Service manual

Service manual
GLAMOX D20-R/RQ/RF
Service manual
GLAMOX D20-R/RQ/RF - bedre løsninger/enklare lösningar/
easier solutions/helpompia ratkaisuja/einfachere Lösungen
NO
Tilslutt ikke armaturen til midlertidig
byggestrøm. Dette kan skade elektronikken.
Hvis armaturen er levert med løse ledningsender skal valgt koblingsklemme og tilkobling
være i henhold til gjeldende installasjonsforskrifter.
SE
Anslut inte armaturen till tillfällig
byggström. Detta kan skada elektroniken.
Om armaturen levereras med anslutningskablar, måste den valda kopplingsplinten och
anslutningen till elnätet vara enligt gällande
installationsföreskrifter.
UK
Do not connect to a temporary electricity
supply. This may damage the electronics.
If the luminaire is delivered with connecting
leads, the choosen terminal block and connection to the mains must be according to the
installation instructions.
FI
Älä kytke väliaikaiseen virtalähteeseen.
Tämä voi vioittaa elektroniikkaa. Mikäli
valaisin toimitetaan liitosjohdolla valitun
kytkentäliittimen ja kytkennän tulee olla
asennusohjeen mukainen.
DE
Nicht an unsauberes Netz (Baustrom)
anschliessen. Die elektronischen Bauteile
können dadurch beschädigt werden. Wenn
die Leuchten mit Anschlussleitungen geliefert
werden, müssen die Installationsvorschriften
eingehalten werden.
2
NO
Mykt papir eller tøy for beskyttelse mot riper
på reflektor.
SE
Mjukt papper/servett eller trasa för att förhindra repor på reflektorn.
UK
Soft paper/tissue or cloth to prevent scratches
on the reflector.
FI
Pehmeä paperi tai kangasliina
naarmuuntumisen estämiseksi.
DE
Benutzen Sie weiches Papier/Stoff oder einen
Lappen um eine Kratzer auf der Reflektoroberfläche zu verhindern.
AVFALLSHÅNDTERING
Dette er et elektrisk/elektronisk produkt (EE) og skal ikke
kastes sammen med annet avfall, men leveres til mottak
for slikt avfall eller til en forhandler av EE-produkter.
Produktet leveres kostnadsfritt til mottaksstedet.
Glamox ASA er medlem i RENAS som
administrerer en innsamlings- og behandlingsordning for næringselektroavfall.
GLAMOX D20-R/RQ/RF
→
T ~ 1-2 mm
D
T (mm)
D1
L
H
H1
H2
D20-R175 113-118
Types
Ø 175
1 - 33
Ø 200
351
117
145
44 - T
D20-R175 126
Ø 175
1 - 33
Ø 200
366
117
160
44 - T
D20-R175 113-118 w/ext. box
Ø 175
1 - 33
Ø 200
218 + 252
117
117
44 - T
D20-R175 126 w/ext. box
Ø 175
1 - 33
Ø 200
233 + 252
117
142
44 - T
D20-RF210 113-118, 213-217 w/ext. box
Ø 210
1 - 17 (33)
Ø 233
263 + 252
89
89
21 - T
D20-RF210 126-132, 218-226 w/ext. Box
Ø 210
1 - 17 (33)
Ø 233
263 + 252
89
89
21 - T
D20-R210 113-118, 213-217
Ø 210
1 - 33
Ø 233
381
153
153
79 - T
D20-R210 218
Ø 210
1 - 33
Ø 233
381
153
178
79 - T
D20-R210 126
Ø 210
1 - 33
Ø 233
396
153
178
79 - T
D20-R210 132, 226
Ø 210
1 - 33
Ø 233
390
135
160
57 - T
D20-R210 113-118, 213-217 w/ext. box
Ø 210
1 - 33
Ø 233
248 + 252
153
153
79 - T
D20-R210 218 w/ext. box
Ø 210
1 - 33
Ø 233
248 + 252
153
178
79 - T
D20-R210 126 w/ext. box
Ø 210
1 - 33
Ø 233
263 + 252
153
178
79 - T
D20-R210 132/226 w/ext. box
Ø 210
1 - 33
Ø 233
257 + 252
135
160
72 - T
D20-R250 113-126, 213-217
Ø 250
1 - 33
Ø 274
410
166
165
85 - T
D20-R250 132-142, 218-226
Ø 250
1 - 33
Ø 274
410
166
190
85 - T
D20-R250 232
Ø 250
1 - 33
Ø 274
410
166
215
85 - T
D20-R250 157
Ø 250
1 - 33
Ø 274
425
166
215
85 - T
D20-R250 w/ext. Box 113-126, 213-217
Ø 250
1 - 33
Ø 274
277 + 252
166
165
91 - T
D20-R250 w/ext. Box 132-142, 218-226
Ø 250
1 - 33
Ø 274
277 + 252
166
190
91 - T
D20-R250 232 w/ext. box
Ø 250
1 - 33
Ø 274
277 + 252
166
215
91 - T
D20-R250 157 w/ext. box
Ø 250
1 - 33
Ø 274
292 + 252
166
215
91 - T
D20-RQ210 113-118, 213-217
 210
1 - 33
 235
398
147
147
60 - T
D20-RQ210 126, 218
 210
1 - 33
 235
398
147
172
60 - T
D20-RQ210 132,226
 210
1 - 33
 235
392
151
176
71 - T
D20-RQ210 113-118, 213-217 w/ext. box
 210
1 - 33
 235
265 + 252
147
147
60 - T
D20-RQ210 126, 218 w/ext. box
 210
1 - 33
 235
265 + 252
147
172
60 - T
D20-RQ210 132,226 w/ext. box
 210
1 - 33
 235
259 + 252
151
176
76 - T
D20-RQ250 113-126, 213-217
 250
1 - 33
 275
413
166
168
87 - T
D20-RQ250 132-142, 218-226
 250
1 - 33
 275
413
166
193
87 - T
D20-RQ250 232
 250
1 - 33
 275
413
166
218
87 - T
D20-RQ250 157
 250
1 - 33
 275
428
166
218
87 - T
D20-RQ250 113-126, 213-217w/ext. box
 250
1 - 33
 275
280 - 252
166
168
93 - T
D20-RQ250 132-142, 218-226 w/ext. box
 250
1 - 33
 275
280 - 252
166
193
93 - T
D20-RQ250 232 w/ext. box
 250
1 - 33
 275
280 - 252
166
218
93 - T
D20-RQ250 157 w/ext. box
 250
1 - 33
 275
295 - 252
166
218
93 - T
3
Mounting limitations
+
25
Mounting limitations acc. to EN 60598
Fig. 1
50
Fig. 2
Min. 50
50
Fig. 3
Fig. 4
Min. 50
Only open ceiling. Deviation from standard
Fig. 5
4
Mounting limitations
Mounting limitations acc. to EN 60598
D20-R175
D20-R210
Int.
Ext.
Int.
Ext.
Int.
Ext.
1 x 10W
1
3
1
3
1
1 x 13W
1
3
1
3
1
1 x 14W
1
3
1
3
1 x 17W
1
1
1
1 x 18W
1
1
1 x 26W
2
2
Variant*
1 x 32W
D20-RQ210
D20-RF210
D20-R250
Int.
Ext.
Int.
Ext.
Int.
Ext
3
3
1
3
1
3
3
3
1
3
1
3
1
3
3
1
3
1
3
3
1
3
3
1
3
1
3
1
1
1
1
1
1
3
1
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1 x 42W
D20-RQ250
2 x 10W
1
3
1
3
3
1
3
1
3
2 x 13W
1
3
1
3
3
1
3
1
3
2 x 14W
1
3
1
3
3
1
3
1
3
2 x 17W
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2 x 18W
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2 x 26W
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
2 x 32W
1 = Fig.1, 2 = Fig.2, 3 = Fig.3, 4 = Fig.4
Variants*
Internal
D20-R250
Variant*
External
D20-RQ250
Int.
Ext.
Int.
Ext.
1 x 57W
5
5
5
5
2 x 42W
5
5
5
5
Deviation from standard - Only on request
5 = Fig.5
5
Installasjon/Installation/Asennus
NO
SE
EN
Byggeperioden
Lysarmaturen skal ikke forsynes
fra midlertidig byggestrøm. Foreta
alltid tilkobling av armaturen når
nettet er spenningsløst. Ustabilt
nett kan skade elektronikken i
lysarmaturens forkopling.
Lysstyring
Ved dimming av en lysarmatur må
det alltid benyttes en elektronisk
forkopling som er beregnet for
dimming. Fasesnitt regulatorer
kan ikke benyttes på standard
elektronisk forkoplinger.
Byggnadsfasen
Armaturer bör inte anslutas
till en temporär elförsörjning.
Anslut alltid armaturerna i ett
spänningslöst läge. Ett instabilt
nätverk kan skada elektroniken i
armaturernas don.
Ljusstyrning
Vid ljusreglering av en armatur,
bör ett elektroniskt don designat
för ljusreglering alltid användas.
Phase-out dimmers kan inte
användas på vanliga elektroniska
förkopplingsdon.
Sikringskurs og jordfeilbryter
Det anbefales å benytte automatsikring type C. Belastningstabell
med oversikt over hvor mange lysarmaturer som kan benyttes på en
sikringskurs er tilgjengelig på våre
websider under belastningstabell.
Sikringskursene kan ikke inneholde
blandede laster som magnetiske
(induktive) laster og elektroniske
(kapasitive) laster. Lysarmaturer
med HF forkopling avgir max.
1mA lekkasjestrøm til jord. Husk at
jordfeilbrytere kan løse ut ved 0,5
x merket utløserstrøm. Dette gir
eksempelvis 15 armaturer på en
30mA jordfeilbryter. Benytt alltid
jordfeilbryter som er egnet for
elektroniske laster. Jordfeilbryteren
må være støtstrømsikker og
tidsforsinket.
Lyskilder i armaturer for dimming
bør være tent i 100 timer ved full
belysning før de dimmes. Dette
for å oppnå optimal levetid på
lyskilden.
Säkringar och ELCBs (jordfelsbrytare)
Användning av automatiska typ
C säkringar rekommenderas. En
belastnigstabell med en översikt
över hur många armaturer som
kan användas på en säkring
finns på vår hemsida under
“Belastningstabell”. Säkringar får
inte innehålla blandade laster,
såsom magnetisk (induktiv) last
eller elektronisk (kapacitiv) last.
Armaturer med hög frekvens (HF)
skickar högst 1mA läckström till
jord. Kom ihåg att ELCBs kan
frigöra 0,5 gånger angiven utlösningsström. Detta tillåter, till exempel 15 armaturer på en 30mA
jordfelsbrytare. Använd alltid en
jordfelsbrytare som är lämplig för
elektroniska belastningar. ELCBs
måste isoleras mot strömspikar och
tidsfördröjning.
Ljuskällor i dimbara armaturer
bör lysa i 100 timmar med full
styrka innan de dimmras. Detta är
nödvändigt för att uppnå optimal
livslängd på ljuskällan.
Tilkobling
Tilførselskabel må være av en
kvalitet som tåler eksponering
av UV-stråling og varme fra
lyskildene. Selv om temperaturforholdene inne i armaturen er
innenfor kravene for en lysarmatur,
kan det være at tilførselskabelen
ikke har tilstrekkelig kvalitet til å
tåle dette. Tilførselskabelen må
beskyttes fra direkte stråling fra
lysrøret ved hjelp av lystett strømpe
eller lignende. Dersom tilførselskabel føres gjennom lysarmaturen
må det tas hensyn til både mulig
UV-stråling samt varmepåvirkning
fra armaturens komponenter på
kabelen.
Megging
Lysarmaturer kan megges med
max 500V DC. Spenningen
påføres mellom jord og de
sammenkoblede fasene. OBS:
Gjør kursen spenningsløs før du
eventuelt løsner nulleder. Utføres
meggingen feil vil det skade
elektronikken i lysarmaturens
forkopling.
Elektronikk
Lysarmaturene benytter elektroniske forkoplinger som driver
lyskildene med høy frekvens (HF).
HF-forkoplingen sparer energi,
gir flimmerfritt lys og støyer ikke.
I tillegg forlenger man levetiden
på lyskildene og sparer brukeren
for eventuelt bytte av tenner i
armaturen. Levetiden til elektronikk
er påvirket av temperatur og
kvaliteten på nettspenningen.
Nominell levetid settes til 50.000
timer ved armaturens høyest
tillatte omgivelsestemperatur. Det
må imidlertid forventes ca. 10%
bortfall i løpet av denne perioden.
Transienter og spenningstopper
samt tilkobling til byggestrøm av
dårlig kvalitet vil drastisk forkorte
livslengden.
6
Analog styring 1-10V (HFDa)
Armaturer for analog styring har
egen klemme for polarisert 2-leder
styrekabel. Lysnivået
reguleres med ett potensiometer
eller en påtrykt spenning mellom
1 - 10V. Styrelederne må ha
230V isolasjon til nett og må ha
tilstrekkelig tverrsnitt slik at det ikke
forekommer spenningsfall av
betydning. Av/på skjer på 230V
nettet via bryter.
Digital styring DSI (HFDd)
Armaturer for digital styring har
egen klemme for 2-leder styrekabel og tar imot digitale signal.
Tilkoblingen er upolarisert og
både av/på og regulering skjer
via styreledningene. Styresignaler
fås fra ulike DSI sentraler. DSI er
en enkel digital protokoll som ikke
har individuell adressering.
DALI
DALI (Digital Adressable Light Interface) er en standardisert digital
protokoll som muligjør individuell
adressering (64 adresser), gruppering (16 grupper) og skape lysscener (16 scener). DALI kan også
fungere som en enkel styring der
alle enheter på bussen gjør det
samme (broadcast). Da behøves
det ingen programmering.
Styring via impulsbryter
(HFDd eller DALI)
Armaturer beregnet for digital
dimming DSI eller DALI kan også
styres via impulsbryter. Da er det
tilstrekkelig med 3-leder + jord
frem til armatur. For tilkobling se
eget skjema. Denne metoden kan
brukes på anlegg med mindre enn
10 armaturer.
Anslutning
Matningskabeln måste vara av en
kvalitet som tål exponering för UVstrålning och värme från ljuskällorna. Även om temperaturen inuti
armaturen ligger inom kraven kan
det vara så att strömkabeln inte
är av tillräckligt hög kvalitet för att
klara detta. Matningskabeln måste
skyddas från direkt strålning från
lampan med hjälp av hölje eller
liknande. Om matningskabeln
leds genom armaturen, måste
möjlig UV-strålning och påverkan
av värme från armaturens komponenter på kabeln beaktas.
Megging
Armaturer kan meggas med högst
500 V DC. Spänningen appliceras
mellan jord och de parade
faserna. Observera: Koppla den
nominella spänningen innan den
neutrala ledaren lossas. Om megging utförs felaktigt, skadar det
elektroniken i armaturens don.
Elektronik
Armaturer använder elektroniska
driftdon som använder ljuskällor
med hög frekvens (HF). HF don
sparar energi, ger flimmerfritt ljus
och avger inget oljud. Dessutom
förlänger det livslängden på
ljuskällor och skonar användaren
från att eventuellt behöva byta
tändare i armaturerna. Livslängden på elektroniken påverkas av
temperaturen och kvaliteten på
matningsspänningen. Beräknad
liivslängd är satt till 50.000
timmar vid armaturens högsta
tillåtna omgivningstemperatur.
Emellertid kan en förlust på cirka
10% förväntas under denna period. Transienter och spikar, samt
anslutning till dåliga provisoriska
generatorer, kan drastiskt minska
livslängden.
Analog ljusreglering 1-10V
(HFDa)
Armaturer för analog ljusreglering
har sin egen terminal för en
polariserad tvåtrådig styrkabel.
Ljusstyrka styrs av en potentiometer
eller en pålagd spänning mellan
1-10V. Styrkablarna måste ha
230V isolering till nätet och ett
tvärsnitt tillräckligt stort så att det
inte finns något signifikant spänningsfall. På 230Vs nät, ändra
på/av positioner med hjälp av en
omkopplare.
Digital ljusreglering DSI
(HFDd)
Armaturer för digital ljusreglering
har sin egen terminal för en
polariserad tvåtråds styrkabel och
tar emot digitala signaler. Anslutningen är opolarised och både
av/på koppling och justering sker
via styrkablarna. Styrsignaler tas
emot från olika DSI centra. DSI är
ett enkelt digitalt protokoll som inte
har individuell adressering.
DALI
DALI (Digital Adressable Ljus Interface) är ett standardiserat digitalt
protokoll som möjliggör individuell
adressering (64 adresser), gruppering (16 grupper) och skapande
av ljusscener (16 scener). DALI
kan också fungera som en enkel
kontroll där alla enheter på bussen
gör samma sak (broadcast). Ingen
programmering krävs i så fall.
Puls-omkopplare
(HFDd eller DALI)
Armaturer avsedda för digital
ljusreglering, DSI eller DALI, kan
även styras via en puls switch.
En 3-ledarkabel + jord ansluten
till kopplingen är tillräcklig för
detta. För anslutning, se separat
informationsblad. Denna metod
kan användas på system med
mindre än 10 armaturer.
The building phase
Light luminaries should not connect
to a temporary electricity supply.
Always connect the luminaires
when there is no incoming
voltage. An unstable network can
damage the electronics in the
luminaires ballast.
Fuses and ELCBs (earth leakage circuit breakers)
It is recommended that Type C
automatic fuses are used. A load
table with an overview of how
many light luminaires can be used
on one fuse is available on our
website under ‘Load table’. Fuses
may not contain mixed loads, such
as magnetic (inductive) loads or
electronic (capacitive) loads. Light
luminaires with a high-frequency
(HF) ballast direct a maximum
of 1mA leakage current to the
ground. Remember that ELCBs
may release 0.5 times the indicated release current. This allows,
for example, for 15 luminaires
on a 30mA ELCB. Always use an
ELCB that is suitable for electronic
loads. ELCBs must be insulated
against power surges and timedelayed.
Connection
The supply cable must be of a
quality that can withstand exposure to UV radiation and heat from
the light sources. Even if temperature conditions inside the fitting
are within the requirements for
light luminaires, it may be that the
power cable is not of a sufficient
quality to withstand this. The supply cable must be protected from
direct radiation from the lamp by
means of lightproof casing or the
like. If the supply cable is routed
through the light luminaires, both
possible UV radiation and the
impact of heat from the fitting’s
components on the cable need to
be taken into account.
Megging
Light luminaires can be megged
with a maximum of 500V DC.
The voltage is applied between
the earth and the paired phases.
Please note: Disconnect the
nominal voltage before loosening
the the neutral conductor. If megging is carried out incorrectly, it
will damage the electronics in the
luminaires’ ballast.
Electronics
Light luminaires use electronic
ballasts which run light sources
with a high frequency (HF). The
HF ballast saves energy, produces
flicker-free light and no noise. In
addition, it extends the lifetime of
light sources and spares the user
from possibly having to change
the ignitor in the luminaires.
The lifetime of the electronics is
influenced by temperature and
the quality of the supply voltage.
Rated lifetime is set to 50,000
hours at the luminaire’s maximum
allowed ambient temperature.
Installasjon/Installation/Asennus
FI
However, a loss of around 10%
may be expected during this
period. Transients and spikes,
as well as connection to a poorquality provisional generator, will
drastically reduce lifetime.
Light control
When dimming a light fitting, an
electronic ballast designed for
dimming should always be used.
Phase-cut dimmers cannot be used
on standard electronic ballasts.
Light sources in dimming
luminaires should be illuminated
for 100 hours at full light before
being dimmed. This is necessary
in order to achieve optimal lifetime
of the light source.
Analogue dimming 1-10V
(HFDa)
Luminaires for analogue dimming
have their own terminal for a
polarised two-wire control cable.
Brightness is controlled by a potentiometer or an applied voltage
between 1-10V. The control cables
must have a 230V insulation
to the net and a cross-section
large enough so that there is no
significant voltage drop. On a
230V net, change on/off positions
using a switch.
Digital dimming DSI (HFDd)
Luminaires for digital dimming
have their own terminal for a polarised two-wire control cable and
receive digital signals. The connection is unpolarised and both
off/on switching and adjustment
take place via the control cables.
Control signals are received from
different DSI centres. DSI is a
simple digital protocol which does
not have individual addressing.
DALI
DALI (Digital Addressable Light
Interface) is a standardised digital
protocol which allows individual
addressing (64 addresses), grouping (16 groups) and creating light
scenes (16 scenes). DALI can also
act as a simple control where all
devices on the bus do the same
thing (broadcast). No programming is required in that case.
Pulse-switch control
(HFDd or DALI)
Luminaires designed for digital
dimming, DSI or DALI, can also
be controlled via a pulse switch.
A 3-wire cable + earth connected
to the fitting is sufficient for this.
For connection, please refer to the
separate information leaflet. This
method can be used on systems
with less than 10 luminaires.
Rakennusvaihe
Valaisimia ei saa kytkeä väliaikaiseen työmaasähköön. Valaisimia
kytkettäessä tulee varmistua siitä,
ettei syöttöjohdossa ole jännitettä.
Epävakaa sähköverkko voi
vaurioittaa valaisimien elektronisia
komponentteja.
Sulakkeet ja vikavirtasuojakytkimet (ELCB)
On suositeltavaa käyttää C-käyrän
johdonsuoja-automaatteja. Suurimmat sallitut valaisinmäärät yhden
johdonsuoja-automaatin takana
on kerrottu kuormitustaulukossa,
joka löytyy internetsivuiltamme
kohdasta ”Kuormitustaulukko”. Sulakkeen tai johdonsuoja-automaatin
taakse ei saa kytkeä sekalaista
kuormaa, kuten induktiivisia kuristimia ja kapasitiivisia elektronisia
liitäntälaitteita. Elektronisella
liitäntälaitteella varustetut valaisimet päästävät maksimissaan
1mA vuotovirran maajohtimeen.
Huomioi, että vikavirtasuojat
sallivat 0,5-kertaisen vuotovirran.
Tämä sallii esimerkiksi 15 valaisinta 30mA vikavirtasuojan taakse.
Käytä aina vikavirtasuojaa, joka
soveltuu elektroniselle kuormalle.
Vikavirtasuoja on suojattava
jännitepiikeiltä ja siinä on oltava
aikaviive.
Kytkentä
Syöttökaapelin on kestettävä
UV- ja lämpösäteilyä, jota
valaisin tuottaa. Vaikka valaisimen
lämpötila on valaisimille sallituissa
rajoissa, kaikki kaapelit eivät tätä
lämpötilaa kestä. Syöttökaapeli on
suojattava valonlähteen aiheuttamalta suoralta säteilyltä esimerkiksi
koteloimalla. Mikäli syöttökaapeli
johdetaan valaisimen läpi, on
otettava huomioon valaisimen
komponenttien aiheuttama UV- ja
lämpösäteily.
Eristysvastusmittaus
Eristysvastusmittaus voidaan suorittaa maksimissaan 500V DC. Testausjännite kytketään suojamaan
ja yhdistettyjen vaihejohtimien
väliin. Huom: kytke syöttöjännite
pois päältä ennen nollajohtimen
irrottamista. Väärin suoritettu
eristysvastusmittaus vaurioittaa
valaisimen liitäntälaitetta.
Elektroniikka
Valaisimissa käytetään elektronista
liitäntälaitetta, joka ohjaa valonlähdettä korkealla taajuudella
(HF). EL-liitäntälaite säästää energiaa, tuottaa välkkymätöntä valoa
ja eikä pidä ääntä. Lisäksi se
pidentää valonlähteen käyttöikää
ja säästää käyttäjää sytyttimien
vaihdolta. El-liitäntälaitteen
elinikään vaikuttaa merkittävästi
käyttöympäristön lämpötila ja
syöttöjännitteen laatu. Nimellinen
käyttöikä on 50.000 tuntia, kun
ympäristön lämpötila on suurin sallittu kyseiselle valaisimelle. Kuitenkin tänä aikana voidaan odottaa
10% kuolleisuutta liitäntälaitteissa.
Transienttijännitteet ja jännitepiikit,
kuten myös kytkentä huonolaatuiseen generaattoriin, lyhentävät
elinikää merkittävästi.
DE
Himmentäminen
Valaisinta himmennettäessä on
aina käytettävä himmennyskäyttöön soveltuvaa elektronista liitäntälaitetta. Vaihekäyrää
leikkaavia himmentimiä (ns.
hehkulamppuhimmentimiä) ei voi
käyttää elektronisten liitäntälaitteiden kanssa.
Himmennystä käytettäessä valonlähteitä on poltettava täydellä
teholla 100 tuntia ennen kuin niitä
voidaan himmentää! Ilman tätä
sisäänajoa valonlähteet palavat
loppuun ennenaikaisesti. Valonlähteen takuu ei ole voimassa,
mikäli niitä on himmennetty ilman
100 tunnin sisäänajoa.
Analoginen himmennys
1 - 10 V (HFDa)
Analogiseen himmennykseen
tarkoitetuissa valaisimissa on omat
liittimet kahdelle polarisoiduille
ohjausjohtimelle. Valaistuksen kirkkautta säädetään potentiometrillä
tai tietyissä tapauksissa liitäntälaitteelle syötetyllä 1 - 10 voltin jännitteellä. Ohjausjohtimissa on oltava
230 V eristys verkkojännitteeseen
ja ohjausjohtimien poikkipinta-alan
on oltava riittävä, ettei merkittävää
jännitteenalenemaa esiinny. Valaisin sammutetaan katkaisemalla
230 V syöttöjännite.
Digitaalinen himmennys
DSI (HFDd)
Digitaaliseen himmennykseen
tarkoitetuissa valaisimissa on omat
liittimet kahdelle ohjausjohtimelle,
joiden kautta digitaalinen signaali
kulkee. Ohjauspiiri on polariteettivapaa ja sitä kautta annetaan
sekä himmennyskomennot että
sytytys/sammutus-komennot.
Ohjauskomentojen luomiseen
vaaditaan erilliset DSI-ohjaimet.
DSI on yksinkertainen digitaalinen
ohjausprotokolla, jossa valaisimilla
ei ole omia yksilöllisiä osoitteita.
DALI
DALI (Digital Addressable
Light Interface) on standardoitu
ohjausprotokolla, joka sallii
liitäntälaitteiden yksilölliset osoitteet (64 osoitetta), ryhmittämisen
(16 ryhmää) ja valaistustilanteet
(16 tilannetta). DALI toimii myös
yksinkertaisissa järjestelmissä,
joissa kaikki ohjauspiiriin liitetyt
valaisimet toimivat samalla tavalla
(broadcast-toiminto). Broadcasttoiminto voidaan ottaa käyttöön
ilman ohjelmointia.
Suora painikeohjaus (HFDd
tai DALI)
Osaa liitäntälaitteista, jotka on suunniteltu digitaaliseen ohjaukseen
(DSI tai DALI), voidaan ohjata
myös suoralla painikeohjauksella.
Tällöin ohjaussignaalina toimii
painonapin kautta tuleva katkottu
230 V jännite. 4-napainen kaapeli
riittää johdotuksessa (vaihe, nolla,
katkottu jännite ja suojamaa). Tarkemmat kytkentäohjeet erillisessä
esitteessä. Tätä ohjaustapaa
voidaan käyttää pienissä alle 10
valaisimen järjestelmissä.
Die Leuchten sollten nicht an
eine temporäre Stromversorgung
angeschlossen werden. Schließen Sie
die Leuchten spannungsfrei an. Ein
instabiles Netz kann die Elektronik
der Leuchte beschädigen.
