Asus | N61VG-A1 | ASUS Transformer Pad - Skrócona instrukcja

PL7210
ASUS Transformer Pad Skrócona instrukcja
3G Connection Manager - TF300TG
Instalacja karty SIM
1.
Użyj wyprostowanego spinacza do papieru w celu naciśnięcia przycisku
wysuwania tacy karty SIM.
2.
Wyjmij tacę z gniazda. Ustaw kartę SIM we właściwym kierunku i połóż
na tacy.
3.
Mocno pchnij tacę karty SIM do gniazda.
ASUS Transformer Pad
15060-05W0N100
Antena 3G jest umieszczana na górnej części tabletu ASUS Transformer
Pad.
Konfiguracja ustawień APN
ASUS Transformer Pad automatycznie wykrywa i łączy z siecią 3G po
zainstalowaniu karty SIM. Jeśli tak się nie stanie należy zastosować się do
instrukcji w celu ręcznej konfiguracji ustawień APN (Access Point Name [Nazwa
punktu dostępowego]) tabletu ASUS Transformer Pad.
W celu konfiguracji ustawień APN
1.
Stuknij menu Apps (Aplikacje) w górnym, prawym rogu ekranu Pomoc i
stuknij Settings (Ustawienia).
2.
Stuknij Więcej... w opcji Połączenia bezprzewodowe i sieci w lewym
panelu i stuknij Sieci komórkowe.
ASUS Transformer Pad
3.
Stuknij Nazwy punktu dostępowego.
4.
Stuknij usługę lub sieć do połączenia.
ASUS Transformer Pad
5.
Zadzwoń do dostawcy usługi telefonii komórkowej, zapytaj o informacje
dotyczące APN i wypełnij wymagane pola. Przewiń, aby wyświetlić
dalsze pola.
Wypełnij sugerowane pola APN, MMSC, MMS proxy (Proxy MMS),
MCC i MNC. Pola wymagane dla APN zależą od dostawcy usługi
sieciowej 3G.
ASUS Transformer Pad łączy z Internetem przez punkt dostępowy sieci
bezprzewodowej, gdy dostępne są sieci WiFi i 3G. Wyłącz funkcję WiFi w
celu dostępu do sieci 3G.
ASUS Transformer Pad
Dodatek
Wymagania CE ekspozycji RF
ASUS Transformer Pad TF300TG
Maks. pomiar SAR (10g)
GSM 900: 1.49 W/kg
GSM 1800: 1.26 W/kg
WCDMA Band V: 0.73 W/kg
WCDMA Band VIII: 1.17 W/kg
WCDMA Band I : 1.29 W/kg
WLAN 2.4G: 0.49 W/kg
Ten tablet PC został sprawdzony w odległości 0,5cm od ciała, z urządzeniem
wykonującym transmisję, przy najwyższym certyfikowanym poziomie mocy we
wszystkich sprawdzanych pasmach częstotliwości. W celu zachowania zgodności
z wymaganiami ekspozycji RF CE należy zachować co najmniej 0,5cm odstęp
pomiędzy tabletem PC, a użytkownikiem.
ASUS Transformer Pad
This equipment may be operated in:
AT
BE
BG
CH
EE
ES
FI
FR
IT
IS
LI
LT
NO
PL
PT
RO

CY
GB
LU
SE
CZ
GR
LV
SI
DE
HU
MT
SK
DK
IE
NL
TR
Products with 2.4–GHz Wireless LAN Devices France
L'utilisation de cet equipement (2.4GHz wireless LAN) est soumise à certaines
restrictions: cet equipement peut être utilisé à l'interieur d'un batiment en utilisant
toutes les frequences de 2400 a 2483.5MHz (Chaine 1–13). Pour une utilisation
en environement exterieur, les frequences comprises entre 2400-2454 MHz
(Chaîne 1-9) peuvent être utilisé. Pour les dernières restrictions, voir
http://www.art-telecom.fr.
For 2.4–GHz wireless LAN operation of this product, certain restrictions apply.
This equipment may use the entire–2400–MHz to 2483.5–MHz frequency band
(channels 1 through 13) for indoor applications. For outdoor use, only 2400-2454
MHz frequency band (channels 1-9) may be used. For the latest requirements,
see http://www.art-telecom.fr.

Wireless LAN Module’s Maximum EIRP
Frequency Ranges
(MHz)
2400 MHz ~ 2446.5 MHz
2446.5 MHz ~ 2483.5
MHz
Outdoors
10mW
100mW
Not Permitted
100mW on private property with Ministry
of Defense approval.

Users only use the charge with Adaptor, you can not use the connection to
USB interfaces with USB 2.0 version or higher.


Please make sure the temperature for adapter will not be higher than 40 ˚C
Please make sure the temperature for device will not be higher than 40 ˚C

The device could be used with a separation distance of 0cm to the human
body.
The adapter shall be installed near the equipment and shall be easily
accessible.

Indoors
ASUS Transformer Pad
EC Declaration of Conformity
We, the undersigned,
Manufacturer:
ASUSTek COMPUTER INC.
Country:
TAIWAN
Authorized representative in Europe:
ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:
No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C.
Address, City:
HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:
GERMANY
Product name :
ASUS Transformer Pad
Model name :
TF300TG
declare the following apparatus:
conform with the essential requirements of the following directives:
2004/108/EC-EMC Directive
EN 55022:2006+A1:2007
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2010
EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006
EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003
EN 61000-3-3:2008
EN 55020:2007
EN 300 328 V1.7.1(2006-10)
EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)
EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)
EN 301 511 V9.0.2(2003-03)
EN 301 908-1 V4.2.1(2010-03)
EN 301 908-2 V3.2.1(2007-05)
EN 301 893 V1.4.1(2005-03)
EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)
EN 50360:2001
EN 50332-1:2000
EN 50332-2:2003
EN 301 489-1 V1.8.1(2008-04)
EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
EN 301 489-4 V1.3.1(2002-08)
EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
EN 301 489-24 V1.4.1(2007-09)
EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
EN 62311:2008
EN 62209-2:2010
EN 62479-2:2010
EN 60950-1 / A11:2009
EN 60065:2002+A1:2006+A11:2008
EN 60950-1 / A12:2011
EN 60065:2002 / A12:2011
1999/5/EC-R &TTE Directive
2006/95/EC-LVD Directive
2009/125/EC-ErP Directive
Regulation (EC) No. 1275/2008
Regulation (EC) No. 278/2009
EN 62301:2005
EN 62301:2005
Regulation (EC) No. 642/2009
EN 62301:2005
Ver. 111121
CE marking
(EC conformity marking)
Position : CEO
Name :
Jerry Shen
Declaration Date: Mar. 28, 2012
Year to begin affixing CE marking:2012
ASUS Transformer Pad
Signature : __________
ASUS Transformer Pad
Download PDF

advertising