Siemens | SX Series | Upute za korištenje

Upute za korištenje
SADRŽAJ
1. O uređaju
1.1. Prednja strana uređaja
1.2. Stražnja strana uređaja
3
3
4
2. Spajanje računala na Siemens
2.1. Podešavanje mrežnih postavki računala za žični pristup
2.2. Podešavanje mrežnih postavki računala za bežični pristup
5
5
6
3. Pristup Siemensu pomoću web sučelja
8
4. Sigurnost bežične mreže
4.1. Podešavanje sigurnosti bežične mreže preko čarobnjaka
4.2. Podešavanje sigurnosti bežicne mreže preko izbornika Advanced Settings
9
10
10
5. Spajanje dodatnog računala u bežičnu mrežu
5.1. Registracija bežične korisničke stanice pomoću Web stranice
11
11
6. Pronalaženje i uklanjanje smetnji (Troubleshooting)
6.1. Općenito o pronalaženju i uklanjanju smetnji
6.2. Pronalaženje i uklanjanje smetnji kod žičnog Etheneta
6.3. Pronalaženje i uklanjanje smetnji kod bežičnog Etheneta
6.4. Pronalaženje i uklanjanje smetnji kod Voicea
12
12
12
12
12
7. Vraćanje na tvorničke postavke
7.1. Softversko resetiranje
7.2. Hardversko resetiranje
13
13
13
8. Pregled web sučelja za administraciju uređaja
8.1. Port forwading (Prosljeđivanje porta)
8.2. Exposed Host (Izloženo središnje računalo)
14
14
14
9. DODATNE INFORMACIJE
9.1. PRISTUP ADMINISTRACIJSKOM WEB SUČELJU
9.2. WIRELESS SIGURNOST
9.3. POMOĆ I PODRŠKA
15
15
15
15
1. O uređaju
Siemens SX 763 WLAN dsl je mrežni uređaj čije su glavne karakteristike:
• Žično i bežično umrežavanje više računala
• Internet veze velikih brzina
• Spajanje do 2 analogna telefonska uređaja
1.1 Prednja strana uređaja
Na prednjoj strani uređaja nalazi se trinaest LED lampica.
LED lampice omogućuju praćenje stanja uređaja
SIEMENS
Gigaset SX 763 WLAN dsl
Power ADSL Line Online USB
LAN1 LAN2 LAN3 LAN4
Kontrolni indikatori
Naziv
lampice
Power
ADSL
Line (kod
pojedinih
usluga)
Online
USB
LAN1
LAN4
WLAN
Voip
Boja
Stanje lampice
Zelena
Svijetli, bez prekida
Ugašena
Svijetli, bez prekida
Treperi sporo
Treperi brzo
Ugašena
Svijetli, bez prekida
Treperi
Ugašena
Svijetli, bez prekida
Ugašena
Zelena
Zelena
Zelena
Zelena
Zelena
Zelena
Zelena
Svijetli, bez prekida
Treperi
Ugašena
Svijetli, bez prekida
Treperi
Ugašena
Svijetli, bez prekida
Treperi
Ugašena
Svijetli, bez prekida
Treperi
Ugašena
PHONE1/
PHONE2
Zelena
Svijetli, bez prekida
Treperi
WLAN VoIP Phone1 Phone2
Opis
Uređaj upaljen
Uređaj isključen iz strujnog napajanja
DSL linija je uspostavljena
DSL linija u prekidu
Uspostava DSL linije u toku
Uređaj isključen iz strujnog napajanja
Telefonska slušalica na priključku je podignuta
Ulazni/izlazni poziv ili je razgovor u tijeku
Nije spojen telefonski aparat ili nema poziva
Internetska veza je uspostavljena
Nije spojen na internet
Na Siemens modem spojen je uređaj putem USB
porta
Spojeni uređaj je aktivan
Nema priključenog uređaja
Internet konekcija uspostavljena, bez prometa
Internet promet
Lokalna mreža (ethernet) nije spojena
Bežični (WLAN) pristup je uključen
WLAN promet
WLAN pristup je ugašen
Voice usluga se može koristiti
Ulazni/izlazni poziv ili je razgovor u tijeku
Voice usluga se ne može koristiti, odnosno nije
omogućena usluga
Telefonska slušalica na priključku je podignuta
Ulazni/izlazni poziv ili je razgovor u tijeku
Nije spojen telefonski aparat ili nema poziva
3
1.2. Stražnja strana uređaja
PWR
USB
LAN1
LAN2 LAN3 LAN4/
WAN
ADSL
Line
Phone1 Phone2
Na sljedeći način spojite kablove na uređaj:
1. strujni kabel spojite u strujnu utičnicu na uređaju,
2. telefonski kabel iz zidne telefonske utičnice spojite u crni ADSL priključak na modemu,
3. ethernet kabel iz mrežne kartice na računalu spojite u bilo koju žutu utičnicu na uređaju (Ethernet kabelom
moguće je spojiti max. 4 računala - računala trebaju imati instaliranu ethernet mrežnu karticu),
4. analogni telefon spojite običnim telefonskim kabelom u sivu utičnicu označenu sa Phone 1. Ako imate dvije
telefonske linije, drugi telefonski kabel ukopčajte u utičnicu Phone 2.
Nakon ispravnog spajanja na telefonsku/DSL liniju Siemens se automatski podešava. Nakon toga je dovoljno
ispravno podesiti mrežne postavke računala kako biste mogli koristiti internet i telefon.
Prvo podešavanje Siemensa traje oko 10 minuta.
Nakon završenog procesa provjerite da li svijetle lampice:
1. Zelena Power lampica koja označava da je uređaj upaljen.
2. Zelena ADSL lampica koja označava uspostavljenu aDSL liniju.
3. Zelena Online lampica koja označava uspostavljenu internetsku vezu. Ukoliko lampica ne svijetli znači da nije
uspostavljena veza prema internetu ili da je došlo do greške pri uspostavi internetske veze.
4. Zelena LAN lampica koja označava uspostavljenu ethernet vezu između računala i modema Siemens.
5. Zelena VoIP lampica označava da je moguće ostvarivati telefonske pozive. Lampica Phone 1 ili Phone 2
treperi kada je razgovor u tijeku, a ugašena VoIP lampica znači da nije moguće ostvarivati pozive.
Napomena: Ponekad se tijekom autokonfiguracije sve lampice ugase i ponovno pale jedna po jedna - radi se o
automatskom podešavanju kojim modem prema predefiniranom redoslijedu postupaka aktivira svoje funkcije.
To je normalno ponašanje uređaja.
4
2. Spajanje računala na Siemens
Računalo se može spojiti na Siemens kabelom ili bežičnom mrežom.
Prilikom prve konfiguracije na uređaju je isključena bežična pristupna točka i možete je omogućiti prema točki 4. ovih uputa.
Ukoliko računalu ne možete pristupiti žično, bežičnu pristupnu točku možete uključiti putem telefona sa tonskim biranjem
spojenog na Siemens, na način da utipkate kod *52#, odnosno isključiti je kodom #52#.
2.1. Podešavanje mrežnih postavki računala za žični pristup
1. Klikom na Start, odabirom na Settings, te Network
Connections pronaći ćete vaše mrežne veze.
2. Kliknite desnim mišem na ikonu Local
Network Connection, te izaberite Properties.
3. Na kartici General, pod "This connection uses the
following items:", odaberite Internet Protocol
(TCP/IP) i kliknite na Properties.
4. U novom prozoru Internet Protocol (TCP/IP)
Properties potrebno je odabrati opciju Obtain an
IP address automatically.
Nakon klika na OK i zatvaranja prozora Local Area Connection Properties računalo uspostavlja mrežnu vezu s
uređajem (Siemens) i automatski dobiva pristup internetu.
5
2.2. Podešavanje mrežnih postavki računala za bežični pristup
1. U izborniku Start kliknite na Settings, pa
Control Panel.
2. U Control Panelu otvorite Network and Internet
Connections.
3. U Network and Internet Connections
otvorite Network Connection.
4. Odaberite ikonu Wireless Network Connection i desnim
klikom miša otvorite izbornik te kliknite na Properties.
5. U prozoru Wireless Netwrok connection
Properties kliknite na karticu Wireless Networks.
6. Na kartici Wireless Networks kliknite na gumb Add.
6
8. Prilikom prvog podešavanja upisujete podatke koje ste
dobili u pozdravnom pismu. U slučaju da želite samostalno
odabrati zaštitu na bežičnoj pristupnoj točki upute možete
pronaći u poglavlju 4. Sigurnost bežične mreže.
U polje Network name (SSID) napišite ime mreže
SiemensWLAN, a u postavci Wireless network key upišite
sigurnosnu lozinku koju dobili u pozdravnom pismu.
This network requires a key for the following:
Network Name (SSID): SiemensWLAN
Network Authentication: Shared
Data encryption: WEP
Network key: sigurnosna lozinka iz pozdravnog pisma
Confirm network key: ponovno upišite isti key radi provjere
10. Ako je sve prošlo bez problema, podesili ste mrežne
postavke računala za bežični pristup. Siemens modem
podesite prema uputama na stranicama 8 i 9.
6
7
3. Pristup Siemensu pomoću web sučelja
Siemensovo web sučelje omogućuje upravljanje bežičnim postavkama, postavljanje firewall zaštite, podešavanje
DHCP servisa u lokalnoj mreži, korištenje DYNDNS servisa, postavljanje port forwardinga i DMZ-a i dr.
Za pristup Siemensovom web sučelju potrebno je sljedeće:
1. u web pregledniku, u adresni prostor (polje Address) upišite 192.168.5.1 ili sx763 i pritisnite tipku Enter,
2. u polje za autorizaciju upišite lozinku admin i kliknite OK.
3. Otvara se Siemensovo administracijsko sučelje koje izgleda kao na donjoj slici.
8
4. Sigurnost bežične mreže
Siemens je bežični uređaj, stoga je potrebno posvetiti posebnu pozornost zaštiti privatnosti vaše bežične mreže.
Bežična mreža se može zaštiti sigurnosnim postavkama, skrivanjem imena bežične mreže, ograničavanjem pristupa mreži i
kriptiranjem prometa.
Nakon što uređaj prođe automatsku konfiguraciju postavlja mu se WEP ključ koji ste primili u pozdravnom pismu, no bežična
pristupna točka je i dalje isključena. Kako biste je omogućili potrebno je pristupiti uređaju žičnim putem i prema dolje
navedenim uputama proći čarobnjak za podešavanje sigurnosti bežične mreže. Bežičnu pristupnu točku možete omogućiti
putem telefona koji je spojen na uređaj na način da utipkate kod *52#, odnosno onemogućiti je preko koda #52#.
4.1. Podešavanje sigurnosti bežićne mreže preko čarobnjaka
1. Logirajte se na Siemensovo web sučelje (http://192.168.5.1) i odaberite ikonicu Security Setup Wizard.
Preko čarobnjaka za sigurnost možete postaviti lozinku za ulazak u web sučelje Siemensa, promijeniti ime i vidljivost
vaše bežične mreže, omogućiti odgovarajuće kriptiranje prometa i ograničiti pristup bežičnoj pristupnoj točki
određenim računalima.
2. Odaberite ime bežične mreže i njenu vidljivost
3. Odaberite tip zaštite koju želite koristiti
Važni elementi sigurnosti:
password(lozinka) - lozinka za pristup Siemensovom web sučelju. Ukoliko ste promjenili inicijalnu lozinku,
spremite je na sigurno mjesto kako bi je mogli nastaviti koristiti.
SSID - ime bežične mreže koje se može promijeniti. Ukoliko u opcijama isključite Broadcast SSID da biste
spriječili emitiranje imena mreže, povećava se sigurnost mreža.
Siemens omogućuje postavljanje dozvole pristupa računalima putem bežične mreže prema jedinstvenoj MAC
adresi bežične kartice.
Encryption - enkripcija - mogućnost odabira željene razine zaštite:
• Disabled - nema zaštite, podaci neće biti zaštićeni i nema provjere vjerodostojnosti korisnika.
• WEP (Wired-Equivalent Privacy) - promet koji se razmjenjuje između Siemensa i računala je zaštićen
64-bitnom ili 128-bitnom lozinkom, koja služi za sigurnu komunikaciju (po preporukama 802.11 b).
• WPA-PSK(Wi-fi Protected Access Pre-Shared Key) - najviša razina zaštite podataka koje korisnik razmjenjuje.
Napomena: Svaka bežična kartica može raditi na više načina enkripcije. Neke kartice ne podržavaju enkripcije
poput WPA-PSK.
98
4.2. Podešavanje sigurnosti bežićne mreže preko izbornika Advanced Settings
Pomoću izbornika Advanced Settings –>
Wireless Network možete raditi sljedeće:
- aktivirati bežični modul na Siemensu
- uspostaviti kanal i SSID
- postaviti mod za prijenos i domet
bežične mreže
- uključiti kriptiranje za bežični prijenos
- ograničiti pristup Siemensu putem
bežične pristupne točke
Napomena: Nakon promjena postavki
na Simensu potrebno je prilagoditi
postavke bežične mreže i na računalu,
u protivnom komunikacija izmedju
računala i Siemensa neće biti uspostavljena.
Ako šaljete podatke preko bežičnih kanala, preporučujemo da aktivirate enkripciju (WEP ili WPA) na komponentama u bežičnoj mreži. WPA putem dinamičkih ključeva, zasnovani na TKIP(Temporal Key Integration
Protocol - Protokol za vremensku integraciju ključeva) nudi povećanu sigurnost u odnosu na WEP.
Novi WPA2 standard zasnovan je AES enkripciji.
WPA-PSK je specijalni WPA način za privatne korisnike u malim kompanijama bez njihova vlastitoga poslužitelja
za verifikaciju. Nakon određenoga perioda vremena (Interval rešifriranja), ključevi za enkripciju automatski se
generiraju s predinstaliranim ključem, automatski izmjenjuju (ponovo šifriranje) i provjeravaju između uređaja.
Standard enkripcije koji vam je dostupan ovisi o komponentama u bežičnoj mreži. Svako osobno računalo
(mrežni adapter) koje zahtijeva pristup na WPA-zaštićenu bežičnu mrežu mora također podržavati WPA. Kako
bi ste saznali možete li i kako koristiti WPA na Vašem računalu, pročitajte korisnički priručnik mrežnog
adaptera. Ako sve komponente podržavaju WPA2, izaberite WPA2-PSK. Ako koristite mrežne adaptere koji
podržavaju samo WPA, izaberite WPA2-PSK / WPA-PSK.
Ako WPA ne podržavaju sve komponente u vašoj bežičnoj mreži, preporučujemo da na komponentama aktivirate WEP Enkripcija (šifriranje). Vi možete izabrati bilo standardni 64-bitni ključ bilo robusniji 128-bitni ključ.
Ključevi se generiraju heksadecimalno ili u ASCII formatu. Morate imati iste ključeve za enkripciju i dešifriranje
za Siemens i sve vaše bežične mrežne adaptere.
Napomena: Vrlo je važno da zapišete svaki ključ (key - sigurnosnu lozinku) koji su bili uneseni ili generirani
kako biste mogli pravilno konfigurirati bežične mrežne adaptere. Kada ste završili konfiguraciju, potrebno je
na isti način promijeniti enkripciju za sva spojena osobna računala kako bi i njima bio dopušten pristup u
bežičnu mrežu uređaja Siemens.
10
5. Spajanje dodatnog računala u bežičnu mrežu
Da bi proces spajanja dodatnog računala opremljenog bežičnim adapterom bio uspješan, treba pripaziti da je:
• Siemens upaljen i spreman na opsluživanje mreže,
• na Siemensu konfiguriran DHCP server (standardne postavke),
• na svako računalo na kojem želimo WLAN instaliran bežični adapter.
Ovisno o izabranim postavkama na Siemensu:
• moramo biti sigurni da je zaštita postavljena na računalu iste razine kao na Siemensu,
• ako se Network Name (SSID) ne odašilje, treba ga prethodno upisati u postavke bežične mreže (uputa 2.2.
Podešavanje postavki bežične mreže).
Postupak spajanja novog uređaja u bežičnu mrežu ovisi o izabranoj opciji MAC filter te se može podesiti preko
web sucelja na uređaju.
5.1. Registracija bežične korisničke stanice pomoću Web stranice
1. Na Siemens web sučelju (http://192.168.5.1 ) nakon prijave kliknite Advanced i u izborniku sa desne strane
odaberite Wireless Network.
2. U podizborniku Allowed clients potrebno je upisati MAC adresu bežične kartice kojoj želimo omogućiti
pristup bežičnoj mreži.
3. MAC adresu možete pronaći na deklaraciji uređaja ili u Windows Command promptu naredbom "ipconfig /all"
pod nazivom physical address. Potrebno je obratiti pažnju da se radi o odjeljku za Wireless network connection.
4. Klikom na gumb Add dodajemo uređaj na listu, te nakon toga gumbom OK potrđujemo promjene.
11
6. Pronalaženje i uklanjanje smetnji (Troubleshooting)
U ovom poglavlju proizvođač Siemens predlaže načine rješavanja problema koji se mogu dogoditi kok
instalacije i konfiguracije Siemensa.
6.1. Općenito o pronalaženju i uklanjanju smetnji
Ako Siemens ne radi, prvo pogledajte svijetle li LED lampice i uvjerite se da je:
• kabel propisno uključen i spojen u struju,
• na uređaju svijetli zeleno lampica Power.
Ukoliko je Siemens potpuno nedostupan, ugasite uređaj iz struje i ostavite ga tako 15 minuta. Potrebno je
razmotriti opciju vraćanja na tvorničke postavke.
Napomena: Kod vraćanja uređaja na tvorničke postavke(reset) poništavaju se sve podešene postavke.
6.2. Pronalaženje i uklanjanje smetnji kod žičnog Etherneta
Ako ne svijetli lampica LAN, provjerite je li:
• LAN kabel spojen na 10/100Base-T port,
• upotrijebljen ispravan kabel za povezivanje opreme (RJ-45).
6.3. Pronalaženje i uklanjanje smetnji kod bežičnog Etherneta
Ako bežična veza ne radi, učinite sljedeće:
• ako lampica WLAN svijetli zeleno, provjerite postavke bežične mreže na računalu, potražite drivere preko
web stranice
• provjerite da li je uključen MAC filter u postavkama Siemensa. To ćete učiniti na web sučelju prema postavkama bežične pristupne točke u uputi 5.1. Registracija bežične korisničke stanice pomoću Web stranice.
Ako nema bežične veze, provjerite:
• je li WLAN ispravno konfiguriran (SSID i sigurnosne postavke),
• kakav je signal, i to s programom koji se instalira uz bežičnu korisničku stanicu. Ako je signal slab, probajte
premjestiti Siemens na mjesto gdje će antena odašiljati bolji signal s boljim performansama,
• je li bežična korisnička stanica osposobljena za rad.
Ako je loš doseg bežične veze, potrebno je pratiti sljedeće:
• automatski odabir kanala, odnosno pažljivo odabrati (manualno) radio kanale na kojima neće biti smetnji
između dva radio kanala,
• provjerite lokaciju Siemensa,
• provjerite jačinu signala uz program na računalu. Ako je signal slab, probajte premjestiti Siemens na mjesto
gdje će antena odašiljati bolji signal s boljim performansama.
6.4. Pronalaženje i uklanjanje smetnji kod Voicea
Ako ne možete uspostaviti telefonski poziv preko Siemensa, provjerite:
• je li telefon ispravno spojen na Siemens,
• svijetli li lampica VoIP,
• ukoliko lampica VoIP svijetli , a kada dignete slušalicu zasvijetli lampica Voice 1/2, tada provjerite da su
telefon i kabel ispravni.
12
7. Vraćanje na tvorničke postavke
Potreban je oprez, jer se vraćanjem uređaja na tvorničke postavke poništavaju sve prethodne promjene na
Siemensu, te nakon resetiranja treba ponovno podesiti uređaj.
Dva su načina vraćanja uređaja na tvorničke postavke: softverski i hardverski. Nakon resetiranja treba ponovno
konfigurirati uređaj.
7.1. Softversko resetiranje
1. Logirajte se na web sučelje za administraciju Siemensa (http://192.168.5.1 ), u izborniku odaberite Advanced
Settings, a zatim na Administration
2. Odabratie sekciju Save & Restore i točkicu Reset configuration to factory default settings i stisnuti OK.
3. U novom ekranu pojavit će se upozorenje You need to reboot your device to apply the changes in the
configuration. Would you like to procees rebooting your device? Potrdno odgovorimo sa OK.
7.2. Hardversko resetiranje
1. Siemens mora biti uključen.
2. Na donjoj strani Siemensa nalazi se tipka, koju je potrebno pritisnuti na više od 5 sekundi.
3. Uređaj se gasi i ponovno pali, te je vraćen na tvorničke postavke.
13
8. Pregled web sučelja za administraciju uređaja
8.1. Port forwading (Prosljeđivanje porta)
Ako konfigurirate Port Forwarding, Siemens prema van pretpostavlja ulogu poslužitelja. On prima zahtjeve od
udaljenih korisnika pod svojom javnom IP adresom i automatski ih preusmjerava na lokalna osobna računala.
Privatne adrese poslužitelja u lokalnoj mreži ostaju zaštićene. Internet servisi se adresiraju preko određenih
brojeva portova. Siemens treba tablicu za mapiranje brojeva portova da bi preusmjerio servisne zahtjeve prema
poslužiteljima koji u stvari pružaju te servise.
1. Za uspostavljanje prosljeđivanja zahtjeva za neki servis, u izborniku Advanced Settings -> Internet -> Address
Translation (NAT) izaberite Port Forwarding.
2. Izaberite potrebnu aplikaciju s popisa
Predefined applications
3. Unesite IP adresu računala
4. Aktivirajte Enabled oznakom u
kvadratiću.
5. Kliknite na gumb Add da se podaci za
traženi servis unesu na ekran.
Možete koristiti:
– jedan pojedinačni broj porta,
– više brojeva portova, odijeljene kroz zareze,
– blokove portova, koji se sastoje iz dva broja porta, dijeljene kroz povlaku,
– kombinaciju po želji, npr. 80,90-140,180.
Primjer: Mrežni poslužitelj bio je konfiguriran da reagira na zahtjeve prema portu 8080, međutim, zahtjevi s
mrežnih stranica ulaze u mrežni poslužitelj preko porta 80 (standardna vrijednost). Ako dodate to osobno
računalo na tablicu za prosljeđivanje i definirate port 80 kao javni port, a port 8080 kao interni port, svi
zahtjevi s Interneta skreću se na servis s brojem porta 80 na mrežnom poslužitelju osobnoga računala koje ste
definirali pomoću porta 8080.
8.2. Exposed Host (Izloženo središnje računalo)
Možete namjestiti nekoga klijenta u vašoj lokalnoj mreži tako da ima ulogu tzv. "izloženog središnjeg računala"
(DMZ). Siemens će zatim prosljeđivati na toga klijenta sav dolazni promet podataka s interneta Zatim možete,
na primjer, staviti u pogon svoj vlastiti mrežni poslužitelj na jednom od klijenata u vašoj lokalnoj mreži i učiniti
ga dostupnim za sve internet korisnike. Kao izloženo središnje računalo, lokalni klijent je izravno vidljiv na
internetu i stoga je posebno ranjiv na napade (npr. hakerske napade). Ovu funkciju aktivirajte samo ako je to
apsolutno potrebno (npr. za rad u svojstvu mrežnog ('web') poslužitelja), a druge funkcije (n.pr. prosljeđivanje
porta) nisu za to odgovarajuće. U tom slučaju trebate poduzeti odgovarajuće mjere za dotične klijente.
Napomena: Samo jedno osobno računalo po jednoj javnoj IP adresi može se postaviti kao Exposed Host.
1. izaberite Advanced Settings -> Internet –> Address Translation (NAT) -> Exposed Host
2. Unesite lokalnu IP adresu računala
3. Unesite naziv u polje Comment.
4. Aktivirajte Enabled u kvadratiću.
5. Kliknite gumb Add za dodati
6. Primijenite postavke kliknuvši na
OK.
14
9. DODATNE INFORMACIJE
9.1. PRISTUP ADMINISTRACIJSKOM WEB SUČELJU
URL: http://192.168.5.1
Password: admin
9.2 WIRELESS SIGURNOST
Bežična pristupna točka je inicijalno isključena. Prilikom prvobitnog automatskog konfiguriranja na uređaj se
postavlja WEP zaštita i SSID SiemensWLAN prema podacima koje ste dobili u pozdravnom pismu. Wireless je i
dalje isključen te ga je moguće uključiti putem Web sučelja ili telefonski putem koda *52#. Detaljnije možete
saznati u poglavlju 4. Sigurnost bežicne mreže.
9.3. POMOĆ I PODRŠKA
U slučaju poteškoća ili pitanja prilikom korištenja uređaja, a posebno nakon vraćanja uređaja na tvorničke
postavke, nazovite Iskonovu korisničku podršku od 0 do 24 na broj 062 10 10 10 (cijena nacionalnog poziva).
15
Siemens, verzija 1.
Download PDF

advertising