1 Tryck på - Alpine Europe
FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN
AUTOMÓVILES/SOLO PER L’UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/
ТОЛЬКО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В АВТОМОБИЛЯХ/DO UŻYCIA TYLKO W SAMOCHODZIE/ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΣΕ ΑΥTΟΚΙΝΗΤΟ
EN
R
CD RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH
DE
CDA-137BTi
FR
ES
• OWNER’S MANUAL
Please read before using this equipment.
• BEDIENUNGSANLEITUNG
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte vor
Gebrauch des Gerätes.
• MODE D’EMPLOI
Veuillez lire avant d’utiliser cet appareil.
• MANUAL DE OPERACIÓN
Léalo antes de utilizar este equipo.
• ISTRUZIONI PER L’USO
Si prega di leggere prima di utilizzare il
attrezzatura.
• ANVÄNDARHANDLEDNING
Innan du använder utrustningen bör du läsa
igenom denna användarhandledning.
• GEBRUIKERSHANDLEIDING
Lees deze aanwijzingen aandachtig alvorens dit
toestel te gebruiken.
• РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Прочтите настоящее руководство перед
началом использования оборудования.
• INSTRUKCJA OBSŁUGI
Prosimy zapoznać siç z tą instrukcją przed
przystąpieniem do użytkowania urządzenia.
• ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ
Παρακαλούμε διαβάστε το πριν χρησιμοποιήσετε
τη συσκευή.
ALPINE ELECTRONICS MARKETING, INC.
1-7, Yukigaya-Otsukamachi, Ota-ku,
Tokyo 145-0067, JAPAN
Phone: 03-5499-4531
ALPINE ELECTRONICS OF AUSTRALIA PTY. LTD.
161-165 Princes Highway, Hallam
Victoria 3803, Australia
Phone 03-8787-1200
ALPINE ITALIA S.p.A.
Viale C. Colombo 8, 20090 Trezzano
Sul Naviglio (MI), Italy
Phone 02-484781
ALPINE ELECTRONICS OF AMERICA, INC.
19145 Gramercy Place, Torrance,
California 90501, U.S.A.
Phone 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)
ALPINE ELECTRONICS GmbH
Wilhelm-Wagenfeld-Str. 1-3, 80807 München, Germany
Phone 089-32 42 640
ALPINE ELECTRONICS DE ESPAÑA, S.A.
Portal de Gamarra 36, Pabellón, 32
01013 Vitoria (Alava)-APDO 133, Spain
Phone 945-283588
ALPINE ELECTRONICS OF CANADA, INC.
777 Supertest Road, Toronto,
Ontario M3J 2M9, Canada
Phone 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)
ALPINE ELECTRONICS OF U.K. LTD.
Alpine House
Fletchamstead Highway, Coventry CV4 9TW, U.K.
Phone 0870-33 33 763
IT
SE
NL
RU
PL
ALPINE ELECTRONICS (BENELUX) GmbH
Leuvensesteenweg 510-B6,
1930 Zaventem, Belgium
Phone 02-725-13 15
ALPINE ELECTRONICS FRANCE S.A.R.L.
(RCS PONTOISE B 338 101 280)
98, Rue de la Belle Etoile, Z.I. Paris Nord Il,
B.P. 50016, 95945 Roissy Charles de Gaulle
Cedex, France
Phone 01-48638989
GR
Designed by ALPINE Japan
68-21627Z44-A
Innehåll
Användningsinstruktioner
VARNING
VARNING ........................................................ 6
FÖRSIKTIGT ................................................... 6
ATT OBSERVERA ............................................ 6
Komma igång
Tillbehörslista ...............................................................9
Slå på och stänga av strömmen.............................9
Val av källa .....................................................................9
Ta loss och sätta tillbaka frontpanelen................9
Ta loss ..........................................................................9
Sätta tillbaka .............................................................9
Första gången enheten startas ........................... 10
Inställning av volymen........................................... 10
Ställa in tid och datum ........................................... 10
Ställa in dimmerkontrollen................................... 10
Radio
Lyssna på radio ......................................................... 11
Förinställda stationer manuellt........................... 11
Förinställda stationer automatiskt..................... 11
Inställning av förinställda stationer................... 11
Frekvenssökning ...................................................... 11
RDS
Aktivera/avaktivera AF
(alternativa frekvenser) .......................................... 12
Mottagning av regionala (lokala)
RDS-stationer............................................................. 12
PI SEEK-inställning ................................................... 12
Ställa in PTY31-mottagning
(nödutsändning) ...................................................... 12
Ställa in tiden för automatisk justering............ 13
Mottagning av trafikinformation ....................... 13
PTY (Programtyp) Inställning............................... 13
Mottagning av trafikmeddelande under
uppspelning av CD eller radio............................. 13
Prioritera nyhetsprogram...................................... 14
Visning av radiotext ................................................ 14
CD/MP3/WMA/AAC
Uppspelning .............................................................. 14
Upprepad uppspelning ......................................... 15
M.I.X. (slumpvis uppspelning) ............................. 15
Söka efter CD-text.................................................... 15
SVENSKA
Filsökning/mappsökning
(om MP3/WMA/AAC)...............................................15
Mappsökningsläge ..............................................15
Filsökningsläge......................................................15
Sökpositionsminne ..................................................15
Om MP3/WMA/AAC.................................................16
Terminologi.............................................................17
Ljudinställningar
Reglering av subwoofernivå/balans
(mellan vänster och höger)/fader (mellan
främre och bakre högtalare)/Autovolym/
Black Out/Defeat.......................................................17
Ställa in MX-läget......................................................18
Ljudinställningar .......................................................18
Justera högpassfiltret..........................................18
Ställa Subwoofer ON/OFF..................................18
Ställa in subwoofersystemet ............................19
Ställa in subwoofer-fasen ..................................19
Ställa in subwooferkanalen
(SUBW. Channel) ...................................................19
Ställa in EQ-läget...................................................19
Ställa in tidskorrigeringsenheten
(TCR Parameter) ....................................................19
Ljudfältsjustering..................................................19
Justera den parametriska equalizerkurvan.......19
Justera den grafiska equalizerkurvan .................19
Justera tidskorrigeringen ........................................20
Lagra ljudfältsjusteringsinställningarna ............20
Återkalla de lagrade
ljudfältsjusteringsinställningarna.........................20
Andra funktioner
Textvisning..................................................................20
Om indikeringsvisningen ..................................21
Om ”Text” ................................................................21
Visa tiden .....................................................................21
SETUP
Inställning....................................................................22
General-inställningar...........................................22
Inställning av födelsedagsmeddelande
(Birthday Set) ...............................................................22
Ställa in visning av klockan (Clock Mode) .........22
Inställning av mönsterväxling för
kalendervisning (Calendar).....................................22
Spela upp MP3/WMA/AAC-data
(Play Mode)...................................................................23
Ljudvägledningsfunktion (Beep)..........................23
Ställa in den externa digitalingången.................23
Ställa in AUX-läget (V-Link) .....................................23
Anslutning till en extern förstärkare....................23
Ställa in språkteckensnitt ........................................24
3-SE
Innehåll
Demonstration............................................................24
Ställa in anpassningsbar rattfjärrkontroll ..........24
Display-inställningar........................................... 24
Ändra belysningsfärg................................................24
Inställning av dimmerns nivå.................................25
Inställning av typ av rullning för text ..................25
Inställning för rullning av text (Text Scroll) .......25
Växla teckensnitt ........................................................25
Växla animeringsdisplay (BGV Select).................25
ON/OFF-inställning av
öppningsmeddelande..............................................25
Tuner-inställningar .............................................. 25
Justera källsignalnivåer (FM Level).......................25
Ställa in MOTTAGARENS (FM) tonkvalitet..........25
USB-inställningar ................................................ 25
Ställa in USB-sökläget...............................................25
Ställa in USB Skip-funktionen ................................26
Ringa med BT-handsfree
Inställning innan användning ............................. 26
Om BLUETOOTH ................................................... 26
Innan du använder
BLUETOOTH-funktionen.................................... 26
Anslutning till en BLUETOOTH-kompatibel
enhet (Sammankoppling)................................. 27
Para ihop en BLUETOOTH-kompatibel enhet
med SSP (Secure Simple Pairing)..........................27
Para ihop en BLUETOOTH-kompatibel enhet
utan SSP (Secure Simple Pairing)..........................27
BLUETOOTH SETUP.................................................. 27
Inställning av BLUETOOTH-anslutning
(Bluetooth IN) ........................................................ 27
Handsfree-telefoninställning (HFP) .....................27
BLUETOOTH-ljudinställning (Audio)....................27
Inställning av BLUETOOTH-enhet .................. 28
Ställa in synlighetsläget..................................... 28
Para ihop en BLUETOOTH-enhet från
enheten ................................................................... 28
Ställa in BLUETOOTH-ljudkvaliteten.............. 28
Justera volymen (VOL LV Adj)................................28
Ljudtypsinställning (Type Set)...............................28
Ställa in visning av uppringarens
information/textmeddelandeindikatorn
ON/OFF.................................................................... 29
Ställa in textmeddelandeindikatorn ON/OFF
(Short Message) ..........................................................29
Ställa in visningen av uppringarens
information ON/OFF (Telephone) ........................29
Automatisk uppdatering av telefonbok
ON/OFF.................................................................... 29
Ställa in BLUETOOTH-menyspråk ................... 29
Ändra ordningen på telefonbokens lista .... 29
4-SE
SVENSKA
Inställning av Mottagna samtal automatiskt
(Auto Answer) ........................................................29
Visa namnet på
telefonserviceleverantören...............................29
Val av utgående högtalare ................................29
Visa version av den fasta programvaran ......30
Uppdatera den fasta programvaran ..............30
Styrning av handsfree-telefon .............................30
Om handsfree-telefonen ...................................30
Besvara ett samtal ................................................30
Avsluta samtalet....................................................30
Ringa .........................................................................30
Röstuppringning ........................................................31
Ringa ett nummer i utgående historik ...............31
Ringa upp ett nummer i historiken över
inkommande samtal .................................................31
Ringa upp ett nummer i historiken över
missade samtal............................................................31
Ringa upp ett nummer i telefonboken...............31
Telefonbokens bokstavssökningsfunktion .......31
Samtal väntar-funktion.......................................32
Spara ett nummer i telefonmenyn som
kortnummer ...........................................................32
Ringa ett snabbvalsnummer ............................32
Justering av volymen då ett samtal
besvaras ...................................................................32
Stänga av mikrofonens ljud snabbt
(Voice Mute) ...........................................................32
Samtalsväxling.......................................................32
Bluetooth-ljudanvändning ...................................33
Återkalla Bluetooth-ljudläget...........................33
Välja önskad låt ....................................................33
Paus ...........................................................................33
USB Minne (tillval)
Ansluta USB-minnet (tillval)..................................33
Använda Banking-funktionen för
USB-minnet.................................................................33
Uppspelning...............................................................34
Upprepad uppspelning..........................................34
M.I.X. (slumpvis uppspelning)..............................34
Söka efter önskat spår.............................................34
Söka efter etikettinformation...........................34
Söka i (FILE NAME)-läge .....................................35
Direktsökningsfunktion..........................................35
Välj Spellista/Artist/Album/Genre/
Kompositör/Mapp....................................................36
Bokstavssökningsfunktion ....................................36
Sökpositionsminne ..................................................36
Innehåll
iPod/iPhone (tillval)
Ansluta en iPod/iPhone ......................................... 36
Uppspelning .............................................................. 37
Söka efter önskad låt .............................................. 37
Direktsökningsfunktion......................................... 37
Välj Spellista/Artist/Album/Genre/
Kompositör/Episod ................................................. 38
Bokstavssökningsfunktion.................................... 38
Sökpositionsminne ................................................. 38
Slumpvis uppspelning (M.I.X.)............................. 38
Upprepad uppspelning ......................................... 38
Textvisning ................................................................. 39
IMPRINT Operation (tillval)
Ändra MultEQ-läge.................................................. 39
Justera subwoofernivå/basnivå/diskant nivå/
fader (mellan fram och bak)/balans
(mellan vänster och höger)/Black Out i
MultEQ-läge ............................................................... 40
Justera ljudinställningen i manuellt läge ........ 40
Ställa Subwoofer ON/OFF ................................. 40
Ställa in subwoofersystemet............................ 41
Ställa in subwoofer-fasen.................................. 41
Ställa in subwooferkanalen
(SUBW. Channel)................................................... 41
Equalizersnabbval (Factory’s EQ).................... 41
Ange svarslutning för högtalaren för höga
frekvenser (TW Setup)........................................ 41
Ange filtertyp ........................................................ 41
Slå på/stänga av Media Xpander ................... 41
Ställa in MX-nivån ................................................ 41
Ställa in EQ-läget.................................................. 42
Ställa in tidskorrigeringsenheten
(TCR Parameter).................................................... 42
Ljudfältsjustering ................................................. 42
Justera den parametriska equalizerkurvan.......42
Justera den grafiska equalizerkurvan .................42
Justera tidskorrigeringen ........................................42
Justera delningsfilterinställningarna ..................43
Lagra ljudfältsjusteringsinställningarna ............43
Återkalla de lagrade
ljudfältsjusteringsinställningarna.........................43
Om tidskorrigering .................................................. 44
Exempel 1: Vänster framsäte............................ 44
Exempel 2: Alla säten.......................................... 44
Om delningsfiltret.................................................... 45
SVENSKA
Växlare (tillval)
Styrning av CD-växlare (tillval).............................46
Spela MP3-filer med CD-växlaren (tillval) ........47
Att välja CD-skivväxlare (tillval) ...........................47
Fjärrkontroll
Knappar på fjärrkontrollen....................................47
Använda ljudprocessorn........................................48
Batteribyte...................................................................48
Kan styras med fjärrkontroll..................................48
Kan anslutas till fjärrkontrollens
gränssnittsdosa .........................................................48
Information
Felsökning ...................................................................49
Grundläggande.....................................................49
Radio .........................................................................49
CD...............................................................................49
MP3/WMA/AAC.....................................................49
Ljud............................................................................50
iPod............................................................................50
Indikation för CD-spelare...................................50
Indikation för CD-växlare...................................50
Indikering för USB-minne ..................................50
Indikation för iPod-läge......................................51
BLUETOOTH-läge ..................................................51
Tekniska data..............................................................52
Installation och anslutningar
Varning ........................................................ 53
Att observera .............................................. 53
Försiktighetsåtgärder ................................ 53
Installation ..................................................................54
Borttagning ............................................................55
iPod/iPhone Anslutning (säljs separat).........55
Ta bort iPod/iPhone...................................................55
USB -minnesanslutning (säljs separat)..........56
Ansluta USB-minne....................................................56
Ta bort USB-minne.....................................................56
Montera mikrofonen ...............................................56
Anslutningar...............................................................57
5-SE
Användningsinstruktioner
VARNING
VARNING
Den här symbolen markerar viktiga anvisningar.
Om inte dessa anvisningar följs kan det kan leda till
allvarliga olyckor som till och med kan få dödlig
utgång.
UTFÖR ALDRIG NÅGON OPERATION SOM INNEBÄR ATT
UPPMÄRKSAMHETEN DRAS BORT FRÅN KÖRNINGEN.
FÖRSIKTIGT
Den här symbolen markerar viktiga anvisningar.
Om inte dessa anvisningar följs kan det leda till
skador på person eller egendom.
AVBRYT GENAST ANVÄNDNING OM PROBLEM UPPSTÅR.
I annat fall kan personskador eller skador på själva enheten uppstå.
Lämna apparaten till återförsäljaren för reparation.
ANVÄND INTE NYA OCH GAMLA BATTERIER SAMTIDIGT. SÄTT I
BATTERIERNA MED POLERNA VÄNDA ÅT RÄTT HÅLL.
Stanna alltid fordonet på en säker plats innan apparaten
manövreras. I annat fall kan olyckor lätt inträffa.
Kontrollera noggrant att batteripolerna (+ och –) vänds åt korrekt
håll enligt angivna anvisningar vid isättning av batterier. Batterier
som är spruckna eller som läcker batterisyra kan orsaka brand eller
personskada.
STÄLL IN LJUDVOLYMEN PÅ EN NIVÅ MED VILKEN DET FORTFARANDE ÄR
MÖJLIGT ATT HÖRA YTTRE LJUD UNDER PÅGÅENDE KÖRNING.
ATT OBSERVERA
För hög volym som döljer utryckningsfordons sirener eller
vägsignaler (t ex järnvägsövergångar) kan vara farlig och orsaka en
olycka. DET KAN OCKSÅ ORSAKA HÖRSELSKADA OM MAN
LYSSNAR PÅ FÖR HÖGA VOLYMER I EN BIL.
Rengöring av produkten
TAG INTE ISÄR OCH GÖR INGA ÄNDRINGAR.
Det kan resultera i en olycka, brand eller elektriska stötar.
ANVÄND BARA ENHETEN I BILAR MED 12-VOLTSYSTEM SOM HAR
NEGATIV (–) JORD.
(Återförsäljaren kan hjälpa dig om du är osäker.) Felaktig
anslutning kan resultera i brand, elektriska stötar eller andra skador.
Använd en mjuk, torr trasa för att rengöra produkten regelbundet.
Om du behöver ta bort svårare fläckar kan du blöta trasan med
endast vatten. Om du använder något annat än vatten vid rengöring
kan detta medföra att färgen löses upp eller att plasten skadas.
Temperatur
Kontrollera att temperaturen inuti fordonet är mellan +60°C och
–10°C innan bilstereon slås på.
Fuktkondensering
FÖRVARA MINDRE FÖREMÅL, SOM T.EX. BATTERIER, UTOM RÄCKHÅLL
FÖR BARN.
Det kan inträffa att CD-ljudet försvinner periodvis på grund av
kondensering. Om detta skulle hända, skall du ta ut skivan ur
spelaren och vänta cirka en timme så att fukten dunstar bort.
Om något föremål skulle sväljas, skall en läkare kontaktas
omedelbart.
Skadad skiva
Fel amperetal kan orsaka brand eller elektriska stötar.
Försök inte att spela en sprucken, skev eller skadad skiva.
Uppspelning av en skadad skiva kan allvarligt skada
uppspelningsmekanismen.
BLOCKERA INTE VENTILATIONS­ÖPPNINGAR ELLER VÄRME­PANELER.
Underhåll
Det kan göra att värme alstras inuti apparaten, vilket kan leda till
brand.
Försök inte att själv reparera bilstereon, då det uppstår problem.
Kontakta istället Alpine-återförsäljaren där bilstereon köptes, eller
närmaste Alpine-verkstad, för reparation.
ANVÄND RÄTT AMPERETAL VID BYTE AV SÄKRINGAR.
DEN HÄR PRODUKTEN ÁR ENDAST AVSEDD FÖR MONTERING I BILAR MED
12 VOLTS-SYSTEM.
Annan användning kan resultera i brand, elektriska stötar eller
andra skador.
STOPPA INTE IN FINGRAR, HÄNDER ELLER FRÄMMANDE FÖREMÅL I
ÖPPNINGAR ELLER HÅL.
Det kan leda till personskada eller skada på utrustningen.
6-SE
Försök aldrig att göra följande
Fatta aldrig tag i och dra ut skivan medan den håller på att matas in
i spelaren genom den automatiska laddningsmekanismen.
Försök inte att sätta i en skiva i apparaten när den är avstängd.
Isättning av skivor
Korrekt hantering
Spelaren kan användas för uppspelning av en skiva åt gången. Gör
inga försök att sätta i flera skivor.
Kontrollera att sidan med text är vänd uppåt när du sätter i en skiva.
Om du sätter i en skiva på felaktigt sätt visas ”Error” på spelaren.
Om spelaren fortsätter att visa ”Error” även om skivan har satts i på
rätt sätt, trycker du på RESET-omkopplaren med ett spetsigt
föremål, t ex en kulspetspenna.
Om man spelar upp en skiva när man kör på mycket ojämnt väglag
kan det resultera i att musikstycken hoppas över, men detta
kommer inte att repa skivan eller skada spelaren.
Tappa inte skivan när du hanterar den. Håll skivan i kanterna så du
inte lämnar fingeravtryck på själva skivytan. Fäst inte tejp, papper
eller etiketter på skivan. Skriv inte på skivan.
RÄTT
FELAKTIGT
RÄTT
Nya skivor
För att förhindra att skivor fastnar visas ”Error” på spelaren om
skivor med oregelbundna ytor sätts i eller om skivor sätts i på ett
felaktigt sätt. Om en ny skiva matas ut direkt efter att den har
laddats i spelaren, kan du känna efter med ett finger på kanten i
mitthålet och på skivans yttre kant. Om du kan känna någon liten
upphöjning eller ojämnheter, kan detta göra att skivan inte kan
laddas på rätt sätt. För att avlägsna dessa ojämnheter kan du slipa
till kanterna i mitthålet och den yttre kanten med en kulspetspenna
eller något liknande, och sedan sätta i skivan igen.
Mitthål
Mitthål
Ojämnheter
Ny skiva
Skivrengöring
Fingeravtryck, damm och smuts på skivans yta kan göra att
CD-spelaren hoppar över avsnitt på skivan. Som rutinrengöring
kan du torka av spelytan med en ren, mjuk duk från skivans mitt ut
mot dess kanter. Om skivans yta är mycket smutsig kan du fukta en
ren, mjuk duk i en lösning av milt rengöringsmedel innan du torkar
av skivan.
Ytterkant
(ojämnheter)
Angående skivor med oregelbunden form
Använd endast runda skivor i den här spelaren och se till att skivor
med oregelbunden form aldrig används.
Användning av skivor med ovanliga former kan skada spelarens
mekanism.
Skivtillbehör
Det finns olika slags tillbehör i handeln för att skydda skivytan och
för att förbättra ljudkvaliteten. Flertalet av dessa kommer emellertid
att påverka skivans tjocklek och/eller diameter. Användning av
sådana tillbehör kan leda till att skivan inte längre motsvarar
standardspecifikationerna och kan orsaka problem vid användning.
Vi rekommenderar att du inte använder sådana tillbehör på skivor
som spelas i Alpine CD-spelare.
Angående monteringsplatsen
Se till att enheten inte installeras på en plats där den utsätts för:
•
•
•
•
Direkt solljus och värme
Hög luftfuktighet och vatten
Mycket damm
Kraftiga vibrationer
Genomskinlig film
Skivstabilisator
Hantering av skivor (CD/CD-R/CD-RW)
•
•
•
•
•
•
Vidrör inte skivornas yta.
Utsätt inte skivorna för direkt solljus.
Fäst inte klistermärken eller etiketter på skivorna.
Rengör skivorna när de är smutsiga.
Se till så att skivan inte har ojämna kanter.
Använd inga kommersiellt tillgängliga tillbehör för skivor.
Lämna inte skivan i bilen eller i enheten under längre tid. Utsätt
aldrig skivan för direkt solljus. Värme och fukt kan skada skivan
och eventuellt göra den oanvändbar.
För kunder som använder CD-R/CD-RW-skivor
• Om en CD-R/CD-RW-skiva inte kan spelas upp bör du kontrollera
att du avslutat bränningen på rätt sätt (att du stängt skivan).
• Stäng CD-R/CD-RW-skivan om det behövs och försök sedan spela
upp den igen.
7-SE
Följande media kan spelas
Använd endast CD-skivor som har följande logotyper på
etikettsidan.
Korrekt funktion kan inte garanteras om du använder
ospecificerade CD-skivor.
Du kan spela CD-R-skivor (CD-Recordable)/CD-RW-skivor
(CD-ReWritable) som spelats in på ljudutrustning. Du kan också
spela upp CD-R/CD-RW-skivor med ljudfiler i formatet MP3/
WMA/AAC.
• Vissa av följande CD-skivor kan inte spelas på den här
enheten:CD-skivor med dålig kvalitet, CD-skivor med fingeravtryck,
CD-skivor som utsatts för extrema temperaturer eller solljus (om du
t.ex. har lämnat dem i bilen eller i enheten), CD-skivor som spelats in
under ostabila förhållanden, CD-skivor med en misslyckad bränning
eller med en misslyckad överspelning, kopieringsskyddade CD-skivor
som inte överensstämmer med industristandarden för CD.
• Använd skivor med MP3/WMA/AAC-filer som skrivits i ett format
som är kompatibelt med denna enhet. För mer information, se ”Om
MP3/WMA/AAC” på sidan 16.
• Data på en CD-skiva som inte är ljudfiler avger inget ljud om man
försöker spela upp dem.
Skydda USB-anslutningen
• Endast ett USB-minne eller en iPod/iPhone kan anslutas till
USB-anslutningen på den här enheten. Korrekt funktion kan inte
garanteras om du använder andra USB-produkter.
• Om USB-anslutningen används ska du använda en
USB-förlängningskabel (medföljer). Det går inte att använda
USB-nav.
• Beroende på den anslutna USB-minnesenheten kan det hända att
enheten inte fungerar eller att vissa funktioner inte kan utföras.
• Ljudfilsformaten som kan spelas på enheten är MP3/WMA/AAC.
• Artist/låtnamn, osv., kan visas. Vissa specialtecken kanske inte visas
på rätt sätt.
Hantering av USB-minnen
FÖRSIKTIGT
Alpine ansvarar inte för förlorade data etc. i samband med
användning av denna produkt.
• Förhindra felfunktion och skador genom att ha följande i åtanke.
Läs USB-minnets bruksanvisning noggrant.
Vidrör inte terminalerna med händerna eller med metallföremål.
Utsätt inte USB-minnet för kraftiga stötar.
Enheten får inte böjas, tappas, monteras isär, modifieras eller
nedsänkas i vätska.
• Undvik användning och förvaring på följande platser:
På ställen i bilen som utsätts för direkt solljus eller höga temperaturer.
Där det finns risk för hög luftfuktighet eller korroderande substanser.
• Placera USB-minnet på en plats där förarens manövrering av bilen
inte hindras.
• USB-minnet fungerar kanske inte korrekt vid höga eller låga
temperaturer.
• Använd bara certifierade USB-minnen. Lägg märke till att även
certifierade USB-minnen kanske inte fungerar på rätt sätt beroende
på deras typ eller läge.
• USB-minnens funktion kan inte garanteras. Använd USB-minnen
enligt deras användningsvillkor.
• Beroende på inställningarna för USB-minnets typ, minnesläge eller
kodningsprogramvara, kan det hända att enheten inte kan spelas upp
eller visas på rätt sätt.
8-SE
• En fil som är kopieringsskyddad skrivskyddad (copyrightskydd) kan
inte spelas upp.
• Det kan ta en stund innan filerna på USB-minnet börjar spelas upp.
Om USB-minnet innehåller någon fil som inte är en ljudfil kan det ta
lång tid innan filen spelas upp eller går att söka efter.
• Enheten kan spela upp filer med filtilläggen ”mp3”, ”wma” eller
”m4a”.
• Lägg inte till ovanstående filändelser till filer som inte innehåller
ljuddata. Andra data än ljud känns inte igen. Den resulterande
uppspelningen kan innehålla brus som kan skada högtalare och/eller
förstärkare.
• Det rekommenderas att du säkerhetskopierar viktiga data på en dator.
• Ta inte bort USB-enheten under pågående uppspelning. Ändra
SOURCE till en annan inställning än USB och ta sedan bort
USB-enheten för att förhindra skador på dess minne.
• Windows Media och Windows-logotypen är varumärken eller
registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA
och eller andra länder.
• iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano och iPod touch är varumärken
som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och andra länder.
• ”Made for iPod” och ”Made for iPhone” innebär att ett elektroniskt
tillbehör har konstruerats specifikt för anslutning till iPod respektive
iPhone och har certifierats av utvecklarna att uppfylla Apples
prestandakrav. Apple kan inte hållas ansvarig för funktionen på
denna enhet eller dess överensstämmelse med säkerhets- och
lagstadgade standarder. Lägg märke till att användningen av detta
tillbehör med iPod eller iPhone kan påverka det trådlösa nätverkets
prestanda.
• Varumärket BLUETOOTH® och dess logotyper är registrerade
varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och användning av
dessa varumärken av Alpine Electronics, Inc. sker enligt licens.
• ”Ljudkodningstekniken MPEG Layer-3 används på licens från
Fraunhofer IIS och Thomson.”
• ”Med denna produkt medföljer en licens endast för privat,
icke-kommersiell användning och det medföljer ingen licens (eller
underförstådd rättighet) för kommersiell användning (dvs
inkomstbringande användning), sändning i realtid (jordbunden,
satellit, kabel och /eller vilken som annan media), sändning/
streaming via Internet, intranät och/eller andra nätverk eller i andra
distributionssystem för elektroniskt innehåll, t ex tillämpningar för
betald uppspelning av ljudinnehåll eller ljudinnehåll på begäran.
Det krävs en speciell licens för sådan användning. För mer
information, besök http://www.mp3licensing.com ”
• © 2010 Nokia. Med ensamrätt. Nokia och Works with Nokia är
varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia
Corporation.
Ta loss och sätta tillbaka frontpanelen
Komma igång
Ta loss
SOURCE/
y
Vridomkopplare
 /ENTER/DIMMER
SETUP
1
2
Stäng av strömmen till enheten.
Tryck på y (OPEN) för att öppna frontpanelen (figur 1).
För att stänga frontpanelen trycker du på den vänstra sidan tills
den låses på plats enligt figur 2.
Tillbehörslista
figur 1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Huvudenhet..............................................................................1
Strömkabel ...............................................................................1
USB-kabel .................................................................................1
Gränssnittskabel för iPod ........................................................1
Mikrofon ...................................................................................1
Monteringskassett ...................................................................1
Fodral ........................................................................................1
Gummilock................................................................................1
Sexkantsskruv ..........................................................................1
Skruv (M5 × 8)...........................................................................4
Fjärrkontroll .............................................................................1
Batteri (typ AAA) ......................................................................2
Användarhandledning ......................................1 uppsättning
Slå på och stänga av strömmen
Tryck på SOURCE för att slå på enheten.
Obs
3
Ta tag i frontpanelen ordentligt och skjut den åt vänster
, och dra  för att ta bort.
Obs
• Frontpanelen kan bli varm under normal användning (särskilt
anslutningskontakterna på frontpanelens baksida). Detta är inget fel.
• Skydda frontpanelen genom att placera den i det medföljande fodralet.
• Använd inte för mycket kraft när du tar bort frontpanelen, det kan leda
till att enheten går sönder.
• Lämna inte frontpanelen öppen och kör inte bilen med frontpanelen
öppen eftersom det kan leda till olyckor eller fel.
• Du startar enheten genom att trycka på valfri knapp förutom y.
Tryck och håll SOURCE intryckt i minst 2 sekunder för
att stänga av enheten.
figur 2
Sätta tillbaka
1
Obs
• Den första gången strömmen slås på startar volymen på nivå 12.
2
Val av källa
Sätt i frontpanelens högra sida i huvudenheten. Rikta in
spåret i frontpanelen mot de utskjutande delarna på
huvudenheten.
Tryck in frontpanelens vänstra sida tills den sitter på plats
ordentligt i huvudenheten.
Tryck på SOURCE för att byta källa.
TUNER  DISC  USB/USB iPod*1  Bluetooth Audio*2 
CHANGER*3  AUXILIARY*4  TUNER
*1 Visas endast när iPod/iPhone-enheten är ansluten.
*2 Visas bara när Bluetooth Audio är inställt på ON, se
”Inställning av BLUETOOTH-anslutning (Bluetooth IN)” på
sidan 27.
*3 Endast när CD-växlaren är ansluten.
*4 Visas bara när AUX IN är inställt på ON, se ”Ställa in
AUX-läget (V-Link)” på sidan 23.
Obs
• Kontrollera innan frontpanelen monteras att det inte finns smuts eller
damm på anslutningarna och att inget främmande föremål finns
mellan frontpanelen och själva bilstereon.
• Fäst frontpanelen försiktigt genom att greppa dess sidor så att du inte av
misstag kommer åt någon av knapparna.
9-SE
Första gången enheten startas
Ställa in dimmerkontrollen
Se till att trycka på RESET när du använder enheten för första gången
efter byte av bilbatteri, o.s.v.
Tryck och håll DIMMER intryckt under minst två sekunder
för att välja läget för DIMMER.
1
2
Displayen växlar varje gång knappen trycks och hålls in.
3
Stäng av strömmen till enheten.
Dimmer Auto  Dimmer On  Dimmer Off  Dimmer Auto
Tryck på y (OPEN) för att öppna frontpanelen och ta
därefter bort den.
Tryck på RESET med en kulspetspenna eller ett liknande
spetsigt föremål.

RESET-knapp
Inställning av volymen
Vrid vridomkopplaren tills önskat ljud nås.
Ställa in tid och datum
1
2
Tryck och håll SETUP intryckt under minst två sekunder
för att aktivera väljarläget för SETUP.
Vrid på vridomkopplaren för att välja General-läget och
tryck sedan på ENTER.
Bluetooth  General  Display  Tuner  USB  Bluetooth
3
4
5
6
7
Vrid på vridomkopplaren för att välja Clock Adjust och
tryck sedan på ENTER.
Vrid på vridomkopplaren för ställa in årtal.
Tryck på ENTER.
Upprepa steg 4 och 5 ovan för att ställa in månad, dag,
timme och minut.
Håll SETUP intryckt i minst två sekunder för att återgå till
normalläget.
Obs
• Tryck på  för att återgå till föregående SETUP-läge.
• Om ingen åtgärd utförs på 60 sekunder avbryts SETUP.
• Tryck och håll ned ENTER under minst 2 sekunder efter det att du
ställt in ”timme” för att synkronisera klockan med en annan klocka eller
ett radiomeddelande. Minuterna återställs till 00. Om displayen visar
över ”30” minuter när du gör detta flyttar tiden fram en timme.
10-SE
Dimmer Auto-läge:
Minskar belysningens ljusstyrka när fordonets strålkastare är
inställda på ON. Det här läget är användbart om du tycker att
enhetens knappljus lyser för starkt på natten.
Dimmer On-läge:
Håller belysningens ljusstyrka svag.
Dimmer Off-läge:
Håller belysningens ljusstyrka stark.
Förinställda stationer automatiskt
Radio
1
SOURCE/
 
Vridomkopplare
 /ENTER
2
Tryck upprepade gånger på BAND tills det önskade
frekvensbandet visas i displayen.
Håll TUNEA.ME intryckt i minst 2 sekunder.
Frekvensen på displayen fortsätter att ändras medan automatisk
minneslagring pågår. Mottagaren söker automatiskt upp och
lagrar de sex starkaste stationerna i det valda bandet. De lagras
på snabbvalsknapparna 1 till 6 ordnade efter signalstyrka.
När den automatiska lagringen har avslutats ställer mottagaren
in den station som lagrats för snabbvalsknapp 1.
Obs
TUNE/A.ME
BAND
Snabbvalsknappar
(1 till 6)
• Om inga stationer lagrats ställer mottagaren in den station du lyssnade
på innan lagringsproceduren påbörjades.
Inställning av förinställda stationer
Lyssna på radio
1
2
Tryck på SOURCE för att välja läget TUNER.
Displayen visar den valda stationens band, snabbvalsnummer
och frekvens.
Tryck upprepade gånger på BAND tills det önskade
frekvensbandet visas i displayen.
FM1  FM2  FM3  MW  LW  FM1
3
Välj önskat band och tryck sedan på den snabbvalsknapp
(1 till 6) som har den önskade radiostationen lagrad.
Frekvenssökning
Välj sökningsläge genom att trycka på TUNEA.ME.
DX (Distansläge)  LOCAL (Lokalläge)  MANUAL (Manuellt läge)
 DX (Distansläge)
Obs
Du kan söka radiostationer med hjälp av dess frekvens.
1
• Utgångsläget är distansläge.
Distansläge:
Både starka och svaga stationer ställs in automatiskt (automatisk
sökning).
Lokalläge:
Endast starka stationer ställs in automatiskt (automatisk sökning).
Manuellt läge:
Frekvensen ställs in manuellt och stegvis (manuell sökning).
4
2
Vrid på vridomkopplaren för att välja FREQ Search-läget
och tryck sedan på ENTER.
AF  NEWS  PTY  FREQ Search
3
Tryck på  eller  för att ställa in önskad station.
4
När  eller  hålls intryckt ändras frekvensen kontinuerligt.
Obs
Förinställda stationer manuellt
Tryck på vridomkopplaren för att aktivera FUNCTION
LIST-läget när enheten är i Radio-läge.
Välj önskad frekvens genom att vrida på
vridomkopplaren.
Tryck på ENTER för att ta emot den valda frekvensen.
• Tryck på  i sökläget för att avbryta. Sökläget avbryts också om
ingen åtgärd har utförts inom 10 sekunder.
Ställ in stationen du vill lagra. Håll ned den av
snabbvalsknapparna (1 till 6) som du vill lagra stationen
på i minst 2 sekunder.
Displayen visar det band, det snabbvalsnummer och den
frekvens som lagras.
Obs
• Totalt 30 stationer kan lagras i snabbvalsminnet (6 stationer för varje
band: FM1, FM2, FM3, MW och LW).
• Om du lagrar en station i ett snabbvalsminne som redan har en station
raderas den gamla stationen och ersätts med den nya.
11-SE
Mottagning av regionala (lokala)
RDS-stationer
RDS
Vridomkopplare
 /ENTER
 
1
SETUP
2
Tryck och håll SETUP intryckt under minst två sekunder
för att aktivera läget för SETUP.
Vrid på vridomkopplaren för att välja Tuner-läget och
tryck sedan på ENTER.
Bluetooth  General  Display  Tuner  USB  Bluetooth
3
BAND/TA
VIEW
4
Vrid på vridomkopplaren för att välja RDS Regional och
tryck sedan på ENTER.
Vrid på vridomkopplaren för att välja ON eller OFF.
I läget OFF fortsätter enheten automatiskt att vara inställd på
den relaterade lokala RDS-stationen.
Aktivera/avaktivera AF (alternativa
frekvenser)
5
Håll SETUP intryckt i minst två sekunder för att återgå till
normalläget.
Obs
RDS-mottagning (Radio Data System) är ett radioinformationssystem,
som använder 57 kHz-subbärvågen från vanlig FM-sändning. Med RDS
kan man ta emot olika slags information, t.ex. trafikmeddelanden och
stationsnamn samt automatiskt ställa in alternativa stationer med högre
signalstyrkor, som sänder samma program.
• Tryck på  under proceduren för att återgå till det föregående läget.
• Om ingen åtgärd utförs på 60 sekunder i SETUP-läget avbryts
inställningsläget.
1
PI SEEK-inställning
Tryck på vridomkopplaren för att aktivera FUNCTION
LIST-läget när enheten är i Radio-läge (FM-mottagning).
2
Vrid på vridomkopplaren för att välja ”AF” och tryck
sedan på ENTER.
AF  NEWS  PTY  FREQ Search
3
4
1
2
Vrid på vridomkopplaren för att välja ON eller OFF.
Håll  intryckt i minst två sekunder för att återgå till
normalläget.
Obs
• När AF ON är valt, ställer enheten automatiskt in en station med stark
signal i AF-listan.
• Använd AF OFF när automatisk omställning inte behövs.
• När PTY31-mottagning (nödutsändning) är inställt på ON (se ”Ställa
in PTY31-mottagning (nödutsändning)” på sidan 12) och enheten tar
emot PTY31-signalen (nödutsändning), visar enheten ”ALARM” i
displayen automatiskt.
• Tryck på  för att återgå till det föregående läget.
• Om ingen åtgärd utförs under 60 sekunder återgår enheten automatiskt
till normalläget.
RDS-informationstjänsterna omfattar bl. a. följande tjänster:
PI
Programidentifiering
PS
Programservicenamn
AF
Alternativa frekvenser
TP
Trafikprogram
TA
Trafikmeddelanden
EON
Information om andra kanaler
Tryck och håll SETUP intryckt under minst två sekunder
för att aktivera läget för SETUP.
Vrid på vridomkopplaren för att välja Tuner-läget och
tryck sedan på ENTER.
Bluetooth  General  Display  Tuner  USB  Bluetooth
3
4
5
Vrid på vridomkopplaren för att välja PI Seek och tryck
sedan på ENTER.
Vrid på vridomkopplaren för att välja ON eller OFF.
Håll SETUP intryckt i minst två sekunder för att återgå till
normalläget.
Obs
• Tryck på  under proceduren för att återgå till det föregående läget.
• Om ingen åtgärd utförs på 60 sekunder i SETUP-läget avbryts
inställningsläget.
Ställa in PTY31-mottagning
(nödutsändning)
Vrid ON/OFF PTY31-mottagning (nödlägessändning).
1
2
Tryck och håll SETUP intryckt under minst två sekunder
för att aktivera läget för SETUP.
Vrid på vridomkopplaren för att välja Tuner-läget och
tryck sedan på ENTER.
Bluetooth  General  Display  Tuner  USB  Bluetooth
3
12-SE
Vrid på vridomkopplaren för att välja Alert PTY31 och
tryck sedan på ENTER.
4
Vrid på vridomkopplaren för att välja ON eller OFF.
Om du ställer in funktionen på ON tas nödutsändningar emot
oavsett källa. ”ALARM” visas under mottagning.
5
Håll SETUP intryckt i minst två sekunder för att återgå till
normalläget.
När en nödlägessändning tas emot, ändras volymen automatiskt
till den inställda nivån för trafikinformationsläget. För mer
information, se ”Mottagning av trafikinformation” på sidan 13.
• Om volymen ändras under pågående mottagning av ett
trafikmeddelande lagras den nya volymnivån i minnet. Nästa gång
trafikinformation tas emot justeras volymnivån automatiskt till den
nivå som sparats i minnet.
• I läget TA väljer SEEK-inställningen bara TP-stationer.
PTY (Programtyp) Inställning
Obs
1
• Tryck på  under proceduren för att återgå till det föregående läget.
• Om ingen åtgärd utförs på 60 sekunder i SETUP-läget avbryts
inställningsläget.
2
Programtypen för den station som tas emot för tillfället visas i 5
sekunder i displayen.
Om det inte förekommer någon mottagningsbar PTY-sändning,
visas ”No PTY” under 5 sekunder.
”No PTY” visas när radion inte kan ta emot någon RDS-station.
När detta alternativ ställts in till ON, ändras tiden automatiskt via
RDS-information.
2
Tryck och håll SETUP intryckt under minst två sekunder
för att aktivera läget för SETUP.
3
Vrid på vridomkopplaren för att välja Tuner-läget och
tryck sedan på ENTER.
4
Bluetooth  General  Display  Tuner  USB  Bluetooth
3
4
5
Välj önskad programtyp genom att vrida på
vridomkopplaren.
Börja söka efter en station med vald programtyp genom
att trycka på ENTER inom 5 sekunder efter det att
programtypen valts.
Namnet på den valda programtypen blinkar i displayen under
pågående stationssökning och visas utan att blinka när radion
påträffat en station.
”No PTY” visas i 5 sekunder i displayen när radion inte hittar
någon PTY-station.
Vrid på vridomkopplaren för att välja Auto Clock och
tryck sedan på ENTER.
Vrid på vridomkopplaren för att välja ON eller OFF.
Håll SETUP intryckt i minst två sekunder för att återgå till
normalläget.
Vrid på vridomkopplaren för att välja PTY och tryck sedan
på ENTER.
AF  NEWS  PTY  FREQ Search
Ställa in tiden för automatisk justering
1
Tryck på vridomkopplaren för att aktivera FUNCTION
LIST-läget när enheten är i Radio-läge (FM-mottagning).
5
Håll  intryckt i minst två sekunder för att återgå till
normalläget.
Obs
• Tryck på  under proceduren för att återgå till det föregående läget.
• Om ingen åtgärd utförs på 60 sekunder i SETUP-läget avbryts
inställningsläget.
Mottagning av trafikinformation
1
2
Håll BANDTA intryckt i minst 2 sekunder så att
”TA”-indikatorn tänds.
Tryck på  eller  för att välja önskad station för
trafikinformation.
När en station med trafikinformation är inställd tänds
”TP”-indikatorn.
Trafikinformation hörs bara när den sänds. Om trafikinformation
inte sänds ställs enheten om till standby-läge. När sändning av
trafikmeddelande påbörjas tas den automatiskt emot av
enheten och ”T.INFO” visas.
När sändningen av trafikinformation är slut övergår enheten
automatiskt till standby-läge.
Obs
• Om trafikinformationssignalens styrka faller under en viss nivå
fortsätter radion i mottagningsläge i en minut. Om signalstyrkan håller
sig på samma låga nivå i över en minut, blinkar ”TA”-indikatorn.
• Om du inte vill lyssna på den trafikinformation som tas emot hoppar
du över det trafikmeddelandet genom att trycka lätt på BANDTA. TA
är fortfarande i läge ON för att ta emot nästa trafikmeddelande.
Mottagning av trafikmeddelande under
uppspelning av CD eller radio
1
2
Håll BANDTA intryckt i minst 2 sekunder så att
”TA”-indikatorn tänds.
Välj en station som sänder trafikinformation genom att
trycka på  eller  om det är nödvändigt.
Ljudet från pågående uppspelning av CD-spelare eller ordinarie
FM-mottagning dämpas automatiskt så fort ett
trafikmeddelande börjar sändas.
När trafikmeddelandet är slut återgår bilstereon till att spela upp
ljudkällan som spelades när meddelandet började.
När stationer som sänder trafikmeddelanden inte kan tas emot:
Under mottagarläge:
När ingen TP-signal kan tas emot i över 1 minut blinkar
”TA”-indikatorn.
Under uppspelning av CD:
När TP-signalen inte längre kan tas emot ställs en station med
trafikinformation på en annan frekvens in automatiskt.
Obs
• Mottagaren är försedd med en EON-funktion (information om andra
kanaler) för att hålla reda på alternativa frekvenser till AF-listan.
”EON”-indikatorn tänds under mottagning från en RDS EON-station.
Om den mottagna stationen inte sänder trafikmeddelande ställer
mottagaren automatiskt in en annan station som sänder
trafikmeddelande när så sker.
13-SE
3
Håll BANDTA intryckt i minst 2 sekunder för att
avaktivera trafikinformationsläget.
CD/MP3/WMA/AAC
”TA”-indikatorn släcks.
Prioritera nyhetsprogram
SOURCE/
Vridomkopplare
y
 /ENTER
 
Den här funktionen gör det möjligt att prioritera nyhetsprogram. Du
behöver aldrig missa nyhetsprogrammet eftersom radion automatiskt
ger prioritet till nyhetsprogram när det börjar sändas och det program
du lyssnade till avbryts. Denna egenskap fungerar om radion är inställd
på något annat läge än LW eller MW.
1
2
Tryck på vridomkopplaren för att aktivera FUNCTION
LIST-läget när enheten är i Radio-läge (FM-mottagning).
/ II
Vrid på vridomkopplaren för att välja News och tryck
sedan på ENTER.
1  2
VIEW
4 5
AF  NEWS  PTY  FREQ Search
Obs
• Med funktionen NEWS höjs inte ljudvolymen automatiskt, till skillnad
från TA-funktionen.
3
4
Vrid på vridomkopplaren för att välja ON eller OFF.
Håll  intryckt i minst två sekunder för att återgå till
normalläget.
Uppspelning
1
Tryck på y (OPEN).
Frontpanelen öppnas.
2
Sätt i en skiva med etiketten uppåt.
Skivan matas automatiskt in i spelaren.

Visning av radiotext
Textmeddelanden från en radiostation kan visas i displayen.
Välj visning av radiotext genom att trycka på VIEW medan
radion är inställd på FM-mottagning.
Obs
Visningen växlar varje gång knappen trycks in.
För mer information, se ”Textvisning” på sidan 20.
• Om en skiva redan är inmatad växlar du till DISC genom att trycka på
SOURCE.
3
Under uppspelning av MP3/WMA/AAC trycker du på 1 
eller  2 för att välja önskad mapp.
Om du håller ned 1  eller  2 ändras mappar kontinuerligt.
4
Tryck på  eller  för att välja önskat spår (fil).
Om knappen  eller  hålls intryckt snabbspolas spåret
framåt/bakåt löpande.
5
Om du vill pausa uppspelningen trycker du på .
Tryck på  igen för att återuppta uppspelningen.
6
Tryck på y (OPEN) för att öppna frontpanelen och tryck
sedan på  för att mata ut skivan.
Obs
• Ta inte bort CD-skivan medan den matas ut. Mata inte in fler än en
skiva åt gången. Fel kan uppstå som resultat av båda dessa handlingar.
• Tre-tums (8cm) CD-skivor kan inte användas.
• Filer som skyddas med DRM (Digital Rights Management) kan inte
spelas upp på den här enheten.
• Vid uppspelning av MP3/WMA/AAC-filer visas filnumren från skivan
på displayen.
• Uppspelningstiden visas inte på rätt sätt när en VBR (Variable Bit
Rate)-inspelad fil spelas upp.
• Tryck på VIEW för att växla visningen. För mer information, se
”Textvisning” på sidan 20.
14-SE
Upprepad uppspelning
1
Filsökning/mappsökning (om MP3/WMA/
AAC)
Tryck på z 4.
Låten spelas upp flera gånger.
Du kan söka efter och visa mapp- och filnamn under uppspelning.
RPT*1  RPT *2  RPT *3  (off )  RPT
*1 Endast ett spår/en fil upprepas.
*2 Endast filer i en mapp upprepas (endast MP3/WMA/
AAC-läge).
*3 En skiva spelas upp upprepade gånger (när en CD-växlare är
ansluten).
Obs
• Om RPT är inställt på ON under M.I.X.-uppspelning i CD-växlarläge,
gäller M.I.X. endast för den aktuella skivan.
2
För att avbryta upprepad uppspelning, väljer du (off)
genom ovanstående procedur.
M.I.X. (slumpvis uppspelning)
1
Tryck på 5 x.
Låtarna spelas upp i slumpvis ordning.
MIX*1  MIX *2  MIX *3  (off )  MIX
*1 Spåren spelas i slumpvis ordning (endast CD-läge).
*2 Endast filer i en mapp spelas upp i slumpvis ordning (endast
MP3/WMA/AAC-läge).
*3 När det gäller CD-skivor, tas spåren på alla CD-skivor i det
nuvarande CD-magasinet med i den slumpvisa
uppspelningsordningen. (När en CD-växlare utrustad med ALL
M.I.X.-funktionen är ansluten.); När det gäller MP3/WMA/
AAC spelas filerna upp i slumpmässig ordning. Om en
MP3-kompatibel CD-växlare är ansluten spelas alla filer på en
skiva i slumpvis ordning och därefter fortsätter uppspelningen
på nästa skiva.
Obs
• Om M.I.X. är inställt på ON under RPT  (REPEAT
ALL)-uppspelning i CD-växlarläge, gäller M.I.X. endast för den
aktuella skivan.
2
För att avbryta M.I.X.-uppspelning väljer du (off) genom
ovanstående procedur.
Mappsökningsläge
1
Under MP3/WMA/AAC-uppspelning, tryck på ENTER
för att aktivera sökläget.
2
Vrid på vridomkopplaren för att välja mappsökningsläget
och tryck sedan på ENTER.
3
4
Välj önskad mapp genom att vrida på vridomkopplaren.
Tryck och håll ENTER intryckt i minst två sekunder för
att spela upp den första filen i den valda mappen.
Obs
• Tryck och håll  intryckt under minst två sekunder i sökläget för att
avbryta. Sökläget avbryts också om ingen åtgärd har utförts inom 60
sekunder.
• Tryck på ENTER om du vill söka efter filer i mappsökningsläge. Du
kan söka efter filer i mappen.
• Tryck på 1  eller  2 för att välja mappar där du vill söka efter en fil.
• Tryck på  för att lämna mappsökningsläget i steg 3 om du vill välja
filsökningsläget istället.
• När mappsökning görs under M.I.X.-uppspelning, avbryts
M.I.X.-uppspelningsläget.
• Rotmappen för en skiva visas som ”\ROOT”.
Filsökningsläge
1
2
3
4
Under MP3/WMA/AAC-uppspelning, tryck på ENTER
för att aktivera sökläget.
Vrid på vridomkopplaren för att välja filsökningsläget och
tryck sedan på ENTER.
Välj önskad fil genom att vrida på vridomkopplaren.
Tryck på ENTER för att spela upp den valda filen.
Obs
Söka efter CD-text
På skivor med CD-text kan man söka efter låtar och spela upp dem via
deras inspelade titlar. För skivor utan CD-text, kan man söka efter de
spårnummer som är associerade med varje låt.
1
Tryck på ENTER under uppspelning.
• Tryck och håll  intryckt under minst två sekunder i sökläget för att
avbryta. Sökläget avbryts också om ingen åtgärd har utförts inom 60
sekunder.
• Tryck på  i sökläget för att återgå till det föregående läget.
• När filsökning görs under M.I.X.-uppspelning, avbryts
M.I.X.-uppspelningsläget.
Sökpositionsminne
Detta ställer in sökläget.
2
Vrid på vridomkopplaren för att välja önskat spår och
tryck sedan på ENTER.
Det valda spåret kommer nu att spelas upp.
Obs
Under uppspelning kan du snabbt återgå till den senast valda
hierarkinivån i sökläget.
Tryck på .
Den hierarki du senaste valde i sökläget visas.
• Tryck på  i sökläget för att avbryta. Sökläget avbryts också om
ingen åtgärd har utförts inom 60 sekunder.
• När CD-textsökning görs under M.I.X.-uppspelning, avbryts
M.I.X.-uppspelningsläget.
• I cd-växlingsläget kan sökningar bara göras med spårnummer som är
associerade med varje låt, även om skivorna använder cd-text.
15-SE
Om MP3/WMA/AAC
FÖRSIKTIGT
Förutom för personlig användning är kopiering, distribution
eller överföring av ljud/musik (inklusive MP3/WMA/
AAC-information) förbjuden, vare sig det sker med eller utan
ekonomisk ersättning, enligt upphovsrättslagstiftning och
internationella överenskommelser.
Vad är MP3?
MP3, vars officiella namn är ”MPEG Audio Layer 3”, är en
komprimeringsstandard som definierats av ISO, (International
Standardization Organization) och MPEG som är ett gemensamt organ
inom IEC.
MP3-filer innehåller komprimerad ljudinformation. MP3-kodning
komprimerar ljudinformationen extremt mycket, vilket minskar
storleken på musikfiler till upp till en tiondel av den ursprungliga
storleken. Trots det ligger ljudkvaliteten mycket nära CD-kvalitet. Den
här MP3-komprimeringen är möjlig att åstadkomma genom att den
ljudinformation som hörseln inte kan uppfatta, liksom de ljud som
maskeras av andra ljud, tas bort.
Vad är WMA?
WMA, eller ”Windows Media™ Audio”, är komprimerade ljuddata.
WMA is similar to MP3 audio data.
Vad är AAC?
AAC står för ”Advanced Audio Coding”, och är ett vanligt
ljudkomprimeringsformat som används av MPEG2 och MPEG4.
Metod för att skapa MP3/WMA/AAC-filer
Ljuddata komprimeras med hjälp av programvara som innehåller MP3/
WMA/AAC-codecfiler. Se programvarans användarhandbok för utförlig
information om att skapa MP3/WMA/AAC-filer.
MP3/WMA/AAC-filer som kan spelas upp på den här enheten har
filtilläggen “mp3”/“wma”/“m4a”. Filer utan filnamnstillägg kan inte
spelas (WMA ver. 7, 8 och 9 stöds). Skyddade filer stöds inte, och inte
heller råa AAC-filer (med filtillägget ”.aac”).
Det finns många olika versioner av AAC-formatet. Kontrollera att den
programvara som används uppfyller kraven för de acceptabla formaten
som anges ovan. Det är möjligt att formatet inte kan spelas upp trots att
filnamnstillägget är giltigt.
Det går att spela AAC-filer som kodats av iTunes.
Samplingsfrekvenser och bithastigheter som stöds
MP3
Samplingsfrekvenser:
Bithastigheter:
48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz,
24 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz,
12 kHz, 11,025 kHz, 8 kHz
8 - 320 kbps
WMA
Samplingsfrekvenser:
Bithastigheter:
48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz
32 - 192 kbps
AAC
Samplingsfrekvenser:
Bithastigheter:
48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz,
24 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz,
12 kHz, 11,025 kHz, 8 kHz
16 - 320 kbps
Felaktiga samplingsfrekvenser kan göra att den här enheten inte kan
spela upp filen korrekt.
I USB-läge, visas inte uppspelningstiden på rätt sätt när en VBR (Variable
Bit Rate)-inspelad fil spelas upp.
16-SE
ID3/WMA-etiketter
Den här enheten stödjer ID3-etiketter v1 och v2, samt WMA/
AAC-etiketter.
Om etikettinformation finns i en MP3/WMA/AAC-fil kan den här
enheten visa namn (spårnamn), artistnamn och skivnamn från ID3-/
WMA/AAC-etiketten.
Enheten kan bara visa enkelbytes alfanumeriska tecken (upp till 30 för
ID3-etiketter och upp till 15 för WMA -etiketter) och understreck. För
tecken som inte hanteras visas ”No Support”.
Om informationen innehåller andra tecken än ID3-taggar kan det
hända att ljudfilen inte går att spela upp.
Beroende på innehållet kan det hända att etikettinformationen inte
återges korrekt.
Spela upp MP3/WMA/AAC
MP3/WMA/AAC-filer förbereds och skrivs sedan till en CD-R eller CD-RW
med programvara för CD-bränning eller sparas på ett USB-minne. En
skiva kan innehålla högst 510 filer/mappar (inklusive rotmappar), och
högsta antalet mappar är 255. Denna enhet kan känna igen som mest
20 banker (1 000 filer per bank) som är lagrade i ett USB-minne.
Uppspelning kan inte ske om en skiva eller USB-minne överskrider
begränsningarna ovan.
Gör inte en fils uppspelningstid längre än 1 timma.
Media som stöds
De media som den här enheten kan spela upp är CD-ROM-, CD-R- och
CD-RW-skivor.
Enheten kan också spela upp USB-minnesmedia.
Motsvarande filsystem
Den här enheten stödjer skivor som formaterats enligt ISO9660 nivå 1
eller nivå 2.
Under standard ISO9660 finns det vissa restriktioner som du bör hålla i
minnet.
Maximalt antal kapslade mappar (mappnivåer) är 8 (inklusive
rotmappen). Antalet tecken för ett mapp-/filnamn är begränsat.
Tillåtna tecken för mapp/filnamn är A-Z (versaler), nummer 0-9, och
understreck ‘_’.
Den här enheten kan också spela upp skivor i formaten Joliet, Romeo
och andra standarder som följer ISO9660. Emellertid kan det ibland
hända att vissa filnamn, mappnamn och liknande inte visas korrekt.
Enheten stöder också FAT 12/16/32 för USB-minnesenhet.
Format som stöds
Den här enheten stöder CD-ROM XA, Mixed Mode CD, Enhanced CD
(CD-Extra) och Multi-Session.
Den här enheten kan inte spela upp spår på rätt sätt om de spelats in
med Track At Once eller paketskrivning.
Filordning
Filerna spelas upp i den ordning som bränningsprogramvaran skriver
dem till skivan. Därför blir uppspelningsordningen kanske inte den
förväntade. Kontrollera bränningsordningen i programvarans
dokumentation. Uppspelningsordningen för mappar och filer är som
följer.
Ljudinställningar
SOURCE/
 
Vridomkopplare
 /ENTER
MX
Rotmapp
*
AUDIO/SOUND SETUP Snabbvalsknappar
(1 till 6)
BAND
Reglering av subwoofernivå/balans (mellan
vänster och höger)/fader (mellan främre och
bakre högtalare)/Autovolym/Black Out/
Defeat
Mapp
MP3/WMA/AAC-fil
1
Tryck på AUDIO flera gånger för att välja önskat läge.
Varje gång denna knapp trycks in ändras läget enligt följande:
* Mappnumret/mappnamnet visas inte om det inte finns någon fil i
mappen.
SUBWOOFER*1  BALANCE  FADER  AUTO VOLUME*2 
BLACK OUT*3  DEFEAT  VOLUME  SUBWOOFER
Terminologi
*1 När Subwoofer-läget är inställt på OFF, kan dess nivå inte
justeras, se ”Ställa Subwoofer ON/OFF” på sidan 18.
*2 Genom att ställa in AUTO VOLUME kan enheten automatiskt
justera volymen till en lämplig nivå efter motor- eller vägbuller
osv. Det finns tre grader av volymkorrigering: LOW, MIDDLE
och HIGH.
*3 När BLACK OUT-läget ställs in på ON, stängs alla
displayindikatorer på enheten av efter 5 sekunder för att minska
strömförbrukningen. De energiresurser som frigörs förbättrar
ljudkvaliteten.
Bithastighet
Det här är det värde för ”ljudkomprimeringen” som angetts för
kodningen. Ju högre bithastighet, desto bättre ljudkvalitet, men filerna
blir större.
Samplingsfrekvens
Det här värdet visar hur många gånger per sekund som
ljudinformationen samplas. CD-skivor har t.ex. samplingsfrekvensen
44,1 kHz, vilket betyder att ljudet samplas 44 100 gånger per sekund. Ju
högre samplingsfrekvens, desto högre ljudkvalitet, men filerna blir
större.
Kodning
Konvertera CD-skivor med musik, WAVE-filer (AIFF) och andra ljudfiler
till specificerat ljudkomprimeringsformat.
Etikett
Information om t ex låtens namn, artistnamn, skivnamn o.s.v. som lagts
till MP3/WMA/AAC-filer.
Subwoofernivå
0 ~ 15
Balans
–15(L) ~ 15(R)
Fader
–15(R) ~ 15(F)
Autovolym
OFF/LOW/MIDDLE/HIGH
Black Out
ON/OFF
Defeat
ON/OFF
Volym
0 ~ 35
Rotmapp
Rotmappen (eller rotkatalogen) finns överst i filsystemet. Rotmappen
innehåller samtliga mappar och filer. Den skapas automatiskt för alla
brända skivor.
Obs
• Om ingen åtgärd utförs på 5 sekunder efter att ha valt läget
SUBWOOFER, BALANCE, FADER, AUTO VOLUME, BLACK OUT
eller DEFEAT, återgår enheten automatiskt till normalt läge.
• Om någon knapp på enheten trycks ned under BLACK OUT-läget,
visas funktionen i 5 sekunder innan BLACK OUT-läget återupptas.
2
Vrid på vridomkopplaren tills du fått det ljud du vill ha i
respektive läge.
Obs
• Beroende på vilka komponenter som anslutits kan det hända att vissa
funktioner eller indikeringssätt inte fungerar.
17-SE
Ställa in MX-läget
Ljudinställningar
MX (Media Xpander) gör att sång eller instrument låter distinkta
oberoende av musikkällan. CD-skivan och din iPod kommer att kunna
återge musiken tydligt även i en bil med mycket vägbrus.
Du kan anpassa enheten på ett flexibelt sätt så att den passar dig och ditt
användningssätt. Autoinställning kan modifieras via menyn SOUND
SETUP.
1
2
3
4
5
Använd steg 1 till 4 för att välja det inställningsläge som du
vill ändra. Mer information om det markerade inställnings-alternativet finns i relevant avsnitt nedan.
Tryck på SOURCE för att välja den källa som du vill
använda Media Xpander på.
Tryck på MX för att växla till Media Xpander-läget och
tryck sedan på ENTER.
1
Vrid på vridomkopplaren för att välja ON och tryck sedan
på ENTER.
2
Håll SOUND SETUP intryckt i minst 2 sekunder för att
aktivera ljudinställningsläget.
Inställningsalternativet för MX-nivå visas.
Vrid på vridomkopplaren för att välja önskad
ljudinställningsmeny och tryck sedan på ENTER.
Vrid på vridomkopplaren för att välja MX Level och tryck
sedan på ENTER.
HPF*1  Subwoofer  SUBW. System*2  SUBW. Phase*2 
SUBW. Channel*2  Media Xpander*3  MX Level*3*4  EQ Mode
 TCR Parameter  Sound Field*5  HPF
*1 Justeringen kan inte göras när en extern ljudprocessor är
ansluten eller DEFEAT är inställt på ON.
*2 Dessa funktioner fungerar inte när Subwoofer är inställd på
OFF.
*3 Se ”Ställa in MX-läget” på sidan 18.
*4 Den här funktionen fungerar inte när Media Xpander är
inställd på OFF.
*5 I steg 2 kan två justeringsalternativ (Parametric EQ/Graphic
EQ, T.Correction) väljas i ljudfältsjusteringsläge. Vrid
vridomkopplaren till önskat alternativ och tryck sedan på
ENTER för att fortsätta till steg 3.
Vrid på vridomkopplaren för att välja önskad Media
Xpander-nivå och tryck sedan på ENTER.
CD (MX-nivå 1 till 3):
CD-läget behandlar mycket data under uppspelning. MX utnyttjar
denna stora datamängd för att producera en tydligare och renare
utsignal.
CMPM (MX-nivå 1 till 3):
Detta korrigerar information som gick förlorad vid
komprimeringen.
Detta ger ett välbalanserat ljud som ligger nära originalet.
DVD (Video CD) (MOVIE MX-nivå 1 till 2):
Dialogen i en film återges klarare.
3
Vrid på vridomkopplaren för att ändra inställningen och
tryck sedan på ENTER.
(DVD MUSIC):
En DVD- eller Video CD-skiva innehåller stora mängder data, t.ex.
musikklipp. MX använder dessa data till att återge ljudet exakt.
AUX (MX-nivå 1):
Välj det MX-läge (CMPM, MOVIE eller MUSIC) som motsvarar
anslutna media.
6
Håll  intryckt i minst två sekunder för att återgå till
normalläget.
Obs
• Om  trycks ned under inställningen återgår enheten till det
föregående alternativet.
• Varje musikkälla, t.ex. en cd-skiva och MP3/WMA/AAC kan ha sin
egen MX-inställning.
• På skivor med både MP3/WMA/AAC och CD-DA, när källan ändras
från ”MP3/WMA/AAC till CD-DA” eller ”CD-DA till MP3/WMA/
AAC”, kan växling av MX-läge fördröja uppspelningen något.
• Om du väljer Non Effect anges MX-läget för alla musikkällor till OFF.
• Den här funktionen fungerar inte när DEFEAT är inställd på ON.
• Det finns inget MX-läge för FM-, MW- och LW-radio.
• Om en ljudprocessor med MX-funktionen (PXA-H800 o.s.v.) är
ansluten, används dess interna MX-behandling för musikkällan.
Eftersom processorns MX-inställningar kanske inte stämmer med
huvudenhetens, kan ljudprocessorn behöva justeras. Detaljerad
information finns i ljudprocessorns bruksanvisning.
• ”CMPM” används för MP3/WMA/AAC, Bluetooth Audio och iPod/
iPhone.
(t.ex. välj Subwoofer ON eller Subwoofer OFF)
4
Håll  intryckt i minst två sekunder för att återgå till
normalläget.
Obs
• Nivåjustering av Media Xpander, Parametric EQ/Graphic EQ
Adjustment, EQ Mode och MX är inte möjligt när DEFEAT är inställt
på ON.
• Om du trycker på  återgår du till föregående Sound-menyläge.
• Om ingen åtgärd utförs på 60 sekunder avbryts Sound-menyläget.
Justera högpassfiltret
Högpassfiltret på den här enheten kan justeras efter din smak.
 Inställning: HPF
Inställningsalternativ:
OFF (Ursprunglig inställning) / 60 Hz / 80 Hz / 100 Hz
Ställa Subwoofer ON/OFF
När subwoofern är inkopplad kan du justera dess utsignalsnivå (se
”Ljudinställningar” på sidan 18).
 Inställning: Subwoofer
Inställningsalternativ:
OFF / ON (Ursprunglig inställning)
OFF:
Ingen subwoofersignal matas ut från subwooferns RCA-kontakter
(se ”Anslutningar” på sidan 57).
ON:
Signalen för subwoofern matas ut från subwooferns
RCA-kontakter (se ”Anslutningar” på sidan 57).
18-SE
Ställa in subwoofersystemet
Ljudfältsjustering
När subwoofern är påslagen kan du välja System 1 eller System 2 för
önskad subwoofereffekt.
Inställningen för Parametric EQ/Graphic EQ och Time Correction kan
justeras i detta läge.
 Inställning: SUBW. System
Justera den parametriska equalizerkurvan
Inställningsalternativ:
1 (Ursprunglig inställning) / 2
1:
Subwoofervolymen ändras enligt huvudvolymens inställning.
2:
Subwoofervolymen ändras inte enligt huvudvolymens inställning.
Även om volymen t.ex. är låg, kan subwoofern fortfarande höras.
Du kan ändra Equalizer-inställningarna för att skapa en ljudkurva som
passar din personliga smak bättre. Du justerar den parametriska
equalizerkurvan genom att ställa in EQ Mode på Parametric EQ. För
mer information, se ”Ställa in EQ-läget” på sidan 19.
1
När du har valt Parametric EQ från Sound Field-läget
trycker du på BAND för att välja det band som ska
justeras.
Ställa in subwoofer-fasen
Subwooferns utgångsfas växlas SUBWOOFER NORMAL (0°) eller
SUBWOOFER REVERSE (180°). Ställ in nivån genom att vrida
vridomkopplaren.
Band 1  Band 2  Band 3  Band 4  Band 5  Band 1
2
Tryck på  eller  för att välja frekvensområden.
Justerbara frekvensområden: 63 Hz till 17,5 kHz (i steg om 1/3
oktav).
 Inställning: SUBW. Phase
Inställningsalternativ:
PHASE 0° (Ursprunglig inställning) / PHASE 180°
Ställa in subwooferkanalen (SUBW.
Channel)
Du kan justera subwoofer-utgången till stereo eller mono. Använd
korrekt utgång för din subwoofer.
Band-1
63 Hz~200 Hz
Band-2
160 Hz~1 kHz
Band-3
630 Hz~4 kHz
Band-4
1,6 kHz~10 kHz
Band-5
10 kHz~17,5 kHz
3
Vrid vridomkopplaren för att ändra nivån.
Justerbar nivå: –6 till +6 dB
 Inställning: SUBW. Channel
Inställningsalternativ:
STEREO (Ursprunglig inställning) / MONO
STEREO:
Subwoofer stereoutgång (V/H)
MONO:
Subwoofer mono-utgång
Ställa in EQ-läget
Med den här inställningen kan du välja mellan en 5-bands parametrisk
eller en 7-bands grafisk equalizer.
 Inställning: EQ Mode
Inställningsalternativ:
Graphic EQ / Parametric EQ (Ursprunglig inställning)
GEQ:
7-bands grafisk EQ
4
Justerbar bandbredd: 1, 2, 3, 4
5
Du kan ändra enheten (cm eller tum) för tidskorrigeringen.
 Inställning: TCR Parameter
Du justerar de andra banden genom att upprepa steg 1 till
4 för respektive band.
Obs
• När du justerar Parametric EQ bör du ta hänsyn till frekvensresponsen
för de anslutna högtalarna.
Justera den grafiska equalizerkurvan
Du kan ändra equalizer-inställningarna för att skapa en responskurva
som bättre passar din smak. Du justerar den grafiska equalizer-kurvan
genom att ställa in EQ Mode på Graphic EQ. För mer information, se
”Ställa in EQ-läget” på sidan 19.
1
PEQ:
5-bands parametrisk EQ
Ställa in tidskorrigeringsenheten (TCR
Parameter)
Tryck på SOURCE för att ange bandbredd (Q).
När du har valt Graphic EQ från Sound Field-läget trycker
du på BAND för att välja det band som ska justeras.
Band 1  Band 2  Band 3  Band 4  Band 5  Band 6 
Band 7  Band 1
2
Vrid vridomkopplaren för att ändra nivån.
Justerbar utgångsnivå: –6 till +6 dB
3
Du justerar de andra banden genom att upprepa steg 1 till
2 för respektive band.
Inställningsalternativ:
cm (Ursprunglig inställning) / inch
19-SE
Justera tidskorrigeringen
Innan du utför följande procedurer bör du läsa se ”Om tidskorrigering”
på sidan 44.
1
Andra funktioner
När du har valt T.Correction från Sound Field-läget trycker
du på BAND för att välja den högtalare som ska justeras.
F-L*1  F-R*2  R-L*3  R-R*4  SW-L  SW-R  F-L
*1
*2
*3
*4
2
Front-L (Ursprunglig inställning)
Front-R
Rear-L
Rear-R
VIEW
Vrid vridomkopplaren för att justera korrigeringsvärdet
för avstånd (0,0 till 336,6 cm).
L = (avstånd till mest avlägsna högtalare) – (avstånd till övriga
högtalare)
3
Upprepa steg 1 till 2 om du vill ställa in fler högtalare.
Genom att ställa in dessa värden kan du få ljudet att nå
lyssningspositionen samtidigt som ljudet från andra högtalare.
Lagra ljudfältsjusteringsinställningarna
Inställningen för Sound Field som inkluderar Parametric EQ/Graphic
EQ och T.Correction kan lagras i snabbvalsminnet.
1
2
När inställningarna för Sound Field har slutförts väljer du
en av snabbvalsknapparna (1 till 6) i ett alternativ i Sound
Field-läget (t.ex. Parametric EQ) och håller sedan ned
önskad snabbvalsknapp i minst 2 sekunder.
Vrid vridomkopplaren för att välja Protect YES/NO och
tryck sedan på ENTER för att spara det justerade
innehållet.
Protect YES (Ursprunglig inställning)  Protect NO
Obs
• Om man väljer YES (ja) skyddas det justerade innehållet och lagras i
snabbvalsknapparna. När du vill lagra värdet i en skyddad
snabbvalsknapp kan man välja ”Replace NO/YES”.
• Om du väljer NO lagras förinställningen.
• När detta utförs kommer allt anpassat innehåll för Parametric EQ/
Graphic EQ och T.Correction att lagras i snabbvalsknapparna.
• Det lagrade innehållet försvinner inte även om enheten återställs eller
om batteriet kopplas ur.
• Det lagrade innehållet kan återkallas genom att utföra (se ”Återkalla de
lagrade ljudfältsjusteringsinställningarna” på sidan 20).
Återkalla de lagrade
ljudfältsjusteringsinställningarna
De lagrade Sound Field-inställningar innehåller inställningar för
Parametric EQ/Graphic EQ och T.Correction som lagras i
snabbvalsminnet.
1
2
När du har valt ett alternativ i Sound Field-läget (t.ex.
Parametric EQ), trycker du på en av snabbvalsknapparna
(1 till 6) som har de önskade egenskaperna i minnet om
du vill återkalla de inställningarna.
Tryck på snabbvalsknapparna (1 till 6) igen för att återgå
till Sound Field-läget.
Obs
• När detta utförs kommer allt anpassat innehåll för Parametric EQ/
Graphic EQ och T.Correction som är lagrat under snabbvalsknapparna
att återkallas.
20-SE
Textvisning
Textinformation, t.ex. skivans eller spårets namn, visas om skivan är
kompatibel med CD-text. Du kan också visa mappnamn, filnamn och
etiketter o.s.v. medan du spelar upp MP3/WMA/AAC-filer.
Tryck på VIEW.
Visningen växlar varje gång knappen trycks in.
Obs
• När Text Scroll är inställt på Manual, tryck och håll VIEW i minst två
sekunder, den aktuella texten bläddras en gång (utom i radioläge).
Visning i radioläge:
Om PS finns (Programservicenamn)
PS (Programservicenamn)*1
(Tomt)
(Tomt)
(Tomt)
Kalender
PS (Programservicenamn)*1
Klocka
PTY (Programtyp)
Radiotext
PS (Programservicenamn)*1
Radiotext
(Tomt)
Om PS inte finns (Programservicenamn)
FREKVENS
(Tomt)
(Tomt)
(Tomt)
Kalender
FREKVENS
Klocka
PTY (Programtyp)
Radiotext
FREKVENS
Radiotext
(Tomt)
Visning i CD-läge:
Om indikeringsvisningen
Spårnr.
(Tomt)
Spelad tid
(Tomt)
När text visas lyser följande indikatorer baserat på läget.
Indikator/Läge
CD-läge

—
Mappnamn
som visas

—
Artistnamn
visas
Artistnamn
visas

—
Albumnamn
visas
Albumnamn
visas

—
Filnamn
visas
*2
Kalender
Text (Skivnamn)
Klocka
Text (Spårnamn)*2
Spårnr.
Spelad tid
Visning i MP3/WMA/AAC-läge:
Mappnr./Filnr.

Text (skivnamn) visas

Text (Spårnamn) som
visas
(Tomt)
Spelad tid
(Tomt)
Kalender
Artistnamn*4
Klocka
Låtnamn*4
MP3/WMA/
AAC-läge
iPod-läge
—
—
—
Låtnamn som
visas
—
Låtnamn som
visas
*5
Om ”Text”
Textkompatibla CD-skivor innehåller textinformation som t.ex.
skivnamn och spårnamn. Sådan textinformation kallas här ”text”.
*5
Albumnamn*4
Mappnamn*3
Låtnamn*4
Filnamn
Obs
• Det kan hända att vissa tecken inte kan visas korrekt beroende på
tecknets typ.
• CD-växlaren måste också vara CD-textkompatibel för att
textinformationen ska kunna visas.
• Om ingen TEXT-information finns är displayen tom.
• Beroende på innehållet kan det hända att text- eller
etikettinformationen inte återges korrekt.
Mappnr./Filnr.
Spelad tid
Visning i BLUETOOTH Audio-läge:
Visa tiden
(Tomt)
BT A Playtime
(Tomt)
Tryck upprepade gånger på VIEW tills tiden visas i
displayen.
*5
Kalender
Artistnamn*4
Klocka
Låtnamn*4
Obs
*5
Albumnamn*4
Låtnamn*4
Varje gång du trycker ändras visningen.
För mer information, se ”Textvisning” på sidan 20.
BT A Playtime
• Om du väljer mottagnings- eller CD-funktion i klockprioriteringsläget
avbryts visningen av tiden tillfälligt. Den funktion som valts visas
under cirka fem sekunder innan tiden visas igen.
*1 Håll VIEW intryckt under minst två sekunder om PS visas i
radioläget, frekvensen visas under fem sekunder.
*2 Visas under uppspelning av skivor med CD-text.
Om ingen textinformation finns visas ingenting på displayen.
*3 Rotmappen för en skiva/ett USB-minne visas som ”\ROOT”.
Om ingen textinformation finns visas ingenting på displayen.
*4 Om en MP3/WMA/AAC-fil innehåller ID3/WMA-etiketter
visas de i sin helhet (t ex låtnamn, artistnamn och skivnamn).
All annan etikettdata ignoreras.
Om ingen textinformation finns visas ingenting på displayen.
*5 När Text Scroll (se ”Inställning för rullning av text (Text Scroll)”
på sidan 25) är inställt på ”Auto” kan man inte växla displayen
genom att trycka på VIEW. Innehållet på displayen visas
växelvis.
21-SE
*11 Se ”Prioritera nyhetsprogram” på sidan 14.
SETUP
4
Vrid på vridomkopplaren för att ändra inställningen och
tryck sedan på ENTER.
(t.ex. välj Power IC ON eller Power IC OFF)
SOURCE/
Vridomkopplare
 /ENTER
5
Håll SETUP intryckt i minst två sekunder för att återgå till
normalläget.
SETUP
Obs
• Tryck på  för att återgå till föregående SETUP-läge.
• Om ingen åtgärd utförs på 60 sekunder avbryts SETUP.
General-inställningar
General väljs vid inställningens huvudmeny i steg 2.
BAND
1  2
Inställning
Du kan anpassa enheten på ett flexibelt sätt så att den passar dig och ditt
användningssätt. Allmänna inställningar, displayinställningar m.m. kan
ändras på SETUP-menyn.
Använd steg 1 till 5 för att välja det SETUP-läge som du vill
ändra. Se motsvarande avsnitt nedan för mer information om
det valda SETUP-alternativet.
1
2
Tryck och håll SETUP intryckt under minst två sekunder
för att aktivera läget för SETUP.
Vrid på vridomkopplaren för att välja önskat alternativ
och tryck sedan på ENTER.
Bluetooth*1  General  Display  Tuner  USB  Bluetooth
(t.ex. välj General)
3
Vrid på vridomkopplaren för att välja ett
inställningsalternativ och tryck sedan på ENTER.
(välj exempelvis Power IC)
General:
Birthday Set  Clock Mode  Clock Adjust*2  Calendar 
Play Mode  Beep  Digital AUX  D.AUX Name*3  AUX IN
 AUX Name*4  AUX1*5  AUX2*5  Power IC  Language
Set  Demo  Steering  Birthday Set
Display:
Illumination  Dimmer Level  Scroll Type  Text Scroll 
Font Select  BGV Select  Opening MSG  Illumination
Tuner:
RDS Regional*6  PI Seek*7  Alert PTY31*8  Auto Clock*9 
FM Level  AF*10  News*11  FM Tuner Set  RDS Regional
USB:
USB Search  USB Skip
*1
*2
*3
*4
*5
*6
*7
*8
*9
*10
Se ”BLUETOOTH SETUP” på sidan 27.
Se ”Ställa in tid och datum” på sidan 10.
Visas endast när Digital AUX är inställd på ON.
Visas endast när AUX IN är inställd på ON.
Visas bara när KCA–410C är ansluten och AUX IN är ON.
Se ”Mottagning av regionala (lokala) RDS-stationer” på
sidan 12.
Se ”PI SEEK-inställning” på sidan 12.
Se ”Ställa in PTY31-mottagning (nödutsändning)” på sidan 12.
Se ”Ställa in tiden för automatisk justering” på sidan 13.
Se ”Aktivera/avaktivera AF (alternativa frekvenser)” på
sidan 12.
22-SE
Inställning av födelsedagsmeddelande
(Birthday Set)
När öppnings-MSG är inställt på ON (se ”ON/OFF-inställning av
öppningsmeddelande” på sidan 25) och dina födelsedagsuppgifter har
matats in kan ett meddelande visas den dagen. Vrid på
vridomkopplaren för att ställa in ”mm” (månad) och tryck sedan på
ENTER. Vrid på vridomkopplaren igen för att ställa in ”dd”
(datum).
 Inställning: Birthday Set
Inställningsalternativ:
mm/dd
Ställa in visning av klockan (Clock Mode)
Du kan välja typ av klockvisning, 12-timmars eller 24-timmars efter eget
önskemål.
 Inställning: Clock Mode
Inställningsalternativ:
AM (förmiddag) 12:00 (12-timmars) / 00:00 (24-timmars)
(Ursprunglig inställning)
Inställning av mönsterväxling för
kalendervisning (Calendar)
Du kan ange vilket visningsmönster som ska användas för kalendern när
tiden visas.
 Inställning: Calendar
Inställningsalternativ:
mm/dd/yyyy / dd/mm/yyyy (Ursprunglig inställning) / yyyy/
mm/dd
yyyy :
Visar året
mm :
Visar månaden
dd :
Visar dagen
ex. dd/mm/yyyy  01/01/2012
Spela upp MP3/WMA/AAC-data (Play Mode)
Ställa in AUX-läget (V-Link)
Den här enheten kan spela upp CD-skivor med både CD- och MP3/
WMA/AAC-data (skapat i formatet Enhanced CD (CD Extra)). I vissa
situationer kan det däremot vara problem med att spela upp en
Enhanced CD. I så fall kan du välja att bara spela upp en session som
innehåller CD-data. Om en skiva innehåller både CD- och MP3/WMA/
AAC-data börjar uppspelningen från den del av skivan som innehåller
CD-informationen.
Du kan ansluta ljudet från en TV eller en videobandspelare genom att
ansluta en extra Ai-NET/RCA-kabel (KCA-121B) eller Versatile Link
Terminal (KCA-410C) till den här komponenten.
Du kan ändra visningen av AUX-namn när AUX IN är i läge ON. Tryck
på ENTER när AUX IN är inställt på ON och välj AUX-namnet
genom att vrida på vridomkopplaren och tryck sedan på ENTER.
Vrid sedan på vridomkopplaren för att välja det AUX-namn som
önskas. Om KCA-410C är ansluten kan du välja två AUX-namn.
 Inställning: Play Mode
Inställningsalternativ:
CD-DA (Ursprunglig inställning) / CDDA&MP3/WMA
CD-DA:
Endast den CD-data som finns i Session 1 kan spelas.
 Inställning: AUX IN
Inställningsalternativ:
OFF (Ursprunglig inställning) / ON
OFF:
När OFF är inställt, kan inte AUX-källan väljas.
CDDA&MP3/WMA:
CD-data, MP3/WMA/AAC-filer i blandat läge och
multi-session-skivor kan spelas upp.
ON*:
Ställ in på ON när en bärbar enhet är ansluten. Om SOURCE är
intryckt och AUX valt, matas ljudet från den bärbara enheten in.
Obs
* Du kan ändra AUX Name-visningen om AUX IN är inställd på
ON. Tryck på ENTER när AUX IN är inställt på ON och
välj AUX Name genom att vrida på vridomkopplaren och
tryck sedan på ENTER. Vrid sedan på vridomkopplaren
för att välja det AUX Name som önskas.
• Gör den här inställningen innan du sätter in en skiva. Om en skiva
redan är isatt tar du ut den. (Om du använder en MP3-växlare måste
du växla skivor.)
Ljudvägledningsfunktion (Beep)
Denna funktion meddelar via en ljudsignal i olika toner beroende på
vilken knapp du tryckt in.
 Inställning: Beep
Inställningsalternativ:
OFF / ON (Ursprunglig inställning)
Ställa in den externa digitalingången
När en ALPINE Ai-NET-kompatibel digital ljudprocessor (PXA-H800)
och en DVD-spelare (DVE-5207) inte kompatibel med Ai-NET är
ansluten, ställ in Digital AUX på ON för att njuta av 5.1-kanals
surroundljud.
Du kan ändra visningen av Digital AUX-namn när Digital AUX är i läge
ON. Tryck på ENTER när Digital AUX är inställt på ON och välj
Digital AUX-namnet genom att vrida på vridomkopplaren och tryck
sedan på ENTER. Vrid sedan på vridomkopplaren för att välja det
Digital AUX-namn som önskas.
 Inställning: Digital AUX
Inställningsalternativ:
OFF (Ursprunglig inställning) / ON
Obs
• När KCA-410C används kan två externa enheter med RCA-utgångar
anslutas. I sådana fall väljer du önskad enhet genom att trycka på
SOURCE för att välja AUX-läget och sedan trycka på BAND.
Anslutning till en extern förstärkare
När en extern förstärkare är ansluten förbättras ljudkvaliteten om
strömförsörjningen till den interna förstärkaren kopplas ur.
 Inställning: Power IC
Inställningsalternativ:
OFF / ON (Ursprunglig inställning)
OFF :
Använd det här läget när enhetens linjeutgång används för att
driva en extern förstärkare. I det här läget är huvudenhetens
interna förstärkare avstängd och kan inte driva högtalarna.
ON :
Högtalarna drivs av den inbyggda förstärkaren.
POWER IC OFF:
Vänster fram
Förstärkare
Obs
• Tryck på SOURCE och välj D.Aux-läget och justera volymen osv.
• När valet har angivits ska du stänga av tändlåset och starta motorn
igen. Inställningen för den optiska digitala brytaren har slutförts.
• Beroende på den anslutna ljudprocessorn, kan ljudet från
DVD-spelaren höras även om källan ändras till en annan. Om detta
inträffar stänger du av DVD-spelaren.
Höger fram
Vänster bak
Förstärkare
Höger bak
23-SE
POWER  SOURCE  BAND  VOL. UP  VOL. DN  PAUSE 
MUTE  BWD  FWD  P. UP  P. DN  A.PROC  POWER
POWER IC ON:
Högtalare
HÖGTALARE
HÖGER FRAM
HÖGTALARE
HÖGER BAK
HÖGTALARE
VÄNSTER BAK
HÖGTALARE
VÄNSTER FRAM
Höger fram
Höger bak
2
Tryck på knappen på rattfjärrkontrollen tills det ändrade
signalvärdet för rattfjärrkontrollen visas till vänster i
displayen.
(Tryck exempelvis på SOURCE på knappen på
rattfjärrkontrollen.)
Den ändrade signalen från rattfjärrkontrollen visas till vänster i
displayen.
Vänster bak
Vänster fram
Obs
• Systemet avger inget ljud när Power IC är inställt på OFF.
Ändrat signalvärde för rattfjärrkontrollen
Ställa in språkteckensnitt
Fyra olika typer av teckensnitt kan väljas.
3
Tryck på ENTER för att aktivera inställningarna.
Det bekräftade signalvärdet för rattfjärrkontrollen visas till höger
i displayen. Med detta tillvägagångssätt tilldelas enhetens
funktion till knappen på rattfjärrkontrollen.
 Inställning: Language Set
Inställningsalternativ:
Language 1 (Ursprunglig inställning) / Language 2 /
Language 3 / Language 4
Language 1 :
Normalt teckensnitt
Language 2 :
Europeiskt teckensnitt
Det bekräftade signalvärdet för rattfjärrkontrollen
Language 3 :
Ryskt teckensnitt
Language 4 :
Östeuropeiskt teckensnitt
Demonstration
Denna enhet har en demonstrationsfunktion för displayen.
 Inställning: Demo
Inställningsalternativ:
OFF (Ursprunglig inställning) / ON
4
Upprepa steg 1 till 3 och ställ in varje knapp.
När inställningarna är klara trycker du på  för att återgå till
föregående läge.
Display-inställningar
Display väljs vid inställningens huvudmeny i steg 2.
Ändra belysningsfärg
Du kan ändra belysningsfärgen för enhetens knappar.
Obs
• Avbryt demoläget genom att ställa enheten på Demo OFF.
 Inställning: Illumination
Ställa in anpassningsbar rattfjärrkontroll
Enheten är kompatibel med den adaptiva rattfjärrkontrollen.
Med denna funktion kan enheten styras genom att signaler från
rattfjärrkontrollen överförs till enheten.
För att använda rattfjärrkontrollen trycker du på följande knappar efter
det att du har valt inställningen ON och tryckt in ENTER.
Kontakta din närmaste Alpine-återförsäljare för mer information.
 Inställning: Steering
Inställningsalternativ:
OFF (Ursprunglig inställning) / ON
1
Välj önskad funktion genom att vrida på
vridomkopplaren.
(t.ex. välj SOURCE)
24-SE
Inställningsalternativ:
TYPE1 (Ursprunglig inställning) / TYPE2 / TYPE3 / TYPE4 /
TYPE5
TYPE 1 :
När de SOURCE-knapparna har blå färg är färgen för de övriga
blått.
TYPE 2 :
När de SOURCE-knapparna har grön färg är färgen för de
övriga blått.
TYPE 3 :
När de SOURCE-knapparna har blå färg är färgen för de övriga
rött.
TYPE 4 :
När de SOURCE-knapparna har gul färg är färgen för de övriga
rött.
TYPE 5 :
När de SOURCE-knapparna har röd färg är färgen för de övriga
rött.
Inställning av dimmerns nivå
ON/OFF-inställning av öppningsmeddelande
Med inställningen Dimmernivå finns tre tillgängliga nivåer, den högsta
nivån (Lev3) är den mest nedtonade när bilens strålkastare är påslagna.
Denna enhet har en funktion för specialmeddelande med olika mönster
som visar öppningsmeddelanden för olika tillfällen när det aktiverats.
Om du till exempel startar enheten 25 december, (enligt enhetens
datuminställning) visas ett God Jul-meddelande om
öppningsmeddelande ställts in till ON.
 Inställning: Dimmer Level
Inställningsalternativ:
Lev1 (Ursprunglig inställning) / Lev2 / Lev3
Inställning av typ av rullning för text
Två olika typer av rullning kan väljas.
Du kan välja den rullningstyp du önskar.
 Inställning: Scroll Type
Inställningsalternativ:
TYPE 1 / TYPE 2 (Ursprunglig inställning)
 Inställning: Opening MSG
Inställningsalternativ:
OFF (Ursprunglig inställning) / ON
Tuner-inställningar
Tuner väljs vid inställningens huvudmeny i steg 2.
Justera källsignalnivåer (FM Level)
TYPE 1 :
Tecknen rullar från höger till vänster, ett tecken åt gången, tills
hela titeln har rullat förbi.
Om skillnaden mellan CD-spelaren och FM-radion är för stor ska
FM-signalstyrkan justeras.
TYPE 2 :
Orden byggs upp från vänster till höger, ett tecken åt gången. När
displayen är fylld rensas den och återstående ord visas på samma
sätt tills alla ord i titeln har visats.
 Inställning: FM Level
Inställning för rullning av text (Text Scroll)
CD-spelaren kan rulla skiv- och spårnamn inspelade på skivor med
CD-TEXT, såväl som textinformation för MP3/WMA/AAC-filer,
mappnamn och etiketter.
 Inställning: Text Scroll
Inställningsalternativ:
Manual (Ursprunglig inställning) / Auto
Inställningsalternativ:
High (Ursprunglig inställning) / Low
Ställa in MOTTAGARENS (FM) tonkvalitet
Med denna enhet kan du ställa in önskad tonkvalitet för FM-radiokällan
 Inställning: FM Tuner Set
Inställningsalternativ:
Normal (Ursprunglig inställning) / HiFi / Stable
Normal:
Standardinställning
Text Scroll Manual:
Ovanstående information rullas bara när du byter skiva, när man
byter kanal eller spår, osv.
Text Scroll Auto:
CD-textinformation, mapp- och filnamn och etikettinformation
rullas fram löpande.
Obs
• I delar av teckenfönstret sker eventuellt ingen rullning eller så kan
innehållet vara annorlunda.
Växla teckensnitt
Två typer av teckensnitt kan väljas.
Du kan välja det teckensnitt du önskar.
 Inställning: Font Select
Inställningsalternativ:
TYPE 1 (Ursprunglig inställning) / TYPE 2
HiFi:
Högkvalitetsinställning
Stable:
Kontrollera brus
Obs
• Brus kan vara mer märkbart vid inställning på HiFi, beroende på
mottagningsstatus. I detta fall rekommenderas inställningen Normal.
USB-inställningar
USB väljs vid inställningens huvudmeny i steg 2.
Ställa in USB-sökläget
Den här enheten kan söka efter MP3-etikettinformation eller -filnamn
på USB-minnesenheter. Endast kompatibla ljudfiler visas under
sökningen.
 Inställning: USB Search
Växla animeringsdisplay (BGV Select)
Det kan välja din favoritdisplay som bakgrund bland 4 typer.
Inställningsalternativ:
Tag (Ursprunglig inställning) / File Name
Tag:
När Tag är valt, kan du använda sökläget för spellistor/artister/
album/låtar/genrer/kompositörer/mappar/filer för att begränsa
sökningar.
 Inställning: BGV Select
Inställningsalternativ:
OFF (Ursprunglig inställning) / TYPE 1 / TYPE 2 / TYPE 3 /
TYPE 4
File Name:
När File Name är valt, kan du söka efter filer i en mapp/fil på en
dator.
Obs
• Efter ovanstående inställning vrider du av tändningen (ACC OFF) och
slår på den igen (ACC ON).
• För mer information om sökläge, se ”Söka efter önskat spår” på
sidan 34.
25-SE
Ställa in USB Skip-funktionen
Under (FILE NAME) sökning, kan du hoppa över spcifika mappar/filer
genom att hålla ned 1  2 i minst 2 sekunder. Om du t.ex. väljer
10File i (FILE NAME) sökläget, kan du genom att hålla ned 1  hoppa
framåt 10 mappar/filer från den aktuella mappen/filen och genom att
hålla ned  2 hoppa bakåt 10 mappar/filer från den aktuella mappen/
filen. Om mapparna/filerna som söks är färre än det angivna antal som
ska hoppas över, kommer du till den första eller sista mappen/filen om
du håller ned 1  2.
Ringa med BT-handsfree
SOURCE/
 
Vridomkopplare
 /ENTER
SETUP
 Inställning: USB Skip
Inställningsalternativ:
10File (Ursprunglig inställning) / 20File / 50File / 100File
1 2
/ II
ABC SKIP/BAND
VIEW
Snabbvalsknappar
(1 till 6)
Inställning innan användning
Om BLUETOOTH
BLUETOOTH är en trådlös teknik som gör det möjligt för mobila
enheter och/eller datorer att kommunicera över kortare avstånd. Detta
ger möjlighet till handsfreesamtal eller dataöverföring mellan
BLUETOOTH-kompatibla enheter. BLUETOOTH-överföringen sker i
det olicensierade 2,4 GHz-bandet om avståndet mellan enheterna är
högst 10 meter. Mer information finns på BLUETOOTH-hemsidan
(http://www.bluetooth.com).
Obs
• Beroende på BLUETOOTH-version, kanske en
BLUETOOTH-kompatibel enhet inte kan kommunicera med den här
enheten.
• Korrekt funktion av den här enheten med alla
BLUETOOTH-kompatibla enheter kan inte garanteras. För hantering
av den BT-kompatibla enheten, konsultera din ALPINE-återförsäljare
eller ALPINE-webbsidan.
• Beroende på omgivningen, kan den trådlösa
BLUETOOTH-anslutningen vara instabil.
• När du ringer ett samtal, eller utför inställningsoperationer ska du först
parkera bilen på en säker plats.
• Funktionen kan skilja sig beroende på anslutna
BLUETOOTH-kompatibla enheter. Se också användarhandboken för
anslutna enheter.
• När du söker efter den här enheten med den BLUETOOTH-kompatibla
telefonen visas enhetens namn som ”Alpine CD Receiver”.
Innan du använder
BLUETOOTH-funktionen
Innan du använder BLUETOOTH-funktionen måste följande
inställningar göras.
Ställ in ”HFP” eller ”Audio” på ON när du vill använda en en
handsfree-telefon eller Bluetooth Audio-funktionen. Se
”Inställning av BLUETOOTH-anslutning (Bluetooth IN)” på
sidan 27.
Obs
• Innan du använder BLUETOOTH-funktionen måste den paras ihop
med den här enheten. Se ”Anslutning till en BLUETOOTH-kompatibel
enhet (Sammankoppling)” på sidan 27.
26-SE
Anslutning till en
BLUETOOTH-kompatibel enhet
(Sammankoppling)
2
Vrid på vridomkopplaren för att välja ”Bluetooth” och
tryck sedan på ENTER.
BLUETOOTH-inställningsläget aktiveras.
3
Vrid på vridomkopplaren för att välja önskade alternativ
och tryck sedan på ENTER.
Se användarhandboken för den BLUETOOTH-kompatibla enheten för
information om styrning från en BLUETOOTH-kompatibel enhet.
BLUETOOTH:
Bluetooth IN*1  Paired Device  Visible Mode*1  Search
Device*1  Call Sound*2  Sender ID*2  PB Update*2  BT
Menu*2  PB Order*2  Auto Answer*2  Service Name*2 
Speaker select*2  FW version  FW Update*1
Para ihop en BLUETOOTH-kompatibel enhet med
SSP (Secure Simple Pairing)
1
2
Vrid på vridomkopplaren för att växla huvudenhetens
display från ”Pairing NO” till ”Pairing YES” och tryck sedan
på ENTER.
Om ”Pairing NO” är valt, avbryts anslutningen.
3
2
Använd din BLUETOOTH-kompatibla enhet och välj att
para ihop med ”Alpine CD Receiver”.
Ange passkoden (”0000”) i en BLUETOOTH-kompatibel
enhet.
Obs
• Passkoden är fastställd som ”0000”.
3
4
5
Vrid vridomkopplaren för att ändra inställningarna.
Håll SETUP intryckt i minst 2 sekunder.
SETUP -läget avbryts.
Om ihopparningen lyckades visas ”Connected” under
några sekunder. Huvudenheten återgår sedan till sitt
föregående läge.
Para ihop en BLUETOOTH-kompatibel enhet
utan SSP (Secure Simple Pairing)
1
*1 Alternativen visas inte under ett telefonsamtal.
*2 Alternativen visas inte om ”HFP” är inställt på OFF. Se
”Inställning av BLUETOOTH-anslutning (Bluetooth IN)” på
sidan 27.
Använd din BLUETOOTH-kompatibla enhet och välj att
para ihop med ”Alpine CD Receiver”.
Om ihopparningen lyckades visas ”Connected” under
några sekunder. Huvudenheten återgår sedan till sitt
föregående läge.
Obs
• Om anslutningen misslyckas visas ”Failed”.
• Efter en lyckad ihopparning ska de två enheterna para ihop sig igen
automatiskt när bilens tändning vrids ON. Ihopparningen kan dock
misslyckas. Om den automatiska ihopparningen misslyckas kan du
försöka para ihop manuellt.
• Ställ in ”Visible Mode” på ON för att låta den här enheten upptäckas av
en BLUETOOTH-kompatibel enhet, se ”Ställa in synlighetsläget” på
sidan 28.
• Du kan också manuellt para ihop BLUETOOTH-enheter från den här
enheten. För mer information, se ”Para ihop en BLUETOOTH-enhet
från enheten” på sidan 28.
BLUETOOTH SETUP
Följande steg 1 till 5 är gemensamma för de olika
BLUETOOTH-funktionerna. För mer information, se varje enskild
funktion.
Obs
• Tryck på  för att återgå till det föregående läget.
• Håll  intryckt i minst två sekunder för att återgå till normalläget.
• Om ingen åtgärd utförs under 60 sekunder återgår enheten automatiskt
till normalläget.
Inställning av BLUETOOTH-anslutning
(Bluetooth IN)
Med BLUETOOTH-teknologi kan du ringa ett handsfree-samtal med
hjälp av en mobiltelefon med BLUETOOTH.
Ljudinformation för en BLUETOOTH-kompatibel mobiltelefon, en
bärbar ljudspelare etc., kan styras/spelas upp trådlöst från den här
enheten.
 Inställning: Bluetooth IN
 Ytterligare inställningsobjekt: HFP / Audio
Inställningsalternativ:
OFF / ON (Ursprunglig inställning)
Handsfree-telefoninställning (HFP)
ON:
Välj när du vill para ihop din BLUETOOTH-kompatibla telefon med
den här enheten.
OFF:
Handsfree-telefonfunktion används inte.
Obs
• När HFP är inställt på OFF, visas inte de indikatorer som hör till
handsfree-telefon (c-batteri, i signalstyrka och
h-meddelande).
BLUETOOTH-ljudinställning (Audio)
ON:
Välj när du vill använda Bluetooth-ljudfunktionen.
OFF:
Bluetooth-ljudfunktionen används inte.
Obs
• Ställ in ”HFP” eller ”Audio” på ON och utför sedan BLUETOOTH
SETUP-operationen. Se ”Inställning av BLUETOOTH-anslutning
(Bluetooth IN)” på sidan 27.
1
Tryck och håll SETUP intryckt under minst två sekunder
för att aktivera läget för SETUP.
27-SE
Inställning av BLUETOOTH-enhet
3
Om denna enhet anslutits till en BLUETOOTH-kompatibel
enhet visas ”Connected” och enheten återgår till normalt
läge.
Välj en av tre anslutna BLUETOOTH-kompatibla enheter som du
tidigare registrerat.
Beroende på mobiltelefon kan det vara nödvändigt att ange en
passnyckel (passkod). I det här fallet visas ”PASS CODE 0000”.
Mata in passkoden ”0000” i den BLUETOOTH-kompatibla
enheten för att skapa ihopparningen. När ihopparningen har
genomförts ansluter enheten automatiskt till den
BLUETOOTH-kompatibla enheten. Om du anger fel passkod eller
om kommunikationen misslyckas, visas ”Failed”.
 Inställning: Paired Device
1
Vrid vridomkopplaren för att välja en
BLUETOOTH-kompatibel enhet du vill använda (du kan
ändra anslutning) och tryck sedan på ENTER.
2
Vrid vridomkopplaren till ”Connect” för att ansluta till
den valda enheten.
Den anslutna enheten markeras med ”v”. Välj ”Disconnect” för
att koppla bort enheten. Välj ”Clear” när du vill ta bort enheten
från enhetslistan.
Obs
• Om anslutningen ändrades, visas ”Connected” i 2 sekunder.
• Om en mobiltelefon ansluts till enheten tänds c-indikatorn för att
visa den anslutna mobiltelefonens batteristyrka. j-indikatorn
tänds när batteristyrkan är på medelnivå och blinkar när nivån är låg.
• i-indikator (signalstyrka):
Indikatorn visar den aktuella signalstyrkan för mobiltelefonen.
Indikatorn blinkar när signalen för den anslutna mobiltelefonen är
svag.
• Beroende på den anslutna mobiltelefonen kan det hända att
indikatorerna c (batteri), i (signalstyrka) och h (meddelande)
inte visas.
• Om alla tre positioner har registrerats kan du inte registrera den 4:e
enheten. För att registrera en annan enhet måste du först radera en av
enheterna från position 1 till 3.
Ställa in synlighetsläget
Du kan ange om enheten ska kunna detekteras eller inte från en
BLUETOOTH-kompatibel enhet. Detta ställs vanligen in på ON.
 Inställning: Visible Mode
Inställningsalternativ:
OFF / ON (Ursprunglig inställning)
Ställa in BLUETOOTH-ljudkvaliteten
Ändra dessa inställningar för att förbättra kvaliteten på utgående eller
inkommande samtal.
 Inställning: Call Sound
 Ytterligare inställningsobjekt: Vol LV Adj / Type Set
Justera volymen (VOL LV Adj)
Du kan höja eller sänka volymnivån för telefonsamtalet, ringsignalen
och mikrofoningången efter din smak.
Inställningsalternativ:
Phone Talk:
-5 dB ~ +5 dB
Ring Tone:
-5 dB ~ +5 dB
MIC Gain:
-5 dB ~ +5 dB
Ljudtypsinställning (Type Set)
Beroende på omgivningen väljer du en av inställningarna nedan som ger
bästa ljudkvalitet.
Inställningsalternativ:
TYPE1 (Ursprunglig inställning) / TYPE2 / TYPE3 / TYPE4 /
TYPE5
TYPE1:
Standardläge (rekommenderas)
OFF:
Inaktivera detektering av den här enheten från en
BLUETOOTH-kompatibel enhet.
TYPE2:
Öka brusreduceringen
TYPE3:
Ökar ekoutsläckningen
ON:
Aktivera detektering av den här enheten från en
BLUETOOTH-kompatibel enhet.
Para ihop en BLUETOOTH-enhet från
enheten
Om din BLUETOOTH-enhet inte paras ihop direkt, kan huvudenheten
utföra en sökning. Sökningen kan hitta parade eller oparade enheter.
 Inställning: Search Device
1
När Search Device väljs och ”Searching” visas, startar
sökningen.
Obs
• ”Searching”-operationen kan stoppas genom att trycka på .
2
Vrid vridomkopplaren till namnet på den enhet du vill
ansluta i listan med enhetssökningar och tryck på
ENTER.
28-SE
TYPE4:
Ökar både brusreducering och ekoutsläckning
TYPE5:
Minskar både brusreducering och ekoutsläckning
Obs
• Funktionerna nedan är utformade att förbättra ljudkvaliteten på det
utgående samtalet.
Brusreducering: Den här funktionen kan minska vägbullret, men en
hög inställning kan påverka samtalets ljudkvalitet.
Ekoutsläckning: Den här funktionen kan minska ekot, men en hög
inställning kan påverka samtalets ljudkvalitet.
Ställa in visning av uppringarens
information/textmeddelandeindikatorn
ON/OFF
Du kan välja om dessa funktioner ska användas enligt följande
inställning.
 Inställning: Sender ID
 Ytterligare inställningsobjekt: Short Message / Telephone
Inställningsalternativ:
OFF / ON (Ursprunglig inställning)
Ställa in textmeddelandeindikatorn ON/OFF
(Short Message)
När du väljer ON blinkar h-indikatorn i 30 sekunder när ett
textmeddelande tas emot. h-indikatorn fortsätter lysa om det finns ett
oläst textmeddelande i den anslutna mobiltelefonen.
Obs
• Beroende på mobiltelefon kanske den här funktionen inte kan utföras.
• Meddelandets text visas inte på den här enheten.
• När enheten anger att ett textmeddelande tagits emot rekommenderas
det att du inte läser det förrän du stannat bilen på en säker plats.
Ändra ordningen på telefonbokens lista
Telefonboken visas i bokstavsordning efter den första bokstaven i föreller efternamnet.
Visning efter First Name är standard, men du kan välja Last Name.
 Inställning: PB Order
Inställningsalternativ:
First Name (Ursprunglig inställning) / Last Name
Obs
• ”Waiting” visas medan ordningen på telefonboken växlar. Du kan
avsluta ”Waiting”-skärmen och utföra andra åtgärder genom att trycka
på  medan sorteringen pågår. Här kan telefonboken inte nås.
Dessutom kan sorteringen påverka uppspelningen av Bluetooth Audio.
Inställning av Mottagna samtal
automatiskt (Auto Answer)
När ett samtal tas emot kan du ställa in om du vill ta emot det
automatiskt eller inte.
 Inställning: Auto Answer
Inställningsalternativ:
OFF (Ursprunglig inställning) / ON
OFF:
När ett samtal tas emot besvaras det inte automatiskt. Tryck på f
för att ta emot ett samtal.
Ställa in visningen av uppringarens information
ON/OFF (Telephone)
Om du vill vill dölja samtalets ID-information från andra ställer du in
det här alternativet på OFF. När du slår ett nummer visas telefonnamnet
som ”NO Name”. När ett nummer rings upp och under ett samtal visas
”NO Name”.
Automatisk uppdatering av telefonbok
ON/OFF
Du kan ställa in om telefonboken ska uppdateras automatiskt.
 Inställning: PB Update
Inställningsalternativ:
OFF / ON (Ursprunglig inställning)
OFF:
Telefonboken uppdateras inte.
ON:
När mobiltelefonen återansluter till den här enheten uppdateras
telefonboken.
Ställa in BLUETOOTH-menyspråk
ON:
När ett samtal tas emot besvaras det efter ungefär fem sekunder.
Obs
• Om inställningen för mottaget samtal på mobiltelefonen är aktiverad
besvaras samtalet automatiskt även om denna inställning är ställd på
OFF.
Visa namnet på
telefonserviceleverantören
Namnet på serviceleverantören av ansluten BLUETOOTH-kompatibel
enhet visas. Om en BLUETOOTH-kompatibel enhet inte är ansluten,
visas ”ID UNSENT”.
 Inställning: Service Name
Obs
• Beroende på teckentyp, kan serviceleverantörsnamnet för vissa telefoner
inte visas. ”ID UNSENT” visas.
Val av utgående högtalare
Välj den högtalare i bilen som du vill spela upp samtalet i.
BLUETOOTH-menyn kan växlas mellan 6 språk.
 Inställning: Speaker Select
 Inställning: BT Menu
Inställningsalternativ:
English (Ursprunglig inställning) / Deutsch / Francais /
Espanol / Italiano / Nederlands
Inställningsalternativ:
ALL (Ursprunglig inställning) / F-L / F-R / F-LR
ALL:
Ljudet kan utgå från samtliga högtalare i bilen.
F-L:
Ljudet kan endast utgå från främre vänster högtalare.
F-R:
Ljudet kan endast utgå från främre höger högtalare.
F-LR:
Ljudet kan utgå från främre vänster och höger högtalare.
29-SE
Visa version av den fasta programvaran
Avsluta samtalet
Aktuell version av den fasta programvaran visas.
Tryck på f.
Samtalet avslutas.
 Inställning: FW Version
Uppdatera den fasta programvaran
Kommande BLUETOOTH-firmwareuppdateringar kan bli tillgängliga
för telefonens anslutningsfunktioner.
Information om uppdatering av din fasta BLUETOOTH-programvara
finns på din lokala Alpine-webbplats, eller om du väljer ditt land på
startsidan på Alpine Europes webbplats
(http://www.alpine-europe.com).
 Inställning: FW Update
Inställningsalternativ:
NO (Ursprunglig inställning) / YES
Obs
• Du kan också lägga på samtalet genom att hålla ned  i minst två
sekunder.
Ringa
Samtalshistorik registreras för de senast uppringda/mottagna/missade
samtalen (80 samtal vardera). Det finns olika sätt att ringa samtal
baserat på ”Calling”. Följande steg 1 till 5 är gemensamma för de olika
sätt du kan ringa dessa samtal på. För mer information, se varje enskild
kategori för samtalsuppringning.
1
Tryck på f.
Listan för utgående metod visas.
Styrning av handsfree-telefon
2
Välj utgående läge genom att vrida på vridomkopplaren.
Inställningsalternativ:
När ”BT Menu” är inställd på ”English”.
Voice Dial / Dialled Call / Received Call / Missed Call /
Phone Book
Om handsfree-telefonen
Handsfreesamtal är möjliga vid användning av en HSP
(Huvudmikrofonprofil) och HFP (Handsfree-profil)-kompatibel
mobiltelefon med den här enheten.
Voice Dial:
Röstuppringning
Dialled Call:
Historik för uppringda samtal
Obs
Received Call:
Historik för mottagna samtal
• Undvik handsfreesamtal i tät trafik eller på smala eller krökta gator.
• Stäng fönstren för att minska bakgrundsljudet.
• Om båda de samtalande parterna använder handsfree-enheter, eller
om samtalet sker på en bullrig plats, är det normalt att den andra
personens röst är svår att höra.
• Rösterna kan låta onaturliga beroende på telefonlinjens förhållanden
eller på grund av att vissa mobila enheter används.
• När du använder en mikrofon, prata direkt in i mikrofonen för att få
bästa möjliga ljudkvalitet.
• Vissa mobiltelefonfunktioner beror på de funktioner och inställningar
som omfattas av serviceleverantörens nätverk. Dessutom kan vissa
funktioner inte aktiveras av din serviceleverantör och/eller
leverantörens nätverksinställningar kan begränsa funktionens
funktionalitet.
Kontakta alltid din serviceleverantör om funktionstillgänglighet och
funktionalitet.
Alla funktioner, funktionaliteter, specifikationer, samt information som
omfattas av användarmanualen, baseras på senast tillgängliga
information och är korrekt då manualen går i tryck.
Alpine förbehåller sig rätten att ändra eller modifiera sådan
information eller specifikationer utan varsel eller förpliktelser.
Missed Call:
Historik för missade inkommande samtal
Phone Book:
Mobiltelefonbok
När ”BT Menu” är inställd på ”Deutsch”.
Sprachwahl/Gewählte Nr./Angenommene/Verpasste/
Telefonbuch
När ”BT Menu” är inställd på ”Francais”.
Comp. vocale/No. composés/Appels reçus/App.
manqués/Répertoire
När ”BT Menu” är inställd på ”Espanol”.
Marc Vocal/Realizadas/Recibidas/Perdidas/Agenda
När ”BT Menu” är inställd på ”Italiano”.
Chiam. Vocale/Effettuate/Ricevute/Chiam. Perse/
Rubrica
När ”BT Menu” är inställd på ”Nederlands”.
Voice Dial/Gekozen/Ontvangen/Gemiste/
Telefoonboek
Besvara ett samtal
Inkommande samtal tillkännages genom rington och ett visat
meddelande (PHONE).
Tryck på f.
Obs
• För mer information, se ”Ställa in BLUETOOTH-menyspråk” på
sidan 29.
3
Det utgående läget aktiveras, och varje lägeslista visas.
Samtalet startar.
Obs
Obs
• När ”Auto Answer” är inställt till ON, kan du automatiskt ta emot ett
samtal. Se ”Inställning av Mottagna samtal automatiskt (Auto
Answer)” på sidan 29.
• Under samtalet stängs enhetens ljudkälla av. Efter samtalet återupptas
uppspelning.
Tryck på ENTER.
• Det kan ta lite tid innan listan visas och direkt efter anslutning kanske
listan dessutom inte är uppdaterad.
4
Vrid vridomkopplaren för att välja ett namn eller
telefonnummer i listan.
Obs
• Du kan använda telefonbokens bokstavssökningsfunktion för att söka
efter ett namn eller nummer i telefonboken. För mer information, se
”Telefonbokens bokstavssökningsfunktion” på sidan 31.
30-SE
5
Tryck på ENTER.
Valt telefonnummer rings upp.
Om ett namn har flera registrerade nummer i telefonboken,
trycker du på ENTER efter att ha valt namnet*, och vrider
sedan på vridomkopplaren till önskat nummer. Tryck på
ENTER för att ringa upp numret. Håll ned ENTER i minst
2 sekunder efter att ha valt namnet så rings standardnumret för
namnet upp. Beroende på ansluten mobiltelefon, kanske den
här funktionen inte kan utföras.
Ringa upp ett nummer i telefonboken
Upp till 1 000 namn (högst 5 telefonnummer för varje namn) kan
hämtas från en mobiltelefon. Ring genom att välja en person från
telefonboklistan.
 Inställning: Phone Book
Obs
• Tryck på  för att återgå till det föregående läget.
• Om ingen åtgärd utförs under 60 sekunder återgår enheten automatiskt
till normalläget.
• De namn som registrerats i telefonboken visas. Om namnet inte
registrerats, visas ett nummer. Om varken namn och nummer inte kan
visas, visas ”NO Name, NO Number”.
• Listans visningsordning beror på inställningen för ”PB Order” (se
”Ändra ordningen på telefonbokens lista” på sidan 29).
• Om samtalshistoriken eller telefonboken läggs till eller tas bort då den
är ansluten till enheten, kanske den visade listan på enheten inte är
uppdaterad. Om den inte är uppdaterad går det inte att ringa ett
samtal.
• Du kan visa informationen för ett nummer lagrat i telefonboken genom
att trycka på VIEW.
Om informationen inte kan erhållas visas ”NO Name” eller ”NO
Number”.
Röstuppringning
Telefonbokens bokstavssökningsfunktion
Du kan ringa ett samtal med röstkommandon.
Du kan välja de första tre bokstäverna för att söka efter önskat namn i
telefonboken genom att använda telefonbokens
bokstavssökningsfunktion.
* Om namnet inte känns igen, visas ”NO Name”.
Obs
 Inställning: Voice Dial
När Voice Dial-läget är aktiverat, visas ”Speak”. Säg
telefonnumret*, namnet* som du vill ringa i mikrofonen.
* Det här meddelandet beror på det röstmärke som lagrats i
mobiltelefonen.
Obs
• Du kan endast utföra den här åtgärden när en
röstuppringningskompatibel mobiltelefon är ansluten. Om
mobiltelefonen inte är kompatibel med röstuppringning, visas ”No
Support” i två sekunder.
• Röstuppringningsfunktionens prestanda beror på mobiltelefonens
igenkänningsområde och mikrofonens monteringsplats. Notera när
mikrofonen monteras.
• Röstuppringningsfunktionen beror på mobiltelefonens funktion. Mer
information finns i användarhandboken till mobiltelefonen.
• Om en uppringd person vars namn du talar in inte hittas, visas ”No
Call” i två sekunder.
Ett exempel:
Söka efter ett namn ”Michael James”
I följande exempel beskrivs hur sökningen görs.
Beroende på inställningen i PB Order (se ”Ändra ordningen på
telefonbokens lista” på sidan 29) visas telefonboken sorterad efter
förnamn eller efternamn. Sök efter förnamnet eller efternamnet utifrån
inställningen.
1
Listan för bokstavsval visas.
2
Vrid vridomkopplaren till den första bokstaven (t.ex. M)
och tryck sedan på .
Listan för bokstavsval visas.
3
Ringa ett nummer i utgående historik
Telefonnummer för tidigare uppringda samtal lagras i samtalshistoriken
för uppringda samtal. Du kan slå ett nummer på nytt genom att söka i
samtalshistoriken för uppringda samtal.
Tryck på ABC SKIP när telefonboken visas om du vill
aktivera bokstavssökningsläget.
Vrid vridomkopplaren till den andra bokstaven (t.ex. I)
och tryck sedan på .
Listan för bokstavsval visas.
4
Vrid vridomkopplaren till den tredje bokstaven (t.ex. C)
och tryck sedan på ENTER.
De namn i telefonboken som börjar med ”MIC” visas.
 Inställning: Dialled Call
Ringa upp ett nummer i historiken över
inkommande samtal
Telefonnummer från mottagna samtal lagras i listan Mottaget. Du kan
ringa upp dessa nummer genom att söka här.
 Inställning: Received Call
Ringa upp ett nummer i historiken över missade
samtal
Telefonnummer för mottagna samtal som missats, lagras i listan över
missade samtal. Du kan ringa upp dessa nummer genom att söka här.
5
Vrid vridomkopplaren till önskat namn (t.ex. Michael
James) och tryck på ENTER för att ringa samtalet.
Obs
• Telefonbokens bokstavssökningsfunktion fungerar också med ryska
tecken när ”Language Set” är inställt på Language 3. Se ”Ställa in
språkteckensnitt” på sidan 24.
• Om det valda namnet har flera nummer registrerade i telefonboken,
måste du vrida vridomkopplaren till önskat nummer och sedan
trycka på ENTER.
• Tryck på  i steg 3 eller 4 för att ta bort den aktuella posten och
återgå till föregående steg.
• Du kan söka efter ett namn genom att ange den första bokstaven, de
första två bokstäverna eller de första tre bokstäverna. Tryck på
ENTER efter att ha angett önskat antal bokstäver. En lista visas
med de namn som börjar med de angivna bokstäverna.
 Inställning: Missed Call
31-SE
Samtal väntar-funktion
Om ett andra samtal tas emot under ett pågående samtal kan du parkera
det första samtalet och svara på det andra. När du är klar med ett samtal
kan du växla till det andra.
Om ett andra samtal tas emot under det pågående
samtalet (samtal 1), visas informationen för det andra
samtalet (samtal 2) istället för namnet på den första
uppringaren. Tryck på  2 så aktiveras samtal
väntar-läget.
I det här fallet parkeras samtal 1 medan du besvarar samtal 2.
Obs
• I samtal väntar-läge trycker du på 1  eller  2 för att växla mellan
den uppringande personen och den parkerade personen.
• I samtal väntar-läge håller du ned 1  eller  2 i minst två sekunder
för att lägga på samtal 1 eller samtal 2 och automatiskt gå till det andra
samtalet.
• I Samtal väntar-läget kan du trycka på VIEW för att växla visningen
mellan numret (1 eller 2) och uppringarens namn.
Justering av volymen då ett samtal
besvaras
Vid uppringning kan du justera volymen.
Vrid vridomkopplaren för att ändra volymen.
Obs
• Du kan behöva öka volymen med hänsyn till ljudkällans normala
inställning. Om du höjer volymen för mycket kan det dock leda till
rundgång. Rundgång är direkt kopplad till volymen. Om du sänker
volymen kommer den att minska. Placering av mikrofonen i en riktning
från bilens huvudhögtalare (t.ex. fastspända på solskyddet) kan också
minska rundgång vid hög volym.
Stänga av mikrofonens ljud snabbt
(Voice Mute)
Under ett pågående samtal kan du aktivera Voice Mute-funktionen som
direkt stänger av mikrofonen. Din röst hörs inte hos den andra parten.
Under ett samtal trycker du på  för att stänga av
mikrofonen.
Spara ett nummer i telefonmenyn som
kortnummer
Tilldela nummer som du ringer ofta till snabbval för snabb uppringning.
Du kan tilldela upp till sex olika kortnummer.
Välj ett nummer du vill spara som snabbval i
telefonmenylistan (telefonbok, uppringt nummer etc.).
Håll ned den av snabbvalsknapparna (1 till 6) som du vill
lagra numret på i minst 2 sekunder.
Tryck på  igen om du vill återställa mikrofonen till den
föregående volymnivån.
Samtalsväxling
När du ringer ett samtal, kan du med den här funktionen starta en
ljudöverföring mellan mobiltelefonen och bilens högtalare.
Under ett samtal trycker du på BAND för att växla
samtalsljudet mellan enheten och mobiltelefonen.
Det valda telefonnumret lagras i kortnumret.
Obs
Obs
• Om namnet har flera nummer registrerade i telefonboken, trycker du
på ENTER efter att ha valt namnet. Välj önskat nummer genom att
vrida på vridomkopplaren. Håll ned någon en av
snabbvalsknapparna (1 till 6) i minst 2 sekunder. Det valda numret
lagras som ett snabbvalsnummer.
• Högst 18 telefonnummer kan lagras i snabbvalsminnet (6 nummer för
varje mobiltelefon i listan med ihopparade enheter). Om en
mobiltelefon tas bort från listan med ihopparade enheter tas även
kortnumren bort.
• Om du lagrar ett telefonnummer i ett redan upptaget snabbvalsminne
tas det aktuella numret bort och ersätts av det nya.
• Beroende på mobiltelefon kanske den här funktionen inte kan utföras.
Ringa ett snabbvalsnummer
1
Tryck på någon av de snabbvalsknapparna (1 till 6) som
har ett nummer lagrat i sig i telefonläget.
Informationen (namn/nummer) lagrad i snabbvalsstationen
visas.
2
Tryck på ENTER eller f.
Det lagrade snabbvalsnumret rings upp direkt.
32-SE
Bluetooth-ljudanvändning
USB Minne (tillval)
Ljudinformation för en BLUETOOTH-kompatibel mobiltelefon, en
bärbar ljudspelare etc., kan styras/spelas upp trådlöst* från den här
enheten.
SOURCE/
 
* Om du vill spela upp ljud, krävs en mobiltelefon eller en bärbar spelare
som är kompatibel med A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
och AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile).
Alla funktioner fungerar inte med alla enheter.
Vridomkopplare
 /ENTER
Obs
• Ställ in ”Audio” på ON när du vill använda Bluetoothljudfunktionen.
Se ”Inställning av BLUETOOTH-anslutning (Bluetooth IN)” på
sidan 27.
• Under ett samtal stängs ljudet från BLUETOOTH-ljudkällan av.
• Om du använder handsfree-funktionen (t.ex. söker i telefonboken)
medan du använder Bluetooth Audio-funktionen, kan BLUETOOTH
Audio-uppspelningen påverkas.
/ II
ABC SKIP
1  2
VIEW
4 5
Snabbvalsknappar
(1 till 6)
Återkalla Bluetooth-ljudläget
Tryck på SOURCE/ för att välja Bluetooth Audio-läget.
Välja önskad låt
1
2
Tryck på .
Ansluta USB-minnet (tillval)
Om en USB-minnesenhet är ansluten till enheten kan MP3/WMA/
AAC-filer spelas upp.
Återgår till början av den låt som spelas upp.
Obs
Tryck på .
• I USB-läge, när denna enhet har återställts kopplas ACC från OFF till
ON, eller när USB-minnet ansluten till denna enhet visas ”Banking”
under flera sekunder.
Hoppar till nästa låt.
Om knappen  eller  hålls intryckt snabbspolas spåret
framåt/bakåt löpande.
Paus
Använda Banking-funktionen för
USB-minnet
Tryck på .
Uppspelningen stoppas. Tryck igen för att återuppta
uppspelningen.
Vad är en bank?
En bank är en enhet med upp till 1 000 låtar, som lagras i minnet.
”Banking” avser grupperingen av låtar som finns tillgängliga i
USB-minnet, i banker om 1 000 låtar vardera. Men om ett USB Minne
ansluts, kan 1BANK lagra upp till 1 000 låtar under följande
förutsättningar. I annat fall kan antalet låtar som kan lagras vara mindre
är 1 000.
Villkor (allmännt uppskattade värden)
Playlists: 20 (32 tecken; 64 byte)
Genrer: 10 (32 tecken; 64 byte)
Kompositörer: 30 (32 tecken; 64 byte)
Artister: 30 (32 tecken; 64 byte)
Album: 100 (32 tecken; 64 byte)
Titlar: 1 000 (32 tecken; 64 byte)
Mappar: 100 (32 tecken; 64 byte)
Filer: 1 000 (32 tecken; 64 byte)
Filsökvägar: 1 000 (128 tecken; 256 byte)
Om banking
Medan en bank byggs upp visas ”Banking”. Banking sker när en
USB-minnesenhet är ansluten eller sedan ström slagits på till
huvudenheten.
Det kan ta mellan några sekunder och flera minuter för att banking ska
slutföras.
Tillgängliga åtgärder vid banking
• Under banking ändras dock informationsvisningen så att åtgärden
VIEW inte är tillgänglig.
• Medan en låt spelas upp finns vanlig snabbspolning framåt och val av
nästa låt tillgängliga.
• Under banking kan låtarnas uppspelningsordning avvika från
låtordningen i USB-minnesenheten.
• Sökning rekommenderas inte under bankhanteringen eftersom
databasen är under uppbyggnad just då, och fel kan uppstå i vissa fall.
33-SE
Den här enheten har en BANK-funktion som automatiskt delar in
låtarna på ett USB-minne i block om 1 000 låtar i olika banker för att det
ska bli lättare att söka efter och spela upp en låt. En bank rymmer högst
1 000 låtar, i den ordning de är lagrade på USB-minnet. Högst 20 banker
(20 000 låtar) hanteras.
Bank nr.
Låtnummer
Bank1
1~1 000
Bank2
1 001~2 000


Bank20
19 001~20 000
M.I.X. (slumpvis uppspelning)
1
Tryck på 5 x.
Låtarna spelas upp i slumpvis ordning.
När en låt söks med etikettinformation
MIX*1  MIX ALL*2  (off )  MIX
När en mapp/fil söks med (FILE NAME)-läge:
MIX*3  MIX ALL*4  (off )  MIX
*1 Spelar upp låtarna i en viss kategori (spellista, album, o.s.v.)
slumpmässigt. Låtarna i kategorin spelas upp en gång tills alla
låtar har spelats upp.
*2 Alla spår i den aktuella banken spelas upp i slumpvis ordning.
Varje låt spelas endast upp en gång tills alla låtar har spelats
upp.
*3 Alla spår i den aktuella mappen spelas upp i slumpvis ordning.
Varje låt spelas endast upp en gång tills alla låtar har spelats
upp.
*4 Alla spår på USB-minnet spelas upp i slumpvis ordning. Varje
låt spelas endast upp en gång tills alla låtar har spelats upp.
Uppspelning
1
2
Tryck på SOURCE för att välja USB-läget.
Tryck på  eller  för att välja önskat spår (fil).
Om knappen  eller  hålls intryckt snabbspolas spåret
framåt/bakåt löpande.
3
Tryck på  igen för att återuppta uppspelningen.
Obs
• Filer som skyddas med DRM (Digital Rights Management) kan inte
spelas upp på den här enheten.
• Uppspelningstiden visas inte på rätt sätt när en VBR (Variable Bit
Rate)-inspelad fil spelas upp.
• Om det inte finns någon etikettinformation, visas artistnamn/
albumnamn/spårnamn.
• Om en MP3/WMA/AAC-fil innehåller ID3/WMA-etiketter visas de i
sin helhet (t ex låtnamn, artistnamn och skivnamn). All annan
etikettdata ignoreras.
• Om textinformation inte är kompatibel med denna enhet blir displayen
tom.
• Innan du kopplar bort USB-minnet måste du ställa in en annan källa
eller välja paus.
• Tryck på VIEW för att växla visningen. För mer information, se
”Textvisning” på sidan 20.
Upprepad uppspelning
1
Tryck på z 4.
Låten spelas upp flera gånger.
När en låt söks med etikettinformation
RPT*1  RPT *2  RPT *3  (off )  RPT
När en mapp/fil söks med (FILE NAME)-läge:
RPT*1  RPT*4  (off )  RPT
*1 Endast en fil upprepas.
*2 I enlighet med artistinformationen för den aktuella låten skapas
en spellista med alla låtar med samma artist som finns i banken,
som sedan börjar spelas upp.
*3 I enlighet med albuminformationen för den aktuella låten
skapas en spellista med alla låtar från samma abum som finns i
banken, som sedan börjar spelas upp.
*4 Endast filer i en mapp upprepas.
2
2
För att avbryta M.I.X.-uppspelning, väljer du (off) genom
ovanstående procedur.
Om du vill pausa uppspelningen trycker du på .
För att avbryta upprepad uppspelning, väljer du (off)
genom ovanstående procedur.
Obs
• Under upprepad uppspelning avbryts upprepad uppspelning om man
ställer M.I.X. till ON.
34-SE
Obs
• När en låt spelas upp under slumpvis uppspelning (M.I.X.) i USB-läge
kan låten spelas upp igen slumpmässigt även om inte alla låtar i den
aktuella banken har spelats upp.
• Under M.I.X.-uppspelning avbryts M.I.X.-uppspelning om man ställer
upprepad uppspelning till ON.
• Under upprepad uppspelning, etc., kan visningen av spårnummer för
M.I.X.-uppspelning vara felaktig.
Söka efter önskat spår
Du kan välja att söka efter en låt med etikettinformation eller (FILE
NAME)-läge. Innan du söker efter en låt, väljer du önskat sökläge i
”Ställa in USB-sökläget” (se ”Ställa in USB-sökläget” på sidan 25).
Söka efter etikettinformation
Innan du utför följande procedurer ser du till att Tag är valt i ”Ställa in
USB-sökläget” (se ”Ställa in USB-sökläget” på sidan 25).
Ett USB-minne kan rymma hundratals låtar. Genom att använda
filetikettinformation och hålla dessa låtar organiserade i spellistor kan
enhetens sökfunktioner göra det lättare att hitta önskad låt.
Alla musikkategorier har sin egen individuella hierarki. Använd något
av söklägena Bank*1/Spellistor/Artister/Album/Låtar/Genrer/
Kompositörer/Mappar/Filer för att begränsa sökningarna baserat på
tabellen nedan.
Hierarki 1
Hierarki 2
Hierarki 3
Hierarki 4
Hierarki 5
Bank*1
Spellista
(Playlist)
Låt
—
—
Bank*1
Artist
(Artist)*
Album*
Låt
—
Bank*1
Album
(Album)*
Låt
—
—
Bank*1
Låt
(Song)
—
—
—
Bank*1
Genre
(Genre)*
Artist*
Album*
Låt
Bank*1
Kompositör
(Composer)*
Album*
Låt
—
Tryck på ENTER för att aktivera sökvalsläget.
• När banken ändras under upprepad uppspelning kommer upprepad
uppspelning att avbrytas.
• Tryck på  i sökläget för att återgå till föregående läge.
• När en sökning görs under M.I.X.-uppspelning, avbryts
M.I.X.uppspelningsläge.
• Om du trycker på någon av snabbvalsknapparna (1 till 6) i sökläge,
kan en sökning göras snabbt genom att hoppa till önskad plats. För mer
information, se ”Direktsökningsfunktion” på sidan 35.
• I etikettsökläget kan en sökning snabbt utföras med
alfabetssökningsfunktionen för att hitta önskad artist eller låt osv. För
mer information, se se ”Bokstavssökningsfunktion” på sidan 36.
• I (FILE NAME)-sökläget kan en sökning göras snabbt med hjälp av
funktionen USB Skip för att hitta önskad mapp/fil. För mer
information, se ”Ställa in USB Skip-funktionen” på sidan 26.
• Medan du söker efter en låt, artist, etc., i ett USB-minne, kan
visningsordningen vara felaktig om teckenkoden för
filetikettinformationen blandas.
Vrid på vridomkopplaren för att välja önskad Bank och
tryck sedan på ENTER.
Direktsökningsfunktion
Hierarki 1
Hierarki 2
Hierarki 3
Hierarki 4
Hierarki 5
Bank*1
Mapp
(Folder)
fil
—
—
Bank*1
fil
(File)
—
—
—
*1 En bank rymmer högst 1 000 låtar, i den ordning de är lagrade på
USB-minnet. Däremot kan låtordningen variera mot låtordningen på
USB-minnet i vissa fall.
Ett exempel:
Söka efter artistnamn
I följande exempel beskrivs hur en artistsökning utförs. Du kan
använda ett annat sökläge för samma åtgärd, även om hierarkin skiljer
sig.
1
2
”Banking” visas eventuellt under några sekunder.
3
Vrid på vridomkopplaren för att välja artistsökläget och
tryck sedan på ENTER.
Playlist  Artist  Album  Song  Genre  Composer 
Folder  File  Playlist
4
Med enhetens direktsökningsfunktion kan du söka efter ett album, en
låt, etc. mer effektivt. I läge Playlist/Artist/Album/Song/Podcast/Genre/
Composer kan du snabbt hitta rätt låt.
I sökläget trycker du på någon av snabbvalsknappen (1
till 6) för att snabbt hoppa över en viss del av
låtinnehållet.
Vrid på vridomkopplaren för att välja önskad artist och
tryck sedan på ENTER.
5
Exempel på låtsökning:
Om det finns 100 låtar i din iPod/iPhone, är de indelade i 6
grupper med procentandelar (se nedan). Dessa grupper är
tilldelade snabbvalsknappar (1 till 6).
Vrid på vridomkopplaren för att välja ett album och tryck
sedan på ENTER.
6
Vrid på vridomkopplaren för att välja en låt och tryck
sedan på ENTER.
Exempel 1:
Anta att den låt du söker efter finns runt mitten (50 %) av din
musiksamling: tryck på knapp 4 för att hoppa till den 50:e låten
och vrid sedan på vridomkopplaren för att hitta önskad låt.
Det valda spåret spelas upp.
Söka i (FILE NAME)-läge
Exempel 2:
Anta att den låt du söker efter finns närmare slutet (83%) av
din musiksamling: tryck på knapp 6 för att hoppa till den 83:e
låten och vrid sedan på vridomkopplaren för att hitta
önskad låt.
Innan du utför följande procedurer ser du till att FILE NAME är valt i
”Ställa in USB-sökläget” (se ”Ställa in USB-sökläget” på sidan 25).
Ett USB-minne kan innehålla hundratals spår. Genom att organisera
låtar i mappar kan du snabbt hitta önskad mapp/låt. Den här åtgärden
påminner om att söka efter en mapp/fil från PC.
1
2
3
Tryck på ENTER för att aktivera sökläget.
Välj önskad mapp/fil genom att vrida på
vridomkopplaren.
Tryck på ENTER för att spela upp den valda filen eller
öppna den valda mappen.
Tryck och håll ENTER intryckt i minst två sekunder för att
spela upp alla låtar i den valda mappen.
4
Alla 100 låtar (100%)
0%
17%
33%
50%
67%
83%
Snabbvalsknappar
1
2
3
4
5
6
Låtar
1:a
låten
17:e
låten
33:e
låten
50:e
låten
67:e
låten
83:e
låten
Obs
• Den är funktionen är inaktiverad under alfabetssökningsfunktionen.
Om en mapp öppnas i steg 3, upprepar du steg 2 till 3 tills
du når önskad mapp/fil.
Obs
• I etikettsökläge, när du har hållit ENTER intryckt i minst två
sekunder i varje hierarki (förutom låt- och filhierarkierna) så spelas alla
låtar i den valda hierarkin upp.
• Även om låtarna tillhör samma spellista, kan de sparas i olika BANK.
• När du har valt [ALL] i sökläget med ”*”, trycker du och håller
ENTER intryckt i minst två sekunder för att spela alla låtar i det
valda sökläget.
• Om du i sökläge håller  intryckt i 2 sekunder, eller inte utför någon
åtgärd på 60 sekunder, avbryts sökläget.
• Rotmappen för ett USB-minne visas som ”\ROOT”.
35-SE
Välj Spellista/Artist/Album/Genre/
Kompositör/Mapp
iPod/iPhone (tillval)
Spellista/Artist/Album/Genre/Kompositör/Mapp kan lätt ändras. Om
du till exempel lyssnar på en låt från ett valt album, kan albumet ändras.
SOURCE/
 
Tryck på 1  eller  2 för att välja önskad Spellista/Artist/
Album/Genre/Kompositör/Mapp.
Vridomkopplare
 /ENTER
Obs
• Om sökläget användes för att välja en låt är den här funktionen
inaktiverad.
• Om ett album väljs under en artistsökning kan du söka i övriga album
av den artisten.
• Den här funktionen är inaktiverad under slumpvald uppspelning
(M.I.X.).
• Den här funktionen är inaktiverad under RPT ALBUM/RPT
ARTIST-uppspelning.
Bokstavssökningsfunktion
Med enhetens bokstavssökningsfunktion kan du söka efter ett album, en
låt, etc. mer effektivt. I Playlist/Artist/Album/Song/Podcast/Genre/
Composer-sökläget väljer du den första bokstaven i önskad titel (album,
låt etc.), så visas titlarna som börjar med den bokstaven. Genom att
använda den här funktionen kan du snabbt rikta in dig på en låt.
1
I sökläge trycker du på ABC SKIP.
Listan för bokstavsval visas.
2
Vrid vridomkopplaren till önskad bokstav (t.ex. M) och
tryck sedan på ENTER.
Titlarna som börjar med ”M” visas.
3
Välj önskad titel genom att vrida på vridomkopplaren.
Obs
• Tryck på  i bokstavssökningsläget för att återgå till föregående läge.
• Om Playlist-sökläget används för att söka efter en låt, är
bokstavssökningsfunktionen inte aktiverad i låtsökningshierarkin.
Sökpositionsminne
Under uppspelning kan du snabbt återgå till den senast valda
hierarkinivån i sökläget.
Tryck på .
Den hierarki du senaste valde i sökläget visas.
36-SE
1  2
/ II
ABC SKIP
VIEW
4 5
6
Snabbvalsknappar
(1 till 6)
Ansluta en iPod/iPhone
Du kan ansluta en iPod/iPhone till den här enheten genom att använda
gränssnittskabeln för iPod (medföljer). När den här enheten ansluts med
kabeln kan reglagen på iPod inte användas.
Obs
• Internet- och telefonfunktioner på en iPod touch eller iPhone m.m. kan
också användas när de ansluts till enheten. När du använder dessa
funktioner stoppas eller pausas de låtar som för närvarande spelas upp.
Undvik funktionsfel genom att inte använda enheten under denna tid.
• Om du ansluter en iPhone till den här enheten, kan den användas som
en iPod. Om du använder en iPhone som handsfreetelefon, använder
du enheten med inbyggd BLUETOOTH.
• Lämna inte en iPod/iPhone i bilen eftersom dess mekanism är känslig
för höga temperaturer och luftfuktighet, vilket kan skada den.
iPod/iPhone-modeller som går att använda tillsammans med denna
enhet
• Bekräftade enheter rörande Made for iPod. Korrekt funktion med
tidigare versioner kan inte garanteras.
iPod touch (4:e generationen): Ver.4.3
iPod nano (6:e generationen): Ver.1.0.0
iPod touch (3:e generationen): Ver.4.3
iPod nano (5:e generationen): Ver.1.0.2
iPod classic (160 GB) (sent 2009): Ver.2.0.4
iPod touch (2:a generationen): Ver.4.2.1
iPod nano (4:e generationen): Ver.1.0.4
iPod classic (120 GB): Ver.2.0.1
iPod touch (1:a generationen): Ver.3.1.3
iPod nano (3:e generationen): Ver.1.1.3
iPod classic (80 GB, 160 GB): Ver.1.1.2
iPod nano (2:a generationen): Ver.1.1.3
iPod med video: Ver.1.3
iPod nano (1:a generationen): Ver.1.3.1
• Bekräftade enheter rörande Made for iPhone. Korrekt funktion med
tidigare versioner kan inte garanteras.
iPhone 4: Ver.4.2.1
iPhone 3GS: Ver.4.3
iPhone 3G: Ver.4.2.1
iPhone: Ver.3.1.3
• För att identifiera din modell av iPod, se Apples egna dokument
”Identifying iPod models” på
http://support.apple.com/kb/HT1353
• Denna enhet har inte stöd för videouppspelning från iPod/iPhone
även om en videokompatibel kabel används.
4
Uppspelning
5
1
2
Tryck på SOURCE för att växla till USB iPod-läget.
Om knappen  eller  hålls intryckt snabbspolas aktuell låt
framåt/bakåt.
Om du vill pausa uppspelningen trycker du på .
Tryck på  igen för att återuppta uppspelningen.
Obs
• En låt som spelas upp på iPod/iPhone medan den är ansluten till
enheten fortsätter att spelas upp från det ställe den pausades på när
iPoden kopplas bort.
• Om du lyssnar på ett avsnitt ur en vald podcast eller ljudbok kan du
växla avsnitt genom att trycka på 1  eller  2.
• Ett avsnitt kan ha flera kapitel. Du kan byta kapitel genom att trycka
på  eller .
Söka efter önskad låt
En iPod/iPhone kan innehålla hundratals spår. Genom att använda
filetikettsinformation och hålla dessa låtar organiserade i spellistor kan
enhetens sökfunktioner göra det lättare att hitta önskad låt.
Alla musikkategorier har sin egen individuella hierarki. Använd något
av söklägena Playlist/Artist/Album/Song/Podcast/Genre/Composer/
Audiobook för att begränsa sökningarna baserat på tabellen nedan.
Hierarki 1
Hierarki 2
Hierarki 3
Hierarki 4
Spellista
(Playlist)
Låt
—
—
Artist
(Artist)*
Album*
Låt
—
Album
(Album)*
Låt
—
—
Låt
(Song)
—
—
—
Podcast
Episod
—
—
Genre
(Genre)*
Artist*
Album*
Låt
Kompositör
(Composer)*
Album*
Låt
—
Ljudbok
(Audiobook)
—
—
—
Ett exempel:
söka efter artistnamn.
I följande exempel beskrivs hur en artistsökning utförs. Du kan
använda ett annat sökläge för samma åtgärd, även om hierarkin skiljer
sig åt.
1
2
Vrid på vridomkopplaren för att välja önskat spår och
tryck sedan på ENTER.
Det valda spåret spelas upp.
Tryck på  eller  för att välja önskat spår.
3
Vrid på vridomkopplaren för att välja önskat album och
tryck sedan på ENTER.
Tryck på ENTER för att aktivera sökvalsläget.
Vrid på vridomkopplaren för att välja artistsökläget och
tryck sedan på ENTER.
Obs
• När du har hållit ENTER intryckt i minst två sekunder i varje
hierarki (förutom Song- och Audiobook-hierarkierna) så spelas alla
låtar i den valda hierarkin upp.
• När du har valt [ALL] i sökläget med ”*”, trycker du och håller
ENTER intryckt i minst två sekunder för att spela alla låtar i iPod/
iPhone eller det valda sökläget.
• Om du i sökläge håller  intryckt i två sekunder eller inte utför
någon åtgärd på 60 sekunder, avbryts sökläget.
• Tryck på  i sökläget för att återgå till föregående läge.
• När sökning görs under M.I.X.-uppspelning, avbryts
M.I.X.-uppspelningsläget.
• ”No Song” visas om det inte finns några låtar i den valda spellistan i
sökläget Playlist.
• ”No Podcast” visas om det inte finns några podcastdata i iPod/iPhone i
sökläget Podcast.
• ”No Audiobook” visas om det inte finns några ljudboksdata i iPod/
iPhone i sökläget Audiobook.
• Om ”iPod-namnet” som lagrats i iPod/iPhone väljs i det önskade
sökläget för spellista och ENTER trycks in, kan du söka efter alla
låtar i iPod/iPhone. Om du håller ned ENTER i minst två
sekunder, spelas alla låtar i iPod/iPhone upp.
• Beroende på iPod/iPhone, hanteras inte podcastsökningar.
• I sökläget kan en sökning snabbt utföras med
alfabetssökningsfunktionen för att hitta önskad artist eller låt osv. För
mer information, se se ”Bokstavssökningsfunktion” på sidan 38.
• Om du trycker på någon av snabbvalsknapparna (1 till 6) i sökläge,
kan en sökning göras snabbt genom att hoppa till önskad plats. För mer
information, se ”Direktsökningsfunktion” på sidan 37.
Direktsökningsfunktion
Med enhetens direktsökningsfunktion kan du söka efter ett album, en
låt, o.s.v. mer effektivt. I läge Spellista/Artist/Album/Låt/Podcast/Genre/
Kompositör/Ljudbok kan du snabbt hitta rätt låt.
I sökläget trycker du på någon av snabbvalsknappen (1
till 6) för att snabbt hoppa över en viss del av
låtinnehållet.
Exempel på låtsökning:
Om det finns 100 låtar i din iPod/iPhone, är de indelade i 6
grupper med procentandelar (se nedan). Dessa grupper är
tilldelade snabbvalsknapparna (1 till 6).
Exempel 1:
Anta att den låt du söker efter finns runt mitten (50 %) av din
musiksamling: tryck på knapp 4 för att hoppa till den 50:e låten
och vrid sedan på vridomkopplaren för att hitta önskad låt.
Exempel 2:
Anta att den låt du söker efter finns närmare slutet (83%) av
din musiksamling: tryck på knapp 6 för att hoppa till den 83:e
låten och vrid sedan på vridomkopplaren för att hitta
önskad låt.
Playlist  Artist  Album  Song  Podcast  Genre 
Composer  Audiobook  Playlist
3
Vrid på vridomkopplaren för att välja önskad artist och
tryck sedan på ENTER.
37-SE
Slumpvis uppspelning (M.I.X.)
Alla 100 låtar (100%)
0%
17%
33%
50%
67%
83%
Snabbvalsknappar
1
2
3
4
5
6
Låtar
Första
låten
17:e
låten
33:e
låten
50:e
låten
67:e
låten
83:e
låten
Välj Spellista/Artist/Album/Genre/
Kompositör/Episod
Den här funktionen på iPod/iPhone visas som M.I.X. på den här
enheten.
Blanda album:
Låtarna på varje album spelas upp i rätt ordning. När alla låtar på
albumet har spelats upp väljs nästa album slumpmässigt. Detta
fortsätter tills alla album har spelats upp.
Blanda låtar:
Spelar upp låtarna i en viss kategori (spellista, album, o.s.v.)
slumpmässigt. Låtarna i kategorin spelas upp en gång tills alla låtar
har spelats upp.
1
Spellista/Artist/Album/Genre/Kompositör/Episod kan lätt ändras. Om
du exempelvis lyssnar på en låt från ett valt album, kan albumet ändras.
Låtarna spelas upp i slumpvis ordning.
MIX *1  MIX*2  (off )  MIX 
*1 Blanda album.
*2 Blanda låtar.
Tryck på 1  eller  2 för att välja önskad Spellista/Artist/
Album/Genre/Kompositör/Episod.
2
Obs
• Om sökläget användes för att välja en låt är den här funktionen
inaktiverad.
• Om ett album väljs under en artistsökning kan du söka i övriga album
av den artisten.
• Den här funktionen är inaktiverad under slumpvald uppspelning
(M.I.X.).
Bokstavssökningsfunktion
Tryck på 5 x.
För att avbryta M.I.X.-uppspelning väljer du (off) genom
ovanstående procedur.
Obs
• Om en låt har valts i sökningsläget för album innan M.I.X. väljs, spelas
inte spåren upp i slumpmässig ordning även när Blanda album har
valts.
Blanda ALLA:
Blanda ALL spelar upp alla låtar i iPod/iPhone i slumpmässig ordning.
Varje låt spelas endast upp en gång tills alla låtar har spelats upp.
1
Tryck på 6.
Med enhetens bokstavssökningsfunktion kan du söka efter ett album, en
låt, etc. mer effektivt. I Playlist/Artist/Album/Song/Podcast/Genre/
Composer/Audiobook-sökläget väljer du den första bokstaven i önskad
titel (album, låt etc.), så visas titlarna som börjar med den bokstaven.
Genom att använda den här funktionen kan du snabbt rikta in dig på en
låt.
2
1
I sökläge trycker du på ABC SKIP.
Obs
Listan för bokstavsval visas.
• Om Shuffle ALL väljs, avbryts de valda låtar som spelas upp i sökläget.
2
Vrid vridomkopplaren till önskad bokstav (t.ex. M) och
tryck sedan på ENTER.
Titlarna som börjar med ”M” visas.
3
Välj önskad titel genom att vrida på vridomkopplaren.
Obs
• Tryck på  i bokstavssökningsläget för att återgå till föregående läge.
• Om Playlist-sökläget används för att söka efter en låt, är
bokstavssökningsfunktionen inte aktiverad i låtsökningshierarkin.
Låtarna spelas upp i slumpvis ordning.
MIX ALL*  (off )  MIX ALL
* Blanda ALL.
För att avbryta M.I.X.-uppspelning väljer du (off) genom
ovanstående procedur.
Upprepad uppspelning
Endast Repetera Ett finns tillgängligt för iPod/iPhone.
Repetera En:
En enda låt spelas upp upprepade gånger.
1
Tryck på z 4.
Låten spelas upp flera gånger.
RPT*  (off )  RPT
Sökpositionsminne
Under uppspelning från iPod/iPhoneen kan du snabbt återgå till den
senast valda hierarkinivån i sökläget.
Tryck på .
Den hierarki du senaste valde i sökläget visas.
38-SE
* Repetera en.
2
För att avbryta upprepad uppspelning, väljer du (off)
genom ovanstående procedur.
Obs
• Beroende på ansluten iPod, kan det hända att spår upp/ner inte är
tillgänglig under upprepad uppspelning.
Textvisning
IMPRINT Operation
(tillval)
Du kan visa etikettinformation för ett spår i iPod/iPhone.
Tryck på VIEW.
Varje gång du trycker ändras visningen.
SOURCE/
Obs
• När Text Scroll är inställd på Manual, kan du hålla VIEW intryckt i
minst 2 sekunder så rullas den aktuella texten en gång.
Spårnr./Alla låtnr.*2
(Tomt)
Spelad tid
(Tomt)
Kalender
Artistnamn*1
Klocka
Låtnamn*1
 
Vridomkopplare
 /ENTER
*3
BAND
*3
*1
Albumnamn
*1
Låtnamn
Spårnr./Alla låtnr.*2
Snabbvalsknappar
(1 till 6)
Spelad tid
*1 Etikettinformation
Om Text Scroll (se ”Inställning för rullning av text (Text Scroll)”
på sidan 25) är inställd på ”Auto” kommer etikettinformationen
att rulla automatiskt.
Om ingen textinformation finns visas ingenting på displayen.
*2 Numren för alla låtar som visas varierar beroende på de låtar
som har valts i sökningen.
*3 När Text Scroll (se ”Inställning för rullning av text (Text Scroll)”
på sidan 25) är inställd på ”Auto” kan man inte växla displayen
genom att trycka på VIEW. Innehållet på displayen visas
växelvis.
Obs
•
•
•
•
AUDIO/SOUND SETUP
Endast alfanumeriska tecken (ASCII) kan visas.
Det maximala antalet tecken för huvudenheten är 128 (128 bytes).
Vissa tecken kanske inte visas på rätt sätt.
Displayen är tom om textinformationen inte är kompatibel med
enheten.
Alpine introducerar IMPRINT - världens första teknik som verkligen
eliminerar de akustikproblem i bilen som vanligen försämrar
ljudkvaliteten, och gör därmed det möjligt för oss att uppleva musiken
på det sätt som artisten avsåg.
När ljudprocessorn IMPRINT (PXA-H100) (säljs separat) ansluts till
den här enheten går det att använda MultEQ och att utföra följande
ljudjustering.
Ändra MultEQ-läge
MultEQ, som utvecklats av Audyssey Labs, korrigerar automatiskt ljudet
för avlyssningsmiljön. Systemet är optimerat för utvalda platser i bilen.
För att detta ska fungera måste MultEQ göra mätningar av bilens
svarskaraktäristik. Kontakta din närmaste Alpine-återförsäljare för mer
information.
1
2
3
Håll SOUND SETUP intryckt i minst 2 sekunder för att
aktivera väljarläget för ljudmenyn.
Vrid på vridomkopplaren för att välja MultEQ Mode och
tryck sedan på ENTER.
Vrid på vridomkopplaren för att välja önskat MultEQ-läge
och tryck sedan på ENTER.
OFF (manuellt läge)  Curve 1 (MultEQ-1)  Curve 2 (MultEQ-2)
Obs
• Kurvläge kan endast väljas när Curve 1 och Curve 2 finns lagrade.
• När du använder MultEQ, ställs MX, X-Over, T.Correction, Factory’s
EQ, SUBW. Phase, SUBW. Channel, TW Setup, EQ Mode, Filter Type,
Parametric EQ/Graphic EQ in automatiskt. De går inte längre att
justera.
• Om en extern ljudprocessor är ansluten kan inte MultEQ-funktionen
användas.
39-SE
Justera subwoofernivå/basnivå/diskant
nivå/fader (mellan fram och bak)/balans
(mellan vänster och höger)/Black Out i
MultEQ-läge
Du kan ändra dessa inställningar efter behov i MultEQ-läget (Curve 1
eller Curve 2).
1
Tryck flera gånger på AUDIO för att välja
justeringsalternativet MultEQ.
SUBWOOFER*1  BASS*2  TREBLE*2  BALANCE  FADER*3 
AUTO VOLUME*4  BLACK OUT*5  DEFEAT  VOLUME 
SUBWOOFER
*1 När SUBWOOFER-läget är inställt på OFF kan nivån inte
justeras.
*2 Den här funktionen fungerar inte när MultEQ är inställd på
OFF.
*3 Om du ställer in 2,2ch-omkopplaren (3WAY)/4,2ch (FRONT/
REAR/SUBW.) för ljudprocessor IMPRINT (PXA-H100) på
2,2ch (3WAY), kan du inte justera FADER-läget. Detaljerad
information finns i bruksanvisningen till PXA-H100.
*4 Genom att ställa in AUTO VOLUME kan enheten automatiskt
justera volymen till en lämplig nivå efter motor- eller vägbuller
osv.
Det finns tre grader av volymkorrigering: LOW, MIDDLE och
HIGH.
*5 När BLACK OUT-läget ställs in på ON, stängs alla
displayindikatorer på enheten av för att minska
strömförbrukningen. De energiresurser som frigörs förbättrar
ljudkvaliteten.
Om en knapp på enheten trycks in i blackout-läget visas
funktionen under 5 sekunder varefter displayen återgår till
blackout-läget.
Obs
• Om du inte utför någon åtgärd inom 5 sekunder efter att ha valt något
av lägena SUBWOOFER, BASS, TREBLE, FADER, BALANCE,
BLACK OUT eller DEFEAT återgår enheten automatiskt till
normalläge.
2
Vrid vridomkopplaren för att ändra inställningarna som
nedan.
Justera ljudinställningen i manuellt läge
Du kan ändra dessa ljudinställningar efter egen smak när MultEQ-läget
är inställt på Mult EQ OFF (manuellt läge).
Använd steg 1 till 4 för att välja det Sound-läge som du vill
ändra. Se motsvarande avsnitt nedan för mer information om
det valda alternativet.
1
Håll SOUND SETUP intryckt i minst 2 sekunder för att
aktivera väljarläget för ljudmenyn.
2
Vrid på vridomkopplaren för att välja önskat alternativ
och tryck sedan på ENTER.
MultEQ Mode  Subwoofer  SUBW. System*1  SUBW. Phase*1
 SUBW. Channel*1  Factory’s EQ  TW Setup*2  Filter Type
 Media Xpander  MX Level*3  EQ Mode  TCR Parameter
 Sound Field*4  MultEQ Mode
(t.ex. välj Subwoofer)
*1 Dessa funktioner fungerar inte när Subwoofer är inställd på
OFF.
*2 Den här funktionen kan bara användas när PXA-H100 (säljs
separat) är ansluten och 2,2ch (3WAY)-läget är valt. Detaljerad
information finns i bruksanvisningen till PXA-H100.
*3 Den här funktionen fungerar inte när Media Xpander är
inställd på OFF.
*4 I steg 2 kan tre justeringsalternativ (Parametric EQ/Graphic
EQ, T.Correction, X-Over) väljas i Sound Field
Adjustment-läge, vrid vridomkopplaren till önskat alternativ
och tryck sedan på ENTER för att fortsätta till steg 3.
3
Vrid på vridomkopplaren för att ändra inställningen och
tryck sedan på ENTER.
(t.ex. välj Subwoofer ON eller Subwoofer OFF)
4
Håll  intryckt i minst två sekunder för att återgå till
normalläget.
Obs
• Justering av Media Xpander, Factory’s EQ, Parametric EQ/Graphic EQ,
EQ Mode och MX Level är inte möjligt när DEFEAT är inställt på ON.
• Om du trycker på  återgår du till föregående Sound-menyläge.
• Om ingen åtgärd utförs på 60 sekunder avbryts Sound-menyläget.
Subwoofernivå
0 ~ 15
Basnivå
−7~+7
Diskantnivå
−7~+7
När subwoofern är inkopplad kan du justera dess utsignalsnivå.
Balans
−15(L)~15(R)
 Inställning: Subwoofer
Fader
−15(R)~15(F)
Autovolym
OFF/LOW/MIDDLE/HIGH
Black Out
ON/OFF
Defeat
ON/OFF
Volym
0 ~ 35
Obs
• Beroende på vilka komponenter som anslutits kan det hända att vissa
funktioner eller indikeringssätt inte fungerar.
40-SE
Ställa Subwoofer ON/OFF
Inställningsalternativ:
ON (Ursprunglig inställning) / OFF
ON:
Signalen för subwoofern matas ut från Subwooferns
RCA-kontakter (se ”Anslutningar” på sidan 57).
OFF:
Ingen subwoofersignal matas ut från Subwooferns RCA-kontakter
(se ”Anslutningar” på sidan 57).
Ställa in subwoofersystemet
När subwoofern är påslagen kan du välja System 1 eller System 2 för
önskad subwoofereffekt.
 Inställning: SUBW. System
Inställningsalternativ:
1 (Ursprunglig inställning) / 2
Ange svarslutning för högtalaren för
höga frekvenser (TW Setup)
Inställning av högtonshögtalaren på FLAT i läget 2,2ch (3WAY) kan
skada högtalaren. Kontrollera att avstängningen av delningsfiltret är
lämpligt för högtonshögtalaren som används (Se ”Justera
delningsfilterinställningarna” på sidan 43).
 Inställning: TW Setup
1:
Subwoofervolymen ändras enligt huvudvolymens inställning.
2:
Inställningsalternativ:
FACTORY’S (Ursprunglig inställning) / USER’S
Subwoofervolymen ändras inte enligt huvudvolymens inställning.
Även om volymen t.ex. är låg, kan subwoofern fortfarande höras.
FACTORY’S:
För att skydda högtalarna från skador går det inte att ange FLAT
som svarslutning för högtalaren för höga frekvenser i 2,2ch
(3WAY)-läge.
Ställa in subwoofer-fasen
Subwooferns utgångsfas växlas SUBWOOFER NORMAL (0°) eller
SUBWOOFER REVERSE (180°). Ställ in nivån genom att vrida
vridomkopplaren.
 Inställning: SUBW. Phase
Inställningsalternativ:
PHASE 0° (Ursprunglig inställning) / PHASE 180°
USER’S:
Det går att ange FLAT i 2,2ch (3WAY)-läge.
Ange filtertyp
 Inställning: Filter Type
Inställningsalternativ:
NORMAL (Ursprunglig inställning) / INDIVIDUAL
Ställa in subwooferkanalen (SUBW.
Channel)
Du kan justera subwoofer-utgången till stereo eller mono. Använd
korrekt utgång för din subwoofer.
 Inställning: SUBW. Channel
Inställningsalternativ:
STEREO (Ursprunglig inställning) / MONO
STEREO:
Subwoofer stereoutgång (V/H)
MONO:
Subwoofer mono-utgång
Equalizersnabbval (Factory’s EQ)
10 typiska equalizer-inställningar är fabriksinställda för olika typer av
musik.
Flat  Pops  Rock  News  Jazz&Blues  Electrical Dance
 Hip Hop&Rap  Easy Listening  Country  Classical 
User1  User2  User3  User4  User5  User6
NORMAL (L=R):
Vänster och höger högtalare justeras lika.
INDIVIDUAL (L/R):
Vänster och höger högtalare justeras individuellt.
Slå på/stänga av Media Xpander
När Media Xpander är inkopplad kan du justera Media Xpander-nivån
(se ”Ställa in MX-nivån” på sidan 41).
 Inställning: Media Xpander
Inställningsalternativ:
OFF (Ursprunglig inställning) / ON
Ställa in MX-nivån
MX (Media Xpander) gör att sång eller instrument låter distinkta
oberoende av musikkällan. Cd-skivan, USB-minnet och din iPod/
iPhone kommer att kunna återge musiken tydligt även i en bil med
mycket vägbrus.
Ändra den källa du vill tillämpa Media Xpander på.
CD (MX-nivå 1 till 3):
CD-läget behandlar mycket data under uppspelning. MX utnyttjar
denna stora datamängd för att producera en tydligare och renare
utsignal.
Obs
• Genom att välja User's 1 till 6, kan du återkalla det lagrade
snabbvalsnumret i (se ”Justera den grafiska equalizerkurvan” på
sidan 42 eller se ”Justera den parametriska equalizerkurvan” på
sidan 42).
CMPM (MX-nivå 1 till 3):
Detta korrigerar information som gick förlorad vid
komprimeringen. Detta ger ett välbalanserat ljud som ligger nära
originalet.
DVD (Video CD) (MOVIE MX-nivå 1 till 2):
Dialogen i en film återges klarare.
(DVD MUSIC):
En DVD- eller Video CD-skiva innehåller stora mängder data, t.ex.
musikklipp. MX använder dessa data till att återge ljudet exakt.
AUX (MX-nivå 1):
Välj det MX-läge (CMPM, MOVIE eller MUSIC) som motsvarar
anslutna media.
Obs
• Varje musikkälla, t.ex. en cd-skiva och MP3/WMA/AAC kan ha sin
egen MX-inställning.
• På skivor med både MP3/WMA/AAC och CD-DA, när källan ändras
från ”MP3/WMA/AAC till CD-DA” eller ”CD-DA till MP3/WMA/
AAC”, kan växling av MX-läge fördröja uppspelningen något.
41-SE
•
•
•
•
Om du väljer Non Effect anges MX-läget för alla musikkällor till OFF.
Den här funktionen fungerar inte när DEFEAT är inställd på ON.
Det finns inget MX-läge för FM-, MW- och LW-radio.
Om en ljudprocessor med MX-funktionen (PXA-H701 o.s.v.) är
ansluten, används dess interna MX-behandling för musikkällan.
Eftersom processorns MX-inställningar kanske inte stämmer med
huvudenhetens, kan ljudprocessorn behöva justeras. Detaljerad
information finns i ljudprocessorns bruksanvisning.
• ”CMPM” används för MP3/WMA/AAC och iPod/iPhone.
5
Du justerar de andra banden genom att upprepa steg 1 till
4 för respektive band.
Obs
• Frekvenserna för angränsande frekvensområden kan inte justeras inom
4 steg.
• När du justerar Parametric EQ bör du ta hänsyn till frekvensresponsen
för de anslutna högtalarna.
Justera den grafiska equalizerkurvan
Ställa in EQ-läget
Med den här inställningen kan du välja mellan en 5-bands parametrisk
eller en 7-bands grafisk equalizer.
 Inställning: EQ Mode
Inställningsalternativ:
Parametric EQ (Ursprunglig inställning) / Graphic EQ
Du kan ändra equalizer-inställningarna för att skapa en responskurva
som bättre passar din smak. Du justerar den grafiska equalizer-kurvan
genom att ställa in EQ Mode på Graphic EQ. För mer information, se
”Ställa in EQ-läget” på sidan 42.
1
PEQ:
5-bands parametrisk EQ
När du har valt Graphic EQ från Sound Field
Adjustment-läget trycker du på BAND för att välja det
band som ska justeras.
Band 1  Band 2  Band 3  Band 4  Band 5  Band 6 
Band 7  Band 1
GEQ:
7-bands grafisk EQ
2
Ställa in tidskorrigeringsenheten (TCR
Parameter)
Vrid vridomkopplaren för att ändra nivån.
Justerbar utgångsnivå: –6 till +6 dB
3
Du kan ändra enheten (cm eller tum) för tidskorrigeringen.
Du justerar de andra banden genom att upprepa steg 1 till
2 för respektive band.
Justera tidskorrigeringen
 Inställning: TCR Parameter
Inställningsalternativ:
cm (Ursprunglig inställning) / inch
Innan du utför följande procedurer bör du läsa se ”Om tidskorrigering”
på sidan 44.
1
Ljudfältsjustering
Inställningen för Parametric EQ/Graphic EQ, Time Correction och
X-Over kan justeras i detta läge.
När du har valt T.Correction i Sound Field
Adjustment-läget trycker du på BAND för att välja den
högtalare som ska justeras.
2,2ch (3WAY)-system
Justera den parametriska equalizerkurvan
F-L*1  F-R*2  R-L*3  R-R*4  SW-L  SW-R  F-L
*1
*2
*3
*4
Du kan ändra Equalizer-inställningarna för att skapa en ljudkurva som
passar din personliga smak bättre. Du justerar den parametriska
equalizerkurvan genom att ställa in EQ Mode på Parametric EQ. För
mer information, se ”Ställa in EQ-läget” på sidan 42.
1
När du har valt Parametric EQ från Sound Field
Adjustment-läget trycker du på BAND för att välja det
band som ska justeras.
4,2ch (FRONT/REAR/SUBW.)-system
F-L*1  F-R*2  R-L*3  R-R*4  SW-L  SW-R  F-L
*1
*2
*3
*4
Band 1  Band 2  Band 3  Band 4  Band 5  Band 1
2
Tryck på  eller  för att välja frekvensområden.
Justerbara frekvensområden: 20 Hz till 20 kHz (i steg om 1/3
oktav).
3
Band-1
20 Hz~80 Hz (63 Hz)
Band-2
50 Hz~200 Hz ( 150 Hz)
Band-3
125 Hz~3,2 kHz (400 Hz)
Band-4
315 Hz~8 kHz (1 kHz)
Band-5
800 Hz~20 kHz (2,5 kHz)
Vrid vridomkopplaren för att ändra nivån.
Justerbar nivå: –6 till +6 dB
4
Tryck på SOURCE för att ange bandbredd (Q).
Justerbar bandbredd: 1, 1,5, 3
42-SE
Mid-L (Ursprunglig inställning)
Mid-R
High-L
High-R
2
Front-L (Ursprunglig inställning)
Front-R
Rear-L
Rear-R
Vrid vridomkopplaren för att justera korrigeringsvärdet
för avstånd (0,0 till 336,6 cm).
L = (avstånd till mest avlägsna högtalare) – (avstånd till övriga
högtalare)
3
Upprepa steg 1 till 2 om du vill ställa in fler högtalare.
Genom att ställa in dessa värden kan du få ljudet att nå
lyssningspositionen samtidigt som ljudet från andra högtalare.
Justera delningsfilterinställningarna
Innan du utför följande procedurer bör du läsa se ”Om delningsfiltret”
på sidan 45.
2,2ch (3WAY)-system
1
När du har valt X-Over från Sound Field Adjustment-läget
trycker du på BAND för att välja det band som ska
justeras.
 Inställningar: LOW / MID-L / MID-H / HIGH
INDIVIDUAL (L/R)
Justerbar utgångsnivå: –12 till 0 dB.
5
• När du justerar X-Over bör du ta hänsyn till frekvensresponsen för de
anslutna högtalarna.
• Om 2,2ch (3WAY)/4,2ch (FRONT/REAR/SUBW.)-systemet, du kan
växla till 2,2ch (3WAY)/4,2ch (FRONT/REAR/SUBW.)-systemläge med
2,2ch (3WAY)/4,2ch (FRONT/REAR/SUBW.)-omkopplaren på
PXA-H100. Detaljerad information finns i bruksanvisningen till
PXA-H100.
Tryck på  eller  för att välja önskad gränsfrekvens
(delningspunkt).
Sound Field Adjustment-inställningar, d.v.s. Parametric EQ/Graphic
EQ, T.Correction och X-Over kan lagras i snabbvalsminnet.
1
Justerbara frekvensområden:
20 Hz~200 Hz
MID-H
20 Hz~20 kHz
HIGH
(1 kHz~20 kHz)*1/(20 Hz~20 kHz)*2
*1 När du har valt FACTORY’S ska du läsa se ”Ange svarslutning
för högtalaren för höga frekvenser (TW Setup)” på sidan 41.
*2 När man valt USER’S ska du läsa se ”Ange svarslutning för
högtalaren för höga frekvenser (TW Setup)” på sidan 41.
3
Tryck på SOURCE för att justera lutningen.
Justerbar lutning: FLAT*, 6 dB/okt., 12 dB/okt., 18 dB/okt.,
24 dB/okt.
* FLAT kan endast ställas in för HIGH avklingning enbart när TW
Setup är inställd på USER’S (se ”Ange svarslutning för högtalaren
för höga frekvenser (TW Setup)” på sidan 41). Beroende på
högtalarens responsegenskaper bör du vara försiktig när du anger
svarslutningen till FLAT, eftersom detta kan skada högtalaren.
Med den här enheten visas ett meddelandet när frekvenskurvan
för diskanthögtalaren är inställt på FLAT.
4
Upprepa steg 1 till 4 för att justera övriga band.
Lagra ljudfältsjusteringsinställningarna
 Inställningar: LOW-L / LOW-R / MID-L-L / MID-L-R /
MID-H-L / MID-H-R / HIGH-L / HIGH-R
LOW / MID-L
Vrid vridomkopplaren för att ändra utnivån.
Obs
NORMAL (L=R)
2
4
Vrid vridomkopplaren för att ändra utnivån.
2
När inställningarna för Sound Field Adjustment har
slutförts väljer du en av snabbvalsknapparna (1 till 6) i ett
alternativ i Sound Field Adjustment-läget (t.ex. X-Over)
och håller sedan ned önskad snabbvalsknapp i minst 2
sekunder.
Vrid vridomkopplaren för att välja Protect YES/NO och
tryck sedan på ENTER för att spara det justerade
innehållet.
Protect YES (Ursprunglig inställning)  Protect NO
Obs
• Om man väljer YES (ja) skyddas det justerade innehållet och lagras i
snabbvalsknapparna. När du vill lagra värdet i en skyddad
snabbvalsknapp kan man välja ”Replace NO/YES”.
• Om du väljer NO lagras förinställningen.
• När detta görs kommer allt lagrat innehåll för Parametric EQ/Graphic
EQ, T.Correction och X-Over att lagras i snabbvalsknapparna.
• Det lagrade innehållet försvinner inte även om enheten återställs eller
om batteriet kopplas ur.
• Det lagrade innehållet kan återkallas genom att utflöra (se ”Återkalla
de lagrade ljudfältsjusteringsinställningarna” på sidan 43).
Återkalla de lagrade
ljudfältsjusteringsinställningarna
Justerbar utgångsnivå: –12 till 0 dB.
5
Upprepa steg 1 till 4 för att justera övriga band.
4,2ch (FRONT/REAR/SUBW.)-system
1
Sound Field Adjustment-inställningar innehåller inställningar för
Parametric EQ/Graphic EQ, T.Correction och X-Over som kan lagras i
snabbvalsminnet.
1
När du har valt X-Over från Sound Field Adjustment-läget
trycker du på BAND för att välja det band som ska
justeras.
NORMAL (L=R)
 Inställningar: LOW (SUB-W) / MID (REAR) / HIGH (FRONT)
2
INDIVIDUAL (L/R)
 Inställningar: LOW (SUB-W)-L / LOW (SUB-W)-R / MID
(REAR)-L / MID (REAR)-R / HIGH (FRONT)-L / HIGH
(FRONT)-R
2
När du har valt ett alternativ i Sound Field
Adjustment-läget (t.ex. X-Over), trycker du på en av
snabbvalsknapparna (1 till 6) som har de önskade
egenskaperna i minnet om du vill återkalla de
inställningarna.
Tryck på snabbvalsknapparna (1 till 6) igen för att återgå
till Sound Field Adjustment-läget.
Obs
• När detta görs kommer allt justerat innehåll för Parametric EQ/
Graphic EQ, T.Correction och X-Over som är lagrat under
snabbvalsknapparna att återkallas.
Tryck på  eller  för att välja önskad gränsfrekvens
(delningspunkt).
Justerbara frekvensområden: 20 Hz~200 Hz
3
Tryck på SOURCE för att justera lutningen.
Justerbar lutning: FLAT, 6 dB/okt., 12 dB/okt., 18 dB/okt.,
24 dB/okt.
43-SE
2
Om tidskorrigering
Avståndet mellan lyssnaren och högtalarna i en bil varierar mycket,
beroende på den komplexa högtalarplaceringen. Dessa olikheter i
avståndet från högtalare till lyssnare skapar förändringar i ljudbilden
och frekvensresponsen. Detta orsakas av tidsskillnaden mellan att ljudet
når lyssnarens högra och vänstra öra.
För att korrigera detta kan den här enheten fördröja ljudsignalen till de
högtalare som är närmast lyssnaren. Detta skapar i praktiken en illusion
av att dessa högtalare är längre bort. Lyssnaren kan placeras på optimalt
avstånd mellan höger och vänster högtalare för optimal lyssning.
Justeringen kan göras för varje högtalare i steg om 3,4 cm.
Exempel på lyssningsposition:
Exempel 1: Vänster framsäte
Justera tidskorrigeringsnivån för främre vänstra högtalaren till ett högt
värde och för den bakre högra högtalaren till ett lågt värde eller till noll.
Beräkna skillnaden i mellan avståndskorrigeringsvärdet
till den mest avlägsna högtalaren och de andra
högtalarna.
L = (avstånd till mest avlägsna högtalare) – (avstånd till övriga
högtalare)
Detta är tidskorrigeringsvärdena för de olika högtalarna. Genom
att ställa in dessa värden kan du få ljudet att nå
lyssningspositionen samtidigt som ljudet från andra högtalare.
Värdelista för tidskorrigering
Fördröjning
Nummer
Tidsskillnad
(ms)
Avstånd(cm)
Avstånd(tum)
0
0,0
0,0
0,0
1
0,1
3,4
1,3
2
0,2
6,8
2,7
3
0,3
10,2
4,0
4
0,4
13,6
5,4
5
0,5
17,0
6,7
6
0,6
20,4
8,0
7
0,7
23,8
9,4
8
0,8
27,2
10,7
9
0,9
30,6
12,1
10
1,0
34,0
13,4
11
1,1
37,4
14,7
12
1,2
40,8
16,1
13
1,3
44,2
17,4
14
1,4
47,6
18,8
15
1,5
51,0
20,1
16
1,6
54,4
21,4
17
1,7
57,8
22,8
18
1,8
61,2
24,1
19
1,9
64,6
25,5
20
2,0
68,0
26,8
21
2,1
71,4
28,1
22
2,2
74,8
29,5
23
2,3
78,2
30,8
Villkor:
Längsta avstånd högtalare – lyssnare: 2,25 m
Vänster högtalare fram – lyssnare: 0,5 m
Beräkning: L = 2,25 m – 0,5 m = 1,75 m
Tidskorrigering = 1,75 ÷ 343*1 × 1 000 = 5,1 (ms)
24
2,4
81,6
32,2
25
2,5
85,0
33,5
26
2,6
88,4
34,8
27
2,7
91,8
36,2
*1 Ljudets hastighet: 343 m/s vid 20°C
28
2,8
95,2
37,5
29
2,9
98,6
38,9
30
3,0
102,0
40,2
31
3,1
105,4
41,5
32
3,2
108,8
42,9
33
3,3
112,2
44,2
34
3,4
115,6
45,6
35
3,5
119,0
46,9
Justera tidskorrigeringsnivån för alla högtalare till nästan samma nivå.
36
3,6
122,4
48,2
1
37
3,7
125,8
49,6
38
3,8
129,2
50,9
39
3,9
132,6
52,3
40
4,0
136,0
53,6
41
4,1
139,4
54,9
42
4,2
142,8
56,3
5,1ms
0,5m
2,25m
Ljudet är inte balanserat, eftersom avståndet mellan lyssnarens placering
och de olika högtalarna är olika.
Avståndsskillnaden mellan den främre vänstra högtalaren och den bakre
högra högtalaren är 1,75 m.
Vi beräknar här tidskorrigeringsvärdet för den främre vänstra
högtalaren i diagrammet ovan.
Med andra ord ska den främre vänstra högtalaren få ett
korrigeringsvärde på 5,1 ms för att lyssnaren ska uppfatta det som att
den är på samma avstånd som den högtalare som är längst bort.
Tidskorrigering eliminerar skillnaderna i tid för ljudet att nå lyssnaren.
Tiden för den främre vänstra högtalaren är korrigerat med 5,1 ms så att
ljudet når lyssnaren samtidigt som ljudet från de övriga högtalarna.
Exempel 2: Alla säten
Sitt där lyssnaren kommer att sitta (förarsätet, o.s.v.) och
mät avståndet (i meter) mellan ditt huvud och de olika
högtalarna.
44-SE
Fördröjning
Nummer
Tidsskillnad
(ms)
Avstånd(cm)
Avstånd(tum)
Fördröjning
Nummer
Tidsskillnad
(ms)
Avstånd(cm)
Avstånd(tum)
43
4,3
146,2
57,6
94
9,4
319,6
126,0
44
4,4
149,6
59,0
95
9,5
323,0
127,3
45
4,5
153,0
60,3
96
9,6
326,4
128,6
46
4,6
156,4
61,6
97
9,7
329,8
130,0
47
4,7
159,8
63,0
98
9,8
333,2
131,3
48
4,8
163,2
64,3
99
9,9
336,6
132,7
49
4,9
166,6
65,7
50
5,0
170,0
67,0
51
5,1
173,4
68,3
52
5,2
176,8
69,7
53
5,3
180,2
71,0
54
5,4
183,6
72,4
55
5,5
187,0
73,7
56
5,6
190,4
75,0
57
5,7
193,8
76,4
58
5,8
197,2
77,7
59
5,9
200,6
79,1
60
6,0
204,0
80,4
61
6,1
207,4
81,7
62
6,2
210,8
83,1
63
6,3
214,2
84,4
64
6,4
217,6
85,8
65
6,5
221,0
87,1
66
6,6
224,4
88,4
67
6,7
227,8
89,8
68
6,8
231,2
91,1
69
6,9
234,6
92,5
70
7,0
238,0
93,8
71
7,1
241,4
95,1
72
7,2
244,8
96,5
73
7,3
248,2
97,8
74
7,4
251,6
99,2
75
7,5
255,0
100,5
76
7,6
258,4
101,8
77
7,7
261,8
103,2
78
7,8
265,2
104,5
79
7,9
268,6
105,9
80
8,0
272,0
107,2
81
8,1
275,4
108,5
82
8,2
278,8
109,9
83
8,3
282,2
111,2
84
8,4
285,6
112,6
85
8,5
289,0
113,9
86
8,6
292,4
115,2
87
8,7
295,8
116,6
88
8,8
299,2
117,9
89
8,9
302,6
119,3
90
9,0
306,0
120,6
91
9,1
309,4
121,9
92
9,2
312,8
123,3
93
9,3
316,2
124,6
Om delningsfiltret
Delningsfilter (X-OVER):
Den här enheten är utrustad med ett aktivt delningsfilter.
Delningsfiltret begränsar de frekvenser som kommer till utgångarna.
Varje kanal styrs oberoende av de andra. På så sätt kan varje
högtalarpar drivas av de frekvenser som de speciellt utformats för.
Delningsfiltret justerar högpassfiltret (HPF) eller lågpassfiltret (LPF) för
varje frekvensområde, och även lutningen (hur snabbt filtrets respons
stiger och faller).
Justeringarna ska göras enligt högtalarnas specifika återgivning.
Beroende på högtalarna kan ett passivt nätverk krävas. För ytterligare
information om detta rådfrågar du närmaste Alpine-återförsäljare.
4,2ch (FRONT/REAR/SUBW.)-läge
Delningsfrekvens
(steg om 1/3 oktav)
HPF
LPF
Lågfrekvenshögtalare
----
Bakre
högfrekvenshögtalare
Främre
högfrekvenshögtalare
Lutning
Nivå
HPF
LPF
20 Hz 200 Hz
----
FLAT, 6,
12, 18,
24 dB/
okt.
0 till
–12 dB
20 Hz 200 Hz
----
FLAT, 6,
12, 18,
24 dB/
okt.
----
0 till
–12 dB
20 Hz 200 Hz
----
FLAT, 6,
12, 18,
24 dB/
okt.
----
0 till
–12 dB
Låga frekvenser Höga frekvenser
(Skiljer sig från verklig visning)
45-SE
2,2ch (3WAY)-läge
Delningsfrekvens
(steg om 1/3 oktav)
HPF
Lågfrekvenshögtalare
----
Mellanregisterhögtalare
20 Hz 200 Hz
Högfrekvenshögtalare
1 kHz 20 kHz,
(20 Hz ~
20 kHz)*
LPF
Lutning
Växlare (tillval)
Nivå
HPF
LPF
20 Hz 200 Hz
----
FLAT, 6,
12, 18,
24 dB/
okt.
0 till
–12 dB
20 Hz 20 kHz
FLAT, 6,
12, 18,
24 dB/
okt.
FLAT, 6,
12, 18,
24 dB/
okt.
0 till
–12 dB
----
FLAT*
6, 12,
18, 24
dB/okt.
----
0 till
–12 dB
SOURCE/
Vridomkopplare
 /ENTER
/ II
BAND
* Enbart när TW Setup är inställd på USER’S (se ”Ange svarslutning för
högtalaren för höga frekvenser (TW Setup)” på sidan 41).
Låga frekvenser Mellan frekvenser Höga frekvenser
Styrning av CD-växlare (tillval)
En CD-växlare för 6 eller 12 skivor kan anslutas till den här enheten som
extra tillbehör om den är kompatibel med Ai-NET. Om en CD-växlare
är ansluten via Ai-NET-ingången på den här enheten så styrs
CD-växlaren från huvudenheten.
Med KCA-400C (multiväxlarbytesenhet) eller KCA-410C (Versatile
Link-terminal) kan flera växlare styras av den här enheten.
Se ”Att välja CD-skivväxlare (tillval)” på sidan 47 för information om
hur du väljer CD-växlare.
(Skiljer sig från verklig visning)
Nivåjustering
(0 till −12 dB)
Utgångsfrekvensintervall
Obs
Lutning FLAT
Lutningsjustering
20 Hz
HPF-filtrets
gränsfrekvens
(Skiljer sig från verklig visning)
LPF-filtrets
gränsfrekvens
• Kontrollerna för CD-växlare på enheten fungerar bara om en
CD-växlare är ansluten.
• DVD-växlare (tillval) såväl som CD-växlare kan också styras från den
här enheten.
• Beroende på den anslutna dvd-växlaren är vissa funktioner inte
tillgängliga.
1
Tryck på SOURCE för att aktivera CHANGER-läget.
Displayen visar skivnumret och spårnumret.
Obs
Obs
• Högpassfilter (HPF): klipper de låga frekvenserna och släpper fram
höga frekvenser.
• Lågpassfilter (LPF): klipper de höga frekvenserna och släpper fram låga
frekvenser.
• Lutning: Nivåförändringen (i dB) för en frekvensändring på en oktav.
• Ju högre lutningsvärde, desto brantare lutning.
• Ange lutningen till FLAT om du vill åsidosätta HP- eller LP-filtren.
• Använd inte en högtonshögtalare utan att högpassfiltret (HPF) är
aktivt eller inställt på en låg frekvens, eftersom detta kan skada
högtalaren beroende på de låga frekvenserna.
• Du kan inte justera delningsfrekvensen högre än HPF-filtret eller lägre
än LPF-filtret.
• Justeringarna ska göras enligt högtalarnas rekommenderade
delningsfrekvens. Avgör högtalarnas rekommenderade
delningsfrekvens. Justeringar till ett frekvensområde utanför det
rekommenderade kan skada högtalarna.
Rekommenderade delningsfrekvenser för Alpine-högtalare finns i
respektive bruksanvisning.
Vi är inte ansvariga för skador eller felaktigt fungerande högtalare som
orsakas av att delningsfiltret använts utanför de rekommenderade
värdena.
• Källindikatorn är olika beroende på vilken källa som är inkopplad.
• Växla skivläge i växlarläget genom att trycka på BAND.
46-SE
2
3
4
Tryck på ENTER för att aktivera sökvalsläget.
Vrid på vridomkopplaren för att välja Disc Search och
tryck sedan på ENTER.
Vrid på vridomkopplaren för att välja önskad skiva i
CD-växlare.
Det valda skivnumret visas på displayen och CD/MP3-skivan
spelas upp.
Obs
• Efter att önskad CD-skiva valts kan CD-växlaren manövreras på
samma sätt som CD-spelaren. Se avsnittet om CD/MP3/WMA/AAC
för utförlig information.
Spela MP3-filer med CD-växlaren (tillval)
Fjärrkontroll
Om du ansluter en MP3-kompatibel CD-växlare så kan du spela
CD-ROM-, CD-R- och CD-RW-skivor med MP3-filer på den här
enheten.
1
2
3
4
5

Tryck på SOURCE för att växla till CHANGER-läge.

Tryck på ENTER för att aktivera sökvalsläget.

Vrid på vridomkopplaren för att välja Disc Search och
tryck sedan på ENTER.

Vrid på vridomkopplaren för att välja önskad skiva i
CD-växlare.







Om du vill pausa uppspelningen trycker du på .
Tryck på  igen för att återuppta uppspelningen.
Obs
• Enheten kan spela skivor som innehåller både ljud- och MP3-data.
• För information om användning av MP3 tillsammans med en
MP3-kompatibel CD-växlare, se ”CD/MP3/WMA/AAC” på sidan 14.
Knappar på fjärrkontrollen
 Källknapp
Att välja CD-skivväxlare (tillval)
Tryck på denna knapp för att välja ljudkälla.
 Volymjusteringsknappar
Alpine fjärrstyrningsnät Ai-NET tillåter anslutning av upp till sex
CD-växlare. När fler än en CD-skivväxlare ska anslutas måste
skivväxlaromkopplaren KCA-400C (CD-växlare) också användas. När 1
skivväxlaromkopplare används är det möjligt att ansluta upp till fyra
CD-växlare. När 2 skivväxlaromkopplare används är det möjligt att
ansluta upp till sex CD-växlare. Med KCA-410C (Versatile Link
Terminal) kan du ansluta två växlare och två externa utgångar (AUX).
1
Tryck på SOURCE på enheten för att aktivera
CHANGER-läget.
Alternativt trycker du på SOURCE på fjärrkontrollen (RUE-4202)
för att aktivera CHANGER-läget.
Så här ökar du volymnivån:
Tryck på -knappen
Så här minskar du volymnivån:
Tryck på -knappen
 -knappen
Radioläge:
När du trycker på denna knapp väljs, i stigande ordning, stationer
som har programmerats i radions snabbvalsknappar enligt nedan.
   ...   
CD-växlarläge:
Knappen skivval (UPP).
Tryck på denna knapp för att välja en skiva i stigande ordning.
MP3/WMA/AAC-läge:
Knappen mappval (UPP).
Tryck på denna knapp för att välja mapp.
SOURCE
MP3-kompatibelt CD-växlarläge:
BAND
Knappen mappval (UPP)/skivval (UPP). Tryck på denna knapp för
att välja en mapp i stigande ordning. Håll denna knapp nedtryckt
för att välja en skiva i stigande ordning.
iPod-läge:
2
Tryck på BAND för att aktivera växlarvalläget.
Läget för val av växlare förblir aktivt i några sekunder.
3
Växlar Spellista/Artist/Album/Genre/Kompositör
  Nedåtknapp
Radioläge:
Tryck på BAND tills indikatorn för den önskade växlaren
visas på displayen.
Obs
• ”NO CHANGER-(No.)” visas på displayen om ingen CD-växlare finns
ansluten.
• För information om hur du styr den valda växlaren, se ”CD/MP3/
WMA/AAC” på sidan 14.
• För ytterligare information om användning av extern ingång (AUX)
med KCA-410C, se ”Ställa in AUX-läget (V-Link)” på sidan 23.
SÖK (NEDÅT)-knapp
CD/iPod-läge:
Tryck på denna knapp för att gå till början av aktuellt spår.
 -knappen
Tryck på denna knapp för att växla mellan lägen spela och pausa för
CD.
47-SE
 Ljudprocessorknapp
Varje gång du trycker på knappen ändras ljudprocessorläget.
Mer information finns i ”Använda ljudprocessorn” enligt nedan.
Tryck på knappen för att aktivera den externa ljudprocessorn när en
sådan är ansluten.*
* Se bruksanvisningen för den externa ljudprocessor du köpt för
utförlig information om dess användning. När
IMPRINT-ljudprocessorn (PXA-H100) (säljs separat) är ansluten
ska du läsa se ”IMPRINT Operation (tillval)” på sidan 39.
Batteribyte
Användbara batterier: Använd två stycken torrbatterier (storlek AAA)
eller motsvarande.
1
Öppna batterilocket
Tryck in locket och skjut det samtidigt i pilens riktning så att
locket öppnas.
 Strömknapp
Tryck på denna knapp för att sätta på/stänga av strömmen.
 Bandknapp
Radioläge:
BAND-knapp.
Tryck på denna knapp för att växla band.
Växlarläge:
För att växla växlaren.
  UPP-knapp
2
Radioläge:
Byta ut batteriet
Sätt in batterierna, med polariteterna enligt bilden.
SÖK (UPP)-knapp
CD/iPod-läge:
Tryck på denna knapp för att gå till början av nästa spår.
 -knappen
Radioläge:
När du trycker på denna knapp väljs, i fallande ordning, stationer
som har programmerats i radions snabbvalsknappar enligt nedan.
   ...   
CD-växlarläge:
Knappen skivval (NED).
Tryck på denna knapp för att välja en skiva i fallande ordning.
3
Stäng locket
Skjut in locket enligt illustrationen tills ett klick hörs.
MP3/WMA/AAC-läge:
Knappen mappval (NED).
Tryck på denna knapp för att välja mapp.
MP3-kompatibelt CD-växlarläge:
Knappen mappval (NED)/skivval (NED).
Tryck på denna knapp för att välja en mapp i fallande ordning.
Håll denna knapp nedtryckt för att välja en skiva i fallande
ordning.
iPod-läge:
Växlar Spellista/Artist/Album/Genre/Kompositör
 Volymdämpningsknapp
Tryck på denna knapp för att omedelbart sänka volymen med 20 dB.
Tryck en gång till på denna knapp för att avbryta.
Kan styras med fjärrkontroll
Rikta fjärrkontrollens sändare mot fjärrkontrollsensorn.
Sensor för fjärrkontroll
Använda ljudprocessorn
1
Tryck på A.PROC för att välja läge.
Normal mode  Time Correction  X-OVER  Normal mode
2
Tryck på  eller  för att välja alternativet.
Tidskorrigeringsläge/delningsfilter- (X-OVER-) läge:
Välj något av MEMORY 1 t.o.m. 6.
Kan anslutas till fjärrkontrollens
gränssnittsdosa
Denna enhet kan styras med fordonets ljudkontroller.
Alpines gränssnittsdosa för fjärrkontroll (tillval) måste användas.
Kontakta din Alpine-återförsäljare för mer information.
48-SE
Information
Felsökning
Uppstår ett problem slår du av strömmen, väntar en liten stund och slår
sedan på den igen. Fungerar enheten fortfarande inte som den ska kan
du kontrollera punkterna i följande checklista. De nedanstående råden
hjälper dig att lösa de flesta problem som kan uppstå. Kontrollera
samtliga anslutningar eller kontakta din Alpine-återförsäljare om felet
inte går att reparera.
Grundläggande
Enheten fungerar inte och ingenting visas i displayen.
• Bilens tändning är frånslagen.
– Bilstereon kan inte användas med tändlåset i frånslaget läge om
anslutningarna gjorts enligt anvisningarna.
• Felaktiga anslutningar för strömsladden (Röd) och batterisladden
(Gul).
– Kontrollera anslutningarna för strömsladden och batterisladden.
• En säkring har gått.
– Kontrollera säkringen för bilstereon; byt vid behov ut säkringen
mot en säkring med korrekt amperetal.
• Ett fel inuti mikrodatorn har uppstått på grund av ljudstörningar
e.dyl.
– Tryck på nollställningsknappen (RESET) med en kulspetspenna
eller ett annat spetsigt föremål.
Radio
Det går inte att ställa in önskad station.
• Antennen har inte anslutits eller kabeln är av.
– Kontrollera att antennen är ordentligt ansluten; ersätt antennen
eller kabeln vid behov.
Önskad station ställs inte in vid automatisk stationssökning.
• Du befinner dig i ett område där stationens signalstyrka är låg.
– Kontrollera att radion kopplats om till läget DX.
• Det kan hända att antennen inte jordats och/eller anslutits på korrekt
sätt, när bilen befinner sig i ett primärsignalområde.
– Kontrollera antennanslutningarna, antennens jordning och
monteringsplatsen.
• Antennen kanske inte har rätt längd.
– Kontrollera att antennen skjutits ut så långt det går; byt ut
antennen om den är skadad.
Störningar under pågående radiomottagning.
• Antennen har inte rätt längd.
– Kontrollera att antennen skjutits ut så långt det går; byt ut
antennen om den är skadad.
• Bristfällig jordning av antenn.
– Kontrollera att antennen jordats på korrekt sätt vid sin
monteringsplats.
CD
CD-spelaren kan inte användas.
• CD-spelaren används vid en temperatur högre än +50°C.
– Vänta tills temperaturen i bilkupén (eller bagageluckan) blivit
svalare.
Ljudet försvinner periodvis vid CD-uppspelning.
• Kondensbildning i CD-modulen.
– Vänta tillräckligt länge (cirka en timme) så att fukten hinner
avdunsta.
Det går inte att sätta i en CD-skiva.
• Det finns redan en CD-skiva i CD-spelaren.
– Mata ut skivan och tag ur den.
• Skivan har satts i på fel sätt.
– Kontrollera att CD-skivan sätts i enligt anvisningarna för hur man
använder spelaren.
Det går inte att snabbspola framåt/bakåt.
• CD-skivan är skadad.
– Mata ut CD-skivan och kasta den; att använda en skadad skiva i
spelaren kan skada skivmekanismen.
Ljudbortfall på grund av vibrationer.
• Apparaten har inte monterats ordentligt.
– Montera apparaten på nytt så att den sitter stadigt.
• Skivan är mycket smutsig.
– Rengör skivan.
• Repor på skivan.
– Byt ut skivan.
• Linsen på pickupen är smutsig.
– Använd inte linsrengöringsskivor av den typ som finns att köpa i
handeln. Kontakta din närmaste Alpine-återförsäljare.
Ljudbortfall, men inte orsakad av vibrationer.
• Smutsig eller repad skiva.
– Rengör skivan; byt ut skivan om den är skadad.
Felvisning (endast inbyggd CD-spelare).
• Fel i mekanismen.
– Tryck på . När felmeddelandet inte längre visas sätter du i
skivan igen. Om du inte lyckas lösa problemet på ovan beskrivet
sätt kontaktar du närmaste Alpine-återförsäljare.
Du kan inte spela upp CD-R/CD-RW-skivor.
• Skivan har inte stängts (finaliserats).
– Stäng skivan och försök spela upp den igen.
MP3/WMA/AAC
MP3-, WMA- eller AAC-filer spelas inte upp.
• Ett skrivfel har uppstått. MP3/WMA/AAC-formatet är inte
kompatibelt.
– Kontrollera att MP3/WMA/AAC-skivan har bränts i ett format
som enheten kan hantera. Se ”Om MP3/WMA/AAC” på sidan 16
bränn sedan om skivan i det format som den här enheten kan
hantera.
49-SE
Ljud
Inget ljud hörs från högtalarna.
• Det finns ingen utsignal från den interna förstärkaren.
– Power IC är inställd på ”ON” (se ”Anslutning till en extern
förstärkare” på sidan 23).
iPod
iPod spelas inte upp och inget ljud hörs.
• iPod känns inte igen.
– Återställ enheten och iPod. Se ”Första gången enheten startas” på
sidan 10. Instruktioner för hur du återställer iPod finns i
bruksanvisningen för den.
Indikation för CD-spelare
• Ingen CD-skiva är isatt.
– Sätt i en CD-skiva.
• Trots att en skiva är isatt, visas ”No Disc” i displayen och skivan kan
varken spelas upp eller matas ut.
– Ta ut CD-skivan på följande sätt.
Tryck in  och håll knappen intryckt i minst två sekunder.
Om skivan fortfarande inte matas ut, rådfråga din
Alpine-återförsäljare.
Indikation för CD-växlare
• Skyddskretsen har kopplats in på grund av överhettning.
– Indikeringen slocknar efter att temperaturen återgått till rätt
temperaturområde för manövrering igen.
• Fel i ansluten CD-skivväxlare.
– Kontakta din Alpine-återförsäljare. Tryck på knappen för
utmatning av skivmagasinet och dra ut magasinet.
Kontrollera indikeringen. Sätt därefter in skivmagasinet igen.
Kontakta din Alpine-återförsäljare, om skivmagasinet inte kan
dras ut.
• Skivmagasinet kan inte tas ur.
– Tryck på knappen för skivmagasinets urtagning. Kontakta din
Alpine-återförsäljare när skivmagasinet inte kan tas ur.
• En skiva är kvar i CD-växlaren.
– Aktivera utmatningsfunktionen genom att trycka på
utmatningsknappen. Sätt i ett tomt skivmagasin i CD-skivväxlaren
så fort skivväxlaren kopplats om till läget för skivmagasinets
isättning, för att plocka upp CD-skivan som finns kvar i
CD-skivväxlaren.
• Fel i mekanismen.
1 Tryck på  och ta ut CD-skivan.
Kontakta Alpines lokala återförsäljare om CD-skivan inte matas
ut.
2 Tryck en gång till på  om felmeddelandet visas också efter
att CD-skivan tagits ut.
Kontakta Alpines lokala återförsäljare om felmeddelandet
fortfarande visas efter att  tryckts in ett antal gånger.
• När ”Error” visas:
Om skivan inte kan matas ut genom att trycka på  tryck på
RESET-knappen (se ”Första gången enheten startas” på sidan 10) och
tryck på  igen.
Kontakta din Alpine-återförsäljare om skivan fortfarande inte kan
matas ut.
• En kopieringsskyddad WMA-fil spelades upp.
– Du kan bara spela filer som inte är kopieringsskyddade.
• En samplingsfrekvens/bithastighet som inte hanteras av enheten
används.
– Använd en samplingsfrekvens/bithastighet som hanteras av
enheten.
• Det finns inget magasin i CD-skivväxlaren.
– Sätt i ett skivmagasin.
• Vald CD-skiva finns ej.
– Välj en annan CD-skiva.
Indikering för USB-minne
• Databas fel eller avkodarfel.
– Du kan lösa problemet genom att byta källa.
• Kommunikationsfel eller startfel osv.
– Du kan lösa problemet genom att återansluta USB-minnet eller
byta källa.
• Onormal ström matas till USB-kontaktenheten.
– Du kan lösa problemet genom att byta källa.
50-SE
• En USB-enhet som inte stöds av enheten är ansluten.
– Anslut en USB-enhet som stöds av enheten.
• Onormal ström matas till USB-kontaktenheten.
– Du kan lösa problemet genom att byta källa.
• Ett USB-minne är inte anslutet.
– Kontrollera att USB-minnesenheten är rätt ansluten och att kabeln
inte är böjd för mycket.
• En USB-enhet som inte stöds av enheten är ansluten.
– Anslut en USB-enhet som stöds av enheten.
BLUETOOTH-läge
• Ingen låt (fil) är lagrad i USB-minnet.
– Anslut USB-minnesenheten efter lagring av låtar (filer).
• BLUETOOTH-enheten är inte ansluten.
– Anslut BLUETOOTH-enheten.
• En samplingsfrekvens/bithastighet som inte hanteras av enheten
används.
– Använd en samplingsfrekvens/bithastighet som hanteras av
enheten.
• En kopieringsskyddad WMA-fil spelades upp.
– Du kan bara spela filer som inte är kopieringsskyddade.
Indikation för iPod-läge
• iPod/iPhone är inte ansluten.
– Se till att iPod/iPhone är ansluten på rätt sätt (se ”Anslutningar” på
sidan 57).
Se till att kabeln inte böjs för mycket.
• Det finns inga spår i iPod/iPhone.
– Ladda ner spår till iPod/iPhone och anslut den till enheten.
• Databas fel eller avkodarfel.
– Du kan lösa problemet genom att byta källa.
• Kommunikationsfel eller startfel osv.
– Du kan lösa problemet genom att återansluta eller byta källa för
iPod/iPhone.
• iPod/iPhone är inte verifierad.
– Du kan lösa problemet genom att återansluta din iPod/iPhone.
51-SE
ALLMÄNT
Strömförsörjning
Tekniska data
Max uteffekt
Max spänning på för förstärkarutgång
Vikt
14,4 V likström
(11–16 V tillåtet)
50 W × 4
4 V/10 kohm
FM-MOTTAGARE
Mottagningsomfång
Enkanalig användbar känslighet
Känslighet för alternativ kanal
Signalbrusförhållande
Kanalseparation vid stereo
Infångningsindex
80 dB
65 dB
35 dB
2,0 dB
CHASSIETS MÅTT
Bredd
Höjd
Djup
178 mm (7")
50 mm
162 mm (6-3/8")
MW-MOTTAGARE
Mottagningsomfång
Känslighet (IEC-standard)
531 – 1 602 kHz
25,1 μV/28 dB
LW-MOTTAGARE
Mottagningsomfång
Känslighet (IEC-standard)
FRAMSIDANS MÅTT
Bredd
Höjd
Djup
170 mm
46 mm
24 mm
153 – 281 kHz
31,6 μV/30 dB
CD-SPELARDEL
Frekvensområde
Svaj (% WRMS)
Total harmonisk förvrängning
Dynamikområde
Signalbrusförhållande
Kanalseparation
5 – 20 000 Hz (±1 dB)
Under den mätbara gränsen
0,008 % (vid 1 kHz)
95 dB (vid 1 kHz)
105 dB
85 dB (vid 1 kHz)
PICKUP
Våglängd
Lasereffekt
795 nm
CLASS I
USB-AVSNITT
USB-krav
Max. strömförbrukning
USB-klass
Filsystem
MP3-kodning
WMA-kodning
AAC-kodning
Antal kanaler
Frekvensområde*
Total harmonisk förvrängning
Dynamikområde
Signalbrusförhållande
Kanalseparation
USB 1.1/2.0
500 mA
Masslagring
FAT 12/16/32
MPEG AUDIO Layer-3
Windows Media™ Audio
AAC-LC-format ”.m4a”-fil
2-kanals (Stereo)
5 – 20 000 Hz (±1 dB)
0,008 % (vid 1 kHz)
95 dB (vid 1 kHz)
105 dB
85 dB (vid 1 kHz)
87,5 – 108,0 MHz
0,7 μV
* Frekvensomfånget kan variera beroende på kodningsprogrammet/
bitfrekvens.
BLUETOOTH-AVSNITT
BLUETOOTH-specifikation
Uteffekt
Profil
52-SE
BLUETOOTH V 3.0
+4 dBm Max. (effektklass 2)
HFP (Hands-Free Profile)
HSP (Head Set Profile)
A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile)
AVRCP (Audio/Video Remote
Control Profile)
1,565 kg (3 lbs. 7 oz)
Obs
• Rätt till ändringar av tekniska data och utförande utan föregående
meddelande förbehålls.
FÖRSIKTIGT
(Spelarens undersida)
Installation och anslutningar
Innan du installerar eller ansluter enheten, vänligen läs igenom
följande och se ”Användningsinstruktioner” på sidan 6 för korrekt
användning.
Varning
GÖR ANSLUTNINGARNA PÅ KORREKT SÄTT.
Felaktiga anslutningar kan orsaka brand eller skador på enheten.
ANVÄND BARA ENHETEN I BILAR MED 12-VOLTSYSTEM SOM HAR
NEGATIV (–) JORD.
Att observera
LÅT EN FACKKUNNIG TEKNIKER GÖRA KABELDRAGNINGEN OCH
MONTERINGEN.
Kabeldragningen och monteringen av denna apparat kräver teknisk
kunskap och erfarenhet. Kontakta återförsäljaren, som sålde
apparaten, för utförandet av säker montering.
ANVÄND ALLTID SPECIFICERADE TILLBEHÖR OCH MONTERA
TILLBEHÖREN ORDENTLIGT.
(Återförsäljaren kan hjälpa dig om du är osäker.) Felaktig
anslutning kan resultera i brand, elektriska stötar eller andra skador.
Användandet av andra delar än som är avsedda för denna apparat
kan leda till att apparaten skadas invändigt eller till ostadig
montering på grund av lossnande delar.
KOPPLA UR KABELN FRÅN DET NEGATIVA (–) UTTAGET PÅ BILBATTERIET
INNAN ANSLUTNINGARNA GÖRS.
DRA KABLARNA RAKA OCH SÅ ATT DE INTE KOMMER I KLÄM ELLER
SKAVER MOT SKARPA KANTER.
Detta för att undvika risken för elektriska stötar eller olycksfall på
grund av kortslutning.
KAPA INTE BORT KABELMANTELN FRÅN EN STRÖMKABEL FÖR ATT
STRÖMFÖRSÖRJA NÅGOT ANNANT TILLBEHÖR.
Undvik kläm- och nötskador genom att se till att kablarna går fria
från rörliga delar (t.ex. bilsätenas glidbanor) och skarpa och
spetsiga kanter. Om kablarna måste dras genom hål i plåten bör
gummibussningar användas som skydd, så att inte kablarna ligger
och nöter mot metallen.
Det leder till en för hög kabelbelastning och kan resultera i brand
eller elektriska stötar.
MONTERA INTE APPARATEN DÄR DEN UTSÄTTS FÖR FUKT ELLER DAMM.
SE TILL ATT VARKEN RÖR, VÄTSKELEDNINGAR ELLER KABLAR VIDRÖRS,
SKADAS ELLER FÖRHINDRAS VID BORRNING AV HÅL.
Undersök chassit innan hålen borras så att inte några slangar,
kablar, bränsleledningar eller liknande råkar skadas. Det kan leda
till att brand uppstår.
MONTERA VARKEN MUTTRAR ELLER BULTAR I NÅGON DEL AV
BROMSSYSTEMET VID JORDANSLUTNINGAR.
Bultar eller muttrar som hör till någon vätsketank, styr- eller
bromssystemet (eller något annan system som är av betydelse för
säkerheten) ska ALDRIG användas för kabeldragning eller
jordanslutning. Användandet av sådana delar kan leda till att
fordonets styrförmåga försämras och orsaka bromsfel, brand eller
personskada.
FÖRVARA MINDRE FÖREMÅL, SOM T.EX. BATTERIER, UTOM RÄCKHÅLL
FÖR BARN.
Om något föremål skulle sväljas, skall en läkare kontaktas
omedelbart.
MONTERA INTE APPARATEN PÅ EN PLATS DÄR DEN KAN UTGÖRA RISK
FÖR FORDONETS MANÖVRERING, T.EX. I NÄRHETEN AV RATT ELLER
VÄXELSPAK.
Om installationen försämrar sikten eller hindrar rörelsen hos
väsentliga funktioner kan det lätt leda till olyckor.
Undvik att installera enheten på platser där fukt och damm kan
tränga in och ställa till skador.
Försiktighetsåtgärder
• Koppla alltid bort kabeln från batteriets minuspol (–) innan du
installerar CDA-137BTi. Då undviker du risken för kortslutningar
som kan skada enheten.
• Se till att du ansluter de färgmärkta kablarna enligt
kopplingsschemat. Felaktiga anslutningar kan göra att enheten inte
fungerar som den ska och kan även orsaka skador på fordonets
elsystem.
• När du gör anslutningarna till fordonets elsystem måste du ta hänsyn
till de komponenter som redan är installerade (t.ex. färddator).
Använd inte ledningarna till sådana komponenter som
strömförsörjningskablar för den här enheten. När du ansluter
CDA-137BTi till säkringsplinten måste du se till att säkringen för den
krets du tänker använda har rätt amperetal för CDA-137BTi. Om du
ansluter till en säkring med fel amperetal riskerar du att skada
enheten och/eller fordonets elsystem. Kontakta din
Alpine-återförsäljare om du känner dig osäker.
• CDA-137BTi använder sig av RCA-kopplingar med honkontakt för
anslutning till andra komponenter (t.ex. förstärkare) med
RCA-kopplingar. Det kan hända att en adapter behövs för anslutning
till andra komponenter. Kontakta i så fall en auktoriserad
Alpine-återförsäljare för ytterligare råd.
• Anslut högtalarkablarnas minuspol (–) till högtalarutgångarnas
minusanslutningar (–). Höger och vänster kablar får inte anslutas till
varandra eller till bilkarossen.
53-SE
VIKTIGT
Skriv in enhetens serienummet i fältet nedan och ha det alltid
tillgängligt som referens. Serienumret eller det ingraverade
serienumret finns på enhetens undersida.
SERIENUMMER: [
INSTALLATIONSDATUM: [
INSTALLATIONSTEKNIKER: [
INKÖPSSTÄLLE: [
Installation
]
]
]
]
Att observera
När du installerar enheten i en bil ska du inte ta bort den
avtagbara frontpanelen.
Om den löstagbara panelen tas bort under installation, kanske
du trycker för hårt och böjer metallplattan som håller den på
plats.
Huvudenheten måste monteras inom 35 graders framåtvinkling
mot horisontalplanet.
Löstagbar
frontpanel
Mindre än 35°
1
Ta bort monteringskassetten från huvudenheten (se
”Borttagning” på sidan 55). Skjut in monteringskassetten i
instrumentbrädan och fäst den med metallbyglarna.
Gummihatt
(medföljer)
Hållare
Sexkantsskruv
(medföljer)
Monteringskassett
(medföljer)
Instrumentbräda
Tryckplåtar*
Denna enhet
* Om den installerade monteringskassetten är lös i
instrumentbrädan kan du åtgärda det genom att böja
tryckplåtarna något.
54-SE
2
När bilen har fästet monterar du den långa
sexkantsbulten på bakpanelen av CDA-137BTi och trär
sedan på gummikåpan på sexkantsbulten. Om fordonet
inte är utrustat med hållare för montering förankrar du
huvudenheten med en metallbygel (medföljer ej). Anslut
alla andra kablar till CDA-137BTi enligt anvisningarna i
kapitlet ANSLUTNINGAR.
JAPANSK BIL
Främre kåpa
Metallbygel
Skruvar (M5 × 8)
(medföljer)
Skruv
Denna enhet
*
Pinnbult
Sexkantsmutter (M5)
Monteringshållare
Denna enhet
iPod/iPhone Anslutning (säljs separat)
Obs
• Som skruv*, ska du använda en lämplig skruv för platsen där chassiet
ska monteras.
3
Anslut USB-kabeln till iPod/iPhone-enheten med gränssnittskabel för
iPod.
Skjut in CDA-137BTi i instrumentpanelen. Kontrollera att
låstapparna skjutits ned så långt det går när enheten är på
plats. Detta kan göras genom att trycka bilstereon
ordentligt inåt samtidigt som låstappen trycks ned med
en liten skruvmejsel. Detta garanterar att enheten fästs
ordentligt och inte kan lossna från instrumentbrädan av
misstag. Installera den avtagbara frontpanelen.
USB-kabel
Gränssnittskabel för iPod (medföljer)
Låstapp
Ta bort iPod/iPhone
Ta bort iPod/iPhone-enheten från gränssnittskabeln för iPod.
Borttagning
1
2
3
Ta loss den avtagbara frontpanelen.
Använd en liten skruvmejsel (eller ett liknande verktyg)
för att skjuta låstapparna ”upp” (se bilden ovan). Dra
försiktigt enheten något utåt efter att låstappen osäkrats
för att vara säker på att enheten inte låses fast igen innan
den andra låstappen osäkrats.
Dra ut enheten och se till att den inte är säkrad när detta
görs.
Obs
• Koppla bort din iPod/iPhone när enheten ändrats till en annan källa än
USB iPod. Om du tar bort din iPod/iPhone i USB iPod-läget kan
informationen på den orsaka skada.
• Om inget ljud hörs eller om iPod/iPhone-enheten inte känns igen trots
att iPod/iPhone är ansluten, tar du ut iPod/iPhone och sätter sedan in
den igen, eller återställer iPod.
• Lämna inte iPod/iPhone-enheten i bilen under längre tid. Värme och
fukt kan skada iPod/iPhone-enheten och eventuellt göra den
oanvändbar.
55-SE
USB -minnesanslutning (säljs separat)
Ansluta USB-minne
Anslut USB-kabeln till enhetens USB-kontakt, och säkra därefter
anslutningen med hjälp av låset som medföljer USB-kabeln så som visas
nedan.
USB-minne
(säljs separat)
Denna enhet
lås
USB-kontakt
Kabel (medföljer)
Ta bort USB-minne
Dra USB-minnet rakt ut från USB-kabeln.
Denna enhet
USB-kontakt
USB-minne
(säljs separat)
Kabel (medföljer)
Obs
• När du tar bort USB-minnet drar du det rakt ut.
• Om inget ljud hörs eller om USB-minnet inte känns igen trots att det är
anslutet, tar du ut USB-minnet och sätter sedan in det igen.
• Ändrar till en annan källa än USB-minnesläge och ta sedan bort
USB-minnet. Om USB-minnet tas bort i USB-minnesläge kan data
skadas.
• Led USB-kabeln bort från andra kablar.
Montera mikrofonen
Av säkerhetsskäl monterar du mikrofonen på följande plats.
• På en stabil och säker plats.
• På en plats som inte stör säker manövrering av bilen.
• Montera mikrofonen på en plats där förarens röst enkelt kan tas upp.
Välj en plats för mikrofonen som enkelt kan ta upp förarens röst. Om
föraren måste vrida huvudet mot mikrofonen uppstår en distraktion
som kan vara farlig.
56-SE
Anslutningar
(Svart)
ADAPTIVE STEERING REMOTE G.GND
(Brun/Gul)
ADAPTIVE STEERING REMOTE CONTROL IN1
(Brun/Orange)
ADAPTIVE STEERING REMOTE CONTROL IN2
Till gränssnittsdosan för rattfjärrkontroll
Till gränssnittsdosan för rattfjärrkontroll
Till gränssnittsdosan för rattfjärrkontroll
(Svart)
Till fordonets bildskärmsgränssnitt
Antenn
ISO-antennanslutning
JASO-antennanslutning
(Rosa/Svart)
(Blå/Vit)
AUDIO INTERRUPT IN
REMOTE TURN-ON
Till fordonets telefon
Till förstärkare eller equalizer
Till instrumentklustrets belysningsledning
(Röd) IGNITION
(Svart)
(Blå)
Till motorantenn
GND
Tändningslås
POWER ANT
(Orange) DIMMER
BATTERY
(Gul)
Högtalare
Batteri
(Grön)
(Grön/Svart)
Vänster bak
(Vit)
(Vit/Svart)
Vänster fram
(Grå/Svart)
(Grå)
Höger fram
(Violett/Svart)
(Violett)
Höger bak
Till USB-minne eller iPod/iPhone
Mikrofon
CD-växlare
(säljs separat)
Högtalare
Vänster bak
Förstärkare
Höger bak
Vänster fram
Förstärkare
Höger fram
Förstärkare
Subwoofers
* Systemomkopplaren sitter på enhetens undersida.
57-SE
 Kontakt för fordonsdisplaygränssnitt/kontakt för
marinfjärrkontroll (Svart)
Ger styrsignaler för fordonets displaygränssnitt. Anslut detta till
dosan för fordonets displaygränssnitt (extra tillbehör).
Denna kontakt kan också användas för att ansluta
marinfjärrkontrollen (säljs separat).
För ytterliga information om anslutningar, rådfråga närmaste
Alpine-återförsäljare.
 Antennkontakt
 Ingående ljudavbrottskabel (Rosa/Svart)
Anslut denna kabel till gränssnittsutgången för ljud på en biltelefon
som jordas när ett samtal tas emot.
 Kabel för fjärrstyrt strömpåslag (Blå/Vit)
Anslut denna kabel till anslutningen för fjärrstyrt strömpåslag på
förstärkaren eller på en signalprocessor.
 Kabel för strömförsörjning via tändningslåset (Röd)
Anslut denna kabel till ett ledigt uttag i fordonets säkringslåda eller
till ett annat oanvänt strömuttag som ger (+) 12 volt likström när
tändningen är på eller i läget för strömförsörjning av extrautrustning.
 Jordledning (Svart)
Anslut denna kabel till ett ställe på bilens underrede som ger bra
jordning. Se till att kabeln ansluts till blank metall och fästs ordentligt
med hjälp av den medföljande plåtskruven.
 Motorantennkabel (Blå)
 Mikrofon (medföljer)
 Säkringshållare (10A)
 RCA-utgång/ingång för bakre kanaler
Kan användas som anslutning för bakre RCA-utgång eller -ingång.
RED (rödmärkt utgång) är för höger kanal och WHITE (vitmärkt
utgång) är för vänster kanal.
 RCA-utgångar/ingångar för främre kanaler
Kan användas som anslutning för främre RCA-utgång eller -ingång.
RED (rödmärkt utgång) är för höger kanal och WHITE (vitmärkt
utgång) är för vänster kanal.
 Subwooferutgångar med RCA-anslutningar
RED (rödmärkt utgång) är för höger kanal och WHITE (vitmärkt
utgång) är för vänster kanal.
 Systemomkopplare
När en processor ansluts med hjälp av Ai-NET ska de två
omkopplarna placeras i EXT AP-läget. Om du inte har någon sådan
enhet ansluten låter du omkopplaren stå i läget NORM.
Obs
• Ställ inte in de tre omkopplarna på olika lägen.
• Glöm inte att du måste slå av strömmen till enheten innan du ändrar
läget på omkopplaren.
 Anslutning för strömförsörjning
 Ai-NET-kabel (medföljer CD-växlaren)
Anslut denna kabel till kopplingen +B på en motorantenn, när sådan
används.
 RCA Förlängningskabel (säljs separat)
Obs
 ISO/JASO-antennadapter (säljs separat)
• Denna kabel ska bara användas för att styra fordonets motorantenn.
Använd den inte för att slå på eller stänga av en förstärkare, en
signalprocessor eller liknande.
 Anpassningsbar rattfjärrkontroll, styrning in 1 (Brun/Gul)
 Dimmerkabel (Orange)
Denna kabel kan vara ansluten till belysningskabeln för fordonets
instrument. Du kan då använda fordonets reglage för dämpning av
instrumentljus till att även dämpa bakgrundsbelysningen för denna
enhet.
 Batterikabel (Gul)
Anslut denna kabel till bilbatteriets positiva pol (+).
 ISO-anslutning för strömförsörjning
 ISO-kontakt (högtalarutgång)
 Högtalarkabel (+) för vänster bakhögtalare (Grön)
 Högtalarkabel (–) för vänster bakhögtalare (Grön/Svart)
 Högtalarkabel (+) för vänster framhögtalare (Vit)
 Högtalarkabel (–) för vänster framhögtalare (Vit/Svart)
 Högtalarkabel (–) för höger framhögtalare (Grå/Svart)
 Högtalarkabel (+) för höger framhögtalare (Grå)
 Högtalarkabel (–) för höger bakhögtalare (Violett/Svart)
 Högtalarkabel (+) för höger bakhögtalare (Violett)
 Ai-NET-anslutning
Anslut denna till in- eller utgången på andra produkter (CD-växlare,
IMPRINT-ljudprocessor, equalizer m.m.) som är utrustade med
Ai-NET.
Obs
• Gränssnittadapter för iPod (KCA-420i) rekommenderas inte för
användning med denna produkt.
• Du kan ansluta ljudet från en TV eller en videobandspelare genom att
ansluta en extra Ai-NET/RCA-kabel (KCA-121B) till den här
komponenten.
• Kontrollera att du ”Ställer in den anslutna huvudenheten (MODEL
SETUP)” på ”CD CHG”, när DHA-S690 är ansluten.
 Anslutning till gränssnitt för fjärrstyrning
Till gränssnittsdosan för fjärrstyrning.
Kontakta din Alpine-återförsäljare för mer information.
 MIC-ingång
Till mikrofon.
58-SE
Det kan hända att en ISO/JASO-antennadapter krävs, beroende på
fordonet.
Till gränssnittsdosan för fjärrstyrning.
För ytterliga information om anslutningar, rådfråga närmaste
Alpine-återförsäljare.
 Anpassningsbar rattfjärrkontroll, styrning in 2 (Brun/
Orange)
Till gränssnittsdosan för fjärrstyrning.
För ytterliga information om anslutningar, rådfråga närmaste
Alpine-återförsäljare.
 Adaptiv rattfjärrkontroll G.GND
Till gränssnittsdosan för fjärrstyrning.
För ytterliga information om anslutningar, rådfråga närmaste
Alpine-återförsäljare.
 USB-anslutning
Anslut detta till ett USB-minne eller till en iPod/iPhone. För att
använda en iPod/iPhone, krävs en gränssnittskabel för iPod.
Obs
• Använd medföljande USB-kabel. Om någon annan USB-kabel än den
medföljande används, kan korrekta prestanda inte garanteras.
• Led USB-kabeln bort från andra kablar.
För att förhindra externt buller att komma in i ljudsystemet.
• Placera enheten på plats och dra kablarna på minst 10 cm
avstånd från bilens kabelnät.
• Observera att kablarnas avstånd till batterikablarna måste vara
så långt som möjligt.
• Anslut jordledningen ordentligt till något ställe på bilens
chassi, där metallen är ren och oskyddad (eventuellt måste du
skrapa bort färg eller rengöra från smuts eller fett för att få
ordentlig förbindelse).
• När anläggningen utökas med en störningsdämpare, måste
avståndet till enheten vara så långt som möjligt. Kontakta din
Alpine-återförsäljare angående de olika typer av
störningsdämpare som kan erbjudas.
• din Alpine-återförsäljare vet allt om störningsundertryckning.
About the Rules of Bluetooth Electromagnetic
Radiation Regulation
Declaration of Conformity
59-SE
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement