Yamaha NX-B150 käyttöohje

Yamaha NX-B150 käyttöohje
G
BLUETOOTH-KAIUTINJÄRJESTELMÄ
BLUETOOTH SPEAKER SYSTEM
SYSTEME D’ENCEINTES BLUETOOTH
Julkaisija:
OWNER’S MANUAL
Yamaha
MODE D’EMPLOI
Kaikki oikeudet pidätetään.
BEDIENUNGSANLEITUNG
Käyttöohjeen tiedot perustuvat
BRUKSANVISNING
perustuvat painohetkellä voimassa
MANUALE DI ISTRUZIONI
oleviin tuotetietoihin
MANUAL
DE INSTRUCCIONES
Ominaisuus- tai
varustemuutokset
ovat
mahdollisia. Emme vastaa
muutoksista.
GEBRUIKSAANWIJZING
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Varoitus: Lue tämä ennen käyttöä.
Lue tämä käyttöohje tarkkaan, jotta opit käyttämään laitteen hienoimpiakin toimintoja.
Säilytä käyttöohje tulevaa tarvetta varten.
1 Sijoita laite hyvin ilmastoituun, viileään, kuivaan ja puhtaaseen paikkaan. Suojaa
laite auringonpaisteelta, kuumuudelta, tärinältä, pölyltä, kosteudelta ja kylmältä.
2 Älä sijoita laitetta lähelle muita sähkölaitteita, moottoreita tai muuntajia. Ne
aiheuttavat hurinaa.
3 Älä altista laitetta äkilliselle lämpötilan vaihtumiselle (kylmästä kuumaan). Älä
sijoita laitetta kosteaan tilaan (esim. huoneeseen, jossa on ilmankostutin). Kosteus
kondensoituu laitteen sisälle ja voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon tai
vahingoittaa laitetta tai sen käyttäjää.
4 Älä sijoita laitetta paikkaan, jossa sen päälle voi pudota jokin esine, tippuvettä tai
roiskevettä. Älä sijoita laitteen päälle:
– muita laitteita, koska ne voivat vahingoittaa ja värjätä laitteen pintaa
– palavia esineitä (esim. kynttilöitä), koska ne voivat aiheuttaa tulipalon tai
vahingoittaa laitetta tai sen käyttäjää
– astioita joissa on nestettä, koska ne voivat aiheuttaa sähköiskun laitteen
käyttäjälle tai vahingoittaa laitetta.
5 Älä peitä laitetta paperilla, kankaalla, verholla tms. Se estää lämmön poistumisen
laitteesta. Jos lämpötila laitteen sisällä kohoaa liikaa, seurauksena voi olla tulipalo
tai vahinko laitteelle tai sen käyttäjälle.
6 Käsittele kytkimiä, säätimiä ja johtoja varovaisesti.
7 Kun irrotat verkkojohdon pistorasiasta, vedä pistotulpasta, älä vedä johdosta.
8 Älä puhdista laitetta kemiallisilla puhdistusaineilla. Ne voivat vahingoittaa laitteen
pintaa. Puhdista laite puhtaalla, kuivalla liinalla.
9 Käytä vain tähän laitteeseen merkittyä jännitettä. Suuremman jännitteen
syöttäminen on vaarallista ja voi aiheuttaa tulipalon tai vahingoittaa laitetta tai sen
käyttäjää. Yamaha ei ole vastuussa vahingoista, jotka ovat seurausta muun kuin
laitteeseen merkityn jännitteen käytöstä.
10 Älä yritä muuttaa tai korjata laitetta. Jos laite tarvitsee huoltoa, ota yhteys
valtuutettuun Yamaha-huoltoon. Älä avaa laitteen suojakuorta missään
tapauksessa.
11 Irrota verkkojohto pistorasiasta, jos laitetta ei aiota käyttää pitkään aikaan (esim.
loman ajaksi).
12 Lue vianmääritysohjeet ennen kuin toteat, että laite on viallinen.
13 Ennen kuin siirrät laitetta, sammuta virta tästä laitteesta painamalla p (virta) painiketta ja irrota sen jälkeen kaapelit.
14 Käytä vain tämän laitteen mukana toimitettua virtajohtoa. Muun kuin laitteen
mukana toimitetun virtajohton käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai rikkoa laitteen.
15 Sijoita laite lähelle pistorasiaa niin, että verkkojohto voidaan irrottaa helposti.
16 Irrota varotoimena virtajohto pistorasiasta, kun on ukkonen tai kun laitetta ei aiota
käyttää pitkään aikaan tai kun se aiotaan jättää valvomatta pitkäksi aikaa. Se estää
salamoista ja virtapiikeistä aiheutuvat vahingot.
17 Laitteen tukeva sijoittaminen ja asentaminen on käyttäjän vastuulla. Yamaha ei
vastaa vahingoista, jotka ovat seurausta kaiuttimien virheellisestä sijoittamisesta.
VAROITUS VAKAVASTA VAARASTA
Sähköisku- ja tulipalovaaran vähentämiseksi laite ei saa altistua sateelle eikä
kosteudelle.
On mahdollista, että liian lähelle katodisädeputkitekniikkaa käyttävää televisiota
(CRT Braun-putkitelevisio) sijoitettu laite vääristää televisiokuvan värejä. Mikäli
niin käy, siirrä laitteet kauemmas toisistaan.
Kun virtajohto on kytkettynä pistorasiaan, laite on kytkettynä sähköverkkoon,
vaikka laite olisi pois toimintatilasta. Tässä toimintatilassa laite kuluttaa vähän
sähköä.
For U.K. customers
If the socket outlets in the home are not suitable for the plug supplied with this
appliance, it should be cut off and an appropriate 3 pin plug fitted. For details, refer to
the instructions described below.
The plug severed from the mains lead must be destroyed, as a plug with bared flexible
cord is hazardous if engaged in a live socket outlet.
2 Fi
Sisältö
IMPORTANT
THE WIRES IN MAINS LEAD ARE COLOURED IN ACCORDANCE WITH
THE FOLLOWING CODE:
Blue: NEUTRAL
Brown: LIVE
As the colours of the wires in the mains lead of this apparatus may not correspond
with the coloured markings identifying the terminals in your plug, proceed as
follows:
The wire which is coloured BLUE must be connected to the terminal which is
marked with the letter N or coloured BLACK. The wire which is coloured BROWN
must be connected to the terminal which is marked with the letter L or coloured
RED.
Making sure that neither core is connected to the earth terminal of the three pin
plug.
Ominaisuudet
Laite toistaa monia äänilähteitä erittäin laadukkaasti
Laitteen rakenne...........................................................................................4
Kaiuttimien sijoittaminen/kytkennät ........................................................ 6
Virta............................................................................................................... 9
Bluetooth-yhteys ja musiikin toisto.......................................................... 10
Vianmääritys .............................................................................................. 12
Tekniset tiedot .......................................................................................... 14
Tarkasta, että pakkaus sisältää seuraava osat:
• Virtajohto x 1
• 3.5 mm stereominiplugikaapeli (3 m) x 1
Tietoja käyttöohjeesta
• Kuvat
Tässä käyttöohjeessa olevat kuvat ovat vain viittellisiä ja ne voivat olla hieman
erilaiset kuin laite todellisuudessa on.
• Viittaukset
: varoitus tai käytön rajoitus.
Toista sisältöä langattoman Bluetooth-yhteyden välityksellä ja hyödynnä
mukana toimitettua 3,5 mm stereominikaapelia. AUX mahdollistaa liitännän
moniin eri ohjelmalähteisiin (televisioihin, tietokoneisiin jne).
AUTO STANDBY
: hyödyllistä lisätietoa.
☞
sivuviittaus.
Jos laitteeseen ei tule ääntä pitkään aikaan, kaiuttimet kytkeytyvät
automaattisesti valmiustilaan.
Voit nauttia musiikista sammuttamatta/käynnistämättä laitetta jokaisen
käyttökerran yhteydessä.
Loudness-säätö
Kaiuttimien loudness-säätö mahdollistaa tukevien bassojen toiston
hiljaisellakin äänenvoimakkuudella.
3 Fi
suomi
Special Instructions for U.K. Model
LAITTEEN RAKENNE
Satelliittikaiutin
(oikea)
Satelliittikaiutin
(vasen)
Säätimet ja painikkeet
Takalevy
(pun)
Basso
4 Fi
(valk)
Katso myös vasemmalla sivulla olevaa kuvaa.
4
■ Säätimet ja painikkeet
1 A (virta) painike/merkkivalo
Kun painat A (virta) -painiketta, tämä laite kytkeytyy toimintatilaan ja
merkkivalo muuttuu valkoiseksi.
Merkkivalon väri
(Bluetooth)-painike/merkkivalo
Käynnistää pariliitoksen muodostuksen ja katkaisee Bluetooth-yhteyden.
Ilmaisee Bluetooth-yhteyden tilan.
Bluetooth-yhteyden tila
Merkkivalo
(sininen)
Yhteystilassa
Toimintatila
(valkoinen)
On
(ei käytössä)
Ei yhteyttä
(oranssi)
Valmiustila
(vilkkuu)
Pariliitoksen muodostus kesken, pidä
painettuna
(ei käytössä)
Off
2 –/+ (volume) -painikkeet
Säätää äänenvoimakkuuden.
Pidä painettuna, niin äänenvoimakkuus muuttuu asteittain.
■ Takalevy
5 AC IN -liitin
Verkkojohdon kytkentäliitin.
6 BASS LEVEL (bassoäänen tason säätö)
Säätö täytyy tehdä tasapäisellä ruuvitaltalla.
Laitteen loudness-säädin kompensoi matalia ja korkeita taajuuksia, jotka eivät
kuulu hyvin äänenvoimakkuuden ollessa hiljainen. Voit siis nauttia musiikin
syvistä bassoista silloinkin, kun äänenvoimakkuus on hiljainen.
3 VOLUME-äänenvoimakkuuden ilmaisimet
Näyttää äänenvoimakkuuden tason suhteellisena kirkkautena.
Kun äänenvoimakkuus on mykistetty, ensimmäinen merkkivalo vasemmalla
vilkkuu.
Äänenvoimakkuus
kasvaa
7 TO SPEAKER (kaiutinliittimet)
Kytke kaiutinkaapelit. (☞ sivu 8)
8 AUTO STANDBY -kytkin
• ON: (AUTO STANDBY) Ottaa automaattisen valmiustilatoiminnon
käyttöön. (☞ sivu 9)
• OFF: (AUTO STANDBY) Kytkee automaattisen valmiustilatoiminnon
pois käytöstä. (☞ sivu 9)
9 AUX (tuloliitin)
Kytkentäliitin erillislaitteelle, kuten tietokoneelle, televisiolle tms. Käytä
mukana toimitettua 3,5 mm:n stereominiplugikaapelia.
Monta ohjelmalähdettä
Jos käynnistät samanaikasiesti ohjelman toiston AUX-liittimeen kytketystä
laitteesta sekä Bluetooth-yhteydellä kytketystä laitteesta, äänet yhdistyvät ja
kuuluvat kaiuttimista. Voit esimerkiksi kuunnella uutisia musiikin kuuntelun
aikana.
5 Fi
suomi
LAITTEEN RAKENNE
Kaiuttimien sijoittaminen/kytkennät
Sijoita kaikki kaiuttimet ennen kytkentöjen tekemistä.
Voit kiinnittää satelliittikaiuttimet seinään. (☞ sivu 7)
Kytke kaiutinkaapelit, ennen kuin kytket verkkojohdon pistorasiaan.
Voit muuttaa satelliittikaiuttimien sijaintia pystytasossa.
Kaiuttimien sijoittaminen
Sijoita satelliittikaiutin (vasen) vasemmalle puolelle, satelliittikaiutin
(oikea) oikealle puolelle, kuten kuvassa, jotta kuuntelupaikkaan
kohdistuu oikeanlainen äänimaisema. Bassokaiuttimen voit sijoittaa
haluamaasi paikkaan.
TV-äänen toisto
Satelliitti
kaiutin
(oikea)
Satelliittikaiutin
(vasen)
Basso
6 Fi
Satellite
kaiutin
(vasen)
Satellite
kaiutin
(oikea)
■ Kaiuttimien kiinnitys seinään
Voit kiinnittää satelliittikaiuttimet seinään, kuten alla olevassa kuvassa.
Voit kiinnityspaikan huomioiden suunnata kaiuttimia kääntämällä niitä
pysty- tai vaakatasossa.
Seinä/
seinä
-tuki
5 mm (13/64 in.)
41 mm (mittakaavassa)
Väh. 20 mm
(1-3/16 in.)
Satelliittikaiuttimen jalan
Varmista, että ruuvit ovat tiiviisti reiän kapeassa osassa.
pohjapuoli
Kaiuttimien suuntaus
pystytasossa
(vasen)
41 mm
(1-5/20,32
cm.)
1
Hanki 4 erikseen myytävää itsekierteittävää ruuvia
(halkaisija 3.5 mm - 4 mm (1/8 in. - 3/16 in.)
2
Kiinnitä jokaista kaiutinta varten 2 ruuvia tukevaan seinään
tai seinätelineeseen, kuten vasemmalla olevassa kuvassa.
3
Ripusta kaiuttimet rei'istään ruuvien varaan.
• Älä kiinnitä kaiuttimia ohueen vaneriin tai pehmeästä materiaalista
rakennettuun seinään. Silloin ruuvit voivat irrota kiinnitysalustasta ja kaiuttimet
pudota, jolloin seurauksena voi olla laite- tai henkilövahinko.
• Älä kiinnitä kaiuttimia seinään nauloilla, teipillä tai huteralla
kiinnitysmekanismilla. Pitkäaikainen käyttö ja tärinä voivat aiheuttaa
kaiuttimien putoamisen.
• Estä kaiutinjohtoihin kompastumisesta johtuvat onnettomuudet kiinnittämällä
johdot.
• Laitteen tukeva asennus sijoituspaikalle on käyttäjän vastuulla. Yamaha ei vastaa
vahingoista, jotka ovat seurausta virheellisestä asennuksesta.
• Pyydä tarvittaessa asiantuntijaa arvioimaan seinän kestävyys.
Kaiuttimien suuntaus
vaakatasossa
(oikea)
41 mm
(1-5/20,32
cm.)
(vasen)
41 mm
(1-5/20,32
cm.)
(oikea)
41 mm
(1-5/20,32
cm.)
Estä kaiutinta putoamasta pitämällä kiinni kaiutttimen jalasta suuntausta
säätäessäsi.
7 Fi
suomi
Kaiuttimien sijoittaminen/kytkennät
Kaiuttimien sijoittaminen/kytkennät
Kaapelien kytkentä
(oikea)
(vasen)
(pun)
(valk)
kaiutin
-kaapeli
1
Kytke kaiutinkaapelit liittimen värin perusteella
samanväriseen liittimeen.
2
Kytke mukana toimitettu virtajohto AC IN-liittimeen.
3
Kytke mukana toimitettu verkkojohto pistorasiaan.
4
Kytke erillislaitteet.
Kytkentä mukana toimitetulla kaapelilla
Lue lisätietoja kytkennöistä erillislaitteen
omasta käyttöohjeesta.
3.5 mm
stereominiplugi (mukana)
Virtajohto
(mukana)
Pistorasiaan
8 Fi
Kytketyn laitteen
lähtöliittimeen
Bluetooth -kytkennän käyttö
Ks. “Bluetooth-yhteys ja
musiikin toisto" (☞ sivu 10).
suomi
Virta
■ Automaattinen valmiustilatoiminto
Virran käynnistys/sammutus
Kytke laite toimintaan/pois päältä painamalla A (virta).
A (virta) palaa valkoisena, kun virta on kytketty.
Laitteessa on automaattinen valmiustilaan kytkentä (auto-standby), joka
kytkee laitteen automaattisesti valmiustilaan 10 minuutin kuluttua, ellei
kytketystä laitteesta ole tullut audiosignaalia.
Valmiustilassa A(virta) -merkkivalo palaa oranssina.
On
Tauko
(valk)
Valmius
(oranssi
10 minuuttia
Jos toisto jatkuu erittäin hiljaisella äänenvoimakkuudella, tämä laite kytkeytyy
automaattisesti valmiustilaan.
AUTO STANDBY-kytkin
■ Automaattinen virrankytkentä
Jos tämä laite on valmiustilassa, kun siihen kytketystä laitteesta
käynnistetään ohjelman toisto, tämä laite käynnistyy automaattisesti ja
alkaa toistaa ääntä.
A (virta) -merkkivalo muuttuu oranssista valkoiseksi.
Toisto
Kytke toiminto käyttöön/pois käytöstä AUTO STANDBY-painikkeella.
(Perusasetus: ON)
On
(valk)
Jos kytketystä laitteesta tuleva ääni on liian hiljainen, tämä laite ei välttämättä
kytkeydy toimintatilaan. Lisää siinä tapauksessa äänenvoimakkuutta kytketystä
laitteesta.
9 Fi
Bluetooth-yhteys ja musiikin toisto
Pariliitoksen (rekisteröinnin) ja yhteydenmuodostuksen jälkeen Bluetoothlaite, kuten älypuhelin, voi lähettää musiikkia langattomasti tämän laitteen
toistettavaksi.
Enintään 10 m
Pairing - Pariliitoksen muodostus (rekisteröinti)
Pariliitos on toiminto, jossa laite (tämän jälkeen “toinen laite”)
rekisteröidään tämän laitteen käyttöä ja tiedonsiirtoa varten. Sinun pitää
muodostaa pariliitos, kun käytät Bluetooth-yhteyttä ensimmäisen kerran
tai jos pariliitoksen tiedot on poistettu.
Virta
On
On
Pidä painettuna (Bluetooth) muutaman sekunnin ajan.
(Bluetooth) vilkkuu ja pariliitoksen muodostus alkaa.
4
Käytä toista laitetta 5 minuutin kuluessa, jotta Bluetoothyhteys aktivoituu.
Salli Bluetooth-toiminto toisesta laitteesta.
5
Valitse toisessa laitteessa olevasta laitelistasta “NX-B150
Yamaha” , niin pariliitoksen muodostus alkaa.
Kun pariliitoksen muodostus on valmis,
vilkkumasta ja jää palamaan.
(Bluetooth) lakkaa
• Jos laite pyytää salasanaa, näppäile “0000”.
• Lisätietoja kytkennöistä voit lukea erillislaitteen omasta käyttöohjeesta.
Noin 5 minuutin
kuluttua
(valk)
1
Kytke toimintatilaan toinen laite, jonka haluat laitepariin.
2
Kytke tämä laite toimintatilaan painamalla A (virta) painiketta.
10 Fi
3
Tämä laite voi muodostaa pariliitoksen enintään kahdeksan toisen laitteen kanssa.
Yhdeksäs pariliitos korvaa sen Bluetooth-yhteyden tiedot, jonka pariliitoksen
tekemisestä on kulunut eniten aikaa.
Musiikin toistaminen Bluetooth-yhteyden
välityksellä
On
Bluetooth-yhteyden katkaisu
Katkaise Bluetooth-yhteys jollakin seuraavista tavoista.
(A) Paina (Bluetooth), niin merkkivalo sammuu.
(B) Kytke tämä laite pois toimintatilasta painamalla A (virta) painiketta.
(C) Sammuta Bluetooth-toiminto toisesta laitteesta.
(valk)
Bluetooth-yhteyden valinta
Toisto
Vain yhdestä laitteesta voi olla yhteys tähän laitteeseen kerrallaan.
Katkaise nykyinen Bluetooth-yhteys. Käytä sen jälkeen sitä Bluetoothlaitetta, johon haluat muodostaa uuden yhteyden.
Kaikkien pariliitostietojen poistaminen
1
Kytke tämä laite toimintatilaan painamalla A (virta) painiketta.
Mikäli viimeksi kytketty laite on saatavilla, se muodostaa yhteyden
tähän laitteeseen automaattisesti. Siinä tapauksessa jatka vaiheesta
3.
2
Käytä tähän laitteeseen liitetyn laitteen toimintoja, niin
Bluetooth-yhteys muodostuu.
Kun Bluetooth-yhteys on muodostunut, (Bluetooth) muuttuu
siniseksi.
3
Käynnistä musiikin toisto toisesta laitteesta.
4
Säädä äänenvoimakkuus tämän laitteen –/+-säätimellä.
Tämä toiminto poistaa kaikki pariliitostiedot tästä laitteesta.
1
Kytke tämä laite toimintatilaan painamalla A (virta) painiketta.
2
Pidä painettuna (Bluetooth) noin 10 sekuntia.
(Bluetooth) vilkkuu nopeasti ja kaikki pariliitostiedot häviävät.
11 Fi
suomi
Bluetooth-yhteys ja musiikin toisto
Vianmääritys
Lue taulukko, ellei laite toimi kunnolla. Mikäli vikaa ei ole mainittu luettelossa tai ohjeista ei ole apua, sammuta tämä laite, irrota sen verkkojohto
pistorasiasta ja ota yhteys lähimpään valtuutettuun Yamaha-jälleenmyyjään tai -huoltoon.
■ Yleistä
Ongelma
Ei ääntä
toisesta tai
kummastakaan
kaiuttimesta, tai ääni on
liian vaimea.
Syy
Laite ei kytkeydy toimintatilaan A (virta) -painikkeella.
Ratkaisu
Kytke laite toimintatilaan A (virta) -painikkeella.
A (virta) palaa valkoisena, kun virta on kytketty.
Varmista, että kaiuttimet on kytketty oikein. (☞ sivu 8)
Tai muodosta Bluetooth-yhteys uudestaan. (☞ sivu 11)
Kaiuttimia ei ole kytketty kunnolla, tai tätä laitetta ja toista
laitetta ei ole liitetty toisiinsa oikein. (Tai kytkennät ovat
puuttelliset.)
Tämän laitteen äänenvoimakkuus on liian hiljainen.
Lisää äänenvoimakkuutta painamalla + (volume).
Toisen laitteen äänenvoimakkuus on säädetty liian pieneksi. Lisää toisen laitteen äänenvoimakkuutta.
■ AUTO STANDBY
Ongelma
Automaattinen
virransammutus ei toimi.
Automaattinen
käynnistys ei toimi.
12 Fi
Syy
AUTO STANDBY-kytkin on OFF-asennossa.
Ratkaisu
Pane AUTO STANDBY-kytkin ON-asentoon. (☞ sivu 9)
Toisen laitteen äänenvoimakkuus on säädetty liian pieneksi. Lisää toisen laitteen äänenvoimakkuutta.
☛ Bluetooth
Ongelma
Tämä laite ei
muodosta pariliitosta
toiseen laitteeseen, tai
yhteyttä ei voi
muodostaa.
Ääntä ei kuulu tai ääni
pätkii toiston aikana.
Syy
Et tehnyt pariliitosta 5 minuutin kuluessa siitä, kun pidit
(Bluetooth)-painiketta painettuna.
Toinen laite ei tue A2DP-profiilia.
Lähellä on laite (mikroaaltouuni, langaton LAN tms.), joka
lähettää signaalia 2.4 GHz:n taajuuskaistalla.
Tämä laite on kytketty toiseen laitteeseen.
Pariliitostiedot ovat toisessa laitteessa, mutta ne ovat
hävinneet tästä laitteesta.
Bluetooth-toiminto on kytketty pois käytöstä toisesta
laitteesta.
Tätä laitetta ei ole rekisteröity toisen laitteen Bluetoothlaitelistaan.
Tämän laitteen ja toisen laitteen välinen Bluetooth-yhteys on
katkaistu.
Lähellä on laite (mikroaaltouuni, langaton LAN tms.), joka
lähettää signaalia 2.4 GHz:n taajuuskaistalla.
Tätä laitetta ei ole valittu toisen laitteen kohdelaitteeksi.
Ratkaisu
Käynnistä pariliitoksen muodostus noin 5 minuutin
kuluessa toisesta laitteesta. (☞ sivu 10)
Tee pariliitos A2DP-profiilia tukevaan laitteeseen.
Siirrä tämä laite kauemmas siitä.
Katkaise nykyinen Bluetooth-yhteys. (☞ sivu 11)
Poista pariliitostiedot toisesta laitteesta, tee sen jälkeen
pariliitos uudestaan tähän laitteeseen. (☞ sivu 10)
Salli Bluetooth-toiminto toisesta laitteesta.
Muodosta pariliitos uudelleen. (☞ sivu 10)
Muodosta Bluetooth-yhteys uudestaan. (☞ sivu 11)
Siirrä tämä laite kauemmas siitä.
Määritä tämä laite toisen laitteen kohdelaitteeksi.
13 Fi
suomi
Vianmääritys
Tekniset tiedot
■ Bluetooth
Bluetooth versio ........................................................................................................... Ver. 3.0
Tuettu profiili ................................................................................................................. A2DP
Tuettu audiokoodekki ........................................................................................... SBC, AAC
RF-lähtöteho ............................................................................................... Bluetooth Class 2
Pisin mahdollinen tiedonsiirtoetäisyys ............................................... 10 m (ilman esteitä)
Mitat
286 mm (11-1/4 in.)
■ AUX
AUX-tuloliitin .................................................................. 3.5 mm (1/8 in) stereominijakki
■ YLEISTÄ
Käyttöjännite/taajuus ...................................................................AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
Virrankulutus......................................................................................................................7 W
Virrankulutus, kun virta on sammutettu ................................................................... 0.4 W
Virrankulutus valmiustilassa (Bluetooth-valmius) .....................................................1.0 W
Paino
Bassokaiutin ............................................................................................... 3.7 kg (8.2 lbs.)
Satelliittikaiuttimet (sis. 4-metrisen kaapelin) ................................ 0.5 kg (1.0 lbs.) × 2
265 mm
(10-3/8 in.)
240 mm
(9-1/2 in.)
Enint. 133 mm (5-1/4 in.)
Enint.
116 mm
(4-5/8 in.)
104 mm
(4-1/8 in.)
Teknisiä ominaisuuksia saatetaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
14 Fi
Bluetooth
• Bluetooth on langaton yhteystekniikka laitteille, jotka ovat noin 10 metrin (33 ft.)
päässä toisistaan ja käyttävät 2,4 GHz:n taajuusaluetta, jota voidaan käyttää ilman
lisenssiä.
• Bluetooth on rekisteröity tavaramerkki, jonka omistaa Bluetooth SIG ja jota Yamaha
käyttää lisenssisopimuksen mukaisesti.
Bluetooth-yhteyden hallinta
• 2.4 GHz:n taajuuskaista, jota Bluetooth -yhteensopivat laitteet käyttävät, on
radiotaajuuskaista, jota käyttävät monet erilaiset laitteet.
Vaikka Bluetooth-yhteensopivat laitteet käyttävät tekniikkaa, joka minimoi
vaikutuksen muihin samaa radiokaistaa käyttäviin laitteisiin, mahdollinen vaikutus
voi kuitenkin vähentää viestintäyhteyden nopeutta ja etäisyyttä ja joissakin
tapauksissa häiritä yhteyttä.
• Signaalin siirtonopeus ja etäisyys, jolla yhteydenmuodostus on mahdollista,
vaihtelee viestintälaitteiden etäisyyden, välissä olevien esteiden, radioaaltoihin
vaikuttavien olosuhteiden ja laitetyypin mukaan.
• Yamaha ei takaa yhteyttä tämän laitteen ja kaikkien Bluetooth-yhteensopivien
laitteiden välillä.
• Radioaallot voivat vaikuttaa sähkötoimisiin lääketieteellisiin laitteisiin.
Älä käytä tätä laitetta lääketieteellisten laitteiden lähellä tai
sairaanhoitolaitoksissa.
• Käytä tätä laitetta vain yli 22 cm:n etäisyydellä sellaisesta henkilöstä, jolla on
sydämentahdistin tai defibrillaattori.
Tietoa kuluttajalle - Kerääminen ja hävitys: vanhat laitteet
Tämä merkki tuotteessa, pakkauksessa ja/tai dokumenteissa
tarkoittaa, että käytettyä sähkö- ja elektroniikkalaitetta ei saa hävittää
sekajätteenä.
Vanhat tuotteet käsitellään, kerätään ja kierrätetään oikein, jos
toimitat ne tähän tarkoitukseen suunniteltuun keräyspisteeseen
kansallisen lainsäädännön ja direktiivin 2002/96/EY mukaisesti.
Kun hävität tuotteet asianmukaisesti, autat säästämään arvokkaita
luonnonvaroja ja estämään ihmisten terveydelle ja ympäristölle
mahdollisesti haitallisia vaikutuksia, joita vääränlainen jätteenkäsittely voi
aiheuttaa.
Lisätietoa vanhojen tuotteiden keräyksestä ja kierrätyksestä saat
paikallisviranomaisilta, paikallisesta jätehuoltoyhdistyksestä ja tämän
laitteen myyjältä.
EU:n ulkopuolella
Tämä merkki on käytössä vain EU:ssa. Kysy oikea jätteenhävitystapa
viranomaisilta tai jälleenmyyjältä.
Käyttäjä ei saa tutkia ohjelmaa käänteistekniikalla tai dekompiloida, muuntaa,
kääntää tai purkaa laitteessa käytettyä ohjelmistoa kokonaan tai osittain.
Yrityskäyttäjien osalta yrityksen työntekijöiden sekä sen liiketoimintakumppanien
tulee noudattaa tähän lausekkeeseen sisältyviä sopimuksellisia kieltoja. Mikäli
tämän lausekkeen velvoitteita ja tätä sopimusta ei voida noudattaa, käyttäjän on
lopetettava ohjelmiston käyttö välittömästi.
Valmistaja, Yamaha Music Euope GmbH, ilmoittaa, että tämä laite on direktiivin
1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden
ehtojen mukainen.
Yamaha Music Europe GmbH.
Siemensstr. 22-34 25462 Rellingen, Saksa
Puh.: +49-4101-303-0
15 Fi
suomi
Tekniset tiedot
AVEEA71102A
English
English
For detailed guarantee information about this Yamaha product, and Pan-EEA* and Switzerland warranty service, please either visit the website address below (Printable file is
available at our website) or contact the Yamaha representative office for your country. * EEA: European Economic Area
Français
Remarque importante: informations de garantie pour les clients de l’EEE et la Suisse
Pour des informations plus détaillées sur la garantie de ce produit Yamaha et sur le service de garantie applicable dans l’ensemble de l’EEE ainsi qu’en Suisse, consultez notre
site Web à l’adresse ci-dessous (le fichier imprimable est disponible sur notre site Web) ou contactez directement Yamaha dans votre pays de résidence. * EEE : Espace
Economique Européen
Deutsch
Wichtiger Hinweis: Garantie-Information für Kunden in der EWR* und der Schweiz
Important Notice: Guarantee Information for customers in EEA* and Switzerland
Für nähere Garantie-Information über dieses Produkt von Yamaha, sowie über den Pan-EWR*- und Schweizer Garantieservice, besuchen Sie bitte entweder die folgend
angegebene Internetadresse (eine druckfähige Version befindet sich auch auf unserer Webseite), oder wenden Sie sich an den für Ihr Land zuständigen Yamaha-Vertrieb.
*EWR: Europäischer Wirtschaftsraum
Svenska
Viktigt: Garantiinformation för kunder i EES-området* och Schweiz
För detaljerad information om denna Yamahaprodukt samt garantiservice i hela EES-området* och Schweiz kan du antingen besöka nedanstående webbaddress (en
utskriftsvänlig fil finns på webbplatsen) eller kontakta Yamahas officiella representant i ditt land. * EES: Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet
Italiano
Avviso importante: informazioni sulla garanzia per i clienti residenti nell’EEA* e in Svizzera
Per informazioni dettagliate sulla garanzia relativa a questo prodotto Yamaha e l’assistenza in garanzia nei paesi EEA* e in Svizzera, potete consultare il sito Web all’indirizzo
riportato di seguito (è disponibile il file in formato stampabile) oppure contattare l’ufficio di rappresentanza locale della Yamaha. * EEA: Area Economica Europea
Aviso importante: información sobre la garantía para los clientes del EEE* y Suiza
Español
Para una información detallada sobre este producto Yamaha y sobre el soporte de garantía en la zona EEE* y Suiza, visite la dirección web que se incluye más abajo (la version
del archivo para imprimir esta disponible en nuestro sitio web) o póngase en contacto con el representante de Yamaha en su país. * EEE: Espacio Económico Europeo
Belangrijke mededeling: Garantie-informatie voor klanten in de EER* en Zwitserland
Nederlands
Voor gedetailleerde garantie-informatie over dit Yamaha-product en de garantieservice in heel de EER* en Zwitserland, gaat u naar de onderstaande website (u vind een
afdrukbaar bestand op onze website) of neemt u contact op met de vertegenwoordiging van Yamaha in uw land. * EER: Europese Economische Ruimte
http://europe.yamaha.com/warranty/
©©2014
2014Yamaha
YamahaCorporation
Corporation
Printed
PrintedininChina
China CQX1A1839Z
CQX1A1839Z
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement