Manual - Alpine
FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN
AUTOMÓVILES/SOLO PER L’UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ТОЛЬКО
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В АВТОМОБИЛЯХ/DO UŻYCIA TYLKO W SAMOCHODZIE/ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
EN
R
ADVANCED NAVI STATION
DE
INA-W910R
FR
ES
IT
• OWNER’S MANUAL
Please read before using this equipment.
• ANVÄNDARHANDLEDNING
Innan du använder utrustningen bör du läsa
igenom denna användarhandledning.
• BEDIENUNGSANLEITUNG
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung
bitte vor Gebrauch des Gerätes.
• GEBRUIKERSHANDLEIDING
Lees deze aanwijzingen aandachtig alvorens
dit toestel te gebruiken.
• MODE D’EMPLOI
Veuillez lire avant d’utiliser cet appareil.
• РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Прочтите настоящее руководство перед
началом использования оборудования.
• MANUAL DE OPERACIÓN
Léalo antes de utilizar este equipo.
• INSTRUKCJA OBSŁUGI
Prosimy zapoznać się z tą instrukcją przed
przystąpieniem do użytkowania urządzenia.
• ISTRUZIONI PER L’USO
Si prega di leggere prima di utilizzare il
attrezzatura.
• ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ
Παρακαλούμε διαβάστε το πριν
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
ALPINE ELECTRONICS MARKETING, INC.
1-1-8 Nishi Gotanda,
Shinagawa-ku,
Tokyo 141-0031, Japan
Phone 03-5496-8231
ALPINE ELECTRONICS OF AMERICA, INC.
19145 Gramercy Place, Torrance,
California 90501, U.S.A.
Phone 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)
1-888-NAV-HELP (1-888-628-4357)
ALPINE ELECTRONICS OF CANADA, INC.
777 Supertest Road, Toronto,
Ontario M3J 2M9, Canada
Phone 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)
1-888-NAV-HELP (1-888-628-4357)
ALPINE ELECTRONICS OF AUSTRALIA PTY. LTD.
161-165 Princes Highway, Hallam
Victoria 3803, Australia
Phone 03-8787-1200
ALPINE ITALIA S.p.A.
Viale C. Colombo 8, 20090 Trezzano
Sul Naviglio (MI), Italy
Phone 02-484781
ALPINE ELECTRONICS GmbH
Wilhelm-Wagenfeld-Str. 1-3, 80807 München, Germany
Phone 089-32 42 640
ALPINE ELECTRONICS DE ESPAÑA, S.A.
Portal de Gamarra 36, Pabellón, 32
01013 Vitoria (Alava)-APDO 133, Spain
Phone 945-283588
ALPINE ELECTRONICS OF U.K. LTD.
Alpine House
Fletchamstead Highway, Coventry CV4 9TW, U.K.
Phone 0870-33 33 763
ALPINE ELECTRONICS (BENELUX) GmbH
Leuvensesteenweg 510-B6,
1930 Zaventem, Belgium
Phone 02-725-13 15
ALPINE ELECTRONICS FRANCE S.A.R.L.
(RCS PONTOISE B 338 101 280)
98, Rue de la Belle Etoile, Z.I. Paris Nord Il,
B.P. 50016, 95945 Roissy Charles de Gaulle
Cedex, France
Phone 01-48638989
Designed by ALPINE Japan
68-16909Z49-A
SE
NL
RU
PL
GR
SVENSKA
Innehåll
Bruksanvisning
FÖRSIKTIGHETS-ÅTGÄRDER
VIKTIG INFORMATION, LÄS NOGGRANT
INNAN ANVÄNDNING AV
PRODUKTEN. ............................................. 7
LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE
(Microsoft) .................................................... 7
LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE
(NAVTEQ) .................................................... 9
VARNING
Punkter att beakta för säker användning ........ 10
VARNING ................................................ 10
VARNING ................................................ 10
FÖRSIKTIGT .......................................... 11
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER ............... 12
Skivor som kan spelas i denna
enhet ................................................... 13
Komma igång
Tillbehörslista ................................................. 17
Kontrollernas placering .................................. 17
Slå på eller stänga av strömmen ..................... 18
Sätta in/mata ut en skiva ................................. 18
Sätta in/ta bort SD-minneskortet .................... 18
Ställa in bildskärmsvinkeln ............................ 18
Reglering av volym ........................................ 19
Sänka volymen snabbt .................................... 19
Hur du hanterar bildskärmen .......................... 19
Använda pekskärmen .................................. 19
Välja källa ................................................... 19
Visa den numeriska skärmen för inmatning
av siffror .................................................. 20
Radio
Lyssna på radion ............................................. 20
Förinställda stationer manuellt ....................... 21
Förinställda stationer automatiskt .................. 21
Inställning av förinställda stationer ................ 21
RDS åtgärder
Stänga av eller sätta på AF
(alternativa frekvenser) ................................21
Mottagning av trafikmeddelanden ..................22
PTY-inställning (programtyp) .........................22
Mottagning av trafikmeddelande under
uppspelning av CD eller radio .....................22
Prioritera nyhetsprogram ................................22
Visning av radiotext ........................................22
CD/MP3/WMA/AAC
Uppspelning ....................................................23
Upprepa uppspelning ......................................23
M.I.X. (slumpvis uppspelning) .......................24
Välja mappar (för MP3/WMA/AAC) .............24
Om MP3/WMA/AAC .....................................24
DVD/video-CD
Spela upp en skiva ..........................................26
Visa DVD-läget på skärmen .......................26
Om en menybild visas .................................27
Visa toppmenyskärmen ..............................28
Visa menyskärmen ......................................28
Visa funktionsmenyns skärmbild ...............28
Stoppa uppspelning (förstopp) .......................28
Stoppa uppspelning ........................................28
Snabbspoling framåt/bakåt ............................29
Hitta början av kapitel/spår/filer ....................29
Visa stillbilder (pausa) ...................................29
Uppspelning framåt/bakåt en bildruta
i taget ..........................................................29
Uppspelning i Slow Motion ...........................29
Välja mappar ..................................................29
Upprepad spelning .........................................30
Söka efter titel-/grupp-/mappnummer ..........30
Söka direkt efter kapitel-/spår- eller
filnummer ...................................................31
Byta vinkel .....................................................31
Bläddra för att flytta en sida framåt eller
bakåt ...........................................................31
Byta ljudspår ..................................................31
Byte av textning (undertextspråk) ..................32
Utföra ändringar från skivans meny ...............32
Om DivX .........................................................32
3-SE
Andra praktiska funktioner
Ställa in ljudet ................................................. 33
Lagra inställningar i minnet ............................ 36
Ta fram förvalsminnet ..................................... 36
Sökfunktion .................................................... 36
Byta läge för skärmen ..................................... 37
Inställning
DVD-inställning
DVD-inställningsprocedur .............................. 38
Ändra språkinställningen ............................ 38
Inställning av språk för menyer ................... 38
Inställning av ljudspråk ............................... 39
Inställning av textningsspråk ....................... 39
Ändra landskodsinställning ......................... 39
Inställning av barnskyddsnivå
(föräldralås) .............................................. 39
Ställa in den digitala optiska utgången ........ 39
Ställa in Downmix-läget .............................. 41
Inställning av TV-skärmen .......................... 41
Ställa in bonuskoden .................................. 41
Ställa in uppspelningsläge för
DVD-Audio ............................................. 41
Spela upp MP3/WMA/AAC-data
(filuppspelningsläge) ............................... 41
Inställning av den komprimerade filens
uppspelningsinformation ......................... 42
Visa skivans DivX-information .................. 42
Ställa in uppspelningsläget för
video-CD .................................................. 42
Inställning av källa
Inställning av källa .......................................... 42
Radioinställning .......................................... 43
USB-sökning ............................................... 43
4-SE
Bildskärmsinställning
Bildskärmsinställning ..................................... 44
Inställning av VISUAL EQ ......................... 44
Inställning av bakgrundsbelysningens
ljusstyrka .................................................. 45
Ställa in minsta nivå för
bakgrundsbelysningens ljusstyrka ........... 45
Slå på/stänga av visningen av
funktionsguiden ....................................... 45
Växla fontbakgrundens färg ........................ 45
Justera pekskärmen ..................................... 45
Slå på och stänga av displayen .................... 45
Allmän inställning
Allmän inställning .......................................... 46
Visning av tid .............................................. 46
Demonstrationsfunktion .............................. 46
Ljudvägledningsfunktion (pipsignal) .......... 46
Ställa in rullningen ...................................... 46
Byta språkfonten ......................................... 46
Justering av knappbelysningens dimmer
under kvällen ........................................... 46
Ställa in säkerhetskoden .............................. 47
Systeminställning
Systeminställning ........................................... 47
Byte av funktion för
fjärrkontrollsensor ................................... 47
Ställa in kameraingången ............................ 48
Ställa in AUX-läget ..................................... 48
Inställning av bildutsignal ........................... 49
Inställning av BLUETOOTH-anslutning
(BLUETOOTH IN) ................................. 49
Inställning av digital utsignal ...................... 49
Ställa in hastighetspulstyp .......................... 49
Ställa in det bakre
underhållningssystemet ........................... 49
IMPRINT-hantering (tillval)
Ändra MultEQ-läge ........................................ 50
Anpassa ljudinställningarna i manuellt
läge .............................................................. 50
Ställa in MX-nivån (Media Xpander) ......... 50
Justera övergångsinställningar
(X-Over) .................................................. 51
Justera tidskorrigeringen ............................. 52
Ställa in tidskorrigeringsenheten
(T.Corr-parametern) ................................. 52
Justering av grafisk equalizer (G-EQ) ........ 52
Justera den parametriska equalizerkurvan
(P-EQ) ..................................................... 52
Förinställd equalizer (F-EQ) ....................... 53
Ställa in avklingningen för diskanthögtalaren
(TW Setup) .............................................. 53
Lagra inställningar i minnet ........................... 53
Ta fram förvalsminnet .................................... 53
Om tidskorrigering ......................................... 54
Om övergången .............................................. 55
Användning av extern ljudprocessor
(tillval)
Inställningsprocedur för Dolby
Surround ...................................................... 56
Ställa in extern ljudprocessor ......................... 56
Ställ in MX-läget för den externa
ljudprocessorn ......................................... 57
Ställa in baskontrollen ................................ 57
Använda Pro Logic II .................................. 57
Justering av X-OVER ................................. 58
Utföra tidskorrigeringen manuellt
(tidskorrigering) ....................................... 58
Fasomkoppling ............................................ 59
Ställa in grafisk equalizer ........................... 59
Ställa in parametrisk equalizer .................... 59
Ställa in högtalarna ..................................... 59
Ställa in Dolby Digital ................................ 60
Högtalarinställning ...................................... 60
Ställa in nivå för DVD ................................ 61
Inställning av linjär PCM ............................ 61
Lagra inställningar i minnet ........................... 61
Ta fram förvalsminnet .................................... 61
Uppringning med Bluetoothhandsfree
Inställning innan användning ..........................61
Om BLUETOOTH ......................................61
Innan handsfreefunktionen används ............61
Hur man ansluter till en BLUETOOTHkompatibel enhet (sammankoppling) .......61
Inställning av BLUETOOTH ..........................62
BLUETOOTH-inställningsåtgärd ................62
Styrning av handsfreetelefon ..........................64
Om handsfree-telefonen ..............................64
Besvara ett samtal ...........................................64
Avsluta samtalet ..............................................64
Justering av volymen då ett samtal
besvaras .......................................................64
Återuppringningsfunktion ...............................64
Samtalsväxling ................................................64
Samtalshistorik ................................................65
Återuppringning av redan slagna nummer i
historiken ..................................................65
Uppringning av nummer i historiken över
mottagna samtal .......................................65
Uppringning av nummer i historiken över
missade samtal .........................................65
Ringa upp ett nummer i telefonboken
(telefonbok) ..............................................65
Röstuppringning ..........................................66
Slå ett nummer med direktuppringning .......66
Funktion för alfabetisk sökning i
telefonboken ................................................66
Funktion för ytterligare inkommande
samtal ...........................................................67
Spara ett snabbval i telefonboken
(genvägsuppringning) ..................................67
Ringa upp snabbvalsnumret ............................67
Kameraanvändning (tillval)
Användning av frontkamera ............................68
Visa den framåtriktade videon
manuellt ....................................................68
Användning av backkamera ............................68
Visa den bakåtriktade videon manuellt ........68
Den bakåtriktade videon visas när bilen
backar .......................................................68
Justera larmvolymen
(endast HCE-C300R) ...............................69
Justera upptäckskänsligheten
(endast HCE-C300R) ...............................69
5-SE
SD-minnesvideo
Växlar till skärmen för SD-minnesvideo ........ 70
AUX-enhet (tillval)
Styra AUX-enheter (tillval) ............................ 70
Använda TUE-T200DVB (tillval)
Styra TUE-T200DVB (tillval) ........................ 71
CD-växlare (tillval)
Styra CD-växlare (tillval) ............................... 71
Val av flera CD-växlare (tillval) ..................... 72
USB-minne/Bärbar ljudspelare
(tillval)
BANK-funktion (endast etikettsökläge) ......... 72
Uppspelning .................................................... 73
Upprepa uppspelning ...................................... 73
Slumpvis blandad Shuffle (M.I.X.) ................ 74
Söka efter önskad låt ....................................... 74
Söka med hjälp av etikettinformation ......... 74
Söka efter artistens namn ............................ 74
Söka i utforskarläge (filnamn)
(endast USB-minne) ................................ 74
Alfabetstegningsfunktion
(endast etikettsökläge) ................................. 75
Välja Spellista/Artist/Album/Genre/Kompositör
(Endast etikettsökläget) ............................... 75
Välja önskad mapp (mapp upp/ner) ................ 75
Skapa spellista från den aktuella låtens
artist-/albuminformation
(endast etikettsökläge) ................................. 75
Om MP3/WMA/AAC-filer på
USB-minnen ................................................ 76
iPod/iPhone (tillval)
Ansluta en iPod/iPhone .................................. 76
Inställning av iPod-kontroll ............................ 77
Uppspelning .................................................... 77
Söka efter önskad låt ....................................... 77
Söka efter artistens namn ............................ 77
Direktsökfunktion ........................................... 78
Alfabetstegningsfunktion ................................ 78
Välja Spellista/Artist/Album/Genre/
Kompositör/Episod/Kategori ....................... 79
Slumpvis blandad Shuffle (M.I.X.) ................ 79
Upprepa uppspelning ...................................... 79
6-SE
Fjärrkontroll
Knappar på fjärrkontrollen ............................. 80
När du använder fjärrkontrollen ..................... 81
Batteribyte ...................................................... 82
Information
Om DVD-skivor ............................................. 82
Terminologi .................................................... 83
Lista över språkkoder ..................................... 84
Lista över landskoder ..................................... 85
Om problem uppstår ....................................... 87
Specifikationer ................................................ 91
Installation och anslutningar
Varning ................................................... 93
Försiktigt ................................................ 93
Försiktighetsåtgärder ........................... 93
Installation ...................................................... 94
Kalibrering vid anslutning till
HCE-C300R ................................................ 97
Anslutningar ................................................... 98
Systemexempel ............................................. 101
Bruksanvisning
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
VIKTIG INFORMATION, LÄS NOGGRANT
INNAN ANVÄNDNING AV PRODUKTEN.
Den här produkten är avsedd att ge säkra svänganvisningar
som leder dig till önskad destination. Läs följande
säkerhetsföreskrifter för att säkerställa att du använder
navigationssystemet på rätt sätt.
• Denna produkt ersätter inte ditt egna omdöme. Alla ruttförslag
från det här navigationssystemet får inte ta företräde över lokala
trafikregler eller ditt egna omdöme och/eller kunskap om säker
körning. Kör inte efter ruttförslagen om navigationssystemet
instruerar dig att utföra en osäker eller olaglig manöver, sätter
dig i en osäker situation eller dirigerar dig till ett område du
bedömer som osäkert.
• Titta bara på skärmen när du behöver och det är säkert att göra
det. Om du måste titta på skärmen en längre stund, måste du
stanna bilen på en lämplig plats.
• Mata inte in destinationer, ändra inte inställningar och använd
inga funktioner som kräver att du tittar länge på skärmen medan
du kör. Stanna på en säker plats innan du använder systemet.
• När du använder navigationssystemet för att söka efter/köra till
en akutmottagning eller liknande, bör du kontakta dem innan
och kontrollera att de har möjlighet att ta emot dig innan du kör
dit. Alla akutmottagningar och liknande platser, t.ex. polis eller
brandstationer, finns inte med i databasen. Använd ditt eget
omdöme och din förmåga att be om anvisningar i dessa
situationer.
• Kartdatabasen i mediet (SD-minneskort) som den ligger på
består av de senast tillgängliga kartdata vid tidpunkten för
tillverkning. På grund av ändringar i vägsträckningar och
liknande kan det uppstå situationer där navigationssystemet inte
kan leda dig till önskad. I sådana fall använder du ditt egna
omdöme.
• Kartdatabasen är framtagen för att ge dig ruttvägledningar och
tar inte hänsyn till den relativa säkerheten hos den föreslagna
rutten eller till faktorer som kan påverka den tid det tar att nå
målet. Systemet reflekterar inte över stängda vägar eller
vägarbeten, vägens egenskaper (t.ex. typ av vägbeläggning,
lutning, vikt- eller höjdrestriktioner etc.), trafikstockning,
väderförhållanden eller andra faktorer som kan påverka
säkerheten eller tidsaspekten i din körupplevelse. Använd ditt
eget omdöme om navigationssystemet inte kan tillhandahålla dig
med en alternativ rutt.
• Det kan uppstå situationer där navigationssystemet visar fel
position på bilen. Använd ditt eget omdöme i sådana situationer
och beakta aktuella körförhållanden. Var medveten om att
navigationssystemet i sådana situationer försöker korrigera
bilens position automatiskt men att det kan uppstå tillfällen där
du måste korrigera positionen själv. I så fall måste du först
stanna bilen på en säker plats.
• Se till att enhetens volym inte är inställd högre än att du hör
omgivande trafik och utryckningsfordon. Om du inte hör ljud
utifrån när du kör kan en olycka inträffa.
• Se till att alla som tänker använda navigationssystemet läser
dessa säkerhetsföreskrifter och att de följer anvisningarna noga.
Om det är något i handboken rörande
navigationssystemets användning som du är osäker på
ber vi dig kontakta en auktoriserad Alpine-återförsäljare
innan du börjar använda navigationssystemet.
LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE
(Microsoft)
Du har köpt en enhet (”ENHET”) som innehåller programvara
licensierad av Alpine Electronics, Inc. (kollektivt ”ALPINE”) från
ett Microsoft Corporation-bolag (kollektivt ”MS”). Dessa
programvaruprodukter av MS-ursprung, såväl som tillhörande
media, tryckt material och ”online” eller elektronisk
dokumentation (”PROGRAMVARAN”) skyddas av internationella
lagar och förordningar för intellektuell egendom.
PROGRAMVARAN licensieras, den säljs inte. Med ensamrätt.
OM DU INTE ACCEPTERAR DETTA LICENSAVTAL FÖR
SLUTANVÄNDARE (”EULA”), FÅR DU INTE ANVÄNDA
ENHETEN ELLER KOPIERA PROGRAMVARAN OCH MÅSTE
GENAST KONTAKTA ALPINE OCH BE OM INSTRUKTIONER
FÖR ATT RETURNERA ENHETEN OCH FÅ EN
ÅTERBETALNING. ALL ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN,
INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL ANVÄNDNING PÅ
ENHETEN, INNEBÄR ATT DU ACCEPTERAR VILLKOREN I
DETTA LICENSAVTAL (ELLER RATIFICERING AV TIDIGARE
ACCEPTERANDE).
TILLDELANDE AV PROGRAMVARULICENS,
Detta licensavtal för slutanvändare ger dig följande licens: Du får
använda PROGRAMVARAN endast på denna ENHET.
EJ FELTOLERANT.
PROGRAMVARAN ÄR INTE FELTOLERANT. ALPINE HAR PÅ
EGEN HAND BESTÄMT HUR PROGRAMVARAN SKA
ANVÄNDAS I ENHETEN OCH MS FÖRLITAR SIG PÅ ALPINE
ATT UTFÖRA TILLRÄCKLIGA TESTER FÖR ATT FASTSTÄLLA
ATT PROGRAMVARAN ÄR LÄMPLIG FÖR SÅDAN
ANVÄNDNING.
INGA GARANTIER FÖR PROGRAMVARAN,
PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK
OCH MED ALLA FEL. HELA RISKEN RÖRANDE
TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, PRESTANDA,
NOGGRANNHET OCH ANSTRÄNGNING (INKLUSIVE BRIST PÅ
UNDERLÅTENHET) LIGGER HOS DIG. DESSUTOM FINNS
INGEN GARANTI MOT STÖRNINGAR MED DIN ANVÄNDNING
AV PROGRAMVARAN ELLER MOT INTRÅNG PÅ ANDRAS
RÄTTIGHETER. OM DU HAR MOTTAGIT GARANTIER
RÖRANDE ENHETEN ELLER PROGRAMVARAN SÅ KOMMER
DE INTE FRÅN MS OCH MS TAR INGET ANSVAR FÖR DEM.
7-SE
INGET ANSVAR FÖR VISSA SKADOR.
INTELLEKTUELLA EGENDOMSRÄTTIGHETER.
FÖRUTOM SOM FÖRBJUDET AV LAGEN, TAR MS INGET
ANSVAR FÖR NÅGRA INDIREKTA, SÄRSKILDA,
FÖLJDSKADOR ELLER ANDRA SKADOR UPPKOMNA I
SAMBAND MED PROGRAMVARANS ANVÄNDNING. DENNA
BEGRÄNSNING GÄLLER ÄVEN OM EN ÅTGÄRD MISSLYCKAS
TROTS DESS EGENTLIGA SYFTE. MS ANSVARAR UNDER INGA
OMSTÄNDIGHETER FÖR BELOPP ÖVER TVÅHUNDRAFEMTIO
AMERIKANSKA DOLLAR (USD 250,00).
Alla rättigheter till titeln och intellektuell egendom i och till
PROGRAMVARAN (inklusive men inte begränsat till bilder,
fotografier, animationer, video, ljud, musik, text och
”appletprogram”, i PROGRAMVARAN), medföljande tryckt
material och kopior av PROGRAMVARAN, ägs av MS, Microsoft
Corporation, deras dotterbolag eller leverantörer.
PROGRAMVARAN licensieras, den säljs inte.
Du får inte kopiera det tryckta material som medföljer
PROGRAMVARAN. Alla rättigheter till titel och intellektuell
egendom i och till det innehåll som användas genom
användningen av PROGRAMVARAN tillhör respektive ägare och
kan vara skyddat av copyrightlagar eller andra gällande lagar
och förordningar för intellektuell egendom. Detta EULA ger dig
inga rättigheter att använda sådant innehåll. Alla rättigheter som
inte uttryckligen ges under detta EULA förbehålls MS, Microsoft
Corporation, deras dotterbolag och leverantörer. Användning av
eventuella onlinetjänster som nås via PROGRAMVARAN kan
styras av användningsvillkor för respektive tjänst. Om denna
PROGRAMVARA innehåller dokumentation som bara
tillhandahålls i elektroniskt format, får du skriva ut en kopia av
sådan elektronisk dokumentation.
BEGRÄNSNINGAR RÖRANDE OMVÄND
UTVECKLING, DEKOMPILERING OCH
DISASSEMBLERING
Du får inte tillämpa omvänd utveckling, dekompilera eller
disassemblera PROGRAMVARAN, utom och till den omfattning
som sådan aktivitet uttryckligen tillåts av gällande lag, oaktat
denna begränsning.
YTTERLIGARE PROGRAMVAROR/TJÄNSTER.
PROGRAMVARAN kan tillåta ALPINE, MS, Microsoft Corporation
eller deras dotterbolag att tillhandahålla dig med
PROGRAMVARU-uppdateringar, tillägg, tilläggskomponenter
eller Internet – bastjänstekomponenter för PROGRAMVARAN
PROGRAMVARU efter det datum du skaffade din ursprungliga
kopia av PROGRAMVARAN (”Tilläggskomponenter”).
• Om ALPINE tillhandahåller dig med tilläggskomponenter
och inga EULA-villkor medföljer, skall villkoren i detta
EULA tillämpas.
• Om MS, Microsoft Corporation eller deras dotterbolag
tillhandahåller tilläggskomponenter och inga andra EULAvillkor medföljer, skall villkoren i detta EULA tillämpas,
förutom att MS, Microsoft Corporation eller det dotterbolag
som tillhandahåller tilläggskomponenterna skall fungera
som licensgivare av dessa tilläggskomponenter.
• ALPINE, MS, Microsoft Corporation och deras dotterbolag
förbehåller sig rätten att avbryta alla Internet-baserade
tjänster som tillhandahålls till dig eller som görs
tillgängliga genom användningen av PROGRAMVARAN.
ÅTERSTÄLLNINGSMEDIA.
VARUMÄRKEN.
Detta EULA ger dig inga rättigheter i samband med varumärken
eller tjänstemärken som tillhör ALPINE, MS, Microsoft
Corporation, deras dotterbolag eller leverantörer.
PRODUKTSUPPORT.
Produktsupport för PROGRAMVARAN tillhandahålls inte av MS,
dess moderbolag Microsoft Corporation eller deras dotterbolag.
För produktsupport, se det ALPINE-supportnummer som anges i
dokumentationen för ENHETEN. Om du har frågor rörande detta
EULA, eller om du vill komma i kontakt med ALPINE av någon
annan orsak, se den adress som tillhandahålls i
dokumentationen för ENHETEN.
PROGRAMVARAN FÅR ÖVERFÖRAS MED
RESTRIKTIONER
Om PROGRAMVARAN tillhandahålls av ALPINE på separata
media och märks som ”Återställningsmedia”, får du bara
använda dem till att återställa eller installera om den
PROGRAMVARA som ursprungligen installerats på ENHETEN.
Du får permanent överföra rättigheterna under detta EULA
enbart som en del av en permanent försäljning eller överföring
av enheten, och endast om mottagaren accepterar detta EULA.
Om PROGRAMVARAN är en uppgradering, måste en överföring
även inkludera alla tidigare versioner av PROGRAMVARAN.
UPPGRADERINGAR.
EXPORTBEGRÄNSNING.
Om den PROGRAMVARA som tillhandahålls av ALPINE avskiljts
från ENHETEN på separata media eller via nedladdning från
webben eller på annat sätt, och är märkt ”Endast för
uppgradering”, får du installera en (1) kopia av sådan
PROGRAMVARA på ENHETEN som en ersättningskopia av
befintlig PROGRAMVARA och använda den enligt villkoren i
detta EULA, inklusive eventuella ytterligare EULA-villkor som
medföljer PROGRAMVARAN för uppgradering.
Du medger att PROGRAMVARAN har sitt ursprung i USA. Du
accepterar att uppfylla alla tillämpliga internationella och
nationella lagar som gäller PROGRAMVARAN, inklusive U.S.
Export Administration Regulations, såväl som begränsningar för
slutanvändare, slutanvändning och destinationsländer som
utfärdats av USA och andra länder. För mer information om
export av PROGRAMVARAN, se
http://www.microsoft.com/exporting/
UPPHÖRANDE.
Utan att upphäva några andra rättigheter kan ALPINE eller MS
annullera detta EULA om du inte uppfyller villkoren i det. I sådant
fall måste du förstöra alla kopior av PROGRAMVARAN och alla
dess komponentdelar.
8-SE
LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE
(NAVTEQ)
LÄS DETTA LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE NOGA
INNAN DU ANVÄNDER NAVTEQ-DATABASEN
INFORMATION TILL ANVÄNDAREN
DETTA ÄR ETT LICENSAVTAL - OCH INTE ETT AVTAL FÖR
FÖRSÄLJNING - MELLAN DIG OCH NAVTEQ B.V. FÖR DIN
KOPIA AV NAVTEQS NAVIGERBARA KARTDATABAS,
INKLUSIVE TILLHÖRANDE DATORPROGRAMVARA, MEDIA
OCH BESKRIVANDE TRYCKT DOKUMENTATION PUBLICERAS
AV (TILLSAMMANS ”DATABASEN”). GENOM ATT ANVÄNDA
DATABASEN ACCEPTERAR OCH MEDGER DU ALLA VILLKOR I
DETTA LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE (”AVTAL”). OM
DU INTE ACCEPTERAR VILLKOREN I DETTA AVTAL MÅSTE DU
GENAST RETURNERA DATABASEN, TILLSAMMANS MED ALLA
ANDRA MEDFÖLJANDE FÖREMÅL, TILL LEVERANTÖREN FÖR
EN ÅTERBETALNING.
ÄGANDESKAP
Databasen och copyright samt intellektuell egendom eller
närliggande rättigheter däri tillhör NAVTEQ eller dess
licensgivare. Ägandeskapet till media som databasen ligger på
behålls av NAVTEQ och/eller din leverantör tills betalning
fullgjorts till NAVTEQ och/eller din leverantör enligt detta Avtal
eller liknande avtal under vilka varorna tillhandahållits till dig.
LICENSGIVANDE
NAVTEQ ger dig en icke-exklusiv licens att använda Databasen
för din personliga användning eller, om tillämpligt, för intern
användning i ditt företag. Den här licensen innehåller inga
rättigheter att licensiera produkten vidare.
BEGRÄNSNINGAR FÖR ANVÄNDNING
Databasen är begränsad till användning i det specifika system
den tagits fram för. Förutom till den utsträckning som uttryckligen
tillåts av gällande lagar (t.ex. nationella lagar baserade på
European Software Directive (91/250) och Database Directive
(96/9)), får du inte extrahera eller återanvända större delar av
innehållet i Databasen eller reproducera, kopiera, modifiera,
anpassa, översätta, disassemblera, dekompilera, omvänt
utveckla någon del av Databasen. Om du vill få
interoperabilitetsinformation enligt (de nationella lagar baserade
på) European Software Directive, ska du ge NAVTEQ rimliga
möjligheter att tillhandahålla nämnda information under rimligga
villkor, inklusive kostnader, som fastställs av NAVTEQ.
ÖVERFÖRING AV LICENS
Du får inte överföra Databasen till tredje parter, förutom om den
är installerad i systemet den tagits fram för eller när du inte
behåller någon kopia av Databasen, och förutsatt att mottagaren
godkänner alla villkor i Avtalet och bekräftar det skriftligen till
NAVTEQ. Uppsättningar med flera skivor får bara överföras eller
säljas i sin helhet som de tillhandahålls av NAVTEQ och inte
delvis.
BEGRÄNSAD GARANTI
NAVTEQ garanterar att, enligt de varningar som anges nedan,
Databasen under en period av 12 månader efter inköp, kommer
att prestera enligt NAVTEQ:s kriterier för noggrannhet och
fullständighet gällande vid det datum du förvärvade Databasen.
Dessa villkor kan fås av NAVTEQ på begäran. Om Databasen
inte presterar enligt denna begränsade garanti kommer NAVTEQ
att med rimliga ansträngningar reparera eller byta ut den
felaktiga kopian av Databasen. Om dessa ansträngningar inte
leder till prestanda hos Databasen enligt de garantier som
utfästs här, har du möjlighet att antingen erhålla en rimlig
kompensation av det pris du betalade Databasen eller att häva
detta Avtal. Detta utgör NAVTEQ:s hela ansvar och det enda
krav du kan ställa på NAVTEQ. Förutom vad som uttryckligen
anges i det här avsnittet garanterar NAVTEQ inte och gör inga
utfästelser rörande användningen av resultat från användningen
av Databasen med avseende på riktighet, noggrannhet,
tillförlitlighet eller annat. NAVTEQ garanterar inte att Databasen
är eller kommer att vara felfri. Ingen muntlig eller skriftlig
information eller råd tillhandahållen av NAVTEQ, din leverantör
eller annan person utgör en garanti eller utökar på något sätt
den begränsade garanti som beskrivs ovan. Den begränsade
garanti som anges i detta Avtal påverkar inte några gällande
lagrliga rättigheter du kan ha under den lagliga garantin mot
dolda defekter.
Om du inte förvärvade Databasen direkt från NAVTEQ kan du ha
lagrliga rättigheter gentemot den person du förvärvade
Databasen av utöver de rättigheter tilldelade av NAVTEQ
härunder enligt gällande lagar. Ovanstående garanti från
NAVTEQ skall inte påverka sådana lagrliga rätigheter och du
åtnjuter sådana rättigheter utöver de garantirättigheter tilldelade
häri.
ANSVARSBEGRÄNSNING
Priset på Databasen inkluderar inte omsorg om eventuella risker
för följdskador, indirekta eller obegränsade direkta skador som
kan uppstå i samband med din användning av Databasen.
Vidare skalla NAVTEQ under inga omständigheter hållas
ansvariga för några följdskador eller indirekta skador, inklusive
utan begränsning, förlust av intäkter, data eller användning, hos
dig eller en tredje part, orsakade av användningen av
Databasen, vare sig i en åtgärd i avtal eller felaktighet eller
baserad på en garanti, även om NAVTEQ har meddelandet om
risken för sådana skador. I alla händelser begränsas NAVTEQ:s
ansvar för direkta skador till priset på din kopia av Databasen.
DEN BEGRÄNSADE GARANTI OCH DEN
ANSVARSBEGRÄNSNING SOM ANGES I DETTA AVTAL
PÅVERKAR INTE DINA LAGLIGA RÄTTIGHETER NÄR DU
FÖRVÄRVAT DATABASEN SOM PRIVATPERSON.
VARNINGAR
Databasen kan innehålla felaktig eller ofullständig information på
grund av tidens gång, ändrade förhållanden, använda källor och
naturen hos inhämtning av omfattande geografiska data, vilka
alla kan leda till felaktiga resultat. Databasen inkluderar eller
återspeglar inte information om - bland annat - säkerhet i
närheten, lagutövning, nödsituationsassistans, byggnadsarbete,
väg- och körfältsavstängning, fordons- eller
hastighetsbegränsningar, väglutningar, brohöjd, vikt- och andra
begränsningar, väg- och trafikförhållanden, särskilda händelser,
trafikstockning eller restid.
9-SE
GÄLLANDE LAG
Detta Avtal gäller under rådande lagar, på den plats du bodde
på när du förvärvade Databasen. Om du vid det tillfället bor
utanför EU eller Schweiz, gäller lagstiftningen inom EU eller
Schweiz där du förvärvade databasen. I alla övriga fall, eller om
jurisdiktionen där du förvärvade Databasen inte kan definieras,
gäller lagarna i Nederländerna. Domstolen där du bodde när du
förvärvade Databasen skall ha jurisdiktion över eventuella
uppkomna tvister, eller enligt detta Avtal, utan förfång mot
NAVTEQ:s rättigheter att lösa tvisten på din aktuella bostadsort.
VARNING
Punkter att beakta för säker användning
• Läs denna handbok noga innan du använder skivan och
systemkomponenterna. De innehåller instruktioner för hur du
använder produkten på ett säkert och effektivt sätt. Alpine kan
inte ansvara för problem uppkomna av underlåtenhet att följa
instruktionerna i den här handboken.
• Den här handboken använder olika bilder för att visa hur du
använder produkten på ett säkert sätt och för att varna dig om
potentiella faror med felaktig anslutning och användning. Nedan
beskrivs dessa bilder. Det är viktigt att du förstår betydelsen av
dessa för att kunna använda handboken och systemet på rätt sätt.
VARNING
• Hantering av systemet under körning är farligt. Användarna
bör stanna bilen innan programvaran används.
• Vägförhållanden och regler har företräde över information
som visas i kartdisplayen. Följ alltid gällande trafikregler och
förhållanden när du kör.
• Denna programvara är avsedd för användning enbart i
INA-W910R. Den kan inte och får inte användas med annan
maskinvara.
VARNING
Den här symbolen innebär viktiga instruktioner.
Om inte dessa anvisningar följs kan det kan
leda till allvarliga olyckor som till och med kan
få dödlig utgång.
INSTALLERA PRODUKTEN KORREKT OCH SÅ ATT FÖRAREN
INTE KAN SE TV/VIDEO ANNAT ÄN DÅ FORDONET STÅR
STILL OCH PARKERINGSBROMSEN DRAGITS ÅT.
TV/Videovisning i ett fordon i drift innebär risker eftersom det kan
distrahera föraren och innebär därmed en olycksrisk. Om inte
enheten installerats korrekt finns möjlighet för föraren att se på TV/
Video under körning, vilket i värsta fall kan leda till en svår olycka.
KOMBINERA INTE VIDEOTITTANDE OCH BILKÖRNING.
Videovisning under körning kan distrahera föraren med olyckor
som följd.
UTFÖR ALDRIG NÅGON OPERATION SOM INNEBÄR ATT
UPPMÄRKSAMHETEN DRAS BORT FRÅN KÖRNINGEN.
Stanna alltid fordonet på en säker plats innan apparaten
manövreras. I annat fall kan olyckor lätt inträffa.
10-SE
LÅT INTE NAVIGERINGS-SYSTEMETS INFORMATION OM
FÄRDVÄG FÖRLEDA TILL TRAFIKFARLIGA ELLER
ILLEGALA MANÖVRER ELLER ANNAT TRAFIKFARLIGT
BETEENDE.
Låt inte den här produkten ersätta det egna omdömet. Låt aldrig de
föreslagna färdvägarna leda till något som bryter mot lokala
förordningar eller som talar mot den egna erfarenheten.
STÄLL IN LJUDVOLYMEN PÅ EN NIVÅ MED VILKEN DET
FORTFARANDE ÄR MÖJLIGT ATT HÖRA YTTRE LJUD
UNDER PÅGÅENDE KÖRNING.
För hög volym som döljer utryckningsfordons sirener eller
vägsignaler (t ex järnvägsövergångar) kan vara farlig och orsaka en
olycka. DET KAN OCKSÅ ORSAKA HÖRSELSKADA OM
MAN LYSSNAR PÅ FÖR HÖGA VOLYMER I EN BIL.
FÖRSIKTIGT
Den här symbolen innebär viktiga instruktioner.
Underlåtenhet att följa dem kan leda till skador
på person eller egendom.
AVBRYT GENAST ANVÄNDNING OM PROBLEM UPPSTÅR.
I annat fall kan personskador eller skador på själva enheten uppstå.
Lämna apparaten till återförsäljaren för reparation.
HÅLL FINGRARNA BORTA NÄR DEN MOTORDRIVNA
FRONTPANELEN ELLER MONITORN ÄR I RÖRELSE.
Det kan resultera i personskador eller skador på enheten.
HÅLL I MÖJLIGASTE MÅN BLICKEN BORTA FRÅN
TECKENFÖNSTRET UNDER KÖRNING.
Teckenfönstret kan vara en störande faktor och leda bort
uppmärksamheten från trafiken, vilket kan leda till olyckor.
TAG INTE ISÄR OCH GÖR INGA ÄNDRINGAR.
Det kan resultera i en olycka, brand eller elektriska stötar.
ANVÄND BARA ENHETEN I BILAR MED 12-VOLTSYSTEM
SOM HAR NEGATIV (–) JORD.
(Återförsäljaren kan hjälpa dig om du är osäker.) Felaktig
anslutning kan resultera i brand, elektriska stötar eller andra skador.
FÖRVARA SMÅ FÖREMÅL SOM T.EX. BULTAR OCH
SKRUVAR UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN.
Om något föremål skulle sväljas, skall en läkare kontaktas
omedelbart.
ANVÄND RÄTT AMPERETAL VID BYTE AV SÄKRINGAR.
Fel amperetal kan orsaka brand eller elektriska stötar.
BLOCKERA INTE VENTILATIONS-ÖPPNINGAR ELLER
VÄRME-PANELER.
Det kan göra att värme alstras inuti apparaten, vilket kan leda till
brand.
DEN HÄR PRODUKTEN ÁR ENDAST AVSEDD FÖR
MONTERING I BILAR MED 12 VOLTS-SYSTEM.
Annan användning kan resultera i brand, elektriska stötar eller
andra skador.
STOPPA INTE IN FINGRAR, HÄNDER ELLER FRÄMMANDE
FÖREMÅL I ÖPPNINGAR ELLER HÅL.
Det kan leda till personskada eller skada på utrustningen.
11-SE
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
Rengöring av produkten
Använd en mjuk, torr trasa för att rengöra produkten regelbundet.
Om du behöver ta bort svårare fläckar kan du fukta trasan med
vatten, inget annat. Om du använder något annat än vatten vid
rengöring kan detta medföra att färgen löses upp eller att plasten
skadas.
Nya skivor
För att förhindra att en cd-skiva fastnar visas ”Disc Error” om
skivor med oregelbunden yta sätts i, eller om skivor sätts i på fel
sätt. När en ny skiva omedelbart matas ut efter att ha satts in i
enheten, skall du känna efter med ett finger på centrumhålets kant
och på skivans yttre kant. Om du känner några förhöjningar eller
ojämnheter kan detta göra att skivan inte kan sättas i på rätt sätt. För
att avlägsna dessa ojämnheter skall du slipa på centrumhålets kant
och på den yttre kanten med en kulspetspenna eller ett liknande
instrument, och sedan sätta i skivan igen.
Temperatur
Centrumhål
Se till att temperaturen i fordonet är mellan +45°C och 0°C innan
du sätter på enheten.
Kondensering
Centrumhål
Förhöjningar
Ny skiva
Ytterkant
(förhöjningar)
Du kan märka att ljudet från skivan svänger på grund av
kondensering. Om detta händer tar du ut skivan ur spelaren och
väntar ungefär en timme, så att fukten avdunstar.
Angående monteringsplatsen
Skadad skiva
Se till att INA-W910R inte installeras på en plats där den utsätts
för:
Försök inte att spela en sprucken, skev eller skadad skiva. Om du
spelar en skadad skiva kan det allvarligt skada
avspelningsmekanismen.
Underhåll
Försök inte att själv reparera enheten om problem uppstår.
Återlämna den istället till din Alpine-återförsäljare eller till
närmaste Alpine-verkstad för reparation.
Försök aldrig att göra följande
•
•
•
•
Direkt solsken och värme
Hög luftfuktighet och vatten
Mycket damm
Starka vibrationer
Korrekt hantering
Tappa inte skivan när du hanterar den. Håll skivan så att det inte blir
fingeravtryck på ytan. Fäst inte tejp, papper eller etiketter på
skivan. Skriv inte på skivan.
Fatta aldrig tag i och drag aldrig ut skivan medan den håller på att
skjutas in i spelaren med den automatiska laddningsmekanismen.
Försök inte att sätta in en skiva i apparaten när strömmen är
frånslagen.
RÄTT
FEL
RÄTT
Sätta i skivor
Din spelare accepterar enbart en skiva åt gången för uppspelning.
Gör inga försök att sätta i flera skivor.
Kontrollera att skivans textförsedda sida riktas uppåt när du sätter i
den. ”Disc Error” visas om den sätts i på fel sätt. Om ”Disc Error”
fortsätter att visas även om skivan satts i på rätt sätt, trycker du på
RESET-omkopplaren med ett spetsigt föremål, exempelvis en
kulspetspenna.
Uppspelning av en skiva medan man kör på mycket ojämnt väglag
kan resultera i att musikstycken hoppas över, men detta kommer
inte att repa skivan eller skada spelaren.
Angående oregelbundet utformade skivor
Se till att enbart runda skivor spelas i den här enheten och att
ovanligt utformade skivor aldrig används.
Användning av specialutformade skivor kan orsaka skada på
spelarens mekanism.
12-SE
Skivrengöring
Fingeravtryck, damm och smuts på skivans yta kan orsaka att
DVD-spelaren hackar. Som rutinrengöring skall du torka av
spelytan med en ren, mjuk duk från skivans centrum ut mot dess
kanter. Om skivans yta är svårt nedsmutsad, kan du fukta en ren,
mjuk duk i en lösning av milt rengöringsmedel innan du torkar av
skivan.
Skivtillbehör
Det finns olika slags tillbehör i handeln för att skydda skivytan och
för att förbättra ljudkvaliteten. Flertalet av dessa kommer emellertid
att påverka skivans tjocklek och/eller diameter. Användning av
sådana tillbehör kan orsaka att skivan hamnar utanför
standardspecifikationerna, vilket kan ge driftsproblem. Vi
rekommenderar att du inte använder sådana tillbehör på skivor som
spelas med Alpine DVD-spelare.
Skivor som kan spelas i denna
enhet
Spelbara skivor
De typer av skivor som anges nedan kan spelas på den här enheten.
Märke (logotyp)
Inspelat innehåll
Format
Ljud
+
Video
12 cm*
Ljud
+
Video
12 cm*
DVD Video
Genomskinligt skikt
Skivstabilisator
DVD Audio
• En svag spökbild blir kvar en kort stund efter att systemet stängs
av. Detta är en effekt som är specifik för LCD-teknologi och är
fullt normal.
• Vid låga temperaturer kan skärmens kontrast temporärt
försvagas. Efter en kort uppvärmningsperiod återgår den till det
normala.
• INA-W910R drar en aning ström även när den är avstängd. Om
strömbrytarkabeln (tändning) från INA-W910R är ansluten
direkt till den positiva (+) polen på fordonets batteri kan batteriet
laddas ut.
En SPST-brytare (Single-Pole, Single-Throw) (säljs separat) kan
installeras för att förenkla denna procedur. Då kan du helt enkelt
ställa den i läget OFF (av) när du lämnar fordonet. Ställ tillbaka
SPST-brytaren till ON (på) innan du använder INA-W910R. För
anslutningsanvisningar för SPST-brytaren, hänvisa till
”Kopplingsschema för SPST-brytare (säljs separat)” (sidan 96).
Om den här strömkabeln (tändning) inte har någon strömbrytare
måste den kopplas bort från batteriets pol, om fordonet ska stå
oanvänt under en längre tid.
8 cm
12 cm
Ljud
+
Video
Video CD
Alpine-produkter utrustade med Ai-NET-buss, anslutna till
INA-W910R, kan styras från INA-W910R. Funktionerna och
skärmbilderna varierar beroende på vilka produkter som ansluts.
Kontakta din Alpine-återförsäljare för utförlig information.
Handhavandet av vissa av den här enhetens funktioner är mycket
komplicerat. Därför har det bedömts vara nödvändigt att placera
dessa funktioner på en särskild skärmbild. Detta begränsar
användningen av dessa funktioner till när fordonet är parkerat.
Detta ser till att förarens uppmärksamhet är på vägen och inte på
INA-W910R. Detta har gjorts för förarens och passagerarnas
säkerhet.
Justeringar av ljudprocessorn kan inte utföras om bilen rullar. Bilen
måste vara parkerad och handbromsen måste vara åtdragen för att
procedurerna i bruksanvisningen ska gälla. Varningen ”Can’t
operate while driving”, visas om försök görs att utföra dessa
funktioner under körning.
8 cm
8 cm
12 cm
Musik-CD
Ljud
8 cm
(CD-singel)
Ljud
+
Video
DivX®
12 cm
8 cm
* Kompatibel med DVD-skivor med två lager
De formaterade skivor som anges nedan kan spelas på den här
enheten.
CD-R/
CD-RW
DVD-R/
DVD-RW
DVD+R/
DVD+RW
CD-format
MP3-format (”mp3”)
WMA-format
(”wma”)
AAC-format
(”aac”, ”m4a”)
DVD-videoformat
DivX-format
(”avi”, ”divx”)
Video CD-format
Skivor som inte är avslutade på rätt sätt (finaliserade) kan inte
spelas upp
13-SE
Följande skivor går inte att spela
Tips för att göra dina egna cd-skivor
DVD-ROM-, DVD-RAM-, CD-ROM- (förutom MP3/WMA/AACfiler), foto-CD-skivor m.fl.
INA-W910R kan spela DVD Video-, DVD Audio-, Video CD-,
Audio CD- och DivX®-skivor, och har en inbyggd MP3/WMA/
AAC-avkodare.
DualDisc
Den här enheten är inte kompatibel med DualDisc.
Att använda en DualDisc kan leda till att enheten inte fungerar som
den ska, och kan göra att skivan skadas när den sätts i eller matas
ut.
Regionkod för DVD-skivor (nummer för spelbar region)
DVD-spelaren kan spela alla skivor med regionkod 2 (eller All).
DVD-skivor med en annan regionkod än de som visas nedan kan
inte spelas i denna DVD-spelare.
2
ALL
Video-CD-skivor
Denna DVD-huvudenhet är kompatibel med video-CD-skivor som
klarar uppspelningskontroll (PBC) (version 2.0).
”PBC” är en funktion med vilken du kan använda de menybilder
som är inspelade på skivan för att hitta den scen du vill se och titta
på olika typer av information i dialogform.
Använda CD-skivor (CD/CD-R/CD-RW)
Korrekt funktion kan inte garanteras om du använder CD-skivor
som inte har standardformat.
Du kan spela CD-R-skivor (CD-Recordable)/CD-RW-skivor (CDReWritable) som spelats in på ljudutrustning. Du kan också spela
upp CD-R-/CD-RW-skivor som innehåller ljudfiler i formatet MP3/
WMA/AAC.
• Vissa av följande skivor kanske inte kan spelas på den här
enheten:
Skivor med dålig kvalitet, skivor med fingeravtryck, skivor som
utsatts för extrema temperaturer eller solljus (om du t.ex. har
lämnat dem i bilen eller i enheten), skivor som spelats in under
ostabila förhållanden, skivor med en misslyckad bränning eller
med en misslyckad överspelning, kopieringsskyddade skivor
som inte överensstämmer med industristandarden för CD.
• Använd skivor med komprimerade ljudfiler som skrivits i ett
format som är kompatibelt med denna enhet. Mer information
finns på sidorna 24 och 25.
För kunder som använder CD-R-/CD-RW-skivor
• Om en CD-R-/CD-RW-skiva inte kan spelas upp bör du
kontrollera att du avslutat bränningen på rätt sätt (att du
slutbehandlat skivan).
• Slutbehandla CD-R-/CD-RW-skivan om det behövs och försök
sedan spela upp den igen.
14-SE
Följande information är avsedd att hjälpa dig skapa dina egna
musik-cd-skivor (antingen vanliga ljudskivor eller MP3/WMA/
AAC-kodade CD-R-/RW-filer).
Vad är skillnaden mellan en ljudskiva och en MP3/WMA/AACskiva?
Ljudskivan har samma format som de cd-skivor som säljs i handeln
(de betecknas även CD-DA). MP3 (MPEG-1 Audio Layer 3)/
WMA (Windows Media Audio)/AAC (Advanced Audio Coding) är
en datafil som använder ett komprimeringssystem för att reducera
musikfilens storlek.*
Hybrid Audio CD- och Data (MP3/WMA/AAC) CD-R-/RWskivor:
INA-W910R kan läsa alla sektorer på skivan. Välj
CD-DA för att spela upp CD-ljudsdelen eller MP3/WMA/AAC för
att spela upp MP3/WMA/AAC-delen.*
Multisession CD-R/RW-skivor:
Om en inspelning har avbrutits antas den vara en session. Om
skivan inte har stängts (slutbehandlats) går det fortfarande att spela
in mer data på skivan. Om mer data spelas in på detta sätt blir
skivan en s.k. ”multi-session” CD. INA-W910R kan endast läsa
multi-session DATA-formaterade skivor (MP3/WMA/AAC-filer –
inte ljudskivor).
Korrekt formaterade MP3/WMA/AAC-skivor:
Använd ISO9660-formatering för att vara säker på skivan går att
spela. Filnamnen kan vara standard filnamn enligt ISO Level 1
(8.3 DOS standard), Level 2 (32 tecken) eller Joliet (långa filnamn
enligt Windows eller Macintosh).*
*Läs bruksanvisningen för mer information.
Hantering av cd-skivor (CD/CD-R/CD-RW)
•
•
•
•
•
•
Vidrör inte skivornas yta.
Utsätt inte skivorna för direkt solljus.
Fäst inte klistermärken eller etiketter på skivorna.
Rengör skivorna när de är smutsiga.
Se till att skivan är jämn och plan.
Använd inga kommersiellt tillgängliga tillbehör för cdskivor.
Lämna inte skivan i bilen eller i enheten under längre tid.
Utsätt aldrig skivan för direkt solljus.
Värme och fukt kan skada skivan och eventuellt göra den
obrukbar.
Använda DVD-R-/DVD-RW-/DVD+R-/DVD+RW-skivor
• Denna enhet är kompatibel med skivor inspelade i standard
DVD-Video-format.
• Tänk på att skivor som inte är slutbehandlade (bearbetade för att
kunna spelas på DVD-spelare som endast klarar uppspelning)
inte kan spelas upp på den här DVD-spelaren.
• Vissa skivor kan inte spelas upp beroende på den utrustning som
använts vid inspelningen.
• Det går eventuellt inte att spela skivor eller filer med
kopieringsskydd. Vissa inspelningssystem formaterar inte
kopierade filer på rätt sätt så att de går att spela upp.
• I följande fall kan skivan inte spelas upp i enheten:
skivor som spelats in på vissa DVD-spelare, vissa oregelbundet
utformade skivor, slitna skivor, smutsiga skivor, om denna DVDspelares pickup-lins är smutsig eller om fukt kommit in i
enheten.
• Se till att följa alla försiktighetsåtgärder som medföljer DVD-R-/
DVD-RW-/DVD+R-/DVD+RW-skivor.
• Klistra aldrig etiketter, märken eller tejp på DVD-R-/DVD-RW-/
DVD+R-/DVD+RW-skivans etikettsida.
• DVD-R-/DVD-RW-/DVD+R-/DVD+RW-skivor är känsligare
mot värme, fukt och direkt solljus än vanliga skivor. Om de t.ex.
lämnas i bilen kan de förstöras och går kanske inte att spela på
den här apparaten.
• Det användbara temperaturområdet för uppspelning av skivor är
följande:
DVD-R/DVD-RW: -25 ~ +70°C
DVD+R/DVD+RW: +5 ~ +55°C
Skivterminologi
Titel
Om DVD-skivan har titlar inprogrammerade utgör dessa de största
indelningarna av informationen på skivan.
Kapitel
Varje titel kan delas upp i mindre enheter som kallas kapitel.
Kapitlen kan vara t.ex. speciella scener eller melodier.
Skydda USB-kontakten
• Det är bara iPod/iPhone, USB-flashminne eller bärbara
ljudspelare som kan ansluta till denna enhets USB-kontakt.
Korrekt funktion tillsammans med andra USB-produkter kan
inte garanteras.
• Om USB-kontakten används ska bara den medföljande kabeln
användas tillsammans med enheten. Det finns inte stöd för någon
USB-hubb.
• Beroende på det anslutna USB-minnet kan det hända att enheten
inte fungerar, eller att vissa funktioner inte kan utföras.
• Det ljudfilsformat som kan spelas upp på enheten är
MP3/WMA/AAC.
• Artist/låtnamn o.s.v. kan visas, däremot kan det hända att tecken
inte visas på rätt sätt.
FÖRSIKTIGT
Alpine ansvarar inte för förlorade data, etc., även om data, etc., går
förlorade vid användning av den här produkten.
Hantering av USB-minne
• Denna enhet kan styra en enhet för minneslagring som stödjer
masslagringsprotokoll (MSC) för USB. Ljudfilsformat som är
spelbara är MP3, WMA och AAC.
• USB-minnets funktion garanteras inte. Använd USB-minnet i
enlighet med villkoren i avtalet. Läs USB-minnets
användarhandbok noga.
• Placera USB-minnet på en plats där det inte stör förarens
körning.
• USB-minnet fungerar eventuellt inte som det ska vid hög eller
låg temperatur.
• Använd endast certifierade USB-minnen. Observera att
certifierade USB-minnen inte garanterat fungerar, beroende på
deras typ eller tillstånd.
• Beroende på hur USB-minnets typ och tillstånd eller
kodningsprogrammet ställts in, kan det hända att enhetens
uppspelning eller visning inte fungerar som den ska.
• Filer som skyddas av DRM (hantering av digitala rättigheter)
kan inte spelas på denna enhet. Dessa innefattar AACformaterade filer som köpts från iTunes Store och WMA- eller
andra filer med någon typ av copyright-skydd.
• Det kan ta en stund innan USB-minnet startar uppspelningen.
Om det finns en fil som inte innehåller ljud i USB-minnet kan
det ta lång tid innan det går att spela upp eller söka efter filen.
• Enheten kan spela upp filer med ändelserna ”mp3”, ”wma” eller
”m4a”.
• Lägg inte till ovanstående filändelser till filer som inte innehåller
ljuddata. Denna icke ljuddata kommer inte att accepteras. Den
resulterande uppspelningen kan innehålla brus som kan skada
högtalare och/eller förstärkare.
• Det rekommenderas att du säkerhetskopierar viktiga data på en
dator.
• Ta inte bort USB-enheten när uppspelning pågår. Ändra
SOURCE till något annat än USB och ta sedan bort USBenheten för att förhindra skador på dess minne.
15-SE
Om att hantera en bärbar ljudspelare
• Enheten kan styra en bärbar ljudspelare via USB-gränssnittet. De
spelbara ljudformaten är MP3 och WMA.
• Den bärbara ljudspelarens garanteras inte fungera. Använd den
bärbara ljudspelaren enligt bestämmelserna i avtalet. Läs den
bärbara ljudspelarens användarhandledning noga.
• Undvik användning och förvaring på följande platser:
På platser i bilen som utsätts för direkt solljus eller höga
temperaturer.
Där det finns risk för hög luftfuktighet eller korroderande
substanser.
• Fäst den bärbara ljudspelaren på en plats där förarens hantering
av bilen inte hindras.
• Den bärbara ljudspelaren fungerar eventuellt inte som det ska vid
hög eller låg temperatur.
• Beroende på inställningarna i den bärbara ljudspelaren,
minnesstatus eller kodningsprogramvara, kanske enheten inte
spelar upp eller visar korrekt.
• Om den bärbara ljudspelaren har en MSC/MTP-inställning,
inställd på MTP.
• En bärbar ljudspelare där data lagras med USB-masslagring
kanske inte spelas upp på enheten.
• Beroende på den bärbara ljudspelarens inställningar kanske inte
USB-masslagring stöds. Information om inställning finns i
spelarens bruksanvisning.
• Enheten kan spela upp MP3/WMA-filer som synkroniserats av
Windows Media Player (ver. 10 eller 11) och sedan skickats till
spelaren. Ändelserna ”mp3” eller ”wma” kan spelas.
• Om data inte synkroniseras av Windows Media Player utan
skickas på annat sätt kanske inte enheten kan spela upp filerna
korrekt.
• WMDRM10 stöds av enheten.
• En fil som är kopieringsskyddad skrivskyddad (copyrightskydd)
kan inte spelas upp.
• Det rekommenderas att du säkerhetskopierar viktiga data på en
dator.
• Ta inte bort USB-enheten när uppspelning pågår. Ändra
SOURCE till något annat än USB och ta sedan bort USBenheten för att förhindra skador på dess minne.
• När en Nokia används som bärbar ljudspelare:
Det är inte alla Nokia-mobiltelefoner som kan användas som
bärbara ljudspelare. Om Nokia-telefonen inte kan användas som
bärbar ljudspelare när den är ansluten, ställer du in den på
masslagringsläge och återansluter den till den här enheten. Mer
information finns i användarhandboken till Nokia-telefonen.
Om hantering av SD-minneskort
• Under uppdatering av navigationssystemet får SD-minneskortet
bara innehålla data för uppdateringen. I annat fall kan displayen
uppträda konstigt. I så fall kontaktar du din ALPINEåterförsäljare. Information om uppdatering finns på ALPINE:s
webbplats.
• Denna produkt innehåller upphovsrättsskyddad teknik som är
skyddad av patent och andra intellektuella egendomsrättigheter i
USA. Användning av denna kopieringsskyddade teknik måste
beviljas av Macrovision och är endast avsedd för visning i
hemmet och för annan begränsad visning, om inte Macrovision
beviljat annat. Baklängeskonstruktion eller demontering är
förbjuden.
• Tillverkas under licens från Dolby Laboratories.
Dolby och dubbel-D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby
Laboratories.
• Tillverkad under licens under U.S. Patent #’s: 5,451,942;
5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & andra U.S. och
världsomspännande patent utfärdade och pågående. DTS och
symbolen är registrerade varumärken och & DTS 2.0+ Digital
Out och DTS-logotyperna är varumärken tillhörande DTS, Inc.
Produkt innefattar mjukvara.
© DTS, Inc. Alla rättigheter förbehållna.
• Windows Media och Windows-logotypen är varumärken eller
registrerade varumärken som ägs av Microsoft Corporation i
USA och/eller i andra länder.
• iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano och iPod touch är
varumärken som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra
länder.
• ”Made for iPod” och ”Made for iPhone” innebär att ett
elektroniskt tillbehör har utvecklats specifikt för att anslutas till
iPod resp. iPhone och har certifierats av utvecklaren så att de
tillmötesgår de prestandakrav som Apple ställer. Apple är inte
ansvarigt för denna enhets funktion eller dess överensstämmelse
med säkerhetsföreskrifter och standarder.
• BLUETOOTH® -märket och logotypen är registrerade
varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och all användning
av sådana märken av Alpine Electronics, Inc. sker på licens.
• “Ljudkodningstekniken MPEG Layer-3 licensierad av
Fraunhofer IIS och Thomson”
• “Med den här produkten medföljer endast en licens för privat,
icke-kommersiellt bruk och överför inte en licens eller antyder
några rättigheter för att använda denna produkt för kommersiell
(dvs. inkomstbringande) realtidssändning (via markbundna nät,
satellit, kabel och/eller annan media), sändning/dataöverföring
via Internet, intranät och/eller andra nätverk eller i andra
elektroniska distributionssystem, t.ex. betalkanaler eller audioon-demand-applikationer. Det krävs en speciell licens för sådan
användning. Besök http://www.mp3licensing.com för mer
information”
• Audyssey MultEQ XT är ett registrerat varumärke som ägs av
Audyssey Laboratories Inc.
• DivX®, DivX Certified® och tillhörande logotyper är
varumärken som tillhör DivX, Inc. och som används på licens.
• “SD-logotypen är ett varumärke som ägs av SD-3C, LLC.”
• © 2010 Nokia. Med ensamrätt. Nokia och Works with Nokia är
varumärken eller registrerade varumärken som ägs av Nokia
Corporation.
©1993-2010 NAVTEQ. Med ensamrätt.
Delar ©2010, Microsoft Corporation. Med ensamrätt.
16-SE
Komma igång
Kontrollernas placering
-knapp
Tillbehörslista
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Huvudenhet .........................................................................1
Strömkabel...........................................................................1
Monteringskassett ...............................................................1
Kassettnyckel ......................................................................2
Skruv med platt huvud (M5x8) ............................................6
Skruv (M5×8) .......................................................................8
Frontplåt...............................................................................1
Monteringslägestätning .......................................................2
GPS-antenn .........................................................................1
Pre OUT-kabel .....................................................................1
AUX I/O-kabel......................................................................1
AV-förlängningskabel...........................................................1
Gummihatt ...........................................................................1
Sexkantsbult ........................................................................1
USB-förlängningskabel .......................................................1
USB 30P-förlängningskabel ................................................1
Mikrofon ...............................................................................1
Fjärrkontroll ..........................................................................1
Batteri (CR2025) ..................................................................1
Bruksanvisning ............................................... 1 uppsättning
Visar skärmen för Eject/Tilt.
Håll
intryckt under minst 3 sekunder om skivan inte
matas ut när du tryckt på [Eject].
/
-knapp
Tryck för att justera volymen.
MUTE/PHONE-knapp
Sänker genast volymen med 20 dB. Tryck på knappen igen
för att avbryta.
Håll nedtryckt i minst 2 sekunder för att visa telefonmenyn.
(Visas bara när BLUETOOTH IN är inställt på ON
(sidan 49)).
SOURCE/
-knapp
Med den här knappen slår du på strömmen. Du stänger av
strömmen genom att hålla knappen intryckt i minst 3
sekunder.
Visar skärmbilden för val av källa.
AUDIO
/TA-knapp
Återgå till skärmbilden för AV-huvudkälla som visas innan
installations-, navigations-, telefon-, kameraläget etc.
startas.
Slå på GUIDEVIEW WINDOW™-läget när den aktuella
skärmen är skärmen för ljuskälla (Radio, CD, iPod etc.).
Tryck igen för att stänga av det. För mer information, se
navigationssystemets bruksanvisning på den medföljande
CD-ROM-skivan.
Håll denna knapp intryckt i minst 2 sekunder för att växla
mellan T.INFO-läge ON eller OFF.
MAP-knapp
Visa navigationskartan.
För mer information, se navigationssystemets
bruksanvisning på den medföljande CD-ROM-skivan.
NAVI MENU-knapp
Visa navigationsmenyn.
För mer information, se navigationssystemets
bruksanvisning på den medföljande CD-ROM-skivan.
RESET-brytare
Ansluts till fjärrkontrollens gränssnittsdosa
Du kan styra den här enheten från fordonets styrenhet om en
Alpine gränssnittsdosa för fjärrkontrollen (tillval) har anslutits.
Kontakta din Alpine-återförsäljare för utförlig information.
Tryck på RESET-brytaren när du använder enheten den
första gången, efter att ha installerat CD-växlaren, när du
bytt bilbatteri osv.
Stäng av strömmen till enheten och tryck sedan på RESET
med en kulspetspenna eller ett annat spetsigt föremål.
Fjärrsensor
Rikta fjärrkontrollen (medföljer) mot fjärrsensorn inom ett
avstånd på 2 m.
• Knapparna på enhetens framsida visas i fet stil
(t.ex. SOURCE/ ). Knapparna som visas på skärmen visas i fet
stil och är omgärdade med [ ] (t.ex.[BAND]).
17-SE
Slå på eller stänga av strömmen
Sätta in/ta bort SD-minneskortet
Vissa av den här enhetens funktioner kan inte användas när fordonet är i
rörelse. Se till att parkera fordonet på en säker plats och dra åt
handbromsen innan du försöker använda dessa funktioner.
Videodata på SD-minneskortet kan spelas upp på den här enheten.
Sätt in eller ta ut SD-minneskortet genom att följa anvisningarna nedan.
1
Slå på enheten genom att trycka på SOURCE/
.
• Du kan slå på enheten genom att trycka på valfri knapp.
2
• Du kan uppdatera programvaran och kartan för navigationssystemet
med ett SD-minneskort (tillval).
1
Stäng av enheten genom att hålla SOURCE/
intryckt i minst 3 sekunder.
Öppna den rörliga bildskärmen och öppna sedan
luckan till SD-minneskortfacket.
Sätta in/mata ut en skiva
1
Tryck på
på enheten.
Nu visas skärmen för Eject/Tilt.
2
Sätt i en skiva:
Sätt in SD-minneskortet
Tryck på [Open] på skärmen för Eject/Tilt.
Den rörliga bildskärmen öppnas och därefter kan du sätta
in i en skiva i skivfacket. Bildskärmen stängs automatiskt
när en skiva satts in.
2
Tryck in SD-minneskortet tills det klickar.
Skivfack
Ta bort SD-minneskortet
Mata ut skivan:
Tryck på [Eject] på skärmen för Eject/Tilt.
Den rörliga bildskärmen öppnas. Skivan matas ut.
När du har tagit bort skivan trycker du på [Close] för att
stänga den rörliga bildskärmen.
• Om du trycker på [Exit] återgår du till den tidigare skärmen för
huvudkälla.
• Undvik att stöta till den rörliga bildskärmen när den är öppen
eftersom det kan leda till att enheten slutar fungera.
• Bildskärmen kan vara nedtonad vid låga temperaturer och
omedelbart efter att strömmen slagits på. Ljusstyrkan återgår till det
normala efter en liten stund.
• Bildskärmen stannar i den inställda lutningsvinkeln när den stängs.
FÖRSIKTIGT
Håll händer (och andra föremål) borta från bildskärmen medan
den öppnas eller stängs för att undvika skador. Baksidan av den
rörliga bildskärmen blir väldigt varm under normal användning.
Det är inget fel. Rör inte vid den.
2
Tryck på SD-minneskortet.
SD-minneskortet skjuts ut.
3
4
Stäng luckan till SD-minneskortfacket.
Stäng den rörliga bildskärmen.
Ställa in bildskärmsvinkeln
Justera bildskärmens vinkel för bättre synlighet.
1
Tryck på
på enheten.
Nu visas skärmen för Eject/Tilt.
2
Tryck på [ ] eller [ ] för att justera bildskärmens
vinkel.
Bildskärmens vinkel kan justeras i 5 steg.
3
Tryck på [Exit] för att återgå till föregående
skärmbild.
• Om bildskärmen stöter mot ett hinder medan vinkeln justeras stannar
den omedelbart.
• Skärmbildens färg varierar beroende på betraktningsvinkel. Ställ in
vinkeln så att bildskärmen är lätt att se.
• Om bilbatteriet är svagt kan det hända att skärmen blinkar när du
ställer in bildskärmsvinkeln. Det är normalt och inget fel.
18-SE
Visar listan för val av källa.
(Vilka källor du kan välja varierar beroende på vilka
anslutningar och inställningar du har gjort).
Växlar till skärmen för val av konfiguration.
Reglering av volym
Justera volymen genom att trycka på
eller
.
Du höjer/sänker volymen kontinuerligt genom att hålla ned
eller
.
Volym: 0 - 35
Sänka volymen snabbt
2
Tryck på [Radio].
Skärmen växlar till Radio-lägets huvudfönster.
• Om den önskade källan inte visas på skärmen trycker du på [ ] för
att ändra alternativen på listan för val av källa först. Tryck sedan på
önskad källknapp.
Exempel på hur FM-radions huvudskärm kan se ut
Om du aktiverar ljuddämpningsfunktionen sänks volymen omedelbart
med 20 dB.
Tryck på MUTE för att aktivera MUTE-läget.
Ljudnivån sänks med ungefär 20 dB.
Om du trycker på MUTE igen återställs ljudet till den
tidigare nivån.
Hur du hanterar bildskärmen
Använda pekskärmen
• Skydda bildskärmen genom att bara trycka lätt på pekknapparna
med fingertoppen.
• Om du trycker på en knapp och inget händer, tar du bort fingret från
skärmen och försöker sedan igen.
• Om du trycker på två knappar samtidigt kan ett funktionsfel uppstå.
Pekknappar visas på följande sätt i denna bruksanvisning.
• Pekknapparna på skärmen skrivs med fet stil inom [ ] (t.ex.
[BAND]).
Visar namnet på källan, t.ex. vilket radioband du har
valt.
Ändringar av skärmbilden för justering av Bass*1,
Treble*1 och Subwoofer*2 direkt.
• Om IMPRINT-ljudprocessorn (tillval) är ansluten, kan bas- och
diskantnivån bara justeras när MultEQ är inställt på Curve 1 eller
Curve 2 (sidan 50).
• Om en extern ljudprocessor (tillval) är ansluten och du trycker på
den här knappen, visas skärmbilden för inställning av balans/fader,
subwoofernivå och defeat direkt.
Visar tiden.
Funktionsguide:
Välja källa
Det som visas i funktionsguiden varierar beroende på källa.
Innehållet i funktionsguiden ändras när du trycker på
[P1/2]*3, [P1/3]*3 eller [P1/4]*3 på funktionsguiden och
många fler åtgärder kan utföras.
Visar ikonen för den aktuella källan eller bilden*4.
Om GUIDEVIEW WINDOW™-läget är aktiverat, visas
informationen för navigationssystemet här.
Här är ett exempel på hur du väljer en källa i Radio-läget.
1
Tryck på SOURCE/
på enheten.
Skärmen för val av källa visas.
Exempel på skärmen för val av källa
*1
Justering kan inte utföras när DEFEAT är inställt på ON.
Justering kan inte utföras när SUBWOOFER är inställt på OFF
(sidan 34).
*3 Vad som visas på skärmen kan variera beroende på vilka enheter du
anslutit.
*4 Om den låt som spelas upp innehåller bildinformation, kan bilden
visas (endast för lägena USB-ljud och iPod).
*2
• När en DVD-spelare (tillval) eller DVD-växlare (tillval) är ansluten
via Ai-NET, visas AUX som ”EXT. DVD” eller ”DVD CHG.” på
skärmen.
• När både den extra DVD-spelaren och DVD-växlaren är anslutna via
Ai-NET visas AUX som ”EXT. DVD” och DVD-växlare som ”DVD
CHG.” på skärmen.
Byter post i listan över val av källa.
Växlar till telefonmenyskärmen.
(Visas bara när BLUETOOTH IN är inställt på ON
(sidan 49)).
Visar kameravyn.
(När en tillvalskamera är ansluten och Camera IN är
inställt på Direct eller RCA (sidan 48)).
Växlar till huvudskärmen för källa.
19-SE
Visa den numeriska skärmen för inmatning
av siffror
Visa den numeriska skärmen för inmatning av siffror Den numeriska
skärmen visas när du valt DVD- eller Video CD-läget för titel- eller
kapitelsökning samt när du behöver ange landskod eller lösenord vid
DVD-inställning.
1
2
Radio
Exempel på hur FM-radions huvudskärm kan se ut
Tryck på [10KEY] på huvudskärmen.
Tryck på önskad siffertangent.
Skärmexempel för den numeriska skärmen
Visar snabbvalsnumret/frekvensen
[DX SEEK]*1-knappen: Visar sökningslägets urvalslista.
[PTY SEARCH]*2-knappen: Sök station med PTYsökning (Programtyp), se ”PTY-inställning (programtyp)”
(sidan 22).
Skärmens inmatningsområde.
Stänger den numeriska skärmen.
Raderar alla inmatade siffror.
Raderar föregående siffror.
Bekräftar de inmatade siffrorna.
Sifferknappar.
Den numeriska skärmen stängs om man trycker på
området medan det visas.
Växlar direkt till justeringsskärmen Bildljus. (Justera
endast när fordonet är parkerat.)
3
Bekräfta valet genom att trycka på [Enter].
*1 Knappen visar nuvarande sökningsläge.
*2Knappen visas endast när PTY-sökningsläge har valts.
Lyssna på radion
1
Tryck på SOURCE/
på enheten.
Skärmen för val av källa visas.
2
Tryck på [Radio].
Radion aktiveras och radioläget visas på bildskärmen.
3
Välj frekvensband genom att trycka på [BAND].
Varje tryckning växlar band enligt följande:
FM-1
4
FM-2
FM-3
MW
LW
FM-1
Välj mottagarläge genom att trycka på [DX SEEK].
DX SEEK
Local SEEK
MANUAL
PTY
• Du kan välja mellan två lägen för automatisk
mottagningsinställning: DX och Local:
- DX-läge (Distans);
Både starka och svaga stationer ställs in.
- Local läge;
Endast starka stationer ställs in.
Ursprungliga inställningen är DX.
5
Ändra radiofrekvensen uppåt eller neråt genom att
trycka på [
], [
] eller [
], [
].
När man trycker på och håller kvar fingret i det manuella
läget ändras frekvensen kontinuerligt.
20-SE
Förinställda stationer manuellt
1
2
3
Ställ in en radiostation som du vill lagra i
förvalsminnet med hjälp av manuell eller automatisk
sökning.
RDS åtgärder
Exempel på RDS-huvudskärmen
Ändra funktionsguiden genom att trycka på [P1/2].
Tryck på någon av snabbvalsknapparna
[P.SET 1] till [P.SET 6] i minst 2 sekunder.
Den valda radiostationen lagras.
4
Du kan lagra upp till 5 stationer från samma band
genom att upprepa proceduren.
Använd proceduren för andra band genom att helt enkelt
välja önskat band och sedan upprepa proceduren.
Totalt 30 stationer kan lagras i snabbvalsminnet (6 stationer
för varje band: FM1, FM2, FM3, MW och LW).
• Om ett förvalsminne redan har lagrats på samma funktionsnummer
rensas det och den nya stationen lagras istället.
Förinställda stationer automatiskt
Radion kan automatiskt söka upp och lagra 6 starka stationer på det
valda bandet sorterade efter signalstyrka.
Efter att ha valt önskat band, tryck på och håll
[A.MEMO] intryckt i minst 2 sekunder.
Mottagaren söker automatiskt upp 6 starka stationer och lagrar
dem under [P.SET 1] till [P.SET 6] efter signalstyrka.
När den automatiska lagringen är avslutad ställs stationen som
lagrats under [P.SET 1] in.
• Om inga stationer lagrats återgår radion till den station du lyssnade
på innan den automatiska lagringsproceduren påbörjades.
A
Visar radiotexten (när en radiostation sänder
textmeddelanden).
Stänga av eller sätta på AF (alternativa
frekvenser)
RDS-mottagning (Radio Data System) är ett radioinformationssystem,
som använder 57 kHz-subbärvågen från vanlig FM-sändning. Med RDS
kan du ta emot olika slags information, som t.ex. trafikmeddelanden,
stationsnamn och automatiskt ställa in en frekvens med högre
signalstyrka som sänder samma program.
1
Tryck på SOURCE/
på enheten.
Skärmen för val av källa visas.
2
Tryck på [
] på huvudskärmen.
Skärmen för val av inställning visas.
3
Tryck på [
] för Source Setup.
Skärmbilden Source Setup visas.
4
Tryck på [
] för RDS Setup.
Skärmen växlar till RDS-läget.
Inställning av förinställda stationer
5
Du kan ställa in de stationer som lagrats i minnet för varje band med
hjälp av funktionsknapparna.
1
2
Välj AF (Alternativa Frekvenser) ON (på) eller OFF
(av) genom att trycka på [AF].
När ON har valts, tänds ”AF”-indikatorn.
När du valt önskat band ändrar du funktionsguiden
genom att trycka på [P1/2].
• RDS Setup-läget visas inte när radiobandet är ställt på MW eller LW.
• När AF ON väljs ställer radion automatiskt in en station med stark
signal från AF-listan.
• Använd läget AF OFF när automatisk omställning inte behövs.
Tryck på någon av snabbvalsknapparna [P.SET 1]
till [P.SET 6] som har en kanal lagrad.
6
Den lagrade stationen ställs in.
• Tryck på [Exit] för att stänga inställningsskärmen och återgå till
huvudskärmen.
Tryck på [
] för att återgå till föregående skärm.
Tips
• Om enheten tar emot en PTY31-signal (larmmeddelande) visas
”Alarm” på skärmen endast om PTY31 är inställd på on. För
information om användning, se ”Ställa in PTY31-mottagning
(nödlägessändning)” (sidan 43).
• Den digitala RDS-datatjänsten inkluderar följande:
PI
Programidentifikation
PS
Programinformation
AF
Lista över alternativa frekvenser
TP
Trafikprogram
TA
Trafikmeddelande
PTY
Programtyp
EON
Information om andra kanaler
21-SE
• Läs sidan 43 om ”PI Seek-inställning”, ”Mottagning av regionala
(lokala) RDS-stationer”, ”Byta visningsspråk för PTY
(programtyp)” och ”Ställa in PTY31-mottagning
(nödlägessändning)”.
Mottagning av trafikmeddelande under
uppspelning av CD eller radio
Mottagning av trafikmeddelanden
Exemplet som förklaras här gäller hur en trafikinformationssändning
kan tas emot under uppspelning av en CD.
Håll AUDIO
/TA intryckt i minst 2 sekunder för att
aktivera trafikinformationsläget.
1
Enheten börjar automatiskt söka efter mottagbara
trafiksändningar.
När en trafikmeddelandestation är inställd tänds TA-indikatorn.
Trafikmeddelanden hörs bara när de sänds. Om trafikinformation
inte sänds ställs enheten om till standby-läge.
När en sändning av trafikmeddelande påbörjas tas den
automatiskt emot av enheten och ”T. Info” visas.
När trafikinformationssändningen hittats växlas läget från
CD-uppspelning till Radio, och enheten tar emot
trafikinformationen.
• När trafikinformationens sändning börjar, tystas CDuppspelningen ned automatiskt.
• När sändningen av trafikmeddelandet är över återgår
enheten automatiskt till den källa du lyssnade på innan
sändningen av trafikmeddelandet började.
När sändningen av trafikmeddelandet är över övergår enheten
automatiskt till standby-läge.
• Om trafikinformationssignalens styrka faller under en viss nivå
fortsätter radion i mottagningsläge i en minut. Om signalstyrkan
sjunker under en viss nivå under mer än 70 sekunder blinkar ”TA” på
skärmen.
• Om du inte vill lyssna på den trafikinformation som tas emot hoppar
du över det trafikmeddelandet genom att trycka lätt på MAP. Läge
T. INFO förblir i ON-läge och är redo att ta emot nästa
trafikmeddelande.
• Om volymen ändras under pågående mottagning av ett
trafikmeddelande, så lagras den nya volymnivån i minnet. Nästa
gång trafikinformation tas emot justeras volymnivån automatiskt till
den nivå som sparats i minnet.
Håll AUDIO
/TA intryckt i minst 2 sekunder i CDläge för att aktivera trafikinformationsläget.
• Radion är utrustad med EON (information om andra kanaler), så om
den inställda stationen inte sänder trafikmeddelanden ställer radion
automatiskt in en alternativ station som sänder trafikmeddelandet.
2
När trafikinformationssändningen är slut återgår
enheten till CD-uppspelning.
Prioritera nyhetsprogram
RDS SETUP-läge
Den här funktionen gör det möjligt att prioritera nyhetsprogram. Du
behöver aldrig missa nyhetsprogrammet eftersom radion automatiskt
ger prioritet till nyhetsprogram när det börjar sändas och det program du
lyssnade till avbryts. Denna funktion kan användas när radion är inställd
på ett annat läge än LW- och MW-mottagning.
1
1
PTY-inställning (programtyp)
Tryck på [PTY] på skärmen.
FM-radioläge
1
Tryck på [DX SEEK]* för att välja PTYinställningsläge.
PTY-läget är aktiverat.
Den aktuella stationens programtyp visas.
* Knappen visar nuvarande sökningsläge.
2
2
Tryck på [
] för att återgå till föregående skärm.
Visning av radiotext
Textmeddelanden från radiostationer kan visas.
1
Efter varje tryckning rullar en ny programtyp fram.
2
Tryck på [PTY] efter att du valt programtyp för att börja
söka efter en station inom den valda programtypen.
FM-radioläge
3
”NEWS”-indikatorn visas i skärmen. Tryck på [NEWS] för att
inaktivera Priority News och återgå till programmet du
lyssnade på.
Tryck på [ ] eller [ ] efter att PTY-läget aktiverats,
för att välja önskad programtyp medan ”PTY”
(programtyp) visas.
RDS SETUP-läge
3
Tryck på [NEWS] på RDS-inställningsskärmen för
att aktivera PRIORITY NEWS-läget.
Tryck på [PTY SEARCH] efter att du valt
programtyp för att börja söka efter en station inom
den valda programtypen.
Om ingen station hittas visas ”NO PTY”.
22-SE
3
Ställ in en radiostation som sänder
textmeddelanden.
Aktivera radiotextläget genom att trycka på [INFO.] i
FM-radioläget.
Du byter radiotextskärmen genom att trycka på
[INFO.].
• Inget visas på skärmen om det inte finns något textmeddelande att ta
emot eller om radion inte lyckas ta emot ett textmeddelande
ordentligt.
Snabbspolning framåt:
Tryck på [
] och håll.
CD/MP3/WMA/AAC
Pausa uppspelningen
Exempel på hur huvudskärmen för MP3/WMA/AAC kan se ut
Tryck på [ / ].
Uppspelningen återupptas genom att man trycka på [
igen.
/
]
Sätta in/mata ut en skiva
Se ”Sätta in/mata ut en skiva” (sidan 18).
• Håll
intryckt under minst 3 sekunder om skivan inte matas ut.
• INA-W910R-modellen är utrustad med en inbyggd MP3/WMA/AACenhet. Du kan spela CD-ROM-skivor, DVD-ROM-skivor, CD-Rskivor, CD-RW-skivor DVD-R-skivor, DVD-RW-skivor, DVD+Rskivor och DVD+RW-skivor som innehåller MP3/WMA/AAC-filer på
den här enheten. Använd ett format som följer denna enhet. Läs
sidorna 24 och 25 innan du använder enheten för mer information
om att spela och lagra MP3/WMA/AAC-filer.
• Filer i WMA-format skyddas av DRM (Digital Rights Management),
filer i AAC-format som köpts från iTunes Store och filer som inte är
DRM-Free och filer som är kopieringsskyddade kan inte spelas på
denna enhet.
• Enheten kan spela skivor som innehåller både ljuddata och MP3/
WMA/AAC-data.
• De spårnummer som visas när CD-ljudskivor spelar är de
spårnummer som lagrats på skivan.
• CD skivor med 8 cm diameter kan användas.
• ”Spela upp MP3/WMA/AAC-data (filuppspelningsläge)” nämns på
sidan sidan 41.
• Om en MP3/WMA/AAC-skiva med många filer och mappar spelas
upp, tar det lite längre tid än normalt att starta uppspelningen.
• Aktivera sökläget genom att trycka på [
]. För information om
användning, se ”Sökfunktion” på sidan 36.
Däremot fungerar inte söklägesfunktionen i CD-växlarläge.
• Uppspelningstiden visas eventuellt inte på rätt sätt när en VBR
(Variable Bit Rate)-inspelad fil spelas upp.
[ ]-knapp: se sidan 36
CD: Visar spårtext*1/skivtext*1.
• Om det varken finns spår- eller skivinformation visas ”No Text”.
MP3/WMA/AAC:
När filnamn visats på den övre raden visas spårnamnet,
under förutsättningen att det finns någon ID3-information.
När mappnamnet visats på den nedre raden, visas
albumnamn/artistnamn under förutsättning att det finns
någon ID3-information.
CD:
Visar uppspelningsstatus/skivnummer*2/spårnummer/
förloppsrad/förlupen tid/kvarvarande tid.
MP3/WMA/AAC:
Visar uppspelningsstatus/skivnummer*3/mappnummer/
spårnummer/förloppsrad/förlupen tid/kvarvarande tid.
Upprepa uppspelning
*1 Visas när en skiva med CD-text sätts i.
*2 Visas när det finns en CD-växlare ansluten.
*3 Visas när det finns en MP3-kompatibel CD-växlare ansluten.
För upprepad uppspelning av det spår som spelas upp
].
för tillfället trycker du på [
• När CD-/MP3-växlarens källa väljs visas inte förloppsraden etc.
Spåret (filen) upprepas gång efter gång.
Stäng av upprepad uppspelning genom att trycka på [
och välja OFF (av).
Uppspelning
1
CD:
Tryck på SOURCE/
(Upprepa
enstaka)
på enheten.
Skärmen för val av källa visas.
2
När en CD/MP3/WMA/AAC-skiva sätts i CD-facket på INAW910R med etikettsidan uppåt, börjar enheten spela CD/
MP3/WMA/AAC-skivan.
Välj spår (fil) genom att trycka på [
Gå tillbaka till början av aktuellt spår (fil):
Tryck på [
].
Snabbspolning bakåt:
Tryck på [
] och håll.
Gå till början av nästa spår (fil):
Tryck på [
].
(av)
MP3/WMA/AAC:
Tryck på [Disc].
Skärmen visar skivskärmen.
3
*1
(Upprepa skiva)
] igen
] eller [
].
1 Ändra funktionsguiden genom att trycka på [P1/2]*3.
2 Tryck på [
] och välj önskat läge för upprepad
uppspelning.
(Upprepa
enstaka)
*2
(Upprepa mapp)
*1
(Upprepa skiva)
(av)
*1 Om en CD-växlare eller MP3-kompatibel CD-växlare är ansluten
väljs, så upprepas alla spår (filer) på den valda skivan
och
gång på gång.
*2 Endast filer i en mapp upprepas.
*3 Vad som visas på skärmen kan variera beroende på vilka enheter du
anslutit.
23-SE
Vad är WMA?
M.I.X. (slumpvis uppspelning)
Tryck på [
WMA, eller ”Windows Media™ Audio”, är komprimerad ljuddata.
WMA liknar MP3-data och kan ge ljud av CD-kvalitet med liten
filstorlek.
] under uppspelning.
Spåren (filerna) på skivan spelas upp i slumpvis ordning.
Avbryt M.I.X.-uppspelning genom att trycka på [
ALL*1
CD:
].
(av)
1 Ändra funktionsguiden genom att trycka på [P1/2]*4.
2 Tryck på [
] och välj önskat läge för M.I.X.-uppspelning.
*2
(av)
*3
*1 Om en CD-växlare utrustad med funktionen
ALL ansluts, så kan
även
ALL väljas.
I det här läget tas spåren på alla CD-skivor i det aktuella magasinet
med i den slumpmässiga ordningsföljden.
2
* Om en MP3-kompatibel CD-växlare är ansluten, spelas alla filer på
skivan upp i slumpvis ordning, och därefter fortsätter uppspelningen
med nästa skiva.
*3 Bara filer i en mapp spelas upp i en slumpmässig följd i
läget.
*4 Vad som visas på skärmen kan variera beroende på vilka enheter du
anslutit.
• Om sökningsläget (sidan 36) är aktiverat, avbryts M.I.X. Play-läget.
Välja mappar (för MP3/WMA/AAC)
Tryck på
[ ] eller [ ] för att välja mapp.
Om MP3/WMA/AAC
FÖRSIKTIGT
Förutom för personlig användning är kopiering, distribution
eller överföring av ljudinformation (inklusive MP3/WMA/AACinformation), vare sig det sker med eller utan ekonomisk
ersättning, utan tillstånd från ägaren till upphovsrätten enligt
upphovsrättslagstiftning och internationella fördrag förbjuden.
Vad är MP3?
MP3, vars officiella namn är ”MPEG-1, 2, 2.5 Audio Layer 3”, är
en komprimeringsstandard som definierats av ISO (International
Standardization Organization, den internationella
standardiseringsorganisationen) och MPEG, ett gemensamt
organ inom IEC.
MP3-filer innehåller komprimerad ljudinformation. MP3kodning komprimerar ljudinformationen extremt mycket,
vilket minskar storleken på musikfiler till ca en tiondel av
den ursprungliga storleken. Trots det ligger ljudkvaliteten
mycket nära CD-kvalitet. Den här MP3 komprimeringen är
möjlig att åstadkomma genom att den ljudinformation som
örat inte kan uppfatta, liksom de ljud som maskeras av
andra ljud, tas bort.
24-SE
AAC står för ”Advanced Audio Coding”, och är ett vanligt
ljudkomprimeringsformat som används av MPEG2 och MPEG4.
Metod för att skapa MP3/WMA/AAC-filer
MP3/WMA/AAC:
*3
Vad är AAC?
Ljuddata komprimeras med hjälp av programvara som
innehåller MP3/WMA/AAC-codecs. Se programvarans
användarhandbok för utförlig information om att skapa MP3/
WMA/AAC-filer.
MP3/WMA/AAC-filer som kan spelas upp på den här enheten
har följande filtillägg:
MP3: ”mp3”
WMA: ”wma” (ver. 7.1, 8, 9, 9.1 och 9.2 stöds)
AAC: ”m4a”
WMA stöds inte för följande filer, Windows Media Audio
Professional, Windows Media Audio 9 Voice eller Windows
Media Audio 9 Pro Lossless.
Det finns många olika versioner av AAC-formatet. Kontrollera att
den programvara som används uppfyller kraven för de
acceptabla formaten som anges ovan. Det’är möjligt att formatet
inte kommer at kunna spelas upp, trots att filtillägget är giltigt.
Uppspelning av AAC-filer kodade med iTunes stöds.
Samplingsfrekvenser och bithastigheter som stöds
MP3
Samplingsfrekvenser:48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz, 24 kHz,
22,05 kHz, 16 kHz, 12 kHz, 11,025 kHz,
8 kHz
Bithastigheter:
32 - 320 kbps
WMA
Samplingsfrekvenser: 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz
Bithastigheter:
48 - 192 kbps
AAC
Samplingsfrekvenser: 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz, 24 kHz,
22,05 kHz, 16 kHz, 12 kHz, 11,025 kHz,
8 kHz
Bithastigheter:
16 - 320 kbps
Felaktiga samplingsfrekvenser kan göra att den här enheten inte
kan spela upp filen korrekt.
ID3/WMA-etiketter
Den här enheten stödjer ID3-etiketter v1 och v2, samt WMAetiketter.
Om etikettinformationen finns i en MP3/WMA/AAC-fil kan den
här enheten visa titel (spårets titel), artistnamn och
albumnamnets information för ID3/WMA-etiketten
(max 128 tecken).
Den här enheten kan endast visa enbits alfanumeriska tecken
och understreck. ”No Support” visas för tecken som inte stöds.
Antalet tecken kan vara begränsat, eller visas inte korrekt,
beroende på etikettens information.
Skapa MP3/WMA/AAC-skivor
MP3/WMA/AAC-filer förbereds och skrivs sedan till en CD-Reller CD-RW-skiva (DVD-R/DVD-RW) med CD-Rbränningsprogramvara. En skiva kan innehålla upp till 4 096
filer/256 mappar (inklusive rotmappar) och det maximala antalet
mappar är 255.
Uppspelning kan inte ske om en skiva överskrider
begränsningarna ovan.
Media som stöds
Terminologi
De media som den här enheten kan spela upp är CD-ROM-,
CD-R-, CD-RW-, DVD-R- och DVD-RW-skivor.
Motsvarande filsystem
Den här enheten stödjer skivor som formaterats enligt ISO9660
nivå 1 eller nivå 2.
Under standard ISO9660 finns det vissa restriktioner som du bör
hålla i minnet.
Maximalt antal kapslade mappnivåer är 8 (inklusive
rotkatalogen). Antalet tecken för en mapp/fil är begränsat.
Tillåtna tecken för mapp/filnamn är A-Z (versaler), nummer 0-9,
och understreck ‘_’.
Den här enheten kan också spela upp skivor i Joliet, osv. och
andra standarder som följer ISO9660. Emellertid kan det ibland
hända att vissa filnamn, mappnamn och liknande inte visas
korrekt.
Bithastighet
Det här är det värde för ”ljudkomprimeringen” som angetts för
kodningen. Ju högre bithastighet, desto bättre ljudkvalitet, men
filerna blir större.
Samplingsfrekvens
Det här värdet visar hur många gånger per sekund som
ljudinformationen samplas. Musikskivor använder t ex en
samplingsfrekvens på 44,1 kHz, så ljudet samplas (spelas in) 44 100
gånger per sekund. Ju högre samplingsfrekvens, desto högre
ljudkvalitet, men också större filer.
Kodning
Konvertera CD-skivor med musik, WAVE-filer (AIFF) och andra
ljudfiler till specificerat ljudkomprimeringsformat.
Etikett
Format som stöds
Den här enheten stöder CD-ROM XA, Mixed Mode CD,
Enhanced CD (CD-Extra) och Multi-Session.
Den här enheten kan inte spela upp spår på rätt sätt som
spelats in med Track At Once eller paketskrivning.
Filordning
Filer spelas upp i den ordning som brännarprogrammet skrivit
dem på skivan. Därför kanske inte uppspelningsordningen blir
den förväntade. Kontrollera denna ordningsföljd i programmets
dokumentation. Uppspelningsordningen för mappar och filer är
som följer (följande siffror kan skilja sig från dem som verkligen
visas).
Sånginformation som låttitlar, artistnamn, albumnamn o.s.v. skriven i
MP3/WMA/AAC-filer.
Rotmapp
Rotmappen (eller rotregistret) finns högst upp i filsystemet.
Rotmappen innehåller samtliga mappar och filer. Den skapas
automatiskt för alla brända skivor.
Rotmapp
Mapp
MP3/WMA/AAC- filer
25-SE
DVD/video-CD
Spela upp en skiva
Exempel på hur huvudskärmen för DVD-video kan se ut
INA-W910R har en inbyggd DVD-spelare. När en Alpine DVD/Video
CD/CD-spelare (tillval) (eller DVD-växlare) är ansluten till
INA-W910R, kan du styra den från INA-W910R (förutom vissa
åtgärder).
VARNING
Det är farligt om föraren ser på TV/DVD/Video när
fordonet framförs. Föraren kan distraheras från att
hålla blicken riktad framåt och en olycka kan inträffa.
Installera INA-W910R korrekt så att föraren inte kan
se på TV/DVD/Video om inte fordonet står stilla och
handbromsen är åtdragen.
A
B
Visar den skiva (DVD VIDEO, DVD AUDIO, VIDEO CD)
som spelas.
Visar etikettinformation för DivX®.
Visar den förflutna speltiden.
• Om du trycker på [
] på DivX®-lägets skärmbild visas
skärmbilden med sökningslistan. Se ”Sökfunktion” (sidan 36).
• Vissa åtgärder kan inte utföras beroende på skivan eller
uppspelningsskärmen.
• Det som visas i funktionsguiden [P1/2] osv. kan variera beroende på
vilka enheter du anslutit.
Ändrar skärmen för justering av kontrastnivå direkt. För
mer information, se ”Justera bildens intensitet (Live
Contrast)” på sidan 44.
Skivtyper som kan användas för varje rubrik visas med
följande symboler.
Kommersiella DVD-videoskivor (används för
distribution av filmer osv.) eller en DVD-R/
DVD-RW, DVD+R/DVD+RW inspelad i ett
videoläge kan användas.
(inklusive skivor som innehåller både DVDvideo och DVD-ljud som spelas upp när
”Video” är inställt under ”Ställa in
uppspelningsläge för DVD-Audio”
(sidan 41)).
Kommersiella DVD-ljudskivor kan användas.
Video-CD-skivor kan användas.
CD-R-/CD-RW-/DVD-R-/DVD-RW-/DVD+R-/
DVD+RW-skivor som är inspelade i DivX®läget kan användas.
26-SE
Om INA-W910R inte installeras korrekt kan föraren se
på TV/DVD/Video under körning och kan distraheras
från att hålla blicken riktad framåt och orsaka en
olycka. Föraren eller andra människor kan skadas
allvarligt.
Visa DVD-läget på skärmen
• Om du försöker aktivera enheten medan du kör visas varningenPicture off for your safety.
Försiktigt
• Alla funktioner fungerar inte för varje DVD. Se
instruktionerna för varje DVD för information om
vilka funktioner som stöds.
• Fingeravtryck på skivor kan påverka
uppspelningen negativt. Ta ut skivan och se efter
om det finns fingeravtryck på den om problem
uppstår. Rengör skivan om det behövs.
• Om du stänger av strömmen eller tändningen eller
byter källa under uppspelning, återupptas
uppspelningen från det ställe där den avbröts när
du startar den igen.
• Om du försöker använda en ogiltig funktion (för den
skiva som spelas) så visas följande markering på
bildskärmen:
• Minnet för uppspelningspunkt
Även om du stänger av strömmen eller tändningen
eller byter källa under uppspelningen så fortsätter
uppspelningen från det ställe där den avbröts när
strömmen sätts på igen.
1
Tryck på SOURCE/
på enheten.
Skärmen för val av källa visas.
2
Tryck på [Disc].
Menyåtgärder
1 Tryck någonstans på DVD-lägesskärmen för att visa
funktionsknapparna.
Skärmen visar skivlägesskärmen.
Sätt i en skiva med etikettsidan uppåt. Enheten börjar att
spela skivan.
• Funktionsskärmen växlar över till visningsskärmen för DVD- eller
video-CD-läget under fem sekunder efter det att en åtgärd har
utförts. Genom att trycka på bildskärmen kan du visa
funktionsskärmen igen.
• Du kan byta skärmläge genom att trycka på [WIDE].
För handhavande se ”Byta läge för skärmen” på sidan 37.
Sätta in/mata ut en skiva
Se ”Sätta in/mata ut en skiva” (sidan 18).
• Den andra sidan av en dubbelsidig DVD spelas inte automatiskt.
Ta ut skivan, vänd på den och sätt i den igen.
• Håll
intryckt under minst 3 sekunder om skivan inte matas ut.
• Sätt inte i skivor som innehåller kartor till navigationssystemet. Att
göra det kan orsaka skador.
• Se även ”DVD-inställning” (sidorna 38 till 42).
• Se till att fjärrstyrningsingångens kabel är ansluten till
fjärrstyrningsutgångens kabel på den här enheten när du ansluter en
DVD-växlare eller DVD-spelare. Om den inte ansluts korrekt kan
inte manövreringsåtgärder utföras.
• ”Can’t Downmix” visas om ett avsnitt som inte får nermixas
(flerkanaliga signaler mixas till två kanaler) spelas på en DVDljudskiva. I detta fall avges endast ljudet från inspelad vänster och
höger kanal. (Ljudet från centerhögtalaren, vänster
surroundhögtalare, höger surroundhögtalare och subwoofern matas
inte ut.)
• När ”Index Reading” visas av DivX®, kan inte funktionerna för
snabbspolning framåt och bakåt eller för upprepad uppspelning
användas.
Om en menybild visas
På DVD- och Video CD-skivor med uppspelningskontroll (PBC) kan
menyer visas automatiskt. Om det händer startar du uppspelningen
genom att följa instruktionerna nedan.
2 Tryck på [Key].
Funktionsmenyn visas.
Tryck på [Return] för att återgå till föregående skärmbild.
(Funktionen kanske inte kan utföras beroende på skivan).
3 Välj önskat menyalternativ genom att trycka på [ ], [ ], [
eller [ ].
4 Bekräfta det markerade alternativet genom att trycka på
[Enter].
]
• Om inga åtgärder utförts på 5 sekunder återgår enheten till DVDmenyskärmen.
Inmatning via den numeriska skärmen
1 Tryck någonstans på DVD-lägesskärmen för att visa
funktionsknapparna.
• För att spela upp en DVD-ljudskiva ställer du in ”VCAP” under
”Ställa in uppspelningsläge för DVD-Audio” (sidan 41).
Omedelbara menyåtgärder
1 Tryck direkt på DVD-menyn.
• Vissa funktioner kan inte utföras beroende på skivan.
2 Tryck på [Key].
Läget för menyåtgärder visas.
3 Tryck på [Key] igen.
Den numeriska skärmen med sina sifferknappar visas.
27-SE
Visa funktionsmenyns skärmbild
Den
numeriska
skärmen
stängs om
man trycker
på området
medan det
visas.
1
Tryck på [P1/2]* på DVD-lägets huvudskärm.
Funktionsguiden ändras.
* Visningen varierar beroende på skiva (läge).
2
Tryck på [X] för att stänga den
numeriska inmatningsskärmen.
4 Tryck på de siffror du vill ange.
5 Bekräfta de inmatade siffrorna genom att trycka på [Enter] på
den numeriska tangentskärmen.
Inmatning via den numeriska skärmen
När du ställt PBC på OFF visas inte menyskärmen. Starta den för
att visa skärmbilden (se ”Ställa in uppspelningsläget för videoCD” på sidan 42).
1 Tryck på [P1/2] i video-CD-läget för att ändra funktionsguiden.
2 Tryck på [10KEY].
Det numeriska tangentbordet visas.
3 Tryck på det och mata in önskat nummer.
4 Bekräfta inmatningen genom att trycka på [Enter].
Visa toppmenyskärmen
När en DVD-skiva innehåller två eller fler titlar visas
toppmenyskärmen.
Tryck på [TOP MENU] på DVD-lägets huvudskärm.
Tryck på [MENU CONT].
Funktionsmenyns skärmbild visas.
• För vidare åtgärder se ”Om en menybild visas” på sidan 27.
• För att spela upp en DVD-ljudskiva ställer du in ”VCAP” under
”Ställa in uppspelningsläge för DVD-Audio” (sidan 41).
Stoppa uppspelning (förstopp)
Stoppa en pågående uppspelning genom att trycka på stoppknappen.
Positionen lagras i minnet.
1
Tryck på [ ] en gång under uppspelning.
”Pre Stop” visas.
2
Tryck på [
/
] i Pre Stop-läge.
Uppspelningen börjar från det ställe där den avbröts.
• För vissa skivor kan det hända att positionen där uppspelningen
avbröts inte är korrekt.
• För att spela upp en DVD-ljudskiva ställer du in ”VCAP” under
”Ställa in uppspelningsläge för DVD-Audio” (sidan 41).
Toppmenyskärmen visas.
• Mer information om hur du gör finns under se ”Om en menybild
visas” på sidan 27.
• För att spela upp en DVD-ljudskiva ställer du in ”VCAP” under
”Ställa in uppspelningsläge för DVD-Audio” (sidan 41).
Visa menyskärmen
Om en DVD-skiva har två eller fler menyer visas en menyskärm över de
tillgängliga programmen, ihop med huvudprogrammen.
Tryck på [MENU] på huvudskärmen i DVD-läget.
Menyskärmen visas.
• Mer information om hur du gör finns under se ”Om en menybild
visas” på sidan 27.
28-SE
Stoppa uppspelning
Tryck två gånger på [ ] eller håll in [ ] i minst 2
sekunder under uppspelning.
”Stop” visas på bildskärmen och uppspelningen avbryts.
• Uppspelningen startar från början när du trycker på [
uppspelningen är stoppad.
/
] medan
Snabbspoling framåt/bakåt
Visa stillbilder (pausa)
DVD-Video, Video-CD, DVD-Audio (VCAP-läge)*, DivX®:
1
2
1
Under uppspelning trycker du på och håller nere
[
] (snabbspolning bakåt) eller [
]
(snabbspolning framåt).
Om du trycker på knappen längre än 1 sekund så
snabbspolas skivan framåt/bakåt med dubbel hastighet.
Om du håller knappen intryckt längre än 5 sekunder så
snabbspolas skivan framåt/bakåt med 8 gånger den
normala hastigheten. Om du håller knappen intryckt längre
än 10 sekunder så snabbspolas skivan framåt/bakåt med
21 gånger den normala hastigheten.
DVD-Audio (VOFF-läge)*:
1
2
Under uppspelning trycker du på och håller nere
] (snabbspolning bakåt) eller [
]
[
(snabbspolning framåt).
Återgå till normal uppspelning genom att lyfta upp
] eller [
].
fingret från [
* När ”VCAP” eller ”VOFF” är inställt under ”Ställa in
uppspelningsläge för DVD-Audio” (sidan 41).
• Inget ljud hörs under snabbspolning framåt/bakåt.
• För DVD- och Video CD-skivor med uppspelningskontroll (PBC) kan
det hända att menyn visas igen under snabbspolning framåt/bakåt.
• Funktionen kanske inte kan utföras beroende på skivan.
Hitta början av kapitel/spår/filer
Tryck på [
] eller [
] under uppspelning.
Du växlar mellan kapitlet/spåret/filen varje gång du trycker på
knappen och uppspelningen av valt kapitel/spår/fil börjar.
:Tryck på denna för att starta uppspelningen från
början av nästa kapitel, spår eller fil.
:Tryck på denna för att starta uppspelningen från
början av aktuellt kapitel, spår eller fil.
• Vissa DVD-skivor har inga kapitel.
• Se till att du stänger av PBC innan du börjar sökningen (se ”Ställa in
uppspelningsläget för video-CD” på sidan 42).
Ytterligare förklaring
”Kapitel” är indelningar av film- eller musikstycken på DVDskivor.
”Spår” är avsnitt av film- eller musikstycken på video-CD-,
DVD-ljud- och musik-cd-skivor.
Med ”Grupper” associerar du ett spår (en låt) med andra
spår lagrade på en DVD-ljudskiva. Uppspelning av grupper
görs på olika sätt beroende på skivan.
Tryck på [
/
] under uppspelning.
Återuppta uppspelningen genom att trycka på
[ / ].
• Inget ljud spelas i stillbildsläget.
• Det kan hända att bilden eller ljudet stoppar för ett ögonblick när
uppspelningen återupptas från pausläget. Det är inget fel.
Uppspelning framåt/bakåt en bildruta i
taget
1
Tryck på [
] eller [
] i pausläget.
Bilden matas framåt eller tillbaka en bildruta åt gången varje
gång du trycker på knappen.
2
Återgå till normalt läge genom att trycka på [
/
].
• Inget ljud spelas under uppspelningen framåt/bakåt bildruta för
bildruta.
• Uppspelning bakåt bildruta för bildruta kan inte utföras med videoCD-skivor.
Uppspelning i Slow Motion
1
2
När du håller ned [
] eller [
] i pausläge,
ställs läget för uppspelning i 1/8-dels hastighet in.
Om du håller ned knappen i ytterligare 5 sekunder
växlar uppspelningshastigheten till 1/2 av den
normala hastigheten.
Sluta trycka på [
] eller [
] för att pausa och
tryck på [ / ] för att spela upp.
• Inget ljud spelas upp under slow motion-uppspelningen.
• Uppspelning bakåt i slow motion är inte tillgängligt för video-CDskivor.
• 1/2, 1/8 är ungefärliga hastigheter. Den verkliga hastigheten
varierar från skiva till skiva.
Välja mappar
Tryck på
[
] eller [
] för att välja mapp.
29-SE
Upprepad spelning
VOFF-läge*1:
Upprepad spelning av spåret.
Upprepad spelning av gruppen.
Använd den här funktionen för upprepad spelning av skivans titlar,
kapitel eller spår m.m.
Upprepad spelning av skivan.
DVD Video
1
Tryck på [
].
Upprepningsläget växlar varje gång du trycker på knappen.
*1 När ”VCAP” eller ”VOFF” är ställt under ”Ställa in
uppspelningsläge för DVD-Audio” (sidan 41).
DivX®
Upprepad spelning av kapitlet.
1
Tryck på [
] efter att du tryckt på [P1/2].
Upprepningsläget växlar varje gång du trycker på knappen.
Upprepad spelning av titeln.
Uppspelningen återgår till normalt läge.
Upprepad spelning av filen.
Upprepad spelning av
mappen.
• Vad som visas på skärmen kan variera beroende på vilka enheter du
anslutit.
• Läget REPEAT är alltid avstängt när man håller [
] intryckt
under mer än 2 sekunder.
• Läget REPEAT är alltid avstängt när man håller [
under mer än 2 sekunder.
Video CD
1
Tryck på [
Upprepad spelning av skivan.
] intryckt
] under uppspelning.
Upprepningsläget växlar varje gång du trycker på knappen.
Söka efter titel-/grupp-/mappnummer
Upprepad spelning av spåret.
Upprepad spelning av skivan.
* Uppspelningen upprepas inte.
Använd den här funktionen för att enkelt hitta positioner på DVDskivan med hjälp av dess titlar, grupper eller mappnummer.
1
Tryck på [P1/2]* när uppspelningen är stoppad.
Funktionsguiden visas.
* Visas endast i växlarläge.
* Visningen varierar beroende på skiva (läge).
• Vad som visas på skärmen kan variera beroende på vilka enheter du
anslutit.
• Upprepningsfunktionerna för spår/skiva kan inte användas för Video
CD-skivor med uppspelningskontroll (PBC). De här lägena kan
användas när du har stängt av PBC. Se ”Ställa in uppspelningsläget
för video-CD” på sidan 42.
• För vissa skivor går det inte att växla upprepningsläge.
DVD Audio
1
Tryck på [
VCAP-läge*1:
Upprepad spelning av spåret.
Upprepad spelning av gruppen.
Uppspelningen återgår till normalt
läge.
Tryck på [10KEY].
Den numeriska skärmen med sina sifferknappar visas.
3
Ange önskad titel, grupp eller mapp genom att peka
på titelns, gruppens eller mappens nummer.
Se sidan 27 för information om hur du använder den
numeriska skärmen.
4
].
Upprepningsläget växlar varje gång du trycker på knappen.
30-SE
2
Bekräfta ditt val genom att trycka på [Enter].
Uppspelningen startar från titeln med det nummer du
angav.
• Denna funktion kan inte användas för skivor som inte innehåller
titelnummer.
• Uppspelningen startar från början av kapitel-/spårnumret i läget Pre
Stop.
• Vissa skivor kanske inte godkänner alla funktioner.
Söka direkt efter kapitel-/spår- eller
filnummer
Bläddra för att flytta en sida framåt eller
bakåt
”Page” är en stillbild som är lagrad på en DVD-ljudskiva.
Använd den här funktionen för att enkelt gå till början av kapitel, spår
eller filer på skivan.
1
* Spela upp en DVD-ljudskiva när ”VCAP” är ställt under ”Ställa in
uppspelningsläge för DVD-Audio” (sidan 41).
Funktionsguiden visas.
2
Tryck på och mata in det kapitel eller spårnummer
som du vill spela upp.
Se sidan 27 för information om hur du använder den
numeriska skärmen.
4
Tryck på PAGE [
] eller [
].
Visningen ändras.
Håll nedtryckt för att visa startsidan.
Tryck på [10KEY].
Den numeriska skärmen med sina sifferknappar visas.
3
Tryck på [P1/3] två gånger medan du spelar en DVD
Audio-skiva i VCAP-läge*.
Tryck på [P1/2]* i vilket läge som helst, utom i
stoppläget.
* Visningen varierar beroende på skiva (läge).
2
1
• För DVD-ljudskivor utan sidor, beroende på DVD-ljudskivan,
fungerar eventuellt inte ”Page”-funktionen om bilderna finns i ett
bildspel.
Byta ljudspår
Bekräfta valet genom att trycka på [Enter].
Uppspelningen startar från det valda kapitlet eller spåret.
• Du kan inte använda den här funktionen för skivor som inte har
några kapitel eller spår lagrade.
• Se till att du stänger av PBC innan du börjar sökningen (se ”Ställa in
uppspelningsläget för video-CD” på sidan 42).
På DVD-skivor med flera ljud eller ljudspråk kan du växla ljudet under
uppspelning.
1
Tryck på [P1/2]* under uppspelning.
* Visningen varierar beroende på skiva (läge).
Byta vinkel
På DVD-skivor där scener filmats ur flera vinklar kan vinkeln bytas
under uppspelning.
1
Tryck på [P1/2]* under uppspelning.
Funktionsguiden ändras.
* Visningen varierar beroende på skiva (läge).
2
Tryck på [AUDIO].
Varje gång du trycker på knappen växlas ljudet mellan de
alternativa ljudspår som finns inspelade på skivan.
• Det ljudspår som valts blir standardinställning varje gång strömmen
slås på eller skivan byts ut. Om skivan inte innehåller det spåret så
väljs skivans standardspråk istället.
• Alla skivor tillåter inte att du byter till alternativa ljudspår under
uppspelning. Välj i sådana fall ljudspåret från DVD-skivans meny.
• Det kan hända att det dröjer en kort stund innan det alternativa
ljudspår som valts spelas.
Tryck på [ANGLE].
Varje gång du trycker på knappen växlas kameravinkeln
mellan de kameravinklar som finns inspelade på skivan.
•
•
-
2
Det kan ta en liten stund att byta vinkel.
Vinkeln kan ändras på ett av två sätt beroende på skivan.
Oavbruten övergång: Vinkeln ändras utan avbrott.
Övergång med avbrott: När vinkeln ändras visas först en stillbild,
varefter den nya vinkeln visas.
• För att spela upp en DVD-ljudskiva ställer du in ”VCAP” under
”Ställa in uppspelningsläge för DVD-Audio” (sidan 41).
Video CD-skivor med multiplexljud
1
Tryck på [P1/2] under uppspelning.
Funktionsguiden ändras.
2
Tryck på [AUDIO].
Vänster och höger kanals uteffekt kommer att vara som
beskrivet varje gång du trycker på knappen.
Audio LR
Audio LL
Audio RR
Audio LR
31-SE
Byte av textning (undertextspråk)
På DVD-skivor med textning på flera språk kan du byta textningsspråk
under uppspelningen och texten kan dessutom döljas.
1
Tryck på [P1/2]* under uppspelning.
Funktionsguiden ändras.
* Visningen varierar beroende på skiva (läge).
2
Tryck på [SUBT.].
Om du trycker flera gånger på den här knappen väljs i tur
och ordning textning på de språk som finns inspelade på
skivan, därefter ställs textningen på OFF.
• För att spela upp en DVD-ljudskiva ställer du in ”VCAP” under
”Ställa in uppspelningsläge för DVD-Audio” (sidan 41).
• Det kan dröja en kort stund innan den valda textningen visas.
• Alla skivor tillåter inte att du byter textning under uppspelning. Välj i
sådana fall textningen från DVD-skivans meny.
• Det textningsspråk som valts blir standardinställning varje gång
strömmen slås på eller skivan byts ut. Om skivan inte innehåller det
språket så används skivans standardspråk istället. Textningens språk
kan dock variera mellan olika skivor.
• På vissa skivor visas textningen även om den stängs av. Textningens
språk kan dock variera mellan olika skivor.
Utföra ändringar från skivans meny
För vissa skivor kan ljudspråk, bildvinkel och textning ställas in från
skivans meny.
1
2
Visa menyn genom att trycka på [MENU] eller [TOP
MENU].
Välj ett alternativ och bekräfta valet.
Se ”Om en menybild visas” på sidan 27.
• För att spela upp en DVD-ljudskiva ställer du in ”VCAP” under
”Ställa in uppspelningsläge för DVD-Audio” (sidan 41).
32-SE
Om DivX
DivX® är ett codec-program (programvara) för komprimering av
rörliga bilder med bibehållen bildkvalitet, med hjälp av ytterst avancerat
kompressionsförhållande och driftshastighet.
• Officiell DivX®-certifierad produkt
• Spelar upp alla versioner av DivX®-video (inklusive DivX® 5)
med standarduppspelning av DivX®-mediafiler
• DivX®, DivX Certified® och tillhörande logotyper är
varumärken som tillhör DivX, Inc. och som används på licens.
DivX Certified® för att spela upp DivX®-video, inklusive
premiuminnehåll.
Enheten kan spela upp CD-R-/CD-RW-/DVD-R-/DVD-RW-/
DVD+R-/DVD+RW-skivor som är inspelade i DivX®-läget med
ändelsen ”avi” eller ”divx”.
Optimal storlek för uppspelning av DivX®-skivor är
följande:
Skärmstorlek:
32 till 720 bildpunkter (horisontellt) × 32 till
576 bildpunkter (vertikalt)
Med andra bildförhållanden än 16:9 kan det hända att svarta fält
visas till höger och vänster eller i bildens över- eller underkant.
Bildens
bithastighet:
”genomsnitt 4 Mbps, max 8 Mbps” Stöd för
Home Theater Profile
Det finns stöd för följande ljudinspelningssystem.
MPEG1Layer II
MPEG1 Layer III
MPEG2 Layer III
MPEG2.5 Layer III
Dolby Digital
64 till 384 kbps
32 till 320 kbps
8 till 160 kbps
8 till 160 kbps
64 till 448 kbps (Max 5.1-kanals)
OM DIVX VIDEO:
DivX® är ett digitalt videoformat skapat av Divx, Inc.
Det här är en officiell DivX Certified®-enhet som spelar upp
DivX-video. Besök divx.com för mer information och
programverktyg för konvertering av filer till DivX-video.
OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND:
Den här DivX Certified®-enheten måste registreras för att den
ska kunna spela upp köpta DivX Video-on-Demand-filmer
(VOD).
För att erhålla din registreringskod, leta upp DivX VOD-avsnittet i
enhetens installationsmeny. Gå till vod.divx.com för mer
information om hur du slutför din registrering.
Skärm exempel för Balance/Fader
\
Andra praktiska
funktioner
Ställa in ljudet
1
Tryck på SOURCE/
på enheten.
Skärmen för val av källa visas.
2
Tryck på [
] på huvudskärmen.
Skärmen för val av inställning visas.
3
Tryck på [
] för Audio Setup.
A
Skärmbilden Audio Setup visas.
Exempel på hur ljudinställningsskärmen kan se ut
Fader-inställning
Ställ in ljudvolymen för de främre och bakre högtalarna
genom att trycka på [F] och [R].
Inställningsintervall: F15 till R15
• Om en IMPRINT-ljudprocessor (PXA-H100) har anslutits till denna
enhet och du har ställt 2.2ch (3WAY)/4.2ch (FRONT/REAR/SUBW.)
reglaget på IMPRINT-ljudprocessorn (PXA-H100) kan du inte
justera FADER-läget. Detaljerad information finns i
bruksanvisningen till PXA-H100.
B
Balance-inställning
Ställ in ljudvolymen för vänster och höger högtalare
genom att trycka på [L] och [R].
Inställningsintervall: L15 till R15
C
• När den valfria ljudprocessorn (PXA-H100) eller en extern
ljudprocessor har anslutits som tillval, visas listan ”A.Processor”.
För vidare information om funktionen se ”IMPRINT-hantering
(tillval)” (sidan 50) eller ”Användning av extern ljudprocessor
(tillval)” (sidan 56).
• Om du trycker på [ ] eller [ ] rullar listan en rad åt gången.
• Om du trycker på [ ] eller [ ] rullar listan en sida åt gången.
• Tryck på [
] för att återgå till föregående skärm.
... Denna komponent kan endast kontrolleras av
INA-W910R.
... Denna komponent är tillgänglig när tillvalet
IMPRINT-ljudprocessor (PXA-H100) är ansluten.
... Denna komponent är tillgänglig när en extern
ljudprocessor är ansluten.
Direktinställning av Balance/Fader
Tryck på och flytta [
] till önskad inställning.
Eller när du pekar på önskat inställningsintervall flyttas [ ] till
den valda positionen.
Tryck på [L] eller [R] för att finjustera Balance och [F] eller [R] för
att finjustera Fader.
Justera bas/diskant
Du kan ändra tonvikten på bas eller diskant för att skapa
det ljud du önskar.
Tryck på [
] för Bass/Treble för att justera skärmen.
• Justering kan inte utföras när Defeat är inställd på ON.
• Om OFF har ställts ”Ändra MultEQ-läge” (sidan 50) när IMPRINTljudprocessorn har anslutits upp visas inte listan.
Justera Balance/Fader
Inställning av basnivå
Du kan förstärka eller försvaga basfrekvensen.
Tryck på [
] för Balance/Fader.
Skärmen växlar till justeringsskärmen för Balance/Fader.
Tryck på [
basnivå.
] eller [
] för Bass Level för att välja önskad
Inställningsintervall: –7 till +7
Inställning av diskantnivån
Du kan förstärka diskantfrekvensen.
Tryck på [ ] eller [
diskantnivå.
] för Treble Level för att välja önskad
Inställningsintervall: –7 till +7
33-SE
Justera bas/diskant
Stänga av/sätta på subwoofer
Du kan ändra tonvikten på bas eller diskant för att skapa
det ljud du önskar.
Tryck på [ ] eller [
ON eller OFF.
Tryck på [
] för Bass/Treble för att justera skärmen.
OFF:
ON:
• Justering kan inte utföras när Defeat är inställd på ON.
När ON är valt i ”Stänga av/sätta på subwoofer”, visas
komponenten.
Om en extern ljudprocessor är ansluten visas listan inte.
Du kan förstärka eller försvaga basfrekvensen.
] eller [
] för Bass Level för att välja önskad
1 Tryck på [
] för Subwoofer.
Skärmen växlar till inställningsskärmen för Subwoofer.
Inställningsintervall: –6 till +6
• När G-EQ ställs in i ”Ställa in EQ-läget” (sidan 35) kan nivåvärdet
ändras enligt det värde som ställs in i Band 1.
• När P-EQ ställs in i ”Ställa in EQ-läget” (sidan 35) kan nivåvärdet
ändras enligt det värde som ställs in i Band 1.
] för Treble Level för att välja önskad
Inställningsintervall: –6 till +6
• När G-EQ ställs in i ”Ställa in EQ-läget” (sidan 35) kan nivåvärdet
ändras enligt det värde som ställs in i Band 7.
• När P-EQ ställs in i ”Ställa in EQ-läget” (sidan 35) kan nivåvärdet
ändras enligt det värde som ställs in i Band 5.
Ställa in bassmittfrekvensen
Den visade basfrekvensen förstärks.
Tryck på [ ] eller [
basmittfrekvens.
80 Hz
100 Hz
200 Hz
Inställning av basbandbredd
Ändrar den förstärkta bandbredden för bas till bred eller
smal. En bred inställning förstärker ett brett område med
frekvenser ovanför och under mittfrekvensen. En
smalare inställning förstärker endast frekvenser nära
mittfrekvensen.
] för Bass Bandwidth för att välja önskad
Inställningsintervall: Wide (smalt) 1 till Wide 4 (brett)
• Åtgärden kan bara utföras när P-EG har valts i ”Ställa in EQ-läget”
på sidan 35.
• När P-EQ ställs in i ”Ställa in EQ-läget” (sidan 35) kan
bandbreddsvärdet ändras enligt det värde som ställs in i Band 1.
Ställa in diskantmittfrekvensen
Den visade diskantfrekvensen förstärks.
Tryck på [ ] eller [ ] för Treble Freq. för att ställa in önskad
diskantmittfrekvens.
Inställningsområde: 10 kHz
17,5 kHz
12,5 kHz
16 kHz
• Åtgärden kan bara utföras när P-EG har valts i ”Ställa in EQ-läget”
på sidan 35.
• När P-EQ ställs in i ”Ställa in EQ-läget” (sidan 35) kan
frekvensvärdet ändras enligt det värde som ställs in i Band 5.
34-SE
] för Level för att justera subwooferns
Inställningsintervall: 0 till 15
När ON är valt under ”Stänga av/sätta på subwoofer” visas
komponenten medan bilen är parkerad.
Subwooferns utgångsfas växlas mellan normal subwoofer (0°)
eller omvänd subwoofer (180°).
1 Tryck på [
] för Subwoofer.
Skärmen växlar till inställningsskärmen för Subwoofer.
2 Tryck på [
] eller [
] under Phase för att välja 0° eller 180°.
• När IMPRINT-ljudprocessorn är ansluten, ställ ”Ändra MultEQläge” (sidan 50) till OFF när bilen är parkerad.
När ON är valt under ”Stänga av/sätta på subwoofer” visas
komponenten medan bilen är parkerad.
• Åtgärden kan bara utföras när P-EG har valts i ”Ställa in EQ-läget”
på sidan 35.
• När P-EQ ställs in i ”Ställa in EQ-läget” (sidan 35) kan
bandbreddsvärdet ändras enligt det värde som ställs in i Band 1.
Tryck på [ ] eller [
basbandbredd.
] eller [
Ställa in subwoofersystemet
] för Bass Freq. för att välja önskad
Inställningsområde: 63 Hz
2 Tryck på [
uteffekt.
Ändra Subwoofer-fasen
Inställning av diskantnivån
Du kan förstärka eller försvaga diskantfrekvensen.
Tryck på [ ] eller [
diskantnivå.
Signalen till subwoofern är avstängd.
Signalen till subwoofern är på.
Ställa in ljudvolymen för subwoofern
Inställning av basnivå
Tryck på [
basnivå.
] under Subwoofer för att ställa in den på
1 Tryck på [
] för Subwoofer.
Skärmen växlar till inställningsskärmen för Subwoofer.
2 Tryck på [ ] eller [
System 2.
] under System för att välja System 1 eller
System 1: Subwoofer-nivån ändras efter
huvudvolyminställningen.
System 2: Subwoofer-nivån skiljer sig från
huvudvolyminställningen. Även om volymen t.ex.
är låg, kan subwoofern fortfarande höras.
Ställa in Subwoofer-kanal
När ON är valt under ”Stänga av/sätta på subwoofer” visas
komponenten medan bilen är parkerad.
1 Tryck på [
] för Subwoofer.
Skärmen växlar till inställningsskärmen för Subwoofer.
2 Tryck på [ ] eller [
Mono (enkanalig).
] under Channel för att välja Stereo eller
Stereo: Subwoofer stereo (L/R) utsignal
Mono: Subwoofer enkanalig utsignal
• När IMPRINT-ljudprocessorn är ansluten, ställ ”Ändra MultEQläge” (sidan 50) till OFF när bilen är parkerad.
Ställa in ljudvolymen för subwoofern
Om en extern ljudprocessor är ansluten visas listan.
Tryck på [ ] eller [ ] under Subw. Level för att justera
subwooferns utkanal.
Inställningsintervall: 0 till 15
Ställa in Nav. Mix Level
3
Tryck på [ ] eller [ ] under Nav. Mix Level för att justera
volymen för navigeringsmeddelanden.
Genom att ställa in dessa värden kan du få ljudet att nå
lyssningspositionen samtidigt som ljudet från andra
högtalare.
Inställningsintervall: 0 till 15
• Inställningen av navigeringsavbrott visas inte om en extern
ljudprocessor som inte är kompatibel med NAV. Mix finns ansluten.
• Medan en extern ljudprocessor är ansluten kan denna funktion vara
oanvändbar när Defeat är ställd på ON.
Upprepa steg 2 om du vill ställa in en annan
högtalare.
• Det sammanlagda avståndet för alla högtalare bör vara mindre än
680 cm.
Ställa in enhet för tidskorrigeringens (T.Corr Parameter)
Ställa in Media Xpander-läge
När Media Xpander är aktiverad kan du justera Media Xpandernivån. Inställningen visas när bilen är parkerad.
1
Välj ON eller OFF under MX genom att trycka på [ ]
eller [ ] för Media Xpander.
OFF: Stänger av MX-effekten för alla musikkällor.
ON: Aktiverar det valda MX-läget.
2
Tryck på [
ON.
Tryck på [ ] eller [ ] för nuvarande MX-läge.
• Nivå för musikkälla (till exempel USB och CD etc.) kan ställas.
MX CD (No Effect, Level 1 till 3)
Stora mängder data bearbetas i CD-läget. Den stora mängden
data utnyttjas för att återge ett rent ljud.
MX CMPM (No Effect, Level 1 till 3)
Detta korrigerar för information som utelämnades vid
komprimeringen. Detta ger ett välbalanserat ljud som ligger
nära originalet.
MX DVD (No Effect, Level 1 till 3)
Filmdialoger återges tydligare.
MX AUX (No Effect, Level 1 till 3)
Välj det MX-läge som motsvarar anslutet medium.
• När No Effect markeras så stängs MX av för alla MX-lägen.
• Varje musikkälla, som till exempel CD, MP3 kan ha sin egen MXinställning.
• Det finns inget MX-läge för FM-, MW- och LW-radio.
• MX CMPM används för MP3/WMA/AAC och iPod/iPhone.
• MX-inställningen kan bara utföras när en källa är vald för tillfället.
• Denna funktion fungerar inte när Defeat är inställt på ON.
Justera tidskorrigeringen
Denna inställning visas när bilen är parkerad.
Innan följande procedur utförs se ”Om tidskorrigering”
(sidan 54).
1
Tryck på [
Inställning: T.Corr Parameter
cm
] för Time Correction.
Inch
cm: Enheten för tidskorrigering är cm.
Inch: Enheten för tidskorrigering är tum.
] för Media Xpander när det ställts in på
Media Xpander-inställningsskärmen visas.
3
Denna inställning visas när bilen är parkerad.
Du kan ändra enheten (cm eller tum) för tidskorrigeringen.
Tryck på [ ] eller [ ] för T.Corr Parameter för att välja cm eller
Inch.
Ställa in EQ-läget
Denna inställning kan justeras när bilen är parkerad.
Med den här inställningen kan du välja mellan en 5-bands
parametrisk eller en 7-bands grafisk equalizer.
Tryck på [ ] eller [ ] under EQ Select för att välja P-EQ eller
G-EQ.
P-EQ: 5-bands parametrisk EQ.
G-EQ: 7-bands grafisk EQ.
• Denna inställning är overksam när Defeat är ON eller en extern
ljudprocessor är ansluten.
Justera den parametriska equalizerkurvan (P-EQ)
När P-EQ är i ”Ställa in EQ-läge” kan denna inställning justeras
medan bilen är parkerad.
Du kan ändra equalizerinställningarna för att skapa en
responskurva som är mer tilltalande för just dig.
1
Tryck på [
] vid EQ Select efter att ha valt P-EQ i
”Ställa in EQ-läge”.
Listskärmen för P-EQ visas.
2
Justera P-EQ efter dina önskemål.
Justera bandet
Tryck på [ ] eller [
ska justeras.
] under Band för att välja vilket band som
Band 1 / Band 2 / Band 3 / Band 4 / Band 5
Skärmbilden Time Correction visas.
2
Justera avståndet (0,0 till 336,6 cm) för önskad
högtalare genom att trycka på respektive [ ] eller
[ ]-knapp.
L = (avstånd till den mest avlägsna högtalaren) – (avstånd
till övriga högtalare)
Se ”Förteckning över tidskorrigeringsvärden” på sidan 54.
35-SE
Ändring av frekvensen
Justera högpassfilter
Tryck på [ ] eller [
bandets frekvens.
Tryck på H.P.F.-titelfältet för att justera skärmen när Defeat har
ställts OFF.
Tryck på [ ] eller [ ] under Front H.P.F. för att justera främre
högtalaren.
] under Freq. för att justera det valda
Justerbara frekvensområden: 63 Hz till 17,5 kHz (i steg om 1/3
oktav)
Band-1: 63 Hz~200 Hz (63 Hz)
Band-2: 160 Hz~1 kHz (160 Hz)
Band-3: 630 Hz~4 kHz (630 Hz)
Band-4: 1,6 kHz~10 kHz (1,6 kHz)
Band-5: 10 kHz~17,5 kHz (10 kHz)
] under Rear H.P.F. för att justera bakre
Inställningsintervall: OFF, 60 Hz, 80 Hz, 100 Hz
• Välj OFF när det inte behövs någon justering.
Justering av nivån
Tryck på [ ] eller [
valda bandet.
Inställningsintervall: OFF, 60 Hz, 80 Hz, 100 Hz
Tryck på [ ] eller [
högtalaren.
] under Level för att justera nivå på det
Justerbar nivå: -6 till +6 dB
Ställa Defeat på ON eller OFF
Tryck på [
eller OFF.
] eller [
] under Defeat för att ställa in den på ON
Inställning av bandbredd
Tryck på [
] eller [
] under Q för att välja bandbredd.
Justerbar bandbredd: 1, 2, 3, 4
3
För att justera ett annat band upprepa steg 2 och
justera alla band.
• Frekvensvärdets område för det nuvarande bandet bör inte vara
högre än det förgående bandets inställningsvärde och lägre än nästa
bands inställningsvärde.
• När du ställer in Parametric EQ, bör du ta hänsyn till svarstiden för
de anslutna högtalarna.
• När parametrisk EQ justeras får justeringen av grafisk EQ ingen
effekt.
Lagra inställningar i minnet
Justerings- eller inställningsalternativet för tidskorrigering och P/G-EQ
kan lagrats.
Vad som kan lagras beror på vilken ljudprocessor som används.
1
2
3
Justera den grafiska equalizerkurvan (G-EQ)
Kontrollera om Defeat-läget är OFF.
Tryck på [MEMORY] på högra sidan på nedre
skärmen.
Tryck på någon av snabbvalsknapparna [P.SET 1]
till [P.SET 6] inom 5 sekunder på nedre skärmen.
Inställningarna lagras.
När G-EQ är i ”Ställa in EQ-läge” kan denna inställning justeras
medan bilen är parkerad.
Du kan ändra equalizer-inställningarna för att skapa en
responskurva som bättre passar din smak.
• De lagrade inställningarna raderas inte även om batterikabeln
kopplas loss.
1
Tryck på [
] vid EQ Select efter att ha valt G-EQ i
”Ställa in EQ-läge”.
Ta fram förvalsminnet
Listskärmen för G-EQ visas.
1
2
2
Justera G-EQ efter dina önskemål.
Band-1 (80 Hz) / Band-2 (250 Hz) / Band-3 (500 Hz) /
Band-4 (1 000 Hz) / Band-5 (4 000 Hz) / Band-6 (8 000 Hz) /
Band-7 (16 000 Hz)
3
] eller [
Tryck på någon av snabbvalsknapparna [P.SET 1]
till [P.SET 6] på bottenskärmen för att välja
snabbvalsminne.
• Det tar en liten stund att ta fram förvalsminnet.
Justering av nivån
Tryck på [
Kontrollera om Defeat-läget är OFF.
] för att justera det markerade bandets nivå.
Justerbar nivå: -6 till +6 dB
Sökfunktion
För att justera ett annat band upprepa steg 2 och
justera sen alla band.
1
• När grafisk EQ är justerad är parametrisk EQ utan effekt.
Tryck på [ ] i funktionsguiden när du befinner dig i
CD- eller MP3/WMA/AAC-läge eller i DivX®-läge.
Skärmen med sökningslistan visas.
Välj önskat spår eller mapp
Starta direktuppspelning genom att trycka på [
].
När en hierarkisk lista förbereds visas [
]. Tryck på [
visa respektive skärmbilder med hierarkiska listor.
36-SE
] för att
Exempel på hur sökningsskärmen kan se ut
Byta läge för skärmen
När fordonet står stilla kan du trycka på [WIDE] på
huvudskärmen för bild.
Varje gång du trycker ändras bildskärmens läge på följande sätt:
Mode 1
(WIDE)
Välj direkt genom att trycka på [
], så spelas dess
spår (eller mapp/fil) upp.
Tryck på [
] för att återgå till föregående listskärm.
[
] visas om det finns en hierarkisk lista.
Om du trycker på [Exit] visas skärmen för huvudkälla.
Bläddra i listan en sida i taget genom att trycka på [ ]
eller [ ].
Bläddra listan en rad i taget genom att trycka på [ ]
eller [ ].
Mode 2
(CINEMA)
Mode 3
(NORMAL)
Mode 1
(WIDE)
I Mode 1 (WIDE) visar bildskärmen en normal bild som sträckts
ut på bredden för att passa bredbildsskärmen.
• Sökfunktionen fungerar inte för DVD, video-CD eller CD-växlare.
• En lista över mappar visas endast under MP3/WMA/AACuppspelning när DVD-spelaren (DVA-5210) eller en växlare
kompatibel med MP3 finns ansluten.
I Mode 2 (CINEMA) visar bildskärmen en normal bild genom att
sträcka ut den i såväl höjd- som breddled. Det här läget är bra
för visning av bild i bioformat med proportionerna 16:9.
Internt CD-spelarläge
1 Skärmbilden med spårlistan* visas.
2 Tryck på [
] för en önskad spårtext*.
Det valda spåret spelas upp.
• ”No Text” visas i listan för spårtext, om skivan inte innehåller någon
text.
* Endast om CD:n är textkompatibel.
Intern MP3/WMA/AAC/DivX®-spelare/extern MP3kompatibel DVD-spelare/växlarläge
1 Skärmen med mapplistan visas.
Välj önskad mapp och tryck sedan på [
].
([
] visas bara när det finns en eller flera filer i den valda
mappen.)
Skärmen med fillistan visas.
• Om du vill spela upp mappen direkt trycker du på [
I Mode 3 (NORMAL) visar bildskärmen en normal bild på mitten
av skärmen med vertikala svarta fält på var sida.
• För att spela upp en DVD-ljudskiva ställer du in ”VCAP” under
”Ställa in uppspelningsläge för DVD-Audio” (sidan 41).
].
2 Tryck på [
] för önskat filnamn.
Den valda filen spelas upp.
37-SE
Inställning
DVD-inställning
DVD-inställningsprocedur
Handbromsen måste vara åtdragen för att du ska kunna få
tillgång till de DVD-inställningarna. Om du försöker komma åt
den här sidan medan du kör visas varningen-Can’t operate
while driving.
DVD-inställningen kan utföras efter att skivan plockats ut ur
enheten.
Följande steg från 1 till 6 är gemensamma för alla
”inställningar” under DVD Setup. Se respektive avsnitt för
utförlig information.
1
Tryck på SOURCE/
på enheten.
Den numeriska skärmen stängs om man trycker på
området medan det visas.
Skärm för inmatning med numerisk knappsats.
Den numeriska knappsatsen används om du vill spela
upp på ett annat språk än det som visas, eller för att
ange lösenordet för barnlås etc.
6
Tryck på [
] för att återgå till föregående skärm.
Tryck på [Exit] för att återgå till huvudskärmen för källa som
visades innan inställningsåtgärden påbörjades.
• Vrid inte tändningsnyckeln till OFF direkt efter att ha ändrat DVDlägets inställningar (medan systemet automatiskt skriver data).
Annars kan inställningarna eventuellt inte ändras.
Skärmen för val av källa visas.
2
Tryck på [
] på huvudskärmen.
Skärmen för val av inställning visas.
3
Tryck på [
] för Source Setup.
Skärmbilden Source Setup visas.
4
Tryck på [
] för DVD Setup.
Skärmbilden DVD Setup visas.
5
Tryck på [ ], [ ] etc. för att ändra inställning av
önskat objekt.
Inställningar:
Menu Language / Audio Language / SUBT. Language /
Country Code / Parental / Digital Out Mode / Downmix Mode /
TV Screen / Bonus Code / DVD-A Setup / File Play Mode /
DVD Play Mode / DivX Info. / PBC
Skärmexempel för DVD-inställningsmenyn
Ändra språkinställningen
Språk för ljud, textning och menyer kan ställas in efter dina önskemål.
När ett språk väl har ställts in så används det som standardspråk. Den
här funktionen är praktisk om du alltid vill lyssna på engelska.
(Språkinställningen fungerar inte på vissa skivor. I sådana fall ställs
standardspråket in vid tillverkningen.)
• När inställningarna ändras raderas de gamla inställningarna.
Anteckna de aktuella inställningarna innan du gör några ändringar.
Inställningarna raderas när fordonets batteri kopplas bort.
• Tillfälliga ändringar av språket för den aktuella skivan kan antingen
göras från DVD-menyn eller genom den metod som beskrivs i
avsnittet ”Byta ljudspår” (sidan 31).
• Om skivan inte innehåller det valda språket så används skivans
standardspråk istället.
Inställning av språk för menyer
Välj vilket språk som ska användas i menyer (titelmeny etc.).
Inställning: Menu Language
Inställningsalternativ: Auto / EN / JP / DE / ES / FR / IT / SE / RU / CN
• När ”Auto” väljs så visas menyerna på det primära av de
tillgängliga språken.
Tryck på [Code] för att visa den numeriska
inmatningsskärmen.
Tryck på [ ] eller [ ] för att ställa in önskat språk.
Tryck på [ ] eller [ ] för att bläddra ett steg i en lista
med inställningar.
Tryck på [ ] eller [ ] för att bläddra en sida i en lista
med inställningar.
38-SE
Inställning av ljudspråk
Ställ in vilket språk som ska användas för ljudet från högtalarna.
Inställning: Audio Language
Inställningsalternativ: Auto / EN / JP / DE / ES / FR / IT / SE / RU / CN
• Om ”Auto” väljs så spelas ljudet på det primära av de tillgängliga
språken.
Inställning av textningsspråk
Ställ in språket för textningen som visas på skärmen.
Inställning: SUBT. Language
Inställningsalternativ: Auto / EN / JP / DE / ES / FR / IT / SE / RU / CN
• Om ”Auto” väljs så används det primära av de tillgängliga
textningsspråken.
Spela upp andra språk än de som visas
1 Tryck på [Code].
Den numeriska skärmen visas.
2 Ange den 4-siffriga koden för det önskade språket.
Språkets nummer hittar du i ”Lista över språkkoder”
(sidan 84).
3 Tryck på [Enter] för att spara numret till minnet.
Ändra landskodsinställning
Ställ in den landskod du vill ställa in skyddsnivån för (barnlås).
Inställning: Country Code
Inställningsalternativ: Auto / Other
Auto:
Other:
Den primära landskoden bland de tillgängliga spelas.
Inställningsalternativet ändras till ”Other” om önskad
landskod matas in.
• När inställningarna ändras raderas de gamla inställningarna.
Anteckna de aktuella inställningarna innan du gör några ändringar.
Inställningarna raderas när fordonets batteri kopplas bort.
1 Tryck på [Code] under Country Code.
2 Tryck på [Delete All] eller [
].
Radera det landsnummer som visas.
3 Ange den 4-siffriga landskoden.
För att hitta landskoden se ”Lista över landskoder”
(sidorna 85, 86).
4 Spara koden i minnet genom att trycka på [Enter].
• Alla DVD-skivor har inte en Parental Lock-funktion. Om du är
osäker på en DVD-skiva bör du spela den själv först. Lämna inte
DVD-skivor åtkomliga för barn om du tror att de är olämpliga för
dem.
1 Tryck på [Input].
Den numeriska skärmen visas.
2 Ange ett 4-siffrigt lösenord genom att trycka på den
numeriska skärmen.
Utgångsnumret är 1111.
Siffror som matats in visas som ”*”.
3 Tryck på [Enter] för att spara numret till minnet.
Föräldraskärmen (Parental) visas.
Nivåinställning för PARENTAL
4 Tryck på [ ] under Parental för att aktivera.
5 Tryck på [ ] eller [ ] under Parental Level för att välja
skyddsnivå (1 till 8).
Välj ”OFF” för att ångra barnskyddsläget eller om du inte
vill ställa in en skyddsnivå. Ju lägre siffra, desto högre
skyddsnivå.
6 Tryck på [
] för att återgå till föregående skärm.
Ändra lösenordet
4 Tryck på [Input] under Password Change.
Den numeriska skärmen visas.
5 Ange ett nytt 4-siffrigt lösenord genom att trycka på
inmatningsskärmen.
• Skriv ner lösenordet och förvara det på en säker plats ifall du
skulle glömma det.
6 Tryck på [Enter] för att spara numret till minnet.
7 Tryck på [
] för att återgå till föregående skärm.
Ändra barnskyddsnivån tillfälligt
Vissa skivor kan kräva att du ändrar barnskyddsnivån som ställts
in som standardinställning vid uppspelning. I sådana fall visas
följande meddelande på skärmen ”Parental level change OK?
[Yes] / [No].”
Om detta meddelande visas ändrar du inställningen enligt
följande:
• För att ändra föräldranivå och spela upp, tryck på [Yes].
När du trycker på [Yes] visas skärmen med den numeriska
knappsatsen. Mata in det 4-siffriga lösenordet under ”Inställning
av barnskyddsnivå (Parental lock)” och tryck sedan på [Enter].
• För att spela upp utan att använda föräldranivån, tryck på
[No].
(Om du trycker på [No] sker uppspelningen efter den
föräldranivå som ställts in i ”Inställning av barnskyddsnivå
(Parental Lock).”)
Inställning av barnskyddsnivå (föräldralås)
Använd den här funktionen när du behöver begränsa tillgängligheten av
vissa filmer med hänsyn till barnens ålder.
Inställning: Parental
Inställningsalternativ: Input
• När inställningarna ändras raderas de gamla inställningarna.
Anteckna de aktuella inställningarna innan du gör några ändringar.
Minnet raderas när fordonets batteri kopplas ur.
• Uppspelning av DVD-skivor som inte innehåller någon klassificering
begränsas inte även om barnskyddsnivån har ställts in.
• Om du vill spela upp DVD-program med barnlåsfunktionen och
användning av det för tillfället är begränsat, kan skyddsnivån och
landskoden ändras så att DVD-skivan kan spelas.
• När barnskyddsnivån väl har ställts in finns den kvar i minnet tills
den ändras. För att du ska kunna spela upp skivor med en högre
klassificering måste Parental Lock-funktionen avbrytas eller
barnskyddsnivån ändras.
Ställa in den digitala optiska utgången
Använd följande procedur för att ställa in den digitala ljudsignalen från
INA-W910R.
Inställning: Digital Out Mode
Inställningsalternativ: Auto / LPCM
Auto:
LPCM:
Den digitala utsignalen växlar automatiskt
beroende på vilken typ av ljudsignal som spelas.
Se till att välja ”Auto” om du vill ansluta en digital
ljudprocessor och spela Dolby Digital-ljud.
Fabriksinställningen är ”Auto”.
Ljudsignalen från skivan konverteras till 48 kHz/
16 bit (för DVD-skivor) eller 44,1 kHz (för video
CD- och CD-skivor) linjär PCM-ljudsignal för
utmatning.
39-SE
Ljudutsignal/Optisk digital ljudutsignal
Skiva
Format
Fs
Q
Inställning för digital
utsignal
(DVD SETUP)
LPCM
(CD-DA,
DVD-V, DVD-A)
44,1/176,4 kHz
16/20/24 bitar
AUTO eller LPCM
44,1 kHz, 16 bitar,
LPCM 2 kanaler (2kanalers nedmixning)*
OK
48/96/192 kHz
16/20/24 bitar
AUTO eller LPCM
48 kHz, 16 bitar, LPCM
2 kanaler (2-kanalers
nedmixning)*
OK
44.1/88.2/
176.4kHz
16/20/24 bitar
AUTO eller LPCM
Avges inte
OK
48/96/192 kHz
16/20/24 bitar
48 kHz
16/18/20 bitar
LPCM
48 kHz, 16 bitar,
avkodad 2ch (2kanalers nedmixning)*
OK
AUTO
Auto (Max 7.1 kanaler)*
OK
LPCM
44,1 kHz, 16 bitar,
Avkodad 2 kanaler (2kanalers nedmixning)*
OK
AUTO
Auto (Max 6.1 kanaler)*
OK
LPCM
48 kHz, 16 bitar,
avkodad 2 kanaler (2kanalers nedmixning)*
OK
AUTO
Auto (Max 6.1 kanaler)*
OK
LPCM
44,1 kHz, 16 bitar,
Avkodad 2 kanaler*
OK
AUTO
Auto*
OK
LPCM
48 kHz, 16 bitar,
avkodad 2 kanaler (2kanalers nedmixning)*
OK
AUTO
Auto (Max 5.1 kanaler)*
OK
LPCM
44,1 kHz, 16 bitar,
Avkodad 2 kanaler*
OK
AUTO
Auto*
OK
LPCM
48 kHz, 16 bitar,
avkodad 2 kanaler (2kanalers nedmixning)*
OK
AUTO
Auto (Max 5.1 kanaler)*
OK
PPCM
(DVD-A)
Dolby Digital
(-EX)
(DVD-V, DVD-A)
DTS (-ES)
(CD-DA,
DVD-V, DVD-A)
Ljudinspelningsformat
44,1 kHz
48/96 kHz
MPEG1Layer II
(VCD, DVD-V,
DVD-A)
16/20/24 bitar
16/20/24 bitar
44,1 kHz
48 kHz
MPEG2 Layer II
(DVD-V, DVD-A)
44,1 kHz
48 kHz
MPEG1/2/2,5
Layer III
(MP3, WMA)
16 bitar
16 bitar
16 bitar
Analog ljudutsignal
(Ai-NET-, RCA-utsignal)
32 kHz
16 bitar
AUTO eller LPCM
32 kHz, 16 bitar,
Avkodad 2 kanaler
OK
44,1 kHz
16 bitar
AUTO eller LPCM
44,1 kHz, 16 bitar,
Avkodad 2 kanaler
OK
48 kHz
16 bitar
AUTO eller LPCM
48 kHz, 16 bitar,
Avkodad 2 kanaler
OK
* Avges inte när en DVD-ljudskiva spelas.
40-SE
16 bitar
Optisk digital ljudsignal
Ställa in Downmix-läget
Denna funktion gäller Dolby Digital, DTS strömlinjeljud.
Inställning: Downmix Mode
Inställningsalternativ: Surround / Stereo
Surround:
Stereo:
Surround-kompatibel downmix
Stereo downmix
Ställa in bonuskoden
Vissa DVD-ljudskivor innehåller bonusgrupp.
Den 4-siffriga koden för bonusgrupp kan lagras.
Se informationen på skivans fodral för kodnummer.
Inställning: Bonus Code
Inställningsalternativ: Code
1
Inställning av TV-skärmen
Utför nedanstående procedur för att ställa in skärmbilden efter den typ
av TV-skärm (bakre bildskärm) som du använder.
Den här inställningen kan också användas för INA-W910R.
Om en bakre bildskärm inte ansluts är skärminställningen 16:9.
Inställning: TV Screen
Inställningsalternativ: 4:3 LB / 4:3 PS / 16:9
• Med vissa skivor kan det hända att bilden inte ställs in efter den
valda storleken. (Se förklaringen på skivans fodral för utförligare
information).
4:3 LETTER BOX:
Använd det här alternativet om du ansluter en konventionell TVskärm med proportionerna 4:3 (vanliga TV-proportioner). Det
kan hända att svarta fält visas överst och längst ner på skärmen
(när du spelar en film med proportionerna 16:9). Bredden på
dessa fält beror på de ursprungliga bildproportionerna på filmen
när den visades på bio.
Tryck på [Code].
Inmatningsskärmen med 10 knappar visas.
2
3
Mata in det 4-siffriga kodnumret som finns på
skivans fodral.
Tryck på [Enter] för att spara numret till minnet.
• Om bonusgruppens kodnummer skiljer sig från det kodnummer du
ställt in i detta avsnitt, kommer skärmbilden med 10 tangenter
automatiskt att visas på bildskärmen. Detta kodnummer ersätts om
ett nytt knappas in.
Ställa in uppspelningsläge för DVD-Audio
Du kan välja bland tre olika inställningar för uppspelning av DVDljudskivan. Om skivan innehåller DVD-video och ljud ska VCAP
(Video Capable Audio Player) eller VOFF (Video OFF) ställas in för
uppspelning av DVD-Audio.
Inställning: DVD-A Setup
Inställningsalternativ: Video / VCAP / VOFF
Video:
VCAP:
VOFF:
4:3 PAN-SCAN:
Använd det här alternativet när du ansluter en konventionell
bildskärm med proportionerna 4:3. Bilden fyller hela TVskärmen. På grund av skillnaden i bildproportioner så syns dock
inte de yttersta kanterna av bilden på vänster och höger sida
(när du spelar en film med proportionerna 16:9).
Endast DVD-video spelas upp om skivan innehåller
DVD-video och ljud.
DVD-ljud spelas upp tillsammans med video.
DVD-ljud spelas upp utan video.
Spela upp MP3/WMA/AAC-data
(filuppspelningsläge)
Vid användning av skivor som innehåller både ljud- och MP3/WMA/
AAC-data.
Inställning: File Play Mode
Inställningsalternativ: CD / CMPM
Spelar endast ljuddata på skivor som innehåller både
ljud- och MP3/WMA/AAC-data.
CMPM: Spelar endast MP3/WMA/AAC-filer på skivor som
innehåller både ljud- och MP3/WMA/AAC-data.
CD:
• Ta ut eventuell skiva ur enheten före inställning.
• När du använder en CD-växlare som hanterar MP3-filer kan den här
inställningen inte användas.
16:9 WIDE:
Välj denna inställning vid anslutning till bredbilds-TV. Det är
fabriksinställningen.
41-SE
Inställning av den komprimerade filens
uppspelningsinformation
Om en skiva som innehåller både en komprimerad videofil och en
komprimerad ljudfil används, måste du välja att spela upp enbart video
eller enbart ljud.
Inställning: DVD Play Mode
Inställningsalternativ: Video / Audio
Video:
Audio:
Endast Video-data spelas upp.
Endast Audio-data spelas upp.
Inställning av källa
Inställning av källa
Handbromsen måste vara åtdragen för att du ska kunna få
tillgång till skärmbilden för källäge. Om du försöker komma åt
den här sidan medan du kör visas varningen-Can’t operate
while driving.
Visa skivans DivX-information
Inställning: DivX Info.
Ytterligare inställningsalternativ: Registration / Deregistration*
Genom att trycka på namnraden för Registrering eller
Avregistrering, visas koden för DivX®-registrering eller
avregistrering.
* Visas bara när enheten redan är registrerad.
Ställa in uppspelningsläget för video-CD
När en video-CD-skiva med uppspelningskontroll (PBC) spelas kan du
välja att ställa in PBC på ON eller OFF.
Inställning: PBC
Inställningsalternativ: OFF / ON
OFF:
ON:
PBC-menyn visas inte.
PBC-menyn visas.
Följande steg från 1 till 6 är gemensamma för alla
”inställningar” under Source Setup. Se respektive avsnitt för
utförlig information.
1
Tryck på SOURCE/
på enheten.
Skärmen för val av källa visas.
2
Tryck på [
] på huvudskärmen.
Skärmen för val av inställning visas.
3
Tryck på [
] för Source Setup.
Skärmbilden Source Setup visas.
4
Tryck på [
] för önskat inställningsläge.
DVD Setup*1 / Radio Setup / BLUETOOTH Setup*3 /
RDS Setup*2 / USB Search*4
*1 Se ”DVD-inställning” på sidan 38.
*2 Se ”RDS åtgärder” på sidan 21.
*3 Visas bara när ”BLUETOOTH IN” är inställt på ON (sidan 49).
*4 Du kan direkt trycka på [ ] eller [ ] för att ändra det här
alternativet.
5
Tryck på [ ], [ ] eller [
] etc. för önskat alternativ
för att ändra dess inställning.
Radio Setup:
FM Level / PI Seek / RDS Regional / PTY Language / PTY31 /
Tuner Condition
BLUETOOTH Setup:
Paired Devices / Device Search / Clear Device / Service Provider /
Visible Mode / Auto Answer / Speaker Select / MIC Input /
Firmware Version / Firmware Update / Hung Up / Echo Cancel /
Navi Voice IN Call / BT Menu Language / Shortcut Memory
USB Search:
Tag/File Name
• För vidare information om BLUETOOTH-inställning se ”Inställning
av BLUETOOTH” (sidan 62).
6
Tryck på [
] för att återgå till föregående skärm.
Tryck på [Exit] för att återgå till huvudskärmbilden för källa
som visades innan inställningsåtgärden påbörjades.
42-SE
Radioinställning
”Radio Setup” väljs på huvudmenyn för källinställning i steg 4.
Justera källsignalnivåer
Om skillnaden i volym mellan CD och FM-radio är för stor så kan
du justera den enligt följande.
Inställning: FM Level
Inställningsalternativ: Low / High
USB-sökning
”USB Search” väljs under källinställningens meny i steg 4.
Ställa in USB-sökläget
Du kan söka efter USB-ljudfiler genom att ange etikettinformation
eller med ett utforskarläge (filnamn).
Inställning: USB Search
Inställningsalternativ: Tag / File Name
Om du väljer Tag kan du använda lägena för
sökning efter spellistor/artister/album/låtar/genrer/
kompositörer/mappar/filer och begränsa
sökningarna.
File Name: När du väljer File Name kan du söka efter en mapp
eller fil på samma sätt som på en dator.
Tag:
PI Seek-inställning
Inställning: PI Seek
Inställningsalternativ: OFF / Auto
Mottagning av regionala (lokala) RDS-stationer
Om OFF väljs så fortsätter enheten automatiskt att ta emot den
lokala RDS-stationen.
Inställning: RDS Regional
Inställningsalternativ: OFF / ON
• Gör ovanstående inställning och vrid sedan av tändningsnyckeln
(ACC OFF) och så därefter på den igen (ACC ON).
• För vidare information om sökläge, se ”Söka efter önskad låt”
(sidan 74).
• När en bärbar ljudspelare är ansluten används läget för sökning
efter etikettinformation, även om du valt filnamnsläget innan.
Byta visningsspråk för PTY (programtyp)
Du kan välja ett av följande mönster på språken som visas.
Inställning: PTY Language
Inställningsalternativ: GB / NL / F / D / I / E
Ställa in PTY31-mottagning (nödlägessändning)
PTY31-mottagning (larmmeddelande) kan ställas in på ON eller
OFF.
Inställning: PTY31
Inställningsalternativ: OFF / ON
• Enheten prioriterar automatiskt larmmeddelanden när de sänds och
avbryter programmet som lyssnas på när PTY31 är inställd på ON.
• Enheten visar ”Alarm” på skärmen under PTY31-mottagning.
Ställa in MOTTAGARENS (FM) tonkvalitet
(mottagarförhållande)
Med denna enhet kan du ställa in önskad tonkvalitet för FMradiokällan.
Inställning: Tuner Condition
Inställningsalternativ: Normal / HiFi / Stable
Normal: Standardinställning
HiFi:
Högkvalitetsinställning
Stable: Kontrollera brus
• Brus kan vara mer märkbart vid inställning av HiFi beroende på
mottagningsstatus. I detta fall rekommenderas inställningen Normal.
43-SE
Justera bildens intensitet (Live Contrast)
Bildskärmsinställning
De delar av bilden som är för ljus/mörk justeras till rätt ljusstyrka
automatiskt.
Inställning: Live Contrast
Inställningsalternativ: OFF / Low / High
Bildskärmsinställning
• Du kan justera denna inställning direkt i bildkällans skärm genom att
trycka på [ ]. (I detta fall visas ”Live Contrast” som ”Contrast”.)
Handbromsen måste vara åtdragen för att du ska kunna få
tillgång till bildskärmsinställningarna. Om du försöker komma åt
den här sidan medan du kör visas varningen-Can’t operate while
driving.
Följande steg från 1 till 5 är gemensamma för alla
”inställningar” under Display Setup. Se respektive avsnitt för
utförlig information.
1
Tryck på SOURCE/
på enheten.
Välja läget Visual EQ (fabriksinställningen)
Du kan välja ett läge som passar en viss bildtyp.
Ytterligare inställning: Visual EQ
Inställningsalternativ: OFF (Ursprunglig inställning) / Night M. /
Soft / Sharp / Contrast / P-1 / P-2
OFF:
Night M.:
Soft:
Sharp:
Skärmen för val av källa visas.
2
Tryck på [
Contrast:
P-1:
] på huvudskärmen.
Skärmen för val av inställning visas.
3
Tryck på [
P-2:
] för Display Setup.
Skärmbilden Display Setup visas.
4
Tryck på [ ], [ ] eller [
] etc., för önskat
alternativ för att ändra dess inställning.
Ursprunglig inställning
Passar filmer som innehåller många mörka avsnitt.
CG-filmer och animerad film.
Passar äldre filmer där bilden inte är särskilt
tydlig.
Passar moderna filmer.
Väljer det Visual EQ-läge som lagrats på
snabbvalsnr. P-1 enligt ”Spara Visual EQ”
(sidan 45).
Väljer det Visual EQ-läge som lagrats på
snabbvalsnr P-2 under ”Spara Visual EQ”
(sidan 45).
Inställningar:
Visual EQ / Dimmer / Dimmer Low Level / Function Guide Fade /
Base Color / Screen Alignment / Display
• För att återgå till standardvideoinställningar ställer du in den här
funktionen på OFF. Alla Visual EQ-val eller ändringar som gjorts
återställs till sina grundinställningar.
• Om några justeringar görs av de befintliga Visual EQ-valen (Night
M. etc.), visas ”Custom”.
5
Ställa in ljusstyrka
Tryck på [
] för att återgå till föregående skärm.
Tryck på [Exit] för att återgå till huvudskärmen för källa som
visades innan inställningsåtgärden påbörjades.
• Vrid inte tändningsnyckeln till OFF direkt efter att ha ändrat
bildskärmslägets inställningar (medan systemet automatiskt skriver
data). Annars kan inställningarna eventuellt inte ändras.
Inställning av VISUAL EQ
Den visuella inställningen för ljusstyrka, färg, kontrast etc. kan justeras i
det här läget.
Inställning: Visual EQ
Fler inställningar:
Live Contrast*
Visual EQ*
Bright
Contrast
Sharp*
User Memory*
Color*
Tint*
* Inställningen är inte tillgänglig i navigationsläge.
Tryck på [ ] eller [ ] för att ändra inställning av önskat
objekt.
• Inställningarna är bara tillgängliga i det visuella källäget.
• De ytterligare inställningarna kan ändras med [ ]/[ ].
• Endast ett alternativ kan visas på varje sida, du kan välja önskad
ljusstyrka, färgton etc. med skärmen som visas.
44-SE
Ytterligare inställning: Bright
Inställningsalternativ: -15 ~ +15
Du kan justera ljusstyrkan mellan Min (-15) och Max (+15). Vid
mini- och maxipunkterna visas ”Min” respektive ”Max” på
displayen.
• När ett Visual EQ-förval har valts justeras ljusstyrkan automatiskt
efter bilens innerbelysning, så länge man ställt in Auto under
”Inställning av bakgrundsbelysningens ljusstyrka” (sidan 45).
Justera bildens färg
Ytterligare inställning: Color
Inställningsalternativ: -15 ~ +15
Du kan justera färgen mellan Min (-15) och Max (+15). Vid minioch maxipunkterna visas ”Min” respektive ”Max” på displayen.
• Färgjustering kan bara göras i lägena iPod-video, DVD, video-CD
och AUX.
Justera bildens nyans
Ytterligare inställning: Tint
Inställningsalternativ: G15 ~ R15
Justera färgen från G15 till R15. ”G Max” eller ”R Max” visas vid
maxinställningen för respektive färg.
• Färgtonsjustering kan bara göras i lägena iPod-video och AUX.
• När bilden från den externa ingången är inställd på PAL kan du inte
justera färgton.
Ställa in bildens kontrast
Ytterligare inställning: Contrast
Inställningsalternativ: -15 till +15
Kontrastjusteringsområdet är -15 till +15. ”Low” och ”High” visas
när det minsta respektive högsta värdet har nåtts.
Justera bildkvaliteten
Ytterligare inställning: Sharp
Inställningsalternativ: -5 till +5
Bildkvalitetens justeringsintervall ligger mellan -5 till +5. ”Soft”
och ”Hard” visas när det minsta respektive högsta värdet har
nåtts.
• Bildjustering kan bara göras i lägena iPod-video, DVD, Video-CD
och AUX.
Spara Visual EQ
Du kan spara inställningarna som gjordes för ”Ställa in ljusstyrka,
Tint, Depth, Picture Quality och Contrast.”
Ytterligare inställning: User Memory
Inställningsalternativ: P-1 / P-2
1 När du har slutfört ”Justera ljusstyrka, Nyans, Djup,
Bildkvalitet och Kontrast” (sidan 44), trycker du på [ ]
eller [ ] för användarminnet och väljer sedan
snabbvalsnr.
”P-1” eller ”P-2” som inställningarna lagrats i.
2 När du valt snabbvalsnummer trycker du på [Memory].
Med ovanstående procedur sparar du det inställda Visual
EQ-läget.
• Du kan hämta det Visual EQ-läge som lagrats här från P-1 eller P-2
under ”Välja läget Visual EQ (fabriksinställningen)” (sidan 44).
Inställning av bakgrundsbelysningens
ljusstyrka
Bakgrundsbelysningen kommer från ett lysrör som är inbyggt i
teckenfönstret. Belysningskontrollen anpassar ljusstyrkan efter ljuset i
bilen, vilket gör teckenfönstret lättare att se.
Inställning: Dimmer
Inställningsalternativ: OFF / ON / Auto
OFF:
ON:
Auto:
Avaktivera det automatiska läget för dimmern om du vill
behålla en ljusstark bakgrundsbelysning på
bildskärmen.
Bildskärmens bakgrundsbelysning är stark.
Bakgrundsbelysningen anpassas automatiskt efter hur
ljust det är i bilen.
• När ON eller Auto ställts in, tillämpas inställningen även för
knappbelysningen under ”Justering av knappbelysningens dimmer
under kvällen” (sidan 46).
Ställa in minsta nivå för
bakgrundsbelysningens ljusstyrka
Du kan justera ljusstyrkan på bakgrundsbelysningen (LOW). Den här
funktionen kan t.ex. användas om du vill ändra skärmens
bakgrundsbelysning när du färdas nattetid.
Inställning: Dimmer Low Level
Inställningsalternativ: -15 till +15
Du kan justera nivån mellan Min (-15) och Max (+15). Vid minioch maxipunkterna visas ”Min” respektive ”Max” på displayen.
Slå på/stänga av visningen av
funktionsguiden
När du slår på visningen döljs funktionsguiden automatiskt om ingen
åtgärd utförts på 5 sekunder.
Inställning: Function Guide Fade
Inställningsalternativ: OFF / ON
Växla fontbakgrundens färg
Du kan välja mellan 4 olika färger för fontbakgrunden.
Inställning: Base Color
Inställningsalternativ: Blue / Red / Green / Amber
Justera pekskärmen
Du behöver justera pekskärmen när visningen av pekfunktionerna på
LCD-skärmen har förskjutits i förhållande till de beröringskänsliga
områdena.
Inställning: Screen Alignment
Inställningsalternativ:
/ Reset
1 Tryck på [
] för Screen Alignment.
Inställningsskärmen visas.
2 Tryck så exakt som möjligt på märket
i skärmens
nedre vänstra hörn.
Skärmen växlar över till inställningsskärmen.
3 Tryck så exakt som möjligt på märket
i skärmens övre
högra hörn.
Därmed är justeringen klar och inställningsskärmen för
Display visas igen.
• Om du tryckt någon annanstans än på märket
återställer du
inställningarna till ursprungsläget genom att trycka på [Reset].
• Om du trycker på [
] på inställningsskärmen utförs ingen
justering och inställningsskärmen för Display återställs.
Slå på och stänga av displayen
Du kan stänga av skärmen för att minska strömförbrukningen.
De energiresurser som frigörs förbättrar ljudkvaliteten.
Inställning: Display
Inställningsalternativ: OFF / ON
• Om en knapp på enheten trycks in när displayen är avstängd, visas
bilden i 5 sekunder med den aktuella aktiviteten varefter displayen
återgår till avstängt läge.
45-SE
Allmän inställning
Ljudvägledningsfunktion (pipsignal)
Inställning: Beep
Inställningsalternativ: OFF / ON
Allmän inställning
ON: Aktivera ljudvägledning.
OFF: Deaktivera ljudvägledning. Ingen ljudsignal hörs som
vägledning när en knapp trycks in/trycks på.
Handbromsen måste vara åtdragen för att du ska kunna få
tillgång till de allmänna inställningarna. Om du försöker komma åt
den här sidan medan du kör visas varningen-Can’t operate while
driving.
Följande steg från 1 till 5 är gemensamma för alla
”inställningar” under General Setup. Se respektive avsnitt för
utförlig information.
1
Tryck på SOURCE/
på enheten.
Skärmen för val av källa visas.
2
Tryck på [
] på huvudskärmen.
Skärmen för val av inställning visas.
3
Tryck på [
] för General Setup.
Skärmbilden General Setup visas.
4
Tryck på [ ] eller [ ] för önskat alternativ, för att
ändra dess inställning.
Inställningar:
Clock / Demonstration / Beep / Auto Scroll / Language Sel. /
Key Dimmer Level / Security Code
5
Tryck på [
] för att återgå till föregående skärm.
Tryck på [Exit] för att återgå till huvudskärmen för källa som
visades innan inställningsåtgärden påbörjades.
• Vrid inte tändningsnyckeln till OFF direkt efter att ha ändrat
allmänna inställningar (medan systemet automatiskt skriver data).
Annars kan inställningarna eventuellt inte ändras.
Visning av tid
Klockan på bildskärmen stängs av respektive slås på.
Inställning: Clock
Inställningsalternativ: OFF / ON
• Enhetens klocka uppdateras automatiskt med hjälp av
navigationssystemet data och kan inte justeras manuellt.
• Om GPS-antennen inte är ansluten på rätt sätt kan det hända att
klockan visas med fel tid eftersom ingen tidsinformation kan tas
emot. I så fall föreslår vi att du ställer in ”Clock” på ”OFF”.
Demonstrationsfunktion
Den här enheten har en demonstrationsfunktion som kan visa de
grundläggande funktionerna för respektive källa på bildskärmen.
Inställning: Demonstration
Inställningsalternativ: OFF / ON
Aktiverar demonstrationsläget, som visar de
grundläggande funktionerna.
OFF: Stänger av demonstrationsläget.
ON:
• Demonstrationen upprepas tills du stänger av den.
46-SE
• Den här inställningen är inte tillgänglig i navigationsläge.
Ställa in rullningen
Rullning är möjlig om CD-text, mappnamn, filnamn eller
etikettinformation anges.
Inställning: Auto Scroll
Inställningsalternativ: OFF / ON
OFF: Stänger av rullningsläget Auto. Rullningen av skärmen
utförs en gång för varje nytt spår.
ON: Aktiverar det automatiska rullningsläget (Auto).
Rullningen upprepas så länge det här läget är aktiverat.
• Skärmbilden rullar på enheten när skärmen är fylld.
• Låt, artist och albumnamn m.m. rullar när en iPod/iPhone är
ansluten.
Byta språkfonten
Fyra olika typer av teckensnitt kan väljas.
Inställning: Language Sel.
Inställningsalternativ: Mode1 / Mode2 / Mode3 / Mode4
Mode1:
Mode2:
Mode3:
Mode4:
Normalt teckensnitt (ISO8859-1).
Ryskt teckensnitt (WINDOWS-1251)
Det går inte att använda detta teckensnitt med RDS,
mottagarläge.
Europeiskt teckensnitt (WINDOWS-1252)
Hebreiskt teckensnitt
Justering av knappbelysningens dimmer
under kvällen
Du kan anpassa knappbelysningens ljusstyrka på kvällen med hjälp av
dimmern.
Inställning: Key Dimmer Level
Inställningsområde: -2 till +2
Ställa in säkerhetskoden
Du kan ange att systemet inte ska gå att använda om du inte anger ett
lösenord. När du aktiverar den här inställningen och anger ett lösenord,
krävs ett lösenord den första gången systemet ansluts till ett batteri och
sedan slås på den första gången.
Inställning: Security code
Inställningsalternativ: On / Off
Ställa in lösenordet
1
2
Systeminställning
Handbromsen måste vara åtdragen för att du ska kunna få
tillgång till systemskärmen. Om du försöker komma åt den här
sidan medan du kör visas varningen-Can’t operate while driving.
Tryck på [On].
När bekräftelsemeddelandet visats, tryck på [Yes].
Skärmen för inställning av lösenord visas.
3
Systeminställning
Ange ett lösenord och tryck på [OK].
Följande steg från 1 till 5 är gemensamma för alla
”inställningar” under System Setup. Se respektive avsnitt för
utförlig information.
1
Tryck på SOURCE/
på enheten.
Skärmen för val av källa visas.
2
Tryck på [
] på huvudskärmen.
Skärmen för val av inställning visas.
3
Tryck på [
] för System Setup.
Skärmbilden System Setup visas.
4
• Ange det 6-siffriga numret.
• Siffror som matats in visas som ”*”.
4
Ange samma lösenord igen och tryck sedan på
[OK].
Lösenordet ställs in och systemet återgår till skärmbilden för
allmänna inställningar.
• Om du glömmer ett registrerat lösenord kan du inte använda den här
enheten. I så fall måste du kontakta service.
Rensa lösenordet
1
Tryck på [Off].
Tryck på [ ] eller [ ] för att ändra inställning av
önskat objekt.
Inställningar:
Remote Sensor* / Camera IN / AUX1 IN / AUX2 IN / AUX Out /
BLUETOOTH IN / Optical Out / Speed Pulse / Rear Source*
* När ON är inställt i ”Inställning av bildutsignal” (sidan 49), visas
alternativet.
5
Tryck på [
] för att återgå till föregående skärm.
Tryck på [Exit] för att återgå till huvudskärmen för källa som
visades innan inställningsåtgärden påbörjades.
• Vrid inte tändningsnyckeln till OFF direkt efter att ha ändrat
systemlägets inställningar (medan systemet automatiskt skriver
data). Annars kan inställningarna eventuellt inte ändras.
Skärmen för inställning av lösenord visas.
2
Ange lösenordet och tryck sedan på [OK].
Byte av funktion för fjärrkontrollsensor
Lösenordet rensas och systemet återgår till skärmbilden för
allmänna inställningar.
Fjärrkontrollsensorn (tillval) på den externa enheten (bildskärm etc.)
kan ställas om för manövrering med fjärrkontrollen efter dina önskemål.
• Siffror som matats in visas som ”*”.
Inställning: Remote Sensor
Inställningsalternativ: Front / Rear
Front:
Rear:
Fjärrsensorn på den här enheten är aktiv.
Fjärrsensorn på den externa bildskärm som är
ansluten till AUX OUT aktiveras. Fjärrkontrollen
styr den källa som är ansluten till AUX OUTkontakterna.
• När en DVD-växlare eller DVD-spelare ansluts som tillval och
fjärrsensorn är ställd på Rear, kan vissa pekskärmsfunktioner ([ ]
Stop, etc.) inte utföras. I så fall ställer du in fjärrsensorn på Front.
47-SE
Välja kameran
Ställa in kameraingången
När en backkamera är ansluten (tillval) visas video från denna på
bildskärmen. Beroende på den anslutna backkameran ska detta
alternativ ställas in på ”Direct” eller ”RCA”. Detaljerad information om
tillvalskameran finns i tabellen på sidan 48.
RCA:
Kameraläget kan inte användas.
Används när tillvalskameran för direktvisning är
ansluten.
Används när en tillvalskamera med RCA-kontakter
ansluts.
• När du lägger i backväxeln (R) visas bilden från backkameran.
Den här funktionen fungerar när signalkabeln för backväxeln är
korrekt ansluten.
Tryck på [
] för Camera IN efter att ha ställt in detta alternativ på
Direct eller RCA. Sedan kan följande ytterligare inställningsalternativ
justeras.
Ställa in den bakre kamerans inmatning
Vidare inställningsalternativ: Camera Signal
Inställningsalternativ: NTSC/PAL / Auto
NTSC/PAL: Välj insignalstyp för video manuellt.
Auto:
Lämplig insignalstyp för video kommer automatiskt
att väljas mellan NTSC och PAL.
• När Auto har valts kan visningen bli instabil under uppspelning av
vissa svartvita videosignaler. I sånt fall välj NTSC- eller PAL-läge
manuellt.
Du kan välja huruvida den bakre kamerans riktlinje ska visas
eller inte.
Front
HCE-C200F*3
—
Bak
HCE-C300R
HCE-C117D
HCE-C200R*3
HCE-C115
*1 Den här inställningen är förberedd för Alpine Topview-kameran.
Den här inställningen visas bara när Camera IN är inställt på RCA,
se sidan 48.
2
* Det går även att ansluta en annan front- eller backkamera som har
RCA-videokontakter.
*3 Om både frontkameran HCE-C200F och backkameran HCE-C200R
är anslutna, ställ in ”Camera IN” på ”RCA” och ”Camera Select”
på ”Rear”.
Beroende på den anslutna kameran kan kamerans vyvinkel
ändras.
När en kameran med vyändringsfunktionen är ansluten ställer du
in det här alternativet på ON.
Inställning: View Change Func.
• Visas bara när Camera IN är inställt på Direct och backkameran är
vald, se sidan 48.
Inställning: AUX1 IN
Inställningsalternativ: OFF / ON
OFF:
ON:
Vidare inställningar: Guide Line
Inställningsalternativ: OFF/ON
Justera den bakre kamerans riktlinje
AUX1-källa visas inte.
AUX1-källa visas.
• Om OFF väljs så kan inställningarna för AUX1 inte ändras från den
här enheten.
• OFF visas inte när en DVD-spelare (tillval) eller DVD-växlare (tillval)
ansluts via Ai-Net. Inställningen relaterad till AUX1 kan inte justeras.
Du kan justera den bakre kamerans riktlinjesposition.
Vidare inställningar: Guide Line Adjustment
Tryck på [
] för AUX1 IN efter att ha ställt detta alternativ på ON.
Sedan kan följande ytterligare inställningsalternativ justeras.
] för Guide Line Adjustment.
Skärmen för riktlinjesjustering visas.
2
RCA-kamera*2
Ställa in AUX-läget
Inställning för visning av bakre kamerans riktlinje
Tryck på [
Direktkamera
Slå på/stänga av vyändringsfunktionen
Du kan välja insignalstyp för video.
1
Inställning: Camera Select
Inställningsalternativ: Topview *1 / Front / Rear
För inställningsinformation för tillvalskameran från Alpine, se
tabellen nedan.
Inställning: Camera IN
Inställningsalternativ: OFF / Direct / RCA
OFF:
Direct:
Beroende på den anslutna kameran ska detta alternativ ställas in
på ”Topview”, ”Front” eller ”Rear”.
Justera AUX1-namnläge
Tryck på riktningskonen som du ämnar justera.
Vidare inställningar: Primary / Secondary*1
Inställningsalternativ: OFF*2 / AUX*3 / DVD / Game / TV / DVB-T /
EXT.DVD / DVD CHG / USB Video
*1 När en USB-videobox eller TUE-T200DVB (båda säljs separat och kan
inte anslutas samtidigt) ansluts kan du kan du använda den för att
ansluta ytterligare en extern inmatningsenhet. Installeras det sekundära
namnet kan detta ändra namnet på som visas för enhetens källa.
2
* Inställning endast tillgänglig för Secondary.
*3 Inställning endast tillgänglig för Primary.
3
Tryck på [ ], [ ], [ ] eller [
riktmärkets position.
] för att justera
Efter att du har flyttat riktmärket och när du trycker på [
ordnas de horisontella raderna i en rad.
4
]
Efter att justeringen har slutförts trycker du på [OK].
Du kan trycka på [Reset] medan du justerar för att återgå till
ursprungsjusteringen.
48-SE
• Du kan bara ställa in det sekundära namnet när det primära namnet
är inställt på DVB-T (eller USB-video). Och du kan inte välja samma
namn som det primära namnet.
• Det valda namnet visas på Visual- och Rear-skärmen.
• Du kan bara använda funktionsguiden på den här enheten om en
Alpine-tillverkad TV-mottagare anslutits.
• Den valda källans namn visas istället för AUX-källnamn. Välj
SOURCE för att växla till funktionsguiden för varje läge.
Inställning: AUX2 IN
Inställningsalternativ: iPod Video / AUX
iPod Video: Ställs in när en videokompatibel iPod eller iPhone är
ansluten till anslutningen iPod (V)/AUX.
AUX:
Ställ in när en AV/RCA-gränssnittskabel (tillval)
(4-stifts mini AV-kontakt till 3-RCA) är ansluten. En
bärbar DVD-spelare etc med en RCA-utgång för
ljud/video kan anslutas till denna enhet. I detta fall
kan iPod-video inte visas.
• När den aktuella källan är iPod-video kan denna inställning inte
justeras.
Tryck på [
] för AUX1 IN eller AUX2 IN så kan du justera följande
ytterligare inställningar.
Inställning av digital utsignal
Ställ in på ”ON” enligt följande procedur om du vill ansluta en
ljudprocessor via den optiska digitala utgången.
Inställning: Optical Out
Inställningsalternativ: OFF / ON
• Efteråt ställer du in ACC på OFF och därefter på ON igen.
Inställningen av den digitala utsignalen bekräftas.
Ställa in hastighetspulstyp
Justera ljudnivån för en extern ljudsignal
Du kan ställa in bilens hastighetspulsindelningsinställning. När du
väljer typ 2 aktiveras bilens hastighetspulsdelare. I vanliga fall behöver
du inte ändra den här inställningen.
Yttrligare inställning: Level
Inställningsalternativ: Low / High
Inställning: Speed Pulse
Inställningsalternativ: Type1 / Type2
Low:
High:
Minskar den externa insignalsnivån.
Ökar den externa insignalsnivån.
Ställa in det bakre underhållningssystemet
• För AUX1 är denna inställning endast justerbar när AUX1 IN har
ställts ON.
• För AUX2 är denna inställning endast justerbar när AUX2 IN har
ställts till AUX.
Funktionen för baksätesunderhållning styr olika källor oberoende av
varandra till fram- eller baksätet i bilen. Det går t.ex. att lyssna på radion
eller någon annan ljudkälla i framsätet samtidigt som någon ser på en
DVD-film på den bakre bildskärmen (tillval) med hörlurar.
Växla signalsystem för bildinmatning
Inställning: Rear Source
Inställningsalternativ: OFF / Disc / iPod / AUX / Game / DVD / TV /
DVB-T / EXT.DVD / DVD CHG / USB Video /
AUX2
Ytterligare inställningsalternativ: Signal
Inställningsalternativ: NTSC/PAL / Auto
• Du kan ändra typ av videoingång.
• När Auto har valts kan visningen bli instabil under uppspelning av
vissa svartvita videosignaler. I sånt fall välj NTSC- eller PAL-läge
manuellt.
• För AUX1 är denna inställning endast justerbar när AUX1 IN har
ställts ON.
• För AUX2 är denna inställning endast justerbar när AUX2 IN har
ställts till AUX.
• Du avbryter funktionen för baksätesunderhållning genom att välja
OFF.
• Visningen av inställningsinnehåll kan variera beroende på
inställning och ansluten enhet.
Inställning av bildutsignal
Matar ut bilden från den källa som valts på den INA-W910R som är
ansluten till den bakre bildskärmen.
Inställning: AUX Out
Inställningsalternativ: OFF/ON
OFF: Alternativen ”Remote Sensor” och ”Rear Source” visas
inte på skärmbilden för systeminställning.
ON: Alternativen ”Remote Sensor” och ”Rear Source” visas på
skärmbilden för systeminställning.
Inställning av BLUETOOTH-anslutning
(BLUETOOTH IN)
Inställning: BLUETOOTH IN
Inställningsalternativ: OFF / ON
OFF:
ON:
BLUETOOTH-funktionen används inte.
Välj det här alternativet när du vill para ihop din
BLUETOOTH-kompatibla telefon med den här
enheten.
• För detaljer om BLUETOOTH-funktionen, se ”Uppringning med
Bluetooth-handsfree” (sidan 61).
• Om en mobiltelefon som är kompatibel med funktionen Voice-Dial
(röststyrd uppringning) är ansluten, kan funktionen Voice-Dial
användas.
49-SE
IMPRINT-hantering
(tillval)
Alpine introducerar IMPRINT - världens första teknik som verkligen
eliminerar de akustikproblem i bilen som vanligen försämrar
ljudkvaliteten, och gör därmed det möjligt för oss att uppleva musiken
på det sätt som artisten avsåg.
När IMPRINT-ljudprocessorn (PXA-H100) (säljs separat) ansluts till
den här enheten går det att använda MultEQ och att utföra följande
ljudjustering.
Handbromsen måste vara åtdragen för att du ska kunna få
tillgång till skärmbilden för IMPRINT. I annat fall är vissa funktioner
inte inställbara.
Anpassa ljudinställningarna i manuellt
läge
Dessa ljudinställningar kan ändras för att skapa en egen inställning när
MultEQ-läget är OFF (manuellt läge).
Använd steg 1 till 6 för att välja ett av lägena i
ljudmenyn som ska ändras. Se lämpligt avsnitt nedan
för mer information om de valda läget.
1
2
Kontrollera att Defeat-läget är avstängt.
Tryck på SOURCE/
på enheten.
Skärmen för val av källa visas.
3
Tryck på [
] på skärmen för val av källa.
Skärmen för val av inställning visas.
4
Ändra MultEQ-läge
Tryck på SOURCE/
på enheten.
Skärmen för val av källa visas.
2
Tryck på [
] på huvudskärmen.
Skärmen för val av inställning visas.
3
4
] för Audio Setup.
Skärmbilden Audio Setup visas.
MultEQ, utvecklat av Audyssey Labs, korrigerar automatiskt ljudet
efter omgivningen. Systemet är optimerat för utvalda platser i bilen. För
att erhålla detta, måste MultEQ utföra mätningar på fordonets
svarskarakteristik. Kontakta din Alpine-återförsäljare för detaljerad
information om hur inställningen ska göras.
1
Tryck på [
När du har tryckt på [ ] för att visa alternativet för
justering av IMPRINT, tryck på [
] för IMPRINTinställning. Sedan visas skärmen för val av MultEQläge.
Tryck på [ ] eller [ ] för att välja inställning.
Inställningsintervall: OFF (Manual Mode) / Curve1 (MultEQ-1) /
Curve2 (MultEQ-2)
• Läget Curve kan bara väljas när Curve 1 och Curve 2 är lagrade.
• När MultEQ är inställt på Curve 1 eller 2 ställs Media Xpander,
X-Over, Time Correction, T.Corr Parameter, Subwoofer Phase,
Subwoofer Channel, P-EQ, G-EQ, F-EQ och TW Setup in
automatiskt. De går inte längre att justera.
5
Tryck på [
] för A.Processor.
Listskärmen för A.Processor visas.
6
Tryck på [ ], [ ] eller [
] etc. för önskat alternativ
för att ändra dess inställning.
Inställningar: Media Xpander / X-Over / Time Correction /
T.Corr Parameter / G-EQ / P-EQ / F-EQ /
TW SETUP *
* Denna funktion kan enbart användas när PXA-H100 (säljs separat)
är inkopplad och läget 2.2ch (3WAY) är valt. Detaljerad information
finns i bruksanvisningen till PXA-H100.
• Peka på [Exit] så hamnar du på huvudskärmen.
• Återgå till föregående skärmbild genom att peka på [
].
• Media Xpander-, F-EQ-, P-EQ- och G-EQ-inställningar går inte att
utföra när Defeat-funktionen står på ON.
Ställa in MX-nivån (Media Xpander)
MX (Media Xpander) gör röster eller instrument distinktare oavsett
musikkälla. CD, DVD, USB-minnet och iPod/iPhone, kommer att
återge en god musikkvalitet även om det finns mycket vägbrus i
bakgrunden.
Inställning: Media Xpander
1
Tryck på [ ] eller [ ] för Media Xpander för att välja
ON eller OFF.
OFF: Stänger av MX-effekten för alla musikkällor.
ON: Aktiverar det valda MX-läget.
2
Tryck på [
ON.
] för Media Xpander när det ställts in på
Media Xpander-inställningsskärmen visas.
50-SE
3
Tryck på [ ] eller [ ] för det önskade MX-läget.
4
Justera delningsfiltret efter dina önskemål.
• Nivå för musikkälla (till exempel CD-skivor, iPod, etc.) kan ställas.
Val av gränsfrekvens
MX CD (OFF, CD MX 1 till 3)
Stora mängder data bearbetas i CD-läget. Den stora mängden
data utnyttjas för att återge ett rent ljud.
Tryck på [ ] eller [ ] under Freq. och välj sedan
gränsfrekvensen (delningsfilter).
MX CMPM (OFF, CMPM MX 1 till 3)
Detta korrigerar för information som utelämnades vid
komprimeringen. Detta ger ett välbalanserat ljud som ligger
nära originalet.
Den anpassningsbara bandbredden varierar beroende på
högtalaren (kanalen).
4.2ch (FRONT/REAR/SUBW.) System
Inställningsalternativ:
Low (SUB-W)
20 Hz~200 Hz
Mid (REAR)
20 Hz~200 Hz
High (FRONT)
20 Hz~200 Hz
MX DVD (OFF, Movie MX 1 till 2)
Filmdialoger återges tydligare.
(DVD Music)
Den här skivan innehåller stora mängder data som t.ex. musik.
MX använder dessa data till att återge ljudet korrekt.
MX AUX (OFF, CMPM MX, Movie MX, Music MX)
Välj det MX-läge (CMPM, Music eller Movie) som motsvarar den
anslutna källan.
• När OFF väljs så stängs MX av för alla MX-lägen.
• Varje musikkälla, som till exempel CD-skiva och MP3 kan ha sin
egen MX-inställning.
• MX-läge fungerar inte när MX ställs in på ON för FM, MW, LWradio.
• MX CMPM används för MP3/WMA/AAC och iPod/iPhone.
• MX-inställningen kan bara utföras när en källa är vald för tillfället.
• Du kan inte använda den här funktionen när Defeat är ställd på ON.
Justera övergångsinställningar (X-Over)
Justering av avklingningen
Tryck på [ ] eller [ ] under Slope och justera sedan HPFeller LPF-avklingning.
Justerbar avklingning: FLAT, –6 dB/oct., –12 dB/oct., –18 dB/oct.,
–24 dB/oct.
Justering av nivån
Tryck på [ ] eller [ ] under Level och justera sedan HPFeller LPF-nivå.
Justerbar utgångsnivå: -12 till 0 dB.
5
Upprepa steg 3 till 4 för att justera övriga band.
2.2ch-system (3WAY)
Innan följande procedur utförs se ”Om övergången” (sidan 55).
2.2ch (3WAY) System / (L+R)
Inställning: X-Over
1
L/R:
L+R:
2
2.2ch (3WAY) System / (L/R)
Olika justeringsvärden kan ställas in för vänster och
höger kanal.
Ställer in samma justeringsvärden för vänster och höger
kanal.
Tryck på [
] för X-Over.
En högtalarlista på skärmbilden X-OVER visas.
3
Inställningsalternativ:
Low / Mid-L / Mid-H / High
Tryck på [ ] eller [ ] i X-Over för att välja L/R eller
L+R.
Tryck på [
] för det band som ska justeras.
Skärmen växlar över till den X-Over-skärm som ska justeras.
4.2ch (FRONT/REAR/SUBW.) System
4.2ch (FRONT/REAR/SUBW.) System / (L+R)
Inställningsalternativ:
Low (SUB-W) / Mid (REAR) / High (FRONT)
4.2ch (FRONT/REAR/SUBW.) System / (L/R)
Inställningsalternativ:
Low (SUB-W)-L / Low (SUB-W)-R / Mid (REAR)-L /
Mid (REAR)-R / High (FRONT)-L / High (FRONT)-R
Inställningsalternativ:
Low-L / Low-R / Mid-L-L / Mid-L-R / Mid-H-L /
Mid-H-R / High-L / High-R
4
Justera delningsfiltret efter dina önskemål.
Val av gränsfrekvens
Tryck på [ ] eller [ ] under Freq. och välj sedan
gränsfrekvensen (delningsfilter).
Den anpassningsbara bandbredden varierar beroende på
högtalaren (kanalen).
2.2ch-system (3WAY)
Inställningsalternativ:
Low / Mid-L 20 Hz~200 Hz
Mid-H
20 Hz~20 kHz
High
(1 kHz~20 kHz)*1/(20 Hz~20 kHz)*2
*1 När Factory’s har valts se ”Ställa in avklingningen för
diskanthögtalaren (TW Setup)” (sidan 53).
*2 När User’s har valts se ”Ställa in avklingningen för
diskanthögtalaren (TW Setup)” (sidan 53).
51-SE
Justering av nivån
Tryck på [ ] eller [ ] under Level och justera sedan HPFeller LPF-nivå.
Justerbar nivå för utsignal: –12 till 0 dB.
Justering av avklingningen
Tryck på [ ] eller [ ] under Slope och justera sedan HPFeller LPF-avklingning.
Justering av grafisk equalizer (G-EQ)
Du kan ändra equalizer-inställningarna för att skapa en responskurva
som bättre passar din smak.
Inställning: G-EQ
1
L+R:
Justerbar avklingning: FLAT*, –6 dB/okt., –12 dB/okt.,
–18 dB/okt., –24 dB/okt.
* FLAT kan endast ställas som HÖG-avklingning när User’s valts i
”Ställa in avklingningen för diskanthögtalaren (TW Setup)”
(sidan 53). Beroende på högtalarens karakteristik, var försiktig med
att ställa in avklingningen på FLAT, eftersom det kan skada
högtalaren. På denna enhet visas ett meddelande när
responslutningen för högfrekvenshögtalaren är inställd på FLAT.
5
Upprepa steg 3 till 4 för att justera övriga band.
• När du justerar X-Over, bör du ta hänsyn till svarstiden för de
anslutna högtalarna.
• Om 2,2ch (3-vägs)/4,2ch systemet (FRONT/REAR/SUBW.), du kan
växla systemläge med 2,2ch (3-vägs)/4,2ch omkopplaren (FRONT/
REAR/SUBW.) på PXA-H100. Detaljerad information finns i
bruksanvisningen till PXA-H100.
Välj L+R genom att trycka på [ ] för G-EQ.
Ställer in samma justeringsvärden för vänster och höger
kanal.
När den parametriska EQ:n justeras stängs den här
inställningen AV.
2
Tryck på [
] för G-EQ efter att du har valt L+R.
Listskärmen för G-EQ visas.
3
Justera G-EQ efter dina önskemål.
Val av band
Tryck på [ ] eller [ ] under Band för att välja vilket band
som ska justeras.
Band-1 (63 Hz) / Band-2 (150 Hz) / Band-3 (400 Hz) /
Band-4 (1 kHz) / Band-5 (2,5 kHz) / Band-6 (6,3 kHz) /
Band-7 (17,5 kHz)
Justering av nivån
Justera tidskorrigeringen
Tryck på [ ] eller [ ] under Level för att justera nivå på det
valda bandet.
Innan följande procedur utförs se ”Om tidskorrigering” (sidan 54).
Inställning: Time Correction
1
Tryck på [
] för Time Correction.
Justerbar utgångsnivå: –6 till +6 dB
4
Tidskorrigeringsskärmen visas.
2
• När grafisk EQ är justerad är parametrisk EQ utan effekt.
Tryck på [ ] eller [ ] för önskad högtalare, för att
ändra avståndet.
L = (avstånd till den mest avlägsna högtalaren) – (avstånd
till övriga högtalare)
Se ”Förteckning över tidskorrigeringsvärden” på sidan 54.
3
För att justera ett annat band upprepa steg 3 och
justera sen alla band.
Upprepa steg 2 om du vill ställa in en annan
högtalare.
Genom att ställa in dessa värden kan du få ljudet att nå
lyssningspositionen samtidigt som ljudet från andra
högtalare.
Justera den parametriska equalizerkurvan
(P-EQ)
Du kan ändra equalizerinställningarna för att skapa en responskurva
som är mer tilltalande för just dig.
Inställning: P-EQ
1
L+R:
Ställa in tidskorrigeringsenheten
(T.Corr-parametern)
Du kan ändra enheten (cm eller inch) för tidskorrigeringen.
Peka på [
] eller [ ] i T.Corr Parameter för att välja cm eller Inch.
Inställning av komponent: T.Corr Parameter
Inställningsalternativ: cm / Inch
cm:
Inch:
Tidskorrigeringsvärdet är i cm.
Tidskorrigeringsvärdet är i tum.
Välj L+R genom att trycka på [ ] för P-EQ.
Ställer in samma justeringsvärden för vänster och höger
kanal.
När den grafiska EQ:n justeras stängs den här inställningen
AV.
2
Tryck på [
] för P-EQ efter att du har valt L+R.
Listskärmen för P-EQ visas.
3
Justera P-EQ efter dina önskemål.
Val av band
Tryck på [ ] eller [ ] under Band för att välja vilket band
som ska justeras.
Band 1 / Band 2 / Band 3 / Band 4 / Band 5
52-SE
Ändring av frekvensen
Tryck på [ ] eller [ ] under Freq. för att justera det valda
bandets frekvens.
Justerbara frekvensområden: 20 Hz till 20 kHz (i steg om 1/3
oktav)
Band-1: 20 Hz~80 Hz (63 Hz)
Band-2: 50 Hz~200 Hz (150 Hz)
Band-3: 125 Hz~3,2 kHz (400 Hz)
Band-4: 315 Hz~8 kHz (1 kHz)
Band-5: 800 Hz~20 kHz (2,5 kHz)
Justering av nivån
Ställa in avklingningen för
diskanthögtalaren (TW Setup)
Beroende på högtalarens svarskarakteristik bör du vara försiktig med att
ställa in avklingningen på diskanthögtalaren på FLAT i läge 2.2ch
(3WAY) (se ”Justera övergångsinställningar (X-Over)” på sidan 51),
eftersom det kan skada högtalaren.
Inställning: TW Setup
Tryck på [ ] eller [ ] under TW Setup för att välja
Factory’s eller User’s.
Tryck på [ ] eller [ ] under Level för att justera nivån på
det valda bandet.
Factory’s: Som ett skydd mot att skada högtalaren kan FLAT inte
ställas in som avklingning för diskanthögtalaren i läget
2.2ch (3WAY).
User’s: Inställningen FLAT är möjlig i läget 2.2ch (3WAY).
Justerbar nivå: -6 till +6 dB
Inställning av bandbredd
Tryck på [
] eller [ ] under Q för att välja bandbredd.
Justerbar bandbredd: 1, 1,5, 3
4
För att justera ett annat band upprepa steg 3 och
justera alla band.
• När parametrisk EQ justeras får justeringen av grafisk EQ ingen
effekt.
• Frekvenserna för angränsande frekvensområden kan inte justeras
inom 4 steg.
• När du ställer in Parametric EQ, bör du ta hänsyn till svarstiden för
de anslutna högtalarna.
Förinställd equalizer (F-EQ)
10 typiska equalizer-inställningar är fabriksinställda för olika typer av
musik.
Inställningsalternativ: F-EQ
1
Tryck på [
• Endast om 2.2ch (3WAY)-brytaren växlar mellan 4.2ch (FRONT/
REAR/SUBW.) och 2.2ch (3WAY) på IMPRINT-ljudprocessorn
(PXA-H100), du kan välja TW Setup-läge.
Lagra inställningar i minnet
Justerings- eller inställningsalternativet för X-Over, Time Correction
och P-EQ etc. kan lagras.
Vad som kan lagras beror på vilken IMPRINT ljudprocessor som
används.
1
2
3
] för F-EQ.
Tryck på [ ] eller [ ] vid önskad typ för att ange
ON.
Flat / Pops / Rock / News / Jazz&Blues / Electrical Dance /
Hip Hop&Rap / Easy Listening / Country / Classical / User1 /
User2 / User3 / User4 / User5 / User6
• Bara en typ kan ställas in på ON.
• Genom att välja User 1 till 6, kan du återkalla det lagrade
snabbvalsnumret i ”Justering av grafisk equalizer (G-EQ)”
(sidan 52) eller ”Justera den parametriska equalizerkurvan (P-EQ)”
(sidan 52).
Tryck på [MEMORY] på listskärmen för
A.Processor.
Tryck inom 5 sekunder på en av de förvalsknapparna
[P.SET 1] till [P.SET 6] på listskärmen för
A.Processor.
Inställningarna lagras.
Listskärmen för F-EQ visas.
2
Kontrollera om Defeat-läget är OFF.
• De lagrade inställningarna raderas inte även om batterikabeln
kopplas loss.
• Denna åtgärd kan inte utföras när en typisk equalizer-inställning
(t.ex. pops) har valts i ”Förinställd equalizer (F-EQ)” (sidan 53).
Ta fram förvalsminnet
1
2
Kontrollera om Defeat-läget är OFF.
Tryck på någon av snabbvalsknapparna [P.SET 1]
till [P.SET 6] på skärmen för A.Processor-listan för
att välja det förvalsminnet.
• Det tar en liten stund att ta fram snabbvalsminnet.
53-SE
Detta är tidskorrigeringsvärdena för de olika högtalarna. Genom
att ställa in dessa värden kan du få ljudet att nå
lyssningspositionen samtidigt som ljudet från andra högtalare.
Om tidskorrigering
Avståndet mellan lyssnaren och högtalarna i en bil varierar mycket,
beroende på den komplexa högtalarplaceringen. Dessa olikheter i
avståndet från högtalare till lyssnare skapar förändringar i ljudbilden
och frekvensresponsen. Det orsakas av tidsfördröjningen mellan de
tidpunkter då ljudet når lyssnarens högra och vänstra öra.
För att korrigera detta kan den här enheten fördröja ljudsignalen till de
högtalare som är närmast lyssnaren. Detta skapar i praktiken en illusion
av att dessa högtalare är längre bort. Lyssnaren kan placeras på optimalt
avstånd mellan höger och vänster högtalare för optimal lyssning.
Justeringen kan göras för varje högtalare i steg om 3,4 cm.
Förteckning över tidskorrigeringsvärden
Tid
FördörjningsSkillnad
nummer
(ms)
Distans
(cm)
Distans
(tum)
Tid
FördörjningsSkillnad
nummer
(ms)
Distans
(cm)
Distans
(tum)
1
0,0
0,0
0,0
51
5,0
170,0
67,0
2
0,1
3,4
1,3
52
5,1
173,4
68,3
3
0,2
6,8
2,7
53
5,2
176,8
69,7
4
0,3
10,2
4,0
54
5,3
180,2
71,0
5
0,4
13,6
5,4
55
5,4
183,6
72,4
6
0,5
17,0
6,7
56
5,5
187,0
73,7
7
0,6
20,4
8,0
57
5,6
190,4
75,0
8
0,7
23,8
9,4
58
5,7
193,8
76,4
9
0,8
27,2
10,7
59
5,8
197,2
77,7
10
0,9
30,6
12,1
60
5,9
200,6
79,1
11
1,0
34,0
13,4
61
6,0
204,0
80,4
12
1,1
37,4
14,7
62
6,1
207,4
81,7
13
1,2
40,8
16,1
63
6,2
210,8
83,1
14
1,3
44,2
17,4
64
6,3
214,2
84,4
15
1,4
47,6
18,8
65
6,4
217,6
85,8
16
1,5
51,0
20,1
66
6,5
221,0
87,1
17
1,6
54,4
21,4
67
6,6
224,4
88,4
18
1,7
57,8
22,8
68
6,7
227,8
89,8
19
1,8
61,2
24,1
69
6,8
231,2
91,1
20
1,9
64,6
25,5
70
6,9
234,6
92,5
21
2,0
68,0
26,8
71
7,0
238,0
93,8
22
2,1
71,4
28,1
72
7,1
241,4
95,1
23
2,2
74,8
29,5
73
7,2
244,8
96,5
24
2,3
78,2
30,8
74
7,3
248,2
97,8
25
2,4
81,6
32,2
75
7,4
251,6
99,2
26
2,5
85,0
33,5
76
7,5
255,0
100,5
27
2,6
88,4
34,8
77
7,6
258,4
101,8
28
2,7
91,8
36,2
78
7,7
261,8
103,2
29
2,8
95,2
37,5
79
7,8
265,2
104,5
30
2,9
98,6
38,9
80
7,9
268,6
105,9
31
3,0
102,0
40,2
81
8,0
272,0
107,2
32
3,1
105,4
41,5
82
8,1
275,4
108,5
33
3,2
108,8
42,9
83
8,2
278,8
109,9
*1 Ljudets hastighet: 343 m/s vid 20°C
34
3,3
112,2
44,2
84
8,3
282,2
111,2
Med andra ord ska den främre vänstra högtalaren få ett
korrigeringsvärde på 5,1 ms för att lyssnaren ska uppfatta det som att
den är på samma avstånd som den högtalare som är längst bort.
35
3,4
115,6
45,6
85
8,4
285,6
112,6
36
3,5
119,0
46,9
86
8,5
289,0
113,9
37
3,6
122,4
48,2
87
8,6
292,4
115,2
Tidskorrigering eliminerar skillnaderna i tid för ljudet att nå lyssnaren.
Tiden för den främre vänstra högtalaren är korrigerat med 5,1 ms så
att ljudet når lyssnaren ska uppfatta ljudet samtidigt som ljudet från
de övriga högtalarna.
38
3,7
125,8
49,6
88
8,7
295,8
116,6
39
3,8
129,2
50,9
89
8,8
299,2
117,9
40
3,9
132,6
52,3
90
8,9
302,6
119,3
41
4,0
136,0
53,6
91
9,0
306,0
120,6
42
4,1
139,4
54,9
92
9,1
309,4
121,9
43
4,2
142,8
56,3
93
9,2
312,8
123,3
Justera tidskorrigeringsnivån för alla högtalare till nästan samma nivå.
44
4,3
146,2
57,6
94
9,3
316,2
124,6
1
45
4,4
149,6
59,0
95
9,4
319,6
126,0
46
4,5
153,0
60,3
96
9,5
323,0
127,3
47
4,6
156,4
61,6
97
9,6
326,4
128,6
48
4,7
159,8
63,0
98
9,7
329,8
130,0
49
4,8
163,2
64,3
99
9,8
333,2
131,3
50
4,9
166,6
65,7
100
9,9
336,6
132,7
Exempel 1. Lyssningsposition: Vänster
framsäte
Justera tidskorrigeringsnivån för främre vänstra högtalaren till ett högt
värde och för den bakre högra högtalaren till ett lågt värde eller till noll.
5,1ms
0,5m
2,25m
Ljudet är inte balanserat, eftersom avståndet mellan lyssnarens
placering och de olika högtalarna är olika.
Avståndsskillnaden mellan den främre vänstra högtalaren och den
bakre högra högtalaren är 1,75 m.
Vi beräknar här tidskorrigeringsvärdet för den främre vänstra
högtalaren i diagrammet ovan.
Villkor:
Den mest avlägsna högtalaren – lyssningsposition: 2,25 m
Främre vänstra högtalare – lyssningsposition: 0,5 m
Uträkning: L = 2,25 m – 0,5 m = 1,75 m
Tidskorrigering = 1,75 ÷ 343*1 × 1 000 = 5,1 (ms)
Exempel 2. Lyssningsposition: alla
sittplatser
2
Sitt på lyssningspositionen (förarplatsen osv.) och
mät upp avståndet (i meter) mellan ditt huvud och de
olika högtalarna.
Beräkna skillnaden i mellan
avståndskorrigeringsvärdet till den mest avlägsna
högtalaren och de andra högtalarna.
L = (avstånd till den mest avlägsna högtalaren) – (avstånd
till övriga högtalare)
54-SE
Nivåjustering
(0 till –12 dB)
Om övergången
Utgångsfrekvensintervall
Crossover (X-Over):
Den här enheten är utrustad med ett aktivt delningsfilter. Delningsfiltret
begränsar de frekvenser som kommer till utgångarna. Varje kanal styrs
oberoende av de andra. På så sätt kan varje högtalarpar drivas av de
frekvenser som de speciellt utformats för.
Delningsfiltret anpassar HPF (högpassfilter) eller LPF (lågpassfilter) för
respektive band, och även avklingningen (hur snabbt som filtret
”släpper”).
Justeringarna ska göras enligt högtalarnas specifika återgivning.
Beroende på högtalarna kan ett passivt nätverk krävas. Om du är osäker
över denna punkt, rådfråga en Alpine-återförsäljare.
Läge 4.2ch (FRONT/REAR/SUBW.)
Delningsfrekvens
(steg om 1/3 oktav)
HPF
LPF
Bashögtalare
----
20 Hz 200 Hz
Bakre
diskanthögtalare
20 Hz 200 Hz
----
Främre
diskanthögtalare
20 Hz 200 Hz
----
Slope
HPF
Level
LPF
FLAT, 6,
0 till
12, 18,
–12 dB
24 dB/okt.
---FLAT, 6,
12, 18,
24 dB/okt.
FLAT, 6,
12, 18,
24 dB/okt.
----
----
0 till
–12 dB
0 till
–12 dB
Låga frekvenser Höga frekvenser
Slope FLAT
Avklingningsjustering
20 Hz
HPF gränsfrekvens
LPF gränsfrekvens
(Skiljer sig från
verklig visning)
• HPF (högpassfilter): Klipper de lägre frekvenserna och låter de
högre frekvenserna gå igenom.
• LPF (lågpassfilter): Klipper de högre frekvenserna och låter de lägre
frekvenserna gå igenom.
• Slope: Nivåändringen (i dB) för en frekvensändring över en oktav.
• Ju högre lutningsvärde, desto brantare lutning.
• Ställ in slope på FLAT för att undvika HP eller LP filter.
• Använd inte en diskanthögtalare utan att ha HPF på eller inställd på
en låg frekvens eftersom det kan skada högtalaren när låga
frekvenser kommer till den.
• Du kan inte ställa in delningsfrekvensen högre än HPF eller lägre än
LPF.
• Justeringarna ska göras enligt högtalarnas rekommenderade
delningsfrekvens. Avgör högtalarnas rekommenderade
delningsfrekvens. Justeringar till ett frekvensområde utanför det
rekommenderade kan skada högtalarna.
Rekommenderade delningsfrekvenser för Alpine-högtalare finns i
respektive bruksanvisning.
Vi tar inget ansvar för skada eller fel på högtalare som är
förorsakade av att delningsfrekvensen ligger utanför rekommenderat
värde.
(Skiljer sig från verklig visning)
Läge 2.2ch (3WAY)
Delningsfrekvens
(steg om 1/3 oktav)
HPF
LPF
Bashögtalare
----
Mellanregister 20 Hz -högtalare
200 Hz
20 Hz 200 Hz
20 Hz 20 kHz
1 kHz 20 kHz,
Diskanthögtalare (20 Hz ~
20 kHz)*
----
Slope
HPF
Level
LPF
FLAT, 6,
12, 18,
24 dB/okt.
FLAT, 6,
FLAT, 6,
12, 18,
12, 18,
24 dB/okt. 24 dB/okt.
----
FLAT*
6, 12, 18,
24 dB/okt.
----
0 till
–12 dB
0 till
–12 dB
0 till
–12 dB
* Endast när User’s väljs under ”Ställa in avklingningen för
diskanthögtalaren (TW Setup)” (sidan 53).
Låga frekvenser Mellanfrekvenser Höga frekvenser
(Skiljer sig från verklig visning)
55-SE
Användning av extern
ljudprocessor (tillval)
En kompatibel, extern ljudprocessor kan användas från denna enhet när
den är ansluten. Vissa ljudprocessorer kan kräva en trådbunden styrning.
Förklaringarna nedan använder en PXA-H700/PXA-H701 som ett
exempel. Se bruksanvisningen för ljudprocessorn för mer information.
• Inställningar och justeringar för den anslutna ljudprocessorn kan
inte utföras från enheten.
• Inställningarna ”Ställa in högtalarna”, ”Ställa in baskontrollen”
och ”Justering av grafisk equalizer” finns inte om MRA-D550 är
ansluten. Om MRA-F350 är ansluten är dessutom inte inställningen
”Ställa in MX” tillgänglig. Inställningsalternativen är också olika
för PXA-H700 och PXA-H701.
• Denna kan inte anslutas till PXA-H510 och PXA-H900.
4
Justera ljudbilden (sidan 60)
5
Uppnå kraftfullt ljud med hög volym (sidan 60)
6
(Justera ljudbilden så att en ljudbild skapas som ger
intryck av att centerhögtalaren är placerad rakt
framför lyssnaren)
(Uppnå ett mäktigt ljud med större kraft, som ljudet i
en biosalong)
Ställa in nivå för DVD (sidan 61)
(Ställa in volymen (signalnivån) för lägena Dolby
Digital, Pro Logic II, DTS och PCM.)
Handbromsen måste vara åtdragen för att du ska kunna få
tillgång till skärmbilden för ljudprocessorn. Om du försöker
komma åt den här sidan medan du kör visas varningen-Can’t
operate while driving.
7
Inställningsprocedur för Dolby Surround
Lagra inställningar i minnet (sidan 61)
(Lagra alla inställningar och justeringar gjorda på
INA-W910R (inte bara ovanstående inställningar/
justeringar) i minnet)
Utför inställningarna som beskrivs nedan för att återge Dolby Digitaloch DTS-ljud med bättre precision.
Vid kombination med automatiska inställningar m.m.
Inställningsprocedur
Vi rekommenderar att du gör de automatiska justeringarna innan du
gör inställningarna för Dolby Surround.
1
Högtalarinställning (sidan 60)
Ställa in extern ljudprocessor
(Sätta på/stänga av de högtalare som ska användas
och ställa in deras frekvensomfång)
Följande stegen 1 till 7 beskriver de vanliga procedurerna för
hur du använder inställningsfunktionen i ljudprocessorn. Mer
information om alternativen för inställningsfunktionerna finns
under beskrivningarna av respektive alternativ.
2
Justera högtalarnas nivåer (sidan 60)
(Ställa in signalnivån för de olika högtalarna)
1
2
Kontrollera att Defeat-läget är OFF.
Tryck på SOURCE/
på enheten.
Skärmen för val av källa visas.
3
Tryck på [
] på skärmen för val av källa.
Skärmen för val av inställning visas.
3
Mixa basljudet till den bakre kanalen (sidan 60)
(Uppnå ett jämnt ljud i baksätet genom att mixa de
främre ljudsignalerna med signalerna till de bakre
högtalarna)
4
Tryck på [
] för Audio Setup.
Skärmbilden Audio Setup visas.
5
Tryck på [
] för A.Processor.
Listskärmen för A.Processor visas.
6
Tryck på [ ], [ ] eller [
] etc. för önskat
alternativ för att ändra dess inställning.
Inställningar:
Media Xpander / Bass Sound Cont. / Dolby PLII / Rear Fill /
X-Over / Time Correction / Phase / G-EQ / P-EQ / Speaker Select /
Multi Ch Setup / Speaker Setup / DVD Level / PCM Mode
7
Tryck på [
] för att återgå till föregående skärm.
• Om du trycker på [Exit] visas skärmen för huvudkälla.
56-SE
Ställ in MX-läget för den externa
ljudprocessorn
Innan du utför nedanstående inställningar ställer du MX-läget (Media
Xpander) för PXA-H700 på ”AUTO” när du anslutit PXA-H700.
Inställning: Media Xpander
1
2
Med det tidigare angivna fördröjningsvärdet (tidsskillnaden) kan
du ställa in en tidsskillnad mellan de främre-bakre/högra-vänstra
högtalarna. Det gör det möjligt att ställa in tidskorrigeringen som
du vill ha den. Med en initial fördröjning på 0,05 ms för var och
ett av de 0 till 400 stegen, kan en hörbar tidskorrigering erhållas.
Välj ON eller OFF under MX genom att trycka på [ ]
eller [ ] för Media Xpander.
Ange fördröjningsvärdet för önskad främre respektive
bakre högtalare och motsvarande höger- och
vänstersida genom att trycka på knappen [ ] eller [ ].
OFF: Stänger av MX-effekten för alla musikkällor.
ON: Aktiverar det valda MX-läget.
• Alla inställningar av basfokus återspeglas i även tidskorrigeringen
(sidan 58).
Tryck på [
ON.
] för Media Xpander när det ställts in på
Media Xpander-inställningsskärmen visas.
3
Ställa in fokus för basen
Tryck på [ ] eller [ ] för det önskade MX-läget.
• Nivå för musikkälla (till exempel CD-skivor, iPod) kan ställas.
MX CD (OFF, CD MX 1 till 3)
Stora mängder data bearbetas i CD-läget. Den stora mängden
data utnyttjas för att återge ett rent ljud.
MX CMPM (OFF, CMPM MX 1 till 3)
Detta korrigerar för information som utelämnades vid
komprimeringen. Detta ger ett välbalanserat ljud som ligger
nära originalet.
MX DVD (OFF, Movie MX 1 till 2)
Filmdialoger återges tydligare.
(DVD Music)
Den här skivan innehåller stora mängder data som t.ex. musik.
MX använder dessa data till att återge ljudet korrekt.
MX AUX (OFF, CMPM MX, Movie MX, Music MX)
Välj det MX-läge (CMPM, Music eller Movie) som motsvarar den
anslutna källan.
• MX-inställningarna som görs här återspeglas av PXA-H700 eller
PXA-H701.
• När OFF väljs så stängs MX av för alla MX-lägen.
• Varje musikkälla, som till exempel CD-skiva och MP3 kan ha sin
egen MX-inställning.
• Det finns inget MX-läge för FM-, MW- och LW-radio.
• MX CMPM används för MP3/WMA/AAC och iPod/iPhone.
• MX-inställningen kan bara utföras när en källa är vald för tillfället.
• Du kan inte använda den här funktionen när Defeat är ställd på ON.
Ställa in baskontrollen
Inställning: Bass Sound Cont.
Ställa in baskompressionen
Du kan ställa in det lågfrekventa ljudet.
Välj önskat läge för Bass Comp. genom att trycka på [ ]
eller [ ].
Basen förstärks mer och mer när du byter från läge till läge i
ordningen Mode 1
2
3, vilket kan skapa kraftfulla
basfrekvenser.
Vill du inte använda den här inställningen väljer du OFF.
Använda Pro Logic II
Pro Logic kan användas för att skapa Dolby Pro Logic II surround-ljud
av musik som spelats in på två kanaler. För tvåkanals- Dolby Digitaloch DTS-signaler finns även funktionen ”Rear Fill” som kan användas
för att styra signalen från de främre kanalen till den bakre kanalen.
Inställning: Dolby PLII / Rear Fill
Välj önskat läge genom att trycka på [ ] eller [ ] för
Dolby PLII / Rear.
PLII Movie:
PLII Music:
OFF:
Passar för TV-sändningar i stereo och alla
program som kodats med Dolby Surround. Det
förbättrar ljudets riktbarhet på ett sätt som ligger
nära diskret 5,1-kanalsljud.
Kan användas för alla stereoinspelningar av
musik och återger ett brett, djupt ljudfält.
Växlar Dolby PLII-funktionen till OFF.
Om PLII Music väljs så kan centrumbredden ställas in med
följande procedur.
Med den här funktionen kan en optimal röstposition återges
genom att man justerar centerkanalens position mellan
centerhögtalaren och vänster/höger högtalare. (Inställningarna
som gjorts under ”Justera den akustiska bilden (Bi-Phantom)”
(sidan 60) har ingen verkan när den här funktionen är aktiverad.)
Tryck på [ ] eller [ ] för Centre Width Cont. för att justera
nivån.
Nivån kan justeras mellan 0 och +7. När nivån ökas flyttas
centerkanalens position från centrum ut mot sidorna.
Stäng av Centre Width Cont. genom att trycka på [Off].
• Den här inställningen fungerar när centerhögtalaren ställts in på
Small eller Large under högtalarinställningen (sidan 60).
• ”Rear Fill”-funktion:
Beroende på insignalerna kan det hända att ljudet bara matas ut från
fronthögtalarna. I sådana fall kan funktionen ”Rear Fill” användas
så att ljudet återges av de bakre högtalarna också.
• Undvik att stoppa, pausa, byta skiva, söka, snabbspola eller byta
ljudkanal på enheten medan du ställer in den här inställningen.
Inställningen avbryts om Decode-läget växlas.
• Denna justering fungerar inte när högtalarens Centre-inställning har
ställts in på OFF i ”Ställa in högtalarna” (sidan 59).
• Den här funktionen fungerar endast med 2-kanalssignaler.
Funktionen har ingen effekt när signaler av typen 5,1-kanaler DTS
eller Dolby Digital används.
• Om inställningen av Rear Fill görs när Rear Mix är inställt på ON
förblir ljudet oförändrat i Rear Fill-inställningen eftersom Rear Fill
ges prioritet vid 2-kanalsavkodning förutom för linjär PCM.
• För linjära PCM-signaler återges rösten från de bakre högtalarna
oavsett inställningarna för Rear Fill och Rear Mix.
57-SE
Justering av X-OVER
Konkreta exempel
Beräkna värdet på tidskorrigeringen för den främre vänstra
högtalaren i diagrammet nedan.
Inställning: X-Over
1
Villkor:
Avstånd från den mest avlägsna högtalaren till
lyssningspositionen:
2,25 m
Avstånd från den främre vänstra högtalaren till
lyssningspositionen:
0,5 m
Uträkning:
L = 2,25 m – 0,5 m = 1,75 m
Tidskorrigering = 1,75 ÷ 343 x 1 000 = 5,1 (ms)
Tryck på [ ] eller [ ] under X-Over för att välja L+R
eller L/R.
L+R: Ställer in samma justeringsvärden för vänster och höger
kanal.
L/R: Olika justeringsvärden kan ställas in för vänster och
höger kanal.
2
Tryck på [
] för X-Over.
En högtalarlista på skärmbilden X-Over visas.
3
Tryck på [
Med andra ord får ett tidskorrigeringsvärde på 5,1 ms för den
främre vänstra högtalaren det att verka som om avståndet till
den främre vänstra högtalaren är detsamma som till den
högtalare som är längst bort.
] för den högtalare som ska justeras.
Skärmen växlar över till den X-Over-skärm som ska justeras.
4
Justera delningsfiltret efter dina önskemål.
Val av gränsfrekvens
Tryck på [ ] eller [ ] under Freq. och välj sedan
gränsfrekvensen (delningsfilter).
Den anpassningsbara bandbredden varierar beroende på
högtalaren (kanalen).
5,1ms
0,5m
Justering av nivån
2,25m
Tryck på [ ] eller [ ] under Level och justera sedan HPFeller LPF-nivå.
Justering av avklingningen
Tryck på [ ] eller [ ] under Slope och justera sedan HPFeller LPF-avklingning.
• När högtalaren ställts i läge ”OFF”, kan inte X-Over för den
högtalaren ställas in. Se ”Ställa in högtalarna” (sidan 59).
• Kontrollera uppspelningsfrekvensen för de anslutna högtalarna
innan du ändrar inställningen.
• För att skydda högtalarna finns ingen OFF-inställning för
subwooferns lågpassfilter (brantheten på filtret är densamma).
• HPF kan inte ställas in för Slope som OFF, om Diskant (TW) väljs
för Front1. Alternativt kan enbart subwoofern justeras om Stereo
valts för den.
Utföra tidskorrigeringen manuellt
(tidskorrigering)
Ljudet är inte balanserat
eftersom det är olika avstånd
mellan lyssningspositionen
och de olika högtalarna.
Skillnaden i avstånd mellan
den främre vänstra och den
bakre högra högtalaren är
1,75 m.
4
1
2
Sätt dig i lyssningspositionen (t.ex. i förarsätet) och
mät avståndet (i meter) mellan ditt huvud och de
olika högtalarna.
Räkna ut skillnaden i avstånd mellan den mest
avlägsna högtalaren och de övriga högtalarna.
L=
3
(avstånd till den mest avlägsna högtalaren)
– (avstånd till övriga högtalare)
Dividera den beräknade avståndsskillnaden med
ljudets hastighet (343 m/s vid 20 °C).
På så vis får du fram tidskorrigeringsvärdet för de olika
högtalarna.
58-SE
Tryck på [ ] eller [ ] under Time Correction.
Välj L+R eller L/R.
Specifika förhållanden i fordonet kan göra att det är stora skillnader i
avstånd mellan de olika högtalarna och lyssningspositionen. Med den
här funktionen kan du själv räkna ut de optimala korrigeringsvärdena
och eliminera tidsskillnaden vid lyssningspositionen.
Inställning: Time Correction
Tidskorrigeringen
kompenserar för den tid det
tar för ljudet att nå fram till
lyssningspositionen från de
olika högtalarna.
Genom att ställa in
tidskorrigeringen för den
främre vänstra högtalaren till
5,1 ms är det möjligt att
koordinera avståendet från
lyssningspositionen till
högtalaren.
L+R: Ställer in samma justeringsvärden för vänster och höger
kanal.
L/R: Olika justeringsvärden kan ställas in för vänster och
höger kanal.
5
Tryck på [
] för Time Correction.
Tidskorrigeringsskärmen visas.
6
Justera tidskorrigeringsvärdet (0,00 ~ 20,00 ms) för
önskad högtalare genom att trycka på respektive
[ ] eller [ ]-knapp (1 steg = 0,05 ms).
• När högtalaren ställts i läge ”OFF” , kan inte TCR för den
högtalaren ställas in. Se ”Ställa in högtalarna” (sidan 59).
• Justeringsvärdet för Front2 (högtalarna), som justeras i
tidskorrigeringen, tillämpas även på de främre högtalarna i ”Ställa
in fokus för basen” (sidan 57).
• Inställningen (AUTO TCR) kan inte ställas in automatiskt på den här
enheten.
Fasomkoppling
2
Ställ om fasen (0° eller 180°) genom att trycka på den
aktuella högtalarens [ ] eller [ ].
Ställa in grafisk equalizer
] för p-EQ.
Listskärmen för P-EQ visas.
3
Inställning: Phase
Tryck på [
Tryck på [
] för önskad högtalare (kanal).
Inställningsskärmen för P-EQ visas.
4
Justera P-EQ efter dina önskemål.
Val av band
Tryck på [ ] eller [ ] under Band för att välja önskad band.
Med den grafiska equalizern kan du modifiera ljudet med hjälp av 31
band för var och en av de främre (vänster och höger), bakre (vänster och
höger) högtalarna och centerhögtalaren. Ytterligare 10 band kan
justeras för subwoofern. Detta gör det möjligt för dig att anpassa ljudet
till din smak.
Ändring av frekvensen
Tryck på [ ] eller [ ] under Freq. för att justera det valda
bandets frekvens.
Inställning: G-EQ
Justering av nivån
1
Tryck på [ ] eller [ ] under Level för att justera nivån på det
valda bandet.
Välj L+R eller L/R genom att trycka på [ ] eller [ ]
under G-EQ.
L+R: Ställer in samma justeringsvärden för vänster och höger
kanal.
L/R: Olika justeringsvärden kan ställas in för vänster och
höger kanal.
När den parametriska EQ:n justeras stängs den här
inställningen av.
2
Tryck på [
] för G-EQ.
Listskärmen för G-EQ visas.
3
Tryck på [
] för önskad högtalare (kanal).
Inställningsskärmen för G-EQ visas.
4
Justera G-EQ efter dina önskemål.
Justering av nivån
Tryck på [ ] eller [ ] vid önskad frekvens för att justera
nivån.
• När högtalaren ställts i läge ”OFF” , kan inte den grafiska
equalizern för den högtalaren ställas in. Se ”Ställa in högtalarna”
(sidan 59).
• Kontrollera frekvensomfånget för de anslutna högtalarna innan du
gör inställningarna för equalizern. Om högtalarens frekvensomfång
t.ex. ligger mellan 55 Hz och 30 kHz har en justering av frekvenserna
40 Hz eller 20 Hz ingen effekt. Dessutom kan du överbelasta och
skada högtalarna.
• När grafisk EQ är justerad är parametrisk EQ utan effekt.
Ställa in parametrisk equalizer
Den grafiska equalizerns band är fasta. Det gör att det är mycket svårt
att komma tillrätta med oönskade toppar och bortfall vid specifika
frekvenser. Den parametriska equalizerns mittfrekvens kan ställas in på
dessa specifika frekvenser. Sedan kan bandbredd (Q) och nivå
finjusteras oberoende för att göra de nödvändiga korrigeringarna. Den
parametriska equalizerfunktionen är ett avancerat verktyg för audiofiler.
Inställning av bandbredd
Tryck på [ ] eller [ ] under Q för att välja bandbredd.
• När högtalaren ställts i läge ”OFF”, kan inte den grafiska
equalizern för den högtalaren ställas in. Se ”Ställa in högtalarna”
(sidan 59).
• Det går inte att justera frekvensen för band som ligger inom 7 steg
från varandra.
• Kontrollera frekvensomfånget för de anslutna högtalarna innan du
gör inställningarna för equalizern. Om högtalarens frekvensomfång
t.ex. ligger mellan 55 Hz och 30 kHz har en justering av frekvenserna
40 Hz eller 20 Hz ingen effekt. Dessutom kan du överbelasta och
skada högtalarna.
• När parametrisk EQ justeras får justeringen av grafisk EQ ingen
effekt.
Ställa in högtalarna
Inställning: Speaker Select
Ställ in den anslutna högtalaren genom att trycka på
respektive [ ] eller [ ]-knapp.
Front1:
Front2:
Rear:
Centre:
Subw.:
OFF/Full (Bredband)/TW (Diskant)
OFF/ON
OFF/ON
OFF/ON
OFF/Mono/Stereo
• Ställ in högtalare som inte är ansluten på OFF.
• Inställningarna ovan kan utföras även om högtalaren är inställd på
OFF i ”Högtalarinställning” (sidan 60).
• Om du vill använda subwoofern i Mono när PXA-H700 eller
PXA-H701 är ansluten ansluter du subwoofern till
subwooferutgången på PXA-H700 eller PXA-H701.
Inställning: P-EQ
1
Välj L+R eller L/R genom att trycka på [ ] eller [ ]
under P-EQ.
L+R: Ställer in samma justeringsvärden för vänster och höger
kanal.
L/R: Olika justeringsvärden kan ställas in för vänster och
höger kanal.
När den grafiska EQ:n justeras stängs den här inställningen
av.
59-SE
Ställa in Dolby Digital
Inställning: Multi Ch Setup
Justera den akustiska bilden (Bi-Phantom)
Vid de flesta installationer måste centerhögtalaren placeras mitt
emellan förarsätet och det främre passagerarsätet. Med hjälp av
den här funktionen kan informationen från centerkanalen
distribueras till den vänstra och högra högtalaren. Det skapar en
akustisk bild som simulerar en centerhögtalare rakt framför varje
lyssnare. Justering av centrumbredd med PLII Music (se
”Använda Pro Logic II” på sidan 57), gör den här funktionen
overksam.
• Undvik att stoppa, pausa, byta skiva, söka, snabbspola eller byta
ljudkanal på enheten medan du ställer in den här inställningen.
Inställningen avbryts om Decode-läget växlas.
Tryck på [ ] eller [ ] under Bi-Phantom för att justera nivån.
Nivån kan ställas in mellan –5 och +5. Ju högre nivå som ställs in
desto längre förskjuts centerhögtalaren mot sidorna.
Du stänger av Bi-Phantom-funktionen genom att trycka på [Off].
• Den här inställningen fungerar när centerhögtalaren ställts in på
Small eller Large under högtalarinställningen.
• Denna justering fungerar inte när högtalarens Centre-inställning har
ställts in på OFF i ”Ställa in högtalarna” (sidan 59).
Mixa basljudet till den bakre kanalen (Rear Mix)
Med den här funktionen kan du mixa ljudsignalen till de främre
högtalarna så att den går till de bakre högtalarna, vilket ger
bättre ljud i bilens baksäte.
• Undvik att stoppa, pausa, byta skiva, söka, snabbspola eller byta
ljudkanal på enheten medan du ställer in den här inställningen.
Inställningen avbryts om Decode-läget växlas.
Justera högtalarnas nivåer (Output Level)
Testtonerna hjälper till vid inställning av volymnivåer för de olika
högtalarna. När nivåerna är lika ges en stark närvarokänsla från
de olika högtalarna vid lyssningspositionen.
• Undvik att stoppa, pausa, byta skiva, söka, snabbspola eller byta
ljudkanal på enheten medan du ställer in den här inställningen.
Inställningen avbryts om Decode-läget växlas.
1 Tryck på [On] för Output Level.
Testtonen upprepas för var och en av de olika
högtalarkanalerna. De upprepas i den ordning som visas
nedan.
Om ingen funktion utförs inom 2 sekunder växlar enheten till
nästa kanal.
Left
Centre
Left Surround
Right
Left
Right Surround
2 Balansera ljudet från högtalarna genom att trycka på [ ] eller
[ ] för utgångsnivå under tiden testtonen sänds ut från
högtalarna.
• Justeringsområdet för de olika högtalarna är
–10 dB - +10 dB.
• Basera inställningen på de främre högtalarna.
3 Tryck på [On] igen för att stänga av.
• Om en högtalare är avstängd så kan den högtalarens nivå inte
justeras. Se ”Högtalarinställning” (sidan 60).
Högtalarinställning
PXA-H700 eller PXA-H701 kan ställas in för att passa dina högtalares
frekvensomfång.
Kontrollera dina högtalares frekvensomfång (exklusive subwoofern) för
att verifiera att högtalarna kan återge låga frekvenser (ungefär 80 Hz
eller lägre).
Tryck på [ ] eller [ ] under Rear Mix för att justera nivån.
Nivån kan ställas in i fem steg: -6, -3, ±0, +3 och +6. Ju högre nivå
desto mer bas återges från de bakre högtalarna. (Effekten kan
variera beroende på mjukvaran (DVD etc.)).
Du stänger av Rear Mix-funktionen genom att trycka på [Off].
• Undvik att stoppa, pausa, byta skiva, söka, snabbspola eller byta
ljudkanal på enheten medan du ställer in den här inställningen.
Inställningen avbryts om Decode-läget växlas.
• Den här inställningen har ingen effekt när de bakre högtalarna är
inställda på ”OFF”.
• För linjära PCM-signaler återges rösten från de bakre högtalarna
oavsett inställningarna för Rear Fill och Rear Mix.
Välj högtalarkaraktäristik genom att trycka på [
[ ] för den önskade högtalarinställningen.
Uppnå kraftfullt ljud med hög volym (Listening Mode)
Med Dolby Digital komprimeras det dynamiska omfånget så att
ett kraftfullt ljud kan återges med jämn volymnivå. Denna
kompression kan stängas av för att åstadkomma ett kraftfullt ljud
med ännu större effekt, som ljudet i en biosalong. Den här
funktionen fungerar bara i läget Dolby Digital.
Tryck på [ ] eller [ ] under Listening Mode för att välja
STD eller MAX.
STD: För kraftfullt ljud med jämn volymnivå
MAX.: För kraftfullt ljud med hög volym
• Håll volymen på en sådan nivå att ljud utifrån fortfarande kan
uppfattas inne i fordonet.
60-SE
Inställning: Speaker Setup
OFF*1:
Small:
Large*2:
] eller
När ingen högtalare är ansluten.
När en högtalare som inte kan återge låga
frekvenser (80 Hz eller lägre) är ansluten.
När en högtalare som kan spela låga frekvenser
(80 Hz eller lägre) är ansluten.
*1 Det går inte att ställa de främre högtalarna till ”OFF”.
*2 Om de främre högtalarna ställs in på ”Small”, kan inte de bakre och
den mittersta högtalaren ställas in på ”Large”.
• Subwoofern kan endast ställas in på ON/OFF.
• Om centerhögtalaren är inställd på ”OFF” läggs centrumkanalens
ljudsignal till ljudsignalen från de främre högtalarna.
• Om du ställer in högtalarens frekvensåtergivning på ”OFF”, ska
även högtalarinställningen vara ”OFF” (sidan 59).
• Genomför inställningarna för alla högtalare (”Front”, ”Centre”,
”Rear” och ”Subwoofer”). Annars kan det hända att ljudet är
obalanserat.
• När centerkanalen är inställd på ”OFF” verkar inte den här
inställningen för centerkanalen.
• Genom att ändra inställningarna på varje högtalare kan ljudet
ändras i de andra högtalarna på grund av inställningskraven.
• När man använder sig av PRO Logic II och den bakre högtalaren är
inställd på ”Large”, kommer subwoofern inte att sända.
Ställa in nivå för DVD
Volymen (signalnivån) kan ställas in för lägena Dolby Digital, Dolby
PLII, DTS och PCM.
• Undvik att stoppa, pausa, byta skiva, söka, snabbspola eller byta
ljudkanal på enheten medan du ställer in den här inställningen.
Inställningen avbryts om Decode-läget växlas.
Inställning: DVD Level
Justera nivån genom att trycka på [ ] eller [ ] för
önskat inställningsläge.
Inställning av linjär PCM
Återgivningen av ljudet från skivor som spelats in med linjär PCM kan
ställas in på 2 eller 3 kanaler.
Inställning: PCM Mode
Tryck på [ ] eller [ ] under PCM Mode för att välja 2CH
eller 3CH.
2CH: 2 kanaler (L/R)
3CH: 3 kanaler (L/R/CENTRE)
• Denna justering fungerar inte när högtalarens Centre-inställning har
ställts in på OFF i ”Ställa in högtalarna” (sidan 59).
Lagra inställningar i minnet
Justeringar och inställningar kan lagras.
Vad som kan lagras beror på vilken ljudprocessor som används.
1
2
Tryck på [MEMORY] på listskärmen för
A.Processor.
Tryck på någon av snabbvalsknapparna [P.SET 1]
till [P.SET 6] på listskärmen för A.Processor inom 5
sekunder.
Inställningarna lagras.
• De lagrade inställningarna raderas inte även om batterikabeln
kopplas loss.
Uppringning med
Bluetoothhandsfree
• BT-ljudkälla är inte tillgänglig med den här enheten.
Inställning innan användning
Om BLUETOOTH
BLUETOOTH är en trådlös teknik som gör det möjligt för mobila
enheter och/eller datorer att kommunicera över kortare avstånd. Detta
gör det möjligt att ringa eller skicka information trådlöst mellan
BLUETOOTH-kompatibla enheter. BLUETOOTH-överföringar är
möjliga i det olicensierade 2,4 GHz-spektrumet om avståndet mellan
enheterna är mindre än 10 meter. För vidare information se
BLUETOOTH:s hemsida (http://www.bluetooth.com).
• Beroende på BLUETOOTH-version, kan eventuellt en
BLUETOOTH-kompatibel enhet inte kommunicera med den här
enheten.
• Korrekt funktion av den här enheten med alla BLUETOOTHkompatibla enheter kan inte garanteras. För hantering av den BTkompatibla enheten kontakta din ALPINE-återförsäljare eller
ALPINE-webbplats.
• Beroende på omgivningen, kan den trådlösa BLUETOOTHanslutningen vara instabil.
• När du ringer ett samtal, eller utför inställningsoperationer ska du
först parkera bilen på en säker plats.
• Funktionen kan skilja sig beroende på de anslutna BLUETOOTHkompatibla enheterna. Se också användarhandboken för anslutna
enheter.
Innan handsfreefunktionen används
Innan du använder handsfree-telefonfunktionen, måste följande
inställningar göras.
Ställ in ”BLUETOOTH IN” på ON (sidan 49).
Ta fram förvalsminnet
Tryck på någon av snabbvalsknapparna [P.SET 1] till
[P.SET 6] på skärmen för A.Processor-listan för att välja
det förvalsminnet.
• Innan du använder en handsfree-telefon måste den vara
sammankopplad med enheten. Se “Inställning av BLUETOOTH”
(sidorna 62-64).
Hur man ansluter till en BLUETOOTHkompatibel enhet (sammankoppling)
• Det tar en liten stund att ta fram förvalsminnet.
Se den BLUETOOTH-kompatibla enhetens bruksanvisning för vidare
information om styrning från en BLUETOOTH-kompatibel enhet.
1
2
3
4
Upprätta en BLUETOOTH-anslutning från en
BLUETOOTH-kompatibel enhet.
PIN-koden (”0000”) visas på ansluten enhet.
Ange PIN-koden (”0000”) i en BLUETOOTHkompatibel enhet.
Om denna enhet framgångsrikt ansluts till en
BLUETOOTH-kompatibel enhet visas ”Connected/
(Enhetens namn)” och enheten återgår sedan till
normalt läge.
61-SE
• Ställ in ”Ställa in sökläge” (sidan 63) på Visible Mode ON för att
låta denna enhet detektera en mobiltelefon. För mobiltelefonens
passnyckel (passkod), se mobiltelefonens bruksanvisning.
Mobiltelefonen kan dessutom hittas direkt från denna enhet. Se
”Registrering av BLUETOOTH-enhet” (sidan 62).
• Om en BLUETOOTH-kompatibel enhet ansluts på rätt sätt ansluts
enheten automatiskt till tidigare ansluten enhet nästa gång bilens
tändningsnyckel vrids om. Anslutningen kan dock misslyckas. Om
den automatiska anslutningen misslyckas går det att ansluta
manuellt.
Inställning av BLUETOOTH
BLUETOOTH-inställningsåtgärd
Följande steg 1 till 6 är gemensamma för de olika BLUETOOTHfunktionerna. För mer information, se varje enskild funktion.
• Under pågående samtal kan inte BLUETOOTH-inställningar göras.
• Ställ in ”BLUETOOTH IN” på ON (sidan 49), och utför sen
BLUETOOTH-inställningsåtgärden.
1
Tryck på SOURCE/
på enheten.
Skärmen för val av källa visas.
2
Tryck på [
] på huvudskärmen.
Skärmen för val av inställning visas.
3
Tryck på [
Tryck på [
] för BLUETOOTH Setup.
Skärmbilden BLUETOOTH Setup visas.
5
Tryck på [ ], [ ] eller [
] för önskat alternativ för
att ändra dess inställning.
Inställningar:
Paired Devices / Device Search / Clear Device /
Service Provider / Visible Mode / Auto Answer / Speaker Select /
MIC Input / Firmware Version / Firmware Update / Hung Up /
Echo Cancel / Navi Voice IN Call / BT Menu Language /
Shortcut Memory
6
Tryck på [
] på den vänstra sidan av skärmen för
att återgå till föregående skärmbild.
Tryck på [Exit] för att återgå till huvudskärmen för källa som
visades innan inställningsåtgärden påbörjades.
62-SE
Välj en av 5 anslutna BLUETOOTH-kompatibla enheter som du
tidigare registrerat.
Inställning: Paired Devices
Tryck på en BLUETOOTH-kompatibel enhet för att
använda (byta anslutning) från listan för
sammankopplade enheter.
• Om anslutningen framgångsrikt ändras, visas ”Connected/(Enhetens
namn)” i 2 sekunder och inställningsskärmen visas sedan.
• Om du anger fel passkod eller kommunikationen misslyckas, visas
”Failed”.
• Om du vill ansluta en annan BLUETOOTH-kompatibel enhet anslut
den BLUETOOTH-kompatibla enheten som du vill byta till efter att
ha avbrutit den nuvarande BLUETOOTH-kompatibla enhetens
anslutning.
• Registreringsnumret 5 raderas när du ställer in tändningen från ACC
till OFF. Om alla fem positioner har registrerats kan du inte
registrera den 6:e enheten. För att registrera en annan enhet måste
du först radera en av enheterna från position 1 till 5.
Registrering av BLUETOOTH-enhet
BLUETOOTH-enheten som används när en anslutningsbar
BLUETOOTH-kompatibel enhet söks och ansluts från denna
enhet eller när en ny BLUETOOTH-kompatibel enhet registreras.
Inställning: Device Search
1
] för Source Setup.
Skärmbilden Source Setup visas.
4
Inställning av BLUETOOTH-enhet
2
3
När du väljer Device Search visas ”Now Searching”
och sökning påbörjas.
Tryck på namnet för den enhet som ska anslutas på
Device Search-listan.
Om enheten är ansluts till en BLUETOOTHkompatibel enhet, visas ett sammankopplat
enhetsnamn och ett registrerat nummer (nr. 1 till 5),
och enheten återgår till normalt läge.
• Om en mobiltelefon registreras för första gången:
Mata in en passnyckel när det numeriska tangentbordet visas mata
sedan in samma passnyckel i den BLUETOOTH-kompatibla enheten
för att sammankoppla dem. Efter sammankopplingen har utförts
kommer enheten automatiskt att ansluta den BLUETOOTHkompatibla enheten.
• Om du anger fel passkod eller kommunikationen misslyckas, visas
”Failed”.
• En inmatning av en passnyckel får maximalt ha 4 siffror. Återställ
passnyckeln och gör om inställningen om den BLUETOOTHkompatibla enhetens passnyckel överskrider 4 siffror.
Ta bort en BLUETOOTH-enhet från listan
Val av utgående högtalare
Du kan ta bort historiken för en tidigare ansluten BLUETOOTHkompatibel enhet.
Du kan välja ansluten högtalare i bilen som utgång för telefonens
ljudsignal.
Inställning: Clear Device
Inställning: Speaker Select
1
Tryck på den BLUETOOTH-kompatibla enheten som
du vill radera från Clear Device-listan.
Ett meddelande visas.
2
Tryck på [Yes] om du vill radera.
• Trycker du på [No] avbryts inställningen.
• Registreringsnumret 5 raderas när tändningsnyckeln vrids från ACC
till OFF.
Visa namnet på telefonserviceleverantören
Inställning : Service Provider
Namnet på serviceleverantören för den anslutna kompatibla
enheten visas. Om en BLUETOOTH-kompatibel enhet inte är
ansluten, visas ”ID Unsent”.
• Beroende på teckentyp, kan serviceleverantörsnamnet för vissa
telefoner inte visas.
Ställa in sökläge
Du kan ange om enheten ska kunna detekteras eller inte från en
BLUETOOTH-kompatibel enhet. Vanligtvis är det här ställt till
Visible Mode ON.
Inställning: Visible Mode
ON: Aktivera detektering av den här enheten från en
BLUETOOTH-kompatibel enhet.
OFF: Avaktiverar detektering av den här enheten från en
BLUETOOTH-kompatibel enhet.
• Beroende på mobiltelefon kan det vara nödvändigt att ange en
passnyckel (passkod). Läs mobiltelefonens bruksanvisning för
information om hur passnyckeln matas in.
Inställning av Mottagna samtal automatiskt (svara
automatiskt)
När ett samtal tas emot kan du ställa in om du vill ta emot det
automatiskt eller inte.
Inställning: Auto Answer
ON: När ett samtal mottages tas det emot efter ungefär fem
sekunder.
OFF: När ett samtal tas emot, besvaras det inte automatiskt. Om
ett meddelande visas och du trycker på [
] när ett
telefonsamtal tas emot kan du besvara samtalet.
• Om inställningen för mottaget samtal på mobiltelefonen är aktiverad
besvaras samtalet automatiskt även om denna inställning är ställd på
OFF.
• Om ett meddelande om ett ytterligare samtal visas är automatisk
uppringning inte tillgängligt även om Auto Answer är inställt på
”ON”.
All: Ljudet kan utgå från samtliga högtalare i bilen.
F-L: Ljudet kan endast utgå från främre vänster högtalare.
F-R: Ljudet kan endast utgå från främre höger högtalare.
F-LR: Ljudet kan utgå från främre vänster och höger högtalare.
• Inställningen kan inte justeras under ett telefonsamtal. Justera
inställningen innan du ringer ett samtal.
• När en IMPRINT-ljudprocessor (PXA-H100) eller en extern
ljudprocessor (PXA-H701 etc.) är ansluten ställs
standardinställningen All och går inte att justeras.
Justering av volym för mikrofoningång
Du kan förstärka eller försvaga mikrofoningångens volymnivå.
Inställning : MIC Input
Tryck på [
] eller [
] för att välja önskad volym (0 ~ 7).
• Inställningen kan inte justeras under ett telefonsamtal. Justera
inställningen innan du ringer ett samtal.
• Inställningen kan endast justeras när den BLUETOOTH-kompatibla
enheten är ansluten.I
Visa version av fast programvara
Inställning : Firmware Version
Aktuell version av den fasta programvaran visas.
Uppdatera den fasta programvaran
Inställning : Firmware Update
Uppdatering av den fasta BLUETOOTH-programvaran (för
telefonens kompatibilitet) kommer att finnas tillgängliga för
kunden för denna enhet.
Information om uppdatering av din fasta BLUETOOTHprogramvara finns på din lokala Alpine-webbplats. Du kan också
välja land från Alpine Europes startsida
(http://www.alpine-europe.com).
Ställa in Hang Up-läget
När ett samtal pågår visas knappen Hung UP längst ned till
höger på navigationsskärmen.
Inställning: Hung Up
ON: [
OFF: [
] visas.
] visas inte.
Ställa in Echo Cancel på ON eller OFF
Inställningsalternativ: Echo Cancel
Ekot i handsfreesamtal kan undvikas genom att du ställer in
Echo Cancel på ON.
63-SE
Höra navigationsrösten under samtal
Inställning: Navi Voice IN Call
Röstvägledningen i navigationssystemet blandas med samtalet
om du ställer in Navi Voice IN Call på ON.
Besvara ett samtal
Inkommande samtal tillkännages genom rington och ett visat
meddelande (namn/telefonnummer på personen som ringer).
Ställa in BT-menyspråket
BT-menyn kan växlas mellan 7 språk. Nedanstående valda
alternativ anges med gul färg.
Inställning: BT Menu Language
Inställningsalternativ: English / Deutsch / Francais / Espanol /
Italiano / Nederlands / Hebrew
Radera det lagrade snabbvalsminnet
Med den här funktionen raderar du minnet med lagrade
snabbval.
Inställningsalternativ: Shortcut Memory
Tryck på [Delete] för snabbval 1-5 för att ta bort motsvarande
snabbval.
• Information om hur du lagrar telefonnumret som ett snabbval finns
på sidan 67.
Tryck på [
].
Samtalet startar.
• Indikator
(signalstyrka):
Indikatorn visas under samtalet och visar mobiltelefonens nuvarande
signalstyrka. I läge annat än under samtal, kan enheten avläsa
mobiltelefonens signalstyrka exakt. I detta fall visar indikatorn
senaste samtalets signalstyrka.
• När ”Inställning av Mottagna samtal automatiskt (svara
automatiskt)” (sidan 63) är inställd på ON kan du ta emot samtal
automatiskt.
• Under samtalet stängs enhetens ljudkälla av.
Efter samtalet återupptas uppspelning.
Avsluta samtalet
Tryck på [
Styrning av handsfreetelefon
Om handsfree-telefonen
Handsfreesamtal är möjliga vid användning av en HSP (Head Set
Profile) och HFP (Hands-Free Profile)-kompatibel mobiltelefon med
den här enheten.
• Undvik handsfreesamtal i tät trafik eller på smala eller krökta gator.
• Stäng fönstren för att minska bakgrundsljudet.
• Om båda parter som ringer använder sig av handsfreenheter eller
samtalet görs på en plats med oväsen är det normalt att det är svårt
att höra den andra personens röst.
• Rösterna kan låta onaturliga beroende på telefonlinjens
förhållanden eller på grund av att vissa mobila enheter används.
• När du använder en mikrofon, prata direkt in i mikrofonen för att få
bästa möjliga ljudkvalitet.
• Vissa mobiltelefonfunktioner beror på de funktioner och inställningar
som omfattas av serviceleverantöre’ns nätverk. Dessutom kan vissa
funktioner inte aktiveras av din serviceleverantör och/eller
leverantörens nätverksinställningar kan begränsa funktionens
funktionalitet.
Kontakta alltid din serviceleverantör om funktionstillgänglighet och
funktionalitet.
Alla funktioner, funktionaliteter, specifikationer, samt information
som omfattas av användarmanualen, baseras på senast tillgängliga
information och är korrekt då manualen går i tryck.
Alpine förbehåller sig rätten att ändra eller modifiera sådan
information eller specifikationer utan varsel eller förpliktelser.
].
Samtalet avslutas.
Justering av volymen då ett samtal
besvaras
Vid uppringning kan du justera volymen. Den justerade volymnivån
lagras.
Tryck på
volymen.
/
på den här enheten för att justera
• Du kan behöva öka volymen med hänsyn till ljudkällans normala
inställning. Om du höjer volymen för mycket kan det dock leda till
rundgång. Om rundgång upptäcks, och eftersom rundgång står i
direkt relation till volymen, ska du sänka volymen så mycket som
möjligt för att undvika det. Placering av mikrofonen i en riktning
från bilens huvudhögtalare (t.ex. fastspända på solskyddet) kan
också minska rundgång vid hög volym.
Återuppringningsfunktion
Du kan ringa upp en person du tidigare ringt på nytt.
När ett samtal avslutats trycker du på [
inom 5 sekunder.
] på skärmen
Telefonnumret slås på nytt.
Samtalsväxling
När du ringer ett samtal, kan du med den här funktionen starta en
ljudöverföring mellan mobiltelefonen och bilens högtalare.
Tryck på [
] under samtalet för att växla
uppringningstonen mellan enheten och mobiltelefonen.
• Beroende på mobiltelefon kanske den här funktionen inte kan utföras.
64-SE
Samtalshistorik
Samtalshistorik registreras för de senast utförda/mottagna/missade
samtalen. Det finns olika sätt att ringa samtal baserat på
”samtalshistorik”. Följande steg 1 till 3 är gemensamma för de olika sätt
du kan ringa dessa samtal på. För mer information, se varje enskild
kategori för samtalsuppringning.
1
Håll MUTE/PHONE intryckt i minst 2 sekunder.
Telefonmenyns skärm visas.
2
Tryck på [
] för det önskade alternativet för att
ringa ett samtal.
Inställningar:
När ”BT Menu Language” är inställt på ”English” visas
telefonmenyn som:
Dialled Numbers / Received Calls / Missed Calls / Phone Book /
Voice Dial / Dial Input
När ”BT Menu Language” är inställt på ”Deutsch” visas
telefonmenyn som:
När ”BT Menu Language” är inställt på ”Francais” visas
telefonmenyn som:
Återuppringning av redan slagna nummer i
historiken
Tidigare uppringda telefonnummer lagras i historiken för uppringda
samtal. Du kan ringa upp ett nummer genom att söka i historiken för
uppringda samtal.
Inställning: Dialled Numbers
Tryck på [Call] när du står på personnamnet eller
telefonnumret som du vill ringa upp i listan med
uppringda nummer.
Samtalet rings.
Uppringning av nummer i historiken över
mottagna samtal
Telefonnummer från mottagna samtal lagras i historiken över mottagna
samtal. Du kan ringa upp dessa nummer genom att söka här.
Inställning: Received Calls
Tryck på [Call] under personens namn eller
telefonnumret som du vill ringa från listan över mottagna
samtal.
Samtalet rings.
När ”BT Menu Language” är inställt på ”Espanol” visas
telefonmenyn som:
När ”BT Menu Language” är inställt på ”Italiano” visas
telefonmenyn som:
Uppringning av nummer i historiken över
missade samtal
Telefonnummer för mottagna samtal som missats, lagras i historiken
över missade samtal. Du kan ringa upp dessa nummer genom att söka
här.
Inställning: Missed Calls
När ”BT Menu Language” är inställt på ”Nederlands” visas
telefonmenyn som:
Tryck på [Call] under personens namn eller telefonnumret
som du vill ringa från listan över missade samtal.
Samtalet rings.
När ”BT Menu Language” är inställt på ”Hebrew” visas
telefonmenyn som:
Ringa upp ett nummer i telefonboken
(telefonbok)
Se ”Ställa in BT-menyspråket” (sidan 64) för mer information.
• Enheten uppdaterar informationen i samtalshistoriken automatiskt
varje gång mobiltelefonen ansluts eller ett samtal tas emot/rings. Om
du nu väljer något utgående läge visas ”Now Updating”.
• Det kan ta lite tid innan listan visas och direkt efter anslutning
kanske listan dessutom inte är uppdaterad.
3
Upp till 1 000 telefonnummer kan laddas ner från en mobiltelefon till
den BLUETOOTH-kompatibla enheten. Ring genom att välja en person
från telefonboklistan.
Inställning: Phone Book
Exempel på telefonbokens skärm
Tryck på [
] för att återgå till föregående skärm.
Tryck på [Exit] för att återgå till huvudskärmen för källa som
visades innan inställningsåtgärden påbörjades.
• Om du ringer ett samtal direkt från sammankopplad mobiltelefon,
visas inte telefonnumret, och du kan inte ringa upp från enheten på
nytt i detta fall.
Bläddra listan en rad i taget genom att trycka på [ ] eller [ ].
Bläddra i listan en sida i taget genom att trycka på [ ]
eller [ ].
Aktivera alfabetisk sökfunktion. Se ”Funktion för alfabetisk
sökning i telefonboken” (sidan 66) för mer information.
65-SE
Tryck på [Call] under personens namn eller
telefonnumret som du vill ringa från telefonbokslistan.
2
Samtalet rings.
Den numeriska skärmen visas. Tryck på (mata in)
telefonnumret och tryck sedan på [Call].
Samtalet rings.
• Om ett namn har registrerats i telefonboken kan namnet väljas
genom att trycka på [Call] för önskat nummer. När du har tryckt på
] för namnet rings numret upp. Tryck på [Call] under namnet
[
direkt, namnets standardnummer rings upp. Beroende på ansluten
mobiltelefon, kanske den här funktionen inte kan utföras.
• Om ett namn inte kan nås via telefonboken är det endast
telefonnumret (standard numret) som visas. Om varken namn och
nummer inte kan visas, visas ”ID Unsent”.
• Om samtalshistoriken eller telefonboken läggs till eller tas bort då
den är ansluten till enheten, kanske den visade listan på enheten inte
är uppdaterad. Om den inte är uppdaterad går det inte att ringa ett
samtal.
Röstuppringning
• Om den numeriska knappsatsen
[ ]: stänger skärmen med den numeriska knappsatsen.
[Delete All]: raderar alla inmatade nummer.
[
]: raderar ett tidigare nummer.
Funktion för alfabetisk sökning i
telefonboken
Tryck på [ALPHABET] på telefonboksskärmen för att visa
sökskärmen. Tryck på något av tecknen mellan A och Z, eller siffrorna
mellan 0 och 9, för att växla till motsvarande lista.
1
Tryck på [ALPHABET].
Skärmen för alfabetisk sökning visas.
Du kan ringa en telefon med röstfunktionen.
Inställning: Voice Dial
1
Tryck på [
] för Voice Dial mode.
Ett meddelande visas.
2
Tryck på [Yes] för att aktivera
röstuppringningsläget.
Röstuppringningsläget är aktiverat och ”Speak” visas.
• Tryck på [No] för att återgå till skärmen för telefonmenyn.
3
Säg det nummer*, namnet* som du vill ringa i
mikrofonen.
2-1 Tryck på bokstaven som det eftersökta namnet
börjar på. (Tryck t.ex. på ”B”)
* Numret och namnet beror på informationen som har lagrats i
mobiltelefonen för röstuppringning.
Telefonboksskärmen för den valda bokstaven visas.
• Om röstuppringningen misslyckas kommer enheten att återgå till
normalt läge efter 30 sekunder.
• Du kan endast utföra den här åtgärden när en
röstuppringningskompatibel mobiltelefon är ansluten. Om
mobiltelefonen inte är kompatibel med röstuppringning, visas ”No
Support” i 2 sekunder.
• Röstuppringningsfunktionens prestanda beror på mobiltelefonens
igenkänningsområde och mikrofonens monteringsplats. Var
uppmärksam när mikrofonen monteras.
• Röstuppringningsfunktionen beror på mobiltelefonens funktion. Mer
information finns i användarhandboken till mobiltelefonen.
Slå ett nummer med direktuppringning
Du kan ringa ett telefonsamtal genom att direkt slå telefonnumret på
skärmen med enhetens numeriska tangentbord.
1
Tryck på [
] för att visa alternativet Dial Input.
Inställning : Dial Input
Visningsexempel för direktuppringningskärmen
2-2 Tryck på [Cyrillic]* eller [Hebrew]*.
Tecknen/sifferknappsatsen som visas i A-området ändras.
* Knappen visas bara när Language Font är inställt på Mode2 (Rysk
font) eller Mode4 (Hebreisk font). För detaljerad inställning, se
”Byta språkfonten” på sidan 46.
• Du kan välja önskad språkkod. Se ”Byta språkfonten” (sidan 46).
3
Tryck på [Call] för den person eller det
telefonnummer du vill ringa.
Samtalet rings.
4
66-SE
Tryck på [
] för att återgå till föregående skärm.
Tryck på [Exit] för att återgå till huvudskärmen för källa.
Funktion för ytterligare inkommande
samtal
Spara ett snabbval i telefonboken
(genvägsuppringning)
Om du får ett ytterligare samtal under ett pågående samtal, kan du
parkera det första samtalet och svara på det andra. När du är klar med ett
samtal kan du växla till det andra.
Nummer du ringer ofta kan sparas under ett snabbval så det går snabbt
att ringa dem.
Du kan tilldela upp till fem nummer du ringer ofta i snabbval.
1
1
Om du får ett ytterligare samtal under ett pågående
kan ett meddelande om inkommande samtal visas
på skärmen. Tryck på [
] när meddelandet om
inkommande samtal visas.
I det här fallet parkeras det pågående samtalet medan du
besvarar det nya. Namnet och telefonnumret för den
parkerade personen visas.
Tryck på [
] för det namn du vill lagra i ett
snabbval i telefonbokslistan.
Skärmen för telefonboksnummer visas.
Exempel på listskärmen för telefonboksnummer
Visningsexempel för skärmen för ytterligare inkommande samtal
2
Tryck på [Preset].
Det valda telefonnumret lagras i snabbval.
A
Meddelande för det andra samtalet
Lägg på det första samtalet och besvara det andra.
Lägg på det nya samtalet.
Visningsexempel för skärmen för det anslutna nya samtalet
• Knappen [Preset] på telefonboksskärmen är inte tillgänglig när
minnet är fullt.
• Om alla 5 positioner redan har använts, kan du inte tilldela det sjätte
numret. För att tilldela ett ytterligare nummer måste du först radera
ett av snabbvalen från position 1 till 5. Information om hur du
raderar snabbvalet finns i ”Radera det lagrade snabbvalsminnet” på
sidan 64.
Ringa upp snabbvalsnumret
Exempel på telefonmenyskärmen
B
2
Återkoppling av det anslutna nya samtalet
Genom att trycka på [
] på skärmen för
väntande samtal, kan du växla mellan de två
samtalen.
Tryck på någon av snabbvalsknapparna [P.SET 1] till
[P.SET 5] som har ett numret lagrat i sig på
telefonmenyskärmen.
Det lagrade snabbvalsnumret rings genast upp.
67-SE
Kameraanvändning
(tillval)
När en tillvalskamera är ansluten kan bilden från kameran visas på
bildskärmen.
Toppvykamera, frontkamera eller backkamera kan anslutas till den här
enheten.
Beroende på kameran väljer du först anslutningsmetod (direkt eller
RCA) och kameratyp (toppvy, front eller back). Se ”Ställa in
kameraingången” (sidan 48) för mer information.
Mer information om Alpine kamera finns i tabellen nedan.
Front
Bak
Direktkamera
RCA-kamera
HCE-C200F
—
HCE-C300R*1
HCE-C200R
HCE-C115
HCE-C117D
Frontkamera*2
När HCE-C200F är ansluten, kan man fastställa förhållandena
framför bilen, t.ex. vid dålig sikt.
Användning av backkamera
Visa den bakåtriktade videon manuellt
1
2
*1 Vid anslutning till HCE-C300R måste en kalibrering utföras. Mer
information om kalibrering finns i ”Kalibrering vid anslutning till
HCE-C300R” (sidan 97) och ”Kalibrering” i bruksanvisningen för
HCE-C300R.
*2 Det går även att ansluta en vanlig kamera (med RCA-utgång) till
kameravideoingången som front- eller backkamera.
Användning av frontkamera
Tryck på SOURCE/
på enheten.
Skärmen för val av källa visas.
Tryck på
(CAMERA).
Kameraläget aktiveras och vyvideon visas.
3
4
(CAMERA).
Kameraläget aktiveras och vyvideon visas.
3
4
Tryck på en del av skärmen för att visa
funktionsknapparna för vyändring.*3
Tryck på [Back], [Panorama], [Corner] eller [Top]
för att välja vinkeln.
[Back]:
[Panorama]:
[Corner]:
[Top]:
5
Bakåtvy
Panoramavy
Hörnvy
Markvy
Tryck på [Guide On] eller [Guide Off] för att välja
om den bakre kamerans riktlinje*4 ska visas.
] så tas vyändringsknapparna bort.
Den bakåtriktade videon visas när bilen
backar
1
Lägg i backen med växelspaken (R).
Bilden som är riktad bakåt visas medan bilen har
backväxel i.
2
3
Tryck på en del av skärmen för att visa
funktionsknapparna för vyändring.*3
Tryck på [Back], [Panorama], [Corner] eller [Top]
för att välja vinkeln.
[Back]:
[Panorama]:
[Corner]:
[Top]:
Visa den framåtriktade videon manuellt
2
Tryck på
Tryck på [
Om en kamera i HCE-C300R/HCE-C200R/HCE-C117D/
HCE-C115-serien är ansluten och du lägger i backväxeln, visas
backkameravyn (ledmärken för bilens bredd och tillgängliga
avstånd) automatiskt på enhetens bildskärm.
på enheten.
Skärmen för val av källa visas.
Backkamera*2
1
Tryck på SOURCE/
4
Bakåtvy
Panoramavy
Hörnvy
Markvy
Tryck på [Guide On] eller [Guide Off] för att välja
om den bakre kamerans riktlinje*4 ska visas.
Tryck på [
] så tas vyändringsknapparna bort.
*3 Visas bara när backkameran med vyväxlingsfunktion är ansluten och
Tryck på en del av skärmen för att visa
funktionsknapparna för vyändring.
Tryck på [Panorama], [Corner] eller [Top] för att
välja vinkeln.
Tryck på [
] så tas vyändringsknapparna bort.
[Panorama]: Panoramavy
[Corner]:
Hörnvy
[Top]:
Markvy
• För mer information, se bruksanvisningen för den anslutna
frontkameran.
68-SE
View Change Func. är inställt på ON (sidan 48).
*4 Visas bara på backvyskärmen för backkameran.
• Glöm inte att även titta bakom och omkring bilen visuellt. Använd
kameran som ett hjälpmedel att se förhållandena bakom bilen.
• Den här funktionen fungerar när signalkabeln för backväxeln är
korrekt ansluten.
• För mer information, se bruksanvisningen för den anslutna
backkameran.
Justera larmvolymen (endast HCE-C300R)
Exempel på skärmen för justering av känslighet
Den här åtgärden kan bara utföras när växelspaken är backläge (R).
Kontrollera att vyändringsfunktionen är aktiverad (sidan 48).
1
2
Tryck på en del av skärmen för att visa
funktionsknapparna för vyändring.
Tryck på [Back] tre gånger.
Volymjusteringsskärmen visas.
3
Tryck på [Panorama] för att växla till önskad
volymnivå.
Tryck på knappen för att växla volymnivån.
Exempel på skärmen för volymjustering
Low: Upptäcker främst rörliga föremål.
Nästan inga stillastående föremål upptäcks.
High: Upptäcker rörliga föremål och stillastående
föremål.
5
Återgå till normalt läge genom att trycka på [
].
Tryck på knappen för att växla volymnivån.
4
Återgå till normalt läge genom att trycka på [
].
Justera upptäckskänsligheten
(endast HCE-C300R)
Den här åtgärden kan bara utföras när växelspaken är backläge (R).
Kontrollera att vyändringsfunktionen är aktiverad (sidan 48).
1
2
Tryck på en del av skärmen för att visa
funktionsknapparna för vyändring.
Tryck på [Back] tre gånger.
Volymjusteringsskärmen visas.
3
Tryck på [Back] igen.
Skärmen för inställning av känslighet visas.
4
Tryck på [Panorama] för att växla till önskad
känslighetsnivå.
69-SE
SD-minnesvideo
AUX-enhet (tillval)
Växlar till skärmen för SD-minnesvideo
Styra AUX-enheter (tillval)
Videodata på SD-minneskortet kan spelas upp på den här enheten.
För att styra enheterna anslutna till AUX-kontakterna på baksidan av
INA-W910R (AUX1-läge) eller till iPod (V)/AUX-ingången med en
AV/RCA-gränssnittskabel (säljes separat) (AUX2-läge), följer du
proceduren som beskrivs nedan.
VARNING
Det är farligt för föraren att se på TV/Video under
körning av fordonet. Föraren kan distraheras från att
hålla blicken riktad framåt och en olycka kan inträffa.
Installera INA-W910R korrekt så att föraren inte kan
se på TV/Video om inte fordonet står stilla och
handbromsen är åtdragen.
Om INA-W910R inte installeras korrekt kan föraren se
på TV/Video under körning och kan distraheras från
att hålla blicken riktad framåt och orsaka en olycka.
Föraren eller andra människor kan skadas allvarligt.
• Om du försöker aktivera enheten medan du kör visas varningenPicture off for your safety.
1
2
Tryck på SOURCE/
på enheten.
VARNING
Det är farligt för föraren att se på TV/Video under
körning av fordonet. Föraren kan distraheras från att
hålla blicken riktad framåt och en olycka kan inträffa.
Installera INA-W910R korrekt så att föraren inte kan
se på TV/Video om inte fordonet står stilla och
handbromsen är åtdragen.
Om INA-W910R inte installeras korrekt kan föraren se
på TV/Video under körning och kan distraheras från
att hålla blicken riktad framåt och orsaka en olycka.
Föraren eller andra människor kan skadas allvarligt.
Skärmen för val av källa visas.
• Om du försöker aktivera enheten medan du kör visas varningenPicture off for your safety.
Tryck på [SD card].
1
Uppspelningen startar.
• För minnesvideofunktion, se bruksanvisningen för SD-videospelaren
på den medföljande CD-skivan.
• SD-videobilden kan inte visas på den bakre bildskärmen via AUX
OUT-porten.
• SD-videokällan kan bara skicka ut monoljud.
Tryck på SOURCE/
på enheten.
Skärmen för val av källa visas.
2
Tryck på [Aux1]* eller [Aux2].
Skärmen för externa insignaler visas.
3
Ändra videoingången genom att trycka på [NTSC/
PAL].
* Namnet som getts som källnamn i ”Ställa in AUX-läget” på sidan 48
visas.
• Om AUX-läget inte visas på huvudmenyn ställer du in AUX1 IN på
ON eller AUX2 IN på AUX genom att följa anvisningarna under
”Ställa in AUX-läget” (sidan 48).
• Inställningen för NTSC/PAL-omkopplaren, som du ställt in i det här
avsnittet, kan användas på samma sätt som under ”Växla
signalsystem för bildinmatning” på sidan 49.
• Du byter skärmläge genom att trycka på [WIDE].
För information om användning, se ”Byta läge för skärmen” på
sidan 37.
70-SE
Använda TUET200DVB (tillval)
CD-växlare (tillval)
Styra CD-växlare (tillval)
Styra TUE-T200DVB (tillval)
Kan användas när en TUE-T200DVB (tillval) är ansluten.
När DVB-T valts i ”Ställa in AUX-läget” (sidan 48), visas källan på
skärmen för val av källa.
1
När bilen står stilla trycker du på SOURCE/
enheten.
på
Skärmen för val av källa visas.
2
Tryck på [DVB-T].
DVB-T-skärmen visas.
3
Utför önskad funktion.
Kanalnummer upp/ned eller favoritkanalnummer upp/
ned
Tryck på [CH.]* för att välja växling av kanal eller favoritkanal.
Tryck på CH. [ ] eller [ ] för att flytta kanalnumret upp/ner.
Tryck på FAV [ ] eller [ ] för att flytta favoritkanalnumret upp/
ned.
* Knapparna visar nuvarande växlingsläge ([CH.] eller [FAV]).
Ta fram huvudmenyskärmen
Tryck på [MENU] för att ta fram huvudmenyskärmen.
Ta fram funktionsmenyn
Tryck på [MENU CONT] för att ta fram funktionsmenyn.
Växla källan
Tryck på [A/V].
Källan växlar för varje gång du trycker.
Ta fram EPG (Electronic Programme Guide)
Tryck på [EPG] för att ta fram EPG (Electronic Programme
Guide).
Skanningsläge
1
Tryck på [P1/3].
Funktionsguiden visas.
2
Tryck på [SCAN] för att starta automatisk skanning.
• Detaljerad information finns i Bruksanvisningen för TUE-T200DVB
som säljs separat.
Videomenyns funktion på TUE-T200DVB
1
Tryck på [P1/3] två gånger.
Skärmbilden för direkttryck visas.
• När tillvalsenheten TUE-T200DVB är ansluten kan du styra den
genom att trycka på tangenten (förutom [Control]-tangenten) på
enhetens bildskärm.
2
En 6-skivors eller 12-skivors CD-växlare kan som tillval anslutas till
INA-W910R om den är Ai-NET-kompatibel. Om en CD-växlare är
ansluten via Ai-NET-ingången på en INA-W910R, styrs CD-växlaren
från INA-W910R.
Om du ansluter en växlare kompatibel med MP3 kan du spela upp
CD-ROM-skivor, CD-R-skivor och CD-RW-skivor som innehåller
MP3-filer på INA-W910R.
Med hjälp av KCA-410C (Versatile Link Terminal) kan flera CDväxlare styras från INA-W910R.
Se avsnittet om användning av flera CD-växlare för information om att
välja CD-växlare (förklaras på den här sidan 72).
1
Tryck på SOURCE/
på enheten.
Skärmen för val av källa visas.
2
Tryck på [CD CHG].
Displayen växlar till läget för CD-växlare.
När en 6-skivors CD-växlare är ansluten;
1 Tryck på [P1/2]*.
Funktionsguiden ändras på displayen.
* När en CD- eller DVD-växlare som hanterar MP3-filer ansluts, peka
upprepat tills skivnumret visas.
2 Tryck på någon av valknapparna [DISC 1] till [DISC 6].
DISC 1 till DISC 6 väljer skivor från den första till den 6:e
skivan.
När en MP3-kompatibel CD-växlare är ansluten;
1 Växla till visning av funktionsguiden genom att peka två
gånger på [P1/3].
2 Tryck på någon av valknapparna [DISC 1] till [DISC 6].
DISC 1 till DISC 6 väljer skivor från den första till den 6:e
skivan.
När en 12-skivors CD-växlare är ansluten;
Du kan välja skivorna 1 till 6 på samma sätt som för en 6-skivors
CD-växlare.
Välj skivorna 7 till 12 genom att peka två gånger på [P1/3].
Funktionsguiden ändras så att DISC 7 till DISC 12
representerar skivnumren 7 till 12.
• Efter att önskad skiva har valts kan du använda samma funktioner
som på CD-spelaren. Se avsnittet om CD/MP3/WMA/AAC för
utförlig information.
• När en MP3-kompatibel CD-växlare är ansluten kan enheten spela
upp skivor som innehåller både ljud- och MP3-data.
• DVD-växlaren (tillval) kan liksom CD-växlaren styras från
INA-W910R.
• För information om hur den anslutna DVD-växlaren (DHA-S690)
ansluts se avsnitten ”CD/MP3/WMA/AAC” eller ”DVD/Video CD”
som beskrivs i denna manual eller DHA-S690:s bruksanvisning.
• Ändra videoinmatningen genom att trycka på [NTSC/PAL] efter det
att [P1/4] har tryckts på tre gånger när DVD-växlaren (DHA-S690)
har anslutits som tillval till denna enhet.
Tryck på [Control].
Återgå till DVB-T-huvudskärmen.
• Om inga åtgärder utförts på 5 sekunder återgår skärmen automatiskt
till helskärmsläge.
71-SE
Val av flera CD-växlare (tillval)
När du använder KCA-410C (Versatile Link Terminal) kan du ansluta
två växlare.
1
2
I växlarläge, tryck på [CHG SEL] eller tryck på
BAND på fjärrkontrollen (säljs separat) för att växla
till nästa växlare.
Se avsnittet ”CD/MP3/WMA/AAC” för information om
att använda den valda växlaren.
USB-minne/Bärbar
ljudspelare (tillval)
Ett USB-minne eller bärbar ljudspelare kan kopplas till denna enhet via
denna enhets USB-kontakt.
Om en USB-minnesenhet eller en bärbar ljudspelare ansluts till enheten
kan USB-minnets MP3/WMA/AAC-filer och den bärbara ljudspelarens
MP3/WMA-filer spelas upp.
BANK-funktion (endast etikettsökläge)
När ett USB-minne är anslutet är följande beskrivning bara tillgänglig
när Tag ställs in i ”Ställa in USB-sökläget” (sidan 43).
Vad är en bank?
En bank är en enhet med upp till 1 000 låtar, som lagras i
minnet/den bärbara ljudspelaren. ”Banking” avser grupperingen
av låtar som finns tillgängliga i USB-minnet/den bärbara
ljudspelaren i banker med 1 000 låtar i vardera. När ett USBminne är anslutet kan 1BANK lagra upp till 1 000 låtar under
följande förhållanden. Annars kan antalet låtar som kan lagras
vara mindre än 1 000.
Förhållanden (uppskattade generella värden)
Spellista: 20 (32 tecken; 64 bytes)
Genres: 10 (32 tecken; 64 bytes)
Kompositörer: 30 (32 tecken; 64 bytes)
Artister: 30 (32 tecken; 64 bytes)
Album: 100 (32 tecken; 64 bytes)
Titlar: 1 000 (32 tecken; 64 bytes)
Mappar: 100 (32 tecken; 64 bytes)
Filer: 1 000 (32 tecken; 64 bytes)
Sökvägar: 1 000 (128 tecken; 256 bytes)
Om banking
Medan en bank byggs upp visas ”Banking” upp. Banking sker
när en USB-minnesenhet/bärbar ljudspelare är ansluten eller
sedan ström slagits på till huvudenheten.
Det kan ta mellan några sekunder och flera minuter för att
banking ska slutföras. Detta beror på antalet filer och mappar i
USB-minnet/den bärbara ljudspelaren.
Ordning på filer vid bankanvändning
Filerna delas in i olika banker utifrån tid och den hierarki de
lagrats i på USB-minnet, med upp till 1 000 filer för varje bank.
Filernas ordning är den följande:
Filerna i hierarki 1 delas upp först och filerna i övriga hierarkier
delas upp utifrån tiden när dess överordnade katalogmapp i
hierarki 1 lagras.
72-SE
Gå tillbaka till början av aktuellt spår (fil):
Tryck på [
].
Hierarki 1
Hierarki 2
Snabbspolning bakåt:
Tryck på [
] och håll.
USB-minne
Hierarki 3
Gå till början av nästa spår (fil):
Tryck på [
].
Snabbspolning framåt:
Tryck på [
] och håll.
• Beroende den anslutna bärbara ljudspelaren kan det hända att
snabbspolning framåt/bakåt inte är tillgänglig.
4
Tryck på [
/
] för att göra paus i uppspelningen.
Uppspelningen återupptas när du trycker på [
MP3/WMA/AAC-fil
Mapp
• Om en fil eller en mapp tas bort från USB-minnet, tar en ny fil eller
mapp lagrad i USB-minnet dess plats i vissa fall.
Tillgängliga åtgärder vid banking
• Sökfunktioner som albumsökning eller taginformation
(artistvisning, etc) är tillgängliga under bankhanteringen. Men
under denna tid ändras taginformationen.
• Vanlig snabbspolning och val av nästa låt är möjlig.
• Under banking kan låtarnas uppspelningsordning avvika från
låtordningen i USB-minnesenheten/den bärbara ljudspelaren.
Den här enhetens BANK-funktion delar automatiskt in låtarna på ett
USB-minne/ en bärbar ljudspelare i block om 1 000 låtar i olika banker
för att det ska bli lättare att söka efter och spela upp en låt. En bank
rymmer högst 1 000 låtar, i den ordning de är lagrade på USB-minnet/
den bärbara ljudspelaren. Högst 20 banker (20 000 låtar) hanteras.
BANK1 (låt 1 till 1 000) ställs in som standard. Om du vill söka bortom
1 000 låtar utför du följande operation för att välja en annan bank.
BANK No.
BANK1
BANK2
...
...
1
2
Låtnummer
1~1 000
1 001~2 000
BANK20
19 001~20 000
] eller [
Upprepa uppspelning
Endast Repeat One finns tillgängligt för detta läge.
Repeat One: Samma låt spelas upp upprepade gånger.
Repeat folder: Endast filer i en mapp upprepas.
1
2
Tryck på [P1/2].
Funktionsguiden visas.
Tryck på [
].
Filen upprepas gång efter gång.
När du söker efter ett spår låt med hjälp av
etikettinformation
(av)
(Upprepa En)
] för att välja önskad
När du söker efter en mapp/fil i utforskarläge (Filnamn)
(endast USB-minne)
Varje operation kan utföras i den valda banken.
• Även om filerna finns i samma mapp kan de sparas i olika banker.
(av)
(Upprepa En)
3
Uppspelning
1
Tryck på SOURCE/
på enheten.
] igen.
• Filer i WMA-format skyddas av DRM (Digital Rights Management),
filer i AAC-format som köpts från iTunes Store och filer som inte är
DRM-Free och filer som är kopieringsskyddade kan inte spelas på
denna enhet.
• Uppspelningstiden visas eventuellt inte på rätt sätt när en VBR
(Variable Bit Rate)-inspelad fil spelas upp.
• Om det inte finns någon etikettinformation, visas artistnamn/
albumnamn/spårnamn.
• ID3-etikett/WMA-etikett
Om en MP3/WMA/AAC-fil innehåller ID3/WMA-etikettinformation,
visas informationen (t ex låtnamn, artistnamn och skivnamn). Alla
andra etikettdata ignoreras.
• ”No Support” bläddras fram om textinformationen inte är
kompatibel med enheten.
• Kom ihåg att byta till en annan källa eller ställa in paus innan du
kopplar bort USB-minnet.
Ändra funktionsguiden genom att trycka på [P1/2].
Tryck på BANK [
BANK.
/
Tryck på [
(Upprepa mapp)
] för att avbryta upprepad uppspelning.
• Du kan växla bandet när ”Tag” är inställt i ”Ställa in USBsökläget” (sidan 43), om bandet ändras, avbryts upprepningsläget.
Skärmen för val av källa visas.
2
3
Tryck på [USB Audio] så aktiveras USB-läget och
displayen ändras till skärmbilden för USB-ljud.
Tryck på [
(fil).
] eller [
] för att välja önskat spår
73-SE
Till exempel: Söka efter artistens namn
I följande exempel beskrivs hur en artistsökning utförs. Ett annat
sökläge kan användas för samma funktion, men hierarkin är en annan.
Slumpvis blandad Shuffle (M.I.X.)
USB-minnets eller den bärbara ljudspelarens blandningsfunktion visas
som
på INA-W910R.
1
Tryck på [
] efter att du tryckt på [P1/2].
Söka efter artistens namn
1
Tryck på [
].
Sökningsläget är aktiverat och skärmen för sökningslista
visas.
Låtarna spelas upp i slumpvis ordningsföljd.
När du söker efter en låt med hjälp av etikettinformation
*1
(Blanda låtar)
ALL*2
(Blanda ALLA)
• Trycker du på [
] i minst 2 sekunder kommer du att återgå till
senaste sökläget.
(av)
När du söker efter en mapp/fil i utforskarläge (Filnamn)
(endast USB-minne)
*3
(Blanda mappar)
ALL*4
(Blanda ALLA)
(av)
Tryck på [
] för Artists.
Skärmbilden för sökning av artist visas.
3
Markera önskad artist.
För att spela upp artisten direkt
*1
Med den här funktionen spelar du upp låtar i en vald kategori (spellista,
album etc.). Låtarna inom kategorin spelas bara upp en gång.
2
* Alla spår i den aktuella banken spelas upp i slumpvis ordning. Ingen
låt spelas upp två gånger förrän alla låtar först spelats upp en gång.
*3 Alla spår i den aktuella mappen spelas upp i slumpvis ordning. Ingen
låt spelas upp två gånger förrän alla låtar först spelats upp en gång.
*4 Alla låtar i USB-minnet spelas upp i slumpvis ordning. Ingen låt
spelas upp två gånger förrän alla låtar först spelats upp en gång.
2
2
Avbryt M.I.X.-uppspelning genom att trycka på [
].
• När en låt spelas upp under Slumpvis (M.I.X.)-uppspelning kan låten
slumpmässigt spelas upp igen även om inte alla låtar på USB-minnet
har spelats upp.
1 Tryck på [
] intill artistens namn.
Alla låtar för den valda artisten spelas upp.
För att söka efter en artists album
1 Tryck på [
] för den valda artisten.
Sökningsskärmen för album för markerad artist visas.
2 Tryck på [
] intill det önskade albumets namn.
Alla låtar för det valda albumet spelas upp.
För att söka efter en låt i en artists album
1 Tryck på [
] för önskat album i ”För att söka efter en artists
album” i steg 2.
Det markerade albumets skärm för sökning av låtar visas.
2 Tryck på [
] intill den önskade låtens namn.
Den valda låten spelas upp.
Söka efter önskad låt
Du kan välja att söka efter en låt via etikettinformation eller i
utforskarläge (Filnamn). Innan du söker efter en låt väljer du önskat
sökläge i ”Ställa in USB-sökläget” (sidan 43).
Söka med hjälp av etikettinformation
Innan du utför följande procedurer, kontrollera att Tag har valts i ”Ställa
in USB-sökläget” (sidan 43).
Ett USB-minne eller en bärbar ljudspelare kan innehålla hundratals
låtar. Genom att använda filetikettsinformation och hålla dessa låtar
organiserade i spellistor kan enhetens sökfunktioner göra det lättare att
hitta önskad låt.
Varje musikkategori har sin egna hierarki. Använd sökläget för
spellistorna*1/Artister/Album/Låtar/Genrer/Kompositörer/Mappar/Filer
för att begränsa sökningarna baserat på tabellen nedan.
Hierarki 1
Hierarki 2
Hierarki 3
Hierarki 4
Spellistor
(Playlists)*1
Låtar
—
—
Artists
(Artists)*
Album*
Låtar
—
Album
(Albums)*
Låtar
—
—
Låtar
(Songs)
—
—
—
Genre
(Genres)*
Artists*
Album*
Låtar
Kompositörer
(Composers)*
Album*
Låtar
—
Mappar
(Folders)
Filer
—
—
Filer
(Files)
—
—
—
*1 Sökning av spellista är inte möjlig när en bärbar ljudspelare är
ansluten.
74-SE
Söka i utforskarläge (filnamn) (endast
USB-minne)
Innan du utför följande procedurer, kontrollera att File Name har valts i
”Ställa in USB-sökläget” (sidan 43).
Ett USB-minne kan innehålla hundratals spår. Genom att söka efter
mapp/filnamn kan du snabbt hitta önskad mapp/fil. Den här åtgärden
påminner om att söka efter en mapp/fil från en dator.
1
Tryck på [
].
Sökningsläget är aktiverat och skärmen för sökningslista
visas.
2
Tryck på [
tryck på [
] för att öppna den valda mappen eller
] för att spela upp den valda filen.
Tryck på [
] för den valda mappen för att spela upp alla
låtar i mappen.
3
Upprepa steg 2 tills önskad mapp/fil hittas när du
öppnar en mapp.
• När en bärbar ljudspelare är ansluten används läget för sökning
efter etikettinformation, även om du valt filnamnsläget i ”Ställa in
USB-sökläget” (sidan 43).
• När sökning görs under M.I.X.-uppspelning, kommer M.I.X.
uppspelningsläge att stängas av.
• I sökläge kan du bläddra i listan en sida i taget genom att trycka på
[ ] eller [ ].
• I sökläget kan du hoppa till ett tilldelat läge genom att trycka på
snabbsökningens stapel för direktsökning. Se ”Direktsökfunktion”
(sidan 78) för mer information.
• Tryck på [
] under ALL i etikettsökläge för att spela upp alla
laåtar i listan när du är i en hierarki med en asterisk ”*” (se tabellen
ovan på föregående sida).
• Om du trycker på [
] för ALL i etikettsökläge, visas söklistan i
nästa hierarki.
• I etikettsökläget kan en sökning snabbt utföras med
alfabetstegningsfunktionen för att hitta önskad artist eller låt osv.
För mer information se ”Alfabetstegningsfunktion (endast
etikettsökläge)” på sidan 75
Välja Spellista/Artist/Album/Genre/
Kompositör (Endast etikettsökläget)
Playlist*/artist/album/genre/kompositör kan enkelt ändras.
Om du till exempel lyssnar på en låt från ett valt album, kan albumet
ändras.
Tryck på [ ] eller [ ] för att välja önskad
(spellista) /
(artist) /
(album) /
(genre) /
(kompositör).
* Denna komponent gäller inte när en bärbar ljudspelare är ansluten.
Alfabetstegningsfunktion (endast
etikettsökläge)
Enheten har en funktion för att hoppa i alfabetet för effektiv sökning.
När du använder den här funktionen i sökläget kan du snabbt söka efter
en artist eller låt etc.
Alfabetstegningsfunktion:
Alfabetstegningsfunktionen hoppar
till nästa bokstav som till exempel A
till B, B till C genom att trycka på
ALPHABET [ ]. Du kan stega i
omvänd ordning, t ex från B till A
genom att trycka på ALPHABET
[ ].
• Om valläget för sökning inte är aktiverat kan du inte göra en
låtsökning.
• Om ett album är valt i en artistsökning kan albumet sökas.
• Under blandad uppspelning (Shuffle (M.I.X.)) fungerar inte detta.
Välja önskad mapp (mapp upp/ner)
Om du lyssnar på en fil från en markerad mapp kan mappen ändras.
Tryck på
[
] eller [
] för att välja mapp.
• Under M.I.X. ALL-uppspelning är den här åtgärden inte möjlig.
• När du väljer mapp upp/ned under M.I.X.-mappuppspelning, avbryts
M.I.X.-mappuppspelningsläget.
Skärmexempel från sökskärmen album
Skapa spellista från den aktuella låtens
artist-/albuminformation (endast
etikettsökläge)
Medan en låt spelas upp kan en spellista med alla låtar från samma artist
eller album som lagrats i USB-minnet eller bärbar ljudspelare skapas.
1
Tryck på [P1/2] när en låt spelas upp.
Funktionsguiden ändras.
2
Visar nuvarande sökläge.
Bläddra listan en rad i taget genom att trycka på [ ]
eller [ ].
Bläddra i listan en sida i taget genom att trycka på [ ]
eller [ ]. Trycker och håller du inne [ ] eller [ ] ändras
skärmen hela tiden.
Bläddra i listan en sida i taget genom att trycka på
ALPHABET [ ] eller [ ].
Tryck på [
] för att återgå till föregående skärm.
Tryck på [X-RPT ARTIST] eller [X-RPT ALBUM]
för att skapa spellistan.
• I enlighet med artist-/albuminformationen för den aktuella låten
skapas en spellista med all låtar med samma artist/album som finns i
banken, som sedan börjar spelas upp.
• Det alfabetiska objektet som registreras av UTF-16-teckenkoden är
det enda alfabet som registreras.
75-SE
Om MP3/WMA/AAC-filer på USB-minnen
Spela upp MP3/WMA/AAC
MP3/WMA/AAC-filer förbereds och lagras sedan på ett USBminne. En mediaspelare eller jukebox kan även användas för att
synkronisera musik till en bärbar enhet. Gör inte en fils
uppspelningstid längre än 1 timme.
Media som stöds
Den här enheten kan spela upp media från USB-minnen/
bärbara ljudspelare.
Motsvarande filsystem
Den här enheten hanterar FAT 12/16/32 för USB-minnesenheter/
bärbara ljudspelare.
iPod/iPhone
(tillval)
Ansluta en iPod/iPhone
En iPod/iPhone kan anslutas till denna enhet med en USB-kabel. När en
iPod/iPhone ansluts till den här enheten kan du välja att styra den via
dess egna kontroller eller via huvudenhetens kontroller. Se ”Inställning
av iPod-kontroll” (sidan 77) för mer information.
Bruksanvisningen innehåller bara en introduktion till hur man styr en
iPod/iPhone via den här enheten. Så innan du utför följande åtgärd
måste du ställa in HU-läget i ”Inställning av iPod-kontroll” (sidan 77).
Mer information om hur du styr en iPod/iPhone finns i dess
bruksanvisning.
• Andra applikationer (Internetfunktion etc.) som iPod touch
eller iPhone har, kan inte styras från enheten. Dessa
funktioner kan dock styras från själva iPod touch eller iPhone.
• Om du ansluter en iPhone till denna enhet kan den användas
som en iPod.
• För att titta på videoskärmen för filen från iPod/iPhone
(iPhone, iPod touch, iPod classic, iPod 5:e generationen,
iPod nano (3:e generationen), iPod nano (4:e generationen)
och iPod nano (5:e generationen)), måste USB-anslutning
användas och parkeringsbromsen vara åtdragen. Ställ in
”AUX2 IN” på ”iPod Video” i ”Ställa in AUX-läget” (sidan 48).
• För fordon med automatväxel ska växelspaken ställas i
parkeringsläge.
iPod-/iPhone-modeller som kan användas med denna
enhet
• Bekräftade enheter som tillverkats för iPod.
Korrekt funktion med tidigare versioner kan inte garanteras.
iPod touch (4:e generationen): Ver.4.2.1
iPod nano (6:e generationen): Ver.1.0
iPod touch (3:e generationen): Ver.4.2.1
iPod nano (5:e generationen): Ver.1.0.2
iPod classic (sent 2009): Ver.2.0.4
iPod touch (2:a generationen): Ver.4.2.1
iPod nano (4:e generationen): Ver.1.0.4
iPod classic (120 GB): Ver.2.0.1
iPod touch (1:a generationen): Ver.3.1.3
iPod nano (3:e generationen): Ver.1.1.3 PC
iPod classic (80 GB, 160 GB): Ver.1.1.2
iPod nano (2:a generationen): Ver.1.1.3
iPod (5:e generationen): Ver.1.3
iPod nano (1:a generationen): Ver.1.3.1
• Bekräftade enheter för Made for iPhone.
Korrekt funktion med tidigare versioner kan inte garanteras.
iPhone 4: Ver.4.2.1
iPhone 3GS: Ver.4.2.1
iPhone 3G: Ver.4.2.1
iPhone: Ver.3.1.3
• För tydlighet när det gäller att identifiera din iPod-modell var
god se Apples egna dokumentation ”Identifying iPod
models” på http://support.apple.com/kb/HT1353.
76-SE
Inställning av iPod-kontroll
Söka efter önskad låt
När en iPod/iPhone är ansluten styr du den från dess egna kontroller
eller från huvudenheten.
Håll [
] intryckt i minst 2 sekunder på skärmen
för iPod-läge.
En iPod/iPhone kan innehålla hundratals låtar. Genom att ha dessa låtar
organiserade i spellistor, kan enheten använda dessa för att förenkla
sökningen efter låtar.
Med hjälp av söklägets individuella hierarki kan du förfina din sökning
på det sätt som visas i tabellen nedan.
”iPod mode”-indikatorn visas på skärmen.
<Sökmenyn MUSIC>
1
2
Om du håller [
] intryckt igen på skärmen för
iPod-läge växlar du till HU-läget.
”HU mode”-indikatorn visas på skärmen.
För ”HU mode”: Styr iPod/iPhone-enheten via den här enheten.
För ”iPod mode”: Styr iPod/iPhone via dess egna kontroller.
När iPod är valt, kan vissa funktioner inte användas via
huvudenheten.
Hierarki 1
Hierarki 2
Hierarki 3
Hierarki 4
Spellistor
(Playlists)
Låtar
—
—
Artists
(Artists)*
Album*
Låtar
—
Album
(Albums)*
Låtar
—
—
Låtar
(Songs)*
—
—
—
Podcasts
Episodes
—
—
Genre
(Genres)*
Artists*
Album*
Låtar
Kompositörer
(Composers)*
Album*
Låtar
—
Ljudböcker
(Audiobooks)
—
—
—
• När kontrolläget ändras anges pausstatus. Tryck på [ / ] för att
fortsätta.
• När du använder iPod-kontrolläget måste du se till att USB 30Pkabeln är ansluten till iPod(V)/AUX-ingången på rätt sätt med AVförlängningskabeln.
• I iPod-kontrolläge, om inget spelas upp från iPod-enheten, visas
”Stop” på enheten.
• Beroende på vilken iPod som används går det kanske inte att välja
iPod-kontroll. Eller om iPod är valt, måste den fortfarande styras
från huvudenheten.
• Sökläget för video beror på din iPod/iPhone. Om specifikationen för
iPod/iPhone har ändrats ändras även enhetens sökläge.
Uppspelning
Till exempel: Söka efter artistens namn
I följande exempel beskrivs hur en artistsökning utförs. Ett annat
sökläge kan användas för samma funktion, men hierarkin är en annan.
1
Tryck på SOURCE/
Söka efter artistens namn
på enheten.
Skärmen för val av källa visas.
2
3
1
Tryck på [iPod].
Tryck på [
].
Sökningsläget är aktiverat och skärmen för sökningslista
visas.
Skärmen visar skärmen för iPod-läge.
Gå tillbaka till början av aktuell låt:
Tryck på [
].
• Trycker du på och håller inne [
] i minst 2 sekunder återgår du till
senaste sökläge.
• Den här funktionen är inte tillgänglig när iPod mode valts i
”Inställning av iPod-kontroll” (sidan 77).
Snabbspolning bakåt av den aktuella låten:
Tryck på [
] och håll.
2
Tryck på [
] eller [
] för att välja låt.
Tryck på [
] för Music.
Sökmenyn för musik visas.
Fortsätt till början av nästa låt:
Tryck på [
].
Snabbspolning framåt av aktuell låt:
Tryck på [
] och håll.
4
Tryck på [
/
] för att göra paus i uppspelningen.
Uppspelningen återupptas genom att man trycker på [
/
] igen.
• Om en låt spelas på din iPod/iPhone när den är ansluten till denna
enhet, kommer den att fortsätta uppspelningen efter anslutningen.
• Om artist-, album- eller låtnamnet som skapats i iTunes innehåller för
många tecken, kan låtarna eventuellt inte spelas upp vid anslutning
till denna enhet. Därför rekommenderas maximalt 250 tecken. Det
maximala antalet tecken för huvudenheten är 128 (128 bytes).
• Vissa tecken kanske inte visas på rätt sätt.
• ”No Support” visas om textinformationen inte är kompatibel med
denna enhet.
• Om en iPhone eller en videokompatibel iPod ansluts, kommer
visningslägen att ändras om du trycker på [WIDE] i funktionsguiden.
För information om användning, se ”Byta läge för skärmen” (sidan 37).
• Ett avsnitt kan ha flera kapitel. Kapitlet kan ändras genom att du
] eller [
].
trycker på [
77-SE
• Om videoläge väljs kan sökläge videospellistor/filmer/musikvideor/
tv-program/video-podcasts användas beroende på den anslutna iPod/
iPhone (endast för videokompatibel iPhone eller iPod).
• Om du vill välja sökläge för video ställ AUX2 IN till iPod Video i
förväg. Se ”Ställa in AUX-läget” på sidan 48.
3
Tryck på [
] för Artists.
Skärmbilden för sökning av artist visas.
4
Direktsökfunktion
Med enhetens direktsökningsfunktion kan du söka efter ett album, en
låt, etc. mer effektivt. I läge Spellistor/Artister/Album/Låtar/Genrer/
Kompositörer/Podcasts/Ljudböcker kan du snabbt hitta rätt låt.
Skärmexempel från sökskärmen album
Markera önskad artist.
För att spela upp artisten direkt
1 Tryck på [
] intill artistens namn.
Alla låtar för den valda artisten spelas upp.
För att söka efter en artists album
1 Tryck på [
] för den valda artisten.
Sökningsskärmen för album för markerad artist visas.
2 Tryck på [
] intill det önskade albumets namn.
Alla låtar för det valda albumet spelas upp.
För att söka efter en låt i en artists album
1 Tryck på [
] för önskat album i ”För att söka efter en artists
album” i steg 2.
Det markerade albumets skärm för sökning av låt visas.
2 Tryck på [
] intill den önskade låtens namn.
Den valda låten spelas upp.
• Om du trycker på [
] under ALL spelas alla låtar i listan upp
när du befinner dig i en hierarki med en asterisk ”*” (se tabellen
ovan på föregående sida).
• Om du trycker på [
] under ALL, visas söklistan i nästa hierarki.
• I sökläget kan du hoppa till ett tilldelat läge genom att trycka på
snabbsökningens stapel för direktsökning. Se ”Direktsökfunktion”
(sidan 78) för mer information.
• Om alfabetstegningsfunktionen aktiveras i sökläget, kan man snabbt
göra en sökning med alfabetstegning för att hitta önskad artist eller
låt, etc. För mer information se ”Alfabetstegningsfunktion” på
sidan 78.
• När sökning görs under M.I.X.-uppspelning, kommer M.I.X.
uppspelningsläge att stängas av.
• Tryck på [
] i sökläge för att återgå till föregående meny.
• Tryck på [Exit] i sökläge för att återgå till iPod-huvudmenyn.
78-SE
Stapel för direktsökning
Återgår till föregående skärmbild.
Tryck på [Exit] för att stänga sökskärmen och återgå till
föregående huvudskärm.
Tryck var som helst i fältet för direktsökning för att
bläddra bland alternativen. Visningen av söklistan
ändras också efter den markerade låtens position.
Alfabetstegningsfunktion
Enheten har en funktion för att hoppa i alfabetet för effektiv sökning.
När du använder den här funktionen i sökläget kan du snabbt söka efter
en artist eller låt etc.
Alfabetstegningsfunktion:
Alfabetstegningsfunktionen hoppar
till nästa bokstav som till exempel A
till B, B till C genom att trycka på
ALPHABET [ ]. Du kan stega i
omvänd ordning, t ex från B till A
genom att trycka på ALPHABET [ ].
Skärmexempel från sökskärmen album
Slumpvis blandad Shuffle (M.I.X.)
Blandningsfunktionen på iPod visas som
Blanda ALLA
på INA-W910R.
ALL:
Alla spår i iPod spelas upp i slumpvis ordning. Ingen låt spelas
upp två gånger förrän alla låtar först spelats upp en gång.
Blanda album
:
Låtarna på varje album spelas upp i rätt ordning. När alla låtar
på ett album är spelade, väljs nästa album slumpmässigt. Så här
fortsätter det tills alla album har spelats upp.
Blanda låtar
:
Song shuffle spelar slumpvis upp låtar inom en vald kategori
(spellista, album, etc.). Låtarna inom kategorin spelas bara en
gång tills alla låtar spelats.
Visar nuvarande sökläge.
Bläddra listan en rad i taget genom att trycka på [ ]
eller [ ].
Bläddra i listan en sida i taget genom att trycka på [ ]
eller [ ]. Trycker och håller du inne [ ] eller [ ] ändras
skärmen hela tiden.
Hoppa i listan en bokstav i taget genom att trycka på
ALPHABET [ ] eller [ ].
Tryck på [
] för att återgå till föregående skärm.
1
Tryck på [
ALL]*.
Låtarna spelas upp i slumpvis ordningsföljd.
ALL
(Blanda ALLA)
Tryck på [
(av)
] efter att du tryckt på [P1/2].
(av)
(Blanda album)
Välja Spellista/Artist/Album/Genre/
Kompositör/Episod/Kategori
Spellista/Artist/Album/Genre/Kompositör/Episod/Kategori* kan lätt
ändras.
Om du till exempel lyssnar på en låt från ett valt album, kan albumet
ändras.
Tryck på [ ] eller [ ] för att välja önskad
(spellista) /
(artist) /
(album) /
(genre) /
(kompositör) /
(avsnitt) / kategori*.
* Kategori kan endast ändras när videofiler spelas upp från
en iPod/iPhone-enhet.
• Om valläget för sökning inte är aktiverat kan du inte gör en
låtsökning.
• Under blandad uppspelning (Shuffle (M.I.X.)) fungerar inte detta.
• Om man inte söker efter Spellista/Artist/Album/Genre/Kompositör/
Episod, kan detta förfarande inte utföras.
• Om ett album är valt i en artistsökning kan albumet sökas.
• Den här funktionen är inte tillgänglig när iPod mode valts i
”Inställning av iPod-kontroll” (sidan 77).
2
(Blanda låtar)
Avbryt M.I.X.-uppspelning genom att trycka på
[
ALL] eller [ ].
• Mer information om sökläget finns i ”Söka efter önskad låt”
(sidan 77).
• Om en låt valts i läget för albumsökning innan Shuffle valts (M.I.X.),
spelas inte låtarna upp i slumpvis ordning även om Shuffle album
väljs.
* Denna åtgärd kan inte utföras för videofiler från en iPod/iPhoneenhet.
Upprepa uppspelning
Endast Upprepa En finns tillgängligt för iPod.
Upprepa en: Samma låt spelas upp upprepade gånger.
1
Tryck på [P1/2].
Funktionsguiden visas.
2
Tryck på [
].
Filen upprepas gång efter gång.
(Upprepa En)
3
Tryck på [
(av)
(Upprepa den lista
som spelas upp)
] för att avbryta upprepad uppspelning.
• Beroende på den vilken iPod som är ansluten kan spår upp/ner
eventuellt inte vara tillgängligt under upprepande uppspelning.
79-SE
Fjärrkontroll
Knappar på fjärrkontrollen
-knapp
Radioläge:
SEEK (DN)-knapp
CD/växlarläge:
Tryck på knappen för att gå till början av
aktuellt spår. Håll intryckt för att snabbspola
bakåt.
MP3/WMA/AAC iPod-läge:
Tryck på knappen för att gå till början av
aktuell fil. Håll intryckt för att snabbspola
bakåt.
DVD Video/Video CD/DivX:
• Flytta till önskat läge på skivan.
• Under uppspelning, håll intryckt i minst 1
sekund för att spola bakåt med dubbel
hastighet. Håll intryckt i minst 5
sekunder för att spola skivan bakåt i 8
gånger den normala hastigheten. Håll
intryckt i minst 10 sekunder för att spola
skivan bakåt i 21 gånger den normala
hastigheten.
DVD Video:
• Om du håller knappen intryckt i
pausläge spelas skivan upp i
slowmotion baklänges i 1/8 av den
normala hastigheten. Om du håller ned
knappen i ytterligare 5 sekunder växlar
uppspelningshastigheten till 1/2 av den
normala hastigheten.
• Bilden spelas upp baklänges en bildruta
åt gången varje gång knappen trycks in
i pausläge.
/
-knappen
Radioläge:
PWR-knapp
Slår på eller av strömmen.
SRC-knapp
Väljer ljudkälla.
-knapp
DN-knapp
Radioläge:
Väljer, i fallande ordning, de stationer som
programmerats i radions snabbval.
MP3/WMA/AAC/DivX-läge:
Knappen mappval (DN) väljer mappen.
Växlarläge:
Knappen för skivval (DN) väljer en skiva i
fallande ordning.
iPod/iPhone- Väljer spellista/artist/album/genre/kompositör/
läge:
avsnitt i fallande ordning.
VOLUME
/
Väljer mottagarläge.
Om du håller den intryckt i mer än 2
sekunder används automatiskt minnesläge.
Disc/iPod-läge: Växlar mellan uppspelning och paus.
• SEARCH-knapp: används inte.
-knapp
Höjer eller sänker volymnivån.
RETURN-knapp
DVD/Video CD (PBC ON)/DivX-läge:
Återgår till föregående skärmbild. (Återgår
inte för vissa skivor.)
Utför stopp.
DVD Video/Video CD/DivX:
Om du trycker en gång, stoppas PRE-stopp. Om
du trycker två gånger, stoppas uppspelningen.
MENU-knappen
DVD Video-läge:
Visar menyn.
CLR-knappen
Raderar den föregående siffran på den numeriska
knappsatsen eller stängen fönstret för numerisk inmatning.
DISP/TOP M.-knappen
DVD Video/Video CD-läge:
Visar uppspelningsstatus (endast när bilen
står stilla).
DVD Video-läge:
Om du håller intryckt i minst 2 sekunder
visas toppmenyn.
SETUP-knappen
Används inte.
80-SE
AUDIO-knappen
DVD Video/Video CD/DivX-läge: växlar ljudet.
BAND-knappen
Ändrar bandet.
Växlar skivläget.
(när en KCA-410C (tillval) är ansluten)
DVD Video/Video CD-läge:
Vid uppspelning av en DVD eller Video CD,
växlar visningsläget (endast när bilen står
stilla).
Radioläge:
Växlarläge:
DVD Video/Video CD:
• Om du håller knappen intryckt i pausläge
spelas skivan upp i slowmotion framåt i
1/8 av den normala hastigheten. Om du
håller ned knappen i ytterligare 5
sekunder växlar
uppspelningshastigheten till 1/2 av den
normala hastigheten.
• Bilden spelas upp framåt en bildruta åt
gången varje gång knappen trycks in i
pausläge.
A.PROC-knappen
Numerisk knappsats
När en extern ljudprocessor är ansluten:
Tryck på knappen för att visa skärmen för
inställning av ljudprocessorn.
När en extern ljudprocessor inte är ansluten:
Tryck på knappen för att visa skärmen för
inställning av ljudläge.
Matar in siffror.
MUTE-knapp
SUBTITLE-knappen
Sänker genast volymen med 20 dB. Tryck på knappen igen
för att avbryta.
DVD Video/DivX-läge:
Växlar undertexten.
UP-knapp
Radioläge:
Väljer, i stigande ordning, de stationer som
programmerats i radions snabbval.
MP3/WMA/AAC/DivX-läge:
Knappen mappval (UP) väljer mappen.
Växlarläge:
Knappen för skivval (UP) väljer en skiva i
stigande ordning.
iPod/iPhone-läge:
Väljer spellista/artist/album/genre/
kompositör/podcast i stigande ordning.
,
,
,
DVD Video-läge:
Väljer ett alternativ som visas på skärmen.
ENT.- knappen
Mata in det valda alternativet och tryck på knappen för att
bekräfta ditt val på skärmen för numerisk inmatning.
MONITOR-knappen
Används inte.
ANGLE-knappen
DVD Video-läge:
Växlar vinkel för bilden.
• SETUP-funktionen för enheten kan inte utföras från fjärrkontrollen.
• Vissa funktioner kanske inte kan utföras beroende på skivan.
När du använder fjärrkontrollen
• Rikta fjärrkontrollen mot fjärrsensorns inom ca.
2 meter.
• Det går kanske inte att använda fjärrkontrollen om
fjärrsensorn utsätts för direkt solljus.
• Fjärrkontrollen är en liten och lätt precisionsenhet. För
att undvika skada, kort batterilivslängd, funktionsfel
och dålig respons, ha följande i åtanke.
- Utsätt inte fjärrkontrollen för kraftiga stötar.
- Förvara den inte i en byxficka.
- Håll den undan från mat, fukt och smuts.
- Lägg den inte i direkt solljus.
-knapp
Radioläge:
SEEK (UP)-knapp
CD/växlarläge:
Tryck på knappen för att gå till början av
nästa spår. Håll intryckt för att snabbspola
framåt.
MP3/WMA/AAC iPod-läge:
Tryck på knappen för att gå till början av
nästa fil. Håll intryckt för att snabbspola
framåt.
DVD Video/Video CD/DivX:
• Flytta till önskat läge på skivan.
• Under uppspelning, håll intryckt i minst 1
sekund för att spola framåt med dubbel
hastighet. Håll intryckt i minst 5 sekunder
för att spola skivan framåt i 8 gånger den
normala hastigheten. Håll intryckt i minst
10 sekunder för att spola skivan framåt i
21 gånger den normala hastigheten.
81-SE
Batteribyte
Information
Batterityp: CR2025-batteri eller motsvarande.
1
Öppna batterifacket
Tryck in locket och skjut det samtidigt i pilens riktning så att
locket öppnas.
Om DVD-skivor
Audio-CD och DVD-skivor har spår där digitala data är lagrade.
Informationen representeras av mikroskopiska gropar som är
inspelade i spåret. dessa gropar läses av en laserstråle för
uppspelning av skivan. På DVD-skivor är spårens täthet och
gropar dubbla gentemot de på CD-skivor, så DVD-skivor kan
innehålla mer information på mindre yta.
CD-skivor
Minsta
groplängd 0,9 µm
2
1,2 mm
Spårmellanrum -1,6 µm
DVD-skivor
Byta ut batteriet
Sätt i batteriet i facket med (+)-märket uppåt, som i bilden.
Minsta
groplängd 0,9 µm
0,6 mm
0,6 mm
Spårmellanrum - 0,74 µm
En 12-cm DVD-skiva rymmer en långfilm eller cirka fyra timmars
musik.
Dessutom ger DVD-skivor skarp bildkvalitet och klara färger tack vare
en horisontell bildupplösning på över 500 linjer (jämfört med mindre än
300 linjer för ett VHS-band).
DVD-skivor erbjuder dessutom en rad funktioner.
Multiple audio* (sidan 31)
• Om du sätter i batteriet åt fel håll kan fjärrkontrollen gå sönder.
3
Upp till åtta olika språk kan läggas in på en film. Önskat språk
kan väljas med enheten.
Stäng locket
Skjut in locket enligt illustrationen tills ett klick hörs.
Textningsläge* (sidan 32)
Textremsor på upp till 32 språk kan läggas in på filmen. Önskat
textningsspråk kan väljas med enheten.
Flera bildvinklar* (sidan 31)
När DVD-skivan innehåller scener som är inspelade ur flera olika
bildvinklar, kan du välja den vinkel du vill se scenen ur med
fjärrkontrollen.
Interaktiv handling*
Varning
UTFÖR ALDRIG NÅGON OPERATION SOM INNEBÄR
ATT UPPMÄRKSAMHETEN DRAS BORT FRÅN
KÖRNINGEN.
Stanna alltid fordonet på en säker plats innan apparaten
manövreras. I annat fall kan olyckor lätt inträffa.
82-SE
Den här funktionen kan användas om filmen har spelats in med t
ex flera olika slut. Du kan då välja handling och se flera olika
versioner av samma film.
Funktionen skiljer sig från skiva till skiva. Dialogrutor där du
väljer handlingen visas under filmen. Följ helt enkelt
instruktionerna i bild.
* Funktionerna för språkval, textning, bildvinkel m m varierar från
DVD-skiva till DVD-skiva. Se instruktionerna som följer med skivan
för närmare anvisningar.
Terminologi
Dolby Digital
Dolby Digital är en teknologi för komprimering av digitalljud.
Tekniken har utvecklats av Dolby Laboratories och gör det
möjligt att spela in stora mänger ljuddata på begränsat utrymme
på skivor. Tekniken är kompatibel med ljudsignaler i mono
(1 kanal) ända upp till 5,1-kanalers surroundljud. Signalerna för
de olika kanalerna är helt oberoende av varandra, och eftersom
ljudet är digitalt, och därmed av högsta möjliga kvalitet, går
ingen del av det förlorat.
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic II spelar 2-kanalskällor i 5 kanaler inom hela
frekvensområdet.
Detta görs med en avancerad, högkvalitativ
matrissurroundavkodare, som framhäver de rumsliga
egenskaperna hos den ursprungliga inspelningen utan att lägga
till ljud eller ändra källans ljud.
* För att lyssna på Dolby Pro Logic II surroundljud krävs den digitala
ljudbehandlaren PXA-H700, osv. (säljs separat).
Linear PCM audio (LPCM)
LPCM är ett signalinspelningsformat som används på musik-CDskivor. Musik-CD-skivor spelas in med 44,1 kHz/16 bitar, medan
DVD-skivor spelas in med 48 kHz/16 bitar t o m 96 kHz/24 bitar.
Detta ger högre ljudkvalitet än musik-CD-skivorna.
Begränsningsnivåer (barnskydd)
Centerhögtalare
En funktion på DVD-skivor som används för att förhindra att för
unga tittare ser en film, beroende på lagstiftningen i olika länder.
Hur begränsningen sker varierar från DVD-skiva till DVD-skiva.
Vissa DVD-skivor går inte att spela alls, på andra hoppas vissa
scener över, och ibland ersätts en scen med en annan.
Främre
högtalare
Bakre
högtalare
Subwoofer
Högtalararrangemang för Dolby
Digital-/DTS-ljud
DTS
DTS-ljudsystemet är ett digital ljudformat för hemmabruk. Detta
system som utvecklats av DTS för användning i biografer, ger
ljud av hög kvalitet.
DTS arbetar med sex separata ljudspår. Oavsett
lyssningsplatsen ger systemet imponerande ljudåtergivning
med hög kvalitet. DTS är en förkortning för Digital Theater
System.
* För att kunna njuta av DTS-surroundljud krävs det en digital DTSljudavkodare PXA-H700 osv. (säljs separat). DVD-skivan som spelas
måste även vara inspelad med DTS-ljudspår.
INA-W910R har en inbyggd DTS 2-kanalig ljudavkodare.
Analoga ljudutgångar finns tillgängliga.
83-SE
Lista över språkkoder
(Se sidan 39 för utförlig information.)
Förkortning
AA
AB
AF
AM
AR
AS
AY
AZ
BA
BE
BG
BH
BI
BN
BO
BR
CA
CO
CS
CY
DA
DE
DZ
EL
EN
EO
ES
ET
EU
FA
FI
FJ
FO
FR
FY
GA
GD
GL
GN
GU
HA
HI
HR
HU
HY
IA
84-SE
Kod
6565
6566
6570
6577
6582
6583
6589
6590
6665
6669
6671
6672
6673
6678
6679
6682
6765
6779
6783
6789
6865
6869
6890
6976
6978
6979
6983
6984
6985
7065
7073
7074
7079
7082
7089
7165
7168
7176
7178
7185
7265
7273
7282
7285
7289
7365
Språk
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali, Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Förkortning
IE
IK
IN
IS
IT
IW
JP
JI
JW
KA
KK
KL
KM
KN
KO
KS
KU
KY
LA
LN
LO
LT
LV
MG
MI
MK
ML
MN
MO
MR
MS
MT
MY
NA
NE
NL
NO
OC
OM
OR
PA
PL
PS
PT
QU
RM
Kod
7369
7375
7378
7383
7384
7387
7465
7473
7487
7565
7575
7576
7577
7578
7579
7583
7585
7589
7665
7678
7679
7684
7686
7771
7773
7775
7776
7778
7779
7782
7783
7784
7789
7865
7869
7876
7879
7967
7977
7982
8065
8076
8083
8084
8185
8277
Språk
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian, Lettish
Malagasy
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan) Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto, Pushto
Portuguese
Quechua
Rhaeto-Romance
Förkortning
RN
RO
RU
RW
SA
SD
SG
SH
SI
SK
SL
SM
SN
SO
SQ
SR
SS
ST
SU
SE
SW
TA
TE
TG
TH
TI
TK
TL
TN
TO
TR
TS
TT
TW
UK
UR
UZ
VI
VO
WO
XH
YO
CN
ZU
Kod
8278
8279
8285
8287
8365
8368
8371
8372
8373
8375
8376
8377
8378
8379
8381
8382
8383
8384
8385
8386
8387
8465
8469
8471
8472
8473
8475
8476
8478
8479
8482
8483
8484
8487
8575
8582
8590
8673
8679
8779
8872
8979
9072
9085
Språk
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
Serbo-Croatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapuk
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
Lista över landskoder
(Se sidan 39 för utförlig information.)
Förkortning
AD
AE
AF
AG
AI
AL
AM
AN
AO
AQ
AR
AS
AT
AU
AW
AZ
BA
BB
BD
BE
BF
BG
BH
BI
BJ
BM
BN
BO
BR
BS
BT
BV
BW
BY
BZ
CA
CC
CD
Kod
6568
6569
6570
6571
6573
6576
6577
6578
6579
6581
6582
6583
6584
6585
6587
6590
6665
6666
6668
6669
6670
6671
6672
6673
6674
6677
6678
6679
6682
6683
6684
6686
6687
6689
6690
6765
6767
6768
CF
CG
CH
CI
CK
CL
CM
CN
CO
CR
CU
CV
CX
CY
CZ
DE
DJ
DK
6770
6771
6772
6773
6775
6776
6777
6778
6779
6782
6785
6786
6788
6789
6790
6869
6874
6875
Förkortning
Land
DM
Andorra
DO
United Arab Emirates
DZ
Afghanistan
Antigua and Barbuda
EC
EE
Anguilla
EG
Albania
Armenia
EH
ER
Netherlands Antilles
ES
Angola
Antarctica
ET
FI
Argentina
FJ
American Samoa
Austria
FK
FM
Australia
FO
Aruba
Azerbaijan
FR
GA
Bosnia and Herzegovina
GB
Barbados
Bangladesh
GD
GE
Belgium
GF
Burkina Faso
Bulgaria
GH
GI
Bahrain
GL
Burundi
Benin
GM
GN
Bermuda
GP
Brunei Darussalam
Bolivia
GQ
GR
Brazil
GS
Bahamas
Bhutan
Bouvet Island
GT
Botswana
GU
Belarus
GW
Belize
GY
Canada
HK
Cocos (Keeling) Islands
HM
Congo, the Democratic
Republic of the
HN
Central African Republic
HR
Congo
HT
Switzerland
HU
Cote d’lvoire
ID
Cook Islands
IE
Chile
IL
Cameroon
IN
China
IO
Colombia
IQ
Costa Rica
IR
Cuba
IS
Cape Verde
IT
Christmas Island
JM
Cyprus
JO
Czech Republic
JP
Germany
KE
Djibouti
KG
Denmark
KH
Kod
6877
6879
6890
6967
6969
6971
6972
6982
6983
6984
7073
7074
7075
7077
7079
7082
7165
7166
7168
7169
7170
7172
7173
7176
7177
7178
7180
7181
7182
7183
7184
7185
7187
7189
7275
7277
7278
7282
7284
7285
7368
7369
7376
7378
7379
7381
7382
7383
7384
7477
7479
7480
7569
7571
7572
Land
Förkortning
Dominica
KI
Dominican Republic
KM
Algeria
KN
Ecuador
KP
Estonia
KR
Egypt
KW
Western Sahara
KY
Eritrea
KZ
Spain
LA
Ethiopia
Finland
LB
Fiji
LC
Falkland Islands
Micronesia, Federated States of
LI
Faroe Islands
LK
France
LR
Gabon
LS
United Kingdom
LT
Grenada
LU
Georgia
LV
French Guiana
LY
Ghana
MA
Gibraltar
MC
Greenland
MD
Gambia
MG
Guinea
MH
Guadeloupe
MK
Equatorial Guinea
ML
Greece
MM
South Georgia and the
South Sandwich Islands
MN
MO
Guatemala
MP
Guam
MQ
Guinea-Bissau
MR
Guyana
MS
Hong Kong
MT
Heard Island and
MU
McDonald Islands
MV
Honduras
MW
Croatia
MX
Haiti
MY
Hungary
MZ
Indonesia
NA
Ireland
NC
Israel
NE
India
NF
British Indian Ocean Territory
NG
Iraq
NI
Iran, Islamic Republic of
NL
Iceland
NO
Italy
NP
Jamaica
NR
Jordan
NU
Japan
NZ
Kenya
OM
Kyrgyzstan
PA
Cambodia
Kod
7573
7577
7578
7580
Land
Kiribati
Comoros
Saint Kitts and Nevis
Korea, Democratic
People’s Republic of
7582
7587
7589
7590
7665
Korea, Republic of
Kuwait
Cayman Islands
Kazakstan
Lao People’s
Democratic Republic
7666
7667
7673
7675
7682
7683
7684
7685
7686
7689
7765
7767
7768
7771
7772
7775
Lebanon
Saint Lucia
Liechtenstein
Sri Lanka
Liberia
Lesotho
Lithuania
Luxembourg
Latvia
Libyan Arab Jamahiriya
Morocco
Monaco
Moldova, Republic of
Madagascar
Marshall Islands
Macedonia, The former
Yugoslav Republic of
Mali
Myanmar
Mongolia
Macau
Northern Mariana Islands
Martinique
Mauritania
Montserrat
Malta
Mauritius
Maldives
Malawi
Mexico
Malaysia
Mozambique
Namibia
New Caledonia
Niger
Norfolk Island
Nigeria
Nicaragua
Netherlands
Norway
Nepal
Nauru
Niue
New Zealand
Oman
Panama
7776
7777
7778
7779
7780
7781
7782
7783
7784
7785
7786
7787
7788
7789
7790
7865
7867
7869
7870
7871
7873
7876
7879
7880
7882
7885
7890
7977
8065
85-SE
Förkortning
PE
PF
PG
PH
PK
PL
PM
PN
PR
PT
PW
PY
QA
RE
RO
RU
RW
SA
SB
SC
SD
SE
SG
SH
SI
86-SE
Kod
8069
8070
8071
8072
8075
8076
8077
8078
8082
8084
8087
8089
8165
8269
8279
8285
8287
8365
8366
8367
8368
8369
8371
8372
8373
Land
Peru
French Polynesia
Papua New Guinea
Philippines
Pakistan
Poland
Saint Pierre and Miquelon
Pitcairn
Puerto Rico
Portugal
Palau
Paraguay
Qatar
Reunion
Romania
Russian Federation
Rwanda
Saudi Arabia
Solomon Islands
Seychelles
Sudan
Sweden
Singapore
Saint Helena
Slovenia
Förkortning
SJ
SK
SL
SM
SN
SO
SR
ST
SV
SY
SZ
TC
TD
TF
TG
TH
TJ
TK
TM
TN
TO
TP
TR
TT
TV
Kod
8374
8375
8376
8377
8378
8379
8382
8384
8386
8389
8390
8467
8468
8470
8471
8472
8474
8475
8477
8478
8479
8480
8482
8484
8486
Land
Förkortning
Svalbard and Jan Mayen
TW
Slovakia
TZ
Sierra Leone
UA
San Marino
UG
Senegal
UM
Somalia
US
Suriname
UY
Sao Tome and Principe
UZ
El Salvador
VA
Syrian Arab Republic
VC
Swaziland
Turks and Caicos Islands
VE
Chad
VG
French Southern Territories
VI
Togo
VN
Thailand
VU
Tajikistan
WF
Tokelau
WS
Turkmenistan
YE
Tunisia
YT
Tonga
YU
East Timor
ZA
Turkey
ZM
Trinidad and Tobago
ZW
Tuvalu
Kod
8487
8490
8565
8571
8577
8583
8589
8590
8665
8667
8669
8671
8673
8678
8685
8770
8783
8969
8984
8985
9065
9077
9087
Land
Taiwan, Province of China
Tanzania, United Republic of
Ukraine
Uganda
United States Minor
Outlying Islands
United States
Uruguay
Uzbekistan
Holy See (Vatican City State)
Saint Vincent and the
Grenadines
Venezuela
Virgin Island, British
Virgin Islands, U.S
Viet Nam
Vanuatu
Wallis and Futuna
Samoa
Yemen
Mayotte
Yugoslavia
South Africa
Zambia
Zimbabwe
Om problem uppstår
Om ett problem uppstår bör du stänga av och sedan sätta på
strömmen igen. Gå igenom följande checklista om enheten
fortfarande inte fungerar normalt. Den här guiden hjälper dig att
lokalisera felet om det är något fel på enheten. Kontrollera annars
samtliga anslutningar eller kontakta Alpine representant när felet
inte går att reparera.
Grundläggande
Ingen funktion eller visning på displayen.
• Bilens tändning är frånslagen.
- Bilstereon kan inte manövreras med tändningslåset i frånslaget
läge om anslutningarna gjorts enligt anvisningarna.
• Felaktig anslutning av ingående strömkabel.
- Kontrollera strömkabelns anslutning.
• Trasig säkring.
- Kontrollera säkringen på bilstereons batterikabel och byt vid
behov ut säkringen mot en säkring med korrekt amperetal.
• Ett fel inuti mikrodatorn har uppstått på grund av störningar etc.
- Tryck på RESET-knappen med en kulspetspenna eller ett annat
spetsigt föremål.
• Display OFF-läget aktiveras.
- Avbryt Display OFF-läget.
Inget ljud eller onaturligt ljud.
• Felaktig inställning av volym/balans/fader.
- Justera inställningarna.
• Anslutningarna är inte rätt utförda.
- Kontrollera anslutningarna och anslut säkert.
Ingen bild på bildskärmen.
• Ljusstyrkan är inställd på minimiläget.
- Justera ljusstyrkan.
• Temperaturen i fordonet är för låg.
- Öka temperaturen i fordonet till funktionsområdet för
bilstereon.
• Anslutningarna till DVD-spelare, CD-spelare är inte korrekt
utförda.
- Kontrollera anslutningarna och anslut säkert.
Bildens rörelse är onormal.
• Temperaturen i fordonet är för hög.
- Låt fordonets innetemperatur svalna.
Bilden är oklar eller har mycket störningar.
• TFT-LCD-MODULEN är utsliten.
- Byt TFT-LCD-MODULEN.
Fjärrkontrollen fungerar inte.
• Fjärrkontrollens sensorinställning ”Rear Entertainment
Function” är inte inställd för den här enheten.
- Ställ in den för enheten.
Navigation
Bilens position är fel.
• GPS-mottagningen är dålig.
- Kör bilen på en plats med bra GPS-mottagning så att enheten
kan kalibrera om sig. Flytta till en plats där stark GPSmottagning är möjlig.
Ingen funktion
• Kondensering
- Vänta tillräckligt länge för att kondensen ska hinna avdunsta
(ungefär 1 timme).
• Omgivningstemperatur
- Se till att temperaturen i bilen ligger mellan 0°C och 45°C.
Radio
Det går inte att ställa in önskad station.
• Antennen har inte anslutits eller är lös.
- Kontrollera att antennen är ordentligt ansluten; ersätt antennen
eller kabeln vid behov.
Önskad station ställs inte in med automatisk
stationssökning.
• Du befinner dig i ett område med låg signalstyrka.
- Kontrollera att radion kopplats om till läget DX.
• Det kan hända att antennen inte jordats och/eller anslutits på
korrekt sätt, om bilen befinner sig i ett primärsignalområde.
- Kontrollera antennanslutningarna, antennens jordning och
monteringsläge.
• Det kan hända att antennen inte skjutits ut helt och hållet.
- Kontrollera att antennen skjutits ut så långt det går, och byt ut
den om den är skadad.
Störningar under pågående radiomottagning.
• Det kan hända att antennen inte skjutits ut helt och hållet.
- Kontrollera att antennen skjutits ut så långt det går, och byt ut
den om den är skadad.
• Bristfällig jordning av antennen.
- Kontrollera att antennen jordats på korrekt sätt vid
monteringsplatsen.
• Den mottagna stationens signal är svag och innehåller störningar.
- Ställ in en annan station, om ovanstående åtgärder inte hjälper.
CD/MP3/WMA/AAC/DVD/Video CD
Ljudet från skivan svajar vid uppspelning.
• Fuktkondensering i CD-spelaren.
- Vänta tillräckligt länge för att kondensen ska hinna avdunsta
(ungefär 1 timme).
Det går inte att sätta i en CD-skiva.
• En skiva finns redan isatt i DVD-spelaren.
- Mata ut skivan och tag ur den.
• CD-skivan sätts i på fel sätt.
- Kontrollera att skivan sätts i på det sätt som beskrivs i avsnittet
om användning av CD/MP3/WMA/AAC, DVD/Video CD.
87-SE
Det går inte att mata ut en skiva.
• Det är damm i DVD-spelaren.
- Tryck på [Eject] för skiva på skärmen för Eject/Tilt och sätt
sedan in en annan skiva i skivfacket*. En del av skivan matas ut
så att du kan ta tag i den och sedan dra ut den.
* Sätt in skivan i skivfacket och stanna när det tar emot. Tvinga inte i
skivan i facket.
Kontakta närmaste Alpine-försäljare om ovanstående lösning
inte hjälper.
CD-skivans snabbsökning framåt/bakåt kan inte
användas.
• Skadad CD-skiva.
- Ta ur CD-skivan och släng bort den eftersom mekanismen kan
skadas om du använder en skadad CD-skiva.
Ljudbortfall på grund av vibrationer.
• Apparaten har inte installerats korrekt.
- Installera apparaten på nytt så att den sitter stadigt.
• Skivan är mycket smutsig.
- Rengör skivan.
• Repor på skivan.
- Byt ut skivan.
• Linsen på pickupen är smutsig.
- Använd inte linsrengöringsskivor av den typ som finns att köpa
i handeln. Kontakta din närmaste Alpine-återförsäljare.
Ljudbortfall som inte orsakas av vibrationer.
• Smutsig eller repig skiva.
- Rengör skivan, byt ut den om den är skadad.
Kan inte spela upp CD-R/CD-RW-skivor.
• Skivan har inte stängts (finaliserats).
- Stäng skivan och försök spela upp den igen.
Felindikeringar.
• Fel i mekanismen.
- Tryck på [Eject] på skärmen för Eject/Tilt. Sätt i skivan igen
efter att felindikeringen försvinner. Kontakta närmaste Alpineförsäljare om ovanstående lösning inte hjälper.
MP3/WMA/AAC-filer spelas inte upp.
• Ett skrivfel har uppstått. CD-formatet är inte kompatibelt.
- Se till att CD-skivan har bränts i ett format som enheten kan
hantera. Se “Om MP3/WMA/AAC” (sidorna 24 och 25), bränn
sedan om skivan i det format som den här enheten kan hantera.
Enheten fungerar inte.
• Strömmen till bildskärmen är inte påslagen.
- Sätt på strömmen till bildskärmen.
• Kondens
- Vänta ett tag (ungefär 1 timme) tills kondensen torkat.
88-SE
Ingen bild visas.
• Bildskärmen är inte inställd på det läge du vill se.
- Växla till det läge du vill se.
• Bildskärmens ledning till handbromsen är inte ansluten.
- Anslut bildskärmens parkeringsbromsledning och dra åt
parkeringsbromsen.
(För mer information, se bildskärmens instruktioner.)
Uppspelningen startar inte.
• Skivan är isatt upp och ner.
- Kontrollera skivan och sätt i den med etikettsidan uppåt.
• Skivan är smutsig.
- Rengör skivan.
• En skiva som inte kan spelas i den här enheten är isatt.
- Kontrollera om skivan kan spelas upp.
• Barnskyddet är aktiverat.
- Avbryt barnskyddet eller ändra barnskyddsnivån.
Bilden är oklar eller full med störningar.
• Skivan snabbspolas framåt eller bakåt.
- Små störningar kan uppträda i bilden men detta är normalt.
• Fordonets batteri är svagt.
- Kontrollera batteriets laddning och kabelanslutning.
(Enheten fungerar kanske inte på rätt sätt om batteriströmmen
ligger under 11 Volt med ansluten last.)
Bilden stoppar upp ibland.
• Repor på skivan.
- Ersätt med en repfri skiva.
Spela upp en DRM-skyddad DivX®-fil
Vissa funktioner kan inte utföras när följande meddelande visas.
”Authorization Error This player is not authorized to play
this video.”
• Om en otillåten DRM-skyddad DivX®-fil spelas upp, visas
följande meddelande i 2 sekunder:
”Authorization Error This player is not authorized to play this
video”. Det innebär att filens registreringskod inte stämmer
överens med spelarens och kan därför inte spelas upp. Efter att
meddelandet visats spelas början av nästa fil upp automatiskt.
”Rental expired”
• En hyrd DivX® är inställd för ett fast antal visningar. Om
betraktningen har räknat ner till 0, visas ”Rental expired” under
2 sekunder. Detta indikerar att filen inte längre kan spelas upp.
Efter att meddelandet visats spelas början av nästa fil upp
automatiskt.
”Rental Countdown OK?”
• Under uppspelning av en hyrd fil om B.SKIP eller ENTER
markeras i filvalsmenyn, visas ”Rental Countdown OK?”.
Uppspelningen av den hyrda filen stoppas (betraktningsantalet
reduceras med 1). För att bekräfta stoppet av uppspelningen,
peka på [Yes], eller peka på [No] för att fortsätta uppspelningen
av filen.
”View DivX® VOD Rental
This rental has (remaining times) views left.
Do you want to use one of your (remaining times) views
now?”
• Om det fortfarande finns kvar visningstid för ljud/bild, visas
antalet uppspelningsgånger som återstår. Tryck på [Yes] för att
spela upp. Tryck på [No] om nästa fil ska spelas upp.
Indikationer för CD/MP3/WMA/AAC
Indikationer för DVD/Video CD
• Ingen skiva är isatt.
- Sätt i en skiva.
• Trots att en skiva är isatt, visas ”No Disc” i displayen och skivan
kan varken spelas upp eller matas ut.
- Ta bort skivan genom att utföra följande steg:
Håll
intryckt i minst 3 sekunder.
• Ingen skiva är isatt.
- Sätt i en skiva.
• Trots att en skiva är isatt, visas ”No Disc” i displayen och skivan
kan varken spelas upp eller matas ut.
- Ta bort skivan genom att utföra följande steg:
Håll
intryckt i minst 3 sekunder.
• Det går inte att använda knapparna på enheten eller
fjärrkontrollen.
- Vissa funktioner är inte tillgängliga för vissa skivor eller
uppspelningslägen. Det är inget fel.
• Mekaniskt fel.
1) Tryck på [Eject] på skärmen för Eject/Tilt så att skivan matas
ut. Om den inte matas ut, kontakta din Alpine-återförsäljare.
2) Om felmeddelandet kvarstår efter utmatning, tryck på [Eject]
igen.
Om felmeddelandet fortfarande kvarstår efter att du tryckt på
[Eject]. Försök några gånger till och kontakta sedan din
Alpine-återförsäljare.
• Skivan drogs ut med våld under automatisk laddning.
- Om felmeddelandet kvarstår efter laddning, försök igen.
Om felmeddelandet fortfarande visas när du tryckt några
gånger, kontakta din Alpine-återförsäljare.
• Repig skiva, smutsig skiva/dålig inspelning/inkompatibel med
den här enheten.
- Tryck på [Eject] på skärmen för Eject/Tilt.
- Byt ut skivan.
• En kopieringsskyddad WMA-fil spelades upp.
- Du kan endast spela upp ej kopieringsskyddade filer.
• Mekaniskt fel.
1) Tryck på [Eject] på skärmen för Eject/Tilt så att skivan matas
ut.
Om den inte matas ut, kontakta din Alpine-återförsäljare.
2) Om felmeddelandet kvarstår efter utmatning, tryck på [Eject]
igen.
Kontakta din Alpine-återförsäljare om felmeddelandet
fortfarande visas efter att [Eject] tryckts in ett antal gånger.
• Skivan drogs ut med våld under automatisk laddning.
- Om felmeddelandet kvarstår efter laddning, försök igen.
Om felmeddelandet fortfarande visas när du tryckt några
gånger, kontakta din Alpine-återförsäljare.
• Repig skiva, smutsig skiva/dålig inspelning/inkompatibel med
den här enheten.
- Tryck på [Eject] på skärmen för Eject/Tilt.
- Byt ut skivan.
• En samplingsfrekvens/bithastighet som enheten inte har stöd för
används.
- Använd en samplingsfrekvens/bithastighet som enheten har
stöd för.
• Skivan har inte rätt regionskod.
- Sätt i en skiva med rätt regionskod.
89-SE
Meddelanden för USB-minne/bärbar ljudspelare
• Man har försökt utföra DVD-installation medan en skiva satt i
enheten.
- Mata ut skivan innan du utför DVD-installationen.
(DivX®-läge)
• En samplingsfrekvens/bithastighet som enheten inte har stöd för
används.
- Använd en samplingsfrekvens/bithastighet som enheten har
stöd för.
• Databas fel eller avkodarfel.
- Du kan lösa problemet genom att återansluta USB-minnet/den
bärbara ljudspelaren.
• Kommunikationsfel eller startfel osv.
- Du kan lösa problemet genom att återansluta USB-minnet/den
bärbara ljudspelaren eller byta källa.
Indikationer för CD-växlare
• Den bärbara ljudspelaren är inte verifierad.
- Byt till en annan bärbar ljudspelare.
• Skyddskretsen har kopplats in på grund av överhettning.
- Indikeringen slocknar efter att temperaturen återgått till rätt
temperaturområde för manövrering igen.
• Onormal ström matas till USB-kontaktenheten.
- Anslut ett annat USB-minne/bärbar ljudspelare.
• Fel i CD-växlaren.
- Kontakta din Alpine-återförsäljare. Tryck på
utmatningsknappen för magasinet och ta ur magasinet.
Kontrollera indikationen. Sätt i magasinet igen.
Kontakta din Alpine-återförsäljare om magasinet inte kan tas
ur.
• Magasinet kan inte matas ut.
- Tryck på utmatningsknappen för magasinet. Kontakta din
Alpine-återförsäljare om magasinet inte matas ut.
• En USB-enhet som inte är kompatibel med enheten är ansluten.
- Anslut en USB-enhet som är kompatibel med enheten.
• En skiva är kvar i CD-växlaren.
- Aktivera utmatningsfunktionen genom att trycka på
utmatningsknappen. Sätt i ett tomt skivmagasin i CD-växlaren,
så fort utmatningsfunktionen avslutats för att plocka upp CDskivan som finns kvar i CD-växlaren.
• Ingen låt (fil) finns lagrad i USB-minnet/den bärbara
ljudspelaren.
- Anslut USB-minnet/den bärbara ljudspelaren efter att ha lagrat
låtar (filer).
• Magasinet har inte satts i CD-växlaren.
- Sätt i ett magasin.
• Skivan finns inte registrerad.
- Välj en annan skiva.
90-SE
• Ett USB-minne/en bärbar ljudspelare är inte ansluten/anslutet.
- Kontrollera att USB-minnesenheten är rätt ansluten och att
kabeln inte är onödigt böjd.
• En samplingsfrekvens/bithastighet som enheten inte har stöd för
används.
- Använd en samplingsfrekvens/bithastighet som enheten har
stöd för.
• En kopieringsskyddad WMA-fil spelades upp.
- Du kan endast spela upp ej kopieringsskyddade filer.
Indikation för iPod-läge
• iPod/iPhone är inte ansluten.
- Kontrollera att din iPod/iPhone är ansluten på rätt sätt (se
”Anslutningar”).
Se till att kabeln inte böjs för mycket.
Specifikationer
BILDSKÄRMSAVSNITT
Skärmstorlek
LCD
Driftsystem
Antal bildelement
Antal effektiva bildelement
Belysningssystem
• Det finns inga låtar i din iPod/iPhone.
- Ladda ned låtar till din iPod/iPhone och anslut till
INA-W910R.
FM TUNER-AVSNITT
• Databasfel eller avkodarfel.
- Du kan lösa problemet genom att återansluta iPod/iPhone.
Mottagningsomfång
Enkanalig användbar
känslighet
Känslighet vid 50 dB:s
störavstånd
Alternativ kanalselektivitet
Signalbrusförhållande
Stereoseparation
Infångningsindex
• Kommunikationsfel eller startfel osv.
- Du kan lösa problemet genom att återansluta eller byta källa
för iPod/iPhone.
MW TUNER-AVSNITT
Mottagningsomfång
Känslighet (IEC standard)
7,0"
Genomskinlig typ TN LCD
TFT aktiv matris
1 152 000 st. (800 × 3 × 480)
99,99% eller fler
LED
87,5 – 108,0 MHz
8,1 dBf (0,7 µV/75 ohm)
12 dBf (1,1 µV/75 ohm)
80 dB
65 dB
35 dB
2,0 dB
531 – 1 602 kHz
25,1 µV/28 dBf
LW TUNER-AVSNITT
• iPod/iPhone är inte verifierad.
- Byt till en annan iPod/iPhone.
Mottagningsomfång
Känslighet (IEC standard)
153 – 281 kHz
31,6 µV/30 dBf
NAVIGATIONSAVSNITT
• Onormal ström matas till USB-kontaktenheten.
- Försök ansluta en annan iPod/iPhone.
Mottagen frekvens
Mottagningskänslighet
1,57542 ±1,023 MHz
-130 dBm
USB-AVSNITT
• En USB-enhet som inte är kompatibel med enheten är ansluten.
- Anslut en iPod/iPhone som hanteras av enheten.
Indikation för BLUETOOTH-läge
• BLUETOOTH-enheten är inte ansluten.
- Anslut BLUETOOTH-enheten.
USB-krav
Max. strömförbrukning
USB-klass
USB 1.1/2.0
500 mA
USB(uppspelning från enhet)/
USB (masslagringsklass)
Filsystem
FAT12/16/32
MP3-avkodning
MPEG-1/2 AUDIO Layer-3
WMA-avkodning
Windows Media™-ljud
AAC-avkodning
AAC-LC-format ”.m4a”-fil
Antal kanaler
2-kanals (Stereo)
Frekvensåtergivning*
5 – 20 000 Hz (±1 dB)
Total harmonisk förvrängning 0,008 % (vid 1 kHz)
Dynamikomfång
95 dB (vid 1 kHz)
Signalbrusförhållande
105 dB
Kanalseparation
85 dB (vid 1 kHz)
* Frekvensomfånget kan variera beroende på kodningsprogramvara/
bitfrekvens.
91-SE
BLUETOOTH-AVSNITT
CHASSISTORLEK
BLUETOOTH-specifikation Bluetooth V2.0
Uteffekt
+4 dBm Max. (effektklass 2)
Profil
HFP (Hands-Free Profile)
HSP (Head Set Profile)
Bredd
Höjd
Djup
FJÄRRKONTROLL
Batterityp
Bredd
Höjd
Djup
Vikt
CR2025-batteri
51 mm
119 mm
13 mm
40 g (utan batteri)
178 mm
100 mm
164,6 mm
• Till följd av fortgående produktförbättringar förbehålls rätten till
ändringar av tekniska data och utförande utan föregående
meddelande.
• LCD-skärmen är tillverkad med ytterst hög precision. Andelen fullt
fungerande bildpunkter överstiger 99,99% av hela skärmen. Det
innebär att 0,01 % av punkterna kan vara ständigt tända eller
släckta.
CD/DVD
Frekvensåtergivning
Svaj (%WRMS)
Total harmonisk förvrängning
Dynamikomfång
Kanalseparation
Signalsystem
Horisontell upplösning
Videosignalnivå
Signalbrusförhållande för bild
Signalbrusförhållande för ljud
5 – 20 000 Hz (±1 dB)
Under den mätbara gränsen
0,008 % (vid 1 kHz)
95 dB (vid 1 kHz)
85 dB (vid 1 kHz)
NTSC/PAL
500 linjer eller större
1Vp-p (75 ohms)
DVD: 60 dB
105 dB
PICKUP
Våglängd
Lasereffekt
DVD: 666 nm
CD: 785 nm
CLASS II
GENERAL
Strömförsörjning
Driftstemperatur
Maximal uteffekt
Spänning ut
Bas
Diskant
Vikt
Ljudnivå ut
Preout (fram, bak):
Preout (Subwoofer):
AUX OUT:
Ai-NET:
14,4 V likström
(11–16 V tolerans)
(0°C till + 45°C)
50 W × 4
4 000 mV/10k ohm
±14 dB vid 60 Hz
±14 dB vid 10 kHz
2,7 kg
4V/10k ohm (max.)
4V/10k ohm (max.)
1,2V/10 kohm
850 mV
FÖRSIKTIGT
KLASS 1
LASERPRODUKT
(Spelarens undersida)
CAUTION-Laser radiation when open, DO NOT STARE INTO BEAM
(Spelarens undersida)
FÖRSIKTIGT - I öppet läge finns inget skydd mot laserstrålningen,
TITTA INTE PÅ LASERLJUSET!
92-SE
Installation och anslutningar
Innan du installerar eller ansluter enheten bör du läsa
följande, samt sidorna 7 och 16 i den här
bruksanvisningen noggrant, så att du använder enheten
på rätt sätt.
Varning
GÖR ANSLUTNINGARNA PÅ KORREKT SÄTT.
Felaktiga anslutningar kan orsaka brand eller skador på enheten.
ANVÄND BARA ENHETEN I BILAR MED 12-VOLTSYSTEM
SOM HAR NEGATIV (–) JORD.
Försiktigt
LÅT EN FACKKUNNIG TEKNIKER GÖRA
KABELDRAGNINGEN OCH MONTERINGEN.
Kabeldragningen och monteringen av denna apparat kräver teknisk
kunskap och erfarenhet. Kontakta återförsäljaren, som sålde
apparaten, för utförandet av säker montering.
ANVÄND ALLTID SPECIFICERADE TILLBEHÖR OCH
MONTERA TILLBEHÖREN ORDENTLIGT.
(Återförsäljaren kan hjälpa dig om du är osäker.) Felaktig
anslutning kan resultera i brand, elektriska stötar eller andra skador.
Användandet av andra delar än som är avsedda för denna apparat
kan leda till att apparaten skadas invändigt eller till ostadig
montering på grund av lossnande delar.
KOPPLA UR KABELN FRÅN DET NEGATIVA (–) UTTAGET PÅ
BILBATTERIET INNAN ANSLUTNINGARNA GÖRS.
DRA KABLARNA RAKA OCH SÅ ATT DE INTE KOMMER I
KLÄM ELLER SKAVER MOT SKARPA KANTER.
Detta för att undvika risken för elektriska stötar eller olycksfall på
grund av kortslutning.
Undvik kläm- och nötskador genom att se till att kablarna går fria
från rörliga delar (t.ex. bilsätenas glidbanor) och skarpa och
spetsiga kanter. Om kablarna måste dras genom hål i plå ten bör
gummibussningar användas som skydd, så att inte kablarna ligger
och nöter mot metallen.
SE TILL ATT INTE KABLARNA TRASSLAR IN SIG I
OMGIVANDE FÖREMÅL.
Utför kabeldragningen enligt anvisningarna för att undvika
arrangemang som kan äventyra körningen. Kablar och anslutningar
i närheten av rattstång, växelspak, bromspedal och liknande kritiska
platser kan vara mycket farligt.
MONTERA INTE APPARATEN DÄR DEN UTSÄTTS FÖR FUKT
ELLER DAMM.
KAPA INTE BORT KABELMANTELN FRÅN EN STRÖMKABEL
FÖR ATT STRÖMFÖRSÖRJA NÅGOT ANNANT TILLBEHÖR.
Försiktighetsåtgärder
Det leder till en för hög kabelbelastning och kan resultera i brand
eller elektriska stötar.
• Se till att koppla bort kabeln från den negativa (–) batteripolen
innan du monterar din INA-W910R. Då undviker du risken för
kortslutningar som kan skada enheten.
• Se till att du ansluter de färgmärkta kablarna enligt
kopplingsschemat. Felaktiga anslutningar kan leda till att
enheten eller skada fordonets elsystem.
• Var aktsam med de elektriska komponenter i fordonet som
installerats på fabriken (t.ex. en inbyggd dator) när anslutningar
görs till fordonets elsystem. Använd inte ledningarna till sådana
komponenter som strömförsörjningskablar för den här enheten.
När du ansluter INA-W910R till säkringsdosan måste du
kontrollera att säkringen i den krets som du ansluter
INA-W910R till har rätt amperetal. Om du ansluter till en
säkring med fel amperetal riskerar du att skada enheten och/eller
fordonets elsystem. Kontakta en ALPINE-handlare om
osäkerhet föreligger.
• INA-W910R har RCA-kopplingar av honkontakttyp för
anslutning till andra produkter (t.ex. en förstärkare) med RCAkopplingar. Det kan hända att en adapter behövs för anslutning
till andra komponenter. Kontakta i så fall en auktoriserad
ALPINE-handlare angående hjälp.
• Anslut högtalarkablarnas minuspol (–) till högtalarutgångarnas
minusanslutningar (–). Höger och vänster kablar får inte anslutas
till varandra eller till bilkarossen.
• Bildskärmen måste vara helt infälld i sitt hölje vid montering.
Annars kan det uppstå problem.
• Vid installation i en bil måste du se till att bildskärmen kan
öppnas/stängas utan att komma i kontakt med växelspaken.
SE TILL ATT VARKEN RÖR, VÄTSKELEDNINGAR ELLER
KABLAR VIDRÖRS, SKADAS ELLER FÖRHINDRAS VID
BORRNING AV HÅL.
Undersök chassit innan hålen borras så att inte några slangar,
kablar, bränsleledningar eller liknande råkar skadas. Det kan leda
till att brand uppstår.
MONTERA VARKEN MUTTRAR ELLER BULTAR I NÅGON DEL
AV BROMSSYSTEMET VID JORDANSLUTNINGAR.
Bultar eller muttrar som hör till någon vätsketank, styr- eller
bromssystemet (eller något annan system som är av betydelse för
säkerheten) ska ALDRIG användas för kabeldragning eller
jordanslutning. Användandet av sådana delar kan leda till att fordonets
styrförmåga försämras och orsaka bromsfel, brand eller personskada.
FÖRVARA SMÅ FÖREMÅL SOM T.EX. BULTAR OCH
SKRUVAR UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN.
Om något föremål skulle sväljas, skall en läkare kontaktas omedelbart.
MONTERA INTE APPARATEN PÅ EN PLATS DÄR DEN KAN
UTGÖRA RISK FÖR FORDONETS MANÖVRERING, T.EX. I
NÄRHETEN AV RATT ELLER VÄXELSPAK.
Om installationen försämrar sikten eller hindrar rörelsen hos
väsentliga funktioner kan det lätt leda till olyckor.
VIKTIGT
Skriv in enhetens serienummet i fältet nedan och ha det alltid
tillgängligt som referens. Etiketten med serienumret finner du på
enhetens undersida.
Undvik att installera enheten på platser där fukt och damm kan
tränga in och ställa till skador.
SERIENUMMER:
INSTALLATIONSDATUM:
INSTALLATIONSTEKNIKER:
INKÖPSSTÄLLE:
93-SE
3
Installation
Varning
Blockera inte enhetens fläkt eller kylfläns, det hindrar
luftcirkulationen. Om den blockeras alstras värme i
enheten och det kan resultera i brand.
Ventilationshål
Ta bort monteringskassetten från huvudenheten (se
“Borttagning” på sidan 95).
Enheten kan monteras i monteringskassetten i tre
lägen via monteringshålen (A till C) på enhetens
sidor. Läge A används i de flesta fall. Om B eller C
ska användas, måste hålens läge modifieras.
Fastställ först monteringsläget i
monteringskassetten och sätt sedan dit den
medföljande tätningen (se ”Hur tätningen används”
(sidan 95)).
Skjut in enheten i monteringskassetten och sätt fast
den.
• Om B eller C används kontrollerar du att det finns tillräckligt med
utrymme i djupled innan du monterar enheten. Om enheten tvingas in
i monteringskassetten med våld kan den skadas.
Monteringskassett
(medföljer)
Enhetens baksida
Att tänka på vid val av monteringsplats
1
Instrumentbräda
Gummihatt (medföljer)
Den här enheten
Hållare
Tätning
(medföljer)
Innan montering måste du kontrollera att öppningen
och stängningen av displayen inte stör
växelspakens rörelser.
Tryckplåtar*1
Rörlig bildskärm
Insexskruv
(medföljer)
Frontplåt*2 (medföljer)
<Monteringshålsläge>
Läge B
Läge A
2
Monteringsvinkel
Rörande monteringsvinkeln, montera så horisontellt
som möjligt inom följande vinkelområde. Om
monteringsvinkeln ligger utanför området kan det
hända att rätt position inte visas och att
navigationsläget inte fungerar som det ska.
Läge C
• Beroende på valt läge sticker frontpanelen ut olika mycket.
Frontpanel
Instrumentbräda
Läge A
0°
Enhetens framsida
Frontpanel
10°(±5°)
Enhetens översida
Instrumentbräda
Läge B
0-30°
Frontpanel
Enhetens sida
Instrumentbräda
Läge C
*1 Om den installerade monteringskassetten är lös i instrumentbrädan
kan du åtgärda det genom att böja tryckplåtarna något.
94-SE
Hur tätningen används
Om det redan finns ett fäste på bilen sätter du i den
långa bulten på baksidan av INA-W910R och sätter
på gummihatten på bulten. Om det inte finns något
monteringsstöd på bilen skall huvudenheten
förstärkas med metallbygeln (medföljer ej). Anslut
jordkabeln till ren metallpunkt med en skruv (*1),
som redan finns på bilens chassi. Anslut alla andra
kablar till INA-W910R enligt beskrivningen i
kopplingsschemat.
Om A används för montering:
Montera tätningen så att monteringshål B och C täcks.
• För skruven märkt ”*2”, måste du använda en lämplig skruv för den
valda monteringsplatsen.
Om B används för montering:
Montera tätningen så att monteringshål A och C täcks.
5
Skjut in INA-W910R i instrumentpanelen tills det
klickar. Detta garanterar att enheten fästs ordentligt
och inte kan lossna från instrumentbrädan av
misstag.
Borttagning
Om C används för montering:
Montera tätningen så att monteringshål A och B täcks.
1. Sätt in kassettnycklarna i enheten, längs styrskenorna
på vardera sida. Enheten kan nu tas bort från
monteringskassetten.
Den här enheten
Kassettnycklar
(medföljer)
2. Dra ut enheten och se till att den inte är säkrad när
detta görs.
Montera frontplåten
*2 Om A används måste den medföljande frontplåten monteras.
Om B används måste frontplåten modifieras innan den monteras.
Anvisningar för hur du modifierar frontplåten kan du få av din
Alpine-återförsäljare.
Om C används kan frontplåten inte monteras. Kontakta din Alpineåterförsäljare.
4
<JAPANSK BIL>
Ta bort frontplåten och anslut enhetens jordkabel till en ren
metallpunkt med en skruv (*), som redan finns på bilens chassi.
Montera originalmonteringshållaren på varje sida av
INA-W910R, med de skruvar som medföljer INA-W910R.
Skruvar (M5 × 8) (medföljer)
Skruv
Sexkants-mutter (M5)
Jordledning
*2
Pinnbult
*
Monterings
hållare
Metallbygel
*1
Frontplåt (medföljer)
Chassi
Den här enheten
Jordledning
Chassi
95-SE
Montera GPS-antennen
<I bilen>
1. Sätt fast basplattan mitt på instrumentpanelen, ungefär 2,50 cm. från vindrutan.
2. Anslut GPS-antennen till basplattans mitt. (kabelsidan riktad bakåt)
<På bilens utsida>
På takets fram- eller bakkant.
Dra GPS-antennens kabel
Undvik att böja eller vika GPS-antennkabeln.
• När INA-W910R monteras i bilen får enhetens bakstycke och kabeln inte böjas.
Anslut GPS-antennen
Anslut GPS-antennens kontakt till INA-W910R.
Anslutning av USB-förlängningskabel (medföljer)
Anslut USB-förlängningskabeln till enhetens USB-kontakt och säkra sedan anslutningen med spärren som medföljer USB-förlängningskabeln (se
bilden nedan).
INA-W910R
USB-kontakt
Kabel (medföljer)
Kopplingsschema för SPST-brytare (säljs separat)
(Om ACC-strömförsörjning inte är tillgänglig)
ACC
(Röd)
INA-W910R
SPST SW (tillval)
SÄKRING
(5A) (Tillval)
BATTERY
(Gul)
SÄKRING (20A)
(Tillval)
Batteri
• Om du inte kan ta ström direkt från tändningslåset, bör du montera en särskild SPST-brytare (Single-Pole, Single-Throw) (säljs separat) och en
säkring (säljs separat).
• Diagrammet och säkringens amperevärde som visas ovan gäller då INA-W910R används individuellt.
• Om strömbrytarkabeln (tändning) från INA-W910R är ansluten direkt till den positiva (+) polen på fordonets batteri drar INA-W910R
kontinuerligt lite ström (flera hundra milliampere) även när den är avstängd. Det kan leda till att batteriet laddas ur.
Hindra externt brus från att tränga in i ljudsystemet.
• Placera enheten på plats och dra kablarna på ett avstånd av minst 10 cm från bilens kabelnät.
• Se till att kablarnas avstånd till andra kablar är så stort som möjligt.
• Anslut jordledningen ordentligt till något ställe på bilens chassi, där metallen är ren och oskyddad (ta om nödvändigt bort färg,
smuts eller fett).
• När anläggningen utökas med en störningsdämpare bör den anslutas så långt bort från enheten som möjligt. Din Alpineåterförsäljare har olika störningsdämpare, kontakta dem för ytterligare detaljer.
• Din Alpine-återförsäljare vet bäst om störningsundertryckning, så kontakta återförsäljaren för ytterligare information.
96-SE
Kalibrering vid anslutning till
HCE-C300R
Justera av hinderupptäckt och vägledningens markeringsinställningar i
HCE-C300R (BACKKAMERASYSTEM) kräver att information om
den installerade kameran anges och en kalibrering. Om man inte anger
någon kamerainformation blir exakt upptäckt inte möjlig, så se till att
utföra en kalibrering.
Mer information om kalibrering finns i ”Kalibrering” i
bruksanvisningen för HCE-C300R. För att utföra kalibrering med den
medföljande brytaren, se ”Utföra kalibrering” i bruksanvisningen för
HCE-C300R. När den är ansluten till den här enheten kan du styra den
via enhetens bildskärm.
Fortsätt med följande åtgärder efter steg 4 i ”Utföra kalibrering” i
Bruksanvisningen för HCE-C300R. När du gör sådana åtgärder kan du
trycka på knappen på skärmen för att välja ”CHANGE” eller ”DONE”
och sedan kalibrera enheten. Om du trycker på [Corner] och [Back] på
enhetens skärm, utförs samma åtgärder som om du tryckt på knappen på
HCE-C300R.
[Corner] = VIEW:
[Back] = SET.:
Väljer önskat alternativ.
(Den knapp som är vald omges av en gul
ram.)
Utför valet.
Aktivera kalibreringskonfigurationsläget i den här
enheten
1
2
Utför steg 1 och 2 i ”Utföra kalibrering” i
Bruksanvisningen för HCE-C300R.
Tryck på SOURCE/
på enheten.
Skärmbilden för val av källa visas.
3
Tryck på
(CAMERA).
Kameraläget aktiveras och toppmenyn visas.
4
Tryck på en del av skärmen för att visa
funktionsknapparna för vyändring.
• Kontrollera att vyändringsfunktionen är aktiverad (sidan 48).
Exempel på toppmenyskärmen
5
Tryck på [Back]
[Corner]
instruktionerna på skärmen.
[Back] enligt
Skärmbilden för inställning av läge visas.
Exempel på skärmbilden för inställning av läge
97-SE
Anslutningar
Antenn
ISO-antennanslutning
REMOTE OUT
Till fjärrstyrningsingång
(Vit/Brun)
REMOTE IN
Till fjärrstyrningsutgångens kabel
(Vit/Brun)
REVERSE
Till pluspolen på bilens
signalkabel för backljuset
(Orange/Vit)
CAMERA SW
Används inte
(Svart)
GUIDE CONT
Till guidestyrningens ingång
(Vit/Grön)
Till rattstyrningens
gränssnittsdosa
(Svart)
Mikrofon (medföljer)
GPS-antenn
(Gul)
Till videoutgångsanslutning
(Röd)
Till ljudutgångsanslutningar
(R,L)
(Vit)
(Gul)
Till videoingångsanslutning
(Röd)
Till ljudingångsanslutningar
(Vit)
(R,L)
GUIDE
Till guideingångsanslutning
(Svart)
CAMERA IN
Till kamera med RCA-utgångar
(Gul)
Vänster bak
Subwoofers
Höger bak
Vänster fram
Subwoofers
Höger fram
Subwoofers
Subwoofer-högtalare
CD-växlare
(Säljs separat)
(Rosa/Svart)
AUDIO INTERRUPT IN
(Blå/Vit)
REMOTE TURN-ON
(Gul/Blå)
PARKING BRAKE
(Grön/Vit)
SPEED SENSOR
(Röd)
ACC
(Svart)
GND
(Blå)
POWER ANT
(Gul)
BATTERY
Används inte
Till förstärkare eller equalizer
Till handbromsens signalkabel
Till fordonets hastighetspausledning
Till motorantenn
Tändningslåset
Batteri
eller
Högtalare
(Grön)
(Grön/Svart)
(Vit)
(Vit/Svart)
Vänster bak
Vänster fram
(Grå/Svart)
Höger fram
(Grå)
(Violett/Svart)
Höger bak
(Violett)
Till USB-minne/
Bärbar ljudspelare
Till iPod/iPhone
• Ställ systemomkopplaren på ”NORM” när bara en skivväxlare är ansluten (när den Ai-NET-kompatibla equalizern inte används).
När en IMPRINT ljudprocessor är ansluten, ställ in på läge EQ/DIV.
* Systemets omkopplare sitter på enhetens undersida.
98-SE
Antennkontakt
iPod AUDIO/VIDEO-ingång
ISO/JASO-antennadapter (säljs separat)
Anslut iPhone-/videokompatibel iPod ljud/video signal eller
AUX video-/ljudsignal.
ISO/JASO-antennadapter kan erfordras beroende på fordonet.
Utgångsledning för fjärrstyrning (Vit/Brun)
Anslut denna ledning till ingångsledningen för fjärrstyrning.
Den här ledningen sänder fjärrstyrningssignalerna från
fjärrkontrollen.
Ingångsledning för fjärrstyrning (Vit/Brun)
Anslut den externa Alpine-produkten till utgångsledningen
för fjärrstyrning.
• Ställ in ”AUX2 IN” på ”iPod Video” i ”Ställa in AUX-läget”
(sidan 48) när en iPhone eller en videokompatibel iPod ansluts.
• Ställ in ”AUX2 IN” på ”AUX” i ”Ställa in AUX-läget” (sidan 48)
när vanlig AUX-video/ljud matas in.
GPS-antennkontakt
Till GPS-antenn.
MIC-ingång
Backkabel (Orange/Vit)
Till mikrofon (medföljer).
Använd endast när en bakåtriktad kamera är ansluten.
Anslut till plussidan på bilens backlampa. Denna lampa
tänds när växeln läggs i backläge (R).
Om denna ledning ansluts på rätt sätt kommer videobilden
från den bakåtriktade kameran att automatiskt visas på
skärmen när backväxeln läggs i.
Ai-NET-kontakt
Kameraväxlingsledning (Svart)
Anslut denna koppling till motsvarande in-/utgång på en
annan produkt (CD-växlare, equalizer, etc.) kompatibel med
Ai-NET.
• Se till att ställa in ”Ställa in den anslutna huvudenheten (MODEL
SETUP)” på ”DVD CHG”, när DHA-S690 är ansluten.
Används inte för den här enheten.
USB-kontakt
Guidestyrningsledning (Vit/Grön)
AUX I/O/Kamera-ingång
Används när en extern ljudprocessor (tillval) med
guidestyrningsingång är ansluten.
RCA-utgång/ingång
Anslutning till gränssnitt för fjärrstyrning (Svart)
Ställ dessa två omkopplare i läget EQ/DIV när en Ai-NETkompatibel equalizer eller delningsfilter ska anslutas. Om
du inte har någon sådan enhet ansluten lämnar du
omkopplarna i läge NORM.
Till gränssnittsdosan för fjärrstyrning.
För ytterliga information om anslutningar, rådfråga närmaste
Alpine-återförsäljare.
Videoingångskontakt (AUX INPUT) (Gul)
Matar in videosignalen.
Ljudingångsanslutningar (AUX INPUT)
RÖD är höger och VIT är vänster ljudingång.
Videoutgångskontakt (AUX OUTPUT) (Gul)
Avger videosignalen.
Ljudutgångsanslutningar (AUX OUTPUT)
Systemomkopplare
• Glöm inte att du måste slå av strömmen till enheten innan du ändrar
läget på omkopplaren.
Anslutning för strömförsörjning
Digital utgångskontakt (optisk)
Använd tillsammans med produkter kompatibla med
fiberoptisk digital ingång. Se till att använda den optiska
digitalkabeln Endast (KWE-610A) (säljs separat).
RÖD är höger och VIT är vänster ljudutgång.
Ai-NET-kabel (medföljer CD-växlare)
Guidekontakt (Svart)
Ingående ljudavbrott (Rosa/Svart)
Matar ut ljudsignalen för navigationsavbrott.
Vid anslutning av en ljudprocessor ansluts den här
ledningen till guideingångskontakten med en RCAförlängningskabel (tillval).
Används inte för den här enheten.
RCA-kontakt för kamerautgång (CAMERA IN) (Gul)
Används vid anslutning av en tillvalskamera med RCA/
Videoutgång.
• Ställ in ”RCA” i ”Ställa in kameraingången” (sidan 48) när en
kamera med RCA-utgång ansluts.
RCA-kontakter för bakre utsignal/insignal
Ledning för fjärrpåslagning av strömmen (Blå/Vit)
Anslut denna kabel till anslutningen för fjärrstyrt
strömpåslag på förstärkaren eller på en signalprocessor.
Handbromskabel (Gul/Blå)
Anslut den här ledningen till strömförsörjningsdelen av
handbromsbrytaren för att sända en statussignal för
handbromsen till INA-W910R.
Hastighetsgivarledning (Grön/Vit)
Den kan användas som främre utgång eller ingång med
RCA-kontakter.
Felaktig anslutning av hastighetspulsledningen kan leda till
att viktiga säkerhetsfunktioner i bilen inte fungerar längre
(t.ex. bromsar eller krockkuddar). Sådana fel kan leda till
olyckor eller dödsfall. Vi rekommenderar starkt att
installationen görs av en utbildad och auktoriserad Alpineåterförsäljare.
RCA-kontakter för subwoofer
Omkopplingsbar strömkabel (tändning) (Röd)
RED (rödmärkt utgång) är för höger kanal och WHITE
(vitmärkt utgång) är för vänster kanal.
Anslut denna kabel till ett ledigt uttag i fordonets
säkringslåda eller till ett annat oanvänt strömuttag som ger
(+) 12 volt likström när tändningen är på eller i läget för
strömförsörjning av extrautrustning.
Den kan användas som bakre utgång eller ingång med
RCA-kontakter.
RCA-kontakter för främre utsignal/insignal
RCA-förlängningskabel (säljs separat)
Direkt kameraanslutning
Används när tillvalskameran för direktvisning är ansluten.
• När en Alpine HCE-C300R-backkamera används, se till att den
ansluts till enheten via Direct CAMERA-ingången.
Jordledning (Svart)
Anslut denna kabel till ett ställe på bilens underrede som
ger bra jordning. Se till att anslutningen görs mot ren metall
och att den är ordentligt fastskruvad med medföljande
plåtskruv.
99-SE
Motorantenn (Blå)
Anslut denna kabel till kopplingen +B på en motorantenn,
när sådan används.
• Den här ledningen ska enbart användas för att styra fordonets
motorantenn. Använd den inte för att slå på eller stänga av en
förstärkare, en signalprocessor eller liknande.
Batterikabel (Gul)
Anslut den här ledningen till den positiva polen (+) på
fordonets batteri.
Säkringshållare (10A)
ISO-Anslutning för strömförsörjning
ISO-Anslutning (utsignal högtalare)
Högtalarkabel (+) för bakre vänster högtalare (Grön)
Högtalarkabel (–) för bakre vänster högtalare (Grön/
Svart)
Högtalarkabel (+) för främre vänster högtalare (Vit)
Högtalarkabel (–) för främre vänster högtalare (Vit/
Svart)
Högtalarkabel (–) för höger framhögtalare (Grå/
Svart)
Högtalarkabel (+) för höger framhögtalare (Grå)
Högtalarkabel (–) för bakre höger högtalare (Violett/
Svart)
Högtalarkabel (+) för bakre höger högtalare (Violett)
Förlängningskabel för USB (medföljer)
AV-förlängningskabel (medföljer)
USB 30P-kabel (medföljer)
100-SE
Systemexempel
Anslut den Ai-NET-kompatibla ljudprocessorn (kompatibel med digital fiberoptik), DVD-spelare och växlare.
Optisk digitalkabel (KWE-610A)
NVE-N099P, etc.
Guidestyrning
Fiberoptisk
digital
ingång (för
DVDspelare)
Ljudprocessor (Ai-NET)
(kompatibel med digital
fiberoptik) (säljs separat)
Ai-NETkabel
Ai-NET-kabel
Fiberoptisk kabel
(Gul)
(Vit/Brun)
REMOTE OUT
(Vit/Brun)
REMOTE IN
DVD-videospelare
(Ai-NET)
(DVA-5210 etc.)
(säljs separat)
Ai-NET-kabel
CD-växlare
(Ai-NET)
(säljs separat)
*Anslut endast CD-växlare kompatibel med digital fiberoptik
• När en produkt kompatibel med digital fiberoptik är ansluten måste läget för enheten ställas om. Se ”Inställning av digital utsignal” (sidan 49).
Var försiktig med följande punkter då du använder en sladd med optiska fibrer.
• Böj inte fiberoptiska kablar så att böjningsradien är mindre än 30 mm.
• Placera aldrig föremål ovanpå den fiberoptiska kabeln.
• Var försiktig och böj inte den fiberoptiska kabeln i skarp vinkel.
101-SE
Ai-NET-kontakt
Anslut denna koppling till motsvarande koppling på en
annan produkt kompatibel med Ai-NET.
Systemomkopplare
Ställ dessa två omkopplare i läget EQ/DIV när en Ai-NETkompatibel equalizer eller delningsfilter ska anslutas. Om
du inte har någon sådan enhet ansluten lämnar du
omkopplarna i läge NORM.
• Glöm inte att du måste slå av strömmen till enheten innan du ändrar
läget på omkopplaren.
Ai-NET-kabel (medföljer DVD-spelare)
Utgångsledning för fjärrstyrning (Vit/Brun)
Anslut denna ledning till ingångsledningen för fjärrstyrning.
Den här ledningen sänder fjärrstyrningssignalerna från
fjärrkontrollen.
Till Ai-NET-kontakt (Grå)
RCA-förlängningskabel (medföljer DVD-spelaren)
Videoingångskontakt (AUX INPUT) (Gul)
Anslut videoutgångsledningen från en DVD-videospelare
eller DVD-växlare till den här anslutningen.
AUX I/O/Kamera-ingång
Till Ai-NET-kontakt (Svart)
Ai-NET-kabel (medföljer IMPRINT-ljudprocessorn
(PXA-H100))
Fiberoptisk kabel (säljs separat)
Guidekontakt (Gul)
Matar ut ljudsignalen för navigationsavbrott.
RCA-förlängningskabel (säljs separat)
Navigationsljudingång (RCA-ingång)
Används för att mata in ljudutgångssignalerna från ett
navigationssystem.
Optisk digitalkabel (KWE-610A) (säljs separat)
Ai-NET-kabel (medföljer CD-växlare)
Guidestyrningsledning (Vit/Grön)
Digital utgångskontakt (optisk)
102-SE
Vid anslutning av extern utrustning
Till videoutgångsanslutning
DVE-5027 etc.
(säljs separat)
Till ljudutgångsanslutning
Backkamera HCE-C117D etc. (säljs
separat)
Till videoutgångsanslutning
Kamera med RCAvideoutgång (säljs separat)
Till ljudingångsanslutning
Bakre bildskärm
(säljs separat)
Till videoingångsanslutning
Till videoutgångsanslutning
TV-tuner
(säljs separat)
Till ljudutgångsanslutning
(Vit/Brun)
REMOTE OUT
REMOTE IN
(Vit/Brun)
(Vit/Brun)
REMOTE IN
REMOTE OUT
(Vit/Brun)
(Orange/Vit)
REVERSE
Använd endast när en bakåtriktad kamera är ansluten.
Systemomkopplare
Video-/ljudingångsanslutningar (AUX INPUT)
Ställ dessa två omkopplare i läget EQ/DIV när en Ai-NETkompatibel equalizer eller delningsfilter ska anslutas. Om
du inte har någon sådan enhet ansluten lämnar du
omkopplarna i läge NORM.
Utgångsledning för fjärrstyrning (Vit/Brun)
• Glöm inte att du måste slå av strömmen till enheten innan du ändrar
läget på omkopplaren.
AUX I/O/Kamera-ingång
RCA-kontakt för kamerautgång (CAMERA IN) (Gul)
Används vid anslutning av en kamera med RCAutgångskontakt.
• Ställ in ”RCA” i ”Ställa in kameraingången” (sidan 48) när en
kamera med RCA-utgång ansluts.
Anslut denna ledning till ingångsledningen för fjärrstyrning.
Den här ledningen sänder fjärrstyrningssignalerna från
fjärrkontrollen.
Ingångsledning för fjärrstyrning (Vit/Brun)
Backkabel (Orange/Vit)
Använd endast när en bakåtriktad kamera är ansluten.
Anslut till plussidan på bilens backlampa. Denna lampa
tänds när växeln läggs i backläge (R).
Om denna ledning ansluts på rätt sätt kommer videobilden
från den bakåtriktade kameran att automatiskt visas på
skärmen när backväxeln läggs i.
Video-/ljudutgångsanslutningar (AUX OUTPUT)
Används vid anslutning av en extra bildskärm etc.
103-SE
RCA-förlängningskabel (säljs separat)
Video-/ljudutgångskontakter
GUl är för videoingång, RÖD är höger och VIT är vänster
ljudingång.
AV/RCA-gränssnittskabel (fyrpolig mini-AV-kontakt
till 3-RCA) (säljs separat)
Användbar fyrpolig mini-AV-plug
Ledningsdragning förfarande för detta system är som följer:
Ljud L (Vit)
Ljud R (Röd)
Jord
Video (Gul)
• Alla fyrpoliga mini-AV-kontakter på marknaden har inte samma
konfiguration.
Anslutning till iPod (V)/AUX-anslutning
Anslut iPhone-/videokompatibel iPod ljud/video signal eller
AUX video-/ljudsignal.
• Ställ in ”AUX2 IN” på ”AUX” under ”Ställa in AUX-läget”
(sidan 48) när normal AUX video/ljud matas in.
• När du använder denna anslutning som normal video-/ljudanslutning
(AUX 2-ingång) en AV-/RCA-gränssnittskabel som tillvals bör
för mer information.
användas. Se
Kameraförlängningskabel (medföljer backkamera)
Direkt kameraanslutning
Används när en backkamera (tillval), till exempel
HCE-C117D, är ansluten.
About the Rules of Bluetooth Electromagnetic
Radiation Regulation
Declaration of Conformity
104-SE
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement