TraÏite od svog prodavaãa‬‬
‫‪Ask your local retailer for the‬‬
‫תקופתית‬
‫‪najnoviji katalog Candy‬‬
‫‪complete catalogue of‬‬
‫‪proizvoda.‬‬
‫‪Candy products.‬‬
‫מגרת חומרי‬
‫את‬
‫‪Upotreba ove nove perilice‬‬
‫הכביסה‬
‫‪je jednostavna, ali Vas‬‬
‫‪molimo da paÏljivo proãitate‬‬
‫‪UPUTE ZA KORI·TENJE‬‬
‫‪sadrÏane u ovoj knjiÏici i da‬‬
‫‪ih u potpunosti po‰tujete.‬‬
‫‪One Vam daju vaÏne‬‬
‫‪podatke u svezi sigurnog‬‬
‫‪postavljanja, kori‰tenja i‬‬
‫‪odrÏavanja perilice, te‬‬
‫‪korisne savjete za postizanje‬‬
‫‪najboljih rezultata pranja.‬‬
‫‪âuvajte paÏljivo ovu knjiÏicu,‬‬
‫‪jer bi Vam ubuduçe jo‰‬‬
‫‪mogla zatrebati.‬‬
‫‪Kada bi u sluãaju kvara‬‬
‫‪perilice, morali pozvati‬‬
‫‪jednog od na‰ih servisera,‬‬
‫‪obavezno mu recite oznaku‬‬
‫‪modela, broj perilice i broj‬‬
‫‪G, ako je naveden na‬‬
‫‪ploãici s tehniãkim‬‬
‫‪podacima, koja je‬‬
‫‪Please read this booklet‬‬
‫ריקון‪carefully‬‬
‫‪as it provides‬‬
‫‪important‬‬
‫‪guide lines for‬‬
‫מים‬
‫‪safe installation, use and‬‬
‫‪maintenance and some‬‬
‫‪useful advise for best results‬‬
‫‪when using your washing‬‬
‫‪machine.‬‬
‫‪Keep this booklet in a safe‬‬
‫‪place for further‬‬
‫‪consultation.‬‬
‫‪When contacting Candy‬‬
‫‪or a Customer Services‬‬
‫‪Centre always refer to the‬‬
‫‪Model, No., and G number‬‬
‫‪(if applicable of the‬‬
‫‪appliance see panel).‬‬
‫המסנן לוכד עצמים העלולים לסתום את‬
‫פתח הניקוז‪ .‬למשל‪ :‬מטבעות‪ ,‬כפתורים וכו'‬
‫‪1 .1‬הניחו מגבת לספיגת עודפי המים‪.‬‬
‫(בחלק מהדגמים מצוי צינור המאפשר לנקז‬
‫את עודפי המים לכלי)‪.‬‬
‫‪2 .2‬פתחו את המכסה‪.‬‬
‫‪3 .3‬סובבו את המסנן נגד כיוון השעון עד לעצירה‬
‫במצב אנכי‪.‬‬
‫‪4 .4‬שלפו החוצה את המסנן ונקו אותו‪.‬‬
‫‪5 .5‬החזירו הכל למקום (בסדר פעולות הפוך)‪.‬‬
‫אם לא מתכוונים‬
‫להשתמש במכונה תקופה ארוכה‪ ,‬יש‬
‫לנתקה מהחשמל‪ ,‬לסגור את ברז המים‪,‬‬
‫לנקותה ולנקז את עודפי המים‪.‬‬
‫‪CHAPTER 6‬‬
‫‪POGLAVLJE 6‬‬
‫כפת ו ר י המכו נה‬
‫‪C H GM E‬‬
‫‪N‬‬
‫‪A‬‬
‫ידית פתיחת דלת המכונה‪ .‬שימו לב‪ )1( :‬הפתיחה מותנית בלחיצה על נצרת הפתיחה‬
‫הפנימית‪ )2( .‬הפתיחה מושהית ב‪ 2-‬דקות לאחר פעולת המכונה‪.‬‬
‫‪B‬‬
‫חיווי נעילה הרמטית של הדלת‪ .‬שימו לב‪ :‬אם החיווי מהבהב‪ ,‬הדלת‬
‫אינה סגורה טוב!‬
‫‪C‬‬
‫כפתור הפעלה‪/‬עצירה של תוכנית הכביסה‪.‬‬
‫‪D‬‬
‫תוספת מים (להפחתת שאריות חומרי כביסה העלולים להפריע לבעלי‬
‫עור רגיש)‪.‬‬
‫‪E‬‬
‫כביסה קרה (ללא חימום המים הנכנסים למכונה)‪.‬‬
‫‪F‬‬
‫הפעלה מושהית (כל לחיצה מאריכה את ההשהייה)‪.‬‬
‫‪G‬‬
‫מהירות סיבוב התוף בסחיטה‪( .‬כל לחיצה מאיטה את המהירות)‪.‬‬
‫‪H‬‬
‫חיווי מהירות התוף בסחיטה‪:‬‬
‫‪I‬‬
‫חיווי שלב תוכנית הכביסה הנוכחי‪:‬‬
‫‪ -‬ללא‪,‬‬
‫‪D‬‬
‫‪B‬‬
‫‪I F‬‬
‫‪A‬‬
‫‪ -‬בינונית‪,‬‬
‫‪ -‬כביסה‪,‬‬
‫‪P‬‬
‫‪ -‬מרבית‪.‬‬
‫‪ -‬שטיפה‪,‬‬
‫‪OPIS UPRAVLJAâKE‬‬
‫‪PLOâE‬‬
‫‪CONTROLS‬‬
‫‪Ruãica vrata‬‬
‫‪Door handle‬‬
‫‪Svjetlosni pokazatelj‬‬
‫‪"zakljuãanih" vrata‬‬
‫‪Door locked indicator light‬‬
‫‪Tipka start/pauza‬‬
‫‪Start button‬‬
‫‪Tipka Aquaplus‬‬
‫‪Aquaplus button‬‬
‫‪Cold wash button‬‬
‫‪A‬‬
‫‪ -‬סחיטה‪.‬‬
‫בורר תוכנית‬
‫‪ B‬הכביסה‬
‫‪C‬‬
‫‪M‬‬
‫חיווי מואר של כפתור הפעלה‪.‬‬
‫‪N‬‬
‫בורר תוכנית הכביסה‪ .‬לכיבוי המכונה ולפני התחלת תכנית חדשה‪ ,‬סובבו את הבורר‬
‫למצב כיבוי ‪.OFF -‬‬
‫‪D‬‬
‫‪P‬‬
‫מגרת חומרי הכביסה‪.‬‬
‫‪E‬‬
‫‪Tipka za hladno pranje‬‬
‫‪F‬‬
‫‪Tipka za odgodu poãetka‬‬
‫‪pranja‬‬
‫‪Start Delay button‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Tipka za pode‰avanje brzine‬‬
‫‪centrifugiranja‬‬
‫‪Spin Speed button‬‬
‫‪H‬‬
‫‪Svjetlosni pokazatelj brzine‬‬
‫‪centrifuge‬‬
‫‪Spin speed indicator light‬‬
‫ש לב י התפע ו ל‬
‫‪1.1‬מיינו את הכביסה‪.‬‬
‫‪I‬‬
‫‪2.2‬הסירו כתמי לכלוך קשה באמצעות חומרי ניקוי מתאימים‪.‬‬
‫סמל תוכנית‬
‫‪3.3‬הכניסו בזהירות את הכביסה למכונה‪.‬הקפידו שלא לחרוג‬
‫ממשקל הכביסה המרבי בק"ג בהתאם לדגם שברשותכם‪.‬‬
‫‪90‬‬
‫בדי כותנה לבנים בלבד‬
‫‪60P‬‬
‫‪P‬‬
‫כותנה לבנה כולל קְ דַ ם‬
‫‪4.4‬הכניסו את חומרי הניקוי הנחוצים בכמויות המתאימות‬
‫למגרת חומרי הכביסה‪ .‬אבקת כביסה מומלץ לשפוך‬
‫ישירות לתוף המכונה‪.‬‬
‫מרכך‬
‫כביסה‬
‫תוכניות לבדי‬
‫כותנה‪ ,‬בדים‬
‫עמידים ובדים‬
‫מעורבים‬
‫נוזל ‪ /‬אבקה‬
‫לשלב קְ דַ ם‬
‫כביסה‬
‫נוזל ‪/‬‬
‫אבקה‬
‫לשלב‬
‫הכביסה‬
‫העיקרי‬
‫תוכניות לבדים‬
‫מעורבים‬
‫וסינטתיים‬
‫‪Please‬‬
‫‪read these notes‬‬
‫‪5.5‬סגרו היטב את הדלת ‪ -‬וודאו חיווי דלת סגורה!‬
‫‪6.6‬פתחו את ברז אספקת המים למכונת הכביסה וחברו‬
‫לחשמל ‪.‬‬
‫‪ laund‬אותה‬
‫‪When washing heavily‬‬
‫‪soiled‬‬
‫‪7.7‬בחרו בתוכנית הכביסה הרצויה‪.‬‬
‫‪maximum.‬‬
‫תוכניות‬
‫לבדים עדינים‬
‫‪8.8‬בחרו באפשרויות נוספות על פי הצורך‪.‬‬
‫‪Svjetlosni pokazatelji tipki‬‬
‫‪N‬‬
‫‪90°‬‬
‫‪Gumb programatora s‬‬
‫)‪poloÏajem OFF (iskljuãeno‬‬
‫‪Ladica‬‬
‫‪60° sredstava za pranje‬‬
‫כביסה‬
‫‪Buttons indicator light‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪60‬‬
‫כותנה עם צבע עמיד בחום לפי תקן אירופי‬
‫‪40‬‬
‫כותנה עם צבע עמיד בחום לפי תקן אירופי‬
‫‪40°‬‬
‫‪5‬‬
‫‪30‬‬
‫כותנה צבעונית עם צבע פחות עמיד בחום‬
‫‪30°‬‬
‫‪5‬‬
‫‪50‬‬
‫כותנה צבעונית ובדים מעורבים עם צבע‬
‫עמיד בחום‬
‫‪50°‬‬
‫‪2.5‬‬
‫‪40‬‬
‫כותנה צבעונית ובדים מעורבים עם צבע‬
‫פחות עמיד בחום‬
‫‪40°‬‬
‫‪2.5‬‬
‫‪30‬‬
‫חולצות המצריכות גיהוץ‬
‫‪30°‬‬
‫‪2.5‬‬
‫‪40‬‬
‫בדים עדינים‬
‫‪40°‬‬
‫‪1.5‬‬
‫‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫בדי צמר המיועדים לכביסה במכונה‬
‫בדי צמר ואחרים המיועדים לכביסת יד‬
‫שטיפה בלבד‬
‫‪** Programmes according to CENE‬‬
‫תוכניות‬
‫מיוחדות‬
‫'‪44‬‬
‫'‪32‬‬
‫‪1‬‬
‫‪30°‬‬
‫‪1‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫סיבוב מהיר‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫ריקון מים בלבד‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫כביסה חסכונית לבדים מעורבים (למעט‬
‫בדים עם צבע לא עמיד)‬
‫יש לשים חומר כביסה מתאים‪.‬‬
‫‪30°‬‬
‫כביסה יומיומית מהירה ‪ -‬זמן התוכנית‬
‫רשום בדקות‬
‫‪40°‬‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫● ●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫‪Timer knob for wash‬‬
‫‪programmes with OFF position‬‬
‫‪60°‬‬
‫כדי להתחיל את פעולת תוכנית‬
‫‪9.9‬לחצו על כפתור‬
‫הכביסה שנבחרה או את ספירת הזמן אחורנית להתחלה‬
‫מושהית‪.‬‬
‫●‬
‫‪M‬‬
‫ב‪ºC-‬‬
‫‪5‬‬
‫שימו לב! לא כל האפשרויות הנוספות זמינות בכל‬
‫תוכניות הכביסה‪.‬‬
‫הערות‬
‫עבור‬
‫‪Svjetlosni‬‬
‫‪ pokazatelji faze‬טמפ'‬
‫‪pranja‬‬
‫משקל‬
‫‪Wash stage indicator lights‬‬
‫תא ‪1‬‬
‫מרבי תא ‪2‬‬
‫בק"ג‬
‫‪5‬‬
‫‪40°‬‬
‫‪3‬‬
‫‪30°‬‬
‫‪2‬‬
‫‪Detergent drawer‬‬
‫● ●‬
‫● ●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫● ●‬
‫● ●‬
‫● ●‬
‫‪22‬‬
Download PDF

advertising