Sicherungen und FISchutzschalter (Fehlerstromschutzschalter)
Es wird empfohlen Sicherungsautomaten des Typ C zu verwenden.
Eine Übersicht über die Anzahl der
Leuchten pro Sicherungsautomat
finden Sie auf unsere Webseite unter
„Belastungstabelle“. Sicherungsautomaten sollten keiner „gemischten“
Belastung ausgesetzt werden, wie
z.B. durch induktive (VVG) und
kapazitive (EVG) Leuchten. Leuchten
mit einem elektronischen Vorschaltgerät verursachen einen Ableitstrom
von maximal 1mA. Bitte beachten
Sie, diesbezüglich die Werte des
eingesetzten FI-Schutzschalters. Das
ermöglicht zum Beispiel 15 Leuchten
an einem 30mA Schutzschalter.
Verwenden Sie immer einen
Fehlerstromschutzschalter der auch für
kapazitive Lasten ausgelegt ist. Die
Sicherungsautomaten sollten eine
höhere Auslösecharakteristik haben.
Anschluss
Die Anschlussleitung muss eine
Qualität aufweisen, die eine
Beeinträchtigung durch UV-Strahlung
und der Wärme der eingesetzten
Lampen verhindert. Auch wenn die
Temperaturbedingungen im Inneren
der Leuchte den Anforderungen
entsprechen, kann es passieren, dass
die Zuleitung nicht von ausreichender Qualität ist. Die Zuleitung muss vor der direkten Lampenstrahlung mittels lichtdichtem
Schutzschlauch oder dergleichen
geschützt werden. Wenn die Leitung
durch die Leuchte geht, müssen
die mögliche UV-Strahlung und
die Auswirkungen der Wärme
der Komponenten auf die Leitung
berücksichtigt werden.
Isolationsmessung
Leuchten werden bei einem
Isolationstest mit maximal 500V
Gleichstrom belastet. Diese Mess-ung
wird zwischen Schutzleiter und der
Phase angelegt. Bitte beachten Sie
vorab die Versorgungsspannung
freizuschalten. Bei fehlerhafter
Messung kann zur Beschädigung des
Vorschaltgerätes führen.
Elektronik
Bei Leuchten mit einem elektronischen Vorschaltgerät werden die
Leuchtmittel über ein Hochfrequenz
(HF-) Vorschaltgerät betrieben. Das
HF-Vorschalgerät spart Energie, bietet
ein flimmerfreies Licht und keine
Geräuschbelästigung. Darüberhinaus
verlängert dieses die Lebensdauer
der Lampen Ein Starter ist in dieser
Lösung nicht vorhanden und spart
somit auch den Austausch. Die
Lebensdauer der Elektronik wird
von der Temperatur und Qualität
der Leitung beeinflusst. Die mittlere
Lebensdauer ist 50.000Stunden
bei der maximal zulässigen
Umgebungstemperatur (Ta Wert). Bei
einer dauerhaften Überschreitung des
Ta Wertes von z.B 10% reduziert
sich die Lebensdauer der Elektronik
um 50%. Netzstörungen und Spannungsspitzen, sowie der Betrieb
an schlechten Versorgungsnetzen/
Notstromdiesel reduzieren erheblich
die Lebensdauer.
Lichtsteuerung
Bei der Dimmung einer Leuchte sollte ein elektronisches Vorschaltgerät,
das zur Dimmung geeignet ist, verwendet werden. Phasenabschnitt-,
und Phasenanschnitt-Dimmer können
nicht mit einem Standard-Vorschaltgerät verwendet werden. Leuchtmittel in dimmbaren Leuchten sollten
100 Stunden auf voller Leistung
betrieben und erst danach gedimmt
werden. Das ist notwendig, um eine
optimale Lebensdauer der Leuchtmittel zu erzielen.
Analog dimmbar von 1-10V
(HFDa)
Leuchten für eine analoge Dimmung weisen eine zusätzliche
Anschlussklemme für eine 2-polige
Steuerleitung auf. Die Helligkeit wird
durch ein Potentiometer über die
1-10V der EVG´s gesteuert. Die
Steuerleitungen müssen eine 230V
Isolierung und einen Querschnitt
aufweisen, der groß genug ist, um
einen signifikanten Spannungsabfall
zu vermeiden. An einem 230V-Netz
können die Leuchten über einen
Schalter an- und ausgeschaltet
werden.
Digital dimmbar für DSI und
SwitchDim (HFDd)
Leuchten für eine digitale Dimmung weisen eine zusätztliche
Anschlussklemme für eine 2-polige
Steuerleitung und zum Empfangen
von digitalen Signalen auf. Die
Verbindung ist unpolisiert und es
ist sowohl eine An-/Aus-Schaltung
als auch Einstellungen über die
Steuerleitung möglich. Die Steuersignale werden von verschiedenen
DSI-Komponenten verarbeitet. DSI
ist ein einfaches digitales Protokoll,
ohne individuelle Adressierung.
DALI
DALI (Digital Addressable Light
Interface) ist ein standartisiertes,
digitales Protokoll, welches eine
individuelle Adressierung (64Adressen), Gruppierung (16 Gruppen)
und die Gestaltung von Lichtszenen
(16Szenen) ermöglicht. DALI kann
auch als eine einfache Steuerung
hehandhabt werden, hierbei sind
alle Leuchten an einem Bus gleich
gesteuert (Broadcast). In diesem
Fall ist keine Programmierung
erforderlich.
Tastdim/Switchdim Steuerung
(HFDd oder DALI)
Leuchten die für eine digitale
Dimmung, DSI oder DALI entworfen
wurden, können auch direkt über
einen standardtisierten Taster
gesteuert werden. Eine 3-polige
Leitung, sowie ein Schutzleiter an
der Leuchte genügen hierfür. Die
Informationen für den Anschluss
entnehmen Sie bitte dem separaten
Leaflet. Diese Methode kann bei
Systemen mit weniger als 10
Leuchten eingesetzt werden.
7
D20-R/RQ
8
D20-R/RQ
9
D20-RF
10
Decor D20-R/RF
11
Decor D20-RQ
DECOR D20 - R/RF
CLICK!
12
13
Declaration of Conformity
(LV directive 2006/95/EC /EEC , EMC directive 2004/108 /EEC
and RoHS directive 2002/95/EEC)
Manufacturer:
Glamox ASA
Adress:
Birger Hatlebakksv.15
N-6405 Molde
NORWAY
Product:
Luminaires for fluorescent lamps
Product name:
D20-R, RF and RQ series
We declare under sole responsibility that above listed products confirms with the standards
listed.
Reference
EN 60598-1
EN 60598-2-2
EN 60598-2-22
EN 61000-3-2
EN 61547
EN 55015
Place and date:
Date of issue
Name
2008 +A11
Safety
1996 +A1
Recessed mounting
1998 +A1:-03,A2:-08 Emergency lighting
2006
Harmonics
1995
Immunity
2006
Radio interference
Molde, 30. Jan. 2010
Name and signature of
autorized persons:
Robert Svendsen
Factory Manager
14
Geir Sylte
Laboratory Manager
digital (DALI)
N
L
DALI BUS
D2 D1
N
L
Luminaire/Armatur
DSI digital (HFDd)
N
L
~
DSI
DSI unit
~
DSI
Switches/sensors etc.
D2 D1
N
L
Luminaire/Armatur
switchdim digital (HFDd)
N
L
Impuls
Switch/Bryter
D2 D1
N
L
Luminaire/Armatur
analog 1-10V (HFDa)
15
Sensors/Emergency Lighting
NO
SE
EN
Sensor
Lysarmatur med integrert sensor
har alltid vedlagt separat brukermanual. Vennligst benytt denne
for endringer av fabrikkinnstilte
verdier. Brukermanualer kan
nedlastes fra ”Last ned” sidene
på våre websider.
Sensor
Armaturer med en integrerad
sensor levereras alltid med
en separat bruksanvisning.
Använd denna manual för att
ändra fabriksinställningarna.
Bruksanvisningar kan laddas ned
från “Ladda ner” avsnittet på
vår hemsida.
Sensors
Light luminaires with an integrated sensor always come with a
separate user manual enclosed.
Please use this manual to change
the factory default values. User
manuals may be downloaded
from the ‘Download’ section on
our website.
Når en lysarmatur har integrert
sensor er det viktig å være
oppmerksom på at sensorene
ikke blir tildekket. Sensoren
Nødlys
Lysarmatur med integrert nødlys
har alltid vedlagt separat
brukermanual. Vennligst benytt
denne for tilkobling, feilsøking
og teknisk spesifikasjon. Brukermanualer kan nedlastes fra ”Last
ned” sidene på våre websider.
Som vedlikeholdsinstruks gjelder:
1. Batteri er å betegne som forbruksmateriell. Jevnlig utbytting
av batterier må påregnes.
2. Defekte batterier må byttes
med tilsvarende batterier med
samme artikkelnummer. Artikkelnummeret er påført etikett
påklistret batteriet. Dersom denne
er uleselig må fullstendig arma
turbeskrivelse benyttes ved bestilling av nye batterier.
3. Ved skifte av batterier
gjøres armaturen spenningsløs.
Varianter med SelvTest vil resette
testsyklus og man vil da få full
test 48 timer etter batteriskift.
4. For nødlysarmaturer som benytter lysrør eller kompaktlysrør
som lyskilde både i nøddrift og
som del av den normal belysningen, vil nødlysdriften slite ekstra
på lysrøret. Vi anbefaler derfor,
av sikkerhetsmessige hensyn,
å foreta gruppeskift av disse
lyskildene dobbel så hyppig som
for det øvrige belysningsanlegget. Om det finnes lyskilder som
ikke tennes i nøddrift må disse
byttes umiddelbart.
16
må være plassert riktig i
forhold til det arealet den skal
dekke. Andre bygningsdeler,
endringer, ommøbleringer eller
reflekterende flater kan påvirke
funksjonen til den integrerte sensoren. For endringer av innstilte
verdier henvises det til separat
brukermanual som fulgte med
produktet. Brukermanualer kan
også nedlastes fra ”Last ned”
sidene på våre websider.
5. Nødlysarmaturer skal testes
og resultater/handlinger skal
loggføres i henhold til gjeldene
forskrifter. Henviser her til NS-EN
50172:
a. funksjonstest minimum en
gang pr. måned.
b. Full utladetest minimum en
gang pr. år. Vi anbefaler, av sikkerhetsmessige hensyn, å foreta
full utladetest hver 3. måned.
c. Det som skal loggføres er:
i. Dato for igangsetting av
anlegget
ii. Dato for tester
iii. Dato og kommentarer til
service på anlegget
iv. Dato for feil som oppstår
på anlegget og hvilke tiltak
som må iverksettes
v. Dato for når tiltak er
iverksatt og teststatus etter
tiltak.
6. Lysarmaturer med SelvTest
funkskjon tester seg selv
automatisk iht. NS-EN 50172.
Eventuelle feil indikeres på en
bipolar lysdiode eller et sett av
lysdioder. Lysmønster for de ulike
feilene finnes i den vedlagte
brukermanualen. Brukermanualer
kan også nedlastes fra ”Last
ned” sidene på våre websider.
När en armatur har en
integrerad sensor, är det viktigt
att säkerställa att sensorerna inte
är blockerade. Givaren måste
Nödbelysning
Armaturer med inbyggd nödbelysning levereras alltid med en
separat bruksanvisning. Använd
manual för anslutning, felsökning
och tekniska specifikationer.
Bruksanvisningar kan också
laddas ner från “Ladda ner” avsnittet på vår hemsida. Följande
underhållsanvisningar gäller:
1. Ett batteri är att betrakta som
en förbrukningsartikel. Regelbundet byte av batterier bör
förväntas.
2. Defekta batterier måste
ersättas med likvärdiga batterier med samma artikelnummer.
Artikelnumret anges på batteriets
etikett. Om det är oläsligt, bör
en fullständig beskrivning av
armaturen används vid beställning ersättningsbatterier.
3. Armaturen ska vara strömlös
när du byter batterier. Typer med
Självtest återställer testcykeln och
en fullständigt test kommer sedan
att genomföras 48 timmar efter
byte.
4. För nödljusarmaturer som
använder kompaktlysrör som
ljuskälla, både som normal
och för nödbelysning orsakar
nöddrift extra slitage på lysröret.
Med hänsyn till säkerheten,
rekommenderar vi därför att
dessa ljuskällor ersätts i grupper
dubbelt så ofta som för andra
belysningssystem. Om det finns
ljuskällor som inte lyser i nöddrift
måste dessa bytas ut omedelbart
placeras rätt i förhållande till
området den är avsedd att täcka.
Andra delar av byggnaden,
modifieringar, renoveringar eller
reflekterande ytor kan påverka
funktionen av den integrerade
sensorn. För ändringar av
standardvärden, se den separata
bruksanvisning som medföljde
produkten. Bruksanvisningar kan
också laddas ner från “Ladda
ner” avsnittet på vår hemsida.
5. Nödljusarmaturer bör testas
och resultaten / åtgärder måste
registreras i enlighet med
gällande föreskrifter. Se i detta
avseende till BS-EN 50172:
a. En funktionstest minst en gång
i månaden.
b. Full belastning testas minst
en gång per år. Med hänsyn till
säkerheten, rekommenderar vi att
en full belastningstest utförs var
tredje månad.
c. De uppgifter som ska registreras är följande:
I. Datum när anläggningen
togs i drift
II. Datum för test
III. Datum och kommentarer
om service vid anläggnin
gen
IV. Datum för fel som uppstår
vid anläggningen och vilka
åtgärder som bör vidtas
V. Datum då åtgärder vidtas
och efterföljande teststatus
6. Armaturer med självtestfunktion testar automatiskt sig själva
enligt EN 50172. Eventuella fel
indikeras på en bipolär diod
eller en uppsättning lysdioder.
Ett belysningsmönster för de olika
felen finns i den medföljande
användarhandboken. Bruksanvisningar kan också laddas ner
från “Ladda ner” avsnittet på
vår hemsida.
When a light fitting has an
integrated sensor, it is important
to ensure that the sensors are not
blocked. The sensor must be posi-
Emergency
Light fittings with integrated emergency lighting always come with
a separate user manual. Please
use the manual for connection,
troubleshooting, and technical
specifications. User manuals can
also be downloaded from the
‘Download’ section on our website. The following maintenance
instructions apply:
1. A battery is to be considered
as a consumable item. Regular
replacement of batteries should
be expected.
2. Defective batteries must be replaced with equivalent batteries
of the same article number. The
article number is stated on the
battery’s label. If it is unreadable,
a full description of the fitting
should be used when ordering
replacement batteries.
3. De-energise the fitting before
replacing batteries. Types with
Self-Test will reset the test cycle
and a full test will then be carried
out 48 hours after the replacement.
4. For emergency light fittings
which use fluorescent or compact
fluorescent lamps as a light
source, both in emergency
mode and as part of normal
lighting, the emergency
mode will cause extra wear
to the fluorescent lamp. In the
interests of safety, we therefore
recommend that these light
sources are replaced in groups
twice as frequently as for other
lighting systems. If there are light
sources that are not lit in the
emergency mode, these must be
replaced immediately.
Sensors/Emergency Lighting
FI
tioned correctly in relation to the
area it is to cover. Other parts of
the building, modifications, redecoration or reflective surfaces
may affect the function of the
integrated sensor. For changes to
default values, please refer to the
separate user manual that came
with your product. User manuals
can also be downloaded from
the ‘Download’ section on our
website.
5. Emergency light fittings should
be tested and the results/actions
must be recorded in accordance
with applicable regulations.
Please refer in this respect to
NS-EN 50172:
a. a function test at least once a
month.
b. Full load test at least once a
year. In the interests of safety, we
recommend that a full load test is
carried out every three months.
c. The details to be recorded are
as follows:
i. Date when the facility was
put into operation
ii. Date for tests
iii. Date and comments con
cerning servicing at the
facility
iv. Date of errors which occur
at the facility and what
measures should be taken
v. Date when measures are
taken and subsequent test
status
6. Light fittings with the Self-Test
function automatically test
themselves according to BS-EN
50172. Any errors are indicated
on a bipolar diode or a set of
LEDs. A lighting pattern for the
various errors can be found in
the accompanying user manual.
User manuals can also be downloaded from the ‘Download’
section on our website.
Sensorit/Tunnistimet
Integroiduilla tunnistimilla
varustettujen valaisimien mukana
toimitetaan erillinen käyttöohje
tunnistinta varten. Tutustu
ohjeeseen ennen tehdasasetusten
muuttamista. Käyttöohjeet ovat
ladattavissa internetsivuiltamme
kohdasta “Lataa”.
Jos valaisimessa on integroitu tunnistin on tärkeää varmistaa ettei
tunnistin jää peittoon. Tunnistin
on asennettava oikeaan paik-
Turvavalaistus
Integroidulla turvavaloyksiköllä
varustettujen valaisimien mukana
toimitetaan erillinen käyttöohje
turvavaloyksikköä varten. Tutustu
käyttöoppaaseen saadaksesi
tietoa kytkennästä, vianhausta ja
teknisistä tiedoista. Käyttöohjeen
voi ladata myös internetsivuiltamme kohdasta ”Lataa”.
Seuraavat ohjeet pätevät
turvavalolaitteille:
1. Akut ovat kulutusosia. Akut on
vaihdettava tasaisin väliajoin.
2. Akut on vaihdettava uusiin
vastaaviin, samalla tuotenumerolla varustettuihin akkuihin. Akun
tuotenumero löytyy akun tyyppietiketistä. Mikäli akun etiketti
on lukukelvoton, on käytettävä
tarkkaa valaisimen tyyppikuvausta uusia akkuja tilattaessa.
3. Valaisin on kytkettävä irti
verkkojännitteestä akkujen
vaihdon ajaksi. Self-Test -toiminnolla olevien turvavaloyksiköiden
ajastin nollautuu akun vaihdon
yhteydessä, joten valaisimet
suorittavat täyden testauksen 48
tunnin kuluessa akkujen vaihdosta.
4. On huomioitavaa, että mikäli
loistelamppuja tai pienloistelamppuja käytetään valonlähteinä
sekä turvavalotilanteessa että
normaalitilanteessa, lamput kuluvat nopeammin. Tämän vuoksi
suosittelemme, että turvavalokäytössä olevat valonlähteet
vaihdetaan puolta lyhyemmällä
vaihtovälillä kuin pelkässä
normaalikäytössä olevat. Mikäli
jokin valonlähde ei syty
turvavalotilanteessa, on kyseinen
valonlähde vaihdettava välittömästi.
DE
kaan suhteessa alueeseen, jota
sen tulee valvoa. Rakennusten
osat, huonekalujen siirtäminen,
uudelleen sisustaminen tai
heijastavat pinnat voivat
vaikuttaa tunnistimen toimintaan.
Katso ohjeet tehdasasetusten
palauttamiseksi tuotteen
mukana tulleesta käyttöohjeesta.
Käyttöohjeen voi ladata myös
internetsivuiltamme kohdasta
”Lataa”.
5. Turvavalaisimet on testattava
ja testitulokset kirjattava ylös
kyseisessä ratkaisussa vaaditulla
tavalla. Lisätietoja standardissa
EN 50172:
a. Toimintatesti vähintään kerran
kuukaudessa.
b. Täysi toimintatesti vähintään
kerran vuodessa. Turvallisuussyistä suosittelemme ajamaan
täyden toimintatestin kolmen
kuukauden välein.
c. Testipäiväkirjaan on kirjattava
seuraavat tiedot:
i. Järjestelmän käyttöönot
topäivämäärä
ii. Testausten päivämäärät
iii. Päivämäärät ja kommentit
huoltotoimista.
iv. Vikailmoitusten
päivämäärät ja mitä arvoja
on mitattava.
v. Arvojen mittauksen
päivämäärät ja uudel
leentestauksessa saatu tila
6. Self-Test -toiminnolla varustetut
valaisimet ajavat EN 50172
mukaiset testit automaattisesti.
Kaikki virheet ilmaistaan erillisillä
LED-ilmaisimilla. Selvitys ilmaisimen toiminnasta eri
vikatilanteissa löytyy valaisimen
mukana seuranneesta käyttöoppaasta. Käyttöohjeen voi
ladata myös internetsivuiltamme
kohdasta ”Lataa”.
Sensoren
Leuchten mit einem integrierten
Sensor werden immer mit einer
separaten Bedienungsanleitung
geliefert. Bitte verwenden Sie
die Bedienungsanleitung um
die Werkseinstellungen zu
verändern. Die Anleitungen
können im Downloadbereich
der Webseite heruntergeladen
werden.
Wenn eine Leuchte einen
integrierten Sensor hat, ist es
wichtig sicher zu stellen, dass
Notlicht
Leuchten mit integriertem Notlicht
werden mit einer separaten
Bedienungsanleitung geliefert.
Bitte verwenden Sie diese für den
Anschluss, zur Fehlerbehebung
und für die technischen Spezifikationen. Die Anleitungen können
auch im Downloadbereich
der Webseite heruntergeladen
werden. Es gelten folgende
Wartungsinstruktionen:
1. Die Batterie wird als
Verschleißteil gewertet. Ein
regelmäßiger Austausch der
Batterien ist zu erwarten.
2. Defekte Akkus müssen mit den
entsprechenden Batterien der
gleichen Artikelnummer ersetzt
werden. Die Artikelnummer ist
auf dem Etikett der Batterie zu
finden. Wenn diese nicht mehr
lesbar ist, sollte eine vollständige
Beschreibung bei der Bestellung
der Ersatzbatterien verwendet
werden.
3. Vor dem Wechseln der
Batterie muss die Leuchte spannungsfrei sein. Typen mit Selbsttest werden in den Testzyklus
zurückgesetzt. Ein vollständiger
Test erfolgt 48 Stunden nach dem
Austausch.
4. Bei Notleuchten, die Leuchtstofflampen- und Kompaktleuchtstofflampen als Leuchtmittel
verwenden, bewirkt der NotlichtModus einen zusätzlichen
Verschleiß der Leuchstofflampen.
Im Interesse der Sicherheit,
empfehlen wir daher, dass die
Leuchtmittel in Gruppen und
doppelt so oft wie bei anderen
Beleuchtungssystemen ersetzt
werden. Bei Notleuchten im
Bereitschaftsbetrieb müssen die
Lampen sofort ausgetauscht
werden.
die Sensoren nicht blockiert sind.
Der Sensor muss, bezugnehmend
auf den Erfassungsbereich,
korrekt positioniert werden.
Gebäudeteile, Modifikationen,
Raumgestaltungen oder reflektierende Oberflächen beeinflussen
die Funktion des integrierten
Sensors. Bitte verwenden Sie die
mitgelieferte Bedienungsanleitung, um die Werkseinstellungen zu verändern. Die
Anleitungen können auch im
Downloadbereich der Webseite
heruntergeladen werden.
5. Notlicht-Systeme sollten
regelmäßig überprüft werden.
Die Ergebnisse /Maßnahmen
müssen in Übereinstimmung
mit den geltenden Vorschriften
aufgenommen werden. Bitte
beachten Se in diesem Zusammenhang die BS-EN 50172:
a. Eine Funktionsprüfung
mindestens einmal im Monat
b. Kompletttest mindestens
einmal im Jahr. Im Interesse der
Sicherheit empfehlen wir, den
Kompletttest alle drei Monate
durchzuführen.
c. Folgende Details müssen
dokumentiert werden:
i. Datum der Inbetriebnahme
der Anlage
ii. Datum der Tests
iii. Datum und Kommentare
zur Wartung der Anlage
iv. Datum bei auftrtenden
Fehlern und welche
Maßnahmen ergriffen
werden sollen
v. Datum, wenn Maßnahmen
ergriffen werden und den
anschließenden Teststatus
6. Leuchten mit SelbsttestFunktion testen sich automatisch
nach EN 50172. Auftretende
Fehler werden anhand einer
Bipolar-Diode oder einer Reihe
von LED´s angezeigt.
Informationen zur Fehlerbehebung finden Sie in der
Bedienungsanleitung. Die
Anleitungen können auch im
Downloadbereich der Webseite
heruntergeladen werden.
17
Vedlikehold/Underhåll/Maintenance/Huolto/Wartung
NO
Rengjøring
Regelmessig rengjøring av
lysarmaturer er avgjørende for å
gi optimal belysning. Lysarmaturer
rengjøres i spenningsløs tilstand.
Elektriske komponenter og tilkoblinger må ikke utsettes for vann
eller fuktighet. Rengjøringsintervaller er normalt i hht intervaller
som planlagt under prosjektering
eller i forbindelse med skifte av
lyskilder.
Lysarmaturer kan vaskes med
et nøytralt vaskemiddel (pH 7).
Vaskemiddelet blandes i lunkent
vann. Blandingen påføres med
mikrofiberklut, svamp eller
lignende. Deretter bør såperester
fjernes ved hjelp av myk og ren
mikrofiberklut fuktet i vann. Ikke
spray vaskemiddeloppløsninger
direkte på armaturen, rester av
vaskemiddel kan samle seg i
avdekning, reflektor eller optikk og
være vanskelig å fjerne i ettertid.
Organiske løsemiddelbaserte
og sterkt alkaliske vaskemidler
må unngås, da slike midler kan
skade komponenter både på kort
og lang sikt. Dette gjelder særlig
komponenter produsert i ulike
kunststoff.
Blanke reflekterende flater bør
støvtørkes med jevne mellomrom
for å sikre optimal belysning. En
helt ny, tørr og ren mikrofiberklut
kan anbefales for støvtørking. For
fjerning av fett og fingeravtrykk
kan reflektormaterialet sprayes
med vaskemiddel for rengjøring
av vinduer, glass, pc skjermer
etc og tørkes så rent med en helt
ny, tørr og ren mikrofiberklut.
Eventuelle rester av vaskemiddel
kan fjernes ved å påføre rent
vann for så å tørkes rent med en
helt ny, tørr og ren mikrofiberklut.
Rengjøring av reflektorer må
utføres med forsiktighet slik at ikke
reflektormaterialer skades.
Skifte av lyskilder
Lyskilder som er i slutten av sin
levetid kan utvikle varme ut over
det som er forventet. Dette kan
skade lysarmaturens komponenter.
Det er alltid god økonomi å
planlegge gruppeskift av lyskilder.
Sjekk levetiden på lyskilden
du anvender på våre nettsider
under Lampedata eller konferere
med din leverandør av lyskilder.
Planlegg deretter intervaller
hvor lyskildene blir skiftet. Noen
lyskilder vil sannsynligvis kunne
svikte før oppgitt levetid og må
skiftes før planlagt gruppeskifting
av lyskildene.
Skifte av lyskilder utføres når lysarmaturen er i spenningsløs tilstand.
Lyskilder som skiftes må erstattes
med tilsvarende for å beholde
egenskapene til lysarmaturen.
Benytt alltid hansker ved skifte av
lyskilder slik at fingermerker ikke
blir etterlatt på reflekterende flater.
18
SE
Vedlikehold av LED lyskilde
Lysdiodene i en lysarmatur med
LED lyskilder har vanligvis en
nominell levetid på L70 ved
50.000 timer. L70 betyr at 70
prosent av den opprinnelige
lysstrømmen er gjenværende
etter at levetiden er utløpt, når
mindre enn 70% av lysstrømmen
er gjenværende vil sannsynligvis
belysningsnivået være på et for
lavt nivå. Det kan forekomme
at feil oppstår på lysdioder før
levetiden er utløpt. Når en slik feil
oppstår er det hensiktsmessig å
skifte hele produktet. Vedlikehold
av elektronikk se punkt under
dette.
Skifte av elektronikk
Elektroniske forkoplinger (HF
forkoplinger) for lysarmaturer har
ofte en nominell levetid på 50.000
timer ved armaturens høyest
tillatte omgivelsestemperatur. Det
må imidlertid forventes ca. 10%
utfall i løpet av denne perioden.
Høy omgivelsestemperatur,
transienter og spenningstopper,
samt tilkobling til byggestrøm av
dårlig kvalitet i byggeperioden vil
drastisk forkorte livslengden.
Elektroniske forkoplinger skiftes av
kvalifisert personell og alltid når
lysarmaturen er gjort spenningsløs.
Det anbefales å skifte lyskilder
og teste armaturen før arbeidet
med å skifte en defekt elektronisk
forkopling igangsettes.
Underhåll
Regelbunden rengöring av armaturer är avgörande för optimal
belysning. Armaturer rengörs i
ett strömlöst tillstånd. Elektriska
komponenter och anslutningar bör
inte utsättas för vatten eller fukt.
Rengörings intervall överensstämmer normalt med de som planeras
under projekteringen eller när
ljuskällor byts.
Armaturer kan rengöras med ett
neutralt rengöringsmedel (pH
7). Rengörningsmedlet blandas
i ljummet vatten. Blandningen
appliceras sedan med en mikrofiberduk, svamp eller liknande.
Därefter bör tvålrester tas bort med
en mjuk ren mikrofibertrasa fuktad
med vatten. Spruta inte rengöringsmedel direkt på armaturen då
kvarvarande rengöringsmedel
kan samlas i locket, reflektorn
och optiska komponenter, och
vara svårt att få bort senare.
Rengörningsmedel baserade på
organiska lösningsmedel och starkt
alkaliska rengöringsmedel bör
undvikas, eftersom de kan skada
komponenter på kort och lång sikt.
Detta gäller särskilt komponenter
tillverkade av olika plaster.
Glansiga reflekterande ytor bör
dammas regelbundet för att
säkerställa optimal belysning. En
helt ny, ren och torr mikrofiberduk
rekommenderas för damning.
För borttagning av fett och
fingeravtryck, kan reflektormaterial
sprutas med ett rengöringsmedel
avsett för rengöring av fönster,
glas, datorskärmar etc. och torkas
med en helt ny, ren och torr mikrofiberduk. Eventuellt kvarvarande
rengöringsmedel kan tas bort
med rent vatten och sedan torkas
rent med en helt ny, ren och torr
mikrofiberduk. Reflektorer ska
rengöras med försiktighet för att
undvika skador på dess material.
Byte av ljuskällor
Ljuskällor i slutet av sin livslängd
kan producera värme över den
förväntade nivån. Detta kan skada
komponenter i armaturerna. Det är
alltid ekonomiskt klokt att planera
utbyte av ljuskällor i grupper.
Kontrollera livslängden på ljuskällan du använder på vår hemsida
eller kontakta din leverantör av
ljuskällor. Planera sedan hur ofta
du vill byta dina ljuskällor. Vissa
ljuskällor kommer sannolikt att
sluta lysa innan deras angivna
livslängd och kan behöva bytas ut
före det planerade gruppbytet.
Ljuskällor ska bytas ut när
armaturen är i strömlöst tillstånd.
Ljuskällorna som byts ut måste
ersättas med liknande för att
upprätthålla egenskaperna hos
armaturen. Använd alltid handskar
när du byter ljuskällor så att du
inte lämnar fingeravtryck på den
reflekterande ytan.
EN
Underhåll av LED ljuskällor
Lysdioder i en armatur med LED
ljuskällor har normalt en nominell
livslängd L70 kl 50.000 timmar.
L70 innebär att 70% av det
ursprungliga ljusflödet kvarstår
efter att livslängden löpt ut, om
mindre än 70% av ljusflöde
kvarstår, är ljuset förmodligen på
en låg nivå. Fel kan uppstå på
lysdioder innan deras livstid löpt
ut. När sådana fel inträffar, är det
lämpligt att ersätta hela produkten.
För underhåll av elektronik, se
punkt nedan.
Byta elektronik
Elektriska förkopplingsdon (HFdon) för armaturer har ofta en
specificerad livslängd på 50.000
timmar på armaturens högsta
tillåtna omgivningstemperatur.
Emellertid kan ca. 10% bortfall
förväntas under denna period.
Hög omgivningstemperatur, transienter och spikar, samt anslutning
till dålig provisorisk generator
under byggnadsfasen kommer
drastiskt minska dess livslängd.
Elektroniska förkopplingsdon
bör ersättas av kvalificerad personal och alltid när armaturer är
strömlös. Det rekommenderas att
testarmaturer är utbytta innan byte
av icke fungerande elektroniskt
don sker.
Cleaning
Regular cleaning of light
luminaires is essential for optimal
lighting. Light luminaires are
cleaned in a de-energized state.
Electrical components and connections should not be exposed
to water or moisture. Cleaning
intervals are normally consistent
with those planned during the
project planning or when light
sources are changed.
Light luminaires can be cleaned
with a neutral detergent (pH 7).
The detergent is mixed in lukewarm water. The mixture is then
applied with a microfibre cloth,
sponge or the like. Afterwards,
soap residues should be removed
using a soft clean microfibre
cloth dampened with water.
Do not spray cleaning solutions
directly onto the fitting as residual
detergent may collect in the cover,
reflector or optical components,
and be difficult to remove
later. Organic solvent-based and
strongly alkaline detergents should
be avoided, as they can damage
components in the short and long
term. This applies particularly to
components made from various
plastics.
Glossy reflective surfaces should
be dusted regularly to ensure
optimum lighting. A brand new,
clean and dry microfibre cloth is
recommended for dusting. For removal of grease and fingerprints,
reflector material can be sprayed
with a detergent for cleaning
windows, glass, computer screens
etc. and dried with a brand new,
clean and dry microfibre cloth.
Any remaining detergent can
be removed by applying clean
water and then be wiped clean
with a brand new, clean and dry
microfibre cloth. Reflectors should
be cleaned with care in order
to prevent damage to reflector
materials.
Replacement of light sources
Light sources at the end of their
service life can produce heat
above the expected level. This
can damage light luminaires’ components. It is always financially
wise to plan the replacement of
light sources in groups. Check
the lifetime of the light source you
use on our website under ‘Lamp
data’ or consult your light sources
supplier. Then plan the intervals
at which you want to replace your
light sources. Some light sources
are likely to fail before their
indicated lifetime and may have
to be replaced before the planned
group replacement.
Light sources should be replaced
when light luminaires are in a deenergized state. The light sources
being replaced must be replaced
with similar ones in order to
maintain the characteristics of the
light luminaires. Always use gloves
when replacing light sources so
that you do not leave fingerprints
on the reflecting surface.
Vedlikehold/Underhåll/Maintenance/Huolto/Wartung
FI
Maintenance of LED light
sources
Light diodes in a light fitting with
LED light sources typically have
a rated life of L70 at 50,000
hours. L70 means that 70% of
the initial luminous flux remains
after the lifetime expires; if less
than 70% of luminous flux remains, the lighting will probably
be at a low level.
Errors may occur on LEDs before
their lifetime expires. When such
errors occur, it is appropriate to
replace the entire product. For
maintenance of electronics, see
the paragraph below.
Replacing electronics
Electrical ballasts (HF ballasts)
for light luminaires often have a
rated life of 50,000 hours at the
luminaires’ maximum allowed
ambient temperature. However,
approx. 10% failures may be
expected during this period.
High ambient temperature,
transients and spikes, as well
as connection to a poor-quality
provisional generator during the
building phase, will drastically
reduce lifetime.
Electronic ballasts should be
replaced by qualified personnel
and always when the luminaires
have been de-energized. It is
recommended that light sources
are replaced and the luminaries
are tested before an attempt is
made to replace defect electronic
ballast.
Puhdistaminen
Valaisimen säännöllinen
puhdistaminen on tärkeää optimaaliselle valontuotolle.
Valaisimien puhdistamisen tulee
tapahtua valaisimien ollessa
jännitteettömiä. Elektroniset
komponentit tai liittimet eivät saa
altistua vedelle tai kosteudelle.
Puhdistaminen voi tapahtua
erillisen projektisuunnitelman
mukaisesti aikataulutettuna tai
lampunvaihdon yhteydessä.
Valaisimet voi puhdistaa
käyttämällä neutraalia
puhdistusliuosta. Laimenna
puhdistusliuosta haalealla
vedellä. Käytä puhdistamiseen
kangasliinaa, pesusientä tai
muuta vastaavaa välinettä.
Lopuksi huuhtele puhtaalla
vedellä ja kuivaa kangasliinalla.
Älä suihkuta puhdistusliuosta
suoraan valaisimeen, koska
puhdistusainejäämiä voi olla
vaikea poistaa suojakansista, heijastimista ja optiikan
komponenteista. Orgaanisia
liuottimia ja vahvan emäksisiä
puhdistusaineita tulee välttää,
koska ne voivat vahingoittaa valaisimen materiaaleja (erityisesti
synteettisiä materiaaleja).
Kiiltäviltä heijastinpinnoilta pölyt
tulee pyyhkiä säännöllisesti, jotta
saavutetaan optimaalinen valaistus. Puhdistamiseen suosittelemme
puhdasta mikrokuituliinaa.
Rasvatahrojen ja sormenjälkien
poistamiseksi heijastimeen voi
suihkuttaa puhdistusainetta,
joka on tarkoitettu ikkunoiden,
tietokonenäyttöjen ja vastaavien
pintojen puhdistamiseen. Tämän
jälkeen heijastin on kuivattava
huolellisesti mikrokuituliinalla.
Heijastinmateriaaleihin jääneet
puhdistusainejäämät voi liottaa
puhtaalla vedellä ja pyyhkiä pois
mikrokuituliinalla. Huomioi, että
heijastinmateriaalit ovat herkästi
naarmuuntuvia.
Valonlähteen vaihtaminen
Elinkaaren loppuvaiheessa
olevat valonlähteet voivat tuottaa
odotettua enemmän lämpöä.
Tämä voi vaurioittaa valaisimen
komponentteja. On aina
taloudellisesti järkevää suorittaa
valonlähteiden ryhmävaihto.
Tarkista valonlähteen käyttöikä
internetsivuiltamme kohdasta
“lamppujen tiedot” tai valonlähteen toimittajalta. Tämän jälkeen suunnittele ryhmävaihtoväli
valonlähteille. On todennäköistä,
että osa valonlähteistä lopettaa
toimintansa ennen odotettavissa
olevaa käyttöikää ja ne on
vaihdettava jo ennen suunniteltua
ryhmävaihtoa.
Valonlähteen vaihtamisen tulee
tapahtua valaisimien ollessa
jännitteettömiä. Valonlähteet
on vaihdettava vastaaviin, jotta
valaisimen ominaisuudet eivät
muutu. Käytä aina valonlähteitä
vaihtaessasi suojakäsineitä, ettei
valaisimen heijastinpintoihin tule
sormenjälkiä.
DE
LED-valonlähteiden huolto
LED-valonlähteillä, jotka on
asennettu LED-valaisimeen on
tyypillisesti 50.000 tunnin käyttöikä (L70). L70 tarkoittaa, että
70% alkuperäisestä valovirrasta
on jäljellä käyttöiän lopussa.
Mikäli valovirrasta on jäljellä alle
70%, on valaistusvoimakkuus
todennäköisesti liian matala.
LED-valonlähteissä voi ilmetä
vikoja ennen kuin ilmoitettu
käyttöikä on saavutettu. Vian ilmetessä on suositeltavaa vaihtaa
koko tuote. Elektroniikan huolto,
katso seuraava kappale.
Elektroniikan vaihtaminen
Elektronisilla liitäntälaitteilla
(HF-liitäntälaitteilla) on yleensä
50.000 tunnin odotettavissa
oleva elinikä kun valaisinta
käytetään korkeimmassa sallitussa ympäristön lämpötilassa.
Tänä aikana kuitenkin noin 10%
liitäntälaitteissa voi vikaantua.
Korkea käyttöympäristön
lämpötila, syöttöverkon häiriöt
(transientit ja jännitepiikit)
sekä huonolaatuinen generaattorin tuottama sähkö voivat
merkittävästi laskea elinikää.
Elektronisen liitäntälaitteen saa
vaihtaa ainoastaan valtuutettu
asentaja ja valaisin on oltava
irrotettuna sähköverkosta vaihtotyön ajan. Ennen liitäntälaitteen
vaihtoa on suositeltavaa kokeilla
vaihtaa valonlähteet ja käyttää
valaisin jännitteettömänä, jotta
mahdollinen lamppuvika voidaan
poissulkea ennen liitäntälaitteen
vaihtoa.
Reinigung
Eine regelmäßige Reinigung
der Leuchte ist für eine optimale
Beleuchtung wichtig. Die
Leuchten sollten im spannungsfreien Zustand gereinigt werden.
Elektrische Komponenten und
Anschlüsse sollten keinem Wasser oder Feuchtigkeit ausgesetzt
werden. Die Reinigungsintervalle
sind in der Regel während
der Projektplanung oder beim
Lampentausch durchzuführen.
Die Leuchten können mit einem
neutralen Reinigungsmittel
(pH7) gereinigt werden. Das
Reinigungsmittel ins warme
Wasser mischen. Das Gemisch
sollte mit einem Mikrofasertuch,
Schwamm oder dergleichen
aufgebracht werden. Danach
sollten die Reste, mit einem leicht
mit Wasser angefeuchtetem,
weichen und sauberen
Mikrofasertuch entfernt werden.
Sprühen Sie das Reinigungsmittel
nie direkt auf die Leuchte, bei
dieser Methode sammelt sich
das Reinigungsmittel an der
Abdeckung, dem Reflektor oder
den optischen Komponenten
und lässt sich später nur noch
schwierig entfernen. Organische
Lösungsmittel und stark alkalische Reinigungsmittel sollten
vermieden werden, da diese die
Komponenten über kurz oder
lang beschädigen können. Das
gilt insbesondere für Bauteile aus
unterschiedlichen Kunststoffen.
Reflektierende Oberflächen
sollten regelmäßig abgestaubt
werden, um eine optimale
Beleuchtung zu gewährleisten.
Zum Enststauben wird eine
neues, sauberes und trockenes
Mikrofasertuch empfohlen. Für
die Beseitigung von Fett- und
Fingerabdrücken kann das
Reflektormaterial mit einem
Reinigungsmittel für Fenster,
Glas, Bildschirme etc. verwendet
werden, es empfiehlt sich ein
neues, sauberes und trockenes
Mikrofasertuch hiermit zu besprühen. Jegliche Reinigungsrückstände können durch sauberes
Wasser entfernt und mit einem
Mikrofasertuch abgewischt
werden. Die Reflektoren sollten
mit Sorgfalt gereinigt werden, um
eine Beschädigungdes Reflektormaterials zu verhindern.
fallen wahrscheinlich vor der
angegebenen Lebensdauer aus
und müssen unter Umständen
vor dem geplanten GruppenAustausch ersetzt werden.
Die Leuchtmittel sollten
ausgetauscht werden, wenn sich
die Leuchte in einem spannungsfreiem Zustand befindet. Das
Leuchtmittel muss mit einer baugleichen Lampe ersetzt werden,
um die Eigenschaften der Leuchte
zu erhalten. Verwenden Sie
beim Austausch der Leuchtmittel
immer Handschuhe, so dass
Sie keine Fingerabdrücke auf
der reflektierenden Oberfläche
hinterlassen.
Wartung von LEDLichtquellen
Leuchtdioden in einer Leuchte
mit LED-Lichtquelle haben
typischerweise eine Lebensdauer
von L70 bei 50.000Std. L70
bedeutet, dass nach 50.000Std.
Betrieb 70% des ursprünglichen
Lichtstroms verbleiben. Fehler
können auch bei LEDs auftreten,
noch bevor die Lebensdauer
abgelaufen ist. Wenn solche
Fehler auftreten empfiehlt es sich,
das ganze Produkt zu ersetzen.
Für die Wartung der Elektronik
s.u. (Austausch der Elektronik)
Austausch der Elektronik
Elektronische Vorschaltgeräte
(HF) haben oft eine Lebensdauer
von 50.000 Stunden bei der
maximalen Umgebungstemperatur (Ta-Wert) der Leuchte.
Jedoch ist eine Ausfallrate von
10% während dieses Zeitraums
zu erwarten. Hohe Umgebungstemperaturen, Netzstörungen
und Spannungsspitzen, sowie
der Betrieb an schlechten Versorgungsnetzen/ Notstromdiesel
während der Bauphase reduzieren erheblich die Lebensdauer.
Elektronische Vorschaltgeräte
dürfen nur von Fachpersonal
ausgetauscht werden und auch
nur dann, wenn die Leuchte
spannungsfrei ist. Es wird immer
empfohlen, bei Austausch eines
elektronischen Vorschaltgerätes
die Lampen zu überprüfen.
Austausch der Leuchtmittel
Leuchtmittel können zum Ende
ihrer Lebensdauer eine Wärme
über dem erwarteten Niveau
produzieren. Das kann zur
Beschädigung der Leuchten-Komponenten führen. Es ist finanziell
immer ratsam, den Austausch
der Leuchtmittel in Gruppen
zu planen. Überprüfen sie die
Lebensdauer der Lichtquellen auf
unserer Webseite unter „Lampendaten“ oder fragen Sie den
Leuchtmittel-Lieferanten. Planen
Sie dann, in welchen Abständen
Sie Ihre Leuchtmittel ersetzen
möchten. Einige Leuchtmittel
19
Glamox ASA
BU Glamox Luxo Lighting
Norway
Phone: +47 22 02 11 00
www.glamoxluxo.no
Glamox Luxo Lighting A/S
Denmark
Phone: +45 43 55 02 60
www.glamoxluxo.dk
Glamox Luxo Lighting AB
BU Sales
Sweden
Phone: +46 8 449 83 40
www.glamoxluxo.se
Glamox Luxo Lighting OY
Finland
Phone: +358 10 841 0440
www.glamoxluxo.fi
All our products are covered by a
five year warranty. More information
is available from our websites.
Glamox Luxo Lighting Ltd
United Kingdom
Phone: +44 208 953 0540
www.glamoxluxo.co.uk
Glamox Luxo Lighting GmbH
Germany
Phone: +49 421 48 5705
www.glamoxluxo.de
Glamox Ireland Ltd.
Ireland
Phone: +353 1 4500 755
www.glamox.ie
AS Glamox HE
BU Sales
Estonia
Phone: +372 6 712 310
www.glamox.ee
Item no: 72597206 February 2013
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement