ADB | P.DG A4001N | ADBB HGW su Epicentro PĮ paruošimo eksploatacijai

ADBB HGW su Epicentro PĮ paruošimo instrukcija
ADBB HGW su Epicentro PĮ paruošimo eksploatacijai instrukcija
Data: 2012-01-10
Papildyta: 2012-08-29
Paskirtis. Dokumentas skirtas KAG/KAC inžinieriams, diegiantiems interneto, IPTV (Interaktyvioji GALA) ir IP
telefonijos (VoIP) paslaugas gyventojams bei verslo klientams FTTx ir xDSL prieigose su ADBB gamintojo naujo
modelio HGW įranga – P.RG EA4201N-G ir P.DG A4001N (HW v2), kurioje veikia nauja PĮ platforma Epicentro.
Pratarmė
2012 m. TEO LT klientams planuojama pateikti 2 naujus ADBB (buvęs Pirelli) tiekėjo HGW modelius:
1. P.RG EA4201N-G – universalųjį 1GE/ADSL2+ maršrutizatorių su VoIP galimybėmis (toliau naudokime
sutrumpintą pavadinimą EA4201N-G).
2. P.DG A4001N (HW v2) – ADSL2+ Wi-Fi maršrutizatorių (toliau naudokime sutrumpintą pavadinimą A4001N).
(šio įrenginuko prievadų ir lempučių aprašymo kol kas nepateikiame, kol jis dar neparuoštas komerciniam
naudojimui – bus 2012 m. rugsėjo pradžioje).
Programinės įrangos (toliau PĮ) failai yra skirtingi skirtingiems ADB įrangos modeliams.
EA4201N-G PĮ turi frazę „PRGEA4202N“, pvz., PRGEA4202N_TEO_2.1.1.0010, o A4001N su Epicentro platforma PĮ
pavadinime yra frazė „PDGA4001N“, pvz., PDGA4001N_TEO_2.1.1.0006
Pastaba. Visada naudokite tik naujausią komercinę ir būtent tam modeliui skirtą PĮ (programinę įrangą).
P.RG EA4201N-G
PRGEA4202N_TEO_2.1.1.0010 (2012-08-29).
P.DG A4001N
PDGA4001N_TEO_2.1.1.0010 (PĮ dar ruošiama, bus 2012 m. rugsėjo pradžioje).
A4001N
RAM, MB
FLASH, MB
PĮ
HW v1
8
16
Jungo Open RG
HW v2
32
64
ADBB Epicentro
ADBB (Pirelli) HGW modelių kaita:
1. A125G => A4001N (HW v1) => A4001N (HW v2)
2. A226G => EA4201N-G
Ši instrukcija būtina, nes pasikeitus PĮ platformai, įrangos valdymas WEB ir komandinės eilutės (CLI – Command Line
Interface) sąsajose yra neatpažįstamai pasikeitę.
Savybė
A4001N (HWv1)
EA4201N-G
WAN prievadai (-as)
ADSL2+, RJ11
1) 10/100/1000 Base-TX, RJ45
2) ADSL2+, RJ11
LAN prievadai
4 vnt. 10/100 Base-TX, RJ45
4 vnt. 10/100/1000 Base-TX, RJ45
Wi-Fi, antenų skaičius
IEEE 802.11b/g/n, 2
IEEE 802.11b/g/n, 2
USB prievadai (-as)
1 vnt. USB 2.0 Master, tipas A
1 vnt. USB 2.0 Master, tipas A
IP telefonija, prievadai
Nėra
Yra, 2 vnt. FXS (tel./FAX),
1 vnt. FXO (PSTN backup)
Naudojimas tinkluose:
1
ADSL2+
TAIP
TAIP
2
LAN/FTTH
NE
TAIP
GPON
NE
TAIP
Maksimali greitaveika ADSL2+
Kiek leidžia linija
Kiek leidžia linija
Maksimali galima greitaveika
99 Mb/s
Iki 500 Mb/s
LAN/FTTH
(ZEBRA matuoklė)
1
TAIP – EA4201N-G bus naudojamas ADSL2+ prieigoje, bet tik tais atvejais, kai reikės skaitmenizuoti kaimus – t.y.
pateikti VoIP klientams vietose, kur nebėra PSTN stočių (kaimuose panaikinus analoginę telefoniją).
2
NE – A4001N konfigūracija liko universali, bet dėl ribotų šios įrangos aparatinių savybių šios įrangos naudoti
LAN/FTTH pajungimuose nepatartina, nes galimi IPTV kokybiniai klientų nusiskundimai, ypač kai naudojamasi P2P.
Be to, klientų lūkesčiai gauti 100 Mb/s ir didesnes spartas negali būti užtikrinti su A4001N.
1 psl. iš 45
ADBB HGW su Epicentro PĮ paruošimo instrukcija
TURINYS
1. EA4201N-G maršrutizatorius ..................................................................................................................................... 3
1.1. EA4201N-G pakuotės sudėtis .................................................................................................................................. 3
1.2. Maršrutizatoriaus prievadai .................................................................................................................................... 3
1.3. Maršrutizatoriaus lemputės .................................................................................................................................... 4
1.4. Maršrutizatoriaus PĮ versija .................................................................................................................................... 4
2. Tipinės paslaugų teikimo schemos............................................................................................................................. 5
3. EA4201N-G įrangos konfigūravimas........................................................................................................................... 7
3.1. Kaip prisijungti prie WEB valdymo .......................................................................................................................... 7
3.2. Kaip sužinoti PĮ versiją ............................................................................................................................................. 8
3.3. Kaip aprašyti Port Forward taisykles ....................................................................................................................... 8
3.4. Kaip sukonfigūruoti vieną statinį IP adresą ........................................................................................................... 15
3.5. Kaip išjungti UPnP ................................................................................................................................................. 17
3.6. Kaip pakeisti LAN potinklį, išjungti/įjungti DHCP serverį....................................................................................... 19
3.7. Kaip išjungti WLAN siųstuvą, pakeisti kitus nustatymus ....................................................................................... 22
3.8. Kaip LAN portus perkonfigūruoti kitai paslaugai ................................................................................................... 24
3.8.1.
Kaip visus ETH priskirti internetui ................................................................................................................. 24
3.8.2.
Kaip LAN prievadus priskirti IPTV paslaugai .................................................................................................. 27
3.9. VoIP konfigūravimas ............................................................................................................................................. 27
3.10. Kaip įkrauti PĮ (Firmware upgrade) ....................................................................................................................... 30
3.11. Kaip atkurti EA4201N-G veikimą po PĮ ištrynimo (BOOT ROM) ............................................................................ 33
3.12. Kaip atkurti gamyklinius nustatymus (Restore Default Settings) .......................................................................... 34
3.13. USB jungtis ............................................................................................................................................................ 36
3.13.1.
Printer sharing .............................................................................................................................................. 36
3.13.2.
File sharing .................................................................................................................................................... 36
3.13.3.
DLNA ............................................................................................................................................................. 39
4. Sutrikimų diagnostika .............................................................................................................................................. 40
4.1. Interneto sutrikimų diagnostika ............................................................................................................................ 40
4.2. VoIP sutrikimų diagnostika.................................................................................................................................... 41
4.3. IPTV sutrikimų diagnostika .................................................................................................................................... 43
2 psl. iš 45
ADBB HGW su Epicentro PĮ paruošimo instrukcija
1. EA4201N-G MARŠRUTIZATORIUS
1.1. EA4201N-G pakuotės sudėtis
1) ZEBRA maršrutizatorius (HGW įranga su WiFi lipduku);
2) el. maitinimo adapteris;
3) Ethernet CAT5 UTP laidas geltonas, 1 vnt.;
4) Telefoninis laidas pilkas, 1 vnt.;
5) ADSL filtras, 1 vnt.;
6) Saugaus naudojimo instrukcija (lietuvių kalba), 1 vnt.;
7) Greito įrengimo gidas (lietuvių kalba), 1 vnt.;
8) Papildomas lipdukas su WiFi duomenimis (SSID ir WPA/WPA2-PSK), 1 vnt. (didesnis už priklijuotą ant HGW).
1.2. Maršrutizatoriaus prievadai
Wi-Fi antenos
ADSL linijos
prievadas
FTTx linijos
prievadas
Reset mygtukas, skirtas
atkurti gamyklinius
nustatymus
VoIP telefoninės rozetės
4 po 10/100/1000 Mbps LAN
Ethernet prievadai
USB 2.0 Host
prievadas
3 psl. iš 45
Elektros maitinimo
prievadas
Elektros maitinimo
jungiklis
ADBB HGW su Epicentro PĮ paruošimo instrukcija
1.3. Maršrutizatoriaus lemputės
Lemputė
Power
Spalva
Žalia
Būklė
Dega nuolat
Nedega
Dega raudonai
Dega nuolat
Reikšmė
Maršrutizatorius prijungtas prie el. maitinimo tinklo, veikia
normaliai
Maršrutizatorius neprijungtas prie el. maitinimo tinklo
Maršrutizatorius prijungtas prie el. maitinimo tinklo, ruošiasi
darbui (angl. boot phase)
Sudarytas ryšys su tarnybine stotimi
Maršrutizatorius jungiasi su ADSL tarnybine stotimi
Maršrutizatorius yra paskutinėje prisijungimo prie tarnybinės
stoties stadijoje
Nėra ADSL ryšio
Ryšys su Internetu yra, bet duomenimis nesikeičiama
Keičiamasi duomenimis su Internetu
Nėra ADSL ryšio
Nepavyko suderinti Interneto paslaugos nustatymų
Belaidžio ryšio prievadas aktyvus, duomenimis nesikeičiama
Belaidžio ryšio prievadas aktyvus, perduodami duomenys
Belaidžio ryšio prievadas išjungtas
VoIP paskyra aktyvi (įjungta) ir linija prisiregistravusi
Vyksta VoIP duomenų perdavimas (skambutis) arba linijos
registracija
VoIP paskyra neaktyvi (išjungta)
VoIP paskyra aktyvi (įjungta) ir linija neprisiregistravusi
Maršrutizatorius gavęs valdymo IP
Nedega
Dega raudonai
Dega nuolat
Mirksi
Nedega
Maršrutizatoriaus valdymo IP nesukonfigūruotas arba išjungtas
Maršrutizatorius negavęs valdymo IP
Ryšys su išoriniu USB įrenginiu veikia
Keičiamasi duomenimis su išoriniu USB įrenginiu
Išorinis USB įrenginys nepajungtas arba išjungtas
Nedega
Dega raudonai
DSL
Žalia
Internet
Žalia
WiFi
Žalia
VoIP
Žalia
Management
USB
Žalia
Žalia
Dega nuolat
Mirksi lėtai
Mirksi greitai
Nedega
Dega nuolat
Mirksi
Nedega
Dega raudonai
Dega nuolat
Mirksi
Nedega
Dega nuolat
Mirksi
1.4. Maršrutizatoriaus PĮ versija
EA4201N-G programinę versiją būtina atnaujinti į naujausią platinamą versiją. Informacijos ieškokite Kanalų plėtros
ir rėmimo skyriaus galinės įrangos Pirelli kataloge (angl. folder):
\\srvfile\Sharegroups\041_Pardavimu_pletros_departamentas\Groups\Kanalu_pletros_ir_remimo_skyrius\Paslaugu_technologijos\Technolo
gijos\GalineIranga
4 psl. iš 45
ADBB HGW su Epicentro PĮ paruošimo instrukcija
2. TIPINĖS PASLAUGŲ TEIKIMO SCHEMOS
Šviesolaidinio tinklo skaidula
TV kabelis (HDMI arba SCART)
Belaidis ryšys (Wi-Fi)
Ethernet tinklo laidas
AK3
On/Off
mygtukas
yra šone
PSTN telefonas
TEO šviesolaidinio
tinklo adapteris
GALA TV įranga
TV1
AK1
TEO
GALA TV įranga
AK2
TV2
Pav. 2-1. EA4201N-G jungimo schema, kai naudojama šviesolaidinė technologija
Šiuo atveju pateikta EA4201N-G jungimo schema, kai naudojama šviesolaidinė prieiga.
Šviesolaidinio tinklo skaidula
TV kabelis (HDMI arba SCART)
Belaidis ryšys (Wi-Fi)
Ethernet tinklo laidas
Telefoninis laidas
AK3
On/Off mygtukas
yra šone
L.
TE
SL
AD
Telefono aparatas
Lin
e
Dažnių skirstytuvas
Telefoninė rozetė
GALA TV įranga
TV1
AK1
TEO
AK2
GALA TV įranga
TV2
Pav. 2-2a. EA4201N-G jungimo schema, kai naudojama DSL technologija, o telefonija jungiama iš telefonų stoties
5 psl. iš 45
ADBB HGW su Epicentro PĮ paruošimo instrukcija
Šviesolaidinio tinklo skaidula
TV kabelis (HDMI arba SCART)
Belaidis ryšys (Wi-Fi)
Ethernet tinklo laidas
Telefoninis laidas
AK3
On/Off mygtukas
yra šone
Telefono aparatas
Telefoninė rozetė
GALA TV įranga
TV1
AK1
TEO
AK2
GALA TV įranga
TV2
Pav. 2-3b. EA4201N-G jungimo schema, kai naudojama DSL technologija, telefonijos skaitmenizavimo (kaimų ir ne
tik) atveju
Pastaba. Jeigu klientas neužsisakė IPTV paslaugos, galima Eth3 ir Eth4 LAN portus perkonfigūruoti taip, kad per juos
veiktų internetas.
6 psl. iš 45
ADBB HGW su Epicentro PĮ paruošimo instrukcija
3. EA4201N-G ĮRANGOS KONFIGŪRAVIMAS
Pastaba. Jeigu pastebėsite, kad atlikus konfigūravimo veiksmus neveikia taip, kaip turėtų veikti – perleiskite
(restartuokite) maršrutizatorių ir patikrinkite, ar viskas tinkamai veikia. Šis veiksmas bendrai turi prasmę, nes turite
būti tikri, kad pakeitimai išliko įrangą išjungus/įjungus arba perleidus.
3.1. Kaip prisijungti prie WEB valdymo
Norėdami vietoje laidu prisijungti prie WEB valdymo, interneto naršyklės adresų lauke įveskite http://192.168.1.254
ir spauskite klavišą ENTER. Jeigu nepavyko prisijungti, patikrinkite:
1) ar kompiuterį prijungėte prie Eth1 porto;
2) patikrinkite, ar įranga atsako. Atidarę Command Prompt langą įveskite komandą ping 192.168.1.254
3) Jeigu matote –
a. General Failure – kabelis ištrauktas arba blogas. Apžiūrėkite ar abu kabelio galai gerai pajungti, jei reikia
pakeiskite kabelį ir bandykite dar kartą jungtis;
b. Hardware error – problema jūsų kompiuteryje. Bandykite perkrauti ir jungtis prie įrangos iš naujo;
c. Request timeout – rodo, kad įranga neatsako. Bandykite įrangai atkurti gamyklinius nustatymus;
d. Reply from 192.168.1.254: bytes=32 time=1ms TTL=64 – įranga atsako, galbūt įranga buvo nespėjusi
užsikrauti, bandykite jungtis dar kartą.
Atsidarius langui abu laukai būna tušti, įveskite prisijungimo duomenis:
User Name: ladmin
Password: 5alvDAL1
Spauskite mygtuką Login (arba, jeigu jums patogiau dirbti klaviatūra, klavišą ENTER).
7 psl. iš 45
ADBB HGW su Epicentro PĮ paruošimo instrukcija
3.2. Kaip sužinoti PĮ versiją
3.3. Kaip aprašyti Port Forward taisykles
Sakykime, kad darbo paskyroje (toliau DP) nurodyta padaryti šiuos Port Forward‘us (toliau PF):
a) 88.200.200.200:80  192.168.1.10:80 (AK1);
b) 88.200.200.200:8081  192.168.1.11:80 (AK2);
c) 88.200.200.200:6000  192.168.1.10:6000 (AK1).
Portas 80 rodo, kad klientas turi www serverį, tinklo protokolas TCP. EA4201N-G toks protokolas (tinklo aplikacija)
yra aprašyta, todėl reikės tik pasirinkti.
6000 portas naudojamas kliento specifinei tinklo aplikacijai. Jeigu nenurodytas tinklo protokolas, tai greičiausiai bus
UDP, tačiau galima papildomai sukonfigūruoti ir TCP.
Kliento įrangos pajungimo schema atrodytų taip:
TEO
TEO šviesolaidinio
tinklo adapteris
88.200.200.200
AK1
8 psl. iš 45
192.168.1.10
tcp=80,
tcp/udp=6000
192.168.1.11
tcp=8081
AK2
ADBB HGW su Epicentro PĮ paruošimo instrukcija
Konfigūravimo veiksmai:
1) Pagrindiniame meniu spaudžiate Settings;
2) Po to Port Mapping;
9 psl. iš 45
ADBB HGW su Epicentro PĮ paruošimo instrukcija
3) Atsidariusiame lange išsirenkate, kokiai aplikacijai norite sukonfigūruoti PF;
4) Kai turime aprašyti PF taisyklę žinomai tinklo aplikacijai, pvz. WWW, FTP ar pan. rinkitės Port Mapping for
Known Application. Mūsų atveju yra WWW serveris todėl nurodykite Web Server (HTTP). Įrašykite LAN
kompiuterio IP adresą į laukelį Local Host (mūsų atveju 192.168.1.10);
5) Spauskite Apply;
Ką tik sukūrėme PF 1-ąją taisyklę 88.200.200.200:80  192.168.1.10:80 (AK1);
Toliau kursime PF taisyklę 88.200.200.200:8081  192.168.1.11:80 (AK2);
10 psl. iš 45
ADBB HGW su Epicentro PĮ paruošimo instrukcija
6) Kadangi reikės specifinių portų numerių rinkitės New Custom Port Mapping;
7) Įveskite pavadinimą HTTP_8081. Suveskite lokalaus kompiuterio IP adresą (mūsų atveju 192.168.1.11) į
lauką Local Host. Įveskite 8081 į External Port lauką ir pasirinkite TCP. Kadangi jums reikalingi skirtingi
išoriniai (External) ir vidiniai (Internal) portai, reikia papildomai nurodyti skirtingą vidinį (Internal) portą.
Tam tikslui Same Port eilutėje pasirinkite No ir žemiau atsiradusioje Internal Port eilutėje įrašykite reikalingą
portą (mūsų atveju – 80);
11 psl. iš 45
ADBB HGW su Epicentro PĮ paruošimo instrukcija
8) Spauskite Apply;
9) Turime sukonfigūravę dvi PF taisykles;
PF taisyklės 88.200.200.200:8081  192.168.1.11:80 (AK2) kūrimas baigtas.
Liko sukurti paskutiniąją PF taisyklę 88.200.200.200:6000  192.168.1.10:6000 (AK1).
10) Spauskite New Custom Port Mapping;
Pastaba. Dabartinėje PĮ versijoje nenumatyta galimybė vienoje taisyklėje aprašyti TCP ir UDP
portus/protokolus. Šį nepatogumą tiekėjas ištaisys naujoje PĮ versijoje;
11) Įveskite pavadinimą Port_6000. Suveskite lokalaus kompiuterio IP adresą (mūsų atveju 192.168.1.10) į lauką
Local Host. Įveskite 6000 į External Port lauką ir pasirinkite TCP;
Pastaba. Jeigu DP-oje nurodytas konkretus transporto protokolas (Pvz. UDP) – nurodykite taip, kaip
prašoma DP-oje;
12 psl. iš 45
ADBB HGW su Epicentro PĮ paruošimo instrukcija
12) Atskirai susikurkite UDP taisyklę;
13) PF taisyklės sukonfigūruotos. Užduotis sėkmingai atlikta.
Pastaba. Nenustebkite, jeigu pastebėsite papildomas PF taisykles, kurių jūs nekūrėte. Taip gali būti dėl to, kad
įrangoje įjungtas UPnP (Universal Plug and Play) ir kompiuteriuose veikiančios programos (zMule, utorrent, skype ir
pan.) gali pačios atidaryti joms reikiamus tinklo portus. Jeigu klientas yra nurodęs, kad UPnP privalo būti išjungtas –
išjunkite UPnP.
13 psl. iš 45
ADBB HGW su Epicentro PĮ paruošimo instrukcija
Reikia nepamiršti patikrinti, ar Port Forwardai veikia iš interneto pusės. Tam tikslui reikia aplankyti interneto
svetainę http://www.canyouseeme.org/.
Svetainė automatiškai atpažįsta jūsų IP adresą ir suteikia galimybę įvedus portų numerius patikrinti, ar jie atidaryti,
t.y. ar tinkamai aprašytos PF taisyklės.
Suveskite portą 80 ir spauskite mygtuką Check. Sėkmės atveju bus pranešimas —
Success: I can see your service on 88.200.200.200 on port (80)
Your ISP is not blocking port 80
Nesėkmės atveju, procesas užtruks ilgiau ir atsiras pranešimas —
Error: I could not see your service on 88.200.200.200 on port (80)
Reason: Connection timed out
Analogiškai patikrinkite ir antrą PF taisyklę – portą 6000.
Pastaba 1. Jeigu talkinsite kolegai nebūdami pas klientą, naudokite kitą interneto svetainę –
http://www.subnetonline.com/pages/network-tools/online-port-scanner.php
Pastaba 2. PF tikrinimo metu kliento LAN‘e turi būti įjungtas įrenginys, į kurį tikrinamas PF, ir atitinkamas portas
tame įrenginyje turi būti atidarytas. Pavyzdžiui, jei tikriname PF į 192.168.1.5:6000, ir įrenginys su tokiu IP prijungtas,
bet jame nepaleista aplikacija, naudojanti 6000 portą – canyouseeme.org rodys, kad atitinkamas portas uždarytas,
net jei maršrutizatoriuje PF sukonfigūruotas teisingai. PF galima patikrinti ir su TEO kompiuteriu, jame nustačius
atitinkamą IP adresą ir atidarius atitinkamą portą, pvz. su VNC.
Pastaba 3. Jeigu prašoma atidaryti šiuos portus:
1. TCP=1723, 1701, 50, 51, 4500.
2. UDP=500, 4500, 50, 51
Turėkite galvoje, kad tai greičiausiai yra kliento VPN ryšio sprendimas ir tam tikslui nereiktų skubėti kurti PF
taisyklių, nes mūsų maršrutizatorius praleidžia VPN sujungimus. Patikrinti, ar klientui VPN ryšys veikia mūsų aprašyti
tinklo portų tikrinimo įrankiai netinka. Klientas turi pats įsitikinti, kad jo naudojamas VPN ryšys veikia.
14 psl. iš 45
ADBB HGW su Epicentro PĮ paruošimo instrukcija
3.4. Kaip sukonfigūruoti vieną statinį IP adresą
Norint, kad interneto paslauga veiktų, reikia korektiškai sukonfigūruoti:
a) IP adresą;
b) Potinklio kaukę;
c) Gateway IP adresą;
d) Įvesti TEO DNS serverių IP adresus 212.59.1.1, 212.59.2.2
Tarkime, kad darbo paskyroje (toliau DP) nurodyta ši informacija IP adresas 88.200.200.200, potinklio kaukė
255.255.255.0 (t.y. 24-bitų mask‘ė), o Gateway IP adresas 88.200.200.1. TEO DNS serverių adresai yra 212.59.1.1 ir
212.59.2.2.
Kadangi EA4201N-G įranga pritaikyta teikti ZEBRA gyventojams, pagal nutylėjimą Internetas gaunamas per DHCP,
todėl būtina perkonfigūruoti Internetą iš DHCP į statinį IP.
Konfigūravimo veiksmai:
1) Pagrindiniame lange pasirinkite Settings;
2) Tada Network Connections;
15 psl. iš 45
ADBB HGW su Epicentro PĮ paruošimo instrukcija
3) Atsidariusiame lange reikia ištrinti reikiamą WAN interfeisą – WAN FTTx (DSL atveju tai būtų WAN DSL) – ir
spauskite ant pavadinimo;
4) Atsidariusiame lange, IPv4 skyriuje, Obtain IPv4 Address Automatically eilutėje pažymėkite No, o likusius
langelius užpildykite, kaip parodyta paveiksle, ir spauskite mygtuką Apply;
16 psl. iš 45
ADBB HGW su Epicentro PĮ paruošimo instrukcija
5) Taip atrodo langas, išsaugojus nustatymus;
3.5. Kaip išjungti UPnP
1) Pagrindiniame lange pasirinkite Settings;
17 psl. iš 45
ADBB HGW su Epicentro PĮ paruošimo instrukcija
2) Toliau Management;
3) Spauskite ant UPnP Agent ikonėlės;
4) Prie Enable UPnP pasirinkite No ir spauskite Apply.
18 psl. iš 45
ADBB HGW su Epicentro PĮ paruošimo instrukcija
3.6. Kaip pakeisti LAN potinklį, išjungti/įjungti DHCP serverį
Sakykime DP yra nurodyta, kad kliento LAN potinklis turi būti 192.168.0.x, IP adresai turi būti nuo 192.168.0.100 iki
192.168.0.253, LAN kompiuteriams default gateway (EA4201N-G) turi būti IP adresas 192.168.0.1
Teks pasidarbuoti ir atitinkamai perkonfigūruoti EA4201N-G.
1) Iš pradžių pagrindiniame meniu rinkitės Settings, po to DHCP Server and Relay, o atsidariusiame lange
spauskite redagavimo ikonėlę.
2) Skyriuje Pool užpildykite abu laukus – Start 192.168.0.100 ir End 192.168.0.253
19 psl. iš 45
ADBB HGW su Epicentro PĮ paruošimo instrukcija
3) LAN kompiuteriams default gateway reikia keisti kitoje vietoje. Pagrindiniame meniu reikia spausti Settings,
Network Connections, tada rinktis Bridge Ethernet WiFi;
4) Atsidariusiame lange, IPv4 skyriuje, reikia spausti redagavimo mygtuką;
20 psl. iš 45
ADBB HGW su Epicentro PĮ paruošimo instrukcija
5) Tada IPv4 Adress lange pakeičiate IP adresą į 192.168.0.1 ir spaudžiate Apply;
Pastaba Nr.1. Jeigu pakeitėte EA4201N-G IP adresą iš 192.168.1.254 į kitokį (pvz., 192.168.0.1), WEB valdymą
prarasite. Norėdami toliau valdyti/konfigūruoti EA4201N-G, turite prisijungti nauju IP adresu
(pvz., http://192.168.0.1).
Pastaba Nr. 2. Jeigu klientas nurodė, kad DHCP serveris turi būti išjungtas, Enable Server pažymėkite No ir spauskite
Apply.
Pastaba Nr. 3. Jeigu išjungėte lokalų DHCP serverį, turite savo tinklo pajungimą sukonfigūruoti su statiniu IP adresu.
Jeigu potinklis liko nepakitęs (192.168.1.x), tai konfigūruokite tinklo plokštės IP adresą 192.168.1.10 (ar kt. laisvą IP
adresą – tokį, kuris nekonfliktuotų su kliento ir/arba EA4201N-G IP adresu). Jeigu LAN potinklį pakeitėte (pvz. į
192.168.0.x), konfigūruokite IP adresą 192.168.0.10 (ar kt. laisvą IP adresą).
21 psl. iš 45
ADBB HGW su Epicentro PĮ paruošimo instrukcija
3.7. Kaip išjungti WLAN siųstuvą, pakeisti kitus nustatymus
Jeigu DP yra nurodyta, kad būtina išjungti WiFi siųstuvą (WLAN), pagrindiniame lange pasirinkite WiFi, Enable Access
Point eilutėje pasirinkite No ir išsaugokite nustatymus spausdami Apply.
EA4201N-G įrangoje WLAN ryšys pagal nutylėjimą yra pilnai ir saugiai paruoštas. T.y. WLAN yra įjungtas, SSID, WPA
raktai yra unikaliai sugeneruoti ir sukonfigūruoti. Naudojama WPA-WPA2/AES.
22 psl. iš 45
ADBB HGW su Epicentro PĮ paruošimo instrukcija
Norint sužinoti gamyklinius WiFi nustatymus, WPA-WPA2 raktą, visai nebūtina žiūrėti į lipduką, tai galima iš įrangos
paimti per TELNET ir įvedę atitinkamas komandas.
Pavyzdyje pateiktos komandos ir jų rezultatai:
> configure terminal
> interface wl0
> show
Enable:
false
Status:
Down
SSID:
TEO-974360
BSSID:
64:87:d7:b5:2a:94
MACAddress: 64:87:d7:b5:2a:94
Access Point Security
Mode
Enable SSID-Broadcast
WPA-WPA2-Personal false true
Passphrase: 987654321
wl0 is a port of br0 bridge
ADB(if-wl0)#
Tarkime, kad klientas prašo WLAN palikti įjungtą, bet nori, kad būtų pakeistas tinklo vardas (SSID), SSID pavadinimas
nebūtų transliuojamas į eterį, sukonfigūruotas kitoks WLAN saugumo lygis, šifravimo mechanizmas ir pakeistas
WPA-PSK slaptažodis (dar vadinama „pre-shared key“).
Kliento prašomi nustatymai:
a) WLAN tinklas
Office212;
b) Tinklas matomas TAIP;
c) Saugumo lygis
WPA-WPA2
d) WLAN slaptažodis $augu$OFF1$a$212;
e) šifravimas
AES.
Konfigūravimo veiksmai:
1) Pagrindiniame lange pasirinkite WiFi.
2) Laukelyje Name (SSID) įveskite WLAN tinklo vardą (mūsų atveju Office212) ir WPA Passphrase laukelyje
įveskite nurodytą raktą bei. Visi kiti nustatymai pagal nutylėjimą buvo sukonfigūruoti teisingi.
3) Išsaugokite nustatymus spausdami Apply.
23 psl. iš 45
ADBB HGW su Epicentro PĮ paruošimo instrukcija
3.8. Kaip LAN portus perkonfigūruoti kitai paslaugai
Dažniausiai klientai pageidauja, kad visi LAN ETH portai būtų skirti internetui.
3.8.1. Kaip visus ETH priskirti internetui
1) Pagrindiniame meniu reikia rinktis SettingsNetwork Connections;
2) Norint LAN Ethernet prievadus (port‘us) priskirti interneto paslaugai, iš pradžių reikia juos ištrinti iš IPTV
Bridge. Tam tikslui reikia Network Connections lange spausti IPTV bridge peržiūros/redagavimo mygtuką;
24 psl. iš 45
ADBB HGW su Epicentro PĮ paruošimo instrukcija
3) Tada rinktis Bridge;
4) Atsidariusiame lange pašaliname (raudoni kryžiukai) nereikalingus 3-ią ir 4-ą prievadus (port‘us) iš bridge‘o
– pasirinkimą patvirtinkite OK mygtuku. Atsidariusiame lange galima interneto paslaugai atitinkamus
prievadus (portus) arba priskirti (žali pliuso ženkliukai), arba ištrinti (raudoni kryžiukai);
25 psl. iš 45
ADBB HGW su Epicentro PĮ paruošimo instrukcija
5) IPTV Bridge pašalintus prievadus reikia pridėti LAN Bridge;
26 psl. iš 45
ADBB HGW su Epicentro PĮ paruošimo instrukcija
3.8.2. Kaip LAN prievadus priskirti IPTV paslaugai
Norint LAN Ethernet prievadus priskirti IPTV paslaugai, reikia padaryti analogiškus veiksmus kaip konfigūruojant
prievadus interneto paslaugai, tik atvirkščiai – reikalingus portus reikia pašalinti iš LAN Bridge ir pridėti į IPTV Bridge;
3.9. VoIP konfigūravimas
1) Spaudžiate “Settings”.
27 psl. iš 45
ADBB HGW su Epicentro PĮ paruošimo instrukcija
2) Spaudžiate “VoIP Lines”.
3) Atsidariusiame lange renkatės skirtuką pavadinimu „Service Settings“. Įsitikinate, kad Regionas nustatytas
Lithuania. Outbound Interface eilutėje pasirenkate reikiamą interfeisą (valdymo/VoIP potinklį) ir spaudžiate
„Apply“ mygtuką.
28 psl. iš 45
ADBB HGW su Epicentro PĮ paruošimo instrukcija
4) Pasirinkite skirtuką „VoIP Lines“ ir spauskite reikalingos linijos redagavimo mygtuką (pavyzdyje parodyta
Phone1 porto konfigūravimas).
5) Atsidariusiame lange, „Line Number“ eilutėje, įrašykite reikalingą numerį, eilutėje „Enabled“ pasirinkite
„Yes“, užpildykite SIP Username ir SIP Password laukelius (username formatas turi būti toks, kaip parodyta,
t.y. numeris@teo.lt) bei spaudžiate „Apply“ mygtuką.
29 psl. iš 45
ADBB HGW su Epicentro PĮ paruošimo instrukcija
6) Viršutinėje meniu juostoje spauskite VoIP Service ir atsidariusiame lange pasitikrinkite, ar linija
prisiregistravo. Taip turėtų atrodyti „VoIP Service“ langas, kai teisingai sukonfigūruotas numeris (Line Status:
Registered).
3.10. Kaip įkrauti PĮ (Firmware upgrade)
Pastaba. Šią operaciją geriausia daryti prisijungus laidu prie ETH1 interfeiso. Patartina priskirti statinį IP adresą
kompiuteriui, su kuriuo atliekamas PĮ keitimas.
1) Pagrindiniame meniu nueikite į System ir spauskite Firmware Upgrade;
30 psl. iš 45
ADBB HGW su Epicentro PĮ paruošimo instrukcija
2) Atsidariusiame lange spauskite Browse;
3) Suraskite naują SW ir spauskite Open;
4) Valdymas grįš į Firmware Upgrade langą. Spauskite mygtuką Upload;
31 psl. iš 45
ADBB HGW su Epicentro PĮ paruošimo instrukcija
5) Pasirodo užrašas
6) Po ~4 min atsiras sėkmingą PĮ užkrovimą patvirtinantis langas, kuriame spaudžiate Close ir vėl galite jungtis
prie WEB valdymo.
32 psl. iš 45
ADBB HGW su Epicentro PĮ paruošimo instrukcija
3.11. Kaip atkurti EA4201N-G veikimą po PĮ ištrynimo (BOOT ROM)
Kartais nutinka, kad įkeliant PĮ klientas perleidžia (restartuoja) EA4201N-G, dingsta el. maitinimas ir pan. Tokiu atveju
EA4201N-G maršrutizatoriuje susigadina PĮ.
Pastaba. Tai galima iššaukti specialiai, kai įranga yra užkibusi taip, kad net nesivaldo, galima priverstinai numesti ją į
BOOT ROM būseną (Išjunkite el. maitinimą, nuspauskite ir laikykite nuspaustą RESET mygtuką, įjunkite maitinimą,
palaukite ~10 sek.).
Simptomai. Įranga atrodo „negyva“, Power lemputė dega raudonai.
1) Sukonfigūruokite statinį IP adresą (pvz., 192.168.1.10) kompiuterio tinklo plokštėje ir patikrinkite, ar įranga
atsiliepia pinguojant į 192.168.1.1;
2) Jeigu EA4201N-G atsiliepia, junkitės interneto naršykle http://192.168.1.1;
3) Jeigu atsidaro neįprastas langas kuriame prašoma Update Software, vadinasi turite kaip tik vieną tokį
EA4201N-G su ištrinta PĮ.
4) Spauskite mygtuką Browse, suraskite gerą PĮ ir spauskite mygtuką Update Software;
33 psl. iš 45
ADBB HGW su Epicentro PĮ paruošimo instrukcija
5) Teks palaukti ~ 4 min
6) Po ~4 min. bandykite jungtis prie http://192.168.1.254
Pastaba. Nepamirškite vėl susikonfigūruoti dinaminį IP adresą kompiuterio tinklo plokštėje.
3.12. Kaip atkurti gamyklinius nustatymus (Restore Default Settings)
1) Pagrindiniame lange spauskite System Nueikite į ManagementSettingsRestore Default;
2) Pasirinkite Factory Reset;
34 psl. iš 45
ADBB HGW su Epicentro PĮ paruošimo instrukcija
3) Atsiras langas, kuriame prašoma patvirtinti. Spauskite Reset Configuration;
4) Valdymo lange pasirodys tekstas;
5) Palaukite, kol maršrutizatorius persikraus, tai gali trukti ~4 min.
35 psl. iš 45
ADBB HGW su Epicentro PĮ paruošimo instrukcija
3.13. USB jungtis
3.13.1. Printer sharing
Šiuo metu veikia nekorektiškai – bus ištaisyta naujose PĮ versijose.
3.13.2. File sharing
1) Norint prie maršrutizatoriaus per USB prievadą pasijungti išorinį įrenginį ir per vietinį tinklą dalintis
prijungtame įrenginyje esančiais failais, reikia pagrindiniame meniu pasirinkti Storage Settings. Prijungus
išorinį USB įrenginį prie maršrutizatoriaus, jis pasirodo atsidariusiame lange (žr. žemiau). Jį reikia aktyvuoti
spaudžiant Enable, kaip parodyta paveiksle.
2) Toliau spaudžiate ant prijungto įrenginio pavadinimo, pavyzdžiui „Lexar 4 GB“.
Dėmesio! Netyčia nesuformatuokite prie EA4201N-G prijungto USB įrenginio! USB įrenginio formatavimo funkciją
galima rasti Settings meniu punkte (naujame lange), paspaudus ant redagavimo įrankio.
Atsidariusiame lange, Format skyriuje, jus pasitiktų įspėjamasis langas apie duomenų praradimą. Norint
suformatuoti USB įrenginį, reiktų pasirinkti failų sistemą ir spausti Apply.
36 psl. iš 45
ADBB HGW su Epicentro PĮ paruošimo instrukcija
Pastaba. Paspaudus Apply USB laikmenoje buvę duomenys bus prarasti!
3) Atsidariusiame lange matomos prijungto USB įrenginyje esančios bylos, kurioms galima įjungti
„bendrinimo“ (share) funkciją (užvedus pele ant bylos, atsiranda papildomi meniu punktai). Papildomus
nustatymus galima rasti Settings punkte.
4) Paspaudus mygtuką Share, iššoka „bendrinimo“ (share) patvirtinimo prašantis langas – spaudžiate OK;
37 psl. iš 45
ADBB HGW su Epicentro PĮ paruošimo instrukcija
5) Kad būtų galima dalintis bylomis, būtina įjungti „Network File Sharing“ funkciją.
6) Atsidariusiame lange reikia įrašyti vardą, kuriuo įrenginys bus pasiekiamas tinkle, ir pasirinkti Bridge
Ethernet interfeisą.
38 psl. iš 45
ADBB HGW su Epicentro PĮ paruošimo instrukcija
7) Nustatymai atlikti korektiškai, jeigu pamatote šį užrašą;
8) Norint prisijungti prie USB laikmenos, reikia Windows Explorer’yje (pvz.: Computer lange) įvesti tai, ką
įrašėte Domain Name lange, nepamirštant dviejų pasvirųjų brūkšnių (pvz.: \\test):
Pastaba. Jeigu dėl kokių nors priežasčių po File Sharing įjungimo negalite prisijungti prie įrenginio, reikia įrenginį
perkrauti.
3.13.3. DLNA
Šiuo metu funkcionalumas kuriamas. Ateityje bus galimybė klientams jų TV ekrane peržiūrėti fotografijas, matyti
filmus ir klausytis muzikos. Apie palaikomus nuotraukų, filmų ir muzikos formatus informuosime vėliau.
39 psl. iš 45
ADBB HGW su Epicentro PĮ paruošimo instrukcija
4. SUTRIKIMŲ DIAGNOSTIKA
4.1. Interneto sutrikimų diagnostika
a) Pirmiausiai apžiūrėkite, ar teisingai sujungti laidai, po to pažiūrėkite į maršrutizatoriaus lemputes –
DSL prieigos atveju:
 ADSL lemputė turi degti žaliai:
i. jeigu nedega – nėra fizinio ryšio su DSLAM portu. Galimos problemos stoties pusėje – DSLAM portas
neaktyvuotas, vario pora netinkamai arba visai nesukrosuota. Galimos problemos kliento pusėje dažnių skirstytuve arba blogai užspaustoje RJ-11 jungtyje. ADSL ir kitos lemputės nedega, kai įranga
negauna el. maitinimo arba yra išjungta;
ii. jeigu mirksi – DSL modemas sinchronizuoja liniją. Jeigu ADSL lemputė pamirksi ir vėl užgęsta, pamirksi
ir vėl užgęsta – nepavyksta sudaryti stabilaus ADSL/ADSL2+ ryšio. Galimai problemos vario poroje,
DSLAM profilis ant ribos (per aukštas) arba DSLAM profilyje nėra moduliacijos, kuria DSL modemas
galėtų susikabinti su DSLAM portu;
iii. jeigu dega žaliai ir nemirksi, vadinasi fizinis ADSL/ADSL2+ sujungimas yra sudarytas ir internetas turėtų
veikti. Jeigu yra interneto problemų, jos galimai ATM, Ethernet arba jau IP lygmenyje.
 internet lemputė turi degti žaliai:
i. Jeigu nedega, įrenginys nėra gavęs IP adreso arba nėra loginio ryšio iki TEO DNS serverių.
ii. Jeigu dega žaliai interneto paslauga turi veikti.
FTTx prieigos atveju:
 internet lemputė turi degti žaliai:
i. Jeigu nedega – nėra fizinio ryšio WAN porte (neįkištas kabelis arba jis pažeistas);
ii. Jeigu dega raudonai – įrenginys nėra gavęs IP adreso arba nėra loginio ryšio iki TEO DNS serverių;
iii. Jeigu dega žaliai – interneto paslauga turi veikti.
Papildoma informacija. Interneto paslauga tikrinama siunčiat tris ICMP (ping) žinutes į TEO DNS serverius. Gavus
atsakymą bent į vieną ICMP žinutę laikoma, kad interneto paslauga veikia – žaliai užsidega internet lemputė
(gaubliukas); negavus atsako nei į vieną ping žinutę – internet leputė užsidega raudonai.
b) Pabandykite naršyti internetą –
 Ar atsidaro užsienio WEB puslapiai, pvz. www.nba.com, www.cnn.com?
 Ar atsiverčia Lietuvos www.lrytas.lt, www.delfi.lt WEB puslapiai?
 Ar veikia elektroninė bankininkystė https://ebankas.seb.lt, https://ib.swedbank.lt ir pan.?
 Gal veikia tik TEO LT WEB puslapiai www.teo.lt, www.zebra.lt, www.gala.lt, www.vox.lt?
 Gal neatsidaro jokie WEB puslapiai? Pabandykite patikrinti interneto ryšį iš kompiuterio atidarę Command
Prompt (Start->Run įveskite cmd ir spauskite ENTER. Vista ir Windows 7 Run žingsnį praleidžiame). Ryšio
diagnostikai naudokite ping, nslookup ir tracert komandas:
i. Patikrinkite, ar atsiliepia užsienio serveriai RIPE arba NBA; bet veskite ne vardus, o IP adresus, pvz.,
ping 193.0.0.193 arba ping 8.8.8.8
ii. Patikrinkite, ar veikia DNS servisas, pvz. nslookup www.nba.com
iii. Su tracert komanda galite nustatyti, kur nutrūksta ryšys
Pastaba. Einant nuo kliento pusės, pirmieji TEO IP tinklo maršrutizatoriai (default GW) neatsako į
tracert užklausas, todėl 1-oji eilutė bus sudaryta iš 3 žvaigždučių „* * *“;
 Diagnostiką galima atlikti prisijungus prie EA4201N-G per WEB (o taip pat ir telnet) valdymą:
i. WEB valdyme, paspaudus meniu Diagnostic
ii.
40 psl. iš 45
Prisijungę telnet būdu (telnet 192.168.1.254, suvedame user name ir password) turite galimybę —
1. Patikrinti, ar atsiliepia užsienio serveriai RIPE arba NBA; bet veskite ne vardus, o IP adresus, pvz.,
ping 193.0.0.193 arba ping 8.8.8.8, EA4201N-G turi tokį privalumą, kad ping priima ne tik IP
adresą, bet ir DNS vardą, todėl galite rašyti ping ns.ripe.net arba ping www.nba.com;
2. Norint patikrinti, kur nutrūksta ryšys, reikės įvesti komandą traceroute www.nba.com
Pastaba. Einant nuo kliento pusės, pirmieji TEO IP tinklo maršrutizatoriai (default GW) neatsako į
traceroute užklausas, todėl 1-oji eilutė bus sudaryta iš 3 žvaigždučių „* * *“
ADBB HGW su Epicentro PĮ paruošimo instrukcija
4.2. VoIP sutrikimų diagnostika
Pirmiausiai apžiūrėkite, ar teisingai sujungti laidai, po to įsitikinate, kad veikia internetas (jei neveikia, žiūrėti 4.1
skyrių), ir pažiūrėkite į maršrutizatoriaus lemputes –
 VoIP lemputė turi degti žaliai:
i. Jeigu nedega – VoIP paskyra neaktyvi (išjungta);
ii. Jeigu dega raudonai – VoIP paskyra aktyvi (įjungta) ir linija neprisiregistravusi;
iii. Jeigu dega žaliai – VoIP paskyra aktyvi (įjungta) ir linija prisiregistravusi.
 Management lemputė turi degti žaliai:
i. Jeigu nedega – maršrutizatoriaus valdymo IP nesukonfigūruotas arba išjungtas;
ii. Jeigu dega raudonai – maršrutizatorius negavęs valdymo IP;
iii. Jeigu dega žaliai – maršrutizatorius yra gavęs valdymo IP.
Pasitikrinkite:
 Ar teisingas username ir password;
 Ar pasirinktas tinkamas interfeisas;
 Ar įrenginys gavęs valdymo/VoIP potinklio IP;
 Jei gavęs valdymo/VoIP potinklio IP, ar jis teisingas – VoIP potinklio IP yra 10.60.x.x. Jeigu IP ne iš minėtojo
potinklio, vadinasi linijoje nesukonfigūruota VoIP paslauga.
Ar įrenginys gavęs valdymo/VoIP potinklio IP, matosi iš indikatoriaus spalvos (turi degti žaliai) ir skliaustų, kurie
matosi pasirenkant atitinkamą interfeisą (1 – šviesolaidinė prieiga, 2 – DSL prieiga) VoIP konfigūravimo metu.
Jeigu tai VoIP pajungimas DSL prieigoje – patikrinkite, ar DSL VoIP sąsajos DHCP kliento konfigūracijoje netrūksta
DHCP op. „3 - IP routers“.
41 psl. iš 45
ADBB HGW su Epicentro PĮ paruošimo instrukcija
Jeigu „3 – IP Routers“ nėra, sukurkite spausdami „Add Option“.
Iš sąrašo pasirinkę „3 – IP Routers“ spauskite mygtuką „Apply“.
42 psl. iš 45
ADBB HGW su Epicentro PĮ paruošimo instrukcija
4.3. IPTV sutrikimų diagnostika
Jeigu dėl tam tikrų priežasčių neveikia IPTV, reikia patikrinti, ar nenusimušė VLAN Termination nustatymai.
Spaudžiate “Settings”.
Spaudžiate “Network Connections”.
43 psl. iš 45
ADBB HGW su Epicentro PĮ paruošimo instrukcija
Renkatės IPTV Bridge redagavimo mygtuką.
Spaudžiate “VLAN Termination 6”.
44 psl. iš 45
ADBB HGW su Epicentro PĮ paruošimo instrukcija
Enable eilutėje pasirenkate Yes ir spaudžiate Apply mygtuką.
45 psl. iš 45
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising